OSDN Git Service

Remove mix platform build script.
[tortoisegit/TortoiseGitJp.git] / Languages / Tortoise_nb.po
1 #\r
2 # Norwegian (bokmål) translation for TortoiseSVN\r
3 # Copyright (C) 2004-2009 the TortoiseSVN team\r
4 # This file is distributed under the same license as TortoiseSVN\r
5 #\r
6 # Last commit by:\r
7 # $Author: okloster $\r
8 # $Date: 2009-02-02 18:44:59 +0800 (Mon, 02 Feb 2009) $\r
9 # $Rev: 15256 $\r
10 #\r
11 # Authors:\r
12 # Jostein Chr. Andersen <jostein@josander.net>\r
13 # Oddvar Kloster <okl@sintef.no>\r
14 #\r
15 msgid ""\r
16 msgstr ""\r
17 "Project-Id-Version: TortoiseSVN\n"\r
18 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"\r
19 "POT-Creation-Date: 1900-01-01 00:00+0000\n"\r
20 "PO-Revision-Date: 2009-02-02 11:41+0100\n"\r
21 "Last-Translator: Oddvar Kloster <okl@sintef.no>\n"\r
22 "Language-Team: TortoiseSVN translation team <dev@tortoisesvn.tigris.org>\n"\r
23 "MIME-Version: 1.0\n"\r
24 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"\r
25 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"\r
26 "X-Poedit-Language: Norwegian Bokmal\n"\r
27 "X-Poedit-Country: NORWAY\n"\r
28 \r
29 # Translation dictionary:\r
30 # base (file) - basis(fil) (BASE)\r
31 # branch - forgrene, gren\r
32 # blame - skyld, vis(e) skyld, skyldvisning\r
33 # cache - mellomlager\r
34 # change - endring\r
35 # changelist - endringsliste\r
36 # checkout - hente ut, uthenting\r
37 # child - underelement/-fil/-mappe\r
38 # cleanup - rydde opp\r
39 # client - klient\r
40 # commit - sende inn, innsending\r
41 # context menu - sammenhengsmeny\r
42 # daemon - tjeneste\r
43 # deprecated - avlegs\r
44 # destination - mål\r
45 # diff - (s) diff, forskjell (v) sammenlign\r
46 # difference - forskjell\r
47 # directory - katalog\r
48 # external - ekstern\r
49 # folder - mappe\r
50 # hook - påhaking\r
51 # head revision - hoderevisjon (HEAD)\r
52 # icon overlays - ikonlag\r
53 # item - element\r
54 # issue tracker - saksporer\r
55 # lock - sperre\r
56 # main trunk - hovedstamme\r
57 # merge - flette\r
58 # module - modul\r
59 # mutex - mutex\r
60 # overlay - ikonlag\r
61 # parent - (katalogen) over\r
62 # patch - korreksjon\r
63 # path - sti\r
64 # plugin - programtillegg\r
65 # property - egenskap\r
66 # range - (revisjons-)intervall\r
67 # relocation - omplassering\r
68 # repository - depot\r
69 # resolve - løse\r
70 # reverse merge - revers-fletting\r
71 # revert - tilbakestille\r
72 # revision - revisjon\r
73 # server - tjener\r
74 # socket - sokkel\r
75 # source - kilde\r
76 # stack - stabel\r
77 # subcommand - delkommando\r
78 # switch - bytt\r
79 # tag - merke\r
80 # track - spore\r
81 # unified diff - enhetlig diff\r
82 # URL - URL\r
83 #. Resource IDs: (10, 126)\r
84 msgid " "\r
85 msgstr " "\r
86 \r
87 #. Resource IDs: (188)\r
88 #, c-format\r
89 msgid "! %d"\r
90 msgstr "! %d"\r
91 \r
92 #. Resource IDs: (1262)\r
93 msgid "# authors shown individually:"\r
94 msgstr "# forfattere vist individuelt:"\r
95 \r
96 #. Resource IDs: (357)\r
97 #, c-format\r
98 msgid "%.2f MBytes transferred"\r
99 msgstr "%.2f MByte overført"\r
100 \r
101 #. Resource IDs: (357)\r
102 #, c-format\r
103 msgid "%.2f kBytes/s"\r
104 msgstr "%.2f kByte/s"\r
105 \r
106 #. Resource IDs: (3868)\r
107 #, c-format\r
108 msgid "%1 contained an unexpected object."\r
109 msgstr "%1 inneholdt et uventet objekt."\r
110 \r
111 #. Resource IDs: (3867)\r
112 #, c-format\r
113 msgid "%1 contains an incorrect path."\r
114 msgstr "%1 inneholder en ukorrekt sti."\r
115 \r
116 #. Resource IDs: (3868)\r
117 #, c-format\r
118 msgid "%1 contains an incorrect schema."\r
119 msgstr "%1 inneholder et ukorrekt skjema."\r
120 \r
121 #. Resource IDs: (3868)\r
122 #, c-format\r
123 msgid "%1 has a bad format."\r
124 msgstr "%1 har feil format."\r
125 \r
126 #. Resource IDs: (3867)\r
127 #, c-format\r
128 msgid "%1 was not found."\r
129 msgstr "Fant ikke %1."\r
130 \r
131 #. Resource IDs: (3860)\r
132 #, c-format\r
133 msgid ""\r
134 "%1: %2\n"\r
135 "Continue running script?"\r
136 msgstr ""\r
137 "%1: %2\n"\r
138 "Fortsette å kjøre skriptet?"\r
139 \r
140 #. Resource IDs: (3859)\r
141 #, c-format\r
142 msgid ""\r
143 "%1\n"\r
144 "Cannot find this file.\n"\r
145 "Verify that the correct path and file name are given."\r
146 msgstr ""\r
147 "%1\n"\r
148 "Kan ikke finne denne filen.\n"\r
149 "Sjekk at riktig filsti og filnavn er angitt."\r
150 \r
151 #. Resource IDs: (357)\r
152 #, c-format\r
153 msgid "%I64d Bytes transferred"\r
154 msgstr "%I64d Byte overført"\r
155 \r
156 #. Resource IDs: (357)\r
157 #, c-format\r
158 msgid "%I64d kBytes transferred"\r
159 msgstr "%I64d kByte overført"\r
160 \r
161 #. Resource IDs: (169)\r
162 #, c-format\r
163 msgid "%d files selected, %d files total"\r
164 msgstr "%d filer valgt, totalt %d filer"\r
165 \r
166 #. Resource IDs: (246)\r
167 #, c-format\r
168 msgid "%d most active author(s) with at least %d commits each (%d %%)"\r
169 msgstr "%d mest aktive forfatter(e) med minst %d innsendinger hver (%d %%)"\r
170 \r
171 #. Resource IDs: (357)\r
172 #, c-format\r
173 msgid "%ld Bytes/s"\r
174 msgstr "%ld Byte/s"\r
175 \r
176 #. Resource IDs: (226)\r
177 #, c-format\r
178 msgid "%ld minute(s) and %ld second(s)"\r
179 msgstr "%ld minutt(er) og %ld sekund(er)"\r
180 \r
181 #. Resource IDs: (7)\r
182 #, c-format\r
183 msgid "%ld of %ld"\r
184 msgstr "%ld av %ld"\r
185 \r
186 #. Resource IDs: (563)\r
187 #, c-format\r
188 msgid "%ld paths"\r
189 msgstr "%ld stier"\r
190 \r
191 #. Resource IDs: (272)\r
192 #, c-format\r
193 msgid "%s"\r
194 msgstr "%s"\r
195 \r
196 #. Resource IDs: (93)\r
197 #, c-format\r
198 msgid "%s (offline)"\r
199 msgstr "%s (frakoblet)"\r
200 \r
201 #. Resource IDs: (115)\r
202 #, c-format\r
203 msgid "%s (offline) - %s"\r
204 msgstr "%s (frakoblet) - %s"\r
205 \r
206 #. Resource IDs: (226)\r
207 #, c-format\r
208 msgid "%s - at revision: %d"\r
209 msgstr "%s - ved revisjon: %d"\r
210 \r
211 #. Resource IDs: (151)\r
212 #, c-format\r
213 msgid "%s : Remote file"\r
214 msgstr "%s : Fil i depot"\r
215 \r
216 #. Resource IDs: (151)\r
217 #, c-format\r
218 msgid "%s : Working Base"\r
219 msgstr "%s : Arbeidskopiens Basis"\r
220 \r
221 #. Resource IDs: (151)\r
222 #, c-format\r
223 msgid "%s : Working Base, Revision %ld"\r
224 msgstr "%s : Arbeidskopiens Basis, Revisjon %ld"\r
225 \r
226 #. Resource IDs: (151)\r
227 #, c-format\r
228 msgid "%s : Working Copy"\r
229 msgstr "%s : Arbeidskopi"\r
230 \r
231 #. Resource IDs: (226)\r
232 #, c-format\r
233 msgid "%s in %s"\r
234 msgstr "%s på %s"\r
235 \r
236 #. Resource IDs: (357)\r
237 #, c-format\r
238 msgid "%s, at %s"\r
239 msgstr "%s, ved %s"\r
240 \r
241 #. Resource IDs: (609)\r
242 #, c-format\r
243 msgid "%s, but it already exists unversioned locally."\r
244 msgstr "%s, men den fins allerede lokalt, ikke-versjonert."\r
245 \r
246 #. Resource IDs: (609)\r
247 #, c-format\r
248 msgid "%s, but it is missing locally."\r
249 msgstr "%s, men den mangler lokalt."\r
250 \r
251 #. Resource IDs: (609)\r
252 #, c-format\r
253 msgid "%s, but it was already added locally."\r
254 msgstr "%s, men den var allerede lagt til lokalt."\r
255 \r
256 #. Resource IDs: (609)\r
257 #, c-format\r
258 msgid "%s, but it was deleted locally."\r
259 msgstr "%s, men den var slettet lokalt."\r
260 \r
261 #. Resource IDs: (609)\r
262 #, c-format\r
263 msgid "%s, but it was obstructed in the working copy."\r
264 msgstr "%s, men den var hindret i arbeidskopien."\r
265 \r
266 #. Resource IDs: (609)\r
267 #, c-format\r
268 msgid "%s, but the local file was already edited."\r
269 msgstr "%s, men den lokale filen var allerede redigert."\r
270 \r
271 #. Resource IDs: (145)\r
272 #, c-format\r
273 msgid "%s\\Export (%d) of %s"\r
274 msgstr "%s\\Eksport (%d) av %s"\r
275 \r
276 #. Resource IDs: (145)\r
277 #, c-format\r
278 msgid "%s\\Export of %s"\r
279 msgstr "%s\\Eksport av %s"\r
280 \r
281 #. Resource IDs: (3850)\r
282 #, c-format\r
283 msgid ""\r
284 "%s\n"\r
285 "%s"\r
286 msgstr ""\r
287 "%s\n"\r
288 "%s"\r
289 \r
290 #. Resource IDs: (145)\r
291 #, c-format\r
292 msgid ""\r
293 "%s\n"\r
294 "Do you want to remove it anyway?"\r
295 msgstr ""\r
296 "%s\n"\r
297 "Vil du slette den likevel?"\r
298 \r
299 #. Resource IDs: (69)\r
300 #, c-format\r
301 msgid ""\r
302 "%s\n"\r
303 "is a directory, not a file!\n"\r
304 "TortoiseMerge can't diff directories."\r
305 msgstr ""\r
306 "%s\n"\r
307 "er en katalog, ikke en fil!\n"\r
308 "TortoiseMerge kan ikke diffe kataloger."\r
309 \r
310 #. Resource IDs: (286)\r
311 #, c-format\r
312 msgid ""\r
313 "%s\n"\r
314 "r%s | %s\n"\r
315 "\n"\r
316 "%s\n"\r
317 msgstr ""\r
318 "%s\n"\r
319 "r%s | %s\n"\r
320 "\n"\r
321 "%s\n"\r
322 \r
323 #. Resource IDs: (16923)\r
324 msgid "&..."\r
325 msgstr "&..."\r
326 \r
327 #. Resource IDs: (57664)\r
328 msgid "&About TortoiseMerge..."\r
329 msgstr "&Om TortoiseMerge..."\r
330 \r
331 #. Resource IDs: (16920)\r
332 msgid "&Activate"\r
333 msgstr "&Aktiver"\r
334 \r
335 #. Resource IDs: (17075)\r
336 msgid "&Add >>"\r
337 msgstr "&Legg til >>"\r
338 \r
339 #. Resource IDs: (1064)\r
340 msgid "&Add or Remove Buttons"\r
341 msgstr "&Legg til eller Fjern Knapper"\r
342 \r
343 #. Resource IDs: (8, 1098)\r
344 msgid "&Add..."\r
345 msgstr "&Legg til..."\r
346 \r
347 #. Resource IDs: (1090, 1093)\r
348 msgid "&Advanced..."\r
349 msgstr "&Avansert..."\r
350 \r
351 #. Resource IDs: (1471)\r
352 msgid "&Allow ambiguous URLs"\r
353 msgstr "Tillat flertydige &URLer"\r
354 \r
355 #. Resource IDs: (65535)\r
356 msgid "&Application Look"\r
357 msgstr "&Applikasjons-utseende"\r
358 \r
359 #. Resource IDs: (1013)\r
360 msgid "&Apply unified diff"\r
361 msgstr "Bruk &enhetlig diff"\r
362 \r
363 #. Resource IDs: (32852)\r
364 msgid "&Aqua Style"\r
365 msgstr "&Aqua-stil"\r
366 \r
367 #. Resource IDs: (65535)\r
368 msgid "&Arguments:"\r
369 msgstr "&Argumenter:"\r
370 \r
371 #. Resource IDs: (16645)\r
372 msgid "&Assign"\r
373 msgstr "&Tilordne"\r
374 \r
375 #. Resource IDs: (16633)\r
376 msgid "&Associate double-click event with:"\r
377 msgstr "&Forbind dobbeltklikk med:"\r
378 \r
379 #. Resource IDs: (1066)\r
380 msgid "&Auto Hide"\r
381 msgstr "&Auto-Skjul"\r
382 \r
383 #. Resource IDs: (65535)\r
384 msgid "&Autoclose:"\r
385 msgstr "Lukk &automatisk:"\r
386 \r
387 #. Resource IDs: (1015)\r
388 msgid "&Backup original file"\r
389 msgstr "Sikkerhets&kopiér orginalfilen"\r
390 \r
391 #. Resource IDs: (114)\r
392 msgid "&Blame changes"\r
393 msgstr "Vis &skyld for endringer"\r
394 \r
395 #. Resource IDs: (32782)\r
396 msgid "&Blame previous revision"\r
397 msgstr "Vis &skyld for forrige revisjon"\r
398 \r
399 #. Resource IDs: (114, 322)\r
400 msgid "&Blame revisions"\r
401 msgstr "Vis &skyld for revisjonene"\r
402 \r
403 #. Resource IDs: (13)\r
404 msgid "&Blame..."\r
405 msgstr "Vis &skyld..."\r
406 \r
407 #. Resource IDs: (32849)\r
408 msgid "&Blue Style"\r
409 msgstr "&Blå Stil"\r
410 \r
411 #. Resource IDs: (65535)\r
412 msgid "&Blue:"\r
413 msgstr "&Blå:"\r
414 \r
415 #. Resource IDs: (65535)\r
416 msgid "&Branches"\r
417 msgstr "&Grener"\r
418 \r
419 #. Resource IDs: (138)\r
420 msgid "&Browse repository"\r
421 msgstr "&Bla gjennom depoet"\r
422 \r
423 #. Resource IDs: (1001, 1009)\r
424 msgid "&Browse..."\r
425 msgstr "&Bla gjennom..."\r
426 \r
427 #. Resource IDs: (16913)\r
428 msgid "&Button Appearance..."\r
429 msgstr "&Knappe-utseende..."\r
430 \r
431 #. Resource IDs: (65535)\r
432 msgid "&Button text:"\r
433 msgstr "&Knappetekst:"\r
434 \r
435 #. Resource IDs: (1051)\r
436 msgid "&CD-ROM"\r
437 msgstr "&CD-ROM"\r
438 \r
439 #. Resource IDs: (65535)\r
440 msgid "&Categories:"\r
441 msgstr "&Kategorier:"\r
442 \r
443 #. Resource IDs: (65535)\r
444 msgid "&Category:"\r
445 msgstr "&Kategori:"\r
446 \r
447 #. Resource IDs: (65535)\r
448 msgid "&Choose commands from:"\r
449 msgstr "&Velg kommandoer fra:"\r
450 \r
451 #. Resource IDs: (8)\r
452 msgid "&Clean up"\r
453 msgstr "&Rydd opp"\r
454 \r
455 #. Resource IDs: (58112)\r
456 msgid "&Close"\r
457 msgstr "&Lukk"\r
458 \r
459 #. Resource IDs: (16922)\r
460 msgid "&Close Window(s)"\r
461 msgstr "&Lukk Vindu(er)"\r
462 \r
463 #. Resource IDs: (32785)\r
464 msgid "&Color age of lines"\r
465 msgstr "&Fargelegg linjealder"\r
466 \r
467 #. Resource IDs: (65535)\r
468 msgid "&Command:"\r
469 msgstr "&Komando:"\r
470 \r
471 #. Resource IDs: (8)\r
472 msgid "&Commit..."\r
473 msgstr "&Send inn..."\r
474 \r
475 #. Resource IDs: (101)\r
476 msgid "&Compare URLs"\r
477 msgstr "&Sammenlign URLer"\r
478 \r
479 #. Resource IDs: (76, 274, 32783)\r
480 msgid "&Compare revisions"\r
481 msgstr "&Sammenlign revisjoner"\r
482 \r
483 #. Resource IDs: (1019)\r
484 msgid "&Compare whitespaces"\r
485 msgstr "Sammenlign &blanktegn"\r
486 \r
487 #. Resource IDs: (1239)\r
488 msgid "&Configure"\r
489 msgstr "&Innstill"\r
490 \r
491 #. Resource IDs: (1227)\r
492 msgid "&Contact the repository on startup"\r
493 msgstr "Ta &kontakt med depotet ved oppstart"\r
494 \r
495 #. Resource IDs: (1073)\r
496 msgid "&Convert files when diffing against BASE"\r
497 msgstr "&Konverter filer når sammenligningen er mot BASE"\r
498 \r
499 #. Resource IDs: (501, 1367, 1471, 57634)\r
500 msgid "&Copy"\r
501 msgstr "&Kopiér"\r
502 \r
503 #. Resource IDs: (16911)\r
504 msgid "&Copy Button Image"\r
505 msgstr "&Kopiér Knappebilde"\r
506 \r
507 #. Resource IDs: (32776)\r
508 msgid "&Copy log message to clipboard"\r
509 msgstr "&Kopiér loggmelding til uklippstavlen"\r
510 \r
511 #. Resource IDs: (65535)\r
512 msgid "&Copy to clipboard"\r
513 msgstr "&Kopiér til uklippstavlen"\r
514 \r
515 #. Resource IDs: (101)\r
516 msgid "&Copy to..."\r
517 msgstr "&Kopiér til..."\r
518 \r
519 #. Resource IDs: (1097)\r
520 msgid "&Custom"\r
521 msgstr "&Egendefinert"\r
522 \r
523 #. Resource IDs: (1485)\r
524 msgid "&Days of inactivity until small caches get removed"\r
525 msgstr "Inaktive &dager før små mellomlagre fjernes"\r
526 \r
527 #. Resource IDs: (1269)\r
528 msgid "&Default"\r
529 msgstr "&Standard"\r
530 \r
531 #. Resource IDs: (11, 1382, 16617, 16912)\r
532 msgid "&Delete"\r
533 msgstr "&Slett"\r
534 \r
535 #. Resource IDs: (17)\r
536 msgid "&Delete (keep local)"\r
537 msgstr "&Slett (behold lokalt)"\r
538 \r
539 #. Resource IDs: (101)\r
540 msgid "&Delete..."\r
541 msgstr "&Slett..."\r
542 \r
543 #. Resource IDs: (12)\r
544 msgid "&Diff"\r
545 msgstr "&Forskjeller"\r
546 \r
547 #. Resource IDs: (17)\r
548 msgid "&Diff with URL"\r
549 msgstr "&Forskjeller fra URL"\r
550 \r
551 #. Resource IDs: (14)\r
552 msgid "&Diff with previous version"\r
553 msgstr "&Forskjeller fra forrige revisjon"\r
554 \r
555 #. Resource IDs: (1066)\r
556 msgid "&Docking"\r
557 msgstr "&Dokking"\r
558 \r
559 #. Resource IDs: (2)\r
560 msgid "&Don't go offline"\r
561 msgstr "&Ikke koble fra"\r
562 \r
563 #. Resource IDs: (1031, 65535)\r
564 msgid "&Edit"\r
565 msgstr "&Rediger"\r
566 \r
567 #. Resource IDs: (12)\r
568 msgid "&Edit conflicts"\r
569 msgstr "&Rediger konflikter"\r
570 \r
571 #. Resource IDs: (1099, 1282, 16510)\r
572 msgid "&Edit..."\r
573 msgstr "&Rediger..."\r
574 \r
575 #. Resource IDs: (1023)\r
576 msgid "&Enable Proxy Server"\r
577 msgstr "Aktiver &mellomtjener"\r
578 \r
579 #. Resource IDs: (1434)\r
580 msgid "&Enable log caching"\r
581 msgstr "Slå på &mellomlagring av logg"\r
582 \r
583 #. Resource IDs: (1213)\r
584 msgid "&Enter a message describing why you are locking the file(s)."\r
585 msgstr "Angi en &beskrivelse om hvorfor du sperrer filen(e)."\r
586 \r
587 #. Resource IDs: (32782)\r
588 msgid "&Exit"\r
589 msgstr "&Avslutt"\r
590 \r
591 #. Resource IDs: (323)\r
592 msgid "&Export selection to..."\r
593 msgstr "&Eksporter det markerte til..."\r
594 \r
595 #. Resource IDs: (1092, 1094, 1095)\r
596 msgid "&External"\r
597 msgstr "&Eksternt"\r
598 \r
599 #. Resource IDs: (65535)\r
600 msgid "&File"\r
601 msgstr "&Fil"\r
602 \r
603 #. Resource IDs: (32809)\r
604 msgid "&Filter"\r
605 msgstr "&Filter"\r
606 \r
607 #. Resource IDs: (1, 57636)\r
608 msgid "&Find"\r
609 msgstr "&Finn"\r
610 \r
611 #. Resource IDs: (32771)\r
612 msgid "&Find..."\r
613 msgstr "&Finn..."\r
614 \r
615 #. Resource IDs: (32778)\r
616 msgid "&Fit Images in window"\r
617 msgstr "&Tilpass bildene til vinduet"\r
618 \r
619 #. Resource IDs: (1050)\r
620 msgid "&Fixed drives"\r
621 msgstr "&Faste disker"\r
622 \r
623 #. Resource IDs: (1065)\r
624 msgid "&Floating"\r
625 msgstr "&Flytende"\r
626 \r
627 #. Resource IDs: (65535)\r
628 msgid "&Font for log messages:"\r
629 msgstr "&Skrifttype for loggmeldinger:"\r
630 \r
631 #. Resource IDs: (65535)\r
632 msgid "&Font:"\r
633 msgstr "&Skrifttype:"\r
634 \r
635 #. Resource IDs: (501, 65535)\r
636 msgid "&From URL:"\r
637 msgstr "&Fra URL:"\r
638 \r
639 #. Resource IDs: (1259)\r
640 msgid "&From WC at URL:"\r
641 msgstr "&Fra arbeidskopi på URL:"\r
642 \r
643 #. Resource IDs: (65535)\r
644 msgid "&From revision"\r
645 msgstr "&Fra revisjon"\r
646 \r
647 #. Resource IDs: (32779)\r
648 msgid "&Go To Line..."\r
649 msgstr "&Gå til linje..."\r
650 \r
651 #. Resource IDs: (65535)\r
652 msgid "&Green:"\r
653 msgstr "&Grønn:"\r
654 \r
655 #. Resource IDs: (32799)\r
656 msgid "&Group by branch"\r
657 msgstr "&Grupper etter gren"\r
658 \r
659 #. Resource IDs: (1032, 1115)\r
660 msgid "&HEAD Revision"\r
661 msgstr "&Hode-revisjon"\r
662 \r
663 #. Resource IDs: (1019, 1032, 1034)\r
664 msgid "&HEAD revision"\r
665 msgstr "&Hode-revisjon"\r
666 \r
667 #. Resource IDs: (1182)\r
668 msgid "&HEAD revision in the repository"\r
669 msgstr "&Hoderevisjon i depotet"\r
670 \r
671 #. Resource IDs: (12, 32781, 57670, 65535)\r
672 msgid "&Help"\r
673 msgstr "H&jelp"\r
674 \r
675 #. Resource IDs: (57670)\r
676 msgid "&Help Topics"\r
677 msgstr "&Emner i hjelp"\r
678 \r
679 #. Resource IDs: (1066, 3842)\r
680 msgid "&Hide"\r
681 msgstr "&Skjul"\r
682 \r
683 #. Resource IDs: (1170)\r
684 msgid "&Icon Set:"\r
685 msgstr "&Ikon-sett:"\r
686 \r
687 #. Resource IDs: (15)\r
688 #, c-format\r
689 msgid "&Ignore %d items by name"\r
690 msgstr "&Ignorer %d elementer ved navn"\r
691 \r
692 #. Resource IDs: (1021)\r
693 msgid "&Ignore whitespace changes"\r
694 msgstr "&Ignorer blanktegnsendringer"\r
695 \r
696 #. Resource IDs: (16914)\r
697 msgid "&Image"\r
698 msgstr "&Bilde"\r
699 \r
700 #. Resource IDs: (32790)\r
701 msgid "&Image Info"\r
702 msgstr "&Bildeinformasjon"\r
703 \r
704 #. Resource IDs: (16505)\r
705 msgid "&Image only"\r
706 msgstr "Kun &Bilde"\r
707 \r
708 #. Resource IDs: (9, 1461)\r
709 msgid "&Import..."\r
710 msgstr "&Importér..."\r
711 \r
712 #. Resource IDs: (1480)\r
713 msgid "&Include merge info"\r
714 msgstr "&Ta med fletteinformasjon"\r
715 \r
716 #. Resource IDs: (65535)\r
717 msgid "&Initial directory:"\r
718 msgstr "&Startkatalog:"\r
719 \r
720 #. Resource IDs: (32825)\r
721 msgid "&Inline diff word-wise"\r
722 msgstr "&Linjeforskjeller per ord"\r
723 \r
724 #. Resource IDs: (275)\r
725 msgid "&Join all"\r
726 msgstr "&Sammenføy alt"\r
727 \r
728 #. Resource IDs: (275)\r
729 msgid "&Join with sub-trees"\r
730 msgstr "&Sammenføy med undertrær"\r
731 \r
732 #. Resource IDs: (1016)\r
733 msgid "&Jump to first difference when loading"\r
734 msgstr "&Hopp til første forskjell ved innlasting"\r
735 \r
736 #. Resource IDs: (65535)\r
737 msgid "&Language:"\r
738 msgstr "Språ&k:"\r
739 \r
740 #. Resource IDs: (16653)\r
741 msgid "&Large Icons"\r
742 msgstr "&Store Ikoner"\r
743 \r
744 #. Resource IDs: (1065)\r
745 msgid "&Limit search to modified lines"\r
746 msgstr "&Begrens søket til endrede linjer"\r
747 \r
748 #. Resource IDs: (32797)\r
749 msgid "&Link image positions"\r
750 msgstr "&Knytt sammen bildeposisjoner"\r
751 \r
752 #. Resource IDs: (1172)\r
753 msgid "&List View"\r
754 msgstr "&Listevisning"\r
755 \r
756 #. Resource IDs: (1309)\r
757 msgid "&Load..."\r
758 msgstr "&Last..."\r
759 \r
760 #. Resource IDs: (65535)\r
761 msgid "&Lum:"\r
762 msgstr "&Lys:"\r
763 \r
764 #. Resource IDs: (1282)\r
765 msgid "&Manually edit property"\r
766 msgstr "&Rediger egenskap manuelt"\r
767 \r
768 #. Resource IDs: (1486)\r
769 msgid "&Maximum size [kByte] of a removed inactive cache"\r
770 msgstr "&Maksimum størrelse [kB] til et fjernet inaktivt mellomlager"\r
771 \r
772 #. Resource IDs: (16543)\r
773 msgid "&Menu animations:"\r
774 msgstr "&Meny-animasjoner:"\r
775 \r
776 #. Resource IDs: (16921)\r
777 msgid "&Menu contents:"\r
778 msgstr "&Menyinnhold:"\r
779 \r
780 #. Resource IDs: (1)\r
781 msgid "&Merge"\r
782 msgstr "&Flett"\r
783 \r
784 #. Resource IDs: (32786)\r
785 msgid "&Merge paths"\r
786 msgstr "&Flett stier"\r
787 \r
788 #. Resource IDs: (9)\r
789 msgid "&Merge..."\r
790 msgstr "&Flett..."\r
791 \r
792 #. Resource IDs: (1012)\r
793 msgid "&Merging"\r
794 msgstr "&Fletting"\r
795 \r
796 #. Resource IDs: (16925)\r
797 msgid "&Minimize"\r
798 msgstr "&Minimer"\r
799 \r
800 #. Resource IDs: (1493)\r
801 msgid "&Modify color for tag copies"\r
802 msgstr "&Endre farge for merkekopier"\r
803 \r
804 #. Resource IDs: (1492)\r
805 msgid "&Modify color for trunk copies"\r
806 msgstr "&Endre farge for stammekopier"\r
807 \r
808 #. Resource IDs: (65535)\r
809 msgid "&Navigate"\r
810 msgstr "&Naviger"\r
811 \r
812 #. Resource IDs: (1049)\r
813 msgid "&Network drives"\r
814 msgstr "&Nettverks-stasjoner"\r
815 \r
816 #. Resource IDs: (65535)\r
817 msgid "&New "\r
818 msgstr "&Ny"\r
819 \r
820 #. Resource IDs: (1310, 16509, 16615)\r
821 msgid "&New..."\r
822 msgstr "&Ny..."\r
823 \r
824 #. Resource IDs: (115, 1208)\r
825 #, c-format\r
826 msgid "&Next %ld"\r
827 msgstr "&Neste %ld"\r
828 \r
829 #. Resource IDs: (332)\r
830 msgid "&Next >"\r
831 msgstr "&Neste >"\r
832 \r
833 #. Resource IDs: (32779)\r
834 msgid "&Next Difference"\r
835 msgstr "&Neste forskjell"\r
836 \r
837 #. Resource IDs: (58114)\r
838 msgid "&Next Page"\r
839 msgstr "&Neste Side"\r
840 \r
841 #. Resource IDs: (16632)\r
842 msgid "&No double-click event"\r
843 msgstr "&Ingen dobbeltklikk-hendelse"\r
844 \r
845 #. Resource IDs: (1)\r
846 msgid "&OK"\r
847 msgstr "&OK"\r
848 \r
849 #. Resource IDs: (1)\r
850 msgid "&Offline for now"\r
851 msgstr "&Frakoblet foreløpig"\r
852 \r
853 #. Resource IDs: (3845)\r
854 msgid "&One Page"\r
855 msgstr "&En Side"\r
856 \r
857 #. Resource IDs: (101, 113, 32773, 57601)\r
858 msgid "&Open"\r
859 msgstr "Å&pne"\r
860 \r
861 #. Resource IDs: (1382)\r
862 msgid "&Options"\r
863 msgstr "&Opsjoner"\r
864 \r
865 #. Resource IDs: (32772)\r
866 msgid "&Overlap images"\r
867 msgstr "Legg bildene &over hverandre"\r
868 \r
869 #. Resource IDs: (1411, 65535)\r
870 msgid "&Password:"\r
871 msgstr "Passor&d:"\r
872 \r
873 #. Resource IDs: (15, 376, 501)\r
874 msgid "&Paste"\r
875 msgstr "&Lim inn"\r
876 \r
877 #. Resource IDs: (1382)\r
878 msgid "&Permanently offline"\r
879 msgstr "&Permanent frakoblet"\r
880 \r
881 #. Resource IDs: (1414)\r
882 msgid "&Port:"\r
883 msgstr "&Port:"\r
884 \r
885 #. Resource IDs: (1489)\r
886 msgid "&Power user defaults"\r
887 msgstr "&Avansert standard"\r
888 \r
889 #. Resource IDs: (32780)\r
890 msgid "&Previous Difference"\r
891 msgstr "&Forrige forskjell"\r
892 \r
893 #. Resource IDs: (1069)\r
894 msgid "&Print Preview"\r
895 msgstr "&Forhåndsvisnig"\r
896 \r
897 #. Resource IDs: (58116)\r
898 msgid "&Print..."\r
899 msgstr "&Skriv..."\r
900 \r
901 #. Resource IDs: (11021)\r
902 msgid "&Properties..."\r
903 msgstr "&Egenskaper"\r
904 \r
905 #. Resource IDs: (1246)\r
906 msgid "&Recent messages"\r
907 msgstr "&Siste meldinger"\r
908 \r
909 #. Resource IDs: (65535)\r
910 msgid "&Red:"\r
911 msgstr "&Rød:"\r
912 \r
913 #. Resource IDs: (376)\r
914 msgid "&Redo"\r
915 msgstr "&Gjenta"\r
916 \r
917 #. Resource IDs: (1382)\r
918 msgid "&Refresh"\r
919 msgstr "&Gjenoppfrisk"\r
920 \r
921 #. Resource IDs: (1100, 1285, 16646)\r
922 msgid "&Remove"\r
923 msgstr "&Slett"\r
924 \r
925 #. Resource IDs: (101)\r
926 msgid "&Rename"\r
927 msgstr "&Omdøp"\r
928 \r
929 #. Resource IDs: (1316)\r
930 msgid "&Reopen commit and branch/tag dialog after a commit failed"\r
931 msgstr "Å&pne innsendings- og forgren/merk-dialog på nytt når innsending feiler"\r
932 \r
933 #. Resource IDs: (13)\r
934 msgid "&Repo-browser"\r
935 msgstr "&Depot-utforsker"\r
936 \r
937 #. Resource IDs: (16613, 16624)\r
938 msgid "&Reset"\r
939 msgstr "&Nullstill"\r
940 \r
941 #. Resource IDs: (1019)\r
942 msgid "&Reset Toolbar"\r
943 msgstr "&Nullstill Verktøylinje"\r
944 \r
945 #. Resource IDs: (16657)\r
946 msgid "&Reset my usage data"\r
947 msgstr "&Nullstill mine bruksdata"\r
948 \r
949 #. Resource IDs: (16910)\r
950 msgid "&Reset to Default"\r
951 msgstr "&Tilbake til Standard"\r
952 \r
953 #. Resource IDs: (1382)\r
954 msgid "&Resolve using local property"\r
955 msgstr "&Løs ved å bruke lokal egenskap"\r
956 \r
957 #. Resource IDs: (1488)\r
958 msgid "&Restore defaults"\r
959 msgstr "&Gjenopprett standard"\r
960 \r
961 #. Resource IDs: (114)\r
962 msgid "&Revert changes from these revisions"\r
963 msgstr "&Tilbakestill endringer fra disse revisjonene"\r
964 \r
965 #. Resource IDs: (113)\r
966 msgid "&Revert changes from this revision"\r
967 msgstr "&Tilbakestill endringer fra denne revisjonen"\r
968 \r
969 #. Resource IDs: (1033, 1035, 1116)\r
970 msgid "&Revision"\r
971 msgstr "&Revisjon"\r
972 \r
973 #. Resource IDs: (65535)\r
974 msgid "&SSH client:"\r
975 msgstr "&SSH-klient:"\r
976 \r
977 #. Resource IDs: (65535)\r
978 msgid "&SVN"\r
979 msgstr "&SVN"\r
980 \r
981 #. Resource IDs: (65535)\r
982 msgid "&Sat:"\r
983 msgstr "&Metn:"\r
984 \r
985 #. Resource IDs: (16921, 57603)\r
986 msgid "&Save"\r
987 msgstr "&Lagre"\r
988 \r
989 #. Resource IDs: (1023)\r
990 msgid "&Save authentication"\r
991 msgstr "&Lagre autentisering"\r
992 \r
993 #. Resource IDs: (272, 32771, 32806)\r
994 msgid "&Save graph as..."\r
995 msgstr "&Lagre graf som..."\r
996 \r
997 #. Resource IDs: (322)\r
998 msgid "&Save list of selected files to..."\r
999 msgstr "&Lagre liste over valgte filer til..."\r
1000 \r
1001 #. Resource IDs: (1308)\r
1002 msgid "&Save..."\r
1003 msgstr "&Lagre..."\r
1004 \r
1005 #. Resource IDs: (9)\r
1006 msgid "&Settings"\r
1007 msgstr "&Instillinger"\r
1008 \r
1009 #. Resource IDs: (32815)\r
1010 msgid "&Show HEAD revisions"\r
1011 msgstr "&Vis hode-revisjoner"\r
1012 \r
1013 #. Resource IDs: (65535)\r
1014 msgid "&Show Menus for:"\r
1015 msgstr "&Vis Menyer for:"\r
1016 \r
1017 #. Resource IDs: (16612)\r
1018 msgid "&Show text labels"\r
1019 msgstr "&Vis merkelapper"\r
1020 \r
1021 #. Resource IDs: (32851)\r
1022 msgid "&Silver Style"\r
1023 msgstr "&Sølv-stil"\r
1024 \r
1025 #. Resource IDs: (1185)\r
1026 msgid "&Specific revision in repository"\r
1027 msgstr "Bestemt &revisjon i depoet"\r
1028 \r
1029 #. Resource IDs: (16917)\r
1030 msgid "&Start Group"\r
1031 msgstr "&Startgruppe"\r
1032 \r
1033 #. Resource IDs: (59393)\r
1034 msgid "&Status Bar"\r
1035 msgstr "&Statuslinje"\r
1036 \r
1037 #. Resource IDs: (1211)\r
1038 msgid "&Steal the locks"\r
1039 msgstr "&Stjel sperrene"\r
1040 \r
1041 #. Resource IDs: (1130)\r
1042 msgid "&Stop on copy/rename"\r
1043 msgstr "&Stopp ved kopiering/navnebytte"\r
1044 \r
1045 #. Resource IDs: (1173)\r
1046 msgid "&Symbol View"\r
1047 msgstr "&Symbolvisning"\r
1048 \r
1049 #. Resource IDs: (65535)\r
1050 msgid "&Tab size:"\r
1051 msgstr "&Tabulatorstørrelse:"\r
1052 \r
1053 #. Resource IDs: (1069)\r
1054 msgid "&Tabbed Document"\r
1055 msgstr "&Fanedokument"\r
1056 \r
1057 #. Resource IDs: (65535)\r
1058 msgid "&Tags"\r
1059 msgstr "&Merker"\r
1060 \r
1061 #. Resource IDs: (1382)\r
1062 msgid "&Test merge"\r
1063 msgstr "&Test fletting"\r
1064 \r
1065 #. Resource IDs: (16915)\r
1066 msgid "&Text"\r
1067 msgstr "&Tekst"\r
1068 \r
1069 #. Resource IDs: (16506)\r
1070 msgid "&Text only"\r
1071 msgstr "&Kun tekst"\r
1072 \r
1073 #. Resource IDs: (1438)\r
1074 msgid "&Timeout in seconds before updating the HEAD revision"\r
1075 msgstr "&Tidsavbrudd i sekunder før hoderevisjonen oppdateres"\r
1076 \r
1077 #. Resource IDs: (1222)\r
1078 msgid "&Timeout in seconds to stop the auto-completion parsing"\r
1079 msgstr "&Tidsavbrudd i sekunder for å stoppe autofullførings-prossessering"\r
1080 \r
1081 #. Resource IDs: (65535)\r
1082 msgid "&To Revision"\r
1083 msgstr "&Til revisjon"\r
1084 \r
1085 #. Resource IDs: (1384, 65535)\r
1086 msgid "&To URL:"\r
1087 msgstr "&Til adresse:"\r
1088 \r
1089 #. Resource IDs: (1305)\r
1090 msgid "&To URL: "\r
1091 msgstr "&Til adresse:"\r
1092 \r
1093 #. Resource IDs: (59392)\r
1094 msgid "&Toolbar"\r
1095 msgstr "&Verktøylinje"\r
1096 \r
1097 #. Resource IDs: (65535)\r
1098 msgid "&Toolbar Name:"\r
1099 msgstr "&Verktøylinjenavn:"\r
1100 \r
1101 #. Resource IDs: (65535)\r
1102 msgid "&Toolbars:"\r
1103 msgstr "&Verktøylinjer:"\r
1104 \r
1105 #. Resource IDs: (1091, 1093, 1094)\r
1106 msgid "&TortoiseMerge"\r
1107 msgstr "&TortoiseMerge"\r
1108 \r
1109 #. Resource IDs: (9)\r
1110 msgid "&TortoiseSVN"\r
1111 msgstr "&TortoiseSVN"\r
1112 \r
1113 #. Resource IDs: (1096)\r
1114 msgid "&TortoiseUDiff"\r
1115 msgstr "&TortoiseUDiff"\r
1116 \r
1117 #. Resource IDs: (65535)\r
1118 msgid "&Trunk"\r
1119 msgstr "&Stamme"\r
1120 \r
1121 #. Resource IDs: (3845)\r
1122 msgid "&Two Page"\r
1123 msgstr "&Tosidig"\r
1124 \r
1125 #. Resource IDs: (1058, 1376, 1394)\r
1126 msgid "&URL of repository:"\r
1127 msgstr "&Depoets URL:"\r
1128 \r
1129 #. Resource IDs: (1076)\r
1130 msgid "&URL:"\r
1131 msgstr "&URL:"\r
1132 \r
1133 #. Resource IDs: (376, 57643)\r
1134 msgid "&Undo"\r
1135 msgstr "&Angre"\r
1136 \r
1137 #. Resource IDs: (274, 32785)\r
1138 msgid "&Unified diff"\r
1139 msgstr "&Enhetlig diff"\r
1140 \r
1141 #. Resource IDs: (1061)\r
1142 msgid "&Unknown drives"\r
1143 msgstr "&Ukjente disker"\r
1144 \r
1145 #. Resource IDs: (8)\r
1146 msgid "&Update"\r
1147 msgstr "&Oppdater"\r
1148 \r
1149 #. Resource IDs: (76)\r
1150 msgid "&Update item to revision"\r
1151 msgstr "&Oppdater element til revisjon"\r
1152 \r
1153 #. Resource IDs: (11)\r
1154 msgid "&Update to revision..."\r
1155 msgstr "&Oppdater til revisjon..."\r
1156 \r
1157 #. Resource IDs: (1184)\r
1158 msgid "&Use auto-completion of file paths and keywords"\r
1159 msgstr "Bruk &automatisk fullføring av fil-stier og nøkkelord"\r
1160 \r
1161 #. Resource IDs: (1005, 1410, 65535)\r
1162 msgid "&Username:"\r
1163 msgstr "&Brukernavn: "\r
1164 \r
1165 #. Resource IDs: (65535)\r
1166 msgid "&View"\r
1167 msgstr "&Vis"\r
1168 \r
1169 #. Resource IDs: (65535)\r
1170 msgid "&View:"\r
1171 msgstr "&Vis:"\r
1172 \r
1173 #. Resource IDs: (32774)\r
1174 msgid "&Whitespaces"\r
1175 msgstr "&Blanktegn"\r
1176 \r
1177 #. Resource IDs: (1066)\r
1178 msgid "&Whole word"\r
1179 msgstr "&Hele ord"\r
1180 \r
1181 #. Resource IDs: (32846)\r
1182 msgid "&Windows XP"\r
1183 msgstr "&Windows XP"\r
1184 \r
1185 #. Resource IDs: (1183)\r
1186 msgid "&Working copy"\r
1187 msgstr "Arbeids&kopi"\r
1188 \r
1189 #. Resource IDs: (338)\r
1190 msgid "'skip ranges' are used to mark revision ranges that have not been cached yet"\r
1191 msgstr "'oversette intervaller' brukes for å merke revisjonsintervaller som ikke ennå har blitt mellomlagret"\r
1192 \r
1193 #. Resource IDs: (272)\r
1194 #, c-format\r
1195 msgid "(%s) %s"\r
1196 msgstr "(%s) %s"\r
1197 \r
1198 #. Resource IDs: (17, 564)\r
1199 msgid "(binary value)"\r
1200 msgstr "(binær verdi)"\r
1201 \r
1202 #. Resource IDs: (276)\r
1203 msgid "(copy)"\r
1204 msgstr "(kopi)"\r
1205 \r
1206 #. Resource IDs: (276)\r
1207 msgid "(created)"\r
1208 msgstr "(opprettet)"\r
1209 \r
1210 #. Resource IDs: (276)\r
1211 msgid "(delete)"\r
1212 msgstr "(slett)"\r
1213 \r
1214 #. Resource IDs: (276)\r
1215 msgid "(modified)"\r
1216 msgstr "(endret)"\r
1217 \r
1218 #. Resource IDs: (276)\r
1219 msgid "(modified, HEAD revision)"\r
1220 msgstr "(endret, HODE-revisjon)"\r
1221 \r
1222 #. Resource IDs: (208)\r
1223 msgid "(multiple targets selected)"\r
1224 msgstr "(flere mål er valgt)"\r
1225 \r
1226 #. Resource IDs: (213)\r
1227 msgid "(no changelist)"\r
1228 msgstr "(ingen endringsliste)"\r
1229 \r
1230 #. Resource IDs: (314)\r
1231 msgid "(no line number)"\r
1232 msgstr "(intet linjenummer)"\r
1233 \r
1234 #. Resource IDs: (276)\r
1235 msgid "(no modification but copy created from here)"\r
1236 msgstr "(ingen endring men kopiert herfra)"\r
1237 \r
1238 #. Resource IDs: (214)\r
1239 msgid "(no value)"\r
1240 msgstr "(ingen verdi)"\r
1241 \r
1242 #. Resource IDs: (314)\r
1243 msgid "(not found)"\r
1244 msgstr "(ikke funnet)"\r
1245 \r
1246 #. Resource IDs: (276)\r
1247 msgid "(open branch)"\r
1248 msgstr "(åpne gren)"\r
1249 \r
1250 #. Resource IDs: (208)\r
1251 msgid "(property change only)"\r
1252 msgstr "(kun endringer av egenskaper)"\r
1253 \r
1254 #. Resource IDs: (276)\r
1255 msgid "(rename)"\r
1256 msgstr "(omdøp)"\r
1257 \r
1258 #. Resource IDs: (276)\r
1259 msgid "(tagged)"\r
1260 msgstr "(merket)"\r
1261 \r
1262 #. Resource IDs: (245)\r
1263 msgid "(unknown)"\r
1264 msgstr "(ukjent)"\r
1265 \r
1266 #. Resource IDs: (188)\r
1267 #, c-format\r
1268 msgid "+ %d"\r
1269 msgstr "+ %d"\r
1270 \r
1271 #. Resource IDs: (188)\r
1272 #, c-format\r
1273 msgid "- %d"\r
1274 msgstr "- %d"\r
1275 \r
1276 #. Resource IDs: (1007)\r
1277 msgid "-------------------------------------------------------------------------------------------"\r
1278 msgstr "-------------------------------------------------------------------------------------------"\r
1279 \r
1280 #. Resource IDs: (1002, 1003, 1021, 1022, 1035, 1036, 1089, 1104, 1187, 1324, 1333, 1362, 1474)\r
1281 msgid "..."\r
1282 msgstr "..."\r
1283 \r
1284 #. Resource IDs: (16527)\r
1285 msgid "....."\r
1286 msgstr "....."\r
1287 \r
1288 #. Resource IDs: (151)\r
1289 #, c-format\r
1290 msgid ": Revision %d"\r
1291 msgstr ": Revisjon %d"\r
1292 \r
1293 #. Resource IDs: (151)\r
1294 msgid ": working base"\r
1295 msgstr ": arbeidskopiens basis"\r
1296 \r
1297 #. Resource IDs: (151)\r
1298 msgid ": working copy"\r
1299 msgstr " : arbeidskopi"\r
1300 \r
1301 #. Resource IDs: (332)\r
1302 msgid "< &Back"\r
1303 msgstr "< &Tilbake"\r
1304 \r
1305 #. Resource IDs: (16506)\r
1306 msgid "<.....>"\r
1307 msgstr "<.....>"\r
1308 \r
1309 #. Resource IDs: (1069)\r
1310 msgid "<Separator>"\r
1311 msgstr "<Separator>"\r
1312 \r
1313 #. Resource IDs: (1007)\r
1314 msgid "<Untitled>"\r
1315 msgstr "<Uten tittel>"\r
1316 \r
1317 #. Resource IDs: (145)\r
1318 msgid ""\r
1319 "<b>TortoiseSVN</b> is a shell extension.\n"\r
1320 "That means it is integrated into the Windows explorer.\n"\r
1321 "To use <b>TortoiseSVN</b> please open the explorer and right-click on any folder you like\n"\r
1322 "to bring up the context menu where you will find all <b>TortoiseSVN</b> commands.\n"\r
1323 "And <u>read the manual!</u>"\r
1324 msgstr ""\r
1325 "<b>TortoiseSVN</b> er en skallutvidelse.\n"\r
1326 "Det betyr at den er integrert i Windows-utforskeren.\n"\r
1327 "For å bruke <b>TortoiseSVN</b> åpner du utforskeren og høyreklikker på en mappe\n"\r
1328 "for å få opp en meny hvor du får tilgang til alle <b>TortoiseSVNs</b> kommandoer.\n"\r
1329 "Og <u>les manualen!</u>"\r
1330 \r
1331 #. Resource IDs: (16603)\r
1332 msgid "<descr>"\r
1333 msgstr "<descr>"\r
1334 \r
1335 #. Resource IDs: (209)\r
1336 msgid "<new changelist>"\r
1337 msgstr "<ny endringsliste>"\r
1338 \r
1339 #. Resource IDs: (32814)\r
1340 msgid "?"\r
1341 msgstr "?"\r
1342 \r
1343 #. Resource IDs: (579)\r
1344 msgid "A list of user defined properties for files to show in the combo box"\r
1345 msgstr "En liste av brukerdefinerte egenskaper for filer som vises i komboboksen"\r
1346 \r
1347 #. Resource IDs: (579)\r
1348 msgid "A list of user defined properties for folders to show in the combo box"\r
1349 msgstr "En liste av brukerdefinerte egenskaper for mapper som vises i komboboksen"\r
1350 \r
1351 #. Resource IDs: (201)\r
1352 msgid "A newer version is available. Please go to http://tortoisesvn.tigris.org and download the current version! Click _here_ to go directly to our website."\r
1353 msgstr "En ny versjon er tilgjengelig. Du kan gå til http://tortoisesvn.tigris.org for å laste den ned. Trykk _her_ for å gå direkte til vårt nettsted."\r
1354 \r
1355 #. Resource IDs: (195)\r
1356 msgid ""\r
1357 "A newline separated list of paths for which icon overlays are shown.\r\n"\r
1358 "If you add an '*' char at the end of a path, then all files and subdirs inside that path are included too."\r
1359 msgstr ""\r
1360 "En linjeskift-delt liste over stier hvor ikonlag vises.\r\n"\r
1361 "Hvis du legger til tegnet '*' på enden av stien, inkluderes alle filer og undermapper i stien også."\r
1362 \r
1363 #. Resource IDs: (197)\r
1364 msgid ""\r
1365 "A newline separated list of paths for which no context menu is shown.\r\n"\r
1366 "If you add an '*' char at the end of a path, then all files and subdirs inside that path are excluded too.\r\n"\r
1367 "An empty list will allow the context menu on all paths."\r
1368 msgstr ""\r
1369 "En linjeskift-delt liste over filstier hvor sammenhengsmenyen ikke vises.\r\n"\r
1370 "Hvis du legger til et '*'-tegn på enden av stien, utelukkes alle filer og undermapper under stien også.\r\n"\r
1371 "En tom liste tillater sammenhengsmeny for alle stier."\r
1372 \r
1373 #. Resource IDs: (194)\r
1374 msgid ""\r
1375 "A newline separated list of paths for which no icon overlays are shown.\r\n"\r
1376 "If you add an '*' char at the end of a path, then all files and subdirs inside that path are excluded too.\r\n"\r
1377 "An empty list will allow overlays on all paths."\r
1378 msgstr ""\r
1379 "En linjeskift-delt liste over filstier hvor ikonlag ikke vises.\r\n"\r
1380 "Hvis du legger til et '*'-tegn på enden av stien, utelukkes alle filer og undermapper under stien også.\r\n"\r
1381 "En tom liste tillater ikonlag for alle stier."\r
1382 \r
1383 #. Resource IDs: (3843)\r
1384 msgid "A required resource was unavailable."\r
1385 msgstr "En påkrevd ressurs var ikke telgjengelig."\r
1386 \r
1387 #. Resource IDs: (79)\r
1388 msgid ""\r
1389 "A viewer program for GNU diff files (patch files).\r\n"\r
1390 "If you don't have one use NotePad."\r
1391 msgstr ""\r
1392 "Et visningsprogram for diff(korreksjons)-filer i GNU-format.\r\n"\r
1393 "Bruk Notisblokk hvis du ikke har et."\r
1394 \r
1395 #. Resource IDs: (9)\r
1396 msgid "A&bout"\r
1397 msgstr "&Om"\r
1398 \r
1399 #. Resource IDs: (101)\r
1400 msgid "A&dd folder..."\r
1401 msgstr "&Legg til mappe..."\r
1402 \r
1403 #. Resource IDs: (73)\r
1404 msgid "Abort"\r
1405 msgstr "Avbryt"\r
1406 \r
1407 #. Resource IDs: (1465)\r
1408 msgid "Abort &Merge"\r
1409 msgstr "Avbryt &Fletting"\r
1410 \r
1411 #. Resource IDs: (136)\r
1412 msgid "About TortoiseMerge"\r
1413 msgstr "Om TortoiseMerge"\r
1414 \r
1415 #. Resource IDs: (129)\r
1416 msgid "About TortoiseSVN"\r
1417 msgstr "Om TortoiseSVN"\r
1418 \r
1419 #. Resource IDs: (82)\r
1420 msgid "Accept once"\r
1421 msgstr "Godta én gang"\r
1422 \r
1423 #. Resource IDs: (82)\r
1424 msgid "Accept permanently"\r
1425 msgstr "Godta permanent"\r
1426 \r
1427 #. Resource IDs: (3867)\r
1428 #, c-format\r
1429 msgid "Access to %1 was denied."\r
1430 msgstr "Tilgang til %1 ble nektet."\r
1431 \r
1432 #. Resource IDs: (77, 319)\r
1433 msgid "Action"\r
1434 msgstr "Handling"\r
1435 \r
1436 #. Resource IDs: (65535)\r
1437 msgid "Action log"\r
1438 msgstr "Handlingslogg"\r
1439 \r
1440 #. Resource IDs: (117)\r
1441 msgid "Actions"\r
1442 msgstr "Handlinger"\r
1443 \r
1444 #. Resource IDs: (3826)\r
1445 msgid "Activate Task List"\r
1446 msgstr "Aktiver oppgaveliste"\r
1447 \r
1448 #. Resource IDs: (1066)\r
1449 msgid "Active Files"\r
1450 msgstr "Aktive Filer"\r
1451 \r
1452 #. Resource IDs: (3865)\r
1453 #, c-format\r
1454 msgid ""\r
1455 "ActiveX objects cannot be saved while exiting Windows!\n"\r
1456 "Discard all changes to %1?"\r
1457 msgstr ""\r
1458 "ActiveX-objekter kan ikke lagres mens Windows avsultter!\n"\r
1459 "Forkast alle endringer i %1?"\r
1460 \r
1461 #. Resource IDs: (155, 209, 229)\r
1462 msgid "Add"\r
1463 msgstr "Legg til"\r
1464 \r
1465 #. Resource IDs: (101)\r
1466 msgid "Add &file..."\r
1467 msgstr "&Legg til fil..."\r
1468 \r
1469 #. Resource IDs: (376)\r
1470 #, c-format\r
1471 msgid "Add '%s' to dictionary"\r
1472 msgstr "Legg '%s' til ordbok"\r
1473 \r
1474 #. Resource IDs: (16)\r
1475 msgid "Add (as replacement)..."\r
1476 msgstr "Legg til (som erstatning)..."\r
1477 \r
1478 #. Resource IDs: (77)\r
1479 msgid "Add - TortoiseSVN"\r
1480 msgstr "Legg til - TortoiseSVN"\r
1481 \r
1482 #. Resource IDs: (563)\r
1483 msgid "Add Properties"\r
1484 msgstr "Legg til Egenskaper"\r
1485 \r
1486 #. Resource IDs: (110)\r
1487 msgid "Add extension specific diff program"\r
1488 msgstr "Legg til et filendelse-spesifikt diff-program"\r
1489 \r
1490 #. Resource IDs: (110)\r
1491 msgid "Add extension specific merge program"\r
1492 msgstr "Legg til et filendelse-spesifikt flette-program"\r
1493 \r
1494 #. Resource IDs: (89)\r
1495 msgid "Add the item anyway"\r
1496 msgstr "Legg til elementet uansett"\r
1497 \r
1498 #. Resource IDs: (613)\r
1499 #, c-format\r
1500 msgid "Add to %1"\r
1501 msgstr "Legg til til %1"\r
1502 \r
1503 #. Resource IDs: (13)\r
1504 msgid "Add to &ignore list"\r
1505 msgstr "Legg til i &ignoreringslisten"\r
1506 \r
1507 #. Resource IDs: (1068)\r
1508 msgid "Add to Quick Access Toolbar"\r
1509 msgstr "Legg til Hurtigvertøylinjen"\r
1510 \r
1511 #. Resource IDs: (209, 1279)\r
1512 msgid "Add..."\r
1513 msgstr "Legg til..."\r
1514 \r
1515 #. Resource IDs: (171)\r
1516 msgid "Add/Edit Extension Specific Diff/Merge Program"\r
1517 msgstr "Legg til eller rediger diff- og flette-programmer som er spesifikke for fil-endelser"\r
1518 \r
1519 #. Resource IDs: (73, 264, 65535)\r
1520 msgid "Added"\r
1521 msgstr "Lagt til"\r
1522 \r
1523 #. Resource IDs: (126)\r
1524 msgid "Added a file remotely"\r
1525 msgstr "La til en fil eksternt"\r
1526 \r
1527 #. Resource IDs: (126)\r
1528 msgid "Added a folder remotely"\r
1529 msgstr "La til en mappe eksternt"\r
1530 \r
1531 #. Resource IDs: (126)\r
1532 msgid "Added items remotely"\r
1533 msgstr "La til elementer eksternt"\r
1534 \r
1535 #. Resource IDs: (65535)\r
1536 msgid "Added node"\r
1537 msgstr "La til node"\r
1538 \r
1539 #. Resource IDs: (145)\r
1540 #, c-format\r
1541 msgid ""\r
1542 "Added the file pattern(s)\n"\r
1543 "%s\n"\r
1544 "to the ignore list."\r
1545 msgstr ""\r
1546 "La til filmønsteret(ne)\n"\r
1547 "%s\n"\r
1548 "i ignorerings-listen."\r
1549 \r
1550 #. Resource IDs: (263)\r
1551 msgid "Adding"\r
1552 msgstr "Legger til"\r
1553 \r
1554 #. Resource IDs: (582)\r
1555 msgid "Adds a new property"\r
1556 msgstr "Legger til en ny egenskap"\r
1557 \r
1558 #. Resource IDs: (9)\r
1559 msgid "Adds file(s) to Subversion control"\r
1560 msgstr "Legger filen(e) under Subversion-kontroll"\r
1561 \r
1562 #. Resource IDs: (13)\r
1563 msgid "Adds the selected file(s) or the filemask to the 'ignore' list"\r
1564 msgstr "Legger til valgt(e) fil(er) eller filmønstre i ignorerings-listen"\r
1565 \r
1566 #. Resource IDs: (2049)\r
1567 msgid ""\r
1568 "Adjust the settings\n"\r
1569 "Settings"\r
1570 msgstr ""\r
1571 "Endre instillingene\n"\r
1572 "Innstillinger"\r
1573 \r
1574 #. Resource IDs: (170)\r
1575 msgid "Advanced Diff/Merge Settings"\r
1576 msgstr "Avanserte diff- og flette-instillinger"\r
1577 \r
1578 #. Resource IDs: (110)\r
1579 msgid "Advanced diff settings"\r
1580 msgstr "Avanserte differanse-innstillinger"\r
1581 \r
1582 #. Resource IDs: (110)\r
1583 msgid "Advanced merge settings"\r
1584 msgstr "Avanserte flette-instillinger"\r
1585 \r
1586 #. Resource IDs: (65535)\r
1587 msgid "Age"\r
1588 msgstr "Alder"\r
1589 \r
1590 #. Resource IDs: (32822)\r
1591 msgid "Align trees on top"\r
1592 msgstr "Rett inn trær øverst"\r
1593 \r
1594 #. Resource IDs: (1007)\r
1595 msgid "All Commands"\r
1596 msgstr "Alle Komandoer"\r
1597 \r
1598 #. Resource IDs: (3841)\r
1599 msgid "All Files (*.*)"\r
1600 msgstr "Alle filer (*.*)"\r
1601 \r
1602 #. Resource IDs: (157)\r
1603 msgid "All Files (*.*)|*.*||"\r
1604 msgstr "Alle filer (*.*)|*.*||"\r
1605 \r
1606 #. Resource IDs: (1008)\r
1607 msgid "All your changes will be lost! Do you really want to reset all toolbars and menus?"\r
1608 msgstr "Alle dine endringer vil gå tapt! Vil du virkelig nullstille alle vertøylinjer og menyer?"\r
1609 \r
1610 #. Resource IDs: (1008)\r
1611 msgid "All your changes will be lost! Do you really want to reset the keyboard assignments?"\r
1612 msgstr "Alle dine endringer vil gå tapt! Vil du virkelig nullstille tastetilordningene?"\r
1613 \r
1614 #. Resource IDs: (1008)\r
1615 #, c-format\r
1616 msgid "All your changes will be lost! Do you really want to reset the menu '%s'?"\r
1617 msgstr "Alle dine endringer vil gå tapt! Vil du virkelig nullstille menyen '%s'?"\r
1618 \r
1619 #. Resource IDs: (1007)\r
1620 #, c-format\r
1621 msgid "All your changes will be lost! Do you really want to reset the toolbar '%s'?"\r
1622 msgstr "Alle dine endringer vil gå tapt! Vil du virkelig nullstille vertøylinjen '%s'?"\r
1623 \r
1624 #. Resource IDs: (1484)\r
1625 msgid "Allow ambiguous &UUIDs"\r
1626 msgstr "Tillat flertydige &UUIDer"\r
1627 \r
1628 #. Resource IDs: (345)\r
1629 msgid "Allow different repositories to use the same URL, e.g. http://localhost/myrepos/"\r
1630 msgstr "Tillat at forskjellige depoter bruker samme URL, f.eks. http://localhost/myrepos/"\r
1631 \r
1632 #. Resource IDs: (345)\r
1633 msgid "Allow different repositories to use the same UUID, e.g. copied repositories"\r
1634 msgstr "Tillat at forskjellige depoter bruker samme UUID, f.eks. kopierte depoter"\r
1635 \r
1636 #. Resource IDs: (197)\r
1637 msgid "Always use the system locale settings to show times and dates"\r
1638 msgstr "Bruk alltid de lokale systeminstillinger for visning av tid og dato"\r
1639 \r
1640 #. Resource IDs: (339)\r
1641 msgid "Amount of memory required to load the cache"\r
1642 msgstr "Mengde minne som kreves for å laste mellomlageret"\r
1643 \r
1644 #. Resource IDs: (78)\r
1645 #, c-format\r
1646 msgid ""\r
1647 "An external diff program used\r\n"\r
1648 "for comparing different revisions of files\r\n"\r
1649 "\r\n"\r
1650 "You can specify the following parameters to the path:\r\n"\r
1651 "%base : the base file\r\n"\r
1652 "%mine : the modified file"\r
1653 msgstr ""\r
1654 "Et eksternt diff-program som sammen-\r\n"\r
1655 "ligner ulike revisjoner av filer\r\n"\r
1656 "\r\n"\r
1657 "Følgende parametere kan legges til filstien:\r\n"\r
1658 "%base : basisfilen\r\n"\r
1659 "%mine : modifisert fil"\r
1660 \r
1661 #. Resource IDs: (79)\r
1662 #, c-format\r
1663 msgid ""\r
1664 "An external merge program used\r\n"\r
1665 "to resolve conflicted files.\r\n"\r
1666 "\r\n"\r
1667 "You can specify the following parameters to the path:\r\n"\r
1668 "%merged : the conflicted file, where to save\r\n"\r
1669 "%theirs : the file as it is in the repository\r\n"\r
1670 "%mine : your own file, with your changes\r\n"\r
1671 "%base : the original file without your changes"\r
1672 msgstr ""\r
1673 "Et eksternt fletteprogram som brukes for å\r\n"\r
1674 "løse filkonflikter.\r\n"\r
1675 "\r\n"\r
1676 "Du kan angi følgende parametere til filstien:\r\n"\r
1677 "%merged : filen som er i konflikt, hvor man kan lagre.\r\n"\r
1678 "%theirs : filen som den er i depoet\r\n"\r
1679 "%mine : din fil, med dine endringer\r\n"\r
1680 "%base : originalfilen uten dine endringer"\r
1681 \r
1682 #. Resource IDs: (3867)\r
1683 #, c-format\r
1684 msgid "An incorrect file handle was associated with %1."\r
1685 msgstr "En uriktig filreferanse ble sammenkoblet med %1."\r
1686 \r
1687 #. Resource IDs: (3843)\r
1688 msgid "An unknown error has occurred."\r
1689 msgstr "En ukjent feil har oppstått."\r
1690 \r
1691 #. Resource IDs: (3867, 3868)\r
1692 #, c-format\r
1693 msgid "An unknown error occurred while accessing %1."\r
1694 msgstr "En ukjent feil oppsto under tilgang til %1."\r
1695 \r
1696 #. Resource IDs: (63)\r
1697 #, c-format\r
1698 msgid "An unknown line type was found in line %d !"\r
1699 msgstr "Det ble funnet en ukjent linjetype i linje nummer %d !"\r
1700 \r
1701 #. Resource IDs: (65535)\r
1702 msgid "Application Frame Menus: "\r
1703 msgstr "Applikasjonsrammemenyer:"\r
1704 \r
1705 #. Resource IDs: (14)\r
1706 msgid "Applies a unified diff file to the working copy"\r
1707 msgstr "Fletter inn en enhetlig diff-fil i arbeidkopien din"\r
1708 \r
1709 #. Resource IDs: (581)\r
1710 msgid ""\r
1711 "Applies the properties recursively to all files/folders.\r\n"\r
1712 "bugtraq:, tsvn: and webviewer: properties are only applied to folders."\r
1713 msgstr ""\r
1714 "Legger egenskapene rekursivt til alle filer/mapper.\r\n"\r
1715 "bugtraq:, tsvn: og webviewer: -egenskaper legges bare til mapper."\r
1716 \r
1717 #. Resource IDs: (13)\r
1718 msgid "Apply &patch..."\r
1719 msgstr "Anvend &korreksjon..."\r
1720 \r
1721 #. Resource IDs: (345)\r
1722 msgid ""\r
1723 "Apply 'Power User' defaults. Those will provide a smoother experience.\n"\r
1724 "You should know the meaning of all the settings above."\r
1725 msgstr ""\r
1726 "Bruk standard for avanserte brukere. Dette gir en bedre opplevelse.\n"\r
1727 "Du bør kjenne innholdet i alle instillingene over."\r
1728 \r
1729 #. Resource IDs: (1294)\r
1730 msgid "Apply property recursively"\r
1731 msgstr "Sett egenskapen rekursivt"\r
1732 \r
1733 #. Resource IDs: (65535)\r
1734 msgid "Apply unified diff"\r
1735 msgstr "Flett inn enhetlig diff"\r
1736 \r
1737 #. Resource IDs: (145)\r
1738 msgid "Are you sure you want to mark the conflicted file(s) as resolved?"\r
1739 msgstr "Er du sikker på at du vil sette status som løst på konfliktstatus-merkede file(r)?"\r
1740 \r
1741 #. Resource IDs: (199)\r
1742 #, c-format\r
1743 msgid "Are you sure you want to remove the cache of the selected %d items?"\r
1744 msgstr "Er du sikker på at du vil slette mellomlageret til de %d valgte elementene?"\r
1745 \r
1746 #. Resource IDs: (79)\r
1747 #, c-format\r
1748 msgid "Are you sure you want to revert %d item(s)? You will lose <b>all</b> changes since the last update!"\r
1749 msgstr "Er du sikker på at du vil tilbakestille %d element(er)? Du vil miste <b>alle</b> endringer siden forrige oppdatering!"\r
1750 \r
1751 #. Resource IDs: (32793)\r
1752 msgid "Arrange &Vertical"\r
1753 msgstr "Ordne &vertikalt"\r
1754 \r
1755 #. Resource IDs: (199)\r
1756 msgid "Ask user"\r
1757 msgstr "Spør brukeren"\r
1758 \r
1759 #. Resource IDs: (264)\r
1760 #, c-format\r
1761 msgid "Assigned to changelist '%s'"\r
1762 msgstr "Tilordnet endringsliste '%s'"\r
1763 \r
1764 #. Resource IDs: (16528)\r
1765 msgid "Assigned to:"\r
1766 msgstr "Tilordnet til:"\r
1767 \r
1768 #. Resource IDs: (77)\r
1769 #, c-format\r
1770 msgid "At revision: %d"\r
1771 msgstr "Ved revisjon: %d"\r
1772 \r
1773 #. Resource IDs: (3843)\r
1774 msgid "Attempted an unsupported operation."\r
1775 msgstr "Forsøkte en ustøttet handling."\r
1776 \r
1777 #. Resource IDs: (3867, 3868)\r
1778 #, c-format\r
1779 msgid "Attempted to access %1 past its end."\r
1780 msgstr "Forsøte å få tilgang forbi slutten av %1."\r
1781 \r
1782 #. Resource IDs: (3868)\r
1783 #, c-format\r
1784 msgid "Attempted to read from the writing %1."\r
1785 msgstr "Forsøkte å lese fra %1 som er under skriving."\r
1786 \r
1787 #. Resource IDs: (3868)\r
1788 #, c-format\r
1789 msgid "Attempted to write to the reading %1."\r
1790 msgstr "Forsøkte å skrive til %1 som er under lesning."\r
1791 \r
1792 #. Resource IDs: (131, 160)\r
1793 msgid "Authentication"\r
1794 msgstr "Autentisering"\r
1795 \r
1796 #. Resource IDs: (1278)\r
1797 msgid "Authentication data"\r
1798 msgstr "Autentiseringsdata"\r
1799 \r
1800 #. Resource IDs: (19, 76, 207)\r
1801 msgid "Author"\r
1802 msgstr "Forfatter"\r
1803 \r
1804 #. Resource IDs: (65535)\r
1805 msgid "Author:                                    Stefan Kueng"\r
1806 msgstr "Forfatter:                                 Stefan Kueng"\r
1807 \r
1808 #. Resource IDs: (116)\r
1809 msgid "Authors"\r
1810 msgstr "Forfattere"\r
1811 \r
1812 #. Resource IDs: (1265)\r
1813 msgid "Authors case sensitive"\r
1814 msgstr "Stor/liten bokstav teller i forfatternavn"\r
1815 \r
1816 #. Resource IDs: (65535)\r
1817 msgid "Authors:"\r
1818 msgstr "Forfattere:"\r
1819 \r
1820 #. Resource IDs: (1003)\r
1821 msgid "Auto Hide"\r
1822 msgstr "Auto-Skjul"\r
1823 \r
1824 #. Resource IDs: (1003)\r
1825 msgid "Auto Hide All"\r
1826 msgstr "Auto Skjul Alt"\r
1827 \r
1828 #. Resource IDs: (99)\r
1829 msgid "Auto Rename"\r
1830 msgstr "Automatisk Omdøping"\r
1831 \r
1832 #. Resource IDs: (222)\r
1833 msgid "Auto-close for local operations"\r
1834 msgstr "Lukk automatisk for lokale operasjoner"\r
1835 \r
1836 #. Resource IDs: (222)\r
1837 msgid "Auto-close if no conflicts"\r
1838 msgstr "Lukk automatisk hvis det ikke er konflikter"\r
1839 \r
1840 #. Resource IDs: (222)\r
1841 msgid "Auto-close if no errors"\r
1842 msgstr "Lukk automatisk hvis ingen feil"\r
1843 \r
1844 #. Resource IDs: (222)\r
1845 msgid "Auto-close if no merges, adds or deletes"\r
1846 msgstr "Lukk automatisk hvis ingen fletting, sletting eller hvis ingen ting legges til"\r
1847 \r
1848 #. Resource IDs: (195)\r
1849 msgid ""\r
1850 "Auto-complete suggests words (usually class or member names)\r\n"\r
1851 "from the files that you have changed as you type a log message."\r
1852 msgstr ""\r
1853 "Autofullføring foreslår ord (vanligvis klasse, eller medlemsnavn)\r\n"\r
1854 "fra filene du har endret mens du skriver en loggmelding."\r
1855 \r
1856 #. Resource IDs: (438)\r
1857 msgid "Automatic"\r
1858 msgstr "Automatisk"\r
1859 \r
1860 #. Resource IDs: (1073)\r
1861 msgid "Automatically check for &newer versions every week"\r
1862 msgstr "Sjekk automatisk etter &nyere versjoner hver uke"\r
1863 \r
1864 #. Resource IDs: (1157)\r
1865 msgid "Average"\r
1866 msgstr "Gjenomsnitt"\r
1867 \r
1868 #. Resource IDs: (32850)\r
1869 msgid "B&lack Style"\r
1870 msgstr "&Sort Stil"\r
1871 \r
1872 #. Resource IDs: (1003, 1011)\r
1873 msgid "B&rowse..."\r
1874 msgstr "&Bla gjennom..."\r
1875 \r
1876 #. Resource IDs: (1064)\r
1877 msgid "Back"\r
1878 msgstr "Tilbake"\r
1879 \r
1880 #. Resource IDs: (246)\r
1881 msgid "Bar Graph"\r
1882 msgstr "Søylediagram"\r
1883 \r
1884 #. Resource IDs: (65535)\r
1885 msgid "Base file:"\r
1886 msgstr "Basisfil:"\r
1887 \r
1888 #. Resource IDs: (3850)\r
1889 msgid ""\r
1890 "Bitmap\n"\r
1891 "a bitmap"\r
1892 msgstr ""\r
1893 "Bitmap\n"\r
1894 "et bitmap"\r
1895 \r
1896 #. Resource IDs: (114, 162)\r
1897 msgid "Blame"\r
1898 msgstr "Vis skyld"\r
1899 \r
1900 #. Resource IDs: (132)\r
1901 msgid "Blame - TortoiseSVN"\r
1902 msgstr "Vis skyld - TortoiseSVN"\r
1903 \r
1904 #. Resource IDs: (13)\r
1905 msgid "Blames each line of a file on an author"\r
1906 msgstr "Gir skylden for hver linje i en fil til en forfatter"\r
1907 \r
1908 #. Resource IDs: (32812)\r
1909 msgid "Blend Alpha"\r
1910 msgstr "Blandings-alfa"\r
1911 \r
1912 #. Resource IDs: (83)\r
1913 msgid ""\r
1914 "Both /logmsg and /logmsgfile were specified!\n"\r
1915 "Only one of those can be specified."\r
1916 msgstr ""\r
1917 "Både /logmsg og /logmsgfile ble spesifisert!\n"\r
1918 "Bare en av disse kan spesifiseres av gangen."\r
1919 \r
1920 #. Resource IDs: (1007)\r
1921 msgid "Br&owse..."\r
1922 msgstr "&Bla gjennom..."\r
1923 \r
1924 #. Resource IDs: (115)\r
1925 msgid "Branch / tag created successfully!"\r
1926 msgstr "Grenen / merket ble laget!"\r
1927 \r
1928 #. Resource IDs: (2052)\r
1929 msgid "Branch at copy-from-rev even if there was no change in that revision"\r
1930 msgstr "Forgren fra kopiert-fra-revisjon selv om det er ingen endring i den revisjonen"\r
1931 \r
1932 #. Resource IDs: (9)\r
1933 msgid "Branch/&tag..."\r
1934 msgstr "Forgren/&merk..."\r
1935 \r
1936 #. Resource IDs: (16)\r
1937 msgid "Break loc&k"\r
1938 msgstr "Bry&t sperring"\r
1939 \r
1940 #. Resource IDs: (78)\r
1941 msgid "Browse for the external diff program"\r
1942 msgstr "Bla gjennom etter eksternt diff-program"\r
1943 \r
1944 #. Resource IDs: (1069)\r
1945 msgid "Browse..."\r
1946 msgstr "Bla gjennom..."\r
1947 \r
1948 #. Resource IDs: (1119)\r
1949 msgid "Bug-&ID / Issue-Nr:"\r
1950 msgstr "Feil-&ID / Saksnr.:"\r
1951 \r
1952 #. Resource IDs: (116)\r
1953 msgid "Bug-ID"\r
1954 msgstr "Feil-ID"\r
1955 \r
1956 #. Resource IDs: (1119)\r
1957 msgid "Bug-ID / Issue-Nr:"\r
1958 msgstr "Feil-ID / Saksnr.:"\r
1959 \r
1960 #. Resource IDs: (117)\r
1961 msgid "Bug-IDs"\r
1962 msgstr "Feil-IDer"\r
1963 \r
1964 #. Resource IDs: (16132)\r
1965 msgid "Button Appearance"\r
1966 msgstr "Knapputseende"\r
1967 \r
1968 #. Resource IDs: (1215)\r
1969 msgid "C&heck now"\r
1970 msgstr "&Sjekk nå"\r
1971 \r
1972 #. Resource IDs: (1132)\r
1973 msgid "C&heck repository"\r
1974 msgstr "&Sjekk depot"\r
1975 \r
1976 #. Resource IDs: (275)\r
1977 msgid "C&ollapse sub-trees"\r
1978 msgstr "&Trekk sammen undertrær"\r
1979 \r
1980 #. Resource IDs: (65535)\r
1981 msgid "C&ommands:"\r
1982 msgstr "K&ommandoer:"\r
1983 \r
1984 #. Resource IDs: (77)\r
1985 msgid "C&reate branch/tag from revision"\r
1986 msgstr "&Lag gren/merke fra revisjon"\r
1987 \r
1988 #. Resource IDs: (101)\r
1989 msgid "C&reate folder..."\r
1990 msgstr "&Lag mappe..."\r
1991 \r
1992 #. Resource IDs: (65535)\r
1993 msgid "C&urrent Keys:"\r
1994 msgstr "&Nåværende Taster:"\r
1995 \r
1996 #. Resource IDs: (501)\r
1997 msgid "C&ut"\r
1998 msgstr "Klipp &ut"\r
1999 \r
2000 #. Resource IDs: (3697)\r
2001 msgid "CAP"\r
2002 msgstr "CAP"\r
2003 \r
2004 #. Resource IDs: (199)\r
2005 msgid "Cache size [kB]"\r
2006 msgstr "Plass til mellomlager [kB]"\r
2007 \r
2008 #. Resource IDs: (1440)\r
2009 msgid "Cached Repositories"\r
2010 msgstr "Mellomlagrede Depoter"\r
2011 \r
2012 #. Resource IDs: (197)\r
2013 msgid "Caches the log messages to speed up log fetching"\r
2014 msgstr "Mellomlagrer loggmeldinger for raskere logghenting"\r
2015 \r
2016 #. Resource IDs: (1127)\r
2017 msgid "Can double-click in log list to compare with previous revision"\r
2018 msgstr "Kan dobbeltklikke i logglisten for å sammenligne med forrige revisjon"\r
2019 \r
2020 #. Resource IDs: (3865)\r
2021 msgid "Can not activate a static ActiveX object."\r
2022 msgstr "Kan ikke aktivere et statisk ActiveX-object."\r
2023 \r
2024 #. Resource IDs: (82)\r
2025 #, c-format\r
2026 msgid ""\r
2027 "Can't copy \n"\r
2028 "%s\n"\r
2029 "to\n"\r
2030 "%s"\r
2031 msgstr ""\r
2032 "Kan ikke kopiere \n"\r
2033 "%s\n"\r
2034 "til\n"\r
2035 "%s"\r
2036 \r
2037 #. Resource IDs: (1001)\r
2038 msgid "Can't copy bitmap image into the clipboard!"\r
2039 msgstr "Kan ikke kopiere bitmap til uklippstavlen!"\r
2040 \r
2041 #. Resource IDs: (1001)\r
2042 msgid "Can't create a new image!"\r
2043 msgstr "Kan ikke lage et nytt bilde!"\r
2044 \r
2045 #. Resource IDs: (1001)\r
2046 msgid "Can't customize menues!"\r
2047 msgstr "Kan ikke tilpasse menyer!"\r
2048 \r
2049 #. Resource IDs: (1001)\r
2050 msgid "Can't paste bitmap image from the clipboard!"\r
2051 msgstr "Kan ikke lime inn bitmap-bilde fra utklippstavlen!"\r
2052 \r
2053 #. Resource IDs: (2, 73, 99, 332, 563, 1069)\r
2054 msgid "Cancel"\r
2055 msgstr "Avbryt"\r
2056 \r
2057 #. Resource IDs: (132)\r
2058 msgid "Cancelling TortoiseSVN Blame..."\r
2059 msgstr "Avbryter TortoiseSVN Skyldvisning..."\r
2060 \r
2061 #. Resource IDs: (270)\r
2062 msgid "Cancelling operation..."\r
2063 msgstr "Avbryter operasjon..."\r
2064 \r
2065 #. Resource IDs: (68)\r
2066 msgid "Cannot show diff because of inconsistent newlines in the file."\r
2067 msgstr "Kan ikke vise forskjeller pga. forskjellige typer linjeskift i filen."\r
2068 \r
2069 #. Resource IDs: (16926)\r
2070 msgid "Cascade"\r
2071 msgstr "Kaskade"\r
2072 \r
2073 #. Resource IDs: (65535)\r
2074 msgid "Cascaded context menu"\r
2075 msgstr "Hovedmeny"\r
2076 \r
2077 #. Resource IDs: (65535)\r
2078 msgid "Cate&gories:"\r
2079 msgstr "Kate&gorier:"\r
2080 \r
2081 #. Resource IDs: (82)\r
2082 msgid "Certificate expired or not yet valid"\r
2083 msgstr "Sertifikater er gått ut, eller er ennå ikke gyldig"\r
2084 \r
2085 #. Resource IDs: (82)\r
2086 #, c-format\r
2087 msgid "Certificate expired. Valid until: %s"\r
2088 msgstr "Sertifikatet er gått ut. Gyldig til: %s"\r
2089 \r
2090 #. Resource IDs: (82)\r
2091 #, c-format\r
2092 msgid "Certificate not yet valid. Valid from: %s"\r
2093 msgstr "Serifikatet er ennå ikke gylding. Gyldig fra: %s"\r
2094 \r
2095 #. Resource IDs: (157)\r
2096 msgid "Certificates|*.p12;*.pkcs12;*.pfx|All|*.*||"\r
2097 msgstr "Sertifikater|*.p12;*.pkcs12;*.pfx|Alle|*.*||"\r
2098 \r
2099 #. Resource IDs: (3825)\r
2100 msgid "Change the window position"\r
2101 msgstr "Endre vindusplassering"\r
2102 \r
2103 #. Resource IDs: (3825)\r
2104 msgid "Change the window size"\r
2105 msgstr "Endre vindusstørrelse"\r
2106 \r
2107 #. Resource IDs: (199)\r
2108 msgid "Changed Files"\r
2109 msgstr "Endrede filer"\r
2110 \r
2111 #. Resource IDs: (324)\r
2112 #, c-format\r
2113 msgid "Changed files between %s, %s and %s, %s"\r
2114 msgstr "Endrede filer mellom %s, %s og %s, %s"\r
2115 \r
2116 #. Resource IDs: (163)\r
2117 #, c-format\r
2118 msgid "Changed files: %d"\r
2119 msgstr "Endrede filer: %d"\r
2120 \r
2121 #. Resource IDs: (264)\r
2122 #, c-format\r
2123 msgid "Changelist %s moved"\r
2124 msgstr "Endringsliste %s flyttet"\r
2125 \r
2126 #. Resource IDs: (65535)\r
2127 msgid "Changelist:"\r
2128 msgstr "Endringsliste:"\r
2129 \r
2130 #. Resource IDs: (1242)\r
2131 msgid "Changes made (double-click on file for diff):"\r
2132 msgstr "Endringer (dobbelt-klikk på en fil for å se diff):"\r
2133 \r
2134 #. Resource IDs: (8)\r
2135 msgid "Chec&kout..."\r
2136 msgstr "&Hent ut..."\r
2137 \r
2138 #. Resource IDs: (3887)\r
2139 msgid "Check"\r
2140 msgstr "Kryss"\r
2141 \r
2142 #. Resource IDs: (174)\r
2143 msgid "Check For Updates"\r
2144 msgstr "Se etter oppdateringer"\r
2145 \r
2146 #. Resource IDs: (1031)\r
2147 msgid "Check For Updates..."\r
2148 msgstr "Se etter oppdateringer..."\r
2149 \r
2150 #. Resource IDs: (13)\r
2151 msgid "Check for modi&fications"\r
2152 msgstr "Se etter &endringer"\r
2153 \r
2154 #. Resource IDs: (65535)\r
2155 msgid "Check for modifications"\r
2156 msgstr "Se etter endringer"\r
2157 \r
2158 #. Resource IDs: (9)\r
2159 msgid "Check out a working copy from a repository"\r
2160 msgstr "Hent en arbeidskopi ut fra et depot"\r
2161 \r
2162 #. Resource IDs: (95)\r
2163 msgid ""\r
2164 "Check the files which you want to\n"\r
2165 "delete before importing."\r
2166 msgstr ""\r
2167 "Kryss av for filene som du vil \n"\r
2168 "slette før importering"\r
2169 \r
2170 #. Resource IDs: (251)\r
2171 msgid "Check the path and/or URL you've entered."\r
2172 msgstr "Sjekk stien og/eller URLen du anga"\r
2173 \r
2174 #. Resource IDs: (194)\r
2175 msgid "Check those menu entries you want to appear in the top context menu instead of the TortoiseSVN submenu"\r
2176 msgstr "Kryss av for de menyvalgene du se i hovedmenyen i stedet for i undermenyen 'TortoiseSVN'"\r
2177 \r
2178 #. Resource IDs: (80)\r
2179 msgid "Check to use a less verbose date and time format in log messages"\r
2180 msgstr "Kryss av for å bruke kortere dato- og tids-formater i loggmeldingsver."\r
2181 \r
2182 #. Resource IDs: (2052)\r
2183 msgid "Check working copy for modifications"\r
2184 msgstr "Se etter endringer i arbeidskopi"\r
2185 \r
2186 #. Resource IDs: (65535)\r
2187 msgid "Checking if a newer version of TortoiseSVN is available..."\r
2188 msgstr "Ser etter om en nyere versjon av TortoiseSVN finnes på nettet..."\r
2189 \r
2190 #. Resource IDs: (133, 65535)\r
2191 msgid "Checkout"\r
2192 msgstr "Hent ut"\r
2193 \r
2194 #. Resource IDs: (1074)\r
2195 msgid "Checkout &directory:"\r
2196 msgstr "&Uthentings-katalog:"\r
2197 \r
2198 #. Resource IDs: (77)\r
2199 msgid "Checkout - TortoiseSVN"\r
2200 msgstr "Hent ut - TortoiseSVN"\r
2201 \r
2202 #. Resource IDs: (1377)\r
2203 msgid "Checkout Depth"\r
2204 msgstr "Dybde for uthenting"\r
2205 \r
2206 #. Resource IDs: (229)\r
2207 #, c-format\r
2208 msgid "Checkout from %s, revision %s, %s, %s"\r
2209 msgstr "Uthenting fra %s, revisjon %s, %s, %s"\r
2210 \r
2211 #. Resource IDs: (65535)\r
2212 msgid "Checksum:"\r
2213 msgstr "Sjekksum:"\r
2214 \r
2215 #. Resource IDs: (1402)\r
2216 msgid "Choose item:"\r
2217 msgstr "Velg element:"\r
2218 \r
2219 #. Resource IDs: (65535)\r
2220 msgid "Classification Patterns"\r
2221 msgstr "Klassifiseringsmønstre"\r
2222 \r
2223 #. Resource IDs: (145)\r
2224 msgid "Cleaning up"\r
2225 msgstr "Rydder opp"\r
2226 \r
2227 #. Resource IDs: (146)\r
2228 msgid "Cleaning up."\r
2229 msgstr "Rydder opp."\r
2230 \r
2231 #. Resource IDs: (83)\r
2232 #, c-format\r
2233 msgid ""\r
2234 "Cleanup failed to process the following paths:\n"\r
2235 "%s"\r
2236 msgstr ""\r
2237 "Opprydding klarte ikke å behandle følgende stier:\n"\r
2238 "%s"\r
2239 \r
2240 #. Resource IDs: (79)\r
2241 #, c-format\r
2242 msgid ""\r
2243 "Cleanup has successfully processed the following paths:\n"\r
2244 "%s"\r
2245 msgstr ""\r
2246 "Opprydding lyktes i å behandle følgende stier:\n"\r
2247 "%s"\r
2248 \r
2249 #. Resource IDs: (9)\r
2250 msgid "Cleanup interrupted operations, locked files, ..."\r
2251 msgstr "Rydder opp avbrutte operasjoner, låste filer, ..."\r
2252 \r
2253 #. Resource IDs: (1273, 1275, 1276, 1279, 1281, 1427)\r
2254 msgid "Clear"\r
2255 msgstr "Blank ut"\r
2256 \r
2257 #. Resource IDs: (1057)\r
2258 msgid ""\r
2259 "Clear Tool\n"\r
2260 "Clear"\r
2261 msgstr ""\r
2262 "Slett Verktøy\n"\r
2263 "Slett"\r
2264 \r
2265 #. Resource IDs: (196)\r
2266 #, c-format\r
2267 msgid "Clears %ld URLs stored for %ld working copies"\r
2268 msgstr "Sletter %ld URL lagret for %ld arbeidskopier"\r
2269 \r
2270 #. Resource IDs: (196)\r
2271 #, c-format\r
2272 msgid "Clears %ld log messages stored for %ld working copies"\r
2273 msgstr "Sletter %ld loggmeldinger lagret for %ld arbeidskopier"\r
2274 \r
2275 #. Resource IDs: (196)\r
2276 #, c-format\r
2277 msgid "Clears %ld username/password pairs, %ld ssl certificates and %ld usernames"\r
2278 msgstr "Sletter %ld par av brukernavn/passord, %ld ssl-sertifikater og %ld brukernavn"\r
2279 \r
2280 #. Resource IDs: (197)\r
2281 #, c-format\r
2282 msgid "Clears cached logs from %ld repositories"\r
2283 msgstr "Sletter mellomlagrede logger fra %ld depoter"\r
2284 \r
2285 #. Resource IDs: (195)\r
2286 msgid ""\r
2287 "Clears the stored authentication.\r\n"\r
2288 "You will have to enter your username/password again for all repositories."\r
2289 msgstr ""\r
2290 "Sletter lagret autentisering.\r\n"\r
2291 "Du vil måtte angi brukernavn og passord for alle depoter igjen."\r
2292 \r
2293 #. Resource IDs: (196)\r
2294 #, c-format\r
2295 msgid "Clears the stored sizes and positions of %ld dialogs"\r
2296 msgstr "Sletter lagret størrelse og plassering for %ld dialoger"\r
2297 \r
2298 #. Resource IDs: (1466)\r
2299 msgid "Click here to go to the website"\r
2300 msgstr "Klikk her for å gå til nettstedet"\r
2301 \r
2302 #. Resource IDs: (170)\r
2303 msgid "Click here to select a recently typed message"\r
2304 msgstr "Klikk her for å velge en nylig skrevet melding"\r
2305 \r
2306 #. Resource IDs: (65535)\r
2307 msgid "Click on \"Advanced\" to specify alternate diff programs based on file extension"\r
2308 msgstr "Klikk på \"Avansert\" for å angi alternative diff-programmer basert på fil-endelser."\r
2309 \r
2310 #. Resource IDs: (65535)\r
2311 msgid "Click on \"Advanced\" to specify alternate merge programs based on file extension"\r
2312 msgstr "Klikk på \"Avansert\" for å angi alternative flette-programmer basert på fil-endelser."\r
2313 \r
2314 #. Resource IDs: (257)\r
2315 msgid "Clipboard"\r
2316 msgstr "Utklippstavle"\r
2317 \r
2318 #. Resource IDs: (2, 1003, 1007, 1064)\r
2319 msgid "Close"\r
2320 msgstr "Lukk"\r
2321 \r
2322 #. Resource IDs: (1065)\r
2323 msgid "Close Full Screen"\r
2324 msgstr "Lukk Full Skjerm"\r
2325 \r
2326 #. Resource IDs: (3633)\r
2327 msgid ""\r
2328 "Close Print Preview\n"\r
2329 "&Close"\r
2330 msgstr ""\r
2331 "Luikk Forhåndsvisning\n"\r
2332 "&Lukk"\r
2333 \r
2334 #. Resource IDs: (222)\r
2335 msgid "Close manually"\r
2336 msgstr "Lukk manuelt"\r
2337 \r
2338 #. Resource IDs: (3825)\r
2339 msgid "Close the active window and prompts to save the documents"\r
2340 msgstr "Lukk det aktive vinduet og spør om dokumenter skal lagres"\r
2341 \r
2342 #. Resource IDs: (275)\r
2343 msgid "Coll&apse source tree"\r
2344 msgstr "T&rekk sammen kildetreet"\r
2345 \r
2346 #. Resource IDs: (275)\r
2347 msgid "Collapse &following tree"\r
2348 msgstr "Trekk &sammen følgende tre"\r
2349 \r
2350 #. Resource IDs: (16662)\r
2351 msgid "Color"\r
2352 msgstr "Farge"\r
2353 \r
2354 #. Resource IDs: (1068)\r
2355 msgid "Color co&de in-line changes"\r
2356 msgstr "Fargeko&d endringer i linjen"\r
2357 \r
2358 #. Resource IDs: (138, 16961, 65535)\r
2359 msgid "Colors"\r
2360 msgstr "Farger"\r
2361 \r
2362 #. Resource IDs: (65535)\r
2363 msgid "Colors:"\r
2364 msgstr "Farger:"\r
2365 \r
2366 #. Resource IDs: (65535)\r
2367 msgid "Comman&ds:"\r
2368 msgstr "Koman&doer:"\r
2369 \r
2370 #. Resource IDs: (220, 1002)\r
2371 msgid "Command"\r
2372 msgstr "Komando"\r
2373 \r
2374 #. Resource IDs: (198)\r
2375 msgid "Command Line"\r
2376 msgstr "Komandolinje"\r
2377 \r
2378 #. Resource IDs: (1336)\r
2379 msgid "Command Line To Execute:"\r
2380 msgstr "Kommandolinje som skal utføres:"\r
2381 \r
2382 #. Resource IDs: (3857)\r
2383 msgid "Command failed."\r
2384 msgstr "Komandoen feilet."\r
2385 \r
2386 #. Resource IDs: (16104)\r
2387 msgid "Commands"\r
2388 msgstr "Komandoer"\r
2389 \r
2390 #. Resource IDs: (135, 229, 1083)\r
2391 msgid "Commit"\r
2392 msgstr "Send inn"\r
2393 \r
2394 #. Resource IDs: (77)\r
2395 msgid "Commit - TortoiseSVN"\r
2396 msgstr "Send inn - TortoiseSVN"\r
2397 \r
2398 #. Resource IDs: (1110)\r
2399 msgid "Commit to:"\r
2400 msgstr "Send inn til:"\r
2401 \r
2402 #. Resource IDs: (209)\r
2403 msgid "Commit..."\r
2404 msgstr "Send inn..."\r
2405 \r
2406 #. Resource IDs: (244)\r
2407 msgid "Commits by author"\r
2408 msgstr "Innsendinger per forfatter"\r
2409 \r
2410 #. Resource IDs: (244)\r
2411 msgid "Commits by date"\r
2412 msgstr "Innsendinger etter dato"\r
2413 \r
2414 #. Resource IDs: (1135)\r
2415 msgid "Commits each week:"\r
2416 msgstr "Innsendinger hver uke:"\r
2417 \r
2418 #. Resource IDs: (9)\r
2419 msgid "Commits your changes to the repository"\r
2420 msgstr "Sender dine endringer inn til depoet"\r
2421 \r
2422 #. Resource IDs: (170)\r
2423 msgid ""\r
2424 "Committing an unversioned folder will not recursively add its child items!\n"\r
2425 "You might want to add these folders recursively by using the 'Add...' context menu item.\n"\r
2426 "\n"\r
2427 "Are you sure that you want to continue the commit?"\r
2428 msgstr ""\r
2429 "Innsending av en ikke-versjonert mappe legger ikke til undermapper og -filer rekursivt!\n"\r
2430 "Du vil kanskje legge til disse mappene rekursivt gjennom 'Legg til...' i sammenhengsmenyen.\n"\r
2431 "\n"\r
2432 "Er du sikker på at du vil fortsette innsendingen?"\r
2433 \r
2434 #. Resource IDs: (274, 32784)\r
2435 msgid "Compare &HEAD revisions"\r
2436 msgstr "Sammenlign &hoderevisjoner"\r
2437 \r
2438 #. Resource IDs: (114)\r
2439 msgid "Compare and &blame with working BASE"\r
2440 msgstr "Sammenlign og vis &skyld med basisfil (BASE)"\r
2441 \r
2442 #. Resource IDs: (114)\r
2443 msgid "Compare and blame with previous revision"\r
2444 msgstr "Sammenlign og vis skyld med forrige revisjon"\r
2445 \r
2446 #. Resource IDs: (1390)\r
2447 msgid "Compare whitespaces"\r
2448 msgstr "Sammenlign blanktegn"\r
2449 \r
2450 #. Resource IDs: (76)\r
2451 msgid "Compare with &working copy"\r
2452 msgstr "Sammenlign med &arbeidskopi"\r
2453 \r
2454 #. Resource IDs: (138)\r
2455 msgid "Compare with b&ase"\r
2456 msgstr "Sammenligne med &basis"\r
2457 \r
2458 #. Resource IDs: (114)\r
2459 msgid "Compare with previous revision"\r
2460 msgstr "Sammenlign med forrige revisjon"\r
2461 \r
2462 #. Resource IDs: (12)\r
2463 msgid "Compares the file with the last committed revision to show you the changes you made"\r
2464 msgstr "Sammenligner filen med den siste innsendte versjonen for å vise dine siste endringer"\r
2465 \r
2466 #. Resource IDs: (17)\r
2467 msgid "Compares the selected file with a file in the repository"\r
2468 msgstr "Sammenligner valgt fil med en fil i depotet"\r
2469 \r
2470 #. Resource IDs: (120)\r
2471 #, c-format\r
2472 msgid "Comparing %s to %s"\r
2473 msgstr "Sammenligner %s og %s"\r
2474 \r
2475 #. Resource IDs: (74)\r
2476 msgid "Completed"\r
2477 msgstr "Ferdig"\r
2478 \r
2479 #. Resource IDs: (236)\r
2480 msgid "Configure Hook Scripts"\r
2481 msgstr "Konfigurere Påhakingsskript"\r
2482 \r
2483 #. Resource IDs: (284)\r
2484 msgid "Configure Issue Tracker Integration"\r
2485 msgstr "Konfigurer Saksporingsintegrasjon"\r
2486 \r
2487 #. Resource IDs: (65535)\r
2488 msgid "Configure the program used for comparing different revisions of files"\r
2489 msgstr "Still inn for programmet som sammenligner forskjellige revisjoner av filer."\r
2490 \r
2491 #. Resource IDs: (65535)\r
2492 msgid "Configure the program used for comparing different revisions of properties"\r
2493 msgstr "Still inn for programmet som sammenligner forskjellige revisjoner av egenskaper."\r
2494 \r
2495 #. Resource IDs: (65535)\r
2496 msgid "Configure the program used to resolve conflicted files."\r
2497 msgstr "Still inn for programmet som brukes for å ordne filer som er i konflikt"\r
2498 \r
2499 #. Resource IDs: (65535)\r
2500 msgid "Configure viewer program for GNU diff files (patch files)."\r
2501 msgstr "Still inn visningsprogram for GNU diff-filer (korreksjonsfiler)."\r
2502 \r
2503 #. Resource IDs: (65535)\r
2504 msgid "Conflict resolved"\r
2505 msgstr "Konflikt løst"\r
2506 \r
2507 #. Resource IDs: (263, 65535)\r
2508 msgid "Conflicted"\r
2509 msgstr "I konflikt"\r
2510 \r
2511 #. Resource IDs: (188)\r
2512 #, c-format\r
2513 msgid "Conflicts: %d"\r
2514 msgstr "Konflikter: %d"\r
2515 \r
2516 #. Resource IDs: (345)\r
2517 msgid "Connect to the repository server and download missing log data"\r
2518 msgstr "Kontakt depot-tjeneren og last ned manglende loggdata"\r
2519 \r
2520 #. Resource IDs: (65535)\r
2521 msgid "Container sizes"\r
2522 msgstr "Beholder-størrelser"\r
2523 \r
2524 #. Resource IDs: (16520)\r
2525 msgid "Context Menus: "\r
2526 msgstr "Sammenhengsmenyer:"\r
2527 \r
2528 #. Resource IDs: (73)\r
2529 msgid "Continue"\r
2530 msgstr "Fortsett"\r
2531 \r
2532 #. Resource IDs: (1001)\r
2533 msgid "Contract docked window"\r
2534 msgstr "Krymp dokket vindu"\r
2535 \r
2536 #. Resource IDs: (376)\r
2537 msgid "Cop&y"\r
2538 msgstr "&Kopiér"\r
2539 \r
2540 #. Resource IDs: (73)\r
2541 msgid "Copied"\r
2542 msgstr "Kopiert"\r
2543 \r
2544 #. Resource IDs: (208)\r
2545 msgid "Copied from URL"\r
2546 msgstr "Kopiert fra URL"\r
2547 \r
2548 #. Resource IDs: (275)\r
2549 #, c-format\r
2550 msgid "Copied from: %s@%ld\r\n"\r
2551 msgstr "Kopiert fra: %s@%ld\r\n"\r
2552 \r
2553 #. Resource IDs: (126)\r
2554 msgid "Copied remotely"\r
2555 msgstr "Kopiert eksternt"\r
2556 \r
2557 #. Resource IDs: (16991)\r
2558 msgid "Copy"\r
2559 msgstr "Kopiér"\r
2560 \r
2561 #. Resource IDs: (127)\r
2562 #, c-format\r
2563 msgid ""\r
2564 "Copy %ld items to\r\n"\r
2565 "%s"\r
2566 msgstr ""\r
2567 "Kopiér %ld elementer til\r\n"\r
2568 "%s"\r
2569 \r
2570 #. Resource IDs: (103)\r
2571 #, c-format\r
2572 msgid "Copy %s"\r
2573 msgstr "Kopiér %s"\r
2574 \r
2575 #. Resource IDs: (229)\r
2576 #, c-format\r
2577 msgid "Copy %s to %s, Revision %s"\r
2578 msgstr "Kopiér %s til %s, Revisjon %s"\r
2579 \r
2580 #. Resource IDs: (126)\r
2581 #, c-format\r
2582 msgid ""\r
2583 "Copy %s\r\n"\r
2584 "to %s"\r
2585 msgstr ""\r
2586 "Kopiér %s\r\n"\r
2587 "til %s"\r
2588 \r
2589 #. Resource IDs: (142)\r
2590 msgid "Copy (Branch / Tag)"\r
2591 msgstr "Kopiér (Forgren / Merk)"\r
2592 \r
2593 #. Resource IDs: (78)\r
2594 msgid "Copy - TortoiseSVN"\r
2595 msgstr "Kopiér - TortoiseSVN"\r
2596 \r
2597 #. Resource IDs: (1057)\r
2598 msgid ""\r
2599 "Copy Tool\n"\r
2600 "Copy"\r
2601 msgstr ""\r
2602 "Kopi-verktøy\n"\r
2603 "Kopiér"\r
2604 \r
2605 #. Resource IDs: (101)\r
2606 msgid "Copy URL to clipboard"\r
2607 msgstr "Kopiér URL til utklippstavlen"\r
2608 \r
2609 #. Resource IDs: (209)\r
2610 msgid "Copy all information to clipboard"\r
2611 msgstr "Kopiér alt til uklippstavlen"\r
2612 \r
2613 #. Resource IDs: (146)\r
2614 msgid "Copy and rename"\r
2615 msgstr "Kopiér og omdøp"\r
2616 \r
2617 #. Resource IDs: (104)\r
2618 msgid "Copy and rename item to here"\r
2619 msgstr "Kopiér og omdøp element hit"\r
2620 \r
2621 #. Resource IDs: (101)\r
2622 msgid "Copy error message to clipboard"\r
2623 msgstr "Kopiér feilmelding til uklippstavlen"\r
2624 \r
2625 #. Resource IDs: (76)\r
2626 msgid "Copy from path"\r
2627 msgstr "Kopiert fra sti"\r
2628 \r
2629 #. Resource IDs: (103)\r
2630 msgid "Copy items to here"\r
2631 msgstr "Kopiér elementer hit"\r
2632 \r
2633 #. Resource IDs: (209)\r
2634 msgid "Copy paths to clipboard"\r
2635 msgstr "Kopiér stier til uklippstavlen"\r
2636 \r
2637 #. Resource IDs: (323)\r
2638 msgid "Copy selection to cli&pboard"\r
2639 msgstr "Kopiér det markerte til uklip&pstavlen"\r
2640 \r
2641 #. Resource IDs: (3603)\r
2642 msgid ""\r
2643 "Copy the selection and put it on the Clipboard\n"\r
2644 "Copy"\r
2645 msgstr ""\r
2646 "Kopiér det markerte og legg det på utklippstavlen\n"\r
2647 "Kopiér"\r
2648 \r
2649 #. Resource IDs: (613)\r
2650 #, c-format\r
2651 msgid "Copy to %1"\r
2652 msgstr "Kopiér til %1"\r
2653 \r
2654 #. Resource IDs: (114)\r
2655 msgid "Copy to clipboard"\r
2656 msgstr "Kopiér til uklippstavlen"\r
2657 \r
2658 #. Resource IDs: (103)\r
2659 msgid "Copy to working copy"\r
2660 msgstr "Kopi til arbeidskopi"\r
2661 \r
2662 #. Resource IDs: (101)\r
2663 msgid "Copy to working copy..."\r
2664 msgstr "Kopiér til arbeidskopi..."\r
2665 \r
2666 #. Resource IDs: (98)\r
2667 #, c-format\r
2668 msgid "Copy: New name for %s"\r
2669 msgstr "Kopiér: Nytt navn for %s"\r
2670 \r
2671 #. Resource IDs: (80)\r
2672 #, c-format\r
2673 msgid "Copying %s"\r
2674 msgstr "Kopierer %s"\r
2675 \r
2676 #. Resource IDs: (80)\r
2677 msgid "Copying..."\r
2678 msgstr "Kopierer..."\r
2679 \r
2680 #. Resource IDs: (188)\r
2681 msgid "Corrections"\r
2682 msgstr "Korrigeringer"\r
2683 \r
2684 #. Resource IDs: (81)\r
2685 #, c-format\r
2686 msgid "Could not add %s to the ignore list!"\r
2687 msgstr "Fikk ikke lagt %s i ignoreringslisten!"\r
2688 \r
2689 #. Resource IDs: (582)\r
2690 #, c-format\r
2691 msgid "Could not add '%s' because"\r
2692 msgstr "Kunne ikke legge til '%s' fordi"\r
2693 \r
2694 #. Resource IDs: (582)\r
2695 #, c-format\r
2696 msgid "Could not add property '%s' on '%s' because"\r
2697 msgstr "Kunne ikke legge til egenskapen '%s' på %s fordi"\r
2698 \r
2699 #. Resource IDs: (201)\r
2700 msgid "Could not check for a newer version!"\r
2701 msgstr "Kunne ikke sjekke etter en ny versjon!"\r
2702 \r
2703 #. Resource IDs: (81)\r
2704 #, c-format\r
2705 msgid ""\r
2706 "Could not copy the files!\n"\r
2707 "<hr=100%%>\n"\r
2708 "%s"\r
2709 msgstr ""\r
2710 "Kunne ikke kopiere filene!\n"\r
2711 "<hr=100%%>\n"\r
2712 "%s"\r
2713 \r
2714 #. Resource IDs: (3867)\r
2715 #, c-format\r
2716 msgid "Could not create %1 because the directory is full."\r
2717 msgstr "Kunne ikke opprette %1 fordi katalogen er full."\r
2718 \r
2719 #. Resource IDs: (582)\r
2720 #, c-format\r
2721 msgid "Could not delete '%s' because"\r
2722 msgstr "Kunne ikke slette '%s' fordi"\r
2723 \r
2724 #. Resource IDs: (582)\r
2725 #, c-format\r
2726 msgid "Could not delete property '%s' on '%s' because"\r
2727 msgstr "Kunne ikke slette egenskapen '%s' på %s fordi"\r
2728 \r
2729 #. Resource IDs: (83)\r
2730 msgid "Could not determine the last committed revision!"\r
2731 msgstr "Kunne ikke bestemme sist innsendte revisjon!"\r
2732 \r
2733 #. Resource IDs: (81)\r
2734 msgid "Could not get the status!"\r
2735 msgstr "Kunne ikke hente statusen!"\r
2736 \r
2737 #. Resource IDs: (582)\r
2738 #, c-format\r
2739 msgid "Could not merge '%s' because"\r
2740 msgstr "Kunne ikke flette '%s' fordi"\r
2741 \r
2742 #. Resource IDs: (582)\r
2743 #, c-format\r
2744 msgid "Could not merge property '%s' on '%s' because"\r
2745 msgstr "Kunne ikke flette egenskapen '%s' på %s fordi"\r
2746 \r
2747 #. Resource IDs: (3867)\r
2748 #, c-format\r
2749 msgid "Could not open %1 because there are too many open files."\r
2750 msgstr "Kunne ikke åpne %1 fordi det er for mange åpne filer."\r
2751 \r
2752 #. Resource IDs: (69)\r
2753 #, c-format\r
2754 msgid ""\r
2755 "Could not open the file\n"\r
2756 "%s"\r
2757 msgstr ""\r
2758 "Kunne ikke åpne filen\n"\r
2759 "%s"\r
2760 \r
2761 #. Resource IDs: (3867)\r
2762 #, c-format\r
2763 msgid "Could not remove %1 because it is the current directory."\r
2764 msgstr "Kunne ikke slette %1 fordi den er gjeldende katalog."\r
2765 \r
2766 #. Resource IDs: (82)\r
2767 #, c-format\r
2768 msgid "Could not remove %s from the ignore list"\r
2769 msgstr "Kunne ikke fjerne %s fra ignoreringslisten"\r
2770 \r
2771 #. Resource IDs: (81)\r
2772 #, c-format\r
2773 msgid ""\r
2774 "Could not retrieve URL of the file!\n"\r
2775 "%s"\r
2776 msgstr ""\r
2777 "Kunne ikke hente stien til filen!\n"\r
2778 "%s"\r
2779 \r
2780 #. Resource IDs: (66)\r
2781 #, c-format\r
2782 msgid ""\r
2783 "Could not retrieve revision %s of the file %s.\n"\r
2784 "Patching is not possible!"\r
2785 msgstr ""\r
2786 "Revisjonen %s av filen %s kunne ikke hentes.\n"\r
2787 "Korrigenring er ikke mulig!"\r
2788 \r
2789 #. Resource IDs: (64)\r
2790 #, c-format\r
2791 msgid "Could not save the file %s!"\r
2792 msgstr "Filen %s kunne ikke lagres!"\r
2793 \r
2794 #. Resource IDs: (81)\r
2795 #, c-format\r
2796 msgid ""\r
2797 "Could not start diff viewer!\n"\r
2798 "<hr=100%%>\n"\r
2799 "%s"\r
2800 msgstr ""\r
2801 "Kunne ikke starte visning for diff!\n"\r
2802 "<hr=100%%>\n"\r
2803 "%s"\r
2804 \r
2805 #. Resource IDs: (81)\r
2806 #, c-format\r
2807 msgid ""\r
2808 "Could not start external diff program!\n"\r
2809 "<hr=100%%>\n"\r
2810 "%s"\r
2811 msgstr ""\r
2812 "Kunne ikke starte eksternt diff-program!\n"\r
2813 "<hr=100%%\n"\r
2814 "%s"\r
2815 \r
2816 #. Resource IDs: (81)\r
2817 #, c-format\r
2818 msgid ""\r
2819 "Could not start external merge program!\n"\r
2820 "<hr=100%%>\n"\r
2821 "%s"\r
2822 msgstr ""\r
2823 "Kunne ikke starte eksternt flette-program!\n"\r
2824 "<hr=100%%>\n"\r
2825 "%s"\r
2826 \r
2827 #. Resource IDs: (3857)\r
2828 msgid "Could not start print job."\r
2829 msgstr "Kunne ikke starte utskriftsjobb."\r
2830 \r
2831 #. Resource IDs: (83)\r
2832 #, c-format\r
2833 msgid ""\r
2834 "Could not start text viewer!\n"\r
2835 "<hr=100%%>\n"\r
2836 "%s"\r
2837 msgstr ""\r
2838 "Kunne ikke starte tekstviseren!\n"\r
2839 "<hr=100%%>\n"\r
2840 "%s"\r
2841 \r
2842 #. Resource IDs: (81)\r
2843 msgid "Could not start thread!"\r
2844 msgstr "Kunne ikke starte tråd!"\r
2845 \r
2846 #. Resource IDs: (13)\r
2847 msgid "Create &patch..."\r
2848 msgstr "Lag &korreksjon..."\r
2849 \r
2850 #. Resource IDs: (243)\r
2851 msgid "Create Changelist"\r
2852 msgstr "Lag Endringsliste"\r
2853 \r
2854 #. Resource IDs: (208)\r
2855 msgid "Create Patch"\r
2856 msgstr "Lag Korreksjon"\r
2857 \r
2858 #. Resource IDs: (1385)\r
2859 msgid "Create copy in the repository from:"\r
2860 msgstr "Lag kopi i depotet fra:"\r
2861 \r
2862 #. Resource IDs: (126)\r
2863 #, c-format\r
2864 msgid ""\r
2865 "Create new directory:\r\n"\r
2866 "%s"\r
2867 msgstr ""\r
2868 "Lag ny katalog:\r\n"\r
2869 "%s"\r
2870 \r
2871 #. Resource IDs: (8)\r
2872 msgid "Create repositor&y here"\r
2873 msgstr "Lag de&pot her..."\r
2874 \r
2875 #. Resource IDs: (32828)\r
2876 msgid "Create unified diff file"\r
2877 msgstr "Lage enhetlig diff-fil"\r
2878 \r
2879 #. Resource IDs: (126)\r
2880 msgid "Created folder remotely"\r
2881 msgstr "Laget mappe eksternt"\r
2882 \r
2883 #. Resource IDs: (10)\r
2884 msgid "Creates a 'cheap' copy inside the repository used for branches or tagging"\r
2885 msgstr "Lager en 'billig kopi' inne i depotet og brukes til forgrening eller merking"\r
2886 \r
2887 #. Resource IDs: (2052)\r
2888 msgid ""\r
2889 "Creates a patch file from the differences of the two files\n"\r
2890 "Create patch file"\r
2891 msgstr ""\r
2892 "Lager en patch-fil av forskjellene mellom de to filene\n"\r
2893 "Lag patch-fil"\r
2894 \r
2895 #. Resource IDs: (10)\r
2896 msgid "Creates a repository database at the current location"\r
2897 msgstr "Lager et depot på gjeldende plassering"\r
2898 \r
2899 #. Resource IDs: (14)\r
2900 msgid "Creates a unified diff file with all changes you made"\r
2901 msgstr "Lager en enhetlig diff-fil (korreksjon) med endringene du har gjort"\r
2902 \r
2903 #. Resource IDs: (65535)\r
2904 msgid "Credits:"\r
2905 msgstr "Kreditering:"\r
2906 \r
2907 #. Resource IDs: (376)\r
2908 msgid "Cu&t"\r
2909 msgstr "Klipp &ut"\r
2910 \r
2911 #. Resource IDs: (65535)\r
2912 msgid "Current"\r
2913 msgstr "Inneværende"\r
2914 \r
2915 #. Resource IDs: (1113)\r
2916 msgid "Current version is:"\r
2917 msgstr "Nåværende versjon er:"\r
2918 \r
2919 #. Resource IDs: (201)\r
2920 #, c-format\r
2921 msgid "Current version is: %s"\r
2922 msgstr "Nåværende versjon er: %s"\r
2923 \r
2924 #. Resource IDs: (17079)\r
2925 msgid "Cus&tomize..."\r
2926 msgstr "&Tilpass..."\r
2927 \r
2928 #. Resource IDs: (16963)\r
2929 msgid "Custom"\r
2930 msgstr "Egendefinert"\r
2931 \r
2932 #. Resource IDs: (1007, 17074)\r
2933 msgid "Customize"\r
2934 msgstr "Tilpass"\r
2935 \r
2936 #. Resource IDs: (17076)\r
2937 msgid "Customize Keyboard"\r
2938 msgstr "Tilpass Tastatur"\r
2939 \r
2940 #. Resource IDs: (1069)\r
2941 msgid "Customize Quick Access Toolbar"\r
2942 msgstr "Tilpass Hurtigverktøylinje"\r
2943 \r
2944 #. Resource IDs: (1068)\r
2945 msgid "Customize Quick Access Toolbar..."\r
2946 msgstr "Tilpass Hurtigverktøylinje..."\r
2947 \r
2948 #. Resource IDs: (3603)\r
2949 msgid ""\r
2950 "Cut the selection and put it on the Clipboard\n"\r
2951 "Cut"\r
2952 msgstr ""\r
2953 "Klipp ut det markerte og legg det på utklippstavlen\n"\r
2954 "Klipp ut"\r
2955 \r
2956 #. Resource IDs: (1279)\r
2957 msgid "D&etails"\r
2958 msgstr "D&etaljer"\r
2959 \r
2960 #. Resource IDs: (19, 76, 208)\r
2961 msgid "Date"\r
2962 msgstr "Dato"\r
2963 \r
2964 #. Resource IDs: (1008)\r
2965 msgid "Default"\r
2966 msgstr "Standard"\r
2967 \r
2968 #. Resource IDs: (65535)\r
2969 msgid "Default &number of log messages"\r
2970 msgstr "Standard &antall loggmeldinger:"\r
2971 \r
2972 #. Resource IDs: (1007)\r
2973 msgid "Default Menu"\r
2974 msgstr "Standardmeny"\r
2975 \r
2976 #. Resource IDs: (65535)\r
2977 msgid "Default URL:"\r
2978 msgstr "Standard URL:"\r
2979 \r
2980 #. Resource IDs: (1007)\r
2981 msgid "Default application menu. Appears when no documents are open."\r
2982 msgstr "Standard applikasjonsmeny. Vises når ingen dokumenter er åpne."\r
2983 \r
2984 #. Resource IDs: (65535)\r
2985 msgid "Default path:"\r
2986 msgstr "Standard sti:"\r
2987 \r
2988 #. Resource IDs: (1064)\r
2989 msgid "Default to UTF-8 encoding"\r
2990 msgstr "Bruk UTF-8-kode som standard"\r
2991 \r
2992 #. Resource IDs: (1002)\r
2993 msgid "Delete"\r
2994 msgstr "Slett"\r
2995 \r
2996 #. Resource IDs: (240)\r
2997 msgid "Delete Unversioned Items"\r
2998 msgstr "Slett Ikke-versjonerte Elementer"\r
2999 \r
3000 #. Resource IDs: (14)\r
3001 #, c-format\r
3002 msgid "Delete and &ignore %d items by name"\r
3003 msgstr "Slett og &ignorer %d elementer ved navn"\r
3004 \r
3005 #. Resource IDs: (14)\r
3006 msgid "Delete and add to &ignore list"\r
3007 msgstr "Slett og legg til i &ignoreringslisten"\r
3008 \r
3009 #. Resource IDs: (14)\r
3010 #, c-format\r
3011 msgid "Delete and ignore %d items by &extension"\r
3012 msgstr "Slett og ignorer %d elementer etter &filendelse"\r
3013 \r
3014 #. Resource IDs: (17)\r
3015 msgid "Delete unversioned items..."\r
3016 msgstr "Slett ikke-versjonerte elementer..."\r
3017 \r
3018 #. Resource IDs: (73, 264)\r
3019 msgid "Deleted"\r
3020 msgstr "Slettet"\r
3021 \r
3022 #. Resource IDs: (65535)\r
3023 msgid "Deleted node"\r
3024 msgstr "Slettet node"\r
3025 \r
3026 #. Resource IDs: (15)\r
3027 msgid "Deletes and adds the selected file(s) or the filemask to the 'ignore' list"\r
3028 msgstr "Sletter og legger til valgt(e) fil(er) eller filmønsteret i ignorerings-listen"\r
3029 \r
3030 #. Resource IDs: (11)\r
3031 msgid "Deletes files / folders from version control"\r
3032 msgstr "Sletter filer/mapper fra versjonskontroll"\r
3033 \r
3034 #. Resource IDs: (18)\r
3035 msgid "Deletes files / folders from version control but keeps the file"\r
3036 msgstr "Sletter filer/mapper fra versjonskontroll men beholder filen"\r
3037 \r
3038 #. Resource IDs: (198)\r
3039 msgid "Deletes the action log file"\r
3040 msgstr "Sletter handlingsloggfilen"\r
3041 \r
3042 #. Resource IDs: (263)\r
3043 msgid "Deleting"\r
3044 msgstr "Sletter"\r
3045 \r
3046 #. Resource IDs: (65535)\r
3047 msgid "Depth:"\r
3048 msgstr "Dybde:"\r
3049 \r
3050 #. Resource IDs: (1002)\r
3051 msgid "Description"\r
3052 msgstr "Beskrivelse"\r
3053 \r
3054 #. Resource IDs: (65535)\r
3055 msgid "Description:"\r
3056 msgstr "Beskrivelse:"\r
3057 \r
3058 #. Resource IDs: (213)\r
3059 msgid "Deselect changelist"\r
3060 msgstr "Av-velg endringsliste"\r
3061 \r
3062 #. Resource IDs: (3859)\r
3063 msgid "Destination disk drive is full."\r
3064 msgstr "Måldisken er full."\r
3065 \r
3066 #. Resource IDs: (3849)\r
3067 msgid ""\r
3068 "Device Independent Bitmap\n"\r
3069 "a device independent bitmap"\r
3070 msgstr ""\r
3071 "Enhetsuavhengig Bitmap\n"\r
3072 "et enhetsuavhengig bitmap"\r
3073 \r
3074 #. Resource IDs: (1277)\r
3075 msgid "Dialog sizes and positions"\r
3076 msgstr "Størrelse og posisjon for dialogvinduer"\r
3077 \r
3078 #. Resource IDs: (65535)\r
3079 msgid "Diff file:"\r
3080 msgstr "Forskjells-fil:"\r
3081 \r
3082 #. Resource IDs: (65535)\r
3083 msgid "Diff options"\r
3084 msgstr "Forskjellsopsjoner"\r
3085 \r
3086 #. Resource IDs: (146, 279)\r
3087 msgid "Diff with URL"\r
3088 msgstr "Sammenlign med URL"\r
3089 \r
3090 #. Resource IDs: (1302)\r
3091 msgid "Difference between"\r
3092 msgstr "Forskjeller mellom"\r
3093 \r
3094 #. Resource IDs: (32817)\r
3095 msgid "Differential path &names"\r
3096 msgstr "Kun endringer i sti&navn"\r
3097 \r
3098 #. Resource IDs: (1022)\r
3099 msgid "Diffing"\r
3100 msgstr "Forskjellsbehandling"\r
3101 \r
3102 #. Resource IDs: (14)\r
3103 msgid "Diffs the working copy file with the one before the last commit."\r
3104 msgstr "Sammenligner filen i arbeiskopien med versjonen fra før siste innsending."\r
3105 \r
3106 #. Resource IDs: (65535)\r
3107 msgid "Directory:"\r
3108 msgstr "Katalog:"\r
3109 \r
3110 #. Resource IDs: (195)\r
3111 msgid ""\r
3112 "Disable this option if you have really big working copies and experience\r\n"\r
3113 "too much disk access when browsing the working copy."\r
3114 msgstr ""\r
3115 "La dette valget være av hvis du har store arbeidskopier og opplever\r\n"\r
3116 "for mye harddisktrafikk når du blar igjennom arbeidskopien."\r
3117 \r
3118 #. Resource IDs: (3867)\r
3119 #, c-format\r
3120 msgid "Disk full while accessing %1."\r
3121 msgstr "Disken ble full under tilgang til %1."\r
3122 \r
3123 #. Resource IDs: (3860)\r
3124 #, c-format\r
3125 msgid "Dispatch exception: %1"\r
3126 msgstr "Send videre unntak: %1"\r
3127 \r
3128 #. Resource IDs: (65535)\r
3129 msgid "Display &buttons in this order"\r
3130 msgstr "Vis &knapper i denne rekkefølgen"\r
3131 \r
3132 #. Resource IDs: (3605)\r
3133 msgid ""\r
3134 "Display help for clicked on buttons, menus and windows\n"\r
3135 "Help"\r
3136 msgstr ""\r
3137 "Vis hjelp for knapper, menyer og vinduer som er klikket på\n"\r
3138 "Hjelp"\r
3139 \r
3140 #. Resource IDs: (3605)\r
3141 msgid ""\r
3142 "Display help for current task or command\n"\r
3143 "Help"\r
3144 msgstr ""\r
3145 "Vis hjelp for gjeldende oppgave eller kommando\n"\r
3146 "Hjelp"\r
3147 \r
3148 #. Resource IDs: (3605)\r
3149 msgid ""\r
3150 "Display instructions about how to use help\n"\r
3151 "Help"\r
3152 msgstr ""\r
3153 "Vis hvordan man bruker hjelp\n"\r
3154 "Hjelp"\r
3155 \r
3156 #. Resource IDs: (3605)\r
3157 msgid ""\r
3158 "Display program information, version number and copyright\n"\r
3159 "About"\r
3160 msgstr ""\r
3161 "Vis programinformasjon, versjonsnummer og opphavsrettigheter\n"\r
3162 "Om"\r
3163 \r
3164 #. Resource IDs: (65535)\r
3165 msgid "Do not show the context menu for the following paths:"\r
3166 msgstr "Ikke vis sammenhengsmenyen for følgende stier:"\r
3167 \r
3168 #. Resource IDs: (1007)\r
3169 #, c-format\r
3170 msgid "Do you really want to delete the toolbar '%s'?"\r
3171 msgstr "Vil du virkelig slette verktøylinjen '%s'?"\r
3172 \r
3173 #. Resource IDs: (145)\r
3174 msgid "Do you really want to move this file or folder?"\r
3175 msgstr "Vil du virkelig flytte denne filen eller mappen?"\r
3176 \r
3177 #. Resource IDs: (119)\r
3178 #, c-format\r
3179 msgid ""\r
3180 "Do you really want to revert all changes in\n"\r
3181 "%s\n"\r
3182 "and go back to this revision? These changes will be reverted by reverse-merging the revisions into your working copy."\r
3183 msgstr ""\r
3184 "Vil du virkelig tilbakestille alle endringer i\n"\r
3185 "%s\n"\r
3186 "og gå tilbake til denne revisjonen? Disse endringene vil tilbakestilles ved revers-fletting av revisjonene inn i arbeidskopien din."\r
3187 \r
3188 #. Resource IDs: (76)\r
3189 #, c-format\r
3190 msgid ""\r
3191 "Do you really want to revert all changes in\n"\r
3192 "%s\n"\r
3193 "which were made in this revision? These changes will be reverted by reverse-merging the revision into your working copy."\r
3194 msgstr ""\r
3195 "Er du sikker på at du vil tilbakestille endringene i\n"\r
3196 "%s\n"\r
3197 "som ble gjort i denne revisjonen? Disse endringene vil tilbakestilles ved revers-fletting av revisjonen inn i arbeidskopien."\r
3198 \r
3199 #. Resource IDs: (99)\r
3200 #, c-format\r
3201 msgid ""\r
3202 "Do you want to make this working copy unversioned?\n"\r
3203 "This will remove all Subversion admin directories from\n"\r
3204 "%s!"\r
3205 msgstr ""\r
3206 "Vil du virkelig gjøre denne arbeidskopien ikke-versjonert?\n"\r
3207 "Dette vil fjerne alle Subversions administrative kataloger fra\n"\r
3208 "%s!"\r
3209 \r
3210 #. Resource IDs: (76)\r
3211 msgid "Do you want to proceed?"\r
3212 msgstr "Vil du fortsette?"\r
3213 \r
3214 #. Resource IDs: (313)\r
3215 msgid ""\r
3216 "Do you want to reload the documents to reflect the settings changes?\n"\r
3217 "Note: you will lose all changes you've made!"\r
3218 msgstr ""\r
3219 "Vil du laste dokumentene på nytt for å gjenspeile forandringene i innstillingene?\n"\r
3220 "Merk: Du vil miste alle endringer som er gjort!"\r
3221 \r
3222 #. Resource IDs: (563)\r
3223 #, c-format\r
3224 msgid "Do you want to remove the property %s recursively?"\r
3225 msgstr "Vil du slette egenskapen %s rekursivt?"\r
3226 \r
3227 #. Resource IDs: (313)\r
3228 msgid "Do you want to save your changes?"\r
3229 msgstr "Vil du lagre dine endringer?"\r
3230 \r
3231 #. Resource IDs: (65535)\r
3232 msgid "Document :"\r
3233 msgstr "Dokument :"\r
3234 \r
3235 #. Resource IDs: (65535)\r
3236 msgid ""\r
3237 "Documentation : Simon Large\n"\r
3238 "Code : Tobias Schäfer, Stefan Fuhrmann"\r
3239 msgstr ""\r
3240 "Dokumentasjon : Simon Large\n"\r
3241 "Kode : Tobias Schäfer, Stefan Fuhrmann"\r
3242 \r
3243 #. Resource IDs: (73, 80)\r
3244 msgid "Don't show this message again"\r
3245 msgstr "Ikke vis denne beskjeden igjen"\r
3246 \r
3247 #. Resource IDs: (1002)\r
3248 msgid "Drag to make this menu float"\r
3249 msgstr "Trekk for å la denne menyen flyte"\r
3250 \r
3251 #. Resource IDs: (16513)\r
3252 msgid "Draw"\r
3253 msgstr "Tegn"\r
3254 \r
3255 #. Resource IDs: (1079)\r
3256 msgid "Drive Types"\r
3257 msgstr "Stasjonstyper"\r
3258 \r
3259 #. Resource IDs: (1315)\r
3260 msgid "Drives A: and B:"\r
3261 msgstr "Stasjoner A: og B:"\r
3262 \r
3263 #. Resource IDs: (613)\r
3264 #, c-format\r
3265 msgid "Drop not possible on %1"\r
3266 msgstr "Kan ikke slippe på %1"\r
3267 \r
3268 #. Resource IDs: (32816)\r
3269 msgid "E&xact copy sources"\r
3270 msgstr "E&ksakt kilde for kopi"\r
3271 \r
3272 #. Resource IDs: (65535)\r
3273 msgid "E&xclude paths:"\r
3274 msgstr "Stier å &ekskludere:"\r
3275 \r
3276 #. Resource IDs: (105, 57665)\r
3277 msgid "E&xit"\r
3278 msgstr "&Avslutt"\r
3279 \r
3280 #. Resource IDs: (275)\r
3281 msgid "E&xpand all"\r
3282 msgstr "&Utvid alt"\r
3283 \r
3284 #. Resource IDs: (275)\r
3285 msgid "E&xpand sub-trees"\r
3286 msgstr "&Utvid undertrær"\r
3287 \r
3288 #. Resource IDs: (1437)\r
3289 msgid "E&xport"\r
3290 msgstr "E&ksportér"\r
3291 \r
3292 #. Resource IDs: (9, 1382)\r
3293 msgid "E&xport..."\r
3294 msgstr "E&ksportér..."\r
3295 \r
3296 #. Resource IDs: (3697)\r
3297 msgid "EXT"\r
3298 msgstr "EXT"\r
3299 \r
3300 #. Resource IDs: (1237)\r
3301 msgid "Edit"\r
3302 msgstr "Rediger"\r
3303 \r
3304 #. Resource IDs: (16133)\r
3305 msgid "Edit Button Image"\r
3306 msgstr "Rediger Knappebilde"\r
3307 \r
3308 #. Resource IDs: (227, 564)\r
3309 msgid "Edit Properties"\r
3310 msgstr "Rediger Egenskaper"\r
3311 \r
3312 #. Resource IDs: (297)\r
3313 msgid "Edit Property Conflict"\r
3314 msgstr "Rediger Egenskapskonflikt"\r
3315 \r
3316 #. Resource IDs: (298)\r
3317 msgid "Edit Tree Conflicts"\r
3318 msgstr "Rediger Trekonflikter"\r
3319 \r
3320 #. Resource IDs: (113)\r
3321 msgid "Edit author"\r
3322 msgstr "Rediger forfatter"\r
3323 \r
3324 #. Resource IDs: (115)\r
3325 msgid "Edit author name"\r
3326 msgstr "Rediger forfatternavn"\r
3327 \r
3328 #. Resource IDs: (1399)\r
3329 msgid "Edit conflict"\r
3330 msgstr "Rediger konflikt"\r
3331 \r
3332 #. Resource IDs: (110)\r
3333 msgid "Edit extension specific diff program"\r
3334 msgstr "Rediger et filendelse-spesifikt diff-program"\r
3335 \r
3336 #. Resource IDs: (110)\r
3337 msgid "Edit extension specific merge program"\r
3338 msgstr "Rediger et filendelse-spesifikt flette-program"\r
3339 \r
3340 #. Resource IDs: (113, 115)\r
3341 msgid "Edit log message"\r
3342 msgstr "Rediger loggmelding"\r
3343 \r
3344 #. Resource IDs: (127)\r
3345 #, c-format\r
3346 msgid ""\r
3347 "Edit property '%s' on\r\n"\r
3348 "%s"\r
3349 msgstr ""\r
3350 "Rediger egenskap '%s' på\r\n"\r
3351 "%s"\r
3352 \r
3353 #. Resource IDs: (1331, 1382)\r
3354 msgid "Edit..."\r
3355 msgstr "Rediger..."\r
3356 \r
3357 #. Resource IDs: (581)\r
3358 msgid "Edits the selected property value"\r
3359 msgstr "Redigerer verdien til valgt egenskap"\r
3360 \r
3361 #. Resource IDs: (79)\r
3362 msgid "Either the name or IP of the proxy server"\r
3363 msgstr "Enten navnet eller IP-adressen på mellomtjener"\r
3364 \r
3365 #. Resource IDs: (1057)\r
3366 msgid ""\r
3367 "Ellipse Tools\n"\r
3368 "Ellipse"\r
3369 msgstr ""\r
3370 "Ellipseverktøy\n"\r
3371 "Ellipse"\r
3372 \r
3373 #. Resource IDs: (65535)\r
3374 msgid "Empty"\r
3375 msgstr "Tom"\r
3376 \r
3377 #. Resource IDs: (344)\r
3378 msgid "Enable log caching to speed up log and revision graph dialogs"\r
3379 msgstr "Slå på loggmellomlagring for å gjøre logg- og revisjonsgrafdialogene hurtigere"\r
3380 \r
3381 #. Resource IDs: (196)\r
3382 msgid ""\r
3383 "Enable this only if you're working with web projects on VS.NET2003!\r\n"\r
3384 "You must restart the system for this setting to take effect."\r
3385 msgstr ""\r
3386 "Slå denne på bare hvis du arbeider med web-prosjekter i VS.NET2003!\r\n"\r
3387 "Du må omstarte systemet før innstillingen har effekt."\r
3388 \r
3389 #. Resource IDs: (195)\r
3390 msgid ""\r
3391 "Enables the spellchecker only if the\n"\r
3392 "tsvn:projectlanguage property is set."\r
3393 msgstr ""\r
3394 "Bruker stavekontroll bare når egenskapen\n"\r
3395 "tsvn:projectlanguage er satt på"\r
3396 \r
3397 #. Resource IDs: (3867)\r
3398 #, c-format\r
3399 msgid "Encountered a hardware I/O error while accessing %1."\r
3400 msgstr "Støtte på Inn/Ut-feil i maskinvaren under tilgang til %1."\r
3401 \r
3402 #. Resource IDs: (3867)\r
3403 #, c-format\r
3404 msgid "Encountered a locking violation while accessing %1."\r
3405 msgstr "Støtte på en låsovertredelse under tilgang til %1."\r
3406 \r
3407 #. Resource IDs: (3867)\r
3408 #, c-format\r
3409 msgid "Encountered a sharing violation while accessing %1."\r
3410 msgstr "Støtte på en delingsfeil under tilgang til %1."\r
3411 \r
3412 #. Resource IDs: (3843)\r
3413 msgid "Encountered an improper argument."\r
3414 msgstr "Støtte på en upassende parameter"\r
3415 \r
3416 #. Resource IDs: (3859)\r
3417 #, c-format\r
3418 msgid "Encountered an unexpected error while reading %1."\r
3419 msgstr "Støtte på en uventet feil under lesing av %1."\r
3420 \r
3421 #. Resource IDs: (3859)\r
3422 #, c-format\r
3423 msgid "Encountered an unexpected error while writing %1."\r
3424 msgstr "Støtte på en uventet feil under skriving til %1."\r
3425 \r
3426 #. Resource IDs: (65535)\r
3427 msgid "End Revision"\r
3428 msgstr "Siste Revisjon"\r
3429 \r
3430 #. Resource IDs: (3825)\r
3431 msgid "Enlarge the window to full size"\r
3432 msgstr "Dra vinduet opp til full størrelse"\r
3433 \r
3434 #. Resource IDs: (241)\r
3435 msgid "Enter Log Message"\r
3436 msgstr "Skriv loggmelding"\r
3437 \r
3438 #. Resource IDs: (80)\r
3439 msgid "Enter URL"\r
3440 msgstr "Angi URL"\r
3441 \r
3442 #. Resource IDs: (3858)\r
3443 msgid "Enter a GUID."\r
3444 msgstr "Angi en GUID."\r