OSDN Git Service

* be.po, ca.po, da.po, de.po, el.po, es.po, fr.po, id.po, ja.po,