OSDN Git Service

libgo Makefile: Fix typo in test case name.