OSDN Git Service

* vi.po: Update.
authorjsm28 <jsm28@138bc75d-0d04-0410-961f-82ee72b054a4>
Sat, 19 Sep 2009 12:30:33 +0000 (12:30 +0000)
committerjsm28 <jsm28@138bc75d-0d04-0410-961f-82ee72b054a4>
Sat, 19 Sep 2009 12:30:33 +0000 (12:30 +0000)
git-svn-id: svn+ssh://gcc.gnu.org/svn/gcc/trunk@151881 138bc75d-0d04-0410-961f-82ee72b054a4

libcpp/po/ChangeLog
libcpp/po/vi.po

index 179a1c6..1a295b5 100644 (file)
@@ -1,3 +1,7 @@
+2009-09-19  Joseph Myers  <joseph@codesourcery.com>
+
+       * vi.po: Update.
+
 2009-09-08  Joseph Myers  <joseph@codesourcery.com>
 
        * id.po: Update.
index e007e96..34ea716 100644 (file)
@@ -4,10 +4,10 @@
 # Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005-2009.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: cpplib 4.4-b20081121\n"
+"Project-Id-Version: cpplib 4.4.1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://gcc.gnu.org/bugs.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2009-04-22 16:32+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-02-06 15:51+1030\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-09-19 14:51+0930\n"
 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -901,9 +901,9 @@ msgid "while writing precompiled header"
 msgstr "trong khi ghi đầu trang biên dịch sẵn"
 
 #: pch.c:484
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s: not used because `%.*s' is poisoned"
-msgstr "%s: không được dùng vì « %s » đã được xác định"
+msgstr "%s: không được dùng vì « %.*s » không còn tin cậy lại (bị dữ liệu sai thay thế)"
 
 #: pch.c:506
 #, c-format