OSDN Git Service

Remove mix platform build script.
[tortoisegit/TortoiseGitJp.git] / Languages / Tortoise_da.po
1 #\r
2 # Danish translation for TortoiseSVN\r
3 # Copyright (C) 2004-2009 the TortoiseSVN team\r
4 # This file is distributed under the same license as TortoiseSVN\r
5 #\r
6 # Last commit by:\r
7 # $Author: luebbe $\r
8 # $Date: 2009-02-02 18:23:55 +0800 (Mon, 02 Feb 2009) $\r
9 # $Rev: 15255 $\r
10 #\r
11 # Authors:\r
12 # Christian Funder Sommerlund <christian@somnet.dk>\r
13 # Mikkel Elmholdt <mikkel@elmholdt.dk>\r
14 #\r
15 # Based on original translation by:\r
16 # Gunther Strube <gbs@users.sourceforge.net>\r
17 # Jan Normann Nielsen <spam@dubbekarl.dk>\r
18 #\r
19 msgid ""\r
20 msgstr ""\r
21 "Project-Id-Version: TortoiseSVN\n"\r
22 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"\r
23 "POT-Creation-Date: 1900-01-01 00:00+0000\n"\r
24 "PO-Revision-Date: 2009-02-02 11:23+0100\n"\r
25 "Last-Translator: Lübbe Onken <l.onken@rac.de>\n"\r
26 "Language-Team: TortoiseSVN translation team <dev@tortoisesvn.tigris.org>\n"\r
27 "MIME-Version: 1.0\n"\r
28 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"\r
29 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"\r
30 "X-Poedit-Language: Danish\n"\r
31 "X-Poedit-Country: DENMARK\n"\r
32 \r
33 # -------------------------------\r
34 # Nøgleord i oversættelsen:\r
35 # -------------------------------\r
36 # Abort = Afbryd\r
37 # Application = Program\r
38 # Apply (patch) = Påfør korrekturark (?)\r
39 # Apply (property) = Anvend egenskab\r
40 # Blame = Ansvar\r
41 # Branch = Gren, Sidegren (Bydeform: Forgren)\r
42 # Browser = Browser\r
43 # Cache = Cache\r
44 # Cancel = Annuller\r
45 # Changes = Ændringer (ikke rettelser)\r
46 # Check = Vælg (når der snakkes om "fluebensbokse")\r
47 # Checkout = Hent arbejdskopi\r
48 # Cleanup = Oprydning\r
49 # Commit = Arkivér (med accent for at undgå at ligne flertal af arkiv)\r
50 # Configure = Konfigurer\r
51 # Corrections = Rettelser\r
52 # Delete = Slet\r
53 # Diff = Sammenlign\r
54 # Diff program = Sammenligningsprogram\r
55 # Docked = Fastgjort (ikke 'låst' som tidligere anvendt)\r
56 # Event = handling (men udelades gerne, f.eks. "Associate double-click event with" -> "Associer dobbeltklik med")\r
57 # Explorer = Windows Stifinder\r
58 # Float = Flydende\r
59 # Get lock = Rekvivier lås\r
60 # Hook (script)= Tilkobling\r
61 # Icon overlay = Ikonoverdækning\r
62 # (Re)integrate = (Re)integrer\r
63 # Issue = Sag\r
64 # Issue tracker = Sagsbehandler\r
65 # Item = Emne (Bedre oversættelse?)\r
66 # Log (messages) = Log(beskeder)\r
67 # Merge program = Fletningsprogram\r
68 # Nested = Indlejret\r
69 # Node = Knude\r
70 # Operation = Handling\r
71 # Options = Indstillinger\r
72 # Pane = Rude\r
73 # Password = Adgangskode\r
74 # Patch = Rettelse (nogen gange betyning som "patch file", brug der oversættelse nedenfor)\r
75 # Patch file = Rettelsesfil\r
76 # Port = Overføre (f.eks.: "To port these changes to the trunk..." -> "For at overføre disse ændringer til stamen...")\r
77 # Personalized = Tilpasset\r
78 # Property = Egenskab\r
79 # Quick Access Toolbar = Genvejsværktøjslinje\r
80 # Record = Registrer\r
81 # Relocate = Omlæg\r
82 # Remove = Fjern\r
83 # Repository = Versionsarkiv\r
84 # Resolve = Løs\r
85 # Revert = Tilbagefør\r
86 # Revision = Revision\r
87 # Script = Script (Bedre oversættelse?)\r
88 # Shell = Skal (Bedre oversættelse?)\r
89 # Shortcut = Genvej\r
90 # Tab = faneblad (undtagen når der snakkes om tasten "Tab")\r
91 # Tag = Mærke\r
92 # Trunk = Hovedgren\r
93 # User (revision properties) = Brugerdefinerede (revisionsegenskaber)\r
94 # Token = Symbol (Bedre oversættelse?)\r
95 # Unified diff = Unified diff\r
96 # Usage data= Anvendelsesdata\r
97 # Viewer = Visningsprogram\r
98 # Working base = Grundrevision af arbejdskopi\r
99 # ------------------\r
100 # Bemærkninger:\r
101 # ------------------\r
102 # "tool" er i øjeblikket oversat som både "værktøj" og "redskab". Et af disse ord bør udgå.\r
103 # Handlinger magen til Windows egne (Slet, Omdøb, Egenskaber, ...) bør dele samme genvejstast\r
104 # Linje staves med "j"\r
105 # Af en eller anden grund indeholder flere strenge ord med store bogstaver midt i linjerne. Hvorvidt dette er rigtigt/en god idé kan diskuteres, men indtil videre holdes der en stil UDEN, dvs. oversæt efter normal dansk grammatik uanset. Ret gerne i gamle strenge når det ses gjort forkert.\r
106 # ------------------\r
107 # Genvejstaster:\r
108 # ------------------\r
109 # Rodmenu: d: SVN Opdater\r
110 # Rodmenu: a: SVN Arkivér\r
111 # Ren rodmenu: h: SVN Hent Arbejdskopi\r
112 # ---\r
113 # abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå (Kopier & indsæt i notesblok...)\r
114 # XXXXXXXXXXXXXXXXOXXXOXXOXOXXX (...under hinanden)\r
115 # --- () = Deler med andet menupunkt\r
116 # Hovedmenu: i: Sammenlign med forrige version (Højreklik på versioneret fil)\r
117 # Hovedmenu: v: Vis log\r
118 # Hovedmenu: w: Versionsarkivbrowser\r
119 # Hovedmenu: c: Check for ændringer\r
120 # Hovedmenu: a: Revisionsgraf\r
121 # Hovedmenu: ø: Løst\r
122 # Hovedmenu: d: Opdater til revision\r
123 # Hovedmenu: m: Omdøb (Windows-standard)\r
124 # Hovedmenu: l: Slet (Windows-standard)\r
125 # Hovedmenu: b: Tilbagefør\r
126 # Hovedmenu: y: Ryd op\r
127 # Hovedmenu: å: Lås\r
128 # Hovedmenu: p: Lås op\r
129 # Hovedmenu: n: Forgren/Mærk\r
130 # Hovedmenu: s: Skift\r
131 # Hovedmenu: f: Flet\r
132 # Hovedmenu: (a): Ansvar (Højreklik på versioneret fil)\r
133 # Hovedmenu: k: Eksporter\r
134 # Hovedmenu: æ: Omlæg\r
135 # hovedmenu: p: Importer (Højreklik på tomt sted i versioneret mappe)\r
136 # Hovedmenu: j: Tilføj (Højreklik på fil i versioneret mappe)\r
137 # Hovedmenu: r: Opret rettelsesfil\r
138 # Hovedmenu: i: Påfør rettelsesfil\r
139 # Hovedmenu: e: Egenskaber (Windows-standard)\r
140 # Hovedmenu: g: Indstillinger\r
141 # Hovedmenu: h: Hjælp\r
142 # Hovedmenu: o: Om\r
143 # Ren hovedmenu: a: Opret versionsarkiv her\r
144 # --------\r
145 # Andet:\r
146 # --------\r
147 # msgid/msgstr fields for Accelerator keys\r
148 # Format is: "ID:xxxxxx:VACS+X" where:\r
149 #    ID:xxxxx = the menu ID corresponding to the accelerator\r
150 #    V = Virtual key (or blank if not used) - nearly always set!\r
151 #    A = Alt key     (or blank if not used)\r
152 #    C = Ctrl key    (or blank if not used)\r
153 #    S = Shift key   (or blank if not used)\r
154 #    X = upper case character\r
155 # e.g. "V CS+Q" == Ctrl + Shift + 'Q'\r
156 # ONLY Accelerator Keys with corresponding alphanumeric characters can be\r
157 # updated i.e. function keys (F2), special keys (Delete, HoMe) etc. will not.\r
158 # ONLY change the msgstr field. Do NOT change any other.\r
159 # If you do not want to change an Accelerator Key, copy msgid to msgstr\r
160 #. Resource IDs: (10, 126)\r
161 msgid " "\r
162 msgstr " "\r
163 \r
164 #. Resource IDs: (188)\r
165 #, c-format\r
166 msgid "! %d"\r
167 msgstr "! %d"\r
168 \r
169 #. Resource IDs: (1262)\r
170 msgid "# authors shown individually:"\r
171 msgstr "# forfattere vist enkeltvis:"\r
172 \r
173 #. Resource IDs: (357)\r
174 #, c-format\r
175 msgid "%.2f MBytes transferred"\r
176 msgstr "%.2f MB overført"\r
177 \r
178 #. Resource IDs: (357)\r
179 #, c-format\r
180 msgid "%.2f kBytes/s"\r
181 msgstr "%.2f kBytes/s"\r
182 \r
183 #. Resource IDs: (3868)\r
184 #, c-format\r
185 msgid "%1 contained an unexpected object."\r
186 msgstr "%1 indeholdt et ikke-forventet objekt."\r
187 \r
188 #. Resource IDs: (3867)\r
189 #, c-format\r
190 msgid "%1 contains an incorrect path."\r
191 msgstr "%1 indeholder en ukorrekt sti."\r
192 \r
193 #. Resource IDs: (3868)\r
194 #, c-format\r
195 msgid "%1 contains an incorrect schema."\r
196 msgstr "%1 indeholder et ukorrekt skema."\r
197 \r
198 #. Resource IDs: (3868)\r
199 #, c-format\r
200 msgid "%1 has a bad format."\r
201 msgstr "%1 har et forkert format."\r
202 \r
203 #. Resource IDs: (3867)\r
204 #, c-format\r
205 msgid "%1 was not found."\r
206 msgstr "%1 findes ikke."\r
207 \r
208 #. Resource IDs: (3860)\r
209 #, c-format\r
210 msgid ""\r
211 "%1: %2\n"\r
212 "Continue running script?"\r
213 msgstr ""\r
214 "%1: %2\n"\r
215 "Fortsæt med at køre script?"\r
216 \r
217 #. Resource IDs: (3859)\r
218 #, c-format\r
219 msgid ""\r
220 "%1\n"\r
221 "Cannot find this file.\n"\r
222 "Verify that the correct path and file name are given."\r
223 msgstr ""\r
224 "%1\n"\r
225 "Filen findes ikke.\n"\r
226 "Check at den korrekte sti og og det korrekte filnavn er angivet."\r
227 \r
228 #. Resource IDs: (357)\r
229 #, c-format\r
230 msgid "%I64d Bytes transferred"\r
231 msgstr "%I64d byte overført"\r
232 \r
233 #. Resource IDs: (357)\r
234 #, c-format\r
235 msgid "%I64d kBytes transferred"\r
236 msgstr "%I64d KB overført"\r
237 \r
238 #. Resource IDs: (169)\r
239 #, c-format\r
240 msgid "%d files selected, %d files total"\r
241 msgstr "%d fil(er) valgt, %d fil(er) i alt"\r
242 \r
243 #. Resource IDs: (246)\r
244 #, c-format\r
245 msgid "%d most active author(s) with at least %d commits each (%d %%)"\r
246 msgstr "%d mest aktive forfatter(e) med mindst %d arkiveringer hver (%d %%)"\r
247 \r
248 #. Resource IDs: (357)\r
249 #, c-format\r
250 msgid "%ld Bytes/s"\r
251 msgstr "%ld Bytes/s"\r
252 \r
253 #. Resource IDs: (226)\r
254 #, c-format\r
255 msgid "%ld minute(s) and %ld second(s)"\r
256 msgstr "%ld minut(ter) og %ld sekund(er)"\r
257 \r
258 #. Resource IDs: (7)\r
259 #, c-format\r
260 msgid "%ld of %ld"\r
261 msgstr "%ld af %ld"\r
262 \r
263 #. Resource IDs: (563)\r
264 #, c-format\r
265 msgid "%ld paths"\r
266 msgstr "%ld stier"\r
267 \r
268 #. Resource IDs: (272)\r
269 #, c-format\r
270 msgid "%s"\r
271 msgstr "%s"\r
272 \r
273 #. Resource IDs: (93)\r
274 #, c-format\r
275 msgid "%s (offline)"\r
276 msgstr "%s (offline)"\r
277 \r
278 #. Resource IDs: (115)\r
279 #, c-format\r
280 msgid "%s (offline) - %s"\r
281 msgstr "%s (offline) - %s"\r
282 \r
283 #. Resource IDs: (226)\r
284 #, c-format\r
285 msgid "%s - at revision: %d"\r
286 msgstr "%s - ved revision: %d"\r
287 \r
288 #. Resource IDs: (151)\r
289 #, c-format\r
290 msgid "%s : Remote file"\r
291 msgstr "%s : Fil på server"\r
292 \r
293 #. Resource IDs: (151)\r
294 #, c-format\r
295 msgid "%s : Working Base"\r
296 msgstr "%s : Grundrevision af arbejdskopi"\r
297 \r
298 #. Resource IDs: (151)\r
299 #, c-format\r
300 msgid "%s : Working Base, Revision %ld"\r
301 msgstr "%s : Grundrevision af arbejdskopi, revision %ld"\r
302 \r
303 #. Resource IDs: (151)\r
304 #, c-format\r
305 msgid "%s : Working Copy"\r
306 msgstr "%s : Arbejdskopi"\r
307 \r
308 # Example: "123 kBytes transferred in 2 minute(s) and 34 second(s)"\r
309 #. Resource IDs: (226)\r
310 #, c-format\r
311 msgid "%s in %s"\r
312 msgstr "%s på %s"\r
313 \r
314 #. Resource IDs: (357)\r
315 #, c-format\r
316 msgid "%s, at %s"\r
317 msgstr "%s ved %s"\r
318 \r
319 #. Resource IDs: (609)\r
320 #, c-format\r
321 msgid "%s, but it already exists unversioned locally."\r
322 msgstr "%s, men eksisterer allerede uversioneret lokalt."\r
323 \r
324 #. Resource IDs: (609)\r
325 #, c-format\r
326 msgid "%s, but it is missing locally."\r
327 msgstr "%s, men findes ikke lokalt."\r
328 \r
329 #. Resource IDs: (609)\r
330 #, c-format\r
331 msgid "%s, but it was already added locally."\r
332 msgstr "%s , men er allerede tilføjet lokalt."\r
333 \r
334 #. Resource IDs: (609)\r
335 #, c-format\r
336 msgid "%s, but it was deleted locally."\r
337 msgstr "%s, men er blevet slettet lokalt."\r
338 \r
339 #. Resource IDs: (609)\r
340 #, c-format\r
341 msgid "%s, but it was obstructed in the working copy."\r
342 msgstr "%s, men blev blokeret i den nuværende arbejdskopi."\r
343 \r
344 #. Resource IDs: (609)\r
345 #, c-format\r
346 msgid "%s, but the local file was already edited."\r
347 msgstr "%s, men den lokale fil er allerede blevet ændret."\r
348 \r
349 #. Resource IDs: (145)\r
350 #, c-format\r
351 msgid "%s\\Export (%d) of %s"\r
352 msgstr "%s\\Eksport (%d) af %s"\r
353 \r
354 #. Resource IDs: (145)\r
355 #, c-format\r
356 msgid "%s\\Export of %s"\r
357 msgstr "%s\\Eksport af %s"\r
358 \r
359 #. Resource IDs: (3850)\r
360 #, c-format\r
361 msgid ""\r
362 "%s\n"\r
363 "%s"\r
364 msgstr ""\r
365 "%s\n"\r
366 "%s"\r
367 \r
368 #. Resource IDs: (145)\r
369 #, c-format\r
370 msgid ""\r
371 "%s\n"\r
372 "Do you want to remove it anyway?"\r
373 msgstr ""\r
374 "%s\n"\r
375 "Vil du fjerne alligevel?"\r
376 \r
377 #. Resource IDs: (69)\r
378 #, c-format\r
379 msgid ""\r
380 "%s\n"\r
381 "is a directory, not a file!\n"\r
382 "TortoiseMerge can't diff directories."\r
383 msgstr ""\r
384 "%s\n"\r
385 "er en mappe og ikke en fil!\n"\r
386 "TortoiseMerge kan ikke sammenligne mapper."\r
387 \r
388 #. Resource IDs: (286)\r
389 #, c-format\r
390 msgid ""\r
391 "%s\n"\r
392 "r%s | %s\n"\r
393 "\n"\r
394 "%s\n"\r
395 msgstr ""\r
396 "%s\n"\r
397 "r%s | %s\n"\r
398 "\n"\r
399 "%s\n"\r
400 \r
401 #. Resource IDs: (16923)\r
402 msgid "&..."\r
403 msgstr "&..."\r
404 \r
405 #. Resource IDs: (57664)\r
406 msgid "&About TortoiseMerge..."\r
407 msgstr "&Om TortoiseMerge..."\r
408 \r
409 #. Resource IDs: (16920)\r
410 msgid "&Activate"\r
411 msgstr "&Aktiver"\r
412 \r
413 #. Resource IDs: (17075)\r
414 msgid "&Add >>"\r
415 msgstr "&Tilføj >>"\r
416 \r
417 #. Resource IDs: (1064)\r
418 msgid "&Add or Remove Buttons"\r
419 msgstr "&Tilføj eller Fjern Knapper"\r
420 \r
421 #. Resource IDs: (8, 1098)\r
422 msgid "&Add..."\r
423 msgstr "Tilfø&j..."\r
424 \r
425 #. Resource IDs: (1090, 1093)\r
426 msgid "&Advanced..."\r
427 msgstr "&Avanceret..."\r
428 \r
429 #. Resource IDs: (1471)\r
430 msgid "&Allow ambiguous URLs"\r
431 msgstr "&Tillad tvetydige URL'er"\r
432 \r
433 #. Resource IDs: (65535)\r
434 msgid "&Application Look"\r
435 msgstr "&Programudseende"\r
436 \r
437 #. Resource IDs: (1013)\r
438 msgid "&Apply unified diff"\r
439 msgstr "&Aktiver unified diff"\r
440 \r
441 #. Resource IDs: (32852)\r
442 msgid "&Aqua Style"\r
443 msgstr "&Vand-stil"\r
444 \r
445 #. Resource IDs: (65535)\r
446 msgid "&Arguments:"\r
447 msgstr "&Argumenter:"\r
448 \r
449 #. Resource IDs: (16645)\r
450 msgid "&Assign"\r
451 msgstr "&Tildel"\r
452 \r
453 #. Resource IDs: (16633)\r
454 msgid "&Associate double-click event with:"\r
455 msgstr "&Associer dobbeltklik med:"\r
456 \r
457 #. Resource IDs: (1066)\r
458 msgid "&Auto Hide"\r
459 msgstr "&Skjul automatisk"\r
460 \r
461 #. Resource IDs: (65535)\r
462 msgid "&Autoclose:"\r
463 msgstr "&Auto-luk:"\r
464 \r
465 #. Resource IDs: (1015)\r
466 msgid "&Backup original file"\r
467 msgstr "Lav &sikkerhedskopi af oprindelig fil"\r
468 \r
469 #. Resource IDs: (114)\r
470 msgid "&Blame changes"\r
471 msgstr "&Angiv ansvar for ændringer"\r
472 \r
473 #. Resource IDs: (32782)\r
474 msgid "&Blame previous revision"\r
475 msgstr "&Ansvar for forrige revision"\r
476 \r
477 #. Resource IDs: (114, 322)\r
478 msgid "&Blame revisions"\r
479 msgstr "&Angiv ansvar for revisioner"\r
480 \r
481 #. Resource IDs: (13)\r
482 msgid "&Blame..."\r
483 msgstr "&Ansvar..."\r
484 \r
485 #. Resource IDs: (32849)\r
486 msgid "&Blue Style"\r
487 msgstr "&Blå stil"\r
488 \r
489 #. Resource IDs: (65535)\r
490 msgid "&Blue:"\r
491 msgstr "&Blå:"\r
492 \r
493 #. Resource IDs: (65535)\r
494 msgid "&Branches"\r
495 msgstr "&Sidegrene"\r
496 \r
497 #. Resource IDs: (138)\r
498 msgid "&Browse repository"\r
499 msgstr "&Gennemse versionsarkiv"\r
500 \r
501 #. Resource IDs: (1001, 1009)\r
502 msgid "&Browse..."\r
503 msgstr "&Gennemse..."\r
504 \r
505 #. Resource IDs: (16913)\r
506 msgid "&Button Appearance..."\r
507 msgstr "&Knapudseende"\r
508 \r
509 #. Resource IDs: (65535)\r
510 msgid "&Button text:"\r
511 msgstr "&Knaptekst:"\r
512 \r
513 #. Resource IDs: (1051)\r
514 msgid "&CD-ROM"\r
515 msgstr "&CD-ROM"\r
516 \r
517 #. Resource IDs: (65535)\r
518 msgid "&Categories:"\r
519 msgstr "&Kategorier:"\r
520 \r
521 #. Resource IDs: (65535)\r
522 msgid "&Category:"\r
523 msgstr "&Kategori:"\r
524 \r
525 #. Resource IDs: (65535)\r
526 msgid "&Choose commands from:"\r
527 msgstr "&Vælg kommandoer fra:"\r
528 \r
529 #. Resource IDs: (8)\r
530 msgid "&Clean up"\r
531 msgstr "R&yd op"\r
532 \r
533 #. Resource IDs: (58112)\r
534 msgid "&Close"\r
535 msgstr "&Luk"\r
536 \r
537 #. Resource IDs: (16922)\r
538 msgid "&Close Window(s)"\r
539 msgstr "&Luk Vindue(r)"\r
540 \r
541 #. Resource IDs: (32785)\r
542 msgid "&Color age of lines"\r
543 msgstr "&Farv linjer efter alder"\r
544 \r
545 #. Resource IDs: (65535)\r
546 msgid "&Command:"\r
547 msgstr "&Kommando:"\r
548 \r
549 #. Resource IDs: (8)\r
550 msgid "&Commit..."\r
551 msgstr "&Arkivér..."\r
552 \r
553 #. Resource IDs: (101)\r
554 msgid "&Compare URLs"\r
555 msgstr "&Sammenlign URL'er"\r
556 \r
557 #. Resource IDs: (76, 274, 32783)\r
558 msgid "&Compare revisions"\r
559 msgstr "&Sammenlign revisioner"\r
560 \r
561 #. Resource IDs: (1019)\r
562 msgid "&Compare whitespaces"\r
563 msgstr "&Sammenlign blanktegn"\r
564 \r
565 #. Resource IDs: (1239)\r
566 msgid "&Configure"\r
567 msgstr "&Konfigurer"\r
568 \r
569 #. Resource IDs: (1227)\r
570 msgid "&Contact the repository on startup"\r
571 msgstr "&Kontakt versionsarkivet ved opstart"\r
572 \r
573 #. Resource IDs: (1073)\r
574 msgid "&Convert files when diffing against BASE"\r
575 msgstr "&Konverter filer, når der sammenlignes med basisfilen"\r
576 \r
577 #. Resource IDs: (501, 1367, 1471, 57634)\r
578 msgid "&Copy"\r
579 msgstr "&Kopier"\r
580 \r
581 #. Resource IDs: (16911)\r
582 msgid "&Copy Button Image"\r
583 msgstr "&Kopiér Knapbillede"\r
584 \r
585 #. Resource IDs: (32776)\r
586 msgid "&Copy log message to clipboard"\r
587 msgstr "&Kopier logbeskeder til udklipsholder"\r
588 \r
589 #. Resource IDs: (65535)\r
590 msgid "&Copy to clipboard"\r
591 msgstr "&Kopier til udklipsholder"\r
592 \r
593 #. Resource IDs: (101)\r
594 msgid "&Copy to..."\r
595 msgstr "&Kopier til..."\r
596 \r
597 #. Resource IDs: (1097)\r
598 msgid "&Custom"\r
599 msgstr "&Personlig"\r
600 \r
601 # Bedre oversættelse af caches?\r
602 #. Resource IDs: (1485)\r
603 msgid "&Days of inactivity until small caches get removed"\r
604 msgstr "&Dage med inaktivitet indtil små caches bliver fjernet"\r
605 \r
606 #. Resource IDs: (1269)\r
607 msgid "&Default"\r
608 msgstr "&Standard"\r
609 \r
610 #. Resource IDs: (11, 1382, 16617, 16912)\r
611 msgid "&Delete"\r
612 msgstr "S&let"\r
613 \r
614 #. Resource IDs: (17)\r
615 msgid "&Delete (keep local)"\r
616 msgstr "&Slet (behold lokalt)"\r
617 \r
618 #. Resource IDs: (101)\r
619 msgid "&Delete..."\r
620 msgstr "&Slet..."\r
621 \r
622 #. Resource IDs: (12)\r
623 msgid "&Diff"\r
624 msgstr "&Sammenlign"\r
625 \r
626 #. Resource IDs: (17)\r
627 msgid "&Diff with URL"\r
628 msgstr "&Sammenlign med URL"\r
629 \r
630 #. Resource IDs: (14)\r
631 msgid "&Diff with previous version"\r
632 msgstr "Sammenl&ign med forrige version"\r
633 \r
634 #. Resource IDs: (1066)\r
635 msgid "&Docking"\r
636 msgstr "&Dokning"\r
637 \r
638 #. Resource IDs: (2)\r
639 msgid "&Don't go offline"\r
640 msgstr "&Gå ikke offline"\r
641 \r
642 #. Resource IDs: (1031, 65535)\r
643 msgid "&Edit"\r
644 msgstr "&Rediger"\r
645 \r
646 #. Resource IDs: (12)\r
647 msgid "&Edit conflicts"\r
648 msgstr "R&ediger konflikter"\r
649 \r
650 #. Resource IDs: (1099, 1282, 16510)\r
651 msgid "&Edit..."\r
652 msgstr "&Rediger..."\r
653 \r
654 #. Resource IDs: (1023)\r
655 msgid "&Enable Proxy Server"\r
656 msgstr "&Aktiver proxyserver"\r
657 \r
658 #. Resource IDs: (1434)\r
659 msgid "&Enable log caching"\r
660 msgstr "&Aktiver logcaching"\r
661 \r
662 #. Resource IDs: (1213)\r
663 msgid "&Enter a message describing why you are locking the file(s)."\r
664 msgstr "&Indtast en besked som beskriver, hvorfor du låser filen/filerne."\r
665 \r
666 #. Resource IDs: (32782)\r
667 msgid "&Exit"\r
668 msgstr "&Afslut"\r
669 \r
670 #. Resource IDs: (323)\r
671 msgid "&Export selection to..."\r
672 msgstr "&Eksporter markering til..."\r
673 \r
674 #. Resource IDs: (1092, 1094, 1095)\r
675 msgid "&External"\r
676 msgstr "&Ekstern"\r
677 \r
678 #. Resource IDs: (65535)\r
679 msgid "&File"\r
680 msgstr "&Fil"\r
681 \r
682 #. Resource IDs: (32809)\r
683 msgid "&Filter"\r
684 msgstr "&Filter"\r
685 \r
686 #. Resource IDs: (1, 57636)\r
687 msgid "&Find"\r
688 msgstr "&Find"\r
689 \r
690 #. Resource IDs: (32771)\r
691 msgid "&Find..."\r
692 msgstr "&Find..."\r
693 \r
694 #. Resource IDs: (32778)\r
695 msgid "&Fit Images in window"\r
696 msgstr "&Tilpas billeder i vinduet"\r
697 \r
698 #. Resource IDs: (1050)\r
699 msgid "&Fixed drives"\r
700 msgstr "&Faste drev"\r
701 \r
702 #. Resource IDs: (1065)\r
703 msgid "&Floating"\r
704 msgstr "&Flydende"\r
705 \r
706 #. Resource IDs: (65535)\r
707 msgid "&Font for log messages:"\r
708 msgstr "&Skrifttype til logbeskeder:"\r
709 \r
710 #. Resource IDs: (65535)\r
711 msgid "&Font:"\r
712 msgstr "&Skrifttype:"\r
713 \r
714 #. Resource IDs: (501, 65535)\r
715 msgid "&From URL:"\r
716 msgstr "&Fra URL:"\r
717 \r
718 #. Resource IDs: (1259)\r
719 msgid "&From WC at URL:"\r
720 msgstr "&Fra arbejdskopi med URL:"\r
721 \r
722 #. Resource IDs: (65535)\r
723 msgid "&From revision"\r
724 msgstr "&Fra revision"\r
725 \r
726 #. Resource IDs: (32779)\r
727 msgid "&Go To Line..."\r
728 msgstr "&Gå til linje..."\r
729 \r
730 #. Resource IDs: (65535)\r
731 msgid "&Green:"\r
732 msgstr "&Grøn:"\r
733 \r
734 #. Resource IDs: (32799)\r
735 msgid "&Group by branch"\r
736 msgstr "&Gruppér efter gren"\r
737 \r
738 #. Resource IDs: (1032, 1115)\r
739 msgid "&HEAD Revision"\r
740 msgstr "&HEAD-revision"\r
741 \r
742 #. Resource IDs: (1019, 1032, 1034)\r
743 msgid "&HEAD revision"\r
744 msgstr "&HEAD-revision"\r
745 \r
746 #. Resource IDs: (1182)\r
747 msgid "&HEAD revision in the repository"\r
748 msgstr "&HEAD-revision i versionsarkivet"\r
749 \r
750 #. Resource IDs: (12, 32781, 57670, 65535)\r
751 msgid "&Help"\r
752 msgstr "&Hjælp"\r
753 \r
754 #. Resource IDs: (57670)\r
755 msgid "&Help Topics"\r
756 msgstr "&Hjælpeemner"\r
757 \r
758 #. Resource IDs: (1066, 3842)\r
759 msgid "&Hide"\r
760 msgstr "&Skjul"\r
761 \r
762 #. Resource IDs: (1170)\r
763 msgid "&Icon Set:"\r
764 msgstr "&Ikoner:"\r
765 \r
766 #. Resource IDs: (15)\r
767 #, c-format\r
768 msgid "&Ignore %d items by name"\r
769 msgstr "&Ignorer %d emner efter navn"\r
770 \r
771 #. Resource IDs: (1021)\r
772 msgid "&Ignore whitespace changes"\r
773 msgstr "&Ignorer forskelle i blanktegn"\r
774 \r
775 #. Resource IDs: (16914)\r
776 msgid "&Image"\r
777 msgstr "&Billede"\r
778 \r
779 #. Resource IDs: (32790)\r
780 msgid "&Image Info"\r
781 msgstr "B&illedinfo"\r
782 \r
783 #. Resource IDs: (16505)\r
784 msgid "&Image only"\r
785 msgstr "Kun b&illede"\r
786 \r
787 #. Resource IDs: (9, 1461)\r
788 msgid "&Import..."\r
789 msgstr "Im&porter..."\r
790 \r
791 #. Resource IDs: (1480)\r
792 msgid "&Include merge info"\r
793 msgstr "&Inkluder fletningsinformation"\r
794 \r
795 #. Resource IDs: (65535)\r
796 msgid "&Initial directory:"\r
797 msgstr "&Standardmappe:"\r
798 \r
799 # Bedre oversættelse af "inline diff word-wise"?\r
800 # Kontekst: http://tortoisesvn.net/docs/nightly/TortoiseMerge_en/help-onepage.html#tmerge-dug-toolbar\r
801 #. Resource IDs: (32825)\r
802 msgid "&Inline diff word-wise"\r
803 msgstr "&Sammenlign ordvis ved linjesammenligning"\r
804 \r
805 # Kontekst?\r
806 #. Resource IDs: (275)\r
807 msgid "&Join all"\r
808 msgstr "&Foren alt"\r
809 \r
810 #. Resource IDs: (275)\r
811 msgid "&Join with sub-trees"\r
812 msgstr "&Foren med under-træer"\r
813 \r
814 #. Resource IDs: (1016)\r
815 msgid "&Jump to first difference when loading"\r
816 msgstr "&Gå direkte til første forskel"\r
817 \r
818 #. Resource IDs: (65535)\r
819 msgid "&Language:"\r
820 msgstr "&Sprog:"\r
821 \r
822 #. Resource IDs: (16653)\r
823 msgid "&Large Icons"\r
824 msgstr "&Store ikoner"\r
825 \r
826 #. Resource IDs: (1065)\r
827 msgid "&Limit search to modified lines"\r
828 msgstr "&Begræns søgning til ændrede linjer"\r
829 \r
830 #. Resource IDs: (32797)\r
831 msgid "&Link image positions"\r
832 msgstr "&Sammenkæd billedplaceringer"\r
833 \r
834 #. Resource IDs: (1172)\r
835 msgid "&List View"\r
836 msgstr "Vis som &liste"\r
837 \r
838 #. Resource IDs: (1309)\r
839 msgid "&Load..."\r
840 msgstr "&Åbn..."\r
841 \r
842 # Kontekst?\r
843 #. Resource IDs: (65535)\r
844 msgid "&Lum:"\r
845 msgstr "&Luminans:"\r
846 \r
847 #. Resource IDs: (1282)\r
848 msgid "&Manually edit property"\r
849 msgstr "Rediger egenskab &manuelt"\r
850 \r
851 # Bedre oversættelse af cache?\r
852 #. Resource IDs: (1486)\r
853 msgid "&Maximum size [kByte] of a removed inactive cache"\r
854 msgstr "&Maksimum størrelse [kByte] på en fjernet inaktiv cache"\r
855 \r
856 #. Resource IDs: (16543)\r
857 msgid "&Menu animations:"\r
858 msgstr "&Menuanimationer"\r
859 \r
860 #. Resource IDs: (16921)\r
861 msgid "&Menu contents:"\r
862 msgstr "&Menuindhold:"\r
863 \r
864 #. Resource IDs: (1)\r
865 msgid "&Merge"\r
866 msgstr "&Flet"\r
867 \r
868 #. Resource IDs: (32786)\r
869 msgid "&Merge paths"\r
870 msgstr "&Flettestier"\r
871 \r
872 #. Resource IDs: (9)\r
873 msgid "&Merge..."\r
874 msgstr "&Flet..."\r
875 \r
876 #. Resource IDs: (1012)\r
877 msgid "&Merging"\r
878 msgstr "&Fletning"\r
879 \r
880 #. Resource IDs: (16925)\r
881 msgid "&Minimize"\r
882 msgstr "M&inimer"\r
883 \r
884 #. Resource IDs: (1493)\r
885 msgid "&Modify color for tag copies"\r
886 msgstr "Ændr farve for &mærke-kopier"\r
887 \r
888 #. Resource IDs: (1492)\r
889 msgid "&Modify color for trunk copies"\r
890 msgstr "Ændr farve for &kopier af hovedgren"\r
891 \r
892 #. Resource IDs: (65535)\r
893 msgid "&Navigate"\r
894 msgstr "&Naviger"\r
895 \r
896 #. Resource IDs: (1049)\r
897 msgid "&Network drives"\r
898 msgstr "&Netværksdrev"\r
899 \r
900 #. Resource IDs: (65535)\r
901 msgid "&New "\r
902 msgstr "&Ny "\r
903 \r
904 #. Resource IDs: (1310, 16509, 16615)\r
905 msgid "&New..."\r
906 msgstr "&Ny..."\r
907 \r
908 #. Resource IDs: (115, 1208)\r
909 #, c-format\r
910 msgid "&Next %ld"\r
911 msgstr "&Næste %ld"\r
912 \r
913 #. Resource IDs: (332)\r
914 msgid "&Next >"\r
915 msgstr "&Næste >"\r
916 \r
917 #. Resource IDs: (32779)\r
918 msgid "&Next Difference"\r
919 msgstr "&Næste forskel"\r
920 \r
921 #. Resource IDs: (58114)\r
922 msgid "&Next Page"\r
923 msgstr "&Næste Side"\r
924 \r
925 #. Resource IDs: (16632)\r
926 msgid "&No double-click event"\r
927 msgstr "&Ingen dobbeltklikhandling"\r
928 \r
929 #. Resource IDs: (1)\r
930 msgid "&OK"\r
931 msgstr "&Ok"\r
932 \r
933 #. Resource IDs: (1)\r
934 msgid "&Offline for now"\r
935 msgstr "&Offline indtil videre"\r
936 \r
937 #. Resource IDs: (3845)\r
938 msgid "&One Page"\r
939 msgstr "&En Side"\r
940 \r
941 #. Resource IDs: (101, 113, 32773, 57601)\r
942 msgid "&Open"\r
943 msgstr "&Åbn"\r
944 \r
945 #. Resource IDs: (1382)\r
946 msgid "&Options"\r
947 msgstr "&Indstillinger"\r
948 \r
949 #. Resource IDs: (32772)\r
950 msgid "&Overlap images"\r
951 msgstr "&Overlap billeder"\r
952 \r
953 #. Resource IDs: (1411, 65535)\r
954 msgid "&Password:"\r
955 msgstr "Adgangs&kode:"\r
956 \r
957 #. Resource IDs: (15, 376, 501)\r
958 msgid "&Paste"\r
959 msgstr "&Indsæt"\r
960 \r
961 #. Resource IDs: (1382)\r
962 msgid "&Permanently offline"\r
963 msgstr "&Permanent offline"\r
964 \r
965 #. Resource IDs: (1414)\r
966 msgid "&Port:"\r
967 msgstr "&Port:"\r
968 \r
969 #. Resource IDs: (1489)\r
970 msgid "&Power user defaults"\r
971 msgstr "&Standarder for erfarne brugere"\r
972 \r
973 #. Resource IDs: (32780)\r
974 msgid "&Previous Difference"\r
975 msgstr "&Forrige forskel"\r
976 \r
977 #. Resource IDs: (1069)\r
978 msgid "&Print Preview"\r
979 msgstr "&Vis Udskrift"\r
980 \r
981 #. Resource IDs: (58116)\r
982 msgid "&Print..."\r
983 msgstr "&Udskriv..."\r
984 \r
985 #. Resource IDs: (11021)\r
986 msgid "&Properties..."\r
987 msgstr "&Egenskaber..."\r
988 \r
989 #. Resource IDs: (1246)\r
990 msgid "&Recent messages"\r
991 msgstr "&Seneste beskeder"\r
992 \r
993 #. Resource IDs: (65535)\r
994 msgid "&Red:"\r
995 msgstr "&Rød:"\r
996 \r
997 #. Resource IDs: (376)\r
998 msgid "&Redo"\r
999 msgstr "&Gentag"\r
1000 \r
1001 #. Resource IDs: (1382)\r
1002 msgid "&Refresh"\r
1003 msgstr "&Opdater"\r
1004 \r
1005 #. Resource IDs: (1100, 1285, 16646)\r
1006 msgid "&Remove"\r
1007 msgstr "&Fjern"\r
1008 \r
1009 #. Resource IDs: (101)\r
1010 msgid "&Rename"\r
1011 msgstr "O&mdøb"\r
1012 \r
1013 #. Resource IDs: (1316)\r
1014 msgid "&Reopen commit and branch/tag dialog after a commit failed"\r
1015 msgstr "&Genåbn arkivér- og flet/etiket-dialogen, hvis arkivering fejler"\r
1016 \r
1017 #. Resource IDs: (13)\r
1018 msgid "&Repo-browser"\r
1019 msgstr "Versionsarkivbro&wser"\r
1020 \r
1021 #. Resource IDs: (16613, 16624)\r
1022 msgid "&Reset"\r
1023 msgstr "&Nulstil"\r
1024 \r
1025 #. Resource IDs: (1019)\r
1026 msgid "&Reset Toolbar"\r
1027 msgstr "&Nulstil Værktøjslinje"\r
1028 \r
1029 #. Resource IDs: (16657)\r
1030 msgid "&Reset my usage data"\r
1031 msgstr "&Nulstil anvendelsesdata"\r
1032 \r
1033 #. Resource IDs: (16910)\r
1034 msgid "&Reset to Default"\r
1035 msgstr "&Gendan til standard"\r
1036 \r
1037 #. Resource IDs: (1382)\r
1038 msgid "&Resolve using local property"\r
1039 msgstr "Brug &lokal egenskab til at løse konflikt"\r
1040 \r
1041 #. Resource IDs: (1488)\r
1042 msgid "&Restore defaults"\r
1043 msgstr "Gendan &standardindstillinger"\r
1044 \r
1045 #. Resource IDs: (114)\r
1046 msgid "&Revert changes from these revisions"\r
1047 msgstr "Tilbagefør ænd&ringer fra disse revisioner"\r
1048 \r
1049 #. Resource IDs: (113)\r
1050 msgid "&Revert changes from this revision"\r
1051 msgstr "&Tilbagefør ændringer fra denne revision"\r
1052 \r
1053 #. Resource IDs: (1033, 1035, 1116)\r
1054 msgid "&Revision"\r
1055 msgstr "&Revision"\r
1056 \r
1057 #. Resource IDs: (65535)\r
1058 msgid "&SSH client:"\r
1059 msgstr "&SSH-klient:"\r
1060 \r
1061 #. Resource IDs: (65535)\r
1062 msgid "&SVN"\r
1063 msgstr "&SVN"\r
1064 \r
1065 # Kontekst?\r
1066 #. Resource IDs: (65535)\r
1067 msgid "&Sat:"\r
1068 msgstr "&Mætning:"\r
1069 \r
1070 #. Resource IDs: (16921, 57603)\r
1071 msgid "&Save"\r
1072 msgstr "&Gem"\r
1073 \r
1074 #. Resource IDs: (1023)\r
1075 msgid "&Save authentication"\r
1076 msgstr "&Gem autorisation"\r
1077 \r
1078 #. Resource IDs: (272, 32771, 32806)\r
1079 msgid "&Save graph as..."\r
1080 msgstr "Gem graf &som..."\r
1081 \r
1082 #. Resource IDs: (322)\r
1083 msgid "&Save list of selected files to..."\r
1084 msgstr "&Gem liste af valgte filer til..."\r
1085 \r
1086 #. Resource IDs: (1308)\r
1087 msgid "&Save..."\r
1088 msgstr "&Gem..."\r
1089 \r
1090 #. Resource IDs: (9)\r
1091 msgid "&Settings"\r
1092 msgstr "Indstillin&ger"\r
1093 \r
1094 #. Resource IDs: (32815)\r
1095 msgid "&Show HEAD revisions"\r
1096 msgstr "&Vis HEAD-revisioner"\r
1097 \r
1098 #. Resource IDs: (65535)\r
1099 msgid "&Show Menus for:"\r
1100 msgstr "&Vis Menuer for:"\r
1101 \r
1102 #. Resource IDs: (16612)\r
1103 msgid "&Show text labels"\r
1104 msgstr "&Vis tekstetiketter:"\r
1105 \r
1106 #. Resource IDs: (32851)\r
1107 msgid "&Silver Style"\r
1108 msgstr "&Sølv-stil"\r
1109 \r
1110 #. Resource IDs: (1185)\r
1111 msgid "&Specific revision in repository"\r
1112 msgstr "&Specifik revision i versionsarkivet"\r
1113 \r
1114 # Kontekst?\r
1115 #. Resource IDs: (16917)\r
1116 msgid "&Start Group"\r
1117 msgstr "&Startgruppe"\r
1118 \r
1119 #. Resource IDs: (59393)\r
1120 msgid "&Status Bar"\r
1121 msgstr "&Statuslinje"\r
1122 \r
1123 #. Resource IDs: (1211)\r
1124 msgid "&Steal the locks"\r
1125 msgstr "&Stjæl låsene"\r
1126 \r
1127 #. Resource IDs: (1130)\r
1128 msgid "&Stop on copy/rename"\r
1129 msgstr "&Stop ved kopiering/omdøbning"\r
1130 \r
1131 #. Resource IDs: (1173)\r
1132 msgid "&Symbol View"\r
1133 msgstr "Vis som &symboler"\r
1134 \r
1135 #. Resource IDs: (65535)\r
1136 msgid "&Tab size:"\r
1137 msgstr "&Tab-størrelse:"\r
1138 \r
1139 #. Resource IDs: (1069)\r
1140 msgid "&Tabbed Document"\r
1141 msgstr "&Fanebladsopdelt dokument"\r
1142 \r
1143 #. Resource IDs: (65535)\r
1144 msgid "&Tags"\r
1145 msgstr "&Mærker"\r
1146 \r
1147 #. Resource IDs: (1382)\r
1148 msgid "&Test merge"\r
1149 msgstr "&Test fletning"\r
1150 \r
1151 #. Resource IDs: (16915)\r
1152 msgid "&Text"\r
1153 msgstr "&Tekst"\r
1154 \r
1155 #. Resource IDs: (16506)\r
1156 msgid "&Text only"\r
1157 msgstr "Kun &tekst"\r
1158 \r
1159 #. Resource IDs: (1438)\r
1160 msgid "&Timeout in seconds before updating the HEAD revision"\r
1161 msgstr "&Timeout i sekunder før opdatering af HEAD-revisionen"\r
1162 \r
1163 #. Resource IDs: (1222)\r
1164 msgid "&Timeout in seconds to stop the auto-completion parsing"\r
1165 msgstr "&Timeout i sekunder før stop af filanalyse til automatisk udfyldning"\r
1166 \r
1167 #. Resource IDs: (65535)\r
1168 msgid "&To Revision"\r
1169 msgstr "&Til revision"\r
1170 \r
1171 #. Resource IDs: (1384, 65535)\r
1172 msgid "&To URL:"\r
1173 msgstr "&Til URL:"\r
1174 \r
1175 #. Resource IDs: (1305)\r
1176 msgid "&To URL: "\r
1177 msgstr "&Til URL: "\r
1178 \r
1179 #. Resource IDs: (59392)\r
1180 msgid "&Toolbar"\r
1181 msgstr "&Værktøjslinje"\r
1182 \r
1183 #. Resource IDs: (65535)\r
1184 msgid "&Toolbar Name:"\r
1185 msgstr "&Navn på værktøjslinje:"\r
1186 \r
1187 #. Resource IDs: (65535)\r
1188 msgid "&Toolbars:"\r
1189 msgstr "&Værktøjslinjer:"\r
1190 \r
1191 #. Resource IDs: (1091, 1093, 1094)\r
1192 msgid "&TortoiseMerge"\r
1193 msgstr "&TortoiseMerge"\r
1194 \r
1195 #. Resource IDs: (9)\r
1196 msgid "&TortoiseSVN"\r
1197 msgstr "&TortoiseSVN"\r
1198 \r
1199 #. Resource IDs: (1096)\r
1200 msgid "&TortoiseUDiff"\r
1201 msgstr "&TortoiseUDiff"\r
1202 \r
1203 #. Resource IDs: (65535)\r
1204 msgid "&Trunk"\r
1205 msgstr "&Hovedgren"\r
1206 \r
1207 #. Resource IDs: (3845)\r
1208 msgid "&Two Page"\r
1209 msgstr "&Two Pages"\r
1210 \r
1211 #. Resource IDs: (1058, 1376, 1394)\r
1212 msgid "&URL of repository:"\r
1213 msgstr "&URL til versionsarkivet:"\r
1214 \r
1215 #. Resource IDs: (1076)\r
1216 msgid "&URL:"\r
1217 msgstr "&URL:"\r
1218 \r
1219 #. Resource IDs: (376, 57643)\r
1220 msgid "&Undo"\r
1221 msgstr "&Fortryd"\r
1222 \r
1223 #. Resource IDs: (274, 32785)\r
1224 msgid "&Unified diff"\r
1225 msgstr "&Unified diff"\r
1226 \r
1227 #. Resource IDs: (1061)\r
1228 msgid "&Unknown drives"\r
1229 msgstr "&Ukendte drev"\r
1230 \r
1231 #. Resource IDs: (8)\r
1232 msgid "&Update"\r
1233 msgstr "Op&dater"\r
1234 \r
1235 #. Resource IDs: (76)\r
1236 msgid "&Update item to revision"\r
1237 msgstr "Op&dater emne til revision"\r
1238 \r
1239 #. Resource IDs: (11)\r
1240 msgid "&Update to revision..."\r
1241 msgstr "Op&dater til revision..."\r
1242 \r
1243 #. Resource IDs: (1184)\r
1244 msgid "&Use auto-completion of file paths and keywords"\r
1245 msgstr "&Benyt automatisk udfyldning af stier og nøgleord"\r
1246 \r
1247 #. Resource IDs: (1005, 1410, 65535)\r
1248 msgid "&Username:"\r
1249 msgstr "&Brugernavn:"\r
1250 \r
1251 #. Resource IDs: (65535)\r
1252 msgid "&View"\r
1253 msgstr "&Vis"\r
1254 \r
1255 #. Resource IDs: (65535)\r
1256 msgid "&View:"\r
1257 msgstr "&Vis:"\r
1258 \r
1259 #. Resource IDs: (32774)\r
1260 msgid "&Whitespaces"\r
1261 msgstr "&Blanktegn"\r
1262 \r
1263 #. Resource IDs: (1066)\r
1264 msgid "&Whole word"\r
1265 msgstr "&Helt ord"\r
1266 \r
1267 #. Resource IDs: (32846)\r
1268 msgid "&Windows XP"\r
1269 msgstr "&Windows XP"\r
1270 \r
1271 #. Resource IDs: (1183)\r
1272 msgid "&Working copy"\r
1273 msgstr "&Arbejdskopi"\r
1274 \r
1275 #. Resource IDs: (338)\r
1276 msgid "'skip ranges' are used to mark revision ranges that have not been cached yet"\r
1277 msgstr "\"intervaller der skal springes over\" bruges til at markere revisionsintervaller der endnu ikke er blevet cachede"\r
1278 \r
1279 # Example: "123 kBytes transferred in 2 minute(s) and 34 second(s)"\r
1280 #. Resource IDs: (272)\r
1281 #, c-format\r
1282 msgid "(%s) %s"\r
1283 msgstr "(%s) %s"\r
1284 \r
1285 #. Resource IDs: (17, 564)\r
1286 msgid "(binary value)"\r
1287 msgstr "(binær værdi)"\r
1288 \r
1289 # "kopi" eller "kopier"? Kontekst?\r
1290 #. Resource IDs: (276)\r
1291 msgid "(copy)"\r
1292 msgstr "(kopiér)"\r
1293 \r
1294 #. Resource IDs: (276)\r
1295 msgid "(created)"\r
1296 msgstr "(oprettet)"\r
1297 \r
1298 #. Resource IDs: (276)\r
1299 msgid "(delete)"\r
1300 msgstr "(slet)"\r
1301 \r
1302 #. Resource IDs: (276)\r
1303 msgid "(modified)"\r
1304 msgstr "(ændret)"\r
1305 \r
1306 #. Resource IDs: (276)\r
1307 msgid "(modified, HEAD revision)"\r
1308 msgstr "(ændret, HEAD-revision)"\r
1309 \r
1310 #. Resource IDs: (208)\r
1311 msgid "(multiple targets selected)"\r
1312 msgstr "(flere elementer valgt)"\r
1313 \r
1314 #. Resource IDs: (213)\r
1315 msgid "(no changelist)"\r
1316 msgstr "(ingen ændringsliste)"\r
1317 \r
1318 #. Resource IDs: (314)\r
1319 msgid "(no line number)"\r
1320 msgstr "(ingen linjenummer)"\r
1321 \r
1322 #. Resource IDs: (276)\r
1323 msgid "(no modification but copy created from here)"\r
1324 msgstr "(ingen ændringer men kopi blev oprettet herfra)"\r
1325 \r
1326 # Kontekst?\r
1327 #. Resource IDs: (214)\r
1328 msgid "(no value)"\r
1329 msgstr "(ingen værdi)"\r
1330 \r
1331 #. Resource IDs: (314)\r
1332 msgid "(not found)"\r
1333 msgstr "(ikke fundet)"\r
1334 \r
1335 #. Resource IDs: (276)\r
1336 msgid "(open branch)"\r
1337 msgstr "(åben sidegren)"\r
1338 \r
1339 #. Resource IDs: (208)\r
1340 msgid "(property change only)"\r
1341 msgstr "(kun ændring af egenskab)"\r
1342 \r
1343 #. Resource IDs: (276)\r
1344 msgid "(rename)"\r
1345 msgstr "(omdøb)"\r
1346 \r
1347 #. Resource IDs: (276)\r
1348 msgid "(tagged)"\r
1349 msgstr "(afmærket)"\r
1350 \r
1351 #. Resource IDs: (245)\r
1352 msgid "(unknown)"\r
1353 msgstr "(ukendt)"\r
1354 \r
1355 #. Resource IDs: (188)\r
1356 #, c-format\r
1357 msgid "+ %d"\r
1358 msgstr "+ %d"\r
1359 \r
1360 #. Resource IDs: (188)\r
1361 #, c-format\r
1362 msgid "- %d"\r
1363 msgstr "- %d"\r
1364 \r
1365 #. Resource IDs: (1007)\r
1366 msgid "-------------------------------------------------------------------------------------------"\r
1367 msgstr "-------------------------------------------------------------------------------------------"\r
1368 \r
1369 #. Resource IDs: (1002, 1003, 1021, 1022, 1035, 1036, 1089, 1104, 1187, 1324, 1333, 1362, 1474)\r
1370 msgid "..."\r
1371 msgstr "..."\r
1372 \r
1373 #. Resource IDs: (16527)\r
1374 msgid "....."\r
1375 msgstr "....."\r
1376 \r
1377 #. Resource IDs: (151)\r
1378 #, c-format\r
1379 msgid ": Revision %d"\r
1380 msgstr ": Revision %d"\r
1381 \r
1382 #. Resource IDs: (151)\r
1383 msgid ": working base"\r
1384 msgstr ": grundrevision af arbejdskopi"\r
1385 \r
1386 #. Resource IDs: (151)\r
1387 msgid ": working copy"\r
1388 msgstr ": arbejdskopi"\r
1389 \r
1390 #. Resource IDs: (332)\r
1391 msgid "< &Back"\r
1392 msgstr "< &Tilbage"\r
1393 \r
1394 #. Resource IDs: (16506)\r
1395 msgid "<.....>"\r
1396 msgstr "<.....>"\r
1397 \r
1398 # Autogenereret, bruges ikke\r
1399 #. Resource IDs: (1069)\r
1400 msgid "<Separator>"\r
1401 msgstr "<Separator>"\r
1402 \r
1403 #. Resource IDs: (1007)\r
1404 msgid "<Untitled>"\r
1405 msgstr "<Ikke-navngivet>"\r
1406 \r
1407 #. Resource IDs: (145)\r
1408 msgid ""\r
1409 "<b>TortoiseSVN</b> is a shell extension.\n"\r
1410 "That means it is integrated into the Windows explorer.\n"\r
1411 "To use <b>TortoiseSVN</b> please open the explorer and right-click on any folder you like\n"\r
1412 "to bring up the context menu where you will find all <b>TortoiseSVN</b> commands.\n"\r
1413 "And <u>read the manual!</u>"\r
1414 msgstr ""\r
1415 "<b>TortoiseSVN</b> er en såkaldt shell-udvidelse.\n"\r
1416 "Det betyder, at den er integreret i Windows Stifinder.\n"\r
1417 "For at benytte <b>TortoiseSVN</b> skal du åbne Windows Stifinder og højreklikke på en mappe\n"\r
1418 "for at vise kontekstmenuen, hvor du finder alle kommandoerne i <b>TortoiseSVN</b>.\n"\r
1419 "Husk at <u>læse manualen!</u>"\r
1420 \r
1421 # Autogenereret, bruges ikke\r
1422 #. Resource IDs: (16603)\r
1423 msgid "<descr>"\r
1424 msgstr "<descr>"\r
1425 \r
1426 #. Resource IDs: (209)\r
1427 msgid "<new changelist>"\r
1428 msgstr "<ny ændringsliste>"\r
1429 \r
1430 #. Resource IDs: (32814)\r
1431 msgid "?"\r
1432 msgstr "?"\r
1433 \r
1434 # Bedre oversættelse af "combo box"?\r
1435 #. Resource IDs: (579)\r
1436 msgid "A list of user defined properties for files to show in the combo box"\r
1437 msgstr "En liste med brugerdefinerede filegenskaber der skal vises i kombinationsboksen"\r
1438 \r
1439 # Bedre oversættelse af "combo box"?\r
1440 #. Resource IDs: (579)\r
1441 msgid "A list of user defined properties for folders to show in the combo box"\r
1442 msgstr "En liste med brugerdefinerede mapper der skal vises i kombinationsboksen"\r
1443 \r
1444 #. Resource IDs: (201)\r
1445 msgid "A newer version is available. Please go to http://tortoisesvn.tigris.org and download the current version! Click _here_ to go directly to our website."\r
1446 msgstr "Der er en nyere version til rådighed. Gå til http://tortoisesvn.tigris.org og hent den nyeste version. Klik _her_ for at gå direkte til vores hjemmeside."\r
1447 \r
1448 #. Resource IDs: (195)\r
1449 msgid ""\r
1450 "A newline separated list of paths for which icon overlays are shown.\r\n"\r
1451 "If you add an '*' char at the end of a path, then all files and subdirs inside that path are included too."\r
1452 msgstr ""\r
1453 "En linjesepareret liste af stier hvor ikonoverdækninger skal vises.\r\n"\r
1454 "Hvis du tilføjer et \"*\"-tegn i slutningen af stien, vil alle filer og undermapper i stien også blive inkluderet."\r
1455 \r
1456 #. Resource IDs: (197)\r
1457 msgid ""\r
1458 "A newline separated list of paths for which no context menu is shown.\r\n"\r
1459 "If you add an '*' char at the end of a path, then all files and subdirs inside that path are excluded too.\r\n"\r
1460 "An empty list will allow the context menu on all paths."\r
1461 msgstr ""\r
1462 "En linjesepareret liste af stier hvor specifikke menuer ikke skal vises.\r\n"\r
1463 "Hvis du tilføjer et \"*\"-tegn i slutningen af stien, vil alle filer og undermapper i stien også blive udelukket.\r\n"\r
1464 "En tom liste vil tillade specifikke menuer for alle stier."\r
1465 \r
1466 #. Resource IDs: (194)\r
1467 msgid ""\r
1468 "A newline separated list of paths for which no icon overlays are shown.\r\n"\r
1469 "If you add an '*' char at the end of a path, then all files and subdirs inside that path are excluded too.\r\n"\r
1470 "An empty list will allow overlays on all paths."\r
1471 msgstr ""\r
1472 "En linjesepareret liste af stier hvor ikonoverdækninger ikke skal vises.\r\n"\r
1473 "Hvis du tilføjer et \"*\"-tegn i slutningen af stien, vil alle filer og undermapper i stien også blive udelukket.\r\n"\r
1474 "En tom liste vil tillade ikonoverdækninger på alle stier."\r
1475 \r
1476 #. Resource IDs: (3843)\r
1477 msgid "A required resource was unavailable."\r
1478 msgstr "En krævet ressource var ikke til rådighed."\r
1479 \r
1480 #. Resource IDs: (79)\r
1481 msgid ""\r
1482 "A viewer program for GNU diff files (patch files).\r\n"\r
1483 "If you don't have one use NotePad."\r
1484 msgstr ""\r
1485 "Et visningsprogram for GNU diff-filer (rettelsesfiler).\r\n"\r
1486 "Hvis du ikke har et, kan Notesblok benyttes."\r
1487 \r
1488 #. Resource IDs: (9)\r
1489 msgid "A&bout"\r
1490 msgstr "&Om"\r
1491 \r
1492 #. Resource IDs: (101)\r
1493 msgid "A&dd folder..."\r
1494 msgstr "T&ilføj mappe..."\r
1495 \r
1496 #. Resource IDs: (73)\r
1497 msgid "Abort"\r
1498 msgstr "Afbryd"\r
1499 \r
1500 #. Resource IDs: (1465)\r
1501 msgid "Abort &Merge"\r
1502 msgstr "&Afbryd fletning"\r
1503 \r
1504 #. Resource IDs: (136)\r
1505 msgid "About TortoiseMerge"\r
1506 msgstr "Om TortoiseMerge"\r
1507 \r
1508 #. Resource IDs: (129)\r
1509 msgid "About TortoiseSVN"\r
1510 msgstr "Om TortoiseSVN"\r
1511 \r
1512 #. Resource IDs: (82)\r
1513 msgid "Accept once"\r
1514 msgstr "Accepter én gang"\r
1515 \r
1516 #. Resource IDs: (82)\r
1517 msgid "Accept permanently"\r
1518 msgstr "Accepter for bestandig"\r
1519 \r
1520 #. Resource IDs: (3867)\r
1521 #, c-format\r
1522 msgid "Access to %1 was denied."\r
1523 msgstr "Adgang til %1 blev afvist."\r
1524 \r
1525 #. Resource IDs: (77, 319)\r
1526 msgid "Action"\r
1527 msgstr "Handling"\r
1528 \r
1529 #. Resource IDs: (65535)\r
1530 msgid "Action log"\r
1531 msgstr "Handlingslog"\r
1532 \r
1533 #. Resource IDs: (117)\r
1534 msgid "Actions"\r
1535 msgstr "Handlinger"\r
1536 \r
1537 #. Resource IDs: (3826)\r
1538 msgid "Activate Task List"\r
1539 msgstr "Aktiver opgaveliste"\r
1540 \r
1541 #. Resource IDs: (1066)\r
1542 msgid "Active Files"\r
1543 msgstr "Aktive Filer"\r
1544 \r
1545 #. Resource IDs: (3865)\r
1546 #, c-format\r
1547 msgid ""\r
1548 "ActiveX objects cannot be saved while exiting Windows!\n"\r
1549 "Discard all changes to %1?"\r
1550 msgstr ""\r
1551 "ActiveX-objekter kan ikke gemmes mens Windows lukkes!\n"\r
1552 "Kassér alle ændringer af %1?"\r
1553 \r
1554 #. Resource IDs: (155, 209, 229)\r
1555 msgid "Add"\r
1556 msgstr "Tilføj"\r
1557 \r
1558 #. Resource IDs: (101)\r
1559 msgid "Add &file..."\r
1560 msgstr "Tilføj &fil..."\r
1561 \r
1562 #. Resource IDs: (376)\r
1563 #, c-format\r
1564 msgid "Add '%s' to dictionary"\r
1565 msgstr "Føj '%s' til ordbog"\r
1566 \r
1567 #. Resource IDs: (16)\r
1568 msgid "Add (as replacement)..."\r
1569 msgstr "Tilføj (som erstatning)..."\r
1570 \r
1571 #. Resource IDs: (77)\r
1572 msgid "Add - TortoiseSVN"\r
1573 msgstr "Tilføj - TortoiseSVN"\r
1574 \r
1575 #. Resource IDs: (563)\r
1576 msgid "Add Properties"\r
1577 msgstr "Tilføj egenskaber"\r
1578 \r
1579 #. Resource IDs: (110)\r
1580 msgid "Add extension specific diff program"\r
1581 msgstr "Tilføj filendelse-specifikt sammenligningsprogram"\r
1582 \r
1583 #. Resource IDs: (110)\r
1584 msgid "Add extension specific merge program"\r
1585 msgstr "Tilføj filendelse-specifikt fletningsprogram"\r
1586 \r
1587 #. Resource IDs: (89)\r
1588 msgid "Add the item anyway"\r
1589 msgstr "Tilføj elementet alligevel"\r
1590 \r
1591 #. Resource IDs: (613)\r
1592 #, c-format\r
1593 msgid "Add to %1"\r
1594 msgstr "Tilføj til %1"\r
1595 \r
1596 #. Resource IDs: (13)\r
1597 msgid "Add to &ignore list"\r
1598 msgstr "Føj til \"&ignorer\"-listen"\r
1599 \r
1600 #. Resource IDs: (1068)\r
1601 msgid "Add to Quick Access Toolbar"\r
1602 msgstr "Tilføj til genvejsværktøjslinje"\r
1603 \r
1604 #. Resource IDs: (209, 1279)\r
1605 msgid "Add..."\r
1606 msgstr "Tilføj..."\r
1607 \r
1608 #. Resource IDs: (171)\r
1609 msgid "Add/Edit Extension Specific Diff/Merge Program"\r
1610 msgstr "Tilføj/rediger filendelse-specifikt sammenlignings/fletningsprogram"\r
1611 \r
1612 #. Resource IDs: (73, 264, 65535)\r
1613 msgid "Added"\r
1614 msgstr "Tilføjet"\r
1615 \r
1616 #. Resource IDs: (126)\r
1617 msgid "Added a file remotely"\r
1618 msgstr "En fil blev tilføjet på serveren"\r
1619 \r
1620 #. Resource IDs: (126)\r
1621 msgid "Added a folder remotely"\r
1622 msgstr "En mappe blev tilføjet på serveren"\r
1623 \r
1624 #. Resource IDs: (126)\r
1625 msgid "Added items remotely"\r
1626 msgstr "Emner blev tilføjet på serveren"\r
1627 \r
1628 #. Resource IDs: (65535)\r
1629 msgid "Added node"\r
1630 msgstr "Tilføjet knude"\r
1631 \r
1632 #. Resource IDs: (145)\r
1633 #, c-format\r
1634 msgid ""\r
1635 "Added the file pattern(s)\n"\r
1636 "%s\n"\r
1637 "to the ignore list."\r
1638 msgstr ""\r
1639 "Filmønstret/filmønstrene\n"\r
1640 "%s\n"\r
1641 "blev tilføjet \"ignorer\"-listen."\r
1642 \r
1643 #. Resource IDs: (263)\r
1644 msgid "Adding"\r
1645 msgstr "Tilføjer"\r
1646 \r
1647 #. Resource IDs: (582)\r
1648 msgid "Adds a new property"\r
1649 msgstr "Tilføjer en ny egenskab"\r
1650 \r
1651 #. Resource IDs: (9)\r
1652 msgid "Adds file(s) to Subversion control"\r
1653 msgstr "Føjer fil(er) til Subversion-kontrol"\r
1654 \r
1655 #. Resource IDs: (13)\r
1656 msgid "Adds the selected file(s) or the filemask to the 'ignore' list"\r
1657 msgstr "Føjer den/de valgte filer eller filmasken til \"ignorer\"-listen"\r
1658 \r
1659 #. Resource IDs: (2049)\r
1660 msgid ""\r
1661 "Adjust the settings\n"\r
1662 "Settings"\r
1663 msgstr ""\r
1664 "Juster indstillingerne\n"\r
1665 "Indstillinger"\r
1666 \r
1667 #. Resource IDs: (170)\r
1668 msgid "Advanced Diff/Merge Settings"\r
1669 msgstr "Avancerede indstillinger for sammenligning/fletning"\r
1670 \r
1671 #. Resource IDs: (110)\r
1672 msgid "Advanced diff settings"\r
1673 msgstr "Avancerede indstillinger for sammenligning"\r
1674 \r
1675 #. Resource IDs: (110)\r
1676 msgid "Advanced merge settings"\r
1677 msgstr "Avancerede indstillinger for fletning"\r
1678 \r
1679 #. Resource IDs: (65535)\r
1680 msgid "Age"\r
1681 msgstr "Alder"\r
1682 \r
1683 #. Resource IDs: (32822)\r
1684 msgid "Align trees on top"\r
1685 msgstr "Flugt træer til top"\r
1686 \r
1687 #. Resource IDs: (1007)\r
1688 msgid "All Commands"\r
1689 msgstr "Alle Kommandoer"\r
1690 \r
1691 #. Resource IDs: (3841)\r
1692 msgid "All Files (*.*)"\r
1693 msgstr "Alle filer (*.*)"\r
1694 \r
1695 #. Resource IDs: (157)\r
1696 msgid "All Files (*.*)|*.*||"\r
1697 msgstr "Alle filer (*.*)|*.*||"\r
1698 \r
1699 #. Resource IDs: (1008)\r
1700 msgid "All your changes will be lost! Do you really want to reset all toolbars and menus?"\r
1701 msgstr "Alle dine ændringer vil gå tabt! Er du sikker på at du vil nulstille alle værktøjslinjer og menuer?"\r
1702 \r
1703 #. Resource IDs: (1008)\r
1704 msgid "All your changes will be lost! Do you really want to reset the keyboard assignments?"\r
1705 msgstr "Alle dine ændringer vil gå tabt! Er du sikker på at du vil nulstille tastaturgenvejene?"\r
1706 \r
1707 #. Resource IDs: (1008)\r
1708 #, c-format\r
1709 msgid "All your changes will be lost! Do you really want to reset the menu '%s'?"\r
1710 msgstr "Alle dine ændringer vil gå tabt! Er du sikker på at du vil nulstille menuen '%s'?"\r
1711 \r
1712 #. Resource IDs: (1007)\r
1713 #, c-format\r
1714 msgid "All your changes will be lost! Do you really want to reset the toolbar '%s'?"\r
1715 msgstr "Alle dine ændringer vil gå tabt! Er du sikker på at du vil nulstille værktøjslinjen '%s'?"\r
1716 \r
1717 #. Resource IDs: (1484)\r
1718 msgid "Allow ambiguous &UUIDs"\r
1719 msgstr "&Tillad tvetydige UUID'er"\r
1720 \r
1721 #. Resource IDs: (345)\r
1722 msgid "Allow different repositories to use the same URL, e.g. http://localhost/myrepos/"\r
1723 msgstr "Tillad flere forskellige versionsarkiver at benytte samme URL, f.eks. http://localhost/mitversionsarkiv/"\r
1724 \r
1725 #. Resource IDs: (345)\r
1726 msgid "Allow different repositories to use the same UUID, e.g. copied repositories"\r
1727 msgstr "Tillad flere forskellige versionsarkiver at benytte samme UUID, f.eks. http://localhost/mitversionsarkiv/"\r
1728 \r
1729 #. Resource IDs: (197)\r
1730 msgid "Always use the system locale settings to show times and dates"\r
1731 msgstr "Benyt altid systemformateringen til at vise tidspunkter og datoer"\r
1732 \r
1733 #. Resource IDs: (339)\r
1734 msgid "Amount of memory required to load the cache"\r
1735 msgstr "Mængden af hukommelse nødvendig for at indlæse cachen"\r
1736 \r
1737 #. Resource IDs: (78)\r
1738 #, c-format\r
1739 msgid ""\r
1740 "An external diff program used\r\n"\r
1741 "for comparing different revisions of files\r\n"\r
1742 "\r\n"\r
1743 "You can specify the following parameters to the path:\r\n"\r
1744 "%base : the base file\r\n"\r
1745 "%mine : the modified file"\r
1746 msgstr ""\r
1747 "Et eksternt sammenligningsprogram, der benyttes\r\n"\r
1748 "til at sammenligne forskellige revisioner af filer\r\n"\r
1749 "\r\n"\r
1750 "Du kan angive følgende parametre til stien:\r\n"\r
1751 "%base : basisfilen\r\n"\r
1752 "%mine : den ændrede fil"\r
1753 \r
1754 #. Resource IDs: (79)\r
1755 #, c-format\r
1756 msgid ""\r
1757 "An external merge program used\r\n"\r
1758 "to resolve conflicted files.\r\n"\r
1759 "\r\n"\r
1760 "You can specify the following parameters to the path:\r\n"\r
1761 "%merged : the conflicted file, where to save\r\n"\r
1762 "%theirs : the file as it is in the repository\r\n"\r
1763 "%mine : your own file, with your changes\r\n"\r
1764 "%base : the original file without your changes"\r
1765 msgstr ""\r
1766 "Et eksternt fletningsprogram, der benyttes\r\n"\r
1767 "til at løse konfliktramte filer.\r\n"\r
1768 "\r\n"\r
1769 "Du kan angive følgende parametre til stien:\r\n"\r
1770 "%merged : hvor filen indeholdende konflikter skal gemmes\r\n"\r
1771 "%theirs : filen, som den ser ud i versionsarkivet\r\n"\r
1772 "%mine : din egen fil med ændringer\r\n"\r
1773 "%base : den originale fil uden dine ændringer"\r
1774 \r
1775 #. Resource IDs: (3867)\r
1776 #, c-format\r
1777 msgid "An incorrect file handle was associated with %1."\r
1778 msgstr "Et ugyldigt filkendetegn blev associeret med %1."\r
1779 \r
1780 #. Resource IDs: (3843)\r
1781 msgid "An unknown error has occurred."\r
1782 msgstr "Der opstod en ukendt fejl."\r
1783 \r
1784 #. Resource IDs: (3867, 3868)\r
1785 #, c-format\r
1786 msgid "An unknown error occurred while accessing %1."\r
1787 msgstr "En ukendt fejl opstod under adgang til %1."\r
1788 \r
1789 #. Resource IDs: (63)\r
1790 #, c-format\r
1791 msgid "An unknown line type was found in line %d !"\r
1792 msgstr "En ukendt linjetype blev fundet i linje %d!"\r
1793 \r
1794 #. Resource IDs: (65535)\r
1795 msgid "Application Frame Menus: "\r
1796 msgstr "Program hoved-menuer: "\r
1797 \r
1798 #. Resource IDs: (14)\r
1799 msgid "Applies a unified diff file to the working copy"\r
1800 msgstr "Aktiverer en unified diff-fil på arbejdskopien"\r
1801 \r
1802 #. Resource IDs: (581)\r
1803 msgid ""\r
1804 "Applies the properties recursively to all files/folders.\r\n"\r
1805 "bugtraq:, tsvn: and webviewer: properties are only applied to folders."\r
1806 msgstr ""\r
1807 "Anvender egenskaberne rekursivt på alle filer/mapper.\r\n"\r
1808 "Egenskaberne bugtraq:,  tsvn: og webviewer: anvendes kun på mapper."\r
1809 \r
1810 #. Resource IDs: (13)\r
1811 msgid "Apply &patch..."\r
1812 msgstr "Påfør rettelsesf&il"\r
1813 \r
1814 #. Resource IDs: (345)\r
1815 msgid ""\r
1816 "Apply 'Power User' defaults. Those will provide a smoother experience.\n"\r
1817 "You should know the meaning of all the settings above."\r
1818 msgstr ""\r
1819 "Anvend indstillinger for erfarne brugere. Dette vil give en mere strømlinet oplevelse.\n"\r
1820 "Du bør kende betydningen af alle indstillingerne nævnt ovenfor."\r
1821 \r
1822 #. Resource IDs: (1294)\r
1823 msgid "Apply property recursively"\r
1824 msgstr "Anvend egenskaben rekursivt"\r
1825 \r
1826 #. Resource IDs: (65535)\r
1827 msgid "Apply unified diff"\r
1828 msgstr "Aktiver unified diff"\r
1829 \r
1830 #. Resource IDs: (145)\r
1831 msgid "Are you sure you want to mark the conflicted file(s) as resolved?"\r
1832 msgstr "Er du sikker på, at filen/filerne med konflikter skal markeres som løst?"\r
1833 \r
1834 #. Resource IDs: (199)\r
1835 #, c-format\r
1836 msgid "Are you sure you want to remove the cache of the selected %d items?"\r
1837 msgstr "Er du sikker på at du vil fjerne cachen af de valgte %d emner?"\r
1838 \r
1839 #. Resource IDs: (79)\r
1840 #, c-format\r
1841 msgid "Are you sure you want to revert %d item(s)? You will lose <b>all</b> changes since the last update!"\r
1842 msgstr "Er du sikker på at du vil tilbageføre %d emne(r)? Du mister <b>alle</b> ændringer siden sidste opdatering!"\r
1843 \r
1844 #. Resource IDs: (32793)\r
1845 msgid "Arrange &Vertical"\r
1846 msgstr "Arranger &lodret"\r
1847 \r
1848 #. Resource IDs: (199)\r
1849 msgid "Ask user"\r
1850 msgstr "Spørg bruger"\r
1851 \r
1852 #. Resource IDs: (264)\r
1853 #, c-format\r
1854 msgid "Assigned to changelist '%s'"\r
1855 msgstr "Tildelt ændringslisten \"%s\""\r
1856 \r
1857 #. Resource IDs: (16528)\r
1858 msgid "Assigned to:"\r
1859 msgstr "Tildelt til:"\r
1860 \r
1861 #. Resource IDs: (77)\r
1862 #, c-format\r
1863 msgid "At revision: %d"\r
1864 msgstr "Ved revision: %d"\r
1865 \r
1866 #. Resource IDs: (3843)\r
1867 msgid "Attempted an unsupported operation."\r
1868 msgstr "Forsøgte at udføre en handling der ikke er understøttet."\r
1869 \r
1870 #. Resource IDs: (3867, 3868)\r
1871 #, c-format\r
1872 msgid "Attempted to access %1 past its end."\r
1873 msgstr "Forsøgte at tilgå %1 ud over dets slutning."\r
1874 \r
1875 #. Resource IDs: (3868)\r
1876 #, c-format\r
1877 msgid "Attempted to read from the writing %1."\r
1878 msgstr "Forsøgte at læse fra skrivningen %1."\r
1879 \r
1880 #. Resource IDs: (3868)\r
1881 #, c-format\r
1882 msgid "Attempted to write to the reading %1."\r
1883 msgstr "Forsøgte at skrive til læsningen %1."\r
1884 \r
1885 #. Resource IDs: (131, 160)\r
1886 msgid "Authentication"\r
1887 msgstr "Autorisation"\r
1888 \r
1889 #. Resource IDs: (1278)\r
1890 msgid "Authentication data"\r
1891 msgstr "Autorisationsdata"\r
1892 \r
1893 #. Resource IDs: (19, 76, 207)\r
1894 msgid "Author"\r
1895 msgstr "Forfatter"\r
1896 \r
1897 #. Resource IDs: (65535)\r
1898 msgid "Author:                                    Stefan Kueng"\r
1899 msgstr "Forfatter:                                    Stefan Kueng"\r
1900 \r
1901 #. Resource IDs: (116)\r
1902 msgid "Authors"\r
1903 msgstr "Forfattere"\r
1904 \r
1905 #. Resource IDs: (1265)\r
1906 msgid "Authors case sensitive"\r
1907 msgstr "Forfattere er følsom overfor store/små bogstaver."\r
1908 \r
1909 #. Resource IDs: (65535)\r
1910 msgid "Authors:"\r
1911 msgstr "Forfattere:"\r
1912 \r
1913 #. Resource IDs: (1003)\r
1914 msgid "Auto Hide"\r
1915 msgstr "Skjul automatisk"\r
1916 \r
1917 # Kontekst?\r
1918 #. Resource IDs: (1003)\r
1919 msgid "Auto Hide All"\r
1920 msgstr "Skjul automatisk alle"\r
1921 \r
1922 #. Resource IDs: (99)\r
1923 msgid "Auto Rename"\r
1924 msgstr "Auto-omdøb"\r
1925 \r
1926 #. Resource IDs: (222)\r
1927 msgid "Auto-close for local operations"\r
1928 msgstr "Luk automatisk ved lokale handlinger"\r
1929 \r
1930 #. Resource IDs: (222)\r
1931 msgid "Auto-close if no conflicts"\r
1932 msgstr "Luk automatisk, hvis ingen konflikter"\r
1933 \r
1934 #. Resource IDs: (222)\r
1935 msgid "Auto-close if no errors"\r
1936 msgstr "Luk automatisk, hvis ingen fejl"\r
1937 \r
1938 #. Resource IDs: (222)\r
1939 msgid "Auto-close if no merges, adds or deletes"\r
1940 msgstr "Luk automatisk hvis ingen fletninger, tilføjelser eller sletninger"\r
1941 \r
1942 #. Resource IDs: (195)\r
1943 msgid ""\r
1944 "Auto-complete suggests words (usually class or member names)\r\n"\r
1945 "from the files that you have changed as you type a log message."\r
1946 msgstr ""\r
1947 "Automatisk fuldføring foreslår ord (normalt klasse- eller medlemsnavne)\r\n"\r
1948 "fra de filer du har ændret når du skriver en logbesked."\r
1949 \r
1950 #. Resource IDs: (438)\r
1951 msgid "Automatic"\r
1952 msgstr "Automatisk"\r
1953 \r
1954 #. Resource IDs: (1073)\r
1955 msgid "Automatically check for &newer versions every week"\r
1956 msgstr "Check automatisk efter &ny version hver uge"\r
1957 \r
1958 #. Resource IDs: (1157)\r
1959 msgid "Average"\r
1960 msgstr "Gennemsnit"\r
1961 \r
1962 #. Resource IDs: (32850)\r
1963 msgid "B&lack Style"\r
1964 msgstr "S&ort stil"\r
1965 \r
1966 #. Resource IDs: (1003, 1011)\r
1967 msgid "B&rowse..."\r
1968 msgstr "&Gennemse..."\r
1969 \r
1970 #. Resource IDs: (1064)\r
1971 msgid "Back"\r
1972 msgstr "Tilbage"\r
1973 \r
1974 #. Resource IDs: (246)\r
1975 msgid "Bar Graph"\r
1976 msgstr "Søjlediagram"\r
1977 \r
1978 #. Resource IDs: (65535)\r
1979 msgid "Base file:"\r
1980 msgstr "Basis-fil:"\r
1981 \r
1982 #. Resource IDs: (3850)\r
1983 msgid ""\r
1984 "Bitmap\n"\r
1985 "a bitmap"\r
1986 msgstr ""\r
1987 "Bitmap\n"\r
1988 "et bitmap"\r
1989 \r
1990 #. Resource IDs: (114, 162)\r
1991 msgid "Blame"\r
1992 msgstr "Ansvar"\r
1993 \r
1994 #. Resource IDs: (132)\r
1995 msgid "Blame - TortoiseSVN"\r
1996 msgstr "Ansvar - TortoiseSVN"\r
1997 \r
1998 #. Resource IDs: (13)\r
1999 msgid "Blames each line of a file on an author"\r
2000 msgstr "Viser den ansvarlige forfatter for hver linje i en fil"\r
2001 \r
2002 # Kontekst: "Alpha blending in TortoiseIDiff (two images overlapping, with their alpha channel adjusted so both images are 'shining through')."\r
2003 #. Resource IDs: (32812)\r
2004 msgid "Blend Alpha"\r
2005 msgstr "Mix alpha-kanaler"\r
2006 \r
2007 #. Resource IDs: (83)\r
2008 msgid ""\r
2009 "Both /logmsg and /logmsgfile were specified!\n"\r
2010 "Only one of those can be specified."\r
2011 msgstr ""\r
2012 "Både /logmsg og /logmsgfile blev angivet!\n"\r
2013 "Kun én af disse kan angives."\r
2014 \r
2015 #. Resource IDs: (1007)\r
2016 msgid "Br&owse..."\r
2017 msgstr "Ge&nnemse..."\r
2018 \r
2019 #. Resource IDs: (115)\r
2020 msgid "Branch / tag created successfully!"\r
2021 msgstr "Gren / mærke oprettet!"\r
2022 \r
2023 # Oversættelse af "copy-from-rev"?\r
2024 # Kontekst: Se "Exact copy sources"\r
2025 #. Resource IDs: (2052)\r
2026 msgid "Branch at copy-from-rev even if there was no change in that revision"\r
2027 msgstr "Forgren ved copy-from-rev selvom der ikke var nogen ændringer i revisionen"\r
2028 \r
2029 #. Resource IDs: (9)\r
2030 msgid "Branch/&tag..."\r
2031 msgstr "Forgre&n/mærk..."\r
2032 \r
2033 #. Resource IDs: (16)\r
2034 msgid "Break loc&k"\r
2035 msgstr "Br&yd lås"\r
2036 \r
2037 #. Resource IDs: (78)\r
2038 msgid "Browse for the external diff program"\r
2039 msgstr "Vælg eksternt sammenligningsprogram"\r
2040 \r
2041 #. Resource IDs: (1069)\r
2042 msgid "Browse..."\r
2043 msgstr "Gennemse..."\r
2044 \r
2045 #. Resource IDs: (1119)\r
2046 msgid "Bug-&ID / Issue-Nr:"\r
2047 msgstr "Fejl-&ID / Sagsnr:"\r
2048 \r
2049 #. Resource IDs: (116)\r
2050 msgid "Bug-ID"\r
2051 msgstr "Fejl-ID"\r
2052 \r
2053 #. Resource IDs: (1119)\r
2054 msgid "Bug-ID / Issue-Nr:"\r
2055 msgstr "Fejl-ID / Sagsnr:"\r
2056 \r
2057 #. Resource IDs: (117)\r
2058 msgid "Bug-IDs"\r
2059 msgstr "Fejl-ID'er"\r
2060 \r
2061 #. Resource IDs: (16132)\r
2062 msgid "Button Appearance"\r
2063 msgstr "Knapudseende"\r
2064 \r
2065 #. Resource IDs: (1215)\r
2066 msgid "C&heck now"\r
2067 msgstr "C&heck nu"\r
2068 \r
2069 #. Resource IDs: (1132)\r
2070 msgid "C&heck repository"\r
2071 msgstr "C&heck versionsarkiv"\r
2072 \r
2073 #. Resource IDs: (275)\r
2074 msgid "C&ollapse sub-trees"\r
2075 msgstr "K&ollaps under-træer"\r
2076 \r
2077 #. Resource IDs: (65535)\r
2078 msgid "C&ommands:"\r
2079 msgstr "K&ommandoer:"\r
2080 \r
2081 #. Resource IDs: (77)\r
2082 msgid "C&reate branch/tag from revision"\r
2083 msgstr "O&pret gren/mærke fra revision"\r
2084 \r
2085 #. Resource IDs: (101)\r
2086 msgid "C&reate folder..."\r
2087 msgstr "O&pret mappe..."\r
2088 \r
2089 # No TSVN Text\r
2090 #. Resource IDs: (65535)\r
2091 msgid "C&urrent Keys:"\r
2092 msgstr "N&uværende nøgler:"\r
2093 \r
2094 #. Resource IDs: (501)\r
2095 msgid "C&ut"\r
2096 msgstr "K&lip"\r
2097 \r
2098 #. Resource IDs: (3697)\r
2099 msgid "CAP"\r
2100 msgstr "CAP"\r
2101 \r
2102 #. Resource IDs: (199)\r
2103 msgid "Cache size [kB]"\r
2104 msgstr "Cachestørrelse [kB]"\r
2105 \r
2106 #. Resource IDs: (1440)\r
2107 msgid "Cached Repositories"\r
2108 msgstr "Cachede versionsarkiver"\r
2109 \r
2110 #. Resource IDs: (197)\r
2111 msgid "Caches the log messages to speed up log fetching"\r
2112 msgstr "Cacher logbeskederne for hurtigere at hente logs"\r
2113 \r
2114 #. Resource IDs: (1127)\r
2115 msgid "Can double-click in log list to compare with previous revision"\r
2116 msgstr "Kan dobbeltklikke i loglisten for at sammenligne med tidligere revision"\r
2117 \r
2118 #. Resource IDs: (3865)\r
2119 msgid "Can not activate a static ActiveX object."\r
2120 msgstr "Kan ikke aktivere et statisk ActiveX-objekt."\r
2121 \r
2122 #. Resource IDs: (82)\r
2123 #, c-format\r
2124 msgid ""\r
2125 "Can't copy \n"\r
2126 "%s\n"\r
2127 "to\n"\r
2128 "%s"\r
2129 msgstr ""\r
2130 "Kan ikke kopiere \n"\r
2131 "%s\n"\r
2132 "til\n"\r
2133 "%s"\r
2134 \r
2135 #. Resource IDs: (1001)\r
2136 msgid "Can't copy bitmap image into the clipboard!"\r
2137 msgstr "Kan ikke kopiere bitmap-billede til udklipsholderen!"\r
2138 \r
2139 #. Resource IDs: (1001)\r
2140 msgid "Can't create a new image!"\r
2141 msgstr "Kan ikke oprette et nyt billede!"\r
2142 \r
2143 #. Resource IDs: (1001)\r
2144 msgid "Can't customize menues!"\r
2145 msgstr "Kan ikke tilpasse menuer!"\r
2146 \r
2147 #. Resource IDs: (1001)\r
2148 msgid "Can't paste bitmap image from the clipboard!"\r
2149 msgstr "Kan ikke indsætte bitmap-billede fra udklipsholderen!"\r
2150 \r
2151 #. Resource IDs: (2, 73, 99, 332, 563, 1069)\r
2152 msgid "Cancel"\r
2153 msgstr "Annuller"\r
2154 \r
2155 #. Resource IDs: (132)\r
2156 msgid "Cancelling TortoiseSVN Blame..."\r
2157 msgstr "Annullerer TortoiseSVN Blame..."\r
2158 \r
2159 #. Resource IDs: (270)\r
2160 msgid "Cancelling operation..."\r
2161 msgstr "Annullerer handling..."\r
2162 \r
2163 #. Resource IDs: (68)\r
2164 msgid "Cannot show diff because of inconsistent newlines in the file."\r
2165 msgstr "Forskellene kan ikke vises på grund af inkonsistente linjeafslutninger i filen."\r
2166 \r
2167 # Kontekst? Mulige oversættelser:\r
2168 # Navneord: vandfald/kaskade/brus\r
2169 # Udsangsord: strømme/bruse/komme strømmende/komme væltende\r
2170 #. Resource IDs: (16926)\r
2171 msgid "Cascade"\r
2172 msgstr "Udvid"\r
2173 \r
2174 # Kontekst? Mulige oversættelser:\r
2175 # Navneord: vandfald/kaskade/brus\r
2176 # Udsangsord: strømme/bruse/komme strømmende/komme væltende\r
2177 #. Resource IDs: (65535)\r
2178 msgid "Cascaded context menu"\r
2179 msgstr "Udvidet højrekliksmenu"\r
2180 \r
2181 #. Resource IDs: (65535)\r
2182 msgid "Cate&gories:"\r
2183 msgstr "Kate&gorier:"\r
2184 \r
2185 #. Resource IDs: (82)\r
2186 msgid "Certificate expired or not yet valid"\r
2187 msgstr "Certifikatet er udløbet eller endnu ikke gyldigt"\r
2188 \r
2189 #. Resource IDs: (82)\r
2190 #, c-format\r
2191 msgid "Certificate expired. Valid until: %s"\r
2192 msgstr "Certifikatet er udløbet. Gyldigt indtil: %s"\r
2193 \r
2194 #. Resource IDs: (82)\r
2195 #, c-format\r
2196 msgid "Certificate not yet valid. Valid from: %s"\r
2197 msgstr "Certifikatet er endnu ikke gyldigt. Gyldigt fra: %s"\r
2198 \r
2199 #. Resource IDs: (157)\r
2200 msgid "Certificates|*.p12;*.pkcs12;*.pfx|All|*.*||"\r
2201 msgstr "Certifikater|*.p12;*.pkcs12;*.pfx|Alle|*.*||"\r
2202 \r
2203 #. Resource IDs: (3825)\r
2204 msgid "Change the window position"\r
2205 msgstr "Ret vinduesplaceringen"\r
2206 \r
2207 #. Resource IDs: (3825)\r
2208 msgid "Change the window size"\r
2209 msgstr "Ret vinduesstørrelsen"\r
2210 \r
2211 #. Resource IDs: (199)\r
2212 msgid "Changed Files"\r
2213 msgstr "Ændrede filer"\r
2214 \r
2215 #. Resource IDs: (324)\r
2216 #, c-format\r
2217 msgid "Changed files between %s, %s and %s, %s"\r
2218 msgstr "Ændrede filer mellem %s, %s og %s, %s"\r
2219 \r
2220 #. Resource IDs: (163)\r
2221 #, c-format\r
2222 msgid "Changed files: %d"\r
2223 msgstr "Ændrede filer: %d"\r
2224 \r
2225 #. Resource IDs: (264)\r
2226 #, c-format\r
2227 msgid "Changelist %s moved"\r
2228 msgstr "Ændringsliste %s flyttet"\r
2229 \r
2230 #. Resource IDs: (65535)\r
2231 msgid "Changelist:"\r
2232 msgstr "Ændringsliste:"\r
2233 \r
2234 #. Resource IDs: (1242)\r
2235 msgid "Changes made (double-click on file for diff):"\r
2236 msgstr "Aktuelle ændringer (dobbeltklik på fil for at sammenligne):"\r
2237 \r
2238 #. Resource IDs: (8)\r
2239 msgid "Chec&kout..."\r
2240 msgstr "&Hent arbejdskopi..."\r
2241 \r
2242 # Autogenereret, bruges formodentlig ikke\r
2243 #. Resource IDs: (3887)\r
2244 msgid "Check"\r
2245 msgstr "Vælg"\r
2246 \r
2247 #. Resource IDs: (174)\r
2248 msgid "Check For Updates"\r
2249 msgstr "Check for opdateringer"\r
2250 \r
2251 #. Resource IDs: (1031)\r
2252 msgid "Check For Updates..."\r
2253 msgstr "Check for opdateringer..."\r
2254 \r
2255 #. Resource IDs: (13)\r
2256 msgid "Check for modi&fications"\r
2257 msgstr "&Check for ændringer"\r
2258 \r
2259 #. Resource IDs: (65535)\r
2260 msgid "Check for modifications"\r
2261 msgstr "Check for ændringer"\r
2262 \r
2263 #. Resource IDs: (9)\r
2264 msgid "Check out a working copy from a repository"\r
2265 msgstr "Hent en arbejdskopi fra et versionsarkiv"\r
2266 \r
2267 #. Resource IDs: (95)\r
2268 msgid ""\r
2269 "Check the files which you want to\n"\r
2270 "delete before importing."\r
2271 msgstr ""\r
2272 "Marker de filer, du ønsker at\n"\r
2273 "slette før importen."\r
2274 \r
2275 #. Resource IDs: (251)\r
2276 msgid "Check the path and/or URL you've entered."\r
2277 msgstr "Check den sti og/eller URL, som du har indtastet."\r
2278 \r
2279 #. Resource IDs: (194)\r
2280 msgid "Check those menu entries you want to appear in the top context menu instead of the TortoiseSVN submenu"\r
2281 msgstr "Marker de menupunkter, som du vil have vist i den øverste kontekstmenu i stedet for TortoiseSVN-undermenuen"\r
2282 \r
2283 #. Resource IDs: (80)\r
2284 msgid "Check to use a less verbose date and time format in log messages"\r
2285 msgstr "Marker denne for at benytte et kortere dato- og tidsformat i logbeskeder"\r
2286 \r
2287 #. Resource IDs: (2052)\r
2288 msgid "Check working copy for modifications"\r
2289 msgstr "Check arbejdskopi for ændringer"\r
2290 \r
2291 #. Resource IDs: (65535)\r
2292 msgid "Checking if a newer version of TortoiseSVN is available..."\r
2293 msgstr "Søger efter en nyere version af TortoiseSVN..."\r
2294 \r
2295 #. Resource IDs: (133, 65535)\r
2296 msgid "Checkout"\r
2297 msgstr "Hent arbejdskopi"\r
2298 \r
2299 #. Resource IDs: (1074)\r
2300 msgid "Checkout &directory:"\r
2301 msgstr "&Mappe til arbejdskopi:"\r
2302 \r
2303 #. Resource IDs: (77)\r
2304 msgid "Checkout - TortoiseSVN"\r
2305 msgstr "Hent arbejdskopi - TortoiseSVN"\r
2306 \r
2307 #. Resource IDs: (1377)\r
2308 msgid "Checkout Depth"\r
2309 msgstr "Dybde af \"Hent arbejdskopi\""\r
2310 \r
2311 #. Resource IDs: (229)\r
2312 #, c-format\r
2313 msgid "Checkout from %s, revision %s, %s, %s"\r
2314 msgstr "Hent arbejdskopi fra %s, revision %s, %s, %s"\r
2315 \r
2316 #. Resource IDs: (65535)\r
2317 msgid "Checksum:"\r
2318 msgstr "Checksum:"\r
2319 \r
2320 #. Resource IDs: (1402)\r
2321 msgid "Choose item:"\r
2322 msgstr "Vælg emne:"\r
2323 \r
2324 #. Resource IDs: (65535)\r
2325 msgid "Classification Patterns"\r
2326 msgstr "Klassificeringsmønstre"\r
2327 \r
2328 #. Resource IDs: (145)\r
2329 msgid "Cleaning up"\r
2330 msgstr "Rydder op"\r
2331 \r
2332 #. Resource IDs: (146)\r
2333 msgid "Cleaning up."\r
2334 msgstr "Rydder op."\r
2335 \r
2336 #. Resource IDs: (83)\r
2337 #, c-format\r
2338 msgid ""\r
2339 "Cleanup failed to process the following paths:\n"\r
2340 "%s"\r
2341 msgstr ""\r
2342 "Oprydning mislykkedes for følgende stier:\n"\r
2343 "%s"\r
2344 \r
2345 #. Resource IDs: (79)\r
2346 #, c-format\r
2347 msgid ""\r
2348 "Cleanup has successfully processed the following paths:\n"\r
2349 "%s"\r
2350 msgstr ""\r
2351 "Oprydning lykkedes for følgende stier:\n"\r
2352 "%s"\r
2353 \r
2354 #. Resource IDs: (9)\r
2355 msgid "Cleanup interrupted operations, locked files, ..."\r
2356 msgstr "Ryd op efter afbrudte handlinger, låste filer, ..."\r
2357 \r
2358 #. Resource IDs: (1273, 1275, 1276, 1279, 1281, 1427)\r
2359 msgid "Clear"\r
2360 msgstr "Ryd"\r
2361 \r
2362 #. Resource IDs: (1057)\r
2363 msgid ""\r
2364 "Clear Tool\n"\r
2365 "Clear"\r
2366 msgstr ""\r
2367 "Rydningsværktøj\n"\r
2368 "Ryd"\r
2369 \r
2370 #. Resource IDs: (196)\r
2371 #, c-format\r
2372 msgid "Clears %ld URLs stored for %ld working copies"\r
2373 msgstr "Rydder %ld URL'er gemt for %ld arbejdskopier"\r
2374 \r
2375 #. Resource IDs: (196)\r
2376 #, c-format\r
2377 msgid "Clears %ld log messages stored for %ld working copies"\r
2378 msgstr "Rydder %ld logbeskeder gemt for %ld arbejdskopier"\r
2379 \r
2380 #. Resource IDs: (196)\r
2381 #, c-format\r
2382 msgid "Clears %ld username/password pairs, %ld ssl certificates and %ld usernames"\r
2383 msgstr "Rydder %ld brugernavn/adgangskode-par, %ld SSL-certifikater og %ld brugernavne"\r
2384 \r
2385 #. Resource IDs: (197)\r
2386 #, c-format\r
2387 msgid "Clears cached logs from %ld repositories"\r
2388 msgstr "Rydder cachede logge fra %ld versionsarkiver"\r
2389 \r
2390 # Bemærk oversættelse til dansk flertal i første linje.\r
2391 #. Resource IDs: (195)\r
2392 msgid ""\r
2393 "Clears the stored authentication.\r\n"\r
2394 "You will have to enter your username/password again for all repositories."\r
2395 msgstr ""\r
2396 "Rydder de gemte autorisationer.\r\n"\r
2397 "Du vil blive bedt om at indtaste dit brugernavn/adgangskode igen for alle versionsarkiver."\r
2398 \r
2399 #. Resource IDs: (196)\r
2400 #, c-format\r
2401 msgid "Clears the stored sizes and positions of %ld dialogs"\r
2402 msgstr "Rydder de gemte størrelser og placeringer for %ld dialoger"\r
2403 \r
2404 #. Resource IDs: (1466)\r
2405 msgid "Click here to go to the website"\r
2406 msgstr "Klik her for at gå til hjemmesiden"\r
2407 \r
2408 #. Resource IDs: (170)\r
2409 msgid "Click here to select a recently typed message"\r
2410 msgstr "Klik her for at vælge én af de sidst skrevne beskeder"\r
2411 \r
2412 #. Resource IDs: (65535)\r
2413 msgid "Click on \"Advanced\" to specify alternate diff programs based on file extension"\r
2414 msgstr "Klik på \"Avanceret\" for at angive alternative sammenligningsprogrammer baseret på filendelse"\r
2415 \r
2416 #. Resource IDs: (65535)\r
2417 msgid "Click on \"Advanced\" to specify alternate merge programs based on file extension"\r
2418 msgstr "Klik på \"Avanceret\" for at angive alternative fletningsprogrammer baseret på filendelse"\r
2419 \r
2420 #. Resource IDs: (257)\r
2421 msgid "Clipboard"\r
2422 msgstr "Udklipsholder"\r
2423 \r
2424 #. Resource IDs: (2, 1003, 1007, 1064)\r
2425 msgid "Close"\r
2426 msgstr "Luk"\r
2427 \r
2428 #. Resource IDs: (1065)\r
2429 msgid "Close Full Screen"\r
2430 msgstr "Luk fuldskærmsvisning"\r
2431 \r
2432 #. Resource IDs: (3633)\r
2433 msgid ""\r
2434 "Close Print Preview\n"\r
2435 "&Close"\r
2436 msgstr ""\r
2437 "Luk Udskriftsvisning\n"\r
2438 "&Luk"\r
2439 \r
2440 #. Resource IDs: (222)\r
2441 msgid "Close manually"\r
2442 msgstr "Luk manuelt"\r
2443 \r
2444 #. Resource IDs: (3825)\r
2445 msgid "Close the active window and prompts to save the documents"\r
2446 msgstr "Lukker det aktive vindue og spørger, om dokumenterne skal gemmes"\r
2447 \r
2448 #. Resource IDs: (275)\r
2449 msgid "Coll&apse source tree"\r
2450 msgstr "Koll&aps kilde-træ"\r
2451 \r
2452 #. Resource IDs: (275)\r
2453 msgid "Collapse &following tree"\r
2454 msgstr "Kollaps &følgende træ"\r
2455 \r
2456 #. Resource IDs: (16662)\r
2457 msgid "Color"\r
2458 msgstr "Farve"\r
2459 \r
2460 #. Resource IDs: (1068)\r
2461 msgid "Color co&de in-line changes"\r
2462 msgstr "Farveko&dning af ændringer indenfor linje"\r
2463 \r
2464 #. Resource IDs: (138, 16961, 65535)\r
2465 msgid "Colors"\r
2466 msgstr "Farver"\r
2467 \r
2468 #. Resource IDs: (65535)\r
2469 msgid "Colors:"\r
2470 msgstr "Farver:"\r
2471 \r
2472 #. Resource IDs: (65535)\r
2473 msgid "Comman&ds:"\r
2474 msgstr "Komman&doer:"\r
2475 \r
2476 #. Resource IDs: (220, 1002)\r
2477 msgid "Command"\r
2478 msgstr "Kommando"\r
2479 \r
2480 #. Resource IDs: (198)\r
2481 msgid "Command Line"\r
2482 msgstr "Kommandolinje"\r
2483 \r
2484 #. Resource IDs: (1336)\r
2485 msgid "Command Line To Execute:"\r
2486 msgstr "Kommandolinje, der skal udføres:"\r
2487 \r
2488 #. Resource IDs: (3857)\r
2489 msgid "Command failed."\r
2490 msgstr "Kommandoen mislykkedes."\r
2491 \r
2492 #. Resource IDs: (16104)\r
2493 msgid "Commands"\r
2494 msgstr "Kommandoer"\r
2495 \r
2496 #. Resource IDs: (135, 229, 1083)\r
2497 msgid "Commit"\r
2498 msgstr "Arkivér"\r
2499 \r
2500 #. Resource IDs: (77)\r
2501 msgid "Commit - TortoiseSVN"\r
2502 msgstr "Arkivér - TortoiseSVN"\r
2503 \r
2504 #. Resource IDs: (1110)\r
2505 msgid "Commit to:"\r
2506 msgstr "Arkivér til:"\r
2507 \r
2508 #. Resource IDs: (209)\r
2509 msgid "Commit..."\r
2510 msgstr "Arkivér..."\r
2511 \r
2512 #. Resource IDs: (244)\r
2513 msgid "Commits by author"\r
2514 msgstr "Arkiveringer pr. forfatter"\r
2515 \r
2516 #. Resource IDs: (244)\r
2517 msgid "Commits by date"\r
2518 msgstr "Arkiveringer efter dato"\r
2519 \r
2520 #. Resource IDs: (1135)\r
2521 msgid "Commits each week:"\r
2522 msgstr "Ugentlige arkiveringer:"\r
2523 \r
2524 #. Resource IDs: (9)\r
2525 msgid "Commits your changes to the repository"\r
2526 msgstr "Arkiverer dine ændringer til versionsarkivet"\r
2527 \r
2528 #. Resource IDs: (170)\r
2529 msgid ""\r
2530 "Committing an unversioned folder will not recursively add its child items!\n"\r
2531 "You might want to add these folders recursively by using the 'Add...' context menu item.\n"\r
2532 "\n"\r
2533 "Are you sure that you want to continue the commit?"\r
2534 msgstr ""\r
2535 "Arkivering af en ikke-versioneret mappe vil ikke automatisk tilføje dens undermapper.\n"\r
2536 "Du kan tilføje disse mapper rekursivt ved at vælge \"Tilføj...\" i kontekstmenuen.\n"\r
2537 "\n"\r
2538 "Er du sikker på at fortsætte arkiveringen?"\r
2539 \r
2540 #. Resource IDs: (274, 32784)\r
2541 msgid "Compare &HEAD revisions"\r
2542 msgstr "Sammenlign &HEAD-revisioner"\r
2543 \r
2544 #. Resource IDs: (114)\r
2545 msgid "Compare and &blame with working BASE"\r
2546 msgstr "Sammenlign og angiv &ansvar i forhold til grundrevisionen af arbejdskopien"\r
2547 \r
2548 #. Resource IDs: (114)\r
2549 msgid "Compare and blame with previous revision"\r
2550 msgstr "Sammenling og angiv ansvar i forhold til forrige revision"\r
2551 \r
2552 #. Resource IDs: (1390)\r
2553 msgid "Compare whitespaces"\r
2554 msgstr "Sammenlign blanktegn"\r
2555 \r
2556 #. Resource IDs: (76)\r
2557 msgid "Compare with &working copy"\r
2558 msgstr "Sammenlign med &arbejdskopien"\r
2559 \r
2560 #. Resource IDs: (138)\r
2561 msgid "Compare with b&ase"\r
2562 msgstr "Sammenlign med b&asisfilen"\r
2563 \r
2564 #. Resource IDs: (114)\r
2565 msgid "Compare with previous revision"\r
2566 msgstr "Sammenlign med forrige version"\r
2567 \r
2568 #. Resource IDs: (12)\r
2569 msgid "Compares the file with the last committed revision to show you the changes you made"\r
2570 msgstr "Sammenligner filen med den sidst arkiverede revision og viser de ændringer, du har foretaget"\r
2571 \r
2572 #. Resource IDs: (17)\r
2573 msgid "Compares the selected file with a file in the repository"\r
2574 msgstr "Sammenligner den valgte fil med en fil i versionsarkivet"\r
2575 \r
2576 #. Resource IDs: (120)\r
2577 #, c-format\r
2578 msgid "Comparing %s to %s"\r
2579 msgstr "Sammenligner %s med %s"\r
2580 \r
2581 #. Resource IDs: (74)\r
2582 msgid "Completed"\r
2583 msgstr "Gennemført"\r
2584 \r
2585 #. Resource IDs: (236)\r
2586 msgid "Configure Hook Scripts"\r
2587 msgstr "Konfigurer tilkoblinger"\r
2588 \r
2589 #. Resource IDs: (284)\r
2590 msgid "Configure Issue Tracker Integration"\r
2591 msgstr "Konfigurer sagsbehandlerintegration"\r
2592 \r
2593 #. Resource IDs: (65535)\r
2594 msgid "Configure the program used for comparing different revisions of files"\r
2595 msgstr "Konfigurer programmet, der bruges til at sammenligne forskellige revisioner af filer"\r
2596 \r
2597 #. Resource IDs: (65535)\r
2598 msgid "Configure the program used for comparing different revisions of properties"\r
2599 msgstr "Konfigurer programmet, der bruges til at sammenligne forskellige revisioner af egenskaber"\r
2600 \r
2601 #. Resource IDs: (65535)\r
2602 msgid "Configure the program used to resolve conflicted files."\r
2603 msgstr "Konfigurer programmet, der bruges til at løse konflikter i filer."\r
2604 \r
2605 #. Resource IDs: (65535)\r
2606 msgid "Configure viewer program for GNU diff files (patch files)."\r
2607 msgstr "Konfigurer visningsprogrammet til GNU diff-filer (rettelsesfiler)."\r
2608 \r
2609 #. Resource IDs: (65535)\r
2610 msgid "Conflict resolved"\r
2611 msgstr "Konflikt løst"\r
2612 \r
2613 # Dette er nøgleord i første kolonne i progress dialog, tilsvarende "Opdateret", "Afsluttet", "Tilføjet", "Advarsel!"\r
2614 #. Resource IDs: (263, 65535)\r
2615 msgid "Conflicted"\r
2616 msgstr "Konfliktramt"\r
2617 \r
2618 #. Resource IDs: (188)\r
2619 #, c-format\r
2620 msgid "Conflicts: %d"\r
2621 msgstr "Konflikter: %d"\r
2622 \r
2623 #. Resource IDs: (345)\r
2624 msgid "Connect to the repository server and download missing log data"\r
2625 msgstr "Forbind til versionsarkivserveren og download manglende logdata"\r
2626 \r
2627 #. Resource IDs: (65535)\r
2628 msgid "Container sizes"\r
2629 msgstr "Beholderstørrelser"\r
2630 \r
2631 #. Resource IDs: (16520)\r
2632 msgid "Context Menus: "\r
2633 msgstr "Kontekstmenuer:"\r
2634 \r
2635 #. Resource IDs: (73)\r
2636 msgid "Continue"\r
2637 msgstr "Fortsæt"\r
2638 \r
2639 #. Resource IDs: (1001)\r
2640 msgid "Contract docked window"\r
2641 msgstr "Sammentræk fastgjort vindue"\r
2642 \r
2643 #. Resource IDs: (376)\r
2644 msgid "Cop&y"\r
2645 msgstr "Kop&ier"\r
2646 \r
2647 #. Resource IDs: (73)\r
2648 msgid "Copied"\r
2649 msgstr "Kopieret"\r
2650 \r
2651 #. Resource IDs: (208)\r
2652 msgid "Copied from URL"\r
2653 msgstr "Kopieret fra URL"\r
2654 \r
2655 #. Resource IDs: (275)\r
2656 #, c-format\r
2657 msgid "Copied from: %s@%ld\r\n"\r
2658 msgstr "Kopieret fra: %s@%ld\r\n"\r
2659 \r
2660 #. Resource IDs: (126)\r
2661 msgid "Copied remotely"\r
2662 msgstr "Kopieret på serveren"\r
2663 \r
2664 # "kopi" eller "kopier"? Kontekst?\r
2665 #. Resource IDs: (16991)\r
2666 msgid "Copy"\r
2667 msgstr "Kopiér"\r
2668 \r
2669 #. Resource IDs: (127)\r
2670 #, c-format\r
2671 msgid ""\r
2672 "Copy %ld items to\r\n"\r
2673 "%s"\r
2674 msgstr ""\r
2675 "Kopier %ld emner til\r\n"\r
2676 "%s"\r
2677 \r
2678 #. Resource IDs: (103)\r
2679 #, c-format\r
2680 msgid "Copy %s"\r
2681 msgstr "Kopier %s"\r
2682 \r
2683 #. Resource IDs: (229)\r
2684 #, c-format\r
2685 msgid "Copy %s to %s, Revision %s"\r
2686 msgstr "Kopier %s til %s, revision %s"\r
2687 \r
2688 #. Resource IDs: (126)\r
2689 #, c-format\r
2690 msgid ""\r
2691 "Copy %s\r\n"\r
2692 "to %s"\r
2693 msgstr ""\r
2694 "Kopier %s\r\n"\r
2695 "til %s"\r
2696 \r
2697 #. Resource IDs: (142)\r
2698 msgid "Copy (Branch / Tag)"\r
2699 msgstr "Kopier (Forgren / Mærk)"\r
2700 \r
2701 #. Resource IDs: (78)\r
2702 msgid "Copy - TortoiseSVN"\r
2703 msgstr "Kopier - TortoiseSVN"\r
2704 \r
2705 #. Resource IDs: (1057)\r
2706 msgid ""\r
2707 "Copy Tool\n"\r
2708 "Copy"\r
2709 msgstr ""\r
2710 "Kopieringsværktøj\n"\r
2711 "Kopiér"\r
2712 \r
2713 #. Resource IDs: (101)\r
2714 msgid "Copy URL to clipboard"\r
2715 msgstr "Kopier URL til udklipsholder"\r
2716 \r
2717 #. Resource IDs: (209)\r
2718 msgid "Copy all information to clipboard"\r
2719 msgstr "Kopier al information til udklipsholder"\r
2720 \r
2721 #. Resource IDs: (146)\r
2722 msgid "Copy and rename"\r
2723 msgstr "Kopier og omdøb"\r
2724 \r
2725 #. Resource IDs: (104)\r
2726 msgid "Copy and rename item to here"\r
2727 msgstr "Kopier og omdøb emne hertil"\r
2728 \r
2729 #. Resource IDs: (101)\r
2730 msgid "Copy error message to clipboard"\r
2731 msgstr "Kopier fejlbesked til udklipsholder"\r
2732 \r
2733 #. Resource IDs: (76)\r
2734 msgid "Copy from path"\r
2735 msgstr "Kopi fra sti"\r
2736 \r
2737 #. Resource IDs: (103)\r
2738 msgid "Copy items to here"\r
2739 msgstr "Kopier emner hertil"\r
2740 \r
2741 #. Resource IDs: (209)\r
2742 msgid "Copy paths to clipboard"\r
2743 msgstr "Kopier stier til udklipsholder"\r
2744 \r
2745 #. Resource IDs: (323)\r
2746 msgid "Copy selection to cli&pboard"\r
2747 msgstr "Kopiér markering til &udklipsholder"\r
2748 \r
2749 #. Resource IDs: (3603)\r
2750 msgid ""\r
2751 "Copy the selection and put it on the Clipboard\n"\r
2752 "Copy"\r
2753 msgstr ""\r
2754 "Kopier det markerede og læg det i udklipsholderen\n"\r
2755 "Kopier"\r
2756 \r
2757 #. Resource IDs: (613)\r
2758 #, c-format\r
2759 msgid "Copy to %1"\r
2760 msgstr "Kopier til %1"\r
2761 \r
2762 #. Resource IDs: (114)\r
2763 msgid "Copy to clipboard"\r
2764 msgstr "Kopier til udklipsholder"\r
2765 \r
2766 #. Resource IDs: (103)\r
2767 msgid "Copy to working copy"\r
2768 msgstr "Kopier til arbejdskopi"\r
2769 \r
2770 #. Resource IDs: (101)\r
2771 msgid "Copy to working copy..."\r
2772 msgstr "Kopier til arbejdskopi..."\r
2773 \r
2774 #. Resource IDs: (98)\r
2775 #, c-format\r
2776 msgid "Copy: New name for %s"\r
2777 msgstr "Kopier: Nyt navn til %s"\r
2778 \r
2779 #. Resource IDs: (80)\r
2780 #, c-format\r
2781 msgid "Copying %s"\r
2782 msgstr "Kopierer %s"\r
2783 \r
2784 #. Resource IDs: (80)\r
2785 msgid "Copying..."\r
2786 msgstr "Kopierer..."\r
2787 \r
2788 #. Resource IDs: (188)\r
2789 msgid "Corrections"\r
2790 msgstr "Rettelser"\r
2791 \r
2792 #. Resource IDs: (81)\r
2793 #, c-format\r
2794 msgid "Could not add %s to the ignore list!"\r
2795 msgstr "%s kunne ikke tilføjes \"ignorer\"-listen!"\r
2796 \r
2797 #. Resource IDs: (582)\r
2798 #, c-format\r
2799 msgid "Could not add '%s' because"\r
2800 msgstr "\"%s\" kunne ikke tilføjes fordi"\r
2801 \r
2802 #. Resource IDs: (582)\r
2803 #, c-format\r
2804 msgid "Could not add property '%s' on '%s' because"\r
2805 msgstr "Kunne ikke tilføje egenskab \"%s\" på \"%s\" fordi"\r
2806 \r
2807 #. Resource IDs: (201)\r
2808 msgid "Could not check for a newer version!"\r
2809 msgstr "Det lykkedes ikke at tjekke for en nyere version!"\r
2810 \r
2811 #. Resource IDs: (81)\r
2812 #, c-format\r
2813 msgid ""\r
2814 "Could not copy the files!\n"\r
2815 "<hr=100%%>\n"\r
2816 "%s"\r
2817 msgstr ""\r
2818 "Filerne kunne ikke kopieres!\n"\r
2819 "<hr=100%%>\n"\r
2820 "%s"\r
2821 \r
2822 #. Resource IDs: (3867)\r
2823 #, c-format\r
2824 msgid "Could not create %1 because the directory is full."\r
2825 msgstr "Kunne ikke oprette %1, fordi mappen er fyldt op."\r
2826 \r
2827 #. Resource IDs: (582)\r
2828 #, c-format\r
2829 msgid "Could not delete '%s' because"\r
2830 msgstr "\"%s\" kunne ikke slettes fordi"\r
2831 \r
2832 #. Resource IDs: (582)\r
2833 #, c-format\r
2834 msgid "Could not delete property '%s' on '%s' because"\r
2835 msgstr "Kunne ikke slette egenskab \"%s\" på \"%s\" fordi"\r
2836 \r
2837 #. Resource IDs: (83)\r
2838 msgid "Could not determine the last committed revision!"\r
2839 msgstr "Kunne ikke fastslå den sidst arkiverede revision!"\r
2840 \r
2841 #. Resource IDs: (81)\r
2842 msgid "Could not get the status!"\r
2843 msgstr "Status kunne ikke hentes!"\r
2844 \r
2845 #. Resource IDs: (582)\r
2846 #, c-format\r
2847 msgid "Could not merge '%s' because"\r
2848 msgstr "Kunne ikke flette \"%s\" fordi"\r
2849 \r
2850 #. Resource IDs: (582)\r
2851 #, c-format\r
2852 msgid "Could not merge property '%s' on '%s' because"\r
2853 msgstr "Kunne ikke flette egenskaben \"%s\" på \"%s\" fordi"\r
2854 \r
2855 #. Resource IDs: (3867)\r
2856 #, c-format\r
2857 msgid "Could not open %1 because there are too many open files."\r
2858 msgstr "Kunne ikke åbne %1 fordi der er for mange åbne filer."\r
2859 \r
2860 #. Resource IDs: (69)\r
2861 #, c-format\r
2862 msgid ""\r
2863 "Could not open the file\n"\r
2864 "%s"\r
2865 msgstr ""\r
2866 "Det lykkedes ikke at åbne filen\n"\r
2867 "%s"\r
2868 \r
2869 #. Resource IDs: (3867)\r
2870 #, c-format\r
2871 msgid "Could not remove %1 because it is the current directory."\r
2872 msgstr "Kunne ikke fjerne %1, da det er den aktuelle mappe."\r
2873 \r
2874 #. Resource IDs: (82)\r
2875 #, c-format\r
2876 msgid "Could not remove %s from the ignore list"\r
2877 msgstr "Det lykkedes ikke at fjerne %s fra \"ignorer\"-listen"\r
2878 \r
2879 #. Resource IDs: (81)\r
2880 #, c-format\r
2881 msgid ""\r
2882 "Could not retrieve URL of the file!\n"\r
2883 "%s"\r
2884 msgstr ""\r
2885 "Filens URL kunne ikke hentes!\n"\r
2886 "%s"\r
2887 \r
2888 #. Resource IDs: (66)\r
2889 #, c-format\r
2890 msgid ""\r
2891 "Could not retrieve revision %s of the file %s.\n"\r
2892 "Patching is not possible!"\r
2893 msgstr ""\r
2894 "Kunne ikke hente revision %s af filen %s.\n"\r
2895 "Rettelser kan ikke foretages!"\r
2896 \r
2897 #. Resource IDs: (64)\r
2898 #, c-format\r
2899 msgid "Could not save the file %s!"\r
2900 msgstr "Filen %s kunne ikke gemmes!"\r
2901 \r
2902 #. Resource IDs: (81)\r
2903 #, c-format\r
2904 msgid ""\r
2905 "Could not start diff viewer!\n"\r
2906 "<hr=100%%>\n"\r
2907 "%s"\r
2908 msgstr ""\r
2909 "Sammenligningsprogrammet kunne ikke startes!\n"\r
2910 "<hr=100%%>\n"\r
2911 "%s"\r
2912 \r
2913 #. Resource IDs: (81)\r
2914 #, c-format\r
2915 msgid ""\r
2916 "Could not start external diff program!\n"\r
2917 "<hr=100%%>\n"\r
2918 "%s"\r
2919 msgstr ""\r
2920 "Det eksterne sammenligningsprogram kunne ikke startes!\n"\r
2921 "<hr=100%%>\n"\r
2922 "%s"\r
2923 \r
2924 #. Resource IDs: (81)\r
2925 #, c-format\r
2926 msgid ""\r
2927 "Could not start external merge program!\n"\r
2928 "<hr=100%%>\n"\r
2929 "%s"\r
2930 msgstr ""\r
2931 "Det eksterne fletningsprogram kunne ikke startes!\n"\r
2932 "<hr=100%%>\n"\r
2933 "%s"\r
2934 \r
2935 #. Resource IDs: (3857)\r
2936 msgid "Could not start print job."\r
2937 msgstr "Udskriftsjobbet kunne ikke startes."\r
2938 \r
2939 #. Resource IDs: (83)\r
2940 #, c-format\r
2941 msgid ""\r
2942 "Could not start text viewer!\n"\r
2943 "<hr=100%%>\n"\r
2944 "%s"\r
2945 msgstr ""\r
2946 "Skriveprogrammet kunne ikke startes!\n"\r
2947 "<hr=100%%>\n"\r
2948 "%s"\r
2949 \r
2950 #. Resource IDs: (81)\r
2951 msgid "Could not start thread!"\r
2952 msgstr "Tråden kunne ikke startes!"\r
2953 \r
2954 #. Resource IDs: (13)\r
2955 msgid "Create &patch..."\r
2956 msgstr "Op&ret rettelsesfil"\r
2957 \r
2958 #. Resource IDs: (243)\r
2959 msgid "Create Changelist"\r
2960 msgstr "Opret ændringsliste"\r
2961 \r
2962 #. Resource IDs: (208)\r
2963 msgid "Create Patch"\r
2964 msgstr "Opret rettelse"\r
2965 \r
2966 #. Resource IDs: (1385)\r
2967 msgid "Create copy in the repository from:"\r
2968 msgstr "Opret kopi i versionsarkivet fra:"\r
2969 \r
2970 #. Resource IDs: (126)\r
2971 #, c-format\r
2972 msgid ""\r
2973 "Create new directory:\r\n"\r
2974 "%s"\r
2975 msgstr ""\r
2976 "Opret ny mappe:\r\n"\r
2977 "%s"\r
2978 \r
2979 #. Resource IDs: (8)\r
2980 msgid "Create repositor&y here"\r
2981 msgstr "Opret versions&arkiv her"\r
2982 \r
2983 #. Resource IDs: (32828)\r
2984 msgid "Create unified diff file"\r
2985 msgstr "Opret unified diff-fil"\r
2986 \r
2987 #. Resource IDs: (126)\r
2988 msgid "Created folder remotely"\r
2989 msgstr "Mappen blev oprettet på serveren"\r
2990 \r
2991 #. Resource IDs: (10)\r
2992 msgid "Creates a 'cheap' copy inside the repository used for branches or tagging"\r
2993 msgstr "Opretter en 'hurtig' kopi indeni versionsarkivet til brug for forgrening eller mærkning"\r
2994 \r
2995 #. Resource IDs: (2052)\r
2996 msgid ""\r
2997 "Creates a patch file from the differences of the two files\n"\r
2998 "Create patch file"\r
2999 msgstr ""\r
3000 "Opretter en rettelsesfil ud fra forskellene mellem de to filer\n"\r
3001 "Opret rettelsesfil"\r
3002 \r
3003 #. Resource IDs: (10)\r
3004 msgid "Creates a repository database at the current location"\r
3005 msgstr "Opretter en versionsarkiv-database på den nuværende placering"\r
3006 \r
3007 #. Resource IDs: (14)\r
3008 msgid "Creates a unified diff file with all changes you made"\r
3009 msgstr "Opretter en unified diff-fil med alle ændringer, du har foretaget"\r
3010 \r
3011 #. Resource IDs: (65535)\r
3012 msgid "Credits:"\r
3013 msgstr "Tak til:"\r
3014 \r
3015 #. Resource IDs: (376)\r
3016 msgid "Cu&t"\r
3017 msgstr "Kli&p"\r
3018 \r
3019 # Kontekst?\r
3020 #. Resource IDs: (65535)\r
3021 msgid "Current"\r
3022 msgstr "Aktuel"\r
3023 \r
3024 #. Resource IDs: (1113)\r
3025 msgid "Current version is:"\r
3026 msgstr "Aktuelle version er:"\r
3027 \r
3028 #. Resource IDs: (201)\r
3029 #, c-format\r
3030 msgid "Current version is: %s"\r
3031 msgstr "Aktuelle version er: %s"\r
3032 \r
3033 #. Resource IDs: (17079)\r
3034 msgid "Cus&tomize..."\r
3035 msgstr "Til&pas"\r
3036 \r
3037 #. Resource IDs: (16963)\r
3038 msgid "Custom"\r
3039 msgstr "Personlig"\r
3040 \r
3041 #. Resource IDs: (1007, 17074)\r
3042 msgid "Customize"\r
3043 msgstr "Tilpas"\r
3044 \r
3045 #. Resource IDs: (17076)\r
3046 msgid "Customize Keyboard"\r
3047 msgstr "Tilpas Tastatur"\r
3048 \r
3049 #. Resource IDs: (1069)\r
3050 msgid "Customize Quick Access Toolbar"\r
3051 msgstr "Tilpas genvejsværktøjslinje"\r
3052 \r
3053 #. Resource IDs: (1068)\r
3054 msgid "Customize Quick Access Toolbar..."\r
3055 msgstr "Tilpas genvejsværktøjslinje..."\r
3056 \r
3057 #. Resource IDs: (3603)\r
3058 msgid ""\r
3059 "Cut the selection and put it on the Clipboard\n"\r
3060 "Cut"\r
3061 msgstr ""\r
3062 "Klip det markerede og læg det i udklipsholderen\n"\r
3063 "Klip"\r
3064 \r
3065 #. Resource IDs: (1279)\r
3066 msgid "D&etails"\r
3067 msgstr "D&etaljer"\r
3068 \r
3069 #. Resource IDs: (19, 76, 208)\r
3070 msgid "Date"\r
3071 msgstr "Dato"\r
3072 \r
3073 #. Resource IDs: (1008)\r
3074 msgid "Default"\r
3075 msgstr "Standard"\r
3076 \r
3077 #. Resource IDs: (65535)\r
3078 msgid "Default &number of log messages"\r
3079 msgstr "&Antal af logbeskeder, der vises som standard"\r
3080 \r
3081 #. Resource IDs: (1007)\r
3082 msgid "Default Menu"\r
3083 msgstr "Standardmenu"\r
3084 \r
3085 #. Resource IDs: (65535)\r
3086 msgid "Default URL:"\r
3087 msgstr "Standard-URL:"\r
3088 \r
3089 #. Resource IDs: (1007)\r
3090 msgid "Default application menu. Appears when no documents are open."\r
3091 msgstr "Standardprogrammenu. Vises når ingen dokumenter er åbne."\r
3092 \r
3093 #. Resource IDs: (65535)\r
3094 msgid "Default path:"\r
3095 msgstr "Standard-sti:"\r
3096 \r
3097 # Oversættelse af default?\r
3098 #. Resource IDs: (1064)\r
3099 msgid "Default to UTF-8 encoding"\r
3100 msgstr "Sæt UFT-8 tegnsæt som standard"\r
3101 \r
3102 #. Resource IDs: (1002)\r
3103 msgid "Delete"\r
3104 msgstr "Slet"\r
3105 \r
3106 #. Resource IDs: (240)\r
3107 msgid "Delete Unversioned Items"\r
3108 msgstr "Slet ikke-versionerede emner"\r
3109 \r
3110 #. Resource IDs: (14)\r
3111 #, c-format\r
3112 msgid "Delete and &ignore %d items by name"\r
3113 msgstr "Slet og &ignorer %d elementer efter navn"\r
3114 \r
3115 #. Resource IDs: (14)\r
3116 msgid "Delete and add to &ignore list"\r
3117 msgstr "Slet og tilføj til \"&ignorer\"-listen"\r
3118 \r
3119 # Går ud fra at der med "extension" menes "file extension".\r
3120 #. Resource IDs: (14)\r
3121 #, c-format\r
3122 msgid "Delete and ignore %d items by &extension"\r
3123 msgstr "Slet og ignorer %d elementer efter &filtypenavne"\r
3124 \r
3125 #. Resource IDs: (17)\r
3126 msgid "Delete unversioned items..."\r
3127 msgstr "Slet ikke-versionerede emner..."\r
3128 \r
3129 #. Resource IDs: (73, 264)\r
3130 msgid "Deleted"\r
3131 msgstr "Slettet"\r
3132 \r
3133 #. Resource IDs: (65535)\r
3134 msgid "Deleted node"\r
3135 msgstr "Slettet knude"\r
3136 \r
3137 #. Resource IDs: (15)\r
3138 msgid "Deletes and adds the selected file(s) or the filemask to the 'ignore' list"\r
3139 msgstr "Sletter og tilføjer den/de valgte fil(er) eller filmasken til \"ignorer\"-listen"\r
3140 \r
3141 #. Resource IDs: (11)\r
3142 msgid "Deletes files / folders from version control"\r
3143 msgstr "Sletter filer/mapper fra versionskontrol"\r
3144 \r
3145 #. Resource IDs: (18)\r
3146 msgid "Deletes files / folders from version control but keeps the file"\r
3147 msgstr "Sletter filer/mapper fra versionskontrol men beholder filen lokalt"\r
3148 \r
3149 #. Resource IDs: (198)\r
3150 msgid "Deletes the action log file"\r
3151 msgstr "Sletter handlingslogfilen"\r
3152 \r
3153 #. Resource IDs: (263)\r
3154 msgid "Deleting"\r
3155 msgstr "Sletter"\r
3156 \r
3157 #. Resource IDs: (65535)\r
3158 msgid "Depth:"\r
3159 msgstr "Dybde:"\r
3160 \r
3161 #. Resource IDs: (1002)\r
3162 msgid "Description"\r
3163 msgstr "Beskrivelse"\r
3164 \r
3165 #. Resource IDs: (65535)\r
3166 msgid "Description:"\r
3167 msgstr "Beskrivelse:"\r
3168 \r
3169 #. Resource IDs: (213)\r
3170 msgid "Deselect changelist"\r
3171 msgstr "Fravælg ændringsliste"\r
3172 \r
3173 #. Resource IDs: (3859)\r
3174 msgid "Destination disk drive is full."\r
3175 msgstr "Destinationsdisken er fyldt op."\r
3176 \r
3177 # Oversættelse af "device"? Kontekst?\r
3178 # Ordet "bitmap" ikke oversat. Bruges på dansk.\r
3179 #. Resource IDs: (3849)\r
3180 msgid ""\r
3181 "Device Independent Bitmap\n"\r
3182 "a device independent bitmap"\r
3183 msgstr ""\r
3184 "Enhedsuafhængig bitmap\n"\r
3185 "en enhedsuafhængig bitmap"\r
3186 \r
3187 #. Resource IDs: (1277)\r
3188 msgid "Dialog sizes and positions"\r
3189 msgstr "Dialogstørrelser og -placeringer"\r
3190 \r
3191 #. Resource IDs: (65535)\r
3192 msgid "Diff file:"\r
3193 msgstr "Sammenligningsfil:"\r
3194 \r
3195 #. Resource IDs: (65535)\r
3196 msgid "Diff options"\r
3197 msgstr "Indstillinger for sammenligning"\r
3198 \r
3199 #. Resource IDs: (146, 279)\r
3200 msgid "Diff with URL"\r
3201 msgstr "Sammenlign med URL"\r
3202 \r
3203 #. Resource IDs: (1302)\r
3204 msgid "Difference between"\r
3205 msgstr "Forskel mellem"\r
3206 \r
3207 #. Resource IDs: (32817)\r
3208 msgid "Differential path &names"\r
3209 msgstr "Forskellige sti&navne"\r
3210 \r
3211 #. Resource IDs: (1022)\r
3212 msgid "Diffing"\r
3213 msgstr "Sammenligner"\r
3214 \r
3215 #. Resource IDs: (14)\r
3216 msgid "Diffs the working copy file with the one before the last commit."\r
3217 msgstr "Sammenligner filen i arbejdskopien med versionen før sidste arkivering"\r
3218 \r
3219 #. Resource IDs: (65535)\r
3220 msgid "Directory:"\r
3221 msgstr "Mappe:"\r
3222 \r
3223 #. Resource IDs: (195)\r
3224 msgid ""\r
3225 "Disable this option if you have really big working copies and experience\r\n"\r
3226 "too much disk access when browsing the working copy."\r
3227 msgstr ""\r
3228 "Slå denne indstilling fra, hvis du har meget store arbejdskopier og oplever\r\n"\r
3229 "for meget adgang til disken når du gennemser arbejdskopien."\r
3230 \r
3231 #. Resource IDs: (3867)\r
3232 #, c-format\r
3233 msgid "Disk full while accessing %1."\r
3234 msgstr "Disken blev fyldt op under behandling af %1."\r
3235 \r
3236 #. Resource IDs: (3860)\r
3237 #, c-format\r
3238 msgid "Dispatch exception: %1"\r
3239 msgstr "Undtagelse ved ekspedering: %1"\r
3240 \r
3241 #. Resource IDs: (65535)\r
3242 msgid "Display &buttons in this order"\r
3243 msgstr "Vis &knapper i denne rækkefølge"\r
3244 \r
3245 #. Resource IDs: (3605)\r
3246 msgid ""\r
3247 "Display help for clicked on buttons, menus and windows\n"\r
3248 "Help"\r
3249 msgstr ""\r
3250 "Vis hjælp for aktiverede knapper, menuer og vinduer\n"\r
3251 "Hjælp"\r
3252 \r
3253 #. Resource IDs: (3605)\r
3254 msgid ""\r
3255 "Display help for current task or command\n"\r
3256 "Help"\r
3257 msgstr ""\r
3258 "Vis hjælp for den aktuelle opgave eller kommando\n"\r
3259 "Hjælp"\r
3260 \r
3261 #. Resource IDs: (3605)\r
3262 msgid ""\r
3263 "Display instructions about how to use help\n"\r
3264 "Help"\r
3265 msgstr ""\r
3266 "Vis instruktioner om brug af hjælp\n"\r
3267 "Hjælp"\r
3268 \r
3269 #. Resource IDs: (3605)\r
3270 msgid ""\r
3271 "Display program information, version number and copyright\n"\r
3272 "About"\r
3273 msgstr ""\r
3274 "Vis programinformation, versionsnummer og copyright\n"\r
3275 "Om"\r
3276 \r
3277 #. Resource IDs: (65535)\r
3278 msgid "Do not show the context menu for the following paths:"\r
3279 msgstr "Vis ikke højrekliksmenuer for følgende stier:"\r
3280 \r
3281 #. Resource IDs: (1007)\r
3282 #, c-format\r
3283 msgid "Do you really want to delete the toolbar '%s'?"\r
3284 msgstr "Er du sikker på at du vil slette værktøjslinjen '%s'?"\r
3285 \r
3286 #. Resource IDs: (145)\r
3287 msgid "Do you really want to move this file or folder?"\r
3288 msgstr "Er du sikker på, at du vil flytte denne fil eller mappe?"\r
3289 \r
3290 #. Resource IDs: (119)\r
3291 #, c-format\r
3292 msgid ""\r
3293 "Do you really want to revert all changes in\n"\r
3294 "%s\n"\r
3295 "and go back to this revision? These changes will be reverted by reverse-merging the revisions into your working copy."\r
3296 msgstr ""\r
3297 "Er du helt sikker på, at du vil tilbageføre alle ændringerne i\n"\r
3298 "%s\n"\r
3299 "og gå tilbage til denne revision? Disse ændringer vil blive tilbageført ved at lave en omvendt fletning af revisionerne ind i din arbejdskopi."\r
3300 \r
3301 #. Resource IDs: (76)\r
3302 #, c-format\r
3303 msgid ""\r
3304 "Do you really want to revert all changes in\n"\r
3305 "%s\n"\r
3306 "which were made in this revision? These changes will be reverted by reverse-merging the revision into your working copy."\r
3307 msgstr ""\r
3308 "Er du helt sikker på, at du vil tilbageføre alle ændringerne i\n"\r
3309 "%s\n"\r
3310 "som blev lavet i denne revision? Disse ændringer vil blive tilbageført ved at lave en omvendt fletning af revisionerne ind i din arbejdskopi."\r
3311 \r
3312 #. Resource IDs: (99)\r
3313 #, c-format\r
3314 msgid ""\r
3315 "Do you want to make this working copy unversioned?\n"\r
3316 "This will remove all Subversion admin directories from\n"\r
3317 "%s!"\r
3318 msgstr ""\r
3319 "Vil du gøre denne arbejdskopi til ikke-versioneret?\n"\r
3320 "Dette vil fjerne alle Subversions administrative mapper fra\n"\r
3321 "%s."\r
3322 \r
3323 #. Resource IDs: (76)\r
3324 msgid "Do you want to proceed?"\r
3325 msgstr "Vil du fortsætte?"\r
3326 \r
3327 #. Resource IDs: (313)\r
3328 msgid ""\r
3329 "Do you want to reload the documents to reflect the settings changes?\n"\r
3330 "Note: you will lose all changes you've made!"\r
3331 msgstr ""\r
3332 "Ønsker du at genindlæse dokumenterne for at afspejle ændringerne i indstillingerne?\n"\r
3333 "Bemærk: Du vil miste alle de ændringer, du har foretaget!"\r
3334 \r
3335 #. Resource IDs: (563)\r
3336 #, c-format\r
3337 msgid "Do you want to remove the property %s recursively?"\r
3338 msgstr "Ønsker du at fjerne egenskaben %s rekursivt?"\r
3339 \r
3340 #. Resource IDs: (313)\r
3341 msgid "Do you want to save your changes?"\r
3342 msgstr "Vil du gemme dine ændringer?"\r
3343 \r
3344 #. Resource IDs: (65535)\r
3345 msgid "Document :"\r
3346 msgstr "Dokument :"\r
3347 \r
3348 #. Resource IDs: (65535)\r
3349 msgid ""\r
3350 "Documentation : Simon Large\n"\r
3351 "Code : Tobias Schäfer, Stefan Fuhrmann"\r
3352 msgstr ""\r
3353 "Dokumentation : Simon Large, Dansk oversættelse : Christian Funder Sommerlund\n"\r
3354 "Kode : Tobias Schäfer, Stefan Fuhrmann"\r
3355 \r
3356 #. Resource IDs: (73, 80)\r
3357 msgid "Don't show this message again"\r
3358 msgstr "Vis ikke denne meddelelse igen"\r
3359 \r
3360 #. Resource IDs: (1002)\r
3361 msgid "Drag to make this menu float"\r
3362 msgstr "Træk for at gøre denne menu flydende"\r
3363 \r
3364 #. Resource IDs: (16513)\r
3365 msgid "Draw"\r
3366 msgstr "Tegn"\r
3367 \r
3368 #. Resource IDs: (1079)\r
3369 msgid "Drive Types"\r
3370 msgstr "Drevtyper"\r
3371 \r
3372 #. Resource IDs: (1315)\r
3373 msgid "Drives A: and B:"\r
3374 msgstr "Drev A: og B:"\r
3375 \r
3376 #. Resource IDs: (613)\r
3377 #, c-format\r
3378 msgid "Drop not possible on %1"\r
3379 msgstr "Ikke muligt at droppe på %1"\r
3380 \r
3381 # Bedre oversættelse af "Exact copy sources"?\r
3382 # Kontekst:\r
3383 # "Revision graph. Shows the *exact* copy sources. Otherwise the graph will merge some copy sources together (helps to reduce the complexity of the graph)."\r
3384 # "as this is the least obvious feature of the revision graph view,\r
3385 # I just want to document here what it actually does.\r
3386 # If you show the log for e.g.\r
3387 # http://tortoisesvn.tigris.org/svn/tortoisesvn/tags/version_1.2.0RC1\r
3388 # you see that it has been created in r3478 as a copy of\r
3389 # /branches/1.2.x@3477.\r
3390 # However, the last modification to that branch was in r3466.\r
3391 # With 'exact copy sources' enabled, you will get an extra node\r
3392 # in the graph for r3477. Otherwise, a node for the last modifying\r
3393 # revision node will be shown (may or may not already be there).\r
3394 # It seems that this is mainly an issue with old repositories as\r
3395 # I could not reproduce this with newer versions of SVN.\r
3396 # Once such information is stored in the repository, it will properly\r
3397 # remain there, though.\r
3398 # -- Stefan2."\r
3399 #. Resource IDs: (32816)\r
3400 msgid "E&xact copy sources"\r
3401 msgstr "&Nøjagtige kopioprindelser"\r
3402 \r
3403 #. Resource IDs: (65535)\r
3404 msgid "E&xclude paths:"\r
3405 msgstr "&Udelad stier:"\r
3406 \r
3407 #. Resource IDs: (105, 57665)\r
3408 msgid "E&xit"\r
3409 msgstr "&Afslut"\r
3410 \r
3411 # Kontekst?\r
3412 #. Resource IDs: (275)\r
3413 msgid "E&xpand all"\r
3414 msgstr "&Udvid alt"\r
3415 \r
3416 #. Resource IDs: (275)\r
3417 msgid "E&xpand sub-trees"\r
3418 msgstr "E&kspander under-træer"\r
3419 \r
3420 #. Resource IDs: (1437)\r
3421 msgid "E&xport"\r
3422 msgstr "E&ksporter"\r