OSDN Git Service

Remove mix platform build script.
[tortoisegit/TortoiseGitJp.git] / Languages / Tortoise_fi.po
1 #\r
2 # Finnish translation for TortoiseSVN.\r
3 # Copyright (C) 2004-2009 the TortoiseSVN team\r
4 # This file is distributed under the same license as TortoiseSVN\r
5 #\r
6 # Last commit by:\r
7 # $Author: kgr $\r
8 # $Date: 2009-02-04 03:31:20 +0800 (Wed, 04 Feb 2009) $\r
9 # $Rev: 15262 $\r
10 #\r
11 # Authors:\r
12 # 25.09.2006 -            Kari Granö <kari.grano@gmail.com>\r
13 # 01.06.2005 - 29.01.2006 Pekka Järvinen <pekka.jarvinen@gmail.com>\r
14 msgid ""\r
15 msgstr ""\r
16 "Project-Id-Version: TortoiseSVN\n"\r
17 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"\r
18 "POT-Creation-Date: 1900-01-01 00:00+0000\n"\r
19 "PO-Revision-Date: 2009-02-03 21:15+0200\n"\r
20 "Last-Translator: Kari Granö <kari.grano@gmail.com>\n"\r
21 "Language-Team: TortoiseSVN translation team <dev@tortoisesvn.tigris.org>\n"\r
22 "MIME-Version: 1.0\n"\r
23 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"\r
24 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"\r
25 "X-Poedit-Language: Finnish\n"\r
26 "X-Poedit-Country: FINLAND\n"\r
27 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"\r
28 \r
29 # Translations used for version control terms:\r
30 # add               lisää\r
31 # apply patch       sovella paikkatiedosto\r
32 # authentication    tunnistus\r
33 # authorization     valtuutus\r
34 # BASE file         kantatiedosto\r
35 # blame             selvitä tekijä\r
36 # branch            haara\r
37 # break (lock)      rikkoa (lukko)\r
38 # bug               vika\r
39 # bug tracking      vikaseuranta\r
40 # cache             säilytä paikallisesti\r
41 # changelist        muutoslista\r
42 # check out         hae (työkopio)\r
43 # clean up          siivoa\r
44 # commit            toimita (arkistoon)\r
45 # depth             syvyys\r
46 # diff              ero, eroavuus\r
47 # export            vie (arkistosta)\r
48 # folder            kansio\r
49 # global ignore pattern yleinen ohituslista\r
50 # hook script       toimintokomento\r
51 # icon              kuvake\r
52 # import            tuo (arkistoon)\r
53 # ignore list       ohituslista\r
54 # issue             vika\r
55 # issue tracking    vikaseuranta\r
56 # item             kohde\r
57 # lock              lukitus, lukita\r
58 # log               loki\r
59 # merge             yhdistä\r
60 # merge reintegrate yhdistä takaisin\r
61 # merge tracking    yhdistämisten jäljitys\r
62 # obstructed        estynyt\r
63 # offline           yhteydetön\r
64 # online            yhteydellinen\r
65 # overlay           päällys\r
66 # patch             paikka\r
67 # plugin             lisäosa\r
68 # property          ominaisuus\r
69 # progress          edistyminen\r
70 # recursive         palautuva\r
71 # reintegrate       takaisin (ks. merge r.)\r
72 # relocate          sijoita työkopio uudelleen\r
73 # repository        arkisto\r
74 # resolve           ratkaista\r
75 # revision          versio\r
76 # script            komento\r
77 # sparse            epätäydellinen\r
78 # steal lock        varastaa lukko\r
79 # switch            vaihda\r
80 # tag               merkki, merkitse versio\r
81 # toolbar           työkalurivi\r
82 # tree conflict     puuristiriita\r
83 # unified diff      unified diff\r
84 # update            päivitä\r
85 # URL               paikannin\r
86 # website           verkkosivusto\r
87 # wizard            ohjattu toiminto\r
88 # working copy      työkopio\r
89 #. Resource IDs: (10, 126)\r
90 msgid " "\r
91 msgstr " "\r
92 \r
93 #. Resource IDs: (188)\r
94 #, c-format\r
95 msgid "! %d"\r
96 msgstr "! %d"\r
97 \r
98 #. Resource IDs: (1262)\r
99 msgid "# authors shown individually:"\r
100 msgstr "# erikseen näytetyt tekijät:"\r
101 \r
102 #. Resource IDs: (357)\r
103 #, c-format\r
104 msgid "%.2f MBytes transferred"\r
105 msgstr "%.2f megatavua siirretty"\r
106 \r
107 #. Resource IDs: (357)\r
108 #, c-format\r
109 msgid "%.2f kBytes/s"\r
110 msgstr "%.2f kilotavua/s"\r
111 \r
112 #. Resource IDs: (3868)\r
113 #, c-format\r
114 msgid "%1 contained an unexpected object."\r
115 msgstr "%1 sisälsi odottamattoman objektin."\r
116 \r
117 #. Resource IDs: (3867)\r
118 #, c-format\r
119 msgid "%1 contains an incorrect path."\r
120 msgstr "%1 sisältää virheellisen polun."\r
121 \r
122 #. Resource IDs: (3868)\r
123 #, c-format\r
124 msgid "%1 contains an incorrect schema."\r
125 msgstr "%1 sisältää väärän skeeman."\r
126 \r
127 #. Resource IDs: (3868)\r
128 #, c-format\r
129 msgid "%1 has a bad format."\r
130 msgstr "%1 on väärässä muodossa."\r
131 \r
132 #. Resource IDs: (3867)\r
133 #, c-format\r
134 msgid "%1 was not found."\r
135 msgstr "%1 ei löytynyt."\r
136 \r
137 #. Resource IDs: (3860)\r
138 #, c-format\r
139 msgid ""\r
140 "%1: %2\n"\r
141 "Continue running script?"\r
142 msgstr ""\r
143 "%1: %2\n"\r
144 "Jatketaanko komennon suorittamista?"\r
145 \r
146 #. Resource IDs: (3859)\r
147 #, c-format\r
148 msgid ""\r
149 "%1\n"\r
150 "Cannot find this file.\n"\r
151 "Verify that the correct path and file name are given."\r
152 msgstr ""\r
153 "%1\n"\r
154 "Tiedostoa ei löydy.\n"\r
155 "Tarkista, että hakemisto ja tiedostonimi ovat oikein."\r
156 \r
157 #. Resource IDs: (357)\r
158 #, c-format\r
159 msgid "%I64d Bytes transferred"\r
160 msgstr "%I64d tavua siirretty"\r
161 \r
162 #. Resource IDs: (357)\r
163 #, c-format\r
164 msgid "%I64d kBytes transferred"\r
165 msgstr "%I64d kilotavua siirretty"\r
166 \r
167 #. Resource IDs: (169)\r
168 #, c-format\r
169 msgid "%d files selected, %d files total"\r
170 msgstr "%d tiedostoa valittu, %d tiedostoa yhteensä"\r
171 \r
172 #. Resource IDs: (246)\r
173 #, c-format\r
174 msgid "%d most active author(s) with at least %d commits each (%d %%)"\r
175 msgstr "%d aktiivisinta tekijää, jokaisella vähintään %d toimitusta (%d %%)"\r
176 \r
177 #. Resource IDs: (357)\r
178 #, c-format\r
179 msgid "%ld Bytes/s"\r
180 msgstr "%ld tavua/s"\r
181 \r
182 #. Resource IDs: (226)\r
183 #, c-format\r
184 msgid "%ld minute(s) and %ld second(s)"\r
185 msgstr "%ld minuuttia, %ld sekuntia"\r
186 \r
187 #. Resource IDs: (7)\r
188 #, c-format\r
189 msgid "%ld of %ld"\r
190 msgstr "%ld / %ld"\r
191 \r
192 #. Resource IDs: (563)\r
193 #, c-format\r
194 msgid "%ld paths"\r
195 msgstr "%ld polkua"\r
196 \r
197 #. Resource IDs: (272)\r
198 #, c-format\r
199 msgid "%s"\r
200 msgstr "%s"\r
201 \r
202 #. Resource IDs: (93)\r
203 #, c-format\r
204 msgid "%s (offline)"\r
205 msgstr "%s (yhteydetön)"\r
206 \r
207 #. Resource IDs: (115)\r
208 #, c-format\r
209 msgid "%s (offline) - %s"\r
210 msgstr "%s (yhteydetön) - %s"\r
211 \r
212 #. Resource IDs: (226)\r
213 #, c-format\r
214 msgid "%s - at revision: %d"\r
215 msgstr "%s - versiossa: %d"\r
216 \r
217 #. Resource IDs: (151)\r
218 #, c-format\r
219 msgid "%s : Remote file"\r
220 msgstr "%s : Etätiedosto"\r
221 \r
222 #. Resource IDs: (151)\r
223 #, c-format\r
224 msgid "%s : Working Base"\r
225 msgstr "%s : kantaversio"\r
226 \r
227 #. Resource IDs: (151)\r
228 #, c-format\r
229 msgid "%s : Working Base, Revision %ld"\r
230 msgstr "%s : kantaversio %ld"\r
231 \r
232 #. Resource IDs: (151)\r
233 #, c-format\r
234 msgid "%s : Working Copy"\r
235 msgstr "%s : työkopio"\r
236 \r
237 #. Resource IDs: (226)\r
238 #, c-format\r
239 msgid "%s in %s"\r
240 msgstr "%s, aika %s"\r
241 \r
242 #. Resource IDs: (357)\r
243 #, c-format\r
244 msgid "%s, at %s"\r
245 msgstr "%s, nopeus %s"\r
246 \r
247 #. Resource IDs: (609)\r
248 #, c-format\r
249 msgid "%s, but it already exists unversioned locally."\r
250 msgstr "%s, mutta se on jo olemassa paikallisesti."\r
251 \r
252 #. Resource IDs: (609)\r
253 #, c-format\r
254 msgid "%s, but it is missing locally."\r
255 msgstr "%s, mutta se puuttuu paikallisesti."\r
256 \r
257 #. Resource IDs: (609)\r
258 #, c-format\r
259 msgid "%s, but it was already added locally."\r
260 msgstr "%s, mutta se lisättiin jo paikallisesti."\r
261 \r
262 #. Resource IDs: (609)\r
263 #, c-format\r
264 msgid "%s, but it was deleted locally."\r
265 msgstr "%s, mutta se poistettiin paikallisesti."\r
266 \r
267 #. Resource IDs: (609)\r
268 #, c-format\r
269 msgid "%s, but it was obstructed in the working copy."\r
270 msgstr "%s, mutta se on estynyt työkopiossa."\r
271 \r
272 #. Resource IDs: (609)\r
273 #, c-format\r
274 msgid "%s, but the local file was already edited."\r
275 msgstr "%s, mutta sitä on muokattu paikallisesti."\r
276 \r
277 #. Resource IDs: (145)\r
278 #, c-format\r
279 msgid "%s\\Export (%d) of %s"\r
280 msgstr "%s\\Vienti (%d) tiedostolle %s"\r
281 \r
282 #. Resource IDs: (145)\r
283 #, c-format\r
284 msgid "%s\\Export of %s"\r
285 msgstr "%s\\Vienti tiedostolle %s"\r
286 \r
287 #. Resource IDs: (3850)\r
288 #, c-format\r
289 msgid ""\r
290 "%s\n"\r
291 "%s"\r
292 msgstr ""\r
293 "%s\n"\r
294 "%s"\r
295 \r
296 #. Resource IDs: (145)\r
297 #, c-format\r
298 msgid ""\r
299 "%s\n"\r
300 "Do you want to remove it anyway?"\r
301 msgstr ""\r
302 "%s\n"\r
303 "Haluatko silti poistaa sen?"\r
304 \r
305 #. Resource IDs: (69)\r
306 #, c-format\r
307 msgid ""\r
308 "%s\n"\r
309 "is a directory, not a file!\n"\r
310 "TortoiseMerge can't diff directories."\r
311 msgstr ""\r
312 "%s\n"\r
313 "on hakemisto, ei tiedosto!\n"\r
314 "TortoiseMerge ei osaa vertailla hakemistoja."\r
315 \r
316 #. Resource IDs: (286)\r
317 #, c-format\r
318 msgid ""\r
319 "%s\n"\r
320 "r%s | %s\n"\r
321 "\n"\r
322 "%s\n"\r
323 msgstr ""\r
324 "%s\n"\r
325 "r%s | %s\n"\r
326 "\n"\r
327 "%s\n"\r
328 \r
329 #. Resource IDs: (16923)\r
330 msgid "&..."\r
331 msgstr "&..."\r
332 \r
333 #. Resource IDs: (57664)\r
334 msgid "&About TortoiseMerge..."\r
335 msgstr "&Tietoja TortoiseMerge-ohjelmasta..."\r
336 \r
337 #. Resource IDs: (16920)\r
338 msgid "&Activate"\r
339 msgstr "&Aktivoi"\r
340 \r
341 #. Resource IDs: (17075)\r
342 msgid "&Add >>"\r
343 msgstr "&Lisää >>"\r
344 \r
345 #. Resource IDs: (1064)\r
346 msgid "&Add or Remove Buttons"\r
347 msgstr "&Lisää tai poista painikkeita"\r
348 \r
349 #. Resource IDs: (8, 1098)\r
350 msgid "&Add..."\r
351 msgstr "&Lisää..."\r
352 \r
353 #. Resource IDs: (1090, 1093)\r
354 msgid "&Advanced..."\r
355 msgstr "&Lisäasetukset..."\r
356 \r
357 #. Resource IDs: (1471)\r
358 msgid "&Allow ambiguous URLs"\r
359 msgstr "&Salli moniselitteiset paikantimet"\r
360 \r
361 #. Resource IDs: (65535)\r
362 msgid "&Application Look"\r
363 msgstr "&Ulkoasu"\r
364 \r
365 #. Resource IDs: (1013)\r
366 msgid "&Apply unified diff"\r
367 msgstr "&Sovella unified diff"\r
368 \r
369 #. Resource IDs: (32852)\r
370 msgid "&Aqua Style"\r
371 msgstr "&Vesityyli"\r
372 \r
373 #. Resource IDs: (65535)\r
374 msgid "&Arguments:"\r
375 msgstr "&Argumentit:"\r
376 \r
377 #. Resource IDs: (16645)\r
378 msgid "&Assign"\r
379 msgstr "&Kytke"\r
380 \r
381 #. Resource IDs: (16633)\r
382 msgid "&Associate double-click event with:"\r
383 msgstr "&Kytke kaksoisnapsautus:"\r
384 \r
385 #. Resource IDs: (1066)\r
386 msgid "&Auto Hide"\r
387 msgstr "&Piilota automaattisesti"\r
388 \r
389 #. Resource IDs: (65535)\r
390 msgid "&Autoclose:"\r
391 msgstr "&Sulkeminen:"\r
392 \r
393 #. Resource IDs: (1015)\r
394 msgid "&Backup original file"\r
395 msgstr "Tee alkuperäisestä tiedostosta &varmuuskopio"\r
396 \r
397 #. Resource IDs: (114)\r
398 msgid "&Blame changes"\r
399 msgstr "&Vertaa ja selvitä tekijät"\r
400 \r
401 #. Resource IDs: (32782)\r
402 msgid "&Blame previous revision"\r
403 msgstr "&Selvitä tekijät edelliselle versiolle"\r
404 \r
405 #. Resource IDs: (114, 322)\r
406 msgid "&Blame revisions"\r
407 msgstr "&Selvitä tekijät versiovälillä"\r
408 \r
409 #. Resource IDs: (13)\r
410 msgid "&Blame..."\r
411 msgstr "&Selvitä tekijä..."\r
412 \r
413 #. Resource IDs: (32849)\r
414 msgid "&Blue Style"\r
415 msgstr "&Sininen tyyli"\r
416 \r
417 #. Resource IDs: (65535)\r
418 msgid "&Blue:"\r
419 msgstr "&Sininen:"\r
420 \r
421 #. Resource IDs: (65535)\r
422 msgid "&Branches"\r
423 msgstr "&Haarat"\r
424 \r
425 #. Resource IDs: (138)\r
426 msgid "&Browse repository"\r
427 msgstr "&Selaa arkistoa"\r
428 \r
429 #. Resource IDs: (1001, 1009)\r
430 msgid "&Browse..."\r
431 msgstr "&Selaa..."\r
432 \r
433 #. Resource IDs: (16913)\r
434 msgid "&Button Appearance..."\r
435 msgstr "&Painikkeen ulkoasu..."\r
436 \r
437 #. Resource IDs: (65535)\r
438 msgid "&Button text:"\r
439 msgstr "&Painikkeen teksti:"\r
440 \r
441 #. Resource IDs: (1051)\r
442 msgid "&CD-ROM"\r
443 msgstr "&CD-levy"\r
444 \r
445 #. Resource IDs: (65535)\r
446 msgid "&Categories:"\r
447 msgstr "&Kategoriat:"\r
448 \r
449 #. Resource IDs: (65535)\r
450 msgid "&Category:"\r
451 msgstr "&Kategoria:"\r
452 \r
453 #. Resource IDs: (65535)\r
454 msgid "&Choose commands from:"\r
455 msgstr "&Valitse komennot:"\r
456 \r
457 #. Resource IDs: (8)\r
458 msgid "&Clean up"\r
459 msgstr "&Siivoa"\r
460 \r
461 #. Resource IDs: (58112)\r
462 msgid "&Close"\r
463 msgstr "&Sulje"\r
464 \r
465 #. Resource IDs: (16922)\r
466 msgid "&Close Window(s)"\r
467 msgstr "&Sulje ikkuna(t)"\r
468 \r
469 #. Resource IDs: (32785)\r
470 msgid "&Color age of lines"\r
471 msgstr "&Väritä rivien ikä"\r
472 \r
473 #. Resource IDs: (65535)\r
474 msgid "&Command:"\r
475 msgstr "&Komento:"\r
476 \r
477 #. Resource IDs: (8)\r
478 msgid "&Commit..."\r
479 msgstr "&Toimita..."\r
480 \r
481 #. Resource IDs: (101)\r
482 msgid "&Compare URLs"\r
483 msgstr "&Vertaa paikantimia"\r
484 \r
485 #. Resource IDs: (76, 274, 32783)\r
486 msgid "&Compare revisions"\r
487 msgstr "&Vertaa versioita"\r
488 \r
489 #. Resource IDs: (1019)\r
490 msgid "&Compare whitespaces"\r
491 msgstr "&Vertaa tyhjämerkkejä"\r
492 \r
493 #. Resource IDs: (1239)\r
494 msgid "&Configure"\r
495 msgstr "&Säädä"\r
496 \r
497 #. Resource IDs: (1227)\r
498 msgid "&Contact the repository on startup"\r
499 msgstr "Ota &yhteys arkistoon käynnistettäessä"\r
500 \r
501 #. Resource IDs: (1073)\r
502 msgid "&Convert files when diffing against BASE"\r
503 msgstr "&Muunna tiedostot vertailtaessa kantaversiota (BASE) vastaan"\r
504 \r
505 #. Resource IDs: (501, 1367, 1471, 57634)\r
506 msgid "&Copy"\r
507 msgstr "&Kopioi"\r
508 \r
509 #. Resource IDs: (16911)\r
510 msgid "&Copy Button Image"\r
511 msgstr "&Kopioi painikkeen kuva"\r
512 \r
513 #. Resource IDs: (32776)\r
514 msgid "&Copy log message to clipboard"\r
515 msgstr "&Kopioi lokiviesti leikepöydälle"\r
516 \r
517 #. Resource IDs: (65535)\r
518 msgid "&Copy to clipboard"\r
519 msgstr "&Kopioi leikepöydälle"\r
520 \r
521 #. Resource IDs: (101)\r
522 msgid "&Copy to..."\r
523 msgstr "&Kopioi..."\r
524 \r
525 #. Resource IDs: (1097)\r
526 msgid "&Custom"\r
527 msgstr "&Mukautettu"\r
528 \r
529 #. Resource IDs: (1485)\r
530 msgid "&Days of inactivity until small caches get removed"\r
531 msgstr "&Päivien lukumäärä, joiden kuluttua pienet käyttämättömät välimuistit poistetaan"\r
532 \r
533 #. Resource IDs: (1269)\r
534 msgid "&Default"\r
535 msgstr "&Oletus"\r
536 \r
537 #. Resource IDs: (11, 1382, 16617, 16912)\r
538 msgid "&Delete"\r
539 msgstr "P&oista"\r
540 \r
541 #. Resource IDs: (17)\r
542 msgid "&Delete (keep local)"\r
543 msgstr "&Poista (säilytä paikallinen)"\r
544 \r
545 #. Resource IDs: (101)\r
546 msgid "&Delete..."\r
547 msgstr "&Poista..."\r
548 \r
549 #. Resource IDs: (12)\r
550 msgid "&Diff"\r
551 msgstr "&Vertaa"\r
552 \r
553 #. Resource IDs: (17)\r
554 msgid "&Diff with URL"\r
555 msgstr "&Vertaa paikantimen kanssa"\r
556 \r
557 #. Resource IDs: (14)\r
558 msgid "&Diff with previous version"\r
559 msgstr "&Vertaa edelliseen versioon"\r
560 \r
561 #. Resource IDs: (1066)\r
562 msgid "&Docking"\r
563 msgstr "&Ankkurointi"\r
564 \r
565 #. Resource IDs: (2)\r
566 msgid "&Don't go offline"\r
567 msgstr "&Älä siirry"\r
568 \r
569 #. Resource IDs: (1031, 65535)\r
570 msgid "&Edit"\r
571 msgstr "&Muokkaa"\r
572 \r
573 #. Resource IDs: (12)\r
574 msgid "&Edit conflicts"\r
575 msgstr "&Muokkaa ristiriitoja"\r
576 \r
577 #. Resource IDs: (1099, 1282, 16510)\r
578 msgid "&Edit..."\r
579 msgstr "&Muokkaa..."\r
580 \r
581 #. Resource IDs: (1023)\r
582 msgid "&Enable Proxy Server"\r
583 msgstr "Käytä &välityspalvelinta"\r
584 \r
585 #. Resource IDs: (1434)\r
586 msgid "&Enable log caching"\r
587 msgstr "&Talleta lokiviestit paikallisesti"\r
588 \r
589 #. Resource IDs: (1213)\r
590 msgid "&Enter a message describing why you are locking the file(s)."\r
591 msgstr "Kerro, &miksi lukitsit tiedostot."\r
592 \r
593 #. Resource IDs: (32782)\r
594 msgid "&Exit"\r
595 msgstr "&Lopeta"\r
596 \r
597 #. Resource IDs: (323)\r
598 msgid "&Export selection to..."\r
599 msgstr "&Vie valitut tiedostot..."\r
600 \r
601 #. Resource IDs: (1092, 1094, 1095)\r
602 msgid "&External"\r
603 msgstr "&Ulkoinen"\r
604 \r
605 #. Resource IDs: (65535)\r
606 msgid "&File"\r
607 msgstr "&Tiedosto"\r
608 \r
609 #. Resource IDs: (32809)\r
610 msgid "&Filter"\r
611 msgstr "&Suodata"\r
612 \r
613 #. Resource IDs: (1, 57636)\r
614 msgid "&Find"\r
615 msgstr "&Etsi"\r
616 \r
617 #. Resource IDs: (32771)\r
618 msgid "&Find..."\r
619 msgstr "&Etsi..."\r
620 \r
621 #. Resource IDs: (32778)\r
622 msgid "&Fit Images in window"\r
623 msgstr "&Sovita kuvat ikkunaan"\r
624 \r
625 #. Resource IDs: (1050)\r
626 msgid "&Fixed drives"\r
627 msgstr "&Kiinteät asemat"\r
628 \r
629 #. Resource IDs: (1065)\r
630 msgid "&Floating"\r
631 msgstr "K&elluva"\r
632 \r
633 #. Resource IDs: (65535)\r
634 msgid "&Font for log messages:"\r
635 msgstr "Lokiviestien &kirjasin:"\r
636 \r
637 #. Resource IDs: (65535)\r
638 msgid "&Font:"\r
639 msgstr "&Kirjasin:"\r
640 \r
641 #. Resource IDs: (501, 65535)\r
642 msgid "&From URL:"\r
643 msgstr "P&aikantimesta:"\r
644 \r
645 #. Resource IDs: (1259)\r
646 msgid "&From WC at URL:"\r
647 msgstr "T&yökopiosta paikantimessa"\r
648 \r
649 #. Resource IDs: (65535)\r
650 msgid "&From revision"\r
651 msgstr "V&ersiosta"\r
652 \r
653 #. Resource IDs: (32779)\r
654 msgid "&Go To Line..."\r
655 msgstr "&Siirry riville..."\r
656 \r
657 #. Resource IDs: (65535)\r
658 msgid "&Green:"\r
659 msgstr "&Vihreä:"\r
660 \r
661 #. Resource IDs: (32799)\r
662 msgid "&Group by branch"\r
663 msgstr "&Ryhmitä haaroittain"\r
664 \r
665 #. Resource IDs: (1032, 1115)\r
666 msgid "&HEAD Revision"\r
667 msgstr "Uusin versio (&HEAD)"\r
668 \r
669 #. Resource IDs: (1019, 1032, 1034)\r
670 msgid "&HEAD revision"\r
671 msgstr "Uusin versio (&HEAD)"\r
672 \r
673 #. Resource IDs: (1182)\r
674 msgid "&HEAD revision in the repository"\r
675 msgstr "Uusimmasta arkistoversiosta (&HEAD)"\r
676 \r
677 #. Resource IDs: (12, 32781, 57670, 65535)\r
678 msgid "&Help"\r
679 msgstr "O&hje"\r
680 \r
681 #. Resource IDs: (57670)\r
682 msgid "&Help Topics"\r
683 msgstr "&Ohjeen aiheet"\r
684 \r
685 #. Resource IDs: (1066, 3842)\r
686 msgid "&Hide"\r
687 msgstr "&Piilota"\r
688 \r
689 #. Resource IDs: (1170)\r
690 msgid "&Icon Set:"\r
691 msgstr "&Kuvakejoukko:"\r
692 \r
693 #. Resource IDs: (15)\r
694 #, c-format\r
695 msgid "&Ignore %d items by name"\r
696 msgstr "&Ohita %d kohdetta nimen perusteella"\r
697 \r
698 #. Resource IDs: (1021)\r
699 msgid "&Ignore whitespace changes"\r
700 msgstr "&Ohita muutokset tyhjämerkeissä"\r
701 \r
702 #. Resource IDs: (16914)\r
703 msgid "&Image"\r
704 msgstr "&Kuva"\r
705 \r
706 #. Resource IDs: (32790)\r
707 msgid "&Image Info"\r
708 msgstr "&Kuvan tiedot"\r
709 \r
710 #. Resource IDs: (16505)\r
711 msgid "&Image only"\r
712 msgstr "&Vain kuva"\r
713 \r
714 #. Resource IDs: (9, 1461)\r
715 msgid "&Import..."\r
716 msgstr "&Tuo..."\r
717 \r
718 #. Resource IDs: (1480)\r
719 msgid "&Include merge info"\r
720 msgstr "&Sisällytä yhdistämistiedot"\r
721 \r
722 #. Resource IDs: (65535)\r
723 msgid "&Initial directory:"\r
724 msgstr "&Alkuhakemisto:"\r
725 \r
726 #. Resource IDs: (32825)\r
727 msgid "&Inline diff word-wise"\r
728 msgstr "&Rivin sisäiset erot sanoittain"\r
729 \r
730 #. Resource IDs: (275)\r
731 msgid "&Join all"\r
732 msgstr "&Yhdistä kaikki"\r
733 \r
734 #. Resource IDs: (275)\r
735 msgid "&Join with sub-trees"\r
736 msgstr "&Yhdistä alipuut"\r
737 \r
738 #. Resource IDs: (1016)\r
739 msgid "&Jump to first difference when loading"\r
740 msgstr "&Siirry automaattisesti ensimmäiseen eroon"\r
741 \r
742 #. Resource IDs: (65535)\r
743 msgid "&Language:"\r
744 msgstr "&Kieli:"\r
745 \r
746 #. Resource IDs: (16653)\r
747 msgid "&Large Icons"\r
748 msgstr "&Suuret kuvakkeet"\r
749 \r
750 #. Resource IDs: (1065)\r
751 msgid "&Limit search to modified lines"\r
752 msgstr "&Rajoita haku muutettuihin riveihin"\r
753 \r
754 #. Resource IDs: (32797)\r
755 msgid "&Link image positions"\r
756 msgstr "&Kytke kuvien paikat"\r
757 \r
758 #. Resource IDs: (1172)\r
759 msgid "&List View"\r
760 msgstr "&Listanäkymä"\r
761 \r
762 #. Resource IDs: (1309)\r
763 msgid "&Load..."\r
764 msgstr "&Lataa..."\r
765 \r
766 #. Resource IDs: (65535)\r
767 msgid "&Lum:"\r
768 msgstr "&Luminanssi:"\r
769 \r
770 #. Resource IDs: (1282)\r
771 msgid "&Manually edit property"\r
772 msgstr "&Muokkaa ominaisuutta"\r
773 \r
774 #. Resource IDs: (1486)\r
775 msgid "&Maximum size [kByte] of a removed inactive cache"\r
776 msgstr "Poistettavan, käyttämättömän välimuistin &maksimikoko [kilotavua]"\r
777 \r
778 #. Resource IDs: (16543)\r
779 msgid "&Menu animations:"\r
780 msgstr "&Valikon animaatiot:"\r
781 \r
782 #. Resource IDs: (16921)\r
783 msgid "&Menu contents:"\r
784 msgstr "&Valikon sisältö:"\r
785 \r
786 #. Resource IDs: (1)\r
787 msgid "&Merge"\r
788 msgstr "&Yhdistä"\r
789 \r
790 #. Resource IDs: (32786)\r
791 msgid "&Merge paths"\r
792 msgstr "&Yhdistetyt polut"\r
793 \r
794 #. Resource IDs: (9)\r
795 msgid "&Merge..."\r
796 msgstr "&Yhdistä..."\r
797 \r
798 #. Resource IDs: (1012)\r
799 msgid "&Merging"\r
800 msgstr "&Yhdistäminen"\r
801 \r
802 #. Resource IDs: (16925)\r
803 msgid "&Minimize"\r
804 msgstr "&Pienennä"\r
805 \r
806 #. Resource IDs: (1493)\r
807 msgid "&Modify color for tag copies"\r
808 msgstr "&Muuta merkkikopioiden väriä"\r
809 \r
810 #. Resource IDs: (1492)\r
811 msgid "&Modify color for trunk copies"\r
812 msgstr "&Muuta päähaaran kopioiden väriä"\r
813 \r
814 #. Resource IDs: (65535)\r
815 msgid "&Navigate"\r
816 msgstr "&Siirry"\r
817 \r
818 #. Resource IDs: (1049)\r
819 msgid "&Network drives"\r
820 msgstr "&Verkkoasemat"\r
821 \r
822 #. Resource IDs: (65535)\r
823 msgid "&New "\r
824 msgstr "&Uusi"\r
825 \r
826 #. Resource IDs: (1310, 16509, 16615)\r
827 msgid "&New..."\r
828 msgstr "&Uusi..."\r
829 \r
830 #. Resource IDs: (115, 1208)\r
831 #, c-format\r
832 msgid "&Next %ld"\r
833 msgstr "&Seuraavat %ld"\r
834 \r
835 #. Resource IDs: (332)\r
836 msgid "&Next >"\r
837 msgstr "&Seuraava >"\r
838 \r
839 #. Resource IDs: (32779)\r
840 msgid "&Next Difference"\r
841 msgstr "&Seuraava ero"\r
842 \r
843 #. Resource IDs: (58114)\r
844 msgid "&Next Page"\r
845 msgstr "&Seuraava sivu"\r
846 \r
847 #. Resource IDs: (16632)\r
848 msgid "&No double-click event"\r
849 msgstr "&Ei kaksoisnapsautuksia"\r
850 \r
851 #. Resource IDs: (1)\r
852 msgid "&OK"\r
853 msgstr "&OK"\r
854 \r
855 #. Resource IDs: (1)\r
856 msgid "&Offline for now"\r
857 msgstr "&Toistaiseksi"\r
858 \r
859 #. Resource IDs: (3845)\r
860 msgid "&One Page"\r
861 msgstr "&Yksi sivu"\r
862 \r
863 #. Resource IDs: (101, 113, 32773, 57601)\r
864 msgid "&Open"\r
865 msgstr "&Avaa"\r
866 \r
867 #. Resource IDs: (1382)\r
868 msgid "&Options"\r
869 msgstr "&Asetukset"\r
870 \r
871 #. Resource IDs: (32772)\r
872 msgid "&Overlap images"\r
873 msgstr "&Aseta kuvat päällekkäin"\r
874 \r
875 #. Resource IDs: (1411, 65535)\r
876 msgid "&Password:"\r
877 msgstr "&Salasana:"\r
878 \r
879 #. Resource IDs: (15, 376, 501)\r
880 msgid "&Paste"\r
881 msgstr "&Liitä"\r
882 \r
883 #. Resource IDs: (1382)\r
884 msgid "&Permanently offline"\r
885 msgstr "&Pysyvästi"\r
886 \r
887 #. Resource IDs: (1414)\r
888 msgid "&Port:"\r
889 msgstr "&Portti:"\r
890 \r
891 #. Resource IDs: (1489)\r
892 msgid "&Power user defaults"\r
893 msgstr "&Tehokäyttäjän asetukset"\r
894 \r
895 #. Resource IDs: (32780)\r
896 msgid "&Previous Difference"\r
897 msgstr "&Edellinen ero"\r
898 \r
899 #. Resource IDs: (1069)\r
900 msgid "&Print Preview"\r
901 msgstr "&Esikatselu"\r
902 \r
903 #. Resource IDs: (58116)\r
904 msgid "&Print..."\r
905 msgstr "&Tulosta..."\r
906 \r
907 #. Resource IDs: (11021)\r
908 msgid "&Properties..."\r
909 msgstr "&Ominaisuudet..."\r
910 \r
911 #. Resource IDs: (1246)\r
912 msgid "&Recent messages"\r
913 msgstr "&Viimeisimmät viestit"\r
914 \r
915 #. Resource IDs: (65535)\r
916 msgid "&Red:"\r
917 msgstr "&Punainen:"\r
918 \r
919 #. Resource IDs: (376)\r
920 msgid "&Redo"\r
921 msgstr "Tee &uudelleen"\r
922 \r
923 #. Resource IDs: (1382)\r
924 msgid "&Refresh"\r
925 msgstr "&Päivitä"\r
926 \r
927 #. Resource IDs: (1100, 1285, 16646)\r
928 msgid "&Remove"\r
929 msgstr "&Poista"\r
930 \r
931 #. Resource IDs: (101)\r
932 msgid "&Rename"\r
933 msgstr "&Nimeä uudelleen"\r
934 \r
935 #. Resource IDs: (1316)\r
936 msgid "&Reopen commit and branch/tag dialog after a commit failed"\r
937 msgstr "&Avaa toimitus- ja haarautumisikkunat uudelleen, jos toimitus arkistoon epäonnistuu"\r
938 \r
939 #. Resource IDs: (13)\r
940 msgid "&Repo-browser"\r
941 msgstr "&Arkistoselain"\r
942 \r
943 #. Resource IDs: (16613, 16624)\r
944 msgid "&Reset"\r
945 msgstr "&Palauta"\r
946 \r
947 #. Resource IDs: (1019)\r
948 msgid "&Reset Toolbar"\r
949 msgstr "Palauta &valintapalkki"\r
950 \r
951 #. Resource IDs: (16657)\r
952 msgid "&Reset my usage data"\r
953 msgstr "&Palauta käyttötietoni"\r
954 \r
955 #. Resource IDs: (16910)\r
956 msgid "&Reset to Default"\r
957 msgstr "&Palauta oletusarvoihin"\r
958 \r
959 #. Resource IDs: (1382)\r
960 msgid "&Resolve using local property"\r
961 msgstr "&Ratkaise käyttämällä paikallista ominaisuutta"\r
962 \r
963 #. Resource IDs: (1488)\r
964 msgid "&Restore defaults"\r
965 msgstr "&Palauta oletusarvot"\r
966 \r
967 #. Resource IDs: (114)\r
968 msgid "&Revert changes from these revisions"\r
969 msgstr "&Poista näiden versioiden muutokset"\r
970 \r
971 #. Resource IDs: (113)\r
972 msgid "&Revert changes from this revision"\r
973 msgstr "P&oista tämän version muutokset"\r
974 \r
975 #. Resource IDs: (1033, 1035, 1116)\r
976 msgid "&Revision"\r
977 msgstr "Ve&rsio"\r
978 \r
979 #. Resource IDs: (65535)\r
980 msgid "&SSH client:"\r
981 msgstr "SS&H-asiakasohjelma"\r
982 \r
983 #. Resource IDs: (65535)\r
984 msgid "&SVN"\r
985 msgstr "&SVN"\r
986 \r
987 #. Resource IDs: (65535)\r
988 msgid "&Sat:"\r
989 msgstr "&Kylläisyys:"\r
990 \r
991 #. Resource IDs: (16921, 57603)\r
992 msgid "&Save"\r
993 msgstr "T&allenna"\r
994 \r
995 #. Resource IDs: (1023)\r
996 msgid "&Save authentication"\r
997 msgstr "&Tallenna tunnistustiedot"\r
998 \r
999 #. Resource IDs: (272, 32771, 32806)\r
1000 msgid "&Save graph as..."\r
1001 msgstr "Tallenna &graafi nimellä..."\r
1002 \r
1003 #. Resource IDs: (322)\r
1004 msgid "&Save list of selected files to..."\r
1005 msgstr "&Tallenna lista valituista tiedostoista..."\r
1006 \r
1007 #. Resource IDs: (1308)\r
1008 msgid "&Save..."\r
1009 msgstr "&Tallenna..."\r
1010 \r
1011 #. Resource IDs: (9)\r
1012 msgid "&Settings"\r
1013 msgstr "&Asetukset"\r
1014 \r
1015 #. Resource IDs: (32815)\r
1016 msgid "&Show HEAD revisions"\r
1017 msgstr "&Näytä uusimmat versiot (HEAD)"\r
1018 \r
1019 #. Resource IDs: (65535)\r
1020 msgid "&Show Menus for:"\r
1021 msgstr "&Näytä valikot:"\r
1022 \r
1023 #. Resource IDs: (16612)\r
1024 msgid "&Show text labels"\r
1025 msgstr "&Näytä tekstikentät"\r
1026 \r
1027 #. Resource IDs: (32851)\r
1028 msgid "&Silver Style"\r
1029 msgstr "&Hopeinen tyyli"\r
1030 \r
1031 #. Resource IDs: (1185)\r
1032 msgid "&Specific revision in repository"\r
1033 msgstr "&Määritellystä arkistoversiosta"\r
1034 \r
1035 #. Resource IDs: (16917)\r
1036 msgid "&Start Group"\r
1037 msgstr "&Alkuryhmä"\r
1038 \r
1039 #. Resource IDs: (59393)\r
1040 msgid "&Status Bar"\r
1041 msgstr "&Tilarivi"\r
1042 \r
1043 # vai lukitus?\r
1044 #. Resource IDs: (1211)\r
1045 msgid "&Steal the locks"\r
1046 msgstr "&Varasta lukot"\r
1047 \r
1048 #. Resource IDs: (1130)\r
1049 msgid "&Stop on copy/rename"\r
1050 msgstr "P&ysäytä kopion / uudelleennimennän kohdalla"\r
1051 \r
1052 #. Resource IDs: (1173)\r
1053 msgid "&Symbol View"\r
1054 msgstr "&Symbolinäkymä"\r
1055 \r
1056 #. Resource IDs: (65535)\r
1057 msgid "&Tab size:"\r
1058 msgstr "&Sarkaimen koko:"\r
1059 \r
1060 #. Resource IDs: (1069)\r
1061 msgid "&Tabbed Document"\r
1062 msgstr "&Välilehtidokumentti"\r
1063 \r
1064 #. Resource IDs: (65535)\r
1065 msgid "&Tags"\r
1066 msgstr "&Merkit"\r
1067 \r
1068 #. Resource IDs: (1382)\r
1069 msgid "&Test merge"\r
1070 msgstr "&Kokeile"\r
1071 \r
1072 #. Resource IDs: (16915)\r
1073 msgid "&Text"\r
1074 msgstr "&Teksti"\r
1075 \r
1076 #. Resource IDs: (16506)\r
1077 msgid "&Text only"\r
1078 msgstr "&Vain teksti"\r
1079 \r
1080 #. Resource IDs: (1438)\r
1081 msgid "&Timeout in seconds before updating the HEAD revision"\r
1082 msgstr "&Aikakatkaisu (s) ennen päivitystä HEAD-versioon"\r
1083 \r
1084 #. Resource IDs: (1222)\r
1085 msgid "&Timeout in seconds to stop the auto-completion parsing"\r
1086 msgstr "Automaattisen &täydennyksen aikakatkaisu (s)"\r
1087 \r
1088 #. Resource IDs: (65535)\r
1089 msgid "&To Revision"\r
1090 msgstr "Ver&sioon"\r
1091 \r
1092 #. Resource IDs: (1384, 65535)\r
1093 msgid "&To URL:"\r
1094 msgstr "P&aikantimeen:"\r
1095 \r
1096 #. Resource IDs: (1305)\r
1097 msgid "&To URL: "\r
1098 msgstr "Paikantim&een:"\r
1099 \r
1100 #. Resource IDs: (59392)\r
1101 msgid "&Toolbar"\r
1102 msgstr "&Työkalurivi"\r
1103 \r
1104 #. Resource IDs: (65535)\r
1105 msgid "&Toolbar Name:"\r
1106 msgstr "&Valintapalkin nimi:"\r
1107 \r
1108 #. Resource IDs: (65535)\r
1109 msgid "&Toolbars:"\r
1110 msgstr "&Valintapalkit:"\r
1111 \r
1112 #. Resource IDs: (1091, 1093, 1094)\r
1113 msgid "&TortoiseMerge"\r
1114 msgstr "&TortoiseMerge"\r
1115 \r
1116 #. Resource IDs: (9)\r
1117 msgid "&TortoiseSVN"\r
1118 msgstr "&TortoiseSVN"\r
1119 \r
1120 #. Resource IDs: (1096)\r
1121 msgid "&TortoiseUDiff"\r
1122 msgstr "&TortoiseUDiff"\r
1123 \r
1124 #. Resource IDs: (65535)\r
1125 msgid "&Trunk"\r
1126 msgstr "&Päähaara"\r
1127 \r
1128 #. Resource IDs: (3845)\r
1129 msgid "&Two Page"\r
1130 msgstr "&Kaksi sivua"\r
1131 \r
1132 #. Resource IDs: (1058, 1376, 1394)\r
1133 msgid "&URL of repository:"\r
1134 msgstr "&Arkiston paikannin:"\r
1135 \r
1136 #. Resource IDs: (1076)\r
1137 msgid "&URL:"\r
1138 msgstr "&Paikannin:"\r
1139 \r
1140 #. Resource IDs: (376, 57643)\r
1141 msgid "&Undo"\r
1142 msgstr "&Peru"\r
1143 \r
1144 #. Resource IDs: (274, 32785)\r
1145 msgid "&Unified diff"\r
1146 msgstr "&Unified diff"\r
1147 \r
1148 #. Resource IDs: (1061)\r
1149 msgid "&Unknown drives"\r
1150 msgstr "&Tuntemattomat asemat"\r
1151 \r
1152 #. Resource IDs: (8)\r
1153 msgid "&Update"\r
1154 msgstr "&Päivitä"\r
1155 \r
1156 #. Resource IDs: (76)\r
1157 msgid "&Update item to revision"\r
1158 msgstr "&Päivitä kohde versioon"\r
1159 \r
1160 #. Resource IDs: (11)\r
1161 msgid "&Update to revision..."\r
1162 msgstr "&Päivitä versioon..."\r
1163 \r
1164 #. Resource IDs: (1184)\r
1165 msgid "&Use auto-completion of file paths and keywords"\r
1166 msgstr "Käytä automaattista &täydennystä tiedostopoluille ja avainsanoille"\r
1167 \r
1168 #. Resource IDs: (1005, 1410, 65535)\r
1169 msgid "&Username:"\r
1170 msgstr "&Käyttäjä:"\r
1171 \r
1172 #. Resource IDs: (65535)\r
1173 msgid "&View"\r
1174 msgstr "&Näytä"\r
1175 \r
1176 #. Resource IDs: (65535)\r
1177 msgid "&View:"\r
1178 msgstr "&Näytä:"\r
1179 \r
1180 #. Resource IDs: (32774)\r
1181 msgid "&Whitespaces"\r
1182 msgstr "&Tyhjämerkit"\r
1183 \r
1184 #. Resource IDs: (1066)\r
1185 msgid "&Whole word"\r
1186 msgstr "&Kokonaiset sanat"\r
1187 \r
1188 #. Resource IDs: (32846)\r
1189 msgid "&Windows XP"\r
1190 msgstr "&Windows XP"\r
1191 \r
1192 #. Resource IDs: (1183)\r
1193 msgid "&Working copy"\r
1194 msgstr "&Työkopiosta"\r
1195 \r
1196 #. Resource IDs: (338)\r
1197 msgid "'skip ranges' are used to mark revision ranges that have not been cached yet"\r
1198 msgstr "'ohitetut välit' kuvaavat versiovälejä, joita ei ole vielä välimuistissa"\r
1199 \r
1200 #. Resource IDs: (272)\r
1201 #, c-format\r
1202 msgid "(%s) %s"\r
1203 msgstr "(%s) %s"\r
1204 \r
1205 #. Resource IDs: (17, 564)\r
1206 msgid "(binary value)"\r
1207 msgstr "(binääriarvo)"\r
1208 \r
1209 #. Resource IDs: (276)\r
1210 msgid "(copy)"\r
1211 msgstr "(kopio)"\r
1212 \r
1213 #. Resource IDs: (276)\r
1214 msgid "(created)"\r
1215 msgstr "(luotu)"\r
1216 \r
1217 #. Resource IDs: (276)\r
1218 msgid "(delete)"\r
1219 msgstr "(poista)"\r
1220 \r
1221 #. Resource IDs: (276)\r
1222 msgid "(modified)"\r
1223 msgstr "(muokattu)"\r
1224 \r
1225 #. Resource IDs: (276)\r
1226 msgid "(modified, HEAD revision)"\r
1227 msgstr "(muutettu, HEAD-versio)"\r
1228 \r
1229 #. Resource IDs: (208)\r
1230 msgid "(multiple targets selected)"\r
1231 msgstr "(useita kohteita valittu)"\r
1232 \r
1233 #. Resource IDs: (213)\r
1234 msgid "(no changelist)"\r
1235 msgstr "(ei muutoslistaa)"\r
1236 \r
1237 #. Resource IDs: (314)\r
1238 msgid "(no line number)"\r
1239 msgstr "(ei rivinumeroa)"\r
1240 \r
1241 #. Resource IDs: (276)\r
1242 msgid "(no modification but copy created from here)"\r
1243 msgstr "(ei muutoksia, mutta kopio luotu tästä)"\r
1244 \r
1245 #. Resource IDs: (214)\r
1246 msgid "(no value)"\r
1247 msgstr "(ei arvoa)"\r
1248 \r
1249 #. Resource IDs: (314)\r
1250 msgid "(not found)"\r
1251 msgstr "(ei löytynyt)"\r
1252 \r
1253 #. Resource IDs: (276)\r
1254 msgid "(open branch)"\r
1255 msgstr "(avaa haara)"\r
1256 \r
1257 #. Resource IDs: (208)\r
1258 msgid "(property change only)"\r
1259 msgstr "(vain ominaisuuden vaihto)"\r
1260 \r
1261 #. Resource IDs: (276)\r
1262 msgid "(rename)"\r
1263 msgstr "(nimeä uudelleen)"\r
1264 \r
1265 #. Resource IDs: (276)\r
1266 msgid "(tagged)"\r
1267 msgstr "(merkitty)"\r
1268 \r
1269 #. Resource IDs: (245)\r
1270 msgid "(unknown)"\r
1271 msgstr "(tuntematon)"\r
1272 \r
1273 #. Resource IDs: (188)\r
1274 #, c-format\r
1275 msgid "+ %d"\r
1276 msgstr "+ %d"\r
1277 \r
1278 #. Resource IDs: (188)\r
1279 #, c-format\r
1280 msgid "- %d"\r
1281 msgstr "- %d"\r
1282 \r
1283 #. Resource IDs: (1007)\r
1284 msgid "-------------------------------------------------------------------------------------------"\r
1285 msgstr "-------------------------------------------------------------------------------------------"\r
1286 \r
1287 #. Resource IDs: (1002, 1003, 1021, 1022, 1035, 1036, 1089, 1104, 1187, 1324, 1333, 1362, 1474)\r
1288 msgid "..."\r
1289 msgstr "..."\r
1290 \r
1291 #. Resource IDs: (16527)\r
1292 msgid "....."\r
1293 msgstr "....."\r
1294 \r
1295 #. Resource IDs: (151)\r
1296 #, c-format\r
1297 msgid ": Revision %d"\r
1298 msgstr ": Versio %d"\r
1299 \r
1300 #. Resource IDs: (151)\r
1301 msgid ": working base"\r
1302 msgstr ": kantatiedosto"\r
1303 \r
1304 #. Resource IDs: (151)\r
1305 msgid ": working copy"\r
1306 msgstr ": työkopio"\r
1307 \r
1308 #. Resource IDs: (332)\r
1309 msgid "< &Back"\r
1310 msgstr "< &Edellinen"\r
1311 \r
1312 #. Resource IDs: (16506)\r
1313 msgid "<.....>"\r
1314 msgstr "<.....>"\r
1315 \r
1316 #. Resource IDs: (1069)\r
1317 msgid "<Separator>"\r
1318 msgstr "<Separator>"\r
1319 \r
1320 #. Resource IDs: (1007)\r
1321 msgid "<Untitled>"\r
1322 msgstr "<Nimetön>"\r
1323 \r
1324 #. Resource IDs: (145)\r
1325 msgid ""\r
1326 "<b>TortoiseSVN</b> is a shell extension.\n"\r
1327 "That means it is integrated into the Windows explorer.\n"\r
1328 "To use <b>TortoiseSVN</b> please open the explorer and right-click on any folder you like\n"\r
1329 "to bring up the context menu where you will find all <b>TortoiseSVN</b> commands.\n"\r
1330 "And <u>read the manual!</u>"\r
1331 msgstr ""\r
1332 "<b>TortoiseSVN</b> on komentotulkin laajennos.\n"\r
1333 "Tämä tarkoittaa, että se on integroitu Windowsin resurssienhallintaan.\n"\r
1334 "Käyttääksesi <b>TortoiseSVN</b>-työkalua, avaa resurssienhallinta ja napsauta hiiren oikealla näppäimellä haluamaasi kansiota.\n"\r
1335 "Avautuvasta kontekstivalikosta löydät kaikki <b>TortoiseSVN</b> -komennot.\n"\r
1336 "Muista <u>lukea ohjeet!</u>"\r
1337 \r
1338 #. Resource IDs: (16603)\r
1339 msgid "<descr>"\r
1340 msgstr "<descr>"\r
1341 \r
1342 #. Resource IDs: (209)\r
1343 msgid "<new changelist>"\r
1344 msgstr "<uusi muutoslista>"\r
1345 \r
1346 #. Resource IDs: (32814)\r
1347 msgid "?"\r
1348 msgstr "?"\r
1349 \r
1350 #. Resource IDs: (579)\r
1351 msgid "A list of user defined properties for files to show in the combo box"\r
1352 msgstr "Kokoelma käyttäjän tiedostoille määrittämiä ominaisuuksia näytettäväksi pudotusvalikossa"\r
1353 \r
1354 #. Resource IDs: (579)\r
1355 msgid "A list of user defined properties for folders to show in the combo box"\r
1356 msgstr "Kokoelma käyttäjän kansioille määrittämiä ominaisuuksia näytettäväksi pudotusvalikossa"\r
1357 \r
1358 #. Resource IDs: (201)\r
1359 msgid "A newer version is available. Please go to http://tortoisesvn.tigris.org and download the current version! Click _here_ to go directly to our website."\r
1360 msgstr "Uudempi versio on saatavilla. Lataa uusin versio osoitteesta http://tortoisesvn.tigris.org! Napsauta _tähän_ siirtyäksesi suoraan verkkosivuillemme."\r
1361 \r
1362 #. Resource IDs: (195)\r
1363 msgid ""\r
1364 "A newline separated list of paths for which icon overlays are shown.\r\n"\r
1365 "If you add an '*' char at the end of a path, then all files and subdirs inside that path are included too."\r
1366 msgstr ""\r
1367 "Rivinvaihdoin eroteltu lista polkuja, joille kuvakepäällys näytetään.\r\n"\r
1368 "Jos lisäät '*' -merkin polun loppuun, kaikki tiedostot ja alikansiot polun sisällä otetaan myös mukaan."\r
1369 \r
1370 #. Resource IDs: (197)\r
1371 msgid ""\r
1372 "A newline separated list of paths for which no context menu is shown.\r\n"\r
1373 "If you add an '*' char at the end of a path, then all files and subdirs inside that path are excluded too.\r\n"\r
1374 "An empty list will allow the context menu on all paths."\r
1375 msgstr ""\r
1376 "Rivinvaihdoin eroteltu lista polkuja, joille kontekstivalikkoa ei näytetä.\r\n"\r
1377 "Jos lisäät '*'-merkin polun loppuun, kaikki tiedostot ja alikansiot polun sisällä jätetään myös pois.\r\n"\r
1378 "Tyhjä lista sallii kontekstivalikon kaikilla poluilla."\r
1379 \r
1380 #. Resource IDs: (194)\r
1381 msgid ""\r
1382 "A newline separated list of paths for which no icon overlays are shown.\r\n"\r
1383 "If you add an '*' char at the end of a path, then all files and subdirs inside that path are excluded too.\r\n"\r
1384 "An empty list will allow overlays on all paths."\r
1385 msgstr ""\r
1386 "Rivinvaihdoin eroteltu lista polkuja, joille kuvakepäällystä ei näytetä.\r\n"\r
1387 "Jos lisäät '*'-merkin polun loppuun, kaikki tiedostot ja alikansiot polun sisällä jätetään myös pois.\r\n"\r
1388 "Tyhjä lista sallii kuvakepäällykset kaikilla poluilla."\r
1389 \r
1390 #. Resource IDs: (3843)\r
1391 msgid "A required resource was unavailable."\r
1392 msgstr "Tarvittu resurssi ei ollut käytettävissä."\r
1393 \r
1394 #. Resource IDs: (79)\r
1395 msgid ""\r
1396 "A viewer program for GNU diff files (patch files).\r\n"\r
1397 "If you don't have one use NotePad."\r
1398 msgstr ""\r
1399 "Ohjelma, jolla voit katsoa GNU diff-tiedostoja (paikkatiedostot).\r\n"\r
1400 "Jos sinulla ei ole muuta, käytä Notepad-ohjelmaa."\r
1401 \r
1402 #. Resource IDs: (9)\r
1403 msgid "A&bout"\r
1404 msgstr "&Tietoja"\r
1405 \r
1406 #. Resource IDs: (101)\r
1407 msgid "A&dd folder..."\r
1408 msgstr "&Lisää kansio..."\r
1409 \r
1410 #. Resource IDs: (73)\r
1411 msgid "Abort"\r
1412 msgstr "Peruuta"\r
1413 \r
1414 #. Resource IDs: (1465)\r
1415 msgid "Abort &Merge"\r
1416 msgstr "&Keskeytä"\r
1417 \r
1418 #. Resource IDs: (136)\r
1419 msgid "About TortoiseMerge"\r
1420 msgstr "Tietoa TortoiseMerge-ohjelmasta"\r
1421 \r
1422 #. Resource IDs: (129)\r
1423 msgid "About TortoiseSVN"\r
1424 msgstr "Tietoa TortoiseSVN-ohjelmasta"\r
1425 \r
1426 #. Resource IDs: (82)\r
1427 msgid "Accept once"\r
1428 msgstr "Hyväksy kerran"\r
1429 \r
1430 #. Resource IDs: (82)\r
1431 msgid "Accept permanently"\r
1432 msgstr "Hyväksy pysyvästi"\r
1433 \r
1434 #. Resource IDs: (3867)\r
1435 #, c-format\r
1436 msgid "Access to %1 was denied."\r
1437 msgstr "Pääsy evättiin: %1."\r
1438 \r
1439 #. Resource IDs: (77, 319)\r
1440 msgid "Action"\r
1441 msgstr "Toimenpide"\r
1442 \r
1443 #. Resource IDs: (65535)\r
1444 msgid "Action log"\r
1445 msgstr "Toimenpideloki"\r
1446 \r
1447 #. Resource IDs: (117)\r
1448 msgid "Actions"\r
1449 msgstr "Toimenpiteet"\r
1450 \r
1451 #. Resource IDs: (3826)\r
1452 msgid "Activate Task List"\r
1453 msgstr "Aktivoi tehtävälista"\r
1454 \r
1455 #. Resource IDs: (1066)\r
1456 msgid "Active Files"\r
1457 msgstr "Aktiiviset tiedostot"\r
1458 \r
1459 #. Resource IDs: (3865)\r
1460 #, c-format\r
1461 msgid ""\r
1462 "ActiveX objects cannot be saved while exiting Windows!\n"\r
1463 "Discard all changes to %1?"\r
1464 msgstr ""\r
1465 "ActiveX-olioita ei voi tallettaa Windowsia suljettaessa!\n"\r
1466 "Perutaanko kaikki muutokset %1:een?"\r
1467 \r
1468 #. Resource IDs: (155, 209, 229)\r
1469 msgid "Add"\r
1470 msgstr "Lisää"\r
1471 \r
1472 #. Resource IDs: (101)\r
1473 msgid "Add &file..."\r
1474 msgstr "&Lisää tiedosto..."\r
1475 \r
1476 #. Resource IDs: (376)\r
1477 #, c-format\r
1478 msgid "Add '%s' to dictionary"\r
1479 msgstr "Lisää '%s' sanakirjaan"\r
1480 \r
1481 #. Resource IDs: (16)\r
1482 msgid "Add (as replacement)..."\r
1483 msgstr "Lisää (korvauksena)..."\r
1484 \r
1485 #. Resource IDs: (77)\r
1486 msgid "Add - TortoiseSVN"\r
1487 msgstr "Lisää - TortoiseSVN"\r
1488 \r
1489 #. Resource IDs: (563)\r
1490 msgid "Add Properties"\r
1491 msgstr "Lisää ominaisuuksia"\r
1492 \r
1493 #. Resource IDs: (110)\r
1494 msgid "Add extension specific diff program"\r
1495 msgstr "Lisää päätekohtainen vertailuohjelma"\r
1496 \r
1497 #. Resource IDs: (110)\r
1498 msgid "Add extension specific merge program"\r
1499 msgstr "Lisää päätekohtainen yhdistämisohjelma"\r
1500 \r
1501 #. Resource IDs: (89)\r
1502 msgid "Add the item anyway"\r
1503 msgstr "Lisää kohde joka tapauksessa"\r
1504 \r
1505 #. Resource IDs: (613)\r
1506 #, c-format\r
1507 msgid "Add to %1"\r
1508 msgstr "Lisää kohteeseen %1"\r
1509 \r
1510 #. Resource IDs: (13)\r
1511 msgid "Add to &ignore list"\r
1512 msgstr "Lisää &ohituslistaan"\r
1513 \r
1514 #. Resource IDs: (1068)\r
1515 msgid "Add to Quick Access Toolbar"\r
1516 msgstr "Lisää pikavalintapalkkiin"\r
1517 \r
1518 #. Resource IDs: (209, 1279)\r
1519 msgid "Add..."\r
1520 msgstr "Lisää..."\r
1521 \r
1522 #. Resource IDs: (171)\r
1523 msgid "Add/Edit Extension Specific Diff/Merge Program"\r
1524 msgstr "Lisää/muokkaa päätekohtaista vertailu/yhdistämisohjelmaa"\r
1525 \r
1526 #. Resource IDs: (73, 264, 65535)\r
1527 msgid "Added"\r
1528 msgstr "Lisätty"\r
1529 \r
1530 #. Resource IDs: (126)\r
1531 msgid "Added a file remotely"\r
1532 msgstr "Tiedosto lisätty etänä"\r
1533 \r
1534 #. Resource IDs: (126)\r
1535 msgid "Added a folder remotely"\r
1536 msgstr "Kansio lisätty etänä"\r
1537 \r
1538 #. Resource IDs: (126)\r
1539 msgid "Added items remotely"\r
1540 msgstr "Kohteet lisätty etäoperaationa"\r
1541 \r
1542 #. Resource IDs: (65535)\r
1543 msgid "Added node"\r
1544 msgstr "Lisätty solmu"\r
1545 \r
1546 #. Resource IDs: (145)\r
1547 #, c-format\r
1548 msgid ""\r
1549 "Added the file pattern(s)\n"\r
1550 "%s\n"\r
1551 "to the ignore list."\r
1552 msgstr ""\r
1553 "Lisätty tiedostonimihahmo(t)\n"\r
1554 "%s\n"\r
1555 "ohituslistaan."\r
1556 \r
1557 #. Resource IDs: (263)\r
1558 msgid "Adding"\r
1559 msgstr "Lisätään"\r
1560 \r
1561 #. Resource IDs: (582)\r
1562 msgid "Adds a new property"\r
1563 msgstr "Lisää uuden ominaisuuden"\r
1564 \r
1565 #. Resource IDs: (9)\r
1566 msgid "Adds file(s) to Subversion control"\r
1567 msgstr "Lisää tiedosto(t/n) versionhallintaan"\r
1568 \r
1569 #. Resource IDs: (13)\r
1570 msgid "Adds the selected file(s) or the filemask to the 'ignore' list"\r
1571 msgstr "Lisää valitut tiedostot tai tiedostopeitteen ohituslistaan"\r
1572 \r
1573 #. Resource IDs: (2049)\r
1574 msgid ""\r
1575 "Adjust the settings\n"\r
1576 "Settings"\r
1577 msgstr ""\r
1578 "Muokkaa asetuksia\n"\r
1579 "Asetukset"\r
1580 \r
1581 #. Resource IDs: (170)\r
1582 msgid "Advanced Diff/Merge Settings"\r
1583 msgstr "Edistyneet vertaa/yhdistä -asetukset"\r
1584 \r
1585 #. Resource IDs: (110)\r
1586 msgid "Advanced diff settings"\r
1587 msgstr "Edistyneet vertailuasetukset"\r
1588 \r
1589 #. Resource IDs: (110)\r
1590 msgid "Advanced merge settings"\r
1591 msgstr "Edistyneet yhdistämisasetukset"\r
1592 \r
1593 #. Resource IDs: (65535)\r
1594 msgid "Age"\r
1595 msgstr "Ikä"\r
1596 \r
1597 #. Resource IDs: (32822)\r
1598 msgid "Align trees on top"\r
1599 msgstr "Tasaa puut ylhäältä"\r
1600 \r
1601 #. Resource IDs: (1007)\r
1602 msgid "All Commands"\r
1603 msgstr "Kaikki komennot"\r
1604 \r
1605 #. Resource IDs: (3841)\r
1606 msgid "All Files (*.*)"\r
1607 msgstr "Kaikki tiedostot (*.*)"\r
1608 \r
1609 #. Resource IDs: (157)\r
1610 msgid "All Files (*.*)|*.*||"\r
1611 msgstr "Kaikki tiedostot (*.*)|*.*||"\r
1612 \r
1613 #. Resource IDs: (1008)\r
1614 msgid "All your changes will be lost! Do you really want to reset all toolbars and menus?"\r
1615 msgstr "Kaikki muutoksesi katoavat! Haluatko todella palauttaa kaikki valintapalkit ja valikot alkutilaan?"\r
1616 \r
1617 #. Resource IDs: (1008)\r
1618 msgid "All your changes will be lost! Do you really want to reset the keyboard assignments?"\r
1619 msgstr "Kaikki muutoksesi katoavat! Haluatko todella palauttaa näppäinsidonnat alkutilaan?"\r
1620 \r
1621 #. Resource IDs: (1008)\r
1622 #, c-format\r
1623 msgid "All your changes will be lost! Do you really want to reset the menu '%s'?"\r
1624 msgstr "Kaikki muutoksesi katoavat! Haluatko todella palauttaa valikon '%s' alkutilaan?"\r
1625 \r
1626 #. Resource IDs: (1007)\r
1627 #, c-format\r
1628 msgid "All your changes will be lost! Do you really want to reset the toolbar '%s'?"\r
1629 msgstr "Kaikki muutoksesi katoavat! Haluatko todella palauttaa valintapalkin '%s' alkutilaan?"\r
1630 \r
1631 #. Resource IDs: (1484)\r
1632 msgid "Allow ambiguous &UUIDs"\r
1633 msgstr "Salli moniselitteiset &UUID-arvot"\r
1634 \r
1635 #. Resource IDs: (345)\r
1636 msgid "Allow different repositories to use the same URL, e.g. http://localhost/myrepos/"\r
1637 msgstr "Salli eri arkistojen käyttää samaa paikanninta, esim. http://localhost/myrepos/"\r
1638 \r
1639 #. Resource IDs: (345)\r
1640 msgid "Allow different repositories to use the same UUID, e.g. copied repositories"\r
1641 msgstr "Salli eri arkistojen käyttää samaa UUID:ta, esim. kopioidut arkistot."\r
1642 \r
1643 #. Resource IDs: (197)\r
1644 msgid "Always use the system locale settings to show times and dates"\r
1645 msgstr "Käytä aina Windowsin asetuksia aikojen ja päivämäärien esittämiseen"\r
1646 \r
1647 #. Resource IDs: (339)\r
1648 msgid "Amount of memory required to load the cache"\r
1649 msgstr "Välimuistin lataamiseen tarvittavan muistin määrä"\r
1650 \r
1651 #. Resource IDs: (78)\r
1652 #, c-format\r
1653 msgid ""\r
1654 "An external diff program used\r\n"\r
1655 "for comparing different revisions of files\r\n"\r
1656 "\r\n"\r
1657 "You can specify the following parameters to the path:\r\n"\r
1658 "%base : the base file\r\n"\r
1659 "%mine : the modified file"\r
1660 msgstr ""\r
1661 "Ulkoinen vertailuohjelma, jota käytetään\r\n"\r
1662 "eri tiedostoversioiden vertailuun\r\n"\r
1663 "\r\n"\r
1664 "Voit antaa seuraavat parametrit:\r\n"\r
1665 "%base : kantatiedosto\r\n"\r
1666 "%mine : muutettu tiedosto"\r
1667 \r
1668 #. Resource IDs: (79)\r
1669 #, c-format\r
1670 msgid ""\r
1671 "An external merge program used\r\n"\r
1672 "to resolve conflicted files.\r\n"\r
1673 "\r\n"\r
1674 "You can specify the following parameters to the path:\r\n"\r
1675 "%merged : the conflicted file, where to save\r\n"\r
1676 "%theirs : the file as it is in the repository\r\n"\r
1677 "%mine : your own file, with your changes\r\n"\r
1678 "%base : the original file without your changes"\r
1679 msgstr ""\r
1680 "Ulkoinen yhdistämisohjelma, jota käytetään\r\n"\r
1681 "tiedostojen välisten ristiriitojen ratkaisuun.\r\n"\r
1682 "\r\n"\r
1683 "Voit antaa seuraavat parametrit:\r\n"\r
1684 "%merged : ristiriitainen tiedosto, johon talletetaan\r\n"\r
1685 "%theirs : arkistossa nyt oleva tiedosto\r\n"\r
1686 "%mine : tiedosto, jossa ovat sinun muutoksesi\r\n"\r
1687 "%base : alkuperäinen tiedosto ilman muutoksiasi"\r
1688 \r
1689 #. Resource IDs: (3867)\r
1690 #, c-format\r
1691 msgid "An incorrect file handle was associated with %1."\r
1692 msgstr "Virheellinen tiedostokahva: %1."\r
1693 \r
1694 #. Resource IDs: (3843)\r
1695 msgid "An unknown error has occurred."\r
1696 msgstr "Tuntematon virhe."\r
1697 \r
1698 #. Resource IDs: (3867, 3868)\r
1699 #, c-format\r
1700 msgid "An unknown error occurred while accessing %1."\r
1701 msgstr "Tuntematon virhe kytkeydyttäessä osoitteeseen %1."\r
1702 \r
1703 #. Resource IDs: (63)\r
1704 #, c-format\r
1705 msgid "An unknown line type was found in line %d !"\r
1706 msgstr "Tuntematon rivityyppi rivillä %d!"\r
1707 \r
1708 #. Resource IDs: (65535)\r
1709 msgid "Application Frame Menus: "\r
1710 msgstr "Sovelluskehyksen valikot:"\r
1711 \r
1712 #. Resource IDs: (14)\r
1713 msgid "Applies a unified diff file to the working copy"\r
1714 msgstr "Yhdistää unified diff -tiedoston työkopioon"\r
1715 \r
1716 #. Resource IDs: (581)\r
1717 msgid ""\r
1718 "Applies the properties recursively to all files/folders.\r\n"\r
1719 "bugtraq:, tsvn: and webviewer: properties are only applied to folders."\r
1720 msgstr ""\r
1721 "Asettaa ominaisuudet palautuvasti kaikkiin tiedostoihin/kansioihin.\r\n"\r
1722 "bugtraq:, tsvn: ja webviewer: -ominaisuudet asetetaan vain kansioille."\r
1723 \r
1724 #. Resource IDs: (13)\r
1725 msgid "Apply &patch..."\r
1726 msgstr "Käytä &paikkatiedosto..."\r
1727 \r
1728 #. Resource IDs: (345)\r
1729 msgid ""\r
1730 "Apply 'Power User' defaults. Those will provide a smoother experience.\n"\r
1731 "You should know the meaning of all the settings above."\r
1732 msgstr ""\r
1733 "Ota käyttöön 'tehokäyttäjän asetukset', joiden avulla käyttö on sujuvampaa.\n"\r
1734 "Sinun tulee tuntea kaikkien yllä olevien asetusten merkitys."\r
1735 \r
1736 #. Resource IDs: (1294)\r
1737 msgid "Apply property recursively"\r
1738 msgstr "Aseta ominaisuus palautuvasti"\r
1739 \r
1740 #. Resource IDs: (65535)\r
1741 msgid "Apply unified diff"\r
1742 msgstr "Sovella unified diff"\r
1743 \r
1744 #. Resource IDs: (145)\r
1745 msgid "Are you sure you want to mark the conflicted file(s) as resolved?"\r
1746 msgstr "Oletko varma, että haluat merkitä tiedostoristiriidat ratkaistuiksi?"\r
1747 \r
1748 #. Resource IDs: (199)\r
1749 #, c-format\r
1750 msgid "Are you sure you want to remove the cache of the selected %d items?"\r
1751 msgstr "Oletko varma, että haluat poistaa välimuistin valituilta %d kohteelta?"\r
1752 \r
1753 #. Resource IDs: (79)\r
1754 #, c-format\r
1755 msgid "Are you sure you want to revert %d item(s)? You will lose <b>all</b> changes since the last update!"\r
1756 msgstr "Oletko varma, että haluat palauttaa %d kohdetta? Menetät <b>kaikki</b> viimeisen päivityksen jälkeiset muutokset!"\r
1757 \r
1758 #. Resource IDs: (32793)\r
1759 msgid "Arrange &Vertical"\r
1760 msgstr "Järjestä &pystysuunnassa"\r
1761 \r
1762 #. Resource IDs: (199)\r
1763 msgid "Ask user"\r
1764 msgstr "Kysy käyttäjältä"\r
1765 \r
1766 #. Resource IDs: (264)\r
1767 #, c-format\r
1768 msgid "Assigned to changelist '%s'"\r
1769 msgstr "Lisätty muutoslistaan '%s'"\r
1770 \r
1771 #. Resource IDs: (16528)\r
1772 msgid "Assigned to:"\r
1773 msgstr "Kytketty:"\r
1774 \r
1775 #. Resource IDs: (77)\r
1776 #, c-format\r
1777 msgid "At revision: %d"\r
1778 msgstr "Versiossa: %d"\r
1779 \r
1780 #. Resource IDs: (3843)\r
1781 msgid "Attempted an unsupported operation."\r
1782 msgstr "Ei-tuetun toiminnon yritys."\r
1783 \r
1784 #. Resource IDs: (3867, 3868)\r
1785 #, c-format\r
1786 msgid "Attempted to access %1 past its end."\r
1787 msgstr "Yritys lukea %1 ohi lopun."\r
1788 \r
1789 #. Resource IDs: (3868)\r
1790 #, c-format\r
1791 msgid "Attempted to read from the writing %1."\r
1792 msgstr "Yritys lukea kirjoitettaessa %1."\r
1793 \r
1794 #. Resource IDs: (3868)\r
1795 #, c-format\r
1796 msgid "Attempted to write to the reading %1."\r
1797 msgstr "Yritys kirjoittaa luettaessa %1."\r
1798 \r
1799 #. Resource IDs: (131, 160)\r
1800 msgid "Authentication"\r
1801 msgstr "Tunnistaminen"\r
1802 \r
1803 #. Resource IDs: (1278)\r
1804 msgid "Authentication data"\r
1805 msgstr "Tunnistustiedot"\r
1806 \r
1807 #. Resource IDs: (19, 76, 207)\r
1808 msgid "Author"\r
1809 msgstr "Tekijä"\r
1810 \r
1811 #. Resource IDs: (65535)\r
1812 msgid "Author:                                    Stefan Kueng"\r
1813 msgstr "Tekijä:                                    Stefan Küng"\r
1814 \r
1815 #. Resource IDs: (116)\r
1816 msgid "Authors"\r
1817 msgstr "Tekijät"\r
1818 \r
1819 #. Resource IDs: (1265)\r
1820 msgid "Authors case sensitive"\r
1821 msgstr "Tekijät kirjaintaso huomioiden"\r
1822 \r
1823 #. Resource IDs: (65535)\r
1824 msgid "Authors:"\r
1825 msgstr "Tekijät:"\r
1826 \r
1827 #. Resource IDs: (1003)\r
1828 msgid "Auto Hide"\r
1829 msgstr "Piilota automaattisesti"\r
1830 \r
1831 #. Resource IDs: (1003)\r
1832 msgid "Auto Hide All"\r
1833 msgstr "Piilota kaikki automaattisesti"\r
1834 \r
1835 #. Resource IDs: (99)\r
1836 msgid "Auto Rename"\r
1837 msgstr "Nimeä uudestaan automaattisesti"\r
1838 \r
1839 #. Resource IDs: (222)\r
1840 msgid "Auto-close for local operations"\r
1841 msgstr "Sulje automaattisesti, jos paikallinen toiminto"\r
1842 \r
1843 #. Resource IDs: (222)\r
1844 msgid "Auto-close if no conflicts"\r
1845 msgstr "Sulje automaattisesti, jos ei ole ristiriitoja"\r
1846 \r
1847 #. Resource IDs: (222)\r
1848 msgid "Auto-close if no errors"\r
1849 msgstr "Sulje automaattisesti, jos ei ole virheitä"\r
1850 \r
1851 #. Resource IDs: (222)\r
1852 msgid "Auto-close if no merges, adds or deletes"\r
1853 msgstr "Sulje automaattisesti, jos ei ole yhdistämisiä, lisäyksiä tai poistoja"\r
1854 \r
1855 #. Resource IDs: (195)\r
1856 msgid ""\r
1857 "Auto-complete suggests words (usually class or member names)\r\n"\r
1858 "from the files that you have changed as you type a log message."\r
1859 msgstr ""\r
1860 "Automaattinen täydennys ehdottaa lokiviestiä kirjoittaessasi sanoja (yleensä luokkien tai niiden jäsenien nimiä)\r\n"\r
1861 "tiedostoista, joita olet muuttanut."\r
1862 \r
1863 #. Resource IDs: (438)\r
1864 msgid "Automatic"\r
1865 msgstr "Automaattinen"\r
1866 \r
1867 #. Resource IDs: (1073)\r
1868 msgid "Automatically check for &newer versions every week"\r
1869 msgstr "Tarkista &uuden version saatavuus automaattisesti joka viikko"\r
1870 \r
1871 #. Resource IDs: (1157)\r
1872 msgid "Average"\r
1873 msgstr "Keskiarvo"\r
1874 \r
1875 #. Resource IDs: (32850)\r
1876 msgid "B&lack Style"\r
1877 msgstr "&Musta tyyli"\r
1878 \r
1879 #. Resource IDs: (1003, 1011)\r
1880 msgid "B&rowse..."\r
1881 msgstr "&Selaa..."\r
1882 \r
1883 #. Resource IDs: (1064)\r
1884 msgid "Back"\r
1885 msgstr "Takaisin"\r
1886 \r
1887 #. Resource IDs: (246)\r
1888 msgid "Bar Graph"\r
1889 msgstr "Pylväsgraafi"\r
1890 \r
1891 #. Resource IDs: (65535)\r
1892 msgid "Base file:"\r
1893 msgstr "Kantatiedosto:"\r
1894 \r
1895 #. Resource IDs: (3850)\r
1896 msgid ""\r
1897 "Bitmap\n"\r
1898 "a bitmap"\r
1899 msgstr ""\r
1900 "Bittikartta\n"\r
1901 "bittikartta"\r
1902 \r
1903 #. Resource IDs: (114, 162)\r
1904 msgid "Blame"\r
1905 msgstr "Selvitä tekijä"\r
1906 \r
1907 #. Resource IDs: (132)\r
1908 msgid "Blame - TortoiseSVN"\r
1909 msgstr "Selvitä tekijä - TortoiseSVN"\r
1910 \r
1911 #. Resource IDs: (13)\r
1912 msgid "Blames each line of a file on an author"\r
1913 msgstr "Selvittää tiedoston jokaiselle riville tiedot sen tekijästä ja versiosta"\r
1914 \r
1915 #. Resource IDs: (32812)\r
1916 msgid "Blend Alpha"\r
1917 msgstr "Läpinäkyvyystila"\r
1918 \r
1919 #. Resource IDs: (83)\r
1920 msgid ""\r
1921 "Both /logmsg and /logmsgfile were specified!\n"\r
1922 "Only one of those can be specified."\r
1923 msgstr "Valitsimet /logmsg ja /logmsgfile eivät voi esiintyä yhdessä!"\r
1924 \r
1925 #. Resource IDs: (1007)\r
1926 msgid "Br&owse..."\r
1927 msgstr "&Selaa..."\r
1928 \r
1929 #. Resource IDs: (115)\r
1930 msgid "Branch / tag created successfully!"\r
1931 msgstr "Haara / merkki luotu!"\r
1932 \r
1933 #. Resource IDs: (2052)\r
1934 msgid "Branch at copy-from-rev even if there was no change in that revision"\r
1935 msgstr "Haarauta kopio vaikkei siinä olisi muutoksia"\r
1936 \r
1937 #. Resource IDs: (9)\r
1938 msgid "Branch/&tag..."\r
1939 msgstr "Luo &haara / merkki..."\r
1940 \r
1941 #. Resource IDs: (16)\r
1942 msgid "Break loc&k"\r
1943 msgstr "Riko lu&kko"\r
1944 \r
1945 #. Resource IDs: (78)\r
1946 msgid "Browse for the external diff program"\r
1947 msgstr "Selaa ulkoinen diff-ohjelma"\r
1948 \r
1949 #. Resource IDs: (1069)\r
1950 msgid "Browse..."\r
1951 msgstr "Selaa..."\r
1952 \r
1953 #. Resource IDs: (1119)\r
1954 msgid "Bug-&ID / Issue-Nr:"\r
1955 msgstr "Vi&katunnus:"\r
1956 \r
1957 #. Resource IDs: (116)\r
1958 msgid "Bug-ID"\r
1959 msgstr "Vikatunnus"\r
1960 \r
1961 #. Resource IDs: (1119)\r
1962 msgid "Bug-ID / Issue-Nr:"\r
1963 msgstr "Vikatunnus:"\r
1964 \r
1965 #. Resource IDs: (117)\r
1966 msgid "Bug-IDs"\r
1967 msgstr "Vikatunnukset"\r
1968 \r
1969 #. Resource IDs: (16132)\r
1970 msgid "Button Appearance"\r
1971 msgstr "Painikkeen ulkoasu"\r
1972 \r
1973 #. Resource IDs: (1215)\r
1974 msgid "C&heck now"\r
1975 msgstr "&Tarkista nyt"\r
1976 \r
1977 #. Resource IDs: (1132)\r
1978 msgid "C&heck repository"\r
1979 msgstr "&Tarkista arkisto"\r
1980 \r
1981 #. Resource IDs: (275)\r
1982 msgid "C&ollapse sub-trees"\r
1983 msgstr "&Sulje alipuut"\r
1984 \r
1985 #. Resource IDs: (65535)\r
1986 msgid "C&ommands:"\r
1987 msgstr "K&omennot:"\r
1988 \r
1989 #. Resource IDs: (77)\r
1990 msgid "C&reate branch/tag from revision"\r
1991 msgstr "&Luo versiosta haara/merkki"\r
1992 \r
1993 #. Resource IDs: (101)\r
1994 msgid "C&reate folder..."\r
1995 msgstr "&Luo hakemisto..."\r
1996 \r
1997 #. Resource IDs: (65535)\r
1998 msgid "C&urrent Keys:"\r
1999 msgstr "N&ykyiset näppäimet:"\r
2000 \r
2001 #. Resource IDs: (501)\r
2002 msgid "C&ut"\r
2003 msgstr "L&eikkaa"\r
2004 \r
2005 #. Resource IDs: (3697)\r
2006 msgid "CAP"\r
2007 msgstr "CAP"\r
2008 \r
2009 #. Resource IDs: (199)\r
2010 msgid "Cache size [kB]"\r
2011 msgstr "Koko [kt]"\r
2012 \r
2013 #. Resource IDs: (1440)\r
2014 msgid "Cached Repositories"\r
2015 msgstr "Välimuistissa olevat arkistot"\r
2016 \r
2017 #. Resource IDs: (197)\r
2018 msgid "Caches the log messages to speed up log fetching"\r
2019 msgstr "Säilyttää lokiviestit paikallisesti lokihaun nopeuttamiseksi"\r
2020 \r
2021 #. Resource IDs: (1127)\r
2022 msgid "Can double-click in log list to compare with previous revision"\r
2023 msgstr "Voit kaksoisnapsauttaa lokiviestiä verrataksesi sitä edellisen version kanssa"\r
2024 \r
2025 #. Resource IDs: (3865)\r
2026 msgid "Can not activate a static ActiveX object."\r
2027 msgstr "Staattisen ActiveX-olion aktivointi epäonnistui."\r
2028 \r
2029 #. Resource IDs: (82)\r
2030 #, c-format\r
2031 msgid ""\r
2032 "Can't copy \n"\r
2033 "%s\n"\r
2034 "to\n"\r
2035 "%s"\r
2036 msgstr ""\r
2037 "Ei voida kopioida \n"\r
2038 "%s\n"\r
2039 "->\n"\r
2040 "%s"\r
2041 \r
2042 #. Resource IDs: (1001)\r
2043 msgid "Can't copy bitmap image into the clipboard!"\r
2044 msgstr "Bittikarttakuvan kopiointi leikepöydälle epäonnistui!"\r
2045 \r
2046 #. Resource IDs: (1001)\r
2047 msgid "Can't create a new image!"\r
2048 msgstr "Uuden kuvan luonti epäonnistui!"\r
2049 \r
2050 #. Resource IDs: (1001)\r
2051 msgid "Can't customize menues!"\r
2052 msgstr "Valikon mukautus epäonnistui!"\r
2053 \r
2054 #. Resource IDs: (1001)\r
2055 msgid "Can't paste bitmap image from the clipboard!"\r
2056 msgstr "Bittikarttakuvan liimaus leikepöydältä epäonnistui!"\r
2057 \r
2058 #. Resource IDs: (2, 73, 99, 332, 563, 1069)\r
2059 msgid "Cancel"\r
2060 msgstr "Peruuta"\r
2061 \r
2062 #. Resource IDs: (132)\r
2063 msgid "Cancelling TortoiseSVN Blame..."\r
2064 msgstr "Perutaan TortoiseSVN Selvitä tekijä..."\r
2065 \r
2066 #. Resource IDs: (270)\r
2067 msgid "Cancelling operation..."\r
2068 msgstr "Perutaan..."\r
2069 \r
2070 #. Resource IDs: (68)\r
2071 msgid "Cannot show diff because of inconsistent newlines in the file."\r
2072 msgstr "Vertailu ei onnistu, koska tiedosto sisältää eri muotoisia rivinvaihtotyylejä."\r
2073 \r
2074 #. Resource IDs: (16926)\r
2075 msgid "Cascade"\r
2076 msgstr "Sarjoita"\r
2077 \r
2078 #. Resource IDs: (65535)\r
2079 msgid "Cascaded context menu"\r
2080 msgstr "Kontekstivalikko"\r
2081 \r
2082 #. Resource IDs: (65535)\r
2083 msgid "Cate&gories:"\r
2084 msgstr "Kate&goriat:"\r
2085 \r
2086 #. Resource IDs: (82)\r
2087 msgid "Certificate expired or not yet valid"\r
2088 msgstr "Sertifikaatti on vanhentunut tai ei ole vielä voimassaoleva"\r
2089 \r
2090 #. Resource IDs: (82)\r
2091 #, c-format\r
2092 msgid "Certificate expired. Valid until: %s"\r
2093 msgstr "Sertifikaatti on vanhentunut. Viimeinen voimassaolopäivä: %s"\r
2094 \r
2095 #. Resource IDs: (82)\r
2096 #, c-format\r
2097 msgid "Certificate not yet valid. Valid from: %s"\r
2098 msgstr "Sertifikaatti ei ole vielä voimassa. Voimassa alkaen: %s"\r
2099 \r
2100 #. Resource IDs: (157)\r
2101 msgid "Certificates|*.p12;*.pkcs12;*.pfx|All|*.*||"\r
2102 msgstr "Sertifikaatit|*.p12;*.pkcs12;*.pfx|All|*.*||"\r
2103 \r
2104 #. Resource IDs: (3825)\r
2105 msgid "Change the window position"\r
2106 msgstr "Vaihda ikkunan paikkaa"\r
2107 \r
2108 #. Resource IDs: (3825)\r
2109 msgid "Change the window size"\r
2110 msgstr "Vaihda ikkunan kokoa"\r
2111 \r
2112 #. Resource IDs: (199)\r
2113 msgid "Changed Files"\r
2114 msgstr "Muuttuneet tiedostot"\r
2115 \r
2116 #. Resource IDs: (324)\r
2117 #, c-format\r
2118 msgid "Changed files between %s, %s and %s, %s"\r
2119 msgstr "Muuttuneet tiedostot välillä %s, %s ja %s, %s"\r
2120 \r
2121 #. Resource IDs: (163)\r
2122 #, c-format\r
2123 msgid "Changed files: %d"\r
2124 msgstr "Muuttuneet tiedostot: %d"\r
2125 \r
2126 #. Resource IDs: (264)\r
2127 #, c-format\r
2128 msgid "Changelist %s moved"\r
2129 msgstr "Muutoslista %s siirretty"\r
2130 \r
2131 #. Resource IDs: (65535)\r
2132 msgid "Changelist:"\r
2133 msgstr "Muutoslista:"\r
2134 \r
2135 #. Resource IDs: (1242)\r
2136 msgid "Changes made (double-click on file for diff):"\r
2137 msgstr "Muutokset (tiedoston kaksoisnapsautus käynnistää vertailun):"\r
2138 \r
2139 #. Resource IDs: (8)\r
2140 msgid "Chec&kout..."\r
2141 msgstr "&Hae työkopio..."\r
2142 \r
2143 #. Resource IDs: (3887)\r
2144 msgid "Check"\r
2145 msgstr "Tarkista"\r
2146 \r
2147 #. Resource IDs: (174)\r
2148 msgid "Check For Updates"\r
2149 msgstr "Tarkista päivitykset"\r
2150 \r
2151 #. Resource IDs: (1031)\r
2152 msgid "Check For Updates..."\r
2153 msgstr "Tarkista päivitykset..."\r
2154 \r
2155 #. Resource IDs: (13)\r
2156 msgid "Check for modi&fications"\r
2157 msgstr "Tarkista &muutokset"\r
2158 \r
2159 #. Resource IDs: (65535)\r
2160 msgid "Check for modifications"\r
2161 msgstr "Tarkista muutokset"\r
2162 \r
2163 #. Resource IDs: (9)\r
2164 msgid "Check out a working copy from a repository"\r
2165 msgstr "Hae työkopio arkistosta"\r
2166 \r
2167 #. Resource IDs: (95)\r
2168 msgid ""\r
2169 "Check the files which you want to\n"\r
2170 "delete before importing."\r
2171 msgstr ""\r
2172 "Valitse tiedostot, jotka haluat poistaa\n"\r
2173 "ennen arkistoon tuontia."\r
2174 \r
2175 #. Resource IDs: (251)\r
2176 msgid "Check the path and/or URL you've entered."\r
2177 msgstr "Tarkista antamasi polku ja/tai paikannin."\r
2178 \r
2179 #. Resource IDs: (194)\r
2180 msgid "Check those menu entries you want to appear in the top context menu instead of the TortoiseSVN submenu"\r
2181 msgstr "Valitse toiminnot, joiden haluat olevan kontekstivalikon päätasolla TortoiseSVN-alivalikon sijaan"\r
2182 \r
2183 #. Resource IDs: (80)\r
2184 msgid "Check to use a less verbose date and time format in log messages"\r
2185 msgstr "Valitse käyttääksesi lyhyempää aika- ja päiväysmuotoa lokiviesteissä"\r
2186 \r
2187 #. Resource IDs: (2052)\r
2188 msgid "Check working copy for modifications"\r
2189 msgstr "Tarkista työkopion muutokset"\r
2190 \r
2191 #. Resource IDs: (65535)\r
2192 msgid "Checking if a newer version of TortoiseSVN is available..."\r
2193 msgstr "Tarkistetaan onko ohjelmasta uudempaa versiota..."\r
2194 \r
2195 #. Resource IDs: (133, 65535)\r
2196 msgid "Checkout"\r
2197 msgstr "Hae työkopio"\r
2198 \r
2199 #. Resource IDs: (1074)\r
2200 msgid "Checkout &directory:"\r
2201 msgstr "&Työhakemisto:"\r
2202 \r
2203 #. Resource IDs: (77)\r
2204 msgid "Checkout - TortoiseSVN"\r
2205 msgstr "Hae työkopio - TortoiseSVN"\r
2206 \r
2207 #. Resource IDs: (1377)\r
2208 msgid "Checkout Depth"\r
2209 msgstr "Työkopion haun syvyys"\r
2210 \r
2211 #. Resource IDs: (229)\r
2212 #, c-format\r
2213 msgid "Checkout from %s, revision %s, %s, %s"\r
2214 msgstr "Haetaan työkopio osoitteesta %s, versio %s, %s, %s"\r
2215 \r
2216 #. Resource IDs: (65535)\r
2217 msgid "Checksum:"\r
2218 msgstr "Tarkistussumma:"\r
2219 \r
2220 #. Resource IDs: (1402)\r
2221 msgid "Choose item:"\r
2222 msgstr "Valitse kohde:"\r
2223 \r
2224 #. Resource IDs: (65535)\r
2225 msgid "Classification Patterns"\r
2226 msgstr "Luokitteluhahmot"\r
2227 \r
2228 #. Resource IDs: (145)\r
2229 msgid "Cleaning up"\r
2230 msgstr "Siivoamassa"\r
2231 \r
2232 #. Resource IDs: (146)\r
2233 msgid "Cleaning up."\r
2234 msgstr "Siivoamassa."\r
2235 \r
2236 #. Resource IDs: (83)\r
2237 #, c-format\r
2238 msgid ""\r
2239 "Cleanup failed to process the following paths:\n"\r
2240 "%s"\r
2241 msgstr ""\r
2242 "Siivous ei kyennyt käsittelemään seuraavia polkuja:\n"\r
2243 "%s"\r
2244 \r
2245 #. Resource IDs: (79)\r
2246 #, c-format\r
2247 msgid ""\r
2248 "Cleanup has successfully processed the following paths:\n"\r
2249 "%s"\r
2250 msgstr ""\r
2251 "Siivous on onnistuneesti käsitellyt seuraavat polut:\n"\r
2252 "%s"\r
2253 \r
2254 #. Resource IDs: (9)\r
2255 msgid "Cleanup interrupted operations, locked files, ..."\r
2256 msgstr "Siivoa keskeytetyt operaatiot, lukitut tiedostot, ..."\r
2257 \r
2258 #. Resource IDs: (1273, 1275, 1276, 1279, 1281, 1427)\r
2259 msgid "Clear"\r
2260 msgstr "Tyhjennä"\r
2261 \r
2262 #. Resource IDs: (1057)\r
2263 msgid ""\r
2264 "Clear Tool\n"\r
2265 "Clear"\r
2266 msgstr ""\r
2267 "Pyyhkimistyökalu\n"\r
2268 "Pyyhi"\r
2269 \r
2270 #. Resource IDs: (196)\r
2271 #, c-format\r
2272 msgid "Clears %ld URLs stored for %ld working copies"\r
2273 msgstr "Tyhjentää %ld paikanninta, jotka ovat talletettuina %ld työkopioon"\r
2274 \r
2275 #. Resource IDs: (196)\r
2276 #, c-format\r
2277 msgid "Clears %ld log messages stored for %ld working copies"\r
2278 msgstr "Tyhjentää %ld lokiviestiä talletettuina %ld työkopioon"\r
2279 \r
2280 #. Resource IDs: (196)\r
2281 #, c-format\r
2282 msgid "Clears %ld username/password pairs, %ld ssl certificates and %ld usernames"\r
2283 msgstr "Tyhjentää %ld käyttäjätunnus/salasana -paria, %ld SSL-sertifikaattia ja %ld käyttäjänimeä"\r
2284 \r
2285 #. Resource IDs: (197)\r
2286 #, c-format\r
2287 msgid "Clears cached logs from %ld repositories"\r
2288 msgstr "Tyhjentää talletetut lokit %ld arkistosta"\r
2289 \r
2290 #. Resource IDs: (195)\r
2291 msgid ""\r
2292 "Clears the stored authentication.\r\n"\r
2293 "You will have to enter your username/password again for all repositories."\r
2294 msgstr ""\r
2295 "Tyhjentää talletetut tunnistustiedot.\r\n"\r
2296 "Sinun on syötettävä käyttäjätunnus ja salasana uudelleen kaikille arkistoille."\r
2297 \r
2298 #. Resource IDs: (196)\r
2299 #, c-format\r
2300 msgid "Clears the stored sizes and positions of %ld dialogs"\r
2301 msgstr "Tyhjentää %ld ikkunan talletetut koot ja sijainnit"\r
2302 \r
2303 #. Resource IDs: (1466)\r
2304 msgid "Click here to go to the website"\r
2305 msgstr "Napsauta siirtyäksesi verkkosivustoon"\r
2306 \r
2307 #. Resource IDs: (170)\r
2308 msgid "Click here to select a recently typed message"\r
2309 msgstr "Napsauta valitaksesi äskettäin kirjoitetun viestin"\r
2310 \r
2311 #. Resource IDs: (65535)\r
2312 msgid "Click on \"Advanced\" to specify alternate diff programs based on file extension"\r
2313 msgstr "Napsauta \"Lisäasetukset\" määritelläksesi tiedostopäätteeseen perustuvia vertailuohjelmia"\r
2314 \r
2315 #. Resource IDs: (65535)\r
2316 msgid "Click on \"Advanced\" to specify alternate merge programs based on file extension"\r
2317 msgstr "Napsauta \"Lisäasetukset\" määritelläksesi tiedostopäätteeseen perustuvia yhdistämisohjelmia"\r
2318 \r
2319 #. Resource IDs: (257)\r
2320 msgid "Clipboard"\r
2321 msgstr "Leikepöytä"\r
2322 \r
2323 #. Resource IDs: (2, 1003, 1007, 1064)\r
2324 msgid "Close"\r
2325 msgstr "Sulje"\r
2326 \r
2327 #. Resource IDs: (1065)\r
2328 msgid "Close Full Screen"\r
2329 msgstr "Poista kokoruututila"\r
2330 \r
2331 #. Resource IDs: (3633)\r
2332 msgid ""\r
2333 "Close Print Preview\n"\r
2334 "&Close"\r
2335 msgstr ""\r
2336 "Sulje esikatselu\n"\r
2337 "&Sulje"\r
2338 \r
2339 #. Resource IDs: (222)\r
2340 msgid "Close manually"\r
2341 msgstr "Sulje itse"\r
2342 \r
2343 #. Resource IDs: (3825)\r
2344 msgid "Close the active window and prompts to save the documents"\r
2345 msgstr "Sulkee aktiivisen ikkunan ja pyytää tallettamaan tiedostot"\r
2346 \r
2347 #. Resource IDs: (275)\r
2348 msgid "Coll&apse source tree"\r
2349 msgstr "S&ulje lähdepuu"\r
2350 \r
2351 #. Resource IDs: (275)\r
2352 msgid "Collapse &following tree"\r
2353 msgstr "Sulje s&euraava puu"\r
2354 \r
2355 #. Resource IDs: (16662)\r
2356 msgid "Color"\r
2357 msgstr "Väri"\r
2358 \r
2359 #. Resource IDs: (1068)\r
2360 msgid "Color co&de in-line changes"\r
2361 msgstr "Värjää &rivin sisäiset muutokset"\r
2362 \r
2363 #. Resource IDs: (138, 16961, 65535)\r
2364 msgid "Colors"\r
2365 msgstr "Värit"\r
2366 \r
2367 #. Resource IDs: (65535)\r
2368 msgid "Colors:"\r
2369 msgstr "Värit:"\r
2370 \r
2371 #. Resource IDs: (65535)\r
2372 msgid "Comman&ds:"\r
2373 msgstr "Komenn&ot:"\r
2374 \r
2375 #. Resource IDs: (220, 1002)\r
2376 msgid "Command"\r
2377 msgstr "Komento"\r
2378 \r
2379 #. Resource IDs: (198)\r
2380 msgid "Command Line"\r
2381 msgstr "Komentorivi"\r
2382 \r
2383 #. Resource IDs: (1336)\r
2384 msgid "Command Line To Execute:"\r
2385 msgstr "Suoritettava komentorivi:"\r
2386 \r
2387 #. Resource IDs: (3857)\r
2388 msgid "Command failed."\r
2389 msgstr "Komento epäonnistui."\r
2390 \r
2391 #. Resource IDs: (16104)\r
2392 msgid "Commands"\r
2393 msgstr "Komennot"\r
2394 \r
2395 #. Resource IDs: (135, 229, 1083)\r
2396 msgid "Commit"\r
2397 msgstr "Toimita"\r
2398 \r
2399 #. Resource IDs: (77)\r
2400 msgid "Commit - TortoiseSVN"\r
2401 msgstr "Toimita - TortoiseSVN"\r
2402 \r
2403 #. Resource IDs: (1110)\r
2404 msgid "Commit to:"\r
2405 msgstr "Toimituspaikka:"\r
2406 \r
2407 #. Resource IDs: (209)\r
2408 msgid "Commit..."\r
2409 msgstr "Toimita..."\r
2410 \r
2411 #. Resource IDs: (244)\r
2412 msgid "Commits by author"\r
2413 msgstr "Toimitukset tekijän mukaan"\r
2414 \r
2415 #. Resource IDs: (244)\r
2416 msgid "Commits by date"\r
2417 msgstr "Toimitukset päiväyksen mukaan"\r
2418 \r
2419 #. Resource IDs: (1135)\r
2420 msgid "Commits each week:"\r
2421 msgstr "Toimitukset per viikko:"\r
2422 \r
2423 #. Resource IDs: (9)\r
2424 msgid "Commits your changes to the repository"\r
2425 msgstr "Toimittaa muutoksesi arkistoon"\r
2426 \r
2427 #. Resource IDs: (170)\r
2428 msgid ""\r
2429 "Committing an unversioned folder will not recursively add its child items!\n"\r
2430 "You might want to add these folders recursively by using the 'Add...' context menu item.\n"\r
2431 "\n"\r
2432 "Are you sure that you want to continue the commit?"\r
2433 msgstr ""\r
2434 "Versioimattoman kansion lisäys arkistoon ei lisää sen sisältämiä kohteita!\n"\r
2435 "Haluat ehkä mieluummin lisätä nämä kansiot palautuvasti kontekstivalikon komennolla 'Lisää...'.\n"\r
2436 "\n"\r
2437 "Oletko varma että haluat jatkaa toimitusta?"\r
2438 \r
2439 #. Resource IDs: (274, 32784)\r
2440 msgid "Compare &HEAD revisions"\r
2441 msgstr "Vertaa &uusimpia (HEAD) versioita"\r
2442 \r
2443 #. Resource IDs: (114)\r
2444 msgid "Compare and &blame with working BASE"\r
2445 msgstr "&Vertaa ja selvitä tekijät kantaversion (BASE) kanssa"\r
2446 \r
2447 #. Resource IDs: (114)\r
2448 msgid "Compare and blame with previous revision"\r
2449 msgstr "Vertaa ja selvitä tekijät edelliseen versioon nähden"\r
2450 \r
2451 #. Resource IDs: (1390)\r
2452 msgid "Compare whitespaces"\r
2453 msgstr "Vertaa tyhjämerkkejä"\r
2454 \r
2455 #. Resource IDs: (76)\r
2456 msgid "Compare with &working copy"\r
2457 msgstr "Vertaa &työkopioon"\r
2458 \r
2459 #. Resource IDs: (138)\r
2460 msgid "Compare with b&ase"\r
2461 msgstr "Vertaa kantaversion (&BASE) kanssa"\r
2462 \r
2463 #. Resource IDs: (114)\r
2464 msgid "Compare with previous revision"\r
2465 msgstr "Vertaa edelliseen versioon"\r
2466 \r
2467 #. Resource IDs: (12)\r
2468 msgid "Compares the file with the last committed revision to show you the changes you made"\r
2469 msgstr "Vertaa tiedostoa viimeiseen arkistoon toimitettuun versioon näyttääkseen tekemäsi muutokset"\r
2470 \r
2471 #. Resource IDs: (17)\r
2472 msgid "Compares the selected file with a file in the repository"\r
2473 msgstr "Vertaa valittua tiedostoa arkistossa olevaan tiedostoon"\r
2474 \r
2475 #. Resource IDs: (120)\r
2476 #, c-format\r
2477 msgid "Comparing %s to %s"\r
2478 msgstr "Verrataan: %s ja %s"\r
2479 \r
2480 #. Resource IDs: (74)\r
2481 msgid "Completed"\r
2482 msgstr "Valmis"\r
2483 \r
2484 #. Resource IDs: (236)\r
2485 msgid "Configure Hook Scripts"\r
2486 msgstr "Määrittele toimintokomennot"\r
2487 \r
2488 #. Resource IDs: (284)\r
2489 msgid "Configure Issue Tracker Integration"\r
2490 msgstr "Määrittele kytkös vikaseurantaohjelmaan"\r
2491 \r
2492 #. Resource IDs: (65535)\r
2493 msgid "Configure the program used for comparing different revisions of files"\r
2494 msgstr "Määritä ohjelma, jota käytetään eri tiedostoversioiden vertailuun"\r
2495 \r
2496 #. Resource IDs: (65535)\r
2497 msgid "Configure the program used for comparing different revisions of properties"\r
2498 msgstr "Määritä ohjelma, jota käytetään eri ominaisuusversioiden vertailuun"\r
2499 \r
2500 #. Resource IDs: (65535)\r
2501 msgid "Configure the program used to resolve conflicted files."\r
2502 msgstr "Määritä ohjelma, jota käytetään tiedostoristiriitojen ratkomiseen."\r
2503 \r
2504 #. Resource IDs: (65535)\r
2505 msgid "Configure viewer program for GNU diff files (patch files)."\r
2506 msgstr "Määritä ohjelma, jota käytetään GNU diff-tiedostojen (paikkatiedostot) katseluun."\r
2507 \r
2508 #. Resource IDs: (65535)\r
2509 msgid "Conflict resolved"\r
2510 msgstr "Ristiriita ratkaistu"\r
2511 \r
2512 #. Resource IDs: (263, 65535)\r
2513 msgid "Conflicted"\r
2514 msgstr "Ristiriita"\r
2515 \r
2516 #. Resource IDs: (188)\r
2517 #, c-format\r
2518 msgid "Conflicts: %d"\r
2519 msgstr "Ristiriitoja: %d"\r
2520 \r
2521 #. Resource IDs: (345)\r
2522 msgid "Connect to the repository server and download missing log data"\r
2523 msgstr "Kytkeydy arkistopalvelimelle ja nouda puuttuvat lokitiedot"\r
2524 \r
2525 #. Resource IDs: (65535)\r
2526 msgid "Container sizes"\r
2527 msgstr "Säiliöiden koot"\r
2528 \r
2529 #. Resource IDs: (16520)\r
2530 msgid "Context Menus: "\r
2531 msgstr "Kontekstivalikot:"\r
2532 \r
2533 #. Resource IDs: (73)\r
2534 msgid "Continue"\r
2535 msgstr "Jatka"\r
2536 \r
2537 #. Resource IDs: (1001)\r
2538 msgid "Contract docked window"\r
2539 msgstr "Kutista ankkuroitu ikkuna"\r
2540 \r
2541 #. Resource IDs: (376)\r
2542 msgid "Cop&y"\r
2543 msgstr "&Kopioi"\r
2544 \r
2545 #. Resource IDs: (73)\r
2546 msgid "Copied"\r
2547 msgstr "Kopioitu"\r
2548 \r
2549 #. Resource IDs: (208)\r
2550 msgid "Copied from URL"\r
2551 msgstr "Kopioitu paikantimesta"\r
2552 \r
2553 #. Resource IDs: (275)\r
2554 #, c-format\r
2555 msgid "Copied from: %s@%ld\r\n"\r
2556 msgstr "Kopioitu paikasta: %s@%ld\r\n"\r
2557 \r
2558 #. Resource IDs: (126)\r
2559 msgid "Copied remotely"\r
2560 msgstr "Kopioitu etänä"\r
2561 \r
2562 #. Resource IDs: (16991)\r
2563 msgid "Copy"\r
2564 msgstr "Kopioi"\r
2565 \r
2566 #. Resource IDs: (127)\r
2567 #, c-format\r
2568 msgid ""\r
2569 "Copy %ld items to\r\n"\r
2570 "%s"\r
2571 msgstr ""\r
2572 "Kopioi %ld kohdetta paikkaan\r\n"\r
2573 "%s"\r
2574 \r
2575 #. Resource IDs: (103)\r
2576 #, c-format\r
2577 msgid "Copy %s"\r
2578 msgstr "Kopioi %s"\r
2579 \r
2580 #. Resource IDs: (229)\r
2581 #, c-format\r
2582 msgid "Copy %s to %s, Revision %s"\r
2583 msgstr "Kopioi polku %s paikkaan %s, versio %s"\r
2584 \r
2585 #. Resource IDs: (126)\r
2586 #, c-format\r
2587 msgid ""\r
2588 "Copy %s\r\n"\r
2589 "to %s"\r
2590 msgstr ""\r
2591 "Kopioi %s\r\n"\r
2592 "tiedostoon %s"\r
2593 \r
2594 #. Resource IDs: (142)\r
2595 msgid "Copy (Branch / Tag)"\r
2596 msgstr "Kopioi (haara / merkki)"\r
2597 \r
2598 #. Resource IDs: (78)\r
2599 msgid "Copy - TortoiseSVN"\r
2600 msgstr "Kopioi - TortoiseSVN"\r
2601 \r
2602 #. Resource IDs: (1057)\r
2603 msgid ""\r
2604 "Copy Tool\n"\r
2605 "Copy"\r
2606 msgstr ""\r
2607 "Kopiointityökalu\n"\r
2608 "Kopioi"\r
2609 \r
2610 #. Resource IDs: (101)\r
2611 msgid "Copy URL to clipboard"\r
2612 msgstr "Kopioi paikannin leikepöydälle"\r
2613 \r
2614 #. Resource IDs: (209)\r
2615 msgid "Copy all information to clipboard"\r
2616 msgstr "Kopioi kaikki tiedot leikepöydälle"\r
2617 \r
2618 #. Resource IDs: (146)\r
2619 msgid "Copy and rename"\r
2620 msgstr "Kopioi ja uudelleennimeä"\r
2621 \r
2622 #. Resource IDs: (104)\r
2623 msgid "Copy and rename item to here"\r
2624 msgstr "Kopioi ja uudelleennimeä kohde tänne"\r
2625 \r
2626 #. Resource IDs: (101)\r
2627 msgid "Copy error message to clipboard"\r
2628 msgstr "Kopioi virheilmoitus leikepöydälle"\r
2629 \r
2630 #. Resource IDs: (76)\r
2631 msgid "Copy from path"\r
2632 msgstr "Kopio polusta"\r
2633 \r
2634 #. Resource IDs: (103)\r
2635 msgid "Copy items to here"\r
2636 msgstr "Kopioi kohteet tänne"\r
2637 \r
2638 #. Resource IDs: (209)\r
2639 msgid "Copy paths to clipboard"\r
2640 msgstr "Kopioi polut leikepöydälle"\r
2641 \r
2642 #. Resource IDs: (323)\r
2643 msgid "Copy selection to cli&pboard"\r
2644 msgstr "Kopioi valinta &leikepöydälle"\r
2645 \r
2646 #. Resource IDs: (3603)\r
2647 msgid ""\r
2648 "Copy the selection and put it on the Clipboard\n"\r
2649 "Copy"\r
2650 msgstr ""\r
2651 "Kopioi valittu teksti leikepöydälle\n"\r
2652 "Kopioi"\r
2653 \r
2654 #. Resource IDs: (613)\r
2655 #, c-format\r
2656 msgid "Copy to %1"\r
2657 msgstr "Kopioi kohteeseen %1"\r
2658 \r
2659 #. Resource IDs: (114)\r
2660 msgid "Copy to clipboard"\r
2661 msgstr "Kopioi leikepöydälle"\r
2662 \r
2663 #. Resource IDs: (103)\r
2664 msgid "Copy to working copy"\r
2665 msgstr "Kopioi työkopioon"\r
2666 \r
2667 #. Resource IDs: (101)\r
2668 msgid "Copy to working copy..."\r
2669 msgstr "Kopioi työkopioon..."\r
2670 \r
2671 #. Resource IDs: (98)\r
2672 #, c-format\r
2673 msgid "Copy: New name for %s"\r
2674 msgstr "Kopio: Uusi nimi %s:lle"\r
2675 \r
2676 #. Resource IDs: (80)\r
2677 #, c-format\r
2678 msgid "Copying %s"\r
2679 msgstr "Kopioidaan %s"\r
2680 \r
2681 #. Resource IDs: (80)\r
2682 msgid "Copying..."\r
2683 msgstr "Kopioimassa..."\r
2684 \r
2685 #. Resource IDs: (188)\r
2686 msgid "Corrections"\r
2687 msgstr "Korjaukset"\r
2688 \r
2689 #. Resource IDs: (81)\r
2690 #, c-format\r
2691 msgid "Could not add %s to the ignore list!"\r
2692 msgstr "Elementin %s lisäys ohituslistaan epäonnistui!"\r
2693 \r
2694 #. Resource IDs: (582)\r
2695 #, c-format\r
2696 msgid "Could not add '%s' because"\r
2697 msgstr "'%s':n lisäys epäonnistui, koska"\r
2698 \r
2699 #. Resource IDs: (582)\r
2700 #, c-format\r
2701 msgid "Could not add property '%s' on '%s' because"\r
2702 msgstr "Ominaisuuden '%s' lisäys kohteeseen '%s' epäonnistui, koska"\r
2703 \r
2704 #. Resource IDs: (201)\r
2705 msgid "Could not check for a newer version!"\r
2706 msgstr "Uusimman version tarkistus epäonnistui!"\r
2707 \r
2708 #. Resource IDs: (81)\r
2709 #, c-format\r
2710 msgid ""\r
2711 "Could not copy the files!\n"\r
2712 "<hr=100%%>\n"\r
2713 "%s"\r
2714 msgstr ""\r
2715 "Tiedostojen kopiointi epäonnistui!\n"\r
2716 "<hr=100%%>\n"\r
2717 "%s"\r
2718 \r
2719 #. Resource IDs: (3867)\r
2720 #, c-format\r
2721 msgid "Could not create %1 because the directory is full."\r
2722 msgstr "Tiedoston %1 luonti epäonnistui, koska hakemisto on täynnä."\r
2723 \r
2724 #. Resource IDs: (582)\r
2725 #, c-format\r
2726 msgid "Could not delete '%s' because"\r
2727 msgstr "'%s':n poisto epäonnistui, koska"\r
2728 \r
2729 #. Resource IDs: (582)\r
2730 #, c-format\r
2731 msgid "Could not delete property '%s' on '%s' because"\r
2732 msgstr "Ominaisuuden '%s' poisto kohteesta '%s' epäonnistui, koska"\r
2733 \r
2734 #. Resource IDs: (83)\r
2735 msgid "Could not determine the last committed revision!"\r
2736 msgstr "Viimeisimmän toimitetun version selvitys ei onnistu!"\r
2737 \r
2738 #. Resource IDs: (81)\r
2739 msgid "Could not get the status!"\r
2740 msgstr "Tilatietojen haku epäonnistui!"\r
2741 \r
2742 #. Resource IDs: (582)\r
2743 #, c-format\r
2744 msgid "Could not merge '%s' because"\r
2745 msgstr "'%s':n yhdistäminen epäonnistui, koska"\r
2746 \r
2747 #. Resource IDs: (582)\r
2748 #, c-format\r
2749 msgid "Could not merge property '%s' on '%s' because"\r
2750 msgstr "Ominaisuuden '%s' yhdistäminen kohteeseen '%s' epäonnistui, koska"\r
2751 \r
2752 #. Resource IDs: (3867)\r
2753 #, c-format\r
2754 msgid "Could not open %1 because there are too many open files."\r
2755 msgstr "Tiedostoa %1 ei voitu avata, koska liian monta tiedostoa on auki."\r
2756 \r
2757 #. Resource IDs: (69)\r
2758 #, c-format\r
2759 msgid ""\r
2760 "Could not open the file\n"\r
2761 "%s"\r
2762 msgstr ""\r
2763 "Tiedoston\n"\r
2764 "%s\n"\r
2765 "avaus epäonnistui"\r
2766 \r
2767 #. Resource IDs: (3867)\r
2768 #, c-format\r
2769 msgid "Could not remove %1 because it is the current directory."\r
2770 msgstr "Hakemistoa %1 ei voitu poistaa, koska se on työhakemisto."\r
2771 \r
2772 #. Resource IDs: (82)\r
2773 #, c-format\r
2774 msgid "Could not remove %s from the ignore list"\r
2775 msgstr "Elementin %s poisto ohituslistasta epäonnistui"\r
2776 \r
2777 #. Resource IDs: (81)\r
2778 #, c-format\r
2779 msgid ""\r
2780 "Could not retrieve URL of the file!\n"\r
2781 "%s"\r
2782 msgstr "Tiedoston %s paikantimen selvitys epäonnistui!"\r
2783 \r
2784 #. Resource IDs: (66)\r
2785 #, c-format\r
2786 msgid ""\r
2787 "Could not retrieve revision %s of the file %s.\n"\r
2788 "Patching is not possible!"\r
2789 msgstr ""\r
2790 "Tiedoston %s version %s haku epäonnistui.\n"\r
2791 "Paikkaus ei onnistu!"\r
2792 \r
2793 #. Resource IDs: (64)\r
2794 #, c-format\r
2795 msgid "Could not save the file %s!"\r
2796 msgstr "Tiedoston %s talletus epäonnistui!"\r
2797 \r
2798 #. Resource IDs: (81)\r
2799 #, c-format\r
2800 msgid ""\r
2801 "Could not start diff viewer!\n"\r
2802 "<hr=100%%>\n"\r
2803 "%s"\r
2804 msgstr ""\r
2805 "Vertailuohjelman käynnistys epäonnistui!\n"\r
2806 "<hr=100%%>\n"\r
2807 "%s"\r
2808 \r
2809 #. Resource IDs: (81)\r
2810 #, c-format\r
2811 msgid ""\r
2812 "Could not start external diff program!\n"\r
2813 "<hr=100%%>\n"\r
2814 "%s"\r
2815 msgstr ""\r
2816 "Ulkoisen vertailuohjelman käynnistys epäonnistui!\n"\r
2817 "<hr=100%%>\n"\r
2818 "%s"\r
2819 \r
2820 #. Resource IDs: (81)\r
2821 #, c-format\r
2822 msgid ""\r
2823 "Could not start external merge program!\n"\r
2824 "<hr=100%%>\n"\r
2825 "%s"\r
2826 msgstr ""\r
2827 "Ulkoisen yhdistämisohjelman käynnistys epäonnistui!\n"\r
2828 "<hr=100%%>\n"\r
2829 "%s"\r
2830 \r
2831 #. Resource IDs: (3857)\r
2832 msgid "Could not start print job."\r
2833 msgstr "Tulostuksen aloitus epäonnistui."\r
2834 \r
2835 #. Resource IDs: (83)\r
2836 #, c-format\r
2837 msgid ""\r
2838 "Could not start text viewer!\n"\r
2839 "<hr=100%%>\n"\r
2840 "%s"\r
2841 msgstr ""\r
2842 "Katseluohjelman käynnistys epäonnistui!\n"\r
2843 "<hr=100%%>\n"\r
2844 "%s"\r
2845 \r
2846 #. Resource IDs: (81)\r
2847 msgid "Could not start thread!"\r
2848 msgstr "Säikeen käynnistys epäonnistui!"\r
2849 \r
2850 #. Resource IDs: (13)\r
2851 msgid "Create &patch..."\r
2852 msgstr "Luo &paikkatiedosto..."\r
2853 \r
2854 #. Resource IDs: (243)\r
2855 msgid "Create Changelist"\r
2856 msgstr "Luo muutoslista"\r
2857 \r
2858 #. Resource IDs: (208)\r
2859 msgid "Create Patch"\r
2860 msgstr "Luo paikkatiedosto"\r
2861 \r
2862 #. Resource IDs: (1385)\r
2863 msgid "Create copy in the repository from:"\r
2864 msgstr "Luo arkistokopio:"\r
2865 \r
2866 #. Resource IDs: (126)\r
2867 #, c-format\r
2868 msgid ""\r
2869 "Create new directory:\r\n"\r
2870 "%s"\r
2871 msgstr ""\r
2872 "Luo uusi hakemisto:\r\n"\r
2873 "%s"\r
2874 \r
2875 #. Resource IDs: (8)\r
2876 msgid "Create repositor&y here"\r
2877 msgstr "&Luo arkisto tänne"\r
2878 \r
2879 #. Resource IDs: (32828)\r
2880 msgid "Create unified diff file"\r
2881 msgstr "Luo unified diff -tiedosto"\r
2882 \r
2883 #. Resource IDs: (126)\r
2884 msgid "Created folder remotely"\r
2885 msgstr "Hakemisto luotu etänä"\r
2886 \r
2887 #. Resource IDs: (10)\r
2888 msgid "Creates a 'cheap' copy inside the repository used for branches or tagging"\r
2889 msgstr "Luo kopion arkistossa (kevyt operaatio); käytetään haaroihin ja merkkeihin"\r
2890 \r
2891 #. Resource IDs: (2052)\r
2892 msgid ""\r
2893 "Creates a patch file from the differences of the two files\n"\r
2894 "Create patch file"\r
2895 msgstr ""\r
2896 "Luo paikkatiedoston kahden tiedoston välisistä eroista\n"\r
2897 "Luo paikkatiedosto"\r
2898 \r
2899 #. Resource IDs: (10)\r
2900 msgid "Creates a repository database at the current location"\r
2901 msgstr "Luo arkiston valittuun paikkaan"\r
2902 \r
2903 #. Resource IDs: (14)\r
2904 msgid "Creates a unified diff file with all changes you made"\r
2905 msgstr "Luo unified diff-tiedoston, jossa ovat mukana tekemäsi muutokset"\r
2906 \r
2907 #. Resource IDs: (65535)\r
2908 msgid "Credits:"\r
2909 msgstr "Kiitokset:"\r
2910 \r
2911 #. Resource IDs: (376)\r
2912 msgid "Cu&t"\r
2913 msgstr "&Leikkaa"\r
2914 \r
2915 #. Resource IDs: (65535)\r
2916 msgid "Current"\r
2917 msgstr "Nykyinen"\r
2918 \r
2919 #. Resource IDs: (1113)\r
2920 msgid "Current version is:"\r
2921 msgstr "Nykyinen versio:"\r
2922 \r
2923 #. Resource IDs: (201)\r
2924 #, c-format\r
2925 msgid "Current version is: %s"\r
2926 msgstr "Nykyinen versio: %s"\r
2927 \r
2928 #. Resource IDs: (17079)\r
2929 msgid "Cus&tomize..."\r
2930 msgstr "&Mukauta..."\r
2931 \r
2932 #. Resource IDs: (16963)\r
2933 msgid "Custom"\r
2934 msgstr "Mukautettu"\r
2935 \r
2936 #. Resource IDs: (1007, 17074)\r
2937 msgid "Customize"\r
2938 msgstr "Mukauta"\r
2939 \r
2940 #. Resource IDs: (17076)\r
2941 msgid "Customize Keyboard"\r
2942 msgstr "Mukauta näppäimistö"\r
2943 \r
2944 #. Resource IDs: (1069)\r
2945 msgid "Customize Quick Access Toolbar"\r
2946 msgstr "Mukauta pikavalintapalkki"\r
2947 \r
2948 #. Resource IDs: (1068)\r
2949 msgid "Customize Quick Access Toolbar..."\r
2950 msgstr "Mukauta pikavalintapalkki..."\r
2951 \r
2952 #. Resource IDs: (3603)\r
2953 msgid ""\r
2954 "Cut the selection and put it on the Clipboard\n"\r
2955 "Cut"\r
2956 msgstr ""\r
2957 "Leikkaa valinta ja liitä se Leikepöydälle\n"\r
2958 "Leikkaa"\r
2959 \r
2960 #. Resource IDs: (1279)\r
2961 msgid "D&etails"\r
2962 msgstr "&Yksityiskohdat"\r
2963 \r
2964 #. Resource IDs: (19, 76, 208)\r
2965 msgid "Date"\r
2966 msgstr "Päivä"\r
2967 \r
2968 #. Resource IDs: (1008)\r
2969 msgid "Default"\r
2970 msgstr "Oletus"\r
2971 \r
2972 #. Resource IDs: (65535)\r
2973 msgid "Default &number of log messages"\r
2974 msgstr "Lokiviestien &oletuslukumäärä"\r
2975 \r
2976 #. Resource IDs: (1007)\r
2977 msgid "Default Menu"\r
2978 msgstr "Oletusvalikko"\r
2979 \r
2980 #. Resource IDs: (65535)\r
2981 msgid "Default URL:"\r
2982 msgstr "Oletuspaikannin:"\r
2983 \r
2984 #. Resource IDs: (1007)\r
2985 msgid "Default application menu. Appears when no documents are open."\r
2986 msgstr "Oletusarvoinen sovellusvalikko. Näytetään kun dokumentteja ei ole avattu."\r
2987 \r
2988 #. Resource IDs: (65535)\r
2989 msgid "Default path:"\r
2990 msgstr "Oletuskansio:"\r
2991 \r
2992 #. Resource IDs: (1064)\r
2993 msgid "Default to UTF-8 encoding"\r
2994 msgstr "Käytä oletusarvoisesti UTF-8 -koodausta"\r
2995 \r
2996 #. Resource IDs: (1002)\r
2997 msgid "Delete"\r
2998 msgstr "Poista"\r
2999 \r
3000 #. Resource IDs: (240)\r
3001 msgid "Delete Unversioned Items"\r
3002 msgstr "Poista versioimattomat kohteet"\r
3003 \r
3004 #. Resource IDs: (14)\r
3005 #, c-format\r
3006 msgid "Delete and &ignore %d items by name"\r
3007 msgstr "Poista ja &ohita %d kohdetta nimen perusteella"\r
3008 \r
3009 #. Resource IDs: (14)\r
3010 msgid "Delete and add to &ignore list"\r
3011 msgstr "Poista ja lisää &ohituslistaan"\r
3012 \r
3013 #. Resource IDs: (14)\r
3014 #, c-format\r
3015 msgid "Delete and ignore %d items by &extension"\r
3016 msgstr "Poista ja ohita %d kohdetta &päätteen perusteella"\r
3017 \r
3018 #. Resource IDs: (17)\r
3019 msgid "Delete unversioned items..."\r
3020 msgstr "Poista versioimattomat kohteet..."\r
3021 \r
3022 #. Resource IDs: (73, 264)\r
3023 msgid "Deleted"\r
3024 msgstr "Poistettu"\r
3025 \r
3026 #. Resource IDs: (65535)\r
3027 msgid "Deleted node"\r
3028 msgstr "Poistettu solmu"\r
3029 \r
3030 #. Resource IDs: (15)\r
3031 msgid "Deletes and adds the selected file(s) or the filemask to the 'ignore' list"\r
3032 msgstr "Poistaa ja lisää valitut tiedostot tai tiedostopeitteen ohituslistaan"\r
3033 \r
3034 #. Resource IDs: (11)\r
3035 msgid "Deletes files / folders from version control"\r
3036 msgstr "Tuhoa tiedostoja/kansioita versionhallinnasta"\r
3037 \r
3038 #. Resource IDs: (18)\r
3039 msgid "Deletes files / folders from version control but keeps the file"\r
3040 msgstr "Poistaa tiedostoja/kansioita versionhallinnasta, mutta säilyttää ne paikallisesti"\r
3041 \r
3042 #. Resource IDs: (198)\r
3043 msgid "Deletes the action log file"\r
3044 msgstr "Poistaa toimenpidelokin"\r
3045 \r
3046 #. Resource IDs: (263)\r
3047 msgid "Deleting"\r
3048 msgstr "Poistetaan"\r
3049 \r
3050 #. Resource IDs: (65535)\r
3051 msgid "Depth:"\r
3052 msgstr "Syvyys:"\r
3053 \r
3054 #. Resource IDs: (1002)\r
3055 msgid "Description"\r
3056 msgstr "Kuvaus"\r
3057 \r
3058 #. Resource IDs: (65535)\r
3059 msgid "Description:"\r
3060 msgstr "Kuvaus:"\r
3061 \r
3062 #. Resource IDs: (213)\r
3063 msgid "Deselect changelist"\r
3064 msgstr "Poista muutoslistan valinta"\r
3065 \r
3066 #. Resource IDs: (3859)\r
3067 msgid "Destination disk drive is full."\r
3068 msgstr "Kohteen levytila on täynnä."\r
3069 \r
3070 #. Resource IDs: (3849)\r
3071 msgid ""\r
3072 "Device Independent Bitmap\n"\r
3073 "a device independent bitmap"\r
3074 msgstr ""\r
3075 "Laiteriippumaton bittikartta\n"\r
3076 "laiteriippumaton bittikartta"\r
3077 \r
3078 #. Resource IDs: (1277)\r
3079 msgid "Dialog sizes and positions"\r
3080 msgstr "Ikkunoiden koot ja paikat"\r
3081 \r
3082 #. Resource IDs: (65535)\r
3083 msgid "Diff file:"\r
3084 msgstr "Vertailutiedosto:"\r
3085 \r
3086 #. Resource IDs: (65535)\r
3087 msgid "Diff options"\r
3088 msgstr "Vertailuasetukset"\r
3089 \r
3090 #. Resource IDs: (146, 279)\r
3091 msgid "Diff with URL"\r
3092 msgstr "Vertaa paikantimen kanssa"\r
3093 \r
3094 #. Resource IDs: (1302)\r
3095 msgid "Difference between"\r
3096 msgstr "Erot välillä"\r
3097 \r
3098 #. Resource IDs: (32817)\r
3099 msgid "Differential path &names"\r
3100 msgstr "Polku&nimien erot"\r
3101 \r
3102 #. Resource IDs: (1022)\r
3103 msgid "Diffing"\r
3104 msgstr "Vertailu"\r
3105 \r
3106 #. Resource IDs: (14)\r
3107 msgid "Diffs the working copy file with the one before the last commit."\r
3108 msgstr "Vertaa työkopion tiedostoa sen viimeisimmän toimitetun tiedoston edeltäjän kanssa."\r
3109 \r
3110 #. Resource IDs: (65535)\r
3111 msgid "Directory:"\r
3112 msgstr "Hakemisto:"\r
3113 \r
3114 #. Resource IDs: (195)\r
3115 msgid ""\r
3116 "Disable this option if you have really big working copies and experience\r\n"\r
3117 "too much disk access when browsing the working copy."\r
3118 msgstr ""\r
3119 "Poista tämä valinta jos työkopiosi ovat todella suuria ja navigointi\r\n"\r
3120 "niiden sisällä aiheuttaa liikaa levyoperaatioita."\r
3121 \r
3122 #. Resource IDs: (3867)\r
3123 #, c-format\r
3124 msgid "Disk full while accessing %1."\r
3125 msgstr "Levy täyttyi käsiteltäessä %1."\r
3126 \r
3127 #. Resource IDs: (3860)\r
3128 #, c-format\r
3129 msgid "Dispatch exception: %1"\r
3130 msgstr "Välityskeskeytys: %1"\r
3131 \r
3132 #. Resource IDs: (65535)\r
3133 msgid "Display &buttons in this order"\r
3134 msgstr "Näytä &painikkeet tässä järjestyksessä"\r
3135 \r
3136 #. Resource IDs: (3605)\r
3137 msgid ""\r
3138 "Display help for clicked on buttons, menus and windows\n"\r
3139 "Help"\r
3140 msgstr ""\r
3141 "Näytä ohje napsautetuille nappuloille, valikoille ja windows\n"\r
3142 "Help -toiminnolle"\r
3143 \r
3144 #. Resource IDs: (3605)\r
3145 msgid ""\r
3146 "Display help for current task or command\n"\r
3147 "Help"\r
3148 msgstr ""\r
3149 "Näytä ohje nykyiselle toiminnolle tai komento\n"\r
3150 "Help"\r
3151 \r
3152 #. Resource IDs: (3605)\r
3153 msgid ""\r
3154 "Display instructions about how to use help\n"\r
3155 "Help"\r
3156 msgstr ""\r
3157 "Näyttää käyttöohjeet\n"\r
3158 "Ohje"\r
3159 \r
3160 #. Resource IDs: (3605)\r
3161 msgid ""\r
3162 "Display program information, version number and copyright\n"\r
3163 "About"\r
3164 msgstr ""\r
3165 "Näytä ohjelman tiedot, versionumero ja tekijänoikeudet\n"\r
3166 "Tietoa"\r
3167 \r
3168 #. Resource IDs: (65535)\r
3169 msgid "Do not show the context menu for the following paths:"\r
3170 msgstr "Älä näytä kontekstivalikkoa seuraaville poluille:"\r
3171 \r
3172 #. Resource IDs: (1007)\r
3173 #, c-format\r
3174 msgid "Do you really want to delete the toolbar '%s'?"\r
3175 msgstr "Haluatko todella poistaa valintapalkin '%s'?"\r
3176 \r
3177 #. Resource IDs: (145)\r
3178 msgid "Do you really want to move this file or folder?"\r
3179 msgstr "Haluatko todella siirtää tämän tiedoston tai kansion?"\r
3180 \r
3181 #. Resource IDs: (119)\r
3182 #, c-format\r
3183 msgid ""\r
3184 "Do you really want to revert all changes in\n"\r
3185 "%s\n"\r
3186 "and go back to this revision? These changes will be reverted by reverse-merging the revisions into your working copy."\r
3187 msgstr ""\r
3188 "Haluatko todella perua kaikki muutokset tiedostoon\n"\r
3189 "%s\n"\r
3190 "ja palata tähän versioon?  Nämä muutokset perutaan yhdistämällä versioita käänteisesti työkopioosi."\r
3191 \r
3192 #. Resource IDs: (76)\r
3193 #, c-format\r
3194 msgid ""\r
3195 "Do you really want to revert all changes in\n"\r
3196 "%s\n"\r
3197 "which were made in this revision? These changes will be reverted by reverse-merging the revision into your working copy."\r
3198 msgstr ""\r
3199 "Haluatko todella perua kaikki tiedostoon\n"\r
3200 "%s\n"\r
3201 "tässä versiossa tehdyt muutokset?  Nämä muutokset perutaan yhdistämällä versio käänteisesti työkopioosi."\r
3202 \r
3203 #. Resource IDs: (99)\r
3204 #, c-format\r
3205 msgid ""\r
3206 "Do you want to make this working copy unversioned?\n"\r
3207 "This will remove all Subversion admin directories from\n"\r
3208 "%s!"\r
3209 msgstr ""\r
3210 "Haluatko tehdä työkopiosta versioimattoman?\n"\r
3211 "Tämä poistaa kaikki Subversion-tiedot hakemistosta\n"\r
3212 "%s alaspäin!"\r
3213 \r
3214 #. Resource IDs: (76)\r
3215 msgid "Do you want to proceed?"\r
3216 msgstr "Haluatko jatkaa?"\r
3217 \r
3218 #. Resource IDs: (313)\r
3219 msgid ""\r
3220 "Do you want to reload the documents to reflect the settings changes?\n"\r
3221 "Note: you will lose all changes you've made!"\r
3222 msgstr ""\r
3223 "Haluatko avata tiedostot uudelleen, jotta asetusmuutokset tulevat voimaan?\n"\r
3224 "Huomaa: menetät kaikki tekemäsi muutokset!"\r
3225 \r
3226 #. Resource IDs: (563)\r
3227 #, c-format\r
3228 msgid "Do you want to remove the property %s recursively?"\r
3229 msgstr "Haluatko poistaa ominaisuuden %s palautuvasti?"\r
3230 \r
3231 #. Resource IDs: (313)\r
3232 msgid "Do you want to save your changes?"\r
3233 msgstr "Haluatko tallentaa muutokset?"\r
3234 \r
3235 #. Resource IDs: (65535)\r
3236 msgid "Document :"\r
3237 msgstr "Dokumentti :"\r
3238 \r
3239 #. Resource IDs: (65535)\r
3240 msgid ""\r
3241 "Documentation : Simon Large\n"\r
3242 "Code : Tobias Schäfer, Stefan Fuhrmann"\r
3243 msgstr ""\r
3244 "Käyttöohjeet : Simon Large\n"\r
3245 "Koodi : Tobias Schäfer, Stefan Fuhrmann"\r
3246 \r
3247 #. Resource IDs: (73, 80)\r
3248 msgid "Don't show this message again"\r
3249 msgstr "Älä näytä tätä viestiä uudestaan"\r
3250 \r
3251 #. Resource IDs: (1002)\r
3252 msgid "Drag to make this menu float"\r
3253 msgstr "Raahaa tehdäksesi tästä valikosta kelluvan"\r
3254 \r
3255 #. Resource IDs: (16513)\r
3256 msgid "Draw"\r
3257 msgstr "Piirrä"\r
3258 \r
3259 #. Resource IDs: (1079)\r
3260 msgid "Drive Types"\r
3261 msgstr "Asematyypit"\r
3262 \r
3263 #. Resource IDs: (1315)\r
3264 msgid "Drives A: and B:"\r
3265 msgstr "Asemat A: ja B:"\r
3266 \r
3267 #. Resource IDs: (613)\r
3268 #, c-format\r
3269 msgid "Drop not possible on %1"\r
3270 msgstr "Pudottaminen kohteeseen %1 ei ole mahdollista"\r
3271 \r
3272 #. Resource IDs: (32816)\r
3273 msgid "E&xact copy sources"\r
3274 msgstr "&Täsmälliset kopiolähteet"\r
3275 \r
3276 #. Resource IDs: (65535)\r
3277 msgid "E&xclude paths:"\r
3278 msgstr "&Pois jätettävät polut:"\r
3279 \r
3280 #. Resource IDs: (105, 57665)\r
3281 msgid "E&xit"\r
3282 msgstr "&Lopeta"\r
3283 \r
3284 #. Resource IDs: (275)\r
3285 msgid "E&xpand all"\r
3286 msgstr "L&aajenna kaikki"\r
3287 \r
3288 #. Resource IDs: (275)\r
3289 msgid "E&xpand sub-trees"\r
3290 msgstr "&Laajenna alipuut"\r
3291 \r
3292 #. Resource IDs: (1437)\r
3293 msgid "E&xport"\r
3294 msgstr "&Vie"\r
3295 \r
3296 #. Resource IDs: (9, 1382)\r
3297 msgid "E&xport..."\r
3298 msgstr "&Vie..."\r
3299 \r
3300 #. Resource IDs: (3697)\r
3301 msgid "EXT"\r
3302 msgstr "EXT"\r
3303 \r
3304 #. Resource IDs: (1237)\r
3305 msgid "Edit"\r
3306 msgstr "Muokkaa"\r
3307 \r
3308 #. Resource IDs: (16133)\r
3309 msgid "Edit Button Image"\r
3310 msgstr "Muokkaa painikkeen kuvaa"\r
3311 \r
3312 #. Resource IDs: (227, 564)\r
3313 msgid "Edit Properties"\r
3314 msgstr "Muokkaa ominaisuuksia"\r
3315 \r
3316 #. Resource IDs: (297)\r
3317 msgid "Edit Property Conflict"\r
3318 msgstr "Muokkaa ominaisuusristiriitaa"\r
3319 \r
3320 #. Resource IDs: (298)\r
3321 msgid "Edit Tree Conflicts"\r
3322 msgstr "Muokkaa puuristiriitoja"\r
3323 \r
3324 #. Resource IDs: (113)\r
3325 msgid "Edit author"\r
3326 msgstr "Muokkaa tekijää"\r
3327 \r
3328 #. Resource IDs: (115)\r
3329 msgid "Edit author name"\r
3330 msgstr "Muokkaa tekijän nimeä"\r
3331 \r
3332 #. Resource IDs: (1399)\r
3333 msgid "Edit conflict"\r
3334 msgstr "Muokkaa ristiriitaa"\r
3335 \r
3336 #. Resource IDs: (110)\r
3337 msgid "Edit extension specific diff program"\r
3338 msgstr "Muokkaa päätekohtaista vertailuohjelmaa"\r
3339 \r
3340 #. Resource IDs: (110)\r
3341 msgid "Edit extension specific merge program"\r
3342 msgstr "Muokkaa päätekohtaista yhdistämisohjelmaa"\r
3343 \r
3344 #. Resource IDs: (113, 115)\r
3345 msgid "Edit log message"\r
3346 msgstr "Muokkaa lokiviestiä"\r
3347 \r
3348 #. Resource IDs: (127)\r
3349 #, c-format\r
3350 msgid ""\r
3351 "Edit property '%s' on\r\n"\r
3352 "%s"\r
3353 msgstr ""\r
3354 "Muokkaa ominaisuutta '%s' polulla\r\n"\r
3355 "%s"\r
3356 \r
3357 #. Resource IDs: (1331, 1382)\r
3358 msgid "Edit..."\r
3359 msgstr "Muokkaa..."\r
3360 \r
3361 #. Resource IDs: (581)\r
3362 msgid "Edits the selected property value"\r
3363 msgstr "Muokkaa valittua ominaisuutta"\r
3364 \r
3365 #. Resource IDs: (79)\r
3366 msgid "Either the name or IP of the proxy server"\r
3367 msgstr "Välityspalvelimen IP-osoite tai nimi"\r
3368 \r
3369 #. Resource IDs: (1057)\r
3370 msgid ""\r
3371 "Ellipse Tools\n"\r
3372 "Ellipse"\r
3373 msgstr ""\r
3374 "Ellipsityökalut\n"\r
3375 "Ellipsi"\r
3376 \r
3377 #. Resource IDs: (65535)\r
3378 msgid "Empty"\r
3379 msgstr "Tyhjä"\r
3380 \r
3381 #. Resource IDs: (344)\r
3382 msgid "Enable log caching to speed up log and revision graph dialogs"\r
3383 msgstr "Salli lokitietojen talletus välimuistiin loki-ikkunan ja versiograafin nopeuttamiseksi"\r
3384 \r
3385 #. Resource IDs: (196)\r
3386 msgid ""\r
3387 "Enable this only if you're working with web projects on VS.NET2003!\r\n"\r
3388 "You must restart the system for this setting to take effect."\r
3389 msgstr ""\r
3390 "Salli tämä vain jos työskentelet web-projektien kanssa VS.NET 2003:lla!\r\n"\r
3391 "Sinun täytyy käynnistää tietokone uudelleen, jotta asetus tulisi voimaan."\r
3392 \r
3393 #. Resource IDs: (195)\r
3394 msgid ""\r
3395 "Enables the spellchecker only if the\n"\r
3396 "tsvn:projectlanguage property is set."\r
3397 msgstr ""\r
3398 "Sallii tavutustarkistuksen vain jos\n"\r
3399 "tsvn:projectlanguage -ominaisuus on päällä."\r
3400 \r
3401 #. Resource IDs: (3867)\r
3402 #, c-format\r
3403 msgid "Encountered a hardware I/O error while accessing %1."\r
3404 msgstr "Laitteistovirhe luettaessa %1."\r
3405 \r
3406 #. Resource IDs: (3867)\r
3407 #, c-format\r
3408 msgid "Encountered a locking violation while accessing %1."\r
3409 msgstr "Lukitusvirhe luettaessa %1."\r
3410 \r
3411 #. Resource IDs: (3867)\r
3412 #, c-format\r
3413 msgid "Encountered a sharing violation while accessing %1."\r
3414 msgstr "Yhteiskäyttövirhe luettaessa %1."\r
3415 \r
3416 #. Resource IDs: (3843)\r
3417 msgid "Encountered an improper argument."\r
3418 msgstr "Viallinen parametri."\r
3419 \r
3420 #. Resource IDs: (3859)\r
3421 #, c-format\r
3422 msgid "Encountered an unexpected error while reading %1."\r
3423 msgstr "Tuntematon virhe luettaessa %1."\r
3424 \r
3425 #. Resource IDs: (3859)\r
3426 #, c-format\r
3427 msgid "Encountered an unexpected error while writing %1."\r
3428 msgstr "Tuntematon virhe kirjoitettaessa %1."\r
3429 \r
3430 #. Resource IDs: (65535)\r
3431 msgid "End Revision"\r
3432 msgstr "Viimeinen versio"\r
3433 \r
3434 #. Resource IDs: (3825)\r
3435 msgid "Enlarge the window to full size"\r
3436 msgstr "Suurenna ikkuna koko ruudun kokoiseksi"\r
3437 \r
3438 #. Resource IDs: (241)\r