OSDN Git Service

Update sv.po
authorpthomas <pthomas@138bc75d-0d04-0410-961f-82ee72b054a4>
Wed, 1 Aug 2007 11:50:02 +0000 (11:50 +0000)
committerpthomas <pthomas@138bc75d-0d04-0410-961f-82ee72b054a4>
Wed, 1 Aug 2007 11:50:02 +0000 (11:50 +0000)
git-svn-id: svn+ssh://gcc.gnu.org/svn/gcc/trunk@127120 138bc75d-0d04-0410-961f-82ee72b054a4

gcc/po/ChangeLog
gcc/po/sv.po

index 1040927..ccbda0e 100644 (file)
@@ -1,3 +1,7 @@
+2007-08-01  Philipp Thomas <pth@suse.de>
+
+       * sv.po: Update.
+
 2007-07-31  Philipp Thomas <pth@suse.de>
 
        * de.po: Update.
index 2752d30..97fb07f 100644 (file)
@@ -7,10 +7,10 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gcc 4.1.1\n"
+"Project-Id-Version: gcc 4.2.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://gcc.gnu.org/bugs.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2007-05-13 19:50-0700\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-04-27 23:54+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-07-20 22:38+0200\n"
 "Last-Translator: Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -295,7 +295,6 @@ msgid "<built-in>"
 msgstr "<inbyggd>"
 
 #: c-opts.c:1396
-#, fuzzy
 msgid "<command-line>"
 msgstr "<kommandorad>"
 
@@ -420,9 +419,8 @@ msgid "initialized field with side-effects overwritten"
 msgstr "initierat fält med sidoeffekter överskrivet"
 
 #: c-typeck.c:5753 c-typeck.c:5776 c-typeck.c:6250
-#, fuzzy
 msgid "initialized field overwritten"
-msgstr "initierat fält med sidoeffekter överskrivet"
+msgstr "initierat fält överskrivet"
 
 #: c-typeck.c:6458
 msgid "excess elements in char array initializer"
@@ -956,7 +954,6 @@ msgid "  -std=<standard>          Assume that the input sources are for <standar
 msgstr "  -std=<standard>          Antag att källkodsfilerna är för <standard>\n"
 
 #: gcc.c:3193
-#, fuzzy
 msgid ""
 "  --sysroot=<directory>    Use <directory> as the root directory for headers\n"
 "                           and libraries\n"
@@ -1449,9 +1446,9 @@ msgid "%s:corrupted\n"
 msgstr "%s:trasig\n"
 
 #: gcov.c:971
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s:cannot open data file, assuming not executed\n"
-msgstr "%s:kan inte öppna datafilen\n"
+msgstr "%s:kan inte öppna datafilen, antar ingen körning\n"
 
 #: gcov.c:978
 #, c-format
@@ -1600,13 +1597,13 @@ msgstr "passage av hopp avslaget"
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.c:2939
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:16547
 msgid "syntax error: cannot back up"
-msgstr ""
+msgstr "syntaxfel: kan inte backa"
 
 #: gengtype-yacc.c:1596
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.c:6207
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:16545
 msgid "syntax error; also virtual memory exhausted"
-msgstr ""
+msgstr "syntaxfel; och det virtuella minnet är slut"
 
 #. Depending on the version of Bison used to compile this grammar,
 #. it may issue generic diagnostics spelled "syntax error" or
@@ -1619,15 +1616,13 @@ msgstr ""
 #: gengtype-yacc.c:1600
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.c:6211
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:16543
-#, fuzzy
 msgid "syntax error"
-msgstr "internt fel"
+msgstr "syntaxfel"
 
 #: gengtype-yacc.c:1721
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.c:6332
-#, fuzzy
 msgid "parser stack overflow"
-msgstr "%qs har spillt över"
+msgstr "parserstacken har spillt över"
 
 #. Opening quotation mark.
 #: intl.c:58
@@ -2202,9 +2197,8 @@ msgid "The maximum number of fields in a structure variable without direct struc
 msgstr "Det maximala antalet fält i en postvariabel utan direkt poståtkomst som GCC kommer försöka följa separat"
 
 #: params.def:55
-#, fuzzy
 msgid "The maximum number of elements in an array for wich we track its elements separately"
-msgstr "Det maximala antalet avskalningar av en enskild slinga som är helt avskalad"
+msgstr "Det maximala antalet element i en vektor för att vi skall följa varje element för sig"
 
 #: params.def:64
 msgid "The maximum structure size (in bytes) for which GCC will use by-element copies"
@@ -2346,7 +2340,7 @@ msgstr "Begr
 
 #: params.def:299
 msgid "Bound on the cost of an expression to compute the number of iterations"
-msgstr ""
+msgstr "Begränsningen av kostnaden för ett uttryck för att beräkna antalet iterationer"
 
 # Är det här rätt?
 #: params.def:304
@@ -2487,22 +2481,19 @@ msgstr "Det maximala antalet instruktioner i en region f
 
 #: params.def:505
 msgid "The minimum probability of reaching a source block for interblock speculative scheduling"
-msgstr "De minsta sannolikheten för att nå ett källkodsblock för spekulativ schemaläggning mellan block"
+msgstr "Den minsta sannolikheten för att nå ett källkodsblock för spekulativ schemaläggning mellan block"
 
 #: params.def:510
-#, fuzzy
 msgid "The maximum number of iterations through CFG to extend regions"
-msgstr "Sätt maximalt antal iterationer för RPTS till N"
+msgstr "Det maximala antal iterationer genom CFG för utökade regioner"
 
 #: params.def:515
-#, fuzzy
 msgid "The maximum conflict delay for an insn to be considered for speculative motion"
-msgstr "Det maximala antalet instruktioner i en region för att övervägas för interblockschemaläggning"
+msgstr "Den maximala konfliktfördröjningen för att en instruktion skall övervägas för spekulativ förflyttning"
 
 #: params.def:520
-#, fuzzy
 msgid "The minimal probability of speculation success (in percents), so that speculative insn will be scheduled."
-msgstr "Det  minsta sannolikheten för att nå ett källkodsblock för spekulativ schemaläggning mellan block"
+msgstr "Den minsta sannolikheten för spekulativ framgång (i procent) för att spekulativ instruktion skall schemaläggas."
 
 #: params.def:525
 msgid "The maximum number of RTL nodes that can be recorded as combiner's last value"
@@ -2533,9 +2524,8 @@ msgid "Maximum number of fields in a structure before pointer analysis treats th
 msgstr "Maximalt antal fält i en post före pekaranalys behandlar posten som en enda variabel"
 
 #: params.def:594
-#, fuzzy
 msgid "The maximum number of instructions ready to be issued to be considered by the scheduler during the first scheduling pass"
-msgstr "Det maximala antalet instruktioner i en region för att övervägas för interblockschemaläggning"
+msgstr "Det maximala antalet instruktioner redo att matas ut för att övervägas under det första schemaläggningspasset"
 
 #: config/alpha/alpha.c:5121
 #, c-format
@@ -2660,9 +2650,9 @@ msgid "predicated instruction in conditional sequence"
 msgstr "förutsade instruktion i villkorlig sekvens"
 
 #: config/arm/arm.c:11080
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "invalid shift operand"
-msgstr "ogiltig %%s-operand"
+msgstr "ogiltig skiftoperand"
 
 #: config/arm/arm.c:11127 config/arm/arm.c:11137 config/arm/arm.c:11147
 #: config/arm/arm.c:11173 config/arm/arm.c:11191 config/arm/arm.c:11226
@@ -2685,7 +2675,7 @@ msgstr "operand saknas"
 #: config/avr/avr.c:1046
 #, c-format
 msgid "address operand requires constraint for X, Y, or Z register"
-msgstr ""
+msgstr "adressoperander kräver begränsning för X-, Y- eller Z-register"
 
 #: config/avr/avr.c:1153
 msgid "bad address, not (reg+disp):"
@@ -3395,9 +3385,9 @@ msgid "UNKNOWN in print_operand !?"
 msgstr "OKÄND i print_operand!?"
 
 #: config/score/score.c:1212
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "invalid operand for code: '%c'"
-msgstr "ogiltig operand för kod \"%c\""
+msgstr "ogiltig operand för kod: \"%c\""
 
 #: config/sh/sh.c:759
 #, c-format
@@ -3834,9 +3824,9 @@ msgid "'dim' argument of '%s' intrinsic at %L is not a valid dimension index"
 msgstr "\"dim\"-argumentet till inbyggd \"%s\" vid %L är inte ett giltigt dimensionsindex"
 
 #: fortran/check.c:387
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "transformational intrinsic '%s' at %L is not permitted in an initialization expression"
-msgstr "KIND-parametern till \"%s\" vid %L måste vara ett initieringsuttryck"
+msgstr "transformerande inbyggd \"%s\" vid %L är inte tillåten i ett initieringsuttryck"
 
 #: fortran/check.c:491 fortran/check.c:1840 fortran/check.c:1855
 #, no-c-format
@@ -3860,9 +3850,9 @@ msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be a POINTER"
 msgstr "\"%s\"-argumentet till inbyggd \"%s\" vid %L måste vara POINTER"
 
 #: fortran/check.c:571
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be a pointer or target VARIABLE or FUNCTION"
-msgstr "\"%s\"-argumentet till inbyggd \"%s\" vid %L måste ha typen REAL eller COMPLEX"
+msgstr "\"%s\"-argumentet till inbyggd \"%s\" vid %L måste vara en pekare eller mål-VARIABLE eller -FUNCTION"
 
 #: fortran/check.c:579
 #, no-c-format
@@ -3940,14 +3930,14 @@ msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be of rank 1 or 2"
 msgstr "\"%s\"-argumentet till inbyggd \"%s\" vid %L måste ha ordning 1 eller 2"
 
 #: fortran/check.c:1866
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "the '%s' and '%s' arguments of '%s' intrinsic at %L must have the same rank %d/%d"
-msgstr "\"%s\"- och \"%s\"-argumenten till inbyggd \"%s\" vid %L måste ha samma typ"
+msgstr "\"%s\"- och \"%s\"-argumenten till inbyggd \"%s\" vid %L måste ha samma ordning %d/%d"
 
 #: fortran/check.c:1875
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "the '%s' and '%s' arguments of '%s' intrinsic at %L must be of the same kind %d/%d"
-msgstr "\"%s\"- och \"%s\"-argumenten till inbyggd \"%s\" vid %L måste ha samma typ"
+msgstr "\"%s\"- och \"%s\"-argumenten till inbyggd \"%s\" vid %L måste ha samma sort %d/%d"
 
 #: fortran/check.c:1971
 #, no-c-format
@@ -3957,17 +3947,17 @@ msgstr "\"%s\"-argumentet till inbyggd \"%s\" vid %L m
 #: fortran/check.c:1992
 #, no-c-format
 msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be of a dummy variable"
-msgstr "\"%s\"-argumentet till inbyggd \"%s\" vid %L måste vara en atrappvariabel"
+msgstr "\"%s\"-argumentet till inbyggd \"%s\" vid %L måste vara en attrappvariabel"
 
 #: fortran/check.c:2000
 #, no-c-format
 msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be of an OPTIONAL dummy variable"
-msgstr "\"%s\"-argumentet till inbyggd \"%s\" vid %L måste vara en OPTIONAL atrappvariabel"
+msgstr "\"%s\"-argumentet till inbyggd \"%s\" vid %L måste vara en OPTIONAL attrappvariabel"
 
 #: fortran/check.c:2016
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must not be a sub-object of '%s'"
-msgstr "\"%s\"-argumentet till inbyggd \"%s\" vid %L måste vara %s"
+msgstr "\"%s\"-argumentet till inbyggd \"%s\" vid %L får inte vara ett underobjekt till \"%s\""
 
 #: fortran/check.c:2133
 #, no-c-format
@@ -3982,7 +3972,7 @@ msgstr "\"shape\"-argumentet till inbyggd \"reshape\" vid %L har mer 
 #: fortran/check.c:2183
 #, no-c-format
 msgid "Without padding, there are not enough elements in the intrinsic RESHAPE source at %L to match the shape"
-msgstr ""
+msgstr "Utan utfyllnad finns det inte tillräckligt med element i inbyggda RESHAPE-källan vid %L för att stämma med formen"
 
 #: fortran/check.c:2263
 #, no-c-format
@@ -4022,12 +4012,12 @@ msgstr "ickekonstant vektorindex i DATA-sats %L."
 #: fortran/data.c:183
 #, no-c-format
 msgid "failure to simplify substring reference in DATAstatement at %L"
-msgstr ""
+msgstr "misslyckades att förenkla delsträngreferens i DATA-sats vid %L"
 
 #: fortran/data.c:204
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "initialization string truncated to match variable at %L"
-msgstr "Initieringen vid %C är inte för en pekarvariabel"
+msgstr "initieringssträng avhuggen för att stämma med variabel vid %L"
 
 #: fortran/data.c:355
 #, no-c-format
@@ -4082,12 +4072,12 @@ msgstr "Proceduren \"%s\" vid %C har ett explicit gr
 #: fortran/decl.c:765
 #, no-c-format
 msgid "CHARACTER expression at %L is being truncated (%d/%d)"
-msgstr ""
+msgstr "CHARACTER-uttryck vid %L huggs av (%d/%d)"
 
 #: fortran/decl.c:771
 #, no-c-format
 msgid "The CHARACTER elements of the array constructor at %L must have the same length (%d/%d)"
-msgstr ""
+msgstr "CHARACTER-elementen i vektorkunstrueraren vid %L måste ha samma längd (%d/%d)"
 
 #: fortran/decl.c:862
 #, no-c-format
@@ -4117,12 +4107,12 @@ msgstr "Komponent vid %C m
 #: fortran/decl.c:978
 #, no-c-format
 msgid "Array component of structure at %C must have explicit or deferred shape"
-msgstr "Vektorkomponent i post vid %C måsta ha fördröjt format"
+msgstr "Vektorkomponent i post vid %C måste ha fördröjt format"
 
 #: fortran/decl.c:1004
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "Allocatable component at %C must be an array"
-msgstr "Cray-pekare vid %C måste vara ett heltal."
+msgstr "Allokerbar komponent vid %C måste vara en vektor"
 
 #: fortran/decl.c:1015
 #, no-c-format
@@ -4130,14 +4120,14 @@ msgid "Pointer array component of structure at %C must have a deferred shape"
 msgstr "Pekarvektorkomponent i post vid %C måste ha fördröjt format"
 
 #: fortran/decl.c:1024
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "Allocatable component of structure at %C must have a deferred shape"
-msgstr "Pekarvektorkomponent i post vid %C måste ha fördröjt format"
+msgstr "Allokerbar komponent i post vid %C måste ha fördröjt format"
 
 #: fortran/decl.c:1034
 #, no-c-format
 msgid "Array component of structure at %C must have an explicit shape"
-msgstr "Vektorkomponent i post vid %C måsta ha uttryckligt format"
+msgstr "Vektorkomponent i post vid %C måste ha uttryckligt format"
 
 #: fortran/decl.c:1060
 #, no-c-format
@@ -4150,9 +4140,9 @@ msgid "Duplicate array spec for Cray pointee at %C."
 msgstr "Dubblerad vektorspecifikation för Cray pointee vid vid %C."
 
 #: fortran/decl.c:1233
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "the type of '%s' at %C has not been declared within the interface"
-msgstr "Entitet \"%s\" vid %C finns redan i gränssnittet"
+msgstr "typen på \"%s\" vid %C har inte deklarerats inuti gränssnittet"
 
 #: fortran/decl.c:1248
 #, no-c-format
@@ -4195,9 +4185,9 @@ msgid "Initialization of variable at %C is not allowed in a PURE procedure"
 msgstr "Initiering av variabel vid %C är inte tillåtet i en PURE-procedur"
 
 #: fortran/decl.c:1337
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "Initialization of allocatable component at %C is not allowed"
-msgstr "Initiering av variabel vid %C är inte tillåtet i en PURE-procedur"
+msgstr "Initiering av allokerbar komponent vid %C är inte tillåtet"
 
 #: fortran/decl.c:1391 fortran/decl.c:1400
 #, no-c-format
@@ -4285,9 +4275,9 @@ msgid "Duplicate %s attribute at %L"
 msgstr "Dubblerade %s-attribut vid %L"
 
 #: fortran/decl.c:2163
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "In the selected standard, the ALLOCATABLE attribute at %C is not allowed in a TYPE definition"
-msgstr "Attribut vid %L är inte tillåtet i en TYPE-definition"
+msgstr "I den valda standarden är attributet ALLOCATABLE vid %C inte tillåtet i en TYPE-definition"
 
 #: fortran/decl.c:2173
 #, no-c-format
@@ -4583,9 +4573,9 @@ msgid "Cray Pointee at %C cannot be assumed shape array"
 msgstr "Cray-pekare vid %C kan inte vara förmodat format vektor"
 
 #: fortran/decl.c:4110
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "New in Fortran 2003: ENUM and ENUMERATOR at %C"
-msgstr "Nytt i Fortran 2003: ENUM AND ENUMERATOR vid %C"
+msgstr "Nytt i Fortran 2003: ENUM och ENUMERATOR vid %C"
 
 #: fortran/decl.c:4182
 #, no-c-format
@@ -4719,9 +4709,9 @@ msgid "NULL()"
 msgstr "NULL()"
 
 #: fortran/dump-parse-tree.c:348
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%dH"
-msgstr "%d"
+msgstr "%dH"
 
 #: fortran/dump-parse-tree.c:362 fortran/dump-parse-tree.c:375
 #: fortran/dump-parse-tree.c:400 fortran/dump-parse-tree.c:406
@@ -4905,9 +4895,9 @@ msgid " SAVE"
 msgstr " SAVE"
 
 #: fortran/dump-parse-tree.c:556
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid " THREADPRIVATE"
-msgstr " READWRITE="
+msgstr " THREADPRIVATE"
 
 #: fortran/dump-parse-tree.c:558
 #, c-format
@@ -5057,79 +5047,79 @@ msgid " from namespace %s"
 msgstr " från namnrymden %s"
 
 #: fortran/dump-parse-tree.c:800
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s,"
-msgstr "%s"
+msgstr "%s,"
 
 #: fortran/dump-parse-tree.c:832
 #, c-format
 msgid "!$OMP %s"
-msgstr ""
+msgstr "!$OMP %s"
 
 #: fortran/dump-parse-tree.c:847 fortran/dump-parse-tree.c:990
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid " (%s)"
-msgstr " %s"
+msgstr " (%s)"
 
 #: fortran/dump-parse-tree.c:852
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid " ("
-msgstr ", ("
+msgstr " ("
 
 #: fortran/dump-parse-tree.c:868
 #, c-format
 msgid " IF("
-msgstr ""
+msgstr " IF("
 
 #: fortran/dump-parse-tree.c:874
 #, c-format
 msgid " NUM_THREADS("
-msgstr ""
+msgstr " NUM_THREADS("
 
 #: fortran/dump-parse-tree.c:890
 #, c-format
 msgid " SCHEDULE (%s"
-msgstr ""
+msgstr " SCHEDULE (%s"
 
 #: fortran/dump-parse-tree.c:910
 #, c-format
 msgid " DEFAULT(%s)"
-msgstr ""
+msgstr " DEFAULT(%s)"
 
 #: fortran/dump-parse-tree.c:913
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid " ORDERED"
-msgstr " OPENED="
+msgstr " ORDERED"
 
 #: fortran/dump-parse-tree.c:938
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid " REDUCTION(%s:"
-msgstr " FUNCTION"
+msgstr " REDUCTION(%s:"
 
 #: fortran/dump-parse-tree.c:952
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid " %s("
-msgstr " %s"
+msgstr " %s("
 
 #: fortran/dump-parse-tree.c:968
 #, c-format
 msgid "!$OMP SECTION\n"
-msgstr ""
+msgstr "!$OMP SECTION\n"
 
 #: fortran/dump-parse-tree.c:977
 #, c-format
 msgid "!$OMP END %s"
-msgstr ""
+msgstr "!$OMP END %s"
 
 #: fortran/dump-parse-tree.c:982
 #, c-format
 msgid " COPYPRIVATE("
-msgstr ""
+msgstr " COPYPRIVATE("
 
 #: fortran/dump-parse-tree.c:987
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid " NOWAIT"
-msgstr " UNIT="
+msgstr " NOWAIT"
 
 #: fortran/dump-parse-tree.c:1013
 #, c-format
@@ -5182,9 +5172,9 @@ msgid "CALL %s "
 msgstr "CALL %s "
 
 #: fortran/dump-parse-tree.c:1074
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "CALL ?? "
-msgstr "CALL %s "
+msgstr "CALL ?? "
 
 #: fortran/dump-parse-tree.c:1080
 #, c-format
@@ -5595,9 +5585,9 @@ msgid "CONTAINS\n"
 msgstr "CONTAINS\n"
 
 #: fortran/error.c:206
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "    Included at %s:%d:"
-msgstr "    Inkluderad vid %s:%d\n"
+msgstr "    Inkluderad vid %s:%d:"
 
 #: fortran/error.c:317
 #, no-c-format
@@ -5607,7 +5597,7 @@ msgstr "<Under initiering>\n"
 #: fortran/error.c:606
 #, no-c-format
 msgid "Error count reached limit of %d."
-msgstr ""
+msgstr "Felantal nådde gränsen vid %d."
 
 #: fortran/error.c:625 fortran/error.c:677 fortran/error.c:712
 msgid "Warning:"
@@ -5642,9 +5632,9 @@ msgid "Integer value too large in expression at %C"
 msgstr "För stort heltalsvärde i uttryck vid %C"
 
 #: fortran/expr.c:937 fortran/expr.c:1094 fortran/expr.c:1145
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "index in dimension %d is out of bounds at %L"
-msgstr "Slutindex för delsträng vid %L är utanför gränsen"
+msgstr "index i dimension %d är utanför gränsen vid %L"
 
 #: fortran/expr.c:1605
 #, no-c-format
@@ -5687,9 +5677,9 @@ msgid "Numeric operands are required in expression at %L"
 msgstr "Numeriska operander krävs i uttryck vid %L"
 
 #: fortran/expr.c:1754
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "assumed character length variable '%s' in constant expression at %L"
-msgstr "F95 tillåter inte variabeln \"%s\" med förmodad teckenlängd i konstant uttryck vid %L."
+msgstr "förmodad teckenlängdsvariabel \"%s\" i konstant uttryck vid %L"
 
 #: fortran/expr.c:1807
 #, no-c-format
@@ -5729,12 +5719,12 @@ msgstr "Specifikationsfunktionen \"%s\" vid %L f
 #: fortran/expr.c:2040
 #, no-c-format
 msgid "Dummy argument '%s' at %L cannot be OPTIONAL"
-msgstr "Atrappargumentet \"%s\" vid %L får inte vara OPTIONAL"
+msgstr "Attrappargumentet \"%s\" vid %L får inte vara OPTIONAL"
 
 #: fortran/expr.c:2047
 #, no-c-format
 msgid "Dummy argument '%s' at %L cannot be INTENT(OUT)"
-msgstr "Atrappargumentet \"%s\" vid %L får inte vara INTENT(OUT)"
+msgstr "Attrappargumentet \"%s\" vid %L får inte vara INTENT(OUT)"
 
 #: fortran/expr.c:2068
 #, no-c-format
@@ -5906,9 +5896,9 @@ msgid "Syntax error: Trailing garbage in INTERFACE statement at %C"
 msgstr "Syntaxfel: Avslutande skräp i INTERFACE-sats vid %C"
 
 #: fortran/interface.c:222
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "Dummy procedure '%s' at %C cannot have a generic interface"
-msgstr "Atrapp-\"%s\" vid %L kan inte ha en initerare"
+msgstr "Attrapprocedur \"%s\" vid %C kan inte ha generiskt gränssnitt"
 
 #: fortran/interface.c:269
 #, no-c-format
@@ -5941,9 +5931,9 @@ msgid "Expecting 'END INTERFACE %s' at %C"
 msgstr "\"END INTERFACE %s\" förväntades vid %C"
 
 #: fortran/interface.c:513
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "Alternate return cannot appear in operator interface at %L"
-msgstr "Alternativ returspecifikation saknas i subrutinanrop vid %L"
+msgstr "Alternativ retur får inte förekomma i operatorgränssnitt vid %L"
 
 #: fortran/interface.c:540
 #, no-c-format
@@ -5951,14 +5941,14 @@ msgid "Assignment operator interface at %L must be a SUBROUTINE"
 msgstr "Gränssnitt för tilldelningsoperator vid %L måste vara en SUBROUTINE"
 
 #: fortran/interface.c:547
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "Assignment operator interface at %L must have two arguments"
-msgstr "Operatorgränssnitt vid %L måste ha, högst, två argument"
+msgstr "Gränssnitt för tilldelningsoperator vid %L måste ha två argument"
 
 #: fortran/interface.c:558
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "Assignment operator interface at %L must not redefine an INTRINSIC type assignment"
-msgstr "Gränssnitt för tilldelningsoperator vid %L måste vara en SUBROUTINE"
+msgstr "Gränssnitt för tilldelningsoperator vid %L får inte omdefiniera en INTRINSIC-typtilldelning"
 
 #: fortran/interface.c:567
 #, no-c-format
@@ -6006,9 +5996,9 @@ msgid "Ambiguous interfaces '%s' and '%s' in %s at %L"
 msgstr "Tvetydiga gränssnitt \"%s\" och \"%s\" i %s vid %L"
 
 #: fortran/interface.c:1028
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "MODULE PROCEDURE '%s' at %L does not come from a module"
-msgstr "MODULE PROCEDURE vid %C måste vara i ett generiskt modulgränssnitt"
+msgstr "MODULE PROCEDURE \"%s\" vid %L kommer inte från en modul"
 
 #: fortran/interface.c:1274
 #, no-c-format
@@ -6041,14 +6031,14 @@ msgid "Type/rank mismatch in argument '%s' at %L"
 msgstr "Typ/ordning stämmer inte i argument \"%s\" vid %L"
 
 #: fortran/interface.c:1342
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "Expected a procedure for argument '%s' at %L"
-msgstr "Aktuellt argument saknas för argument \"%s\" vid %L"
+msgstr "Förväntade en procedur som argument \"%s\" vid %L"
 
 #: fortran/interface.c:1353
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "Expected a PURE procedure for argument '%s' at %L"
-msgstr "Aktuellt argument saknas för argument \"%s\" vid %L"
+msgstr "Förväntade en PURE-procedur som argument \"%s\" vid %L"
 
 #: fortran/interface.c:1368
 #, no-c-format
@@ -6061,14 +6051,14 @@ msgid "Actual argument for '%s' must be a pointer at %L"
 msgstr "Aktuellt argument till \"%s\" skall vara en pekare vid %L"
 
 #: fortran/interface.c:1386
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "Actual argument for '%s' must be ALLOCATABLE at %L"
-msgstr "Aktuellt argument till \"%s\" skall vara en pekare vid %L"
+msgstr "Aktuellt argument till \"%s\" skall vara en ALLOCATABLE vid %L"
 
 #: fortran/interface.c:1397
 #, no-c-format
 msgid "Actual argument at %L must be definable to match dummy INTENT = OUT/INOUT"
-msgstr "Aktuellt argument vid %L måste gå att definiera för att stämma atrapp INTENT = OUT/INOUT"
+msgstr "Aktuellt argument vid %L måste gå att definiera för att stämma attrapp INTENT = OUT/INOUT"
 
 #: fortran/interface.c:1425
 #, no-c-format
@@ -6116,9 +6106,9 @@ msgid "Too many arguments in call to '%s' at %L"
 msgstr "För många argument i anrop till \"%s\" vid %L"
 
 #: fortran/intrinsic.c:2868
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "Argument list function at %L is not allowed in this context"
-msgstr "standardkonverteringar är inte tillåtna i denna kontext"
+msgstr "Argumentlistefunktionen vid %L är inte tillåten i denna kontext"
 
 #: fortran/intrinsic.c:2871
 #, no-c-format
@@ -6138,7 +6128,7 @@ msgstr "Aktuellt argument \"%s\" saknas i anrop till \"%s\" vid %L"
 #: fortran/intrinsic.c:2907
 #, no-c-format
 msgid "ALTERNATE RETURN not permitted at %L"
-msgstr ""
+msgstr "ALTERNATE RETURN är inte tillåtet vid %L"
 
 #: fortran/intrinsic.c:2957
 #, no-c-format
@@ -6181,9 +6171,9 @@ msgid "Can't convert %s to %s at %L"
 msgstr "Kan inte konvertera %s till %s vid %L"
 
 #: fortran/io.c:180 fortran/primary.c:771
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "Extension: backslash character at %C"
-msgstr "Utökning: beskrivning $ vid %C"
+msgstr "Utökning: bakstreckstecken vid %C"
 
 #: fortran/io.c:458
 msgid "Positive width required"
@@ -6226,9 +6216,9 @@ msgid "Extension: $ descriptor at %C"
 msgstr "Utökning: beskrivning $ vid %C"
 
 #: fortran/io.c:554
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "$ should be the last specifier in format at %C"
-msgstr "$ måste vara den sista specifceraren"
+msgstr "$ måste vara den sista specificeraren i formatet vid %C"
 
 #: fortran/io.c:599
 msgid "Repeat count cannot follow P descriptor"
@@ -6240,9 +6230,9 @@ msgid "Extension: Missing positive width after L descriptor at %C"
 msgstr "Utökning: Positiv bredd saknas efter L-deskriptor vid %C"
 
 #: fortran/io.c:657 fortran/io.c:659 fortran/io.c:705 fortran/io.c:707
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "Period required in format specifier at %C"
-msgstr "oigenkänd formatangivelse"
+msgstr "Period krävs i formatangivelse vid %C"
 
 #: fortran/io.c:685
 msgid "Positive exponent width required"
@@ -6316,7 +6306,7 @@ msgstr "Variabeln \"%s\" vid %L har inte tilldelats en formatetikett"
 #: fortran/io.c:1112
 #, no-c-format
 msgid "scalar '%s' FORMAT tag at %L is not an ASSIGNED variable"
-msgstr ""
+msgstr "skalär \"%s\"-FORMAT-tagg vid %L är inte en ASSIGNED-variabel"
 
 #: fortran/io.c:1127
 #, no-c-format
@@ -6354,19 +6344,19 @@ msgid "Extension: CONVERT tag at %L"
 msgstr "Utökning: CONVERT-tagg vid %L"
 
 #: fortran/io.c:1333 fortran/io.c:1341
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "Fortran 2003: %s specifier in %s statement at %C has value '%s'"
-msgstr "Fortran 2003: FLUSH-sats vid %C"
+msgstr "Fortran 2003: %s-specificerare i %s-sats vid %C har värdet \"%s\""
 
 #: fortran/io.c:1359 fortran/io.c:1367
 #, no-c-format
 msgid "Extension: %s specifier in %s statement at %C has value '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "Utökning: %s-specifierare i %s-sats vid %C har värdet \"%s\""
 
 #: fortran/io.c:1379 fortran/io.c:1385
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "%s specifier in %s statement at %C has invalid value '%s'"
-msgstr "Namnet \"%s\" i %s-sats vid %C är inte ett slingnamn"
+msgstr "%s-specificerare i %s-sats vid %C har ogiltigt värde \"%s\""
 
 #: fortran/io.c:1438
 #, no-c-format
@@ -6585,9 +6575,9 @@ msgid "Invalid form of PROGRAM statement at %C"
 msgstr "Ogiltig form på PROGRAM-sats vid %C"
 
 #: fortran/match.c:935 fortran/match.c:1011
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "Obsolescent: arithmetic IF statement at %C"
-msgstr "Föråldrat: aritmetisk IF-sats vid %C"
+msgstr "Förlegat: aritmetisk IF-sats vid %C"
 
 #: fortran/match.c:982
 #, no-c-format
@@ -6605,9 +6595,9 @@ msgid "Block label is not appropriate IF statement at %C"
 msgstr "Blocketikett är inte tillämplig IF-sats vid %C"
 
 #: fortran/match.c:1116 fortran/primary.c:2412
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "Cannot assign to a named constant at %C"
-msgstr "Det går inte att tilldela till en PARAMETER-variabel vid %C"
+msgstr "Det går inte att tilldela till en namngiven konstant vid %C"
 
 #: fortran/match.c:1126
 #, no-c-format
@@ -6650,14 +6640,14 @@ msgid "%s statement at %C is not within loop '%s'"
 msgstr "%s-sats vid %C är inte i slingan \"%s\""
 
 #: fortran/match.c:1403
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "%s statement at %C leaving OpenMP structured block"
-msgstr "%s-sats vid %C kan inte avsluta en DO-slinga utan block"
+msgstr "%s-sats vid %C lämnar ett OpenMP strukturerat block"
 
 #: fortran/match.c:1416
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "EXIT statement at %C terminating !$OMP DO loop"
-msgstr "%s-sats vid %C kan inte avsluta en DO-slinga utan block"
+msgstr "EXIT-sats vid %C avslutar !$OMP DO-slinga"
 
 #: fortran/match.c:1471
 #, no-c-format
@@ -6795,9 +6785,9 @@ msgid "Assumed size array '%s' in namelist '%s'at %C is not allowed."
 msgstr "Vektor \"%s\" med underförstådd storlek i namnlistan \"%s\" vid %C är inte tillåtet."
 
 #: fortran/match.c:2601
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "Assumed character length '%s' in namelist '%s' at %C is not allowed"
-msgstr "Vektor \"%s\" med underförstådd storlek i namnlistan \"%s\" vid %C är inte tillåtet."
+msgstr "Antagen teckenlängd \"%s\" i namnlistan \"%s\" vid %C är inte tillåtet"
 
 #: fortran/match.c:2607
 #, no-c-format
@@ -6835,9 +6825,9 @@ msgid "Expected initialization expression in CASE at %C"
 msgstr "Initieringsuttryck förvändatdes i CASE vid %C"
 
 #: fortran/match.c:3063
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "Expected the name of the select case construct at %C"
-msgstr "Förväntade ett namnlöst gränssnitt vid %C"
+msgstr "Förväntade namnet på select-fallkonstruktionen vid %C"
 
 #: fortran/match.c:3075
 #, no-c-format
@@ -7043,7 +7033,7 @@ msgstr "Ov
 #: fortran/module.c:3937
 #, no-c-format
 msgid "File '%s' opened at %C is not a GFORTRAN module file"
-msgstr ""
+msgstr "Filen \"%s\" öppnad vid %C är inte en GFORTRAN-modulfil"
 
 #: fortran/module.c:3947
 #, no-c-format
@@ -7053,27 +7043,27 @@ msgstr "Det g
 #: fortran/openmp.c:135 fortran/openmp.c:502
 #, no-c-format
 msgid "COMMON block /%s/ not found at %C"
-msgstr ""
+msgstr "COMMON-block /%s/ finns inte vid %C"
 
 #: fortran/openmp.c:166
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "Syntax error in OpenMP variable list at %C"
-msgstr "Syntaxfel i argumentlista vid %C"
+msgstr "Syntaxfel i OpenMP-variabellista vid %C"
 
 #: fortran/openmp.c:292
 #, no-c-format
 msgid "%s is not INTRINSIC procedure name at %C"
-msgstr ""
+msgstr "%s är inte namn på en INTRINSIC procedur vid %C"
 
 #: fortran/openmp.c:481
 #, no-c-format
 msgid "Threadprivate variable at %C is an element of a COMMON block"
-msgstr ""
+msgstr "Trådprivat variabel vid %C är ett element i ett COMMON-block"
 
 #: fortran/openmp.c:521
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "Syntax error in !$OMP THREADPRIVATE list at %C"
-msgstr "Syntaxfel i CHARACTER-deklaration vid %C"
+msgstr "Syntaxfel i !$OMP THREADPRIVATE-lista vid %C"
 
 #: fortran/openmp.c:686 fortran/resolve.c:4928 fortran/resolve.c:5189
 #, no-c-format
@@ -7081,180 +7071,180 @@ msgid "IF clause at %L requires a scalar LOGICAL expression"
 msgstr "IF-klausul vid %L kräver ett skalärt LOGICAL-uttryck"
 
 #: fortran/openmp.c:694
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "NUM_THREADS clause at %L requires a scalar INTEGER expression"
-msgstr "ELSE IF-klausul vid %L kräver ett skalär LOGICAL-uttryck"
+msgstr "NUM_THREADS-klausul vid %L kräver ett skalärt INTEGER-uttryck"
 
 #: fortran/openmp.c:702
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "SCHEDULE clause's chunk_size at %L requires a scalar INTEGER expression"
-msgstr "ELSE IF-klausul vid %L kräver ett skalär LOGICAL-uttryck"
+msgstr "SCHEDULE-klausuls chunk_size vid %L kräver ett skalärt INTEGER-uttryck"
 
 #: fortran/openmp.c:716 fortran/openmp.c:726 fortran/openmp.c:733
 #: fortran/openmp.c:743
 #, no-c-format
 msgid "Symbol '%s' present on multiple clauses at %L"
-msgstr ""
+msgstr "Symbolen \"%s\" finns i flera fall vid %L"
 
 #: fortran/openmp.c:766
 #, no-c-format
 msgid "Non-THREADPRIVATE object '%s' in COPYIN clause at %L"
-msgstr ""
+msgstr "Ej THREADPRIVATE objekt \"%s\" i COPYIN-fall vid %L"
 
 #: fortran/openmp.c:769
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "COPYIN clause object '%s' is ALLOCATABLE at %L"
-msgstr "Skalärt objekt \"%s\" vid %L får inte vara ALLOCATABLE"
+msgstr "COPYIN-klausulobjekt \"%s\" är ALLOCATABLE vid %L"
 
 #: fortran/openmp.c:777
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "Assumed size array '%s' in COPYPRIVATE clause at %L"
-msgstr "Vektor \"%s\" med underförstådd storlek i namnlistan \"%s\" vid %C är inte tillåtet."
+msgstr "Vektor \"%s\" med underförstådd storlek i COPYPRIVATE-klausul vid %L"
 
 #: fortran/openmp.c:780
 #, no-c-format
 msgid "COPYPRIVATE clause object '%s' is ALLOCATABLE at %L"
-msgstr ""
+msgstr "COPYPRIVATE-fallobjekt \"%s\" är ALLOCATABLE vid %L"
 
 #: fortran/openmp.c:788
 #, no-c-format
 msgid "THREADPRIVATE object '%s' in SHARED clause at %L"
-msgstr ""
+msgstr "THREADPRIVATE objekt \"%s\" i SHARED fall vid %L"
 
 #: fortran/openmp.c:791
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "Cray pointee '%s' in SHARED clause at %L"
-msgstr "Felaktigt pekarobjekt i PURE-procedur vid %L"
+msgstr "Cray pointee \"%s\" i SHARED-klausul vid %L"
 
 #: fortran/openmp.c:799
 #, no-c-format
 msgid "THREADPRIVATE object '%s' in %s clause at %L"
-msgstr ""
+msgstr "THREADPRIVATE objekt \"%s\" i %s-fall vid %L"
 
 #: fortran/openmp.c:802
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "Cray pointee '%s' in %s clause at %L"
-msgstr "Komponenten \"%s\" vid %C är redan deklarerad vid %L"
+msgstr "Cray pointee \"%s\" i %s-klausul vid %L"
 
 #: fortran/openmp.c:807
 #, no-c-format
 msgid "POINTER object '%s' in %s clause at %L"
-msgstr ""
+msgstr "POINTER-objekt \"%s\" i %s-fall vid %L"
 
 #: fortran/openmp.c:810
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "%s clause object '%s' is ALLOCATABLE at %L"
-msgstr "Skalärt objekt \"%s\" vid %L får inte vara ALLOCATABLE"
+msgstr "%s-klausulobjekt \"%s\" är ALLOCATABLE vid %L"
 
 #: fortran/openmp.c:813
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "Cray pointer '%s' in %s clause at %L"
-msgstr "Kan inte konvertera %s till %s vid %L"
+msgstr "Cray-pekare \"%s\" i %s-klausul vid %L"
 
 #: fortran/openmp.c:817
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "Assumed size array '%s' in %s clause at %L"
-msgstr "Vektor \"%s\" med underförstådd storlek i namnlistan \"%s\" vid %C är inte tillåtet."
+msgstr "Vektor \"%s\" med underförstådd storlek i %s-klausul vid %L"
 
 #: fortran/openmp.c:822
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "Variable '%s' in %s clause is used in NAMELIST statement at %L"
-msgstr "Tecknet \"%c\" redan satt i IMPLICIT-sats vid %C"
+msgstr "Variabeln \"%s\" i %s-klausul används i NAMELIST-sats vid %L"
 
 #: fortran/openmp.c:831
 #, no-c-format
 msgid "%c REDUCTION variable '%s' is %s at %L"
-msgstr ""
+msgstr "%c REDUCTION-variabel \"%s\" är %s vid %L"
 
 #: fortran/openmp.c:842
 #, no-c-format
 msgid "%s REDUCTION variable '%s' must be LOGICAL at %L"
-msgstr ""
+msgstr "%s REDUCTION-variabel \"%s\" måste vara LOGICAL vid %L"
 
 #: fortran/openmp.c:853
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "%s REDUCTION variable '%s' must be INTEGER or REAL at %L"
-msgstr "%s vid %L måste vara INTEGER eller REAL"
+msgstr "%s REDUCTION-variabel \"%s\" måste vara INTEGER eller REAL vid %L"
 
 #: fortran/openmp.c:862
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "%s REDUCTION variable '%s' must be INTEGER at %L"
-msgstr "%s vid %L måste vara INTEGER eller REAL"
+msgstr "%s REDUCTION-variabel måste vara INTEGER vid %L"
 
 #: fortran/openmp.c:971
 #, no-c-format
 msgid "!$OMP ATOMIC statement must set a scalar variable of intrinsic type at %L"
-msgstr ""
+msgstr "!$OMP ATOMIC-sats måste sätta en skalär variabel av inbyggd typ vid %L"
 
 #: fortran/openmp.c:1011
 #, no-c-format
 msgid "!$OMP ATOMIC assignment operator must be +, *, -, /, .AND., .OR., .EQV. or .NEQV. at %L"
-msgstr ""
+msgstr "!$OMP ATOMIC-tilldelningsoperator måste vara +, *, -, /, .AND., .OR., .EQV. eller .NEQV. vid %L"
 
 #: fortran/openmp.c:1059
 #, no-c-format
 msgid "!$OMP ATOMIC assignment must be var = var op expr or var = expr op var at %L"
-msgstr ""
+msgstr "!$OMP ATOMIC-tilldelning måste vara var = var op uttr eller var = uttr op var vid %L"
 
 #: fortran/openmp.c:1073
 #, no-c-format
 msgid "!$OMP ATOMIC var = var op expr not mathematically equivalent to var = var op (expr) at %L"
-msgstr ""
+msgstr "!$OMP ATOMIC var = var op expr är inte matematiskt ekvivalent med var = var op (uttr) vid %L"
 
 #: fortran/openmp.c:1105
 #, no-c-format
 msgid "expr in !$OMP ATOMIC assignment var = var op expr must be scalar and cannot reference var at %L"
-msgstr ""
+msgstr "uttr i !$OMP ATOMIC-tilldelning var = var op uttr måste vara skalär och får inte referera var vid %L"
 
 #: fortran/openmp.c:1129
 #, no-c-format
 msgid "!$OMP ATOMIC assignment intrinsic IAND, IORor IEOR must have two arguments at %L"
-msgstr ""
+msgstr "!$OMP ATOMIC-tilldelning av inbyggd IAND, IORor IEOR måste ha två argument vid %L"
 
 #: fortran/openmp.c:1136
 #, no-c-format
 msgid "!$OMP ATOMIC assignment intrinsic must be MIN, MAX, IAND, IOR or IEOR at %L"
-msgstr ""
+msgstr "!$OMP ATOMIC-tilldelning av inbyggd måste vara MIN, MAX, IAND, IOR eller IEOR vid %L"
 
 #: fortran/openmp.c:1152
 #, no-c-format
 msgid "!$OMP ATOMIC intrinsic arguments except one must not reference '%s' at %L"
-msgstr ""
+msgstr "!$OMP ATOMIC-inbyggds argument utom ett får inte referera \"%s\" vid %L"
 
 #: fortran/openmp.c:1155
 #, no-c-format
 msgid "!$OMP ATOMIC intrinsic arguments must be scalar at %L"
-msgstr ""
+msgstr "!$OMP ATOMIC-inbyggds argument måste vara skalära vid %L"
 
 #: fortran/openmp.c:1161
 #, no-c-format
 msgid "First or last !$OMP ATOMIC intrinsic argument must be '%s' at %L"
-msgstr ""
+msgstr "Första eller sista !$OMP ATOMIC-inbyggds argument måste vara \"%s\" vid %L"
 
 #: fortran/openmp.c:1179
 #, no-c-format
 msgid "!$OMP ATOMIC assignment must have an operator or intrinsic on right hand side at %L"
-msgstr ""
+msgstr "!$OMP ATOMIC-tilldelning måste ha en operator eller inbyggd på högersidan vid %L"
 
 #: fortran/openmp.c:1276
 #, no-c-format
 msgid "!$OMP DO cannot be a DO WHILE or DO without loop control at %L"
-msgstr ""
+msgstr "!$OMP DO får inte vara en DO WHILE eller DO utan slingstyrning vid %L"
 
 #: fortran/openmp.c:1282
 #, no-c-format
 msgid "!$OMP DO iteration variable must be of type integer at %L"
-msgstr ""
+msgstr "!$OMP DO-iterationsvariabel måste ha typen heltal vid %L"
 
 #: fortran/openmp.c:1286
 #, no-c-format
 msgid "!$OMP DO iteration variable must not be THREADPRIVATE at %L"
-msgstr ""
+msgstr "!$OMP DO-iterationsvariabel får inte vara THREADPRIVATE vid %L"
 
 #: fortran/openmp.c:1294
 #, no-c-format
 msgid "!$OMP DO iteration variable present on clause other than PRIVATE or LASTPRIVATE at %L"
-msgstr ""
+msgstr "!$OMP DO-iterationsvariabel finns i ett annat fall än PRIVATE eller LASTPRIVATE vid %L"
 
 #: fortran/options.c:253
 #, no-c-format
@@ -7292,14 +7282,14 @@ msgid "Fixed line length must be at least seven."
 msgstr "Fast radlängd måste vara minst sju."
 
 #: fortran/options.c:560
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "Maximum supported identifier length is %d"
 msgstr "Maximal stödd identifierarlängd är %d"
 
 #: fortran/options.c:652
 #, no-c-format
 msgid "Maximum subrecord length cannot exceed %d"
-msgstr ""
+msgstr "Maximal delpostlängd får inte överstiga %d"
 
 #: fortran/parse.c:294
 #, no-c-format
@@ -7307,14 +7297,14 @@ msgid "Unclassifiable statement at %C"
 msgstr "Oklassificerbar sats vid %C"
 
 #: fortran/parse.c:318
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "OpenMP directives at %C may not appear in PURE or ELEMENTAL procedures"
-msgstr "Atrapprocedur vid %L är inte tillåten i ELEMENTAL-procedur"
+msgstr "OpenMP-direktiv vid %C för inte förekomma i PURE- eller ELEMENTAL-procedurer"
 
 #: fortran/parse.c:395
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "Unclassifiable OpenMP directive at %C"
-msgstr "Oklassificerbar sats vid %C"
+msgstr "Oklassificerbart OpenMP-direktiv vid %C"
 
 #: fortran/parse.c:434 fortran/parse.c:575
 #, no-c-format
@@ -7329,7 +7319,7 @@ msgstr "Icke-numeriska tecken i satsetikett vid %C"
 #: fortran/parse.c:454 fortran/parse.c:489 fortran/parse.c:615
 #, no-c-format
 msgid "Semicolon at %C needs to be preceded by statement"
-msgstr ""
+msgstr "Semikolon vid %C måste föregås av en sats"
 
 #: fortran/parse.c:462 fortran/parse.c:627
 #, no-c-format
@@ -7463,9 +7453,9 @@ msgid "Unexpected %s statement at %C in INTERFACE body"
 msgstr "Oväntad %s-sats vid %C i INTERFACE-kropp"
 
 #: fortran/parse.c:1792
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "INTERFACE procedure '%s' at %L has the same name as the enclosing procedure"
-msgstr "Namnet \"%s\" vid %C är är namnet på proceduren"
+msgstr "INTERFACE-procedur \"%s\" vid %L har samman namn som den inneslutande proceduren"
 
 #: fortran/parse.c:1857
 #, no-c-format
@@ -7530,12 +7520,12 @@ msgstr "Satsetikett i ENDDO vid %C st
 #: fortran/parse.c:2322
 #, no-c-format
 msgid "named block DO at %L requires matching ENDDO name"
-msgstr ""
+msgstr "namngivet DO-block vid %L kräver matchande ENDDO-namn"
 
 #: fortran/parse.c:2578
 #, no-c-format
 msgid "Name after !$omp critical and !$omp end critical does not match at %C"
-msgstr ""
+msgstr "Namn efter !$omp critical och !$omp end critical matchar inte vid %C"
 
 #: fortran/parse.c:2635
 #, no-c-format
@@ -7611,7 +7601,7 @@ msgid "Invalid Hollerith constant: %L must contain at least one character"
 msgstr "Ogiltig Hollerithkonstant: %L måste innehålla åtminstone ett tecken"
 
 #: fortran/primary.c:268
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "Invalid Hollerith constant: Integer kind at %L should be default"
 msgstr "Ogiltig Hollerithkonstant: Heltalssort vid %L borde vara standard"
 
@@ -7701,9 +7691,9 @@ msgid "Scalar PARAMETER required in complex constant at %C"
 msgstr "Skalär PARAMETER krävs i komplex konstant vid %C"
 
 #: fortran/primary.c:1090
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "Fortran 2003: PARAMETER symbol in complex constant at %C"
-msgstr "PARAMETER-symbol förväntades i komplex konstant vid %C"
+msgstr "Fortran 2003: PARAMETER-symbol i komplex konstant vid %C"
 
 #: fortran/primary.c:1120
 #, no-c-format
@@ -7721,9 +7711,9 @@ msgid "Keyword '%s' at %C has already appeared in the current argument list"
 msgstr "Nyckelordet \"%s\" vid %C har redan förekommit i den aktuella argumentlistan"
 
 #: fortran/primary.c:1493
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "Extension: argument list function at %C"
-msgstr "Argumentlista saknas i funktionen \"%s\" vid %C"
+msgstr "Utökning: argumentlistefunktionen vid %C"
 
 #: fortran/primary.c:1560
 #, no-c-format
@@ -7763,7 +7753,7 @@ msgstr "Syntaxfel i postkonstruerare vid %C"
 #: fortran/primary.c:2040
 #, no-c-format
 msgid "'%s' is array valued and directly recursive at %C , so the keyword RESULT must be specified in the FUNCTION statement"
-msgstr ""
+msgstr "\"%s\" är vektorvärd och direkt rekursiv vid %C , så nyckelordet RESULT måste anges i FUNCTION-satsen"
 
 #: fortran/primary.c:2115
 #, no-c-format
@@ -7791,9 +7781,9 @@ msgid "Symbol at %C is not appropriate for an expression"
 msgstr "Symbol vid %C passar inte som uttryck"
 
 #: fortran/primary.c:2410
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "Named constant at %C in an EQUIVALENCE"
-msgstr "Namngiven konstant \"%s\" vid %L kan inte vara ett EQUIVALENCE-objekt"
+msgstr "Namngiven konstant vid %C är en EQUIVALENCE"
 
 #: fortran/primary.c:2432
 #, no-c-format
@@ -7813,17 +7803,17 @@ msgstr "Alternativ returspecifierare i funktionen \"%s\" vid %L 
 #: fortran/resolve.c:130
 #, no-c-format
 msgid "Dummy procedure '%s' of PURE procedure at %L must also be PURE"
-msgstr "Atrapprocedur \"%s\" av PURE-procedur vid %L måste också vara PURE"
+msgstr "Attrapprocedur \"%s\" av PURE-procedur vid %L måste också vara PURE"
 
 #: fortran/resolve.c:138
 #, no-c-format
 msgid "Dummy procedure at %L not allowed in ELEMENTAL procedure"
-msgstr "Atrapprocedur vid %L är inte tillåten i ELEMENTAL-procedur"
+msgstr "Attrapprocedur vid %L är inte tillåten i ELEMENTAL-procedur"
 
 #: fortran/resolve.c:151 fortran/resolve.c:964
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "Unable to find a specific INTRINSIC procedure for the reference '%s' at %L"
-msgstr "Kan inte slå upp den specifika subrutinen \"%s\" vid %L"
+msgstr "Det går inte att hitta en angiven INTRINSIC-procedur för referensen \"%s\" vid %L"
 
 #: fortran/resolve.c:195
 #, no-c-format
@@ -7833,7 +7823,7 @@ msgstr "\"%s\"-argumentet till pure-funktion \"%s\" vid %L m
 #: fortran/resolve.c:200
 #, no-c-format
 msgid "Argument '%s' of pure subroutine '%s' at %L must have its INTENT specified"
-msgstr "Argumentet \"%s\" till pure-subrutin \"%s\" vid %L måsta ha sitt INTENT angivet"
+msgstr "Argumentet \"%s\" till pure-subrutin \"%s\" vid %L måste ha sitt INTENT angivet"
 
 #: fortran/resolve.c:210
 #, no-c-format
@@ -7851,9 +7841,9 @@ msgid "Argument '%s' of statement function at %L must be scalar"
 msgstr "\"%s\"-argumentet till satsfunktionen vid %L måste vara skalärt"
 
 #: fortran/resolve.c:241
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "Character-valued argument '%s' of statement function at %L must have constant length"
-msgstr "Teckenvärt argument \"%s\" av satsfunktion vid %L måsta ha konstant längd"
+msgstr "Teckenvärt argument \"%s\" till satsfunktion vid %L måste ha konstant längd"
 
 #: fortran/resolve.c:302
 #, no-c-format
@@ -7868,7 +7858,7 @@ msgstr "Teckenv
 #: fortran/resolve.c:480
 #, no-c-format
 msgid "Procedure %s at %L has entries with mismatched array specifications"
-msgstr ""
+msgstr "Procedur %s vid %L har ingångar med vektorspecifikationer som ej stämmer överens"
 
 #: fortran/resolve.c:507
 #, no-c-format
@@ -7901,9 +7891,9 @@ msgid "ENTRY result %s can't be of type %s in FUNCTION %s at %L"
 msgstr "ENTRY-resultat %s får inte vara av typen %s i FUNCTION %s vid %L"
 
 #: fortran/resolve.c:662
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "The rank of the element in the derived type constructor at %L does not match that of the component (%d/%d)"
-msgstr "Elementet i den härledda typkonstrueraren vid %L, för pekarkomponent \"%s\", är %s men borde vara %s"
+msgstr "Ordningen på elmentet i den härledda typkonstrueraren vid %L stämmer inte överens med komponentens (%d/%d)"
 
 #: fortran/resolve.c:675
 #, no-c-format
@@ -7911,9 +7901,9 @@ msgid "The element in the derived type constructor at %L, for pointer component
 msgstr "Elementet i den härledda typkonstrueraren vid %L, för pekarkomponent \"%s\", är %s men borde vara %s"
 
 #: fortran/resolve.c:692
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "The element in the derived type constructor at %L, for pointer component '%s' should be a POINTER or a TARGET"
-msgstr "Elementet i den härledda typkonstrueraren vid %L, för pekarkomponent \"%s\", är %s men borde vara %s"
+msgstr "Elementet i den härledda typkonstrueraren vid %L, för pekarkomponent \"%s\", borde vara en POINTER eller en TARGET"
 
 #: fortran/resolve.c:814
 #, no-c-format
@@ -7931,9 +7921,9 @@ msgid "Statement function '%s' at %L is not allowed as an actual argument"
 msgstr "Satsfunktionen \"%s\" vid %L får inte vara ett aktuellt argument"
 
 #: fortran/resolve.c:921
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "Intrinsic '%s' at %L is not allowed as an actual argument"
-msgstr "Satsfunktionen \"%s\" vid %L får inte vara ett aktuellt argument"
+msgstr "Inbyggd \"%s\" vid %L får inte vara ett aktuellt argument"
 
 #: fortran/resolve.c:928
 #, no-c-format
@@ -7946,9 +7936,9 @@ msgid "ELEMENTAL non-INTRINSIC procedure '%s' is not allowed as an actual argume
 msgstr "ELEMENTAL icke INTRINSIC procedur \"%s\" är inte tillåten som aktuellt argument vid %L"
 
 #: fortran/resolve.c:941
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "GENERIC non-INTRINSIC procedure '%s' is not allowed as an actual argument at %L"
-msgstr "ELEMENTAL icke INTRINSIC procedur \"%s\" är inte tillåten som aktuellt argument vid %L"
+msgstr "GENERIC icke INTRINSIC procedur \"%s\" är inte tillåten som aktuellt argument vid %L"
 
 #: fortran/resolve.c:980
 #, no-c-format
@@ -7956,43 +7946,43 @@ msgid "Symbol '%s' at %L is ambiguous"
 msgstr "Symbolen  \"%s\" vid %L är tvetydig"
 
 #: fortran/resolve.c:1018
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "By-value argument at %L is not of numeric type"
-msgstr "Argument till INT vid %L är inte en giltig typ"
+msgstr "Värdesargument vid %L har inte en numerisk typ"
 
 #: fortran/resolve.c:1025
 #, no-c-format
 msgid "By-value argument at %L cannot be an array or an array section"
-msgstr ""
+msgstr "Värdeargument vid %L får inte vara en vektor eller vektorsektion"
 
 #: fortran/resolve.c:1036
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "By-value argument at %L is not allowed in this context"
-msgstr "standardkonverteringar är inte tillåtna i denna kontext"
+msgstr "Värdesargument vid %L är inte tillåtet i denna kontext"
 
 #: fortran/resolve.c:1045
 #, no-c-format
 msgid "Kind of by-value argument at %L is larger than default kind"
-msgstr ""
+msgstr "Sort av värdeargument vid %L är större en normalsorten"
 
 #: fortran/resolve.c:1058
 #, no-c-format
 msgid "Passing internal procedure at %L by location not allowed"
-msgstr ""
+msgstr "Att skicka intern procedur som plats vid %L är inte tillåtet"
 
 #: fortran/resolve.c:1175
 #, no-c-format
 msgid "'%s' at %L is an array and OPTIONAL; IF IT IS MISSING, it cannot be the actual argument of an ELEMENTAL procedure unless there is a non-optionalargument with the same rank (12.4.1.5)"
-msgstr ""
+msgstr "\"%s\" vid %L är en vektor och OPTIONAL.  OM DEN SAKNAS kan den inte vara det aktuella argumentet i en ELEMENTAL-procedur om det inte finns ett ej valfritt argument med samma ordning (12.4.1.5)"
 
 #: fortran/resolve.c:1200
 msgid "elemental subroutine"
 msgstr "Elementär subrutin"
 
 #: fortran/resolve.c:1333
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "There is no specific function for the generic '%s' at %L"
-msgstr "Kan inte slå upp den specifika funktionen \"%s\" vid %L"
+msgstr "Det finns ingen specifik funktionen för den generiska \"%s\" vid %L"
 
 #: fortran/resolve.c:1343
 #, no-c-format
@@ -8015,25 +8005,25 @@ msgid "Function '%s' at %L has no IMPLICIT type"
 msgstr "Funktionen \"%s\" vid %L har ingen IMPLICIT-typ"
 
 #: fortran/resolve.c:1557
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "'%s' at %L is not a function"
-msgstr "\"%s\" vid %L är inte ett VALUE"
+msgstr "\"%s\" vid %L är inte en funktion"
 
 #. Internal procedures are taken care of in resolve_contained_fntype.
 #: fortran/resolve.c:1590
 #, no-c-format
 msgid "Function '%s' is declared CHARACTER(*) and cannot be used at %L since it is not a dummy argument"
-msgstr "Funktionen \"%s\" är deklarerad CHARACTER(*) och får inte användas vid %L eftersom det inte är ett atrappargument"
+msgstr "Funktionen \"%s\" är deklarerad CHARACTER(*) och får inte användas vid %L eftersom det inte är ett attrappargument"
 
 #: fortran/resolve.c:1643
 #, no-c-format
 msgid "User defined non-ELEMENTAL function '%s' at %L not allowed in WORKSHARE construct"
-msgstr ""
+msgstr "Användardefinierad ej ELEMENTAL funktion \"%s\" vid %L är inte tillåten i WORKSHARE-konstruktion"
 
 #: fortran/resolve.c:1693
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "reference to non-PURE function '%s' at %L inside a FORALL %s"
-msgstr "Funktionsreferens till \"%s\" vid %L är inuti ett FORALL-block"
+msgstr "referens till funktion \"%s\" som inte är PURE vid %L är inuti ett FORALL-%s"
 
 #: fortran/resolve.c:1700
 #, no-c-format
@@ -8041,14 +8031,14 @@ msgid "Function reference to '%s' at %L is to a non-PURE procedure within a PURE
 msgstr "Funktionsreferens till \"%s\" vid %L är till en icke-PURE-procedur inuti en PURE-procedur"
 
 #: fortran/resolve.c:1715
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "Function '%s' at %L cannot call itself, as it is not RECURSIVE"
-msgstr "Specifikationsfunktionen \"%s\" vid %L får inte vara RECURSIVE"
+msgstr "Funktion \"%s\" vid %L får inte anropa sig själv, eftersom den inte är RECURSIVE"
 
 #: fortran/resolve.c:1723
 #, no-c-format
 msgid "Call to ENTRY '%s' at %L is recursive, but function '%s' is not declared as RECURSIVE"
-msgstr ""
+msgstr "Anrop till ENTRY \"%s\" vid %L är rekursivt, men funktionen \"%s\" är inte deklarerad som RECURSIVE"
 
 #: fortran/resolve.c:1768
 #, no-c-format
@@ -8061,9 +8051,9 @@ msgid "Subroutine call to '%s' at %L is not PURE"
 msgstr "Subrutinanrop till \"%s\" vid %L är inte PURE"
 
 #: fortran/resolve.c:1835
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "There is no specific subroutine for the generic '%s' at %L"
-msgstr "Kan inte slå upp den specifika subrutinen \"%s\" vid %L"
+msgstr "Det finns ingen specifik subrutinen för den generiska \"%s\" vid %L"
 
 #: fortran/resolve.c:1844
 #, no-c-format
@@ -8088,12 +8078,12 @@ msgstr "\"%s\" vid %L har en typ som inte 
 #: fortran/resolve.c:2003
 #, no-c-format
 msgid "SUBROUTINE '%s' at %L cannot call itself, as it is not RECURSIVE"
-msgstr ""
+msgstr "SUBROUTINE \"%s\" vid %L får inte anropa sig själv, eftersom den inte är RECURSIVE"
 
 #: fortran/resolve.c:2011
 #, no-c-format
 msgid "Call to ENTRY '%s' at %L is recursive, but subroutine '%s' is not declared as RECURSIVE"
-msgstr ""
+msgstr "Anrop av ENTRY \"%s\" vid %L är rekursiv, men subroutine \"%s\" är inte deklarerad som RECURSIVE"
 
 #: fortran/resolve.c:2081
 #, no-c-format
@@ -8230,19 +8220,19 @@ msgid "Substring end index at %L must be scalar"
 msgstr "Slutsträng för delsträng vid %L måste vara skalärt"
 
 #: fortran/resolve.c:2888
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "Substring end index at %L exceeds the string length"
-msgstr "Slutsträng för delsträng vid %L måste vara skalärt"
+msgstr "Slutindex för delsträng vid %L överstiger strängens längd"
 
 #: fortran/resolve.c:2963
 #, no-c-format
 msgid "Component to the right of a part reference with nonzero rank must not have the POINTER attribute at %L"
-msgstr "Component till den högra av en delreferens med ordning skild från noll får inte ha attributet POINTER vid %L"
+msgstr "Komponent till den högra av en delreferens med ordning skild från noll får inte ha attributet POINTER vid %L"
 
 #: fortran/resolve.c:2971
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "Component to the right of a part reference with nonzero rank must not have the ALLOCATABLE attribute at %L"
-msgstr "Component till den högra av en delreferens med ordning skild från noll får inte ha attributet POINTER vid %L"
+msgstr "Komponent till den högra av en delreferens med ordning skild från noll får inte ha attributet ALLOCATABLE vid %L"
 
 #: fortran/resolve.c:2991
 #, no-c-format
@@ -8252,12 +8242,12 @@ msgstr "Tv
 #: fortran/resolve.c:3166
 #, no-c-format
 msgid "Variable '%s',used in a specification expression, is referenced at %L before the ENTRY statement in which it is a parameter"
-msgstr ""
+msgstr "Variabel \"%s\", använd i ett specifikationsuttryck, refereras vid %L före ENTRY-satsen i vilken den är en parameter"
 
 #: fortran/resolve.c:3171
 #, no-c-format
 msgid "Variable '%s' is used at %L before the ENTRY statement in which it is a parameter"
-msgstr ""
+msgstr "Variabel \"%s\" används vid %L före ENTRY-satsen i vilken den är en parameter"
 
 #: fortran/resolve.c:3294
 #, no-c-format
@@ -8320,14 +8310,14 @@ msgid "Expression in DEALLOCATE statement at %L must be ALLOCATABLE or a POINTER
 msgstr "Uttryck i DEALLOCATE-sats vid %L måste vara ALLOCATABLE eller en POINTER"
 
 #: fortran/resolve.c:3518
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "Can't deallocate INTENT(IN) variable '%s' at %L"
-msgstr "Det går inte att tilldela till INTENT(IN)-variabel \"%s\" vid %L"
+msgstr "Det går inte att avallokera INTENT(IN)-variabel \"%s\" vid %L"
 
 #: fortran/resolve.c:3679
 #, no-c-format
 msgid "The STAT variable '%s' in an ALLOCATE statement must not be allocated in the same statement at %L"
-msgstr ""
+msgstr "STAT-variabeln \"%s\" i en ALLOCATE-sats får inte allokeras i samma sats vid %L"
 
 #: fortran/resolve.c:3710
 #, no-c-format
@@ -8335,9 +8325,9 @@ msgid "Expression in ALLOCATE statement at %L must be ALLOCATABLE or a POINTER"
 msgstr "Uttryck i ALLOCATE-sats vid %L måste vara ALLOCATABLE eller en POINTER"
 
 #: fortran/resolve.c:3717
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "Can't allocate INTENT(IN) variable '%s' at %L"
-msgstr "Det går inte att tilldela till INTENT(IN)-variabel \"%s\" vid %L"
+msgstr "Det går inte att allokera INTENT(IN)-variabel \"%s\" vid %L"
 
 #: fortran/resolve.c:3741
 #, no-c-format
@@ -8352,7 +8342,7 @@ msgstr "Felaktig vektorspecifikation i ALLOCATE-sats vid %L"
 #: fortran/resolve.c:3789
 #, no-c-format
 msgid "'%s' must not appear an the array specification at %L in the same ALLOCATE statement where it is itself allocated"
-msgstr ""
+msgstr "\"%s\" får inte förekomma i vektorspecifikationen vid %L i samma ALLOCATE-sats där den själv allokeras"
 
 #. The cases overlap, or they are the same
 #. element in the list.  Either way, we must
@@ -8401,12 +8391,12 @@ msgstr "DEFAULT CASE vid %L f
 #: fortran/resolve.c:4188
 #, no-c-format
 msgid "Logical range in CASE statement at %L is not allowed"
-msgstr "Logiskt intevall CASE-sats vid %L är inte tillåtet"
+msgstr "Logiskt intervall CASE-sats vid %L är inte tillåtet"
 
 #: fortran/resolve.c:4200
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "constant logical value in CASE statement is repeated at %L"
-msgstr "Logiskt intevall CASE-sats vid %L är inte tillåtet"
+msgstr "konstant logiskt värde i CASE-sats upprepas vid %L"
 
 #: fortran/resolve.c:4214
 #, no-c-format
@@ -8424,9 +8414,9 @@ msgid "Data transfer element at %L cannot have POINTER components"
 msgstr "Dataöverföringselement vid %L får inte ha POINTER-komponenter"
 
 #: fortran/resolve.c:4363
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "Data transfer element at %L cannot have ALLOCATABLE components"
-msgstr "Dataöverföringselement vid %L får inte ha POINTER-komponenter"
+msgstr "Dataöverföringselement vid %L får inte ha ALLOCATABLE-komponenter"
 
 #: fortran/resolve.c:4370
 #, no-c-format
@@ -8474,9 +8464,9 @@ msgid "Unsupported statement inside WHERE at %L"
 msgstr "Ej stödd sats inuti WHERE vid %L"
 
 #: fortran/resolve.c:4651
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "expression reference type error at %L"
-msgstr "Typfel i utrycksreferens vid %L"
+msgstr "typfel i uttrycksreferens vid %L"
 
 #: fortran/resolve.c:4683
 #, no-c-format
@@ -8519,9 +8509,9 @@ msgid "Variable '%s' has not been assigned a target label at %L"
 msgstr "Variabeln \"%s\" har inte tilldelats någon måletikett vid %L"
 
 #: fortran/resolve.c:5082
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "Alternate RETURN statement at %L requires a SCALAR-INTEGER return specifier"
-msgstr "Alternativ RETURN-sats vid %L kräver en INTEGER-retuspecificerare"
+msgstr "Alternativ RETURN-sats vid %L kräver en SCALAR-INTEGER-retuspecificerare"
 
 #: fortran/resolve.c:5097
 #, no-c-format
@@ -8531,7 +8521,7 @@ msgstr "Subrutin \"%s\" anropad st
 #: fortran/resolve.c:5124
 #, no-c-format
 msgid "rhs of CHARACTER assignment at %L will be truncated (%d/%d)"
-msgstr ""
+msgstr "högersidan av CHARACTER-tilldelning vid %L kommer huggas av (%d/%d)"
 
 #: fortran/resolve.c:5133
 #, no-c-format
@@ -8601,7 +8591,7 @@ msgstr "Modul- eller huvudprogramvektorn \"%s\" vid %L m
 #: fortran/resolve.c:5598
 #, no-c-format
 msgid "Entity with assumed character length at %L must be a dummy argument or a PARAMETER"
-msgstr "Enhet med antagen teckenlängd vid %L måste vara ett atrappargument eller en PARAMETER"
+msgstr "Enhet med antagen teckenlängd vid %L måste vara ett attrappargument eller en PARAMETER"
 
 #: fortran/resolve.c:5617
 #, no-c-format
@@ -8621,7 +8611,7 @@ msgstr "Extern \"%s\" vid %L kan inte ha en initerare"
 #: fortran/resolve.c:5661
 #, no-c-format
 msgid "Dummy '%s' at %L cannot have an initializer"
-msgstr "Atrapp-\"%s\" vid %L kan inte ha en initerare"
+msgstr "Attrapp-\"%s\" vid %L kan inte ha en initerare"
 
 #: fortran/resolve.c:5664
 #, no-c-format
@@ -8641,7 +8631,7 @@ msgstr "Automatisk vektor \"%s\" vid %L kan inte ha en initierare"
 #: fortran/resolve.c:5685
 #, no-c-format
 msgid "The type %s cannot be host associated at %L because it is blocked by an incompatible object of the same name at %L"
-msgstr ""
+msgstr "Typen %s kan inte vara värdassocierad vid %L för att den blockeras av ett inkompatibelt objekt med samma namn vid %L"
 
 #: fortran/resolve.c:5709
 #, no-c-format
@@ -8651,7 +8641,7 @@ msgstr "Objekt \"%s\" vid %L m
 #: fortran/resolve.c:5735
 #, no-c-format
 msgid "Although not referenced, '%s' at %L has ambiguous interfaces"
-msgstr ""
+msgstr "Även om den inte refereras har \"%s\" vid %L tvetydiga gränssnitt"
 
 #: fortran/resolve.c:5749
 #, no-c-format
@@ -8659,14 +8649,14 @@ msgid "Character-valued statement function '%s' at %L must have constant length"
 msgstr "Teckenvärd satsfunktion \"%s\" vid %L måste ha konstant längd"
 
 #: fortran/resolve.c:5757
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "Automatic character length function '%s' at %L must have an explicit interface"
-msgstr "Teckenvärd satsfunktion \"%s\" vid %L måste ha konstant längd"
+msgstr "Automatisk teckenlängdsfunktion \"%s\" vid %L måste ha explicit gränssnitt"
 
 #: fortran/resolve.c:5780
 #, no-c-format
 msgid "'%s' is of a PRIVATE type and cannot be a dummy argument of '%s', which is PUBLIC at %L"
-msgstr "\"%s\" är av en PRIVATE-typ och kan inte vara ett atrappargument till \"%s\", som är PUBLIC vid %L"
+msgstr "\"%s\" är av en PRIVATE-typ och kan inte vara ett attrappargument till \"%s\", som är PUBLIC vid %L"
 
 #: fortran/resolve.c:5795
 #, no-c-format
@@ -8674,9 +8664,9 @@ msgid "External object '%s' at %L may not have an initializer"
 msgstr "Externt objekt \"%s\" vid %L kan inte ha en initierare"
 
 #: fortran/resolve.c:5803
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "ELEMENTAL function '%s' at %L must have a scalar result"
-msgstr "Inbyggd \"%s\" vid %L måste ha åtminstone två argument"
+msgstr "ELEMENTAL-funktion \"%s\" vid %L måste ha ett skalärt resultat"
 
 #: fortran/resolve.c:5824
 #, no-c-format
@@ -8714,14 +8704,14 @@ msgid "The component '%s' is a PRIVATE type and cannot be a component of '%s', w
 msgstr "Komponenten \"%s\" är en PRIVATE-typ och kan inte vara en komponent i \"%s\", som är PUBLIC vid %L"
 
 #: fortran/resolve.c:5895
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "Component %s of SEQUENCE type declared at %L does not have the SEQUENCE attribute"
-msgstr "Komponent %s av SEQUENCE-typ deklarerad vid %C har inte attributet SEQUENCE"
+msgstr "Komponent %s av SEQUENCE-typ deklarerad vid %L har inte attributet SEQUENCE"
 
 #: fortran/resolve.c:5905
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "The pointer component '%s' of '%s' at %L is a type that has not been declared"
-msgstr "Den härledda typen \"%s\" vid %L har typen \"%s\" som inte har definierats."
+msgstr "Pekarkomponenten \"%s\" av \"%s\" vid %L är en typen som inte har deklarerats"
 
 #: fortran/resolve.c:5923
 #, no-c-format
@@ -8739,9 +8729,9 @@ msgid "The array '%s' must have constant shape to be a NAMELIST object at %L"
 msgstr "Vektorn \"%s\" måste ha konstant form för att vara ett NAMELIST-objekt vid %L"
 
 #: fortran/resolve.c:5990
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "NAMELIST object '%s' at %L cannot have ALLOCATABLE components"
-msgstr "Skalärt objekt \"%s\" vid %L får inte vara ALLOCATABLE"
+msgstr "NAMELIST-objekt \"%s\" vid %L får inte ha ALLOCATABLE-komponenter"
 
 #: fortran/resolve.c:6009
 #, no-c-format
@@ -8766,12 +8756,12 @@ msgstr "Inkompatibla h
 #: fortran/resolve.c:6151
 #, no-c-format
 msgid "Assumed size array at %L must be a dummy argument"
-msgstr "Vektor med förmodad storlek vid %L måste vara ett atrappargument"
+msgstr "Vektor med underförstådd storlek vid %L måste vara ett attrappargument"
 
 #: fortran/resolve.c:6154
 #, no-c-format
 msgid "Assumed shape array at %L must be a dummy argument"
-msgstr "Vektor med förmodad form vid %L måste vara ett atrappargument"
+msgstr "Vektor med underförstådd form vid %L måste vara ett attrappargument"
 
 #: fortran/resolve.c:6167
 #, no-c-format
@@ -8786,7 +8776,7 @@ msgstr "Den h
 #: fortran/resolve.c:6201
 #, no-c-format
 msgid "The INTENT(OUT) dummy argument '%s' at %L is ASSUMED SIZE and so cannot have a default initializer"
-msgstr "INTENT(OUT)-atrappargumentet \"%s\" vid %L har ASSUMED SIZE och kan därför inte ha en standardinitierare"
+msgstr "INTENT(OUT)-attrappargumentet \"%s\" vid %L har ASSUMED SIZE och kan därför inte ha en standardinitierare"
 
 #: fortran/resolve.c:6239
 #, no-c-format
@@ -8796,7 +8786,7 @@ msgstr "Inbyggd konstruktion vid %L existerar inte"
 #: fortran/resolve.c:6272
 #, no-c-format
 msgid "Threadprivate at %L isn't SAVEd"
-msgstr ""
+msgstr "Trådprivat vid %L är inte SAVE:ad"
 
 #: fortran/resolve.c:6351
 #, no-c-format
@@ -8816,17 +8806,17 @@ msgstr "DATA-sats vid %L har fler variabler 
 #: fortran/resolve.c:6500
 #, no-c-format
 msgid "iterator start at %L does not simplify"
-msgstr ""
+msgstr "iteratorstart vid %L förenklar inte"
 
 #: fortran/resolve.c:6508
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "iterator end at %L does not simplify"
-msgstr "Inbyggd konstruktion vid %L existerar inte"
+msgstr "iteratorslut vid %L går inte att förenkla"
 
 #: fortran/resolve.c:6516
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "iterator step at %L does not simplify"
-msgstr "Iteratorsteg vid %L kan inte vara noll"
+msgstr "iteratorsteg vid %L går inte att förenkla"
 
 #: fortran/resolve.c:6639
 #, no-c-format
@@ -8846,12 +8836,12 @@ msgstr "Etiketten %d vid %L 
 #: fortran/resolve.c:6805
 #, no-c-format
 msgid "Derived type variable '%s' at %L must have SEQUENCE attribute to be an EQUIVALENCE object"
-msgstr "Härledd typvariabel \"%s\" vid %L måsta ha attributet SEQUENCE för att vara ett EQUIVALENCE-objekt"
+msgstr "Härledd typvariabel \"%s\" vid %L måste ha attributet SEQUENCE för att vara ett EQUIVALENCE-objekt"
 
 #: fortran/resolve.c:6813
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "Derived type variable '%s' at %L cannot have ALLOCATABLE components to be an EQUIVALENCE object"
-msgstr "Härledd typvariabel \"%s\" vid %L med pekarkomponent(er) kan inte vara ett EQUIVALENCE-objekt"
+msgstr "Härledd typvariabel \"%s\" vid %L kan inte ha ALLOCATABLE-komponenter för att vara ett EQUIVALENCE-objekt"
 
 #: fortran/resolve.c:6828
 #, no-c-format
@@ -8869,7 +8859,7 @@ msgid "Syntax error in EQUIVALENCE statement at %L"
 msgstr "Syntaxfel i EQUIVALENCE-sats vid %L"
 
 #: fortran/resolve.c:6953
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "Initialized objects '%s' and '%s' cannot both be in the EQUIVALENCE statement at %L"
 msgstr "Initierade objekt \"%s\" och \"%s\" kan inte båda vara i EQUIVALENCE-satsen vid %L"
 
@@ -8944,9 +8934,9 @@ msgid "Contained procedure '%s' at %L of a PURE procedure must also be PURE"
 msgstr "Innesluten procedur \"%s\" vid %L i en PURE-procedur måste också vara PURE"
 
 #: fortran/scanner.c:676 fortran/scanner.c:797
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "Limit of %d continuations exceeded in statement at %C"
-msgstr "Felaktig fortsättningsrad vid %C"
+msgstr "Gränsen på %d fortsättningar överskrids i sats vid %C"
 
 #: fortran/scanner.c:721
 #, no-c-format
@@ -8956,22 +8946,22 @@ msgstr "\"&\" saknas i fortsatt teckenkonstant vid %C"
 #: fortran/scanner.c:930
 #, no-c-format
 msgid "Nonconforming tab character at %C"
-msgstr ""
+msgstr "Ej konformt tabulatortecken vid %C"
 
 #: fortran/scanner.c:1021 fortran/scanner.c:1024
 #, no-c-format
 msgid "'&' not allowed by itself in line %d"
-msgstr ""
+msgstr "\"&\" är inte tillåtet ensamt på rad %d"
 
 #: fortran/scanner.c:1046 fortran/scanner.c:1049
 #, no-c-format
 msgid "'&' not allowed by itself with comment in line %d"
-msgstr ""
+msgstr "\"&\" är inte tillåtet ensamt med en kommentar på rad %d"
 
 #: fortran/scanner.c:1065
 #, no-c-format
 msgid "Nonconforming tab character in column 1 of line %d"
-msgstr ""
+msgstr "Ej konformt tabulatortecken i kolumn 1 på rad %d"
 
 #: fortran/scanner.c:1262
 #, no-c-format
@@ -9009,19 +8999,19 @@ msgid "Result of %s overflows its kind at %L"
 msgstr "Resultatet av %s spiller över sin sort vid %L"
 
 #: fortran/simplify.c:84
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "Result of %s underflows its kind at %L"
-msgstr "Resultatet av %s spiller över sin sort vid %L"
+msgstr "Resultatet av %s spiller under sin sort vid %L"
 
 #: fortran/simplify.c:88
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "Result of %s is NaN at %L"
-msgstr "Resultatet av %s spiller över sin sort vid %L"
+msgstr "Resultatet av %s är NaN vid %L"
 
 #: fortran/simplify.c:92
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "Result of %s gives range error for its kind at %L"
-msgstr "Resultatet av %s spiller över sin sort vid %L"
+msgstr "Resultatet av %s ger intervallfel för sin sort vid %L"
 
 #: fortran/simplify.c:114
 #, no-c-format
@@ -9034,9 +9024,9 @@ msgid "Invalid KIND parameter of %s at %L"
 msgstr "Ogiltig KIND-parameter %s vid %L"
 
 #: fortran/simplify.c:262
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "Argument of ACHAR function at %L outside of range [0,127]"
-msgstr "Argument till IACHAR vid %L måste ha längden ett"
+msgstr "Argument till ACHAR-funktion vid %L utanför sitt intervall [0,127]"
 
 #: fortran/simplify.c:287
 #, no-c-format
@@ -9064,9 +9054,9 @@ msgid "If first argument of ATAN2 %L is zero, then the second argument must not
 msgstr "Om första argumentet till ATANH2 %L är noll får inte andra argumentet vara noll"
 
 #: fortran/simplify.c:709
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "Argument of CHAR function at %L outside of range [0,255]"
-msgstr "Argument till ICHAR vid %L är utanför interfallet för denna processor"
+msgstr "Argument till CHAR-funktion vid %L är utanför sitt intervall [0,255]"
 
 #: fortran/simplify.c:1248
 #, no-c-format
@@ -9074,9 +9064,9 @@ msgid "Argument of IACHAR at %L must be of length one"
 msgstr "Argument till IACHAR vid %L måste ha längden ett"
 
 #: fortran/simplify.c:1255
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "Argument of IACHAR function at %L outside of range 0..127"
-msgstr "Argument till IACHAR vid %L måste ha längden ett"
+msgstr "Argument till IACHAR-funktion vid %L är utanför sitt intevall 0..127"
 
 #: fortran/simplify.c:1292
 #, no-c-format
@@ -9124,9 +9114,9 @@ msgid "Argument of INT at %L is not a valid type"
 msgstr "Argument till INT vid %L är inte en giltig typ"
 
 #: fortran/simplify.c:1690
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "Argument of %s at %L is not a valid type"
-msgstr "Argument till INT vid %L är inte en giltig typ"
+msgstr "Argument till %s vid %L är inte en giltig typ"
 
 #: fortran/simplify.c:1785
 #, no-c-format
@@ -9149,9 +9139,9 @@ msgid "Invalid third argument of ISHFTC at %L"
 msgstr "Ogiltigt tredje argument till ISHFTC vid %L"
 
 #: fortran/simplify.c:1885
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "Magnitude of third argument of ISHFTC exceeds BIT_SIZE of first argument at %L"
-msgstr "Magnituden på andra argumentet till ISHFTC överskrider tredje argumentet vid %L"
+msgstr "Magnituden på tredje argumentet till ISHFTC överskrider BIT_SIZE av första argumentet vid %L"
 
 #: fortran/simplify.c:1901
 #, no-c-format
@@ -9159,9 +9149,9 @@ msgid "Magnitude of second argument of ISHFTC exceeds third argument at %L"
 msgstr "Magnituden på andra argumentet till ISHFTC överskrider tredje argumentet vid %L"
 
 #: fortran/simplify.c:1904
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "Magnitude of second argument of ISHFTC exceeds BIT_SIZE of first argument at %L"
-msgstr "Magnituden på andra argumentet till ISHFTC överskrider tredje argumentet vid %L"
+msgstr "Magnituden på andra argumentet till ISHFTC överskrider BIT_SIZE av första argumentet vid %L"
 
 #: fortran/simplify.c:1975
 #, no-c-format
@@ -9209,7 +9199,7 @@ msgid "Second argument of MODULO at %L is zero"
 msgstr "Andra argumentet till MODULO vid %L är noll"
 
 #: fortran/simplify.c:2579
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "Second argument of NEAREST at %L shall not be zero"
 msgstr "Andra argumentet till NEAREST vid %L får inte vara noll"
 
@@ -9274,9 +9264,9 @@ msgid "Argument of SQRT at %L has a negative value"
 msgstr "Argument till SQRT vid %L har ett negativt värde"
 
 #: fortran/simplify.c:3962
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "TRANSFER intrinsic not implemented for initialization at %L"
-msgstr "Utökning: Gammaldags initiering vid %C"
+msgstr "TRANSFER-inbyggd inte implementerad för initiering vid %L"
 
 #: fortran/symbol.c:112
 #, no-c-format
@@ -9319,14 +9309,14 @@ msgid "%s attribute conflicts with %s attribute in '%s' at %L"
 msgstr "%s-attribut i konflikt med %s-attribut i \"%s\" vid %L"
 
 #: fortran/symbol.c:533
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "In the selected standard, %s attribute conflicts with %s attribute at %L"
-msgstr "%s-attribut i konflikt med %s-attribut vid %L"
+msgstr "I den valda standarden står %s-attribut i konflikt med %s-attribut vid %L"
 
 #: fortran/symbol.c:539
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "In the selected standard, %s attribute conflicts with %s attribute in '%s' at %L"
-msgstr "%s-attribut i konflikt med %s-attribut i \"%s\" vid %L"
+msgstr "I den valda standarden står %s-attribut i konflikt med %s-attribut i \"%s\" vid %L"
 
 #: fortran/symbol.c:582
 #, no-c-format
@@ -9472,7 +9462,7 @@ msgstr "Inkonsistenta ekvivalensregler r
 
 #. Aligning this field would misalign a previous field.
 #: fortran/trans-common.c:850
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "The equivalence set for variable '%s' declared at %L violates alignment requirements"
 msgstr "Ekvivalensmängden för variabeln \"%s\" deklarerad vid %L bryter mot justeringskraven"
 
@@ -9495,9 +9485,9 @@ msgid "Padding of %d bytes required before '%s' in COMMON '%s' at %L"
 msgstr "Utfyllnad med %d byte krävs före \"%s\" i COMMON \"%s\" vid %L"
 
 #: fortran/trans-common.c:967
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "COMMON '%s' at %L does not exist"
-msgstr "Inbyggd konstruktion vid %L existerar inte"
+msgstr "COMMON \"%s\" vid %L existerar inte"
 
 #: fortran/trans-common.c:974
 #, no-c-format
@@ -9515,28 +9505,28 @@ msgid "storage size not constant"
 msgstr "lagringsstorlek är inte konstant"
 
 #: fortran/trans-decl.c:2933
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "Unused parameter %s declared at %L"
-msgstr "parameter %qD deklarerad void"
+msgstr "Oanvänd parameter %d deklarerad vid %L"
 
 #: fortran/trans-decl.c:2939
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "Unused variable %s declared at %L"
-msgstr "instansvariabel %qs är deklarerad %s"
+msgstr "Oanvänd variabel %s är deklarerad vid %L"
 
 #: fortran/trans-expr.c:1954
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "Unknown argument list function at %L"
-msgstr "Argumentlista saknas i funktionen \"%s\" vid %C"
+msgstr "Okänd argumentlistaefunktion vid %L"
 
 #: fortran/trans-intrinsic.c:767
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "'dim' argument of %s intrinsic at %L is not a valid dimension index"
 msgstr "\"dim\"-argumentet till inbyggd \"%s\" vid %L är inte ett giltigt dimensionsindex"
 
 #: fortran/trans-intrinsic.c:3339
 msgid "Argument NCOPIES of REPEAT intrinsic is negative"
-msgstr ""
+msgstr "Argumentet NCOPIES till inbyggd REPEAT är negativt"
 
 #: fortran/trans-io.c:1010
 #, no-c-format
@@ -9554,7 +9544,7 @@ msgstr "Tilldelad etkiett 
 #: fortran/trans-stmt.c:439
 #, no-c-format
 msgid "An alternate return at %L without a * dummy argument"
-msgstr "En alternativ retur vid %L utan ett * atrappargument"
+msgstr "En alternativ retur vid %L utan ett * attrappargument"
 
 #: fortran/trans.c:49
 msgid "Array bound mismatch"
@@ -9956,9 +9946,8 @@ msgstr "f
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:739
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:777
-#, fuzzy
 msgid "Missing name"
-msgstr "tal saknas"
+msgstr "Namn saknas"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:741
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:779
@@ -9973,25 +9962,21 @@ msgstr "tal saknas"
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1833
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1845
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1860
-#, fuzzy
 msgid "';' expected"
-msgstr "Oväntat filslut"
+msgstr "\";\" förväntades"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:802
-#, fuzzy
 msgid "'*' expected"
-msgstr "Oväntat filslut"
+msgstr "\"*\" förväntades"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:816
-#, fuzzy
 msgid "Class or interface declaration expected"
-msgstr "cirkulär pekardelegering detekterad"
+msgstr "Klass- eller gränssnittsdeklaration förväntades"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:853
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:855
-#, fuzzy
 msgid "Missing class name"
-msgstr "slutparentes saknas"
+msgstr "Klassnamn saknas"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:858
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:862
@@ -10003,20 +9988,17 @@ msgstr "slutparentes saknas"
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1871
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1903
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1965
-#, fuzzy
 msgid "'{' expected"
-msgstr "Oväntat filslut"
+msgstr "\"{\" förväntades"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:872
-#, fuzzy
 msgid "Missing super class name"
-msgstr "motstridande superklassnamn %qs"
+msgstr "Superklassnamn saknas"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:882
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:898
-#, fuzzy
 msgid "Missing interface name"
-msgstr "Sortparameter saknas vid %C"
+msgstr "Gränssnittsnamn saknas"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:961
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1307
@@ -10065,19 +10047,16 @@ msgstr "Sortparameter saknas vid %C"
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2644
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2646
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2659
-#, fuzzy
 msgid "Missing term"
-msgstr "tal saknas"
+msgstr "Term saknas"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:976
-#, fuzzy
 msgid "Missing variable initializer"
-msgstr "initierare saknas"
+msgstr "Variabelinitierare saknas"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:993
-#, fuzzy
 msgid "Invalid declaration"
-msgstr "ogiltig funktionsdeklaration"
+msgstr "Ogiltig deklaration"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:996
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1086
@@ -10089,32 +10068,29 @@ msgstr "ogiltig funktionsdeklaration"
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2319
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2329
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2339
-#, fuzzy
 msgid "']' expected"
-msgstr "Oväntat filslut"
+msgstr "\"]\" förväntades"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1000
 msgid "Unbalanced ']'"
-msgstr ""
+msgstr "Obalanserad \"]\""
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1036
-#, fuzzy
 msgid "Invalid method declaration, method name required"
-msgstr "ogiltig malldeklaration av %qD"
+msgstr "Ogiltig metoddeklaration, metodnamn krävs"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1042
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1048
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1054
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2053
-#, fuzzy
 msgid "Identifier expected"
-msgstr "identifierare förväntades efter %<@protocol%>"
+msgstr "Identifierare förväntades"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1060
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:4738
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "Invalid method declaration, return type required"
-msgstr "ogiltig kovariant returtyp för %q+#D"
+msgstr "Ogiltig metoddeklaration, returtyp krävs"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1084
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1533
@@ -10125,45 +10101,38 @@ msgstr "ogiltig kovariant returtyp f
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1688
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1995
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2048
-#, fuzzy
 msgid "')' expected"
-msgstr "Oväntat filslut"
+msgstr "\")\" förväntades"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1100
-#, fuzzy
 msgid "Missing formal parameter term"
-msgstr "Sortparameter saknas vid %C"
+msgstr "Formell parameterterm saknas"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1115
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1120
-#, fuzzy
 msgid "Missing identifier"
-msgstr "initierare saknas"
+msgstr "Identifierare saknas"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1140
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1149
-#, fuzzy
 msgid "Missing class type term"
-msgstr "slutparentes saknas"
+msgstr "Klasstypterm saknas"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1305
-#, fuzzy
 msgid "Invalid interface type"
-msgstr "ogiltig mottagartyp %qs"
+msgstr "Ogiltig gränssnittstyp"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1493
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1667
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1669
-#, fuzzy
 msgid "':' expected"
-msgstr "Oväntat filslut"
+msgstr "\":\" förväntades"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1519
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1524
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1529
-#, fuzzy
 msgid "Invalid expression statement"
-msgstr "ogiltigt uttryck som operand"
+msgstr "Ogiltig uttryckssats"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1547
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1575
@@ -10177,109 +10146,97 @@ msgstr "ogiltigt uttryck som operand"
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2057
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2300
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2302
-#, fuzzy
 msgid "'(' expected"
-msgstr "Oväntat filslut"
+msgstr "\"(\" förväntades"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1618
 msgid "Missing term or ')'"
-msgstr ""
+msgstr "Term eller \")\" saknas"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1665
-#, fuzzy
 msgid "Missing or invalid constant expression"
-msgstr "spill i konstant uttryck"
+msgstr "Konstant uttryck saknas eller är ogiltigt"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1686
 msgid "Missing term and ')' expected"
-msgstr ""
+msgstr "Saknad term eller \")\" förväntades"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1725
-#, fuzzy
 msgid "Invalid control expression"
-msgstr "ogiltigt sanningsvärdeuttryck"
+msgstr "Ogiltigt styruttryck"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1727
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1729
-#, fuzzy
 msgid "Invalid update expression"
-msgstr "ogiltigt sanningsvärdeuttryck"
+msgstr "Ogiltigt uppdateringsuttryck"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1754
-#, fuzzy
 msgid "Invalid init statement"
-msgstr "ogiltigt l-värde i asm-sats"
+msgstr "Ogiltig init-sats"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1954
 msgid "Missing term or ')' expected"
-msgstr ""
+msgstr "Saknad term eller \")\" förväntades"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1997
 msgid "'class' or 'this' expected"
-msgstr ""
+msgstr "\"class\" eller \"this\" förväntades"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1999
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2001
-#, fuzzy
 msgid "'class' expected"
-msgstr "inga klasser angivna"
+msgstr "\"class\" förväntades"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2046
 msgid "')' or term expected"
-msgstr ""
+msgstr "\")\" eller term förväntades"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2148
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2177
-#, fuzzy
 msgid "'[' expected"
-msgstr "Oväntat filslut"
+msgstr "\"[\" förväntades"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2255
 msgid "Field expected"
-msgstr ""
+msgstr "Fält förväntades"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2314
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2324
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2334
 msgid "Missing term and ']' expected"
-msgstr ""
+msgstr "Saknad term och \"]\" förväntades"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2439
-#, fuzzy
 msgid "']' expected, invalid type expression"
-msgstr "uttryck förväntades"
+msgstr "\"]\" förväntades, ogiltigt typuttryck"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2442
-#, fuzzy
 msgid "Invalid type expression"
-msgstr "ogiltigt sanningsvärdeuttryck"
+msgstr "Ogiltigt typuttryck"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2554
-#, fuzzy
 msgid "Invalid reference type"
-msgstr "ogiltigt referensprefix"
+msgstr "Ogiltig referenstyp"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:3025
 msgid "Constructor invocation must be first thing in a constructor"
-msgstr ""
+msgstr "Konstrueraranrop måste vara det första i en konstruerare"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:3027
-#, fuzzy
 msgid "Only constructors can invoke constructors"
-msgstr "bara konstruerare tar basinitierare"
+msgstr "Endast konstruerare kan anropa konstruerare"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:16544
-#, fuzzy
 msgid "parse error"
-msgstr "%s: fel: "
+msgstr "parsningsfel"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:16546
 msgid "parse error; also virtual memory exhausted"
-msgstr ""
+msgstr "parsningsfel, eller slut på virtuellt minne"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:16548
 msgid "parse error: cannot back up"
-msgstr ""
+msgstr "parsningsfel: kan inte backa"
 
 #: gcc.c:773
 msgid "GCC does not support -C or -CC without -E"
@@ -10351,9 +10308,8 @@ msgstr "profilering st
 #: config/rs6000/sysv4.h:898 config/rs6000/sysv4.h:900
 #: config/alpha/linux-elf.h:34 config/alpha/linux-elf.h:36 config/linux.h:106
 #: config/linux.h:108
-#, fuzzy
 msgid "-mglibc and -muclibc used together"
-msgstr "-mips16 och -mdsp kan inte användas tillsammans"
+msgstr "-mglibc och -muclibc används tillsammans"
 
 #: config/sparc/linux64.h:211 config/sparc/linux64.h:222
 #: config/sparc/netbsd-elf.h:126 config/sparc/netbsd-elf.h:145
@@ -10805,14 +10761,12 @@ msgid "Use AltiVec instructions"
 msgstr "Använd AltiVec-instruktioner"
 
 #: config/rs6000/rs6000.opt:73
-#, fuzzy
 msgid "Use 4xx half-word multiply instructions"
-msgstr "Använd sammansmälta multiplicera-/adderainstruktioner"
+msgstr "Använd 4xx:s halvorods multiplikationsinstruktioner"
 
 #: config/rs6000/rs6000.opt:77
-#, fuzzy
 msgid "Use 4xx string-search dlmzb instruction"
-msgstr "Använd AltiVec-instruktioner"
+msgstr "Använd 4xx:s strängsöknings dlmzb-instruktion"
 
 #: config/rs6000/rs6000.opt:81
 msgid "Generate load/store multiple instructions"
@@ -11143,7 +11097,7 @@ msgstr "Anv
 
 #: config/i386/i386.opt:206
 msgid "Realign stack in prologue"
-msgstr ""
+msgstr "Justera om stacken i prologen"
 
 #: config/i386/i386.opt:210
 msgid "Uninitialized locals in .bss"
@@ -11894,7 +11848,7 @@ msgstr "Anv
 
 #: config/sparc/sparc.opt:104
 msgid "Enable strict 32-bit psABI struct return checking."
-msgstr ""
+msgstr "Aktivera strikt 32-bits psABI-kontroller av postreturer."
 
 #: config/sparc/little-endian.opt:24
 msgid "Generate code for little-endian"
@@ -11926,11 +11880,11 @@ msgstr "L
 
 #: config/sh/superh.opt:6
 msgid "Board name [and memory region]."
-msgstr ""
+msgstr "Brädesnamn [och minnesregion]."
 
 #: config/sh/superh.opt:10
 msgid "Runtime name."
-msgstr ""
+msgstr "Körtidsnamn."
 
 #: config/sh/sh.opt:45
 msgid "Generate SH1 code"
@@ -11973,56 +11927,48 @@ msgid "Generate SH4 code"
 msgstr "Generera SH4-kod"
 
 #: config/sh/sh.opt:85
-#, fuzzy
 msgid "Generate SH4-100 code"
-msgstr "Generera SH1-kod"
+msgstr "Generera SH4-100-kod"
 
 #: config/sh/sh.opt:89
-#, fuzzy
 msgid "Generate SH4-200 code"
-msgstr "Generera SH2-kod"
+msgstr "Generera SH4-200-kod"
 
 #: config/sh/sh.opt:93
 msgid "Generate SH4 FPU-less code"
 msgstr "Generera SH4-kod utan FPU"
 
 #: config/sh/sh.opt:97
-#, fuzzy
 msgid "Generate code for SH4 400 series (MMU/FPU-less)"
-msgstr "Generera kod för CPU C44"
+msgstr "Generera kod för SH4 400-serien (saknar MMU/FPU)"
 
 #: config/sh/sh.opt:102
-#, fuzzy
 msgid "Generate code for SH4 500 series (FPU-less)."
-msgstr "Generera kod för CPU C40"
+msgstr "Generera kod för SH4-500-serien (utan FPU)."
 
 #: config/sh/sh.opt:107
 msgid "Generate default single-precision SH4 code"
 msgstr "Generera normal enkelprecisions SH4-kod"
 
 #: config/sh/sh.opt:111
-#, fuzzy
 msgid "Generate default single-precision SH4-100 code"
-msgstr "Generera normal enkelprecisions SH4-kod"
+msgstr "Generera normal enkelprecisions SH4-100-kod"
 
 #: config/sh/sh.opt:115
-#, fuzzy
 msgid "Generate default single-precision SH4-200 code"
-msgstr "Generera normal enkelprecisions SH4-kod"
+msgstr "Generera normal enkelprecisions SH4-200-kod"
 
 #: config/sh/sh.opt:119
 msgid "Generate only single-precision SH4 code"
 msgstr "Generera endast enkelprecisions SH4-kod"
 
 #: config/sh/sh.opt:123
-#, fuzzy
 msgid "Generate only single-precision SH4-100 code"
-msgstr "Generera endast enkelprecisions SH4-kod"
+msgstr "Generera endast enkelprecisions SH4-100-kod"
 
 #: config/sh/sh.opt:127
-#, fuzzy
 msgid "Generate only single-precision SH4-200 code"
-msgstr "Generera endast enkelprecisions SH4-kod"
+msgstr "Generera endast enkelprecisions SH4-200-kod"
 
 #: config/sh/sh.opt:131
 msgid "Generate SH4a code"
@@ -12089,9 +12035,8 @@ msgid "Align doubles at 64-bit boundaries"
 msgstr "Justera double på 64-bitarsgränser"
 
 #: config/sh/sh.opt:195
-#, fuzzy
 msgid "Division strategy, one of: call, call2, fp, inv, inv:minlat, inv20u, inv20l, inv:call, inv:call2, inv:fp call-div1 call-fp call-table"
-msgstr "Divisionsstrategi, en av: call, call2, fp, inv, inv:minlat, inv20u, inv20l, inv:call, inv:call2, inv:fp"
+msgstr "Divisionsstrategi, en av: call, call2, fp, inv, inv:minlat, inv20u, inv20l, inv:call, inv:call2, inv:fp call-div1 call-fp call-table"
 
 #: config/sh/sh.opt:199
 msgid "Specify name for 32 bit signed division function"
@@ -12159,7 +12104,7 @@ msgstr "Generera bibliteksfunktionsanrop f
 
 #: config/sh/sh.opt:274
 msgid "Pretend a branch-around-a-move is a conditional move."
-msgstr ""
+msgstr "Låtsas en gren-runt-en-förflyttning är en villkorlig förflyttning."
 
 #: config/pdp11/pdp11.opt:24
 msgid "Generate code for an 11/10"
@@ -12310,54 +12255,52 @@ msgid "Enable earlier placing stop bits for better scheduling"
 msgstr "Aktivera tidigare utplacering av stoppbitar för bättre schemaläggning"
 
 #: config/ia64/ia64.opt:101
-#, fuzzy
 msgid "Use data speculation before reload"
-msgstr "Tillåt spekulativ förflyggning av fler inläsningar"
+msgstr "Använd dataspekulation före före omläsning"
 
 #: config/ia64/ia64.opt:105
 msgid "Use data speculation after reload"
-msgstr ""
+msgstr "Använd dataspekulation efter omläsning"
 
 #: config/ia64/ia64.opt:109
-#, fuzzy
 msgid "Use control speculation"
-msgstr "Skapa konsollapplikation"
+msgstr "Använd styrspekulation"
 
 #: config/ia64/ia64.opt:113
 msgid "Use in block data speculation before reload"
-msgstr ""
+msgstr "Använd inblocksdataspekulation före omläsning"
 
 #: config/ia64/ia64.opt:117
 msgid "Use in block data speculation after reload"
-msgstr ""
+msgstr "Använd inblocksdataspekulation efter omläsning"
 
 #: config/ia64/ia64.opt:121
 msgid "Use in block control speculation"
-msgstr ""
+msgstr "Använd inblocksstyrspekulation"
 
 #: config/ia64/ia64.opt:125
 msgid "Use simple data speculation check"
-msgstr ""
+msgstr "Använd enkel dataspekulationskontroll"
 
 #: config/ia64/ia64.opt:129
 msgid "Use simple data speculation check for control speculation"
-msgstr ""
+msgstr "Avnänd enkel dataspekulationskontrol för styrspekulation"
 
 #: config/ia64/ia64.opt:133
 msgid "Print information about speculative motions."
-msgstr ""
+msgstr "Skriv information om spekulativa förflyttningar."
 
 #: config/ia64/ia64.opt:137
 msgid "If set, data speculative instructions will be chosen for schedule only if there are no other choices at the moment "
-msgstr ""
+msgstr "Om satt kommer dataspekulativa instruktioner väljas för schemaläggning endast om det inte finns några andra val för tillfället"
 
 #: config/ia64/ia64.opt:141
 msgid "If set, control speculative instructions will be chosen for schedule only if there are no other choices at the moment "
-msgstr ""
+msgstr "Om satt kommer styrspekulativa instruktioner väljas för schemaläggning endast om det inte finns några andra val för tillfället"
 
 #: config/ia64/ia64.opt:145
 msgid "Count speculative dependencies while calculating priority of instructions"
-msgstr ""
+msgstr "Räkna spekulativa beroenden vid beräkning av prioritet för instruktioner"
 
 #: config/ia64/ilp32.opt:3
 msgid "Generate ILP32 code"
@@ -12380,14 +12323,12 @@ msgid "Set sizeof(bool) to 1"
 msgstr "Sätt sizeof(bool) till 1"
 
 #: config/darwin.opt:36
-#, fuzzy
 msgid "Generate code for darwin loadable kernel extentions"
-msgstr "Generera kod för en 68060, utan några nya instruktioner"
+msgstr "Generera kod för darwin laddbara kärnutvidgningar"
 
 #: config/darwin.opt:40
-#, fuzzy
 msgid "Generate code for the kernel or loadable kernel extentions"
-msgstr "Generera kod för det angivna chip:et eller CPU-versionen"
+msgstr "Generera kod för kärnan eller laddbara kärnutvidgningar"
 
 #: config/fr30/fr30.opt:24
 msgid "Assume small address space"
@@ -12399,7 +12340,7 @@ msgstr "Generera kod som f
 
 #: config/mips/mips.opt:28
 msgid "Generate code that can be used in SVR4-style dynamic objects"
-msgstr ""
+msgstr "Generera kod som kan användas i dynamiska objekt i SVR4-stil"
 
 #: config/mips/mips.opt:32
 msgid "Use PMC-style 'mad' instructions"
@@ -12555,7 +12496,7 @@ msgstr "Anv
 
 #: config/mips/mips.opt:190
 msgid "When generating -mabicalls code, make the code suitable for use in shared libraries"
-msgstr ""
+msgstr "Vid generering av -mabicalls-kod, gör så att koden passar för användning i delade bibliotek"
 
 #: config/mips/mips.opt:194
 msgid "Restrict the use of hardware floating-point instructions to 32-bit operations"
@@ -12610,9 +12551,8 @@ msgid "Generate code for a 5407"
 msgstr "Generera kod för en 5407"
 
 #: config/m68k/m68k.opt:44
-#, fuzzy
 msgid "Generate code for a ColdFire v4e"
-msgstr "Genrera kod för M*Core M340"
+msgstr "Genrera kod för en ColdFire v4e"
 
 #: config/m68k/m68k.opt:48 config/m68k/m68k.opt:101
 msgid "Generate code for a 68000"
@@ -12715,35 +12655,32 @@ msgid "Do not use unaligned memory references"
 msgstr "Använd inte ojusterade minnesreferenser"
 
 #: config/score/score.opt:32
-#, fuzzy
 msgid "Disable bcnz instruction"
-msgstr "Använd AltiVec-instruktioner"
+msgstr "Använd inte instruktionen bcnz"
 
 #: config/score/score.opt:36
-#, fuzzy
 msgid "Enable unaligned load/store instruction"
-msgstr "Aktivera parallella instruktioner"
+msgstr "Aktivera ojusterade load/store-instruktioner"
 
 #: config/score/score.opt:40
-#, fuzzy
 msgid "Enable mac instruction"
-msgstr "Aktivera parallella instruktioner"
+msgstr "Aktivera mac-instruktioner"
 
 #: config/score/score.opt:44
 msgid "Support SCORE 5 ISA"
-msgstr ""
+msgstr "Stöd SCORE 5 ISA"
 
 #: config/score/score.opt:48
 msgid "Support SCORE 5U ISA"
-msgstr ""
+msgstr "Stöd SCORE 5U ISA"
 
 #: config/score/score.opt:52
 msgid "Support SCORE 7 ISA"
-msgstr ""
+msgstr "Stöd SCORE 7 ISA"
 
 #: config/score/score.opt:56
 msgid "Support SCORE 7D ISA"
-msgstr ""
+msgstr "Stöd SCORE 7D ISA"
 
 #: config/vxworks.opt:25
 msgid "Assume the VxWorks RTP environment"
@@ -12854,14 +12791,12 @@ msgid "Set the max size of data eligible for the ZDA area"
 msgstr "Ange den maximala storleken på data som är lämpliga för ZDA-arean"
 
 #: config/linux.opt:25
-#, fuzzy
 msgid "Use uClibc instead of GNU libc"
-msgstr "Använd ROM istället för RAM"
+msgstr "Använd uClibc istället för GNU libc"
 
 #: config/linux.opt:29
-#, fuzzy
 msgid "Use GNU libc instead of uClibc"
-msgstr "Använd ROM istället för RAM"
+msgstr "Använd GNU libc istället för uClibc"
 
 #: config/frv/frv.opt:24
 msgid "Use 4 media accumulators"
@@ -13268,9 +13203,8 @@ msgid "Warn about things that will change when compiling with an ABI-compliant c
 msgstr "Varna för saker som skulle ändras vid kompilering med en kompilator som följer ABI"
 
 #: c.opt:121
-#, fuzzy
 msgid "Warn about suspicious uses of memory addresses"
-msgstr "Varna för tveksamma deklarationer av \"main\""
+msgstr "Varna för misstänkt användning av minnesadresser"
 
 #: c.opt:125
 msgid "Enable most warning messages"
@@ -13458,16 +13392,15 @@ msgstr "Varna f
 
 #: c.opt:320
 msgid "Warn if a string is longer than the maximum portable length specified by the standard"
-msgstr ""
+msgstr "Varna om en sträng är längre än den maximala portabla längden som anges i standarden"
 
 #: c.opt:324
 msgid "Warn about overloaded virtual function names"
 msgstr "Varna för överlagrade virtuella funktionsnamn"
 
 #: c.opt:328
-#, fuzzy
 msgid "Warn about overriding initializers without side effects"
-msgstr "Varna för variabler som intieras till sig själva"
+msgstr "Varna för åsidosättande initierare utan sidoeffekter"
 
 #: c.opt:332
 msgid "Warn about possibly missing parentheses"
@@ -13571,7 +13504,7 @@ msgstr "Varna inte om anv
 
 #: c.opt:432
 msgid "In C++, nonzero means warn about deprecated conversion from string literals to `char *'.  In C, similar warning, except that the conversion is of course not deprecated by the ISO C standard."
-msgstr ""
+msgstr "I C++ betyder nollskilt att varna för konverteringar som bör undvikas från strängliteraler till \"char *\".  I C en liknande varning, bortsett från att ISO C-standarden naturligtvis inte säger att standarden bör undvikas."
 
 #: c.opt:436
 msgid "Warn when a pointer differs in signedness in an assignment"
@@ -13654,9 +13587,8 @@ msgid "Generate code for GNU runtime environment"
 msgstr "Generera kod för GNU:s körtidsmiljö"
 
 #: c.opt:536
-#, fuzzy
 msgid "Use traditional GNU semantics for inline functions"
-msgstr "traditionell C tillåter inte initiering av unioner"
+msgstr "Använd traditionell C-semantik för inline-funktioner"
 
 #: c.opt:549
 msgid "Assume normal C execution environment"
@@ -13715,9 +13647,8 @@ msgid "Enable Objective-C setjmp exception handling runtime"
 msgstr "Aktivera Objective-C:s setjmp-undantagshantering i körtidsmiljön"
 
 #: c.opt:625 fortran/lang.opt:134
-#, fuzzy
 msgid "Enable OpenMP"
-msgstr "Aktivera felsökning"
+msgstr "Aktivera OpenMP"
 
 #: c.opt:629
 msgid "Recognize C++ kewords like \"compl\" and \"xor\""
@@ -13801,7 +13732,7 @@ msgstr "Anv
 
 #: c.opt:721
 msgid "Use __cxa_get_exception_ptr in exception handling"
-msgstr ""
+msgstr "Använd __cxa_get_exception_ptr i undantagshantering"
 
 #: c.opt:725
 msgid "Marks all inlined methods as having hidden visibility"
@@ -13849,7 +13780,7 @@ msgstr "Tag med definitioner av makron i <fil>"
 
 #: c.opt:769
 msgid "-imultilib <dir> Set <dir> to be the multilib include subdirectory"
-msgstr ""
+msgstr "-imultilib <kat> Sätt <kat> att vara inkluderingsunderbiblioteket för multibibliotek"
 
 #: c.opt:773
 msgid "Include the contents of <file> before other files"
@@ -14013,7 +13944,7 @@ msgstr "Anta att en hashtabell anv
 
 #: java/lang.opt:151
 msgid "Generate instances of Class at runtime"
-msgstr ""
+msgstr "Generera instanser av Class vid körtid"
 
 #: java/lang.opt:155
 msgid "Use offset tables for virtual method calls"
@@ -14029,7 +13960,7 @@ msgstr "Aktivera optimeringar av initieringskod f
 
 #: java/lang.opt:173
 msgid "Reduce the amount of reflection meta-data generated"
-msgstr ""
+msgstr "Reducera mängden reflektionsmetadata som genereras"
 
 #: java/lang.opt:177
 msgid "Enable assignability checks for stores into object arrays"
@@ -14057,17 +13988,15 @@ msgstr "L
 
 #: fortran/lang.opt:42
 msgid "Warn about possible aliasing of dummy arguments"
-msgstr "Varna för eventuell aliasning av atrappargument"
+msgstr "Varna för eventuell aliasning av attrappargument"
 
 #: fortran/lang.opt:46
-#, fuzzy
 msgid "Warn about missing ampersand in continued character constants"
-msgstr "Varna för saknade ampersander i fortsatta teckenliteraler"
+msgstr "Varna för saknade ampersander i fortsatta teckenkonstanter"
 
 #: fortran/lang.opt:50
-#, fuzzy
 msgid "Warn about truncated character expressions"
-msgstr "Varna för avhuggna källkodsrader"
+msgstr "Varna för avhuggna teckenuttryck"
 
 #: fortran/lang.opt:54
 msgid "Warn about implicit conversion"
@@ -14091,7 +14020,7 @@ msgstr "Varna f
 
 #: fortran/lang.opt:74
 msgid "Permit nonconforming uses of the tab character"
-msgstr ""
+msgstr "Tillåt ej konforma användningar av tabulatortecken"
 
 #: fortran/lang.opt:78
 msgid "Warn about underflow of numerical constant expressions"
@@ -14099,7 +14028,7 @@ msgstr "Varna f
 
 #: fortran/lang.opt:82
 msgid "All intrinsics procedures are available regardless of selected standard"
-msgstr ""
+msgstr "Alla inbyggda procedurer är tillgängliga oavsett av vald standard"
 
 #: fortran/lang.opt:86
 msgid "Do not treat local variables and COMMON blocks as if they were named in SAVE statements"
@@ -14182,9 +14111,8 @@ msgid "Use n as character line width in free mode"
 msgstr "Använd radlängd med n tecken i fritt format"
 
 #: fortran/lang.opt:170
-#, fuzzy
 msgid "Maximum number of errors to report"
-msgstr "Det maximala antalet utrullningar av en enskild slinga"
+msgstr "Det maximala antalet fel som skall rapporteras"
 
 #: fortran/lang.opt:174
 msgid "Maximum identifier length"
@@ -14192,7 +14120,7 @@ msgstr "Maximal identifierarl
 
 #: fortran/lang.opt:178
 msgid "Maximum length for subrecords"
-msgstr ""
+msgstr "Maximal längd för underposter"
 
 #: fortran/lang.opt:182
 msgid "Size in bytes of the largest array that will be put on the stack"
@@ -14204,7 +14132,7 @@ msgstr "Generera inte kod, g
 
 #: fortran/lang.opt:190
 msgid "Enable range checking during compilation"
-msgstr ""
+msgstr "Aktivera intervallkontroller under kompilering"
 
 #: fortran/lang.opt:194
 msgid "Try to layout derived types as compact as possible"
@@ -14323,9 +14251,8 @@ msgid "Treat all warnings as errors"
 msgstr "Behandla alla varningar som fel."
 
 #: common.opt:82
-#, fuzzy
 msgid "Treat specified warning as error"
-msgstr "Behandla alla varningar som fel."
+msgstr "Behandla angivna varningar som fel"
 
 #: common.opt:86
 msgid "Print extra (possibly unwanted) warnings"
@@ -14352,9 +14279,8 @@ msgid "Warn about functions which might be candidates for __attribute__((noretur
 msgstr "Varna för funktioner som är möjliga kandidater för __attribute__((noreturn))"
 
 #: common.opt:110
-#, fuzzy
 msgid "Warn about overflow in arithmetic expressions"
-msgstr "Varna för underspill i numeriska konstantuttryck"
+msgstr "Varna för spill i aritmetiska uttryck"
 
 #: common.opt:114
 msgid "Warn when the packed attribute has no effect on struct layout"
@@ -14377,9 +14303,8 @@ msgid "Warn about code which might break strict aliasing rules"
 msgstr "Varna för kod som kan bryta strikta aliasregler"
 
 #: common.opt:138 common.opt:142
-#, fuzzy
 msgid "Warn about optimizations that assume that signed overflow is undefined"
-msgstr "Avaktivera optimeringar som antar standardmässig avrundningsbeteende för FP"
+msgstr "Varna för optimeringar som antar spill med tecken är odefinierat"
 
 #: common.opt:146
 msgid "Warn about enumerated switches, with no default, missing a case"
@@ -14470,9 +14395,8 @@ msgid "Assume arguments alias neither each other nor globals"
 msgstr "Anta att argument varken är alias för varandra eller globala"
 
 #: common.opt:281
-#, fuzzy
 msgid "Assume arguments alias no other storage"
-msgstr "Anta att argument varken är alias för varandra eller globala"
+msgstr "Anta att argument inte är alias för annat lagringsutrymme"
 
 #: common.opt:285
 msgid "Generate unwind tables that are exact at each instruction boundary"
@@ -14567,14 +14491,12 @@ msgid "Dump various compiler internals to a file"
 msgstr "Skriv ut diverse intern kompilatorinformation till en fil"
 
 #: common.opt:386
-#, fuzzy
 msgid "Suppress output of addresses in debugging dumps"
-msgstr "Undertryck utskrift av instruktionsantal och radnummernoteringar i felsökningsutskrifter"
+msgstr "Undertryck utskrift av adresser i felsökningsutskrifter"
 
 #: common.opt:390
-#, fuzzy
 msgid "Suppress output of instruction numbers, line number notes and addresses in debugging dumps"
-msgstr "Undertryck utskrift av instruktionsantal och radnummernoteringar i felsökningsutskrifter"
+msgstr "Undertryck utskrift av instruktionsantal, radnummernoteringar och -adresser i felsökningsutskrifter"
 
 #: common.opt:394
 msgid "Perform early inlining"
@@ -14590,7 +14512,7 @@ msgstr "Utf
 
 #: common.opt:410
 msgid "Do not suppress C++ class debug information."
-msgstr ""
+msgstr "Undertryck inte felsökningsinformation för C++-klasser."
 
 #: common.opt:414
 msgid "Enable exception handling"
@@ -14697,9 +14619,8 @@ msgid "Discover pure and const functions"
 msgstr "Upptäck pure- och const-funktioner"
 
 #: common.opt:546
-#, fuzzy
 msgid "Perform interprocedural points-to analysis"
-msgstr "Utför konstantpropagering mellan procedurer"
+msgstr "Utför pekar-på-analyser mellan procedurer"
 
 #: common.opt:550
 msgid "Discover readonly and non addressable static variables"
@@ -14731,7 +14652,7 @@ msgstr "Ge externa symboler ett inledande understrykningstecken"
 
 #: common.opt:578 common.opt:744 common.opt:867
 msgid "Does nothing.  Preserved for backward compatibility."
-msgstr ""
+msgstr "Gör ingenting.  Bevarad för bakåtkompatibilitet."
 
 #: common.opt:582
 msgid "Set errno after built-in math functions"
@@ -14943,16 +14864,15 @@ msgstr "S
 
 #: common.opt:810
 msgid "Access data in the same section from shared anchor points"
-msgstr ""
+msgstr "Nå data i samma sektion från delade förankringspunkter"
 
 #: common.opt:814
-#, fuzzy
 msgid "Perform sequence abstraction optimization on RTL"
-msgstr "Utför styrkereducerande optimeringar"
+msgstr "Utför sekvensabstraktionsoptimeringar på RTL"
 
 #: common.opt:818
 msgid "Eliminate redundant sign extensions using LCM."
-msgstr ""
+msgstr "Eliminera överflödiga teckenutvidgningar med LCM."
 
 #: common.opt:822
 msgid "Show column numbers in diagnostics, when available.  Default on"
@@ -14999,9 +14919,8 @@ msgid "Assume strict aliasing rules apply"
 msgstr "Anta att strikta aliasregler gäller"
 
 #: common.opt:879
-#, fuzzy
 msgid "Treat signed overflow as undefined"
-msgstr "Behandla saknade huvudfiler som genererade filer"
+msgstr "Behandla spill med tecken som odefinierat"
 
 #: common.opt:883
 msgid "Check for syntax errors, then stop"
@@ -15025,7 +14944,7 @@ msgstr "Ange normal kodgenereringsmodell f
 
 #: common.opt:903
 msgid "Reorder top level functions, variables, and asms"
-msgstr ""
+msgstr "Ordna om toppnivåfunktioner, variabler och asm:ar"
 
 #: common.opt:907
 msgid "Perform superblock formation via tail duplication"
@@ -15284,9 +15203,9 @@ msgid "%qs attribute only applies to function types"
 msgstr "attributet %qs är bara tillämpligt på funktionstyper"
 
 #: attribs.c:257
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "type attributes ignored after type is already defined"
-msgstr "typattribut tas endast i beaktande vid typdefinition"
+msgstr "typattribut ignoreras efter att typen redan är definierad"
 
 #: bb-reorder.c:1872
 #, gcc-internal-format
@@ -15605,9 +15524,9 @@ msgid "pointer to member function used in arithmetic"
 msgstr "pekare till medlemsfunktion använd i aritmetik"
 
 #: c-common.c:2525
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "the address of %qD will always evaluate as %<true%>"
-msgstr "adressen av %qD kommer alltid beräknas till %<sant%>"
+msgstr "adressen till %qD kommer alltid beräknas till %<true%>"
 
 #: c-common.c:2590
 #, gcc-internal-format
@@ -15837,9 +15756,9 @@ msgid "%qE attribute ignored on non-class types"
 msgstr "attributet %qE ignorerat typer som inte är klasser"
 
 #: c-common.c:4926
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "%qE attribute ignored because %qT is already defined"
-msgstr "attributet %qE ignorerat typer som inte är klasser"
+msgstr "attributet %qE ignorerat för att %qT redan är definierat"
 
 #: c-common.c:4939
 #, gcc-internal-format
@@ -15857,9 +15776,9 @@ msgid "visibility argument must be one of \"default\", \"hidden\", \"protected\"
 msgstr "visibility-argument måste vara ett av \"default\", \"hidden\", \"protected\" eller \"internal\""
 
 #: c-common.c:4976
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "%qD redeclared with different visibility"
-msgstr "%qD omdeklarerad med annan åtkomst"
+msgstr "%qD omdeklarerad med annan synlighet"
 
 #: c-common.c:5054
 #, gcc-internal-format
@@ -15889,7 +15808,7 @@ msgstr "attributet %qE ignorerat f
 #: c-common.c:5301
 #, gcc-internal-format
 msgid "invalid vector type for attribute %qE"
-msgstr "ogiltigt vektortype för attributet %qE"
+msgstr "ogiltig vektortyp för attributet %qE"
 
 #: c-common.c:5307
 #, gcc-internal-format
@@ -15982,14 +15901,14 @@ msgid "%Hignoring return value of function declared with attribute warn_unused_r
 msgstr "%Hignorerar returvärdet av funktion deklarerad med attributet warn_unused_result"
 
 #: c-common.c:6045
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "cannot apply %<offsetof%> to static data member %qD"
-msgstr "ogiltig användning av icke-statisk datamedlem %qD"
+msgstr "det går inte att använda %<offsetof%> på en statisk datamedlem %qD"
 
 #: c-common.c:6049
 #, gcc-internal-format
 msgid "cannot apply %<offsetof%> when %<operator[]%> is overloaded"
-msgstr ""
+msgstr "går inte att applicera %<offsetof%> när %<operator[]%> är överlastad"
 
 #: c-common.c:6070 cp/typeck.c:4434
 #, gcc-internal-format
@@ -15997,29 +15916,29 @@ msgid "attempt to take address of bit-field structure member %qD"
 msgstr "försök att ta adressen till en medlemmen %qD i en bitfältspost"
 
 #: c-common.c:6123
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "lvalue required as left operand of assignment"
-msgstr "ogiltigt l-värde i tilldelning"
+msgstr "l-värde krävs som vänstra operand i tilldelning"
 
 #: c-common.c:6126
 #, gcc-internal-format
 msgid "lvalue required as increment operand"
-msgstr ""
+msgstr "l-värde krävs som operand till ökning"
 
 #: c-common.c:6129
 #, gcc-internal-format
 msgid "lvalue required as decrement operand"
-msgstr ""
+msgstr "l-värde krävs som operand till minskning"
 
 #: c-common.c:6132
 #, gcc-internal-format
 msgid "lvalue required as unary %<&%> operand"
-msgstr ""
+msgstr "l-värde krävs som operand till unär %<&%>"
 
 #: c-common.c:6135
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "lvalue required in asm statement"
-msgstr "ogiltigt l-värde i asm-sats"
+msgstr "l-värde krävs i asm-sats"
 
 #: c-common.c:6263 c-common.c:6312 c-typeck.c:2574
 #, gcc-internal-format
@@ -16435,7 +16354,7 @@ msgstr "ISO C90 st
 #: c-decl.c:3068 c-decl.c:4936
 #, gcc-internal-format
 msgid "%<[*]%> not allowed in other than function prototype scope"
-msgstr ""
+msgstr "%<[*]%> är inte tillåtet annat än inom en funktionsprototyp"
 
 #: c-decl.c:3092
 #, gcc-internal-format
@@ -16549,9 +16468,9 @@ msgid "%qs is narrower than values of its type"
 msgstr "%qs är smalare än värdena av sin typ"
 
 #: c-decl.c:3962 c-decl.c:4239
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "variably modified %qs at file scope"
-msgstr "%qT är en variabel typ"
+msgstr "variabel %qs har filräckvidd"
 
 #: c-decl.c:3980
 #, gcc-internal-format
@@ -16698,9 +16617,9 @@ msgstr "ISO C90 st
 
 #. C99 6.7.5.2p4
 #: c-decl.c:4320 c-parser.c:4911
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "%<[*]%> not allowed in other than a declaration"
-msgstr "namnrymd %qD är inte tillåten i using-deklaration"
+msgstr "%<[*]%> är inte tillåtet annat än i en deklaration"
 
 #: c-decl.c:4343
 #, gcc-internal-format
@@ -16744,9 +16663,9 @@ msgstr "ISO C f
 
 #. C99 6.7.2.1p8
 #: c-decl.c:4598
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "a member of a structure or union cannot have a variably modified type"
-msgstr "datamedlem får inte ha variabel typ %qT"
+msgstr "en medlem av an post eller union får inte ha variabel typ"
 
 #: c-decl.c:4614
 #, gcc-internal-format
@@ -16812,7 +16731,7 @@ msgstr "tr
 #: c-decl.c:4870
 #, gcc-internal-format
 msgid "object with variably modified type must have no linkage"
-msgstr ""
+msgstr "objekt med variabel typ får inte ha länkklass"
 
 #: c-decl.c:4941 c-decl.c:6104
 #, gcc-internal-format
@@ -17023,14 +16942,14 @@ msgid "%q+D was used with no declaration before its definition"
 msgstr "%q+D användes utan någon deklaration före sin definition"
 
 #: c-decl.c:6158
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "C99 inline functions are not supported; using GNU89"
-msgstr "Anta att inbyggda funktioner är implementerade med JNI"
+msgstr "C99:s inline-funktioner stöds inte, använder GNU89"
 
 #: c-decl.c:6162
 #, gcc-internal-format
 msgid "to disable this warning use -fgnu89-inline or the gnu_inline function attribute"
-msgstr ""
+msgstr "för att avaktivera denna varning använd -fgnu89-inline eller funktionsattributet gnu_inline"
 
 #: c-decl.c:6192 c-decl.c:6713
 #, gcc-internal-format
@@ -17251,19 +17170,19 @@ msgid "both %<long%> and %<float%> in declaration specifiers"
 msgstr "både %<long%> och %<float%> i deklarationsspecificerare"
 
 #: c-decl.c:7270
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "both %<long%> and %<_Decimal32%> in declaration specifiers"
-msgstr "både %<long%> och %<char%> i deklarationsspecificerare"
+msgstr "både %<long%> och %<_Decimal32%> i deklarationsspecificerare"
 
 #: c-decl.c:7273
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "both %<long%> and %<_Decimal64%> in declaration specifiers"
-msgstr "både %<long%> och %<char%> i deklarationsspecificerare"
+msgstr "både %<long%> och %<_Decimal64%> i deklarationsspecificerare"
 
 #: c-decl.c:7276
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "both %<long%> and %<_Decimal128%> in declaration specifiers"
-msgstr "både %<long%> och %<char%> i deklarationsspecificerare"
+msgstr "både %<long%> och %<_Decimal128%> i deklarationsspecificerare"
 
 #: c-decl.c:7287 c-decl.c:7417
 #, gcc-internal-format
@@ -17291,19 +17210,19 @@ msgid "both %<short%> and %<double%> in declaration specifiers"
 msgstr "både %<short%> och %<double%> i deklarationsspecificerare"
 
 #: c-decl.c:7302
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "both %<short%> and %<_Decimal32%> in declaration specifiers"
-msgstr "både %<short%> och %<char%> i deklarationsspecificerare"
+msgstr "både %<short%> och %<_Decimal32%> i deklarationsspecificerare"
 
 #: c-decl.c:7305
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "both %<short%> and %<_Decimal64%> in declaration specifiers"
-msgstr "både %<short%> och %<char%> i deklarationsspecificerare"
+msgstr "både %<short%> och %<_Decimal64%> i deklarationsspecificerare"
 
 #: c-decl.c:7308
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "both %<short%> and %<_Decimal128%> in declaration specifiers"
-msgstr "både %<short%> och %<char%> i deklarationsspecificerare"
+msgstr "både %<short%> och %<_Decimal128%> i deklarationsspecificerare"
 
 #: c-decl.c:7316 c-decl.c:7345
 #, gcc-internal-format
@@ -17331,19 +17250,19 @@ msgid "both %<signed%> and %<double%> in declaration specifiers"
 msgstr "både %<double%> och %<double%> i deklarationsspecificerare"
 
 #: c-decl.c:7331
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "both %<signed%> and %<_Decimal32%> in declaration specifiers"
-msgstr "både %<signed%> och %<_Bool%> i deklarationsspecificerare"
+msgstr "både %<signed%> och %<_Decimal32%> i deklarationsspecificerare"
 
 #: c-decl.c:7334
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "both %<signed%> and %<_Decimal64%> in declaration specifiers"
-msgstr "både %<signed%> och %<_Bool%> i deklarationsspecificerare"
+msgstr "både %<signed%> och %<_Decimal64%> i deklarationsspecificerare"
 
 #: c-decl.c:7337
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "both %<signed%> and %<_Decimal128%> in declaration specifiers"
-msgstr "både %<signed%> och %<_Bool%> i deklarationsspecificerare"
+msgstr "både %<signed%> och %<_Decimal128%> i deklarationsspecificerare"
 
 #: c-decl.c:7348 c-decl.c:7423
 #, gcc-internal-format
@@ -17366,19 +17285,19 @@ msgid "both %<unsigned%> and %<double%> in declaration specifiers"
 msgstr "både %<unsigned%> och %<double%> i deklarationsspecificerare"
 
 #: c-decl.c:7360
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "both %<unsigned%> and %<_Decimal32%> in declaration specifiers"
-msgstr "både %<unsigned%> och %<_Bool%> i deklarationsspecificerare"
+msgstr "både %<unsigned%> och %<_Decimal32%> i deklarationsspecificerare"
 
 #: c-decl.c:7363
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "both %<unsigned%> and %<_Decimal64%> in declaration specifiers"
-msgstr "både %<unsigned%> och %<_Bool%> i deklarationsspecificerare"
+msgstr "både %<unsigned%> och %<_Decimal64%> i deklarationsspecificerare"
 
 #: c-decl.c:7366
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "both %<unsigned%> and %<_Decimal128%> in declaration specifiers"
-msgstr "både %<unsigned%> och %<_Bool%> i deklarationsspecificerare"
+msgstr "både %<unsigned%> och %<_Decimal128%> i deklarationsspecificerare"
 
 #: c-decl.c:7374
 #, gcc-internal-format
@@ -17396,59 +17315,59 @@ msgid "both %<complex%> and %<_Bool%> in declaration specifiers"
 msgstr "både %<complex%> och %<_Bool%> i deklarationsspecificerare"
 
 #: c-decl.c:7382
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "both %<complex%> and %<_Decimal32%> in declaration specifiers"
-msgstr "både %<complex%> och %<_Bool%> i deklarationsspecificerare"
+msgstr "både %<complex%> och %<_Decimal32%> i deklarationsspecificerare"
 
 #: c-decl.c:7385
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "both %<complex%> and %<_Decimal64%> in declaration specifiers"
-msgstr "både %<complex%> och %<_Bool%> i deklarationsspecificerare"
+msgstr "både %<complex%> och %<_Decimal64%> i deklarationsspecificerare"
 
 #: c-decl.c:7388
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "both %<complex%> and %<_Decimal128%> in declaration specifiers"
-msgstr "både %<complex%> och %<_Bool%> i deklarationsspecificerare"
+msgstr "både %<complex%> och %<_Decimal128%> i deklarationsspecificerare"
 
 #: c-decl.c:7507
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "both %<long long%> and %<%s%> in declaration specifiers"
-msgstr "både %<long long%> och %<double%> i deklarationsspecificerare"
+msgstr "både %<long long%> och %<%s%> i deklarationsspecificerare"
 
 #: c-decl.c:7510
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "both %<long%> and %<%s%> in declaration specifiers"
-msgstr "både %<long%> och %<short%> i deklarationsspecificerare"
+msgstr "både %<long%> och %<%s%> i deklarationsspecificerare"
 
 #: c-decl.c:7513
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "both %<short%> and %<%s%> in declaration specifiers"
-msgstr "både %<short%> och %<char%> i deklarationsspecificerare"
+msgstr "både %<short%> och %<%s%> i deklarationsspecificerare"
 
 #: c-decl.c:7516
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "both %<signed%> and %<%s%> in declaration specifiers"
-msgstr "både %<signed%> och %<void%> i deklarationsspecificerare"
+msgstr "både %<signed%> och %<%s%> i deklarationsspecificerare"
 
 #: c-decl.c:7519
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "both %<unsigned%> and %<%s%> in declaration specifiers"
-msgstr "både %<unsigned%> och %<void%> i deklarationsspecificerare"
+msgstr "både %<unsigned%> och %<%s%> i deklarationsspecificerare"
 
 #: c-decl.c:7522
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "both %<complex%> and %<%s%> in declaration specifiers"
-msgstr "både %<complex%> och %<void%> i deklarationsspecificerare"
+msgstr "både %<complex%> och %<%s%> i deklarationsspecificerare"
 
 #: c-decl.c:7532
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "decimal floating point not supported for this target"
-msgstr "-fdata-sections stöds inte för denna målarkitektur"
+msgstr "decimala flyttal stöds inte för denna målarkitektur"
 
 #: c-decl.c:7534
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "ISO C does not support decimal floating point"
-msgstr "ISO C++ stödjer inte %<long long%>"
+msgstr "ISO C stödjer inte decimala flyttal"
 
 #: c-decl.c:7568
 #, gcc-internal-format
@@ -17899,9 +17818,9 @@ msgid "integer constant is too large for %qs type"
 msgstr "heltalskonstant är för stor för typen %qs"
 
 #: c-lex.c:688
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "floating constant exceeds range of %qT"
-msgstr "flyttalskonstant överskrider intervallet för %<%s%>"
+msgstr "flyttalskonstant överskrider intervallet för %qT"
 
 #: c-lex.c:771
 #, gcc-internal-format
@@ -17924,44 +17843,44 @@ msgid "function %q+F can never be inlined because it uses attributes conflicting
 msgstr "funktionen %q+F kan aldrig vara inline eftersom den använder attribut som står i konflikt med inline"
 
 #: c-omp.c:107
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "invalid expression type for %<#pragma omp atomic%>"
-msgstr "ogiltigt uttryck som operand"
+msgstr "ogiltig uttryckstyp för %<#pragma omp atomic%>"
 
 #: c-omp.c:219
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "%Hinvalid type for iteration variable %qE"
-msgstr "ogiltigt vektortype för attributet %qE"
+msgstr "%Hogiltig typ för iterationsvariabeln %qE"
 
 #: c-omp.c:223
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "%Hiteration variable %qE is unsigned"
-msgstr "instansvariabeln %qs har okänd storlek"
+msgstr "%Hiterationsvariabeln %qE är teckenlös"
 
 #: c-omp.c:234
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "%H%qE is not initialized"
-msgstr "parametern %qD är initierad"
+msgstr "%H%qE är inte initierad"
 
 #: c-omp.c:247 cp/semantics.c:3812
 #, gcc-internal-format
 msgid "%Hmissing controlling predicate"
-msgstr ""
+msgstr "%Hstyrpredikat saknas"
 
 #: c-omp.c:305
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "%Hinvalid controlling predicate"
-msgstr "ogiltig villkorlig operand"
+msgstr "%Hogiltigt styrpredikat"
 
 #: c-omp.c:312 cp/semantics.c:3818
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "%Hmissing increment expression"
-msgstr "utelämnad tilldelning"
+msgstr "%Hutelämnat ökningsuttryck"
 
 #: c-omp.c:362
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "%Hinvalid increment expression"
-msgstr "ogiltigt sanningsvärdeuttryck"
+msgstr "%Hogiltigt ökningsuttryck"
 
 #: c-opts.c:151
 #, gcc-internal-format
@@ -18024,9 +17943,9 @@ msgid "output filename specified twice"
 msgstr "utdatafilnamn angivet två gånger"
 
 #: c-opts.c:1013
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "-fno-gnu89-inline is not supported"
-msgstr "trampoliner stöds ej"
+msgstr "-fno-gnu89-inline stöds ej"
 
 #: c-opts.c:1051
 #, gcc-internal-format
@@ -18358,117 +18277,117 @@ msgstr "extra semikolon angivet i metoddefintion"
 #: c-parser.c:6525 cp/parser.c:19293
 #, gcc-internal-format
 msgid "%<#pragma omp barrier%> may only be used in compound statements"
-msgstr ""
+msgstr "%<#pragma omp barrier%> får bara användas i sammansatta satser"
 
 #: c-parser.c:6536 cp/parser.c:19308
 #, gcc-internal-format
 msgid "%<#pragma omp flush%> may only be used in compound statements"
-msgstr ""
+msgstr "%<#pragma omp flush%> får bara användas i sammansatta satser"
 
 #: c-parser.c:6548 cp/parser.c:19334
 #, gcc-internal-format
 msgid "%<#pragma omp section%> may only be used in %<#pragma omp sections%> construct"
-msgstr ""
+msgstr "%<#pragma omp section%> får bara användas i %<#pragma omp sections%>-konstruktion"
 
 #: c-parser.c:6554 cp/parser.c:19283
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "%<#pragma GCC pch_preprocess%> must be first"
-msgstr "felformaterat #pragma GCC pch_preprocess, ignoreras"
+msgstr "%<#pragma GCC pch_preprocess%> måste komma först"
 
 #: c-parser.c:6705 cp/parser.c:18131
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "too many %qs clauses"
-msgstr "för många indatafiler"
+msgstr "för många %qs-klausuler"
 
 #: c-parser.c:6830
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "expected %<none%> or %<shared%>"
-msgstr "%<,%> eller %<;%> förväntades"
+msgstr "%<none%> eller %<shared%> förväntades"
 
 #: c-parser.c:6873
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "expected %<(%>"
-msgstr "%<{%> förväntades"
+msgstr "%<(%> förväntades"
 
 #: c-parser.c:6916 c-parser.c:7091
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "expected integer expression"
-msgstr "uttryck förväntades"
+msgstr "heltalsuttryck förväntades"
 
 #: c-parser.c:6925
 #, gcc-internal-format
 msgid "%<num_threads%> value must be positive"
-msgstr ""
+msgstr "%<num_threads%>-värdet måste vara positivt"
 
 #: c-parser.c:7005
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "expected %<+%>, %<*%>, %<-%>, %<&%>, %<^%>, %<|%>, %<&&%>, or %<||%>"
-msgstr "%<:%>, %<,%>, %<;%>, %<}%> eller %<__attribute__%> förväntades"
+msgstr "%<+%>, %<*%>, %<-%>, %<&%>, %<^%>, %<|%>, %<&&%> eller %<||%> förväntades"
 
 #: c-parser.c:7086 cp/parser.c:18480
 #, gcc-internal-format
 msgid "schedule %<runtime%> does not take a %<chunk_size%> parameter"
-msgstr ""
+msgstr "%<runtime%>-schemaläggning tar ingen %<chunk_size%>-parameter"
 
 #: c-parser.c:7104
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "invalid schedule kind"
-msgstr "ogiltig const_double-operand"
+msgstr "ogiltig schedule-sort"
 
 #: c-parser.c:7189
 #, gcc-internal-format
 msgid "expected %<#pragma omp%> clause"
-msgstr ""
+msgstr "förväntade %<#pragma omp%>-klausul"
 
 #: c-parser.c:7198 cp/parser.c:18589
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "%qs is not valid for %qs"
-msgstr "%qs är inte en giltigt utfil"
+msgstr "%qs är inte giltigt för %qs"
 
 #: c-parser.c:7298
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "invalid operator for %<#pragma omp atomic%>"
-msgstr "ogiltig operation på %<__fpreg%>"
+msgstr "ogiltig operator för %<#pragma omp atomic%>"
 
 #: c-parser.c:7349 c-parser.c:7369
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "expected %<(%> or end of line"
-msgstr "Oväntat modulslut"
+msgstr "%<(%> eller filslut förväntades"
 
 #: c-parser.c:7387
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "for statement expected"
-msgstr "%s-sats förväntades vid %L"
+msgstr "for-sats förväntades"
 
 #: c-parser.c:7460 cp/semantics.c:3798 cp/semantics.c:3842
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "expected iteration declaration or initialization"
-msgstr "deklaration eller sats förväntades"
+msgstr "iterationsdeklaration eller initiering förväntades"
 
 #: c-parser.c:7586
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "expected %<#pragma omp section%> or %<}%>"
-msgstr "%<,%> eller %<}%> förväntades"
+msgstr "%<#pragma omp section%> eller %<}%> förväntades"
 
 #: c-parser.c:7811 cp/parser.c:19171 fortran/openmp.c:470
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "threadprivate variables not supported in this target"
-msgstr "trådlokal lagring stöds inte för denna målplattform"
+msgstr "trådprivata variabler stöds inte för denna målplattform"
 
 #: c-parser.c:7821 cp/semantics.c:3692
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "%qE declared %<threadprivate%> after first use"
-msgstr "%q+F är deklarerad %<static%> men definieras aldrig"
+msgstr "%qE är deklarerad %<threadprivate%> efter första användningen"
 
 #: c-parser.c:7823 cp/semantics.c:3694
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "automatic variable %qE cannot be %<threadprivate%>"
-msgstr "instansvariabel %qs är deklararad privat"
+msgstr "automatisk variabel %E kan inte vara %<threadprivate%>"
 
 #: c-parser.c:7825 cp/semantics.c:3696
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "%<threadprivate%> %qE has incomplete type"
-msgstr "%Jparameter %u har ofullständig typ"
+msgstr "%<threadprivate%> %qE har ofullständig typ"
 
 #: c-pch.c:132
 #, gcc-internal-format
@@ -18551,9 +18470,9 @@ msgid "missing %<(%> after %<#pragma pack%> - ignored"
 msgstr "%<(%> saknas efter %<#pragma pack%> - ignoreras"
 
 #: c-pragma.c:164 c-pragma.c:196
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "invalid constant in %<#pragma pack%> - ignored"
-msgstr "fel utformat %<#pragma pack%> - ignoreras"
+msgstr "ogiltig konstant i %<#pragma pack%> - ignoreras"
 
 #: c-pragma.c:168 c-pragma.c:210
 #, gcc-internal-format
@@ -18601,9 +18520,9 @@ msgid "malformed #pragma weak, ignored"
 msgstr "felformaterat #pragma weak, ignoreras"
 
 #: c-pragma.c:352
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "junk at end of %<#pragma weak%>"
-msgstr "skräp vid slutet av %<#pragma pack%>"
+msgstr "skräp vid slutet av %<#pragma weak%>"
 
 #: c-pragma.c:420 c-pragma.c:422
 #, gcc-internal-format
@@ -18611,9 +18530,9 @@ msgid "malformed #pragma redefine_extname, ignored"
 msgstr "felformaterat #pragma redefine_extname, ignoreras"
 
 #: c-pragma.c:425
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "junk at end of %<#pragma redefine_extname%>"
-msgstr "skräp vid slutet av #pragma redefine_extname"
+msgstr "skräp vid slutet av %<#pragma redefine_extname%>"
 
 #: c-pragma.c:431
 #, gcc-internal-format
@@ -18636,9 +18555,9 @@ msgid "malformed #pragma extern_prefix, ignored"
 msgstr "felformaterat #pragma extern_prefix, ignoreras"
 
 #: c-pragma.c:493
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "junk at end of %<#pragma extern_prefix%>"
-msgstr "skräp vid slutet av #pragma extern_prefix"
+msgstr "skräp vid slutet av %<#pragma extern_prefix%>"
 
 #: c-pragma.c:500
 #, gcc-internal-format
@@ -18686,29 +18605,29 @@ msgid "junk at end of %<#pragma GCC visibility%>"
 msgstr "skräp vid slutet av %<#pragma GCC visibility%>"
 
 #: c-pragma.c:694
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "#pragma GCC diagnostic not allowed inside functions"
-msgstr "#pragma GCC memregs måste komma före funktionsdeklarationer"
+msgstr "#pragma GCC diagnostics tillåts inte inuti funktioner"
 
 #: c-pragma.c:700
 #, gcc-internal-format
 msgid "missing [error|warning|ignored] after %<#pragma GCC diagnostic%>"
-msgstr ""
+msgstr "[error|warning|ignored] saknas efter %<#pragma GCC diagnostic%>"
 
 #: c-pragma.c:709
 #, gcc-internal-format
 msgid "expected [error|warning|ignored] after %<#pragma GCC diagnostic%>"
-msgstr ""
+msgstr "[error|warning|ignored] förväntades efter %<#pragma GCC diagnostic%>"
 
 #: c-pragma.c:713
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "missing option after %<#pragma GCC diagnostic%> kind"
-msgstr "%<(%> saknas efter %<#pragma pack%> - ignoreras"
+msgstr "alternativ saknas efter %<#pragma GCC diagnostics%> sort"
 
 #: c-pragma.c:727
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "unknown option after %<#pragma GCC diagnostic%> kind"
-msgstr "okänd åtgärd %qs för %<#pragma pack%> - ignoreras"
+msgstr "okänt alternativ efter %<#pragma GCC diagnostic%> sort"
 
 #: c-typeck.c:175
 #, gcc-internal-format
@@ -18733,7 +18652,7 @@ msgstr "ogiltig anv
 #: c-typeck.c:218
 #, gcc-internal-format
 msgid "invalid use of undefined type %<%s %E%>"
-msgstr "ogiltiganvändning av odefinierad typ %<%s %E%>"
+msgstr "ogiltig användning av odefinierad typ %<%s %E%>"
 
 #. If this type has a typedef-name, the TYPE_NAME is a TYPE_DECL.
 #: c-typeck.c:222
@@ -18749,17 +18668,17 @@ msgstr "funktionstyper inte riktigt kompatibla i ISO C"
 #: c-typeck.c:620
 #, gcc-internal-format
 msgid "can%'t mix operands of decimal float and vector types"
-msgstr ""
+msgstr "det går inte att blanda operander av typerna decimalt flyttal och vektor"
 
 #: c-typeck.c:625
 #, gcc-internal-format
 msgid "can%'t mix operands of decimal float and complex types"
-msgstr ""
+msgstr "det går inte att blanda operander av typerna flyttal och komplext tal"
 
 #: c-typeck.c:630
 #, gcc-internal-format
 msgid "can%'t mix operands of decimal float and other float types"
-msgstr ""
+msgstr "det går inte att blanda operander av typerna decimalt flyttal och annat flyttal"
 
 #: c-typeck.c:951
 #, gcc-internal-format
@@ -18885,9 +18804,9 @@ msgid "passing argument %d of %qE as %<float%> rather than %<double%> due to pro
 msgstr "skickar argument %d till %qE som %<float%> istället för %<double%> på grund av prototyp"
 
 #: c-typeck.c:2488
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "passing argument %d of %qE as %qT rather than %qT due to prototype"
-msgstr "skickar argument %d till %qE som komplext istället för heltal på grund av prototyp"
+msgstr "skickar argument %d till %qE som som %qT istället för %qT på grund av prototyp"
 
 #: c-typeck.c:2509
 #, gcc-internal-format
@@ -18950,9 +18869,9 @@ msgid "comparisons like X<=Y<=Z do not have their mathematical meaning"
 msgstr "jämförelser som X<=Y<=Z har inte sin matematiska mening"
 
 #: c-typeck.c:2696 c-typeck.c:2701 cp/typeck.c:3281 cp/typeck.c:3390
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "comparison with string literal results in unspecified behaviour"
-msgstr "svagdeklaration av %q+D efter första användningen ger odefinierat beteende"
+msgstr "jämförelese med stränkonstant resulterar i odefinierat beteende"
 
 #: c-typeck.c:2723
 #, gcc-internal-format
@@ -19522,9 +19441,9 @@ msgid "continue statement not within a loop"
 msgstr "continue-sats som inte är i en loop"
 
 #: c-typeck.c:7393 cp/parser.c:6922
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "break statement used with OpenMP for loop"
-msgstr "break-sats som inte är i en loop eller switch"
+msgstr "break-sats använd med OpenMP-for-slinga"
 
 #: c-typeck.c:7416
 #, gcc-internal-format
@@ -19577,9 +19496,9 @@ msgid "comparison of distinct pointer types lacks a cast"
 msgstr "jämförelse av skilda pekartyper saknar en typkonvertering"
 
 #: c-typeck.c:8085 c-typeck.c:8096
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "the address of %qD will never be NULL"
-msgstr "adressen av %qD kommer alltid beräknas till %<sant%>"
+msgstr "adressen till %qD kommer aldrig vara NULL"
 
 #: c-typeck.c:8103 c-typeck.c:8108 c-typeck.c:8153 c-typeck.c:8158
 #, gcc-internal-format
@@ -19632,45 +19551,45 @@ msgid "used union type value where scalar is required"
 msgstr "värde av uniontyp använt där skalär krävs"
 
 #: c-typeck.c:8627 cp/semantics.c:3519
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "%qE has invalid type for %<reduction%>"
-msgstr "ogiltigt användning av %<restrict%>"
+msgstr "%qE har ogiltig typ för %<reduction%>"
 
 #: c-typeck.c:8661 cp/semantics.c:3532
 #, gcc-internal-format
 msgid "%qE has invalid type for %<reduction(%s)%>"
-msgstr ""
+msgstr "%qE har ogiltig typ för %<reduction(%s)%>"
 
 #: c-typeck.c:8677 cp/semantics.c:3542
 #, gcc-internal-format
 msgid "%qE must be %<threadprivate%> for %<copyin%>"
-msgstr ""
+msgstr "%qE måste vara %<threadprivate%> för %<copyin%>"
 
 #: c-typeck.c:8686 cp/semantics.c:3347
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "%qE is not a variable in clause %qs"
-msgstr "%qT är inte en åtkomlig bas till %qT"
+msgstr "%qE är inte en variabel i klausul %qs"
 
 #: c-typeck.c:8693 c-typeck.c:8713 c-typeck.c:8733 cp/semantics.c:3354
 #: cp/semantics.c:3373 cp/semantics.c:3392
 #, gcc-internal-format
 msgid "%qE appears more than once in data clauses"
-msgstr ""
+msgstr "%qE förekommer mer än en gång i dataklausuler"
 
 #: c-typeck.c:8707 cp/semantics.c:3367
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "%qE is not a variable in clause %<firstprivate%>"
-msgstr "instansvariabel %qs är deklararad privat"
+msgstr "%qE är inte en variabel i klausul %<firstprivate%>"
 
 #: c-typeck.c:8727 cp/semantics.c:3386
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "%qE is not a variable in clause %<lastprivate%>"
-msgstr "instansvariabel %qs är deklararad privat"
+msgstr "%qE är inte en variabel i klausul %<lastprivate%>"
 
 #: c-typeck.c:8785 cp/semantics.c:3583
 #, gcc-internal-format
 msgid "%qE is predetermined %qs for %qs"
-msgstr ""
+msgstr "%qE är förutbestämd som %qs för %qs"
 
 #: calls.c:1961
 #, gcc-internal-format
@@ -20068,7 +19987,7 @@ msgid "inlined_to pointer set for noninline callers"
 msgstr "inlined_to-pekare angiven för noninline-anropare"
 
 #: cgraphunit.c:747
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "inlined_to pointer is set but no predecessors found"
 msgstr "inlined_to-pekare är angivet men inga företrädare finns"
 
@@ -20078,9 +19997,9 @@ msgid "inlined_to pointer refers to itself"
 msgstr "inlined_to-pekare refererar till sig själv"
 
 #: cgraphunit.c:762
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "node not found in cgraph_hash"
-msgstr "nod finns inte i DECL_ASSEMBLER_NAME-hash"
+msgstr "nod finns inte i cgraph-hash"
 
 #: cgraphunit.c:790
 #, gcc-internal-format
@@ -20108,9 +20027,9 @@ msgid "verify_cgraph_node failed"
 msgstr "verify_cgraph_node misslyckades"
 
 #: cgraphunit.c:1017 cgraphunit.c:1040
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "%J%<externally_visible%> attribute have effect only on public objects"
-msgstr "attributet %qE har bara effekt på publika objekt"
+msgstr "%Jattributet %<externally_visible%> har bara effekt på publika objekt"
 
 #: cgraphunit.c:1217
 #, gcc-internal-format
@@ -20360,7 +20279,7 @@ msgstr "%H%s"
 #: fold-const.c:1280
 #, gcc-internal-format
 msgid "assuming signed overflow does not occur when negating a division"
-msgstr ""
+msgstr "antar att teckenspell inte förekommer vid negering av en division"
 
 #: fold-const.c:3583 fold-const.c:3594
 #, gcc-internal-format
@@ -20370,7 +20289,7 @@ msgstr "j
 #: fold-const.c:4868
 #, gcc-internal-format
 msgid "assuming signed overflow does not occur when simplifying range test"
-msgstr ""
+msgstr "antar att teckenspill inte förekommer vid förenkling av intervalltest"
 
 #: fold-const.c:5247 fold-const.c:5262
 #, gcc-internal-format
@@ -20581,32 +20500,32 @@ msgstr "minnesindata %d 
 #: gimplify.c:4537
 #, gcc-internal-format
 msgid "%qs not specified in enclosing parallel"
-msgstr ""
+msgstr "%qs inte angiven i omgivande parallel"
 
 #: gimplify.c:4539
 #, gcc-internal-format
 msgid "%Henclosing parallel"
-msgstr ""
+msgstr "%Homgivande parallel"
 
 #: gimplify.c:4593
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "iteration variable %qs should be private"
-msgstr "instansvariabel %qs är deklararad privat"
+msgstr "instansvariabel %qs skall vara privat"
 
 #: gimplify.c:4607
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "iteration variable %qs should not be firstprivate"
-msgstr "instansvariabel %qs är deklararad privat"
+msgstr "iterationsvariabel %qs får inte vara firstprivate"
 
 #: gimplify.c:4610
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "iteration variable %qs should not be reduction"
-msgstr "registervariabel %qs använd i nästlad funktion"
+msgstr "iterationsvariabel %qs skall inte vara reduction"
 
 #: gimplify.c:4734
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "%s variable %qs is private in outer context"
-msgstr "lokal variabel %qD kan inte förekomma i detta sammanhang"
+msgstr "%s-variabel %qs är privat i yttre sammanhang"
 
 #: gimplify.c:6025
 #, gcc-internal-format
@@ -20632,37 +20551,37 @@ msgstr "fix_sched_param: ok
 #: omp-low.c:1266
 #, gcc-internal-format
 msgid "work-sharing region may not be closely nested inside of work-sharing, critical, ordered or master region"
-msgstr ""
+msgstr "arbetsdelande region får inte vara nära innesluten inuti arbetsdelande, kritisk, ordnad eller huvudregion"
 
 #: omp-low.c:1282
 #, gcc-internal-format
 msgid "master region may not be closely nested inside of work-sharing region"
-msgstr ""
+msgstr "huvudregion får inte vara nära innesluten inute arbetsdelande region"
 
 #: omp-low.c:1296
 #, gcc-internal-format
 msgid "ordered region may not be closely nested inside of critical region"
-msgstr ""
+msgstr "ordnad region får inte vara nära innesluten inuti kritisk region"
 
 #: omp-low.c:1302
 #, gcc-internal-format
 msgid "ordered region must be closely nested inside a loop region with an ordered clause"
-msgstr ""
+msgstr "ordnad region måste vara nära innesluten inuti en slinga med en ordnad klausul"
 
 #: omp-low.c:1316
 #, gcc-internal-format
 msgid "critical region may not be nested inside a critical region with the same name"
-msgstr ""
+msgstr "kritisk region får inte vara innesluten inuti en kritisk region med samma namn"
 
 #: omp-low.c:4459 cp/decl.c:2515 cp/parser.c:6919 cp/parser.c:6939
 #, gcc-internal-format
 msgid "invalid exit from OpenMP structured block"
-msgstr ""
+msgstr "ogiltig utgång från OpenMP strukturerat block"
 
 #: omp-low.c:4461
 #, gcc-internal-format
 msgid "invalid entry to OpenMP structured block"
-msgstr ""
+msgstr "ogiltig ingång till OpenMP strukturerat block"
 
 #. Eventually this should become a hard error IMO.
 #: opts.c:186
@@ -20713,7 +20632,7 @@ msgstr "-freorder-blocks-and-partition fungerar inte p
 #: opts.c:697
 #, gcc-internal-format
 msgid "-Werror=%s: No option -%s"
-msgstr ""
+msgstr "-Werror=%s: Ingen flagga -%s"
 
 #: opts.c:836
 #, gcc-internal-format
@@ -20736,9 +20655,9 @@ msgid "unknown tls-model \"%s\""
 msgstr "okänd tls-modell \"%s\""
 
 #: opts.c:1013
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "-f[no-]force-mem is nop and option will be removed in 4.3"
-msgstr "-f[no-]force-mem är verkningslös och flaggan kommer tas bort i 4.2"
+msgstr "-f[no-]force-mem är verkningslös och flaggan kommer tas bort i 4.3"
 
 #: opts.c:1042
 #, gcc-internal-format
@@ -20903,9 +20822,9 @@ msgid "inconsistent operand constraints in an %<asm%>"
 msgstr "inkonsistenta operandbegränsningar i en %<asm%>"
 
 #: reload1.c:1239
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "%<asm%> operand has impossible constraints"
-msgstr "%<asm%>-operand kräver omöjlig omlastning"
+msgstr "%<asm%>-operand har omöjliga begränsningar"
 
 #: reload1.c:1259
 #, gcc-internal-format
@@ -20968,9 +20887,9 @@ msgid "RTL check: expected code '%s' or '%s', have '%s' in %s, at %s:%d"
 msgstr "RTL-kontroll: förväntade kod \"%s\" eller \"%s\", har \"%s\" i %s, vid %s:%d"
 
 #: rtl.c:547
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "RTL check: attempt to treat non-block symbol as a block symbol in %s, at %s:%d"
-msgstr "RTL-kontroll: åtkomst av elt %d av \"%s\" med sista elt %d i %s, vid %s:%d"
+msgstr "RTL-kontroll: försök att hantera icke-block-symbol som en blocksymbol i %s, vid %s:%d"
 
 #: rtl.c:557
 #, gcc-internal-format
@@ -21235,9 +21154,9 @@ msgid "type is deprecated"
 msgstr "typen bör undvikas"
 
 #: toplev.c:966 toplev.c:993
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "GCC supports only %d input file changes"
-msgstr "GCC stödjer endast %u nästade definitionsområden"
+msgstr "GCC stödjer endast %d infiländringar"
 
 #: toplev.c:1140
 #, gcc-internal-format
@@ -21250,9 +21169,9 @@ msgid "can%'t open %s for writing: %m"
 msgstr "kan inte öppna %s för skrivning: %m"
 
 #: toplev.c:1577
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "this target does not support %qs"
-msgstr "%s stödjer inte %s"
+msgstr "denna målarkitektur stödjer inte %s"
 
 #: toplev.c:1648
 #, gcc-internal-format
@@ -21457,12 +21376,12 @@ msgstr "fall igenom till utg
 #: tree-cfg.c:3715
 #, gcc-internal-format
 msgid "nonlocal label "
-msgstr ""
+msgstr "ickelokal etikett "
 
 #: tree-cfg.c:3724 tree-cfg.c:3734 tree-cfg.c:3759
 #, gcc-internal-format
 msgid "label "
-msgstr ""
+msgstr "etikett "
 
 #: tree-cfg.c:3749
 #, gcc-internal-format
@@ -21477,9 +21396,9 @@ msgstr "fall igenom-b
 
 # bb -> basic block -> grundblock -> gb
 #: tree-cfg.c:3792
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "true/false edge after a non-COND_EXPR in bb %d"
-msgstr "fall igenom-båge efter styrsats i gb %d"
+msgstr "sant/falskt-båge efter en icke-COND_EXPR i gb %d"
 
 #: tree-cfg.c:3807
 #, gcc-internal-format
@@ -21517,9 +21436,9 @@ msgid "found default case not at end of case vector"
 msgstr "hittade standardfall som inte var vid slutet av case-vektor"
 
 #: tree-cfg.c:3915
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "case labels not sorted: "
-msgstr "case-etiketter är inte sorterade:"
+msgstr "case-etiketter är inte sorterade: "
 
 #: tree-cfg.c:3926
 #, gcc-internal-format
@@ -21805,9 +21724,9 @@ msgid "non-addressable variable inside an alias set"
 msgstr "oadresserbar variabel inuti en aliasmängd"
 
 #: tree-ssa.c:412
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "addressable variable that is aliased but is not in any alias set"
-msgstr "adresserbar variabel som är en aliasetikett men inte i någon aliasmängd"
+msgstr "adresserbar variabel som har ett alias men inte i någon aliasmängd"
 
 #: tree-ssa.c:422
 #, gcc-internal-format
@@ -21815,9 +21734,9 @@ msgid "verify_flow_insensitive_alias_info failed"
 msgstr "verify_flow_insensitive_alias_info misslyckades"
 
 #: tree-ssa.c:464
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "dereferenced pointers should have a name or a symbol tag"
-msgstr "derefererarade pekare skall ha ett namn eller en typtagg"
+msgstr "derefererarade pekare skall ha ett namn eller en symboltagg"
 
 #: tree-ssa.c:471
 #, gcc-internal-format
@@ -21835,7 +21754,7 @@ msgid "verify_flow_sensitive_alias_info failed"
 msgstr "verify_flow_sensitive_alias_info misslyckades"
 
 #: tree-ssa.c:564
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "alias set of a pointer's symbol tag should be a superset of the corresponding name tag"
 msgstr "aliasmängd för en pekares typtagg skall ha motsvarande namntagg som delmängd"
 
@@ -21852,17 +21771,17 @@ msgstr "verify_name_tags misslyckades"
 #: tree-ssa.c:635
 #, gcc-internal-format
 msgid "variable in call_clobbered_vars but not marked DECL_CALL_CLOBBERED"
-msgstr ""
+msgstr "variabel i call_clobbered_vars men inte markerad DECL_CALL_CLOBBERED"
 
 #: tree-ssa.c:645
 #, gcc-internal-format
 msgid "variable marked DECL_CALL_CLOBBERED but not in call_clobbered_vars bitmap."
-msgstr ""
+msgstr "variabel markerad DECL_CALL_CLOBBERED men inte i bitkartan call_clobbered_vars."
 
 #: tree-ssa.c:653
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "verify_call_clobbering failed"
-msgstr "verify_cgraph_node misslyckades"
+msgstr "verify_call_clobbering misslyckades"
 
 #: tree-ssa.c:724
 #, gcc-internal-format
@@ -21885,9 +21804,9 @@ msgid "verify_ssa failed"
 msgstr "verify_ssa misslyckades"
 
 #: tree-ssa.c:1185
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "%J%qD was declared here"
-msgstr "%q+D är deklarerad här"
+msgstr "%J%qD deklarerades här"
 
 #. We only do data flow with SSA_NAMEs, so that's all we
 #. can warn about.
@@ -21909,12 +21828,12 @@ msgstr "inget st
 #: tree-vrp.c:4328
 #, gcc-internal-format
 msgid "assuming signed overflow does not occur when simplifying conditional to constant"
-msgstr ""
+msgstr "antar att teckenspill inte förekommer vid förenkling av villkor till konstant"
 
 #: tree-vrp.c:4334
 #, gcc-internal-format
 msgid "assuming signed overflow does not occur when simplifying conditional"
-msgstr ""
+msgstr "antar att teckenspill inte förekommer vid förenkling av villkor"
 
 #: tree.c:3646
 #, gcc-internal-format
@@ -21987,14 +21906,14 @@ msgid "tree check: expected class %qs, have %qs (%s) in %s, at %s:%d"
 msgstr "trädkontroll: förväntade klass %qs, har %qs (%s) i %s, vid %s:%d"
 
 #: tree.c:6266
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "tree check: did not expect class %qs, have %qs (%s) in %s, at %s:%d"
-msgstr "trädkontroll: förväntade klass %qs, har %qs (%s) i %s, vid %s:%d"
+msgstr "trädkontroll: klass %qs förväntades inte, har %qs (%s) i %s, vid %s:%d"
 
 #: tree.c:6279
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "tree check: expected omp_clause %s, have %s in %s, at %s:%d"
-msgstr "trädkontroll: förväntade ingen av %s, har %s i %s, vid %s:%d"
+msgstr "trädkontroll: omp_clause %s förväntades, har %s i %s, vid %s:%d"
 
 #: tree.c:6339
 #, gcc-internal-format
@@ -22017,9 +21936,9 @@ msgid "tree check: accessed operand %d of %s with %d operands in %s, at %s:%d"
 msgstr "trädkontroll: använde operand %d av %s med %d operander i %s, vid %s:%d"
 
 #: tree.c:6390
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "tree check: accessed operand %d of omp_clause %s with %d operands in %s, at %s:%d"
-msgstr "trädkontroll: använde operand %d av %s med %d operander i %s, vid %s:%d"
+msgstr "trädkontroll: använde operand %d av omp_clause %s med %d operander i %s, vid %s:%d"
 
 #: value-prof.c:95
 #, gcc-internal-format
@@ -22152,9 +22071,9 @@ msgid "weakref %q+D ultimately targets itself"
 msgstr "weakref %q+D är ytterst sitt eget mål"
 
 #: varasm.c:4992
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "weakref %q+D must have static linkage"
-msgstr "det går inte deklarera medlemsfunktionen %qD att ha statisk länkklass"
+msgstr "weakref %q+D måste ha statisk länkklass"
 
 #: varasm.c:4998
 #, gcc-internal-format
@@ -22229,19 +22148,19 @@ msgid "junk at end of '#pragma unused'"
 msgstr "skräp vid slutet av \"#pragma unused\""
 
 #: config/darwin-c.c:171
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "malformed '#pragma ms_struct', ignoring"
-msgstr "felformaterat \"#pragma options\", ignoreras"
+msgstr "felformaterat \"#pragma ms_struct\", ignoreras"
 
 #: config/darwin-c.c:179
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "malformed '#pragma ms_struct {on|off|reset}', ignoring"
-msgstr "felformaterat \"#pragma options\", ignoreras"
+msgstr "felformaterat \"#pragma ms_struct {on|off|reset}\", ignoreras"
 
 #: config/darwin-c.c:182
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "junk at end of '#pragma ms_struct'"
-msgstr "skräp vid slutet av \"#pragma %s\""
+msgstr "skräp vid slutet av \"#pragma ms_struct\""
 
 #: config/darwin-c.c:408
 #, gcc-internal-format
@@ -22256,12 +22175,12 @@ msgstr "Ok
 #: config/darwin.c:1332
 #, gcc-internal-format
 msgid "%<%s%> 2.95 vtable-compatability attribute applies only when compiling a kext"
-msgstr ""
+msgstr "%<%s%> 2.95 vtable-kompatibilitetsattribut gäller endast vid kompilering av en kext"
 
 #: config/darwin.c:1339
 #, gcc-internal-format
 msgid "%<%s%> 2.95 vtable-compatability attribute applies only to C++ classes"
-msgstr ""
+msgstr "%<%s%> 2.95 vtable-kompatibilitetsattribut gäller endast för C++-klasser"
 
 #: config/darwin.c:1472
 #, gcc-internal-format
@@ -22269,9 +22188,9 @@ msgid "internal and protected visibility attributes not supported in this config
 msgstr "synlighetsattributen internal och protected stöds inte för denna konfiguration, ignoreras"
 
 #: config/darwin.c:1626
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "command line option %<-fapple-kext%> is only valid for C++"
-msgstr "kommandoradsflaggan \"%s\" är giltig för %s men inte för %s"
+msgstr "kommandoradsflaggan %<-fapple-kext%> är endast giltig för C++"
 
 #: config/host-darwin.c:63
 #, gcc-internal-format
@@ -22668,9 +22587,9 @@ msgid "-mshared-library-id= specified without -mid-shared-library"
 msgstr "-mshared-library-id= angiven utan -mid-shared-library"
 
 #: config/bfin/bfin.c:1994
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "ID shared libraries and FD-PIC mode can't be used together."
-msgstr "-mips16 och -mdsp kan inte användas tillsammans"
+msgstr "ID-delade bibliotek och FD-PIC-läget inte användas tillsammans"
 
 #: config/bfin/bfin.c:3671
 #, gcc-internal-format
@@ -22960,12 +22879,13 @@ msgstr "felaktigt v
 #: config/i386/i386.c:1611
 #, gcc-internal-format
 msgid "-mtune=x86-64 is deprecated.  Use -mtune=k8 or -mtune=generic instead as appropriate."
-msgstr ""
+msgstr "-mtune=x86-64 bör undvikas.  Använd istället det som passar av -mtune=k8 och -mtune=generic."
 
+# "generic" är bokstavligt argument till flaggan
 #: config/i386/i386.c:1617
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "generic CPU can be used only for -mtune= switch"
-msgstr "felaktigt värde (%s) till flaggan -mtune="
+msgstr "generic CPU kan användas endast till flaggan -mtune="
 
 #: config/i386/i386.c:1619 config/i386/i386.c:1696 config/mt/mt.c:805
 #, gcc-internal-format
@@ -23105,7 +23025,7 @@ msgstr "argument till attributet %qs st
 #: config/i386/i386.c:2373
 #, gcc-internal-format
 msgid "%s functions limited to %d register parameters"
-msgstr ""
+msgstr "%s-funktioner begränsas till %d registerparametrar"
 
 #: config/i386/i386.c:2393 config/i386/i386.c:2428
 #, gcc-internal-format
@@ -23148,9 +23068,9 @@ msgid "SSE register argument with SSE disabled"
 msgstr "SSE-registerargument med SSE avaktiverat"
 
 #: config/i386/i386.c:3345
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "x87 register return with x87 disabled"
-msgstr "SSE-registerretur med SSE avaktiverat"
+msgstr "x87-registerretur med x87 avaktiverat"
 
 #: config/i386/i386.c:3661
 #, gcc-internal-format
@@ -23173,14 +23093,14 @@ msgid "MMX vector return without MMX enabled changes the ABI"
 msgstr "MMX-vektorretur utan MMX aktiverat ändrar ABI:et"
 
 #: config/i386/i386.c:5327
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "-mstackrealign ignored for nested functions"
-msgstr "Använd en metod att skydda stacken för varje funktion"
+msgstr "-mstackrealign ignoreras för nästade funktioner"
 
 #: config/i386/i386.c:5329
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "%s not supported for nested functions"
-msgstr "inget stöd för induktion"
+msgstr "%s stöds inte för nästade funktioner"
 
 #: config/i386/i386.c:7552
 #, gcc-internal-format
@@ -23228,9 +23148,9 @@ msgid "%qs attribute applies only to initialized variables with external linkage
 msgstr "attributet %qs är bara tillämpbart på initierade variabler med extern läkning"
 
 #: config/i386/winnt.c:153
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "%q+D: definition is marked as dllimport"
-msgstr "funktionsdefinition %q+D är markerad dllimport"
+msgstr "%q+D: definitionen är markerad som dllimport"
 
 #: config/i386/winnt.c:217
 #, gcc-internal-format
@@ -23243,9 +23163,9 @@ msgid "%qs declared as both exported to and imported from a DLL"
 msgstr "%qs är deklarerad både som exporterad till och importerad från en DLL"
 
 #: config/i386/winnt.c:380
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "%q+D:'selectany' attribute applies only to initialized objects"
-msgstr "attributet %qs är bara tillämpbart på initierade variabler med extern läkning"
+msgstr "%q+D: attributet \"selectany\" tillämpas endast på initierade objekt"
 
 #: config/i386/winnt.c:568
 #, gcc-internal-format
@@ -23430,9 +23350,9 @@ msgid "generation of Branch Likely instructions enabled, but not supported by ar
 msgstr "generering av Branch Likely-instruktioner aktiverat, men stöds inte av arkitekturen"
 
 #: config/mips/mips.c:4859
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "%<-G%> is incompatible with %<-mabicalls%>"
-msgstr "försäkran: %s är tilldelningskompatibel med %s"
+msgstr "%<-G%> är inkompatibel med %<-mabicalls%>"
 
 #: config/mips/mips.c:4926
 #, gcc-internal-format
@@ -23852,9 +23772,9 @@ msgid "use of %<complex%> in AltiVec types is invalid"
 msgstr "användning av %<complex%> i AltiVec-typer är ogiltigt"
 
 #: config/rs6000/rs6000.c:17539
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "use of decimal floating point types in AltiVec types is invalid"
-msgstr "användning av booleaner i AltiVec-typer är ogiltigt"
+msgstr "användning av decimala flyttalstyper i AltiVec-typer är ogiltigt"
 
 #: config/rs6000/aix43.h:39 config/rs6000/aix51.h:38 config/rs6000/aix52.h:38
 #, gcc-internal-format
@@ -24046,9 +23966,9 @@ msgid "%qs uses dynamic stack allocation"
 msgstr "%qs använder dynamisk stackallokering"
 
 #: config/score/score.c:514
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "-fPIC and -G are incompatible"
-msgstr "-fPIC och -mcall-%s är inkompatibla"
+msgstr "-fPIC och -G är inkompatibla"
 
 #: config/sh/sh.c:6624
 #, gcc-internal-format
@@ -24473,9 +24393,9 @@ msgid "%qE has type %<void%> and is not a throw-expression"
 msgstr "%qE har typen %<void%> och är inte ett kastuttryck"
 
 #: cp/call.c:3320 cp/call.c:3540
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "operands to ?: have different types %qT and %qT"
-msgstr "operander till ?: har olika typ"
+msgstr "operander till ?: har olika typer %qT och %qT"
 
 #: cp/call.c:3494
 #, gcc-internal-format
@@ -24855,9 +24775,9 @@ msgid "non-static reference %q+#D in class without a constructor"
 msgstr "icke-statisk referens %q+#D i klass utan en konstruerare"
 
 #: cp/class.c:2940
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "ignoring packed attribute because of unpacked non-POD field %q+#D"
-msgstr "igorerar attributet packed på opackat icke-POD-fält %q+#D"
+msgstr "igorerar attributet packed på grund av opackat icke-POD-fält %q+#D"
 
 #: cp/class.c:3007
 #, gcc-internal-format
@@ -25363,7 +25283,7 @@ msgstr "%H  h
 #: cp/decl.c:2335 cp/decl.c:2498
 #, gcc-internal-format
 msgid "  exits OpenMP structured block"
-msgstr ""
+msgstr "  går ut från OpenMP strukturerat block"
 
 #: cp/decl.c:2356
 #, gcc-internal-format
@@ -25386,9 +25306,9 @@ msgid "  enters catch block"
 msgstr "  går in i catch-block"
 
 #: cp/decl.c:2383 cp/decl.c:2482
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "  enters OpenMP structured block"
-msgstr "  går in i try-block"
+msgstr "  går in i OpenMP strukturerat block"
 
 #: cp/decl.c:2454 cp/decl.c:2494
 #, gcc-internal-format
@@ -25422,9 +25342,9 @@ msgid "duplicate label %qD"
 msgstr "dubblerad etikett %qD"
 
 #: cp/decl.c:2814
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "%qD is not a type"
-msgstr "%qD är inte en mall"
+msgstr "%qD är inte en typ"
 
 #: cp/decl.c:2820 cp/parser.c:3841
 #, gcc-internal-format
@@ -25432,9 +25352,9 @@ msgid "%qD used without template parameters"
 msgstr "%qD använd utan mallparametrar"
 
 #: cp/decl.c:2835
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "%q#T is not a class"
-msgstr "%q#T är inte en mall"
+msgstr "%q#T är inte en klass"
 
 #: cp/decl.c:2847 cp/decl.c:2915
 #, gcc-internal-format
@@ -25447,14 +25367,14 @@ msgid "no type named %q#T in %q#T"
 msgstr "ingen typ heter %q#T i %q#T"
 
 #: cp/decl.c:2855
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "%<typename %T::%D%> names %q#T, which is not a class template"
-msgstr "%qT löses upp till %qT, som inte är en klasstyp"
+msgstr "%<typename %T::%D%> namnger %q#T, som inte är en klassmall"
 
 #: cp/decl.c:2862
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "%<typename %T::%D%> names %q#T, which is not a type"
-msgstr "%<%T::%D%> är inte en typ"
+msgstr "%<typename %T::%D%> namnger %q#T, som inte är en typ"
 
 #: cp/decl.c:2924
 #, gcc-internal-format
@@ -25552,9 +25472,9 @@ msgid "declaration of %q#D has %<extern%> and is initialized"
 msgstr "deklarationen av %q#D har %<extern%> och är initierad"
 
 #: cp/decl.c:3889
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "definition of %q#D is marked %<dllimport%>"
-msgstr "funktionsdefinition %q+D är markerad dllimport"
+msgstr "definitionen av %q#D är markerad %<dllimport%>"
 
 #: cp/decl.c:3908
 #, gcc-internal-format
@@ -25700,9 +25620,9 @@ msgid "%qD has incomplete type"
 msgstr "%qD har en ofullständig typ"
 
 #: cp/decl.c:4796
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "scalar object %qD requires one element in initializer"
-msgstr "överflödiga element i unioninitierare"
+msgstr "skalärt objekt %qD kräver ett element i initieraren"
 
 #: cp/decl.c:4844
 #, gcc-internal-format
@@ -26002,19 +25922,19 @@ msgid "variable or field declared void"
 msgstr "variabel eller fält deklarerad void"
 
 #: cp/decl.c:7031
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "invalid use of qualified-name %<::%D%>"
-msgstr "ogiltigt användning av %<::%>"
+msgstr "ogiltigt användning av kvalificerat namn %<::%D%>"
 
 #: cp/decl.c:7034
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "invalid use of qualified-name %<%T::%D%>"
-msgstr "ogiltiganvändning av odefinierad typ %<%s %E%>"
+msgstr "ogiltig användning av kvalificerat namn %<%T::%D%>"
 
 #: cp/decl.c:7037
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "invalid use of qualified-name %<%D::%D%>"
-msgstr "ogiltiganvändning av odefinierad typ %<%s %E%>"
+msgstr "ogiltig användning av kvalificerat namn %<%D::%D%>"
 
 #: cp/decl.c:7049
 #, gcc-internal-format
@@ -26037,9 +25957,9 @@ msgid "declarator-id missing; using reserved word %qD"
 msgstr "deklarerar-id saknas, använder reserverat ord %qD"
 
 #: cp/decl.c:7147
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "function definition does not declare parameters"
-msgstr "funktionsdefinition deklarerad som %<register%>"
+msgstr "funktionsdefinition deklarerar inte parametrar"
 
 #: cp/decl.c:7189
 #, gcc-internal-format
@@ -26052,44 +25972,44 @@ msgid "ISO C++ forbids declaration of %qs with no type"
 msgstr "ISO C++ förbjuder deklaration av %qs utan typ"
 
 #: cp/decl.c:7283
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "%<signed%> or %<unsigned%> invalid for %qs"
-msgstr "short, signed eller unsigned är ogiltigt för %qs"
+msgstr "%<signed%> eller %<unsigned%> är ogiltigt för %qs"
 
 #: cp/decl.c:7285
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "%<signed%> and %<unsigned%> specified together for %qs"
-msgstr "signed och unsigned givna tillsammans för %qs"
+msgstr "%<signed%> och %<unsigned%> givna tillsammans för %qs"
 
 #: cp/decl.c:7287
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "%<long long%> invalid for %qs"
-msgstr "complex ogiltig för %qs"
+msgstr "%<long long%> ogiltig för %qs"
 
 #: cp/decl.c:7289
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "%<long%> invalid for %qs"
-msgstr "complex ogiltig för %qs"
+msgstr "%<long%> ogiltig för %qs"
 
 #: cp/decl.c:7291
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "%<short%> invalid for %qs"
-msgstr "complex ogiltig för %qs"
+msgstr "%<short%> ogiltig för %qs"
 
 #: cp/decl.c:7293
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "%<long%> or %<short%> invalid for %qs"
-msgstr "long, short, signed eller unsigned ogiltig för %qs"
+msgstr "%<long%> eller %<short%> ogiltig för %qs"
 
 #: cp/decl.c:7295
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "%<long%> or %<short%> specified with char for %qs"
-msgstr "long eller short angiven med char för %qs"
+msgstr "%<long%> eller %<short%> angiven med char för %qs"
 
 #: cp/decl.c:7297
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "%<long%> and %<short%> specified together for %qs"
-msgstr "long och short angivna tillsammans för %qs"
+msgstr "%<long%> och %<short%> angivna tillsammans för %qs"
 
 #: cp/decl.c:7303
 #, gcc-internal-format
@@ -26142,9 +26062,9 @@ msgid "multiple storage classes in declaration of %qs"
 msgstr "flera lagringsklasser i deklaration av %qs"
 
 #: cp/decl.c:7484
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "conflicting specifiers in declaration of %qs"
-msgstr "motstridande deklaration av %q#D"
+msgstr "motstridande specificerare i deklarationen av %qs"
 
 #: cp/decl.c:7507
 #, gcc-internal-format
@@ -26888,9 +26808,9 @@ msgid "%<asm%> specifiers are not permitted on non-static data members"
 msgstr "%<asm%>-specificerare är inte tillåtna på icke-statiska datamedlemmar"
 
 #: cp/decl2.c:948
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "bit-field %qD with non-integral type"
-msgstr "bitfält %q+#D har en icke-heltalstyp"
+msgstr "bitfält %qD med en icke-heltalstyp"
 
 #: cp/decl2.c:954
 #, gcc-internal-format
@@ -26950,22 +26870,22 @@ msgstr "%<operator new%> tar typen %qT som f
 #: cp/decl2.c:1862
 #, gcc-internal-format
 msgid "%qT has a field %qD whose type uses the anonymous namespace"
-msgstr ""
+msgstr "%qT har ett fält %qD vars typ använder den anonyma namnrymden"
 
 #: cp/decl2.c:1868
 #, gcc-internal-format
 msgid "%qT declared with greater visibility than the type of its field %qD"
-msgstr ""
+msgstr "%qT är deklarerad med större synlighet än typen för dess fält %qD"
 
 #: cp/decl2.c:1879
 #, gcc-internal-format
 msgid "%qT has a base %qT whose type uses the anonymous namespace"
-msgstr ""
+msgstr "%qT har en bas %qT vars typ använder den anonyma namnrymden"
 
 #: cp/decl2.c:1884
 #, gcc-internal-format
 msgid "%qT declared with greater visibility than its base %qT"
-msgstr ""
+msgstr "%qT är deklarerad med större synlighet än sin bas %qT"
 
 #: cp/decl2.c:3308
 #, gcc-internal-format
@@ -27286,7 +27206,7 @@ msgstr "storlek i vektor-new m
 #: cp/init.c:2121
 #, gcc-internal-format
 msgid "allocating zero-element array"
-msgstr ""
+msgstr "allokerar noll-elements vektor"
 
 #: cp/init.c:2129
 #, gcc-internal-format
@@ -27304,9 +27224,9 @@ msgid "call to Java constructor, while %<jclass%> undefined"
 msgstr "anrop till Javakonstruerare med %<jclass%> odefinierad"
 
 #: cp/init.c:2186
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "can't find %<class$%> in %qT"
-msgstr "kan inte hitta class$"
+msgstr "kan inte hitta %<class$%> i %qT"
 
 #: cp/init.c:2545
 #, gcc-internal-format
@@ -27647,9 +27567,9 @@ msgid "namespace alias %qD not allowed here, assuming %qD"
 msgstr "namnrymdsalias %qD inte tillåtet här, antar %qD"
 
 #: cp/name-lookup.c:3089
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "%qs attribute requires a single NTBS argument"
-msgstr "attributet %qs kräver ett heltalskonstantargument"
+msgstr "attributet %qs kräver ett ensambt NTBS-argument"
 
 #: cp/name-lookup.c:3378
 #, gcc-internal-format
@@ -27657,9 +27577,9 @@ msgid "strong using only meaningful at namespace scope"
 msgstr "strong using är endast meningsfullt vid namnrymdsräckvidd"
 
 #: cp/name-lookup.c:3382
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "current namespace %qD does not enclose strongly used namespace %qD"
-msgstr "explicit instansiering av %qD i namnrymden %qD (som inte omsluter namnrymden %qD)"
+msgstr "nuvarande namnrymd %qD innesluter inte den starkt använda namnrymden %qD"
 
 #: cp/name-lookup.c:3390
 #, gcc-internal-format
@@ -27694,7 +27614,7 @@ msgstr "  st
 #: cp/name-lookup.c:4679
 #, gcc-internal-format
 msgid "argument dependent lookup finds %q+D"
-msgstr ""
+msgstr "argumentberoende uppslagning hittar %q+D"
 
 #: cp/name-lookup.c:5111
 #, gcc-internal-format
@@ -27797,15 +27717,15 @@ msgid "invalid use of template-name %qE without an argument list"
 msgstr "ogiltig användning av mallmnamnet %qE utan en argumentlista"
 
 #: cp/parser.c:2193
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "invalid use of destructor %qD as a type"
-msgstr "ogiltig användning av konstruerare som en mall"
+msgstr "ogiltig användning av destruerare %qD som en typ"
 
 #. Something like 'unsigned A a;'
 #: cp/parser.c:2196
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "invalid combination of multiple type-specifiers"
-msgstr "ogiltig definition av kvalificerad typ %qT"
+msgstr "ogiltig kombination av flera typkvalificerare"
 
 #. Issue an error message.
 #: cp/parser.c:2200
@@ -27849,9 +27769,9 @@ msgid "local variable %qD may not appear in this context"
 msgstr "lokal variabel %qD kan inte förekomma i detta sammanhang"
 
 #: cp/parser.c:3519
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "scope %qT before %<~%> is not a class-name"
-msgstr "%qT är inte en klass eller namnrymd"
+msgstr "räckvidd %qT  före %<~%> är inte ett klassnamn"
 
 #: cp/parser.c:3620
 #, gcc-internal-format
@@ -27929,9 +27849,9 @@ msgid "mixing declarations and function-definitions is forbidden"
 msgstr "att blanda deklarationer och funktionsdefinitioner är förbjudet"
 
 #: cp/parser.c:7573
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "%<friend%> used outside of class"
-msgstr "%<friend%> kan endast anges inuti en klass"
+msgstr "%<friend%> använd utanför en klass"
 
 #: cp/parser.c:7727
 #, gcc-internal-format
@@ -27941,7 +27861,7 @@ msgstr "klassdefinition kan inte deklareras som en v
 #: cp/parser.c:7791 cp/parser.c:14109
 #, gcc-internal-format
 msgid "templates may not be %<virtual%>"
-msgstr ""
+msgstr "mallar får inte vara %<virtual%>"
 
 #: cp/parser.c:8044
 #, gcc-internal-format
@@ -28008,19 +27928,19 @@ msgid "using %<typename%> outside of template"
 msgstr "användning av %<typename%> utanför mall"
 
 #: cp/parser.c:10378
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "attributes ignored on uninstantiated type"
-msgstr "attributet %qE ignorerat typer som inte är klasser"
+msgstr "attributet ignorerat på oinstantierad typ"
 
 #: cp/parser.c:10382
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "attributes ignored on template instantiation"
-msgstr "lagringsklass %qD tillämpad på mallinstansiering"
+msgstr "attribut ignoreras vid mallinstansiering"
 
 #: cp/parser.c:10387
 #, gcc-internal-format
 msgid "attributes ignored on elaborated-type-specifier that is not a forward declaration"
-msgstr ""
+msgstr "attribut ignoreras för bearbetade typspecificerare som inte är en framåtdeklaration"
 
 #: cp/parser.c:10601
 #, gcc-internal-format
@@ -28046,9 +27966,9 @@ msgid "attributes are not allowed on a function-definition"
 msgstr "attribut är inte tillåtna vid en funktionsdefinition"
 
 #: cp/parser.c:11301
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "initializer provided for function"
-msgstr "det går inte att initiera vänfunktionen %qs"
+msgstr "initierare angiven för funktion"
 
 #: cp/parser.c:11321
 #, gcc-internal-format
@@ -28184,9 +28104,9 @@ msgstr "namngivna returv
 #.
 #. A local class shall not have member templates.
 #: cp/parser.c:15677
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "invalid declaration of member template in local class"
-msgstr "ogiltig deklaration av medlemsmall %q#D i lokal klass"
+msgstr "ogiltig deklaration av medlemsmall i lokal klass"
 
 #: cp/parser.c:15686
 #, gcc-internal-format
@@ -28209,14 +28129,14 @@ msgid "spurious %<>>%>, use %<>%> to terminate a template argument list"
 msgstr "vilsekommet %<>>%>, använd %<>%> för att avsluta en mallargumentlista"
 
 #: cp/parser.c:16374
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "invalid use of %qD in linkage specification"
-msgstr "ogiltig basklasspecifikation"
+msgstr "ogiltig användning av %qD i länkklasspecifikation"
 
 #: cp/parser.c:16387
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "%<__thread%> before %qD"
-msgstr "%<__thread%> före %<extern%>"
+msgstr "%<__thread%> före %qD"
 
 #: cp/parser.c:16682
 #, gcc-internal-format
@@ -28254,9 +28174,9 @@ msgid "identifier expected after %<@protocol%>"
 msgstr "identifierare förväntades efter %<@protocol%>"
 
 #: cp/parser.c:19247
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "junk at end of %<#pragma GCC pch_preprocess%>"
-msgstr "skräp vid slutet av %<#pragma pack%>"
+msgstr "skräp vid slutet av %<#pragma GCC pch_preprocess>"
 
 #: cp/parser.c:19392
 #, gcc-internal-format
@@ -28299,9 +28219,9 @@ msgid "explicit instantiation of %qD in namespace %qD (which does not enclose na
 msgstr "explicit instansiering av %qD i namnrymden %qD (som inte omsluter namnrymden %qD)"
 
 #: cp/pt.c:695
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "name of class shadows template template parameter %qD"
-msgstr "ogiltigt standardargument för en mallmallparameter"
+msgstr "namn på klass skuggar mallmallparameter %qD"
 
 #: cp/pt.c:724
 #, gcc-internal-format
@@ -28391,9 +28311,9 @@ msgid "%qD is not a template function"
 msgstr "%qD är inte en mallfunktion"
 
 #: cp/pt.c:1984
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "%qD is not declared in %qD"
-msgstr "%qD inte deklarerad"
+msgstr "%qD inte deklarerad i %qD"
 
 #. From [temp.expl.spec]:
 #.
@@ -28561,19 +28481,19 @@ msgid "%qE is not a valid template argument for type %qT because it is a non-con
 msgstr "%qE är inte ett giltigt mallargument till typ %qT eftersom det är ett icke konstant uttryck"
 
 #: cp/pt.c:3681
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "%qD is not a valid template argument because %qD is a variable, not the address of a variable"
-msgstr "%qE är inte ett giltigt mallargument för typen %qT eftersom inte är ett l-värde"
+msgstr "%qD är inte ett giltigt mallargument för att %qD är en variabel, inte adressen till en variabel"
 
 #: cp/pt.c:3699
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "%qE is not a valid template argument of type %qT because %qE is not a variable"
-msgstr "%qE är inte ett giltigt mallargument för typen %qT eftersom inte är ett l-värde"
+msgstr "%qE är inte ett giltigt mallargument för typen %qT eftersom %qE inte är en variabel"
 
 #: cp/pt.c:3706
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "%qE is not a valid template argument of type %qT because %qD does not have external linkage"
-msgstr "%qE är inte ett giltigt mallargument för typ %qT eftersom objekt %qD inte har extern länkklass"
+msgstr "%qE är inte ett giltigt mallargument av typ %qT eftersom %qD inte har extern länkklass"
 
 #: cp/pt.c:3736
 #, gcc-internal-format
@@ -28581,9 +28501,9 @@ msgid "%qE is not a valid template argument for type %qT because of conflicts in
 msgstr "%qE är inte ett giltigt mallargument för typ %qT eftersom det står i konflikt med cv-kvalificeringar"
 
 #: cp/pt.c:3743
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "%qE is not a valid template argument for type %qT because it is not an lvalue"
-msgstr "%qE är inte ett giltigt mallargument för typen %qT eftersom inte är ett l-värde"
+msgstr "%qE är inte ett giltigt mallargument för typ %qT eftersom inte är ett l-värde"
 
 #: cp/pt.c:3756
 #, gcc-internal-format
@@ -28704,9 +28624,9 @@ msgstr "instatiering av %q+D som typ %qT"
 #. is an attempt to declare a variable with function
 #. type.
 #: cp/pt.c:6968
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "variable %qD has function type"
-msgstr "variabeln %qD har initierare men ofullständig typ"
+msgstr "variabeln %qD har funktionstyp"
 
 #: cp/pt.c:7073
 #, gcc-internal-format
@@ -28811,7 +28731,7 @@ msgstr "anv
 #: cp/pt.c:8985
 #, gcc-internal-format
 msgid "a cast to a type other than an integral or enumeration type cannot appear in a constant-expression"
-msgstr ""
+msgstr "en typomvandling till en annan typ än en heltals- eller uppräkningstyp kan inte förekomma i ett konstantuttryck"
 
 #: cp/pt.c:9342
 #, gcc-internal-format
@@ -28829,9 +28749,9 @@ msgid "%qT is/uses anonymous type"
 msgstr "%qT är/använder en anonym typ"
 
 #: cp/pt.c:9500
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "template argument for %qD uses local type %qT"
-msgstr "standardargumentet för %q#D har typen %qT"
+msgstr "mallargumentet för %qD använder lokal typ %qT"
 
 #: cp/pt.c:9510
 #, gcc-internal-format
@@ -28949,9 +28869,9 @@ msgid "must #include <typeinfo> before using typeid"
 msgstr "måste ha#include <typeinfo> för användande av typeid"
 
 #: cp/rtti.c:347
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "cannot create type information for type %qT because it involves types of variable size"
-msgstr "det går inte att skapa typinformation för typen %qT eftersom dess storlek är variabel"
+msgstr "det går inte att skapa typinformation för typen %qT eftersom typer av variabel storlek är inblandade"
 
 #: cp/rtti.c:600 cp/rtti.c:614
 #, gcc-internal-format
@@ -28959,9 +28879,9 @@ msgid "dynamic_cast of %q#D to %q#T can never succeed"
 msgstr "dynamic_cast av %q#D till %q#T kan aldrig lyckas"
 
 #: cp/rtti.c:624
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "%<dynamic_cast%> not permitted with -fno-rtti"
-msgstr "kan inte använda typeid med -fno-rtti"
+msgstr "%<dynamic_cast%> är inte tillåtet med -fno-rtti"
 
 #: cp/rtti.c:702
 #, gcc-internal-format
@@ -29081,9 +29001,9 @@ msgid "%qE is not of type %qT"
 msgstr "%qE har inte typen %qT"
 
 #: cp/semantics.c:2015
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "compound literal of non-object type %qT"
-msgstr "sammansatt literal har variabel storlek"
+msgstr "sammansatt literal för ej objekttyp %qT"
 
 #: cp/semantics.c:2092
 #, gcc-internal-format
@@ -29189,32 +29109,32 @@ msgstr "typen p
 #: cp/semantics.c:2912
 #, gcc-internal-format
 msgid "cannot apply %<offsetof%> to destructor %<~%T%>"
-msgstr ""
+msgstr "det går inte att applicera %<offsetof%> på destrueraren %<~%T%>"
 
 #: cp/semantics.c:2923
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "cannot apply %<offsetof%> to member function %qD"
-msgstr "ogiltig användning av icke-statisk medlemsfunktion %qD"
+msgstr "det går inte att använda %<offsetof%> på medlemsfunktion %qD"
 
 #: cp/semantics.c:3414
 #, gcc-internal-format
 msgid "num_threads expression must be integral"
-msgstr ""
+msgstr "num_threads-uttryck måste vara heltal"
 
 #: cp/semantics.c:3428
 #, gcc-internal-format
 msgid "schedule chunk size expression must be integral"
-msgstr ""
+msgstr "uttryck för styckesstorlek för schemaläggning måste vara heltal"
 
 #: cp/semantics.c:3558
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "%qE has reference type for %qs"
-msgstr "formar %s till en referens till typ %qT"
+msgstr "%qE har referenstyp för %qs"
 
 #: cp/semantics.c:3698
 #, gcc-internal-format
 msgid "%<threadprivate%> %qE is not file, namespace or block scope variable"
-msgstr ""
+msgstr "%<threadprivate%> %qE är inte fil-, namnrymds- eller blockräckviddsvariabel"
 
 #: cp/tree.c:580
 #, gcc-internal-format
@@ -29284,24 +29204,24 @@ msgid "invalid application of %qs to a member function"
 msgstr "ogiltig användning av %qs på en medlemsfunktion"
 
 #: cp/typeck.c:1305
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "invalid application of %<sizeof%> to a bit-field"
-msgstr "ogiltig användning av %qs på ett bitfält"
+msgstr "ogiltig användning av %<sizeof%> på ett bitfält"
 
 #: cp/typeck.c:1310
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "ISO C++ forbids applying %<sizeof%> to an expression of function type"
-msgstr "ISO C++ förbjuder användning av %qs på ett uttryck med funktionstyp"
+msgstr "ISO C++ förbjuder användning av %<sizeof%> på ett uttryck med funktionstyp"
 
 #: cp/typeck.c:1353
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "invalid application of %<__alignof%> to a bit-field"
-msgstr "ogiltig användning av %qs på ett bitfält"
+msgstr "ogiltig användning av %<__alignof%> på ett bitfält"
 
 #: cp/typeck.c:1361
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "ISO C++ forbids applying %<__alignof%> to an expression of function type"
-msgstr "ISO C++ förbjuder användning av %qs på ett uttryck med funktionstyp"
+msgstr "ISO C++ förbjuder användning av %<__alignof%> på ett uttryck med funktionstyp"
 
 #: cp/typeck.c:1409
 #, gcc-internal-format
@@ -29309,9 +29229,9 @@ msgid "invalid use of non-static member function"
 msgstr "ogiltig användning av icke-statisk medlemsfunktion"
 
 #: cp/typeck.c:1673
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "deprecated conversion from string constant to %qT"
-msgstr "konvertering från strängkonstant till %qT' bör undvikas"
+msgstr "konvertering från strängkonstant till %qT bör undvikas"
 
 #: cp/typeck.c:1785 cp/typeck.c:2133
 #, gcc-internal-format
@@ -29549,7 +29469,7 @@ msgid "  a qualified-id is required"
 msgstr "  ett kvalificerat id krävs"
 
 #: cp/typeck.c:3886
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "parentheses around %qE cannot be used to form a pointer-to-member-function"
 msgstr "parenteser runt %qE kan inte användas för att skapa en pekare-till-medlem-funktion"
 
@@ -29716,14 +29636,14 @@ msgid "incompatible types in assignment of %qT to %qT"
 msgstr "inkompatibla typer i tilldelning vid av %qT till %qT"
 
 #: cp/typeck.c:5786
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "array used as initializer"
-msgstr "felaktig vektorinitierare"
+msgstr "vektor använd som initierare"
 
 #: cp/typeck.c:5788
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "invalid array assignment"
-msgstr "ogiltigt l-värde i tilldelning"
+msgstr "ogiltig vektortilldelning"
 
 #: cp/typeck.c:5910
 #, gcc-internal-format
@@ -29907,7 +29827,7 @@ msgstr "det g
 #: cp/typeck2.c:740
 #, gcc-internal-format
 msgid "array must be initialized with a brace-enclosed initializer"
-msgstr ""
+msgstr "vektorer måste initieras med en initierare inom klamrar"
 
 #: cp/typeck2.c:816 cp/typeck2.c:917
 #, gcc-internal-format
@@ -29970,9 +29890,9 @@ msgid "%qE cannot be used as a member pointer, since it is of type %qT"
 msgstr "%qE kan inte användas som en medlemspekare eftersom den är av typen %qT"
 
 #: cp/typeck2.c:1238
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "cannot apply member pointer %qE to %qE, which is of non-class type %qT"
-msgstr "det går inte att applicera medlemspekare %qE på %qE, som inte är av typ %qT som inte är ett aggregat"
+msgstr "det går inte att applicera medlemspekare %qE på %qE, som är av typ %qT som inte är en klass"
 
 #: cp/typeck2.c:1260
 #, gcc-internal-format
@@ -30025,9 +29945,9 @@ msgid "Possible frontend bug: array constructor not expanded"
 msgstr "Möjligt fel i framänden: vektorkonstruerare är inte expanderad"
 
 #: fortran/trans-array.c:4997
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "Possible frontend bug: Deferred array size without pointer, allocatable attribute or derived type without allocatable components."
-msgstr "Möjligt fel i framänden: Fördröjd vektorstorlek utan pekare eller attributet allocatable"
+msgstr "Möjligt fel i framänden: Fördröjd vektorstorlek utan pekare, attributet allocatable eller härledd typ utan allokerbara komponenter."
 
 #: fortran/trans-array.c:5470
 #, gcc-internal-format
@@ -30487,12 +30407,12 @@ msgstr "varning: redan kompilerade .class-filer ignoreras med -C"
 #: java/lang.c:628
 #, gcc-internal-format
 msgid "-findirect-dispatch is incompatible with -freduced-reflection"
-msgstr ""
+msgstr "-findirect-dispatch är inkompatibel med -freduced-reflection"
 
 #: java/lang.c:631
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "-fjni is incompatible with -freduced-reflection"
-msgstr "-G är inkompatibel med PIC-kod som är standard"
+msgstr "-fjni är inkompatibel med -freduced-reflection"
 
 #: java/lang.c:642
 #, gcc-internal-format
@@ -30531,78 +30451,85 @@ msgstr "internt fel - ogiltigt Utf8-namn"
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:767
 #, gcc-internal-format
 msgid "Ambiguous class: %qs and %qs"
-msgstr ""
+msgstr "Tvetydig klass: %qs och %qs"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:833
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "Modifier %qs declared twice"
-msgstr "fältet %qs deklarerat som en funktion"
+msgstr "Modifierare %qs deklarerad två gånger"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1081
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "Discouraged form of returned type specification"
-msgstr "Dubblerad formatspecifikation vid %C"
+msgstr "Undanbedd form av returtypspecifikation"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1176
 #, gcc-internal-format
 msgid "Can't define static initializer in class %qs. Static initializer can only be defined in top-level classes"
-msgstr ""
+msgstr "Det går inte att definiera statiska initierare i klass %qs.  Statiska initierare kan endast definieras i toppnivåklasser"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1472
 #, gcc-internal-format
 msgid "An empty declaration is a deprecated feature that should not be used"
-msgstr ""
+msgstr "En tom deklaration är en finnes som inte bör användas"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:3035
 #, gcc-internal-format
 msgid ": %qs JDK1.1(TM) feature"
-msgstr ""
+msgstr ": %qs JDK1.1(TM)-funktion"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:3115
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:3117
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid ""
 "%s.\n"
 "%s"
-msgstr "%s: %s"
+msgstr ""
+"%s.\n"
+"%s"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:3277
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "Missing return statement"
-msgstr "startparentes saknas"
+msgstr "Retursats saknas"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:3299
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:12046
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:12050
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "Unreachable statement"
-msgstr "sats förväntades"
+msgstr "Onåbar sats"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:3309
 #, gcc-internal-format
 msgid "Can't access %s field %<%s.%s%> from %qs"
-msgstr ""
+msgstr "Kan inte komma åt %s-fält %<%s.%s%> från %qs"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:3378
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "%s %qs already defined in %s:%d"
-msgstr "%qD är redan definierad i %qT"
+msgstr "%s %qs är redan definierad i %s:%d"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:3396
 #, gcc-internal-format
 msgid "Variable %qs is already defined in this method and was declared %<%s %s%> at line %d"
-msgstr ""
+msgstr "Variabeln %qs är redan definierad i denna metod och deklarerades %<%s %s%> på rad %d"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:3507
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "Interface %qs repeated"
-msgstr "typen bör undvikas"
+msgstr "Gränssnitt %qs upprepat"
 
+# %s blir olika ord, men parse.y finns inte kvar i senaste versionen så
+# det är ingen idé att felrapportera.
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:3537
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "%s name %qs clashes with imported type %qs"
-msgstr "%Jcase-värde %qs är inte i uppräkningstyp %qT"
+msgstr "%s-namn %qs står i konflikt med importerat typ %qs"
 
+# Första %s blir "interface" eller "class".  (Orden, inte
+# språksymbolerna, uppenbarligen.)
+# Felrapporterat: <http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=32249
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:3569
 #, gcc-internal-format
 msgid "Public %s %qs must be defined in a file called %<%s.java%>"
@@ -30611,74 +30538,76 @@ msgstr ""
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:3584
 #, gcc-internal-format
 msgid "Inner class %qs can't be static. Static classes can only occur in interfaces and top-level classes"
-msgstr ""
+msgstr "Inre klass %qs får inte vara statisk.  Statiska klassar kan bara förekomma i gränssnitt och toppnivåklasser"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:3665
 #, gcc-internal-format
 msgid "The class name %qs is already defined in this scope. An inner class may not have the same simple name as any of its enclosing classes"
-msgstr ""
+msgstr "Klassnamnet %qs är redan definierat i detta område.  En inre klass kan inte ha samma enkla namn som någon av sina omslutande klasser"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:3713
 #, gcc-internal-format
 msgid "Qualifier must be a reference"
-msgstr ""
+msgstr "Kvalificerare måste vara en referens"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:3734
 #, gcc-internal-format
 msgid "Cyclic inheritance involving %s"
-msgstr ""
+msgstr "Cykliskt arv som berör %s"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:4002
 #, gcc-internal-format
 msgid "Redundant use of %<abstract%> modifier. Interface %qs is implicitly abstract"
-msgstr ""
+msgstr "Onödig användning av modifieraren %<abstrakt%>.  Gränssnittet %qs är implicit abstrakt"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:4157
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "Class %qs can't be declared both abstract and final"
-msgstr "medlem %qD kan inte deklareras både virtual och static"
+msgstr "Klass %qs kan inte deklareras både abstrakt och slutlig"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:4169
 #, gcc-internal-format
 msgid "%<java.lang.Object%> can't extend anything"
-msgstr ""
+msgstr "%<java.lang.Object%> kan inte utöka någonting"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:4406
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "Duplicate variable declaration: %<%s %s%> was %<%s %s%> (%s:%d)"
-msgstr "dubbel gränssnittsdeklaration för kategorin %<%s(%s)%>"
+msgstr "Dubbel variabeldeklaration: %<%s %s%> var %<%s %s%> (%s:%d)"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:4470
 #, gcc-internal-format
 msgid "Field %qs can't be static in inner class %qs unless it is final"
-msgstr ""
+msgstr "Fält %qs kan inte vara statiskt i en inre klass %qs om den inte är slutlig"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:4713
 #, gcc-internal-format
 msgid "Class %qs must be declared abstract to define abstract method %qs"
-msgstr ""
+msgstr "Klass %qs måste deklareras abstrakt för att definiera abstrakt metod %qs"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:4720
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "native method %qs can't be strictfp"
-msgstr "metoden %s kan inte vara abstrakt"
+msgstr "inbyggd metod %qs kan inte vara strictfp"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:4724
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "method %qs can't be transient"
-msgstr "metoden %s kan inte vara abstrakt"
+msgstr "metoden %qs kan inte vara transient"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:4727
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "method %qs can't be volatile"
-msgstr "metoden %s kan inte vara abstrakt"
+msgstr "metoden %qs kan inte vara volatile"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:4777
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:6508
 #, gcc-internal-format
 msgid "Method %qs can't be static in inner class %qs. Only members of interfaces and top-level classes can be static"
-msgstr ""
+msgstr "Metod %qs får inte vara statisk i en inre klass %qs..  Endast medlemmar av gränssnitt och toppnivåklasser kan vara statiska"
 
+# %s blir olika ord, men parse.y finns inte kvar i senaste versionen så
+# det är ingen idé att felrapportera.
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:4932
 #, fuzzy, gcc-internal-format
 msgid "%s method %qs can't have a body defined"
@@ -30687,601 +30616,630 @@ msgstr "metoden %s kan inte vara abstrakt"
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:4943
 #, gcc-internal-format
 msgid "Non native and non abstract method %qs must have a body defined"
-msgstr ""
+msgstr "Ej vanlig och ej abstrakt metod %qs måste ha en kropp definierad"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:5013
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "%s: recursive invocation of constructor %qs"
-msgstr "en returtypsspecifikation för konstruerare är ogiltig"
+msgstr "%s: rekursivt anrop av konstruerare %qs"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:5043
 #, gcc-internal-format
 msgid "Inconsistent member declaration.  At most one of %<public%>, %<private%>, or %<protected%> may be specified"
-msgstr ""
+msgstr "Inkonsistent medlemsdeklaration.  Högst en av %<public%>, %<private%> eller %<protected%> får anges"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:5051
 #, gcc-internal-format
 msgid "Inconsistent member declaration.  At most one of %<final%> or %<volatile%> may be specified"
-msgstr ""
+msgstr "Inkonsistent medlemsdeklaration.  Högst en av %<final%> eller %<volatile%> får anges"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:5141
 #, gcc-internal-format
 msgid "Variable %qs is used more than once in the argument list of method %qs"
-msgstr ""
+msgstr "Variabel %qs används mer än en gång i argumentlistan till metod %qs"
 
+# %s blir olika ord, men parse.y finns inte kvar i senaste versionen så
+# det är ingen idé att felrapportera.
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:5225
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "%s %qs can't implement/extend %s %qs"
-msgstr "%s-sats förväntades vid %L"
+msgstr "%s %qs kan inte implementera/utöka %s %qs"
 
+# %s blir "interface" eller "array".
+# Felrapporterat: http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=32250
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:5259
 #, gcc-internal-format
 msgid "Class %qs can't subclass %s %qs"
 msgstr ""
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:5268
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "Can't subclass final classes: %s"
-msgstr "kan inte hitta klass %qs"
+msgstr "Det går inte att göra underklasser till slutliga klasser: %s"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:5454
 #, gcc-internal-format
 msgid "Cyclic class inheritance%s"
-msgstr ""
+msgstr "Cykliskt klassarv%s"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:6159
 #, gcc-internal-format
 msgid "Superclass %qs of class %qs not found"
-msgstr ""
+msgstr "Superklass %qs till klass %qs finns inte"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:6165
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "Type %qs not found in declaration of field %qs"
-msgstr "typen sätts skönsmässigt till %<int%> i deklarationen av %qs"
+msgstr "Typen %qs finns inte i deklarationen av fält %qs"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:6171
 #, gcc-internal-format
 msgid "Type %qs not found in the declaration of the argument %qs of method %qs"
-msgstr ""
+msgstr "Typen %qs finns inte i deklarationen av argumentet %qs till metod %qs"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:6178
 #, gcc-internal-format
 msgid "Type %qs not found in the declaration of the return type of method %qs"
-msgstr ""
+msgstr "Typen %qs finns inte i deklarationen av returtypen tilll metod %qs"
 
+# %s blir olika ord, men parse.y finns inte kvar i senaste versionen så
+# det är ingen idé att felrapportera.
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:6184
 #, gcc-internal-format
 msgid "Superinterface %qs of %s %qs not found"
-msgstr ""
+msgstr "Supergränssnitt %qs till %s %qs finns inte"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:6191
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "Type %qs not found in the declaration of the local variable %qs"
-msgstr "kan inte hitta gränssnittsdeklaration för %qs"
+msgstr "Typen %qs finns inte i deklarationen av den lokala variabeln %qs"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:6198
 #, gcc-internal-format
 msgid "Class %qs not found in %<throws%>"
-msgstr ""
+msgstr "Klassen %qs finns inte i %<throws%>"
 
+# %s blir olika ord, men parse.y finns inte kvar i senaste versionen så
+# det är ingen idé att felrapportera.
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:6255
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "Duplicate %s declaration %qs"
-msgstr "dubbel deklaration av etikett %qE"
+msgstr "Dubblerad %s-deklaration %qs"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:6329
 #, gcc-internal-format
 msgid "Class %qs doesn't define the abstract method %<%s %s%> from %s %<%s%>. This method must be defined or %s %qs must be declared abstract"
-msgstr ""
+msgstr "Klassen %qs definierare inte den abstrakta metoden %<%s %s%> från %s %<%s%>.  Denna metod måste definieras eller %s %qs måste deklareras abstrakt"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:6485
 #, gcc-internal-format
 msgid "Class %qs in %<throws%> clause must be a subclass of class %<java.lang.Throwable%>"
-msgstr ""
+msgstr "Klass %qs i %<throws%>-klausul måste vara en underklass till klass %<java.lang.Throwable%>"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:6529
 #, gcc-internal-format
 msgid "Class %qs must override %qs with a public method in order to implement interface %qs"
-msgstr ""
+msgstr "Klass %qs måste ersätta %qs med en publik metod för att implementera gränssnitt %qs"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:6543
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:6766
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "Method %qs was defined with return type %qs in class %qs"
-msgstr "kan inte hitta ett register att spilla i klass %qs"
+msgstr "Metod %qs definierades med returtyp %qs i klassen %qs"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:6560
 #, gcc-internal-format
 msgid "%s methods can't be overridden. Method %qs is %s in class %qs"
-msgstr ""
+msgstr "%s-metoder kan inte ersättas.  Metod %qs är %s i klass %qs"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:6574
 #, gcc-internal-format
 msgid "Instance methods can't be overridden by a static method. Method %qs is an instance method in class %qs"
-msgstr ""
+msgstr "Instansmetoder kan inte ersättas av en statisk metod.  Metod %qs är en instansmetod i klass %qs"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:6597
 #, gcc-internal-format
 msgid "Methods can't be overridden to be more private. Method %qs is not %s in class %qs"
-msgstr ""
+msgstr "Metoder kan inte ersättas med en mer privat.  Metod %qs är inte %s i klass %qs"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:6734
 #, gcc-internal-format
 msgid "Invalid checked exception class %qs in %<throws%> clause.  The exception must be a subclass of an exception thrown by %qs from class %qs"
-msgstr ""
+msgstr "Ogiltig kontrollerad undantagsklass %qs i %<throws%>-klausul.  Undantaget måste vara en underklass till ett undantag som kastas av %qs från klass %qs"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:6791
 #, gcc-internal-format
 msgid "Interface %qs inherits method %qs from interface %qs. This method is redefined with a different return type in interface %qs"
-msgstr ""
+msgstr "Gränssnitt %qs ärver metod %qs från gränssnitt %qs.  Denna metod omdefinieras med en annan returtyp i gränssnitt %qs"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:6966
 #, gcc-internal-format
 msgid "Class or interface %qs not found in import"
-msgstr ""
+msgstr "Klass eller gränssnitt %qs finns inte i import"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:7055
 #, gcc-internal-format
 msgid "malformed .zip archive in CLASSPATH: %s"
-msgstr ""
+msgstr "felformaterat .zip-arkiv i CLASSPATH: %s"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:7126
 #, gcc-internal-format
 msgid "Can't find default package %qs. Check the CLASSPATH environment variable and the access to the archives"
-msgstr ""
+msgstr "Det går inte att hitta standardpaket %qs.  Kontrollera miljövariabeln CLASSPATH och åtkomsträttigheterna på arkiven"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:7131
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "Package %qs not found in import"
-msgstr "%<%c%s%> finns inte bland protokoll"
+msgstr "Paket %qs finns inte i import"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:7232
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "Type %qs also potentially defined in package %qs"
-msgstr "%qD är redan definierad i klassen %qT"
+msgstr "Typ %qs är också potentiellt definierad i paket %qs"
 
+# Första %s blir olika ord, men parse.y finns inte kvar i senaste
+# versionen så det är ingen idé att felrapportera.
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:7372
 #, gcc-internal-format
 msgid "Nested %s %s is %s; cannot be accessed from here"
-msgstr ""
+msgstr "Nästad %s %s är %s, kan inte nås härifrån"
 
+# D:o
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:7410
 #, gcc-internal-format
 msgid "Can't access %s %qs. Only public classes and interfaces in other packages can be accessed"
-msgstr ""
+msgstr "Kan inte komma åt %s %qs.  Endast publika klasser och gränssnitt i andra paket kan nås"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:7448
 #, gcc-internal-format
 msgid "Only %<final%> is allowed as a local variables modifier"
-msgstr ""
+msgstr "Endast %<final%> är tillåtet som modifierare av en lokal variabel"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:9090
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "No constructor matching %qs found in class %qs"
-msgstr "ingen lämplig %qD i klassen %qT"
+msgstr "Ingen konstruerare som matchar %qs finns i klass %qs"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:9594
 #, gcc-internal-format
 msgid "Can't reference %qs before the superclass constructor has been called"
-msgstr ""
+msgstr "Det går inte att referera %qs före superklassens konstruerare har anropats"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:9655
 #, gcc-internal-format
 msgid "Local variable %qs can't be accessed from within the inner class %qs unless it is declared final"
-msgstr ""
+msgstr "Lokal variabel %qs kan inte nås inifrån den inre klassen %qs om den inte är deklarerad slutlig"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:9660
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:10118
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "Undefined variable %qs"
-msgstr "oanvänd variabel %qs"
+msgstr "Odefinierad variabel %qs"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:9671
 #, gcc-internal-format
 msgid "Can't make a static reference to nonstatic variable %qs in class %qs"
-msgstr ""
+msgstr "Det går inte att göra en statisk referens till en ickestatisk variabel %qs i klass %qs"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:9872
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:10726
 #, gcc-internal-format
 msgid "No enclosing instance for inner class %qs is in scope%s"
-msgstr ""
+msgstr "Ingen omslutande instans för inre klass %qs är i räckvidden%s"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:9991
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:12480
 #, gcc-internal-format
 msgid "Keyword %<this%> used outside allowed context"
-msgstr ""
+msgstr "Nyckelordet %<this%> använt utanför tillåtet sammanhang"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:9997
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:10882
 #, gcc-internal-format
 msgid "Can't reference %<this%> before the superclass constructor has been called"
-msgstr ""
+msgstr "Det går inte att referera %<this%> före superklasskonstrueraren har anropats"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:10013
 #, gcc-internal-format
 msgid "Can't use variable %<%s.this%>: type %qs isn't an outer type of type %qs"
-msgstr ""
+msgstr "Det går inte att använda variabeln %<%s.this%>: typen %qs är inte en yttre typ av typ %qs"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:10046
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "Keyword %<super%> used outside allowed context"
-msgstr "nyckelordet %<typename%> är inte tillåtet utanför mallar"
+msgstr "Nyckelordet %<super%> använt utanför tillåtet sammanhang"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:10095
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "No variable %qs defined in class %qs"
-msgstr "ingen lämplig %qD i klassen %qT"
+msgstr "Ingen variabel %qs är definierad i klass %qs"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:10100
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "Undefined variable or class name: %qs"
-msgstr "motstridande superklassnamn %qs"
+msgstr "Odefinierat variabel- eller klassnamn %qs"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:10182
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "Can't use type %qs as a qualifier"
-msgstr "basklass %qT har cv-kvalificerare"
+msgstr "Det går inte att använda typs %qs som en kvalificerare"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:10201
 #, gcc-internal-format
 msgid "Attempt to reference field %qs in %<%s %s%>"
-msgstr ""
+msgstr "Försök att referera fält %qs i %<%s %s%>"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:10232
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "No variable %qs defined in type %qs"
-msgstr "variabeln %q+D deklarerad %<inline%>"
+msgstr "Ingen variabel %qs finns definierad i typ %qs"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:10324
 #, gcc-internal-format
 msgid "Attempt to reference field %<new%> in a %qs"
-msgstr ""
+msgstr "Försök att referera fält %<new%> i en %qs"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:10461
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "The class %qs has been deprecated"
-msgstr "%qs bör undvikas"
+msgstr "Klassen %qs bör undvikas"
 
+# Första %s blir olika ord, men parse.y finns inte kvar i senaste
+# versionen så det är ingen idé att felrapportera.
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:10471
 #, gcc-internal-format
 msgid "The %s %qs in class %qs has been deprecated"
-msgstr ""
+msgstr "%s %qs i klass %qs bör inte användas"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:10562
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "Can't invoke a method on primitive type %qs"
-msgstr "Javametod %qD har typ %qT som inte är Javaparametertyp"
+msgstr "Det går inte att anropa en metod på den primitiva typen %qs"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:10577
 #, gcc-internal-format
 msgid "Can't make static reference to method %qs in interface %qs"
-msgstr ""
+msgstr "Det går inte att göra en statisk referens till metod %qs i gränssnitt %qs"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:10591
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:10929
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "Can't make static reference to method %<%s %s%> in class %qs"
-msgstr "kan inte göra %qD till en metod -- är inte i en klass"
+msgstr "Det går inte att göra en statisk referens till metod %<%s %s%> i klass %qs"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:10633
 #, gcc-internal-format
 msgid "Can't invoke super constructor on java.lang.Object"
-msgstr ""
+msgstr "Det går inte att anropa superkonstruerare på java.lang.Object"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:10646
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:14550
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "Class %qs not found in type declaration"
-msgstr "oanvändbart typnamn i tom deklaration"
+msgstr "Klass %qs finns inte i typdeklarationen"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:10658
 #, gcc-internal-format
 msgid "Class %qs is an abstract class. It can't be instantiated"
-msgstr ""
+msgstr "Klass %qs är en abstrakt klass.  Den kan inte instansieras"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:10688
 #, gcc-internal-format
 msgid "No method named %qs in scope"
-msgstr ""
+msgstr "Ingen metod med namnet %qs i räckvidden"
 
+# Andra %s blir olika ord, men parse.y finns inte kvar i senaste
+# versionen så det är ingen idé att felrapportera.
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:10801
 #, gcc-internal-format
 msgid "Can't access %s %s %<%s.%s%> from %qs"
-msgstr ""
+msgstr "Det går inte att nå %s %s %<%s.%s%> från %qs"
 
+# Första %s blir olika ord, men parse.y finns inte kvar i senaste
+# versionen så det är ingen idé att felrapportera.
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:11297
 #, gcc-internal-format
 msgid "Can't find %s %<%s(%s)%> in type %qs%s"
-msgstr ""
+msgstr "%s %<%s(%s)%> finns inte i typ %qs%s"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:11892
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "Constant expression required"
-msgstr "Konstant uttryck krävs vid %C"
+msgstr "Konstant uttryck krävs"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:11905
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "Incompatible type for case. Can't convert %qs to %<int%>"
-msgstr "Inkompatibel typ för %qs.  Det går inte att konvertera %qs till heltalstyp"
+msgstr "Inkompatibel typ för case.  Det går inte att konvertera %qs till %<int%>"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:11939
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "Duplicate case label: %<default%>"
-msgstr "Dubblerad konstruktionsetikett \"%s\" vid %C"
+msgstr "Dubblerad case-etikett: %<default%>"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:12279
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "Incompatible type for %<+=%>. Can't convert %qs to %<java.lang.String%>"
-msgstr "Inkompatibel typ %qs.  Det går inte att konvertera %qs till boolesk"
+msgstr "Inkompatibel typ för %<+=%>.  Det går inte att konvertera %qs till %<java.lang.String%>"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:12462
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "missing static field %qs"
-msgstr "sökväg saknas efter %qs"
+msgstr "statiskt fält %qs saknas"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:12467
 #, gcc-internal-format
 msgid "not a static field %qs"
-msgstr ""
+msgstr "inte ett statiskt fält %qs"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:12488
 #, gcc-internal-format
 msgid "Can't reference %<this%> or %<super%> before the superclass constructor has been called"
-msgstr ""
+msgstr "Det går inte att referera %<this%> eller %<super%> före superklasskonstrueraren har anropats"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:12508
 #, gcc-internal-format
 msgid "No case for %s"
-msgstr ""
+msgstr "Inget fall för %s"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:12938
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "Invalid left hand side of assignment"
-msgstr "ogiltigt l-värde i tilldelning"
+msgstr "Ogiltig vänstersida i tilldelning"
 
+# %s blir olika ord, men parse.y finns inte kvar i senaste versionen så
+# det är ingen idé att felrapportera.
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:12989
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "Incompatible type for %s. Can't convert %qs to %qs"
-msgstr "Inkompatibel typ %qs.  Det går inte att konvertera %qs till boolesk"
+msgstr "Inkompatibel typ för %s.  Det går inte att konvertera %qs till %qs"
 
+# %s blir olika ord, men parse.y finns inte kvar i senaste versionen så
+# det är ingen idé att felrapportera.
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:12992
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "Incompatible type for %s. Explicit cast needed to convert %qs to %qs"
-msgstr "Inkompatibel typ på %qs.  Explicit typkonvertering behövs för att konvertara %qs till heltal"
+msgstr "Inkompatibel typ på %s.  Explicit typkonvertering behövs för att konvertara %qs till %qs"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:13164
 #, gcc-internal-format
 msgid "Constant expression %qs too wide for narrowing primitive conversion to %qs"
-msgstr ""
+msgstr "Konstant uttryck %qs är för brett för avsmalnande primitiv konvertering till %qs"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:13454
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "unregistered operator %s"
-msgstr "okänd flagga \"-%s\""
+msgstr "oregistrerad operator %s"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:13603
 #, gcc-internal-format
 msgid "Evaluating this expression will result in an arithmetic exception being thrown"
-msgstr ""
+msgstr "Beräkning av detta uttryck kommer resultera i att ett aritmetiskt undantag kastas"
 
+# Första %qs blir en tilldelningsoperator, typ "+=".  Det är ok.
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:13685
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "Incompatible type for %qs. Explicit cast needed to convert shift distance from %qs to integral"
-msgstr "Inkompatibel typ på %qs.  Explicit typkonvertering behövs för att konvertara %qs till heltal"
+msgstr "Inkompatibel typ för %qs.  Explicit typkonvertering behövs för att konvertara skiftavstånd från %qs till heltal"
 
+# Första %qs blir en tilldelningsoperator, typ "+=".  Det är ok.
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:13690
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "Incompatible type for %qs. Can't convert shift distance from %qs to integral"
-msgstr "Inkompatibel typ för %qs.  Det går inte att konvertera %qs till heltalstyp"
+msgstr "Inkompatibel typ för %qs.  Det går inte att konvertera från %qs till heltal"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:13764
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "Invalid argument %qs for %<instanceof%>"
-msgstr "ogiltigt argument till attributet %qs"
+msgstr "Ogiltigt argument %qs till %<instanceof%>"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:13791
 #, gcc-internal-format
 msgid "Impossible for %qs to be instance of %qs"
-msgstr ""
+msgstr "Omöjligt för %qs att vara en instans av %qs"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:13922
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "Incompatible type for %qs. Can't convert %qs to %qs"
-msgstr "Inkompatibel typ %qs.  Det går inte att konvertera %qs till boolesk"
+msgstr "Inkompatibel typ för %qs.  Det går inte att konvertera %qs till %qs"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:14240
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "%qs cannot be used with a constant"
-msgstr "%qE kan inte användas som en funktion"
+msgstr "%qs kan inte användas med en konstant"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:14405
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "Invalid argument type %qs to %qs"
-msgstr "ogiltigt abstrakt typ %qT för %qE"
+msgstr "Ogiltig argumenttyp %qs till %qs"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:14641
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "Invalid cast from %qs to %qs"
-msgstr "ogiltig konvertering från typ %qT till typ %qT"
+msgstr "Ogiltig typkonvertering från %qs till %qs"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:14688
 #, gcc-internal-format
 msgid "%<[]%> can only be applied to arrays. It can't be applied to %qs"
-msgstr ""
+msgstr "%<[]%> kan endast tillämpas på vektorer.  Det kan inte tillämpas på %qs"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:14701
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "Incompatible type for %<[]%>. Explicit cast needed to convert %qs to %<int%>"
-msgstr "Inkompatibel typ på %qs.  Explicit typkonvertering behövs för att konvertara %qs till heltal"
+msgstr "Inkompatibel typ för %<[]%>.  Explicit typkonvertering behövs för att konvertara %qs till %<int%>"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:14705
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "Incompatible type for %<[]%>. Can't convert %qs to %<int%>"
-msgstr "Inkompatibel typ för %qs.  Det går inte att konvertera %qs till heltalstyp"
+msgstr "Inkompatibel typ för %<[]%>.  Det går inte att konvertera %qs till %<int%>"
 
+# %s blir olika uttryck, men parse.y finns inte kvar i senaste versionen så
+# det är ingen idé att felrapportera.
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:14776
 #, fuzzy, gcc-internal-format
 msgid "Incompatible type for dimension in array creation expression. %s convert %qs to %<int%>"
-msgstr "Inkompatibel typ på %qs.  Explicit typkonvertering behövs för att konvertara %qs till heltal"
+msgstr "Inkompatibel typ på dimension i vektorskaparuttryck.  Explicit typkonvertering behövs för att konvertara %qs till heltal"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:14894
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "Invalid array initializer for non-array type %qs"
-msgstr "ogiltig typ %qT som initierare för en vektor med typ %qT"
+msgstr "Ogiltig vektorinitierare för icke-vektortyp %qs"
 
+# %s blir olika meningsdelar, men parse.y finns inte kvar i senaste
+# versionen så det är ingen idé att felrapportera.
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:14981
 #, fuzzy, gcc-internal-format
 msgid "Incompatible type for array. %s convert %qs to %qs"
-msgstr "Inkompatibel typ %qs.  Det går inte att konvertera %qs till boolesk"
+msgstr "Inkompatibel typ för vektor.  Det går inte att konvertera %qs till boolesk"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:15050
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "%<return%> inside instance initializer"
-msgstr "tomt indexintervall i initierare"
+msgstr "%<return%> inuti instansinitierare"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:15054
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "%<return%> inside static initializer"
-msgstr "tomt indexintervall i initierare"
+msgstr "%<return%> inuti statisk initierare"
 
+# %s blir tom eller "out"!  Men parse.y finns inte kvar i senaste
+# versionen så det är ingen idé att felrapportera.
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:15060
 #, gcc-internal-format
 msgid "%<return%> with%s value from %<%s %s%>"
 msgstr ""
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:15067
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "%<return%> with value from constructor %qs"
-msgstr "returnerar ett värde från en konstruerare"
+msgstr "%<return%> med värde från konstruerare %qs"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:15132
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "Incompatible type for %<if%>. Can't convert %qs to %<boolean%>"
-msgstr "Inkompatibel typ %qs.  Det går inte att konvertera %qs till boolesk"
+msgstr "Inkompatibel typ för %<if%>.  Det går inte att konvertera %qs till %<boolean%>"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:15165
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "Declaration of %qs shadows a previous label declaration"
-msgstr "deklaration av %qD skuggar en global deklaration"
+msgstr "Deklaration av %qs skuggar en tidigare etikettdeklaration"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:15170
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "This is the location of the previous declaration of label %qs"
-msgstr "skuggar tidigare typdeklaration av %q#D"
+msgstr "Detta är platsen för den tidigare deklarationen av etikett %qs"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:15417
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "No label definition found for %qs"
-msgstr "omdefinition av %q#T"
+msgstr "Det finns ingen etikettdefinition av %qs"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:15430
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "%<continue%> must be in loop"
-msgstr "continue-sats som inte är i en loop"
+msgstr "%<continue%> måste vara i en slinga"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:15433
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "continue label %qs does not name a loop"
-msgstr "%qE i klassen %qT är inte namnet på en typ"
+msgstr "continue-etikett %qs är inte namnet på en slinga"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:15454
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "%<break%> must be in loop or switch"
-msgstr "break-sats som inte är i en loop eller switch"
+msgstr "%<break%> måste vara i en slinga eller switch"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:15495
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "Incompatible type for loop conditional. Can't convert %qs to %<boolean%>"
-msgstr "Inkompatibel typ %qs.  Det går inte att konvertera %qs till boolesk"
+msgstr "Inkompatibel typ för slingvillkor.  Det går inte att konvertera %qs till %<boolean%>"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:15533
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "Incompatible type for %<switch%>. Can't convert %qs to %<int%>"
-msgstr "Inkompatibel typ för %qs.  Det går inte att konvertera %qs till heltalstyp"
+msgstr "Inkompatibel typ för %<switch%>.  Det går inte att konvertera %qs till %<int%>"
 
 #. The case_label_list is in reverse order, so print the
 #. outer label first.
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:15564
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "duplicate case label: %<"
-msgstr "dubblerad etikett %qD"
+msgstr "dubblerad case-etikett: %<"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:15565
 #, gcc-internal-format
 msgid "%>"
-msgstr ""
+msgstr "%>"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:15568
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "original label is here"
-msgstr "Justera alla etiketter"
+msgstr "orginaletiketten är här"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:15785
 #, gcc-internal-format
 msgid "Can't catch class %qs. Catch clause parameter type must be a subclass of class %<java.lang.Throwable%>"
-msgstr ""
+msgstr "Det går inte att fånga klass %qs.  Parametertypen i en fångstklausul måste vara en underklass till klass %<java.lang.Throwable%>"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:15809
 #, gcc-internal-format
 msgid "%<catch%> not reached because of the catch clause at line %d"
-msgstr ""
+msgstr "%<catch%> nås inte på grund av fångstklausulen på rad %d"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:15876
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "Incompatible type for %<synchronized%>. Can't convert %qs to %<java.lang.Object%>"
-msgstr "Inkompatibel typ %qs.  Det går inte att konvertera %qs till boolesk"
+msgstr "Inkompatibel typ %<synchronized%>.  Det går inte att konvertera %qs till %<java.lang.Object%>"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:15927
 #, gcc-internal-format
 msgid "Can't throw %qs; it must be a subclass of class %<java.lang.Throwable%>"
-msgstr ""
+msgstr "Det går inte att kasta %qs; det måste vara en underklass till klass %<java.lang.Throwable%>"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:15956
 #, gcc-internal-format
 msgid "Checked exception %qs can't be thrown in instance initializer (not all declared constructor are declaring it in their %<throws%> clause)"
-msgstr ""
+msgstr "Kontrollerat undantag %qs kan inte kastas i instansinitierare (alla deklarerade konstruerare deklarerar den inte i sina %<throws%>-klausuler)"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:15977
 #, gcc-internal-format
 msgid "Checked exception %qs can't be caught by any of the catch clause(s) of the surrounding %<try%> block"
-msgstr ""
+msgstr "Kontrollerat undantag %qs kan inte fångas av någon av fångstklausulerna i det omgivande %<try%>-blocket"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:15990
 #, gcc-internal-format
 msgid "Checked exception %qs can't be thrown in initializer"
-msgstr ""
+msgstr "Kontrollerat undantag %qs kan inte kastas i initierare"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:15994
 #, gcc-internal-format
 msgid "Checked exception %qs isn't thrown from a %<try%> block"
-msgstr ""
+msgstr "Kontrollerat undantag %qs kastas inte från ett %<try%>-block"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:16000
 #, gcc-internal-format
 msgid "Checked exception %qs doesn't match any of current method's %<throws%> declaration(s)"
-msgstr ""
+msgstr "Kontrollerat undantag %qs matchar inte någon av den aktuella metodens %<throws%>-deklarationer"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:16090
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "Exception %qs can't be thrown in initializer"
-msgstr "tomt indexintervall i initierare"
+msgstr "Undantag %qs kan inte kastas i initierare"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:16096
 #, gcc-internal-format
 msgid "Exception %qs must be caught, or it must be declared in the %<throws%> clause of %qs"
-msgstr ""
+msgstr "Undantag %qs måste fångas, eller deklareras i %<throws%>-klausulen till %qs"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:16189
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "Incompatible type for %<?:%>. Can't convert %qs to %<boolean%>"
-msgstr "Inkompatibel typ %qs.  Det går inte att konvertera %qs till boolesk"
+msgstr "Inkompatibel typ %<?:%>.  Det går inte att konvertera %qs till %<boolean%>"
 
 #: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:16257
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "Incompatible type for %<?:%>. Can't convert %qs to %qs"
-msgstr "Inkompatibel typ %qs.  Det går inte att konvertera %qs till boolesk"
+msgstr "Inkompatibel typ %<?:%>.  Det går inte att konvertera %qs till %qs"
 
 #: java/typeck.c:529
 #, gcc-internal-format
@@ -31316,14 +31274,14 @@ msgstr "Konstruerare kan inte vara %s"
 #. Pedantic warning on obsolete modifiers. Note: when cl is NULL,
 #. flags was set artificially, such as for an interface method.
 #: java/parse.h:165
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "Discouraged redundant use of %qs modifier in declaration of %s"
-msgstr "flera lagringsklasser i deklaration av %qs"
+msgstr "Överflödig användning av %qs-modifierare i deklaration av %s"
 
 #: java/parse.h:172
-#, fuzzy, gcc-internal-format
+#, gcc-internal-format
 msgid "Discouraged redundant use of %qs modifier in declaration of %s %qs"
-msgstr "flera lagringsklasser i deklaration av %qs"
+msgstr "Överflödig användning av %qs-modifierare i deklaration av %s %qs"
 
 #. Standard error messages
 #: java/parse.h:355
@@ -31781,186 +31739,3 @@ msgstr "Adress till registervariabeln %qD efterfr
 #, gcc-internal-format
 msgid "%qD attribute ignored"
 msgstr "attributet %qD ignorerat"
-
-#~ msgid "Enumerator cannot be array at %C"
-#~ msgstr "Uppräkningstyp kan inte vara en vektor vid %C"
-
-#~ msgid "Enumerator cannot have attributes %C"
-#~ msgstr "Uppräkningstyp kan inte ha attribut %C"
-
-#~ msgid "RESULT attribute required in ENTRY statement at %C"
-#~ msgstr "RESULT-attribut krävs i ENTRY-sats vid %C"
-
-#~ msgid "In file %s:%d\n"
-#~ msgstr "I filen %s:%d\n"
-
-#~ msgid "The upper bound in the last dimension of the assumed_size array on the rhs of the pointer assignment at %L must be set"
-#~ msgstr "Den övre gränsen på den sista dimensionen av vektorn med förmodad storlek på högersidan av pekartilldelningen vid %L måste anges"
-
-#~ msgid "Period required"
-#~ msgstr "Punkt krävs"
-
-#~ msgid "Loop variable at %C cannot have the POINTER attribute"
-#~ msgstr "Slingvariabel vid %C får inte ha attributet POINTER"
-
-#~ msgid "Argument to -fqkind isn't a valid real kind"
-#~ msgstr "Argumentet till -fqkind är inte en giltig real-sort"
-
-#~ msgid "Statement label in blank line will be ignored at %C"
-#~ msgstr "Satsetikett på tom rad kommer ingoreras vid %C"
-
-#~ msgid "Real number at %C has a 'q' exponent and an explicit kind"
-#~ msgstr "Reelt tal vid %C har en \"q\"-exponent och en explicit sort"
-
-#~ msgid "Generic function '%s' at %L is not an intrinsic function"
-#~ msgstr "Generisk funktion \"%s\" vid %L är inte en inbyggd funktion"
-
-#~ msgid "Generic subroutine '%s' at %L is not an intrinsic subroutine"
-#~ msgstr "Generisk subrutin \"%s\" vid %L är inte en inbyggd subrutin"
-
-#~ msgid "Extended ASCII not implemented: argument of ACHAR at %L must be between 0 and 127"
-#~ msgstr "Utökad ASCII är inte implementerat: argument till ACHAR vid %L måste vara mellan 0 och 127"
-
-#~ msgid "Bad character in CHAR function at %L"
-#~ msgstr "Felaktigt tecken i CHAR-funktion vid %L"
-
-#~ msgid "Cannot change attributes of symbol at %L after it has been used"
-#~ msgstr "Det går inte att ändra attribut på sumbol vid %L efter att den har använts"
-
-#~ msgid "Symbol '%s' at %L already has basic type of %s"
-#~ msgstr "Symbolen \"%s\" vid %L har redan grundtypen %s"
-
-#~ msgid "Assigned label is not a format label"
-#~ msgstr "Tilldelad etiketter är inte en formatetikett"
-
-#~ msgid "Set default accessibility of module entities to PRIVATE"
-#~ msgstr "Ange standardåtkomlighet för modulenheter som PRIVATE"
-
-#~ msgid "Set the kind for a real with the 'q' exponent to 'n'"
-#~ msgstr "Ange sorten för en reeel med exponenten \"q\" till \"n\""
-
-#~ msgid "Use SVR4-style PIC"
-#~ msgstr "Använd PIC i SVR4-stil"
-
-#~ msgid "Give strings the type \"array of char\""
-#~ msgstr "Ge strängar typen \"vektor av char\""
-
-#~ msgid "Make string literals \"const char[]\" not \"char[]\""
-#~ msgstr "Gör strängliteraler till \"const char[]\", inte \"char[]\""
-
-#~ msgid "Perform loop optimizations"
-#~ msgstr "Utför slingoptimeringar"
-
-#~ msgid "Perform loop optimizations using the new loop optimizer"
-#~ msgstr "Utför slingoptimeringar med den nya slingoptimeraren"
-
-#~ msgid "Run the loop optimizer twice"
-#~ msgstr "Kör slingoptimeraren två gånger"
-
-#~ msgid "Mark data as shared rather than private"
-#~ msgstr "Markera data som delad istället för privat"
-
-#~ msgid "invalid lvalue in increment"
-#~ msgstr "ogiltigt l-värde i ökning"
-
-#~ msgid "invalid lvalue in decrement"
-#~ msgstr "ogiltigt l-värde i minskning"
-
-#~ msgid "invalid lvalue in unary %<&%>"
-#~ msgstr "ogiltigt l-värde i unär %<&%>"
-
-#~ msgid "GCC does not yet properly implement %<[*]%> array declarators"
-#~ msgstr "GCC implementerar ännu inte ordentligt %<[*]%>-vektordeklarerare"
-
-#~ msgid "junk at end of #pragma weak"
-#~ msgstr "skräp vid slutet av #pragma weak"
-
-#~ msgid "unexpected node"
-#~ msgstr "oväntad nod"
-
-#~ msgid "nonlocal label %s is not first in a sequence of labels in bb %d"
-#~ msgstr "icke lokal etikett %s är inte först i en sekvens av etiketter i bb %d"
-
-#~ msgid "label %s to block does not match in bb %d"
-#~ msgstr "etikett %s till block stämmer inte i bb %d"
-
-#~ msgid "label %s has incorrect context in bb %d"
-#~ msgstr "etikett %s har felaktig kontext i bb %d"
-
-#~ msgid "label %s in the middle of basic block %d"
-#~ msgstr "etikett %s mitt i grundblock %d"
-
-#~ msgid "statement makes aliased stores, but has no V_MAY_DEFS"
-#~ msgstr "sats gör en aliasad lagring, men har ingen V_MAY_DEFS"
-
-#~ msgid "no-op convert from %wd to %wd bytes in initializer"
-#~ msgstr "tom operation konverterar från %wd till %wd byte i initierare"
-
-#~ msgid "-fpic is not supported; -fPIC assumed"
-#~ msgstr "-fpic stöds inte, tolkar som -fPIC"
-
-#~ msgid "-msoft-float and -mlong-double-128 not supported"
-#~ msgstr "-msoft-float och -mlong-double-128 stöds inte"
-
-#~ msgid "unable to call pointer to member function here"
-#~ msgstr "det går inte att anropa en pekare till medlemsfunktion här"
-
-#~ msgid "field %q+D in local class cannot be static"
-#~ msgstr "fält %q+D i lokal klass kan inte vara statiskt"
-
-#~ msgid "invalid operation on uninstantiated type"
-#~ msgstr "ogiltig operation på oinstansierad typ"
-
-#~ msgid "cannot initialize %qD to namespace %qD"
-#~ msgstr "det går inte att initiera %qD till namnrymd %qD"
-
-#~ msgid "long or short specified with floating type for %qs"
-#~ msgstr "long eller short angiven med flyttalstyp för %qs"
-
-#~ msgid "invalid use of %<virtual%> in template declaration of %q#D"
-#~ msgstr "ogiltig användning av %<virtual%> i malldeklarationen av %q#D"
-
-#~ msgid "qualified type %qT does not match destructor name %<~%T%>"
-#~ msgstr "kvalificerad typ %qT matchar inte destruerarnamnet %<~%T%>"
-
-#~ msgid "%qD is not a member of type %qT"
-#~ msgstr "%qD är inte medlem av typen %qT"
-
-#~ msgid "zero size array reserves no space"
-#~ msgstr "vektor med storlek noll reserverar inget utrymme"
-
-#~ msgid "%<%D::%D%> is not a template"
-#~ msgstr "%<%D::%D%> är inte en mall"
-
-#~ msgid "%qD undeclared in namespace %qD"
-#~ msgstr "%qD odeklarerad i namnrymden %qD"
-
-#~ msgid "minimum/maximum operators are deprecated"
-#~ msgstr "minimum-/maximumoperatorer bör undvikas"
-
-#~ msgid "invalid catch parameter"
-#~ msgstr "ogiltig catch-parameter"
-
-#~ msgid "%qE is not a valid template argument for type %qT because it is not a constant pointer"
-#~ msgstr "%qE är inte ett giltigt mallargument till typ %qT eftersom det inte är en konstant pekare"
-
-#~ msgid "%qT uses local type %qT"
-#~ msgstr "%qT använder lokal typ %qT"
-
-#~ msgid "invalid use of %qD as a default value for a template template-parameter"
-#~ msgstr "ogiltig användning av %qD som standardvärde för en mallmallparameter"
-
-#~ msgid "ISO C++ forbids assignment of arrays"
-#~ msgstr "ISO C++ förbjuder tilldelning av fält"
-
-#~ msgid "union %qT with no named members cannot be initialized"
-#~ msgstr "unionen %qT utan namngivna medlemmar kan inte initieras"
-
-#~ msgid "unused parameter %qs"
-#~ msgstr "oanvänd parameter %qs"
-
-#~ msgid "assignment to final static field %q+D not in class initializer"
-#~ msgstr "tilldelning till slutligt statiskt fält %q+D som inte är i klassinitierare"
-
-#~ msgid "assignment to final field %q+D not in constructor"
-#~ msgstr "tilldelning till slutligt fält %q+D som inte är i konstruerare"