OSDN Git Service

* da.po: Update.
authorjsm28 <jsm28@138bc75d-0d04-0410-961f-82ee72b054a4>
Sun, 3 Oct 2004 19:24:17 +0000 (19:24 +0000)
committerjsm28 <jsm28@138bc75d-0d04-0410-961f-82ee72b054a4>
Sun, 3 Oct 2004 19:24:17 +0000 (19:24 +0000)
git-svn-id: svn+ssh://gcc.gnu.org/svn/gcc/trunk@88459 138bc75d-0d04-0410-961f-82ee72b054a4

gcc/po/ChangeLog
gcc/po/da.po

index 7dfec1d..c5a2795 100644 (file)
@@ -1,3 +1,7 @@
+2004-10-03  Joseph S. Myers  <jsm@polyomino.org.uk>
+
+       * da.po: Update.
+
 2004-09-30  Joseph S. Myers  <jsm@polyomino.org.uk>
 
        * gcc.pot: Regenerate.
index 9bb46c1..14b2983 100644 (file)
@@ -1,6 +1,6 @@
 # Danish version of GCC strings.
-# Copyright (C) 2002, 03 Free Software Foundation, Inc.
-# Ole Laursen <olau@hardworking.dk>, 2001, 02, 03.
+# Copyright (C) 2002, 03, 04 Free Software Foundation, Inc.
+# Ole Laursen <olau@hardworking.dk>, 2001, 02, 03, 04.
 #
 # Konventioner:
 #
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gcc 3.3\n"
+"Project-Id-Version: gcc 3.4-b20040206\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://gcc.gnu.org/bugs.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2004-07-01 11:41-0700\n"
-"PO-Revision-Date: 2003-05-25 18:00+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2004-02-06 01:40+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-10-03 19:17+0200\n"
 "Last-Translator: Ole Laursen <olau@hardworking.dk>\n"
 "Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -156,15 +156,15 @@ msgstr "egenskaben '%s' kan ikke anvendes p
 msgid "`%s' attribute only applies to function types"
 msgstr "egenskaben '%s' kan kun anvendes sammen med funktionstyper"
 
-#: attribs.c:416 c-common.c:4307 c-common.c:4326 c-common.c:4344
-#: c-common.c:4371 c-common.c:4390 c-common.c:4413 c-common.c:4436
-#: c-common.c:4462 c-common.c:4496 c-common.c:4540 c-common.c:4568
-#: c-common.c:4596 c-common.c:4615 c-common.c:4870 c-common.c:4892
-#: c-common.c:4927 c-common.c:4994 c-common.c:5040 c-common.c:5098
-#: c-common.c:5129 c-common.c:5475 c-common.c:5498 c-common.c:5537
-#: config/arm/arm.c:2281 config/arm/arm.c:2308 config/avr/avr.c:4539
-#: config/h8300/h8300.c:4284 config/h8300/h8300.c:4307 config/i386/i386.c:1620
-#: config/i386/i386.c:15397 config/i386/winnt.c:86 config/ia64/ia64.c:1057
+#: attribs.c:416 c-common.c:4344 c-common.c:4363 c-common.c:4381
+#: c-common.c:4408 c-common.c:4427 c-common.c:4450 c-common.c:4473
+#: c-common.c:4499 c-common.c:4533 c-common.c:4577 c-common.c:4605
+#: c-common.c:4633 c-common.c:4652 c-common.c:4907 c-common.c:4929
+#: c-common.c:4964 c-common.c:5031 c-common.c:5077 c-common.c:5135
+#: c-common.c:5166 c-common.c:5512 c-common.c:5535 c-common.c:5574
+#: config/arm/arm.c:2278 config/arm/arm.c:2305 config/avr/avr.c:4539
+#: config/h8300/h8300.c:4281 config/h8300/h8300.c:4304 config/i386/i386.c:1599
+#: config/i386/i386.c:15299 config/i386/winnt.c:86 config/ia64/ia64.c:1053
 #: config/ip2k/ip2k.c:3151
 #, c-format
 msgid "`%s' attribute ignored"
@@ -237,443 +237,458 @@ msgstr "'%s' forfremmes til '%s' ved overbringelse gennem '...'"
 msgid "(so you should pass `%s' not `%s' to `va_arg')"
 msgstr "(så du skal overbring '%s' ikke '%s' til 'va_arg')"
 
-#. We can, however, treat "undefined" any way we please.
-#. Call abort to encourage the user to fix the program.
-#: builtins.c:4134 c-typeck.c:1733
-msgid "if this code is reached, the program will abort"
-msgstr ""
-
-#: builtins.c:4241
+#: builtins.c:4240
 msgid "invalid arg to `__builtin_frame_address'"
 msgstr "ugyldig parameter til '__builtin_frame_address'"
 
-#: builtins.c:4243
+#: builtins.c:4242
 msgid "invalid arg to `__builtin_return_address'"
 msgstr "ugyldig parameter til '__builtin_return_address'"
 
-#: builtins.c:4257
+#: builtins.c:4256
 msgid "unsupported arg to `__builtin_frame_address'"
 msgstr "ikke-understøttet parameter til '__builtin_frame_address'"
 
-#: builtins.c:4259
+#: builtins.c:4258
 msgid "unsupported arg to `__builtin_return_address'"
 msgstr "ikke-understøttet parameter til '__builtin_return_address'"
 
-#: builtins.c:4419
+#: builtins.c:4418
 msgid "second arg to `__builtin_expect' must be a constant"
 msgstr "den anden parameter til '__builtin_expect' skal være en konstant"
 
-#: builtins.c:5360
+#: builtins.c:5359
 msgid "__builtin_longjmp second argument must be 1"
 msgstr "den anden paramter til '__builtin_longjmp' skal være 1"
 
-#: builtins.c:5458
+#: builtins.c:5454
 #, c-format
 msgid "built-in function `%s' not currently supported"
 msgstr "den indbyggede funktion '%s' understøttes i øjeblikket ikke"
 
-#: builtins.c:5598
+#: builtins.c:5594
 msgid "target format does not support infinity"
 msgstr "målprocessoren understøtter ikke uendelig"
 
-#: c-common.c:917
+#: c-common.c:934
 msgid "%Hsuggest explicit braces to avoid ambiguous `else'"
-msgstr ""
+msgstr "%Hforeslår eksplicitte krøllede paranteser for at undgå tvetydig 'else'"
 
-#: c-common.c:1141
-#, fuzzy
+#: c-common.c:1158
 msgid "%J'%D' is not defined outside of function scope"
-msgstr "'%s' er ikke defineret uden for funktionsvirkefelt"
+msgstr "%J'%D' er ikke defineret uden for funktionsvirkefelt"
 
-#: c-common.c:1161
+#: c-common.c:1178
 #, c-format
 msgid "string length `%d' is greater than the length `%d' ISO C%d compilers are required to support"
 msgstr "strenglængden '%d' er større end den længde på '%d' som ISO C%d-oversættere er pålagt at understøtte"
 
-#: c-common.c:1201
+#: c-common.c:1218
 msgid "overflow in constant expression"
 msgstr "overløb i konstant udtryk"
 
-#: c-common.c:1221
+#: c-common.c:1238
 msgid "integer overflow in expression"
 msgstr "heltalsoverløb i udtryk"
 
-#: c-common.c:1230
+#: c-common.c:1247
 msgid "floating point overflow in expression"
 msgstr "kommatalsoverløb i udtryk"
 
-#: c-common.c:1236
+#: c-common.c:1253
 msgid "vector overflow in expression"
 msgstr "vektoroverløb i udtryk"
 
 #. This detects cases like converting -129 or 256 to unsigned char.
-#: c-common.c:1258
+#: c-common.c:1275
 msgid "large integer implicitly truncated to unsigned type"
 msgstr "stort heltal forkortes underforstået til type uden fortegn"
 
-#: c-common.c:1260
+#: c-common.c:1277
 msgid "negative integer implicitly converted to unsigned type"
 msgstr "negativt heltal forkortes underforstået til type uden fortegn"
 
-#: c-common.c:1306
+#: c-common.c:1323
 msgid "overflow in implicit constant conversion"
 msgstr "overløb i underforstået konstant konvertering"
 
-#: c-common.c:1442
+#: c-common.c:1459
 #, c-format
 msgid "operation on `%s' may be undefined"
 msgstr "brug af '%s' er muligvis ikke defineret"
 
-#: c-common.c:1726
+#: c-common.c:1743
 msgid "expression statement has incomplete type"
 msgstr "udtrykket er af en ufuldstændig type"
 
-#: c-common.c:1758
+#: c-common.c:1775
 msgid "case label does not reduce to an integer constant"
 msgstr "case-etiketten kan ikke reduceres til en heltalskonstant"
 
-#: c-common.c:2088
+#: c-common.c:2105
 msgid "invalid truth-value expression"
 msgstr "ugyldigt sandhedsværdiudtryk"
 
-#: c-common.c:2139
+#: c-common.c:2156
 #, c-format
 msgid "invalid operands to binary %s"
 msgstr "ugyldige operander til binær %s"
 
-#: c-common.c:2373
+#: c-common.c:2390
 msgid "comparison is always false due to limited range of data type"
 msgstr "sammenligning er altid falsk på grund af den begrænsede rækkevidde af datatypen"
 
-#: c-common.c:2375
+#: c-common.c:2392
 msgid "comparison is always true due to limited range of data type"
 msgstr "sammenligning er altid sand på grund af den begrænsede rækkevidde af datatypen"
 
-#: c-common.c:2445
+#: c-common.c:2462
 msgid "comparison of unsigned expression >= 0 is always true"
 msgstr "sammenligning med unsigned udtryk >= 0 er altid sand"
 
-#: c-common.c:2454
+#: c-common.c:2471
 msgid "comparison of unsigned expression < 0 is always false"
 msgstr "sammenligning med unsigned udtryk < 0 er altid falsk"
 
-#: c-common.c:2499
+#: c-common.c:2516
 msgid "pointer of type `void *' used in arithmetic"
 msgstr "henvisning af typen 'void *' benyttet i udregning"
 
-#: c-common.c:2505
+#: c-common.c:2522
 msgid "pointer to a function used in arithmetic"
 msgstr "henvisning til en funktion benyttet i udregning"
 
-#: c-common.c:2511
+#: c-common.c:2528
 msgid "pointer to member function used in arithmetic"
 msgstr "henvisning til en medlemsfunktion benyttet i udregning"
 
-#: c-common.c:2600 f/com.c:14734
+#: c-common.c:2534
+msgid "pointer to a member used in arithmetic"
+msgstr "henvisning til et medlem benyttet i udregning"
+
+#: c-common.c:2623 f/com.c:14734
 msgid "struct type value used where scalar is required"
 msgstr "værdi af struct-type angivet hvor skalar er påkrævet"
 
-#: c-common.c:2604 f/com.c:14738
+#: c-common.c:2627 f/com.c:14738
 msgid "union type value used where scalar is required"
 msgstr "værdi af union-type angivet hvor skalar er påkrævet"
 
-#: c-common.c:2608 f/com.c:14742
+#: c-common.c:2631 f/com.c:14742
 msgid "array type value used where scalar is required"
 msgstr "værdi af tabeltype angivet hvor skalar er påkrævet"
 
 #. Common Ada/Pascal programmer's mistake.  We always warn
 #. about this since it is so bad.
-#: c-common.c:2645
+#: c-common.c:2668
 #, fuzzy
 msgid "the address of `%D', will always evaluate as `true'"
 msgstr "adressen af '%D' vil altid være 'true'"
 
-#: c-common.c:2739 f/com.c:14874
+#: c-common.c:2762 f/com.c:14874
 msgid "suggest parentheses around assignment used as truth value"
 msgstr "foreslår paranteser omkring tildeling der er benyttet som boolsk værdi"
 
-#: c-common.c:2785 c-common.c:2825
+#: c-common.c:2808 c-common.c:2848
 msgid "invalid use of `restrict'"
 msgstr "ugyldig brug af 'restrict'"
 
-#: c-common.c:2935
+#: c-common.c:2958
 msgid "invalid application of `sizeof' to a function type"
 msgstr "ugyldig anvendelse af 'sizeof' på en funktionstype"
 
-#: c-common.c:2945
+#: c-common.c:2968
 #, c-format
 msgid "invalid application of `%s' to a void type"
 msgstr "ugyldig anvendelse af '%s' på en void-type"
 
-#: c-common.c:2951
-#, fuzzy
-msgid "invalid application of `%s' to incomplete type `%T' "
+#: c-common.c:2974
+#, c-format
+msgid "invalid application of `%s' to an incomplete type"
 msgstr "ugyldig anvendelse af '%s' på en ufuldstændig type"
 
-#: c-common.c:2992
+#: c-common.c:3014
 msgid "`__alignof' applied to a bit-field"
 msgstr "'__alignof' benyttet på et bitfelt"
 
-#: c-common.c:3484
+#: c-common.c:3506
 #, c-format
 msgid "cannot disable built-in function `%s'"
 msgstr "kan ikke deaktivere den indbyggede funktion '%s'"
 
-#: c-common.c:3645 c-typeck.c:1974
+#: c-common.c:3667 c-typeck.c:1941
 #, c-format
 msgid "too few arguments to function `%s'"
 msgstr "for få parametre til funktionen '%s'"
 
-#: c-common.c:3651 c-typeck.c:1835
+#: c-common.c:3673 c-typeck.c:1802
 #, c-format
 msgid "too many arguments to function `%s'"
 msgstr "for mange parametre til funktionen '%s'"
 
-#: c-common.c:3670
+#: c-common.c:3692
 #, c-format
 msgid "non-floating-point argument to function `%s'"
 msgstr "parameter der ikke er et kommatal, til funktionen '%s'"
 
-#: c-common.c:3897
+#: c-common.c:3919
 msgid "pointers are not permitted as case values"
 msgstr "henvisningsvariabler er ikke tilladt som case-værdier"
 
-#: c-common.c:3901
+#: c-common.c:3923
 #, fuzzy
 msgid "range expressions in switch statements are non-standard"
 msgstr "ISO C forbyder intervaludtryk i switch-sætninger"
 
-#: c-common.c:3930
+#: c-common.c:3952
 msgid "empty range specified"
 msgstr "tomt interval angivet"
 
-#: c-common.c:3981
+#: c-common.c:4003
 msgid "duplicate (or overlapping) case value"
 msgstr "case-værdi optræder mere end én gang (måske pga. intervalsammenfald)"
 
-#: c-common.c:3982
-#, fuzzy
+#: c-common.c:4004
 msgid "%Jthis is the first entry overlapping that value"
-msgstr "dette er det første punkt som falder sammen med den værdi"
+msgstr "%Jdette er det første punkt som falder sammen med den værdi"
 
-#: c-common.c:3986
+#: c-common.c:4008
 msgid "duplicate case value"
 msgstr "case-værdi optræder mere end én gang"
 
-#: c-common.c:3987
-#, fuzzy
+#: c-common.c:4009
 msgid "%Jpreviously used here"
-msgstr "tidligere benyttet her"
+msgstr "%Jtidligere benyttet her"
 
-#: c-common.c:3991
+#: c-common.c:4013
 msgid "multiple default labels in one switch"
 msgstr "flere default-etiketter i én switch-konstruktion"
 
-#: c-common.c:3992
-#, fuzzy
+#: c-common.c:4014
 msgid "%Jthis is the first default label"
-msgstr "dette er den første default-etiket"
+msgstr "%Jdette er den første default-etiket"
 
-#: c-common.c:4017
-#, fuzzy
+#: c-common.c:4039
 msgid "taking the address of a label is non-standard"
-msgstr "ISO C forbyder at tage adressen af en etiket"
+msgstr "at tage adressen af en etiket følger ikke standarden"
 
-#: c-common.c:4063
+#: c-common.c:4085
 msgid "%Hignoring return value of `%D', declared with attribute warn_unused_result"
-msgstr ""
+msgstr "%Hignorerer returværdi for '%D' erklæret med egenskaben warn_unused_result"
 
-#: c-common.c:4068
+#: c-common.c:4090
 msgid "%Hignoring return value of function declared with attribute warn_unused_result"
-msgstr ""
+msgstr "%Hignorerer returværdi af funktion erklæret med egenskaben warn_unused_result"
+
+#. SW_PARAM
+#: c-common.c:4297
+#, c-format
+msgid "declaration of \"%s\" shadows a parameter"
+msgstr "erklæring af '%s' skygger for en parameter"
 
-#: c-common.c:4649
+#. SW_LOCAL
+#: c-common.c:4298
+#, c-format
+msgid "declaration of \"%s\" shadows a previous local"
+msgstr "erklæring af '%s' skygger for en tidligere lokal variabel"
+
+#. SW_GLOBAL
+#: c-common.c:4299
+#, c-format
+msgid "declaration of \"%s\" shadows a global declaration"
+msgstr "erklæring af '%s' skygger for en global erklæring"
+
+#: c-common.c:4303
+msgid "%Jshadowed declaration is here"
+msgstr "%Jskygget erklæring er her"
+
+#: c-common.c:4686
 #, c-format
 msgid "unknown machine mode `%s'"
 msgstr "ukendt maskintilstand '%s'"
 
-#: c-common.c:4652
+#: c-common.c:4689
 #, c-format
 msgid "no data type for mode `%s'"
 msgstr "ingen datatype til tilstanden '%s'"
 
-#: c-common.c:4656
-#, fuzzy, c-format
+#: c-common.c:4693
+#, c-format
 msgid "invalid pointer mode `%s'"
-msgstr "ugyldig operandkode '%c'"
+msgstr "ugyldig henvisningstilstand '%s'"
 
-#: c-common.c:4663 c-common.c:5226
+#: c-common.c:4700 c-common.c:5263
 #, c-format
 msgid "unable to emulate '%s'"
 msgstr "kunne ikke emulere '%s'"
 
-#: c-common.c:4707
+#: c-common.c:4744
 #, fuzzy
 msgid "%Jsection attribute cannot be specified for local variables"
 msgstr "sektionsegenskaben kan ikke angives for lokale variabler"
 
-#: c-common.c:4718
+#: c-common.c:4755
 #, fuzzy
 msgid "%Jsection of '%D' conflicts with previous declaration"
 msgstr "sektionen '%s' strider mod tidligere erklæring"
 
-#: c-common.c:4727
+#: c-common.c:4764
 #, fuzzy
 msgid "%Jsection attribute not allowed for '%D'"
 msgstr "sektionsegenskaben er ikke tilladt for '%s'"
 
-#: c-common.c:4733
+#: c-common.c:4770
 #, fuzzy
 msgid "%Jsection attributes are not supported for this target"
 msgstr "sektionsegenskaber understøttes ikke på denne målarkitektur"
 
-#: c-common.c:4771
+#: c-common.c:4808
 msgid "requested alignment is not a constant"
 msgstr "angivet justering er ikke en konstant"
 
-#: c-common.c:4776
+#: c-common.c:4813
 msgid "requested alignment is not a power of 2"
 msgstr "angivet justering er ikke en potens af 2"
 
-#: c-common.c:4781
+#: c-common.c:4818
 msgid "requested alignment is too large"
 msgstr "angivet justering er for stor"
 
-#: c-common.c:4807
+#: c-common.c:4844
 #, fuzzy
 msgid "%Jalignment may not be specified for '%D'"
 msgstr "justering må ikke angives for '%s'"
 
-#: c-common.c:4845
+#: c-common.c:4882
 #, fuzzy
 msgid "%J'%D' defined both normally and as an alias"
 msgstr "'%s' er defineret både normalt og som et alias"
 
-#: c-common.c:4855
+#: c-common.c:4892
 msgid "alias arg not a string"
 msgstr "aliasparameter er ikke en streng"
 
-#: c-common.c:4898
+#: c-common.c:4935
 msgid "visibility arg not a string"
 msgstr "synlighedsparameter er ikke en streng"
 
-#: c-common.c:4911
+#: c-common.c:4948
 msgid "visibility arg must be one of \"default\", \"hidden\", \"protected\" or \"internal\""
 msgstr "synlighedsparameter skal være en af \"default\", \"hidden\", \"protected\" eller \"internal\""
 
-#: c-common.c:4937
+#: c-common.c:4974
 msgid "tls_model arg not a string"
 msgstr "tls_model-parameter er ikke en streng"
 
-#: c-common.c:4946
+#: c-common.c:4983
 msgid "tls_model arg must be one of \"local-exec\", \"initial-exec\", \"local-dynamic\" or \"global-dynamic\""
 msgstr "tls_model-parameter skal være en af \"local-exec\", \"initial-exec\", \"local-dynamic\" eller \"global-dynamic\""
 
-#: c-common.c:4968 c-common.c:5014
+#: c-common.c:5005 c-common.c:5051
 #, fuzzy
 msgid "%J'%E' attribute applies only to functions"
 msgstr "'%s'-egenskaben kan kun anvendes sammen med funktioner"
 
-#: c-common.c:4973 c-common.c:5019
+#: c-common.c:5010 c-common.c:5056
 #, fuzzy
 msgid "%Jcan't set '%E' attribute after definition"
 msgstr "kan ikke angive '%s'-egenskaben efter definitionen"
 
-#: c-common.c:5095
+#: c-common.c:5132
 #, c-format
 msgid "`%s' attribute ignored for `%s'"
 msgstr "'%s'-egenskaben ignoreret for '%s'"
 
-#: c-common.c:5158
+#: c-common.c:5195
 #, c-format
 msgid "invalid vector type for attribute `%s'"
 msgstr "ugyldig vektortype for egenskaben '%s'"
 
-#: c-common.c:5182 c-common.c:5214
+#: c-common.c:5219 c-common.c:5251
 msgid "no vector mode with the size and type specified could be found"
 msgstr "ingen vektortilstand med den angivne størrelse og typen kunne findes"
 
-#: c-common.c:5316
+#: c-common.c:5353
 msgid "nonnull attribute without arguments on a non-prototype"
 msgstr "ikke-nul egenskab uden parametre til en ikke-prototype"
 
-#: c-common.c:5331
+#: c-common.c:5368
 #, c-format
 msgid "nonnull argument has invalid operand number (arg %lu)"
 msgstr "ikke-nul parameter har ugyldig operandnummer (parameter %lu)"
 
-#: c-common.c:5350
+#: c-common.c:5387
 #, c-format
 msgid "nonnull argument with out-of-range operand number (arg %lu, operand %lu)"
 msgstr "ikke-nul parameter med operandnummer uden for det gyldig interval (parameter %lu, operand %lu)"
 
-#: c-common.c:5358
+#: c-common.c:5395
 #, c-format
 msgid "nonnull argument references non-pointer operand (arg %lu, operand %lu)"
 msgstr "ikke-nul parameter refererer til ikke-henvisningsoperand (parameter %lu, operand %lu)"
 
-#: c-common.c:5438
+#: c-common.c:5475
 #, c-format
 msgid "null argument where non-null required (arg %lu)"
 msgstr "nulparameter hvor ikke-nul er påkrævet (parameter %lu)"
 
-#: c-common.c:5509
+#: c-common.c:5546
 #, fuzzy
 msgid "cleanup arg not an identifier"
 msgstr "'defined' optræder uden et kaldenavn"
 
-#: c-common.c:5516
+#: c-common.c:5553
 #, fuzzy
 msgid "cleanup arg not a function"
 msgstr "det kaldte objekt er ikke en funktion"
 
-#: c-common.c:5877
+#: c-common.c:5914
 #, c-format
 msgid "%s at end of input"
 msgstr "%s ved slutning af inddata"
 
-#: c-common.c:5883
+#: c-common.c:5920
 #, c-format
 msgid "%s before %s'%c'"
 msgstr "%s før %s'%c'"
 
-#: c-common.c:5885
+#: c-common.c:5922
 #, c-format
 msgid "%s before %s'\\x%x'"
 msgstr "%s før %s'\\x%x'"
 
-#: c-common.c:5889
+#: c-common.c:5926
 #, c-format
 msgid "%s before string constant"
 msgstr "%s før strengkonstant"
 
-#: c-common.c:5891
+#: c-common.c:5928
 #, c-format
 msgid "%s before numeric constant"
 msgstr "%s før talkonstant"
 
-#: c-common.c:5893
+#: c-common.c:5930
 #, c-format
 msgid "%s before \"%s\""
 msgstr "%s før \"%s\""
 
-#: c-common.c:5895
+#: c-common.c:5932
 #, c-format
 msgid "%s before '%s' token"
 msgstr "%s før symbolet '%s'"
 
 #. Use `%s' to print the string in case there are any escape
 #. characters in the message.
-#: c-common.c:5897 c-typeck.c:2612 c-typeck.c:4004 c-typeck.c:4019
-#: c-typeck.c:4034 final.c:2776 final.c:2778 gcc.c:4581 rtl-error.c:109
-#: toplev.c:1357 config/cris/cris.c:552 cp/parser.c:1848 cp/typeck.c:4155
+#: c-common.c:5934 c-typeck.c:2578 c-typeck.c:3970 c-typeck.c:3985
+#: c-typeck.c:4000 final.c:2776 final.c:2778 gcc.c:4574 rtl-error.c:109
+#: toplev.c:1340 config/cris/cris.c:545 cp/parser.c:1848 cp/typeck.c:4111
 #: java/expr.c:356 java/verify.c:1456 java/verify.c:1457 java/verify.c:1472
 #, c-format
 msgid "%s"
 msgstr "%s"
 
-#: c-convert.c:82 c-typeck.c:1211 c-typeck.c:3444 cp/typeck.c:1363
-#: cp/typeck.c:5708 treelang/tree-convert.c:79
+#: c-convert.c:82 c-typeck.c:1193 c-typeck.c:3410 cp/typeck.c:1337
+#: cp/typeck.c:5648 treelang/tree-convert.c:79
 msgid "void value not ignored as it ought to be"
 msgstr "tom værdi er ikke ignoreret som den burde være"
 
@@ -748,18 +763,18 @@ msgstr "tidligere underforst
 msgid "%Jprevious declaration of '%D' was here"
 msgstr "tidligere erklæring af '%#D' her"
 
-#: c-decl.c:945
+#: c-decl.c:944
 #, fuzzy
 msgid "%J'%D' redeclared as different kind of symbol"
 msgstr "'%#D' omerklæret som en anden form for symbol"
 
-#: c-decl.c:950
+#: c-decl.c:949
 #, fuzzy
 msgid "%Jbuilt-in function '%D' declared as non-function"
 msgstr "den indbyggede funktion '%s' er erklæret som noget der ikke er en funktion"
 
 # shadowing betyder at en funktion har samme navn og dermed skjuler en anden
-#: c-decl.c:953 c-decl.c:1045
+#: c-decl.c:952 c-decl.c:1042
 #, fuzzy
 msgid "%Jshadowing built-in function '%D'"
 msgstr "skygger for den indbyggede funktion '%s'"
@@ -767,514 +782,488 @@ msgstr "skygger for den indbyggede funktion '%s'"
 #. If types don't match for a built-in, throw away the
 #. built-in.  No point in calling locate_old_decl here, it
 #. won't print anything.
-#: c-decl.c:974
+#: c-decl.c:972
 #, fuzzy
 msgid "%Jconflicting types for built-in function '%D'"
 msgstr "modstridende typer for den indbyggede funktion '%s'"
 
-#: c-decl.c:998 c-decl.c:1006
+#: c-decl.c:996 c-decl.c:1004
 #, fuzzy
 msgid "%Jconflicting types for '%D'"
 msgstr "modstridende typer for '%#D'"
 
 #. allow OLDDECL to continue in use
-#: c-decl.c:1021
+#: c-decl.c:1019
 #, fuzzy
 msgid "%Jredefinition of typedef '%D'"
 msgstr "omdefinering af '%s'"
 
-#: c-decl.c:1058 c-decl.c:1122
+#: c-decl.c:1055 c-decl.c:1119
 #, fuzzy
 msgid "%Jredefinition of '%D'"
 msgstr "omdefinering af '%s'"
 
 # anden 'declaration' er underforstået i engelsk original
-#: c-decl.c:1089 c-decl.c:1139
+#: c-decl.c:1086 c-decl.c:1136
 #, fuzzy
 msgid "%Jstatic declaration of '%D' follows non-static declaration"
 msgstr "static-erklæring af '%s' følger erklæring uden static"
 
-#: c-decl.c:1097 c-decl.c:1136
+#: c-decl.c:1094 c-decl.c:1133
 #, fuzzy
 msgid "%Jnon-static declaration of '%D' follows static declaration"
 msgstr "erklæring uden static af '%s' følger static-erklæring"
 
-#: c-decl.c:1109
+#: c-decl.c:1106
 #, fuzzy
 msgid "%Jthread-local declaration of '%D' follows non-thread-local declaration"
 msgstr "trådlokal erklæring af '%s' følger ikke-trådlokal erklæring"
 
-#: c-decl.c:1112
+#: c-decl.c:1109
 #, fuzzy
 msgid "%Jnon-thread-local declaration of '%D' follows thread-local declaration"
 msgstr "ikke-trådlokal erklæring af '%s' følger trådlokal erklæring"
 
-#: c-decl.c:1152
+#: c-decl.c:1149
 #, fuzzy
 msgid "%Jextern declaration of '%D' follows declaration with no linkage"
 msgstr "extern-erklæring af '%s' passer ikke med den globale"
 
-#: c-decl.c:1155
+#: c-decl.c:1152
 #, fuzzy
 msgid "%Jdeclaration of '%D' with no linkage follows extern declaration"
 msgstr "erklæring af '%F' kaster forskellige undtagelser"
 
-#: c-decl.c:1158
+#: c-decl.c:1155
 #, fuzzy
 msgid "%Jredeclaration of '%D' with no linkage"
 msgstr "tidligere erklæring af '%#D' med %L-kædning"
 
-#: c-decl.c:1172
+#: c-decl.c:1169
 msgid "%Jredeclaration of '%D' with different visibility (old visibility preserved)"
 msgstr ""
 
-#: c-decl.c:1183
+#: c-decl.c:1180
 #, fuzzy
 msgid "%Jinline declaration of '%D' follows declaration with attribute noinline"
 msgstr "tidligere erklæring af funktionen '%s' med egenskaben noinline"
 
-#: c-decl.c:1190
+#: c-decl.c:1187
 #, fuzzy
 msgid "%Jdeclaration of '%D' with attribute noinline follows inline declaration "
 msgstr "erklæring af '%s' der er en statisk variabel, i begyndelseserklæring i 'for'-løkke"
 
-#: c-decl.c:1202
+#: c-decl.c:1199
 #, fuzzy
 msgid "%J'%D' declared inline after being called"
 msgstr "'%s' er erklæret inline efter at være blevet kaldt"
 
-#: c-decl.c:1208
+#: c-decl.c:1205
 #, fuzzy
 msgid "%J'%D' declared inline after its definition"
 msgstr "'%s' er erklæret inline efter dens definition"
 
-#: c-decl.c:1221
-#, fuzzy
-msgid "%Jredefinition of parameter '%D'"
-msgstr "omdefinering af 'struct %s'"
-
-#: c-decl.c:1230
+#: c-decl.c:1217
 #, fuzzy
 msgid "%Jvolatile declaration of '%D' follows non-volatile declaration"
 msgstr "trådlokal erklæring af '%s' følger ikke-trådlokal erklæring"
 
-#: c-decl.c:1233
+#: c-decl.c:1220
 #, fuzzy
 msgid "%Jnon-volatile declaration of '%D' follows volatile declaration"
 msgstr "ikke-trådlokal erklæring af '%s' følger trådlokal erklæring"
 
-#: c-decl.c:1240
+#: c-decl.c:1227
 #, fuzzy
 msgid "%Jconst declaration of '%D' follows non-const declaration"
 msgstr "const-erklæring af '%s' følger ikke-konstant erklæring"
 
-#: c-decl.c:1243
+#: c-decl.c:1230
 #, fuzzy
 msgid "%Jnon-const declaration of '%D' follows const declaration"
 msgstr "erklæring uden static af '%s' følger static-erklæring"
 
-#: c-decl.c:1262
+#: c-decl.c:1246
 #, fuzzy
 msgid "%Jredundant redeclaration of '%D'"
 msgstr "overflødig omerklæring af '%D' i samme virkefelt"
 
-#: c-decl.c:1581
-#, fuzzy
-msgid "%Jdeclaration of '%D' shadows a parameter"
-msgstr "erklæring af '%#D' skygger for en parameter"
-
-#: c-decl.c:1583
-#, fuzzy
-msgid "%Jdeclaration of '%D' shadows a global declaration"
-msgstr "erklæring af '%#D' skygger for en parameter"
-
-#: c-decl.c:1585
-#, fuzzy
-msgid "%Jdeclaration of '%D' shadows a previous local"
-msgstr "erklæring af '%#D' skygger for en parameter"
-
-#: c-decl.c:1587 cp/name-lookup.c:969 cp/name-lookup.c:992
-#: cp/name-lookup.c:1000
-#, fuzzy
-msgid "%Jshadowed declaration is here"
-msgstr "variabelerklæring er ikke tilladt her"
-
-#: c-decl.c:1697
+#: c-decl.c:1690
 #, c-format
 msgid "nested extern declaration of `%s'"
 msgstr "indlejret extern-erklæring af '%s'"
 
-#: c-decl.c:1838 objc/objc-act.c:2534 objc/objc-act.c:6794
+#: c-decl.c:1829 objc/objc-act.c:2534 objc/objc-act.c:6793
 #, fuzzy
 msgid "%Jprevious declaration of '%D'"
 msgstr "'%D' er tidligere erklæret"
 
-#: c-decl.c:1879 c-decl.c:1881
+#: c-decl.c:1870 c-decl.c:1872
 #, c-format
 msgid "implicit declaration of function `%s'"
 msgstr "underforstået erklæring af funktionen '%s'"
 
-#: c-decl.c:1897
+#: c-decl.c:1888
 #, c-format
 msgid "`%s' undeclared here (not in a function)"
 msgstr "'%s' ikke erklæret her (ikke i en funktion)"
 
-#: c-decl.c:1903
+#: c-decl.c:1894
 #, c-format
 msgid "`%s' undeclared (first use in this function)"
 msgstr "'%s' er ikke erklæret (først benyttet i denne funktion)"
 
-#: c-decl.c:1908
+#: c-decl.c:1899
 msgid "(Each undeclared identifier is reported only once"
 msgstr "(et kaldenavn der ikke er erklæret, rapporteres kun én gang"
 
-#: c-decl.c:1909
+#: c-decl.c:1900
 msgid "for each function it appears in.)"
 msgstr "per funktion)"
 
-#: c-decl.c:1962
+#: c-decl.c:1953
 #, c-format
 msgid "label %s referenced outside of any function"
 msgstr "der er blevet henvist til etiketten '%s' uden for en funktion"
 
-#: c-decl.c:2009
+#: c-decl.c:2000
 #, c-format
 msgid "duplicate label declaration `%s'"
 msgstr "etiketten '%s' er blevet erklæret mere end én gang"
 
-#: c-decl.c:2010
+#: c-decl.c:2001
 #, fuzzy
 msgid "%Jthis is a previous declaration"
 msgstr "dette er en tidligere erklæring"
 
-#: c-decl.c:2045
+#: c-decl.c:2036
 #, fuzzy
 msgid "%Hduplicate label `%D'"
 msgstr "etiketten '%D' optræder mere end én gang"
 
-#: c-decl.c:2047
+#: c-decl.c:2038
 #, fuzzy
 msgid "%J`%D' previously defined here"
 msgstr "'%#D' tidligere defineret her"
 
-#: c-decl.c:2049
+#: c-decl.c:2040
 #, fuzzy
 msgid "%J`%D' previously declared here"
 msgstr "'%#D' tidligere erklæret her"
 
-#: c-decl.c:2069
+#: c-decl.c:2060
 msgid "%Htraditional C lacks a separate namespace for labels, identifier `%s' conflicts"
 msgstr ""
 
-#: c-decl.c:2140
+#: c-decl.c:2131
 #, fuzzy
 msgid "%H`%s' defined as wrong kind of tag"
 msgstr "'%s' omerklæret som en anden form for symbol"
 
-#: c-decl.c:2378
+#: c-decl.c:2369
 msgid "unnamed struct/union that defines no instances"
 msgstr "unavngiven struct/union som ikke definerer nogen instanser"
 
-#: c-decl.c:2397
+#: c-decl.c:2388
 msgid "useless keyword or type name in empty declaration"
 msgstr "ubrugeligt reserveret ord eller typenavn i tom erklæring"
 
-#: c-decl.c:2404
+#: c-decl.c:2395
 msgid "two types specified in one empty declaration"
 msgstr "to typer angivet i én tom erklæring"
 
-#: c-decl.c:2409 c-parse.y:735 c-parse.y:737 objc/objc-parse.y:776
-#: objc/objc-parse.y:778 objc/objc-parse.y:3017
+#: c-decl.c:2400 c-parse.y:735 c-parse.y:737 objc/objc-parse.y:776
+#: objc/objc-parse.y:778 objc/objc-parse.y:3016
 msgid "empty declaration"
 msgstr "tom erklæring"
 
-#: c-decl.c:2435
+#: c-decl.c:2426
 msgid "ISO C90 does not support `static' or type qualifiers in parameter array declarators"
 msgstr "ISO C90 understøtter ikke 'static' eller typemodifikationer i parametertabelerklæringer"
 
-#: c-decl.c:2437
+#: c-decl.c:2428
 msgid "ISO C90 does not support `[*]' array declarators"
 msgstr "ISO C90 understøtter ikke tabelerklæringer med '[*]'"
 
-#: c-decl.c:2440
+#: c-decl.c:2431
 msgid "GCC does not yet properly implement `[*]' array declarators"
 msgstr "GCC understøtter endnu ikke ordentligt tabelerklæringer med '[*]'"
 
-#: c-decl.c:2456
+#: c-decl.c:2447
 msgid "static or type qualifiers in abstract declarator"
 msgstr "static eller typemodifikationer i abstrakt erklæring"
 
-#: c-decl.c:2526
+#: c-decl.c:2517
 #, fuzzy
 msgid "%J'%D' is usually a function"
 msgstr "'%s' er sædvanligvis en funktion"
 
 # init dækker over værditildeling her - samme for de næste mange
-#: c-decl.c:2535
+#: c-decl.c:2526
 #, c-format
 msgid "typedef `%s' is initialized (use __typeof__ instead)"
 msgstr "typedef '%s' bliver tildelt en værdi (benyt __typeof__ i stedet)"
 
-#: c-decl.c:2541
+#: c-decl.c:2532
 #, c-format
 msgid "function `%s' is initialized like a variable"
 msgstr "funktionen '%s' bliver tildelt en startværdi som en variabel"
 
 #. DECL_INITIAL in a PARM_DECL is really DECL_ARG_TYPE.
-#: c-decl.c:2548
+#: c-decl.c:2539
 #, c-format
 msgid "parameter `%s' is initialized"
 msgstr "parameteren '%s' bliver tildelt en startværdi"
 
-#: c-decl.c:2568 c-typeck.c:4254
+#: c-decl.c:2559 c-typeck.c:4220
 msgid "variable-sized object may not be initialized"
 msgstr "et objekt af variabel størrelse må ikke tildeles en startværdi"
 
-#: c-decl.c:2574
+#: c-decl.c:2565
 #, c-format
 msgid "variable `%s' has initializer but incomplete type"
 msgstr "variablen '%s' bliver tildelt en startværdi, men er af en ufuldstændig type"
 
-#: c-decl.c:2580
+#: c-decl.c:2571
 #, c-format
 msgid "elements of array `%s' have incomplete type"
 msgstr "elementer i tabellen '%s' er af en ufuldstændig type"
 
-#: c-decl.c:2649 c-decl.c:5451 cp/decl.c:3761 cp/decl.c:10141
+#: c-decl.c:2640 c-decl.c:5426 cp/decl.c:3748 cp/decl.c:10156
 #, fuzzy
 msgid "%Jinline function '%D' given attribute noinline"
 msgstr "inline funktion '%s' givet egenskaben noinline"
 
-#: c-decl.c:2725
+#: c-decl.c:2716
 #, fuzzy
 msgid "%Jinitializer fails to determine size of '%D'"
 msgstr "startværdien giver ikke størrelsen af '%D'"
 
-#: c-decl.c:2730
+#: c-decl.c:2721
 #, fuzzy
 msgid "%Jarray size missing in '%D'"
 msgstr "tabelstørrelsen mangler i '%D'"
 
-#: c-decl.c:2746
+#: c-decl.c:2737
 #, fuzzy
 msgid "%Jzero or negative size array '%D'"
 msgstr "nul eller negativ størrelse for tabellen '%s'"
 
-#: c-decl.c:2774
+#: c-decl.c:2765
 #, fuzzy
 msgid "%Jstorage size of '%D' isn't known"
 msgstr "lagringsstørrelsen af '%D' er ikke kendt"
 
-#: c-decl.c:2784
+#: c-decl.c:2775
 #, fuzzy
 msgid "%Jstorage size of '%D' isn't constant"
 msgstr "lagringsstørrelsen af '%D' er ikke konstant"
 
-#: c-decl.c:2867
+#: c-decl.c:2858
 #, fuzzy
 msgid "%Jignoring asm-specifier for non-static local variable '%D'"
 msgstr "ignorerer asm-anvisning til den ikke-statiske, lokale variabel '%s'"
 
-#: c-decl.c:2978
+#: c-decl.c:2969
 msgid "ISO C forbids forward parameter declarations"
 msgstr "ISO C forbyder forhåndsparametererklæringer"
 
-#: c-decl.c:3160
+#: c-decl.c:3151
 #, fuzzy
 msgid "<anonymous>"
 msgstr "<anonym %s>"
 
-#: c-decl.c:3169
+#: c-decl.c:3160
 #, c-format
 msgid "bit-field `%s' width not an integer constant"
 msgstr "bredden af bitfeltet '%s' er ikke en heltalskonstant"
 
-#: c-decl.c:3177
+#: c-decl.c:3168
 #, c-format
 msgid "negative width in bit-field `%s'"
 msgstr "negativ bredde i bitfeltet '%s'"
 
-#: c-decl.c:3182
+#: c-decl.c:3173
 #, c-format
 msgid "zero width for bit-field `%s'"
 msgstr "en bredde på nul for bitfeltet '%s'"
 
-#: c-decl.c:3192
+#: c-decl.c:3183
 #, c-format
 msgid "bit-field `%s' has invalid type"
 msgstr "bitfeltet '%s' er af en ufuldstændig type"
 
-#: c-decl.c:3201
+#: c-decl.c:3192
 #, fuzzy, c-format
 msgid "type of bit-field `%s' is a GCC extension"
 msgstr "linjestilsdirektiv er en GCC-udvidelse"
 
-#: c-decl.c:3210
+#: c-decl.c:3201
 #, c-format
 msgid "width of `%s' exceeds its type"
 msgstr "bredden af '%s' overstiger typen"
 
 # RETMIG: find på et eller andet med præcisionen
-#: c-decl.c:3220
+#: c-decl.c:3211
 #, c-format
 msgid "`%s' is narrower than values of its type"
 msgstr "'%s' er smallere end værdier af dens type"
 
-#: c-decl.c:3370 cp/decl.c:6805
+#: c-decl.c:3361 cp/decl.c:6778
 msgid "`long long long' is too long for GCC"
 msgstr "'long long long' er for langt for GCC"
 
-#: c-decl.c:3375
+#: c-decl.c:3366
 msgid "ISO C90 does not support `long long'"
 msgstr "ISO C90 understøtter ikke 'long long'"
 
-#: c-decl.c:3384 c-decl.c:3387 cp/decl.c:6810
+#: c-decl.c:3375 c-decl.c:3378 cp/decl.c:6783
 #, c-format
 msgid "duplicate `%s'"
 msgstr "'%s' optræder mere end én gang"
 
-#: c-decl.c:3397 cp/decl.c:6816
+#: c-decl.c:3388 cp/decl.c:6789
 msgid "`__thread' before `extern'"
 msgstr "'__thread' før 'extern'"
 
-#: c-decl.c:3399 cp/decl.c:6818
+#: c-decl.c:3390 cp/decl.c:6791
 msgid "`__thread' before `static'"
 msgstr "'__thread' før 'static'"
 
-#: c-decl.c:3407 cp/decl.c:6845
+#: c-decl.c:3398 cp/decl.c:6818
 #, c-format
 msgid "two or more data types in declaration of `%s'"
 msgstr "mere end én datatype i erklæringen af '%s'"
 
-#: c-decl.c:3427 cp/decl.c:6850
+#: c-decl.c:3418 cp/decl.c:6823
 #, c-format
 msgid "`%s' fails to be a typedef or built in type"
 msgstr "'%s' er hverken en typedef eller en indbygget type"
 
-#: c-decl.c:3466
+#: c-decl.c:3457
 #, c-format
 msgid "type defaults to `int' in declaration of `%s'"
 msgstr "typen antages at være 'int' i erklæringen af '%s'"
 
-#: c-decl.c:3495
+#: c-decl.c:3486
 #, c-format
 msgid "both long and short specified for `%s'"
 msgstr "både long og short er angivet for '%s'"
 
-#: c-decl.c:3499 cp/decl.c:6950
+#: c-decl.c:3490 cp/decl.c:6923
 #, c-format
 msgid "long or short specified with char for `%s'"
 msgstr "long eller short angivet samtidig med char for '%s'"
 
-#: c-decl.c:3506 cp/decl.c:6954
+#: c-decl.c:3497 cp/decl.c:6927
 #, c-format
 msgid "long or short specified with floating type for `%s'"
 msgstr "long eller short angivet samtidig med en kommatalstype for '%s'"
 
-#: c-decl.c:3509
+#: c-decl.c:3500
 msgid "the only valid combination is `long double'"
 msgstr "den eneste gyldige kombination er 'long double'"
 
-#: c-decl.c:3515
+#: c-decl.c:3506
 #, c-format
 msgid "both signed and unsigned specified for `%s'"
 msgstr "både signed og unsigned er angivet for '%s'"
 
-#: c-decl.c:3517 cp/decl.c:6943
+#: c-decl.c:3508 cp/decl.c:6916
 #, c-format
 msgid "long, short, signed or unsigned invalid for `%s'"
 msgstr "long, short, signed og unsigned er ugyldige for '%s'"
 
-#: c-decl.c:3523 cp/decl.c:6963
+#: c-decl.c:3514 cp/decl.c:6936
 #, c-format
 msgid "long, short, signed or unsigned used invalidly for `%s'"
 msgstr "long, short, signed og unsigned er benyttet på ugyldig vis for '%s'"
 
-#: c-decl.c:3541 cp/decl.c:6984
+#: c-decl.c:3532 cp/decl.c:6957
 #, c-format
 msgid "complex invalid for `%s'"
 msgstr "complex ugyldig for '%s'"
 
-#: c-decl.c:3583
+#: c-decl.c:3574
 msgid "ISO C90 does not support complex types"
 msgstr "ISO C90 understøtter ikke komplekse typer"
 
-#: c-decl.c:3595
+#: c-decl.c:3586
 msgid "ISO C does not support plain `complex' meaning `double complex'"
 msgstr "ISO C understøtter ikke at blot 'complex' betyder 'double complex'"
 
-#: c-decl.c:3601 c-decl.c:3613
+#: c-decl.c:3592 c-decl.c:3604
 msgid "ISO C does not support complex integer types"
 msgstr "ISO C understøtter ikke komplekse heltalstyper"
 
-#: c-decl.c:3643 c-decl.c:4104 cp/decl.c:7576
+#: c-decl.c:3632 c-decl.c:4090 cp/decl.c:7549
 msgid "duplicate `const'"
 msgstr "'const' optræder mere end én gang"
 
-#: c-decl.c:3645 c-decl.c:4108 cp/decl.c:7580
+#: c-decl.c:3634 c-decl.c:4094 cp/decl.c:7553
 msgid "duplicate `restrict'"
 msgstr "'restrict' optræder mere end én gang"
 
-#: c-decl.c:3647 c-decl.c:4106 cp/decl.c:7578
+#: c-decl.c:3636 c-decl.c:4092 cp/decl.c:7551
 msgid "duplicate `volatile'"
 msgstr "'volatile' optræder mere end én gang"
 
-#: c-decl.c:3676 cp/decl.c:7147
+#: c-decl.c:3664 cp/decl.c:7120
 #, c-format
 msgid "multiple storage classes in declaration of `%s'"
 msgstr "flere lagringsklasser optræder i erklæringen af '%s'"
 
-#: c-decl.c:3686
+#: c-decl.c:3674
 msgid "function definition declared `auto'"
 msgstr "'auto' er påhæftet funktionsdefinitionen"
 
-#: c-decl.c:3688
+#: c-decl.c:3676
 msgid "function definition declared `register'"
 msgstr "'register' er påhæftet funktionsdefinitionen"
 
-#: c-decl.c:3690
+#: c-decl.c:3678
 msgid "function definition declared `typedef'"
 msgstr "'typedef' er påhæftet funktionsdefinitionen"
 
-#: c-decl.c:3692
+#: c-decl.c:3680
 msgid "function definition declared `__thread'"
 msgstr "'__thread' er påhæftet funktionsdefinitionen"
 
-#: c-decl.c:3705
+#: c-decl.c:3693
 #, c-format
 msgid "storage class specified for structure field `%s'"
 msgstr "lagringsklasse angivet for strukturfelt '%s'"
 
-#: c-decl.c:3709 cp/decl.c:7192
+#: c-decl.c:3697 cp/decl.c:7165
 #, c-format
 msgid "storage class specified for parameter `%s'"
 msgstr "lagringsklasse angivet for parameter '%s'"
 
-#: c-decl.c:3712 cp/decl.c:7194
+#: c-decl.c:3700 cp/decl.c:7167
 msgid "storage class specified for typename"
 msgstr "lagringsklasse angivet for typenavn"
 
-#: c-decl.c:3724 cp/decl.c:7209
+#: c-decl.c:3712 cp/decl.c:7182
 #, c-format
 msgid "`%s' initialized and declared `extern'"
 msgstr "'%s' bliver tildelt en startværdi og er samtidig erklæret 'extern'"
 
-#: c-decl.c:3726 cp/decl.c:7212
+#: c-decl.c:3714 cp/decl.c:7185
 #, c-format
 msgid "`%s' has both `extern' and initializer"
 msgstr "'%s' er erklæret 'extern', men bliver tildelt en startværdi"
 
-#: c-decl.c:3731
+#: c-decl.c:3719
 #, fuzzy, c-format
 msgid "file-scope declaration of `%s' specifies `auto'"
 msgstr "erklæring af '%s' på øverste niveau angiver 'auto'"
 
-#: c-decl.c:3736 cp/decl.c:7216
+#: c-decl.c:3724 cp/decl.c:7189
 #, c-format
 msgid "nested function `%s' declared `extern'"
 msgstr "indlejret funktion '%s' er erklæret 'extern'"
 
-#: c-decl.c:3742 cp/decl.c:7226
+#: c-decl.c:3730 cp/decl.c:7199
 #, c-format
 msgid "function-scope `%s' implicitly auto and declared `__thread'"
 msgstr "'%s' i funktionsvirkefelt underforstået auto og erklæret '__thread'"
@@ -1282,473 +1271,473 @@ msgstr "'%s' i funktionsvirkefelt underforst
 #. Only the innermost declarator (making a parameter be of
 #. array type which is converted to pointer type)
 #. may have static or type qualifiers.
-#: c-decl.c:3781 c-decl.c:3974
+#: c-decl.c:3769 c-decl.c:3962
 msgid "static or type qualifiers in non-parameter array declarator"
 msgstr "static eller typemodifikationer i ikke-parametertabelerklæring"
 
-#: c-decl.c:3825
+#: c-decl.c:3813
 #, c-format
 msgid "declaration of `%s' as array of voids"
 msgstr "'%s' erklæret som en tabel af void"
 
-#: c-decl.c:3831
+#: c-decl.c:3819
 #, c-format
 msgid "declaration of `%s' as array of functions"
 msgstr "'%s' erklæret som en tabel af funktioner"
 
-#: c-decl.c:3836
+#: c-decl.c:3824
 msgid "invalid use of structure with flexible array member"
 msgstr "ugyldig brug af struktur med fleksibelt tabelmedlem"
 
-#: c-decl.c:3855
+#: c-decl.c:3843
 #, c-format
 msgid "size of array `%s' has non-integer type"
 msgstr "størrelsen af tabellen '%s' er ikke af en heltalstype"
 
-#: c-decl.c:3860
+#: c-decl.c:3848
 #, c-format
 msgid "ISO C forbids zero-size array `%s'"
 msgstr "ISO C forbyder tabellen '%s' med størrelsen nul"
 
-#: c-decl.c:3867
+#: c-decl.c:3855
 #, c-format
 msgid "size of array `%s' is negative"
 msgstr "størrelsen af tabellen '%s' er negativ"
 
-#: c-decl.c:3880
+#: c-decl.c:3868
 #, c-format
 msgid "ISO C90 forbids array `%s' whose size can't be evaluated"
 msgstr "ISO C90 forbyder tabellen '%s' hvis størrelse ikke kan bestemmes"
 
-#: c-decl.c:3883
+#: c-decl.c:3871
 #, c-format
 msgid "ISO C90 forbids variable-size array `%s'"
 msgstr "ISO C90 forbyder tabellen '%s' med variabel størrelse"
 
-#: c-decl.c:3913 c-decl.c:4131 cp/decl.c:7755
+#: c-decl.c:3901 c-decl.c:4116 cp/decl.c:7723
 #, c-format
 msgid "size of array `%s' is too large"
 msgstr "størrelsen af tabellen '%s' er for stor"
 
-#: c-decl.c:3939
+#: c-decl.c:3927
 msgid "ISO C90 does not support flexible array members"
 msgstr "ISO C90 understøtter ikke fleksible tabelmedlemmer"
 
-#: c-decl.c:3949
+#: c-decl.c:3937
 msgid "array type has incomplete element type"
 msgstr "tabeltypen er af en ufuldstændig type"
 
-#: c-decl.c:3994 cp/decl.c:7347
+#: c-decl.c:3982 cp/decl.c:7320
 #, c-format
 msgid "`%s' declared as function returning a function"
 msgstr "'%s' er erklæret som en funktion der returnerer en funktion"
 
-#: c-decl.c:3999 cp/decl.c:7352
+#: c-decl.c:3987 cp/decl.c:7325
 #, c-format
 msgid "`%s' declared as function returning an array"
 msgstr "'%s' er erklæret som en funktion der returnerer en tabel"
 
-#: c-decl.c:4027
+#: c-decl.c:4015
 msgid "ISO C forbids qualified void function return type"
 msgstr "ISO C forbyder void funktionsreturtype med modifikationer"
 
-#: c-decl.c:4031
+#: c-decl.c:4019
 msgid "type qualifiers ignored on function return type"
 msgstr "typemodifikationer ignoreret i funktionsreturtypen"
 
-#: c-decl.c:4060 c-decl.c:4146 c-decl.c:4270 c-decl.c:4356
+#: c-decl.c:4048 c-decl.c:4131 c-decl.c:4255 c-decl.c:4341
 msgid "ISO C forbids qualified function types"
 msgstr "ISO C forbyder funktionsreturtype med modifikationer"
 
-#: c-decl.c:4100 cp/decl.c:7572
+#: c-decl.c:4088 cp/decl.c:7545
 msgid "invalid type modifier within pointer declarator"
 msgstr "ugyldig typemodifikation i erklæring af henvisning"
 
-#: c-decl.c:4181
+#: c-decl.c:4166
 msgid "ISO C forbids const or volatile function types"
 msgstr "ISO C forbyder const eller volatile funktionstyper"
 
-#: c-decl.c:4201 cp/decl.c:8036
+#: c-decl.c:4186 cp/decl.c:8005
 #, c-format
 msgid "variable or field `%s' declared void"
 msgstr "variabel eller felt '%s' erklæret void"
 
-#: c-decl.c:4234
+#: c-decl.c:4219
 msgid "attributes in parameter array declarator ignored"
 msgstr "egenskaber i parametertabelerklæring ignoreret"
 
-#: c-decl.c:4259
+#: c-decl.c:4244
 msgid "invalid type modifier within array declarator"
 msgstr "ugyldig typemodifikation i tabelerklæring"
 
-#: c-decl.c:4304
+#: c-decl.c:4289
 #, c-format
 msgid "field `%s' declared as a function"
 msgstr "feltet '%s' er erklæret som en funktion"
 
-#: c-decl.c:4310
+#: c-decl.c:4295
 #, c-format
 msgid "field `%s' has incomplete type"
 msgstr "feltet '%s' er af en ufuldstændig type"
 
-#: c-decl.c:4336 c-decl.c:4338 c-decl.c:4340 c-decl.c:4347
+#: c-decl.c:4321 c-decl.c:4323 c-decl.c:4325 c-decl.c:4332
 #, c-format
 msgid "invalid storage class for function `%s'"
 msgstr "ugyldig lagringsklasse for funktion '%s'"
 
-#: c-decl.c:4362
+#: c-decl.c:4347
 msgid "`noreturn' function returns non-void value"
 msgstr "en funktion uden returtype returnerer en ikke-tom værdi"
 
 # at oversætte inline med et udsagnsord her bliver vist for tvetydigt
-#: c-decl.c:4377
+#: c-decl.c:4362
 msgid "cannot inline function `main'"
 msgstr "funktionen 'main' kan ikke være inline"
 
-#: c-decl.c:4431
+#: c-decl.c:4415
 #, fuzzy
 msgid "variable previously declared `static' redeclared `extern'"
 msgstr "variabel eller felt '%s' erklæret void"
 
-#: c-decl.c:4440
+#: c-decl.c:4424
 #, fuzzy
 msgid "%Jvariable '%D' declared `inline'"
 msgstr "variablen '%s' er erklæret 'inline'"
 
 #. A mere warning is sure to result in improper semantics
 #. at runtime.  Don't bother to allow this to compile.
-#: c-decl.c:4468 cp/decl.c:5903
+#: c-decl.c:4452 cp/decl.c:5877
 msgid "thread-local storage not supported for this target"
 msgstr "trådlokal lagring understøttes ikke på målarkitekturen"
 
-#: c-decl.c:4529 c-decl.c:5495
+#: c-decl.c:4513 c-decl.c:5470
 msgid "function declaration isn't a prototype"
 msgstr "funktionserklæringen er ikke en prototype"
 
-#: c-decl.c:4535
+#: c-decl.c:4519
 msgid "parameter names (without types) in function declaration"
 msgstr "parameternavne (uden typer) i funktionserklæringen"
 
-#: c-decl.c:4563
+#: c-decl.c:4547
 #, c-format
 msgid "parameter `%s' has incomplete type"
 msgstr "parameteren '%s' er af en ufuldstændig type"
 
-#: c-decl.c:4566
+#: c-decl.c:4550
 msgid "parameter has incomplete type"
 msgstr "parameteren er af en ufuldstændig type"
 
-#: c-decl.c:4615
+#: c-decl.c:4599
 #, fuzzy
 msgid "\"void\" as only parameter may not be qualified"
 msgstr "typedef-navn kan ikke klassemodificeres"
 
-#: c-decl.c:4636
+#: c-decl.c:4620
 #, fuzzy
 msgid "\"void\" must be the only parameter"
 msgstr "ugyldig brug af skabelonstypeparameter"
 
-#: c-decl.c:4653
+#: c-decl.c:4637
 #, fuzzy
 msgid "%Jparameter \"%D\" has just a forward declaration"
 msgstr "parameteren '%s' har kun en forhåndserklæring"
 
 #. The first %s will be one of 'struct', 'union', or 'enum'.
-#: c-decl.c:4681
+#: c-decl.c:4665
 #, fuzzy, c-format
 msgid "\"%s %s\" declared inside parameter list"
 msgstr "'struct %s' erklæret inde i en parameterliste"
 
 #. The %s will be one of 'struct', 'union', or 'enum'.
-#: c-decl.c:4685
+#: c-decl.c:4669
 #, fuzzy, c-format
 msgid "anonymous %s declared inside parameter list"
 msgstr "anonym struct erklæret inde i en parameterliste"
 
-#: c-decl.c:4689
+#: c-decl.c:4673
 msgid "its scope is only this definition or declaration, which is probably not what you want"
 msgstr "dens virkefelt er kun denne definition eller erklæring hvilket sandsynligvis ikke er hvad du ønsker."
 
-#: c-decl.c:4774
+#: c-decl.c:4758
 #, c-format
 msgid "redefinition of `union %s'"
 msgstr "omdefinering af 'union %s'"
 
-#: c-decl.c:4776
+#: c-decl.c:4760
 #, c-format
 msgid "redefinition of `struct %s'"
 msgstr "omdefinering af 'struct %s'"
 
-#: c-decl.c:4844 cp/decl.c:3534
+#: c-decl.c:4828 cp/decl.c:3521
 msgid "declaration does not declare anything"
 msgstr "erklæring erklærer ikke noget"
 
-#: c-decl.c:4889 c-decl.c:4905
+#: c-decl.c:4873 c-decl.c:4889
 #, fuzzy
 msgid "%Jduplicate member '%D'"
 msgstr "medlemmet '%D' optræder mere end én gang"
 
 # engelsk original forkortet
-#: c-decl.c:4939 c-decl.c:4942
+#: c-decl.c:4923 c-decl.c:4926
 #, c-format
 msgid "%s defined inside parms"
 msgstr "%s defineret inden i parameterliste"
 
-#: c-decl.c:4940 c-decl.c:4943 c-decl.c:4954
+#: c-decl.c:4924 c-decl.c:4927 c-decl.c:4938
 msgid "union"
 msgstr "union"
 
-#: c-decl.c:4940 c-decl.c:4943
+#: c-decl.c:4924 c-decl.c:4927
 msgid "structure"
 msgstr "struktur"
 
-#: c-decl.c:4953
+#: c-decl.c:4937
 #, c-format
 msgid "%s has no %s"
 msgstr "%s har ingen %s"
 
-#: c-decl.c:4954
+#: c-decl.c:4938
 msgid "struct"
 msgstr "struct"
 
-#: c-decl.c:4955
+#: c-decl.c:4939
 msgid "named members"
 msgstr "navngivne medlemmer"
 
-#: c-decl.c:4955
+#: c-decl.c:4939
 msgid "members"
 msgstr "medlemmer"
 
-#: c-decl.c:4994
+#: c-decl.c:4978
 #, c-format
 msgid "nested redefinition of `%s'"
 msgstr "indlejret omdefinering af '%s'"
 
-#: c-decl.c:5015
+#: c-decl.c:4998
 #, fuzzy
 msgid "%Jflexible array member in union"
 msgstr "fleksibelt tabelmedlem i union"
 
-#: c-decl.c:5020
+#: c-decl.c:5000
 #, fuzzy
 msgid "%Jflexible array member not at end of struct"
 msgstr "fleksibelt tabelmedlem ikke i slutningen af struktur"
 
-#: c-decl.c:5025
+#: c-decl.c:5002
 #, fuzzy
 msgid "%Jflexible array member in otherwise empty struct"
 msgstr "fleksibelt tabelmedlem i ellers tom struktur"
 
-#: c-decl.c:5032
+#: c-decl.c:5007
 #, fuzzy
 msgid "%Jinvalid use of structure with flexible array member"
 msgstr "ugyldig brug af struktur med fleksibelt tabelmedlem"
 
-#: c-decl.c:5127
+#: c-decl.c:5102
 msgid "union cannot be made transparent"
 msgstr "union kan ikke ikke gøres gennemsigtig"
 
 #. This enum is a named one that has been declared already.
-#: c-decl.c:5196
+#: c-decl.c:5171
 #, c-format
 msgid "redeclaration of `enum %s'"
 msgstr "omerklæring af 'enum %s'"
 
 # original forkortet
-#: c-decl.c:5227
+#: c-decl.c:5202
 msgid "enum defined inside parms"
 msgstr "enum defineret inden i parameterliste"
 
-#: c-decl.c:5260
+#: c-decl.c:5235
 msgid "enumeration values exceed range of largest integer"
 msgstr "enum-værdier overstige rækkevidden af det største heltal"
 
-#: c-decl.c:5363
+#: c-decl.c:5338
 #, c-format
 msgid "enumerator value for `%s' not integer constant"
 msgstr "enum-værdien for '%s' er ikke en heltalskonstant"
 
-#: c-decl.c:5376
+#: c-decl.c:5351
 msgid "overflow in enumeration values"
 msgstr "enum-værdier for store"
 
-#: c-decl.c:5381
+#: c-decl.c:5356
 msgid "ISO C restricts enumerator values to range of `int'"
 msgstr "ISO C begrænser enum-værdier til rækkevidden af 'int'"
 
-#: c-decl.c:5457
+#: c-decl.c:5432
 msgid "return type is an incomplete type"
 msgstr "returtypen er en ufuldstændig type"
 
-#: c-decl.c:5465
+#: c-decl.c:5440
 msgid "return type defaults to `int'"
 msgstr "returtypen antages at være 'int'"
 
-#: c-decl.c:5501
+#: c-decl.c:5476
 #, fuzzy
 msgid "%Jno previous prototype for '%D'"
 msgstr "ingen tidligere prototype for '%s'"
 
-#: c-decl.c:5507
+#: c-decl.c:5482
 #, fuzzy
 msgid "%J'%D' was used with no prototype before its definition"
 msgstr "'%s' blev brugt uden en prototype før dens definition"
 
-#: c-decl.c:5514
+#: c-decl.c:5489
 #, fuzzy
 msgid "%Jno previous declaration for '%D'"
 msgstr "ingen tidligere erklæring af '%s'"
 
-#: c-decl.c:5520
+#: c-decl.c:5495
 #, fuzzy
 msgid "%J`%D' was used with no declaration before its definition"
 msgstr "'%s' blev brugt uden en erklæring før dens definition"
 
-#: c-decl.c:5556 c-decl.c:6062
+#: c-decl.c:5531 c-decl.c:6037
 #, fuzzy
 msgid "%Jreturn type of '%D' is not `int'"
 msgstr "returtypen til '%s' er ikke 'int'"
 
-#: c-decl.c:5571
+#: c-decl.c:5546
 #, fuzzy
 msgid "%Jfirst argument of '%D' should be `int'"
 msgstr "den første parameter til '%s' skal være 'int'"
 
-#: c-decl.c:5580
+#: c-decl.c:5555
 #, fuzzy
 msgid "%Jsecond argument of '%D' should be 'char **'"
 msgstr "den anden parameter til '%s' skal være 'char **'"
 
-#: c-decl.c:5589
+#: c-decl.c:5564
 #, fuzzy
 msgid "%Jthird argument of '%D' should probably be 'char **'"
 msgstr "den tredje parameter til '%s' skal sandsynligvis være 'char **'"
 
-#: c-decl.c:5599
+#: c-decl.c:5574
 #, fuzzy
 msgid "%J'%D' takes only zero or two arguments"
 msgstr "'%s' tager kun mod to eller ingen parametre"
 
-#: c-decl.c:5602
+#: c-decl.c:5577
 #, fuzzy
 msgid "%J'%D' is normally a non-static function"
 msgstr "'%s' er normalt en ikke-statisk funktion"
 
-#: c-decl.c:5658
+#: c-decl.c:5633
 msgid "%Jold-style parameter declarations in prototyped function definition"
 msgstr ""
 
-#: c-decl.c:5672
+#: c-decl.c:5647
 #, fuzzy
 msgid "%Jparameter name omitted"
 msgstr "parameternavn udeladt"
 
-#: c-decl.c:5747
+#: c-decl.c:5722
 #, fuzzy
 msgid "%Jparameter name missing from parameter list"
 msgstr "parameternavn mangler fra parameterliste"
 
-#: c-decl.c:5757
+#: c-decl.c:5732
 #, fuzzy
 msgid "%J\"%D\" declared as a non-parameter"
 msgstr "'%D' er erklæret som en ven"
 
-#: c-decl.c:5762
+#: c-decl.c:5737
 #, fuzzy
 msgid "%Jmultiple parameters named \"%D\""
 msgstr "flere parametre ved navn '%s'"
 
-#: c-decl.c:5770
+#: c-decl.c:5745
 #, fuzzy
 msgid "%Jparameter \"%D\" declared void"
 msgstr "parameteren '%D' erklæret void"
 
-#: c-decl.c:5785 c-decl.c:5787
+#: c-decl.c:5760 c-decl.c:5762
 #, fuzzy
 msgid "%Jtype of \"%D\" defaults to \"int\""
 msgstr "typen til '%s' antages at være 'int'"
 
-#: c-decl.c:5801
+#: c-decl.c:5776
 #, fuzzy
 msgid "%Jparameter \"%D\" has incomplete type"
 msgstr "parameteren er af en ufuldstændig type"
 
-#: c-decl.c:5807
+#: c-decl.c:5782
 #, fuzzy
 msgid "%Jdeclaration for parameter \"%D\" but no such parameter"
 msgstr "erklæring af parameteren '%s', men ingen sådan parameter"
 
-#: c-decl.c:5859
+#: c-decl.c:5834
 msgid "number of arguments doesn't match prototype"
 msgstr "antallet af parametre passer ikke til prototypen"
 
-#: c-decl.c:5860 c-decl.c:5891 c-decl.c:5898
+#: c-decl.c:5835 c-decl.c:5866 c-decl.c:5873
 #, fuzzy
 msgid "%Hprototype declaration"
 msgstr "tom erklæring"
 
-#: c-decl.c:5889
+#: c-decl.c:5864
 #, fuzzy
 msgid "promoted argument \"%D\" doesn't match prototype"
 msgstr "den forfremmede parameter '%s' passer ikke til prototypen"
 
-#: c-decl.c:5897
+#: c-decl.c:5872
 #, fuzzy
 msgid "argument \"%D\" doesn't match prototype"
 msgstr "parameteren '%s' passer ikke til prototypen"
 
-#: c-decl.c:6094 cp/decl.c:10857
+#: c-decl.c:6069 cp/decl.c:10876
 msgid "no return statement in function returning non-void"
 msgstr "ingen return-sætning i en funktion der ikke returnerer void"
 
-#: c-decl.c:6101
+#: c-decl.c:6076
 msgid "this function may return with or without a value"
 msgstr "denne funktion kan returnere med eller uden en værdi"
 
 #. If we get here, declarations have been used in a for loop without
 #. the C99 for loop scope.  This doesn't make much sense, so don't
 #. allow it.
-#: c-decl.c:6200
+#: c-decl.c:6175
 #, fuzzy
 msgid "'for' loop initial declaration used outside C99 mode"
 msgstr "begyndelseserklæring i 'for'-løkke benyttet uden for C99-tilstand"
 
-#: c-decl.c:6224
+#: c-decl.c:6199
 #, fuzzy, c-format
 msgid "'struct %s' declared in 'for' loop initial declaration"
 msgstr "'struct %s' erklæret i begyndelseserklæring i 'for'-løkke"
 
-#: c-decl.c:6227
+#: c-decl.c:6202
 #, fuzzy, c-format
 msgid "'union %s' declared in 'for' loop initial declaration"
 msgstr "'union %s' erklæret i begyndelseserklæring i 'for'-løkke"
 
-#: c-decl.c:6230
+#: c-decl.c:6205
 #, fuzzy, c-format
 msgid "'enum %s' declared in 'for' loop initial declaration"
 msgstr "'enum %s' erklæret i begyndelseserklæring i 'for'-løkke"
 
-#: c-decl.c:6238
+#: c-decl.c:6213
 #, fuzzy
 msgid "%Jdeclaration of non-variable '%D' in 'for' loop initial declaration"
 msgstr "erklæring af '%s' der ikke er en variabel, i begyndelseserklæring i 'for'-løkke"
 
-#: c-decl.c:6241
+#: c-decl.c:6216
 #, fuzzy
 msgid "%Jdeclaration of static variable '%D' in 'for' loop initial declaration"
 msgstr "erklæring af '%s' der er en statisk variabel, i begyndelseserklæring i 'for'-løkke"
 
-#: c-decl.c:6244
+#: c-decl.c:6219
 #, fuzzy
 msgid "%Jdeclaration of 'extern' variable '%D' in 'for' loop initial declaration"
 msgstr "erklæring af '%s' der er en 'extern'-variabel, i begyndelseserklæring i 'for'-løkke"
 
-#: c-decl.c:6557
+#: c-decl.c:6532
 #, fuzzy
 msgid "%Jredefinition of global '%D'"
 msgstr "omdefinering af '%s'"
 
-#: c-decl.c:6558
+#: c-decl.c:6533
 #, fuzzy
 msgid "%J'%D' previously defined here"
 msgstr "'%#D' tidligere defineret her"
@@ -2267,6 +2256,7 @@ msgid "ignoring duplicate directory \"%s\"\n"
 msgstr "ignorerer mere end én angivelse af kataloget \"%s\"\n"
 
 #: c-incpath.c:71
+#, c-format
 msgid "  as it is a non-system directory that duplicates a system directory\n"
 msgstr "  da det er et ikke-systemkatalog som dublerer et systemkatalog\n"
 
@@ -2276,14 +2266,17 @@ msgid "ignoring nonexistent directory \"%s\"\n"
 msgstr "ignorerer det ikke-eksisterende katalog \"%s\"\n"
 
 #: c-incpath.c:273
+#, c-format
 msgid "#include \"...\" search starts here:\n"
 msgstr "#include \"...\"-søgning begynder her:\n"
 
 #: c-incpath.c:277
+#, c-format
 msgid "#include <...> search starts here:\n"
 msgstr "#include <...>-søgning begynder her:\n"
 
 #: c-incpath.c:282
+#, c-format
 msgid "End of search list.\n"
 msgstr "Slut på søgningslisten.\n"
 
@@ -2341,7 +2334,7 @@ msgid "traditional C rejects string constant concatenation"
 msgstr "traditionel C tillader ikke strengsammensætning"
 
 #: c-objc-common.c:82
-msgid "%Jfunction '%F' can never be inlined because it is suppressed using -fno-inline"
+msgid "%Jfunction '%F' can never be inlined because it is supressed using -fno-inline"
 msgstr ""
 
 #: c-objc-common.c:92
@@ -2399,90 +2392,92 @@ msgstr "-I- er angivet to gange"
 msgid "switch \"%s\" is no longer supported"
 msgstr "tilvalget '%s' understøttes ikke længere"
 
-#: c-opts.c:812
+#: c-opts.c:816
 #, fuzzy
 msgid "-fhandle-exceptions has been renamed -fexceptions (and is now on by default)"
 msgstr "-fhandle-exceptions er blevet omdøbt til -fexceptions (og er nu til som standard)"
 
-#: c-opts.c:978
+#: c-opts.c:982
 msgid "output filename specified twice"
 msgstr "uddatafilnavnet er angivet to gange"
 
-#: c-opts.c:1107
+#: c-opts.c:1106
 msgid "-Wformat-y2k ignored without -Wformat"
 msgstr "-Wformat-y2k ignoreret uden -Wformat"
 
-#: c-opts.c:1109
+#: c-opts.c:1108
 msgid "-Wformat-extra-args ignored without -Wformat"
 msgstr "-Wformat-extra-args ignoreret uden -Wformat"
 
-#: c-opts.c:1111
+#: c-opts.c:1110
 msgid "-Wformat-zero-length ignored without -Wformat"
 msgstr "-Wformat-zero-length ignoreret uden -Wformat"
 
-#: c-opts.c:1113
+#: c-opts.c:1112
 msgid "-Wformat-nonliteral ignored without -Wformat"
 msgstr "-Wformat-nonliteral ignoreret uden -Wformat"
 
-#: c-opts.c:1115
+#: c-opts.c:1114
 msgid "-Wformat-security ignored without -Wformat"
 msgstr "-Wformat-security ignoreret uden -Wformat"
 
-#: c-opts.c:1117
+#: c-opts.c:1116
 msgid "-Wmissing-format-attribute ignored without -Wformat"
 msgstr "-Wmissing-format-attribute ignoreret uden -Wformat"
 
-#: c-opts.c:1131
+#: c-opts.c:1130
 #, fuzzy, c-format
 msgid "opening output file %s: %m"
 msgstr "åbner uddatafilen %s"
 
-#: c-opts.c:1136
+#: c-opts.c:1135
 #, c-format
 msgid "too many filenames given.  Type %s --help for usage"
 msgstr "for mange filnavne angivet - vejledning i brug kan fås med '%s --help'"
 
-#: c-opts.c:1215
+#: c-opts.c:1213
 msgid "YYDEBUG not defined"
 msgstr "YYDEBUG ikke defineret"
 
-#: c-opts.c:1261
+#: c-opts.c:1260
 #, fuzzy, c-format
 msgid "opening dependency file %s: %m"
 msgstr "åbner afhængighedsfilen %s"
 
-#: c-opts.c:1271
+#: c-opts.c:1270
 #, fuzzy, c-format
 msgid "closing dependency file %s: %m"
 msgstr "lukker afhængighedsfilen %s"
 
-#: c-opts.c:1274
+#: c-opts.c:1273
 #, fuzzy, c-format
 msgid "when writing output to %s: %m"
 msgstr "ved skrivning af uddata til %s"
 
-#: c-opts.c:1344
+#: c-opts.c:1343
 msgid "to generate dependencies you must specify either -M or -MM"
 msgstr "for at generere afhængigheder skal du angive enten -M eller -MM"
 
-#: c-opts.c:1404
+#: c-opts.c:1403
 msgid "<built-in>"
 msgstr "<indbygget>"
 
-#: c-opts.c:1419
+#: c-opts.c:1418
 msgid "<command line>"
 msgstr "<kommandolinje>"
 
-#: c-opts.c:1503
+#: c-opts.c:1502
 msgid "too late for # directive to set debug directory"
 msgstr ""
 
 #. Like YYERROR but do call yyerror.
-#: c-parse.y:54 objc/objc-parse.y:54
+#: c-parse.y:54 c-parse.c:5381 gengtype-yacc.c:1514 java/parse-scan.c:3063
+#: java/parse.c:6067 objc/objc-parse.y:54 objc/objc-parse.c:6644
 msgid "syntax error"
 msgstr "syntaksfejl"
 
-#: /usr/share/bison/bison.simple:179
+#: c-parse.c:2118 gengtype-yacc.c:545 java/parse-scan.c:1932 java/parse.c:2875
+#: objc/objc-parse.c:2717
 msgid "syntax error: cannot back up"
 msgstr "syntaksfejl: kan ikke gå tilbage"
 
@@ -2490,7 +2485,7 @@ msgstr "syntaksfejl: kan ikke g
 msgid "ISO C forbids an empty source file"
 msgstr "ISO C forbyder en tom kildefil"
 
-#: c-parse.y:349 c-typeck.c:6248 objc/objc-parse.y:374
+#: c-parse.y:349 c-typeck.c:6217 objc/objc-parse.y:374
 msgid "argument of `asm' is not a constant string"
 msgstr "parameteren til 'asm' er ikke en konstant streng"
 
@@ -2519,8 +2514,7 @@ msgid "ISO C forbids omitting the middle term of a ?: expression"
 msgstr "ISO C forbyder udeladelse af den midterste del af et '?:'-udtryk"
 
 #: c-parse.y:611 objc/objc-parse.y:636
-#, fuzzy
-msgid "ISO C90 forbids compound literals"
+msgid "ISO C89 forbids compound literals"
 msgstr "ISO C89 forbyder sammensatte konstanter"
 
 #: c-parse.y:625 objc/objc-parse.y:650
@@ -2563,8 +2557,7 @@ msgid "ISO C forbids empty initializer braces"
 msgstr "ISO C forbyder tom startværdiblok"
 
 #: c-parse.y:1441 objc/objc-parse.y:1491
-#, fuzzy
-msgid "ISO C90 forbids specifying subobject to initialize"
+msgid "ISO C89 forbids specifying subobject to initialize"
 msgstr "ISO C89 forbyder angivelse af underobjekt til klargøring"
 
 # RETMIG: hm, gad vide om dette er rigtigt
@@ -2588,7 +2581,7 @@ msgstr "ISO C forbyder indlejrede funktioner"
 msgid "ISO C forbids forward references to `enum' types"
 msgstr "ISO C forbyder forhåndsreferencer til 'enum'-typer"
 
-#: c-parse.y:1703 cp/parser.c:9339 objc/objc-parse.y:1755
+#: c-parse.y:1703 cp/parser.c:9282 objc/objc-parse.y:1755
 msgid "comma at end of enumerator list"
 msgstr "komma i slutningen af enum-liste"
 
@@ -2596,7 +2589,7 @@ msgstr "komma i slutningen af enum-liste"
 msgid "no semicolon at end of struct or union"
 msgstr "intet semikolon i slutningen af struct eller union"
 
-#: c-parse.y:1732 objc/objc-parse.y:1784 objc/objc-parse.y:2847
+#: c-parse.y:1732 objc/objc-parse.y:1784 objc/objc-parse.y:2846
 msgid "extra semicolon in struct or union specified"
 msgstr "ekstra semikolon angivet i struct eller union"
 
@@ -2626,24 +2619,24 @@ msgstr "ISO C forbyder etiketerkl
 msgid "braced-group within expression allowed only inside a function"
 msgstr "sætningsblokke i udtryk er kun tilladt inde i en funktion"
 
-#: c-parse.y:2185 objc/objc-parse.y:2242
+#: c-parse.y:2184 objc/objc-parse.y:2241
 msgid "empty body in an else-statement"
 msgstr "tom krop i en else-sætning"
 
-#: c-parse.y:2193 objc/objc-parse.y:2250
+#: c-parse.y:2192 objc/objc-parse.y:2249
 #, fuzzy
 msgid "%Hempty body in an if-statement"
 msgstr "tom krop i en else-sætning"
 
-#: c-parse.y:2273 cp/parser.c:6050 objc/objc-parse.y:2330
+#: c-parse.y:2272 cp/parser.c:6028 objc/objc-parse.y:2329
 msgid "break statement not within loop or switch"
 msgstr "break-sætning befinder sig ikke i en løkke- eller switch-konstruktion"
 
-#: c-parse.y:2282 cp/parser.c:6061 objc/objc-parse.y:2339
+#: c-parse.y:2281 cp/parser.c:6039 objc/objc-parse.y:2338
 msgid "continue statement not within a loop"
 msgstr "continue-sætning befinder sig ikke i en løkke"
 
-#: c-parse.y:2324 objc/objc-parse.y:2381
+#: c-parse.y:2323 objc/objc-parse.y:2380
 msgid "ISO C forbids `goto *expr;'"
 msgstr "ISO C forbyder 'goto *udtryk;'"
 
@@ -2653,119 +2646,113 @@ msgstr "ISO C forbyder 'goto *udtryk;'"
 #. it caused problems with the code in expand_builtin which
 #. tries to verify that BUILT_IN_NEXT_ARG is being used
 #. correctly.
-#: c-parse.y:2441 objc/objc-parse.y:2549
+#: c-parse.y:2440 objc/objc-parse.y:2548
 msgid "ISO C requires a named argument before `...'"
 msgstr "ISO C påkræver en navngiven parameter før '...'"
 
-#: c-parse.y:2539 objc/objc-parse.y:2647
+#: c-parse.y:2538 objc/objc-parse.y:2646
 msgid "`...' in old-style identifier list"
 msgstr "'...' i gammeldags liste af kaldenavne"
 
-#: /usr/share/bison/bison.simple:795
-msgid "parse error; also virtual memory exhausted"
+#: c-parse.c:5377 gengtype-yacc.c:1510 java/parse-scan.c:3059
+#: java/parse.c:6063 objc/objc-parse.c:6640
+#, fuzzy
+msgid "syntax error; also virtual memory exhausted"
 msgstr "tolkningsfejl; desuden løbet tør for virtuel hukommelse"
 
-#: /usr/share/bison/bison.simple:799
-msgid "parse error"
-msgstr "tolkningsfejl"
-
-#: /usr/share/bison/bison.simple:924
+#: c-parse.c:5495 gengtype-yacc.c:1628 java/parse-scan.c:3177
+#: java/parse.c:6181 objc/objc-parse.c:6758
 msgid "parser stack overflow"
 msgstr "overløb i tolkerens stak"
 
-#: c-parse.y:2969 objc/objc-parse.y:3664
+#: c-parse.y:2968 objc/objc-parse.y:3663
 #, c-format
 msgid "syntax error at '%s' token"
 msgstr "syntaksfejl ved symbolet '%s'"
 
-#: c-pch.c:125
+#: c-pch.c:112
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't create precompiled header %s: %m"
 msgstr "kan ikke oprette kataloget %s"
 
-#: c-pch.c:146
+#: c-pch.c:132
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't write to %s: %m"
 msgstr "kan ikke skrive i uddatafil"
 
-#: c-pch.c:152
+#: c-pch.c:138
 #, fuzzy, c-format
 msgid "`%s' is not a valid output file"
 msgstr "\"%s\" er ikke et ugyldigt filnavn"
 
-#: c-pch.c:181 c-pch.c:197 c-pch.c:209
+#: c-pch.c:167 c-pch.c:183 c-pch.c:195
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't write %s: %m"
 msgstr "kan ikke oprette %s"
 
-#: c-pch.c:187
+#: c-pch.c:173
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't seek in %s: %m"
 msgstr "kan ikke genåbne %s"
 
-#: c-pch.c:195 c-pch.c:240 c-pch.c:268 c-pch.c:273 c-pch.c:351
+#: c-pch.c:181 c-pch.c:221 c-pch.c:249 c-pch.c:254 c-pch.c:324
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't read %s: %m"
 msgstr "kan ikke udfolde %s"
 
-#: c-pch.c:253
+#: c-pch.c:234
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: not compatible with this GCC version"
 msgstr "-march=%s er ikke forenelig med den valgte ABI"
 
 #. It's a PCH for the wrong language.
-#: c-pch.c:256
+#: c-pch.c:237
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: not for %s"
 msgstr "%s understøtter ikke %s"
 
 #. Not any kind of PCH.
-#: c-pch.c:260
+#: c-pch.c:241
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: not a PCH file"
 msgstr "%s: ikke en COFF-fil"
 
-#: c-pch.c:279
+#: c-pch.c:260
 #, c-format
 msgid "%s: created on host `%.*s', but used on host `%s'"
 msgstr ""
 
-#: c-pch.c:289
+#: c-pch.c:270
 #, c-format
 msgid "%s: created for target `%.*s', but used for target `%s'"
 msgstr ""
 
-#: c-pch.c:302
+#: c-pch.c:283
 #, c-format
 msgid "%s: created by version `%.*s', but this is version `%s'"
 msgstr ""
 
-#: c-pch.c:313
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s: created using different flags"
-msgstr "'%s' omerklæret som en anden form for symbol"
-
-#: c-pch.c:326
+#: c-pch.c:299
 #, c-format
 msgid "%s: created with -g%s, but used with -g%s"
 msgstr ""
 
-#: c-pch.c:340
+#: c-pch.c:313
 #, c-format
 msgid "%s: had text segment at different address"
 msgstr ""
 
-#: c-pch.c:357 cpperror.c:176 gcc.c:6554
+#: c-pch.c:330 cpperror.c:176 gcc.c:6547
 #, c-format
 msgid "%s: %s"
 msgstr "%s: %s"
 
-#: c-pch.c:388
+#: c-pch.c:361
 #, fuzzy
 msgid "calling fdopen"
 msgstr "fdopen"
 
-#: c-pch.c:396 c-pch.c:408
+#: c-pch.c:369 c-pch.c:381
 #, fuzzy
 msgid "reading"
 msgstr "opretter %s"
@@ -2838,19 +2825,19 @@ msgstr "forkert udformet '#pragma redefine_extname' - ignoreret"
 msgid "junk at end of #pragma redefine_extname"
 msgstr "ragelse i slutningen af '#pragma redefine_extname'"
 
-#: c-pragma.c:385 c-pragma.c:463
+#: c-pragma.c:384 c-pragma.c:462
 msgid "#pragma redefine_extname conflicts with declaration"
 msgstr "#pragma redefine_extname er i konflikt med erklæring"
 
-#: c-pragma.c:414
+#: c-pragma.c:413
 msgid "malformed #pragma extern_prefix, ignored"
 msgstr "forkert udformet '#pragma extern_prefix' - ignoreret"
 
-#: c-pragma.c:419
+#: c-pragma.c:418
 msgid "junk at end of #pragma extern_prefix"
 msgstr "ragelse i slutningen af '#pragma extern_prefix'"
 
-#: c-pragma.c:450
+#: c-pragma.c:449
 msgid "asm declaration conflicts with previous rename"
 msgstr "asm-erklæring er i konflikt med tidligere omdøbelse"
 
@@ -2867,7 +2854,7 @@ msgstr "hvor case-etiket optr
 msgid "(enclose actions of previous case statements requiring destructors in their own scope.)"
 msgstr "(indesluttede handlinger fra tidligere case-sætninger kræver destruktionsfunktioner i deres eget virkefelt)"
 
-#: c-semantics.c:737 c-typeck.c:6270 cp/semantics.c:1070
+#: c-semantics.c:737 c-typeck.c:6239 cp/semantics.c:1070
 #, c-format
 msgid "%s qualifier ignored on asm"
 msgstr "%s-modifikation ignoreret ved asm"
@@ -2877,829 +2864,831 @@ msgstr "%s-modifikation ignoreret ved asm"
 msgid "will never be executed"
 msgstr "kald %2d aldrig udført\n"
 
-#: c-typeck.c:123
+#: c-typeck.c:120
 #, c-format
 msgid "`%s' has an incomplete type"
 msgstr "'%s' er af en ufuldstændig type"
 
-#: c-typeck.c:145 cp/call.c:2532
+#: c-typeck.c:142 cp/call.c:2532
 msgid "invalid use of void expression"
 msgstr "ugyldig brug af void-udtryk"
 
-#: c-typeck.c:153
+#: c-typeck.c:150
 msgid "invalid use of flexible array member"
 msgstr "ugyldig brug af fleksibelt tabelmedlem"
 
-#: c-typeck.c:159
+#: c-typeck.c:156
 msgid "invalid use of array with unspecified bounds"
 msgstr "ugyldig brug af tabel uden angivne grænser"
 
-#: c-typeck.c:167
+#: c-typeck.c:164
 #, c-format
 msgid "invalid use of undefined type `%s %s'"
 msgstr "ugyldig brug af en type '%s %s' der ikke er defineret"
 
 #. If this type has a typedef-name, the TYPE_NAME is a TYPE_DECL.
-#: c-typeck.c:171
+#: c-typeck.c:168
 #, c-format
 msgid "invalid use of incomplete typedef `%s'"
 msgstr "ugyldig brug af ufuldstændig typedef '%s'"
 
-#: c-typeck.c:428 c-typeck.c:443
+#: c-typeck.c:415 c-typeck.c:430
 msgid "function types not truly compatible in ISO C"
 msgstr "funktionstyper ikke er fuldt ud forenelige i ISO C"
 
-#: c-typeck.c:625
+#: c-typeck.c:611
 msgid "types are not quite compatible"
 msgstr "typer er ikke helt forenelige"
 
-#: c-typeck.c:838
+#: c-typeck.c:820
 #, fuzzy
 msgid "function return types not compatible due to `volatile'"
 msgstr "en funktions returtype kan ikke være en funktion"
 
-#: c-typeck.c:984 c-typeck.c:2176
+#: c-typeck.c:966 c-typeck.c:2143
 msgid "arithmetic on pointer to an incomplete type"
 msgstr "beregninger udført på en henvisning til en ufuldstændig type"
 
-#: c-typeck.c:1357
+#: c-typeck.c:1339
 #, c-format
 msgid "%s has no member named `%s'"
 msgstr "%s har intet medlem ved navn '%s'"
 
-#: c-typeck.c:1393
+#: c-typeck.c:1375
 #, c-format
 msgid "request for member `%s' in something not a structure or union"
 msgstr "forespørgsel efter medlemmet '%s' i noget der hverken er en union eller en struktur"
 
-#: c-typeck.c:1422
+#: c-typeck.c:1404
 msgid "dereferencing pointer to incomplete type"
 msgstr "forsøg på at følge en henvisning til en variabel af en ufuldstændig type"
 
-#: c-typeck.c:1426
+#: c-typeck.c:1408
 msgid "dereferencing `void *' pointer"
 msgstr "forsøg på at følge en 'void *'-henvisning"
 
-#: c-typeck.c:1443 cp/typeck.c:2127
+#: c-typeck.c:1425 cp/typeck.c:2104
 #, c-format
 msgid "invalid type argument of `%s'"
 msgstr "ugyldig typeparameter '%s'"
 
-#: c-typeck.c:1461 cp/typeck.c:2152
+#: c-typeck.c:1443 cp/typeck.c:2129
 msgid "subscript missing in array reference"
 msgstr "indeks mangler i tabelopslag"
 
-#: c-typeck.c:1482 cp/typeck.c:2194
+#: c-typeck.c:1464 cp/typeck.c:2171
 msgid "array subscript has type `char'"
 msgstr "tabelindeks er af typen 'char'"
 
-#: c-typeck.c:1490 c-typeck.c:1579 cp/typeck.c:2198 cp/typeck.c:2284
+#: c-typeck.c:1472 c-typeck.c:1561 cp/typeck.c:2175 cp/typeck.c:2261
 msgid "array subscript is not an integer"
 msgstr "tabelindeks er ikke et heltal"
 
-#: c-typeck.c:1523
+#: c-typeck.c:1505
 msgid "ISO C forbids subscripting `register' array"
 msgstr "ISO C forbyder opslag i 'register'-tabel"
 
-#: c-typeck.c:1525
+#: c-typeck.c:1507
 msgid "ISO C90 forbids subscripting non-lvalue array"
 msgstr "ISO C90 forbyder opslag i tabel der ikke er venstreværdi"
 
-#: c-typeck.c:1558
+#: c-typeck.c:1540
 msgid "subscript has type `char'"
 msgstr "indeks er af typen 'char'"
 
-#: c-typeck.c:1574 cp/typeck.c:2279
+#: c-typeck.c:1556 cp/typeck.c:2256
 msgid "subscripted value is neither array nor pointer"
 msgstr "værdien der er påført et indeks, er hverken en tabel eller en henvisningsvariabel"
 
-#: c-typeck.c:1604
+#: c-typeck.c:1586
 #, c-format
 msgid "local declaration of `%s' hides instance variable"
 msgstr "den lokale erklæring af funktionen '%s' skjuler instansvariabel"
 
-#: c-typeck.c:1697
+#: c-typeck.c:1679
 msgid "called object is not a function"
 msgstr "det kaldte objekt er ikke en funktion"
 
 #. This situation leads to run-time undefined behavior.  We can't,
 #. therefore, simply error unless we can prove that all possible
 #. executions of the program must execute the code.
-#: c-typeck.c:1729
+#: c-typeck.c:1711
 #, fuzzy
 msgid "function called through a non-compatible type"
 msgstr "sizeof benyttet på en ufuldstændig type"
 
-#: c-typeck.c:1787 c-typeck.c:4198 c-typeck.c:4200 c-typeck.c:4216
-#: c-typeck.c:4237 c-typeck.c:5616
-msgid "initializer element is not constant"
-msgstr "startværdielement er ikke en konstant"
-
-#: c-typeck.c:1838 cp/typeck.c:2567
+#: c-typeck.c:1805 cp/typeck.c:2544
 msgid "too many arguments to function"
 msgstr "for mange parametre til funktionen"
 
-#: c-typeck.c:1859
+#: c-typeck.c:1826
 #, c-format
 msgid "type of formal parameter %d is incomplete"
 msgstr "typen af den formelle parameter %d er ufuldstændig"
 
-#: c-typeck.c:1872
+#: c-typeck.c:1839
 #, c-format
 msgid "%s as integer rather than floating due to prototype"
 msgstr "%s som heltal i stedet for kommatal på grund af prototypen"
 
-#: c-typeck.c:1875
+#: c-typeck.c:1842
 #, c-format
 msgid "%s as integer rather than complex due to prototype"
 msgstr "%s som heltal i stedet for complex på grund af prototypen"
 
-#: c-typeck.c:1878
+#: c-typeck.c:1845
 #, c-format
 msgid "%s as complex rather than floating due to prototype"
 msgstr "%s som complex i stedet for kommatal på grund af prototypen"
 
-#: c-typeck.c:1881
+#: c-typeck.c:1848
 #, c-format
 msgid "%s as floating rather than integer due to prototype"
 msgstr "%s som kommatal i stedet for heltal på grund af prototypen"
 
-#: c-typeck.c:1884
+#: c-typeck.c:1851
 #, c-format
 msgid "%s as complex rather than integer due to prototype"
 msgstr "%s som complex i stedet for heltal på grund af prototypen"
 
-#: c-typeck.c:1887
+#: c-typeck.c:1854
 #, c-format
 msgid "%s as floating rather than complex due to prototype"
 msgstr "%s som kommatal i stedet for complex på grund af prototypen"
 
-#: c-typeck.c:1897
+#: c-typeck.c:1864
 #, c-format
 msgid "%s as `float' rather than `double' due to prototype"
 msgstr "%s som float i stedet for double på grund af prototypen"
 
-#: c-typeck.c:1915
+#: c-typeck.c:1882
 #, c-format
 msgid "%s with different width due to prototype"
 msgstr "%s med anderledes bredde på grund af prototypen"
 
-#: c-typeck.c:1941
+#: c-typeck.c:1908
 #, c-format
 msgid "%s as unsigned due to prototype"
 msgstr "%s som unsigned på grund af prototypen"
 
-#: c-typeck.c:1943
+#: c-typeck.c:1910
 #, c-format
 msgid "%s as signed due to prototype"
 msgstr "%s som signed på grund af prototypen"
 
-#: c-typeck.c:1977 cp/typeck.c:2673
+#: c-typeck.c:1944 cp/typeck.c:2650
 msgid "too few arguments to function"
 msgstr "for få parametre til funktionen"
 
-#: c-typeck.c:2017
+#: c-typeck.c:1984
 msgid "suggest parentheses around + or - inside shift"
 msgstr "foreslår paranteser omkring + eller - inden i skifteoperation"
 
-#: c-typeck.c:2024
+#: c-typeck.c:1991
 msgid "suggest parentheses around && within ||"
 msgstr "foreslår paranteser omkring && inden i ||"
 
-#: c-typeck.c:2033
+#: c-typeck.c:2000
 msgid "suggest parentheses around arithmetic in operand of |"
 msgstr "foreslår paranteser omkring beregning i operand til |"
 
-#: c-typeck.c:2036
+#: c-typeck.c:2003
 msgid "suggest parentheses around comparison in operand of |"
 msgstr "foreslår paranteser omkring sammenligning i operand til |"
 
-#: c-typeck.c:2045
+#: c-typeck.c:2012
 msgid "suggest parentheses around arithmetic in operand of ^"
 msgstr "foreslår paranteser omkring beregning i operand til ^"
 
-#: c-typeck.c:2048
+#: c-typeck.c:2015
 msgid "suggest parentheses around comparison in operand of ^"
 msgstr "foreslår paranteser omkring sammenligning i operand til ^"
 
-#: c-typeck.c:2055
+#: c-typeck.c:2022
 msgid "suggest parentheses around + or - in operand of &"
 msgstr "foreslår paranteser omkring + eller - i operand til &"
 
-#: c-typeck.c:2058
+#: c-typeck.c:2025
 msgid "suggest parentheses around comparison in operand of &"
 msgstr "foreslår paranteser omkring sammenligning i operand til &"
 
-#: c-typeck.c:2065
+#: c-typeck.c:2032
 msgid "comparisons like X<=Y<=Z do not have their mathematical meaning"
 msgstr "sammenligninger som 'x <= y <= z' følger ikke den matematiske betydning"
 
-#: c-typeck.c:2128
+#: c-typeck.c:2095
 msgid "pointer of type `void *' used in subtraction"
 msgstr "henvisning af typen 'void *' benyttet i subtraktion"
 
-#: c-typeck.c:2130
+#: c-typeck.c:2097
 msgid "pointer to a function used in subtraction"
 msgstr "henvisning til en funktion benyttet i subtraktion"
 
-#: c-typeck.c:2224
+#: c-typeck.c:2191
 msgid "wrong type argument to unary plus"
 msgstr "forkert parametertype til unært plus"
 
-#: c-typeck.c:2237
+#: c-typeck.c:2204
 msgid "wrong type argument to unary minus"
 msgstr "forkert parametertype til unært minus"
 
-#: c-typeck.c:2254
+#: c-typeck.c:2221
 msgid "ISO C does not support `~' for complex conjugation"
 msgstr "ISO C understøtter ikke '~' til compleks-konjugering"
 
-#: c-typeck.c:2260
+#: c-typeck.c:2227
 msgid "wrong type argument to bit-complement"
 msgstr "forkert parametertype til bitkomplement"
 
-#: c-typeck.c:2268
+#: c-typeck.c:2235
 msgid "wrong type argument to abs"
 msgstr "forkert parametertype til abs"
 
-#: c-typeck.c:2280
+#: c-typeck.c:2247
 msgid "wrong type argument to conjugation"
 msgstr "forkert parametertype til konjugation"
 
-#: c-typeck.c:2294
+#: c-typeck.c:2261
 msgid "wrong type argument to unary exclamation mark"
 msgstr "forkert parametertype til unært udråbstegn"
 
-#: c-typeck.c:2337
+#: c-typeck.c:2304
 msgid "ISO C does not support `++' and `--' on complex types"
 msgstr "ISO C understøtter ikke '++' og '--' for complex-typer"
 
 # man kan ikke stikke en forøgelse (++) en type som parameter, 'type
 # argument' skal opfattes på en anden måde
-#: c-typeck.c:2352 c-typeck.c:2384
+#: c-typeck.c:2319 c-typeck.c:2351
 msgid "wrong type argument to increment"
 msgstr "forkert parametertype til forøgelse"
 
-#: c-typeck.c:2354 c-typeck.c:2386
+#: c-typeck.c:2321 c-typeck.c:2353
 msgid "wrong type argument to decrement"
 msgstr "forkert parametertype til formindskelse"
 
-#: c-typeck.c:2375
+#: c-typeck.c:2342
 msgid "increment of pointer to unknown structure"
 msgstr "forøgelse af henvisning til en ukendt struktur"
 
-#: c-typeck.c:2377
+#: c-typeck.c:2344
 msgid "decrement of pointer to unknown structure"
 msgstr "formindskelse af henvisning til en ukendt struktur"
 
-#: c-typeck.c:2502
+#: c-typeck.c:2469
 msgid "invalid lvalue in unary `&'"
 msgstr "ugyldig venstreværdi i unær '&'"
 
-#: c-typeck.c:2534
+#: c-typeck.c:2501
 #, c-format
 msgid "attempt to take address of bit-field structure member `%s'"
 msgstr "forsøg på at finde adressen af bitfeltstrukturmedlemmet '%s'"
 
-#: c-typeck.c:2668
+#: c-typeck.c:2634
 #, fuzzy
 msgid "use of conditional expressions as lvalues is deprecated"
 msgstr "ISO C forbyder brug af betingede udtryk som venstreværdier"
 
-#: c-typeck.c:2671
+#: c-typeck.c:2637
 #, fuzzy
 msgid "use of compound expressions as lvalues is deprecated"
 msgstr "ISO C forbyder brug af sammensatte udtryk som venstreværdier"
 
-#: c-typeck.c:2674
+#: c-typeck.c:2640
 #, fuzzy
 msgid "use of cast expressions as lvalues is deprecated"
 msgstr "ISO C forbyder brug af typeomtvingningsudtryk som venstreværdier"
 
 # RETMIG: lettere klodset konstruktion
-#: c-typeck.c:2689
+#: c-typeck.c:2655
 #, c-format
 msgid "%s of read-only member `%s'"
 msgstr "%s af medlemmet '%s' der kun må læses"
 
-#: c-typeck.c:2693
+#: c-typeck.c:2659
 #, c-format
 msgid "%s of read-only variable `%s'"
 msgstr "%s af variablen '%s' der kun må læses"
 
-#: c-typeck.c:2696
+#: c-typeck.c:2662
 #, c-format
 msgid "%s of read-only location"
 msgstr "%s af placering der kun må læses"
 
-#: c-typeck.c:2714
+#: c-typeck.c:2680
 #, c-format
 msgid "cannot take address of bit-field `%s'"
 msgstr "kan ikke finde adressen af bitfeltet '%s'"
 
-#: c-typeck.c:2742 treelang/treetree.c:946
+#: c-typeck.c:2708 treelang/treetree.c:946
 #, c-format
 msgid "global register variable `%s' used in nested function"
 msgstr "global registervariabel '%s' benyttet i indlejret funktion"
 
-#: c-typeck.c:2746 treelang/treetree.c:950
+#: c-typeck.c:2712 treelang/treetree.c:950
 #, c-format
 msgid "register variable `%s' used in nested function"
 msgstr "registervariabel '%s' benyttet i indlejret funktion"
 
-#: c-typeck.c:2753 treelang/treetree.c:957
+#: c-typeck.c:2719 treelang/treetree.c:957
 #, c-format
 msgid "address of global register variable `%s' requested"
 msgstr "forespørgsel efter adressen af den globale registervariabel '%s'"
 
-#: c-typeck.c:2765
+#: c-typeck.c:2731
 msgid "cannot put object with volatile field into register"
 msgstr "kan ikke anbringe et objekt med et volatile-felt i et register"
 
-#: c-typeck.c:2769 treelang/treetree.c:962
+#: c-typeck.c:2735 treelang/treetree.c:962
 #, c-format
 msgid "address of register variable `%s' requested"
 msgstr "forespørgsel efter adressen af registervariablen '%s'"
 
-#: c-typeck.c:2854
+#: c-typeck.c:2820
 msgid "signed and unsigned type in conditional expression"
 msgstr "signed og unsigned type i betinget udtryk"
 
-#: c-typeck.c:2861
+#: c-typeck.c:2827
 msgid "ISO C forbids conditional expr with only one void side"
 msgstr "ISO C forbyder betingede udtryk med kun én tom side"
 
-#: c-typeck.c:2877 c-typeck.c:2884
+#: c-typeck.c:2843 c-typeck.c:2850
 msgid "ISO C forbids conditional expr between `void *' and function pointer"
 msgstr "ISO C++ forbyder betinget udtryk mellem 'void *' og funktionshenvisning"
 
-#: c-typeck.c:2890
+#: c-typeck.c:2856
 msgid "pointer type mismatch in conditional expression"
 msgstr "henvisningstyperne i betingelsesudtrykket passer ikke sammen"
 
-#: c-typeck.c:2897 c-typeck.c:2907
+#: c-typeck.c:2863 c-typeck.c:2873
 msgid "pointer/integer type mismatch in conditional expression"
 msgstr "henvisnings- og heltalstype i betingelsesudtrykket passer ikke sammen"
 
-#: c-typeck.c:2921
+#: c-typeck.c:2887
 msgid "type mismatch in conditional expression"
 msgstr "typerne i betingelsesudtrykket passer ikke sammen"
 
-#: c-typeck.c:2981
+#: c-typeck.c:2947
 msgid "left-hand operand of comma expression has no effect"
 msgstr "venstreoperanden til kommaudtrykket har ingen virkning"
 
-#: c-typeck.c:3012
+#: c-typeck.c:2978
 msgid "cast specifies array type"
 msgstr "typetildelingen angiver en tabeltype"
 
-#: c-typeck.c:3018
+#: c-typeck.c:2984
 msgid "cast specifies function type"
 msgstr "typetildelingen angiver en funktionstype"
 
-#: c-typeck.c:3028
+#: c-typeck.c:2994
 msgid "ISO C forbids casting nonscalar to the same type"
 msgstr "ISO C forbyder omtvingelse af ikke-skalar til den samme type"
 
-#: c-typeck.c:3046
+#: c-typeck.c:3012
 msgid "ISO C forbids casts to union type"
 msgstr "ISO C forbyder omtvingelse til uniontype"
 
-#: c-typeck.c:3054
+#: c-typeck.c:3020
 msgid "cast to union type from type not present in union"
 msgstr "typetildeling til en uniontype fra en type der ikke findes i union'en"
 
-#: c-typeck.c:3105
+#: c-typeck.c:3071
 msgid "cast adds new qualifiers to function type"
 msgstr "typeomtvingning tilføjer modifikationer til en funktionstype"
 
 #. There are qualifiers present in IN_OTYPE that are not
 #. present in IN_TYPE.
-#: c-typeck.c:3110
+#: c-typeck.c:3076
 msgid "cast discards qualifiers from pointer target type"
 msgstr "typeomtvingelse kasserer modifikationer på henvisningsmålets type"
 
-#: c-typeck.c:3125
+#: c-typeck.c:3091
 msgid "cast increases required alignment of target type"
 msgstr "typeomtvingelse forøger den påkrævne justering af måltypen"
 
-#: c-typeck.c:3131 cp/typeck.c:4945
+#: c-typeck.c:3097 cp/typeck.c:4889
 msgid "cast from pointer to integer of different size"
 msgstr "typeomtvingelse fra henvisning til heltal af en anden størrelse"
 
-#: c-typeck.c:3136
+#: c-typeck.c:3102
 msgid "cast does not match function type"
 msgstr "typeomtvingelse passer ikke til funktionstype"
 
-#: c-typeck.c:3143 cp/typeck.c:4952
+#: c-typeck.c:3109 cp/typeck.c:4896
 msgid "cast to pointer from integer of different size"
 msgstr "typeomtvingelse fra heltal til henvisning af en anden størrelse"
 
-#: c-typeck.c:3155
+#: c-typeck.c:3121
 msgid "type-punning to incomplete type might break strict-aliasing rules"
 msgstr "typeomtvingning af ufuldstændig type bryder muligvis strenge aliasregler"
 
-#: c-typeck.c:3159
+#: c-typeck.c:3125
 msgid "dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules"
 msgstr "følgning af en typeomtvunget henvisning vil bryde strenge aliasregler"
 
-#: c-typeck.c:3170
+#: c-typeck.c:3136
 #, fuzzy
 msgid "ISO C forbids conversion of function pointer to object pointer type"
 msgstr "ISO C forbyder sammenligning af 'void *' med funktionshenvisning"
 
-#: c-typeck.c:3179
+#: c-typeck.c:3145
 #, fuzzy
 msgid "ISO C forbids conversion of object pointer to function pointer type"
 msgstr "ISO C forbyder sammenligning af 'void *' med funktionshenvisning"
 
 #. Now we have handled acceptable kinds of LHS that are not truly lvalues.
 #. Reject anything strange now.
-#: c-typeck.c:3337
+#: c-typeck.c:3303
 msgid "invalid lvalue in assignment"
 msgstr "ugyldig venstreværdi i tildeling"
 
 #. Convert new value to destination type.
-#: c-typeck.c:3346 c-typeck.c:3371 c-typeck.c:3388 cp/typeck.c:5064
-#: cp/typeck.c:5211 cp/typeck.c:5226
+#. Check this here to avoid odd errors when trying to convert
+#. a throw to the type of the COND_EXPR.
+#. Now we have handled acceptable kinds of LHS that are not truly lvalues.
+#. Reject anything strange now.
+#: c-typeck.c:3312 c-typeck.c:3337 c-typeck.c:3354 cp/typeck.c:5008
+#: cp/typeck.c:5152
 msgid "assignment"
 msgstr "tildeling"
 
-#: c-typeck.c:3455
+#: c-typeck.c:3421
 msgid "cannot pass rvalue to reference parameter"
 msgstr "kan ikke videregive højreværdi til referenceparameter"
 
-#: c-typeck.c:3564 c-typeck.c:3640
+#: c-typeck.c:3530 c-typeck.c:3606
 #, c-format
 msgid "%s makes qualified function pointer from unqualified"
 msgstr "%s opretter en funktionshenvisning med modifikationer fra én uden"
 
-#: c-typeck.c:3568 c-typeck.c:3620
+#: c-typeck.c:3534 c-typeck.c:3586
 #, c-format
 msgid "%s discards qualifiers from pointer target type"
 msgstr "%s kasserer modifikationer på henvisningsmålets type"
 
-#: c-typeck.c:3574
+#: c-typeck.c:3540
 msgid "ISO C prohibits argument conversion to union type"
 msgstr "ISO C forbyder parameterkonvertering til uniontype"
 
-#: c-typeck.c:3612
+#: c-typeck.c:3578
 #, c-format
 msgid "ISO C forbids %s between function pointer and `void *'"
 msgstr "ISO C forbyder %s mellem funktionshenvisning og 'void *'"
 
-#: c-typeck.c:3629
+#: c-typeck.c:3595
 #, c-format
 msgid "pointer targets in %s differ in signedness"
 msgstr "fortegnene i henvisningsmål i %s er forskellige"
 
-#: c-typeck.c:3645
+#: c-typeck.c:3611
 #, c-format
 msgid "%s from incompatible pointer type"
 msgstr "%s fra en henvisningstype der ikke er forenelig med målets"
 
-#: c-typeck.c:3651 c-typeck.c:4158 cp/typeck.c:1389
+#: c-typeck.c:3617 c-typeck.c:4124 cp/typeck.c:1366
 msgid "invalid use of non-lvalue array"
 msgstr "ugyldig brug af en tabel der ikke kan optræde som en venstreværdi"
 
-#: c-typeck.c:3665
+#: c-typeck.c:3631
 #, c-format
 msgid "%s makes pointer from integer without a cast"
 msgstr "%s opretter en henvisningsvariabel ud fra et heltal uden en typeomtvingning"
 
-#: c-typeck.c:3672
+#: c-typeck.c:3638
 #, c-format
 msgid "%s makes integer from pointer without a cast"
 msgstr "%s opretter et heltal ud fra en henvisningsvariabel uden en typeomtvingning"
 
-#: c-typeck.c:3686 c-typeck.c:3689
+#: c-typeck.c:3652 c-typeck.c:3655
 #, c-format
 msgid "incompatible type for argument %d of `%s'"
 msgstr "typen af den %d. parameter i '%s' passer ikke"
 
-#: c-typeck.c:3693
+#: c-typeck.c:3659
 #, c-format
 msgid "incompatible type for argument %d of indirect function call"
 msgstr "typen af den %d. parameter i det indirekte funktionskald passer ikke"
 
-#: c-typeck.c:3697
+#: c-typeck.c:3663
 #, c-format
 msgid "incompatible types in %s"
 msgstr "uforenelige typer i %s"
 
 #. Function name is known; supply it.
-#: c-typeck.c:3753
+#: c-typeck.c:3719
 #, c-format
 msgid "passing arg of `%s'"
 msgstr "videregiver parameter til '%s'"
 
 #. Function name unknown (call through ptr).
-#: c-typeck.c:3762
+#: c-typeck.c:3728
 msgid "passing arg of pointer to function"
 msgstr "videregiver parameter af henvisning til funktion"
 
 #. Function name is known; supply it.
-#: c-typeck.c:3770
+#: c-typeck.c:3736
 #, c-format
 msgid "passing arg %d of `%s'"
 msgstr "videregiver den %d. parameter til '%s'"
 
 #. Function name unknown (call through ptr); just give arg number.
-#: c-typeck.c:3779
+#: c-typeck.c:3745
 #, c-format
 msgid "passing arg %d of pointer to function"
 msgstr "videregiver den %d. parameter af henvisning til funktion"
 
 # 'automatic aggregate' betyder automatisk allokerede variabler, dvs.
 # ganske almindelige lokale variabler (kan evt. erklæres med 'auto')
-#: c-typeck.c:3836
+#: c-typeck.c:3802
 msgid "traditional C rejects automatic aggregate initialization"
 msgstr "traditionel C forbyder klargøring af auto-variabler af sammensatte typer"
 
-#: c-typeck.c:4007 c-typeck.c:4022 c-typeck.c:4037
+#: c-typeck.c:3973 c-typeck.c:3988 c-typeck.c:4003
 #, c-format
 msgid "(near initialization for `%s')"
 msgstr "(i nærheden af klargøringen af '%s')"
 
-#: c-typeck.c:4086 cp/typeck2.c:560
+#: c-typeck.c:4052 cp/typeck2.c:559
 msgid "char-array initialized from wide string"
 msgstr "char-tabel får tildelt startværdi fra en bred streng"
 
-#: c-typeck.c:4093 cp/typeck2.c:567
+#: c-typeck.c:4059 cp/typeck2.c:566
 msgid "int-array initialized from non-wide string"
 msgstr "int-tabel får tildelt startværdi fra en ikke-bred streng"
 
-#: c-typeck.c:4111 cp/typeck2.c:582
+#: c-typeck.c:4077 cp/typeck2.c:581
 msgid "initializer-string for array of chars is too long"
 msgstr "startværdistrengen til char-tabellen er for lang"
 
-#: c-typeck.c:4181
+#: c-typeck.c:4147
 msgid "array initialized from non-constant array expression"
 msgstr "tabel får tildelt en startværdi fra et tabeludtryk der ikke er konstant"
 
-#: c-typeck.c:4232
+#: c-typeck.c:4164 c-typeck.c:4166 c-typeck.c:4182 c-typeck.c:4203
+#: c-typeck.c:5585
+msgid "initializer element is not constant"
+msgstr "startværdielement er ikke en konstant"
+
+#: c-typeck.c:4198
 msgid "initialization"
 msgstr "klargøring"
 
-#: c-typeck.c:4243 c-typeck.c:5621
+#: c-typeck.c:4209 c-typeck.c:5590
 msgid "initializer element is not computable at load time"
 msgstr "startværdielement kan ikke beregnes ved indlæsningstidspunktet"
 
-#: c-typeck.c:4258 cp/typeck2.c:659
+#: c-typeck.c:4224 cp/typeck2.c:658
 msgid "invalid initializer"
 msgstr "ugyldig startværdi"
 
-#: c-typeck.c:4540 cp/decl.c:4484
+#: c-typeck.c:4509 cp/decl.c:4465
 #, fuzzy
 msgid "opaque vector types cannot be initialized"
 msgstr "objekt af typen '%T' med variabel størrelse må ikke tildeles en startværdi"
 
-#: c-typeck.c:4734
+#: c-typeck.c:4703
 msgid "extra brace group at end of initializer"
 msgstr "overskydende krøllede paranteser ved slutningen af startværdien"
 
-#: c-typeck.c:4754
+#: c-typeck.c:4723
 msgid "missing braces around initializer"
 msgstr "krøllede paranteser mangler omkring startværdien"
 
-#: c-typeck.c:4814
+#: c-typeck.c:4783
 msgid "braces around scalar initializer"
 msgstr "krøllede paranteser omkring skalarstartværdi"
 
 # RETMIG: eller er det fleksibel tabel-medlem
-#: c-typeck.c:4865
+#: c-typeck.c:4830
 msgid "initialization of flexible array member in a nested context"
 msgstr "klargøring af fleksibelt tabelmedlem i en indlejret kontekst"
 
-#: c-typeck.c:4867
+#: c-typeck.c:4832
 msgid "initialization of a flexible array member"
 msgstr "klargøring af fleksibelt tabelmedlem"
 
-#: c-typeck.c:4898
+#: c-typeck.c:4863
 msgid "missing initializer"
 msgstr "manglende startværdi"
 
-#: c-typeck.c:4920
+#: c-typeck.c:4889
 msgid "empty scalar initializer"
 msgstr "tom skalarstartværdi"
 
-#: c-typeck.c:4925
+#: c-typeck.c:4894
 msgid "extra elements in scalar initializer"
 msgstr "overskydende elementer i skalarstarværdi"
 
-#: c-typeck.c:5010
+#: c-typeck.c:4979
 msgid "initialization designators may not nest"
 msgstr "klargøringstegn må ikke indlejres"
 
-#: c-typeck.c:5031 c-typeck.c:5099
+#: c-typeck.c:5000 c-typeck.c:5068
 msgid "array index in non-array initializer"
 msgstr "tabelindeks i en startværdi der ikke er en tabel"
 
 # RETMIG: record?
-#: c-typeck.c:5036 c-typeck.c:5152
+#: c-typeck.c:5005 c-typeck.c:5121
 msgid "field name not in record or union initializer"
 msgstr "feltnavn ikke i struktur- eller union-startværdi"
 
-#: c-typeck.c:5095 c-typeck.c:5097
+#: c-typeck.c:5064 c-typeck.c:5066
 msgid "nonconstant array index in initializer"
 msgstr "tabelindekset i startværdien er ikke en konstant"
 
-#: c-typeck.c:5101 c-typeck.c:5104
+#: c-typeck.c:5070 c-typeck.c:5073
 msgid "array index in initializer exceeds array bounds"
 msgstr "tabelindeks i startværdi overskrider tabelgrænser"
 
-#: c-typeck.c:5115
+#: c-typeck.c:5084
 msgid "empty index range in initializer"
 msgstr "tomt indeksinterval i startværdi"
 
-#: c-typeck.c:5124
+#: c-typeck.c:5093
 msgid "array index range in initializer exceeds array bounds"
 msgstr "tabelindeksinterval i startværdi overskrider tabelgrænser"
 
-#: c-typeck.c:5164
+#: c-typeck.c:5133
 #, c-format
 msgid "unknown field `%s' specified in initializer"
 msgstr "ukendt felt '%s' angivet i startværdi"
 
-#: c-typeck.c:5200 c-typeck.c:5221 c-typeck.c:5683
+#: c-typeck.c:5169 c-typeck.c:5190 c-typeck.c:5652
 msgid "initialized field with side-effects overwritten"
 msgstr "klargjort felt med bivirkninger overskrevet"
 
-#: c-typeck.c:5891
+#: c-typeck.c:5860
 msgid "excess elements in char array initializer"
 msgstr "for mange elementer i char-tabelstartværdien"
 
-#: c-typeck.c:5898 c-typeck.c:5944
+#: c-typeck.c:5867 c-typeck.c:5913
 msgid "excess elements in struct initializer"
 msgstr "for mange elementer i struct-startværdi"
 
-#: c-typeck.c:5959
+#: c-typeck.c:5928
 msgid "non-static initialization of a flexible array member"
 msgstr "ikke-statisk klargøring af fleksibelt tabelmedlem"
 
-#: c-typeck.c:6026
+#: c-typeck.c:5995
 msgid "excess elements in union initializer"
 msgstr "for mange elementer i union-startværdi"
 
-#: c-typeck.c:6047
+#: c-typeck.c:6016
 msgid "traditional C rejects initialization of unions"
 msgstr "traditionel C forbyder tildeling af startværdi til unioner"
 
-#: c-typeck.c:6110
+#: c-typeck.c:6079
 msgid "excess elements in array initializer"
 msgstr "for mange elementer i tabelstartværdi"
 
-#: c-typeck.c:6139
+#: c-typeck.c:6108
 msgid "excess elements in vector initializer"
 msgstr "for mange elementer i vektorstartværdi"
 
-#: c-typeck.c:6161
+#: c-typeck.c:6130
 msgid "excess elements in scalar initializer"
 msgstr "for mange elementer i skalarstartværdi"
 
-#: c-typeck.c:6263
+#: c-typeck.c:6232
 msgid "asm template is not a string constant"
 msgstr "asm-sætning er ikke en strengkonstant"
 
-#: c-typeck.c:6295
+#: c-typeck.c:6264
 msgid "invalid lvalue in asm statement"
 msgstr "ugyldig venstreværdi i asm-sætning"
 
-#: c-typeck.c:6367 cp/typeck.c:5902
+#: c-typeck.c:6336
 msgid "modification by `asm'"
 msgstr "ændring af 'asm'"
 
-#: c-typeck.c:6385 cp/typeck.c:5986
+#: c-typeck.c:6354 cp/typeck.c:5926
 msgid "function declared `noreturn' has a `return' statement"
 msgstr "funktion der er erklæret 'noreturn' har en 'return'-sætning"
 
-#: c-typeck.c:6392
+#: c-typeck.c:6361
 msgid "`return' with no value, in function returning non-void"
 msgstr "'return' uden nogen værdi i en funktion der ikke returnerer void"
 
-#: c-typeck.c:6398
+#: c-typeck.c:6367
 msgid "`return' with a value, in function returning void"
 msgstr "'return' med en værdi i en funktion der returnerer void"
 
-#: c-typeck.c:6402
+#: c-typeck.c:6371
 msgid "return"
 msgstr "returnering"
 
-#: c-typeck.c:6454
+#: c-typeck.c:6423
 msgid "function returns address of local variable"
 msgstr "funktion returnerer adressen på en lokal variabel"
 
-#: c-typeck.c:6509 cp/semantics.c:749
+#: c-typeck.c:6478 cp/semantics.c:749
 msgid "switch quantity not an integer"
 msgstr "switch-størrelsen er ikke et heltal"
 
-#: c-typeck.c:6519
+#: c-typeck.c:6488
 msgid "`long' switch expression not converted to `int' in ISO C"
 msgstr "'long'-udtryk i switch konverteres ikke til 'int' i ISO C"
 
-#: c-typeck.c:6560 cp/parser.c:5560
+#: c-typeck.c:6529 cp/parser.c:5538
 msgid "case label not within a switch statement"
 msgstr "case-etiket befinder sig ikke inden i en switch-sætning"
 
-#: c-typeck.c:6562
+#: c-typeck.c:6531
 msgid "`default' label not within a switch statement"
 msgstr "'default'-etiket befinder sig ikke inden i en switch-sætning"
 
-#: c-typeck.c:6714 c-typeck.c:6748
+#: c-typeck.c:6683 c-typeck.c:6717
 msgid "division by zero"
 msgstr "division med nul"
 
-#: c-typeck.c:6793 cp/typeck.c:2953
+#: c-typeck.c:6762 cp/typeck.c:2928
 msgid "right shift count is negative"
 msgstr "højreskiftsantal er negativ"
 
-#: c-typeck.c:6800 cp/typeck.c:2959
+#: c-typeck.c:6769 cp/typeck.c:2934
 msgid "right shift count >= width of type"
 msgstr "højreskiftsantal er større end bredden af typen"
 
-#: c-typeck.c:6821 cp/typeck.c:2978
+#: c-typeck.c:6790 cp/typeck.c:2953
 msgid "left shift count is negative"
 msgstr "venstreskiftsantal er negativ"
 
-#: c-typeck.c:6824 cp/typeck.c:2980
+#: c-typeck.c:6793 cp/typeck.c:2955
 msgid "left shift count >= width of type"
 msgstr "venstreskiftsantal er større end bredden af typen"
 
-#: c-typeck.c:6845
+#: c-typeck.c:6814
 msgid "shift count is negative"
 msgstr "skifteantal er negativ"
 
-#: c-typeck.c:6847
+#: c-typeck.c:6816
 msgid "shift count >= width of type"
 msgstr "skifteantal er større end bredden af typen"
 
-#: c-typeck.c:6864 cp/typeck.c:3015
+#: c-typeck.c:6833 cp/typeck.c:2990
 msgid "comparing floating point with == or != is unsafe"
 msgstr "sammenligning af kommatal med == eller != er ikke sikkert"
 
-#: c-typeck.c:6888 c-typeck.c:6894
+#: c-typeck.c:6859 c-typeck.c:6865
 msgid "ISO C forbids comparison of `void *' with function pointer"
 msgstr "ISO C forbyder sammenligning af 'void *' med funktionshenvisning"
 
-#: c-typeck.c:6897 c-typeck.c:6937 c-typeck.c:6965
+#: c-typeck.c:6868 c-typeck.c:6908 c-typeck.c:6936
 msgid "comparison of distinct pointer types lacks a cast"
 msgstr "sammenligning med forskellige henvisningstyper mangler en typeomtvingelse"
 
-#: c-typeck.c:6911 c-typeck.c:6916 c-typeck.c:6985 c-typeck.c:6990
+#: c-typeck.c:6882 c-typeck.c:6887 c-typeck.c:6956 c-typeck.c:6961
 msgid "comparison between pointer and integer"
 msgstr "sammenligning mellem henvisningsvariabel og heltal"
 
-#: c-typeck.c:6932 c-typeck.c:6960
+#: c-typeck.c:6903 c-typeck.c:6931
 msgid "ISO C forbids ordered comparisons of pointers to functions"
 msgstr "ISO C forbyder ordnede sammenligninger af henvisninger til funktioner"
 
-#: c-typeck.c:6957
+#: c-typeck.c:6928
 msgid "comparison of complete and incomplete pointers"
 msgstr "sammenligning mellem en fuldstændig og ufuldstændig henvisning"
 
-#: c-typeck.c:6973 c-typeck.c:6980
+#: c-typeck.c:6944 c-typeck.c:6951
 msgid "ordered comparison of pointer with integer zero"
 msgstr "ordnet sammenligning af henvisning med heltallet nul"
 
-#: c-typeck.c:7004 cp/typeck.c:3151
+#: c-typeck.c:6975 cp/typeck.c:3126
 msgid "unordered comparison on non-floating point argument"
 msgstr "uordnet sammenligning af ikke-kommatalsparameter"
 
-#: c-typeck.c:7214
+#: c-typeck.c:7185
 msgid "comparison between signed and unsigned"
 msgstr "sammenligning mellem signed og unsigned"
 
-#: c-typeck.c:7260 cp/typeck.c:3398
+#: c-typeck.c:7231 cp/typeck.c:3373
 msgid "comparison of promoted ~unsigned with constant"
 msgstr "sammenligning af forfremmet ~unsigned med konstant"
 
-#: c-typeck.c:7268 cp/typeck.c:3406
+#: c-typeck.c:7239 cp/typeck.c:3381
 msgid "comparison of promoted ~unsigned with unsigned"
 msgstr "sammenligning af forfremmet ~unsigned med unsigned"
 
 #: calls.c:1838
-#, fuzzy
 msgid "%Jinlining failed in call to '%F'"
-msgstr "indlejring mislykkedes i kald til '%s'"
+msgstr "%Jindlejring mislykkedes i kald til '%F'"
 
-#: calls.c:1839 calls.c:2211 tree-inline.c:1339 tree-inline.c:1346
+#: calls.c:1839 calls.c:2208 tree-inline.c:1339 tree-inline.c:1346
 msgid "called from here"
 msgstr "kaldt herfra"
 
-#: calls.c:2210
-#, fuzzy
+#: calls.c:2207
 msgid "%Jcan't inline call to '%F'"
-msgstr "kan ikke indlejre kald til '%s'"
+msgstr "%Jkan ikke indlejre kald til '%F'"
 
-#: calls.c:2219
+#: calls.c:2216
 msgid "ignoring return value of `%D', declared with attribute warn_unused_result"
 msgstr ""
 
-#: calls.c:2232
+#: calls.c:2229
 msgid "ignoring return value of function declared with attribute warn_unused_result"
 msgstr ""
 
-#: calls.c:2242
+#: calls.c:2239
 msgid "function call has aggregate value"
 msgstr "funktionskald har en sammensat værdi"
 
@@ -3958,31 +3947,31 @@ msgstr "funktion kan ikke indbygges"
 msgid "function not inlinable"
 msgstr "funktion kan ikke indbygges"
 
-#: cgraph.c:485
+#: cgraph.c:476
 msgid "%D renamed after being referenced in assembly"
 msgstr ""
 
-#: cgraphunit.c:1046
+#: cgraphunit.c:1042
 msgid "--param large-function-growth limit reached"
 msgstr ""
 
-#: cgraphunit.c:1059
+#: cgraphunit.c:1055
 msgid "--param large-function-growth limit reached while inlining the caller"
 msgstr ""
 
-#: cgraphunit.c:1124
+#: cgraphunit.c:1120
 msgid "--param max-inline-insns-single limit reached"
 msgstr ""
 
-#: cgraphunit.c:1148
+#: cgraphunit.c:1144
 msgid "--param max-inline-insns-single limit reached after inlining into the callee"
 msgstr ""
 
-#: cgraphunit.c:1225
+#: cgraphunit.c:1221
 msgid "--param inline-unit-growth limit reached"
 msgstr ""
 
-#: cgraphunit.c:1297 cgraphunit.c:1441
+#: cgraphunit.c:1293 cgraphunit.c:1437
 msgid "recursive inlining"
 msgstr ""
 
@@ -3994,12 +3983,12 @@ msgstr "intern fejl"
 msgid "no arguments"
 msgstr "ingen parametre"
 
-#: collect2.c:1226 collect2.c:1374 collect2.c:1409
+#: collect2.c:1226 collect2.c:1374 collect2.c:1407
 #, c-format
 msgid "fopen %s"
 msgstr "fopen %s"
 
-#: collect2.c:1229 collect2.c:1379 collect2.c:1412
+#: collect2.c:1229 collect2.c:1379 collect2.c:1410
 #, c-format
 msgid "fclose %s"
 msgstr "fclose %s"
@@ -4024,37 +4013,37 @@ msgstr "%d destruktionsfunktion(er) fundet\n"
 msgid "%d frame table(s) found\n"
 msgstr "%d rammetabel(ler) fundet\n"
 
-#: collect2.c:1472
+#: collect2.c:1470
 #, c-format
 msgid "%s terminated with signal %d [%s]%s"
 msgstr "%s afsluttet af signal %d [%s]%s"
 
-#: collect2.c:1490
+#: collect2.c:1488
 #, c-format
 msgid "%s returned %d exit status"
 msgstr "%s returnerede afslutningskoden %d"
 
-#: collect2.c:1515
+#: collect2.c:1513
 #, c-format
 msgid "[cannot find %s]"
 msgstr "[kan ikke finde %s]"
 
-#: collect2.c:1530
+#: collect2.c:1528
 #, c-format
 msgid "cannot find `%s'"
 msgstr "kan ikke finde '%s'"
 
-#: collect2.c:1541 collect2.c:1544
+#: collect2.c:1539 collect2.c:1542
 #, c-format
 msgid "redirecting stdout: %s"
 msgstr "omdirigerer standard-ud: %s"
 
-#: collect2.c:1583
+#: collect2.c:1581
 #, c-format
 msgid "[Leaving %s]\n"
 msgstr "[Efterlader %s]\n"
 
-#: collect2.c:1803
+#: collect2.c:1801
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -4063,86 +4052,86 @@ msgstr ""
 "\n"
 "write_c_file - uddatanavnet er %s, præfikset er %s\n"
 
-#: collect2.c:2007
+#: collect2.c:2005
 msgid "cannot find `nm'"
 msgstr "kan ikke finde 'nm'"
 
-#: collect2.c:2017 collect2.c:2446
+#: collect2.c:2015 collect2.c:2444
 msgid "pipe"
 msgstr "pipe"
 
-#: collect2.c:2021 collect2.c:2450
+#: collect2.c:2019 collect2.c:2448
 msgid "fdopen"
 msgstr "fdopen"
 
-#: collect2.c:2047 collect2.c:2476
+#: collect2.c:2045 collect2.c:2474
 #, c-format
 msgid "dup2 %d 1"
 msgstr "dup2 %d 1"
 
-#: collect2.c:2050 collect2.c:2053 collect2.c:2066 collect2.c:2479
-#: collect2.c:2482 collect2.c:2495
+#: collect2.c:2048 collect2.c:2051 collect2.c:2064 collect2.c:2477
+#: collect2.c:2480 collect2.c:2493
 #, c-format
 msgid "close %d"
 msgstr "close %d"
 
-#: collect2.c:2056 collect2.c:2485
+#: collect2.c:2054 collect2.c:2483
 #, c-format
 msgid "execv %s"
 msgstr "fejl under kørsel (vha. execv) af %s"
 
-#: collect2.c:2110
+#: collect2.c:2108
 #, c-format
 msgid "init function found in object %s"
 msgstr "klargøringsfunktion fundet i objekt %s"
 
-#: collect2.c:2118
+#: collect2.c:2116
 #, c-format
 msgid "fini function found in object %s"
 msgstr "afslutningsfunktion fundet i objekt %s"
 
-#: collect2.c:2141 collect2.c:2534
+#: collect2.c:2139 collect2.c:2532
 msgid "fclose"
 msgstr "fclose"
 
-#: collect2.c:2183
+#: collect2.c:2181
 #, c-format
 msgid "unable to open file '%s'"
 msgstr "kunne ikke åbne filen '%s'"
 
-#: collect2.c:2185
+#: collect2.c:2183
 #, c-format
 msgid "unable to stat file '%s'"
 msgstr "kunne ikke få fat i oplysninger om filen '%s'"
 
-#: collect2.c:2191
+#: collect2.c:2189
 #, c-format
 msgid "unable to mmap file '%s'"
 msgstr "kunne ikke indlæse filen '%s'"
 
-#: collect2.c:2337
+#: collect2.c:2335
 msgid "not found\n"
 msgstr "ikke fundet\n"
 
-#: collect2.c:2339 collect2.c:2513
+#: collect2.c:2337 collect2.c:2511
 #, c-format
 msgid "dynamic dependency %s not found"
 msgstr "dynamisk afhængighed %s ikke fundet"
 
-#: collect2.c:2358
+#: collect2.c:2356
 #, c-format
 msgid "bad magic number in file '%s'"
 msgstr "ugyldigt magisk tal i filen '%s'"
 
-#: collect2.c:2380
+#: collect2.c:2378
 msgid "dynamic dependencies.\n"
 msgstr "dynamiske afhængigheder.\n"
 
-#: collect2.c:2437
+#: collect2.c:2435
 msgid "cannot find `ldd'"
 msgstr "kan ikke finde 'ldd'"
 
-#: collect2.c:2498
+#: collect2.c:2496
 msgid ""
 "\n"
 "ldd output with constructors/destructors.\n"
@@ -4150,27 +4139,27 @@ msgstr ""
 "\n"
 "ldd-uddata med konstruktions-/destruktionsfunktioner.\n"
 
-#: collect2.c:2525
+#: collect2.c:2523
 #, c-format
 msgid "unable to open dynamic dependency '%s'"
 msgstr "kan ikke åbne den dynamiske afhængighed '%s'"
 
-#: collect2.c:2685
+#: collect2.c:2683
 #, c-format
 msgid "%s: not a COFF file"
 msgstr "%s: ikke en COFF-fil"
 
-#: collect2.c:2805
+#: collect2.c:2802
 #, c-format
 msgid "%s: cannot open as COFF file"
 msgstr "%s: kan ikke åbnes som en COFF-fil"
 
-#: collect2.c:2860
+#: collect2.c:2857
 #, c-format
 msgid "library lib%s not found"
 msgstr "biblioteket lib%s ikke fundet"
 
-#: combine.c:13048
+#: combine.c:13027
 #, c-format
 msgid ""
 ";; Combiner statistics: %d attempts, %d substitutions (%d requiring new space),\n"
@@ -4181,7 +4170,7 @@ msgstr ""
 ";; %d vellykkede.\n"
 "\n"
 
-#: combine.c:13057
+#: combine.c:13036
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -4283,12 +4272,12 @@ msgstr "ugyldig lagringsklasse for funktion '%s'"
 msgid "coverage mismatch for function '%s' while reading counter '%s'."
 msgstr ""
 
-#: coverage.c:493
+#: coverage.c:492
 #, fuzzy, c-format
 msgid "cannot open %s"
 msgstr "kan ikke åbne %s"
 
-#: coverage.c:528
+#: coverage.c:527
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error writing `%s'"
 msgstr "fejl ved skrivning til %s"
@@ -4566,11 +4555,11 @@ msgstr "den venstre operand til \"%s\" 
 msgid "the right operand of \"%s\" changes sign when promoted"
 msgstr "den højre operand til \"%s\" ændrer fortegn ved forfremmelse"
 
-#: cppexp.c:1353
+#: cppexp.c:1352
 msgid "comma operator in operand of #if"
 msgstr "kommeoperator i en operand til #if"
 
-#: cppexp.c:1484
+#: cppexp.c:1483
 msgid "division by zero in #if"
 msgstr "division med nul i #if"
 
@@ -4666,23 +4655,23 @@ msgstr "__VA_ARGS__ kan kun optr
 msgid "null character(s) preserved in literal"
 msgstr "nultegn bevaret i strengkonstant"
 
-#: cpplex.c:919
+#: cpplex.c:916
 msgid "unterminated comment"
 msgstr "uafsluttet kommentar"
 
-#: cpplex.c:930
+#: cpplex.c:927
 msgid "C++ style comments are not allowed in ISO C90"
 msgstr "kommentarer i C++-stil er ikke tilladt i ISO C90"
 
-#: cpplex.c:932
+#: cpplex.c:929
 msgid "(this will be reported only once per input file)"
 msgstr "(dette rapporteres kun en enkelt gang per inddatafil)"
 
-#: cpplex.c:937
+#: cpplex.c:934
 msgid "multi-line comment"
 msgstr "flerlinjers kommentar"
 
-#: cpplex.c:1201
+#: cpplex.c:1198
 #, c-format
 msgid "unspellable token %s"
 msgstr "symbol %s kan ikke staves"
@@ -4807,78 +4796,78 @@ msgstr "#pragma %s %s er allerede registreret"
 msgid "#pragma %s is already registered"
 msgstr "#pragma %s er allerede registreret"
 
-#: cpplib.c:1175
+#: cpplib.c:1178
 msgid "#pragma once in main file"
 msgstr "'#pragma once' i hovedfil"
 
-#: cpplib.c:1198
+#: cpplib.c:1201
 msgid "invalid #pragma GCC poison directive"
 msgstr "ugyldigt #pragma GCC poison-direktiv"
 
-#: cpplib.c:1207
+#: cpplib.c:1210
 #, c-format
 msgid "poisoning existing macro \"%s\""
 msgstr "forgifter eksisterende makro \"%s\""
 
-#: cpplib.c:1228
+#: cpplib.c:1231
 msgid "#pragma system_header ignored outside include file"
 msgstr "'#pragma system_header' ignoreret uden for inkluderingsfil"
 
-#: cpplib.c:1252
+#: cpplib.c:1255
 #, fuzzy, c-format
 msgid "cannot find source file %s"
 msgstr "kan ikke finde kilden %s"
 
-#: cpplib.c:1256
+#: cpplib.c:1259
 #, c-format
 msgid "current file is older than %s"
 msgstr "aktuel fil er ældre end %s"
 
-#: cpplib.c:1370
+#: cpplib.c:1373
 msgid "_Pragma takes a parenthesized string literal"
 msgstr "_Pragma tager en strengkonstant med paranteser omkring"
 
-#: cpplib.c:1448
+#: cpplib.c:1451
 msgid "#else without #if"
 msgstr "#else uden #if"
 
-#: cpplib.c:1453
+#: cpplib.c:1456
 msgid "#else after #else"
 msgstr "#else efter #else"
 
-#: cpplib.c:1481
+#: cpplib.c:1484
 msgid "#elif without #if"
 msgstr "#elif uden #if"
 
-#: cpplib.c:1486
+#: cpplib.c:1489
 msgid "#elif after #else"
 msgstr "#elif efter #else"
 
-#: cpplib.c:1516
+#: cpplib.c:1519
 msgid "#endif without #if"
 msgstr "#endif uden #if"
 
-#: cpplib.c:1593
+#: cpplib.c:1596
 msgid "missing '(' after predicate"
 msgstr "manglende '(' efter udsagn"
 
-#: cpplib.c:1608
+#: cpplib.c:1611
 msgid "missing ')' to complete answer"
 msgstr "manglende ')' til at fuldføre svar"
 
-#: cpplib.c:1628
+#: cpplib.c:1631
 msgid "predicate's answer is empty"
 msgstr "udsagnets svar et tomt"
 
-#: cpplib.c:1655
+#: cpplib.c:1658
 msgid "assertion without predicate"
 msgstr "postulat uden udsagn"
 
-#: cpplib.c:1657
+#: cpplib.c:1660
 msgid "predicate must be an identifier"
 msgstr "udsagn skal være et kaldenavn"
 
-#: cpplib.c:1741
+#: cpplib.c:1744
 #, c-format
 msgid "\"%s\" re-asserted"
 msgstr "\"%s\" genpostuleret"
@@ -4925,61 +4914,61 @@ msgstr "uafsluttet parameterliste ved kald af makroen \"%s\""
 msgid "function-like macro \"%s\" must be used with arguments in traditional C"
 msgstr "funktionsagtig makro \"%s\" skal bruges med parametre i traditionel C"
 
-#: cppmacro.c:1245
+#: cppmacro.c:1241
 #, c-format
 msgid "duplicate macro parameter \"%s\""
 msgstr "makroparameternavnet \"%s\" optræder mere end én gang"
 
-#: cppmacro.c:1290
+#: cppmacro.c:1286
 #, c-format
 msgid "\"%s\" may not appear in macro parameter list"
 msgstr "\"%s\" må ikke optræde i makroparameterliste"
 
-#: cppmacro.c:1298
+#: cppmacro.c:1294
 msgid "macro parameters must be comma-separated"
 msgstr "makroparametre skal være komma-adskilte"
 
-#: cppmacro.c:1315
+#: cppmacro.c:1311
 msgid "parameter name missing"
 msgstr "parameternavn mangler"
 
-#: cppmacro.c:1330
+#: cppmacro.c:1326
 msgid "anonymous variadic macros were introduced in C99"
 msgstr "anonyme makroer med vilkårligt antal parametre blev introduceret i C99"
 
-#: cppmacro.c:1334
+#: cppmacro.c:1330
 msgid "ISO C does not permit named variadic macros"
 msgstr "ISO C tillader ikke navngivne makroer med vilkårligt antal parametre"
 
-#: cppmacro.c:1343
+#: cppmacro.c:1339
 msgid "missing ')' in macro parameter list"
 msgstr "manglende ')' i makroparameterliste"
 
-#: cppmacro.c:1406
+#: cppmacro.c:1402
 msgid "ISO C requires whitespace after the macro name"
 msgstr "ISO C påkræver mellemrum efter makronavnet"
 
-#: cppmacro.c:1434
+#: cppmacro.c:1430
 msgid "'#' is not followed by a macro parameter"
 msgstr "'#' efterfølges ikke af en makroparameter"
 
-#: cppmacro.c:1453
+#: cppmacro.c:1449
 msgid "'##' cannot appear at either end of a macro expansion"
 msgstr "'##' må ikke optræde ved nogen af enderne i en makrokrop"
 
-#: cppmacro.c:1592
+#: cppmacro.c:1588
 #, c-format
 msgid "macro argument \"%s\" would be stringified in traditional C"
 msgstr "makroparameteren \"%s\" ville blive gjort til en streng i traditionel C"
 
-#: cppmacro.c:1615
+#: cppmacro.c:1611
 #, c-format
 msgid "invalid hash type %d in cpp_macro_definition"
 msgstr "ugyldig hashtype %d i cpp_macro_definition"
 
 #: cpppch.c:84 cpppch.c:332 cpppch.c:356 cpppch.c:365
 msgid "while writing precompiled header"
-msgstr ""
+msgstr "under skrivning af præoversat inkluderingsfil"
 
 #: cpppch.c:463
 #, fuzzy, c-format
@@ -4998,7 +4987,7 @@ msgstr "'%s' brugt, men aldrig defineret"
 
 #: cpppch.c:529 cpppch.c:715
 msgid "while reading precompiled header"
-msgstr ""
+msgstr "under læsning af præoversat inkluderingsfil"
 
 #: cppspec.c:106
 #, c-format
@@ -5019,7 +5008,7 @@ msgstr "opdagede rekursion ved udfoldelse af makroen \"%s\""
 msgid "syntax error in macro parameter list"
 msgstr "\"%s\" må ikke optræde i makroparameterliste"
 
-#: cse.c:7064
+#: cse.c:7040
 #, c-format
 msgid ";; Processing block from %d to %d, %d sets.\n"
 msgstr ";; Behandler blok fra %d til %d, %d mængder.\n"
@@ -5047,7 +5036,7 @@ msgstr "i %s, ved %s:%d"
 msgid "dominator of %d should be %d, not %d"
 msgstr "dominator for %d burde være %d, ikke %d"
 
-#: dwarf2out.c:3229
+#: dwarf2out.c:3228
 #, c-format
 msgid "DW_LOC_OP %s not implemented\n"
 msgstr "DW_LOC_OP %s understøttes ikke\n"
@@ -5060,16 +5049,16 @@ msgstr "kan ikke tilg
 msgid "can't access imaginary part of complex value in hard register"
 msgstr "kan ikke tilgå den imaginære del af komplekst tal i et hardwareregister"
 
-#: emit-rtl.c:2327
+#: emit-rtl.c:2263
 #, fuzzy
 msgid "Invalid rtl sharing found in the insn"
 msgstr "ugyldig operand i instruktionen"
 
-#: emit-rtl.c:2329
+#: emit-rtl.c:2265
 msgid "Shared rtx"
 msgstr ""
 
-#: emit-rtl.c:3464
+#: emit-rtl.c:3400
 msgid "ICE: emit_insn used where emit_jump_insn needed:\n"
 msgstr "ICE: emit_insn brugt hvor emit_jump_insn behøves:\n"
 
@@ -5082,33 +5071,33 @@ msgstr "afbrudt i %s ved %s:%d"
 msgid "exception handling disabled, use -fexceptions to enable"
 msgstr "håndtering af undtagelser er slået fra, angiv -fexceptions for at slå dem til"
 
-#: except.c:2953
+#: except.c:2942
 msgid "argument of `__builtin_eh_return_regno' must be constant"
 msgstr "parameteren til '__builtin_eh_return_regno' skal være konstant"
 
-#: except.c:3084
+#: except.c:3073
 msgid "__builtin_eh_return not supported on this target"
 msgstr "__builtin_eh_return understøttes ikke på målarkitekturen"
 
-#: explow.c:1319
+#: explow.c:1327
 msgid "stack limits not supported on this target"
 msgstr "stakgrænser understøttes ikke på målarkitekturen"
 
-#: expr.c:2998
+#: expr.c:2965
 msgid "function using short complex types cannot be inline"
 msgstr "funktioner der benytter short complex-typer, kan ikke indbygges"
 
-#: expr.c:6386
+#: expr.c:6311
 #, fuzzy
 msgid "%Jprior parameter's size depends on '%D'"
 msgstr "foregående parameters størrelse afhænger af '%s'"
 
-#: expr.c:6753
+#: expr.c:6678
 msgid "returned value in block_exit_expr"
 msgstr "returnerede værdi i block_exit_expr"
 
 #. We can't make a bitwise copy of this object, so fail.
-#: expr.c:8894
+#: expr.c:8823
 msgid "cannot take the address of an unaligned member"
 msgstr "kan ikke tage adressen af et ikke-justeret medlem"
 
@@ -5153,12 +5142,16 @@ msgstr "'%%l'-operand er ikke en etiket"
 
 #. We can't handle floating point constants;
 #. PRINT_OPERAND must handle them.
-#: final.c:3220 vmsdbgout.c:467 config/i386/i386.c:6768
+#. We can't handle floating point constants; PRINT_OPERAND must
+#. handle them.
+#. We can't handle floating point constants;
+#. PRINT_OPERAND must handle them.
+#: final.c:3220 vmsdbgout.c:467 config/i386/i386.c:6739
 #: config/pdp11/pdp11.c:1646
 msgid "floating constant misused"
 msgstr "kommatalskonstant misbrugt"
 
-#: final.c:3276 vmsdbgout.c:524 config/i386/i386.c:6846
+#: final.c:3276 vmsdbgout.c:524 config/i386/i386.c:6817
 #: config/pdp11/pdp11.c:1693
 msgid "invalid expression as operand"
 msgstr "ugyldigt udtryk som operand"
@@ -5180,26 +5173,26 @@ msgstr "kontrol n
 msgid "Attempt to delete prologue/epilogue insn:"
 msgstr "forsøg på at slette indledende/afsluttende instruktion:"
 
-#: fold-const.c:2878 fold-const.c:2891
+#: fold-const.c:2759 fold-const.c:2772
 #, c-format
 msgid "comparison is always %d due to width of bit-field"
 msgstr "sammenligning er altid %d på grund af den begrænsede rækkevidde af bitfeltet"
 
-#: fold-const.c:4093 fold-const.c:4110
+#: fold-const.c:3967 fold-const.c:3984
 #, c-format
 msgid "comparison is always %d"
 msgstr "sammenligning er altid %d"
 
 # RETMIG: det giver ikke mening
-#: fold-const.c:4241
+#: fold-const.c:4115
 msgid "`or' of unmatched not-equal tests is always 1"
 msgstr "'or' af uafbalancerede sammenligninger med forskellig fra er altid 1"
 
-#: fold-const.c:4246
+#: fold-const.c:4120
 msgid "`and' of mutually exclusive equal-tests is always 0"
 msgstr "'and' af udtryk der hver for sig udelukker hinanden, er altid 0"
 
-#: fold-const.c:8393
+#: fold-const.c:8340
 msgid "fold check: original tree changed by fold"
 msgstr ""
 
@@ -5208,30 +5201,30 @@ msgstr ""
 msgid "%Jsize of variable '%D' is too large"
 msgstr "størrelsen af variablen '%s' er for stor"
 
-#: function.c:3742
+#: function.c:3737
 msgid "impossible constraint in `asm'"
 msgstr "umulig begrænsing i 'asm'"
 
-#: function.c:5733
+#: function.c:5697
 #, fuzzy
 msgid "%J'%D' might be used uninitialized in this function"
 msgstr "'%s' bliver måske brugt uden at have en startværdi i denne funktion"
 
-#: function.c:5740
+#: function.c:5704
 #, fuzzy
 msgid "%Jvariable '%D' might be clobbered by `longjmp' or `vfork'"
 msgstr "variablen '%s' bliver måske overskrevet af 'longjmp' eller 'vfork'"
 
-#: function.c:5759
+#: function.c:5723
 #, fuzzy
 msgid "%Jargument '%D' might be clobbered by `longjmp' or `vfork'"
 msgstr "parameteren '%s' bliver måske overskrevet af 'longjmp' eller 'vfork'"
 
-#: function.c:6533
+#: function.c:6497
 msgid "function returns an aggregate"
 msgstr "funktion returnerer en værdi af en sammensat type"
 
-#: function.c:6929
+#: function.c:6980
 #, fuzzy
 msgid "%Junused parameter '%D'"
 msgstr "ubenyttet parameter '%s'"
@@ -5256,11 +5249,11 @@ msgstr "der mangler en parameter til tilvalget '%s'"
 msgid "extraneous argument to `%s' option"
 msgstr "der er en parameter for meget til tilvalget '%s'"
 
-#: gcc.c:1570
+#: gcc.c:1563
 msgid "Using built-in specs.\n"
 msgstr "Benytter indbyggede specifikationer.\n"
 
-#: gcc.c:1755
+#: gcc.c:1748
 #, c-format
 msgid ""
 "Setting spec %s to '%s'\n"
@@ -5269,42 +5262,42 @@ msgstr ""
 "Sætter specifikation %s til '%s'\n"
 "\n"
 
-#: gcc.c:1857
+#: gcc.c:1850
 #, c-format
 msgid "Reading specs from %s\n"
 msgstr "Læser specifikationer fra %s\n"
 
-#: gcc.c:1953 gcc.c:1972
+#: gcc.c:1946 gcc.c:1965
 #, c-format
 msgid "specs %%include syntax malformed after %ld characters"
 msgstr "%%include-syntaks i specifikationer misdannet efter %ld tegn"
 
-#: gcc.c:1980
+#: gcc.c:1973
 #, c-format
 msgid "could not find specs file %s\n"
 msgstr "kunne ikke finde specifikationsfilen %s\n"
 
-#: gcc.c:1997 gcc.c:2005 gcc.c:2014 gcc.c:2023
+#: gcc.c:1990 gcc.c:1998 gcc.c:2007 gcc.c:2016
 #, c-format
 msgid "specs %%rename syntax malformed after %ld characters"
 msgstr "%%rename-syntaks i specifikationer misdannet efter %ld tegn"
 
-#: gcc.c:2032
+#: gcc.c:2025
 #, c-format
 msgid "specs %s spec was not found to be renamed"
 msgstr "%s-specifikation i specifikationer kunne ikke findes til omdøbelse"
 
-#: gcc.c:2039
+#: gcc.c:2032
 #, c-format
 msgid "%s: attempt to rename spec '%s' to already defined spec '%s'"
 msgstr "%s: forsøg på at omdøbe specifikation '%s' til allerede defineret specifikation '%s'"
 
-#: gcc.c:2044
+#: gcc.c:2037
 #, c-format
 msgid "rename spec %s to %s\n"
 msgstr "omdøb specifikation %s til %s\n"
 
-#: gcc.c:2046
+#: gcc.c:2039
 #, c-format
 msgid ""
 "spec is '%s'\n"
@@ -5313,25 +5306,25 @@ msgstr ""
 "specifikation er '%s'\n"
 "\n"
 
-#: gcc.c:2059
+#: gcc.c:2052
 #, c-format
 msgid "specs unknown %% command after %ld characters"
 msgstr "ukendt %%-kommando i specifikationer efter %ld tegn"
 
-#: gcc.c:2070 gcc.c:2083
+#: gcc.c:2063 gcc.c:2076
 #, c-format
 msgid "specs file malformed after %ld characters"
 msgstr "specifikationsfil misdannet efter %ld tegn"
 
-#: gcc.c:2136
+#: gcc.c:2129
 msgid "spec file has no spec for linking"
 msgstr "specifikationsfil har ingen specifikation til sammenkædning"
 
-#: gcc.c:2641
+#: gcc.c:2634
 msgid "-pipe not supported"
 msgstr "-pipe understøttes ikke"
 
-#: gcc.c:2703
+#: gcc.c:2696
 msgid ""
 "\n"
 "Go ahead? (y or n) "
@@ -5339,7 +5332,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Fortsæt, ja (y) eller nej (n)?"
 
-#: gcc.c:2829
+#: gcc.c:2822
 #, c-format
 msgid ""
 "Internal error: %s (program %s)\n"
@@ -5350,69 +5343,69 @@ msgstr ""
 "Indsend venligst en komplet fejlrapport.\n"
 "Se %s for instruktioner."
 
-#: gcc.c:2847
+#: gcc.c:2840
 #, c-format
 msgid "# %s %.2f %.2f\n"
 msgstr "# %s %.2f %.2f\n"
 
-#: gcc.c:2980
+#: gcc.c:2973
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [options] file...\n"
 msgstr "Brug: %s [tilvalg] fil...\n"
 
-#: gcc.c:2981
+#: gcc.c:2974
 msgid "Options:\n"
 msgstr "Tilvalg:\n"
 
-#: gcc.c:2983
+#: gcc.c:2976
 msgid "  -pass-exit-codes         Exit with highest error code from a phase\n"
 msgstr "  -pass-exit-codes         Afslut med den højeste fejlkode fra en fase\n"
 
-#: gcc.c:2984
+#: gcc.c:2977
 msgid "  --help                   Display this information\n"
 msgstr "  --help                   Vis disse oplysninger\n"
 
-#: gcc.c:2985
+#: gcc.c:2978
 msgid "  --target-help            Display target specific command line options\n"
 msgstr "  --target-help            Vis målspecifikke kommandolinjetilvalg\n"
 
-#: gcc.c:2987
+#: gcc.c:2980
 msgid "  (Use '-v --help' to display command line options of sub-processes)\n"
 msgstr "  (benyt '-v --help' for at vise kommandolinjetilvalg for underprocesser)\n"
 
-#: gcc.c:2988
+#: gcc.c:2981
 msgid "  -dumpspecs               Display all of the built in spec strings\n"
 msgstr "  -dumpspecs               Vis alle de indbyggede specifikationsstrenge\n"
 
-#: gcc.c:2989
+#: gcc.c:2982
 msgid "  -dumpversion             Display the version of the compiler\n"
 msgstr "  -dumpversion             Vis versionsnummeret af oversætteren\n"
 
-#: gcc.c:2990
+#: gcc.c:2983
 msgid "  -dumpmachine             Display the compiler's target processor\n"
 msgstr "  -dumpmachine             Vis oversætterens målprocessor\n"
 
-#: gcc.c:2991
+#: gcc.c:2984
 msgid "  -print-search-dirs       Display the directories in the compiler's search path\n"
 msgstr "  -print-search-dirs       Vis katalogerne i oversætterens søgesti\n"
 
-#: gcc.c:2992
+#: gcc.c:2985
 msgid "  -print-libgcc-file-name  Display the name of the compiler's companion library\n"
 msgstr "  -print-libgcc-file-name  Vis navnet på oversætterens tilhørende bibliotek\n"
 
-#: gcc.c:2993
+#: gcc.c:2986
 msgid "  -print-file-name=<lib>   Display the full path to library <lib>\n"
 msgstr "  -print-file-name=<bibl>  Vis den komplette sti til biblioteket <bibl>\n"
 
-#: gcc.c:2994
+#: gcc.c:2987
 msgid "  -print-prog-name=<prog>  Display the full path to compiler component <prog>\n"
 msgstr "  -print-prog-name=<prog>  Vis den komplette sti til oversætterkomponenten <prog>\n"
 
-#: gcc.c:2995
+#: gcc.c:2988
 msgid "  -print-multi-directory   Display the root directory for versions of libgcc\n"
 msgstr "  -print-multi-directory   Vis rodkataloget for versioner af libgcc\n"
 
-#: gcc.c:2996
+#: gcc.c:2989
 msgid ""
 "  -print-multi-lib         Display the mapping between command line options and\n"
 "                           multiple library search directories\n"
@@ -5420,95 +5413,95 @@ msgstr ""
 "  -print-multi-lib         Vis afbildningen mellem kommandolinjetilvalg og\n"
 "                           flere bibliotekssøgekataloger\n"
 
-#: gcc.c:2999
+#: gcc.c:2992
 msgid "  -print-multi-os-directory Display the relative path to OS libraries\n"
 msgstr "  -print-multi-os-directory Vis den relative sti for OS-biblioteker\n"
 
-#: gcc.c:3000
+#: gcc.c:2993
 msgid "  -Wa,<options>            Pass comma-separated <options> on to the assembler\n"
 msgstr "  -Wa,<tilvalg>            Videregiv komma-adskilte <tilvalg> til maskinkodeoversætteren\n"
 
-#: gcc.c:3001
+#: gcc.c:2994
 msgid "  -Wp,<options>            Pass comma-separated <options> on to the preprocessor\n"
 msgstr "  -Wp,<tilvalg>            Videregiv komma-adskilte <tilvalg> til præprocessoren\n"
 
-#: gcc.c:3002
+#: gcc.c:2995
 msgid "  -Wl,<options>            Pass comma-separated <options> on to the linker\n"
 msgstr "  -Wl,<tilvalg>            Videregiv komma-adskilte <tilvalg> til sammenkæderen\n"
 
-#: gcc.c:3003
+#: gcc.c:2996
 #, fuzzy
 msgid "  -Xassembler <arg>        Pass <arg> on to the assembler\n"
 msgstr "  -Xlinker <para>          Videregiv <para> til sammenkæderen\n"
 
-#: gcc.c:3004
+#: gcc.c:2997
 #, fuzzy
 msgid "  -Xpreprocessor <arg>     Pass <arg> on to the preprocessor\n"
 msgstr "  -Xlinker <para>          Videregiv <para> til sammenkæderen\n"
 
-#: gcc.c:3005
+#: gcc.c:2998
 msgid "  -Xlinker <arg>           Pass <arg> on to the linker\n"
 msgstr "  -Xlinker <para>          Videregiv <para> til sammenkæderen\n"
 
-#: gcc.c:3006
+#: gcc.c:2999
 msgid "  -save-temps              Do not delete intermediate files\n"
 msgstr "  -save-temps              Slet ikke midlertidige filer\n"
 
-#: gcc.c:3007
+#: gcc.c:3000
 msgid "  -pipe                    Use pipes rather than intermediate files\n"
 msgstr "  -pipe                    Brug datakanaler i stedet for midlertidige filer\n"
 
-#: gcc.c:3008
+#: gcc.c:3001
 msgid "  -time                    Time the execution of each subprocess\n"
 msgstr "  -time                    Tag tid på udførslen af hver underproces\n"
 
-#: gcc.c:3009
+#: gcc.c:3002
 msgid "  -specs=<file>            Override built-in specs with the contents of <file>\n"
 msgstr "  -specs=<fil>             Overskriv indbyggede specifikationer med indholdet af <fil>\n"
 
-#: gcc.c:3010
+#: gcc.c:3003
 msgid "  -std=<standard>          Assume that the input sources are for <standard>\n"
 msgstr "  -std=<standard>          Antag at inddatakildekoden er skrevet til <standard>\n"
 
-#: gcc.c:3011
+#: gcc.c:3004
 msgid "  -B <directory>           Add <directory> to the compiler's search paths\n"
 msgstr "  -B <katalog>             Tilføj katalog til oversætterens søgestier\n"
 
-#: gcc.c:3012
+#: gcc.c:3005
 msgid "  -b <machine>             Run gcc for target <machine>, if installed\n"
 msgstr "  -b <maskine>             Kør GCC til målet <maskine>, hvis installeret\n"
 
-#: gcc.c:3013
+#: gcc.c:3006
 msgid "  -V <version>             Run gcc version number <version>, if installed\n"
 msgstr "  -V <version>             Kør GCC med versionsnummeret <version>, hvis installeret\n"
 
-#: gcc.c:3014
+#: gcc.c:3007
 msgid "  -v                       Display the programs invoked by the compiler\n"
 msgstr "  -v                       Vis de programmer der startes af oversætteren\n"
 
-#: gcc.c:3015
+#: gcc.c:3008
 msgid "  -###                     Like -v but options quoted and commands not executed\n"
 msgstr ""
 "  -###                     Som '-v', men tilvalg anbringes i anførselstegn\n"
 "                           og kommandoerne udføres ikke\n"
 
-#: gcc.c:3016
+#: gcc.c:3009
 msgid "  -E                       Preprocess only; do not compile, assemble or link\n"
 msgstr "  -E                       Forbehandl kun; oversæt og sammenkæd ikke\n"
 
-#: gcc.c:3017
+#: gcc.c:3010
 msgid "  -S                       Compile only; do not assemble or link\n"
 msgstr "  -S                       Oversæt kun; maskinekodeoversæt og sammenkæd ikke\n"
 
-#: gcc.c:3018
+#: gcc.c:3011
 msgid "  -c                       Compile and assemble, but do not link\n"
 msgstr "  -c                       Oversæt, også til maskinkode, men sammenkæd ikke\n"
 
-#: gcc.c:3019
+#: gcc.c:3012
 msgid "  -o <file>                Place the output into <file>\n"
 msgstr "  -o <fil>                 Anbring uddataene i <fil>\n"
 
-#: gcc.c:3020
+#: gcc.c:3013
 msgid ""
 "  -x <language>            Specify the language of the following input files\n"
 "                           Permissible languages include: c c++ assembler none\n"
@@ -5520,7 +5513,7 @@ msgstr ""
 "                           'none' betyder at standardopførslen med at gætte\n"
 "                           sproget på filendelsen udføres\n"
 
-#: gcc.c:3027
+#: gcc.c:3020
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -5534,27 +5527,23 @@ msgstr ""
 " videregive andre indstillinger til disse processer kan tilvalg på formen\n"
 " '-W<bogstav>' bruges.\n"
 
-#: gcc.c:3148
+#: gcc.c:3141
 #, c-format
 msgid "`-%c' option must have argument"
 msgstr "tilvalget '-%c' skal have en parameter"
 
-#: gcc.c:3170
+#: gcc.c:3163
 #, c-format
 msgid "couldn't run `%s': %s"
 msgstr "kunne ikke køre '%s': %s"
 
 #. translate_options () has turned --version into -fversion.
-#: gcc.c:3356
+#: gcc.c:3349
 #, c-format
 msgid "%s (GCC) %s\n"
 msgstr "%s (GCC) %s\n"
 
-#: gcc.c:3358 gcov.c:424 f/g77spec.c:351
-msgid "(C)"
-msgstr ""
-
-#: gcc.c:3359
+#: gcc.c:3352
 msgid ""
 "This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO\n"
 "warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
@@ -5563,68 +5552,68 @@ msgstr ""
 "Dette er et frit program; se kildekoden for kopieringsbetingelser. Der er\n"
 "INGEN garanti; ikke engang for SALGBARHED eller BRUGBARHED TIL NOGET FORMÅL.\n"
 
-#: gcc.c:3460
+#: gcc.c:3453
 msgid "argument to `-Xlinker' is missing"
 msgstr "der mangler en parameter til '-Xlinker'"
 
-#: gcc.c:3468
+#: gcc.c:3461
 #, fuzzy
 msgid "argument to `-Xpreprocessor' is missing"
 msgstr "der mangler en parameter til '-specs'"
 
-#: gcc.c:3475
+#: gcc.c:3468
 #, fuzzy
 msgid "argument to `-Xassembler' is missing"
 msgstr "der mangler en parameter til '-Xlinker'"
 
-#: gcc.c:3482
+#: gcc.c:3475
 msgid "argument to `-l' is missing"
 msgstr "der mangler en parameter til '-l'"
 
-#: gcc.c:3498
+#: gcc.c:3491
 msgid "argument to `-specs' is missing"
 msgstr "der mangler en parameter til '-specs'"
 
-#: gcc.c:3512
+#: gcc.c:3505
 msgid "argument to `-specs=' is missing"
 msgstr "der mangler en parameter til '-specs='"
 
-#: gcc.c:3549
+#: gcc.c:3542
 #, c-format
 msgid "`-%c' must come at the start of the command line"
 msgstr "'-%c' skal være i begyndelsen af kommandolinjen"
 
-#: gcc.c:3558
+#: gcc.c:3551
 msgid "argument to `-B' is missing"
 msgstr "der mangler en parameter til '-B'"
 
-#: gcc.c:3735
+#: gcc.c:3728
 msgid "warning: -pipe ignored because -save-temps specified"
 msgstr "advarsel: -pipe ignoreret fordi -save-temps er angivet"
 
-#: gcc.c:3739
+#: gcc.c:3732
 msgid "warning: -pipe ignored because -time specified"
 msgstr "advarsel: -pipe ignoreret fordi -time er angivet"
 
-#: gcc.c:3951
+#: gcc.c:3944
 msgid "argument to `-x' is missing"
 msgstr "der mangler en parameter til '-x'"
 
-#: gcc.c:3979
+#: gcc.c:3972
 #, c-format
 msgid "argument to `-%s' is missing"
 msgstr "der mangler en parameter til '-%s'"
 
-#: gcc.c:4040
+#: gcc.c:4033
 #, c-format
 msgid "warning: `-x %s' after last input file has no effect"
 msgstr "advarsel: '-x %s' efter den sidste inddatafil har ingen effekt"
 
-#: gcc.c:4441
+#: gcc.c:4434
 msgid "invalid specification!  Bug in cc"
 msgstr "ugyldig specifikation! Fejl i cc."
 
-#: gcc.c:4595
+#: gcc.c:4588
 #, c-format
 msgid "%s\n"
 msgstr "%s\n"
@@ -5632,78 +5621,79 @@ msgstr "%s\n"
 #. Catch the case where a spec string contains something like
 #. '%{foo:%*}'.  ie there is no * in the pattern on the left
 #. hand side of the :.
-#: gcc.c:5099
+#: gcc.c:5092
 #, c-format
 msgid "spec failure: '%%*' has not been initialized by pattern match"
 msgstr "specifikationsfejl: '%%*' er ikke blevet klargjort af mønstersøgning"
 
-#: gcc.c:5108
+#: gcc.c:5101
 #, c-format
 msgid "warning: use of obsolete %%[ operator in specs"
 msgstr "advarsel: forældet '%%['-operator benyttet i specifikationer"
 
-#: gcc.c:5126
+#: gcc.c:5119
 #, c-format
 msgid "Processing spec %c%s%c, which is '%s'\n"
 msgstr "Behandler specifikation %c%s%c, som er '%s'\n"
 
-#: gcc.c:5189
+#: gcc.c:5182
 #, c-format
 msgid "spec failure: unrecognized spec option '%c'"
 msgstr "specifikationsfejl: ukendt specifikationstilvalg '%c'"
 
-#: gcc.c:5268
+#: gcc.c:5261
 #, c-format
 msgid "unknown spec function `%s'"
 msgstr "ukendt specifikationsfunktion '%s'"
 
-#: gcc.c:5287
+#: gcc.c:5280
 #, c-format
 msgid "error in args to spec function `%s'"
 msgstr "fejl i parametre til specifikationsfunktion '%s'"
 
-#: gcc.c:5335
+#: gcc.c:5328
 msgid "malformed spec function name"
 msgstr "forkert udformet specifikationsfunktionsnavn"
 
 #. )
-#: gcc.c:5338
+#: gcc.c:5331
 msgid "no arguments for spec function"
 msgstr "ingen parametre til specifikationsfunktion"
 
-#: gcc.c:5357
+#: gcc.c:5350
 msgid "malformed spec function arguments"
 msgstr "forkert udformede specifikationsfunktionsparametre"
 
-#: gcc.c:6083
+#: gcc.c:6076
 msgid "spec failure: more than one arg to SYSROOT_SUFFIX_SPEC."
 msgstr ""
 
-#: gcc.c:6093
+#: gcc.c:6086
 msgid "spec failure: more than one arg to SYSROOT_HEADERS_SUFFIX_SPEC."
 msgstr ""
 
-#: gcc.c:6186
+#: gcc.c:6179
 #, c-format
 msgid "unrecognized option `-%s'"
 msgstr "ukendt tilvalg '-%s'"
 
-#: gcc.c:6192
+#: gcc.c:6185
 #, c-format
 msgid "install: %s%s\n"
 msgstr "installering: %s%s\n"
 
-#: gcc.c:6193
+#: gcc.c:6186
 #, c-format
 msgid "programs: %s\n"
 msgstr "programmer: %s\n"
 
-#: gcc.c:6194
+#: gcc.c:6187
 #, c-format
 msgid "libraries: %s\n"
 msgstr "biblioteker: %s\n"
 
-#: gcc.c:6251
+#: gcc.c:6244
+#, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "For bug reporting instructions, please see:\n"
@@ -5711,51 +5701,51 @@ msgstr ""
 "\n"
 "For fejlrapporteringsinstruktioner, se:\n"
 
-#: gcc.c:6267
+#: gcc.c:6260
 #, c-format
 msgid "Configured with: %s\n"
 msgstr "Konfigureret med: %s\n"
 
-#: gcc.c:6281
+#: gcc.c:6274
 #, c-format
 msgid "Thread model: %s\n"
 msgstr "Trådmodel: %s\n"
 
-#: gcc.c:6292
+#: gcc.c:6285
 #, c-format
 msgid "gcc version %s\n"
 msgstr "GCC version %s\n"
 
-#: gcc.c:6294
+#: gcc.c:6287
 #, c-format
 msgid "gcc driver version %s executing gcc version %s\n"
 msgstr "GCC-styringsprogram version %s kører GCCc version %s\n"
 
-#: gcc.c:6302
+#: gcc.c:6295
 msgid "no input files"
 msgstr "ingen inddatafiler"
 
-#: gcc.c:6324 gcc.c:6443
+#: gcc.c:6317 gcc.c:6436
 #, c-format
 msgid "%s: linker input file unused because linking not done"
 msgstr "%s: sammenkæderinddatafil ikke benyttet eftersom sammenkædning ikke blev foretaget"
 
-#: gcc.c:6327
+#: gcc.c:6320
 #, fuzzy
 msgid "cannot specify -o with -c or -S and multiple languages"
 msgstr "kan ikke angive -o med -c eller -S og flere oversættelser"
 
-#: gcc.c:6362
+#: gcc.c:6355
 #, c-format
 msgid "%s: %s compiler not installed on this system"
 msgstr "%s: %s-oversætter ikke installeret på dette system"
 
-#: gcc.c:6483
+#: gcc.c:6476
 #, c-format
 msgid "language %s not recognized"
 msgstr "sproget %s ikke genkendt"
 
-#: gcc.c:6580
+#: gcc.c:6573
 msgid "internal gcc abort"
 msgstr "intern GCC-afbrydelse"
 
@@ -5789,7 +5779,7 @@ msgstr "  -v, --version                   Udskriv versionsnummeret og afslut\n"
 
 #: gcov.c:401
 msgid "  -a, --all-blocks                Show information for every basic block\n"
-msgstr ""
+msgstr "  -a, --all-blocks                Vis oplysninger for alle basisblokke\n"
 
 #: gcov.c:402
 msgid "  -b, --branch-probabilities      Include branch probabilities in output\n"
@@ -5825,7 +5815,7 @@ msgstr "  -p, --preserve-paths            Bevar alle stinavnskomponenter\n"
 
 #: gcov.c:411
 msgid "  -u, --unconditional-branches    Show unconditional branch counts too\n"
-msgstr ""
+msgstr "  -u, --unconditional-branches    Vis ubetingede forgreningstal også\n"
 
 #: gcov.c:412
 #, c-format
@@ -5843,7 +5833,11 @@ msgstr ""
 msgid "gcov (GCC) %s\n"
 msgstr "gcov (GCC) %s\n"
 
-#: gcov.c:426
+#: gcov.c:423
+msgid "Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.\n"
+msgstr "Copyright © 2003 Free Software Foundation, Inc.\n"
+
+#: gcov.c:425
 #, fuzzy
 msgid ""
 "This is free software; see the source for copying conditions.\n"
@@ -5854,192 +5848,192 @@ msgstr ""
 "Dette er et frit program; se kildekoden for kopieringsbetingelser. Der er\n"
 "INGEN garanti; ikke engang for SALGBARHED eller BRUGBARHED TIL NOGET FORMÅL.\n"
 
-#: gcov.c:516
+#: gcov.c:515
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:no functions found\n"
 msgstr "ingen cmd_strings fundet"
 
-#: gcov.c:537 gcov.c:565
+#: gcov.c:536 gcov.c:564
 #, fuzzy
 msgid "\n"
 msgstr ":\n"
 
-#: gcov.c:552
+#: gcov.c:551
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:creating `%s'\n"
 msgstr "opretter %s"
 
-#: gcov.c:556
+#: gcov.c:555
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:error writing output file `%s'\n"
 msgstr "Fejl ved skrivning af uddatafilen %s.\n"
 
-#: gcov.c:561
+#: gcov.c:560
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:could not open output file `%s'\n"
 msgstr "Kunne ikke åbne uddatafilen %s.\n"
 
-#: gcov.c:712
+#: gcov.c:711
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:cannot open graph file\n"
 msgstr "%s: kan ikke åbnes som en COFF-fil"
 
-#: gcov.c:718
+#: gcov.c:717
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:not a gcov graph file\n"
 msgstr "%s: ikke en COFF-fil"
 
-#: gcov.c:731
+#: gcov.c:730
 #, c-format
 msgid "%s:version `%.4s', prefer `%.4s'\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s:version `%.4s', foretræk '%.4s'\n"
 
-#: gcov.c:783
+#: gcov.c:782
 #, c-format
 msgid "%s:already seen blocks for `%s'\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s:allerede set blokke for '%s'\n"
 
-#: gcov.c:904 gcov.c:1063
+#: gcov.c:903 gcov.c:1062
 #, c-format
 msgid "%s:corrupted\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s:ødelagt\n"
 
-#: gcov.c:977
-#, fuzzy, c-format
+#: gcov.c:976
+#, c-format
 msgid "%s:cannot open data file\n"
-msgstr "%s: kan ikke åbnes som en COFF-fil"
+msgstr "%s: kan ikke åbne datafil\n"
 
-#: gcov.c:982
+#: gcov.c:981
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:not a gcov data file\n"
-msgstr "%s: ikke en COFF-fil"
+msgstr "%s:ikke en gcov-datafil\n"
 
-#: gcov.c:995
+#: gcov.c:994
 #, c-format
 msgid "%s:version `%.4s', prefer version `%.4s'\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s:version `%.4s', foretræk version `%.4s'\n"
 
-#: gcov.c:1001
+#: gcov.c:1000
 #, c-format
 msgid "%s:stamp mismatch with graph file\n"
 msgstr ""
 
-#: gcov.c:1027
-#, fuzzy, c-format
+#: gcov.c:1026
+#, c-format
 msgid "%s:unknown function `%u'\n"
-msgstr "ukendt specifikationsfunktion '%s'"
+msgstr "%s:ukendt funktion '%u'\n"
 
-#: gcov.c:1040
+#: gcov.c:1039
 #, c-format
 msgid "%s:profile mismatch for `%s'\n"
 msgstr ""
 
-#: gcov.c:1063
+#: gcov.c:1062
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:overflowed\n"
 msgstr "%s: overløbsintervalfejl"
 
-#: gcov.c:1086
+#: gcov.c:1085
 #, c-format
 msgid "%s:`%s' lacks entry and/or exit blocks\n"
 msgstr ""
 
-#: gcov.c:1091
+#: gcov.c:1090
 #, c-format
 msgid "%s:`%s' has arcs to entry block\n"
 msgstr ""
 
-#: gcov.c:1099
+#: gcov.c:1098
 #, c-format
 msgid "%s:`%s' has arcs from exit block\n"
 msgstr ""
 
-#: gcov.c:1307
+#: gcov.c:1306
 #, c-format
 msgid "%s:graph is unsolvable for `%s'\n"
 msgstr ""
 
-#: gcov.c:1387
+#: gcov.c:1386
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s `%s'\n"
 msgstr "I %s '%s':"
 
-#: gcov.c:1390
+#: gcov.c:1389
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Lines executed:%s of %d\n"
 msgstr "%s af %d linjer udført i %s %s\n"
 
-#: gcov.c:1394
+#: gcov.c:1393
 #, fuzzy
 msgid "No executable lines"
 msgstr "Ingen kørbare linjer i %s %s\n"
 
-#: gcov.c:1400
+#: gcov.c:1399
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Branches executed:%s of %d\n"
 msgstr "%s af %d forgreninger udført i %s %s\n"
 
-#: gcov.c:1404
+#: gcov.c:1403
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Taken at least once:%s of %d\n"
 msgstr "%s af %d forgreninger valgt mindst én gang i %s %s\n"
 
-#: gcov.c:1410
+#: gcov.c:1409
 #, fuzzy
 msgid "No branches\n"
 msgstr "Ingen forgreninger i %s %s\n"
 
-#: gcov.c:1412
+#: gcov.c:1411
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Calls executed:%s of %d\n"
 msgstr "%s af %d kald udført i %s %s\n"
 
-#: gcov.c:1416
+#: gcov.c:1415
 #, fuzzy
 msgid "No calls\n"
 msgstr "Ingen kald i %s %s\n"
 
-#: gcov.c:1557
+#: gcov.c:1556
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:no lines for `%s'\n"
 msgstr "%s før '%s'"
 
-#: gcov.c:1752
+#: gcov.c:1751
 #, fuzzy, c-format
 msgid "call   %2d returned %s\n"
 msgstr "kald %2d returnerer %s\n"
 
-#: gcov.c:1757
+#: gcov.c:1756
 #, c-format
 msgid "call   %2d never executed\n"
 msgstr "kald %2d aldrig udført\n"
 
-#: gcov.c:1762
+#: gcov.c:1761
 #, fuzzy, c-format
 msgid "branch %2d taken %s%s\n"
 msgstr "forgrening %2d valgt %s\n"
 
-#: gcov.c:1766
+#: gcov.c:1765
 #, c-format
 msgid "branch %2d never executed\n"
 msgstr "forgrening %2d aldrig udført\n"
 
-#: gcov.c:1771
-#, fuzzy, c-format
+#: gcov.c:1770
+#, c-format
 msgid "unconditional %2d taken %s\n"
-msgstr "forgrening %2d valgt %s\n"
+msgstr "ubetinget %2d valgt %s\n"
 
-#: gcov.c:1774
-#, fuzzy, c-format
+#: gcov.c:1773
+#, c-format
 msgid "unconditional %2d never executed\n"
-msgstr "kald %2d aldrig udført\n"
+msgstr "ubetinget %2d aldrig udført\n"
 
-#: gcov.c:1806
-#, fuzzy, c-format
+#: gcov.c:1805
+#, c-format
 msgid "%s:cannot open source file\n"
-msgstr "%s: kan ikke åbnes som en COFF-fil"
+msgstr "%s:kan ikke åbne kildefil\n"
 
-#: gcov.c:1816
+#: gcov.c:1815
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:source file is newer than graph file `%s'\n"
 msgstr "Advarsel: kildefil %s er nyere end %s\n"
@@ -6047,24 +6041,24 @@ msgstr "Advarsel: kildefil %s er nyere end %s\n"
 #. Return if there's nothing to do, or it is too expensive.
 #: gcse.c:747
 msgid "GCSE disabled"
-msgstr ""
+msgstr "GCSE deaktiveret"
 
-#: gcse.c:6124
+#: gcse.c:6108
 msgid "NULL pointer checks disabled"
-msgstr ""
+msgstr "NULL-henvisningstjek deaktiveret"
 
 #. Return if there's nothing to do, or it is too expensive.
-#: gcse.c:8010
+#: gcse.c:7994
 #, fuzzy
 msgid "jump bypassing disabled"
 msgstr "tilvalget -g deaktiveret"
 
-#: gcse.c:8071
+#: gcse.c:8055
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: %d basic blocks and %d edges/basic block"
 msgstr "GCSE deaktiveret: %d > 1000 basisblokke og %d >= 20 kanter/basisblok"
 
-#: gcse.c:8084
+#: gcse.c:8068
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: %d basic blocks and %d registers"
 msgstr "GCSE deaktiveret: %d basisblokke og %d registre"
@@ -6099,27 +6093,27 @@ msgstr ""
 #: ggc-page.c:1325
 #, c-format
 msgid "open /dev/zero: %m"
-msgstr ""
+msgstr "åbn /dev/zero: %m"
 
 #: ggc-page.c:2047 ggc-page.c:2053
 #, fuzzy
 msgid "can't write PCH file"
 msgstr "kan ikke skrive i uddatafil"
 
-#: ggc-simple.c:526
+#: ggc-simple.c:506
 msgid "Generating PCH files is not supported when using ggc-simple.c"
 msgstr ""
 
 #: global.c:356 global.c:369 global.c:383
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s cannot be used in asm here"
-msgstr "\"%s\" kan ikke bruges som et makronavn"
+msgstr "%s kan ikke bruges i asm her"
 
-#: graph.c:403 toplev.c:1498 toplev.c:4432 f/com.c:14202 java/jcf-parse.c:883
-#: java/jcf-parse.c:1029 java/lex.c:1828 objc/objc-act.c:503
-#, fuzzy, c-format
+#: graph.c:403 toplev.c:1481 toplev.c:4408 f/com.c:14202 java/jcf-parse.c:883
+#: java/jcf-parse.c:1030 java/lex.c:1828 objc/objc-act.c:503
+#, c-format
 msgid "can't open %s: %m"
-msgstr "kan ikke åbne %s"
+msgstr "kan ikke åbne %s: %m"
 
 #: haifa-sched.c:196
 #, c-format
@@ -6139,9 +6133,8 @@ msgid "function using alloca cannot be inline"
 msgstr "funktion der bruger alloca, kan ikke indbygges"
 
 #: integrate.c:176
-#, fuzzy
 msgid "function using longjmp cannot be inline"
-msgstr "funktion der bruger setjmp, kan ikke indbygges"
+msgstr "funktion der bruger longjmp, kan ikke indbygges"
 
 #: integrate.c:179
 msgid "function using setjmp cannot be inline"
@@ -6196,9 +6189,8 @@ msgid "function with target specific attribute(s) cannot be inlined"
 msgstr "funktioner med målspecifikke egenskaber kan ikke indbygges"
 
 #: jump.c:1896
-#, fuzzy
 msgid "%Hwill never be executed"
-msgstr "kald %2d aldrig udført\n"
+msgstr "%Hvil aldrig blive udført"
 
 #: line-map.c:202
 #, c-format
@@ -6229,7 +6221,7 @@ msgstr ""
 #. What to print when a switch has no documentation.
 #: opts.c:149
 msgid "This switch lacks documentation"
-msgstr ""
+msgstr "Denne switch mangler dokumentation"
 
 #. Eventually this should become a hard error IMO.
 #: opts.c:318
@@ -6256,65 +6248,65 @@ msgstr "ignorerer kommandolinjetilvalget '%s'"
 msgid "-Wuninitialized is not supported without -O"
 msgstr "-Wuninitialized understøttes ikke uden -O"
 
-#: opts.c:1354
+#: opts.c:1350
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unrecognized register name \"%s\""
 msgstr "ukendt registernavn '%s'"
 
-#: opts.c:1398
+#: opts.c:1394
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unknown tls-model \"%s\""
 msgstr "'%s': ukendt tls-model-tilvalg"
 
-#: opts.c:1454
-#, fuzzy
+#: opts.c:1450
 msgid "-fwritable-strings is deprecated; see documentation for details"
-msgstr "tilvalget '%s' er forældet, se venligst dokumentationen for detaljer"
+msgstr "-fwritable-strings er forældet; se dokumentationen for detaljer"
 
-#: opts.c:1538
+#: opts.c:1534
 #, c-format
 msgid "%s: --param arguments should be of the form NAME=VALUE"
-msgstr ""
+msgstr "%s: '--param'-parametre skal være på formen NAVN=VÆRDI"
 
-#: opts.c:1543
-#, fuzzy, c-format
+#: opts.c:1539
+#, c-format
 msgid "invalid --param value `%s'"
-msgstr "ugyldig parameterværdi '%s'"
+msgstr "ugyldig '--param'-værdi '%s'"
 
-#: opts.c:1639
-#, fuzzy
+#: opts.c:1635
 msgid "target system does not support debug output"
-msgstr "målprocessoren understøtter ikke uendelig"
+msgstr "målsystemet understøtter ikke fejlfindingsuddata"
 
-#: opts.c:1646
-#, fuzzy, c-format
+#: opts.c:1642
+#, c-format
 msgid "debug format \"%s\" conflicts with prior selection"
-msgstr "dataområdet '%s' er i modstrid med tidligere erklæring"
+msgstr "fejlfindingsformatet \"%s\" er i modstrid med tidligere valg"
 
-#: opts.c:1662
-#, fuzzy, c-format
+#: opts.c:1658
+#, c-format
 msgid "unrecognised debug output level \"%s\""
-msgstr "ukendt sektionsnavn \"%s\""
+msgstr "ukendt fejlfindingsuddataniveau \"%s\""
 
-#: opts.c:1664
+#: opts.c:1660
 #, c-format
 msgid "debug output level %s is too high"
-msgstr ""
+msgstr "fejlfindingsuddataniveau %s er for højt"
 
-#: opts.c:1683
+#: opts.c:1679
 msgid "The following options are language-independent:\n"
-msgstr ""
+msgstr "De følgende tilvalg er sproguafhængige:\n"
 
-#: opts.c:1690
+#: opts.c:1686
 #, c-format
 msgid ""
 "The %s front end recognizes the following options:\n"
 "\n"
 msgstr ""
+"Forenden %s genkender de følgende tilvalg:\n"
+"\n"
 
-#: opts.c:1704
+#: opts.c:1700
 msgid "The --param option recognizes the following as parameters:\n"
-msgstr ""
+msgstr "Tilvalget --param genkender følgende som parametre:\n"
 
 #. If we didn't find this parameter, issue an error message.
 #: params.c:76
@@ -6324,25 +6316,22 @@ msgstr "ugyldig parameter '%s'"
 
 #: profile.c:288
 msgid "corrupted profile info: run_max * runs < sum_max"
-msgstr ""
+msgstr "ødelagt profilinfo: run_max * runs < sum_max"
 
 #: profile.c:294
 msgid "corrupted profile info: sum_all is smaller than sum_max"
-msgstr ""
+msgstr "ødelagt profilinfo: sum_all er mindre end sum_max"
 
-# 'prob' står for sandsynlighed
 #: profile.c:336
 #, fuzzy, c-format
 msgid "corrupted profile info: edge from %i to %i exceeds maximal count"
 msgstr "ødelagte profilinfo: sandsynlighed for %d-%d menes at være %d"
 
-# 'prob' står for sandsynlighed
 #: profile.c:499
 #, fuzzy, c-format
 msgid "corrupted profile info: number of iterations for basic block %d thought to be %i"
 msgstr "ødelagte profilinfo: sandsynlighed for %d-%d menes at være %d"
 
-# 'prob' står for sandsynlighed
 #: profile.c:526
 #, fuzzy, c-format
 msgid "corrupted profile info: number of executions for edge %d-%d thought to be %i"
@@ -6696,7 +6685,7 @@ msgstr "uddataoperand %d skal bruge begr
 msgid "can't use '%s' as a %s register"
 msgstr "kan ikke bruge '%s' som et %s-register"
 
-#: regclass.c:758 config/ia64/ia64.c:4660 config/ia64/ia64.c:4667
+#: regclass.c:758 config/ia64/ia64.c:4640 config/ia64/ia64.c:4647
 #, c-format
 msgid "unknown register name: %s"
 msgstr "ukendt registernavn: %s"
@@ -6741,59 +6730,59 @@ msgstr "kan ikke genindl
 msgid "impossible register constraint in `asm'"
 msgstr "umulig registerbegrænsing i 'asm'"
 
-#: reload.c:3504
+#: reload.c:3489
 msgid "`&' constraint used with no register class"
 msgstr "'&'-begrænsning brugt uden registerklasse"
 
-#: reload.c:3672
+#: reload.c:3657
 msgid "unable to generate reloads for:"
 msgstr "kunne ikke generere genindlæsninger for:"
 
-#: reload.c:3673 reload.c:3887
+#: reload.c:3658 reload.c:3872
 msgid "inconsistent operand constraints in an `asm'"
 msgstr "inkonsistente operandbegræsninger i 'asm'"
 
-#: reload1.c:1222
+#: reload1.c:1212
 msgid "frame size too large for reliable stack checking"
 msgstr "rammestørrelse for stor til pålidelig stakkontrol"
 
-#: reload1.c:1225
+#: reload1.c:1215
 msgid "try reducing the number of local variables"
 msgstr "forsøg at reducere antallet af lokale variable"
 
-#: reload1.c:1878
+#: reload1.c:1868
 #, c-format
 msgid "can't find a register in class `%s' while reloading `asm'"
 msgstr "kan ikke finde et register i klassen '%s' ved genindlæsning af 'asm'"
 
-#: reload1.c:1882
+#: reload1.c:1872
 #, c-format
 msgid "unable to find a register to spill in class `%s'"
 msgstr "kan ikke finde et register at bortødsle i klassen '%s'"
 
-#: reload1.c:1884
+#: reload1.c:1874
 msgid "this is the insn:"
 msgstr "dette er instruktionen:"
 
-#: reload1.c:3881
+#: reload1.c:3871
 msgid "`asm' operand requires impossible reload"
 msgstr "'asm'-operand kræver umulig genindlæsning"
 
 #. It's the compiler's fault.
-#: reload1.c:4973
+#: reload1.c:4963
 msgid "could not find a spill register"
 msgstr "kunne ikke finde et register at bortødsle"
 
-#: reload1.c:4978
+#: reload1.c:4968
 msgid "`asm' operand constraint incompatible with operand size"
 msgstr "'asm'-operandbegrænsning ikke forenelig med operandstørrelse"
 
 #. It's the compiler's fault.
-#: reload1.c:6600
+#: reload1.c:6590
 msgid "VOIDmode on an output"
 msgstr "VOID-tilstand ved uddata"
 
-#: reload1.c:6601
+#: reload1.c:6591
 msgid "output operand is constant in `asm'"
 msgstr "uddataoperand er konstant i 'asm'"
 
@@ -6845,10 +6834,9 @@ msgstr "RTL-flagskontrol: %s benyttet med uventet rtx-kode '%s' i %s, ved %s:%d"
 msgid "jump to `%s' invalidly jumps into binding contour"
 msgstr "spring til '%s' rammer på ugyldig vis ind i bindingskontur"
 
-#: stmt.c:977 stmt.c:3790
-#, fuzzy
+#: stmt.c:977 stmt.c:3793
 msgid "%Jlabel '%D' used before containing binding contour"
-msgstr "etiket '%s' brugt før indholdende bindingskontur"
+msgstr "%Jetiket '%D' brugt før indeholdende bindingskontur"
 
 #: stmt.c:1156
 msgid "output operand constraint lacks `='"
@@ -6863,7 +6851,7 @@ msgstr "uddatabegr
 msgid "operand constraint contains incorrectly positioned '+' or '='"
 msgstr "operandbegrænsning indeholder forkert placeret '+' eller '='"
 
-#: stmt.c:1199 stmt.c:1298
+#: stmt.c:1199 stmt.c:1301
 #, c-format
 msgid "`%%' constraint used with last operand"
 msgstr "'%%'-begrænsning brugt med sidste operand"
@@ -6872,125 +6860,128 @@ msgstr "'%%'-begr
 msgid "matching constraint not valid in output operand"
 msgstr "begrænsningen er ikke gyldig for uddataoperanden"
 
-#: stmt.c:1289
+#: stmt.c:1260
+#, fuzzy
+msgid "read-write constraint does not allow a register"
+msgstr "hexadecimal tegnkonstant kan ikke være i en byte"
+
+#: stmt.c:1292
 #, c-format
 msgid "input operand constraint contains `%c'"
 msgstr "inddataoperandbegrænsningen indeholder '%c'"
 
-#: stmt.c:1331
+#: stmt.c:1334
 msgid "matching constraint references invalid operand number"
 msgstr "begrænsning refererer til et ugyldigt operandtal"
 
-#: stmt.c:1369
+#: stmt.c:1372
 #, c-format
 msgid "invalid punctuation `%c' in constraint"
 msgstr "ugyldig punktuering '%c' i begrænsning"
 
-#: stmt.c:1393
+#: stmt.c:1396
 #, fuzzy
 msgid "matching constraint does not allow a register"
 msgstr "begrænsningen er ikke gyldig for uddataoperanden"
 
-#: stmt.c:1421
+#: stmt.c:1424
 #, c-format
 msgid "asm-specifier for variable `%s' conflicts with asm clobber list"
 msgstr "asm-anvisning for variablen '%s' strider mod asm-overskrivelsesliste"
 
-#: stmt.c:1511
+#: stmt.c:1514
 #, c-format
 msgid "unknown register name `%s' in `asm'"
 msgstr "ukendt registernavn '%s' i 'asm'"
 
-#: stmt.c:1519
+#: stmt.c:1522
 #, fuzzy, c-format
 msgid "PIC register `%s' clobbered in `asm'"
 msgstr "ukendt registernavn '%s' i 'asm'"
 
-#: stmt.c:1568
+#: stmt.c:1571
 #, c-format
 msgid "more than %d operands in `asm'"
 msgstr "mere end %d operander i 'asm'"
 
-#: stmt.c:1630
+#: stmt.c:1633
 #, c-format
 msgid "output number %d not directly addressable"
 msgstr "uddata nr. %d kan ikke adresseres direkte"
 
-#: stmt.c:1708
+#: stmt.c:1711
 #, c-format
 msgid "asm operand %d probably doesn't match constraints"
 msgstr "'asm'-operand %d passer sandsynligvis ikke til begrænsninger"
 
-#: stmt.c:1718
+#: stmt.c:1721
 #, c-format
 msgid "use of memory input without lvalue in asm operand %d is deprecated"
 msgstr ""
 
-#: stmt.c:1872
+#: stmt.c:1875
 msgid "asm clobber conflict with output operand"
 msgstr "asm-overskrivelse er i modstrid med uddataoperander"
 
-#: stmt.c:1877
+#: stmt.c:1880
 msgid "asm clobber conflict with input operand"
 msgstr "asm-overskrivelse er i modstrid med inddataoperander"
 
-#: stmt.c:1911
+#: stmt.c:1914
 msgid "too many alternatives in `asm'"
 msgstr "for mange alternativer i 'asm'"
 
-#: stmt.c:1923
+#: stmt.c:1926
 msgid "operand constraints for `asm' differ in number of alternatives"
 msgstr "operandbegrænsninger til 'asm' har forskellige antal alternativer"
 
-#: stmt.c:1975
+#: stmt.c:1978
 #, c-format
 msgid "duplicate asm operand name '%s'"
 msgstr "'asm'-operandnavnet '%s' optræder mere end én gang"
 
-#: stmt.c:2073
+#: stmt.c:2076
 msgid "missing close brace for named operand"
 msgstr "manglende afsluttende krøllet parantes til navngiven operand"
 
-#: stmt.c:2101
+#: stmt.c:2104
 #, c-format
 msgid "undefined named operand '%s'"
 msgstr "ikkedefineret navngiven operand '%s'"
 
-#: stmt.c:2158
+#: stmt.c:2161
 msgid "%Hstatement with no effect"
-msgstr ""
+msgstr "%Hsætning uden nogen virkning"
 
-#: stmt.c:2314
-#, fuzzy
+#: stmt.c:2317
 msgid "%Hvalue computed is not used"
-msgstr "automat '%s' bliver ikke benyttet"
+msgstr "%Hberegnet værdi benyttes ikke"
 
-#: stmt.c:3730
-#, fuzzy
+#: stmt.c:3733
 msgid "%Junused variable '%D'"
-msgstr "ubrugt variabel '%s'"
+msgstr "%Jubrugt variabel '%D'"
 
-#: stmt.c:4505
+#: stmt.c:4508
 #, fuzzy
 msgid "%Hunreachable code at beginning of %s"
 msgstr "kan ikke nå bytekode fra %d til før %d"
 
-#: stmt.c:5133
+#: stmt.c:5136
 #, c-format
 msgid "enumeration value `%s' not handled in switch"
 msgstr "enum-værdien '%s' håndteres ikke i switch-sætning"
 
-#: stmt.c:5158 stmt.c:5178
+#: stmt.c:5161 stmt.c:5181
 #, c-format
 msgid "case value `%ld' not in enumerated type"
 msgstr "case-værdien '%ld' eksisterer ikke i enum-type"
 
-#: stmt.c:5161 stmt.c:5181
+#: stmt.c:5164 stmt.c:5184
 #, c-format
 msgid "case value `%ld' not in enumerated type `%s'"
 msgstr "case-værdien '%ld' eksisterer ikke i enum-typen '%s'"
 
-#: stmt.c:5398
+#: stmt.c:5401
 msgid "switch missing default case"
 msgstr "switch-konstruktion mangler default"
 
@@ -7003,53 +6994,48 @@ msgid "variable-size type declared outside of any function"
 msgstr "en type med en variabel størrelse er erklæret uden for en funktion"
 
 #: stor-layout.c:515
-#, fuzzy
 msgid "%Jsize of '%D' is %d bytes"
-msgstr "størrelsen af '%s' er %d byte"
+msgstr "%Jstørrelsen af '%D' er %d byte"
 
 #: stor-layout.c:517
-#, fuzzy
 msgid "%Jsize of '%D' is larger than %d bytes"
-msgstr "størrelsen af '%s' er større end %d byte"
+msgstr "%Jstørrelsen af '%D' er større end %d byte"
 
 #: stor-layout.c:883
-#, fuzzy
 msgid "%Jpacked attribute causes inefficient alignment for '%D'"
-msgstr "packed-egenskab forårsager ineffektiv justering af '%s'"
+msgstr "%Jpacked-egenskab forårsager ineffektiv justering af '%D'"
 
 #: stor-layout.c:886
-#, fuzzy
 msgid "%Jpacked attribute is unnecessary for '%D'"
-msgstr "packed-egenskab er unødvendig for '%s'"
+msgstr "%Jpacked-egenskab er unødvendig for '%D'"
 
 #: stor-layout.c:902
-#, fuzzy
 msgid "%Jpadding struct to align '%D'"
-msgstr "udfylder struct for at justere '%s'"
+msgstr "%Judfylder struct for at justere '%D'"
 
-#: stor-layout.c:1244
+#: stor-layout.c:1245
 msgid "padding struct size to alignment boundary"
 msgstr "udfylder struct-størrelse til justeringskant"
 
-#: stor-layout.c:1274
+#: stor-layout.c:1275
 #, c-format
 msgid "packed attribute causes inefficient alignment for `%s'"
 msgstr "packed-egenskab forårsager ineffektiv justering af '%s'"
 
-#: stor-layout.c:1276
+#: stor-layout.c:1277
 #, c-format
 msgid "packed attribute is unnecessary for `%s'"
 msgstr "packed-egenskab er unødvendig for '%s'"
 
-#: stor-layout.c:1281
+#: stor-layout.c:1282
 msgid "packed attribute causes inefficient alignment"
 msgstr "packed-egenskab forårsager ineffektiv justering"
 
-#: stor-layout.c:1283
+#: stor-layout.c:1284
 msgid "packed attribute is unnecessary"
 msgstr "packed-egenskab er unødvendig"
 
-#: targhooks.c:162
+#: targhooks.c:154
 msgid "__builtin_saveregs not supported by this target"
 msgstr "__builtin_saveregs understøttes ikke af denne målarkitektur"
 
@@ -7093,6 +7079,7 @@ msgid "collect: tweaking %s in %s\n"
 msgstr "collect: presser %s i %s\n"
 
 #: tlink.c:700
+#, c-format
 msgid "collect: relinking\n"
 msgstr "collect: kæder sammen igen\n"
 
@@ -7101,75 +7088,73 @@ msgstr "collect: k
 msgid "ld returned %d exit status"
 msgstr "ld returnerede afslutningskoden %d"
 
-#: toplev.c:1243
+#: toplev.c:1226
 #, c-format
 msgid "%s "
 msgstr "%s "
 
-#: toplev.c:1245
+#: toplev.c:1228
 #, c-format
 msgid " %s"
 msgstr " %s"
 
-#: toplev.c:1310
-#, fuzzy, c-format
+#: toplev.c:1293
+#, c-format
 msgid "invalid option argument `%s'"
-msgstr "ugyldigt tilvalg '%s'"
+msgstr "ugyldig tilvalgsparameter '%s'"
 
-#: toplev.c:1373
+#: toplev.c:1356
 #, c-format
 msgid "getting core file size maximum limit: %m"
 msgstr ""
 
-#: toplev.c:1376
+#: toplev.c:1359
 #, c-format
 msgid "setting core file size limit to maximum: %m"
 msgstr ""
 
-#: toplev.c:1695
-#, fuzzy
+#: toplev.c:1678
 msgid "%J'%F' used but never defined"
-msgstr "'%s' brugt, men aldrig defineret"
+msgstr "%J'%F' brugt, men aldrig defineret"
 
-#: toplev.c:1697
-#, fuzzy
+#: toplev.c:1680
 msgid "%J'%F' declared `static' but never defined"
-msgstr "'%s' erklæret 'static', men aldrig defineret"
+msgstr "%J'%F' erklæret 'static', men aldrig defineret"
 
-#: toplev.c:1722
-#, fuzzy
+#: toplev.c:1705
 msgid "%J'%D' defined but not used"
-msgstr "'%s' defineret, men aldrig brugt"
+msgstr "%J'%D' defineret, men aldrig brugt"
 
-#: toplev.c:1743 toplev.c:1760
+#: toplev.c:1726 toplev.c:1743
 #, c-format
 msgid "`%s' is deprecated (declared at %s:%d)"
 msgstr "'%s' er forældet (erklæret ved %s:%d)"
 
-#: toplev.c:1763
+#: toplev.c:1746
 #, c-format
 msgid "`%s' is deprecated"
 msgstr "'%s' er forældet"
 
-#: toplev.c:1766
+#: toplev.c:1749
 #, c-format
 msgid "type is deprecated (declared at %s:%d)"
 msgstr "type er forældet (erklæret ved %s:%d)"
 
-#: toplev.c:1769
+#: toplev.c:1752
 msgid "type is deprecated"
 msgstr "type er forældet"
 
-#: toplev.c:1973
+#: toplev.c:1956
 #, c-format
 msgid "invalid register name `%s' for register variable"
 msgstr "ugyldigt registernavn '%s' for registervariabel"
 
-#: toplev.c:3546
+#: toplev.c:3522
 msgid "branch target register load optimization is not intended to be run twice"
 msgstr ""
 
-#: toplev.c:3713
+#: toplev.c:3689
+#, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "Target specific options:\n"
@@ -7177,12 +7162,13 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Målspecifikke tilvalg:\n"
 
-#: toplev.c:3727 toplev.c:3746
-#, fuzzy, c-format
+#: toplev.c:3703 toplev.c:3722
+#, c-format
 msgid "  -m%-23s [undocumented]\n"
-msgstr "  -m%-23.23s [ikke dokumenteret]\n"
+msgstr "  -m%-23s [ikke dokumenteret]\n"
 
-#: toplev.c:3755
+#: toplev.c:3731
+#, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "There are undocumented target specific options as well.\n"
@@ -7190,21 +7176,22 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Der er også ikke-dokumenterede målspecifikke tilvalg.\n"
 
-#: toplev.c:3757
+#: toplev.c:3733
+#, c-format
 msgid "  They exist, but they are not documented.\n"
 msgstr "  De eksisterer, men er ikke dokumenteret.\n"
 
-#: toplev.c:3812
+#: toplev.c:3788
 #, c-format
 msgid "unrecognized gcc debugging option: %c"
 msgstr "ukendt GCC-fejlfindingstilvalg: %c"
 
-#: toplev.c:3874 config/rs6000/rs6000.c:922
+#: toplev.c:3850 config/rs6000/rs6000.c:909
 #, c-format
 msgid "invalid option `%s'"
 msgstr "ugyldigt tilvalg '%s'"
 
-#: toplev.c:3889
+#: toplev.c:3865
 #, c-format
 msgid ""
 "%s%s%s version %s (%s)\n"
@@ -7215,93 +7202,93 @@ msgstr ""
 "%s\toversat af GNU C version %s.\n"
 "%s%s%s version %s (%s) oversat af CC.\n"
 
-#: toplev.c:3896
+#: toplev.c:3872
 #, c-format
 msgid "%s%sGGC heuristics: --param ggc-min-expand=%d --param ggc-min-heapsize=%d\n"
 msgstr "%s%sGGC-heuristikker: --param ggc-min-expand=%d --param ggc-min-heapsize=%d\n"
 
-#: toplev.c:3948
+#: toplev.c:3924
 msgid "options passed: "
 msgstr "tilvalg overbragt: "
 
-#: toplev.c:3977
+#: toplev.c:3953
 msgid "options enabled: "
 msgstr "tilvalg slået til: "
 
-#: toplev.c:4035 java/jcf-write.c:3424
-#, fuzzy, c-format
+#: toplev.c:4011 java/jcf-write.c:3422
+#, c-format
 msgid "can't open %s for writing: %m"
-msgstr "kan ikke åbne '%s' til skrivning"
+msgstr "kan ikke åbne %s til skrivning: %m"
 
-#: toplev.c:4118 config/sh/sh.c:7019
+#: toplev.c:4094 config/sh/sh.c:6883
 msgid "created and used with different settings of -fpic"
 msgstr ""
 
-#: toplev.c:4120 config/sh/sh.c:7021
+#: toplev.c:4096 config/sh/sh.c:6885
 msgid "created and used with different settings of -fpie"
 msgstr ""
 
-#: toplev.c:4171 config/sh/sh.c:7071
+#: toplev.c:4147 config/sh/sh.c:6935
 #, c-format
 msgid "created and used with differing settings of `-m%s'"
-msgstr ""
+msgstr "oprettet og brugt med en anden indstilling af '-m%s'"
 
-#: toplev.c:4174 config/sh/sh.c:7074
+#: toplev.c:4150 config/sh/sh.c:6938
 msgid "out of memory"
-msgstr ""
+msgstr "løbet tør for hukommelse"
 
-#: toplev.c:4355
+#: toplev.c:4331
 msgid "instruction scheduling not supported on this target machine"
 msgstr "instruktionsplanlægning understøttes ikke på målarkitekturen"
 
-#: toplev.c:4359
+#: toplev.c:4335
 msgid "this target machine does not have delayed branches"
 msgstr "målarkitekturen har ikke forsinkede forgreninger"
 
-#: toplev.c:4373
+#: toplev.c:4349
 #, c-format
 msgid "-f%sleading-underscore not supported on this target machine"
 msgstr "-f%sleading-underscore understøttes ikke på målarkitekturen"
 
-#: toplev.c:4422
+#: toplev.c:4398
 #, fuzzy, c-format
 msgid "target system does not support the \"%s\" debug format"
 msgstr "%s understøtter ikke '%%%s%c' %s-formateringen"
 
-#: toplev.c:4439
+#: toplev.c:4415
 msgid "-ffunction-sections not supported for this target"
 msgstr "-ffunction-sections understøttes ikke på målarkitekturen"
 
-#: toplev.c:4444
+#: toplev.c:4420
 msgid "-fdata-sections not supported for this target"
 msgstr "-fdata-sections understøttes ikke på målarkitekturen"
 
-#: toplev.c:4451
+#: toplev.c:4427
 msgid "-ffunction-sections disabled; it makes profiling impossible"
 msgstr "-ffunction-sections deaktiveret; dette gør profilering umulig"
 
-#: toplev.c:4458
+#: toplev.c:4434
 msgid "-fprefetch-loop-arrays not supported for this target"
 msgstr "-fprefetch-loop-arrays understøttes ikke på målarkitekturen"
 
-#: toplev.c:4464
+#: toplev.c:4440
 msgid "-fprefetch-loop-arrays not supported for this target (try -march switches)"
 msgstr "-fprefetch-loop-arrays understøttes ikke på målarkitekturen (prøv '-march'-tilvalgene)"
 
-#: toplev.c:4473
+#: toplev.c:4449
 msgid "-fprefetch-loop-arrays is not supported with -Os"
 msgstr "-fprefetch-loop-arrays understøttes ikke med -Os"
 
-#: toplev.c:4479
+#: toplev.c:4455
 msgid "-ffunction-sections may affect debugging on some targets"
 msgstr "-ffunction-sections kan have indflydelse på fejlfinding på nogle målarkitekturer"
 
-#: toplev.c:4581
+#: toplev.c:4557
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error writing to %s: %m"
 msgstr "fejl ved skrivning til %s"
 
-#: toplev.c:4583 java/jcf-parse.c:902 java/jcf-write.c:3431
+#: toplev.c:4559 java/jcf-parse.c:902 java/jcf-write.c:3429
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error closing %s: %m"
 msgstr "fejl ved lukning af %s"
@@ -7349,76 +7336,68 @@ msgid "%Jfunction '%F' can never be inlined because it uses variable sized varia
 msgstr ""
 
 #: tree-inline.c:1338 tree-inline.c:1345
-#, fuzzy
 msgid "%Jinlining failed in call to '%F': %s"
-msgstr "indlejring mislykkedes i kald til '%s'"
+msgstr "%Jindlejring mislykkedes i kald til '%F': %s"
 
 #: tree-optimize.c:190
-#, fuzzy
 msgid "%Jsize of return value of '%D' is %u bytes"
-msgstr "størrelsen af returtypen til '%s' er %u byte"
+msgstr "%Jstørrelsen af returtypen til '%D' er %u byte"
 
 #: tree-optimize.c:193
-#, fuzzy
 msgid "%Jsize of return value of '%D' is larger than %wd bytes"
-msgstr "størrelsen af returtypen til '%s' er større end %d byte"
+msgstr "%Jstørrelsen af returtypen til '%D' er større end %wd byte"
 
-#: tree.c:3801
+#: tree.c:3800
 msgid "arrays of functions are not meaningful"
 msgstr "en tabel af funktioner giver ikke mening"
 
-#: tree.c:3856
+#: tree.c:3855
 msgid "function return type cannot be function"
 msgstr "en funktions returtype kan ikke være en funktion"
 
-#: tree.c:4685
+#: tree.c:4684
 msgid "invalid initializer for bit string"
 msgstr "ugyldig startværdi til bitstreng"
 
-#: tree.c:4737
+#: tree.c:4736
 #, c-format
 msgid "tree check: expected %s, have %s in %s, at %s:%d"
 msgstr "træ-kontrol: forventede %s, har %s i %s, ved %s:%d"
 
-#: tree.c:4750
+#: tree.c:4749
 #, c-format
 msgid "tree check: expected class '%c', have '%c' (%s) in %s, at %s:%d"
 msgstr "træ-kontrol: forventede klasse '%c', har '%c' (%s) i %s, ved %s:%d"
 
-#: tree.c:4763
+#: tree.c:4762
 #, c-format
 msgid "tree check: accessed elt %d of tree_vec with %d elts in %s, at %s:%d"
-msgstr "RTL-kontrol: tilgik udtrykstræ %d af tree_vec med %d udtrykstræer i %s, ved %s:%d"
+msgstr "trækontrol: tilgik udtrykstræ %d af tree_vec med %d udtrykstræer i %s, ved %s:%d"
 
-#: tree.c:4775
+#: tree.c:4774
 #, fuzzy, c-format
 msgid "tree check: accessed operand %d of %s with %d operands in %s, at %s:%d"
-msgstr "RTL-kontrol: tilgik udtrykstræ %d af tree_vec med %d udtrykstræer i %s, ved %s:%d"
+msgstr "trækontrol: tilgik operand %d af %s med %d operander i %s, ved %s:%d"
 
 #: varasm.c:434
-#, fuzzy
 msgid "%J%D causes a section type conflict"
-msgstr "%s forårsager en sektionstypekonflikt"
+msgstr "%J%D forårsager en sektionstypekonflikt"
 
 #: varasm.c:796
-#, fuzzy
 msgid "%Jregister name not specified for '%D'"
-msgstr "registernavn ikke angivet for '%s'"
+msgstr "%Jregisternavn ikke angivet for '%D'"
 
 #: varasm.c:798
-#, fuzzy
 msgid "%Jinvalid register name for '%D'"
-msgstr "ugyldigt registernavn for '%s'"
+msgstr "%Jugyldigt registernavn for '%D'"
 
 #: varasm.c:800
-#, fuzzy
 msgid "%Jdata type of '%D' isn't suitable for a register"
-msgstr "datatypen for '%s' passer ikke med et register"
+msgstr "%Jdatatypen for '%D' passer ikke med et register"
 
 #: varasm.c:803
-#, fuzzy
 msgid "%Jregister specified for '%D' isn't suitable for data type"
-msgstr "registeret som er angivet for '%s' passer ikke med datatypen"
+msgstr "%Jregisteret som er angivet for '%D' passer ikke med datatypen"
 
 #: varasm.c:813
 msgid "global register variable has initial value"
@@ -7429,75 +7408,67 @@ msgid "volatile register variables don't work as you might wish"
 msgstr "registervariable erklæret volatile virker ikke som du måske ønsker"
 
 #: varasm.c:848
-#, fuzzy
 msgid "%Jregister name given for non-register variable '%D'"
-msgstr "registernavn givet for ikke-registervariablen '%s'"
+msgstr "%Jregisternavn givet for ikke-registervariablen '%D'"
 
 #: varasm.c:1380
-#, fuzzy
 msgid "%Jstorage size of `%D' isn't known"
-msgstr "lagringsstørrelsen af '%D' er ikke kendt"
+msgstr "%Jlagringsstørrelsen af '%D' er ikke kendt"
 
 #: varasm.c:1434
-#, fuzzy
 msgid "%Jalignment of '%D' is greater than maximum object file alignment.  Using %d"
-msgstr "justering af '%s' er større end den maksimale objektfilsjustering - bruger %d"
+msgstr "%Jjustering af '%D' er større end den maksimale objektfilsjustering - bruger %d"
 
 #: varasm.c:1480
 msgid "thread-local COMMON data not implemented"
 msgstr "tråd-lokal COMMON-data er ikke implementeret"
 
 #: varasm.c:1505
-#, fuzzy
 msgid "%Jrequested alignment for '%D' is greater than implemented alignment of %d"
-msgstr "forespurgt justering for %s er større end den implementerede justering af %d"
+msgstr "%Jforespurgt justering for '%D' er større end den implementerede justering på %d"
 
-#: varasm.c:3789
+#: varasm.c:3787
 msgid "initializer for integer value is too complicated"
 msgstr "startværdien for heltallet er for kompliceret"
 
-#: varasm.c:3794
+#: varasm.c:3792
 msgid "initializer for floating value is not a floating constant"
 msgstr "startværdien for kommatal er ikke en kommatalskonstant"
 
-#: varasm.c:3860
+#: varasm.c:3858
 msgid "unknown set constructor type"
 msgstr "ukendt mængdekonstruktionstype"
 
-#: varasm.c:4079
+#: varasm.c:4077
 #, c-format
 msgid "invalid initial value for member `%s'"
 msgstr "ugyldig startværdi for medlemmet '%s'"
 
-#: varasm.c:4266 varasm.c:4310
-#, fuzzy
+#: varasm.c:4264 varasm.c:4308
 msgid "%Jweak declaration of '%D' must precede definition"
-msgstr "svag erklæring af '%s' skal komme før definitionen"
+msgstr "%Jsvag erklæring af '%D' skal komme før definitionen"
 
-#: varasm.c:4274
-#, fuzzy
+#: varasm.c:4272
 msgid "%Jweak declaration of '%D' after first use results in unspecified behavior"
-msgstr "svag erklæring af '%s' efter første brug resulterer i ikke-defineret opførsel"
+msgstr "%Jsvag erklæring af '%D' efter første brug resulterer i ikke-defineret opførsel"
 
-#: varasm.c:4308
-#, fuzzy
+#: varasm.c:4306
 msgid "%Jweak declaration of '%D' must be public"
-msgstr "svag erklæring af '%s' skal være public"
+msgstr "%Jsvag erklæring af '%D' skal være public"
 
-#: varasm.c:4317
-#, fuzzy
+#: varasm.c:4315
 msgid "%Jweak declaration of '%D' not supported"
-msgstr "svag erklæring af '%s' ikke understøttet"
+msgstr "%Jsvag erklæring af '%D' ikke understøttet"
 
-#: varasm.c:4346 varasm.c:4436
+#: varasm.c:4344 varasm.c:4434
 msgid "only weak aliases are supported in this configuration"
 msgstr "kun svage aliaser understøttes i denne konfiguration"
 
-#: varasm.c:4439
+#: varasm.c:4437
 msgid "alias definitions not supported in this configuration; ignored"
 msgstr "aliasdefinitioner er ikke understøttet i denne konfiguration; ignoreret"
 
-#: varasm.c:4468
+#: varasm.c:4466
 msgid "visibility attribute not supported in this configuration; ignored"
 msgstr "synlighedsegenskab er ikke understøttet i denne konfiguration; ignoreret"
 
@@ -7523,37 +7494,32 @@ msgstr "ingen sclass for %s stab (0x%x)\n"
 #. End:
 #.
 #: diagnostic.def:1
-#, fuzzy
 msgid "fatal error: "
-msgstr "intern fejl: "
+msgstr "fatal fejl: "
 
 #: diagnostic.def:2
-#, fuzzy
 msgid "internal compiler error: "
-msgstr "intern fejl: "
+msgstr "intern oversætterfejl: "
 
 #: diagnostic.def:3
-#, fuzzy
 msgid "error: "
-msgstr "intern fejl: "
+msgstr "fejl: "
 
 #: diagnostic.def:4
-#, fuzzy
 msgid "sorry, unimplemented: "
 msgstr "desværre, ikke implementeret: "
 
 #: diagnostic.def:6
 msgid "anachronism: "
-msgstr ""
+msgstr "anakronisme: "
 
 #: diagnostic.def:7
-#, fuzzy
 msgid "note: "
-msgstr "bemærk:"
+msgstr "bemærk: "
 
 #: diagnostic.def:8
 msgid "debug: "
-msgstr ""
+msgstr "fejlfinding: "
 
 #: params.def:53
 msgid "The maximum number of instructions in a single function eligible for inlining"
@@ -7581,16 +7547,15 @@ msgstr "Den maksimale l
 
 #: params.def:112
 msgid "The size of function body to be considered large"
-msgstr ""
+msgstr "Størrelsen af en funktionskrop som anses for stor"
 
 #: params.def:116
-#, fuzzy
 msgid "Maximal growth due to inlining of large function (in percent)"
-msgstr "Maksimal kodevækst forårsaget af haleduplikering (i procent)"
+msgstr "Maksimal kodevækst forårsaget af indlejring af stor funktion (i procent)"
 
 #: params.def:120
 msgid "how much can given compilation unit grow because of the inlining (in percent)"
-msgstr ""
+msgstr "Hvor meget en oversættelsesenhed kan vokse pga. indlejring (i procent)"
 
 #: params.def:127
 msgid "The maximum amount of memory to be allocated by GCSE"
@@ -7600,116 +7565,116 @@ msgstr "Den maksimale m
 msgid "The maximum number of passes to make when doing GCSE"
 msgstr "Det maksimale antal faser der skal gennemgås ved udførsel af GCSE"
 
-#: params.def:144
+#: params.def:139
 msgid "The maximum number of instructions to consider to unroll in a loop"
 msgstr "Det maksimale antal instruktioner der overvejes at udrulle i en løkke"
 
-#: params.def:150
+#: params.def:145
 #, fuzzy
 msgid "The maximum number of instructions to consider to unroll in a loop on average"
 msgstr "Det maksimale antal instruktioner der overvejes at udrulle i en løkke"
 
-#: params.def:155
+#: params.def:150
 #, fuzzy
 msgid "The maximum number of unrollings of a single loop"
 msgstr "Det maksimale antal instruktioner til RTL-indbyggeren"
 
-#: params.def:160
+#: params.def:155
 #, fuzzy
 msgid "The maximum number of insns of a peeled loop"
 msgstr "Det maksimale antal instruktioner det overvejes at udfylde ventepladser med"
 
-#: params.def:165
+#: params.def:160
 #, fuzzy
 msgid "The maximum number of peelings of a single loop"
 msgstr "Det maksimale antal faser der skal gennemgås ved udførsel af GCSE"
 
-#: params.def:170
+#: params.def:165
 #, fuzzy
 msgid "The maximum number of insns of a completely peeled loop"
 msgstr "Det maksimale antal instruktioner der overvejes at udrulle i en løkke"
 
-#: params.def:175
+#: params.def:170
 #, fuzzy
 msgid "The maximum number of peelings of a single loop that is peeled completely"
 msgstr "Det maksimale antal instruktioner i en enkelt funktion der må indbygges"
 
-#: params.def:180
+#: params.def:175
 #, fuzzy
 msgid "The maximum number of insns of a peeled loop that rolls only once"
 msgstr "Det maksimale antal instruktioner til RTL-indbyggeren"
 
-#: params.def:186
+#: params.def:181
 #, fuzzy
 msgid "The maximum number of insns of an unswitched loop"
 msgstr "Det maksimale antal instruktioner der overvejes at udrulle i en løkke"
 
-#: params.def:191
+#: params.def:186
 #, fuzzy
 msgid "The maximum number of unswitchings in a single loop"
 msgstr "Det maksimale antal instruktioner i en enkelt funktion der må indbygges"
 
-#: params.def:196
+#: params.def:191
 msgid "Select fraction of the maximal count of repetitions of basic block in program given basic block needs to have to be considered hot"
 msgstr "Vælg den andel af det maksimale antal gentagelser af basisblokke i et program en given basisblok skal have for at blive betragtet som \"varm\""
 
-#: params.def:201
+#: params.def:196
 msgid "Select fraction of the maximal frequency of executions of basic block in function given basic block needs to have to be considered hot"
 msgstr "Vælg den andel af den maksimale frekvens af udførsler af basisblokke i et program en given basisblok skal have for at blive betragtet som \"varm\""
 
-#: params.def:206
+#: params.def:201
 msgid "The percentage of function, weighted by execution frequency, that must be covered by trace formation. Used when profile feedback is available"
 msgstr "Den procendel af funktioner vægtet efter udførselsfrekvens som skal dækkes af sporingsformering; benyttes når profileringsfeedback er tilgængeligt"
 
-#: params.def:211
+#: params.def:206
 msgid "The percentage of function, weighted by execution frequency, that must be covered by trace formation. Used when profile feedback is not available"
 msgstr "Den procendel af funktioner vægtet efter udførselsfrekvens som skal dækkes af sporingsformering; benyttes når profileringsfeedback ikke er tilgængeligt"
 
-#: params.def:216
+#: params.def:211
 #, fuzzy
 msgid "Maximal code growth caused by tail duplication (in percent)"
 msgstr "Maksimal kodevækst forårsaget af haleduplikering (i procent)"
 
-#: params.def:220
+#: params.def:215
 #, fuzzy
 msgid "Stop reverse growth if the reverse probability of best edge is less than this threshold (in percent)"
 msgstr "Stop omvendt vækst hvis den omvendte sandsynlighed for den bedste kant er mindre end denne tærskel (i procent)"
 
-#: params.def:225
+#: params.def:220
 #, fuzzy
 msgid "Stop forward growth if the probability of best edge is less than this threshold (in percent). Used when profile feedback is available"
 msgstr "Stop fremadrettet vækst hvis sandsynligheden for den bedste kant er mindre end denne tærskel (i procent); benyttes når profileringsfeedback er tilgængeligt"
 
-#: params.def:230
+#: params.def:225
 #, fuzzy
 msgid "Stop forward growth if the probability of best edge is less than this threshold (in percent). Used when profile feedback is not available"
 msgstr "Stop fremadrettet vækst hvis sandsynligheden for den bedste kant er mindre end denne tærskel (i procent); benyttes når profileringsfeedback ikke er tilgængeligt"
 
-#: params.def:237
+#: params.def:232
 msgid "The maximum number of incoming edges to consider for crossjumping"
 msgstr "Det maksimale antal indadgående kanter der overvejes til krydsspring"
 
-#: params.def:243
+#: params.def:238
 #, fuzzy
 msgid "The maximum length of path considered in cse"
 msgstr "Den maksimale længde af planlæggerens liste over ventende operationer"
 
-#: params.def:248
+#: params.def:243
 #, fuzzy
 msgid "The maximum memory locations recorded by cselib"
 msgstr "Det maksimale antal instruktioner til RTL-indbyggeren"
 
-#: params.def:261
+#: params.def:256
 #, fuzzy
 msgid "Minimum heap expansion to trigger garbage collection, as a percentage of the total size of the heap"
 msgstr "Minimal heap-udvidelse for at udløse garbage collection, som en procentdel af den totale heap"
 
-#: params.def:267
+#: params.def:262
 #, fuzzy
 msgid "Minimum heap size before we start collecting garbage, in kilobytes"
 msgstr "Minimal heap-størrelse før garbage collection startes, i kilobyte."
 
-#: params.def:275
+#: params.def:270
 #, fuzzy
 msgid "The maximum number of instructions to search backward when looking for equivalent reload"
 msgstr "Det maksimale antal instruktioner der overvejes at udrulle i en løkke"
@@ -7789,7 +7754,7 @@ msgstr "ugyldig v
 msgid "bad value `%s' for -mfp-trap-mode switch"
 msgstr "ugyldig værdi '%s' til tilvalget -mfp-trap-mode"
 
-#: config/alpha/alpha.c:324 config/rs6000/rs6000.c:1088
+#: config/alpha/alpha.c:324 config/rs6000/rs6000.c:1063
 #, c-format
 msgid "bad value `%s' for -mtls-size switch"
 msgstr "ugyldig værdi '%s' til tilvalget -mtls-size"
@@ -7815,106 +7780,100 @@ msgstr "afrundingstilstand er ikke underst
 msgid "trap mode not supported for VAX floats"
 msgstr "fældetilstand er ikke understøttet for VAX-kommatal"
 
-#: config/alpha/alpha.c:394
-#, fuzzy
-msgid "128-bit long double not supported for VAX floats"
-msgstr "fældetilstand er ikke understøttet for VAX-kommatal"
-
-#: config/alpha/alpha.c:422
+#: config/alpha/alpha.c:419
 #, c-format
 msgid "L%d cache latency unknown for %s"
 msgstr "L%d-mellemlagersventetid ukendt for %s"
 
-#: config/alpha/alpha.c:437
+#: config/alpha/alpha.c:434
 #, c-format
 msgid "bad value `%s' for -mmemory-latency"
 msgstr "ugyldig værdi '%s' for -mmemory-latency"
 
-#: config/alpha/alpha.c:5425
+#: config/alpha/alpha.c:5411
 #, c-format
 msgid "invalid %%H value"
 msgstr "ugyldig %%H-værdi"
 
-#: config/alpha/alpha.c:5446
+#: config/alpha/alpha.c:5432
 #, c-format
 msgid "invalid %%J value"
 msgstr "ugyldig %%J-værdi"
 
-#: config/alpha/alpha.c:5462 config/ia64/ia64.c:4263
+#: config/alpha/alpha.c:5448 config/ia64/ia64.c:4243
 #, c-format
 msgid "invalid %%r value"
 msgstr "ugyldig %%r-værdi"
 
-#: config/alpha/alpha.c:5472 config/rs6000/rs6000.c:9241
-#: config/xtensa/xtensa.c:2014
+#: config/alpha/alpha.c:5458 config/rs6000/rs6000.c:8944
+#: config/xtensa/xtensa.c:1999
 #, c-format
 msgid "invalid %%R value"
 msgstr "ugyldig %%R-værdi"
 
-#: config/alpha/alpha.c:5478 config/rs6000/rs6000.c:9160
-#: config/xtensa/xtensa.c:1981
+#: config/alpha/alpha.c:5464 config/rs6000/rs6000.c:8863
+#: config/xtensa/xtensa.c:1966
 #, c-format
 msgid "invalid %%N value"
 msgstr "ugyldig %%N-værdi"
 
-#: config/alpha/alpha.c:5486 config/rs6000/rs6000.c:9188
+#: config/alpha/alpha.c:5472 config/rs6000/rs6000.c:8891
 #, c-format
 msgid "invalid %%P value"
 msgstr "ugyldig %%P-værdi"
 
-#: config/alpha/alpha.c:5494
+#: config/alpha/alpha.c:5480
 #, c-format
 msgid "invalid %%h value"
 msgstr "ugyldig %%h-værdi"
 
-#: config/alpha/alpha.c:5502 config/xtensa/xtensa.c:2007
+#: config/alpha/alpha.c:5488 config/xtensa/xtensa.c:1992
 #, c-format
 msgid "invalid %%L value"
 msgstr "ugyldig %%L-værdi"
 
-#: config/alpha/alpha.c:5541 config/rs6000/rs6000.c:9142
+#: config/alpha/alpha.c:5527 config/rs6000/rs6000.c:8845
 #, c-format
 msgid "invalid %%m value"
 msgstr "ugyldig %%m-værdi"
 
-#: config/alpha/alpha.c:5549 config/rs6000/rs6000.c:9150
+#: config/alpha/alpha.c:5535 config/rs6000/rs6000.c:8853
 #, c-format
 msgid "invalid %%M value"
 msgstr "ugyldig %%M-værdi"
 
-#: config/alpha/alpha.c:5593
+#: config/alpha/alpha.c:5579
 #, c-format
 msgid "invalid %%U value"
 msgstr "ugyldig %%U-værdi"
 
-#: config/alpha/alpha.c:5605 config/alpha/alpha.c:5619
-#: config/rs6000/rs6000.c:9249
+#: config/alpha/alpha.c:5591 config/alpha/alpha.c:5605
+#: config/rs6000/rs6000.c:8952
 #, c-format
 msgid "invalid %%s value"
 msgstr "ugyldig %%s-værdi"
 
-#: config/alpha/alpha.c:5642
+#: config/alpha/alpha.c:5628
 #, c-format
 msgid "invalid %%C value"
 msgstr "ugyldig %%C-værdi"
 
-#: config/alpha/alpha.c:5679 config/rs6000/rs6000.c:8979
-#: config/rs6000/rs6000.c:8999
+#: config/alpha/alpha.c:5665 config/rs6000/rs6000.c:8702
 #, c-format
 msgid "invalid %%E value"
 msgstr "ugyldig %%E-værdi"
 
-#: config/alpha/alpha.c:5704 config/alpha/alpha.c:5752
+#: config/alpha/alpha.c:5690 config/alpha/alpha.c:5738
 msgid "unknown relocation unspec"
 msgstr "ukendt relokaliserings-unspec"
 
-#: config/alpha/alpha.c:5713 config/rs6000/rs6000.c:9562
+#: config/alpha/alpha.c:5699 config/rs6000/rs6000.c:9265
 #, c-format
 msgid "invalid %%xn code"
 msgstr "ugyldig %%xn-kode"
 
-#: config/alpha/alpha.c:6657 config/alpha/alpha.c:6660 config/s390/s390.c:6575
-#: config/s390/s390.c:6578
+#: config/alpha/alpha.c:6634 config/alpha/alpha.c:6637 config/s390/s390.c:6572
+#: config/s390/s390.c:6575
 msgid "bad builtin fcode"
 msgstr "ugyldig indbygget fcode"
 
@@ -7923,104 +7882,102 @@ msgstr "ugyldig indbygget fcode"
 #. each pair being { "NAME", VALUE }
 #. where VALUE is the bits to set or minus the bits to clear.
 #. An empty string NAME is used to identify the default VALUE.
-#: config/alpha/alpha.h:293 config/i386/i386.h:327 config/i386/i386.h:329
+#. WARNING: Do not mark empty strings for translation, as calling
+#. gettext on an empty string does NOT return an empty
+#. string.
+#. Macro to define tables used to set the flags.
+#. This is a list in braces of pairs in braces,
+#. each pair being { "NAME", VALUE }
+#. where VALUE is the bits to set or minus the bits to clear.
+#. An empty string NAME is used to identify the default VALUE.
+#: config/alpha/alpha.h:286 config/i386/i386.h:327 config/i386/i386.h:329
 #: config/i386/i386.h:331 config/ns32k/ns32k.h:140 config/s390/s390.h:124
-#: config/sparc/sparc.h:543 config/sparc/sparc.h:548
+#: config/sparc/sparc.h:537 config/sparc/sparc.h:542
 msgid "Use hardware fp"
 msgstr "Brug hardwarekommatal"
 
-#: config/alpha/alpha.h:294 config/i386/i386.h:328 config/i386/i386.h:330
-#: config/sparc/sparc.h:545 config/sparc/sparc.h:550
+#: config/alpha/alpha.h:287 config/i386/i386.h:328 config/i386/i386.h:330
+#: config/sparc/sparc.h:539 config/sparc/sparc.h:544
 msgid "Do not use hardware fp"
 msgstr "Brug ikke hardwarekommatal"
 
-#: config/alpha/alpha.h:295
+#: config/alpha/alpha.h:288
 msgid "Use fp registers"
 msgstr "Brug kommatalsregistre"
 
-#: config/alpha/alpha.h:297
+#: config/alpha/alpha.h:290
 msgid "Do not use fp registers"
 msgstr "Brug ikke kommatalsregistre"
 
-#: config/alpha/alpha.h:298
+#: config/alpha/alpha.h:291
 msgid "Do not assume GAS"
 msgstr "Antag ikke GAS"
 
-#: config/alpha/alpha.h:299
+#: config/alpha/alpha.h:292
 msgid "Assume GAS"
 msgstr "Antag GAS"
 
-#: config/alpha/alpha.h:301
+#: config/alpha/alpha.h:294
 msgid "Request IEEE-conformant math library routines (OSF/1)"
 msgstr "Påkræv at matematiksbibliotekrutiner opfylder IEEE-standarden (OSF/1)"
 
-#: config/alpha/alpha.h:303
+#: config/alpha/alpha.h:296
 msgid "Emit IEEE-conformant code, without inexact exceptions"
 msgstr "Udsend kode der opfylder IEEE-standarden, uden ineksakte undtagelser"
 
-#: config/alpha/alpha.h:305
+#: config/alpha/alpha.h:298
 msgid "Emit IEEE-conformant code, with inexact exceptions"
 msgstr "Udsend kode der opfylder IEEE-standarden, med ineksakte undtagelser"
 
-#: config/alpha/alpha.h:307
+#: config/alpha/alpha.h:300
 msgid "Do not emit complex integer constants to read-only memory"
 msgstr "Udsend ikke komplekse heltalskonstanter til skrivebeskyttet hukommelse"
 
-#: config/alpha/alpha.h:308
+#: config/alpha/alpha.h:301
 msgid "Use VAX fp"
 msgstr "Benyt VAX-kommatal"
 
-#: config/alpha/alpha.h:309
+#: config/alpha/alpha.h:302
 msgid "Do not use VAX fp"
 msgstr "Benyt ikke VAX-kommatal"
 
-#: config/alpha/alpha.h:310
+#: config/alpha/alpha.h:303
 msgid "Emit code for the byte/word ISA extension"
 msgstr "Udsend kode for byte/word-ISA-udvidelsen"
 
-#: config/alpha/alpha.h:313
+#: config/alpha/alpha.h:306
 msgid "Emit code for the motion video ISA extension"
 msgstr "Udsend kode for video-ISA-udvidelsen"
 
-#: config/alpha/alpha.h:316
+#: config/alpha/alpha.h:309
 msgid "Emit code for the fp move and sqrt ISA extension"
 msgstr "Udsend kode for kommatalsflytning og kvadratrod-ISA-udvidelsen"
 
-#: config/alpha/alpha.h:318
+#: config/alpha/alpha.h:311
 msgid "Emit code for the counting ISA extension"
 msgstr "Udsend kode for tæller-ISA-udvidelsen"
 
-#: config/alpha/alpha.h:321
+#: config/alpha/alpha.h:314
 msgid "Emit code using explicit relocation directives"
 msgstr "Udsend kode der bruger eksplicitte relokaliseringsdirektiver"
 
-#: config/alpha/alpha.h:324
+#: config/alpha/alpha.h:317
 msgid "Emit 16-bit relocations to the small data areas"
 msgstr "Udsend 16-bit relokalisering til det lille dataområde"
 
-#: config/alpha/alpha.h:326
+#: config/alpha/alpha.h:319
 msgid "Emit 32-bit relocations to the small data areas"
 msgstr "Udsend 32-bit relokalisering til det lille dataområde"
 
-#: config/alpha/alpha.h:328
+#: config/alpha/alpha.h:321
 #, fuzzy
 msgid "Emit direct branches to local functions"
 msgstr "Udelad rammehenvisningen i de yderste funktioner"
 
-#: config/alpha/alpha.h:331
+#: config/alpha/alpha.h:324
 msgid "Emit rdval instead of rduniq for thread pointer"
 msgstr "Udsend rdval i stedet for rduniq for trådhenvisning"
 
-#: config/alpha/alpha.h:333
-#, fuzzy
-msgid "Use 128-bit long double"
-msgstr "Benyt 128 bit long double"
-
-#: config/alpha/alpha.h:335
-#, fuzzy
-msgid "Use 64-bit long double"
-msgstr "Benyt 64 bit long double"
-
 #. For -mcpu=
 #. For -mtune=
 #. For -mfp-rounding-mode=[n|m|c|d]
@@ -8028,31 +7985,31 @@ msgstr "Benyt 64 bit long double"
 #. For -mtrap-precision=[p|f|i]
 #. For -mmemory-latency=
 #. For -mtls-size=
-#: config/alpha/alpha.h:364
+#: config/alpha/alpha.h:353
 msgid "Use features of and schedule given CPU"
 msgstr "Brug faciliteter fra og planlæg mht. den givne processor"
 
-#: config/alpha/alpha.h:366
+#: config/alpha/alpha.h:355
 msgid "Schedule given CPU"
 msgstr "Planlæg til en given processor"
 
-#: config/alpha/alpha.h:368
+#: config/alpha/alpha.h:357
 msgid "Control the generated fp rounding mode"
 msgstr "Kontrollér den genererede kommatalsafrundingstilstand"
 
-#: config/alpha/alpha.h:370
+#: config/alpha/alpha.h:359
 msgid "Control the IEEE trap mode"
 msgstr "Kontrollér IEEE-fældetilstanden"
 
-#: config/alpha/alpha.h:372
+#: config/alpha/alpha.h:361
 msgid "Control the precision given to fp exceptions"
 msgstr "Kontrollér den præcision der gives til kommatalsundtagelser"
 
-#: config/alpha/alpha.h:374
+#: config/alpha/alpha.h:363
 msgid "Tune expected memory latency"
 msgstr "Justér den forventede hukommelsesventetid"
 
-#: config/alpha/alpha.h:376 config/ia64/ia64.h:267 config/rs6000/sysv4.h:90
+#: config/alpha/alpha.h:365 config/ia64/ia64.h:267 config/rs6000/sysv4.h:90
 msgid "Specify bit size of immediate TLS offsets"
 msgstr "Angiv bitstørrelse for umiddelbar TLS-afsæt"
 
@@ -8071,17 +8028,17 @@ msgstr "parameteren til egenskaben '%s er ikke en strengkonstant"
 msgid "argument of `%s' attribute is not \"ilink1\" or \"ilink2\""
 msgstr "parameteren til egenskaben '%s er ikke \"ilink1\" eller \"ilink2\""
 
-#: config/arc/arc.c:1714 config/m32r/m32r.c:2352
+#: config/arc/arc.c:1714 config/m32r/m32r.c:2325
 #, c-format
 msgid "invalid operand to %%R code"
 msgstr "ugyldig operand til %%R-koden"
 
-#: config/arc/arc.c:1746 config/m32r/m32r.c:2375
+#: config/arc/arc.c:1746 config/m32r/m32r.c:2348
 #, c-format
 msgid "invalid operand to %%H/%%L code"
 msgstr "ugyldig operand til %%H/%%L-koden"
 
-#: config/arc/arc.c:1769 config/m32r/m32r.c:2446
+#: config/arc/arc.c:1769 config/m32r/m32r.c:2419
 #, c-format
 msgid "invalid operand to %%U code"
 msgstr "ugyldig operand til %%U-koden"
@@ -8092,7 +8049,8 @@ msgid "invalid operand to %%V code"
 msgstr "ugyldig operand til %%V-koden"
 
 #. Unknown flag.
-#: config/arc/arc.c:1787 config/m32r/m32r.c:2473 config/sparc/sparc.c:7010
+#. Undocumented flag.
+#: config/arc/arc.c:1787 config/m32r/m32r.c:2446 config/sparc/sparc.c:6985
 msgid "invalid operand output code"
 msgstr "ugyldig operand-uddatakode"
 
@@ -8101,7 +8059,7 @@ msgstr "ugyldig operand-uddatakode"
 msgid "switch -mcpu=%s conflicts with -march= switch"
 msgstr "tilvalget -mcpu=%s er i konflikt med tilvalget -march="
 
-#: config/arm/arm.c:530 config/rs6000/rs6000.c:767 config/sparc/sparc.c:424
+#: config/arm/arm.c:530 config/rs6000/rs6000.c:759 config/sparc/sparc.c:424
 #, c-format
 msgid "bad value (%s) for %s switch"
 msgstr "ugyldig værdi (%s) til tilvalget %s"
@@ -8122,123 +8080,121 @@ msgstr "m
 msgid "target CPU does not support THUMB instructions"
 msgstr "målprocessoren understøtter ikke THUMB-instruktioner"
 
-#: config/arm/arm.c:694
-msgid "future releases of GCC will not support -mapcs-26"
-msgstr ""
-
-#: config/arm/arm.c:706
+#: config/arm/arm.c:703
 msgid "enabling backtrace support is only meaningful when compiling for the Thumb"
 msgstr "aktivering af tilbagesporingsunderstøttelse giver kun mening ved oversættelse for en Thumb"
 
-#: config/arm/arm.c:709
+#: config/arm/arm.c:706
 msgid "enabling callee interworking support is only meaningful when compiling for the Thumb"
 msgstr "aktivering af interarbejdeunderstøttelse for kaldte objekter giver kun mening ved oversættelse for en Thumb"
 
-#: config/arm/arm.c:712
+#: config/arm/arm.c:709
 msgid "enabling caller interworking support is only meaningful when compiling for the Thumb"
 msgstr "aktivering af interarbejdeunderstøttelse for kaldere giver kun mening ved oversættelse for en Thumb"
 
-#: config/arm/arm.c:718
+#: config/arm/arm.c:715
 msgid "interworking forces APCS-32 to be used"
 msgstr "interarbejde tvinger APCS-32 til at blive brugt"
 
-#: config/arm/arm.c:724
+#: config/arm/arm.c:721
 msgid "-mapcs-stack-check incompatible with -mno-apcs-frame"
 msgstr "-mapcs-stack-check og -mno-apcs-frame er indbyrdes uforenelige"
 
-#: config/arm/arm.c:732
+#: config/arm/arm.c:729
 msgid "-fpic and -mapcs-reent are incompatible"
 msgstr "-fpic og -mapcs-reent er indbyrdes uforenelige"
 
-#: config/arm/arm.c:735
+#: config/arm/arm.c:732
 msgid "APCS reentrant code not supported.  Ignored"
 msgstr "APCS-genindtrædelig kode er ikke understøttet - ignoreret"
 
-#: config/arm/arm.c:743
+#: config/arm/arm.c:740
 msgid "-g with -mno-apcs-frame may not give sensible debugging"
 msgstr "-g med -mno-apcs-frame giver måske ikke fornuftig fejlanalysering"
 
-#: config/arm/arm.c:751
+#: config/arm/arm.c:748
 msgid "passing floating point arguments in fp regs not yet supported"
 msgstr "overbringelse af kommatalsparametre i kommatalsregistre er ikke understøttet endnu"
 
-#: config/arm/arm.c:795
+#: config/arm/arm.c:792
 #, c-format
 msgid "invalid floating point emulation option: -mfpe-%s"
 msgstr "ugyldigt tilvalg til kommatalsemulering: -mfpe-%s"
 
-#: config/arm/arm.c:806
+#: config/arm/arm.c:803
 msgid "-mfpe switch not supported by ep9312 target cpu - ignored."
-msgstr ""
+msgstr "tilvalget -mfpe understøttes ikke af målprocessoren ep9312 - ignoreret."
 
-#: config/arm/arm.c:826
+#: config/arm/arm.c:823
 msgid "structure size boundary can only be set to 8 or 32"
 msgstr "strukturstørrelsesgrænse kan kun sættes til 8 eller 32"
 
-#: config/arm/arm.c:834
+#: config/arm/arm.c:831
 msgid "-mpic-register= is useless without -fpic"
 msgstr "-mpic-register= er ubrugelig uden -fpic"
 
-#: config/arm/arm.c:841
+#: config/arm/arm.c:838
 #, c-format
 msgid "unable to use '%s' for PIC register"
 msgstr "kan ikke bruge '%s' til PIC-register"
 
-#: config/arm/arm.c:2249 config/arm/arm.c:2267 config/avr/avr.c:4558
-#: config/c4x/c4x.c:4447 config/h8300/h8300.c:4260 config/i386/i386.c:1592
-#: config/i386/i386.c:1638 config/ip2k/ip2k.c:3169
-#: config/m68hc11/m68hc11.c:1311 config/m68k/m68k.c:345
+#: config/arm/arm.c:2246 config/arm/arm.c:2264 config/avr/avr.c:4558
+#: config/c4x/c4x.c:4447 config/h8300/h8300.c:4257 config/i386/i386.c:1571
+#: config/i386/i386.c:1617 config/ip2k/ip2k.c:3169
+#: config/m68hc11/m68hc11.c:1227 config/m68k/m68k.c:333
 #: config/mcore/mcore.c:3375 config/ns32k/ns32k.c:1064
-#: config/rs6000/rs6000.c:14866 config/sh/sh.c:6873 config/sh/sh.c:6894
-#: config/sh/sh.c:6929 config/stormy16/stormy16.c:2073 config/v850/v850.c:2173
+#: config/rs6000/rs6000.c:14556 config/sh/sh.c:6737 config/sh/sh.c:6758
+#: config/sh/sh.c:6793 config/stormy16/stormy16.c:2073 config/v850/v850.c:2173
 #, c-format
 msgid "`%s' attribute only applies to functions"
 msgstr "egenskaben '%s' kan kun anvendes sammen med funktioner"
 
-#: config/arm/arm.c:10576
+#: config/arm/arm.c:10573
 msgid "unable to compute real location of stacked parameter"
 msgstr "kan ikke beregne virkelig placering af stakkede parametre"
 
 #. @@@ better error message
-#: config/arm/arm.c:11204 config/arm/arm.c:11241
+#: config/arm/arm.c:11201 config/arm/arm.c:11238
 msgid "selector must be an immediate"
 msgstr "vælger skal være en umiddelbar værdi"
 
 #. @@@ better error message
-#: config/arm/arm.c:11284 config/i386/i386.c:14317 config/i386/i386.c:14351
+#: config/arm/arm.c:11281 config/i386/i386.c:14219 config/i386/i386.c:14253
 msgid "mask must be an immediate"
 msgstr "maske skal være en umiddelbar værdi"
 
-#: config/arm/arm.c:11979
+#: config/arm/arm.c:11976
 msgid "no low registers available for popping high registers"
 msgstr "ingen lave registre er tilgængelige til at modtage værdier fra høje registre"
 
-#: config/arm/arm.c:12229
+#: config/arm/arm.c:12226
 msgid "interrupt Service Routines cannot be coded in Thumb mode"
 msgstr "afbrydelsesservicerutiner kan ikke kodes i Thumb-tilstand"
 
 #: config/arm/pe.c:170 config/mcore/mcore.c:3241
-#, fuzzy
 msgid "%Jinitialized variable '%D' is marked dllimport"
-msgstr "variablen '%s' med startværdi er markeret dllimport"
+msgstr "%Jvariablen '%D' med startværdi er markeret dllimport"
 
 #: config/arm/pe.c:179
-#, fuzzy
 msgid "%Jstatic variable '%D' is marked dllimport"
-msgstr "statisk variabel '%s' er markeret dllimport"
+msgstr "%Jstatisk variabel '%D' er markeret dllimport"
 
-#: config/arm/arm.h:451
+#: config/arm/arm.h:450
 msgid "Generate APCS conformant stack frames"
 msgstr "Generér APCS-overholdende stakrammer"
 
-#: config/arm/arm.h:454
+#: config/arm/arm.h:453
 msgid "Store function names in object code"
 msgstr "Gem funktionsnavne i objektkode"
 
-#: config/arm/arm.h:458
+#: config/arm/arm.h:457
 msgid "Use the 32-bit version of the APCS"
 msgstr "Benyt 32 bit-udgaven af APCS"
 
+#: config/arm/arm.h:459
+msgid "Use the 26-bit version of the APCS"
+msgstr "Benyt 26 bit-udgaven af APCS"
+
 #: config/arm/arm.h:463
 msgid "Pass FP arguments in FP registers"
 msgstr "Videregiv kommatalsparametre i kommatalsregistre"
@@ -8251,91 +8207,91 @@ msgstr "Gener
 msgid "The MMU will trap on unaligned accesses"
 msgstr "MMU'en vil aktiveres ved ikke-justerede tilgange"
 
-#: config/arm/arm.h:472
+#: config/arm/arm.h:476
 msgid "Use library calls to perform FP operations"
 msgstr "Benyt bibliotekskald til at udføre kommatalsoperationer"
 
-#: config/arm/arm.h:474 config/i960/i960.h:291
+#: config/arm/arm.h:478 config/i960/i960.h:291
 msgid "Use hardware floating point instructions"
 msgstr "Benyt hardware-kommatalsinstruktioner"
 
-#: config/arm/arm.h:476
+#: config/arm/arm.h:480
 msgid "Assume target CPU is configured as big endian"
 msgstr "Antag at målprocessoren er konfigureret som storendet"
 
-#: config/arm/arm.h:478
+#: config/arm/arm.h:482
 msgid "Assume target CPU is configured as little endian"
 msgstr "Antag at målprocessoren er konfigureret som lilleendet"
 
-#: config/arm/arm.h:480
+#: config/arm/arm.h:484
 msgid "Assume big endian bytes, little endian words"
 msgstr "Antag storendede byte og lilleendede word"
 
-#: config/arm/arm.h:482
+#: config/arm/arm.h:486
 msgid "Support calls between Thumb and ARM instruction sets"
 msgstr "Understøt kald mellem Thumb- og ARM-instruktionssættene"
 
-#: config/arm/arm.h:485
+#: config/arm/arm.h:489
 msgid "Generate a call to abort if a noreturn function returns"
 msgstr "Generér et kald til abort hvis en noreturn-funktion returnerer"
 
-#: config/arm/arm.h:488
+#: config/arm/arm.h:492
 msgid "Do not move instructions into a function's prologue"
 msgstr "Flyt ikke instruktioner til en funktions begyndelse"
 
-#: config/arm/arm.h:491
+#: config/arm/arm.h:495
 msgid "Do not load the PIC register in function prologues"
 msgstr "Indlæs ikke PIC-registeret i funktionsbegyndelser"
 
-#: config/arm/arm.h:494
+#: config/arm/arm.h:498
 msgid "Generate call insns as indirect calls, if necessary"
 msgstr "Generér kaldeinstruktioner som indirekte kald, om nødvendigt"
 
-#: config/arm/arm.h:497
+#: config/arm/arm.h:501
 msgid "Compile for the Thumb not the ARM"
 msgstr "Oversæt til Thymb, ikke til ARM"
 
-#: config/arm/arm.h:501
+#: config/arm/arm.h:505
 msgid "Thumb: Generate (non-leaf) stack frames even if not needed"
 msgstr "Thumb: Generér (ikke-yderste) stakrammer selv hvis det ikke er nødvendigt"
 
-#: config/arm/arm.h:504
+#: config/arm/arm.h:508
 msgid "Thumb: Generate (leaf) stack frames even if not needed"
 msgstr "Thumb: Generér (yderste) stakrammer selv hvis det ikke er nødvendigt"
 
-#: config/arm/arm.h:507
+#: config/arm/arm.h:511
 msgid "Thumb: Assume non-static functions may be called from ARM code"
 msgstr "Thumb: Antag at ikke-statiske funktioner kan kaldes fra ARM-kode"
 
-#: config/arm/arm.h:511
+#: config/arm/arm.h:515
 msgid "Thumb: Assume function pointers may go to non-Thumb aware code"
 msgstr "Thumb: Antag at funktionshenvisninger kan gå til kode der ikke er opmærksom på Thumb"
 
-#: config/arm/arm.h:515
+#: config/arm/arm.h:519
 msgid "Cirrus: Place NOPs to avoid invalid instruction combinations"
 msgstr ""
 
-#: config/arm/arm.h:517
+#: config/arm/arm.h:521
 msgid "Cirrus: Do not break up invalid instruction combinations with NOPs"
 msgstr ""
 
-#: config/arm/arm.h:525
+#: config/arm/arm.h:529
 msgid "Specify the name of the target CPU"
 msgstr "Angiv navnet på målprocessoren"
 
-#: config/arm/arm.h:527
+#: config/arm/arm.h:531
 msgid "Specify the name of the target architecture"
 msgstr "Angiv navnet på målarkitekturen"
 
-#: config/arm/arm.h:531
+#: config/arm/arm.h:535
 msgid "Specify the version of the floating point emulator"
 msgstr "Angiv versionen af kommatalsemulatoren"
 
-#: config/arm/arm.h:533
+#: config/arm/arm.h:537
 msgid "Specify the minimum bit alignment of structures"
 msgstr "Angiv den mindste bitjustering af strukturer"
 
-#: config/arm/arm.h:535
+#: config/arm/arm.h:539
 msgid "Specify the register to be used for PIC addressing"
 msgstr "Angiv det register der skal bruges til PIC-adressering"
 
@@ -8440,7 +8396,7 @@ msgstr "Angiv MCU-navnet"
 #. For instance, the SH target has only positive offsets in
 #. addresses.  Thus sorting to put the smallest address first allows
 #. the most combinations to be found.
-#: config/avr/avr.h:2268
+#: config/avr/avr.h:2267
 msgid "trampolines not supported"
 msgstr "trampoliner understøttes ikke"
 
@@ -8569,12 +8525,6 @@ msgstr "c4x_operand_subword: adresse kan ikke tilf
 msgid "c4x_rptb_rpts_p: Repeat block top label moved\n"
 msgstr "c4x_rptb_rpts_p: Topetiket til gentagelsesblok flyttet\n"
 
-#. ??? HACK.  We shouldn't have flag_inline_trees at all.
-#. Name of the c4x assembler.
-#. Name of the c4x linker.
-#. Define assembler options.
-#. Define linker options.
-#. Specify the end file to link with.
 #. Target compilation option flags.
 #. Small memory model.
 #. Use 24-bit MPYI for C3x.
@@ -8795,158 +8745,158 @@ msgstr "Angiv maksimalt antal iterationer for RPTS"
 msgid "Select CPU to generate code for"
 msgstr "Vælg den processor der skal genereres kode til"
 
-#: config/cris/cris.c:604
+#: config/cris/cris.c:597
 msgid "unexpected index-type in cris_print_index"
 msgstr "uventet indekstype i cris_print_index"
 
-#: config/cris/cris.c:618
+#: config/cris/cris.c:611
 msgid "unexpected base-type in cris_print_base"
 msgstr "uventet grundtype in cris_print_base"
 
-#: config/cris/cris.c:911
+#: config/cris/cris.c:904
 #, c-format
 msgid "stackframe too big: %d bytes"
 msgstr "stakramme for stor: %d byte"
 
-#: config/cris/cris.c:1222
+#: config/cris/cris.c:1215
 msgid "allocated but unused delay list in epilogue"
 msgstr "allokeret, men ubenyttet venteliste i afslutning"
 
-#: config/cris/cris.c:1232
+#: config/cris/cris.c:1225
 msgid "unexpected function type needing stack adjustment for __builtin_eh_return"
 msgstr "uventet funktionstype behøver stak justering for __builtin_eh_return"
 
-#: config/cris/cris.c:1308
+#: config/cris/cris.c:1301
 msgid "invalid operand for 'b' modifier"
 msgstr "ugyldig operand til 'b'-ændring"
 
-#: config/cris/cris.c:1321
+#: config/cris/cris.c:1314
 msgid "invalid operand for 'v' modifier"
 msgstr "ugyldig operand til 'v'-ændring"
 
-#: config/cris/cris.c:1331
+#: config/cris/cris.c:1324
 msgid "invalid operand for 'P' modifier"
 msgstr "ugyldig operand til 'P'-ændring"
 
-#: config/cris/cris.c:1338
+#: config/cris/cris.c:1331
 msgid "invalid operand for 'p' modifier"
 msgstr "ugyldig operand til 'p'-ændring"
 
-#: config/cris/cris.c:1377
+#: config/cris/cris.c:1370
 msgid "invalid operand for 'z' modifier"
 msgstr "ugyldig operand til 'z'-ændring"
 
-#: config/cris/cris.c:1425 config/cris/cris.c:1455
+#: config/cris/cris.c:1401 config/cris/cris.c:1431
 msgid "invalid operand for 'H' modifier"
 msgstr "ugyldig operand til 'H'-ændring"
 
-#: config/cris/cris.c:1431
+#: config/cris/cris.c:1407
 msgid "bad register"
 msgstr "ugyldigt register"
 
-#: config/cris/cris.c:1469
+#: config/cris/cris.c:1445
 msgid "invalid operand for 'e' modifier"
 msgstr "ugyldig operand til 'e'-ændring"
 
-#: config/cris/cris.c:1486
+#: config/cris/cris.c:1462
 msgid "invalid operand for 'm' modifier"
 msgstr "ugyldig operand til 'm'-ændring"
 
-#: config/cris/cris.c:1511
+#: config/cris/cris.c:1487
 msgid "invalid operand for 'A' modifier"
 msgstr "ugyldig operand til 'A'-ændring"
 
-#: config/cris/cris.c:1519
+#: config/cris/cris.c:1495
 msgid "invalid operand for 'D' modifier"
 msgstr "ugyldig operand til 'D'-ændring"
 
-#: config/cris/cris.c:1533
+#: config/cris/cris.c:1509
 msgid "invalid operand for 'T' modifier"
 msgstr "ugyldig operand til 'T'-ændring"
 
-#: config/cris/cris.c:1542
+#: config/cris/cris.c:1518
 msgid "invalid operand modifier letter"
 msgstr "ugyldigt operandændringsbogstav"
 
-#: config/cris/cris.c:1550
+#: config/cris/cris.c:1526
 #, c-format
 msgid "internal error: bad register: %d"
 msgstr "intern fejl: ugyldigt register: %d"
 
-#: config/cris/cris.c:1598
+#: config/cris/cris.c:1574
 msgid "unexpected multiplicative operand"
 msgstr "uventet multiplikativ operand"
 
-#: config/cris/cris.c:1618
+#: config/cris/cris.c:1594
 msgid "unexpected operand"
 msgstr "uventet operand"
 
-#: config/cris/cris.c:1651 config/cris/cris.c:1661
+#: config/cris/cris.c:1627 config/cris/cris.c:1637
 msgid "unrecognized address"
 msgstr "ukendt adresse"
 
-#: config/cris/cris.c:2011
+#: config/cris/cris.c:1987
 msgid "internal error: sideeffect-insn affecting main effect"
 msgstr "intern fejl: bivirkningsinstruktion påvirker hovedvirkning"
 
 #. If we get here, the caller got its initial tests wrong.
-#: config/cris/cris.c:2404
+#: config/cris/cris.c:2380
 msgid "internal error: cris_side_effect_mode_ok with bad operands"
 msgstr "intern fejl: cris_side_effect_mode_ok med ugyldige operander"
 
-#: config/cris/cris.c:2481 config/cris/cris.c:2543
+#: config/cris/cris.c:2457 config/cris/cris.c:2519
 msgid "unrecognized supposed constant"
 msgstr "ukendt formodet konstant"
 
-#: config/cris/cris.c:2588
+#: config/cris/cris.c:2564
 msgid "unrecognized supposed constant in cris_global_pic_symbol"
 msgstr "ukendt formodet konstant i cris_global_pic_symbol"
 
-#: config/cris/cris.c:2607
+#: config/cris/cris.c:2583
 #, c-format
 msgid "-max-stackframe=%d is not usable, not between 0 and %d"
 msgstr "-max-stackframe=%d er ikke brugbar mellem 0 og %d"
 
-#: config/cris/cris.c:2635
+#: config/cris/cris.c:2611
 #, c-format
 msgid "unknown CRIS version specification in -march= or -mcpu= : %s"
 msgstr "ukendt CRIS-versionsspecifikation i -march= eller -mcpu=: %s"
 
-#: config/cris/cris.c:2671
+#: config/cris/cris.c:2647
 #, c-format
 msgid "unknown CRIS cpu version specification in -mtune= : %s"
 msgstr "ukendt CRIS-versionsspecifikation i -mtune=: %s"
 
-#: config/cris/cris.c:2689
+#: config/cris/cris.c:2665
 msgid "-fPIC and -fpic are not supported in this configuration"
 msgstr "-fPIC og -fpic understøttes ikke af denne konfiguration"
 
-#: config/cris/cris.c:2705
+#: config/cris/cris.c:2681
 msgid "that particular -g option is invalid with -maout and -melinux"
 msgstr "det bestemte '-g'-tilvalg er ugyldigt med -maout og -melinux"
 
-#: config/cris/cris.c:2960 config/cris/cris.c:3005
+#: config/cris/cris.c:2936 config/cris/cris.c:2981
 msgid "unexpected side-effects in address"
 msgstr "uventede bivirkninger i adresse"
 
 #. Labels are never marked as global symbols.
-#: config/cris/cris.c:3100 config/cris/cris.c:3131
+#: config/cris/cris.c:3076 config/cris/cris.c:3107
 msgid "unexpected PIC symbol"
 msgstr "uventet PIC-symbol"
 
-#: config/cris/cris.c:3104
+#: config/cris/cris.c:3080
 msgid "PIC register isn't set up"
 msgstr "PIC-register er ikke sat op"
 
-#: config/cris/cris.c:3117 config/cris/cris.c:3200
+#: config/cris/cris.c:3093 config/cris/cris.c:3176
 msgid "unexpected address expression"
 msgstr "uventet adresseudtryk"
 
-#: config/cris/cris.c:3135
+#: config/cris/cris.c:3111
 msgid "emitting PIC operand, but PIC register isn't set up"
 msgstr "udsender PIC-operand, men PIC-register er ikke sat op"
 
-#: config/cris/cris.c:3144
+#: config/cris/cris.c:3120
 msgid "unexpected NOTE as addr_const:"
 msgstr "uventet NOTE som addr_const:"
 
@@ -8958,80 +8908,75 @@ msgstr "Overs
 msgid "For elinux, request a specified stack-size for this program"
 msgstr "For elinux; forespørg en angivet stakstørrelse for dette program"
 
-#: config/cris/cris.h:362
-#, fuzzy
-msgid "Work around bug in multiplication instruction"
-msgstr "Benyt ikke kommatalsinstruktioner til multiplikationsakkumulering"
-
 #. No "no-etrax" as it does not really imply any model.                     On the other hand, "etrax" implies the common (and large)               subset matching all models.
-#: config/cris/cris.h:368
+#: config/cris/cris.h:334
 msgid "Compile for ETRAX 4 (CRIS v3)"
 msgstr "Oversæt for ETRAX 4 (CRIS v3)"
 
-#: config/cris/cris.h:373
+#: config/cris/cris.h:339
 msgid "Compile for ETRAX 100 (CRIS v8)"
 msgstr "Oversæt for ETRAX 100 (CRIS v8)"
 
-#: config/cris/cris.h:377
+#: config/cris/cris.h:343
 msgid "Emit verbose debug information in assembly code"
 msgstr "Udsend fejlanalyseringsinfo i maskinkode"
 
-#: config/cris/cris.h:380
+#: config/cris/cris.h:346
 msgid "Do not use condition codes from normal instructions"
 msgstr "Benyt ikke betingelseskoder fra normale instruktioner"
 
-#: config/cris/cris.h:384
+#: config/cris/cris.h:350
 msgid "Do not emit addressing modes with side-effect assignment"
 msgstr "Udsend ikke adresseringstilstande med bivirkningstildeling"
 
-#: config/cris/cris.h:387
+#: config/cris/cris.h:353
 msgid "Do not tune stack alignment"
 msgstr "Finjustér ikke stakjustering"
 
-#: config/cris/cris.h:390
+#: config/cris/cris.h:356
 msgid "Do not tune writable data alignment"
 msgstr "Finjustér ikke justering af skrivbare data"
 
-#: config/cris/cris.h:393
+#: config/cris/cris.h:359
 msgid "Do not tune code and read-only data alignment"
 msgstr "Finjustér ikke justering af kode og skrivebeskyttet data"
 
-#: config/cris/cris.h:402
+#: config/cris/cris.h:368
 msgid "Align code and data to 32 bits"
 msgstr "Justér kode og data til 32 bit"
 
-#: config/cris/cris.h:415
+#: config/cris/cris.h:381
 msgid "Don't align items in code or data"
 msgstr "Justér ikke elementer i kode eller data"
 
-#: config/cris/cris.h:418
+#: config/cris/cris.h:384
 msgid "Do not emit function prologue or epilogue"
 msgstr "Udsend ikke funktionsindledning eller -afslutning"
 
 #. We have to handle this m-option here since we can't wash it off in      both CC1_SPEC and CC1PLUS_SPEC.
-#: config/cris/cris.h:422
+#: config/cris/cris.h:388
 msgid "Use the most feature-enabling options allowed by other options"
 msgstr "Benyt de tilvalg der giver de fleste faciliteter tilladt af andre tilvalg"
 
 #. We must call it "override-" since calling it "no-" will cause            gcc.c to forget it, if there's a "later" -mbest-lib-options.            Kludgy, but needed for some multilibbed files.
-#: config/cris/cris.h:428
+#: config/cris/cris.h:394
 msgid "Override -mbest-lib-options"
 msgstr "Overskriv -mbest-lib-options"
 
-#: config/cris/cris.h:460
+#: config/cris/cris.h:426
 msgid "Generate code for the specified chip or CPU version"
 msgstr "Generér kode til en given chip- eller processorversion"
 
-#: config/cris/cris.h:462
+#: config/cris/cris.h:428
 msgid "Tune alignment for the specified chip or CPU version"
 msgstr "Finjustér justering til en given chip- eller processorversion"
 
-#: config/cris/cris.h:464
+#: config/cris/cris.h:430
 msgid "Warn when a stackframe is larger than the specified size"
 msgstr "Advar når en stakramme er større end den angivne størrelse"
 
 #. Node: Profiling
-#: config/cris/cris.h:1050
+#: config/cris/cris.h:1016
 msgid "no FUNCTION_PROFILER for CRIS"
 msgstr "ingen FUNCTION_PROFILER for CRIS"
 
@@ -9264,15 +9209,19 @@ msgstr "Angiv alternativt navn til dsp16xx-chippen"
 
 #. Output assembler code to FILE to increment profiler label # LABELNO
 #. for profiling a function entry.
-#: config/dsp16xx/dsp16xx.h:1217 config/dsp16xx/dsp16xx.h:1668
-#: config/dsp16xx/dsp16xx.h:1673
+#. This is how to output an insn to push a register on the stack.
+#. It need not be very fast code since it is used only for profiling
+#. This is how to output an insn to pop a register from the stack.
+#. It need not be very fast code since it is used only for profiling
+#: config/dsp16xx/dsp16xx.h:1216 config/dsp16xx/dsp16xx.h:1667
+#: config/dsp16xx/dsp16xx.h:1672
 msgid "profiling not implemented yet"
 msgstr "profilering understøttes ikke endnu"
 
 #. Emit RTL insns to initialize the variable parts of a trampoline.
 #. FNADDR is an RTX for the address of the function's pure code.
 #. CXT is an RTX for the static chain value for the function.
-#: config/dsp16xx/dsp16xx.h:1227 config/dsp16xx/dsp16xx.h:1239
+#: config/dsp16xx/dsp16xx.h:1226 config/dsp16xx/dsp16xx.h:1238
 msgid "trampolines not yet implemented"
 msgstr "trampoliner understøttes ikke endnu"
 
@@ -9466,6 +9415,7 @@ msgstr "denne mediafunktion er kun tilg
 #. #define TARGET_VERSION           fprintf (stderr, " (68k, MIT syntax)");
 #. #endif
 #: config/frv/frv.h:506
+#, c-format
 msgid " (frv)"
 msgstr " (frv)"
 
@@ -9566,182 +9516,179 @@ msgstr "Gener
 msgid "Do not generate char instructions"
 msgstr "Generér ikke char-instruktioner"
 
-#: config/i386/i386.c:1179
+#: config/i386/i386.c:1161
 #, c-format
 msgid "code model %s not supported in PIC mode"
 msgstr "kodemodellen %s er ikke understøttet i PIC-tilstand"
 
-#: config/i386/i386.c:1189 config/sparc/sparc.c:387
+#: config/i386/i386.c:1171 config/sparc/sparc.c:387
 #, c-format
 msgid "bad value (%s) for -mcmodel= switch"
 msgstr "ugyldig værdi (%s) til tilvalget -mcmodel="
 
-#: config/i386/i386.c:1204
+#: config/i386/i386.c:1186
 #, c-format
 msgid "bad value (%s) for -masm= switch"
 msgstr "ugyldig værdi (%s) til tilvalget -masm="
 
-#: config/i386/i386.c:1207
+#: config/i386/i386.c:1189
 #, c-format
 msgid "code model `%s' not supported in the %s bit mode"
 msgstr "kodemodellen %s er ikke understøttet i %s bit-tilstand"
 
-#: config/i386/i386.c:1210
+#: config/i386/i386.c:1192
 msgid "code model `large' not supported yet"
 msgstr "kodemodellen 'large' er ikke understøttet endnu"
 
-#: config/i386/i386.c:1212
+#: config/i386/i386.c:1194
 #, c-format
 msgid "%i-bit mode not compiled in"
 msgstr "%i bit-tilstand er ikke oversat med ind"
 
-#: config/i386/i386.c:1242 config/i386/i386.c:1254
-#, fuzzy
+#: config/i386/i386.c:1221 config/i386/i386.c:1233
 msgid "CPU you selected does not support x86-64 instruction set"
-msgstr "målprocessoren understøtter ikke THUMB-instruktioner"
+msgstr "den valgte processor understøtter ikke x86-64-instruktionssættet"
 
-#: config/i386/i386.c:1247 config/iq2000/iq2000.c:1840
+#: config/i386/i386.c:1226 config/iq2000/iq2000.c:1840
 #, c-format
 msgid "bad value (%s) for -march= switch"
 msgstr "ugyldig værdi (%s) til tilvalget -march="
 
-#: config/i386/i386.c:1260
+#: config/i386/i386.c:1239
 #, c-format
 msgid "bad value (%s) for -mtune= switch"
 msgstr "ugyldig værdi (%s) til tilvalget -mcpu="
 
-#: config/i386/i386.c:1277
+#: config/i386/i386.c:1256
 #, c-format
 msgid "-mregparm=%d is not between 0 and %d"
 msgstr "-mregparm=%d er ikke mellem 0 og %d"
 
-#: config/i386/i386.c:1290
+#: config/i386/i386.c:1269
 msgid "-malign-loops is obsolete, use -falign-loops"
 msgstr "-malign-loops er forældet, benyt -falign-loops"
 
-#: config/i386/i386.c:1295 config/i386/i386.c:1308 config/i386/i386.c:1321
+#: config/i386/i386.c:1274 config/i386/i386.c:1287 config/i386/i386.c:1300
 #, c-format
 msgid "-malign-loops=%d is not between 0 and %d"
 msgstr "-malign-loops=%d er ikke mellem 0 og %d"
 
-#: config/i386/i386.c:1303
+#: config/i386/i386.c:1282
 msgid "-malign-jumps is obsolete, use -falign-jumps"
 msgstr "-malign-jumps er forældet, benyt -falign-jumps"
 
-#: config/i386/i386.c:1316
+#: config/i386/i386.c:1295
 msgid "-malign-functions is obsolete, use -falign-functions"
 msgstr "-malign-functions er forældet, benyt -falign-functions"
 
-#: config/i386/i386.c:1354
+#: config/i386/i386.c:1333
 #, c-format
 msgid "-mpreferred-stack-boundary=%d is not between %d and 12"
 msgstr "-mpreferred-stack-boundary=%d er ikke mellem %d og 12"
 
-#: config/i386/i386.c:1366
+#: config/i386/i386.c:1345
 #, c-format
 msgid "-mbranch-cost=%d is not between 0 and 5"
 msgstr "-mbranch-cost=%d er ikke mellem 0 og 5"
 
-#: config/i386/i386.c:1378
+#: config/i386/i386.c:1357
 #, c-format
 msgid "bad value (%s) for -mtls-dialect= switch"
 msgstr "ugyldig værdi (%s) til tilvalget -mtls-dialect"
 
-#: config/i386/i386.c:1407
+#: config/i386/i386.c:1386
 msgid "-malign-double makes no sense in the 64bit mode"
 msgstr "-malign-double giver ikke mening i 64 bit-tilstand"
 
-#: config/i386/i386.c:1409
+#: config/i386/i386.c:1388
 msgid "-mrtd calling convention not supported in the 64bit mode"
 msgstr "kaldekonventionen -mrtd er ikke understøttet i 64 bit-tilstand"
 
-#: config/i386/i386.c:1431 config/i386/i386.c:1442
+#: config/i386/i386.c:1410 config/i386/i386.c:1421
 msgid "SSE instruction set disabled, using 387 arithmetics"
 msgstr "SSE-instruktionssæt deaktiveret, bruger 387-beregninger"
 
-#: config/i386/i386.c:1447
+#: config/i386/i386.c:1426
 msgid "387 instruction set disabled, using SSE arithmetics"
 msgstr "387-instruktionssæt deaktiveret, bruger SSE-beregninger"
 
-#: config/i386/i386.c:1454
+#: config/i386/i386.c:1433
 #, c-format
 msgid "bad value (%s) for -mfpmath= switch"
 msgstr "ugyldig værdi (%s) til tilvalget -mfpmath="
 
-#: config/i386/i386.c:1602 config/i386/i386.c:1613
-#, fuzzy
+#: config/i386/i386.c:1581 config/i386/i386.c:1592
 msgid "fastcall and stdcall attributes are not compatible"
-msgstr "shared og mdll er indbyrdes uforenelige"
+msgstr "fastcall og stdcall er indbyrdes uforenelige"
 
-#: config/i386/i386.c:1606 config/i386/i386.c:1662
-#, fuzzy
+#: config/i386/i386.c:1585 config/i386/i386.c:1641
 msgid "fastcall and regparm attributes are not compatible"
-msgstr "egenskaberne 'trap' og 'far' kan ikke bruges på samme tid, ignorerer 'far'"
+msgstr "fastcall og regparm er indbyrdes uforenelige"
 
-#: config/i386/i386.c:1649
+#: config/i386/i386.c:1628
 #, c-format
 msgid "`%s' attribute requires an integer constant argument"
 msgstr "egenskaben '%s' kræver en heltalskonstant som parameter"
 
-#: config/i386/i386.c:1655
+#: config/i386/i386.c:1634
 #, c-format
 msgid "argument to `%s' attribute larger than %d"
 msgstr "parameter til egenskaben '%s' er større end %d"
 
-#: config/i386/i386.c:2621
+#: config/i386/i386.c:2593
 msgid "SSE vector argument without SSE enabled changes the ABI"
 msgstr ""
 
-#: config/i386/i386.c:2637
+#: config/i386/i386.c:2609
 msgid "MMX vector argument without MMX enabled changes the ABI"
 msgstr ""
 
-#: config/i386/i386.c:2865
+#: config/i386/i386.c:2837
 msgid "SSE vector return without SSE enabled changes the ABI"
 msgstr ""
 
-#: config/i386/i386.c:6840
+#: config/i386/i386.c:6811
 msgid "invalid UNSPEC as operand"
 msgstr "ugyldig UNSPEC som operand"
 
-#: config/i386/i386.c:7098
+#: config/i386/i386.c:7069
 msgid "extended registers have no high halves"
 msgstr "udvidede registre har ikke høje halvdele"
 
-#: config/i386/i386.c:7113
+#: config/i386/i386.c:7084
 msgid "unsupported operand size for extended register"
 msgstr "ikke-understøttet operandstørrelse for udvidede registre"
 
-#: config/i386/i386.c:7428
+#: config/i386/i386.c:7399
 msgid "operand is neither a constant nor a condition code, invalid operand code 'c'"
 msgstr "operand er hverken en konstant eller en betingelseskode, ugyldig operandkode 'c'"
 
-#: config/i386/i386.c:7474
+#: config/i386/i386.c:7445
 #, c-format
 msgid "invalid operand code `%c'"
 msgstr "ugyldig operandkode '%c'"
 
-#: config/i386/i386.c:7517
+#: config/i386/i386.c:7488
 msgid "invalid constraints for operand"
 msgstr "ugyldige begrænsninger for operand"
 
-#: config/i386/i386.c:12031
+#: config/i386/i386.c:11889
 msgid "unknown insn mode"
 msgstr "ukendt instruktionstilstand"
 
-#: config/i386/i386.c:14119 config/i386/i386.c:14155
+#: config/i386/i386.c:14021 config/i386/i386.c:14057
 #, c-format
 msgid "selector must be an integer constant in the range 0..%i"
 msgstr ""
 
-#: config/i386/i386.c:14383
+#: config/i386/i386.c:14285
 msgid "shift must be an immediate"
 msgstr "skifteværdi skal være en umiddelbar værdi"
 
-#: config/i386/i386.c:15406
-#, fuzzy, c-format
+#: config/i386/i386.c:15308
+#, c-format
 msgid "`%s' incompatible attribute ignored"
-msgstr "egenskaben '%s' ignoreret"
+msgstr "uforenelig egenskab '%s' ignoreret"
 
 #: config/i386/winnt.c:104
 #, fuzzy
@@ -9762,82 +9709,82 @@ msgstr ""
 msgid "`%s' attribute only applies to variables"
 msgstr "egenskaben '%s' kan kun anvendes på variabler"
 
-#: config/i386/winnt.c:248
+#: config/i386/winnt.c:247
 msgid "%Jfunction '%D' is defined after prior declaration as dllimport: attribute ignored"
 msgstr ""
 
-#: config/i386/winnt.c:259
+#: config/i386/winnt.c:258
 #, fuzzy
 msgid "%Jinline function '%D' is declared as dllimport: attribute ignored."
 msgstr "funktionen '%s' omerklæret med egenskaben noinline"
 
-#: config/i386/winnt.c:271
+#: config/i386/winnt.c:270
 msgid "%Jdefinition of static data member '%D' of dllimport'd class."
 msgstr ""
 
-#: config/i386/winnt.c:330
+#: config/i386/winnt.c:329
 msgid "%Jinconsistent dll linkage for '%D', dllexport assumed."
 msgstr ""
 
-#: config/i386/winnt.c:372
+#: config/i386/winnt.c:371
 #, c-format
 msgid "`%s' declared as both exported to and imported from a DLL"
 msgstr "'%s' erklæret som både eksporteret til og importeret fra en DLL"
 
-#: config/i386/winnt.c:381
+#: config/i386/winnt.c:380
 msgid "%Jfailure in redeclaration of '%D': dllimport'd symbol lacks external linkage."
 msgstr ""
 
-#: config/i386/winnt.c:530
+#: config/i386/winnt.c:529
 msgid "%J'%D' defined locally after being referenced with dllimport linkage"
 msgstr ""
 
-#: config/i386/winnt.c:533
+#: config/i386/winnt.c:532
 msgid "%J'%D' redeclared without dllimport attribute after being referenced with dllimport linkage"
 msgstr ""
 
-#: config/i386/winnt.c:702
+#: config/i386/winnt.c:701
 #, fuzzy
 msgid "%J'%D' causes a section type conflict"
 msgstr "%s forårsager en sektionstypekonflikt"
 
-#: config/i386/cygming.h:42
+#: config/i386/cygming.h:40
 msgid "Use the Cygwin interface"
 msgstr "Benyt Cygwin-grænsefladen"
 
-#: config/i386/cygming.h:43
+#: config/i386/cygming.h:41
 msgid "Use the Mingw32 interface"
 msgstr "Benyt Mingw32-grænsefladen"
 
-#: config/i386/cygming.h:44
+#: config/i386/cygming.h:42
 msgid "Create GUI application"
 msgstr "Opret grafisk program"
 
-#: config/i386/cygming.h:45
+#: config/i386/cygming.h:43
 msgid "Don't set Windows defines"
 msgstr "Angiv ikke Windows-definitioner"
 
-#: config/i386/cygming.h:46
+#: config/i386/cygming.h:44
 msgid "Set Windows defines"
 msgstr "Angiv Windows-definitioner"
 
-#: config/i386/cygming.h:47
+#: config/i386/cygming.h:45
 msgid "Create console application"
 msgstr "Opret konsolprogram"
 
-#: config/i386/cygming.h:48
+#: config/i386/cygming.h:46
 msgid "Generate code for a DLL"
 msgstr "Generér kode til en DLL"
 
-#: config/i386/cygming.h:50
+#: config/i386/cygming.h:48
 msgid "Ignore dllimport for functions"
 msgstr "Ignorér dllimport til funktioner"
 
-#: config/i386/cygming.h:52
+#: config/i386/cygming.h:50
 msgid "Use Mingw-specific thread support"
 msgstr "Benyt Mingw-specifik trådunderstøttelse"
 
-#: config/i386/cygming.h:171
+#: config/i386/cygming.h:169
 #, c-format
 msgid "-f%s ignored for target (all code is position independent)"
 msgstr "-f%s ignoreret for målarkitekturen (all kode er positionsuafhængigt)"
@@ -9857,172 +9804,170 @@ msgstr "-f%s er ikke underst
 #. Deprecated.
 #. Deprecated.
 #. Deprecated.
-#. Deprecated.
-#. Deprecated.
-#: config/i386/i386.h:341
+#: config/i386/i386.h:339
 msgid "Alternate calling convention"
 msgstr "Alternativ kaldekonvention"
 
-#: config/i386/i386.h:343 config/m68k/m68k.h:344 config/ns32k/ns32k.h:144
+#: config/i386/i386.h:341 config/m68k/m68k.h:344 config/ns32k/ns32k.h:144
 msgid "Use normal calling convention"
 msgstr "Brug normal kaldekonvention"
 
-#: config/i386/i386.h:345
+#: config/i386/i386.h:343
 msgid "Align some doubles on dword boundary"
 msgstr "Justér nogle double-variabler til dword-grænserne"
 
-#: config/i386/i386.h:347
+#: config/i386/i386.h:345
 msgid "Align doubles on word boundary"
 msgstr "Justér double-variabler til word-grænserne"
 
-#: config/i386/i386.h:349
+#: config/i386/i386.h:347
 msgid "Uninitialized locals in .bss"
 msgstr "Lokale variabler uden startværdi i .bss"
 
-#: config/i386/i386.h:351
+#: config/i386/i386.h:349
 msgid "Uninitialized locals in .data"
 msgstr "Lokale variabler uden startværdi i .data"
 
-#: config/i386/i386.h:353 config/m68k/linux.h:35 config/ns32k/ns32k.h:167
+#: config/i386/i386.h:351 config/m68k/linux.h:35 config/ns32k/ns32k.h:167
 msgid "Use IEEE math for fp comparisons"
 msgstr "Brug IEEE-matematik til kommatalssammenligninger"
 
-#: config/i386/i386.h:355 config/ns32k/ns32k.h:169
+#: config/i386/i386.h:353 config/ns32k/ns32k.h:169
 msgid "Do not use IEEE math for fp comparisons"
 msgstr "Brug ikke IEEE-matematik til kommatalssammenligninger"
 
-#: config/i386/i386.h:357
+#: config/i386/i386.h:355
 msgid "Return values of functions in FPU registers"
 msgstr "Returnér værdier fra funktioner i fpu-registre"
 
-#: config/i386/i386.h:359
+#: config/i386/i386.h:357
 msgid "Do not return values of functions in FPU registers"
 msgstr "Returnér ikke værdier fra funktioner i fpu-registre"
 
-#: config/i386/i386.h:361
+#: config/i386/i386.h:359
 msgid "Do not generate sin, cos, sqrt for FPU"
 msgstr "Generér ikke sin, cos, sqrt til fpu"
 
-#: config/i386/i386.h:363
+#: config/i386/i386.h:361
 msgid "Generate sin, cos, sqrt for FPU"
 msgstr "Generér sin, cos og sqrt til fpu"
 
-#: config/i386/i386.h:365
+#: config/i386/i386.h:363
 msgid "Omit the frame pointer in leaf functions"
 msgstr "Udelad rammehenvisningen i de yderste funktioner"
 
-#: config/i386/i386.h:368
+#: config/i386/i386.h:366
 msgid "Enable stack probing"
 msgstr "Aktivér stakprøvning"
 
 #. undocumented
 #. undocumented
-#: config/i386/i386.h:373
+#: config/i386/i386.h:371
 msgid "Align destination of the string operations"
 msgstr "Justér strengoperationernes destination"
 
-#: config/i386/i386.h:375
+#: config/i386/i386.h:373
 msgid "Do not align destination of the string operations"
 msgstr "Justér ikke strengoperationernes destination"
 
-#: config/i386/i386.h:377
+#: config/i386/i386.h:375
 msgid "Inline all known string operations"
 msgstr "Indbyg alle kendte strengoperationer"
 
-#: config/i386/i386.h:379
+#: config/i386/i386.h:377
 msgid "Do not inline all known string operations"
 msgstr "Indbyg ikke alle kendte strengoperationer"
 
-#: config/i386/i386.h:381 config/i386/i386.h:385
+#: config/i386/i386.h:379 config/i386/i386.h:383
 msgid "Use push instructions to save outgoing arguments"
 msgstr "Brug push-instruktioner til at gemme udgående parametre"
 
-#: config/i386/i386.h:383 config/i386/i386.h:387
+#: config/i386/i386.h:381 config/i386/i386.h:385
 msgid "Do not use push instructions to save outgoing arguments"
 msgstr "Brug ikke push-instruktioner til at gemme udgående parametre"
 
 # shadowing betyder at en funktion har samme navn og dermed skjuler en anden
-#: config/i386/i386.h:389
+#: config/i386/i386.h:387
 msgid "Support MMX built-in functions"
 msgstr "Understøt indbyggede MMX-funktioner"
 
-#: config/i386/i386.h:391
+#: config/i386/i386.h:389
 msgid "Do not support MMX built-in functions"
 msgstr "Understøt ikke indbyggede MMX-funktioner"
 
 # shadowing betyder at en funktion har samme navn og dermed skjuler en anden
-#: config/i386/i386.h:393
+#: config/i386/i386.h:391
 msgid "Support 3DNow! built-in functions"
 msgstr "Understøt indbyggede 3DNow!-funktioner"
 
-#: config/i386/i386.h:395
+#: config/i386/i386.h:393
 msgid "Do not support 3DNow! built-in functions"
 msgstr "Understøt ikke indbyggede 3DNow!-funktioner"
 
-#: config/i386/i386.h:397
+#: config/i386/i386.h:395
 msgid "Support MMX and SSE built-in functions and code generation"
 msgstr "Understøt indbyggede MMX- og SSE-funktioner og kodegenerering"
 
-#: config/i386/i386.h:399
+#: config/i386/i386.h:397
 msgid "Do not support MMX and SSE built-in functions and code generation"
 msgstr "Understøt ikke indbyggede MMX- og SSE-funktioner og kodegenerering"
 
-#: config/i386/i386.h:401
+#: config/i386/i386.h:399
 msgid "Support MMX, SSE and SSE2 built-in functions and code generation"
 msgstr "Understøt indbyggede MMX-, SSE- og SSE2-funktioner og kodegenerering"
 
-#: config/i386/i386.h:403
+#: config/i386/i386.h:401
 msgid "Do not support MMX, SSE and SSE2 built-in functions and code generation"
 msgstr "Understøt ikke indbyggede MMX-, SSE- og SSE2-funktioner og kodegenerering"
 
-#: config/i386/i386.h:405
+#: config/i386/i386.h:403
 #, fuzzy
-msgid "Support MMX, SSE, SSE2 and SSE3 built-in functions and code generation"
+msgid "Support MMX, SSE, SSE2 and PNI built-in functions and code generation"
 msgstr "Understøt indbyggede MMX-, SSE- og SSE2-funktioner og kodegenerering"
 
-#: config/i386/i386.h:407
+#: config/i386/i386.h:405
 #, fuzzy
-msgid "Do not support MMX, SSE, SSE2 and SSE3 built-in functions and code generation"
+msgid "Do not support MMX, SSE, SSE2 and PNI built-in functions and code generation"
 msgstr "Understøt ikke indbyggede MMX-, SSE- og SSE2-funktioner og kodegenerering"
 
-#: config/i386/i386.h:409
+#: config/i386/i386.h:407
 msgid "sizeof(long double) is 16"
 msgstr "sizeof(long double) er 16"
 
-#: config/i386/i386.h:411
+#: config/i386/i386.h:409
 msgid "sizeof(long double) is 12"
 msgstr "sizeof(long double) er 12"
 
-#: config/i386/i386.h:413
+#: config/i386/i386.h:411
 msgid "Generate 64bit x86-64 code"
 msgstr "Generér 64 bit x86-64-kode"
 
-#: config/i386/i386.h:415
+#: config/i386/i386.h:413
 msgid "Generate 32bit i386 code"
 msgstr "Generér 64 bit i386-kode"
 
-#: config/i386/i386.h:417
+#: config/i386/i386.h:415
 msgid "Use native (MS) bitfield layout"
 msgstr ""
 
-#: config/i386/i386.h:419
+#: config/i386/i386.h:417
 msgid "Use gcc default bitfield layout"
 msgstr ""
 
-#: config/i386/i386.h:421
+#: config/i386/i386.h:419
 msgid "Use red-zone in the x86-64 code"
 msgstr "Benyt rødzone i x86-64-koden"
 
-#: config/i386/i386.h:423
+#: config/i386/i386.h:421
 msgid "Do not use red-zone in the x86-64 code"
 msgstr "Benyt ikke rødzone i x86-64-koden"
 
-#: config/i386/i386.h:425
+#: config/i386/i386.h:423
 #, c-format
 msgid "Use direct references against %gs when accessing tls data"
 msgstr ""
 
-#: config/i386/i386.h:427
+#: config/i386/i386.h:425
 #, c-format
 msgid "Do not use direct references against %gs when accessing tls data"
 msgstr ""
@@ -10036,20 +9981,20 @@ msgstr ""
 #. variable, type `char *', is set to the variable part of the given
 #. option if the fixed part matches.  The actual option name is made
 #. by appending `-m' to the specified name.
-#: config/i386/i386.h:461 config/ia64/ia64.h:269 config/rs6000/rs6000.h:449
-#: config/s390/s390.h:146 config/sparc/sparc.h:656
+#: config/i386/i386.h:459 config/ia64/ia64.h:269 config/rs6000/rs6000.h:437
+#: config/s390/s390.h:146 config/sparc/sparc.h:650
 msgid "Schedule code for given CPU"
 msgstr "Planlæg koden til en given processor"
 
-#: config/i386/i386.h:463
+#: config/i386/i386.h:461
 msgid "Generate floating point mathematics using given instruction set"
 msgstr "Generér kommatalsmatematik vha. givent instruktionssæt"
 
-#: config/i386/i386.h:465 config/s390/s390.h:148
+#: config/i386/i386.h:463 config/s390/s390.h:148
 msgid "Generate code for given CPU"
 msgstr "Generér kode til en given processor"
 
-#: config/i386/i386.h:467
+#: config/i386/i386.h:465
 msgid "Number of registers used to pass integer arguments"
 msgstr "Antallet af registre der skal bruges til at overbringe heltalsparametre"
 
@@ -10063,37 +10008,37 @@ msgstr "Antallet af registre der skal bruges til at overbringe heltalsparametre"
 #. variable, type `char *', is set to the variable part of the given
 #. option if the fixed part matches.  The actual option name is made
 #. by appending `-m' to the specified name.
-#: config/i386/i386.h:469 config/m68k/m68k.h:360
+#: config/i386/i386.h:467 config/m68k/m68k.h:360
 msgid "Loop code aligned to this power of 2"
 msgstr "Løkkekode skal justeres til denne potens af 2"
 
-#: config/i386/i386.h:471 config/m68k/m68k.h:362
+#: config/i386/i386.h:469 config/m68k/m68k.h:362
 msgid "Jump targets are aligned to this power of 2"
 msgstr "Steder der skal springes til, justeres til denne potens af 2"
 
-#: config/i386/i386.h:473 config/m68k/m68k.h:364
+#: config/i386/i386.h:471 config/m68k/m68k.h:364
 msgid "Function starts are aligned to this power of 2"
 msgstr "Funktionsbegyndelser justeres til denne potens af 2"
 
-#: config/i386/i386.h:476
+#: config/i386/i386.h:474
 msgid "Attempt to keep stack aligned to this power of 2"
 msgstr "Forsøg at holde stakken justeret til denne potens af 2"
 
-#: config/i386/i386.h:478
+#: config/i386/i386.h:476
 msgid "Branches are this expensive (1-5, arbitrary units)"
 msgstr "Forgreninger koster dette (1-5, vilkårlige enheder)"
 
-#: config/i386/i386.h:480
+#: config/i386/i386.h:478
 msgid "Use given x86-64 code model"
 msgstr "Benyt den givne x86-64-kodemodel"
 
 #. Undocumented.
 #. Undocumented.
-#: config/i386/i386.h:486
+#: config/i386/i386.h:484
 msgid "Use given assembler dialect"
 msgstr "Benyt den givne maskinkodedialekt"
 
-#: config/i386/i386.h:488
+#: config/i386/i386.h:486
 msgid "Use given thread-local storage dialect"
 msgstr "Benyt den givne tråd-lokale lagringsdialekt"
 
@@ -10103,16 +10048,16 @@ msgstr "Gener
 
 #. If the environment variable DJDIR is not defined, then DJGPP is not        installed correctly and GCC will quickly become confused with the        default prefix settings. Report the problem now so the user doesn't        receive deceptive "file not found" error messages later.
 #. DJDIR is automatically defined by the DJGPP environment config            file pointed to by the environment variable DJGPP. Examine DJGPP            to try and figure out what's wrong.
-#: config/i386/xm-djgpp.h:61
+#: config/i386/xm-djgpp.h:64
 msgid "environment variable DJGPP not defined"
 msgstr "miljøvariablen DJGPP er ikke defineret"
 
-#: config/i386/xm-djgpp.h:63
+#: config/i386/xm-djgpp.h:66
 #, c-format
 msgid "environment variable DJGPP points to missing file '%s'"
 msgstr "miljøvariablen DJGPP peger på den manglende fil '%s'"
 
-#: config/i386/xm-djgpp.h:66
+#: config/i386/xm-djgpp.h:69
 #, c-format
 msgid "environment variable DJGPP points to corrupt file '%s'"
 msgstr "miljøvariablen DJGPP peger på den ødelagte fil '%s'"
@@ -10154,7 +10099,7 @@ msgstr "modstridende arkitekturer defineret - bruger K-serien"
 msgid "iC2.0 and iC3.0 are incompatible - using iC3.0"
 msgstr "iC2.0 og iC3.0 er inkompatible - bruger iC3.0"
 
-#: config/i960/i960.c:1456 config/m68k/m68k.c:600 config/rs6000/rs6000.c:11597
+#: config/i960/i960.c:1456 config/m68k/m68k.c:588 config/rs6000/rs6000.c:11296
 msgid "stack limit expression is not supported"
 msgstr "stakgrænseudtryk understøttes ikke"
 
@@ -10212,7 +10157,7 @@ msgstr "Gener
 msgid "Generate CF code"
 msgstr "Generér CF-kode"
 
-#: config/i960/i960.h:293 config/mips/mips.h:552 config/pa/pa.h:266
+#: config/i960/i960.h:293 config/mips/mips.h:539 config/pa/pa.h:266
 msgid "Use software floating point"
 msgstr "Benyt softwarekommatal"
 
@@ -10277,8 +10222,8 @@ msgstr "Sammens
 msgid "Do not layout types like Intel's v1.3 gcc"
 msgstr "Sammensæt ikke typer som Intels v1.3 gcc"
 
-#: config/i960/i960.h:333 config/sparc/freebsd.h:81 config/sparc/linux.h:91
-#: config/sparc/linux64.h:106 config/sparc/netbsd-elf.h:215
+#: config/i960/i960.h:333 config/sparc/freebsd.h:76 config/sparc/linux.h:91
+#: config/sparc/linux64.h:103 config/sparc/netbsd-elf.h:215
 msgid "Use 64 bit long doubles"
 msgstr "Benyt 64 bit long double"
 
@@ -10294,62 +10239,62 @@ msgstr "Aktiv
 msgid "malformed #pragma builtin"
 msgstr "forkert udformet '#pragma builtin'"
 
-#: config/ia64/ia64.c:1025 config/m32r/m32r.c:354
+#: config/ia64/ia64.c:1021 config/m32r/m32r.c:354
 #, c-format
 msgid "invalid argument of `%s' attribute"
 msgstr "ugyldig parameter til egenskaben '%s'"
 
-#: config/ia64/ia64.c:1037
+#: config/ia64/ia64.c:1033
 #, fuzzy
 msgid "%Jan address area attribute cannot be specified for local variables"
 msgstr "en dataområdeegenskab kan ikke angives for lokale variable"
 
-#: config/ia64/ia64.c:1044
+#: config/ia64/ia64.c:1040
 #, fuzzy
 msgid "%Jaddress area of '%s' conflicts with previous declaration"
 msgstr "dataområdet '%s' er i modstrid med tidligere erklæring"
 
-#: config/ia64/ia64.c:1051
+#: config/ia64/ia64.c:1047
 #, fuzzy
 msgid "%Jaddress area attribute cannot be specified for functions"
 msgstr "en dataområdeegenskab kan ikke angives for lokale variable"
 
-#: config/ia64/ia64.c:4308
+#: config/ia64/ia64.c:4288
 msgid "ia64_print_operand: unknown code"
 msgstr "ia64_print_operand: ukendt kode"
 
-#: config/ia64/ia64.c:4648
+#: config/ia64/ia64.c:4628
 msgid "value of -mfixed-range must have form REG1-REG2"
 msgstr "værdien af -mfixed-range skal være på formen REG1-REG2"
 
-#: config/ia64/ia64.c:4675
+#: config/ia64/ia64.c:4655
 #, c-format
 msgid "%s-%s is an empty range"
 msgstr "%s-%s er et tomt interval"
 
-#: config/ia64/ia64.c:4723
+#: config/ia64/ia64.c:4703
 msgid "cannot optimize floating point division for both latency and throughput"
 msgstr "kan ikke optimere kommatalsdivision for både ventetid og båndbredde"
 
-#: config/ia64/ia64.c:4729
+#: config/ia64/ia64.c:4709
 msgid "cannot optimize integer division for both latency and throughput"
 msgstr "kan ikke optimere heltalsdivision for både ventetid og båndbredde"
 
-#: config/ia64/ia64.c:4735
+#: config/ia64/ia64.c:4715
 #, fuzzy
 msgid "cannot optimize square root for both latency and throughput"
 msgstr "kan ikke optimere heltalsdivision for både ventetid og båndbredde"
 
-#: config/ia64/ia64.c:4741
+#: config/ia64/ia64.c:4721
 msgid "not yet implemented: latency-optimized inline square root"
 msgstr ""
 
-#: config/ia64/ia64.c:4753
+#: config/ia64/ia64.c:4733
 #, c-format
 msgid "bad value (%s) for -mtls-size= switch"
 msgstr "ugyldig værdi (%s) for tilvalget -mtls-size="
 
-#: config/ia64/ia64.c:4769
+#: config/ia64/ia64.c:4749
 #, fuzzy, c-format
 msgid "bad value (%s) for -tune= switch"
 msgstr "ugyldig værdi (%s) til tilvalget -mcpu="
@@ -10488,7 +10433,7 @@ msgstr "gp_offset (%ld) eller end_offset (%ld) er mindre end nul"
 msgid "argument `%d' is not a constant"
 msgstr "parameteren til 'asm' er ikke en konstant streng"
 
-#: config/iq2000/iq2000.c:3314 config/xtensa/xtensa.c:2096
+#: config/iq2000/iq2000.c:3314 config/xtensa/xtensa.c:2081
 msgid "PRINT_OPERAND_ADDRESS, null pointer"
 msgstr "PRINT_OPERAND_ADDRESS, nul-henvisning"
 
@@ -10497,8 +10442,8 @@ msgstr "PRINT_OPERAND_ADDRESS, nul-henvisning"
 msgid "PRINT_OPERAND: Unknown punctuation '%c'"
 msgstr "PRINT_OPERAND: ukendt tegnsætning '%c'"
 
-#: config/iq2000/iq2000.c:3478 config/mips/mips.c:5464
-#: config/xtensa/xtensa.c:1950
+#: config/iq2000/iq2000.c:3478 config/mips/mips.c:5457
+#: config/xtensa/xtensa.c:1935
 msgid "PRINT_OPERAND null pointer"
 msgstr "PRINT_OPERAND nul-henvisning"
 
@@ -10507,12 +10452,12 @@ msgstr "PRINT_OPERAND nul-henvisning"
 msgid "invalid %%P operand"
 msgstr "ugyldig %%P-operand"
 
-#: config/iq2000/iq2000.c:3555 config/rs6000/rs6000.c:9178
+#: config/iq2000/iq2000.c:3555 config/rs6000/rs6000.c:8881
 #, c-format
 msgid "invalid %%p value"
 msgstr "ugyldig %%p-værdi"
 
-#: config/iq2000/iq2000.c:3619 config/mips/mips.c:5594
+#: config/iq2000/iq2000.c:3619 config/mips/mips.c:5587
 #, c-format
 msgid "invalid use of %%d, %%x, or %%X"
 msgstr "ugyldigt brug af %%d, %%x eller %%X"
@@ -10529,27 +10474,27 @@ msgstr "Benyt GP-relative sdata/sbss-sektioner"
 msgid "Don't use GP relative sdata/sbss sections"
 msgstr "Benyt ikke GP-relative sdata/sbss-sektioner"
 
-#: config/iq2000/iq2000.h:78 config/mips/mips.h:576
+#: config/iq2000/iq2000.h:78 config/mips/mips.h:563
 msgid "Use ROM instead of RAM"
 msgstr "Benyt ROM i stedet for RAM"
 
-#: config/iq2000/iq2000.h:80 config/mips/mips.h:578
+#: config/iq2000/iq2000.h:80 config/mips/mips.h:565
 msgid "Don't use ROM instead of RAM"
 msgstr "Benyt ikke ROM i stedet for RAM"
 
-#: config/iq2000/iq2000.h:82 config/mips/mips.h:580
+#: config/iq2000/iq2000.h:82 config/mips/mips.h:567
 msgid "Put uninitialized constants in ROM (needs -membedded-data)"
 msgstr "Anbring konstanter uden startværdi i ROM (behøver -membedded-data)"
 
-#: config/iq2000/iq2000.h:84 config/mips/mips.h:582
+#: config/iq2000/iq2000.h:84 config/mips/mips.h:569
 msgid "Don't put uninitialized constants in ROM"
 msgstr "Anbring ikke konstanter uden startværdi i ROM"
 
-#: config/iq2000/iq2000.h:106 config/mips/mips.h:744 config/pa/pa.h:310
+#: config/iq2000/iq2000.h:106 config/mips/mips.h:731 config/pa/pa.h:310
 msgid "Specify CPU for scheduling purposes"
 msgstr "Angiv processor til planlægningsformål"
 
-#: config/iq2000/iq2000.h:108 config/mips/mips.h:746
+#: config/iq2000/iq2000.h:108 config/mips/mips.h:733
 msgid "Specify CPU for code generation purposes"
 msgstr "Angiv processor til kodegenereringsformål"
 
@@ -10568,142 +10513,142 @@ msgstr "ugyldig v
 msgid "bad value (%s) for -flush-trap=n (0=<n<=15)"
 msgstr "ugyldig værdi (%s) til tilvalget -msdata"
 
-#: config/m32r/m32r.c:2322
+#: config/m32r/m32r.c:2295
 #, c-format
 msgid "invalid operand to %%s code"
 msgstr "ugyldig operand til %%s-koden"
 
-#: config/m32r/m32r.c:2329
+#: config/m32r/m32r.c:2302
 #, c-format
 msgid "invalid operand to %%p code"
 msgstr "ugyldig operand til %%p-koden"
 
-#: config/m32r/m32r.c:2384
+#: config/m32r/m32r.c:2357
 msgid "bad insn for 'A'"
 msgstr "ugyldig instruktion for 'A'"
 
-#: config/m32r/m32r.c:2431
+#: config/m32r/m32r.c:2404
 #, c-format
 msgid "invalid operand to %%T/%%B code"
 msgstr "ugyldig operand til %%T/%%B-koden"
 
-#: config/m32r/m32r.c:2454
+#: config/m32r/m32r.c:2427
 #, c-format
 msgid "invalid operand to %%N code"
 msgstr "ugyldig operand til %%N-koden"
 
-#: config/m32r/m32r.c:2487
+#: config/m32r/m32r.c:2460
 msgid "pre-increment address is not a register"
 msgstr "præfiks forøgelsesadresse er ikke et register"
 
-#: config/m32r/m32r.c:2494
+#: config/m32r/m32r.c:2467
 msgid "pre-decrement address is not a register"
 msgstr "præfiks formindskelsesadresse er ikke et register"
 
-#: config/m32r/m32r.c:2501
+#: config/m32r/m32r.c:2474
 msgid "post-increment address is not a register"
 msgstr "postfiks forøgelsesadresse er ikke et register"
 
-#: config/m32r/m32r.c:2577 config/m32r/m32r.c:2593
-#: config/rs6000/rs6000.c:15063
+#: config/m32r/m32r.c:2550 config/m32r/m32r.c:2566
+#: config/rs6000/rs6000.c:14753
 msgid "bad address"
 msgstr "ugyldig adresse"
 
-#: config/m32r/m32r.c:2598
+#: config/m32r/m32r.c:2571
 msgid "lo_sum not of register"
 msgstr "lo_sum ikke af register"
 
 #. { "relax",                  TARGET_RELAX_MASK, "" },                    { "no-relax",               -TARGET_RELAX_MASK, "" },
-#: config/m32r/m32r.h:284
+#: config/m32r/m32r.h:277
 msgid "Display compile time statistics"
 msgstr "Vis oversættelsesstatistikker"
 
-#: config/m32r/m32r.h:286
+#: config/m32r/m32r.h:279
 msgid "Align all loops to 32 byte boundary"
 msgstr "Justér alle løkker til 32 byte-grænserne"
 
-#: config/m32r/m32r.h:289
+#: config/m32r/m32r.h:282
 msgid "Only issue one instruction per cycle"
 msgstr "Udfør kun én instruktion pr. cyklus"
 
-#: config/m32r/m32r.h:292
+#: config/m32r/m32r.h:285
 msgid "Prefer branches over conditional execution"
 msgstr "Foretræk forgrening frem for betinget udførelse"
 
-#: config/m32r/m32r.h:313
+#: config/m32r/m32r.h:306
 msgid "Code size: small, medium or large"
 msgstr "Kodestørrelse: small, medium eller large"
 
-#: config/m32r/m32r.h:315
+#: config/m32r/m32r.h:308
 msgid "Small data area: none, sdata, use"
 msgstr "Område til små data: none, sdata, use"
 
-#: config/m32r/m32r.h:317 config/mips/mips.h:752
+#: config/m32r/m32r.h:310 config/mips/mips.h:739
 msgid "Don't call any cache flush functions"
 msgstr "Kald ikke nogen mellemlagertømningsfunktion"
 
-#: config/m32r/m32r.h:319 config/mips/mips.h:754
+#: config/m32r/m32r.h:312 config/mips/mips.h:741
 msgid "Specify cache flush function"
 msgstr "Angiv mellemlagertømningsfunktion"
 
-#: config/m32r/m32r.h:321
+#: config/m32r/m32r.h:314
 #, fuzzy
 msgid "Don't call any cache flush trap"
 msgstr "Kald ikke nogen mellemlagertømningsfunktion"
 
-#: config/m32r/m32r.h:323
+#: config/m32r/m32r.h:316
 #, fuzzy
 msgid "Specify cache flush trap number"
 msgstr "Angiv mellemlagertømningsfunktion"
 
-#: config/m68hc11/m68hc11.c:280
+#: config/m68hc11/m68hc11.c:269
 #, c-format
 msgid "-f%s ignored for 68HC11/68HC12 (not supported)"
 msgstr "-f%s ignoreret for 68HC11/68HC12 (ikke understøttet)"
 
-#: config/m68hc11/m68hc11.c:1344
+#: config/m68hc11/m68hc11.c:1260
 msgid "`trap' and `far' attributes are not compatible, ignoring `far'"
 msgstr "egenskaberne 'trap' og 'far' kan ikke bruges på samme tid, ignorerer 'far'"
 
-#: config/m68hc11/m68hc11.c:1350
+#: config/m68hc11/m68hc11.c:1266
 msgid "`trap' attribute is already used"
 msgstr "egenskaben 'trap' er allerede benyttet"
 
 #. !!!! SCz wrong here.
-#: config/m68hc11/m68hc11.c:3323 config/m68hc11/m68hc11.c:3707
+#: config/m68hc11/m68hc11.c:3222 config/m68hc11/m68hc11.c:3606
 msgid "move insn not handled"
 msgstr "flytteinstruktion ikke håndteret"
 
-#: config/m68hc11/m68hc11.c:3555 config/m68hc11/m68hc11.c:3639
-#: config/m68hc11/m68hc11.c:3910
+#: config/m68hc11/m68hc11.c:3454 config/m68hc11/m68hc11.c:3538
+#: config/m68hc11/m68hc11.c:3809
 msgid "invalid register in the move instruction"
 msgstr "ugyldigt register i flytteinstruktionen"
 
-#: config/m68hc11/m68hc11.c:3589
+#: config/m68hc11/m68hc11.c:3488
 msgid "invalid operand in the instruction"
 msgstr "ugyldig operand i instruktionen"
 
-#: config/m68hc11/m68hc11.c:3884
+#: config/m68hc11/m68hc11.c:3783
 msgid "invalid register in the instruction"
 msgstr "ugyldigt register i instruktionen"
 
-#: config/m68hc11/m68hc11.c:3917
+#: config/m68hc11/m68hc11.c:3816
 msgid "operand 1 must be a hard register"
 msgstr "operand 1 skal være et hårdt register"
 
-#: config/m68hc11/m68hc11.c:3931
+#: config/m68hc11/m68hc11.c:3830
 msgid "invalid rotate insn"
 msgstr "ugyldig roteringsinstruktion"
 
-#: config/m68hc11/m68hc11.c:4355
+#: config/m68hc11/m68hc11.c:4246
 msgid "registers IX, IY and Z used in the same INSN"
 msgstr "registrene IX, IY og Z benyttet i samme INSN"
 
-#: config/m68hc11/m68hc11.c:4692 config/m68hc11/m68hc11.c:4992
+#: config/m68hc11/m68hc11.c:4583 config/m68hc11/m68hc11.c:4883
 msgid "cannot do z-register replacement"
 msgstr "kan ikke udføre Z-registererstatning"
 
-#: config/m68hc11/m68hc11.c:5055
+#: config/m68hc11/m68hc11.c:4946
 msgid "invalid Z register replacement for insn"
 msgstr "ugyldig Z-registererstatning for instruktion"
 
@@ -10711,55 +10656,55 @@ msgstr "ugyldig Z-registererstatning for instruktion"
 #. pairs in braces, each pair being { "NAME", VALUE } where VALUE is the bits
 #. to set or minus the bits to clear. An empty string NAME is used to
 #. identify the default VALUE.
-#: config/m68hc11/m68hc11.h:180
+#: config/m68hc11/m68hc11.h:177
 msgid "Compile with 16-bit integer mode"
 msgstr "Oversæt med 16 bit-heltalstilstand"
 
-#: config/m68hc11/m68hc11.h:182
+#: config/m68hc11/m68hc11.h:179
 msgid "Compile with 32-bit integer mode"
 msgstr "Oversæt med 32 bit-heltalstilstand"
 
-#: config/m68hc11/m68hc11.h:184
+#: config/m68hc11/m68hc11.h:181
 msgid "Auto pre/post decrement increment allowed"
 msgstr "Selvformindskelse tilladt"
 
-#: config/m68hc11/m68hc11.h:186
+#: config/m68hc11/m68hc11.h:183
 msgid "Auto pre/post decrement increment not allowed"
 msgstr "Selvforøgelse ikke tilladt"
 
-#: config/m68hc11/m68hc11.h:188
+#: config/m68hc11/m68hc11.h:185
 msgid "Min/max instructions allowed"
 msgstr "Min/max-instruktioner tilladt"
 
-#: config/m68hc11/m68hc11.h:190
+#: config/m68hc11/m68hc11.h:187
 msgid "Min/max instructions not allowed"
 msgstr "Min/max-instruktioner ikke tilladt"
 
-#: config/m68hc11/m68hc11.h:192
+#: config/m68hc11/m68hc11.h:189
 msgid "Use call and rtc for function calls and returns"
 msgstr "Benyt call og rtc til funktionskald og returneringer"
 
-#: config/m68hc11/m68hc11.h:194
+#: config/m68hc11/m68hc11.h:191
 msgid "Use jsr and rts for function calls and returns"
 msgstr "Benyt jsr og rts til funktionskald og returneringer"
 
-#: config/m68hc11/m68hc11.h:196
+#: config/m68hc11/m68hc11.h:193
 msgid "Do not use direct addressing mode for soft registers"
 msgstr "Benyt ikke direkte adresseringstilstand til bløde registre"
 
-#: config/m68hc11/m68hc11.h:198
+#: config/m68hc11/m68hc11.h:195
 msgid "Use direct addressing mode for soft registers"
 msgstr "Benyt direkte adresseringstilstand til bløde registre"
 
-#: config/m68hc11/m68hc11.h:200 config/m68hc11/m68hc11.h:206
+#: config/m68hc11/m68hc11.h:197 config/m68hc11/m68hc11.h:203
 msgid "Compile for a 68HC11"
 msgstr "Oversæt til en 68HC11"
 
-#: config/m68hc11/m68hc11.h:202 config/m68hc11/m68hc11.h:208
+#: config/m68hc11/m68hc11.h:199 config/m68hc11/m68hc11.h:205
 msgid "Compile for a 68HC12"
 msgstr "Oversæt til en 68HC12"
 
-#: config/m68hc11/m68hc11.h:204 config/m68hc11/m68hc11.h:210
+#: config/m68hc11/m68hc11.h:201 config/m68hc11/m68hc11.h:207
 msgid "Compile for a 68HCS12"
 msgstr "Oversæt til en 68HCS12"
 
@@ -10772,44 +10717,44 @@ msgstr "Overs
 #. variable, type `char *', is set to the variable part of the given
 #. option if the fixed part matches.  The actual option name is made
 #. by appending `-m' to the specified name.
-#: config/m68hc11/m68hc11.h:224
+#: config/m68hc11/m68hc11.h:221
 msgid "Specify the register allocation order"
 msgstr "Angiv registerallokeringsordnen"
 
-#: config/m68hc11/m68hc11.h:226
+#: config/m68hc11/m68hc11.h:223
 msgid "Indicate the number of soft registers available"
 msgstr "Angiv antallet af bløde registre der er til rådighed"
 
-#: config/m68k/m68k.c:239
+#: config/m68k/m68k.c:227
 #, c-format
 msgid "-malign-loops=%d is not between 1 and %d"
 msgstr "-malign-loops=%d er ikke mellem 1 og %d"
 
-#: config/m68k/m68k.c:250
+#: config/m68k/m68k.c:238
 msgid "-mshared-library-id= specified without -mid-shared-library"
 msgstr ""
 
-#: config/m68k/m68k.c:253
+#: config/m68k/m68k.c:241
 #, fuzzy, c-format
 msgid "-mshared-library-id=%d is not between 0 and %d"
 msgstr "-mregparm=%d er ikke mellem 0 og %d"
 
-#: config/m68k/m68k.c:267
+#: config/m68k/m68k.c:255
 #, fuzzy
 msgid "cannot specify both -msep-data and -mid-shared-library"
 msgstr "-C og -o er indbyrdes uforenelige"
 
-#: config/m68k/m68k.c:282
+#: config/m68k/m68k.c:270
 #, c-format
 msgid "-malign-jumps=%d is not between 1 and %d"
 msgstr "-malign-jumps=%d er ikke mellem 1 og %d"
 
-#: config/m68k/m68k.c:293
+#: config/m68k/m68k.c:281
 #, c-format
 msgid "-malign-functions=%d is not between 1 and %d"
 msgstr "-malign-functions=%d er ikke mellem 1 og %d"
 
-#: config/m68k/m68k.c:302
+#: config/m68k/m68k.c:290
 msgid "-fPIC is not currently supported on the 68000 or 68010\n"
 msgstr "-fPIC understøttes ikke på nuværende tidspunkt på 68000 og 68010\n"
 
@@ -11012,161 +10957,161 @@ msgstr "Gener
 msgid "Maximum amount for a single stack increment operation"
 msgstr "Maksimalt antal for en enkelt stakforøgelsesoperation"
 
-#: config/mips/mips.c:3122 config/xtensa/xtensa.c:1001
-#: config/xtensa/xtensa.c:1033 config/xtensa/xtensa.c:1042
+#: config/mips/mips.c:3115 config/xtensa/xtensa.c:992
+#: config/xtensa/xtensa.c:1024 config/xtensa/xtensa.c:1033
 msgid "bad test"
 msgstr "ugyldig test"
 
-#: config/mips/mips.c:4600
+#: config/mips/mips.c:4593
 #, c-format
 msgid "bad value (%s) for -mabi= switch"
 msgstr "ugyldig værdi (%s) til tilvalget -mabi="
 
-#: config/mips/mips.c:4623
+#: config/mips/mips.c:4616
 #, fuzzy, c-format
 msgid "-mips%s conflicts with the other architecture options, which specify a MIPS%d processor"
 msgstr "-mips%d er i konflikt med de andre arkitekturtilvalg som angiver en MIPS%d-processor"
 
-#: config/mips/mips.c:4642
+#: config/mips/mips.c:4635
 #, c-format
 msgid "-march=%s is not compatible with the selected ABI"
 msgstr "-march=%s er ikke forenelig med den valgte ABI"
 
-#: config/mips/mips.c:4657
+#: config/mips/mips.c:4650
 msgid "-mgp64 used with a 32-bit processor"
 msgstr "-mgp64 benyttet med en 32 bit-processor"
 
-#: config/mips/mips.c:4659
+#: config/mips/mips.c:4652
 msgid "-mgp32 used with a 64-bit ABI"
 msgstr "-mgp32 benyttet med et 64 bit-ABI"
 
-#: config/mips/mips.c:4661
+#: config/mips/mips.c:4654
 msgid "-mgp64 used with a 32-bit ABI"
 msgstr "-mgp64 benyttet med et 32 bit-ABI"
 
-#: config/mips/mips.c:4679 config/mips/mips.c:4681 config/mips/mips.c:4683
-#: config/mips/mips.c:4811
+#: config/mips/mips.c:4672 config/mips/mips.c:4674 config/mips/mips.c:4676
+#: config/mips/mips.c:4804
 #, c-format
 msgid "unsupported combination: %s"
 msgstr "ikke-understøttet kombination: %s"
 
-#: config/mips/mips.c:4775
+#: config/mips/mips.c:4768
 #, fuzzy
 msgid "-g is only supported using GNU as,"
 msgstr "-g er kun understøttet ved brug af GAS på denne processor,"
 
-#: config/mips/mips.c:4777
+#: config/mips/mips.c:4770
 #, fuzzy
 msgid "-g is only supported using GNU as with -mabi=32,"
 msgstr "-g er kun understøttet ved brug af GAS på denne processor,"
 
-#: config/mips/mips.c:4778 config/pa/pa.c:353
+#: config/mips/mips.c:4771 config/pa/pa.c:353
 msgid "-g option disabled"
 msgstr "tilvalget -g deaktiveret"
 
-#: config/mips/mips.c:4806
+#: config/mips/mips.c:4799
 msgid "generation of Branch Likely instructions enabled, but not supported by architecture"
 msgstr "generering af Branch Likely-instruktioner er aktiveret, men ikke understøttet af arkitekturen"
 
-#: config/mips/mips.c:4823
+#: config/mips/mips.c:4816
 msgid "-G is incompatible with PIC code which is the default"
 msgstr "-G er uforenelig med PIC-kode som genereres som standard"
 
-#: config/mips/mips.c:4851
+#: config/mips/mips.c:4844
 msgid "-membedded-pic and -mabicalls are incompatible"
 msgstr "-membedded-pic og -mabicalls er indbyrdes uforenelige"
 
-#: config/mips/mips.c:4854
+#: config/mips/mips.c:4847
 msgid "-G and -membedded-pic are incompatible"
 msgstr "-G og -membedded-pic er indbyrdes uforenelige"
 
-#: config/mips/mips.c:4886
+#: config/mips/mips.c:4879
 msgid "non-PIC n64 with explicit relocations"
 msgstr ""
 
-#: config/mips/mips.c:5274
+#: config/mips/mips.c:5267
 msgid "mips_debugger_offset called with non stack/frame/arg pointer"
 msgstr ""
 
-#: config/mips/mips.c:5401
+#: config/mips/mips.c:5394
 #, c-format
 msgid "internal error: %%) found without a %%( in assembler pattern"
 msgstr "intern fejl: %%) fundet uden en %%) i maskinkodeoversættermønster"
 
-#: config/mips/mips.c:5415
+#: config/mips/mips.c:5408
 #, c-format
 msgid "internal error: %%] found without a %%[ in assembler pattern"
 msgstr "intern fejl: %%] fundet uden en %%[ i maskinkodeoversættermønster"
 
-#: config/mips/mips.c:5428
+#: config/mips/mips.c:5421
 #, c-format
 msgid "internal error: %%> found without a %%< in assembler pattern"
 msgstr "intern fejl: %%> fundet uden en %%< i maskinkodeoversættermønster"
 
-#: config/mips/mips.c:5441
+#: config/mips/mips.c:5434
 #, c-format
 msgid "internal error: %%} found without a %%{ in assembler pattern"
 msgstr "intern fejl: %%} fundet uden en %%{ i maskinkodeoversættermønster"
 
-#: config/mips/mips.c:5455
+#: config/mips/mips.c:5448
 #, c-format
 msgid "PRINT_OPERAND: unknown punctuation '%c'"
 msgstr "PRINT_OPERAND: ukendt tegnsætning '%c'"
 
-#: config/mips/mips.c:5484
+#: config/mips/mips.c:5477
 #, fuzzy, c-format
 msgid "PRINT_OPERAND, invalid insn for %%C"
 msgstr "PRINT_OPERAND nul-henvisning"
 
-#: config/mips/mips.c:5501
+#: config/mips/mips.c:5494
 #, fuzzy, c-format
 msgid "PRINT_OPERAND, invalid insn for %%N"
 msgstr "PRINT_OPERAND nul-henvisning"
 
-#: config/mips/mips.c:5510
+#: config/mips/mips.c:5503
 #, fuzzy, c-format
 msgid "PRINT_OPERAND, invalid insn for %%F"
 msgstr "PRINT_OPERAND nul-henvisning"
 
-#: config/mips/mips.c:5519
+#: config/mips/mips.c:5512
 #, fuzzy, c-format
 msgid "PRINT_OPERAND, invalid insn for %%W"
 msgstr "PRINT_OPERAND nul-henvisning"
 
-#: config/mips/mips.c:5625
+#: config/mips/mips.c:5618
 msgid "PRINT_OPERAND, invalid operand for relocation"
 msgstr ""
 
-#: config/mips/mips.c:8310
+#: config/mips/mips.c:8252
 #, c-format
 msgid "can not handle inconsistent calls to `%s'"
 msgstr "kan ikke håndtere inkonsistente kald af '%s'"
 
-#: config/mips/mips.c:9316
+#: config/mips/mips.c:9258
 msgid "the cpu name must be lower case"
 msgstr "processornavnet skal staves med små bogstaver"
 
-#: config/mips/mips.c:9338
+#: config/mips/mips.c:9280
 #, c-format
 msgid "bad value (%s) for %s"
 msgstr "ugyldig værdi (%s) for %s"
 
-#: config/mips/mips.c:9607
+#: config/mips/mips.c:9549
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't rewind temp file: %m"
 msgstr "kan ikke spole midlertidig fil tilbage"
 
-#: config/mips/mips.c:9611
+#: config/mips/mips.c:9553
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't write to output file: %m"
 msgstr "kan ikke skrive i uddatafil"
 
-#: config/mips/mips.c:9614
+#: config/mips/mips.c:9556
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't read from temp file: %m"
 msgstr "kan ikke læse fra midlertidig fil"
 
-#: config/mips/mips.c:9617
+#: config/mips/mips.c:9559
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't close temp file: %m"
 msgstr "kan ikke lukke midlertidig fil"
@@ -11185,75 +11130,75 @@ msgstr ""
 #. each pair being { "NAME", VALUE }
 #. where VALUE is the bits to set or minus the bits to clear.
 #. An empty string NAME is used to identify the default VALUE.
-#: config/mips/mips.h:514
+#: config/mips/mips.h:501
 msgid "Use 64-bit int type"
 msgstr "Benyt 64 bit int-type"
 
-#: config/mips/mips.h:516
+#: config/mips/mips.h:503
 msgid "Use 64-bit long type"
 msgstr "Benyt 64 bit long-type"
 
-#: config/mips/mips.h:518
+#: config/mips/mips.h:505
 msgid "Use 32-bit long type"
 msgstr "Benyt 32 bit long-type"
 
-#: config/mips/mips.h:520
+#: config/mips/mips.h:507
 msgid "Optimize lui/addiu address loads"
 msgstr "Optimér lui/addiu-adresseindlæsninger"
 
-#: config/mips/mips.h:522
+#: config/mips/mips.h:509
 msgid "Don't optimize lui/addiu address loads"
 msgstr "Optimér ikke lui/addiu-adresseindlæsninger"
 
 # 'as' står for assembler
-#: config/mips/mips.h:524
+#: config/mips/mips.h:511
 msgid "Use MIPS as"
 msgstr "Benyt MIPS as"
 
-#: config/mips/mips.h:526
+#: config/mips/mips.h:513
 msgid "Use GNU as"
 msgstr "Benyt GNU as"
 
-#: config/mips/mips.h:528
+#: config/mips/mips.h:515
 msgid "Use symbolic register names"
 msgstr "Benyt symbolske registernavne"
 
-#: config/mips/mips.h:530
+#: config/mips/mips.h:517
 msgid "Don't use symbolic register names"
 msgstr "Benyt ikke symbolske registernavne"
 
-#: config/mips/mips.h:532 config/mips/mips.h:534
+#: config/mips/mips.h:519 config/mips/mips.h:521
 #, fuzzy
 msgid "Use GP relative sdata/sbss sections (now ignored)"
 msgstr "Benyt GP-relative sdata/sbss-sektioner"
 
-#: config/mips/mips.h:536 config/mips/mips.h:538
+#: config/mips/mips.h:523 config/mips/mips.h:525
 #, fuzzy
 msgid "Don't use GP relative sdata/sbss sections (now ignored)"
 msgstr "Benyt ikke GP-relative sdata/sbss-sektioner"
 
-#: config/mips/mips.h:540
+#: config/mips/mips.h:527
 #, fuzzy
 msgid "Output compiler statistics (now ignored)"
 msgstr "Udsend oversættelsesstatistik"
 
-#: config/mips/mips.h:542
+#: config/mips/mips.h:529
 msgid "Don't output compiler statistics"
 msgstr "Udsend ikke oversættelsesstatistik"
 
-#: config/mips/mips.h:544
+#: config/mips/mips.h:531
 msgid "Don't optimize block moves"
 msgstr "Optimér ikke blokflytninger"
 
-#: config/mips/mips.h:546
+#: config/mips/mips.h:533
 msgid "Optimize block moves"
 msgstr "Optimér blokflytninger"
 
-#: config/mips/mips.h:548
+#: config/mips/mips.h:535
 msgid "Use mips-tfile asm postpass"
 msgstr "Benyt mips-tfile-maskinkodeefterfase"
 
-#: config/mips/mips.h:550
+#: config/mips/mips.h:537
 msgid "Don't use mips-tfile asm postpass"
 msgstr "Benyt ikke mips-tfile-maskinkodeefterfase"
 
@@ -11263,152 +11208,152 @@ msgstr "Benyt ikke mips-tfile-maskinkodeefterfase"
 #. where VALUE is the bits to set or minus the bits to clear and DOC
 #. is the documentation for --help (NULL if intentionally undocumented).
 #. An empty string NAME is used to identify the default VALUE.
-#: config/mips/mips.h:554 config/pdp11/pdp11.h:61 config/rs6000/rs6000.h:325
+#: config/mips/mips.h:541 config/pdp11/pdp11.h:61 config/rs6000/rs6000.h:314
 msgid "Use hardware floating point"
 msgstr "Benyt hardware-kommatal"
 
-#: config/mips/mips.h:556
+#: config/mips/mips.h:543
 msgid "Use 64-bit FP registers"
 msgstr "Benyt 64 bit-kommatalsregistre"
 
-#: config/mips/mips.h:558
+#: config/mips/mips.h:545
 msgid "Use 32-bit FP registers"
 msgstr "Benyt 32 bit-kommatalsregistre"
 
-#: config/mips/mips.h:560
+#: config/mips/mips.h:547
 msgid "Use 64-bit general registers"
 msgstr "Benyt 64 bit almene registre"
 
-#: config/mips/mips.h:562
+#: config/mips/mips.h:549
 msgid "Use 32-bit general registers"
 msgstr "Benyt 32 bit almene registre"
 
-#: config/mips/mips.h:564
+#: config/mips/mips.h:551
 msgid "Use Irix PIC"
 msgstr "Benyt Irix PIC"
 
-#: config/mips/mips.h:566
+#: config/mips/mips.h:553
 msgid "Don't use Irix PIC"
 msgstr "Benyt ikke Irix PIC"
 
-#: config/mips/mips.h:568
+#: config/mips/mips.h:555
 msgid "Use indirect calls"
 msgstr "Benyt indirekte kald"
 
-#: config/mips/mips.h:570
+#: config/mips/mips.h:557
 msgid "Don't use indirect calls"
 msgstr "Benyt ikke indirekte kald"
 
-#: config/mips/mips.h:572
+#: config/mips/mips.h:559
 msgid "Use embedded PIC"
 msgstr "Benyt indlejret PIC"
 
-#: config/mips/mips.h:574
+#: config/mips/mips.h:561
 msgid "Don't use embedded PIC"
 msgstr "Benyt ikke indlejret PIC"
 
-#: config/mips/mips.h:584
+#: config/mips/mips.h:571
 msgid "Use big-endian byte order"
 msgstr "Benyt storendet byteordning"
 
-#: config/mips/mips.h:586
+#: config/mips/mips.h:573
 msgid "Use little-endian byte order"
 msgstr "Benyt lilleendet byteordning"
 
-#: config/mips/mips.h:588
+#: config/mips/mips.h:575
 msgid "Use single (32-bit) FP only"
 msgstr "Benyt kun enkeltpræcisions (32 bit) kommatal"
 
-#: config/mips/mips.h:590
+#: config/mips/mips.h:577
 msgid "Don't use single (32-bit) FP only"
 msgstr "Benyt ikke kun enkeltpræcisions (32 bit) kommatal"
 
 # hvad så det er...
-#: config/mips/mips.h:592
+#: config/mips/mips.h:579
 msgid "Use multiply accumulate"
 msgstr "Benyt multiplikationsakkumulering"
 
-#: config/mips/mips.h:594
+#: config/mips/mips.h:581
 msgid "Don't use multiply accumulate"
 msgstr "Benyt ikke multiplikationsakkumulering"
 
-#: config/mips/mips.h:596
+#: config/mips/mips.h:583
 msgid "Don't generate fused multiply/add instructions"
 msgstr "Generér ikke sammensatte gang/addér-instruktioner"
 
-#: config/mips/mips.h:598 config/rs6000/rs6000.h:341
+#: config/mips/mips.h:585 config/rs6000/rs6000.h:330
 msgid "Generate fused multiply/add instructions"
 msgstr "Generér sammensatte gang/addér-instruktioner"
 
-#: config/mips/mips.h:600
+#: config/mips/mips.h:587
 msgid "Work around early 4300 hardware bug"
 msgstr "Arbejd rundt om tidlig 4300-hardwarefejl"
 
-#: config/mips/mips.h:602
+#: config/mips/mips.h:589
 msgid "Don't work around early 4300 hardware bug"
 msgstr "Arbejd ikke rundt om tidlig 4300-hardwarefejl"
 
-#: config/mips/mips.h:604
+#: config/mips/mips.h:591
 msgid "Work around errata for early SB-1 revision 2 cores"
 msgstr ""
 
-#: config/mips/mips.h:606
+#: config/mips/mips.h:593
 msgid "Don't work around errata for early SB-1 revision 2 cores"
 msgstr ""
 
-#: config/mips/mips.h:608
+#: config/mips/mips.h:595
 msgid "Trap on integer divide by zero"
 msgstr "Forårsag undtagelse ved heltalsdivision med nul"
 
-#: config/mips/mips.h:610
+#: config/mips/mips.h:597
 msgid "Don't trap on integer divide by zero"
 msgstr "Forårsag ikke undtagelse ved heltalsdivision med nul"
 
-#: config/mips/mips.h:612
+#: config/mips/mips.h:599
 msgid "Use Branch Likely instructions, overriding default for arch"
 msgstr "Benyt Branch Likely-instruktioner, overskrivende forvalget for arkitektur"
 
-#: config/mips/mips.h:614
+#: config/mips/mips.h:601
 msgid "Don't use Branch Likely instructions, overriding default for arch"
 msgstr "Benyt ikke Branch Likely-instruktioner, overskrivende forvalget for arkitektur"
 
-#: config/mips/mips.h:616
+#: config/mips/mips.h:603
 msgid "Use NewABI-style %reloc() assembly operators"
 msgstr ""
 
-#: config/mips/mips.h:618
+#: config/mips/mips.h:605
 msgid "Use assembler macros instead of relocation operators"
 msgstr ""
 
-#: config/mips/mips.h:620
+#: config/mips/mips.h:607
 #, fuzzy
 msgid "Generate mips16 code"
 msgstr "Generér SA-kode"
 
-#: config/mips/mips.h:622
+#: config/mips/mips.h:609
 #, fuzzy
 msgid "Generate normal-mode code"
 msgstr "Generér SA-kode"
 
-#: config/mips/mips.h:624
+#: config/mips/mips.h:611
 msgid "Lift restrictions on GOT size"
 msgstr ""
 
-#: config/mips/mips.h:626
+#: config/mips/mips.h:613
 msgid "Do not lift restrictions on GOT size"
 msgstr ""
 
-#: config/mips/mips.h:748
+#: config/mips/mips.h:735
 msgid "Specify an ABI"
 msgstr "Angiv en ABI"
 
-#: config/mips/mips.h:750
+#: config/mips/mips.h:737
 msgid "Specify a Standard MIPS ISA"
 msgstr "Angiv en Standard MIPS ISA"
 
 #. Output assembler code to FILE to increment profiler label # LABELNO
 #. for profiling a function entry.
-#: config/mips/mips.h:2418
+#: config/mips/mips.h:2403
 msgid "mips16 function profiling"
 msgstr "MIPS16-funktionsprofilering"
 
@@ -11497,23 +11442,6 @@ msgstr "MMIX-intern: Hvad er CC af dette?"
 msgid "MMIX Internal: This is not a constant:"
 msgstr "MMIX-intern: Dette er ikke en konstant:"
 
-#. For these target macros, there is no generic documentation here.  You
-#. should read `Using and Porting GCC' for that.  Only comments specific
-#. to the MMIX target are here.
-#.
-#. There are however references to the specific texinfo node (comments
-#. with "Node:"), so there should be little or nothing amiss.  Probably
-#. the opposite, since we don't have to care about old littering and
-#. soon outdated generic comments.
-#. Node: Driver
-#. User symbols are in the same name-space as built-in symbols, but we
-#. don't need the built-in symbols, so remove those and instead apply
-#. stricter operand checking.  Don't warn when expanding insns.
-#. Pass on -mset-program-start=N and -mset-data-start=M to the linker.
-#. Provide default program start 0x100 unless -mno-set-program-start.
-#. Don't do this if linking relocatably, with -r.  For a final link,
-#. produce mmo, unless ELF is requested or when linking relocatably.
-#. Put unused option values here.
 #: config/mmix/mmix.h:132
 msgid "Set start-address of the program"
 msgstr "Angiv startadressen for programmet"
@@ -11832,7 +11760,7 @@ msgstr "Antag at kode vil blive sammenk
 msgid "Assume code will be linked by HP ld"
 msgstr "Antag at kode vil blive sammenkædet med HP ld"
 
-#: config/pdp11/pdp11.h:62 config/rs6000/rs6000.h:327
+#: config/pdp11/pdp11.h:62 config/rs6000/rs6000.h:316
 msgid "Do not use hardware floating point"
 msgstr "Benyt ikke hardware-kommatal"
 
@@ -11965,164 +11893,152 @@ msgstr "tal skal enten v
 msgid "junk at end of #pragma longcall"
 msgstr "ragelse i slutningen af #pragma longcall"
 
-#: config/rs6000/rs6000.c:791
+#: config/rs6000/rs6000.c:793
 msgid "-mmultiple is not supported on little endian systems"
 msgstr "-mmultiple er ikke understøttet på lilleendede systemer"
 
-#: config/rs6000/rs6000.c:798
+#: config/rs6000/rs6000.c:800
 msgid "-mstring is not supported on little endian systems"
 msgstr "-mstring er ikke understøttet på lilleendede systemer"
 
-#: config/rs6000/rs6000.c:812
+#: config/rs6000/rs6000.c:814
 #, c-format
 msgid "unknown -mdebug-%s switch"
 msgstr "ukendt tilvalg -mdebug-%s"
 
-#: config/rs6000/rs6000.c:824
+#: config/rs6000/rs6000.c:826
 #, c-format
 msgid "unknown -mtraceback arg `%s'; expecting `full', `partial' or `none'"
 msgstr "ukendt parameter '%s' til -mtraceback; forventer 'full', 'partial' eller 'none'"
 
-#: config/rs6000/rs6000.c:835
+#: config/rs6000/rs6000.c:837
 #, c-format
 msgid "Unknown switch -mlong-double-%s"
 msgstr "Ukendt tilvalg -mlong-double-%s"
 
-#: config/rs6000/rs6000.c:876
-msgid "AltiVec and E500 instructions cannot coexist"
-msgstr ""
-
-#: config/rs6000/rs6000.c:1029
+#: config/rs6000/rs6000.c:1008
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unknown -m%s= option specified: '%s'"
 msgstr "ukendt tilvalg til -misel= angivet: '%s'"
 
-#: config/rs6000/rs6000.c:1050
+#: config/rs6000/rs6000.c:1025
 #, c-format
 msgid "not configured for ABI: '%s'"
 msgstr ""
 
-#: config/rs6000/rs6000.c:1056
+#: config/rs6000/rs6000.c:1031
 #, c-format
 msgid "unknown ABI specified: '%s'"
 msgstr "ukendt ABI angivet: '%s'"
 
-#: config/rs6000/rs6000.c:1070
+#: config/rs6000/rs6000.c:1045
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unknown -malign-XXXXX option specified: '%s'"
 msgstr "ukendt tilvalg til -misel= angivet: '%s'"
 
-#: config/rs6000/rs6000.c:3972
-msgid "Cannot return value in vector register because altivec instructions are disabled, use -maltivec to enable them."
-msgstr ""
-
-#: config/rs6000/rs6000.c:4095
-msgid "Cannot pass argument in vector register because altivec instructions are disabled, use -maltivec to enable them."
-msgstr ""
-
-#: config/rs6000/rs6000.c:5599
+#: config/rs6000/rs6000.c:5358
 msgid "argument 1 must be a 5-bit signed literal"
 msgstr "1. parameter skal være en 5 bit-konstant med fortegn"
 
-#: config/rs6000/rs6000.c:5701 config/rs6000/rs6000.c:6357
+#: config/rs6000/rs6000.c:5460 config/rs6000/rs6000.c:6083
 msgid "argument 2 must be a 5-bit unsigned literal"
 msgstr "2. parameter skal være en 5 bit-konstant uden fortegn"
 
-#: config/rs6000/rs6000.c:5741
+#: config/rs6000/rs6000.c:5500
 msgid "argument 1 of __builtin_altivec_predicate must be a constant"
 msgstr "1. parameter til __builtin_altivec_predicate skal være en konstant"
 
-#: config/rs6000/rs6000.c:5795
+#: config/rs6000/rs6000.c:5554
 msgid "argument 1 of __builtin_altivec_predicate is out of range"
 msgstr "1. parameter til __builtin_altivec_predicate er uden for det gyldige interval"
 
-#: config/rs6000/rs6000.c:5956
+#: config/rs6000/rs6000.c:5682
 msgid "argument 3 must be a 4-bit unsigned literal"
 msgstr "3. parameter skal være en 4 bit-konstant uden fortegn"
 
-#: config/rs6000/rs6000.c:6126
+#: config/rs6000/rs6000.c:5852
 #, c-format
 msgid "argument to `%s' must be a 2-bit unsigned literal"
 msgstr "parameter til '%s' skal være en 2 bit-konstant uden fortegn"
 
-#: config/rs6000/rs6000.c:6239
+#: config/rs6000/rs6000.c:5965
 msgid "argument to dss must be a 2-bit unsigned literal"
 msgstr "parameter til dss skal være en 2 bit-konstant uden fortegn"
 
-#: config/rs6000/rs6000.c:6477
+#: config/rs6000/rs6000.c:6203
 msgid "argument 1 of __builtin_spe_predicate must be a constant"
 msgstr "1. parameter til __builtin_spe_predicate skal være en konstant"
 
-#: config/rs6000/rs6000.c:6550
+#: config/rs6000/rs6000.c:6276
 msgid "argument 1 of __builtin_spe_predicate is out of range"
 msgstr "1. parameter til __builtin_spe_predicate er uden for det gyldige interval"
 
-#: config/rs6000/rs6000.c:9008
+#: config/rs6000/rs6000.c:8711
 #, c-format
 msgid "invalid %%f value"
 msgstr "ugyldig %%f-værdi"
 
-#: config/rs6000/rs6000.c:9017
+#: config/rs6000/rs6000.c:8720
 #, c-format
 msgid "invalid %%F value"
 msgstr "ugyldig %%F-værdi"
 
-#: config/rs6000/rs6000.c:9026
+#: config/rs6000/rs6000.c:8729
 #, c-format
 msgid "invalid %%G value"
 msgstr "ugyldig %%G-værdi"
 
-#: config/rs6000/rs6000.c:9061
+#: config/rs6000/rs6000.c:8764
 #, c-format
 msgid "invalid %%j code"
 msgstr "ugyldig %%j-kode"
 
-#: config/rs6000/rs6000.c:9071
+#: config/rs6000/rs6000.c:8774
 #, c-format
 msgid "invalid %%J code"
 msgstr "ugyldig %%J-kode"
 
-#: config/rs6000/rs6000.c:9081
+#: config/rs6000/rs6000.c:8784
 #, c-format
 msgid "invalid %%k value"
 msgstr "ugyldig %%k-værdi"
 
-#: config/rs6000/rs6000.c:9101 config/xtensa/xtensa.c:2000
+#: config/rs6000/rs6000.c:8804 config/xtensa/xtensa.c:1985
 #, c-format
 msgid "invalid %%K value"
 msgstr "ugyldig %%K-værdi"
 
-#: config/rs6000/rs6000.c:9168
+#: config/rs6000/rs6000.c:8871
 #, c-format
 msgid "invalid %%O value"
 msgstr "ugyldig %%O-værdi"
 
-#: config/rs6000/rs6000.c:9215
+#: config/rs6000/rs6000.c:8918
 #, c-format
 msgid "invalid %%q value"
 msgstr "ugyldig %%q-værdi"
 
-#: config/rs6000/rs6000.c:9259
+#: config/rs6000/rs6000.c:8962
 #, c-format
 msgid "invalid %%S value"
 msgstr "ugyldig %%S-værdi"
 
-#: config/rs6000/rs6000.c:9301
+#: config/rs6000/rs6000.c:9004
 #, c-format
 msgid "invalid %%T value"
 msgstr "ugyldig %%T-værdi"
 
-#: config/rs6000/rs6000.c:9311
+#: config/rs6000/rs6000.c:9014
 #, c-format
 msgid "invalid %%u value"
 msgstr "ugyldig %%u-værdi"
 
-#: config/rs6000/rs6000.c:9320 config/xtensa/xtensa.c:1970
+#: config/rs6000/rs6000.c:9023 config/xtensa/xtensa.c:1955
 #, c-format
 msgid "invalid %%v value"
 msgstr "ugyldig %%v-værdi"
 
-#: config/rs6000/rs6000.c:13815
+#: config/rs6000/rs6000.c:13513
 msgid "no profiling of 64-bit code for this ABI"
 msgstr "ingen profilering af 64 bit-kode for denne ABI"
 
@@ -12180,12 +12096,12 @@ msgstr "-pipe underst
 msgid "-m64 requires a PowerPC64 cpu"
 msgstr "-maix64 kræver at PowerPC64-arkitekturen forbliver aktiveret"
 
-#: config/rs6000/linux64.h:206
+#: config/rs6000/linux64.h:201
 #, fuzzy
 msgid "Call mcount for profiling before a function prologue"
 msgstr "Flyt ikke instruktioner til en funktions begyndelse"
 
-#: config/rs6000/linux64.h:208
+#: config/rs6000/linux64.h:203
 #, fuzzy
 msgid "Call mcount for profiling after a function prologue"
 msgstr "Flyt ikke instruktioner til en funktions begyndelse"
@@ -12197,208 +12113,208 @@ msgstr "Flyt ikke instruktioner til en funktions begyndelse"
 #. each pair being { "NAME", VALUE }
 #. where VALUE is the bits to set or minus the bits to clear.
 #. An empty string NAME is used to identify the default VALUE.
-#: config/rs6000/rs6000.h:273
+#: config/rs6000/rs6000.h:262
 msgid "Use POWER instruction set"
 msgstr "Benyt POWER-instruktionssættet"
 
-#: config/rs6000/rs6000.h:276
+#: config/rs6000/rs6000.h:265
 msgid "Use POWER2 instruction set"
 msgstr "Benyt POWER2-instruktionssættet"
 
-#: config/rs6000/rs6000.h:278
+#: config/rs6000/rs6000.h:267
 msgid "Do not use POWER2 instruction set"
 msgstr "Benyt ikke POWER2-instruktionssættet"
 
-#: config/rs6000/rs6000.h:281
+#: config/rs6000/rs6000.h:270
 msgid "Do not use POWER instruction set"
 msgstr "Benyt ikke POWER-instruktionssættet"
 
-#: config/rs6000/rs6000.h:283
+#: config/rs6000/rs6000.h:272
 msgid "Use PowerPC instruction set"
 msgstr "Benyt PowerPC-instruktionssættet"
 
-#: config/rs6000/rs6000.h:286
+#: config/rs6000/rs6000.h:275
 msgid "Do not use PowerPC instruction set"
 msgstr "Benyt ikke PowerPC-instruktionssættet"
 
-#: config/rs6000/rs6000.h:288
+#: config/rs6000/rs6000.h:277
 msgid "Use PowerPC General Purpose group optional instructions"
 msgstr "Benyt valgfrie instruktioner fra PowerPC General Purpose-gruppen"
 
-#: config/rs6000/rs6000.h:290
+#: config/rs6000/rs6000.h:279
 #, fuzzy
 msgid "Do not use PowerPC General Purpose group optional instructions"
 msgstr "Benyt ikke valgfrie instruktioner fra PowerPC General Purpose-gruppen"
 
-#: config/rs6000/rs6000.h:292
+#: config/rs6000/rs6000.h:281
 msgid "Use PowerPC Graphics group optional instructions"
 msgstr "Benyt valgfrie instruktioner fra PowerPC Graphics-gruppen"
 
-#: config/rs6000/rs6000.h:294
+#: config/rs6000/rs6000.h:283
 #, fuzzy
 msgid "Do not use PowerPC Graphics group optional instructions"
 msgstr "Benyt ikke valgfrie instruktioner fra PowerPC Graphics-gruppen"
 
-#: config/rs6000/rs6000.h:296
+#: config/rs6000/rs6000.h:285
 msgid "Use PowerPC-64 instruction set"
 msgstr "Benyt PowerPC-64-instruktionssættet"
 
-#: config/rs6000/rs6000.h:298
+#: config/rs6000/rs6000.h:287
 #, fuzzy
 msgid "Do not use PowerPC-64 instruction set"
 msgstr "Benyt ikke PowerPC-64-instruktionssættet"
 
-#: config/rs6000/rs6000.h:300
+#: config/rs6000/rs6000.h:289
 msgid "Use AltiVec instructions"
 msgstr "Benyt AltiVec-instruktioner"
 
-#: config/rs6000/rs6000.h:302
+#: config/rs6000/rs6000.h:291
 #, fuzzy
 msgid "Do not use AltiVec instructions"
 msgstr "Benyt ikke AltiVec-instruktioner"
 
-#: config/rs6000/rs6000.h:304
+#: config/rs6000/rs6000.h:293
 msgid "Use new mnemonics for PowerPC architecture"
 msgstr "Benyt nye aliaser for PowerPC-arkitekturen"
 
-#: config/rs6000/rs6000.h:306
+#: config/rs6000/rs6000.h:295
 msgid "Use old mnemonics for PowerPC architecture"
 msgstr "Benyt tidligere aliaser for PowerPC-arkitekturen"
 
-#: config/rs6000/rs6000.h:309
+#: config/rs6000/rs6000.h:298
 msgid "Put everything in the regular TOC"
 msgstr "Anbring alting i den regulære indholdsfortegnelse"
 
-#: config/rs6000/rs6000.h:311
+#: config/rs6000/rs6000.h:300
 msgid "Place floating point constants in TOC"
 msgstr "Anbring kommatalskonstanter i indholdsfortegnelsen"
 
-#: config/rs6000/rs6000.h:313
+#: config/rs6000/rs6000.h:302
 #, fuzzy
 msgid "Do not place floating point constants in TOC"
 msgstr "Anbring ikke kommatalskonstanter i indholdsfortegnelsen"
 
-#: config/rs6000/rs6000.h:315
+#: config/rs6000/rs6000.h:304
 msgid "Place symbol+offset constants in TOC"
 msgstr "Anbring symbol+afsæt-konstanter i indholdsfortegnelsen"
 
-#: config/rs6000/rs6000.h:317
+#: config/rs6000/rs6000.h:306
 #, fuzzy
 msgid "Do not place symbol+offset constants in TOC"
 msgstr "Anbring ikke symbol+afsæt-konstanter i indholdsfortegnelsen"
 
-#: config/rs6000/rs6000.h:323
+#: config/rs6000/rs6000.h:312
 msgid "Place variable addresses in the regular TOC"
 msgstr "Anbring variabeladresser i den regulære indholdsfortegnelse"
 
-#: config/rs6000/rs6000.h:329
+#: config/rs6000/rs6000.h:318
 msgid "Generate load/store multiple instructions"
 msgstr "Generér flere indlæsnings-/lagringsinstruktioner"
 
-#: config/rs6000/rs6000.h:331
+#: config/rs6000/rs6000.h:320
 msgid "Do not generate load/store multiple instructions"
 msgstr "Generér ikke flere indlæsnings-/lagringsinstruktioner"
 
-#: config/rs6000/rs6000.h:333
+#: config/rs6000/rs6000.h:322
 msgid "Generate string instructions for block moves"
 msgstr "Generér strengoperationer til blokflytninger"
 
-#: config/rs6000/rs6000.h:335
+#: config/rs6000/rs6000.h:324
 msgid "Do not generate string instructions for block moves"
 msgstr "Generér ikke strengoperationer til blokflytninger"
 
-#: config/rs6000/rs6000.h:337
+#: config/rs6000/rs6000.h:326
 msgid "Generate load/store with update instructions"
 msgstr "Generér indlæsning/lagring med opdateringsinstruktioner"
 
-#: config/rs6000/rs6000.h:339
+#: config/rs6000/rs6000.h:328
 msgid "Do not generate load/store with update instructions"
 msgstr "Generér ikke indlæsning/lagring med opdateringsinstruktioner"
 
-#: config/rs6000/rs6000.h:343
+#: config/rs6000/rs6000.h:332
 #, fuzzy
 msgid "Do not generate fused multiply/add instructions"
 msgstr "Generér ikke sammensatte gang/addér-instruktioner"
 
-#: config/rs6000/rs6000.h:347
+#: config/rs6000/rs6000.h:336
 #, fuzzy
 msgid "Do not schedule the start and end of the procedure"
 msgstr "Planlæg ikke begyndelsen og slutningen af proceduren"
 
-#: config/rs6000/rs6000.h:353
+#: config/rs6000/rs6000.h:342
 msgid "Return all structures in memory (AIX default)"
 msgstr "Returnér alle strukturer i hukommelse (SVR4-standard)"
 
-#: config/rs6000/rs6000.h:355
+#: config/rs6000/rs6000.h:344
 msgid "Return small structures in registers (SVR4 default)"
 msgstr "Returnér små strukturer i registre (SVR4-standard)"
 
-#: config/rs6000/rs6000.h:361
+#: config/rs6000/rs6000.h:350
 #, fuzzy
 msgid "Generate single field mfcr instruction"
 msgstr "Generér char-instruktioner"
 
-#: config/rs6000/rs6000.h:363
+#: config/rs6000/rs6000.h:352
 #, fuzzy
 msgid "Do not generate single field mfcr instruction"
 msgstr "Generér ikke char-instruktioner"
 
-#: config/rs6000/rs6000.h:447 config/sparc/sparc.h:654
+#: config/rs6000/rs6000.h:435 config/sparc/sparc.h:648
 msgid "Use features of and schedule code for given CPU"
 msgstr "Benyt faciliteter fra og planlæg koden til en given processor"
 
-#: config/rs6000/rs6000.h:450
+#: config/rs6000/rs6000.h:438
 msgid "Enable debug output"
 msgstr "Aktivér fejlanalyseringsuddata"
 
-#: config/rs6000/rs6000.h:452
+#: config/rs6000/rs6000.h:440
 msgid "Select full, part, or no traceback table"
 msgstr "Vælg komplet, partiel eller ingen tilbagesporingstabel"
 
-#: config/rs6000/rs6000.h:453
+#: config/rs6000/rs6000.h:441
 msgid "Specify ABI to use"
 msgstr "Angiv ABI der skal bruges"
 
-#: config/rs6000/rs6000.h:455
+#: config/rs6000/rs6000.h:443
 msgid "Specify size of long double (64 or 128 bits)"
 msgstr "Angiv størrelsen af long double (64 eller 128 bit)"
 
-#: config/rs6000/rs6000.h:457
+#: config/rs6000/rs6000.h:445
 msgid "Specify yes/no if isel instructions should be generated"
 msgstr "Angiv yes/no hvis isel-instruktioner skal genereres"
 
-#: config/rs6000/rs6000.h:459
+#: config/rs6000/rs6000.h:447
 #, fuzzy
 msgid "Specify yes/no if SPE SIMD instructions should be generated"
 msgstr "Angiv yes/no hvis isel-instruktioner skal genereres"
 
-#: config/rs6000/rs6000.h:461
+#: config/rs6000/rs6000.h:449
 #, fuzzy
 msgid "Specify yes/no if using floating point in the GPRs"
 msgstr "Angiv versionen af kommatalsemulatoren"
 
-#: config/rs6000/rs6000.h:463
+#: config/rs6000/rs6000.h:451
 msgid "Specify yes/no if VRSAVE instructions should be generated for AltiVec"
 msgstr "Angiv yes/no hvis VRSAVE-instruktioner skal genereres til AltiVec"
 
-#: config/rs6000/rs6000.h:465
+#: config/rs6000/rs6000.h:453
 msgid "Avoid all range limits on call instructions"
 msgstr "Undgå alle områdegrænser ved kaldeinstruktioner"
 
-#: config/rs6000/rs6000.h:468
+#: config/rs6000/rs6000.h:456
 msgid "Determine which dependences between insns are considered costly"
 msgstr ""
 
-#: config/rs6000/rs6000.h:470
+#: config/rs6000/rs6000.h:458
 msgid "Specify which post scheduling nop insertion scheme to apply"
 msgstr ""
 
-#: config/rs6000/rs6000.h:472
+#: config/rs6000/rs6000.h:460
 #, fuzzy
 msgid "Specify alignment of structure fields default/natural"
 msgstr "Angiv den mindste bitjustering af strukturer"
 
-#: config/rs6000/rs6000.h:474
+#: config/rs6000/rs6000.h:462
 msgid "Specify scheduling priority for dispatch slot restricted insns"
 msgstr ""
 
@@ -12414,7 +12330,7 @@ msgstr ""
 #. Number of bytes into the frame return addresses can be found.  See
 #. rs6000_stack_info in rs6000.c for more information on how the different
 #. abi's store the return address.
-#: config/rs6000/rs6000.h:1923
+#: config/rs6000/rs6000.h:1926
 msgid "RETURN_ADDRESS_OFFSET not supported"
 msgstr "RETURN_ADDRESS_OFFSET er ikke understøttet"
 
@@ -12596,27 +12512,27 @@ msgstr "f
 msgid "64-bit ABI not supported in ESA/390 mode."
 msgstr "kodemodellen %s er ikke understøttet i PIC-tilstand"
 
-#: config/s390/s390.c:3336
+#: config/s390/s390.c:3337
 msgid "invalid UNSPEC as operand (1)"
 msgstr "ugyldig UNSPEC som operand (1)"
 
-#: config/s390/s390.c:3384
+#: config/s390/s390.c:3385
 msgid "invalid UNSPEC as operand (2)"
 msgstr "ugyldig UNSPEC som operand (2)"
 
-#: config/s390/s390.c:3390
+#: config/s390/s390.c:3391
 msgid "UNKNOWN in s390_output_symbolic_const !?"
 msgstr "UNKNOWN i s390_output_symbolic_const !?"
 
-#: config/s390/s390.c:3406
+#: config/s390/s390.c:3407
 msgid "Cannot decompose address."
 msgstr "Kan ikke adskille adresse."
 
-#: config/s390/s390.c:3577
+#: config/s390/s390.c:3578
 msgid "UNKNOWN in print_operand !?"
 msgstr "UNKNOWN i print_operand !?"
 
-#: config/s390/s390.c:5304
+#: config/s390/s390.c:5301
 msgid "Total size of local variables exceeds architecture limit."
 msgstr "Total størrelse af lokale variable overstiger arkitekturgrænsen."
 
@@ -12690,28 +12606,29 @@ msgstr "Gener
 msgid "enable fused multiply/add instructions"
 msgstr "Generér sammensatte gang/addér-instruktioner"
 
-#: config/sh/sh.c:5977
+#: config/sh/sh.c:5841
 msgid "__builtin_saveregs not supported by this subtarget"
 msgstr "__builtin_saveregs understøttes ikke af denne undermålarkitektur"
 
-#: config/sh/sh.c:6879
+#: config/sh/sh.c:6743
 msgid "attribute interrupt_handler is not compatible with -m5-compact"
 msgstr "egenskaben interrupt_handler er ikke forenelig med -m5-compact"
 
 #. The sp_switch attribute only has meaning for interrupt functions.
-#: config/sh/sh.c:6901 config/sh/sh.c:6936
+#. The trap_exit attribute only has meaning for interrupt functions.
+#: config/sh/sh.c:6765 config/sh/sh.c:6800
 #, c-format
 msgid "`%s' attribute only applies to interrupt functions"
 msgstr "egenskaben '%s' kan kun anvendes sammen med afbrydelsesfunktioner"
 
 #. The argument must be a constant string.
-#: config/sh/sh.c:6908
+#: config/sh/sh.c:6772
 #, c-format
 msgid "`%s' attribute argument not a string constant"
 msgstr "parameteren til egenskaben '%s' er ikke en strengkonstant"
 
 #. The argument must be a constant integer.
-#: config/sh/sh.c:6943
+#: config/sh/sh.c:6807
 #, c-format
 msgid "`%s' attribute argument not an integer constant"
 msgstr "parameteren til egenskaben '%s' er ikke en heltalskonstant"
@@ -12736,61 +12653,61 @@ msgstr "-mlong-double-64 er ikke tilladt med -m64"
 msgid "-mcmodel= is not supported on 32 bit systems"
 msgstr "-mcmodel= understøttes ikke på 32 bit-systemer"
 
-#: config/sparc/sparc.c:6818 config/sparc/sparc.c:6824
+#: config/sparc/sparc.c:6793 config/sparc/sparc.c:6799
 #, c-format
 msgid "invalid %%Y operand"
 msgstr "ugyldig %%Y-operand"
 
-#: config/sparc/sparc.c:6894
+#: config/sparc/sparc.c:6869
 #, c-format
 msgid "invalid %%A operand"
 msgstr "ugyldig %%A-operand"
 
-#: config/sparc/sparc.c:6904
+#: config/sparc/sparc.c:6879
 #, c-format
 msgid "invalid %%B operand"
 msgstr "ugyldig %%B-operand"
 
-#: config/sparc/sparc.c:6943
+#: config/sparc/sparc.c:6918
 #, c-format
 msgid "invalid %%c operand"
 msgstr "ugyldig %%c-operand"
 
-#: config/sparc/sparc.c:6944
+#: config/sparc/sparc.c:6919
 #, c-format
 msgid "invalid %%C operand"
 msgstr "ugyldig %%C-operand"
 
-#: config/sparc/sparc.c:6965
+#: config/sparc/sparc.c:6940
 #, c-format
 msgid "invalid %%d operand"
 msgstr "ugyldig %%d-operand"
 
-#: config/sparc/sparc.c:6966
+#: config/sparc/sparc.c:6941
 #, c-format
 msgid "invalid %%D operand"
 msgstr "ugyldig %%D-operand"
 
-#: config/sparc/sparc.c:6982
+#: config/sparc/sparc.c:6957
 #, c-format
 msgid "invalid %%f operand"
 msgstr "ugyldig %%f-operand"
 
-#: config/sparc/sparc.c:6996
+#: config/sparc/sparc.c:6971
 #, c-format
 msgid "invalid %%s operand"
 msgstr "ugyldig %%s-operand"
 
-#: config/sparc/sparc.c:7050
+#: config/sparc/sparc.c:7025
 msgid "long long constant not a valid immediate operand"
 msgstr "long long-konstant er ikke en gyldig umiddelbar operand"
 
-#: config/sparc/sparc.c:7053
+#: config/sparc/sparc.c:7028
 msgid "floating point constant not a valid immediate operand"
 msgstr "kommatalskonstant er ikke en gyldig umiddelbar operand"
 
-#: config/sparc/freebsd.h:82 config/sparc/linux.h:92
-#: config/sparc/linux64.h:107 config/sparc/netbsd-elf.h:216
+#: config/sparc/freebsd.h:77 config/sparc/linux.h:92
+#: config/sparc/linux64.h:104 config/sparc/netbsd-elf.h:216
 msgid "Use 128 bit long doubles"
 msgstr "Benyt 128 bit long double"
 
@@ -12806,129 +12723,129 @@ msgstr "Gener
 msgid "Use little-endian byte order for data"
 msgstr "Benyt lilleendet byte-orden til data"
 
-#: config/sparc/sparc.h:553
+#: config/sparc/sparc.h:547
 msgid "Assume possible double misalignment"
 msgstr "Antag at double-variabler kan være ujusterede"
 
-#: config/sparc/sparc.h:555
+#: config/sparc/sparc.h:549
 msgid "Assume all doubles are aligned"
 msgstr "Antag at alle double-variabler er justerede"
 
-#: config/sparc/sparc.h:557
+#: config/sparc/sparc.h:551
 msgid "Pass -assert pure-text to linker"
 msgstr "Overbring -assert pure-text til sammenkæderen"
 
-#: config/sparc/sparc.h:559
+#: config/sparc/sparc.h:553
 msgid "Do not pass -assert pure-text to linker"
 msgstr "Overbring ikke -assert pure-text til sammenkæderen"
 
-#: config/sparc/sparc.h:561
+#: config/sparc/sparc.h:555
 msgid "Use flat register window model"
 msgstr "Benyt flad registervinduesmodel"
 
-#: config/sparc/sparc.h:563
+#: config/sparc/sparc.h:557
 msgid "Do not use flat register window model"
 msgstr "Benyt ikke flad registervinduesmodel"
 
-#: config/sparc/sparc.h:565
+#: config/sparc/sparc.h:559
 msgid "Use ABI reserved registers"
 msgstr "Benyt ABI-reserverede registre"
 
-#: config/sparc/sparc.h:567
+#: config/sparc/sparc.h:561
 msgid "Do not use ABI reserved registers"
 msgstr "Benyt ikke ABI-reserverede registre"
 
-#: config/sparc/sparc.h:569
+#: config/sparc/sparc.h:563
 msgid "Use hardware quad fp instructions"
 msgstr "Benyt hardware quad-kommatalsinstruktioner"
 
-#: config/sparc/sparc.h:571
+#: config/sparc/sparc.h:565
 msgid "Do not use hardware quad fp instructions"
 msgstr "Benyt ikke hardware quad-kommatalsinstruktioner"
 
-#: config/sparc/sparc.h:573
+#: config/sparc/sparc.h:567
 msgid "Compile for v8plus ABI"
 msgstr "Oversæt for v8plus-ABI"
 
-#: config/sparc/sparc.h:575
+#: config/sparc/sparc.h:569
 msgid "Do not compile for v8plus ABI"
 msgstr "Oversæt ikke for v8plus-ABI"
 
-#: config/sparc/sparc.h:577
+#: config/sparc/sparc.h:571
 msgid "Utilize Visual Instruction Set"
 msgstr "Benyt Visual Instruction Set"
 
-#: config/sparc/sparc.h:579
+#: config/sparc/sparc.h:573
 msgid "Do not utilize Visual Instruction Set"
 msgstr "Benyt ikke Visual Instruction Set"
 
 #. ??? These are deprecated, coerced to -mcpu=.  Delete in 2.9.
-#: config/sparc/sparc.h:582
+#: config/sparc/sparc.h:576
 msgid "Optimize for Cypress processors"
 msgstr "Optimér for Cypress-processorer"
 
-#: config/sparc/sparc.h:584
+#: config/sparc/sparc.h:578
 msgid "Optimize for SPARCLite processors"
 msgstr "Optimér for SPARCLite-processorer"
 
-#: config/sparc/sparc.h:586
+#: config/sparc/sparc.h:580
 msgid "Optimize for F930 processors"
 msgstr "Optimér for F930-processorer"
 
-#: config/sparc/sparc.h:588
+#: config/sparc/sparc.h:582
 msgid "Optimize for F934 processors"
 msgstr "Optimér for F934-processorer"
 
-#: config/sparc/sparc.h:590
+#: config/sparc/sparc.h:584
 msgid "Use V8 SPARC ISA"
 msgstr "Benyt V8 SPARC ISA"
 
-#: config/sparc/sparc.h:592
+#: config/sparc/sparc.h:586
 msgid "Optimize for SuperSPARC processors"
 msgstr "Optimér for SuperSPARC-processorer"
 
 #. End of deprecated options.
-#: config/sparc/sparc.h:595
+#: config/sparc/sparc.h:589
 msgid "Pointers are 64-bit"
 msgstr "Henvisninger er 64 bit"
 
-#: config/sparc/sparc.h:597
+#: config/sparc/sparc.h:591
 msgid "Pointers are 32-bit"
 msgstr "Henvisninger er 32 bit"
 
-#: config/sparc/sparc.h:599
+#: config/sparc/sparc.h:593
 msgid "Use 32-bit ABI"
 msgstr "Benyt 32 bit-API"
 
-#: config/sparc/sparc.h:601
+#: config/sparc/sparc.h:595
 msgid "Use 64-bit ABI"
 msgstr "Benyt 64 bit-API"
 
-#: config/sparc/sparc.h:603
+#: config/sparc/sparc.h:597
 msgid "Use stack bias"
 msgstr "Benyt stakafsæt"
 
-#: config/sparc/sparc.h:605
+#: config/sparc/sparc.h:599
 msgid "Do not use stack bias"
 msgstr "Benyt ikke stakafsæt"
 
-#: config/sparc/sparc.h:607
+#: config/sparc/sparc.h:601
 msgid "Use structs on stronger alignment for double-word copies"
 msgstr "Benyt strukturer på stærkere justering til dobbelt-ord kopier"
 
-#: config/sparc/sparc.h:609
+#: config/sparc/sparc.h:603
 msgid "Do not use structs on stronger alignment for double-word copies"
 msgstr "Benyt ikke strukturer på stærkere justering til dobbelt-ord kopier"
 
-#: config/sparc/sparc.h:611
+#: config/sparc/sparc.h:605
 msgid "Optimize tail call instructions in assembler and linker"
 msgstr "Optimér halekaldsinstruktioner i maskinkodeoversætteren og sammenkæderen"
 
-#: config/sparc/sparc.h:613
+#: config/sparc/sparc.h:607
 msgid "Do not optimize tail call instructions in assembler or linker"
 msgstr "Optimér ikke halekaldsinstruktioner i maskinkodeoversætteren og sammenkæderen"
 
-#: config/sparc/sparc.h:658
+#: config/sparc/sparc.h:652
 msgid "Use given SPARC code model"
 msgstr "Benyt given SPARC-kodemodel"
 
@@ -13172,56 +13089,56 @@ msgstr "Angiv den maks. st
 msgid "Set the max size of data eligible for the ZDA area"
 msgstr "Angiv den maks. størrelse af data til ZDA-området"
 
-#: config/xtensa/xtensa.c:1829
+#: config/xtensa/xtensa.c:1814
 msgid "boolean registers required for the floating-point option"
 msgstr "booleske registre er påkrævet til kommatalsindstillingen"
 
-#: config/xtensa/xtensa.c:1883
+#: config/xtensa/xtensa.c:1868
 #, fuzzy, c-format
 msgid "-f%s is not supported with CONST16 instructions"
 msgstr "%s understøttes ikke af denne konfiguration"
 
-#: config/xtensa/xtensa.c:1888
+#: config/xtensa/xtensa.c:1873
 msgid "PIC is required but not supported with CONST16 instructions"
 msgstr ""
 
-#: config/xtensa/xtensa.c:1958
+#: config/xtensa/xtensa.c:1943
 #, c-format
 msgid "invalid %%D value"
 msgstr "ugyldig %%D-værdi"
 
-#: config/xtensa/xtensa.c:1995
+#: config/xtensa/xtensa.c:1980
 msgid "invalid mask"
 msgstr "ugyldig maske"
 
-#: config/xtensa/xtensa.c:2021
+#: config/xtensa/xtensa.c:2006
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid %%x value"
 msgstr "ugyldig %%x/X-værdi"
 
-#: config/xtensa/xtensa.c:2028
+#: config/xtensa/xtensa.c:2013
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid %%d value"
 msgstr "ugyldig %%V-værdi"
 
-#: config/xtensa/xtensa.c:2049 config/xtensa/xtensa.c:2059
+#: config/xtensa/xtensa.c:2034 config/xtensa/xtensa.c:2044
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid %%t/%%b value"
 msgstr "ugyldig %%b-værdi"
 
-#: config/xtensa/xtensa.c:2101
+#: config/xtensa/xtensa.c:2086
 msgid "invalid address"
 msgstr "ugyldig adresse"
 
-#: config/xtensa/xtensa.c:2126
+#: config/xtensa/xtensa.c:2111
 msgid "no register in address"
 msgstr "ingen registre i adresse"
 
-#: config/xtensa/xtensa.c:2134
+#: config/xtensa/xtensa.c:2119
 msgid "address offset not a constant"
 msgstr "adresseafsæt er ikke en konstant"
 
-#: config/xtensa/xtensa.c:2745
+#: config/xtensa/xtensa.c:2802
 msgid "only uninitialized variables can be placed in a .bss section"
 msgstr "kun variabler uden startværdi kan placeres i .bss-sektionen"
 
@@ -13367,474 +13284,494 @@ msgstr ""
 msgid "%s for 'operator%s' in '%s%E'"
 msgstr "%s for operatoren '%T %s' "
 
-#: cp/call.c:2951
+#: cp/call.c:2957
 msgid "ISO C++ forbids omitting the middle term of a ?: expression"
 msgstr "ISO C++ forbyder udeladelse af den mellemste del af et ?:-udtryk"
 
-#: cp/call.c:3028
+#: cp/call.c:3018
 #, c-format
 msgid "`%E' has type `void' and is not a throw-expression"
 msgstr "'%E' har typen 'void' og er ikke et throw-udtryk"
 
-#: cp/call.c:3061 cp/call.c:3265
+#: cp/call.c:3051 cp/call.c:3242
 msgid "operands to ?: have different types"
 msgstr "operander til ?: har forskellige typer"
 
-#: cp/call.c:3219
+#: cp/call.c:3196
 msgid "enumeral mismatch in conditional expression: `%T' vs `%T'"
 msgstr "enum-typer passer ikke sammen i betinget udtryk: '%T' og '%T'"
 
-#: cp/call.c:3226
+#: cp/call.c:3203
 msgid "enumeral and non-enumeral type in conditional expression"
 msgstr "enum- og ikke enum-type i betinget udtryk"
 
-#: cp/call.c:3511
+#: cp/call.c:3487
 msgid "no `%D(int)' declared for postfix `%s', trying prefix operator instead"
 msgstr "ingen '%D(int)' erklæret for suffiks '%s', prøver præfiksoperatoren i stedet"
 
-#: cp/call.c:3560
+#: cp/call.c:3532
 msgid "using synthesized `%#D' for copy assignment"
 msgstr "bruger syntetiseret '%#D' for kopitildeling"
 
-#: cp/call.c:3562
+#: cp/call.c:3534
 msgid "  where cfront would use `%#D'"
 msgstr "  hvor cfront ville bruge '%#D'"
 
-#: cp/call.c:3585
+#: cp/call.c:3557
 msgid "comparison between `%#T' and `%#T'"
 msgstr "sammenligning mellem '%#T' og '%#T'"
 
-#: cp/call.c:3831
+#: cp/call.c:3803
 #, fuzzy
 msgid "no suitable `operator %s' for `%T'"
 msgstr "ingen passende 'operator delete' for '%T'"
 
-#: cp/call.c:3848
+#: cp/call.c:3820
 msgid "`%+#D' is private"
 msgstr "'%+#D' er privat"
 
-#: cp/call.c:3850
+#: cp/call.c:3822
 msgid "`%+#D' is protected"
 msgstr "'%+#D' er beskyttet"
 
-#: cp/call.c:3852
+#: cp/call.c:3824
 msgid "`%+#D' is inaccessible"
 msgstr "'%+#D' er ikke tilgængelig"
 
-#: cp/call.c:3853
+#: cp/call.c:3825
 msgid "within this context"
 msgstr "i denne kontekst"
 
-#: cp/call.c:3923
+#: cp/call.c:3895
 msgid "invalid conversion from `%T' to `%T'"
 msgstr "ugyldig konvertering fra '%T' til '%T'"
 
-#: cp/call.c:3925
+#: cp/call.c:3897
 msgid "  initializing argument %P of `%D'"
 msgstr "  ved klargøring af parameteren %P til '%D'"
 
-#: cp/call.c:4079
+#: cp/call.c:4050
 #, fuzzy
 msgid "cannot bind bitfield `%E' to `%T'"
 msgstr "kan ikke klargøre '%T' fra %T'"
 
-#: cp/call.c:4082
+#: cp/call.c:4053
 #, fuzzy
 msgid "cannot bind packed field `%E' to `%T'"
 msgstr "kan ikke erklære feltet '%D' til at være af typen '%T'"
 
-#: cp/call.c:4085
+#: cp/call.c:4056
 #, fuzzy
 msgid "cannot bind rvalue `%E' to `%T'"
 msgstr "kan ikke klargøre '%T' fra %T'"
 
-#: cp/call.c:4170
+#: cp/call.c:4144
 msgid "cannot pass objects of non-POD type `%#T' through `...'; call will abort at runtime"
 msgstr "kan ikke videregive objekter af en ikke-POD type '%#T' gennem '...'; kald vil afbryde på kørselstidspunktet"
 
 #. Undefined behavior [expr.call] 5.2.2/7.
-#: cp/call.c:4196
+#: cp/call.c:4168
 #, fuzzy
 msgid "cannot receive objects of non-POD type `%#T' through `...'; call will abort at runtime"
 msgstr "kan ikke videregive objekter af en ikke-POD type '%#T' gennem '...'; kald vil afbryde på kørselstidspunktet"
 
-#: cp/call.c:4240
+#: cp/call.c:4208
 #, fuzzy
 msgid "the default argument for parameter %d of `%D' has not yet been parsed"
 msgstr "standardparameter for parameter af typen '%T' har typen '%T'"
 
-#: cp/call.c:4437
+#: cp/call.c:4403
 msgid "passing `%T' as `this' argument of `%#D' discards qualifiers"
 msgstr "videregivelse af '%T' som 'this'-parameteren til '%#D' forkaster modifikationer"
 
-#: cp/call.c:4456
+#: cp/call.c:4422
 #, fuzzy
 msgid "`%T' is not an accessible base of `%T'"
 msgstr "'%T' er en utilgængelig stamklasse til '%T'"
 
-#: cp/call.c:4725
+#: cp/call.c:4696
 msgid "could not find class$ field in java interface type `%T'"
 msgstr "kunne ikke finde et class$-felt i Java-grænsefladetypen '%T'"
 
-#: cp/call.c:4980
+#: cp/call.c:4951
 msgid "call to non-function `%D'"
 msgstr "kald af ikke-funktion '%D'"
 
-#: cp/call.c:5006
+#: cp/call.c:4977
 msgid "request for member `%D' in `%E', which is of non-aggregate type `%T'"
 msgstr "forespørgsel efter medlemmet '%D' i '%E' som er af en ikke-sammensat type '%T'"
 
-#: cp/call.c:5084
+#: cp/call.c:5055
 #, fuzzy
 msgid "no matching function for call to `%T::%s(%A)%#V'"
 msgstr "ingen passende funktion for kald til '%T::%D(%A)%#V'"
 
-#: cp/call.c:5101
+#: cp/call.c:5072
 #, fuzzy, c-format
 msgid "call of overloaded `%s(%A)' is ambiguous"
 msgstr "kald af flertydig '%D(%A)' er tvetydigt"
 
-#: cp/call.c:5122
+#: cp/call.c:5093
 msgid "cannot call member function `%D' without object"
 msgstr "kan ikke kalde medlemsfunktionen '%D' uden et objekt"
 
-#: cp/call.c:5707
+#: cp/call.c:5678
 msgid "passing `%T' chooses `%T' over `%T'"
 msgstr "videregivelse af '%T' vælger '%T' frem for '%T'"
 
-#: cp/call.c:5709 cp/name-lookup.c:4155
+#: cp/call.c:5680 cp/name-lookup.c:4057
 msgid "  in call to `%D'"
 msgstr "  i kald af '%D'"
 
-#: cp/call.c:5766
+#: cp/call.c:5737
 msgid "choosing `%D' over `%D'"
 msgstr "vælger '%D' frem for '%D'"
 
-#: cp/call.c:5767
+#: cp/call.c:5738
 msgid "  for conversion from `%T' to `%T'"
 msgstr "  for konvertering fra '%T' til '%T'"
 
-#: cp/call.c:5769
+#: cp/call.c:5740
 msgid "  because conversion sequence for the argument is better"
 msgstr "  fordi konverteringssekvensen for parameteren er bedre"
 
-#: cp/call.c:5889
+#: cp/call.c:5860
 #, fuzzy
 msgid "ISO C++ says that these are ambiguous, even though the worst conversion for the first is better than the worst conversion for the second:"
 msgstr "ifølge ISO C++ er '%D' og '%D' tvetydigt selvom den værste konvertering for førstnævnte er bedre end den værste konvertering for den sidstnævnte"
 
-#: cp/call.c:5893
+#: cp/call.c:5864
 #, fuzzy
 msgid "candidate 1:"
 msgstr "candidate%s: %+#D"
 
-#: cp/call.c:5894
+#: cp/call.c:5865
 #, fuzzy
 msgid "candidate 2:"
 msgstr "candidate%s: %+#D"
 
-#: cp/call.c:6003
+#: cp/call.c:5974
 msgid "could not convert `%E' to `%T'"
 msgstr "kunne ikke konvertere '%E' til '%T'"
 
-#: cp/call.c:6108
+#: cp/call.c:6079
 #, fuzzy
 msgid "invalid initialization of non-const reference of type '%T' from a temporary of type '%T'"
 msgstr "ugyldig const_cast af en højreværdi fra typen '%T' til typen '%T'"
 
-#: cp/call.c:6112
+#: cp/call.c:6083
 #, fuzzy
 msgid "invalid initialization of reference of type '%T' from expression of type '%T'"
 msgstr "ugyldig omdannelse til typen '%T' fra typen '%T'"
 
-#: cp/class.c:279
+#: cp/class.c:281
 msgid "cannot convert from base `%T' to derived type `%T' via virtual base `%T'"
 msgstr "kan ikke konvertere fra stamklassen '%T' til den nedarvede type '%T' via den virtuelle stamklasse '%T'"
 
-#: cp/class.c:762
+#: cp/class.c:764
 #, fuzzy
 msgid "Java class '%T' cannot have an implicit non-trivial destructor"
 msgstr "stamklassen '%#T' har en ikke-virtuel destruktionsfunktion"
 
-#: cp/class.c:763
+#: cp/class.c:765
 #, fuzzy
 msgid "Java class '%T' cannot have a destructor"
 msgstr "stamklassen '%#T' har en ikke-virtuel destruktionsfunktion"
 
-#: cp/class.c:931
+#: cp/class.c:933
 msgid "`%#D' and `%#D' cannot be overloaded"
 msgstr "'%#D' og '%#D' kan ikke flertydiggøres"
 
-#: cp/class.c:977
+#: cp/class.c:1016
+msgid "duplicate enum value `%D'"
+msgstr "enum-værdien '%D' optræder mere end én gang"
+
+#: cp/class.c:1019
+msgid "duplicate field `%D' (as enum and non-enum)"
+msgstr "feltet '%D' optræder mere end én gang (som enum og som ikke-enum)"
+
+#: cp/class.c:1026
+msgid "duplicate nested type `%D'"
+msgstr "den indlejrede type '%D' optræder mere end én gang"
+
+#: cp/class.c:1037
+msgid "duplicate field `%D' (as type and non-type)"
+msgstr "feltet '%D' optræder mere end én gang (som type og som ikke-type)"
+
+#: cp/class.c:1041
+msgid "duplicate member `%D'"
+msgstr "medlemmet '%D' optræder mere end én gang"
+
+#: cp/class.c:1079
 msgid "conflicting access specifications for method `%D', ignored"
 msgstr "modstridende tilgangsanvisninger til metoden '%D', ignoreret"
 
-#: cp/class.c:979
+#: cp/class.c:1081
 #, c-format
 msgid "conflicting access specifications for field `%s', ignored"
 msgstr "modstridende tilgangsanvisninger til feltet '%s', ignoreret"
 
-#: cp/class.c:1029
+#: cp/class.c:1131
 msgid "`%D' names constructor"
 msgstr "'%D' navngiver en konstruktionsfunktion"
 
-#: cp/class.c:1034
+#: cp/class.c:1136
 msgid "`%D' invalid in `%T'"
 msgstr "'%D' ugyldig i '%T'"
 
-#: cp/class.c:1042
+#: cp/class.c:1144
 msgid "no members matching `%D' in `%#T'"
 msgstr "ingen medlemmer passer til '%D' i '%#T'"
 
-#: cp/class.c:1074 cp/class.c:1082
+#: cp/class.c:1176 cp/class.c:1184
 msgid "`%D' invalid in `%#T'"
 msgstr "'%D' ugyldig i '%#T'"
 
-#: cp/class.c:1075
+#: cp/class.c:1177
 msgid "  because of local method `%#D' with same name"
 msgstr "  på grund af den lokale metode '%#D' med det samme navn"
 
-#: cp/class.c:1083
+#: cp/class.c:1185
 msgid "  because of local member `%#D' with same name"
 msgstr "  på grund af det lokale medlem '%#D' med det samme navn"
 
-#: cp/class.c:1153
+#: cp/class.c:1255
 msgid "base class `%#T' has a non-virtual destructor"
 msgstr "stamklassen '%#T' har en ikke-virtuel destruktionsfunktion"
 
-#: cp/class.c:1173
+#: cp/class.c:1275
 msgid "base `%T' with only non-default constructor in class without a constructor"
 msgstr "stamklasse '%T' med kun ikke-standardkonstruktionsfunktion i klasse uden en konstruktionsfunktion"
 
-#: cp/class.c:1557
+#: cp/class.c:1659
 msgid "all member functions in class `%T' are private"
 msgstr "alle medlemsfunktioner i klassen '%T' er private"
 
-#: cp/class.c:1568
+#: cp/class.c:1670
 msgid "`%#T' only defines a private destructor and has no friends"
 msgstr "'%#T' definerer kun en privat destruktionsfunktion og har ingen venner"
 
-#: cp/class.c:1610
+#: cp/class.c:1712
 msgid "`%#T' only defines private constructors and has no friends"
 msgstr "'%#T' definerer kun private konstruktionsfunktioner og har ingen venner"
 
 # %D er en funktion
-#: cp/class.c:1995
+#: cp/class.c:2097
 msgid "no unique final overrider for `%D' in `%T'"
 msgstr "ingen unik endelig overskrivning af '%D' i '%T'"
 
 #. Here we know it is a hider, and no overrider exists.
-#: cp/class.c:2441
+#: cp/class.c:2542
 msgid "`%D' was hidden"
 msgstr "'%D' var skjult"
 
-#: cp/class.c:2442
+#: cp/class.c:2543
 msgid "  by `%D'"
 msgstr "  af '%D'"
 
-#: cp/class.c:2484 cp/decl2.c:1161
+#: cp/class.c:2584
+msgid "ISO C++ forbids member `%D' with same name as enclosing class"
+msgstr "ISO C++ forbyder medlemmet '%D' med samme navn som den omgivende klasse"
+
+#: cp/class.c:2589 cp/decl2.c:1167
 msgid "`%#D' invalid; an anonymous union can only have non-static data members"
 msgstr "'%#D' er ugyldig; en anonym union kan kun have ikke-statiske datamedlemmer"
 
-#: cp/class.c:2490 cp/decl2.c:1168
+#: cp/class.c:2595 cp/decl2.c:1174
 msgid "private member `%#D' in anonymous union"
 msgstr "privat medlem '%#D' i en anonym union"
 
-#: cp/class.c:2493 cp/decl2.c:1170
+#: cp/class.c:2598 cp/decl2.c:1176
 msgid "protected member `%#D' in anonymous union"
 msgstr "beskyttet medlem '%#D' i en anonym union"
 
-#: cp/class.c:2612
+#: cp/class.c:2717
 msgid "vtable layout for class `%T' may not be ABI-compliant and may change in a future version of GCC due to implicit virtual destructor"
 msgstr "vtable-layout for klassen '%T' følger ikke nødvendigvis ABI'et og kan ændre sig i en fremtidig version af GCC pga. underforstået virtuel destruktionsfunktion"
 
-#: cp/class.c:2672
+#: cp/class.c:2777
 msgid "bit-field `%#D' with non-integral type"
 msgstr "bitfelt '%#D' med en ikke-heltalstype"
 
-#: cp/class.c:2692
+#: cp/class.c:2797
 msgid "bit-field `%D' width not an integer constant"
 msgstr "bredden af bitfeltet '%D' er ikke en heltalskonstant"
 
-#: cp/class.c:2698
+#: cp/class.c:2803
 msgid "negative width in bit-field `%D'"
 msgstr "negativ bredde i bitfeltet '%D'"
 
-#: cp/class.c:2703
+#: cp/class.c:2808
 msgid "zero width for bit-field `%D'"
 msgstr "en bredde på nul for bitfeltet '%D'"
 
-#: cp/class.c:2709
+#: cp/class.c:2814
 msgid "width of `%D' exceeds its type"
 msgstr "bredden af '%D' overstiger typen"
 
-#: cp/class.c:2718
+#: cp/class.c:2823
 msgid "`%D' is too small to hold all values of `%#T'"
 msgstr "'%D' er for lille til at indeholde alle værdierne af '%#T'"
 
-#: cp/class.c:2780
+#: cp/class.c:2885
 msgid "member `%#D' with constructor not allowed in union"
 msgstr "medlemmet '%#D' med en konstruktionsfunktion er ikke tilladt i en union"
 
-#: cp/class.c:2783
+#: cp/class.c:2888
 msgid "member `%#D' with destructor not allowed in union"
 msgstr "medlemmet '%#D' med en destruktionsfunktion er ikke tilladt i en union"
 
-#: cp/class.c:2786
+#: cp/class.c:2891
 msgid "member `%#D' with copy assignment operator not allowed in union"
 msgstr "medlemmet '%#D' med en kopitildelingsoperator er ikke tilladt i en union"
 
-#: cp/class.c:2813
+#: cp/class.c:2918
 msgid "multiple fields in union `%T' initialized"
 msgstr "flere felter i union '%T' tildeles startværdi"
 
-#: cp/class.c:2879
+#: cp/class.c:2987
 msgid "ignoring packed attribute on unpacked non-POD field `%#D'"
 msgstr ""
 
-#: cp/class.c:2939
-#, fuzzy
-msgid "`%D' may not be static because it is a member of a union"
-msgstr "'%D' skal være en ikke-statisk medlemsfunktion"
-
-#: cp/class.c:2944
-msgid "`%D' may not have reference type `%T' because it is a member of a union"
-msgstr ""
-
-#: cp/class.c:2952
+#: cp/class.c:3039
 msgid "field `%D' in local class cannot be static"
 msgstr "feltet '%D' i lokal klasse kan ikke være statisk"
 
-#: cp/class.c:2958
+#: cp/class.c:3045
 msgid "field `%D' invalidly declared function type"
 msgstr "feltet '%D' er på ugyldig vis erklæret som en funktionstype"
 
-#: cp/class.c:2965
+#: cp/class.c:3052
 msgid "field `%D' invalidly declared method type"
 msgstr "feltet '%D' er på ugyldig vis erklæret som en medlemsfunktionstype"
 
-#: cp/class.c:2998
+#. Unions cannot have static members.
+#: cp/class.c:3070
+msgid "field `%D' declared static in union"
+msgstr "feltet '%D' er erklæret statisk i union"
+
+#: cp/class.c:3097
 msgid "non-static reference `%#D' in class without a constructor"
 msgstr "ikke-statisk reference '%#D' i klasse uden en konstruktionsfunktion"
 
-#: cp/class.c:3041
+#: cp/class.c:3132
 msgid "non-static const member `%#D' in class without a constructor"
 msgstr "ikke-statisk konstant medlem '%#D' i klasse uden en konstruktionsfunktion"
 
-#: cp/class.c:3056
+#: cp/class.c:3147
 msgid "field `%#D' with same name as class"
 msgstr "felt '%#D' med samme navn som klassen"
 
-#: cp/class.c:3074
+#: cp/class.c:3165
 msgid "`%#T' has pointer data members"
 msgstr "'%#T' har henvisningsdatamedlemmer"
 
-#: cp/class.c:3078
+#: cp/class.c:3169
 msgid "  but does not override `%T(const %T&)'"
 msgstr "  men overskriver ikke '%T(const %T&)'"
 
-#: cp/class.c:3080
+#: cp/class.c:3171
 msgid "  or `operator=(const %T&)'"
 msgstr "  eller 'operator=(const %T&)'"
 
-#: cp/class.c:3083
+#: cp/class.c:3174
 msgid "  but does not override `operator=(const %T&)'"
 msgstr "  men overskriver ikke 'operator=(const %T&)'"
 
-#: cp/class.c:3517
+#: cp/class.c:3604
 msgid "offset of empty base `%T' may not be ABI-compliant and maychange in a future version of GCC"
 msgstr "afsættet for tom stamklasse '%T' følger ikke nødvendigvis ABI'en og kan ændre sig i en fremtidig version af GCC"
 
-#: cp/class.c:3627
+#: cp/class.c:3714
 msgid "class `%T' will be considered nearly empty in a future version of GCC"
 msgstr "klassen '%T' vil blive betragtet som næsten tom i en fremtidig version af GCC"
 
-#: cp/class.c:3714
+#: cp/class.c:3801
 msgid "initializer specified for non-virtual method `%D'"
 msgstr "startværdi angivet for ikke-virtuel medlemsfunktion '%D'"
 
-#: cp/class.c:4402
+#: cp/class.c:4489
 msgid "offset of virtual base `%T' is not ABI-compliant and may change in a future version of GCC"
 msgstr "afsættet for virtuel stamklasse '%T' følger ikke ABI'en og kan ændre sig i en fremtidig version af GCC"
 
-#: cp/class.c:4492
+#: cp/class.c:4579
 msgid "direct base `%T' inaccessible in `%T' due to ambiguity"
 msgstr "direkte stamklasse '%T' er ikke tilgængelig i '%T' på grund af tvetydighed"
 
-#: cp/class.c:4505
+#: cp/class.c:4592
 msgid "virtual base `%T' inaccessible in `%T' due to ambiguity"
 msgstr "virtuel stamklasse '%T' er ikke tilgængelig i '%T' på grund af tvetydighed"
 
-#: cp/class.c:4679
+#: cp/class.c:4766
 msgid "size assigned to `%T' may not be ABI-compliant and may change in a future version of GCC"
 msgstr "størrelsen der bliver tildelt '%T' følger ikke nødvendigvis ABI'en og kan ændre sig i en fremtidig version af GCC"
 
 #. Versions of G++ before G++ 3.4 did not reset the
 #. DECL_MODE.
-#: cp/class.c:4718
+#: cp/class.c:4805
 #, fuzzy
 msgid "the offset of `%D' may not be ABI-compliant and may change in a future version of GCC"
 msgstr "afsættet for '%D' følger ikke ABI'en og kan ændre sig i en fremtidig version af GCC"
 
-#: cp/class.c:4741
+#: cp/class.c:4828
 msgid "offset of `%D' is not ABI-compliant and may change in a future version of GCC"
 msgstr "afsættet for '%D' følger ikke ABI'en og kan ændre sig i en fremtidig version af GCC"
 
-#: cp/class.c:4750
+#: cp/class.c:4837
 msgid "`%D' contains empty classes which may cause base classes to be placed at different locations in a future version of GCC"
 msgstr "'%D' indeholder tomme klasser hvad der kan få stamklasser til at blive placeret andre steder i en fremtidig version af GCC"
 
-#: cp/class.c:4809
+#: cp/class.c:4896
 msgid "layout of classes derived from empty class `%T' may change in a future version of GCC"
 msgstr "layoutet af klasser der nedarver fra den tomme klasse '%T' kan ændre sig i en fremtidig version af GCC"
 
-#: cp/class.c:4939 cp/semantics.c:2044
+#: cp/class.c:5026 cp/semantics.c:2029
 msgid "redefinition of `%#T'"
 msgstr "omdefinering af '%#T'"
 
-#: cp/class.c:5109
+#: cp/class.c:5196
 msgid "`%#T' has virtual functions but non-virtual destructor"
 msgstr "'%#T' har virtuelle funktioner, men ikke-virtuel destruktionsfunktion"
 
-#: cp/class.c:5188
+#: cp/class.c:5275
 msgid "trying to finish struct, but kicked out due to previous parse errors"
 msgstr "forsøgte at afslutte struct, men blev stoppet af tidligere fortolkningsfejl"
 
-#: cp/class.c:5630
+#: cp/class.c:5717
 #, c-format
 msgid "language string `\"%s\"' not recognized"
 msgstr "sprogstrengen '\"%s\"' ikke genkendt"
 
-#: cp/class.c:5718
+#: cp/class.c:5805
 msgid "cannot resolve overloaded function `%D' based on conversion to type `%T'"
 msgstr "kan ikke benytte den flertydiggjorte funktion '%D' baseret på konvertering til typen '%T'"
 
-#: cp/class.c:5843
+#: cp/class.c:5930
 msgid "no matches converting function `%D' to type `%#T'"
 msgstr "ingen passende ved konvertering af funktionen '%D' til typen '%#T'"
 
-#: cp/class.c:5866
+#: cp/class.c:5953
 msgid "converting overloaded function `%D' to type `%#T' is ambiguous"
 msgstr "konvertering af den flertydiggjorte funktion '%D' til typen '%T' er tvetydig"
 
-#: cp/class.c:5892
+#: cp/class.c:5979
 msgid "assuming pointer to member `%D'"
 msgstr "antager henvisning til medlemmet '%D'"
 
-#: cp/class.c:5895
+#: cp/class.c:5982
 #, c-format
 msgid "(a pointer to member can only be formed with `&%E')"
 msgstr "(en henvisning til medlem kan kun dannes med '&%E')"
 
-#: cp/class.c:5940 cp/class.c:6122 cp/class.c:6129
+#: cp/class.c:6027 cp/class.c:6209 cp/class.c:6216
 msgid "not enough type information"
 msgstr "ikke tilstrækkelig information om typen"
 
-#: cp/class.c:5957
+#: cp/class.c:6044
 msgid "argument of type `%T' does not match `%T'"
 msgstr "parameter af typen '%T' passer ikke til '%T'"
 
-#: cp/class.c:6106
+#: cp/class.c:6193
 msgid "invalid operation on uninstantiated type"
 msgstr "ugyldig operation på uudskiftet type"
 
@@ -13843,11 +13780,11 @@ msgstr "ugyldig operation p
 #. A name N used in a class S shall refer to the same declaration
 #. in its context and when re-evaluated in the completed scope of
 #. S.
-#: cp/class.c:6364 cp/decl.c:1222 cp/name-lookup.c:514 cp/pt.c:2097
+#: cp/class.c:6451 cp/decl.c:1225 cp/name-lookup.c:495 cp/pt.c:2093
 msgid "declaration of `%#D'"
 msgstr "omerklæring af '%#D'"
 
-#: cp/class.c:6365
+#: cp/class.c:6452
 msgid "changes meaning of `%D' from `%+#D'"
 msgstr "skifter betydningen af '%D' fra '%+#D'"
 
@@ -13908,183 +13845,183 @@ msgstr "'%#T' benyttet hvor der forventedes en kommatalsv
 msgid "conversion from `%T' to non-scalar type `%T' requested"
 msgstr "konvertering fra '%T' til en ikke-skalartype '%T' udbedt"
 
-#: cp/cvt.c:852
+#: cp/cvt.c:850
 msgid "object of incomplete type `%T' will not be accessed in %s"
 msgstr "objekt af den ufuldstændige type '%T' vil ikke blive tilgået i %s"
 
-#: cp/cvt.c:855
+#: cp/cvt.c:853
 msgid "object of type `%T' will not be accessed in %s"
 msgstr "objekt af typen '%T' vil ikke blive tilgået i %s"
 
-#: cp/cvt.c:871
+#: cp/cvt.c:869
 msgid "object `%E' of incomplete type `%T' will not be accessed in %s"
 msgstr "objektet '%E' af den ufuldstændige type '%T' vil ikke blive tilgået i %s"
 
 #. [over.over] enumerates the places where we can take the address
 #. of an overloaded function, and this is not one of them.
-#: cp/cvt.c:887
+#: cp/cvt.c:885
 #, c-format
 msgid "%s cannot resolve address of overloaded function"
 msgstr "%s kan ikke finde adressen af flertydiggjort funktion"
 
 #. Only warn when there is no &.
-#: cp/cvt.c:893
+#: cp/cvt.c:891
 #, c-format
 msgid "%s is a reference, not call, to function `%E'"
 msgstr "%s er en reference til og ikke et kald af funktionen '%E'"
 
-#: cp/cvt.c:900
+#: cp/cvt.c:898
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s has no effect"
 msgstr "%s har ingen %s"
 
-#: cp/cvt.c:1011
+#: cp/cvt.c:1009
 msgid "converting NULL to non-pointer type"
 msgstr "konverterer NULL til en ikke-henvisningstype"
 
-#: cp/cvt.c:1084
+#: cp/cvt.c:1081
 msgid "ambiguous default type conversion from `%T'"
 msgstr "tvetydig standardtypekonvertering fra '%T'"
 
-#: cp/cvt.c:1086
+#: cp/cvt.c:1083
 msgid "  candidate conversions include `%D' and `%D'"
 msgstr "  kandidater til konverteringen inkluderer '%D' og '%D'"
 
-#: cp/decl.c:371
+#: cp/decl.c:374
 msgid "label `%D' used but not defined"
 msgstr "etiketten '%D' er benyttet, men ikke defineret"
 
-#: cp/decl.c:378
+#: cp/decl.c:381
 msgid "label `%D' defined but not used"
 msgstr "etiketten '%D' er defineret, men ikke benyttet"
 
-#: cp/decl.c:1130 cp/decl.c:1556
+#: cp/decl.c:1133 cp/decl.c:1559
 msgid "previous declaration of `%D'"
 msgstr "'%D' er tidligere erklæret"
 
-#: cp/decl.c:1178
+#: cp/decl.c:1181
 #, fuzzy
 msgid "%Jfunction '%D' redeclared as inline"
 msgstr "funktionen '%s' omerklæret som inline"
 
-#: cp/decl.c:1179
+#: cp/decl.c:1182
 #, fuzzy
 msgid "%Jprevious declaration of '%D' with attribute noinline"
 msgstr "tidligere erklæring af funktionen '%s' med egenskaben noinline"
 
-#: cp/decl.c:1186
+#: cp/decl.c:1189
 #, fuzzy
 msgid "%Jfunction '%D' redeclared with attribute noinline"
 msgstr "funktionen '%s' omerklæret med egenskaben noinline"
 
-#: cp/decl.c:1188
+#: cp/decl.c:1191
 #, fuzzy
 msgid "%Jprevious declaration of '%D' was inline"
 msgstr "tidligere erklæring af funktionen '%s' var inline"
 
-#: cp/decl.c:1209 cp/decl.c:1247
+#: cp/decl.c:1212 cp/decl.c:1250
 msgid "shadowing %s function `%#D'"
 msgstr "skygger for en %s-funktion '%#D'"
 
-#: cp/decl.c:1218
+#: cp/decl.c:1221
 msgid "library function `%#D' redeclared as non-function `%#D'"
 msgstr "biblioteksfunktionen '%#D' er omerklæret som '%#D' der ikke er en funktion"
 
-#: cp/decl.c:1223
+#: cp/decl.c:1226
 msgid "conflicts with built-in declaration `%#D'"
 msgstr "strider mod indbygget erklæring '%#D'"
 
 # følges af næste tekst
-#: cp/decl.c:1242 cp/decl.c:1354 cp/decl.c:1370
+#: cp/decl.c:1245 cp/decl.c:1357 cp/decl.c:1373
 msgid "new declaration `%#D'"
 msgstr "ny erklæring af '%#D'"
 
-#: cp/decl.c:1243
+#: cp/decl.c:1246
 msgid "ambiguates built-in declaration `%#D'"
 msgstr "tvetydiggør indbygget erklæring '%#D'"
 
-#: cp/decl.c:1314
+#: cp/decl.c:1317
 msgid "`%#D' redeclared as different kind of symbol"
 msgstr "'%#D' omerklæret som en anden form for symbol"
 
-#: cp/decl.c:1317
+#: cp/decl.c:1320
 msgid "previous declaration of `%#D'"
 msgstr "tidligere erklæring af '%#D'"
 
-#: cp/decl.c:1339
+#: cp/decl.c:1342
 msgid "declaration of template `%#D'"
 msgstr "erklæring af skabelon '%#D'"
 
-#: cp/decl.c:1340 cp/name-lookup.c:515
+#: cp/decl.c:1343 cp/name-lookup.c:496
 msgid "conflicts with previous declaration `%#D'"
 msgstr "strider mod tidligere erklæring '%#D'"
 
-#: cp/decl.c:1355 cp/decl.c:1371
+#: cp/decl.c:1358 cp/decl.c:1374
 msgid "ambiguates old declaration `%#D'"
 msgstr "tvetydiggør tidligere erklæring '%#D'"
 
-#: cp/decl.c:1363
+#: cp/decl.c:1366
 msgid "declaration of C function `%#D' conflicts with"
 msgstr "erklæring af C-funktionen '%#D' strider mod"
 
-#: cp/decl.c:1365
+#: cp/decl.c:1368
 msgid "previous declaration `%#D' here"
 msgstr "tidligere erklæring af '%#D' her"
 
-#: cp/decl.c:1381
+#: cp/decl.c:1384
 #, fuzzy
 msgid "conflicting declaration '%#D'"
 msgstr "modstridende erklæringer af '%s'"
 
-#: cp/decl.c:1382
+#: cp/decl.c:1385
 #, fuzzy
 msgid "'%D' has a previous declaration as `%#D'"
 msgstr "tidligere erklæring som '%#D'"
 
-#: cp/decl.c:1435
+#: cp/decl.c:1438
 msgid "`%#D' previously defined here"
 msgstr "'%#D' tidligere defineret her"
 
-#: cp/decl.c:1436
+#: cp/decl.c:1439
 msgid "`%#D' previously declared here"
 msgstr "'%#D' tidligere erklæret her"
 
 #. Prototype decl follows defn w/o prototype.
-#: cp/decl.c:1445
+#: cp/decl.c:1448
 msgid "prototype for `%#D'"
 msgstr "prototypen for '%#D'"
 
-#: cp/decl.c:1446
+#: cp/decl.c:1449
 #, fuzzy
 msgid "%Jfollows non-prototype definition here"
 msgstr "følger definition uden prototype her"
 
-#: cp/decl.c:1458
+#: cp/decl.c:1461
 msgid "previous declaration of `%#D' with %L linkage"
 msgstr "tidligere erklæring af '%#D' med %L-kædning"
 
-#: cp/decl.c:1460
+#: cp/decl.c:1463
 msgid "conflicts with new declaration with %L linkage"
 msgstr "strider mod ny erklæring af med %L-kædning"
 
-#: cp/decl.c:1483 cp/decl.c:1490
+#: cp/decl.c:1486 cp/decl.c:1493
 msgid "default argument given for parameter %d of `%#D'"
 msgstr "standardparameter givet til %d. parameter for '%#D'"
 
-#: cp/decl.c:1485 cp/decl.c:1492
+#: cp/decl.c:1488 cp/decl.c:1495
 msgid "after previous specification in `%#D'"
 msgstr "efter tidligere specifikation i '%#D'"
 
-#: cp/decl.c:1501
+#: cp/decl.c:1504
 msgid "`%#D' was used before it was declared inline"
 msgstr "'%#D' blev brugt før erklæring som inline"
 
-#: cp/decl.c:1502
+#: cp/decl.c:1505
 #, fuzzy
 msgid "%Jprevious non-inline declaration here"
 msgstr "tidligere ikke-inline erklæring her"
 
-#: cp/decl.c:1555
+#: cp/decl.c:1558
 msgid "redundant redeclaration of `%D' in same scope"
 msgstr "overflødig omerklæring af '%D' i samme virkefelt"
 
@@ -14110,497 +14047,497 @@ msgstr "end tidligere erkl
 msgid "explicit specialization of %D after first use"
 msgstr "eksplicit specialisering af %D efter første brug"
 
-#: cp/decl.c:1878
+#: cp/decl.c:1880
 msgid "%J'%D': visibility attribute ignored because it"
 msgstr ""
 
-#: cp/decl.c:1880
+#: cp/decl.c:1882
 #, fuzzy
 msgid "%Jconflicts with previous declaration here"
 msgstr "strider mod tidligere erklæring '%#D'"
 
-#: cp/decl.c:1974
+#: cp/decl.c:1976
 msgid "implicit declaration of function `%#D'"
 msgstr "underforstået erklæring af funktionen '%#D'"
 
-#: cp/decl.c:2137
+#: cp/decl.c:2124
 #, c-format
 msgid "label `%s' referenced outside of any function"
 msgstr "der er blevet henvist til etiketten '%s' uden for en funktion"
 
-#: cp/decl.c:2234 cp/decl.c:2258 cp/decl.c:2346
+#: cp/decl.c:2221 cp/decl.c:2245 cp/decl.c:2333
 msgid "jump to label `%D'"
 msgstr "spring til etiketten '%D' "
 
-#: cp/decl.c:2236 cp/decl.c:2260
+#: cp/decl.c:2223 cp/decl.c:2247
 msgid "jump to case label"
 msgstr "spring til case-etiket"
 
-#: cp/decl.c:2239 cp/decl.c:2263
+#: cp/decl.c:2226 cp/decl.c:2250
 #, fuzzy
 msgid "%H  from here"
 msgstr "  herfra"
 
-#: cp/decl.c:2244
+#: cp/decl.c:2231
 msgid "  crosses initialization of `%#D'"
 msgstr "  krydser klargøring af '%#D'"
 
-#: cp/decl.c:2247 cp/decl.c:2362
+#: cp/decl.c:2234 cp/decl.c:2349
 msgid "  enters scope of non-POD `%#D'"
 msgstr "  går ind i virkefelt af ikke-POD '%#D'"
 
-#: cp/decl.c:2267 cp/decl.c:2366
+#: cp/decl.c:2254 cp/decl.c:2353
 msgid "  enters try block"
 msgstr "  går ind i try-blok"
 
-#: cp/decl.c:2269 cp/decl.c:2368
+#: cp/decl.c:2256 cp/decl.c:2355
 msgid "  enters catch block"
 msgstr "  går ind i catch-blok"
 
-#: cp/decl.c:2347
+#: cp/decl.c:2334
 msgid "  from here"
 msgstr "  herfra"
 
 #. Can't skip init of __exception_info.
-#: cp/decl.c:2358
+#: cp/decl.c:2345
 #, fuzzy
 msgid "%J  enters catch block"
 msgstr "  går ind i catch-blok"
 
-#: cp/decl.c:2360
+#: cp/decl.c:2347
 msgid "  skips initialization of `%#D'"
 msgstr "  springer over klargøring af '%#D'"
 
-#: cp/decl.c:2394
+#: cp/decl.c:2381
 msgid "label named wchar_t"
 msgstr "etiket med navnet wchar_t"
 
-#: cp/decl.c:2397
+#: cp/decl.c:2384
 msgid "duplicate label `%D'"
 msgstr "etiketten '%D' optræder mere end én gang"
 
-#: cp/decl.c:2625 cp/parser.c:3182
+#: cp/decl.c:2612 cp/parser.c:3178
 msgid "`%D' used without template parameters"
 msgstr "'%D' benyttet uden skabelonsparametre"
 
-#: cp/decl.c:2635 cp/decl.c:2651 cp/decl.c:2739
+#: cp/decl.c:2622 cp/decl.c:2638 cp/decl.c:2726
 msgid "no class template named `%#T' in `%#T'"
 msgstr "ingen klasseskabelon ved navn '%#T' i '%#T'"
 
-#: cp/decl.c:2672 cp/decl.c:2682 cp/decl.c:2702
+#: cp/decl.c:2659 cp/decl.c:2669 cp/decl.c:2689
 msgid "no type named `%#T' in `%#T'"
 msgstr "ingen type ved navn '%#T' i '%#T'"
 
-#: cp/decl.c:3429
+#: cp/decl.c:3416
 #, fuzzy
 msgid "%Jan anonymous union cannot have function members"
 msgstr "en anonym union kan ikke have funktionsmedlemmer"
 
-#: cp/decl.c:3447
+#: cp/decl.c:3434
 msgid "member %#D' with constructor not allowed in anonymous aggregate"
 msgstr "medlemmet '%#D' med konstruktionsfunktion er ikke tilladt i anonym sammensat type"
 
-#: cp/decl.c:3450
+#: cp/decl.c:3437
 msgid "member %#D' with destructor not allowed in anonymous aggregate"
 msgstr "medlemmet '%#D' med destruktionsfunktion er ikke tilladt i anonym sammensat type"
 
-#: cp/decl.c:3453
+#: cp/decl.c:3440
 msgid "member %#D' with copy assignment operator not allowed in anonymous aggregate"
 msgstr "medlemmet '%#D' med kopitildelingsoperator er ikke tilladt i anonym sammensat type"
 
-#: cp/decl.c:3493
+#: cp/decl.c:3480
 msgid "redeclaration of C++ built-in type `%T'"
 msgstr "omerklæring af indbygget type i C++ '%T'"
 
-#: cp/decl.c:3531
+#: cp/decl.c:3518
 msgid "multiple types in one declaration"
 msgstr "flere typer i én erklæring"
 
-#: cp/decl.c:3557
+#: cp/decl.c:3544
 msgid "missing type-name in typedef-declaration"
 msgstr "manglende typenavn i typedef-erklæring"
 
-#: cp/decl.c:3565
+#: cp/decl.c:3552
 msgid "ISO C++ prohibits anonymous structs"
 msgstr "ISO C++ forbyder anonyme strukturer"
 
-#: cp/decl.c:3572
+#: cp/decl.c:3559
 msgid "`%D' can only be specified for functions"
 msgstr "'%D' kan kun angives for funktioner"
 
-#: cp/decl.c:3574
+#: cp/decl.c:3561
 msgid "`%D' can only be specified inside a class"
 msgstr "'%D' kan kun angives inden i en klasse"
 
-#: cp/decl.c:3576
+#: cp/decl.c:3563
 msgid "`%D' can only be specified for constructors"
 msgstr "'%D' kan kun angives for konstruktionsfunktioner"
 
-#: cp/decl.c:3579
+#: cp/decl.c:3566
 msgid "`%D' can only be specified for objects and functions"
 msgstr "'%D' kan kun angives for objekter og funktioner"
 
 # init dækker over værditildeling her - samme for de næste mange
-#: cp/decl.c:3721 cp/decl2.c:855
+#: cp/decl.c:3708 cp/decl2.c:861
 msgid "typedef `%D' is initialized (use __typeof__ instead)"
 msgstr "typedef '%D' bliver tildelt en værdi (benyt __typeof__ i stedet)"
 
-#: cp/decl.c:3726
+#: cp/decl.c:3713
 msgid "function `%#D' is initialized like a variable"
 msgstr "funktionen '%#D' bliver tildelt en startværdi som en variabel"
 
-#: cp/decl.c:3738
+#: cp/decl.c:3725
 msgid "declaration of `%#D' has `extern' and is initialized"
 msgstr "erklæringen af '%#D' indeholder 'extern' og variablen bliver tildelt en startværdi"
 
-#: cp/decl.c:3771
+#: cp/decl.c:3758
 msgid "`%#D' is not a static member of `%#T'"
 msgstr "'%#D' er ikke et statisk medlem af '%#T'"
 
-#: cp/decl.c:3777
+#: cp/decl.c:3764
 msgid "ISO C++ does not permit `%T::%D' to be defined as `%T::%D'"
 msgstr "ISO C++ tillader ikke '%T::%D' at blive defineret som '%T::%D'"
 
-#: cp/decl.c:3788
+#: cp/decl.c:3775
 msgid "duplicate initialization of %D"
 msgstr "%D tildelt startværdi mere end én gang"
 
-#: cp/decl.c:3819
+#: cp/decl.c:3806
 msgid "declaration of `%#D' outside of class is not definition"
 msgstr "erklæring af '%#D' uden for en klasse er ikke en definition"
 
-#: cp/decl.c:3868
+#: cp/decl.c:3857
 msgid "variable `%#D' has initializer but incomplete type"
 msgstr "variablen '%#D' bliver tildelt en startværdi, men er af en ufuldstændig type"
 
-#: cp/decl.c:3876 cp/decl.c:4445
+#: cp/decl.c:3865 cp/decl.c:4426
 msgid "elements of array `%#D' have incomplete type"
 msgstr "elementer i tabellen '%#D' er af en ufuldstændig type"
 
-#: cp/decl.c:3892
+#: cp/decl.c:3881
 msgid "aggregate `%#D' has incomplete type and cannot be defined"
 msgstr "den sammensatte type '%#D' er af en ufuldstændig type og kan ikke defineres"
 
-#: cp/decl.c:3942
+#: cp/decl.c:3923
 msgid "`%D' declared as reference but not initialized"
 msgstr "'%D' erklæret som en reference, men bliver ikke tildelt en startværdi"
 
-#: cp/decl.c:3948
+#: cp/decl.c:3929
 msgid "ISO C++ forbids use of initializer list to initialize reference `%D'"
 msgstr "ISO C++ forbyder brug af en startværdiliste til at klargøre referencen '%D'"
 
-#: cp/decl.c:3976
+#: cp/decl.c:3957
 msgid "cannot initialize `%T' from `%T'"
 msgstr "kan ikke klargøre '%T' fra %T'"
 
-#: cp/decl.c:4008
+#: cp/decl.c:3989
 msgid "initializer fails to determine size of `%D'"
 msgstr "startværdien giver ikke størrelsen af '%D'"
 
-#: cp/decl.c:4013
+#: cp/decl.c:3994
 msgid "array size missing in `%D'"
 msgstr "tabelstørrelsen mangler i '%D'"
 
-#: cp/decl.c:4025
+#: cp/decl.c:4006
 msgid "zero-size array `%D'"
 msgstr "nulstørrelsestabel '%D'"
 
 #. An automatic variable with an incomplete type: that is an error.
 #. Don't talk about array types here, since we took care of that
 #. message in grokdeclarator.
-#: cp/decl.c:4062
+#: cp/decl.c:4043
 msgid "storage size of `%D' isn't known"
 msgstr "lagringsstørrelsen af '%D' er ikke kendt"
 
-#: cp/decl.c:4084
+#: cp/decl.c:4065
 msgid "storage size of `%D' isn't constant"
 msgstr "lagringsstørrelsen af '%D' er ikke konstant"
 
-#: cp/decl.c:4139
+#: cp/decl.c:4120
 msgid "sorry: semantics of inline function static data `%#D' are wrong (you'll wind up with multiple copies)"
 msgstr "semantikken for indlejret funktionsstatisk data '%#D' er forkert (du ender med flere kopier)"
 
-#: cp/decl.c:4140
+#: cp/decl.c:4121
 #, fuzzy
 msgid "%J  you can work around this by removing the initializer"
 msgstr "  du kan arbejde dig rundt om dette ved at fjerne startværdien"
 
-#: cp/decl.c:4166
+#: cp/decl.c:4147
 msgid "uninitialized const `%D'"
 msgstr "konstant '%D' uden startværdi"
 
-#: cp/decl.c:4245
+#: cp/decl.c:4226
 msgid "brace-enclosed initializer used to initialize `%T'"
 msgstr "startværdi i krøllede paranteser benyttet til at klargøre '%T'"
 
-#: cp/decl.c:4309
+#: cp/decl.c:4290
 msgid "initializer for `%T' must be brace-enclosed"
 msgstr "startværdi for '%T' skal være indesluttet i krøllede paranteser"
 
-#: cp/decl.c:4326
+#: cp/decl.c:4307
 msgid "ISO C++ does not allow designated initializers"
 msgstr "ISO C++ tillader ikke udpegede startværdier"
 
-#: cp/decl.c:4330
+#: cp/decl.c:4311
 msgid "`%T' has no non-static data member named `%D'"
 msgstr "'%T' har intet ikke-statisk medlem ved navn '%D'"
 
-#: cp/decl.c:4378
+#: cp/decl.c:4359
 msgid "name `%D' used in a GNU-style designated initializer for an array"
 msgstr ""
 
-#: cp/decl.c:4401
+#: cp/decl.c:4382
 msgid "too many initializers for `%T'"
 msgstr "for mange startværdier for '%T'"
 
-#: cp/decl.c:4439
+#: cp/decl.c:4420
 msgid "variable-sized object `%D' may not be initialized"
 msgstr "objektet '%D' af variabel størrelse må ikke tildeles en startværdi"
 
-#: cp/decl.c:4450
+#: cp/decl.c:4431
 msgid "`%D' has incomplete type"
 msgstr "'%D' er af en ufuldstændig type"
 
-#: cp/decl.c:4505
+#: cp/decl.c:4486
 msgid "`%D' must be initialized by constructor, not by `{...}'"
 msgstr "'%D' skal klargøres af en konstruktionsfunktion, ikke af '{...}'"
 
-#: cp/decl.c:4549
+#: cp/decl.c:4530
 msgid "structure `%D' with uninitialized const members"
 msgstr "struktur '%D' med konstante medlemmer uden startværdi"
 
-#: cp/decl.c:4551
+#: cp/decl.c:4532
 msgid "structure `%D' with uninitialized reference members"
 msgstr "struktur '%D' med referencemedlemmer uden startværdi"
 
-#: cp/decl.c:4732
+#: cp/decl.c:4713
 msgid "assignment (not initialization) in declaration"
 msgstr "tildeling (ikke klargøring) i erklæring"
 
-#: cp/decl.c:4749
+#: cp/decl.c:4730
 msgid "cannot initialize `%D' to namespace `%D'"
 msgstr "kan ikke tildele startværdi til '%D' med navnerummet '%D'"
 
-#: cp/decl.c:4803
+#: cp/decl.c:4780
 msgid "shadowing previous type declaration of `%#D'"
 msgstr "skygger for tidligere typeerklæring af '%#D'"
 
-#: cp/decl.c:4840
+#: cp/decl.c:4816
 msgid "`%D' cannot be thread-local because it has non-POD type `%T'"
 msgstr "'%D' kan ikke være trådlokal eftersom den er af en ikke-POD type '%T'"
 
-#: cp/decl.c:4855
+#: cp/decl.c:4831
 msgid "`%D' is thread-local and so cannot be dynamically initialized"
 msgstr "'%D' er trådlokal og kan derfor ikke blive tildelt en startværdi dynamisk"
 
-#: cp/decl.c:5337
+#: cp/decl.c:5313
 msgid "invalid catch parameter"
 msgstr "ugyldig catch-parameter"
 
-#: cp/decl.c:5451
+#: cp/decl.c:5427
 msgid "destructor for alien class `%T' cannot be a member"
 msgstr "destruktionsfunktionen for den fremmede klasse '%T' kan ikke være et medlem"
 
-#: cp/decl.c:5454
+#: cp/decl.c:5430
 msgid "constructor for alien class `%T' cannot be a member"
 msgstr "konstruktionsfunktionen for den fremmede klasse '%T' kan ikke være et medlem"
 
-#: cp/decl.c:5476
+#: cp/decl.c:5452
 msgid "`%D' declared as a `virtual' %s"
 msgstr "'%D' erklæret som 'virtual' %s"
 
-#: cp/decl.c:5478
+#: cp/decl.c:5454
 msgid "`%D' declared as an `inline' %s"
 msgstr "'%D' erklæret som 'inline' %s"
 
 # %s bliver omsat til typen
-#: cp/decl.c:5480
+#: cp/decl.c:5456
 msgid "`const' and `volatile' function specifiers on `%D' invalid in %s declaration"
 msgstr "'const'- og 'volatile'-funktionsangivelser til '%D' er ugyldigt i erklæring af %s"
 
-#: cp/decl.c:5483
+#: cp/decl.c:5459
 msgid "`%D' declared as a friend"
 msgstr "'%D' er erklæret som en ven"
 
-#: cp/decl.c:5489
+#: cp/decl.c:5465
 msgid "`%D' declared with an exception specification"
 msgstr "'%D' erklæret med en undtagelsesspecifikation"
 
-#: cp/decl.c:5571
+#: cp/decl.c:5544
 msgid "cannot declare `::main' to be a template"
 msgstr "kan ikke erklære '::main' som en skabelon"
 
-#: cp/decl.c:5573
+#: cp/decl.c:5546
 msgid "cannot declare `::main' to be inline"
 msgstr "kan ikke erklære '::main' som indlejret"
 
-#: cp/decl.c:5575
+#: cp/decl.c:5548
 msgid "cannot declare `::main' to be static"
 msgstr "kan ikke erklære '::main' som statisk"
 
-#: cp/decl.c:5578
+#: cp/decl.c:5551
 msgid