OSDN Git Service

Update Document
[tortoisegit/TortoiseGitJp.git] / doc / po / TortoiseMerge_sk.po
1 #
2 # Slovak translation for TortoiseMerge
3 # Copyright (C) 2004-2008 the TortoiseGit team
4 # This file is distributed under the same license as TortoiseGit
5 #
6 # Last commit by:
7 # $Author: luebbe $
8 # $Date: 2009-01-08 17:19:56 +0800 (Thu, 08 Jan 2009) $
9 # $Rev: 15043 $
10 #
11 # Authors:
12 # Oto BREZINA <translate@e-posta.sk>, 2006.
13 #
14 # slovk
15 #
16 # * skontolovat v prevazdke ktore texty su o tom co sa ma vykonat, co sa ocakava od obsluhy, co je popis
17 #   * co sa na vykonat - akcie : v neurcitku,      napr: Open - Otvorit
18 #   * obsluha                  : 2 os mnsoz cisla, napr: Open - Otvorte
19 #   * popis                    : 3 os jedn. cisla, napr: Opens - Otvori
20 msgid ""
21 msgstr ""
22 "Project-Id-Version: TortoiseGit Documentation\n"
23 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
24 "POT-Creation-Date: 2008-11-17 00:14 +0000\n"
25 "PO-Revision-Date: 2008-12-17 21:57+0100\n"
26 "Last-Translator: Oto BREZINA <translator@e-posta.sk>\n"
27 "Language-Team: TortoiseGit translation team <tortoisegit-dev@googlegroups.com >\n"
28 "MIME-Version: 1.0\n"
29 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
30 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
31 "X-Poedit-Country: SLOVAKIA\n"
32 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
33 "X-Poedit-Language: Slovak\n"
34
35 #. (title)
36 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:4
37 msgid "TortoiseMerge"
38 msgstr "TortoiseMerge"
39
40 #. (subtitle)
41 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:6
42 msgid "A diff/merge tool for Windows"
43 msgstr "Porovnavací a spájací nástroj pre Windows"
44
45 #. TRANSLATORS: "$MajorVersion$.$MinorVersion$.$MicroVersion$" is a literal value and should not be translated
46 #. (subtitle)
47 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:7
48 msgid "Version $MajorVersion$.$MinorVersion$.$MicroVersion$"
49 msgstr "Verzia $MajorVersion$.$MinorVersion$.$MicroVersion$"
50
51 #. (edition)
52 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:9
53 msgid "First"
54 msgstr "Prvé"
55
56 #. (firstname)
57 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:12
58 msgid "Stefan"
59 msgstr "Stefan"
60
61 #. (surname)
62 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:13
63 msgid "Küng"
64 msgstr "Küng"
65
66 #. (firstname)
67 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:16
68 msgid "Lübbe"
69 msgstr "Lübbe"
70
71 #. (surname)
72 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:17
73 msgid "Onken"
74 msgstr "Onken"
75
76 #. (firstname)
77 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:20
78 msgid "Simon"
79 msgstr "Simon"
80
81 #. (surname)
82 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:21
83 msgid "Large"
84 msgstr "Large"
85
86 #. (title)
87 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:28
88 msgid "Preface"
89 msgstr "Predslov"
90
91 # Preface
92 #. (para)
93 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:33
94 msgid "When working on a project, either an open-source project where several people review your code, or a commercial project where you sell a component with your source code, there will be people and customers who find bugs or want to improve your project. To do that they send you patches which you have to review and decide if you want to apply them."
95 msgstr "Pri práci na projekte, či už na open-source, kde mnoho ľudí prezerá váš kód, alebo na komerčnom projekte, kde predávate komponenty so zdrojovými kódmi, sú ľudia a zákazníci, ktorí nájdu chybu, alebo chcú vylepšiť váš projekt.(a niekedy vám len kolega chce rýpať do práce ;) - pozn. prekladateľa.) Aby to dosiahli pošlú Vám záplatu, ktorú si musíte prezrieť a rozhodnúť, či ju použijete."
96
97 #. (para)
98 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:45
99 msgid "Reviewing patches"
100 msgstr "Prezeranie záplat"
101
102 #. (para)
103 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:50
104 msgid "Applying the patches"
105 msgstr "Použitie záplat"
106
107 #. (para)
108 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:41
109 msgid "TortoiseMerge helps you with both those tasks: <placeholder-1/>"
110 msgstr "TortoiseMerge vám pomôže s oboma tímito úlohami: <placeholder-1/>"
111
112 #. (para)
113 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:56
114 msgid "TortoiseMerge also helps you to sort out conflicted files which can occur if you're working with a source control system and others are working on the same files as you."
115 msgstr "TortoiseMerge vám tiež pomáha triediť konflikty, ktoré môžu vzniknúť, keď pracujete so správou verzií a niekto iný pracuje na súbore, na ktorom pracujete aj vy."
116
117 #. (title)
118 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:66
119 msgid "TortoiseMerge is free!"
120 msgstr "TortoiseMerge je zdarma!"
121
122 #. (para)
123 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:67
124 msgid "TortoiseMerge is free. You don't have to pay for it, you can use it any way you want. It is developed under the GP license (GPL)."
125 msgstr "TortoiseMerge je zadarmo. Nemusíte za neho platiť a môžete ho využivať ako chcete. Je vyvynutý pod GP Licenciou (GPL)."
126
127 #. (para)
128 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:71
129 msgid "TortoiseMerge is an Open Source project. That means you have full read access to the source code of this program. You can browse it on this link <ulink url=\"http://TortoiseGit.tigris.org/svn/TortoiseGit/\"><citetitle>http://TortoiseGit.tigris.org/svn/TortoiseGit/</citetitle></ulink>. You will be prompted to enter username and password. The username is <literal>guest</literal>, and the password must be left blank. The most recent version (where we're currently working) is located under <filename>/trunk/</filename>, and the released versions are located under <filename>/tags/</filename>."
130 msgstr "TortoiseMerge je projekt s uvolneným kódom (\"Open Source\"). To znamená, že máte plný prístup ku zdrojovým kódom tohoto programu. Môžete ho prehliadať na tejto linke <ulink url=\"http://TortoiseGit.tigris.org/svn/TortoiseGit/\"><citetitle>http://TortoiseGit.tigris.org/svn/TortoiseGit/</citetitle></ulink>. (Uživateľ:guest, a prázdne heslo) Najaktuálnejšia verzia, (na ktorej práve pracuejeme, ) je umiestnená pod <filename>/trunk/</filename> vydané verzie sú umiestnené pod <filename>/tags/</filename>."
131
132 #. (title)
133 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:90
134 msgid "Donate!"
135 msgstr "Podporte!"
136
137 #. (para)
138 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:91
139 msgid "Even though TortoiseGit and TortoiseMerge are free, you can support the developers by sending in patches and play an active role in the development. You can also help to cheer us up during the endless hours we spend in front of our computers."
140 msgstr "Aj keď TortoiseGit a TortoiseMerge sú zdarma, môžete pomôcť vývojárom poslaním záplaty, či aktívne prispievať do vývoja. Takisto môžete pomôcť vývojárom povzbudenín pri nekonečných hodinách, ktoré trávime pred našimi počítačmi."
141
142 #. (para)
143 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:97
144 msgid "While working on TortoiseGit we love to listen to music. And since we spend many hours on the project we need a <emphasis>lot</emphasis> of music. Therefore we have set up some wish-lists with our favourite music CDs and DVDs: <ulink url=\"http://TortoiseGit.tigris.org/donate.html\"><citetitle>http://TortoiseGit.tigris.org/donate.html</citetitle></ulink> Please also have a look at the list of people who contributed to the project by sending in patches or translations."
145 msgstr "Pri práci na TortoiseGit radi počúvame hudbu. A keďže trávime veľa hodín na projekte potrebujeme <emphasis>množtvo</emphasis> hudby. Preto sme zostavili zoznam prianí s našimi obľúbenými hudobnými CD a DVD: <ulink url=\"http://TortoiseGit.tigris.org/donate.html\"><citetitle>http://TortoiseGit.tigris.org/donate.html</citetitle></ulink> Prosím pozrite aj zoznam lúdí, ktorí prispeli do projektu poslaním záplaty, alebo prekladov (napr. tento preklad má nasvedomí Oto BREZINA ;) - poznámka prekladateľa)."
146
147 #. (title)
148 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:113
149 msgid "Acknowledgments"
150 msgstr "Poďakovania"
151
152 #. (term)
153 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:117
154 msgid "Stefan Küng"
155 msgstr "Stefan Küng"
156
157 #. (para)
158 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:121
159 msgid "for the hard work on TortoiseMerge"
160 msgstr "za tvrdú prácu na TortoiseMerge"
161
162 #. (term)
163 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:127
164 msgid "Lübbe Onken"
165 msgstr "Lübbe Onken"
166
167 #. (para)
168 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:131
169 msgid "for the beautiful icons, logo, bug hunting and taking care of the documentation"
170 msgstr "za nádherné ikonky, logo, vychytávanie chýb a starostlivosť o dokumenáciu"
171
172 #. (term)
173 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:138
174 msgid "The Tigris Style project"
175 msgstr "Program v štýle Tigris Style"
176
177 #. (para)
178 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:142
179 msgid "for some of the styles which are reused in this documentation"
180 msgstr "za niektoré štýly, ktoré sú použité v dokumenácií"
181
182 #. (term)
183 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:149
184 msgid "Our Contributors"
185 msgstr "Naši spolupracovníci"
186
187 #. (para)
188 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:153
189 msgid "for the patches, bug reports and new ideas, and for helping others by answering questions on our mailing list."
190 msgstr "za záplaty, hlásenia chýb a nápadov, a za pomoc iných, ktorý odpovedali na otázky v našich mailinglistoch"
191
192 #. (term)
193 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:160
194 msgid "Our Donators"
195 msgstr "Naši darcovia"
196
197 #. (para)
198 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:164
199 msgid "for many hours of joy with the music they sent us"
200 msgstr "za mnoho hodín dobrej hudby, ktoré nám poslali"
201
202 #. (title)
203 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:175
204 msgid "Introduction"
205 msgstr "Úvod"
206
207 #. (title)
208 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:184
209 msgid "Overview"
210 msgstr "Prehľad"
211
212 #. (para)
213 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:185
214 msgid "TortoiseMerge is a free/open-source application. It lets you see differences in text files, merge those changes and even review and apply unified diff files, often called <firstterm>patches</firstterm>."
215 msgstr "TortoiseMerge je free/open-source aplikácia. Zobrazí rozdiely v textových súboroch, zlúči tieto zmeny a tiež rehliadanie a požuite súbory 'unified diff' - tiež zvané <firstterm>záplaty</firstterm>."
216
217 #. (para)
218 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:190
219 msgid "While working on text files, e.g. source files in your favourite programming language, or html/xml files for your documentation or website, you will often have a situation where you need to compare different versions of those files. Sometimes you get a different version from someone else, sometimes you just want to see the changes you've made."
220 msgstr "Pri práci s textovími súbormi, ako sú súbory zdrojových kódov rôznych programovacích jazykov, alebo html, xml súbormi pre internetové stránky, budete často v situácií kedy budete potrebovať porovnať rôzne verzie tíchto súborov. Niekedy získate rozdielne verzie od iných, niekedy si budete chcieť len prezrieť zmeny, ktoré ste urobili."
221
222 #. (para)
223 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:198
224 msgid "If you're working with a version control system (e.g. Git) then you sometimes get <emphasis>conflicts</emphasis> when you update your working copy. This happens if someone else changed the same parts of the file you're currently working on as you did. Then you have to resolve those conflicts manually. This is where TortoiseMerge can help you."
225 msgstr "Keďi prácujete so správou verzií (napr. Git) občas sa pri aktualizovaní vašej pracovnej kópie dostanete do <emphasis>konfliktu</emphasis>. Toto sa stane keď niekto iný zmení rovnakú časť súboru, na ktorom ste pracovali, ako vy. Potom musíte tieto konflikty vyriešiť ručne. TortoiseMerge vám s tím môže pomôcť."
226
227 #. (para)
228 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:206
229 msgid "The following diagram shows you the relationships between the files involved in a conflict:"
230 msgstr "Nasledovný diagram zobrazuje vzťah medzi súbormi zaplatenými v konflikte:"
231
232 #. (title)
233 #. (title)
234 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:211
235 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:347
236 msgid "File Conflict"
237 msgstr "Konflikt súboru"
238
239 #. (para)
240 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:214
241 msgid "A conflict can also occur if you try to apply an outdated patch file. In such cases, without TortoiseMerge, you would either have to ask the person you got that patch file from for a current version or try to apply that patch file manually."
242 msgstr "Konflikt môže vzniknúť aj pri pokuse použiť zastaralú záplatu. V takých prípadoch, bez TortoiseMerge, by ste museli buď požiadať osobu, ktorá vytvorial záplatu, aby ju vytvorila z aktuálnej verzie, alebo by ste museli skúsiť použiť záplatu ručne."
243
244 #. (para)
245 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:220
246 msgid "But now with TortoiseMerge this isn't necessary anymore - at least not if you're working with a version control system like Git. TortoiseMerge parses the patch file for the revision/version the patch was created for and automatically tries to fetch that specific version from your source-control. Then it applies the patch and lets you review both your changes to the file, and theirs. Then you can decide which changes you want to keep."
247 msgstr "Ale s TortoiseMerge to už nie je nutné - alebo aspoň keď, pracujete so správou verzií ako je Git. TortoiseMerge analyzuje revízie/verzie súborov y ktorých bola záplata vztvorená a automaticky sa pokúša získať príslušnú verziu z vašej správy verzií. Potom použije záplatu a poskztne vám možnosť prezrieť si vaše aj ich zmeny v súbore. Potom môžete rozhodnúť, ktoré zmeny chcete zachovať."
248
249 #. (title)
250 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:235
251 msgid "TortoiseMerge's History"
252 msgstr "História TortoiseMerge"
253
254 #. (para)
255 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:236
256 msgid "While working on <ulink url=\"http://TortoiseGit.tigris.org\"><citetitle>TortoiseGit</citetitle></ulink> we found that whenever users sent in patches to enhance the project or just to fix bugs, we had a lot of work just applying those patches. And many times those patches were outdated and couldn't be applied with the command line patch tool <ulink url=\"http://unxutils.sourceforge.net/\"><citetitle>http://unxutils.sourceforge.net/</citetitle></ulink> because we were working on those files and had sometimes changed those files already."
257 msgstr "Pri práci na <ulink url=\"http://TortoiseGit.tigris.org\"><citetitle>TortoiseGit</citetitle></ulink> sme zistili, že keď ktorýkoľvek uživateľ poslal záplatu na vylešenie, či opravu chyby, mali sme veľa práce s použitím tejto záplaty. Mnoho tíchto záplat bolo zastaralých a nebolo ich možné aplikovať pomocou nástroja v príkazovom riadku<ulink url=\"http://unxutils.sourceforge.net/\"><citetitle>http://unxutils.sourceforge.net/</citetitle></ulink> pretože sme na týchto súboroch pracovali a vykonali sme už na nich zmeny."
258
259 #. (para)
260 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:251
261 msgid "This was also the main reason why TortoiseGit did not originally have a <menuchoice><guimenu>TortoiseGit</guimenu><guimenuitem>Create Patch</guimenuitem></menuchoice> implemented: we preferred users to send us the whole files because with those it was easier to apply patches."
262 msgstr "Toto bol tiež hlavný dôvod prečo  TortoiseGit pôvodne nemal <menuchoice><guimenu>TortoiseGit</guimenu><guimenuitem>Vytvoriť záplatu</guimenuitem></menuchoice>: uprednosňovali sme, ak nám uživatelia zasielali celé súbory, pretože bolo jednoduchsie záplaty použiť."
263
264 #. (para)
265 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:261
266 msgid "So we spent a lot of time, searching the Internet for a GUI tool which could apply patch files, but all we found was that such a tool didn't exist. So to cut a long story short: We decided that if no-one else could provide such a tool we would have to write our own. That's when TortoiseMerge was born."
267 msgstr "Tak sme strávili veľa času hladaním na internete grafického nástroja umožňujúcom použiť súbory záplat. Zistili sme však, že takýto nástroj neexistuje. Takže, aby sme tento dlhý príbeh skrátili: Rozhodli sme sa, že kedže nám nikto iný nemôže takýto nastroj poskytnúť, tak si ho musíme napísať sami. A tak sa zrodil TortoiseMerge."
268
269 #. (para)
270 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:268
271 msgid "Since TortoiseGit already uses the Git library, which has a nice diffing engine built in, it was just natural to use this library instead of the GNU diff."
272 msgstr "Kedže TortoiseGit už používa Git knižnicu, ktorá má zabudovaný pekný porovnávací engine, bolo len prirodzené použiť túto knižnicu namiesto GNU porovnávania (GNU diff)."
273
274 #. (title)
275 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:276
276 msgid "Basic Concepts"
277 msgstr "Základnz koncept"
278
279 #. (para)
280 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:282
281 msgid "Viewing the difference between two files and merging changes into one of them, or removing unwanted changes."
282 msgstr "Prezeranie rozdielov medzi dvomi súbormi a spájanie zmien do jedného z nich, alebo odstraňovanie nechcených zmien."
283
284 #. (para)
285 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:288
286 msgid "Editing conflicts between local changes and changes in the Git repository following an update."
287 msgstr "Úprava komfliktov medzi miestnymi zmenami a zmenami v úložisku Sibversion po aktualizácií."
288
289 #. (para)
290 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:294
291 msgid "Applying patch files. This is the reason TortoiseMerge was created :)"
292 msgstr "Použitie záplatového súboru. Toto je pôvodný dôvod vzniku TortoiseMerge :)"
293
294 #. (para)
295 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:278
296 msgid "TortoiseMerge has several different uses: <placeholder-1/>"
297 msgstr "TortoiseMerge má viacero využití: <placeholder-1/>"
298
299 #. (title)
300 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:303
301 msgid "Viewing and Merging Differences"
302 msgstr "Prezeranie / Zlúčovanie zmien"
303
304 #. (para)
305 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:304
306 msgid "In this mode you are comparing two files. The file in the left pane is considered to be the original file (sometimes referred to as <emphasis>Theirs</emphasis>, and the file in the right pane is the modified file (sometimes referred to as <emphasis>Mine</emphasis>."
307 msgstr "V tomto režime porovnávate dva súbory. Súbor naľavo zodpovedá pôvodnému súboru (niekedy nazývaný <emphasis>Ich</emphasis>), a súbor v pravom panely je upravený súbor (niekedy označovaný <emphasis>Môj</emphasis>)."
308
309 #. (para)
310 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:315
311 msgid "Reverting changed lines back to the text shown in the left pane."
312 msgstr "Vrátenie zmenených riadkov späť na text v ľavom panely."
313
314 #. (para)
315 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:320
316 msgid "Using a combination of both blocks, either <emphasis>Theirs</emphasis> before <emphasis>Mine</emphasis> or <emphasis>Mine</emphasis> before <emphasis>Theirs</emphasis>."
317 msgstr "Použite kombinácie oboch blokov, či už <emphasis>Ich</emphasis> pred <emphasis>Moje</emphasis> alebo <emphasis>Moje</emphasis> pred <emphasis>Ich</emphasis>."
318
319 # Viewing / Merging
320 #. (para)
321 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:310
322 msgid "You can make simple line-based changes to the file in the right pane which include: <placeholder-1/>"
323 msgstr "Môžete vykonavať jednoduché riadkové zmeny súboru v pravom panely:"
324
325 #. (para)
326 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:328
327 msgid "You can also edit the file in the right pane just as you would in a text editor. Such lines are marked using a pencil icon. Please note that if you want to make any of the line/block-based changes described above, it is better to do those first since once you start editing the file yourself it becomes impossible for TortoiseMerge to keep track of the relationship to the original files."
328 msgstr "Súbor v pravom panely môžete upravovať ako v textovom editore. Takéto riadky sú označené obrázkom ceruzky. Poznamenávame, ze ak chcete robyť riadkové/blokové zmeny, ako je popísané vyššie, je lepšie vykonať tieto zmeny najprv, pretože keď začnete upravovať súbor už TortoiseMerge nebude schopný sledovať zmeny na určenie vzťahu k pôvodným súborom."
329
330 #. (title)
331 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:338
332 msgid "Editing Conflicts"
333 msgstr "Úprava konfliktov"
334
335 #. (para)
336 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:339
337 msgid "This is sometimes referred to as a three-way merge, and is shown in three panes. However there are actually four files involved. The file which is not shown is the common base file, the last common ancestor of the two files which are now in conflict. The relationships between the three files are explained in the diagram below:"
338 msgstr "Toto je niekedy nazývané trojcestné spájanie a je zobrané v troch paneloch. V skutočnosti sú použité štyry súbory. Súbor, ktorý nie je zobrazený je spoločný základový súbor, posledný spoločný predchodca dvoch súborov, ktoré sú v konflikte. Vzťah troch súborov je vysvetlený na obrázku::"
339
340 # Three Pane View
341 #. (para)
342 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:350
343 msgid "The base file represents the oldest version of a file, from where <emphasis>You</emphasis> and <emphasis>They</emphasis> start making changes. <emphasis>Mine</emphasis> represents the base file with all the changes <emphasis>you</emphasis> made, and <emphasis>Theirs</emphasis> is the file with all the changes <emphasis>someone else</emphasis> made to the file. The left pane shows the changes in <emphasis>Theirs</emphasis> relative to the base file and the right pane shows the changes in <emphasis>Mine</emphasis> relative to the base file. The bottom pane is the output file which is where you are trying to resolve the conflicts."
344 msgstr "Základ reprezetuje najstaršiu verziu súboru, z ktorého <emphasis>Vy</emphasis> a <emphasis>Oni</emphasis> začnú vykonávať zmeny. <emphasis>Moje</emphasis> reprezentuje základ so zmenamy, ktoré ste <emphasis>vy</emphasis> urobili, <emphasis>Ich</emphasis> je súbor s vykonanými zmenami <emphasis>niekoho iného</emphasis>. Ľavý panel zobrazuje zmeny v <emphasis>Ich</emphasis> v zhľadom na základ súboru a pravý panel zobrazuje zmeny v <emphasis>Moje</emphasis> v zhľadom na základ súburu.  Spodný panel je výstup súboru v ktorom sa snažíte vyriešiť konflikty."
345
346 #. (para)
347 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:362
348 msgid "In conflict resolution view, you can choose to use blocks from <emphasis>Mine</emphasis> or <emphasis>Theirs</emphasis> or both. But in this case, the changes are shown in the bottom pane."
349 msgstr "Pri riešení konfliktov, može vybrať použitie bloku <emphasis>Moje</emphasis> alebo <emphasis>Irch</emphasis> prípadne oboch. V tomto prípade sú zmeny zobrazené v spodnom panely."
350
351 #. (title)
352 #. (title)
353 #. (title)
354 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:369
355 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:478
356 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:866
357 msgid "Applying Patches"
358 msgstr "Používanie záplat"
359
360 #. (para)
361 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:370
362 msgid "A patch file is a Git unified diff file, which contains the information required to apply changes to a set of files. The patch may have been supplied by another developer so that you can see changes he has made and possibly commit them to the repository. Or it may have been generated internally by TortoiseGit when comparing two folders. This happens when you compare a repository revision with your working copy folder, or if you compare two different repository revisions, or if you compare two different repository paths."
363 msgstr "Záplatový súbor je súbor unifikovaného porovnania Git, ktorý obsahuje informácie potrebné na použite zmien do súborov. Záplata mohla byť dodaná iným vývojarom, takže si môžete prezrieť zmeny, ktoré vykonal a prípadne ich odovzdať do úložiska. Mohla tiež byť vytvorená v TortoiseGit pri porovnaní dvoch adresárovs. Toto sa stane, keď porovnáte úložisko s vašou pracovnou kópiou, alebo porovnáte dve rôzne revizie úložka, prípadne keď porovnáte dve cesty v úložisku."
364
365 #. (para)
366 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:380
367 msgid "In either case TortoiseMerge will show a small window listing the files included in the patch. By double clicking on one of these files you fetch the relevant file and apply the changes. The left pane shows the original file content and the right pane shows it after the patch is applied."
368 msgstr "V oboch prípadoch TortoiseMerge zobrazí malé okno so zoznamom súborov zahrnutých v záplate. Dvojklikom na jeden z týchto súborov získate príslušný súbor a použiteje zmeny. Lavý panel zobrazí originálny súbor, na pravom panely sa zobrazí súbor po použití záplaty."
369
370 #. (para)
371 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:387
372 msgid "You can edit the file in the right pane exactly as you would in compare/edit mode."
373 msgstr "V pravom panely môžete upravovať súbor rovnako pri móde porovnať/upraviť."
374
375 #. (title)
376 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:394
377 msgid "Using TortoiseMerge"
378 msgstr "Používanie ToroiseMerge"
379
380 #. (title)
381 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:402
382 msgid "Viewing Modes"
383 msgstr "Režimy zobrazenia"
384
385 #. (para)
386 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:403
387 msgid "TortoiseMerge has three main viewing modes: one-pane, two-pane and three-pane view. One/two-pane view is used to view changes and three-pane view is used to resolve conflicts."
388 msgstr "TortoiseMerge má tri módy zobrazenia: jednopanelový, dvojpanelový a trojpanelový. Jedno- a dvoj-panelovézobrazenie je použité na zobrazenie zmien. Trojpanelové zobrazenie sa používa na riešenie konfliktov."
389
390 #. (title)
391 #. (title)
392 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:409
393 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:843
394 msgid "Viewing / Merging"
395 msgstr "Prezerať / Zlúčiť"
396
397 #. (title)
398 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:411
399 msgid "One Pane View"
400 msgstr "Jednopanelové zobrazenie"
401
402 #. (title)
403 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:415
404 msgid "Two Pane View"
405 msgstr "Dvojpanelové zobrazenie"
406
407 # Viewing / Merging
408 #. (para)
409 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:423
410 msgid "Changes inside the modified lines are shown in different colors. Added string parts are shown with a lighter color, but you can of course configure the colors used here. Removed parts are indicated with a dark brown vertical line in the string. Check out the screenshot above to see how this works."
411 msgstr "Zmeny v rámci zmenených súborov sú označené farebne. Pridanie reťazcov je zobrazené bledšími farbami, použité farby je samozrejme možné nastaviť. Odstránené časti sú označené tmavohnedou farbou, vodorovne i v reťazci. Pozrite obrázok hore, aby ste videli ako to funguje."
412
413 # Viewing / Merging
414 #. (para)
415 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:433
416 msgid "Code reorganization usually means a lot of changes in whitespaces (space, tab, newlines) but no actual code change. For example, you split up a very long line into several lines, or you sometimes compact several lines together into one."
417 msgstr "Reorganizácia kódu zvyčajne znamená množstvo zmien bielych znakoch (medzery, tabulátory, nové riadky), ale žiadna zmena v kóde. Napríklad rozdelenie veľmi dlhého riadku na viacero riadkov, alebo zlúčenie viacej riadkov do jedného."
418
419 # Viewing / Merging
420 #. (para)
421 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:439
422 msgid "Such changes are marked with a white circle symbol on the left side of the views. If you see such a white circle, you know immediately that no real code change is there and you don't have to check the changed block further."
423 msgstr "Také zmeny sú označené bielym krúžkom na ľavej strane panelu. Keď vidíte takýto krúžok okamžite viete, že nebola vykonaná žiadna skutočná zmena kódu a teda nie je nutné daný blok zvlášť kontrolovať."
424
425 #. (para)
426 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:447
427 msgid "Hand editing of the file in the right pane is possible in two-pane view. Such changes are marked with a pencil symbol."
428 msgstr "Ručné úpravy sú možne v pravom panely pri dvojpanelovom zobrazení. Takéto zmeny sú označené znakom ceruzky."
429
430 # Viewing / Merging
431 #. (para)
432 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:418
433 msgid "The two pane view has some features which are not available in the one pane view: <placeholder-1/>"
434 msgstr "Dvojpanelové zobrazenie má niektoré funkcie, ktoré niesú dostupné v jednopanelovom zobrazení: <placeholder-1/>"
435
436 #. (para)
437 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:454
438 msgid "If you want to compare/merge three files, TortoiseMerge will show you the differences in a three pane view. This view is also used if you need to resolve conflicted files."
439 msgstr "Keď chcete porovnať/zlúčiť tri súbory, TortoiseMerge zobrazí rozdiely v trojpanelovom zobrazení. Toto zobrazenie je tiež použité, keď potrebujete riešiť konflikty."
440
441 #. (title)
442 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:460
443 msgid "Three Pane View"
444 msgstr "Trojpanelové zobrazenie"
445
446 # Three Pane View
447 #. (para)
448 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:463
449 msgid "The left pane shows you the differences between <emphasis>Their</emphasis> file and the <emphasis>Base</emphasis> file, while the right pane shows you the differences between <emphasis>Mine</emphasis> file and the <emphasis>Base</emphasis> file. The bottom pane shows you the result of merging <emphasis>Base</emphasis>, <emphasis>Mine</emphasis> and <emphasis>Theirs</emphasis> with possible conflicts."
450 msgstr "Ľavý panel zobrazuje rozdiely medzi súbormi <emphasis>Ich</emphasis> a <emphasis>Základ</emphasis>, kým pravý panel zobrazuje rozdiely medzi súbormi <emphasis>Moje</emphasis> a <emphasis>Základ</emphasis>. Spodný panel zobrazuje vysledok spojenia <emphasis>Základ</emphasis>, <emphasis>Moje</emphasis> a <emphasis>Ich</emphasis>s možnými konfliktami. Pri prejdení mzšov ponad názov panela, zobrazí sa meno súboru pre daný panel."
451
452 #. (para)
453 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:472
454 msgid "If you hover the mouse over the pane title, a tooltip will show the filenames used for the diff in each pane."
455 msgstr "Keď prejde myšou ponad názov panelu, v tipe pre každý panel bude zobrayené meno súboru použitého pre porovanie."
456
457 #. (title)
458 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:484
459 msgid "Patch File List"
460 msgstr "Zonznam súborov v záplate"
461
462 # Patch Filelist
463 #. (para)
464 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:479
465 msgid "After TortoiseMerge parses the patch file it will show you a small window with all the files which have changes according to the patch file. <placeholder-1/> If the filename is shown in black, then the patch can be applied without any problems. That means the file is not outdated according to the patch. However, if the filename is shown in red, then the patch can't get applied directly because you already changed that file."
466 msgstr "Keď sa podarilo TortoiseMerge zanalyzovať záplatový súbor, zobrazí malé okno so všetkými súbormi, ktoré majú byť zmenené podľa záplaty. <placeholder-1/> Keď je meno súboru zobranené čiernou farbou, záplata môže byť bez problémov použitá. To znamená, že súbor nie je voči záplate zastaralý. Ale keď je meno súboru zobrazené červenou farbou, potom záplatu nemožno použiť priamo, pretože ste už daný súbor zmenili."
467
468 # Patch Filelist
469 #. (para)
470 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:493
471 msgid "But don't worry. If you're working with Git you can retrieve an older version of the file and resolve the conflict. In fact, TortoiseMerge automatically tries to get that older version of the file and then shows you the diff between <emphasis>Base</emphasis> (the older version of the file), <emphasis>Mine</emphasis> (the file as it is currently in your working copy) and <emphasis>Theirs</emphasis> (the older version of the file with the patch already applied). Then you can resolve possible conflicts manually."
472 msgstr "Ale netreba sa obávať. Keď pracujete so Git môžete získať staršiu verziu súboru a konflikt vyriešiť. Fakticky, TortoiseMerge skúša automaticky získať takú staršiu verziu súboru a zobraziť vám rozdiely medzi <emphasis>Základ</emphasis> (staršia verzia súboru), <emphasis>Moje</emphasis> (súbor v jeho súčasnej podobe vo vašej pracovnej kópií) a <emphasis>Ich</emphasis> (staršia veriza súboru s použitou záplatou). Potom môžete ručne vyriešiť prípadné konflikty."
473
474 # Patch Filelist
475 #. (para)
476 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:504
477 msgid "The patch file window has a context menu which allows you to preview the effect of the patch on the current file (apply without saving), to apply and save the changes for the selected file, or to apply and save changes to <emphasis>all</emphasis> files in the list. The double-click action is to preview."
478 msgstr "Okno záplatového súboru má kontextové menu, ktoré umožňuje pezretie výsledoku zaplátania na vybranom súbore (použitá bez uloženia), na použitie a uloženie zmien pre vybraný súbor, alebo použitie a uloženie zmien pre <emphasis>všetky</emphasis> súbory v zozname. Dvojklik vedie k prezeraniu."
479
480 # Patch Filelist
481 #. (para)
482 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:512
483 msgid "Depending on whether TortoiseMerge can apply the patch directly or by fetching an older version of the file first, it shows you a two pane view (patch can be applied directly) or a three pane view (older version of file fetched)."
484 msgstr "V závislosti od toho či TortoiseMerge môže použiť záplatu priamo, alebo po získaní staršej verzie prvého súboru, použije dvojpanelové zobraznie (záplata môže byť použitá priamo) alebo trojpanelové zobrazenie (keď bolo nutné získanie staršej verzie súboru)."
485
486 #. (title)
487 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:521
488 msgid "Buttons and Other Controls"
489 msgstr "Tlačítka a ovládacie prvky"
490
491 #. (title)
492 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:524
493 msgid "The Toolbar"
494 msgstr "Lišta nástrojov"
495
496 #. (para)
497 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:531
498 msgid "<guibutton>Open</guibutton> accesses the file-open dialog. What else?"
499 msgstr "<guibutton>Otvoriť</guibutton> sprístupní dialógové okno otvorenia súborov."
500
501 #. (para)
502 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:537
503 msgid "<guibutton>Save</guibutton> saves any changes you have made."
504 msgstr "<guibutton>Uložiť</guibutton> uloží zmeny, kotré ste vykonali."
505
506 #. (para)
507 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:543
508 msgid "<guibutton>Reload</guibutton> discards any changes you have made in TortoiseMerge and reloads the files from disk."
509 msgstr "<guibutton>Znovu načítať</guibutton> zahodí vykonané zmeny a znovu načíta súbory z disku."
510
511 #. (para)
512 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:550
513 msgid "<guibutton>Undo</guibutton> implements a multi-level undo, allowing you to reverse any changes you have made within TortoiseMerge."
514 msgstr "<guibutton>Zpäť</guibutton> umožňuje vrátiť akékoľvek zmeny vykonané pomocou TortoiseMerge."
515
516 #. (para)
517 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:557
518 msgid "<guibutton>Prev/Next Difference</guibutton> jumps directly to the next point where the files differ. This saves scrolling through all the unchanged parts of the file."
519 msgstr "<guibutton>Predošlý/Ďaľší rozdiel</guibutton>  skočí priamo na ďalšie miesto, kde sú v súboroch rozdiely. Toto šetrí presúvanie cez nezmenenú časť súboru."
520
521 # Prev/Next Difference
522 #. (para)
523 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:563
524 msgid "When you do this in 2-pane diff mode, the detail bar at the bottom of the screen will show you the inline differences for the first line, regardless of where the mouse is hovering."
525 msgstr "Keď toto robíte v dvojpanelovom porovnávacom režime, na spodku okna sa vám zobrazia riadkové rozdiely pre prvý riadok nezávisle od polohy ukazovateľa myši."
526
527 #. (para)
528 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:570
529 msgid "<guibutton>Prev/Next Conflict</guibutton> jumps directly to the next point where the file differences are in conflict and need to be resolved."
530 msgstr "<guibutton>P&redošlí/Ď&alší konflikt</guibutton> skočí priamo na ďalší miesto, kde rozdiely v súboroch sú v konflikte a potrebujú byť vyriešené."
531
532 #. (para)
533 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:577
534 msgid "<guibutton>Use Theirs/Use Mine</guibutton> selects whether to use a block from the left or the right pane. Refer to the next section for more information about editing changes and conflicts."
535 msgstr "<guibutton>Použiť ich/Použiť moje</guibutton> vyberie, či sa má použiť blok z ľavého alebo pravého panelu. Pre viac informácií si pozrite nasledujúcu kapitolu o úprave konfliktov a zmien."
536
537 #. (para)
538 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:586
539 msgid "<guibutton>Theirs before Mine/Mine before Theirs</guibutton> is used when you want to combine changes in a conflicted file. Refer to the next section for more information about editing changes and conflicts."
540 msgstr "<guibutton>Ich pred Moje/Moje pre Ich</guibutton> sa používa ak chcete spojiť zmeny v súboroch v konflikte. Pre viac informácií si pozrite nasledujúcu kapitolu o úprave konfliktov a zmien."
541
542 #. (para)
543 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:594
544 msgid "<guibutton>Mark as Resolved</guibutton> When you have resolved all the conflicts in a file and saved the changes, you can mark it as resolved from within TortoiseMerge, rather than going back to explorer and marking as resolved from there."
545 msgstr "<guibutton>Označiť ako vyriešené</guibutton> Keď ste vyriešili všetky konflikty v súbore a zmeny ste uložili, môžete ho označiť za vyriešený v TortoiseMerge, bez toho aby ste sa vrátili to prieskumníka a označili ho tam."
546
547 #. (para)
548 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:603
549 msgid "<guibutton>Show Whitespaces</guibutton> toggles the option to display space and tab characters as symbols so you can distinguish white space changes."
550 msgstr "<guibutton>Zobraziť biele znaky</guibutton> prepína mezdi zobrazovaním specialnych znakov pre medzery a tabulátory, takže môžete porovnať zmeny bielkych znakov."
551
552 #. (para)
553 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:610
554 msgid "<guibutton>Inline Diff Word-wise</guibutton> toggles the method used to display inline diffs. In word-wise mode, when a character is changed, the whole word is highlighted. In char-wise mode, each individual changed character is highlighted."
555 msgstr "<guibutton>Riadkové zmeny po slovách</guibutton> mení spôsob zobrazenia zmien v riadkoch. Pri zobrazneí po slovách je pri zmene jedného znaku označené celé slovo. Pro režime po znakoch je označené každý jednotlivý znak."
556
557 #. (para)
558 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:617
559 msgid "Word-wise is the default and in most cases it works better. For example if you change a variable name, the whole name is highlighted in word-wise mode, whereas in char-wise mode you tend to get a mess of added and deleted characters which doesn't make much sense. However, some content does not resolve neatly into words, for example a hex file, and in that case, char-wise display works better."
560 msgstr "Po slovách je predvolené a vo väčšine prípadov funguje lepšie. Napríklad keď zmeníte meno premennej celé slovo je pri režime poslovách vysvietené celé meno, kdežto pri režime po znakoch budete mať sklon k domotaniu sa pridanými a vymazanými znakmi, ktoré nemá veľmi zmysel. Avšak pre niektoré obsahy rozlišovanie po slovách nie je vyhovujúce, napríklad pri .hex súboroch režim po znakoch dáva lepšie výsledky."
561
562 # Switch View
563 #. (para)
564 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:628
565 msgid "<guibutton>Switch View</guibutton> selects between one-pane and two-pane view. Disabled in 3-pane view."
566 msgstr "<guibutton>Prepnúť pohľad</guibutton> prepína medzi jedno a dvojpanelovým zobrazením. Zakázené pri trojpanelovom zobrazení."
567
568 #. (para)
569 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:635
570 msgid "<guibutton>Switch Left and Right View</guibutton> In 2-pane view, swaps the left and right windows. When you are comparing a file in 2 different trees, as opposed to 2 revisions of the same file, TortoiseGit does not know which one should go in the left pane as the <quote>original/base</quote> version. If it gets this wrong, you can change it to make viewing easier."
571 msgstr "<guibutton>Prepnúť Ľavý a Pravý pohľad</guibutton> V dvojpanelovom zobrazení, vymení ľavé a pravé okno. Keď pozeráte súbor z dvoch rôznych ciest, na rozdiel od dvoch verzií toho istého súboru, TortoiseGit nevie, ktorý súbor má byť na ľavom panely označenom <quote>original/základ</quote> verzia. Ak je to zlé, možete ich vymeniť a zjednoduchšiť si prezeranie."
572
573 #. (para)
574 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:646
575 msgid "<guibutton>Show/Hide Patch List</guibutton> When TortoiseMerge has a patch list, this button allows you to hide it (so you can see both windows), or show it (so you can review the file list)."
576 msgstr "<guibutton>Zobraziť/Skryť zoznam záplat</guibutton> Keď TortoiseMerge má zoznam záplat, toto tlačítko vám umožní ho skryť (takže môžete vidieť obe okná), alebo zobraziť (takže ho môžete prezerať)."
577
578 #. (para)
579 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:654
580 msgid "<guibutton>Settings</guibutton> takes you to TortoiseMerge's settings dialog."
581 msgstr "<guibutton>Nastavenia</guibutton> zobrazí dialógové okno nastavenia pre TortoiseMerge."
582
583 #. (para)
584 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:522
585 msgid "<placeholder-1/> Below the menu bar lies the tool bar. This provides easy access to the most commonly used tools, which are <placeholder-2/>"
586 msgstr "<placeholder-1/> Pod menu leží lišta nástrojov. Táto poskytuje jednoduchý prístup k najpouživanejším nástrojom, ktoré sú <placeholder-2/>"
587
588 #. (para)
589 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:661
590 msgid "On the left side of the window is a locator bar. This provides a quick visual reference as to where the changes lie within the file. The bar has three columns. The left column refers to the left pane, the right column to the right pane, and the centre column to the bottom pane (if present). In one-pane view only the left column is used. The locator bar can also be used as a scroll bar to scroll all the windows simultaneously."
591 msgstr "Na ľavej strane okna je prehľadový stĺpec. Toto poskytuje rýchly vizuálny prehľad kde boli zmeny v súbore.  Stĺpec má tri podsĺpce stĺpce. Ľavý popisuje ľavý súbor, pravý popisuje pravý súbor a stredný podsĺpec spodný panel (ak je prítomný). V jednopanelovom zobrazní je použitý iba ľavý stĺpec. Prehľadový stĺpec môže byť použitý ako skrolovací na skrolovanie všetkými oknami súčastne."
592
593 #. (para)
594 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:670
595 msgid "Below the bottom window is the status bar. This shows the number of lines added and deleted in <literal>Theirs</literal> and <literal>Mine</literal>, and the number of unresolved conflicts remaining. You can also see which line-ending style is in use, what encoding (ASCII, UTF-8, etc) is assumed by TortoiseMerge, and whether there is a byte-order-mark (BOM) present in UTF-8 files. The left side of the status bar is used to display hints when you hover the mouse over a control."
596 msgstr "Pod spodným okna sa nachádza stavový riadok. Tento zobrazuje počet pridaných, alebo zmazaných v <literal>Ich</literal> a <literal>Moje</literal>, ako aj počet ostávajúcich nevyriešených konfliktov. Možete vidieť tiež štýl ukončenia riadkov, TortoiseMerge predpokladá kódovanie (ASCII, UTF-8, etd). Ďalej prítomnosť značky poriadia byte-ov (byte-order-mark - BOM) v UTF-8 súboroch. Ľavá strana stavového riadka je použitá na zobrazenie pomoci pri prejdení myšov ponad ovládací prvok..."
597
598 #. (title)
599 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:683
600 msgid "Line Status Icons"
601 msgstr "Ikonka stavu riadku"
602
603 #. (para)
604 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:684
605 msgid "Changed lines are marked with an icon to indicate what type of change has occurred."
606 msgstr "Zmenené riadky sú označené ikonkou informujúcou o druhu zmeny, ktorá sa v danom riadku nachádza."
607
608 #. (para)
609 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:688
610 msgid "<graphic fileref=\"images/TMerge_lineadded.png\"/> A line has been added."
611 msgstr "<graphic fileref=\"images/TMerge_lineadded.png\"/> Pridaný riadok."
612
613 #. (para)
614 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:692
615 msgid "<graphic fileref=\"images/TMerge_lineremoved.png\"/> A line has been removed."
616 msgstr "<graphic fileref=\"images/TMerge_lineremoved.png\"/> Odstranený riadok."
617
618 #. (para)
619 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:696
620 msgid "<graphic fileref=\"images/TMerge_lineequal.png\"/> A change has been undone by reverting to the original content of the line."
621 msgstr "<graphic fileref=\"images/TMerge_lineequal.png\"/> Zmena bola odstranená vratením riadka do pôvodného stavu."
622
623 #. (para)
624 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:700
625 msgid "<graphic fileref=\"images/TMerge_linewhitespace.png\"/> This line contains only whitespace changes. Where several consecutive lines are marked, the paragraph may have been re-wrapped, causing words to shuffle onto adjacent lines."
626 msgstr "<graphic fileref=\"images/TMerge_linewhitespace.png\"/> Tento riadok obsahuje iba zmeny bielych znakov. Keď je takto označných viacero nasledujúcich riadkov blok mohol byť preusporiadaný a slová poprehadzované poriadkoch."
627
628 #. (para)
629 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:706
630 msgid "<graphic fileref=\"images/TMerge_lineedited.png\"/> A line has been edited by hand, using TortoiseMerge as a text editor."
631 msgstr "<graphic fileref=\"images/TMerge_lineedited.png\"/> Riadok bol manuálne zmenený použitím TortoiseMerga ako textového editora."
632
633 #. (para)
634 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:710
635 msgid "<graphic fileref=\"images/TMerge_lineconflicted.png\"/> This line is in conflict."
636 msgstr "<graphic fileref=\"images/TMerge_lineconflicted.png\"/> Riadok je v konflikte."
637
638 #. (para)
639 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:714
640 msgid "<graphic fileref=\"images/TMerge_lineconflictedignored.png\"/> This line is conflicted, but the effect is hidden by whitespace or line-ending settings."
641 msgstr "<graphic fileref=\"images/TMerge_lineconflictedignored.png\"/> Tento riadok je v konflikte, ale je to skryté pretože ide len o zmny v bielych znakoch, alebo koncoch riadkov."
642
643 #. (title)
644 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:721
645 msgid "Merging / Editing Conflicts"
646 msgstr "Zlučovanie / úprava konfliktov"
647
648 # Merging / Editing Conflicts
649 #. (para)
650 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:722
651 msgid "TortoiseMerge not only <emphasis>shows</emphasis> you the differences between files but also lets you resolve conflicts or apply changes."
652 msgstr "TortoiseMerge nielen <emphasis>zobrazuje</emphasis> rozdiely medzi súbormi, ale umožnuje aj riešenie konfliktov a aplikovanie zmien."
653
654 # Merging / Editing Conflicts
655 #. (para)
656 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:726
657 msgid "If you're in two pane view, then you can only edit the file in the right pane (<literal>Mine</literal>). To apply changes made in the left file (<literal>Theirs</literal>), <action>right-click</action> on the changed lines and select <menuchoice><guimenu>Context Menu</guimenu><guimenuitem>Use text block from <quote>theirs</quote></guimenuitem></menuchoice>. Then the changes from the left file are added to the right file."
658 msgstr "Keď ste v dvojpanelovom zobrazení, môžete upravovať len súbor v pravom panely (<literal>Moje</literal>). Na použitie zmien z ľavého súboru (<literal>ich</literal>) použite <action>pravý klik</action> na zmenených riadkoch a vyberte <menuchoice><guimenu>Kontextové menu</guimenu><guimenuitem>Použiť blok <quote>ich</quote></guimenuitem></menuchoice>. Potom sú zmeny zľavého súboru pridané do suboru pravého."
659
660 # Merging / Editing Conflicts
661 #. (para)
662 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:738
663 msgid "Sometimes you actually want both text blocks, and the context menu also offers you <menuchoice><guimenu>Context Menu</guimenu><guimenuitem>Use both text blocks (this one first)</guimenuitem></menuchoice> and <menuchoice><guimenu>Context Menu</guimenu><guimenuitem>Use both text blocks (this one last)</guimenuitem></menuchoice>."
664 msgstr "Niekedy prosto chcete oba bloky textov, kontextové menu vám túto možnosť dáva.<menuchoice><guimenu>Kontextové menu</guimenu><guimenuitem>Použiť oba bloky (tento prvý)</guimenuitem></menuchoice> a <menuchoice><guimenu>Kontextové menu</guimenu><guimenuitem>Použiť oba bloky (tento posledný)</guimenuitem></menuchoice>."
665
666 #. (para)
667 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:751
668 msgid "You can also edit the output file just as you would in a text editor. Such lines are marked using a pencil icon. Please note that if you want to make any of the line/block-based changes described above, it is better to do those first since once you start editing the file yourself it becomes impossible for TortoiseMerge to keep track of the relationship to the original files."
669 msgstr "Výstupný súbor môžete upravovať ako v textovom editore. Takéto riadky sú označené obrázkom ceruzky. Poznamenávame, ze ak chcete robyť riadkové/blokové zmeny, ako je popísané vyššie, je lepšie vykonať tieto zmeny najprv, pretože keď začnete upravovať súbor už TortoiseMerge nebude schopný sledovať zmeny na určenie vzťahu k pôvodným súborom."
670
671 # Merging / Editing Conflicts
672 #. (para)
673 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:759
674 msgid "If you're in three pane view (sometimes called <emphasis>merge view</emphasis>) you can only edit the file in the bottom view (<literal>Merged</literal>). As in two pane view, you can <action>right-click</action> on conflicted lines and either select <menuchoice><guimenu>Context Menu</guimenu><guimenuitem>Use text block from <quote>theirs</quote></guimenuitem></menuchoice> or <menuchoice><guimenu>Context Menu</guimenu><guimenuitem>Use text block from <quote>mine</quote></guimenuitem></menuchoice>. In addition, if you want <emphasis>both</emphasis> blocks, you can select <menuchoice><guimenu>Context Menu</guimenu><guimenuitem> Use text block from <quote>mine</quote> before <quote>theirs</quote></guimenuitem></menuchoice> or <menuchoice><guimenu>Context Menu</guimenu><guimenuitem> Use text block from <quote>theirs</quote> before <quote>mine</quote></guimenuitem></menuchoice>. According to the command you've selected, the changes are used in the resulting <literal>Merged</literal> file."
675 msgstr "Keď ste v trojpanelovom zobrazení (niekdy nazývanom <emphasis>pohľad zlučovania</emphasis>) môžete upravovať iba súbor na spodu pohľadu(<literal>Zlúčené</literal>). Tak ako pri dvojpanelovom zobrazní možete <action>right-click</action> na konfliktné riadky a vybrať buď <menuchoice><guimenu>Kontextové menu</guimenu><guimenuitem>Použiť Blok<quote>ich</quote></guimenuitem></menuchoice> alebo <menuchoice><guimenu>Kontextové menu</guimenu><guimenuitem>Použiť blok<quote>moje</quote></guimenuitem></menuchoice>. Keď chcete použiť <emphasis>oba</emphasis> bloky,môžete vybrať <menuchoice><guimenu>Kontextové menu</guimenu><guimenuitem> Použiť blok <quote>moje</quote> pred <quote>ich</quote></guimenuitem></menuchoice>, alebo <menuchoice><guimenu>Kontextové menu</guimenu><guimenuitem> Použiť blok <quote>ich</quote> pred <quote>moje</quote></guimenuitem></menuchoice>. Podľa príkazu, ktorý ste výbrali, sú zmeny použité vo výslednom súbore: <literal>Zlúčené</literal>."
676
677 #. (para)
678 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:796
679 msgid "Sometimes a file will be marked as conflicted in Git, yet when you view it using TortoiseMerge there are no conflicts shown. This may be due to the whitespace handling you have chosen. If you choose to ignore line-endings or whitespace changes, those lines will be marked using the <emphasis>Conflict-Ignored</emphasis> icon. To resolve the conflict you still need to pick which version you want to use."
680 msgstr "Niekedy je súbor označený ako konfliktný, ale keď ho otvoríte v TortoiseMerge niesú tam zobrazené žiadne konflikty. Toto môže byť spôsobené spôsobom spracovania bielych znakov, ktoré ste si vybrali. Ak si vyberiete ignorovanie zmien koncov riadkov, alebo bielich znakov, tieto riadky budú označené použitím ikonky <emphasis>Conflict-Ignored</emphasis>. Na vyriešenie konfliktu je stále potrebné vybrať, ktorá verzia má byť použitá."
681
682 # Merging / Editing Conflicts
683 #. (para)
684 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:804
685 msgid "Sometimes the conflict is too difficult to resolve by simply picking <literal>Theirs</literal> and <literal>Mine</literal> and it requires hand editing. TortoiseMerge allows you to do all the easy changes visually first and then save the file, leaving only the difficult changes to be resolved by hand-editing."
686 msgstr "Niekedy je príliž tažké vyriešiť konflikt jednoduchým vybratím <literal>Ich</literal> a <literal>Moje</literal> a potrebuje ručné úpravy. TortoiseMerge umožňuje vykonať všetky ľahko vykonateľné zmeny vizuálne a potom uložiť súbor zanechajúc iba tažko riešiteľné zmeny na ručnú úpravu."
687
688 # Merging / Editing Conflicts
689 #. (para)
690 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:812
691 msgid "Note that if you use TortoiseMerge on the same files again, any changes to your working copy, whether in TortoiseMerge, or by hand-editing, <emphasis>will be discarded</emphasis> and the file will appear as it did when conflict-editing first started."
692 msgstr "Poznámka: keď použijete MortoiseMerge znova na tých istých súboroch, všetky zmeny vašej pracovnej kópií <emphasis>budú zničené</emphasis>, či už boli urobené v TortoiseMerge, alebo ručne. Súbor bude v takom stave ako keď sa začalo súpravou konfliktov."
693
694 #. (title)
695 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:822
696 msgid "Open Files"
697 msgstr "Otvoriť súbory"
698
699 # Using TortoiseMerge
700 #. (para)
701 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:824
702 msgid "When you start TortoiseMerge without any command line switches then you have to open the files manually, using <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Open</guimenuitem></menuchoice>."
703 msgstr "Keď spustíte TortoiseMerge bez parametrov v príkazovom riadku, musíte otvoriť súbory pomocou<menuchoice><guimenu>Súbor</guimenu><guimenuitem>Otvoriť</guimenuitem></menuchoice>."
704
705 #. (title)
706 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:833
707 msgid "The Open Dialog"
708 msgstr "Dialóg otvorenia súboru"
709
710 # Using TortoiseMerge
711 #. (para)
712 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:836
713 msgid "The first thing you have to do is to decide whether you just want to compare/merge files, or whether you want to apply a patch file. Depending on what you choose, the corresponding edit boxes and browse buttons are activated."
714 msgstr "Prvé čo musíte urobiť, je rozhodnúť sa či chcete porovnávať, zlučovať, alebo či chcete použiť záplatový súbor. V závislosti na vašom výbere budú aktívne príslušné editovacie políčka a tlačítka prehliadavania."
715
716 # Viewing / Merging
717 #. (para)
718 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:844
719 msgid "If you want to compare / merge files you have to set at least two of the three possible paths for <literal>Base</literal>, <literal>Mine</literal> and <literal>Theirs</literal>. If you select only two files, then TortoiseMerge will show you the differences between those two files, either in a two pane view or in a one pane view."
720 msgstr "Keď chcete porovanť / zlúčiť súbory je potrebné nastaviť najmenej dve z troch ciest: <literal>Základ</literal>, <literal>Moje</literal> a <literal>Ich</literal>. Keď zadáte len dve cesty TortoiseMerge zobrazí rozdiely medzi tímito súbormi, buď v jedno, alebo dvojpanelovom zobrazení."
721
722 #. (para)
723 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:852
724 msgid "If you want to merge three files, TortoiseMerge will show you the differences in a three pane view. This view is generally used if you need to resolve conflicted files. The output file is not named in this case and you will have to use the <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Save As...</guimenuitem></menuchoice>. to save the results."
725 msgstr "Keď chcete zlúčiť tri súbory, TortoiseMerge zobrazí rozdiely v trojpanelovom zobrazení. Toto zobrazenie je tiež použité, keď potrebujete riešiť konflikty. V tomto prípade nieje vústupný súbor pomenovaný a aby ste zmeny uložili musíte použiť <menuchoice><guimenu>Súbor</guimenu><guimenuitem>Uložiť ako...</guimenuitem></menuchoice>."
726
727 # Applying Patches
728 #. (para)
729 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:867
730 msgid "If you want to apply a patch file you have to set both the path to the patch file itself and the path to the folder where the patch file should be applied."
731 msgstr "Keď chcete použiť záplatový súbor musíte zadať cestu k záplatovému súboru a adresár, na ktorý sa má záplata aplikovať."
732
733 # Applying Patches
734 #. (para)
735 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:873
736 msgid "Currently, only patch files in <emphasis>Unified Diff Format</emphasis> are supported. And only files which were generated from a Git working copy. Other formats like patch files generated by CVS are currently not supported!"
737 msgstr "Momantálne, sú podporované iba záplatové súbory vo formáte <emphasis>Unified Diff Format</emphasis>. A iba súbory, ktoré boli vytvorené z pracovnej kópie vo Git. Iné formáty ako napríklad záplatové súbory vytvorené CVS nie sú momentálne podporované!"
738
739 #. (title)
740 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:884
741 msgid "Settings"
742 msgstr "Nastavenia"
743
744 #. (title)
745 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:886
746 msgid "Main Settings Page"
747 msgstr "Panel hlavného nastavenia"
748
749 #. (title)
750 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:889
751 msgid "The Settings Main Page"
752 msgstr "Panel Hlavného Nastavia"
753
754 #. (para)
755 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:892
756 msgid "Most of the options here are self-explanatory, but a few points need clarifying."
757 msgstr "Väčšina možností je samopopisná, ale zopár potrebuje vyjasnenie."
758
759 #. (para)
760 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:896
761 msgid "<guilabel>Backup original file</guilabel> renames the original file in the WC to <literal>filename.bak</literal> before saving the modified version."
762 msgstr "<guilabel>Archivuj pôvodný súbor</guilabel> premenuje pôvodný súbor v pracovnej kópií na <literal>filename.bak</literal> pred uložením zmeneného súboru."
763
764 # Ignore lineendings vs Ignore line endings
765 #. (para)
766 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:901
767 msgid "<guilabel>Ignore line endings</guilabel> hides changes which are due solely to difference in line-end style."
768 msgstr "<guilabel>Ignorovať konce riadkov</guilabel> skryje zmeny, ktoré sú zmenami len zmenou štýlu konca riadkov."
769
770 #. (para)
771 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:905
772 msgid "<guilabel>Ignore case changes</guilabel> hides changes which are due solely to case changes within the text. This can be useful with apps such as Visual Basic, which changes case in variables without warning."
773 msgstr "<guilabel>Ignorovať zmeny vo veľkosti písma</guilabel> skryje zmeny, ktoré sú zmenami len veľkosti písma v texte. Toto môže byť užitočné pre aplikácie ako je Visual Basic, ktoré menia velkosť písma premenných bez varovania."
774
775 #. (para)
776 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:911
777 msgid "<guilabel>Colour code in-line changes</guilabel> uses the same scheme as the line diff bar to show the detailed in-line changes within the main display panes. Lines which have been heavily modified will not be shown using this method as the results are simply confusing. In this case the line will be shown as replaced (old line deleted, new line added)."
778 msgstr "<guilabel>Farebné zobrazenie zmien v riadku</guilabel> používa rovnakú farebnú schému ako panel porovnania riadkov na zobrazenie zmien riadkov hlavných paneloch. Riadky s veľa zmenami niesú zobrazené touto metodou, pretože výsledok by bol mätúci. V takomto prípade je riadok zobrazení ako zamenený (starý riadok vymazaný, nový riadok pridaný)."
779
780 #. (para)
781 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:919
782 msgid "<guilabel>Compare whitespaces</guilabel> shows all changes in indentation and inline whitespace as added/removed lines (which is how Git treats such changes)."
783 msgstr "<guilabel>Porovnávať biele znaky</guilabel> zobrazí všetky zmeny v odsadení a zmeny bielych znakov vrámci riadkov, ako pridané/vymazané (, čo je spôsob, ako Git spracováva takéto zmeny)."
784
785 #. (para)
786 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:924
787 msgid "<guilabel>Ignore whitespace changes</guilabel> hides changes which are due solely to a change in the amount or type of whitespace, eg. changing the indentation or changing tabs to spaces. Adding whitespace where there was none before, or removing a whitespace completely is still shown as a change."
788 msgstr "<guilabel>Ignorovať zmeny vo veľkosti písma</guilabel> skryje zmeny, ktoré sú zmenami len veľkosti písma v texte. Toto môže byť užitočné pre aplikácie ako je Visual Basic, ktoré menia velkosť písma premenných bez varovania."
789
790 #. (para)
791 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:932
792 msgid "<guilabel>Ignore all whitespaces</guilabel> hides all whitespace-only changes."
793 msgstr "<guilabel>Ignorovať biele znaky</guilabel> skryje zmeny, kde boli zmenené len biele (netlačené) znaky."
794
795 #. (title)
796 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:938
797 msgid "Colour Settings Page"
798 msgstr "Panel nastavenia farieb"
799
800 #. (title)
801 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:941
802 msgid "The Settings Color Page"
803 msgstr "Panel Nastavenia Farieb"
804
805 #. (para)
806 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:944
807 msgid "This dialog allows you to select the background color coding used to highlight the different line changes."
808 msgstr "Tento dialógový panel vám umožnuje vybrať farbu pozadia kódu na zvýraznenie rôznych zmien riadkov."
809
810 #. (term)
811 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:950
812 msgid "Normal"
813 msgstr "Normálne"
814
815 #. (listitem)
816 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:951
817 msgid "All lines which are unchanged, or where changes are hidden."
818 msgstr "Všetky nezmené riadky, alebo riadky so skrytými zmenami."
819
820 #. (term)
821 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:956
822 msgid "Added"
823 msgstr "Pridané"
824
825 #. (listitem)
826 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:957
827 msgid "Lines which have been added."
828 msgstr "Riadky, ktoré boli pridané"
829
830 #. (term)
831 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:962
832 msgid "Removed"
833 msgstr "Odstránené"
834
835 # removed
836 #. (listitem)
837 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:963
838 msgid "Lines which have been deleted."
839 msgstr "Riadky, ktoré boli zmazané"
840
841 #. (term)
842 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:968
843 msgid "Modified"
844 msgstr "Zmenené"
845
846 #. (emphasis)
847 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:971
848 msgid "unchanged"
849 msgstr "nezmenené"
850
851 #. (guilabel)
852 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:974
853 msgid "Colour code in-line changes"
854 msgstr "Farebné kódy zmien v riadkoch"
855
856 #. (listitem)
857 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:969
858 msgid "Lines which have relatively small changes, and are shown using inline diff. This colour is used for the <placeholder-1/> portion of the line content. Changed portions will be shown using the inline added and deleted colours described below. If <placeholder-2/> is not enabled, this colour will not be used and changed lines will always be shown as replacements."
859 msgstr "Riadky s relatívne malými zmenami sú zobrazené riadkovým porovnaním. Táto farba je použitá <placeholder-1/> pre zmenenú čast riadku. Zmenená časť je znázorná farbami riadkové pridanie a zmazanie popísané nižšie. Keď <placeholder-2/> nie je povovolené,  táto farba nie je použitá a zmenené riadky sú zobrazené ako náhrady."
860
861 #. (term)
862 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:980
863 msgid "Conflicted"
864 msgstr "Konfliktné"
865
866 #. (listitem)
867 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:981
868 msgid "Where the same line has been changed in both files."
869 msgstr "Keď boli zmené riadky v oboch súboroch."
870
871 #. (term)
872 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:986
873 msgid "Conflict resolved"
874 msgstr "Vyriešený konflikt"
875
876 #. (listitem)
877 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:987
878 msgid "Where the same line has been changed in both files, and you have now selected which version should be used."
879 msgstr "Keď bol zmený riadok v oboch súboroch a teraz ste vybrali, ktorá z verzií má byť použitá."
880
881 #. (term)
882 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:993
883 msgid "Empty"
884 msgstr "Prázdne"
885
886 #. (listitem)
887 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:994
888 msgid "Where lines have been added in the opposite pane, and no such line existed in this pane."
889 msgstr "Riadky boli pridané v druhom panely a niesú najdené prislúchajuce riadky v tomto panely."
890
891 #. (term)
892 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1000
893 msgid "Inline added text"
894 msgstr "Pridaný text do riadku"
895
896 #. (listitem)
897 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1001
898 msgid "When inline diffs are shown, added text is shown in this colour."
899 msgstr "Keď je zobrazené riadkové porovnanie, je pridaný text zobrazený farebne."
900
901 #. (term)
902 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1006
903 msgid "Inline removed text"
904 msgstr "Zmazaný text v riadku"
905
906 #. (listitem)
907 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1007
908 msgid "When inline diffs are shown, deleted text is shown in this colour."
909 msgstr "Keď je zobrazené riadkové porovnanie, je vyazaný text zobrazený farebne."
910
911 #. (term)
912 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1012
913 msgid "Misc whitespaces"
914 msgstr "Rôzne biele medzery"
915
916 #. (listitem)
917 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1013
918 msgid "Characters used to indicate Whitespace are shown in a different colour from normal text."
919 msgstr "Znaky použité na zobrazenie bielych medzier sú zobrazené inou farbou ako normálny text."
920
921 #. (title)
922 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1023
923 msgid "keyboard shortcuts"
924 msgstr "Klávesové skratky"
925
926 #. (para)
927 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1025
928 msgid "List of keyboard shortcuts and commands."
929 msgstr "Zoznam klávesových skratiek a príkazov"
930
931 #. (title)
932 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1030
933 msgid "Keyboard shortcuts"
934 msgstr "Klávesové skratky"
935
936 #. (term)
937 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1033
938 msgid "Ctrl-Q"
939 msgstr "Ctrl-Q"
940
941 #. (para)
942 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1035
943 msgid "Quit the program"
944 msgstr "Ukončiť program"
945
946 #. (term)
947 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1041
948 msgid "Ctrl-C"
949 msgstr "Ctrl-C"
950
951 #. (para)
952 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1043
953 msgid "Copy the selected text to the clipboard"
954 msgstr "Skopírovať vybraný text do schránky"
955
956 #. (term)
957 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1049
958 msgid "Ctrl-F"
959 msgstr "Ctrl-F"
960
961 #. (para)
962 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1051
963 msgid "Open the Find dialog for text searches"
964 msgstr "Otvoriť dialog vyhladávania textových reťazcov"
965
966 #. (term)
967 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1057
968 msgid "Ctrl-O"
969 msgstr "Ctrl-O"
970
971 #. (para)
972 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1059
973 msgid "Open files to diff/merge"
974 msgstr "Otvoriť súbory na porovanie/zlúčenie"
975
976 #. (term)
977 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1065
978 msgid "Ctrl-S"
979 msgstr "Ctrl-S"
980
981 #. (para)
982 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1067
983 msgid "Save the changes"
984 msgstr "Uložiť zmeny"
985
986 #. (term)
987 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1073
988 msgid "Ctrl-Shift-S"
989 msgstr "Ctrl-Shift-S"
990
991 #. (para)
992 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1075
993 msgid "Save as..."
994 msgstr "Uložiť ako..."
995
996 #. (term)
997 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1081
998 msgid "F7"
999 msgstr "F7"
1000
1001 #. (para)
1002 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1083
1003 msgid "Go to next difference"
1004 msgstr "Ísť na daľší rozdiel"
1005
1006 #. (term)
1007 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1089
1008 msgid "Shift-F7"
1009 msgstr "Shift-F7"
1010
1011 #. (para)
1012 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1091
1013 msgid "Go to previous difference"
1014 msgstr "Ísť na predchádzajúci rozdiel"
1015
1016 #. (term)
1017 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1097
1018 msgid "F8"
1019 msgstr "F8"
1020
1021 #. (para)
1022 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1099
1023 msgid "Go to next conflict"
1024 msgstr "Ísť na nasledovný konflikt"
1025
1026 #. (term)
1027 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1105
1028 msgid "Shift-F8"
1029 msgstr "Shift-F8"
1030
1031 #. (para)
1032 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1107
1033 msgid "Go to previous conflict"
1034 msgstr "Ísť na predošlý konflikt"
1035
1036 #. (term)
1037 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1113
1038 msgid "Ctrl-D"
1039 msgstr "Ctrl-D"
1040
1041 #. (para)
1042 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1115
1043 msgid "Toggle between one-pane diff and two-pane diff"
1044 msgstr "Prepnúť medzi jednopanelovým a dvojpanelovým porovnaním"
1045
1046 #. (term)
1047 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1121
1048 msgid "Ctrl-R"
1049 msgstr "Ctrl-R"
1050
1051 #. (para)
1052 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1123
1053 msgid "Reload the files and revert all changes made"
1054 msgstr "Znova načíta súbory a vráti všetky vykonané zmeny"
1055
1056 #. (term)
1057 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1129
1058 msgid "Ctrl-T"
1059 msgstr "Ctrl-T"
1060
1061 #. (para)
1062 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1131
1063 msgid "Toggles between showing whitespaces or not"
1064 msgstr "Prepína mezdi zobrazením a skrytím prázdnych znakov"
1065
1066 #. (term)
1067 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1137
1068 msgid "Ctrl-mousewheel"
1069 msgstr "Ctrl+koliesko myši"
1070
1071 #. (para)
1072 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1139
1073 msgid "Scroll the display left/right"
1074 msgstr "Posúvať zobrazenie vľavo/vpravo"
1075
1076 #. (title)
1077 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1148
1078 msgid "Automating TortoiseMerge"
1079 msgstr "Automatizovanie TortoiseMerge"
1080
1081 #. (para)
1082 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1150
1083 msgid "TortoiseMerge can be started with command line parameters to avoid having to go through the <guilabel>Open</guilabel> dialog to select the files yourself. This is useful also if you want to use TortoiseMerge from another application."
1084 msgstr "TortoiseMerge može byť spustený s parametrami v príkazovom riadku, aby nebolo nutné použiť dialóg <guilabel>Otvoriť</guilabel> na vybratie súborov. Toto je užitočné keď chcete sputit TortoiseMerge z inej aplikácie."
1085
1086 #. (title)
1087 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1161
1088 msgid "TortoiseMerge Command Line Switches"
1089 msgstr "Parametre príkazového riadka TortoiseMerge"
1090
1091 #. (primary)
1092 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1163
1093 msgid "automation"
1094 msgstr "automatizácia"
1095
1096 #. (primary)
1097 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1166
1098 msgid "command line"
1099 msgstr "príkazový riadok"
1100
1101 #. (para)
1102 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1168
1103 msgid ""
1104 "Most switches require additional information like a path or some other string. In those cases, append an ':' to the switch and put the string/path after it. Example: <screen>\n"
1105 "/base:\"c:\\folder\\my base file.txt\"\n"
1106 "</screen>"
1107 msgstr ""
1108 "Väčšina prepínačov vyžaduje ďalšie informáce ako je cesta, alebo ďalšie reťazce. V týchto prípadoch, pridajte ':' k prepínaču a reťazec/cestu za neho. Napríklad:  <screen>\n"
1109 "/base:\"c:\\folder\\my base file.txt\"\n"
1110 "</screen>"
1111
1112 #. (title)
1113 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1188
1114 msgid "List of available command line options"
1115 msgstr "Zoznam parametrov príkazového riadka"
1116
1117 #. (entry)
1118 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1194
1119 msgid "Command"
1120 msgstr "Príkaz"
1121
1122 #. (entry)
1123 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1195
1124 msgid "Description"
1125 msgstr "Popis"
1126
1127 #. (entry)
1128 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1201
1129 msgid "Shows a dialog box with the most important command line switches."
1130 msgstr "Zobrazí dialogové okno s väčšinou doležitých prepínačov príkazového riadka."
1131
1132 #. (option)
1133 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1209
1134 msgid "?"
1135 msgstr "?"
1136
1137 # ?
1138 #. (entry)
1139 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1208
1140 msgid "The same as <placeholder-1/>."
1141 msgstr "Rovnako ako <placeholder-1/>."
1142
1143 #. (emphasis)
1144 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1215
1145 msgid "base"
1146 msgstr "základ"
1147
1148 # base
1149 #. (entry)
1150 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1214
1151 msgid "Specifies the <placeholder-1/> file used in three way diffs. This is the common ancestor of the files being diffed, although it is not shown in a separate window. For two way diffs, this is the left file."
1152 msgstr "Určuje <placeholder-1/> súbor pre trojcestné porovnanie. Je to spoločný predok porovnávaných súborov, aj keď samotný nieje zobrazený vo vlastnom okne. V dvojcestnom porovnaní je to ľavý súbor."
1153
1154 # base
1155 #. (entry)
1156 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1224
1157 msgid "The name of the base file. This is shown in the view title instead of the file path. For three way diffs it is shown in a tooltip for the view title."
1158 msgstr "Meno súboru označeného ako Základový. Toto je zobrazené ako názov namiesto cesty súboru. Pre trojpanelové zobrazenie je to zobrazené v tipe pre názov zobrazenia."
1159
1160 #. (emphasis)
1161 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1234
1162 msgid "theirs"
1163 msgstr "Ich"
1164
1165 # theirs
1166 #. (entry)
1167 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1233
1168 msgid "Specifies the <placeholder-1/> file used in three way diffs, displayed in the left pane."
1169 msgstr "Určuje <placeholder-1/> súbor pre trojcestné porovanie, zobrazené na ľavom panely."
1170
1171 # theirs
1172 #. (entry)
1173 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1240
1174 msgid "The name of the theirs file. This is shown in the view title instead of the file path."
1175 msgstr "Meno súboru označeného ako Ich. Toto je zobrazené ako názov namiesto cesty súboru."
1176
1177 #. (emphasis)
1178 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1248
1179 msgid "mine"
1180 msgstr "Moje"
1181
1182 # mine
1183 # 2x pravy subor
1184 #. (entry)
1185 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1247
1186 msgid "Specifies the <placeholder-1/> file used in three way diffs, displayed in the right pane. For two way diffs, this is the right file."
1187 msgstr "Označuje \"<placeholder-1/>\" súbor použitý pri trojcestnom zobrazní na pravom panely. Pre dvojpanelové zobrazenie je to pravý súbor."
1188
1189 # mime
1190 #. (entry)
1191 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1255
1192 msgid "The name of the mine file. This is shown in the view title instead of the file path."
1193 msgstr "Meno súboru označeného ako Moje. Toto je zobrazené ako názov namiesto cesty súboru."
1194
1195 #. (emphasis)
1196 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1263
1197 msgid "merged"
1198 msgstr "Zlúčené"
1199
1200 # merged
1201 #. (entry)
1202 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1262
1203 msgid "Specifies the resulting <placeholder-1/> file used in three way diffs. This is the file path where the result of the merge/conflict resolving is saved. If this is not set, then TortoiseMerge will ask the user where to save the result."
1204 msgstr "Udáva výsledný <placeholder-1/> súbor pre trojcestné porovnanie. Toto je cesta k súboru kde bude uložený výsledok zlučovania/riešenia konfliktov. Ak nie je udané, TortoiseMerge sa pri ukladaní súboru opýta uživaľa kam výsledok uložiť."
1205
1206 # merged
1207 #. (entry)
1208 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1272
1209 msgid "The name of the merged file. This is shown in the view title instead of the file path."
1210 msgstr "Meno súboru označeného ako Zlúčené. Toto je zobrazené ako názov namiesto cesty súboru."
1211
1212 #. (emphasis)
1213 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1283
1214 msgid "very long"
1215 msgstr "veľmi dlhý"
1216
1217 # very long
1218 #. (entry)
1219 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1279
1220 msgid "The path where a patch should be applied to. If you don't set this path, then TortoiseMerge will try to find the path itself to match the paths in the patch file, but that can take <placeholder-1/>."
1221 msgstr "Cesta, na ktorej sa má použiť záplata. Keď nezadáte túto cestu, TortoiseMerge sa pokúsi nájsť cestu, ktorá by zodpovedala ceste zo záplatového súboru. Toto môže trvať <placeholder-1/> čas."
1222
1223 #. (entry)
1224 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1288
1225 msgid "The name of the original file to patch. Used for the view title."
1226 msgstr "Meno súboru, na ktorý má byť použitá záplata. Použité ako meno panelu."
1227
1228 #. (entry)
1229 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1295
1230 msgid "The name of the resulting patched file. Used for the view title."
1231 msgstr "Meno výsledného súboru po použití záplaty. Použité ako meno panelu."
1232
1233 #. (entry)
1234 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1302
1235 msgid "The path to the patch/diff file to apply to a directory."
1236 msgstr "Cesta k adresáru, na ktorý sa má použiť záplatový súbor."
1237
1238 #. (entry)
1239 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1308
1240 msgid "Forces TortoiseMerge to start with the one-way view instead of the view the user specified in the settings."
1241 msgstr "Donúti TortoiseMerge sa spustiť v jednopanelovom zobrazení namiesto toho ako uživateľ zadal v nastavení."
1242
1243 #. (entry)
1244 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1315
1245 msgid "Switches the left and right view of the specified two files to diff."
1246 msgstr "Vymení ľavé a pravé zobrazenie dvoch určených súborov na porovnanie."
1247
1248 #. (literal)
1249 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1325
1250 msgid "/origfile:\"path_to_original_file\""
1251 msgstr "/origfile:\"path_to_original_file\""
1252
1253 #. (literal)
1254 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1326
1255 msgid "/modifiedfile:\"path_to_modified_file\""
1256 msgstr "/modifiedfile:\"path_to_modified_file\""
1257
1258 #. (literal)
1259 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1328
1260 msgid "/outfile:\"path_to_resulting_patchfile\""
1261 msgstr "/outfile:\"path_to_resulting_patchfile\""
1262
1263 #. (literal)
1264 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1329
1265 msgid "/outfile"
1266 msgstr "/outfile"
1267
1268 #. (literal)
1269 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1332
1270 msgid "/createunifieddiff"
1271 msgstr "/createunifieddiff"
1272
1273 #. (entry)
1274 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1322
1275 msgid "Creates a unified diff file (patch file) of two files specified with <placeholder-1/> and <placeholder-2/>. The target path is set with <placeholder-3/>. If <placeholder-4/> is not set, a file save dialog is shown so the user can choose the location to save the patch file. Note: If <placeholder-5/> is set, all other parameters are ignored."
1276 msgstr "Vytvorí súbor unifikovaného porovnania (súbor záplaty) dvoch súborov určených <placeholder-1/> a <placeholder-2/>. Cieľová cesta je daná <placeholder-3/>. Keď nieje nastavené <placeholder-4/> uživateľ si môže vybrať miesto na uloženie záplatového súboru. Poznámka: Keď je nastavené <placeholder-5/> všetky ostatné parametre sú ignorované."
1277
1278 #. (para)
1279 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1340
1280 msgid ""
1281 "You can also supply simple filenames on the command line for compatibility with other diff programs. In this simplified form the command line is <screen>\n"
1282 "TortoiseMerge BaseFilePath MyFilePath [ TheirFilePath ]\n"
1283 "</screen> If two files are given they will be compared with each other. If three files are given, the first is taken as the BASE file, and the other two are compared with it in a three-way diff."
1284 msgstr ""
1285 "Pre kompatibilitu s inými porovávacími programami, je možné spustiť TortoiseMerge aj so zadaním iba zoznamu súborov. V tejto zjedoduchšenej forme je príkazový riadok: <screen>\n"
1286 "TortoiseMerge BaseFilePath MyFilePath [ TheirFilePath ]\n"
1287 "</screen> Ak sú zadané dva súbory, sú tieto súbory porovnané navzájom. Keď sú zadané tri súbory prvý po použitý ako základový, a zvyšné dva sú s ním porovnané trojcestným porovnaním."
1288
1289 #. (title)
1290 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1356
1291 msgid "Glossary"
1292 msgstr "Register"
1293
1294 #. (glossterm)
1295 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1358
1296 msgid "Add"
1297 msgstr "Pridať"
1298
1299 # add
1300 #. (para)
1301 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1360
1302 msgid "A Git command that is used to add a file or directory to your working copy. The new items are added to the repository when you commit."
1303 msgstr "Príkaz Git, ktorý sa používa na pridanie súboru, alebo adresára do pracovnej kópie. Nové objekty budú pridané do úložiska pri odovzdaní."
1304
1305 #. (glossterm)
1306 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1368
1307 msgid "BASE revision"
1308 msgstr "Hlavná revízia"
1309
1310 # Base
1311 #. (para)
1312 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1370
1313 msgid "The current base revision of a file or folder in your <emphasis>working copy</emphasis>. This is the revision the file or folder was in, when the last checkout, update or commit was run. The BASE revision is normally not equal to the HEAD revision."
1314 msgstr "Aktuálna základová revízia súboru, alebo adresára vo vašej <emphasis>pracovnej kópií</emphasis>. Toto je revízia súboru, alebo adresára z času spustenia poslednej aktualizácie. Základná revízia nie je zhodná s hlavnou revíziou. "
1315
1316 #. (glossterm)
1317 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1379
1318 msgid "Blame"
1319 msgstr "Obviniť"
1320
1321 # Blame
1322 #. (para)
1323 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1381
1324 msgid "This command is for text files only, and it annotates every line to show the repository revision in which it was last changed, and the author who made that change. Our GUI implementation is called TortoiseBlame and it also shows the commit date/time and the log message when you hover the mouse of the revision number."
1325 msgstr "Tento príkaz je len pre textové súbory, okomentuje každý riadok revíziou a autorom poslednej zmeny. Naša implementácia grafického rozhrania sa nazýva TortoiseBlame, ktorá zobrazuje aj dátum a čas ako aj záznam denníka pri ukázaní myšou na číslo revízie."
1326
1327 #. (glossterm)
1328 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1391
1329 msgid "BDB"
1330 msgstr "BDB"
1331
1332 # BDB
1333 #. (para)
1334 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1393
1335 msgid "Berkeley DB. A well tested database backend for repositories, that cannot be used on network shares. Default for pre 1.2 repositories."
1336 msgstr "Berkeley DB. Dobre otestovaná databáza pre úložiská, ktorá nemôže byť použitá na sieťovom zdielaní. Predvolená pre úložiská pred verziou 1.2."
1337
1338 #. (glossterm)
1339 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1400
1340 msgid "Branch"
1341 msgstr "Vetva"
1342
1343 # Branch
1344 #. (para)
1345 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1402
1346 msgid "A term frequently used in revision control systems to describe what happens when development forks at a particular point and follows 2 separate paths. You can create a branch off the main development line so as to develop a new feature without rendering the main line unstable. Or you can branch a stable release to which you make only bug fixes, while new developments take place on the unstable trunk. In Git a branch is implemented as a <quote>cheap copy</quote>."
1347 msgstr "Výraz sa často používa pri správe verzií na popísanie čo sa stene keď sa v niektorom bode vývoj rozdelí na dve samostatné cesty. Môžete vytvoriť vetvu hlavnej vývojovej línie, takže vývoj novej funkcie bez toho aby ste spravili hlavnú líniu nestabilnú. Alebo môžete vetviť stabilné vydania, v ktorých budete robiť len opravy chýb, kým vyvoj sa bude diať v nestabinlnom kmeni. Vo Git je vetvenie implementované ako  <quote>lácná kópia</quote>."
1348
1349 #. (glossterm)
1350 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1415
1351 msgid "Checkout"
1352 msgstr "Skontrolovať"
1353
1354 # Checkout
1355 #. (para)
1356 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1417
1357 msgid "A Git command which creates a local working copy in an empty directory by downloading versioned files from the repository."
1358 msgstr "Príkaz Suversion, ktorý vytvorí miestnu pracovnú kópiu v prázdnom adresáry stiahnutím verziovaných súborov z úložiska."
1359
1360 #. (glossterm)
1361 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1424
1362 msgid "Cleanup"
1363 msgstr "Vyčistiť"
1364
1365 # CleanUp
1366 #. (para)
1367 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1426
1368 msgid "To quote from the Git book: <quote> Recursively clean up the working copy, removing locks and resuming unfinished operations. If you ever get a <emphasis>working copy locked</emphasis> error, run this command to remove stale locks and get your working copy into a usable state again. </quote> Note that in this context <emphasis>lock</emphasis> refers to local filesystem locking, not repository locking."
1369 msgstr "Citát z knihy pre Git: <quote> Rekurzívne čistenie preacovnej kópie, odstráni zamknutie z obnoví nedokončené operácie. Ak sa vám objaví chyba <literal>Pracovná kópia je zamknutá</literal>, spustite tento príkaz, aby ste odstránili zámky a dostali ste opäť stabilnú pracovnú kópiu. </quote> Poznámka: V tomto kontexte sa pod slovom <quote>zámok</quote> myslí zámok miestného súborového systému, nie zámok úložiska."
1370
1371 #. (glossterm)
1372 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1441
1373 msgid "Commit"
1374 msgstr "Odovzdať"
1375
1376 # Commit
1377 #. (para)
1378 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1443
1379 msgid "This Git command is used to pass the changes in your local working copy back into the repository, creating a new repository revision."
1380 msgstr "Príkaz Git, ktorý posunie zmeny vašej miestnej pracovnej kópie späť do úložiska, vytvoriac novú revíziu."
1381
1382 #. (glossterm)
1383 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1451
1384 msgid "Conflict"
1385 msgstr "Konflikt"
1386
1387 # Conflict
1388 #. (para)
1389 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1453
1390 msgid "When changes from the repository are merged with local changes, sometimes those changes occur on the same lines. In this case Git cannot automatically decide which version to use and the file is said to be in conflict. You have to edit the file manually and resolve the conflict before you can commit any further changes."
1391 msgstr "Keď zmeny z úložiska sú zlučované s miestnymi zmenamy, niekedy sa tieto zmeny nachádzajú na tom istom riadku. V takomto prípade Git nemôže automaticky rozhodnúť, ktorú verziu má použiť a tak sa súbor dostane do stavu konfliktu. Musíte ručne upraviť súbor a vyriešiť konflikt pred tím ako odovzdáte svoje zmeny."
1392
1393 #. (glossterm)
1394 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1463
1395 msgid "Copy"
1396 msgstr "Kopírovať"
1397
1398 # Copy
1399 #. (para)
1400 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1465
1401 msgid "In a Git repository you can create a copy of a single file or an entire tree. These are implemented as <quote>cheap copies</quote> which act a bit like a link to the original in that they take up almost no space. Making a copy preserves the history of the item in the copy, so you can trace changes made before the copy was made."
1402 msgstr "V úložisku Git môžete vytvoriť kópiu jedného súboru, alebo celej adresárovej vetvy. Tieto sú implementované ako <quote>lacné kópie</quote>, ktoré sa správo trochu ako odkaz na pôvodný súbor, takže nezaberajú veľa miesta. Vytváranie kópií zachováva históriu jednotlivých kopírovaných objetov, takže môžete sledovať zmeny, ktoré boli vykonané pred vytvorením kópie."
1403
1404 #. (glossterm)
1405 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1475
1406 msgid "Delete"
1407 msgstr "Vymazať"
1408
1409 # Delete
1410 #. (para)
1411 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1477
1412 msgid "When you delete a versioned item (and commit the change) the item no longer exists in the repository after the committed revision. But of course it still exists in earlier repository revisions, so you can still access it. If necessary, you can copy a deleted item and <quote>resurrect</quote> it complete with history."
1413 msgstr "Po vymazaní verziovaného súboru (a odovzdaní zmien) objekt už viacej nexistuje v úložisku v nasledových revíziách. Samozrejme však existuje v predchádzajúcich revíziach úložiska, takže k nemu môžete stále pristúpiť. Keď je nutné, môžete vytvoriť kópiu vymazeného objektu a <quote>vzkriesiť</quote> ho aj s jeho históriou."
1414
1415 #. (glossterm)
1416 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1487
1417 msgid "Diff"
1418 msgstr "Porovnať"
1419
1420 # Diff
1421 #. (para)
1422 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1489
1423 msgid "Shorthand for <quote>Show Differences</quote>. Very useful when you want to see exactly what changes have been made."
1424 msgstr "Skratka pre <quote>Show Differences</quote>. Veľmi užitočné keď chcete vidieť aké zmeny boli vykonané."
1425
1426 #. (glossterm)
1427 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1496
1428 msgid "Export"
1429 msgstr "Exportovať"
1430
1431 # Export
1432 #. (para)
1433 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1498
1434 msgid "This command produces a copy of a versioned folder, just like a working copy, but without the local <literal>.svn</literal> folders."
1435 msgstr "Príkaz vytvorí kópiu verziovaného adresára, zhodnú s pracovnou kópiou, ale bez lokálneho <literal>.svn</literal> adresára."
1436
1437 #. (glossterm)
1438 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1506
1439 msgid "FSFS"
1440 msgstr "FSFS"
1441
1442 # fsfs
1443 #. (para)
1444 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1508
1445 msgid "A proprietary Git filesystem backend for repositories. Can be used on network shares. Default for 1.2 and newer repositories."
1446 msgstr "Vlastný súborový systém Git pre úložiská. Môže byť použitý i na zdielom disku. Predvolený u verzie 1.2 a novších."
1447
1448 #. (glossterm)
1449 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1515
1450 msgid "GPO"
1451 msgstr "GPO"
1452
1453 # GPO
1454 #. (para)
1455 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1517
1456 msgid "Group policy object"
1457 msgstr "<quote>Group policy object</quote> Objekt skupinovej politiky"
1458
1459 #. (glossterm)
1460 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1523
1461 msgid "HEAD revision"
1462 msgstr "Hlavná revízia"
1463
1464 # HEAD
1465 #. (para)
1466 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1525
1467 msgid "The latest revision of a file or folder in the <emphasis>repository</emphasis>."
1468 msgstr "Posledná revízia súboru, alebo adresára v <emphasis>úložisku</emphasis>."
1469
1470 #. (glossterm)
1471 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1531
1472 msgid "Import"
1473 msgstr "Importovať"
1474
1475 # Import
1476 #. (para)
1477 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1533
1478 msgid "Git command to import an entire folder hierarchy into the repository in a single revision."
1479 msgstr "Príkaz Git k načítaniu celej adresárovej štruktúry do úložiska v jednej revízií."
1480
1481 #. (glossterm)
1482 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1540
1483 msgid "Lock"
1484 msgstr "Zamknúť"
1485
1486 # Lock
1487 #. (para)
1488 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1542
1489 msgid "When you take out a lock on a versioned item, you mark it in the repository as non-committable, except from the working copy where the lock was taken out."
1490 msgstr "Keď zamknete verziovaný objekt, je v úložisku označený za neodovzdateľný, okrem pracovnej kópie z ktorej bol zamknutý."
1491
1492 #. (glossterm)
1493 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1550
1494 msgid "Log"
1495 msgstr "Záznam-denník"
1496
1497 # log
1498 #. (para)
1499 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1552
1500 msgid "Show the revision history of a file or folder. Also known as <quote>History</quote>."
1501 msgstr "Zobrazí históriurevízií súboru, alebo adresára. Tiež známa ako <quote>Záznam</quote>."
1502
1503 #. (glossterm)
1504 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1559
1505 msgid "History"
1506 msgstr "Historia"
1507
1508 # History
1509 #. (para)
1510 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1561
1511 msgid "Show the revision history of a file or folder. Also known as <quote>Log</quote>."
1512 msgstr "Zobrazí históriurevízií súboru, alebo adresára. Tiež známa ako <quote>Denník</quote>."
1513
1514 #. (glossterm)
1515 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1568
1516 msgid "Merge"
1517 msgstr "Zlúčiť"
1518
1519 # Merge
1520 #. (para)
1521 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1570
1522 msgid "The process by which changes from the repository are added to your working copy without disrupting any changes you have already made locally. Sometimes these changes cannot be reconciled automatically and the working copy is said to be in conflict."
1523 msgstr "Proces, ktorým sa zmeny z úložiska pridajú k vašej pracovnej kópií, bez porušenia akýchkoľvek zmien, ktoré ste vykonali. Niekedy tieto zmeny nemôžu byť pridané automaticky a pracovná kópia sa dostane do stavu konfliktu."
1524
1525 # Merge
1526 #. (para)
1527 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1576
1528 msgid "Merging happens automatically when you update your working copy. You can also merge specific changes from another branch using TortoiseGit's Merge command."
1529 msgstr "Zlučovanie sa deje automaticky pri aktualizovaní vašej pracovnej kópie. Príkazom TortoiseGit Merge možete zlúčiť aj určené zmeny z iných vetiev."
1530
1531 #. (glossterm)
1532 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1584
1533 msgid "Patch"
1534 msgstr "Záplata"
1535
1536 # Patch
1537 #. (para)
1538 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1586
1539 msgid "If a working copy has changes to text files only, it is possible to use Git's Diff command to generate a single file summary of those changes in Unified Diff format. A file of this type is often referred to as a <quote>Patch</quote>, and it can be emailed to someone else (or to a mailing list) and applied to another working copy. Someone without commit access can make changes and submit a patch file for an authorized committer to apply. Or if you are unsure about a change you can submit a patch for others to review."
1540 msgstr "Keď boli na pracovnej kópií zmené len textové súbory, je možné použiť príkaz Git porovnať, týmto je možné vytvoriť jednosúborový prehľad zmien v unifikovanom porovnaní. Súbor tohoto typu je označovaný ako <quote>Záplata</quote> a môže byť poslaná niekomu inému (alebo do postového zonznamu - mailinglist) a použitá na inej pracovnej kópií. Niekto bez práv na odovzdanie zmien takto môže urobyť zmeny a poslať ich vývojarovy, ktorý takéto práva má. Takisto, keď si nie ste istý zmenami, ktoré ste vykonali, môžete poslať záplatu na skontrolovanie."
1541
1542 #. (glossterm)
1543 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1599
1544 msgid "Property"
1545 msgstr "Vlastnosť"
1546
1547 # Property
1548 #. (para)
1549 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1601
1550 msgid "In addition to versioning your directories and files, Git allows you to add versioned metadata - referred to as <quote>properties</quote> to each of your versioned directories and files. Each property has a name and a value, rather like a registry key. Git has some special properties which it uses internally, such as <literal>svn:eol-style</literal>. TortoiseGit has some too, such as <literal>tsvn:logminsize</literal>. You can add your own properties with any name and value you choose."
1551 msgstr "Okrem verziovania, Git umožňuje pridať aj verziované metadata - označované ako <quote>vlastnosti</quote> - ku každému verziovanému súboru a adresáru. Každá vlastnosť má meno a hodnotu, podobne ako kľúče windows registry. Git ma niekoľko špeciálnych vlastností pre vnútorné použite, ako je <literal>svn:eol-style</literal>. TortoiseGit má nietoré tiež, ako je <literal>tsvn:logminsize</literal>. Možete pridávať vlastné vlastnosti s menom a hodnotou podľa vašej vôle."
1552
1553 #. (glossterm)
1554 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1614
1555 msgid "Relocate"
1556 msgstr "Premiestniť"
1557
1558 # relocate
1559 #. (para)
1560 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1616
1561 msgid "If your repository moves, perhaps because you have moved it to a different directory on your server, or the server domain name has changed, you need to <quote>relocate</quote> your working copy so that its repository URLs point to the new location."
1562 msgstr "Keď sa premiestnilo vaše úložisko, pretože ste ho premiestnili na iné mieto na servery, alebo sa zmenilo doménové meno servera, potrebujete <quote>premiestniť</quote> vašu pracovnú kópiu, aby URL úložiska ukazovala na nové umiestnenie."
1563
1564 # relocate
1565 #. (para)
1566 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1622
1567 msgid "Note: you should only use this command if your working copy is referring to the same location in the same repository, but the repository itself has moved. In any other circumstance you probably need the <quote>Switch</quote> command instead."
1568 msgstr "Poznámka: tetno príkaz by ste mali použiť iba ak pracovná kópia odkazuje na to isté miesto toho istého úložiska, ale úložisko samotné bolo premiestnené. V všetkých iných prípadoch by ste mali namiesto toho použiť pravdepodobne <quote>Prepnúť</quote>."
1569
1570 #. (glossterm)
1571 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1631
1572 msgid "Repository"
1573 msgstr "Úložisko"
1574
1575 # repository
1576 #. (para)
1577 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1633
1578 msgid "A repository is a central place where data is stored and maintained. A repository can be a place where multiple databases or files are located for distribution over a network, or a repository can be a location that is directly accessible to the user without having to travel across a network."
1579 msgstr "Uložísko je centrálne miesto, kde sú uložené a spravované dáta. Úložisko môže byť  umiestnené na mieste s viacerými databázami, alebo súbormi umiestnenom pre rozširovanie cez sieť, alebo úložisko môže byť umiestnené na mieste, ktoré je priamo prístupné uživateľom bez nutnosti putovať sieťov."
1580
1581 #. (glossterm)
1582 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1642
1583 msgid "Resolve"
1584 msgstr "Vyriesiť"
1585
1586 # Resolve
1587 #. (para)
1588 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1644
1589 msgid "When files in a working copy are left in a conflicted state following a merge, those conflicts must be sorted out by a human using an editor (or perhaps TortoiseMerge). This process is referred to as <quote>Resolving Conflicts</quote>. When this is complete you can mark the conflicted files as being resolved, which allows them to be committed."
1590 msgstr "Keď súbory v pracovnej kópií boli zanechané v stave konfliktu nasleduje zlučovanie. Tieto konflkty musia byť vytriedené človekom použitím editora (alebo snáď TortoiseMerge). Tento proces je označovaný ako <quote>riešenie konfliktov</quote>. Keď je toto hotové, môžete označiť konfliktné súbory za vyriešené, čo umožní ich odovzdanie."
1591
1592 #. (glossterm)
1593 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1654
1594 msgid "Revert"
1595 msgstr "Vrátiť"
1596
1597 # Revert
1598 #. (para)
1599 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1656
1600 msgid "Git keeps a local <quote>pristine</quote> copy of each file as it was when you last updated your working copy. If you have made changes and decide you want to undo them, you can use the <quote>revert</quote> command to go back to the pristine copy."
1601 msgstr "Git udržuje kópiu <quote>pôvodnej</quote> verzie každého súboru, tak ako bol pri poslednej aktualizácií pracovnej kópie. Ak ste urobili zmeny a rozhodli ste sa ich vrátiť, môžete použiť príkaz <quote>vrátiť</quote> na vrátenie sa k pôvodnej verzií."
1602
1603 #. (glossterm)
1604 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1665
1605 msgid "Revision"
1606 msgstr "Revízia"
1607
1608 # Revision
1609 #. (para)
1610 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1667
1611 msgid "Every time you commit a set of changes, you create one new <quote>revision</quote> in the repository. Each revision represents the state of the repository tree at a certain point in its history. If you want to go back in time you can examine the repository as it was at revision N."
1612 msgstr "Pri každom oovzdaní zmien, vytvárate v úložisku novú <quote>revíziu</quote>. Každá revízia zodpovedá stavu stromu úložiska v danom čase v jeho histórií. Keď sa chcete vrátit v čase môžete si prezrieť úložisko ako bolo vo revízií N."
1613
1614 # revision
1615 #. (para)
1616 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1674
1617 msgid "In another sense, a revision can refer to the set of changes that were made when that revision was created."
1618 msgstr "V inom zmysle revízia môže odkazovať-poukazovať na zmeny, ktoré boli spravené prei tvorbe danej revízie."
1619
1620 #. (glossterm)
1621 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1681
1622 msgid "Revision Property (revprop)"
1623 msgstr "Vlastnosť revízie (revprop)"
1624
1625 # rev property
1626 #. (para)
1627 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1683
1628 msgid "Just as files can have properties, so can each revision in the repository. Some special revprops are added automatically when the revision is created, namely: <literal>svn:date svn:author svn:log</literal> which represent the commit date/time, the committer and the log message respectively. These properties can be edited, but they are not versioned, so any change is permanent and cannot be undone."
1629 msgstr "Tak ako súbory môžu mať vlastnosti, aj každá revízia v úložisku. Niektoré 'revpops' sú pridané automaticky pri vytvorení revízie. Menovite <literal>svn:date svn:author svn:log</literal>, ktoré reprezentujú dátum, čas, autora a záznam. Tieto vlastnosti môžu byť menené, ala niesú verziované, teda tieto zmeny sú trvalé a nemôžu byť vrátené."
1630
1631 #. (glossterm)
1632 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1695
1633 msgid "SVN"
1634 msgstr "SVN"
1635
1636 #. (para)
1637 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1697
1638 msgid "A frequently-used abbreviation for Git."
1639 msgstr "Často použivaná skratka pre Git"
1640
1641 #. (para)
1642 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1700
1643 msgid "The name of the Git custom protocol used by the <quote>svnserve</quote> repository server."
1644 msgstr "Meno protokolu pre Git použitéuho v servery úložiska <quote>svnserve</quote>."
1645
1646 #. (glossterm)
1647 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1707
1648 msgid "Switch"
1649 msgstr "Prepnúť"
1650
1651 # Switch
1652 #. (para)
1653 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1709
1654 msgid "Just as <quote>Update-to-revision</quote> changes the time window of a working copy to look at a different point in history, so <quote>Switch</quote> changes the space window of a working copy so that it points to a different part of the repository. It is particularly useful when working on trunk and branches where only a few files differ. You can switch your working copy between the two and only the changed files will be transferred."
1655 msgstr "Tak ako <quote>Aktualizovať na revíziu</quote> changes the time window of a working copy to look at a different point in history, so <quote>Prepnúť</quote> changes the space window of a working copy so that it points to a different part of the repository. It is particularly useful when working on trunk and branches where only a few files differ. You can switch your working copy between the two and only the changed files will be transferred."
1656
1657 #. (glossterm)
1658 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1721
1659 msgid "Update"
1660 msgstr "Aktualizovať"
1661
1662 # Update
1663 #. (para)
1664 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1723
1665 msgid "This Git command pulls down the latest changes from the repository into your working copy, merging any changes made by others with local changes in the working copy."
1666 msgstr "Tento príkaz Git stiahne posledné zmeny z úložiska do vašej pracovnej kópie, zlučovaním zmien od ostatných so zmenami vo vašej pracovnej kópií."
1667
1668 #. (glossterm)
1669 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1731
1670 msgid "Working Copy"
1671 msgstr "Pracovná kópia"
1672
1673 # working copy
1674 #. (para)
1675 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1733
1676 msgid "This is your local <quote>sandbox</quote>, the area where you work on the versioned files, and it normally resides on your local hard disk. You create a working copy by doing a <quote>Checkout</quote> from a repository, and you feed your changes back into the repository using <quote>Commit</quote>."
1677 msgstr "Toto je vaše <quote>pieskovisko</quote>, miesto kde môžete pracovať na verziovaných súboroch, ktoré sa sa typicky nachádza na pevnom disku. Pracovnú kópiu vytvárate príkazom <quote>Získať</quote> z úložiska, a zmeny môžete poslať do úložiska príkazom <quote>Odovzdať</quote>."
1678
1679 #. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>.
1680 #. (None)
1681 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:0
1682 msgid "translator-credits"
1683 msgstr "Oto BREZINA"
1684
1685 #. Place the translation of 'translation' here.
1686 #. (None)
1687 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:0
1688 msgid "translator-translation"
1689 msgstr "Slovenčina"
1690
1691 #~ msgid "Wish List"
1692 #~ msgstr "Zoznam prianí"
1693 #~ msgid "F7 or cursor-right"
1694 #~ msgstr "F7, alebo doprava"
1695 #~ msgid "Shift-F7 or cursor-left"
1696 #~ msgstr "Shift-F7, alebo doľava"
1697 #~ msgid "Shift-cursor-right"
1698 #~ msgstr "Shift + Doprava"
1699 #~ msgid "Shift-cursor-left"
1700 #~ msgstr "Shift + Doľava"
1701