OSDN Git Service

* be.po, ca.po, da.po, de.po, el.po, es.po, fr.po, ja.po, nl.po,
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / libcpp / po / uk.po
1 # Ukrainian translation of cpplib.
2 # Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc.
3 # Maxim V. Dziumanenko <dziumanenko@gmail.com>, 2007.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: cpplib 4.2.1\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: http://gcc.gnu.org/bugs.html\n"
9 "POT-Creation-Date: 2007-07-18 21:18-0700\n"
10 "PO-Revision-Date: 2007-08-17 11:23+0300\n"
11 "Last-Translator: Maxim V. Dziumanenko <dziumanenko@gmail.com>\n"
12 "Language-Team: Ukrainian <translation-team-uk@lists.sourceforge.net>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
17
18 #: charset.c:654
19 #, c-format
20 msgid "conversion from %s to %s not supported by iconv"
21 msgstr "перетворення з %s у %s не підтримується iconv"
22
23 #: charset.c:657
24 msgid "iconv_open"
25 msgstr "iconv_open"
26
27 #: charset.c:665
28 #, c-format
29 msgid "no iconv implementation, cannot convert from %s to %s"
30 msgstr "відсутня реалізація iconv, не вдається перетворити з %s на %s"
31
32 #: charset.c:742
33 #, c-format
34 msgid "character 0x%lx is not in the basic source character set\n"
35 msgstr "символ 0x%lx відсутній у базовому первинному наборі символів\n"
36
37 #: charset.c:759 charset.c:1352
38 msgid "converting to execution character set"
39 msgstr "перетворення на виконуваний набір символів"
40
41 #: charset.c:765
42 #, c-format
43 msgid "character 0x%lx is not unibyte in execution character set"
44 msgstr "символ 0x%lx не однобайтовий у виконуваному наборі символів"
45
46 #: charset.c:889
47 #, c-format
48 msgid "Character %x might not be NFKC"
49 msgstr "Символ %x може не бути NFKC"
50
51 #: charset.c:949
52 msgid "universal character names are only valid in C++ and C99"
53 msgstr "універсальні назви символів допустимі лише у C++ та C99"
54
55 #: charset.c:952
56 #, c-format
57 msgid "the meaning of '\\%c' is different in traditional C"
58 msgstr "сенс '\\%c' відрізняється від традиційної мови C"
59
60 #: charset.c:961
61 msgid "In _cpp_valid_ucn but not a UCN"
62 msgstr "У _cpp_valid_ucn але не UCN"
63
64 #: charset.c:986
65 #, c-format
66 msgid "incomplete universal character name %.*s"
67 msgstr "неповна універсальна назва символу %.*s"
68
69 #: charset.c:998
70 #, c-format
71 msgid "%.*s is not a valid universal character"
72 msgstr "%.*s не є допустимим універсальним символом"
73
74 #: charset.c:1008 lex.c:472
75 msgid "'$' in identifier or number"
76 msgstr "'$' у ідентифікаторі чи числі"
77
78 #: charset.c:1018
79 #, c-format
80 msgid "universal character %.*s is not valid in an identifier"
81 msgstr "універсальний символ %.*s не є допустимим у ідентифікаторі"
82
83 #: charset.c:1022
84 #, c-format
85 msgid "universal character %.*s is not valid at the start of an identifier"
86 msgstr "універсальний символ %.*s не є допустимим на початку ідентифікатора"
87
88 #: charset.c:1056 charset.c:1571
89 msgid "converting UCN to source character set"
90 msgstr "перетворення UCN на первинний набір символів"
91
92 #: charset.c:1060
93 msgid "converting UCN to execution character set"
94 msgstr "перетворення UCN на виконуваний набір символів"
95
96 #: charset.c:1132
97 msgid "the meaning of '\\x' is different in traditional C"
98 msgstr "сенс '\\x' відрізняється від традиційної мови C"
99
100 #: charset.c:1149
101 msgid "\\x used with no following hex digits"
102 msgstr "\\x використовується з наступними шістнадцятковими цифрами"
103
104 #: charset.c:1156
105 msgid "hex escape sequence out of range"
106 msgstr "шістнадцяткова escape-послідовність поза межами діапазону"
107
108 #: charset.c:1195
109 msgid "octal escape sequence out of range"
110 msgstr "вісімкова escape-послідовність поза межами діапазону"
111
112 #: charset.c:1263
113 msgid "the meaning of '\\a' is different in traditional C"
114 msgstr "сенс '\\a' відрізняється від традиційної мови C"
115
116 #: charset.c:1270
117 #, c-format
118 msgid "non-ISO-standard escape sequence, '\\%c'"
119 msgstr "escape-послідовність не за стандартом ISO, '\\%c'"
120
121 #: charset.c:1278
122 #, c-format
123 msgid "unknown escape sequence '\\%c'"
124 msgstr "Невідома escape-послідовність '\\%c'"
125
126 #: charset.c:1286
127 #, c-format
128 msgid "unknown escape sequence: '\\%s'"
129 msgstr "Невідома escape-послідовність: '\\%s'"
130
131 #: charset.c:1293
132 msgid "converting escape sequence to execution character set"
133 msgstr "escape-послідовність перетворюється на виконуваний набір символів"
134
135 #: charset.c:1415 charset.c:1478
136 msgid "character constant too long for its type"
137 msgstr "символьна константа надто довга для вказаного типу"
138
139 #: charset.c:1418
140 msgid "multi-character character constant"
141 msgstr "багатосимвольна символьна константа"
142
143 #: charset.c:1510
144 msgid "empty character constant"
145 msgstr "порожня символьна константа"
146
147 #: charset.c:1612
148 #, c-format
149 msgid "failure to convert %s to %s"
150 msgstr "помилка при перетворені %s на %s"
151
152 #: directives.c:214 directives.c:240
153 #, c-format
154 msgid "extra tokens at end of #%s directive"
155 msgstr "зайві лексеми наприкінці директиви #%s"
156
157 #: directives.c:343
158 #, c-format
159 msgid "#%s is a GCC extension"
160 msgstr "#%s є розширенням GCC"
161
162 #: directives.c:355
163 msgid "suggest not using #elif in traditional C"
164 msgstr "рекомендується не використовувати #elif у традиційній мові C"
165
166 #: directives.c:358
167 #, c-format
168 msgid "traditional C ignores #%s with the # indented"
169 msgstr "у традиційній мові C ігноруються #%s, якщо # з відступом"
170
171 #: directives.c:362
172 #, c-format
173 msgid "suggest hiding #%s from traditional C with an indented #"
174 msgstr "рекомендується приховувати #%s у традиційній мові C використовуючи відступ перед #"
175
176 #: directives.c:388
177 msgid "embedding a directive within macro arguments is not portable"
178 msgstr "вбудована директива з макро-аргументами не є переносимою"
179
180 #: directives.c:408
181 msgid "style of line directive is a GCC extension"
182 msgstr "стиль директиви line є розширенням GCC"
183
184 #: directives.c:458
185 #, c-format
186 msgid "invalid preprocessing directive #%s"
187 msgstr "неправильна директива препроцесора #%s"
188
189 #: directives.c:524
190 msgid "\"defined\" cannot be used as a macro name"
191 msgstr "\"defined\" не може використовуватись як назва макросу"
192
193 #: directives.c:530
194 #, c-format
195 msgid "\"%s\" cannot be used as a macro name as it is an operator in C++"
196 msgstr "\"%s\" не може використовуватись як назва макросу, оскільки це - оператор у C++"
197
198 #: directives.c:533
199 #, c-format
200 msgid "no macro name given in #%s directive"
201 msgstr "не вказаний макрос у директиві #%s"
202
203 #: directives.c:536
204 msgid "macro names must be identifiers"
205 msgstr "назви макросів повинні бути ідентифікаторами"
206
207 #: directives.c:577
208 #, c-format
209 msgid "undefining \"%s\""
210 msgstr "скасовується визначення \"%s\""
211
212 #: directives.c:632
213 msgid "missing terminating > character"
214 msgstr "відсутній завершальний символ >"
215
216 #: directives.c:687
217 #, c-format
218 msgid "#%s expects \"FILENAME\" or <FILENAME>"
219 msgstr "#%s очікує \"FILENAME\" або <FILENAME>"
220
221 #: directives.c:727
222 #, c-format
223 msgid "empty filename in #%s"
224 msgstr "порожня назва файлу у #%s"
225
226 #: directives.c:737
227 msgid "#include nested too deeply"
228 msgstr "надто глибоке вкладання #include"
229
230 #: directives.c:778
231 msgid "#include_next in primary source file"
232 msgstr "#include_next у первинному файлі тексту програми"
233
234 #: directives.c:804
235 #, c-format
236 msgid "invalid flag \"%s\" in line directive"
237 msgstr "некоректна ознака \"%s\" у директиві line"
238
239 #: directives.c:856
240 #, c-format
241 msgid "\"%s\" after #line is not a positive integer"
242 msgstr "\"%s\" після #line не є додатнім цілим числом"
243
244 #: directives.c:862
245 msgid "line number out of range"
246 msgstr "номер рядка за межами діапазону"
247
248 #: directives.c:875 directives.c:952
249 #, c-format
250 msgid "\"%s\" is not a valid filename"
251 msgstr "\"%s\" не є коректною назвою файлу"
252
253 #: directives.c:912
254 #, c-format
255 msgid "\"%s\" after # is not a positive integer"
256 msgstr "\"%s\" після # не є додатнім цілим числом"
257
258 #: directives.c:1014
259 #, c-format
260 msgid "invalid #%s directive"
261 msgstr "некоректна директива #%s"
262
263 #: directives.c:1077
264 #, c-format
265 msgid "registering pragmas in namespace \"%s\" with mismatched name expansion"
266 msgstr "прагми реєструються у просторі назв \"%s\" за відсутності розширення назв"
267
268 #: directives.c:1086
269 #, c-format
270 msgid "registering pragma \"%s\" with name expansion and no namespace"
271 msgstr "прагма \"%s\" реєструється з розширенням назви але без простору назви"
272
273 #: directives.c:1104
274 #, c-format
275 msgid "registering \"%s\" as both a pragma and a pragma namespace"
276 msgstr "\"%s\" реєструється як прагма та як прострі назв прагм"
277
278 #: directives.c:1107
279 #, c-format
280 msgid "#pragma %s %s is already registered"
281 msgstr "#pragma %s %s вже зареєстровано"
282
283 #: directives.c:1110
284 #, c-format
285 msgid "#pragma %s is already registered"
286 msgstr "#pragma %s вже зареєстровано"
287
288 #: directives.c:1140
289 msgid "registering pragma with NULL handler"
290 msgstr "реєструється pragma з NULL-обробником"
291
292 #: directives.c:1350
293 msgid "#pragma once in main file"
294 msgstr "#pragma один раз у головному файлі"
295
296 #: directives.c:1373
297 msgid "invalid #pragma GCC poison directive"
298 msgstr "некоректна #pragma GCC poison директива"
299
300 #: directives.c:1382
301 #, c-format
302 msgid "poisoning existing macro \"%s\""
303 msgstr "poisoning існуючих макросів \"%s\""
304
305 #: directives.c:1403
306 msgid "#pragma system_header ignored outside include file"
307 msgstr "#pragma system_header проігноровано за межами включеного файлу"
308
309 #: directives.c:1427
310 #, c-format
311 msgid "cannot find source file %s"
312 msgstr "не вдається знайти первинний файл %s"
313
314 #: directives.c:1431
315 #, c-format
316 msgid "current file is older than %s"
317 msgstr "поточний файл старіший ніж %s"
318
319 #: directives.c:1599
320 msgid "_Pragma takes a parenthesized string literal"
321 msgstr "_Pragma охоплює дужками символьний літерал"
322
323 #: directives.c:1671
324 msgid "#else without #if"
325 msgstr "#else без #if"
326
327 #: directives.c:1676
328 msgid "#else after #else"
329 msgstr "#else після #else"
330
331 #: directives.c:1678 directives.c:1711
332 msgid "the conditional began here"
333 msgstr "умова починається тут"
334
335 #: directives.c:1704
336 msgid "#elif without #if"
337 msgstr "#elif без #if"
338
339 #: directives.c:1709
340 msgid "#elif after #else"
341 msgstr "#elif після #else"
342
343 #: directives.c:1739
344 msgid "#endif without #if"
345 msgstr "#endif беp #if"
346
347 #: directives.c:1816
348 msgid "missing '(' after predicate"
349 msgstr "відсутня '(' після предикату"
350
351 #: directives.c:1831
352 msgid "missing ')' to complete answer"
353 msgstr "відсутня ')' для завершення відповіді"
354
355 #: directives.c:1851
356 msgid "predicate's answer is empty"
357 msgstr "відповідь предиката порожня"
358
359 #: directives.c:1878
360 msgid "assertion without predicate"
361 msgstr "твердження без предикату"
362
363 #: directives.c:1880
364 msgid "predicate must be an identifier"
365 msgstr "предикат має бути ідентифікатором"
366
367 #: directives.c:1966
368 #, c-format
369 msgid "\"%s\" re-asserted"
370 msgstr "\"%s\" повторне ствердження"
371
372 #: directives.c:2190
373 #, c-format
374 msgid "unterminated #%s"
375 msgstr "незавершене #%s"
376
377 #: errors.c:118
378 msgid "warning: "
379 msgstr "попередження: "
380
381 #: errors.c:120
382 msgid "internal error: "
383 msgstr "внутрішня помилка: "
384
385 #: errors.c:122
386 msgid "error: "
387 msgstr "error: "
388
389 #: errors.c:186
390 msgid "stdout"
391 msgstr "stdout"
392
393 #: errors.c:188
394 #, c-format
395 msgid "%s: %s"
396 msgstr "%s: %s"
397
398 #: expr.c:203
399 msgid "too many decimal points in number"
400 msgstr "надто багато десяткових точок у числі"
401
402 #: expr.c:223
403 #, c-format
404 msgid "invalid digit \"%c\" in octal constant"
405 msgstr "некоректна цифра \"%c\" у вісімковій константі"
406
407 #: expr.c:229
408 msgid "use of C99 hexadecimal floating constant"
409 msgstr "використовуйте десятково-шістнадцяткову константу з плаваючою комою мови C99"
410
411 #: expr.c:238
412 msgid "exponent has no digits"
413 msgstr "експонента не має цифр"
414
415 #: expr.c:245
416 msgid "hexadecimal floating constants require an exponent"
417 msgstr "для десятково-шістнадцяткової константи з плаваючою комою потрібна експонента"
418
419 #: expr.c:251
420 #, c-format
421 msgid "invalid suffix \"%.*s\" on floating constant"
422 msgstr "некоректний суфікс \"%.*s\" у константі з плаваючою комою"
423
424 #: expr.c:261 expr.c:295
425 #, c-format
426 msgid "traditional C rejects the \"%.*s\" suffix"
427 msgstr "традиційною мовою C не сприймається суфікс \"%.*s\""
428
429 #: expr.c:268
430 #, c-format
431 msgid "invalid suffix \"%.*s\" with hexadecimal floating constant"
432 msgstr "некоректний суфікс \"%.*s\" з десятково-шістнадцятковою константою з плаваючою комою"
433
434 #: expr.c:281
435 #, c-format
436 msgid "invalid suffix \"%.*s\" on integer constant"
437 msgstr "некоректний суфікс \"%.*s\" у цілій константі"
438
439 #: expr.c:303
440 msgid "use of C99 long long integer constant"
441 msgstr "використовуйте цілу константу long long з C99"
442
443 #: expr.c:310
444 msgid "imaginary constants are a GCC extension"
445 msgstr "уявні константи є розширенням GCC"
446
447 #: expr.c:396
448 msgid "integer constant is too large for its type"
449 msgstr "ціла константа надто велика для вказаного типу"
450
451 #: expr.c:408
452 msgid "integer constant is so large that it is unsigned"
453 msgstr "ціла константа така велика, що вона не матиме знаку"
454
455 #: expr.c:490
456 msgid "missing ')' after \"defined\""
457 msgstr "відсутня ')' після \"defined\""
458
459 #: expr.c:497
460 msgid "operator \"defined\" requires an identifier"
461 msgstr "для оператора \"defined\" потрібен ідентифікатор"
462
463 #: expr.c:505
464 #, c-format
465 msgid "(\"%s\" is an alternative token for \"%s\" in C++)"
466 msgstr "(\"%s\" - альтернативна лексема для \"%s\" у C++)"
467
468 #: expr.c:515
469 msgid "this use of \"defined\" may not be portable"
470 msgstr "використання \"defined\" може бути непереносимим"
471
472 #: expr.c:554
473 msgid "floating constant in preprocessor expression"
474 msgstr "константа з плаваючою комою у виразі препроцесора"
475
476 #: expr.c:560
477 msgid "imaginary number in preprocessor expression"
478 msgstr "уявне число у виразі препроцесора"
479
480 #: expr.c:605
481 #, c-format
482 msgid "\"%s\" is not defined"
483 msgstr "\"%s\" не визначено"
484
485 #: expr.c:733 expr.c:762
486 #, c-format
487 msgid "missing binary operator before token \"%s\""
488 msgstr "відсутній двійковий оператор перед лексемою \"%s\""
489
490 #: expr.c:753
491 #, c-format
492 msgid "token \"%s\" is not valid in preprocessor expressions"
493 msgstr "лексема \"%s\" не є допустимим у виразі препроцесора"
494
495 #: expr.c:770
496 msgid "missing expression between '(' and ')'"
497 msgstr "відсутній вираз між '(' та ')'"
498
499 #: expr.c:773
500 msgid "#if with no expression"
501 msgstr "відсутній вираз після #if"
502
503 #: expr.c:776
504 #, c-format
505 msgid "operator '%s' has no right operand"
506 msgstr "оператор '%s' не містить коректного операнду"
507
508 #: expr.c:781
509 #, c-format
510 msgid "operator '%s' has no left operand"
511 msgstr "оператор '%s' не містить лівого операнду"
512
513 #: expr.c:807
514 msgid " ':' without preceding '?'"
515 msgstr " ':' без подовження '?'"
516
517 #: expr.c:834
518 msgid "unbalanced stack in #if"
519 msgstr "незбалансований стек у #if"
520
521 #: expr.c:853
522 #, c-format
523 msgid "impossible operator '%u'"
524 msgstr "неможливий оператор '%u'"
525
526 #: expr.c:943
527 msgid "missing ')' in expression"
528 msgstr "відсутня ')' у виразі"
529
530 #: expr.c:964
531 msgid "'?' without following ':'"
532 msgstr "'?' без наступного ':'"
533
534 #: expr.c:974
535 msgid "integer overflow in preprocessor expression"
536 msgstr "переповнення цілого числа у виразі препроцесора"
537
538 #: expr.c:979
539 msgid "missing '(' in expression"
540 msgstr "відсутня '(' у виразі"
541
542 #: expr.c:1011
543 #, c-format
544 msgid "the left operand of \"%s\" changes sign when promoted"
545 msgstr "лівий операнд \"%s\" змінює знак при підвищенні"
546
547 #: expr.c:1016
548 #, c-format
549 msgid "the right operand of \"%s\" changes sign when promoted"
550 msgstr "правий оператор \"%s\" змінює знак при підвищенні"
551
552 #: expr.c:1275
553 msgid "traditional C rejects the unary plus operator"
554 msgstr "у традиційній мові C не допускається унарний оператор плюс"
555
556 #: expr.c:1358
557 msgid "comma operator in operand of #if"
558 msgstr "оператор кома у операнді #if"
559
560 #: expr.c:1490
561 msgid "division by zero in #if"
562 msgstr "ділення на нуль у #if"
563
564 #: files.c:402
565 msgid "NULL directory in find_file"
566 msgstr "значення каталогу NULL у find_file"
567
568 #: files.c:440
569 msgid "one or more PCH files were found, but they were invalid"
570 msgstr "знайдено один або більше файлів PCH, але вони некоректні"
571
572 #: files.c:443
573 msgid "use -Winvalid-pch for more information"
574 msgstr "докладніша інформація виводиться, якщо вказати -Winvalid-pch"
575
576 #: files.c:501
577 #, c-format
578 msgid "%s is a block device"
579 msgstr "%s є блочним пристроєм"
580
581 #: files.c:518
582 #, c-format
583 msgid "%s is too large"
584 msgstr "%s надто великий"
585
586 #: files.c:553
587 #, c-format
588 msgid "%s is shorter than expected"
589 msgstr "%s коротший ніж очікувалося"
590
591 #: files.c:782
592 #, c-format
593 msgid "no include path in which to search for %s"
594 msgstr "відсутні шлях включення у якому ведеться пошук для %s"
595
596 #: files.c:1071
597 msgid "Multiple include guards may be useful for:\n"
598 msgstr "Декілька include guards можуть бути корисні для:\n"
599
600 #: init.c:407
601 msgid "cppchar_t must be an unsigned type"
602 msgstr "cppchar_t має бути беззнакового типу"
603
604 #: init.c:411
605 #, c-format
606 msgid "preprocessor arithmetic has maximum precision of %lu bits; target requires %lu bits"
607 msgstr "арифметика препроцесора має максимальну точність %lu біт; ціль вимагає %lu біт"
608
609 #: init.c:418
610 msgid "CPP arithmetic must be at least as precise as a target int"
611 msgstr "арифметика CPP повинна мати принаймні таку ж точність я у цільового цілого числа"
612
613 #: init.c:421
614 msgid "target char is less than 8 bits wide"
615 msgstr "ширина цільового типу char менша за 8 біт"
616
617 #: init.c:425
618 msgid "target wchar_t is narrower than target char"
619 msgstr "цільовий wchar_t є вужчим за цільовий char"
620
621 #: init.c:429
622 msgid "target int is narrower than target char"
623 msgstr "цільовий тип int є вужчим ніж цільовий char"
624
625 #: init.c:434
626 msgid "CPP half-integer narrower than CPP character"
627 msgstr "CPP half-integer є вужчим за CPP character"
628
629 #: init.c:438
630 #, c-format
631 msgid "CPP on this host cannot handle wide character constants over %lu bits, but the target requires %lu bits"
632 msgstr "CPP на цьому вузлі не може обробляти константи з символів шириною понад %lu біт, але для цілі вимагається %lu біт"
633
634 #: lex.c:271
635 msgid "backslash and newline separated by space"
636 msgstr "зворотна коса риска та символ нового рядка відділяються пробілом"
637
638 #: lex.c:276
639 msgid "backslash-newline at end of file"
640 msgstr "зворотна коса риска та символ нового рядка наприкінці файлу"
641
642 #: lex.c:291
643 #, c-format
644 msgid "trigraph ??%c converted to %c"
645 msgstr "тристоронній ??%c перетворено на %c"
646
647 #: lex.c:298
648 #, c-format
649 msgid "trigraph ??%c ignored, use -trigraphs to enable"
650 msgstr "тристоронній ??%c проігноровано, використовуйте -trigraphs, щоб увімкнути"
651
652 #: lex.c:344
653 msgid "\"/*\" within comment"
654 msgstr "\"/*\" всередині коментаря"
655
656 #: lex.c:402
657 #, c-format
658 msgid "%s in preprocessing directive"
659 msgstr "%s в директиві препроцесора"
660
661 #: lex.c:411
662 msgid "null character(s) ignored"
663 msgstr "null-символи проігноровані"
664
665 #: lex.c:448
666 #, c-format
667 msgid "`%.*s' is not in NFKC"
668 msgstr "`%.*s' не у NFKC"
669
670 #: lex.c:451
671 #, c-format
672 msgid "`%.*s' is not in NFC"
673 msgstr "`%.*s' не у NFC"
674
675 #: lex.c:539
676 #, c-format
677 msgid "attempt to use poisoned \"%s\""
678 msgstr "спроба використати poisoned \"%s\""
679
680 #: lex.c:547
681 msgid "__VA_ARGS__ can only appear in the expansion of a C99 variadic macro"
682 msgstr "__VA_ARGS__ може з'являтися лише у розширенні макросу variadic з мови C99"
683
684 #: lex.c:647
685 msgid "null character(s) preserved in literal"
686 msgstr "null-символи збережені буквально"
687
688 #: lex.c:650
689 #, c-format
690 msgid "missing terminating %c character"
691 msgstr "відсутній завершальний символ %c"
692
693 #: lex.c:842
694 msgid "no newline at end of file"
695 msgstr "відсутній символ нового рядка наприкінці файлу"
696
697 #: lex.c:1002 traditional.c:162
698 msgid "unterminated comment"
699 msgstr "незавершений коментар"
700
701 #: lex.c:1013
702 msgid "C++ style comments are not allowed in ISO C90"
703 msgstr "Коментарі у стилі C++ неприпустимі згідно ISO C90"
704
705 #: lex.c:1015
706 msgid "(this will be reported only once per input file)"
707 msgstr "(повідомлення про це з'явиться лише один для вхідного файлу)"
708
709 #: lex.c:1020
710 msgid "multi-line comment"
711 msgstr "багаторядковий коментар"
712
713 #: lex.c:1333
714 #, c-format
715 msgid "unspellable token %s"
716 msgstr "неможливо розібрати лексему %s"
717
718 #: line-map.c:313
719 #, c-format
720 msgid "In file included from %s:%u"
721 msgstr "У файлі включеному з %s:%u"
722
723 #: line-map.c:331
724 #, c-format
725 msgid ""
726 ",\n"
727 "                 from %s:%u"
728 msgstr ""
729 ",\n"
730 "                 з %s:%u"
731
732 #: macro.c:83
733 #, c-format
734 msgid "macro \"%s\" is not used"
735 msgstr "макрос \"%s\" не використовується"
736
737 #: macro.c:122 macro.c:312
738 #, c-format
739 msgid "invalid built-in macro \"%s\""
740 msgstr "некоректний вбудований макрос \"%s\""
741
742 #: macro.c:156
743 msgid "could not determine file timestamp"
744 msgstr "не вдається визначити часову мітку файлу"
745
746 #: macro.c:253
747 msgid "could not determine date and time"
748 msgstr "не вдається визначити дату та час"
749
750 #: macro.c:416
751 msgid "invalid string literal, ignoring final '\\'"
752 msgstr "некоректний символьний літерал, ігнорується завершальний символ '\\'"
753
754 #: macro.c:466
755 #, c-format
756 msgid "pasting \"%s\" and \"%s\" does not give a valid preprocessing token"
757 msgstr "вставка \"%s\" та \"%s\" не призводить до коректної лексеми препроцесора"
758
759 #: macro.c:538
760 msgid "ISO C99 requires rest arguments to be used"
761 msgstr "ISO C99 вимагає, щоб використовувались решта аргументів"
762
763 #: macro.c:543
764 #, c-format
765 msgid "macro \"%s\" requires %u arguments, but only %u given"
766 msgstr "для макросу \"%s\" потрібно вказати %u аргументів, але вказано лише %u"
767
768 #: macro.c:548
769 #, c-format
770 msgid "macro \"%s\" passed %u arguments, but takes just %u"
771 msgstr "макросу \"%s\" передано %u аргументів, але з них використано лише %u"
772
773 #: macro.c:659 traditional.c:675
774 #, c-format
775 msgid "unterminated argument list invoking macro \"%s\""
776 msgstr "незавершений список аргументів у виклику макросу \"%s\""
777
778 #: macro.c:762
779 #, c-format
780 msgid "function-like macro \"%s\" must be used with arguments in traditional C"
781 msgstr "подібний до функції макрос \"%s\" має використовуватися з аргументами у традиційній мові C"
782
783 #: macro.c:1278
784 #, c-format
785 msgid "duplicate macro parameter \"%s\""
786 msgstr "дублікат параметра макросу \"%s\""
787
788 #: macro.c:1324
789 #, c-format
790 msgid "\"%s\" may not appear in macro parameter list"
791 msgstr "\"%s\" не може з'являтися у списку параметрів макросу"
792
793 #: macro.c:1332
794 msgid "macro parameters must be comma-separated"
795 msgstr "параметри макросу мають бути розділені комами"
796
797 #: macro.c:1349
798 msgid "parameter name missing"
799 msgstr "відсутня назва параметра"
800
801 #: macro.c:1366
802 msgid "anonymous variadic macros were introduced in C99"
803 msgstr "анонімні макроси variadic започатковані у C99"
804
805 #: macro.c:1371
806 msgid "ISO C does not permit named variadic macros"
807 msgstr "ISO C не припускає іменовані макроси variadic"
808
809 #: macro.c:1380
810 msgid "missing ')' in macro parameter list"
811 msgstr "відсутня ')' у списку параметрів макросу"
812
813 #: macro.c:1458
814 msgid "ISO C99 requires whitespace after the macro name"
815 msgstr "у ISO C99 має бути пробіл після назви маросу"
816
817 #: macro.c:1482
818 msgid "missing whitespace after the macro name"
819 msgstr "відсутні пробіл після назви макросу"
820
821 #: macro.c:1512
822 msgid "'#' is not followed by a macro parameter"
823 msgstr "'#' не супроводжується параметром макросу"
824
825 #: macro.c:1531
826 msgid "'##' cannot appear at either end of a macro expansion"
827 msgstr "'##' не може з'являтися з обох кінців макро-розширення"
828
829 #: macro.c:1629
830 #, c-format
831 msgid "\"%s\" redefined"
832 msgstr "повторне визначення \"%s\""
833
834 #: macro.c:1634
835 msgid "this is the location of the previous definition"
836 msgstr "...це місце першого визначення"
837
838 #: macro.c:1684
839 #, c-format
840 msgid "macro argument \"%s\" would be stringified in traditional C"
841 msgstr "аргумент макросу \"%s\" був би перетворений на рядок у традиційній мові C"
842
843 #: macro.c:1707
844 #, c-format
845 msgid "invalid hash type %d in cpp_macro_definition"
846 msgstr "некоректний типу хешу %d у cpp_macro_definition"
847
848 #: pch.c:84 pch.c:332 pch.c:354 pch.c:360
849 msgid "while writing precompiled header"
850 msgstr "при записі попередньо скомпільованих заголовків"
851
852 #: pch.c:467
853 #, c-format
854 msgid "%s: not used because `%.*s' not defined"
855 msgstr "%s: не використовується оскільки `%.*s' не визначено"
856
857 #: pch.c:479
858 #, c-format
859 msgid "%s: not used because `%.*s' defined as `%s' not `%.*s'"
860 msgstr "%s: не використовується, оскільки `%.*s' визначено як `%s' не `%.*s'"
861
862 #: pch.c:520
863 #, c-format
864 msgid "%s: not used because `%s' is defined"
865 msgstr "%s: не використовується, оскільки визначено `%s'"
866
867 #: pch.c:533 pch.c:696
868 msgid "while reading precompiled header"
869 msgstr "при читанні попередньо скомпільованого заголовка"
870
871 #: traditional.c:745
872 #, c-format
873 msgid "detected recursion whilst expanding macro \"%s\""
874 msgstr "при розширенні макросу \"%s\" виявлено рекурсію"
875
876 #: traditional.c:912
877 msgid "syntax error in macro parameter list"
878 msgstr "синтаксична помилка у списку параметрів макросу"