OSDN Git Service

Remove mix platform build script.
[tortoisegit/TortoiseGitJp.git] / Languages / Tortoise_sl.po
1 #\r
2 # Slovenian translation of TortoiseSVN\r
3 # Copyright (C) 2005-2008 the TortoiseSVN team\r
4 # This file is distributed under the same license as TortoiseSVN\r
5 #\r
6 # Last commit by:\r
7 # $Author: luebbe $\r
8 # $Date: 2009-01-08 17:19:56 +0800 (Thu, 08 Jan 2009) $\r
9 # $Rev: 15043 $\r
10 #\r
11 # Authors:\r
12 # Goran Kavrecic <goran.kavrecic@indea.si>, 2005.\r
13 # Martin Srebotnjak <miles@filmsi.net>, 2006.\r
14 # Matjaz Cepon <matjaz.cepon@gmail.com>, 2007 - 2008\r
15 #\r
16 msgid ""\r
17 msgstr ""\r
18 "Project-Id-Version: TortoiseSVN\n"\r
19 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"\r
20 "POT-Creation-Date: 1900-01-01 00:00+0000\n"\r
21 "PO-Revision-Date: 2008-10-09 12:24+0100\n"\r
22 "Last-Translator: Matjaz Cepon <matjaz.cepon@gmail.com>\n"\r
23 "Language-Team: TortoiseSVN translation team <dev@tortoisesvn.tigris.org>\n"\r
24 "MIME-Version: 1.0\n"\r
25 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"\r
26 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"\r
27 "X-Poedit-Language: Slovenian\n"\r
28 "X-Poedit-Country: SLOVENIA\n"\r
29 "X-Poedit-SourceCharset: ISO-8859-1\n"\r
30 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n%100==4 ? 3 : 0);\n"\r
31 \r
32 # Translation dictionary\r
33 # Working Copy, WC      Delovna Kopija, DK\r
34 # Base                  Osnova\r
35 # Update(s)             Posodobitev\r
36 # Checkout              Prevzem\r
37 # Revision              Revizija\r
38 # Diff                  Razlika\r
39 # Unified Diff          Poenotena razlika\r
40 # Merge                 Spajanje\r
41 # Branch                Veja\r
42 # Tag                   Oznaka\r
43 # Issue                 Zadeva\r
44 # Patch                 Popravek\r
45 # Blame                 Okrivi\r
46 # Revert                Povrnitev\r
47 # Whitespaces           Presledki\r
48 # Repository            Skladišče\r
49 # Main Trunk            Glavno deblo\r
50 # Hook                  Akcija\r
51 # Log Message           Dnevniški zapis\r
52 # A single space, please keep it\r
53 #. Resource IDs: (10, 126)\r
54 msgid " "\r
55 msgstr " "\r
56 \r
57 #. Resource IDs: (188)\r
58 #, c-format\r
59 msgid "! %d"\r
60 msgstr "! %d"\r
61 \r
62 #. Resource IDs: (1262)\r
63 msgid "# authors shown individually:"\r
64 msgstr "# posamično prikazanih avtorjev:"\r
65 \r
66 #. Resource IDs: (357)\r
67 #, c-format\r
68 msgid "%.2f MBytes transferred"\r
69 msgstr "Prenesenih %.2f MB"\r
70 \r
71 #. Resource IDs: (357)\r
72 #, c-format\r
73 msgid "%.2f kBytes/s"\r
74 msgstr "%.2f kB/s"\r
75 \r
76 #. Resource IDs: (3868)\r
77 #, c-format\r
78 msgid "%1 contained an unexpected object."\r
79 msgstr "%1 vsebuje nepričakovan predmet."\r
80 \r
81 #. Resource IDs: (3867)\r
82 #, c-format\r
83 msgid "%1 contains an incorrect path."\r
84 msgstr "%1 vsebuje nepravilno pot."\r
85 \r
86 #. Resource IDs: (3868)\r
87 #, c-format\r
88 msgid "%1 contains an incorrect schema."\r
89 msgstr "%1 vsebuje nepravilno shemo."\r
90 \r
91 #. Resource IDs: (3868)\r
92 #, c-format\r
93 msgid "%1 has a bad format."\r
94 msgstr "%1 je v nepravilnem zapisu."\r
95 \r
96 #. Resource IDs: (3867)\r
97 #, c-format\r
98 msgid "%1 was not found."\r
99 msgstr "%1 ni mogoče najti."\r
100 \r
101 #. Resource IDs: (3860)\r
102 #, c-format\r
103 msgid ""\r
104 "%1: %2\n"\r
105 "Continue running script?"\r
106 msgstr ""\r
107 "%1: %2\n"\r
108 "Ali želite nadaljevati z izvajanjem ukazne datoteke?"\r
109 \r
110 #. Resource IDs: (3859)\r
111 #, c-format\r
112 msgid ""\r
113 "%1\n"\r
114 "Cannot find this file.\n"\r
115 "Verify that the correct path and file name are given."\r
116 msgstr ""\r
117 "%1\n"\r
118 "Te datoteke ni mogoče najti.\n"\r
119 "Preverite, ali sta podana pravilna pot in ime."\r
120 \r
121 #. Resource IDs: (357)\r
122 #, c-format\r
123 msgid "%I64d Bytes transferred"\r
124 msgstr "Prenesenih %I64d B"\r
125 \r
126 #. Resource IDs: (357)\r
127 #, c-format\r
128 msgid "%I64d kBytes transferred"\r
129 msgstr "Prenesenih %I64d kB"\r
130 \r
131 #. Resource IDs: (169)\r
132 #, c-format\r
133 msgid "%d files selected, %d files total"\r
134 msgstr "%d izbranih datotek, skupaj %d datotek"\r
135 \r
136 #. Resource IDs: (246)\r
137 #, c-format\r
138 msgid "%d most active author(s) with at least %d commits each (%d %%)"\r
139 msgstr "%d najbolj aktivnih avtorjev z vsak vsaj %d objavami (%d %%)"\r
140 \r
141 #. Resource IDs: (357)\r
142 #, c-format\r
143 msgid "%ld Bytes/s"\r
144 msgstr "%ld B/s"\r
145 \r
146 #. Resource IDs: (226)\r
147 #, c-format\r
148 msgid "%ld minute(s) and %ld second(s)"\r
149 msgstr "%ld minut and %ld sekund"\r
150 \r
151 #. Resource IDs: (7)\r
152 #, c-format\r
153 msgid "%ld of %ld"\r
154 msgstr "%ld od %ld"\r
155 \r
156 #. Resource IDs: (563)\r
157 #, c-format\r
158 msgid "%ld paths"\r
159 msgstr "Poti %ld"\r
160 \r
161 #. Resource IDs: (272)\r
162 #, c-format\r
163 msgid "%s"\r
164 msgstr "%s"\r
165 \r
166 #. Resource IDs: (93)\r
167 #, c-format\r
168 msgid "%s (offline)"\r
169 msgstr "%s (nepovezano)"\r
170 \r
171 #. Resource IDs: (115)\r
172 #, c-format\r
173 msgid "%s (offline) - %s"\r
174 msgstr "%s (nepovezano) - %s"\r
175 \r
176 #. Resource IDs: (226)\r
177 #, c-format\r
178 msgid "%s - at revision: %d"\r
179 msgstr "%s - revizija: %d"\r
180 \r
181 #. Resource IDs: (151)\r
182 #, c-format\r
183 msgid "%s : Remote file"\r
184 msgstr "%s : Oddaljena datoteka"\r
185 \r
186 #. Resource IDs: (151)\r
187 #, c-format\r
188 msgid "%s : Working Base"\r
189 msgstr "%s : Delovna osnova"\r
190 \r
191 #. Resource IDs: (151)\r
192 #, c-format\r
193 msgid "%s : Working Copy"\r
194 msgstr "%s : Delovna kopija"\r
195 \r
196 #. Resource IDs: (226)\r
197 #, c-format\r
198 msgid "%s in %s"\r
199 msgstr "%s v %s"\r
200 \r
201 #. Resource IDs: (357)\r
202 #, c-format\r
203 msgid "%s, at %s"\r
204 msgstr "%s, pri %s"\r
205 \r
206 #. Resource IDs: (145)\r
207 #, c-format\r
208 msgid "%s\\Export (%d) of %s"\r
209 msgstr "%s\\Izvoz (%d) od %s"\r
210 \r
211 #. Resource IDs: (145)\r
212 #, c-format\r
213 msgid "%s\\Export of %s"\r
214 msgstr "%s\\Izvoz %s"\r
215 \r
216 #. Resource IDs: (3850)\r
217 #, c-format\r
218 msgid ""\r
219 "%s\n"\r
220 "%s"\r
221 msgstr ""\r
222 "%s\n"\r
223 "%s"\r
224 \r
225 #. Resource IDs: (145)\r
226 #, c-format\r
227 msgid ""\r
228 "%s\n"\r
229 "Do you want to remove it anyway?"\r
230 msgstr ""\r
231 "%s\n"\r
232 "Ali ga želite kljub temu odstraniti?"\r
233 \r
234 #. Resource IDs: (69)\r
235 #, c-format\r
236 msgid ""\r
237 "%s\n"\r
238 "is a directory, not a file!\n"\r
239 "TortoiseMerge can't diff directories."\r
240 msgstr ""\r
241 "%s\n"\r
242 "je mapa, ne datoteka!\n"\r
243 "TortoiseMerge ne zna razlikovati map."\r
244 \r
245 #. Resource IDs: (286)\r
246 #, c-format\r
247 msgid ""\r
248 "%s\n"\r
249 "r%s | %s\n"\r
250 "\n"\r
251 "%s\n"\r
252 msgstr ""\r
253 "%s\n"\r
254 "r%s | %s\n"\r
255 "\n"\r
256 "%s\n"\r
257 \r
258 #. Resource IDs: (16923)\r
259 msgid "&..."\r
260 msgstr "&..."\r
261 \r
262 #. Resource IDs: (57664)\r
263 msgid "&About TortoiseMerge..."\r
264 msgstr "&O TortoiseMerge ..."\r
265 \r
266 #. Resource IDs: (16920)\r
267 msgid "&Activate"\r
268 msgstr "&Aktiviraj"\r
269 \r
270 #. Resource IDs: (17075)\r
271 msgid "&Add >>"\r
272 msgstr "&Dodaj >>"\r
273 \r
274 #. Resource IDs: (1064)\r
275 msgid "&Add or Remove Buttons"\r
276 msgstr "&Dodaj ali odstrani gumbe"\r
277 \r
278 #. Resource IDs: (8, 1098, 1310)\r
279 msgid "&Add..."\r
280 msgstr "Dod&aj ..."\r
281 \r
282 #. Resource IDs: (1090, 1093)\r
283 msgid "&Advanced..."\r
284 msgstr "N&apredno..."\r
285 \r
286 #. Resource IDs: (1471)\r
287 msgid "&Allow ambiguous URLs"\r
288 msgstr "&Dovoli isti URL za več skladišč"\r
289 \r
290 #. Resource IDs: (65535)\r
291 msgid "&Application Look"\r
292 msgstr "&Izgled aplikacije"\r
293 \r
294 #. Resource IDs: (1013)\r
295 msgid "&Apply unified diff"\r
296 msgstr "&Uporabi poenoteno razliko"\r
297 \r
298 #. Resource IDs: (32852)\r
299 msgid "&Aqua Style"\r
300 msgstr "Stil &Aqua"\r
301 \r
302 #. Resource IDs: (65535)\r
303 msgid "&Arguments:"\r
304 msgstr "&Parametri"\r
305 \r
306 #. Resource IDs: (16645)\r
307 msgid "&Assign"\r
308 msgstr "&Določi"\r
309 \r
310 #. Resource IDs: (16633)\r
311 msgid "&Associate double-click event with:"\r
312 msgstr "&Poveži dvoklik z:"\r
313 \r
314 #. Resource IDs: (1066)\r
315 msgid "&Auto Hide"\r
316 msgstr "&Samodejno skrij"\r
317 \r
318 #. Resource IDs: (65535)\r
319 msgid "&Autoclose:"\r
320 msgstr "&Samodejno zapiranje:"\r
321 \r
322 #. Resource IDs: (1015)\r
323 msgid "&Backup original file"\r
324 msgstr "Naredi &varnostno kopijo izvorne datoteke"\r
325 \r
326 #. Resource IDs: (114)\r
327 msgid "&Blame changes"\r
328 msgstr "&Okrivi spremembe"\r
329 \r
330 #. Resource IDs: (32782)\r
331 msgid "&Blame previous revision"\r
332 msgstr "&Okrivi prejšnjo revizijo"\r
333 \r
334 #. Resource IDs: (114, 322)\r
335 msgid "&Blame revisions"\r
336 msgstr "&Okrivi revizije"\r
337 \r
338 #. Resource IDs: (13)\r
339 msgid "&Blame..."\r
340 msgstr "&Okrivi ..."\r
341 \r
342 #. Resource IDs: (32849)\r
343 msgid "&Blue Style"\r
344 msgstr "Stil &Blue"\r
345 \r
346 #. Resource IDs: (65535)\r
347 msgid "&Blue:"\r
348 msgstr "&Modro:"\r
349 \r
350 #. Resource IDs: (138)\r
351 msgid "&Browse repository"\r
352 msgstr "Pre&brskaj skladišče"\r
353 \r
354 #. Resource IDs: (1011)\r
355 msgid "&Browse..."\r
356 msgstr "&Prebrskaj..."\r
357 \r
358 #. Resource IDs: (16913)\r
359 msgid "&Button Appearance..."\r
360 msgstr "Izgled gum&ba"\r
361 \r
362 #. Resource IDs: (65535)\r
363 msgid "&Button text:"\r
364 msgstr "&Besedilo gumba"\r
365 \r
366 #. Resource IDs: (1051)\r
367 msgid "&CD-ROM"\r
368 msgstr "&CD-ROM"\r
369 \r
370 #. Resource IDs: (65535)\r
371 msgid "&Categories:"\r
372 msgstr "&Kategorije:"\r
373 \r
374 #. Resource IDs: (65535)\r
375 msgid "&Category:"\r
376 msgstr "&Kategorija"\r
377 \r
378 #. Resource IDs: (65535)\r
379 msgid "&Choose commands from:"\r
380 msgstr "&Izberi ukaze iz:"\r
381 \r
382 #. Resource IDs: (8)\r
383 msgid "&Clean up"\r
384 msgstr "&Počisti"\r
385 \r
386 #. Resource IDs: (58112)\r
387 msgid "&Close"\r
388 msgstr "&Zapri"\r
389 \r
390 #. Resource IDs: (16922)\r
391 msgid "&Close Window(s)"\r
392 msgstr "&Zapri okna"\r
393 \r
394 #. Resource IDs: (32785)\r
395 msgid "&Color age of lines"\r
396 msgstr "&Prikaz starosti vrstic z barvami"\r
397 \r
398 #. Resource IDs: (65535)\r
399 msgid "&Command:"\r
400 msgstr "&Ukaz"\r
401 \r
402 #. Resource IDs: (8)\r
403 msgid "&Commit..."\r
404 msgstr "&Objavi ..."\r
405 \r
406 #. Resource IDs: (101)\r
407 msgid "&Compare URLs"\r
408 msgstr "&Primerjaj naslova URL"\r
409 \r
410 #. Resource IDs: (76, 274, 32783)\r
411 msgid "&Compare revisions"\r
412 msgstr "&Primerjaj reviziji"\r
413 \r
414 #. Resource IDs: (1019)\r
415 msgid "&Compare whitespaces"\r
416 msgstr "&Primerjaj presledke"\r
417 \r
418 #. Resource IDs: (1239)\r
419 msgid "&Configure"\r
420 msgstr "&Nastavi"\r
421 \r
422 #. Resource IDs: (1227)\r
423 msgid "&Contact the repository on startup"\r
424 msgstr "Ob zagonu se &poveži s skladiščem"\r
425 \r
426 #. Resource IDs: (1073)\r
427 msgid "&Convert files when diffing against BASE"\r
428 msgstr "Pri razlikovanju glede na BASE &pretvori datoteke"\r
429 \r
430 #. Resource IDs: (501, 1367, 57634)\r
431 msgid "&Copy"\r
432 msgstr "&Kopiraj"\r
433 \r
434 #. Resource IDs: (16911)\r
435 msgid "&Copy Button Image"\r
436 msgstr "&Kopiraj sliko gumba"\r
437 \r
438 #. Resource IDs: (32776)\r
439 msgid "&Copy log message to clipboard"\r
440 msgstr "&Kopiraj sporočilo o napaki na odložišče"\r
441 \r
442 #. Resource IDs: (65535)\r
443 msgid "&Copy to clipboard"\r
444 msgstr "&Kopiraj na odložišče"\r
445 \r
446 #. Resource IDs: (101)\r
447 msgid "&Copy to..."\r
448 msgstr "&Kopiraj v ..."\r
449 \r
450 #. Resource IDs: (1097)\r
451 msgid "&Custom"\r
452 msgstr "Po &meri ..."\r
453 \r
454 #. Resource IDs: (1096, 1269)\r
455 msgid "&Default"\r
456 msgstr "&Privzeto"\r
457 \r
458 #. Resource IDs: (11)\r
459 msgid "&Delete"\r
460 msgstr "I&zbriši"\r
461 \r
462 #. Resource IDs: (17)\r
463 msgid "&Delete (keep local)"\r
464 msgstr "I&zbriši (ohrani krajevne)"\r
465 \r
466 #. Resource IDs: (101)\r
467 msgid "&Delete..."\r
468 msgstr "I&zbriši ..."\r
469 \r
470 #. Resource IDs: (12)\r
471 msgid "&Diff"\r
472 msgstr "&Razlikuj"\r
473 \r
474 #. Resource IDs: (17)\r
475 msgid "&Diff with URL"\r
476 msgstr "&Razlikuj z URL"\r
477 \r
478 #. Resource IDs: (14)\r
479 msgid "&Diff with previous version"\r
480 msgstr "&Razlikuj s prejšno verzijo"\r
481 \r
482 #. Resource IDs: (1066)\r
483 msgid "&Docking"\r
484 msgstr "Pripa&janje"\r
485 \r
486 #. Resource IDs: (2)\r
487 msgid "&Don't go offline"\r
488 msgstr "&Ne uporabi nepovezanega načina"\r
489 \r
490 #. Resource IDs: (1031, 65535)\r
491 msgid "&Edit"\r
492 msgstr "&Uredi"\r
493 \r
494 #. Resource IDs: (12)\r
495 msgid "&Edit conflicts"\r
496 msgstr "&Uredi spore"\r
497 \r
498 #. Resource IDs: (1099, 1282)\r
499 msgid "&Edit..."\r
500 msgstr "&Uredi ..."\r
501 \r
502 #. Resource IDs: (1023)\r
503 msgid "&Enable Proxy Server"\r
504 msgstr "&Omogoči strežnik prehoda"\r
505 \r
506 #. Resource IDs: (1434)\r
507 msgid "&Enable log caching"\r
508 msgstr "&Omogoči predpomnilnik dnevnika"\r
509 \r
510 #. Resource IDs: (1213)\r
511 msgid "&Enter a message describing why you are locking the file(s)."\r
512 msgstr "&Vnesite razlog, zakaj ste zaklenili datoteke."\r
513 \r
514 #. Resource IDs: (32782)\r
515 msgid "&Exit"\r
516 msgstr "I&zhod"\r
517 \r
518 #. Resource IDs: (323)\r
519 msgid "&Export selection to..."\r
520 msgstr "&Izvozi označeno besedilo v ..."\r
521 \r
522 #. Resource IDs: (1092, 1094, 1095)\r
523 msgid "&External"\r
524 msgstr "&Zunanje"\r
525 \r
526 #. Resource IDs: (65535)\r
527 msgid "&File"\r
528 msgstr "&Datoteka"\r
529 \r
530 #. Resource IDs: (32809)\r
531 msgid "&Filter"\r
532 msgstr "&Filter"\r
533 \r
534 #. Resource IDs: (1, 57636)\r
535 msgid "&Find"\r
536 msgstr "&Poišči"\r
537 \r
538 #. Resource IDs: (32771)\r
539 msgid "&Find..."\r
540 msgstr "&Poišči ..."\r
541 \r
542 #. Resource IDs: (32778)\r
543 msgid "&Fit Images in window"\r
544 msgstr "&Stlači slike v okno"\r
545 \r
546 #. Resource IDs: (1050)\r
547 msgid "&Fixed drives"\r
548 msgstr "&Neizmenljivi pogoni"\r
549 \r
550 #. Resource IDs: (1065)\r
551 msgid "&Floating"\r
552 msgstr "&Plavajoče"\r
553 \r
554 #. Resource IDs: (65535)\r
555 msgid "&Font for log messages:"\r
556 msgstr "&Pisava za dnevniške zapise:"\r
557 \r
558 #. Resource IDs: (65535)\r
559 msgid "&Font:"\r
560 msgstr "&Pisava:"\r
561 \r
562 #. Resource IDs: (501, 65535)\r
563 msgid "&From URL:"\r
564 msgstr "&Iz URL:"\r
565 \r
566 #. Resource IDs: (1259)\r
567 msgid "&From WC at URL:"\r
568 msgstr "&Iz delovne kopije, ki kaže na URL:"\r
569 \r
570 #. Resource IDs: (65535)\r
571 msgid "&From revision"\r
572 msgstr "&Od revizije"\r
573 \r
574 #. Resource IDs: (32779)\r
575 msgid "&Go To Line..."\r
576 msgstr "&Pojdi na vrstico ..."\r
577 \r
578 #. Resource IDs: (65535)\r
579 msgid "&Green:"\r
580 msgstr "&Zeleno"\r
581 \r
582 #. Resource IDs: (32799)\r
583 msgid "&Group by branch"\r
584 msgstr "&Veje v skupinah"\r
585 \r
586 #. Resource IDs: (1032, 1115)\r
587 msgid "&HEAD Revision"\r
588 msgstr "Revizija &HEAD"\r
589 \r
590 #. Resource IDs: (1019, 1032, 1034)\r
591 msgid "&HEAD revision"\r
592 msgstr "Revizija &HEAD"\r
593 \r
594 #. Resource IDs: (1182)\r
595 msgid "&HEAD revision in the repository"\r
596 msgstr "Revizija &HEAD v skladišču"\r
597 \r
598 #. Resource IDs: (9, 12, 332, 32781, 57670, 65535)\r
599 msgid "&Help"\r
600 msgstr "&Pomoč"\r
601 \r
602 #. Resource IDs: (57670)\r
603 msgid "&Help Topics"\r
604 msgstr "&Teme pomoči"\r
605 \r
606 #. Resource IDs: (3842)\r
607 msgid "&Hide"\r
608 msgstr "&Skrij"\r
609 \r
610 #. Resource IDs: (1170)\r
611 msgid "&Icon Set:"\r
612 msgstr "Nabor& ikon:"\r
613 \r
614 #. Resource IDs: (15)\r
615 #, c-format\r
616 msgid "&Ignore %d items by name"\r
617 msgstr "&Prezri %d elementov po imenu"\r
618 \r
619 #. Resource IDs: (1021)\r
620 msgid "&Ignore whitespace changes"\r
621 msgstr "Prezri razlike &presledkov"\r
622 \r
623 #. Resource IDs: (16914)\r
624 msgid "&Image"\r
625 msgstr "&Slika"\r
626 \r
627 #. Resource IDs: (32790)\r
628 msgid "&Image Info"\r
629 msgstr "Podatki o sl&iki"\r
630 \r
631 #. Resource IDs: (16505)\r
632 msgid "&Image only"\r
633 msgstr "Samo &slika"\r
634 \r
635 #. Resource IDs: (9, 1461)\r
636 msgid "&Import..."\r
637 msgstr "&Uvozi ..."\r
638 \r
639 #. Resource IDs: (1480)\r
640 msgid "&Include merge info"\r
641 msgstr "&Vključi informacije o spajanju"\r
642 \r
643 #. Resource IDs: (65535)\r
644 msgid "&Initial directory:"\r
645 msgstr "&Začetna mapa"\r
646 \r
647 #. Resource IDs: (32825)\r
648 msgid "&Inline diff word-wise"\r
649 msgstr "Spremembe v &vrstici"\r
650 \r
651 #. Resource IDs: (1016)\r
652 msgid "&Jump to first difference when loading"\r
653 msgstr "Pri nalaganju &skoči na prvo razliko"\r
654 \r
655 #. Resource IDs: (65535)\r
656 msgid "&Language:"\r
657 msgstr "&Jezik:"\r
658 \r
659 #. Resource IDs: (16653)\r
660 msgid "&Large Icons"\r
661 msgstr "&Velike ikone"\r
662 \r
663 #. Resource IDs: (1065)\r
664 msgid "&Limit search to modified lines"\r
665 msgstr "Išči le v &spremenjenih vrsticah"\r
666 \r
667 #. Resource IDs: (32797)\r
668 msgid "&Link image positions"\r
669 msgstr "&Poveži položaje slik"\r
670 \r
671 #. Resource IDs: (1172)\r
672 msgid "&List View"\r
673 msgstr "&Seznamski pogled"\r
674 \r
675 #. Resource IDs: (1309)\r
676 msgid "&Load..."\r
677 msgstr "&Naloži ..."\r
678 \r
679 #. Resource IDs: (65535)\r
680 msgid "&Lum:"\r
681 msgstr "&Lum:"\r
682 \r
683 #. Resource IDs: (16543)\r
684 msgid "&Menu animations:"\r
685 msgstr "&Animacije menija"\r
686 \r
687 #. Resource IDs: (16921)\r
688 msgid "&Menu contents:"\r
689 msgstr "&Vsebina menija"\r
690 \r
691 #. Resource IDs: (1)\r
692 msgid "&Merge"\r
693 msgstr "&Spoji"\r
694 \r
695 #. Resource IDs: (32786)\r
696 msgid "&Merge paths"\r
697 msgstr "Poti &spajanja"\r
698 \r
699 #. Resource IDs: (9)\r
700 msgid "&Merge..."\r
701 msgstr "&Spoji ..."\r
702 \r
703 #. Resource IDs: (1012)\r
704 msgid "&Merging"\r
705 msgstr "&Spajanje"\r
706 \r
707 #. Resource IDs: (16925)\r
708 msgid "&Minimize"\r
709 msgstr "&Skrči"\r
710 \r
711 #. Resource IDs: (65535)\r
712 msgid "&Navigate"\r
713 msgstr "&Navigiraj"\r
714 \r
715 #. Resource IDs: (1049)\r
716 msgid "&Network drives"\r
717 msgstr "&Omrežni diski"\r
718 \r
719 #. Resource IDs: (65535)\r
720 msgid "&New "\r
721 msgstr "&Novo"\r
722 \r
723 #. Resource IDs: (16509, 16615)\r
724 msgid "&New..."\r
725 msgstr "&Novo..."\r
726 \r
727 #. Resource IDs: (115, 1208)\r
728 #, c-format\r
729 msgid "&Next %ld"\r
730 msgstr "&Naslednjih %ld"\r
731 \r
732 #. Resource IDs: (332)\r
733 msgid "&Next >"\r
734 msgstr "&Naprej >"\r
735 \r
736 #. Resource IDs: (32779)\r
737 msgid "&Next Difference"\r
738 msgstr "&Naslednja razlika"\r
739 \r
740 #. Resource IDs: (58114)\r
741 msgid "&Next Page"\r
742 msgstr "&Naslednja stran"\r
743 \r
744 #. Resource IDs: (16632)\r
745 msgid "&No double-click event"\r
746 msgstr "&Brez dogodka ob dvokliku"\r
747 \r
748 #. Resource IDs: (1)\r
749 msgid "&OK"\r
750 msgstr "V &redu"\r
751 \r
752 #. Resource IDs: (1)\r
753 msgid "&Offline for now"\r
754 msgstr "&Začasno nepovezan način"\r
755 \r
756 #. Resource IDs: (3845)\r
757 msgid "&One Page"\r
758 msgstr "&Ena stran"\r
759 \r
760 #. Resource IDs: (101, 113, 32773)\r
761 msgid "&Open"\r
762 msgstr "&Odpri"\r
763 \r
764 #. Resource IDs: (32772)\r
765 msgid "&Overlap images"\r
766 msgstr "&Prekrij slike"\r
767 \r
768 #. Resource IDs: (1411, 65535)\r
769 msgid "&Password:"\r
770 msgstr "&Geslo:"\r
771 \r
772 #. Resource IDs: (376, 501)\r
773 msgid "&Paste"\r
774 msgstr "&Prilepi"\r
775 \r
776 #. Resource IDs: (1382)\r
777 msgid "&Permanently offline"\r
778 msgstr "&Stalno nepovezan način"\r
779 \r
780 #. Resource IDs: (1414)\r
781 msgid "&Port:"\r
782 msgstr "&Vrata:"\r
783 \r
784 #. Resource IDs: (32780)\r
785 msgid "&Previous Difference"\r
786 msgstr "&Prejšnja razlika"\r
787 \r
788 #. Resource IDs: (1069)\r
789 msgid "&Print Preview"\r
790 msgstr "&Predogled tiskanja"\r
791 \r
792 #. Resource IDs: (58116)\r
793 msgid "&Print..."\r
794 msgstr "&Natisni..."\r
795 \r
796 #. Resource IDs: (11021)\r
797 msgid "&Properties..."\r
798 msgstr "&Lastnosti..."\r
799 \r
800 #. Resource IDs: (1246)\r
801 msgid "&Recent messages"\r
802 msgstr "&Zadnja sporočila"\r
803 \r
804 #. Resource IDs: (65535)\r
805 msgid "&Red:"\r
806 msgstr "&Rdeče"\r
807 \r
808 #. Resource IDs: (376)\r
809 msgid "&Redo"\r
810 msgstr "&Ponovi"\r
811 \r
812 #. Resource IDs: (1382)\r
813 msgid "&Refresh"\r
814 msgstr "&Osveži"\r
815 \r
816 #. Resource IDs: (1100, 1285)\r
817 msgid "&Remove"\r
818 msgstr "&Odstrani"\r
819 \r
820 #. Resource IDs: (101)\r
821 msgid "&Rename"\r
822 msgstr "&Preimenuj"\r
823 \r
824 #. Resource IDs: (1316)\r
825 msgid "&Reopen commit and branch/tag dialog after a commit failed"\r
826 msgstr "&Ponovno odpri okno objave in ustvarjanja vej/oznak po neuspešni objavi"\r
827 \r
828 #. Resource IDs: (13)\r
829 msgid "&Repo-browser"\r
830 msgstr "&Brskalnik po skladišču"\r
831 \r
832 #. Resource IDs: (16613, 16624)\r
833 msgid "&Reset"\r
834 msgstr "&Reset"\r
835 \r
836 #. Resource IDs: (1019)\r
837 msgid "&Reset Toolbar"\r
838 msgstr "&Resetiraj orodno vrstico"\r
839 \r
840 #. Resource IDs: (16657)\r
841 msgid "&Reset my usage data"\r
842 msgstr "&Ponastavi podatke o uporabi"\r
843 \r
844 #. Resource IDs: (16910)\r
845 msgid "&Reset to Default"\r
846 msgstr "&Obnovi privzeto"\r
847 \r
848 #. Resource IDs: (114)\r
849 msgid "&Revert changes from these revisions"\r
850 msgstr "Po&vrni spremembe teh revizij"\r
851 \r
852 #. Resource IDs: (113)\r
853 msgid "&Revert changes from this revision"\r
854 msgstr "&Povrni spremembe te revizije"\r
855 \r
856 #. Resource IDs: (1033, 1035, 1116)\r
857 msgid "&Revision"\r
858 msgstr "&Revizija"\r
859 \r
860 #. Resource IDs: (65535)\r
861 msgid "&SSH client:"\r
862 msgstr "Odjemalec &SSH:"\r
863 \r
864 #. Resource IDs: (65535)\r
865 msgid "&Sat:"\r
866 msgstr "&Sat:"\r
867 \r
868 #. Resource IDs: (57603)\r
869 msgid "&Save"\r
870 msgstr "&Shrani"\r
871 \r
872 #. Resource IDs: (1023)\r
873 msgid "&Save authentication"\r
874 msgstr "&Shrani avtentikacijo"\r
875 \r
876 #. Resource IDs: (272, 32771, 32806)\r
877 msgid "&Save graph as..."\r
878 msgstr "&Shrani graf kot..."\r
879 \r
880 #. Resource IDs: (322)\r
881 msgid "&Save list of selected files to..."\r
882 msgstr "&Shrani seznam izbranih datotek v..."\r
883 \r
884 #. Resource IDs: (1308)\r
885 msgid "&Save..."\r
886 msgstr "&Shrani..."\r
887 \r
888 #. Resource IDs: (9)\r
889 msgid "&Settings"\r
890 msgstr "&Nastavitve"\r
891 \r
892 #. Resource IDs: (32815)\r
893 msgid "&Show HEAD revisions"\r
894 msgstr "&Pokaži revizije HEAD"\r
895 \r
896 #. Resource IDs: (65535)\r
897 msgid "&Show Menus for:"\r
898 msgstr "&Prikaži menije za:"\r
899 \r
900 #. Resource IDs: (16612)\r
901 msgid "&Show text labels"\r
902 msgstr "&Prikaži besedilne oznake"\r
903 \r
904 #. Resource IDs: (32851)\r
905 msgid "&Silver Style"\r
906 msgstr "Stil &Silver"\r
907 \r
908 #. Resource IDs: (1185)\r
909 msgid "&Specific revision in repository"\r
910 msgstr "&Določena revizija v skladišču"\r
911 \r
912 #. Resource IDs: (16917)\r
913 msgid "&Start Group"\r
914 msgstr "&Začetna skupina"\r
915 \r
916 #. Resource IDs: (59393)\r
917 msgid "&Status Bar"\r
918 msgstr "Vrstica &stanja"\r
919 \r
920 #. Resource IDs: (1211)\r
921 msgid "&Steal the locks"\r
922 msgstr "&Ukradi zaklepe"\r
923 \r
924 #. Resource IDs: (1130)\r
925 msgid "&Stop on copy/rename"\r
926 msgstr "&Ustavi ob kopiranju/preimenovanju"\r
927 \r
928 #. Resource IDs: (1173)\r
929 msgid "&Symbol View"\r
930 msgstr "&Simbolni pogled"\r
931 \r
932 #. Resource IDs: (65535)\r
933 msgid "&Tab size:"\r
934 msgstr "Velikost &tabulatorja:"\r
935 \r
936 #. Resource IDs: (1069)\r
937 msgid "&Tabbed Document"\r
938 msgstr "&Zavihek dokumenta"\r
939 \r
940 #. Resource IDs: (1382)\r
941 msgid "&Test merge"\r
942 msgstr "&Poizkusno"\r
943 \r
944 #. Resource IDs: (16915)\r
945 msgid "&Text"\r
946 msgstr "&Besedilo"\r
947 \r
948 #. Resource IDs: (16506)\r
949 msgid "&Text only"\r
950 msgstr "Le &besedilo"\r
951 \r
952 #. Resource IDs: (1438)\r
953 msgid "&Timeout in seconds before updating the HEAD revision"\r
954 msgstr "&Časovni rok v sekundah pred posodobitvijo revizije HEAD"\r
955 \r
956 #. Resource IDs: (1222)\r
957 msgid "&Timeout in seconds to stop the auto-completion parsing"\r
958 msgstr "&Časovni rok v sekundah za ustavitev razčlenjevanja samozaključevanja"\r
959 \r
960 #. Resource IDs: (65535)\r
961 msgid "&To Revision"\r
962 msgstr "&Do revizije"\r
963 \r
964 #. Resource IDs: (1384, 65535)\r
965 msgid "&To URL:"\r
966 msgstr "&Na URL"\r
967 \r
968 #. Resource IDs: (1305)\r
969 msgid "&To URL: "\r
970 msgstr "&Na URL"\r
971 \r
972 #. Resource IDs: (59392)\r
973 msgid "&Toolbar"\r
974 msgstr "&Orodna vrstica"\r
975 \r
976 #. Resource IDs: (65535)\r
977 msgid "&Toolbar Name:"\r
978 msgstr "Ime &orodne vrstice"\r
979 \r
980 #. Resource IDs: (65535)\r
981 msgid "&Toolbars:"\r
982 msgstr "&Orodne vrstice"\r
983 \r
984 #. Resource IDs: (1091, 1093, 1094)\r
985 msgid "&TortoiseMerge"\r
986 msgstr "&TortoiseMerge"\r
987 \r
988 #. Resource IDs: (9)\r
989 msgid "&TortoiseSVN"\r
990 msgstr "&TortoiseSVN"\r
991 \r
992 #. Resource IDs: (1096)\r
993 msgid "&TortoiseUDiff"\r
994 msgstr "&TortoiseIDiff"\r
995 \r
996 #. Resource IDs: (3845)\r
997 msgid "&Two Page"\r
998 msgstr "&Dve strani"\r
999 \r
1000 #. Resource IDs: (1058, 1376, 1394)\r
1001 msgid "&URL of repository:"\r
1002 msgstr "&URL skladišča:"\r
1003 \r
1004 #. Resource IDs: (1076)\r
1005 msgid "&URL:"\r
1006 msgstr "&URL:"\r
1007 \r
1008 #. Resource IDs: (376)\r
1009 msgid "&Undo"\r
1010 msgstr "&Prekliči"\r
1011 \r
1012 #. Resource IDs: (274, 32785)\r
1013 msgid "&Unified diff"\r
1014 msgstr "&Poenotena razlika"\r
1015 \r
1016 #. Resource IDs: (1061)\r
1017 msgid "&Unknown drives"\r
1018 msgstr "&Neznani pogoni"\r
1019 \r
1020 #. Resource IDs: (8)\r
1021 msgid "&Update"\r
1022 msgstr "&Posodobi"\r
1023 \r
1024 #. Resource IDs: (76)\r
1025 msgid "&Update item to revision"\r
1026 msgstr "&Posodobi element na revizijo"\r
1027 \r
1028 #. Resource IDs: (11)\r
1029 msgid "&Update to revision..."\r
1030 msgstr "&Posodobi na revizijo ..."\r
1031 \r
1032 #. Resource IDs: (1184)\r
1033 msgid "&Use auto-completion of file paths and keywords"\r
1034 msgstr "&Uporabi samozaključevanje poti datotek in ključnih besed"\r
1035 \r
1036 #. Resource IDs: (1005, 1410, 65535)\r
1037 msgid "&Username:"\r
1038 msgstr "&Uporabniško ime:"\r
1039 \r
1040 #. Resource IDs: (65535)\r
1041 msgid "&View"\r
1042 msgstr "&Pogled"\r
1043 \r
1044 #. Resource IDs: (65535)\r
1045 msgid "&View:"\r
1046 msgstr "&Pogled"\r
1047 \r
1048 #. Resource IDs: (32774)\r
1049 msgid "&Whitespaces"\r
1050 msgstr "Pre&sledki"\r
1051 \r
1052 #. Resource IDs: (1066)\r
1053 msgid "&Whole word"\r
1054 msgstr "&Cela beseda"\r
1055 \r
1056 #. Resource IDs: (32846)\r
1057 msgid "&Windows XP"\r
1058 msgstr "&Windows XP"\r
1059 \r
1060 #. Resource IDs: (1183)\r
1061 msgid "&Working copy"\r
1062 msgstr "&Delovna kopija"\r
1063 \r
1064 #. Resource IDs: (338)\r
1065 msgid "'skip ranges' are used to mark revision ranges that have not been cached yet"\r
1066 msgstr "'luknje' označujejo območja revizij, ki še niso v predpomnilniku"\r
1067 \r
1068 #. Resource IDs: (17, 564)\r
1069 msgid "(binary value)"\r
1070 msgstr "(dvojiška vrednost)"\r
1071 \r
1072 #. Resource IDs: (272)\r
1073 #, c-format\r
1074 msgid "(deleted) %s"\r
1075 msgstr "(izbrisano) %s"\r
1076 \r
1077 #. Resource IDs: (208)\r
1078 msgid "(multiple targets selected)"\r
1079 msgstr "(več izbranih ciljev)"\r
1080 \r
1081 #. Resource IDs: (213)\r
1082 msgid "(no changelist)"\r
1083 msgstr "(ni seznama sprememb)"\r
1084 \r
1085 #. Resource IDs: (314)\r
1086 msgid "(no line number)"\r
1087 msgstr "(brez številke vrstice)"\r
1088 \r
1089 #. Resource IDs: (214)\r
1090 msgid "(no value)"\r
1091 msgstr "(brez vrednosti)"\r
1092 \r
1093 #. Resource IDs: (314)\r
1094 msgid "(not found)"\r
1095 msgstr "(ni najden)"\r
1096 \r
1097 #. Resource IDs: (208)\r
1098 msgid "(property change only)"\r
1099 msgstr "(samo sprememba lastnosti)"\r
1100 \r
1101 #. Resource IDs: (245)\r
1102 msgid "(unknown)"\r
1103 msgstr "(neznano)"\r
1104 \r
1105 #. Resource IDs: (188)\r
1106 #, c-format\r
1107 msgid "+ %d"\r
1108 msgstr "+ %d"\r
1109 \r
1110 #. Resource IDs: (188)\r
1111 #, c-format\r
1112 msgid "- %d"\r
1113 msgstr "- %d"\r
1114 \r
1115 #. Resource IDs: (1007)\r
1116 msgid "-------------------------------------------------------------------------------------------"\r
1117 msgstr "-------------------------------------------------------------------------------------------"\r
1118 \r
1119 #. Resource IDs: (1002, 1003, 1021, 1022, 1035, 1036, 1089, 1104, 1187, 1324, 1333, 1362)\r
1120 msgid "..."\r
1121 msgstr "..."\r
1122 \r
1123 #. Resource IDs: (16527)\r
1124 msgid "....."\r
1125 msgstr "....."\r
1126 \r
1127 #. Resource IDs: (151)\r
1128 #, c-format\r
1129 msgid ": Revision %d"\r
1130 msgstr ": Revizija %d"\r
1131 \r
1132 #. Resource IDs: (151)\r
1133 msgid ": working base"\r
1134 msgstr ": delovna osnova"\r
1135 \r
1136 #. Resource IDs: (151)\r
1137 msgid ": working copy"\r
1138 msgstr ": delovna kopija"\r
1139 \r
1140 #. Resource IDs: (332)\r
1141 msgid "< &Back"\r
1142 msgstr "< &Nazaj"\r
1143 \r
1144 #. Resource IDs: (16506)\r
1145 msgid "<.....>"\r
1146 msgstr "<.....>"\r
1147 \r
1148 #. Resource IDs: (1069)\r
1149 msgid "<Separator>"\r
1150 msgstr "<Separator>"\r
1151 \r
1152 #. Resource IDs: (1007)\r
1153 msgid "<Untitled>"\r
1154 msgstr "<Untitled>"\r
1155 \r
1156 #. Resource IDs: (145)\r
1157 msgid ""\r
1158 "<b>TortoiseSVN</b> is a shell extension.\n"\r
1159 "That means it is integrated into the Windows explorer.\n"\r
1160 "To use <b>TortoiseSVN</b> please open the explorer and right-click on any folder you like\n"\r
1161 "to bring up the context menu where you will find all <b>TortoiseSVN</b> commands.\n"\r
1162 "And <u>read the manual!</u>"\r
1163 msgstr ""\r
1164 "<b>TortoiseSVN</b> je razširitev lupine.\n"\r
1165 "To pomeni, da se vključi v Raziskovalca.\n"\r
1166 "Za uporabo <b>TortoiseSVN</b>, prosimo, odprite Raziskovalca in desno kliknite na katerokoli mapo,\n"\r
1167 "s čimer odprete kontekstni meni, kjer najdete vse ukaze orodja <b>TortoiseSVN</b>.\n"\r
1168 "In <u>preberite priročnik!</u>\""\r
1169 \r
1170 #. Resource IDs: (16603)\r
1171 msgid "<descr>"\r
1172 msgstr "<descr>"\r
1173 \r
1174 #. Resource IDs: (209)\r
1175 msgid "<new changelist>"\r
1176 msgstr "<nov seznam sprememb>"\r
1177 \r
1178 #. Resource IDs: (32814)\r
1179 msgid "?"\r
1180 msgstr "?"\r
1181 \r
1182 #. Resource IDs: (579)\r
1183 msgid "A list of user defined properties for files to show in the combo box"\r
1184 msgstr "Seznam uporabniško definiranih lastnosti datotek za prikaz v spustnem kombiniranem polju"\r
1185 \r
1186 #. Resource IDs: (579)\r
1187 msgid "A list of user defined properties for folders to show in the combo box"\r
1188 msgstr "Seznam uporabniško določenih lastnosti map, ki se prikažejo v spustnem polju"\r
1189 \r
1190 #. Resource IDs: (201)\r
1191 msgid "A newer version is available. Please go to http://tortoisesvn.tigris.org and download the current version! Click _here_ to go directly to our website."\r
1192 msgstr "Na voljo je novejša različica. Pojdite na http://tortoisesvn.tigris.org in prenesite trenutno različico! Kliknite _tukaj_ za dostop do naše spletne strani."\r
1193 \r
1194 #. Resource IDs: (195)\r
1195 msgid ""\r
1196 "A newline separated list of paths for which icon overlays are shown.\r\n"\r
1197 "If you add an '*' char at the end of a path, then all files and subdirs inside that path are included too."\r
1198 msgstr ""\r
1199 "Vrstični seznam poti, pri katerih se prikažejo prekrivne ikone.\r\n"\r
1200 "Če dodate na konec poti znak '*', se zajamejo tudi vse datoteke in podmape znotraj te poti."\r
1201 \r
1202 #. Resource IDs: (197)\r
1203 msgid ""\r
1204 "A newline separated list of paths for which no context menu is shown.\r\n"\r
1205 "If you add an '*' char at the end of a path, then all files and subdirs inside that path are excluded too.\r\n"\r
1206 "An empty list will allow the context menu on all paths."\r
1207 msgstr ""\r
1208 "Vrstični seznam poti, za katere se prekrivne ikone ne prikažejo.\r\n"\r
1209 "Če dodate na konec poti znak '*', se izključijo tudi vse datoteke in podmape znotraj te poti.\r\n"\r
1210 "Prazen seznam omogoča prikaz kontekstnega menija na vseh poteh."\r
1211 \r
1212 #. Resource IDs: (194)\r
1213 msgid ""\r
1214 "A newline separated list of paths for which no icon overlays are shown.\r\n"\r
1215 "If you add an '*' char at the end of a path, then all files and subdirs inside that path are excluded too.\r\n"\r
1216 "An empty list will allow overlays on all paths."\r
1217 msgstr ""\r
1218 "Vrstični seznam poti, za katere se prekrivne ikone ne prikažejo.\r\n"\r
1219 "Če dodate na konec poti znak '*', se izključijo tudi vse datoteke in podmape znotraj te poti.\r\n"\r
1220 "Prazen seznam omogoča prekrivanje na vseh poteh."\r
1221 \r
1222 #. Resource IDs: (3843)\r
1223 msgid "A required resource was unavailable."\r
1224 msgstr "Potrebno sredstvo ni bilo na voljo."\r
1225 \r
1226 #. Resource IDs: (79)\r
1227 msgid ""\r
1228 "A viewer program for GNU diff files (patch files).\r\n"\r
1229 "If you don't have one use NotePad."\r
1230 msgstr ""\r
1231 "Pregledovalnik za datoteke razlik GNU (datoteke popravkov).\r\n"\r
1232 "Če ga nimate, uporabite Beležko (NotePad)."\r
1233 \r
1234 #. Resource IDs: (9)\r
1235 msgid "A&bout"\r
1236 msgstr "&O programu"\r
1237 \r
1238 #. Resource IDs: (101)\r
1239 msgid "A&dd folder..."\r
1240 msgstr "&Dodaj mapo ..."\r
1241 \r
1242 #. Resource IDs: (73)\r
1243 msgid "Abort"\r
1244 msgstr "Prekini"\r
1245 \r
1246 #. Resource IDs: (1465)\r
1247 msgid "Abort &Merge"\r
1248 msgstr "Prekini &spajanje"\r
1249 \r
1250 #. Resource IDs: (136)\r
1251 msgid "About TortoiseMerge"\r
1252 msgstr "O TortoiseMerge"\r
1253 \r
1254 #. Resource IDs: (129)\r
1255 msgid "About TortoiseSVN"\r
1256 msgstr "O TortoiseSVN"\r
1257 \r
1258 #. Resource IDs: (82)\r
1259 msgid "Accept once"\r
1260 msgstr "Sprejmi enkrat"\r
1261 \r
1262 #. Resource IDs: (82)\r
1263 msgid "Accept permanently"\r
1264 msgstr "Sprejmi trajno"\r
1265 \r
1266 #. Resource IDs: (3867)\r
1267 #, c-format\r
1268 msgid "Access to %1 was denied."\r
1269 msgstr "Dostop do %1 je zavrnjen."\r
1270 \r
1271 #. Resource IDs: (77, 319)\r
1272 msgid "Action"\r
1273 msgstr "Dejanje"\r
1274 \r
1275 #. Resource IDs: (65535)\r
1276 msgid "Action log"\r
1277 msgstr "Dnevnik dejanj"\r
1278 \r
1279 #. Resource IDs: (117)\r
1280 msgid "Actions"\r
1281 msgstr "Dejanja"\r
1282 \r
1283 #. Resource IDs: (3826)\r
1284 msgid "Activate Task List"\r
1285 msgstr "Vključi seznam nalog"\r
1286 \r
1287 #. Resource IDs: (1066)\r
1288 msgid "Active Files"\r
1289 msgstr "Aktivne datoteke"\r
1290 \r
1291 #. Resource IDs: (3865)\r
1292 #, c-format\r
1293 msgid ""\r
1294 "ActiveX objects cannot be saved while exiting Windows!\n"\r
1295 "Discard all changes to %1?"\r
1296 msgstr ""\r
1297 "Med zaustavljanjem sistema no mogoče shraniti objektov ActiveX!\n"\r
1298 "Zavržem spremembe v %1?"\r
1299 \r
1300 #. Resource IDs: (155, 209, 229)\r
1301 msgid "Add"\r
1302 msgstr "Dodaj"\r
1303 \r
1304 #. Resource IDs: (101)\r
1305 msgid "Add &file..."\r
1306 msgstr "Dodaj &datoteko ..."\r
1307 \r
1308 #. Resource IDs: (376)\r
1309 #, c-format\r
1310 msgid "Add '%s' to dictionary"\r
1311 msgstr "Dodaj '%s' v slovar"\r
1312 \r
1313 #. Resource IDs: (16)\r
1314 msgid "Add (as replacement)..."\r
1315 msgstr "Dodaj (kot zamenjavo) ..."\r
1316 \r
1317 #. Resource IDs: (77)\r
1318 msgid "Add - TortoiseSVN"\r
1319 msgstr "Dodaj - TortoiseSVN"\r
1320 \r
1321 #. Resource IDs: (563)\r
1322 msgid "Add Properties"\r
1323 msgstr "Dodaj lastnosti"\r
1324 \r
1325 #. Resource IDs: (110)\r
1326 msgid "Add extension specific diff program"\r
1327 msgstr "Dodaj program za razlikovanje glede za končnico"\r
1328 \r
1329 #. Resource IDs: (110)\r
1330 msgid "Add extension specific merge program"\r
1331 msgstr "Dodaj program za spajanje glede za končnico"\r
1332 \r
1333 #. Resource IDs: (13)\r
1334 msgid "Add to &ignore list"\r
1335 msgstr "Dodaj na seznam &prezrtih elementov"\r
1336 \r
1337 #. Resource IDs: (1068)\r
1338 msgid "Add to Quick Access Toolbar"\r
1339 msgstr "Dodaj v orodno vrstico za hitri dostop"\r
1340 \r
1341 #. Resource IDs: (209, 1279)\r
1342 msgid "Add..."\r
1343 msgstr "Dod&aj ..."\r
1344 \r
1345 #. Resource IDs: (171)\r
1346 msgid "Add/Edit Extension Specific Diff/Merge Program"\r
1347 msgstr "Uredi/dodaj program za razlikovanje/spajanje glede na končnico"\r
1348 \r
1349 #. Resource IDs: (73, 264, 65535)\r
1350 msgid "Added"\r
1351 msgstr "Dodano"\r
1352 \r
1353 #. Resource IDs: (126)\r
1354 msgid "Added a file remotely"\r
1355 msgstr "Datoteka dodana na daljavo"\r
1356 \r
1357 #. Resource IDs: (126)\r
1358 msgid "Added a folder remotely"\r
1359 msgstr "Mapa dodana na daljavo"\r
1360 \r
1361 #. Resource IDs: (126)\r
1362 msgid "Added items remotely"\r
1363 msgstr "Elementi dodani na daljavo"\r
1364 \r
1365 #. Resource IDs: (65535)\r
1366 msgid "Added node"\r
1367 msgstr "Dodano vozlišče"\r
1368 \r
1369 #. Resource IDs: (145)\r
1370 #, c-format\r
1371 msgid ""\r
1372 "Added the file pattern(s)\n"\r
1373 "%s\n"\r
1374 "to the ignore list."\r
1375 msgstr ""\r
1376 "Vzorci datotek\n"\r
1377 "%s\n"\r
1378 "dodani na seznam prezrtih."\r
1379 \r
1380 #. Resource IDs: (263)\r
1381 msgid "Adding"\r
1382 msgstr "Dodajanje"\r
1383 \r
1384 #. Resource IDs: (582)\r
1385 msgid "Adds a new property"\r
1386 msgstr "Doda novo lastnost"\r
1387 \r
1388 #. Resource IDs: (9)\r
1389 msgid "Adds file(s) to Subversion control"\r
1390 msgstr "Doda datoteke v siszem nadzora različic Subversion"\r
1391 \r
1392 #. Resource IDs: (13)\r
1393 msgid "Adds the selected file(s) or the filemask to the 'ignore' list"\r
1394 msgstr "Doda izbrane datoteke ali masko imena datotek na seznam prezrtih"\r
1395 \r
1396 #. Resource IDs: (2049)\r
1397 msgid ""\r
1398 "Adjust the settings\n"\r
1399 "Settings"\r
1400 msgstr ""\r
1401 "Prilagajanje nastavitev\n"\r
1402 "Nastavitve"\r
1403 \r
1404 #. Resource IDs: (170)\r
1405 msgid "Advanced Diff/Merge Settings"\r
1406 msgstr "Napredne nastavitve razlikovanja/spajanja"\r
1407 \r
1408 #. Resource IDs: (110)\r
1409 msgid "Advanced diff settings"\r
1410 msgstr "\"Napredne nastavitve razlikovanja"\r
1411 \r
1412 #. Resource IDs: (110)\r
1413 msgid "Advanced merge settings"\r
1414 msgstr "Napredne nastavitve spajanja"\r
1415 \r
1416 #. Resource IDs: (65535)\r
1417 msgid "Age"\r
1418 msgstr "Starost"\r
1419 \r
1420 #. Resource IDs: (1007)\r
1421 msgid "All Commands"\r
1422 msgstr "Vsi ukazi"\r
1423 \r
1424 #. Resource IDs: (3841)\r
1425 msgid "All Files (*.*)"\r
1426 msgstr "Vse datoteke (*.*)"\r
1427 \r
1428 #. Resource IDs: (157)\r
1429 msgid "All Files (*.*)|*.*||"\r
1430 msgstr "Vse datoteke (*.*)|*.*||"\r
1431 \r
1432 #. Resource IDs: (1008)\r
1433 msgid "All your changes will be lost! Do you really want to reset all toolbars and menus?"\r
1434 msgstr "Vse spremembe bodo izgubljene! Ali zares želite resetirati vse orodne vrstice in menije?"\r
1435 \r
1436 #. Resource IDs: (1008)\r
1437 msgid "All your changes will be lost! Do you really want to reset the keyboard assignments?"\r
1438 msgstr "Vse spremembe bodo izgubljene! Ali zares želite ponastaviti vse nastavitve bližnjic?"\r
1439 \r
1440 #. Resource IDs: (1008)\r
1441 #, c-format\r
1442 msgid "All your changes will be lost! Do you really want to reset the menu '%s'?"\r
1443 msgstr "Vse spremembe bodo izgubljene! Ali zares želite ponastaviti meni '%s'?"\r
1444 \r
1445 #. Resource IDs: (1007)\r
1446 #, c-format\r
1447 msgid "All your changes will be lost! Do you really want to reset the toolbar '%s'?"\r
1448 msgstr "Vse spremembe bodo izgubljene! Ali zares želite ponastaviti orodno vrstico '%s'?"\r
1449 \r
1450 #. Resource IDs: (345)\r
1451 msgid ""\r
1452 "Allow different repositories to use the same URL, e.g. http://localhost/myrepos/\n"\r
1453 "Note: This will disable offline log access."\r
1454 msgstr ""\r
1455 "Dovoli uporabo različnih skladišč z istim naslovom URL, naprimer http://localhost/mojeskladisce/\n"\r
1456 "Opomba: S tem onemogočite nepovezan dostop do dnevnika."\r
1457 \r
1458 #. Resource IDs: (197)\r
1459 msgid "Always use the system locale settings to show times and dates"\r
1460 msgstr "Za prikaz datuma in časa vedno uporabi sistemske nastavitve"\r
1461 \r
1462 #. Resource IDs: (339)\r
1463 msgid "Amount of memory required to load the cache"\r
1464 msgstr "Velikost spomina, ki je potrebna za nalaganje predpomnilnika"\r
1465 \r
1466 #. Resource IDs: (78)\r
1467 #, c-format\r
1468 msgid ""\r
1469 "An external diff program used\r\n"\r
1470 "for comparing different revisions of files\r\n"\r
1471 "\r\n"\r
1472 "You can specify the following parameters to the path:\r\n"\r
1473 "%base : the base file\r\n"\r
1474 "%mine : the modified file"\r
1475 msgstr ""\r
1476 "Zunanji program za razlikovanje,\r\n"\r
1477 "uporabljen za primerjanje različnih revizij datotek.\r\n"\r
1478 "\r\n"\r
1479 "Navedete lahko naslednje parametre poti:\r\n"\r
1480 "%base : osnovna datoteka\r\n"\r
1481 "%mine : spremenjena datoteka"\r
1482 \r
1483 #. Resource IDs: (79)\r
1484 #, c-format\r
1485 msgid ""\r
1486 "An external merge program used\r\n"\r
1487 "to resolve conflicted files.\r\n"\r
1488 "\r\n"\r
1489 "You can specify the following parameters to the path:\r\n"\r
1490 "%merged : the conflicted file, where to save\r\n"\r
1491 "%theirs : the file as it is in the repository\r\n"\r
1492 "%mine : your own file, with your changes\r\n"\r
1493 "%base : the original file without your changes"\r
1494 msgstr ""\r
1495 "Zunanji program za spajanje,\r\n"\r
1496 "uporabljen za razreševanje sporov med datotekami.\r\n"\r
1497 "\r\n"\r
1498 "Določite lahko naslednje parametre poti:\r\n"\r
1499 "%merged : sporna datoteka, kam jo shraniti\r\n"\r
1500 "%theirs : datoteka, kakršna je v skladišču\r\n"\r
1501 "%mine : vaša datoteka z vašimi spremembami\r\n"\r
1502 "%base : izvirna datoteka brez vaših sprememb\""\r
1503 \r
1504 #. Resource IDs: (3867)\r
1505 #, c-format\r
1506 msgid "An incorrect file handle was associated with %1."\r
1507 msgstr "Z %1 je povezanana neveljavna ročica datoteke."\r
1508 \r
1509 #. Resource IDs: (3843)\r
1510 msgid "An unknown error has occurred."\r
1511 msgstr "Prišlo je do neznane napake."\r
1512 \r
1513 #. Resource IDs: (3867, 3868)\r
1514 #, c-format\r
1515 msgid "An unknown error occurred while accessing %1."\r
1516 msgstr "Pri dostopu do %1 je prišlo do neznane napake."\r
1517 \r
1518 #. Resource IDs: (63)\r
1519 #, c-format\r
1520 msgid "An unknown line type was found in line %d !"\r
1521 msgstr "V vrstici %d je neznana vrsta vrstice!"\r
1522 \r
1523 #. Resource IDs: (65535)\r
1524 msgid "Application Frame Menus: "\r
1525 msgstr "Meniji glavnega okna aplikacije:"\r
1526 \r
1527 #. Resource IDs: (14)\r
1528 msgid "Applies a unified diff file to the working copy"\r
1529 msgstr "Uporabi datoteko poenotene razlike na delovni kopiji"\r
1530 \r
1531 #. Resource IDs: (581)\r
1532 msgid ""\r
1533 "Applies the properties recursively to all files/folders.\r\n"\r
1534 "bugtraq:, tsvn: and webviewer: properties are only applied to folders."\r
1535 msgstr ""\r
1536 "Uporabi vse lastnosti rekurzivno na vseh datotekah/mapah.\r\n"\r
1537 "Lastnosti bugtraq: in tsvn: se uporabijo samo za mape."\r
1538 \r
1539 #. Resource IDs: (13)\r
1540 msgid "Apply &patch..."\r
1541 msgstr "Uporabi &popravek ..."\r
1542 \r
1543 #. Resource IDs: (1294)\r
1544 msgid "Apply property recursively"\r
1545 msgstr "Lastnost uporabi rekurzivno"\r
1546 \r
1547 #. Resource IDs: (65535)\r
1548 msgid "Apply unified diff"\r
1549 msgstr "Uporabi poenoteno razliko"\r
1550 \r
1551 #. Resource IDs: (145)\r
1552 msgid "Are you sure you want to mark the conflicted file(s) as resolved?"\r
1553 msgstr "Ali ste prepričani, da želite sporne datoteke označiti kot rešene?"\r
1554 \r
1555 #. Resource IDs: (199)\r
1556 #, c-format\r
1557 msgid "Are you sure you want to remove the cache of the selected %d items?"\r
1558 msgstr "Ali ste prepričani, da želite odstaniti predpomnilnik izbranih %d elementov?"\r
1559 \r
1560 #. Resource IDs: (79)\r
1561 #, c-format\r
1562 msgid "Are you sure you want to revert %d item(s)? You will lose <b>all</b> changes since the last update!"\r
1563 msgstr "Ali ste prepričani, da želite povrniti %d elementov? Izgubili boste <b>vse</b> spremembe od zadnje posodobitve naprej!"\r
1564 \r
1565 #. Resource IDs: (32793)\r
1566 msgid "Arrange &Vertical"\r
1567 msgstr "Poravnaj &navpično"\r
1568 \r
1569 #. Resource IDs: (199)\r
1570 msgid "Ask user"\r
1571 msgstr "Vprašaj uporabnika"\r
1572 \r
1573 #. Resource IDs: (264)\r
1574 #, c-format\r
1575 msgid "Assigned to changelist '%s'"\r
1576 msgstr "Dodano seznamu sprememb '%s'"\r
1577 \r
1578 #. Resource IDs: (16528)\r
1579 msgid "Assigned to:"\r
1580 msgstr "Dodeljeno:"\r
1581 \r
1582 #. Resource IDs: (77)\r
1583 #, c-format\r
1584 msgid "At revision: %d"\r
1585 msgstr "Na reviziji: %d"\r
1586 \r
1587 #. Resource IDs: (3843)\r
1588 msgid "Attempted an unsupported operation."\r
1589 msgstr "Poskus nepodprte operacije."\r
1590 \r
1591 #. Resource IDs: (3867, 3868)\r
1592 #, c-format\r
1593 msgid "Attempted to access %1 past its end."\r
1594 msgstr "Prišlo je do poskusa dostopa prek meja datoteke %1."\r
1595 \r
1596 #. Resource IDs: (3868)\r
1597 #, c-format\r
1598 msgid "Attempted to read from the writing %1."\r
1599 msgstr "Prišlo je do poskusa branja med pisanjem %1."\r
1600 \r
1601 #. Resource IDs: (3868)\r
1602 #, c-format\r
1603 msgid "Attempted to write to the reading %1."\r
1604 msgstr "Prišlo je do poskusa pisanja med branjem %1."\r
1605 \r
1606 #. Resource IDs: (131, 160)\r
1607 msgid "Authentication"\r
1608 msgstr "Avtentikacija"\r
1609 \r
1610 #. Resource IDs: (1278)\r
1611 msgid "Authentication data"\r
1612 msgstr "Podatki o avtentikaciji"\r
1613 \r
1614 #. Resource IDs: (19, 76, 207)\r
1615 msgid "Author"\r
1616 msgstr "Avtor"\r
1617 \r
1618 #. Resource IDs: (65535)\r
1619 msgid "Author:                                    Stefan Kueng"\r
1620 msgstr "Avtor:                        Stefan Kueng"\r
1621 \r
1622 #. Resource IDs: (116)\r
1623 msgid "Authors"\r
1624 msgstr "Avtorji"\r
1625 \r
1626 #. Resource IDs: (1265)\r
1627 msgid "Authors case sensitive"\r
1628 msgstr "Pri imenih avtorjev upoštevaj velike/male črke"\r
1629 \r
1630 #. Resource IDs: (65535)\r
1631 msgid "Authors:"\r
1632 msgstr "Avtorji"\r
1633 \r
1634 #. Resource IDs: (1003)\r
1635 msgid "Auto Hide"\r
1636 msgstr "Samodejno skrij"\r
1637 \r
1638 #. Resource IDs: (1003)\r
1639 msgid "Auto Hide All"\r
1640 msgstr "Samodejno skrij vse"\r
1641 \r
1642 #. Resource IDs: (99)\r
1643 msgid "Auto Rename"\r
1644 msgstr "Samodejno preimenuj"\r
1645 \r
1646 #. Resource IDs: (222)\r
1647 msgid "Auto-close for local operations"\r
1648 msgstr "Samodejno zapri pri krajevnih operacijah"\r
1649 \r
1650 #. Resource IDs: (222)\r
1651 msgid "Auto-close if no conflicts"\r
1652 msgstr "Samodejno zapri, če ni sporov"\r
1653 \r
1654 #. Resource IDs: (222)\r
1655 msgid "Auto-close if no errors"\r
1656 msgstr "Samodejno zapri, če ni napak"\r
1657 \r
1658 #. Resource IDs: (222)\r
1659 msgid "Auto-close if no merges, adds or deletes"\r
1660 msgstr "Samodejno zapri, če ni spajanj, dodajanj ali brisanj"\r
1661 \r
1662 #. Resource IDs: (195)\r
1663 msgid ""\r
1664 "Auto-complete suggests words (usually class or member names)\r\n"\r
1665 "from the files that you have changed as you type a log message."\r
1666 msgstr ""\r
1667 "Samozaključevanje pri vnašanju dnevniškega zapisa predlaga besede\r\n"\r
1668 "(ponavadi imena razredov ali članov) iz datotek, ki ste jih spremenili."\r
1669 \r
1670 #. Resource IDs: (438)\r
1671 msgid "Automatic"\r
1672 msgstr "Samodejno"\r
1673 \r
1674 #. Resource IDs: (1073)\r
1675 msgid "Automatically check for &newer versions every week"\r
1676 msgstr "Vsak teden preveri, če je na voljo &novejša različica"\r
1677 \r
1678 #. Resource IDs: (1157)\r
1679 msgid "Average"\r
1680 msgstr "Povprečje"\r
1681 \r
1682 #. Resource IDs: (32850)\r
1683 msgid "B&lack Style"\r
1684 msgstr "Stil B&lack"\r
1685 \r
1686 #. Resource IDs: (1001)\r
1687 msgid "B&rowse..."\r
1688 msgstr "Preb&rskaj..."\r
1689 \r
1690 #. Resource IDs: (1064)\r
1691 msgid "Back"\r
1692 msgstr "Nazaj"\r
1693 \r
1694 #. Resource IDs: (246)\r
1695 msgid "Bar Graph"\r
1696 msgstr "Stolpični graf"\r
1697 \r
1698 #. Resource IDs: (65535)\r
1699 msgid "Base file:"\r
1700 msgstr "Osnovna datoteka:"\r
1701 \r
1702 #. Resource IDs: (3850)\r
1703 msgid ""\r
1704 "Bitmap\n"\r
1705 "a bitmap"\r
1706 msgstr ""\r
1707 "Bitna slika\n"\r
1708 "bitna slika"\r
1709 \r
1710 #. Resource IDs: (114, 162)\r
1711 msgid "Blame"\r
1712 msgstr "Okrivi"\r
1713 \r
1714 #. Resource IDs: (132)\r
1715 msgid "Blame - TortoiseSVN"\r
1716 msgstr "Okrivi - TortoiseSVN"\r
1717 \r
1718 #. Resource IDs: (13)\r
1719 msgid "Blames each line of a file on an author"\r
1720 msgstr "Okrivi avtorja za vsako vrstico datoteke"\r
1721 \r
1722 #. Resource IDs: (32812)\r
1723 msgid "Blend Alpha"\r
1724 msgstr "Blend Alpha"\r
1725 \r
1726 #. Resource IDs: (83)\r
1727 msgid ""\r
1728 "Both /logmsg and /logmsgfile were specified!\n"\r
1729 "Only one of those can be specified."\r
1730 msgstr ""\r
1731 "Nastavili ste parametra /logmsg and /logmsgfile!\n"\r
1732 "Uporabite lahko le enga izmed teh dveh parametrov."\r
1733 \r
1734 #. Resource IDs: (1003)\r
1735 msgid "Br&owse..."\r
1736 msgstr "Prebrs&kaj..."\r
1737 \r
1738 #. Resource IDs: (115)\r
1739 msgid "Branch / tag created successfully!"\r
1740 msgstr "Veja / oznaka uspešno ustvarjena!"\r
1741 \r
1742 #. Resource IDs: (2052)\r
1743 msgid "Branch at copy-from-rev even if there was no change in that revision"\r
1744 msgstr "Ustvari vejo pri kopiranju iz revizije, čeprav ni bilo v tisti reviziji nobene spremembe"\r
1745 \r
1746 #. Resource IDs: (9)\r
1747 msgid "Branch/&tag..."\r
1748 msgstr "Veja/&oznaka..."\r
1749 \r
1750 #. Resource IDs: (16)\r
1751 msgid "Break loc&k"\r
1752 msgstr "Prelomi za&klep"\r
1753 \r
1754 #. Resource IDs: (78)\r
1755 msgid "Browse for the external diff program"\r
1756 msgstr "Prebrskaj in poišči zunanji program za razlikovanje"\r
1757 \r
1758 #. Resource IDs: (1069)\r
1759 msgid "Browse..."\r
1760 msgstr "Prebrskaj..."\r
1761 \r
1762 #. Resource IDs: (1119)\r
1763 msgid "Bug-&ID / Issue-Nr:"\r
1764 msgstr "&ID hrošča / Št. zadeve:"\r
1765 \r
1766 #. Resource IDs: (116)\r
1767 msgid "Bug-ID"\r
1768 msgstr "ID hrošča"\r
1769 \r
1770 #. Resource IDs: (1119)\r
1771 msgid "Bug-ID / Issue-Nr:"\r
1772 msgstr "ID hrošča / Št. zadeve:"\r
1773 \r
1774 #. Resource IDs: (117)\r
1775 msgid "Bug-IDs"\r
1776 msgstr "ID-ji hroščev"\r
1777 \r
1778 #. Resource IDs: (16132)\r
1779 msgid "Button Appearance"\r
1780 msgstr "Izgled gumba"\r
1781 \r
1782 #. Resource IDs: (1215)\r
1783 msgid "C&heck now"\r
1784 msgstr "&Preveri zdaj"\r
1785 \r
1786 #. Resource IDs: (1132)\r
1787 msgid "C&heck repository"\r
1788 msgstr "P&reveri skladišče"\r
1789 \r
1790 #. Resource IDs: (65535)\r
1791 msgid "C&ommands:"\r
1792 msgstr "&Ukazi"\r
1793 \r
1794 #. Resource IDs: (77)\r
1795 msgid "C&reate branch/tag from revision"\r
1796 msgstr "Ustva&ri oznako/vejo iz revizije"\r
1797 \r
1798 #. Resource IDs: (101)\r
1799 msgid "C&reate folder..."\r
1800 msgstr "Ustva&ri mapo..."\r
1801 \r
1802 #. Resource IDs: (65535)\r
1803 msgid "C&urrent Keys:"\r
1804 msgstr "&Trenutne tipke:"\r
1805 \r
1806 #. Resource IDs: (501)\r
1807 msgid "C&ut"\r
1808 msgstr "&Izreži"\r
1809 \r
1810 #. Resource IDs: (3697)\r
1811 msgid "CAP"\r
1812 msgstr "CAP"\r
1813 \r
1814 #. Resource IDs: (199)\r
1815 msgid "Cache size [kB]"\r
1816 msgstr "Velikost [kB]"\r
1817 \r
1818 #. Resource IDs: (1440)\r
1819 msgid "Cached Repositories"\r
1820 msgstr "Skladišča v predpomnilniku"\r
1821 \r
1822 #. Resource IDs: (197)\r
1823 msgid "Caches the log messages to speed up log fetching"\r
1824 msgstr "Shrani dnevniške zapise v predpomnilnik za hitrejši prenos zapisov"\r
1825 \r
1826 #. Resource IDs: (1127)\r
1827 msgid "Can double-click in log list to compare with previous revision"\r
1828 msgstr "Pri dvokliku v seznamu zapisov primerjaj izbrano revizijo s predhodno"\r
1829 \r
1830 #. Resource IDs: (3865)\r
1831 msgid "Can not activate a static ActiveX object."\r
1832 msgstr "Statičnega objekta ActiveX ni mogoče aktivirati."\r
1833 \r
1834 #. Resource IDs: (82)\r
1835 #, c-format\r
1836 msgid ""\r
1837 "Can't copy \n"\r
1838 "%s\n"\r
1839 "to\n"\r
1840 "%s"\r
1841 msgstr ""\r
1842 "Ni mogoče kopirati \n"\r
1843 "%s\n"\r
1844 "v\n"\r
1845 "%s"\r
1846 \r
1847 #. Resource IDs: (1001)\r
1848 msgid "Can't copy bitmap image into the clipboard!"\r
1849 msgstr "Slike ni mogoče kopirati na odložišče!"\r
1850 \r
1851 #. Resource IDs: (1001)\r
1852 msgid "Can't create a new image!"\r
1853 msgstr "Ne morem ustvariti nove slike!"\r
1854 \r
1855 #. Resource IDs: (1001)\r
1856 msgid "Can't customize menues!"\r
1857 msgstr "Menijev ni možno prilagoditi!"\r
1858 \r
1859 #. Resource IDs: (1001)\r
1860 msgid "Can't paste bitmap image from the clipboard!"\r
1861 msgstr "Iz odložišča ni mogoče prilepiti bitne slike!"\r
1862 \r
1863 #. Resource IDs: (2, 73, 99, 563, 1069)\r
1864 msgid "Cancel"\r
1865 msgstr "Prekliči"\r
1866 \r
1867 #. Resource IDs: (132)\r
1868 msgid "Cancelling TortoiseSVN Blame..."\r
1869 msgstr "Preklicevanje ukaza..."\r
1870 \r
1871 #. Resource IDs: (270)\r
1872 msgid "Cancelling operation..."\r
1873 msgstr "Preklicevanje operacije..."\r
1874 \r
1875 #. Resource IDs: (68)\r
1876 msgid "Cannot show diff because of inconsistent newlines in the file."\r
1877 msgstr "Razlik ni mogoče prikazati zaradi nedoslednih novih vrstic v datoteki."\r
1878 \r
1879 #. Resource IDs: (16926)\r
1880 msgid "Cascade"\r
1881 msgstr "Padajoče"\r
1882 \r
1883 #. Resource IDs: (65535)\r
1884 msgid "Cascaded context menu"\r
1885 msgstr "Kaskadni kontekstni meni"\r
1886 \r
1887 #. Resource IDs: (65535)\r
1888 msgid "Cate&gories:"\r
1889 msgstr "Kate&gorije:"\r
1890 \r
1891 #. Resource IDs: (82)\r
1892 msgid "Certificate expired or not yet valid"\r
1893 msgstr "Certifikat je potekel ali pa še ni veljaven"\r
1894 \r
1895 #. Resource IDs: (82)\r
1896 #, c-format\r
1897 msgid "Certificate expired. Valid until: %s"\r
1898 msgstr "Veljavnost certifikata je potekla. Veljaven do: %s"\r
1899 \r
1900 #. Resource IDs: (82)\r
1901 #, c-format\r
1902 msgid "Certificate not yet valid. Valid from: %s"\r
1903 msgstr "Certifikat še ni veljaven. Veljaven od: %s"\r
1904 \r
1905 #. Resource IDs: (157)\r
1906 msgid "Certificates|*.p12;*.pkcs12;*.pfx|All|*.*||"\r
1907 msgstr "Certifikati|*.p12;*.pkcs12;*.pfx|Vse|*.*||"\r
1908 \r
1909 #. Resource IDs: (3825)\r
1910 msgid "Change the window position"\r
1911 msgstr "Spremeni položaj okna"\r
1912 \r
1913 #. Resource IDs: (3825)\r
1914 msgid "Change the window size"\r
1915 msgstr "Spremeni velikost okna"\r
1916 \r
1917 #. Resource IDs: (199)\r
1918 msgid "Changed Files"\r
1919 msgstr "Spremenjene datoteke"\r
1920 \r
1921 #. Resource IDs: (324)\r
1922 #, c-format\r
1923 msgid "Changed files between %s, %s and %s, %s"\r
1924 msgstr "Spremenjene datoteke med %s, %s in %s, %s"\r
1925 \r
1926 #. Resource IDs: (163)\r
1927 #, c-format\r
1928 msgid "Changed files: %d"\r
1929 msgstr "Spremenjene datoteke: %d"\r
1930 \r
1931 #. Resource IDs: (264)\r
1932 #, c-format\r
1933 msgid "Changelist %s moved"\r
1934 msgstr "Seznam sprememb %s premaknjen"\r
1935 \r
1936 #. Resource IDs: (65535)\r
1937 msgid "Changelist:"\r
1938 msgstr "Seznam sprememb:"\r
1939 \r
1940 #. Resource IDs: (1242)\r
1941 msgid "Changes made (double-click on file for diff):"\r
1942 msgstr "Opravljene spremembe (dvokliknite za podrobnosti):"\r
1943 \r
1944 #. Resource IDs: (8)\r
1945 msgid "Chec&kout..."\r
1946 msgstr "Pre&vzemi..."\r
1947 \r
1948 #. Resource IDs: (3887)\r
1949 msgid "Check"\r
1950 msgstr "Preveri"\r
1951 \r
1952 #. Resource IDs: (174)\r
1953 msgid "Check For Updates"\r
1954 msgstr "Preveri posodobitve"\r
1955 \r
1956 #. Resource IDs: (1031)\r
1957 msgid "Check For Updates..."\r
1958 msgstr "Preveri posodobitve..."\r
1959 \r
1960 #. Resource IDs: (13)\r
1961 msgid "Check for modi&fications"\r
1962 msgstr "Preveri &spremembe"\r
1963 \r
1964 #. Resource IDs: (65535)\r
1965 msgid "Check for modifications"\r
1966 msgstr "Preveri spremembe"\r
1967 \r
1968 #. Resource IDs: (9)\r
1969 msgid "Check out a working copy from a repository"\r
1970 msgstr "Prevzemi delovno kopijo iz skladišča"\r
1971 \r
1972 #. Resource IDs: (95)\r
1973 msgid ""\r
1974 "Check the files which you want to\n"\r
1975 "delete before importing."\r
1976 msgstr ""\r
1977 "Označite datoteke, ki ji želite\n"\r
1978 "pred uvozom izbrisati."\r
1979 \r
1980 #. Resource IDs: (251)\r
1981 msgid "Check the path and/or URL you've entered."\r
1982 msgstr "Preverite vneseno pot in/ali URL."\r
1983 \r
1984 #. Resource IDs: (194)\r
1985 msgid "Check those menu entries you want to appear in the top context menu instead of the TortoiseSVN submenu"\r
1986 msgstr "Potrdite tiste menijske vnose, ki bi jih radi videli v vrhnjem kontekstnem meniju namesto v podmeniju programa TortoiseSVN"\r
1987 \r
1988 #. Resource IDs: (80)\r
1989 msgid "Check to use a less verbose date and time format in log messages"\r
1990 msgstr "Potrdite, če želite v dnevniških zapisih uporabljati krajši zapis datuma in časa"\r
1991 \r
1992 #. Resource IDs: (65535)\r
1993 msgid "Checking if a newer version of TortoiseSVN is available..."\r
1994 msgstr "Preverjanje obstoja novejše različice TortoiseSVN..."\r
1995 \r
1996 #. Resource IDs: (133, 65535)\r
1997 msgid "Checkout"\r
1998 msgstr "Prevzemi"\r
1999 \r
2000 #. Resource IDs: (1074)\r
2001 msgid "Checkout &directory:"\r
2002 msgstr "&Mapa prevzema:"\r
2003 \r
2004 #. Resource IDs: (77)\r
2005 msgid "Checkout - TortoiseSVN"\r
2006 msgstr "Prevzemi - TortoiseSVN"\r
2007 \r
2008 #. Resource IDs: (1377)\r
2009 msgid "Checkout Depth"\r
2010 msgstr "Globina prevzema"\r
2011 \r
2012 #. Resource IDs: (229)\r
2013 #, c-format\r
2014 msgid "Checkout from %s, revision %s, %s, %s"\r
2015 msgstr "Prevzem iz %s, revizija %s, %s, %s"\r
2016 \r
2017 #. Resource IDs: (65535)\r
2018 msgid "Checksum:"\r
2019 msgstr "Kontrolna vsota:"\r
2020 \r
2021 #. Resource IDs: (1402)\r
2022 msgid "Choose item:"\r
2023 msgstr "Izberite element:"\r
2024 \r
2025 #. Resource IDs: (145)\r
2026 msgid "Cleaning up"\r
2027 msgstr "Čiščenje"\r
2028 \r
2029 #. Resource IDs: (146)\r
2030 msgid "Cleaning up."\r
2031 msgstr "Čiščenje."\r
2032 \r
2033 #. Resource IDs: (83)\r
2034 #, c-format\r
2035 msgid ""\r
2036 "Cleanup failed to process the following paths:\n"\r
2037 "%s"\r
2038 msgstr ""\r
2039 "Čiščenje naslednjih poti ni bilo uspešno:\n"\r
2040 "%s"\r
2041 \r
2042 #. Resource IDs: (79)\r
2043 #, c-format\r
2044 msgid ""\r
2045 "Cleanup has successfully processed the following paths:\n"\r
2046 "%s"\r
2047 msgstr ""\r
2048 "Čiščenje naslednjih poti je bilo uspešno:\n"\r
2049 "%s"\r
2050 \r
2051 #. Resource IDs: (9)\r
2052 msgid "Cleanup interrupted operations, locked files, ..."\r
2053 msgstr "Počisti prekinjene operacije, zaklenjene datoteke, ..."\r
2054 \r
2055 #. Resource IDs: (1273, 1275, 1276, 1279, 1281, 1427)\r
2056 msgid "Clear"\r
2057 msgstr "Počisti"\r
2058 \r
2059 #. Resource IDs: (1057)\r
2060 msgid ""\r
2061 "Clear Tool\n"\r
2062 "Clear"\r
2063 msgstr ""\r
2064 "Orodje za čiščenje\n"\r
2065 "Počisti"\r
2066 \r
2067 #. Resource IDs: (196)\r
2068 #, c-format\r
2069 msgid "Clears %ld URLs stored for %ld working copies"\r
2070 msgstr "Počisti %ld URL(jev), shranjenih za %ld delovnih kopij"\r
2071 \r
2072 #. Resource IDs: (196)\r
2073 #, c-format\r
2074 msgid "Clears %ld log messages stored for %ld working copies"\r
2075 msgstr "Počisti %ld dnevniških zapisov, shranjenih za %ld delovnih kopij"\r
2076 \r
2077 #. Resource IDs: (196)\r
2078 #, c-format\r
2079 msgid "Clears %ld username/password pairs, %ld ssl certificates and %ld usernames"\r
2080 msgstr "Počisti %ld parov uporabniških imen/gesel, %ld potrdil ssl in %ld uporabniških imen"\r
2081 \r
2082 #. Resource IDs: (197)\r
2083 #, c-format\r
2084 msgid "Clears cached logs from %ld repositories"\r
2085 msgstr "Počisti predpomnilnik zapisov iz %ld skladišč"\r
2086 \r
2087 #. Resource IDs: (195)\r
2088 msgid ""\r
2089 "Clears the stored authentication.\r\n"\r
2090 "You will have to enter your username/password again for all repositories."\r
2091 msgstr ""\r
2092 "Počisti shranjene avtentikacijske podatke.\r\n"\r
2093 "Za vsa skladišča boste morali znova vnesti svoje uporabniško ime in geslo."\r
2094 \r
2095 #. Resource IDs: (196)\r
2096 #, c-format\r
2097 msgid "Clears the stored sizes and positions of %ld dialogs"\r
2098 msgstr "Počisti shranjene velikosti in položaje %ld pogovornih oken"\r
2099 \r
2100 #. Resource IDs: (1466)\r
2101 msgid "Click here to go to the website"\r
2102 msgstr "Kliknite za vstop na spletno stran"\r
2103 \r
2104 #. Resource IDs: (170)\r
2105 msgid "Click here to select a recently typed message"\r
2106 msgstr "Kliknite sem za vnos pred kratkim vnesenega sporočila"\r
2107 \r
2108 #. Resource IDs: (65535)\r
2109 msgid "Click on \"Advanced\" to specify alternate diff programs based on file extension"\r
2110 msgstr "Kliknite gumb \"Napredno\" za določitev dodatnih programov za razlikovanje glede na končnico."\r
2111 \r
2112 #. Resource IDs: (65535)\r
2113 msgid "Click on \"Advanced\" to specify alternate merge programs based on file extension"\r
2114 msgstr "Kliknite gumb \"Napredno\" za določitev dodatnih programov za spajanje glede na končnico datoteke"\r
2115 \r
2116 #. Resource IDs: (257)\r
2117 msgid "Clipboard"\r
2118 msgstr "Odložišče"\r
2119 \r
2120 #. Resource IDs: (2, 1003, 1007, 1064)\r
2121 msgid "Close"\r
2122 msgstr "Zapri"\r
2123 \r
2124 #. Resource IDs: (1065)\r
2125 msgid "Close Full Screen"\r
2126 msgstr "Zapri celozaslonski način"\r
2127 \r
2128 #. Resource IDs: (3633)\r
2129 msgid ""\r
2130 "Close Print Preview\n"\r
2131 "&Close"\r
2132 msgstr ""\r
2133 "Zapri predogled tiskanja\n"\r
2134 "&Zapri"\r
2135 \r
2136 #. Resource IDs: (222)\r
2137 msgid "Close manually"\r
2138 msgstr "Zapri ročno"\r
2139 \r
2140 #. Resource IDs: (3825)\r
2141 msgid "Close the active window and prompts to save the documents"\r
2142 msgstr "Zapre aktivno okno in ponudi shranjevanje dokumentov"\r
2143 \r
2144 #. Resource IDs: (16662)\r
2145 msgid "Color"\r
2146 msgstr "Barva"\r
2147 \r
2148 #. Resource IDs: (1068)\r
2149 msgid "Color co&de in-line changes"\r
2150 msgstr "Obarvaj spremembe v &vrstici"\r
2151 \r
2152 #. Resource IDs: (138, 16961, 65535)\r
2153 msgid "Colors"\r
2154 msgstr "Barve"\r
2155 \r
2156 #. Resource IDs: (65535)\r
2157 msgid "Colors:"\r
2158 msgstr "Barve:"\r
2159 \r
2160 #. Resource IDs: (65535)\r
2161 msgid "Comman&ds:"\r
2162 msgstr "Uka&zi"\r
2163 \r
2164 #. Resource IDs: (220, 1002)\r
2165 msgid "Command"\r
2166 msgstr "Ukaz"\r
2167 \r
2168 #. Resource IDs: (198)\r
2169 msgid "Command Line"\r
2170 msgstr "Ukazna vrstica"\r
2171 \r
2172 #. Resource IDs: (1336)\r
2173 msgid "Command Line To Execute:"\r
2174 msgstr "Ukazna vrstica za izvedbo:"\r
2175 \r
2176 #. Resource IDs: (3857)\r
2177 msgid "Command failed."\r
2178 msgstr "Ukaz ni uspel."\r
2179 \r
2180 #. Resource IDs: (16104)\r
2181 msgid "Commands"\r
2182 msgstr "Ukazi"\r
2183 \r
2184 #. Resource IDs: (135, 209, 229, 1083)\r
2185 msgid "Commit"\r
2186 msgstr "Objavi"\r
2187 \r
2188 #. Resource IDs: (77)\r
2189 msgid "Commit - TortoiseSVN"\r
2190 msgstr "Objavi - TortoiseSVN"\r
2191 \r
2192 #. Resource IDs: (1110)\r
2193 msgid "Commit to:"\r
2194 msgstr "Objavi v:"\r
2195 \r
2196 #. Resource IDs: (209)\r
2197 msgid "Commit..."\r
2198 msgstr "Objavi ..."\r
2199 \r
2200 #. Resource IDs: (244)\r
2201 msgid "Commits by author"\r
2202 msgstr "Objave po avtorjih"\r
2203 \r
2204 #. Resource IDs: (244)\r
2205 msgid "Commits by date"\r
2206 msgstr "Objave po dnevih"\r
2207 \r
2208 #. Resource IDs: (1135)\r
2209 msgid "Commits each week:"\r
2210 msgstr "Število objav na teden:"\r
2211 \r
2212 #. Resource IDs: (9)\r
2213 msgid "Commits your changes to the repository"\r
2214 msgstr "Objavi vaše spremembe v skladišču"\r
2215 \r
2216 #. Resource IDs: (170)\r
2217 msgid ""\r
2218 "Committing an unversioned folder will not recursively add its child items!\n"\r
2219 "You might want to add these folders recursively by using the 'Add...' context menu item.\n"\r
2220 "\n"\r
2221 "Are you sure that you want to continue the commit?"\r
2222 msgstr ""\r
2223 "Objava mape, ki ni pod nadzorom, ne doda rekurzivno tudi podrejenih elementov mape!\n"\r
2224 "Te mape lahko rekurzivno dodate  z uporabo ukaza 'Dodaj' v kontekstnem meniju.\n"\r
2225 "\n"\r
2226 "Ste prepričani, da želite nadaljevati z objavo?"\r
2227 \r
2228 #. Resource IDs: (274, 32784)\r
2229 msgid "Compare &HEAD revisions"\r
2230 msgstr "Primerjaj revizije &HEAD"\r
2231 \r
2232 #. Resource IDs: (114)\r
2233 msgid "Compare and &blame with working BASE"\r
2234 msgstr "Primerjaj in &okrivi z delovno osnovo (BASE)"\r
2235 \r
2236 #. Resource IDs: (114)\r
2237 msgid "Compare and blame with previous revision"\r
2238 msgstr "Primerjaj in &okrivi s prejšno revizijo"\r
2239 \r
2240 #. Resource IDs: (1390)\r
2241 msgid "Compare whitespaces"\r
2242 msgstr "Primerjaj presledke"\r
2243 \r
2244 #. Resource IDs: (76)\r
2245 msgid "Compare with &working copy"\r
2246 msgstr "Primerjaj z &delovno kopijo"\r
2247 \r
2248 #. Resource IDs: (138)\r
2249 msgid "Compare with b&ase"\r
2250 msgstr "Primerjaj z &osnovo"\r
2251 \r
2252 #. Resource IDs: (114)\r
2253 msgid "Compare with previous revision"\r
2254 msgstr "Primerjaj s prejšno revizijo"\r
2255 \r
2256 #. Resource IDs: (12)\r
2257 msgid "Compares the file with the last committed revision to show you the changes you made"\r
2258 msgstr "Primerja datoteko z zadnjo objavljeno revizijo in pokaže spremembe, ki ste jih naredili"\r
2259 \r
2260 #. Resource IDs: (17)\r
2261 msgid "Compares the selected file with a file in the repository"\r
2262 msgstr "Primerja izbrano datoteko z datoteko v skladišču"\r
2263 \r
2264 #. Resource IDs: (120)\r
2265 #, c-format\r
2266 msgid "Comparing %s to %s"\r
2267 msgstr "Primerjanje %s z %s"\r
2268 \r
2269 #. Resource IDs: (74)\r
2270 msgid "Completed"\r
2271 msgstr "Dokončano"\r
2272 \r
2273 #. Resource IDs: (236, 284)\r
2274 msgid "Configure Hook Scripts"\r
2275 msgstr "Nastavi ukazne datoteke akcij"\r
2276 \r
2277 #. Resource IDs: (284)\r
2278 msgid "Configure Issue Tracker Integration"\r
2279 msgstr "Nastavi integracijo sledilnika zadev"\r
2280 \r
2281 #. Resource IDs: (65535)\r
2282 msgid "Configure the program used for comparing different revisions of files"\r
2283 msgstr "Nastavi program za primerjanje različnih revizij datotek"\r
2284 \r
2285 #. Resource IDs: (65535)\r
2286 msgid "Configure the program used for comparing different revisions of properties"\r
2287 msgstr "Nastavi program za primerjanje različnih revizij lastnosti"\r
2288 \r
2289 #. Resource IDs: (65535)\r
2290 msgid "Configure the program used to resolve conflicted files."\r
2291 msgstr "Nastavi program za reševanje spornih datotek."\r
2292 \r
2293 #. Resource IDs: (65535)\r
2294 msgid "Configure viewer program for GNU diff files (patch files)."\r
2295 msgstr "Nastavi ogledovalnik za datoteke razlik GNU (diff, datoteke s popravki)."\r
2296 \r
2297 #. Resource IDs: (65535)\r
2298 msgid "Conflict resolved"\r
2299 msgstr "Spor rešen"\r
2300 \r
2301 #. Resource IDs: (263, 65535)\r
2302 msgid "Conflicted"\r
2303 msgstr "Sporno"\r
2304 \r
2305 #. Resource IDs: (188)\r
2306 #, c-format\r
2307 msgid "Conflicts: %d"\r
2308 msgstr "Spori: %d"\r
2309 \r
2310 #. Resource IDs: (345)\r
2311 msgid "Connect to the repository server and download missing log data"\r
2312 msgstr "Poveži se s skladiščem in prenesi manjkajoče podatke"\r
2313 \r
2314 #. Resource IDs: (65535)\r
2315 msgid "Container sizes"\r
2316 msgstr "Velikosti vsebnikov"\r
2317 \r
2318 #. Resource IDs: (16520)\r
2319 msgid "Context Menus: "\r
2320 msgstr "Kontekstni meniji"\r
2321 \r
2322 #. Resource IDs: (73)\r
2323 msgid "Continue"\r
2324 msgstr "Nadaljuj"\r
2325 \r
2326 #. Resource IDs: (1001)\r
2327 msgid "Contract docked window"\r
2328 msgstr "Skrči pripojeno okno"\r
2329 \r
2330 #. Resource IDs: (376)\r
2331 msgid "Cop&y"\r
2332 msgstr "&Kopiraj"\r
2333 \r
2334 #. Resource IDs: (73)\r
2335 msgid "Copied"\r
2336 msgstr "Kopirano"\r
2337 \r
2338 #. Resource IDs: (208)\r
2339 msgid "Copied from URL"\r
2340 msgstr "Kopirano z naslova"\r
2341 \r
2342 #. Resource IDs: (126)\r
2343 msgid "Copied remotely"\r
2344 msgstr "Oddaljeno kopirano"\r
2345 \r
2346 #. Resource IDs: (16991)\r
2347 msgid "Copy"\r
2348 msgstr "Kopiraj"\r
2349 \r
2350 #. Resource IDs: (127)\r
2351 #, c-format\r
2352 msgid ""\r
2353 "Copy %ld items to\r\n"\r
2354 "%s"\r
2355 msgstr ""\r
2356 "Kopiraj %ld elementov v\r\n"\r
2357 "%s"\r
2358 \r
2359 #. Resource IDs: (103)\r
2360 #, c-format\r
2361 msgid "Copy %s"\r
2362 msgstr "Kopiraj %s"\r
2363 \r
2364 #. Resource IDs: (229)\r
2365 #, c-format\r
2366 msgid "Copy %s to %s, Revision %s"\r
2367 msgstr "Kopiraj %s v %s, revizija: %s"\r
2368 \r
2369 #. Resource IDs: (126)\r
2370 #, c-format\r
2371 msgid ""\r
2372 "Copy %s\r\n"\r
2373 "to %s"\r
2374 msgstr ""\r
2375 "Kopiraj %s\r\n"\r
2376 "v %s"\r
2377 \r
2378 #. Resource IDs: (142)\r
2379 msgid "Copy (Branch / Tag)"\r
2380 msgstr "Kopiraj (ustvari vejo / oznako)"\r
2381 \r
2382 #. Resource IDs: (78)\r
2383 msgid "Copy - TortoiseSVN"\r
2384 msgstr "Kopiraj - TortoiseSVN"\r
2385 \r
2386 #. Resource IDs: (1057)\r
2387 msgid ""\r
2388 "Copy Tool\n"\r
2389 "Copy"\r
2390 msgstr ""\r
2391 "Orodje za kopiranje\n"\r
2392 "Kopiraj"\r
2393 \r
2394 #. Resource IDs: (101)\r
2395 msgid "Copy URL to clipboard"\r
2396 msgstr "Kopiraj URL na odložišče"\r
2397 \r
2398 #. Resource IDs: (209)\r
2399 msgid "Copy all information to clipboard"\r
2400 msgstr "Kopiraj vse podatke na odložišče"\r
2401 \r
2402 #. Resource IDs: (146)\r
2403 msgid "Copy and rename"\r
2404 msgstr "Kopiraj in preimenuj"\r
2405 \r
2406 #. Resource IDs: (104)\r
2407 msgid "Copy and rename item to here"\r
2408 msgstr "Kopiraj element sem in ga preimenuj"\r
2409 \r
2410 #. Resource IDs: (101)\r
2411 msgid "Copy error message to clipboard"\r
2412 msgstr "Kopiraj sporočilo o napaki na odložišče"\r
2413 \r
2414 #. Resource IDs: (76)\r
2415 msgid "Copy from path"\r
2416 msgstr "Kopirano iz poti"\r
2417 \r
2418 #. Resource IDs: (103)\r
2419 msgid "Copy items to here"\r
2420 msgstr "Kopiraj elemente sem"\r
2421 \r
2422 #. Resource IDs: (209)\r
2423 msgid "Copy paths to clipboard"\r
2424 msgstr "Kopiraj poti na odložišče"\r
2425 \r
2426 #. Resource IDs: (323)\r
2427 msgid "Copy selection to cli&pboard"\r
2428 msgstr "Ko&piraj izbiro na odložišče"\r
2429 \r
2430 #. Resource IDs: (3603)\r
2431 msgid ""\r
2432 "Copy the selection and put it on the Clipboard\n"\r
2433 "Copy"\r
2434 msgstr ""\r
2435 "Kopiraj izbor in ga postavi na odložišče\n"\r
2436 "Kopiraj"\r
2437 \r
2438 #. Resource IDs: (114)\r
2439 msgid "Copy to clipboard"\r
2440 msgstr "Kopiraj na odložišče"\r
2441 \r
2442 #. Resource IDs: (103)\r
2443 msgid "Copy to working copy"\r
2444 msgstr "Kopiraj v delovno kopijo"\r
2445 \r
2446 #. Resource IDs: (101)\r
2447 msgid "Copy to working copy..."\r
2448 msgstr "Kopiraj v delovno kopijo..."\r
2449 \r
2450 #. Resource IDs: (98)\r
2451 #, c-format\r
2452 msgid "Copy: New name for %s"\r
2453 msgstr "Kopiraj: Novo ime za %s"\r
2454 \r
2455 #. Resource IDs: (80)\r
2456 #, c-format\r
2457 msgid "Copying %s"\r
2458 msgstr "Kopiranje %s"\r
2459 \r
2460 #. Resource IDs: (80)\r
2461 msgid "Copying..."\r
2462 msgstr "Kopiranje"\r
2463 \r
2464 #. Resource IDs: (188)\r
2465 msgid "Corrections"\r
2466 msgstr "Popravki"\r
2467 \r
2468 #. Resource IDs: (81)\r
2469 #, c-format\r
2470 msgid "Could not add %s to the ignore list!"\r
2471 msgstr "%s ni mogoče dodati na seznam prezrtih!"\r
2472 \r
2473 #. Resource IDs: (582)\r
2474 #, c-format\r
2475 msgid "Could not add '%s' because"\r
2476 msgstr "'%s' ni mogoče dodati, ker"\r
2477 \r
2478 #. Resource IDs: (582)\r
2479 #, c-format\r
2480 msgid "Could not add property '%s' on '%s' because"\r
2481 msgstr "Lastnosti '%s' ni mogoče dodati v '%s', ker"\r
2482 \r
2483 #. Resource IDs: (201)\r
2484 msgid "Could not check for a newer version!"\r
2485 msgstr "Ni mogoče preveriti, ali obstaja novejša različica!"\r
2486 \r
2487 #. Resource IDs: (81)\r
2488 #, c-format\r
2489 msgid ""\r
2490 "Could not copy the files!\n"\r
2491 "<hr=100%%>\n"\r
2492 "%s"\r
2493 msgstr ""\r
2494 "Datotek ni mogoče kopirati!\n"\r
2495 "<hr=100%%>\n"\r
2496 "%s"\r
2497 \r
2498 #. Resource IDs: (3867)\r
2499 #, c-format\r
2500 msgid "Could not create %1 because the directory is full."\r
2501 msgstr "%1 ni mogoče ustvariti, ker je mapa polna."\r
2502 \r
2503 #. Resource IDs: (582)\r
2504 #, c-format\r
2505 msgid "Could not delete '%s' because"\r
2506 msgstr "'%s' ni mogoče brisati, ker"\r
2507 \r
2508 #. Resource IDs: (582)\r
2509 #, c-format\r
2510 msgid "Could not delete property '%s' on '%s' because"\r
2511 msgstr "Lastnosti '%s' ni mogoče brisati iz '%s', ker"\r
2512 \r
2513 #. Resource IDs: (83)\r
2514 msgid "Could not determine the last committed revision!"\r
2515 msgstr "Zadnje objavljene revizije ni mogoče ugotoviti!"\r
2516 \r
2517 #. Resource IDs: (81)\r
2518 msgid "Could not get the status!"\r
2519 msgstr "Stanja ni mogoče preveriti!"\r
2520 \r
2521 #. Resource IDs: (582)\r
2522 #, c-format\r
2523 msgid "Could not merge '%s' because"\r
2524 msgstr "'%s' ni mogoče spojiti, ker"\r
2525 \r
2526 #. Resource IDs: (582)\r
2527 #, c-format\r
2528 msgid "Could not merge property '%s' on '%s' because"\r
2529 msgstr "Lastnosti '%s' ni mogoče spojiti s '%s', ker"\r
2530 \r
2531 #. Resource IDs: (3867)\r
2532 #, c-format\r
2533 msgid "Could not open %1 because there are too many open files."\r
2534 msgstr "%1 ni mogoče odpreti, ker je odprtih preveč datotek."\r
2535 \r
2536 #. Resource IDs: (69)\r
2537 #, c-format\r
2538 msgid ""\r
2539 "Could not open the file\n"\r
2540 "%s"\r
2541 msgstr ""\r
2542 "Datoteke %s\n"\r
2543 "ni mogoče odpreti."\r
2544 \r
2545 #. Resource IDs: (3867)\r
2546 #, c-format\r
2547 msgid "Could not remove %1 because it is the current directory."\r
2548 msgstr "%1 ni mogoče izbrisati, ker je to trenutna mapa."\r
2549 \r
2550 #. Resource IDs: (82)\r
2551 #, c-format\r
2552 msgid "Could not remove %s from the ignore list"\r
2553 msgstr "%s ni mogoče odstraniti s seznama prezrtih"\r
2554 \r
2555 #. Resource IDs: (81)\r
2556 #, c-format\r
2557 msgid ""\r
2558 "Could not retrieve URL of the file!\n"\r
2559 "%s"\r
2560 msgstr ""\r
2561 "Naslova URL datoteke ni mogoče pridobiti!\n"\r
2562 "%s"\r
2563 \r
2564 #. Resource IDs: (66)\r
2565 #, c-format\r
2566 msgid ""\r
2567 "Could not retrieve revision %s of the file %s.\n"\r
2568 "Patching is not possible!"\r
2569 msgstr ""\r
2570 "Revizije %s datoteke %s ni mogoče pridobiti.\n"\r
2571 "Namestitev popravka ni mogoča!"\r
2572 \r
2573 #. Resource IDs: (64)\r
2574 #, c-format\r
2575 msgid "Could not save the file %s!"\r
2576 msgstr "Datoteke %s ni mogoče shraniti!"\r
2577 \r
2578 #. Resource IDs: (81)\r
2579 #, c-format\r
2580 msgid ""\r
2581 "Could not start diff viewer!\n"\r
2582 "<hr=100%%>\n"\r
2583 "%s"\r
2584 msgstr ""\r
2585 "Pregledovalnika razlik ni mogoče zagnati!\n"\r
2586 "<hr=100%%>\n"\r
2587 "%s"\r
2588 \r
2589 #. Resource IDs: (81)\r
2590 #, c-format\r
2591 msgid ""\r
2592 "Could not start external diff program!\n"\r
2593 "<hr=100%%>\n"\r
2594 "%s"\r
2595 msgstr ""\r
2596 "Zunanjega programa za razlikovanje ni mogoče zagnati!\n"\r
2597 "<hr=100%%>\n"\r
2598 "%s"\r
2599 \r
2600 #. Resource IDs: (81)\r
2601 #, c-format\r
2602 msgid ""\r
2603 "Could not start external merge program!\n"\r
2604 "<hr=100%%>\n"\r
2605 "%s"\r
2606 msgstr ""\r
2607 "Zunanjega programa za spajanje ni mogoče zagnati!\n"\r
2608 "<hr=100%%>\n"\r
2609 "%s"\r
2610 \r
2611 #. Resource IDs: (3857)\r
2612 msgid "Could not start print job."\r
2613 msgstr "Tiskalniškega opravila ni mogoče zagnati."\r
2614 \r
2615 #. Resource IDs: (83)\r
2616 #, c-format\r
2617 msgid ""\r
2618 "Could not start text viewer!\n"\r
2619 "<hr=100%%>\n"\r
2620 "%s"\r
2621 msgstr ""\r
2622 "Pregledovalnika besedila ni mogoče zagnati!\n"\r
2623 "<hr=100%%>\n"\r
2624 "%s"\r
2625 \r
2626 #. Resource IDs: (81)\r
2627 msgid "Could not start thread!"\r
2628 msgstr "Niti ni mogoče začeti!"\r
2629 \r
2630 #. Resource IDs: (13)\r
2631 msgid "Create &patch..."\r
2632 msgstr "Ustvari &popravek..."\r
2633 \r
2634 #. Resource IDs: (243)\r
2635 msgid "Create Changelist"\r
2636 msgstr "Ustvari seznam sprememb"\r
2637 \r
2638 #. Resource IDs: (208)\r
2639 msgid "Create Patch"\r
2640 msgstr "Ustvari popravek"\r
2641 \r
2642 #. Resource IDs: (1385)\r
2643 msgid "Create copy in the repository from:"\r
2644 msgstr "Ustvari kopijo v skladišču iz:"\r
2645 \r
2646 #. Resource IDs: (126)\r
2647 #, c-format\r
2648 msgid ""\r
2649 "Create new directory:\r\n"\r
2650 "%s"\r
2651 msgstr ""\r
2652 "Ustvari novo mapo:\r\n"\r
2653 "%s"\r
2654 \r
2655 #. Resource IDs: (8)\r
2656 msgid "Create repositor&y here"\r
2657 msgstr "Ustvari skla&dišče tukaj..."\r
2658 \r
2659 #. Resource IDs: (32828)\r
2660 msgid "Create unified diff file"\r
2661 msgstr "Ustvari datoteko poenotene razlike"\r
2662 \r
2663 #. Resource IDs: (126)\r
2664 msgid "Created folder remotely"\r
2665 msgstr "Mapa ustvarjena oddaljeno"\r
2666 \r
2667 #. Resource IDs: (10)\r
2668 msgid "Creates a 'cheap' copy inside the repository used for branches or tagging"\r
2669 msgstr "Ustvari 'poceni' kopijo v skladišču, namenjeno vejam ali označevanju"\r
2670 \r
2671 #. Resource IDs: (2052)\r
2672 msgid ""\r
2673 "Creates a patch file from the differences of the two files\n"\r
2674 "Create patch file"\r
2675 msgstr ""\r
2676 "Ustvari datoteko popravkov iz razlike dveh datotek\n"\r
2677 "Ustvari datoteko popravkov"\r
2678 \r
2679 #. Resource IDs: (10)\r
2680 msgid "Creates a repository database at the current location"\r
2681 msgstr "Ustvari zbirko podatkov skladišča na trenutnem položaju"\r
2682 \r
2683 #. Resource IDs: (14)\r
2684 msgid "Creates a unified diff file with all changes you made"\r
2685 msgstr "Ustvari datoteko poenotene razlike z vsemi spremembami, ki ste jih opravili"\r
2686 \r
2687 #. Resource IDs: (65535)\r
2688 msgid "Credits:"\r
2689 msgstr "Zasluge:"\r
2690 \r
2691 #. Resource IDs: (376)\r
2692 msgid "Cu&t"\r
2693 msgstr "&Izreži"\r
2694 \r
2695 #. Resource IDs: (65535)\r
2696 msgid "Current"\r
2697 msgstr "Trenutno"\r
2698 \r
2699 #. Resource IDs: (1113)\r
2700 msgid "Current version is:"\r
2701 msgstr "Trenutna različica:"\r
2702 \r
2703 #. Resource IDs: (201)\r
2704 #, c-format\r
2705 msgid "Current version is: %s"\r
2706 msgstr "Trenutna različica: %s"\r
2707 \r
2708 #. Resource IDs: (17079)\r
2709 msgid "Cus&tomize..."\r
2710 msgstr "&Po meri..."\r
2711 \r
2712 #. Resource IDs: (16963)\r
2713 msgid "Custom"\r
2714 msgstr "Po meri"\r
2715 \r
2716 #. Resource IDs: (1007, 17074)\r
2717 msgid "Customize"\r
2718 msgstr "Po meri"\r
2719 \r
2720 #. Resource IDs: (17076)\r
2721 msgid "Customize Keyboard"\r
2722 msgstr "Prilagodi tipkovnico"\r
2723 \r
2724 #. Resource IDs: (1069)\r
2725 msgid "Customize Quick Access Toolbar"\r
2726 msgstr "Prilagodi orodno vrstico za hitri dostop"\r
2727 \r
2728 #. Resource IDs: (1068)\r
2729 msgid "Customize Quick Access Toolbar..."\r
2730 msgstr "Prilagodi orodno vrstico za hitri dostop..."\r
2731 \r
2732 #. Resource IDs: (3603)\r
2733 msgid ""\r
2734 "Cut the selection and put it on the Clipboard\n"\r
2735 "Cut"\r
2736 msgstr ""\r
2737 "Izreži izbor in ga postavi na odložišče\n"\r
2738 "Izreži"\r
2739 \r
2740 #. Resource IDs: (1279)\r
2741 msgid "D&etails"\r
2742 msgstr "Po&drobnosti"\r
2743 \r
2744 #. Resource IDs: (19, 76, 208)\r
2745 msgid "Date"\r
2746 msgstr "Datum"\r
2747 \r
2748 #. Resource IDs: (1008)\r
2749 msgid "Default"\r
2750 msgstr "Privzeto"\r
2751 \r
2752 #. Resource IDs: (65535)\r
2753 msgid "Default &number of log messages"\r
2754 msgstr "Privzeto &število dnevniških zapisov"\r
2755 \r
2756 #. Resource IDs: (1007)\r
2757 msgid "Default Menu"\r
2758 msgstr "Privzeti meni"\r
2759 \r
2760 #. Resource IDs: (65535)\r
2761 msgid "Default URL:"\r
2762 msgstr "Privzet URL:"\r
2763 \r
2764 #. Resource IDs: (1007)\r
2765 msgid "Default application menu. Appears when no documents are open."\r
2766 msgstr "Privzeti meni aplikacije. Pojavi se, kadar ni odprt noben dokument."\r
2767 \r
2768 #. Resource IDs: (65535)\r
2769 msgid "Default path:"\r
2770 msgstr "Privzeta pot:"\r
2771 \r
2772 #. Resource IDs: (1064)\r
2773 msgid "Default to UTF-8 encoding"\r
2774 msgstr "Privzeto kodiranje UTF-8"\r
2775 \r
2776 #. Resource IDs: (1002, 1382)\r
2777 msgid "Delete"\r
2778 msgstr "Izbriši"\r
2779 \r
2780 #. Resource IDs: (240)\r
2781 msgid "Delete Unversioned Items"\r
2782 msgstr "Izbriši elemente brez različic"\r
2783 \r
2784 #. Resource IDs: (17)\r
2785 msgid "Delete unversioned items..."\r
2786 msgstr "Izbriši elemente brez različic..."\r
2787 \r
2788 #. Resource IDs: (73, 264)\r
2789 msgid "Deleted"\r
2790 msgstr "Izbrisano"\r
2791 \r
2792 #. Resource IDs: (65535)\r
2793 msgid "Deleted node"\r
2794 msgstr "Izbrisano vozlišče"\r
2795 \r
2796 #. Resource IDs: (11)\r
2797 msgid "Deletes files / folders from version control"\r
2798 msgstr "Izbriše datoteke / mape iz nadzora različic"\r
2799 \r
2800 #. Resource IDs: (18)\r
2801 msgid "Deletes files / folders from version control but keeps the file"\r
2802 msgstr "Izbriše datoteke / mape iz nadzora različic, vendar obdrži datoteko"\r
2803 \r
2804 #. Resource IDs: (198)\r
2805 msgid "Deletes the action log file"\r
2806 msgstr "Pobriše dnevnik dejanj"\r
2807 \r
2808 #. Resource IDs: (263)\r
2809 msgid "Deleting"\r
2810 msgstr "Brisanje"\r
2811 \r
2812 #. Resource IDs: (65535)\r
2813 msgid "Depth:"\r
2814 msgstr "Globina"\r
2815 \r
2816 #. Resource IDs: (1002)\r
2817 msgid "Description"\r
2818 msgstr "Opis"\r
2819 \r
2820 #. Resource IDs: (65535)\r
2821 msgid "Description:"\r
2822 msgstr "Opis:"\r
2823 \r
2824 #. Resource IDs: (213)\r
2825 msgid "Deselect changelist"\r
2826 msgstr "Izključi izbiro seznama sprememb"\r
2827 \r
2828 #. Resource IDs: (3859)\r
2829 msgid "Destination disk drive is full."\r
2830 msgstr "Ciljni disk je poln."\r
2831 \r
2832 #. Resource IDs: (3849)\r
2833 msgid ""\r
2834 "Device Independent Bitmap\n"\r
2835 "a device independent bitmap"\r
2836 msgstr ""\r
2837 "od naprave neodvisna slika\n"\r
2838 "od naprave neodvisna slika"\r
2839 \r
2840 #. Resource IDs: (1277)\r
2841 msgid "Dialog sizes and positions"\r
2842 msgstr "Velikosti in položaji pogovornih oken"\r
2843 \r
2844 #. Resource IDs: (65535)\r
2845 msgid "Diff file:"\r
2846 msgstr "Datoteka razlik (diff):"\r
2847 \r
2848 #. Resource IDs: (65535)\r
2849 msgid "Diff options"\r
2850 msgstr "Možnosti razlikovanja"\r
2851 \r
2852 #. Resource IDs: (146, 279)\r
2853 msgid "Diff with URL"\r
2854 msgstr "Razlikuj z URL"\r
2855 \r
2856 #. Resource IDs: (1302)\r
2857 msgid "Difference between"\r
2858 msgstr "Razlika med"\r
2859 \r
2860 #. Resource IDs: (1022)\r
2861 msgid "Diffing"\r
2862 msgstr "Razlikovanje"\r
2863 \r
2864 #. Resource IDs: (14)\r
2865 msgid "Diffs the working copy file with the one before the last commit."\r
2866 msgstr "Razlikuje delovno kopijo s predzadnjo objavo."\r
2867 \r
2868 #. Resource IDs: (65535)\r
2869 msgid "Directory:"\r
2870 msgstr "Mapa:"\r
2871 \r
2872 #. Resource IDs: (195)\r
2873 msgid ""\r
2874 "Disable this option if you have really big working copies and experience\r\n"\r
2875 "too much disk access when browsing the working copy."\r
2876 msgstr ""\r
2877 "Onemogočite to možnost, če imate resnično velike delovne kopije\r\n"\r
2878 "in občutite preveč dostopanja do diskov pri brskanju."\r
2879 \r
2880 #. Resource IDs: (3867)\r
2881 #, c-format\r
2882 msgid "Disk full while accessing %1."\r
2883 msgstr "Disk poln med dostopanjem do %1."\r
2884 \r
2885 #. Resource IDs: (3860)\r
2886 #, c-format\r
2887 msgid "Dispatch exception: %1"\r
2888 msgstr "Razpošlji izjemo: %1"\r
2889 \r
2890 #. Resource IDs: (65535)\r
2891 msgid "Display &buttons in this order"\r
2892 msgstr "&Gumbe prikaži v tem vrstnem redu"\r
2893 \r
2894 #. Resource IDs: (3605)\r
2895 msgid ""\r
2896 "Display help for clicked on buttons, menus and windows\n"\r
2897 "Help"\r
2898 msgstr ""\r
2899 "Pokaži pomoč za gumbe, menije in okna\n"\r
2900 "Pomoč"\r
2901 \r
2902 #. Resource IDs: (3605)\r
2903 msgid ""\r
2904 "Display help for current task or command\n"\r
2905 "Help"\r
2906 msgstr ""\r
2907 "Pokaži pomoč za trenutno nalogo ali ukaz\n"\r
2908 "Pomoč"\r
2909 \r
2910 #. Resource IDs: (3605)\r
2911 msgid ""\r
2912 "Display instructions about how to use help\n"\r
2913 "Help"\r
2914 msgstr ""\r
2915 "Pokaži napotke za uporabo pomoči\n"\r
2916 "Pomoč"\r
2917 \r
2918 #. Resource IDs: (3605)\r
2919 msgid ""\r
2920 "Display program information, version number and copyright\n"\r
2921 "About"\r
2922 msgstr ""\r
2923 "Pokaži podatke o programu, številko različice in avtorske pravice\n"\r
2924 "O programu"\r
2925 \r
2926 #. Resource IDs: (65535)\r
2927 msgid "Do not show the context menu for the following paths:"\r
2928 msgstr "Za naslednje poti ne prikaži kontekstnega menija:"\r
2929 \r
2930 #. Resource IDs: (1007)\r
2931 #, c-format\r
2932 msgid "Do you really want to delete the toolbar '%s'?"\r
2933 msgstr "Ali zares želite izbrisati orodno vrstico '%s'?"\r
2934 \r
2935 #. Resource IDs: (145)\r
2936 msgid "Do you really want to move this file or folder?"\r
2937 msgstr "Ali zares želite premakniti to datoteko ali mapo?"\r
2938 \r
2939 #. Resource IDs: (119)\r
2940 #, c-format\r
2941 msgid ""\r
2942 "Do you really want to revert all changes in\n"\r
2943 "%s\n"\r
2944 "and go back to this revision? These changes will be reverted by reverse-merging the revisions into your working copy."\r
2945 msgstr ""\r
2946 "Ali zares želite povrniti vse spremembe v\n"\r
2947 "%s\n"\r
2948 "in se vrniti na to revizijo? Spremembe bodo povrnjene z obrnjenim spajanjem v delovno kopijo."\r
2949 \r
2950 #. Resource IDs: (76)\r
2951 #, c-format\r
2952 msgid ""\r
2953 "Do you really want to revert all changes in\n"\r
2954 "%s\n"\r
2955 "which were made in this revision? These changes will be reverted by reverse-merging the revision into your working copy."\r
2956 msgstr ""\r
2957 "Ali zares želite povrniti vse spremembe v\n"\r
2958 "%s,\n"\r
2959 "opravljene v tej reviziji? Spremembe bodo povrnjene z obrnjenim spajanjem v delovno kopijo."\r
2960 \r
2961 #. Resource IDs: (99)\r
2962 #, c-format\r
2963 msgid ""\r
2964 "Do you want to make this working copy unversioned?\n"\r
2965 "This will remove all Subversion admin directories from\n"\r
2966 "%s!"\r
2967 msgstr ""\r
2968 "Ali želite to delovno kopijo pretvoriti v običaj no mapo?\n"\r
2969 "S tem odstranite v administratorske mape iz\n"\r
2970 "%s!"\r
2971 \r
2972 #. Resource IDs: (76)\r
2973 msgid "Do you want to proceed?"\r
2974 msgstr "Ali želite nadaljevati?"\r
2975 \r
2976 #. Resource IDs: (313)\r
2977 msgid ""\r
2978 "Do you want to reload the documents to reflect the settings changes?\n"\r
2979 "Note: you will lose all changes you've made!"\r
2980 msgstr ""\r
2981 "Ali želite ponovno naložiti dokumente, da se bodo pokazale spremembe nastavitev?\n"\r
2982 "Opomba: izgubili boste vse opravljene spremembe!"\r
2983 \r
2984 #. Resource IDs: (563)\r
2985 #, c-format\r
2986 msgid "Do you want to remove the property %s recursively?"\r
2987 msgstr "Ali želite rekurzivno odstraniti lastnost %s?"\r
2988 \r
2989 #. Resource IDs: (313)\r
2990 msgid "Do you want to save your changes?"\r
2991 msgstr "Želite shraniti spremembe?"\r
2992 \r
2993 #. Resource IDs: (65535)\r
2994 msgid "Document :"\r
2995 msgstr "Dokument:"\r
2996 \r
2997 #. Resource IDs: (65535)\r
2998 msgid ""\r
2999 "Documentation : Simon Large\n"\r
3000 "Code : Tobias Schäfer, Stefan Fuhrmann"\r
3001 msgstr ""\r
3002 "Dokumentacija : Simon Large\n"\r
3003 "Koda : Tobias Schäfer, Stefan Fuhrmann"\r
3004 \r
3005 #. Resource IDs: (73, 80)\r
3006 msgid "Don't show this message again"\r
3007 msgstr "Tega sporočila ne prikaži več"\r
3008 \r
3009 #. Resource IDs: (1002)\r
3010 msgid "Drag to make this menu float"\r
3011 msgstr "Primite in spustite meni, da ga naredite plavajočega"\r
3012 \r
3013 #. Resource IDs: (16513)\r
3014 msgid "Draw"\r
3015 msgstr "Nariši"\r
3016 \r
3017 #. Resource IDs: (1079)\r
3018 msgid "Drive Types"\r
3019 msgstr "Vrste diskov"\r
3020 \r
3021 #. Resource IDs: (32816)\r
3022 msgid "E&xact copy sources"\r
3023 msgstr "&Natančni izvori kopiranja"\r
3024 \r
3025 #. Resource IDs: (65535)\r
3026 msgid "E&xclude paths:"\r
3027 msgstr "&Izločene poti:"\r
3028 \r
3029 #. Resource IDs: (105, 57665)\r
3030 msgid "E&xit"\r
3031 msgstr "I&zhod"\r
3032 \r
3033 #. Resource IDs: (1437)\r
3034 msgid "E&xport"\r
3035 msgstr "I&zvozi"\r
3036 \r
3037 #. Resource IDs: (9, 1382)\r
3038 msgid "E&xport..."\r
3039 msgstr "I&zvozi..."\r
3040 \r
3041 #. Resource IDs: (3697)\r
3042 msgid "EXT"\r
3043 msgstr "EXT"\r
3044 \r
3045 #. Resource IDs: (1237)\r
3046 msgid "Edit"\r
3047 msgstr "Uredi"\r
3048 \r
3049 #. Resource IDs: (16133)\r
3050 msgid "Edit Button Image"\r
3051 msgstr "Uredi sliko gumba"\r
3052 \r
3053 #. Resource IDs: (227, 564)\r
3054 msgid "Edit Properties"\r
3055 msgstr "Uredi lastnosti"\r
3056 \r
3057 #. Resource IDs: (113)\r
3058 msgid "Edit author"\r
3059 msgstr "Spremeni ime avtorja"\r
3060 \r
3061 #. Resource IDs: (115)\r
3062 msgid "Edit author name"\r
3063 msgstr "Spremeni ime avtorja"\r
3064 \r
3065 #. Resource IDs: (1399)\r
3066 msgid "Edit conflict"\r
3067 msgstr "Uredi spor"\r
3068 \r
3069 #. Resource IDs: (110)\r
3070 msgid "Edit extension specific diff program"\r
3071 msgstr "Nastavi program za razlikovanje glede na končnico"\r
3072 \r
3073 #. Resource IDs: (110)\r
3074 msgid "Edit extension specific merge program"\r
3075 msgstr "Nastavi program za spajanje glede na končnico"\r
3076 \r
3077 #. Resource IDs: (113, 115)\r
3078 msgid "Edit log message"\r
3079 msgstr "Uredi dnevniški zapis"\r
3080 \r
3081 #. Resource IDs: (127)\r
3082 #, c-format\r
3083 msgid ""\r
3084 "Edit property '%s' on\r\n"\r
3085 "%s"\r
3086 msgstr ""\r
3087 "Uredi lastnost '%s' na\r\n"\r
3088 "%s"\r
3089 \r
3090 #. Resource IDs: (1331, 1382)\r
3091 msgid "Edit..."\r
3092 msgstr "Uredi..."\r
3093 \r
3094 #. Resource IDs: (581)\r
3095 msgid "Edits the selected property value"\r
3096 msgstr "Uredi vrednost izbrane lastnosti"\r
3097 \r
3098 #. Resource IDs: (79)\r
3099 msgid "Either the name or IP of the proxy server"\r
3100 msgstr "Ime ali IP naslov prehoda"\r
3101 \r
3102 #. Resource IDs: (1057)\r
3103 msgid ""\r
3104 "Ellipse Tools\n"\r
3105 "Ellipse"\r
3106 msgstr ""\r
3107 "Orodje za elipse\n"\r
3108 "Elipse"\r
3109 \r
3110 #. Resource IDs: (65535)\r
3111 msgid "Empty"\r
3112 msgstr "Prazno"\r
3113 \r
3114 #. Resource IDs: (344)\r
3115 msgid "Enable log caching to speed up log and revision graph dialogs"\r
3116 msgstr "Omogoči predpomnenje zapisov za hitrejši prikaz dnevnika in grafa revizij"\r
3117 \r
3118 #. Resource IDs: (196)\r
3119 msgid ""\r
3120 "Enable this only if you're working with web projects on VS.NET2003!\r\n"\r
3121 "You must restart the system for this setting to take effect."\r
3122 msgstr ""\r
3123 "To možnost vključite, če delate s spletnimi projekti v VS.NET2003!\r\n"\r
3124 "Za uveljavitev spremembe morate sistem ponovno zagnati."\r
3125 \r
3126 #. Resource IDs: (195)\r
3127 msgid ""\r
3128 "Enables the spellchecker only if the\n"\r
3129 "tsvn:projectlanguage property is set."\r
3130 msgstr ""\r
3131 "Omogoči črkovalnik samo v primeru, ko je\n"\r
3132 "nastavljena lastnost tsvn:projectlanguage."\r
3133 \r
3134 #. Resource IDs: (3867)\r
3135 #, c-format\r
3136 msgid "Encountered a hardware I/O error while accessing %1."\r
3137 msgstr "Pri dostopu do %1 je prišlo do strojne V/I napake."\r
3138 \r
3139 #. Resource IDs: (3867)\r
3140 #, c-format\r
3141 msgid "Encountered a locking violation while accessing %1."\r
3142 msgstr "Prišlo je do kršitve zaklepanja pri dostopanju do %1."\r
3143 \r
3144 #. Resource IDs: (3867)\r
3145 #, c-format\r
3146 msgid "Encountered a sharing violation while accessing %1."\r
3147 msgstr "Prišlo je do kršitve souporabe pri dostopanju do %1."\r
3148 \r
3149 #. Resource IDs: (3843)\r
3150 msgid "Encountered an improper argument."\r
3151 msgstr "Zaznan napačen parameter."\r
3152 \r
3153 #. Resource IDs: (3859)\r
3154 #, c-format\r
3155 msgid "Encountered an unexpected error while reading %1."\r
3156 msgstr "Pri branju %1 je prišlo do nepričakovane napake."\r
3157 \r
3158 #. Resource IDs: (3859)\r
3159 #, c-format\r
3160 msgid "Encountered an unexpected error while writing %1."\r
3161 msgstr "Pri pisanju %1 je prišlo do nepričakovane napake."\r
3162 \r
3163 #. Resource IDs: (65535)\r
3164 msgid "End Revision"\r
3165 msgstr "Končna revizija"\r
3166 \r
3167 #. Resource IDs: (3825)\r
3168 msgid "Enlarge the window to full size"\r
3169 msgstr "Povečaj okno do največje velikosti"\r
3170 \r
3171 #. Resource IDs: (241)\r
3172 msgid "Enter Log Message"\r
3173 msgstr "Vnesite dnevniški zapis"\r
3174 \r
3175 #. Resource IDs: (80)\r
3176 msgid "Enter URL"\r
3177 msgstr "Vnesite URL"\r
3178 \r
3179 #. Resource IDs: (3858)\r
3180 msgid "Enter a GUID."\r
3181 msgstr "Vnesite GUID."\r
3182 \r
3183 #. Resource IDs: (3858)\r
3184 msgid "Enter a currency."\r
3185 msgstr "Vnesite valuto."\r
3186 \r
3187 #. Resource IDs: (3858)\r
3188 msgid "Enter a date and/or time."\r
3189 msgstr "Vnesite datum in/ali čas."\r
3190 \r
3191 #. Resource IDs: (3858)\r
3192 msgid "Enter a date."\r
3193 msgstr "Vnesite datum."\r
3194 \r
3195 #. Resource IDs: (313)\r
3196 msgid "Enter a lock message (optional):"\r
3197 msgstr "Vnesite sporočilo zaklepa (neobvezno):"\r
3198 \r
3199 #. Resource IDs: (65535)\r
3200 msgid "Enter a name for the changelist:"\r
3201 msgstr "Vnesite ime seznama sprememb:"\r
3202 \r
3203 #. Resource IDs: (3858)\r
3204 #, c-format\r
3205 msgid "Enter a number between %1 and %2."\r
3206 msgstr "Vnesite število med %1 in %2."\r
3207 \r
3208 #. Resource IDs: (3858)\r
3209 msgid "Enter a number."\r
3210 msgstr "Vnesite število."\r
3211 \r
3212 #. Resource IDs: (3858)\r
3213 msgid "Enter a positive integer."\r
3214 msgstr "Vnesite pozitivno celo število."\r
3215 \r
3216 #. Resource IDs: (3858)\r
3217 msgid "Enter a time."\r
3218 msgstr "Vnesite čas."\r
3219 \r
3220 #. Resource IDs: (3858)\r
3221 #, c-format\r
3222 msgid "Enter an integer between %1 and %2."\r
3223 msgstr "Vnesite celo število med %1 in %2."\r
3224 \r
3225 #. Resource IDs: (3858)\r
3226 msgid "Enter an integer between 0 and 255."\r
3227 msgstr "Vnesite celo število med 0 in 255."\r
3228 \r
3229 #. Resource IDs: (3858)\r
3230 msgid "Enter an integer."\r
3231 msgstr "Vnesite celo število."\r
3232 \r
3233 #. Resource IDs: (1065)\r
3234 msgid "Enter log &message:"\r
3235 msgstr "Vnesite dnevniški &zapis:"\r
3236 \r
3237 #. Resource IDs: (126)\r
3238 msgid "Enter log message:"\r
3239 msgstr "Vnesite dnevniški zapis:"\r
3240 \r
3241 #. Resource IDs: (3858)\r
3242 #, c-format\r
3243 msgid "Enter no more than %1 characters."\r
3244 msgstr "Vnesite največ %1 znak(ov)."\r
3245 \r
3246 #. Resource IDs: (3603)\r
3247 msgid ""\r
3248 "Erase everything\n"\r
3249 "Erase All"\r
3250 msgstr ""\r
3251 "Pobriše vse\n"\r
3252 "Pobriši vse"\r
3253 \r
3254 #. Resource IDs: (3603)\r
3255 msgid ""\r
3256 "Erase the selection\n"\r
3257 "Erase"\r
3258 msgstr ""\r
3259 "Pobriše izbor\n"\r
3260 "Pobriši"\r
3261 \r
3262 #. Resource IDs: (82)\r
3263 msgid "Error"\r
3264 msgstr "Napaka"\r
3265 \r
3266 #. Resource IDs: (145)\r
3267 msgid "Error rebuilding Shell Icon Cache!"\r
3268 msgstr "Napaka pri ponovnem polnenju predpomnilnika ikon lupine!"\r
3269 \r
3270 #. Resource IDs: (81)\r
3271 #, c-format\r
3272 msgid "Error validating server certificate for %s:"\r
3273 msgstr "Napaka pri potrjevanju veljavnosti strežniškega certifikata za %s:"\r
3274 \r
3275 #. Resource IDs: (70)\r
3276 #, c-format\r
3277 msgid ""\r
3278 "Error while reading/writing the registry key %s\n"\r
3279 "%s"\r
3280 msgstr ""\r
3281 "Napaka pri branju/pisanju registrskega ključa %s\n"\r
3282 "%s"\r
3283 \r
3284 #. Resource IDs: (1413)\r
3285 msgid "Exceptions:"\r
3286 msgstr "Izjeme:"\r
3287 \r
3288 #. Resource IDs: (1002)\r
3289 msgid "Executable (*.exe)|*.exe|Command (*.com)|*.com|Information (*.pdf)|*.pdf|Batch (*.bat)|*.bat|All Files (*.*)|*.*||"\r
3290 msgstr "Izvršne datoteke (*.exe)|*.exe|Ukazne datoteke (*.com)|*.com|Informacije (*.pdf)|*.pdf|Paketne datoteke (*.bat)|*.bat|Vse datoteke (*.*)|*.*||"\r
3291 \r
3292 #. Resource IDs: (1002)\r
3293 msgid "Existing"\r
3294 msgstr "Obstoječe"\r
3295 \r
3296 #. Resource IDs: (1002)\r
3297 #, c-format\r
3298 msgid "Expand (%s)"\r
3299 msgstr "Razširi (%s)"\r
3300 \r
3301 #. Resource IDs: (1001)\r
3302 msgid "Expand docked window"\r
3303 msgstr "Razširi pripojeno okno"\r
3304 \r
3305 #. Resource IDs: (209)\r
3306 msgid "Explore to"\r
3307 msgstr "Pokaži v Raziskovalcu"\r
3308 \r
3309 #. Resource IDs: (229, 238, 1437)\r
3310 msgid "Export"\r
3311 msgstr "Izvozi"\r
3312 \r
3313 #. Resource IDs: (1074)\r
3314 msgid "Export &directory:"\r
3315 msgstr "Izvozi v &mapo:"\r
3316 \r
3317 #. Resource IDs: (78)\r
3318 msgid "Export - TortoiseSVN"\r
3319 msgstr "Izvozi - TortoiseSVN"\r
3320 \r
3321 #. Resource IDs: (94)\r
3322 msgid "Export directory:"\r
3323 msgstr "Izvozi v mapo:"\r
3324 \r
3325 #. Resource IDs: (345)\r
3326 msgid "Export the selected cache as a set of Comma Separated Value (CSV) files"\r
3327 msgstr "Izvozi izbran predpomnilnik v obliko CSV (podatki, ločeni z vejicami)"\r
3328 \r
3329 #. Resource IDs: (79)\r
3330 msgid "Export unversioned files too"\r
3331 msgstr "Izvozi tudi datoteke brez različic"\r
3332 \r
3333 #. Resource IDs: (284)\r
3334 #, c-format\r
3335 msgid "Exporting %s"\r
3336 msgstr "Izvažanje %s"\r
3337 \r
3338 #. Resource IDs: (79)\r
3339 msgid "Exporting..."\r
3340 msgstr "Izvažanje..."\r
3341 \r
3342 #. Resource IDs: (10)\r
3343 msgid "Exports a repository to a clean working copy without the svn administrative folders"\r
3344 msgstr "Izvozi skladišče v čisto delovno kopijo brez upravljalskih map svn"\r
3345 \r
3346 #. Resource IDs: (581)\r
3347 msgid "Exports a set of properties to a file"\r
3348 msgstr "Izvozi nabor lastnosti v datoteko"\r
3349 \r
3350 #. Resource IDs: (74, 207)\r
3351 msgid "Extension"\r
3352 msgstr "Končnica"\r
3353 \r
3354 #. Resource IDs: (65535)\r
3355 msgid "Extension or mime-type:"\r
3356 msgstr "Končnica ali tip MIME:"\r
3357 \r
3358 #. Resource IDs: (65535)\r
3359 msgid "Extension/mime-type specific programs"\r
3360 msgstr "Programi glede na končnico/tip MIME"\r
3361 \r
3362 #. Resource IDs: (74)\r
3363 msgid "External"\r
3364 msgstr "Zunanje"\r
3365 \r
3366 #. Resource IDs: (65535)\r
3367 msgid "External Program:"\r
3368 msgstr "Zunanji program:"\r
3369 \r
3370 #. Resource IDs: (192)\r
3371 msgid "External Programs::Diff Viewer"\r
3372 msgstr "Zunanji programi::Pregledovalnik razlik (diff)"\r
3373 \r
3374 #. Resource IDs: (193)\r
3375 msgid "External Programs::Merge Tool"\r
3376 msgstr "Zunanji programi::Orodje za spajanje"\r
3377 \r
3378 #. Resource IDs: (194)\r
3379 msgid "External Programs::Unified Diff Viewer"\r
3380 msgstr "Zunanji programi::Pregledovalnik poenotene razlike (diff)"\r
3381 \r
3382 #. Resource IDs: (226)\r
3383 msgid "Externals excluded"\r
3384 msgstr "Zunanji izlključeni"\r
3385 \r
3386 #. Resource IDs: (226)\r
3387 msgid "Externals included"\r
3388 msgstr "Zunanji vključeni"\r
3389 \r
3390 #. Resource IDs: (74)\r
3391 msgid "Failed revert"\r
3392 msgstr "Neuspešna povrnitev"\r
3393 \r
3394 #. Resource IDs: (3865)\r
3395 msgid ""\r
3396 "Failed to connect.\n"\r
3397 "Link may be broken."\r
3398 msgstr ""\r
3399 "Ni se mogoče povezati.\n"\r
3400 "Povezava je morda prekinjena."\r
3401 \r
3402 #. Resource IDs: (3865)\r
3403 msgid "Failed to convert ActiveX object."\r
3404 msgstr "Objekta ActiveX ni mogoče pretvoriti."\r
3405 \r
3406 #. Resource IDs: (3857)\r
3407 msgid "Failed to create empty document."\r
3408 msgstr "Praznega dokumenta ni mogoče ustvariti."\r
3409 \r
3410 #. Resource IDs: (3865)\r
3411 msgid "Failed to create object.  Make sure the application is entered in the system registry."\r
3412 msgstr "Objekta ni možno ustvariti. Zagotovite, da je aplikacija vnešena v sistemski register."\r
3413 \r
3414 #. Resource IDs: (3857)\r
3415 msgid "Failed to launch help."\r
3416 msgstr "Pomoči ni mogoče zagnati."\r
3417 \r
3418 #. Resource IDs: (3865)\r
3419 msgid "Failed to launch server application."\r
3420 msgstr "Aplikacije na strežniku ni mogoče zagnati."\r
3421 \r
3422 #. Resource IDs: (3857)\r
3423 msgid "Failed to open document."\r
3424 msgstr "Dokumenta ni mogoče odpreti."\r
3425 \r
3426 #. Resource IDs: (3865)\r
3427 msgid "Failed to perform server operation."\r
3428 msgstr "Operacija na strežnika ni bila izvedena."\r
3429 \r
3430 #. Resource IDs: (3857)\r
3431 msgid "Failed to save document."\r
3432 msgstr "Dokumenta ni mogoče shraniti."\r
3433 \r
3434 #. Resource IDs: (264)\r
3435 #, c-format\r
3436 msgid "Failed to set/remove changelist '%s'"\r
3437 msgstr "Nastavitev/odstranitev seznama sprememb '%s' ni uspela"\r