OSDN Git Service

* sv.po: Update.
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / libcpp / po / sv.po
1 # Swedish messages for cpplib.
2 # Copyright © 2000, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012 Free Software Foundation, Inc.
3 # This file is distributed under the same license as the gcc package.
4 # Dennis Björklund <db@zigo.dhs.org>, 2000, 2001, 2002.
5 # Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012.
6 #
7 # Remember: GCC team does not want RCS keywords in the header!
8 #
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: cpplib 4.7.2\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: http://gcc.gnu.org/bugs.html\n"
13 "POT-Creation-Date: 2012-01-27 16:12+0000\n"
14 "PO-Revision-Date: 2012-09-26 23:17+0200\n"
15 "Last-Translator: Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>\n"
16 "Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
17 "Language: sv\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
21
22 #: charset.c:674
23 #, c-format
24 msgid "conversion from %s to %s not supported by iconv"
25 msgstr "konveretering från %s till %s stöds inte av iconv"
26
27 #: charset.c:677
28 msgid "iconv_open"
29 msgstr "iconv_open"
30
31 #: charset.c:685
32 #, c-format
33 msgid "no iconv implementation, cannot convert from %s to %s"
34 msgstr "ingen iconv-implementation, kan inte konvertera från %s till %s"
35
36 #: charset.c:781
37 #, c-format
38 msgid "character 0x%lx is not in the basic source character set\n"
39 msgstr "tecken 0x%lx finns inte i källkodens grundteckenuppsättning\n"
40
41 #: charset.c:798 charset.c:1444
42 msgid "converting to execution character set"
43 msgstr "konverterar till teckenuppsättning för körning"
44
45 #: charset.c:804
46 #, c-format
47 msgid "character 0x%lx is not unibyte in execution character set"
48 msgstr "tecken 0x%lx är inte en byte i teckenupsättning för körning"
49
50 #: charset.c:928
51 #, c-format
52 msgid "Character %x might not be NFKC"
53 msgstr "Tecknet %x är kanske inte NFKC"
54
55 #: charset.c:994
56 msgid "universal character names are only valid in C++ and C99"
57 msgstr "universella teckennamn är endast giltiga i C++ och C99"
58
59 #: charset.c:997
60 #, c-format
61 msgid "the meaning of '\\%c' is different in traditional C"
62 msgstr "betydelsen av \"\\%c\" är annorlunda i traditionell C"
63
64 #: charset.c:1006
65 msgid "In _cpp_valid_ucn but not a UCN"
66 msgstr "I _cpp_valid_ucn men inte en UCN"
67
68 #: charset.c:1031
69 #, c-format
70 msgid "incomplete universal character name %.*s"
71 msgstr "ofullständigt unversellt teckennamn %.*s"
72
73 #: charset.c:1046
74 #, c-format
75 msgid "%.*s is not a valid universal character"
76 msgstr "%.*s är inte ett giltigt universellt tecken"
77
78 #: charset.c:1056 lex.c:1052
79 msgid "'$' in identifier or number"
80 msgstr "\"$\" i identifierare eller tal"
81
82 #: charset.c:1066
83 #, c-format
84 msgid "universal character %.*s is not valid in an identifier"
85 msgstr "universellt tecken %.*s är inte giltigt i en identifierare"
86
87 #: charset.c:1070
88 #, c-format
89 msgid "universal character %.*s is not valid at the start of an identifier"
90 msgstr "universellt tecken %.*s är inte giltigt vid början av en identifierare"
91
92 #: charset.c:1102 charset.c:1674
93 msgid "converting UCN to source character set"
94 msgstr "vid konvertering av UCN källteckenuppsättning"
95
96 #: charset.c:1106
97 msgid "converting UCN to execution character set"
98 msgstr "vid konverting av UCN till teckenuppsättning för körning"
99
100 #: charset.c:1178
101 msgid "the meaning of '\\x' is different in traditional C"
102 msgstr "betydelsen av \"\\x\" är annorlunda i traditionell C"
103
104 #: charset.c:1195
105 msgid "\\x used with no following hex digits"
106 msgstr "\\x använt utan några följande hexadecimala siffror"
107
108 #: charset.c:1202
109 msgid "hex escape sequence out of range"
110 msgstr "hexadecimal specialsekvens utanför intervallet"
111
112 #: charset.c:1240
113 msgid "octal escape sequence out of range"
114 msgstr "oktal specialsekvens utanför intervallet"
115
116 #: charset.c:1306
117 msgid "the meaning of '\\a' is different in traditional C"
118 msgstr "betydelsen av \"\\a\" är annorlunda i traditionell C"
119
120 #: charset.c:1313
121 #, c-format
122 msgid "non-ISO-standard escape sequence, '\\%c'"
123 msgstr "icke-ISO-standardspecialsekvens, \"\\%c\""
124
125 #: charset.c:1321
126 #, c-format
127 msgid "unknown escape sequence: '\\%c'"
128 msgstr "okänd escape-sekvens: \"\\%c\""
129
130 #: charset.c:1329
131 #, c-format
132 msgid "unknown escape sequence: '\\%s'"
133 msgstr "okänd escape-sekvens: \"\\%s\""
134
135 #: charset.c:1336
136 msgid "converting escape sequence to execution character set"
137 msgstr "vid konvertering av specialsekvens till teckenuppsättning för körning"
138
139 #: charset.c:1509 charset.c:1573
140 msgid "character constant too long for its type"
141 msgstr "teckenkonstant för lång för sin typ"
142
143 #: charset.c:1512
144 msgid "multi-character character constant"
145 msgstr "flerteckens teckenkonstant"
146
147 #: charset.c:1612
148 msgid "empty character constant"
149 msgstr "tom teckenkonstant"
150
151 #: charset.c:1721
152 #, c-format
153 msgid "failure to convert %s to %s"
154 msgstr "misslyckades att konvertera %s till %s"
155
156 #: directives.c:223 directives.c:249
157 #, c-format
158 msgid "extra tokens at end of #%s directive"
159 msgstr "extra symboler vid slutet av direktivet #%s"
160
161 #: directives.c:356
162 #, c-format
163 msgid "#%s is a GCC extension"
164 msgstr "#%s är en GCC-utvidgning"
165
166 #: directives.c:361
167 #, c-format
168 msgid "#%s is a deprecated GCC extension"
169 msgstr "#%s är en GCC-utvidgning som avrådes ifrån"
170
171 #: directives.c:374
172 msgid "suggest not using #elif in traditional C"
173 msgstr "föreslår att inte använda #elif i traditionell C"
174
175 #: directives.c:377
176 #, c-format
177 msgid "traditional C ignores #%s with the # indented"
178 msgstr "traditionell C ignorerar #%s dör tecknet # är indenterat"
179
180 #: directives.c:381
181 #, c-format
182 msgid "suggest hiding #%s from traditional C with an indented #"
183 msgstr "föreslår att dölja #%s från traditionell C med en indenterad #"
184
185 #: directives.c:407
186 msgid "embedding a directive within macro arguments is not portable"
187 msgstr "att bädda in ett direktiv i makroargument är inte portabelt"
188
189 #: directives.c:427
190 msgid "style of line directive is a GCC extension"
191 msgstr "stil på raddirektiv är en GCC-utvidgning"
192
193 #: directives.c:482
194 #, c-format
195 msgid "invalid preprocessing directive #%s"
196 msgstr "ogiltigt preprocessordirektiv #%s"
197
198 #: directives.c:550
199 msgid "\"defined\" cannot be used as a macro name"
200 msgstr "\"defined\" kan inte användas som ett makronamn"
201
202 #: directives.c:556
203 #, c-format
204 msgid "\"%s\" cannot be used as a macro name as it is an operator in C++"
205 msgstr "\"%s\" kan inte användas som ett makronamn eftersom det är en operator i C++"
206
207 #: directives.c:559
208 #, c-format
209 msgid "no macro name given in #%s directive"
210 msgstr "inget makronamn angivet i direktivet #%s"
211
212 #: directives.c:562
213 msgid "macro names must be identifiers"
214 msgstr "makronamn måste vara identifierare"
215
216 #: directives.c:611
217 #, c-format
218 msgid "undefining \"%s\""
219 msgstr "avdefinierar \"%s\""
220
221 #: directives.c:666
222 msgid "missing terminating > character"
223 msgstr "saknar avslutande tecken >"
224
225 #: directives.c:725
226 #, c-format
227 msgid "#%s expects \"FILENAME\" or <FILENAME>"
228 msgstr "#%s förväntar \"FILNAMN\" eller <FILNAMN>"
229
230 #: directives.c:771
231 #, c-format
232 msgid "empty filename in #%s"
233 msgstr "tomt filnamn i #%s"
234
235 #: directives.c:781
236 msgid "#include nested too deeply"
237 msgstr "#include nästlad för djupt"
238
239 #: directives.c:822
240 msgid "#include_next in primary source file"
241 msgstr "#include_next i primär källkodsfil"
242
243 #: directives.c:848
244 #, c-format
245 msgid "invalid flag \"%s\" in line directive"
246 msgstr "ogiltigt flagga \"%s\" i line-direktiv"
247
248 #: directives.c:908
249 msgid "unexpected end of file after #line"
250 msgstr "oväntat filslut efter #line"
251
252 #: directives.c:911
253 #, c-format
254 msgid "\"%s\" after #line is not a positive integer"
255 msgstr "\"%s\" efter #line är inte ett positivt heltal"
256
257 #: directives.c:917 directives.c:919
258 msgid "line number out of range"
259 msgstr "radnummer utanför möjligt intervall"
260
261 #: directives.c:932 directives.c:1012
262 #, c-format
263 msgid "\"%s\" is not a valid filename"
264 msgstr "\"%s\" är inte ett giltigt filnamn"
265
266 #: directives.c:972
267 #, c-format
268 msgid "\"%s\" after # is not a positive integer"
269 msgstr "\"%s\" efter # är inte ett positivt heltal"
270
271 #: directives.c:1067 directives.c:1069 directives.c:1071
272 #, c-format
273 msgid "%s"
274 msgstr "%s"
275
276 #: directives.c:1095
277 #, c-format
278 msgid "invalid #%s directive"
279 msgstr "ogiltigt #%s-direktiv"
280
281 #: directives.c:1158
282 #, c-format
283 msgid "registering pragmas in namespace \"%s\" with mismatched name expansion"
284 msgstr "registrerar pragman i namnrymden \"%s\" med namnexpansion som inte passar ihop"
285
286 #: directives.c:1167
287 #, c-format
288 msgid "registering pragma \"%s\" with name expansion and no namespace"
289 msgstr "registrerar pragma \"%s\" med namnexpansion och utan namnrymd"
290
291 #: directives.c:1185
292 #, c-format
293 msgid "registering \"%s\" as both a pragma and a pragma namespace"
294 msgstr "registrerar \"%s\" både som ett pragma och ett pragma namespace"
295
296 #: directives.c:1188
297 #, c-format
298 msgid "#pragma %s %s is already registered"
299 msgstr "#pragma %s %s är redan registrerat"
300
301 #: directives.c:1191
302 #, c-format
303 msgid "#pragma %s is already registered"
304 msgstr "#pragma %s är redan registrerat"
305
306 #: directives.c:1221
307 msgid "registering pragma with NULL handler"
308 msgstr "registrerar pragma med NULL-hanterare"
309
310 #: directives.c:1462
311 msgid "#pragma once in main file"
312 msgstr "#pragma once i huvudfil"
313
314 #: directives.c:1485
315 msgid "invalid #pragma push_macro directive"
316 msgstr "ogiltigt direktiv #pragma push_macro"
317
318 #: directives.c:1540
319 msgid "invalid #pragma pop_macro directive"
320 msgstr "ogiltigt direktiv #pragma pop_macro"
321
322 #: directives.c:1595
323 msgid "invalid #pragma GCC poison directive"
324 msgstr "ogiltigt direktiv #pragma GCC poison"
325
326 #: directives.c:1604
327 #, c-format
328 msgid "poisoning existing macro \"%s\""
329 msgstr "förgiftar existerande makro \"%s\""
330
331 #: directives.c:1623
332 msgid "#pragma system_header ignored outside include file"
333 msgstr "#pragma system_header ignorerat utanför huvudfil"
334
335 #: directives.c:1648
336 #, c-format
337 msgid "cannot find source file %s"
338 msgstr "kan inte hitta källfil %s"
339
340 #: directives.c:1652
341 #, c-format
342 msgid "current file is older than %s"
343 msgstr "aktuell fil är äldre än %s"
344
345 #: directives.c:1837
346 msgid "_Pragma takes a parenthesized string literal"
347 msgstr "_Pragma tar en strängkonstant inom parenteser"
348
349 #: directives.c:1958
350 msgid "#else without #if"
351 msgstr "#else utan #if"
352
353 #: directives.c:1963
354 msgid "#else after #else"
355 msgstr "#else efter #else"
356
357 #: directives.c:1965 directives.c:1998
358 msgid "the conditional began here"
359 msgstr "villkorssatsen började här"
360
361 #: directives.c:1991
362 msgid "#elif without #if"
363 msgstr "#elif utan #if"
364
365 #: directives.c:1996
366 msgid "#elif after #else"
367 msgstr "#elif efter #else"
368
369 #: directives.c:2034
370 msgid "#endif without #if"
371 msgstr "#endif utan #if"
372
373 #: directives.c:2114
374 msgid "missing '(' after predicate"
375 msgstr "saknas '(' efter predikat"
376
377 #: directives.c:2129
378 msgid "missing ')' to complete answer"
379 msgstr "saknas ')' för att avsluta svaret"
380
381 #: directives.c:2149
382 msgid "predicate's answer is empty"
383 msgstr "predikatets svar är tomt"
384
385 #: directives.c:2176
386 msgid "assertion without predicate"
387 msgstr "försäkran utan predikat"
388
389 #: directives.c:2179
390 msgid "predicate must be an identifier"
391 msgstr "predikat måste vara en identifierare"
392
393 #: directives.c:2265
394 #, c-format
395 msgid "\"%s\" re-asserted"
396 msgstr "\"%s\" omförsäkrat"
397
398 #: directives.c:2556
399 #, c-format
400 msgid "unterminated #%s"
401 msgstr "oavslutad #%s"
402
403 #: directives-only.c:222 lex.c:2133 traditional.c:163
404 msgid "unterminated comment"
405 msgstr "ej avslutad kommentar"
406
407 #: errors.c:235
408 msgid "stdout"
409 msgstr "standard ut"
410
411 #: errors.c:237
412 #, c-format
413 msgid "%s: %s"
414 msgstr "%s: %s"
415
416 #: expr.c:424
417 msgid "too many decimal points in number"
418 msgstr "för många decimalpunker i tal"
419
420 #: expr.c:453 expr.c:547
421 msgid "fixed-point constants are a GCC extension"
422 msgstr "fastdecimalskonstanter är en GCC-utvidgning"
423
424 #: expr.c:466
425 #, c-format
426 msgid "invalid digit \"%c\" in binary constant"
427 msgstr "ogiltig siffra \"%c\" i binär konstant"
428
429 #: expr.c:468
430 #, c-format
431 msgid "invalid digit \"%c\" in octal constant"
432 msgstr "ogiltigt siffra \"%c\" i oktal konstant"
433
434 #: expr.c:476
435 msgid "invalid prefix \"0b\" for floating constant"
436 msgstr "ogiltigt prefix \"0b\" på flyttalskonstant"
437
438 #: expr.c:481
439 msgid "no digits in hexadecimal floating constant"
440 msgstr "inga siffror i hexadecimal flyttalskonstant"
441
442 #: expr.c:485
443 msgid "use of C99 hexadecimal floating constant"
444 msgstr "användning av hexadecimal flyttalskonstant enligt C99"
445
446 #: expr.c:494
447 msgid "exponent has no digits"
448 msgstr "exponenten har inga siffror"
449
450 #: expr.c:501
451 msgid "hexadecimal floating constants require an exponent"
452 msgstr "hexadecimala flyttalskonstanter måste ha en exponent"
453
454 #: expr.c:515
455 #, c-format
456 msgid "invalid suffix \"%.*s\" on floating constant"
457 msgstr "ogiltigt suffix \"%.*s\" på flyttalskonstant"
458
459 #: expr.c:526 expr.c:585
460 #, c-format
461 msgid "traditional C rejects the \"%.*s\" suffix"
462 msgstr "traditionell C tillåter inte suffixet \"%.*s\""
463
464 #: expr.c:534
465 msgid "suffix for double constant is a GCC extension"
466 msgstr "suffix för double-konstanter är en GCC-utvidgning"
467
468 #: expr.c:540
469 #, c-format
470 msgid "invalid suffix \"%.*s\" with hexadecimal floating constant"
471 msgstr "ogiltigt suffix \"%.*s\" på hexadecimal flyttalskonstant"
472
473 #: expr.c:551
474 msgid "decimal float constants are a GCC extension"
475 msgstr "decimala flyttalskonstanter är en GCC-utvidgning"
476
477 #: expr.c:569
478 #, c-format
479 msgid "invalid suffix \"%.*s\" on integer constant"
480 msgstr "ogiltig ändelse \"%.*s\" på heltalskonstant"
481
482 #: expr.c:593
483 msgid "use of C++0x long long integer constant"
484 msgstr "användning av long long heltalskonstant enligt C++0x"
485
486 #: expr.c:594
487 msgid "use of C99 long long integer constant"
488 msgstr "användning av long long heltalskonstant enligt C99"
489
490 #: expr.c:608
491 msgid "imaginary constants are a GCC extension"
492 msgstr "imaginära konstanter är en GCC-utvidgning"
493
494 #: expr.c:611
495 msgid "binary constants are a GCC extension"
496 msgstr "binära konstanter är en GCC-utvidgning"
497
498 #: expr.c:704
499 msgid "integer constant is too large for its type"
500 msgstr "heltalskonstant är för stor för sin typ"
501
502 #: expr.c:735
503 msgid "integer constant is so large that it is unsigned"
504 msgstr "heltalskonstant är så stor att den är teckenlös"
505
506 #: expr.c:830
507 msgid "missing ')' after \"defined\""
508 msgstr "saknar ')' efter \"defined\""
509
510 #: expr.c:837
511 msgid "operator \"defined\" requires an identifier"
512 msgstr "operatorn \"defined\" måste ha en identiferare"
513
514 #: expr.c:845
515 #, c-format
516 msgid "(\"%s\" is an alternative token for \"%s\" in C++)"
517 msgstr "(\"%s\" är en alternativ symbol för \"%s\" i C++)"
518
519 #: expr.c:855
520 msgid "this use of \"defined\" may not be portable"
521 msgstr "denna användning av \"defined\" är kanske inte portabel"
522
523 #: expr.c:914
524 msgid "user-defined literal in preprocessor expression"
525 msgstr "användardefinierad konstant i preprocessoruttryck"
526
527 #: expr.c:919
528 msgid "floating constant in preprocessor expression"
529 msgstr "flyttalskonstant i preprocessoruttryck"
530
531 #: expr.c:925
532 msgid "imaginary number in preprocessor expression"
533 msgstr "imaginärt tal i preprocessoruttryck"
534
535 #: expr.c:972
536 #, c-format
537 msgid "\"%s\" is not defined"
538 msgstr "\"%s\" är inte definierad"
539
540 #: expr.c:984
541 msgid "assertions are a GCC extension"
542 msgstr "försäkringar är en GCC-utvidgning"
543
544 #: expr.c:987
545 msgid "assertions are a deprecated extension"
546 msgstr "försäkringar är en GCC-utvidgning som avrådes ifrån"
547
548 #: expr.c:1120 expr.c:1149
549 #, c-format
550 msgid "missing binary operator before token \"%s\""
551 msgstr "saknad binär operator före symbolen \"%s\""
552
553 #: expr.c:1140
554 #, c-format
555 msgid "token \"%s\" is not valid in preprocessor expressions"
556 msgstr "symbolen \"%s\" är inte ett giltigt preprocessoruttryck"
557
558 #: expr.c:1157
559 msgid "missing expression between '(' and ')'"
560 msgstr "saknat uttryck mellan \"(\" och \")\""
561
562 #: expr.c:1160
563 #, c-format
564 msgid "%s with no expression"
565 msgstr "%s utan uttryck"
566
567 #: expr.c:1163
568 #, c-format
569 msgid "operator '%s' has no right operand"
570 msgstr "operatorn \"%s\" har ingen högra operand"
571
572 #: expr.c:1168
573 #, c-format
574 msgid "operator '%s' has no left operand"
575 msgstr "operatorn \"%s\" har ingen vänstra operand"
576
577 #: expr.c:1194
578 msgid " ':' without preceding '?'"
579 msgstr "\":\" utan föregående \"?\""
580
581 #: expr.c:1222
582 #, c-format
583 msgid "unbalanced stack in %s"
584 msgstr "obalanserad stack i %s"
585
586 #: expr.c:1242
587 #, c-format
588 msgid "impossible operator '%u'"
589 msgstr "omöjlig operator \"%u\""
590
591 #: expr.c:1343
592 msgid "missing ')' in expression"
593 msgstr "saknad \")\" i uttryck"
594
595 #: expr.c:1372
596 msgid "'?' without following ':'"
597 msgstr "\"?\" utan följande \":\""
598
599 #: expr.c:1382
600 msgid "integer overflow in preprocessor expression"
601 msgstr "heltalsspill i preprocessoruttryck"
602
603 #: expr.c:1387
604 msgid "missing '(' in expression"
605 msgstr "saknad \"(\" i uttryck"
606
607 #: expr.c:1419
608 #, c-format
609 msgid "the left operand of \"%s\" changes sign when promoted"
610 msgstr "vänsteroperanden till \"%s\" byter tecken vid befodran"
611
612 #: expr.c:1424
613 #, c-format
614 msgid "the right operand of \"%s\" changes sign when promoted"
615 msgstr "högeroperanden till \"%s\" byter tecken vid befodran"
616
617 #: expr.c:1683
618 msgid "traditional C rejects the unary plus operator"
619 msgstr "traditionell C hanterar inte operatorn unärt plus"
620
621 #: expr.c:1766
622 msgid "comma operator in operand of #if"
623 msgstr "kommaoperator i operand till #if"
624
625 #: expr.c:1902
626 msgid "division by zero in #if"
627 msgstr "division med noll i #if"
628
629 #: files.c:463
630 msgid "NULL directory in find_file"
631 msgstr "NOLL-katalog i find_file"
632
633 #: files.c:500
634 msgid "one or more PCH files were found, but they were invalid"
635 msgstr "en eller flera PCH-filer hittades, men de var inte korrekta"
636
637 #: files.c:503
638 msgid "use -Winvalid-pch for more information"
639 msgstr "använd -Winvalid-pch för mer information"
640
641 #: files.c:594
642 #, c-format
643 msgid "%s is a block device"
644 msgstr "%s är en blockenhet"
645
646 #: files.c:611
647 #, c-format
648 msgid "%s is too large"
649 msgstr "%s är för stor"
650
651 #: files.c:646
652 #, c-format
653 msgid "%s is shorter than expected"
654 msgstr "%s är kortare än förväntat"
655
656 #: files.c:881
657 #, c-format
658 msgid "no include path in which to search for %s"
659 msgstr "ingen huvudfilssökväg att leta efter %s i"
660
661 #: files.c:1305
662 msgid "Multiple include guards may be useful for:\n"
663 msgstr "Multipla inkluderingsvakter kan vara användbart för:\n"
664
665 #: init.c:512
666 msgid "cppchar_t must be an unsigned type"
667 msgstr "cppchar_t måste vare en teckenlös typ"
668
669 #: init.c:516
670 #, c-format
671 msgid "preprocessor arithmetic has maximum precision of %lu bits; target requires %lu bits"
672 msgstr "preprocessoraretmetik har en högsta precision på %lu bitar; målet kräver %lu bitar"
673
674 #: init.c:523
675 msgid "CPP arithmetic must be at least as precise as a target int"
676 msgstr "CPP-aritmetik måste vara åtminstone så precis som målets int"
677
678 #: init.c:526
679 msgid "target char is less than 8 bits wide"
680 msgstr "målets char är mindre än 8 bitar bred"
681
682 #: init.c:530
683 msgid "target wchar_t is narrower than target char"
684 msgstr "målets wchar_t är smalare än målets char"
685
686 #: init.c:534
687 msgid "target int is narrower than target char"
688 msgstr "målets int är smalare än målets char"
689
690 #: init.c:539
691 msgid "CPP half-integer narrower than CPP character"
692 msgstr "CPP:s halva heltal är smalare än CPP:s tecken"
693
694 #: init.c:543
695 #, c-format
696 msgid "CPP on this host cannot handle wide character constants over %lu bits, but the target requires %lu bits"
697 msgstr "CPP på denna värd kan inte hantera breda teckenkonstanter över %lu bitar, men målet kräver %lu bitar"
698
699 #: lex.c:846
700 msgid "backslash and newline separated by space"
701 msgstr "bakåtstreck och nyrad skiljda av mellanrum"
702
703 #: lex.c:851
704 msgid "backslash-newline at end of file"
705 msgstr "bakåtstreck-nyrad vid filslut"
706
707 #: lex.c:867
708 #, c-format
709 msgid "trigraph ??%c converted to %c"
710 msgstr "trigraph ??%c konverterad till %c"
711
712 #: lex.c:875
713 #, c-format
714 msgid "trigraph ??%c ignored, use -trigraphs to enable"
715 msgstr "trigraph ??%c ingorerad, använd -trigraphs för att aktivera"
716
717 #: lex.c:924
718 msgid "\"/*\" within comment"
719 msgstr "\"/*\" i kommentar"
720
721 #: lex.c:982
722 #, c-format
723 msgid "%s in preprocessing directive"
724 msgstr "%s i preprocessordirektiv"
725
726 #: lex.c:991
727 msgid "null character(s) ignored"
728 msgstr "nolltecken ignorerat"
729
730 #: lex.c:1028
731 #, c-format
732 msgid "`%.*s' is not in NFKC"
733 msgstr "\"%.*s\" är inte i NFKC"
734
735 #: lex.c:1031
736 #, c-format
737 msgid "`%.*s' is not in NFC"
738 msgstr "\"%.*s\" är inte i NFC"
739
740 #: lex.c:1099 lex.c:1176
741 #, c-format
742 msgid "attempt to use poisoned \"%s\""
743 msgstr "försök att använda förgiftad \"%s\""
744
745 #: lex.c:1107 lex.c:1184
746 msgid "__VA_ARGS__ can only appear in the expansion of a C99 variadic macro"
747 msgstr "__VA_ARGS__ kan endast dyka upp i expansionen av ett C99-makro med variabelt argumentantal"
748
749 #: lex.c:1113 lex.c:1190
750 #, c-format
751 msgid "identifier \"%s\" is a special operator name in C++"
752 msgstr "identifieraren \"%s\" är ett speciellt operatornamn i C++"
753
754 #: lex.c:1334
755 msgid "raw string delimiter longer than 16 characters"
756 msgstr "avgränsare för rå sträng längre än 16 tecken"
757
758 #: lex.c:1337
759 #, c-format
760 msgid "invalid character '%c' in raw string delimiter"
761 msgstr "ogiltigt tecken \"%c\" i avgränsare för rå sträng"
762
763 #: lex.c:1460 lex.c:1482
764 msgid "unterminated raw string"
765 msgstr "oavslutad rå sträng"
766
767 #: lex.c:1601
768 msgid "null character(s) preserved in literal"
769 msgstr "nolltecken bevarade i konstant"
770
771 #: lex.c:1604
772 #, c-format
773 msgid "missing terminating %c character"
774 msgstr "avslutande %c-tecken saknas"
775
776 #: lex.c:2144
777 msgid "C++ style comments are not allowed in ISO C90"
778 msgstr "C++ kommentarer tillåts inte i ISO C90"
779
780 #: lex.c:2146
781 msgid "(this will be reported only once per input file)"
782 msgstr "(detta rapporteras bara en gång per infil)"
783
784 #: lex.c:2151
785 msgid "multi-line comment"
786 msgstr "flerradskommentar"
787
788 #: lex.c:2471
789 #, c-format
790 msgid "unspellable token %s"
791 msgstr "ostavbar symbol %s"
792
793 #: macro.c:188
794 #, c-format
795 msgid "macro \"%s\" is not used"
796 msgstr "makrot \"%s\" är inte använt"
797
798 #: macro.c:226 macro.c:423
799 #, c-format
800 msgid "invalid built-in macro \"%s\""
801 msgstr "ogiltigt inbyggt makro \"%s\""
802
803 #: macro.c:260
804 msgid "could not determine file timestamp"
805 msgstr "det gick inte att avgöra fils tidsstämpel"
806
807 #: macro.c:358
808 msgid "could not determine date and time"
809 msgstr "det gick inte att avgöra datum och tid"
810
811 #: macro.c:374
812 msgid "__COUNTER__ expanded inside directive with -fdirectives-only"
813 msgstr "__COUNTER__ expanderad inuti direktiv med -fdirectives-only"
814
815 #: macro.c:532
816 msgid "invalid string literal, ignoring final '\\'"
817 msgstr "ogiltig strängkonstant, inorerar avslutande \"\\\""
818
819 #: macro.c:592
820 #, c-format
821 msgid "pasting \"%s\" and \"%s\" does not give a valid preprocessing token"
822 msgstr "att sätta ihop \"%s\" och \"%s\" ger inte en giltigt preprocessorsymbol"
823
824 #: macro.c:682
825 msgid "ISO C99 requires rest arguments to be used"
826 msgstr "ISO C99 kräver att restargument används"
827
828 #: macro.c:687
829 #, c-format
830 msgid "macro \"%s\" requires %u arguments, but only %u given"
831 msgstr "makrot \"%s\" kräver %u argument, men endast %u anges"
832
833 #: macro.c:692
834 #, c-format
835 msgid "macro \"%s\" passed %u arguments, but takes just %u"
836 msgstr "makro \"%s\" skickade %u argument, men det tar bara %u"
837
838 #: macro.c:886 traditional.c:681
839 #, c-format
840 msgid "unterminated argument list invoking macro \"%s\""
841 msgstr "oavslutad argumentlista vid anrop av makrot \"%s\""
842
843 #: macro.c:1026
844 #, c-format
845 msgid "function-like macro \"%s\" must be used with arguments in traditional C"
846 msgstr "funktionsliknande makrot \"%s\" måste användas med ett argument i traditionell C"
847
848 #: macro.c:1694
849 #, c-format
850 msgid "invoking macro %s argument %d: empty macro arguments are undefined in ISO C90 and ISO C++98"
851 msgstr "vid anrop av makro %s argument %d: tomma makroargument är odefinierade i ISO C90 och ISO C++98"
852
853 #: macro.c:2596
854 #, c-format
855 msgid "duplicate macro parameter \"%s\""
856 msgstr "dubblerad makroparameter \"%s\""
857
858 #: macro.c:2642
859 #, c-format
860 msgid "\"%s\" may not appear in macro parameter list"
861 msgstr "\"%s\" får inte förekomma i en makroparameterlista"
862
863 #: macro.c:2650
864 msgid "macro parameters must be comma-separated"
865 msgstr "makroparametrar måste avdelas av komman"
866
867 #: macro.c:2667
868 msgid "parameter name missing"
869 msgstr "parameternamn saknas"
870
871 #: macro.c:2685
872 msgid "anonymous variadic macros were introduced in C99"
873 msgstr "anonyma variabla makron introducerades i C99"
874
875 #: macro.c:2690
876 msgid "ISO C does not permit named variadic macros"
877 msgstr "ISO C tillåter inte namngivna variabla makron"
878
879 #: macro.c:2699
880 msgid "missing ')' in macro parameter list"
881 msgstr "saknad \")\" i makroparameterlista"
882
883 #: macro.c:2748
884 msgid "'##' cannot appear at either end of a macro expansion"
885 msgstr "\"##\" kan inte förekomma vid någon av ändarna av makroexpansionen"
886
887 #: macro.c:2783
888 msgid "ISO C99 requires whitespace after the macro name"
889 msgstr "ISO C99 kräver mellanrum efter makronamnet"
890
891 #: macro.c:2807
892 msgid "missing whitespace after the macro name"
893 msgstr "mellanrum saknas efter makronamn"
894
895 #: macro.c:2841
896 msgid "'#' is not followed by a macro parameter"
897 msgstr "\"#\" följs inte av en makroparameter"
898
899 #: macro.c:2999
900 #, c-format
901 msgid "\"%s\" redefined"
902 msgstr "\"%s\" omdefinierad"
903
904 #: macro.c:3005
905 msgid "this is the location of the previous definition"
906 msgstr "detta är platsen för den tidigare definitionen"
907
908 #: macro.c:3066
909 #, c-format
910 msgid "macro argument \"%s\" would be stringified in traditional C"
911 msgstr "makroargumentet \"%s\" skulle bli gjort till sträng i traditionell C"
912
913 #: macro.c:3093
914 #, c-format
915 msgid "invalid hash type %d in cpp_macro_definition"
916 msgstr "ogiltig hash-typ %d i cpp_macro_definition"
917
918 #: pch.c:88 pch.c:336 pch.c:348 pch.c:366 pch.c:372 pch.c:381 pch.c:388
919 msgid "while writing precompiled header"
920 msgstr "vid skrivning av förkompilerat huvud"
921
922 #: pch.c:608
923 #, c-format
924 msgid "%s: not used because `%.*s' is poisoned"
925 msgstr "%s: inte använd för att \"%.*s\" är förgiftad"
926
927 #: pch.c:630
928 #, c-format
929 msgid "%s: not used because `%.*s' not defined"
930 msgstr "%s: inte använd för att \"%.*s\" inte är definierad"
931
932 #: pch.c:642
933 #, c-format
934 msgid "%s: not used because `%.*s' defined as `%s' not `%.*s'"
935 msgstr "%s: används inte för att \"%.*s\" definieras som \"%s\" inte \"%.*s\""
936
937 #: pch.c:683
938 #, c-format
939 msgid "%s: not used because `%s' is defined"
940 msgstr "%s: inte använd för att \"%s\" är definierad"
941
942 #: pch.c:703
943 #, c-format
944 msgid "%s: not used because `__COUNTER__' is invalid"
945 msgstr "%s: inte använd för att \"__COUNTER__\" är ogiltig"
946
947 #: pch.c:712 pch.c:888
948 msgid "while reading precompiled header"
949 msgstr "vid läsning av förkompilerat huvud"
950
951 #: traditional.c:751
952 #, c-format
953 msgid "detected recursion whilst expanding macro \"%s\""
954 msgstr "upptäckte rekursion vid under expansion av makrot \"%s\""
955
956 #: traditional.c:969
957 msgid "syntax error in macro parameter list"
958 msgstr "syntaxfel i makroparameterlista"