OSDN Git Service

Add Document from TortoiseSVN 15285
[tortoisegit/TortoiseGitJp.git] / doc / po / TortoiseMerge_fi.po
1 #
2 # Finnish translation for TortoiseMerge
3 # Copyright (C) 2004-2009 the TortoiseSVN team
4 # This file is distributed under the same license as TortoiseSVN
5 #
6 # Last commit by:
7 # $Author: kgr $
8 # $Date: 2009-02-04 03:31:20 +0800 (Wed, 04 Feb 2009) $
9 # $Rev: 15262 $
10 #
11 # Authors:
12 # Kari Granö kari.grano@gmail.com, 2007
13 #
14 msgid ""
15 msgstr ""
16 "Project-Id-Version: TortoiseSVN Documentation\n"
17 "POT-Creation-Date: 2008-10-24 23:17 +0000\n"
18 "PO-Revision-Date: 2009-02-03 21:30+0200\n"
19 "Last-Translator: Kari Granö <kari.grano@gmail.com>\n"
20 "Language-Team: TortoiseSVN translation team <dev@tortoisesvn.tigris.org>\n"
21 "MIME-Version: 1.0\n"
22 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
23 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
24 "X-Poedit-Language: Finnish\n"
25 "X-Poedit-Country: FINLAND\n"
26 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
27
28 #. (title)
29 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:4
30 msgid "TortoiseMerge"
31 msgstr "TortoiseMerge"
32
33 #. (subtitle)
34 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:6
35 msgid "A diff/merge tool for Windows"
36 msgstr "Diff/merge -työkalu Windows-ympäristöön"
37
38 #. TRANSLATORS: "$MajorVersion$.$MinorVersion$.$MicroVersion$" is a literal value and should not be translated
39 #. (subtitle)
40 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:7
41 msgid "Version $MajorVersion$.$MinorVersion$.$MicroVersion$"
42 msgstr "Versio $MajorVersion$.$MinorVersion$.$MicroVersion$"
43
44 #. (edition)
45 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:9
46 msgid "First"
47 msgstr "Ensimmäinen"
48
49 #. (firstname)
50 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:12
51 msgid "Stefan"
52 msgstr "Stefan"
53
54 #. (surname)
55 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:13
56 msgid "Küng"
57 msgstr "Küng"
58
59 #. (firstname)
60 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:16
61 msgid "Lübbe"
62 msgstr "Lübbe"
63
64 #. (surname)
65 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:17
66 msgid "Onken"
67 msgstr "Onken"
68
69 #. (firstname)
70 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:20
71 msgid "Simon"
72 msgstr "Simon"
73
74 #. (surname)
75 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:21
76 msgid "Large"
77 msgstr "Large"
78
79 #. (title)
80 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:28
81 msgid "Preface"
82 msgstr "Aluksi"
83
84 #. (para)
85 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:33
86 msgid "When working on a project, either an open-source project where several people review your code, or a commercial project where you sell a component with your source code, there will be people and customers who find bugs or want to improve your project. To do that they send you patches which you have to review and decide if you want to apply them."
87 msgstr "Kun työskentelet projektissa, jossa lähdekoodi on julkista, saat ennen pitkää palautetta käyttäjiltä, jotka ovat löytäneet virheitä tai haluavat parantaa sitä (kyseessä voi olla avoimen lähdekoodin projekti, jossa useat ihmiset katselmoivat koodisi, tai kaupallinen, jossa myyt komponentin lähdekoodin kanssa).  Kätevä tapa näiden muutosehdotusten toimittamiseen on lähettää paikkatiedostoja, jotka sinun on katselmoitava ja sen jälkeen päätettävä, haluatko ottaa ne käyttöön."
88
89 #. (para)
90 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:45
91 msgid "Reviewing patches"
92 msgstr "Paikkatiedostojen katselmointi"
93
94 #. (para)
95 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:50
96 msgid "Applying the patches"
97 msgstr "Paikkatiedostojen käyttäminen"
98
99 #. (para)
100 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:41
101 msgid "TortoiseMerge helps you with both those tasks: <placeholder-1/>"
102 msgstr "TortoiseMerge auttaa sinua molemmissa tehtävissä: <placeholder-1/>"
103
104 #. (para)
105 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:56
106 msgid "TortoiseMerge also helps you to sort out conflicted files which can occur if you're working with a source control system and others are working on the same files as you."
107 msgstr "TortoiseMerge auttaa sinua myös selvittämään tiedostojen väliset ristiriidat, joita voi sattua, mikäli käytät versionhallintajärjestelmää ja myös muut työskentelevät käyttämiesi tiedostojen kanssa."
108
109 #. (title)
110 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:66
111 msgid "TortoiseMerge is free!"
112 msgstr "TortoiseMerge on ilmainen!"
113
114 #. (para)
115 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:67
116 msgid "TortoiseMerge is free. You don't have to pay for it, you can use it any way you want. It is developed under the GP license (GPL)."
117 msgstr "TortoiseMerge on ilmainen. Sinun ei tarvitse maksaa siitä, ja voit käyttää sitä miten vain haluat. Se käyttää GNUn yleistä lisenssiä (GNU General Public License)."
118
119 #. (para)
120 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:71
121 msgid "TortoiseMerge is an Open Source project. That means you have full read access to the source code of this program. You can browse it on this link <ulink url=\"http://tortoisesvn.tigris.org/svn/tortoisesvn/\"><citetitle>http://tortoisesvn.tigris.org/svn/tortoisesvn/</citetitle></ulink>. You will be prompted to enter username and password. The username is <literal>guest</literal>, and the password must be left blank. The most recent version (where we're currently working) is located under <filename>/trunk/</filename>, and the released versions are located under <filename>/tags/</filename>."
122 msgstr "TortoiseMerge on avoimen lähdekoodin projekti.  Voit vapaasti tutkia ohjelman lähdekoodia, joka löytyy osoitteesta <ulink url=\"http://tortoisesvn.tigris.org/svn/tortoisesvn/\"><citetitle>http://tortoisesvn.tigris.org/svn/tortoisesvn/</citetitle></ulink>. Sinulta kysytään käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjätunnus on <literal>guest</literal>, ja salasana jätetään tyhjäksi. Viimeisin versio (jonka parissa työskentelemme parasta aikaa) sijaitsee kansiossa <filename>/trunk</filename>; julkaistut versiot sijaitsevat kansiossa <filename>/tags</filename>."
123
124 #. (title)
125 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:90
126 msgid "Donate!"
127 msgstr "Lahjoita!"
128
129 #. (para)
130 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:91
131 msgid "Even though TortoiseSVN and TortoiseMerge are free, you can support the developers by sending in patches and play an active role in the development. You can also help to cheer us up during the endless hours we spend in front of our computers."
132 msgstr "Vaikka TortoiseSVN ja TortoiseMerge ovat ilmaisia, voit tukea kehittäjiä lähettämällä paikkatiedostoja ja olemalla aktiivinen kehitystyössä.  Voit myös piristää meitä niiden pitkien tuntien aikana, jotka vietämme tietokoneittemme ääressä."
133
134 #. (para)
135 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:97
136 msgid "While working on TortoiseSVN we love to listen to music. And since we spend many hours on the project we need a <emphasis>lot</emphasis> of music. Therefore we have set up some wish-lists with our favourite music CDs and DVDs: <ulink url=\"http://tortoisesvn.tigris.org/donate.html\"><citetitle>http://tortoisesvn.tigris.org/donate.html</citetitle></ulink> Please also have a look at the list of people who contributed to the project by sending in patches or translations."
137 msgstr "Kehittäessämme TortoiseSVN-ohjelmaa kuuntelemme mieluusti musiikkia. Ja koska vietämme tuntikausia projektin parissa, tarvitsemme <emphasis>paljon</emphasis> musiikkia.  Tästä syystä olemme tehneet toivomuslistoja mielimusiikistamme: <ulink url=\"http://tortoisesvn.tigris.org/donate.html\"><citetitle>http://tortoisesvn.tigris.org/donate.html</citetitle></ulink> Samasta paikasta löytyy myös lista ihmisistä, jotka ovat auttaneet projektia lähettämällä paikkatiedostoja tai tekemällä käännöksiä."
138
139 #. (title)
140 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:113
141 msgid "Acknowledgments"
142 msgstr "Kiitokset"
143
144 #. (term)
145 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:117
146 msgid "Stefan Küng"
147 msgstr "Stefan Küng"
148
149 #. (para)
150 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:121
151 msgid "for the hard work on TortoiseMerge"
152 msgstr "kovasta työstä TortoiseMergen parissa"
153
154 #. (term)
155 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:127
156 msgid "Lübbe Onken"
157 msgstr "Lübbe Onken"
158
159 #. (para)
160 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:131
161 msgid "for the beautiful icons, logo, bug hunting and taking care of the documentation"
162 msgstr "hienoista kuvakkeista, logosta, virheiden metsästyksestä ja käyttöohjeista huolehtimisesta"
163
164 #. (term)
165 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:138
166 msgid "The Tigris Style project"
167 msgstr "Tigris Style -projekti"
168
169 #. (para)
170 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:142
171 msgid "for some of the styles which are reused in this documentation"
172 msgstr "joistakin tyyleistä, joita on hyödynnetty tässä dokumentaatiossa"
173
174 #. (term)
175 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:149
176 msgid "Our Contributors"
177 msgstr "Avustajiamme"
178
179 #. (para)
180 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:153
181 msgid "for the patches, bug reports and new ideas, and for helping others by answering questions on our mailing list."
182 msgstr "paikkatiedostoista, virheraporteista, uusista ideoista ja muitten auttamisesta postituslistallamme"
183
184 #. (term)
185 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:160
186 msgid "Our Donators"
187 msgstr "Lahjoittajiemme"
188
189 #. (para)
190 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:164
191 msgid "for many hours of joy with the music they sent us"
192 msgstr "monista mukavista tunneista meille lähetetyn musiikin parissa"
193
194 #. (title)
195 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:175
196 msgid "Introduction"
197 msgstr "Johdanto"
198
199 #. (title)
200 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:184
201 msgid "Overview"
202 msgstr "Yleiskatsaus"
203
204 #. (para)
205 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:185
206 msgid "TortoiseMerge is a free/open-source application. It lets you see differences in text files, merge those changes and even review and apply unified diff files, often called <firstterm>patches</firstterm>."
207 msgstr "TortoiseMerge on ilmainen avoimen lähdekoodin ohjelma.  Se osaa näyttää erot tekstitiedostojen välillä, yhdistää muutokset, katselmoida ja ottaa käyttöön unified diff -tiedostoja, joita kutsutaan usein  <firstterm>paikoiksi</firstterm> (engl. patch)."
208
209 #. (para)
210 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:190
211 msgid "While working on text files, e.g. source files in your favourite programming language, or html/xml files for your documentation or website, you will often have a situation where you need to compare different versions of those files. Sometimes you get a different version from someone else, sometimes you just want to see the changes you've made."
212 msgstr "Kun työskentelet tekstitiedostojen kanssa (esim. lähdekooditiedostot, käyttöohjeitten ja verkkosivustojen html/xml-tiedostot), törmäät usein tilanteeseen, jossa on tarpeen verrata näiden tiedostojen eri versioita.  Joskus saat eri version joltakulta toiselta, joskus taas haluat vain nähdä itse tekemäsi muutokset."
213
214 #. (para)
215 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:198
216 msgid "If you're working with a version control system (e.g. Subversion) then you sometimes get <emphasis>conflicts</emphasis> when you update your working copy. This happens if someone else changed the same parts of the file you're currently working on as you did. Then you have to resolve those conflicts manually. This is where TortoiseMerge can help you."
217 msgstr "Jos työskentelet versionhallintajärjestelmän (esimerkiksi Subversion) kanssa, törmäät joskus <emphasis>ristiriitoihin</emphasis> päivittäessäsi työkopiotasi.  Näin tapahtuu, kun joku toinen muuttaa samoja osia kuin siitä tiedostosta, jota parhaillaan työstät. Tällaisessa tilanteessa syntyneet ristiriidat pitää ratkoa käsin, ja silloin TortoiseMerge voi auttaa."
218
219 #. (para)
220 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:206
221 msgid "The following diagram shows you the relationships between the files involved in a conflict:"
222 msgstr "Seuraava kaavio näyttää ristiriidassa olevien tiedostojen väliset suhteet:"
223
224 #. (title)
225 #. (title)
226 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:211
227 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:347
228 msgid "File Conflict"
229 msgstr "Tiedostoristiriita"
230
231 #. (para)
232 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:214
233 msgid "A conflict can also occur if you try to apply an outdated patch file. In such cases, without TortoiseMerge, you would either have to ask the person you got that patch file from for a current version or try to apply that patch file manually."
234 msgstr "Ristiriita voi myös syntyä, kun koetat käyttää vanhentunutta paikkatiedostoa.  Mikäli TortoiseMergeä ei olisi, niin tällaisissa tapauksissa sinun pitäisi joko pyytää tuoretta versiota paikkatiedostosta tai yrittää soveltaa paikkatiedostoa käsin."
235
236 #. (para)
237 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:220
238 msgid "But now with TortoiseMerge this isn't necessary anymore - at least not if you're working with a version control system like Subversion. TortoiseMerge parses the patch file for the revision/version the patch was created for and automatically tries to fetch that specific version from your source-control. Then it applies the patch and lets you review both your changes to the file, and theirs. Then you can decide which changes you want to keep."
239 msgstr "TortoiseMergen ansiosta tämä ei kuitenkaan ole enää tarpeen - ainakin jos työskentelet Subversionin kaltaisen versionhallintajärjestelmän kanssa. TortoiseMerge jäsentää paikkatiedoston sille versiolle, jolle paikkatiedosto luotiin, ja koettaa automaattisesti noutaa tämän version arkistostasi.  Sitten se käyttää paikkatiedoston ja antaa sinun ja muiden katselmoida muutoksesi ko. tiedostoon. Lopuksi voit päättää, mitkä muutokset haluat pitää."
240
241 #. (title)
242 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:235
243 msgid "TortoiseMerge's History"
244 msgstr "TortoiseMergen historia"
245
246 #. (para)
247 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:236
248 msgid "While working on <ulink url=\"http://tortoisesvn.tigris.org\"><citetitle>TortoiseSVN</citetitle></ulink> we found that whenever users sent in patches to enhance the project or just to fix bugs, we had a lot of work just applying those patches. And many times those patches were outdated and couldn't be applied with the command line patch tool <ulink url=\"http://unxutils.sourceforge.net/\"><citetitle>http://unxutils.sourceforge.net/</citetitle></ulink> because we were working on those files and had sometimes changed those files already."
249 msgstr "<ulink url=\"http://tortoisesvn.tigris.org\"><citetitle>TortoiseSVN</citetitle></ulink>-projektin parissa työskennellessämme huomasimme, että aina kun käyttäjät lähettivät korjauksia (paikkatiedostoja) parantaakseen ohjelmaa tai korjatakseen vikoja, niiden ottamisesta käyttöön koitui runsaasti työtä. Monesti korjaukset olivat vanhentuneita, eikä niitä voinut antaa syötteeksi <citetitle>patch</citetitle>-ohjelmalle (<ulink url=\"http://unxutils.sourceforge.net/\"><citetitle>http://unxutils.sourceforge.net/</citetitle></ulink>), koska työskentelimme samojen tiedostojen parissa ja olimme joskus ehtineet jo muuttaa niitä."
250
251 #. (para)
252 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:251
253 msgid "This was also the main reason why TortoiseSVN did not originally have a <menuchoice><guimenu>TortoiseSVN</guimenu><guimenuitem>Create Patch</guimenuitem></menuchoice> implemented: we preferred users to send us the whole files because with those it was easier to apply patches."
254 msgstr "Tämä oli pääsyy siihen, miksi TortoiseSVN ei aluksi sisältänyt komentoa <menuchoice><guimenu>TortoiseSVN</guimenu><guimenuitem>Luo paikkatiedosto</guimenuitem></menuchoice>: halusimme käyttäjien lähettävän meille kokonaisia tiedostoja, koska niiden kanssa oli helpompi työskennellä."
255
256 #. (para)
257 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:261
258 msgid "So we spent a lot of time, searching the Internet for a GUI tool which could apply patch files, but all we found was that such a tool didn't exist. So to cut a long story short: We decided that if no-one else could provide such a tool we would have to write our own. That's when TortoiseMerge was born."
259 msgstr "Vietimme runsaasti aikaa etsien internetistä graafisella käyttöliittymällä varustettua työkalua, joka osaisi käsitellä paikkatiedostoja, havaitaksemme vain, ettei sellaista ole olemassa. Niinpä päätimme kirjoittaa omamme, ja siten TortoiseMerge sai alkunsa."
260
261 #. (para)
262 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:268
263 msgid "Since TortoiseSVN already uses the Subversion library, which has a nice diffing engine built in, it was just natural to use this library instead of the GNU diff."
264 msgstr "Koska TortoiseSVN käyttää Subversion-kirjastoa, johon sisältyy näppärä vertailumekanismi, oli luontevaa valita se GNU diff -kirjaston sijaan."
265
266 #. (title)
267 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:276
268 msgid "Basic Concepts"
269 msgstr "Peruskäsitteitä"
270
271 #. (para)
272 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:282
273 msgid "Viewing the difference between two files and merging changes into one of them, or removing unwanted changes."
274 msgstr "Kahden tiedoston välisten erojen tutkiminen ja muutosten yhdistäminen niistä toiseen, tai ei-haluttujen muutosten poisto."
275
276 #. (para)
277 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:288
278 msgid "Editing conflicts between local changes and changes in the Subversion repository following an update."
279 msgstr "Päivityksestä johtuvien, paikallisten ja Subversion-arkistossa olevien muutosten välillä olevien ristiriitojen selvittäminen."
280
281 #. (para)
282 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:294
283 msgid "Applying patch files. This is the reason TortoiseMerge was created :)"
284 msgstr "Paikkatiedostojen ottaminen käyttöön. Tämä on alkuperäinen syy TortoiseMergen luomiseen :)"
285
286 #. (para)
287 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:278
288 msgid "TortoiseMerge has several different uses: <placeholder-1/>"
289 msgstr "TortoiseMergellä on useita erilaisia käyttötapoja: <placeholder-1/>"
290
291 #. (title)
292 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:303
293 msgid "Viewing and Merging Differences"
294 msgstr "Vertailu ja yhdistäminen"
295
296 #. (para)
297 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:304
298 msgid "In this mode you are comparing two files. The file in the left pane is considered to be the original file (sometimes referred to as <emphasis>Theirs</emphasis>, and the file in the right pane is the modified file (sometimes referred to as <emphasis>Mine</emphasis>."
299 msgstr "Tässä tilassa vertaat kahta tiedostoa. Vasemmassa paneelissa olevaa tiedostoa pidetään alkuperäisenä tiedostona (johon joskus viitataan termillä <emphasis>Heidän</emphasis>), ja oikeanpuoleisessa paneelissa oleva tiedosto on sinun muokkaamasi (johon joskus viitataan termillä <emphasis>Minun</emphasis>)."
300
301 #. (para)
302 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:315
303 msgid "Reverting changed lines back to the text shown in the left pane."
304 msgstr "Muutettujen rivien palautus vasemmassa paneelissa näkyvään tekstiin."
305
306 #. (para)
307 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:320
308 msgid "Using a combination of both blocks, either <emphasis>Theirs</emphasis> before <emphasis>Mine</emphasis> or <emphasis>Mine</emphasis> before <emphasis>Theirs</emphasis>."
309 msgstr "Käyttämällä yhdistelmää molemmista lohkoista, joko <emphasis>Heidän</emphasis> ennen <emphasis>Minun</emphasis> tai <emphasis>Minun</emphasis> ennen <emphasis>Heidän</emphasis>."
310
311 #. (para)
312 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:310
313 msgid "You can make simple line-based changes to the file in the right pane which include: <placeholder-1/>"
314 msgstr "Voit tehdä yksinkertaisia muutoksia oikean paneelin tiedostoon: <placeholder-1/>"
315
316 #. (para)
317 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:328
318 msgid "You can also edit the file in the right pane just as you would in a text editor. Such lines are marked using a pencil icon. Please note that if you want to make any of the line/block-based changes described above, it is better to do those first since once you start editing the file yourself it becomes impossible for TortoiseMerge to keep track of the relationship to the original files."
319 msgstr "Voit myös muokata oikean paneelin tiedoston tekstiä vapaasti. Muokatut rivit merkitään kynäkuvakkeella. Huomaa, että jos haluat suorittaa jonkun yllä kuvatuista rivi/lohkomuutoksista, se kannattaa tehdä ensin, koska muokattuasi itse tekstiä TortoiseMerge ei enää muista sen suhdetta alkuperäisiin tiedostoihin."
320
321 #. (title)
322 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:338
323 msgid "Editing Conflicts"
324 msgstr "Ristiriitojen muokkaus"
325
326 #. (para)
327 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:339
328 msgid "This is sometimes referred to as a three-way merge, and is shown in three panes. However there are actually four files involved. The file which is not shown is the common base file, the last common ancestor of the two files which are now in conflict. The relationships between the three files are explained in the diagram below:"
329 msgstr "Tätä kutsutaan joskus kolmensuuntaiseksi yhdistämiseksi (three-way merge) ja se näytetään kolmessa paneelissa. Toimenpiteeseen liittyy kuitenkin oikeastaan neljä tiedostoa. Näyttämättä jätetty tiedosto on yhteinen kantatiedosto, viimeisin yhteinen edeltäjä kahdelle nyt ristiriidassa olevalle tiedostolle. Alla oleva kaavio selventää kolmen tiedoston välisiä suhteita:"
330
331 #. (para)
332 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:350
333 msgid "The base file represents the oldest version of a file, from where <emphasis>You</emphasis> and <emphasis>They</emphasis> start making changes. <emphasis>Mine</emphasis> represents the base file with all the changes <emphasis>you</emphasis> made, and <emphasis>Theirs</emphasis> is the file with all the changes <emphasis>someone else</emphasis> made to the file. The left pane shows the changes in <emphasis>Theirs</emphasis> relative to the base file and the right pane shows the changes in <emphasis>Mine</emphasis> relative to the base file. The bottom pane is the output file which is where you are trying to resolve the conflicts."
334 msgstr "Kantatiedosto esittää vanhinta yhteistä versiota tiedostosta, johon <literal>Sinä</literal> ja <literal>He</literal> alatte tehdä muutoksia. <literal>Minun</literal> esittää kantatiedostoa, johon on lisätty kaikki <emphasis>sinun</emphasis> tekemäsi muutokset, kun taas <literal>Heidän</literal> on tiedosto, jossa ovat kaikki <emphasis>jonkun muun</emphasis> tekemät muutokset tiedostoon. Vasen paneeli näyttää muutokset <emphasis>Heidän</emphasis> tiedostossaan suhteessa kantatiedostoon, ja oikea paneeli näyttää muutokset <emphasis>Minun</emphasis> tiedostooni suhteessa kantatiedostoon. Alimmainen paneeli näyttää tulostiedostoa, johon koetat ratkoa ristiriidat."
335
336 #. (para)
337 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:362
338 msgid "In conflict resolution view, you can choose to use blocks from <emphasis>Mine</emphasis> or <emphasis>Theirs</emphasis> or both. But in this case, the changes are shown in the bottom pane."
339 msgstr "Ristiriidan ratkaisunäkymässä voit valita lohkon tiedostoversioista <emphasis>Minun</emphasis>, <emphasis>Heidän</emphasis> tai molemmat. Tässä tapauksessa muutokset näkyvät kuitenkin alimmaisessa paneelissa."
340
341 #. (title)
342 #. (title)
343 #. (title)
344 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:369
345 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:478
346 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:866
347 msgid "Applying Patches"
348 msgstr "Paikkatiedoston käyttäminen"
349
350 #. (para)
351 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:370
352 msgid "A patch file is a Subversion unified diff file, which contains the information required to apply changes to a set of files. The patch may have been supplied by another developer so that you can see changes he has made and possibly commit them to the repository. Or it may have been generated internally by TortoiseSVN when comparing two folders. This happens when you compare a repository revision with your working copy folder, or if you compare two different repository revisions, or if you compare two different repository paths."
353 msgstr "Paikkatiedosto on Subversionin unified diff -muodossa oleva tiedosto, joka sisältää tarvittavat tiedot muutosten soveltamiseksi joukolle tiedostoja. Paikka voi olla toisen kehittäjän lähettämä, ja sen avulla voit nähdä hänen tekemänsä muutokset ja mahdollisesti toimittaa ne arkistoon. Paikka voi myös olla TortoiseSVN-ohjelman toimesta tuotettu vertailtaessa kahta kansiota. Tämä tapahtuu, kun vertaat arkiston versiota työkopiosi kansioon, kahta arkiston versiota, tai kahta erilaista arkiston polkua."
354
355 #. (para)
356 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:380
357 msgid "In either case TortoiseMerge will show a small window listing the files included in the patch. By double clicking on one of these files you fetch the relevant file and apply the changes. The left pane shows the original file content and the right pane shows it after the patch is applied."
358 msgstr "Kaikissa tapauksissa TortoiseMerge näyttää pienessä ikkunassa luettelon paikan sisältämistä tiedostoista. Kaksoisnapsauttamalla yhtä tiedostoista voit noutaa sen ja suorittaa muutokset. Vasen paneeli näyttää alkuperäisen tiedoston sisällön, ja oikea paneeli näyttää sen paikan soveltamisen jälkeen."
359
360 #. (para)
361 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:387
362 msgid "You can edit the file in the right pane exactly as you would in compare/edit mode."
363 msgstr "Voit muokata oikean paneelin tiedostoa samaan tapaan kuin vertaa/muokkaa -tilassa."
364
365 #. (title)
366 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:394
367 msgid "Using TortoiseMerge"
368 msgstr "TortoiseMergen käyttö"
369
370 #. (title)
371 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:402
372 msgid "Viewing Modes"
373 msgstr "Näyttötilat"
374
375 #. (para)
376 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:403
377 msgid "TortoiseMerge has three main viewing modes: one-pane, two-pane and three-pane view. One/two-pane view is used to view changes and three-pane view is used to resolve conflicts."
378 msgstr "TortoiseMergessä on kolme päänäkymää: yhden, kahden ja kolmen paneelin näkymät. Yhden ja kahden paneelin näkymiä käytetään muutosten katseluun ja kolmen paneelin näkymää puolestaan ristiriitojen ratkaisemiseen."
379
380 #. (title)
381 #. (title)
382 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:409
383 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:843
384 msgid "Viewing / Merging"
385 msgstr "Katselmointi / Yhdistäminen"
386
387 #. (title)
388 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:411
389 msgid "One Pane View"
390 msgstr "Yhden paneelin näkymä"
391
392 #. (title)
393 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:415
394 msgid "Two Pane View"
395 msgstr "Kahden paneelin näkymä"
396
397 #. (para)
398 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:423
399 msgid "Changes inside the modified lines are shown in different colors. Added string parts are shown with a lighter color, but you can of course configure the colors used here. Removed parts are indicated with a dark brown vertical line in the string. Check out the screenshot above to see how this works."
400 msgstr "Muuttuneiden rivien sisäiset erot näytetään eri väreillä. Lisätyt merkkijonot näytetään vaaleammalla värillä, mutta niitä voi toki vaihtaa. Poistetut osat näytetään tummanruskealla pystysuuntaisella viivalla.  Yllä oleva kuvakaappaus selventää asiaa. "
401
402 #. (para)
403 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:433
404 msgid "Code reorganization usually means a lot of changes in whitespaces (space, tab, newlines) but no actual code change. For example, you split up a very long line into several lines, or you sometimes compact several lines together into one."
405 msgstr "Koodin uudelleen järjestely tarkoittaa yleensä runsaasti muutoksia tyhjemerkkeihin (välilyönti, tabulaattori, rivinvaihto) ilman todellista toiminnallista muutosta.  Näin käy, jos esimerkiksi jaat pitkän rivin useisiin lyhyempiin tai tiivistät useita rivejä yhdeksi."
406
407 #. (para)
408 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:439
409 msgid "Such changes are marked with a white circle symbol on the left side of the views. If you see such a white circle, you know immediately that no real code change is there and you don't have to check the changed block further."
410 msgstr "Tällaiset muutokset merkitään valkoisella ympyräsymbolilla näkymien vasemmalla puolella. Jos näet tällaisen ympyrän, tiedät heti että koodin toiminnallisuus ei ole muuttunut eikä muutosta tarvitse tutkia tarkemmin."
411
412 #. (para)
413 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:447
414 msgid "Hand editing of the file in the right pane is possible in two-pane view. Such changes are marked with a pencil symbol."
415 msgstr "Oikeassa paneelissa näytettyä tiedostoa voi muokata käsin. Tällaiset muutokset merkitään kynäsymbolilla."
416
417 #. (para)
418 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:418
419 msgid "The two pane view has some features which are not available in the one pane view: <placeholder-1/>"
420 msgstr "Kahden paneelin näkymässä on joitain ominaisuuksia, joita ei ole tarjolla yhden paneelin näkymässä: <placeholder-1/>"
421
422 #. (para)
423 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:454
424 msgid "If you want to compare/merge three files, TortoiseMerge will show you the differences in a three pane view. This view is also used if you need to resolve conflicted files."
425 msgstr "Kun vertaat tai yhdistät kolmea tiedostoa, TortoiseMerge näyttää erot käyttäen kolmea paneelia.  Tätä näkymää käytetään myös ristiriitojen ratkaisemiseen."
426
427 #. (title)
428 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:460
429 msgid "Three Pane View"
430 msgstr "Kolmen paneelin näkymä"
431
432 #. (para)
433 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:463
434 msgid "The left pane shows you the differences between <emphasis>Their</emphasis> file and the <emphasis>Base</emphasis> file, while the right pane shows you the differences between <emphasis>Mine</emphasis> file and the <emphasis>Base</emphasis> file. The bottom pane shows you the result of merging <emphasis>Base</emphasis>, <emphasis>Mine</emphasis> and <emphasis>Theirs</emphasis> with possible conflicts."
435 msgstr "Vasen paneeli näyttää erot tiedostojen <literal>Heidän</literal> ja <literal>Kanta</literal> välillä, kun taas oikea paneeli näyttää erot tiedostojen <literal>Minun</literal> ja <literal>Kanta</literal> välillä. Alapaneeli näyttää tiedostojen <literal>Kanta</literal>, <literal>Heidän</literal> ja <literal>Minun</literal> yhdistelmän, mahdollisten ristiriitojen kera."
436
437 #. (para)
438 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:472
439 msgid "If you hover the mouse over the pane title, a tooltip will show the filenames used for the diff in each pane."
440 msgstr "Jos pidät hiiren kohdistinta paneelin otsikon päällä, työkaluvihje näyttää kunkin paneelin vertailuun käyttämät tiedostonimet."
441
442 #. (title)
443 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:484
444 msgid "Patch File List"
445 msgstr "Paikkatiedostolista"
446
447 #. (para)
448 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:479
449 msgid "After TortoiseMerge parses the patch file it will show you a small window with all the files which have changes according to the patch file. <placeholder-1/> If the filename is shown in black, then the patch can be applied without any problems. That means the file is not outdated according to the patch. However, if the filename is shown in red, then the patch can't get applied directly because you already changed that file."
450 msgstr "Luettuaan paikkatiedoston TortoiseMerge avaa pienen ikkunan, jossa on lueteltu kaikki tiedostot, jotka muuttuvat paikkatiedoston seurauksena.  <placeholder-1/> Jos tiedostonimi näytetään mustana, voidaan paikka ottaa käyttöön ongelmitta.  Toisin sanoen tiedosto ei ole vanhentunut suhteessa paikkaan.  Jos tiedostonimi kuitenkin näytetään punaisena, paikkatiedostoa ei voida suoraan käyttää, koska tiedosto on jo muuttunut."
451
452 #. (para)
453 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:493
454 msgid "But don't worry. If you're working with Subversion you can retrieve an older version of the file and resolve the conflict. In fact, TortoiseMerge automatically tries to get that older version of the file and then shows you the diff between <emphasis>Base</emphasis> (the older version of the file), <emphasis>Mine</emphasis> (the file as it is currently in your working copy) and <emphasis>Theirs</emphasis> (the older version of the file with the patch already applied). Then you can resolve possible conflicts manually."
455 msgstr "Tilanteen voi kuitenkin vielä pelastaa.  Jos käytät Subversion-ohjelmaa, voit palauttaa tiedostosta vanhemman version ja ratkaista ristiriidan.  Itse asiassa TortoiseMerge yrittää automaattisesti hakea tiedoston vanhemman version ja näyttää sitten erot tiedostojen <emphasis>Kanta</emphasis> (tiedoston vanhempi versio), <emphasis>Minun</emphasis> (tiedoston työkopio) ja <emphasis>Heidän</emphasis> (tiedoston vanhempi versio, jossa paikka on jo otettu käyttöön). Voit sitten ratkoa mahdolliset ristiriidat käsin."
456
457 #. (para)
458 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:504
459 msgid "The patch file window has a context menu which allows you to preview the effect of the patch on the current file (apply without saving), to apply and save the changes for the selected file, or to apply and save changes to <emphasis>all</emphasis> files in the list. The double-click action is to preview."
460 msgstr "Paikkatiedostoikkunassa on kontekstivalikko, jonka avulla voit esikatsella paikan vaikutusta nykyiseen tiedostoon (käytä tallettamatta), käyttää paikan ja tallettaa muutokset valittuun tiedostoon tai käyttää paikat ja tallettaa muutokset <emphasis>kaikkiin</emphasis> listan tiedostoihin.  Kaksoisnapsautus käynnistää esikatselun."
461
462 #. (para)
463 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:512
464 msgid "Depending on whether TortoiseMerge can apply the patch directly or by fetching an older version of the file first, it shows you a two pane view (patch can be applied directly) or a three pane view (older version of file fetched)."
465 msgstr "Jos TortoiseMerge voi käyttää paikan suoraan, näytetään kahden paneelin näkymä. Jos paikan käyttämiseen tarvitaan tiedoston vanhempi versio, näytetään kolmen paneelin näkymä."
466
467 #. (title)
468 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:521
469 msgid "Buttons and Other Controls"
470 msgstr "Painikkeet ja muut kontrollit"
471
472 #. (title)
473 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:524
474 msgid "The Toolbar"
475 msgstr "Työkalupalkki"
476
477 #. (para)
478 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:531
479 msgid "<guibutton>Open</guibutton> accesses the file-open dialog. What else?"
480 msgstr "<guibutton>Avaa</guibutton> -toiminnolla haetaan paikattava tiedosto (kuinkas muuten?)"
481
482 #. (para)
483 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:537
484 msgid "<guibutton>Save</guibutton> saves any changes you have made."
485 msgstr "<guibutton>Talleta</guibutton> -toiminto tallettaa tekemäsi muutokset."
486
487 #. (para)
488 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:543
489 msgid "<guibutton>Reload</guibutton> discards any changes you have made in TortoiseMerge and reloads the files from disk."
490 msgstr "<guibutton>Avaa uudelleen</guibutton> peruu tekemäsi muutokset ja hakee tiedostot uudestaan levyltä."
491
492 #. (para)
493 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:550
494 msgid "<guibutton>Undo</guibutton> implements a multi-level undo, allowing you to reverse any changes you have made within TortoiseMerge."
495 msgstr "<guibutton>Peru</guibutton> peruu viimeisimmän TortoiseMergessä tekemäsi muutoksen. Peruminen voidaan suorittaa useita kertoja peräkkäin."
496
497 #. (para)
498 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:557
499 msgid "<guibutton>Prev/Next Difference</guibutton> jumps directly to the next point where the files differ. This saves scrolling through all the unchanged parts of the file."
500 msgstr "<guibutton>Edellinen/Seuraava ero</guibutton> siirtyy suoraan seuraavan paikkaan, missä tiedostot eroavat.  Tämän toiminnon avulla voit välttyä tiedoston muuttumattomien osien tutkimiselta."
501
502 #. (para)
503 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:563
504 msgid "When you do this in 2-pane diff mode, the detail bar at the bottom of the screen will show you the inline differences for the first line, regardless of where the mouse is hovering."
505 msgstr "Kun suoritat tämän toiminnon kahden paneelin näkymässä, palkki ruudun alaosassa näyttää rivin sisäiset erot ensimmäiselle riville riippumatta hiiren sijainnista."
506
507 #. (para)
508 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:570
509 msgid "<guibutton>Prev/Next Conflict</guibutton> jumps directly to the next point where the file differences are in conflict and need to be resolved."
510 msgstr "<guibutton>Edellinen/Seuraava konflikti</guibutton> siirtyy suoraan seuraavan paikkaan, missä tiedostojen väliset erot ovat ristiriitaisia ja pitää selvittää käyttäjän toimesta."
511
512 #. (para)
513 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:577
514 msgid "<guibutton>Use Theirs/Use Mine</guibutton> selects whether to use a block from the left or the right pane. Refer to the next section for more information about editing changes and conflicts."
515 msgstr "<guibutton>Käytä heidän/Käytä minun</guibutton> -toiminto valitsee, käytetäänkö tekstilohkoa vasemmasta vai oikeasta paneelista. Seuraavassa luvussa on lisätietoa muutosten muokkaamisesta ja ristiriidoista."
516
517 #. (para)
518 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:586
519 msgid "<guibutton>Theirs before Mine/Mine before Theirs</guibutton> is used when you want to combine changes in a conflicted file. Refer to the next section for more information about editing changes and conflicts."
520 msgstr "<guibutton>Heidän ennen minun/Minun ennen heidän</guibutton> -toimintoa käytetään, kun haluat yhdistää muutokset ristiriitaiseen tiedostoon. Seuraavassa luvussa on lisätietoa muutosten muokkaamisesta ja ristiriidoista."
521
522 #. (para)
523 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:594
524 msgid "<guibutton>Mark as Resolved</guibutton> When you have resolved all the conflicts in a file and saved the changes, you can mark it as resolved from within TortoiseMerge, rather than going back to explorer and marking as resolved from there."
525 msgstr "<guibutton>Merkitse ratkaistuksi</guibutton> Kun olet selvittänyt kaikki tiedoston ristiriidat ja tallettanut muutokset, voit merkitä sen ratkaistuksi TortoiseMergestä käsin menemättä takaisin Tiedostonhallintaan ja merkitsemällä tiedoston ratkaistuksi siellä."
526
527 #. (para)
528 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:603
529 msgid "<guibutton>Show Whitespaces</guibutton> toggles the option to display space and tab characters as symbols so you can distinguish white space changes."
530 msgstr "<guibutton>Näytä tyhjämerkit</guibutton> kytkee ja poistaa toiminnon, jonka avulla välilyönnit ja tabulaattorimerkit näytetään symboleina, mikä helpottaa tyhjämerkkimuutosten vertailua."
531
532 #. (para)
533 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:610
534 msgid "<guibutton>Inline Diff Word-wise</guibutton> toggles the method used to display inline diffs. In word-wise mode, when a character is changed, the whole word is highlighted. In char-wise mode, each individual changed character is highlighted."
535 msgstr "<guibutton>Sanan sisäinen vertailu sanoittain</guibutton> muuttaa rivin sisäisten erojen löytämiseen käytettyä menetelmää. Sanamenetelmässä yksittäisen merkin muutos saa aikaan koko sanan korostuksen.  Merkkimenetelmässä puolestaan korostetaan yksittäiset muuttuneet merkit."
536
537 #. (para)
538 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:617
539 msgid "Word-wise is the default and in most cases it works better. For example if you change a variable name, the whole name is highlighted in word-wise mode, whereas in char-wise mode you tend to get a mess of added and deleted characters which doesn't make much sense. However, some content does not resolve neatly into words, for example a hex file, and in that case, char-wise display works better."
540 msgstr "Sanamenetelmä on oletusarvo ja toimii useimmissa tapauksissa paremmin. Jos esimerkiksi muutat muuttujan nimen, koko sana korostetaan sanamenetelmällä, kun taas merkkimenetelmällä tapaat saada lisätyistä ja poistetuista merkeistä koostuvan sekamelskan, josta on vaikea saada selvää. Jotkut sisällöt eivät kuitenkaan jakaannu luontevasti sanoihin (esim. heksatiedostot), ja näissä tapauksissa merkkimenetelmä toimii paremmin."
541
542 #. (para)
543 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:628
544 msgid "<guibutton>Switch View</guibutton> selects between one-pane and two-pane view. Disabled in 3-pane view."
545 msgstr "<guibutton>Vaihda näkymä</guibutton> vaihtaa yhden ja kahden paneelin näkymän välillä.  Estetty kolmen paneelin näkymässä."
546
547 #. (para)
548 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:635
549 msgid "<guibutton>Switch Left and Right View</guibutton> In 2-pane view, swaps the left and right windows. When you are comparing a file in 2 different trees, as opposed to 2 revisions of the same file, TortoiseSVN does not know which one should go in the left pane as the <quote>original/base</quote> version. If it gets this wrong, you can change it to make viewing easier."
550 msgstr "<guibutton>Vaihda vasen ja oikea näkymä</guibutton> Kahden paneelin näkymässä tämä toiminto vaihtaa vasemman ja oikean ikkunan keskenään. Kun olet vertaamassa tiedostoa kahdessa eri puussa (vrt. kaksi saman tiedoston eri versiota), TortoiseSVN ei tiedä, kumpi kuuluu vasempaan paneeliin <quote>alkuperäiseksi/kanta</quote> versioksi.  Jos tiedostot menevät väärin päin, voit vaihtaa niiden paikkoja, jotta vertailu olisi helpompaa."
551
552 #. (para)
553 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:646
554 msgid "<guibutton>Show/Hide Patch List</guibutton> When TortoiseMerge has a patch list, this button allows you to hide it (so you can see both windows), or show it (so you can review the file list)."
555 msgstr "<guibutton>Näytä/Piilota paikkalista</guibutton> Kun TortoiseMergellä on paikkalista, tämä toiminto voi piilottaa sen (jotta näet molemmat ikkunat) tai näyttää sen (jotta voit tutkia paikkalistaa)."
556
557 #. (para)
558 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:654
559 msgid "<guibutton>Settings</guibutton> takes you to TortoiseMerge's settings dialog."
560 msgstr "<guibutton>Asetukset</guibutton> vie sinut TortoiseMergen asetusikkunaan."
561
562 #. (para)
563 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:522
564 msgid "<placeholder-1/> Below the menu bar lies the tool bar. This provides easy access to the most commonly used tools, which are <placeholder-2/>"
565 msgstr "<placeholder-1/> Valikkojen alapuolella on työkalupalkki.  Sen avulla käynnistät helposti useimmiten tarvittavat työkalut, jotka ovat <placeholder-2/>"
566
567 #. (para)
568 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:661
569 msgid "On the left side of the window is a locator bar. This provides a quick visual reference as to where the changes lie within the file. The bar has three columns. The left column refers to the left pane, the right column to the right pane, and the centre column to the bottom pane (if present). In one-pane view only the left column is used. The locator bar can also be used as a scroll bar to scroll all the windows simultaneously."
570 msgstr "Ikkunan vasemmalla puolella on sijaintilevy.  Sen avulla voit yhdellä vilkaisulla hahmottaa, missä kohden tiedostoa muutokset sijaitsevat. Levyssä on kolme saraketta.  Vasen sarake viittaa vasempaan paneeliin, oikea sarake oikeaan paneeliin ja keskisarake alapaneeliin (jos näkyvissä).  Yhden paneelin näkymässä käytetään vain vasenta saraketta.  Sijaintilevyä voi käyttää myös vierityspalkkina kaikkien ikkunoiden yhtäaikaiseen vierittämiseen."
571
572 #. (para)
573 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:670
574 msgid "Below the bottom window is the status bar. This shows the number of lines added and deleted in <literal>Theirs</literal> and <literal>Mine</literal>, and the number of unresolved conflicts remaining. You can also see which line-ending style is in use, what encoding (ASCII, UTF-8, etc) is assumed by TortoiseMerge, and whether there is a byte-order-mark (BOM) present in UTF-8 files. The left side of the status bar is used to display hints when you hover the mouse over a control."
575 msgstr "Alimmaisen ikkunan alapuolella on tilarivi. Se näyttää lisättyjen ja poistettujen rivien lukumäärät <literal>Heidän</literal> ja <literal>Minun</literal> osalta, sekä lisäksi jäjellä olevien ratkaisemattomien ristiriitojen lukumäärän.  Voit myös nähdä, mikä rivinlopetustyyli on käytössä, mikä merkkikoodaus (ASCII, UTF-8) on TortoiseMergen mielestä käytössä, ja mikäli UTF-8 -tiedostossa on mukana tavujärjestysmerkki (BOM).  Tilarivin vasenta puolta käytetään aputekstien näyttämiseen, kun viet hiiren jonkun kontrollin päälle."
576
577 #. (title)
578 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:683
579 msgid "Line Status Icons"
580 msgstr "Rivitilakuvakkeet"
581
582 #. (para)
583 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:684
584 msgid "Changed lines are marked with an icon to indicate what type of change has occurred."
585 msgstr "Muutetut rivit merkitään kuvakkeella, joka kertoo, minkä tyyppinen muutos on kyseessä."
586
587 #. (para)
588 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:688
589 msgid "<graphic fileref=\"images/TMerge_lineadded.png\"/> A line has been added."
590 msgstr "<graphic fileref=\"images/TMerge_lineadded.png\"/> Lisätty rivi."
591
592 #. (para)
593 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:692
594 msgid "<graphic fileref=\"images/TMerge_lineremoved.png\"/> A line has been removed."
595 msgstr "<graphic fileref=\"images/TMerge_lineremoved.png\"/> Poistettu rivi."
596
597 #. (para)
598 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:696
599 msgid "<graphic fileref=\"images/TMerge_lineequal.png\"/> A change has been undone by reverting to the original content of the line."
600 msgstr "<graphic fileref=\"images/TMerge_lineequal.png\"/> Muutos on peruttu palauttamalla rivin alkuperäinen sisältö."
601
602 #. (para)
603 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:700
604 msgid "<graphic fileref=\"images/TMerge_linewhitespace.png\"/> This line contains only whitespace changes. Where several consecutive lines are marked, the paragraph may have been re-wrapped, causing words to shuffle onto adjacent lines."
605 msgstr "<graphic fileref=\"images/TMerge_linewhitespace.png\"/> Rivillä on vain tyhjämerkkimuutoksia. Jos useita peräkkäisiä rivejä on merkitty, kappale on saatettu rivittää uudestaan, jolloin sanat ovat voineet siirtyä viereiselle riville."
606
607 #. (para)
608 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:706
609 msgid "<graphic fileref=\"images/TMerge_lineedited.png\"/> A line has been edited by hand, using TortoiseMerge as a text editor."
610 msgstr "<graphic fileref=\"images/TMerge_lineedited.png\"/> Riviä on muokattu käsin käyttäen TortoiseMergeä tekstieditorina."
611
612 #. (para)
613 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:710
614 msgid "<graphic fileref=\"images/TMerge_lineconflicted.png\"/> This line is in conflict."
615 msgstr "<graphic fileref=\"images/TMerge_lineconflicted.png\"/> Ristiriitainen rivi."
616
617 #. (para)
618 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:714
619 msgid "<graphic fileref=\"images/TMerge_lineconflictedignored.png\"/> This line is conflicted, but the effect is hidden by whitespace or line-ending settings."
620 msgstr "<graphic fileref=\"images/TMerge_lineconflictedignored.png\"/> Rivillä on ristiriita, joka häviää tyhjämerkki- ja rivinlopetinasetuksien ansiosta."
621
622 #. (title)
623 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:721
624 msgid "Merging / Editing Conflicts"
625 msgstr "Yhdistäminen / Ristiriitojen muokkaus"
626
627 #. (para)
628 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:722
629 msgid "TortoiseMerge not only <emphasis>shows</emphasis> you the differences between files but also lets you resolve conflicts or apply changes."
630 msgstr "TortoiseMerge ei vain <emphasis>näytä</emphasis> tiedostojen välisiä eroja, vaan sallii myös ristiriitojen selvittämisen tai muuttuneiden kohtien ottamisen käyttöön."
631
632 #. (para)
633 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:726
634 msgid "If you're in two pane view, then you can only edit the file in the right pane (<literal>Mine</literal>). To apply changes made in the left file (<literal>Theirs</literal>), <action>right-click</action> on the changed lines and select <menuchoice><guimenu>Context Menu</guimenu><guimenuitem>Use text block from <quote>theirs</quote></guimenuitem></menuchoice>. Then the changes from the left file are added to the right file."
635 msgstr "Ollessasi kahden paneelin näkymässä voit muokata vain oikeassa paneelissa olevaa tiedostoa (<literal>Minun</literal>) .  Ottaaksesi käyttöön muutokset vasemmassa paneelissa (<literal>Heidän</literal>) näytetystä tiedostosta, <action>oikea-napsauta</action> muuttunetita rivejä ja valitse <menuchoice><guimenu>Kontekstivalikko</guimenu><guimenuitem>Käytä <quote>heidän</quote> tekstilohkonsa</guimenuitem></menuchoice>. Silloin muutokset vasemmasta tiedostosta lisätään oikeaan tiedostoon."
636
637 #. (para)
638 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:738
639 msgid "Sometimes you actually want both text blocks, and the context menu also offers you <menuchoice><guimenu>Context Menu</guimenu><guimenuitem>Use both text blocks (this one first)</guimenuitem></menuchoice> and <menuchoice><guimenu>Context Menu</guimenu><guimenuitem>Use both text blocks (this one last)</guimenuitem></menuchoice>."
640 msgstr "Joskus tarvitaan oikeastaan molemmat tekstilohkot, ja kontekstivalikossa on toiminto <menuchoice><guimenu>Kontekstivalikko</guimenu><guimenuitem>Käytä molemmat tekstilohkot (tämä ensin)</guimenuitem></menuchoice> ja <menuchoice><guimenu>Kontekstivalikko</guimenu><guimenuitem>Käytä molemmat tekstilohkot (tämä viimeiseksi)</guimenuitem></menuchoice>."
641
642 #. (para)
643 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:751
644 msgid "You can also edit the output file just as you would in a text editor. Such lines are marked using a pencil icon. Please note that if you want to make any of the line/block-based changes described above, it is better to do those first since once you start editing the file yourself it becomes impossible for TortoiseMerge to keep track of the relationship to the original files."
645 msgstr "Voit myös muokata tulostiedostoa samaan tapaan kuin normaalilla tekstieditorilla. Tällaiset rivit merkitään kynäkuvakkeella. Huomaa, että jos haluat suorittaa jonkun yllä kuvatuista rivi/lohkomuutoksista, se kannattaa tehdä ensin, koska muokattuasi itse tekstiä TortoiseMerge ei enää muista sen suhdetta alkuperäisiin tiedostoihin."
646
647 #. (para)
648 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:759
649 msgid "If you're in three pane view (sometimes called <emphasis>merge view</emphasis>) you can only edit the file in the bottom view (<literal>Merged</literal>). As in two pane view, you can <action>right-click</action> on conflicted lines and either select <menuchoice><guimenu>Context Menu</guimenu><guimenuitem>Use text block from <quote>theirs</quote></guimenuitem></menuchoice> or <menuchoice><guimenu>Context Menu</guimenu><guimenuitem>Use text block from <quote>mine</quote></guimenuitem></menuchoice>. In addition, if you want <emphasis>both</emphasis> blocks, you can select <menuchoice><guimenu>Context Menu</guimenu><guimenuitem> Use text block from <quote>mine</quote> before <quote>theirs</quote></guimenuitem></menuchoice> or <menuchoice><guimenu>Context Menu</guimenu><guimenuitem> Use text block from <quote>theirs</quote> before <quote>mine</quote></guimenuitem></menuchoice>. According to the command you've selected, the changes are used in the resulting <literal>Merged</literal> file."
650 msgstr "Kolmen paneelin näkymässä (jota joskus kutsutaan <emphasis>yhdistämisnäkymäksi</emphasis>) voit muokata vain alimmassa paneelissa olevaa tiedostoa (<literal>Yhdistetty</literal>). Kuten kahden paneelin näkymässä, voit <action>oikea-napsauta</action> ristiriidassa olevia rivejä ja joko valita <menuchoice><guimenu>Kontekstivalikko</guimenu><guimenuitem>Käytä  <quote>heidän</quote> tekstilohkonsa</guimenuitem></menuchoice> tai <menuchoice><guimenu>Kontekstivalikko</guimenu><guimenuitem>Käytä <quote>minun</quote> tekstilohkoni</guimenuitem></menuchoice>. Lisäksi, jos haluat <emphasis>molemmat</emphasis> tekstilohkot, voit valita <menuchoice><guimenu>Kontekstivalikko</guimenu><guimenuitem>Käytä <quote>minun</quote> tekstilohkoni ennen <quote>heidän</quote></guimenuitem></menuchoice> tai <menuchoice><guimenu>Kontekstivalikko</guimenu><guimenuitem>Käytä <quote>heidän</quote> tekstilohkonsa ennen <quote>minun</quote> tekstilohkoani</guimenuitem></menuchoice>. Komennostasi riippuen, muutokset lisätään tiedostoon <literal>Yhdistetty</literal>."
651
652 #. (para)
653 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:796
654 msgid "Sometimes a file will be marked as conflicted in Subversion, yet when you view it using TortoiseMerge there are no conflicts shown. This may be due to the whitespace handling you have chosen. If you choose to ignore line-endings or whitespace changes, those lines will be marked using the <emphasis>Conflict-Ignored</emphasis> icon. To resolve the conflict you still need to pick which version you want to use."
655 msgstr "Joskus Subversion merkitsee tiedoston ristiriitaiseksi, mutta katsoessasi sitä TortoiseMergellä ristiriitoja ei löydy. Tämä saattaa johtua valitsemastasi tyhjämerkkien käsittelytavasta. Jos päätät ohittaa rivinlopputyyli- tai tyhjämerkkien muutokset, tällaiset rivit merkitään <emphasis>Ohitettu ristiriita</emphasis>-kuvakkeella. Ratkaistaksesi ristiriidan sinun on silti valittava, mitä versiota haluat käyttää."
656
657 #. (para)
658 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:804
659 msgid "Sometimes the conflict is too difficult to resolve by simply picking <literal>Theirs</literal> and <literal>Mine</literal> and it requires hand editing. TortoiseMerge allows you to do all the easy changes visually first and then save the file, leaving only the difficult changes to be resolved by hand-editing."
660 msgstr "Joskus ristiriita on liian vaikea ratkaista vain valitsemalla <literal>Heidän</literal> tai <literal>Minun</literal> ja se vaatii käsin muokkausta. TortoiseMergen avulla voit tehdä yksinkertaiset muutokset ensin ja sitten tallettaa tiedoston, minkä jälkeen vaikeat muutokset voidaan ratkaista muokkaamalla tiedostoa käsin."
661
662 #. (para)
663 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:812
664 msgid "Note that if you use TortoiseMerge on the same files again, any changes to your working copy, whether in TortoiseMerge, or by hand-editing, <emphasis>will be discarded</emphasis> and the file will appear as it did when conflict-editing first started."
665 msgstr "Huomaa, että jos käytät TortoiseMergeä samoihin tiedostoihin uudestaan, kaikki työtiedostoon tehdyt muutokset (joko TortoiseMergen tai käsin muokkauksen toimesta) <emphasis>perutaan</emphasis> ja tiedosto näyttää samalta kuin ristiriitojen ratkonnan alussa."
666
667 #. (title)
668 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:822
669 msgid "Open Files"
670 msgstr "Tiedostojen avaaminen"
671
672 #. (para)
673 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:824
674 msgid "When you start TortoiseMerge without any command line switches then you have to open the files manually, using <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Open</guimenuitem></menuchoice>."
675 msgstr "Kun käynnistät TortoiseMergen ilman komentorivivalitsimia, sinun pitää avata tiedostot käyttäen komentoa <menuchoice><guimenu>Tiedosto</guimenu><guimenuitem>Avaa</guimenuitem></menuchoice>."
676
677 #. (title)
678 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:833
679 msgid "The Open Dialog"
680 msgstr "Avausikkuna"
681
682 #. (para)
683 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:836
684 msgid "The first thing you have to do is to decide whether you just want to compare/merge files, or whether you want to apply a patch file. Depending on what you choose, the corresponding edit boxes and browse buttons are activated."
685 msgstr "Aivan aluksi sinun pitää tietää, haluatko vain verrata/yhdistää tiedostoja, vai haluatko käyttää paikkatiedostoa. Valinnastasi riippuen vastaavat painikkeet ja editointikentät aktivoidaan."
686
687 #. (para)
688 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:844
689 msgid "If you want to compare / merge files you have to set at least two of the three possible paths for <literal>Base</literal>, <literal>Mine</literal> and <literal>Theirs</literal>. If you select only two files, then TortoiseMerge will show you the differences between those two files, either in a two pane view or in a one pane view."
690 msgstr "Jos haluat verrata tai yhdistää tiedostoja, sinun täytyy antaa ainakin kaksi kolmesta mahdollisesta tiedostosta <literal>Kanta</literal>, <literal>Minun</literal> ja <literal>Heidän</literal>.  Jos annat vain kaksi tiedostoa, TortoiseMerge näyttää erot niiden välillä käyttäen yhden tai kahden paneelin näkymää."
691
692 #. (para)
693 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:852
694 msgid "If you want to merge three files, TortoiseMerge will show you the differences in a three pane view. This view is generally used if you need to resolve conflicted files. The output file is not named in this case and you will have to use the <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Save As...</guimenuitem></menuchoice>. to save the results."
695 msgstr "Jos haluat yhdistää kolme tiedostoa, TortoiseMerge näyttää erot käyttäen kolmea paneelia.  Tätä näkymää käytetään yleensä ristiriitojen ratkaisemiseen. Tulostiedostoa ei ole tässä tapauksessa nimetty, ja sinun tylee käyttää komentoa <menuchoice><guimenu>Tiedosto</guimenu><guimenuitem>Tallenna nimellä...</guimenuitem></menuchoice> tallettaaksesi tulokset."
696
697 #. (para)
698 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:867
699 msgid "If you want to apply a patch file you have to set both the path to the patch file itself and the path to the folder where the patch file should be applied."
700 msgstr "Jos haluat käyttää paikkatiedoston, sinun pitää antaa sekä itse paikkatiedoston polku että polku kansioon, missä se pitäisi käyttää."
701
702 #. (para)
703 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:873
704 msgid "Currently, only patch files in <emphasis>Unified Diff Format</emphasis> are supported. And only files which were generated from a Subversion working copy. Other formats like patch files generated by CVS are currently not supported!"
705 msgstr "Nykyisin tuetaan vain <emphasis>unified diff</emphasis> -muodossa olevia paikkatiedoja.  Lisäksi nämä tiedostot tulee luoda Subversion-työkopiosta.  Muita tiedostomuotoja (esim. CVS-paikkatiedostot) ei tueta!"
706
707 #. (title)
708 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:884
709 msgid "Settings"
710 msgstr "Asetukset"
711
712 #. (title)
713 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:886
714 msgid "Main Settings Page"
715 msgstr "Pääasetussivu"
716
717 #. (title)
718 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:889
719 msgid "The Settings Main Page"
720 msgstr "Asetusten pääsivu"
721
722 #. (para)
723 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:892
724 msgid "Most of the options here are self-explanatory, but a few points need clarifying."
725 msgstr "Useimmat asetukset ovat itsensä selittäviä, mutta muutamat seikat vaativat selvennystä."
726
727 #. (para)
728 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:896
729 msgid "<guilabel>Backup original file</guilabel> renames the original file in the WC to <literal>filename.bak</literal> before saving the modified version."
730 msgstr "Valinta <guilabel>Varmista alkuperäinen tiedosto</guilabel> nimeää alkuperäisen tiedoston työkopiossa nimellä <literal>tiedostonimi.bak</literal> ennen muokatun tiedoston tallettamista."
731
732 #. (para)
733 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:901
734 msgid "<guilabel>Ignore line endings</guilabel> hides changes which are due solely to difference in line-end style."
735 msgstr "Valinta <guilabel>Ohita rivinloput</guilabel> piilottaa muutokset, jotka johtuvat pelkästään eroista rivinlopetustyyleissä."
736
737 #. (para)
738 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:905
739 msgid "<guilabel>Ignore case changes</guilabel> hides changes which are due solely to case changes within the text. This can be useful with apps such as Visual Basic, which changes case in variables without warning."
740 msgstr "Valinta <guilabel>Ohita merkkitasoerot</guilabel> piilottaa muutokset, jotka johtuvat vain tekstin merkkien tasoista. Tämä voi olla näppärää esimerkiksi Visual Basicin kaltaisissa sovelluksissa, jotka muuttavat muuttujien nimien tasoa varoittamatta."
741
742 #. (para)
743 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:911
744 msgid "<guilabel>Colour code in-line changes</guilabel> uses the same scheme as the line diff bar to show the detailed in-line changes within the main display panes. Lines which have been heavily modified will not be shown using this method as the results are simply confusing. In this case the line will be shown as replaced (old line deleted, new line added)."
745 msgstr "Valinta <guilabel>Väritä rivin sisäiset muutokset</guilabel> käyttää samaa tapaa kuin rivieropalkki näyttääkseen yksityiskohtaiset rivin sisäiset muutokset päänäytöissä. Suuresti muuttuneita rivejä ei näytetä tällä tyylillä, koska tulos olisi yksinkertaisesti liian sekava. Tässä tapauksessa rivi näytetään korvattuna (vanha rivi poistettu, uusi rivi lisätty)."
746
747 #. (para)
748 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:919
749 msgid "<guilabel>Compare whitespaces</guilabel> shows all changes in indentation and inline whitespace as added/removed lines (which is how Subversion treats such changes)."
750 msgstr "Valinta <guilabel>Vertaa tyhjämerkkejä</guilabel> näyttää kaikki muutokset sisennyksessä ja rivin sisäisissä tyhjämerkeissä lisättyinä/poistettuina riveinä (samaan tapaan kuin Subversion käsittelee tällaisia muutoksia)."
751
752 #. (para)
753 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:924
754 msgid "<guilabel>Ignore whitespace changes</guilabel> hides changes which are due solely to a change in the amount or type of whitespace, eg. changing the indentation or changing tabs to spaces. Adding whitespace where there was none before, or removing a whitespace completely is still shown as a change."
755 msgstr "Valinta <guilabel>Ohita tyhjämerkkien muutokset</guilabel> piilottaa muutokset, jotka johtuvat tyhjämerkeistä, esimerkiksi sisentämisestä tai tabulaattorien muuttamisesta välilyönneiksi.Tyhjämerkkien lisääminen paikkaan, jossa niitä ei aiemmin ollut, tai kaikkien tyhjämerkkien poisto näkyvät yhä muutoksina."
756
757 #. (para)
758 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:932
759 msgid "<guilabel>Ignore all whitespaces</guilabel> hides all whitespace-only changes."
760 msgstr "Valinta <guilabel>Ohita kaikki tyhjämerkit</guilabel> piilottaa kaikki tyhjämerkeistä johtuvat muutokset."
761
762 #. (title)
763 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:938
764 msgid "Colour Settings Page"
765 msgstr "Väriasetussivu"
766
767 #. (title)
768 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:941
769 msgid "The Settings Color Page"
770 msgstr "Asetusten värisivu"
771
772 #. (para)
773 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:944
774 msgid "This dialog allows you to select the background color coding used to highlight the different line changes."
775 msgstr "Tämän ikkunan avulla voit valita erilaisten muutosten esittämiseen käytetyt taustavärit."
776
777 #. (term)
778 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:950
779 msgid "Normal"
780 msgstr "Normaali"
781
782 #. (listitem)
783 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:951
784 msgid "All lines which are unchanged, or where changes are hidden."
785 msgstr "Kaikki muuttumattomat rivit ja rivit, joilla muutokset on piilotettu."
786
787 #. (term)
788 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:956
789 msgid "Added"
790 msgstr "Lisätty"
791
792 #. (listitem)
793 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:957
794 msgid "Lines which have been added."
795 msgstr "Rivit, jotka on lisätty."
796
797 #. (term)
798 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:962
799 msgid "Removed"
800 msgstr "Poistettu"
801
802 #. (listitem)
803 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:963
804 msgid "Lines which have been deleted."
805 msgstr "Rivit, jotka on poistettu."
806
807 #. (term)
808 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:968
809 msgid "Modified"
810 msgstr "Muutettu"
811
812 #. (emphasis)
813 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:971
814 msgid "unchanged"
815 msgstr "muuttumaton"
816
817 #. (guilabel)
818 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:974
819 msgid "Colour code in-line changes"
820 msgstr "Väritä rivin sisäiset muutokset"
821
822 #. (listitem)
823 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:969
824 msgid "Lines which have relatively small changes, and are shown using inline diff. This colour is used for the <placeholder-1/> portion of the line content. Changed portions will be shown using the inline added and deleted colours described below. If <placeholder-2/> is not enabled, this colour will not be used and changed lines will always be shown as replacements."
825 msgstr "Rivit, joilla on melko pieniä muutoksia, ja joille näytetään rivin sisäiset erot. Tätä väriä käytetään <placeholder-1/> osaan rivin sisällöstä. Muuttuneet osat näytetään käyttäen rivin sisällä lisätty ja poistettu -värejä, jotka on kuvattu alla.  Jos <placeholder-2/> ei ole päällä, tätä väriä ei käytetä ja muutetut rivit esitetään aina korvauksina."
826
827 #. (term)
828 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:980
829 msgid "Conflicted"
830 msgstr "Ristiriidassa"
831
832 #. (listitem)
833 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:981
834 msgid "Where the same line has been changed in both files."
835 msgstr "Kun samaa riviä on muutettu molemmissa tiedostoissa."
836
837 #. (term)
838 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:986
839 msgid "Conflict resolved"
840 msgstr "Ristiriita ratkaistu"
841
842 #. (listitem)
843 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:987
844 msgid "Where the same line has been changed in both files, and you have now selected which version should be used."
845 msgstr "Kun samaa riviä on muutettu molemmissa tiedostoissa ja olet valinnut, kumpaa versiota tulisi käyttää."
846
847 #. (term)
848 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:993
849 msgid "Empty"
850 msgstr "Tyhjä"
851
852 #. (listitem)
853 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:994
854 msgid "Where lines have been added in the opposite pane, and no such line existed in this pane."
855 msgstr "Kun rivejä on lisätty toiseen paneeliin, ja vastaavia rivejä ei ole tässä paneelissa."
856
857 #. (term)
858 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1000
859 msgid "Inline added text"
860 msgstr "Rivin sisällä lisätty teksti"
861
862 #. (listitem)
863 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1001
864 msgid "When inline diffs are shown, added text is shown in this colour."
865 msgstr "Kun rivin sisäiset muutokset näytetään, lisätty teksti näytetään tällä värillä."
866
867 #. (term)
868 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1006
869 msgid "Inline removed text"
870 msgstr "Rivin sisällä poistettu teksti"
871
872 #. (listitem)
873 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1007
874 msgid "When inline diffs are shown, deleted text is shown in this colour."
875 msgstr "Kun rivin sisäiset muutokset näytetään, poistettu teksti näytetään tällä värillä."
876
877 #. (term)
878 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1012
879 msgid "Misc whitespaces"
880 msgstr "Sekalaiset tyhjämerkit"
881
882 #. (listitem)
883 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1013
884 msgid "Characters used to indicate Whitespace are shown in a different colour from normal text."
885 msgstr "Tyhjämerkit esitetään normaalista tekstistä poikkeavalla värillä."
886
887 #. (title)
888 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1023
889 msgid "keyboard shortcuts"
890 msgstr "Pikanäppäimet"
891
892 #. (para)
893 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1025
894 msgid "List of keyboard shortcuts and commands."
895 msgstr "Luettelo pikanäppäimistä ja komennoista."
896
897 #. (title)
898 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1030
899 msgid "Keyboard shortcuts"
900 msgstr "Pikanäppäimet"
901
902 #. (term)
903 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1033
904 msgid "Ctrl-Q"
905 msgstr "Ctrl-Q"
906
907 #. (para)
908 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1035
909 msgid "Quit the program"
910 msgstr "Lopettaa ohjelman suorituksen"
911
912 #. (term)
913 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1041
914 msgid "Ctrl-C"
915 msgstr "Ctrl-C"
916
917 #. (para)
918 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1043
919 msgid "Copy the selected text to the clipboard"
920 msgstr "Kopioi valittu teksti leikepöydälle"
921
922 #. (term)
923 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1049
924 msgid "Ctrl-F"
925 msgstr "Ctrl-F"
926
927 #. (para)
928 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1051
929 msgid "Open the Find dialog for text searches"
930 msgstr "Avaa hakuikkunan tekstihakua varten"
931
932 #. (term)
933 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1057
934 msgid "Ctrl-O"
935 msgstr "Ctrl-O"
936
937 #. (para)
938 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1059
939 msgid "Open files to diff/merge"
940 msgstr "Avaa vertailtavia/yhdisteltäviä tiedostoja"
941
942 #. (term)
943 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1065
944 msgid "Ctrl-S"
945 msgstr "Ctrl-S"
946
947 #. (para)
948 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1067
949 msgid "Save the changes"
950 msgstr "Tallettaa muutokset"
951
952 #. (term)
953 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1073
954 msgid "Ctrl-Shift-S"
955 msgstr "Ctrl-Shift-S"
956
957 #. (para)
958 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1075
959 msgid "Save as..."
960 msgstr "Talleta nimellä..."
961
962 #. (term)
963 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1081
964 msgid "F7"
965 msgstr "F7"
966
967 #. (para)
968 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1083
969 msgid "Go to next difference"
970 msgstr "Siirry seuraavaan eroon"
971
972 #. (term)
973 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1089
974 msgid "Shift-F7"
975 msgstr "Shift-F7"
976
977 #. (para)
978 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1091
979 msgid "Go to previous difference"
980 msgstr "Siirry edelliseen eroon"
981
982 #. (term)
983 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1097
984 msgid "F8"
985 msgstr "F8"
986
987 #. (para)
988 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1099
989 msgid "Go to next conflict"
990 msgstr "Siirry seuraavaan ristiriitaan"
991
992 #. (term)
993 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1105
994 msgid "Shift-F8"
995 msgstr "Shift-F8"
996
997 #. (para)
998 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1107
999 msgid "Go to previous conflict"
1000 msgstr "Siirry edelliseen ristiriitaan"
1001
1002 #. (term)
1003 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1113
1004 msgid "Ctrl-D"
1005 msgstr "Ctrl-D"
1006
1007 #. (para)
1008 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1115
1009 msgid "Toggle between one-pane diff and two-pane diff"
1010 msgstr "Vaihda yhden ja kahden paneelin vertailun välillä"
1011
1012 #. (term)
1013 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1121
1014 msgid "Ctrl-R"
1015 msgstr "Ctrl-R"
1016
1017 #. (para)
1018 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1123
1019 msgid "Reload the files and revert all changes made"
1020 msgstr "Noutaa tiedostot uudelleen ja peruu tehdyt muutokset"
1021
1022 #. (term)
1023 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1129
1024 msgid "Ctrl-T"
1025 msgstr "Ctrl-T"
1026
1027 #. (para)
1028 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1131
1029 msgid "Toggles between showing whitespaces or not"
1030 msgstr "Kytkee tyhjämerkkien symbolinäytön päälle/pois"
1031
1032 #. (term)
1033 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1137
1034 msgid "Ctrl-mousewheel"
1035 msgstr "Ctrl-rullahiiri"
1036
1037 #. (para)
1038 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1139
1039 msgid "Scroll the display left/right"
1040 msgstr "Vierittää näyttöä vasemmalle/oikealle"
1041
1042 #. (title)
1043 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1148
1044 msgid "Automating TortoiseMerge"
1045 msgstr "TortoiseMergen automatisointi"
1046
1047 #. (para)
1048 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1150
1049 msgid "TortoiseMerge can be started with command line parameters to avoid having to go through the <guilabel>Open</guilabel> dialog to select the files yourself. This is useful also if you want to use TortoiseMerge from another application."
1050 msgstr "TortoiseMerge voidaan käynnistää komentoriviparametreilla, jolloin ei tarvita <guilabel>Open</guilabel>-ikkunaa tiedostojen valitsemiseen.  Tästä on hyötyä, jos haluat käyttää TortoiseMergeä toisesta sovelluksesta."
1051
1052 #. (title)
1053 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1161
1054 msgid "TortoiseMerge Command Line Switches"
1055 msgstr "TortoiseMergen komentorivivalitsimet"
1056
1057 #. (primary)
1058 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1163
1059 msgid "automation"
1060 msgstr "automatisointi"
1061
1062 #. (primary)
1063 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1166
1064 msgid "command line"
1065 msgstr "komentorivi"
1066
1067 #. (para)
1068 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1168
1069 msgid ""
1070 "Most switches require additional information like a path or some other string. In those cases, append an ':' to the switch and put the string/path after it. Example: <screen>\n"
1071 "/base:\"c:\\folder\\my base file.txt\"\n"
1072 "</screen>"
1073 msgstr ""
1074 "Useimmat valitsimet tarvitsevat lisätietoa kuten tiedostopolun tai jonkun muun merkkijonon. Näissä tapauksissa lisää ':'-merkki valitsimeen ja lisää tiedostopolku/merkkijono perään.  Esimerkki: <screen>\n"
1075 "/base:\"c:\\folder\\minun kantatiedostoni.txt\"\n"
1076 "</screen>"
1077
1078 #. (title)
1079 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1188
1080 msgid "List of available command line options"
1081 msgstr "Luettelo komentorivivalitsimista"
1082
1083 #. (entry)
1084 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1194
1085 msgid "Command"
1086 msgstr "Komento"
1087
1088 #. (entry)
1089 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1195
1090 msgid "Description"
1091 msgstr "Kuvaus"
1092
1093 #. (entry)
1094 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1201
1095 msgid "Shows a dialog box with the most important command line switches."
1096 msgstr "Näyttää tärkeimmät komentorivivalitsimet."
1097
1098 #. (option)
1099 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1209
1100 msgid "?"
1101 msgstr "?"
1102
1103 #. (entry)
1104 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1208
1105 msgid "The same as <placeholder-1/>."
1106 msgstr "Sama kuin <placeholder-1/>."
1107
1108 #. (emphasis)
1109 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1215
1110 msgid "base"
1111 msgstr "kanta"
1112
1113 #. (entry)
1114 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1214
1115 msgid "Specifies the <placeholder-1/> file used in three way diffs. This is the common ancestor of the files being diffed, although it is not shown in a separate window. For two way diffs, this is the left file."
1116 msgstr "Määrittää <placeholder-1/>tiedoston, jota käytetään kolmiosaisissa vertailuissa. Tämä on vertailtavien tiedostojen yhteinen kantaversio, vaikka sitä ei näytetä erillisessä ikkunassa. Kaksiosaisissa vertailuissa tämä on vasen tiedosto."
1117
1118 #. (entry)
1119 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1224
1120 msgid "The name of the base file. This is shown in the view title instead of the file path. For three way diffs it is shown in a tooltip for the view title."
1121 msgstr "Kantatiedoston nimi. Tämä näytetään näytön otsikossa tiedostopolun sijaan.  Kolmiosaisissa vertailuissa se näytetään otsikon työkaluvihjeessä."
1122
1123 #. (emphasis)
1124 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1234
1125 msgid "theirs"
1126 msgstr "heidän"
1127
1128 #. (entry)
1129 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1233
1130 msgid "Specifies the <placeholder-1/> file used in three way diffs, displayed in the left pane."
1131 msgstr "Määrittelee <placeholder-1/>-tiedoston, jota käytetään kolmiosaisissa vertailuissa vasemmassa paneelissa."
1132
1133 #. (entry)
1134 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1240
1135 msgid "The name of the theirs file. This is shown in the view title instead of the file path."
1136 msgstr "Heidän-tiedoston nimi.  Tämä näytetään otsikossa tiedostopolun sijaan. "
1137
1138 #. (emphasis)
1139 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1248
1140 msgid "mine"
1141 msgstr "minun"
1142
1143 #. (entry)
1144 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1247
1145 msgid "Specifies the <placeholder-1/> file used in three way diffs, displayed in the right pane. For two way diffs, this is the right file."
1146 msgstr "Määrittelee <placeholder-1/>-tiedoston, jota käytetään kolmiosaisissa vertailuissa oikeassa paneelissa.  Kaksiosaisille vertailuille tämä on oikeanpuoleinen tiedosto."
1147
1148 #. (entry)
1149 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1255
1150 msgid "The name of the mine file. This is shown in the view title instead of the file path."
1151 msgstr "Minun-tiedoston nimi.  Tämä näytetään otsikossa tiedostopolun sijaan."
1152
1153 #. (emphasis)
1154 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1263
1155 msgid "merged"
1156 msgstr "yhdistetty"
1157
1158 #. (entry)
1159 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1262
1160 msgid "Specifies the resulting <placeholder-1/> file used in three way diffs. This is the file path where the result of the merge/conflict resolving is saved. If this is not set, then TortoiseMerge will ask the user where to save the result."
1161 msgstr "Määrittelee kolmiosaisissa vertailuissa käytetyn tulostiedoston <placeholder-1/> nimen. Yhdistämisen / ristiriitojen ratkonnan tulos talletetaan tähän tiedostoon. Mikäli polku on asettamatta, TortoiseMerge kysyy käyttäjältä, mihin tulos talletetaan."
1162
1163 #. (entry)
1164 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1272
1165 msgid "The name of the merged file. This is shown in the view title instead of the file path."
1166 msgstr "Yhdistetyn tiedoston nimi.  Tämä näytetään otsikossa tiedostopolun sijaan."
1167
1168 #. (emphasis)
1169 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1283
1170 msgid "very long"
1171 msgstr "hyvin kauan"
1172
1173 #. (entry)
1174 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1279
1175 msgid "The path where a patch should be applied to. If you don't set this path, then TortoiseMerge will try to find the path itself to match the paths in the patch file, but that can take <placeholder-1/>."
1176 msgstr "Polku, johon paikka tulisi käyttää.  Jos et aseta tätä, TortoiseMerge yrittää itse löytää polun, joka täsmää paikkatiedostossa olevien polkujen kanssa. Tämä voi tosin viedä <placeholder-1/>."
1177
1178 #. (entry)
1179 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1288
1180 msgid "The name of the original file to patch. Used for the view title."
1181 msgstr "Alkuperäisen, paikattavan tiedoston nimi. Käytetään näytön otsikolle."
1182
1183 #. (entry)
1184 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1295
1185 msgid "The name of the resulting patched file. Used for the view title."
1186 msgstr "Paikatun tulostiedoston nimi.  Käytetään näytön otsikkoon."
1187
1188 #. (entry)
1189 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1302
1190 msgid "The path to the patch/diff file to apply to a directory."
1191 msgstr "Polku paikkatiedostoon, joka käytetään johonkin hakemistoon."
1192
1193 #. (entry)
1194 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1308
1195 msgid "Forces TortoiseMerge to start with the one-way view instead of the view the user specified in the settings."
1196 msgstr "Pakottaa TortoiseMergen käynnistymään yhden paneelin näkymässä, ohittaen Asetukset-valikon määritykset."
1197
1198 #. (entry)
1199 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1315
1200 msgid "Switches the left and right view of the specified two files to diff."
1201 msgstr "Vaihtaa vasemman ja oikean näkymän vertailtaessa kahta tiedostoa."
1202
1203 #. (literal)
1204 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1325
1205 msgid "/origfile:\"path_to_original_file\""
1206 msgstr "/origfile:\"polku_alkuperäiseen_tiedostoon\""
1207
1208 #. (literal)
1209 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1326
1210 msgid "/modifiedfile:\"path_to_modified_file\""
1211 msgstr "/modifiedfile:\"polku_muutettuun_tiedostoon\""
1212
1213 #. (literal)
1214 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1328
1215 msgid "/outfile:\"path_to_resulting_patchfile\""
1216 msgstr "/outfile:\"polku_tulos_paikkatiedostoon\""
1217
1218 #. (literal)
1219 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1329
1220 msgid "/outfile"
1221 msgstr "/outfile"
1222
1223 #. (literal)
1224 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1332
1225 msgid "/createunifieddiff"
1226 msgstr "/createunifieddiff"
1227
1228 #. (entry)
1229 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1322
1230 msgid "Creates a unified diff file (patch file) of two files specified with <placeholder-1/> and <placeholder-2/>. The target path is set with <placeholder-3/>. If <placeholder-4/> is not set, a file save dialog is shown so the user can choose the location to save the patch file. Note: If <placeholder-5/> is set, all other parameters are ignored."
1231 msgstr "Luo unified diff-muotoisen tiedoston (paikkatiedoston) kahdesta valitsimilla <placeholder-1/> ja <placeholder-2/> määritellyistä tiedostoista. Kohdetiedoston polku asetetaan valitsimella  <placeholder-3/>. Mikäli valitsinta <placeholder-4/> ei ole annettu, tiedoston talletusikkuna näytetään käyttäjälle, josta hän voi valita, mihin paikkatiedosto talletetaan. Huomaa: Jos valitsin <placeholder-5/> on määritelty, kaikki muut valitsimet ohitetaan."
1232
1233 #. (para)
1234 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1340
1235 msgid ""
1236 "You can also supply simple filenames on the command line for compatibility with other diff programs. In this simplified form the command line is <screen>\n"
1237 "TortoiseMerge BaseFilePath MyFilePath [ TheirFilePath ]\n"
1238 "</screen> If two files are given they will be compared with each other. If three files are given, the first is taken as the BASE file, and the other two are compared with it in a three-way diff."
1239 msgstr ""
1240 "Voit myös välittää yksinkertaisia tiedostonimiä komentorivillä ollaksesi yhteensopiva muiden diff-ohjelmien kanssa. Yksinkertaistetussa muodossa komentorivi on <screen>\n"
1241 "TortoiseMerge Kantatiedostopolku Minuntiedostopolku [ Heidäntiedostopolku ]\n"
1242 "</screen> Jos kaksi tiedostoa annetaan, niitä vertaillaan.  Mikäli annetaan kolme tiedostoa, ensimmäisen oletetaan olevan kantaversion (BASE), ja kahta muuta verrataan siihen kolmiosaisella vertailulla."
1243
1244 #. (title)
1245 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1356
1246 msgid "Glossary"
1247 msgstr "Sanasto"
1248
1249 #. (glossterm)
1250 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1358
1251 msgid "Add"
1252 msgstr "Lisää"
1253
1254 #. (para)
1255 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1360
1256 msgid "A Subversion command that is used to add a file or directory to your working copy. The new items are added to the repository when you commit."
1257 msgstr "Subversion-komento, jota käytetään tiedoston tai hakemiston lisäämiseen työkopioosi.  Uudet alkiot lisätään versionhallintaan toimita arkistoon -komennolla."
1258
1259 #. (glossterm)
1260 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1368
1261 msgid "BASE revision"
1262 msgstr "Kantaversio (BASE)"
1263
1264 #. (para)
1265 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1370
1266 msgid "The current base revision of a file or folder in your <emphasis>working copy</emphasis>. This is the revision the file or folder was in, when the last checkout, update or commit was run. The BASE revision is normally not equal to the HEAD revision."
1267 msgstr "<emphasis>Työkopiosi</emphasis> tiedoston tai kansion nykyinen kantaversio.  Tämä on se tiedoston tai kansion versio, joka oli voimassa edellisen Hae työkopio, Päivitä tai Toimita arkistoon -komennon aikana.  Kantaversio ei ole tavallisesti sama kuin uusin versio (HEAD)."
1268
1269 #. (glossterm)
1270 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1379
1271 msgid "Blame"
1272 msgstr "Selvitä tekijä"
1273
1274 #. (para)
1275 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1381
1276 msgid "This command is for text files only, and it annotates every line to show the repository revision in which it was last changed, and the author who made that change. Our GUI implementation is called TortoiseBlame and it also shows the commit date/time and the log message when you hover the mouse of the revision number."
1277 msgstr "Tämä komento soveltuu vain tekstitiedostoille; se lisää jokaiselle riville tiedon siitä, missä versiossa riviä viimeksi muutettiin ja kenen toimesta. Komennolle on graafinen käyttöliittymä TortoiseBlame joka osaa lisäksi näyttää version muutospäivämäärän sekä lokiviestin, kun viet hiirikohdistimen versionumeron päälle."
1278
1279 #. (glossterm)
1280 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1391
1281 msgid "BDB"
1282 msgstr "BDB"
1283
1284 #. (para)
1285 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1393
1286 msgid "Berkeley DB. A well tested database backend for repositories, that cannot be used on network shares. Default for pre 1.2 repositories."
1287 msgstr "Berkeley -tietokanta.  Vakaa tietokanta arkistojen toteutukseen.  Ei sovellu käytettäväksi verkkojakojen (file://) kanssa. Oletusarvoinen arkiston toteutustapa ennen Subversion-versiota 1.2."
1288
1289 #. (glossterm)
1290 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1400
1291 msgid "Branch"
1292 msgstr "Haara"
1293
1294 #. (para)
1295 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1402
1296 msgid "A term frequently used in revision control systems to describe what happens when development forks at a particular point and follows 2 separate paths. You can create a branch off the main development line so as to develop a new feature without rendering the main line unstable. Or you can branch a stable release to which you make only bug fixes, while new developments take place on the unstable trunk. In Subversion a branch is implemented as a <quote>cheap copy</quote>."
1297 msgstr "Versionhallintajärjestelmissä usein käytetty termi, joka kuvaa, mitä tapahtuu, kun kehitystyö haarautuu kahteen erilliseen polkuun. Pääkehityshaara joudutaan haaroittamaan esimerkiksi silloin, kun tarvitaan uusi ominaisuus, jota voidaan kehittää ajan kanssa tekemättä päähaarasta epävakaata. Toinen vaihtoehto on tehdä päähaarasta julkaisua varten haara, johon tehdään vain virhekorjauksia, ja samaan aikaan uusia toimintoja kehitetään epävakaaseen päähaaraan.  Subversion toteuttaa haarat <quote>halpoina kopioina</quote>."
1298
1299 #. (glossterm)
1300 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1415
1301 msgid "Checkout"
1302 msgstr "Hae työkopio"
1303
1304 #. (para)
1305 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1417
1306 msgid "A Subversion command which creates a local working copy in an empty directory by downloading versioned files from the repository."
1307 msgstr "Subversion-komento, joka luo paikallisen työkopion tyhjään hakemistoon noutamalla versioituja tiedostoja arkistosta."
1308
1309 #. (glossterm)
1310 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1424
1311 msgid "Cleanup"
1312 msgstr "Siivous"
1313
1314 #. (para)
1315 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1426
1316 msgid "To quote from the Subversion book: <quote> Recursively clean up the working copy, removing locks and resuming unfinished operations. If you ever get a <emphasis>working copy locked</emphasis> error, run this command to remove stale locks and get your working copy into a usable state again. </quote> Note that in this context <emphasis>lock</emphasis> refers to local filesystem locking, not repository locking."
1317 msgstr "Lainaus Subversion-kirjasta: <quote> Siivoaa työkopion rekursiivisesti poistamalla lukot ja kesken jääneet operaatiot.  Jos törmäät joskus <literal>työkopio lukittu</literal> -virheeseen, suorita tämä komento poistaaksesi vanhentuneet lukot ja tehdäksesi työkopiosta jälleen käyttökelpoisen.</quote> Huomaa, että tässä <quote>lukko</quote> viittaa paikallisen tiedostojärjestelmän lukitukseen, ei arkistolukitukseen."
1318
1319 #. (glossterm)
1320 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1441
1321 msgid "Commit"
1322 msgstr "Toimita arkistoon"
1323
1324 #. (para)
1325 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1443
1326 msgid "This Subversion command is used to pass the changes in your local working copy back into the repository, creating a new repository revision."
1327 msgstr "Tämä Subversion-komento siirtää muutokset paikallisesta työkopiostasi takaisin arkistoon luoden samalla uuden arkistoversion."
1328
1329 #. (glossterm)
1330 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1451
1331 msgid "Conflict"
1332 msgstr "Ristiriita"
1333
1334 #. (para)
1335 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1453
1336 msgid "When changes from the repository are merged with local changes, sometimes those changes occur on the same lines. In this case Subversion cannot automatically decide which version to use and the file is said to be in conflict. You have to edit the file manually and resolve the conflict before you can commit any further changes."
1337 msgstr "Kun arkiston muutokset yhdistetään paikallisten muutosten kanssa, ne osuvat joskus samoille riveille.  Tällöin Subversion ei voi automaattisesti päättää, mitä versiota käyttää ja tiedoston sanotaan olevan ristiriitainen. Sinun pitää muokata tiedostoa käsin ratkaistaksesi ristiriidat ennen kuin voit toimittaa muutokset arkistoon."
1338
1339 #. (glossterm)
1340 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1463
1341 msgid "Copy"
1342 msgstr "Kopio"
1343
1344 #. (para)
1345 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1465
1346 msgid "In a Subversion repository you can create a copy of a single file or an entire tree. These are implemented as <quote>cheap copies</quote> which act a bit like a link to the original in that they take up almost no space. Making a copy preserves the history of the item in the copy, so you can trace changes made before the copy was made."
1347 msgstr "Subversion-arkistossa voit tehdä kopion yksittäisestä tiedostosta tai kokonaisesta hakemistopuusta. Kopiot on toteutettu <quote>halpoina kopioina</quote>, jotka toimivat ikään kuin linkkeinä alkuperäiseen.  Tämän ansiosta ne eivät vaadi lähes lainkaan tilaa. Kopion tekeminen säilyttää kohteen muutoshistorian, joten voit jäljittää muutoksia, jotka tapahtuivat ennen kopion tekoa."
1348
1349 #. (glossterm)
1350 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1475
1351 msgid "Delete"
1352 msgstr "Poisto"
1353
1354 #. (para)
1355 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1477
1356 msgid "When you delete a versioned item (and commit the change) the item no longer exists in the repository after the committed revision. But of course it still exists in earlier repository revisions, so you can still access it. If necessary, you can copy a deleted item and <quote>resurrect</quote> it complete with history."
1357 msgstr "Kun poistat versioidun tiedoston tai hakemiston (ja toimitat muutokset arkistoon), sitä ei enää löydy arkistosta toimitusta seuraavissa versioissa.  Se on tietysti kuitenkin yhä olemassa aiemmissa versioissa, joten voit edelleen päästä siihen käsiksi. Mikäli tarpeen, voit kopioida poistetun kohteen ja <quote>herättää sen henkiin</quote>, muutoshistoria mukaan lukien."
1358
1359 #. (glossterm)
1360 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1487
1361 msgid "Diff"
1362 msgstr "Vertaa"
1363
1364 #. (para)
1365 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1489
1366 msgid "Shorthand for <quote>Show Differences</quote>. Very useful when you want to see exactly what changes have been made."
1367 msgstr "Kahden tekstitiedostoston välisten muutosten vertailu. Hyödyllinen, jos haluat nähdä, mitä muutoksia on tehty."
1368
1369 #. (glossterm)
1370 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1496
1371 msgid "Export"
1372 msgstr "Vie"
1373
1374 #. (para)
1375 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1498
1376 msgid "This command produces a copy of a versioned folder, just like a working copy, but without the local <literal>.svn</literal> folders."
1377 msgstr "Tämä komento luo versioidusta kansiosta kopion, jossa ei ole paikallisia <literal>.svn</literal>-kansioita."
1378
1379 #. (glossterm)
1380 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1506
1381 msgid "FSFS"
1382 msgstr "FSFS"
1383
1384 #. (para)
1385 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1508
1386 msgid "A proprietary Subversion filesystem backend for repositories. Can be used on network shares. Default for 1.2 and newer repositories."
1387 msgstr "Subversion-ohjelman tarpeisiin kehitetty tiedostojärjestelmä arkistojen toteutukseen. Voidaan käyttää verkkojakojen (file://) kanssa.  Oletusarvoinen arkistojen toteutustapa Subversion-versiosta 1.2 lähtien."
1388
1389 #. (glossterm)
1390 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1515
1391 msgid "GPO"
1392 msgstr "GPO"
1393
1394 #. (para)
1395 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1517
1396 msgid "Group policy object"
1397 msgstr "Ryhmäkäytäntö"
1398
1399 #. (glossterm)
1400 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1523
1401 msgid "HEAD revision"
1402 msgstr "Uusin versio (HEAD)"
1403
1404 #. (para)
1405 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1525
1406 msgid "The latest revision of a file or folder in the <emphasis>repository</emphasis>."
1407 msgstr "Tiedoston tai kansion viimeisin versio <emphasis>arkistossa</emphasis>."
1408
1409 #. (glossterm)
1410 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1531
1411 msgid "Import"
1412 msgstr "Tuo"
1413
1414 #. (para)
1415 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1533
1416 msgid "Subversion command to import an entire folder hierarchy into the repository in a single revision."
1417 msgstr "Subversion-komento, jolla lisätään kansio (alikansioineen) arkistoon.  Toimenpide synnyttää yhden uuden version."
1418
1419 #. (glossterm)
1420 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1540
1421 msgid "Lock"
1422 msgstr "Lukitus"
1423
1424 #. (para)
1425 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1542
1426 msgid "When you take out a lock on a versioned item, you mark it in the repository as non-committable, except from the working copy where the lock was taken out."
1427 msgstr "Lukitessasi versioidun kohteen, sitä ei voi muuttaa arkistossa muualta kuin siitä työkopiosta, jossa lukitus tehtiin."
1428
1429 #. (glossterm)
1430 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1550
1431 msgid "Log"
1432 msgstr "Loki"
1433
1434 #. (para)
1435 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1552
1436 msgid "Show the revision history of a file or folder. Also known as <quote>History</quote>."
1437 msgstr "Näyttää tiedoston tai kansion versiohistorian.  Tunnetaan myös nimellä <quoteHistoria</quote>."
1438
1439 #. (glossterm)
1440 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1559
1441 msgid "History"
1442 msgstr "Historia"
1443
1444 #. (para)
1445 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1561
1446 msgid "Show the revision history of a file or folder. Also known as <quote>Log</quote>."
1447 msgstr "Näyttää tiedoston tai kansion muutoshistorian. Tunnetaan myös nimellä <quote>loki</quote>."
1448
1449 #. (glossterm)
1450 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1568
1451 msgid "Merge"
1452 msgstr "Yhdistäminen"
1453
1454 #. (para)
1455 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1570
1456 msgid "The process by which changes from the repository are added to your working copy without disrupting any changes you have already made locally. Sometimes these changes cannot be reconciled automatically and the working copy is said to be in conflict."
1457 msgstr "Prosessi, jossa arkiston muutokset lisätään työkopioosi sotkematta tekemiäsi paikallisia muutoksia. Joskus näitä muutoksia ei voi ratkoa automaattisesti, jolloin työkopion sanotaan olevan ristiriitainen."
1458
1459 #. (para)
1460 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1576
1461 msgid "Merging happens automatically when you update your working copy. You can also merge specific changes from another branch using TortoiseSVN's Merge command."
1462 msgstr "Yhdistäminen tapahtuu automaattisesti, kun päivität työkopiotasi. Voit myös yhdistää yksittäisiä muutoksia toisesta haarasta käyttämällä TortoiseSVN-ohjelman Yhdistä-komentoa."
1463
1464 #. (glossterm)
1465 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1584
1466 msgid "Patch"
1467 msgstr "Paikka"
1468
1469 #. (para)
1470 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1586
1471 msgid "If a working copy has changes to text files only, it is possible to use Subversion's Diff command to generate a single file summary of those changes in Unified Diff format. A file of this type is often referred to as a <quote>Patch</quote>, and it can be emailed to someone else (or to a mailing list) and applied to another working copy. Someone without commit access can make changes and submit a patch file for an authorized committer to apply. Or if you are unsure about a change you can submit a patch for others to review."
1472 msgstr "Mikäli työkopiossa on vain tekstitiedostoihin tehtyjä muutoksia, on mahdollista käyttää Subversion-ohjelman Diff-komentoa muutoskoostetiedoston luomiseksi Unified Diff-muodossa.  Tällaista tiedostoa kutsutaan usein <quote>paikaksi</quote>, ja se voidaan lähettää sähköpostin liitteenä jollekulle toiselle (tai postituslistalle) käytettäväksi toisessa työkopiossa. Joku, jolla ei ole oikeutta toimittaa muutoksia arkistoon suoraan, voi tehdä muutokset ja toimittaa paikkatiedoston henkilölle, jolla tällainen oikeus on.  Paikkatiedostoa voi käyttää myös, kun haluat muiden katselmoivan tekemiäsi muutoksia."
1473
1474 #. (glossterm)
1475 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1599
1476 msgid "Property"
1477 msgstr "Ominaisuus"
1478
1479 #. (para)
1480 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1601
1481 msgid "In addition to versioning your directories and files, Subversion allows you to add versioned metadata - referred to as <quote>properties</quote> to each of your versioned directories and files. Each property has a name and a value, rather like a registry key. Subversion has some special properties which it uses internally, such as <literal>svn:eol-style</literal>. TortoiseSVN has some too, such as <literal>tsvn:logminsize</literal>. You can add your own properties with any name and value you choose."
1482 msgstr "Kansioiden ja tiedostojen versioinnin lisäksi Subversion sallii versioidun metatiedon (<quote>ominaisuuksien</quote>) lisäämisen kuhunkin versioituun kansioon ja tiedostoon. Kullakin ominaisuudella on nimi ja arvo (vrt. rekisteriavain). Subversion-ohjelmalla on muutamia erikoisominaisuuksia, joita se käyttää sisäisesti (esim. <literal>svn:eol-style</literal>. TortoiseSVN-ohjelmalla on myös muutamia, kuten esimerkiksi <literal>svn:logminsize</literal>. Voit myös lisätä omia ominaisuuksiasi haluamasi nimellä ja arvolla."
1483
1484 #. (glossterm)
1485 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1614
1486 msgid "Relocate"
1487 msgstr "Siirrä"
1488
1489 #. (para)
1490 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1616
1491 msgid "If your repository moves, perhaps because you have moved it to a different directory on your server, or the server domain name has changed, you need to <quote>relocate</quote> your working copy so that its repository URLs point to the new location."
1492 msgstr "Mikäli arkistosi siirtyy (vaikkapa siitä syystä, että olet siirtänyt sen eri kansioon palvelimellasi, tai palvelimen nimi on muuttunut), sinun täytyy <quote>siirtää</quote> työkopiosi siten, että arkiston paikannin osoittaa uuteen paikkaan."
1493
1494 #. (para)
1495 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1622
1496 msgid "Note: you should only use this command if your working copy is referring to the same location in the same repository, but the repository itself has moved. In any other circumstance you probably need the <quote>Switch</quote> command instead."
1497 msgstr "Huomaa, että tätä komentoa tulee käyttää vain, jos työkopiosi viittaa samaan paikkaan samassa arkistossa, mutta arkisto on siirtynyt.  Muussa tapauksessa tarvitset luultavasti <quote>Siirrä</quote> -kometoa "
1498
1499 #. (glossterm)
1500 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1631
1501 msgid "Repository"
1502 msgstr "Arkisto"
1503
1504 #. (para)
1505 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1633
1506 msgid "A repository is a central place where data is stored and maintained. A repository can be a place where multiple databases or files are located for distribution over a network, or a repository can be a location that is directly accessible to the user without having to travel across a network."
1507 msgstr "Arkisto on keskeinen paikka, minne tiedot talletetaan ja pidetään yllä. Arkiston avulla useita tietokantoja tai tiedostoja voi jakaa verkon ylitse. Arkisto voi olla myös paikka, johon käyttäjällä on suora pääsy ilman verkkoyhteyttä."
1508
1509 #. (glossterm)
1510 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1642
1511 msgid "Resolve"
1512 msgstr "Ratkaise"
1513
1514 #. (para)
1515 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1644
1516 msgid "When files in a working copy are left in a conflicted state following a merge, those conflicts must be sorted out by a human using an editor (or perhaps TortoiseMerge). This process is referred to as <quote>Resolving Conflicts</quote>. When this is complete you can mark the conflicted files as being resolved, which allows them to be committed."
1517 msgstr "Kun jotkin työkopion tiedostot ovat ristiriitaisia yhdistämisen jälkeen, ristiriidat pitää ratkaista käsin editorilla (tai kenties TortoiseMergellä).  Tätä kutsutaan <quote>ristiriitojen ratkaisemiseksi</quote>. Kun tämä on tehty, voit merkata ristiriitaiset tiedostot ratkaistuiksi, minkä jälkeen ne voidaan toimittaa arkistoon."
1518
1519 #. (glossterm)
1520 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1654
1521 msgid "Revert"
1522 msgstr "Palauta"
1523
1524 #. (para)
1525 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1656
1526 msgid "Subversion keeps a local <quote>pristine</quote> copy of each file as it was when you last updated your working copy. If you have made changes and decide you want to undo them, you can use the <quote>revert</quote> command to go back to the pristine copy."
1527 msgstr "Subversion säilyttää paikallisesti <quote>muuttumatonta</quote> kopiota jokaisesta tiedostosta sellaisena kuin se oli silloin, kun viimeksi päivitit työkopiosi. Jos olet tehnyt muutoksia ja päätät perua ne, voit käyttää <quote>palauta</quote>-komentoa siirtyäksesi takaisin muuttumattomaan kopioon."
1528
1529 #. (glossterm)
1530 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1665
1531 msgid "Revision"
1532 msgstr "Versio"
1533
1534 #. (para)
1535 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1667
1536 msgid "Every time you commit a set of changes, you create one new <quote>revision</quote> in the repository. Each revision represents the state of the repository tree at a certain point in its history. If you want to go back in time you can examine the repository as it was at revision N."
1537 msgstr "Aina kun toimitat joukon muutoksia versionhallintaan, luot yhden uuden <quote>version</quote> arkistoon. Jokainen versio kuvaa arkiston koko tilan tietyssä kohtaa sen historiassa. Mikäli haluat siirtyä  takaisin ajassa, voit tutkia arkistoa ikään kuin se olisi versiossa N."
1538
1539 #. (para)
1540 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1674
1541 msgid "In another sense, a revision can refer to the set of changes that were made when that revision was created."
1542 msgstr "Toisella tapaa ajateltuna versiolla voidaan viitata siihen muutosjoukkoon, joka tehtiin versiota luotaessa."
1543
1544 #. (glossterm)
1545 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1681
1546 msgid "Revision Property (revprop)"
1547 msgstr "Versio-ominaisuus (revprop)"
1548
1549 #. (para)
1550 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1683
1551 msgid "Just as files can have properties, so can each revision in the repository. Some special revprops are added automatically when the revision is created, namely: <literal>svn:date svn:author svn:log</literal> which represent the commit date/time, the committer and the log message respectively. These properties can be edited, but they are not versioned, so any change is permanent and cannot be undone."
1552 msgstr "Samaan tapaan kuin tiedostoilla voi olla ominaisuuksia, voi myös jokaisella versiolla arkistossa olla ominaisuuksia.  Joitakin erityisiä versio-ominaisuuksia lisätään automaattisesti kun versio luodaan: <literal>svn:date svn:author svn:log</literal>, joilla kuvataan arkistotoimituksen aika, tekijä ja lokiviesti.  Näitä ominaisuuksia voidaan muokata, mutta ne eivät versioidu, joten kaikki muutokset ovat pysyviä eikä niitä voi perua. "
1553
1554 #. (glossterm)
1555 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1695
1556 msgid "SVN"
1557 msgstr "SVN"
1558
1559 #. (para)
1560 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1697
1561 msgid "A frequently-used abbreviation for Subversion."
1562 msgstr "Subversion-ohjelmasta usein käytetty lyhenne."
1563
1564 #. (para)
1565 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1700
1566 msgid "The name of the Subversion custom protocol used by the <quote>svnserve</quote> repository server."
1567 msgstr "Subversionin käyttämän erikoisprotokollan nimi, jota käyttää mm. <quote>svnserve</quote> versionhallintapalvelin."
1568
1569 #. (glossterm)
1570 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1707
1571 msgid "Switch"
1572 msgstr "Vaihda"
1573
1574 #. (para)
1575 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1709
1576 msgid "Just as <quote>Update-to-revision</quote> changes the time window of a working copy to look at a different point in history, so <quote>Switch</quote> changes the space window of a working copy so that it points to a different part of the repository. It is particularly useful when working on trunk and branches where only a few files differ. You can switch your working copy between the two and only the changed files will be transferred."
1577 msgstr "Samoin kuin <quote>Päivitä versioon</quote> vaihtaa työkopion aikaikkunan osoittamaan eri kohtaan historiassa, komento <quote>Vaihda</quote> vaihtaa työkopion tilaikkunan osoittamaan eri kohtaan arkistossa. Se on erityisen hyödyllinen, kun työskennellään päähaarassa ja haaroissa, joissa vain muutamat tiedostot eroavat toisistaan. Voit vaihtaa työkopiotasi näiden kahden välillä ja vain muuttuneet tiedostot siirretään."
1578
1579 #. (glossterm)
1580 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1721
1581 msgid "Update"
1582 msgstr "Päivitä"
1583
1584 #. (para)
1585 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1723
1586 msgid "This Subversion command pulls down the latest changes from the repository into your working copy, merging any changes made by others with local changes in the working copy."
1587 msgstr "Tämä Subversion-komento noutaa viimeisimmät muutokset arkistosta työkopioosi, yhdistäen muitten tekemät muutokset paikallisten muutosten kanssa"
1588
1589 #. (glossterm)
1590 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1731
1591 msgid "Working Copy"
1592 msgstr "Työkopio"
1593
1594 #. (para)
1595 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:1733
1596 msgid "This is your local <quote>sandbox</quote>, the area where you work on the versioned files, and it normally resides on your local hard disk. You create a working copy by doing a <quote>Checkout</quote> from a repository, and you feed your changes back into the repository using <quote>Commit</quote>."
1597 msgstr "Tämä  on paikallinen <quote>hiekkalaatikko</quote>, alue jolla työskentelet versioitujen tiedostojen kanssa. Se sijaitsee tavallisesti paikallisella kovalevylläsi.  Voit luoda työkopion suorittamalla komennon <quote>Hae työkopio</quote> arkistosta, ja komento <quote>Toimita arkistoon</quote> siirtää tekemäsi muutokset takaisin versionhallintaan."
1598
1599 #. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>.
1600 #. (None)
1601 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:0
1602 msgid "translator-credits"
1603 msgstr "Kari Granö <kari.grano@gmail.com>"
1604
1605 #. Place the translation of 'translation' here.
1606 #. (None)
1607 #: ../source/TortoiseMerge_en.xml:0
1608 msgid "translator-translation"
1609 msgstr "Käännös"
1610