OSDN Git Service

d4256229537e06ef85e621ed4e7438dafca4e7e3
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / libcpp / po / sv.po
1 # Swedish messages for cpplib.
2 # Copyright © 2000, 2005 Free Software Foundation, Inc.
3 # Dennis Björklund <db@zigo.dhs.org>, 2000, 2001, 2002.
4 # Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>, 2005.
5 #
6 # Remember: GCC team does not want RCS keywords in the header!
7 #
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: cpplib 4.1-b20051125\n"
11 "Report-Msgid-Bugs-To: http://gcc.gnu.org/bugs.html\n"
12 "POT-Creation-Date: 2005-11-20 16:34+0000\n"
13 "PO-Revision-Date: 2005-11-27 22:26+0100\n"
14 "Last-Translator: Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>\n"
15 "Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
19
20 #: charset.c:654
21 #, c-format
22 msgid "conversion from %s to %s not supported by iconv"
23 msgstr "konveretering från %s till %s stöds inte av iconv"
24
25 #: charset.c:657
26 msgid "iconv_open"
27 msgstr "iconv_open"
28
29 #: charset.c:665
30 #, c-format
31 msgid "no iconv implementation, cannot convert from %s to %s"
32 msgstr "ingen iconv-implementation, kan inte konvertera från %s till %s"
33
34 #: charset.c:742
35 #, c-format
36 msgid "character 0x%lx is not in the basic source character set\n"
37 msgstr "tecken 0x%lx finns inte i källkodens grundteckenuppsättning\n"
38
39 #: charset.c:759 charset.c:1352
40 msgid "converting to execution character set"
41 msgstr "konverterar till teckenuppsättning för körning"
42
43 #: charset.c:765
44 #, c-format
45 msgid "character 0x%lx is not unibyte in execution character set"
46 msgstr "tecken 0x%lx är inte en byte i teckenupsättning för körning"
47
48 #: charset.c:889
49 #, c-format
50 msgid "Character %x might not be NFKC"
51 msgstr "Tecknet %x är kanske inte NFKC"
52
53 #: charset.c:949
54 msgid "universal character names are only valid in C++ and C99"
55 msgstr "universella teckennamn är endast giltiga i C++ och C99"
56
57 #: charset.c:952
58 #, c-format
59 msgid "the meaning of '\\%c' is different in traditional C"
60 msgstr "betydelsen av \"\\%c\" är annorlunda i traditionell C"
61
62 #: charset.c:961
63 msgid "In _cpp_valid_ucn but not a UCN"
64 msgstr "I _cpp_valid_ucn men inte en UCN"
65
66 #: charset.c:986
67 #, c-format
68 msgid "incomplete universal character name %.*s"
69 msgstr "ofullständigt unversellt teckennamn %.*s"
70
71 #: charset.c:998
72 #, c-format
73 msgid "%.*s is not a valid universal character"
74 msgstr "%.*s är inte ett giltigt universellt tecken"
75
76 #: charset.c:1008 lex.c:472
77 msgid "'$' in identifier or number"
78 msgstr "\"$\" i identifierare eller tal"
79
80 #: charset.c:1018
81 #, c-format
82 msgid "universal character %.*s is not valid in an identifier"
83 msgstr "universellt tecken %.*s är inte giltigt i en identifierare"
84
85 #: charset.c:1022
86 #, c-format
87 msgid "universal character %.*s is not valid at the start of an identifier"
88 msgstr "universellt tecken %.*s är inte giltigt vid början av en identifierare"
89
90 #: charset.c:1056 charset.c:1571
91 msgid "converting UCN to source character set"
92 msgstr "vid konvertering av UCN källteckenuppsättning"
93
94 #: charset.c:1060
95 msgid "converting UCN to execution character set"
96 msgstr "vid konverting av UCN till teckenuppsättning för körning"
97
98 #: charset.c:1132
99 msgid "the meaning of '\\x' is different in traditional C"
100 msgstr "betydelsen av \"\\x\" är annorlunda i traditionell C"
101
102 #: charset.c:1149
103 msgid "\\x used with no following hex digits"
104 msgstr "\\x använt utan några följande hexadecimala siffror"
105
106 #: charset.c:1156
107 msgid "hex escape sequence out of range"
108 msgstr "hexadecimal specialsekvens utanför intervallet"
109
110 #: charset.c:1195
111 msgid "octal escape sequence out of range"
112 msgstr "oktal specialsekvens utanför intervallet"
113
114 #: charset.c:1263
115 msgid "the meaning of '\\a' is different in traditional C"
116 msgstr "betydelsen av \"\\a\" är annorlunda i traditionell C"
117
118 #: charset.c:1270
119 #, c-format
120 msgid "non-ISO-standard escape sequence, '\\%c'"
121 msgstr "icke-ISO-standardspecialsekvens, \"\\%c\""
122
123 #: charset.c:1278
124 #, c-format
125 msgid "unknown escape sequence '\\%c'"
126 msgstr "okänd escape-sekvens \"\\%c\""
127
128 #: charset.c:1286
129 #, c-format
130 msgid "unknown escape sequence: '\\%s'"
131 msgstr "okänd escape-sekvens: \"\\%s\""
132
133 #: charset.c:1293
134 msgid "converting escape sequence to execution character set"
135 msgstr "vid konvertering av specialsekvens till teckenuppsättning för körning"
136
137 #: charset.c:1415 charset.c:1478
138 msgid "character constant too long for its type"
139 msgstr "teckenkonstant för lång för sin typ"
140
141 #: charset.c:1418
142 msgid "multi-character character constant"
143 msgstr "flerteckens teckenkonstant"
144
145 #: charset.c:1510
146 msgid "empty character constant"
147 msgstr "tom teckenkonstant"
148
149 #: charset.c:1612
150 #, c-format
151 msgid "failure to convert %s to %s"
152 msgstr "misslyckades att konvertera %s till %s"
153
154 #: directives.c:219 directives.c:245
155 #, c-format
156 msgid "extra tokens at end of #%s directive"
157 msgstr "extra symboler vid slutet av direktivet #%s"
158
159 #: directives.c:346
160 #, c-format
161 msgid "#%s is a GCC extension"
162 msgstr "#%s är en GCC-utvidgning"
163
164 #: directives.c:358
165 msgid "suggest not using #elif in traditional C"
166 msgstr "föreslår att inte använda #elif i traditionell C"
167
168 #: directives.c:361
169 #, c-format
170 msgid "traditional C ignores #%s with the # indented"
171 msgstr "traditionell C ignorerar #%s dör tecknet # är indenterat"
172
173 #: directives.c:365
174 #, c-format
175 msgid "suggest hiding #%s from traditional C with an indented #"
176 msgstr "föreslår att dölja #%s från traditionell C med en indenterad #"
177
178 #: directives.c:391
179 msgid "embedding a directive within macro arguments is not portable"
180 msgstr "att bädda in ett direktiv i makroargument är inte portabelt"
181
182 #: directives.c:411
183 msgid "style of line directive is a GCC extension"
184 msgstr "stil på raddirektiv är en GCC-utvidgning"
185
186 #: directives.c:461
187 #, c-format
188 msgid "invalid preprocessing directive #%s"
189 msgstr "ogiltigt preprocessordirektiv #%s"
190
191 #: directives.c:532
192 msgid "\"defined\" cannot be used as a macro name"
193 msgstr "\"defined\" kan inte användas som ett makronamn"
194
195 #: directives.c:538
196 #, c-format
197 msgid "\"%s\" cannot be used as a macro name as it is an operator in C++"
198 msgstr "\"%s\" kan inte användas som ett makronamn eftersom det är en operator i C++"
199
200 #: directives.c:541
201 #, c-format
202 msgid "no macro name given in #%s directive"
203 msgstr "inget makronamn angivet i direktivet #%s"
204
205 #: directives.c:544
206 msgid "macro names must be identifiers"
207 msgstr "makronamn måste vara identifierare"
208
209 #: directives.c:585
210 #, c-format
211 msgid "undefining \"%s\""
212 msgstr "avdefinierar \"%s\""
213
214 #: directives.c:640
215 msgid "missing terminating > character"
216 msgstr "saknar avslutande tecken >"
217
218 #: directives.c:695
219 #, c-format
220 msgid "#%s expects \"FILENAME\" or <FILENAME>"
221 msgstr "#%s förväntar \"FILNAMN\" eller <FILNAMN>"
222
223 #: directives.c:735
224 #, c-format
225 msgid "empty filename in #%s"
226 msgstr "tomt filnamn i #%s"
227
228 #: directives.c:745
229 msgid "#include nested too deeply"
230 msgstr "#include nästlad för djupt"
231
232 #: directives.c:786
233 msgid "#include_next in primary source file"
234 msgstr "#include_next i primär källkodsfil"
235
236 #: directives.c:812
237 #, c-format
238 msgid "invalid flag \"%s\" in line directive"
239 msgstr "ogiltigt flagga \"%s\" i line-direktiv"
240
241 #: directives.c:864
242 #, c-format
243 msgid "\"%s\" after #line is not a positive integer"
244 msgstr "\"%s\" efter #line är inte ett positivt heltal"
245
246 #: directives.c:870
247 msgid "line number out of range"
248 msgstr "radnummer utanför möjligt intervall"
249
250 #: directives.c:883 directives.c:960
251 #, c-format
252 msgid "\"%s\" is not a valid filename"
253 msgstr "\"%s\" är inte ett giltigt filnamn"
254
255 #: directives.c:920
256 #, c-format
257 msgid "\"%s\" after # is not a positive integer"
258 msgstr "\"%s\" efter # är inte ett positivt heltal"
259
260 #: directives.c:1022
261 #, c-format
262 msgid "invalid #%s directive"
263 msgstr "ogiltigt #%s-direktiv"
264
265 #: directives.c:1111
266 #, c-format
267 msgid "registering \"%s\" as both a pragma and a pragma namespace"
268 msgstr "registrerar \"%s\" både som ett pragma och ett pragma namespace"
269
270 #: directives.c:1114
271 #, c-format
272 msgid "#pragma %s %s is already registered"
273 msgstr "#pragma %s %s är redan registrerat"
274
275 #: directives.c:1117
276 #, c-format
277 msgid "#pragma %s is already registered"
278 msgstr "#pragma %s är redan registrerat"
279
280 #: directives.c:1317
281 msgid "#pragma once in main file"
282 msgstr "#pragma once i huvudfil"
283
284 #: directives.c:1340
285 msgid "invalid #pragma GCC poison directive"
286 msgstr "ogiltigt GCC-direktiv #pragma poison"
287
288 #: directives.c:1349
289 #, c-format
290 msgid "poisoning existing macro \"%s\""
291 msgstr "förgiftar existerande makro \"%s\""
292
293 #: directives.c:1370
294 msgid "#pragma system_header ignored outside include file"
295 msgstr "#pragma system_header ignorerat utanför huvudfil"
296
297 #: directives.c:1394
298 #, c-format
299 msgid "cannot find source file %s"
300 msgstr "kan inte hitta källfil %s"
301
302 #: directives.c:1398
303 #, c-format
304 msgid "current file is older than %s"
305 msgstr "aktuell fil är äldre än %s"
306
307 #: directives.c:1512
308 msgid "_Pragma takes a parenthesized string literal"
309 msgstr "_Pragma tar en strängkonstant inom parenteser"
310
311 #: directives.c:1613
312 msgid "#else without #if"
313 msgstr "#else utan #if"
314
315 #: directives.c:1618
316 msgid "#else after #else"
317 msgstr "#else efter #else"
318
319 #: directives.c:1620 directives.c:1653
320 msgid "the conditional began here"
321 msgstr "villkorssatsen började här"
322
323 #: directives.c:1646
324 msgid "#elif without #if"
325 msgstr "#elif utan #if"
326
327 #: directives.c:1651
328 msgid "#elif after #else"
329 msgstr "#elif efter #else"
330
331 #: directives.c:1681
332 msgid "#endif without #if"
333 msgstr "#endif utan #if"
334
335 #: directives.c:1758
336 msgid "missing '(' after predicate"
337 msgstr "saknas '(' efter predikat"
338
339 #: directives.c:1773
340 msgid "missing ')' to complete answer"
341 msgstr "saknas ')' för att avsluta svaret"
342
343 #: directives.c:1793
344 msgid "predicate's answer is empty"
345 msgstr "predikatets svar är tomt"
346
347 #: directives.c:1820
348 msgid "assertion without predicate"
349 msgstr "försäkran utan predikat"
350
351 #: directives.c:1822
352 msgid "predicate must be an identifier"
353 msgstr "predikat måste vara en identifierare"
354
355 #: directives.c:1908
356 #, c-format
357 msgid "\"%s\" re-asserted"
358 msgstr "\"%s\" omförsäkrat"
359
360 #: directives.c:2132
361 #, c-format
362 msgid "unterminated #%s"
363 msgstr "oavslutad #%s"
364
365 #: errors.c:118
366 msgid "warning: "
367 msgstr "varning: "
368
369 #: errors.c:120
370 msgid "internal error: "
371 msgstr "internt fel: "
372
373 #: errors.c:122
374 msgid "error: "
375 msgstr "fel: "
376
377 #: errors.c:186
378 msgid "stdout"
379 msgstr "standard ut"
380
381 #: errors.c:188
382 #, c-format
383 msgid "%s: %s"
384 msgstr "%s: %s"
385
386 #: expr.c:192
387 msgid "too many decimal points in number"
388 msgstr "för många decimalpunker i tal"
389
390 #: expr.c:212
391 #, c-format
392 msgid "invalid digit \"%c\" in octal constant"
393 msgstr "ogiltigt siffra \"%c\" i oktal konstant"
394
395 #: expr.c:218
396 msgid "use of C99 hexadecimal floating constant"
397 msgstr "användning av hexadecimal flyttalskonstant enligt C99"
398
399 #: expr.c:227
400 msgid "exponent has no digits"
401 msgstr "exponenten har inga siffror"
402
403 #: expr.c:234
404 msgid "hexadecimal floating constants require an exponent"
405 msgstr "hexadecimala flyttalskonstanter måste ha en exponent"
406
407 #: expr.c:240
408 #, c-format
409 msgid "invalid suffix \"%.*s\" on floating constant"
410 msgstr "ogiltigt suffix \"%.*s\" på flyttalskonstant"
411
412 #: expr.c:250 expr.c:275
413 #, c-format
414 msgid "traditional C rejects the \"%.*s\" suffix"
415 msgstr "traditionell C tillåter inte suffixet \"%.*s\""
416
417 #: expr.c:261
418 #, c-format
419 msgid "invalid suffix \"%.*s\" on integer constant"
420 msgstr "ogiltig ändelse \"%.*s\" på heltalskonstant"
421
422 #: expr.c:283
423 msgid "use of C99 long long integer constant"
424 msgstr "användning av long long heltalskonstant enligt C99"
425
426 #: expr.c:290
427 msgid "imaginary constants are a GCC extension"
428 msgstr "imaginära konstanter är en GCC-utvidgning"
429
430 #: expr.c:376
431 msgid "integer constant is too large for its type"
432 msgstr "heltalskonstant är för stor för sin typ"
433
434 #: expr.c:388
435 msgid "integer constant is so large that it is unsigned"
436 msgstr "heltalskonstant är så stor att den är teckenlös"
437
438 #: expr.c:470
439 msgid "missing ')' after \"defined\""
440 msgstr "saknar ')' efter \"defined\""
441
442 #: expr.c:477
443 msgid "operator \"defined\" requires an identifier"
444 msgstr "operatorn \"defined\" måste ha en identiferare"
445
446 #: expr.c:485
447 #, c-format
448 msgid "(\"%s\" is an alternative token for \"%s\" in C++)"
449 msgstr "(\"%s\" är en alternativ symbol för \"%s\" i C++)"
450
451 #: expr.c:495
452 msgid "this use of \"defined\" may not be portable"
453 msgstr "denna användning av \"defined\" är kanske inte portabel"
454
455 #: expr.c:534
456 msgid "floating constant in preprocessor expression"
457 msgstr "flyttalskonstant i preprocessoruttryck"
458
459 #: expr.c:540
460 msgid "imaginary number in preprocessor expression"
461 msgstr "imaginärt tal i preprocessoruttryck"
462
463 #: expr.c:585
464 #, c-format
465 msgid "\"%s\" is not defined"
466 msgstr "\"%s\" är inte definierad"
467
468 #: expr.c:716 expr.c:745
469 #, c-format
470 msgid "missing binary operator before token \"%s\""
471 msgstr "saknad binär operator före symbolen \"%s\""
472
473 #: expr.c:736
474 #, c-format
475 msgid "token \"%s\" is not valid in preprocessor expressions"
476 msgstr "symbolen \"%s\" är inte ett giltigt preprocessoruttryck"
477
478 #: expr.c:753
479 msgid "missing expression between '(' and ')'"
480 msgstr "saknat uttryck mellan \"(\" och \")\""
481
482 #: expr.c:756
483 msgid "#if with no expression"
484 msgstr "#if utan uttryck"
485
486 #: expr.c:759
487 #, c-format
488 msgid "operator '%s' has no right operand"
489 msgstr "operatorn \"%s\" har ingen högra operand"
490
491 #: expr.c:764
492 #, c-format
493 msgid "operator '%s' has no left operand"
494 msgstr "operatorn \"%s\" har ingen vänstra operand"
495
496 #: expr.c:790
497 msgid " ':' without preceding '?'"
498 msgstr "\":\" utan föregående \"?\""
499
500 #: expr.c:817
501 msgid "unbalanced stack in #if"
502 msgstr "obalanserad stack i #if"
503
504 #: expr.c:836
505 #, c-format
506 msgid "impossible operator '%u'"
507 msgstr "omöjlig operator \"%u\""
508
509 #: expr.c:928
510 msgid "missing ')' in expression"
511 msgstr "saknad \")\" i uttryck"
512
513 #: expr.c:949
514 msgid "'?' without following ':'"
515 msgstr "\"?\" utan följande \":\""
516
517 #: expr.c:959
518 msgid "integer overflow in preprocessor expression"
519 msgstr "heltalsspill i preprocessoruttryck"
520
521 #: expr.c:964
522 msgid "missing '(' in expression"
523 msgstr "saknad \"(\" i uttryck"
524
525 #: expr.c:996
526 #, c-format
527 msgid "the left operand of \"%s\" changes sign when promoted"
528 msgstr "vänsteroperanden till \"%s\" byter tecken vid befodran"
529
530 #: expr.c:1001
531 #, c-format
532 msgid "the right operand of \"%s\" changes sign when promoted"
533 msgstr "högeroperanden till \"%s\" byter tecken vid befodran"
534
535 #: expr.c:1260
536 msgid "traditional C rejects the unary plus operator"
537 msgstr "traditionell C hanterar inte operatorn unärt plus"
538
539 #: expr.c:1359
540 msgid "comma operator in operand of #if"
541 msgstr "kommaoperator i operand till #if"
542
543 #: expr.c:1491
544 msgid "division by zero in #if"
545 msgstr "division med noll i #if"
546
547 #: files.c:402
548 msgid "NULL directory in find_file"
549 msgstr "NOLL-katalog i find_file"
550
551 #: files.c:440
552 msgid "one or more PCH files were found, but they were invalid"
553 msgstr "en eller flera PCH-filer hittades, men de var inte korrekta"
554
555 #: files.c:443
556 msgid "use -Winvalid-pch for more information"
557 msgstr "använd -Winvalid-pch för mer information"
558
559 #: files.c:501
560 #, c-format
561 msgid "%s is a block device"
562 msgstr "%s är en blockenhet"
563
564 #: files.c:518
565 #, c-format
566 msgid "%s is too large"
567 msgstr "%s är för stor"
568
569 #: files.c:553
570 #, c-format
571 msgid "%s is shorter than expected"
572 msgstr "%s är kortare än förväntat"
573
574 #: files.c:782
575 #, c-format
576 msgid "no include path in which to search for %s"
577 msgstr "ingen huvudfilssökväg att leta efter %s i"
578
579 #: files.c:1071
580 msgid "Multiple include guards may be useful for:\n"
581 msgstr "Multipla inkluderingsvakter kan vara användbart för:\n"
582
583 #: init.c:400
584 msgid "cppchar_t must be an unsigned type"
585 msgstr "cppchar_t måste vare en teckenlös typ"
586
587 #: init.c:404
588 #, c-format
589 msgid "preprocessor arithmetic has maximum precision of %lu bits; target requires %lu bits"
590 msgstr "preprocessoraretmetik har en högsta precision på %lu bitar; målet kräver %lu bitar"
591
592 #: init.c:411
593 msgid "CPP arithmetic must be at least as precise as a target int"
594 msgstr "CPP-aritmetik måste vara åtminstone så precis som målets int"
595
596 #: init.c:414
597 msgid "target char is less than 8 bits wide"
598 msgstr "målets char är mindre än 8 bitar bred"
599
600 #: init.c:418
601 msgid "target wchar_t is narrower than target char"
602 msgstr "målets wchar_t är smalare än målets char"
603
604 #: init.c:422
605 msgid "target int is narrower than target char"
606 msgstr "målets int är smalare än målets char"
607
608 #: init.c:427
609 msgid "CPP half-integer narrower than CPP character"
610 msgstr "CPP:s halva heltal är smalare än CPP:s tecken"
611
612 #: init.c:431
613 #, c-format
614 msgid "CPP on this host cannot handle wide character constants over %lu bits, but the target requires %lu bits"
615 msgstr "CPP på denna värd kan inte hantera breda teckenkonstanter över %lu bitar, men målet kräver %lu bitar"
616
617 #: lex.c:271
618 msgid "backslash and newline separated by space"
619 msgstr "bakåtstreck och nyrad skiljda av mellanrum"
620
621 #: lex.c:276
622 msgid "backslash-newline at end of file"
623 msgstr "bakåtstreck-nyrad vid filslut"
624
625 #: lex.c:291
626 #, c-format
627 msgid "trigraph ??%c converted to %c"
628 msgstr "trigraph ??%c konverterad till %c"
629
630 #: lex.c:298
631 #, c-format
632 msgid "trigraph ??%c ignored, use -trigraphs to enable"
633 msgstr "trigraph ??%c ingorerad, använd -trigraphs för att aktivera"
634
635 #: lex.c:344
636 msgid "\"/*\" within comment"
637 msgstr "\"/*\" i kommentar"
638
639 #: lex.c:402
640 #, c-format
641 msgid "%s in preprocessing directive"
642 msgstr "%s i preprocessordirektiv"
643
644 #: lex.c:411
645 msgid "null character(s) ignored"
646 msgstr "nolltecken ignorerat"
647
648 #: lex.c:448
649 #, c-format
650 msgid "`%.*s' is not in NFKC"
651 msgstr "\"%.*s\" är inte i NFKC"
652
653 #: lex.c:451
654 #, c-format
655 msgid "`%.*s' is not in NFC"
656 msgstr "\"%.*s\" är inte i NFC"
657
658 #: lex.c:539
659 #, c-format
660 msgid "attempt to use poisoned \"%s\""
661 msgstr "försök att använda förgiftad \"%s\""
662
663 #: lex.c:547
664 msgid "__VA_ARGS__ can only appear in the expansion of a C99 variadic macro"
665 msgstr "__VA_ARGS__ kan endast dyka upp i expansionen av ett C99-makro med variabelt argumentantal"
666
667 #: lex.c:647
668 msgid "null character(s) preserved in literal"
669 msgstr "nolltecken bevarade i konstant"
670
671 #: lex.c:838
672 msgid "no newline at end of file"
673 msgstr "inget nyradstecken vid slutet av filen"
674
675 #: lex.c:990 traditional.c:162
676 msgid "unterminated comment"
677 msgstr "ej avslutad kommentar"
678
679 #: lex.c:1001
680 msgid "C++ style comments are not allowed in ISO C90"
681 msgstr "C++ kommentarer tillåts inte i ISO C90"
682
683 #: lex.c:1003
684 msgid "(this will be reported only once per input file)"
685 msgstr "(detta rapporteras bara en gång per infil)"
686
687 #: lex.c:1008
688 msgid "multi-line comment"
689 msgstr "flerradskommentar"
690
691 #: lex.c:1331
692 #, c-format
693 msgid "unspellable token %s"
694 msgstr "ostavbar symbol %s"
695
696 #: line-map.c:313
697 #, c-format
698 msgid "In file included from %s:%u"
699 msgstr "I fil inkluderad från %s:%u"
700
701 #: line-map.c:331
702 #, c-format
703 msgid ""
704 ",\n"
705 "                 from %s:%u"
706 msgstr ""
707 ",\n"
708 "                 från %s:%u"
709
710 #: macro.c:85
711 #, c-format
712 msgid "macro \"%s\" is not used"
713 msgstr "makrot \"%s\" är inte använt"
714
715 #: macro.c:124 macro.c:287
716 #, c-format
717 msgid "invalid built-in macro \"%s\""
718 msgstr "ogiltigt inbyggt makro \"%s\""
719
720 #: macro.c:221
721 msgid "could not determine date and time"
722 msgstr "kunde inte bstämma datum och tid"
723
724 #: macro.c:391
725 msgid "invalid string literal, ignoring final '\\'"
726 msgstr "ogiltig strängkonstant, inorerar avslutande \"\\\""
727
728 #: macro.c:474
729 #, c-format
730 msgid "pasting \"%s\" and \"%s\" does not give a valid preprocessing token"
731 msgstr "att sätta ihop \"%s\" och \"%s\" ger inte en giltigt preprocessorsymbol"
732
733 #: macro.c:512
734 msgid "ISO C99 requires rest arguments to be used"
735 msgstr "ISO C99 kräver att restargument används"
736
737 #: macro.c:517
738 #, c-format
739 msgid "macro \"%s\" requires %u arguments, but only %u given"
740 msgstr "makrot \"%s\" kräver %u argument, men endast %u anges"
741
742 #: macro.c:522
743 #, c-format
744 msgid "macro \"%s\" passed %u arguments, but takes just %u"
745 msgstr "makro \"%s\" skickade %u argument, men det tar bara %u"
746
747 #: macro.c:633 traditional.c:675
748 #, c-format
749 msgid "unterminated argument list invoking macro \"%s\""
750 msgstr "oavslutad argumentlista vid anrop av makrot \"%s\""
751
752 #: macro.c:736
753 #, c-format
754 msgid "function-like macro \"%s\" must be used with arguments in traditional C"
755 msgstr "funktionsliknande makrot \"%s\" måste användas med ett argument i traditionell C"
756
757 #: macro.c:1252
758 #, c-format
759 msgid "duplicate macro parameter \"%s\""
760 msgstr "dubblerad makroparameter \"%s\""
761
762 #: macro.c:1298
763 #, c-format
764 msgid "\"%s\" may not appear in macro parameter list"
765 msgstr "\"%s\" får inte förekomma i en makroparameterlista"
766
767 #: macro.c:1306
768 msgid "macro parameters must be comma-separated"
769 msgstr "makroparametrar måste avdelas av komman"
770
771 #: macro.c:1323
772 msgid "parameter name missing"
773 msgstr "parameternamn saknas"
774
775 #: macro.c:1340
776 msgid "anonymous variadic macros were introduced in C99"
777 msgstr "anonyma variabla makron introducerades i C99"
778
779 #: macro.c:1345
780 msgid "ISO C does not permit named variadic macros"
781 msgstr "ISO C tillåter inte namngivna variabla makron"
782
783 #: macro.c:1354
784 msgid "missing ')' in macro parameter list"
785 msgstr "saknad \")\" i makroparameterlista"
786
787 #: macro.c:1432
788 msgid "ISO C99 requires whitespace after the macro name"
789 msgstr "ISO C99 kräver mellanrum efter makronamnet"
790
791 #: macro.c:1456
792 msgid "missing whitespace after the macro name"
793 msgstr "mellanrum saknas efter makronamn"
794
795 #: macro.c:1486
796 msgid "'#' is not followed by a macro parameter"
797 msgstr "\"#\" följs inte av en makroparameter"
798
799 #: macro.c:1505
800 msgid "'##' cannot appear at either end of a macro expansion"
801 msgstr "\"##\" kan inte förekomma vid någon av ändarna av makroexpansionen"
802
803 #: macro.c:1603
804 #, c-format
805 msgid "\"%s\" redefined"
806 msgstr "\"%s\" omdefinierad"
807
808 #: macro.c:1608
809 msgid "this is the location of the previous definition"
810 msgstr "detta är platsen för den tidigare definitionen"
811
812 #: macro.c:1658
813 #, c-format
814 msgid "macro argument \"%s\" would be stringified in traditional C"
815 msgstr "makroargumentet \"%s\" skulle bli gjort till sträng i traditionell C"
816
817 #: macro.c:1681
818 #, c-format
819 msgid "invalid hash type %d in cpp_macro_definition"
820 msgstr "ogiltig hash-typ %d i cpp_macro_definition"
821
822 #: pch.c:84 pch.c:332 pch.c:354 pch.c:360
823 msgid "while writing precompiled header"
824 msgstr "vid skrivning av förkompilerat huvud"
825
826 #: pch.c:467
827 #, c-format
828 msgid "%s: not used because `%.*s' not defined"
829 msgstr "%s: inte använd för att \"%.*s\" inte är definierad"
830
831 #: pch.c:479
832 #, c-format
833 msgid "%s: not used because `%.*s' defined as `%s' not `%.*s'"
834 msgstr "%s: används inte för att \"%.*s\" definieras som \"%s\" inte \"%.*s\""
835
836 #: pch.c:520
837 #, c-format
838 msgid "%s: not used because `%s' is defined"
839 msgstr "%s: inte använd för att \"%s\" är definierad"
840
841 #: pch.c:533 pch.c:696
842 msgid "while reading precompiled header"
843 msgstr "vid läsning av förkompilerat huvud"
844
845 #: traditional.c:745
846 #, c-format
847 msgid "detected recursion whilst expanding macro \"%s\""
848 msgstr "upptäckte rekursion vid under expansion av makrot \"%s\""
849
850 #: traditional.c:912
851 msgid "syntax error in macro parameter list"
852 msgstr "syntaxfel i makroparameterlista"