OSDN Git Service

make TortoiseGit using TortoisePlink for SSH protocol by default.
[tortoisegit/TortoiseGitJp.git] / .gitmodules
2009-03-01 jackieMerge branch 'master' of git://repo.or.cz/TortoiseGit
2009-03-01 Johan t Hartigit added as submodule