OSDN Git Service

Update Document
[tortoisegit/TortoiseGitJp.git] / doc / po / TortoiseMerge_hr.po
1 #
2 # Croatian translation for TortoiseMerge
3 # Copyright (C) 2004-2008 the TortoiseGit team
4 # This file is distributed under the same license as TortoiseGit
5 #
6 # Last commit by:
7 # $Author: luebbe $
8 # $Date: 2009-01-08 17:19:56 +0800 (Thu, 08 Jan 2009) $
9 # $Rev: 15043 $
10 #
11 # Authors:
12 # Mario Šarić <mario.saric@helix.hr>, 2006.
13 # Dinko Srkoč <dinko.srkoc@helix.hr>, 2006.
14 #
15 msgid ""
16 msgstr ""
17 "Project-Id-Version: TortoiseGit Documentation\n"
18 "POT-Creation-Date: 2006-06-30 00:11GMT Daylight Time\n"
19 "PO-Revision-Date: 2006-07-26 14:58+0100\n"
20 "Last-Translator: Lübbe Onken <luebbe@tigris.org>\n"
21 "Language-Team: TortoiseGit translation team <tortoisegit-dev@googlegroups.com >\n"
22 "MIME-Version: 1.0\n"
23 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
24 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
25 "X-Poedit-Language: Croatian\n"
26 "X-Poedit-Country: CROATIA\n"
27 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
28 "X-Poedit-Basepath: ..\\\n"
29
30 #: source/TortoiseMerge_en.xml:4
31 #: (title)
32 msgid "TortoiseMerge"
33 msgstr "TortoiseMerge"
34
35 #: source/TortoiseMerge_en.xml:6
36 #: (subtitle)
37 msgid "A diff/merge tool for Windows"
38 msgstr "Alat za pronalaženje razlika/stapanje datoteka"
39
40 #: source/TortoiseMerge_en.xml:9
41 #: (edition)
42 msgid "First"
43 msgstr "Prvo"
44
45 #: source/TortoiseMerge_en.xml:12
46 #: (firstname)
47 msgid "Stefan"
48 msgstr "Stefan"
49
50 #: source/TortoiseMerge_en.xml:13
51 #: (surname)
52 msgid "Küng"
53 msgstr "Küng"
54
55 #: source/TortoiseMerge_en.xml:16
56 #: (firstname)
57 msgid "Lübbe"
58 msgstr "Lübbe"
59
60 #: source/TortoiseMerge_en.xml:17
61 #: (surname)
62 msgid "Onken"
63 msgstr "Onken"
64
65 #: source/TortoiseMerge_en.xml:24
66 #: (title)
67 msgid "Preface"
68 msgstr "Uvod"
69
70 #: source/TortoiseMerge_en.xml:29
71 #: (para)
72 msgid "When working on a project, either an open-source project where several people review your code, or a commercial project where you sell a component with your sourcecode, there will be people and customers who find bugs or want to improve your project. To do that they send you patches which you have to review and decide if you want to apply them."
73 msgstr "U izradi projekata, bilo open-source gdje nekoliko osoba pregledava novi kod, ili u komercijalnim projektima uvijek će postojati korisnici koji će pronalaziti greške ili će htjeti nekako  pomoći projektu. Da bi to ostvarili slati će zakrpe koje će trebati pregledati i odlučiti da li ih želite prihvatiti, tj. primjeniti."
74
75 #: source/TortoiseMerge_en.xml:41
76 #: (para)
77 msgid "Reviewing patches"
78 msgstr "Pregledavanje zakrpa"
79
80 #: source/TortoiseMerge_en.xml:46
81 #: (para)
82 msgid "Applying the patches"
83 msgstr "Primjena zakrpa"
84
85 #: source/TortoiseMerge_en.xml:37
86 #: (para)
87 msgid "TortoiseMerge helps you with both those tasks: <placeholder-1/>"
88 msgstr "TortoiseMerge pomaže u oba zadatka: <placeholder-1/>"
89
90 #: source/TortoiseMerge_en.xml:52
91 #: (para)
92 msgid "TortoiseMerge also helps you to sort out conflicted files which can occur if you're working with a source control system and others are working on the same files as you."
93 msgstr "TortoiseMerge također pomaže da sredite sporne datoteke koje su se mijenjale od strane različitih korisnika na istim djelovima koje ste i vi mijenjali."
94
95 #: source/TortoiseMerge_en.xml:62
96 #: (title)
97 msgid "TortoiseMerge is free!"
98 msgstr "TortoiseMerge je slobodan!"
99
100 #: source/TortoiseMerge_en.xml:63
101 #: (para)
102 msgid "TortoiseMerge is free. You don't have to pay for it, you can use it any way you want. It is developed under the GP license (GPL)."
103 msgstr "TortoiseMerge je slobodan. Ne trebate ništa platiti, možete ga koristiti na bilo koji način. Razvijan je pod licencom GPL licencom."
104
105 #: source/TortoiseMerge_en.xml:67
106 #: (para)
107 msgid "TortoiseMerge is an Open Source project. That means you have full access to the source code of this program. You can browse it on this link <ulink url=\"http://TortoiseGit.tigris.org/svn/TortoiseGit/\"><citetitle>http://TortoiseGit.tigris.org/svn/TortoiseGit/</citetitle></ulink>. (Username:guest, for password hit enter) The most recent version (where we're currently working) is located under <filename>/trunk/</filename> the released versions are located under <filename>/tags/</filename>."
108 msgstr "TortoiseMerge je Open Source projekt. To znači da imate potpuni pristup izvornom kodu programa. Možete ga pogledati na ovom linku <ulink url=\"http://TortoiseGit.tigris.org/svn/TortoiseGit/\"><citetitle>http://TortoiseGit.tigris.org/svn/TortoiseGit/</citetitle></ulink>. (Korisnik guest, password ostavite prazno)Najnovija razvojna verzija (na kojoj trenutno radimo) je smještena na stazi <filename>/trunk/</filename>, a zadnja gotova verzija se nalazi u <filename>/tags/</filename>."
109
110 #: source/TortoiseMerge_en.xml:86
111 #: (title)
112 msgid "Wishlist"
113 msgstr "Popis želja"
114
115 #: source/TortoiseMerge_en.xml:87
116 #: (para)
117 msgid "Even though TortoiseGit and TortoiseMerge are free, you can support the developers by sending in patches and play an active role in the development. You can also help to cheer us up during the endless hours we spend in front of our computers."
118 msgstr "Iako su TortoiseGit i TortoiseMerge slobodni, možete podržati razvoj slanjem zakrpi i svojom aktivnom ulogom u razvoju. Možete nam također pomoći i razveseliti nas u dugim satima koje provodimo ispred naših računala."
119
120 #: source/TortoiseMerge_en.xml:93
121 #: (para)
122 msgid "While working on TortoiseGit we love to listen to music. And since we spend many hours on the project we need a <emphasis>lot</emphasis> of music. Therefore we have set up some wish-lists with our favourite music CD's and DVD's: <ulink url=\"http://TortoiseGit.tigris.org/donate.html\"><citetitle>http://TortoiseGit.tigris.org/donate.html</citetitle></ulink> Please also have a look at the list of people who contributed to the project by sending in patches or translations."
123 msgstr "Dok radimo na TortoiseGit volimo slušati muziku. I kako provodimo mnoge sate na projektu potrebno nam je <emphasis>puno</emphasis> muzike. Zato smo postavili popis želja s odabranim glazbenim CD-ima i DVD-ovima: <ulink url=\"http://TortoiseGit.tigris.org/donate.html\"><citetitle>http://TortoiseGit.tigris.org/donate.html</citetitle></ulink> Molimo Vas da također da pogledate popis osoba koje doprinose projektu tako što šalju zakrpe ili prijevode."
124
125 #: source/TortoiseMerge_en.xml:109
126 #: (title)
127 msgid "Acknowledgments"
128 msgstr "Priznanja"
129
130 #: source/TortoiseMerge_en.xml:113
131 #: (term)
132 msgid "Stefan Küng"
133 msgstr "Stefan Küng"
134
135 #: source/TortoiseMerge_en.xml:117
136 #: (para)
137 msgid "for the hard work on TortoiseMerge"
138 msgstr "za pravi posao na TortoiseMerge"
139
140 #: source/TortoiseMerge_en.xml:123
141 #: (term)
142 msgid "Lübbe Onken"
143 msgstr "Lübbe Onken"
144
145 #: source/TortoiseMerge_en.xml:127
146 #: (para)
147 msgid "for the beautiful icons, logo, bughunting and taking care of the documentation"
148 msgstr "za divne ikone, logo, istjerivanje buha i brigu o dokumentaciji"
149
150 #: source/TortoiseMerge_en.xml:134
151 #: (term)
152 msgid "The Tigris Style project"
153 msgstr "The Tigris Style projektu"
154
155 #: source/TortoiseMerge_en.xml:138
156 #: (para)
157 msgid "for some of the styles which are reused in this documentation"
158 msgstr "za neke stilove koji su korišteni u izradi dokumentacije"
159
160 #: source/TortoiseMerge_en.xml:145
161 #: (term)
162 msgid "Our Contributors"
163 msgstr "Našim suradnicima"
164
165 #: source/TortoiseMerge_en.xml:149
166 #: (para)
167 msgid "for the patches, bug reports and new ideas, and for helping others by answering questions on our mailing list."
168 msgstr "za zakrpe, izvještaje o greškama, novim idejama te za pomaganje u odgovorima na listama elektroničke pošte."
169
170 #: source/TortoiseMerge_en.xml:156
171 #: (term)
172 msgid "Our Donators"
173 msgstr "Našim donatorima"
174
175 #: source/TortoiseMerge_en.xml:160
176 #: (para)
177 msgid "for many hours of joy with the music they sent us"
178 msgstr "za mnoge sate veselja i uživanja u glazbi koju su nam poslali"
179
180 #: source/TortoiseMerge_en.xml:171
181 #: (title)
182 msgid "Introduction"
183 msgstr "Uvod"
184
185 #: source/TortoiseMerge_en.xml:180
186 #: (title)
187 msgid "Overview"
188 msgstr "Kratki pregled"
189
190 #: source/TortoiseMerge_en.xml:181
191 #: (para)
192 msgid "TortoiseMerge is a free/open-source application. It lets you see differences in text files, merge those changes and even review and apply unified diff files, often called <firstterm>patches</firstterm>."
193 msgstr "TortoiseMerge je slobodan/open-source program. Omogućava pregled razlika u tekst datotekama, stapanje razlika i uređivanje i primjenu datoteka objedinjenih razlika - često nazivanih <firstterm>zakrpama</firstterm>."
194
195 #: source/TortoiseMerge_en.xml:186
196 #: (para)
197 msgid "While working on text files, e.g. source files in your favourite programming language, or html/xml files for your documentation or website, you will often have a situation where you need to compare different versions of those files. Sometimes you get a different version from someone else, sometimes you just want to see the changes you've made."
198 msgstr "Dok radite na tekst datotekama, napr. programirate u vašem omiljenom programskom jeziku ili pišete html/xml datoteke za dokumentaciju, često ćete poželjeti usporediti različite verzije istih datoteka. Ponekad ćete od nekoga dobiti raličitu verziju datoteke, ili drugi put ćete htjeti pogledati koje ste promjene sami napravili."
199
200 #: source/TortoiseMerge_en.xml:194
201 #: (para)
202 msgid "If you're working with a version control system (e.g. Git) then you sometimes get <emphasis>conflicts</emphasis> when you update your working copy. This happens if someone else changed the same parts of the file you're currently working on as you did. Then you have to resolve those conflicts manually. This is where TortoiseMerge can help you."
203 msgstr "Ako koristite sustav za upravljanje verzijama (napr. Git) tada ćete ponekad imati <emphasis>sporne dijelove</emphasis> kada obnavljate vašu radnu kopiju. To se događa ako netko drugi promjeni iste dijelove datoteke koju ste i vi promijenili. Tada treba ručno riješiti ove sporove. U tome će vam pomoći TortoiseMerge."
204
205 #: source/TortoiseMerge_en.xml:202
206 #: (para)
207 msgid "The following diagram shows you the relationships between the files involved in a conflict:"
208 msgstr "Slijedeći dijagram pokazuje odnose između datoteka koje imaju sporne dijelove."
209
210 #: source/TortoiseMerge_en.xml:207
211 #: (title) source/TortoiseMerge_en.xml:381
212 msgid "File Conflict"
213 msgstr "Sukob datoteka"
214
215 #: source/TortoiseMerge_en.xml:210
216 #: (para)
217 msgid "A conflict can also occur if you try to apply an outdated patchfile. In such cases, without TortoiseMerge, you would either have to ask the person you got that patchfile from for a current version or try to apply that patchfile manually."
218 msgstr "Sukob se može dogoditi ako pokušate primjeniti zastarjele zakrpe. U tim slučajevima, bez TortoiseMergea, morali biste tražiti osobu od koje ste dobili zakrpu da vam pošalje trenutnu verziju ili pokušati primjeniti zakrpu ručno."
219
220 #: source/TortoiseMerge_en.xml:216
221 #: (para)
222 msgid "But now with TortoiseMerge this isn't necessary anymore - at least not if you're working with a version control system like Git. TortoiseMerge parses the patchfile for the revision/version the patch was created for and automatically tries to fetch that specific version from your source-control. Then it applies the patch and lets you review both your changes to the file, and theirs. Then you can decide which changes you want to keep."
223 msgstr "No ako koristite Git ili TortoiseMerge to više nije potrebno. TortoiseMerge parsira zakrpu kako bi pronašao verziju za koju je zakrpa namijenjena i automatski pokušava dobaviti tu verziju iz skladišta verzija. Tada primijenjuje zakrpu i omogućava vam pregled promjena \"pokrpanoj\" datoteci i vaših promjena. Vi tada odlučujete koje promjene želite zadržati."
224
225 #: source/TortoiseMerge_en.xml:231
226 #: (title)
227 msgid "TortoiseMerge's History"
228 msgstr "Povijest TortoiseMerge"
229
230 #: source/TortoiseMerge_en.xml:232
231 #: (para)
232 msgid "While working on <ulink url=\"http://TortoiseGit.tigris.org\"><citetitle>TortoiseGit</citetitle></ulink> we found that whenever users sent in patches to enhance the project or just to fix bugs, we had a lot of work just applying those patches. And many times those patches were outdated and couldn't be applied with the command line patch tool <ulink url=\"http://unxutils.sourceforge.net/\"><citetitle>http://unxutils.sourceforge.net/</citetitle></ulink> because we were working on those files and had sometimes changed those files already."
233 msgstr "Tijekom rada na <ulink url=\"http://TortoiseGit.tigris.org\"><citetitle>TortoiseGit</citetitle></ulink> primjetili smo da imamo dosta posla kad nam korisnici pošalju zakrpu kako bi ispravili neku grešku ili unaprijedili program. I u mnogo slučajeva zakrpe su bili zastarjele i nismo ih mogli primjeniti koristeći komandnolinijski alat <ulink url=\"http://unxutils.sourceforge.net/\"><citetitle>http://unxutils.sourceforge.net/</citetitle></ulink> zato jer smo i sami promjenili iste datoteke."
234
235 #: source/TortoiseMerge_en.xml:247
236 #: (para)
237 msgid "This was also the main reason why TortoiseGit did not originally have a <menuchoice><guimenu>TortoiseGit</guimenu><guimenuitem>Create Patch</guimenuitem></menuchoice> implemented: we preferred users to send us the whole files because with those it was easier to apply patches."
238 msgstr "To je bio i glavni razlog zašto TortoiseGit nije odmah u početku imao naredbu <menuchoice><guimenu>TortoiseGit</guimenu><guimenuitem>Izradii zakrpu</guimenuitem></menuchoice>: zapravo nam je bilo jednostavnije primjeniti izmjene kad od korisnika dobijemo cijele datoteke."
239
240 #: source/TortoiseMerge_en.xml:257
241 #: (para)
242 msgid "So we spent a lot of time, searching the internet for a GUI tool which could apply patchfiles, but all we found was that such a tool didn't exist. So to cut a long story short: We decided that if no-one else could provide such a tool we would have to write our own. That's when TortoiseMerge was born."
243 msgstr "Tada smo potrošili dosta vremena u potrazi za GUI alatom kojim bismo mogli primjenti zakrpe, ali sve što smo našli na internetu bilo je da takav alat ne postoji. Da skratimo priču: Odlučili smo da ovakav alat sami napišemo. Tako se rodio TortoiseMerge."
244
245 #: source/TortoiseMerge_en.xml:264
246 #: (para)
247 msgid "Since TortoiseGit already uses the Git library, which has a nice diffing engine built in, it was just natural to use this library instead of the GNU diff. Also it reduces the size of the executable since TortoiseGit and TortoiseMerge can both use the same dll's."
248 msgstr "Kako TortoiseGit već upotrebljava Git library, koji ima ugrađene spretne razlikovne algoritme, bilo je prirodno da koristimo tu zbirku umjesto GNU programa za razlike. Tako smo dobili uštedu na veličini datoteka programa jer su TortoiseGit i TortoiseMerge upotrebljavali iste dll-ove."
249
250 #: source/TortoiseMerge_en.xml:274
251 #: (title)
252 msgid "Using TortoiseMerge"
253 msgstr "Korištenje TortoiseMergea"
254
255 #: source/TortoiseMerge_en.xml:283
256 #: (title)
257 msgid "Open Files"
258 msgstr "Otvaranje datoteka"
259
260 #: source/TortoiseMerge_en.xml:285
261 #: (para)
262 msgid "When you start TortoiseMerge without any command line switches then you have to open the files manually, using <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Open</guimenuitem></menuchoice>."
263 msgstr "Kada pokrenete TortoiseMerge bez argumenata, trebat ćete otvoriti datoteke ručno koristeći <menuchoice><guimenu>Datoteka</guimenu><guimenuitem>Otvori</guimenuitem></menuchoice>."
264
265 #: source/TortoiseMerge_en.xml:294
266 #: (title)
267 msgid "The Open Dialog"
268 msgstr "Dijalog za otvaranje datoteke"
269
270 #: source/TortoiseMerge_en.xml:297
271 #: (para)
272 msgid "The first thing you have to do is to decide whether you just want to compare/merge files, or whether you want to apply a patchfile. Depending on what you choose, the corresponding edit boxes and browse buttons are activated."
273 msgstr "Prva stvar koju trebate napraviti jest odluka da li želite usporediti ili stopiti dvije verzije iste datoteke, ili želite primjeniti zakrpu. Ovisno o toj odluci, aktiviraju se odgovarajuće komponente na dijalogu."
274
275 #: source/TortoiseMerge_en.xml:304
276 #: (title)
277 msgid "Viewing / Merging"
278 msgstr "Pregled / Stapanje"
279
280 #: source/TortoiseMerge_en.xml:305
281 #: (para)
282 msgid "If you want to compare / merge files you have to set at least two of the three possible paths for <literal>Base</literal>, <literal>Mine</literal> and <literal>Theirs</literal>. If you select only two files, then TortoiseMerge will show you the differences between those two files, either in a two pane view or in a one pane view. You can switch between those two views with the menu command <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Oneway Diff</guimenuitem></menuchoice>"
283 msgstr "Ako želite usporediti / stopiti datoteke, morate postaviti najmanje dvije od tri moguće staze za  <literal>Osnovnu</literal>, <literal>Moju</literal> and <literal>Njihovu</literal> datoteku. Ako odaberete samo dvije datoteke, TortoiseMerge će pokazati razlike između dvije datoteke, ili pomoću dva usporedna okvira ili u jednom okviru. Možete sami odabrati / mijenjati ovaj način pregledavanja razlika pomoću izbornika <menuchoice><guimenu>Pogled</guimenu><guimenuitem>Jednostruke razlike</guimenuitem></menuchoice>"
284
285 #: source/TortoiseMerge_en.xml:319
286 #: (title)
287 msgid "One Pane View"
288 msgstr "Pogled na razlike u jednom prozoru"
289
290 #: source/TortoiseMerge_en.xml:323
291 #: (title)
292 msgid "Two Pane View"
293 msgstr "Pogled na razlike u dva prozora"
294
295 #: source/TortoiseMerge_en.xml:331
296 #: (para)
297 msgid "Changes inside the modified lines are shown in different colors. Added string parts are shown with a lighter color, but you can of course configure the colors used here. Removed parts are indicated with a dark brown vertical line in the string. Check out the screenshot above to see how this works."
298 msgstr "Promjene unutar mijenjanih linija se prikazuju u različitim bojama. Dodani tekst je prikazan svijetlijom bojom, a sami možete izabrati boje. Obrisani dijelovi se prikazuju tamno smeđom okomitom crtom u tekstu. U slici iznad možete vidjeti primjer."
299
300 #: source/TortoiseMerge_en.xml:341
301 #: (para)
302 msgid "Code reorganization usually means a lot of changes in whitespaces (space, tab, newlines) but no actual code change. For example, you split up a very long line into several lines, or you sometimes compact several lines together into one."
303 msgstr "Reorganizacija izvornog koda podrazumijeva puno promijena u prazninama (razmaci, nove linije i dr.) ali bez pravih promjena koda. Na primjer, prelomite jako dugu liniju u nekoliko redaka, ili ponekad spojite nekoliko redaka u jedan."
304
305 #: source/TortoiseMerge_en.xml:340
306 #: (listitem)
307 msgid "<placeholder-1/> Such changes are marked with a white circle symbol on the left side of the views. If you see such a white circle, you know immediately that no real code change is there and you don't have to check the changed block further. <placeholder-2/>"
308 msgstr "<placeholder-1/> Takve promjene su označene bijelim kružnim simbolom na lijevoj strani. Ako vidite takav simbol, odmah znate da tu nema pravih promjena i ne morate provjeravati taj blok. <placeholder-2/>"
309
310 #: source/TortoiseMerge_en.xml:326
311 #: (para)
312 msgid "The two pane view has some features which are not available in the one pane view: <placeholder-1/>"
313 msgstr "Dvostrani pogled ima neke mogućnosti koje nisu dostupne u jednostrukom pogledu: <placeholder-1/>"
314
315 #: source/TortoiseMerge_en.xml:356
316 #: (para)
317 msgid "If you want to compare/merge three files, TortoiseMerge will show you the differences in a three pane view. This view is also used if you need to resolve conflicted files."
318 msgstr "Ako želite usporediti/stopiti tri datoteke, TortoiseMerge će pokazati razlike u trostrukom pogledu. Ovaj način se koristi i ako želite razriješiti sukobljene datoteke."
319
320 #: source/TortoiseMerge_en.xml:362
321 #: (title)
322 msgid "Three Pane View"
323 msgstr "Trostruki pogled"
324
325 #: source/TortoiseMerge_en.xml:365
326 #: (para)
327 msgid "The left pane shows you the differences between <literal>Their</literal> file and the <literal>Base</literal> file, while the right pane shows you the differences between <literal>Mine</literal> file and the <literal>Base</literal> file. The bottom pane shows you the result of merging <literal>Base</literal>, <literal>Mine</literal> and <literal>Theirs</literal> with possible conflicts. If you hover the mouse over the pane title, a tooltip will show the filenames used for the diff in each pane."
328 msgstr "Lijevi okvir pokazuje razlike između <literal>Njihove</literal> datoteke i <literal>Osnove</literal>, dok desni okvir  pokazuje razlike između <literal>Moje</literal> datoteke i  <literal>Osnove</literal>. Donji okvir pokazuje rezultat stapanja sve tri datoteke (<literal>Osnove</literal>, <literal>Moje</literal> i <literal>Njihove</literal> sa mogućim sukobima. Ako pređete mišem iznad naslova nekog okvira, pojavit će se imena datoteka koje su korištene za razlike prikazane u tom okviru."
329
330 #: source/TortoiseMerge_en.xml:376
331 #: (para)
332 msgid "The relationships between the three files are explained in the diagram below:"
333 msgstr "Odnosi između tri datoteke su opisane slijedećim dijagramom:"
334
335 #: source/TortoiseMerge_en.xml:384
336 #: (para)
337 msgid "The base file represents the oldest version of a file, from where <literal>You</literal> and <literal>They</literal> start making changes. <literal>Mine</literal> represents the base file with all the changes <emphasis>you</emphasis> made, and <literal>Theirs</literal> is the file with all the changes <emphasis>someone else</emphasis> made to the file."
338 msgstr "Osnova predstavlja najstariju verziju datoteke od koje ste <literal>Vi</literal> i <literal>Oni</literal> počeli raditi izmjene. <literal>Moja</literal> datoteka predstavlja osnovnu datoteku sa svim promjena koju ste <emphasis>vi</emphasis> napravili, a <literal>Njihova</literal> je datoteka sa svim promjenama koje je <emphasis>netko drugi</emphasis> napravio na datoteci."
339
340 #: source/TortoiseMerge_en.xml:394
341 #: (title)
342 msgid "Applying Patches"
343 msgstr "Primjena zakrpi"
344
345 #: source/TortoiseMerge_en.xml:395
346 #: (para)
347 msgid "If you want to apply a patchfile you have to set both the path to the patchfile itself and the path to the folder where the patchfile should be applied."
348 msgstr "Ako želite primjeniti zakrpu morate postaviti datoteku sa zarkpom i datoteku na koju zarkpu želite primjeniti."
349
350 #: source/TortoiseMerge_en.xml:401
351 #: (para)
352 msgid "Currently, only patchfiles in <emphasis>Unified Diff Format</emphasis> are supported. And only files which were generated from a Git working copy. Other formats like patchfiles generated by CVS are currently not supported!"
353 msgstr "Trenutno su podržane samo zakrpe u formatu <emphasis>objedinjenih razlika</emphasis>, te datoteke koje su generirane iz radne kopije Gita. Ostali formati kao zakrpe koje generira CVS trenutno nisu podržane!"
354
355 #: source/TortoiseMerge_en.xml:414
356 #: (title)
357 msgid "Patch Filelist"
358 msgstr "Popis zakrpi"
359
360 #: source/TortoiseMerge_en.xml:409
361 #: (para)
362 msgid "If TortoiseMerge is able to parse the patchfile it will show you a small window with all the files which have changes according to the patchfile. <placeholder-1/> If the filename is shown in black, then the patch can be applied without any problems. That means the file is not outdated according to the patch. However, if the filename is shown in red, then the patch can't get applied directly because you already changed that file."
363 msgstr "Ako TortoiseMerge može parsirati zakrpu pokazat će se mali prozor sa svim datotekama koje su se promijenile prema odabranoj zakrpi. <placeholder-1/> Ako  je datoteka navedena crnim slovima, tada se zakrpa može primjeniti bez problema. To znači da datoteka nije zastarjela. Kad je datoteka u popisu navedena crvenim slivma, zakrpa se ne može direktno primjeniti jer ste datoteku i sami mijenjali."
364
365 #: source/TortoiseMerge_en.xml:423
366 #: (para)
367 msgid "But don't worry. If you're working with Git you can retrieve an older version of the file and resolve the conflict. In fact, TortoiseMerge automatically tries to get that older version of the file and then shows you the diff between <literal>Base</literal> (the older version of the file), <literal>Mine</literal> (the file as it is currently in your working copy) and <literal>Theirs</literal> (the older version of the file with the patch already applied). Then you can resolve possible conflicts manually."
368 msgstr "No, ne brinite. Ako ste radili sa Git-om, možete dobaviti stariju verziju datoteke i razriješiti sukob. U stvari, TortoiseMerge automatski pokušava dobiti stariju datoteku i prikazuje razlike izmjeđu <literal>Osnove</literal> (starija verzija datoteke)  i <literal>Moje</literal> i <literal>Njihove</literal> datoteke. Tada možete ručno razrijšti moguće sukobe."
369
370 #: source/TortoiseMerge_en.xml:434
371 #: (para)
372 msgid "The patchfile window has a context menu which allows you to preview the effect of the patch on the current file (apply without saving), to apply and save the changes for the selected file, or to apply and save changes to <emphasis>all</emphasis> files in the list. The double-click action is to preview."
373 msgstr "Prozor ima izbornik okoline koji omogućava da pregledate rezultat \"krpanja\" (primjene zakrpe), a također i da snimite promjene na odbaranoj datoteci ili da primjenite zakrpe i snimite  <emphasis>sve</emphasis> datoteke iz popisa. Duplim klikom dobivate pregled zakrpane datoteke."
374
375 #: source/TortoiseMerge_en.xml:442
376 #: (para)
377 msgid "Depending on whether TortoiseMerge can apply the patch directly or by fetching an older version of the file first, it shows you a two pane view (patch can be applied directly) or a three pane view (older version of file fetched)."
378 msgstr "Ovisno o tome da li TortoiseMerge može zakrpati datoteku direktno ili tako da dohvati stariju verziju iste, pokazuje dvostrani (direktna primjena zakrpe)  ili trostrani pogled na razlike (dohvaćanje starije verzije datoteke)."
379
380 #: source/TortoiseMerge_en.xml:454
381 #: (title)
382 msgid "Buttons and Other Controls"
383 msgstr "Gumbi i ostale kontrole"
384
385 #: source/TortoiseMerge_en.xml:457
386 #: (title)
387 msgid "The Toolbar"
388 msgstr "Traka s alatima"
389
390 #: source/TortoiseMerge_en.xml:464
391 #: (para)
392 msgid "<guibutton>Open</guibutton> accesses the file-open dialog. What else?"
393 msgstr "<guibutton>Otvori</guibutton> otvara dijalog za odabir datoteke. A što bi drugo? :-))"
394
395 #: source/TortoiseMerge_en.xml:470
396 #: (para)
397 msgid "<guibutton>Save</guibutton> saves any changes you have made. If you have selected <guilabel>Resolve conflicted Git status on save</guilabel> in the settings dialog, then Git's conflict working files will be deleted automatically if all conflicts were resolved."
398 msgstr "<guibutton>Snimi</guibutton> sprema sve promjene koje ste  napravili. Ako ste u postavkama odabrali <guilabel>Razriješi Git status sukoba prilikom snimanja</guilabel>, tada će Git dodatne datoteke za obradu sukoba biti obrisane ako su svi sukobi razriješeni."
399
400 #: source/TortoiseMerge_en.xml:481
401 #: (para)
402 msgid "<guibutton>Reload</guibutton> discards any changes you have made and reloads the original files."
403 msgstr "<guibutton>Ponovo učitaj</guibutton> odbacuje sve promjene i ponovo učitava datoteke."
404
405 #: source/TortoiseMerge_en.xml:488
406 #: (para)
407 msgid "<guibutton>Undo</guibutton> This feature is not enabled yet."
408 msgstr "<guibutton>Undo</guibutton> Ova mogućnost još nije implementirana."
409
410 #: source/TortoiseMerge_en.xml:494
411 #: (para)
412 msgid "<guibutton>Prev/Next Difference</guibutton> jumps directly to the next point where the files differ. This saves scrolling through all the unchanged parts of the file."
413 msgstr "<guibutton>Prethodna/Slijedeća razlika</guibutton> skače direktno na slijedeće mjesto gdje se datoteke razlikuju."
414
415 #: source/TortoiseMerge_en.xml:500
416 #: (para)
417 msgid "When you do this in 2-pane diff mode, the detail bar at the bottom of the screen will show you the inline differences for the first line, regardless of where the mouse is hovering."
418 msgstr "Kada to radite u dvostranom pogledu razlika, traka na dnu ekrana će pokazivati na razlike unutar prvog retka tog bloka, bez obzira na to gdje se nalazi miš."
419
420 #: source/TortoiseMerge_en.xml:507
421 #: (para)
422 msgid "<guibutton>Prev/Next Conflict</guibutton> jumps directly to the next point where the file differences are in conflict and need to be resolved."
423 msgstr "<guibutton>Prethodni/slijedeći sukob</guibutton> skače direktno na slijedeće mjesto gdje su datoteke u sukobu i treba ga razriješiti."
424
425 #: source/TortoiseMerge_en.xml:514
426 #: (para)
427 msgid "<guibutton>Mark as Resolved</guibutton> When you have resolved all the conflicts in a file and saved the changes, you can mark it as resolved from within TortoiseMerge, rather than going back to explorer and marking as resolved from there."
428 msgstr "<guibutton>Označi kao riješeno</guibutton> Kad razriješite sve sukobe u datoteci i snimite izmjene, možete odmah označiti datoteke kao riješene umjesto da odlazite nazad u explorer kako bi ih tamo označili."
429
430 #: source/TortoiseMerge_en.xml:523
431 #: (para)
432 msgid "<guibutton>Show Spaces</guibutton> toggles the option to display space and tab characters as symbols so you can distinguish white space changes."
433 msgstr "<guibutton>Pokaži razmake</guibutton> klacka opciju za pokazivanje razmaka i tabova kao simbola, tako da možete razlikovati razlike u razmacima."
434
435 #: source/TortoiseMerge_en.xml:530
436 #: (para)
437 msgid "<guibutton>Switch View</guibutton> selects between one-pane and two-pane view. Disabled in 3-pane view."
438 msgstr "<guibutton>Zamijeni pogled</guibutton> gumbom mijenjate jednostrani i dvostrani pogled. Ovo je onemogućeno u trostranom pogledu."
439
440 #: source/TortoiseMerge_en.xml:537
441 #: (para)
442 msgid "<guibutton>Switch Left and Right View</guibutton> In 2-pane view, swaps the left and right windows. When you are comparing a file in 2 different trees, as opposed to 2 revisions of the same file, TortoiseGit does not know which one should go in the left pane as the <quote>original/base</quote> version. If it gets this wrong, you can change it to make viewing easier."
443 msgstr "<guibutton>Zamijeni lijevo i desno</guibutton> U dvostranom pogledu, zamijenjuje lijevi i desni okvir. Kada uspoređujete datoteku u dvjema različitim mapama, suprotno od dvije različite revizije iste datoteke, TortoiseGit ne zna koju datoteku bi pokazao lijevo kao <quote>originalnu/osnovnu</quote> verziju. Kad to krivo odabere, možete to promijeniti ovim gumbom kako biste lakše pregledali razlike. "
444
445 #: source/TortoiseMerge_en.xml:548
446 #: (para)
447 msgid "<guibutton>Show/Hide Patch List</guibutton> When TortoiseMerge has a patch list, this button allows you to hide it (so you can see both windows), or show it (so you can review the file list)."
448 msgstr "<guibutton>Pokaži/sakrij popis zakrpi</guibutton> Kad TortoiseMerge ima popis zakrpi, ovaj gumb omogućava da se taj popis sakrije (da vidite oba okvira), ili da se pokaže (kako biste pregledali popis datoteka)."
449
450 #: source/TortoiseMerge_en.xml:556
451 #: (para)
452 msgid "<guibutton>Settings</guibutton> takes you to TortoiseMerge's settings dialog."
453 msgstr "<guibutton>Postavke</guibutton> otvara dijalog s TortoiseMerge postavkama."
454
455 #: source/TortoiseMerge_en.xml:455
456 #: (para)
457 msgid "<placeholder-1/> Below the menu bar lies the tool bar. This provides easy access to the most commonly used tools, which are <placeholder-2/>"
458 msgstr "<placeholder-1/> Ispod trake s izbornikom nalazi se traka s alatima. Ona omogućava brži pristup najčešće korištenim alatima, koji su <placeholder-2/>"
459
460 #: source/TortoiseMerge_en.xml:563
461 #: (para)
462 msgid "On the left side of the window is a locator bar. This provides a quick visual reference as to where the changes lie within the file. The bar has three columns. The left column refers to the left pane, the right column to the right pane, and the centre column to the bottom pane (if present). In one-pane view only the left column is used. The locator bar can also be used as a scroll bar to scroll all the windows simultaneously."
463 msgstr "Na lijevoj strani prozora je traka s lokacijom. Ona nudi brzu viizualnu sliku gdje su promjene unutar datoteke. Ova traka ima tri stupca. Lijevi stupac odgovara lijevom okviru, desni stupac - desnom, a srednji stupac odgovara donjem okviru (ako je aktivan trostrani pogled). U jednostranom pogledu koristi se samo lijevi stupac. Ova traka može se također koristiti za pomicanje unutar svih otvorenih datoteka odjednom."
464
465 #: source/TortoiseMerge_en.xml:572
466 #: (para)
467 msgid "Below the bottom window is the status bar. This shows the number of lines added and deleted in <literal>Theirs</literal> and <literal>Mine</literal>, and the number of unresolved conflicts remaining. The left side of the status bar is used to display hints when you hover the mouse over a control."
468 msgstr "Ispod donjeg okvira nalazi se traka statusa. Ona pokazuje broj redaka koji su dodani i obrasani u <literal>Njihovoj</literal> i <literal>Mojoj</literal> datoteci, a također i broj preostalih neriješenih sukoba. Lijeva strana trake statusa se koristi za ispis savjeta kada se miš nalazi iznad neke kontrole."
469
470 #: source/TortoiseMerge_en.xml:585
471 #: (title)
472 msgid "Merging / Editing Conflicts"
473 msgstr "Stapanje / Uređivanje sukoba"
474
475 #: source/TortoiseMerge_en.xml:586
476 #: (para)
477 msgid "TortoiseMerge not only <emphasis>shows</emphasis> you the differences between files but also lets you resolve conflicts or apply changes."
478 msgstr "TortoiseMerge nije ovdje samo kako bi <emphasis>pokazao</emphasis> razlike između datoteka, već i omogućava da razriješite sukobe ili primjenite izmjene."
479
480 #: source/TortoiseMerge_en.xml:590
481 #: (para)
482 msgid "If you're in two pane view, then you can only edit the file in the right pane (<literal>Mine</literal>). To apply changes made in the left file (<literal>Theirs</literal>), <action>right-click</action> on the changed lines and select <menuchoice><guimenu>Context Menu</guimenu><guimenuitem>Use text block from <quote>theirs</quote></guimenuitem></menuchoice>. Then the changes from the left file are added to the right file."
483 msgstr "U dvostranom pogledu možete uređivati datoteku u desnom okviru (<literal>Moja</literal>). Kako bi preuzeli promjene iz lijevog okvira (<literal>Njihova</literal>), <action>desni klik</action> na promijenjenim retcima i odaberite <menuchoice><guimenu>Menu</guimenu><guimenuitem>Uzmi blok redaka iz <quote>Njihove</quote></guimenuitem></menuchoice>. Tako će se promjene iz lijeve strane prenesti u desnu datoteku."
484
485 #: source/TortoiseMerge_en.xml:602
486 #: (para)
487 msgid "If you're in three pane view (sometimes called <emphasis>merge view</emphasis>) you can only edit the file in the bottom view (<literal>Merged</literal>). As in two pane view, you can <action>right-click</action> on conflicted lines and either select <menuchoice><guimenu>Context Menu</guimenu><guimenuitem>Use text block from <quote>theirs</quote></guimenuitem></menuchoice> or <menuchoice><guimenu>Context Menu</guimenu><guimenuitem>Use text block from <quote>mine</quote></guimenuitem></menuchoice>. In addition, if you want <emphasis>both</emphasis> blocks, you can select <menuchoice><guimenu>Context Menu</guimenu><guimenuitem> Use text block from <quote>mine</quote> before <quote>theirs</quote></guimenuitem></menuchoice> or <menuchoice><guimenu>Context Menu</guimenu><guimenuitem> Use text block from <quote>theirs</quote> before <quote>mine</quote></guimenuitem></menuchoice>. According to the command you've selected, the changes are used in the resulting <literal>Merged</literal> file."
488 msgstr "Ako ste u trostranom pogledu (ponekad ga zovemo <emphasis>pogled za stapanje</emphasis>) možete uređivati samo datoteku u donjem okviru (<literal>Stopljena</literal>). Kao i u dvostranom pogledu, možete koristiti <action>desni klik</action> na redcima u sukobu i odabrati <menuchoice><guimenu>Menu</guimenu><guimenuitem>Uzmi blok redaka iz <quote>njihove</quote></guimenuitem></menuchoice> ili <menuchoice><guimenu>Menu</guimenu><guimenuitem>Uzmi blok redaka iz Uzmi blok redaka iz  <quote>moje</quote></guimenuitem></menuchoice>. Dodatno, ako želite preuzeti <emphasis>oba</emphasis> bloka, možete odabrati <menuchoice><guimenu>Menu</guimenu><guimenuitem> Uzmi blok iz <quote>moje</quote> prije <quote>njihovog</quote></guimenuitem></menuchoice> ili <menuchoice><guimenu>Context Menu</guimenu><guimenuitem> Uzmi blok iz <quote>njihove</quote> prije <quote>mog</quote></guimenuitem></menuchoice>. Već prema odabranoj akciji promjene će se vidjeti u <literal>Stopljenoj</literal> datoteci."
489
490 #: source/TortoiseMerge_en.xml:639
491 #: (para)
492 msgid "Sometimes the conflict is too difficult to resolve by simply picking <literal>Theirs</literal> and <literal>Mine</literal> and it requires hand editing. TortoiseMerge allows you to do all the easy changes visually first and then save the file, leaving only the difficult changes to be resolved by hand-editing."
493 msgstr "Ponekad je sukob teško razriješiti tako da odaberete <literal>Njihovu</literal> i/ili <literal>Moju</literal> i zahtjeva ručno mijenjanje. TortoiseMerge omogućava da napravite sve lagane/vizualne promjene i snimite datoteku, tako da vam ostanu samo teže promjene koje traže ručnu promjenu teksta."
494
495 #: source/TortoiseMerge_en.xml:647
496 #: (para)
497 msgid "Note that if you use TortoiseMerge on the same files again, any changes to your working copy, whether in TortoiseMerge, or by hand-editing, <emphasis>will be discarded</emphasis> and the file will appear as it did when conflict-editing first started."
498 msgstr "Ako koristite TortoiseMerge na istim datoteka ponovo, sve promene na radnoj kopiji, bilo u TortoiseMerge ili ručne promjene <emphasis>bit će izgubljene</emphasis> i datoteka će biti onakva kakva je bila prije početka razrješavanja sukoba."
499
500 #: source/TortoiseMerge_en.xml:655
501 #: (para)
502 msgid "If you need to copy lines of text to insert in another file using your favourite text editor, you can select multiple lines to copy within TortoiseMerge. <action>Click</action> on the first line of the block, then <action>Shift+Click</action> on the last line of the block. As usual, <action>Ctrl+C</action> can be used to copy the selected lines to the clipboard."
503 msgstr "Ako želite kopirati retke teksta da bi ih umetnuli u drugu datoteku koristeći vaš omiljeni tekst editor, možete označiti više redaka da bi ih kopirali unutar TortoiseMergea. <action>Klik</action> na prvom redku bloka, te onda <action>Shift+klik</action> na zadnjem redku bloka. Kao i običnol, <action>Ctrl+C</action> možete koristiti kako bi označene redke kopirali u priručni spremnik."
504
505 #: source/TortoiseMerge_en.xml:668
506 #: (title)
507 msgid "Settings"
508 msgstr "Postavke"
509
510 #: source/TortoiseMerge_en.xml:670
511 #: (title)
512 msgid "Main Settings Page"
513 msgstr "Osnovne postavke"
514
515 #: source/TortoiseMerge_en.xml:673
516 #: (title)
517 msgid "The Settings Main Page"
518 msgstr "Glavna stranica za postavke"
519
520 #: source/TortoiseMerge_en.xml:676
521 #: (para)
522 msgid "Most of the options here are self-explanatory, but a few points need clarifying."
523 msgstr "Većina mogućnosti je sama po sebi razumljiva, no nekoliko njih traži pojašnjenje."
524
525 #: source/TortoiseMerge_en.xml:680
526 #: (para)
527 msgid "<guilabel>Backup original file</guilabel> renames the original file in the WC to <literal>filename.bak</literal> before saving the modified version."
528 msgstr "<guilabel>Spremanje originalne datoteke</guilabel> mijenja ime originalnoj datoteci u radnoj kopiji u <literal>datoteka.bak</literal> prije snimanja promjena."
529
530 #: source/TortoiseMerge_en.xml:685
531 #: (para)
532 msgid "<guilabel>Ignore lineendings</guilabel> hides changes which are due solely to difference in line-end style."
533 msgstr "<guilabel>Zanemari završetke redaka</guilabel> sakriva one promjene koje su nastale samo zbog razlike u stilu završetaka redaka."
534
535 #: source/TortoiseMerge_en.xml:689
536 #: (para)
537 msgid "<guilabel>Ignore case changes</guilabel> hides changes which are due solely to case changes within the text. This can be useful with apps such as Visual Basic, which changes case in variables without warning."
538 msgstr "<guilabel>Zanemari velika/mala slova</guilabel> sakriva promjene koje su nastale samo zbog razlika u velikim ili malim slovima unutar tekstač. Ovo može biti dosta korisno s aplikacijama kao što je Visual Basic, koji mijenja velika/mala slova u varijablama automatski i bez upozorenja."
539
540 #: source/TortoiseMerge_en.xml:695
541 #: (para)
542 msgid "<guilabel>Compare Whitespaces</guilabel> shows all changes in indentation and inline whitespace as added/removed lines (which is how Git treats such changes)."
543 msgstr "<guilabel>Usporedi praznine</guilabel> pokazuje sve promjene u uvlačenju i prazninama unutar retka kao i u dodanim ili obrisanim retcima (kao i Git za pohranjivanje verzija)"
544
545 #: source/TortoiseMerge_en.xml:700
546 #: (para)
547 msgid "<guilabel>Ignore Leading Whitespaces</guilabel> hides changes which are due solely to leading whitespace (indentation). Other whitespace changes within a line are shown <quote>inline</quote> rather than as added/removed lines."
548 msgstr "<guilabel>Zanemari vodeće praznine</guilabel> sakriva promjene koje su nastale samo zbog uvlačenja retka (vodeće praznine). Ostale promjene u razmacima unutar retka su prikazane."
549
550 #: source/TortoiseMerge_en.xml:706
551 #: (para)
552 msgid "<guilabel>Ignore All Whitespaces</guilabel> hides all whitespace-only changes."
553 msgstr "<guilabel>Zanemari sve praznine</guilabel> sakriva sve promjene nastale zbog praznina."
554
555 #: source/TortoiseMerge_en.xml:712
556 #: (title)
557 msgid "Colour Settings Page"
558 msgstr "Postavke boja"
559
560 #: source/TortoiseMerge_en.xml:715
561 #: (title)
562 msgid "The Settings Color Page"
563 msgstr "Stranica za postavke boja"
564
565 #: source/TortoiseMerge_en.xml:718
566 #: (para)
567 msgid "This dialog allows you to select the background color coding used to highlight the different line changes."
568 msgstr "Ovaj dijalog omogućava vam da odaberete postavke boja koje se koriste za označavanje razlčitih promjena."
569
570 #: source/TortoiseMerge_en.xml:724
571 #: (term)
572 msgid "Normal"
573 msgstr "Normal"
574
575 #: source/TortoiseMerge_en.xml:725
576 #: (listitem)
577 msgid "All lines which are unchanged, or where changes are hidden."
578 msgstr "Svi redci koji nisu mijenjani ili promjene zbog postavki nisu prikazane."
579
580 #: source/TortoiseMerge_en.xml:730
581 #: (term)
582 msgid "Removed"
583 msgstr "Uklonjeni"
584
585 #: source/TortoiseMerge_en.xml:731
586 #: (listitem)
587 msgid "Lines which have been deleted."
588 msgstr "Redci koji su obrisani."
589
590 #: source/TortoiseMerge_en.xml:736
591 #: (term)
592 msgid "Added"
593 msgstr "Dodani"
594
595 #: source/TortoiseMerge_en.xml:737
596 #: (listitem)
597 msgid "Lines which have been added."
598 msgstr "Redci koji su dodani."
599
600 #: source/TortoiseMerge_en.xml:742
601 #: (term)
602 msgid "Empty"
603 msgstr "Prazni"
604
605 #: source/TortoiseMerge_en.xml:743
606 #: (listitem)
607 msgid "Where lines have been added in the opposite pane, and no such line existed in this pane."
608 msgstr "Gdje su redci dodani u suprotnom okviru, a takvi redci nisu postojali u trenutnom okviru."
609
610 #: source/TortoiseMerge_en.xml:749
611 #: (term)
612 msgid "Conflicted"
613 msgstr "Sukobljeni"
614
615 #: source/TortoiseMerge_en.xml:750
616 #: (listitem)
617 msgid "Where the same line has been changed in both files."
618 msgstr "Gdje je isti redak bio mijenjan u obje datoteke."
619
620 #: source/TortoiseMerge_en.xml:755
621 #: (term)
622 msgid "Line with whitespace diff"
623 msgstr "Redci sa razlikama u prazninama"
624
625 #: source/TortoiseMerge_en.xml:759
626 #: (guilabel)
627 msgid "Ignore leading whitespace"
628 msgstr "Zanemari vodeće praznine"
629
630 #: source/TortoiseMerge_en.xml:756
631 #: (listitem)
632 msgid "Lines which contain whitespace differences other than leading whitespace. Only appears when <placeholder-1/> is selected."
633 msgstr "Redci koji sadrže razlike u prazninama a da to nisu samo vodeće praznine. Pojavljuje se samo kad je označeno <placeholder-1/>."
634
635 #: source/TortoiseMerge_en.xml:764
636 #: (term)
637 msgid "Whitespace diff"
638 msgstr "Razlike u prazninama"
639
640 #: source/TortoiseMerge_en.xml:765
641 #: (listitem)
642 msgid "In the case above, the actual whitespace difference is highlighted using this color."
643 msgstr "U gornjem slučaju, razlika u prazninama je označena ovom bojom."
644
645 #: source/TortoiseMerge_en.xml:775
646 #: (title)
647 msgid "keyboard shortcuts"
648 msgstr "prečaci na tipkovnici"
649
650 #: source/TortoiseMerge_en.xml:777
651 #: (para)
652 msgid "List of keyboard shortcuts and commands."
653 msgstr "Popis prečaca i akcija."
654
655 #: source/TortoiseMerge_en.xml:782
656 #: (title)
657 msgid "Keyboard shortcuts"
658 msgstr "Prečaci sa tipkovnice"
659
660 #: source/TortoiseMerge_en.xml:785
661 #: (term)
662 msgid "Ctrl-Q"
663 msgstr "Ctrl-Q"
664
665 #: source/TortoiseMerge_en.xml:787
666 #: (para)
667 msgid "Quit the program"
668 msgstr "Izađi iz programa"
669
670 #: source/TortoiseMerge_en.xml:793
671 #: (term)
672 msgid "Ctrl-C"
673 msgstr "Ctrl-C"
674
675 #: source/TortoiseMerge_en.xml:795
676 #: (para)
677 msgid "Copy the selected line(s) to the clipboard"
678 msgstr "Kopiraj označene redke u priručni spremnik"
679
680 #: source/TortoiseMerge_en.xml:801
681 #: (term)
682 msgid "Ctrl-F"
683 msgstr "Ctrl-F"
684
685 #: source/TortoiseMerge_en.xml:803
686 #: (para)
687 msgid "Open the Find dialog for text searches"
688 msgstr "Otvara dijalog za pretraživanje teksta"
689
690 #: source/TortoiseMerge_en.xml:809
691 #: (term)
692 msgid "Ctrl-O"
693 msgstr "Ctrl-O"
694
695 #: source/TortoiseMerge_en.xml:811
696 #: (para)
697 msgid "Open files to diff/merge"
698 msgstr "Otvara datoteke za usporedbu/stapanje"
699
700 #: source/TortoiseMerge_en.xml:817
701 #: (term)
702 msgid "Ctrl-S"
703 msgstr "Ctrl-S"
704
705 #: source/TortoiseMerge_en.xml:819
706 #: (para)
707 msgid "Save the changes"
708 msgstr "Snima promjene"
709
710 #: source/TortoiseMerge_en.xml:825
711 #: (term)
712 msgid "Ctrl-Shift-S"
713 msgstr "Ctrl-Shift-S"
714
715 #: source/TortoiseMerge_en.xml:827
716 #: (para)
717 msgid "Save as..."
718 msgstr "Snimi kao..."
719
720 #: source/TortoiseMerge_en.xml:833
721 #: (term)
722 msgid "F7 or cursor-right"
723 msgstr "F7 ili desna strelica"
724
725 #: source/TortoiseMerge_en.xml:835
726 #: (para)
727 msgid "Go to next difference"
728 msgstr "Skoči na slijedeću razliku"
729
730 #: source/TortoiseMerge_en.xml:841
731 #: (term)
732 msgid "Shift-F7 or cursor-left"
733 msgstr "Shift-F7 ili lijeva strelica"
734
735 #: source/TortoiseMerge_en.xml:843
736 #: (para)
737 msgid "Go to previous difference"
738 msgstr "Skoči na prethodnu razliku"
739
740 #: source/TortoiseMerge_en.xml:849
741 #: (term)
742 msgid "Shift-cursor-right"
743 msgstr "Shift-desna strelica"
744
745 #: source/TortoiseMerge_en.xml:851
746 #: (para)
747 msgid "Go to next conflict"
748 msgstr "Skoči na slijedeći sukob"
749
750 #: source/TortoiseMerge_en.xml:857
751 #: (term)
752 msgid "Shift-cursor-left"
753 msgstr "Shift-lijeva strelica"
754
755 #: source/TortoiseMerge_en.xml:859
756 #: (para)
757 msgid "Go to previous conflict"
758 msgstr "Skoči na prethodni sukob"
759
760 #: source/TortoiseMerge_en.xml:865
761 #: (term)
762 msgid "Ctrl-D"
763 msgstr "Ctrl-D"
764
765 #: source/TortoiseMerge_en.xml:867
766 #: (para)
767 msgid "Toggle between one-pane diff and two-pane diff"
768 msgstr "Zamijeni jednostrani i dvostrani pogled"
769
770 #: source/TortoiseMerge_en.xml:873
771 #: (term)
772 msgid "Ctrl-R"
773 msgstr "Ctrl-R"
774
775 #: source/TortoiseMerge_en.xml:875
776 #: (para)
777 msgid "Reload the files and revert all changes made"
778 msgstr "Ponovo učitaj datoteke i poništi sve promjene"
779
780 #: source/TortoiseMerge_en.xml:881
781 #: (term)
782 msgid "Ctrl-T"
783 msgstr "Ctrl-T"
784
785 #: source/TortoiseMerge_en.xml:883
786 #: (para)
787 msgid "Toggles between showing whitespaces or not"
788 msgstr "Zamijeni sa ili bez prikaza praznina"
789
790 # mi
791 #: source/TortoiseMerge_en.xml:889
792 #: (term)
793 msgid "Ctrl-wheelmouse"
794 msgstr "Ctrl-kotačić miša"
795
796 #: source/TortoiseMerge_en.xml:891
797 #: (para)
798 msgid "Scroll the display left/right"
799 msgstr "Pomakni prikaz lijevo/desno"
800
801 #: source/TortoiseMerge_en.xml:900
802 #: (title)
803 msgid "Automating TortoiseMerge"
804 msgstr "Automatiziranje TortoiseMergea"
805
806 #: source/TortoiseMerge_en.xml:902
807 #: (para)
808 msgid "TortoiseMerge can be started with command line parameters to avoid having to go through the <guilabel>Open</guilabel> dialog to select the files yourself. This is useful also if you want to use TortoiseMerge from another application."
809 msgstr "TortoiseMerge se može pokrenuti sa parametrima u komandoj liniji kako bi se izbjegla potraga za datotekom pomoću dijaloga Otvori. Ovo je korisno i ako želite koristiiti TortoiseMerge iz neke druge aplikacije."
810
811 #: source/TortoiseMerge_en.xml:913
812 #: (title)
813 msgid "TortoiseMerge Command Line Switches"
814 msgstr "TortoiseMerge komandno linijski parametri"
815
816 #: source/TortoiseMerge_en.xml:915
817 #: (primary)
818 msgid "automation"
819 msgstr "automatizacija"
820
821 #: source/TortoiseMerge_en.xml:918
822 #: (primary)
823 msgid "command line"
824 msgstr "komandna linija"
825
826 #: source/TortoiseMerge_en.xml:920
827 #: (para)
828 msgid ""
829 "Most switches require additional information like a path or some other string. In those cases, append an ':' to the switch and put the string/path after it. Example: <screen>\n"
830 "/base:\"c:\\folder\\my base file.txt\"\n"
831 "</screen>"
832 msgstr ""
833 "Većina opcija zahtjeva dodatnu informaciju kao neki tekst. U tim slučajevima dodajte ':' na opciju i iza napišite text. Na primjer: <screen>\n"
834 "/base:\"c:\\mapa\\moja osnovna datoteka.txt\"\n"
835 "</screen>"
836
837 #: source/TortoiseMerge_en.xml:940
838 #: (title)
839 msgid "List of available command line options"
840 msgstr "Popis dostupnih opcija komandne linije"
841
842 #: source/TortoiseMerge_en.xml:946
843 #: (entry)
844 msgid "Command"
845 msgstr "Naredba"
846
847 #: source/TortoiseMerge_en.xml:947
848 #: (entry)
849 msgid "Description"
850 msgstr "Opis"
851
852 #: source/TortoiseMerge_en.xml:953
853 #: (entry)
854 msgid "Shows a dialog box with the most important command line switches."
855 msgstr "Pokazuje dijalog s najznačajnijim opcijama komandne linije"
856
857 #: source/TortoiseMerge_en.xml:961
858 #: (option)
859 msgid "?"
860 msgstr "?"
861
862 #: source/TortoiseMerge_en.xml:960
863 #: (entry)
864 msgid "The same as <placeholder-1/>."
865 msgstr "Isto kao i <placeholder-1/>."
866
867 #: source/TortoiseMerge_en.xml:967
868 #: (emphasis)
869 msgid "base"
870 msgstr "osnova"
871
872 #: source/TortoiseMerge_en.xml:966
873 #: (entry)
874 msgid "Specifies the <placeholder-1/> file used in three way diffs. This is the common ancestor of the files being diffed, although it is not shown in a separate window. For two way diffs, this is the left file."
875 msgstr "Određuje <placeholder-1/> datoteku korištenu za trostranu razliku. Ovo je zajednička starija verzija za datoteke koje se uspoređuju, mada nije prikazana u posebnom prozoru. U dvostranom pogledu ovo bi bila datoteka iz lijevog okvira."
876
877 #: source/TortoiseMerge_en.xml:976
878 #: (entry)
879 msgid "The name of the base file. This is shown in the view title instead of the file path. For three way diffs it is shown in a tooltip for the view title."
880 msgstr "Ime osnovne datoteke. Ovo je prikazano u naslovu umjesto pune staze datoteke. U trostranom pogledu ovo je prikazano kao tooltip za naslov."
881
882 #: source/TortoiseMerge_en.xml:986
883 #: (emphasis)
884 msgid "theirs"
885 msgstr "njihova"
886
887 #: source/TortoiseMerge_en.xml:985
888 #: (entry)
889 msgid "Specifies the <placeholder-1/> file used in three way diffs, displayed in the left pane."
890 msgstr "Označava <placeholder-1/> datoteku korištenu u trostranom pogledu, prikazanu u lijevom okviru."
891
892 #: source/TortoiseMerge_en.xml:992
893 #: (entry)
894 msgid "The name of the theirs file. This is shown in the view title instead of the file path."
895 msgstr "Ime njihove datoteke. Ovo je pokazano u naslovu pogleda umjesto pune staze datoteke."
896
897 #: source/TortoiseMerge_en.xml:1000
898 #: (emphasis)
899 msgid "mine"
900 msgstr "moja"
901
902 #: source/TortoiseMerge_en.xml:999
903 #: (entry)
904 msgid "Specifies the <placeholder-1/> file used in three way diffs, displayed in the right pane. For two way diffs, this is the right file."
905 msgstr "Označava <placeholder-1/> datoteku koja se koristi u trostranom pogledu, prikazana u desnom okviru. Za dvostranu razliku, ovo je desna datoteka."
906
907 #: source/TortoiseMerge_en.xml:1007
908 #: (entry)
909 msgid "The name of the mine file. This is shown in the view title instead of the file path."
910 msgstr "Ime moje datoteke. Ono je prikazano u naslovu pogleda umjesto pune staze datoteke."
911
912 #: source/TortoiseMerge_en.xml:1015
913 #: (emphasis)
914 msgid "merged"
915 msgstr "stopljeno"
916
917 #: source/TortoiseMerge_en.xml:1014
918 #: (entry)
919 msgid "Specifies the resulting <placeholder-1/> file used in three way diffs. This is the filepath where the result of the merge/conflict resolving is saved. If this is not set, then TortoiseMerge will ask the user where to save the result."
920 msgstr "Označava datoteku koja je proizvod <placeholder-1/> stapanja u trostranom načinu. Ovo je ime datoteke u koju će se snimiti rezultat stapanja/sukoba. Ako ovo nije postavljeno, TortoiseMerge će pitati kamo da snimi rezultat."
921
922 #: source/TortoiseMerge_en.xml:1024
923 #: (entry)
924 msgid "The name of the merged file. This is shown in the view title instead of the file path."
925 msgstr "Ime stopljene datoteke. Ovo je prikazano u naslovu pogleda umjesto punog imena datoteke."
926
927 #: source/TortoiseMerge_en.xml:1035
928 #: (emphasis)
929 msgid "very long"
930 msgstr "vrlo dugačko"
931
932 #: source/TortoiseMerge_en.xml:1031
933 #: (entry)
934 msgid "The path where a patch should be applied to. If you don't set this path, then TortoiseMerge will try to find the path itself to match the paths in the patchfile, but that can take <placeholder-1/>."
935 msgstr "Puno ime datoteke gdje će zakrpa biti primjenjena. Ako niste postavili stazu, TortoiseMerge će pokušati sam pronaći stazu kako bi je uskladio sa stazama nevedenim u zakrpi, no to može potrajati <placeholder-1/>. "
936
937 #: source/TortoiseMerge_en.xml:1040
938 #: (entry)
939 msgid "The name of the original file to patch. Used for the view title."
940 msgstr "Ime originalne datoteke za krpanje. Nalazi se u naslovu prozora."
941
942 #: source/TortoiseMerge_en.xml:1047
943 #: (entry)
944 msgid "The name of the resulting patched file. Used for the view title."
945 msgstr "Ime zakrpane datoteke. Nalazi se u naslovu prozora."
946
947 #: source/TortoiseMerge_en.xml:1054
948 #: (entry)
949 msgid "The path to the patch/diff file to apply to a directory."
950 msgstr "Staza do zakrpe ili razlike koju treba primjeniti na mapu."
951
952 #: source/TortoiseMerge_en.xml:1060
953 #: (entry)
954 msgid "Forces TortoiseMerge to start with the one-way view instead of the view the user specified in the settings."
955 msgstr "Određuje da će se TortoiseMerge pokrenuti u jednostranom pogledu umjesto u načinu koji je odredio korisnik u postavkama."
956
957 #: source/TortoiseMerge_en.xml:1067
958 #: (entry)
959 msgid "Switches the left and right view of the specified two files to diff."
960 msgstr "Zamjenjuje lijevu i desnu stranu za datoteke koje se žele usporediti."
961
962 #: source/TortoiseMerge_en.xml:1082
963 #: (title)
964 msgid "Glossary"
965 msgstr "Riječnik"
966
967 #: source/TortoiseMerge_en.xml:1084
968 #: (glossterm)
969 msgid "Add"
970 msgstr "Dodaj"
971
972 #: source/TortoiseMerge_en.xml:1086
973 #: (para)
974 msgid "A Git command that is used to add a file or directory to your working copy. The new items are added to the repository when you commit."
975 msgstr "Git naredba koja se koristi kako bi se datoteka ili mapa dodala u skladište. Treba znati da će skladište sadržavati nove stavke tek kad sve promjene (tako i dodavanje datoteka/mapa) spremite u skladište naredbom pohrani."
976
977 #: source/TortoiseMerge_en.xml:1094
978 #: (glossterm)
979 msgid "BASE revision"
980 msgstr "Osnovna revizija"
981
982 #: source/TortoiseMerge_en.xml:1096
983 #: (para)
984 msgid "The current base revision of a file or folder in your <emphasis>working copy</emphasis>. This is the revision the file or folder was in, when the last checkout, update or commit was run. The BASE revision is normally not equal to the HEAD revision."
985 msgstr "Trenutna revizija datoteke ili mape u vašoj <emphasis>radnoj kopiji</emphasis>. Ovo je revizija datoteke ili mape u kojoj se nalazi, kada se dogodila zadnja obnova, pohrana ili preuzimanje. Osnovna revizija ne mora biti jednaka najnovijoj i obično nije."
986
987 #: source/TortoiseMerge_en.xml:1105
988 #: (glossterm)
989 msgid "Blame"
990 msgstr "Okrivi"
991
992 #: source/TortoiseMerge_en.xml:1107
993 #: (para)
994 msgid "This command is for text files only, and it annotates every line to show the repository revision in which it was last changed, and the author who made that change. Our GUI implementation is called TortoiseBlame and it also shows the commit date/time and the log message when you hover the mouse of the revision number."
995 msgstr "Ova naredba je moguća samo za tekst datoteke i ona označava svaki redak sa podacima o reviziji u kojoj je taj redak zadnji put mijenjan i autoru koji je tu promjenu napravio. Naša GUI implmentacija se naziva TortoiseBlame i također pokazuje datum i vrijeme pohrane izmjene, te poruku dnevnika kad je miš iznad broja revizije."
996
997 #: source/TortoiseMerge_en.xml:1117
998 #: (glossterm)
999 msgid "BDB"
1000 msgstr "BDB"
1001
1002 #: source/TortoiseMerge_en.xml:1119
1003 #: (para)
1004 msgid "Berkeley DB. A well tested database backend for repositories, that cannot be used on network shares. Default for pre 1.2 repositories."
1005 msgstr "Berkeley DB. Dobro testirana baza za skladišta, ne može se koristiti na mrežnom disku (već samo na lokalnom). Ovo je bila osnovna baza za Git sladišta prije verzije 1.2."
1006
1007 #: source/TortoiseMerge_en.xml:1126
1008 #: (glossterm)
1009 msgid "Branch"
1010 msgstr "Grana"
1011
1012 #: source/TortoiseMerge_en.xml:1128
1013 #: (para)
1014 msgid "A term frequently used in revision control systems to describe what happens when development forks at a particular point and follows 2 separate paths. You can create a branch off the main development line so as to develop a new feature without rendering the main line unstable. Or you can branch a stable release to which you make only bugfixes, while new developments take place on the unstable trunk. In Git a branch is implemented as a <quote>cheap copy</quote>."
1015 msgstr "Ovaj termin se često koristi u sustavima za upravljanje verzijama da bi se opisalo što se događa kad se razvoj razdvoji u nekoj točki i dalje se kreće u dvije odvojene staze. Ponekad se napravi nova grana od glavne razvojne tako da se u njoj implementira neka nova mogućnost bez utjecaja na stabilnost glavne razvoje grane. Ponekad se grana odvoji od neke stabline točke kako bi se u njoj radio samo ispravak grešaka, dok se novi razvoj događa na nestabilnoj glavnoj grani. U Gitu grana je implementirana kao <quote>jeftina/lagana kopija</quote>."
1016
1017 #: source/TortoiseMerge_en.xml:1141
1018 #: (glossterm)
1019 msgid "Checkout"
1020 msgstr "Preuzimanje"
1021
1022 #: source/TortoiseMerge_en.xml:1143
1023 #: (para)
1024 msgid "A Git command which creates a local working copy in an empty directory by downloading versioned files from the repository."
1025 msgstr "Naredba Gita kojom se kreira lokalna radna kopija u praznoj mapi tako da se preuzmu datoteke iz skladišta odgovarajuće, najčešće najnovije verzije."
1026
1027 #: source/TortoiseMerge_en.xml:1150
1028 #: (glossterm)
1029 msgid "Cleanup"
1030 msgstr "Čišćenje"
1031
1032 #: source/TortoiseMerge_en.xml:1152
1033 #: (para)
1034 msgid "To quote from the Git book: <quote> Recursively clean up the working copy, removing locks and resuming unfinished operations. If you ever get a <literal>working copy locked</literal> error, run this command to remove stale locks and get your working copy into a usable state again. </quote> Note that in this context <quote>lock</quote> refers to local filesystem locking, not repository locking."
1035 msgstr "Da citiramo Git knjigu: <quote>Rekurzivno čisti radnu kopiju, tako da uklanja zaključavanja i nastavlja nezavršene operacije. Ako ikada dobijete grešku <literal>radna kopije je zaključana</literal>, pokrenite ovu naredbu da biste uklonili zaključavanja i dobili vašu radnu kopiju u upotrebljivom stanju. </quote> Treba znati da se termin <quote>zaključavanja</quote> ovdje koristi za lokalno zakljućavanje datoteka u datotečnom sustavu, a ne na zaključavanje u skladištu."
1036
1037 #: source/TortoiseMerge_en.xml:1167
1038 #: (glossterm)
1039 msgid "Commit"
1040 msgstr "Pohrana"
1041
1042 #: source/TortoiseMerge_en.xml:1169
1043 #: (para)
1044 msgid "This Git command is used to pass the changes in your local working copy back into the repository, creating a new repository revision."
1045 msgstr "Ova naredba se koristi da bi proslijedila promjene u vašoj radnoj kopiji nazad u skladište i time kreirala novu reviziju u skladištu."
1046
1047 #: source/TortoiseMerge_en.xml:1177
1048 #: (glossterm)
1049 msgid "Conflict"
1050 msgstr "Sukob"
1051
1052 #: source/TortoiseMerge_en.xml:1179
1053 #: (para)
1054 msgid "When changes from the repository are merged with local changes, sometimes those changes occur on the same lines. In this case Git cannot automatically decide which version to use and the file is said to be in conflict. You have to edit the file manually and resolve the conflict before you can commit any further changes."
1055 msgstr "Kad se promjene iz skladišta stapaju sa lokalnim promjenama, ponekad se te promjene dogode na istim redcima. U tom slučaju Git ne može automatski odlučiti koju verziju da koristi i tada se kaže da je takva datoteka u sukobu. Morate sami ručno urediti datoteku da biste razriješili sukob i to prije pohranjivanja novih promjena."
1056
1057 #: source/TortoiseMerge_en.xml:1189
1058 #: (glossterm)
1059 msgid "Copy"
1060 msgstr "Kopiranje"
1061
1062 #: source/TortoiseMerge_en.xml:1191
1063 #: (para)
1064 msgid "In a Git repository you can create a copy of a single file or an entire tree. These are implemented as <quote>cheap copies</quote> which act a bit like a link to the original in that they take up almost no space. Making a copy preserves the history of the item in the copy, so you can trace changes made before the copy was made."
1065 msgstr "U Git skladištu možete napraviti kopiju jedne datoteke ili cijelog stabla mapa. Ovo je implementirano kao <quote>jeftina kopija</quote>  što izgleda kao veza prema originalnoj datotekci u smislu da nova kopija gotovo da ne zauzima ništa mjesta. Izrada kopije čuva povijest stavke u kopiranju, tako da možete pratiti izmjene i prije trenutka izrade kopije."
1066
1067 #: source/TortoiseMerge_en.xml:1201
1068 #: (glossterm)
1069 msgid "Delete"
1070 msgstr "Brisanje"
1071
1072 #: source/TortoiseMerge_en.xml:1203
1073 #: (para)
1074 msgid "When you delete a versioned item (and commit the change) the item no longer exists in the repository after the commited revision. But of course it still exists in earlier repository revisions, so you can still access it. If necessary, you can copy a deleted item and <quote>resurrect</quote> it complete with history."
1075 msgstr "Kada brišete neku datoteku s verzijom (i pohranite ovu izmjenu) ova datoteka više ne postoji u skladištu nakon revizije u kojoj je obrisana. Naravno, ona postoji za ranije revizije tako da ju još uvijek možete dobiti. Ako je potrebno, možete kopirati obrisanu datoteku i time je držati aktivnom sa povijesti na nekom drugom mjestu u skladištu."
1076
1077 #: source/TortoiseMerge_en.xml:1213
1078 #: (glossterm)
1079 msgid "Diff"
1080 msgstr "Razlika"
1081
1082 #: source/TortoiseMerge_en.xml:1215
1083 #: (para)
1084 msgid "Shorthand for <quote>Show Differences</quote>. Very useful when you want to see exactly what changes have been made."
1085 msgstr "Prečica za <quote>Pokaži razlike</quote>. Vrlo korisno kad želite točno vidjeti koje su promjene napravljene."
1086
1087 #: source/TortoiseMerge_en.xml:1222
1088 #: (glossterm)
1089 msgid "Export"
1090 msgstr "Izvoz"
1091
1092 #: source/TortoiseMerge_en.xml:1224
1093 #: (para)
1094 msgid "This command produces a copy of a versioned folder, just like a working copy, but without the local <literal>.svn</literal> folders."
1095 msgstr "Ova naredba izrađuje kopiju mape,poput radne kopije (preuzimanje) ali bez lokalnih <literal>.svn</literal> mapa."
1096
1097 #: source/TortoiseMerge_en.xml:1232
1098 #: (glossterm)
1099 msgid "FSFS"
1100 msgstr "FSFS"
1101
1102 #: source/TortoiseMerge_en.xml:1234
1103 #: (para)
1104 msgid "FS Filesystem. A proprietary Git filesystem backend for repositories. Can be used on network shares. Default for 1.2 and newer repositories."
1105 msgstr "FS datotečni sustav. Ovo je posebni Git sustav za skladišta. Može se koristiti i na mrežnim diskovima. Ovaj sustav je osnovni za skladišta Gita od verzije 1.2."
1106
1107 #: source/TortoiseMerge_en.xml:1241
1108 #: (glossterm)
1109 msgid "GPO"
1110 msgstr "GPO"
1111
1112 #: source/TortoiseMerge_en.xml:1243
1113 #: (para)
1114 msgid "Group policy object"
1115 msgstr "Group policy object"
1116
1117 #: source/TortoiseMerge_en.xml:1249
1118 #: (glossterm)
1119 msgid "HEAD revision"
1120 msgstr "Najnovija revizija"
1121
1122 #: source/TortoiseMerge_en.xml:1251
1123 #: (para)
1124 msgid "The latest revision of a file or folder in the <emphasis>repository</emphasis>."
1125 msgstr "Zadnja revizija datoteke ili mape u <emphasis>skladištu</emphasis>."
1126
1127 #: source/TortoiseMerge_en.xml:1257
1128 #: (glossterm)
1129 msgid "Import"
1130 msgstr "Uvoz"
1131
1132 #: source/TortoiseMerge_en.xml:1259
1133 #: (para)
1134 msgid "Git command to import an entire folder hierarchy into the repository in a single revision."
1135 msgstr "Git naredba za uvoz cijele mape u skladište i to jednoj reviziji."
1136
1137 #: source/TortoiseMerge_en.xml:1266
1138 #: (glossterm)
1139 msgid "Lock"
1140 msgstr "Zaključavanje"
1141
1142 #: source/TortoiseMerge_en.xml:1268
1143 #: (para)
1144 msgid "When you take out a lock on a versioned item, you mark it in the repository as uncommittable, except from the working copy where the lock was taken out."
1145 msgstr "Kada želite zaključati datoteku, ona se u skladištu označi tako da nitko ne može pohraniti novu reviziju osim radne kopije koje je zatražila zaključavanje."
1146
1147 #: source/TortoiseMerge_en.xml:1276
1148 #: (glossterm)
1149 msgid "Log"
1150 msgstr "Dnevnik"
1151
1152 #: source/TortoiseMerge_en.xml:1278
1153 #: (para)
1154 msgid "Show the revision history of a file or folder. Also known as <quote>History</quote>."
1155 msgstr "Pokazuje povijest revizija neke datoteke ili mape. To zovemo i <quote>Povijest</quote>."
1156
1157 #: source/TortoiseMerge_en.xml:1285
1158 #: (glossterm)
1159 msgid "History"
1160 msgstr "Povijest"
1161
1162 #: source/TortoiseMerge_en.xml:1287
1163 #: (para)
1164 msgid "Show the revision history of a file or folder. Also known as <quote>Log</quote>."
1165 msgstr "Pokazuje povijest datoteke ili mape. To zovemo i <quote>Dnevnik</quote>."
1166
1167 #: source/TortoiseMerge_en.xml:1294
1168 #: (glossterm)
1169 msgid "Merge"
1170 msgstr "Stapanje"
1171
1172 #: source/TortoiseMerge_en.xml:1296
1173 #: (para)
1174 msgid "The process by which changes from the repository are added to your working copy without disrupting any changes you have already made locally. Sometimes these changes cannot be reconciled automatically and the working copy is said to be in conflict."
1175 msgstr "Proces u kojem se promjene iz skladišta prenose u radnu kopiju bez brisanja promjena koje ste vi napravili lokalno. Poekad se izmjene u skladuštu ne mogu automatski primjeniti, već je potrebno to riješititi ručno. Za takvu situaciju kažemo da je radna kopija u sukobu."
1176
1177 #: source/TortoiseMerge_en.xml:1302
1178 #: (para)
1179 msgid "Merging happens automatically when you update your working copy. You can also merge specific changes from another branch using TortoiseGit's Merge command."
1180 msgstr "Stapanje se automatski poziva kad se obnavlja radna kopija. Također se mogu stapati i promjene iz druge grane koristeći Git naredbu Stopi."
1181
1182 #: source/TortoiseMerge_en.xml:1310
1183 #: (glossterm)
1184 msgid "Patch"
1185 msgstr "Zakrpa"
1186
1187 #: source/TortoiseMerge_en.xml:1312
1188 #: (para)
1189 msgid "If a working copy has changes to text files only, it is possible to use Git's Diff command to generate a single file summary of those changes in Unified Diff format. A file of this type is often referred to as a <quote>Patch</quote>, and it can be emailed to someone else (or to a mailing list) and applied to another working copy. Someone without commit access can make changes and submit a patch file for an authorized committer to apply. Or if you are unsure about a change you can submit a patch for others to review."
1190 msgstr "Ako vaša radna kopija ima promjene samo u tekst datotekama, moguće je koristiti Git naredbu Razlike kako bi se izradila datoteka sažetka svih promjena u formatu objedinjenih razlika. Datoteka ovog tipa se naziva <quote>zakrpa</quote>, i može se poslati elektroničkom poštom nekome tko će primjeniti vaše promjene na svojoj radnoj kopiji. Netko bez prava pohrane može tako napraviti promjene i poslati zakrpu onome tko je autoriziran pohraniti novu reviziju u skladištu. Također, ako niste sigurni da su vaše promjene \"dobre\" za skladište, možete na ovaj način poslati promjene nekome tko će ih pregledati (bez prethodne pohrane u skladište)."
1191
1192 #: source/TortoiseMerge_en.xml:1325
1193 #: (glossterm)
1194 msgid "Property"
1195 msgstr "Svojstvo"
1196
1197 #: source/TortoiseMerge_en.xml:1327
1198 #: (para)
1199 msgid "In addition to versioning your directories and files, Git allows you to add versioned metadata - referred to as <quote>properties</quote> to each of your versioned directories and files. Each property has a name and a value, rather like a registry key. Git has some special properties which it uses internally, such as <literal>svn:eol-style</literal>. TortoiseGit has some too, such as <literal>tsvn:logminsize</literal>. You can add your own properties with any name and value you choose."
1200 msgstr "Osim praćenja promjena u datotekama, Git omogućava da datotekama ili mapama dodajete metapodatke koji se također pohranjuju u revizijama. Ove metapodatke nazivamo <quote>svojstvima</quote> svakog pojedine stavke (datoteke ili mape). Svako svojstvo ima svoje ime i vrijednost. Git ima posebna svojstva koja koristi interno, kao <literal>svn:eol-style</literal>. TortoiseGit također ima svoja svojstva kao <literal>tsvn:logminsize</literal>. I vi možete dodati svoja svojstva, te im odabrati i imena i vrijednosti. "
1201
1202 #: source/TortoiseMerge_en.xml:1340
1203 #: (glossterm)
1204 msgid "Relocate"
1205 msgstr "Premještanje"
1206
1207 #: source/TortoiseMerge_en.xml:1342
1208 #: (para)
1209 msgid "If your repository moves, perhaps because you have moved it to a different directory on your server, or the server domain name has changed, you need to <quote>relocate</quote> your working copy so that its repository URLs point to the new location."
1210 msgstr "Ako se skladište seli, možda zbog toga jer ste promjenili mapu na serveru ili se promjenilo ime servera, trebate <quote>premjestiti</quote> vašu radnu kopiju tako da URL skladišta pokazuje na novu lokaciju."
1211
1212 #: source/TortoiseMerge_en.xml:1348
1213 #: (para)
1214 msgid "Note: you should only use this command if your working copy is referring to the same location in the same repository, but the repository itself has moved. In any other circumstance you probably need the <quote>Switch</quote> command instead."
1215 msgstr "Primjetite: trebali biste koristiti ovu naredbu ako se vaša radna kopija veže na istu stazu unutar istog skladišta, a skladište se promjestilo na drugu lokaciju. U bilo kojim drugim okolnostima, trebali biste korisiti naredbu <quote>Zamijeni</quote>."
1216
1217 #: source/TortoiseMerge_en.xml:1357
1218 #: (glossterm)
1219 msgid "Repository"
1220 msgstr "Skladište"
1221
1222 #: source/TortoiseMerge_en.xml:1359
1223 #: (para)
1224 msgid "A repository is a central place where data is stored and maintained. A repository can be a place where multiple databases or files are located for distribution over a network, or a repository can be a location that is directly accessible to the user without having to travel across a network."
1225 msgstr "Skladište je središnje mjesto gdje se podaci pohranjuju. Skladište može biti mjesto na mreži koje se koristi za mrežnu distribuciju, ili mjesto koje je direktno dostupno korisniku bez potrebe za mrežni promet."
1226
1227 #: source/TortoiseMerge_en.xml:1368
1228 #: (glossterm)
1229 msgid "Resolve"
1230 msgstr "Razriješavanje sukoba"
1231
1232 #: source/TortoiseMerge_en.xml:1370
1233 #: (para)
1234 msgid "When files in a working copy are left in a conflicted state following a merge, those conflicts must be sorted out by a human using an editor (or perhaps TortoiseMerge). This process is referred to as <quote>Resolving Conflicts</quote>. When this is complete you can mark the conflicted files as being resolved, which allows them to be committed."
1235 msgstr "Kad datoteke u radnoj kopiji ostanu u sukobu nakon obnovljanja ili stapanja, ovi sukobi trebaju biti riješeni ručno u editoru ili TortoiseMergeu. Ovaj proces nazivamo <quote>razrješavnjem sukoba</quote>. Kada završite s ovim postupkom možete označiti sukobljene datoteke kao riješene kako biste ih mogli kasnije pohraniti."
1236
1237 #: source/TortoiseMerge_en.xml:1380
1238 #: (glossterm)
1239 msgid "Revert"
1240 msgstr "Vratiti na staro"
1241
1242 #: source/TortoiseMerge_en.xml:1382
1243 #: (para)
1244 msgid "Git keeps a local <quote>pristine</quote> copy of each file as it was when you last updated your working copy. If you have made changes and decide you want to undo them, you can use the <quote>revert</quote> command to go back to the pristine copy."
1245 msgstr "Git lokalno pohranjuje <quote>prijašnju</quote> kopiju svake datoteke kakva je bila kad ste je zadnji put obnovili vašu radnu kopiju. Ako ste napravili izmjene i odulučili ih ponuištiti, možete kosristi naredbu <quote>Vrati na staro</quote> kako biste datoteku vratili na njezinu prijašnju kopiju."
1246
1247 #: source/TortoiseMerge_en.xml:1391
1248 #: (glossterm)
1249 msgid "Revision"
1250 msgstr "Revizija"
1251
1252 #: source/TortoiseMerge_en.xml:1393
1253 #: (para)
1254 msgid "Every time you commit a set of changes, you create one new <quote>revision</quote> in the repository. Each revision represents the state of the repository tree at a certain point in its history. If you want to go back in time you can examine the repository as it was at revision N."
1255 msgstr "Svaki put kad pohranite neke izmjene izrađujete novu <quote>reviziju</quote> u skladištu. Svaka revizija predstavlja stanje stabla repozitorija u određenom trenutku u vremenu. Ako želite pogledati stanje skladišta u prošlosti jednostavno pogledate stanje  skladišta u reviziji N."
1256
1257 #: source/TortoiseMerge_en.xml:1400
1258 #: (para)
1259 msgid "In another sense, a revision can refer to the set of changes that were made when that revision was created."
1260 msgstr "Revizija se upotrebljava i u drugom smilsu i znači skupinu izmjena koja je napravljenja kad je određena revizija kreirana."
1261
1262 #: source/TortoiseMerge_en.xml:1407
1263 #: (glossterm)
1264 msgid "Revision Property (revprop)"
1265 msgstr "Svojstva revizije (revprop)"
1266
1267 #: source/TortoiseMerge_en.xml:1409
1268 #: (para)
1269 msgid "Just as files can have properties, so can each revision in the repository. Some special revprops are added automatically when the revision is created, namely: <literal>svn:date svn:author svn:log</literal> which represent the commit date/time, the committer and the log message respectively. These properties can be edited, but they are not versioned, so any change is permanent and cannot be undone."
1270 msgstr "Kao što datoteke mogu imati svojstva, tako i svaka revizija u skladištu može imati svojstva. Nekoliko posebnih svojstava su dodana automatski kad se kreira revizija i to: <literal>svn:date svn:author svn:log</literal> koja predstavljaju datum pohrane, autora izmjena i poruku za dnevnik. Ova svojstva se mogu uređivati, ali ne mogu imati verzije tako da svaka promjena ovih svojstava je trajna i ne može se poništiti."
1271
1272 #: source/TortoiseMerge_en.xml:1421
1273 #: (glossterm)
1274 msgid "SVN"
1275 msgstr "SVN"
1276
1277 #: source/TortoiseMerge_en.xml:1423
1278 #: (para)
1279 msgid "A frequently-used abbreviation for Git."
1280 msgstr "Često korištena skraćenica za Git."
1281
1282 #: source/TortoiseMerge_en.xml:1426
1283 #: (para)
1284 msgid "The name of the Git custom protocol used by the <quote>svnserve</quote> repository server."
1285 msgstr "Ime posebnog Git protokola kojeg koristi <quote>svnserve</quote> server Git kladišta."
1286
1287 #: source/TortoiseMerge_en.xml:1433
1288 #: (glossterm)
1289 msgid "Switch"
1290 msgstr "Zamjena"
1291
1292 #: source/TortoiseMerge_en.xml:1435
1293 #: (para)
1294 msgid "Just as <quote>Update-to-revision</quote> changes the time window of a working copy to look at a different point in history, so <quote>Switch</quote> changes the space window of a working copy so that it points to a different part of the repository. It is particularly useful when working on trunk and branches where only a few files differ. You can switch your working copy between the two and only the changed files will be transferred."
1295 msgstr "Kao što <quote>Obnovi prema reviziji</quote> mijenja radnu kopiju kako bi bila jednaka kakva je izgledala u nekom trenutku u prošlosti, tako <quote>Zamijeni</quote>  mijenja radnu kopiju da pokazuje na drugo mijesto u skladištu. To je posebno korisno kada se radi na glavnoj i pomoćnoj grani gdje se razlikuje samo nekoliko datoteka. Možete zamijeniti radnu kopiju s jedne na drugu granu, a samo mijenjane datoteke će se prenositi mrežom."
1296
1297 #: source/TortoiseMerge_en.xml:1447
1298 #: (glossterm)
1299 msgid "Update"
1300 msgstr "Obnovi"
1301
1302 #: source/TortoiseMerge_en.xml:1449
1303 #: (para)
1304 msgid "This Git command pulls down the latest changes from the repository into your working copy, merging any changes made by others with local changes in the working copy."
1305 msgstr "Git naredba povlači zadnje izmjene iz skladišta u vašu radnu kopiju, stapajući sve promjene iz skladišta sa vašim lokalnim izmjenama u radnoj kopiji."
1306
1307 #: source/TortoiseMerge_en.xml:1457
1308 #: (glossterm)
1309 msgid "Working Copy"
1310 msgstr "Radna kopija"
1311
1312 #: source/TortoiseMerge_en.xml:1459
1313 #: (para)
1314 msgid "This is your local <quote>sandbox</quote>, the area where you work on the versioned files, and it normally resides on your local hard disk. You create a working copy by doing a <quote>Checkout</quote> from a repository, and you feed your changes back into the repository using <quote>Commit</quote>."
1315 msgstr "Ovo je vaš lokalni <quote>pješčanik</quote>, mjesto gdje radite na datotekama s verzijama i koje se uobičajno nalazi na lokalnom tvrdom disku. Radnu kopiju možete izraditi tako da napravite <quote>preuzimanje</quote> iz skladišta. Vaše promjene spremate u skladište koristeći naredbu <quote>pohrani</quote>."
1316
1317 #. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>.
1318 #: source/TortoiseMerge_en.xml:0
1319 #: (None)
1320 msgid "translator-credits"
1321 msgstr ""
1322 "Mario Šarić <mario.saric@helix.hr>\n"
1323 "Dinko Srkoč <dinko.srkoc@helix.hr>"
1324
1325 #. Place the translation of 'translation' here.
1326 #: source/TortoiseMerge_en.xml:0
1327 #: (None)
1328 msgid "translator-translation"
1329 msgstr "Prijevod"
1330