OSDN Git Service

Update Document
[tortoisegit/TortoiseGitJp.git] / doc / po / TortoiseMerge_sl.po
1 #
2 # Slovenian translation for TortoiseMerge
3 # Copyright (C) 2004-2008 the TortoiseGit team
4 # This file is distributed under the same license as TortoiseGit
5 #
6 # Last commit by:
7 # $Author: luebbe $
8 # $Date: 2009-01-08 17:19:56 +0800 (Thu, 08 Jan 2009) $
9 # $Rev: 15043 $
10 #
11 # Authors:
12 # Matjaz Cepon <matjaz.cepon@gmail.comY, 2007
13 #
14 msgid ""
15 msgstr ""
16 "Project-Id-Version: TortoiseMerge Documentation\n"
17 "POT-Creation-Date: 2008-07-11 23:46 +0000\n"
18 "PO-Revision-Date: 2008-09-19 22:16+0100\n"
19 "Last-Translator: Matjaz Cepon <matjaz.cepon@gmail.com>\n"
20 "Language-Team: TortoiseGit translation team <tortoisegit-dev@googlegroups.com >\n"
21 "MIME-Version: 1.0\n"
22 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
23 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
24 "X-Poedit-Language: Slovenian\n"
25 "X-Poedit-Country: SLOVENIA\n"
26
27 #. (title)
28 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:4
29 msgid "TortoiseMerge"
30 msgstr "TortoiseMerge"
31
32 #. (subtitle)
33 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:6
34 msgid "A diff/merge tool for Windows"
35 msgstr "Orodje za razlikovanje/spajanje v operacijskem sistemu Windows"
36
37 #. TRANSLATORS: "$MajorVersion$.$MinorVersion$.$MicroVersion$" is a literal value and should not be translated
38 #. (subtitle)
39 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:7
40 msgid "Version $MajorVersion$.$MinorVersion$.$MicroVersion$"
41 msgstr "Version $MajorVersion$.$MinorVersion$.$MicroVersion$"
42
43 #. (edition)
44 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:9
45 msgid "First"
46 msgstr "Prvi"
47
48 #. (firstname)
49 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:12
50 msgid "Stefan"
51 msgstr "Stefan"
52
53 #. (surname)
54 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:13
55 msgid "Küng"
56 msgstr "Küng"
57
58 #. (firstname)
59 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:16
60 msgid "Lübbe"
61 msgstr "Lübbe"
62
63 #. (surname)
64 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:17
65 msgid "Onken"
66 msgstr "Onken"
67
68 #. (firstname)
69 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:20
70 msgid "Simon"
71 msgstr "Simon"
72
73 #. (surname)
74 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:21
75 msgid "Large"
76 msgstr "Large"
77
78 #. (title)
79 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:28
80 msgid "Preface"
81 msgstr "Predgovor"
82
83 #. (para)
84 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:33
85 msgid "When working on a project, either an open-source project where several people review your code, or a commercial project where you sell a component with your source code, there will be people and customers who find bugs or want to improve your project. To do that they send you patches which you have to review and decide if you want to apply them."
86 msgstr "Ko delate na projektu, pa naj bo to odprtokodni projekt ali komercialni projekt, kjer poleg komponente prodajate tudi izvorno kodo, uporabniki in stranke v vaši kodi najdejo napake oziroma želijo projekt izboljšati. To storijo tako, da vam pošljejo datoteko popravkov, ki jih morate pregledati in se odločiti, ali jih boste uporabili."
87
88 #. (para)
89 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:45
90 msgid "Reviewing patches"
91 msgstr "Pregledovanje popravkov"
92
93 #. (para)
94 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:50
95 msgid "Applying the patches"
96 msgstr "Uporaba popravkov"
97
98 #. (para)
99 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:41
100 msgid "TortoiseMerge helps you with both those tasks: <placeholder-1/>"
101 msgstr "TortoiseMerge vam pomaga pri obeh nalogah: <placeholder-1/>"
102
103 #. (para)
104 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:56
105 msgid "TortoiseMerge also helps you to sort out conflicted files which can occur if you're working with a source control system and others are working on the same files as you."
106 msgstr "TortoiseMerge vam poleg tega pomaga pri reševanju spornih datotek, ki se pojavijo pri delu z orodji za nadzor različic, ko ostali uporabniki spreminjajo iste datoteke kot vi."
107
108 #. (title)
109 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:66
110 msgid "TortoiseMerge is free!"
111 msgstr "TortoiseMerge je brezplačno orodje!"
112
113 #. (para)
114 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:67
115 msgid "TortoiseMerge is free. You don't have to pay for it, you can use it any way you want. It is developed under the GP license (GPL)."
116 msgstr "TortoiseMerge je brezplačen. Zanj vam ni treba plačati, lahko ga uporabljate, kakor želite. Razvit je pod licenco GPL."
117
118 #. (para)
119 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:71
120 msgid "TortoiseMerge is an Open Source project. That means you have full access to the source code of this program. You can browse it on this link <ulink url=\"http://TortoiseGit.tigris.org/svn/TortoiseGit/\"><citetitle>http://TortoiseGit.tigris.org/svn/TortoiseGit/</citetitle></ulink>. (Username:guest, for password hit enter) The most recent version (where we're currently working) is located under <filename>/trunk/</filename> the released versions are located under <filename>/tags/</filename>."
121 msgstr "TortoiseMerge je odprtokodni projekt. To pomeni, da imate dostop do njegove izvorne kode. Po njej lahko brskate z uporabo naslednje povezave: <ulink url=\"http://TortoiseGit.tigris.org/svn/TortoiseGit/\"><citetitle>http://TortoiseGit.tigris.org/svn/TortoiseGit/</citetitle></ulink>. (Uporabniško ime:guest, geslo pustite prazno) Najnovejša različica, na kateri delamo, se nahaja v mapi <filename>/trunk/</filename>, izdane različice pa se nahajajo v mapi <filename>/tags/</filename>."
122
123 #. (title)
124 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:90
125 msgid "Donate!"
126 msgstr "Darujte!"
127
128 #. (para)
129 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:91
130 msgid "Even though TortoiseGit and TortoiseMerge are free, you can support the developers by sending in patches and play an active role in the development. You can also help to cheer us up during the endless hours we spend in front of our computers."
131 msgstr "Čeprav sta programa TortoiseGit in TortoiseMerge brezplačna, lahko pomagate razvijalcem s pošiljanjem popravkov in igranjem aktivne vloge pri razvoju. Lahko nas tudi pomagate razvedriti med neštetimi urami, ki jih prebijemo pred računalnikom."
132
133 #. (para)
134 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:97
135 msgid "While working on TortoiseGit we love to listen to music. And since we spend many hours on the project we need a <emphasis>lot</emphasis> of music. Therefore we have set up some wish-lists with our favourite music CDs and DVDs: <ulink url=\"http://TortoiseGit.tigris.org/donate.html\"><citetitle>http://TortoiseGit.tigris.org/donate.html</citetitle></ulink> Please also have a look at the list of people who contributed to the project by sending in patches or translations."
136 msgstr "Medtem ko delamo na projektu TortoiseGit, radi poslušamo glasbo. In ker delamo na projektu veliko časa, potrebujemo <emphasis>veliko</emphasis> glasbe. Zato smo sestavili seznam želja z našimi priljubljenimi CDji in DVDji:  <ulink url=\"http://TortoiseGit.tigris.org/donate.html\"><citetitle>http://TortoiseGit.tigris.org/donate.html</citetitle></ulink>. Prosimo, poglejte tudi seznam ljudi, ki so prispevali k projektu s popravki ali prevodi."
137
138 #. (title)
139 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:113
140 msgid "Acknowledgments"
141 msgstr "Zasluge"
142
143 #. (term)
144 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:117
145 msgid "Stefan Küng"
146 msgstr "Stefan Küng"
147
148 #. (para)
149 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:121
150 msgid "for the hard work on TortoiseMerge"
151 msgstr "za trdo delo na projektu TortoiseMerge"
152
153 #. (term)
154 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:127
155 msgid "Lübbe Onken"
156 msgstr "Lübbe Onken"
157
158 #. (para)
159 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:131
160 msgid "for the beautiful icons, logo, bug hunting and taking care of the documentation"
161 msgstr "za čudovite ikone, logotip, iskanje napak in urejanje dokumentacije"
162
163 #. (term)
164 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:138
165 msgid "The Tigris Style project"
166 msgstr "Projekt Tigris Style"
167
168 #. (para)
169 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:142
170 msgid "for some of the styles which are reused in this documentation"
171 msgstr "za nekatere stile, ki so uporabljeni v tej dokumentaciji"
172
173 #. (term)
174 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:149
175 msgid "Our Contributors"
176 msgstr "Zunanji sodelavci"
177
178 #. (para)
179 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:153
180 msgid "for the patches, bug reports and new ideas, and for helping others by answering questions on our mailing list."
181 msgstr "za popravke, poročila o napakah in nove ideje, za pomoč uporabnikom z odgovori na dopisnih seznamih"
182
183 #. (term)
184 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:160
185 msgid "Our Donators"
186 msgstr "Naši donatorji"
187
188 #. (para)
189 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:164
190 msgid "for many hours of joy with the music they sent us"
191 msgstr "za številne ure užitkov ob poslušanju glasbe, ki ste nam jo poslali"
192
193 #. (title)
194 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:175
195 msgid "Introduction"
196 msgstr "Uvod"
197
198 #. (title)
199 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:184
200 msgid "Overview"
201 msgstr "Pregled"
202
203 #. (para)
204 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:185
205 msgid "TortoiseMerge is a free/open-source application. It lets you see differences in text files, merge those changes and even review and apply unified diff files, often called <firstterm>patches</firstterm>."
206 msgstr "TortoiseMerge je brezplačen/odprtokodni program. Omogoča pregledovanje razlik v besedilnih datotekah, spajanje teh sprememb in celo pregled in uporabo datotek poenotene razlike, pogosto imenovane <firstterm>datoteke popravkov</firstterm>."
207
208 #. (para)
209 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:190
210 msgid "While working on text files, e.g. source files in your favourite programming language, or html/xml files for your documentation or website, you will often have a situation where you need to compare different versions of those files. Sometimes you get a different version from someone else, sometimes you just want to see the changes you've made."
211 msgstr "Pri delu z besedilnimi datotekami, n. pr. datotekami izvorne kode v priljubljenem programskem jeziku ali datotekami html/xml files za vašo dokumentacijo ali spletno stran se pogosto znajdete v situaciji, ko morate primerjati različne verzije teh datotek. Včasih dobite drugo različico datoteke od sodelavca, včasih pa želite videti, kakšne spremembe ste naredili sami."
212
213 #. (para)
214 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:198
215 msgid "If you're working with a version control system (e.g. Git) then you sometimes get <emphasis>conflicts</emphasis> when you update your working copy. This happens if someone else changed the same parts of the file you're currently working on as you did. Then you have to resolve those conflicts manually. This is where TortoiseMerge can help you."
216 msgstr "Če delate s sistemi za nadzor različic (n. pr. s sistemom Git), se včasih pri posodabljanju datotek pojavijo <emphasis>spori</emphasis>. To se zgodi, če nek drug uporabnik spremeni isti del datoteke kot vi. V takšnem primeru morate ročno rešiti spore. Tu vam pomaga TortoiseMerge."
217
218 #. (para)
219 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:206
220 msgid "The following diagram shows you the relationships between the files involved in a conflict:"
221 msgstr "Naslednji diagram prikazuje razmerja med datotekami, ki so udeležene v sporu:"
222
223 #. (title)
224 #. (title)
225 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:211
226 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:347
227 msgid "File Conflict"
228 msgstr "Spori v datoteki"
229
230 #. (para)
231 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:214
232 msgid "A conflict can also occur if you try to apply an outdated patch file. In such cases, without TortoiseMerge, you would either have to ask the person you got that patch file from for a current version or try to apply that patch file manually."
233 msgstr "Spor se lahko pojavi tudi, če poskusite popravek namestiti na zastarelo datoteko. V takšnih primerih morate brez uporabe programa TortoiseMerge prositi avtorja popravka za popravek, ki se nanaša na najnovejšo različico datoteke ali namestiti popravek ročno."
234
235 #. (para)
236 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:220
237 msgid "But now with TortoiseMerge this isn't necessary anymore - at least not if you're working with a version control system like Git. TortoiseMerge parses the patch file for the revision/version the patch was created for and automatically tries to fetch that specific version from your source-control. Then it applies the patch and lets you review both your changes to the file, and theirs. Then you can decide which changes you want to keep."
238 msgstr "S programom TortoiseMerge vam tega ni potrebno več početi - vsaj v primeru uporabe sistema Git ne. TortoiseMerge razčleni datoteko popravkov za revizijo/verzijo, za katero je bil popravek ustvarjen in poskuša samodejno pridobiti določeno revizijo datoteke iz sistema za nadzor različic. Potem popravek namesti in vam omogoči pregled sprememb, ki ste jih naredili vi in avtor programa. Lahko se odločite, katere spremembe boste obdržali."
239
240 #. (title)
241 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:235
242 msgid "TortoiseMerge's History"
243 msgstr "Zgodovina TortoiseMerge"
244
245 #. (para)
246 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:236
247 msgid "While working on <ulink url=\"http://TortoiseGit.tigris.org\"><citetitle>TortoiseGit</citetitle></ulink> we found that whenever users sent in patches to enhance the project or just to fix bugs, we had a lot of work just applying those patches. And many times those patches were outdated and couldn't be applied with the command line patch tool <ulink url=\"http://unxutils.sourceforge.net/\"><citetitle>http://unxutils.sourceforge.net/</citetitle></ulink> because we were working on those files and had sometimes changed those files already."
248 msgstr "Med delom na projektu <ulink url=\"http://TortoiseGit.tigris.org\"><citetitle>TortoiseGit</citetitle></ulink> smo opazili, da imamo veliko dela z nameščanjem popravkov (izboljšave programa, odpravljene napake), ki nam jih pošljejo uporabniki. Ti popravki so bili pogosto zastareli, tako da nismo mogli uporabiti orodja ukazne vrstice <ulink url=\"http://unxutils.sourceforge.net/\"><citetitle>http://unxutils.sourceforge.net/</citetitle></ulink>. Datoteke smo namreč tudi sami spreminjali."
249
250 #. (para)
251 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:251
252 msgid "This was also the main reason why TortoiseGit did not originally have a <menuchoice><guimenu>TortoiseGit</guimenu><guimenuitem>Create Patch</guimenuitem></menuchoice> implemented: we preferred users to send us the whole files because with those it was easier to apply patches."
253 msgstr "To je tudi glavni vzrok, zakaj program TortoiseGit na začetku ni ponujal ukaza  <menuchoice><guimenu>TortoiseGit</guimenu><guimenuitem>Ustvari popravek </guimenuitem></menuchoice>: raje smo videli, da so nam uporabniki pošiljali celotne datoteke, saj jih je bilo lažje uporabiti kot popravke."
254
255 #. (para)
256 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:261
257 msgid "So we spent a lot of time, searching the Internet for a GUI tool which could apply patch files, but all we found was that such a tool didn't exist. So to cut a long story short: We decided that if no-one else could provide such a tool we would have to write our own. That's when TortoiseMerge was born."
258 msgstr "Veliko časa smo zapravili za iskanje ustreznega grafičnega orodja na internetu, vendar smo lahko ugotovili le, da ne obstaja. Da skrajšamo celotno zgodbo: če nam nihče ne omogoča takšnega orodja, ga bomo morali napisati sami. Tako se je rodil program TortoiseMerge."
259
260 #. (para)
261 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:268
262 msgid "Since TortoiseGit already uses the Git library, which has a nice diffing engine built in, it was just natural to use this library instead of the GNU diff."
263 msgstr "Ker TortoiseGit že uporablja knjižnice sistema Git, ki imajo vgrajeno dobro orodje za razlikovanje, je bila odločitev za uporabo teh knjižnic namesto sistema GNU diff enostavna."
264
265 #. (title)
266 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:276
267 msgid "Basic Concepts"
268 msgstr "Osnovni principi"
269
270 #. (para)
271 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:282
272 msgid "Viewing the difference between two files and merging changes into one of them, or removing unwanted changes."
273 msgstr "Pregledovanje sprememb med dvema datotekama in spajanje sprememb v eno od datotek ali odstranjevanje neželjenih sprememb."
274
275 #. (para)
276 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:288
277 msgid "Editing conflicts between local changes and changes in the Git repository following an update."
278 msgstr "Urejanje sporov med krajevnimi spremembami in spremembami v skladišču Git po posodobitvi."
279
280 #. (para)
281 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:294
282 msgid "Applying patch files. This is the reason TortoiseMerge was created :)"
283 msgstr "Nameščanje popravkov. Za to je bil TortoiseMerge tudi ustvarjen :-)"
284
285 #. (para)
286 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:278
287 msgid "TortoiseMerge has several different uses: <placeholder-1/>"
288 msgstr "TortoiseMerge vam pomaga pri več nalogah: <placeholder-1/>"
289
290 #. (title)
291 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:303
292 msgid "Viewing and Merging Differences"
293 msgstr "Pregledovanje in spajanje sprememb"
294
295 #. (para)
296 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:304
297 msgid "In this mode you are comparing two files. The file in the left pane is considered to be the original file (sometimes referred to as <emphasis>Theirs</emphasis>, and the file in the right pane is the modified file (sometimes referred to as <emphasis>Mine</emphasis>."
298 msgstr "V tem načinu primerjate dve datoteki. Datoteka na levi strani se smatra za izvirno (včasih ji rečeno <emphasis>njihova</emphasis>), datoteka na desni pa je spremenjena datoteka (včasih ji rečemo <emphasis>moja</emphasis>)."
299
300 #. (para)
301 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:315
302 msgid "Reverting changed lines back to the text shown in the left pane."
303 msgstr "Povrnitev spremenjenih vrstic nazaj na stanje, kot je v levi datoteki."
304
305 #. (para)
306 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:320
307 msgid "Using a combination of both blocks, either <emphasis>Theirs</emphasis> before <emphasis>Mine</emphasis> or <emphasis>Mine</emphasis> before <emphasis>Theirs</emphasis>."
308 msgstr "S kombinacijo ukazov lahko izberete tudi <emphasis>njihove</emphasis> spremembe pred <emphasis>svojimi</emphasis> ali <emphasis>svoje</emphasis> pred <emphasis>njihovimi</emphasis>."
309
310 #. (para)
311 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:310
312 msgid "You can make simple line-based changes to the file in the right pane which include: <placeholder-1/>"
313 msgstr "Na desni datoteki lahko naredite enostavne vrstične spremembe, kar vključuje: <placeholder-1/>"
314
315 #. (para)
316 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:328
317 msgid "You can also edit the file in the right pane just as you would in a text editor. Such lines are marked using a pencil icon. Please note that if you want to make any of the line/block-based changes described above, it is better to do those first since once you start editing the file yourself it becomes impossible for TortoiseMerge to keep track of the relationship to the original files."
318 msgstr "V desnem podoknu lahko datoteko urejate prav tako kot v urejevalniku besedila. Spremenjene vrstice so označene s simbolom svinčnika. Če želite narediti kakšno spremembo na nivoju vrstice ali bloka besedila, je najbolje, da to storite najprej. Po ročnem urejanju namreč TortoiseMerge nima več povezave z izvornimi datotekami."
319
320 #. (title)
321 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:338
322 msgid "Editing Conflicts"
323 msgstr "Urejanje sporov"
324
325 #. (para)
326 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:339
327 msgid "This is sometimes referred to as a three-way merge, and is shown in three panes. However there are actually four files involved. The file which is not shown is the common base file, the last common ancestor of the two files which are now in conflict. The relationships between the three files are explained in the diagram below:"
328 msgstr "Temu včasih rečemo tristransko spajanje, zato se prikazuje v treh delih. V bistvu pa se ukvarjamo s štirimi datotekami. Datoteka, ki ni prikazana, je skupna osnovna datoteka, zadnja skupna prednica datotek, ki sta v sporu. Razmerja med vsemi tremi datotekami so prikazana na spodnjem diagramu:"
329
330 #. (para)
331 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:350
332 msgid "The base file represents the oldest version of a file, from where <emphasis>You</emphasis> and <emphasis>They</emphasis> start making changes. <emphasis>Mine</emphasis> represents the base file with all the changes <emphasis>you</emphasis> made, and <emphasis>Theirs</emphasis> is the file with all the changes <emphasis>someone else</emphasis> made to the file. The left pane shows the changes in <emphasis>Theirs</emphasis> relative to the base file and the right pane shows the changes in <emphasis>Mine</emphasis> relative to the base file. The bottom pane is the output file which is where you are trying to resolve the conflicts."
333 msgstr "Osnovna datoteka predstavlja najstarejšo različico datoteke, od kjer ste <emphasis>vi</emphasis> in <emphasis>oni</emphasis> začeli delati spremembe. <emphasis>Vaša</emphasis> datoteka predstavlja osnovno datoteko z vsemi spremembami, ki ste jih naredili <emphasis>vi</emphasis>, <emphasis>njihova</emphasis> pa je datoteka z vsemi spremembami, ki jih je na datoteki naredil <emphasis>nekdo drug</emphasis>. Leva stran prikazuje spremembe v <emphasis>njihovi</emphasis> datoteki, relativno na osnovno datoteko, desna stran pa prikazuje <emphasis>vašo</emphasis> datoteko, relativno na osnovno datoteko. Spodnji del je izhodna datoteka, kjer poskušate spore rešiti."
334
335 #. (para)
336 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:362
337 msgid "In conflict resolution view, you can choose to use blocks from <emphasis>Mine</emphasis> or <emphasis>Theirs</emphasis> or both. But in this case, the changes are shown in the bottom pane."
338 msgstr "V pogledu rešitve spora lahko izberete blok iz <emphasis>Moj</emphasis> ali <emphasis>Njihov</emphasis> ali obeh. V tem primeru so spremembe vidne v spodnjem delu."
339
340 #. (title)
341 #. (title)
342 #. (title)
343 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:369
344 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:478
345 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:866
346 msgid "Applying Patches"
347 msgstr "Namestitev popravkov"
348
349 #. (para)
350 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:370
351 msgid "A patch file is a Git unified diff file, which contains the information required to apply changes to a set of files. The patch may have been supplied by another developer so that you can see changes he has made and possibly commit them to the repository. Or it may have been generated internally by TortoiseGit when comparing two folders. This happens when you compare a repository revision with your working copy folder, or if you compare two different repository revisions, or if you compare two different repository paths."
352 msgstr "Datoteka popravkov je datoteka poenotene razlike sistema Git, ki vsebuje informacije, potrebne za namestitev sprememb na množico datotek. Popravek je mogoče poslal drug razvijalec, da njegove spremembe pregledate in jih po možnosti objavite v skladišču. Ali pa ga je ustvaril program TortoiseGit sam pri primerjanju map. To se zgodi pri primerjanju revizije iz skladišča z vašo delovno kopijo, pri primerjanju dveh revizij v skladišču ali pri primerjanju dveh poti v skladišču."
353
354 #. (para)
355 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:380
356 msgid "In either case TortoiseMerge will show a small window listing the files included in the patch. By double clicking on one of these files you fetch the relevant file and apply the changes. The left pane shows the original file content and the right pane shows it after the patch is applied."
357 msgstr "V vseh primerih vam TortoiseMerge pokaže majhno pogovorno okno s seznamom datotek, ki so vključene v popravek. Z dvoklikom na posamezno datoteko preberete ustrezno datoteko in namestite spremembe. Levi del prikazuje izvirno datoteko, desni pa datoteko po nameščenem popravku."
358
359 #. (para)
360 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:387
361 msgid "You can edit the file in the right pane exactly as you would in compare/edit mode."
362 msgstr "Datoteko lahko urejate na desni strani, tako kot bi jo v načinu primerjanja/urejanja."
363
364 #. (title)
365 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:394
366 msgid "Using TortoiseMerge"
367 msgstr "Uporaba TortoiseMerge"
368
369 #. (title)
370 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:402
371 msgid "Viewing Modes"
372 msgstr "Načini pregledovanja"
373
374 #. (para)
375 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:403
376 msgid "TortoiseMerge has three main viewing modes: one-pane, two-pane and three-pane view. One/two-pane view is used to view changes and three-pane view is used to resolve conflicts."
377 msgstr "TortoiseMerge ima tri različne glavne načine pregledovanja: enodelni, dvodelni in trodelni pogled. Eno- in dvodelni pogled se uporabljata za pregledovanje sprememb, trodelni pogled pa je namenjen reševanju sporov."
378
379 #. (title)
380 #. (title)
381 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:409
382 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:843
383 msgid "Viewing / Merging"
384 msgstr "Pregledovanje / spajanje"
385
386 #. (title)
387 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:411
388 msgid "One Pane View"
389 msgstr "Enodelni pogled"
390
391 #. (title)
392 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:415
393 msgid "Two Pane View"
394 msgstr "Dvodelni pogled"
395
396 #. (para)
397 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:423
398 msgid "Changes inside the modified lines are shown in different colors. Added string parts are shown with a lighter color, but you can of course configure the colors used here. Removed parts are indicated with a dark brown vertical line in the string. Check out the screenshot above to see how this works."
399 msgstr "Spremembe v spremenjenih vrsticah so prikazane v drugačni barvi. Dodani nizi so prikazani s svetlejšo barvo, seveda pa lahko barve poljubno nastavite. Odstranjeni deli besedila so prikazani z rjavo vodoravno črto. Poglejte si posnetek okna, da vidite, kako stvar deluje."
400
401 #. (para)
402 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:433
403 msgid "Code reorganization usually means a lot of changes in whitespaces (space, tab, newlines) but no actual code change. For example, you split up a very long line into several lines, or you sometimes compact several lines together into one."
404 msgstr "Preurejanje kode ponavadi pomeni veliko sprememb presledkov (posamičnih presledkov, tabulatorjev, novih vrstic) in nobene dejanske spremembe kode. Primer: dolgo vrstico razdelite na več krajših ali pa več krajših združite v eno dolgo."
405
406 #. (para)
407 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:439
408 msgid "Such changes are marked with a white circle symbol on the left side of the views. If you see such a white circle, you know immediately that no real code change is there and you don't have to check the changed block further."
409 msgstr "Takšne spremembe so prikazane z belim krogcem na levi strani okna. Če vidite takšno oznako, takoj veste, da ne gre za pravo spremembo kode in vam je tako ni treba podrobneje pregledovati."
410
411 #. (para)
412 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:447
413 msgid "Hand editing of the file in the right pane is possible in two-pane view. Such changes are marked with a pencil symbol."
414 msgstr "Ročno urejanje datoteke v desnem podoknu je možno v dvodelnem pogledu. Takšne spremembe so označene s simbolom svinčnika."
415
416 #. (para)
417 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:418
418 msgid "The two pane view has some features which are not available in the one pane view: <placeholder-1/>"
419 msgstr "Dvodelni pogled ima v primerjavi z enodelnim nekaj dodatnih možnosti: <placeholder-1/>"
420
421 #. (para)
422 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:454
423 msgid "If you want to compare/merge three files, TortoiseMerge will show you the differences in a three pane view. This view is also used if you need to resolve conflicted files."
424 msgstr "Če želite primerjavi/spajati tri datoteke, vam TortoiseMerge prikaže razlike v tridelnem pogledu. Ta pogled se uporablja tudi pri reševanju sporov."
425
426 #. (title)
427 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:460
428 msgid "Three Pane View"
429 msgstr "Tridelni pogled"
430
431 #. (para)
432 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:463
433 msgid "The left pane shows you the differences between <emphasis>Their</emphasis> file and the <emphasis>Base</emphasis> file, while the right pane shows you the differences between <emphasis>Mine</emphasis> file and the <emphasis>Base</emphasis> file. The bottom pane shows you the result of merging <emphasis>Base</emphasis>, <emphasis>Mine</emphasis> and <emphasis>Theirs</emphasis> with possible conflicts."
434 msgstr "Leva stran prikazuje spremembe med <emphasis>njihovo</emphasis> datoteko in <emphasis>osnovno</emphasis> datoteko, desna pa spremembe med <emphasis>vašo</emphasis> datoteko in <emphasis>osnovno</emphasis> datoteko. Spodnji del prikazuje rezultat spajanja <emphasis>osnovne</emphasis>, <emphasis>vaše</emphasis> in <emphasis>njihove</emphasis> datoteke z možnimi spori."
435
436 #. (para)
437 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:472
438 msgid "If you hover the mouse over the pane title, a tooltip will show the filenames used for the diff in each pane."
439 msgstr "Če z miško nekoliko mirujete nad naslovom dela strani, vam namig prikaže imena datotek, ki so uporabljena za razlikovanje v posameznih delih."
440
441 #. (title)
442 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:484
443 msgid "Patch File List"
444 msgstr "Seznam datotek v popravku"
445
446 #. (para)
447 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:479
448 msgid "After TortoiseMerge parses the patch file it will show you a small window with all the files which have changes according to the patch file. <placeholder-1/> If the filename is shown in black, then the patch can be applied without any problems. That means the file is not outdated according to the patch. However, if the filename is shown in red, then the patch can't get applied directly because you already changed that file."
449 msgstr "Ko TortoiseMerge razčleni datoteko popravkov, prikaže majhno pogovorno okno s seznamom vseh datotek, v katerih so narejene spremembe. <placeholder-1/> Če je ime datoteke izpisano v črni barvi, se lahko popravek namesti brez težav. To pomeni, da datoteka v primerjavi s popravkom ni zastarela. Če pa je ime datoteke izpisano v rdeči barvi, popravka ne morete namestiti neposredno, saj ste datoteko že spreminjali."
450
451 #. (para)
452 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:493
453 msgid "But don't worry. If you're working with Git you can retrieve an older version of the file and resolve the conflict. In fact, TortoiseMerge automatically tries to get that older version of the file and then shows you the diff between <emphasis>Base</emphasis> (the older version of the file), <emphasis>Mine</emphasis> (the file as it is currently in your working copy) and <emphasis>Theirs</emphasis> (the older version of the file with the patch already applied). Then you can resolve possible conflicts manually."
454 msgstr "Brez skrbi. Če delate s sistemom Git, lahko pridobite starejško različico datoteke in rešite spor. V bistvu poskusi TortoiseMerge samodejno pridobiti starejšo različico datoteke in vam prikazati razlike med <emphasis>osnovno</emphasis> (staro različico datoteke), <emphasis>vašo</emphasis> (datoteke, kakršna je trenutno v vaši delovni kopiji) in <emphasis>njihovo</emphasis> (starejšo različico datoteke z že nameščenim popravkom). Sedaj lahko možne spore rešite ročno."
455
456 #. (para)
457 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:504
458 msgid "The patch file window has a context menu which allows you to preview the effect of the patch on the current file (apply without saving), to apply and save the changes for the selected file, or to apply and save changes to <emphasis>all</emphasis> files in the list. The double-click action is to preview."
459 msgstr "Okno popravka vsebuje kontekstni meni, ki vam omogoča predogled učinka popravka na trenutno datoteko (nameščanje popravka brez shranjevanja), nameščanje popravka in shranjevanje sprememb za izbrane datoteko ali nameščanje in shranjevanje sprememb <emphasis>vseh</emphasis> datotek na seznamu. Dvoklik vam prikaže predogled."
460
461 #. (para)
462 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:512
463 msgid "Depending on whether TortoiseMerge can apply the patch directly or by fetching an older version of the file first, it shows you a two pane view (patch can be applied directly) or a three pane view (older version of file fetched)."
464 msgstr "Odvisno od tega, ali lahko TortoiseMerge namesti popravek neposredno ali s pridobivanjem starejše različice datoteke, prikaže dvodelni pogled (neposredno nameščanje popravka) ali tridelni pogled (pridobljena starejša različica datoteke)."
465
466 #. (title)
467 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:521
468 msgid "Buttons and Other Controls"
469 msgstr "Gumbi in ostale kontrole"
470
471 #. (title)
472 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:524
473 msgid "The Toolbar"
474 msgstr "Orodna vrstica"
475
476 #. (para)
477 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:531
478 msgid "<guibutton>Open</guibutton> accesses the file-open dialog. What else?"
479 msgstr "<guibutton>Odpri</guibutton> prikaže okno za odpiranje datotek. Ste pričakovali kaj drugega?"
480
481 #. (para)
482 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:537
483 msgid "<guibutton>Save</guibutton> saves any changes you have made."
484 msgstr "Gumb <guibutton>Shrani</guibutton> shrani spremembe, ki ste jih naredili."
485
486 #. (para)
487 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:543
488 msgid "<guibutton>Reload</guibutton> discards any changes you have made in TortoiseMerge and reloads the files from disk."
489 msgstr "<guibutton>Ponovno naloži</guibutton> prekliče vse spremembe, ki ste jih naredili v programu TortoiseMerge, in ponovno naloži datoteke z diska."
490
491 #. (para)
492 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:550
493 msgid "<guibutton>Undo</guibutton> implements a multi-level undo, allowing you to reverse any changes you have made within TortoiseMerge."
494 msgstr "<guibutton>Prekliči</guibutton> omogoča večnivojski preklic, kar vam omogoča povrnitev katerekoli spremembe, ki ste jo naredili v programu TortoiseMerge."
495
496 #. (para)
497 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:557
498 msgid "<guibutton>Prev/Next Difference</guibutton> jumps directly to the next point where the files differ. This saves scrolling through all the unchanged parts of the file."
499 msgstr "Gumb <guibutton>Prejšnja/Naslednja sprememba</guibutton> omogoča skok na naslednjo točko, v kateri se datoteki razlikujeta. Tako vam ni potrebno brskati po nespremenjenih delih datoteke."
500
501 #. (para)
502 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:563
503 msgid "When you do this in 2-pane diff mode, the detail bar at the bottom of the screen will show you the inline differences for the first line, regardless of where the mouse is hovering."
504 msgstr "Če to naredite v dvodelnem pogledu, vam podrobni prikaz na dnu zaslona prikaže razlike med novimi in starimi vrsticami za prvo vrtico, ne glede na trenutni položaj miške."
505
506 #. (para)
507 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:570
508 msgid "<guibutton>Prev/Next Conflict</guibutton> jumps directly to the next point where the file differences are in conflict and need to be resolved."
509 msgstr "Gumb <guibutton>Prejšnji/naslednji spor</guibutton> omogoča skok na naslednjo točko, pri kateri se pojavi spor in ga je potrebno rešiti."
510
511 #. (para)
512 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:577
513 msgid "<guibutton>Use Theirs/Use Mine</guibutton> selects whether to use a block from the left or the right pane. Refer to the next section for more information about editing changes and conflicts."
514 msgstr "Z gumbom <guibutton>Uporabi njihovo/Uporabi mojo</guibutton> izberemo spremembe trenutnega bloka iz leve oziroma iz desne strani. Za več informacij o urejanju sprememb in sporov preberite naslednji razdelek."
515
516 #. (para)
517 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:586
518 msgid "<guibutton>Theirs before Mine/Mine before Theirs</guibutton> is used when you want to combine changes in a conflicted file. Refer to the next section for more information about editing changes and conflicts."
519 msgstr "Gumb <guibutton>Njihovo pred mojim/Moje pred njihovim</guibutton> se uporablja za izbiro kombinacije sprememb v sporni datoteki. Za več informacij o urejanju sprememb in sporov preberite naslednji razdelek."
520
521 #. (para)
522 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:594
523 msgid "<guibutton>Mark as Resolved</guibutton> When you have resolved all the conflicts in a file and saved the changes, you can mark it as resolved from within TortoiseMerge, rather than going back to explorer and marking as resolved from there."
524 msgstr "<guibutton>Označi kot rešeno</guibutton> Ko ste rešili vse spore v datoteki in spremembe shranili, lahko datoteko označite kot rešeno kar v programu TortoiseMerge, ne da bi vam bilo potrebno hoditi nazaj v Raziskovalca."
525
526 #. (para)
527 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:603
528 msgid "<guibutton>Show Whitespaces</guibutton> toggles the option to display space and tab characters as symbols so you can distinguish white space changes."
529 msgstr "<guibutton>Pokaži presledke</guibutton> preklaplja med možnostjo prikaza presledkov in tabulatorjev s posebnimi simboli in navadnim prikazom. Tako lahko lažje vidite število in vrsto presledkov."
530
531 #. (para)
532 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:610
533 msgid "<guibutton>Inline Diff Word-wise</guibutton> toggles the method used to display inline diffs. In word-wise mode, when a character is changed, the whole word is highlighted. In char-wise mode, each individual changed character is highlighted."
534 msgstr "Gumb <guibutton>Spremembe v vrstici</guibutton> preklaplja med način prikaza razlik v vrstici. V besednem načinu se pri spremembi znaka označi cela beseda. V znakovnem načinu je vedno označena le spremenjena črka."
535
536 #. (para)
537 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:617
538 msgid "Word-wise is the default and in most cases it works better. For example if you change a variable name, the whole name is highlighted in word-wise mode, whereas in char-wise mode you tend to get a mess of added and deleted characters which doesn't make much sense. However, some content does not resolve neatly into words, for example a hex file, and in that case, char-wise display works better."
539 msgstr "Besedni način je privzet in v večini primerov deluje bolje. Primer: če spremenite ime spremenljivke, se v besednem načinu označi ime cele spremenljivke. V znakovnem načinu vidite veliko dodanih in izbrisanih znakov, kar pa ni preveč smiselno. V nekaterih primerih pa se vsebina ne da lepo ločiti po besedah, n. pr. v šestnajstiških datotekah. Takrat je znakovna metoda boljša."
540
541 #. (para)
542 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:628
543 msgid "<guibutton>Switch View</guibutton> selects between one-pane and two-pane view. Disabled in 3-pane view."
544 msgstr "<guibutton>Preklopi pogled</guibutton> izbere enodelni ali dvodelni pogled. Gumb je onemogočen v primeru trodelnega pogleda."
545
546 #. (para)
547 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:635
548 msgid "<guibutton>Switch Left and Right View</guibutton> In 2-pane view, swaps the left and right windows. When you are comparing a file in 2 different trees, as opposed to 2 revisions of the same file, TortoiseGit does not know which one should go in the left pane as the <quote>original/base</quote> version. If it gets this wrong, you can change it to make viewing easier."
549 msgstr "<guibutton>Preklopi levi in desni pogled</guibutton> V dvodelnem pogledu zamenja levi in desno del. Ko primerjate datoteki v dveh različnih drevesih (za razliko od primerjanja dveh revizij iste datoteke), TortoiseGit ne ve, katera datoteka je <quote>izvirna/osnovna</quote>, ki naj se zato prikaže na levi strani. Če se zmoti, lahko sami zamenjate strani."
550
551 #. (para)
552 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:646
553 msgid "<guibutton>Show/Hide Patch List</guibutton> When TortoiseMerge has a patch list, this button allows you to hide it (so you can see both windows), or show it (so you can review the file list)."
554 msgstr "<guibutton>Pokaži/Skrij seznam popravkov</guibutton> Ko ima TortoiseMerge seznam popravkov, vam ta gumb omogoča, da seznam prikažete (tako da ga lahko pregledate) ali skrijete (in tako vidite oba dela strani)."
555
556 #. (para)
557 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:654
558 msgid "<guibutton>Settings</guibutton> takes you to TortoiseMerge's settings dialog."
559 msgstr "Gumb <guibutton>Nastavitve</guibutton> odpre pogovorno okno za nastavitve programa TortoiseMerge."
560
561 #. (para)
562 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:522
563 msgid "<placeholder-1/> Below the menu bar lies the tool bar. This provides easy access to the most commonly used tools, which are <placeholder-2/>"
564 msgstr "<placeholder-1/> Pod vrstico menijev se nahaja orodna vrstica, ki vam omogoča hiter dostop do najbolj uporabljenih orodij <placeholder-2/>"
565
566 #. (para)
567 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:661
568 msgid "On the left side of the window is a locator bar. This provides a quick visual reference as to where the changes lie within the file. The bar has three columns. The left column refers to the left pane, the right column to the right pane, and the centre column to the bottom pane (if present). In one-pane view only the left column is used. The locator bar can also be used as a scroll bar to scroll all the windows simultaneously."
569 msgstr "Na levi strani okna se nahaja lokacijski trak. Ta prikazuje, kje v datoteki se nahajajo spremenjene vrstice. Trak ima tri stolpce. Levi stolpec se nanaša na levo stran, desni na desno, sredinski pa na spodnji del (če obstaja). Pri enodenem prikazu se uporablja le levi stolpec. Lokacijski trak se lahko uporablja tudi kot drsni trak za premikanje obeh oken hkrati."
570
571 #. (para)
572 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:670
573 msgid "Below the bottom window is the status bar. This shows the number of lines added and deleted in <literal>Theirs</literal> and <literal>Mine</literal>, and the number of unresolved conflicts remaining. You can also see which line-ending style is in use, what encoding (ASCII, UTF-8, etc) is assumed by TortoiseMerge, and whether there is a byte-order-mark (BOM) present in UTF-8 files. The left side of the status bar is used to display hints when you hover the mouse over a control."
574 msgstr "Pod spodnjim oknom sem nahaja vrstica stanja. Ta prikazuje število dodanih in izbrisanih vrstic v datotekah <literal>njihova</literal> in <literal>moja</literal> in število še ne rešenih sporov. Vidite lahko tudi, kateri slog zaključevanja vrstic je v uporabi, vrsto kodiranja znakov (ASCII, UTF-8, etc), ki ga TortoiseMerge predpostavlja, in če se v datotekah UTF-8 uporablja byte-order-mark (BOM). Leva stran vrstice stanja se uporablja za prikaz namigov, ko z miško za hip mirujete na kontroli."
575
576 #. (title)
577 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:683
578 msgid "Line Status Icons"
579 msgstr "Ikone stanja vrstice"
580
581 #. (para)
582 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:684
583 msgid "Changed lines are marked with an icon to indicate what type of change has occurred."
584 msgstr "Spremenjene vrstice so označene z ikono, ki nakazuje, za kakšno spremembo gre."
585
586 #. (para)
587 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:688
588 msgid "<graphic fileref=\"images/TMerge_lineadded.png\"/> A line has been added."
589 msgstr "<graphic fileref=\"images/TMerge_lineadded.png\"/> Vrstica je bila dodana."
590
591 #. (para)
592 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:692
593 msgid "<graphic fileref=\"images/TMerge_lineremoved.png\"/> A line has been removed."
594 msgstr "<graphic fileref=\"images/TMerge_lineremoved.png\"/> Vrstica je bila odstranjena."
595
596 #. (para)
597 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:696
598 msgid "<graphic fileref=\"images/TMerge_lineequal.png\"/> A change has been undone by reverting to the original content of the line."
599 msgstr "<graphic fileref=\"images/TMerge_lineequal.png\"/> Sprememba je bila preklicana s povrnitvijo na izvirno vsebino vrstice."
600
601 #. (para)
602 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:700
603 msgid "<graphic fileref=\"images/TMerge_linewhitespace.png\"/> This line contains only whitespace changes. Where several consecutive lines are marked, the paragraph may have been re-wrapped, causing words to shuffle onto adjacent lines."
604 msgstr "<graphic fileref=\"images/TMerge_linewhitespace.png\"/> Vrstica vsebuje le spremembe v presledkih. Kjer je označenih več zaporednih vrstic, gre najbrž za preoblikovanje odstavka, tako da se določene besede lahko premaknejo v sosednjo vrstico."
605
606 #. (para)
607 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:706
608 msgid "<graphic fileref=\"images/TMerge_lineedited.png\"/> A line has been edited by hand, using TortoiseMerge as a text editor."
609 msgstr "<graphic fileref=\"images/TMerge_lineedited.png\"/> Vrstica je bila urejana ročno z uporabo TortoiseMerge kot urejevalnika besedil."
610
611 #. (para)
612 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:710
613 msgid "<graphic fileref=\"images/TMerge_lineconflicted.png\"/> This line is in conflict."
614 msgstr "<graphic fileref=\"images/TMerge_lineconflicted.png\"/> Vrstica je sporna."
615
616 #. (para)
617 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:714
618 msgid "<graphic fileref=\"images/TMerge_lineconflictedignored.png\"/> This line is conflicted, but the effect is hidden by whitespace or line-ending settings."
619 msgstr "<graphic fileref=\"images/TMerge_lineconflictedignored.png\"/> Vrstica je sporna, vendar se tega ne vidi zaradi nastavitev načina prikaza presledkov ali zaključkov vrstic."
620
621 #. (title)
622 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:721
623 msgid "Merging / Editing Conflicts"
624 msgstr "Spajanje / urejanje sporov"
625
626 #. (para)
627 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:722
628 msgid "TortoiseMerge not only <emphasis>shows</emphasis> you the differences between files but also lets you resolve conflicts or apply changes."
629 msgstr "TortoiseMerge vam ne le <emphasis>prikaže</emphasis> razlike med datotekami, ampak vam omogoča tudi reševanje sporov in namestitev sprememb."
630
631 #. (para)
632 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:726
633 msgid "If you're in two pane view, then you can only edit the file in the right pane (<literal>Mine</literal>). To apply changes made in the left file (<literal>Theirs</literal>), <action>right-click</action> on the changed lines and select <menuchoice><guimenu>Context Menu</guimenu><guimenuitem>Use text block from <quote>theirs</quote></guimenuitem></menuchoice>. Then the changes from the left file are added to the right file."
634 msgstr "Če se nahajate v dvodelnem pogledu, lahko urejate le datoteko na desni strani (<literal>moja</literal>). Za namestitev sprememb, narejenih na levi strani (<literal>njihova</literal>), <action>desno kliknite</action> na spremenjene vrstrice in izberite <menuchoice><guimenu>Kontekstni meni</guimenu><guimenuitem>Uporabi del besedila iz  <quote>njihovo</quote></guimenuitem></menuchoice>. S tem se spremembe z leve strani dodajo na desno datoteko."
635
636 #. (para)
637 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:738
638 msgid "Sometimes you actually want both text blocks, and the context menu also offers you <menuchoice><guimenu>Context Menu</guimenu><guimenuitem>Use both text blocks (this one first)</guimenuitem></menuchoice> and <menuchoice><guimenu>Context Menu</guimenu><guimenuitem>Use both text blocks (this one last)</guimenuitem></menuchoice>."
639 msgstr "Včasih želite uporabiti oba dela besedila, zato vam kontekstni meni ponudi tudi možnosti <menuchoice><guimenu>Kontekstni meni</guimenu><guimenuitem>Uporabi oba dela besedila (tega najprej)</guimenuitem></menuchoice> in <menuchoice><guimenu>Kontekstni meni</guimenu><guimenuitem>Uporabi oba dela besedila (tega zadnjega)</guimenuitem></menuchoice>."
640
641 #. (para)
642 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:751
643 msgid "You can also edit the output file just as you would in a text editor. Such lines are marked using a pencil icon. Please note that if you want to make any of the line/block-based changes described above, it is better to do those first since once you start editing the file yourself it becomes impossible for TortoiseMerge to keep track of the relationship to the original files."
644 msgstr "Izhodno datoteko lahko urejate prav tako kot v urejevalniku besedil. Spremenjene vrstice so označene s simbolom svinčnika. Če želite narediti kakšno spremembo na nivoju vrstice ali bloka besedila, je najbolje, da to storite najprej. Po ročnem urejanju namreč TortoiseMerge nima več povezave z izvornimi datotekami."
645
646 #. (para)
647 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:759
648 msgid "If you're in three pane view (sometimes called <emphasis>merge view</emphasis>) you can only edit the file in the bottom view (<literal>Merged</literal>). As in two pane view, you can <action>right-click</action> on conflicted lines and either select <menuchoice><guimenu>Context Menu</guimenu><guimenuitem>Use text block from <quote>theirs</quote></guimenuitem></menuchoice> or <menuchoice><guimenu>Context Menu</guimenu><guimenuitem>Use text block from <quote>mine</quote></guimenuitem></menuchoice>. In addition, if you want <emphasis>both</emphasis> blocks, you can select <menuchoice><guimenu>Context Menu</guimenu><guimenuitem> Use text block from <quote>mine</quote> before <quote>theirs</quote></guimenuitem></menuchoice> or <menuchoice><guimenu>Context Menu</guimenu><guimenuitem> Use text block from <quote>theirs</quote> before <quote>mine</quote></guimenuitem></menuchoice>. According to the command you've selected, the changes are used in the resulting <literal>Merged</literal> file."
649 msgstr "Če se nahajate v tridelnem pogledu (včasih mu rečemo tudi <emphasis>pogled za spajanje</emphasis>), lahko urejate le datoteko v spodnjem delu (<literal>spojeno</literal>). Kot v primeru dvodelnega pogleda lahko tudi tu <action>desno kliknete</action> na sporne vrstice in izberete <menuchoice><guimenu>Kontekstni meni</guimenu><guimenuitem>Uporabi del besedila iz <quote>njihovega</quote></guimenuitem></menuchoice> ali <menuchoice><guimenu>Kontekstni meni</guimenu><guimenuitem>Uporabi del besedila iz <quote>mojega</quote></guimenuitem></menuchoice>. Če želite uporabiti <emphasis>oba</emphasis> dela besedila, lahko izberete <menuchoice><guimenu>Kontekstni meni</guimenu><guimenuitem> Uporabi del besedila iz <quote>mojega</quote> pred <quote>njihovim</quote></guimenuitem></menuchoice> ali <menuchoice><guimenu>Kontekstni meni</guimenu><guimenuitem> Uporabi del besedila iz <quote>njihovega</quote> pred <quote>mojim</quote></guimenuitem></menuchoice>. Glede na izbiro ukaza se spremembe prikažejo v <literal>spojeni</literal> datoteki."
650
651 #. (para)
652 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:796
653 msgid "Sometimes a file will be marked as conflicted in Git, yet when you view it using TortoiseMerge there are no conflicts shown. This may be due to the whitespace handling you have chosen. If you choose to ignore line-endings or whitespace changes, those lines will be marked using the <emphasis>Conflict-Ignored</emphasis> icon. To resolve the conflict you still need to pick which version you want to use."
654 msgstr "Včasih Git označi kakšno datoteko kot sporno, ko pa jo pogledate s programom TortoiseMerge, ne vidite nobenega spora. Razlog je lahko v načinu prikaza presledkov in tabulatorjev. Če spremembe presledkov ali končnic vrstic prezrete, so takšne vrstice označene z ikono <emphasis>Spor prezrt</emphasis>. Za rešitev spora morate še vedno izbrati željeno verzijo vrstice."
655
656 #. (para)
657 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:804
658 msgid "Sometimes the conflict is too difficult to resolve by simply picking <literal>Theirs</literal> and <literal>Mine</literal> and it requires hand editing. TortoiseMerge allows you to do all the easy changes visually first and then save the file, leaving only the difficult changes to be resolved by hand-editing."
659 msgstr "Včasih je spor preveč zahteven, da bi ga lahko rešili le z izbiro <literal>njihov</literal> in <literal>moj</literal>, zato je potrebno ročno urejanje. TortoiseMerge vam omogoča, da enostavne spremembe opravite vizuelno, shranite datoteko, nato pa zahtevnejše spremembe popravite ročno."
660
661 #. (para)
662 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:812
663 msgid "Note that if you use TortoiseMerge on the same files again, any changes to your working copy, whether in TortoiseMerge, or by hand-editing, <emphasis>will be discarded</emphasis> and the file will appear as it did when conflict-editing first started."
664 msgstr "Upoštevajte: če uporabite TortoiseMerge še enkrat na isti datoteki, bodo vse spremembe v delovni kopiji, narejene s TortoiseMerge ali ročno, <emphasis>preklicane</emphasis> in datoteka bo takšna, kot je bila pred začetkom reševanja sporov."
665
666 #. (title)
667 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:822
668 msgid "Open Files"
669 msgstr "Odpiranje datotek"
670
671 #. (para)
672 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:824
673 msgid "When you start TortoiseMerge without any command line switches then you have to open the files manually, using <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Open</guimenuitem></menuchoice>."
674 msgstr "Če TortoiseMerge zaženete brez parameterov ukazne vrstice, morate datoteke odpreti ročno z uporabo ukaza <menuchoice><guimenu>Datoteka</guimenu><guimenuitem>Odpri</guimenuitem></menuchoice>."
675
676 #. (title)
677 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:833
678 msgid "The Open Dialog"
679 msgstr "Pogovorno okno Odpri"
680
681 #. (para)
682 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:836
683 msgid "The first thing you have to do is to decide whether you just want to compare/merge files, or whether you want to apply a patch file. Depending on what you choose, the corresponding edit boxes and browse buttons are activated."
684 msgstr "Najprej se morate odločiti, ali želite samo primerjati/spajati datoteke, ali pa želite uporabiti datoteko popravkov. Vnosna polja in gumbi za brskanje se aktivirajo v skladu z vašo izbiro."
685
686 #. (para)
687 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:844
688 msgid "If you want to compare / merge files you have to set at least two of the three possible paths for <literal>Base</literal>, <literal>Mine</literal> and <literal>Theirs</literal>. If you select only two files, then TortoiseMerge will show you the differences between those two files, either in a two pane view or in a one pane view."
689 msgstr "Če želite primerjati/spajati datoteke, morate nastaviti vsaj dve od treh možnih poti za <literal>osnovno</literal>, <literal>vašo</literal> and <literal>njihovo</literal> datoteko. Če izberete le dve datoteki, vam TortoiseMerge pokaže razlike med datotekama - v enodelnem ali dvodelnem pogledu."
690
691 #. (para)
692 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:852
693 msgid "If you want to merge three files, TortoiseMerge will show you the differences in a three pane view. This view is generally used if you need to resolve conflicted files. The output file is not named in this case and you will have to use the <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Save As...</guimenuitem></menuchoice>. to save the results."
694 msgstr "Če želite spojiti tri datoteke, vam TortoiseMerge pokaže razlike v tridelnem pogledu. Ta pogled se v večini primerov uporablja za reševanje sporov. Izhodna datoteka je v tem primeru brez imena, tako da boste rezultat spajanja morali sami shraniti z ukazom <menuchoice><guimenu>Datoteka</guimenu><guimenuitem>Shrani kot...</guimenuitem></menuchoice>."
695
696 #. (para)
697 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:867
698 msgid "If you want to apply a patch file you have to set both the path to the patch file itself and the path to the folder where the patch file should be applied."
699 msgstr "Če želite namestiti popravek, morate navesti pot popravka in pot mape, kjer naj se popravek namesti."
700
701 #. (para)
702 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:873
703 msgid "Currently, only patch files in <emphasis>Unified Diff Format</emphasis> are supported. And only files which were generated from a Git working copy. Other formats like patch files generated by CVS are currently not supported!"
704 msgstr "Trenutno so podprte le datoteke popravkov oblike <emphasis>poenotene razlike (Unified Diff Format)</emphasis>, ki jih je ustvarilo orodje Git. Druge oblike, kot naprimer datoteka popravkov, ki jo ustvari orodje CVS, niso podprte!"
705
706 #. (title)
707 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:884
708 msgid "Settings"
709 msgstr "Nastavitve"
710
711 #. (title)
712 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:886
713 msgid "Main Settings Page"
714 msgstr "Glavna stran nastavitev"
715
716 #. (title)
717 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:889
718 msgid "The Settings Main Page"
719 msgstr "Glavna stran nastavitev"
720
721 #. (para)
722 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:892
723 msgid "Most of the options here are self-explanatory, but a few points need clarifying."
724 msgstr "Večina možnosti je očitnih, nekaj pa jih potrebuje razlago."
725
726 #. (para)
727 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:896
728 msgid "<guilabel>Backup original file</guilabel> renames the original file in the WC to <literal>filename.bak</literal> before saving the modified version."
729 msgstr "<guilabel>Naredi varnostno kopijo izvorne datoteke</guilabel> preimenuje originalno datoteko v delovni kopiji v <literal>imedatoteke.bak</literal>, preden se shrani spremenjena različica."
730
731 #. (para)
732 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:901
733 msgid "<guilabel>Ignore line endings</guilabel> hides changes which are due solely to difference in line-end style."
734 msgstr "<guilabel>Prezri zaključke vrstic</guilabel> skrije spremembe, ki so posledica zgolj zaradi razlik pri zaključkih vrstic."
735
736 #. (para)
737 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:905
738 msgid "<guilabel>Ignore case changes</guilabel> hides changes which are due solely to case changes within the text. This can be useful with apps such as Visual Basic, which changes case in variables without warning."
739 msgstr "<guilabel>Prezri spremembe velikih/malih črk</guilabel> skrije spremembe, ki so posledica menjave velikih in malih črk v besedilu. To je uporabno pri aplikacijah, kot je Visual Basic, ki spreminjajo velike in male črke brez opozorila."
740
741 #. (para)
742 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:911
743 msgid "<guilabel>Colour code in-line changes</guilabel> uses the same scheme as the line diff bar to show the detailed in-line changes within the main display panes. Lines which have been heavily modified will not be shown using this method as the results are simply confusing. In this case the line will be shown as replaced (old line deleted, new line added)."
744 msgstr "<guilabel>Obarvaj spremembe v vrstici</guilabel> uporablja isti način kot trak za prikaz razlik v vrstici, tako da prikaže podrobne spremembe znotraj vrstice v glavnih oknih. Vrstice, ki so bile močno spremenjene, ne bodo prikazane s to metodo, saj bi rezultati povzročili preprosto preveč zmede. V takšnem primeru se vrstica pokaže kot zamenjana (stara izbrisana, nova dodana)."
745
746 #. (para)
747 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:919
748 msgid "<guilabel>Compare whitespaces</guilabel> shows all changes in indentation and inline whitespace as added/removed lines (which is how Git treats such changes)."
749 msgstr "<guilabel>Primerjaj presledke</guilabel> prikaže vse spremembe zamikanja in presledkov kot dodane/odstranjene vrstice (tako takšne spremembe obravnava Git)."
750
751 #. (para)
752 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:924
753 msgid "<guilabel>Ignore whitespace changes</guilabel> hides changes which are due solely to a change in the amount or type of whitespace, eg. changing the indentation or changing tabs to spaces. Adding whitespace where there was none before, or removing a whitespace completely is still shown as a change."
754 msgstr "<guilabel>Prezri razlike presledkov</guilabel> skrije spremembe, ki so posledica spremembe števila presledkov, n. pr. pri zamikanju vrstic ali spremembi tabulatorjev v presledke. Dodajanje presledka na mesto, kjer ga prej ni bilo ali popolno odstranjevanje presledkov se še vedno prikaže kot sprememba."
755
756 #. (para)
757 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:932
758 msgid "<guilabel>Ignore all whitespaces</guilabel> hides all whitespace-only changes."
759 msgstr "<guilabel>Prezri vse presledke</guilabel> skrije vse spremembe, ki so posledica spremembe presledkov."
760
761 #. (title)
762 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:938
763 msgid "Colour Settings Page"
764 msgstr "Nastavitev barv"
765
766 #. (title)
767 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:941
768 msgid "The Settings Color Page"
769 msgstr "Nastavitev barv"
770
771 #. (para)
772 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:944
773 msgid "This dialog allows you to select the background color coding used to highlight the different line changes."
774 msgstr "To pogovorno okno omogoča izbiro barv ozadja za različno spremenjene vrstice."
775
776 #. (term)
777 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:950
778 msgid "Normal"
779 msgstr "Običajno"
780
781 #. (listitem)
782 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:951
783 msgid "All lines which are unchanged, or where changes are hidden."
784 msgstr "Vse vrstice, ki ne vsebujejo sprememb ali pa so spremembe skrite."
785
786 #. (term)
787 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:956
788 msgid "Added"
789 msgstr "Dodano"
790
791 #. (listitem)
792 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:957
793 msgid "Lines which have been added."
794 msgstr "Dodane vrstice"
795
796 #. (term)
797 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:962
798 msgid "Removed"
799 msgstr "Odstranjeno"
800
801 #. (listitem)
802 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:963
803 msgid "Lines which have been deleted."
804 msgstr "Izbrisane vrstice."
805
806 #. (term)
807 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:968
808 msgid "Modified"
809 msgstr "Spremenjeno"
810
811 #. (emphasis)
812 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:971
813 msgid "unchanged"
814 msgstr "nesprememnjeno"
815
816 #. (guilabel)
817 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:974
818 msgid "Colour code in-line changes"
819 msgstr "Barvno kodiranje sprememb v vrstici"
820
821 #. (listitem)
822 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:969
823 msgid "Lines which have relatively small changes, and are shown using inline diff. This colour is used for the <placeholder-1/> portion of the line content. Changed portions will be shown using the inline added and deleted colours described below. If <placeholder-2/> is not enabled, this colour will not be used and changed lines will always be shown as replacements."
824 msgstr "Vrstice, ki vsebujejo relativno majhne spremembe, so prikazane s spremembami v vrsticah. Ta barva se uporablja za del vrstice, ki ima status <placeholder-1/>. Spremenjeni deli se prikažejo z uporabo dodanih in izbrisanih barv, kot je to opisano spodaj. Če možnost <placeholder-2/> ni omogočena, barva ne bo uporabljena in spremenjene vrstice bodo vedno označene kot zamenjane."
825
826 #. (term)
827 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:980
828 msgid "Conflicted"
829 msgstr "Sporno"
830
831 #. (listitem)
832 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:981
833 msgid "Where the same line has been changed in both files."
834 msgstr "Kjer je bila ista vrstica spremenjena v obeh datotekah"
835
836 #. (term)
837 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:986
838 msgid "Conflict resolved"
839 msgstr "Spor rešen"
840
841 #. (listitem)
842 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:987
843 msgid "Where the same line has been changed in both files, and you have now selected which version should be used."
844 msgstr "Kjer je bila ista vrstica spremenjena v obeh datotekah in ste se odločili, katera različica bo sedaj uporabljena"
845
846 #. (term)
847 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:993
848 msgid "Empty"
849 msgstr "Prazno"
850
851 #. (listitem)
852 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:994
853 msgid "Where lines have been added in the opposite pane, and no such line existed in this pane."
854 msgstr "Kjer so bile vrstice dodane v nasprotnem predelu, v tem predelu pa ne obstajajo."
855
856 #. (term)
857 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1000
858 msgid "Inline added text"
859 msgstr "Dodano besedilo v vrstici"
860
861 #. (listitem)
862 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1001
863 msgid "When inline diffs are shown, added text is shown in this colour."
864 msgstr "Kadar so prikazane razlike v vrstici, je dodano besedilo prikazano v tej barvi."
865
866 #. (term)
867 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1006
868 msgid "Inline removed text"
869 msgstr "Izbrisano besedilo v vrstici"
870
871 #. (listitem)
872 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1007
873 msgid "When inline diffs are shown, deleted text is shown in this colour."
874 msgstr "Kadar so prikazane razlike v vrstici, je izbrisano besedilo prikazano v tej barvi."
875
876 #. (term)
877 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1012
878 msgid "Misc whitespaces"
879 msgstr "Razno - presledki"
880
881 #. (listitem)
882 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1013
883 msgid "Characters used to indicate Whitespace are shown in a different colour from normal text."
884 msgstr "Znaki, ki označujejo presledke, so prikazani v drugačni barvi kot običajno besedilo."
885
886 #. (title)
887 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1023
888 msgid "keyboard shortcuts"
889 msgstr "bližnjice s tipkovnico"
890
891 #. (para)
892 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1025
893 msgid "List of keyboard shortcuts and commands."
894 msgstr "Seznam bližnjic in ukazov."
895
896 #. (title)
897 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1030
898 msgid "Keyboard shortcuts"
899 msgstr "Bližnjice s tipkovnico"
900
901 #. (term)
902 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1033
903 msgid "Ctrl-Q"
904 msgstr "Ctrl-Q"
905
906 #. (para)
907 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1035
908 msgid "Quit the program"
909 msgstr "Izhod iz aplikacije"
910
911 #. (term)
912 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1041
913 msgid "Ctrl-C"
914 msgstr "Ctrl-C"
915
916 #. (para)
917 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1043
918 msgid "Copy the selected text to the clipboard"
919 msgstr "Kopiraj izbrano besedilo na odložišče."
920
921 #. (term)
922 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1049
923 msgid "Ctrl-F"
924 msgstr "Ctrl-F"
925
926 #. (para)
927 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1051
928 msgid "Open the Find dialog for text searches"
929 msgstr "Odpri pogovorno okno za iskanje besedila"
930
931 #. (term)
932 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1057
933 msgid "Ctrl-O"
934 msgstr "Ctrl-O"
935
936 #. (para)
937 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1059
938 msgid "Open files to diff/merge"
939 msgstr "Odpri datoteke za razlikovanje/spajanje"
940
941 #. (term)
942 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1065
943 msgid "Ctrl-S"
944 msgstr "Ctrl-S"
945
946 #. (para)
947 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1067
948 msgid "Save the changes"
949 msgstr "Shrani spremembe"
950
951 #. (term)
952 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1073
953 msgid "Ctrl-Shift-S"
954 msgstr "Ctrl-Shift-S"
955
956 #. (para)
957 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1075
958 msgid "Save as..."
959 msgstr "Shrani kot..."
960
961 #. (term)
962 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1081
963 msgid "F7"
964 msgstr "F7"
965
966 #. (para)
967 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1083
968 msgid "Go to next difference"
969 msgstr "Na naslednjo razliko"
970
971 #. (term)
972 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1089
973 msgid "Shift-F7"
974 msgstr "Shift-F7"
975
976 #. (para)
977 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1091
978 msgid "Go to previous difference"
979 msgstr "Na prejšnjo razliko"
980
981 #. (term)
982 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1097
983 msgid "F8"
984 msgstr "F8"
985
986 #. (para)
987 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1099
988 msgid "Go to next conflict"
989 msgstr "Na naslednji spor"
990
991 #. (term)
992 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1105
993 msgid "Shift-F8"
994 msgstr "Shift-F8"
995
996 #. (para)
997 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1107
998 msgid "Go to previous conflict"
999 msgstr "Na prejšnji spor"
1000
1001 #. (term)
1002 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1113
1003 msgid "Ctrl-D"
1004 msgstr "Ctrl-D"
1005
1006 #. (para)
1007 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1115
1008 msgid "Toggle between one-pane diff and two-pane diff"
1009 msgstr "Preklaplja med enodelnim in dvodelnim pregledovalnikom razlik"
1010
1011 #. (term)
1012 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1121
1013 msgid "Ctrl-R"
1014 msgstr "Ctrl-R"
1015
1016 #. (para)
1017 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1123
1018 msgid "Reload the files and revert all changes made"
1019 msgstr "Ponovno naloži datoteke in povrne vse spremembe"
1020
1021 #. (term)
1022 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1129
1023 msgid "Ctrl-T"
1024 msgstr "Ctrl-T"
1025
1026 #. (para)
1027 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1131
1028 msgid "Toggles between showing whitespaces or not"
1029 msgstr "Preklaplja med prikazom in skrivanjem presledkov"
1030
1031 #. (term)
1032 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1137
1033 msgid "Ctrl-mousewheel"
1034 msgstr "Ctrl-miškin kolešček"
1035
1036 #. (para)
1037 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1139
1038 msgid "Scroll the display left/right"
1039 msgstr "Okno premika levo/desno"
1040
1041 #. (title)
1042 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1148
1043 msgid "Automating TortoiseMerge"
1044 msgstr "Avtomatizacija TortoiseMerge"
1045
1046 #. (para)
1047 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1150
1048 msgid "TortoiseMerge can be started with command line parameters to avoid having to go through the <guilabel>Open</guilabel> dialog to select the files yourself. This is useful also if you want to use TortoiseMerge from another application."
1049 msgstr "TortoiseMerge lahko poženemo s parametri ukazne vrstice. Tako nam po zagonu ni potrebno izbirati datotek z ukazom <guilabel>Odpri</guilabel>. Parametri so uporabni tudi, če želite TortoiseMerge uporabljati v okviru druge aplikacije."
1050
1051 #. (title)
1052 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1161
1053 msgid "TortoiseMerge Command Line Switches"
1054 msgstr "Stikala ukazne vrstice TortoiseMerge"
1055
1056 #. (primary)
1057 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1163
1058 msgid "automation"
1059 msgstr "avtomatizacija"
1060
1061 #. (primary)
1062 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1166
1063 msgid "command line"
1064 msgstr "ukazna vrstica"
1065
1066 #. (para)
1067 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1168
1068 msgid ""
1069 "Most switches require additional information like a path or some other string. In those cases, append an ':' to the switch and put the string/path after it. Example: <screen>\n"
1070 "/base:\"c:\\folder\\my base file.txt\"\n"
1071 "</screen>"
1072 msgstr ""
1073 "Večina stikal zahteva dodatno informacijo - pot ali kak drug niz. V takšnih primerih stikalu dodajte ':' in zahtevan niz. Primer: <screen>\n"
1074 "/base:\"c:\\mapa\\moja osnovna datoteka.txt\"\n"
1075 "</screen>"
1076
1077 #. (title)
1078 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1188
1079 msgid "List of available command line options"
1080 msgstr "Seznam možnosti ukazne vrstice"
1081
1082 #. (entry)
1083 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1194
1084 msgid "Command"
1085 msgstr "Ukaz"
1086
1087 #. (entry)
1088 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1195
1089 msgid "Description"
1090 msgstr "Opis"
1091
1092 #. (entry)
1093 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1201
1094 msgid "Shows a dialog box with the most important command line switches."
1095 msgstr "Prikaže pogovorno okno z najbolj pomembnimi stikali."
1096
1097 #. (option)
1098 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1209
1099 msgid "?"
1100 msgstr "?"
1101
1102 #. (entry)
1103 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1208
1104 msgid "The same as <placeholder-1/>."
1105 msgstr "Enako kot <placeholder-1/>."
1106
1107 #. (emphasis)
1108 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1215
1109 msgid "base"
1110 msgstr "osnova"
1111
1112 #. (entry)
1113 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1214
1114 msgid "Specifies the <placeholder-1/> file used in three way diffs. This is the common ancestor of the files being diffed, although it is not shown in a separate window. For two way diffs, this is the left file."
1115 msgstr "Datoteka <placeholder-1/> v tridelnem pogledu. To je skupni prednik obeh primerjanih datotek, čeprav se ne pokaže v posebnem oknu. Pri dvodelnem pogledu je to leva datoteka."
1116
1117 #. (entry)
1118 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1224
1119 msgid "The name of the base file. This is shown in the view title instead of the file path. For three way diffs it is shown in a tooltip for the view title."
1120 msgstr "Ime osnovne datoteke. Prikaže se v naslovu pogleda namesto poti datoteke. V tridelnem pogledu se prikaže kot namig naslova pogleda."
1121
1122 #. (emphasis)
1123 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1234
1124 msgid "theirs"
1125 msgstr "njihov"
1126
1127 #. (entry)
1128 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1233
1129 msgid "Specifies the <placeholder-1/> file used in three way diffs, displayed in the left pane."
1130 msgstr "Določi <placeholder-1/> datoteko, ki se uporablja v trodelnem pogledu, in jo prikaže na levi strani."
1131
1132 #. (entry)
1133 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1240
1134 msgid "The name of the theirs file. This is shown in the view title instead of the file path."
1135 msgstr "Ime njihove datoteke. Prikaže se v naslovu namesto poti datoteke."
1136
1137 #. (emphasis)
1138 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1248
1139 msgid "mine"
1140 msgstr "moj"
1141
1142 #. (entry)
1143 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1247
1144 msgid "Specifies the <placeholder-1/> file used in three way diffs, displayed in the right pane. For two way diffs, this is the right file."
1145 msgstr "Določi <placeholder-1/> datoteko, ki se uporablja v trodelnem pogledu, in jo prikaže na desni strani. Pri dvodelnem pogledu je to desna datoteka."
1146
1147 #. (entry)
1148 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1255
1149 msgid "The name of the mine file. This is shown in the view title instead of the file path."
1150 msgstr "Ime naše datoteke. Prikaže se v naslovu namesto poti datoteke."
1151
1152 #. (emphasis)
1153 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1263
1154 msgid "merged"
1155 msgstr "spojeno"
1156
1157 #. (entry)
1158 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1262
1159 msgid "Specifies the resulting <placeholder-1/> file used in three way diffs. This is the filepath where the result of the merge/conflict resolving is saved. If this is not set, then TortoiseMerge will ask the user where to save the result."
1160 msgstr "Določi <placeholder-1/> datoteko, ki se uporablja v trodelnem pogledu. To je pot datoteke, v katero se shrani rezultat spajanja. Če vrednost ni nastavljena, bo TortoiseMerge o tem povprašal uporabnika."
1161
1162 #. (entry)
1163 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1272
1164 msgid "The name of the merged file. This is shown in the view title instead of the file path."
1165 msgstr "Ime spojene datoteke. Prikaže se v naslovu namesto poti datoteke."
1166
1167 #. (emphasis)
1168 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1283
1169 msgid "very long"
1170 msgstr "zelo dolgo"
1171
1172 #. (entry)
1173 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1279
1174 msgid "The path where a patch should be applied to. If you don't set this path, then TortoiseMerge will try to find the path itself to match the paths in the patch file, but that can take <placeholder-1/>."
1175 msgstr "Pot, kamor se namesti popravek. Če poti ne nastavite, jo bo TortoiseMerge poskušal poiskati sam, vendar lahko to traja <placeholder-1/>."
1176
1177 #. (entry)
1178 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1288
1179 msgid "The name of the original file to patch. Used for the view title."
1180 msgstr "Ime izvirne datoteke, na katero se namešča popravek. Pokaže se kot naslov."
1181
1182 #. (entry)
1183 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1295
1184 msgid "The name of the resulting patched file. Used for the view title."
1185 msgstr "Ime datoteke, na katero je nameščen popravek. Pokaže se kot naslov."
1186
1187 #. (entry)
1188 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1302
1189 msgid "The path to the patch/diff file to apply to a directory."
1190 msgstr "Pot do datoteke popravkov/sprememb, ki naj se namesti na mapo."
1191
1192 #. (entry)
1193 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1308
1194 msgid "Forces TortoiseMerge to start with the one-way view instead of the view the user specified in the settings."
1195 msgstr "Prisili TortoiseMerge, da se zažene v enodelnem pogledu namesto v pogledu, ki ga je uporabnik nastavil v nastavitvah."
1196
1197 #. (entry)
1198 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1315
1199 msgid "Switches the left and right view of the specified two files to diff."
1200 msgstr "Zamenja levo in desno stran izbranih datotek za razlikovanje."
1201
1202 #. (literal)
1203 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1325
1204 msgid "/origfile:\"path_to_original_file\""
1205 msgstr "/origfile:\"pot_do_originalne_datoteke\""
1206
1207 #. (literal)
1208 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1326
1209 msgid "/modifiedfile:\"path_to_modified_file\""
1210 msgstr "/modifiedfile:\"pot_do_spremenjene_datoteke\""
1211
1212 #. (literal)
1213 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1328
1214 msgid "/outfile:\"path_to_resulting_patchfile\""
1215 msgstr "/outfile:\"pot_do_ustvarjenega_popravka\""
1216
1217 #. (literal)
1218 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1329
1219 msgid "/outfile"
1220 msgstr "/outfile"
1221
1222 #. (literal)
1223 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1332
1224 msgid "/createunifieddiff"
1225 msgstr "/createunifieddiff"
1226
1227 #. (entry)
1228 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1322
1229 msgid "Creates a unified diff file (patch file) of two files specified with <placeholder-1/> and <placeholder-2/>. The target path is set with <placeholder-3/>. If <placeholder-4/> is not set, a file save dialog is shown so the user can choose the location to save the patch file. Note: If <placeholder-5/> is set, all other parameters are ignored."
1230 msgstr "Ustvari datoteko poenotene razlike datotek, nastavljenih z <placeholder-1/> in <placeholder-2/>. Ciljna pot je nastavljena z <placeholder-3/>. Če <placeholder-4/> ni nastavljen, se uporabniku prikaže pogovorno okno za shranjevanje datoteke, tako da lahko izbere lokacijo datoteke popravkov. Opomba: Če je nastavljen <placeholder-5/>, se ostali parametri ne upoštevajo."
1231
1232 #. (para)
1233 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1340
1234 msgid ""
1235 "You can also supply simple filenames on the command line for compatibility with other diff programs. In this simplified form the command line is <screen>\n"
1236 "TortoiseMerge BaseFilePath MyFilePath [ TheirFilePath ]\n"
1237 "</screen> If two files are given they will be compared with each other. If three files are given, the first is taken as the BASE file, and the other two are compared with it in a three-way diff."
1238 msgstr ""
1239 "Zaradi združljivosti z ostalimi programi lahko v ukazni vrstici enostavno podate imena datotek v naslednji obliki: <screen>\n"
1240 "TortoiseMerge PotOsnovneDatoteke PotMojeDatoteke [ PotNjihoveDatoteke ]\n"
1241 "</screen> Če sta podani dve datoteki, ju program primerja med sabo. Če so podane tri datoteke, je prva datoteke OSNOVNA, ostali dve pa se primerjata z njo v trodelnem pogledu."
1242
1243 #. (title)
1244 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1356
1245 msgid "Glossary"
1246 msgstr "Slovar"
1247
1248 #. (glossterm)
1249 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1358
1250 msgid "Add"
1251 msgstr "Dodaj"
1252
1253 #. (para)
1254 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1360
1255 msgid "A Git command that is used to add a file or directory to your working copy. The new items are added to the repository when you commit."
1256 msgstr "Ukaz sistema Git, ki se uporablja za dodajanje datoteke ali mapo v delovno kopijo. Novi elementi se v skladišče dodajo ob objavi."
1257
1258 #. (glossterm)
1259 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1368
1260 msgid "BASE revision"
1261 msgstr "revizija BASE"
1262
1263 #. (para)
1264 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1370
1265 msgid "The current base revision of a file or folder in your <emphasis>working copy</emphasis>. This is the revision the file or folder was in, when the last checkout, update or commit was run. The BASE revision is normally not equal to the HEAD revision."
1266 msgstr "Trenutna osnovna revizija datoteke ali mape v vaši <emphasis>delovni kopiji</emphasis>. To je revizija datoteke ali mapi pri zadnjem prevzemu, posodobitvi ali objavi. Revizija BASE v splošnem ni enaka reviziji HEAD."
1267
1268 #. (glossterm)
1269 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1379
1270 msgid "Blame"
1271 msgstr "Okrivi"
1272
1273 #. (para)
1274 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1381
1275 msgid "This command is for text files only, and it annotates every line to show the repository revision in which it was last changed, and the author who made that change. Our GUI implementation is called TortoiseBlame and it also shows the commit date/time and the log message when you hover the mouse of the revision number."
1276 msgstr "Ta ukaz se uporablja le za besedilne datoteke, v katerih ob vsaki vrstici izpiše revizijo zadnje spremembe in avtorja te spremembe. Uporabniški vmesnik se imenuje TortoiseBlame in ob mirovanju miške na številki revizije pokaže tudi datum/čas objave in sporočilo dnevniškega zapisa."
1277
1278 #. (glossterm)
1279 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1391
1280 msgid "BDB"
1281 msgstr "BDB"
1282
1283 #. (para)
1284 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1393
1285 msgid "Berkeley DB. A well tested database backend for repositories, that cannot be used on network shares. Default for pre 1.2 repositories."
1286 msgstr "Berkeley DB. Dobro preizkušena baza za skladišča, ki se ne more uporabljati v mapah v skupni rabi. Privzeta oblika za skladišča pred različico 1.2."
1287
1288 #. (glossterm)
1289 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1400
1290 msgid "Branch"
1291 msgstr "Veja"
1292
1293 #. (para)
1294 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1402
1295 msgid "A term frequently used in revision control systems to describe what happens when development forks at a particular point and follows 2 separate paths. You can create a branch off the main development line so as to develop a new feature without rendering the main line unstable. Or you can branch a stable release to which you make only bug fixes, while new developments take place on the unstable trunk. In Git a branch is implemented as a <quote>cheap copy</quote>."
1296 msgstr "Izraz, ki se pogosto uporablja v sistemih za nadzor različic, in opisuje dve različni poti razvoja, ki se razcepita v določeni točki. Vejo lahko ustvarite na glavni veji, da razvijate novo lastnost ločeno, ne da bi glavno vejo naredili nestabilno. Lahko pa naredite vejo stabilne izdaje, na kateri le popravljate napake, nadaljni razvoj aplikacije pa se izvaja na nestabilni glavni veji. V sistemu Git je veja narejena kot <quote>poceni kopija</quote>."
1297
1298 #. (glossterm)
1299 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1415
1300 msgid "Checkout"
1301 msgstr "Prevzemi"
1302
1303 #. (para)
1304 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1417
1305 msgid "A Git command which creates a local working copy in an empty directory by downloading versioned files from the repository."
1306 msgstr "Ukaz sistema Git, ki iz skladišča prenese elemente pod nadzorom in tako ustvari krajevno delovno kopijo v prazni mapi."
1307
1308 #. (glossterm)
1309 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1424
1310 msgid "Cleanup"
1311 msgstr "Počisti"
1312
1313 #. (para)
1314 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1426
1315 msgid "To quote from the Git book: <quote> Recursively clean up the working copy, removing locks and resuming unfinished operations. If you ever get a <emphasis>working copy locked</emphasis> error, run this command to remove stale locks and get your working copy into a usable state again. </quote> Note that in this context <emphasis>lock</emphasis> refers to local filesystem locking, not repository locking."
1316 msgstr "Citat iz knjige The Git Book: <quote> Rekurzivno počisti delovno kopijo, tako da odstrani zaklepe in zaključi nedokončane operacije. Če se vam kdaj prikaže sporočilo <emphasis>delovna kopija zaklenjena</emphasis>, poženite ta ukaz, da ostranite zaklepe in naredite delovno kopijo spet uporabno.</quote> Upoštevajte, da v tem kontekstu <emphasis>zaklep</emphasis> pomeni zaklepanje datotečnega sistema in ne zaklepanje skladišča."
1317
1318 #. (glossterm)
1319 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1441
1320 msgid "Commit"
1321 msgstr "Objavi"
1322
1323 #. (para)
1324 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1443
1325 msgid "This Git command is used to pass the changes in your local working copy back into the repository, creating a new repository revision."
1326 msgstr "Ta ukaz omogoča prenos krajevnih sprememb v skladišče. S tem se v skladišču ustvari nova revizije."
1327
1328 #. (glossterm)
1329 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1451
1330 msgid "Conflict"
1331 msgstr "Spor"
1332
1333 #. (para)
1334 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1453
1335 msgid "When changes from the repository are merged with local changes, sometimes those changes occur on the same lines. In this case Git cannot automatically decide which version to use and the file is said to be in conflict. You have to edit the file manually and resolve the conflict before you can commit any further changes."
1336 msgstr "Ob spajanju sprememb iz skladišča s krajevnimi spremembami se včasih zgodi, da se spremembe zgodijo v isti vrstici. V takšnem primeru se Git ne more sam odločiti, katera različica vrstice je pravilna. Rečemo, da je datoteka sporna. Pred objavo morate spremembe morate ročno popraviti in tako rešiti spore."
1337
1338 #. (glossterm)
1339 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1463
1340 msgid "Copy"
1341 msgstr "Kopiraj"
1342
1343 #. (para)
1344 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1465
1345 msgid "In a Git repository you can create a copy of a single file or an entire tree. These are implemented as <quote>cheap copies</quote> which act a bit like a link to the original in that they take up almost no space. Making a copy preserves the history of the item in the copy, so you can trace changes made before the copy was made."
1346 msgstr "V skladišču In Git lahko ustvarjate kopije posameznih datotek ali celotnih dreves. Te kopije so <quote>poceni kopije</quote>, ki delujejo kot povezava na izvirno datoteko ali mapo in ne zavzemajo skoraj nič prostora. Usvarjanje kopije ohrani zgodovino kopiranega elementa, tako da lahko pregledujete spremembe tudi pred izdelavo kopije."
1347
1348 #. (glossterm)
1349 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1475
1350 msgid "Delete"
1351 msgstr "Izbriši"
1352
1353 #. (para)
1354 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1477
1355 msgid "When you delete a versioned item (and commit the change) the item no longer exists in the repository after the committed revision. But of course it still exists in earlier repository revisions, so you can still access it. If necessary, you can copy a deleted item and <quote>resurrect</quote> it complete with history."
1356 msgstr "Ko izbrišete datoteko pod nadzorom (in objavite spremembo), tega elementa ni več v skladišču od objavljene revizije naprej. Seveda pa še vedno obstaja v prejšnjih revizijah skladišča in tako lahko še vedno dostopate do njega. Če je potrebno, lahko skopirate izbrisan element in ga pripeljete nazaj med žive s celotno zgodovino."
1357
1358 #. (glossterm)
1359 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1487
1360 msgid "Diff"
1361 msgstr "Razlikuj"
1362
1363 #. (para)
1364 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1489
1365 msgid "Shorthand for <quote>Show Differences</quote>. Very useful when you want to see exactly what changes have been made."
1366 msgstr "Bližnjica za <quote>Pokaži razlike</quote>. Zelo uporabno, kadar želite videti, kakšne spremembe natančno ste naredili."
1367
1368 #. (glossterm)
1369 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1496
1370 msgid "Export"
1371 msgstr "Izvozi"
1372
1373 #. (para)
1374 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1498
1375 msgid "This command produces a copy of a versioned folder, just like a working copy, but without the local <literal>.svn</literal> folders."
1376 msgstr "Ta ukaz ustvari kopijo mape pod nadzorom različic, prav takšno, kot je delovna kopija, vendar brez map <literal>.svn</literal>."
1377
1378 #. (glossterm)
1379 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1506
1380 msgid "FSFS"
1381 msgstr "FSFS"
1382
1383 #. (para)
1384 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1508
1385 msgid "A proprietary Git filesystem backend for repositories. Can be used on network shares. Default for 1.2 and newer repositories."
1386 msgstr "Ekskluziven datotečni sistem za skladišča sistema Git. Uporablja se lahko tudi v omrežnih datotekah v skupni rabi. Privzet sistem pri različicah 1.2 in novejših."
1387
1388 #. (glossterm)
1389 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1515
1390 msgid "GPO"
1391 msgstr "GPO"
1392
1393 #. (para)
1394 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1517
1395 msgid "Group policy object"
1396 msgstr "Group policy object"
1397
1398 #. (glossterm)
1399 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1523
1400 msgid "HEAD revision"
1401 msgstr "Revizija HEAD"
1402
1403 #. (para)
1404 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1525
1405 msgid "The latest revision of a file or folder in the <emphasis>repository</emphasis>."
1406 msgstr "Najnovejša revizija datoteke ali mape v <emphasis>skladišču</emphasis>."
1407
1408 #. (glossterm)
1409 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1531
1410 msgid "Import"
1411 msgstr "Uvozi"
1412
1413 #. (para)
1414 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1533
1415 msgid "Git command to import an entire folder hierarchy into the repository in a single revision."
1416 msgstr "Ukaz sistema Git za uvoz celotne hierarhije map v skladišče v eni sami reviziji."
1417
1418 #. (glossterm)
1419 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1540
1420 msgid "Lock"
1421 msgstr "Zakleni"
1422
1423 #. (para)
1424 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1542
1425 msgid "When you take out a lock on a versioned item, you mark it in the repository as non-committable, except from the working copy where the lock was taken out."
1426 msgstr "Ko element pod nadzorom zaklenete, ga s tem označite v skladišču in preprečite objave, razen iz delovne kopije, ki je zaklep zahtevala."
1427
1428 #. (glossterm)
1429 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1550
1430 msgid "Log"
1431 msgstr "Dnevniški zapis"
1432
1433 #. (para)
1434 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1552
1435 msgid "Show the revision history of a file or folder. Also known as <quote>History</quote>."
1436 msgstr "Prikaže zgodovino revizij datoteke ali mape. Uporablja se tudi termin <quote>Zgodovina</quote>."
1437
1438 #. (glossterm)
1439 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1559
1440 msgid "History"
1441 msgstr "Zgodovina"
1442
1443 #. (para)
1444 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1561
1445 msgid "Show the revision history of a file or folder. Also known as <quote>Log</quote>."
1446 msgstr "Prikaže zgodovino revizij datoteke ali mape. Uporablja se tudi termin <quote>Dnevnik</quote>."
1447
1448 #. (glossterm)
1449 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1568
1450 msgid "Merge"
1451 msgstr "Spoji"
1452
1453 #. (para)
1454 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1570
1455 msgid "The process by which changes from the repository are added to your working copy without disrupting any changes you have already made locally. Sometimes these changes cannot be reconciled automatically and the working copy is said to be in conflict."
1456 msgstr "Proces dodajanja sprememb iz skladišča v vašo delovno kopijo, ne da ob tem povozite krajevne spremembe. Včasih sprememb ni možno samodejno spojiti in takrat je delovno kopija sporna."
1457
1458 #. (para)
1459 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1576
1460 msgid "Merging happens automatically when you update your working copy. You can also merge specific changes from another branch using TortoiseGit's Merge command."
1461 msgstr "Spajanje se zgodi samodejno, ko posodabljate delovno kopijo. Lahko pa opravljate spajanje specifičnih sprememb iz druge veje z uporabo ukaza Spoji."
1462
1463 #. (glossterm)
1464 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1584
1465 msgid "Patch"
1466 msgstr "Popravek"
1467
1468 #. (para)
1469 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1586
1470 msgid "If a working copy has changes to text files only, it is possible to use Git's Diff command to generate a single file summary of those changes in Unified Diff format. A file of this type is often referred to as a <quote>Patch</quote>, and it can be emailed to someone else (or to a mailing list) and applied to another working copy. Someone without commit access can make changes and submit a patch file for an authorized committer to apply. Or if you are unsure about a change you can submit a patch for others to review."
1471 msgstr "Če so se v delovni kopiji spremenile le besedilne datoteke, je možno z ukazom Razlikuj ustvariti datoteko s povzetkom sprememb v obliki poenotene različice (unified diff). Datoteka takšnega tipa se pogosto imenuje <quote>popravek</quote> in se lahko uporablja za pošiljanje sprememb po elektronski pošti vašemu sodelavcu ali dopisnemu seznamu. Ta datoteka se potem uporabi na neki drugi delovni kopiji. Nekdo, ki nima pravice pisanja po skladišču, lahko naredi spremembe in ustvari popravek, ki ga objavi nek drug uporabnik, ki ustrezne pravice ima. Ali pa če niste prepričani, da so vaše spremembe dobre, lahko na ta način drugim uporabnikom pošljete spremembe v pregled."
1472
1473 #. (glossterm)
1474 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1599
1475 msgid "Property"
1476 msgstr "Lastnost"
1477
1478 #. (para)
1479 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1601
1480 msgid "In addition to versioning your directories and files, Git allows you to add versioned metadata - referred to as <quote>properties</quote> to each of your versioned directories and files. Each property has a name and a value, rather like a registry key. Git has some special properties which it uses internally, such as <literal>svn:eol-style</literal>. TortoiseGit has some too, such as <literal>tsvn:logminsize</literal>. You can add your own properties with any name and value you choose."
1481 msgstr "Poleg vodenja različic map in datotek Git omogoča tudi vodenje različic meta podatkov - rečemo jim <quote>lastnosti</quote> - za vsak element pod nadzorom. Vsaka lastnost ima ime in vrednost, podobno kot register. Git interno uporablja nekaj posebnih lastnosti, n. pr. <literal>svn:eol-style</literal>. Tudi TortoiseGit uporablja nekaj internih lastnosti, n. pr. <literal>tsvn:logminsize</literal>. Lahko pa dodate svoje lastnosti s poljubnim imenom in vrednostjo."
1482
1483 #. (glossterm)
1484 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1614
1485 msgid "Relocate"
1486 msgstr "Premesti"
1487
1488 #. (para)
1489 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1616
1490 msgid "If your repository moves, perhaps because you have moved it to a different directory on your server, or the server domain name has changed, you need to <quote>relocate</quote> your working copy so that its repository URLs point to the new location."
1491 msgstr "Če se skladišče premakne (ker ste ga premaknili v drugo mapo na strežniku ali pa se je spremenilo domensko ime),  morate narediti <quote>premik</quote> delovne kopije, da bodo poti URL do skladišča kazale na novo lokacijo."
1492
1493 #. (para)
1494 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1622
1495 msgid "Note: you should only use this command if your working copy is referring to the same location in the same repository, but the repository itself has moved. In any other circumstance you probably need the <quote>Switch</quote> command instead."
1496 msgstr "Opomba: ta ukaz uporabljajte le, če delovna kopija kaže na isto lokacijo znotraj istega skladišča, skladišče pa je bilo premaknjeno na drugo lokacijo. V vseh ostalih primerih uporabite ukaz <quote>Preklopi</quote>."
1497
1498 #. (glossterm)
1499 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1631
1500 msgid "Repository"
1501 msgstr "Skladišče"
1502
1503 #. (para)
1504 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1633
1505 msgid "A repository is a central place where data is stored and maintained. A repository can be a place where multiple databases or files are located for distribution over a network, or a repository can be a location that is directly accessible to the user without having to travel across a network."
1506 msgstr "Skladišče je središčna lokacija, kjer se podatki shranjujejo in vzdržujejo. Skladišče je lahko lokacija, kjer so shranjene številne baze podatkov ali datoteke za distibucijo preko omrežja, lahko pa je tudi lokacija, ki je neposredno dostopna uporabniku, ne da bi uporabljal omrežje."
1507
1508 #. (glossterm)
1509 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1642
1510 msgid "Resolve"
1511 msgstr "Reši"
1512
1513 #. (para)
1514 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1644
1515 msgid "When files in a working copy are left in a conflicted state following a merge, those conflicts must be sorted out by a human using an editor (or perhaps TortoiseMerge). This process is referred to as <quote>Resolving Conflicts</quote>. When this is complete you can mark the conflicted files as being resolved, which allows them to be committed."
1516 msgstr "Ko so datoteke v delovni kopiji sporne (zaradi spajanja), mora uporabnik te spore rešiti z uporabo urejevalnika (ali pa programa TortoiseMerge). Procesu rečemo <quote>reševanje sporov</quote>. Ko ste spore rešili, označite datoteko kot rešeno, kar vam omogoča njeno objavo."
1517
1518 #. (glossterm)
1519 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1654
1520 msgid "Revert"
1521 msgstr "Povrni"
1522
1523 #. (para)
1524 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1656
1525 msgid "Git keeps a local <quote>pristine</quote> copy of each file as it was when you last updated your working copy. If you have made changes and decide you want to undo them, you can use the <quote>revert</quote> command to go back to the pristine copy."
1526 msgstr "Git hrani krajevno <quote>originalno</quote> kopijo vsake datoteke, kakršna je bila ob zadnji posodobitvi. Če ste na datoteki naredili spremembe in jih želite povrniti, uporabite ukaz <quote>povrni</quote>, da dobite nazaj originalno datoteko."
1527
1528 #. (glossterm)
1529 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1665
1530 msgid "Revision"
1531 msgstr "Revizija"
1532
1533 #. (para)
1534 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1667
1535 msgid "Every time you commit a set of changes, you create one new <quote>revision</quote> in the repository. Each revision represents the state of the repository tree at a certain point in its history. If you want to go back in time you can examine the repository as it was at revision N."
1536 msgstr "Vsakič ko objavite spremembe, naredite novo <quote>revizijo</quote> v skladišču. Vsaka revizija predstavlja stanje skladišča ob določeni točki v njegovi zgodovini. Če želite, si lahko ogledate skladišče, kakršno je bilo ob reviziji številka N."
1537
1538 #. (para)
1539 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1674
1540 msgid "In another sense, a revision can refer to the set of changes that were made when that revision was created."
1541 msgstr "Drug pogled: revizija je množica sprememb, ki so bile narejene, ko je bila revizija ustvarjena."
1542
1543 #. (glossterm)
1544 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1681
1545 msgid "Revision Property (revprop)"
1546 msgstr "Lastnost revizije (revprop)"
1547
1548 #. (para)
1549 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1683
1550 msgid "Just as files can have properties, so can each revision in the repository. Some special revprops are added automatically when the revision is created, namely: <literal>svn:date svn:author svn:log</literal> which represent the commit date/time, the committer and the log message respectively. These properties can be edited, but they are not versioned, so any change is permanent and cannot be undone."
1551 msgstr "Prav tako, kot imajo lastnosti datoteke, jih imajo tudi revizije v skladišču. Nekatere posebne se dodajo samodejno, ko se revizija ustvari: <literal>svn:date svn:author svn:log</literal>, ki predstavljajo datum/čas objave, avtorja in sporočilo dnevniškega zapisa. Vrednosti teh lastnosti lahko urejate, vendar upoštevajte, da niso pod nadzorom različic, tako da so spremembe trajne in se jih ne da povrniti."
1552
1553 #. (glossterm)
1554 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1695
1555 msgid "SVN"
1556 msgstr "SVN"
1557
1558 #. (para)
1559 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1697
1560 msgid "A frequently-used abbreviation for Git."
1561 msgstr "Pogosto uporabljena okrajšava za Git"
1562
1563 #. (para)
1564 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1700
1565 msgid "The name of the Git custom protocol used by the <quote>svnserve</quote> repository server."
1566 msgstr "Ime lastnega protokola sistema Git, ki ga uporablja strežnik skladišč <quote>svnserve</quote>."
1567
1568 #. (glossterm)
1569 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1707
1570 msgid "Switch"
1571 msgstr "Preklop"
1572
1573 #. (para)
1574 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1709
1575 msgid "Just as <quote>Update-to-revision</quote> changes the time window of a working copy to look at a different point in history, so <quote>Switch</quote> changes the space window of a working copy so that it points to a different part of the repository. It is particularly useful when working on trunk and branches where only a few files differ. You can switch your working copy between the two and only the changed files will be transferred."
1576 msgstr "Prav tako kot ukaz <quote>posodobi-na-revizijo</quote> spremeni časovno okno delovne kopije, da izgleda tako, kot v neki določeni točki v zgodovini, ukaz <quote>Preklopi</quote> spremeni prostorsko okno delovne kopije, da kaže na drugo mesto v skladišču. To je uporabno predvsem takrat, kot delate na glavni veji in na stranskih vejah, na katerih je spremenjenih le nekaj datotek. Delovno kopijo lahko preklapljate, prenesejo pa se le spremenjene datoteke."
1577
1578 #. (glossterm)
1579 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1721
1580 msgid "Update"
1581 msgstr "Posodobitev"
1582
1583 #. (para)
1584 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1723
1585 msgid "This Git command pulls down the latest changes from the repository into your working copy, merging any changes made by others with local changes in the working copy."
1586 msgstr "Ta ukaz Git prenese iz skladišča v delovno kopijo zadnje spremembe, pri tem spremembe spoji s krajevnimi spremembami, narejenimi v delovni kopiji."
1587
1588 #. (glossterm)
1589 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1731
1590 msgid "Working Copy"
1591 msgstr "Delovna kopija"
1592
1593 #. (para)
1594 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1733
1595 msgid "This is your local <quote>sandbox</quote>, the area where you work on the versioned files, and it normally resides on your local hard disk. You create a working copy by doing a <quote>Checkout</quote> from a repository, and you feed your changes back into the repository using <quote>Commit</quote>."
1596 msgstr "To je vaše zasebno <quote>igrišče</quote>, območje, kjer delate z datotekami pod nadzorom, in se obilčajno nahaja na krajevnem trdem disku. Delovno kopijo naredite s <quote>prevzemom</quote> iz skladišča, spremembe pa v skladišče prenesete z ukazom <quote>Objavi</quote>."
1597
1598 #. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>.
1599 #. (None)
1600 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:0
1601 msgid "translator-credits"
1602 msgstr "Matjaž Čepon <matjaz.cepon@gmail.com>"
1603
1604 #. Place the translation of 'translation' here.
1605 #. (None)
1606 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:0
1607 msgid "translator-translation"
1608 msgstr "Prevod"
1609