OSDN Git Service

Update Document
[tortoisegit/TortoiseGitJp.git] / doc / po / TortoiseSVN_sr_spl.po
1 #
2 # Serbian latin translation for TortoiseGit
3 # Copyright (C) 2008-2009 the TortoiseGit team
4 # This file is distributed under the same license as TortoiseGit
5 #
6 # Last commit by:
7 # $Author: luebbe $
8 # $Date: 2009-01-22 16:58:13 +0800 (Thu, 22 Jan 2009) $
9 # $Rev: 15157 $
10 #
11 # Authors:
12 # Milorad Popović <miloradspopovic@gmail.com>, 2008
13 #
14 #
15 msgid ""
16 msgstr ""
17 "Project-Id-Version: TortoiseGit Documentation\n"
18 "POT-Creation-Date: 2009-01-12 08:46 +0000\n"
19 "PO-Revision-Date: 2009-01-21 20:08+0100\n"
20 "Last-Translator: Milorad Popović\n"
21 "Language-Team: TortoiseGit translation team <tortoisegit-dev@googlegroups.com >\n"
22 "MIME-Version: 1.0\n"
23 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
24 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
25 "X-Poedit-Language: Serbian latin\n"
26 "X-Poedit-Country: SERBIA\n"
27
28 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
29 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
30 #. (None)
31 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:13324
32 msgid "@@image: 'images/svn_move.png'; md5=THIS FILE DOESN'T EXIST"
33 msgstr "@@image: 'images/svn_move.png'; md5=THIS FILE DOESN'T EXIST"
34
35 #. (title)
36 #. (secondary)
37 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:4
38 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3022
39 msgid "TortoiseGit"
40 msgstr "TortoiseGit"
41
42 #. (subtitle)
43 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:5
44 msgid "A Git client for Windows"
45 msgstr "Subverzioni klijent za Vindouz"
46
47 #. TRANSLATORS: "$MajorVersion$.$MinorVersion$.$MicroVersion$" is a literal value and should not be translated
48 #. (subtitle)
49 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:6
50 msgid "Version $MajorVersion$.$MinorVersion$.$MicroVersion$"
51 msgstr "Verzija $MajorVersion$.$MinorVersion$.$MicroVersion$"
52
53 #. (edition)
54 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:8
55 msgid "First"
56 msgstr "Prvi"
57
58 #. (firstname)
59 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:11
60 msgid "Stefan"
61 msgstr "Stefan"
62
63 #. (surname)
64 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:12
65 msgid "Küng"
66 msgstr "Küng"
67
68 #. (firstname)
69 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:15
70 msgid "Lübbe"
71 msgstr "Lübbe"
72
73 #. (surname)
74 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:16
75 msgid "Onken"
76 msgstr "Onken"
77
78 #. (firstname)
79 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:19
80 msgid "Simon"
81 msgstr "Simon"
82
83 #. (surname)
84 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:20
85 msgid "Large"
86 msgstr "Large"
87
88 #. (title)
89 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:27
90 msgid "Preface"
91 msgstr "Predgovor"
92
93 #. (para)
94 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:35
95 msgid "Do you work in a team?"
96 msgstr "Da li radite u timu?"
97
98 #. (para)
99 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:40
100 msgid "Has it ever happened that you were working on a file, and someone else was working on the same file at the same time? Did you lose your changes to that file because of that?"
101 msgstr "Da li vam se ikad desilo da ste radili na fajlu, i da je neko drugi radio na istom fajlu u isto vreme? Da li ste zbog toga izgubili vaše izmene tog fajla?"
102
103 #. (para)
104 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:47
105 msgid "Have you ever saved a file, and then wanted to revert the changes you made? Have you ever wished you could see what a file looked like some time ago?"
106 msgstr "Da li ste ikada sačuvali fajl i onda poželeli da vratite izmene koje ste uradili? Da li ste ikada poželeli da možete da vidite kako je fajl izgledao pre nekog vremena?"
107
108 #. (para)
109 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:54
110 msgid "Have you ever found a bug in your project and wanted to know when that bug got into your files?"
111 msgstr "Da li ste ikada našli bag u svom projektu i želeli da znate kada je bag nastao u vašim fajlovima."
112
113 #. (para)
114 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:61
115 msgid "If you answered <quote>yes</quote> to one of these questions, then TortoiseGit is for you! Just read on to find out how TortoiseGit can help you in your work. It's not that difficult."
116 msgstr "Ako odgovorite <quote>da</quote> na jedno od ovih  pitanja,TortoiseGit je za vas! Nastavite sa čitanjem da bi ste našli kako vam TortoiseGit može pomoći u poslu. To nije tako teško."
117
118 #. (title)
119 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:71
120 msgid "Audience"
121 msgstr "Auditorijum"
122
123 #. (para)
124 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:72
125 msgid "This book is written for computer literate folk who want to use Git to manage their data, but are uncomfortable using the command line client to do so. Since TortoiseGit is a windows shell extension it's assumed that the user is familiar with the windows explorer and knows how to use it."
126 msgstr "Ova knjiga je napisana za poznavaoce kompjutera koji žele da koriste Subverziju da upravljaju svojim podacima, a nije im zgodno da koriste programe koji to rade iz komandne linije. Kako je TortoiseGit proširenje vindouz školjke uzima se da je korisnik upoznat sa vindouz pretraživačem i zna kako ga koristiti."
127
128 #. (title)
129 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:84
130 msgid "Reading Guide"
131 msgstr "Vodič za čitanje"
132
133 #. (para)
134 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:85
135 msgid "This <xref linkend=\"tsvn-preface\"/> explains a little about the TortoiseGit project, the community of people who work on it, and the licensing conditions for using it and distributing it."
136 msgstr "<xref linkend=\"tsvn-preface\"/> objašnjava osnove TortoiseGit projekta, zajednicu ljudi koji rade na njemu, i uslove licence za korišćenje i distribuciju. "
137
138 #. (para)
139 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:90
140 msgid "The <xref linkend=\"tsvn-introduction\"/> explains what TortoiseGit is, what it does, where it comes from and the basics for installing it on your PC."
141 msgstr " <xref linkend=\"tsvn-introduction\"/> objašnjava šta je TortoiseGit, šta radi, odakle dolazi i osnove za instalaciju na PC."
142
143 #. (para)
144 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:95
145 msgid "In <xref linkend=\"tsvn-basics\"/> we give a short introduction to the <emphasis>Git</emphasis> revision control system which underlies TortoiseGit. This is borrowed from the documentation for the Git project and explains the different approaches to version control, and how Git works."
146 msgstr "U <xref linkend=\"tsvn-basics\"/> dali smo kratak uvod u <emphasis>Subverzija</emphasis> revizioni kontrolni sistem koji pokriva TortoiseGit. Ovo je pozajmljeno iz dokumentacije za projekat Subverzije i objašnjava rezličite pristupe kontroli verzija, i kako Subverzija radi."
147
148 #. (para)
149 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:102
150 msgid "Even most Git users will never have to set up a server themselves. The next chapter deals with how to set up such a server, and is useful for administrators."
151 msgstr "Većina Korisnika Subverzije neće nikada sami podešavati server. Sledeće poglavlje se bavi postupkom podešavanja servera i korisno je za administratore. "
152
153 #. (para)
154 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:107
155 msgid "The chapter on <xref linkend=\"tsvn-repository\"/> explains how to set up a local repository, which is useful for testing Git and TortoiseGit using a single PC. It also explains a bit about repository administration which is also relevant to repositories located on a server."
156 msgstr "Poglavlje <xref linkend=\"tsvn-repository\"/> objašnjava kako podesiti lokalno spremište, koje je korisno za testiranje Subverzije i TortoiseGit koristeći jedan PC. Ono takođe objašnjava nešto malo o administriranju spremišta što je relevantno za spremišta locirana na serveru."
157
158 #. (para)
159 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:113
160 msgid "The <xref linkend=\"tsvn-dug\"/> is the most important section as it explains all the main features of TortoiseGit and how to use them. It takes the form of a tutorial, starting with checking out a working copy, modifying it, committing your changes, etc. It then progresses to more advanced topics."
161 msgstr "<xref linkend=\"tsvn-dug\"/> je najvažniji deo jer objašnjava sve glavne mogućnosti TortoiseGit i kako ih koristiti. U obliku je tutorijala, počinje proverom radne kopije, njenim izmenama, urezivanjem vaših izmena itd. Nastavlja se naprednijim temama."
162
163 #. (para)
164 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:120
165 msgid "<xref linkend=\"tsvn-subwcrev\"/> is a separate program included with TortoiseGit which can extract the information from your working copy and write it into a file. This is useful for including build information in your projects."
166 msgstr "<xref linkend=\"tsvn-subwcrev\"/> je poseban program pridodat TortoiseGit koji može izdvojiti informacije iz vaše radne kopije i upisati ih u fajl. Ovo je korisno za uključivanje razvojne informacije u vaš projekat."
167
168 #. (para)
169 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:125
170 msgid "The <xref linkend=\"tsvn-howto\"/> section answers some common questions about performing tasks which are not explicitly covered elsewhere."
171 msgstr "<xref linkend=\"tsvn-howto\"/> deo odgovara na neka opšta pitanja o primeni zadataka koji nisu eksplicitno pokriveni bilo gde."
172
173 #. (para)
174 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:129
175 msgid "The section on <xref linkend=\"tsvn-automation\"/> shows how the TortoiseGit GUI dialogs can be called from the command line. This is useful for scripting where you still need user interaction."
176 msgstr "Deo <xref linkend=\"tsvn-automation\"/> prikazuje kako TortoiseGit GUI dijalozi mogu biti pozvani iz komandne linije. Ovo je korisno za pravljenje skripta tamo gde je još potrebna interakcija korisnika."
177
178 #. (para)
179 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:134
180 msgid "The <xref linkend=\"tsvn-cli\"/> give a correlation between TortoiseGit commands and their equivalents in the Git command line client <literal>svn.exe</literal>."
181 msgstr "<xref linkend=\"tsvn-cli\"/> daje korelaciju između TortoiseGit komandi i njihovih ekvivalenata u Subverzija klijenta komandne linije <literal>svn.exe</literal>."
182
183 #. (title)
184 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:144
185 msgid "TortoiseGit is free!"
186 msgstr "TortoiseGit je besplatan!"
187
188 #. (para)
189 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:145
190 msgid "TortoiseGit is free. You don't have to pay to use it, and you can use it any way you want. It is developed under the GNU General Public License (GPL)."
191 msgstr "TortoiseGit je besplatan. Vi ne morate da platite da bi ga koristili, možete ga koristiti kako god želite. Razvijen je pod GNU Generlnom Javnom Licencom (GJL)"
192
193 #. (para)
194 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:149
195 msgid "TortoiseGit is an Open Source project. That means you have full read access to the source code of this program. You can browse it on this link <ulink url=\"http://TortoiseGit.tigris.org/svn/TortoiseGit/\"><citetitle>http://TortoiseGit.tigris.org/svn/TortoiseGit/</citetitle></ulink>. You will be prompted to enter username and password. The username is <literal>guest</literal>, and the password must be left blank. The most recent version (where we're currently working) is located under <filename>/trunk/</filename>, and the released versions are located under <filename>/tags/</filename>."
196 msgstr "TortoiseGit je projekat Otvorenog Koda. To znači da imate pun pristup izvornom kodu programa. Možete ga potražiti na linku <ulink url=\"http://TortoiseGit.tigris.org/svn/TortoiseGit/\"><citetitle>http://TortoiseGit.tigris.org/svn/TortoiseGit/</citetitle></ulink>. Bićete pitani da unesete korisnika i lozinku. Korisnik<literal>guest</literal>, a lozinka mora ostati prazna. Najskorija verzija (gde je izrada u toku)locirana je na <filename>/trunk/</filename> realizovana verzija je pod <filename>/tags/</filename>."
197
198 #. (title)
199 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:168
200 msgid "Community"
201 msgstr "Zajednica"
202
203 #. (para)
204 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:169
205 msgid "Both TortoiseGit and Git are developed by a community of people who are working on those projects. They come from different countries all over the world and joined together to create wonderful programs."
206 msgstr "I TortoiseGit i Subverzija su razvijeni od zajednice ljudi koji rade na tim projektima. Oni dolaze iz raznih zemalja iz celog sveta i udružuju se da zajedno naprave izvanredne programe."
207
208 #. (title)
209 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:180
210 msgid "Acknowledgments"
211 msgstr "Zahvalnosti"
212
213 #. (term)
214 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:183
215 msgid "Tim Kemp"
216 msgstr "Tim Kemp"
217
218 #. (para)
219 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:185
220 msgid "for founding the TortoiseGit project"
221 msgstr "za osnivanje TortoiseGit projekta"
222
223 #. (term)
224 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:191
225 msgid "Stefan Küng"
226 msgstr "Stefan Kung"
227
228 #. (para)
229 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:193
230 msgid "for the hard work to get TortoiseGit to what it is now"
231 msgstr "za težak rad da se TortoiseGit dovede do onog šta je sada"
232
233 #. (term)
234 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:199
235 msgid "Lübbe Onken"
236 msgstr "Lube Onken"
237
238 #. (para)
239 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:201
240 msgid "for the beautiful icons, logo, bug hunting, translating and managing the translations"
241 msgstr "za lepe ikone, logo, lovljenje bagova, prevođenje i upravljanjem prevodima"
242
243 #. (term)
244 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:208
245 msgid "Simon Large"
246 msgstr "Simon Lardž"
247
248 #. (para)
249 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:210
250 msgid "for helping with the documentation and bug hunting"
251 msgstr "za pomaganje u dokumentaciji i traženju bagova"
252
253 #. (term)
254 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:216
255 msgid "The Git Book"
256 msgstr "Knjiga Subverzija"
257
258 #. (para)
259 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:218
260 msgid "for the great introduction to Git and its chapter 2 which we copied here"
261 msgstr "za veliki uvod u Subverziju i poglavlje 2 koje smo kopirali ovde"
262
263 #. (term)
264 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:225
265 msgid "The Tigris Style project"
266 msgstr "Tigris stil projekat"
267
268 #. (para)
269 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:227
270 msgid "for some of the styles which are reused in this documentation"
271 msgstr "za neke stilove koje su preuzete u ovu dokumentaciju"
272
273 #. (term)
274 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:233
275 msgid "Our Contributors"
276 msgstr "Naši dopisnici"
277
278 #. (para)
279 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:235
280 msgid "for the patches, bug reports and new ideas, and for helping others by answering questions on our mailing list."
281 msgstr "za zakrpe, report bagova i nove ideje, i za pomaganje drugima odgovaranjem na pitanja na našoj poštanskoj listi."
282
283 #. (term)
284 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:242
285 msgid "Our Donators"
286 msgstr "Naši donatori"
287
288 #. (para)
289 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:244
290 msgid "for many hours of joy with the music they sent us"
291 msgstr "za mnogo časova uživanja u muzici koju su nam slali"
292
293 #. (title)
294 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:255
295 msgid "Terminology used in this document"
296 msgstr "Terminologija korišćena u ovom dokumentu"
297
298 #. (para)
299 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:256
300 msgid "To make reading the docs easier, the names of all the screens and Menus from TortoiseGit are marked up in a different font. The <guilabel>Log Dialog</guilabel> for instance."
301 msgstr "Da bi se olakšalo čitanje dokumenata imena svih ekrana i Menija u TortoiseGit su obeležena u različitom pismu. Na primer <guilabel>Dialog dnevnika</guilabel>"
302
303 #. (para)
304 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:261
305 msgid "A menu choice is indicated with an arrow. <menuchoice><guimenu>TortoiseGit</guimenu><guimenuitem>Show Log</guimenuitem></menuchoice> means: select <emphasis>Show Log</emphasis> from the <emphasis>TortoiseGit</emphasis> context menu."
306 msgstr "Izbor menija prikazana strelicom. <menuchoice><guimenu>TortoiseGit</guimenu><guimenuitem>Dnevnik prikaza</guimenuitem></menuchoice> means: selekt <emphasis>Dnevniik prikaza</emphasis>iz <emphasis>TortoiseGit</emphasis> meni sadržaja."
307
308 #. (para)
309 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:270
310 msgid "Where a local context menu appears within one of the TortoiseGit dialogs, it is shown like this: <menuchoice><guimenu>Context Menu</guimenu><guimenuitem>Save As ...</guimenuitem></menuchoice>"
311 msgstr "Tamo gde se lokalni kontekstni meni  pojavljuje u okviru TortoiseGit dijaloga, to je prikazano kao: <menuchoice><guimenu>Kontekstni Meni</guimenu><guimenuitem>Upamti kao ...</guimenuitem></menuchoice>"
312
313 #. (para)
314 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:278
315 msgid "User Interface Buttons are indicated like this: Press <guibutton>OK</guibutton> to continue."
316 msgstr "Dugme korisničkog interfejsa prikazano je kao: Pritisni<guibutton>DA</guibutton> da nastavi. "
317
318 #. (para)
319 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:282
320 msgid "User Actions are indicated using a bold font. <keycap>Alt+A</keycap>: press the <keycap>Alt</keycap>-Key on your keyboard and while holding it down press the <keycap>A</keycap>-Key as well. <action>Right-drag</action>: press the right mouse button and while holding it down <emphasis>drag</emphasis> the items to the new location."
321 msgstr "Korisničke akcije su prikazane korišćenjem masnog pisma. <keycap>Alt+A</keycap>: pritisni <keycap>Alt</keycap>-Taster na tastaturi i dok ga držite pritisnite <keycap>A</keycap>-tasterl. <action>Desno vučenje</action>:pritisnite desno dugme miša i dok ga držite  <emphasis>vucite</emphasis>stavku na novu lokaciju."
322
323 #. (para)
324 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:290
325 msgid "System output and keyboard input is indicated with a <literal>different</literal> font as well."
326 msgstr "Sistemski izlaz i ulaz sa tastature označen je sa <literal>različitim</literal> pismom takođe."
327
328 #. (para)
329 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:295
330 msgid "Important notes are marked with an icon."
331 msgstr "Važne zabeleške su označene ikonom."
332
333 #. (para)
334 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:300
335 msgid "Tips that make your life easier."
336 msgstr "Saveti koji vam čine život lakšim."
337
338 #. (para)
339 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:305
340 msgid "Places where you have to be careful what you are doing."
341 msgstr "Mesta gde treba da brinete  šta radite."
342
343 #. (para)
344 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:310
345 msgid "Where extreme care has to be taken, data corruption or other nasty things may occur if these warnings are ignored."
346 msgstr "Tamo gde je izuzetna briga preduzeta, uništavanje podataka ili druge loše stvari mogu se javiti ako se upozorenja ignorišu."
347
348 #. (title)
349 #. (title)
350 #. (title)
351 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:319
352 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1482
353 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2481
354 msgid "Introduction"
355 msgstr "Uvod"
356
357 #. (primary)
358 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:323
359 msgid "version control"
360 msgstr "kontrola verzije"
361
362 #. (para)
363 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:325
364 msgid "Version control is the art of managing changes to information. It has long been a critical tool for programmers, who typically spend their time making small changes to software and then undoing or checking some of those changes the next day. Imagine a team of such developers working concurrently - and perhaps even simultaneously on the very same files! - and you can see why a good system is needed to <emphasis>manage the potential chaos</emphasis>."
365 msgstr "Kontrola verzija je umetnost upravljanja izmenama informacija.To je dugo bio kritičan alat za programere, koji tipično troše svoje vreme praveći male izmene softvera zatim vraćaju ili proveravaju te izmene sledećeg dana. Zamislimo tim takvih ljudi koji rade istovremeno - i možda čak simultano na vrlo sličnim fajlovima! - i vi možete videti zašto je potreban dobar sistem da <emphasis>upravljanje potencijalnim haosom</emphasis>."
366
367 #. (title)
368 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:339
369 msgid "What is TortoiseGit?"
370 msgstr "Šta je TortoiseGit?"
371
372 #. (para)
373 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:340
374 msgid "TortoiseGit is a free open-source client for the <firstterm>Git</firstterm> version control system. That is, TortoiseGit manages files and directories over time. Files are stored in a central <firstterm>repository</firstterm>. The repository is much like an ordinary file server, except that it remembers every change ever made to your files and directories. This allows you to recover older versions of your files and examine the history of how and when your data changed, and who changed it. This is why many people think of Git and version control systems in general as a sort of <quote>time machine</quote>."
375 msgstr "TortoiseGit je beplatan klijent otvorenog koda za <firstterm>Subverzioni</firstterm> sistem kontrole verzija. Dakle, TortoiseGit upravlja fajlovima i imenicima prekovremeno. Fajlovi su smešteni u centralnom <firstterm>spremištu</firstterm>. Spremište je u mnogome kao pravi fajl server, osim što pamti svaku promenu ikada napravljenu na vašim fajlovima i imenicima. Ovo vam  dozvoljava da pozovete stare verzije vaših fajlova i proučite istoriju kako i kada su podaci promenjeni, i ko ih je promenio. Zbog toga mnogi ljudi  o Subverziji i sistemima kontrole verzija uopšteno misle da su to <quote>vremenske mašine</quote>."
376
377 #. (para)
378 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:352
379 msgid "Some version control systems are also software configuration management (SCM) systems. These systems are specifically tailored to manage trees of source code, and have many features that are specific to software development - such as natively understanding programming languages, or supplying tools for building software. Git, however, is not one of these systems; it is a general system that can be used to manage <emphasis>any</emphasis> collection of files, including source code."
380 msgstr "Neki sistemi kontrole verzija su takođe softver sistemi upravljanja konfiguracijom (SUK). Ovi sistemi su specijalno priagođeni da upravljaju stabla izvornog koda, i imaju mnoge osobine specifične za razvoj softvera - kao što je prirodno razumevanje programskih jezika, ili snabdevanjem alatima za izradu softvera. Subverzija, međutim, nije jedan od tih sistema; ona je opšti sistem koji se može koristiti da upravlja <emphasis>svaki</emphasis> skup fajlova, obuhvatajući i izvorni kod."
381
382 #. (title)
383 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:368
384 msgid "TortoiseGit's History"
385 msgstr "TortoiseGit istorija"
386
387 #. (para)
388 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:369
389 msgid "In 2002, Tim Kemp found that Git was a very good version control system, but it lacked a good GUI client. The idea for a Git client as a Windows shell integration was inspired by the similar client for CVS named TortoiseCVS."
390 msgstr "U 2002 Tim Kemp je našao da je Subverzija bila jako dobar sistem kontrole verzija, ali je nedostajao dobar GUI klijent. Ideja za Sbverzioni klijent kao Vindouz integrisanu školjku inspirisana je sličnim klijentom za CVS imenom TortoiseCVS."
391
392 #. (para)
393 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:375
394 msgid "Tim studied the source code of TortoiseCVS and used it as a base for TortoiseGit. He then started the project, registered the domain <literal>TortoiseGit.org</literal> and put the source code online. During that time, Stefan Küng was looking for a good and free version control system and found Git and the source for TortoiseGit. Since TortoiseGit was still not ready for use then he joined the project and started programming. Soon he rewrote most of the existing code and started adding commands and features, up to a point where nothing of the original code remained."
395 msgstr "Tim je proučio izvorni kod TortoiseCVS i iskoristio ga kao osnovu za TortoiseGit. On je zatim započeo sa projektom, registrujući domen <literal>TortoiseGit.org</literal> i stavio je izvorni kod onlajn. U to vreme, Stefan King je tražio dobar i besplatan sistem kontrole verzija i našao Subverziju i izvorni kod za TortoiseGit. Pošto TortoiseGit još nije bio spreman za korišćenje on se pridružio projektu i počeo da programira. Uskoro je prepisao većinu postojećeg koda i počeo da dodaje komande i mogućnosti, sve do tačke gde ništa od originalnog koda nije ostalo. "
396
397 #. (para)
398 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:386
399 msgid "As Git became more stable it attracted more and more users who also started using TortoiseGit as their Git client. The user base grew quickly (and is still growing every day). That's when Lübbe Onken offered to help out with some nice icons and a logo for TortoiseGit. And he takes care of the website and manages the translation."
400 msgstr "Što je Subverzija postajala stabilnija privlačila je sve više korisnika koji su počeli da koriste TortoiseGit kao Subverzioni klijent. Korisnička osnova raste brzo (i još uvek raste svaki dan). To je od kad je Lube Onken  ponudio da pomogne sa lepim ikonama i logom za TortoiseGit. On vodi brigu o vebsajtu i upravlja prevodima."
401
402 #. (title)
403 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:399
404 msgid "TortoiseGit's Features"
405 msgstr "TortoiseGit osobine"
406
407 #. (para)
408 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:400
409 msgid "What makes TortoiseGit such a good Git client? Here's a short list of features."
410 msgstr "Šta čini TortoiseGit tako dobrim Subverzionim klijentom? Ovde je kratka lista osobina."
411
412 #. (term)
413 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:406
414 msgid "Shell integration"
415 msgstr "Integracija školjke"
416
417 #. (primary)
418 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:409
419 msgid "Windows shell"
420 msgstr "Vindouz školjka"
421
422 #. (primary)
423 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:412
424 msgid "explorer"
425 msgstr "pretraživač"
426
427 #. (para)
428 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:414
429 msgid "TortoiseGit integrates seamlessly into the Windows shell (i.e. the explorer). This means you can keep working with the tools you're already familiar with. And you do not have to change into a different application each time you need functions of the version control!"
430 msgstr "TortoiseGit se bešvno integriše u Vindouz školjku (tj. pretraživač). Ovo znači da možete nastaviti rad sa alatom sa kojim ste već familijarni. Vi ne morate da ulazite u drugačiju aplikaciju svaki put kada vam trebaju funkcije iz kontrole verzija!"
431
432 #. (para)
433 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:421
434 msgid "And you are not even forced to use the Windows Explorer. TortoiseGit's context menus work in many other file managers, and in the File/Open dialog which is common to most standard Windows applications. You should, however, bear in mind that TortoiseGit is intentionally developed as extension for the Windows Explorer. Thus it is possible that in other applications the integration is not as complete and e.g. the icon overlays may not be shown."
435 msgstr "I niste čak ni obavezni da koristite Vindouz Eksplorer. TortoiseGitov kontekst meni radi u mnogim drugim fajl menadžerima, i u Fajl/Otvori dijalogu koji je zajednički za većinu standardnih Vindouz aplikacija. Vi treba, međutim, imati na umu da TortoiseGit namerno razvijen kao proširenje za Vindouz Eksplorer. Zbog toga je moguće da u drugim aplikacijama integracija nije kompletna i npr. ikone za prekrivanje možda neće biti prikazane."
436
437 #. (term)
438 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:435
439 msgid "Icon overlays"
440 msgstr "Ikone prekrivači"
441
442 #. (para)
443 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:437
444 msgid "The status of every versioned file and folder is indicated by small overlay icons. That way you can see right away what the status of your working copy is."
445 msgstr "Status svakog verzionisanog fajla i imenika označen je prekrivanjem ikonom. Na taj način možete videti status vaše radne kopije."
446
447 #. (term)
448 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:445
449 msgid "Easy access to Git commands"
450 msgstr "Lak pristup Subverzionim komandama."
451
452 #. (para)
453 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:447
454 msgid "All Git commands are available from the explorer context menu. TortoiseGit adds its own submenu there."
455 msgstr "Sve Subverzione komande su dostupne iz eksplorerovog kontekstnog menija. TortoiseGit dodaje svoj submeni onde."
456
457 #. (para)
458 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:454
459 msgid "Since TortoiseGit is a Git client, we would also like to show you some of the features of Git itself:"
460 msgstr "Kako je TortoiseGit Subverzioni klijent, mi bismo voleli da prikažemo neke osobine same Subverzije:"
461
462 #. (term)
463 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:460
464 msgid "Directory versioning"
465 msgstr "Verzionisanje imenika"
466
467 #. (para)
468 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:462
469 msgid "CVS only tracks the history of individual files, but Git implements a <quote>virtual</quote> versioned filesystem that tracks changes to whole directory trees over time. Files <emphasis>and</emphasis> directories are versioned. As a result, there are real client-side <command>move</command> and <command>copy</command> commands that operate on files and directories."
470 msgstr "CVS prati samo istoriju individualnih fajlova, dok Subverzija implementira<quote>virtualni</quote> verzionisani fajlsistem koji beleži promene celog stabla  imenika prekovremeno. Fajlovi <emphasis>i</emphasis> imenici su verzionisani. Kao reziltat, postoji prava klijent-strana <command>premesti</command> i <command>kopiraj</command> komande koje rade na fajlovima i imenicima."
471
472 #. (term)
473 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:475
474 msgid "Atomic commits"
475 msgstr "Atomsko urezivanje"
476
477 #. (para)
478 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:477
479 msgid "A commit either goes into the repository completely, or not at all. This allows developers to construct and commit changes as logical chunks."
480 msgstr "Urezivanje ili ide u spremište kompletno, ili ništa. Ovo omogućava ljudima iz razvoja da naprave i urežu izmene kao logičke delove. "
481
482 #. (term)
483 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:485
484 msgid "Versioned metadata"
485 msgstr "Verzionisani metapodaci"
486
487 #. (para)
488 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:487
489 msgid "Each file and directory has an invisible set of <quote>properties</quote> attached. You can invent and store any arbitrary key/value pairs you wish. Properties are versioned over time, just like file contents."
490 msgstr "Svaki fajl i imenik ima dodat nevidljivi skup <quote>osobina</quote>. Vi možete smisliti i smestiti bilo koji ključ/vrednost par koji želite. Osobine se verzionišu prekovremeno, upravo kao sadržaji fajla. "
491
492 #. (term)
493 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:497
494 msgid "Choice of network layers"
495 msgstr "Izbor mrežnih slojeva"
496
497 #. (para)
498 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:499
499 msgid "Git has an abstracted notion of repository access, making it easy for people to implement new network mechanisms. Git's <quote>advanced</quote> network server is a module for the Apache web server, which speaks a variant of HTTP called WebDAV/DeltaV. This gives Git a big advantage in stability and interoperability, and provides various key features for free: authentication, authorization, wire compression, and repository browsing, for example. A smaller, standalone Git server process is also available. This server speaks a custom protocol which can be easily tunneled over ssh."
500 msgstr "Subverzija ima apstraktnu ideju pristupa spremištu, čineći ga lakim da ljudi inplementiraj u nove mrežne mehanizme.Subverzioni <quote>napredni</quote> mrežni serverje modul za apač veb server, koji govori varijantu HTTP zvanu VebDAV/DeltaV. To daje Subverziji veliku prednost u stabilnosti i operatibilnosti, i omogućava razne ključne osobine besplatno: autentikaciju, autorizaciju, compresiju, i pretraživanje spremišta, na primer.Mali, samostalni Subverzioni server proces je takođe dostupan. Ovaj server govori uopbičajeni protokol koji može biti lako provučen kroz ssh."
501
502 #. (term)
503 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:516
504 msgid "Consistent data handling"
505 msgstr "Skladno rukovanje podacima"
506
507 #. (para)
508 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:518
509 msgid "Git expresses file differences using a binary differencing algorithm, which works identically on both text (human-readable) and binary (human-unreadable) files. Both types of files are stored equally compressed in the repository, and differences are transmitted in both directions across the network."
510 msgstr "Subverzija izlaže fajl razlike koristeći binarni diferencijalni algoritam, koji radi identično na tekst (ljudski čitljivim) i binarnim (ljudski nečitljivim) fajlovima. Oba tipa fajlova su smeštena jednako komprimovani u spremištu, i razlike su prenete u oba smera kroz mrežu."
511
512 #. (term)
513 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:529
514 msgid "Efficient branching and tagging"
515 msgstr "Efikasno grananje i označavanje"
516
517 #. (para)
518 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:531
519 msgid "The cost of branching and tagging need not be proportional to the project size. Git creates branches and tags by simply copying the project, using a mechanism similar to a hard-link. Thus these operations take only a very small, constant amount of time, and very little space in the repository."
520 msgstr "Cena grananja i označavanja ne treba da bude proporcionalno veličini projekta. Subverzija stvara grane i značke jednostavnim kopiranjem projekta, koristeći mehanizam sličan čvrstim linkovima. Zato ove operacije uzimaju veoma mali, konstantan iznos vremena, i veoma mali prostor u spremištu."
521
522 #. (term)
523 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:542
524 msgid "Hackability"
525 msgstr "Hakerabiliti"
526
527 #. (para)
528 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:544
529 msgid "Git has no historical baggage; it is implemented as a collection of shared C libraries with well-defined APIs. This makes Git extremely maintainable and usable by other applications and languages."
530 msgstr "Subverzija nema istrijski prtljag; ona je implementirana kao kolekcija deljivih C biblioteka sa dobro definisanim APIjem. To čini Subverziju ekstremno podržavajućom i iskoristivom  od drugih aplikacija i jezika."
531
532 #. (title)
533 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:558
534 msgid "Installing TortoiseGit"
535 msgstr "Instaliranje TortoiseGit"
536
537 #. (title)
538 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:560
539 msgid "System requirements"
540 msgstr "Zahtevi sistema"
541
542 #. (para)
543 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:561
544 msgid "TortoiseGit runs on Windows 2000 SP2, Windows XP or higher. Windows 98, Windows ME and Windows NT4 are no longer supported since TortoiseGit 1.2.0, but you can still download the older versions if you really need them."
545 msgstr "TortoiseGit radi na  Windows 2000 SO2,  Windows XP  ili viši, Windows ME i Windows NT4 više nisu podržani od TortoiseGit 1.2.0, ali još možete preneti stare verzije ako su vam stvarno potrebne."
546
547 #. (para)
548 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:567
549 msgid "If you encounter any problems during or after installing TortoiseGit please refer to <xref linkend=\"tsvn-faq\"/> first."
550 msgstr "Ako naiđete na bilo kakav problem posle instaliranja TortoiseGit molim obratite se <xref linkend=\"tsvn-faq\"/> najpre. "
551
552 #. (title)
553 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:575
554 msgid "Installation"
555 msgstr "Instalacija"
556
557 #. (primary)
558 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:577
559 msgid "install"
560 msgstr "instaliraj"
561
562 #. (para)
563 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:579
564 msgid "TortoiseGit comes with an easy to use installer. Double click on the installer file and follow the instructions. The installer will take care of the rest."
565 msgstr "TortoiseGit dolazi sa instalatorom koji je lak za upotrebu. Dvostruko kliknite na instalator fajl  i pratite instrukcije. Instalator će brinuti o ostalom."
566
567 #. (para)
568 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:585
569 msgid "You need Administrator privileges to install TortoiseGit."
570 msgstr "Potrebne su vam Administratorske privelegije da instalirate TortoiseGit."
571
572 #. (title)
573 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:591
574 msgid "Language Packs"
575 msgstr "Jezički paketi"
576
577 #. (primary)
578 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:593
579 msgid "language packs"
580 msgstr "jezički paketi"
581
582 #. (primary)
583 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:596
584 msgid "translations"
585 msgstr "prevodi"
586
587 #. (para)
588 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:598
589 msgid "The TortoiseGit user interface has been translated into many different languages, so you may be able to download a language pack to suit your needs. You can find the language packs on our <ulink url=\"http://TortoiseGit.net/translation_status\"><citetitle>translation status page</citetitle></ulink>. And if there is no language pack available yet, why not join the team and submit your own translation ;-)"
590 msgstr "TortoiseGit korisnički interfejs je preveden na mnoge različite jezike, tako da možete da prenesete jezički paket koji vam je potreban. Jezičke pakete možete naći na <ulink url=\"http://TortoiseGit.net/translation_status\"><citetitle>translation status page</citetitle></ulink>. I ako jezički paket još nije dostupan, zašto se ne priključiti timu i podnesete svoj lični prevod; -)"
591
592 #. (para)
593 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:609
594 msgid "Each language pack is packaged as a <literal>.exe</literal> installer. Just run the install program and follow the instructions. Next time you restart, the translation will be available."
595 msgstr "Svaki jezički paket je spakovanu kao <literal>.exe</literal> instalacija. Samo izvršite instalacioni program i sledite instrukcije. Sledeći put kad restartuje kompjuter prevod će biti dostupan. "
596
597 #. (title)
598 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:616
599 msgid "Spellchecker"
600 msgstr "Pravopiskontrola"
601
602 #. (primary)
603 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:618
604 msgid "spellchecker"
605 msgstr "pravopiskontrola"
606
607 #. (primary)
608 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:621
609 msgid "dictionary"
610 msgstr "rečnik"
611
612 #. (para)
613 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:623
614 msgid "TortoiseGit includes a spell checker which allows you to check your commit log messages. This is especially useful if the project language is not your native language. The spell checker uses the same dictionary files as <ulink url=\"http://openoffice.org\"><citetitle>OpenOffice</citetitle></ulink> and <ulink url=\"http://mozilla.org\"><citetitle>Mozilla</citetitle></ulink>."
615 msgstr "TortoiseGit uključuje kontrolu pravopisa koja vam dozvoljava da kontrolišete vaše  dnevnik poruka urezivanja. Ovo je naročito korisno ako jezik projekta nije vaš maternji jezik. Kontrolor pravopisa koristi iste fajlove rečnika kao <ulink url=\"http://openoffice.org\"><citetitle>OpenOffice</citetitle></ulink> i <ulink url=\"http://mozilla.org\"><citetitle>Mozilla</citetitle></ulink>."
616
617 #. (para)
618 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:636
619 msgid "The installer automatically adds the US and UK English dictionaries. If you want other languages, the easiest option is simply to install one of TortoiseGit's language packs. This will install the appropriate dictionary files as well as the TortoiseGit local user interface. Next time you restart, the dictionary will be available too."
620 msgstr "Instalacija automatski dodaje US i UK Engleski rečnik. Ako želite druge jezike, najlakša mogućnost je da instalirate jedan od TortoiseGit jezičkih paketa. To će instalirati odgovarajuće fajlove rečnika kao i TortoiseGit lokalni korisnički interfejs. Po restartovanju kompjutera rečnik će takođe biti dostupan."
621
622 #. (para)
623 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:644
624 msgid "Or you can install the dictionaries yourself. If you have OpenOffice or Mozilla installed, you can copy those dictionaries, which are located in the installation folders for those applications. Otherwise, you need to download the required dictionary files from <ulink url=\"http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Dictionaries\"><citetitle>http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Dictionaries</citetitle></ulink>"
625 msgstr "Ili možete instalirati rečnik sami. Ako imate OpenOfis ili Mozilu instalirane možete kopirati njihove rečnike, koji su smešteni u instalacionom imeniku tih aplikacija. Inače, potrebno je da prenesete željene fajlove rečnika sa <ulink url=\"http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Dictionaries\"><citetitle>http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Dictionaries</citetitle></ulink>"
626
627 #. (filename)
628 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:661
629 msgid "en_US.aff"
630 msgstr "en_US.aff"
631
632 #. (filename)
633 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:666
634 msgid "en_US.dic"
635 msgstr "en_US.dic"
636
637 #. (para)
638 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:653
639 msgid "Once you have got the dictionary files, you probably need to rename them so that the filenames only have the locale chars in it. Example: <placeholder-1/> Then just copy them to the <filename>bin</filename> sub-folder of the TortoiseGit installation folder. Normally this will be <filename>C:\\Program Files\\TortoiseGit\\bin</filename>. If you don't want to litter the <filename>bin</filename> sub-folder, you can instead place your spell checker files in <filename>C:\\Program Files\\TortoiseGit\\Languages</filename>. If that folder isn't there, you have to create it first. The next time you start TortoiseGit, the spell checker will be available."
640 msgstr "Jednom kad imate fajlove rečnika, verovatno će trebati da ih preimenujete tako imena fajlova imaju samo lokalne karaktere. Primer:<placeholder-1/> Zatim samo ih kopirajte u <filename>bin</filename> sub-imenik TortoiseGit instalacionog imenika. Normalno to će biti <filename>C:\\Program Files\\TortoiseGit\\bin</filename>. Ako ne želite da opterećujete <filename>bin</filename> sub-imenik, umesto toga možete smestiti kontrolne fajlove u filename>C:\\Program Files\\TortoiseGit\\Languages</filename>. Ako nema tog imenika, kreirajte ga. Kada sledeći put pokrenete TortoiseGit, pravopisna kontrola će biti dostupna."
641
642 #. (para)
643 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:684
644 msgid "Check the <literal>tsvn:projectlanguage</literal> setting. Refer to <xref linkend=\"tsvn-dug-propertypage\"/> for information about setting project properties."
645 msgstr "Proverite <literal>tsvn:projectlanguage</literal> podešavanje. Pogledajte <xref linkend=\"tsvn-dug-propertypage\"/> za informacije o podešavanju osobina projekta."
646
647 #. (para)
648 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:691
649 msgid "If no project language is set, or that language is not installed, try the language corresponding to the Windows locale."
650 msgstr "Ako jezik projekta nije označen, ili taj jezik nije instaliran, probajte jezik koji odgovara Vindouz lokalnom jeziku."
651
652 #. (para)
653 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:697
654 msgid "If the exact Windows locale doesn't work, try the <quote>Base</quote> language, eg. <literal>de_CH</literal> (Swiss-German) falls back to <literal>de_DE</literal> (German)."
655 msgstr "Ako pravi Vindouz lokalni jezik ne funkcioniše, probajte <quote>Osnovni</quote> jezik, npr. <literal>de_CH</literal> (Švajcarska-Nemački) ide na  <literal>de_DE</literal> (Nemački)."
656
657 #. (para)
658 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:705
659 msgid "If none of the above works, then the default language is English, which is included with the standard installation."
660 msgstr "Ako ništa od navedenog ne radi, tada je uobičajeni jezik Engleski, koji je uključen u standardnu instalaciju."
661
662 #. (para)
663 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:679
664 msgid "If you install multiple dictionaries, TortoiseGit uses these rules to select which one to use. <placeholder-1/>"
665 msgstr "Ako instalirate više rečnika. TortoiseGit koristi ova pravila da izabere jedan za korišćenje.<placeholder-1/>"
666
667 #. (title)
668 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:722
669 msgid "Basic Concepts"
670 msgstr "Osnovni koncept"
671
672 #. (primary)
673 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:725
674 msgid "Git book"
675 msgstr "Subverziona knjiga"
676
677 #. (para)
678 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:727
679 msgid "This chapter is a slightly modified version of the same chapter in the Git book. An online version of the Git book is available here: <ulink url=\"http://svnbook.red-bean.com/\"><citetitle>http://svnbook.red-bean.com/</citetitle></ulink>."
680 msgstr "Ovo poglavlje je malo izmenjena verzija istog poglavlja u Subverzionoj knjizi. Onlajn verzija Subverzione knjige je dostupna ovde:<ulink url=\"http://svnbook.red-bean.com/\"><citetitle>http://svnbook.red-bean.com/</citetitle></ulink>."
681
682 #. (para)
683 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:735
684 msgid "This chapter is a short, casual introduction to Git. If you're new to version control, this chapter is definitely for you. We begin with a discussion of general version control concepts, work our way into the specific ideas behind Git, and show some simple examples of Git in use."
685 msgstr "Ovo poglavlje je kratak, neobavezan uvod u Subverziju. Ako ste novi u kontroli verzija, ovo poglavlje je sigurno za vas. Počinjemo diskusijom o opštem konceptu kontrole verzija, rad nas vodi u specifične ideje unutar Subverzije, i prikazuje neke jednostavne primere Subverzije pri korišćenju."
686
687 #. (para)
688 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:743
689 msgid "Even though the examples in this chapter show people sharing collections of program source code, keep in mind that Git can manage any sort of file collection - it's not limited to helping computer programmers."
690 msgstr "Uprkos tome što primeri u ovom poglavlju prikazuju ljudske deljive kolekcije izvornog koda programa, imajte na umu da Subverzija može upravljati bilo kojom vrstom kolekcije fajlova - nije ograničena na pomoć komputerskim programerima."
691
692 #. (title)
693 #. (title)
694 #. (title)
695 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:751
696 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1256
697 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2944
698 msgid "The Repository"
699 msgstr "Spremište"
700
701 #. (primary)
702 #. (primary)
703 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:753
704 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3717
705 msgid "repository"
706 msgstr "spremište"
707
708 #. (para)
709 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:755
710 msgid "Git is a centralized system for sharing information. At its core is a <firstterm>repository</firstterm>, which is a central store of data. The repository stores information in the form of a <firstterm>filesystem tree</firstterm> - a typical hierarchy of files and directories. Any number of <firstterm>clients</firstterm> connect to the repository, and then read or write to these files. By writing data, a client makes the information available to others; by reading data, the client receives information from others."
711 msgstr "Subverzija je centralizovan sistem za deljenje informcija. U srži je <firstterm>spremište</firstterm>, koje je centralno stovarište podataka. Spremište smešta informacije u obliku <firstterm>fajlsistem stabla</firstterm> - tipična hijerarhija fajlova i imenika. Bilo koji broj <firstterm>klijenata</firstterm> spaja se na spremište i čita ili upisuje u te fajlove. Upisivanjem podataka klijent omogućava da informacija bude dostupna drugima; čitanjem podataka klijent prima informacije od drugih."
712
713 #. (title)
714 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:767
715 msgid "A Typical Client/Server System"
716 msgstr "Tipični klijent/server sistem"
717
718 #. (para)
719 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:770
720 msgid "So why is this interesting? So far, this sounds like the definition of a typical file server. And indeed, the repository <emphasis>is</emphasis> a kind of file server, but it's not your usual breed. What makes the Git repository special is that <emphasis>it remembers every change</emphasis> ever written to it: every change to every file, and even changes to the directory tree itself, such as the addition, deletion, and rearrangement of files and directories."
721 msgstr "Dakle zašto je ovo interesantno? Zato što je pesma od definicije tipičnog fajl servera. I svakako, spremište <emphasis>je</emphasis> vrsta fajl servera, ali nije to vaš uobičajen soj. Šta čini Subverziono spremište specijalnim je da  <emphasis>ono pamti sve izmene</emphasis> ikad upisane u njega: sve izmene svakog fajla, i čak izmene samog stabla imenika, kao što je dodavanje, brisanje, i preuređenje fajlova u imenika."
722
723 #. (para)
724 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:780
725 msgid "When a client reads data from the repository, it normally sees only the latest version of the filesystem tree. But the client also has the ability to view <emphasis>previous</emphasis> states of the filesystem. For example, a client can ask historical questions like, <quote>what did this directory contain last Wednesday?</quote>, or <quote>who was the last person to change this file, and what changes did they make?</quote> These are the sorts of questions that are at the heart of any <firstterm>version control system</firstterm>: systems that are designed to record and track changes to data over time."
726 msgstr "Kada klijent čita podatke iz spremišta, on normalno vidi samo zadnju verziju stabla fajlsistema. Ali klijent takođe ima mogućnost da vidi <emphasis>prethodno</emphasis> stanje fajlsistema. Na primer, klijent može postaviti istorijska pitanja kao,  <quote>šta je ovaj imenik sadržao prošle srede?</quote>, ili <quote>koja je poslednja osoba koja je menjala ovaj fajl, i koje izmene je uradila?</quote> Ovo je vrsta pitanja koja su srce svakog  <firstterm>sistema kontrole verzija</firstterm>: sistema koji su dizajnirani da aktivno beleže i prate izmene podataka."
727
728 #. (title)
729 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:795
730 msgid "Versioning Models"
731 msgstr "Modeli verzionisanja"
732
733 #. (para)
734 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:796
735 msgid "All version control systems have to solve the same fundamental problem: how will the system allow users to share information, but prevent them from accidentally stepping on each other's feet? It's all too easy for users to accidentally overwrite each other's changes in the repository."
736 msgstr "Svi sistemi kontrole verzija imaju da reše iste osnovne probleme: kako će sistem omogućiti korisnicima da dele informacije, ali da ih spreči da nehotično koračaju stopama jedni drugih? Veoma je lako da jedni drugima korisnici  incidentno prepišu promene u spremištu."
737
738 #. (title)
739 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:805
740 msgid "The Problem of File-Sharing"
741 msgstr "Problem Fajl-Deljenja"
742
743 #. (para)
744 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:806
745 msgid "Consider this scenario: suppose we have two co-workers, Harry and Sally. They each decide to edit the same repository file at the same time. If Harry saves his changes to the repository first, then it's possible that (a few moments later) Sally could accidentally overwrite them with her own new version of the file. While Harry's version of the file won't be lost forever (because the system remembers every change), any changes Harry made <emphasis>won't</emphasis> be present in Sally's newer version of the file, because she never saw Harry's changes to begin with. Harry's work is still effectively lost - or at least missing from the latest version of the file - and probably by accident. This is definitely a situation we want to avoid!"
746 msgstr "Zamislimo ovaj scenario: pretpostavimo da imamo dva saradnika, Hari i Sali. Svaki odluči da uredi isti fajl iz spremišta  u isto vreme. Ako Hari prvi sačuva svoje izmene u spremište, tada je moguće (nekoliko trenutaka kasnije) da ih Sali nehotice prepiše svojom novom verzijom fajla. Pošto Harijeva verzija fajla neće biti izgubljena zauvek (jer sistem pamti sve promene), sve promene koje je uradio Hari <emphasis>neće</emphasis> biti prisutne u Salinu noviju verziju fajla, jer ona nije videla Harijeve izmene na početku rada. Harijev rad je efektivno izgubljen - ili u najmanjem nedostaje u zadnjoj verziji fajla - i verovatno mimo plana. Ovo je defintivno situacija koju želimo da izbegnemo. "
747
748 #. (title)
749 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:822
750 msgid "The Problem to Avoid"
751 msgstr "Kako izbeći problem"
752
753 #. (title)
754 #. (title)
755 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:827
756 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:843
757 msgid "The Lock-Modify-Unlock Solution"
758 msgstr "Zaključaj-Menjaj-Otključaj rešenje"
759
760 #. (para)
761 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:828
762 msgid "Many version control systems use a <firstterm>lock-modify-unlock</firstterm> model to address this problem, which is a very simple solution. In such a system, the repository allows only one person to change a file at a time. First Harry must <emphasis>lock</emphasis> the file before he can begin making changes to it. Locking a file is a lot like borrowing a book from the library; if Harry has locked a file, then Sally cannot make any changes to it. If she tries to lock the file, the repository will deny the request. All she can do is read the file, and wait for Harry to finish his changes and release his lock. After Harry unlocks the file, his turn is over, and now Sally can take her turn by locking and editing."
763 msgstr "Mnogi sistemi kontrole verzija koriste <firstterm>zaključaj-izmeni-otključaj</firstterm> model da označe ovaj problem, što je veoma jednostavno rešenje. U takvim sistemima, spremište dozvoljava samo jednoj osobi da menja fajl u isto vreme. Prvo Hari mora <emphasis>zaključati</emphasis> fajl pre nego što može da ga menja. Zaključavanje fajla je mnogo slično pozajmljivanju knjige iz biblioteke; ako Hari ima zaključani fajl, onda Sali ne može da napravi bilo kakvu izmenu na njemu. Ako ona pokuša da zaključa fajl spremište će zabraniti zahtev. Sve što može uraditi je da čita fajl i čeka da Hari završi svoje izmene i otključa fajl. Kada Hari otključa fajl, on ga vraća i Sali  ga može uzeti zaključavanjem i da ga uređuje. "
764
765 #. (para)
766 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:846
767 msgid "The problem with the lock-modify-unlock model is that it's a bit restrictive, and often becomes a roadblock for users:"
768 msgstr "Problem sa zaključaj-izmeni-otključaj modelom je da je pomalo restriktiv i često postaje prepreka za korisnike:"
769
770 #. (para)
771 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:853
772 msgid "<emphasis>Locking may cause administrative problems.</emphasis> Sometimes Harry will lock a file and then forget about it. Meanwhile, because Sally is still waiting to edit the file, her hands are tied. And then Harry goes on vacation. Now Sally has to get an administrator to release Harry's lock. The situation ends up causing a lot of unnecessary delay and wasted time."
773 msgstr "<emphasis>Zaključavanje može da napravi administrativni problem.</emphasis> Ponekad Hari će zaključati fajl i zaboraviti na njega. Međutim, pošto Sali još čeka da uredi fajl, njene ruke se vezane. I onda Hari odlazi na odmor. Sada Sali ima da dobije od Administratora oslobađanje Harijevog zaključavanja. Situacija se završava uzrokujući puno nepotrebnog kašnjenja i izgubljenog vremena."
774
775 #. (para)
776 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:864
777 msgid "<emphasis>Locking may cause unnecessary serialization.</emphasis> What if Harry is editing the beginning of a text file, and Sally simply wants to edit the end of the same file? These changes don't overlap at all. They could easily edit the file simultaneously, and no great harm would come, assuming the changes were properly merged together. There's no need for them to take turns in this situation."
778 msgstr "<emphasis>Zaključavanje može da prouzrokuje neželjenu serijalizaciju.</emphasis> Šta ako Hari uređuje početak tekst fajla, a Sali jednostavno želi da uredi kraj istog fajla? Ove izmene se uopšte ne preklapaju. Oni mogu lako da uređuju fajl istovremeno, neće doći do velike štete, uzevši da se izmene odgovarajuće ujedine. NJima nije potrebno da se okrenu od ovakve situacije."
779
780 #. (para)
781 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:876
782 msgid "<emphasis>Locking may create a false sense of security.</emphasis> Pretend that Harry locks and edits file A, while Sally simultaneously locks and edits file B. But suppose that A and B depend on one another, and the changes made to each are semantically incompatible. Suddenly A and B don't work together anymore. The locking system was powerless to prevent the problem - yet it somehow provided a sense of false security. It's easy for Harry and Sally to imagine that by locking files, each is beginning a safe, insulated task, and thus inhibits them from discussing their incompatible changes early on."
783 msgstr "<emphasis>Zaključavanje može da stvori lažni osećaj sigurnosti.</emphasis> Uzmimo da Hari zaključa i uređuje fajl A, dok Sali istovremeno zaključa i uređuje fajl B. Pretpostavimo da A i B zavise jedan od drugog i da izmene urađene na bilo kome semantički nisu kompatibilne. Iznenada A i B ne rade više zajedno. Zaključavajući sistem nema snage da predupredi problem - čak nekako daje osećaj lažne sigurnosti. Lako je da Hari i Sali zamisle to zaključavanjem fajlova, svako počinje siguran, izdvojen zadatak i to ga sprečava da razmatra nekompatibilne izmene učinjene ranije. "
784
785 #. (title)
786 #. (title)
787 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:894
788 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:922
789 msgid "The Copy-Modify-Merge Solution"
790 msgstr "Kopiraj-Menjaj-Stopi rešenje"
791
792 #. (para)
793 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:895
794 msgid "Git, CVS, and other version control systems use a <firstterm>copy-modify-merge</firstterm> model as an alternative to locking. In this model, each user's client reads the repository and creates a personal <firstterm>working copy</firstterm> of the file or project. Users then work in parallel, modifying their private copies. Finally, the private copies are merged together into a new, final version. The version control system often assists with the merging, but ultimately a human being is responsible for making it happen correctly."
795 msgstr "Subverzija, CVS i drugi sistemi kontrole verzija koriste <firstterm>kopiraj-menjaj-stopi</firstterm> model kao alternativu zaključavanju. U ovom modelu svaki korisnički klijent čita spremište i kreira ličnu <firstterm>radnu kopiju</firstterm> fajla ili projekta. Korisnici onda rade paralelno, menjajući svoje privatne kopije. Finalno, privatne kopije se spajaju u novu, finalnu verziju. Sistem kontrole verzija često posreduje u spajanju, ali ljudi su odgovorni da učine da sve bude korektno."
796
797 #. (para)
798 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:907
799 msgid "Here's an example. Say that Harry and Sally each create working copies of the same project, copied from the repository. They work concurrently, and make changes to the same file <filename>A</filename> within their copies. Sally saves her changes to the repository first. When Harry attempts to save his changes later, the repository informs him that his file A is <firstterm>out-of-date</firstterm>. In other words, that file A in the repository has somehow changed since he last copied it. So Harry asks his client to <firstterm>merge</firstterm> any new changes from the repository into his working copy of file A. Chances are that Sally's changes don't overlap with his own; so once he has both sets of changes integrated, he saves his working copy back to the repository."
800 msgstr "Evo primera. Recimo da Hari i Sali kreiraju radne kopije istog projekta, kopiranjem iz spremišta. Oni rade istovremeno, i prave izmene na istom fajlu <filename>A</filename> u okviru svojih kopija. Sali sačuva svoje izmene u spremište prva. Kada Hari pokuša da sačuva svoje izmene kasnije, spremište ga informiše da je njegov fajl A <firstterm>zastareo</firstterm>. Drugim rečima, fajl A u spremištu ima nečije izmene od zadnjeg kopiranja. Tako Hari pita svog klijenta da <firstterm>stopi</firstterm> bilo koje nove izmene iz spremišta u njegovu radnu kopiju fajla A. Postoji šansa da Saline izmene ne prekrivaju njegove; tako da će imati oba skupa izmena integrisano, on sačuva svoju radnu kopiju nazad u spremište. "
801
802 #. (title)
803 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:926
804 msgid "...Copy-Modify-Merge Continued"
805 msgstr "...Kopiraj-Menjaj-Stopi nastavak"
806
807 #. (primary)
808 #. (primary)
809 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:930
810 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:4910
811 msgid "conflict"
812 msgstr "konflikt"
813
814 #. (para)
815 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:932
816 msgid "But what if Sally's changes <emphasis>do</emphasis> overlap with Harry's changes? What then? This situation is called a <firstterm>conflict</firstterm>, and it's usually not much of a problem. When Harry asks his client to merge the latest repository changes into his working copy, his copy of file A is somehow flagged as being in a state of conflict: he'll be able to see both sets of conflicting changes, and manually choose between them. Note that software can't automatically resolve conflicts; only humans are capable of understanding and making the necessary intelligent choices. Once Harry has manually resolved the overlapping changes (perhaps by discussing the conflict with Sally!), he can safely save the merged file back to the repository."
817 msgstr "Ali šta ako Saline izmene <emphasis>prekrivaju</emphasis> Harijeve izmene? Šta tada? Ova situacija se zove <firstterm>konflikt</firstterm>, i to obično nije veliki problem. Kada Hari traži od svog klijenta da stopi zadnje izmene u spremištu u njegovu radnu kopiju, njegova kopija fajla A je nekako označena da je u stanju konflikta: on će biti u mogućnosti da vidi oba skupa konfliktnih izmena, i ručno da izabere između njih. Primetimo da softver ne može automatski da reši konflikt; samo ljudi su sposobni da razumeju i urade neophodne inteligentne izbore. Jednom kad Hari ručno reši preklapanje izmena (možda diskusijom konflikta sa Sali!), on može bezbedno da sačuva stopljen fajl nazad u spremište.  "
818
819 #. (para)
820 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:947
821 msgid "The copy-modify-merge model may sound a bit chaotic, but in practice, it runs extremely smoothly. Users can work in parallel, never waiting for one another. When they work on the same files, it turns out that most of their concurrent changes don't overlap at all; conflicts are infrequent. And the amount of time it takes to resolve conflicts is far less than the time lost by a locking system."
822 msgstr "Kopiraj-menjaj-stopi model može da zvuči pomalo haotično, ali u praksi, radi ekstremno glatko. Korisnici mogu da rade paralelno, nikada ne čekaju jedan drugog. Kada rade na istim fajlovima isključeno je da njihove istovremene izmene ne budu upisane; konflikti su retki. I iznos vremena uzet za rešavanje konflikta je manji od vremena izgubljenog zaključavanjem sistema. "
823
824 #. (para)
825 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:956
826 msgid "In the end, it all comes down to one critical factor: user communication. When users communicate poorly, both syntactic and semantic conflicts increase. No system can force users to communicate perfectly, and no system can detect semantic conflicts. So there's no point in being lulled into a false promise that a locking system will somehow prevent conflicts; in practice, locking seems to inhibit productivity more than anything else."
827 msgstr "Na kraju, sve dolazi u jedan kritičan faktor: korisnička komunikacija. Kada je loša komunikacija između korisnika sintaksni i semantički konflikti rastu. Nema sistema koji će naterati korisnike da kompuniciraju perfektno, i nema sistema koji može da detektuje semantički konflikt. Tako da nije poenta da se bude umiren lažnim obećanjem da sistem zaključavanja nekako predupređuje konflikt; u praksi, zaključavanje izgleda sprečava više produktivnost nego bilo šta drugo."
828
829 #. (para)
830 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:966
831 msgid "There is one common situation where the lock-modify-unlock model comes out better, and that is where you have unmergeable files. For example if your repository contains some graphic images, and two people change the image at the same time, there is no way for those changes to be merged together. Either Harry or Sally will lose their changes."
832 msgstr "Postoji jedna obična situacija gde zaključaj-menjaj-otključaj model je bolji, i to je gde imate ne stopive fajlove. Na primer ako vaše spremište sadrži neke grafičke slike, i dva čoveka menjaju slike u isto vreme, nema načina da se te izmene spoje zajedno. Ili Hari ili Sali će izgubiti svoje izmene."
833
834 #. (title)
835 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:976
836 msgid "What does Git Do?"
837 msgstr "Šta Subverzija radi?"
838
839 #. (para)
840 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:977
841 msgid "Git uses the copy-modify-merge solution by default, and in many cases this is all you will ever need. However, as of Version 1.2, Git also supports file locking, so if you have unmergeable files, or if you are simply forced into a locking policy by management, Git will still provide the features you need."
842 msgstr "Subverzija koristi kopiraj-izmeni-stopi rešenje uobičajeno, i u mnogim slučajevimaovo je sve što vam je potrebno. Međutim, od Verzije 1.2 Subverzija takođe podržava zaključavanje fajlova, tako da ako imate nestopive fajlove, ili ako jednostavno forsirate politiku zaključavanja preko uprave, Subverzija će još omogućavati željene osobine."
843
844 #. (title)
845 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:989
846 msgid "Git in Action"
847 msgstr "Subverzija u akcija"
848
849 #. (title)
850 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:991
851 msgid "Working Copies"
852 msgstr "Radna kopija"
853
854 #. (primary)
855 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:993
856 msgid "working copy"
857 msgstr "radna kopija"
858
859 #. (para)
860 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:995
861 msgid "You've already read about working copies; now we'll demonstrate how the Git client creates and uses them."
862 msgstr "Već ste čitali o radnoj kopiji; sada ćemo demonstrirati kako je Subverzioni klijent kreira i koristi. "
863
864 #. (para)
865 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1000
866 msgid "A Git working copy is an ordinary directory tree on your local system, containing a collection of files. You can edit these files however you wish, and if they're source code files, you can compile your program from them in the usual way. Your working copy is your own private work area: Git will never incorporate other people's changes, nor make your own changes available to others, until you explicitly tell it to do so."
867 msgstr "Subverziona radna kopija je obično stablo imenika u vašem lokalnom sistemu, koje sadrži kolekciju fajlova. Vi možete urediti ove fajlove kako želite, i  ako su fajlovi izvornog koda, možete kompajlirati vaš program od njih na uobičajen način. Vaša radna kopija je vaša lična privatna radna površina: Subverzija neće inkorporirati izmene drugih ljudi, niti će uraditi vaše promene dostupne drugima, sve dok joj eksplicitno ne kažete da to uradi. "
868
869 #. (para)
870 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1010
871 msgid "After you've made some changes to the files in your working copy and verified that they work properly, Git provides you with commands to <emphasis>publish</emphasis> your changes to the other people working with you on your project (by writing to the repository). If other people publish their own changes, Git provides you with commands to merge those changes into your working directory (by reading from the repository)."
872 msgstr "Kada ste napravili neke izmene u fajlovima u vašoj radnoj kopiji i proverite da to radi ispravno, Subverzija vam omogućava komandama da <emphasis>publikujete</emphasis> vaše izmene drugim ljudima koji rade sa vama na vašem projektu (pisanjem u spremište). Ako drugi ljudi publikuju svoje izmene, Subverzija vam omogućava  komandama za spajanje tih izmena u vaš radni imenik (čitanjem iz spremišta)."
873
874 #. (para)
875 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1020
876 msgid "A working copy also contains some extra files, created and maintained by Git, to help it carry out these commands. In particular, each directory in your working copy contains a subdirectory named <filename>.svn</filename>, also known as the working copy <firstterm>administrative directory</firstterm>. The files in each administrative directory help Git recognize which files contain unpublished changes, and which files are out-of-date with respect to others' work."
877 msgstr "Radna kopija takođe sadrži neke ekstra fajlove, kreirane i održavane Subverzijom, dajoj  pomognu da izvuče ove komande. Posebno, svaki imenik u vašoj radnoj kopiji sadrži podimenike označene <filename>.svn</filename>, takođe poznat kao radna kopija <firstterm>administrativni imenik</firstterm>. Fajlovi u svakom administrativnom imeniku pomažu Subverziji da prepozna koji fajlovi sadrže nepublikovane izmene, i koji fajlovi su zastreli u odnosu na rad drugih."
878
879 #. (para)
880 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1031
881 msgid "A typical Git repository often holds the files (or source code) for several projects; usually, each project is a subdirectory in the repository's filesystem tree. In this arrangement, a user's working copy will usually correspond to a particular subtree of the repository."
882 msgstr "Tipično Subverziono spremište često sadrži fajlove (ili izvorni kod) za više projekata; obično, svaki projekat je subimenik u stablu fajlsistema u spremištu. U ovom uređenju korisnička radna kopija obično će korespondirati posebnom podstablu spremišta."
883
884 #. (para)
885 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1038
886 msgid "For example, suppose you have a repository that contains two software projects."
887 msgstr "Na primer, pretpostavimo da imate spremište koje sadrži dva sofverska projekta."
888
889 #. (title)
890 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1043
891 msgid "The Repository's Filesystem"
892 msgstr "Fajlsistem spremišta"
893
894 #. (para)
895 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1046
896 msgid "In other words, the repository's root directory has two subdirectories: <filename>paint</filename> and <filename>calc</filename>."
897 msgstr "Drugim rečima, koreini imenik spremišta ima dva podimenika: <filename>pejnt</filename> i <filename>kalk</filename>."
898
899 #. (para)
900 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1051
901 msgid "To get a working copy, you must <firstterm>check out</firstterm> some subtree of the repository. (The term <emphasis>check out</emphasis> may sound like it has something to do with locking or reserving resources, but it doesn't; it simply creates a private copy of the project for you)."
902 msgstr "Da biste dobili radnu kopiju morate <firstterm>preuzeti</firstterm> neko podstablo spremišta. (Termin <emphasis>preuzeti</emphasis> može zvučati kao nešto što se radi zaključavanjem ili rezervisanjem resursa, ali to nije to; to jednostavno kreira privatnu kopiju projekta za vas)."
903
904 #. (para)
905 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1058
906 msgid "Suppose you make changes to <filename>button.c</filename>. Since the <filename>.svn</filename> directory remembers the file's modification date and original contents, Git can tell that you've changed the file. However, Git does not make your changes public until you explicitly tell it to. The act of publishing your changes is more commonly known as <firstterm>committing</firstterm> (or <firstterm>checking in</firstterm>) changes to the repository."
907 msgstr "Pretpostavimo da ste napravili izmene u <filename>button.c</filename>. Kako <filename>.svn</filename> imenik pamti datum izmene fajla i originalni sadržaj, Subverzija vam  može reći da ste izmenili fajl.Čin publikovanja vaših izmena je najčešće poznat  kao  <firstterm>urezivanje</firstterm> (ili <firstterm>prijavljivanje</firstterm>) izmena u spremište."
908
909 #. (para)
910 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1068
911 msgid "To publish your changes to others, you can use Git's <command>commit</command> command."
912 msgstr "Da bi publikovali vaše izmene drugima, možete koristiti Subverzionu komandu <command>ureži</command>."
913
914 #. (para)
915 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1072
916 msgid "Now your changes to <filename>button.c</filename> have been committed to the repository; if another user checks out a working copy of <filename>/calc</filename>, they will see your changes in the latest version of the file."
917 msgstr "Sada vaše izmene u <filename>button.c</filename> su urezane u spremište; ako drugi korisnik proveri radnu kopiju  <filename>/kalk</filename>, videće vaše izmene u zadnjoj verziji fajla."
918
919 #. (para)
920 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1078
921 msgid "Suppose you have a collaborator, Sally, who checked out a working copy of <filename>/calc</filename> at the same time you did. When you commit your change to <filename>button.c</filename>, Sally's working copy is left unchanged; Git only modifies working copies at the user's request."
922 msgstr "Pretpostavimo da imate  saradnika Sali, ko proverava radnu kopiju <filename>/kalk</filename> u isto vreme kad i vi. Kada urezujete vaše izmene u <filename>button.c</filename>, Salina radna kopija ostaje nepromenjena; Subverzija menja radnu kopiju samo na zahtev korisnika."
923
924 #. (para)
925 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1086
926 msgid "To bring her project up to date, Sally can ask Git to <firstterm>update</firstterm> her working copy, by using the Git <command>update</command> command. This will incorporate your changes into her working copy, as well as any others that have been committed since she checked it out."
927 msgstr "Da bi ažurirala svoj projekat Sali mora pitati Subverzilu da <firstterm>ažurira</firstterm> njenu radnu kopiju korišćrnjem Subverzione komande <command>ažuriraj</command>. Ovo će uključiti vaše izmene u radnu kopiju isto kao što bilo koji drugi koji su urezani od provere."
928
929 #. (para)
930 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1094
931 msgid "Note that Sally didn't need to specify which files to update; Git uses the information in the <filename>.svn</filename> directory, and further information in the repository, to decide which files need to be brought up to date."
932 msgstr "Zabeležite da Sali ne treba da specifira koje fajlove ažurira; Subverzija koristi informacije u <filename>.svn</filename> imeniku, i dalje informacije u spremištu, da odluči koje fajlove treba ažurirati."
933
934 #. (title)
935 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1103
936 msgid "Repository URLs"
937 msgstr "URL spremišta"
938
939 #. (para)
940 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1104
941 msgid "Git repositories can be accessed through many different methods - on local disk, or through various network protocols. A repository location, however, is always a URL. The URL schema indicates the access method:"
942 msgstr "Subverzionom spremištu može biti pristupljeno kroz mnogo različitih metoda - na lokalnom disku, ili kroz razne mrežne protokole. Mest spremišta, međutim, je uvek na URL. URL šema označava metod pristupa: "
943
944 #. (title)
945 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1112
946 msgid "Repository Access URLs"
947 msgstr "URL pristup spremištu"
948
949 #. (entry)
950 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1118
951 msgid "Schema"
952 msgstr "Šema"
953
954 #. (entry)
955 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1119
956 msgid "Access Method"
957 msgstr "Pristupni metod"
958
959 #. (literal)
960 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1125
961 msgid "file://"
962 msgstr "file://"
963
964 #. (entry)
965 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1127
966 msgid "Direct repository access on local or network drive."
967 msgstr "Direktni pristup spremištu na lokalnom mrežnom uređaju."
968
969 #. (literal)
970 #. (literal)
971 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1133
972 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1144
973 msgid "http://"
974 msgstr "http://"
975
976 #. (entry)
977 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1135
978 msgid "Access via WebDAV protocol to Git-aware Apache server."
979 msgstr "Pristup preko VebDAV protokola za Subverziono poznavanje Apaš servera."
980
981 #. (literal)
982 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1141
983 msgid "https://"
984 msgstr "https://"
985
986 #. (entry)
987 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1143
988 msgid "Same as <placeholder-1/>, but with SSL encryption."
989 msgstr "Isto kao <placeholder-1/>,ali sa SSL enskripcijom."
990
991 #. (literal)
992 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1149
993 msgid "svn://"
994 msgstr "svn://"
995
996 #. (literal)
997 #. (literal)
998 #. (primary)
999 #. (primary)
1000 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1153
1001 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1162
1002 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2483
1003 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2622
1004 msgid "svnserve"
1005 msgstr "svnserve"
1006
1007 #. (entry)
1008 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1151
1009 msgid "Unauthenticated TCP/IP access via custom protocol to a <placeholder-1/> server."
1010 msgstr "Neautentičan TCP/IP pristup preko običnog protokola ka <placeholder-1/> serveru."
1011
1012 #. (literal)
1013 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1158
1014 msgid "svn+ssh://"
1015 msgstr "svn+ssh://"
1016
1017 #. (entry)
1018 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1160
1019 msgid "authenticated, encrypted TCP/IP access via custom protocol to a <placeholder-1/> server."
1020 msgstr "autentičan, šifriran TCP/IP pristup preko običnog protokola ka <placeholder-1/> serveru."
1021
1022 #. (para)
1023 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1168
1024 msgid "For the most part, Git's URLs use the standard syntax, allowing for server names and port numbers to be specified as part of the URL. The <literal>file://</literal> access method is normally used for local access, although it can be used with UNC paths to a networked host. The URL therefore takes the form <systemitem class=\"url\">file://hostname/path/to/repos</systemitem>. For the local machine, the <literal>hostname</literal> portion of the URL is required to be either absent or <literal>localhost</literal>. For this reason, local paths normally appear with three slashes, <systemitem class=\"url\">file:///path/to/repos</systemitem>."
1025 msgstr "Za mnoge delove Subverzioni URLovi koriste standardnu sintaksu dozvoljavajući serverskim imenima brojevima portova da budu specificirani kao deo URLa. <literal>file://</literal> metod pristupa se normalno koristi za lokalni pristup, takođe može se koristiti sa UNC putnjom do mrežnog domaćina. URL dakle uzima oblik  <systemitem class=\"url\">file://hostname/path/to/repos</systemitem>. Za lokalnu mašinu <literal>hostname</literal> deo URL se zahteva da nije prisutno ili da je <literal>localhost</literal>. Iz ovog razloga lokalna putanja se normalno javlja sa tri kose crte <systemitem class=\"url\">file:///path/to/repos</systemitem>."
1026
1027 #. (para)
1028 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1181
1029 msgid "Also, users of the <literal>file://</literal> scheme on Windows platforms will need to use an unofficially <quote>standard</quote> syntax for accessing repositories that are on the same machine, but on a different drive than the client's current working drive. Either of the two following URL path syntaxes will work where <literal>X</literal> is the drive on which the repository resides:"
1030 msgstr "Takođe korisnici <literal>file://</literal> šeme na Vindouz platformama treba da koriste neoficijalnu <quote>standardnu</quote> sintaksu za pristup spremištu koja su na istoj mašini, ali na različitim uređajima od onog gde je klijentov radni uređaj. Svaka od sledeće dve sintakse URL putanja će raditi gde  je <literal>X</literal> drajv na kome  spremište obitava."
1031
1032 #. (screen)
1033 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1191
1034 #, no-wrap
1035 msgid ""
1036 "\n"
1037 "file:///X:/path/to/repos\n"
1038 "...\n"
1039 "file:///X|/path/to/repos\n"
1040 "...\n"
1041 msgstr ""
1042 "\n"
1043 "file:///X:/path/to/repos\n"
1044 "...\n"
1045 "file:///X|/path/to/repos\n"
1046 "...\n"
1047
1048 #. (para)
1049 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1197
1050 msgid "Note that a URL uses ordinary slashes even though the native (non-URL) form of a path on Windows uses backslashes."
1051 msgstr "Primetimo da URL koristi obične kose crte čak i kad prirodni (ne URL) oblik putanje na Vindouzu koristi obrnute kose crte."
1052
1053 #. (para)
1054 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1201
1055 msgid "You can safely access a FSFS repository via a network share, but you <emphasis>cannot</emphasis> access a BDB repository in this way."
1056 msgstr "Možete bezbedno pristupiti FSFS spremištu preko mrežne podele, ali vi <emphasis>ne možete</emphasis> pristupiti BDB spremištu na ovaj način."
1057
1058 #. (para)
1059 #. (para)
1060 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1207
1061 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2609
1062 msgid "Do not create or access a Berkeley DB repository on a network share. It <emphasis>cannot</emphasis> exist on a remote filesystem. Not even if you have the network drive mapped to a drive letter. If you attempt to use Berkeley DB on a network share, the results are unpredictable - you may see mysterious errors right away, or it may be months before you discover that your repository database is subtly corrupted."
1063 msgstr "Ne kreirajte Berkli DB spremište na mrežnom deljenom prostoru. To <emphasis>ne može</emphasis> postojati na udaljenom fajlsistemu. Čak ni ako imate mrežni drajv označen slovom drajva. Ako pokušate da koristite Berkli DB na mrežnoj podeli rezultati su nepredvidljivi - možete videti misteriozne greške ili će proći meseci dok ne ustanovite da vaša baza podataka  spremišta sa puno grešaka."
1064
1065 #. (title)
1066 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1219
1067 msgid "Revisions"
1068 msgstr "Revizije"
1069
1070 #. (primary)
1071 #. (primary)
1072 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1221
1073 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:9724
1074 msgid "revision"
1075 msgstr "revizija"
1076
1077 #. (para)
1078 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1223
1079 msgid "A <command>svn commit</command> operation can publish changes to any number of files and directories as a single atomic transaction. In your working copy, you can change files' contents, create, delete, rename and copy files and directories, and then commit the complete set of changes as a unit."
1080 msgstr "Operacija <command>svn ureži</command> publikuje izmene bilo kog broja fajlova i imenika kao jednu atomik transakciju. U vašoj radnoj kopiji možete menjati sadržaj fajlova, kreirati, brisati, preimenovati i kopirati fajlove i imenike i onda urežete ukupan skup izmena kao jedinicu."
1081
1082 #. (para)
1083 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1231
1084 msgid "In the repository, each commit is treated as an atomic transaction: either all the commits changes take place, or none of them take place. Git retains this atomicity in the face of program crashes, system crashes, network problems, and other users' actions."
1085 msgstr "U spremištu savako urezivanje se trtira kao atomik transakcija: ili se urežu sve promene ili nijedna. Subverzija čuva ovu atomičnost u slučaju pucanja programa ili sistema, mrežnih problema i drugih akcija korisnika."
1086
1087 #. (para)
1088 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1238
1089 msgid "Each time the repository accepts a commit, this creates a new state of the filesystem tree, called a <firstterm>revision</firstterm>. Each revision is assigned a unique natural number, one greater than the number of the previous revision. The initial revision of a freshly created repository is numbered zero, and consists of nothing but an empty root directory."
1090 msgstr "Svaki put kada spremište pristupi urezivanju to kreiira novo stanje stabla fajlsistema nazvanog <firstterm>revisija</firstterm>. Svaka revizija se označava jedinstvenim prirodnim brojem koji je za jedan veći od broja prethodne revizije.Početna revizija sveže kreiranog spremišta označena je nulom i ne sadrži ništa osim praznog korenog imenika."
1091
1092 #. (para)
1093 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1247
1094 msgid "A nice way to visualize the repository is as a series of trees. Imagine an array of revision numbers, starting at 0, stretching from left to right. Each revision number has a filesystem tree hanging below it, and each tree is a <quote>snapshot</quote> of the way the repository looked after each commit."
1095 msgstr "Lep način da se vizualizuje spremište je serija stabala. Zamislimo oblast revizionih brojeva, počevši od nule, razvučenih s leva u desno. Svaki revizioni broj ima fajlsistem stablo visi ispod njega i svako stablo je <quote>naznaka</quote> kako spremište izgleda posle urezivanja."
1096
1097 #. (title)
1098 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1260
1099 msgid "Global Revision Numbers"
1100 msgstr "Globalni revizioni brojevi"
1101
1102 #. (para)
1103 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1261
1104 msgid "Unlike those of many other version control systems, Git's revision numbers apply to <emphasis>entire trees</emphasis>, not individual files. Each revision number selects an entire tree, a particular state of the repository after some committed change. Another way to think about it is that revision N represents the state of the repository filesystem after the Nth commit. When a Git user talks about ``revision 5 of <filename>foo.c</filename>'', they really mean ``<filename>foo.c</filename> as it appears in revision 5.'' Notice that in general, revisions N and M of a file do <emphasis>not</emphasis> necessarily differ!"
1105 msgstr "Drugačije nego kod većine drugih sistema kontrole verzija, Subverzioni revizioni brojevi se pojavljuju kao <emphasis>cela stabla</emphasis>, a ne individualni fajlovi. Svaki revizioni broj selektuje celo stablo, partikularno stanje spremišta posle nekog urezivanja izmena. Drugi način razmišljanja o tome je da revizija N pretstavlja stanje fajlsistema spremišta posle Ntog urezivanja. Kada korisnik Subverzije govori o ``revisija 5 od <filename>foo.c</filename>'', on stvarno misli ``<filename>foo.c</filename>  kako se javlja u reviziji 5.\" Primetimo da uopšte revizije N i M fajla <emphasis>nisu</emphasis> obavezno različite. "
1106
1107 #. (para)
1108 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1276
1109 msgid "It's important to note that working copies do not always correspond to any single revision in the repository; they may contain files from several different revisions. For example, suppose you check out a working copy from a repository whose most recent revision is 4:"
1110 msgstr "Važno je primetiti da radna kopija ne korespondira uvek bilo kojoj pojedinačnoj reviziji u spremištu; ona može sadržati fajlove iz više različitih revizija. Na primer, pretpostavimo da preuzimate radnu kopiju iz spremišta čija je najskorija revizija 4:"
1111
1112 #. (screen)
1113 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1283
1114 #, no-wrap
1115 msgid ""
1116 "\n"
1117 "calc/Makefile:4\n"
1118 "     integer.c:4\n"
1119 "     button.c:4\n"
1120 msgstr ""
1121 "\n"
1122 "kalk/Makefile:4\n"
1123 "     integer.c:4\n"
1124 "     button.c:4\n"
1125
1126 #. (para)
1127 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1288
1128 msgid "At the moment, this working directory corresponds exactly to revision 4 in the repository. However, suppose you make a change to <filename>button.c</filename>, and commit that change. Assuming no other commits have taken place, your commit will create revision 5 of the repository, and your working copy will now look like this:"
1129 msgstr "Trenutno ovaj radni imenik odgovara tačno reviziji 4 u spremištu. Međutim, pretpostavimo da izmenite <filename>button.c</filename>, i urežete izmene. Uzmimo da nije bilo drugih urezivanja, vaše urezivanje kreira reviziju 5 spremišta i vaša radna kopija sada izgleda ovako:"
1130
1131 #. (screen)
1132 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1296
1133 #, no-wrap
1134 msgid ""
1135 "\n"
1136 "calc/Makefile:4\n"
1137 "     integer.c:4\n"
1138 "     button.c:5\n"
1139 msgstr ""
1140 "\n"
1141 "kalk/Makefile:4\n"
1142 "     integer.c:4\n"
1143 "     button.c:5\n"
1144
1145 #. (para)
1146 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1301
1147 msgid "Suppose that, at this point, Sally commits a change to <filename>integer.c</filename>, creating revision 6. If you use <command>svn update</command> to bring your working copy up to date, then it will look like this:"
1148 msgstr "Pretpostavimo to, u tom trenutku, Saki urezuje izmene <filename>integer.c</filename>, kreirajući reviziju 6. Ako koristite <command>svn ažuriraj</command> da dovedete vašu radnu kopiju u ažurno stanje to će izgledati ovako:"
1149
1150 #. (screen)
1151 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1307
1152 #, no-wrap
1153 msgid ""
1154 "\n"
1155 "calc/Makefile:6\n"
1156 "     integer.c:6\n"
1157 "     button.c:6\n"
1158 msgstr ""
1159 "\n"
1160 "kalk/Makefile:6\n"
1161 "     integer.c:6\n"
1162 "     button.c:6\n"
1163
1164 #. (para)
1165 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1312
1166 msgid "Sally's changes to <filename>integer.c</filename> will appear in your working copy, and your change will still be present in <filename>button.c</filename>. In this example, the text of <filename>Makefile</filename> is identical in revisions 4, 5, and 6, but Git will mark your working copy of <filename>Makefile</filename> with revision 6 to indicate that it is still current. So, after you do a clean update at the top of your working copy, it will generally correspond to exactly one revision in the repository."
1167 msgstr "Saine izmene <filename>integer.c</filename> se pojavljuju u vašoj radnoj kopiji i vaše izmene su još prisutne u <filename>button.c</filename>. U ovom primeru, tekst u <filename>Makefile</filename> je identičan u revizijama 4,5 i 6, ali Subverzija će označiti vašu radnu kopiju <filename>Makefile</filename> revizijom 6 da indicira da je još tekuća. Tako, posle urađenog čistog ažuriranja na vrh vaše radne kopije ona će generalno korespondirati tačno jednoj reviziji u spremištu."
1168
1169 #. (title)
1170 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1325
1171 msgid "How Working Copies Track the Repository"
1172 msgstr "Kako radna kopija prati spremište"
1173
1174 #. (para)
1175 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1326
1176 msgid "For each file in a working directory, Git records two essential pieces of information in the <filename>.svn/</filename> administrative area:"
1177 msgstr "Za svaki fajl u radnom imeniku Subverzija upisuje dva važna komada informacija u <filename>.svn/</filename> administarativnu oblast:"
1178
1179 #. (para)
1180 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1332
1181 msgid "what revision your working file is based on (this is called the file's <firstterm>working revision</firstterm>), and"
1182 msgstr "na koju reviziju je vaša radna kopija zasnovana )to se zove fajlova <firstterm>radna revizija</firstterm>), i"
1183
1184 #. (para)
1185 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1339
1186 msgid "a timestamp recording when the local copy was last updated by the repository."
1187 msgstr "vremenski marker zapisan kada se lokalna kopija zadnji put ažurira u spremištu."
1188
1189 #. (para)
1190 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1345
1191 msgid "Given this information, by talking to the repository, Git can tell which of the following four states a working file is in:"
1192 msgstr "Dajući ove informacije, govoreći spremištu, Subverzija može reći koje od sledećih četiri statusa ima radni fajl:"
1193
1194 #. (term)
1195 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1352
1196 msgid "Unchanged, and current"
1197 msgstr "Neizmenjen i tekući"
1198
1199 #. (para)
1200 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1354
1201 msgid "The file is unchanged in the working directory, and no changes to that file have been committed to the repository since its working revision. A <command>commit</command> of the file will do nothing, and an <command>update</command> of the file will do nothing."
1202 msgstr "Fajl je neizmenjen u radnom imeniku, i nema izmena tog fajla pri urezivanju u spremište od njegove radne revizije. <command>Urezivanje</command> fajla ne radi ništa, i <command>ažuriranje</command>  fajla ne radi ništa."
1203
1204 #. (term)
1205 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1365
1206 msgid "Locally changed, and current"
1207 msgstr "Lokalno izmenjen i tekući"
1208
1209 #. (para)
1210 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1367
1211 msgid "The file has been changed in the working directory, and no changes to that file have been committed to the repository since its base revision. There are local changes that have not been committed to the repository, thus a <command>commit</command> of the file will succeed in publishing your changes, and an <command>update</command> of the file will do nothing."
1212 msgstr "Fajl je izmenjen u radnom imeniku i izmene nisu urezane u spremište od osnovne rebžvizije. Postoje lokalne izmene koje još nisu urezane u spremište, tako <command>urezivanje</command> fajla će pratiti publikovanje vaših izmena u spremište, a  <command>ažuriranje</command> fajla neće uraditi ništa."
1213
1214 #. (term)
1215 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1379
1216 msgid "Unchanged, and out-of-date"
1217 msgstr "Nepromenjen i zastareo"
1218
1219 #. (para)
1220 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1381
1221 msgid "The file has not been changed in the working directory, but it has been changed in the repository. The file should eventually be updated, to make it current with the public revision. A <command>commit</command> of the file will do nothing, and an <command>update</command> of the file will fold the latest changes into your working copy."
1222 msgstr "Fajl nije izmenjen u radnom imeniku ali je izmenjen u spremištu. Fajl bi trebalo da bude ažuriran da se učini savremen sa javnom revizijom. <command>Urezivanje</command> fajla ne radi ništa, a <command>ažuriranje</command> fajla uvodi zadnje izmene u vašu radnu kopiju."
1223
1224 #. (term)
1225 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1393
1226 msgid "Locally changed, and out-of-date"
1227 msgstr "Lokalno izmenjen i zastareo"
1228
1229 #. (para)
1230 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1395
1231 msgid "The file has been changed both in the working directory, and in the repository. A <command>commit</command> of the file will fail with an <emphasis>out-of-date</emphasis> error. The file should be updated first; an <command>update</command> command will attempt to merge the public changes with the local changes. If Git can't complete the merge in a plausible way automatically, it leaves it to the user to resolve the conflict."
1232 msgstr "Fajl je izmenjen u oba slučaja i u radnom imeniku i u spremištu. <command>Urezivanje</command> fajla biće neuspešno sa  greškom <emphasis>zastareo</emphasis>. Fajl se mora najpre ažurirai; sa <command>ažuriraj</command> komandom pokušaće se spajanje javnih izmena sa lokalnim izmenama. Ako Subverzija ne može potpuno da stopi na razuman način automatski, ona ostavlja korisniku da razreši konflikt. "
1233
1234 #. (title)
1235 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1412
1236 msgid "Summary"
1237 msgstr "Zaključak"
1238
1239 #. (para)
1240 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1413
1241 msgid "We've covered a number of fundamental Git concepts in this chapter:"
1242 msgstr "Mi smo ovde pokrili određeni broj osnovnih Subverzionih koncepata:"
1243
1244 #. (para)
1245 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1419
1246 msgid "We've introduced the notions of the central repository, the client working copy, and the array of repository revision trees."
1247 msgstr "Uveli smo označavanje centralnog spremišta, klijentove radne kopije, i oblast revizionog stabla spremišta."
1248
1249 #. (para)
1250 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1425
1251 msgid "We've seen some simple examples of how two collaborators can use Git to publish and receive changes from one another, using the 'copy-modify-merge' model."
1252 msgstr "Vidli smo neke proste primere kako saradnici mogu da koriste Subverziju da publikuju  i prime izmene od drugih, koristeći 'kopiraj-menjaj-stopi' model."
1253
1254 #. (para)
1255 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1432
1256 msgid "We've talked a bit about the way Git tracks and manages information in a working copy."
1257 msgstr "Govorili smo o načinu kako Subverzija prati i upravlja informacijama u radnoj kopiji."
1258
1259 #. (title)
1260 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1445
1261 msgid "Setting Up A Server"
1262 msgstr "Podešavanje servera"
1263
1264 #. (para)
1265 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1447
1266 msgid "To use TortoiseGit (or any other Git client), you need a place where your repositories are located. You can either store your repositories locally and access them using the <literal>file://</literal> protocol or you can place them on a server and access them with the <literal>http://</literal> or <literal>svn://</literal> protocols. The two server protocols can also be encrypted. You use <literal>https://</literal> or <literal>svn+ssh://</literal>. This chapter shows you step by step on how you can set up such a server on a Windows machine."
1267 msgstr "Da koristite TortoiseGit (ili bilo koji drugi Subverzioni klijent), potrebno vam je mesto gde je locirano vaše spremište. Možete uskladištiti vaše spremište lokalno i pristupati mu koristeći  <literal>file://</literal> protokol ili ga smestiti na serveu i pristupati mu sa <literal>http://</literal> ili <literal>svn://</literal> protokolima. Dva server protokola mogu, takođe, biti šifrovana. Koristite  <literal>https://</literal> ili <literal>svn+ssh://</literal>. Ovo poglavlje prikazuje korak po korak kako podešavate takav server na Vindouz mašini. "
1268
1269 #. (para)
1270 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1458
1271 msgid "More detailed information on the Git server options, and how to choose the best architecture for your situation, can be found in the Git book under <ulink url=\"http://svnbook.red-bean.com/en/1.5/svn.serverconfig.html\"><citetitle>Server Configuration</citetitle></ulink>."
1272 msgstr "Detaljnije informacije o opcijama Subverzionog servera i kako izabrati najbolju arhitekturu za vašu situaciju, može se naći u knjizi  Subverzije pod  <ulink url=\"http://svnbook.red-bean.com/en/1.5/svn.serverconfig.html\"><citetitle>Server konfiguracija</citetitle></ulink>."
1273
1274 #. (para)
1275 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1466
1276 msgid "If you don't have a server and you work alone then local repositories are probably your best choice. You can skip this chapter and go directly to <xref linkend=\"tsvn-repository\"/>."
1277 msgstr "Ako nemate server i radite sami tada lokalno spremište je vaš najbolji izbor. Možete preskočiti ovo poglavlje i ići pravo na  <xref linkend=\"tsvn-repository\"/>."
1278
1279 #. (para)
1280 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1471
1281 msgid "If you were thinking about setting up a multi-user repository on a network share, think again. Read <xref linkend=\"tsvn-repository-local-share\"/> to find out why we think this is a bad idea."
1282 msgstr "Ako razmišljate da podesite višekorisničko spremište na mrežnom deljenom prostoru, razmislite još jednom. Pročitajte <xref linkend=\"tsvn-repository-local-share\"/> da nađete zašto mi mislimo da je to loša ideja."
1283
1284 #. (title)
1285 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1480
1286 msgid "Apache Based Server"
1287 msgstr "Apaš zasnovan server"
1288
1289 #. (primary)
1290 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1484
1291 msgid "Apache"
1292 msgstr "Apaš"
1293
1294 #. (para)
1295 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1486
1296 msgid "The most flexible of all possible server setups for Git is the Apache based one. Although a bit more complicated to set up, it offers benefits that other servers cannot:"
1297 msgstr "Najfleksibilniji od svih mogućih server podešavanja za Subverziju je Apaš zasnovani server. Mada je malo komplikovaniji za podešavanje on pruža pogodnosti koje drugi  serveri nemaju:"
1298
1299 #. (primary)
1300 #. (term)
1301 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1492
1302 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1496
1303 msgid "WebDAV"
1304 msgstr "VebDAV"
1305
1306 #. (para)
1307 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1498
1308 msgid "The Apache based Git server uses the WebDAV protocol which is supported by many other programs as well. You could e.g. mount such a repository as a <quote>Web folder</quote> in the Windows explorer and then access it like any other folder in the file system."
1309 msgstr "Apaš zasnovan Subverzioni server koristi VebDAV protokol koji je dobro podržan sa mnogo drugih programa. Mogli biste npr. postaviti spremište kao <quote>Veb imenik/quote> u Vindouz eksploreru i da mu pristupate kao svakom drugom imeniku fajl sistema."
1310
1311 #. (term)
1312 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1509
1313 msgid "Browsing The Repository"
1314 msgstr "Pretraživanje spremišta"
1315
1316 #. (para)
1317 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1511
1318 msgid "You can point your browser to the URL of your repository and browse the contents of it without having a Git client installed. This gives access to your data to a much wider circle of users."
1319 msgstr "Možete dovesti vaš pretraživač na URL spremišta i pretraživati njegov sadržaj bez instaliranog Subverzionog klijenta. Ovo daje pristup vašim podacima mnogo širem krugu korisnika."
1320
1321 #. (term)
1322 #. (title)
1323 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1521
1324 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3646
1325 msgid "Authentication"
1326 msgstr "Autentikacija"
1327
1328 #. (para)
1329 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1523
1330 msgid "You can use any authentication mechanism Apache supports, including SSPI and LDAP."
1331 msgstr "Možete koristiti mehanizam autentikacije podrške Apašu, uključujući SSPI i LDAP."
1332
1333 #. (term)
1334 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1530
1335 msgid "Security"
1336 msgstr "Sigurnost"
1337
1338 #. (para)
1339 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1532
1340 msgid "Since Apache is very stable and secure, you automatically get the same security for your repository. This includes SSL encryption."
1341 msgstr "Kako je Apaš veoma stabilan i siguran, vi automatski dobijate istu sigurnost za spremište. Ovo obuhvata SSP šifrovanje."
1342
1343 #. (title)
1344 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1542
1345 msgid "Installing Apache"
1346 msgstr "Instaliranje Apaša"
1347
1348 #. (para)
1349 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1547
1350 msgid "Please note that Windows XP without the service pack 1 will lead to bogus network data and could therefore corrupt your repository!"
1351 msgstr "Molim vas imajte u vidu da Vindous XP bez servis paketa 1 dovodi do veštačkih mrežnih podataka tako da će pokvariti spremište."
1352
1353 #. (para)
1354 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1555
1355 msgid "Download the latest version of the Apache web server from <ulink url=\"http://httpd.apache.org/download.cgi\"><citetitle>http://httpd.apache.org/download.cgi</citetitle></ulink>. Make sure that you download the version 2.2.x - the version 1.3.xx won't work!"
1356 msgstr "Skinite zadnju verziju Apaš veb servera sa <ulink url=\"http://httpd.apache.org/download.cgi\"><citetitle>http://httpd.apache.org/download.cgi</citetitle></ulink>.Budite da skidate verziju 2.2.x - verzija 1.3.xx ne radi!"
1357
1358 #. (para)
1359 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1564
1360 msgid "The msi installer for Apache can be found by clicking on <literal>other files</literal>, then browse to <filename>binaries/win32</filename>. You may want to choose the msi file <filename>apache-2.2.x-win32-x86-openssl-0.9.x.msi</filename> (the one that includes OpenSSL)."
1361 msgstr "Msi instalacija za Apaš može se naći klikom na <literal>ostali fajlovi </literal>, zatim pretražite do  <filename>binariešwin32</filename>.Možda biste želeli da izaberete msi fajl <filename>apache-2.2.x-win32-x86-openssl-0.9.x.msi</filename> (onaj koji obuhvata OpenSSL)."
1362
1363 #. (para)
1364 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1572
1365 msgid "Once you have the Apache2 installer you can double click on it and it will guide you through the installation process. Make sure that you enter the server-URL correctly (if you don't have a DNS name for your server just enter the IP-address). I recommend to install Apache <emphasis>for All Users, on Port 80, as a Service</emphasis>. Note: if you already have IIS or any other program running which listens on port 80 the installation might fail. If that happens, go to the programs directory, <filename>\\Apache Group\\Apache2\\conf</filename> and locate the file <filename>httpd.conf</filename>. Edit that file so that <literal>Listen 80</literal> is changed to a free port, e.g. <literal>Listen 81</literal>. Then restart the installation - this time it should finish without problems."
1366 msgstr "Jednom kada imate Apaš2 instaliran možete dvostruko kliknuti na njega i on će vas voditi kroz instalacioni proces. Budite sigurni da unesete server-URL korektno (ako nemate DNS ime vašeg servera samo upišite IP-adresu). Preporučujem da instalirate Apaš <emphasis>za sve korisnike, na Portu 80,kao Servis </emphasis>. Pažnja: ako već imate IIS ili neki drugi program koji radi i čita na portu 80 instalacija može biti neuspešna. Ako se to desi idite na programski imenik <filename>\\Apache Group\\Apache2\\conf</filename> i nađite fajl <filename>httpd.conf</filename>. Uredite taj fajl tako da <literal>Listen 80</literal> bude izmenjeno na slobodan port, npr. <literal>Listen 81</literal>. Zatim restartujte instalaciju - ovog puta će završiti bez problema."
1367
1368 #. (para)
1369 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1594
1370 msgid "Now test if the Apache web server is running correctly by pointing your web browser to <systemitem class=\"url\">http://localhost/</systemitem> - a preconfigured Website should show up."
1371 msgstr "Sada testirajte da li Apaš veb server radi ispravno upravljajući veb pretraživač na <systemitem class=\"url\">http://localhost/</systemitem> - prekonfigurisan vebsajt treba da bude prikazan."
1372
1373 #. (para)
1374 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1603
1375 msgid "If you decide to install Apache as a service, be warned that by default it will run as the local system account. It would be a more secure practice for you to create a separate account for Apache to run as."
1376 msgstr "Ako odlučite da instalirate Apaš kao servis, znajte da tada uobičajeno radi kao sistem lokalnog rčuna. Bila bi sigurnija praksa za vas da kreirate poseban račun za rad kao Apaš."
1377
1378 #. (para)
1379 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1609
1380 msgid "Make sure that the account on the server that Apache is running as has an explicit entry in the repository directory's access control list (right-click directory | properties | security), with full control. Otherwise, users will not be able to commit their changes."
1381 msgstr "Budite sigurni da taj račun na serveru gde radi Apaš ima eksplicitan ulaz pristupu imenika kontrolne liste spremišta (desni klik imenik | osobine | sigurnost), sa punom kontrolom. Drugim rečima, korisnik neće biti sposoban da ureže svoje izmene."
1382
1383 #. (para)
1384 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1615
1385 msgid "Even if Apache runs as local system, you still need such an entry (which will be the SYSTEM account in this case)."
1386 msgstr "Čak i ako Apaš radi kao lokalni sistem, vi još imate potrebu za takvim ulazom (koja bi imala SISTEM račun u ovom slučaju)."
1387
1388 #. (para)
1389 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1619
1390 msgid "If Apache does not have this permission set up, your users will get <quote>Access denied</quote> error messages, which show up in the Apache error log as error 500."
1391 msgstr "Ako Apaš nema podešenu ovu dozvolu, vaši korisnici će dobiti <quote>Pristup zabranjen</quote> poruku greške, koja je prikazana u Apaš dnevniku kao greška 500."
1392
1393 #. (para)
1394 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1543
1395 msgid "The first thing you need before installing Apache is a computer with Windows 2000, Windows XP+SP1, Windows 2003, Vista or Server 2008. <warning><placeholder-1/></warning><placeholder-2/><caution><placeholder-3/><placeholder-4/><placeholder-5/><placeholder-6/></caution>"
1396 msgstr "Prva svar koja vam je potrebna pre instaliranja Apaša je kompjuter sa Vindouz 2000, Vindouz XP+SP1, Vindouz 2003, Vista ili Server 2008.<warning><placeholder-1/></warning><placeholder-2/><caution><placeholder-3/><placeholder-4/><placeholder-5/><placeholder-6/></caution>"
1397
1398 #. (title)
1399 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1628
1400 msgid "Installing Git"
1401 msgstr "Instaliranje Subverzije"
1402
1403 #. (para)
1404 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1632
1405 msgid "Download the latest version of the Git Win32 binaries for Apache. Be sure to get the right version to integrate with your version of Apache, otherwise you will get an obscure error message when you try to restart. If you have Apache 2.2.x go to <ulink url=\"http://Git.tigris.org/servlets/ProjectDocumentList?folderID=8100\"><citetitle>http://Git.tigris.org/servlets/ProjectDocumentList?folderID=8100</citetitle></ulink>."
1406 msgstr "Skinite zadnju verziju Subverzije Vin32 binarije za Apaš. Budite sigurni da ste dobili ispravnu verziju za integraciju sa vašom verzijom Apaša, u suprotnom će te dobiti čudne poruke greške kada probate sa restartom. Ako imate Apaš 2.2.x idite na <ulink url=\"http://Git.tigris.org/servlets/ProjectDocumentList?folderID=8100\"><citetitle>http://Git.tigris.org/servlets/ProjectDocumentList?folderID=8100</citetitle></ulink>."
1407
1408 #. (para)
1409 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1644
1410 msgid "Run the Git installer and follow the instructions. If the Git installer recognized that you've installed Apache, then you're almost done. If it couldn't find an Apache server then you have to do some additional steps."
1411 msgstr "Pokrenite Subverzionu instalaciju i pratite instrukcije. Ako instalacija Subverzije prepozna da ste instalirali Apaš onda je u redu. Ako ne nađe Apaš server morate uraditi neke dodatne korake."
1412
1413 #. (primary)
1414 #. (primary)
1415 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1654
1416 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1982
1417 msgid "mod_authz_svn"
1418 msgstr "mod_authz_svn"
1419
1420 #. (para)
1421 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1656
1422 msgid "Using the windows explorer, go to the installation directory of Git (usually <filename>c:\\program files\\Git</filename>) and find the files <filename>/httpd/mod_dav_svn.so</filename> and <filename>mod_authz_svn.so</filename>. Copy these files to the Apache modules directory (usually <filename>c:\\program files\\apache group\\apache2\\modules </filename>)."
1423 msgstr "Koristeći vindouz pretraživač idite na instalacioni imenik Subverzije (obično <filename>c:\\program files\\Git</filename>) i nađite fajlove <filename>/httpd/mod_dav_svn.so</filename> i <filename>mod_authz_svn.so</filename>. Kopirajte ove fajlove u Apaš imenik modula (obično <filename>c:\\program files\\apache group\\apache2\\modules </filename>)."
1424
1425 #. (para)
1426 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1669
1427 msgid "Copy the file <filename>/bin/libdb*.dll</filename> and <filename>/bin/intl3_svn.dll</filename> from the Git installation directory to the Apache bin directory."
1428 msgstr "Kopirajte fajl <filename>/bin/libdb*.dll</filename> i <filename>/bin/intl3_svn.dll</filename> iz Subverzijinog instalacionog imenika u Apaš bin imenik."
1429
1430 #. (para)
1431 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1677
1432 msgid "Edit Apache's configuration file (usually <filename> C:\\Program Files\\Apache Group\\Apache2\\conf\\httpd.conf</filename>) with a text editor such as Notepad and make the following changes:"
1433 msgstr "Uredite Apaš konfiguracioni fajl (obično <filename>  C:\\Program Files\\Apache Group\\Apache2\\conf\\httpd.conf</filename>) pomoću tekst uređivača kao što je Notepad i uradite sledeće izmene:"
1434
1435 #. (para)
1436 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1683
1437 msgid ""
1438 "Uncomment (remove the '<literal>#</literal>' mark) the following lines: <screen>\n"
1439 "#LoadModule dav_fs_module modules/mod_dav_fs.so\n"
1440 "#LoadModule dav_module modules/mod_dav.so\n"
1441 "</screen> Add the following two lines to the end of the <literal>LoadModule</literal> section. <screen>\n"
1442 "LoadModule dav_svn_module modules/mod_dav_svn.so\n"
1443 "LoadModule authz_svn_module modules/mod_authz_svn.so\n"
1444 "</screen>"
1445 msgstr ""
1446 "Otkomentirajte (uklonite '<literal>#</literal> znak) sledećim linijama:<screen>\n"
1447 "#LoadModule dav_fs_module modules/mod_dav_fs.so\n"
1448 "#LoadModule dav_module modules/mod_dav.so\n"
1449 "</screen> Add the following two lines to the end of the <literal>LoadModule</literal> section. <screen>\n"
1450 "LoadModule dav_svn_module modules/mod_dav_svn.so\n"
1451 "LoadModule authz_svn_module modules/mod_authz_svn.so\n"
1452 "</screen>"
1453
1454 #. (title)
1455 #. (term)
1456 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1702
1457 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:12531
1458 msgid "Configuration"
1459 msgstr "Konfiguracija"
1460
1461 #. (para)
1462 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1713
1463 msgid ""
1464 "At the end of the config file add the following lines: <screen>\n"
1465 "&lt;Location /svn&gt;\n"
1466 "  DAV svn\n"
1467 "  SVNListParentPath on\n"
1468 "  SVNParentPath D:\\SVN\n"
1469 "  #SVNIndexXSLT \"/svnindex.xsl\"\n"
1470 "  AuthType Basic\n"
1471 "  AuthName \"Git repositories\"\n"
1472 "  AuthUserFile passwd\n"
1473 "  #AuthzSVNAccessFile svnaccessfile\n"
1474 "  Require valid-user\n"
1475 "&lt;/Location&gt;\n"
1476 "</screen> This configures Apache so that all your Git repositories are physically located below <filename>D:\\SVN</filename>. The repositories are served to the outside world from the URL: <systemitem class=\"url\"> http://MyServer/svn/ </systemitem>. Access is restricted to known users/passwords listed in the <filename>passwd</filename> file."
1477 msgstr ""
1478 "Na kraj konfig fajla dodajte sledeće linije:<screen>\n"
1479 "&lt;Location /svn&gt;\n"
1480 "  DAV svn\n"
1481 "  SVNListParentPath on\n"
1482 "  SVNParentPath D:\\SVN\n"
1483 "  #SVNIndexXSLT \"/svnindex.xsl\"\n"
1484 "  AuthType Basic\n"
1485 "  AuthName \"Git repositories\"\n"
1486 "  AuthUserFile passwd\n"
1487 "  #AuthzSVNAccessFile svnaccessfile\n"
1488 "  Require valid-user\n"
1489 "&lt;/Location&gt;\n"
1490 "</screen> Ovo konfiguriše Apaš tako da Subverzijino spremište je fizički locirano pod  <filename>D:\\SVN</filename>. Spremišta za ostali svet opslužuje  URL: <systemitem class=\"url\"> http://MyServer/svn/</systemitem>. Pristup je ograničen na poznavanje korisnik /lozinka dato u  <filename>passwd</filename> fajlu."
1491
1492 #. (para)
1493 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1740
1494 msgid ""
1495 "To create the <filename>passwd</filename> file, open the command prompt (DOS-Box) again, change to the <filename>apache2</filename> folder (usually <filename>c:\\program files\\apache group\\apache2</filename>) and create the file by entering <screen>\n"
1496 "bin\\htpasswd -c passwd &lt;username&gt;\n"
1497 "</screen> This will create a file with the name <filename>passwd</filename> which is used for authentication. Additional users can be added with <screen>\n"
1498 "bin\\htpasswd passwd &lt;username&gt;\n"
1499 "</screen>"
1500 msgstr ""
1501 "Da biste kreirali <filename>passwd</filename> fajl, otvorite komandnu liniju  (DOS-Boks) ponovo, izmenite u <filename>apache2</filename> imenik (obično <filename>c:\\program files\\apache group\\apache2</filename>) i kreirajte fajl unošenjem <screen>\n"
1502 "bin\\htpasswd -c passwd &lt;username&gt;\n"
1503 "</screen>  Ovo će kreirati fajl sa imenom <filename>passwd</filename> koji se koristi za autentikaciju. Dodatni korisnici mogu biti dodati sa  <screen>\n"
1504 "bin\\htpasswd passwd &lt;username&gt;\n"
1505 "</screen>"
1506
1507 #. (para)
1508 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1759
1509 msgid "Restart the Apache service again."
1510 msgstr "Restrtujte Apaš server ponovo."
1511
1512 #. (para)
1513 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1764
1514 msgid "Point your browser to <systemitem class=\"url\">http://MyServer/svn/MyNewRepository</systemitem> (where <filename>MyNewRepository</filename> is the name of the Git repository you created before). If all went well you should be prompted for a username and password, then you can see the contents of your repository."
1515 msgstr "Upravite vaš pretraživač na <systemitem class=\"url\">http://MyServer/svn/MyNewRepository</systemitem> (gde je  <filename>MyNewRepository</filename> ime Subverzionog spremišta koje ste ranije kreirali). Ako je sve dobro prošlo bićete upitani za korisničko ime i lozinku, zatim možete videti sadržaj spremišta."
1516
1517 #. (para)
1518 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1703
1519 msgid "Now you have set up Apache and Git, but Apache doesn't know how to handle Git clients like TortoiseGit yet. To get Apache to know which URL will be used for Git repositories you have to edit the Apache configuration file (usually located in <filename>c:\\program files\\apache group\\apache2\\conf\\httpd.conf</filename>) with any text editor you like (e.g. Notepad): <placeholder-1/>"
1520 msgstr "Sada možete podesiti Apaš i Subverziju, ali Apaš još ne zna kako da opsluži Subverzionog klijenta kao što je TortoiseGit. Da bi Apaš znao koji URL treba koristiti za Subverziono spremište morate da uredite Apaš konfiguracioni fajl )obično na lokaciji <filename>c:\\program files\\apache group\\apache2\\conf\\httpd.conf</filename>) bilo kojim uređivačem teksta koji volite (npr. Notepad): <placeholder-1/>"
1521
1522 #. (primary)
1523 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1777
1524 msgid "SVNPath"
1525 msgstr "SVNPutanja"
1526
1527 #. (primary)
1528 #. (literal)
1529 #. (primary)
1530 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1780
1531 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1815
1532 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1950
1533 msgid "SVNParentPath"
1534 msgstr "SVNPredakPutanja"
1535
1536 #. (title)
1537 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1785
1538 msgid "Apache <filename>httpd.conf</filename> Settings"
1539 msgstr "Apaš <filename>httpd.conf</filename> podešavanje"
1540
1541 #. (entry)
1542 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1791
1543 msgid "Setting"
1544 msgstr "Podešavanje"
1545
1546 #. (entry)
1547 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1792
1548 msgid "Explanation"
1549 msgstr "Objašnjenje"
1550
1551 #. (systemitem)
1552 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1800
1553 msgid "http://MyServer/svn/"
1554 msgstr "http://MyServer/svn/"
1555
1556 #. (entry)
1557 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1798
1558 msgid "means that the Git repositories are available from the URL <placeholder-1/>"
1559 msgstr "znači da je Subverziono spremište dostupno sa URL <placeholder-1/>"
1560
1561 #. (entry)
1562 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1805
1563 msgid "tells Apache which module will be responsible to serve that URL - in this case the Git module."
1564 msgstr "kaže Apašu koji modul je odgovoran da opsluži taj URL - u ovom slučaju Subverzioni modul."
1565
1566 #. (entry)
1567 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1812
1568 msgid "For Git version 1.3 and higher, this directive enables listing all the available repositories under <placeholder-1/>."
1569 msgstr "Za Subverziju 1.3 i više, ova direktiva omgućava listanje svih raspoloživih spremišta pod <placeholder-1/>."
1570
1571 #. (filename)
1572 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1822
1573 msgid "D:\\SVN"
1574 msgstr "D:\\SVN"
1575
1576 #. (entry)
1577 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1820
1578 msgid "tells Git to look for repositories below <placeholder-1/>"
1579 msgstr "kaže Subverziji da pogleda spremište ispod <placeholder-1/>"
1580
1581 #. (entry)
1582 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1827
1583 msgid "Used to make the browsing with a web browser prettier."
1584 msgstr "Korišćen da fino pretražuje sa veb pretraživačem."
1585
1586 #. (entry)
1587 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1834
1588 msgid "is to activate basic authentication, i.e. Username/password"
1589 msgstr "da aktivira osnovnu autentifikaciju, npr. korisničkoime/lozinka"
1590
1591 #. (entry)
1592 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1841
1593 msgid "is used as an information whenever an authentication dialog pops up to tell the user what the authentication is for"
1594 msgstr "korišćen kao informacija kadgod se pojavi autentifikacioni dijalog da kaže korisniku zašto je autentifikacija"
1595
1596 #. (entry)
1597 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1848
1598 msgid "specifies which password file to use for authentication"
1599 msgstr "određuje koji fajl lozinki koristiti za autentifikaciju"
1600
1601 #. (entry)
1602 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1854
1603 msgid "Location of the Access file for paths inside a Git repository"
1604 msgstr "Lokacija fajla računa za putanje unutar Subverzionog spremišta"
1605
1606 #. (entry)
1607 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1861
1608 msgid "specifies that only users who entered a correct username/password are allowed to access the URL"
1609 msgstr "određuje da samo korisnici koji unesu korektan ime/lozinka mogu da pristupe URL"
1610
1611 #. (para)
1612 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1873
1613 msgid ""
1614 "If you want your repository to have read access for everyone but write access only for specific users you can change the line <screen>\n"
1615 "Require valid-user\n"
1616 "</screen> to <screen>\n"
1617 "&lt;LimitExcept GET PROPFIND OPTIONS REPORT&gt;\n"
1618 "Require valid-user\n"
1619 "&lt;/LimitExcept&gt;\n"
1620 "</screen>"
1621 msgstr ""
1622 "Ako želite da vaše spremište ima pristup za čitanje za svakog ali pristup za upisivanje samo za određene korisnike morate izmeniti liniju <screen>\n"
1623 "Require valid-user\n"
1624 "</screen> to <screen>\n"
1625 "&lt;LimitExcept GET PROPFIND OPTIONS REPORT&gt;\n"
1626 "Require valid-user\n"
1627 "&lt;/LimitExcept&gt;\n"
1628 "</screen>"
1629
1630 #. (para)
1631 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1888
1632 msgid ""
1633 "Using a <filename>passwd</filename> file limits and grants access to all of your repositories as a unit. If you want more control over which users have access to each folder inside a repository you can uncomment the line <screen>\n"
1634 "#AuthzSVNAccessFile svnaccessfile\n"
1635 "</screen> and create a Git access file. Apache will make sure that only valid users are able to access your <filename>/svn</filename> location, and will then pass the username to Git's <literal>AuthzSVNAccessFile</literal> module so that it can enforce more granular access based upon rules listed in the Git access file. Note that paths are specified either as <literal>repos:path</literal> or simply <literal>path</literal>. If you don't specify a particular repository, that access rule will apply to all repositories under <literal>SVNParentPath</literal>. The format of the authorization-policy file used by <literal>mod_authz_svn</literal> is described in <xref linkend=\"tsvn-serversetup-mod_authz_svn\"/>"
1636 msgstr ""
1637 "Korišćenje <filename>passwd</filename> fajla ograničava i garantuje pristup svim vašim spremištima kao jedinicama. Ako želite više kontrole na to koji korisnici imaju pristup svakom imeniku unutar spremišta možete otkomentirati liniju  <screen>\n"
1638 "#AuthzSVNAccessFile svnaccessfile\n"
1639 "</screen>  i kreirati Subverzioni fajl pristupa. Apaš će sigurno učiniti da samo valjani korisnici mogu da pristupe vašoj <filename>/svn</filename> lokaciji, i proslediće korisničko ime Subverzionom <literal>AuthzSVNAccessFile</literal> modulu tako da će se pojačati granularniji pristup zasnovan na pravilima izlistanim u Subverzionom fajlu pristupa. Primetite da su putanje specificirane ili kao<literal>repos:path</literal> ili jednostavno <literal>path</literal>. Ako ne specificirate posebno spremište, tada će se pristupna pravila primenjivati na sva spremišta pod <literal>SVNParentPath</literal>. Format fajla autorizacione-polise korišćen od <literal>mod_authz_svn</literal> opisan je na <xref linkend=\"tsvn-serversetup-mod_authz_svn\"/>"
1640
1641 #. (para)
1642 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1915
1643 msgid ""
1644 "To make browsing the repository with a web browser 'prettier', uncomment the line <screen>\n"
1645 "#SVNIndexXSLT \"/svnindex.xsl\"\n"
1646 "</screen> and put the files <filename>svnindex.xsl</filename>, <filename>svnindex.css</filename> and <filename>menucheckout.ico</filename> in your document root directory (usually <filename>C:/Program Files/Apache Group/Apache2/htdocs</filename>). The directory is set with the <literal>DocumentRoot</literal> directive in your Apache config file."
1647 msgstr ""
1648 "Da učinite pretraživanje spremišta veb brozerom 'finije', otkomentirajte liniju <screen>\n"
1649 "#SVNIndexXSLT \"/svnindex.xsl\"\n"
1650 "</screen>  i stavite fajlve <filename>svnindex.xsl</filename>, <filename>svnindex.css</filename> i <filename>menucheckout.ico</filename> u vaš koreni imenik dokumenata (obično <filename>C:/Program Files/Apache Group/Apache2/htdocs</filename>). Imenik je podešen sa <literal>DocumentRoot</literal> direktivom u Apaš konfiguracionom fajlu."
1651
1652 #. (para)
1653 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1928
1654 msgid "You can get those three files directly from our source repository at <ulink url=\"http://TortoiseGit.tigris.org/svn/TortoiseGit/trunk/contrib/other/svnindex\"><citetitle>http://TortoiseGit.tigris.org/svn/TortoiseGit/trunk/contrib/other/svnindex</citetitle></ulink>. (<xref linkend=\"tsvn-preface-source\"/> explains how to access the TortoiseGit source repository)."
1655 msgstr "Možete uzeti ova stabla fajlova direktno sa našeg izvorno spremišta na  <ulink url=\"http://TortoiseGit.tigris.org/svn/TortoiseGit/trunk/contrib/other/svnindex\"><citetitle>http://TortoiseGit.tigris.org/svn/TortoiseGit/trunk/contrib/other/svnindex</citetitle></ulink>. (<xref linkend=\"tsvn-preface-source\"/> objašnjava kako pristupiti TortoiseGit spremištu izvora)."
1656
1657 #. (para)
1658 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1936
1659 msgid "The XSL file from the TortoiseGit repository has a nice gimmick: if you browse the repository with your web browser, then every folder in your repository has an icon on the right shown. If you click on that icon, the TortoiseGit checkout dialog is started for this URL."
1660 msgstr "XSL fajl iz TortoiseGit spremišta ima fin trik; ako pretražujete spremište vašim veb pretraživačem svaki imenik u vašem spremištu ima ikonu prikazanu s desna. Ako kliknete na tu ikonu TortoiseGit  pokreće dijalog preuzimanja za taj URL."
1661
1662 #. (para)
1663 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1782
1664 msgid "A short explanation of what you just entered: <placeholder-1/> But that's just an example. There are many, many more possibilities of what you can do with the Apache web server. <placeholder-2/>"
1665 msgstr "Kratko objašnjenje šta ste upravo uneli: <placeholder-1/> Ali to je samo jedan primer. Ima mnogo, mnogo više mogućnosti šta sve možete učiniti sa Apaš veb serverom. <placeholder-2/>"
1666
1667 #. (title)
1668 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1948
1669 msgid "Multiple Repositories"
1670 msgstr "Višestruka spremišta"
1671
1672 #. (primary)
1673 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1953
1674 msgid "Index of projects"
1675 msgstr "Indeks projekta"
1676
1677 #. (para)
1678 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1955
1679 msgid "If you used the <literal>SVNParentPath</literal> directive then you don't have to change the Apache config file every time you add a new Git repository. Simply create the new repository under the same location as the first repository and you're done! In my company I have direct access to that specific folder on the server via SMB (normal windows file access). So I just create a new folder there, run the TortoiseGit command <menuchoice><guimenu>TortoiseGit</guimenu><guimenuitem>Create repository here...</guimenuitem></menuchoice> and a new project has a home..."
1680 msgstr "Ako ste koristili <literal>SVNPredakPutanja</literal> direktivu zatim vi niste menjali Apaš kofig fajl svaki put kada ste dodavali novo Subverziono spremište. Jednostavno kreirajte novo spremište pod istom lkacijom kao prvo spremište i vi ste završili! U mojoj kompaniji ja imam direktan pristup specifičnom imeniku na serveru preko SMB (normalan vindouz pristup fajlovima). Tako sam samo kreirao novi imenik tamo, pokrenuo TortoiseGit komandu <menuchoice><guimenu>TortoiseGit</guimenu><guimenuitem>Create repository here...</guimenuitem></menuchoice>  i novi projekat je dobio dom..."
1681
1682 #. (para)
1683 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1969
1684 msgid "If you are using Git 1.3 or later, you can use the <literal>SVNListParentPath on</literal> directive to allow Apache to produce a listing of all available projects if you point your browser at the parent path rather than at a specific repository."
1685 msgstr "Ako koristite Subverziju 1.3 ili kasniju, morate koristiti <literal>SVNListajPredakPutanju na</literal> direktivu da omogućite Apašu da da listing svih dostupnih projekata ako upravite vaš pretraživač na predačku putanju pre nego na posebno spremište. "
1686
1687 #. (title)
1688 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1977
1689 msgid "Path-Based Authorization"
1690 msgstr "Autorizacija zavisna od putanje"
1691
1692 #. (primary)
1693 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1979
1694 msgid "Authorization"
1695 msgstr "Autorizacija"
1696
1697 #. (para)
1698 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1984
1699 msgid "The <literal>mod_authz_svn</literal> module permits fine-grained control of access permissions based on user names and repository paths. This is available with the Apache server, and as of Git 1.3 it is available with svnserve as well."
1700 msgstr "Modul <literal>mod_authz_svn</literal> omogućava fino-zrnastu kontrolu na dozvolama zasnovanog pristupa korisničkih imena i putanja spremišta. Ovo je omogućeno Apaš serverom i od Subverzije 1.3 moguće je sa svnserv."
1701
1702 #. (para)
1703 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1990
1704 msgid ""
1705 "An example file would look like this: <screen>\n"
1706 "[groups]\n"
1707 "admin = john, kate\n"
1708 "devteam1 = john, rachel, sally\n"
1709 "devteam2 = kate, peter, mark\n"
1710 "docs = bob, jane, mike\n"
1711 "training = zak\n"
1712 "# Default access rule for ALL repositories\n"
1713 "# Everyone can read, admins can write, Dan German is excluded.\n"
1714 "[/]\n"
1715 "* = r\n"
1716 "@admin = rw\n"
1717 "dangerman =\n"
1718 "# Allow developers complete access to their project repos\n"
1719 "[proj1:/]\n"
1720 "@devteam1 = rw\n"
1721 "[proj2:/]\n"
1722 "@devteam2 = rw\n"
1723 "[bigproj:/]\n"
1724 "@devteam1 = rw\n"
1725 "@devteam2 = rw\n"
1726 "trevor = rw\n"
1727 "# Give the doc people write access to all the docs folders\n"
1728 "[/trunk/doc]\n"
1729 "@docs = rw\n"
1730 "# Give trainees write access in the training repository only\n"
1731 "[TrainingRepos:/]\n"
1732 "@training = rw\n"
1733 "</screen>"
1734 msgstr ""
1735 "Primer bi izgledao ovakos: <screen>\n"
1736 "[groups]\n"
1737 "admin = john, kate\n"
1738 "devteam1 = john, rachel, sally\n"
1739 "devteam2 = kate, peter, mark\n"
1740 "docs = bob, jane, mike\n"
1741 "training = zak\n"
1742 "# Default access rule for ALL repositories\n"
1743 "# Everyone can read, admins can write, Dan German is excluded.\n"
1744 "[/]\n"
1745 "* = r\n"
1746 "@admin = rw\n"
1747 "dangerman =\n"
1748 "# Allow developers complete access to their project repos\n"
1749 "[proj1:/]\n"
1750 "@devteam1 = rw\n"
1751 "[proj2:/]\n"
1752 "@devteam2 = rw\n"
1753 "[bigproj:/]\n"
1754 "@devteam1 = rw\n"
1755 "@devteam2 = rw\n"
1756 "trevor = rw\n"
1757 "# Give the doc people write access to all the docs folders\n"
1758 "[/trunk/doc]\n"
1759 "@docs = rw\n"
1760 "# Give trainees write access in the training repository only\n"
1761 "[TrainingRepos:/]\n"
1762 "@training = rw\n"
1763 "</screen>"
1764
1765 #. (para)
1766 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2022
1767 msgid "Note that checking every path can be an expensive operation, particularly in the case of the revision log. The server checks every changed path in each revision and checks it for readability, which can be time-consuming on revisions which affect large numbers of files."
1768 msgstr "Primetimo da provera svake putanje može biti skupa operacija, posebno u slučaju dnevnika revizija. Server proverava svaku promenjenu putanju u svakoj reviziji i proverava da li je čitljiva, što može biti vremenski opterećujuće na revizijama koje obuhvataju veliki broj fajlova."
1769
1770 #. (para)
1771 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2029
1772 msgid "Authentication and authorization are separate processes. If a user wants to gain access to a repository path, she has to meet <emphasis>both</emphasis>, the usual authentication requirements and the authorization requirements of the access file."
1773 msgstr "Autentifikacija i autorizacija su zasebni procesi. Ako korisnik želi da otvori pristup u putanju spremišta, mora se sresti sa <emphasis>oba</emphasis>, zahtevima obične autentifikacije i zahtevima autorizacije pristupa fajlu."
1774
1775 #. (title)
1776 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2037
1777 msgid "Authentication With a Windows Domain"
1778 msgstr "Autentifikacija sa Vindouz domenom"
1779
1780 #. (primary)
1781 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2039
1782 msgid "Windows domain"
1783 msgstr "Vindouz domen"
1784
1785 #. (primary)
1786 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2042
1787 msgid "domaincontroller"
1788 msgstr "domenkontrolor"
1789
1790 #. (para)
1791 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2044
1792 msgid "As you might have noticed you need to make a username/password entry in the <filename>passwd</filename> file for each user separately. And if (for security reasons) you want your users to periodically change their passwords you have to make the change manually."
1793 msgstr "Kao što možete primetiti vama je potrebno da napravite korisnik/lozinka ulaz u <filename>passwd</filename> fajl za svakog korisnika posebno. I ako (zbog sigurnosti) želite da vaši korisnici povremeno menjaju lozinke imate da uradite izmene ručno."
1794
1795 #. (para)
1796 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2051
1797 msgid "But there's a solution for that problem - at least if you're accessing the repository from inside a LAN with a windows domain controller: <literal>mod_auth_sspi</literal>!"
1798 msgstr "Ali ima rešenja za taj problem - ako pristupate spremištu unutar LAN sa Vindouz domejn kontrolerom: <literal>mod_auth_sspi</literal>!"
1799
1800 #. (primary)
1801 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2057
1802 msgid "SSPI"
1803 msgstr "SSPI"
1804
1805 #. (primary)
1806 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2060
1807 msgid "NTLM"
1808 msgstr "NTLM"
1809
1810 #. (para)
1811 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2062
1812 msgid "The original SSPI module was offered by Syneapps including source code. But the development for it has been stopped. But don't despair, the community has picked it up and improved it. It has a new home on <ulink url=\"http://sourceforge.net/projects/mod-auth-sspi/\"><citetitle>SourceForge</citetitle></ulink>."
1813 msgstr "Originalni SSPI modul je ponuđen od Sinepsa uključujući i izvorni kod. Ali razvoj je zaustavljen. Ali ne očajavajte, zajednica će ga podići i poboljšati. On ima novi dom ulink url=\"http://sourceforge.net/projects/mod-auth-sspi/\"><citetitle>SourceForge</citetitle></ulink>."
1814
1815 #. (para)
1816 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2073
1817 msgid "Download the module which matches your apache version, then copy the file <filename>mod_auth_sspi.so</filename> into the Apache modules folder."
1818 msgstr "Skinite modul koji hvata vašu apaš verziju, zatim kopirajte fajl <filename>mod_auth_sspi.so</filename> u Apaš modul imenik."
1819
1820 #. (para)
1821 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2080
1822 msgid ""
1823 "Edit the Apache config file: add the line <screen>\n"
1824 "LoadModule sspi_auth_module modules/mod_auth_sspi.so\n"
1825 "</screen> to the <literal>LoadModule</literal> section. Make sure you insert this line <emphasis>before</emphasis> the line <screen>\n"
1826 "LoadModule auth_module modules/mod_auth.so\n"
1827 "</screen>"
1828 msgstr ""
1829 "Uredite Apaš konfig fajl: dodajte liniju <screen>\n"
1830 "LoadModule sspi_auth_module modules/mod_auth_sspi.so\n"
1831 "</screen> u <literal>LoadModule</literal> delu. Budite sigurni da ste ubacili ovu liniju <emphasis>pre</emphasis> linije <screen>\n"
1832 "LoadModule auth_module modules/mod_auth.so\n"
1833 "</screen>"
1834
1835 #. (para)
1836 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2093
1837 msgid ""
1838 "To make the Git location use this type of authentication you have to change the line <screen>\n"
1839 "AuthType Basic\n"
1840 "</screen> to <screen>\n"
1841 "AuthType SSPI\n"
1842 "</screen> also you need to add <screen>\n"
1843 "SSPIAuth On\n"
1844 "SSPIAuthoritative On\n"
1845 "SSPIDomain &lt;domaincontroller&gt;\n"
1846 "SSPIOmitDomain on\n"
1847 "SSPIUsernameCase lower\n"
1848 "SSPIPerRequestAuth on\n"
1849 "SSPIOfferBasic On\n"
1850 "</screen> within the <literal>&lt;Location /svn&gt;</literal> block. If you don't have a domain controller, leave the name of the domain control as <literal>&lt;domaincontroller&gt;</literal>."
1851 msgstr ""
1852 "Da napravite Sbverzionu lokaciju koristite ovaj tip autentikacije koju imate da izmenite liniju  <screen>\n"
1853 "AuthType Basic\n"
1854 "</screen> to <screen>\n"
1855 "AuthType SSPI\n"
1856 "</screen> also you need to add <screen>\n"
1857 "SSPIAuth On\n"
1858 "SSPIAuthoritative On\n"
1859 "SSPIDomain &lt;domaincontroller&gt;\n"
1860 "SSPIOmitDomain on\n"
1861 "SSPIUsernameCase lower\n"
1862 "SSPIPerRequestAuth on\n"
1863 "SSPIOfferBasic On\n"
1864 "</screen> sa <literal>&lt;Location /svn&gt;</literal> blok.  Ako nemate kontrolor domena, ostavite ime kontrole domena kao<literal>&lt;domaincontroller&gt;</literal>."
1865
1866 #. (para)
1867 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2119
1868 msgid "Note that if you are authenticating using SSPI, then you don't need the <literal>AuthUserFile</literal> line to define a password file any more. Apache authenticates your username and password against your windows domain instead. You will need to update the users list in your <filename>svnaccessfile</filename> to reference <literal>DOMAIN\\username</literal> as well."
1869 msgstr "Primetite da ako ste autentikovani korišćenjem SSPI, tada vam više uopšte nije potrebna <literal>AuthUserFile</literal> linija da definiše fajl lozinke. Apaš umesto toga  autentfiikuje vaše korisničko ime i lozinku preko vindouz domena. Potrebno vam je da ažurirate listu korisnika u vašem <filename>svnaccessfile</filename> ka referenci <literal>DOMAIN\\imekorisnika</literal>."
1870
1871 #. (para)
1872 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2129
1873 msgid "The SSPI authentication is only enabled for SSL secured connections (https). If you're only using normal http connections to your server, it won't work."
1874 msgstr "SPI autentifikacija je omogućena samo za SSL sigurne konekcije (https). Ako koristite normalnu http konekciju ka vašem serveru, to neće raditi."
1875
1876 #. (para)
1877 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2134
1878 msgid "To enable SSL on your server, see the chapter: <xref linkend=\"tsvn-serversetup-apache-7\"/>"
1879 msgstr "Da omogućite SSL na vašem serveru, vidite poglavlje: <xref linkend=\"tsvn-serversetup-apache-7\"/>"
1880
1881 #. (para)
1882 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2140
1883 msgid "Git <filename>AuthzSVNAccessFile</filename> files are case sensitive in regard to user names (<literal>JUser</literal> is different from <literal>juser</literal>)."
1884 msgstr "Subverzioni <filename>AuthzSVNAccessFile</filename> fajlovi su osetljivi na veličinu slova u imenima korisnika (<literal>JUser</literal> je različito od<literal>juser</literal>)."
1885
1886 #. (para)
1887 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2145
1888 msgid "In Microsoft's world, Windows domains and user names are not case sensitive. Even so, some network administrators like to create user accounts in CamelCase (e.g. <literal>JUser</literal>)."
1889 msgstr "U Mikrosoftovom svetu, Vindouz domeni i korisnička imena nisu osetljivi na veličinu slova. Čak su i neki mrežni administratori voleli da kreiraju korisničke naloge u CamelCase (npr. <literal>JUser</literal>)."
1890
1891 #. (para)
1892 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2150
1893 msgid "This difference can bite you when using SSPI authentication as the windows domain and user names are passed to Git in the same case as the user types them in at the prompt. Internet Explorer often passes the username to Apache automatically using whatever case the account was created with."
1894 msgstr "Ova razlika vas može ugristi kada koristite SSPI autentifikaciju kao vindouz domen i korisničko ime prođe u Subverziju u istom obliku kako ga je korisnik otkucao u promptu. Internet Eksplorer često propušta korisničko ime ka Apašu automatski koristeći bilo koju veičinu slova bez obzira kako je račun ispisan."
1895
1896 #. (para)
1897 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2158
1898 msgid "The end result is that you may need at least two entries in your <literal>AuthzSVNAccessFile</literal> for each user -- a lowercase entry and an entry in the same case that Internet Explorer passes to Apache. You will also need to train your users to also type in their credentials using lower case when accessing repositories via TortoiseGit."
1899 msgstr "Krajnji rezultat je da vam možda treba najmanje dva ulaza u vaš <literal>AuthzSVNAccessFile</literal> za svakog korisnika -- ulaz sa malim slovima i ulaz isti onom kako Internet Eksplorer prosleđuje ka Apašu. Vama će takođe trebati da izvežbate sebe da kucate njihove kredibilitete koristeći mala slova kada pristupate spremištu preko TortoseSVN. "
1900
1901 #. (para)
1902 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2166
1903 msgid "Apache's Error and Access logs are your best friend in deciphering problems such as these as they will help you determine the username string passed onto Git's <literal>AuthzSVNAccessFile</literal> module. You may need to experiment with the exact format of the user string in the <literal>svnaccessfile</literal> (e.g. <literal>DOMAIN\\user</literal> vs. <literal>DOMAIN//user</literal>) in order to get everything working."
1904 msgstr "Apašev dnevnik grešaka i pristupa je vaš najbolji prijatelj pri dešifrovanju problema kao što su oni koji vam pomažu da otkrijete string korisničkog imena u <literal>svnaccessfile</literal> (npr. <literal>DOMAIN\\user</literal> prema <literal>DOMAIN//user</literal>)  da bi dobili da sve radi."
1905
1906 #. (title)
1907 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2180
1908 msgid "Multiple Authentication Sources"
1909 msgstr "Višestruki autentifikacioni izvori"
1910
1911 #. (primary)
1912 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2182
1913 msgid "Multiple authentication"
1914 msgstr "Višestruke autentifikacije"
1915
1916 #. (para)
1917 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2184
1918 msgid "It is also possible to have more than one authentication source for your Git repository. To do this, you need to make each authentication type non-authoritative, so that Apache will check multiple sources for a matching username/password."
1919 msgstr "Moguće je imati više od jednog autentifikacionog izvora za Subverziono spremište. Da se to uradi potrebno je napraviti svaki autentifikacioni tip neautoritativan tako da Apaš proverava višestruke izvore da bi dohvatio korisnik/lozinka."
1920
1921 #. (para)
1922 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2190
1923 msgid "A common scenario is to use both Windows domain authentication and a <literal>passwd</literal> file, so that you can provide SVN access to users who don't have a Windows domain login."
1924 msgstr "Zajednički scenario je da se koristi oboje, Vindouz domen autentikacija i <literal>passwd</literal> fajl, tako možete omogućiti SVN pristup ka korisnicima koji nemaju pristup Vindouz domenu."
1925
1926 #. (para)
1927 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2197
1928 msgid ""
1929 "To enable both Windows domain and <filename>passwd</filename> file authentication, add the following entries within the <literal>&lt;Location&gt;</literal> block of your Apache config file: <screen>\n"
1930 "AuthBasicAuthoritative Off\n"
1931 "SSPIAuthoritative Off\n"
1932 "</screen>"
1933 msgstr ""
1934 "Da se omogući oba, Vindouz domen i <filename>passwd</filename> fajl autentifikacija, dodajte sledeće ulaze u okviru <literal>&lt;Location&gt;</literal> bloka vašrg Apaš konfig fajla: <screen>\n"
1935 "AuthBasicAuthoritative Off\n"
1936 "SSPIAuthoritative Off\n"
1937 "</screen>"
1938
1939 #. (para)
1940 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2208
1941 msgid ""
1942 "Here is an example of the full Apache configuration for combined Windows domain and <literal>passwd</literal> file authentication: <screen>\n"
1943 "&lt;Location /svn&gt;\n"
1944 "  DAV svn\n"
1945 "  SVNListParentPath on\n"
1946 "  SVNParentPath D:\\SVN\n"
1947 "\n"
1948 "  AuthName \"Git repositories\"\n"
1949 "  AuthzSVNAccessFile svnaccessfile.txt\n"
1950 "\n"
1951 "# NT Domain Logins.\n"
1952 "  AuthType SSPI\n"
1953 "  SSPIAuth On\n"
1954 "  SSPIAuthoritative Off\n"
1955 "  SSPIDomain &lt;domaincontroller&gt;\n"
1956 "  SSPIOfferBasic On\n"
1957 "\n"
1958 "# Htpasswd Logins.\n"
1959 "  AuthType Basic\n"
1960 "  AuthBasicAuthoritative Off\n"
1961 "  AuthUserFile passwd\n"
1962 "\n"
1963 "  Require valid-user\n"
1964 "&lt;/Location&gt;\n"
1965 "</screen>"
1966 msgstr ""
1967 "Ovde je jedan primer pune Apaš konfiguracije za kombinovane Vindouz domene i <literal>passwd</literal> fajl autentifikaciju:  <screen>\n"
1968 "&lt;Location /svn&gt;\n"
1969 "  DAV svn\n"
1970 "  SVNListParentPath on\n"
1971 "  SVNParentPath D:\\SVN\n"
1972 "\n"
1973 "  AuthName \"Git repositories\"\n"
1974 "  AuthzSVNAccessFile svnaccessfile.txt\n"
1975 "\n"
1976 "# NT Domain Logins.\n"
1977 "  AuthType SSPI\n"
1978 "  SSPIAuth On\n"
1979 "  SSPIAuthoritative Off\n"
1980 "  SSPIDomain &lt;domaincontroller&gt;\n"
1981 "  SSPIOfferBasic On\n"
1982 "\n"
1983 "# Htpasswd Logins.\n"
1984 "  AuthType Basic\n"
1985 "  AuthBasicAuthoritative Off\n"
1986 "  AuthUserFile passwd\n"
1987 "\n"
1988 "  Require valid-user\n"
1989 "&lt;/Location&gt;\n"
1990 "</screen>"
1991
1992 #. (title)
1993 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2238
1994 msgid "Securing the server with SSL"
1995 msgstr "Osiguranje servera sa SSL"
1996
1997 #. (primary)
1998 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2240
1999 msgid "SSL"
2000 msgstr "SSL"
2001
2002 #. (para)
2003 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2242
2004 msgid "Even though Apache 2.2.x has OpenSSL support, it is not activated by default. You need to activate this manually."
2005 msgstr "Bez obzira ako Apaš 2.2.x ima OpenSSL podršku, to nije obično aktivirano. Treba da to aktivirate ručno."
2006
2007 #. (para)
2008 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2248
2009 msgid ""
2010 "In the apache config file, uncomment the lines: <screen>\n"
2011 "#LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so\n"
2012 "</screen> and at the bottom <screen>\n"
2013 "#Include conf/extra/httpd-ssl.conf\n"
2014 "</screen> then change the line (on one line) <screen>\n"
2015 "SSLMutex \"file:C:/Program Files/Apache Software Foundation/\\\n"
2016 "Apache2.2/logs/ssl_mutex\"\n"
2017 "</screen> to <screen>\n"
2018 "SSLMutex default\n"
2019 "</screen>"
2020 msgstr ""
2021 "U apaš konfig fajlu, otkomentiraj linije: <screen>\n"
2022 "#LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so\n"
2023 "</screen> and at the bottom <screen>\n"
2024 "#Include conf/extra/httpd-ssl.conf\n"
2025 "</screen> then change the line (on one line) <screen>\n"
2026 "SSLMutex \"file:C:/Program Files/Apache Software Foundation/\\\n"
2027 "Apache2.2/logs/ssl_mutex\"\n"
2028 "</screen> to <screen>\n"
2029 "SSLMutex default\n"
2030 "</screen>"
2031
2032 #. (para)
2033 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2270
2034 msgid ""
2035 "Next you need to create an SSL certificate. To do that open a command prompt (DOS-Box) and change to the Apache folder (e.g. <filename>C:\\program files\\apache group\\apache2</filename>) and type the following command: <screen>\n"
2036 "bin\\openssl req -config conf\\openssl.cnf -new -out my-server.csr\n"
2037 "</screen> You will be asked for a passphrase. Please don't use simple words but whole sentences, e.g. a part of a poem. The longer the phrase the better. Also you have to enter the URL of your server. All other questions are optional but we recommend you fill those in too."
2038 msgstr ""
2039 "Sledeći put treba da kreirati SSL sertifikat. Da to uradite otvorite komandnu liniju (DOS-Boks) i pređite u Apaš imenik (npr. <filename>C:\\program files\\apache group\\apache2</filename>) i ukucajte sledeću komandu: <screen>\n"
2040 "bin\\openssl req -config conf\\openssl.cnf -new -out my-server.csr\n"
2041 "</screen>   Bićete upitani za pasfrazu. Molim vas nemojte koristiti jednostavne reči već celu rečenicu, npr. deo poeme. Duža fraza je bolja. Takođe imate da uđete u URL vašeg servera. Sva ostala pitanja su neobavezna ali mi preporučujemo da ih sve popunite."
2042
2043 #. (para)
2044 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2285
2045 msgid ""
2046 "Normally the <filename>privkey.pem</filename> file is created automatically, but if it isn't you need to type this command to generate it: <screen>\n"
2047 "bin\\openssl genrsa -out conf\\privkey.pem 2048\n"
2048 "</screen>"
2049 msgstr ""
2050 "Normalno <filename>privkey.pem</filename> fajl je kreiran automatski, ali ako nije treba da otkucate ovu komandu da ga generišete:  <screen>\n"
2051 "bin\\openssl genrsa -out conf\\privkey.pem 2048\n"
2052 "</screen>"
2053
2054 #. (para)
2055 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2293
2056 msgid ""
2057 "Next type the commands <screen>\n"
2058 "bin\\openssl rsa -in conf\\privkey.pem -out conf\\server.key\n"
2059 "</screen> and (on one line) <screen>\n"
2060 "bin\\openssl req -new -key conf\\server.key -out conf\\server.csr \\\n"
2061 "-config conf\\openssl.cnf\n"
2062 "</screen> and then (on one line) <screen>\n"
2063 "bin\\openssl x509 -in conf\\server.csr -out conf\\server.crt\n"
2064 "                 -req -signkey conf\\server.key -days 4000\n"
2065 "</screen> This will create a certificate which will expire in 4000 days. And finally enter (on one line): <screen>\n"
2066 "bin\\openssl x509 -in conf\\server.cert -out conf\\server.der.crt\n"
2067 "                 -outform DER\n"
2068 "</screen> These commands created some files in the Apache <filename>conf</filename> folder (<filename>server.der.crt</filename>, <filename>server.csr</filename>, <filename>server.key</filename>, <filename>.rnd</filename>, <filename>privkey.pem</filename>, <filename>server.cert</filename>)."
2069 msgstr ""
2070 "Zatim otkucajte komande <screen>\n"
2071 "bin\\openssl rsa -in conf\\privkey.pem -out conf\\server.key\n"
2072 "</screen> and (on one line) <screen>\n"
2073 "bin\\openssl req -new -key conf\\server.key -out conf\\server.csr \\\n"
2074 "-config conf\\openssl.cnf\n"
2075 "</screen> and then (on one line) <screen>\n"
2076 "bin\\openssl x509 -in conf\\server.csr -out conf\\server.crt\n"
2077 "                 -req -signkey conf\\server.key -days 4000\n"
2078 "</screen> This will create a certificate which will expire in 4000 days. And finally enter (on one line): <screen>\n"
2079 "bin\\openssl x509 -in conf\\server.cert -out conf\\server.der.crt\n"
2080 "                 -outform DER\n"
2081 "</screen> Ove komande su kreirale neke fajlove u Apaš <filename>konf</filename> imenik (<filename>server.der.crt</filename>, <filename>server.csr</filename>, <filename>server.key</filename>, <filename>.rnd</filename>, <filename>privkey.pem</filename>, <filename>server.cert</filename>)."
2082
2083 #. (para)
2084 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2325
2085 msgid "Restart the Apache service."
2086 msgstr "Restartujte Apaš servis."
2087
2088 #. (para)
2089 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2330
2090 msgid "Point your browser to <systemitem class=\"url\">https://servername/svn/project</systemitem> ..."
2091 msgstr "Upravite pretraživač ka <systemitem class=\"url\">https://servername/svn/project</systemitem> ..."
2092
2093 #. (title)
2094 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2338
2095 msgid "SSL and Internet Explorer"
2096 msgstr "SSL i Internet Eksplorer"
2097
2098 #. (para)
2099 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2339
2100 msgid "If you're securing your server with SSL and use authentication against a windows domain you will encounter that browsing the repository with the Internet Explorer doesn't work anymore. Don't worry - this is only the Internet Explorer not able to authenticate. Other browsers don't have that problem and TortoiseGit and any other Git client are still able to authenticate."
2101 msgstr "Ako osigurate vaš server sa SSL i koristite autentifikaciju prema Vindouz domenu vi ćete naći da pretraživanje spremišta Internet Eksplorerom uopšte ne radi. Ne brinite - to samo Internet Eksplorer nije sposoban da autentifikuje. Drugi pretraživači nemaju taj problem i TortoiseGit i bilo koji drugi Subverzioni klijent još može da autentifikuje."
2102
2103 #. (para)
2104 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2353
2105 msgid "define a separate <literal>&lt;Location /path&gt;</literal> directive in the Apache config file, and add the <literal>SSPIBasicPreferred On</literal>. This will allow IE to authenticate again, but other browsers and Git won't be able to authenticate against that location."
2106 msgstr "definišite odvojenu <literal>&lt;Location /path&gt;</literal> direktivu u Apaš konfig fajlu, i dodajte <literal>SSPIBasicPreferred On</literal>. Ovo će omogućiti IE da autentifikuje opet, ali drugi pretraživači i Subverzija nisu sposobni da autentifikuju prema lokaciji."
2107
2108 #. (para)
2109 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2363
2110 msgid "Offer browsing with unencrypted authentication (without SSL) too. Strangely IE doesn't have any problems with authenticating if the connection is not secured with SSL."
2111 msgstr "Ponudite pretraživanje sa nešifriranom autentifikacijom (bez SSL) takođe. IE nema bilo koje probleme sa autentifikacijom ako veza nije osigurana sa SSL."
2112
2113 #. (para)
2114 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2371
2115 msgid ""
2116 "In the SSL \"standard\" setup there's often the following statement in Apache's virtual SSL host: <screen>\n"
2117 "SetEnvIf User-Agent \".*MSIE.*\" \\\n"
2118 "             nokeepalive ssl-unclean-shutdown \\\n"
2119 "             downgrade-1.0 force-response-1.0\n"
2120 "</screen> There are (were?) good reasons for this configuration, see <ulink url=\"http://www.modssl.org/docs/2.8/ssl_faq.html#ToC49\"><citetitle>http://www.modssl.org/docs/2.8/ssl_faq.html#ToC49</citetitle></ulink> But if you want NTLM authentication you have to use <literal>keepalive</literal>. If You uncomment the whole <literal>SetEnvIf</literal> you should be able to authenticate IE with windows authentication over SSL against the Apache on Win32 with included <literal>mod_auth_sspi</literal>."
2121 msgstr ""
2122 "U SSL \"standardno\"  podešavanje ima često sledeću naredbu na Apaš virtualnom SSL domaćinu: <screen>\n"
2123 "SetEnvIf User-Agent \".*MSIE.*\" \\\n"
2124 "             nokeepalive ssl-unclean-shutdown \\\n"
2125 "             downgrade-1.0 force-response-1.0\n"
2126 "</screen> Ima (gde?)dobrih razloga za ovu konfiguraciju, vidite <ulink url=\"http://www.modssl.org/docs/2.8/ssl_faq.html#ToC49\"><citetitle>http://www.modssl.org/docs/2.8/ssl_faq.html#ToC49</citetitle></ulink> Ali ako  želite NTLM autentifikaciju imate da koristite<literal>keepalive</literal>. Ako Vi otkomentirate celu <literal>SetEnvIf</literal> trebalo bi da možete da autentifikujete IE sa vindouz autentifikacijom preko SSL prema Apašu na Vin32 uključivši  <literal>mod_auth_ssp</literal>."
2127
2128 #. (para)
2129 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2348
2130 msgid "If you still want to use IE to browse the repository you can either: <placeholder-1/>"
2131 msgstr "Ako još uvek želite da koristite IE za pretraživanje spremišta možete ili: <placeholder-1/>"
2132
2133 #. (title)
2134 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2394
2135 msgid "Forcing SSL access"
2136 msgstr "Forsiranje SSL pristupa"
2137
2138 #. (para)
2139 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2395
2140 msgid "When you've set up SSL to make your repository more secure, you might want to disable the normal access via non-SSL (http) and only allow https access. To do this, you have to add another directive to the Git <literal>&lt;Location&gt;</literal> block: <literal>SSLRequireSSL</literal>."
2141 msgstr "Kada se podesi SSP da učini spremište sigurnim, možete želeti da onemogućiti normalni pristup preko non-SSL (http) i dozvoljava samo https pristup. Da se to uradi, treba dodati još jednu direktivu u Subverziju <literal>&lt;Location&gt;</literal> block: <literal>SSLRequireSSL</literal>."
2142
2143 #. (para)
2144 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2402
2145 msgid ""
2146 "An example <literal>&lt;Location&gt;</literal> block would look like this: <screen>\n"
2147 "&lt;Location /svn&gt;\n"
2148 "  DAV svn\n"
2149 "  SVNParentPath D:\\SVN\n"
2150 "  SSLRequireSSL\n"
2151 "  AuthType Basic\n"
2152 "  AuthName \"Git repositories\"\n"
2153 "  AuthUserFile passwd\n"
2154 "  #AuthzSVNAccessFile svnaccessfile\n"
2155 "  Require valid-user\n"
2156 "&lt;/Location&gt;\n"
2157 "</screen>"
2158 msgstr ""
2159 "Primer <literal>&lt;Location&gt;</literal> blok će izgledati kao ovo: <screen>\n"
2160 "&lt;Location /svn&gt;\n"
2161 "  DAV svn\n"
2162 "  SVNParentPath D:\\SVN\n"
2163 "  SSLRequireSSL\n"
2164 "  AuthType Basic\n"
2165 "  AuthName \"Git repositories\"\n"
2166 "  AuthUserFile passwd\n"
2167 "  #AuthzSVNAccessFile svnaccessfile\n"
2168 "  Require valid-user\n"
2169 "&lt;/Location&gt;\n"
2170 "</screen>"
2171
2172 #. (title)
2173 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2420
2174 msgid "Using client certificates with virtual SSL hosts"
2175 msgstr "Korišćenje klijent sertifikata sa virtualnim SSL domaćinima."
2176
2177 #. (para)
2178 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2421
2179 msgid "Sent to the TortoiseGit mailing list by Nigel Green. Thanks!"
2180 msgstr "Poslato TortoiseGit poštanskoj listi od Nigel Grina. Hvala!"
2181
2182 #. (para)
2183 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2424
2184 msgid "In some server configurations you may need to setup a single server containing 2 virtual SSL hosts: The first one for public web access, with no requirement for a client certificate. The second one to be secure with a required client certificate, running a Git server."
2185 msgstr "U nekim serverskim konfiguracijama treba da podesite pojednačni server koji sadrži 2 virtualna SSL domaćina: Prvi za publik veb pristup, bez zahteva za klijentske sertifikate. Drugi da bude siguran sa traženjem sertifikata klijenta, izvršavajući Subverzioni server."
2186
2187 #. (para)
2188 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2430
2189 msgid "Adding an <literal>SSLVerifyClient Optional</literal> directive to the <emphasis>per-server</emphasis> section of the Apache configuration (i.e. outside of any <literal>VirtualHost</literal> and <literal>Directory</literal> blocks) forces Apache to request a client Certificate in the initial SSL handshake. Due to a bug in <literal>mod_ssl</literal> it is essential that the certificate is requested at this point as it does not work if the SSL connection is re-negotiated."
2190 msgstr "Dodavanje <literal>SSLPriveraKlijenta Opciono</literal> direktivu u <emphasis>per-server</emphasis> deo Apaš konfiguraciju (tj. izvan <literal>VirtualniDomaćin</literal>  i <literal>Imenik</literal> blokovi) forsira Apaš da zahteva klijentov Sertifikat u početnom SSL rukovanju. U toku baga u <literal>mod_ssl</literal> važno je da zahtev za sertifikatom u toj tački ne radi ako se SSL konekcija ponovo pregovara."
2191
2192 #. (para)
2193 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2440
2194 msgid ""
2195 "The solution is to add the following directive to the virtual host directory that you want to lock down for Git: <screen>\n"
2196 "SSLRequire %{SSL_CLIENT_VERIFY} eq \"SUCCESS\"\n"
2197 "</screen> This directive grants access to the directory only if a client certificate was received and verified successfully."
2198 msgstr ""
2199 "Rešenje je da se doda sledeća direktiva virtuelnom imeniku domaćina koji žwželite da zaključate za Subverziju:  <screen>\n"
2200 "SSLRequire %{SSL_CLIENT_VERIFY} eq \"SUCCESS\"\n"
2201 "</screen> Ova direktiva garantuje pristup imeniku samo ako je primljen klijentov sertifikat i zadovoljavajuće verikovan. "
2202
2203 #. (para)
2204 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2449
2205 msgid ""
2206 "To summarise, the relevant lines of the Apache configuration are: <screen>\n"
2207 "SSLVerifyClient Optional\n"
2208 "\n"
2209 "### Virtual host configuration for the PUBLIC host \n"
2210 "### (not requiring a certificate)\n"
2211 "\n"
2212 "&lt;VirtualHost 127.0.0.1:443&gt;\n"
2213 "  &lt;Directory \"pathtopublicfileroot\"&gt;\n"
2214 "  &lt;/Directory&gt;\n"
2215 "&lt;/VirtualHost&gt;\n"
2216 "\n"
2217 "### Virtual host configuration for Git \n"
2218 "### (requiring a client certificate)\n"
2219 "&lt;VirtualHost 127.0.0.1:443&gt;\n"
2220 "  &lt;Directory \"Git host root path\"&gt;\n"
2221 "    SSLRequire %{SSL_CLIENT_VERIFY} eq \"SUCCESS\"\n"
2222 "  &lt;/Directory&gt;\n"
2223 "\n"
2224 "  &lt;Location /svn&gt;\n"
2225 "    DAV svn\n"
2226 "    SVNParentPath /pathtorepository\n"
2227 "  &lt;/Location&gt;\n"
2228 "&lt;/VirtualHost&gt;\n"
2229 "</screen>"
2230 msgstr ""
2231 "Da sumiramo, relevantne linije Apaš konfiguracij e su: <screen>\n"
2232 "SSLVerifyClient Optional\n"
2233 "\n"
2234 "### Virtual host configuration for the PUBLIC host \n"
2235 "### (not requiring a certificate)\n"
2236 "\n"
2237 "&lt;VirtualHost 127.0.0.1:443&gt;\n"
2238 "  &lt;Directory \"pathtopublicfileroot\"&gt;\n"
2239 "  &lt;/Directory&gt;\n"
2240 "&lt;/VirtualHost&gt;\n"
2241 "\n"
2242 "### Virtual host configuration for Git \n"
2243 "### (requiring a client certificate)\n"
2244 "&lt;VirtualHost 127.0.0.1:443&gt;\n"
2245 "  &lt;Directory \"Git host root path\"&gt;\n"
2246 "    SSLRequire %{SSL_CLIENT_VERIFY} eq \"SUCCESS\"\n"
2247 "  &lt;/Directory&gt;\n"
2248 "\n"
2249 "  &lt;Location /svn&gt;\n"
2250 "    DAV svn\n"
2251 "    SVNParentPath /pathtorepository\n"
2252 "  &lt;/Location&gt;\n"
2253 "&lt;/VirtualHost&gt;\n"
2254 "</screen>"
2255
2256 #. (title)
2257 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2479
2258 msgid "Svnserve Based Server"
2259 msgstr "Svnserv zasnovan server"
2260
2261 #. (para)
2262 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2485
2263 msgid "There may be situations where it's not possible to use Apache as your server. Fortunately, Git includes Svnserve - a lightweight stand-alone server which uses a custom protocol over an ordinary TCP/IP connection."
2264 msgstr "Mogu se javiti situacije gde nije mogućw da se koristi Apaš kao server. Srećom, Subverzija uključuje Svnserv - jednostavan samostalan server koji koristi običan protokol preko redovne TCP/IP veze."
2265
2266 #. (para)
2267 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2491
2268 msgid "In most cases svnserve is easier to setup and runs faster than the Apache based server. And now that SASL support is included it is easy to secure as well."
2269 msgstr "U većini slučajeva svnserv je lakše podesiti i radi brže od Apaš zasnovanom serveru. I sada ta SASL podrška je dobro uključena da lako zaštiti."
2270
2271 #. (title)
2272 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2498
2273 msgid "Installing svnserve"
2274 msgstr "Istaliranje svnserva"
2275
2276 #. (para)
2277 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2502
2278 msgid "Get the latest version of Git from <ulink url=\"http://Git.tigris.org/servlets/ProjectDocumentList?folderID=91\"><citetitle>http://Git.tigris.org/servlets/ProjectDocumentList?folderID=91</citetitle></ulink>. Alternatively get a pre-packaged installer from CollabNet at <ulink url=\"http://www.collab.net/downloads/Git\"><citetitle>http://www.collab.net/downloads/Git</citetitle></ulink>. This installer will setup svnserve as a Windows service, and also includes some of the tools you need if you are going to use SASL for security."
2279 msgstr "Uzmite zadnju verziju Subverije sa <ulink url=\"http://Git.tigris.org/servlets/ProjectDocumentList?folderID=91\"><citetitle>http://Git.tigris.org/servlets/ProjectDocumentList?folderID=91</citetitle></ulink>. Alternativno uzmite upakovanu instalaciju od KolabNeta sa <ulink url=\"http://www.collab.net/downloads/Git\"><citetitle>http://www.collab.net/downloads/Git</citetitle></ulink>. Ova instalacija će podesiti svnserv kao Vindouz servis, takđe uključuje neke alate koji su vam potrebni ako nameravate da koristite SASL za sigurnost."
2280
2281 #. (para)
2282 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2516
2283 msgid "If you already have a version of Git installed, and svnserve is running, you will need to stop it before continuing."
2284 msgstr "Ako već imate verziju Subverzije i pokrenut je svnserv, trebaće da ga zaustavite pre nego nastavite."
2285
2286 #. (para)
2287 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2522
2288 msgid "Run the Git installer. If you run the installer on your server (recommended) you can skip step 4."
2289 msgstr "Pokrenite Subverzionu instalaciju. Ako radite instalaciju na vašem serveru (preporučljivo) preskočite korak 4."
2290
2291 #. (para)
2292 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2528
2293 msgid "Open the windows-explorer, go to the installation directory of Git (usually <filename>C:\\Program Files\\Git</filename>) and in the <filename>bin</filename> directory, find the files <filename>svnserve.exe</filename>, <filename>intl3_svn.dll</filename>, <filename>libapr.dll</filename>, <filename>libapriconv.dll</filename>, <filename>libapriutil.dll</filename>, <filename>libdb*.dll</filename>, <filename>libeay32.dll</filename> and <filename>ssleay32.dll</filename> - copy these files, or just copy all of the <filename>bin</filename> directory, into a directory on your server e.g. <filename>c:\\svnserve</filename>"
2294 msgstr "Otvorite vindouz-eksplorer, idite na instalacioni direktorijum Subverzije (obično <filename>C:\\Program Files\\Git</filename>) i na < filename>bin</filename> imenik, nađite fajlove <filename>svnserve.exe</filename>, <filename>intl3_svn.dll</filename>, <filename>libapr.dll</filename>, <filename>libapriconv.dll</filename>, <filename>libapriutil.dll</filename>, <filename>libdb*.dll</filename>, <filename>libeay32.dll</filename> and <filename>ssleay32.dll</filename> - kopirajte ove falove, ili samo kopirajte sve iz <filename>bin</filename> imenika, u imenik na vašem serveru npr. <filename>c:\\svnserve</filename>"
2295
2296 #. (title)
2297 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2550
2298 msgid "Running svnserve"
2299 msgstr "Pokretanje svnserva"
2300
2301 #. (para)
2302 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2551
2303 msgid ""
2304 "Now that svnserve is installed, you need it running on your server. The simplest approach is to run the following from a DOS shell or create a windows shortcut: <screen>\n"
2305 "svnserve.exe --daemon\n"
2306 "</screen> svnserve will now start waiting for incoming requests on port 3690. The --daemon switch tells svnserve to run as a daemon process, so it will always exist until it is manually terminated."
2307 msgstr ""
2308 "Sada je svnserv instaliran, treba da ga pokrenete na vašem serveru. Jednostavan pristup je da pokrenete sedeće iz DOS školjke ili kreirate vindouz prečicu: <screen>\n"
2309 "svnserve.exe --daemon\n"
2310 "</screen> svnserv će sada krenuti čekajući na dolazni zahtev na portu 3690. Prekidač --daemon kaže svnservu da radi kao daemon proces, tako da će uvek postojati sve dok se ručno ne zaustavi."
2311
2312 #. (para)
2313 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2562
2314 msgid "If you have not yet created a repository, follow the instructions given with the Apache server setup <xref linkend=\"tsvn-serversetup-apache-4\"/>."
2315 msgstr "Ako koš niste kreirali spremište, pratite instrukcije koje vam daje Apaš server podešavanje <xref linkend=\"tsvn-serversetup-apache-4\"/>."
2316
2317 #. (para)
2318 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2567
2319 msgid "To test that svnserve is working, use <menuchoice><guimenu>TortoiseGit</guimenu><guimenuitem>Repo-Browser</guimenuitem></menuchoice> to view a repository."
2320 msgstr "Da bi testirali da li svnserv radi koristite <menuchoice><guimenu>TortoiseGit</guimenu><guimenuitem>Repo-Pretraživač</guimenuitem></menuchoice> da vidite spremište."
2321
2322 #. (para)
2323 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2575
2324 msgid ""
2325 "Assuming your repository is located in <filename>c:\\repos\\TestRepo</filename>, and your server is called <filename>localhost</filename>, enter: <screen>\n"
2326 "svn://localhost/repos/TestRepo\n"
2327 "</screen> when prompted by the repo browser."
2328 msgstr ""
2329 "Pretpostavljajući da je vaše spremište smešteno na <filename>c:\\repos\\TestRepo</filename>, i da se vaš server zove <filename>localhost</filename>, unesite: <screen>\n"
2330 "svn://localhost/repos/TestRepo\n"
2331 "</screen> kada vas upita repo pretraživač."
2332
2333 #. (para)
2334 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2584
2335 msgid ""
2336 "You can also increase security and save time entering URLs with svnserve by using the --root switch to set the root location and restrict access to a specified directory on the server: <screen>\n"
2337 "svnserve.exe --daemon --root drive:\\path\\to\\repository\\root\n"
2338 "</screen> Using the previous test as a guide, svnserve would now run as: <screen>\n"
2339 "svnserve.exe --daemon --root c:\\repos\n"
2340 "</screen> And in TortoiseGit our repo-browser URL is now shortened to: <screen>\n"
2341 "svn://localhost/TestRepo\n"
2342 "</screen> Note that the --root switch is also needed if your repository is located on a different partition or drive than the location of svnserve on your server."
2343 msgstr ""
2344 "Takođe možete povećati sigurnost i uštedeti vreme unoseći URL sa svnservom koristeći --root prekidač da podesite lokaciju korena i ograničite pristup specificiranim imenicima na serveru: <screen>\n"
2345 "svnserve.exe --daemon --root drive:\\path\\to\\repository\\root\n"
2346 "</screen> Using the previous test as a guide, svnserve would now run as: <screen>\n"
2347 "svnserve.exe --daemon --root c:\\repos\n"
2348 "</screen> And in TortoiseGit our repo-browser URL is now shortened to: <screen>\n"
2349 "svn://localhost/TestRepo\n"
2350 "</screen>  Primetimo da --root prekidač je takođe potreban ako je spremište locirano na različitoj particiji drajva u odnosu na lokaciju svnserva na vašem serveru."
2351
2352 #. (para)
2353 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2603
2354 msgid "Svnserve will service any number of repositories. Just locate them somewhere below the root folder you just defined, and access them using a URL relative to that root."
2355 msgstr "Sbnserv će opsluživati bilo koji broj spremišta. Samo ih locirajte negde ispod korenog imenika koji ste upravo definisali, i pristupite im koristeći URL relativan na taj koren."
2356
2357 #. (title)
2358 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2620
2359 msgid "Run svnserve as a Service"
2360 msgstr "Pokretanje svnserva kao Servis"
2361
2362 #. (para)
2363 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2624
2364 msgid "Running svnserve as a user is usually not the best way. It means always having a user logged in on your server, and remembering to restart it after a reboot. A better way is to run svnserve as a windows service. Starting with Git 1.4, svnserve can be installed as a native windows service."
2365 msgstr "Pokretanje svnserva kao korisnik nije najbolji način. To znači da ima korisnik koji je uvek upisan na vašem serveru i pamti se da se restartuje posle ponovnog pokretanja. Bolji način je da pokrenete svnserv kao vindouz servis. Počevši od Subverzije 1.4, svnserv se može instalirati kao prirodni vindouz servis."
2366
2367 #. (para)
2368 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2631
2369 msgid ""
2370 "To install svnserve as a native windows service, execute the following command all on one line to create a service which is automatically started when windows starts. <screen>\n"
2371 "sc create svnserve binpath= \"c:\\svnserve\\svnserve.exe --service \n"
2372 "    --root c:\\repos\" displayname= \"Git\" depend= tcpip \n"
2373 "    start= auto\n"
2374 "</screen> If any of the paths include spaces, you have to use (escaped) quotes around the path, like this: <screen>\n"
2375 "sc create svnserve binpath= \"\n"
2376 "    \\\"C:\\Program Files\\Git\\bin\\svnserve.exe\\\"\n"
2377 "    --service --root c:\\repos\" displayname= \"Git\" \n"
2378 "    depend= tcpip start= auto\n"
2379 "</screen> You can also add a description after creating the service. This will show up in the Windows Services Manager. <screen>\n"
2380 "sc description svnserve \"Git server (svnserve)\"\n"
2381 "</screen>"
2382 msgstr ""
2383 "Da bi se instalirao svnserv kao prirodni vindouz servis izvršite sledeću komandu, celu na jednoj liniji, da kreirate servis koji automatski kreće kad vindouz krene. <screen>\n"
2384 "sc create svnserve binpath= \"c:\\svnserve\\svnserve.exe --service \n"
2385 "    --root c:\\repos\" displayname= \"Git\" depend= tcpip \n"
2386 "    start= auto\n"
2387 "</screen> If any of the paths include spaces, you have to use (escaped) quotes around the path, like this: <screen>\n"
2388 "sc create svnserve binpath= \"\n"
2389 "    \\\"C:\\Program Files\\Git\\bin\\svnserve.exe\\\"\n"
2390 "    --service --root c:\\repos\" displayname= \"Git\" \n"
2391 "    depend= tcpip start= auto\n"
2392 "</screen> You can also add a description after creating the service. This will show up in the Windows Services Manager. <screen>\n"
2393 "sc description svnserve \"Git server (svnserve)\"\n"
2394 "</screen>"
2395
2396 #. (para)
2397 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2654
2398 msgid "Note the rather unusual command line format used by <literal>sc</literal>. In the <literal>key= value</literal> pairs there must be no space between the key and the <literal>=</literal> but there must be a space before the value."
2399 msgstr "Primetimo nepoželjan format komandne linije koji koristi <literal>sc</literal>. U  <literal>ključ= vrednost</literal> parovima nesme biti razmak između ključa i <literal>=</literal> ali mora biti razmaka pre vrednosti."
2400
2401 #. (para)
2402 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2661
2403 msgid ""
2404 "Microsoft now recommend services to be run as under either the Local Service or Network Service account. Refer to <ulink url=\"http://www.microsoft.com/technet/security/topics/serversecurity/serviceaccount/default.mspx\"><citetitle>The Services and Service Accounts Security Planning Guide</citetitle></ulink>. To create the service under the Local Service account, append the following to the example above. <screen>\n"
2405 "obj= \"NT AUTHORITY\\LocalService\"\n"
2406 "</screen> Note that you would have to give the Local Service account appropriate rights to both Git and your repositories, as well as any applications which are used by hook scripts. The built-in group for this is called \"LOCAL SERVICE\"."
2407 msgstr ""
2408 "Mikrosoft sada preporučuje servise da rade pod ili LokalServis ili MrežniServis nalog. Uporedite sa <ulink url=\"http://www.microsoft.com/technet/security/topics/serversecurity/serviceaccount/default.mspx\"><citetitle> Servisi i Servis nalog sigurnost vodič planiranja </citetitle></ulink>.  Da bi se kreirao servis pod Lokal Servis nalogom, dodajte sledeće gornjem primeru. <screen>\n"
2409 "obj= \"NT AUTHORITY\\LocalService\"\n"
2410 "</screen> Primetimo da imate dati Lokal Servis nalogu odgovarajuća prava za Subverziju i spremišta, isto kao svim aplikacijama koje se koriste kao zakačive skripte. Grupa za ovu izradu zove se \"LOKALNI SERVIS\"."
2411
2412 #. (para)
2413 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2678
2414 msgid "Once you have installed the service, you need to go to the services manager to start it (this time only; it will start automatically when the server reboots)."
2415 msgstr "Jednom kada instalirate servise treba da odete na servis menadžer da ga pokrenete (samo tada, on će se pokrenuti automatski kada se servis ponovo pokreće)."
2416
2417 #. (para)
2418 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2683
2419 msgid "For more detailed information, refer to <ulink url=\"http://svn.collab.net/repos/svn/trunk/notes/windows-service.txt\"><citetitle>Windows Service Support for Svnserve</citetitle></ulink>."
2420 msgstr "Za informacije sa više detalja konsultujte <ulink url=\"http://svn.collab.net/repos/svn/trunk/notes/windows-service.txt\"><citetitle> Vindouz servis podršku za Svnserv</citetitle></ulink>."
2421
2422 #. (para)
2423 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2689
2424 msgid ""
2425 "If you installed an earlier version of svnserve using the <literal>SVNService</literal> wrapper, and you now want to use the native support instead, you will need to unregister the wrapper as a service (remember to stop the service first!). Simply use the command <screen>\n"
2426 "svnservice -remove\n"
2427 "</screen> to remove the service registry entry."
2428 msgstr ""
2429 "Ako ste instalirali raniju verziju svnserva koristeći <literal>SVNServis</literal> omotač i sada želite da koristite prirdnu podršku umesto njega, potrebno je da odregistrujete omotač kao servis (setite se da prvo zaustavite servis!). Jednostavno koristite komandu <screen>\n"
2430 "svnservice -remove\n"
2431 "</screen> da uklonite ulaz u servis registar."
2432
2433 #. (title)
2434 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2703
2435 msgid "Basic Authentication with svnserve"
2436 msgstr "Osnovna autentifikacija sa svnserv"
2437
2438 #. (para)
2439 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2704
2440 msgid "The default svnserve setup provides anonymous read-only access. This means that you can use an <literal>svn://</literal> URL to checkout and update, or use the repo-browser in TortoiseGit to view the repository, but you won't be able to commit any changes."
2441 msgstr "Uobičajeno podešavanje svnserva omogućava anonimni pristup samo čitanje. Ovo znači da možete koristiti <literal>svn://</literal> URL da preuzmete i ažurirate ili koristite repo-pretraživač u TortoiseGit da vidite spremište, ali ne možete urezivati bilo kakve izmene."
2442
2443 #. (para)
2444 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2710
2445 msgid "To enable write access to a repository, you need to edit the <filename>conf/svnserve.conf</filename> file in your repository directory. This file controls the configuration of the svnserve daemon, and also contains useful documentation."
2446 msgstr "Da bi omogućili pristup upisivanju u spremište, potrebno je da uredite <filename>conf/svnserve.conf</filename> fajl u imeniku spremišta. Ovaj fajl kontroliše konfiguraciju svnserv domena, takođe sadrži korisnu dokumentaciju."
2447
2448 #. (para)
2449 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2716
2450 msgid ""
2451 "You can enable anonymous write access by simply setting: <screen>\n"
2452 "[general]\n"
2453 "anon-access = write\n"
2454 "</screen> However, you will not know who has made changes to a repository, as the <literal>svn:author</literal> property will be empty. You will also be unable to control who makes changes to a repository. This is a somewhat risky setup!"
2455 msgstr ""
2456 "Možete omogućiti anonimni pristup upisivanju jednostavnim podešavanjem: <screen>\n"
2457 "[general]\n"
2458 "anon-access = write\n"
2459 "</screen>  Ipak, nećete znati ko je napravio promene u spremištu kako je <literal>svn:author</literal> deo prazan. Vi ćete, takođe, biti nesposobni da kontrolišete ko je napravio izmene u spremištu. Ovo je ipak rizično podešavanje!"
2460
2461 #. (para)
2462 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2727
2463 msgid ""
2464 "One way to overcome this is to create a password database: <screen>\n"
2465 "[general]\n"
2466 "anon-access = none\n"
2467 "auth-access = write\n"
2468 "password-db = userfile\n"
2469 "</screen> Where <filename>userfile</filename> is a file which exists in the same directory as <filename>svnserve.conf</filename>. This file can live elsewhere in your file system (useful for when you have multiple repositories which require the same access rights) and may be referenced using an absolute path, or a path relative to the <filename>conf</filename> directory. If you include a path, it must be written <filename>/the/unix/way</filename>. Using \\ or drive letters will not work. The <filename>userfile</filename> should have a structure of: <screen>\n"
2470 "[users]\n"
2471 "username = password\n"
2472 "...\n"
2473 "</screen> This example would deny all access for unauthenticated (anonymous) users, and give read-write access to users listed in <filename>userfile</filename>."
2474 msgstr ""
2475 "Jedan način da se prevaziđe ovo je kreiranje baza lozinki: <screen>\n"
2476 "[general]\n"
2477 "anon-access = none\n"
2478 "auth-access = write\n"
2479 "password-db = userfile\n"
2480 "</screen> Where <filename>userfile</filename> is a file which exists in the same directory as <filename>svnserve.conf</filename>. This file can live elsewhere in your file system (useful for when you have multiple repositories which require the same access rights) and may be referenced using an absolute path, or a path relative to the <filename>conf</filename> directory. If you include a path, it must be written <filename>/the/unix/way</filename>. Using \\ or drive letters will not work. The <filename>userfile</filename> should have a structure of: <screen>\n"
2481 "[users]\n"
2482 "username = password\n"
2483 "...\n"
2484 "</screen> Ovaj primertreba da zabrani sve neautentifikovane (anonimne) korisnike i da ćitanje-upis pristup korisnicima izlistanim u  <filename>userfile</filename>."
2485
2486 #. (para)
2487 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2755
2488 msgid "If you maintain multiple repositories using the same password database, the use of an authentication realm will make life easier for users, as TortoiseGit can cache your credentials so that you only have to enter them once. More information can be found in the Git book, specifically in the sections <ulink url=\"http://svnbook.red-bean.com/en/1.5/svn.serverconfig.svnserve.html#svn.serverconfig.svnserve.auth.users\"><citetitle>Create a 'users' file and realm</citetitle></ulink> and <ulink url=\"http://svnbook.red-bean.com/en/1.5/svn.serverconfig.netmodel.html#svn.serverconfig.netmodel.credcache\"><citetitle>Client Credentials Caching</citetitle></ulink>"
2489 msgstr "Ako održavate više spremišta koristeći istu bazu lozinki, korišćenje autentifikacione oblasti olakšće život korisnicima, kako TortoiseGit kešira vašu akreditaciju vi ćete je uraditi samo jedanput. Više informacija se može naći u Subverzionoj knjizi, specijalno u delu <ulink url=\"http://svnbook.red-bean.com/en/1.5/svn.serverconfig.svnserve.html#svn.serverconfig.svnserve.auth.users\"><citetitle>Kreirajte 'users' fajl i oblast </citetitle></ulink> i <ulink url=\"http://svnbook.red-bean.com/en/1.5/svn.serverconfig.netmodel.html#svn.serverconfig.netmodel.credcache\"><citetitle>Klient Kredencials Kešing</citetitle></ulink>"
2490
2491 #. (title)
2492 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2773
2493 msgid "Better Security with SASL"
2494 msgstr "Bolja sigurnost sa SASL"
2495
2496 #. (primary)
2497 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2775
2498 msgid "SASL"
2499 msgstr "SASL"
2500
2501 #. (title)
2502 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2778
2503 msgid "What is SASL?"
2504 msgstr "Šta je SASL?"
2505
2506 #. (para)
2507 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2779
2508 msgid "The Cyrus Simple Authentication and Security Layer is open source software written by Carnegie Mellon University. It adds generic authentication and encryption capabilities to any network protocol, and as of Git 1.5 and later, both the svnserve server and TortoiseGit client know how to make use of this library."
2509 msgstr "Cirus jednostavna autentifikacija i sigurnosni sloj je softver otvorenog koda napisan na Karnegi Melon univerzitetu. On dodaje srodnu autentifikaciju i mogućnosti šifriranja svakom mrežnom protokolu i od Subverzije 1.5 i dalje, oba, svnserv i TortoiseGit klijenti znaju kako da koriste ovu biblioteku. "
2510
2511 #. (para)
2512 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2787
2513 msgid "For a more complete discussion of the options available, you should look at the Git book in the section <ulink url=\"http://svnbook.red-bean.com/en/1.5/svn.serverconfig.svnserve.html#svn.serverconfig.svnserve.sasl\"><citetitle>Using svnserve with SASL</citetitle></ulink>. If you are just looking for a simple way to set up secure authentication and encryption on a Windows server, so that your repository can be accessed safely over the big bad Internet, read on."
2514 msgstr "Za kompletniju diskusiju dostupnih opcija treba pogledati Subverzionu knjigu u delu <ulink url=\"http://svnbook.red-bean.com/en/1.5/svn.serverconfig.svnserve.html#svn.serverconfig.svnserve.sasl\"><citetitle> Koristeći svnserv sa SASL </citetitle></ulink>. Ako ste samo potražili lak način da podesite sigurnu autentifikaciju i šifriranje na Vindouz serveru vašem  spremištu će se pristupati preko velikog lošeg Internet čitanja."
2515
2516 #. (title)
2517 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2800
2518 msgid "SASL Authentication"
2519 msgstr "SASL autentifikacija"
2520
2521 #. (para)
2522 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2801
2523 msgid ""
2524 "To activate specific SASL mechanisms on the server, you'll need to do three things. First, create a <literal>[sasl]</literal> section in your repository's <filename>svnserve.conf</filename> file, with this key-value pair: <screen>\n"
2525 "use-sasl = true\n"
2526 "</screen>"
2527 msgstr ""
2528 "Da aktivirate specifične SASL mehanizme na serveru potrebne su vam tri stvari. Najpre kreirajte <literal>[sasl]</literal> sekciju u fajlu spremišta  <filename>svnserve.conf</filename>, sa ovim ključ-vrednost parovima: <screen>\n"
2529 "use-sasl = true\n"
2530 "</screen>"
2531
2532 #. (para)
2533 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2810
2534 msgid "Second, create a file called <filename>svn.conf</filename> in a convenient location - typically in the directory where Git is installed."
2535 msgstr "Drugo, kreirajte fajl koji se zove <filename>svn.conf</filename> na konvencionalnu lokaciju - tipično u imeniku gde je subverzija instalirana."
2536
2537 #. (para)
2538 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2815
2539 msgid "Thirdly, create two new registry entries to tell SASL where to find things. Create a registry key named <literal>[HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Carnegie Mellon\\Project Cyrus\\SASL Library]</literal> and place two new string values inside it: <literal>SearchPath</literal> set to the directory path containing the <filename>sasl*.dll</filename> plug-ins (normally in the Git install directory), and <literal>ConfFile</literal> set to the directory containing the <filename>svn.conf</filename> file. If you used the CollabNet installer, these registry keys will already have been created for you."
2540 msgstr "Treće, kreirajte dva nova registar ulaza da kažete SASL gde da nađe potrebne stvarčice. Kreirajte registar ključ pod imenom <literal>[HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Carnegie Mellon\\Project Cyrus\\SASL Library]</literal> i stavite dva nova stringa unutar njega: <literal>SearchPath</literal> podesite na putanju imenika koji sadrži <filename>sasl*.dll</filename> plagin (normalno u Subverzioni instalacioni imenik), i <literal>ConfFile</literal> podešen na imenik koji sadži <filename>svn.conf</filename> fajl. Ako koristite KolabNet instalator, ovi registar ključevi će biti već kreirani za vas."
2541
2542 #. (para)
2543 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2827
2544 msgid ""
2545 "Edit the <filename>svn.conf</filename> file to contain the following: <screen>\n"
2546 "pwcheck_method: auxprop\n"
2547 "auxprop_plugin: sasldb\n"
2548 "mech_list: DIGEST-MD5\n"
2549 "sasldb_path: C:\\TortoiseGit\\sasldb\n"
2550 "</screen> The last line shows the location of the authentication database, which is a file called <filename>sasldb</filename>. This could go anywhere, but a convenient choice is the repository parent path. Make sure that the svnserve service has read access to this file."
2551 msgstr ""
2552 "Uredite <filename>svn.conf</filename> fajl da sadrži sledeće: <screen>\n"
2553 "pwcheck_method: auxprop\n"
2554 "auxprop_plugin: sasldb\n"
2555 "mech_list: DIGEST-MD5\n"
2556 "sasldb_path: C:\\TortoiseGit\\sasldb\n"
2557 "</screen> Poslednja linija prikazuje lokaciju autentifikacione baze podataka, koja je fajl pod imenom <filename>sasldb</filename>. To može biti bilo gde, ali uobičajen izbor je predačka putanja spremišta. Osigurajte da svnser servis ima čitajući pristup ovom fajlu."
2558
2559 #. (para)
2560 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2842
2561 msgid "If svnserve was already running, you will need to restart it to ensure it reads the updated configuration."
2562 msgstr "Ako snserv već radi potrebno je da ga restartujete da se osigura da pročita ažuriranu konfihuraciju."
2563
2564 #. (para)
2565 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2846
2566 msgid ""
2567 "Now that everything is set up, all you need to do is create some users and passwords. To do this you need the <literal>saslpasswd2</literal> program. If you used the CollabNet installer, that program will be in the install directory. Use a command something like this: <screen>\n"
2568 "saslpasswd2 -c -f C:\\TortoiseGit\\sasldb -u realm username\n"
2569 "</screen> The <literal>-f</literal> switch gives the database location, <literal>realm</literal> must be the same as the value you defined in your repository's <filename>svnserve.conf</filename> file, and username is exactly what you expect it to be. Note that the realm is not allowed to contain space characters."
2570 msgstr ""
2571 "Sada je sve podešeno, sve što vam je potrebno je da kreirate korisnike i lozinke. Da biste to uradili potreban vam je <literal>saslpasswd2</literal> progran. Ako koristite KolabNet instalaciju taj program će biti u instalacionom imeniku. Koristite komandu nešto kao ovo: <screen>\n"
2572 "saslpasswd2 -c -f C:\\TortoiseGit\\sasldb -u realm username\n"
2573 "</screen> Prekidač <literal>-f</literal> daje lokaciju baze podataka, <literal>oblast</literal> mora da bude ista kao vrednost koju ste definisali u <filename>svnserve.conf</filename> fajlu spremišta, a korisnikovo ime je tačno ono koje očekujete da bude. Primetimo da oblast ne dozvoljava da sadrži karakter razmak."
2574
2575 #. (para)
2576 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2861
2577 msgid "You can list the usernames stored in the database using the <literal>sasldblistusers2</literal> program."
2578 msgstr "Možete listati imena korisnika stavljene u bazu podataka koristeći <literal>sasldblistusers2</literal> program."
2579
2580 #. (title)
2581 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2867
2582 msgid "SASL Encryption"
2583 msgstr "SASL šifrovanje"
2584
2585 #. (para)
2586 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2868
2587 msgid ""
2588 "To enable or disable different levels of encryption, you can set two values in your repository's <filename>svnserve.conf</filename> file: <screen>\n"
2589 "[sasl]\n"
2590 "use-sasl = true\n"
2591 "min-encryption = 128\n"
2592 "max-encryption = 256\n"
2593 "</screen>"
2594 msgstr ""
2595 "Da se omoguće ili onemoguće različiti nivoi šifrovanja možete podesiti dve vrednosti u <filename>svnserve.conf</filename> fajlu spremišta: <screen>\n"
2596 "[sasl]\n"
2597 "use-sasl = true\n"
2598 "min-encryption = 128\n"
2599 "max-encryption = 256\n"
2600 "</screen>"
2601
2602 #. (para)
2603 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2879
2604 msgid "The <literal>min-encryption</literal> and <literal>max-encryption</literal> variables control the level of encryption demanded by the server. To disable encryption completely, set both values to 0. To enable simple checksumming of data (i.e., prevent tampering and guarantee data integrity without encryption), set both values to 1. If you wish to allow (but not require) encryption, set the minimum value to 0, and the maximum value to some bit-length. To require encryption unconditionally, set both values to numbers greater than 1. In our previous example, we require clients to do at least 128-bit encryption, but no more than 256-bit encryption."
2605 msgstr "<literal>Min-encryption</literal> i <literal>max-encryption</literal> promenljive kontrolišu nivo šifrovanja koje zahteva server. Da se potpuno onemogući šifrovanje postavite obe vrednosti na 0. Da se omogući sumaprovere podataka (npr. predupredi mešanje i garantovati integritet podataka bez šifrovanja), postavite obe vrednosti na 1. Ako želite da dopustite (ali ne zahtevate) šifrovanje, postavite minimalnu vrednost na 0, i maksimalnu vrednost na neku dužinu bitova. Za bezuslovno zahtevanje šifrovanja postavite be vrednosti na vrednost veću od 1. U našem prethodnom primeru zahtevamo da klijenti rade 128-bitno šifrovanje, ali ne više od 256-bitnog šifrovanja."
2606
2607 #. (title)
2608 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2896
2609 msgid "Authentication with svn+ssh"
2610 msgstr "Autentifikacija sa svn+ssh"
2611
2612 #. (para)
2613 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2897
2614 msgid "Another way to authenticate users with a svnserve based server is to use a secure shell (SSH) to tunnel requests through. It is not as simple to set up as SASL, but it may be useful is some cases."
2615 msgstr "Drugi način autentifikacije korisnika pomoću svnserva zasnovanog servera je korišćenje sigurnosnu ljusku (SSH) da se provuče zahtev. To nije jednostavno da se podesi kao SASL, ali može biti korisno u nekim slučajevima."
2616
2617 #. (para)
2618 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2903
2619 msgid "With this approach, svnserve is not run as a daemon process, rather, the secure shell starts svnserve for you, running it as the SSH authenticated user. To enable this, you need a secure shell daemon on your server."
2620 msgstr "Evo to g pristupa, svnserv ne radi kao skriveni proces, radije, sigurnosna ljuska pokreće svnserv za vas, pokrećući ga kao SSH autentifikovanog korisnika. Da se to omogući potreban je skrivena sigurnosna ljuska na serveru."
2621
2622 #. (para)
2623 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2909
2624 msgid "A basic method for setting up your server is given in <xref linkend=\"tsvn-ssh-howto\"/>. You can find other SSH topics within the FAQ by searching for <quote>SSH</quote>."
2625 msgstr "Osnovni metod podešavanja vašeg servera dat je u <xref linkend=\"tsvn-ssh-howto\"/>. Možete naći druge SSH teme u okviru FAK tražeći <quote>SSH</quote>."
2626
2627 #. (para)
2628 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2915
2629 msgid "Further information about svnserve can be found in the <ulink url=\"http://svnbook.red-bean.com\"><citetitle>Version Control with Git</citetitle></ulink>."
2630 msgstr "Dalje informacije o svnservu mogu se naći na <ulink url=\"http://svnbook.red-bean.com\"><citetitle>Version Control with Git</citetitle></ulink>."
2631
2632 #. (title)
2633 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2923
2634 msgid "Path-based Authorization with svnserve"
2635 msgstr "Putanjom-zasnovana autorizacija sa svnservom."
2636
2637 #. (para)
2638 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2924
2639 msgid ""
2640 "Starting with Git 1.3, svnserve supports the same <literal>mod_authz_svn</literal> path-based authorization scheme that is available with the Apache server. You need to edit the <filename>conf/svnserve.conf</filename> file in your repository directory and add a line referring to your authorization file. <screen>\n"
2641 "[general]\n"
2642 "authz-db = authz\n"
2643 "</screen> Here, <filename>authz</filename> is a file you create to define the access permissions. You can use a separate file for each repository, or you can use the same file for several repositories. Read <xref linkend=\"tsvn-serversetup-mod_authz_svn\"/> for a description of the file format."
2644 msgstr ""
2645 "Počevši od Subverzije 1.3, svnserv podržava isti <literal>mod_authz_svn</literal> putanjom-zasnovanu autorizacionu šemu koja je omogućena Apaš serverom. Potrebno je da uredite <filename>conf/svnserve.conf</filename> fajl u imeniku spremišta i dodate liniju koja se poziva na autorizacioni fajl. <screen>\n"
2646 "[general]\n"
2647 "authz-db = authz\n"
2648 "</screen> Ovde, <filename>authz</filename> je fajl koji ste kreirali da definišete pristupne dozvole. Možete koristiti poseban fajl za svako spremište, ili možete koristiti isti fajl za više spremišta. Pročitajte <xref linkend=\"tsvn-serversetup-mod_authz_svn\"/> za opis formata fajla."
2649
2650 #. (para)
2651 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2946
2652 msgid "No matter which protocol you use to access your repositories, you always need to create at least one repository. This can either be done with the Git command line client or with TortoiseGit."
2653 msgstr "Nije bitno koji protokol koristite da pristupite spremištu, uvek vam je potrebno da kreirate bar jedno spremište. Ovo može biti urađeno Subverzionom komandnom linijom ili klijentom sa TortoiseGit."
2654
2655 #. (para)
2656 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2951
2657 msgid "If you haven't created a Git repository yet, it's time to do that now."
2658 msgstr "Ako još niste kreirali Subverziono spremište, vreme je da to uradite sada."
2659
2660 #. (title)
2661 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2959
2662 msgid "Repository Creation"
2663 msgstr "Kreiranje spremišta"
2664
2665 #. (primary)
2666 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2961
2667 msgid "create repository"
2668 msgstr "kreiraj spremište"
2669
2670 #. (para)
2671 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2963
2672 msgid "You can create a repository with the FSFS backend or with the older Berkeley Database (BDB) format. The FSFS format is generally faster and easier to administer, and it works on network shares and Windows 98 without problems. The BDB format was once considered more stable simply because it has been in use for longer, but since FSFS has now been in use in the field for several years, that argument is now rather weak. Read <ulink url=\"http://svnbook.red-bean.com/en/1.5/svn.reposadmin.planning.html#svn.reposadmin.basics.backends\"><citetitle>Choosing a Data Store</citetitle></ulink> in the Git book for more information."
2673 msgstr "Možete kreirati spremište sa FSFS kraj ili stari Berkli baza podataka (BDB) format. FSFS format je  generalno brži i lakši za administraciju, radi na mrežnom deljenom prostoru i Vindouz 98 bez problema. BDB format je zamišljen mnogo stabilnijim jednostavno zato što se duže koristi, ali od kako je FSFS  u upotrebi nekoliko godina taj argument je sve slabiji. Pročitajte <ulink url=\"http://svnbook.red-bean.com/en/1.5/svn.reposadmin.planning.html#svn.reposadmin.basics.backends\"><citetitle>Izbor smeštanja podataka</citetitle></ulink> u Subverzionoj knjizi za više informacija."
2674
2675 #. (title)
2676 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2978
2677 msgid "Creating a Repository with the Command Line Client"
2678 msgstr "Kreiranje spremišta klijentom komandne linije"
2679
2680 #. (primary)
2681 #. (primary)
2682 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2980
2683 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3021
2684 msgid "Create"
2685 msgstr "Kreiranje"
2686
2687 #. (secondary)
2688 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2981
2689 msgid "Command Line Client"
2690 msgstr "Klijent komandne linije"
2691
2692 #. (para)
2693 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2985
2694 msgid "Create an empty folder with the name SVN (e.g. <filename>D:\\SVN\\</filename>), which is used as root for all your repositories."
2695 msgstr "Kreirajte prazan imenik sa imenom SVN (npr.   <filename>D:\\SVN\\</filename>), koji se koristi kao koren za sva spremišta."
2696
2697 #. (para)
2698 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2992
2699 msgid "Create another folder <filename>MyNewRepository</filename> inside <filename>D:\\SVN\\</filename>."
2700 msgstr "Kreirajte drugi imenik <filename>MyNewRepository</filename> unutar <filename>D:\\SVN\\</filename>."
2701
2702 #. (para)
2703 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2999
2704 msgid ""
2705 "Open the command prompt (or DOS-Box), change into <filename>D:\\SVN\\</filename> and type <screen>\n"
2706 "svnadmin create --fs-type bdb MyNewRepository\n"
2707 "</screen> or <screen>\n"
2708 "svnadmin create --fs-type fsfs MyNewRepository\n"
2709 "</screen>"
2710 msgstr ""
2711 "Otvorite komandni prompt (ili DOS -boks), pređite u <filename>D:\\SVN\\</filename> and type <screen>\n"
2712 "svnadmin create --fs-type bdb MyNewRepository\n"
2713 "</screen> or <screen>\n"
2714 "svnadmin create --fs-type fsfs MyNewRepository\n"
2715 "</screen>"
2716
2717 #. (para)
2718 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3012
2719 msgid "Now you've got a new repository located at <filename>D:\\SVN\\MyNewRepository</filename>."
2720 msgstr "Sada imate spremište u <filename>D:\\SVN\\MyNewRepository</filename>."
2721
2722 #. (title)
2723 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3019
2724 msgid "Creating The Repository With TortoiseGit"
2725 msgstr "Kreiranje spremišta sa TortoiseGit"
2726
2727 #. (title)
2728 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3026
2729 msgid "The TortoiseGit menu for unversioned folders"
2730 msgstr "TortoiseGit meni za neverzionisani imenik"
2731
2732 #. (para)
2733 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3031
2734 msgid "Open the windows explorer"
2735 msgstr "Otvorite vindouz pretraživač"
2736
2737 #. (para)
2738 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3036
2739 msgid "Create a new folder and name it e.g. <filename>SVNRepository</filename>"
2740 msgstr "Kreirajte novi imenik i nazovite ga npr. <filename>SVNRepository</filename>"
2741
2742 #. (para)
2743 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3042
2744 msgid "<action>Right-click</action> on the newly created folder and select <menuchoice><guimenu>TortoiseGit</guimenu><guimenuitem>Create Repository here...</guimenuitem></menuchoice>."
2745 msgstr "<action>Desni-klik</action> na novo kreirani imenik i izaberite <menuchoice><guimenu>TortoiseGit</guimenu><guimenuitem>Kreirajte spremište ovde...</guimenuitem></menuchoice>."
2746
2747 #. (para)
2748 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3050
2749 msgid "A repository is then created inside the new folder. <emphasis>Don't edit those files yourself!!!</emphasis>. If you get any errors make sure that the folder is empty and not write protected."
2750 msgstr "Spremište će biti kreirano unutar novog imenika. <emphasis>Nemojte uređivati te fajlove sami!!!</emphasis>. Ako dobijete bilo kakvu grešku osigurajte da imenik bude prazan i nije zaštićen od upisivanja."
2751
2752 #. (para)
2753 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3059
2754 msgid "TortoiseGit no longer offers the option to create BDB repositories, although you can still use the command line client to create them. FSFS repositories are generally easier for you to maintain, and also makes it easier for us to maintain TortoiseGit due to compatibility issues between the different BDB versions."
2755 msgstr "TortoiseGit više ne nudi opciju da se kreira BDB spremište, ali još možete koristiti klijenta komandne linije da ga kreirate. FSFS spremišta su generalno jednostavnija za rukovanje i nama lakša da održavamo TortoiseGit preko kompatibilnih problema između raznih BDB verzja."
2756
2757 #. (para)
2758 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3066
2759 msgid "Future versions of TortoiseGit will not support <literal>file://</literal> access to BDB repositories due to these compatibility issues, although it will of course always support this repository format when accessed via a server through the <literal>svn://</literal>, <literal>http://</literal> or <literal>https://</literal> protocols. For this reason, we strongly recommend that any new repository which must be accessed using <literal>file://</literal> protocol is created as FSFS."
2760 msgstr "Buduće verzije TortoiseGit neće podržati <literal>file://</literal> pristup BDB spremištima zbog kompatibilnih problema, ali će svakako uvek podržavati taj format spremišta kada se pristupa preko servera kroz <literal>svn://</literal>, <literal>http://</literal> ili <literal>https://</literal> protokole. Iz tog razloga čvrsto preporučujemo da svako novo spremište kojem se mora pristupati koristeći <literal>file://</literal> protokol bude kreirano kao FSFS."
2761
2762 #. (para)
2763 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3078
2764 msgid "Of course we also recommend that you don't use <literal>file://</literal> access at all, apart from local testing purposes. Using a server is more secure and more reliable for all but single-developer use."
2765 msgstr "Svakako takođe preporuujemo da ne koristite <literal>file://</literal> pristuo uopšte, čak ni iz lokalnih potreba testiranja. Korišćenje servera je mnogo sigurnije i mnogo pouzdanije za sve osim u korišćenju pojedinca."
2766
2767 #. (title)
2768 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3087
2769 msgid "Local Access to the Repository"
2770 msgstr "Lokalni pristup spremištu"
2771
2772 #. (primary)
2773 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3089
2774 msgid "Access"
2775 msgstr "Pristup"
2776
2777 #. (primary)
2778 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3092
2779 msgid "UNC paths"
2780 msgstr "UNC putanja"
2781
2782 #. (para)
2783 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3094
2784 msgid "To access your local repository you need the path to that folder. Just remember that Git expects all repository paths in the form <systemitem class=\"url\">file:///C:/SVNRepository/</systemitem>. Note the use of forward slashes throughout."
2785 msgstr "Da se pristupi lokalnom spremištu potrbna je putanja do tog imenika. Setimo se da Subverzija očekuje sve putanje spremišta u obliku <systemitem class=\"url\">file:///C:/SVNRepository/</systemitem>. Zapazimo korišćenje  pravih kosih crta u celoj putanji."
2786
2787 #. (para)
2788 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3100
2789 msgid "To access a repository located on a network share you can either use drive mapping, or you can use the UNC path. For UNC paths, the form is <systemitem class=\"url\">file://ServerName/path/to/repos/</systemitem>. Note that there are only 2 leading slashes here."
2790 msgstr "Da bi se pristupilo spremištu na mrežnom deljenju i možete koristiti ili mapiranje drajva, ili koristiti UNC putanju. Za UNC putanje oblik je <systemitem class=\"url\">file://ServerName/path/to/repoš</systemitem>. Primetimo da ovde imamo 2 vodeće kose crte."
2791
2792 #. (para)
2793 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3107
2794 msgid "Prior to SVN 1.2, UNC paths had to be given in the more obscure form <systemitem class=\"url\">file:///\\ServerName/path/to/repos</systemitem>. This form is still supported, but not recommended."
2795 msgstr "Pre SVN 1.2, UNC putanje su bile date u čudnijem obliku systemitem class=\"url\">file:///\\ServerName/path/to/repos</systemitem>. Ovaj oblik se još podržava, ali se ne preporučuje."
2796
2797 #. (para)
2798 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3114
2799 msgid "Do not create or access a Berkeley DB repository on a network share. It <emphasis>cannot</emphasis> exist on a remote file system. Not even if you have the network drive mapped to a drive letter. If you attempt to use Berkeley DB on a network share, the results are unpredictable - you may see mysterious errors right away, or it may be months before you discover that your repository database is subtly corrupted."
2800 msgstr "Ne treba kreirati ili pristupati Berkli DB spremištu na mrežni deljeni prostor. To <emphasis>ne može</emphasis> postojati na udaljenom fajl sistemu. Niti čak ako imate mrežni drajv mapiran slovom drajva. Ako pokušate da koristite Berkli DB na mrežnoj izmeni, rezultat je nepredvidljiv - možete videti misteriozne greške trenutno, ili mogu proći meseci pre nego otkrijete da je vaša baza podataka spremišta neznatno pokvarena."
2801
2802 #. (title)
2803 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3125
2804 msgid "Accessing a Repository on a Network Share"
2805 msgstr "Pristupanje spremištu na mrežnom deljenom prostoru"
2806
2807 #. (primary)
2808 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3127
2809 msgid "Network share"
2810 msgstr "Mrežni deljeni prostor"
2811
2812 #. (para)
2813 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3129
2814 msgid "Although in theory it is possible to put a FSFS repository on a network share and have multiple users access it using <literal>file://</literal> protocol, this is most definitely <emphasis>not</emphasis> recommended. In fact we would <emphasis>strongly</emphasis> discourage it, and do not support such use."
2815 msgstr "Takođe je poznato u teoriji da je moguće staviti FSFS spremište na mrežnom deljenom prostoru i imati višestruki korisnički pristup koristeći <literal>file://</literal> protokol, ovo se definitivno <emphasis>ne</emphasis> preporučuje. U stvari možemo <emphasis>čvrsto</emphasis> obeshrabriti to, i ne podržati takvo korišćenje."
2816
2817 #. (para)
2818 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3136
2819 msgid "Firstly you are giving every user direct write access to the repository, so any user could accidentally delete the entire repository or make it unusable in some other way."
2820 msgstr "Najpre dajete svakom korisniku direktno pravo upisa u spremište, tako da bilo koji korisnik može slučajno obrisati celo spremište ili ga učiniti nekorisnim na neki drugi način."
2821
2822 #. (para)
2823 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3141
2824 msgid "Secondly not all network file sharing protocols support the locking that Git requires, so you may find your repository gets corrupted. It may not happen straight away, but one day two users will try to access the repository at the same time."
2825 msgstr "Drugo, neće svi protokoli za mrežni deljeni prostor podržavatizaključavanje koje zahteva Subverzija, tako da možete naći vaše spremište pokvareno. To se ne mora desiti odmah, ali jednog dana dva korisnika mogu pokušati da pristupe spremištu u isto vreme. "
2826
2827 #. (para)
2828 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3147
2829 msgid "Thirdly the file permissions have to be set just so. You may just about get away with it on a native Windows share, but SAMBA is particularly difficult."
2830 msgstr "Treće, fajl dozvole mogu biti tako podešene. Možete otići na prirodni Vindouz deljeni prostor, ali SAMBA je posebno teška."
2831
2832 #. (para)
2833 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3152
2834 msgid "<literal>file://</literal> access is intended for local, single-user access only, particularly testing and debugging. When you want to share the repository you <emphasis>really</emphasis> need to set up a proper server, and it is not nearly as difficult as you might think. Read <xref linkend=\"tsvn-serversetup\"/> for guidelines on choosing and setting up a server."
2835 msgstr "<literal>file://</literal> pristup je planiran za lokalni, samo jedan-korisnik pristup, partikularno testiranje i debagovanje. Kada želite deljenje spremišta vi <emphasis>stvarno</emphasis> treba da podesite odgovarajući server, i to nije skoro tako teško kako se može pomisliti. Pročitajte  <xref linkend=\"tsvn-serversetup\"/> za vodič kako izabrati i podesiti server."
2836
2837 #. (title)
2838 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3162
2839 msgid "Repository Layout"
2840 msgstr "Izgled spremišta"
2841
2842 #. (para)
2843 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3163
2844 msgid "Before you import your data into the repository you should first think about how you want to organize your data. If you use one of the recommended layouts you will later have it much easier."
2845 msgstr "Pre nego uvezete vaše podatke u spremište morate najpre razmisliti kako želite da organizujete podatke. Ako koristite neki od preporučenih iugleda kasnije će vam biti lakše."
2846
2847 #. (para)
2848 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3169
2849 msgid "There are some standard, recommended ways to organize a repository. Most people create a <filename>trunk</filename> directory to hold the <quote>main line</quote> of development, a <filename>branches</filename> directory to contain branch copies, and a <filename>tags</filename> directory to contain tag copies. If a repository holds only one project, then often people create these top-level directories:"
2850 msgstr "Postoje neki standardni, preporučljivi načini organizovanja spremišta. Većina ljudi kreira <filename>deblo</filename> imenik da čuva <quote>glavnu liniju</quote> razvoja, <filename>grane</filename> imenik da čuva kopije grana, i <filename>znake</filename> imenik da drži kopije oznaka. Ako spremište sadrži samo jedan projekat, tada ljudi često kreiraju vršni imenik:"
2851
2852 #. (screen)
2853 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3178
2854 #, no-wrap
2855 msgid ""
2856 "\n"
2857 "/trunk\n"
2858 "/branches\n"
2859 "/tags\n"
2860 msgstr ""
2861 "\n"
2862 "/trunk\n"
2863 "/branches\n"
2864 "/tags\n"
2865
2866 #. (para)
2867 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3183
2868 msgid "If a repository contains multiple projects, people often index their layout by branch:"
2869 msgstr "Ako spremište sadrži više projekata, ljudi čest indeksiraju njhov izgled granama:"
2870
2871 #. (screen)
2872 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3187
2873 #, no-wrap
2874 msgid ""
2875 "\n"
2876 "/trunk/paint\n"
2877 "/trunk/calc\n"
2878 "/branches/paint\n"
2879 "/branches/calc\n"
2880 "/tags/paint\n"
2881 "/tags/calc\n"
2882 msgstr ""
2883 "\n"
2884 "/trunk/paint\n"
2885 "/trunk/calc\n"
2886 "/branchešpaint\n"
2887 "/branchešcalc\n"
2888 "/tagšpaint\n"
2889 "/tagšcalc\n"
2890
2891 #. (para)
2892 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3195
2893 msgid "...or by project:"
2894 msgstr "...ili projektom:"
2895
2896 #. (screen)
2897 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3198
2898 #, no-wrap
2899 msgid ""
2900 "\n"
2901 "/paint/trunk\n"
2902 "/paint/branches\n"
2903 "/paint/tags\n"
2904 "/calc/trunk\n"
2905 "/calc/branches\n"
2906 "/calc/tags\n"
2907 msgstr ""
2908 "\n"
2909 "/paint/trunk\n"
2910 "/paint/branches\n"
2911 "/paint/tags\n"
2912 "/calčtrunk\n"
2913 "/calčbranches\n"
2914 "/calčtags\n"
2915
2916 #. (para)
2917 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3206
2918 msgid "Indexing by project makes sense if the projects are not closely related and each one is checked out individually. For related projects where you may want to check out all projects in one go, or where the projects are all tied together in a single distribution package, it is often better to index by branch. This way you have only one trunk to checkout, and the relationships between the sub-projects is more easily visible."
2919 msgstr "Indeksiranje pomoću projekata je osetljiv na to da li su projekti blisko uporedivi i da li se svaki može individualno preuzeti. Za uporedive projekte gde možete preuzetii sve projekte ođednom, ili gde su svi projekti vezani zajedno u jedan distribucioni paket, često je bolje indeksiranje grana. U ovom slučaju vam je potrebno jedno deblo za preuzimanje i povezanost između sub-projekata je mnogo lakše vidljiva."
2920
2921 #. (para)
2922 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3214
2923 msgid "If you adopt a top level <filename>/trunk /tags /branches</filename> approach, there is nothing to say that you have to copy the entire trunk for every branch and tag, and in some ways this structure offers the most flexibility."
2924 msgstr "Ako usvojimo vršni nivo <filename>/trunk /tags /branches</filename> pristup, nije ništa reći da imate kopirati celo deblo za svaku granu i znak, i u neki put ova struktura nudi najveću flksibilnost."
2925
2926 #. (para)
2927 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3220
2928 msgid "For unrelated projects you may prefer to use separate repositories. When you commit changes, it is the revision number of the whole repository which changes, not the revision number of the project. Having 2 unrelated projects share a repository can mean large gaps in the revision numbers. The Git and TortoiseGit projects appear at the same host address, but are completely separate repositories allowing independent development, and no confusion over build numbers."
2929 msgstr "Za projekte koji nisu povezani možete više voleti da koristite odvojena spremišta. Kada urezujete izmene, revizioni broj celog spremišta se menja, ne revizioni broj projekta. Ako imate 2 nezavisna projekta deljenje spremišta može značiti velike praznine u revizionim brojevima. Subverzija i TortoiseGit projekti se pojavljuju na istim adresama domaćina, ali su sasvim nezavisna spremišta omogućavajući nezavisan razvoj i nema kofuzije oko razvojnih brojeva."
2930
2931 #. (para)
2932 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3230
2933 msgid "Of course, you're free to ignore these common layouts. You can create any sort of variation, whatever works best for you or your team. Remember that whatever you choose, it's not a permanent commitment. You can reorganize your repository at any time. Because branches and tags are ordinary directories, TortoiseGit&