OSDN Git Service

Add LanguagePack From SVN 15288
[tortoisegit/TortoiseGitJp.git] / Languages / Tortoise_sk.po
1 #\r
2 # Slovak translation for TortoiseSVN\r
3 # Copyright (C) 2004-2009 the TortoiseSVN team\r
4 # This file is distributed under the same license as TortoiseSVN\r
5 #\r
6 # Last commit by:\r
7 # $Author: otik $\r
8 # $Date: 2009-02-04 21:20:42 +0800 (Wed, 04 Feb 2009) $\r
9 # $Rev: 15264 $\r
10 #\r
11 # Authors:\r
12 # Oto BREZINA <translate@e-posta.sk>, 2006\r
13 # Mário Kačmár <kario@szm.sk>, 2008\r
14 #\r
15 # slovk\r
16 #\r
17 # * skontolovat v prevazdke ktore texty su o tom co sa ma vykonat, co sa ocakava od obsluhy, co je popis\r
18 #   * co sa ma vykonat - akcie : v neurcitku,      napr: Open - Otvorit\r
19 #   * obsluha                  : 2 os mnsoz cisla, napr: Open - Otvorte\r
20 #   * popis                    : 3 os jedn. cisla, napr: Opens - Otvori\r
21 #\r
22 # * skontrolovat gramatiku nadol od riadku 1445\r
23 #\r
24 # * Resource IDs: (1068) na riadku 1445 je potrebne znova prelozit/opravit\r
25 #\r
26 # item = object\r
27 # hook script = (hook) skript / pripnuty skript\r
28 #\r
29 msgid ""\r
30 msgstr ""\r
31 "Project-Id-Version: TortoiseSVN\n"\r
32 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"\r
33 "POT-Creation-Date: 1900-01-01 00:00+0000\n"\r
34 "PO-Revision-Date: 2009-02-04 13:34+0100\n"\r
35 "Last-Translator: Oto BREZINA <translator@e-posta.sk>\n"\r
36 "Language-Team: TortoiseSVN translation team <dev@tortoisesvn.tigris.org>\n"\r
37 "MIME-Version: 1.0\n"\r
38 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"\r
39 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"\r
40 "X-Poedit-Country: SLOVAKIA\n"\r
41 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"\r
42 "X-Poedit-Language: Slovak\n"\r
43 "X-Poedit-Bookmarks: -1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,224,-1,-1\n"\r
44 \r
45 #. Resource IDs: (10, 126)\r
46 msgid " "\r
47 msgstr " "\r
48 \r
49 #. Resource IDs: (188)\r
50 #, c-format\r
51 msgid "! %d"\r
52 msgstr "! %d"\r
53 \r
54 #. Resource IDs: (1262)\r
55 msgid "# authors shown individually:"\r
56 msgstr "počet samostatne zobrazených autorov:"\r
57 \r
58 #. Resource IDs: (357)\r
59 #, c-format\r
60 msgid "%.2f MBytes transferred"\r
61 msgstr "Prenesené dáta: %.2f MB"\r
62 \r
63 #. Resource IDs: (357)\r
64 #, c-format\r
65 msgid "%.2f kBytes/s"\r
66 msgstr "%.2f kB/s"\r
67 \r
68 #. Resource IDs: (3868)\r
69 #, c-format\r
70 msgid "%1 contained an unexpected object."\r
71 msgstr "%1 obsahuje neočakávaný objekt."\r
72 \r
73 # co je schema ? nema sa to nahradit inym slovom?\r
74 #. Resource IDs: (3867)\r
75 #, c-format\r
76 msgid "%1 contains an incorrect path."\r
77 msgstr "%1 obsahuje nesprávnu cestu."\r
78 \r
79 # co je schema ? nema sa to nahradit inym slovom?\r
80 #. Resource IDs: (3868)\r
81 #, c-format\r
82 msgid "%1 contains an incorrect schema."\r
83 msgstr "%1 obsahuje nesprávnu schému."\r
84 \r
85 #. Resource IDs: (3868)\r
86 #, c-format\r
87 msgid "%1 has a bad format."\r
88 msgstr "%1 má zlý formát."\r
89 \r
90 #. Resource IDs: (3867)\r
91 #, c-format\r
92 msgid "%1 was not found."\r
93 msgstr "%1 nebol nájdený."\r
94 \r
95 #. Resource IDs: (3860)\r
96 #, c-format\r
97 msgid ""\r
98 "%1: %2\n"\r
99 "Continue running script?"\r
100 msgstr ""\r
101 "%1: %2\n"\r
102 "Pokračovať v skripte?"\r
103 \r
104 #. Resource IDs: (3859)\r
105 #, c-format\r
106 msgid ""\r
107 "%1\n"\r
108 "Cannot find this file.\n"\r
109 "Verify that the correct path and file name are given."\r
110 msgstr ""\r
111 "%1\n"\r
112 "Súbor nemožno nájsť.\n"\r
113 "Skontrolujte, či je zadaná správna cesta a meno súboru."\r
114 \r
115 #. Resource IDs: (357)\r
116 #, c-format\r
117 msgid "%I64d Bytes transferred"\r
118 msgstr "Prenesené dáta: %I64d B"\r
119 \r
120 #. Resource IDs: (357)\r
121 #, c-format\r
122 msgid "%I64d kBytes transferred"\r
123 msgstr "Prenesené dáta: %I64d kB"\r
124 \r
125 #. Resource IDs: (169)\r
126 #, c-format\r
127 msgid "%d files selected, %d files total"\r
128 msgstr "%d vybraných súborov, %d súborov celkom"\r
129 \r
130 #. Resource IDs: (246)\r
131 #, c-format\r
132 msgid "%d most active author(s) with at least %d commits each (%d %%)"\r
133 msgstr "%d najaktívnejších autorov s aspoň %d odovzdaní každých (%d %%)"\r
134 \r
135 #. Resource IDs: (357)\r
136 #, c-format\r
137 msgid "%ld Bytes/s"\r
138 msgstr "%ld B/s"\r
139 \r
140 #. Resource IDs: (226)\r
141 #, c-format\r
142 msgid "%ld minute(s) and %ld second(s)"\r
143 msgstr "%ld min %ld s"\r
144 \r
145 #. Resource IDs: (7)\r
146 #, c-format\r
147 msgid "%ld of %ld"\r
148 msgstr "%ld z %ld"\r
149 \r
150 #. Resource IDs: (563)\r
151 #, c-format\r
152 msgid "%ld paths"\r
153 msgstr "cesty: %ld "\r
154 \r
155 #. Resource IDs: (272)\r
156 #, c-format\r
157 msgid "%s"\r
158 msgstr "%s"\r
159 \r
160 #. Resource IDs: (93)\r
161 #, c-format\r
162 msgid "%s (offline)"\r
163 msgstr "%s (offline)"\r
164 \r
165 #. Resource IDs: (115)\r
166 #, c-format\r
167 msgid "%s (offline) - %s"\r
168 msgstr "%s (offline) - %s"\r
169 \r
170 #. Resource IDs: (226)\r
171 #, c-format\r
172 msgid "%s - at revision: %d"\r
173 msgstr "%s - na revízii: %d"\r
174 \r
175 #. Resource IDs: (151)\r
176 #, c-format\r
177 msgid "%s : Remote file"\r
178 msgstr "%s: Vzdialený súbor"\r
179 \r
180 #. Resource IDs: (151)\r
181 #, c-format\r
182 msgid "%s : Working Base"\r
183 msgstr "%s : Pracovný základ"\r
184 \r
185 #. Resource IDs: (151)\r
186 #, c-format\r
187 msgid "%s : Working Base, Revision %ld"\r
188 msgstr "%s : Pracovný základ, Revízia %ld"\r
189 \r
190 #. Resource IDs: (151)\r
191 #, c-format\r
192 msgid "%s : Working Copy"\r
193 msgstr "%s : Pracovná kópia"\r
194 \r
195 #. Resource IDs: (226)\r
196 #, c-format\r
197 msgid "%s in %s"\r
198 msgstr "%s v %s"\r
199 \r
200 #. Resource IDs: (357)\r
201 #, c-format\r
202 msgid "%s, at %s"\r
203 msgstr "%s. Rýchlosť: %s"\r
204 \r
205 #. Resource IDs: (609)\r
206 #, c-format\r
207 msgid "%s, but it already exists unversioned locally."\r
208 msgstr "%s, ale už existuje neverziovaný miestne."\r
209 \r
210 #. Resource IDs: (609)\r
211 #, c-format\r
212 msgid "%s, but it is missing locally."\r
213 msgstr "%s, ale miestne chýba."\r
214 \r
215 #. Resource IDs: (609)\r
216 #, c-format\r
217 msgid "%s, but it was already added locally."\r
218 msgstr "%s, ale už bol miestne pridaný."\r
219 \r
220 #. Resource IDs: (609)\r
221 #, c-format\r
222 msgid "%s, but it was deleted locally."\r
223 msgstr "%s, ale už bol miestne zmazaný."\r
224 \r
225 #. Resource IDs: (609)\r
226 #, fuzzy, c-format\r
227 msgid "%s, but it was obstructed in the working copy."\r
228 msgstr "%s, ale bol (obstructed) v pracovnej kópií."\r
229 \r
230 #. Resource IDs: (609)\r
231 #, c-format\r
232 msgid "%s, but the local file was already edited."\r
233 msgstr "%s, ale bol miestne upravený."\r
234 \r
235 #. Resource IDs: (145)\r
236 #, c-format\r
237 msgid "%s\\Export (%d) of %s"\r
238 msgstr "%s\\Export (%d) z %s"\r
239 \r
240 #. Resource IDs: (145)\r
241 #, c-format\r
242 msgid "%s\\Export of %s"\r
243 msgstr "%s\\Export %s"\r
244 \r
245 #. Resource IDs: (3850)\r
246 #, c-format\r
247 msgid ""\r
248 "%s\n"\r
249 "%s"\r
250 msgstr ""\r
251 "%s\n"\r
252 "%s"\r
253 \r
254 #. Resource IDs: (145)\r
255 #, c-format\r
256 msgid ""\r
257 "%s\n"\r
258 "Do you want to remove it anyway?"\r
259 msgstr ""\r
260 "%s\n"\r
261 "Chcete napriek tomu odstrániť?"\r
262 \r
263 #. Resource IDs: (69)\r
264 #, c-format\r
265 msgid ""\r
266 "%s\n"\r
267 "is a directory, not a file!\n"\r
268 "TortoiseMerge can't diff directories."\r
269 msgstr ""\r
270 "%s\n"\r
271 "je adresár (a nie súbor)!\n"\r
272 "TortoiseMerge nevie porovnávať adresáre."\r
273 \r
274 #. Resource IDs: (286)\r
275 #, c-format\r
276 msgid ""\r
277 "%s\n"\r
278 "r%s | %s\n"\r
279 "\n"\r
280 "%s\n"\r
281 msgstr ""\r
282 "%s\n"\r
283 "r%s | %s\n"\r
284 "\n"\r
285 "%s\n"\r
286 \r
287 #. Resource IDs: (16923)\r
288 msgid "&..."\r
289 msgstr "&..."\r
290 \r
291 #. Resource IDs: (57664)\r
292 msgid "&About TortoiseMerge..."\r
293 msgstr "&O TortoiseMerge..."\r
294 \r
295 #. Resource IDs: (16920)\r
296 msgid "&Activate"\r
297 msgstr "&Aktivovať"\r
298 \r
299 #. Resource IDs: (17075)\r
300 msgid "&Add >>"\r
301 msgstr "&Pridať >>"\r
302 \r
303 #. Resource IDs: (1064)\r
304 msgid "&Add or Remove Buttons"\r
305 msgstr "&Pridať odstrániť tlačidla"\r
306 \r
307 #. Resource IDs: (8, 1098)\r
308 msgid "&Add..."\r
309 msgstr "Prid&ať"\r
310 \r
311 #. Resource IDs: (1090, 1093)\r
312 msgid "&Advanced..."\r
313 msgstr "&Rozšírené..."\r
314 \r
315 #. Resource IDs: (1471)\r
316 msgid "&Allow ambiguous URLs"\r
317 msgstr "&Povoliť nejednoznačné URL"\r
318 \r
319 #. Resource IDs: (65535)\r
320 msgid "&Application Look"\r
321 msgstr "&Vzhľad aplikácie"\r
322 \r
323 #. Resource IDs: (1013)\r
324 msgid "&Apply unified diff"\r
325 msgstr "&Použiť záplatu (Unified diff)"\r
326 \r
327 #. Resource IDs: (32852)\r
328 msgid "&Aqua Style"\r
329 msgstr "&Vodné"\r
330 \r
331 #. Resource IDs: (65535)\r
332 msgid "&Arguments:"\r
333 msgstr "&Argumenty:"\r
334 \r
335 #. Resource IDs: (16645)\r
336 msgid "&Assign"\r
337 msgstr "&Priradiť"\r
338 \r
339 #. Resource IDs: (16633)\r
340 msgid "&Associate double-click event with:"\r
341 msgstr "&Priradiť dvojklik k:"\r
342 \r
343 #. Resource IDs: (1066)\r
344 msgid "&Auto Hide"\r
345 msgstr "&Skryť automaticky"\r
346 \r
347 #. Resource IDs: (65535)\r
348 msgid "&Autoclose:"\r
349 msgstr "&Automaticky zavrieť:"\r
350 \r
351 #. Resource IDs: (1015)\r
352 msgid "&Backup original file"\r
353 msgstr "&Archivuj pôvodný súbor"\r
354 \r
355 #. Resource IDs: (114)\r
356 msgid "&Blame changes"\r
357 msgstr "O&bviniť zmeny"\r
358 \r
359 #. Resource IDs: (32782)\r
360 msgid "&Blame previous revision"\r
361 msgstr "&Obviniť predchádzajúcu revíziu"\r
362 \r
363 #. Resource IDs: (114, 322)\r
364 msgid "&Blame revisions"\r
365 msgstr "&Obviniť revízie"\r
366 \r
367 #. Resource IDs: (13)\r
368 msgid "&Blame..."\r
369 msgstr "&Obviniť..."\r
370 \r
371 #. Resource IDs: (32849)\r
372 msgid "&Blue Style"\r
373 msgstr "&Modré"\r
374 \r
375 #. Resource IDs: (65535)\r
376 msgid "&Blue:"\r
377 msgstr "&Modré:"\r
378 \r
379 #. Resource IDs: (65535)\r
380 msgid "&Branches"\r
381 msgstr "&Vetvy"\r
382 \r
383 #. Resource IDs: (138)\r
384 msgid "&Browse repository"\r
385 msgstr "&Prezerať úložisko"\r
386 \r
387 #. Resource IDs: (1001, 1009)\r
388 msgid "&Browse..."\r
389 msgstr "&Prezerať..."\r
390 \r
391 #. Resource IDs: (16913)\r
392 msgid "&Button Appearance..."\r
393 msgstr "&Vzhľad tlačidiel..."\r
394 \r
395 #. Resource IDs: (65535)\r
396 msgid "&Button text:"\r
397 msgstr "&Popis tlačidla:"\r
398 \r
399 #. Resource IDs: (1051)\r
400 msgid "&CD-ROM"\r
401 msgstr "&CD-ROM"\r
402 \r
403 #. Resource IDs: (65535)\r
404 msgid "&Categories:"\r
405 msgstr "&Kategórie:"\r
406 \r
407 #. Resource IDs: (65535)\r
408 msgid "&Category:"\r
409 msgstr "&Kategória:"\r
410 \r
411 #. Resource IDs: (65535)\r
412 msgid "&Choose commands from:"\r
413 msgstr "&Vybrať príkazy z:"\r
414 \r
415 #. Resource IDs: (8)\r
416 msgid "&Clean up"\r
417 msgstr "&Vyčistiť"\r
418 \r
419 #. Resource IDs: (58112)\r
420 msgid "&Close"\r
421 msgstr "&Zatvoriť"\r
422 \r
423 #. Resource IDs: (16922)\r
424 msgid "&Close Window(s)"\r
425 msgstr "&Zatvoriť okno(á)"\r
426 \r
427 #. Resource IDs: (32785)\r
428 msgid "&Color age of lines"\r
429 msgstr "&Farebné zobrazenie veku riadkov"\r
430 \r
431 #. Resource IDs: (65535)\r
432 msgid "&Command:"\r
433 msgstr "&Príkaz:"\r
434 \r
435 #. Resource IDs: (8)\r
436 msgid "&Commit..."\r
437 msgstr "&Odovzdať ..."\r
438 \r
439 #. Resource IDs: (101)\r
440 msgid "&Compare URLs"\r
441 msgstr "&Porovnať URL"\r
442 \r
443 #. Resource IDs: (76, 274, 32783)\r
444 msgid "&Compare revisions"\r
445 msgstr "&Porovnať revízie"\r
446 \r
447 #. Resource IDs: (1019)\r
448 msgid "&Compare whitespaces"\r
449 msgstr "Porovnávať &biele znaky"\r
450 \r
451 #. Resource IDs: (1239)\r
452 msgid "&Configure"\r
453 msgstr "&Nastavenia"\r
454 \r
455 #. Resource IDs: (1227)\r
456 msgid "&Contact the repository on startup"\r
457 msgstr "&Pripojiť úložisko pri spustení"\r
458 \r
459 #. Resource IDs: (1073)\r
460 msgid "&Convert files when diffing against BASE"\r
461 msgstr "&Previesť súbory pri porovnávaní so základňou"\r
462 \r
463 #. Resource IDs: (501, 1367, 1471, 57634)\r
464 msgid "&Copy"\r
465 msgstr "&Kopírovať"\r
466 \r
467 #. Resource IDs: (16911)\r
468 msgid "&Copy Button Image"\r
469 msgstr "&Skopírovať obrázok tlačidla"\r
470 \r
471 #. Resource IDs: (32776)\r
472 msgid "&Copy log message to clipboard"\r
473 msgstr "&Skopíruj správy denníka do schránky"\r
474 \r
475 #. Resource IDs: (65535)\r
476 msgid "&Copy to clipboard"\r
477 msgstr "&Kopírovať do schránky"\r
478 \r
479 #. Resource IDs: (101)\r
480 msgid "&Copy to..."\r
481 msgstr "&Kopírovať do  ..."\r
482 \r
483 #. Resource IDs: (1097)\r
484 msgid "&Custom"\r
485 msgstr "&Prispôsobenie"\r
486 \r
487 #. Resource IDs: (1485)\r
488 msgid "&Days of inactivity until small caches get removed"\r
489 msgstr "&Dni neaktivity do odstránenia zásobníka"\r
490 \r
491 #. Resource IDs: (1269)\r
492 msgid "&Default"\r
493 msgstr "&Predvolené"\r
494 \r
495 #. Resource IDs: (11, 1382, 16617, 16912)\r
496 msgid "&Delete"\r
497 msgstr "&Vymazať"\r
498 \r
499 #. Resource IDs: (17)\r
500 msgid "&Delete (keep local)"\r
501 msgstr "&Odstrániť (zachovať lokálne)"\r
502 \r
503 #. Resource IDs: (101)\r
504 msgid "&Delete..."\r
505 msgstr "&Vymazať"\r
506 \r
507 #. Resource IDs: (12)\r
508 msgid "&Diff"\r
509 msgstr "&Porovnať"\r
510 \r
511 #. Resource IDs: (17)\r
512 msgid "&Diff with URL"\r
513 msgstr "&Porovnať s URL"\r
514 \r
515 #. Resource IDs: (14)\r
516 msgid "&Diff with previous version"\r
517 msgstr "&Porovnať s predchádzajúcou verziou."\r
518 \r
519 #. Resource IDs: (1066)\r
520 msgid "&Docking"\r
521 msgstr "&Zachytávanie"\r
522 \r
523 #. Resource IDs: (2)\r
524 msgid "&Don't go offline"\r
525 msgstr "&Neodpájať"\r
526 \r
527 #. Resource IDs: (1031, 65535)\r
528 msgid "&Edit"\r
529 msgstr "&Upraviť"\r
530 \r
531 #. Resource IDs: (12)\r
532 msgid "&Edit conflicts"\r
533 msgstr "&Upraviť konflikty"\r
534 \r
535 #. Resource IDs: (1099, 1282, 16510)\r
536 msgid "&Edit..."\r
537 msgstr "&Upraviť..."\r
538 \r
539 # Použiť proxy server\r
540 #. Resource IDs: (1023)\r
541 msgid "&Enable Proxy Server"\r
542 msgstr "&Povoliť Proxy Server"\r
543 \r
544 #. Resource IDs: (1434)\r
545 msgid "&Enable log caching"\r
546 msgstr "&Povoliť zásobník denníka"\r
547 \r
548 #. Resource IDs: (1213)\r
549 msgid "&Enter a message describing why you are locking the file(s)."\r
550 msgstr "&Napíšte správu popisujúcu prečo zamykáte súbor(y)."\r
551 \r
552 #. Resource IDs: (32782)\r
553 msgid "&Exit"\r
554 msgstr "U&končiť"\r
555 \r
556 #. Resource IDs: (323)\r
557 msgid "&Export selection to..."\r
558 msgstr "&Exportovať výber do..."\r
559 \r
560 #. Resource IDs: (1092, 1094, 1095)\r
561 msgid "&External"\r
562 msgstr "&Externé"\r
563 \r
564 #. Resource IDs: (65535)\r
565 msgid "&File"\r
566 msgstr "&Súbor"\r
567 \r
568 #. Resource IDs: (32809)\r
569 msgid "&Filter"\r
570 msgstr "&Filter"\r
571 \r
572 #. Resource IDs: (1, 57636)\r
573 msgid "&Find"\r
574 msgstr "&Nájsť"\r
575 \r
576 #. Resource IDs: (32771)\r
577 msgid "&Find..."\r
578 msgstr "&Nájsť..."\r
579 \r
580 #. Resource IDs: (32778)\r
581 msgid "&Fit Images in window"\r
582 msgstr "Zväčšiť obrázok na veľkosť &okna"\r
583 \r
584 #. Resource IDs: (1050)\r
585 msgid "&Fixed drives"\r
586 msgstr "&Pevné disky"\r
587 \r
588 #. Resource IDs: (1065)\r
589 msgid "&Floating"\r
590 msgstr "&Plávajúce"\r
591 \r
592 #. Resource IDs: (65535)\r
593 msgid "&Font for log messages:"\r
594 msgstr "&Písmo správ denníka:"\r
595 \r
596 #. Resource IDs: (65535)\r
597 msgid "&Font:"\r
598 msgstr "&Písmo:"\r
599 \r
600 #. Resource IDs: (501, 65535)\r
601 msgid "&From URL:"\r
602 msgstr "&Z URL:"\r
603 \r
604 #. Resource IDs: (1259)\r
605 msgid "&From WC at URL:"\r
606 msgstr "&Z Prac. na URL:"\r
607 \r
608 #. Resource IDs: (65535)\r
609 msgid "&From revision"\r
610 msgstr "&Z revízie"\r
611 \r
612 #. Resource IDs: (32779)\r
613 msgid "&Go To Line..."\r
614 msgstr "&Choď na riadok..."\r
615 \r
616 #. Resource IDs: (65535)\r
617 msgid "&Green:"\r
618 msgstr "&Zelené:"\r
619 \r
620 #. Resource IDs: (32799)\r
621 msgid "&Group by branch"\r
622 msgstr "&Zoskupiť podľa vetiev"\r
623 \r
624 #. Resource IDs: (1032, 1115)\r
625 msgid "&HEAD Revision"\r
626 msgstr "&HEAD (hlavná) Revízia"\r
627 \r
628 #. Resource IDs: (1019, 1032, 1034)\r
629 msgid "&HEAD revision"\r
630 msgstr "&HEAD (hlavná) revízia"\r
631 \r
632 #. Resource IDs: (1182)\r
633 msgid "&HEAD revision in the repository"\r
634 msgstr "&HEAD revízia úložiska"\r
635 \r
636 #. Resource IDs: (12, 32781, 57670, 65535)\r
637 msgid "&Help"\r
638 msgstr "&Pomoc"\r
639 \r
640 #. Resource IDs: (57670)\r
641 msgid "&Help Topics"\r
642 msgstr "&Témy pomocníka"\r
643 \r
644 #. Resource IDs: (1066, 3842)\r
645 msgid "&Hide"\r
646 msgstr "&Skryť"\r
647 \r
648 #. Resource IDs: (1170)\r
649 msgid "&Icon Set:"\r
650 msgstr "Sada &ikon:"\r
651 \r
652 # &Ignoruj položky\r
653 #. Resource IDs: (15)\r
654 #, c-format\r
655 msgid "&Ignore %d items by name"\r
656 msgstr "&Ignorovať %d objektov podľa mena"\r
657 \r
658 #. Resource IDs: (1021)\r
659 msgid "&Ignore whitespace changes"\r
660 msgstr "Ignorovať zmeny &bielych znakov"\r
661 \r
662 #. Resource IDs: (16914)\r
663 msgid "&Image"\r
664 msgstr "&Obrázok"\r
665 \r
666 #. Resource IDs: (32790)\r
667 msgid "&Image Info"\r
668 msgstr "&Informácie o obrázku"\r
669 \r
670 #. Resource IDs: (16505)\r
671 msgid "&Image only"\r
672 msgstr "Iba &obrázky"\r
673 \r
674 # &Importovať...\r
675 #. Resource IDs: (9, 1461)\r
676 msgid "&Import..."\r
677 msgstr "&Importovať"\r
678 \r
679 #. Resource IDs: (1480)\r
680 msgid "&Include merge info"\r
681 msgstr "&Zahrnúť info o zlúčení"\r
682 \r
683 #. Resource IDs: (65535)\r
684 msgid "&Initial directory:"\r
685 msgstr "&Počiatočný adresár:"\r
686 \r
687 #. Resource IDs: (32825)\r
688 msgid "&Inline diff word-wise"\r
689 msgstr "Rozdiely v &riadkoch po slovách"\r
690 \r
691 #. Resource IDs: (275)\r
692 msgid "&Join all"\r
693 msgstr "&Spojiť všetko"\r
694 \r
695 #. Resource IDs: (275)\r
696 msgid "&Join with sub-trees"\r
697 msgstr "&Spojiť s podtromom"\r
698 \r
699 #. Resource IDs: (1016)\r
700 msgid "&Jump to first difference when loading"\r
701 msgstr "Po načítaní &skoč na prvý rozdiel"\r
702 \r
703 #. Resource IDs: (65535)\r
704 msgid "&Language:"\r
705 msgstr "&Jazyk:"\r
706 \r
707 #. Resource IDs: (16653)\r
708 msgid "&Large Icons"\r
709 msgstr "&Veľké ikonky"\r
710 \r
711 #. Resource IDs: (1065)\r
712 msgid "&Limit search to modified lines"\r
713 msgstr "&Obmedziť vyhľadávanie na zmenené riadky"\r
714 \r
715 # Spojiť, naviazať\r
716 #. Resource IDs: (32797)\r
717 msgid "&Link image positions"\r
718 msgstr "Z&linkovať polohy obrázkov"\r
719 \r
720 #. Resource IDs: (1172)\r
721 msgid "&List View"\r
722 msgstr "&Zoznam"\r
723 \r
724 #. Resource IDs: (1309)\r
725 msgid "&Load..."\r
726 msgstr "&Načítaj..."\r
727 \r
728 #. Resource IDs: (65535)\r
729 msgid "&Lum:"\r
730 msgstr "&Jas:"\r
731 \r
732 #. Resource IDs: (1282)\r
733 msgid "&Manually edit property"\r
734 msgstr "&Zmeniť vlastnosť ručne"\r
735 \r
736 #. Resource IDs: (1486)\r
737 msgid "&Maximum size [kByte] of a removed inactive cache"\r
738 msgstr "&Maximálna velkosť odstráneného neaktívneho zásobníka [kByte]"\r
739 \r
740 #. Resource IDs: (16543)\r
741 msgid "&Menu animations:"\r
742 msgstr "Animácie &ponuky:"\r
743 \r
744 #. Resource IDs: (16921)\r
745 msgid "&Menu contents:"\r
746 msgstr "Obsah &ponuky:"\r
747 \r
748 #. Resource IDs: (1)\r
749 msgid "&Merge"\r
750 msgstr "&Zlúčiť"\r
751 \r
752 #. Resource IDs: (32786)\r
753 msgid "&Merge paths"\r
754 msgstr "&Zlúčiť cesty"\r
755 \r
756 #. Resource IDs: (9)\r
757 msgid "&Merge..."\r
758 msgstr "&Zlúčiť..."\r
759 \r
760 #. Resource IDs: (1012)\r
761 msgid "&Merging"\r
762 msgstr "&Zlučovanie"\r
763 \r
764 #. Resource IDs: (16925)\r
765 msgid "&Minimize"\r
766 msgstr "&Minimalizovať"\r
767 \r
768 #. Resource IDs: (1493)\r
769 msgid "&Modify color for tag copies"\r
770 msgstr "&Zmeniť farbu pre kópie značiek"\r
771 \r
772 #. Resource IDs: (1492)\r
773 msgid "&Modify color for trunk copies"\r
774 msgstr "&Zmeniť farbu pre kópie kmeňa"\r
775 \r
776 #. Resource IDs: (65535)\r
777 msgid "&Navigate"\r
778 msgstr "&Navigovať"\r
779 \r
780 #. Resource IDs: (1049)\r
781 msgid "&Network drives"\r
782 msgstr "&Sieťové disky"\r
783 \r
784 #. Resource IDs: (65535)\r
785 msgid "&New "\r
786 msgstr "&Nový"\r
787 \r
788 #. Resource IDs: (1310, 16509, 16615)\r
789 msgid "&New..."\r
790 msgstr "&Nové..."\r
791 \r
792 #. Resource IDs: (115, 1208)\r
793 #, c-format\r
794 msgid "&Next %ld"\r
795 msgstr "&Ďalších %ld"\r
796 \r
797 #. Resource IDs: (332)\r
798 msgid "&Next >"\r
799 msgstr "&Následujúci >"\r
800 \r
801 #. Resource IDs: (32779)\r
802 msgid "&Next Difference"\r
803 msgstr "&Ďalší rozdiel"\r
804 \r
805 #. Resource IDs: (58114)\r
806 msgid "&Next Page"\r
807 msgstr "&Ďalšia strana"\r
808 \r
809 #. Resource IDs: (16632)\r
810 msgid "&No double-click event"\r
811 msgstr "&Žiadna akcia dvojkliku"\r
812 \r
813 #. Resource IDs: (1)\r
814 msgid "&OK"\r
815 msgstr "&OK"\r
816 \r
817 #. Resource IDs: (1)\r
818 msgid "&Offline for now"\r
819 msgstr "Nateraz &odpojiť"\r
820 \r
821 #. Resource IDs: (3845)\r
822 msgid "&One Page"\r
823 msgstr "&Jeden panel"\r
824 \r
825 #. Resource IDs: (101, 113, 32773, 57601)\r
826 msgid "&Open"\r
827 msgstr "&Otvoriť"\r
828 \r
829 #. Resource IDs: (1382)\r
830 msgid "&Options"\r
831 msgstr "&Voľby"\r
832 \r
833 #. Resource IDs: (32772)\r
834 msgid "&Overlap images"\r
835 msgstr "Prerývacie &obrázky"\r
836 \r
837 #. Resource IDs: (1411, 65535)\r
838 msgid "&Password:"\r
839 msgstr "&Heslo:"\r
840 \r
841 #. Resource IDs: (15, 376, 501)\r
842 msgid "&Paste"\r
843 msgstr "&Vložiť"\r
844 \r
845 #. Resource IDs: (1382)\r
846 msgid "&Permanently offline"\r
847 msgstr "&Trvalo odpojiť"\r
848 \r
849 #. Resource IDs: (1414)\r
850 msgid "&Port:"\r
851 msgstr "&Triediť:"\r
852 \r
853 #. Resource IDs: (1489)\r
854 msgid "&Power user defaults"\r
855 msgstr "&Prednastavené pre 'Power User'"\r
856 \r
857 #. Resource IDs: (32780)\r
858 msgid "&Previous Difference"\r
859 msgstr "&Predošlý rozdiel"\r
860 \r
861 #. Resource IDs: (1069)\r
862 msgid "&Print Preview"\r
863 msgstr "&Náhľad pred tlačou"\r
864 \r
865 #. Resource IDs: (58116)\r
866 msgid "&Print..."\r
867 msgstr "&Tlačiť..."\r
868 \r
869 #. Resource IDs: (11021)\r
870 msgid "&Properties..."\r
871 msgstr "&Vlastnosti..."\r
872 \r
873 #. Resource IDs: (1246)\r
874 msgid "&Recent messages"\r
875 msgstr "O&statné záznamy"\r
876 \r
877 #. Resource IDs: (65535)\r
878 msgid "&Red:"\r
879 msgstr "&Červené:"\r
880 \r
881 #. Resource IDs: (376)\r
882 msgid "&Redo"\r
883 msgstr "Zn&ova"\r
884 \r
885 #. Resource IDs: (1382)\r
886 msgid "&Refresh"\r
887 msgstr "O&bnoviť"\r
888 \r
889 #. Resource IDs: (1100, 1285, 16646)\r
890 msgid "&Remove"\r
891 msgstr "&Odstrániť"\r
892 \r
893 #. Resource IDs: (101)\r
894 msgid "&Rename"\r
895 msgstr "P&remenovať"\r
896 \r
897 #. Resource IDs: (1316)\r
898 msgid "&Reopen commit and branch/tag dialog after a commit failed"\r
899 msgstr "Z&novu otvoriť odovzdávací dialóg a dialóg vetva/značka po zlyhaní odovzdávania"\r
900 \r
901 #. Resource IDs: (13)\r
902 msgid "&Repo-browser"\r
903 msgstr "P&rehliadať úložisko"\r
904 \r
905 #. Resource IDs: (16613, 16624)\r
906 msgid "&Reset"\r
907 msgstr "&Vrátiť štandardné"\r
908 \r
909 #. Resource IDs: (1019)\r
910 msgid "&Reset Toolbar"\r
911 msgstr "&Prednastaviť lištu"\r
912 \r
913 #. Resource IDs: (16657)\r
914 msgid "&Reset my usage data"\r
915 msgstr "&Vynulovať data o používaní"\r
916 \r
917 #. Resource IDs: (16910)\r
918 msgid "&Reset to Default"\r
919 msgstr "&Vrátiť štandardné"\r
920 \r
921 #. Resource IDs: (1382)\r
922 msgid "&Resolve using local property"\r
923 msgstr "&Vyriešiť použitím miestnej vlastnosti"\r
924 \r
925 #. Resource IDs: (1488)\r
926 msgid "&Restore defaults"\r
927 msgstr "&Obnoviť prednastavené"\r
928 \r
929 #. Resource IDs: (114)\r
930 msgid "&Revert changes from these revisions"\r
931 msgstr "V&rátiť zmeny z týchto revízií"\r
932 \r
933 #. Resource IDs: (113)\r
934 msgid "&Revert changes from this revision"\r
935 msgstr "&Vrátiť zmeny z tejto revízie"\r
936 \r
937 #. Resource IDs: (1033, 1035, 1116)\r
938 msgid "&Revision"\r
939 msgstr "&Revízia"\r
940 \r
941 #. Resource IDs: (65535)\r
942 msgid "&SSH client:"\r
943 msgstr "&SSH klient:"\r
944 \r
945 #. Resource IDs: (65535)\r
946 msgid "&SVN"\r
947 msgstr "&SVN"\r
948 \r
949 #. Resource IDs: (65535)\r
950 msgid "&Sat:"\r
951 msgstr "&Sat.:"\r
952 \r
953 #. Resource IDs: (16921, 57603)\r
954 msgid "&Save"\r
955 msgstr "&Uložiť"\r
956 \r
957 #. Resource IDs: (1023)\r
958 msgid "&Save authentication"\r
959 msgstr "&Uložiť autentifikáciu"\r
960 \r
961 #. Resource IDs: (272, 32771, 32806)\r
962 msgid "&Save graph as..."\r
963 msgstr "&Uložiť graf ako..."\r
964 \r
965 #. Resource IDs: (322)\r
966 msgid "&Save list of selected files to..."\r
967 msgstr "&Uložiť zoznam vybraných súborov do..."\r
968 \r
969 #. Resource IDs: (1308)\r
970 msgid "&Save..."\r
971 msgstr "&Uložiť..."\r
972 \r
973 #. Resource IDs: (9)\r
974 msgid "&Settings"\r
975 msgstr "&Nastavenia"\r
976 \r
977 #. Resource IDs: (32815)\r
978 msgid "&Show HEAD revisions"\r
979 msgstr "&Zobraziť hlavné revízie"\r
980 \r
981 #. Resource IDs: (65535)\r
982 msgid "&Show Menus for:"\r
983 msgstr "&Zobraziť ponuku pre:"\r
984 \r
985 #. Resource IDs: (16612)\r
986 msgid "&Show text labels"\r
987 msgstr "Zobraziť &názvy"\r
988 \r
989 #. Resource IDs: (32851)\r
990 msgid "&Silver Style"\r
991 msgstr "&Strieborné"\r
992 \r
993 #. Resource IDs: (1185)\r
994 msgid "&Specific revision in repository"\r
995 msgstr "&Špecifická revízia v úložisku"\r
996 \r
997 #. Resource IDs: (16917)\r
998 msgid "&Start Group"\r
999 msgstr "&Začať skupinu"\r
1000 \r
1001 #. Resource IDs: (59393)\r
1002 msgid "&Status Bar"\r
1003 msgstr "&Stavový rámček"\r
1004 \r
1005 #. Resource IDs: (1211)\r
1006 msgid "&Steal the locks"\r
1007 msgstr "&Odobranie zámkov"\r
1008 \r
1009 #. Resource IDs: (1130)\r
1010 msgid "&Stop on copy/rename"\r
1011 msgstr "Za&staviť na Kopírovať/Premenovať"\r
1012 \r
1013 #. Resource IDs: (1173)\r
1014 msgid "&Symbol View"\r
1015 msgstr "&Zobrazenie znakov"\r
1016 \r
1017 #. Resource IDs: (65535)\r
1018 msgid "&Tab size:"\r
1019 msgstr "Veľkosť &tab.:"\r
1020 \r
1021 #. Resource IDs: (1069)\r
1022 msgid "&Tabbed Document"\r
1023 msgstr "Dokument so &záložkami"\r
1024 \r
1025 #. Resource IDs: (65535)\r
1026 msgid "&Tags"\r
1027 msgstr "&Značky"\r
1028 \r
1029 #. Resource IDs: (1382)\r
1030 msgid "&Test merge"\r
1031 msgstr "&Testovacie zlúčenie"\r
1032 \r
1033 #. Resource IDs: (16915)\r
1034 msgid "&Text"\r
1035 msgstr "&Text"\r
1036 \r
1037 #. Resource IDs: (16506)\r
1038 msgid "&Text only"\r
1039 msgstr "Iba &Text"\r
1040 \r
1041 #. Resource IDs: (1438)\r
1042 msgid "&Timeout in seconds before updating the HEAD revision"\r
1043 msgstr "Časový in&terval v sekundách pred aktualizáciou HEAD revízie"\r
1044 \r
1045 #. Resource IDs: (1222)\r
1046 msgid "&Timeout in seconds to stop the auto-completion parsing"\r
1047 msgstr "Časový limi&t pre analýzu automatického doplňovania"\r
1048 \r
1049 #. Resource IDs: (65535)\r
1050 msgid "&To Revision"\r
1051 msgstr "&Do revízie"\r
1052 \r
1053 #. Resource IDs: (1384, 65535)\r
1054 msgid "&To URL:"\r
1055 msgstr "&Na URL:"\r
1056 \r
1057 #. Resource IDs: (1305)\r
1058 msgid "&To URL: "\r
1059 msgstr "&Na URL: "\r
1060 \r
1061 #. Resource IDs: (59392)\r
1062 msgid "&Toolbar"\r
1063 msgstr "&Nástroje"\r
1064 \r
1065 #. Resource IDs: (65535)\r
1066 msgid "&Toolbar Name:"\r
1067 msgstr "Názov &lišty:"\r
1068 \r
1069 #. Resource IDs: (65535)\r
1070 msgid "&Toolbars:"\r
1071 msgstr "&Nástroje:"\r
1072 \r
1073 #. Resource IDs: (1091, 1093, 1094)\r
1074 msgid "&TortoiseMerge"\r
1075 msgstr "&TortoiseMerge"\r
1076 \r
1077 #. Resource IDs: (9)\r
1078 msgid "&TortoiseSVN"\r
1079 msgstr "&TortoiseSVN"\r
1080 \r
1081 #. Resource IDs: (1096)\r
1082 msgid "&TortoiseUDiff"\r
1083 msgstr "&TortoiseUDiff"\r
1084 \r
1085 #. Resource IDs: (65535)\r
1086 msgid "&Trunk"\r
1087 msgstr "&Kmeň"\r
1088 \r
1089 #. Resource IDs: (3845)\r
1090 msgid "&Two Page"\r
1091 msgstr "&Dva panely"\r
1092 \r
1093 #. Resource IDs: (1058, 1376, 1394)\r
1094 msgid "&URL of repository:"\r
1095 msgstr "&URL úložiska:"\r
1096 \r
1097 #. Resource IDs: (1076)\r
1098 msgid "&URL:"\r
1099 msgstr "&URL:"\r
1100 \r
1101 #. Resource IDs: (376, 57643)\r
1102 msgid "&Undo"\r
1103 msgstr "&Späť"\r
1104 \r
1105 #. Resource IDs: (274, 32785)\r
1106 msgid "&Unified diff"\r
1107 msgstr "&Unif. porov."\r
1108 \r
1109 #. Resource IDs: (1061)\r
1110 msgid "&Unknown drives"\r
1111 msgstr "&Neznáme disky"\r
1112 \r
1113 #. Resource IDs: (8)\r
1114 msgid "&Update"\r
1115 msgstr "&Aktualizovať"\r
1116 \r
1117 #. Resource IDs: (76)\r
1118 msgid "&Update item to revision"\r
1119 msgstr "Akt&ualizovať objekt na revíziu"\r
1120 \r
1121 #. Resource IDs: (11)\r
1122 msgid "&Update to revision..."\r
1123 msgstr "Akt&ualizovať na revíziu..."\r
1124 \r
1125 #. Resource IDs: (1184)\r
1126 msgid "&Use auto-completion of file paths and keywords"\r
1127 msgstr "Po&užiť automatické doplňovanie ciest súborov a kľúčových slov"\r
1128 \r
1129 #. Resource IDs: (1005, 1410, 65535)\r
1130 msgid "&Username:"\r
1131 msgstr "&Užívateľ:"\r
1132 \r
1133 #. Resource IDs: (65535)\r
1134 msgid "&View"\r
1135 msgstr "&Zobraziť"\r
1136 \r
1137 #. Resource IDs: (65535)\r
1138 msgid "&View:"\r
1139 msgstr "&Zobrazenie:"\r
1140 \r
1141 #. Resource IDs: (32774)\r
1142 msgid "&Whitespaces"\r
1143 msgstr "&Biele znaky"\r
1144 \r
1145 #. Resource IDs: (1066)\r
1146 msgid "&Whole word"\r
1147 msgstr "Celé &slovo"\r
1148 \r
1149 #. Resource IDs: (32846)\r
1150 msgid "&Windows XP"\r
1151 msgstr "&Windows XP"\r
1152 \r
1153 #. Resource IDs: (1183)\r
1154 msgid "&Working copy"\r
1155 msgstr "&Pracovná kópia"\r
1156 \r
1157 #. Resource IDs: (338)\r
1158 msgid "'skip ranges' are used to mark revision ranges that have not been cached yet"\r
1159 msgstr "'skip ranges' je použitý na označenie rozsahov revízií, ktoré ešte nie sú v zásobníku"\r
1160 \r
1161 #. Resource IDs: (272)\r
1162 #, c-format\r
1163 msgid "(%s) %s"\r
1164 msgstr "(%s) %s"\r
1165 \r
1166 #. Resource IDs: (17, 564)\r
1167 msgid "(binary value)"\r
1168 msgstr "(binárna hodnota)"\r
1169 \r
1170 #. Resource IDs: (276)\r
1171 msgid "(copy)"\r
1172 msgstr "(kópia)"\r
1173 \r
1174 #. Resource IDs: (276)\r
1175 msgid "(created)"\r
1176 msgstr "(vytvorené)"\r
1177 \r
1178 # vymazaných\r
1179 #. Resource IDs: (276)\r
1180 msgid "(delete)"\r
1181 msgstr "(vymazanie)"\r
1182 \r
1183 # zmenený\r
1184 #. Resource IDs: (276)\r
1185 msgid "(modified)"\r
1186 msgstr "(zmenené)"\r
1187 \r
1188 #. Resource IDs: (276)\r
1189 msgid "(modified, HEAD revision)"\r
1190 msgstr "(zmenený, HEAD revízia)"\r
1191 \r
1192 #. Resource IDs: (208)\r
1193 msgid "(multiple targets selected)"\r
1194 msgstr "(vybraných viacero cieľov)"\r
1195 \r
1196 #. Resource IDs: (213)\r
1197 msgid "(no changelist)"\r
1198 msgstr "(žiaden zoznam zmien)"\r
1199 \r
1200 # (nie sú čísla riadkov)\r
1201 #. Resource IDs: (314)\r
1202 msgid "(no line number)"\r
1203 msgstr "(nie je číslo riadku)"\r
1204 \r
1205 #. Resource IDs: (276)\r
1206 msgid "(no modification but copy created from here)"\r
1207 msgstr "(vytvorená kópia bez zmeny)"\r
1208 \r
1209 #. Resource IDs: (214)\r
1210 msgid "(no value)"\r
1211 msgstr "(bez hodnoty)"\r
1212 \r
1213 #. Resource IDs: (314)\r
1214 msgid "(not found)"\r
1215 msgstr "(nenájdené)"\r
1216 \r
1217 #. Resource IDs: (276)\r
1218 msgid "(open branch)"\r
1219 msgstr "(otvorenie vetvy)"\r
1220 \r
1221 #. Resource IDs: (208)\r
1222 msgid "(property change only)"\r
1223 msgstr "(zmenená iba vlastnosť)"\r
1224 \r
1225 #. Resource IDs: (276)\r
1226 msgid "(rename)"\r
1227 msgstr "(premenovanie)"\r
1228 \r
1229 #. Resource IDs: (276)\r
1230 msgid "(tagged)"\r
1231 msgstr "(vytvorená značka)"\r
1232 \r
1233 #. Resource IDs: (245)\r
1234 msgid "(unknown)"\r
1235 msgstr "(neznámy)"\r
1236 \r
1237 #. Resource IDs: (188)\r
1238 #, c-format\r
1239 msgid "+ %d"\r
1240 msgstr "+ %d"\r
1241 \r
1242 #. Resource IDs: (188)\r
1243 #, c-format\r
1244 msgid "- %d"\r
1245 msgstr "- %d"\r
1246 \r
1247 #. Resource IDs: (1007)\r
1248 msgid "-------------------------------------------------------------------------------------------"\r
1249 msgstr "-------------------------------------------------------------------------------------------"\r
1250 \r
1251 #. Resource IDs: (1002, 1003, 1021, 1022, 1035, 1036, 1089, 1104, 1187, 1324, 1333, 1362, 1474)\r
1252 msgid "..."\r
1253 msgstr "..."\r
1254 \r
1255 #. Resource IDs: (16527)\r
1256 msgid "....."\r
1257 msgstr "....."\r
1258 \r
1259 #. Resource IDs: (151)\r
1260 #, c-format\r
1261 msgid ": Revision %d"\r
1262 msgstr ": Revízia %d"\r
1263 \r
1264 #. Resource IDs: (151)\r
1265 msgid ": working base"\r
1266 msgstr ": pracovný základ"\r
1267 \r
1268 # : pracovná kópia\r
1269 #. Resource IDs: (151)\r
1270 msgid ": working copy"\r
1271 msgstr ": pracovná kópia"\r
1272 \r
1273 #. Resource IDs: (332)\r
1274 msgid "< &Back"\r
1275 msgstr "< &Späť"\r
1276 \r
1277 #. Resource IDs: (16506)\r
1278 msgid "<.....>"\r
1279 msgstr "<.....>"\r
1280 \r
1281 #. Resource IDs: (1069)\r
1282 msgid "<Separator>"\r
1283 msgstr "<Oddeľovač>"\r
1284 \r
1285 # Bez mena\r
1286 # Bezmenne\r
1287 #. Resource IDs: (1007)\r
1288 msgid "<Untitled>"\r
1289 msgstr "<Nepomenované>"\r
1290 \r
1291 #. Resource IDs: (145)\r
1292 msgid ""\r
1293 "<b>TortoiseSVN</b> is a shell extension.\n"\r
1294 "That means it is integrated into the Windows explorer.\n"\r
1295 "To use <b>TortoiseSVN</b> please open the explorer and right-click on any folder you like\n"\r
1296 "to bring up the context menu where you will find all <b>TortoiseSVN</b> commands.\n"\r
1297 "And <u>read the manual!</u>"\r
1298 msgstr ""\r
1299 "<b>TortoiseSVN</b> je rozšírenie 'šelu'.\n"\r
1300 "To znamená, že je integrovaný do Windows explorera.\n"\r
1301 "Aby ste použili <b>TortoiseSVN</b> otvorte prosím explorer a vyberte pravým tlačidlom myši adresár.\n"\r
1302 "V kontextovom menu nájdete všetky príkazy <b>TortoiseSVN</b>.\n"\r
1303 "A <u>prečítajte si manuál!</u>"\r
1304 \r
1305 #. Resource IDs: (16603)\r
1306 msgid "<descr>"\r
1307 msgstr "<popis>"\r
1308 \r
1309 #. Resource IDs: (209)\r
1310 msgid "<new changelist>"\r
1311 msgstr "<nový zoznam zmien>"\r
1312 \r
1313 #. Resource IDs: (32814)\r
1314 msgid "?"\r
1315 msgstr "?"\r
1316 \r
1317 #. Resource IDs: (579)\r
1318 msgid "A list of user defined properties for files to show in the combo box"\r
1319 msgstr "Zoznam užívateľských vlastností súborov v rolovacích ponukách"\r
1320 \r
1321 #. Resource IDs: (579)\r
1322 msgid "A list of user defined properties for folders to show in the combo box"\r
1323 msgstr "Zoznam užívateľských vlastností adresárov v rolovacích ponukách"\r
1324 \r
1325 #. Resource IDs: (201)\r
1326 msgid "A newer version is available. Please go to http://tortoisesvn.tigris.org and download the current version! Click _here_ to go directly to our website."\r
1327 msgstr "Je prístupná nová verzia. Prosím navštívte http://tortoisesvn.tigris.org a stiahnite si aktuálnu verziu! Kliknutím _sem_ sa dostanete priamo na našu stránku."\r
1328 \r
1329 #. Resource IDs: (195)\r
1330 msgid ""\r
1331 "A newline separated list of paths for which icon overlays are shown.\r\n"\r
1332 "If you add an '*' char at the end of a path, then all files and subdirs inside that path are included too."\r
1333 msgstr ""\r
1334 "Novými riadkami oddeľovaný zoznam ciest, pre ktoré budú zobrazené prekrývajúce ikonky.\r\n"\r
1335 "Keď pridáte znak '*' na koniec cesty, všetky súbory a podadresáre tohto adresára budú tiež zaradené."\r
1336 \r
1337 #. Resource IDs: (197)\r
1338 msgid ""\r
1339 "A newline separated list of paths for which no context menu is shown.\r\n"\r
1340 "If you add an '*' char at the end of a path, then all files and subdirs inside that path are excluded too.\r\n"\r
1341 "An empty list will allow the context menu on all paths."\r
1342 msgstr ""\r
1343 "Novými riadkami oddeľovaný zoznam ciest, pre ktoré nebude zobrazené kontextové menu.\r\n"\r
1344 "Keď pridáte znak '*' na koniec cesty, všetky súbory a podadresáre tohto adresára budú tiež vylúčené.\r\n"\r
1345 "Prázdny zoznam povolí kontextové menu pre všetky cesty."\r
1346 \r
1347 #. Resource IDs: (194)\r
1348 msgid ""\r
1349 "A newline separated list of paths for which no icon overlays are shown.\r\n"\r
1350 "If you add an '*' char at the end of a path, then all files and subdirs inside that path are excluded too.\r\n"\r
1351 "An empty list will allow overlays on all paths."\r
1352 msgstr ""\r
1353 "Novými riadkami oddeľovaný zoznam ciest, pre ktoré nebudú zobrazené prekrývajúce ikonky.\r\n"\r
1354 "Keď pridáte znak '*' na koniec cesty, všetky súbory a podadresáre tohto adresára budú tiež vylúčené.\r\n"\r
1355 "Prázdny zoznam povolí zobrazovanie pre všetky cesty."\r
1356 \r
1357 #. Resource IDs: (3843)\r
1358 msgid "A required resource was unavailable."\r
1359 msgstr "Požadovaný zdroj nebol prístupný."\r
1360 \r
1361 #. Resource IDs: (79)\r
1362 msgid ""\r
1363 "A viewer program for GNU diff files (patch files).\r\n"\r
1364 "If you don't have one use NotePad."\r
1365 msgstr ""\r
1366 "Prehliadač súborov 'GNU diff' (súborov záplat).\r\n"\r
1367 "Ak žiadny nemáte bude použité: Poznámkový blok (notepad)."\r
1368 \r
1369 #. Resource IDs: (9)\r
1370 msgid "A&bout"\r
1371 msgstr "&O programe"\r
1372 \r
1373 #. Resource IDs: (101)\r
1374 msgid "A&dd folder..."\r
1375 msgstr "Pridaj &adresár..."\r
1376 \r
1377 #. Resource IDs: (73)\r
1378 msgid "Abort"\r
1379 msgstr "Zrušiť"\r
1380 \r
1381 #. Resource IDs: (1465)\r
1382 msgid "Abort &Merge"\r
1383 msgstr "Prerušiť &zlučovanie"\r
1384 \r
1385 #. Resource IDs: (136)\r
1386 msgid "About TortoiseMerge"\r
1387 msgstr "O TortoiseSVN"\r
1388 \r
1389 #. Resource IDs: (129)\r
1390 msgid "About TortoiseSVN"\r
1391 msgstr "O TortoiseSVN"\r
1392 \r
1393 #. Resource IDs: (82)\r
1394 msgid "Accept once"\r
1395 msgstr "Akceptuj teraz"\r
1396 \r
1397 #. Resource IDs: (82)\r
1398 msgid "Accept permanently"\r
1399 msgstr "Akceptuj stále"\r
1400 \r
1401 #. Resource IDs: (3867)\r
1402 #, c-format\r
1403 msgid "Access to %1 was denied."\r
1404 msgstr "Prístup k %1 bol zamietnutý."\r
1405 \r
1406 #. Resource IDs: (77, 319)\r
1407 msgid "Action"\r
1408 msgstr "Akcia"\r
1409 \r
1410 #. Resource IDs: (65535)\r
1411 msgid "Action log"\r
1412 msgstr "Denník úkonov"\r
1413 \r
1414 #. Resource IDs: (117)\r
1415 msgid "Actions"\r
1416 msgstr "Akcie"\r
1417 \r
1418 #. Resource IDs: (3826)\r
1419 msgid "Activate Task List"\r
1420 msgstr "Aktivovať zoznam úloh"\r
1421 \r
1422 #. Resource IDs: (1066)\r
1423 msgid "Active Files"\r
1424 msgstr "Akt9"\r
1425 \r
1426 #. Resource IDs: (3865)\r
1427 #, c-format\r
1428 msgid ""\r
1429 "ActiveX objects cannot be saved while exiting Windows!\n"\r
1430 "Discard all changes to %1?"\r
1431 msgstr ""\r
1432 "Nie je možné uložiť objekty ActiveX keď sa Windows vypína!\n"\r
1433 "Zahodiť všetky zmeny v %1?"\r
1434 \r
1435 #. Resource IDs: (155, 209, 229)\r
1436 msgid "Add"\r
1437 msgstr "Pridať"\r
1438 \r
1439 #. Resource IDs: (101)\r
1440 msgid "Add &file..."\r
1441 msgstr "Pridaj &súbor..."\r
1442 \r
1443 #. Resource IDs: (376)\r
1444 #, c-format\r
1445 msgid "Add '%s' to dictionary"\r
1446 msgstr "Pridať '%s' do slovníka"\r
1447 \r
1448 #. Resource IDs: (16)\r
1449 msgid "Add (as replacement)..."\r
1450 msgstr "Pridať (ako náhradu)..."\r
1451 \r
1452 #. Resource IDs: (77)\r
1453 msgid "Add - TortoiseSVN"\r
1454 msgstr "Pridať - TortoiseSVN"\r
1455 \r
1456 #. Resource IDs: (563)\r
1457 msgid "Add Properties"\r
1458 msgstr "Pridaj vlastnosť"\r
1459 \r
1460 #. Resource IDs: (110)\r
1461 msgid "Add extension specific diff program"\r
1462 msgstr "Pridať porovnací program pre príponu"\r
1463 \r
1464 #. Resource IDs: (110)\r
1465 msgid "Add extension specific merge program"\r
1466 msgstr "Upraviť zlučovací program pre príponu"\r
1467 \r
1468 #. Resource IDs: (89)\r
1469 msgid "Add the item anyway"\r
1470 msgstr "Napriek tomu objekt pridať"\r
1471 \r
1472 #. Resource IDs: (613)\r
1473 #, c-format\r
1474 msgid "Add to %1"\r
1475 msgstr "Pridať do %1"\r
1476 \r
1477 #. Resource IDs: (13)\r
1478 msgid "Add to &ignore list"\r
1479 msgstr "Pridaj do zoznamu &ignorovaných"\r
1480 \r
1481 #. Resource IDs: (1068)\r
1482 msgid "Add to Quick Access Toolbar"\r
1483 msgstr "Pridač"\r
1484 \r
1485 #. Resource IDs: (209, 1279)\r
1486 msgid "Add..."\r
1487 msgstr "Pridať..."\r
1488 \r
1489 #. Resource IDs: (171)\r
1490 msgid "Add/Edit Extension Specific Diff/Merge Program"\r
1491 msgstr "Pridať/upraviť porovávací program pre príponu"\r
1492 \r
1493 #. Resource IDs: (73, 264, 65535)\r
1494 msgid "Added"\r
1495 msgstr "Pridané"\r
1496 \r
1497 #. Resource IDs: (126)\r
1498 msgid "Added a file remotely"\r
1499 msgstr "Súbor bol pridaný vzdialene"\r
1500 \r
1501 #. Resource IDs: (126)\r
1502 msgid "Added a folder remotely"\r
1503 msgstr "Adresár bol pridaný vzdialene"\r
1504 \r
1505 #. Resource IDs: (126)\r
1506 msgid "Added items remotely"\r
1507 msgstr "Objekt bol pridaný vzdialene"\r
1508 \r
1509 #. Resource IDs: (65535)\r
1510 msgid "Added node"\r
1511 msgstr "Pridané uzly"\r
1512 \r
1513 #. Resource IDs: (145)\r
1514 #, c-format\r
1515 msgid ""\r
1516 "Added the file pattern(s)\n"\r
1517 "%s\n"\r
1518 "to the ignore list."\r
1519 msgstr ""\r
1520 "Pridaná šablóna\n"\r
1521 "%s\n"\r
1522 "do zoznamu ignorovaných."\r
1523 \r
1524 #. Resource IDs: (263)\r
1525 msgid "Adding"\r
1526 msgstr "Pridávam"\r
1527 \r
1528 #. Resource IDs: (582)\r
1529 msgid "Adds a new property"\r
1530 msgstr "Pridať vlastnosť"\r
1531 \r
1532 #. Resource IDs: (9)\r
1533 msgid "Adds file(s) to Subversion control"\r
1534 msgstr "Pridať súbor(y) do správy Subversion"\r
1535 \r
1536 #. Resource IDs: (13)\r
1537 msgid "Adds the selected file(s) or the filemask to the 'ignore' list"\r
1538 msgstr "Pridá vybrané súbory, alebo masku do zoznamu ignrovaných"\r
1539 \r
1540 #. Resource IDs: (2049)\r
1541 msgid ""\r
1542 "Adjust the settings\n"\r
1543 "Settings"\r
1544 msgstr ""\r
1545 "Zmeniť nastavenia\n"\r
1546 "Nastavenia"\r
1547 \r
1548 #. Resource IDs: (170)\r
1549 msgid "Advanced Diff/Merge Settings"\r
1550 msgstr "Rozšírené nastavenia rozdiely/zlúčenie"\r
1551 \r
1552 #. Resource IDs: (110)\r
1553 msgid "Advanced diff settings"\r
1554 msgstr "Rozšírené nastavenia porovnávania"\r
1555 \r
1556 #. Resource IDs: (110)\r
1557 msgid "Advanced merge settings"\r
1558 msgstr "Rozšírené nastavenia zlučovania"\r
1559 \r
1560 #. Resource IDs: (65535)\r
1561 msgid "Age"\r
1562 msgstr "Vek"\r
1563 \r
1564 #. Resource IDs: (32822)\r
1565 msgid "Align trees on top"\r
1566 msgstr "Zarovnať stromy na vrch"\r
1567 \r
1568 #. Resource IDs: (1007)\r
1569 msgid "All Commands"\r
1570 msgstr "Všetky príkazy"\r
1571 \r
1572 #. Resource IDs: (3841)\r
1573 msgid "All Files (*.*)"\r
1574 msgstr "Všetky súbory (*.*)"\r
1575 \r
1576 #. Resource IDs: (157)\r
1577 msgid "All Files (*.*)|*.*||"\r
1578 msgstr "Všetky súbory (*.*)|*.*||"\r
1579 \r
1580 #. Resource IDs: (1008)\r
1581 msgid "All your changes will be lost! Do you really want to reset all toolbars and menus?"\r
1582 msgstr "Všetky vaše zmeny budú stratené! Naozaj chcete predvolené nastavenie všetkých líšt a ponúk?"\r
1583 \r
1584 #. Resource IDs: (1008)\r
1585 msgid "All your changes will be lost! Do you really want to reset the keyboard assignments?"\r
1586 msgstr "Všetky vaše zmeny budú stratené! Naozaj chcete predvolené nastavenie priradenia kláves?"\r
1587 \r
1588 #. Resource IDs: (1008)\r
1589 #, c-format\r
1590 msgid "All your changes will be lost! Do you really want to reset the menu '%s'?"\r
1591 msgstr "Všetky vaše zmeny budú stratené! Naozaj chcete predvolené nastavenie pre ponuku  '%s'?"\r
1592 \r
1593 #. Resource IDs: (1007)\r
1594 #, c-format\r
1595 msgid "All your changes will be lost! Do you really want to reset the toolbar '%s'?"\r
1596 msgstr "Všetky vaše zmeny budú stratené! Naozaj chcete predvolené nastavenie lišty '%s'?"\r
1597 \r
1598 #. Resource IDs: (1484)\r
1599 msgid "Allow ambiguous &UUIDs"\r
1600 msgstr "Povoliť nejednoznačné &UUID"\r
1601 \r
1602 #. Resource IDs: (345)\r
1603 msgid "Allow different repositories to use the same URL, e.g. http://localhost/myrepos/"\r
1604 msgstr "Povoliť pre rozdielene úložiská použiť rovnakú URL, napr. http://localhost/myrepos/"\r
1605 \r
1606 #. Resource IDs: (345)\r
1607 msgid "Allow different repositories to use the same UUID, e.g. copied repositories"\r
1608 msgstr "Povoliť rozdielným úložiskám použiť rovnaké UUID, napr. skopírované úložiská"\r
1609 \r
1610 #. Resource IDs: (197)\r
1611 msgid "Always use the system locale settings to show times and dates"\r
1612 msgstr "Vždy použiť systémové nastavie pre zobrazenie času a dátumu"\r
1613 \r
1614 #. Resource IDs: (339)\r
1615 msgid "Amount of memory required to load the cache"\r
1616 msgstr "Veľkosť pamäte potrebnej na načítanie zásobníka"\r
1617 \r
1618 #. Resource IDs: (78)\r
1619 #, c-format\r
1620 msgid ""\r
1621 "An external diff program used\r\n"\r
1622 "for comparing different revisions of files\r\n"\r
1623 "\r\n"\r
1624 "You can specify the following parameters to the path:\r\n"\r
1625 "%base : the base file\r\n"\r
1626 "%mine : the modified file"\r
1627 msgstr ""\r
1628 "Externý porovnávací program použitý\r\n"\r
1629 "na porovnanie rozdielnych revízií súborov\r\n"\r
1630 "\r\n"\r
1631 "Do cesty môžete zadať nasledovné parametre:\r\n"\r
1632 "%base : základný súbor\r\n"\r
1633 "%mine : upravený súbor"\r
1634 \r
1635 #. Resource IDs: (79)\r
1636 #, c-format\r
1637 msgid ""\r
1638 "An external merge program used\r\n"\r
1639 "to resolve conflicted files.\r\n"\r
1640 "\r\n"\r
1641 "You can specify the following parameters to the path:\r\n"\r
1642 "%merged : the conflicted file, where to save\r\n"\r
1643 "%theirs : the file as it is in the repository\r\n"\r
1644 "%mine : your own file, with your changes\r\n"\r
1645 "%base : the original file without your changes"\r
1646 msgstr ""\r
1647 "Externý zlučovací program používaný\r\n"\r
1648 "na vyriešenie konfliktných súborov.\r\n"\r
1649 "\r\n"\r
1650 "Do cesty môžete zadať nasledovné parametre:\r\n"\r
1651 "%merged : výsledný súbor - kam sa má uložiť\r\n"\r
1652 "%theirs : súbor ako je v úložisku\r\n"\r
1653 "%mine : váš súbor so zmenami\r\n"\r
1654 "%base : pôvodný súbor bez vašich zmien"\r
1655 \r
1656 #. Resource IDs: (3867)\r
1657 #, c-format\r
1658 msgid "An incorrect file handle was associated with %1."\r
1659 msgstr "Neplatný identifikátor súboru k %1."\r
1660 \r
1661 #. Resource IDs: (3843)\r
1662 msgid "An unknown error has occurred."\r
1663 msgstr "Nastala neznáma chyba."\r
1664 \r
1665 #. Resource IDs: (3867, 3868)\r
1666 #, c-format\r
1667 msgid "An unknown error occurred while accessing %1."\r
1668 msgstr "Počas prístupu k %1 nastala neznáma chyba."\r
1669 \r
1670 #. Resource IDs: (63)\r
1671 #, c-format\r
1672 msgid "An unknown line type was found in line %d !"\r
1673 msgstr "Bol nájdený neznámy typ riadku %d !"\r
1674 \r
1675 #. Resource IDs: (65535)\r
1676 msgid "Application Frame Menus: "\r
1677 msgstr "Rámcová ponuka aplikácie"\r
1678 \r
1679 #. Resource IDs: (14)\r
1680 msgid "Applies a unified diff file to the working copy"\r
1681 msgstr "Aplikuje unifikované porovnanie na pracovnú kópiu"\r
1682 \r
1683 #. Resource IDs: (581)\r
1684 msgid ""\r
1685 "Applies the properties recursively to all files/folders.\r\n"\r
1686 "bugtraq:, tsvn: and webviewer: properties are only applied to folders."\r
1687 msgstr ""\r
1688 "Použije vlastnosti rekurzívne na všetky súbory/adresáre.\r\n"\r
1689 "vlastnosti bugtraq:, tsvn: a webviewver sú použité len na adresáre."\r
1690 \r
1691 #. Resource IDs: (13)\r
1692 msgid "Apply &patch..."\r
1693 msgstr "Použiť zá&platu..."\r
1694 \r
1695 #. Resource IDs: (345)\r
1696 #, fuzzy\r
1697 msgid ""\r
1698 "Apply 'Power User' defaults. Those will provide a smoother experience.\n"\r
1699 "You should know the meaning of all the settings above."\r
1700 msgstr ""\r
1701 "Použiť predvolené pre 'Power User'. Toto poskytuje lepšiu skúsenosť.\n"\r
1702 "Mali by ste poznat význam nastavení vyššie."\r
1703 \r
1704 #. Resource IDs: (1294)\r
1705 msgid "Apply property recursively"\r
1706 msgstr "Použiť vlastnosť rekurzívne"\r
1707 \r
1708 #. Resource IDs: (65535)\r
1709 msgid "Apply unified diff"\r
1710 msgstr "Použiť unifikované porovnanie"\r
1711 \r
1712 # Ste si istý, že chcete označiť súbor(y) v stave konfliktu za vyriešené?\r
1713 #. Resource IDs: (145)\r
1714 msgid "Are you sure you want to mark the conflicted file(s) as resolved?"\r
1715 msgstr "Naozaj chcete označiť súbor(y) v stave konfliktu za vyriešené?"\r
1716 \r
1717 # Ste si istý, že chcete označiť súbor(y) v stave konfliktu za vyriešené?\r
1718 #. Resource IDs: (199)\r
1719 #, c-format\r
1720 msgid "Are you sure you want to remove the cache of the selected %d items?"\r
1721 msgstr "Naozaj chcete odstrániť zásobník pre %d objektov?"\r
1722 \r
1723 #. Resource IDs: (79)\r
1724 #, c-format\r
1725 msgid "Are you sure you want to revert %d item(s)? You will lose <b>all</b> changes since the last update!"\r
1726 msgstr "Naozaj chcete vrátiť %d objekt(y)? Stratíte <b>všetky</b> zmeny vykonané od poslednej aktulizácie!"\r
1727 \r
1728 # Usporiadať zvyslo\r
1729 #. Resource IDs: (32793)\r
1730 msgid "Arrange &Vertical"\r
1731 msgstr "&Vertikálne usporiadnie"\r
1732 \r
1733 #. Resource IDs: (199)\r
1734 msgid "Ask user"\r
1735 msgstr "Opytať sa užívateľa"\r
1736 \r
1737 #. Resource IDs: (264)\r
1738 #, c-format\r
1739 msgid "Assigned to changelist '%s'"\r
1740 msgstr "Priradené k zoznamu zmien '%s'"\r
1741 \r
1742 #. Resource IDs: (16528)\r
1743 msgid "Assigned to:"\r
1744 msgstr "Priradené k:"\r
1745 \r
1746 #. Resource IDs: (77)\r
1747 #, c-format\r
1748 msgid "At revision: %d"\r
1749 msgstr "Na revízií: %d"\r
1750 \r
1751 #. Resource IDs: (3843)\r
1752 msgid "Attempted an unsupported operation."\r
1753 msgstr "Attempted an unsupported operation."\r
1754 \r
1755 # Nastal pokus o prístup k %1 za jeho koncom.\r
1756 #. Resource IDs: (3867, 3868)\r
1757 #, c-format\r
1758 msgid "Attempted to access %1 past its end."\r
1759 msgstr "Attempted to access %1 past its end."\r
1760 \r
1761 #. Resource IDs: (3868)\r
1762 #, c-format\r
1763 msgid "Attempted to read from the writing %1."\r
1764 msgstr "Pri zapisovaní do %1 bol pokus o čítanie."\r
1765 \r
1766 # bol-nastal _\r
1767 #. Resource IDs: (3868)\r
1768 #, c-format\r
1769 msgid "Attempted to write to the reading %1."\r
1770 msgstr "Pri čítaní %1 bol pokus o čítanie."\r
1771 \r
1772 #. Resource IDs: (131, 160)\r
1773 msgid "Authentication"\r
1774 msgstr "Authentifikácia"\r
1775 \r
1776 #. Resource IDs: (1278)\r
1777 msgid "Authentication data"\r
1778 msgstr "Authentifikáčné data"\r
1779 \r
1780 #. Resource IDs: (19, 76, 207)\r
1781 msgid "Author"\r
1782 msgstr "Autor"\r
1783 \r
1784 #. Resource IDs: (65535)\r
1785 msgid "Author:                                    Stefan Kueng"\r
1786 msgstr "Autor:                                    Stefan KUENG"\r
1787 \r
1788 #. Resource IDs: (116)\r
1789 msgid "Authors"\r
1790 msgstr "Autori"\r
1791 \r
1792 #. Resource IDs: (1265)\r
1793 msgid "Authors case sensitive"\r
1794 msgstr "Rozlišovať veľkosť písmien v menách autorov"\r
1795 \r
1796 #. Resource IDs: (65535)\r
1797 msgid "Authors:"\r
1798 msgstr "Autori:"\r
1799 \r
1800 #. Resource IDs: (1003)\r
1801 msgid "Auto Hide"\r
1802 msgstr "Automaticky skyť"\r
1803 \r
1804 #. Resource IDs: (1003)\r
1805 msgid "Auto Hide All"\r
1806 msgstr "Automaticky skyť všetko"\r
1807 \r
1808 #. Resource IDs: (99)\r
1809 msgid "Auto Rename"\r
1810 msgstr "Automaticky premenovať"\r
1811 \r
1812 #. Resource IDs: (222)\r
1813 msgid "Auto-close for local operations"\r
1814 msgstr "Automaticky zavrieť po miestných úkonoch"\r
1815 \r
1816 #. Resource IDs: (222)\r
1817 msgid "Auto-close if no conflicts"\r
1818 msgstr "Automaticky zavrieť, keď nie sú konflikty"\r
1819 \r
1820 # Keď niesú chyby automaticky zavrieť\r
1821 #. Resource IDs: (222)\r
1822 msgid "Auto-close if no errors"\r
1823 msgstr "Automaticky zavrieť, keď nie sú chyby"\r
1824 \r
1825 #. Resource IDs: (222)\r
1826 msgid "Auto-close if no merges, adds or deletes"\r
1827 msgstr "Automatcky zavrieť ,keď nie sú zlúčenia, pridania alebo vymazania"\r
1828 \r
1829 #. Resource IDs: (195)\r
1830 msgid ""\r
1831 "Auto-complete suggests words (usually class or member names)\r\n"\r
1832 "from the files that you have changed as you type a log message."\r
1833 msgstr ""\r
1834 "Automatické dokončovanie slov (typicky tried a mien členov)\r\n"\r
1835 "počas písania správ denníka zo zmenených súborov."\r
1836 \r
1837 #. Resource IDs: (438)\r
1838 msgid "Automatic"\r
1839 msgstr "Automatika"\r
1840 \r
1841 #. Resource IDs: (1073)\r
1842 msgid "Automatically check for &newer versions every week"\r
1843 msgstr "Každý týždeň automaticky kontrolovať &nové verzie"\r
1844 \r
1845 #. Resource IDs: (1157)\r
1846 msgid "Average"\r
1847 msgstr "Priemer"\r
1848 \r
1849 #. Resource IDs: (32850)\r
1850 msgid "B&lack Style"\r
1851 msgstr "&Čierne"\r
1852 \r
1853 # P&rezeraj...\r
1854 #. Resource IDs: (1003, 1011)\r
1855 msgid "B&rowse..."\r
1856 msgstr "P&rechádzaj..."\r
1857 \r
1858 #. Resource IDs: (1064)\r
1859 msgid "Back"\r
1860 msgstr "Späť"\r
1861 \r
1862 #. Resource IDs: (246)\r
1863 msgid "Bar Graph"\r
1864 msgstr "Stĺpcový graf"\r
1865 \r
1866 #. Resource IDs: (65535)\r
1867 msgid "Base file:"\r
1868 msgstr "Základný súbor:"\r
1869 \r
1870 #. Resource IDs: (3850)\r
1871 msgid ""\r
1872 "Bitmap\n"\r
1873 "a bitmap"\r
1874 msgstr ""\r
1875 "Bitmapa\n"\r
1876 "bitmapa"\r
1877 \r
1878 #. Resource IDs: (114, 162)\r
1879 msgid "Blame"\r
1880 msgstr "Obviniť"\r
1881 \r
1882 #. Resource IDs: (132)\r
1883 msgid "Blame - TortoiseSVN"\r
1884 msgstr "Obviniť - TortoiseSVN"\r
1885 \r
1886 #. Resource IDs: (13)\r
1887 msgid "Blames each line of a file on an author"\r
1888 msgstr "Obviní každý riadok autora v súbore"\r
1889 \r
1890 #. Resource IDs: (32812)\r
1891 msgid "Blend Alpha"\r
1892 msgstr "Alfa zmiešania"\r
1893 \r
1894 #. Resource IDs: (83)\r
1895 msgid ""\r
1896 "Both /logmsg and /logmsgfile were specified!\n"\r
1897 "Only one of those can be specified."\r
1898 msgstr ""\r
1899 "Boli zadane /logmsg aj /logmsgfile!\n"\r
1900 "Iba jedno moze byt zadane."\r
1901 \r
1902 #. Resource IDs: (1007)\r
1903 msgid "Br&owse..."\r
1904 msgstr "P&rechádzaj..."\r
1905 \r
1906 #. Resource IDs: (115)\r
1907 msgid "Branch / tag created successfully!"\r
1908 msgstr "Vetva / značka bola úspešne vytvorená!"\r
1909 \r
1910 #. Resource IDs: (2052)\r
1911 msgid "Branch at copy-from-rev even if there was no change in that revision"\r
1912 msgstr "Vetviť kópiu revízie i keď neobsahuje zmeny"\r
1913 \r
1914 #. Resource IDs: (9)\r
1915 msgid "Branch/&tag..."\r
1916 msgstr "Ve&tva/značka..."\r
1917 \r
1918 #. Resource IDs: (16)\r
1919 msgid "Break loc&k"\r
1920 msgstr "Zruš zámo&k"\r
1921 \r
1922 #. Resource IDs: (78)\r
1923 msgid "Browse for the external diff program"\r
1924 msgstr "Vyhľadaj externý porovnávací program"\r
1925 \r
1926 #. Resource IDs: (1069)\r
1927 msgid "Browse..."\r
1928 msgstr "Prezerať..."\r
1929 \r
1930 #. Resource IDs: (1119)\r
1931 msgid "Bug-&ID / Issue-Nr:"\r
1932 msgstr "Chyba / &Prípad:"\r
1933 \r
1934 #. Resource IDs: (116)\r
1935 msgid "Bug-ID"\r
1936 msgstr "ID Chyby"\r
1937 \r
1938 #. Resource IDs: (1119)\r
1939 msgid "Bug-ID / Issue-Nr:"\r
1940 msgstr "ID Chyby / č. prípadu:"\r
1941 \r
1942 #. Resource IDs: (117)\r
1943 msgid "Bug-IDs"\r
1944 msgstr "ID chýb"\r
1945 \r
1946 #. Resource IDs: (16132)\r
1947 msgid "Button Appearance"\r
1948 msgstr "Zobrazenie tlačidiel"\r
1949 \r
1950 #. Resource IDs: (1215)\r
1951 msgid "C&heck now"\r
1952 msgstr "S&kontroluj teraz"\r
1953 \r
1954 #. Resource IDs: (1132)\r
1955 msgid "C&heck repository"\r
1956 msgstr "&Skontroluj úložisko"\r
1957 \r
1958 #. Resource IDs: (275)\r
1959 msgid "C&ollapse sub-trees"\r
1960 msgstr "&Zbaliť podstromy"\r
1961 \r
1962 #. Resource IDs: (65535)\r
1963 msgid "C&ommands:"\r
1964 msgstr "&Príkazy"\r
1965 \r
1966 #. Resource IDs: (77)\r
1967 msgid "C&reate branch/tag from revision"\r
1968 msgstr "Vytvo&r vetvu/značku z revízie"\r
1969 \r
1970 #. Resource IDs: (101)\r
1971 msgid "C&reate folder..."\r
1972 msgstr "Vytvo&r adresár..."\r
1973 \r
1974 #. Resource IDs: (65535)\r
1975 msgid "C&urrent Keys:"\r
1976 msgstr "A&tuálna klávesa:"\r
1977 \r
1978 #. Resource IDs: (501)\r
1979 msgid "C&ut"\r
1980 msgstr "Vyreza&ť"\r
1981 \r
1982 #. Resource IDs: (3697)\r
1983 msgid "CAP"\r
1984 msgstr "CAP"\r
1985 \r
1986 #. Resource IDs: (199)\r
1987 msgid "Cache size [kB]"\r
1988 msgstr "Veľkosť zásobníka [kB]"\r
1989 \r
1990 #. Resource IDs: (1440)\r
1991 msgid "Cached Repositories"\r
1992 msgstr "Úložiská v zásobníku"\r
1993 \r
1994 #. Resource IDs: (197)\r
1995 msgid "Caches the log messages to speed up log fetching"\r
1996 msgstr "Pamätanie si správ denníka urýchli ich získakavanie"\r
1997 \r
1998 #. Resource IDs: (1127)\r
1999 msgid "Can double-click in log list to compare with previous revision"\r
2000 msgstr "Dvojklik na zoznam denníka na porovnanie s predošlou revíziou"\r
2001 \r
2002 #. Resource IDs: (3865)\r
2003 msgid "Can not activate a static ActiveX object."\r
2004 msgstr "Nemožno aktivovať statický object ActiveX."\r
2005 \r
2006 #. Resource IDs: (82)\r
2007 #, c-format\r
2008 msgid ""\r
2009 "Can't copy \n"\r
2010 "%s\n"\r
2011 "to\n"\r
2012 "%s"\r
2013 msgstr ""\r
2014 "Nemožno kpírovať \n"\r
2015 "%s\n"\r
2016 "do\n"\r
2017 "%s"\r
2018 \r
2019 #. Resource IDs: (1001)\r
2020 msgid "Can't copy bitmap image into the clipboard!"\r
2021 msgstr "Obrázok nie je možne skopírovať do schránky"\r
2022 \r
2023 #. Resource IDs: (1001)\r
2024 msgid "Can't create a new image!"\r
2025 msgstr "Nie je možné vytvoriť nový obrázok"\r
2026 \r
2027 #. Resource IDs: (1001)\r
2028 msgid "Can't customize menues!"\r
2029 msgstr "Ponuku nie je možné pispôsobiť"\r
2030 \r
2031 #. Resource IDs: (1001)\r
2032 msgid "Can't paste bitmap image from the clipboard!"\r
2033 msgstr "Nie je možné vložiť obrázok zo schránky!"\r
2034 \r
2035 #. Resource IDs: (2, 73, 99, 332, 563, 1069)\r
2036 msgid "Cancel"\r
2037 msgstr "Zrušiť"\r
2038 \r
2039 #. Resource IDs: (132)\r
2040 msgid "Cancelling TortoiseSVN Blame..."\r
2041 msgstr "Rušenie TortoiseSVN Obviniť..."\r
2042 \r
2043 #. Resource IDs: (270)\r
2044 msgid "Cancelling operation..."\r
2045 msgstr "Ruším úkon..."\r
2046 \r
2047 #. Resource IDs: (68)\r
2048 msgid "Cannot show diff because of inconsistent newlines in the file."\r
2049 msgstr "Nemožno zobraziť porovnanie, pretože sú nekonzistentné ukončenia riadkov v súbore."\r
2050 \r
2051 #. Resource IDs: (16926)\r
2052 msgid "Cascade"\r
2053 msgstr "Kaskáda"\r
2054 \r
2055 #. Resource IDs: (65535)\r
2056 msgid "Cascaded context menu"\r
2057 msgstr "Kaskádna kontextová ponuka"\r
2058 \r
2059 #. Resource IDs: (65535)\r
2060 msgid "Cate&gories:"\r
2061 msgstr "Kate&górie:"\r
2062 \r
2063 #. Resource IDs: (82)\r
2064 msgid "Certificate expired or not yet valid"\r
2065 msgstr "Certifikát vypršal, alebo nie je ešte platný"\r
2066 \r
2067 #. Resource IDs: (82)\r
2068 #, c-format\r
2069 msgid "Certificate expired. Valid until: %s"\r
2070 msgstr "Certifikát vypršal. Platný do: %s"\r
2071 \r
2072 #. Resource IDs: (82)\r
2073 #, c-format\r
2074 msgid "Certificate not yet valid. Valid from: %s"\r
2075 msgstr "Certifikát nie je ešte platný. Platný od: %s"\r
2076 \r
2077 #. Resource IDs: (157)\r
2078 msgid "Certificates|*.p12;*.pkcs12;*.pfx|All|*.*||"\r
2079 msgstr "Certifikáty|*.p12;*.pkcs12;*.pfx|All|*.*||"\r
2080 \r
2081 #. Resource IDs: (3825)\r
2082 msgid "Change the window position"\r
2083 msgstr "Zmeniť polohu okna"\r
2084 \r
2085 #. Resource IDs: (3825)\r
2086 msgid "Change the window size"\r
2087 msgstr "Zmeniť veľkosť okna"\r
2088 \r
2089 #. Resource IDs: (199)\r
2090 msgid "Changed Files"\r
2091 msgstr "Zmené súbory"\r
2092 \r
2093 #. Resource IDs: (324)\r
2094 #, c-format\r
2095 msgid "Changed files between %s, %s and %s, %s"\r
2096 msgstr "Rozdiely medzi %s, %s a %s, %s"\r
2097 \r
2098 #. Resource IDs: (163)\r
2099 #, c-format\r
2100 msgid "Changed files: %d"\r
2101 msgstr "Zmenené súbory: %d"\r
2102 \r
2103 #. Resource IDs: (264)\r
2104 #, c-format\r
2105 msgid "Changelist %s moved"\r
2106 msgstr "Zoznam zmien %s presunutý:"\r
2107 \r
2108 #. Resource IDs: (65535)\r
2109 msgid "Changelist:"\r
2110 msgstr "Zoznam zmien:"\r
2111 \r
2112 #. Resource IDs: (1242)\r
2113 msgid "Changes made (double-click on file for diff):"\r
2114 msgstr "Boli vykonané zmeny (dvojklik na zobrazenie rozdielov):"\r
2115 \r
2116 #. Resource IDs: (8)\r
2117 msgid "Chec&kout..."\r
2118 msgstr "&Získať..."\r
2119 \r
2120 # Kontrola\r
2121 #. Resource IDs: (3887)\r
2122 msgid "Check"\r
2123 msgstr "Skontrolovať"\r
2124 \r
2125 #. Resource IDs: (174)\r
2126 msgid "Check For Updates"\r
2127 msgstr "Skontoluj aktualizácie"\r
2128 \r
2129 #. Resource IDs: (1031)\r
2130 msgid "Check For Updates..."\r
2131 msgstr "Skontoluj aktualizácie..."\r
2132 \r
2133 #. Resource IDs: (13)\r
2134 msgid "Check for modi&fications"\r
2135 msgstr "Skontrolovať &zmeny"\r
2136 \r
2137 #. Resource IDs: (65535)\r
2138 msgid "Check for modifications"\r
2139 msgstr "Skontrolovať zmeny"\r
2140 \r
2141 #. Resource IDs: (9)\r
2142 msgid "Check out a working copy from a repository"\r
2143 msgstr "Získať pracovnú kópiu z úložiska"\r
2144 \r
2145 #. Resource IDs: (95)\r
2146 msgid ""\r
2147 "Check the files which you want to\n"\r
2148 "delete before importing."\r
2149 msgstr ""\r
2150 "Skontrolujte súbory, ktoré chcete\n"\r
2151 "vymazať pred importovaním."\r
2152 \r
2153 #. Resource IDs: (251)\r
2154 msgid "Check the path and/or URL you've entered."\r
2155 msgstr "Skontrolujte cestu a URL adresu, ktorú ste zadali."\r
2156 \r
2157 #. Resource IDs: (194)\r
2158 msgid "Check those menu entries you want to appear in the top context menu instead of the TortoiseSVN submenu"\r
2159 msgstr "Zaškrtnite tie položky, ktoré chcete aby sa zobrazovali vo vrchnej kontextovej ponuke namiesto v podmenu TortoiseSVN"\r
2160 \r
2161 #. Resource IDs: (80)\r
2162 msgid "Check to use a less verbose date and time format in log messages"\r
2163 msgstr "Zašrtnite ak chcete menej výpisov dátumu a času v správach denníka"\r
2164 \r
2165 #. Resource IDs: (2052)\r
2166 msgid "Check working copy for modifications"\r
2167 msgstr "Skontrolovať pracovnú kópiu na zmeny"\r
2168 \r
2169 #. Resource IDs: (65535)\r
2170 msgid "Checking if a newer version of TortoiseSVN is available..."\r
2171 msgstr "Kontrola prístupnosti novšej verzie TortoiseSVN..."\r
2172 \r
2173 #. Resource IDs: (133, 65535)\r
2174 msgid "Checkout"\r
2175 msgstr "Získať"\r
2176 \r
2177 #. Resource IDs: (1074)\r
2178 msgid "Checkout &directory:"\r
2179 msgstr "Získať &adresár:"\r
2180 \r
2181 #. Resource IDs: (77)\r
2182 msgid "Checkout - TortoiseSVN"\r
2183 msgstr "Získať - TortoiseSVN"\r
2184 \r
2185 #. Resource IDs: (1377)\r
2186 msgid "Checkout Depth"\r
2187 msgstr "Hĺbka adresárov pre získanie"\r
2188 \r
2189 #. Resource IDs: (229)\r
2190 #, c-format\r
2191 msgid "Checkout from %s, revision %s, %s, %s"\r
2192 msgstr "Získať z %s, revízia %s, %s, %s"\r
2193 \r
2194 # Kontrola\r
2195 #. Resource IDs: (65535)\r
2196 msgid "Checksum:"\r
2197 msgstr "Kontrolný súčet:"\r
2198 \r
2199 #. Resource IDs: (1402)\r
2200 msgid "Choose item:"\r
2201 msgstr "Vybrať položku:"\r
2202 \r
2203 #. Resource IDs: (65535)\r
2204 msgid "Classification Patterns"\r
2205 msgstr "Klasifikačné šablóny"\r
2206 \r
2207 # Čistím\r
2208 #. Resource IDs: (145)\r
2209 msgid "Cleaning up"\r
2210 msgstr "Čistenie"\r
2211 \r
2212 # Čistím\r
2213 #. Resource IDs: (146)\r
2214 msgid "Cleaning up."\r
2215 msgstr "(Prebieha) Čistenie"\r
2216 \r
2217 #. Resource IDs: (83)\r
2218 #, c-format\r
2219 msgid ""\r
2220 "Cleanup failed to process the following paths:\n"\r
2221 "%s"\r
2222 msgstr ""\r
2223 "Na nasledovných cestách bolo čistenie neúspešne:\n"\r
2224 "%s"\r
2225 \r
2226 #. Resource IDs: (79)\r
2227 #, c-format\r
2228 msgid ""\r
2229 "Cleanup has successfully processed the following paths:\n"\r
2230 "%s"\r
2231 msgstr ""\r
2232 "Na nasledovných cestách prebehlo čistenie úspešne:\n"\r
2233 "%s"\r
2234 \r
2235 #. Resource IDs: (9)\r
2236 msgid "Cleanup interrupted operations, locked files, ..."\r
2237 msgstr "Vyčistiť preušené úkony, zamknuté súbory, ..."\r
2238 \r
2239 # Vyčiti\r
2240 #. Resource IDs: (1273, 1275, 1276, 1279, 1281, 1427)\r
2241 msgid "Clear"\r
2242 msgstr "Vymazať"\r
2243 \r
2244 #. Resource IDs: (1057)\r
2245 msgid ""\r
2246 "Clear Tool\n"\r
2247 "Clear"\r
2248 msgstr ""\r
2249 "Nástroj guma\n"\r
2250 "Guma"\r
2251 \r
2252 #. Resource IDs: (196)\r
2253 #, c-format\r
2254 msgid "Clears %ld URLs stored for %ld working copies"\r
2255 msgstr "Vymaže uložené URL adresy (%ld) pre pracovné kópie (%ld)"\r
2256 \r
2257 #. Resource IDs: (196)\r
2258 #, c-format\r
2259 msgid "Clears %ld log messages stored for %ld working copies"\r
2260 msgstr "Vymaže uložené správy denníka (%ld) pre pracové kópie (%ld)"\r
2261 \r
2262 #. Resource IDs: (196)\r
2263 #, c-format\r
2264 msgid "Clears %ld username/password pairs, %ld ssl certificates and %ld usernames"\r
2265 msgstr "Vymaže užívateľské mená a heslá(%ld), ssl certifikáty (%ld) a užívaľské mená (%ld)"\r
2266 \r
2267 #. Resource IDs: (197)\r
2268 #, c-format\r
2269 msgid "Clears cached logs from %ld repositories"\r
2270 msgstr "Vymaže uložené správy denníka z %ld úložísk"\r
2271 \r
2272 #. Resource IDs: (195)\r
2273 msgid ""\r
2274 "Clears the stored authentication.\r\n"\r
2275 "You will have to enter your username/password again for all repositories."\r
2276 msgstr ""\r
2277 "Vymaže uložené autentifikačné údaje.\r\n"\r
2278 "Budete musieť opätovne zadať vaše meno a heslo pre všetky úložiská."\r
2279 \r
2280 #. Resource IDs: (196)\r
2281 #, c-format\r
2282 msgid "Clears the stored sizes and positions of %ld dialogs"\r
2283 msgstr "Vymaže uložené polohy a veľkosti dialógových okien (%ld)"\r
2284 \r
2285 #. Resource IDs: (1466)\r
2286 msgid "Click here to go to the website"\r
2287 msgstr "Kliknite sem, aby ste sa dostali na webovú stránku"\r
2288 \r
2289 #. Resource IDs: (170)\r
2290 msgid "Click here to select a recently typed message"\r
2291 msgstr "Kliknite pre vybranie naposledy napísanej správy"\r
2292 \r
2293 #. Resource IDs: (65535)\r
2294 msgid "Click on \"Advanced\" to specify alternate diff programs based on file extension"\r
2295 msgstr "Vyberte  \"Rozšírené\" k zadaniu náhradného porovnávacieho programu  podľa prípon"\r
2296 \r
2297 #. Resource IDs: (65535)\r
2298 msgid "Click on \"Advanced\" to specify alternate merge programs based on file extension"\r
2299 msgstr "Vyberte  \"Rozšírené\" k zadaniu náhradného zlučovacieho programu podľa prípon"\r
2300 \r
2301 #. Resource IDs: (257)\r
2302 msgid "Clipboard"\r
2303 msgstr "Schránka"\r
2304 \r
2305 #. Resource IDs: (2, 1003, 1007, 1064)\r
2306 msgid "Close"\r
2307 msgstr "Zatvoriť"\r
2308 \r
2309 #. Resource IDs: (1065)\r
2310 msgid "Close Full Screen"\r
2311 msgstr "Zatvoriť celoobrazovkové zobrazenie"\r
2312 \r
2313 #. Resource IDs: (3633)\r
2314 msgid ""\r
2315 "Close Print Preview\n"\r
2316 "&Close"\r
2317 msgstr ""\r
2318 "Zatvoriť náhlad pred tlačov\n"\r
2319 "&Zatvoriť"\r
2320 \r
2321 #. Resource IDs: (222)\r
2322 msgid "Close manually"\r
2323 msgstr "Zatvoriť ručne"\r
2324 \r
2325 #. Resource IDs: (3825)\r
2326 msgid "Close the active window and prompts to save the documents"\r
2327 msgstr "Zatvorí aktívne okno a vyzve k uloženiu dokumentov"\r
2328 \r
2329 #. Resource IDs: (275)\r
2330 msgid "Coll&apse source tree"\r
2331 msgstr "&Zbaliť zdrojový strom"\r
2332 \r
2333 #. Resource IDs: (275)\r
2334 msgid "Collapse &following tree"\r
2335 msgstr "&Zbaliť nasledovný strom"\r
2336 \r
2337 #. Resource IDs: (16662)\r
2338 msgid "Color"\r
2339 msgstr "Farba"\r
2340 \r
2341 #. Resource IDs: (1068)\r
2342 msgid "Color co&de in-line changes"\r
2343 msgstr "&Farebné značky zmien v riadkoch"\r
2344 \r
2345 #. Resource IDs: (138, 16961, 65535)\r
2346 msgid "Colors"\r
2347 msgstr "Farby"\r
2348 \r
2349 #. Resource IDs: (65535)\r
2350 msgid "Colors:"\r
2351 msgstr "Farby:"\r
2352 \r
2353 #. Resource IDs: (65535)\r
2354 msgid "Comman&ds:"\r
2355 msgstr "Príka&zy"\r
2356 \r
2357 #. Resource IDs: (220, 1002)\r
2358 msgid "Command"\r
2359 msgstr "Príkaz"\r
2360 \r
2361 #. Resource IDs: (198)\r
2362 msgid "Command Line"\r
2363 msgstr "Príkazový riadok"\r
2364 \r
2365 #. Resource IDs: (1336)\r
2366 msgid "Command Line To Execute:"\r
2367 msgstr "Príkazový riadok na vykonanie:"\r
2368 \r
2369 #. Resource IDs: (3857)\r
2370 msgid "Command failed."\r
2371 msgstr "Príkaz zlyhal."\r
2372 \r
2373 #. Resource IDs: (16104)\r
2374 msgid "Commands"\r
2375 msgstr "Príkazy"\r
2376 \r
2377 #. Resource IDs: (135, 229, 1083)\r
2378 msgid "Commit"\r
2379 msgstr "Odovzdať"\r
2380 \r
2381 #. Resource IDs: (77)\r
2382 msgid "Commit - TortoiseSVN"\r
2383 msgstr "Odovzdať - TortoiseSVN"\r
2384 \r
2385 #. Resource IDs: (1110)\r
2386 msgid "Commit to:"\r
2387 msgstr "Odovzdať do:"\r
2388 \r
2389 #. Resource IDs: (209)\r
2390 msgid "Commit..."\r
2391 msgstr "Odovzdať ..."\r
2392 \r
2393 #. Resource IDs: (244)\r
2394 msgid "Commits by author"\r
2395 msgstr "Odovzdania podľa autorov"\r
2396 \r
2397 #. Resource IDs: (244)\r
2398 msgid "Commits by date"\r
2399 msgstr "Odovzdania podľa času"\r
2400 \r
2401 #. Resource IDs: (1135)\r
2402 msgid "Commits each week:"\r
2403 msgstr "Odovzdania každý týždeň:"\r
2404 \r
2405 #. Resource IDs: (9)\r
2406 msgid "Commits your changes to the repository"\r
2407 msgstr "Odovzdať vaše zmeny do úložiska"\r
2408 \r
2409 #. Resource IDs: (170)\r
2410 msgid ""\r
2411 "Committing an unversioned folder will not recursively add its child items!\n"\r
2412 "You might want to add these folders recursively by using the 'Add...' context menu item.\n"\r
2413 "\n"\r
2414 "Are you sure that you want to continue the commit?"\r
2415 msgstr ""\r
2416 "Odovzdanie neverziovaného adresára nepridaá jeho podobjekty!\n"\r
2417 "Môžete požadovať rekurzívne pridanie adresára použitím 'Pridať...' z kontextovej ponuky objektu.\n"\r
2418 "\n"\r
2419 "Ste si istý, že chcete pokračovať v odovzdávaní?"\r
2420 \r
2421 #. Resource IDs: (274, 32784)\r
2422 msgid "Compare &HEAD revisions"\r
2423 msgstr "Porovnať &HEAD revízie"\r
2424 \r
2425 #. Resource IDs: (114)\r
2426 msgid "Compare and &blame with working BASE"\r
2427 msgstr "Porovnať a &obviniť s pracovným základom"\r
2428 \r
2429 #. Resource IDs: (114)\r
2430 msgid "Compare and blame with previous revision"\r
2431 msgstr "Porovnať a obviniť s predošlou revíziou"\r
2432 \r
2433 #. Resource IDs: (1390)\r
2434 msgid "Compare whitespaces"\r
2435 msgstr "Porovnávať biele znaky"\r
2436 \r
2437 # Porovnať s &lokálnou kópiou\r
2438 #. Resource IDs: (76)\r
2439 msgid "Compare with &working copy"\r
2440 msgstr "Porovnať s &pracovnou kópiou"\r
2441 \r
2442 #. Resource IDs: (138)\r
2443 msgid "Compare with b&ase"\r
2444 msgstr "Porovnať so zákl&adom"\r
2445 \r
2446 #. Resource IDs: (114)\r
2447 msgid "Compare with previous revision"\r
2448 msgstr "Porovnať s predošlou revíziou"\r
2449 \r
2450 #. Resource IDs: (12)\r
2451 msgid "Compares the file with the last committed revision to show you the changes you made"\r
2452 msgstr "Porovná súbor s naposledy odovzdanou revíziou, aby ste videli zmeny, ktoré ste vykonali"\r
2453 \r
2454 #. Resource IDs: (17)\r
2455 msgid "Compares the selected file with a file in the repository"\r
2456 msgstr "Porovná vybraný súbor so súborov v úložisku"\r
2457 \r
2458 #. Resource IDs: (120)\r
2459 #, c-format\r
2460 msgid "Comparing %s to %s"\r
2461 msgstr "Porovnanie %s s %s"\r
2462 \r
2463 # Dokončené\r
2464 #. Resource IDs: (74)\r
2465 msgid "Completed"\r
2466 msgstr "Hotovo"\r
2467 \r
2468 #. Resource IDs: (236)\r
2469 msgid "Configure Hook Scripts"\r
2470 msgstr "Nastaviť pripnuté skripty"\r
2471 \r
2472 #. Resource IDs: (284)\r
2473 msgid "Configure Issue Tracker Integration"\r
2474 msgstr "Nastaviť integráciu so sledovačom prípadov"\r
2475 \r
2476 #. Resource IDs: (65535)\r
2477 msgid "Configure the program used for comparing different revisions of files"\r
2478 msgstr "Nastaviť program na porovnanie rôznych revízií súborov."\r
2479 \r
2480 #. Resource IDs: (65535)\r
2481 msgid "Configure the program used for comparing different revisions of properties"\r
2482 msgstr "Nastaviť program na porovnanie rôznych revízií vlastností."\r
2483 \r
2484 #. Resource IDs: (65535)\r
2485 msgid "Configure the program used to resolve conflicted files."\r
2486 msgstr "Nastaviť program na riešenie konfliktov."\r
2487 \r
2488 #. Resource IDs: (65535)\r
2489 msgid "Configure viewer program for GNU diff files (patch files)."\r
2490 msgstr "Nastavienie prehliadača 'GNU diff' súborov (súbory záplat)."\r
2491 \r
2492 #. Resource IDs: (65535)\r
2493 msgid "Conflict resolved"\r
2494 msgstr "Konflikt bol vyriešený"\r
2495 \r
2496 #. Resource IDs: (263, 65535)\r
2497 msgid "Conflicted"\r
2498 msgstr "Konflikné"\r
2499 \r
2500 #. Resource IDs: (188)\r
2501 #, c-format\r
2502 msgid "Conflicts: %d"\r
2503 msgstr "Konflikty: %d"\r
2504 \r
2505 #. Resource IDs: (345)\r
2506 msgid "Connect to the repository server and download missing log data"\r
2507 msgstr "Pripojiť sa ku serveru úložiska a stiahnuť chýbajúce data"\r
2508 \r
2509 #. Resource IDs: (65535)\r
2510 msgid "Container sizes"\r
2511 msgstr "Veľkosť kontaineru"\r
2512 \r
2513 #. Resource IDs: (16520)\r
2514 msgid "Context Menus: "\r
2515 msgstr "Kontextové ponuky:"\r
2516 \r
2517 #. Resource IDs: (73)\r
2518 msgid "Continue"\r
2519 msgstr "Pokračovať"\r
2520 \r
2521 #. Resource IDs: (1001)\r
2522 msgid "Contract docked window"\r
2523 msgstr "Zúžiť zakotvené okno"\r
2524 \r
2525 #. Resource IDs: (376)\r
2526 msgid "Cop&y"\r
2527 msgstr "&Kopíruj"\r
2528 \r
2529 #. Resource IDs: (73)\r
2530 msgid "Copied"\r
2531 msgstr "Skopírované"\r
2532 \r
2533 # Kopíruj z cesty\r
2534 #. Resource IDs: (208)\r
2535 msgid "Copied from URL"\r
2536 msgstr "Skopírované z URL"\r
2537 \r
2538 # Kopíruj z cesty\r
2539 #. Resource IDs: (275)\r
2540 #, c-format\r
2541 msgid "Copied from: %s@%ld\r\n"\r
2542 msgstr "Skopírovné z: %s@%ld\r\n"\r
2543 \r
2544 #. Resource IDs: (126)\r
2545 msgid "Copied remotely"\r
2546 msgstr "Vzdialene skopírované"\r
2547 \r
2548 #. Resource IDs: (16991)\r
2549 msgid "Copy"\r
2550 msgstr "Kopírovať"\r
2551 \r
2552 #. Resource IDs: (127)\r
2553 #, c-format\r
2554 msgid ""\r
2555 "Copy %ld items to\r\n"\r
2556 "%s"\r
2557 msgstr ""\r
2558 "Kopírovať %ld objektov do\r\n"\r
2559 "%s"\r
2560 \r
2561 #. Resource IDs: (103)\r
2562 #, c-format\r
2563 msgid "Copy %s"\r
2564 msgstr "Kopíruj %s"\r
2565 \r
2566 #. Resource IDs: (229)\r
2567 #, c-format\r
2568 msgid "Copy %s to %s, Revision %s"\r
2569 msgstr "Kopírovať %s do %s, Revízia %s"\r
2570 \r
2571 #. Resource IDs: (126)\r
2572 #, c-format\r
2573 msgid ""\r
2574 "Copy %s\r\n"\r
2575 "to %s"\r
2576 msgstr ""\r
2577 "Kopírovať %s\r\n"\r
2578 "do %s"\r
2579 \r
2580 #. Resource IDs: (142)\r
2581 msgid "Copy (Branch / Tag)"\r
2582 msgstr "Kopíruj (Vetvu / značku)"\r
2583 \r
2584 #. Resource IDs: (78)\r
2585 msgid "Copy - TortoiseSVN"\r
2586 msgstr "Kopírovať - TortoiseSVN"\r
2587 \r
2588 #. Resource IDs: (1057)\r
2589 msgid ""\r
2590 "Copy Tool\n"\r
2591 "Copy"\r
2592 msgstr ""\r
2593 "Nástroj kopírovať\n"\r
2594 "Kopírovať"\r
2595 \r
2596 #. Resource IDs: (101)\r
2597 msgid "Copy URL to clipboard"\r
2598 msgstr "Kopíruj URL do schránky"\r
2599 \r
2600 #. Resource IDs: (209)\r
2601 msgid "Copy all information to clipboard"\r
2602 msgstr "Skopíruj všetky infomácie do schránky"\r
2603 \r
2604 #. Resource IDs: (146)\r
2605 msgid "Copy and rename"\r
2606 msgstr "Kopírovať a premenovať"\r
2607 \r
2608 #. Resource IDs: (104)\r
2609 msgid "Copy and rename item to here"\r
2610 msgstr "Kopírovať a premenovať objekty sem"\r
2611 \r
2612 #. Resource IDs: (101)\r
2613 msgid "Copy error message to clipboard"\r
2614 msgstr "Skopíruj chybové správy do schránky"\r
2615 \r
2616 # Kopíruj z cesty\r
2617 #. Resource IDs: (76)\r
2618 msgid "Copy from path"\r
2619 msgstr "Kópia z cesty"\r
2620 \r
2621 #. Resource IDs: (103)\r
2622 msgid "Copy items to here"\r
2623 msgstr "Kopírovať objekty sem"\r
2624 \r
2625 #. Resource IDs: (209)\r
2626 msgid "Copy paths to clipboard"\r
2627 msgstr "Skopíruj cesty do schránky"\r
2628 \r
2629 #. Resource IDs: (323)\r
2630 msgid "Copy selection to cli&pboard"\r
2631 msgstr "Kopírovať výber do &schránky"\r
2632 \r
2633 #. Resource IDs: (3603)\r
2634 msgid ""\r
2635 "Copy the selection and put it on the Clipboard\n"\r
2636 "Copy"\r
2637 msgstr ""\r
2638 "Skopíruj výber a vlož ho do schránky\n"\r
2639 "Skopíruj"\r
2640 \r
2641 #. Resource IDs: (613)\r
2642 #, c-format\r
2643 msgid "Copy to %1"\r
2644 msgstr "Kopírovať do %1"\r
2645 \r
2646 #. Resource IDs: (114)\r
2647 msgid "Copy to clipboard"\r
2648 msgstr "Kopírovať do schránky"\r
2649 \r
2650 #. Resource IDs: (103)\r
2651 msgid "Copy to working copy"\r
2652 msgstr "Kopírovať do pracovnej kópie"\r
2653 \r
2654 #. Resource IDs: (101)\r
2655 msgid "Copy to working copy..."\r
2656 msgstr "Kopírovať do pracovnej kópie..."\r
2657 \r
2658 #. Resource IDs: (98)\r
2659 #, c-format\r
2660 msgid "Copy: New name for %s"\r
2661 msgstr "Skopíruj: Nové meno pre %s"\r
2662 \r
2663 #. Resource IDs: (80)\r
2664 #, c-format\r
2665 msgid "Copying %s"\r
2666 msgstr "Kopírovanie %s"\r
2667 \r
2668 #. Resource IDs: (80)\r
2669 msgid "Copying..."\r
2670 msgstr "Kopírovanie..."\r
2671 \r
2672 #. Resource IDs: (188)\r
2673 msgid "Corrections"\r
2674 msgstr "Opravy"\r
2675 \r
2676 #. Resource IDs: (81)\r
2677 #, c-format\r
2678 msgid "Could not add %s to the ignore list!"\r
2679 msgstr "Nemožno pridať %s do zoznamu vylúčení!"\r
2680 \r
2681 #. Resource IDs: (582)\r
2682 #, c-format\r
2683 msgid "Could not add '%s' because"\r
2684 msgstr "Nemožno pridať '%s' pretože"\r
2685 \r
2686 #. Resource IDs: (582)\r
2687 #, c-format\r
2688 msgid "Could not add property '%s' on '%s' because"\r
2689 msgstr "Nemožno pridať vlastnosť '%s' na '%s' pretože"\r
2690 \r
2691 #. Resource IDs: (201)\r
2692 msgid "Could not check for a newer version!"\r
2693 msgstr "Nemožno skontrolovať novšiu verziu!"\r
2694 \r
2695 #. Resource IDs: (81)\r
2696 #, c-format\r
2697 msgid ""\r
2698 "Could not copy the files!\n"\r
2699 "<hr=100%%>\n"\r
2700 "%s"\r
2701 msgstr ""\r
2702 "Nemožno kopírovať súbory!\n"\r
2703 "<hr=100%%>\n"\r
2704 "%s"\r
2705 \r
2706 #. Resource IDs: (3867)\r
2707 #, c-format\r
2708 msgid "Could not create %1 because the directory is full."\r
2709 msgstr "%1 nemohol byť vytvorený, pretože je plný adresár."\r
2710 \r
2711 #. Resource IDs: (582)\r
2712 #, c-format\r
2713 msgid "Could not delete '%s' because"\r
2714 msgstr "Nemožno vymazať '%s' pretože"\r
2715 \r
2716 #. Resource IDs: (582)\r
2717 #, c-format\r
2718 msgid "Could not delete property '%s' on '%s' because"\r
2719 msgstr "Nemožno vymazať vlastnosť  '%s' na '%s' pretože"\r
2720 \r
2721 #. Resource IDs: (83)\r
2722 msgid "Could not determine the last committed revision!"\r
2723 msgstr "Nemožno určit podlene odovzdanú revíziu."\r
2724 \r
2725 #. Resource IDs: (81)\r
2726 msgid "Could not get the status!"\r
2727 msgstr "Nemožno získať stav!"\r
2728 \r
2729 #. Resource IDs: (582)\r
2730 #, c-format\r
2731 msgid "Could not merge '%s' because"\r
2732 msgstr "Nemožno zlúčiť '%s' pretože"\r
2733 \r
2734 #. Resource IDs: (582)\r
2735 #, c-format\r
2736 msgid "Could not merge property '%s' on '%s' because"\r
2737 msgstr "Nemožno zlúčiť vlastnosť '%s' na '%s' pretože"\r
2738 \r
2739 #. Resource IDs: (3867)\r
2740 #, c-format\r
2741 msgid "Could not open %1 because there are too many open files."\r
2742 msgstr "%1 nemohol byť otvorený, pretože je otvorených príliš veľa súborov."\r
2743 \r
2744 #. Resource IDs: (69)\r
2745 #, c-format\r
2746 msgid ""\r
2747 "Could not open the file\n"\r
2748 "%s"\r
2749 msgstr ""\r
2750 "Nemožno otvoriť súbor\n"\r
2751 "%s"\r
2752 \r
2753 #. Resource IDs: (3867)\r
2754 #, c-format\r
2755 msgid "Could not remove %1 because it is the current directory."\r
2756 msgstr "%1 nemohol byť zmazaný, pretože je to aktuálny adresár."\r
2757 \r
2758 #. Resource IDs: (82)\r
2759 #, c-format\r
2760 msgid "Could not remove %s from the ignore list"\r
2761 msgstr "Nemožno odstrániť %s zo zoznamu vylúčení"\r
2762 \r
2763 #. Resource IDs: (81)\r
2764 #, c-format\r
2765 msgid ""\r
2766 "Could not retrieve URL of the file!\n"\r
2767 "%s"\r
2768 msgstr ""\r
2769 "Nemožno získat URL súboru!\n"\r
2770 "%s"\r
2771 \r
2772 #. Resource IDs: (66)\r
2773 #, c-format\r
2774 msgid ""\r
2775 "Could not retrieve revision %s of the file %s.\n"\r
2776 "Patching is not possible!"\r
2777 msgstr ""\r
2778 "Nemožno získat revíziu %s pre súbor %s.\n"\r
2779 "Zaplátanie nie je možné!"\r
2780 \r
2781 #. Resource IDs: (64)\r
2782 #, c-format\r
2783 msgid "Could not save the file %s!"\r
2784 msgstr "Nemožno uložiť súbor %s!"\r
2785 \r
2786 #. Resource IDs: (81)\r
2787 #, c-format\r
2788 msgid ""\r
2789 "Could not start diff viewer!\n"\r
2790 "<hr=100%%>\n"\r
2791 "%s"\r
2792 msgstr ""\r
2793 "Nemožno spustiť porovnávač!\n"\r
2794 "<hr=100%%>\n"\r
2795 "%s"\r
2796 \r
2797 #. Resource IDs: (81)\r
2798 #, c-format\r
2799 msgid ""\r
2800 "Could not start external diff program!\n"\r
2801 "<hr=100%%>\n"\r
2802 "%s"\r
2803 msgstr ""\r
2804 "Nemožno spustiť externý porovnávač!\n"\r
2805 "<hr=100%%>\n"\r
2806 "%s"\r
2807 \r
2808 #. Resource IDs: (81)\r
2809 #, c-format\r
2810 msgid ""\r
2811 "Could not start external merge program!\n"\r
2812 "<hr=100%%>\n"\r
2813 "%s"\r
2814 msgstr ""\r
2815 "Nemožno spustiť externý zlučovač!\n"\r
2816 "<hr=100%%>\n"\r
2817 "%s"\r
2818 \r
2819 #. Resource IDs: (3857)\r
2820 msgid "Could not start print job."\r
2821 msgstr "Nemožno začať tlačovú úlohu."\r
2822 \r
2823 #. Resource IDs: (83)\r
2824 #, c-format\r
2825 msgid ""\r
2826 "Could not start text viewer!\n"\r
2827 "<hr=100%%>\n"\r
2828 "%s"\r
2829 msgstr ""\r
2830 "Nemožno spustiť prezerač textu!\n"\r
2831 "<hr=100%%>\n"\r
2832 "%s"\r
2833 \r
2834 #. Resource IDs: (81)\r
2835 msgid "Could not start thread!"\r
2836 msgstr "Nemožno sputiť vlákno!"\r
2837 \r
2838 #. Resource IDs: (13)\r
2839 msgid "Create &patch..."\r
2840 msgstr "Vytvoriť zá&platu..."\r
2841 \r
2842 #. Resource IDs: (243)\r
2843 msgid "Create Changelist"\r
2844 msgstr "Vytvoriť zoznam zmien!"\r
2845 \r
2846 #. Resource IDs: (208)\r
2847 msgid "Create Patch"\r
2848 msgstr "Vytvoriť záplatu"\r
2849 \r
2850 #. Resource IDs: (1385)\r
2851 msgid "Create copy in the repository from:"\r
2852 msgstr "Vytvoriť kópiu v úložisku z:"\r
2853 \r
2854 #. Resource IDs: (126)\r
2855 #, c-format\r
2856 msgid ""\r
2857 "Create new directory:\r\n"\r
2858 "%s"\r
2859 msgstr ""\r
2860 "Vytvoriť nový adresár:\r\n"\r
2861 "%s"\r
2862 \r
2863 #. Resource IDs: (8)\r
2864 msgid "Create repositor&y here"\r
2865 msgstr "Vytvoriť &úložisko tu!"\r
2866 \r
2867 #. Resource IDs: (32828)\r
2868 msgid "Create unified diff file"\r
2869 msgstr "Vytvoriť súbor unifikovaného porovnania"\r
2870 \r
2871 #. Resource IDs: (126)\r
2872 msgid "Created folder remotely"\r
2873 msgstr "Adresár vytvorený vzdialene"\r
2874 \r
2875 #. Resource IDs: (10)\r
2876 msgid "Creates a 'cheap' copy inside the repository used for branches or tagging"\r
2877 msgstr "Vytvorí 'lacnú' kópiu v úložisku použitú na vetvy, alebo značky"\r
2878 \r
2879 #. Resource IDs: (2052)\r
2880 msgid ""\r
2881 "Creates a patch file from the differences of the two files\n"\r
2882 "Create patch file"\r
2883 msgstr ""\r
2884 "Vyvorí yáplatu z rozdielu dvoch súborov\n"\r
2885 "Vytvoriť súbor záplaty"\r
2886 \r
2887 #. Resource IDs: (10)\r
2888 msgid "Creates a repository database at the current location"\r
2889 msgstr "Vytvorí databázu úložiska na aktuálnom mieste"\r
2890 \r
2891 #. Resource IDs: (14)\r
2892 msgid "Creates a unified diff file with all changes you made"\r
2893 msgstr "Vytvorí súbor unifikovaného porovnania so vštkými zmenami, ktoré ste urobili"\r
2894 \r
2895 #. Resource IDs: (65535)\r
2896 msgid "Credits:"\r
2897 msgstr "Zásluhy:"\r
2898 \r
2899 #. Resource IDs: (376)\r
2900 msgid "Cu&t"\r
2901 msgstr "Vyreza&ť"\r
2902 \r
2903 #. Resource IDs: (65535)\r
2904 msgid "Current"\r
2905 msgstr "Aktuálne"\r
2906 \r
2907 #. Resource IDs: (1113)\r
2908 msgid "Current version is:"\r
2909 msgstr "Aktuálna verzia:"\r
2910 \r
2911 #. Resource IDs: (201)\r
2912 #, c-format\r
2913 msgid "Current version is: %s"\r
2914 msgstr "Aktuálna verzia: %s"\r
2915 \r
2916 #. Resource IDs: (17079)\r
2917 msgid "Cus&tomize..."\r
2918 msgstr "Vlas&tné"\r
2919 \r
2920 #. Resource IDs: (16963)\r
2921 msgid "Custom"\r
2922 msgstr "Prispôsobenie"\r
2923 \r
2924 #. Resource IDs: (1007, 17074)\r
2925 msgid "Customize"\r
2926 msgstr "Prispôsobiť"\r
2927 \r
2928 #. Resource IDs: (17076)\r
2929 msgid "Customize Keyboard"\r
2930 msgstr "Prispôsobiť klávesy"\r
2931 \r
2932 #. Resource IDs: (1069)\r
2933 msgid "Customize Quick Access Toolbar"\r
2934 msgstr "Prispôsobiť lištu rýchleho prístupu"\r
2935 \r
2936 #. Resource IDs: (1068)\r
2937 msgid "Customize Quick Access Toolbar..."\r
2938 msgstr "Prispôsobiť lištu rýchleho prístupu..."\r
2939 \r
2940 #. Resource IDs: (3603)\r
2941 msgid ""\r
2942 "Cut the selection and put it on the Clipboard\n"\r
2943 "Cut"\r
2944 msgstr ""\r
2945 "Vyrež výber a vlož do do schránky\n"\r
2946 "Vyrež"\r
2947 \r
2948 #. Resource IDs: (1279)\r
2949 msgid "D&etails"\r
2950 msgstr "D&etaily"\r
2951 \r
2952 #. Resource IDs: (19, 76, 208)\r
2953 msgid "Date"\r
2954 msgstr "Dátum"\r
2955 \r
2956 #. Resource IDs: (1008)\r
2957 msgid "Default"\r
2958 msgstr "Prednastavené"\r
2959 \r
2960 #. Resource IDs: (65535)\r
2961 msgid "Default &number of log messages"\r
2962 msgstr "Prednastavený &počet správ denníka"\r
2963 \r
2964 #. Resource IDs: (1007)\r
2965 msgid "Default Menu"\r
2966 msgstr "Prednastavená ponuka"\r
2967 \r
2968 #. Resource IDs: (65535)\r
2969 msgid "Default URL:"\r
2970 msgstr "Predvolená URL:"\r
2971 \r
2972 #. Resource IDs: (1007)\r
2973 msgid "Default application menu. Appears when no documents are open."\r
2974 msgstr "Predvolená ponuka aplikácie. Zobrazuje sa keď nie je otvorený žiaden dokument."\r
2975 \r
2976 #. Resource IDs: (65535)\r
2977 msgid "Default path:"\r
2978 msgstr "Predvolená cesta:"\r
2979 \r
2980 #. Resource IDs: (1064)\r
2981 msgid "Default to UTF-8 encoding"\r
2982 msgstr "Predvolené UTF-8 kódovanie"\r
2983 \r
2984 #. Resource IDs: (1002)\r
2985 msgid "Delete"\r
2986 msgstr "Vymazať"\r
2987 \r
2988 #. Resource IDs: (240)\r
2989 msgid "Delete Unversioned Items"\r
2990 msgstr "Vymazať neverziované objekty"\r
2991 \r
2992 # &Ignoruj položky\r
2993 #. Resource IDs: (14)\r
2994 #, c-format\r
2995 msgid "Delete and &ignore %d items by name"\r
2996 msgstr "Vymazať a &ignorovať %d objektov podľa mena"\r
2997 \r
2998 #. Resource IDs: (14)\r
2999 msgid "Delete and add to &ignore list"\r
3000 msgstr "Vymazať a pridať do zoznamu &ignorovaných"\r
3001 \r
3002 # &Ignoruj položky\r
3003 #. Resource IDs: (14)\r
3004 #, c-format\r
3005 msgid "Delete and ignore %d items by &extension"\r
3006 msgstr "Vymazať a ignorovať %d objektov podľa &prípony"\r
3007 \r
3008 #. Resource IDs: (17)\r
3009 msgid "Delete unversioned items..."\r
3010 msgstr "Vymazať neverziované objekty..."\r
3011 \r
3012 #. Resource IDs: (73, 264)\r
3013 msgid "Deleted"\r
3014 msgstr "Vymazané"\r
3015 \r
3016 #. Resource IDs: (65535)\r
3017 msgid "Deleted node"\r
3018 msgstr "Uzol vymazaný"\r
3019 \r
3020 #. Resource IDs: (15)\r
3021 msgid "Deletes and adds the selected file(s) or the filemask to the 'ignore' list"\r
3022 msgstr "Vymazež a pridá vybrané súbory, alebo masku do zoznamu ignorovaných"\r
3023 \r
3024 #. Resource IDs: (11)\r
3025 msgid "Deletes files / folders from version control"\r
3026 msgstr "Odstráni súbory, adresáre zo správy verzií"\r
3027 \r
3028 #. Resource IDs: (18)\r
3029 msgid "Deletes files / folders from version control but keeps the file"\r
3030 msgstr "Odstráni súbory, adresáre zo správy verzií, ale zachová samotné súbory"\r
3031 \r
3032 #. Resource IDs: (198)\r
3033 msgid "Deletes the action log file"\r
3034 msgstr "Vymaže súbor zoznamu úkonov"\r
3035 \r
3036 #. Resource IDs: (263)\r
3037 msgid "Deleting"\r
3038 msgstr "Vymazávanie"\r
3039 \r
3040 #. Resource IDs: (65535)\r
3041 msgid "Depth:"\r
3042 msgstr "Hĺbka:"\r
3043 \r
3044 #. Resource IDs: (1002)\r
3045 msgid "Description"\r
3046 msgstr "Popis"\r
3047 \r
3048 #. Resource IDs: (65535)\r
3049 msgid "Description:"\r
3050 msgstr "Popis:"\r
3051 \r
3052 #. Resource IDs: (213)\r
3053 msgid "Deselect changelist"\r
3054 msgstr "Odznačiť zoznam zmien"\r
3055 \r
3056 #. Resource IDs: (3859)\r
3057 msgid "Destination disk drive is full."\r
3058 msgstr "Cieľový disk je plný"\r
3059 \r
3060 #. Resource IDs: (3849)\r
3061 msgid ""\r
3062 "Device Independent Bitmap\n"\r
3063 "a device independent bitmap"\r
3064 msgstr ""\r
3065 "Bitová mapa nezavislá na zariadení\n"\r
3066 "bitová mapa nezavislá na zariadení"\r
3067 \r
3068 #. Resource IDs: (1277)\r
3069 msgid "Dialog sizes and positions"\r
3070 msgstr "Veľkosť a poloha dialogových okien"\r
3071 \r
3072 #. Resource IDs: (65535)\r
3073 msgid "Diff file:"\r
3074 msgstr "Súbor porovnania:"\r
3075 \r
3076 #. Resource IDs: (65535)\r
3077 msgid "Diff options"\r
3078 msgstr "Nastavenie porovávania"\r
3079 \r
3080 #. Resource IDs: (146, 279)\r
3081 msgid "Diff with URL"\r
3082 msgstr "Porovnať s URL"\r
3083 \r
3084 #. Resource IDs: (1302)\r
3085 msgid "Difference between"\r
3086 msgstr "Rozdiel medzi"\r
3087 \r
3088 #. Resource IDs: (32817)\r
3089 msgid "Differential path &names"\r
3090 msgstr "Rozdielové &mená ciest"\r
3091 \r
3092 #. Resource IDs: (1022)\r
3093 msgid "Diffing"\r
3094 msgstr "Porovnávanie"\r
3095 \r
3096 #. Resource IDs: (14)\r
3097 msgid "Diffs the working copy file with the one before the last commit."\r
3098 msgstr "Porovná súbor v pracovnej kópií s preposledným odovzdaným."\r
3099 \r
3100 #. Resource IDs: (65535)\r
3101 msgid "Directory:"\r
3102 msgstr "Adresár:"\r
3103 \r
3104 #. Resource IDs: (195)\r
3105 msgid ""\r
3106 "Disable this option if you have really big working copies and experience\r\n"\r
3107 "too much disk access when browsing the working copy."\r
3108 msgstr ""\r
3109 "Zakážte túto možnosť keď máte skutočne veľké pracovné kópie\r\n"\r
3110 "a máte dojem, že pri prezeraní pracovnej kópie je disková aktivita priveľká."\r
3111 \r
3112 #. Resource IDs: (3867)\r
3113 #, c-format\r
3114 msgid "Disk full while accessing %1."\r
3115 msgstr "Disk plný pri prístupe k %1."\r
3116 \r
3117 #. Resource IDs: (3860)\r
3118 #, c-format\r
3119 msgid "Dispatch exception: %1"\r
3120 msgstr "Prijatá výnimka: %1"\r
3121 \r
3122 #. Resource IDs: (65535)\r
3123 msgid "Display &buttons in this order"\r
3124 msgstr "Zobraziť &tačidla v tomto poradí"\r
3125 \r
3126 #. Resource IDs: (3605)\r
3127 msgid ""\r
3128 "Display help for clicked on buttons, menus and windows\n"\r
3129 "Help"\r
3130 msgstr ""\r
3131 "Zobraz nápovedu o tlačítkach, ponukách a oknách\n"\r
3132 "Pomoc"\r
3133 \r
3134 #. Resource IDs: (3605)\r
3135 msgid ""\r
3136 "Display help for current task or command\n"\r
3137 "Help"\r
3138 msgstr ""\r
3139 "Zobraz pomoc pre aktuálnu úlohu, alebo príkaz\n"\r
3140 "Pomoc"\r
3141 \r
3142 #. Resource IDs: (3605)\r
3143 msgid ""\r
3144 "Display instructions about how to use help\n"\r
3145 "Help"\r
3146 msgstr ""\r
3147 "Zobraz ako používať pomoc\n"\r
3148 "Pomoc"\r
3149 \r
3150 #. Resource IDs: (3605)\r
3151 msgid ""\r
3152 "Display program information, version number and copyright\n"\r
3153 "About"\r
3154 msgstr ""\r
3155 "Zobraz informacie o programe, číslo verzie a copyright\n"\r
3156 "O programe"\r
3157 \r
3158 #. Resource IDs: (65535)\r
3159 msgid "Do not show the context menu for the following paths:"\r
3160 msgstr "Nezobrazovať kontextové menu pre nasledovné cesty:"\r
3161 \r
3162 #. Resource IDs: (1007)\r
3163 #, c-format\r
3164 msgid "Do you really want to delete the toolbar '%s'?"\r
3165 msgstr "Chcete naozaj odstrániť túto lištu '%s'?"\r
3166 \r
3167 #. Resource IDs: (145)\r
3168 msgid "Do you really want to move this file or folder?"\r
3169 msgstr "Chcete tento adresár naozaj presunúť?"\r
3170 \r
3171 #. Resource IDs: (119)\r
3172 #, c-format\r
3173 msgid ""\r
3174 "Do you really want to revert all changes in\n"\r
3175 "%s\n"\r
3176 "and go back to this revision? These changes will be reverted by reverse-merging the revisions into your working copy."\r
3177 msgstr ""\r
3178 "Chcete naozaj vrátiť všetky zmeny v\n"\r
3179 "%s\n"\r
3180 "a isť späť na túto revíziu? Tieto zmeny budú vrátene reverzným zlučovaním revízií do vašej pracovnej kópie."\r
3181 \r
3182 #. Resource IDs: (76)\r
3183 #, c-format\r
3184 msgid ""\r
3185 "Do you really want to revert all changes in\n"\r
3186 "%s\n"\r
3187 "which were made in this revision? These changes will be reverted by reverse-merging the revision into your working copy."\r
3188 msgstr ""\r
3189 "Chcete naozaj vrátiť všetky zmeny v \n"\r
3190 "%s\n"\r
3191 "ktoré boli v tejto revízií vykonané? Tieto zmeny budú vrátene reverzným zlučovaním revízie do vašej pracovnej kópie."\r
3192 \r
3193 #. Resource IDs: (99)\r
3194 #, c-format\r
3195 msgid ""\r
3196 "Do you want to make this working copy unversioned?\n"\r
3197 "This will remove all Subversion admin directories from\n"\r
3198 "%s!"\r
3199 msgstr ""\r
3200 "Chcete zrušiť správu verzií na tejto pracovnej kópií?\n"\r
3201 "Toto odstráni všetky adresáre správy Subversion z\n"\r
3202 "%s!"\r
3203 \r
3204 #. Resource IDs: (76)\r
3205 msgid "Do you want to proceed?"\r
3206 msgstr "Chcete pokračovať?"\r
3207 \r
3208 #. Resource IDs: (313)\r
3209 msgid ""\r
3210 "Do you want to reload the documents to reflect the settings changes?\n"\r
3211 "Note: you will lose all changes you've made!"\r
3212 msgstr ""\r
3213 "Chcete znova načítať dokumenty, aby sa prejavili zmeny nastavení?\n"\r
3214 "Poznámka: stratíte všetky zmeny, ktoré ste urobili!"\r
3215 \r
3216 #. Resource IDs: (563)\r
3217 #, c-format\r
3218 msgid "Do you want to remove the property %s recursively?"\r
3219 msgstr "Chcete odstrániť vlastnosť %s rekurzívne?"\r
3220 \r
3221 #. Resource IDs: (313)\r
3222 msgid "Do you want to save your changes?"\r
3223 msgstr "Chcete uložiť zmeny?"\r
3224 \r
3225 #. Resource IDs: (65535)\r
3226 msgid "Document :"\r
3227 msgstr "Dokument :"\r
3228 \r
3229 #. Resource IDs: (65535)\r
3230 msgid ""\r
3231 "Documentation : Simon Large\n"\r
3232 "Code : Tobias Schäfer, Stefan Fuhrmann"\r
3233 msgstr ""\r
3234 "Dokumentácia : Simon Large\n"\r
3235 "Kód : Tobias Schäfer, Stefan Fuhrmann"\r
3236 \r
3237 #. Resource IDs: (73, 80)\r
3238 msgid "Don't show this message again"\r
3239 msgstr "Túto správu už nezobrazuj"\r
3240 \r
3241 #. Resource IDs: (1002)\r
3242 msgid "Drag to make this menu float"\r
3243 msgstr "Presunutie spraví túto ponuku plávajúcou"\r
3244 \r
3245 #. Resource IDs: (16513)\r
3246 msgid "Draw"\r
3247 msgstr "Kresliť"\r
3248 \r
3249 #. Resource IDs: (1079)\r
3250 msgid "Drive Types"\r
3251 msgstr "Typy diskov"\r
3252 \r
3253 #. Resource IDs: (1315)\r
3254 msgid "Drives A: and B:"\r
3255 msgstr "Disky A: a B:"\r
3256 \r
3257 #. Resource IDs: (613)\r
3258 #, fuzzy, c-format\r
3259 msgid "Drop not possible on %1"\r
3260 msgstr "Pustenie (drop) nie je možný na %1"\r
3261 \r
3262 #. Resource IDs: (32816)\r
3263 msgid "E&xact copy sources"\r
3264 msgstr "P&resná kópia zdrojových kódov"\r
3265 \r
3266 #. Resource IDs: (65535)\r
3267 msgid "E&xclude paths:"\r
3268 msgstr "&Vylúčené cesty:"\r
3269 \r
3270 #. Resource IDs: (105, 57665)\r
3271 msgid "E&xit"\r
3272 msgstr "U&končiť"\r
3273 \r
3274 #. Resource IDs: (275)\r
3275 msgid "E&xpand all"\r
3276 msgstr "&Rozbaliť všetko"\r
3277 \r
3278 #. Resource IDs: (275)\r
3279 msgid "E&xpand sub-trees"\r
3280 msgstr "&Rozbaliť podstromy"\r
3281 \r
3282 #. Resource IDs: (1437)\r
3283 msgid "E&xport"\r
3284 msgstr "E&xportovať"\r
3285 \r
3286 #. Resource IDs: (9, 1382)\r
3287 msgid "E&xport..."\r
3288 msgstr "E&xportovať..."\r
3289 \r
3290 #. Resource IDs: (3697)\r
3291 msgid "EXT"\r
3292 msgstr "EXT"\r
3293 \r
3294 #. Resource IDs: (1237)\r
3295 msgid "Edit"\r
3296 msgstr "Upraviť"\r
3297 \r
3298 #. Resource IDs: (16133)\r
3299 msgid "Edit Button Image"\r
3300 msgstr "Editovať obrázok tlačidla"\r
3301 \r
3302 #. Resource IDs: (227, 564)\r
3303 msgid "Edit Properties"\r
3304 msgstr "Upraviť vlastnosti"\r
3305 \r
3306 #. Resource IDs: (297)\r
3307 msgid "Edit Property Conflict"\r
3308 msgstr "Upraviť konflikt vlastností"\r
3309 \r
3310 #. Resource IDs: (298)\r
3311 msgid "Edit Tree Conflicts"\r
3312 msgstr "Upraviť konflikty stromov"\r
3313 \r
3314 #. Resource IDs: (113)\r
3315 msgid "Edit author"\r
3316 msgstr "Autor úpravy"\r
3317 \r
3318 #. Resource IDs: (115)\r
3319 msgid "Edit author name"\r
3320 msgstr "Uprav meno autora"\r
3321 \r
3322 #. Resource IDs: (1399)\r
3323 msgid "Edit conflict"\r
3324 msgstr "Upraviť konflikty"\r
3325 \r
3326 #. Resource IDs: (110)\r
3327 msgid "Edit extension specific diff program"\r
3328 msgstr "Upraviť porvnávací program podľa prípony"\r
3329 \r
3330 #. Resource IDs: (110)\r
3331 msgid "Edit extension specific merge program"\r
3332 msgstr "Upraviť zlučovací program pre príponu"\r
3333 \r
3334 #. Resource IDs: (113, 115)\r
3335 msgid "Edit log message"\r
3336 msgstr "Uprav správu denníka"\r
3337 \r
3338 #. Resource IDs: (127)\r
3339 #, c-format\r
3340 msgid ""\r
3341 "Edit property '%s' on\r\n"\r
3342 "%s"\r
3343 msgstr ""\r
3344 "Upraviť vlastnosť '%s' na\r\n"\r
3345 "%s"\r
3346 \r
3347 #. Resource IDs: (1331, 1382)\r
3348 msgid "Edit..."\r
3349 msgstr "Upraviť..."\r
3350 \r
3351 #. Resource IDs: (581)\r
3352 msgid "Edits the selected property value"\r
3353 msgstr "Upraví hodnotu vybranej vlastnosti"\r
3354 \r
3355 #. Resource IDs: (79)\r
3356 msgid "Either the name or IP of the proxy server"\r
3357 msgstr "IP adresa, alebo meno proxy servera"\r
3358 \r
3359 #. Resource IDs: (1057)\r
3360 msgid ""\r
3361 "Ellipse Tools\n"\r
3362 "Ellipse"\r
3363 msgstr ""\r
3364 "Nástroj elipsa\n"\r
3365 "Elipsa"\r
3366 \r
3367 #. Resource IDs: (65535)\r
3368 msgid "Empty"\r
3369 msgstr "Prázdne"\r
3370 \r
3371 #. Resource IDs: (344)\r
3372 msgid "Enable log caching to speed up log and revision graph dialogs"\r
3373 msgstr "Povoliť zásobík denníka na zrýchlenie dialógov denníka a  grafu"\r
3374 \r
3375 #. Resource IDs: (196)\r
3376 msgid ""\r
3377 "Enable this only if you're working with web projects on VS.NET2003!\r\n"\r
3378 "You must restart the system for this setting to take effect."\r
3379 msgstr ""\r
3380 "Toto povoľte len ak robíte webprojekty na VS.NET2003!\r\n"\r
3381 "Musíte reštartovať systém aby sa toto nastavenie prejavilo."\r
3382 \r
3383 #. Resource IDs: (195)\r
3384 msgid ""\r
3385 "Enables the spellchecker only if the\n"\r
3386 "tsvn:projectlanguage property is set."\r
3387 msgstr ""\r
3388 "Povolí kontorlu pravopisu len v prípade\n"\r
3389 "ak je nastavená vlastnosť tsvn:projectlanguage."\r
3390 \r
3391 #. Resource IDs: (3867)\r
3392 #, c-format\r
3393 msgid "Encountered a hardware I/O error while accessing %1."\r
3394 msgstr "Bola zistená harvérová chyba pri prístupe k %1."\r
3395 \r
3396 #. Resource IDs: (3867)\r
3397 #, c-format\r
3398 msgid "Encountered a locking violation while accessing %1."\r
3399 msgstr "Bolo zistené porušenie zamknutia pri prístupe k %1."\r
3400 \r
3401 # Porušenie súčasného prístupu pri prístupe k\r
3402 #. Resource IDs: (3867)\r
3403 #, c-format\r
3404 msgid "Encountered a sharing violation while accessing %1."\r
3405 msgstr "Bolo zistené porušenie zdielania pri prístupe k %1."\r
3406 \r
3407 #. Resource IDs: (3843)\r
3408 msgid "Encountered an improper argument."\r
3409 msgstr "Zistený nesprávny argument."\r
3410 \r
3411 # Nastala neočakávana chyba pri čítaní %1.\r
3412 #. Resource IDs: (3859)\r
3413 #, c-format\r
3414 msgid "Encountered an unexpected error while reading %1."\r
3415 msgstr "Pri čítaní %1 nastala neočakávana chyba."\r
3416 \r
3417 #. Resource IDs: (3859)\r
3418 #, c-format\r
3419 msgid "Encountered an unexpected error while writing %1."\r
3420 msgstr "Pri zápise %1 nastala neočakávana chyba."\r
3421 \r
3422 # Koniec revízie\r
3423 #. Resource IDs: (65535)\r
3424 msgid "End Revision"\r
3425 msgstr "Posledná revízia"\r
3426 \r
3427 # Zväčši okno na maximálnu veľkosť\r
3428 # Maximalizuj\r
3429 #. Resource IDs: (3825)\r
3430 msgid "Enlarge the window to full size"\r
3431 msgstr "Zväčšiť okno na plnú veľkosť"\r
3432 \r
3433 #. Resource IDs: (241)\r
3434 msgid "Enter Log Message"\r
3435 msgstr "Zadaj správu denníka"\r
3436 \r
3437 #. Resource IDs: (80)\r
3438 msgid "Enter URL"\r
3439 msgstr "Zadaj URL"\r
3440 \r
3441 #. Resource IDs: (3858)\r
3442 msgid "Enter a GUID."\r
3443 msgstr "Zadajte GUID."\r
3444 \r
3445 #. Resource IDs: (3858)\r
3446 msgid "Enter a currency."\r
3447 msgstr "Zadajte menu."\r
3448 \r
3449 #. Resource IDs: (3858)\r
3450 msgid "Enter a date and/or time."\r
3451 msgstr "Zadajte dátum a/alebo čas."\r
3452 \r
3453 #. Resource IDs: (3858)\r
3454 msgid "Enter a date."\r
3455 msgstr "Zadajte dátum."\r
3456 \r
3457 #. Resource IDs: (313)\r
3458 msgid "Enter a lock message (optional):"\r
3459 msgstr "Zadaj správu k zámku (nepovinné):"\r
3460 \r
3461 #. Resource IDs: (65535)\r
3462 msgid "Enter a name for the changelist:"\r
3463 msgstr "Zadajte meno zoznamu zmien"\r
3464 \r
3465 #. Resource IDs: (3858)\r
3466 #, c-format\r
3467 msgid "Enter a number between %1 and %2."\r
3468 msgstr "Zadajte číslo medzi %1 a %2."\r
3469 \r
3470 #. Resource IDs: (3858)\r
3471 msgid "Enter a number."\r
3472 msgstr "Zadajte číslo."\r
3473 \r
3474 #. Resource IDs: (3858)\r
3475 msgid "Enter a positive integer."\r
3476 msgstr "Zadajte kladné číslo."\r
3477 \r
3478 #. Resource IDs: (3858)\r
3479 msgid "Enter a time."\r
3480 msgstr "Zadajte čas."\r
3481 \r
3482 #. Resource IDs: (3858)\r
3483 #, c-format\r
3484 msgid "Enter an integer between %1 and %2."\r
3485 msgstr "Zadajte celé číslo medzi %1 a %2."\r
3486 \r
3487 #. Resource IDs: (3858)\r
3488 msgid "Enter an integer between 0 and 255."\r
3489 msgstr "Zadajte celé číslo medzi 0 a 255."\r
3490 \r
3491 #. Resource IDs: (3858)\r
3492 msgid "Enter an integer."\r
3493 msgstr "Zadajte celé číslo."\r
3494 \r
3495 #. Resource IDs: (1065)\r
3496 msgid "Enter log &message:"\r
3497 msgstr "Zadaj &správu denníka:"\r
3498 \r
3499 #. Resource IDs: (126)\r
3500 msgid "Enter log message:"\r
3501 msgstr "Zadaj správu denníka:"\r
3502 \r
3503 #. Resource IDs: (3858)\r
3504 #, c-format\r
3505 msgid "Enter no more than %1 characters."\r
3506 msgstr "Zadajte nie viac ako %1 znakov."\r
3507 \r
3508 #. Resource IDs: (3603)\r
3509 msgid ""\r
3510 "Erase everything\n"\r
3511 "Erase All"\r
3512 msgstr ""\r
3513 "Vymazanie všetkého\n"\r
3514 "Vymazať všetko"\r
3515 \r
3516 #. Resource IDs: (3603)\r
3517 msgid ""\r
3518 "Erase the selection\n"\r
3519 "Erase"\r
3520 msgstr ""\r
3521 "Vymazanie výberu\n"\r
3522 "Vymazanie"\r
3523 \r
3524 #. Resource IDs: (82)\r
3525 msgid "Error"\r
3526 msgstr "Chyba"\r
3527 \r
3528 # obnov\r
3529 #. Resource IDs: (145)\r
3530 msgid "Error rebuilding Shell Icon Cache!"\r
3531 msgstr "Prebuduj zásobu ikokoniek pre šel."\r
3532 \r
3533 #. Resource IDs: (81)\r
3534 #, c-format\r
3535 msgid "Error validating server certificate for %s:"\r
3536 msgstr "Chyba pri overovaní certifikátu pre %s:"\r
3537 \r
3538 #. Resource IDs: (70)\r
3539 #, c-format\r
3540 msgid ""\r
3541 "Error while reading/writing the registry key %s\n"\r
3542 "%s"\r
3543 msgstr ""\r
3544 "Chyba pre čítaní/zápise položky systémových registrov %s\n"\r
3545 "%s"\r
3546 \r
3547 #. Resource IDs: (1413)\r
3548 msgid "Exceptions:"\r
3549 msgstr "Výnimky:"\r
3550 \r
3551 #. Resource IDs: (1002)\r
3552 msgid "Executable (*.exe)|*.exe|Command (*.com)|*.com|Information (*.pdf)|*.pdf|Batch (*.bat)|*.bat|All Files (*.*)|*.*||"\r
3553 msgstr "Spustiteľné (*.exe)|*.exe|Príkazy (*.com)|*.com|Informacie (*.pdf)|*.pdf|Balíky (*.bat)|*.bat|Vštky súbory (*.*)|*.*||"\r
3554 \r
3555 #. Resource IDs: (1002)\r
3556 msgid "Existing"\r
3557 msgstr "Existujúce"\r
3558 \r
3559 #. Resource IDs: (275)\r
3560 msgid "Exp&and source tree"\r
3561 msgstr "&Rozbaliť zdrojový strom"\r
3562 \r
3563 #. Resource IDs: (275)\r
3564 msgid "Expand &following tree"\r
3565 msgstr "&Rozbaliť nasledovný strom"\r
3566 \r
3567 #. Resource IDs: (1002)\r
3568 #, c-format\r
3569 msgid "Expand (%s)"\r
3570 msgstr "Rozšíriť (%s)"\r
3571 \r
3572 #. Resource IDs: (1001)\r
3573 msgid "Expand docked window"\r
3574 msgstr "Rozšíriť zakotvené okno"\r
3575 \r
3576 #. Resource IDs: (65535)\r
3577 msgid "Expert settings"\r
3578 msgstr "Nastavenie pre expertov"\r
3579 \r
3580 #. Resource IDs: (209)\r
3581 msgid "Explore to"\r
3582 msgstr "Exportovať do"\r
3583 \r
3584 #. Resource IDs: (229, 238)\r
3585 msgid "Export"\r
3586 msgstr "Exportovať"\r
3587 \r
3588 #. Resource IDs: (1074)\r
3589 msgid "Export &directory:"\r
3590 msgstr "Exportovať &adresár"\r
3591 \r
3592 #. Resource IDs: (78)\r
3593 msgid "Export - TortoiseSVN"\r
3594 msgstr "Exportovať - TortoiseSVN"\r
3595 \r
3596 #. Resource IDs: (94)\r
3597 msgid "Export directory:"\r
3598 msgstr "Exportuj adresár:"\r
3599 \r
3600 #. Resource IDs: (345)\r
3601 msgid "Export the selected cache as a set of Comma Separated Value (CSV) files"\r
3602 msgstr "Exportovať vybraný zásobník ako súbor  Comma Separated Value (CSV) súborov"\r
3603 \r
3604 #. Resource IDs: (79)\r
3605 msgid "Export unversioned files too"\r
3606 msgstr "Exportuj aj neverziované súbory"\r
3607 \r
3608 #. Resource IDs: (284)\r
3609 #, c-format\r
3610 msgid "Exporting %s"\r
3611 msgstr "Exportovanie %s"\r
3612 \r
3613 #. Resource IDs: (79)\r
3614 msgid "Exporting..."\r
3615 msgstr "Exportovanie..."\r
3616 \r
3617 #. Resource IDs: (10)\r
3618 msgid "Exports a repository to a clean working copy without the svn administrative folders"\r
3619 msgstr "Exportuje úložisko do cistej pracovnej kópie bez adresárov správy svn "\r
3620 \r
3621 #. Resource IDs: (581)\r
3622 msgid "Exports a set of properties to a file"\r
3623 msgstr "Exportuje sadu vlastností do súboru"\r
3624 \r
3625 #. Resource IDs: (74, 207)\r
3626 msgid "Extension"\r
3627 msgstr "Prípona"\r
3628 \r
3629 # Rozšírenie:\r
3630 #. Resource IDs: (65535)\r
3631 msgid "Extension or mime-type:"\r
3632 msgstr "Prípona, typ MIME"\r
3633 \r
3634 #. Resource IDs: (65535)\r
3635 msgid "Extension/mime-type specific programs"\r
3636 msgstr "Program pre prípony/typ MIME"\r
3637 \r
3638 #. Resource IDs: (74)\r
3639 msgid "External"\r
3640 msgstr "Externé"\r
3641 \r
3642 #. Resource IDs: (65535)\r
3643 msgid "External Program:"\r
3644 msgstr "Externý program:"\r
3645 \r
3646 #. Resource IDs: (192)\r
3647 msgid "External Programs::Diff Viewer"\r
3648 msgstr "Externý program::Prezerač rozdielov"\r
3649 \r
3650 #. Resource IDs: (193)\r
3651 msgid "External Programs::Merge Tool"\r
3652 msgstr "Externý program::Spájací nástroj"\r
3653 \r
3654 # prehliadač\r
3655 #. Resource IDs: (194)\r
3656 msgid "External Programs::Unified Diff Viewer"\r
3657 msgstr "Externý program::Prezerač unifikovaného porovnania"\r
3658 \r
3659 #. Resource IDs: (226)\r
3660 msgid "Externals excluded"\r
3661 msgstr "Vylučené externé"\r
3662 \r
3663 #. Resource IDs: (226)\r
3664 msgid "Externals included"\r
3665 msgstr "Zahrnuté externé "\r
3666 \r
3667 #. Resource IDs: (74)\r
3668 msgid "Failed revert"\r
3669 msgstr "Vrátenie zlyhalo"\r
3670 \r
3671 #. Resource IDs: (3865)\r
3672 msgid ""\r
3673 "Failed to connect.\n"\r
3674 "Link may be broken."\r
3675 msgstr ""\r
3676 "Nepodarilo sa pripojiť.\n"\r
3677 "Môže byť zlé spojenie."\r
3678 \r
3679 #. Resource IDs: (3865)\r
3680 msgid "Failed to convert ActiveX object."\r
3681 msgstr "Konverzia objektu ActiveX zlyhala."\r
3682 \r
3683 #. Resource IDs: (3857)\r
3684 msgid "Failed to create empty document."\r
3685 msgstr "Vytváranie prázdneho dokumentu zlyhalo."\r
3686 \r
3687 #. Resource IDs: (3865)\r
3688 msgid "Failed to create object.  Make sure the application is entered in the system registry."\r
3689 msgstr "Objekt nebolo možné vytvoriť.  Uistite sa, že sa aplikácia nachádza v registroch systému."\r
3690 \r
3691 #. Resource IDs: (3857)\r
3692 msgid "Failed to launch help."\r
3693 msgstr "Zlyhalo spustenie pomoci."\r
3694 \r
3695 #. Resource IDs: (3865)\r
3696 msgid "Failed to launch server application."\r
3697 msgstr "Zlyhalo spustenie servera."\r
3698 \r
3699 #. Resource IDs: (3857)\r
3700 msgid "Failed to open document."\r
3701 msgstr "Otváranie dokumentu zlyhalo."\r
3702 \r
3703 #. Resource IDs: (3865)\r
3704 msgid "Failed to perform server operation."\r
3705 msgstr "Nepodarilo sa vykonať operáciu na servery."\r
3706 \r
3707 #. Resource IDs: (3857)\r
3708 msgid "Failed to save document."\r
3709 msgstr "Ukladanie dokumentu zlyhalo."\r
3710 \r
3711 #. Resource IDs: (264)\r
3712 #, c-format\r
3713 msgid "Failed to set/remove changelist '%s'"\r
3714 msgstr "Zlyhalo nastavenie/odstránenie zoznamu zmien '%s'"\r
3715 \r
3716 #. Resource IDs: (83)\r
3717 #, c-format\r
3718 msgid ""\r
3719 "Failed to start the issue tracker COM provider '%s'.\n"\r
3720 "%s"\r
3721 msgstr ""\r
3722 "Nepodarilo sa spustiť poskytovateľa COM pre sledovanie prípadov '%s'.\n"\r
3723 "%s"\r
3724 \r
3725 #. Resource IDs: (220)\r
3726 msgid "Failed!"\r
3727 msgstr "Zlyhanie!"\r
3728 \r
3729 #. Resource IDs: (313)\r
3730 msgid "Fetching file..."\r
3731 msgstr "Získavanie súboru..."\r
3732 \r
3733 #. Resource IDs: (313)\r
3734 #, c-format\r
3735 msgid "Fetching revision %s of file:"\r
3736 msgstr "Získavanie revízie %s súboru:"\r
3737 \r
3738 #. Resource IDs: (63, 74, 77, 319, 1001)\r
3739 msgid "File"\r
3740 msgstr "Súbor"\r
3741 \r
3742 #. Resource IDs: (1138)\r
3743 msgid "File changes each week:"\r
3744 msgstr "Súbor menený každý týždeň:"\r
3745 \r
3746 #. Resource IDs: (376)\r
3747 msgid "File diffs"\r
3748 msgstr "Rozdiely súboru"\r
3749 \r
3750 #. Resource IDs: (213)\r
3751 msgid "File list is empty"\r
3752 msgstr "Súbor je prázdny"\r
3753 \r
3754 #. Resource IDs: (135, 376)\r
3755 msgid "File patches"\r
3756 msgstr "Záplaty súboru"\r
3757 \r
3758 #. Resource IDs: (7)\r
3759 #, c-format\r
3760 msgid ""\r
3761 "File size:\t\t%s (%s)\n"\r
3762 "Width:\t\t\t%ld pixel\n"\r
3763 "Height:\t\t\t%ld pixel\n"\r
3764 "Horizontal Resolution:\t%.1f dpi\n"\r
3765 "Vertical Resolution:\t%.1f dpi\n"\r
3766 "Depth:\t\t\t%d bit\n"\r
3767 "Zoom:\t\t\t%d%%"\r
3768 msgstr ""\r
3769 "Veľkosť súboru:\t%s  (%s)\n"\r
3770 "Šírka:\t\t\t%ld pixlov\n"\r
3771 "Výška:\t\t\t%ld pixlov\n"\r
3772 "Horizontálne rozlíšenie:\t%.1f dpi\n"\r
3773 "Vertikálne rozlíšenie:\t%.1f dpi\n"\r
3774 "Farebná hĺbka:\t\t%d bit\n"\r
3775 "Zväčšenie:\t\t%d%%"\r
3776 \r
3777 #. Resource IDs: (8)\r
3778 #, c-format\r
3779 msgid ""\r
3780 "File size:\t\t%s (%s)\n"\r
3781 "Width:\t\t\t%ld pixel\n"\r
3782 "Height:\t\t\t%ld pixel\n"\r
3783 "Horizontal Resolution:\t%.1f dpi\n"\r
3784 "Vertical Resolution:\t%.1f dpi\n"\r
3785 "Depth:\t\t\t%d bit\n"\r
3786 "Zoom:\t\t\t%d%%\n"\r
3787 "\n"\r
3788 "File size:\t\t%s (%s)\n"\r
3789 "Width:\t\t\t%ld pixel\n"\r
3790 "Height:\t\t\t%ld pixel\n"\r
3791 "Horizontal Resolution:\t%.1f dpi\n"\r
3792 "Vertical Resolution:\t%.1f dpi\n"\r
3793 "Depth:\t\t\t%d bit\n"\r
3794 "Zoom:\t\t\t%d%%"\r
3795 msgstr ""\r
3796 "Veľkosť súboru:\t\t%s  (%s)\n"\r
3797 "Šírka:\t\t\t%ld pixlov\n"\r
3798 "Výška:\t\t\t%ld pixlov\n"\r
3799 "Horizontálne rozlíšenie:\t%.1f dpi\n"\r
3800 "Vertikálne rozlíšenie:\t%.1f dpi\n"\r
3801 "Hĺbka:\t\t\t%d bitov\n"\r
3802 "Zväčšenie:\t\t\t%d%%\n"\r
3803 "\n"\r
3804 "Veľkosť súboru:\t\t\t%s  (%s)\n"\r
3805 "Šírka:\t\t\t%ld pixlov\n"\r
3806 "Výška:\t\t\t%ld pixlov\n"\r
3807 "Horizontálne rozlíšenie:\t%.1f dpi\n"\r
3808 "Vertikálne rozlíšenie:\t\t%.1f dpi\n"\r
3809 "Hĺbka:\t\t\t%d bitov\n"\r
3810 "Zväčšenie:\t\t\t%d%%"\r
3811 \r
3812 #. Resource IDs: (7)\r
3813 #, c-format\r
3814 msgid ""\r
3815 "File size:\t\t\t%s (%s)\n"\r
3816 "Width:\t\t\t%ld pixel\n"\r
3817 "Height:\t\t\t%ld pixel\n"\r
3818 "Horizontal Resolution:\t%.1f dpi\n"\r
3819 "Vertical Resolution:\t\t%.1f dpi\n"\r
3820 "Depth:\t\t\t%d bit\n"\r
3821 "Zoom:\t\t\t%d%%"\r
3822 msgstr ""\r
3823 "Veľkosť súboru:\t\t%s  (%s)\n"\r
3824 "Šírka:\t\t\t%ld bodov\n"\r
3825 "Výška:\t\t\t%ld bodov\n"\r
3826 "Horizontálne rozlíšenie:\t%.1f dpi\n"\r
3827 "Vertikálne rozlíšenie:\t%.1f dpi\n"\r
3828 "Farebná hĺbka:\t\t%d bit\n"\r
3829 "Zväčšenie:\t\t%d%%"\r
3830 \r
3831 #. Resource IDs: (7)\r
3832 #, c-format\r
3833 msgid ""\r
3834 "File size:\t\t\t%s (%s)\n"\r
3835 "Width:\t\t\t%ld pixel\n"\r
3836 "Height:\t\t\t%ld pixel\n"\r
3837 "Horizontal Resolution:\t%.1f dpi\n"\r
3838 "Vertical Resolution:\t\t%.1f dpi\n"\r
3839 "Depth:\t\t\t%d bit\n"\r
3840 "Zoom:\t\t\t%d%%\n"\r
3841 "\n"\r
3842 "File size:\t\t\t%s (%s)\n"\r
3843 "Width:\t\t\t%ld pixel\n"\r
3844 "Height:\t\t\t%ld pixel\n"\r
3845 "Horizontal Resolution:\t%.1f dpi\n"\r
3846 "Vertical Resolution:\t\t%.1f dpi\n"\r
3847 "Depth:\t\t\t%d bit\n"\r
3848 "Zoom:\t\t\t%d%%"\r
3849 msgstr ""\r
3850 "Veľkosť súboru:\t\t\t%s (%s)\n"\r
3851 "Šírka:\t\t\t%ld pixlov\n"\r
3852 "Výška:\t\t\t%ld pixlov\n"\r
3853 "Horizontálne rozlíšenie:\t%.1f dpi\n"\r
3854 "Vertikálne rozlíšenie:\t\t%.1f dpi\n"\r
3855 "Hĺbka:\t\t\t%d bitov\n"\r
3856 "Zväčšenie:\t\t\t%d%%\n"\r
3857 "\n"\r
3858 "Veľkosť súboru:\t\t%s (%s)\n"\r
3859 "Šírka:\t\t\t%ld pixlov\n"\r
3860 "Výška:\t\t\t%ld pixlov\n"\r
3861 "Horizontálne rozlíšenie:\t%.1f dpi\n"\r
3862 "Vertikálne rozlíšenie:\t\t%.1f dpi\n"\r
3863 "Hĺbka:\t\t\t%d bitov\n"\r
3864 "Zväčšenie:\t\t\t%d%%"\r
3865 \r
3866 #. Resource IDs: (208)\r
3867 msgid "Filename"\r
3868 msgstr "Meno súboru"\r
3869 \r
3870 #. Resource IDs: (1057)\r
3871 msgid ""\r
3872 "Fill Tool\n"\r
3873 "Fill"\r
3874 msgstr ""\r
3875 "Nástroj vyplň\n"\r
3876 "Výplň"\r
3877 \r
3878 #. Resource IDs: (65535)\r
3879 msgid ""\r
3880 "Filter out paths that contain one of the following strings\n"\r
3881 "(separate multiple paths with the '*' char):"\r
3882 msgstr ""\r
3883 "Odfiltrovať cesty obsahujúce nasledovné reťazce\n"\r
3884 "(oddeľte viacnásobné cesty pomocou znaku '*'):"\r
3885 \r
3886 #. Resource IDs: (321)\r
3887 msgid "Filter paths"\r
3888 msgstr "Filter ciest"\r
3889 \r
3890 #. Resource IDs: (139)\r
3891 msgid "Find"\r
3892 msgstr "Najdi"\r
3893 \r
3894 #. Resource IDs: (3603)\r
3895 msgid ""\r
3896 "Find the specified text\n"\r
3897 "Find"\r
3898 msgstr ""\r
3899 "Najdi zadaný text\n"\r
3900 "Najdi"\r
3901 \r
3902 #. Resource IDs: (77, 219)\r
3903 msgid "Finished!"\r
3904 msgstr "Ukončené!"\r
3905 \r
3906 #. Resource IDs: (32804)\r
3907 msgid "Fit graph"\r
3908 msgstr "Zväčšiť na graf"\r
3909 \r
3910 #. Resource IDs: (32802)\r
3911 msgid "Fit height"\r
3912 msgstr "Zväčšiť na výšku"\r
3913 \r
3914 # Spojiť, naviazať\r
3915 #. Resource IDs: (32810)\r
3916 msgid "Fit image &sizes"\r
3917 msgstr "Zväčšiť obrá&zky na veľkosť okna"\r
3918 \r
3919 #. Resource IDs: (32803)\r
3920 msgid "Fit width"\r
3921 msgstr "Zväčšiť na šírku"\r
3922 \r
3923 #. Resource IDs: (89)\r
3924 #, fuzzy\r
3925 msgid "Fix case of item and do not add it"\r
3926 msgstr "Opraviť (case) objektu a nepridať ho"\r
3927 \r
3928 #. Resource IDs: (32818)\r
3929 msgid "Fold &tags"\r
3930 msgstr "Zložiť &značky"\r
3931 \r
3932 #. Resource IDs: (1002)\r
3933 msgid "Folder"\r
3934 msgstr "Adresár"\r
3935 \r
3936 #. Resource IDs: (65535)\r
3937 msgid "Font"\r
3938 msgstr "Písmo"\r
3939 \r
3940 #. Resource IDs: (3585)\r
3941 msgid "For Help, press F1. Scroll horizontally with Ctrl-Scrollwheel"\r
3942 msgstr "Pre pomoc stlačte F1. Horizontálne rolovanie možete rolovacím koliečkom pri súčasnom držaní klávesy Ctrl."\r
3943 \r
3944 #. Resource IDs: (119)\r
3945 msgid "For complete history deselect 'Stop on copy/rename'"\r
3946 msgstr "Pre úplnú históriu vypnite 'Zastaviť na kopírovať/premenovať'"\r
3947 \r
3948 #. Resource IDs: (1064)\r
3949 msgid "Forward"\r
3950 msgstr "Dopredu"\r
3951 \r
3952 #. Resource IDs: (65535)\r
3953 msgid "From URL:"\r
3954 msgstr "Z URL:"\r
3955 \r
3956 #. Resource IDs: (1200, 65535)\r
3957 msgid "From:"\r
3958 msgstr "Od:"\r
3959 \r
3960 #. Resource IDs: (65535)\r
3961 msgid "From: (start URL and revision of the range to merge)"\r
3962 msgstr "Od: (prvá URL adresa, prvá revízia rozsahu k zlúčeniu)"\r
3963 \r
3964 #. Resource IDs: (1065)\r
3965 msgid "Full Screen"\r
3966 msgstr "Celá obrazovka"\r
3967 \r
3968 #. Resource IDs: (19)\r
3969 msgid "Fully recursive"\r
3970 msgstr "Plne rekurzívne"\r
3971 \r
3972 #. Resource IDs: (273)\r
3973 msgid "GDI+ couldn't be initialized!"\r
3974 msgstr "Nemožno inicializovať GDI+!"\r
3975 \r
3976 #. Resource IDs: (273)\r
3977 msgid "GDI+ couldn't create a bitmap object. You probably don't have enough memory."\r
3978 msgstr "GDI+ nemohol vythoriť rastrový obrázok. Pravdepodobne nemáte dostatok pamäte."\r
3979 \r
3980 #. Resource IDs: (284)\r
3981 msgid "Gathering information. Please wait..."\r
3982 msgstr "Získavanie informácí. Prosm čakajte..."\r
3983 \r
3984 # Všeobecné\r
3985 #. Resource IDs: (107, 143)\r
3986 msgid "General"\r
3987 msgstr "Všeobecné"\r
3988 \r
3989 #. Resource IDs: (212)\r
3990 msgid "General::Colors"\r
3991 msgstr "Všeobecné::Farby"\r
3992 \r
3993 #. Resource IDs: (195)\r
3994 msgid "General::Context Menu"\r
3995 msgstr "Všeobecné::Kontextová ponuka"\r
3996 \r
3997 #. Resource IDs: (196)\r
3998 msgid "General::Dialogs 1"\r
3999 msgstr "Všeobecné::Dialógy I"\r
4000 \r
4001 #. Resource IDs: (213)\r
4002 msgid "General::Dialogs 2"\r
4003 msgstr "Všeobecné::Dialógy II"\r
4004 \r
4005 #. Resource IDs: (296)\r
4006 msgid "General::Revision Graph"\r
4007 msgstr "Všeobecné::Graf revízií"\r
4008 \r
4009 #. Resource IDs: (144)\r
4010 msgid "Generating patchfile..."\r