OSDN Git Service

Update Document
[tortoisegit/TortoiseGitJp.git] / doc / po / TortoiseSVN_sl.po
1 #
2 # Slovenian translation for TortoiseGit
3 # Copyright (C) 2004-2008 the TortoiseGit team
4 # This file is distributed under the same license as TortoiseGit
5 #
6 # Last commit by:
7 # $Author: luebbe $
8 # $Date: 2009-01-08 17:19:56 +0800 (Thu, 08 Jan 2009) $
9 # $Rev: 15043 $
10 #
11 # Authors:
12 # Matjaz Cepon <matjaz.cepon@gmail.com>, 2007
13 #
14 msgid ""
15 msgstr ""
16 "Project-Id-Version: TortoiseGit Documentation\n"
17 "POT-Creation-Date: 2008-09-24 17:15 +0000\n"
18 "PO-Revision-Date: 2008-10-02 19:43+0100\n"
19 "Last-Translator: Matjaz Cepon <matjaz.cepon@gmail.com>\n"
20 "Language-Team: TortoiseGit translation team <tortoisegit-dev@googlegroups.com >\n"
21 "MIME-Version: 1.0\n"
22 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
23 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
24 "X-Poedit-Language: Slovenian\n"
25 "X-Poedit-Country: SLOVENIA\n"
26
27 #. (title)
28 #. (secondary)
29 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:4
30 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3023
31 msgid "TortoiseGit"
32 msgstr "TortoiseGit"
33
34 #. (subtitle)
35 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:5
36 msgid "A Git client for Windows"
37 msgstr "Odjemalec za Git v operacijskem sistemu Windows"
38
39 #. TRANSLATORS: "$MajorVersion$.$MinorVersion$.$MicroVersion$" is a literal value and should not be translated
40 #. (subtitle)
41 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:6
42 msgid "Version $MajorVersion$.$MinorVersion$.$MicroVersion$"
43 msgstr "Verzija $MajorVersion$.$MinorVersion$.$MicroVersion$"
44
45 #. (edition)
46 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:8
47 msgid "First"
48 msgstr "Prva"
49
50 #. (firstname)
51 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:11
52 msgid "Stefan"
53 msgstr "Stefan"
54
55 #. (surname)
56 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:12
57 msgid "Küng"
58 msgstr "Küng"
59
60 #. (firstname)
61 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:15
62 msgid "Lübbe"
63 msgstr "Lübbe"
64
65 #. (surname)
66 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:16
67 msgid "Onken"
68 msgstr "Onken"
69
70 #. (firstname)
71 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:19
72 msgid "Simon"
73 msgstr "Simon"
74
75 #. (surname)
76 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:20
77 msgid "Large"
78 msgstr "Large"
79
80 #. (title)
81 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:27
82 msgid "Preface"
83 msgstr "Predgovor"
84
85 #. (para)
86 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:35
87 msgid "Do you work in a team?"
88 msgstr "Delate v teamu?"
89
90 #. (para)
91 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:40
92 msgid "Has it ever happened that you were working on a file, and someone else was working on the same file at the same time? Did you lose your changes to that file because of that?"
93 msgstr "Se vam je že kdaj zgodilo, da ste popravljali datoteko istočasno kot nekdo drug? Ste zaradi tega izgubili narejene spremembe?"
94
95 #. (para)
96 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:47
97 msgid "Have you ever saved a file, and then wanted to revert the changes you made? Have you ever wished you could see what a file looked like some time ago?"
98 msgstr "Ste že kdaj shranili datoteko in potem želeli spremembe preklicati? Ste si kdaj želeli, da bi lahko videli, kako je datoteka izgledala pred časom?"
99
100 #. (para)
101 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:54
102 msgid "Have you ever found a bug in your project and wanted to know when that bug got into your files?"
103 msgstr "Ste kdaj našli hrošča v svojem projektu in ste želeli izvedeti, kdaj se je prikradel tja?"
104
105 #. (para)
106 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:61
107 msgid "If you answered <quote>yes</quote> to one of these questions, then TortoiseGit is for you! Just read on to find out how TortoiseGit can help you in your work. It's not that difficult."
108 msgstr "Če ste vsaj na eno vprašanje odgovorili z <quote>da</quote>, potem je TortoiseGit za vas! Preberite si, kako vam lahko TortoiseGit pomaga pri delu. Sploh ni težko."
109
110 #. (title)
111 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:71
112 msgid "Audience"
113 msgstr "Komu je priročnik namenjen"
114
115 #. (para)
116 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:72
117 msgid "This book is written for computer literate folk who want to use Git to manage their data, but are uncomfortable using the command line client to do so. Since TortoiseGit is a windows shell extension it's assumed that the user is familiar with the windows explorer and knows how to use it."
118 msgstr "Kniga je napisana za računalniško pismene uporabnike, ki želijo uporabljati Git, vendar niso vešči dela preko ukazne vrstice. Ker je TortoiseGit razširitev Windowsove lupine, predpostavljamo, da uporabnik pozna Raziskovalca in ga zna uporabljati."
119
120 #. (title)
121 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:84
122 msgid "Reading Guide"
123 msgstr "Vodnik po knjigi"
124
125 #. (para)
126 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:85
127 msgid "This <xref linkend=\"tsvn-preface\"/> explains a little about the TortoiseGit project, the community of people who work on it, and the licensing conditions for using it and distributing it."
128 msgstr "V poglavju <xref linkend=\"tsvn-preface\"/> podamo nekaj podatkov o projektu TortoiseGit, o skupnosti ljudi, ki dela na tem projektu ter o licenčnih pogojih uporabe in distribucije."
129
130 #. (para)
131 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:90
132 msgid "The <xref linkend=\"tsvn-introduction\"/> explains what TortoiseGit is, what it does, where it comes from and the basics for installing it on your PC."
133 msgstr "V poglavju <xref linkend=\"tsvn-introduction\"/> si pogledamo, kaj TortoiseGit je, kaj lahko z njim naredimo, od kje prihaja in osnovna navodila za namestitev na vašem računalniku."
134
135 #. (para)
136 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:95
137 msgid "In <xref linkend=\"tsvn-basics\"/> we give a short introduction to the <emphasis>Git</emphasis> revision control system which underlies TortoiseGit. This is borrowed from the documentation for the Git project and explains the different approaches to version control, and how Git works."
138 msgstr "Poglavje <xref linkend=\"tsvn-basics\"/> poda nekaj osnov o sistemu za nadzor različic <emphasis>Git</emphasis>, ki je podlaga za TortoiseGit. Ta del je izposojen iz dokumentacije Git in ponazori različne pristope k vodenju različic datotek in delovanje sistema Git."
139
140 #. (para)
141 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:102
142 msgid "Even most Git users will never have to set up a server themselves. The next chapter deals with how to set up such a server, and is useful for administrators."
143 msgstr "Čeprav večini uporabnikov sistema Git ne bo nikoli potrebno postavljati strežnika, naslednje poglavje opiše, kako se to naredi. Primerno je za skrbnike sistema."
144
145 #. (para)
146 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:107
147 msgid "The chapter on <xref linkend=\"tsvn-repository\"/> explains how to set up a local repository, which is useful for testing Git and TortoiseGit using a single PC. It also explains a bit about repository administration which is also relevant to repositories located on a server."
148 msgstr "V poglavju <xref linkend=\"tsvn-repository\"/> razložimo, kako narediti krajevno skladišče, ki je uporabno za preizkušanje programov Git in TortoiseGit z uporabo enega samega računalnika. Poleg tega opišemo osnove skrbništva skladišča, kar se nanaša tudi na skladišča na strežniku."
149
150 #. (para)
151 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:113
152 msgid "The <xref linkend=\"tsvn-dug\"/> is the most important section as it explains all the main features of TortoiseGit and how to use them. It takes the form of a tutorial, starting with checking out a working copy, modifying it, committing your changes, etc. It then progresses to more advanced topics."
153 msgstr "<xref linkend=\"tsvn-dug\"/> je najpomembnejše poglavje, saj so v njem razložene vse glavne zmožnosti programa TortoiseGit in njihova uporaba. Napisano je kot vodnik. Začne se z prevzemom delovne kopije, njenim spreminjanjem, nadaljuje pa z objavo narejenih sprememb. V nadaljevanju so razložene zahtevnejše tematike."
154
155 #. (para)
156 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:120
157 msgid "<xref linkend=\"tsvn-subwcrev\"/> is a separate program included with TortoiseGit which can extract the information from your working copy and write it into a file. This is useful for including build information in your projects."
158 msgstr "<xref linkend=\"tsvn-subwcrev\"/> je zunanji program, ki je vključen v paket TortoiseGit. Z njegovo pomočjo lahko izluščimo informacije iz delovne kopije in jih zapišemo v datoteko. To je uporabno, če želimo v projekt vključiti informacijo o številki revizije."
159
160 #. (para)
161 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:125
162 msgid "The <xref linkend=\"tsvn-howto\"/> section answers some common questions about performing tasks which are not explicitly covered elsewhere."
163 msgstr "Poglavje <xref linkend=\"tsvn-howto\"/> poda odgovore na nekatera pogosta vprašanje o nalogah, ki niso opisana v ostalih poglavjih."
164
165 #. (para)
166 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:129
167 msgid "The section on <xref linkend=\"tsvn-automation\"/> shows how the TortoiseGit GUI dialogs can be called from the command line. This is useful for scripting where you still need user interaction."
168 msgstr "Poglavje <xref linkend=\"tsvn-automation\"/> ponazori, kako lahko kličemo pogovorna okna TortoiseGit iz ukazne vrstice. To je primerno za pisanje ukaznih datotek, v katerih še vedno želimo uporabnikove odzive."
169
170 #. (para)
171 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:134
172 msgid "The <xref linkend=\"tsvn-cli\"/> give a correlation between TortoiseGit commands and their equivalents in the Git command line client <literal>svn.exe</literal>."
173 msgstr "Poglavje <xref linkend=\"tsvn-cli\"/> poda seznam ukazov TortoiseGit in njihovih sorodnih ukazov v odjemalcu Git za ukazno vrstico (<literal>svn.exe</literal>)."
174
175 #. (title)
176 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:144
177 msgid "TortoiseGit is free!"
178 msgstr "TortoiseGit je brezplačen!"
179
180 #. (para)
181 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:145
182 msgid "TortoiseGit is free. You don't have to pay to use it, and you can use it any way you want. It is developed under the GNU General Public License (GPL)."
183 msgstr "Program TortoiseGit je brezplačen. Za njegovo uporabo vam ni potrebno plačati. Uporabljate ga lahko, kakor želite. Razvit je pod licenco GNU General Public License (GPL)."
184
185 #. (para)
186 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:149
187 msgid "TortoiseGit is an Open Source project. That means you have full access to the source code of this program. You can browse it on this link <ulink url=\"http://TortoiseGit.tigris.org/svn/TortoiseGit/\"><citetitle>http://TortoiseGit.tigris.org/svn/TortoiseGit/</citetitle></ulink>. (Username:guest, for password hit enter) The most recent version (where we're currently working) is located under <filename>/trunk/</filename> the released versions are located under <filename>/tags/</filename>."
188 msgstr "TortoiseGit je odptrokodni projekt. To pomeni, da imate popolnoma prost dostop do izvorne kode programa. Po njej lahko brskate, če kliknete na povezavo <ulink url=\"http://TortoiseGit.tigris.org/svn/TortoiseGit/\"><citetitle>http://TortoiseGit.tigris.org/svn/TortoiseGit/</citetitle></ulink>. (Uporabniško ime: guest, geslo: &lt;pustite prazno&gt;). Najnovejša različica, na kateri trenutno delamo, se nahaja v mapi <filename>/trunk/</filename>, končne izdaje pa v mapi <filename>/tags/</filename>."
189
190 #. (title)
191 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:168
192 msgid "Community"
193 msgstr "Skupnost"
194
195 #. (para)
196 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:169
197 msgid "Both TortoiseGit and Git are developed by a community of people who are working on those projects. They come from different countries all over the world and joined together to create wonderful programs."
198 msgstr "Projekta TortoiseGit in Git razvija skupnost ljudi, ki prihajajo iz vseh koncev sveta in ki so se združili, da bi ustvarjali čudovite programe."
199
200 #. (title)
201 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:180
202 msgid "Acknowledgments"
203 msgstr "Zasluge"
204
205 #. (term)
206 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:183
207 msgid "Tim Kemp"
208 msgstr "Tim Kemp"
209
210 #. (para)
211 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:185
212 msgid "for founding the TortoiseGit project"
213 msgstr "za ustanovitev projekta TortoiseGit"
214
215 #. (term)
216 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:191
217 msgid "Stefan Küng"
218 msgstr "Stefan Küng"
219
220 #. (para)
221 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:193
222 msgid "for the hard work to get TortoiseGit to what it is now"
223 msgstr "za trdo delo, s katerim je pripomogel, da je TortoiseGit danes to, kar je"
224
225 #. (term)
226 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:199
227 msgid "Lübbe Onken"
228 msgstr "Lübbe Onken"
229
230 #. (para)
231 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:201
232 msgid "for the beautiful icons, logo, bug hunting, translating and managing the translations"
233 msgstr "za čudovite ikone, logotip, iskanje napak, prevode in urejanje prevodov"
234
235 #. (term)
236 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:208
237 msgid "Simon Large"
238 msgstr "Simon Large"
239
240 #. (para)
241 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:210
242 msgid "for helping with the documentation and bug hunting"
243 msgstr "za pomoč pri dokumentaciji in iskanju napak"
244
245 #. (term)
246 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:216
247 msgid "The Git Book"
248 msgstr "The Git Book"
249
250 #. (para)
251 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:218
252 msgid "for the great introduction to Git and its chapter 2 which we copied here"
253 msgstr "za izvrsten uvod v sistem Git in poglavje številka dve, ki smo ga uporabili v tej knjigi"
254
255 #. (term)
256 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:225
257 msgid "The Tigris Style project"
258 msgstr "The Tigris Style project"
259
260 #. (para)
261 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:227
262 msgid "for some of the styles which are reused in this documentation"
263 msgstr "za nekatere stile, ki smo jih uporabili v tej dokumentaciji"
264
265 #. (term)
266 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:233
267 msgid "Our Contributors"
268 msgstr "Zunanji sodelavci"
269
270 #. (para)
271 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:235
272 msgid "for the patches, bug reports and new ideas, and for helping others by answering questions on our mailing list."
273 msgstr "za popravke, poročila o napakah in nove ideje in za pomoč ostalim, podano preko naših dopisnih seznamov"
274
275 #. (term)
276 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:242
277 msgid "Our Donators"
278 msgstr "Naši donatorji"
279
280 #. (para)
281 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:244
282 msgid "for many hours of joy with the music they sent us"
283 msgstr "za številne ure užitkov ob poslušanju glasbe, ki so nam jo podarili"
284
285 #. (title)
286 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:255
287 msgid "Terminology used in this document"
288 msgstr "Uporabljena terminologija"
289
290 #. (para)
291 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:256
292 msgid "To make reading the docs easier, the names of all the screens and Menus from TortoiseGit are marked up in a different font. The <guilabel>Log Dialog</guilabel> for instance."
293 msgstr "Da bi olajšali branje knjige, so imena vseh oken in menijev TortoiseGit označena z drugo barvo, npr. <guilabel>Dnevnik</guilabel>."
294
295 #. (para)
296 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:261
297 msgid "A menu choice is indicated with an arrow. <menuchoice><guimenu>TortoiseGit</guimenu><guimenuitem>Show Log</guimenuitem></menuchoice> means: select <emphasis>Show Log</emphasis> from the <emphasis>TortoiseGit</emphasis> context menu."
298 msgstr "Izbira v meniju je prikazana s puščico. <menuchoice><guimenu>TortoiseGit</guimenu><guimenuitem>Pokaži dnevnik</guimenuitem></menuchoice> pomeni: iz kontekstnega menija <emphasis>TortoiseGit</emphasis> izberite <emphasis>Pokaži dnevnik</emphasis>."
299
300 #. (para)
301 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:270
302 msgid "Where a local context menu appears within one of the TortoiseGit dialogs, it is shown like this: <menuchoice><guimenu>Context Menu</guimenu><guimenuitem>Save As ...</guimenuitem></menuchoice>"
303 msgstr "V primeru, ko se kontekstni meni pojavi znotraj enega od pogovornih oken sistema TortoiseGit, je to prikazano takole: <menuchoice><guimenu>Kontekstni meni</guimenu><guimenuitem>Shrani kot ...</guimenuitem></menuchoice>"
304
305 #. (para)
306 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:278
307 msgid "User Interface Buttons are indicated like this: Press <guibutton>OK</guibutton> to continue."
308 msgstr "Gumbi uporabniškega vmesnika so prikazani takole: Za nadaljevanje pritisnite <guibutton>V redu</guibutton>."
309
310 #. (para)
311 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:282
312 msgid "User Actions are indicated using a bold font. <keycap>Alt+A</keycap>: press the <keycap>Alt</keycap>-Key on your keyboard and while holding it down press the <keycap>A</keycap>-Key as well. <action>Right-drag</action>: press the right mouse button and while holding it down <emphasis>drag</emphasis> the items to the new location."
313 msgstr "Uporabnikove akcije so nakazane z uporabo polkrepke pisave. <keycap>ALT+A</keycap>: pritisnite in držite tipko <keycap>Alt</keycap> na tipkovnici, hkrati pa pritisnite še tipko <keycap>A</keycap>. <action>Desni poteg</action>: pritisnite desno tipko na miški, jo držite in <emphasis>povlecite</emphasis> elemente na novo lokacijo."
314
315 #. (para)
316 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:290
317 msgid "System output and keyboard input is indicated with a <literal>different</literal> font as well."
318 msgstr "Odgovor sistema in vnos preko tipkovnice sta prav tako ponazorjena z <literal>drugačno</literal> pisavo."
319
320 #. (para)
321 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:295
322 msgid "Important notes are marked with an icon."
323 msgstr "Pomembne opombe so označene z ikono."
324
325 #. (para)
326 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:300
327 msgid "Tips that make your life easier."
328 msgstr "Namigi za lažje delo."
329
330 #. (para)
331 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:305
332 msgid "Places where you have to be careful what you are doing."
333 msgstr "Kjer morate biti previdni, kaj počnete."
334
335 #. (para)
336 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:310
337 msgid "Where extreme care has to be taken, data corruption or other nasty things may occur if these warnings are ignored."
338 msgstr "Kjer morate biti še posebej previdni, saj lahko ob neupoštevanju pride do okvare podatkov ali ostalih hudih zapletov."
339
340 #. (title)
341 #. (title)
342 #. (title)
343 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:319
344 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1482
345 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2482
346 msgid "Introduction"
347 msgstr "Uvod"
348
349 #. (primary)
350 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:322
351 msgid "version control"
352 msgstr "nadzor različic"
353
354 #. (para)
355 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:325
356 msgid "Version control is the art of managing changes to information. It has long been a critical tool for programmers, who typically spend their time making small changes to software and then undoing or checking some of those changes the next day. Imagine a team of such developers working concurrently - and perhaps even simultaneously on the very same files! - and you can see why a good system is needed to <emphasis>manage the potential chaos</emphasis>."
357 msgstr "Nadzor različic je umetnost vodenja sprememb informacij. Že dolgo je orodje izjemnega pomena za programerje, ki tipično porabijo veliko časa za male spremembe na programski opremi, naslednji dan pa nekatere izmed njih razveljavijo ali preverijo. Zamislite si ekipo razvijalcev programske opreme, ki dela sočasno na istih datotekah in videli boste, zakaj je potreben dober sistem za <emphasis> vodenje potencialnega nereda</emphasis>."
358
359 #. (title)
360 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:339
361 msgid "What is TortoiseGit?"
362 msgstr "Kaj je TortoiseGit?"
363
364 #. (para)
365 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:340
366 msgid "TortoiseGit is a free open-source client for the <firstterm>Git</firstterm> version control system. That is, TortoiseGit manages files and directories over time. Files are stored in a central <firstterm>repository</firstterm>. The repository is much like an ordinary file server, except that it remembers every change ever made to your files and directories. This allows you to recover older versions of your files and examine the history of how and when your data changed, and who changed it. This is why many people think of Git and version control systems in general as a sort of <quote>time machine</quote>."
367 msgstr "TortoiseGit je brezplačen odprtokodni odjemalec za sistem nadzora različic <firstterm>Git</firstterm>. TortoiseGit upravlja datoteke in mape skozi čas. Datoteke so shranjene v centralnem <firstterm>skladišču</firstterm>. Skladišče je podobno običajnemu strežniku datotek, s to razliko, da si zapomni vse spremembe, ki so bile kadarkoli narejene na datotekah in mapah. To omogoča, da pridobite starejšo različico datoteke in pogledate skozi zgodovino, kako so se podatki spreminjali in kdo je spremembe naredil. Prav zato marsikdo smatra Git in tudi ostale sisteme za nadzor različic kot neke vrste <quote>časovni stroj</quote>."
368
369 #. (para)
370 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:352
371 msgid "Some version control systems are also software configuration management (SCM) systems. These systems are specifically tailored to manage trees of source code, and have many features that are specific to software development - such as natively understanding programming languages, or supplying tools for building software. Git, however, is not one of these systems; it is a general system that can be used to manage <emphasis>any</emphasis> collection of files, including source code."
372 msgstr "Nekateri sistemi za nadroz različic so posebej prikrojeni za urejanje strukture izvorne kode in imajo veliko zmožnosti, ki so specifične za razvoj programske opreme - na primer razumevanje programskih jezikov ali dodatna orodja za njhovo gradnjo. To so sistemi SCM (software configuration management). Git ni tak sistem; je splošen sistem, ki omogoča urejanje <emphasis>katerokoli</emphasis> zbirke datotek, vključno z datotekami izvorne kode."
373
374 #. (title)
375 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:368
376 msgid "TortoiseGit's History"
377 msgstr "Zgodovina TortoiseGit"
378
379 #. (para)
380 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:369
381 msgid "In 2002, Tim Kemp found that Git was a very good version control system, but it lacked a good GUI client. The idea for a Git client as a Windows shell integration was inspired by the similar client for CVS named TortoiseCVS."
382 msgstr "Leta 2002 je Tim Kemp ugotovil, da je Git zelo dober sistem za nadzor različic, a brez grafičnega uporabniškega vmesnika. Idejo za odjemalca kot lupino sistema Windows je dobil iz podobnega odjemalca za sistem CVS - TortoiseCVS."
383
384 #. (para)
385 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:375
386 msgid "Tim studied the source code of TortoiseCVS and used it as a base for TortoiseGit. He then started the project, registered the domain <literal>TortoiseGit.org</literal> and put the source code online. During that time, Stefan Küng was looking for a good and free version control system and found Git and the source for TortoiseGit. Since TortoiseGit was still not ready for use then he joined the project and started programming. Soon he rewrote most of the existing code and started adding commands and features, up to a point where nothing of the original code remained."
387 msgstr "Tim je preučil izvorno kodo aplikacije TortoiseCVS in jo uporabil kot osnovo za TortoiseGit. Nato je začel s projektom, registriral domeno <literal>TortoiseGit.org</literal> in objavil izvorno kodo. Med tem časom je Stefan Küng iskal dober brezplačen sistem za nadzor različic in našel Git ter izvorno kodo za TortoiseGit. Ker aplikacija še ni bila primerna za uporabo, se je pridružil projektu in začel programirati. Kmalu je na novo napisal večji del obstoječe kode in začel dodajati nove ukaze in zmožnosti. Prvotna koda je kmalu povsem izginila."
388
389 #. (para)
390 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:386
391 msgid "As Git became more stable it attracted more and more users who also started using TortoiseGit as their Git client. The user base grew quickly (and is still growing every day). That's when Lübbe Onken offered to help out with some nice icons and a logo for TortoiseGit. And he takes care of the website and manages the translation."
392 msgstr "Sistem Git je postajal vse bolj stabilen in je pridobival vedno več uporabnikov, ki so uporabljali TortoiseGit kot odjemalca za Git. Število uporabnikov je hitro naraščalo (in raste še danes). Takrat je Lübbe Onken ponudil svojo pomoč in izdelal lepe ikone in logotip za TortoiseGit. Ureja tudi spletno stran in prevode."
393
394 #. (title)
395 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:399
396 msgid "TortoiseGit's Features"
397 msgstr "Značilnosti TortoiseGit"
398
399 #. (para)
400 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:400
401 msgid "What makes TortoiseGit such a good Git client? Here's a short list of features."
402 msgstr "Zakaj je TortoiseGit tako dober odjemalec za Git? Tukaj je kratek seznam njegovih značilnosti."
403
404 #. (term)
405 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:406
406 msgid "Shell integration"
407 msgstr "Integracija z lupino"
408
409 #. (primary)
410 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:409
411 msgid "Windows shell"
412 msgstr "Lupina Windows"
413
414 #. (primary)
415 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:412
416 msgid "explorer"
417 msgstr "raziskovalec"
418
419 #. (para)
420 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:414
421 msgid "TortoiseGit integrates seamlessly into the Windows shell (i.e. the explorer). This means you can keep working with the tools you're already familiar with. And you do not have to change into a different application each time you need functions of the version control!"
422 msgstr "TortoiseGit se integrira v lupino operacijskega sistema Windows (v Raziskovalca). To pomeni, da lahko še naprej delate z orodji, ki jih poznate. In ni vam potrebno zamenjati aplikacije vsakič, ko želite uporabiti funkcije sistema za nadzor različic!"
423
424 #. (para)
425 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:421
426 msgid "And you are not even forced to use the Windows Explorer. TortoiseGit's context menus work in many other file managers, and in the File/Open dialog which is common to most standard Windows applications. You should, however, bear in mind that TortoiseGit is intentionally developed as extension for the Windows Explorer. Thus it is possible that in other applications the integration is not as complete and e.g. the icon overlays may not be shown."
427 msgstr "Pri tem pa vam ni nujno uporabljati ravno Raziskovalca. Kontekstni meniji TortoiseGit delujejo v velikem številu upravljalnikov datotek, prav tako pa tudi v pogovornem oknu Datoteka/Odpri, ki se nahaja v vseh standardnih programih sistema Windows. Morate pa se vesčas zavedati, da je TortoiseGit namenoma izdelan kot nadgradnja Raziskovalca. Zato je možno, da v drugih aplikacijah ne deluje popolnoma pravilno. Primer so težave pri prikazu prekrivnih ikon."
428
429 #. (term)
430 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:435
431 msgid "Icon overlays"
432 msgstr "Prekrivne ikone"
433
434 #. (para)
435 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:437
436 msgid "The status of every versioned file and folder is indicated by small overlay icons. That way you can see right away what the status of your working copy is."
437 msgstr "Stanje vsake datoteke pod nadzorom različic nakazuje majhna prekrivna ikona. Tako lahko hitro vidite, kakšno je stanje vaše delovne kopije."
438
439 #. (term)
440 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:445
441 msgid "Easy access to Git commands"
442 msgstr "Preprost dostop do ukazov sistema Git"
443
444 #. (para)
445 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:447
446 msgid "All Git commands are available from the explorer context menu. TortoiseGit adds its own submenu there."
447 msgstr "Vsi ukazi sistema Git so na razpolago v kontekstnem meniju Raziskovalca. TortoiseGit doda tja svoj lasten pomeni."
448
449 #. (para)
450 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:454
451 msgid "Since TortoiseGit is a Git client, we would also like to show you some of the features of Git itself:"
452 msgstr "Ker je TortoiseGit odjemalec za Git, vam bomo prikazali tudi nekaj značilnosti samega sistema Git:"
453
454 #. (term)
455 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:460
456 msgid "Directory versioning"
457 msgstr "Vodenje različic map"
458
459 #. (para)
460 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:462
461 msgid "CVS only tracks the history of individual files, but Git implements a <quote>virtual</quote> versioned filesystem that tracks changes to whole directory trees over time. Files <emphasis>and</emphasis> directories are versioned. As a result, there are real client-side <command>move</command> and <command>copy</command> commands that operate on files and directories."
462 msgstr "CVS upravlja le zgodovino posameznih datotek, Git pa ima <quote>virtualni</quote> datotečni sistem pod nadzorom različic, ki upravlja spremembe na celotnem drevesu map. Pod nadzorom so datoteke <emphasis>in</emphasis> mape. Posledica tega je, da imamo na strani odjemalca na razpolago ukaza <command>premakni</command> in <command>kopiraj</command>, ki delujeta na datotekah in mapah."
463
464 #. (term)
465 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:475
466 msgid "Atomic commits"
467 msgstr "Atomične objave"
468
469 #. (para)
470 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:477
471 msgid "A commit either goes into the repository completely, or not at all. This allows developers to construct and commit changes as logical chunks."
472 msgstr "Objava zapiše vse spremembe v skladišče ali pa jih sploh ne zapiše. To omogoča razvijalcem, da sestavijo in objavijo spremembe kot logične celote."
473
474 #. (term)
475 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:485
476 msgid "Versioned metadata"
477 msgstr "Metapodatki pod nadzorom različic"
478
479 #. (para)
480 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:487
481 msgid "Each file and directory has an invisible set of <quote>properties</quote> attached. You can invent and store any arbitrary key/value pairs you wish. Properties are versioned over time, just like file contents."
482 msgstr "Vsaka datoteka in mapa ima prirejeno nevidno množico <quote>lastnosti</quote>. Lahko si izmislite kakršen koli par ključ/vrednost. Lastnosti so pod nadzorom različic, prav tako kot vsebina datoteke."
483
484 #. (term)
485 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:497
486 msgid "Choice of network layers"
487 msgstr "Izbira plasti omrežja"
488
489 #. (para)
490 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:499
491 msgid "Git has an abstracted notion of repository access, making it easy for people to implement new network mechanisms. Git's <quote>advanced</quote> network server is a module for the Apache web server, which speaks a variant of HTTP called WebDAV/DeltaV. This gives Git a big advantage in stability and interoperability, and provides various key features for free: authentication, authorization, wire compression, and repository browsing, for example. A smaller, standalone Git server process is also available. This server speaks a custom protocol which can be easily tunneled over ssh."
492 msgstr "Git je vpeljal abstrakten koncept dostopa do skladišča, kar uporabnikom omogoča, da izdelajo nove omrežne mehanizme. Gitov <quote>napredni</quote> mrežni strežnik je modul za spletni strežnik Apache, ki govori narečje protokola HTTP, imenovano WebDAV/DeltaV. To daje sistemu Git veliko prednosti s stališča stabilnosti in povezovanja, prinaša pa še številne dodatne zmožnosti, n. pr.: avtentikacijo, avtorizacijo, <emphasis>wire compression</emphasis> in brskanje po skladišču. Na razpolago pa je tudi manjši, samostojen strežnik za Git. Strežnik se pogovarja po prilagojenem protokolu, ki se ga preprosto preusmeri preko ssh."
493
494 #. (term)
495 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:516
496 msgid "Consistent data handling"
497 msgstr "Konsistentno upravljanje s podatki"
498
499 #. (para)
500 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:518
501 msgid "Git expresses file differences using a binary differencing algorithm, which works identically on both text (human-readable) and binary (human-unreadable) files. Both types of files are stored equally compressed in the repository, and differences are transmitted in both directions across the network."
502 msgstr "Git zapisuje razlike med datotekami z dvojiškim algoritmom za razlikovanje, ki deluje tako na tekstovnih (uporabniku berljivih) kot na dvojiških (uporabniku neberljivih) datotekah. Datoteke obeh tipov so enako stisnjene in shranjene v skladišču, razlike pa se prenašajo v obeh smereh po mreži."
503
504 #. (term)
505 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:529
506 msgid "Efficient branching and tagging"
507 msgstr "Učinkovita uporaba vej in oznak"
508
509 #. (para)
510 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:531
511 msgid "The cost of branching and tagging need not be proportional to the project size. Git creates branches and tags by simply copying the project, using a mechanism similar to a hard-link. Thus these operations take only a very small, constant amount of time, and very little space in the repository."
512 msgstr "Cena vej in oznak ni nujno sorazmerna z velikostjo projekta. Git ustvari veje in oznake tako, da projekt skopira z uporabo mehanizma, podobnega simbolnim povezavam. Tako ti operaciji trajata zelo kratek (konstanten) čas in zavzameta zelo malo prostora v skladišču."
513
514 #. (term)
515 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:542
516 msgid "Hackability"
517 msgstr "Možnost vključevanja v druge aplikacije"
518
519 #. (para)
520 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:544
521 msgid "Git has no historical baggage; it is implemented as a collection of shared C libraries with well-defined APIs. This makes Git extremely maintainable and usable by other applications and languages."
522 msgstr "Sistem Git nima zgodovine. Razvit je kot zbirka knjižnic v jeziku C z dobro definiranim programskim vmesnikom (API). Zato je Git zelo primeren za vzdrževanje in uporabo s strani ostalih aplikacij in jezikov."
523
524 #. (title)
525 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:558
526 msgid "Installing TortoiseGit"
527 msgstr "Namestitev TortoiseGit"
528
529 #. (title)
530 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:560
531 msgid "System requirements"
532 msgstr "Sistemske zahteve"
533
534 #. (para)
535 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:561
536 msgid "TortoiseGit runs on Windows 2000 SP2, Windows XP or higher. Windows 98, Windows ME and Windows NT4 are no longer supported since TortoiseGit 1.2.0, but you can still download the older versions if you really need them."
537 msgstr "TortoiseGit deluje na sistemih Windows 2000 SP2, Windows XP ali novejšem. Od verzije TortoiseGit 1.2.0 ne podpiramo sistemov Windows 98, Windows ME in Windows NT4. Če želite uporabljati TortoiseGit na teh sistemih, lahko na naši domači strani najdete starejše različice."
538
539 #. (para)
540 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:567
541 msgid "If you encounter any problems during or after installing TortoiseGit please refer to <xref linkend=\"tsvn-faq\"/> first."
542 msgstr "Če med namestitvijo TortoiseGit ali po njej naletite na težave, se najprej obrnite na <xref linkend=\"tsvn-faq\"/>."
543
544 #. (title)
545 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:575
546 msgid "Installation"
547 msgstr "Namestitev"
548
549 #. (primary)
550 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:577
551 msgid "install"
552 msgstr "namesti"
553
554 #. (para)
555 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:579
556 msgid "TortoiseGit comes with an easy to use installer. Double click on the installer file and follow the instructions. The installer will take care of the rest."
557 msgstr "TortoiseGit ima enostaven namestitveni program. Dvokliknite na namestitveno datoteko in sledite navodilom. Namestitveni program bo poskrbel za vse potrebno."
558
559 #. (para)
560 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:585
561 msgid "You need Administrator privileges to install TortoiseGit."
562 msgstr "Za namstitev TortoiseGit potrebujete skrbniške pravice."
563
564 #. (title)
565 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:591
566 msgid "Language Packs"
567 msgstr "Jezikovni paketi"
568
569 #. (primary)
570 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:593
571 msgid "language packs"
572 msgstr "jezikovni paketi"
573
574 #. (primary)
575 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:596
576 msgid "translations"
577 msgstr "prevodi"
578
579 #. (para)
580 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:598
581 msgid "The TortoiseGit user interface has been translated into many different languages, so you may be able to download a language pack to suit your needs. You can find the language packs on our <ulink url=\"http://TortoiseGit.net/translation_status\"><citetitle>translation status page</citetitle></ulink>. And if there is no language pack available yet, why not join the team and submit your own translation ;-)"
582 msgstr "Uporabniški vmesnik TortoiseGit je preveden v veliko jezikov, med drugim tudi v slovenščino. Jezikovne pakete najdete <ulink url=\"http://TortoiseGit.net/translation_status\"><citetitle> na tem naslovu</citetitle></ulink>. Če jezikovnega paketa za vaš jezik ni, se lahko pridružite naši ekipi in naredite lasten prevod ;-)"
583
584 #. (para)
585 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:609
586 msgid "Each language pack is packaged as a <literal>.exe</literal> installer. Just run the install program and follow the instructions. Next time you restart, the translation will be available."
587 msgstr "Vsak jezikovni paket je na razpolago v obliki namestitvenega programa <literal>.exe</literal>. Poženite ga in sledite navodilom. Ob naslednjem zagonu programa bo TortoiseGit uporabljal izbrani jezik."
588
589 #. (title)
590 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:616
591 msgid "Spellchecker"
592 msgstr "Črkovalnik"
593
594 #. (primary)
595 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:618
596 msgid "spellchecker"
597 msgstr "črkovalnik"
598
599 #. (primary)
600 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:621
601 msgid "dictionary"
602 msgstr "slovar"
603
604 #. (para)
605 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:623
606 msgid "TortoiseGit includes a spell checker which allows you to check your commit log messages. This is especially useful if the project language is not your native language. The spell checker uses the same dictionary files as <ulink url=\"http://openoffice.org\"><citetitle>OpenOffice</citetitle></ulink> and <ulink url=\"http://mozilla.org\"><citetitle>Mozilla</citetitle></ulink>."
607 msgstr "TortoiseGit vsebuje črkovalnik, ki vam omogoča, da preverite sporočila v dnevniškem zapisu. To je še posebej pomembno, če na projektu uporabljate jezik, ki ni vaš materin jezik. Črkovalnik uporablja iste datoteke s slovarjem kot <ulink url=\"http://openoffice.org\"><citetitle>OpenOffice</citetitle></ulink> in <ulink url=\"http://mozilla.org\"><citetitle>Mozilla</citetitle></ulink>."
608
609 #. (para)
610 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:636
611 msgid "The installer automatically adds the US and UK English dictionaries. If you want other languages, the easiest option is simply to install one of TortoiseGit's language packs. This will install the appropriate dictionary files as well as the TortoiseGit local user interface. Next time you restart, the dictionary will be available too."
612 msgstr "Namestitveni program samodejno doda slovarja za ameriško in britansko angleščino. Če želite črkovalnik za kak dodaten jezik, je najlažja možnost, da namestite jezikovni paket programa TortoiseGit za ta jezik. Le-ta bo namestil ustrezen slovar, poleg tega pa tudi uporabniški vmesnik v izbranem jeziku. Ko boste ponovno zagnali sistem, vam bo na voljo tudi ta slovar."
613
614 #. (para)
615 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:644
616 msgid "Or you can install the dictionaries yourself. If you have OpenOffice or Mozilla installed, you can copy those dictionaries, which are located in the installation folders for those applications. Otherwise, you need to download the required dictionary files from <ulink url=\"http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Dictionaries\"><citetitle>http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Dictionaries</citetitle></ulink>"
617 msgstr "Slovarje lahko namestite tudi sami. Če imate nameščene aplikacije OpenOffice ali Mozilla, lahko prekopirate njihove slovarje, ki se nahajajo v namestitvenih mapah teh aplikacij. V nasprotnem primeru morate prenesti zahtevane slovarje z naslova <ulink url=\"http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Dictionaries\"><citetitle>http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Dictionaries</citetitle></ulink>"
618
619 #. (filename)
620 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:661
621 msgid "en_US.aff"
622 msgstr "en_US.aff"
623
624 #. (filename)
625 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:666
626 msgid "en_US.dic"
627 msgstr "en_US.dic"
628
629 #. (para)
630 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:653
631 msgid "Once you have got the dictionary files, you probably need to rename them so that the filenames only have the locale chars in it. Example: <placeholder-1/> Then just copy them to the <filename>bin</filename> sub-folder of the TortoiseGit installation folder. Normally this will be <filename>C:\\Program Files\\TortoiseGit\\bin</filename>. If you don't want to litter the <filename>bin</filename> sub-folder, you can instead place your spell checker files in <filename>C:\\Program Files\\TortoiseGit\\Languages</filename>. If that folder isn't there, you have to create it first. The next time you start TortoiseGit, the spell checker will be available."
632 msgstr "Ko imate datoteke slovarjev, jih morate verjetno preimenovati, tako da vsebujejo le nize, ki označujejo jezik. Primer: <placeholder-1/> Potem jih prekopirajte v podmapo <filename>bin</filename> namestitvene mape TortoiseGit. Običajno je ta mapa <filename>C:\\Program Files\\TortoiseGit\\bin</filename>. Če ne želite smetiti po podmapi <filename>bin</filename>, lahko datoteke črkovalnika namesitve v mapo <filename>C:\\Program Files\\TortoiseGit\\Languages</filename>. Če ta mapa še ne obstaja, jo morate naprej ustvariti. Ko boste TortoiseGit naslednjič zagnali, bo črkovalnik na voljo."
633
634 #. (para)
635 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:684
636 msgid "Check the <literal>tsvn:projectlanguage</literal> setting. Refer to <xref linkend=\"tsvn-dug-propertypage\"/> for information about setting project properties."
637 msgstr "Preveri nastavitev lastnosti <literal>tsvn:projectlanguage</literal>. Preberite <xref linkend=\"tsvn-dug-propertypage\"/> za več informacij o nastavitvi projektnih lastnosti."
638
639 #. (para)
640 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:691
641 msgid "If no project language is set, or that language is not installed, try the language corresponding to the Windows locale."
642 msgstr "Če projektni jezik ni nastavljen ali nastavljeni jezik ni nameščen, poiskusi z jezikom sistema Windows."
643
644 #. (para)
645 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:697
646 msgid "If the exact Windows locale doesn't work, try the <quote>Base</quote> language, eg. <literal>de_CH</literal> (Swiss-German) falls back to <literal>de_DE</literal> (German)."
647 msgstr "Če jezik sistema Windows ne deluje, poizkusi z <quote>osnovnim</quote> jezikok. Primer: <literal>de_CH</literal> (švicarska nemščina) ima za osnovo <literal>de_DE</literal> (nemščino)."
648
649 #. (para)
650 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:705
651 msgid "If none of the above works, then the default language is English, which is included with the standard installation."
652 msgstr "Če po zgornjih pravilih ne uspe najti slovarja, potem je privzeti jezik angleščina, ki se nahaja v standarnem namestitvenem paketu."
653
654 #. (para)
655 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:679
656 msgid "If you install multiple dictionaries, TortoiseGit uses these rules to select which one to use. <placeholder-1/>"
657 msgstr "Če namestite več slovarjev, TortoiseGit uporabi naslednja pravila, da ugotovi, katerega naj uporabi. <placeholder-1/>"
658
659 #. (title)
660 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:722
661 msgid "Basic Concepts"
662 msgstr "Osnovni principi"
663
664 #. (primary)
665 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:724
666 msgid "Git book"
667 msgstr "Git book"
668
669 #. (para)
670 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:727
671 msgid "This chapter is a slightly modified version of the same chapter in the Git book. An online version of the Git book is available here: <ulink url=\"http://svnbook.red-bean.com/\"><citetitle>http://svnbook.red-bean.com/</citetitle></ulink>."
672 msgstr "To poglavje je rahlo spremenjena verzija istega poglavja v knjigi The Git book. Spletna različica knjige je na voljo na tem naslovu: <ulink url=\"http://svnbook.red-bean.com/\"><citetitle>http://svnbook.red-bean.com/</citetitle></ulink>."
673
674 #. (para)
675 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:735
676 msgid "This chapter is a short, casual introduction to Git. If you're new to version control, this chapter is definitely for you. We begin with a discussion of general version control concepts, work our way into the specific ideas behind Git, and show some simple examples of Git in use."
677 msgstr "To poglavje je kratek uvod v Git. Če se z nadzorom različic še niste srečali, potem je to poglavje za vas. Začnemo s splošnimi principi nadzora različic, pregledamo posebnosti sistema Git in na enostavnih primerih pogledamo, kako se Git uporablja."
678
679 #. (para)
680 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:743
681 msgid "Even though the examples in this chapter show people sharing collections of program source code, keep in mind that Git can manage any sort of file collection - it's not limited to helping computer programmers."
682 msgstr "Čeprav primeri v tem poglavju prikazujejo, kako si uporabniki delijo programsko izvorno kodo, upoštevajte, da lahko Git upravlja katerekoli datoteke - ni omejen samo na pomoč računalniškim programerjem."
683
684 #. (title)
685 #. (title)
686 #. (title)
687 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:751
688 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1256
689 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2945
690 msgid "The Repository"
691 msgstr "Skladišče"
692
693 #. (primary)
694 #. (primary)
695 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:753
696 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3711
697 msgid "repository"
698 msgstr "skladišče"
699
700 #. (para)
701 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:755
702 msgid "Git is a centralized system for sharing information. At its core is a <firstterm>repository</firstterm>, which is a central store of data. The repository stores information in the form of a <firstterm>filesystem tree</firstterm> - a typical hierarchy of files and directories. Any number of <firstterm>clients</firstterm> connect to the repository, and then read or write to these files. By writing data, a client makes the information available to others; by reading data, the client receives information from others."
703 msgstr "Git je centraliziran sistem za souporabo informacij. Njegovo bistvo je <firstterm>skladišče</firstterm>, centralno mesto za shranjevanje podatkov. Skladišče shranjuje informacije v obliki <firstterm>drevesne strukture datotečnega sistema</firstterm>, kar je tipična hierarhija datotek in map. S skladiščem se lahko poveže poljubno število <firstterm>odjemalcev</firstterm> in bere ali zapisuje datoteke. S pisanjem podatkov da odjemalec te podatke na voljo drugim; z branjem podatkov odjemalec dobi infomacije od drugih."
704
705 #. (title)
706 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:767
707 msgid "A Typical Client/Server System"
708 msgstr "Tipičen sistem odjemalec/strežnik"
709
710 #. (para)
711 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:770
712 msgid "So why is this interesting? So far, this sounds like the definition of a typical file server. And indeed, the repository <emphasis>is</emphasis> a kind of file server, but it's not your usual breed. What makes the Git repository special is that <emphasis>it remembers every change</emphasis> ever written to it: every change to every file, and even changes to the directory tree itself, such as the addition, deletion, and rearrangement of files and directories."
713 msgstr "Zakaj je to zanimivo? Po dosedanji razlagi izgleda to kot tipičen datotečni strežnik. In v resnici skladišče <emphasis>je</emphasis> neke vrste datotečni strežnik. Git je poseben zaradi dejstva, da si <emphasis>zapomni vsako spremembo</emphasis>, ki je bila kadarkoli zapisana: vsako spremembo vsake datoteke, pa tudi spremembe strukture map, n. pr. dodajanje, brisanje in preureditev datotek in map."
714
715 #. (para)
716 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:780
717 msgid "When a client reads data from the repository, it normally sees only the latest version of the filesystem tree. But the client also has the ability to view <emphasis>previous</emphasis> states of the filesystem. For example, a client can ask historical questions like, <quote>what did this directory contain last Wednesday?</quote>, or <quote>who was the last person to change this file, and what changes did they make?</quote> These are the sorts of questions that are at the heart of any <firstterm>version control system</firstterm>: systems that are designed to record and track changes to data over time."
718 msgstr "Ko odjemalec bere podatke iz skladišča, običajo gleda le zadnjo različico drevesne strukture map. Vendar ima odjemalec možnost videti tudi <emphasis>predhodnja</emphasis> stanja datotečnega sistema. Odjemalec lahko postavi vprašanja o zgodovini, n. pr. <quote>kaj je ta mapa vsebovala prešnjo sredo?</quote> ali <quote>kdo je zadnji avtor sprememb na tej datoteki in kakšne so te spremembe?</quote> Takšna vprašanja so osrčje kateregakoli <firstterm>sistema za nadzor različic</firstterm>. Ti sistemi so nareni za hranjenje in spremljanje sprememb podatkov skozi čas."
719
720 #. (title)
721 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:795
722 msgid "Versioning Models"
723 msgstr "Modeli nadzora različic"
724
725 #. (para)
726 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:796
727 msgid "All version control systems have to solve the same fundamental problem: how will the system allow users to share information, but prevent them from accidentally stepping on each other's feet? It's all too easy for users to accidentally overwrite each other's changes in the repository."
728 msgstr "Vsi sistemi nadzora različic morajo rešiti isto osnovno težavo: kako bo sistem omogočal souporabo informacij, hkrati pa preprečil, da bi si uporabniki skakali v zelje. Vse prelahko je povoziti spremembe ostalih uporabnikov v skladišču."
729
730 #. (title)
731 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:805
732 msgid "The Problem of File-Sharing"
733 msgstr "Težave souporabe datotek"
734
735 #. (para)
736 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:806
737 msgid "Consider this scenario: suppose we have two co-workers, Harry and Sally. They each decide to edit the same repository file at the same time. If Harry saves his changes to the repository first, then it's possible that (a few moments later) Sally could accidentally overwrite them with her own new version of the file. While Harry's version of the file won't be lost forever (because the system remembers every change), any changes Harry made <emphasis>won't</emphasis> be present in Sally's newer version of the file, because she never saw Harry's changes to begin with. Harry's work is still effectively lost - or at least missing from the latest version of the file - and probably by accident. This is definitely a situation we want to avoid!"
738 msgstr "Zamislite si naslednji scenarij: imamo dva sodelavca, Harryja in Sally. Odločita se, da bosta spremenjala isto datoteko iz skladišča. Če spremembe najprej shrani Harry, potem je možno, da Sally (čez nekaj trenutkov) pomotoma prepiše te spremembe s svojo novo različico datoteke. Harryjeva datoteka sicer ne bo izgubljena, saj si sistem zapomni vsako spremembo, <emphasis>ne bodo</emphasis> pa te spremembe prisotne v Sallyjini datoteki, saj sploh ne ve zanje. Harryjevo delo je tako kljub vsemu izgubljeno - oziroma vsaj  ni na voljo v zadnji različici - in to po vsej verjetnosti po pomoti. Takšnim situacijam se želimo izogniti."
739
740 #. (title)
741 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:822
742 msgid "The Problem to Avoid"
743 msgstr "Težava, ki se ji je potrebno izogniti"
744
745 #. (title)
746 #. (title)
747 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:827
748 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:843
749 msgid "The Lock-Modify-Unlock Solution"
750 msgstr "Rešitev zakleni-spremeni-odkleni"
751
752 #. (para)
753 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:828
754 msgid "Many version control systems use a <firstterm>lock-modify-unlock</firstterm> model to address this problem, which is a very simple solution. In such a system, the repository allows only one person to change a file at a time. First Harry must <emphasis>lock</emphasis> the file before he can begin making changes to it. Locking a file is a lot like borrowing a book from the library; if Harry has locked a file, then Sally cannot make any changes to it. If she tries to lock the file, the repository will deny the request. All she can do is read the file, and wait for Harry to finish his changes and release his lock. After Harry unlocks the file, his turn is over, and now Sally can take her turn by locking and editing."
755 msgstr "Veliko sistemov za nadzor različic uporablja model <firstterm>zakleni-spremeni-odkleni</firstterm>, kar predstavlja zelo enostavno rešitev problema. V takšnem sistemu lahko datoteko spreminja samo en uporabnik naenkrat. Pred spreminjanjem datoteke jo mora Harry <emphasis>zakleniti</emphasis>. Zaklepanje datoteke je podobno izposoji knjige v knjižnici; če Harry zaklene datoteko, potem Sally ne more narediti nobenih sprememb na tej datoteki. Če poskuša datoteko zakleniti, ji bo skladišče to onemogočilo. Datoteko lahko le bere in čaka, da jo bo Harry nehal urejati in sprostil zaklep. Potem ko Harry odklene datoteko, jo lahko zaklene Sally in jo začne urejati."
756
757 #. (para)
758 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:846
759 msgid "The problem with the lock-modify-unlock model is that it's a bit restrictive, and often becomes a roadblock for users:"
760 msgstr "Model zakleni-spremeni-odkleni uporabnike omejuje in jih ovira pri delu:"
761
762 #. (para)
763 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:853
764 msgid "<emphasis>Locking may cause administrative problems.</emphasis> Sometimes Harry will lock a file and then forget about it. Meanwhile, because Sally is still waiting to edit the file, her hands are tied. And then Harry goes on vacation. Now Sally has to get an administrator to release Harry's lock. The situation ends up causing a lot of unnecessary delay and wasted time."
765 msgstr "<emphasis>Zaklepanje lahko povzroča skrbniške težave.</emphasis>  Včasih Harry zaklene datoteko in nanjo pozabi. Medtem je Sally, ki želi spremeniti isto datoteko, prisiljena čakati. Harry gre na počitnice, Sally pa mora po pomoč k skrbniku sistema, da ji odklene datoteko. Takšna situacija povzroči precej nepotrebnih zamud in izgube časa."
766
767 #. (para)
768 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:864
769 msgid "<emphasis>Locking may cause unnecessary serialization.</emphasis> What if Harry is editing the beginning of a text file, and Sally simply wants to edit the end of the same file? These changes don't overlap at all. They could easily edit the file simultaneously, and no great harm would come, assuming the changes were properly merged together. There's no need for them to take turns in this situation."
770 msgstr "<emphasis>Zaklepanje lahko povzroči nepotrebno delo eden za drugim.</emphasis> Harry popravlja začetni del datoteke, Sally pa želi popravljati zadnji del iste datoteke. Te spremembe se ne prekrivajo. Oba uporabnika bi lahko datoteko spreminjala sočasno brez posledic, pod pogojem, da bi spremembe pravilno spojila skupaj. Nobene potrebe ni, da v takšni situaciji delata eden za drugim."
771
772 #. (para)
773 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:876
774 msgid "<emphasis>Locking may create a false sense of security.</emphasis> Pretend that Harry locks and edits file A, while Sally simultaneously locks and edits file B. But suppose that A and B depend on one another, and the changes made to each are semantically incompatible. Suddenly A and B don't work together anymore. The locking system was powerless to prevent the problem - yet it somehow provided a sense of false security. It's easy for Harry and Sally to imagine that by locking files, each is beginning a safe, insulated task, and thus inhibits them from discussing their incompatible changes early on."
775 msgstr "<emphasis>Zaklepanje ustvarja lažen občutek varnosti.</emphasis> Predstavljajte si, da Harry zaklene in spreminja datoteko A, Sally pa hkrati zaklene in spreminja datoteko B. Recimo, da sta datoteki A in B odvisni ena od druge, in spremembe, narejene na posamezni datoteki, so semantično nezdružljive. Kar naenkrat datoteki A in B skupaj ne funkcionirata pravilno. Sistem zaklepanja je nemočen pri preprečevanju težave - hkrati pa ustvarja lažen občutek varnosti. Harry in Sally si mislita, da z zaklepanjem datotek začenjata varno, izolirano operacijo, kar povzroči, da se sploh ne pogovarjata o možni nezdružljivosti datotek."
776
777 #. (title)
778 #. (title)
779 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:894
780 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:922
781 msgid "The Copy-Modify-Merge Solution"
782 msgstr "Rešitev kopiraj-spremeni-spoji"
783
784 #. (para)
785 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:895
786 msgid "Git, CVS, and other version control systems use a <firstterm>copy-modify-merge</firstterm> model as an alternative to locking. In this model, each user's client reads the repository and creates a personal <firstterm>working copy</firstterm> of the file or project. Users then work in parallel, modifying their private copies. Finally, the private copies are merged together into a new, final version. The version control system often assists with the merging, but ultimately a human being is responsible for making it happen correctly."
787 msgstr "Git, CVS in še nekateri drugi sistemi za nadzor različic uporabljajo model <firstterm>kopiraj-spremeni-spoji</firstterm> kot alternativo zaklepanju datotek. Pri tem modelu ustvari vsak odjemalec osebno <firstterm>delovno kopijo</firstterm> datoteke ali projekta. Uporabniki delajo sočasno in spreminjajo krajevne kopije. Nazadnje se zasebne kopije spojijo skupaj v novo, končno verzijo. Sistem za nadzor različic pogosto pomaga pri spajanju, vendar je koncu za pravilno spajanje odgovoren uporabnik."
788
789 #. (para)
790 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:907
791 msgid "Here's an example. Say that Harry and Sally each create working copies of the same project, copied from the repository. They work concurrently, and make changes to the same file <filename>A</filename> within their copies. Sally saves her changes to the repository first. When Harry attempts to save his changes later, the repository informs him that his file A is <firstterm>out-of-date</firstterm>. In other words, that file A in the repository has somehow changed since he last copied it. So Harry asks his client to <firstterm>merge</firstterm> any new changes from the repository into his working copy of file A. Chances are that Sally's changes don't overlap with his own; so once he has both sets of changes integrated, he saves his working copy back to the repository."
792 msgstr "Poglejmo primer. Harry in Sally ustvarita delovni kopiji istega projekta, prenesenega iz skladišča. Delata istočasno in naredita spremembe v isti datoteki <filename>A</filename> v svojih delovnih kopijah. Sally prva shrani spremembe v skladišče. Ko Harry kasneje poskusi shraniti svoje spremembe, ga skladišče obvesti, da je njegova datoteka A <firstterm>zastarela</firstterm>. Z drugimi besedami: datoteka A se je od takrat, ko jo je Harry prevzel iz skladišča, spremenila. Zato Harry zahteva od svojega odjemalca, da nove spremembe v skladišču <firstterm>spoji</firstterm> z datoteko A v njegovi delovni kopiji. Mogoče se spremembe ne prepletajo. Ko ima obe verziji združeni, shrani datoteko v skladišče."
793
794 #. (title)
795 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:926
796 msgid "...Copy-Modify-Merge Continued"
797 msgstr "...Kopiraj-spremeni-spoji (nadaljevanje)"
798
799 #. (primary)
800 #. (primary)
801 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:930
802 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:4891
803 msgid "conflict"
804 msgstr "spor"
805
806 #. (para)
807 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:932
808 msgid "But what if Sally's changes <emphasis>do</emphasis> overlap with Harry's changes? What then? This situation is called a <firstterm>conflict</firstterm>, and it's usually not much of a problem. When Harry asks his client to merge the latest repository changes into his working copy, his copy of file A is somehow flagged as being in a state of conflict: he'll be able to see both sets of conflicting changes, and manually choose between them. Note that software can't automatically resolve conflicts; only humans are capable of understanding and making the necessary intelligent choices. Once Harry has manually resolved the overlapping changes (perhaps by discussing the conflict with Sally!), he can safely save the merged file back to the repository."
809 msgstr "Kaj pa, če se Sallyjine spremembe <emphasis>vseeno</emphasis> prekrivajo s Harryjevimi? Nastane <firstterm>sporna</firstterm> situacija, ki pa običajno ne povzroča problemov. Ko Harry zahteva od svojega odjemalca, naj spoji zadnje spremembe v delovno kopijo, je njegova datoteka A označena kot sporna: Harry bo lahko videl oba nabora spornih sprememb in imel možnost izbrati pravilne. Upoštevajte, da program ne more samodejno reševati sporov; samo ljudje smo sposobni razmišljati in narediti ustrezne inteligentne odločitve. Ko Harry ročno reši prekrivajoče se spremembe (mogoče se je ob tem moral celo posvetovati s Sally!), lahko varno shrani spojeno datoteko v skladišče."
810
811 #. (para)
812 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:947
813 msgid "The copy-modify-merge model may sound a bit chaotic, but in practice, it runs extremely smoothly. Users can work in parallel, never waiting for one another. When they work on the same files, it turns out that most of their concurrent changes don't overlap at all; conflicts are infrequent. And the amount of time it takes to resolve conflicts is far less than the time lost by a locking system."
814 msgstr "Model kopiraj-spremeni-spoji se mogoče zdi nekoliko kompliciran, vendar se v praksi izkaže, da funkcionira zelo dobro. Uporabniki lahko delajo sočasno, nikoli jim ni potrebno čakati nekoga drugega. Izkaže se, da se v primerih, ko delajo na istih datotekah, večina sprememb ne prekriva. Spori so redki. In čas, ki ga uporabniki porabijo za reševanje sporov, je mnogo krajši, kot bi bila  izguba časa zaradi sistema zaklepanja."
815
816 #. (para)
817 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:956
818 msgid "In the end, it all comes down to one critical factor: user communication. When users communicate poorly, both syntactic and semantic conflicts increase. No system can force users to communicate perfectly, and no system can detect semantic conflicts. So there's no point in being lulled into a false promise that a locking system will somehow prevent conflicts; in practice, locking seems to inhibit productivity more than anything else."
819 msgstr "Na koncu pridemo do enega samega ključnega dejavnika: komunikacija med uporabniki. Kjer se uporabniki malo pogovarjajo, se poveča število sintaktičnih in semantičnih sporov. Noben sistem ne more prisiliti uporabnikov, da bi idealno komunicirali med sabo in noben sistem ne more zaznati semantičnih sporov. Torej nima nobenega smisla živeti v lažnem prepričanju, da bo sistem zaklepanja preprečil spore. V praksi se izkaže, da zaklepanje zmanjša produktivnost bolj kot karkoli drugega."
820
821 #. (para)
822 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:966
823 msgid "There is one common situation where the lock-modify-unlock model comes out better, and that is where you have unmergeable files. For example if your repository contains some graphic images, and two people change the image at the same time, there is no way for those changes to be merged together. Either Harry or Sally will lose their changes."
824 msgstr "Obstaja pa primer, v katerem se model zakleni-spremeni-odkleni izkaže za boljšega in sicer pri datotekah, ki se jih ne da spajati. Na primer: če vaše skladišče vsebuje grafične datoteke in dva uporabnika naredita spremembe na isti datoteki naenkrat, se teh dveh sprememb ne da združiti. Eden od obeh uporabnikov bo spremembe izgubil."
825
826 #. (title)
827 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:976
828 msgid "What does Git Do?"
829 msgstr "Kaj naredi Git?"
830
831 #. (para)
832 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:977
833 msgid "Git uses the copy-modify-merge solution by default, and in many cases this is all you will ever need. However, as of Version 1.2, Git also supports file locking, so if you have unmergeable files, or if you are simply forced into a locking policy by management, Git will still provide the features you need."
834 msgstr "Git po privzetih nastavitvah uporablja model kopiraj-spremeni-spoji in v veliko primerih je to vse, kar potrebujete. Od različice 1.2 naprej pa Git podpira tudi zaklepanje datotek. Če torej delate na datotekah, ki se jih ne da spajati ali če ste takšen model prisiljeni uporabljati zaradi pravil, ki veljajo v vašem podjetju, vam Git ponuja možnosti, ki jih potrebujete."
835
836 #. (title)
837 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:989
838 msgid "Git in Action"
839 msgstr "Git v akciji"
840
841 #. (title)
842 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:991
843 msgid "Working Copies"
844 msgstr "Delovne kopije"
845
846 #. (primary)
847 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:993
848 msgid "working copy"
849 msgstr "delovna kopija"
850
851 #. (para)
852 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:995
853 msgid "You've already read about working copies; now we'll demonstrate how the Git client creates and uses them."
854 msgstr "O delovnih kopijah ste že brali. Sedaj bomo prikazali, kako jih odjemalec Git ustvari in uporablja."
855
856 #. (para)
857 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1000
858 msgid "A Git working copy is an ordinary directory tree on your local system, containing a collection of files. You can edit these files however you wish, and if they're source code files, you can compile your program from them in the usual way. Your working copy is your own private work area: Git will never incorporate other people's changes, nor make your own changes available to others, until you explicitly tell it to do so."
859 msgstr "Delovna kopija sistema Git je običajna struktura map na vašem krajevnem sistemu, ki vsebuje datoteke. Datoteke lahko poljubno spreminjate. Če so to datoteke izvorne kode, lahko iz njih povsem običajno prevedete program. Vaša delovna kopija je vaše zasebno delovno območje: Git ne bo v vašo delovno kopijo nikoli vnašal sprememb, ki so jih naredili drugi uporabniki, prav tako vaših sprememb ne bo dal na voljo drugim, razen ko boste to izrecno zahtevali od njega."
860
861 #. (para)
862 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1010
863 msgid "After you've made some changes to the files in your working copy and verified that they work properly, Git provides you with commands to <emphasis>publish</emphasis> your changes to the other people working with you on your project (by writing to the repository). If other people publish their own changes, Git provides you with commands to merge those changes into your working directory (by reading from the repository)."
864 msgstr "Ko ste naredili določene spremembe v datotekah v delovni kopiji in jih preverili, uporabite ukaze sistema Git, da spremembe <emphasis>objavite</emphasis> (s pisanjem v skladišče), tako da so vidne ostalim sodelavcem, ki delajo na projektu. Če ostali sodelavci naredijo spremembe na datotekah, vam Git omogoča, da te spremembe spojite v delovno kopijo (z branjem iz skladišča)."
865
866 #. (para)
867 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1020
868 msgid "A working copy also contains some extra files, created and maintained by Git, to help it carry out these commands. In particular, each directory in your working copy contains a subdirectory named <filename>.svn</filename>, also known as the working copy <firstterm>administrative directory</firstterm>. The files in each administrative directory help Git recognize which files contain unpublished changes, and which files are out-of-date with respect to others' work."
869 msgstr "Delovna kopija vsebuje tudi nekaj posebnih datotek, ki jih ustvari in vzdržuje Git za pomoč pri izvajanju ukazov. Vsak mapa znotraj delovne kopije vsebuje podmapo <filename>.svn</filename>, ki ji rečemu <firstterm>skrbniška mapa</firstterm>. Datoteke znotraj te mape pomagajo sistemu Git prepoznati datoteke, ki vsebujejo neobjavljene spremembe, in datoteke, ki so jih spreminjali drugi uporabniki in so tako zastarele."
870
871 #. (para)
872 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1031
873 msgid "A typical Git repository often holds the files (or source code) for several projects; usually, each project is a subdirectory in the repository's filesystem tree. In this arrangement, a user's working copy will usually correspond to a particular subtree of the repository."
874 msgstr "Tipično skladišče sistema Git pogosto vsebuje datoteke (ali izvorno kodo) za več projektov; običajno je vsak projekt podmapa v drevesni strukturi skladišča. Pri takšni ureditvi bo uporabnikova delovna kopija običajno ustrezala določenemu podrevesu skladišča."
875
876 #. (para)
877 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1038
878 msgid "For example, suppose you have a repository that contains two software projects."
879 msgstr "Recimo, da imate skladišče z dvema projektoma programske opreme."
880
881 #. (title)
882 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1043
883 msgid "The Repository's Filesystem"
884 msgstr "Datotečni sistem skladišča"
885
886 #. (para)
887 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1046
888 msgid "In other words, the repository's root directory has two subdirectories: <filename>paint</filename> and <filename>calc</filename>."
889 msgstr "Z drugimi besedami, korenska mapa skladišča ima dve podmapi: <filename>paint</filename> in <filename>calc</filename>."
890
891 #. (para)
892 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1051
893 msgid "To get a working copy, you must <firstterm>check out</firstterm> some subtree of the repository. (The term <emphasis>check out</emphasis> may sound like it has something to do with locking or reserving resources, but it doesn't; it simply creates a private copy of the project for you)."
894 msgstr "Če želite ustvariti delovno kopijo, morate <firstterm>prevzeti</firstterm> neko poddrevo skladišča. (<emphasis>Prevzeti</emphasis> se morda sliši, kot da vir podatkov zaklenete ali rezervirate, v resnici pa si s tem izdelate zasebno kopijo projekta)."
895
896 #. (para)
897 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1058
898 msgid "Suppose you make changes to <filename>button.c</filename>. Since the <filename>.svn</filename> directory remembers the file's modification date and original contents, Git can tell that you've changed the file. However, Git does not make your changes public until you explicitly tell it to. The act of publishing your changes is more commonly known as <firstterm>committing</firstterm> (or <firstterm>checking in</firstterm>) changes to the repository."
899 msgstr "Recimo, da naredite spremembo na datoteki  <filename>button.c</filename>. Ker si mapa <filename>.svn</filename> zapomni datum spremembe datoteke in izvirno vsebino, Git ve, da ste datoteko sprememenili. Vendar pa Git ne objavi sprememb, dokler mu tega ne ukažete. Temu rečemo <firstterm>objava</firstterm> (ali <firstterm>vrnitev</firstterm>) sprememb v skladišče."
900
901 #. (para)
902 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1068
903 msgid "To publish your changes to others, you can use Git's <command>commit</command> command."
904 msgstr "Da bi omogočili dostop do svojih sprememb ostalim, uporabite ukaz <command>objavi</command>."
905
906 #. (para)
907 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1072
908 msgid "Now your changes to <filename>button.c</filename> have been committed to the repository; if another user checks out a working copy of <filename>/calc</filename>, they will see your changes in the latest version of the file."
909 msgstr "Sedaj so spremembe v datoteki <filename>button.c</filename> objavljene v skladišču; če nek drug uporabnik prevzame delovno kopijo iz mape <filename>/calc</filename>, bo te spremembe videl v zadnji različici datoteke."
910
911 #. (para)
912 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1078
913 msgid "Suppose you have a collaborator, Sally, who checked out a working copy of <filename>/calc</filename> at the same time you did. When you commit your change to <filename>button.c</filename>, Sally's working copy is left unchanged; Git only modifies working copies at the user's request."
914 msgstr "Predpostavimo, da imate sodelavko Sally, ki je prevzela delovno kopijo <filename>/calc</filename> sočasno z vami. Ko objavite spremembe v datoteki <filename>button.c</filename>, se Sallyjina delovna kopija ne spremeni; Git spreminja delovne kopije le na zahtevo uporabnika."
915
916 #. (para)
917 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1086
918 msgid "To bring her project up to date, Sally can ask Git to <firstterm>update</firstterm> her working copy, by using the Git <command>update</command> command. This will incorporate your changes into her working copy, as well as any others that have been committed since she checked it out."
919 msgstr "Za posodobitev projekta Sally od sistema Git zahteva, da  <firstterm>posodobi</firstterm> njeno delovno kopijo z uporabo ukaza <command>update</command>. Ta spoji vaše spremembe v njeno delovno kopijo, prav tako pa tudi vse ostale spremembe, ki so bile objavljene po njenem prevzemu."
920
921 #. (para)
922 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1094
923 msgid "Note that Sally didn't need to specify which files to update; Git uses the information in the <filename>.svn</filename> directory, and further information in the repository, to decide which files need to be brought up to date."
924 msgstr "Upoštevajte, da Sally ni potrebno povedati, katere datoteke želi posodobiti; Git uporabi informacije v mapi <filename>.svn</filename> in dodatne informacije iz skladišča, da se odloči, katere datoteke je potrebno posodobiti."
925
926 #. (title)
927 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1103
928 msgid "Repository URLs"
929 msgstr "Naslovi URL skladišča"
930
931 #. (para)
932 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1104
933 msgid "Git repositories can be accessed through many different methods - on local disk, or through various network protocols. A repository location, however, is always a URL. The URL schema indicates the access method:"
934 msgstr "Do skladišč Git lahko dostopate na več različnih načinov - na krajevnem disku ali preko različnih omrežnih protokolov. Lokacija skladišča pa je vedno navedena z naslovom URL. Shema naslova URL pove način dostopa:"
935
936 #. (title)
937 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1112
938 msgid "Repository Access URLs"
939 msgstr "Naslovi URL za dostop do skladišča"
940
941 #. (entry)
942 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1118
943 msgid "Schema"
944 msgstr "Shema"
945
946 #. (entry)
947 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1119
948 msgid "Access Method"
949 msgstr "Način dostopa"
950
951 #. (literal)
952 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1125
953 msgid "file://"
954 msgstr "file://"
955
956 #. (entry)
957 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1127
958 msgid "Direct repository access on local or network drive."
959 msgstr "Neposreden dostop do skladišča na krajevnem ali omrežnem disku."
960
961 #. (literal)
962 #. (literal)
963 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1133
964 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1144
965 msgid "http://"
966 msgstr "http://"
967
968 #. (entry)
969 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1135
970 msgid "Access via WebDAV protocol to Git-aware Apache server."
971 msgstr "Dostop do strežnika Apache s sistemom Git preko protokola WebDAV."
972
973 #. (literal)
974 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1141
975 msgid "https://"
976 msgstr "https://"
977
978 #. (entry)
979 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1143
980 msgid "Same as <placeholder-1/>, but with SSL encryption."
981 msgstr "Enako kot <placeholder-1/>, vendar z enkripcijo SSL."
982
983 #. (literal)
984 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1149
985 msgid "svn://"
986 msgstr "svn://"
987
988 #. (literal)
989 #. (literal)
990 #. (primary)
991 #. (primary)
992 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1153
993 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1162
994 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2484
995 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2623
996 msgid "svnserve"
997 msgstr "svnserve"
998
999 #. (entry)
1000 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1151
1001 msgid "Unauthenticated TCP/IP access via custom protocol to a <placeholder-1/> server."
1002 msgstr "Dostop TCP/IP brez avtentikacije preko protokola po meri do strežnika <placeholder-1/>"
1003
1004 #. (literal)
1005 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1158
1006 msgid "svn+ssh://"
1007 msgstr "svn+ssh://"
1008
1009 #. (entry)
1010 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1160
1011 msgid "authenticated, encrypted TCP/IP access via custom protocol to a <placeholder-1/> server."
1012 msgstr "avtenticiran, enkriptiran dostop TCP/IP preko protokola po meri do strežnika <placeholder-1/>"
1013
1014 #. (para)
1015 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1168
1016 msgid "For the most part, Git's URLs use the standard syntax, allowing for server names and port numbers to be specified as part of the URL. The <literal>file://</literal> access method is normally used for local access, although it can be used with UNC paths to a networked host. The URL therefore takes the form <systemitem class=\"url\">file://hostname/path/to/repos</systemitem>. For the local machine, the <literal>hostname</literal> portion of the URL is required to be either absent or <literal>localhost</literal>. For this reason, local paths normally appear with three slashes, <systemitem class=\"url\">file:///path/to/repos</systemitem>."
1017 msgstr "V večini primerov se v sistemu Git za naslove URL uporablja standardna sintaksa, kar omogoča, da se ime strežnika in številka vrat pojavljata kot del naslova URL. Metoda dostopa <literal>file://</literal> se običajno uporablja za lokalni dostop, možno pa jo je uporabljati tudi za poti UNC. URL je naslednje oblike: <systemitem class=\"url\">file://gostitelj/pat/do/skladišča</systemitem>. Za krajevne dostope dela <literal>gostitelj</literal> ne navedemo ali pa navedemo <literal>localhost</literal>. Iz tega razloga se krajevne poti običajno zapisujejo s tremi poševnicami: <systemitem class=\"url\">file:///pat/do/skladišča</systemitem>."
1018
1019 #. (para)
1020 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1181
1021 msgid "Also, users of the <literal>file://</literal> scheme on Windows platforms will need to use an unofficially <quote>standard</quote> syntax for accessing repositories that are on the same machine, but on a different drive than the client's current working drive. Either of the two following URL path syntaxes will work where <literal>X</literal> is the drive on which the repository resides:"
1022 msgstr "Poleg tega morajo uporabniki sheme <literal>file://</literal> na operacijskem sistemu Windows uporabljati neuradno <quote>standardno</quote> sintakso za dostopanje do skladišč, ki so na istem računalniku, vendar na drugem pogonu, kot je trenutni delovni pogon odjemalca. Naslednji dve različici sintakse poti URL sta pravilni; <literal>X</literal> je pogon, na katerem se nahaja skladišče:"
1023
1024 #. (screen)
1025 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1191
1026 #, no-wrap
1027 msgid ""
1028 "\n"
1029 "file:///X:/path/to/repos\n"
1030 "...\n"
1031 "file:///X|/path/to/repos\n"
1032 "...\n"
1033 msgstr ""
1034 "\n"
1035 "file:///X:/pot/do/skladišča\n"
1036 "...\n"
1037 "file:///X|/pot/do/skladišča\n"
1038 "...\n"
1039
1040 #. (para)
1041 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1197
1042 msgid "Note that a URL uses ordinary slashes even though the native (non-URL) form of a path on Windows uses backslashes."
1043 msgstr "Upoštevajte, da se za naslove URL uporablja poševnica, čeprav je znak za ločitev posameznih delov poti v sistemu Windows obrnjena poševnica."
1044
1045 #. (para)
1046 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1201
1047 msgid "You can safely access a FSFS repository via a network share, but you <emphasis>cannot</emphasis> access a BDB repository in this way."
1048 msgstr "Do skladišč tipa FSFS lahko varno dostopate preko omrežnih map v skupni rabi, vendar na ta način <emphasis>ne morete</emphasis> dostopati do skladišč tipa BDB."
1049
1050 #. (para)
1051 #. (para)
1052 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1207
1053 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2610
1054 msgid "Do not create or access a Berkeley DB repository on a network share. It <emphasis>cannot</emphasis> exist on a remote filesystem. Not even if you have the network drive mapped to a drive letter. If you attempt to use Berkeley DB on a network share, the results are unpredictable - you may see mysterious errors right away, or it may be months before you discover that your repository database is subtly corrupted."
1055 msgstr "Ne ustvarjajte ali dostopajte do skladišč tipa Berkley DB v mapah skupne rabe v omrežju. Takšno skladišče <emphasis>ne more</emphasis> obstajati na oddaljenem datotečnem sistemu, četudi imate omrežni pogon preslikan v lokalni pogon. Če boste poskušali dostopati do skladišča tipa Berkley DB v omrežju, so rezultati nepredvidljivi - lahko se takoj pojavijo čudne napake, lahko pa traja mesece, preden boste opazili, da je vaša baza podatkov pokvarjena."
1056
1057 #. (title)
1058 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1219
1059 msgid "Revisions"
1060 msgstr "Revizije"
1061
1062 #. (primary)
1063 #. (primary)
1064 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1221
1065 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:9605
1066 msgid "revision"
1067 msgstr "revizija"
1068
1069 #. (para)
1070 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1223
1071 msgid "A <command>svn commit</command> operation can publish changes to any number of files and directories as a single atomic transaction. In your working copy, you can change files' contents, create, delete, rename and copy files and directories, and then commit the complete set of changes as a unit."
1072 msgstr "Operacija <command>svn commit</command> objavi spremembe poljubnega števila datotek in map v eni atomični transakciji. V delovni kopiji lahko spreminjate vsebine datotek, ustvarjate, brišete, preimenujete in kopirate datoteke in potem objavite celoten nabor sprememb kot celoto."
1073
1074 #. (para)
1075 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1231
1076 msgid "In the repository, each commit is treated as an atomic transaction: either all the commits changes take place, or none of them take place. Git retains this atomicity in the face of program crashes, system crashes, network problems, and other users' actions."
1077 msgstr "V skladišču se vsaka objava opravi kot atomična transakcija: upoštevane so vse spremembe v objavi ali pa nobena. Git poskuša ohraniti atomičnost zaradi sesutja aplikacij, sistema, težav z omrežjem in ostalih uporabnikov posredovanj."
1078
1079 #. (para)
1080 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1238
1081 msgid "Each time the repository accepts a commit, this creates a new state of the filesystem tree, called a <firstterm>revision</firstterm>. Each revision is assigned a unique natural number, one greater than the number of the previous revision. The initial revision of a freshly created repository is numbered zero, and consists of nothing but an empty root directory."
1082 msgstr "Vsakokrat, ko skladišče sprejme objavo, se ustvari novo stanje drevesa dototečne strukture, imenovano <firstterm>revizija</firstterm>. Vsaki reviziji se predpiše unikatno naravno število, za eno večje od številke prejšnje revizije. Začetna revizija novo ustvarjenega skladišča ima številko 0 in vsebuje zgolj korensko mapo."
1083
1084 #. (para)
1085 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1247
1086 msgid "A nice way to visualize the repository is as a series of trees. Imagine an array of revision numbers, starting at 0, stretching from left to right. Each revision number has a filesystem tree hanging below it, and each tree is a <quote>snapshot</quote> of the way the repository looked after each commit."
1087 msgstr "Dober način za predstavitev skladišča je vrsta dreves. Predstavljajte si polje številk revizij, ki se začne z 0 in se razteza od leve proti desni. Iz vsake številke revizije visi drevo datotečnega sistema in vsako drevo je <quote>posnetek</quote> izgleda skladišča po vsaki objavi."
1088
1089 #. (title)
1090 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1260
1091 msgid "Global Revision Numbers"
1092 msgstr "Globalne številke revizij"
1093
1094 #. (para)
1095 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1261
1096 msgid "Unlike those of many other version control systems, Git's revision numbers apply to <emphasis>entire trees</emphasis>, not individual files. Each revision number selects an entire tree, a particular state of the repository after some committed change. Another way to think about it is that revision N represents the state of the repository filesystem after the Nth commit. When a Git user talks about ``revision 5 of <filename>foo.c</filename>'', they really mean ``<filename>foo.c</filename> as it appears in revision 5.'' Notice that in general, revisions N and M of a file do <emphasis>not</emphasis> necessarily differ!"
1097 msgstr "Za razliko od mnogih drugih sistemov za nadzor različic se revizije v sistemu Git nanašajo na <emphasis>celotno drevo</emphasis>, ne na posamezne datoteke. Vsaka številka revizije izbere celotno drevo - določeno stanje skladišča po neki objavi sprememb. Drug način gledanja je ta, da revizija N predstavlja stanje skladišča po N-ti objavi. Ko v sistemu Git govorimo o ``reviziji 5 datoteke <filename>foo.c</filename>'', v resnici mislimo ``Datoteka <filename>foo.c</filename>, kot se nahaja v reviziji 5''. Upoštevajte, da se v splošnem reviziji N in M neke datoteke <emphasis>ne</emphasis> razlikujeta."
1098
1099 #. (para)
1100 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1276
1101 msgid "It's important to note that working copies do not always correspond to any single revision in the repository; they may contain files from several different revisions. For example, suppose you check out a working copy from a repository whose most recent revision is 4:"
1102 msgstr "Pomembno je poudariti, da delovne kopije niso vedno odraz samo eno revizije v skladišču; vsebujejo lahko datoteke več različnih revizij. Primer: recimo, da prevzamete delovno kopijo iz skladišča, kjer zadnja shranjena revizija nosi številko 4:"
1103
1104 #. (screen)
1105 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1283
1106 #, no-wrap
1107 msgid ""
1108 "\n"
1109 "calc/Makefile:4\n"
1110 "     integer.c:4\n"
1111 "     button.c:4\n"
1112 msgstr ""
1113 "\n"
1114 "calc/Makefile:4\n"
1115 "     integer.c:4\n"
1116 "     button.c:4\n"
1117
1118 #. (para)
1119 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1288
1120 msgid "At the moment, this working directory corresponds exactly to revision 4 in the repository. However, suppose you make a change to <filename>button.c</filename>, and commit that change. Assuming no other commits have taken place, your commit will create revision 5 of the repository, and your working copy will now look like this:"
1121 msgstr "V tem trenutku delovna kopija ustreza točno reviziji številka 4 v skladišču. Denimo, da naredite spremembe v datoteki <filename>button.c</filename> in objavite spremembo. Denimo, da se med tem niso zgodile nobene druge objave. Vaša objava bo ustvarila revizijo 5 v skladišču in vaša delovna kopija bo izgledala takole:"
1122
1123 #. (screen)
1124 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1296
1125 #, no-wrap
1126 msgid ""
1127 "\n"
1128 "calc/Makefile:4\n"
1129 "     integer.c:4\n"
1130 "     button.c:5\n"
1131 msgstr ""
1132 "\n"
1133 "calc/Makefile:4\n"
1134 "     integer.c:4\n"
1135 "     button.c:5\n"
1136
1137 #. (para)
1138 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1301
1139 msgid "Suppose that, at this point, Sally commits a change to <filename>integer.c</filename>, creating revision 6. If you use <command>svn update</command> to bring your working copy up to date, then it will look like this:"
1140 msgstr "Denimo, da v tem trenutku Sally objavi spremembo datoteke <filename>integer.c</filename> in s tem ustvari revizijo 6. Če uporabite ukaz <command>svn update</command>, ki posodobi vašo delovno kopijo, bo le-ta izgledala takole:"
1141
1142 #. (screen)
1143 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1307
1144 #, no-wrap
1145 msgid ""
1146 "\n"
1147 "calc/Makefile:6\n"
1148 "     integer.c:6\n"
1149 "     button.c:6\n"
1150 msgstr ""
1151 "\n"
1152 "calc/Makefile:6\n"
1153 "     integer.c:6\n"
1154 "     button.c:6\n"
1155
1156 #. (para)
1157 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1312
1158 msgid "Sally's changes to <filename>integer.c</filename> will appear in your working copy, and your change will still be present in <filename>button.c</filename>. In this example, the text of <filename>Makefile</filename> is identical in revisions 4, 5, and 6, but Git will mark your working copy of <filename>Makefile</filename> with revision 6 to indicate that it is still current. So, after you do a clean update at the top of your working copy, it will generally correspond to exactly one revision in the repository."
1159 msgstr "Sallyjine spremembe datoteke <filename>integer.c</filename> se bodo pojavile v vaši delovni kopiji in v datoteki <filename>button.c</filename> bodo še vedno vaše spremembe. V tem primeru je besedilo datoteke <filename>Makefile</filename> identično v revizijah 4, 5 in 6, vendar bo Git označil vašo delovno kopijo datoteke <filename>Makefile</filename> s številko revizije 6 in s tem povedal, je datoteka trenutna. Torej: ko boste naredili posodobitev vrhnje datoteke delovne kopije, bo le-ta ustrezala točno eni reviziji v skladišču."
1160
1161 #. (title)
1162 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1325
1163 msgid "How Working Copies Track the Repository"
1164 msgstr "Kako delovne kopije spremljajo skladišče"
1165
1166 #. (para)
1167 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1326
1168 msgid "For each file in a working directory, Git records two essential pieces of information in the <filename>.svn/</filename> administrative area:"
1169 msgstr "Za vsako datoteko v delovni kopiji Git shrani dve pomembni informaciji v skrbniško področje <filename>.svn/</filename>:"
1170
1171 #. (para)
1172 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1332
1173 msgid "what revision your working file is based on (this is called the file's <firstterm>working revision</firstterm>), and"
1174 msgstr "na kateri reviziji je osnovana vaša delovna datoteka (rečemo ji datotečna <firstterm>delovna revizija</firstterm>) in"
1175
1176 #. (para)
1177 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1339
1178 msgid "a timestamp recording when the local copy was last updated by the repository."
1179 msgstr "časovni žig, ki pove, kdaj je bila krajevna kopija nazadnje posodobljena iz skladišča."
1180
1181 #. (para)
1182 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1345
1183 msgid "Given this information, by talking to the repository, Git can tell which of the following four states a working file is in:"
1184 msgstr "S temi informacijami in komunikacijo s skladiščem lahko Git ugotovi, v katerem od štirih stanj se delovna datoteka nahaja:"
1185
1186 #. (term)
1187 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1352
1188 msgid "Unchanged, and current"
1189 msgstr "Nespremenjeno in trenutno"
1190
1191 #. (para)
1192 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1354
1193 msgid "The file is unchanged in the working directory, and no changes to that file have been committed to the repository since its working revision. A <command>commit</command> of the file will do nothing, and an <command>update</command> of the file will do nothing."
1194 msgstr "Datoteka je nespremenjena v delovni kopiji, prav tako pa od prevzema datoteke ni bila objavljene nobena sprememba v skladišču. Ukaz <command>objavi</command> ne bo storil ničesar, prav tako tudi ne ukaz <command>posodobi</command>."
1195
1196 #. (term)
1197 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1365
1198 msgid "Locally changed, and current"
1199 msgstr "Krajevno spremenjeno in trenutno"
1200
1201 #. (para)
1202 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1367
1203 msgid "The file has been changed in the working directory, and no changes to that file have been committed to the repository since its base revision. There are local changes that have not been committed to the repository, thus a <command>commit</command> of the file will succeed in publishing your changes, and an <command>update</command> of the file will do nothing."
1204 msgstr "Datoteka v delovni kopiji je spremenjena, v skladišču pa ni bila objavljena nobena sprememba od osnovne revizije. Obstajajo krajevne spremembe, ki niso bile objavljene v skladišču, tako da bo ukaz <command>objavi</command> na datoteki objavil vaše spremembe, ukaz <command>posodobi</command> pa ne bo naredil ničesar."
1205
1206 #. (term)
1207 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1379
1208 msgid "Unchanged, and out-of-date"
1209 msgstr "Nespremenjeno in zastarelo"
1210
1211 #. (para)
1212 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1381
1213 msgid "The file has not been changed in the working directory, but it has been changed in the repository. The file should eventually be updated, to make it current with the public revision. A <command>commit</command> of the file will do nothing, and an <command>update</command> of the file will fold the latest changes into your working copy."
1214 msgstr "Datoteka ni bila spremenjena v delovni kopiji, se je pa spremenila v skladišču. Da bo datoteka enaka javni reviziji, jo je potrebno posodobiti. Ukaz <command>objavi</command> ne bo naredil ničesar, ukaz <command>posodobi</command> pa bo prenesel najnovejše spremembe iz skladišča v delovno kopijo."
1215
1216 #. (term)
1217 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1393
1218 msgid "Locally changed, and out-of-date"
1219 msgstr "Krajevno spremenjeno in zastarelo"
1220
1221 #. (para)
1222 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1395
1223 msgid "The file has been changed both in the working directory, and in the repository. A <command>commit</command> of the file will fail with an <emphasis>out-of-date</emphasis> error. The file should be updated first; an <command>update</command> command will attempt to merge the public changes with the local changes. If Git can't complete the merge in a plausible way automatically, it leaves it to the user to resolve the conflict."
1224 msgstr "Datoteka je bila spremenjena v delovni kopiji in v skladišču. Ukaz <command>objavi</command> ne bo uspel; prikazalo se bo sporočilo, da je datoteka <emphasis>zastarela</emphasis>. Datoteko je potrebno najprej posodobiti; ukaz <command>posodobi</command> bo poskušal javne spremembe spojiti s krajevnimi. Če Git ne more spojiti različic samodejno, reševanje spora prepusti uporabniku."
1225
1226 #. (title)
1227 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1412
1228 msgid "Summary"
1229 msgstr "Povzetek"
1230
1231 #. (para)
1232 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1413
1233 msgid "We've covered a number of fundamental Git concepts in this chapter:"
1234 msgstr "V tem poglavju smo pregledali nekaj osnovnih principov sistema Git:"
1235
1236 #. (para)
1237 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1419
1238 msgid "We've introduced the notions of the central repository, the client working copy, and the array of repository revision trees."
1239 msgstr "Predstavili smo koncept centralnega skladišča, delovne kopije na strani odjemalca in polja dreves revizij v skladišču."
1240
1241 #. (para)
1242 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1425
1243 msgid "We've seen some simple examples of how two collaborators can use Git to publish and receive changes from one another, using the 'copy-modify-merge' model."
1244 msgstr "Videli smo nekaj primerov, kako lahko dva sodelavca uporabljata Git in model 'kopiraj-spremeni-spoji' za objavljanje sprememb in sprejemanje sprememb drug od drugega."
1245
1246 #. (para)
1247 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1432
1248 msgid "We've talked a bit about the way Git tracks and manages information in a working copy."
1249 msgstr "Govorili smo o tem, kako Git sledi in upravlja informacije v delovni kopiji."
1250
1251 #. (title)
1252 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1445
1253 msgid "Setting Up A Server"
1254 msgstr "Nameščanje strežnika"
1255
1256 #. (para)
1257 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1447
1258 msgid "To use TortoiseGit (or any other Git client), you need a place where your repositories are located. You can either store your repositories locally and access them using the <literal>file://</literal> protocol or you can place them on a server and access them with the <literal>http://</literal> or <literal>svn://</literal> protocols. The two server protocols can also be encrypted. You use <literal>https://</literal> or <literal>svn+ssh://</literal>. This chapter shows you step by step on how you can set up such a server on a Windows machine."
1259 msgstr "Za uporabo programa TortoiseGit (ali kateregakoli drugega odjemalca za Git) potrebuteje prostor, kjer se bodo nahajala skladišča. Lahko jih namestite krajevno in dostopate do njih preko protokola <literal>file://</literal> ali pa jih postavite na strežnik in dostopate do njih preko protokolov <literal>http://</literal> ali <literal>svn://</literal>. Strežniška protokola sta lahko ekriptirana. Pri tem uporabite <literal>https://</literal> ali <literal>svn+ssh://</literal>. V tem poglavju so podani koraki nameščanja strežnika na operacijskem sistemu Windows."
1260
1261 #. (para)
1262 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1458
1263 msgid "More detailed information on the Git server options, and how to choose the best architecture for your situation, can be found in the Git book under <ulink url=\"http://svnbook.red-bean.com/en/1.4/svn.serverconfig.html\"><citetitle>Server Configuration</citetitle></ulink>."
1264 msgstr "Podrobnejše informacije o možnostih strežnika Git in izbiri pravilne arhitekture za vaš primer najdete v knjigi The Git Book, poglavje <ulink url=\"http://svnbook.red-bean.com/en/1.4/svn.serverconfig.html\"><citetitle>Server Configuration</citetitle></ulink>."
1265
1266 #. (para)
1267 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1466
1268 msgid "If you don't have a server and you work alone then local repositories are probably your best choice. You can skip this chapter and go directly to <xref linkend=\"tsvn-repository\"/>."
1269 msgstr "Če spletnega strežnika nimate in/ali če delate na projektu sami, potem je krajevno skladišče verjetno najboljša izbira. To poglavje lahko preskočite in greste neposredno na <xref linkend=\"tsvn-repository\"/>."
1270
1271 #. (para)
1272 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1471
1273 msgid "If you were thinking about setting up a multi-user repository on a network share, think again. Read <xref linkend=\"tsvn-repository-local-share\"/> to find out why we think this is a bad idea."
1274 msgstr "Če ste razmišljali o skladišču za več uporabnikov na deljnejem omrežnem pogonu, o svoji odločitvi premislite. Preberite <xref linkend=\"tsvn-repository-local-share\"/>, kjer boste izbedeli, zakaj to ni dobra odločitev."
1275
1276 #. (title)
1277 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1480
1278 msgid "Apache Based Server"
1279 msgstr "Strežnik na osnovi strežnika Apache"
1280
1281 #. (primary)
1282 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1484
1283 msgid "Apache"
1284 msgstr "Apache"
1285
1286 #. (para)
1287 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1486
1288 msgid "The most flexible of all possible server setups for Git is the Apache based one. Although a bit more complicated to set up, it offers benefits that other servers cannot:"
1289 msgstr "Najbolj prilagodljiv sistem za Git dobite pri uporabi strežnika Apache. Njegova namestitev je sicer nekoliko bolj zahtevna, vendar ima v primerjavi z ostalimi strežniki številne prednosti:"
1290
1291 #. (primary)
1292 #. (term)
1293 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1492
1294 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1496
1295 msgid "WebDAV"
1296 msgstr "WebDAV"
1297
1298 #. (para)
1299 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1498
1300 msgid "The Apache based Git server uses the WebDAV protocol which is supported by many other programs as well. You could e.g. mount such a repository as a <quote>Web folder</quote> in the Windows explorer and then access it like any other folder in the file system."
1301 msgstr "Strežniki Git, postavljeni na strežniku Apache, uporabljajo protokol WebDAV, ki ga podpirajo številni ostali programi. Ta omogoča, da naprimer priklopite skladišče kot <quote>internetno mapo</quote> v Windowsovem Raziskovalcu in do nje dostopate kot do katerekoli druge mape v datotečnem sistemu"
1302
1303 #. (term)
1304 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1509
1305 msgid "Browsing The Repository"
1306 msgstr "Brskanje po skladišču"
1307
1308 #. (para)
1309 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1511
1310 msgid "You can point your browser to the URL of your repository and browse the contents of it without having a Git client installed. This gives access to your data to a much wider circle of users."
1311 msgstr "V spletni brskalnik lahko vpišete naslov URL skladišča in brskate po vsebini, ne da bi imeli nameščenega odjemalca za Git. To omogoča dostop do podatkov precej širšemu krogu uporabnikov."
1312
1313 #. (term)
1314 #. (title)
1315 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1521
1316 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3640
1317 msgid "Authentication"
1318 msgstr "Avtentikacija"
1319
1320 #. (para)
1321 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1523
1322 msgid "You can use any authentication mechanism Apache supports, including SSPI and LDAP."
1323 msgstr "Uporabite lahko prav vse avtentikacijske mehanizme, ki jih podpira Apache, vključno z SSPI in LDAP."
1324
1325 #. (term)
1326 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1530
1327 msgid "Security"
1328 msgstr "Varnost"
1329
1330 #. (para)
1331 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1532
1332 msgid "Since Apache is very stable and secure, you automatically get the same security for your repository. This includes SSL encryption."
1333 msgstr "Ker je strežnik Apache zelo stabilen in varen, je prav tako varno tudi vaše skladišče. Uporabite lahko tudi enkripcijo SSL."
1334
1335 #. (title)
1336 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1542
1337 msgid "Installing Apache"
1338 msgstr "Namestitev strežnika Apache"
1339
1340 #. (para)
1341 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1547
1342 msgid "Please note that Windows XP without the service pack 1 will lead to bogus network data and could therefore corrupt your repository!"
1343 msgstr "Prosimo, upoštevajte, da lahko uporaba operacijskega sistema Windows XP brez prvega paketa popravkov (service pack 1) pripelje do nepravinih podatkov v omrežju in tako pokvari skladišče!"
1344
1345 #. (para)
1346 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1555
1347 msgid "Download the latest version of the Apache web server from <ulink url=\"http://httpd.apache.org/download.cgi\"><citetitle>http://httpd.apache.org/download.cgi</citetitle></ulink>. Make sure that you download the version 2.2.x - the version 1.3.xx won't work!"
1348 msgstr "Prenesite si zadnjo različico spletnega strežnika Apache z naslova  <ulink url=\"http://httpd.apache.org/download.cgi\"><citetitle>http://httpd.apache.org/download.cgi</citetitle></ulink>. Poskrbite, da prenesete različico 2.2.x - različica 1.3.x.x ne bo delovala!"
1349
1350 #. (para)
1351 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1564
1352 msgid "The msi installer for Apache can be found by clicking on <literal>other files</literal>, then browse to <filename>binaries/win32</filename>. You may want to choose the msi file <filename>apache-2.2.x-win32-x86-openssl-0.9.x.msi</filename> (the one that includes OpenSSL)."
1353 msgstr "Namestitveni program MSI za spletni strežnik Apache dobite, če kliknete na <literal>other files</literal> in greste na pot <filename>binaries/win32</filename>. Lahko izbere datoteko <filename>apache-2.2.x-win32-x86-openssl-0.9.x.msi</filename> (vključuje tudi OpenSSL)."
1354
1355 #. (para)
1356 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1572
1357 msgid "Once you have the Apache2 installer you can double click on it and it will guide you through the installation process. Make sure that you enter the server-URL correctly (if you don't have a DNS name for your server just enter the IP-address). I recommend to install Apache <emphasis>for All Users, on Port 80, as a Service</emphasis>. Note: if you already have IIS or any other program running which listens on port 80 the installation might fail. If that happens, go to the programs directory, <filename>\\Apache Group\\Apache2\\conf</filename> and locate the file <filename>httpd.conf</filename>. Edit that file so that <literal>Listen 80</literal> is changed to a free port, e.g. <literal>Listen 81</literal>. Then restart the installation - this time it should finish without problems."
1358 msgstr "Ko ste prenesli namestitveni program za strežnik Apache 2, ga poženite in vodil vas bo skozi namestitveni proces. Preverite, da ste pravilno vnesli naslov URL strežnika (če strežnik nima imena DNS ali pa ga ne poznate, vnesite kar naslov IP strežnika). Priporočamo, da namestite Apache <emphasis>za vse uporabnike, na vrata 80, kot storitev</emphasis> (service). Opomba: če že imate nameščen IIS ali kakšen drug program, ki posluša port 80, je lahko namestitev neuspešna. Če se to zgodi, pojdite v namestitveno mapo strežnika Apache, običajno <filename>c:\\Program Files\\Apache Group\\Apache2\\conf</filename> in poiščite datoteko <filename>httpd.conf</filename>. Spremenite jo tako, da vrednost vrat v izrazu <literal>Listen 80</literal> zamenjate z vrednostjo katerihkoli prostih vrat, na primer <literal>Listen 81</literal>. Potem namestitev ponovite - tokrat bi morala biti uspešna."
1359
1360 #. (para)
1361 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1594
1362 msgid "Now test if the Apache web server is running correctly by pointing your web browser to <systemitem class=\"url\">http://localhost/</systemitem> - a preconfigured Website should show up."
1363 msgstr "Sedaj preverite, če spletni strežnik Apache deluje pravilno. Usmerite svoj spletni brskalnik na stran <systemitem class=\"url\">http://localhost/</systemitem> - pojaviti se mora prednastavljena spletna stran."
1364
1365 #. (para)
1366 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1603
1367 msgid "If you decide to install Apache as a service, be warned that by default it will run as the local system account. It would be a more secure practice for you to create a separate account for Apache to run as."
1368 msgstr "Če se odločite namestiti strežnik Apache kot storitev (service), upoštevajte, da se bo po privzetih nastavitvah pognal s krajevnim sistemskim računom (local system account). Bolj varen način je, da za poganjanje strežnika Apache ustvarite poseben račun."
1369
1370 #. (para)
1371 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1609
1372 msgid "Make sure that the account on the server that Apache is running as has an explicit entry in the repository directory's access control list (right-click directory | properties | security), with full control. Otherwise, users will not be able to commit their changes."
1373 msgstr "Zagotovite, da ima račun, pod katerim teče strežnik Apache, v mapi, kjer se nahajajo skladišča, eksplicitno določene vse pravice (desni klik na mapo | lastnosti | varnost). V nasprotnem primeru uporabniki ne bodo mogli objavljati svojih sprememb."
1374
1375 #. (para)
1376 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1615
1377 msgid "Even if Apache runs as local system, you still need such an entry (which will be the SYSTEM account in this case)."
1378 msgstr "Tudi če Apache teče pod sistemskim računom, morate pravico vseeno določiti (v tem primeru za račun SYSTEM)."
1379
1380 #. (para)
1381 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1619
1382 msgid "If Apache does not have this permission set up, your users will get <quote>Access denied</quote> error messages, which show up in the Apache error log as error 500."
1383 msgstr "Če Apache tega dovoljenja nima, bodo uporabniki dobili opozorilo <quote>Dostop zavrnjen</quote>, ki je v dnevniku napak strežnika Apache predstavljen s številko 500."
1384
1385 #. (para)
1386 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1543
1387 msgid "The first thing you need before installing Apache is a computer with Windows 2000, Windows XP+SP1, Windows 2003, Vista or Server 2008. <warning><placeholder-1/></warning><placeholder-2/><caution><placeholder-3/><placeholder-4/><placeholder-5/><placeholder-6/></caution>"
1388 msgstr "Za namestitev strežnika Apache potrebujete računalnik s sistemom Windows 2000, Windows XP+SP1, Windows 2003, Vista ali Server 2008. <warning><placeholder-1/></warning><placeholder-2/><caution><placeholder-3/><placeholder-4/><placeholder-5/><placeholder-6/></caution>"
1389
1390 #. (title)
1391 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1628
1392 msgid "Installing Git"
1393 msgstr "Namestitev sistema Git"
1394
1395 #. (para)
1396 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1632
1397 msgid "Download the latest version of the Git Win32 binaries for Apache. Be sure to get the right version to integrate with your version of Apache, otherwise you will get an obscure error message when you try to restart. If you have Apache 2.2.x go to <ulink url=\"http://Git.tigris.org/servlets/ProjectDocumentList?folderID=8100\"><citetitle>http://Git.tigris.org/servlets/ProjectDocumentList?folderID=8100</citetitle></ulink>."
1398 msgstr "Prenesite zadnjo različico Win32 dvojiških datotek Git za Apache. Prepričajte se, da ste prenesli pravilno različico, drugače boste ob ponovnem zagonu dobili čudna sporočila o napakah. Če uporabljate Apache 2.2.x, uporabite povezavo <ulink url=\"http://Git.tigris.org/servlets/ProjectDocumentList?folderID=8100\"><citetitle>http://Git.tigris.org/servlets/ProjectDocumentList?folderID=8100</citetitle></ulink>."
1399
1400 #. (para)
1401 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1644
1402 msgid "Run the Git installer and follow the instructions. If the Git installer recognized that you've installed Apache, then you're almost done. If it couldn't find an Apache server then you have to do some additional steps."
1403 msgstr "Poženite namestitveni program za Git in sledite navodilom. Če namestitveni program ugotovi, da imate nameščen strežnik Apache, ste že skoraj pri koncu. Če strežnika ne najde, potem vas čaka še nekaj korakov."
1404
1405 #. (primary)
1406 #. (primary)
1407 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1654
1408 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1983
1409 msgid "mod_authz_svn"
1410 msgstr "mod_authz_svn"
1411
1412 #. (para)
1413 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1656
1414 msgid "Using the windows explorer, go to the installation directory of Git (usually <filename>c:\\program files\\Git</filename>) and find the files <filename>/httpd/mod_dav_svn.so</filename> and <filename>mod_authz_svn.so</filename>. Copy these files to the Apache modules directory (usually <filename>c:\\program files\\apache group\\apache2\\modules </filename>)."
1415 msgstr "Z Raziskovalcem pojdite v namestitveno mapo Git (običajno <filename>c:\\program files\\Git</filename>) in poiščite datoteki <filename>/httpd/mod_dav_svn.so</filename> in <filename>mod_authz_svn.so</filename>. Prekopirajte ti datoteki v podmapo modules namestitvene mape strežnika Apache (običajno <filename>c:\\program files\\apache group\\apache2\\modules </filename>)."
1416
1417 #. (para)
1418 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1669
1419 msgid "Copy the file <filename>/bin/libdb*.dll</filename> and <filename>/bin/intl3_svn.dll</filename> from the Git installation directory to the Apache bin directory."
1420 msgstr "Prekopirajte datoteki <filename>/bin/libdb*.dll</filename> in <filename>/bin/intl3_svn.dll</filename> iz namestitvene mape Git v podmapo bin strežnika Apache."
1421
1422 #. (para)
1423 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1677
1424 msgid "Edit Apache's configuration file (usually <filename> C:\\Program Files\\Apache Group\\Apache2\\conf\\httpd.conf</filename>) with a text editor such as Notepad and make the following changes:"
1425 msgstr "Popravite konfiguracijsko datoteko strežnika Apache (ponavadi <filename> C:\\Program Files\\Apache Group\\Apache2\\conf\\httpd.conf</filename>) z urejevalnikom besedil (n. pr. z Beležko) in naredite naslednje spremembe:"
1426
1427 #. (para)
1428 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1683
1429 msgid ""
1430 "Uncomment (remove the '<literal>#</literal>' mark) the following lines: <screen>\n"
1431 "#LoadModule dav_fs_module modules/mod_dav_fs.so\n"
1432 "#LoadModule dav_module modules/mod_dav.so\n"
1433 "</screen> Add the following two lines to the end of the <literal>LoadModule</literal> section. <screen>\n"
1434 "LoadModule dav_svn_module modules/mod_dav_svn.so\n"
1435 "LoadModule authz_svn_module modules/mod_authz_svn.so\n"
1436 "</screen>"
1437 msgstr ""
1438 "Odstranite komentar (oznako '<literal>#</literal>') izpred naslednjih vrstic:<screen>\n"
1439 "#LoadModule dav_fs_module modules/mod_dav_fs.so\n"
1440 "#LoadModule dav_module modules/mod_dav.so\n"
1441 "</screen> Dodajte naslednji vrstici na konec sekcije <literal>LoadModule</literal>. <screen>\n"
1442 "LoadModule dav_svn_module modules/mod_dav_svn.so\n"
1443 "LoadModule authz_svn_module modules/mod_authz_svn.so\n"
1444 "</screen>"
1445
1446 #. (title)
1447 #. (term)
1448 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1702
1449 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:12335
1450 msgid "Configuration"
1451 msgstr "Konfiguracija"
1452
1453 #. (para)
1454 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1713
1455 msgid ""
1456 "At the end of the config file add the following lines: <screen>\n"
1457 "&lt;Location /svn&gt;\n"
1458 "  DAV svn\n"
1459 "  SVNListParentPath on\n"
1460 "  SVNParentPath D:\\SVN\n"
1461 "  #SVNIndexXSLT \"/svnindex.xsl\"\n"
1462 "  AuthType Basic\n"
1463 "  AuthName \"Git repositories\"\n"
1464 "  AuthUserFile passwd\n"
1465 "  #AuthzSVNAccessFile svnaccessfile\n"
1466 "  Require valid-user\n"
1467 "&lt;/Location&gt;\n"
1468 "</screen> This configures Apache so that all your Git repositories are physically located below <filename>D:\\SVN</filename>. The repositories are served to the outside world from the URL: <systemitem class=\"url\"> http://MyServer/svn/ </systemitem>. Access is restricted to known users/passwords listed in the <filename>passwd</filename> file."
1469 msgstr ""
1470 "Na koncu datoteke Config dodajte naslednje vrstice:  <screen>\n"
1471 "&lt;Location /svn&gt;\n"
1472 "  DAV svn\n"
1473 "  SVNListParentPath on\n"
1474 "  SVNParentPath D:\\SVN\n"
1475 "  #SVNIndexXSLT \"/svnindex.xsl\"\n"
1476 "  AuthType Basic\n"
1477 "  AuthName \"Skladišča Git\"\n"
1478 "  AuthUserFile passwd\n"
1479 "  #AuthzSVNAccessFile svnaccessfile\n"
1480 "  Require valid-user\n"
1481 "&lt;/Location&gt;\n"
1482 "</screen> S tem nastavite strežnik Apache tako, da so vsa skladišča sistema Git znotraj mape <filename>D:\\SVN</filename>. Zunanjemu svetu so skladišča na voljo na naslovu <systemitem class=\"url\"> http://MojStrežnik/svn/ </systemitem>. Dostop je omejen na uporabniška imena/gesla, ki so navedena v datoteki <filename>passwd</filename>."
1483
1484 #. (para)
1485 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1740
1486 msgid ""
1487 "To create the <filename>passwd</filename> file, open the command prompt (DOS-Box) again, change to the <filename>apache2</filename> folder (usually <filename>c:\\program files\\apache group\\apache2</filename>) and create the file by entering <screen>\n"
1488 "bin\\htpasswd -c passwd &lt;username&gt;\n"
1489 "</screen> This will create a file with the name <filename>passwd</filename> which is used for authentication. Additional users can be added with <screen>\n"
1490 "bin\\htpasswd passwd &lt;username&gt;\n"
1491 "</screen>"
1492 msgstr ""
1493 "Za ustvarjanje datoteke <filename>passwd</filename> ponovno odprite ukazno lupino (okno DOS), pojdite v mapo strežnika Apache2 (ponavadi <filename>c:\\program files\\apache group\\apache2</filename>) in z naslednjim ukazom ustvarite datoteko: <screen>\n"
1494 "bin\\htpasswd -c passwd &lt;username&gt;\n"
1495 "</screen> S tem ustvarite datoteko z imenom <filename>passwd</filename>, ki se uporablja za avtentikacijo. Dodatne uporabnike lahko vnesete z <screen>\n"
1496 "bin\\htpasswd geslo &lt;uporabniško ime&gt;\n"
1497 "</screen>"
1498
1499 #. (para)
1500 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1759
1501 msgid "Restart the Apache service again."
1502 msgstr "Ponovno zaženite storitev (service) Apache."
1503
1504 #. (para)
1505 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1764
1506 msgid "Point your browser to <systemitem class=\"url\">http://MyServer/svn/MyNewRepository</systemitem> (where <filename>MyNewRepository</filename> is the name of the Git repository you created before). If all went well you should be prompted for a username and password, then you can see the contents of your repository."
1507 msgstr "Usmerite spletni brskalnik na <systemitem class=\"url\">http://MojStrežnik/svn/MojeNovoSkladišče</systemitem> (kjer je  <filename>MojeNovoSkladišče</filename> ime skladišča Git, ki je ste ga predhodno ustvarili). Če je šlo vse po načrtih, potem vas mora pričakati vnosno polje za uporabnišo ime in geslo. Po vpisu lahko vidite vsebino skladišča."
1508
1509 #. (para)
1510 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1703
1511 msgid "Now you have set up Apache and Git, but Apache doesn't know how to handle Git clients like TortoiseGit yet. To get Apache to know which URL will be used for Git repositories you have to edit the Apache configuration file (usually located in <filename>c:\\program files\\apache group\\apache2\\conf\\httpd.conf</filename>) with any text editor you like (e.g. Notepad): <placeholder-1/>"
1512 msgstr "Apache in  Git sta nameščena, vendar Apache še ne zna delati z odjemalci Git, kakršen je TortoiseGit. Da poveste strežniku Apache, kateri naslovi URL bodo uporabljeni kot skladišča Git, morate popraviti njegovo konfiguracijsko datoteko (običajno se nahaja na <filename>c:\\program files\\apache group\\apache2\\conf\\httpd.conf</filename>) z urejevalnikom besedila (n. pr. z Beležko): <placeholder-1/>"
1513
1514 #. (primary)
1515 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1777
1516 msgid "SVNPath"
1517 msgstr "SVNPath"
1518
1519 #. (primary)
1520 #. (literal)
1521 #. (primary)
1522 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1780
1523 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1815
1524 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1951
1525 msgid "SVNParentPath"
1526 msgstr "SVNParentPath"
1527
1528 #. (title)
1529 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1785
1530 msgid "Apache <filename>httpd.conf</filename> Settings"
1531 msgstr "Nastavitve Apache <filename>httpd.conf</filename>"
1532
1533 #. (entry)
1534 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1791
1535 msgid "Setting"
1536 msgstr "Nastavitev"
1537
1538 #. (entry)
1539 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1792
1540 msgid "Explanation"
1541 msgstr "Razlaga"
1542
1543 #. (systemitem)
1544 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1800
1545 msgid "http://MyServer/svn/"
1546 msgstr "http://MojStrežnik/svn/"
1547
1548 #. (entry)
1549 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1798
1550 msgid "means that the Git repositories are available from the URL <placeholder-1/>"
1551 msgstr "pomeni, da so skladišča sistema Git na voljo na naslovu URL <placeholder-1/>"
1552
1553 #. (entry)
1554 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1805
1555 msgid "tells Apache which module will be responsible to serve that URL - in this case the Git module."
1556 msgstr "pove strežniku Apache, kateri modul bo odgovoren za strežbo naslova URL - v tem primeru modul Git."
1557
1558 #. (entry)
1559 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1812
1560 msgid "For Git version 1.3 and higher, this directive enables listing all the available repositories under <placeholder-1/>."
1561 msgstr "V različicah sistema Git 1.3 ali novejših ta ukaz omogoča izpis seznama vse razpoložljivih skladišč v mapi <placeholder-1/>."
1562
1563 #. (filename)
1564 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1822
1565 msgid "D:\\SVN"
1566 msgstr "D:\\SVN"
1567
1568 #. (entry)
1569 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1820
1570 msgid "tells Git to look for repositories below <placeholder-1/>"
1571 msgstr "pove sistemu Git, naj skladišča išče v mapi <placeholder-1/>"
1572
1573 #. (entry)
1574 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1827
1575 msgid "Used to make the browsing with a web browser prettier."
1576 msgstr "Nastavitev za lepši izpis pri brskanju po skladiščih."
1577
1578 #. (entry)
1579 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1834
1580 msgid "is to activate basic authentication, i.e. Username/password"
1581 msgstr "se uporablja za nastavitev osnovne avtentikacije, n. pr. uporabniško ime/geslo"
1582
1583 #. (entry)
1584 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1841
1585 msgid "is used as an information whenever an authentication dialog pops up to tell the user what the authentication is for"
1586 msgstr "se uporablja kot informacija ob prikazu pojavnega okna za avtentikacijo. Uporabniku pove, za kaj se avtentikacija uporablja."
1587
1588 #. (entry)
1589 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1848
1590 msgid "specifies which password file to use for authentication"
1591 msgstr "določi datoteko z gesli, ki naj se uporabi za avtentikacijo"
1592
1593 #. (entry)
1594 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1854
1595 msgid "Location of the Access file for paths inside a Git repository"
1596 msgstr "lokacija datoteke dostopov za poti v skladiščih Git"
1597
1598 #. (entry)
1599 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1861
1600 msgid "specifies that only users who entered a correct username/password are allowed to access the URL"
1601 msgstr "določi, da lahko do naslova URL dostopajo le uporabniki, ki so navedli pravilno kombinacijo uporabniškega imena in gesla"
1602
1603 #. (para)
1604 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1873
1605 msgid ""
1606 "If you want your repository to have read access for everyone but write access only for specific users you can change the line <screen>\n"
1607 "Require valid-user\n"
1608 "</screen> to <screen>\n"
1609 "&lt;LimitExcept GET PROPFIND OPTIONS REPORT&gt;\n"
1610 "Require valid-user\n"
1611 "&lt;/LimitExcept&gt;\n"
1612 "</screen>"
1613 msgstr ""
1614 "Če želite, da imajo pravico branja v vašem skladišču vsi uporabniki, pravico pisanja pa samo nekateri, spremenite vrstico  <screen>\n"
1615 "Require valid-user\n"
1616 "</screen> v <screen>\n"
1617 "&lt;LimitExcept GET PROPFIND OPTIONS REPORT&gt;\n"
1618 "Require valid-user\n"
1619 "&lt;/LimitExcept&gt;\n"
1620 "</screen>"
1621
1622 #. (para)
1623 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1888
1624 msgid ""
1625 "Using a <filename>passwd</filename> file limits and grants access to all of your repositories as a unit. If you want more control over which users have access to each folder inside a repository you can uncomment the line <screen>\n"
1626 "#AuthzSVNAccessFile svnaccessfile\n"
1627 "</screen> and create a Git access file. Apache will make sure that only valid users are able to access your <filename>/svn</filename> location, and will then pass the username to Git's <literal>AuthzSVNAccessFile</literal> module so that it can enforce more granular access based upon rules listed in the Git access file. Note that paths are specified either as <literal>repos:path</literal> or simply <literal>path</literal>. If you don't specify a particular repository, that access rule will apply to all repositories under <literal>SVNParentPath</literal>. The format of the authorization-policy file used by <literal>mod_authz_svn</literal> is described in <xref linkend=\"tsvn-serversetup-mod_authz_svn\"/>"
1628 msgstr ""
1629 "Z uporabno datoteke <filename>passwd</filename> lahko omejite oziroma dovolite dostop do vseh skladišč naenkrat. Če želite imeti več nadzora nad tem, kateri uporabnik ima pravice v določeni mapi skladišča, odkomentirajte vrstico <screen>\n"
1630 "#AuthzSVNAccessFile svnaccessfile\n"
1631 "</screen> in ustvarite datoteko dostopa. Apache poskrbi, da lahko samo veljavni uporabniki dostopajo do lokacije <filename>/svn</filename>, in potem posreduje uporabniško ime  modulu <literal>AuthzSVNAccessFile</literal>, tako da lahko le-ta bolj podrobno ugotovi pravice glede na pravila, ki so zapisana v datoteki dostopa. Poti so zapisane v obliki <literal>skladišče:pot</literal> ali preprosto <literal>pot</literal>. Če ne določite skladišča, pravilo velja za vsa skladišča v mapi <literal>SVNParentPath</literal>. Oblika avtorizacijske datoteke, ki jo uporablja <literal>mod_authz_svn</literal>, je opisana v <xref linkend=\"tsvn-serversetup-mod_authz_svn\"/>"
1632
1633 #. (para)
1634 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1915
1635 msgid ""
1636 "To make browsing the repository with a web browser 'prettier', uncomment the line <screen>\n"
1637 "#SVNIndexXSLT \"/svnindex.xsl\"\n"
1638 "</screen> and put the files <filename>svnindex.xsl</filename>, <filename>svnindex.css</filename> and <filename>menucheckout.ico</filename> in your document root directory (usually <filename>C:/Program Files/Apache Group/Apache2/htdocs</filename>). The directory is set with the <literal>DocumentRoot</literal> directive in your Apache config file."
1639 msgstr ""
1640 "Da bi polepšali izpis pri brskanju po skladišču, odkomentirajte naslednjo vrstico <screen>\n"
1641 "#SVNIndexXSLT \"/svnindex.xsl\"\n"
1642 "</screen> in dodajte datoteke <filename>svnindex.xsl</filename>, <filename>svnindex.css</filename> in <filename>menucheckout.ico</filename> v korensko mapo dokumentov na strežniku (ponavadi <filename>C:/Program Files/Apache Group/Apache2/htdocs</filename>). Mapa se nastavi z ukazom <literal>DocumentRoot</literal> v konfiguracijski datoteki strežnika Apache."
1643
1644 #. (para)
1645 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1928
1646 msgid "You can get those three files directly from our source repository at <ulink url=\"http://TortoiseGit.tigris.org/svn/TortoiseGit/trunk/contrib/other/svnindex\"><citetitle>http://TortoiseGit.tigris.org/svn/TortoiseGit/trunk/contrib/other/svnindex</citetitle></ulink>. If you're asked for authentication for this link, enter <literal>guest</literal> as username and leave the password empty."
1647 msgstr "Te tri datoteke lahko prenesete neposredno iz našega skladišča na naslovu <ulink url=\"http://TortoiseGit.tigris.org/svn/TortoiseGit/trunk/contrib/other/svnindex\"><citetitle>http://TortoiseGit.tigris.org/svn/TortoiseGit/trunk/contrib/other/svnindex</citetitle></ulink>. Če se pojavi zahteva po avtentikaciji, vnesite <literal>guest</literal> za uporabniško ime in pustite polje za geslo prazno."
1648
1649 #. (para)
1650 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1937
1651 msgid "The XSL file from the TortoiseGit repository has a nice gimmick: if you browse the repository with your web browser, then every folder in your repository has an icon on the right shown. If you click on that icon, the TortoiseGit checkout dialog is started for this URL."
1652 msgstr "Datoteka XSL skladišča TortoiseGit ima koristen dodatek: če uporabljate za brskanje po skladišču spletni brskalnik, se ob vsaki mapi v skladišču izriše ikona na desni strani imena. Če kliknete nanjo, se prikaže pogovorno okno za prevzem za ta naslov URL."
1653
1654 #. (para)
1655 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1782
1656 msgid "A short explanation of what you just entered: <placeholder-1/> But that's just an example. There are many, many more possibilities of what you can do with the Apache web server. <placeholder-2/>"
1657 msgstr "Kratka obrazložitev pravkar vnesenega: <placeholder-1/> Vendar je to le primer. Obstaja še zelo veliko stvari, ki jih lahko naredite s spletnim strežnikom Apache. <placeholder-2/>"
1658
1659 #. (title)
1660 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1949
1661 msgid "Multiple Repositories"
1662 msgstr "Več skladišč"
1663
1664 #. (primary)
1665 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1954
1666 msgid "Index of projects"
1667 msgstr "Indeks projektov"
1668
1669 #. (para)
1670 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1956
1671 msgid "If you used the <literal>SVNParentPath</literal> directive then you don't have to change the Apache config file every time you add a new Git repository. Simply create the new repository under the same location as the first repository and you're done! In my company I have direct access to that specific folder on the server via SMB (normal windows file access). So I just create a new folder there, run the TortoiseGit command <menuchoice><guimenu>TortoiseGit</guimenu><guimenuitem>Create repository here...</guimenuitem></menuchoice> and a new project has a home..."
1672 msgstr "Če ste pri nameščanju nastavili ukaz <literal>SVNParentPath</literal>, potem vam ni treba spreminjati konfiguracijske datoteke Apache vsakič, ko dodate novo skladišče. Enostavno ustvarite novo skladišče na isti lokaciji, na kateri ste ustvarili prvo skladišče! V našem podjetju imamo neposreden dostop do te lokacije na strežniku preko SMB (običajen datotečni dostop sistema Windows). Tako enostavno na tej lokaciji ustvarimo novo mapo, uporabimo ukaz <menuchoice><guimenu>TortoiseGit</guimenu><guimenuitem>Tukaj ustvari skladišče...</guimenuitem></menuchoice> in nov projekt ima svoj dom..."
1673
1674 #. (para)
1675 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1970
1676 msgid "If you are using Git 1.3 or later, you can use the <literal>SVNListParentPath on</literal> directive to allow Apache to produce a listing of all available projects if you point your browser at the parent path rather than at a specific repository."
1677 msgstr "Če uporabljate Git 1.3 ali novejšo različico, lahko uporabite ukaz <literal>SVNListParentPath on</literal>. S tem dovolite strežniku Apache, da prikaže seznam vseh projektov, če v brskalnik vpišete korensko pot namesto določenega skladišča."
1678
1679 #. (title)
1680 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1978
1681 msgid "Path-Based Authorization"
1682 msgstr "Avtorizacija na osnovi poti"
1683
1684 #. (primary)
1685 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1980
1686 msgid "Authorization"
1687 msgstr "Avtorizacija"
1688
1689 #. (para)
1690 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1985
1691 msgid "The <literal>mod_authz_svn</literal> module permits fine-grained control of access permissions based on user names and repository paths. This is available with the Apache server, and as of Git 1.3 it is available with svnserve as well."
1692 msgstr "Modul <literal>mod_authz_svn</literal> omogoča podrobno nastavitev pravic dostopa na osnovi uporabniških imen in poti skladišč. Možnost je na voljo pri uporabi strežnika Apache, od različice Git 1.3 naprej pa tudi pri uporabi svnserve."
1693
1694 #. (para)
1695 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1991
1696 msgid ""
1697 "An example file would look like this: <screen>\n"
1698 "[groups]\n"
1699 "admin = john, kate\n"
1700 "devteam1 = john, rachel, sally\n"
1701 "devteam2 = kate, peter, mark\n"
1702 "docs = bob, jane, mike\n"
1703 "training = zak\n"
1704 "# Default access rule for ALL repositories\n"
1705 "# Everyone can read, admins can write, Dan German is excluded.\n"
1706 "[/]\n"
1707 "* = r\n"
1708 "@admin = rw\n"
1709 "dangerman =\n"
1710 "# Allow developers complete access to their project repos\n"
1711 "[proj1:/]\n"
1712 "@devteam1 = rw\n"
1713 "[proj2:/]\n"
1714 "@devteam2 = rw\n"
1715 "[bigproj:/]\n"
1716 "@devteam1 = rw\n"
1717 "@devteam2 = rw\n"
1718 "trevor = rw\n"
1719 "# Give the doc people write access to all the docs folders\n"
1720 "[/trunk/doc]\n"
1721 "@docs = rw\n"
1722 "# Give trainees write access in the training repository only\n"
1723 "[TrainingRepos:/]\n"
1724 "@training = rw\n"
1725 "</screen>"
1726 msgstr ""
1727 "Primer datoteke izgleda takole: <screen>\n"
1728 "[groups]\n"
1729 "skrbniki = john, kate\n"
1730 "razvijalci1 = john, rachel, sally\n"
1731 "razvijalci2 = kate, peter, mark\n"
1732 "dokumentaristi = bob, jane, mike\n"
1733 "tecajniki = zak\n"
1734 "# Privzeto pravilo za dostope za VSA skladišča\n"
1735 "# Vsi lahko berejo, skrbniki imajo pravice za pisanje,# Dan German nima nobenih pravic.\n"
1736 "[/]\n"
1737 "* = r\n"
1738 "@skrbniki = rw\n"
1739 "dangerman =\n"
1740 "# Dovoli razvijalcem popoln dostop do projektnih skladišč\n"
1741 "[proj1:/]\n"
1742 "@razvijalci1 = rw\n"
1743 "[proj2:/]\n"
1744 "@razvijalci2 = rw\n"
1745 "[bigproj:/]\n"
1746 "@razvijalci1 = rw\n"
1747 "@razvijalci2 = rw\n"
1748 "trevor = rw\n"
1749 "# Dodeli dokumentaristom pravice pisanja v vseh doc mapah\n"
1750 "[/trunk/doc]\n"
1751 "@dokumentaristi = rw\n"
1752 "# Dodeli tečajnikom pravice pisanja le v skladišču TrainingRepos\n"
1753 "[TrainingRepos:/]\n"
1754 "@tecajniki = rw\n"
1755 "</screen>"
1756
1757 #. (para)
1758 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2023
1759 msgid "Note that checking every path can be an expensive operation, particularly in the case of the revision log. The server checks every changed path in each revision and checks it for readability, which can be time-consuming on revisions which affect large numbers of files."
1760 msgstr "Upoštevajte, da je preverjanje vsake poti lahko zelo potratna operacija, predvsem v primeru dnevnika. Strežnik preverja vsako spremenjeno pot v vsaki reviziji in preveri berljivost, kar je lahko zelo zamudno pri revizijah, kjer je spremenjeno veliko število datotek."
1761
1762 #. (para)
1763 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2030
1764 msgid "Authentication and authorization are separate processes. If a user wants to gain access to a repository path, she has to meet <emphasis>both</emphasis>, the usual authentication requirements and the authorization requirements of the access file."
1765 msgstr "Avtentikacija in avtorizacija sta dva ločena procesa. Če želi uporabnik dobiti dostop do poti v skladišču, mora zadostiti <emphasis>obema</emphasis> pogojema: običajni zahtevi po avtentikaciji in avtorizacijski zahtevi za dostop do datoteke."
1766
1767 #. (title)
1768 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2038
1769 msgid "Authentication With a Windows Domain"
1770 msgstr "Avtentikacija z domeno Windows"
1771
1772 #. (primary)
1773 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2040
1774 msgid "Windows domain"
1775 msgstr "Domena Windows"
1776
1777 #. (primary)
1778 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2043
1779 msgid "domaincontroller"
1780 msgstr "domenski kontroler"
1781
1782 #. (para)
1783 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2045
1784 msgid "As you might have noticed you need to make a username/password entry in the <filename>passwd</filename> file for each user separately. And if (for security reasons) you want your users to periodically change their passwords you have to make the change manually."
1785 msgstr "Kot se verjetno opazili, morate narediti vnos uporabniškega imena in gesla v datoteko <filename>passwd</filename> za vsakega uporabnika posebej. In če želite, da vaši uporabniki (iz varnostnih razlogov) periodično spreminjajo geslo, morate te spremembe vnašati ročno."
1786
1787 #. (para)
1788 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2052
1789 msgid "But there's a solution for that problem - at least if you're accessing the repository from inside a LAN with a windows domain controller: <literal>mod_auth_sspi</literal>!"
1790 msgstr "Vendar obstaja rešitev problema - v primeru, če dostopate do skladišča iz krajevnega omrežja z domenskim kontrolerjem sistema Windows: <literal>mod_auth_sspi</literal>!"
1791
1792 #. (primary)
1793 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2058
1794 msgid "SSPI"
1795 msgstr "SSPI"
1796
1797 #. (primary)
1798 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2061
1799 msgid "NTLM"
1800 msgstr "NTLM"
1801
1802 #. (para)
1803 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2063
1804 msgid "The original SSPI module was offered by Syneapps including source code. But the development for it has been stopped. But don't despair, the community has picked it up and improved it. It has a new home on <ulink url=\"http://sourceforge.net/projects/mod-auth-sspi/\"><citetitle>SourceForge</citetitle></ulink>."
1805 msgstr "Originalni modul SSPI, vključno z izvorno kodo, je včasih ponujajo podjetje Syneapps. Vendar je razvoj že nekaj časa ustavljen. A ne obupajte, skupnost nadaljuje s projektom in ga izboljšuje. Nova lokacija projekta je <ulink url=\"http://sourceforge.net/projects/mod-auth-sspi/\"><citetitle>SourceForge</citetitle></ulink>."
1806
1807 #. (para)
1808 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2074
1809 msgid "Download the module which matches your apache version, then copy the file <filename>mod_auth_sspi.so</filename> into the Apache modules folder."
1810 msgstr "Prenesite modul, ki ustreza različi vašega strežnika Apache, prekopirajte datoteko <filename>mod_auth_sspi.so</filename> v podmapo modules namestitvene mape strežnika Apache."
1811
1812 #. (para)
1813 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2081
1814 msgid ""
1815 "Edit the Apache config file: add the line <screen>\n"
1816 "LoadModule sspi_auth_module modules/mod_auth_sspi.so\n"
1817 "</screen> to the <literal>LoadModule</literal> section. Make sure you insert this line <emphasis>before</emphasis> the line <screen>\n"
1818 "LoadModule auth_module modules/mod_auth.so\n"
1819 "</screen>"
1820 msgstr ""
1821 "Popravite konfiguracijsko datoteko strežnika Apache: dodajte vrstico <screen>\n"
1822 "LoadModule sspi_auth_module modules/mod_auth_sspi.so\n"
1823 "</screen> v sekcijo <literal>LoadModule</literal>. To vrstico morate vstaviti <emphasis>pred</emphasis> vrstico <screen>\n"
1824 "LoadModule auth_module modules/mod_auth.so\n"
1825 "</screen>"
1826
1827 #. (para)
1828 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2094
1829 msgid ""
1830 "To make the Git location use this type of authentication you have to change the line <screen>\n"
1831 "AuthType Basic\n"
1832 "</screen> to <screen>\n"
1833 "AuthType SSPI\n"
1834 "</screen> also you need to add <screen>\n"
1835 "SSPIAuth On\n"
1836 "SSPIAuthoritative On\n"
1837 "SSPIDomain &lt;domaincontroller&gt;\n"
1838 "SSPIOmitDomain on\n"
1839 "SSPIUsernameCase lower\n"
1840 "SSPIPerRequestAuth on\n"
1841 "SSPIOfferBasic On\n"
1842 "</screen> within the <literal>&lt;Location /svn&gt;</literal> block. If you don't have a domain controller, leave the name of the domain control as <literal>&lt;domaincontroller&gt;</literal>."
1843 msgstr ""
1844 "Če želite, da Git uporablja ta tip avtentikacije, morate spremeniti vrstico <screen>\n"
1845 "AuthType Basic\n"
1846 "</screen> v <screen>\n"
1847 "AuthType SSPI\n"
1848 "</screen> in dodati <screen>\n"
1849 "SSPIAuth On\n"
1850 "SSPIAuthoritative On\n"
1851 "SSPIDomain &lt;domaincontroller&gt;\n"
1852 "SSPIOmitDomain on\n"
1853 "SSPIUsernameCase lower\n"
1854 "SSPIPerRequestAuth on\n"
1855 "SSPIOfferBasic On\n"
1856 "</screen> v blok <literal>&lt;Location /svn&gt;</literal>. Če nimate domenskega kontrolerja, pustite ime domenske kontrole na <literal>&lt;domaincontroller&gt;</literal>."
1857
1858 #. (para)
1859 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2120
1860 msgid "Note that if you are authenticating using SSPI, then you don't need the <literal>AuthUserFile</literal> line to define a password file any more. Apache authenticates your username and password against your windows domain instead. You will need to update the users list in your <filename>svnaccessfile</filename> to reference <literal>DOMAIN\\username</literal> as well."
1861 msgstr "Če za avtentikacijo uporabljate SSPI, potem ne potrebujete več vrstice <literal>AuthUserFile</literal> za datoteko gesel. Apache avtenticira vaše uporabniško ime in geslo v domeni Windows. Morali pa boste posodobiti seznam uporabnikov v datoteki <filename>svnaccessfile</filename>, da bo le-ta vsebovala tudi uporabnike oblike <literal>DOMENA\\uporabniško ime</literal>."
1862
1863 #. (para)
1864 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2130
1865 msgid "The SSPI authentication is only enabled for SSL secured connections (https). If you're only using normal http connections to your server, it won't work."
1866 msgstr "Avtentikacija SSPI je na voljo le va varne (SSL) povezave (https). Če za dostop do strežnika uporabljate navadno (http) povezavo, stvar ne bo delovala."
1867
1868 #. (para)
1869 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2135
1870 msgid "To enable SSL on your server, see the chapter: <xref linkend=\"tsvn-serversetup-apache-7\"/>"
1871 msgstr "Za vklop varne povezave (SSL) na strežniku preberite <xref linkend=\"tsvn-serversetup-apache-7\"/>"
1872
1873 #. (para)
1874 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2141
1875 msgid "Git <filename>AuthzSVNAccessFile</filename> files are case sensitive in regard to user names (<literal>JUser</literal> is different from <literal>juser</literal>)."
1876 msgstr "Datoteke <filename>AuthzSVNAccessFile</filename> sistema Git so občutljive na velike in male črke pri navajanju uporabniških imen (beseda <literal>UPorabnik</literal> je torej drugačna kot <literal>uporabnik</literal>)."
1877
1878 #. (para)
1879 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2146
1880 msgid "In Microsoft's world, Windows domains and user names are not case sensitive. Even so, some network administrators like to create user accounts in CamelCase (e.g. <literal>JUser</literal>)."
1881 msgstr "V Microsoftovem svetu domene Windows in uporabniška imena ne ločijo velikih in malih črk. Kljub vsemu nekateri skrbniki sistema radi uporabljajo kamelji stil za uporabniške račune (n.pr. <literal>JUporabnik</literal>)."
1882
1883 #. (para)
1884 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2151
1885 msgid "This difference can bite you when using SSPI authentication as the windows domain and user names are passed to Git in the same case as the user types them in at the prompt. Internet Explorer often passes the username to Apache automatically using whatever case the account was created with."
1886 msgstr "Ta razlika pa vam lahko ponagaja pri uporabi avtentikacije SSPI. Sistem Git dobi domeno Windows in uporabniško ime v natančno takšni obliki, kot ju je uporabnik vpisal. Internet Explorer pogosto pošlje uporabniško ime strežniku Apache v obliki, ki je bila uporabljena pri ustvarjanju računa."
1887
1888 #. (para)
1889 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2159
1890 msgid "The end result is that you may need at least two entries in your <literal>AuthzSVNAccessFile</literal> for each user -- a lowercase entry and an entry in the same case that Internet Explorer passes to Apache. You will also need to train your users to also type in their credentials using lower case when accessing repositories via TortoiseGit."
1891 msgstr "Rezultat tega je, da boste mogoče potrebovali vsaj dva vnosa v <literal>AuthzSVNAccessFile</literal> za vsakega uporabnika -- vnos z malimi črkami in vnos v enakem formatu, kot ga Internet Explorer pošlje strežniku Apache. Prav tako boste morali naučiti uporabnike, da vnašajo avtentikacijske podatke z malimi črkami, ko dostopajo do skladišč preko programa TortoiseGit."
1892
1893 #. (para)
1894 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2167
1895 msgid "Apache's Error and Access logs are your best friend in deciphering problems such as these as they will help you determine the username string passed onto Git's <literal>AuthzSVNAccessFile</literal> module. You may need to experiment with the exact format of the user string in the <literal>svnaccessfile</literal> (e.g. <literal>DOMAIN\\user</literal> vs. <literal>DOMAIN//user</literal>) in order to get everything working."
1896 msgstr "Zapis dostopov in napak strežnika Apache sta vaša najboljša prijatelja, ko je potrebno reševati takšne težave. Pomagata vam ugotoviti natančen niz, ki ga dobi modul <literal>AuthzSVNAccessFile</literal>. Mogoče boste morali poskušati ugotoviti pravilno obliko niza v datoteki <literal>svnaccessfile</literal> (n. pr. <literal>DOMENA\\uporabnik</literal> oz. <literal>DOMEMA//uporabnik</literal>), preden bo sistem res deloval."
1897
1898 #. (title)
1899 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2181
1900 msgid "Multiple Authentication Sources"
1901 msgstr "Avtentikacija iz več virov"
1902
1903 #. (primary)
1904 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2183
1905 msgid "Multiple authentication"
1906 msgstr "Večkratna avtentikacija"
1907
1908 #. (para)
1909 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2185
1910 msgid "It is also possible to have more than one authentication source for your Git repository. To do this, you need to make each authentication type non-authoritative, so that Apache will check multiple sources for a matching username/password."
1911 msgstr "Določiti je mogoče več virov za avtentikacijo skladišč Git. Da bi to delovalo, morate vsako avtentikacijo narediti neavtoritativno. S tem bo Apache pri več virih preveril, ali je sta uporabniško ime in geslo pravilna."
1912
1913 #. (para)
1914 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2191
1915 msgid "A common scenario is to use both Windows domain authentication and a <literal>passwd</literal> file, so that you can provide SVN access to users who don't have a Windows domain login."
1916 msgstr "Pogosta je situacija, ko imamo avtentikacijo tako preko domene Windows kot preko datoteke <literal>passwd</literal>. Na ta način lahko omogočite dostop tudi uporabnikom, ki nimajo uporabniškega imena in gesla za domeno Windows."
1917
1918 #. (para)
1919 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2198
1920 msgid ""
1921 "To enable both Windows domain and <filename>passwd</filename> file authentication, add the following entries within the <literal>&lt;Location&gt;</literal> block of your Apache config file: <screen>\n"
1922 "AuthBasicAuthoritative Off\n"
1923 "SSPIAuthoritative Off\n"
1924 "</screen>"
1925 msgstr ""
1926 "Da bi omogočili avtentikacijo preko domene Windows in datoteke <filename>passwd</filename>, dodajte naslednji vrstici znotraj bloka <literal>&lt;Location&gt;</literal> v konfiguracijski datoteki strežnika Apache: <screen>\n"
1927 "AuthBasicAuthoritative Off\n"
1928 "SSPIAuthoritative Off\n"
1929 "</screen>"
1930
1931 #. (para)
1932 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2209
1933 msgid ""
1934 "Here is an example of the full Apache configuration for combined Windows domain and <literal>passwd</literal> file authentication: <screen>\n"
1935 "&lt;Location /svn&gt;\n"
1936 "  DAV svn\n"
1937 "  SVNListParentPath on\n"
1938 "  SVNParentPath D:\\SVN\n"
1939 "\n"
1940 "  AuthName \"Git repositories\"\n"
1941 "  AuthzSVNAccessFile svnaccessfile.txt\n"
1942 "\n"
1943 "# NT Domain Logins.\n"
1944 "  AuthType SSPI\n"
1945 "  SSPIAuth On\n"
1946 "  SSPIAuthoritative Off\n"
1947 "  SSPIDomain &lt;domaincontroller&gt;\n"
1948 "  SSPIOfferBasic On\n"
1949 "\n"
1950 "# Htpasswd Logins.\n"
1951 "  AuthType Basic\n"
1952 "  AuthBasicAuthoritative Off\n"
1953 "  AuthUserFile passwd\n"
1954 "\n"
1955 "  Require valid-user\n"
1956 "&lt;/Location&gt;\n"
1957 "</screen>"
1958 msgstr ""
1959 "Sledi celoten primer konfiguracije strežnika Apache za kombinacijo avtentikacije preko domene Windows in dateteke <literal>passwd</literal>: <screen>\n"
1960 "&lt;Location /svn&gt;\n"
1961 "  DAV svn\n"
1962 "  SVNListParentPath on\n"
1963 "  SVNParentPath D:\\SVN\n"
1964 "\n"
1965 "  AuthName \"Skladišča Git\"\n"
1966 "  AuthzSVNAccessFile svnaccessfile.txt\n"
1967 "\n"
1968 "# Logiranje preko domen NT.\n"
1969 "  AuthType SSPI\n"
1970 "  SSPIAuth On\n"
1971 "  SSPIAuthoritative Off\n"
1972 "  SSPIDomain &lt;domaincontroller&gt;\n"
1973 "  SSPIOfferBasic On\n"
1974 "\n"
1975 "# Logiranje preko datoteke passwd.\n"
1976 "  AuthType Basic\n"
1977 "  AuthBasicAuthoritative Off\n"
1978 "  AuthUserFile passwd\n"
1979 "\n"
1980 "  Require valid-user\n"
1981 "&lt;/Location&gt;\n"
1982 "</screen>"
1983
1984 #. (title)
1985 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2239
1986 msgid "Securing the server with SSL"
1987 msgstr "Zavarovanje strežnika z SSL"
1988
1989 #. (primary)
1990 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2241
1991 msgid "SSL"
1992 msgstr "SSL"
1993
1994 #. (para)
1995 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2243
1996 msgid "Even though Apache 2.2.x has OpenSSL support, it is not activated by default. You need to activate this manually."
1997 msgstr "Čeprav ima Apache 2.2.x podporo za OpenSSL, le-ta ob privzetih nastavitvah ni vključena. Vključiti jo morate ročno."
1998
1999 #. (para)
2000 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2249
2001 msgid ""
2002 "In the apache config file, uncomment the lines: <screen>\n"
2003 "#LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so\n"
2004 "</screen> and at the bottom <screen>\n"
2005 "#Include conf/extra/httpd-ssl.conf\n"
2006 "</screen> then change the line (on one line) <screen>\n"
2007 "SSLMutex \"file:C:/Program Files/Apache Software Foundation/\\\n"
2008 "Apache2.2/logs/ssl_mutex\"\n"
2009 "</screen> to <screen>\n"
2010 "SSLMutex default\n"
2011 "</screen>"
2012 msgstr ""
2013 "V konfiguracijski datoteki strežnika Apache odstranite komentar izpred naslednjih vrstic:<screen>\n"
2014 "#LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so\n"
2015 "</screen> in na koncu <screen>\n"
2016 "#Include conf/extra/httpd-ssl.conf\n"
2017 "</screen> nato spremenite vrstico (v eni vrstici) <screen>\n"
2018 "SSLMutex \"file:C:/Program Files/Apache Software Foundation/\\\n"
2019 "Apache2.2/logs/ssl_mutex\"\n"
2020 "</screen> v <screen>\n"
2021 "SSLMutex default\n"
2022 "</screen>"
2023
2024 #. (para)
2025 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2271
2026 msgid ""
2027 "Next you need to create an SSL certificate. To do that open a command prompt (DOS-Box) and change to the Apache folder (e.g. <filename>C:\\program files\\apache group\\apache2</filename>) and type the following command: <screen>\n"
2028 "bin\\openssl req -config conf\\openssl.cnf -new -out my-server.csr\n"
2029 "</screen> You will be asked for a passphrase. Please don't use simple words but whole sentences, e.g. a part of a poem. The longer the phrase the better. Also you have to enter the URL of your server. All other questions are optional but we recommend you fill those in too."
2030 msgstr ""
2031 "Nato morate ustvariti certifikat SSL. Odprite ukazni poziv (okno DOS) in pojdite v namestitveno mapo strežnika Apache (n. pr. <filename>C:\\program files\\apache group\\apache2</filename>) in vpišite naslednji ukaz: <screen>\n"
2032 "bin\\openssl req -config conf\\openssl.cnf -new -out my-server.csr\n"
2033 "</screen> Vpisati boste morali šifrirno frazo. Ne uporabljajte enostavnih besed, ampak vpišite cel stavek, naprimer del pesmi. Daljša je fraza, boljša je. Vnesti morate še naslov URL vašega strežnika. Na ostala vprašanja vam ni nujno odgovoriti, vendar vam priporočamo, da vseeno odgovorite."
2034
2035 #. (para)
2036 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2286
2037 msgid ""
2038 "Normally the <filename>privkey.pem</filename> file is created automatically, but if it isn't you need to type this command to generate it: <screen>\n"
2039 "bin\\openssl genrsa -out conf\\privkey.pem 2048\n"
2040 "</screen>"
2041 msgstr ""
2042 "Običajno se datoteka <filename>privkey.pem</filename> ustvari samodejno, če pa se ne, morate vtipkati naslednji ukaz, da jo ustvarite:<screen>\n"
2043 "bin\\openssl genrsa -out conf\\privkey.pem 2048\n"
2044 "</screen>"
2045
2046 #. (para)
2047 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2294
2048 msgid ""
2049 "Next type the commands <screen>\n"
2050 "bin\\openssl rsa -in conf\\privkey.pem -out conf\\server.key\n"
2051 "</screen> and (on one line) <screen>\n"
2052 "bin\\openssl req -new -key conf\\server.key -out conf\\server.csr \\\n"
2053 "-config conf\\openssl.cnf\n"
2054 "</screen> and then (on one line) <screen>\n"
2055 "bin\\openssl x509 -in conf\\server.csr -out conf\\server.crt\n"
2056 "                 -req -signkey conf\\server.key -days 4000\n"
2057 "</screen> This will create a certificate which will expire in 4000 days. And finally enter (on one line): <screen>\n"
2058 "bin\\openssl x509 -in conf\\server.cert -out conf\\server.der.crt\n"
2059 "                 -outform DER\n"
2060 "</screen> These commands created some files in the Apache <filename>conf</filename> folder (<filename>server.der.crt</filename>, <filename>server.csr</filename>, <filename>server.key</filename>, <filename>.rnd</filename>, <filename>privkey.pem</filename>, <filename>server.cert</filename>)."
2061 msgstr ""
2062 "Nato vpišite naslednje ukaze <screen>\n"
2063 "bin\\openssl rsa -in conf\\privkey.pem -out conf\\server.key\n"
2064 "</screen> in (v eni vrstici) <screen>\n"
2065 "bin\\openssl req -new -key conf\\server.key -out conf\\server.csr \\\n"
2066 "-config conf\\openssl.cnf\n"
2067 "</screen> in nato (v eni vrstici) <screen>\n"
2068 "bin\\openssl x509 -in conf\\server.csr -out conf\\server.crt\n"
2069 "                 -req -signkey conf\\server.key -days 4000\n"
2070 "</screen> S tem ustvarite certifikat, ki bo potekel čez 4000 dni. Nato vpišite (v eni vrstici) še:<screen>\n"
2071 "bin\\openssl x509 -in conf\\server.cert -out conf\\server.der.crt\n"
2072 "                 -outform DER\n"
2073 "</screen> Ti ukazi ustvarijo nekaj datotek v konfiguracijski mapi (<filename>conf</filename>) strežnika Apache (<filename>server.der.crt</filename>, <filename>server.csr</filename>, <filename>server.key</filename>, <filename>.rnd</filename>, <filename>privkey.pem</filename>, <filename>server.cert</filename>)."
2074
2075 #. (para)
2076 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2326
2077 msgid "Restart the Apache service."
2078 msgstr "Ponovno zaženite storitev Apache."
2079
2080 #. (para)
2081 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2331
2082 msgid "Point your browser to <systemitem class=\"url\">https://servername/svn/project</systemitem> ..."
2083 msgstr "Usmerite vaš spletni brskalnik na <systemitem class=\"url\">https://servername/svn/project</systemitem> ..."
2084
2085 #. (title)
2086 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2339
2087 msgid "SSL and Internet Explorer"
2088 msgstr "SSL in Internet Explorer"
2089
2090 #. (para)
2091 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2340
2092 msgid "If you're securing your server with SSL and use authentication against a windows domain you will encounter that browsing the repository with the Internet Explorer doesn't work anymore. Don't worry - this is only the Internet Explorer not able to authenticate. Other browsers don't have that problem and TortoiseGit and any other Git client are still able to authenticate."
2093 msgstr "Če dostop do strežnika zavarujete s protokolom SSL in uporabite avtentikacijo z domeno Windows, boste ugotovili, da brskanje po skladiščih z Internet Explorerjem ne deluje več. Ne skrbite - samo Internet Explorer ni sposoben izvesti avtentikacije. Ostali brskalniki tega problema nimajo, TortoiseGit in ostali odjemalci za Git še vedno lahko izvajajo avtentikacijo."
2094
2095 #. (para)
2096 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2354
2097 msgid "define a separate <literal>&lt;Location /path&gt;</literal> directive in the Apache config file, and add the <literal>SSPIBasicPreferred On</literal>. This will allow IE to authenticate again, but other browsers and Git won't be able to authenticate against that location."
2098 msgstr "v konfiguracijski datoteki Apache definirate ločen ukaz <literal>&lt;Location /path&gt;</literal> in dodate vrstico <literal>SSPIBasicPreferred On</literal>. To omogoči avtentikacijo preko Internet Explorerja, vendar pa ostali brskalniki in odjemalci za Git ne bodo mogli izvajati avtentikacije na tej lokaciji."
2099
2100 #. (para)
2101 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2364
2102 msgid "Offer browsing with unencrypted authentication (without SSL) too. Strangely IE doesn't have any problems with authenticating if the connection is not secured with SSL."
2103 msgstr "Ponudite tudi brskanje preko neenkriptirane avtentikacije (brez SSL). Začuda IE nima nobenih težav z avtentikacijo, če povezava ni zaščitena z SSL."
2104
2105 #. (para)
2106 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2372
2107 msgid ""
2108 "In the SSL \"standard\" setup there's often the following statement in Apache's virtual SSL host: <screen>\n"
2109 "SetEnvIf User-Agent \".*MSIE.*\" \\\n"
2110 "             nokeepalive ssl-unclean-shutdown \\\n"
2111 "             downgrade-1.0 force-response-1.0\n"
2112 "</screen> There are (were?) good reasons for this configuration, see <ulink url=\"http://www.modssl.org/docs/2.8/ssl_faq.html#ToC49\"><citetitle>http://www.modssl.org/docs/2.8/ssl_faq.html#ToC49</citetitle></ulink> But if you want NTLM authentication you have to use <literal>keepalive</literal>. If You uncomment the whole <literal>SetEnvIf</literal> you should be able to authenticate IE with windows authentication over SSL against the Apache on Win32 with included <literal>mod_auth_sspi</literal>."
2113 msgstr ""
2114 "Pri \"standardni\" namestitvi SSL se v Apachejevem virtualnem gostitelju pogosto nahaja naslednji stavek: <screen>\n"
2115 "SetEnvIf User-Agent \".*MSIE.*\" \\\n"
2116 "             nokeepalive ssl-unclean-shutdown \\\n"
2117 "             downgrade-1.0 force-response-1.0\n"
2118 "</screen> Obstajajo (so obstajali?) dobri razlogi za takšno konfiguracijo, poglejte na <ulink url=\"http://www.modssl.org/docs/2.8/ssl_faq.html#ToC49\"><citetitle>http://www.modssl.org/docs/2.8/ssl_faq.html#ToC49</citetitle></ulink> Toda če želite uporabiti avtentikacijo NTLM, morate uporabiti opcijo <literal>keepalive</literal>. Če odkomentirate celoten blok <literal>SetEnvIf</literal>, boste lahko uporabljali avtentikacijo IE z avtentikacijo sistema Windows preko protokola SSL in strežnika Apache na sistemu WIN32 z vključenim modulom  <literal>mod_auth_sspi</literal>."
2119
2120 #. (para)
2121 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2349
2122 msgid "If you still want to use IE to browse the repository you can either: <placeholder-1/>"
2123 msgstr "Če še vedno želite uporabljati Internet Explorer za brskanje po skladišču, lahko: <placeholder-1/>"
2124
2125 #. (title)
2126 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2395
2127 msgid "Forcing SSL access"
2128 msgstr "Vsiljevanje dostopa SSL"
2129
2130 #. (para)
2131 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2396
2132 msgid "When you've set up SSL to make your repository more secure, you might want to disable the normal access via non-SSL (http) and only allow https access. To do this, you have to add another directive to the Git <literal>&lt;Location&gt;</literal> block: <literal>SSLRequireSSL</literal>."
2133 msgstr "Če ste nastavili protokol SSL, da bi bili dostopi do skladišč bolj varni, onemogočite navaden - ne-SSL (http) dostop in dovolite le dostop https. To naredite tako, da dodate nov ukaz v Git blok <literal>&lt;Location&gt;</literal>: <literal>SSLRequireSSL</literal>."
2134
2135 #. (para)
2136 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2403
2137 msgid ""
2138 "An example <literal>&lt;Location&gt;</literal> block would look like this: <screen>\n"
2139 "&lt;Location /svn&gt;\n"
2140 "  DAV svn\n"
2141 "  SVNParentPath D:\\SVN\n"
2142 "  SSLRequireSSL\n"
2143 "  AuthType Basic\n"
2144 "  AuthName \"Git repositories\"\n"
2145 "  AuthUserFile passwd\n"
2146 "  #AuthzSVNAccessFile svnaccessfile\n"
2147 "  Require valid-user\n"
2148 "&lt;/Location&gt;\n"
2149 "</screen>"
2150 msgstr ""
2151 "Primer bloka <literal>&lt;Location&gt;</literal> izgleda takole: <screen>\n"
2152 "&lt;Location /svn&gt;\n"
2153 "  DAV svn\n"
2154 "  SVNParentPath D:\\SVN\n"
2155 "  SSLRequireSSL\n"
2156 "  AuthType Basic\n"
2157 "  AuthName \"Skladišča Git\"\n"
2158 "  AuthUserFile passwd\n"
2159 "  #AuthzSVNAccessFile svnaccessfile\n"
2160 "  Require valid-user\n"
2161 "&lt;/Location&gt;\n"
2162 "</screen>"
2163
2164 #. (title)
2165 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2421
2166 msgid "Using client certificates with virtual SSL hosts"
2167 msgstr "Uporaba certifikatov odjemalca z navideznimi gostitelji SSL"
2168
2169 #. (para)
2170 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2422
2171 msgid "Sent to the TortoiseGit mailing list by Nigel Green. Thanks!"
2172 msgstr "Prispevek je na dopisni seznam poslal Nigel Green. Hvala!"
2173
2174 #. (para)
2175 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2425
2176 msgid "In some server configurations you may need to setup a single server containing 2 virtual SSL hosts: The first one for public web access, with no requirement for a client certificate. The second one to be secure with a required client certificate, running a Git server."
2177 msgstr "V določenih primerih morate na enem strežniku ustvariti dva navidezna gostitelja SSL: prvega za javni dostop dostop preko interneta brez zahteve po certifikatu, drugega za varen dostop s certifikatom, ki poganja strežnik Git."
2178
2179 #. (para)
2180 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2431
2181 msgid "Adding an <literal>SSLVerifyClient Optional</literal> directive to the <emphasis>per-server</emphasis> section of the Apache configuration (i.e. outside of any <literal>VirtualHost</literal> and <literal>Directory</literal> blocks) forces Apache to request a client Certificate in the initial SSL handshake. Due to a bug in <literal>mod_ssl</literal> it is essential that the certificate is requested at this point as it does not work if the SSL connection is re-negotiated."
2182 msgstr "Če odseku <emphasis>per-server</emphasis> v konfiguraciji strežnika Apache (n. pr. izven blokov <literal>VirtualHost</literal> in <literal>Directory</literal>) dodate ukaz <literal>SSLVerifyClient Optional</literal>, strežnik prisilite, da ob prvem kontaktu v načinu SSL zahteva certifikat. Zaradi napake v modulu <literal>mod_ssl</literal> je pomembno certifikat zatevati na tem mestu, kajti stvar ob ponovnem vzpostavaljnju poveze SSL ne deluje."
2183
2184 #. (para)
2185 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2441
2186 msgid ""
2187 "The solution is to add the following directive to the virtual host directory that you want to lock down for Git: <screen>\n"
2188 "SSLRequire %{SSL_CLIENT_VERIFY} eq \"SUCCESS\"\n"
2189 "</screen> This directive grants access to the directory only if a client certificate was received and verified successfully."
2190 msgstr ""
2191 "Zagato rešimo tako, da dodano naslednji ukaz navideznemu gostitelju, ki ga želimo uporabljati za Git: <screen>\n"
2192 "SSLRequire %{SSL_CLIENT_VERIFY} eq \"SUCCESS\"\n"
2193 "</screen> S tem dostop do mape dovolimo le uporabnjikom, ki so uporabili veljaven certifikat."
2194
2195 #. (para)
2196 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2450
2197 msgid ""
2198 "To summarise, the relevant lines of the Apache configuration are: <screen>\n"
2199 "SSLVerifyClient Optional\n"
2200 "\n"
2201 "### Virtual host configuration for the PUBLIC host \n"
2202 "### (not requiring a certificate)\n"
2203 "\n"
2204 "&lt;VirtualHost 127.0.0.1:443&gt;\n"
2205 "  &lt;Directory \"pathtopublicfileroot\"&gt;\n"
2206 "  &lt;/Directory&gt;\n"
2207 "&lt;/VirtualHost&gt;\n"
2208 "\n"
2209 "### Virtual host configuration for Git \n"
2210 "### (requiring a client certificate)\n"
2211 "&lt;VirtualHost 127.0.0.1:443&gt;\n"
2212 "  &lt;Directory \"Git host root path\"&gt;\n"
2213 "    SSLRequire %{SSL_CLIENT_VERIFY} eq \"SUCCESS\"\n"
2214 "  &lt;/Directory&gt;\n"
2215 "\n"
2216 "  &lt;Location /svn&gt;\n"
2217 "    DAV svn\n"
2218 "    SVNParentPath /pathtorepository\n"
2219 "  &lt;/Location&gt;\n"
2220 "&lt;/VirtualHost&gt;\n"
2221 "</screen>"
2222 msgstr ""
2223 "Za zakljkuček poglejmo pomembne dele konfiguracijske datoteke strežnika Apache: <screen>\n"
2224 "SSLVerifyClient Optional\n"
2225 "\n"
2226 "### Navidezni gostitelj za JAVEN dostop\n"
2227 "### (ne zahteva certifikata)\n"
2228 "\n"
2229 "&lt;VirtualHost 127.0.0.1:443&gt;\n"
2230 "  &lt;Directory \"potdokorenskemapezajavnidstop\"&gt;\n"
2231 "  &lt;/Directory&gt;\n"
2232 "&lt;/VirtualHost&gt;\n"
2233 "\n"
2234 "### Navidezni gostitelj za Git\n"
2235 "### (zahteva certifikat)\n"
2236 "&lt;VirtualHost 127.0.0.1:443&gt;\n"
2237 "  &lt;Directory \"korenska mapa za Git\"&gt;\n"
2238 "    SSLRequire %{SSL_CLIENT_VERIFY} eq \"SUCCESS\"\n"
2239 "  &lt;/Directory&gt;\n"
2240 "\n"
2241 "  &lt;Location /svn&gt;\n"
2242 "    DAV svn\n"
2243 "    SVNParentPath /potdoskladišča\n"
2244 "  &lt;/Location&gt;\n"
2245 "&lt;/VirtualHost&gt;\n"
2246 "</screen>"
2247
2248 #. (title)
2249 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2480
2250 msgid "Svnserve Based Server"
2251 msgstr "Strežnik svnserve"
2252
2253 #. (para)
2254 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2486
2255 msgid "There may be situations where it's not possible to use Apache as your server. Fortunately, Git includes Svnserve - a lightweight stand-alone server which uses a custom protocol over an ordinary TCP/IP connection."
2256 msgstr "Včasih strežnika Apache ne morete uporabiti. Na srečo Git vsebuje Svnserve - samostojen mini strežnik, ki uporablja protokol po meri preko običajne povezave TCP/IP."
2257
2258 #. (para)
2259 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2492
2260 msgid "In most cases svnserve is easier to setup and runs faster than the Apache based server. And now that SASL support is included it is easy to secure as well."
2261 msgstr "V večini primerov je svnserve lažje namestiti in deluje hitreje kot strežniki Apache. Sedaj kot je na voljo podpora za SASL, pa je tudi enostavneje poskrbeti tudi za varnost."
2262
2263 #. (title)
2264 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2499
2265 msgid "Installing svnserve"
2266 msgstr "Nameščanje svnserve"
2267
2268 #. (para)
2269 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2503
2270 msgid "Get the latest version of Git from <ulink url=\"http://Git.tigris.org/servlets/ProjectDocumentList?folderID=91\"><citetitle>http://Git.tigris.org/servlets/ProjectDocumentList?folderID=91</citetitle></ulink>. Alternatively get a pre-packaged installer from CollabNet at <ulink url=\"http://www.collab.net/downloads/Git\"><citetitle>http://www.collab.net/downloads/Git</citetitle></ulink>. This installer will setup svnserve as a Windows service, and also includes some of the tools you need if you are going to use SASL for security."
2271 msgstr "Najnovejšo različico sistema Git prenesite z naslova <ulink url=\"http://Git.tigris.org/servlets/ProjectDocumentList?folderID=91\"><citetitle>http://Git.tigris.org/servlets/ProjectDocumentList?folderID=91</citetitle></ulink>. Prenesete pa lahko tudi namestitveni program iz strežnika CollabNet na naslovu <ulink url=\"http://www.collab.net/downloads/Git\"><citetitle>http://www.collab.net/downloads/Git</citetitle></ulink>. Namestitveni program namesti svnserve kot storitev Windows, vsebuje pa tudi nekaj orodij, ki jih potrebujete za varno delovanje preko SASL."
2272
2273 #. (para)
2274 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2517
2275 msgid "If you already have a version of Git installed, and svnserve is running, you will need to stop it before continuing."
2276 msgstr "Če je Git že nameščen in svnserve trenutno teče, ga morate pred nadaljevanjem zaustaviti."
2277
2278 #. (para)
2279 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2523
2280 msgid "Run the Git installer. If you run the installer on your server (recommended) you can skip step 4."
2281 msgstr "Zaženite namestitvni program Git. Če nameščate Git na strežniku (priporočamo), lahko korak 4 preskočite."
2282
2283 #. (para)
2284 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2529
2285 msgid "Open the windows-explorer, go to the installation directory of Git (usually <filename>C:\\Program Files\\Git</filename>) and in the <filename>bin</filename> directory, find the files <filename>svnserve.exe</filename>, <filename>intl3_svn.dll</filename>, <filename>libapr.dll</filename>, <filename>libapriconv.dll</filename>, <filename>libapriutil.dll</filename>, <filename>libdb*.dll</filename>, <filename>libeay32.dll</filename> and <filename>ssleay32.dll</filename> - copy these files, or just copy all of the <filename>bin</filename> directory, into a directory on your server e.g. <filename>c:\\svnserve</filename>"
2286 msgstr "Odprite Raziskovalca, pojdite na namestitveno mapo Git (običajno <filename>C:\\Program Files\\Git</filename>) in v mapi  <filename>bin</filename> poiščite datoteke <filename>svnserve.exe</filename>, <filename>intl3_svn.dll</filename>, <filename>libapr.dll</filename>, <filename>libapriconv.dll</filename>, <filename>libapriutil.dll</filename>, <filename>libdb*.dll</filename>, <filename>libeay32.dll</filename> in <filename>ssleay32.dll</filename> - prekopirajte jih ali pa prekopirajte celopno mapo <filename>bin</filename> v mapo na vašem strežniku, n. pr. <filename>c:\\svnserve</filename>"
2287
2288 #. (title)
2289 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2551
2290 msgid "Running svnserve"
2291 msgstr "Poganjanje svnserve"
2292
2293 #. (para)
2294 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2552
2295 msgid ""
2296 "Now that svnserve is installed, you need it running on your server. The simplest approach is to run the following from a DOS shell or create a windows shortcut: <screen>\n"
2297 "svnserve.exe --daemon\n"
2298 "</screen> svnserve will now start waiting for incoming requests on port 3690. The --daemon switch tells svnserve to run as a daemon process, so it will always exist until it is manually terminated."
2299 msgstr ""
2300 "Sedaj, ko je svnserve nameščen, ga morate na strežniku zagnati. Najlažji način je, da v lupini DOS izvedete naslednji ukaz ali narediti bližnjico: <screen>\n"
2301 "svnserve.exe --daemon\n"
2302 "</screen> svnserve bo sedaj čakal na prihajajoče zahteve na vratih 3690. Stikalo --daemon pove, naj svnserve teče kot skriti proces, dokler ga ročno ne zaustavimo."
2303
2304 #. (para)
2305 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2563
2306 msgid "If you have not yet created a repository, follow the instructions given with the Apache server setup <xref linkend=\"tsvn-serversetup-apache-4\"/>."
2307 msgstr "Če še niste ustvarili skladišča, sledite navodilom, podanim pri namestitvi strežnika Apache: <xref linkend=\"tsvn-serversetup-apache-4\"/>."
2308
2309 #. (para)
2310 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2568
2311 msgid "To test that svnserve is working, use <menuchoice><guimenu>TortoiseGit</guimenu><guimenuitem>Repo-Browser</guimenuitem></menuchoice> to view a repository."
2312 msgstr "Če želite preveriti, ali svnserve teče, uporabite <menuchoice><guimenu>TortoiseGit</guimenu><guimenuitem>Skladiščni brskalnik</guimenuitem></menuchoice> - videti morate skladišče."
2313
2314 #. (para)
2315 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2576
2316 msgid ""
2317 "Assuming your repository is located in <filename>c:\\repos\\TestRepo</filename>, and your server is called <filename>localhost</filename>, enter: <screen>\n"
2318 "svn://localhost/repos/TestRepo\n"
2319 "</screen> when prompted by the repo browser."
2320 msgstr ""
2321 "Če predpostavimo, da se skladišče nahaja v mapi <filename>c:\\sklad\\TestnoSkladišče</filename>, in je vašemu strežniku ime <filename>localhost</filename>, vpišite: <screen>\n"
2322 "svn://localhost/sklad/TestnoSkladišče\n"
2323 "</screen>ko dobite poziv brskalnika po skladišču."
2324
2325 #. (para)
2326 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2585
2327 msgid ""
2328 "You can also increase security and save time entering URLs with svnserve by using the --root switch to set the root location and restrict access to a specified directory on the server: <screen>\n"
2329 "svnserve.exe --daemon --root drive:\\path\\to\\repository\\root\n"
2330 "</screen> Using the previous test as a guide, svnserve would now run as: <screen>\n"
2331 "svnserve.exe --daemon --root c:\\repos\n"
2332 "</screen> And in TortoiseGit our repo-browser URL is now shortened to: <screen>\n"
2333 "svn://localhost/TestRepo\n"
2334 "</screen> Note that the --root switch is also needed if your repository is located on a different partition or drive than the location of svnserve on your server."
2335 msgstr ""
2336 "Z uporabo stikala --root lahko povečate varnost in prihranite čas pri vnašanju naslovov URL. S tem določite korensko lokacijo in omejite dostop na izbrano mapo na strežniku: <screen>\n"
2337 "svnserve.exe --daemon --root pogon:\\pot\\do\\skladišča\\root\n"
2338 "</screen> Če uporabimo prejšnji primer, se ukaz za zagon svnserve sedaj glasi: <screen>\n"
2339 "svnserve.exe --daemon --root c:\\sklad\n"
2340 "</screen> V skladiščnem brskalniku TortoiseGit pa se naslov URL skrajša na: <screen>\n"
2341 "svn://localhost/TestnoSkladišče\n"
2342 "</screen> Upoštevajte, da morate stikalo --root uporabiti tudi takrat, ko se skladišče nahaja na drugi particiji ali pogonu kot svnserve."
2343
2344 #. (para)
2345 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2604
2346 msgid "Svnserve will service any number of repositories. Just locate them somewhere below the root folder you just defined, and access them using a URL relative to that root."
2347 msgstr "Svnserve lahko streže poljubnemu številu skladišč. Postavite jih nekam pod korensko mapo, ki ste jo pravkar definirali, in dostopajte do njih z uporabo relativnega naslova URL glede na korenskega."
2348
2349 #. (title)
2350 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2621
2351 msgid "Run svnserve as a Service"
2352 msgstr "Zaženite svnserve kot storitev"
2353
2354 #. (para)
2355 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2625
2356 msgid "Running svnserve as a user is usually not the best way. It means always having a user logged in on your server, and remembering to restart it after a reboot. A better way is to run svnserve as a windows service. Starting with Git 1.4, svnserve can be installed as a native windows service."
2357 msgstr "Poganjanje svnserve kot nek uporabnik običajno ni najboljša rešitev. To pomeni, da mora biti uporabnik stalno prijavljen na strežniku, prav tako se mora uporabnik prijaviti po ponovnem zagonu. Boljši način je poganjanje svnserve kot storitev (service) Windows. Od različice Git 1.4 se svnserve lahko namesti kot domorodna storitev (native windows service)."
2358
2359 #. (para)
2360 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2632
2361 msgid ""
2362 "To install svnserve as a native windows service, execute the following command all on one line to create a service which is automatically started when windows starts. <screen>\n"
2363 "sc create svnserve binpath= \"c:\\svnserve\\svnserve.exe --service \n"
2364 "    --root c:\\repos\" displayname= \"Git\" depend= tcpip \n"
2365 "    start= auto\n"
2366 "</screen> If any of the paths include spaces, you have to use (escaped) quotes around the path, like this: <screen>\n"
2367 "sc create svnserve binpath= \"\n"
2368 "    \\\"C:\\Program Files\\Git\\bin\\svnserve.exe\\\"\n"
2369 "    --service --root c:\\repos\" displayname= \"Git\" \n"
2370 "    depend= tcpip start= auto\n"
2371 "</screen> You can also add a description after creating the service. This will show up in the Windows Services Manager. <screen>\n"
2372 "sc description svnserve \"Git server (svnserve)\"\n"
2373 "</screen>"
2374 msgstr ""
2375 "Za namestitev svnserve kot domorodno storitev (native windows service) izvršite naslednji ukaz v eni vrstici. S tem ustvarite storitev, ki se samodejno zažene ob zagonu sistema. <screen>\n"
2376 "sc create svnserve binpath= \"c:\\svnserve\\svnserve.exe --service \n"
2377 "    --root c:\\repos\" displayname= \"Git\" depend= tcpip \n"
2378 "    start= auto\n"
2379 "</screen> Če katera od poti vsebuje presledke, morate uporabiti poševnice in navednice. Primer: <screen>\n"
2380 "sc create svnserve binpath= \"\n"
2381 "    \\\"C:\\Program Files\\Git\\bin\\svnserve.exe\\\"\n"
2382 "    --service --root c:\\repos\" displayname= \"Git\" \n"
2383 "    depend= tcpip start= auto\n"
2384 "</screen> Ko ste storitev ustvarili, jih lahko dodate tudi opis. Le ta se potem pojavi v upravljalcu storitev (Windows Service Manager). <screen>\n"
2385 "sc description svnserve \"Strežnik Git (svnserve)\"\n"
2386 "</screen>"
2387
2388 #. (para)
2389 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2655
2390 msgid "Note the rather unusual command line format used by <literal>sc</literal>. In the <literal>key= value</literal> pairs there must be no space between the key and the <literal>=</literal> but there must be a space before the value."
2391 msgstr "Pazite na nekoliko nenavadno obliko ukaza <literal>sc</literal>. Pri podajanju parametrov <literal>ključ= vrednost</literal> ne sme biti med ključem in znakom <literal>=</literal> nobenega presledka, presledek pa se mora nahajati pred vrednostjo."
2392
2393 #. (para)
2394 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2662
2395 msgid ""
2396 "Microsoft now recommend services to be run as under either the Local Service or Network Service account. Refer to <ulink url=\"http://www.microsoft.com/technet/security/topics/serversecurity/serviceaccount/default.mspx\"><citetitle>The Services and Service Accounts Security Planning Guide</citetitle></ulink>. To create the service under the Local Service account, append the following to the example above. <screen>\n"
2397 "obj= \"NT AUTHORITY\\LocalService\"\n"
2398 "</screen> Note that you would have to give the Local Service account appropriate rights to both Git and your repositories, as well as any applications which are used by hook scripts. The built-in group for this is called \"LOCAL SERVICE\"."
2399 msgstr ""
2400 "Microsoft po novem priporoča, da se storitve poganjajo pod računom Lokalna storitev (Local Service) ali Omrežna storitev (Network Service). Preverite <ulink url=\"http://www.microsoft.com/technet/security/topics/serversecurity/serviceaccount/default.mspx\"><citetitle>The Services and Service Accounts Security Planning Guide</citetitle></ulink>. Za ustvarjanje storitve pod računom Lokalna storitev dodajte zgornjemu primeru naslednjo vrstico. <screen>\n"
2401 "obj= \"NT AUTHORITY\\LocalService\"\n"
2402 "</screen> Upoštevajte, da morate dodati računu potrebne pravice za Git in skladišča, prav tako pa tudi za vse aplikacije, ki jih kličejo ukazne datoteke akcij. Vgrajena skupina za to se imenuje \"LOCAL SERVICE\"."
2403
2404 #. (para)
2405 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2679
2406 msgid "Once you have installed the service, you need to go to the services manager to start it (this time only; it will start automatically when the server reboots)."
2407 msgstr "Ko ste namestili storitev, morate v urejevalnik storitev, da jo zaženete (samo tokrat; po ponovnem zagonu strežnika se bo pognala samodejno)."
2408
2409 #. (para)
2410 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2684
2411 msgid "For more detailed information, refer to <ulink url=\"http://svn.collab.net/repos/svn/trunk/notes/windows-service.txt\"><citetitle>Windows Service Support for Svnserve</citetitle></ulink>."
2412 msgstr "Za ostale informacije kliknite na <ulink url=\"http://svn.collab.net/repos/svn/trunk/notes/windows-service.txt\"><citetitle>Windows Service Support for Svnserve</citetitle></ulink>."
2413
2414 #. (para)
2415 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2690
2416 msgid ""
2417 "If you installed an earlier version of svnserve using the <literal>SVNService</literal> wrapper, and you now want to use the native support instead, you will need to unregister the wrapper as a service (remember to stop the service first!). Simply use the command <screen>\n"
2418 "svnservice -remove\n"
2419 "</screen> to remove the service registry entry."
2420 msgstr ""
2421 "Če ste predhodnjo različico svnserve namestili z uporabo ovoja <literal>SVNService</literal>, sedaj pa želite uporabiti storitev Windows, morate preklicati registracijo ovoja kot storitve (ne pozabiti storitve najprej zaustaviti!). Za odstranitev registracije iz registra uporabite naslednji ukaz: <screen>\n"
2422 "svnservice -remove\n"
2423 "</screen>"
2424
2425 #. (title)
2426 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2704
2427 msgid "Basic Authentication with svnserve"
2428 msgstr "Osnovna avtentikacija s svnserve"
2429
2430 #. (para)
2431 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2705
2432 msgid "The default svnserve setup provides anonymous read-only access. This means that you can use an <literal>svn://</literal> URL to checkout and update, or use the repo-browser in TortoiseGit to view the repository, but you won't be able to commit any changes."
2433 msgstr "Po privzetih nastavitvah svnserve omogoča anonimen dostop samo za branje. To pomeni, da lahko uporabite naslov <literal>svn://</literal> za prevzem in posodobitev skladišča ali skladiščni brskalnik za pregledovanje skladišča, ne morete pa objavljati narejenih sprememb."
2434
2435 #. (para)
2436 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2711
2437 msgid "To enable write access to a repository, you need to edit the <filename>conf/svnserve.conf</filename> file in your repository directory. This file controls the configuration of the svnserve daemon, and also contains useful documentation."
2438 msgstr "Da bi omogočili pisanje v skladišče, morate popraviti datoteko <filename>conf/svnserve.conf</filename> v mapi skladišča. Ta datoteka vsebuje nastavitve svnserve, poleg tega pa tudi koristno dokumentacijo."
2439
2440 #. (para)
2441 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2717
2442 msgid ""
2443 "You can enable anonymous write access by simply setting: <screen>\n"
2444 "[general]\n"
2445 "anon-access = write\n"
2446 "</screen> However, you will not know who has made changes to a repository, as the <literal>svn:author</literal> property will be empty. You will also be unable to control who makes changes to a repository. This is a somewhat risky setup!"
2447 msgstr ""
2448 "Možnost pisanja anonimnim uporabnikom lahko omogočite z enostavno nastavitvijo:  <screen>\n"
2449 "[general]\n"
2450 "anon-access = write\n"
2451 "</screen> Vendar pa v tem primeru ne veste, kdo je spremembe vpisal, saj bo lastnost <literal>svn:author</literal> prazna. Prav tako ne boste mogli določati, kdo lahko spremembe v skladišče zapisuje. To je nevarno!"
2452
2453 #. (para)
2454 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2728
2455 msgid ""
2456 "One way to overcome this is to create a password database: <screen>\n"
2457 "[general]\n"
2458 "anon-access = none\n"
2459 "auth-access = write\n"
2460 "password-db = userfile\n"
2461 "</screen> Where <filename>userfile</filename> is a file which exists in the same directory as <filename>svnserve.conf</filename>. This file can live elsewhere in your file system (useful for when you have multiple repositories which require the same access rights) and may be referenced using an absolute path, or a path relative to the <filename>conf</filename> directory. If you include a path, it must be written <filename>/the/unix/way</filename>. Using \\ or drive letters will not work. The <filename>userfile</filename> should have a structure of: <screen>\n"
2462 "[users]\n"
2463 "username = password\n"
2464 "...\n"
2465 "</screen> This example would deny all access for unauthenticated (anonymous) users, and give read-write access to users listed in <filename>userfile</filename>."
2466 msgstr ""
2467 "Rešitev problema je ustvarjanje baze gesel: <screen>\n"
2468 "[general]\n"
2469 "anon-access = none\n"
2470 "auth-access = write\n"
2471 "password-db = datotekauporabnikov\n"
2472 "</screen> <filename>datotekauporabnikov</filename> je datoteka, ki se nahaja v isti mapi kot datoteka <filename>svnserve.conf</filename>. Datoteka se lahko nahaja tudi drugje (kar je uporabno, če imate več skladišč, kjer potrebujete iste pravice za dostop) in jo navedete z absolutno potjo ali potjo, relativno na mapo <filename>conf</filename>. Če vključite pot, mora biti navedena <filename>/po/pravilih/sistema/unix</filename>. Uporaba znaka \\ ali črk pogona ni dovoljena. Datoteka <filename>datotekauporabnikov</filename> mora imeti naslednjo strukturo: <screen>\n"
2473 "[users]\n"
2474 "uporabniško ime = geslo\n"
2475 "...\n"
2476 "</screen> Ta primer prepove dostop vsem anonimnim uporabnikom (takšnim, ki se niso avtenticirali), uporabnikom, ki so navedeni v datoteki <filename>datotekauporabnikov</filename>, pa dovoli branje in pisanje po skladišču."
2477
2478 #. (para)
2479 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2756
2480 msgid "If you maintain multiple repositories using the same password database, the use of an authentication realm will make life easier for users, as TortoiseGit can cache your credentials so that you only have to enter them once. More information can be found in the Git book, specifically in the sections <ulink url=\"http://svnbook.red-bean.com/en/1.4/svn.serverconfig.svnserve.html#svn.serverconfig.svnserve.auth.users\"><citetitle>Create a 'users' file and realm</citetitle></ulink> and <ulink url=\"http://svnbook.red-bean.com/en/1.4/svn.serverconfig.netmodel.html#svn.serverconfig.netmodel.credcache\"><citetitle>Client Credentials Caching</citetitle></ulink>"
2481 msgstr "Če vzdržujete več skladišč, bo uporaba iste baze gesel olajšala avtentikacijo uporabnikom, saj ima TortoiseGit možnost, da uporabniško ime in geslo shrani v predpomnilnik. Tako ju je potrebno vnesti le enkrat. Več informacij o tem najdete v The Git book v poglavjih <ulink url=\"http://svnbook.red-bean.com/en/1.4/svn.serverconfig.svnserve.html#svn.serverconfig.svnserve.auth.users\"><citetitle>Create a 'users' file and realm</citetitle></ulink> in <ulink url=\"http://svnbook.red-bean.com/en/1.4/svn.serverconfig.netmodel.html#svn.serverconfig.netmodel.credcache\"><citetitle>Client Credentials Caching</citetitle></ulink>"
2482
2483 #. (title)
2484 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2774
2485 msgid "Better Security with SASL"
2486 msgstr "Boljša varnost s SASL"
2487
2488 #. (primary)
2489 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2776
2490 msgid "SASL"
2491 msgstr "SASL"
2492
2493 #. (title)
2494 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2779
2495 msgid "What is SASL?"
2496 msgstr "Kaj je SASL?"
2497
2498 #. (para)
2499 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2780
2500 msgid "The Cyrus Simple Authentication and Security Layer is open source software written by Carnegie Mellon University. It adds generic authentication and encryption capabilities to any network protocol, and as of Git 1.5 and later, both the svnserve server and TortoiseGit client know how to make use of this library."
2501 msgstr "The Cyrus Simple Authentication and Security Layer je odprtokodni projekt univerze Carnegie Mellon, ki kateremukoli protokolu doda generično avtentikacijo in enkripcijo. Od različice 1.5 naprej znata to knjižnico uporabljati tako svnserve kot odjemalec TortoiseGit."
2502
2503 #. (para)
2504 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2788
2505 msgid "For a more complete discussion of the options available, you should look at the Git book in the section <ulink url=\"http://svnbook.red-bean.com/nightly/en/svn.serverconfig.svnserve.html#svn.serverconfig.svnserve.sasl\"><citetitle>Using svnserve with SASL</citetitle></ulink>. If you are just looking for a simple way to set up secure authentication and encryption on a Windows server, so that your repository can be accessed safely over the big bad Internet, read on."
2506 msgstr "Za več informacij o možnostih, ki so na voljo, preberite The Git Book, poglavje <ulink url=\"http://svnbook.red-bean.com/nightly/en/svn.serverconfig.svnserve.html#svn.serverconfig.svnserve.sasl\"><citetitle>Using svnserve with SASL</citetitle></ulink>. Če pa želite zgolj najti način, kako enostavno postaviti varno avtentikacijo in enkripcijo na strežniku Windows, tako da bo vaše skladišče varno dostopno preko interneta, berite naprej."
2507
2508 #. (title)
2509 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2801
2510 msgid "SASL Authentication"
2511 msgstr "Avtentikacija SASL"
2512
2513 #. (para)
2514 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2802
2515 msgid ""
2516 "To activate specific SASL mechanisms on the server, you'll need to do three things. First, create a <literal>[sasl]</literal> section in your repository's <filename>svnserve.conf</filename> file, with this key-value pair: <screen>\n"
2517 "use-sasl = true\n"
2518 "</screen>"
2519 msgstr ""
2520 "Za aktivacijo določenih mehanizmov SASL na strežniku morate narediti tri stvari. Najprej ustvarite sekcijo <literal>[sasl]</literal> v datoteki <filename>svnserve.conf</filename>, ki se nahaja znotraj skladišča, pri tem uporabite naslednjo vrednost: <screen>\n"
2521 "use-sasl = true\n"
2522 "</screen>"
2523
2524 #. (para)
2525 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2811
2526 msgid "Second, create a file called <filename>svn.conf</filename> in a convenient location - typically in the directory where Git is installed."
2527 msgstr "Nato ustvarite datoteko <filename>svn.conf</filename> na primerni lokaciji - ponavadi je to v namestitveni mapi Git."
2528
2529 #. (para)
2530 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2816
2531 msgid "Thirdly, create two new registry entries to tell SASL where to find things. Create a registry key named <literal>[HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Carnegie Mellon\\Project Cyrus\\SASL Library]</literal> and place two new string values inside it: <literal>SearchPath</literal> set to the directory path containing the <filename>sasl*.dll</filename> plug-ins (normally in the Git install directory), and <literal>ConfFile</literal> set to the directory containing the <filename>svn.conf</filename> file. If you used the CollabNet installer, these registry keys will already have been created for you."
2532 msgstr "Nazadnje ustvarite vnose v registru, ki SASL povejo, kje naj najde stvari. Ustvarite vnos <literal>[HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Carnegie Mellon\\Project Cyrus\\SASL Library]</literal>, vanj pa dodajte dve novi vrednosti (niz/string): <literal>SearchPath</literal> nastavite na mapo, ki vsebuje vtičnike <filename>sasl*.dll</filename> (običajno je to namestitvena mapa Git), in <literal>ConfFile</literal> nastavite na mapo, ki vsebuje datoteko <filename>svn.conf</filename>. Če ste za namestitev uporabili namestitveni program s strežnika CollabNet, imate te vnose že v registru."
2533
2534 #. (para)
2535 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2828
2536 msgid ""
2537 "Edit the <filename>svn.conf</filename> file to contain the following: <screen>\n"
2538 "pwcheck_method: auxprop\n"
2539 "auxprop_plugin: sasldb\n"
2540 "mech_list: DIGEST-MD5\n"
2541 "sasldb_path: C:\\TortoiseGit\\sasldb\n"
2542 "</screen> The last line shows the location of the authentication database, which is a file called <filename>sasldb</filename>. This could go anywhere, but a convenient choice is the repository parent path. Make sure that the svnserve service has read access to this file."
2543 msgstr ""
2544 "Datoteki <filename>svn.conf</filename> dodajte naslednje besedilo: <screen>\n"
2545 "pwcheck_method: auxprop\n"
2546 "auxprop_plugin: sasldb\n"
2547 "mech_list: DIGEST-MD5\n"
2548 "sasldb_path: C:\\TortoiseGit\\sasldb\n"
2549 "</screen> Zadnja vrstica prikazuje lokacijo avtentikacijske baze podatkov, ki se imenuje <filename>sasldb</filename>. Nahaja se lahko kjerkoli, vendar je najbolj primerna lokacija nadrejena mapa skladišča. Poskrbite, da ima storitev svnserve pravice za branje te datoteke."
2550
2551 #. (para)
2552 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2843
2553 msgid "If svnserve was already running, you will need to restart it to ensure it reads the updated configuration."
2554 msgstr "Če storitev svnserve že teče, jo morate zaustaviti in zagnati pogovno, da prebere posodobljene namestitvene podatke."
2555
2556 #. (para)
2557 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2847
2558 msgid ""
2559 "Now that everything is set up, all you need to do is create some users and passwords. To do this you need the <literal>saslpasswd2</literal> program. If you used the CollabNet installer, that program will be in the install directory. Use a command something like this: <screen>\n"
2560 "saslpasswd2 -c -f C:\\TortoiseGit\\sasldb -u realm username\n"
2561 "</screen> The <literal>-f</literal> switch gives the database location, <literal>realm</literal> must be the same as the value you defined in your repository's <filename>svnserve.conf</filename> file, and username is exactly what you expect it to be. Note that the realm is not allowed to contain space characters."
2562 msgstr ""
2563 "Sedaj, ko je namestitev zaključena, lahko ustvarite uporabnike in gesla. Za to potrebujete program <literal>saslpasswd2</literal>. Če ste uporabili namestitveni program CollabNet, se ta program nahaja v namestitveni mapi. Uporabite naslednjo ukazno vrstico: <screen>\n"
2564 "saslpasswd2 -c -f C:\\TortoiseGit\\sasldb -u realm uporabniškoime\n"
2565 "</screen> Stikalo <literal>-f</literal> pove, da podajate lokacijo baze podatkov, vrednost <literal>realm</literal> mora biti enaka vrednosti, ki ste jo navedli v datoteki <filename>svnserve.conf</filename> skladišča, uporabniškoime pa je željeno uporabniško ime uporabnika. Upoštevajte, da realm ne sme vsebovati presledkov."
2566
2567 #. (para)
2568 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2862
2569 msgid "You can list the usernames stored in the database using the <literal>sasldblistusers2</literal> program."
2570 msgstr "Seznam uporabniških imen v bazi lahko izpišete s programom <literal>sasldblistusers2</literal>."
2571
2572 #. (title)
2573 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2868
2574 msgid "SASL Encryption"
2575 msgstr "Enkripcija SASL"
2576
2577 #. (para)
2578 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2869
2579 msgid ""
2580 "To enable or disable different levels of encryption, you can set two values in your repository's <filename>svnserve.conf</filename> file: <screen>\n"
2581 "[sasl]\n"
2582 "use-sasl = true\n"
2583 "min-encryption = 128\n"
2584 "max-encryption = 256\n"
2585 "</screen>"
2586 msgstr ""
2587 "Za določanje različnih nivojev enkripcije lahko v datoteki <filename>svnserve.conf</filename> skladišča nastavite dve vrednosti: <screen>\n"
2588 "[sasl]\n"
2589 "use-sasl = true\n"
2590 "min-encryption = 128\n"
2591 "max-encryption = 256\n"
2592 "</screen>"
2593
2594 #. (para)
2595 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2880
2596 msgid "The <literal>min-encryption</literal> and <literal>max-encryption</literal> variables control the level of encryption demanded by the server. To disable encryption completely, set both values to 0. To enable simple checksumming of data (i.e., prevent tampering and guarantee data integrity without encryption), set both values to 1. If you wish to allow (but not require) encryption, set the minimum value to 0, and the maximum value to some bit-length. To require encryption unconditionally, set both values to numbers greater than 1. In our previous example, we require clients to do at least 128-bit encryption, but no more than 256-bit encryption."
2597 msgstr "Vrednosti <literal>min-encryption</literal> in <literal>max-encryption</literal> določata nivo enkripcije, ki jo zahteva strežnik. Če želite enkripcijo onemogočiti, nastavite obe vrednosti na 0. Če želite omogočiti preverjanje kontrolne vsote (torej preprečiti spreminjanje in zagotoviti integriteto podatkov brez enkripcije), nastavite obema spremenljivkama vrednost 1. Če želite omogočiti (vendar ne zahtevati) enkripcijo, nastavite najmanjšo vrednost na 0, največjo pa na število bitov enkripcije. Za brezpogojno uporabo enkripcije nastavite obe spremenljivko na vrednoost več kot 1. V prejšnjem primeru zahtevamo vsaj 128 bitno enkripcijo, hkrati pa največ 256 bitno."
2598
2599 #. (title)
2600 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2897
2601 msgid "Authentication with svn+ssh"
2602 msgstr "Avtentikacija s svn+ssh"
2603
2604 #. (para)
2605 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2898
2606 msgid "Another way to authenticate users with a svnserve based server is to use a secure shell (SSH) to tunnel requests through. It is not as simple to set up as SASL, but it may be useful is some cases."
2607 msgstr "Drug način za avtentikacijo uporabnikov s strežnikom na osnovi svnserve je uporaba SSH (secure shell) za prenos zahtevkov s pomočjo tunelskega načina. Ta način ni tako enostaven kot SASL, vendar je lahko uporaben v določenih primerih."
2608
2609 #. (para)
2610 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2904
2611 msgid "With this approach, svnserve is not run as a daemon process, rather, the secure shell starts svnserve for you, running it as the SSH authenticated user. To enable this, you need a secure shell daemon on your server."
2612 msgstr "S tem pristopom se svnserve ne zaganja kot skriti proces, ampak varnostna lupina zažene svnserve za vas, poganja pa ga kot avtenticiran uporabnik SSH. Na strežniku potrebujete skriti proces za varnostno lupino (secure shell daemon)."
2613
2614 #. (para)
2615 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2910
2616 msgid "A basic method for setting up your server is given in <xref linkend=\"tsvn-ssh-howto\"/>. You can find other SSH topics within the FAQ by searching for <quote>SSH</quote>."
2617 msgstr "Osnovna navodila za postavitev strežnika so podana v poglavju <xref linkend=\"tsvn-ssh-howto\"/>. Podrobnosti o SSH najdete v pogosto zastavljenih vprašanjih. Iščite niz <quote>SSH</quote>."
2618
2619 #. (para)
2620 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2916
2621 msgid "Further information about svnserve can be found in the <ulink url=\"http://svnbook.red-bean.com\"><citetitle>Version Control with Git</citetitle></ulink>."
2622 msgstr "Več informacij o svnserve lahko dobite na naslovu <ulink url=\"http://svnbook.red-bean.com\"><citetitle>Version Control with Git</citetitle></ulink>."
2623
2624 #. (title)
2625 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2924
2626 msgid "Path-based Authorization with svnserve"
2627 msgstr "Avtorizacija svnserve na osnovi poti"
2628
2629 #. (para)
2630 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2925
2631 msgid ""
2632 "Starting with Git 1.3, svnserve supports the same <literal>mod_authz_svn</literal> path-based authorization scheme that is available with the Apache server. You need to edit the <filename>conf/svnserve.conf</filename> file in your repository directory and add a line referring to your authorization file. <screen>\n"
2633 "[general]\n"
2634 "authz-db = authz\n"
2635 "</screen> Here, <filename>authz</filename> is a file you create to define the access permissions. You can use a separate file for each repository, or you can use the same file for several repositories. Read <xref linkend=\"tsvn-serversetup-mod_authz_svn\"/> for a description of the file format."
2636 msgstr ""
2637 "Od različice Git 1.3 najprej svnserve omogoča uporabo istega modula <literal>mod_authz_svn</literal> za avtorizacijo na osnovi poti, kot je na voljo v strežniku Apache. Spremeniti morate datoteko <filename>conf/svnserve.conf</filename> v mapi skladišča in dodati vrstico, ki pove, kje se nahaja avtorizacijska datoteka. <screen>\n"
2638 "[general]\n"
2639 "authz-db = authz\n"
2640 "</screen> <filename>authz</filename> je datoteka, ki jo ustvarite za določanje pravic dostopa. Za vsako skladišče lahko ustvarite svojo datoteko, lahko pa uporabite skupno datoteko za več skladišč. Preberite <xref linkend=\"tsvn-serversetup-mod_authz_svn\"/>, kjer je opisana oblika datoteke."
2641
2642 #. (para)
2643 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2947
2644 msgid "No matter which protocol you use to access your repositories, you always need to create at least one repository. This can either be done with the Git command line client or with TortoiseGit."
2645 msgstr "Ne glede na uporabljen protokol za dostop do skladišča morate vedno ustvariti vsaj eno skladišče. To lahko storite preko ukazne vrstice (Git) ali preko grafičnega vmesnika (TortoiseGit)."
2646
2647 #. (para)
2648 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2952
2649 msgid "If you haven't created a Git repository yet, it's time to do that now."
2650 msgstr "Če še niste ustvarili skladišča Git, je sedaj čas, da to storite."
2651
2652 #. (title)
2653 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2960
2654 msgid "Repository Creation"
2655 msgstr "Ustvarjanje skladišča"
2656
2657 #. (primary)
2658 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2962
2659 msgid "create repository"
2660 msgstr "ustvari skladišče"
2661
2662 #. (para)
2663 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2964
2664 msgid "You can create a repository with the FSFS backend or with the older Berkeley Database (BDB) format. The FSFS format is generally faster and easier to administer, and it works on network shares and Windows 98 without problems. The BDB format was once considered more stable simply because it has been in use for longer, but since FSFS has now been in use in the field for several years, that argument is now rather weak. Read <ulink url=\"http://svnbook.red-bean.com/en/1.4/svn.reposadmin.planning.html#svn.reposadmin.basics.backends\"><citetitle>Choosing a Data Store</citetitle></ulink> in the Git book for more information."
2665 msgstr "Skladišče lahko ustvarite s sistemom FSFS ali s starejšim, vendar stabilnim sistemom Berkeley Database (BDB). Sistem FSFS je hitrejši in sedaj brez težav deluje na mapah skupne rabe v omrežju in sistemu Windows 98. Sistem BDB smo včasih smatrali za stabilnejšega zaradi daljše uporabe, vendar ta argument ne drži več, saj se FSFS uporablja že več let. Za več informacij preberite <ulink url=\"http://svnbook.red-bean.com/en/1.4/svn.reposadmin.planning.html#svn.reposadmin.basics.backends\"><citetitle>Choosing a Data Store</citetitle></ulink> v knjigi The Git Book."
2666
2667 #. (title)
2668 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2979
2669 msgid "Creating a Repository with the Command Line Client"
2670 msgstr "Ustvarjanje skladišča z odjemalcem za ukazno vrstico"
2671
2672 #. (primary)
2673 #. (primary)
2674 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2981
2675 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3022
2676 msgid "Create"
2677 msgstr "Ustvari"
2678
2679 #. (secondary)
2680 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2982
2681 msgid "Command Line Client"
2682 msgstr "Odjemalec za ukazno vrstico"
2683
2684 #. (para)
2685 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2986
2686 msgid "Create an empty folder with the name SVN (e.g. <filename>D:\\SVN\\</filename>), which is used as root for all your repositories."
2687 msgstr "Ustvarite prazno mapo z imenom SVN (n.pr. <filename>D:\\SVN\\</filename>), ki se uporablja kot korenska mapa za vsa vaša skladišča."
2688
2689 #. (para)
2690 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2993
2691 msgid "Create another folder <filename>MyNewRepository</filename> inside <filename>D:\\SVN\\</filename>."
2692 msgstr "Ustvarite še eno mapo iz imenom <filename>MojeNovoSkladišče</filename> znotraj <filename>D:\\SVN\\</filename>."
2693
2694 #. (para)
2695 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3000
2696 msgid ""
2697 "Open the command prompt (or DOS-Box), change into <filename>D:\\SVN\\</filename> and type <screen>\n"
2698 "svnadmin create --fs-type bdb MyNewRepository\n"
2699 "</screen> or <screen>\n"
2700 "svnadmin create --fs-type fsfs MyNewRepository\n"
2701 "</screen>"
2702 msgstr ""
2703 " Odprite ukazni poziv (ali okno DOS), spremenite trenutno mapo v <filename>D:\\SVN\\</filename> in vtipkajte <screen>\n"
2704 "svnadmin create --fs-type bdb MojeNovoSkladišče\n"
2705 "</screen> ali <screen>\n"
2706 "svnadmin create --fs-type fsfs MojeNovoSkladišče\n"
2707 "</screen>"
2708
2709 #. (para)
2710 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3013
2711 msgid "Now you've got a new repository located at <filename>D:\\SVN\\MyNewRepository</filename>."
2712 msgstr "Sedaj imate novo skladišče na lokaciji <filename>D:\\SVN\\MojeNovoSkladišče</filename>."
2713
2714 #. (title)
2715 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3020
2716 msgid "Creating The Repository With TortoiseGit"
2717 msgstr "Ustvarjanje skladišča s programom TortoiseGit"
2718
2719 #. (title)
2720 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3027
2721 msgid "The TortoiseGit menu for unversioned folders"
2722 msgstr "Menu TortoiseGit za datoteke brez različic"
2723
2724 #. (para)
2725 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3032
2726 msgid "Open the windows explorer"
2727 msgstr "Odprite Raziskovalca"
2728
2729 #. (para)
2730 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3037
2731 msgid "Create a new folder and name it e.g. <filename>SVNRepository</filename>"
2732 msgstr "Ustvarite novo mapo in jo poimenujte npr. <filename>SkladiščeSVN</filename>"
2733
2734 #. (para)
2735 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3043
2736 msgid "<action>Right-click</action> on the newly created folder and select <menuchoice><guimenu>TortoiseGit</guimenu><guimenuitem>Create Repository here...</guimenuitem></menuchoice>."
2737 msgstr "Na novo ustvarjeno mapo <action>kliknite z desnim gumbom</action> in izberite <menuchoice><guimenu>TortoiseGit</guimenu><guimenuitem>Ustvari skladišče tukaj...</guimenuitem></menuchoice>."
2738
2739 #. (para)
2740 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3051
2741 msgid "A repository is then created inside the new folder. <emphasis>Don't edit those files yourself!!!</emphasis>. If you get any errors make sure that the folder is empty and not write protected."
2742 msgstr "Skladišče se ustvari znotraj nove mape. <emphasis>Datotek v v novi mapi ne urejajte sami!!!</emphasis>. Če se pojavijo kakšne napake, preverite, ali je mapa res prazna in da ni zaščitena proti pisanju."
2743
2744 #. (para)
2745 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3060
2746 msgid "TortoiseGit no longer offers the option to create BDB repositories, although you can still use the command line client to create them. FSFS repositories are generally easier for you to maintain, and also makes it easier for us to maintain TortoiseGit due to compatibility issues between the different BDB versions."
2747 msgstr "TortoiseGit ne ponuja več možnosti ustvarjanja skladišč BSB, lahko pa še vedno uporabite odjemalca ukazne vrstice in z njim ustvarite skladišče. Skladišča FSFS so na splošno lažja za vzdrževanje, prav tako pa nam razvijalcem programa TortoiseGit olajšajo vzrževanje programa (zaradi težav s kompatibilnostjo različnih revizij BDB)."
2748
2749 #. (para)
2750 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3067
2751 msgid "Future versions of TortoiseGit will not support <literal>file://</literal> access to BDB repositories due to these compatibility issues, although it will of course always support this repository format when accessed via a server through the <literal>svn://</literal>, <literal>http://</literal> or <literal>https://</literal> protocols. For this reason, we strongly recommend that any new repository which must be accessed using <literal>file://</literal> protocol is created as FSFS."
2752 msgstr "Prihodnje različice TortoiseGit ne bodo podpirale dostopa <literal>file:///</literal> do BDB skladišč zaradi težav s kompatibilnostjo, bodo pa vedno podpirale ta format skladišča za dostope do strežnika preko protokolov <literal>svn://</literal>, <literal>http://</literal> ali <literal>https://</literal>. Zato priporočamo, da za nova skladišča uporabite sistem FSFS, če želite do njih dostopati preko protokola <literal>file://</literal>."
2753
2754 #. (para)
2755 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3079
2756 msgid "Of course we also recommend that you don't use <literal>file://</literal> access at all, apart from local testing purposes. Using a server is more secure and more reliable for all but single-developer use."
2757 msgstr "Seveda priporočamo, da sploh ne uporabljate dostopa <literal>file://</literal>, razen za preizkušanje. Uporaba strežnika je bolj varna in zanesljiva, razen če skladišče uporablja en sam razvijalec."
2758
2759 #. (title)
2760 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3088
2761 msgid "Local Access to the Repository"
2762 msgstr "Krajevni dostop do skladišča"
2763
2764 #. (primary)
2765 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3090
2766 msgid "Access"
2767 msgstr "Dostop"
2768
2769 #. (primary)
2770 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3093
2771 msgid "UNC paths"
2772 msgstr "Poti UNC"
2773
2774 #. (para)
2775 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3095
2776 msgid "To access your local repository you need the path to that folder. Just remember that Git expects all repository paths in the form <systemitem class=\"url\">file:///C:/SVNRepository/</systemitem>. Note the use of forward slashes throughout."
2777 msgstr "Za dostop do krajevnega skladišča potrebujete le pot do skladišča. Zapomnite si, da Git pričakuje pot do skladišč oblike <systemitem class=\"url\">file:///C:/SkladiščeSVN/</systemitem>. Upoštevajte, da morate uporabljati poševnico in ne obrnjeno poševnico."
2778
2779 #. (para)
2780 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3101
2781 msgid "To access a repository located on a network share you can either use drive mapping, or you can use the UNC path. For UNC paths, the form is <systemitem class=\"url\">file://ServerName/path/to/repos/</systemitem>. Note that there are only 2 leading slashes here."
2782 msgstr "Za dostop do skladišča na mapi v skupni rabi v omrežju lahko uporabite preslikavo pogona ali pa pot UNC. Za poti UNC je oblika naslova URL <systemitem class=\"url\">file://ImeStrežnika/pot/do/skladišča/</systemitem>. Upoštevajte, da je potrebno na začetku uporabiti le dve poševnici."
2783
2784 #. (para)
2785 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3108
2786 msgid "Prior to SVN 1.2, UNC paths had to be given in the more obscure form <systemitem class=\"url\">file:///\\ServerName/path/to/repos</systemitem>. This form is still supported, but not recommended."
2787 msgstr "Pred različico Git 1.2 so morale biti poti UNC podane v nekoliko bolj obskurni obliki <systemitem class=\"url\">file:///\\ImeStrežnika/pot/do/skladišča</systemitem>. Ta oblika je še vedno možna, vendar ni priporočljiva."
2788
2789 #. (para)
2790 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3115
2791 msgid "Do not create or access a Berkeley DB repository on a network share. It <emphasis>cannot</emphasis> exist on a remote file system. Not even if you have the network drive mapped to a drive letter. If you attempt to use Berkeley DB on a network share, the results are unpredictable - you may see mysterious errors right away, or it may be months before you discover that your repository database is subtly corrupted."
2792 msgstr "Ne ustvarjajte skladišč tipa Berkley DB v mapah skupne rabe v omrežju, prav tako ne dostopajte do njih. Takšno skladišče <emphasis>ne more</emphasis> obstajati na oddaljenem datotečnem sistemu, četudi imate omrežni pogon preslikan v lokalni pogon. Če boste poskušali dostopati do skladišča tipa Berkley DB v mapi v skupni rabi, so rezultati nepredvidljivi - lahko takoj vidite čudne napake, lahko pa traja mesece, preden boste opazili, da je vaša baza podatkov pokvarjena."
2793
2794 #. (title)
2795 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3126
2796 msgid "Accessing a Repository on a Network Share"
2797 msgstr "Dostop do skladišča na deljenem omrežnem pogonu"
2798
2799 #. (primary)
2800 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3128
2801 msgid "Network share"
2802 msgstr "Omrežni deljeni pogon"
2803
2804 #. (para)
2805 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3130
2806 msgid "Although in theory it is possible to put a FSFS repository on a network share and have multiple users access it using <literal>file://</literal> protocol, this is most definitely <emphasis>not</emphasis> recommended. In fact we would <emphasis>strongly</emphasis> discourage it, and do not support such use."
2807 msgstr "Čeprav je teoretično možno postaviti skladišče FSFS na omrežnem deljenem pogonu in dovoliti uporabnikom dostop preko protokola <literal>file://</literal>, to <emphasis>ni</emphasis> priporočljivo. V bistvu ta način <emphasis>močno</emphasis> odsvetujemo in ga ne podpiramo."
2808
2809 #. (para)
2810 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3137
2811 msgid "Firstly you are giving every user direct write access to the repository, so any user could accidentally delete the entire repository or make it unusable in some other way."
2812 msgstr "Prva težava je, da uporabniku omogočite popoln dostop do skladišča, tako da ga lahko ta po pomoti izbriše ali pa ga pokvari s kakšno drugo operacijo."
2813
2814 #. (para)
2815 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3142
2816 msgid "Secondly not all network file sharing protocols support the locking that Git requires, so you may find your repository gets corrupted. It may not happen straight away, but one day two users will try to access the repository at the same time."
2817 msgstr "Druga težava je, da vsi omrežni protokoli ne omogočajo zaklepanja datotek, ki ga Git za svoje delovanje potrebuje. Zato se skladišče lahko pokvari. Mogoče se to ne bo zgodilo takoj, vendar bosta slej ko prej dva uporabnika dostopala do skladišča istočasno."
2818
2819 #. (para)
2820 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3148
2821 msgid "Thirdly the file permissions have to be set just so. You may just about get away with it on a native Windows share, but SAMBA is particularly difficult."
2822 msgstr "Tretja težava je, da je potrebno nastaviti ustrezne pravice na datotekah. Na navadnem omrežnem pogonu sistema Windows bo to morda celo delovalo, pri uporabi strežnika SAMBA pa nastanejo težave."
2823
2824 #. (para)
2825 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3153
2826 msgid "<literal>file://</literal> access is intended for local, single-user access only, particularly testing and debugging. When you want to share the repository you <emphasis>really</emphasis> need to set up a proper server, and it is not nearly as difficult as you might think. Read <xref linkend=\"tsvn-serversetup\"/> for guidelines on choosing and setting up a server."
2827 msgstr "Protokol <literal>file://</literal> je namenjen krajevnemu dostopu za enega uporabnika, predvsem za testiranje in razhroščevanje. Če želite deliti skladišče, morate <emphasis>zares</emphasis> razmisliti o postavitvi strežnika. To pa sploh ni tako težko, kot se sliši. Za več informacij o izbiri in navodila za postavitev preberite <xref linkend=\"tsvn-serversetup\"/>."
2828
2829 #. (title)
2830 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3163
2831 msgid "Repository Layout"
2832 msgstr "Postavitev skladišča"
2833
2834 #. (para)
2835 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3164
2836 msgid "Before you import your data into the repository you should first think about how you want to organize your data. If you use one of the recommended layouts you will later have it much easier."
2837 msgstr "Preden uvozite podatke v skladišče, premislite, kako jih boste organizirali. Če uporabite katero od priporočenih postavitev, vam bo kasneje laže."
2838
2839 #. (para)
2840 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3170
2841 msgid "There are some standard, recommended ways to organize a repository. Most people create a <filename>trunk</filename> directory to hold the <quote>main line</quote> of development, a <filename>branches</filename> directory to contain branch copies, and a <filename>tags</filename> directory to contain tag copies. If a repository holds only one project, then often people create these top-level directories:"
2842 msgstr "Obstaja nekaj standardnih, priporočenim načinov, kako organizirati skladišče Git. Večina ljudi naredi mapo <filename>trunk</filename> za <quote>glavno vejo</quote> razvoja, mapo <filename>branches</filename> za stranske veje in mapo <filename>tags</filename>, ki vsebuje oznake. Če se v skladišču nahaja samo en projekt, uporabniki pogosto ustvarijo naslednjo strukture vrhnjih map:"
2843
2844 #. (screen)
2845 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3179
2846 #, no-wrap
2847 msgid ""
2848 "\n"
2849 "/trunk\n"
2850 "/branches\n"
2851 "/tags\n"
2852 msgstr ""
2853 "\n"
2854 "/trunk\n"
2855 "/branches\n"
2856 "/tags\n"
2857
2858 #. (para)
2859 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3184
2860 msgid "If a repository contains multiple projects, people often index their layout by branch:"
2861 msgstr "Če skladišče vsebuje več projektov, uporabniki pogosto indeksirajo njihovo postavitev glede na veje:"
2862
2863 #. (screen)
2864 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3188
2865 #, no-wrap
2866 msgid ""
2867 "\n"
2868 "/trunk/paint\n"
2869 "/trunk/calc\n"
2870 "/branches/paint\n"
2871 "/branches/calc\n"
2872 "/tags/paint\n"
2873 "/tags/calc\n"
2874 msgstr ""
2875 "\n"
2876 "/trunk/paint\n"
2877 "/trunk/calc\n"
2878 "/branches/paint\n"
2879 "/branches/calc\n"
2880 "/tags/paint\n"
2881 "/tags/calc\n"
2882
2883 #. (para)
2884 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3196
2885 msgid "...or by project:"
2886 msgstr "... ali po projektu:"
2887
2888 #. (screen)
2889 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3199
2890 #, no-wrap
2891 msgid ""
2892 "\n"
2893 "/paint/trunk\n"
2894 "/paint/branches\n"
2895 "/paint/tags\n"
2896 "/calc/trunk\n"
2897 "/calc/branches\n"
2898 "/calc/tags\n"
2899 msgstr ""
2900 "\n"
2901 "/paint/trunk\n"
2902 "/paint/branches\n"
2903 "/paint/tags\n"
2904 "/calc/trunk\n"
2905 "/calc/branches\n"
2906 "/calc/tags\n"
2907
2908 #. (para)
2909 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3207
2910 msgid "Indexing by project makes sense if the projects are not closely related and each one is checked out individually. For related projects where you may want to check out all projects in one go, or where the projects are all tied together in a single distribution package, it is often better to index by branch. This way you have only one trunk to checkout, and the relationships between the sub-projects is more easily visible."
2911 msgstr "Indeksiranje po projektih je smiselno, če projekti med sabo niso povezani in se prevzemajo neodvisno drug od drugega. Za povezane projekte, kjer želite narediti prevzem z eno potezo, ali pa v primeru, kjer so projekti povezani v en distribucijski paket, pa je indeksiranje po vejah pogosto boljša odločitev. V tem primeru imate le eno glavno vejo (trunk), relacije med podprojekti pa so lažje vidne."
2912
2913 #. (para)
2914 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3215
2915 msgid "If you adopt a top level <filename>/trunk /tags /branches</filename> approach, there is nothing to say that you have to copy the entire trunk for every branch and tag, and in some ways this structure offers the most flexibility."
2916 msgstr "Če izberete izgled <filename>/trunk /tags /branches</filename>, to ne pomeni, da morate prekopirati celotno glavno vejo za vsako vejo ali oznako, tako da ta struktura prinaša več prilagodljivosti."
2917
2918 #. (para)
2919 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3221
2920 msgid "For unrelated projects you may prefer to use separate repositories. When you commit changes, it is the revision number of the whole repository which changes, not the revision number of the project. Having 2 unrelated projects share a repository can mean large gaps in the revision numbers. The Git and TortoiseGit projects appear at the same host address, but are completely separate repositories allowing independent development, and no confusion over build numbers."
2921 msgstr "Za nepovezane projekte boste verjetno uporabili različna skladišča. Ko objavite spremembe, se spremeni številka revizije celotnega skladišča, ne številka revizije projekta. Če imate v enem skladišču dva projekta, lahko to vodi do velikih \"lukenj\" pri številkah revizij. Projekta Git in TortoiseGit se nahajata na istem strežniku, vendar sta postavljena v različna skladišča, kar omogoča neodvisen razvoj in reši zmedo glede številk gradenj."
2922
2923 #. (para)
2924 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3231
2925 msgid "Of course, you're free to ignore these common layouts. You can create any sort of variation, whatever works best for you or your team. Remember that whatever you choose, it's not a permanent commitment. You can reorganize your repository at any time. Because branches and tags are ordinary directories, TortoiseGit can move or rename them however you wish."
2926 msgstr "Seveda vam teh postavitev ni treba upoštevati. Lahko naredite kakršnokoli variacijo, karkoli najbolj ustreza vam ali vaši ekipi sodelavcev. Postavitev, ki jo izberete, pa ni nujno trajna. Skladišče lahko kadarkoli na novo organizirate. Ker so veje in oznake navadne mape, jih lahko TortoiseGit premakne ali preimenuje po vaših željah."
2927
2928 #. (para)
2929 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3239
2930 msgid "Switching from one layout to another is just a matter of issuing a series of server-side moves; If you don't like the way things are organized in the repository, just juggle the directories around."
2931 msgstr "Sprememba iz enega načina postavitve v drugega se naredi z nizom premikov na strani strežnika. Če vam ni všeč, kako so stvari v skladišču organizirane, enostavno premaknite mape."
2932
2933 #. (para)
2934 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3256
2935 msgid "create a new empty folder on your hard drive"
2936 msgstr "ustvarite novo prazno mapo na trdem disku"
2937
2938 #. (para)
2939 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3261
2940 msgid "create your desired top-level folder structure inside that folder - don't put any files in it yet!"
2941 msgstr "ustvarite željeno strukturo map vrhnjega nivoja znotraj mape - zaenkrat ne vnašajte datotek!"
2942
2943 #. (para)
2944 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3267
2945 msgid "import this structure into the repository via a <action>right click</action> on the folder and selecting <menuchoice><guimenu>TortoiseGit</guimenu><guimenuitem>Import...</guimenuitem></menuchoice> This will import your temp folder into the repository root to create the basic repository layout."
2946 msgstr "uvozite to strukturo v skladišče - <action>desno kliknite</action> na mapo in izberite <menuchoice><guimenu>TortoiseGit</guimenu><guimenuitem>Uvozi...</guimenuitem></menuchoice> S tem uvozite začasno mapo v korensko mapo skladišča in ustvarite osnovno postavitev."
2947
2948 #. (para)
2949 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3245
2950 msgid "So if you haven't already created a basic folder structure inside your repository you should do that now. There are two ways to achieve this. If you simply want to create a <filename>/trunk /tags /branches</filename> structure, you can use the repository browser to create the three folders (in three separate commits). If you want to create a deeper hierarchy then it is simpler to create a folder structure on disk first and import it in a single commit, like this: <placeholder-1/>"
2951 msgstr "Če še niste ustvarili osnovne strukture map znotraj skladišča, je čas, da to storite sedaj. Ostajata dva načina. Če želite ustvariti le strukturo <filename>/trunk /tags /branches</filename>, lahko za to uporabite brskalnik po skladišču, kjer v posamičnih objavah naredite zgornje mape. Če želite izdelati globljo hierarhijo, potem je enostavneje, da strukturo map naredite na disku in jo nato v eni objavi uvozite: <placeholder-1/>"
2952
2953 #. (para)