OSDN Git Service

* sv.po: Update.
authorjsm28 <jsm28@138bc75d-0d04-0410-961f-82ee72b054a4>
Tue, 29 Jan 2008 16:07:21 +0000 (16:07 +0000)
committerjsm28 <jsm28@138bc75d-0d04-0410-961f-82ee72b054a4>
Tue, 29 Jan 2008 16:07:21 +0000 (16:07 +0000)
git-svn-id: svn+ssh://gcc.gnu.org/svn/gcc/trunk@131941 138bc75d-0d04-0410-961f-82ee72b054a4

gcc/po/ChangeLog
gcc/po/sv.po

index 95e5a2a..257b93f 100644 (file)
@@ -1,3 +1,7 @@
+2008-01-29  Joseph S. Myers  <joseph@codesourcery.com>
+
+       * sv.po: Update.
+
 2008-01-21  Joseph S. Myers  <joseph@codesourcery.com>
 
        * sv.po: Update.
index 2ef632c..76278c4 100644 (file)
@@ -11,7 +11,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: gcc 4.3-b20071109\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://gcc.gnu.org/bugs.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2007-11-08 21:09+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-01-17 22:41+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-01-29 14:43+0100\n"
 "Last-Translator: Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -1257,7 +1257,7 @@ msgid ""
 "For bug reporting instructions, please see:\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Instruktioner för bugrapportering, se:\n"
+"För felrapporteringsinstruktioner se:\n"
 
 #: gcc.c:6505
 #, c-format
@@ -2365,6 +2365,8 @@ msgstr "Den maximala antalet postf
 msgid "The threshold ratio between instantiated fields and the total structure size"
 msgstr "Tröskelförhållandet mellan instansierade fält och den totala poststorleken"
 
+# Orginalet är felstavat.
+# http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=35002
 #: params.def:93
 msgid "The threshold ratio between current and hotest structure counts"
 msgstr "Tröskelförhållandet mellan aktuell och hetaste posträknare"
@@ -2597,11 +2599,11 @@ msgstr "Den minsta kostnaden av ett dyrt uttryck vid flyttning av slinginvariant
 
 #: params.def:444
 msgid "Bound on number of candidates below that all candidates are considered in iv optimizations"
-msgstr "Gräns  antalet kandidater under vilken alla kandidater övervägs i iv-optimeringar"
+msgstr "Gräns för antalet kandidater under vilken alla kandidater övervägs i iv-optimeringar"
 
 #: params.def:452
 msgid "Bound on number of iv uses in loop optimized in iv optimizations"
-msgstr "Gräns  antal iv-användningar i en slinga optimerad i iv-optimeringar"
+msgstr "Gräns för antal iv-användningar i en slinga optimerad i iv-optimeringar"
 
 #: params.def:460
 msgid "If number of candidates in the set is smaller, we always try to remove unused ivs during its optimization"
@@ -2609,43 +2611,43 @@ msgstr "Om antalet kandidater i m
 
 #: params.def:465
 msgid "Bound on size of expressions used in the scalar evolutions analyzer"
-msgstr "Gräns  storleken av uttryck som används i analyseraren av skalära uttryck"
+msgstr "Gräns för storleken av uttryck som används i analyseraren av skalära uttryck"
 
 #: params.def:470
 msgid "Bound on the number of variables in Omega constraint systems"
-msgstr "Gräns för antalet variabler i Omega begränsningssystem"
+msgstr "Gräns för antalet variabler i Omegasystem av bivillkor"
 
 #: params.def:475
 msgid "Bound on the number of inequalities in Omega constraint systems"
-msgstr "Gräns för antalet olikheter i Omega begränsningssystem"
+msgstr "Gräns för antalet olikheter i Omegasystem av bivillkor"
 
 #: params.def:480
 msgid "Bound on the number of equalities in Omega constraint systems"
-msgstr "Gräns för antalet likheter i Omega begränsningssystem"
+msgstr "Gräns för antalet likheter i Omegasystem av bivillkor"
 
 #: params.def:485
 msgid "Bound on the number of wild cards in Omega constraint systems"
-msgstr "Gräns för antalet jokrar i Omega begränsningssystem"
+msgstr "Gräns för antalet jokrar i Omegasystem av bivillkor"
 
 #: params.def:490
 msgid "Bound on the size of the hash table in Omega constraint systems"
-msgstr "Gräns för storleken på hash-tabellen i Omega begränsningssystem"
+msgstr "Gräns för storleken på hash-tabellen i Omegasystem av bivillkor"
 
 #: params.def:495
 msgid "Bound on the number of keys in Omega constraint systems"
-msgstr "Gräns på antalet nycklar i Omega begränsningssystem"
+msgstr "Gräns för antalet nycklar i Omegasystem av bivillkor"
 
 #: params.def:500
 msgid "When set to 1, use expensive methods to eliminate all redundant constraints"
-msgstr "När satt till 1, använd dyr metod för att eliminera alla överflödiga begränsningar"
+msgstr "När satt till 1, använd dyra metoder för att eliminera alla överflödiga bivillkor"
 
 #: params.def:505
 msgid "Bound on number of runtime checks inserted by the vectorizer's loop versioning for alignment check"
-msgstr "Gräns  antalet körtidskontroller som läggs in av vektoriserarens slingversionering för justeringskontroller"
+msgstr "Gräns för antalet körtidskontroller som läggs in av vektoriserarens slingversionering för justeringskontroller"
 
 #: params.def:510
 msgid "Bound on number of runtime checks inserted by the vectorizer's loop versioning for alias check"
-msgstr "Gräns  antalet körtidskontroller som läggs in av vektoriserarens slingversionering för aliaskontroller"
+msgstr "Gräns för antalet körtidskontroller som läggs in av vektoriserarens slingversionering för aliaskontroller"
 
 #: params.def:515
 msgid "The maximum memory locations recorded by cselib"
@@ -2737,7 +2739,7 @@ msgstr "Antalet instruktioner som k
 
 #: params.def:676
 msgid "The number of prefetches that can run at the same time"
-msgstr "Antalet förhandshämtningar (prefetches) som kan vara igång samtidigt"
+msgstr "Antalet förhandshämtningar (prefetch) som kan vara igång samtidigt"
 
 #: params.def:683
 msgid "The size of L1 cache"
@@ -3873,7 +3875,7 @@ msgstr "F
 #: fortran/array.c:386
 #, no-c-format
 msgid "Bad array specification for an explicitly shaped array at %C"
-msgstr "Felaktig vektorspecifikation för en explicit format vektor vid %C"
+msgstr "Felaktig vektorspecifikation för en explicit formad vektor vid %C"
 
 #: fortran/array.c:396
 #, no-c-format
@@ -3883,7 +3885,7 @@ msgstr "Felaktig vektorspecifikation f
 #: fortran/array.c:410
 #, no-c-format
 msgid "Bad specification for deferred shape array at %C"
-msgstr "Felaktig specifikation för en fördröjt format vektor vid %C"
+msgstr "Felaktig specifikation för en fördröjt formad vektor vid %C"
 
 #: fortran/array.c:414
 #, no-c-format
@@ -4136,7 +4138,7 @@ msgstr "\"a1\"-argumentet till inbyggd \"%s\" vid %L m
 #: fortran/check.c:1734
 #, no-c-format
 msgid "Different shape on dimension 1 for arguments '%s' and '%s' at %L for intrinsic matmul"
-msgstr "Olika form på dimension 1 för argument \"%s\" och \"%s\" vid %L för inbyggd matmul"
+msgstr "Olika form på dimension 1 för argumenten \"%s\" och \"%s\" vid %L för inbyggd matmul"
 
 #: fortran/check.c:1753
 #, no-c-format
@@ -4351,12 +4353,12 @@ msgstr "Variabeln \"%s\" vid %L kan inte ha attributet OPTIONAL eftersom procedu
 #: fortran/decl.c:947
 #, no-c-format
 msgid "Assumed-shape array '%s' at %L cannot be an argument to the procedure '%s' at %L because the procedure is BIND(C)"
-msgstr "Vektorn \"%s\" med förmodat format vid %L kan inte vara ett argument till proceduren \"%s\" vid %L eftersom proceduren är BIND(C)"
+msgstr "Vektorn \"%s\" med förmodad form vid %L kan inte vara ett argument till proceduren \"%s\" vid %L eftersom proceduren är BIND(C)"
 
 #: fortran/decl.c:957
 #, no-c-format
 msgid "Deferred-shape array '%s' at %L cannot be an argument to the procedure '%s' at %L because the procedure is BIND(C)"
-msgstr "Vektorn \"%s\" med fördröjt format vid %L kan inte vara ett argument till proceduren \"%s\" vid %L eftersom proceduren är BIND(C)"
+msgstr "Vektorn \"%s\" med fördröjd form vid %L kan inte vara ett argument till proceduren \"%s\" vid %L eftersom proceduren är BIND(C)"
 
 #: fortran/decl.c:1033
 #, no-c-format
@@ -4401,7 +4403,7 @@ msgstr "Komponent vid %C m
 #: fortran/decl.c:1352
 #, no-c-format
 msgid "Array component of structure at %C must have explicit or deferred shape"
-msgstr "Vektorkomponent i post vid %C måste ha fördröjt format"
+msgstr "Vektorkomponent i post vid %C måste ha fördröjd form"
 
 #: fortran/decl.c:1378
 #, no-c-format
@@ -4411,17 +4413,17 @@ msgstr "Allokerbar komponent vid %C m
 #: fortran/decl.c:1389
 #, no-c-format
 msgid "Pointer array component of structure at %C must have a deferred shape"
-msgstr "Pekarvektorkomponent i post vid %C måste ha fördröjt format"
+msgstr "Pekarvektorkomponent i post vid %C måste ha fördröjd form"
 
 #: fortran/decl.c:1398
 #, no-c-format
 msgid "Allocatable component of structure at %C must have a deferred shape"
-msgstr "Allokerbar komponent i post vid %C måste ha fördröjt format"
+msgstr "Allokerbar komponent i post vid %C måste ha fördröjd form"
 
 #: fortran/decl.c:1407
 #, no-c-format
 msgid "Array component of structure at %C must have an explicit shape"
-msgstr "Vektorkomponent i post vid %C måste ha uttryckligt format"
+msgstr "Vektorkomponent i post vid %C måste ha uttrycklig form"
 
 #: fortran/decl.c:1433
 #, no-c-format
@@ -4431,7 +4433,7 @@ msgstr "NULL()-initiering vid %C 
 #: fortran/decl.c:1556 fortran/decl.c:5197
 #, no-c-format
 msgid "Duplicate array spec for Cray pointee at %C"
-msgstr "Dubblerad vektorspecifikation för Cray pointee vid vid %C"
+msgstr "Dubblerad vektorspecifikation för Cray-utpekad vid vid %C"
 
 #: fortran/decl.c:1616
 #, no-c-format
@@ -4597,7 +4599,7 @@ msgstr "Dimensionsspecifikation saknas vid %C"
 #: fortran/decl.c:2924
 #, no-c-format
 msgid "Duplicate %s attribute at %L"
-msgstr "Dubblerade %s-attribut vid %L"
+msgstr "Dubblerat %s-attribut vid %L"
 
 #: fortran/decl.c:2943
 #, no-c-format
@@ -4668,7 +4670,7 @@ msgstr "Typdeklaration \"%s\" vid %L 
 #: fortran/decl.c:3270
 #, no-c-format
 msgid "Variable '%s' at %L may not be a C interoperable kind but it is bind(c)"
-msgstr "Variabeln \"%s\" vid %L får inte ha en C-interoperativ sort man den har bind(c)"
+msgstr "Variabeln \"%s\" vid %L får inte ha en C-interoperativ sort men den är bind(c)"
 
 #: fortran/decl.c:3282
 #, no-c-format
@@ -4678,12 +4680,12 @@ msgstr "Variabeln \"%s\" i common-blocket \"%s\" vid %L f
 #: fortran/decl.c:3296
 #, no-c-format
 msgid "Variable '%s' at %L cannot have both the POINTER and BIND(C) attributes"
-msgstr "Variabeln \"%s\" vid %L får inte både ha attributet POINTER och BIND(C)"
+msgstr "Variabeln \"%s\" vid %L får inte ha både attributet POINTER och BIND(C)"
 
 #: fortran/decl.c:3304
 #, no-c-format
 msgid "Variable '%s' at %L cannot have both the ALLOCATABLE and BIND(C) attributes"
-msgstr "Variabeln \"%s\" vid %L får inte både ha attributet ALLOCATABLE och BIND(C)"
+msgstr "Variabeln \"%s\" vid %L får inte ha både attributet ALLOCATABLE och BIND(C)"
 
 #: fortran/decl.c:3314
 #, no-c-format
@@ -5119,7 +5121,7 @@ msgstr "H
 #: fortran/decl.c:6054
 #, no-c-format
 msgid "Cray Pointee at %C cannot be assumed shape array"
-msgstr "Cray-pekare vid %C kan inte vara förmodat format vektor"
+msgstr "Cray-utpekad vid %C kan inte vara förmodat formad vektor"
 
 #: fortran/decl.c:6074
 #, no-c-format
@@ -6299,7 +6301,7 @@ msgstr "Vektor \"%s\" med f
 #: fortran/expr.c:2213
 #, no-c-format
 msgid "Assumed shape array '%s' at %L is not permitted in an initialization expression"
-msgstr "Vektor \\\"%s\\\" med förmodad form vid %L är inte tillåten i ett initieringsuttryck"
+msgstr "Vektor \"%s\" med förmodad form vid %L är inte tillåten i ett initieringsuttryck"
 
 #: fortran/expr.c:2219
 #, no-c-format
@@ -6633,7 +6635,7 @@ msgstr "Operatorgr
 #: fortran/interface.c:1044
 #, no-c-format
 msgid "Procedure '%s' in %s at %L has no explicit interface"
-msgstr "Symbolen \"%s\" i %s vid %L har inget explicit gränssnitt"
+msgstr "Proceduren \"%s\" i %s vid %L har inget explicit gränssnitt"
 
 #: fortran/interface.c:1047
 #, no-c-format
@@ -6863,7 +6865,7 @@ msgstr "Kan inte konvertera %s till %s vid %L"
 #: fortran/io.c:156 fortran/primary.c:738
 #, no-c-format
 msgid "Extension: backslash character at %C"
-msgstr "Utökning: bakstreckstecken vid %C"
+msgstr "Utökning: omvänt snedstreck vid %C"
 
 #: fortran/io.c:187 fortran/io.c:190
 #, no-c-format
@@ -7947,7 +7949,7 @@ msgstr "THREADPRIVATE objekt \"%s\" i SHARED fall vid %L"
 #: fortran/openmp.c:807
 #, no-c-format
 msgid "Cray pointee '%s' in SHARED clause at %L"
-msgstr "Cray pointee \"%s\" i SHARED-klausul vid %L"
+msgstr "Cray-utpekad \"%s\" i SHARED-klausul vid %L"
 
 #: fortran/openmp.c:815
 #, no-c-format
@@ -7957,7 +7959,7 @@ msgstr "THREADPRIVATE objekt \"%s\" i %s-fall vid %L"
 #: fortran/openmp.c:818
 #, no-c-format
 msgid "Cray pointee '%s' in %s clause at %L"
-msgstr "Cray pointee \"%s\" i %s-klausul vid %L"
+msgstr "Cray-utpekad \"%s\" i %s-klausul vid %L"
 
 #: fortran/openmp.c:823
 #, no-c-format
@@ -8657,7 +8659,7 @@ msgstr "F
 #: fortran/primary.c:1974
 #, no-c-format
 msgid "Structure constructor for '%s' at %C has PRIVATE components"
-msgstr "Strukturkonstruerare för \"%s\" vid %C har PRIVATE-komponenter"
+msgstr "Postkonstruerare för \"%s\" vid %C har PRIVATE-komponenter"
 
 #: fortran/primary.c:1984
 #, no-c-format
@@ -9106,7 +9108,7 @@ msgstr "Generisk subrutin \"%s\" vid %L 
 #: fortran/resolve.c:2468
 #, no-c-format
 msgid "Missing SHAPE parameter for call to %s at %L"
-msgstr "SHAPE-parameter saknas i anrop till \"%s\" vid %L"
+msgstr "SHAPE-parameter saknas i anrop till %s vid %L"
 
 #: fortran/resolve.c:2476
 #, no-c-format
@@ -9171,7 +9173,7 @@ msgstr "Operanderna till logiska operatorn \"%s\" vid %%L 
 #: fortran/resolve.c:2871
 #, c-format
 msgid "Operand of .not. operator at %%L is %s"
-msgstr "Operanderna till operatorn .not. vid %%L är %s"
+msgstr "Operand till operatorn .not. vid %%L är %s"
 
 #: fortran/resolve.c:2885
 msgid "COMPLEX quantities cannot be compared at %L"
@@ -9653,7 +9655,7 @@ msgstr "Bindning av etikett \"%s\" f
 #: fortran/resolve.c:6385
 #, no-c-format
 msgid "Binding label '%s' for common block '%s' at %L collides with global entity '%s' at %L"
-msgstr "Bindning av etikett \"%s\" för common-block \"%s\" vid %L kolliderar med den global entiteten \"%s\" vid %L"
+msgstr "Bindning av etikett \"%s\" för common-block \"%s\" vid %L kolliderar med global entitet \"%s\" vid %L"
 
 #. Make sure global procedures don't collide with anything.
 #: fortran/resolve.c:6437
@@ -9670,7 +9672,7 @@ msgstr "Bindning av etikett \"%s\" i gr
 #: fortran/resolve.c:6463
 #, no-c-format
 msgid "Binding label '%s' at %L collides with global entity '%s' at %L"
-msgstr "Bindning av etikett \"%s\" vid %L kolliderar med den globala entiteten \"%s\" vid %L"
+msgstr "Bindning av etikett \"%s\" vid %L kolliderar med global entitet \"%s\" vid %L"
 
 #: fortran/resolve.c:6540
 #, no-c-format
@@ -9700,7 +9702,7 @@ msgstr "Vektor \"%s\" vid %L kan inte ha en f
 #: fortran/resolve.c:6878
 #, no-c-format
 msgid "The type '%s' cannot be host associated at %L because it is blocked by an incompatible object of the same name declared at %L"
-msgstr "Typen %s kan inte vara värdassocierad vid %L för att den blockeras av ett inkompatibelt objekt med samma namn deklarerat vid %L"
+msgstr "Typen \"%s\" kan inte vara värdassocierad vid %L för att den blockeras av ett inkompatibelt objekt med samma namn deklarerat vid %L"
 
 #: fortran/resolve.c:6901
 #, no-c-format
@@ -9717,7 +9719,7 @@ msgstr "Modul- eller huvudprogramvektorn \"%s\" vid %L m
 #: fortran/resolve.c:6961
 #, no-c-format
 msgid "Entity with assumed character length at %L must be a dummy argument or a PARAMETER"
-msgstr "Enhet med antagen teckenlängd vid %L måste vara ett attrappargument eller en PARAMETER"
+msgstr "Entitet med antagen teckenlängd vid %L måste vara ett attrappargument eller en PARAMETER"
 
 #: fortran/resolve.c:6980
 #, no-c-format
@@ -9887,7 +9889,7 @@ msgstr "PROCEDURE-attribut i konflikt med NAMELIST-attribut i \"%s\" vid %L"
 #: fortran/resolve.c:7504
 #, no-c-format
 msgid "Parameter array '%s' at %L cannot be automatic or of deferred shape"
-msgstr "Parametervektor \"%s\" vid %L kan inte ha automatisk eller antagen form"
+msgstr "Parametervektor \"%s\" vid %L kan inte ha automatisk eller fördröjd form"
 
 #: fortran/resolve.c:7515
 #, no-c-format
@@ -9897,7 +9899,7 @@ msgstr "Implicit typad PARAMETER \"%s\" vid %L matchar inte en senare IMPLICIT-t
 #: fortran/resolve.c:7526
 #, no-c-format
 msgid "Incompatible derived type in PARAMETER at %L"
-msgstr "Inkompatibla härledda typer i PARAMETER vid %L"
+msgstr "Inkompatibel härledd typ i PARAMETER vid %L"
 
 #: fortran/resolve.c:7597
 #, no-c-format
@@ -10540,7 +10542,7 @@ msgstr "Det g
 #: fortran/symbol.c:770
 #, no-c-format
 msgid "Duplicate %s attribute specified at %L"
-msgstr "Dubblerade %s-attribut angivna vid %L"
+msgstr "Dubblerat %s-attribut angivna vid %L"
 
 #: fortran/symbol.c:912
 #, no-c-format
@@ -10595,7 +10597,7 @@ msgstr "ACCESS-specifikation vid %L var redan angiven"
 #: fortran/symbol.c:1405
 #, no-c-format
 msgid "Duplicate BIND attribute specified at %L"
-msgstr "Dubblerade BIND-attribut angivna vid %L"
+msgstr "Dubblerat BIND-attribut angivna vid %L"
 
 #: fortran/symbol.c:1412
 #, no-c-format
@@ -10935,12 +10937,12 @@ msgstr "  -IKAT                   L
 #: java/jcf-dump.c:1151
 #, c-format
 msgid "  --bootclasspath PATH    Override built-in class path\n"
-msgstr "  --bootclasspath SÖKVÄG  Åsidosätt inbyggt klasssökväg\n"
+msgstr "  --bootclasspath SÖKVÄG  Åsidosätt inbyggd klassökväg\n"
 
 #: java/jcf-dump.c:1152
 #, c-format
 msgid "  --extdirs PATH          Set extensions directory path\n"
-msgstr "  --extdirs SÖKVÄG        Ange katalogsökväg för ändelser\n"
+msgstr "  --extdirs SÖKVÄG        Ange katalogsökväg för utökningar\n"
 
 #: java/jcf-dump.c:1153
 #, c-format
@@ -10970,7 +10972,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "För felrapporteringsinstruktioner se:\n"
 "%s.\n"
-"Fel i översättningen rapporteras till <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
+"Skcka synpunkter på översättningen <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
 
 #: java/jcf-dump.c:1187 java/jcf-dump.c:1255
 #, c-format
@@ -11113,7 +11115,7 @@ msgstr "-femit-class-file skall anv
 
 #: config/mcore/mcore.h:56
 msgid "the m210 does not have little endian support"
-msgstr "m210 har inte stöd för \"little endian\""
+msgstr "m210 har inte stöd för omvänd byteordning"
 
 #: config/lynx.h:70
 msgid "cannot use mthreads and mlegacy-threads together"
@@ -11125,7 +11127,7 @@ msgstr "mshared och static kan inte anv
 
 #: config/sh/sh.h:461
 msgid "SH2a does not support little-endian"
-msgstr "SH2a stödjer inte omvänd byteordning (\"little endian\")"
+msgstr "SH2a stödjer inte omvänd byteordning"
 
 #: config/mips/mips.h:1042 config/arc/arc.h:61
 msgid "may not use both -EB and -EL"
@@ -11191,7 +11193,7 @@ msgstr "-private_bundle 
 #: config/sparc/netbsd-elf.h:125 config/sparc/netbsd-elf.h:144
 #: config/sparc/sol2-bi.h:217 config/sparc/sol2-bi.h:227
 msgid "may not use both -m32 and -m64"
-msgstr "går inte att använda både -m64 och -m64"
+msgstr "går inte att använda både -m32 och -m64"
 
 #: config/arm/arm.h:147
 msgid "-msoft-float and -mhard_float may not be used together"
@@ -11207,15 +11209,15 @@ msgstr "Varna f
 
 #: java/lang.opt:69
 msgid "Warn if deprecated empty statements are found"
-msgstr "Varna för tomma satser som bör undvikas finns"
+msgstr "Varna om tomma satser som bör undvikas finns"
 
 #: java/lang.opt:73
 msgid "Warn if .class files are out of date"
-msgstr "Varna för .class-filer är inaktuella"
+msgstr "Varna om .class-filer är inaktuella"
 
 #: java/lang.opt:77
 msgid "Warn if modifiers are specified when not necessary"
-msgstr "Varna för modifierare anges när de inte behövs"
+msgstr "Varna om modifierare anges när de inte behövs"
 
 #: java/lang.opt:81
 msgid "Deprecated; use --classpath instead"
@@ -11263,7 +11265,7 @@ msgstr "Leta alltid efter klassarkiv ej genererade av gcj"
 
 #: java/lang.opt:155
 msgid "Assume the runtime uses a hash table to map an object to its synchronization structure"
-msgstr "Anta att en hashtabell används vid körning för att översätta ett objekt till dess synkroniseringsstruktur"
+msgstr "Anta att en hash-tabell används vid körning för att översätta ett objekt till dess synkroniseringsstruktur"
 
 #: java/lang.opt:159
 msgid "Generate instances of Class at runtime"
@@ -11323,11 +11325,11 @@ msgstr "L
 
 #: fortran/lang.opt:41
 msgid "Warn about possible aliasing of dummy arguments"
-msgstr "Varna för eventuell aliasning av attrappargument"
+msgstr "Varna för eventuella attrappargumentalias"
 
 #: fortran/lang.opt:45
 msgid "Warn about missing ampersand in continued character constants"
-msgstr "Varna för saknade ampersander i fortsatta teckenkonstanter"
+msgstr "Varna för saknade et-tecken i fortsatta teckenkonstanter"
 
 #: fortran/lang.opt:49
 msgid "Warn about truncated character expressions"
@@ -11347,7 +11349,7 @@ msgstr "Varna f
 
 #: fortran/lang.opt:65
 msgid "Warn about usage of non-standard intrinsics"
-msgstr "Varna för användning av inbyggda som inte är standard"
+msgstr "Varna för användning av inbyggda konstruktioner som inte är standard"
 
 #: fortran/lang.opt:69
 msgid "Warn about \"suspicious\" constructs"
@@ -11371,7 +11373,7 @@ msgstr "Behandla inte lokala variabler och COMMON-block som om de vore namngivna
 
 #: fortran/lang.opt:93
 msgid "Specify that backslash in string introduces an escape character"
-msgstr "Ange att backstreck i strängar inleder ett specialtecken"
+msgstr "Ange att omvänt snedstreck i strängar inleder ett specialtecken"
 
 #: fortran/lang.opt:97
 msgid "Produce a backtrace when a runtime error is encountered"
@@ -11383,11 +11385,11 @@ msgstr "-fblas-matmul-limit=<n>        Storlek p
 
 #: fortran/lang.opt:105
 msgid "Use big-endian format for unformatted files"
-msgstr "Använd rak byteordning (big endian) för oformaterade filer"
+msgstr "Använd rak byteordning för oformaterade filer"
 
 #: fortran/lang.opt:109
 msgid "Use little-endian format for unformatted files"
-msgstr "Använd omvänd byteordning (little endian) för oformaterade filer"
+msgstr "Använd omvänd byteordning för oformaterade filer"
 
 #: fortran/lang.opt:113
 msgid "Use native format for unformatted files"
@@ -11403,7 +11405,7 @@ msgstr "Anv
 
 #: fortran/lang.opt:125
 msgid "Ignore 'D' in column one in fixed form"
-msgstr "Ignorera \"D\" i kolumn ett i fast format"
+msgstr "Ignorera \"D\" i kolumn ett i fix form"
 
 #: fortran/lang.opt:129
 msgid "Treat lines with 'D' in column one as comments"
@@ -11423,7 +11425,7 @@ msgstr "Ange standard f
 
 #: fortran/lang.opt:145
 msgid "Allow dollar signs in entity names"
-msgstr "Tillåt dollartecken i enhetsnamn"
+msgstr "Tillåt dollartecken i entitetsnamn"
 
 #: fortran/lang.opt:149
 msgid "Dump a core file when a runtime error occurs"
@@ -11443,7 +11445,7 @@ msgstr "Anv
 
 #: fortran/lang.opt:165
 msgid "Assume that the source file is fixed form"
-msgstr "Anta att källkodsfilen är i fast format"
+msgstr "Anta att källkodsfilen är i fix form"
 
 #: fortran/lang.opt:169
 msgid "Specify where to find the compiled intrinsic modules"
@@ -11467,11 +11469,11 @@ msgstr "Anta att k
 
 #: fortran/lang.opt:189
 msgid "Allow arbitrary character line width in free mode"
-msgstr "Tillåt radlängd med godtyckligt antal tecken i fritt läge"
+msgstr "Tillåt radlängd med godtyckligt antal tecken i fri form"
 
 #: fortran/lang.opt:193
 msgid "Use n as character line width in free mode"
-msgstr "Använd radlängd med n tecken i fritt format"
+msgstr "Använd radlängd med n tecken i fri form"
 
 #: fortran/lang.opt:197
 msgid "Specify that no implicit typing is allowed, unless overridden by explicit IMPLICIT statements"
@@ -11515,7 +11517,7 @@ msgstr "Storlek i byte p
 
 #: fortran/lang.opt:237
 msgid "Set default accessibility of module entities to PRIVATE."
-msgstr "Sätt standardtillgänglighet till modulentiteter till PRIVATE."
+msgstr "Sätt modulentiteternas standardtillgänglighet till PRIVATE."
 
 #: fortran/lang.opt:241
 msgid "Enable OpenMP (also sets frecursive)"
@@ -11587,11 +11589,11 @@ msgstr "Acceptera ut
 
 #: treelang/lang.opt:30
 msgid "Trace lexical analysis"
-msgstr "Följ lexikalanalysen"
+msgstr "Spåra lexikalanalysen"
 
 #: treelang/lang.opt:34
 msgid "Trace the parsing process"
-msgstr "Följ tolkningsprocessen"
+msgstr "Spåra tolkningsprocessen"
 
 #: config/alpha/alpha.opt:23 config/i386/i386.opt:155
 msgid "Do not use hardware fp"
@@ -11722,7 +11724,7 @@ msgstr "Aktivera optimeringar av etikettjustering"
 
 #: config/frv/frv.opt:35
 msgid "Dynamically allocate cc registers"
-msgstr "Allokera dynamiskt cc-register"
+msgstr "Allokera cc-register dynamiskt"
 
 #: config/frv/frv.opt:42
 msgid "Set the cost of branches"
@@ -11730,15 +11732,15 @@ msgstr "Ange kostnaden f
 
 #: config/frv/frv.opt:46
 msgid "Enable conditional execution other than moves/scc"
-msgstr "Aktivera villkorlig exekvering förutom move/scc"
+msgstr "Aktivera villkorlig exekvering förutom moves/scc"
 
 #: config/frv/frv.opt:50
 msgid "Change the maximum length of conditionally-executed sequences"
-msgstr "Ändra den maximala längden på villkorligt utförda sekvenser"
+msgstr "Ändra den maximala längden på villkorligt exekverade sekvenser"
 
 #: config/frv/frv.opt:54
 msgid "Change the number of temporary registers that are available to conditionally-executed sequences"
-msgstr "Ändra antalet temporära register som är tillgängliga för villkorligt utförda sekvenser"
+msgstr "Ändra antalet temporära register som är tillgängliga för villkorligt exekverade sekvenser"
 
 #: config/frv/frv.opt:58
 msgid "Enable conditional moves"
@@ -11811,7 +11813,7 @@ msgstr "Anv
 
 #: config/frv/frv.opt:144
 msgid "Use multiply add/subtract instructions"
-msgstr "Använd multiplicerande addera-/subtraherafunktioner"
+msgstr "Använd multiplicera-addera-/-subtraherainstruktioner"
 
 #: config/frv/frv.opt:148
 msgid "Enable optimizing &&/|| in conditional execution"
@@ -11919,7 +11921,7 @@ msgstr "ESA/390-arkitektur"
 
 #: config/s390/s390.opt:47
 msgid "Enable fused multiply/add instructions"
-msgstr "Använd sammansmälta multiplicera-/adderainstruktioner"
+msgstr "Använd sammansmälta multiplikations/additions-instruktioner"
 
 #: config/s390/s390.opt:51
 msgid "Enable decimal floating point hardware support"
@@ -11931,11 +11933,11 @@ msgstr "Anv
 
 #: config/s390/s390.opt:67
 msgid "Use packed stack layout"
-msgstr "Använd packad stackutläggning"
+msgstr "Använd packad stacklayout"
 
 #: config/s390/s390.opt:71
 msgid "Use bras for executable < 64k"
-msgstr "Använd bras för exekverbara < 64k"
+msgstr "Använd bras för körbara program < 64k"
 
 #: config/s390/s390.opt:75
 msgid "Disable hardware floating point"
@@ -11960,11 +11962,11 @@ msgstr "anv
 
 #: config/s390/s390.opt:95
 msgid "Warn if a function uses alloca or creates an array with dynamic size"
-msgstr "Varna för en funktion använder alloca eller skapar en vektor med dynamisk storlek"
+msgstr "Varna om en funktion använder alloca eller skapar en vektor med dynamisk storlek"
 
 #: config/s390/s390.opt:99
 msgid "Warn if a single function's framesize exceeds the given framesize"
-msgstr "Varna för en enskild funktions ramstorlek överskrider den angivna ramstorleken"
+msgstr "Varna om en enskild funktions ramstorlek överskrider den angivna ramstorleken"
 
 #: config/s390/s390.opt:103
 msgid "z/Architecture"
@@ -11980,11 +11982,11 @@ msgstr "Generera LP64-kod"
 
 #: config/ia64/ia64.opt:3
 msgid "Generate big endian code"
-msgstr "Generera \"big endian\"-kod."
+msgstr "Generera kod med rak byteordning"
 
 #: config/ia64/ia64.opt:7
 msgid "Generate little endian code"
-msgstr "Generera \"little endian\"-kod."
+msgstr "Generera kod med omvänd byteordning"
 
 #: config/ia64/ia64.opt:11
 msgid "Generate code for GNU as"
@@ -12064,7 +12066,7 @@ msgstr "Ange intervall av register att fixera"
 
 #: config/ia64/ia64.opt:101
 msgid "Use data speculation before reload"
-msgstr "Använd dataspekulation före före omläsning"
+msgstr "Använd dataspekulation före omläsning"
 
 #: config/ia64/ia64.opt:105
 msgid "Use data speculation after reload"
@@ -12136,11 +12138,11 @@ msgstr "Antal memreg-byte (standard: 16, intervall: 0..16)"
 
 #: config/sparc/little-endian.opt:23
 msgid "Generate code for little-endian"
-msgstr "Generera kod för omvänd byteordning (little endian)"
+msgstr "Generera kod för omvänd byteordning"
 
 #: config/sparc/little-endian.opt:27
 msgid "Generate code for big-endian"
-msgstr "Generera kod för rak byteordning (big endian)"
+msgstr "Generera kod för rak byteordning"
 
 # fixme: fp = flyttal, men hur skall man skriva det. Förkortat eller FPU?
 #: config/sparc/sparc.opt:23 config/sparc/sparc.opt:27
@@ -12365,7 +12367,7 @@ msgstr "Generera kod f
 
 #: config/m68k/m68k.opt:116
 msgid "Specify the target CPU"
-msgstr "Ange mål-MCU:n"
+msgstr "Ange mål-CPU:n"
 
 #: config/m68k/m68k.opt:120
 msgid "Generate code for a cpu32"
@@ -12482,7 +12484,7 @@ msgstr "Anv
 
 #: config/i386/i386.opt:67
 msgid "Branches are this expensive (1-5, arbitrary units)"
-msgstr "Hopp är dyra (1-5, godtyckliga enheter)"
+msgstr "Hopp är så här dyra (1-5, godtyckliga enheter)"
 
 #: config/i386/i386.opt:71
 msgid "Data greater than given threshold will go into .ldata section in x86-64 medium model"
@@ -12599,19 +12601,19 @@ msgstr "St
 
 #: config/i386/i386.opt:217
 msgid "Support MMX, SSE and SSE2 built-in functions and code generation"
-msgstr "Stöd inbyggda MMX- och SSE- och SSE2-funktioner och -kodgenerering"
+msgstr "Stöd inbyggda MMX-, SSE- och SSE2-funktioner och -kodgenerering"
 
 #: config/i386/i386.opt:221
 msgid "Support MMX, SSE, SSE2 and SSE3 built-in functions and code generation"
-msgstr "Stöd inbyggda MMX- och SSE- och SSE2- och SSE3-funktioner och -kodgenerering"
+msgstr "Stöd inbyggda MMX-, SSE-, SSE2- och SSE3-funktioner och -kodgenerering"
 
 #: config/i386/i386.opt:225
 msgid "Support MMX, SSE, SSE2, SSE3 and SSSE3 built-in functions and code generation"
-msgstr "Stöd inbyggda MMX- och SSE-, SSE2-, SSE3- och SSSE3-funktioner och -kodgenerering"
+msgstr "Stöd inbyggda MMX-, SSE-, SSE2-, SSE3- och SSSE3-funktioner och -kodgenerering"
 
 #: config/i386/i386.opt:229
 msgid "Support MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3 and SSE4.1 built-in functions and code generation"
-msgstr "Stöd inbyggda MMX-, SSE-, SSE2-, SSE3, SSSE3 och SSE4.1-funktioner och -kodgenerering"
+msgstr "Stöd inbyggda MMX-, SSE-, SSE2-, SSE3-, SSSE3- och SSE4.1-funktioner och -kodgenerering"
 
 #: config/i386/i386.opt:233 config/i386/i386.opt:237
 msgid "Support MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1 and SSE4.2 built-in functions and code generation"
@@ -12623,7 +12625,7 @@ msgstr "St
 
 #: config/i386/i386.opt:245
 msgid "Support MMX, SSE, SSE2, SSE3 and SSE4A built-in functions and code generation"
-msgstr "Stöd inbyggda MMX-, SSE-, SSE2-, SSE3-, och SSE4A-funktioner och -kodgenerering"
+msgstr "Stöd inbyggda MMX-, SSE-, SSE2-, SSE3- och SSE4A-funktioner och -kodgenerering"
 
 #: config/i386/i386.opt:249
 msgid "Support SSE5 built-in functions and code generation"
@@ -12659,7 +12661,7 @@ msgstr "Skapa konsollapplikation"
 
 #: config/i386/cygming.opt:27
 msgid "Use the Cygwin interface"
-msgstr "Använd Cygwin-interfacet"
+msgstr "Använd Cygwin-gränssnittet"
 
 #: config/i386/cygming.opt:31
 msgid "Generate code for a DLL"
@@ -12671,7 +12673,7 @@ msgstr "Ignorera dllimport f
 
 #: config/i386/cygming.opt:39
 msgid "Use Mingw-specific thread support"
-msgstr "Använd MIngw-specifikt trådstöd"
+msgstr "Använd Mingw-specifikt trådstöd"
 
 #: config/i386/cygming.opt:43
 msgid "Set Windows defines"
@@ -12803,11 +12805,11 @@ msgstr "Generera load/store-instruktioner med uppdatering"
 
 #: config/rs6000/rs6000.opt:124
 msgid "Do not generate fused multiply/add instructions"
-msgstr "Generera inte sammansmälta multiplicera-/adderainstruktioner"
+msgstr "Generera inte sammansmälta multiplikations/additions-instruktioner"
 
 #: config/rs6000/rs6000.opt:128
 msgid "Generate fused multiply/add instructions"
-msgstr "Generera sammansmälta multiplikations-/additionsinstruktioner"
+msgstr "Generera sammansmälta multiplikations/additions-instruktioner"
 
 #: config/rs6000/rs6000.opt:132
 msgid "Schedule the start and end of the procedure"
@@ -12855,7 +12857,7 @@ msgstr "Generera VRSAVE-instruktioner n
 
 #: config/rs6000/rs6000.opt:190
 msgid "Deprecated option.  Use -mvrsave/-mno-vrsave instead"
-msgstr "Undanbedd flagga.  Använd -mvrsave/-mnovrsave istället"
+msgstr "Undanbedd flagga.  Använd -mvrsave/-mno-vrsave istället"
 
 #: config/rs6000/rs6000.opt:194
 msgid "Generate isel instructions"
@@ -12863,7 +12865,7 @@ msgstr "Generera isel-instruktioner"
 
 #: config/rs6000/rs6000.opt:198
 msgid "Deprecated option.  Use -misel/-mno-isel instead"
-msgstr "Undanbedd flagga.  Använd -misel/-mnoisel istället"
+msgstr "Undanbedd flagga.  Använd -misel/-mno-isel istället"
 
 #: config/rs6000/rs6000.opt:202
 msgid "Generate SPE SIMD instructions on E500"
@@ -12951,11 +12953,11 @@ msgstr "Producera kod som kan omlokaliseras vid k
 
 #: config/rs6000/sysv4.opt:53 config/rs6000/sysv4.opt:57
 msgid "Produce little endian code"
-msgstr "Producera kod med omvänd byteordning (little endian)"
+msgstr "Producera kod med omvänd byteordning"
 
 #: config/rs6000/sysv4.opt:61 config/rs6000/sysv4.opt:65
 msgid "Produce big endian code"
-msgstr "Producera kod med rak byteordning (big endian)"
+msgstr "Producera kod med rak byteordning"
 
 #: config/rs6000/sysv4.opt:70 config/rs6000/sysv4.opt:74
 #: config/rs6000/sysv4.opt:83 config/rs6000/sysv4.opt:100
@@ -13069,7 +13071,7 @@ msgstr "S
 
 #: config/mcore/mcore.opt:43 config/score/score.opt:23
 msgid "Generate big-endian code"
-msgstr "Generera kod med rak byteordning (big endian)"
+msgstr "Generera kod med rak byteordning"
 
 #: config/mcore/mcore.opt:47
 msgid "Emit call graph information"
@@ -13085,7 +13087,7 @@ msgstr "Inline:a konstanter om det kan g
 
 #: config/mcore/mcore.opt:59 config/score/score.opt:27
 msgid "Generate little-endian code"
-msgstr "Generera kod med omvänd byteordning (little endian)"
+msgstr "Generera kod med omvänd byteordning"
 
 #: config/mcore/mcore.opt:67
 msgid "Use arbitrary sized immediates in bit operations"
@@ -13285,7 +13287,7 @@ msgstr "Begr
 
 #: config/sh/sh.opt:209
 msgid "Generate code in big endian mode"
-msgstr "Generera kod för rak byteordning (big endian)"
+msgstr "Generera kod för rak byteordning"
 
 #: config/sh/sh.opt:213
 msgid "Generate 32-bit offsets in switch tables"
@@ -13305,7 +13307,7 @@ msgstr "Expandera cbranchdi4-m
 
 #: config/sh/sh.opt:229
 msgid "Emit cmpeqdi_t pattern even when -mcbranchdi and -mexpand-cbranchdi are in effect."
-msgstr "Mata ut cmpeqdi_t-mönster även när -cbranchdi och -mexpandcbranchdi är aktiva."
+msgstr "Mata ut cmpeqdi_t-mönster även när -mcbranchdi och -mexpand-cbranchdi är aktiva."
 
 #: config/sh/sh.opt:233
 msgid "Enable SH5 cut2 workaround"
@@ -13345,7 +13347,7 @@ msgstr "Aktivera anv
 
 #: config/sh/sh.opt:272
 msgid "inline code to invalidate instruction cache entries after setting up nested function trampolines"
-msgstr "inline:a kod för att invalidera instruktionscacheposter efter att sätta upp nästlade funktionstrampoliner"
+msgstr "inline:a kod för att invalidera instruktionscacheposter efter att nästade funktionstrampoliner satts upp"
 
 #: config/sh/sh.opt:276
 msgid "Assume symbols might be invalid"
@@ -13357,7 +13359,7 @@ msgstr "Annotera assemblerinstruktioner med bed
 
 #: config/sh/sh.opt:284
 msgid "Generate code in little endian mode"
-msgstr "Generera kod för omvänd byteordning (little endian)"
+msgstr "Generera kod för omvänd byteordning"
 
 #: config/sh/sh.opt:288
 msgid "Mark MAC register as call-clobbered"
@@ -13425,7 +13427,7 @@ msgstr "Generera 
 
 #: config/arm/arm.opt:56
 msgid "Assume target CPU is configured as big endian"
-msgstr "Antag att mål-CPU:n är konfigurerad som \"big endian\""
+msgstr "Antag att mål-CPU:n är konfigurerad för rak byteordning"
 
 #: config/arm/arm.opt:60
 msgid "Thumb: Assume non-static functions may be called from ARM code"
@@ -13457,7 +13459,7 @@ msgstr "Alias f
 
 #: config/arm/arm.opt:98
 msgid "Assume target CPU is configured as little endian"
-msgstr "Antag att mål-CPU:n är konfigurerad som \"little endian\""
+msgstr "Antag att mål-CPU:n är konfigurerad med omvänd byteordning"
 
 #: config/arm/arm.opt:102
 msgid "Generate call insns as indirect calls, if necessary"
@@ -13485,7 +13487,7 @@ msgstr "Alias f
 
 #: config/arm/arm.opt:126
 msgid "Specify the minimum bit alignment of structures"
-msgstr "Ange den minsta justering i bitar för poster"
+msgstr "Ange den minsta justeringen i bitar för poster"
 
 #: config/arm/arm.opt:130
 msgid "Compile for the Thumb not the ARM"
@@ -13513,7 +13515,7 @@ msgstr "Trimma koden f
 
 #: config/arm/arm.opt:154
 msgid "Assume big endian bytes, little endian words"
-msgstr "Antag att bytes är \"big endian\", ord är \"little endian\""
+msgstr "Antag att byte har rak byteordning, ord har omvänd byteordning"
 
 #: config/arm/arm.opt:158
 msgid "Use Neon quad-word (rather than double-word) registers for vectorization"
@@ -13609,7 +13611,7 @@ msgstr "Generera inte tabellhoppinstruktioner"
 
 #: config/avr/avr.opt:52
 msgid "Use rjmp/rcall (limited range) on >8K devices"
-msgstr "Använd rjmp/rcll (begränsat intervall) på enheter >8k"
+msgstr "Använd rjmp/rcall (begränsat intervall) på enheter >8k"
 
 #: config/avr/avr.opt:56
 msgid "Output instruction sizes to the asm file"
@@ -13617,15 +13619,15 @@ msgstr "Mata ut instruktionsstorlekar till asm-filen"
 
 #: config/avr/avr.opt:60
 msgid "Change only the low 8 bits of the stack pointer"
-msgstr "Andra endast de låga 8 bitarna av stackpekaren"
+msgstr "Ändra endast de låga 8 bitarna av stackpekaren"
 
 #: config/crx/crx.opt:23
 msgid "Support multiply accumulate instructions"
-msgstr "Stöd ackumulerande multiplikationsinstruktioner"
+msgstr "Stöd multiplikations-ackumulerings-instruktioner"
 
 #: config/crx/crx.opt:27
 msgid "Do not use push to store function arguments"
-msgstr "Använd inte push för att spara funktionsargument"
+msgstr "Använd inte push för att lagra funktionsargument"
 
 #: config/crx/crx.opt:31
 msgid "Restrict doloop to the given nesting level"
@@ -13689,7 +13691,7 @@ msgstr "Anv
 
 #: config/c4x/c4x.opt:79
 msgid "Force RTL generation to emit valid 3 operand insns"
-msgstr "Tvinga RTL-genereringen att skicka ut 3-operandinstruktioner"
+msgstr "Tvinga RTL-genereringen att mata ut giltiga 3-operandinstruktioner"
 
 #: config/c4x/c4x.opt:83
 msgid "Force constants into registers to improve hoisting"
@@ -13786,7 +13788,7 @@ msgstr "Avaktivera indexerad adressering"
 
 #: config/pa/pa.opt:47
 msgid "Generate fast indirect calls"
-msgstr "Generera snabab indirekta anrop"
+msgstr "Generera snabba indirekta anrop"
 
 #: config/pa/pa.opt:55
 msgid "Assume code will be assembled by GAS"
@@ -13838,7 +13840,7 @@ msgstr "Anv
 
 #: config/xtensa/xtensa.opt:27
 msgid "Enable fused multiply/add and multiply/subtract FP instructions"
-msgstr "Aktivera sammanslagna multiplicera/addera- och multiplicera/subtrahera FP-instruktioner"
+msgstr "Aktivera sammanslagna multiplikations/additions- och multiplikations/subtraktions-FP-instruktioner"
 
 #: config/xtensa/xtensa.opt:31
 msgid "Use indirect CALLXn instructions for large programs"
@@ -13918,11 +13920,11 @@ msgstr "Anv
 
 #: config/mips/mips.opt:89
 msgid "Use big-endian byte order"
-msgstr "Använd \"big endian\" byteordning"
+msgstr "Använd rak byteordning"
 
 #: config/mips/mips.opt:93
 msgid "Use little-endian byte order"
-msgstr "Använd \"little endian\" byteordning"
+msgstr "Använd omvänd byteordning"
 
 #: config/mips/mips.opt:97 config/iq2000/iq2000.opt:31
 msgid "Use ROM instead of RAM"
@@ -15349,7 +15351,7 @@ msgstr "Generera C-huvuden f
 
 #: c.opt:896
 msgid "Print a checksum of the executable for PCH validity checking, and stop"
-msgstr "Skriv en checksumma a den körbara för PCH-giltighetskontroll, och stanna"
+msgstr "Skriv en checksumma a det körbara programmet för PCH-giltighetskontroll, och stanna"
 
 #: c.opt:900
 msgid "Remap file names when including files"
@@ -16043,7 +16045,7 @@ msgstr "Generera positionsoberoende kod om m
 
 #: common.opt:767
 msgid "Generate position-independent code for executables if possible (large mode)"
-msgstr "Generera positionsoberoende kod för körbara om möjligt (stort läge)"
+msgstr "Generera positionsoberoende kod för körbara program om möjligt (stort läge)"
 
 #: common.opt:771
 msgid "Generate position-independent code if possible (small mode)"
@@ -16051,7 +16053,7 @@ msgstr "Generera positionsoberoende kod om m
 
 #: common.opt:775
 msgid "Generate position-independent code for executables if possible (small mode)"
-msgstr "Generera positionsoberoende kod för körbara om möjligt (litet läge)"
+msgstr "Generera positionsoberoende kod för körbara program om möjligt (litet läge)"
 
 #: common.opt:779
 msgid "Run predictive commoning optimization."
@@ -16059,7 +16061,7 @@ msgstr "K
 
 #: common.opt:783
 msgid "Generate prefetch instructions, if available, for arrays in loops"
-msgstr "Generera förhämtningsinstruktioner, om tillgängliga, för vektorer i slingor"
+msgstr "Generera förhandshämtningsinstruktioner (prefetch), om tillgängliga, för vektorer i slingor"
 
 #: common.opt:787
 msgid "Enable basic program profiling code"
@@ -17778,7 +17780,7 @@ msgstr "%Jskuggad deklaration 
 #: c-decl.c:2183
 #, gcc-internal-format
 msgid "nested extern declaration of %qD"
-msgstr "nästlad extern-deklaration av %qD"
+msgstr "nästad extern-deklaration av %qD"
 
 #: c-decl.c:2346 c-decl.c:2349
 #, gcc-internal-format
@@ -19722,7 +19724,7 @@ msgstr "%<=%>, %<,%>, %<;%>, %<asm%> eller %<__attribute__%> f
 #: c-parser.c:1378
 #, gcc-internal-format
 msgid "%HISO C forbids nested functions"
-msgstr "%HISO C förbjuder nästlade funktioner"
+msgstr "%HISO C förbjuder nästade funktioner"
 
 #: c-parser.c:1743 c-parser.c:2553 c-parser.c:3189 c-parser.c:3445
 #: c-parser.c:4308 c-parser.c:4895 c-parser.c:5298 c-parser.c:5318
@@ -20697,12 +20699,12 @@ msgstr "kan inte ta adressen till bitf
 #: c-typeck.c:3338
 #, gcc-internal-format
 msgid "global register variable %qD used in nested function"
-msgstr "global registervariabel %qD använd i nästlad funktion"
+msgstr "global registervariabel %qD använd i nästad funktion"
 
 #: c-typeck.c:3341
 #, gcc-internal-format
 msgid "register variable %qD used in nested function"
-msgstr "registervariabel %qD använd i nästlad funktion"
+msgstr "registervariabel %qD använd i nästad funktion"
 
 #: c-typeck.c:3346
 #, gcc-internal-format
@@ -25821,12 +25823,12 @@ msgstr "-m64 kr
 #: config/rs6000/rs6000.c:1528
 #, gcc-internal-format
 msgid "-mmultiple is not supported on little endian systems"
-msgstr "-mmultiple stöds inte på \"little endian\"-system"
+msgstr "-mmultiple stöds inte på system med omvänd byteordning"
 
 #: config/rs6000/rs6000.c:1535
 #, gcc-internal-format
 msgid "-mstring is not supported on little endian systems"
-msgstr "-mstring stöds inte på \"little endian\"-system"
+msgstr "-mstring stöds inte på system med omvänd byteordning"
 
 #: config/rs6000/rs6000.c:1549
 #, gcc-internal-format
@@ -26139,7 +26141,7 @@ msgstr "-fPIC och -mcall-%s 
 #: config/rs6000/sysv4.h:209
 #, gcc-internal-format
 msgid "-mcall-aixdesc must be big endian"
-msgstr "-mcall-aixdesc måste vara \"big endian\""
+msgstr "-mcall-aixdesc måste ha rak byteordning"
 
 #: config/rs6000/sysv4.h:214
 #, gcc-internal-format
@@ -32557,12 +32559,12 @@ msgstr "Kan inte 
 #: fortran/f95-lang.c:629
 #, gcc-internal-format
 msgid "global register variable %qs used in nested function"
-msgstr "global registervariabel %qs använd i nästlad funktion"
+msgstr "global registervariabel %qs använd i nästad funktion"
 
 #: fortran/f95-lang.c:633
 #, gcc-internal-format
 msgid "register variable %qs used in nested function"
-msgstr "registervariabel %qs använd i nästlad funktion"
+msgstr "registervariabel %qs använd i nästad funktion"
 
 #: fortran/f95-lang.c:640
 #, gcc-internal-format
@@ -32667,7 +32669,7 @@ msgstr "felplacerat attribut ConstantValue (inte i n
 #: java/class.c:894
 #, gcc-internal-format
 msgid "duplicate ConstantValue attribute for field '%s'"
-msgstr "dubblerade ConstantValue-attribut för fält \"%s\""
+msgstr "dubblerat ConstantValue-attribut för fält \"%s\""
 
 #: java/class.c:905
 #, gcc-internal-format
@@ -33340,12 +33342,12 @@ msgstr "%HDubblerat namn %q.*s."
 #: treelang/treetree.c:796
 #, gcc-internal-format
 msgid "Global register variable %qD used in nested function."
-msgstr "Global registervariabel %qD använd i nästlad funktion."
+msgstr "Global registervariabel %qD använd i nästad funktion."
 
 #: treelang/treetree.c:800
 #, gcc-internal-format
 msgid "Register variable %qD used in nested function."
-msgstr "Registervariabel %qD använd i nästlad funktion."
+msgstr "Registervariabel %qD använd i nästad funktion."
 
 #: treelang/treetree.c:806
 #, gcc-internal-format