OSDN Git Service

63ad49084bc4b19fa07540d1cb69b72ebd42fd31
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / libcpp / po / sv.po
1 # Swedish translation for the GNU CC.
2 # Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
3 # Dennis Björklund <db@zigo.dhs.org>, 2000, 2001, 2002.
4 #
5 # Kom ihåg att i svenskan så använder vi "" för citat
6 # och inte '' som det är i originaluttrycken.
7 #
8 # Jag har gjort en liten ordlista över uttryck som kan finnas i
9 # översättningen
10 #
11 # http://www.zigo.dhs.org/~dennis/gcc/
12 #
13 # Denna lista är inte komplett men är det någon som vill hjälpa till
14 # att översätta gcc och har åsikter om hur dessa uttryck skall skrivas
15 # så ta kontakt så kan vi uppdatera den.
16 #
17 # Det mesta av övdersättningen som finns nu kommer från tiden
18 # innan version 3.0 av gcc. Dessvärre så fungerade aldrig gcc
19 # med översättningar korrekt då, så den kom inte till användning.
20 # Jag har överfört de gamla strängarna till dagens version (3.2)
21 # så det finns en början, men det är mycket kvar. Men vill någon hjälpa
22 # till så vore det jättebra. Jag kommer översätta en bit då och då
23 # i mån av tid, men det är en stor fil med komplicerade uttryck så
24 # det tar en stund att bli klar.
25 #
26 msgid ""
27 msgstr ""
28 "Project-Id-Version: gcc 3.2\n"
29 "Report-Msgid-Bugs-To: http://gcc.gnu.org/bugs.html\n"
30 "POT-Creation-Date: 2005-04-20 21:43-0700\n"
31 "PO-Revision-Date: 2002-08-26 12:58+0200\n"
32 "Last-Translator: Dennis Björklund <db@zigo.dhs.org>\n"
33 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
34 "MIME-Version: 1.0\n"
35 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
36 "Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
37
38 #: charset.c:655
39 #, fuzzy, c-format
40 msgid "conversion from %s to %s not supported by iconv"
41 msgstr "konveretering från NaN till unsigned int"
42
43 #: charset.c:658
44 msgid "iconv_open"
45 msgstr ""
46
47 #: charset.c:666
48 #, c-format
49 msgid "no iconv implementation, cannot convert from %s to %s"
50 msgstr ""
51
52 #: charset.c:743
53 #, c-format
54 msgid "character 0x%lx is not in the basic source character set\n"
55 msgstr ""
56
57 #: charset.c:760 charset.c:1243
58 msgid "converting to execution character set"
59 msgstr ""
60
61 #: charset.c:766
62 #, c-format
63 msgid "character 0x%lx is not unibyte in execution character set"
64 msgstr ""
65
66 #: charset.c:865
67 msgid "universal character names are only valid in C++ and C99"
68 msgstr ""
69
70 #: charset.c:868
71 #, fuzzy, c-format
72 msgid "the meaning of '\\%c' is different in traditional C"
73 msgstr "semantiken för \"\\%c\" varierar med -traditional"
74
75 #: charset.c:894
76 #, c-format
77 msgid "incomplete universal character name %.*s"
78 msgstr ""
79
80 #: charset.c:906
81 #, fuzzy, c-format
82 msgid "%.*s is not a valid universal character"
83 msgstr "\"%s\" är inte i början av deklarationen"
84
85 #: charset.c:916
86 #, c-format
87 msgid "universal character %.*s is not valid in an identifier"
88 msgstr ""
89
90 #: charset.c:920
91 #, c-format
92 msgid "universal character %.*s is not valid at the start of an identifier"
93 msgstr ""
94
95 #: charset.c:953
96 #, fuzzy
97 msgid "converting UCN to source character set"
98 msgstr "kan inte konvertera till en pekartyp"
99
100 #: charset.c:957
101 #, fuzzy
102 msgid "converting UCN to execution character set"
103 msgstr "kan inte konvertera till en pekartyp"
104
105 #: charset.c:1029
106 #, fuzzy
107 msgid "the meaning of '\\x' is different in traditional C"
108 msgstr "semantiken för \"\\x\" varierar med -traditional"
109
110 #: charset.c:1046
111 msgid "\\x used with no following hex digits"
112 msgstr ""
113
114 #: charset.c:1053
115 msgid "hex escape sequence out of range"
116 msgstr ""
117
118 #: charset.c:1092
119 msgid "octal escape sequence out of range"
120 msgstr ""
121
122 #: charset.c:1160
123 #, fuzzy
124 msgid "the meaning of '\\a' is different in traditional C"
125 msgstr "semantiken för \"\\a\" varierar med  -traditional"
126
127 #: charset.c:1167
128 #, c-format
129 msgid "non-ISO-standard escape sequence, '\\%c'"
130 msgstr ""
131
132 #: charset.c:1175
133 #, c-format
134 msgid "unknown escape sequence '\\%c'"
135 msgstr "okänd escape-sekvens \"\\%c\""
136
137 #: charset.c:1178
138 #, fuzzy, c-format
139 msgid "unknown escape sequence: '\\%03o'"
140 msgstr "okänd escape-sekvens \"\\%c\""
141
142 #: charset.c:1184
143 #, fuzzy
144 msgid "converting escape sequence to execution character set"
145 msgstr "escape-sekvens ryms ej i ett tecken"
146
147 #: charset.c:1306 charset.c:1369
148 #, fuzzy
149 msgid "character constant too long for its type"
150 msgstr "teckenkonstant för lång"
151
152 #: charset.c:1309
153 msgid "multi-character character constant"
154 msgstr "flerteckens teckenkonstant"
155
156 #: charset.c:1401
157 msgid "empty character constant"
158 msgstr "tom teckenkonstant"
159
160 #: charset.c:1450
161 #, fuzzy, c-format
162 msgid "failure to convert %s to %s"
163 msgstr "kunde inte öppna dump-fil \"%s\""
164
165 #: directives.c:216
166 #, c-format
167 msgid "extra tokens at end of #%s directive"
168 msgstr ""
169
170 #: directives.c:303
171 #, c-format
172 msgid "#%s is a GCC extension"
173 msgstr "#%s är en GCC-utvidgning"
174
175 #: directives.c:315
176 msgid "suggest not using #elif in traditional C"
177 msgstr ""
178
179 #: directives.c:318
180 #, c-format
181 msgid "traditional C ignores #%s with the # indented"
182 msgstr "traditionell C ignorerar #%s dör tecknet # är indenterat"
183
184 #: directives.c:322
185 #, c-format
186 msgid "suggest hiding #%s from traditional C with an indented #"
187 msgstr ""
188
189 #: directives.c:348
190 msgid "embedding a directive within macro arguments is not portable"
191 msgstr ""
192
193 #: directives.c:368
194 #, fuzzy
195 msgid "style of line directive is a GCC extension"
196 msgstr "#%s är en GCC-utvidgning"
197
198 #: directives.c:418
199 #, c-format
200 msgid "invalid preprocessing directive #%s"
201 msgstr ""
202
203 #: directives.c:489
204 msgid "\"defined\" cannot be used as a macro name"
205 msgstr ""
206
207 #: directives.c:495
208 #, c-format
209 msgid "\"%s\" cannot be used as a macro name as it is an operator in C++"
210 msgstr ""
211
212 #: directives.c:498
213 #, c-format
214 msgid "no macro name given in #%s directive"
215 msgstr ""
216
217 #: directives.c:501
218 msgid "macro names must be identifiers"
219 msgstr ""
220
221 #: directives.c:542
222 #, c-format
223 msgid "undefining \"%s\""
224 msgstr ""
225
226 #: directives.c:597
227 msgid "missing terminating > character"
228 msgstr "saknar avslutande tecken >"
229
230 #: directives.c:650
231 #, c-format
232 msgid "#%s expects \"FILENAME\" or <FILENAME>"
233 msgstr ""
234
235 #: directives.c:673
236 #, fuzzy, c-format
237 msgid "empty filename in #%s"
238 msgstr "tomt filnamn i #%s"
239
240 #: directives.c:681
241 msgid "#include nested too deeply"
242 msgstr "#include nästlad för djupt"
243
244 #: directives.c:719
245 msgid "#include_next in primary source file"
246 msgstr ""
247
248 #: directives.c:745
249 #, c-format
250 msgid "invalid flag \"%s\" in line directive"
251 msgstr "ogiltigt flagga \"%s\" i line-direktiv"
252
253 #: directives.c:797
254 #, c-format
255 msgid "\"%s\" after #line is not a positive integer"
256 msgstr "\"%s\" efter #line är inte ett positivt heltal"
257
258 #: directives.c:803
259 msgid "line number out of range"
260 msgstr "radnummer utanför möjligt intervall"
261
262 #: directives.c:816 directives.c:893
263 #, c-format
264 msgid "\"%s\" is not a valid filename"
265 msgstr "\"%s\" är inte ett giltigt filnamn"
266
267 #: directives.c:853
268 #, fuzzy, c-format
269 msgid "\"%s\" after # is not a positive integer"
270 msgstr "\"%s\" efter #line är inte ett positivt heltal"
271
272 #: directives.c:955
273 #, fuzzy
274 msgid "invalid #ident directive"
275 msgstr "ogiltig #indent"
276
277 #: directives.c:1043
278 #, c-format
279 msgid "registering \"%s\" as both a pragma and a pragma namespace"
280 msgstr ""
281
282 #: directives.c:1046
283 #, fuzzy, c-format
284 msgid "#pragma %s %s is already registered"
285 msgstr "Klass \"%s\" finns redan"
286
287 #: directives.c:1049
288 #, c-format
289 msgid "#pragma %s is already registered"
290 msgstr ""
291
292 #: directives.c:1249
293 msgid "#pragma once in main file"
294 msgstr "#pragma once i huvudfil"
295
296 #: directives.c:1272
297 msgid "invalid #pragma GCC poison directive"
298 msgstr "ogiltigt GCC-direktiv #pragma poison"
299
300 #: directives.c:1281
301 #, c-format
302 msgid "poisoning existing macro \"%s\""
303 msgstr "förgiftar existerande makro \"%s\""
304
305 #: directives.c:1302
306 msgid "#pragma system_header ignored outside include file"
307 msgstr ""
308
309 #: directives.c:1326
310 #, fuzzy, c-format
311 msgid "cannot find source file %s"
312 msgstr "kan inte hitta källfil %s"
313
314 #: directives.c:1330
315 #, c-format
316 msgid "current file is older than %s"
317 msgstr "aktuell fil är äldre än %s"
318
319 #: directives.c:1444
320 msgid "_Pragma takes a parenthesized string literal"
321 msgstr ""
322
323 #: directives.c:1551
324 msgid "#else without #if"
325 msgstr "#else utan #if"
326
327 #: directives.c:1556
328 msgid "#else after #else"
329 msgstr "#else efter #else"
330
331 #: directives.c:1558 directives.c:1591
332 msgid "the conditional began here"
333 msgstr "villkorssatsen började här"
334
335 #: directives.c:1584
336 msgid "#elif without #if"
337 msgstr "#elif utan #if"
338
339 #: directives.c:1589
340 msgid "#elif after #else"
341 msgstr "#elif efter #else"
342
343 #: directives.c:1619
344 msgid "#endif without #if"
345 msgstr "#endif utan #if"
346
347 #: directives.c:1696
348 msgid "missing '(' after predicate"
349 msgstr "saknas '(' efter predikat"
350
351 #: directives.c:1711
352 msgid "missing ')' to complete answer"
353 msgstr "saknas ')' för att avsluta svaret"
354
355 #: directives.c:1731
356 msgid "predicate's answer is empty"
357 msgstr "predikatets svar är tomt"
358
359 #: directives.c:1758
360 msgid "assertion without predicate"
361 msgstr ""
362
363 #: directives.c:1760
364 msgid "predicate must be an identifier"
365 msgstr "predikat måste vara en identifierare"
366
367 #: directives.c:1846
368 #, c-format
369 msgid "\"%s\" re-asserted"
370 msgstr ""
371
372 #: directives.c:2069
373 #, c-format
374 msgid "unterminated #%s"
375 msgstr ""
376
377 #: errors.c:118
378 msgid "warning: "
379 msgstr "varning: "
380
381 #: errors.c:120
382 msgid "internal error: "
383 msgstr "internt fel: "
384
385 #: errors.c:122
386 #, fuzzy
387 msgid "error: "
388 msgstr "internt fel: "
389
390 #: errors.c:181
391 #, fuzzy
392 msgid "stdout"
393 msgstr "struct"
394
395 #: errors.c:183
396 #, c-format
397 msgid "%s: %s"
398 msgstr "%s: %s"
399
400 #: expr.c:192
401 #, fuzzy
402 msgid "too many decimal points in number"
403 msgstr "för många decimalpunker i flyttalskonstant"
404
405 #: expr.c:212
406 #, fuzzy, c-format
407 msgid "invalid digit \"%c\" in octal constant"
408 msgstr "ogiltigt suffix på heltalskonstant"
409
410 #: expr.c:218
411 #, fuzzy
412 msgid "use of C99 hexadecimal floating constant"
413 msgstr "för många decimalpunker i flyttalskonstant"
414
415 #: expr.c:227
416 #, fuzzy
417 msgid "exponent has no digits"
418 msgstr "numerisk kostant utan siffror"
419
420 #: expr.c:234
421 msgid "hexadecimal floating constants require an exponent"
422 msgstr ""
423
424 #: expr.c:240
425 #, fuzzy, c-format
426 msgid "invalid suffix \"%.*s\" on floating constant"
427 msgstr "både suffix 'f' och 'l' på flyttalskonstant"
428
429 #: expr.c:250 expr.c:275
430 #, fuzzy, c-format
431 msgid "traditional C rejects the \"%.*s\" suffix"
432 msgstr "traditionell C stödjer inte suffixet 'f'"
433
434 #: expr.c:261
435 #, fuzzy, c-format
436 msgid "invalid suffix \"%.*s\" on integer constant"
437 msgstr "ogiltigt suffix på heltalskonstant"
438
439 #: expr.c:283
440 #, fuzzy
441 msgid "use of C99 long long integer constant"
442 msgstr "ISO C89 förbjuder long long integer konstanter"
443
444 #: expr.c:290
445 msgid "imaginary constants are a GCC extension"
446 msgstr ""
447
448 #: expr.c:376
449 #, fuzzy
450 msgid "integer constant is too large for its type"
451 msgstr "heltalskonstant är större än maximala värdet för sin typ"
452
453 #: expr.c:388
454 msgid "integer constant is so large that it is unsigned"
455 msgstr ""
456
457 #: expr.c:470
458 msgid "missing ')' after \"defined\""
459 msgstr "saknar ')' efter \"defined\""
460
461 #: expr.c:477
462 msgid "operator \"defined\" requires an identifier"
463 msgstr ""
464
465 #: expr.c:485
466 #, c-format
467 msgid "(\"%s\" is an alternative token for \"%s\" in C++)"
468 msgstr ""
469
470 #: expr.c:495
471 msgid "this use of \"defined\" may not be portable"
472 msgstr ""
473
474 #: expr.c:534
475 #, fuzzy
476 msgid "floating constant in preprocessor expression"
477 msgstr "flyttalsspill i uttryck"
478
479 #: expr.c:540
480 #, fuzzy
481 msgid "imaginary number in preprocessor expression"
482 msgstr "ogiltig användning av void-uttryck"
483
484 #: expr.c:585
485 #, c-format
486 msgid "\"%s\" is not defined"
487 msgstr "\"%s\" är inte definierad"
488
489 #: expr.c:716 expr.c:745
490 #, fuzzy, c-format
491 msgid "missing binary operator before token \"%s\""
492 msgstr "saknar mellanrum efter nummer \"%.*s\""
493
494 #: expr.c:736
495 #, fuzzy, c-format
496 msgid "token \"%s\" is not valid in preprocessor expressions"
497 msgstr "\"%s\" är inte ett giltigt filnamn"
498
499 #: expr.c:753
500 #, fuzzy
501 msgid "missing expression between '(' and ')'"
502 msgstr "jämföreslse mellan signed och unsigned"
503
504 #: expr.c:756
505 #, fuzzy
506 msgid "#if with no expression"
507 msgstr "#%s utan argument"
508
509 #: expr.c:759
510 #, c-format
511 msgid "operator '%s' has no right operand"
512 msgstr ""
513
514 #: expr.c:764
515 #, fuzzy, c-format
516 msgid "operator '%s' has no left operand"
517 msgstr "parameter \"%s\" har en inkomplett typ"
518
519 #: expr.c:790
520 #, fuzzy
521 msgid " ':' without preceding '?'"
522 msgstr "syntaxfel vid token \"%s\""
523
524 #: expr.c:817
525 #, fuzzy
526 msgid "unbalanced stack in #if"
527 msgstr "obalanserad #endif"
528
529 #: expr.c:836
530 #, fuzzy, c-format
531 msgid "impossible operator '%u'"
532 msgstr "saknar mellanrum efter nummer \"%.*s\""
533
534 #: expr.c:928
535 #, fuzzy
536 msgid "missing ')' in expression"
537 msgstr "heltalsspill i uttryck"
538
539 #: expr.c:949
540 msgid "'?' without following ':'"
541 msgstr ""
542
543 #: expr.c:959
544 msgid "integer overflow in preprocessor expression"
545 msgstr ""
546
547 #: expr.c:964
548 #, fuzzy
549 msgid "missing '(' in expression"
550 msgstr "heltalsspill i uttryck"
551
552 #: expr.c:996
553 #, c-format
554 msgid "the left operand of \"%s\" changes sign when promoted"
555 msgstr ""
556
557 #: expr.c:1001
558 #, c-format
559 msgid "the right operand of \"%s\" changes sign when promoted"
560 msgstr ""
561
562 #: expr.c:1260
563 msgid "traditional C rejects the unary plus operator"
564 msgstr "traditionell C hanterar inte operatorn unärt plus"
565
566 #: expr.c:1359
567 msgid "comma operator in operand of #if"
568 msgstr ""
569
570 #: expr.c:1491
571 msgid "division by zero in #if"
572 msgstr ""
573
574 #: files.c:401
575 msgid "NULL directory in find_file"
576 msgstr ""
577
578 #: files.c:454
579 msgid "one or more PCH files were found, but they were invalid"
580 msgstr ""
581
582 #: files.c:457
583 msgid "use -Winvalid-pch for more information"
584 msgstr ""
585
586 #: files.c:522
587 #, c-format
588 msgid "%s is a block device"
589 msgstr "%s är en blockenhet"
590
591 #: files.c:539
592 #, c-format
593 msgid "%s is too large"
594 msgstr "%s är för stor"
595
596 #: files.c:574
597 #, c-format
598 msgid "%s is shorter than expected"
599 msgstr "%s är kortare än förväntat"
600
601 #: files.c:803
602 #, c-format
603 msgid "no include path in which to search for %s"
604 msgstr ""
605
606 #: files.c:1096
607 msgid "Multiple include guards may be useful for:\n"
608 msgstr ""
609
610 #: init.c:393
611 #, fuzzy
612 msgid "cppchar_t must be an unsigned type"
613 msgstr "predikat måste vara en identifierare"
614
615 #: init.c:397
616 #, c-format
617 msgid "preprocessor arithmetic has maximum precision of %lu bits; target requires %lu bits"
618 msgstr ""
619
620 #: init.c:404
621 msgid "CPP arithmetic must be at least as precise as a target int"
622 msgstr ""
623
624 #: init.c:407
625 msgid "target char is less than 8 bits wide"
626 msgstr ""
627
628 #: init.c:411
629 msgid "target wchar_t is narrower than target char"
630 msgstr ""
631
632 #: init.c:415
633 msgid "target int is narrower than target char"
634 msgstr ""
635
636 #: init.c:420
637 msgid "CPP half-integer narrower than CPP character"
638 msgstr ""
639
640 #: init.c:424
641 #, c-format
642 msgid "CPP on this host cannot handle wide character constants over %lu bits, but the target requires %lu bits"
643 msgstr ""
644
645 #: lex.c:274
646 msgid "backslash and newline separated by space"
647 msgstr ""
648
649 #: lex.c:279
650 msgid "backslash-newline at end of file"
651 msgstr ""
652
653 #: lex.c:294
654 #, c-format
655 msgid "trigraph ??%c converted to %c"
656 msgstr ""
657
658 #: lex.c:301
659 #, c-format
660 msgid "trigraph ??%c ignored, use -trigraphs to enable"
661 msgstr ""
662
663 #: lex.c:347
664 msgid "\"/*\" within comment"
665 msgstr "\"/*\" i kommentar"
666
667 #: lex.c:405
668 #, c-format
669 msgid "%s in preprocessing directive"
670 msgstr "%s i preprocessordirektiv"
671
672 #: lex.c:414
673 msgid "null character(s) ignored"
674 msgstr ""
675
676 #: lex.c:449
677 msgid "'$' in identifier or number"
678 msgstr ""
679
680 #: lex.c:510
681 #, c-format
682 msgid "attempt to use poisoned \"%s\""
683 msgstr "försök att använda förgiftad \"%s\""
684
685 #: lex.c:518
686 msgid "__VA_ARGS__ can only appear in the expansion of a C99 variadic macro"
687 msgstr ""
688
689 #: lex.c:614
690 msgid "null character(s) preserved in literal"
691 msgstr ""
692
693 #: lex.c:805
694 msgid "no newline at end of file"
695 msgstr "inget nyradstecken vid slutet av filen"
696
697 #: lex.c:948 traditional.c:162
698 msgid "unterminated comment"
699 msgstr "ej avslutad kommentar"
700
701 #: lex.c:959
702 #, fuzzy
703 msgid "C++ style comments are not allowed in ISO C90"
704 msgstr "C++ kommentarer tillåts inte av ISO C89"
705
706 #: lex.c:961
707 msgid "(this will be reported only once per input file)"
708 msgstr ""
709
710 #: lex.c:966
711 msgid "multi-line comment"
712 msgstr ""
713
714 #: lex.c:1230
715 #, fuzzy, c-format
716 msgid "unspellable token %s"
717 msgstr "kan inte öppna fil \"%s\""
718
719 #: line-map.c:309
720 #, c-format
721 msgid "In file included from %s:%u"
722 msgstr "I fil inkluderad från %s:%u"
723
724 #: line-map.c:327
725 #, c-format
726 msgid ""
727 ",\n"
728 "                 from %s:%u"
729 msgstr ""
730 ",\n"
731 "                 från %s:%u"
732
733 #: macro.c:85
734 #, fuzzy, c-format
735 msgid "macro \"%s\" is not used"
736 msgstr "\"%s\" är inte definierad"
737
738 #: macro.c:124 macro.c:287
739 #, fuzzy, c-format
740 msgid "invalid built-in macro \"%s\""
741 msgstr "förgiftar existerande makro \"%s\""
742
743 #: macro.c:221
744 #, fuzzy
745 msgid "could not determine date and time"
746 msgstr "Kunde inte öppna datafil %s.\n"
747
748 #: macro.c:400
749 msgid "invalid string literal, ignoring final '\\'"
750 msgstr ""
751
752 #: macro.c:483
753 #, c-format
754 msgid "pasting \"%s\" and \"%s\" does not give a valid preprocessing token"
755 msgstr ""
756
757 #: macro.c:521
758 msgid "ISO C99 requires rest arguments to be used"
759 msgstr ""
760
761 #: macro.c:526
762 #, c-format
763 msgid "macro \"%s\" requires %u arguments, but only %u given"
764 msgstr ""
765
766 #: macro.c:531
767 #, c-format
768 msgid "macro \"%s\" passed %u arguments, but takes just %u"
769 msgstr ""
770
771 #: macro.c:642 traditional.c:675
772 #, c-format
773 msgid "unterminated argument list invoking macro \"%s\""
774 msgstr ""
775
776 #: macro.c:745
777 #, c-format
778 msgid "function-like macro \"%s\" must be used with arguments in traditional C"
779 msgstr ""
780
781 #: macro.c:1261
782 #, c-format
783 msgid "duplicate macro parameter \"%s\""
784 msgstr ""
785
786 #: macro.c:1306
787 #, c-format
788 msgid "\"%s\" may not appear in macro parameter list"
789 msgstr ""
790
791 #: macro.c:1314
792 msgid "macro parameters must be comma-separated"
793 msgstr ""
794
795 #: macro.c:1331
796 msgid "parameter name missing"
797 msgstr "parameternamn saknas"
798
799 #: macro.c:1348
800 msgid "anonymous variadic macros were introduced in C99"
801 msgstr ""
802
803 #: macro.c:1353
804 msgid "ISO C does not permit named variadic macros"
805 msgstr ""
806
807 #: macro.c:1362
808 msgid "missing ')' in macro parameter list"
809 msgstr ""
810
811 #: macro.c:1439
812 msgid "ISO C99 requires whitespace after the macro name"
813 msgstr ""
814
815 #: macro.c:1463
816 #, fuzzy
817 msgid "missing whitespace after the macro name"
818 msgstr "saknar mellanrum efter nummer \"%.*s\""
819
820 #: macro.c:1493
821 msgid "'#' is not followed by a macro parameter"
822 msgstr ""
823
824 #: macro.c:1512
825 msgid "'##' cannot appear at either end of a macro expansion"
826 msgstr ""
827
828 #: macro.c:1608
829 #, c-format
830 msgid "\"%s\" redefined"
831 msgstr "\"%s\" omdefinierad"
832
833 #: macro.c:1613
834 msgid "this is the location of the previous definition"
835 msgstr "detta är platsen för den tidigare definitionen"
836
837 #: macro.c:1663
838 #, c-format
839 msgid "macro argument \"%s\" would be stringified in traditional C"
840 msgstr ""
841
842 #: macro.c:1686
843 #, c-format
844 msgid "invalid hash type %d in cpp_macro_definition"
845 msgstr ""
846
847 #: pch.c:84 pch.c:332 pch.c:354 pch.c:360
848 msgid "while writing precompiled header"
849 msgstr ""
850
851 #: pch.c:467
852 #, fuzzy, c-format
853 msgid "%s: not used because `%.*s' not defined"
854 msgstr "etikett \"%s\" använd men inte definierad"
855
856 #: pch.c:479
857 #, c-format
858 msgid "%s: not used because `%.*s' defined as `%s' not `%.*s'"
859 msgstr ""
860
861 #: pch.c:520
862 #, fuzzy, c-format
863 msgid "%s: not used because `%s' is defined"
864 msgstr "\"%s\" är använd men inte definierad"
865
866 #: pch.c:533 pch.c:696
867 msgid "while reading precompiled header"
868 msgstr ""
869
870 #: traditional.c:745
871 #, c-format
872 msgid "detected recursion whilst expanding macro \"%s\""
873 msgstr ""
874
875 #: traditional.c:912
876 #, fuzzy
877 msgid "syntax error in macro parameter list"
878 msgstr "parameternamn saknas i parameterlista"
879
880 #~ msgid "`%s' attribute directive ignored"
881 #~ msgstr "attributet \"%s\" ignorerat"
882
883 #~ msgid "wrong number of arguments specified for `%s' attribute"
884 #~ msgstr "fel antal argument angett för attributet `%s'"
885
886 #~ msgid "`%s' attribute does not apply to types"
887 #~ msgstr "attributet \"%s\" är inte applicerbart på typer"
888
889 #~ msgid "`%s' attribute only applies to function types"
890 #~ msgstr "attributet \"%s\" fungerar bara på funktionstyper"
891
892 #~ msgid "`%s' attribute ignored"
893 #~ msgstr "attributet `%s' ignorerat"
894
895 #~ msgid "unknown machine mode `%s'"
896 #~ msgstr "okänt maskinläge `%s'"
897
898 #~ msgid "no data type for mode `%s'"
899 #~ msgstr "ingen datatyp för läge `%s'"
900
901 #~ msgid "section attribute cannot be specified for local variables"
902 #~ msgstr "attributet \"section\" kan inte anges för lokala variabler"
903
904 #~ msgid "section of `%s' conflicts with previous declaration"
905 #~ msgstr "sektion \"%s\" står i konflikt med tidigare deklaration"
906
907 #~ msgid "section attribute not allowed for `%s'"
908 #~ msgstr "attributet \"section\" är inte tillåten för \"%s\""
909
910 #~ msgid "section attributes are not supported for this target"
911 #~ msgstr "attributet \"section\" stöds inte för denna målarkitektur"
912
913 #~ msgid "requested alignment is not a constant"
914 #~ msgstr "efterfrågad minnesjustering är inte konstant"
915
916 #~ msgid "requested alignment is not a power of 2"
917 #~ msgstr "efterrågad minnesjustering är inte en potens av 2"
918
919 #~ msgid "requested alignment is too large"
920 #~ msgstr "efterfrågad minnesjustering är för stor"
921
922 #~ msgid "alignment may not be specified for `%s'"
923 #~ msgstr "minnesjustering kan inte anges för \"%s\""
924
925 #~ msgid "`%s' defined both normally and as an alias"
926 #~ msgstr "\"%s\" är definierad både normalt och som ett alias"
927
928 #~ msgid "alias arg not a string"
929 #~ msgstr "aliasargumentet är inte en sträng"
930
931 #~ msgid "`%s' attribute applies only to functions"
932 #~ msgstr "attributet \"%s\" fungerar bara på funktioner"
933
934 #~ msgid "can't set `%s' attribute after definition"
935 #~ msgstr "kan inte sätta attributet \"%s\" efter definitionen"
936
937 #~ msgid "`%s' attribute ignored for `%s'"
938 #~ msgstr "attributet `%s' ignorerat för \"%s\""
939
940 #~ msgid "invalid vector type for attribute `%s'"
941 #~ msgstr "ogiltigt vektortype för attribut \"%s\""
942
943 #~ msgid "offset outside bounds of constant string"
944 #~ msgstr "index till en konstant sträng pekar utanför dess gränser"
945
946 #~ msgid "second arg to `__builtin_prefetch' must be a constant"
947 #~ msgstr "andra argumentet till \"__builtin_prefetch\" måste vara en konstant"
948
949 #~ msgid "invalid second arg to __builtin_prefetch; using zero"
950 #~ msgstr "ogiltigt andra argument till __builtin_prefetch; använder noll"
951
952 #~ msgid "third arg to `__builtin_prefetch' must be a constant"
953 #~ msgstr "tredje argumentet till \"__builtin_prefetch\" måste vara en konstant"
954
955 #~ msgid "invalid third arg to __builtin_prefetch; using zero"
956 #~ msgstr "ogiltigt tredje argument till __builtin_prefetch; använder noll"
957
958 #~ msgid "__builtin_saveregs not supported by this target"
959 #~ msgstr "__builtin_saveregs stöds inte på denna målarkitektur"
960
961 #~ msgid "argument of `__builtin_args_info' must be constant"
962 #~ msgstr "argumentet till \"__builtin_args_info\" måste vara konstant"
963
964 #~ msgid "argument of `__builtin_args_info' out of range"
965 #~ msgstr "argument till \"__builtin_args_info\" är utanför sitt intervall"
966
967 #~ msgid "missing argument in `__builtin_args_info'"
968 #~ msgstr "argument saknas till \"__builtin_args_info\""
969
970 #~ msgid "`va_start' used in function with fixed args"
971 #~ msgstr "\"va_start\" används i en funktion med fixt antal parametrar"
972
973 #~ msgid "second parameter of `va_start' not last named argument"
974 #~ msgstr "andra parametern till \"va_start\" var inte det sista namngivna argumentet"
975
976 #~ msgid "`__builtin_next_arg' called without an argument"
977 #~ msgstr "\"__builtin_next_arg\" anropad utan argument"
978
979 #~ msgid "too many arguments to function `va_start'"
980 #~ msgstr "För många argument till funktionen \"va_start\""
981
982 #~ msgid "first argument to `va_arg' not of type `va_list'"
983 #~ msgstr "första argumentet till \"va_arg\" är inte av typen \"va_list\""
984
985 #~ msgid "`%s' is promoted to `%s' when passed through `...'"
986 #~ msgstr "\"%s\" konverteras till \"%s\" när det skickas via \"...\""
987
988 #~ msgid "(so you should pass `%s' not `%s' to `va_arg')"
989 #~ msgstr "(alltså skall du skicka \"%s\" och inte \"%s\" till \"va_arg\")"
990
991 #~ msgid "invalid arg to `__builtin_frame_address'"
992 #~ msgstr "ogiltigt argument till \"__builtin_frame_address\""
993
994 #~ msgid "invalid arg to `__builtin_return_address'"
995 #~ msgstr "ogiltigt argument till \"__builtin_return_address\""
996
997 #~ msgid "unsupported arg to `__builtin_frame_address'"
998 #~ msgstr "Icke supportat argument till \"__builtin_frame_address\""
999
1000 #~ msgid "unsupported arg to `__builtin_return_address'"
1001 #~ msgstr "Icke supportat argument till \"__builtin_return_address\""
1002
1003 #~ msgid "second arg to `__builtin_expect' must be a constant"
1004 #~ msgstr "andra argumentet till \"__builtin_expect\" måste vara en konstant"
1005
1006 #~ msgid "__builtin_longjmp second argument must be 1"
1007 #~ msgstr "andra argumentet till __builtin_longjmp måste vara 1"
1008
1009 #~ msgid "built-in function `%s' not currently supported"
1010 #~ msgstr "inbyggd funktion \"%s\" stöds inte för närvarande"
1011
1012 #~ msgid "`%s' is not defined outside of function scope"
1013 #~ msgstr "\"%s\" är inte definierad utanför funktions-scope"
1014
1015 #~ msgid "concatenation of string literals with __FUNCTION__ is deprecated"
1016 #~ msgstr "sammanslagning av strängliteraler tillsammans med __FUNCTION__ är föråldrat"
1017
1018 #~ msgid "string length `%d' is greater than the length `%d' ISO C%d compilers are required to support"
1019 #~ msgstr "stränglängden \"%d\" är större än den minsta längden \"%d\" som ISO C%d kompilatorer behöver stödja"
1020
1021 #~ msgid "overflow in constant expression"
1022 #~ msgstr "spill i konstant uttryck"
1023
1024 #~ msgid "integer overflow in expression"
1025 #~ msgstr "heltalsspill i uttryck"
1026
1027 #, fuzzy
1028 #~ msgid "vector overflow in expression"
1029 #~ msgstr "heltalsspill i uttryck"
1030
1031 #~ msgid "large integer implicitly truncated to unsigned type"
1032 #~ msgstr "stort heltal implicit trunkerat till unsigned typ"
1033
1034 #~ msgid "negative integer implicitly converted to unsigned type"
1035 #~ msgstr "negativt heltal implicit konverterat till unsigned typ"
1036
1037 #~ msgid "overflow in implicit constant conversion"
1038 #~ msgstr "spill i implicit constant konvertering"
1039
1040 #~ msgid "operation on `%s' may be undefined"
1041 #~ msgstr "operation på \"%s\" kan vara odefinierad"
1042
1043 #~ msgid "expression statement has incomplete type"
1044 #~ msgstr "uttryckssats har inkomplett typ"
1045
1046 #~ msgid "case label does not reduce to an integer constant"
1047 #~ msgstr "case-etikett reducerar inte till en heltalskonstant"
1048
1049 #~ msgid "invalid truth-value expression"
1050 #~ msgstr "ogiltigt sanningsvärdeuttryck"
1051
1052 #~ msgid "invalid operands to binary %s"
1053 #~ msgstr "ogiltiga operander till binär %s"
1054
1055 #~ msgid "comparison is always false due to limited range of data type"
1056 #~ msgstr "jämförelsen är alltid falsk på grund av begränsat intervall för datatypen"
1057
1058 #~ msgid "comparison is always true due to limited range of data type"
1059 #~ msgstr "jämförelsen är alltid sann på grund av begränsat intervall för datatypen"
1060
1061 #~ msgid "comparison of unsigned expression >= 0 is always true"
1062 #~ msgstr "jämförelse med unsigned-uttryck >= 0 är alltid sant"
1063
1064 #~ msgid "comparison of unsigned expression < 0 is always false"
1065 #~ msgstr "jämförelse med unsigned-uttryck < 0 är alltid falskt"
1066
1067 #~ msgid "pointer of type `void *' used in arithmetic"
1068 #~ msgstr "pekare av typen \"void *\" använd med aritmetik"
1069
1070 #~ msgid "pointer to a function used in arithmetic"
1071 #~ msgstr "pekare till funktion använd med aritmetik"
1072
1073 #~ msgid "pointer to member function used in arithmetic"
1074 #~ msgstr "pekare till medlemsfunktion använd med aritmetik"
1075
1076 #~ msgid "pointer to a member used in arithmetic"
1077 #~ msgstr "pekare till en medlemsfunktion använd med aritmetik"
1078
1079 #~ msgid "struct type value used where scalar is required"
1080 #~ msgstr "struct-värde använt där skalär krävs"
1081
1082 #~ msgid "union type value used where scalar is required"
1083 #~ msgstr "union-värde använt där skalär krävs"
1084
1085 #~ msgid "array type value used where scalar is required"
1086 #~ msgstr "fält-värde använd där skalär krävs"
1087
1088 #~ msgid "suggest parentheses around assignment used as truth value"
1089 #~ msgstr "föreslår parenteser runt tilldelning som används som sanningsvärde"
1090
1091 #~ msgid "invalid use of `restrict'"
1092 #~ msgstr "ogiltigt användande av \"restrict\""
1093
1094 #, fuzzy
1095 #~ msgid "cannot disable built-in function `%s'"
1096 #~ msgstr "döljer inbyggd funktion \"%s\""
1097
1098 #~ msgid "too few arguments to function `%s'"
1099 #~ msgstr "för få argument till funktionen \"%s\""
1100
1101 #~ msgid "too many arguments to function `%s'"
1102 #~ msgstr "för många argument till funktionen \"%s\""
1103
1104 #~ msgid "pointers are not permitted as case values"
1105 #~ msgstr "pekare är inte tillåtna case-värden"
1106
1107 #~ msgid "ISO C++ forbids range expressions in switch statements"
1108 #~ msgstr "ISO C++ förbjuder intervalluttryck i switch-satser"
1109
1110 #~ msgid "ISO C forbids range expressions in switch statements"
1111 #~ msgstr "ISO C förbjuder intervalluttryck i switch-satser"
1112
1113 #~ msgid "empty range specified"
1114 #~ msgstr "tomt intervall angivet"
1115
1116 #~ msgid "duplicate (or overlapping) case value"
1117 #~ msgstr "dubbla (eller överlappand) case-värden"
1118
1119 #~ msgid "this is the first entry overlapping that value"
1120 #~ msgstr "detta är det första fallet som överlappar det värdet"
1121
1122 #~ msgid "duplicate case value"
1123 #~ msgstr "upprepat case-värde"
1124
1125 #~ msgid "previously used here"
1126 #~ msgstr "tidigare använd här"
1127
1128 #~ msgid "multiple default labels in one switch"
1129 #~ msgstr "flera default-etiketter i en switch"
1130
1131 #~ msgid "this is the first default label"
1132 #~ msgstr "detta är den första default-etiketten"
1133
1134 #, fuzzy
1135 #~ msgid "ISO C++ forbids taking the address of a label"
1136 #~ msgstr "ISO C++ förbjuder att man tar adressen till funktionen \"::main\""
1137
1138 #, fuzzy
1139 #~ msgid "ISO C forbids taking the address of a label"
1140 #~ msgstr "ISO C++ förbjuder att man tar adressen till funktionen \"::main\""
1141
1142 #~ msgid "-Wformat-y2k ignored without -Wformat"
1143 #~ msgstr "-Wformat-y2k ignorerad utan -Wformat"
1144
1145 #~ msgid "-Wformat-extra-args ignored without -Wformat"
1146 #~ msgstr "-Wformat-extra-args ignorerad utan -Wformat"
1147
1148 #~ msgid "-Wformat-nonliteral ignored without -Wformat"
1149 #~ msgstr "-Wformat-nonliteral ignorerad utan -Wformat"
1150
1151 #~ msgid "-Wformat-security ignored without -Wformat"
1152 #~ msgstr "-Wformat-security ignorerad utan -Wformat"
1153
1154 #~ msgid "-Wmissing-format-attribute ignored without -Wformat"
1155 #~ msgstr "-Wmissing-format-attribute ignorerad utan -Wformat"
1156
1157 #~ msgid "declaration of `%s' shadows %s"
1158 #~ msgstr "deklaration av \"%s\" döljer %s"
1159
1160 #~ msgid "void value not ignored as it ought to be"
1161 #~ msgstr "värdet av typen void ignoreras inte vilket bör göras"
1162
1163 #~ msgid "conversion to non-scalar type requested"
1164 #~ msgstr "konvertering till icke-skalär typ begärd"
1165
1166 #~ msgid "unknown C standard `%s'"
1167 #~ msgstr "okänd C-standard \"%s\""
1168
1169 #~ msgid "array `%s' assumed to have one element"
1170 #~ msgstr "fält \"%s\" antas ha ett element"
1171
1172 #~ msgid "`struct %s' incomplete in scope ending here"
1173 #~ msgstr "\"struct %s\" är inkomplett i scope-område som slutar här"
1174
1175 #~ msgid "`union %s' incomplete in scope ending here"
1176 #~ msgstr "\"union %s\" är inkomplett i scope-område som slutar här"
1177
1178 #~ msgid "`enum %s' incomplete in scope ending here"
1179 #~ msgstr "\"enum %s\" är inkomplett i scope-område som slutar här"
1180
1181 #~ msgid "label `%s' defined but not used"
1182 #~ msgstr "etikett \"%s\" definierad men inte använd"
1183
1184 #, fuzzy
1185 #~ msgid "function `%s' redeclared as inline"
1186 #~ msgstr "biblioteksfunktion \"%s\" deklarerad som icke-funktion"
1187
1188 #, fuzzy
1189 #~ msgid "previous declaration of function `%s' with attribute noinline"
1190 #~ msgstr "implicit deklaration av funktion \"%s\""
1191
1192 #, fuzzy
1193 #~ msgid "function `%s' redeclared with attribute noinline"
1194 #~ msgstr "funktionen \"%s\" deklarerades tidigare i ett block"
1195
1196 #, fuzzy
1197 #~ msgid "previous declaration of function `%s' was inline"
1198 #~ msgstr "tidigare deklaration av \"%s\""
1199
1200 #~ msgid "shadowing built-in function `%s'"
1201 #~ msgstr "döljer inbyggd funktion \"%s\""
1202
1203 #~ msgid "shadowing library function `%s'"
1204 #~ msgstr "döljer biblioteksfunktion \"%s\""
1205
1206 #~ msgid "library function `%s' declared as non-function"
1207 #~ msgstr "biblioteksfunktion \"%s\" deklarerad som icke-funktion"
1208
1209 #~ msgid "built-in function `%s' declared as non-function"
1210 #~ msgstr "inbyggd funktion \"%s\" deklarerad som icke-funktion"
1211
1212 #~ msgid "`%s' redeclared as different kind of symbol"
1213 #~ msgstr "\"%s\" omdeklarerad som en annan sorts symbol"
1214
1215 #~ msgid "previous declaration of `%s'"
1216 #~ msgstr "tidigare deklaration av \"%s\""
1217
1218 #~ msgid "conflicting types for built-in function `%s'"
1219 #~ msgstr "motstridiga typer på inbyggd funktion \"%s\""
1220
1221 #~ msgid "conflicting types for `%s'"
1222 #~ msgstr "motstridiga typer på \"%s\""
1223
1224 #, fuzzy
1225 #~ msgid "a parameter list with an ellipsis can't match an empty parameter name list declaration"
1226 #~ msgstr "En parameterlista med ellips kan inte matcha en tom namnlistdeklaration."
1227
1228 #, fuzzy
1229 #~ msgid "an argument type that has a default promotion can't match an empty parameter name list declaration"
1230 #~ msgstr "En parameterlista med ellips kan inte matcha en tom namnlistdeklaration."
1231
1232 #~ msgid "redefinition of `%s'"
1233 #~ msgstr "omdefiniering av \"%s\""
1234
1235 #~ msgid "redeclaration of `%s'"
1236 #~ msgstr "omdeklaration av \"%s\""
1237
1238 #~ msgid "conflicting declarations of `%s'"
1239 #~ msgstr "motstridande deklarationer av \"%s\""
1240
1241 #~ msgid "prototype for `%s' follows"
1242 #~ msgstr "prototyp för \"%s\" följer"
1243
1244 #~ msgid "non-prototype definition here"
1245 #~ msgstr "icke-prototypdefinition here"
1246
1247 #~ msgid "prototype for `%s' follows and number of arguments doesn't match"
1248 #~ msgstr "prototyp för \"%s\" följer och antalet argument matchar inte"
1249
1250 #~ msgid "prototype for `%s' follows and argument %d doesn't match"
1251 #~ msgstr "prototyp för `%s' följer och argument %d matchar inte"
1252
1253 #~ msgid "`%s' declared inline after being called"
1254 #~ msgstr "\"%s\" är deklarerad inline efter att den blivit anropad"
1255
1256 #~ msgid "`%s' declared inline after its definition"
1257 #~ msgstr "\"%s\" deklarerad inline efter sin definition"
1258
1259 #~ msgid "static declaration for `%s' follows non-static"
1260 #~ msgstr "statisk deklaration av \"%s\" följer på icke-statisk"
1261
1262 #~ msgid "non-static declaration for `%s' follows static"
1263 #~ msgstr "icke-statisk deklaration av \"%s\" följer på statisk"
1264
1265 #~ msgid "const declaration for `%s' follows non-const"
1266 #~ msgstr "const-deklaration för \"%s\" följer på icke-const"
1267
1268 #~ msgid "type qualifiers for `%s' conflict with previous decl"
1269 #~ msgstr "typkvalificerare för \"%s\" i konflikt med tidigare dekl"
1270
1271 #~ msgid "redundant redeclaration of `%s' in same scope"
1272 #~ msgstr "redundant omdeklaration av \"%s\" i samma scope"
1273
1274 #~ msgid "declaration of `%s' shadows a parameter"
1275 #~ msgstr "deklaration av \"%s\" döljer en parameter"
1276
1277 #~ msgid "declaration of `%s' shadows a symbol from the parameter list"
1278 #~ msgstr "deklaration av \"%s\" döljer symbol från parameterlista"
1279
1280 #, fuzzy
1281 #~ msgid "a parameter"
1282 #~ msgstr "oanvänd parameter \"%s\""
1283
1284 #, fuzzy
1285 #~ msgid "a global declaration"
1286 #~ msgstr "dubbel deklaration av etikett \"%s\""
1287
1288 #~ msgid "nested extern declaration of `%s'"
1289 #~ msgstr "nästlad extern deklaration av \"%s\""
1290
1291 #~ msgid "`%s' used prior to declaration"
1292 #~ msgstr "\"%s\" är använd innan sin deklaration"
1293
1294 #~ msgid "`%s' was declared implicitly `extern' and later `static'"
1295 #~ msgstr "\"%s\" deklarerades implicit \"extern\" och senare \"static\""
1296
1297 #~ msgid "type mismatch with previous external decl"
1298 #~ msgstr "typ skiljer sig från tidigare extern deklaration"
1299
1300 #~ msgid "previous external decl of `%s'"
1301 #~ msgstr "föregående externa dekl. av \"%s\""
1302
1303 #~ msgid "type mismatch with previous implicit declaration"
1304 #~ msgstr "typ skiljer sig från tidigare implicit deklaration"
1305
1306 #~ msgid "previous implicit declaration of `%s'"
1307 #~ msgstr "tidigare implicit deklaration av \"%s\""
1308
1309 #~ msgid "type of external `%s' is not global"
1310 #~ msgstr "typen på extern \"%s\" är inte global"
1311
1312 #~ msgid "`%s' was previously implicitly declared to return `int'"
1313 #~ msgstr "\"%s\" deklarerades tidigare implicit att returnera \"int\""
1314
1315 #~ msgid "`%s' was declared `extern' and later `static'"
1316 #~ msgstr "\"%s\" deklarerades \"extern\" och senare \"static\""
1317
1318 #~ msgid "extern declaration of `%s' doesn't match global one"
1319 #~ msgstr "extern deklaration av \"%s\" matchar inte den globala"
1320
1321 #~ msgid "`%s' locally external but globally static"
1322 #~ msgstr "\"%s\" är lokalt extern men globalt static"
1323
1324 #~ msgid "function `%s' was previously declared within a block"
1325 #~ msgstr "funktionen \"%s\" deklarerades tidigare i ett block"
1326
1327 #~ msgid "implicit declaration of function `%s'"
1328 #~ msgstr "implicit deklaration av funktion \"%s\""
1329
1330 #~ msgid "label %s referenced outside of any function"
1331 #~ msgstr "etikett %s är refererad till utanför en funktion"
1332
1333 #~ msgid "duplicate label declaration `%s'"
1334 #~ msgstr "dubbel deklaration av etikett \"%s\""
1335
1336 #~ msgid "this is a previous declaration"
1337 #~ msgstr "detta är en tidigare deklaration"
1338
1339 #~ msgid "unnamed struct/union that defines no instances"
1340 #~ msgstr "odöpt struktur/union som inte har någon instans"
1341
1342 #~ msgid "useless keyword or type name in empty declaration"
1343 #~ msgstr "oanvändbart nyckelord eller typnamn i tom deklaration"
1344
1345 #~ msgid "two types specified in one empty declaration"
1346 #~ msgstr "två typer angivna i en tom deklaration"
1347
1348 #~ msgid "empty declaration"
1349 #~ msgstr "tom deklaration"
1350
1351 #, fuzzy
1352 #~ msgid "ISO C89 does not support `static' or type qualifiers in parameter array declarators"
1353 #~ msgstr "ISO C89 stöder inte flexibla fältmedlemmar"
1354
1355 #, fuzzy
1356 #~ msgid "ISO C89 does not support `[*]' array declarators"
1357 #~ msgstr "ISO C89 stöder inte flexibla fältmedlemmar"
1358
1359 #~ msgid "`%s' is usually a function"
1360 #~ msgstr "\"%s\" är vanligtvis en funktion"
1361
1362 #~ msgid "typedef `%s' is initialized"
1363 #~ msgstr "typedef \"%s\" är initierad"
1364
1365 #~ msgid "function `%s' is initialized like a variable"
1366 #~ msgstr "funktion \"%s\" är initierad som en variabel"
1367
1368 #~ msgid "parameter `%s' is initialized"
1369 #~ msgstr "parameter \"%s\" är initierad"
1370
1371 #~ msgid "variable-sized object may not be initialized"
1372 #~ msgstr "objekt med variabel storlek kan inte initieras"
1373
1374 #~ msgid "variable `%s' has initializer but incomplete type"
1375 #~ msgstr "variabel \"%s\" har initierare men är av inkomplett typ"
1376
1377 #~ msgid "elements of array `%s' have incomplete type"
1378 #~ msgstr "elementen i fält \"%s\" har en ofullständig typ"
1379
1380 #~ msgid "declaration of `%s' has `extern' and is initialized"
1381 #~ msgstr "deklaration av \"%s\" är \"extern\" och initierad"
1382
1383 #, fuzzy
1384 #~ msgid "inline function `%s' given attribute noinline"
1385 #~ msgstr "inbyggd funktion \"%s\" deklarerad som icke-funktion"
1386
1387 #~ msgid "initializer fails to determine size of `%s'"
1388 #~ msgstr "initierare misslyckas med att bestämma storlek på \"%s\""
1389
1390 #~ msgid "array size missing in `%s'"
1391 #~ msgstr "fältstorlek saknas i \"%s\""
1392
1393 #~ msgid "zero or negative size array `%s'"
1394 #~ msgstr "noll eller negativ storlek på fält \"%s\""
1395
1396 #~ msgid "storage size of `%s' isn't known"
1397 #~ msgstr "lagringsstorlek på \"%s\" är okänd"
1398
1399 #~ msgid "storage size of `%s' isn't constant"
1400 #~ msgstr "lagringsstorlek på \"%s\" är inte konstant"
1401
1402 #~ msgid "ignoring asm-specifier for non-static local variable `%s'"
1403 #~ msgstr "ignorerar asm för ickestatisk lokal variabel \"%s\""
1404
1405 #, fuzzy
1406 #~ msgid "ISO C forbids parameter `%s' shadowing typedef"
1407 #~ msgstr "ANSI C förbjuder att parameter \"%s\" döljer typedef"
1408
1409 #~ msgid "`long long long' is too long for GCC"
1410 #~ msgstr "\"long long long\" är för långt för GCC"
1411
1412 #~ msgid "ISO C89 does not support `long long'"
1413 #~ msgstr "ISO C89 stödjer inte \"long long\"'"
1414
1415 #~ msgid "duplicate `%s'"
1416 #~ msgstr "flera \"%s\""
1417
1418 #~ msgid "two or more data types in declaration of `%s'"
1419 #~ msgstr "två eller fler datatyper i deklaration av \"%s\""
1420
1421 #~ msgid "both long and short specified for `%s'"
1422 #~ msgstr "både long och short angivet för \"%s\""
1423
1424 #~ msgid "long or short specified with char for `%s'"
1425 #~ msgstr "long eller short angiven med char för \"%s\""
1426
1427 #~ msgid "long or short specified with floating type for `%s'"
1428 #~ msgstr "long eller short angiven med flyttalstyp för \"%s\""
1429
1430 #~ msgid "the only valid combination is `long double'"
1431 #~ msgstr "den enda giltiga kombinationen är \"long double\""
1432
1433 #~ msgid "both signed and unsigned specified for `%s'"
1434 #~ msgstr "både signed och unsigned specificerat för \"%s\""
1435
1436 #~ msgid "long, short, signed or unsigned invalid for `%s'"
1437 #~ msgstr "long, short, signed eller unsigned ogiltig för \"%s\""
1438
1439 #~ msgid "long, short, signed or unsigned used invalidly for `%s'"
1440 #~ msgstr "long, short, signed eller unsigned använd felaktigt på \"%s\""
1441
1442 #~ msgid "complex invalid for `%s'"
1443 #~ msgstr "complex ogiltig för \"%s\""
1444
1445 #~ msgid "ISO C89 does not support complex types"
1446 #~ msgstr "ISO C89 stöder inte typen complex"
1447
1448 #~ msgid "ISO C does not support plain `complex' meaning `double complex'"
1449 #~ msgstr "ISO C stöder inte bara \"complex\" i meningen \"double complex\""
1450
1451 #~ msgid "ISO C does not support complex integer types"
1452 #~ msgstr "ISO C stöder inte komplexa heltalstyper"
1453
1454 #~ msgid "duplicate `const'"
1455 #~ msgstr "upprepning av \"const\""
1456
1457 #~ msgid "duplicate `restrict'"
1458 #~ msgstr "upprepning av \"restrict\""
1459
1460 #~ msgid "duplicate `volatile'"
1461 #~ msgstr "upprepning av \"volatile\""
1462
1463 #~ msgid "multiple storage classes in declaration of `%s'"
1464 #~ msgstr "flera lagringsklasser i deklaration av \"%s\""
1465
1466 #~ msgid "function definition declared `auto'"
1467 #~ msgstr "funktionsdefinition deklarerad som \"auto\""
1468
1469 #~ msgid "function definition declared `register'"
1470 #~ msgstr "funktionsdefinition deklarerad som \"register\""
1471
1472 #~ msgid "function definition declared `typedef'"
1473 #~ msgstr "funktionsdefinition deklarerad som \"typedef\""
1474
1475 #~ msgid "storage class specified for structure field `%s'"
1476 #~ msgstr "lagringsklass angiven för strukturfält \"%s\""
1477
1478 #~ msgid "storage class specified for parameter `%s'"
1479 #~ msgstr "lagringsklass angiven för parameter \"%s\""
1480
1481 #~ msgid "storage class specified for typename"
1482 #~ msgstr "lagringsklass angiven för typnamn"
1483
1484 #~ msgid "`%s' initialized and declared `extern'"
1485 #~ msgstr "`%s' initierad och deklarerad \"extern\""
1486
1487 #~ msgid "`%s' has both `extern' and initializer"
1488 #~ msgstr "\"%s\" är både \"extern\" och initierare"
1489
1490 #~ msgid "nested function `%s' declared `extern'"
1491 #~ msgstr "nästlad funktion \"%s\" är deklarerad \"extern\""
1492
1493 #~ msgid "top-level declaration of `%s' specifies `auto'"
1494 #~ msgstr "toppnivådeklaration av \"%s\" anger \"auto\""
1495
1496 #, fuzzy
1497 #~ msgid "static or type qualifiers in non-parameter array declarator"
1498 #~ msgstr "två typer angivna i en tom deklaration"
1499
1500 #~ msgid "declaration of `%s' as array of voids"
1501 #~ msgstr "deklaration av \"%s\" som ett fält med void"
1502
1503 #~ msgid "declaration of `%s' as array of functions"
1504 #~ msgstr "deklaration av \"%s\" som ett fält med funktioner"
1505
1506 #~ msgid "size of array `%s' has non-integer type"
1507 #~ msgstr "storlek på fält \"%s\" är inte av heltalstyp"
1508
1509 #~ msgid "ISO C forbids zero-size array `%s'"
1510 #~ msgstr "ISO C förbjuder fält \"%s\" med storlek noll"
1511
1512 #~ msgid "size of array `%s' is negative"
1513 #~ msgstr "storlek på fält \"%s\" är negativt"
1514
1515 #~ msgid "ISO C89 forbids array `%s' whose size can't be evaluated"
1516 #~ msgstr "ISO C89 förbjuder fält \"%s\" vars storlek inte kan beräknas"
1517
1518 #~ msgid "ISO C89 forbids variable-size array `%s'"
1519 #~ msgstr "ISO C89 förbjuder fält \"%s\" med variabel storlek"
1520
1521 #~ msgid "size of array `%s' is too large"
1522 #~ msgstr "fältet \"%s\" är för stort"
1523
1524 #~ msgid "ISO C89 does not support flexible array members"
1525 #~ msgstr "ISO C89 stöder inte flexibla fältmedlemmar"
1526
1527 #~ msgid "array type has incomplete element type"
1528 #~ msgstr "fälttyp har inkomplett elementtyp"
1529
1530 #~ msgid "`%s' declared as function returning a function"
1531 #~ msgstr "\"%s\" är deklarerad som en funktion som returnerar en funktion"
1532
1533 #~ msgid "`%s' declared as function returning an array"
1534 #~ msgstr "\"%s\" är deklarerad som en funktion som returnerar ett fält"
1535
1536 #~ msgid "variable or field `%s' declared void"
1537 #~ msgstr "variabel eller fält \"%s\" deklarerad som void"
1538
1539 #~ msgid "field `%s' declared as a function"
1540 #~ msgstr "fält \"%s\" deklarerad som en funktion"
1541
1542 #~ msgid "field `%s' has incomplete type"
1543 #~ msgstr "fält \"%s\" har en inkomplett typ"
1544
1545 #~ msgid "invalid storage class for function `%s'"
1546 #~ msgstr "ogiltig lagringsklass för funktion \"%s\""
1547
1548 #~ msgid "`noreturn' function returns non-void value"
1549 #~ msgstr "\"noreturn\"-funktion returnerar ett icke-void värde"
1550
1551 #~ msgid "cannot inline function `main'"
1552 #~ msgstr "kan inte inline:a funktion \"main\""
1553
1554 #~ msgid "variable `%s' declared `inline'"
1555 #~ msgstr "variabel \"%s\" deklarerad \"inline\""
1556
1557 #~ msgid "function declaration isn't a prototype"
1558 #~ msgstr "funktionsdeklaration är inte en prototyp"
1559
1560 #~ msgid "parameter `%s' has incomplete type"
1561 #~ msgstr "parameter \"%s\" har en inkomplett typ"
1562
1563 #~ msgid "parameter has incomplete type"
1564 #~ msgstr "parameter har en inkomplett typ"
1565
1566 #~ msgid "parameter `%s' points to incomplete type"
1567 #~ msgstr "parameter \"%s\" pekar på inkomplett typ"
1568
1569 #~ msgid "parameter points to incomplete type"
1570 #~ msgstr "parameter pekar på inkomplett typ"
1571
1572 #~ msgid "`void' in parameter list must be the entire list"
1573 #~ msgstr "\"void\" i parameterlistan måste vara hela listan"
1574
1575 #, fuzzy
1576 #~ msgid "`struct %s' declared inside parameter list"
1577 #~ msgstr "\"%s %s\" deklarerad inuti parameterlista"
1578
1579 #~ msgid "`union %s' declared inside parameter list"
1580 #~ msgstr "\"union %s\" deklarerad inuti parameterlista"
1581
1582 #~ msgid "`enum %s' declared inside parameter list"
1583 #~ msgstr "\"enum %s\" deklarerad inuti parameterlista"
1584
1585 #~ msgid "anonymous struct declared inside parameter list"
1586 #~ msgstr "anonym struktur deklarerad i parameterlista"
1587
1588 #~ msgid "anonymous union declared inside parameter list"
1589 #~ msgstr "anonym union deklarerad i parameterlista"
1590
1591 #~ msgid "anonymous enum declared inside parameter list"
1592 #~ msgstr "anonym uppräkningstyp deklarerad i parameterlista"
1593
1594 #~ msgid "its scope is only this definition or declaration, which is probably not what you want"
1595 #~ msgstr "dess scope-område är endast denna definition eller deklaration, vilket troligen inte är vad du vill."
1596
1597 #~ msgid "redefinition of `union %s'"
1598 #~ msgstr "omdefiniering av \"union %s\""
1599
1600 #~ msgid "redefinition of `struct %s'"
1601 #~ msgstr "omdefiniering av \"struct %s\""
1602
1603 #~ msgid "union"
1604 #~ msgstr "union"
1605
1606 #~ msgid "structure"
1607 #~ msgstr "struktur"
1608
1609 #~ msgid "%s has no %s"
1610 #~ msgstr "%s har ingen %s"
1611
1612 #~ msgid "named members"
1613 #~ msgstr "namngivna medlemmar"
1614
1615 #~ msgid "members"
1616 #~ msgstr "medlemmar"
1617
1618 #~ msgid "nested redefinition of `%s'"
1619 #~ msgstr "nästlad omdefinition av \"%s\""
1620
1621 #~ msgid "bit-field `%s' has invalid type"
1622 #~ msgstr "bitfält \"%s\" har en icke godkänd typ"
1623
1624 #~ msgid "bit-field `%s' type invalid in ISO C"
1625 #~ msgstr "bitfält \"%s\" har en icke godkänd typ enligt ISO C"
1626
1627 #~ msgid "negative width in bit-field `%s'"
1628 #~ msgstr "negativ storlek i bitfält \"%s\""
1629
1630 #~ msgid "width of `%s' exceeds its type"
1631 #~ msgstr "storleken på \"%s\" är större än sin typ"
1632
1633 #~ msgid "zero width for bit-field `%s'"
1634 #~ msgstr "Storleken noll på bitfält \"%s\""
1635
1636 #~ msgid "duplicate member `%s'"
1637 #~ msgstr "upprepning av medlem \"%s\""
1638
1639 #~ msgid "redeclaration of `enum %s'"
1640 #~ msgstr "omdeklaration av \"enum %s\""
1641
1642 #~ msgid "enumerator value for `%s' not integer constant"
1643 #~ msgstr "uppräkningsvärde för \"%s\" är inte en heltalskonstant"
1644
1645 #~ msgid "overflow in enumeration values"
1646 #~ msgstr "överspill i uppräkningsvärden"
1647
1648 #~ msgid "ISO C restricts enumerator values to range of `int'"
1649 #~ msgstr "ISO C begränsar enumreringsvärden till intervallet av en \"int\""
1650
1651 #~ msgid "return type is an incomplete type"
1652 #~ msgstr "returtypen är en inkomplett typ"
1653
1654 #~ msgid "return type defaults to `int'"
1655 #~ msgstr "returtyp sätts till \"int\""
1656
1657 #~ msgid "no previous prototype for `%s'"
1658 #~ msgstr "ingen tidigare prototyp för `%s'"
1659
1660 #~ msgid "`%s' was used with no prototype before its definition"
1661 #~ msgstr "\"%s\" användes utan någon prototyp innan sin definition"
1662
1663 #~ msgid "no previous declaration for `%s'"
1664 #~ msgstr "ingen tidigare deklaration av \"%s\""
1665
1666 #~ msgid "`%s' was used with no declaration before its definition"
1667 #~ msgstr "\"%s\" användes utan någon deklaration innan sin definition"
1668
1669 #~ msgid "return type of `%s' is not `int'"
1670 #~ msgstr "returtypen på \"%s\" är inte \"int\""
1671
1672 #~ msgid "first argument of `%s' should be `int'"
1673 #~ msgstr "första argumentet till \"%s\" skall vara \"int\""
1674
1675 #~ msgid "second argument of `%s' should be `char **'"
1676 #~ msgstr "andra argumentet till \"%s\" skall vara \"char **\""
1677
1678 #~ msgid "third argument of `%s' should probably be `char **'"
1679 #~ msgstr "tredje argumentet till \"%s2 skall troligen vara \"char **\""
1680
1681 #~ msgid "`%s' takes only zero or two arguments"
1682 #~ msgstr "\"%s\" tar bara noll eller två argument"
1683
1684 #~ msgid "`%s' is normally a non-static function"
1685 #~ msgstr "\"%s\" är normalt en icke-statisk function"
1686
1687 #~ msgid "parameter name omitted"
1688 #~ msgstr "parameternamn utlämnat"
1689
1690 #~ msgid "parameter `%s' declared void"
1691 #~ msgstr "parameter \"%s\" deklarerad som void"
1692
1693 #~ msgid "multiple parameters named `%s'"
1694 #~ msgstr "flera parametrar med namn \"%s\""
1695
1696 #~ msgid "type of `%s' defaults to `int'"
1697 #~ msgstr "typen på \"%s\" sätts till \"int\""
1698
1699 #~ msgid "declaration for parameter `%s' but no such parameter"
1700 #~ msgstr "deklaration av parameter \"%s\" med det finns ingen sådan parameter"
1701
1702 #~ msgid "number of arguments doesn't match prototype"
1703 #~ msgstr "antalet argument matchar inte prototypen"
1704
1705 #~ msgid "argument `%s' doesn't match prototype"
1706 #~ msgstr "argument \"%s\" matchar inte prototypen"
1707
1708 #~ msgid "no return statement in function returning non-void"
1709 #~ msgstr "ingen return i funktion som returnerar icke-void"
1710
1711 #~ msgid "this function may return with or without a value"
1712 #~ msgstr "denna funktion kan returnera med eller utan ett värde"
1713
1714 #~ msgid "size of return value of `%s' is %u bytes"
1715 #~ msgstr "storleken på returvärdet från \"%s\" är %u bytes"
1716
1717 #~ msgid "size of return value of `%s' is larger than %d bytes"
1718 #~ msgstr "storleken på returvärdet från \"%s\" är större än %d bytes"
1719
1720 #~ msgid "`struct %s' declared in `for' loop initial declaration"
1721 #~ msgstr "\"struct %s\" är deklarerad i en for-loops init-deklaration"
1722
1723 #~ msgid "`union %s' declared in `for' loop initial declaration"
1724 #~ msgstr "\"union %s\" är deklarerad i en for-loops init-deklaration"
1725
1726 #~ msgid "`enum %s' declared in `for' loop initial declaration"
1727 #~ msgstr "\"enum %s\" är deklarerad i en for-loops init-deklaration"
1728
1729 #~ msgid "format string arg not a string type"
1730 #~ msgstr "argument för formatsträng är inte av strängtyp"
1731
1732 #~ msgid "args to be formatted is not '...'"
1733 #~ msgstr "argumenten som skall formateras är inte \"...\""
1734
1735 #~ msgid "format string has invalid operand number"
1736 #~ msgstr "formatsträng har ett ogiltigt antal operander"
1737
1738 #~ msgid "unrecognized format specifier"
1739 #~ msgstr "oigenkänd formatangivelse"
1740
1741 #~ msgid "`%s' is an unrecognized format function type"
1742 #~ msgstr "\"%s\" är ett ej känt funktionsformat"
1743
1744 #~ msgid "format string arg follows the args to be formatted"
1745 #~ msgstr "formatsträngen kommer efter argumenten som skall formateras"
1746
1747 #~ msgid "function might be possible candidate for `%s' format attribute"
1748 #~ msgstr "funktionen är en möjlig kandidat för formatattributet \"%s\""
1749
1750 #~ msgid "missing $ operand number in format"
1751 #~ msgstr "saknar numerisk $-operand i formatsträng"
1752
1753 #~ msgid "too many arguments for format"
1754 #~ msgstr "för många argument för för formatsträng"
1755
1756 #~ msgid "zero-length format string"
1757 #~ msgstr "formatsträng med längden noll"
1758
1759 #~ msgid "unterminated format string"
1760 #~ msgstr "icke terminerad formatsträng"
1761
1762 #~ msgid "null format string"
1763 #~ msgstr "formatsträngen är null"
1764
1765 #~ msgid "too few arguments for format"
1766 #~ msgstr "för få argument enligt formatsträngen"
1767
1768 #~ msgid "zero width in %s format"
1769 #~ msgstr "nollstorlek i %s formatsträng"
1770
1771 # fixme: ordet locale borde standardiseras
1772 #~ msgid "`%%%c' yields only last 2 digits of year in some locales"
1773 #~ msgstr "\"%%%c\" ger bara de sista två siffrorna i året i vissa landsinställningar"
1774
1775 #~ msgid "`%%%c' yields only last 2 digits of year"
1776 #~ msgstr "\"%%%c\" ger bara de sista två siffrorna i året"
1777
1778 #~ msgid "ignoring #pragma %s %s"
1779 #~ msgstr "ignorerar #pragma %s %s"
1780
1781 #~ msgid "both 'f' and 'l' suffixes on floating constant"
1782 #~ msgstr "både suffix 'f' och 'l' på flyttalskonstant"
1783
1784 #~ msgid "floating point number exceeds range of '%s'"
1785 #~ msgstr "flyttal utanför intervallet för \"%s\""
1786
1787 #~ msgid "decimal point in exponent - impossible!"
1788 #~ msgstr "decimalpunkt i exponent - omöjligt!"
1789
1790 #~ msgid "underscore in number"
1791 #~ msgstr "understrykningsstreck i nummer"
1792
1793 #~ msgid "numeric constant contains digits beyond the radix"
1794 #~ msgstr "numerisk konstant har siffror som är utanför giltigt talbas"
1795
1796 #~ msgid "floating constant may not be in radix 16"
1797 #~ msgstr "flyttalskonstanter kan inte vara i bas 16"
1798
1799 #~ msgid "more than one 'f' suffix on floating constant"
1800 #~ msgstr "mer än ett \"f\"-suffix på flyttalskonstant"
1801
1802 #~ msgid "more than one 'l' suffix on floating constant"
1803 #~ msgstr "mer än ett \"l\"-suffix på flyttalskonstant"
1804
1805 #~ msgid "traditional C rejects the 'l' suffix"
1806 #~ msgstr "traditionell C stödjer inte suffixet 'l'"
1807
1808 #~ msgid "more than one 'i' or 'j' suffix on floating constant"
1809 #~ msgstr "mer än ett \"i\"- eller \"j\"-suffix på flyttalskonstant"
1810
1811 #~ msgid "ISO C forbids imaginary numeric constants"
1812 #~ msgstr "ISO C förbjuder imaginära numeriska konstanter"
1813
1814 #~ msgid "floating constant out of range"
1815 #~ msgstr "flyttalskonstant utanför sitt intervall"
1816
1817 #~ msgid "floating point number exceeds range of 'double'"
1818 #~ msgstr "flyttalsnummer överskrider intervallet för en \"double\""
1819
1820 #~ msgid "two 'u' suffixes on integer constant"
1821 #~ msgstr "två \"u\"-suffix på heltalskonstant"
1822
1823 #~ msgid "traditional C rejects the 'u' suffix"
1824 #~ msgstr "traditionell C stödjer inte suffixet 'u'"
1825
1826 #~ msgid "three 'l' suffixes on integer constant"
1827 #~ msgstr "tre \"l\"-suffix på heltalskonstant"
1828
1829 #~ msgid "'lul' is not a valid integer suffix"
1830 #~ msgstr "\"lul\" är inte ett giltigt heltalssuffix"
1831
1832 #~ msgid "'Ll' and 'lL' are not valid integer suffixes"
1833 #~ msgstr "\"Ll\" och \"lL\" är inte giltiga heltalssuffix"
1834
1835 #~ msgid "more than one 'i' or 'j' suffix on integer constant"
1836 #~ msgstr "mer än ett \"i\"- eller \"j\"-suffix på heltalskonstant"
1837
1838 #~ msgid "integer constant is too large for this configuration of the compiler - truncated to %d bits"
1839 #~ msgstr "heltalskonstant för stor för denna konfigurering av kompilatorn - kortar ner till %d bitar"
1840
1841 #~ msgid "width of integer constant changes with -traditional"
1842 #~ msgstr "storleken på en heltalskonstant ändras beroende på -traditional"
1843
1844 #~ msgid "integer constant is unsigned in ISO C, signed with -traditional"
1845 #~ msgstr "heltalskonstanter är utan tecken i ISO C, med tecken med -traditional"
1846
1847 #~ msgid "width of integer constant may change on other systems with -traditional"
1848 #~ msgstr "storleken på en heltalskonstant kan ändras på andra system beroende på -traditional"
1849
1850 #~ msgid "integer constant larger than the maximum value of %s"
1851 #~ msgstr "heltalskonstant är större än maximala värdet på %s"
1852
1853 #~ msgid "an unsigned long long int"
1854 #~ msgstr "en unsigned long long int"
1855
1856 #~ msgid "a long long int"
1857 #~ msgstr "en long long int"
1858
1859 #~ msgid "an unsigned long int"
1860 #~ msgstr "en unsigned long int"
1861
1862 #~ msgid "decimal constant is so large that it is unsigned"
1863 #~ msgstr "decimal konstant så stor att den är unsigned"
1864
1865 #~ msgid "ignoring invalid multibyte character"
1866 #~ msgstr "ignorerar ogiltigt flerbytestecken"
1867
1868 #~ msgid "syntax error"
1869 #~ msgstr "syntaxfel"
1870
1871 #~ msgid "syntax error: cannot back up"
1872 #~ msgstr "syntaxfel: kan inte backa tillbaka"
1873
1874 #~ msgid "parser stack overflow"
1875 #~ msgstr "parsestack överfull"
1876
1877 #~ msgid "ISO C forbids an empty source file"
1878 #~ msgstr "ISO C förbjuder tomma källkodsfiler"
1879
1880 #~ msgid "argument of `asm' is not a constant string"
1881 #~ msgstr "argumentet till \"asm\" är inte en konstant sträng"
1882
1883 #~ msgid "ISO C forbids data definition with no type or storage class"
1884 #~ msgstr "ISO C förbjuder datadefinition utan typ eller lagringsklass"
1885
1886 #~ msgid "data definition has no type or storage class"
1887 #~ msgstr "datadefinition har ingen typ eller lagringsklass"
1888
1889 #~ msgid "ISO C does not allow extra `;' outside of a function"
1890 #~ msgstr "ISO C tillåter inte extra \";\" utanför funktioner"
1891
1892 #~ msgid "`sizeof' applied to a bit-field"
1893 #~ msgstr "\"sizeof\" applicerat på ett bitfält"
1894
1895 #~ msgid "ISO C forbids omitting the middle term of a ?: expression"
1896 #~ msgstr "ISO C förbjuder uteslutande av den mittersta termen i ett ?: uttryck"
1897
1898 #~ msgid "first argument to __builtin_choose_expr not a constant"
1899 #~ msgstr "första argumentet till \"__builtin_choose_expr\" är inte en konstant"
1900
1901 #~ msgid "traditional C rejects string concatenation"
1902 #~ msgstr "traditionell C stödjer inte sträng-sammanslagning"
1903
1904 #~ msgid "ISO C does not permit use of `varargs.h'"
1905 #~ msgstr "ISO C stödjer inte användning av \"varargs.h\""
1906
1907 #~ msgid "`%s' is not at beginning of declaration"
1908 #~ msgstr "\"%s\" är inte i början av deklarationen"
1909
1910 #~ msgid "ISO C89 forbids specifying subobject to initialize"
1911 #~ msgstr "ISO C89 förbjuder specifiering av subobjekt som skall initieras"
1912
1913 #~ msgid "obsolete use of designated initializer without `='"
1914 #~ msgstr "obsolet angivelse av initierare utan \"=\""
1915
1916 #~ msgid "obsolete use of designated initializer with `:'"
1917 #~ msgstr "obsolet användning av initierare med \":\""
1918
1919 #~ msgid "ISO C forbids nested functions"
1920 #~ msgstr "ISO C förbjuder nästlade funktioner"
1921
1922 #~ msgid "comma at end of enumerator list"
1923 #~ msgstr "komma i slutet av uppräkningslista"
1924
1925 #~ msgid "no semicolon at end of struct or union"
1926 #~ msgstr "inget semikolon vid slutet av struktur eller union"
1927
1928 #~ msgid "extra semicolon in struct or union specified"
1929 #~ msgstr "extra semikolon i struktur eller union angivet"
1930
1931 #~ msgid "ISO C doesn't support unnamed structs/unions"
1932 #~ msgstr "ISO C stödjer inte ej namnsatta strukturer/unioner"
1933
1934 #~ msgid "ISO C forbids member declarations with no members"
1935 #~ msgstr "ISO C förbjuder medlemsdeklarationer utan medlemmar"
1936
1937 #~ msgid "storage class specifier in array declarator"
1938 #~ msgstr "lagringsklass angiven i array-deklarerare"
1939
1940 #~ msgid "ISO C89 forbids mixed declarations and code"
1941 #~ msgstr "ISO C89 förbjuder blandade deklarationer och kod"
1942
1943 #~ msgid "empty body in an else-statement"
1944 #~ msgstr "tom kropp i else-sats"
1945
1946 #~ msgid "ISO C forbids `goto *expr;'"
1947 #~ msgstr "ISO C förbjuder \"goto *expr;\""
1948
1949 #~ msgid "ISO C requires a named argument before `...'"
1950 #~ msgstr "ISO C kräver ett namnsatt argument före \"...\""
1951
1952 #~ msgid "`...' in old-style identifier list"
1953 #~ msgstr "\"...\" i en gammaldags identifierarlista"
1954
1955 #~ msgid "parse error; also virtual memory exceeded"
1956 #~ msgstr "parsningsfel; och det virtuella minnet tog slut"
1957
1958 #~ msgid "parse error"
1959 #~ msgstr "parsningsfel"
1960
1961 #~ msgid "%s at end of input"
1962 #~ msgstr "%s vid slutet av indatan"
1963
1964 #~ msgid "%s before %s'%c'"
1965 #~ msgstr "%s före %s'%c'"
1966
1967 #~ msgid "%s before %s'\\x%x'"
1968 #~ msgstr "%s före %s'\\x%x'"
1969
1970 #~ msgid "%s before string constant"
1971 #~ msgstr "%s före strängkonstant"
1972
1973 #~ msgid "%s before numeric constant"
1974 #~ msgstr "%s före numerisk konstant"
1975
1976 #~ msgid "%s before \"%s\""
1977 #~ msgstr "%s före \"%s\""
1978
1979 #~ msgid "%s before '%s' token"
1980 #~ msgstr "%s före symbolen '%s'"
1981
1982 #~ msgid "syntax error at '%s' token"
1983 #~ msgstr "syntaxfel vid token \"%s\""
1984
1985 #, fuzzy
1986 #~ msgid "YYDEBUG not defined"
1987 #~ msgstr "YYDEBUG är inte definierad."
1988
1989 #~ msgid "#pragma pack (pop) encountered without matching #pragma pack (push, <n>)"
1990 #~ msgstr "#pragma pack (pop) påträffat utan matchande #pragma pack (push, <n>)"
1991
1992 #~ msgid "#pragma pack(pop, %s) encountered without matching #pragma pack(push, %s, <n>)"
1993 #~ msgstr "#pragma pack(pop, %s) påträffat utan matchande #pragma pack(push, %s, <n>)"
1994
1995 #, fuzzy
1996 #~ msgid "#pragma pack(push[, id], <n>) is not supported on this target"
1997 #~ msgstr "attributet \"section\" stöds inte för denna målarkitektur"
1998
1999 #, fuzzy
2000 #~ msgid "#pragma pack(pop[, id], <n>) is not supported on this target"
2001 #~ msgstr "attributet \"section\" stöds inte för denna målarkitektur"
2002
2003 #, fuzzy
2004 #~ msgid "missing '(' after '#pragma pack' - ignored"
2005 #~ msgstr "saknas '(' efter predikat"
2006
2007 #, fuzzy
2008 #~ msgid "unknown action '%s' for '#pragma pack' - ignored"
2009 #~ msgstr "skräp vid slutet av \"#pragma pack\""
2010
2011 #~ msgid "junk at end of '#pragma pack'"
2012 #~ msgstr "skräp vid slutet av \"#pragma pack\""
2013
2014 #~ msgid "junk at end of #pragma weak"
2015 #~ msgstr "skräp vid slutet av #pragma weak"
2016
2017 #, fuzzy
2018 #~ msgid "junk at end of #pragma redefine_extname"
2019 #~ msgstr "skräp vid slutet av #pragma weak"
2020
2021 #, fuzzy
2022 #~ msgid "junk at end of #pragma extern_prefix"
2023 #~ msgstr "skräp vid slutet av #pragma weak"
2024
2025 #, fuzzy
2026 #~ msgid "asm declaration conficts with previous rename"
2027 #~ msgstr "sektion \"%s\" står i konflikt med tidigare deklaration"
2028
2029 #~ msgid "break statement not within loop or switch"
2030 #~ msgstr "break-sats som inte är i en loop eller switch"
2031
2032 #~ msgid "continue statement not within a loop"
2033 #~ msgstr "continue-sats som inte är i en loop"
2034
2035 #~ msgid "destructor needed for `%#D'"
2036 #~ msgstr "destruerare behövs för \"%#D\""
2037
2038 #~ msgid "`%s' has an incomplete type"
2039 #~ msgstr "\"%s\" har en inkomplett typ"
2040
2041 #~ msgid "invalid use of void expression"
2042 #~ msgstr "ogiltig användning av void-uttryck"
2043
2044 #, fuzzy
2045 #~ msgid "invalid use of flexible array member"
2046 #~ msgstr "ISO C89 stöder inte flexibla fältmedlemmar"
2047
2048 #~ msgid "function types not truly compatible in ISO C"
2049 #~ msgstr "funktionstyper inte riktigt kompatibla i ISO C"
2050
2051 #~ msgid "types are not quite compatible"
2052 #~ msgstr "typerna är inte riktigt kompatibla"
2053
2054 #~ msgid "sizeof applied to a function type"
2055 #~ msgstr "sizeof applicerad på en funktionstyp"
2056
2057 #~ msgid "sizeof applied to a void type"
2058 #~ msgstr "sizeof applicerat på typen void"
2059
2060 #~ msgid "sizeof applied to an incomplete type"
2061 #~ msgstr "sizeof applicerat på en inkomplett typ"
2062
2063 #~ msgid "arithmetic on pointer to an incomplete type"
2064 #~ msgstr "aritmetik på pekare till inkomplett typ"
2065
2066 #~ msgid "%s has no member named `%s'"
2067 #~ msgstr "%s har ingen medlem med namn \"%s\""
2068
2069 #~ msgid "request for member `%s' in something not a structure or union"
2070 #~ msgstr "begäran av medlem \"%s\" i något som inte är en struktur eller union"
2071
2072 #~ msgid "dereferencing pointer to incomplete type"
2073 #~ msgstr "derefererar pekare till inkomplett typ"
2074
2075 #~ msgid "dereferencing `void *' pointer"
2076 #~ msgstr "derefererar \"void *\"-pekare"
2077
2078 #~ msgid "invalid type argument of `%s'"
2079 #~ msgstr "ogiltigt typargument till \"%s\""
2080
2081 #~ msgid "array subscript has type `char'"
2082 #~ msgstr "fältindex har typen \"char\""
2083
2084 #~ msgid "array subscript is not an integer"
2085 #~ msgstr "fältindex är inte ett heltal"
2086
2087 #~ msgid "subscript has type `char'"
2088 #~ msgstr "index har typen \"char\""
2089
2090 #~ msgid "`%s' undeclared here (not in a function)"
2091 #~ msgstr "\"%s\" odeklarerad här (inte i en funktion)"
2092
2093 #~ msgid "`%s' undeclared (first use in this function)"
2094 #~ msgstr "\"%s\" odeklarerad (första förekomsten i denna funktionen)"
2095
2096 #~ msgid "(Each undeclared identifier is reported only once"
2097 #~ msgstr "(Varje odeklarerad identifierare rapporteras bara"
2098
2099 #~ msgid "for each function it appears in.)"
2100 #~ msgstr "en gång för varje funktion den finns i.)"
2101
2102 #~ msgid "called object is not a function"
2103 #~ msgstr "anropat objekt är inte en funktion"
2104
2105 #~ msgid "too many arguments to function"
2106 #~ msgstr "för många argument till funktion"
2107
2108 #~ msgid "%s as complex rather than integer due to prototype"
2109 #~ msgstr "%s som complex istället för heltal grund av prototyp"
2110
2111 #~ msgid "%s as unsigned due to prototype"
2112 #~ msgstr "%s som unsigned på grund av prototyp"
2113
2114 #~ msgid "%s as signed due to prototype"
2115 #~ msgstr "%s som signed på grund av prototyp"
2116
2117 #~ msgid "too few arguments to function"
2118 #~ msgstr "för få argument till funktion"
2119
2120 #~ msgid "suggest parentheses around + or - inside shift"
2121 #~ msgstr "föreslår parenteser runt + eller - inuti skift"
2122
2123 #~ msgid "suggest parentheses around && within ||"
2124 #~ msgstr "föreslår parenteser runt && inuti ||"
2125
2126 #~ msgid "suggest parentheses around arithmetic in operand of |"
2127 #~ msgstr "föreslår parenteser runt aritmetik inuti operanden till |"
2128
2129 #~ msgid "suggest parentheses around comparison in operand of |"
2130 #~ msgstr "föreslår parenteser runt jämförelse inuti operanden till |"
2131
2132 #~ msgid "suggest parentheses around arithmetic in operand of ^"
2133 #~ msgstr "föreslår parenteser runt aritmetik inuti operanden till ^"
2134
2135 #~ msgid "suggest parentheses around comparison in operand of ^"
2136 #~ msgstr "föreslår parenteser runt jämförelse inuti operanden till ^"
2137
2138 #~ msgid "suggest parentheses around + or - in operand of &"
2139 #~ msgstr "föreslår parenteser runt + eller - inuti operanden till &"
2140
2141 #~ msgid "suggest parentheses around comparison in operand of &"
2142 #~ msgstr "föreslår parenteser runt jämförelser inuti operanden till &"
2143
2144 #~ msgid "comparisons like X<=Y<=Z do not have their mathematical meaning"
2145 #~ msgstr "jämförelser som X<=Y<=Z har inte sin matematiska mening"
2146
2147 #~ msgid "right shift count is negative"
2148 #~ msgstr "högershiftoperanden är negativ"
2149
2150 #~ msgid "right shift count >= width of type"
2151 #~ msgstr "högershiftoperanden >= storleken på typen"
2152
2153 #~ msgid "left shift count is negative"
2154 #~ msgstr "vänstershiftoperanden är negativ"
2155
2156 #~ msgid "left shift count >= width of type"
2157 #~ msgstr "vänstershiftoperanden >= storleken på typen"
2158
2159 #~ msgid "shift count is negative"
2160 #~ msgstr "shiftoperanden är negativ"
2161
2162 #~ msgid "shift count >= width of type"
2163 #~ msgstr "shiftoperanden >= storleken på typen"
2164
2165 #~ msgid "comparing floating point with == or != is unsafe"
2166 #~ msgstr "jämföra flyttal med == eller != är osäkert"
2167
2168 #~ msgid "ISO C forbids comparison of `void *' with function pointer"
2169 #~ msgstr "ISO C förbjuder jämförelse mellan \"void *\" och funktionspekare"
2170
2171 #~ msgid "comparison between pointer and integer"
2172 #~ msgstr "jämförelse mellan pekare och heltal"
2173
2174 #~ msgid "ISO C forbids ordered comparisons of pointers to functions"
2175 #~ msgstr "ISO C förbjuder ordningsjämförelse på pekare till funktioner"
2176
2177 #~ msgid "comparison of complete and incomplete pointers"
2178 #~ msgstr "jämförelse av kompletta och inkompletta pekare"
2179
2180 #~ msgid "comparison between signed and unsigned"
2181 #~ msgstr "jämföreslse mellan signed och unsigned"
2182
2183 #~ msgid "pointer of type `void *' used in subtraction"
2184 #~ msgstr "pekare av typ \"void *\" använd i subtraktion"
2185
2186 #~ msgid "pointer to a function used in subtraction"
2187 #~ msgstr "pekare till funktion använd i subtraktion"
2188
2189 #~ msgid "ISO C does not support `~' for complex conjugation"
2190 #~ msgstr "ISO C stödjer inte ~ för komplex konjugering"
2191
2192 #~ msgid "wrong type argument to abs"
2193 #~ msgstr "fel typ på argument till abs"
2194
2195 #~ msgid "ISO C does not support `++' and `--' on complex types"
2196 #~ msgstr "ISO C stöder inte \"++\" och \"--\" på komplexa typer"
2197
2198 #, fuzzy
2199 #~ msgid "wrong type argument to increment"
2200 #~ msgstr "fel typ på argument till %s"
2201
2202 #, fuzzy
2203 #~ msgid "wrong type argument to decrement"
2204 #~ msgstr "fel typ på argument till %s"
2205
2206 #~ msgid "%s"
2207 #~ msgstr "%s"
2208
2209 #, fuzzy
2210 #~ msgid "cannot take address of bit-field `%s'"
2211 #~ msgstr "kan inte ta adressen till bitfält \"%s\""
2212
2213 #~ msgid "global register variable `%s' used in nested function"
2214 #~ msgstr "global registervariabel \"%s\" använd i nästlad funktion"
2215
2216 #~ msgid "register variable `%s' used in nested function"
2217 #~ msgstr "registervariabel \\\"%s\\\" använd i nästlad funktion"
2218
2219 #~ msgid "address of global register variable `%s' requested"
2220 #~ msgstr "adress på global registervariabel \"%s\" efterfrågad"
2221
2222 #~ msgid "address of register variable `%s' requested"
2223 #~ msgstr "adress på register variabel \"%s\" efterfrågad"
2224
2225 #~ msgid "signed and unsigned type in conditional expression"
2226 #~ msgstr "typ signed och unsigned i villkorsuttryck"
2227
2228 #~ msgid "type mismatch in conditional expression"
2229 #~ msgstr "typfel i villkorsuttryck"
2230
2231 #~ msgid "ISO C forbids casts to union type"
2232 #~ msgstr "ISO C förbjuder typkonvertering till unionstyper"
2233
2234 #~ msgid "cast to union type from type not present in union"
2235 #~ msgstr "typkonvertering till unionstyp från typ som ej finns i unionen"
2236
2237 #, fuzzy
2238 #~ msgid "cast adds new qualifiers to function type"
2239 #~ msgstr "typkonvertering matchar inte en funktionstyp"
2240
2241 #~ msgid "cast from pointer to integer of different size"
2242 #~ msgstr "typkonvertering från pekare till heltal av annan storlek"
2243
2244 #~ msgid "cast does not match function type"
2245 #~ msgstr "typkonvertering matchar inte en funktionstyp"
2246
2247 #~ msgid "cast to pointer from integer of different size"
2248 #~ msgstr "typkonvertering till pekare från heltal med annan storlek"
2249
2250 #~ msgid "invalid lvalue in assignment"
2251 #~ msgstr "ogiltigt lvalue i tilldelning"
2252
2253 #~ msgid "assignment"
2254 #~ msgstr "tilldelning"
2255
2256 #~ msgid "ISO C forbids %s between function pointer and `void *'"
2257 #~ msgstr "ISO C förbjuder %s mellan funktionspekare och \"void *\""
2258
2259 # fixme: vad är %s
2260 #~ msgid "%s makes pointer from integer without a cast"
2261 #~ msgstr "%s skapar pekare från heltal utan typkonvertering"
2262
2263 #~ msgid "incompatible types in %s"
2264 #~ msgstr "inkompatibla typer i %s"
2265
2266 #~ msgid "initializer for static variable is not constant"
2267 #~ msgstr "initierare för statisk variabel är inte konstant"
2268
2269 #~ msgid "initialization"
2270 #~ msgstr "initiering"
2271
2272 #~ msgid "`return' with a value, in function returning void"
2273 #~ msgstr "\"return\" med värde i funktion som returnerar void"
2274
2275 #~ msgid "return"
2276 #~ msgstr "return"
2277
2278 #~ msgid "function returns address of local variable"
2279 #~ msgstr "funktionen returnerar adress till en lokal variabel"
2280
2281 #~ msgid "switch quantity not an integer"
2282 #~ msgstr "switch-argument är inte ett heltal"
2283
2284 #~ msgid "case label not within a switch statement"
2285 #~ msgstr "case-etikett är inte i en switch-sats"
2286
2287 #~ msgid "`default' label not within a switch statement"
2288 #~ msgstr "\"default\"-etikett är inte i en switch-sats"
2289
2290 #~ msgid "inlining failed in call to `%s'"
2291 #~ msgstr "inlining misslyckades i anrop av \"%s\""
2292
2293 #~ msgid "called from here"
2294 #~ msgstr "anropad härifrån"
2295
2296 #~ msgid "can't inline call to `%s'"
2297 #~ msgstr "kan inte inline:a anrop till \"%s\""
2298
2299 #~ msgid "internal error"
2300 #~ msgstr "internt fel"
2301
2302 #~ msgid "no arguments"
2303 #~ msgstr "inga argument"
2304
2305 #~ msgid "fopen %s"
2306 #~ msgstr "fopen %s"
2307
2308 #~ msgid "fclose %s"
2309 #~ msgstr "fclose %s"
2310
2311 #~ msgid "%d constructor(s) found\n"
2312 #~ msgstr "%d konstruerare hittad(e)\n"
2313
2314 #~ msgid "%d destructor(s)  found\n"
2315 #~ msgstr "%d destruerare  hittad(e)\n"
2316
2317 #~ msgid "%s terminated with signal %d [%s]%s"
2318 #~ msgstr "%s terminerade med signal %d [%s]%s"
2319
2320 #~ msgid "%s returned %d exit status"
2321 #~ msgstr "%s returnerade avslutningsstatus %d"
2322
2323 #~ msgid "[cannot find %s]"
2324 #~ msgstr "[kan inte hitta %s]"
2325
2326 #~ msgid "cannot find `%s'"
2327 #~ msgstr "kan inte hitta \"%s\""
2328
2329 #~ msgid "redirecting stdout: %s"
2330 #~ msgstr "omdirigerar stdout: %s"
2331
2332 #~ msgid "[Leaving %s]\n"
2333 #~ msgstr "[Lämnar %s]\n"
2334
2335 #~ msgid "cannot find `nm'"
2336 #~ msgstr "kan inte hitta \"nm\""
2337
2338 #~ msgid "pipe"
2339 #~ msgstr "rör"
2340
2341 #~ msgid "fdopen"
2342 #~ msgstr "fdopen"
2343
2344 #~ msgid "dup2 %d 1"
2345 #~ msgstr "dup2 %d 1"
2346
2347 #~ msgid "close %d"
2348 #~ msgstr "close %d"
2349
2350 #~ msgid "execvp %s"
2351 #~ msgstr "execvp %s"
2352
2353 #~ msgid "fclose"
2354 #~ msgstr "fclose"
2355
2356 #~ msgid "unable to open file '%s'"
2357 #~ msgstr "kan inte öppna fil \"%s\""
2358
2359 #~ msgid "unable to mmap file '%s'"
2360 #~ msgstr "kan inte göra mmap på fil \"%s\""
2361
2362 #~ msgid "not found\n"
2363 #~ msgstr "hittades inte\n"
2364
2365 #~ msgid "bad magic number in file '%s'"
2366 #~ msgstr "felaktigt magiskt nummer i fil \"%s\""
2367
2368 #~ msgid "dynamic dependencies.\n"
2369 #~ msgstr "dynamiskt beroende.\n"
2370
2371 #~ msgid "cannot find `ldd'"
2372 #~ msgstr "kan inte hitta \"ldd\""
2373
2374 #~ msgid "execv %s"
2375 #~ msgstr "execv %s"
2376
2377 #~ msgid "%s: not a COFF file"
2378 #~ msgstr "%s: är inte en COFF-fil"
2379
2380 #~ msgid "%s: cannot open as COFF file"
2381 #~ msgstr "%s: kan inte öppna som COFF-fil"
2382
2383 #, fuzzy
2384 #~ msgid "library lib%s not found"
2385 #~ msgstr "Hittade inte bibliotek lib%s"
2386
2387 #~ msgid "open %s"
2388 #~ msgstr "open %s"
2389
2390 #~ msgid ""
2391 #~ "\n"
2392 #~ "Processing symbol table #%d, offset = 0x%.8lx, kind = %s\n"
2393 #~ msgstr ""
2394 #~ "\n"
2395 #~ "Processar symboltabell #%d, index = 0x%.8lx, sort = %s\n"
2396
2397 #~ msgid "string section missing"
2398 #~ msgstr "strängsektionen saknas"
2399
2400 #~ msgid "section pointer missing"
2401 #~ msgstr "sektionspekare saknas"
2402
2403 #~ msgid "no symbol table found"
2404 #~ msgstr "hittade ingen symboltabell"
2405
2406 #~ msgid "no cmd_strings found"
2407 #~ msgstr "hittar ingen cmd_strings"
2408
2409 #~ msgid "load command map, %d cmds, new size %ld.\n"
2410 #~ msgstr "ladda kommandomappning, %d kommandon, ny storlek %ld.\n"
2411
2412 #~ msgid "unsupported version"
2413 #~ msgstr "ej stödd version"
2414
2415 #~ msgid "fstat %s"
2416 #~ msgstr "fstat %s"
2417
2418 #~ msgid "lseek %s 0"
2419 #~ msgstr "lseek %s 0"
2420
2421 #~ msgid "read %s"
2422 #~ msgstr "read %s"
2423
2424 #~ msgid "read %ld bytes, expected %ld, from %s"
2425 #~ msgstr "läste %ld bytes, förväntade %ld, från %s"
2426
2427 #~ msgid "msync %s"
2428 #~ msgstr "msync %s"
2429
2430 #~ msgid "munmap %s"
2431 #~ msgstr "munmap %s"
2432
2433 #~ msgid "write %s"
2434 #~ msgstr "write %s"
2435
2436 #~ msgid "wrote %ld bytes, expected %ld, to %s"
2437 #~ msgstr "skrev %ld bytes, förväntade %ld, till %s"
2438
2439 #~ msgid "cannot convert to a pointer type"
2440 #~ msgstr "kan inte konvertera till en pekartyp"
2441
2442 #, fuzzy
2443 #~ msgid "floating point numbers are not valid in #if"
2444 #~ msgstr "flyttal utanför intervallet för \"%s\""
2445
2446 #~ msgid "too many 'l' suffixes in integer constant"
2447 #~ msgstr "för många \"l\"-suffix i heltalskonstant"
2448
2449 #~ msgid "integer constant out of range"
2450 #~ msgstr "heltalskonstant utanför sitt intervall"
2451
2452 #~ msgid "ISO C++ does not permit \"%s\" in #if"
2453 #~ msgstr "ISO C++ tillåter inte \"%s\" i #if"
2454
2455 #, fuzzy
2456 #~ msgid "missing binary operator"
2457 #~ msgstr "saknas '(' efter predikat"
2458
2459 #~ msgid "absolute file name in remap_filename"
2460 #~ msgstr "absolut filnamn i remap_filename"
2461
2462 #~ msgid "ignoring nonexistent directory \"%s\"\n"
2463 #~ msgstr "ignorerar ej existerande katalog \"%s\"\n"
2464
2465 #~ msgid "%s: Not a directory"
2466 #~ msgstr "%s: Inte en katalog"
2467
2468 #, fuzzy
2469 #~ msgid "changing search order for system directory \"%s\""
2470 #~ msgstr "kan inte skapa katalog %s"
2471
2472 #~ msgid "#include \"...\" search starts here:\n"
2473 #~ msgstr "#include \"...\" sökning startar här:\n"
2474
2475 #~ msgid "#include <...> search starts here:\n"
2476 #~ msgstr "#include <...> sökning startar här:\n"
2477
2478 #~ msgid "End of search list.\n"
2479 #~ msgstr "Slut på söklistan.\n"
2480
2481 #, fuzzy
2482 #~ msgid "<built-in>"
2483 #~ msgstr "<inbyggd>"
2484
2485 #~ msgid "I/O error on output"
2486 #~ msgstr "I/O-fel vid utmatning"
2487
2488 #, fuzzy
2489 #~ msgid "argument missing after %s"
2490 #~ msgstr "Argument saknas efter %s"
2491
2492 #, fuzzy
2493 #~ msgid "assertion missing after %s"
2494 #~ msgstr "Makronamn saknas efter %s"
2495
2496 #, fuzzy
2497 #~ msgid "directory name missing after %s"
2498 #~ msgstr "Katalognamn saknas efter %s"
2499
2500 #, fuzzy
2501 #~ msgid "file name missing after %s"
2502 #~ msgstr "Filnamn saknas efter %s"
2503
2504 #, fuzzy
2505 #~ msgid "macro name missing after %s"
2506 #~ msgstr "Makronamn saknas efter %s"
2507
2508 #, fuzzy
2509 #~ msgid "path name missing after %s"
2510 #~ msgstr "Sökväg saknas efter %s"
2511
2512 #, fuzzy
2513 #~ msgid "number missing after %s"
2514 #~ msgstr "Nummer saknas efter %s"
2515
2516 #, fuzzy
2517 #~ msgid "target missing after %s"
2518 #~ msgstr "Argument saknas efter %s"
2519
2520 #, fuzzy
2521 #~ msgid "too many filenames. Type %s --help for usage info"
2522 #~ msgstr "För många filnamn. Skriv %s --help för användningsinformation"
2523
2524 #, fuzzy
2525 #~ msgid "output filename specified twice"
2526 #~ msgstr "Utdatafilnamn angivet två gånger"
2527
2528 #~ msgid "-I- specified twice"
2529 #~ msgstr "-I- angiven två gånger"
2530
2531 #~ msgid "GNU CPP version %s (cpplib)"
2532 #~ msgstr "GNU CPP version %s (cpplib)"
2533
2534 #~ msgid "you must additionally specify either -M or -MM"
2535 #~ msgstr "du måste dessutom ange antingen -M eller -MM"
2536
2537 #~ msgid ""
2538 #~ "Switches:\n"
2539 #~ "  -include <file>           Include the contents of <file> before other files\n"
2540 #~ "  -imacros <file>           Accept definition of macros in <file>\n"
2541 #~ "  -iprefix <path>           Specify <path> as a prefix for next two options\n"
2542 #~ "  -iwithprefix <dir>        Add <dir> to the end of the system include path\n"
2543 #~ "  -iwithprefixbefore <dir>  Add <dir> to the end of the main include path\n"
2544 #~ "  -isystem <dir>            Add <dir> to the start of the system include path\n"
2545 #~ msgstr ""
2546 #~ "Flaggor:\n"
2547 #~ "  -include <fil>            Inkludera innehållet i <fil> före andra filer\n"
2548 #~ "  -imacros <fil>            Använd makrodefinitioner i <fil>\n"
2549 #~ "  -iprefix <sökväg>         Sätt <sökväg> som prefix för följande två flaggor\n"
2550 #~ "  -iwithprefix <katalog>    Sätt <katalog> i slutet på systemets include-sökväg\n"
2551 #~ "  -iwithprefixbefore <kat>  Sätt <kat> i slutet på huvud-include-sökvägen\n"
2552 #~ "  -isystem <katalog>        Sätt <katalog> först på systemets include-sökväg\n"
2553
2554 #~ msgid ""
2555 #~ "  -idirafter <dir>          Add <dir> to the end of the system include path\n"
2556 #~ "  -I <dir>                  Add <dir> to the end of the main include path\n"
2557 #~ "  -I-                       Fine-grained include path control; see info docs\n"
2558 #~ "  -nostdinc                 Do not search system include directories\n"
2559 #~ "                             (dirs specified with -isystem will still be used)\n"
2560 #~ "  -nostdinc++               Do not search system include directories for C++\n"
2561 #~ "  -o <file>                 Put output into <file>\n"
2562 #~ msgstr ""
2563 #~ "  -idirafter <katalog>      Sätt <katalog> i slutet på systemets include-sökväg\n"
2564 #~ "  -I <katalog>              Sätt <katalog> i slutet på huvud-include-sökvägen\n"
2565 #~ "  -I-                       Detaljerad include-sökväg kontroll; se info-hjälp\n"
2566 #~ "  -nostdinc                 Använd inte systemets include-sökväg (kataloger\n"
2567 #~ "                            satta med -isystem kommer fortfarande användas)\n"
2568 #~ "  -nostdinc++               Använd inte systemets include-sökväg för C++\n"
2569 #~ "  -o <fil>                  Skriv utdata till <fil>\n"
2570
2571 #~ msgid ""
2572 #~ "  -pedantic                 Issue all warnings demanded by strict ISO C\n"
2573 #~ "  -pedantic-errors          Issue -pedantic warnings as errors instead\n"
2574 #~ "  -trigraphs                Support ISO C trigraphs\n"
2575 #~ "  -lang-c                   Assume that the input sources are in C\n"
2576 #~ "  -lang-c89                 Assume that the input sources are in C89\n"
2577 #~ msgstr ""
2578 #~ "  -pedantic                 Utfärda alla varningar som strikt ISO C kräver\n"
2579 #~ "  -pedantic-errors          Utfärda -pedantic varningar som fel istället\n"
2580 #~ "  -trigraphs                Stöd ISO C trigraphs\n"
2581 #~ "  -lang-c                   Antag att indatakällkoden är C\n"
2582 #~ "  -lang-c89                 Antag att indatakällkoden är C89\n"
2583
2584 #~ msgid ""
2585 #~ "  -lang-c++                 Assume that the input sources are in C++\n"
2586 #~ "  -lang-objc                Assume that the input sources are in ObjectiveC\n"
2587 #~ "  -lang-objc++              Assume that the input sources are in ObjectiveC++\n"
2588 #~ "  -lang-asm                 Assume that the input sources are in assembler\n"
2589 #~ msgstr ""
2590 #~ "  -lang-c++                 Antag att indatakällkoden är C++\n"
2591 #~ "  -lang-objc                Antag att indatakällkoden är ObjectiveC\n"
2592 #~ "  -lang-objc++              Antag att indatakällkoden är ObjectiveC++\n"
2593 #~ "  -lang-asm                 Antag att indatakällkoden är assembler\n"
2594
2595 #~ msgid ""
2596 #~ "  -std=<std name>           Specify the conformance standard; one of:\n"
2597 #~ "                            gnu89, gnu99, c89, c99, iso9899:1990,\n"
2598 #~ "                            iso9899:199409, iso9899:1999\n"
2599 #~ "  -+                        Allow parsing of C++ style features\n"
2600 #~ "  -w                        Inhibit warning messages\n"
2601 #~ "  -Wtrigraphs               Warn if trigraphs are encountered\n"
2602 #~ "  -Wno-trigraphs            Do not warn about trigraphs\n"
2603 #~ "  -Wcomment{s}              Warn if one comment starts inside another\n"
2604 #~ msgstr ""
2605 #~ "  -std=<std namn>           Ange standard att följa; en av:\n"
2606 #~ "                            gnu89, gnu99, c89, c99, iso9899:1990,\n"
2607 #~ "                            iso9899:199409, iso9899:1999\n"
2608 #~ "  -+                        Tillåt användning av C++ finesser\n"
2609 #~ "  -w                        Stoppa varningsmeddelande\n"
2610 #~ "  -Wtrigraphs               Varna om trigrapher påträffas\n"
2611 #~ "  -Wno-trigraphs            Varna inte om trigrapher\n"
2612 #~ "  -Wcomment{s}              Varna om en kommentar börjar i en annan kommentar\n"
2613
2614 #~ msgid ""
2615 #~ "  -Wno-comment{s}           Do not warn about comments\n"
2616 #~ "  -Wtraditional             Warn about features not present in traditional C\n"
2617 #~ "  -Wno-traditional          Do not warn about traditional C\n"
2618 #~ "  -Wundef                   Warn if an undefined macro is used by #if\n"
2619 #~ "  -Wno-undef                Do not warn about testing undefined macros\n"
2620 #~ "  -Wimport                  Warn about the use of the #import directive\n"
2621 #~ msgstr ""
2622 #~ "  -Wno-comment{s}           Varna inte om kommentarer\n"
2623 #~ "  -Wtraditional             Varna om finesser som inte finns i traditionell C\n"
2624 #~ "  -Wno-traditional          Varna inte om traditionell C\n"
2625 #~ "  -Wundef                   Varna om ett odefinierat makro används av #if\n"
2626 #~ "  -Wno-undef                Varna inte om att testa odefinierade makron\n"
2627 #~ "  -Wimport                  Varna om användande av direktivet #import\n"
2628
2629 #~ msgid ""
2630 #~ "  -Wno-import               Do not warn about the use of #import\n"
2631 #~ "  -Werror                   Treat all warnings as errors\n"
2632 #~ "  -Wno-error                Do not treat warnings as errors\n"
2633 #~ "  -Wsystem-headers          Do not suppress warnings from system headers\n"
2634 #~ "  -Wno-system-headers       Suppress warnings from system headers\n"
2635 #~ "  -Wall                     Enable all preprocessor warnings\n"
2636 #~ msgstr ""
2637 #~ "  -Wno-import               Varna inte om användande av #import\n"
2638 #~ "  -Werror                   Behandla alla varningar som fel\n"
2639 #~ "  -Wno-error                Behandla inte varningar som fel\n"
2640 #~ "  -Wsystem-headers          Dölj inte varningar från system-include-filer\n"
2641 #~ "  -Wno-system-headers       Dölj varningar från system-include-filer\n"
2642 #~ "  -Wall                     Aktivera alla preprocessor-varningar\n"
2643
2644 #, fuzzy
2645 #~ msgid ""
2646 #~ "  -M                        Generate make dependencies\n"
2647 #~ "  -MM                       As -M, but ignore system header files\n"
2648 #~ "  -MD                       Generate make dependencies and compile\n"
2649 #~ "  -MMD                      As -MD, but ignore system header files\n"
2650 #~ "  -MF <file>                Write dependency output to the given file\n"
2651 #~ "  -MG                       Treat missing header file as generated files\n"
2652 #~ msgstr ""
2653 #~ "  -M                        Generera make beroenden\n"
2654 #~ "  -MM                       Som -M, men ignorera system-include-filer\n"
2655 #~ "  -MF <fil>                 Skriv beroenden till den givna filen\n"
2656 #~ "  -MG                       Behandla saknade filer som genererade filer\n"
2657
2658 # fixme: vad menas med unquoted
2659 #~ msgid ""
2660 #~ "  -MP\t\t\t    Generate phony targets for all headers\n"
2661 #~ "  -MQ <target>              Add a MAKE-quoted target\n"
2662 #~ "  -MT <target>              Add an unquoted target\n"
2663 #~ msgstr ""
2664 #~ "  -MP\t\t\t    Generera phony-mål för alla include-filer\n"
2665 #~ "  -MQ <mål>                 Lägg till MAKE-citerat mål\n"
2666 #~ "  -MT <mål>                 Lägg till ociterat mål\n"
2667
2668 #, fuzzy
2669 #~ msgid ""
2670 #~ "  -D<macro>                 Define a <macro> with string '1' as its value\n"
2671 #~ "  -D<macro>=<val>           Define a <macro> with <val> as its value\n"
2672 #~ "  -A<question>=<answer>     Assert the <answer> to <question>\n"
2673 #~ "  -A-<question>=<answer>    Disable the <answer> to <question>\n"
2674 #~ "  -U<macro>                 Undefine <macro> \n"
2675 #~ "  -v                        Display the version number\n"
2676 #~ msgstr ""
2677 #~ "  -D<makro>                 Definiera <makro> med strängen \"1\" som sitt värde\n"
2678 #~ "  -D<makro>=<värde>         Definiera <makro> with <värde> som sitt värde\n"
2679 #~ "  -A<fråga> (<svar>)        Ange svaret <svar> på frågan <fråga>\n"
2680 #~ "  -A-<fråga> (<svar>)       Slå av svaret <svar> på frågan <fråga>\n"
2681 #~ "  -U<makro>                 Gör <makro> till icke definierat\n"
2682 #~ "  -v                        Visa versionsnummer\n"
2683
2684 #~ msgid ""
2685 #~ "  -H                        Print the name of header files as they are used\n"
2686 #~ "  -C                        Do not discard comments\n"
2687 #~ "  -dM                       Display a list of macro definitions active at end\n"
2688 #~ "  -dD                       Preserve macro definitions in output\n"
2689 #~ "  -dN                       As -dD except that only the names are preserved\n"
2690 #~ "  -dI                       Include #include directives in the output\n"
2691 #~ msgstr ""
2692 #~ "  -H                        Skriv namnet på include-filer när de används\n"
2693 #~ "  -C                        Släng inte bort kommentarer\n"
2694 #~ "  -dM                       Visa en lista med aktiva makron i slutet\n"
2695 #~ "  -dD                       Bevara mokrodefinitioner i utdata\n"
2696 #~ "  -dN                       Som -dD men bara namnet bevaras\n"
2697 #~ "  -dI                       Ta med #include-direktives i utdata\n"
2698
2699 #, fuzzy
2700 #~ msgid ""
2701 #~ "  -fpreprocessed            Treat the input file as already preprocessed\n"
2702 #~ "  -ftabstop=<number>        Distance between tab stops for column reporting\n"
2703 #~ "  -P                        Do not generate #line directives\n"
2704 #~ "  -$                        Do not allow '$' in identifiers\n"
2705 #~ "  -remap                    Remap file names when including files\n"
2706 #~ "  --version                 Display version information\n"
2707 #~ "  -h or --help              Display this information\n"
2708 #~ msgstr ""
2709 #~ "  -fpreprocessed            Tolka infiler som redan preprocessade\n"
2710 #~ "  -ftabstop=<nummer>        Avstånd mellan tabbar för kolumutskrifter\n"
2711 #~ "  -P                        Genererar inte #line-direktiv\n"
2712 #~ "  -$                        Tillåt inte '$' i identifierare\n"
2713 #~ "  -remap                    Mappa om filnamn vid inkludering av filer\n"
2714 #~ "  --version                 Visa versionsinformation\n"
2715 #~ "  -h or --help              Visa denna information\n"
2716
2717 #~ msgid "'$' character(s) in identifier"
2718 #~ msgstr "tecknet '$' i en identifierare"
2719
2720 #, fuzzy
2721 #~ msgid "unknown string token %s\n"
2722 #~ msgstr "okänt registernamn: %s"
2723
2724 #~ msgid "#import is obsolete, use an #ifndef wrapper in the header file"
2725 #~ msgstr "#import är obsolet, använd #ifndef-omslutning i includefilen"
2726
2727 #~ msgid "#pragma once is obsolete"
2728 #~ msgstr "#pragma once är obsolet"
2729
2730 #, fuzzy
2731 #~ msgid "invalid option %s"
2732 #~ msgstr "Ogiltig flagga %s"
2733
2734 #~ msgid "too many input files"
2735 #~ msgstr "för många indatafiler"
2736
2737 #~ msgid "%s:%d: warning: "
2738 #~ msgstr "%s:%d: varning: "
2739
2740 #~ msgid "%s: warning: "
2741 #~ msgstr "%s: varning: "
2742
2743 #~ msgid "((anonymous))"
2744 #~ msgstr "((anonym))"
2745
2746 #~ msgid "%s: %s: "
2747 #~ msgstr "%s: %s: "
2748
2749 #~ msgid "sorry, not implemented: "
2750 #~ msgstr "ledsen, inte implementerat: "
2751
2752 #~ msgid "%s "
2753 #~ msgstr "%s "
2754
2755 #~ msgid " %s"
2756 #~ msgstr " %s"
2757
2758 #~ msgid "At top level:"
2759 #~ msgstr "På toppnivå:"
2760
2761 #, fuzzy
2762 #~ msgid "In member function `%s':"
2763 #~ msgstr "I funktion `%s':"
2764
2765 #~ msgid "In function `%s':"
2766 #~ msgstr "I funktion `%s':"
2767
2768 #~ msgid "compilation terminated.\n"
2769 #~ msgstr "kompilering avslutad.\n"
2770
2771 #~ msgid ""
2772 #~ "Please submit a full bug report,\n"
2773 #~ "with preprocessed source if appropriate.\n"
2774 #~ "See %s for instructions.\n"
2775 #~ msgstr ""
2776 #~ "Var vänlig och skicka in en komplett felrapport,\n"
2777 #~ "om möjligt med preprocessad källfil.\n"
2778 #~ "Se %s för instruktioner.\n"
2779
2780 #~ msgid "Internal compiler error: Error reporting routines re-entered.\n"
2781 #~ msgstr "Internt kompilatorfel: Felhanteringsrutiner återanropade.\n"
2782
2783 #~ msgid "Internal compiler error in %s, at %s:%d"
2784 #~ msgstr "Internt kompilatorfel i %s, vid %s:%d"
2785
2786 #~ msgid "In file included from %s:%d"
2787 #~ msgstr "I fil includerad från %s:%d"
2788
2789 #~ msgid ""
2790 #~ ",\n"
2791 #~ "                 from %s:%d"
2792 #~ msgstr ""
2793 #~ ",\n"
2794 #~ "                 från %s:%d"
2795
2796 #~ msgid ":\n"
2797 #~ msgstr ":\n"
2798
2799 #, fuzzy
2800 #~ msgid "`%s' is deprecated"
2801 #~ msgstr "tredje argumentet till \"%s\" är inte länge rekommenderat"
2802
2803 #, fuzzy
2804 #~ msgid "DW_LOC_OP %s not implemented\n"
2805 #~ msgstr "DW_LOC_OP %s är inte implementerad\n"
2806
2807 #~ msgid "argument of `__builtin_eh_return_regno' must be constant"
2808 #~ msgstr "argumentet till \"__builtin_eh_return_regno\" måste vara konstant"
2809
2810 #~ msgid "__builtin_eh_return not supported on this target"
2811 #~ msgstr "__builtin_eh_return stöds inte på denna målarkitektur"
2812
2813 #~ msgid "prior parameter's size depends on `%s'"
2814 #~ msgstr "föregående parameterns storlek beror på \"%s\""
2815
2816 #, fuzzy
2817 #~ msgid "invalid `asm': "
2818 #~ msgstr "ogiltig \"asm\": %s"
2819
2820 #, fuzzy
2821 #~ msgid "operand number missing after %%-letter"
2822 #~ msgstr "Nummer saknas efter %s"
2823
2824 #~ msgid "invalid %%-code"
2825 #~ msgstr "ogiltig %%-kod"
2826
2827 #~ msgid "function might be possible candidate for attribute `noreturn'"
2828 #~ msgstr "funktionen är en möjlig kandidat för attributet \"noreturn\""
2829
2830 #~ msgid "`noreturn' function does return"
2831 #~ msgstr "\"noreturn\"-funktion returnerar ändå"
2832
2833 #~ msgid "control reaches end of non-void function"
2834 #~ msgstr "Programflödet når slutet på en icke-void-funktion"
2835
2836 #, fuzzy
2837 #~ msgid "comparison is always %d due to width of bit-field"
2838 #~ msgstr "jämförelsen är alltid sann på grund av begränsat intervall för datatypen"
2839
2840 #~ msgid "comparison is always %d"
2841 #~ msgstr "jämförelsen är alltid %d"
2842
2843 #~ msgid "size of variable `%s' is too large"
2844 #~ msgstr "storleken på variabel \"%s\" är för stor"
2845
2846 #~ msgid "unused parameter `%s'"
2847 #~ msgstr "oanvänd parameter \"%s\""
2848
2849 #, fuzzy
2850 #~ msgid "ambiguous abbreviation %s"
2851 #~ msgstr "Tvetydig förkortning %s"
2852
2853 #, fuzzy
2854 #~ msgid "incomplete `%s' option"
2855 #~ msgstr "Inkomplett flagga \"%s\""
2856
2857 #, fuzzy
2858 #~ msgid "missing argument to `%s' option"
2859 #~ msgstr "Saknar argument till flaggan \"%s\""
2860
2861 #, fuzzy
2862 #~ msgid "extraneous argument to `%s' option"
2863 #~ msgstr "Saknar argument till flaggan \"%s\""
2864
2865 #, fuzzy
2866 #~ msgid "could not find specs file %s\n"
2867 #~ msgstr "Kunde inte öppna källkodsfil %s.\n"
2868
2869 #~ msgid "spec file has no spec for linking"
2870 #~ msgstr "specfilen har ingen spec för länkning"
2871
2872 #~ msgid "-pipe not supported"
2873 #~ msgstr "-pipe stöds inte"
2874
2875 #~ msgid ""
2876 #~ "\n"
2877 #~ "Go ahead? (y or n) "
2878 #~ msgstr ""
2879 #~ "\n"
2880 #~ "Fortsätta? (y eller n) "
2881
2882 #~ msgid ""
2883 #~ "Internal error: %s (program %s)\n"
2884 #~ "Please submit a full bug report.\n"
2885 #~ "See %s for instructions."
2886 #~ msgstr ""
2887 #~ "Internt fel: %s (program %s)\n"
2888 #~ "Var vänlig och skicka in en felrapport.\n"
2889 #~ "Se %s för instruktioner."
2890
2891 #~ msgid "# %s %.2f %.2f\n"
2892 #~ msgstr "# %s %.2f %.2f\n"
2893
2894 #~ msgid "Usage: %s [options] file...\n"
2895 #~ msgstr "Användning: %s [flaggor] fil...\n"
2896
2897 #~ msgid "Options:\n"
2898 #~ msgstr "Flaggor:\n"
2899
2900 #~ msgid "  -pass-exit-codes         Exit with highest error code from a phase\n"
2901 #~ msgstr "  -pass-exit-codes         Avsluta med högsta felkoden från någon av faserna\n"
2902
2903 #~ msgid "  --help                   Display this information\n"
2904 #~ msgstr "  --help                   Visa den här informatationen\n"
2905
2906 #~ msgid "  --target-help            Display target specific command line options\n"
2907 #~ msgstr "  --target-help            Visa specifika kommandoradsflaggor för mål\n"
2908
2909 #~ msgid "  (Use '-v --help' to display command line options of sub-processes)\n"
2910 #~ msgstr "  (Använd '-v --help' för att visa kommandoradsflaggor för barnprocesser)\n"
2911
2912 #~ msgid "  -dumpspecs               Display all of the built in spec strings\n"
2913 #~ msgstr "  -dumpspecs               Visa de inbyggda spec-strängarna\n"
2914
2915 #~ msgid "  -dumpversion             Display the version of the compiler\n"
2916 #~ msgstr "  -dumpversion             Visa kompilatorns version\n"
2917
2918 #~ msgid "  -dumpmachine             Display the compiler's target processor\n"
2919 #~ msgstr "  -dumpmachine             Visa kompilatorns målprocessor\n"
2920
2921 #~ msgid "  -print-search-dirs       Display the directories in the compiler's search path\n"
2922 #~ msgstr "  -print-search-dirs       Visa katalogerna i kompilatorns sökväg\n"
2923
2924 #~ msgid "  -print-libgcc-file-name  Display the name of the compiler's companion library\n"
2925 #~ msgstr "  -print-libgcc-file-name  Visa namnet på kompilatorns medföljande bibliotek\n"
2926
2927 #~ msgid "  -print-file-name=<lib>   Display the full path to library <lib>\n"
2928 #~ msgstr "  -print-file-name=<bib>   Visa hela sökvägen till länkbibliotek <bib>\n"
2929
2930 #~ msgid "  -print-prog-name=<prog>  Display the full path to compiler component <prog>\n"
2931 #~ msgstr "  -print-prog-name=<prog>  Visa fulla sökvägen till kompilatorkomponenten <prog>\n"
2932
2933 #~ msgid "  -print-multi-directory   Display the root directory for versions of libgcc\n"
2934 #~ msgstr "  -print-multi-directory   Visa rotkatalogen för olika versioner av libgcc\n"
2935
2936 #~ msgid ""
2937 #~ "  -print-multi-lib         Display the mapping between command line options and\n"
2938 #~ "                           multiple library search directories\n"
2939 #~ msgstr ""
2940 #~ "  -print-multi-lib         Visa mappningen mellan kommandoradsflaggor och\n"
2941 #~ "                           multipla biblioteks sökkataloger\n"
2942
2943 #~ msgid "  -Wa,<options>            Pass comma-separated <options> on to the assembler\n"
2944 #~ msgstr "  -Wa,<flaggor>            Skicka kommaseparerade <flaggor> till assembleraren\n"
2945
2946 #~ msgid "  -Wp,<options>            Pass comma-separated <options> on to the preprocessor\n"
2947 #~ msgstr "  -Wp,<flaggor>            Skicka kommaseparerade <flaggor> till preprocessorn\n"
2948
2949 #~ msgid "  -Wl,<options>            Pass comma-separated <options> on to the linker\n"
2950 #~ msgstr "  -Wl,<flaggor>            Skicka kommaseparerade <flaggor> till länkaren\n"
2951
2952 #~ msgid "  -Xlinker <arg>           Pass <arg> on to the linker\n"
2953 #~ msgstr "  -Xlinker <arg>           Skicka <arg> vidare till länkaren\n"
2954
2955 #~ msgid "  -save-temps              Do not delete intermediate files\n"
2956 #~ msgstr "  -save-temps              Radera inte temporära filer\n"
2957
2958 #~ msgid "  -pipe                    Use pipes rather than intermediate files\n"
2959 #~ msgstr "  -pipe                    Använd rör istället för temporära filer\n"
2960
2961 #~ msgid "  -time                    Time the execution of each subprocess\n"
2962 #~ msgstr "  -time                    Mät tiden det tar att exekvera varje barnprocess\n"
2963
2964 #, fuzzy
2965 #~ msgid "  -specs=<file>            Override built-in specs with the contents of <file>\n"
2966 #~ msgstr "  -specs=<fil>             Använd innehållet i <fil> istället för inbyggda spec\n"
2967
2968 #~ msgid "  -std=<standard>          Assume that the input sources are for <standard>\n"
2969 #~ msgstr "  -std=<standard>          Antag att källkodsfilerna är för <standard>\n"
2970
2971 #~ msgid "  -B <directory>           Add <directory> to the compiler's search paths\n"
2972 #~ msgstr "  -B <katalog>             Lägg till <katalog> till kompilatorns sökvägar\n"
2973
2974 #~ msgid "  -b <machine>             Run gcc for target <machine>, if installed\n"
2975 #~ msgstr "  -b <maskin>              Kör gcc för mål <maskin>, om det är installerat\n"
2976
2977 #~ msgid "  -V <version>             Run gcc version number <version>, if installed\n"
2978 #~ msgstr "  -V <version>             Kör gcc version <version>, om den är installerad\n"
2979
2980 #~ msgid "  -v                       Display the programs invoked by the compiler\n"
2981 #~ msgstr "  -v                       Visa vilka program som körs av kompilatorn\n"
2982
2983 #~ msgid "  -E                       Preprocess only; do not compile, assemble or link\n"
2984 #~ msgstr ""
2985 #~ "  -E                       Preprocessa bara; kompilera, assemblera och\n"
2986 #~ "                           länka inte\n"
2987
2988 #~ msgid "  -S                       Compile only; do not assemble or link\n"
2989 #~ msgstr "  -S                       Kompilera bara; assemblera och länka inte\n"
2990
2991 #~ msgid "  -c                       Compile and assemble, but do not link\n"
2992 #~ msgstr "  -c                       Kompilera och assemblera, men länka inte\n"
2993
2994 #~ msgid "  -o <file>                Place the output into <file>\n"
2995 #~ msgstr "  -o <fil>                 Placera utdata i <fil>\n"
2996
2997 #, fuzzy
2998 #~ msgid ""
2999 #~ "  -x <language>            Specify the language of the following input files\n"
3000 #~ "                           Permissable languages include: c c++ assembler none\n"
3001 #~ "                           'none' means revert to the default behavior of\n"
3002 #~ "                           guessing the language based on the file's extension\n"
3003 #~ msgstr ""
3004 #~ "  -x <språk>               Specificera språk för de följande källkodsfilerna\n"
3005 #~ "                           Tillåtna språk är bland annat: c c++ assembler none\n"
3006 #~ "                           'none' innebär att man använder standardmetoden,\n"
3007 #~ "                           att man gissar språk beroende på filändelse\n"
3008
3009 #~ msgid ""
3010 #~ "\n"
3011 #~ "Options starting with -g, -f, -m, -O, -W, or --param are automatically\n"
3012 #~ " passed on to the various sub-processes invoked by %s.  In order to pass\n"
3013 #~ " other options on to these processes the -W<letter> options must be used.\n"
3014 #~ msgstr ""
3015 #~ "\n"
3016 #~ "Flaggor som börjar med -g, -f, -m, -O, -W eller --param skickas automatiskt\n"
3017 #~ "vidare till de barnprocesser som startas av %s. För att skicka med andra\n"
3018 #~ "flaggor till dessa processer måste flaggan -W<bokstav> användas.\n"
3019
3020 #~ msgid "argument to `-Xlinker' is missing"
3021 #~ msgstr "argument till \"-Xlinker\" saknas"
3022
3023 #, fuzzy
3024 #~ msgid "argument to `-l' is missing"
3025 #~ msgstr "argument till \"-x\" saknas"
3026
3027 #~ msgid "argument to `-specs' is missing"
3028 #~ msgstr "argument till \"-specs\" saknas"
3029
3030 #~ msgid "argument to `-specs=' is missing"
3031 #~ msgstr "argument till \"-specs=\" saknas"
3032
3033 #~ msgid "argument to `-b' is missing"
3034 #~ msgstr "argument till \"-b\" saknas"
3035
3036 #~ msgid "argument to `-B' is missing"
3037 #~ msgstr "argument till \"-B\" saknas"
3038
3039 #~ msgid "argument to `-V' is missing"
3040 #~ msgstr "argument till \"-V\" saknas"
3041
3042 #~ msgid "invalid version number format"
3043 #~ msgstr "ogiltigt format på versionsnummer"
3044
3045 #, fuzzy
3046 #~ msgid "warning: -pipe ignored because -save-temps specified"
3047 #~ msgstr "Varning: -pipe ignorerad eftersom -save-temps angiven"
3048
3049 #, fuzzy
3050 #~ msgid "warning: -pipe ignored because -time specified"
3051 #~ msgstr "Varning: -pipe ignorerad eftersom -time angiven"
3052
3053 #~ msgid "argument to `-x' is missing"
3054 #~ msgstr "argument till \"-x\" saknas"
3055
3056 #~ msgid "argument to `-%s' is missing"
3057 #~ msgstr "argument till \"-%s\" saknas"
3058
3059 #~ msgid "%s\n"
3060 #~ msgstr "%s\n"
3061
3062 #, fuzzy
3063 #~ msgid "spec failure: unrecognized spec option '%c'"
3064 #~ msgstr "ej igenkänd flagga `-%s'"
3065
3066 #~ msgid "unrecognized option `-%s'"
3067 #~ msgstr "ej igenkänd flagga `-%s'"
3068
3069 #~ msgid "programs: %s\n"
3070 #~ msgstr "program: %s\n"
3071
3072 #~ msgid "libraries: %s\n"
3073 #~ msgstr "bibliotek: %s\n"
3074
3075 #~ msgid ""
3076 #~ "\n"
3077 #~ "For bug reporting instructions, please see:\n"
3078 #~ msgstr ""
3079 #~ "\n"
3080 #~ "Instruktioner för bugrapportering, se:\n"
3081
3082 #~ msgid "gcc version %s\n"
3083 #~ msgstr "gcc version %s\n"
3084
3085 #, fuzzy
3086 #~ msgid "no input files"
3087 #~ msgstr "Inga indatafiler"
3088
3089 #~ msgid "%s: %s compiler not installed on this system"
3090 #~ msgstr "%s: kompilatorn %s är inte installerad på detta system"
3091
3092 #~ msgid "language %s not recognized"
3093 #~ msgstr "språk %s känns inte igen"
3094
3095 #, fuzzy
3096 #~ msgid "internal gcc abort"
3097 #~ msgstr "Intern gcc-halt (abort)."
3098
3099 #, fuzzy
3100 #~ msgid ""
3101 #~ "Print code coverage information.\n"
3102 #~ "\n"
3103 #~ msgstr "inte tillräcklig typinformation"
3104
3105 #, fuzzy
3106 #~ msgid "  -h, --help                      Print this help, then exit\n"
3107 #~ msgstr "  --help                   Visa den här informatationen\n"
3108
3109 #, fuzzy
3110 #~ msgid "  -v, --version                   Print version number, then exit\n"
3111 #~ msgstr "  -V <version>             Kör gcc version <version>, om den är installerad\n"
3112
3113 #, fuzzy
3114 #~ msgid "  -n, --no-output                 Do not create an output file\n"
3115 #~ msgstr "  -save-temps              Radera inte temporära filer\n"
3116
3117 #, fuzzy
3118 #~ msgid ""
3119 #~ "\n"
3120 #~ "For bug reporting instructions, please see:\n"
3121 #~ "%s.\n"
3122 #~ msgstr ""
3123 #~ "\n"
3124 #~ "Instruktioner för bugrapportering, se:\n"
3125
3126 #~ msgid "%6.2f%% of %d source lines executed in function %s\n"
3127 #~ msgstr "%6.2f%% av %d källkodsrader körda i funktion %s\n"
3128
3129 #~ msgid "No executable source lines in function %s\n"
3130 #~ msgstr "Inga körbara källkodsrader i funktion %s\n"
3131
3132 #~ msgid "%6.2f%% of %d branches executed in function %s\n"
3133 #~ msgstr "%6.2f%% av %d hopp utförda i funktion %s\n"
3134
3135 #~ msgid "%6.2f%% of %d branches taken at least once in function %s\n"
3136 #~ msgstr "%6.2f%% av %d hopp tagna minst en gång i funktion %s\n"
3137
3138 #~ msgid "No branches in function %s\n"
3139 #~ msgstr "Inga hopp i funktionen %s\n"
3140
3141 #~ msgid "%6.2f%% of %d calls executed in function %s\n"
3142 #~ msgstr "%6.2f%% av %d anrop tagna i funktion %s\n"
3143
3144 #~ msgid "No calls in function %s\n"
3145 #~ msgstr "Inga anrop i funktion %s\n"
3146
3147 #~ msgid "%6.2f%% of %d source lines executed in file %s\n"
3148 #~ msgstr "%6.2f%% av %d källkodsrader körda i fil %s\n"
3149
3150 #~ msgid "No branches in file %s\n"
3151 #~ msgstr "Inga hopp i fil %s\n"
3152
3153 #~ msgid "No calls in file %s\n"
3154 #~ msgstr "Inga anrop i fil %s\n"
3155
3156 #~ msgid "Could not open source file %s.\n"
3157 #~ msgstr "Kunde inte öppna källkodsfil %s.\n"
3158
3159 #~ msgid "Could not open output file %s.\n"
3160 #~ msgstr "Kunde inte öppna utdatafil %s.\n"
3161
3162 #~ msgid "Creating %s.\n"
3163 #~ msgstr "Skapar %s.\n"
3164
3165 #~ msgid "call %d never executed\n"
3166 #~ msgstr "anrop %d aldrig utfört\n"
3167
3168 #~ msgid "can't open %s"
3169 #~ msgstr "kan inte öppna %s"
3170
3171 #~ msgid "fix_sched_param: unknown param: %s"
3172 #~ msgstr "fix_sched_param: okänd param: %s"
3173
3174 #~ msgid "function cannot be inline"
3175 #~ msgstr "funktion \"%s\" kan inte deklareras som \"mutable\""
3176
3177 #~ msgid "function uses __builtin_eh_return"
3178 #~ msgstr "funktion använder __builtin_eh_return"
3179
3180 #~ msgid "%s: internal abort\n"
3181 #~ msgstr "%s: intern abort\n"
3182
3183 #~ msgid "%s: usage '%s [ -VqfnkN ] [ -i <istring> ] [ filename ... ]'\n"
3184 #~ msgstr "%s: användning '%s [ -VqfnkN ] [ -i <isträng> ] [ filnamn ... ]'\n"
3185
3186 #~ msgid "%s: usage '%s [ -VqfnkNlgC ] [ -B <dirname> ] [ filename ... ]'\n"
3187 #~ msgstr "%s: användning '%s [ -VqfnkNlgC ] [ -B <katalognamn> ] [ filnamn ... ]'\n"
3188
3189 #~ msgid "%s: warning: no read access for file `%s'\n"
3190 #~ msgstr "%s: varning: ingen läsrättighet för fil \"%s\"\n"
3191
3192 #~ msgid "%s: warning: no write access for file `%s'\n"
3193 #~ msgstr "%s: varning: ingen skrivrättighet för fil \"%s\"\n"
3194
3195 #~ msgid "%s: %s: can't get status: %s\n"
3196 #~ msgstr "%s: %s: kan inte få status: %s\n"
3197
3198 #~ msgid "%s: compiling `%s'\n"
3199 #~ msgstr "%s: kompilerar `%s'\n"
3200
3201 #~ msgid "%s: wait: %s\n"
3202 #~ msgstr "%s: vänta: %s\n"
3203
3204 #~ msgid "%s: subprocess got fatal signal %d\n"
3205 #~ msgstr "%s: subprocess fick dödlig signal %d\n"
3206
3207 #~ msgid "%s: %s exited with status %d\n"
3208 #~ msgstr "%s: %s avslutade med status %d\n"
3209
3210 #~ msgid "%s: can't delete file `%s': %s\n"
3211 #~ msgstr "%s: kan inte radera fil \"%s\": %s\n"
3212
3213 #~ msgid "%s: warning: can't rename file `%s' to `%s': %s\n"
3214 #~ msgstr "%s: varning: kan inte döpa om fil \"%s\" till \"%s\": %s\n"
3215
3216 #~ msgid "%s: can't open file `%s' for reading: %s\n"
3217 #~ msgstr "%s: kan inte öppna fil `%s' för läsning: %s\n"
3218
3219 #~ msgid "%s: can't link file `%s' to `%s': %s\n"
3220 #~ msgstr "%s: kan inte länka fil \"%s\" till \"%s\": %s\n"
3221
3222 #~ msgid "%s: input file names must have .c suffixes: %s\n"
3223 #~ msgstr "%s: indatafilnamn måste ha ändelsen .c: %s\n"
3224
3225 #~ msgid "conversion from NaN to int"
3226 #~ msgstr "konvertering från NaN till int"
3227
3228 #~ msgid "floating point overflow"
3229 #~ msgstr "flyttalsspill"
3230
3231 #~ msgid "%s: total loss of precision"
3232 #~ msgstr "%s: total förlust av precision"
3233
3234 #~ msgid "%s: partial loss of precision"
3235 #~ msgstr "%s: partiell förlust av precision"
3236
3237 #~ msgid "unknown register name: %s"
3238 #~ msgstr "okänt registernamn: %s"
3239
3240 #, fuzzy
3241 #~ msgid "unable to generate reloads for:"
3242 #~ msgstr "Välj CPU att generera kod för"
3243
3244 #, fuzzy
3245 #~ msgid "VOIDmode on an output"
3246 #~ msgstr "I/O-fel vid utmatning"
3247
3248 #, fuzzy
3249 #~ msgid "unrecognizable insn:"
3250 #~ msgstr "ej igenkänd flagga `-%s'"
3251
3252 #, fuzzy
3253 #~ msgid "duplicate asm operand name '%s'"
3254 #~ msgstr "upprepning av medlem \"%s\""
3255
3256 #~ msgid "unused variable `%s'"
3257 #~ msgstr "oanvänd variabel \"%s\""
3258
3259 #~ msgid "size of `%s' is %d bytes"
3260 #~ msgstr "storleken på \"%s\" är %d bytes"
3261
3262 #~ msgid "size of `%s' is larger than %d bytes"
3263 #~ msgstr "storleken på \"%s\" är större än %d bytes"
3264
3265 #~ msgid ""
3266 #~ "\n"
3267 #~ "Execution times (seconds)\n"
3268 #~ msgstr ""
3269 #~ "\n"
3270 #~ "Exekveringstider (sekunder)\n"
3271
3272 #~ msgid " TOTAL                 :"
3273 #~ msgstr " TOTALT                :"
3274
3275 #~ msgid "time in %s: %ld.%06ld (%ld%%)\n"
3276 #~ msgstr "tid %s: %ld.%06ld (%ld%%)\n"
3277
3278 #, fuzzy
3279 #~ msgid "Generate VMS format debug info"
3280 #~ msgstr "Generera kod för \"big endian\""
3281
3282 #, fuzzy
3283 #~ msgid "Perform DWARF2 duplicate elimination"
3284 #~ msgstr "Utför optimering för svansrekursion"
3285
3286 #, fuzzy
3287 #~ msgid "Perform a number of minor, expensive optimizations"
3288 #~ msgstr "Utför optimering för svansrekursion"
3289
3290 #, fuzzy
3291 #~ msgid "Perform jump threading optimizations"
3292 #~ msgstr "Utför optimering för svansrekursion"
3293
3294 #, fuzzy
3295 #~ msgid "Perform strength reduction optimizations"
3296 #~ msgstr "Utför optimering för svansrekursion"
3297
3298 #~ msgid "Check for syntax errors, then stop"
3299 #~ msgstr "Leta efter syntaxfel, stoppa sedan"
3300
3301 #~ msgid "Do not generate .size directives"
3302 #~ msgstr "Generera inte .size-direktiv"
3303
3304 #~ msgid "place each function into its own section"
3305 #~ msgstr "placera varje funktion i sin egen sektion"
3306
3307 #~ msgid "External symbols have a leading underscore"
3308 #~ msgstr "Externa symboler startar med en understrykning"
3309
3310 #~ msgid "Process #ident directives"
3311 #~ msgstr "Hantera #ident-direktiv"
3312
3313 #~ msgid "Set errno after built-in math functions"
3314 #~ msgstr "Sätt errno efter inbyggda matematikfunktioner"
3315
3316 #, fuzzy
3317 #~ msgid "Do not recognize any built in functions"
3318 #~ msgstr "Känn inte igen några inbyggda funktioner"
3319
3320 #~ msgid "Warn about subscripts whose type is 'char'"
3321 #~ msgstr "Varna om index har typen \"char\""
3322
3323 #~ msgid "Warn if nested comments are detected"
3324 #~ msgstr "Varna om nästlade kommentarer upptäcks"
3325
3326 #~ msgid "Don't warn about too many arguments to format functions"
3327 #~ msgstr "Varna inte om för många argument till format-funktioner"
3328
3329 #~ msgid "Warn about suspicious declarations of main"
3330 #~ msgstr "Varna om tveksamma deklarationer av main"
3331
3332 #, fuzzy
3333 #~ msgid "Warn about possibly missing braces around initializers"
3334 #~ msgstr "Varna om eventuellt saknade parenteser"
3335
3336 #~ msgid "Warn about possible missing parentheses"
3337 #~ msgstr "Varna om eventuellt saknade parenteser"
3338
3339 #~ msgid "Warn about function pointer arithmetic"
3340 #~ msgstr "Varna om aritmetik med funktionspekare"
3341
3342 #~ msgid "Warn about multiple declarations of the same object"
3343 #~ msgstr "Varna om multipla deklarationer av samma objekt"
3344
3345 #~ msgid "Warn about signed/unsigned comparisons"
3346 #~ msgstr "Varna om jämförelser mellan signed/unsigned"
3347
3348 #~ msgid "Mark strings as 'const char *'"
3349 #~ msgstr "Markera strängar som \"const char *\""
3350
3351 #~ msgid "Warn when a function is unused"
3352 #~ msgstr "Varna när en funktion är oanvänd"
3353
3354 #~ msgid "Warn when a label is unused"
3355 #~ msgstr "Varna när en etikett är oanvänd"
3356
3357 #~ msgid "Warn when a function parameter is unused"
3358 #~ msgstr "Varna när en funktionsparameter är oanvänd"
3359
3360 #~ msgid "Warn when a variable is unused"
3361 #~ msgstr "Varna när en variabel är oanvänd"
3362
3363 #~ msgid "Warn when an expression value is unused"
3364 #~ msgstr "Varna när ett uttrycksvärde är oanvänt"
3365
3366 #, fuzzy
3367 #~ msgid "Warn about uninitialized automatic variables"
3368 #~ msgstr "Varna om aritmetik med funktionspekare"
3369
3370 #~ msgid "Warn about functions which might be candidates for attribute noreturn"
3371 #~ msgstr "Varna om funktioner som är möjliga kandidater för attributet noreturn"
3372
3373 #, fuzzy
3374 #~ msgid "invalid option `%s'"
3375 #~ msgstr "Ogiltig flagga \"%s\""
3376
3377 #, fuzzy
3378 #~ msgid "internal error: %s"
3379 #~ msgstr "Internt fel: %s"
3380
3381 #~ msgid "`%s' declared `static' but never defined"
3382 #~ msgstr "\"%s\" är deklarerad som \"static\" men definieras aldrig"
3383
3384 #~ msgid "`%s' defined but not used"
3385 #~ msgstr "\"%s\" är definierad men inte använd"
3386
3387 #~ msgid "  -ffixed-<register>      Mark <register> as being unavailable to the compiler\n"
3388 #~ msgstr "  -ffixed-<register>      Markera <register> som ej tillgängligt för kompilatorn\n"
3389
3390 #~ msgid "  -fcall-used-<register>  Mark <register> as being corrupted by function calls\n"
3391 #~ msgstr "  -fcall-used-<register>  Ange att <register> förstörs av funktionsanrop\n"
3392
3393 #~ msgid "  -fcall-saved-<register> Mark <register> as being preserved across functions\n"
3394 #~ msgstr "  -fcall-saved-<register> Ange att <register> bevaras av funktioner\n"
3395
3396 #~ msgid "  -finline-limit=<number> Limits the size of inlined functions to <number>\n"
3397 #~ msgstr "  -finline-limit=<nummer> Begränsa storlek på inline-funktioner till <nummer>\n"
3398
3399 #~ msgid "  -fmessage-length=<number> Limits diagnostics messages lengths to <number> characters per line.  0 suppresses line-wrapping\n"
3400 #~ msgstr "  -fmessage-length=<nummer> Begränsa felmeddelandens längd till <nummer> tecken per rad. 0 stänger av radbrytning\n"
3401
3402 #~ msgid "  -fdiagnostics-show-location=[once | every-line] Indicates how often source location information should be emitted, as prefix, at the beginning of diagnostics when line-wrapping\n"
3403 #~ msgstr "  -fdiagnostics-show-location=[once | every-line] Anger hur ofta källkodspositioner skall skrivas ut, som prefix, i början av utskrift vid radbrytning\n"
3404
3405 #, fuzzy
3406 #~ msgid "  -O[number]              Set optimization level to [number]\n"
3407 #~ msgstr "  -O[nummer]              Sätt optimeringsnivå till [nummer]\n"
3408
3409 #, fuzzy
3410 #~ msgid "  -Os                     Optimize for space rather than speed\n"
3411 #~ msgstr "  -Os                     Optimera för storlek istället för hastighet\n"
3412
3413 #~ msgid "  -pedantic               Issue warnings needed by strict compliance to ISO C\n"
3414 #~ msgstr "  -pedantic               Ge varningar som krävs för att strikt följa ISO C\n"
3415
3416 #~ msgid "  -pedantic-errors        Like -pedantic except that errors are produced\n"
3417 #~ msgstr "  -pedantic-errors        Som -pedantic men ger fel istället\n"
3418
3419 #~ msgid "  -w                      Suppress warnings\n"
3420 #~ msgstr "  -w                      Stoppa varningar\n"
3421
3422 #~ msgid "  -W                      Enable extra warnings\n"
3423 #~ msgstr "  -W                      Slå på extra varningar\n"
3424
3425 #~ msgid "  -Wunused                Enable unused warnings\n"
3426 #~ msgstr "  -Wunused                Slå på oanvända varningar\n"
3427
3428 #~ msgid "  -Wlarger-than-<number>  Warn if an object is larger than <number> bytes\n"
3429 #~ msgstr "  -Wlarger-than-<nummer>  Varna om objekt är större än <nummer> bytes\n"
3430
3431 #~ msgid "  -p                      Enable function profiling\n"
3432 #~ msgstr "  -p                      Slå på funktionsprofilering\n"
3433
3434 #~ msgid "  -o <file>               Place output into <file> \n"
3435 #~ msgstr "  -o <fil>                Skriv utdata i <fil> \n"
3436
3437 #~ msgid ""
3438 #~ "  -G <number>             Put global and static data smaller than <number>\n"
3439 #~ "                          bytes into a special section (on some targets)\n"
3440 #~ msgstr ""
3441 #~ "  -G <nummer>             Placera global and statisk data mindre än <nummer>\n"
3442 #~ "                          bytes i en speciell sektion (vissa arkitekturer)\n"
3443
3444 #~ msgid "  -aux-info <file>        Emit declaration info into <file>\n"
3445 #~ msgstr "  -aux-info <fil>         Generera deklarationsinfo till fil <fil>\n"
3446
3447 #~ msgid "  -quiet                  Do not display functions compiled or elapsed time\n"
3448 #~ msgstr "  -quiet                  Visa inte kompilerade funktioner eller tiden som förbrukats\n"
3449
3450 #~ msgid "  -version                Display the compiler's version\n"
3451 #~ msgstr "  -version                Visa kompilatorns version\n"
3452
3453 #~ msgid "  -d[letters]             Enable dumps from specific passes of the compiler\n"
3454 #~ msgstr "  -d[bokstäver]           Slå på dumpning från angivna delar av kompilatorn\n"
3455
3456 #~ msgid "  --help                  Display this information\n"
3457 #~ msgstr "  --help                  Visa den här informatationen\n"
3458
3459 #~ msgid "  %-23.23s [undocumented]\n"
3460 #~ msgstr "  %-23.23s [odokumenterad]\n"
3461
3462 #~ msgid ""
3463 #~ "\n"
3464 #~ "There are undocumented %s specific options as well.\n"
3465 #~ msgstr ""
3466 #~ "\n"
3467 #~ "Det finns dessutom odokumenterade %s-specifika flaggor.\n"
3468
3469 #~ msgid ""
3470 #~ "\n"
3471 #~ " Options for %s:\n"
3472 #~ msgstr ""
3473 #~ "\n"
3474 #~ " Flaggor för %s:\n"
3475
3476 #~ msgid ""
3477 #~ "\n"
3478 #~ "Target specific options:\n"
3479 #~ msgstr ""
3480 #~ "\n"
3481 #~ "Speciella flaggor för målarkitektur:\n"
3482
3483 #~ msgid "  -m%-23.23s [undocumented]\n"
3484 #~ msgstr "  -m%-23.23s [odokumenterad]\n"
3485
3486 #~ msgid ""
3487 #~ "\n"
3488 #~ "There are undocumented target specific options as well.\n"
3489 #~ msgstr ""
3490 #~ "\n"
3491 #~ "Det finns dessutom odokumenterade flaggor speciellt för målarkitekturen.\n"
3492
3493 #~ msgid "  They exist, but they are not documented.\n"
3494 #~ msgstr "  De finns, men är inte dokumenterade.\n"
3495
3496 #~ msgid "unrecognized gcc debugging option: %c"
3497 #~ msgstr "ej igenkänd debuggningsflagga för gcc: %c"
3498
3499 #~ msgid "unrecognized register name `%s'"
3500 #~ msgstr "Känner inte igen registernamn \"%s\""
3501
3502 #, fuzzy
3503 #~ msgid "unrecognized option `%s'"
3504 #~ msgstr "ej igenkänd flagga `-%s'"
3505
3506 #, fuzzy
3507 #~ msgid "-Wid-clash-LEN is no longer supported"
3508 #~ msgstr "-f%s stödjs inte längre"
3509
3510 #~ msgid "`%s': unknown or unsupported -g option"
3511 #~ msgstr "\"%s\": okänd eller icke supportad flagga till -g"
3512
3513 #~ msgid "`%s' ignored, conflicts with `-g%s'"
3514 #~ msgstr "\"%s\" ignorerad, i konflikt med \"-g%s\""
3515
3516 #~ msgid "invalid --param option: %s"
3517 #~ msgstr "ogiltig flagga till --param: %s"
3518
3519 #~ msgid "invalid parameter value `%s'"
3520 #~ msgstr "ogiltigt parametervärde \"%s\""
3521
3522 #~ msgid "can't open %s for writing"
3523 #~ msgstr "kan inte öppna fil %s för skrivning"
3524
3525 #, fuzzy
3526 #~ msgid "ignoring command line option '%s'"
3527 #~ msgstr "Ignorerar kommandoradsflagga \"%s\""
3528
3529 #, fuzzy
3530 #~ msgid "-ffunction-sections not supported for this target"
3531 #~ msgstr "attributet \"section\" stöds inte för denna målarkitektur"
3532
3533 #, fuzzy
3534 #~ msgid "-fdata-sections not supported for this target"
3535 #~ msgstr "-fdata-sections stöds inte för AIX"
3536
3537 #, fuzzy
3538 #~ msgid "-fprefetch-loop-arrays not supported for this target"
3539 #~ msgstr "attributet \"section\" stöds inte för denna målarkitektur"
3540
3541 #, fuzzy
3542 #~ msgid "-fprefetch-loop-arrays is not supported with -Os"
3543 #~ msgstr "profilering stöds inte tillsammans med -mg\n"
3544
3545 #~ msgid "error writing to %s"
3546 #~ msgstr "fel vid skrivning till %s"
3547
3548 #~ msgid "error closing %s"
3549 #~ msgstr "fel vid stängning av %s"
3550
3551 #, fuzzy
3552 #~ msgid "invalid character constant in #if"
3553 #~ msgstr "teckenkonstant för lång"
3554
3555 #, fuzzy
3556 #~ msgid "invalid token in expression"
3557 #~ msgstr "ogiltig användning av void-uttryck"
3558
3559 #, fuzzy
3560 #~ msgid "usage: %s [switches] input output"
3561 #~ msgstr "Användning: %s [flaggor] infil utfil\n"
3562
3563 #, fuzzy
3564 #~ msgid "filename missing after -i option"
3565 #~ msgstr "Filnamn saknas efter flaggan -i"
3566
3567 #, fuzzy
3568 #~ msgid "filename missing after -o option"
3569 #~ msgstr "Filnamn saknas efter flaggan -o"
3570
3571 #, fuzzy
3572 #~ msgid "target missing after %s option"
3573 #~ msgstr "Mål saknas efter flaggan %s"
3574
3575 #, fuzzy
3576 #~ msgid "filename missing after %s option"
3577 #~ msgstr "Filnamn saknas efter flaggan %s"
3578
3579 #, fuzzy
3580 #~ msgid "macro name missing after -%c option"
3581 #~ msgstr "Makronamn saknas efter flaggan -%c"
3582
3583 #~ msgid "-pedantic and -traditional are mutually exclusive"
3584 #~ msgstr "-pedantic och -traditional är ömsesidigt uteslutande"
3585
3586 #~ msgid "-trigraphs and -traditional are mutually exclusive"
3587 #~ msgstr "-trigraphs och -traditional är ömsesidigt uteslutande"
3588
3589 #, fuzzy
3590 #~ msgid "directory name missing after -I option"
3591 #~ msgstr "Katalognamn saknas efter flaggan -I"
3592
3593 #~ msgid "`/*' within comment"
3594 #~ msgstr "\"/*\" inuti kommentar"
3595
3596 #~ msgid "invalid macro name `%s'"
3597 #~ msgstr "ogiltigt makronamn \"%s\""
3598
3599 #~ msgid "extra text at end of directive"
3600 #~ msgstr "extra text vid slutet av direktiv"
3601
3602 #~ msgid "#error%.*s"
3603 #~ msgstr "#error%.*s"
3604
3605 #~ msgid "#warning%.*s"
3606 #~ msgstr "#warning%.*s"
3607
3608 #~ msgid "#else or #elif after #else"
3609 #~ msgstr "#else eller #elif efter #else"
3610
3611 #~ msgid "unbalanced #endif"
3612 #~ msgstr "obalanserad #endif"
3613
3614 #~ msgid "no args to macro `%s'"
3615 #~ msgstr "inga argument till makro \"%s\""
3616
3617 #~ msgid "only 1 arg to macro `%s'"
3618 #~ msgstr "bara 1 argument till makro \"%s\""
3619
3620 #~ msgid "only %d args to macro `%s'"
3621 #~ msgstr "bara %d argument till makro \"%s\""
3622
3623 #~ msgid "too many (%d) args to macro `%s'"
3624 #~ msgstr "för många (%d) argument till makro \"%s\""
3625
3626 #, fuzzy
3627 #~ msgid ""
3628 #~ "internal error in %s, at tradcpp.c:%d\n"
3629 #~ "Please submit a full bug report.\n"
3630 #~ "See %s for instructions."
3631 #~ msgstr ""
3632 #~ "Internt fel i %s, vid tradcpp.c:%d\n"
3633 #~ "Var vänlig och skicka in en felrapport.\n"
3634 #~ "Se %s för instruktioner."
3635
3636 #~ msgid "could not open dump file `%s'"
3637 #~ msgstr "kunde inte öppna dump-fil \"%s\""
3638
3639 #, fuzzy
3640 #~ msgid "ignoring unknown option `%.*s' in `-f%s'"
3641 #~ msgstr "Ignorerar kommandoradsflagga \"%s\""
3642
3643 #~ msgid "global register variable has initial value"
3644 #~ msgstr "global registervariabel har startvärde"
3645
3646 #, fuzzy
3647 #~ msgid "requested alignment for %s is greater than implemented alignment of %d"
3648 #~ msgstr "efterrågad minnesjustering är inte en potens av 2"
3649
3650 #, fuzzy
3651 #~ msgid "weak declaration of `%s' not supported"
3652 #~ msgstr "omdeklaration av \"%s\""
3653
3654 #, fuzzy
3655 #~ msgid "junk at end of '#pragma options'"
3656 #~ msgstr "skräp vid slutet av \"#pragma %s\""
3657
3658 #, fuzzy
3659 #~ msgid "missing '(' after '#pragma unused', ignoring"
3660 #~ msgstr "saknas '(' efter predikat"
3661
3662 #, fuzzy
3663 #~ msgid "missing ')' after '#pragma unused', ignoring"
3664 #~ msgstr "saknas '(' efter predikat"
3665
3666 #, fuzzy
3667 #~ msgid "junk at end of '#pragma unused'"
3668 #~ msgstr "skräp vid slutet av \"#pragma %s\""
3669
3670 #~ msgid "optimization turned on"
3671 #~ msgstr "optimering påslagen"
3672
3673 #~ msgid "optimization turned off"
3674 #~ msgstr "optimering avslagen"
3675
3676 #~ msgid "invalid %%Q value"
3677 #~ msgstr "ogiltigt %%Q-värde"
3678
3679 #~ msgid "invalid %%C value"
3680 #~ msgstr "ogiltigt %%C-värde"
3681
3682 #~ msgid "invalid %%N value"
3683 #~ msgstr "ogiltigt %%N-värde"
3684
3685 #~ msgid "invalid %%M value"
3686 #~ msgstr "ogiltigt %%M-värde"
3687
3688 #~ msgid "invalid %%m value"
3689 #~ msgstr "ogiltigt %%m-värde"
3690
3691 #~ msgid "invalid %%L value"
3692 #~ msgstr "ogiltigt %%L-värde"
3693
3694 #~ msgid "invalid %%O value"
3695 #~ msgstr "ogiltigt %%O-värde"
3696
3697 #~ msgid "invalid %%P value"
3698 #~ msgstr "ogiltigt %%P-värde"
3699
3700 #~ msgid "invalid %%V value"
3701 #~ msgstr "ogiltigt %%V-värde"
3702
3703 #~ msgid "Use small memory model"
3704 #~ msgstr "Använd liten minnesmodell"
3705
3706 #~ msgid "Use normal memory model"
3707 #~ msgstr "Använd normal minnesmodell"
3708
3709 #~ msgid "Use large memory model"
3710 #~ msgstr "Använd stor minnesmodell"
3711
3712 #~ msgid "Emit stack checking code"
3713 #~ msgstr "Generera kod för stackkontroll"
3714
3715 #~ msgid "Do not emit stack checking code"
3716 #~ msgstr "Generera inte kod för stackkontroll"
3717
3718 #~ msgid "Work around storem hardware bug"
3719 #~ msgstr "Fix för storem hårdvarubugg"
3720
3721 #~ msgid "Do not work around storem hardware bug"
3722 #~ msgstr "Fixa inte storem hårdvarubugg"
3723
3724 #~ msgid "Use software floating point"
3725 #~ msgstr "Använd mjukvaruflytttal"
3726
3727 #, fuzzy
3728 #~ msgid "-f%s ignored for Unicos/Mk (not supported)"
3729 #~ msgstr "-pipe stöds inte."
3730
3731 #, fuzzy
3732 #~ msgid "-mieee not supported on Unicos/Mk"
3733 #~ msgstr "-pipe stöds inte"
3734
3735 #~ msgid "bad value `%s' for -mmemory-latency"
3736 #~ msgstr "ogiltigt värde \"%s\" till -memory-latency"
3737
3738 #, fuzzy
3739 #~ msgid "invalid %%J value"
3740 #~ msgstr "ogiltigt värde %%B"
3741
3742 #~ msgid "invalid %%r value"
3743 #~ msgstr "ogiltigt %%r-värde"
3744
3745 #~ msgid "invalid %%R value"
3746 #~ msgstr "ogiltigt %%R-värde"
3747
3748 #~ msgid "invalid %%h value"
3749 #~ msgstr "ogiltigt %%h-värde"
3750
3751 #~ msgid "invalid %%U value"
3752 #~ msgstr "ogiltigt %%U-värde"
3753
3754 #~ msgid "invalid %%s value"
3755 #~ msgstr "ogiltigt %%s-värde"
3756
3757 #~ msgid "invalid %%E value"
3758 #~ msgstr "ogiltigt %%E-värde"
3759
3760 # fixme: fp = flyttal, men hur skall man skriva det. Förkortat eller FPU?
3761 #~ msgid "Use hardware fp"
3762 #~ msgstr "Använd hårdvaru-fp"
3763
3764 #~ msgid "Do not use hardware fp"
3765 #~ msgstr "Använd inte hårdvaru-fp"
3766
3767 #~ msgid "Do not assume GAS"
3768 #~ msgstr "Antag inte GAS"
3769
3770 #~ msgid "Assume GAS"
3771 #~ msgstr "Antag GAS"
3772
3773 #~ msgid "Use VAX fp"
3774 #~ msgstr "Använd VAX fp"
3775
3776 #~ msgid "Do not use VAX fp"
3777 #~ msgstr "Använd inte VAX fp"
3778
3779 #~ msgid "Schedule given CPU"
3780 #~ msgstr "Schemalägg för given CPU"
3781
3782 #~ msgid "bad value (%s) for -mcpu switch"
3783 #~ msgstr "ogiltigt värde (%s) till flagga -mcpu"
3784
3785 #, fuzzy
3786 #~ msgid "argument of `%s' attribute is not a string constant"
3787 #~ msgstr "argumentet till \"asm\" är inte en konstant sträng"
3788
3789 #, fuzzy
3790 #~ msgid "invalid operand to %%R code"
3791 #~ msgstr "ogiltig operand för %R"
3792
3793 #, fuzzy
3794 #~ msgid "invalid operand to %%H/%%L code"
3795 #~ msgstr "ogiltig operand för %H/%L"
3796
3797 #, fuzzy
3798 #~ msgid "invalid operand to %%U code"
3799 #~ msgstr "ogiltig operand för %U"
3800
3801 #, fuzzy
3802 #~ msgid "invalid operand to %%V code"
3803 #~ msgstr "ogiltig operand för %V"
3804
3805 #~ msgid "switch -mcpu=%s conflicts with -march= switch"
3806 #~ msgstr "flagga -mcpu=%s står i konflikt med flagga -march="
3807
3808 #~ msgid "bad value (%s) for %s switch"
3809 #~ msgstr "ogiltigt värde (%s) till flagga %s"
3810
3811 #~ msgid "target CPU does not support APCS-32"
3812 #~ msgstr "målprocessorn stödjer inte APCS-32"
3813
3814 #~ msgid "target CPU does not support APCS-26"
3815 #~ msgstr "målprocessorn stödjer inte APCS-26"
3816
3817 #, fuzzy
3818 #~ msgid "target CPU does not support THUMB instructions"
3819 #~ msgstr "målprocessorn stödjer inte THUMB-instruktioner"
3820
3821 #~ msgid "-mapcs-stack-check incompatible with -mno-apcs-frame"
3822 #~ msgstr "-mapcs-stack-check är inkompatibel med -mno-apcs-frame"
3823
3824 #~ msgid "-fpic and -mapcs-reent are incompatible"
3825 #~ msgstr "-fpic och -mapcs-reent är inkompatibla"
3826
3827 #, fuzzy
3828 #~ msgid "structure size boundary can only be set to 8 or 32"
3829 #~ msgstr "Strukturstorleksgräns kan bara sättas till 8 eller 32"
3830
3831 #~ msgid "-mpic-register= is useless without -fpic"
3832 #~ msgstr "-mpic-register= är oanvändbar utan -fpic"
3833
3834 #, fuzzy
3835 #~ msgid "`%s' attribute only applies to functions"
3836 #~ msgstr "attributet \"%s\" fungerar bara på funktioner"
3837
3838 #~ msgid "initialized variable `%s' is marked dllimport"
3839 #~ msgstr "initierad variabel \"%s\" är markerad som dllimport"
3840
3841 #~ msgid "static variable `%s' is marked dllimport"
3842 #~ msgstr "statisk variabel \"%s\" är markerad som dllimport"
3843
3844 #~ msgid "Use the 32-bit version of the APCS"
3845 #~ msgstr "Använd 32-bit version av APCS"
3846
3847 #~ msgid "Use the 26-bit version of the APCS"
3848 #~ msgstr "Använd 26-bit version av APCS"
3849
3850 #~ msgid "Pass FP arguments in FP registers"
3851 #~ msgstr "Skicka FP-argument i FP-register"
3852
3853 #~ msgid "Use library calls to perform FP operations"
3854 #~ msgstr "Använd biblioteksrutiner för FP-operationer"
3855
3856 #~ msgid "Use hardware floating point instructions"
3857 #~ msgstr "Använd flyttalsinstruktioner i hårdvara"
3858
3859 #~ msgid "Assume target CPU is configured as big endian"
3860 #~ msgstr "Antag att mål-CPU:n är konfigurerad som \"big endian\""
3861
3862 #~ msgid "Assume target CPU is configured as little endian"
3863 #~ msgstr "Antag att mål-CPU:n är konfigurerad som \"little endian\""
3864
3865 #~ msgid "Assume big endian bytes, little endian words"
3866 #~ msgstr "Antag att bytes är \"big endian\", ord är \"little endian\""
3867
3868 #~ msgid "Specify the name of the target CPU"
3869 #~ msgstr "Ange namnet på målprocessorn"
3870
3871 #~ msgid "Specify the name of the target architecture"
3872 #~ msgstr "Ange namnet på målarkitekturen"
3873
3874 #~ msgid "Ignore dllimport attribute for functions"
3875 #~ msgstr "Ignorera attributet dllimport för funktioner"
3876
3877 #~ msgid "MCU `%s' not supported"
3878 #~ msgstr "MCU \"%s\" stöds inte"
3879
3880 #, fuzzy
3881 #~ msgid "internal compiler error.  Bad address:"
3882 #~ msgstr "Internt kompilatorfel i %s, vid %s:%d"
3883
3884 #, fuzzy
3885 #~ msgid "internal compiler error.  Unknown mode:"
3886 #~ msgstr "Internt kompilatorfel i %s, vid %s:%d"
3887
3888 #, fuzzy
3889 #~ msgid "invalid insn:"
3890 #~ msgstr "ogiltig #line"
3891
3892 #, fuzzy
3893 #~ msgid "unknown move insn:"
3894 #~ msgstr "okänt registernamn: %s"
3895
3896 #, fuzzy
3897 #~ msgid "internal compiler error.  Incorrect shift:"
3898 #~ msgstr "Internt kompilatorfel i %s, vid %s:%d"
3899
3900 #, fuzzy
3901 #~ msgid "only initialized variables can be placed into program memory area"
3902 #~ msgstr "Initiera bara variabler som kan placeras i 8-bits området."
3903
3904 #, fuzzy
3905 #~ msgid "trampolines not supported"
3906 #~ msgstr "-pipe stöds inte"
3907
3908 #, fuzzy
3909 #~ msgid "missing '(' after '#pragma %s' - ignored"
3910 #~ msgstr "saknas '(' efter predikat"
3911
3912 #~ msgid "junk at end of '#pragma %s'"
3913 #~ msgstr "skräp vid slutet av \"#pragma %s\""
3914
3915 #~ msgid "Small memory model"
3916 #~ msgstr "Liten minnesmodell"
3917
3918 #~ msgid "Big memory model"
3919 #~ msgstr "Stor minnesmodell"
3920
3921 #~ msgid "Generate code for C30 CPU"
3922 #~ msgstr "Generera kod för CPU C30"
3923
3924 #~ msgid "Generate code for C31 CPU"
3925 #~ msgstr "Generera kod för CPU C31"
3926
3927 #~ msgid "Generate code for C32 CPU"
3928 #~ msgstr "Generera kod för CPU C32"
3929
3930 #~ msgid "Generate code for C33 CPU"
3931 #~ msgstr "Generera kod för CPU C33"
3932
3933 #~ msgid "Generate code for C40 CPU"
3934 #~ msgstr "Generera kod för CPU C40"
3935
3936 #~ msgid "Generate code for C44 CPU"
3937 #~ msgstr "Generera kod för CPU C44"
3938
3939 #~ msgid "Pass arguments on the stack"
3940 #~ msgstr "Skicka argument på stacken"
3941
3942 #~ msgid "Pass arguments in registers"
3943 #~ msgstr "Skicka argument i register"
3944
3945 #~ msgid "Select CPU to generate code for"
3946 #~ msgstr "Välj CPU att generera kod för"
3947
3948 #~ msgid "Generate code for the C400"
3949 #~ msgstr "Generera kod för C400"
3950
3951 #~ msgid "Generate code for the C300"
3952 #~ msgstr "Genrera kod för C300"
3953
3954 #~ msgid "Generate code for c1"
3955 #~ msgstr "Generera kod för c1"
3956
3957 #~ msgid "Generate code for c2"
3958 #~ msgstr "Generera kod för c2"
3959
3960 #~ msgid "Generate code for c32"
3961 #~ msgstr "Generera kod för c32"
3962
3963 #~ msgid "Generate code for c34"
3964 #~ msgstr "Generera kod för c34"
3965
3966 #~ msgid "Use 64-bit longs"
3967 #~ msgstr "Använd 64-bits long"
3968
3969 #, fuzzy
3970 #~ msgid "unexpected function type needing stack adjustment for __builtin_eh_return"
3971 #~ msgstr "funktion använder __builtin_eh_return"
3972
3973 #, fuzzy
3974 #~ msgid "invalid operand for 'b' modifier"
3975 #~ msgstr "ogiltig operand för %V"
3976
3977 #, fuzzy
3978 #~ msgid "invalid operand for 'v' modifier"
3979 #~ msgstr "ogiltig operand för %V"
3980
3981 #, fuzzy
3982 #~ msgid "invalid operand for 'P' modifier"
3983 #~ msgstr "ogiltig operand för %V"
3984
3985 #, fuzzy
3986 #~ msgid "invalid operand for 'p' modifier"
3987 #~ msgstr "ogiltig operand för %V"
3988
3989 #, fuzzy
3990 #~ msgid "invalid operand for 'z' modifier"
3991 #~ msgstr "ogiltig operand för %V"
3992
3993 #, fuzzy
3994 #~ msgid "invalid operand for 'H' modifier"
3995 #~ msgstr "ogiltig operand för %V"
3996
3997 #, fuzzy
3998 #~ msgid "invalid operand for 'e' modifier"
3999 #~ msgstr "ogiltig operand för %V"
4000
4001 #, fuzzy
4002 #~ msgid "invalid operand for 'm' modifier"
4003 #~ msgstr "ogiltig operand för %V"
4004
4005 #, fuzzy
4006 #~ msgid "invalid operand for 'A' modifier"
4007 #~ msgstr "ogiltig operand för %V"
4008
4009 #, fuzzy
4010 #~ msgid "invalid operand for 'D' modifier"
4011 #~ msgstr "ogiltig operand för %V"
4012
4013 #, fuzzy
4014 #~ msgid "invalid operand for 'T' modifier"
4015 #~ msgstr "ogiltig operand för %V"
4016
4017 #, fuzzy
4018 #~ msgid "invalid operand modifier letter"
4019 #~ msgstr "ogiltig operand för %V"
4020
4021 #, fuzzy
4022 #~ msgid "internal error: bad register: %d"
4023 #~ msgstr "internt fel: "
4024
4025 #, fuzzy
4026 #~ msgid "unrecognized address"
4027 #~ msgstr "Känner inte igen registernamn \"%s\""
4028
4029 #, fuzzy
4030 #~ msgid "unrecognized supposed constant"
4031 #~ msgstr "ej igenkänd flagga `-%s'"
4032
4033 #, fuzzy
4034 #~ msgid "Do not use condition codes from normal instructions"
4035 #~ msgstr "Använd inte bitfältsinstruktioner"
4036
4037 #, fuzzy
4038 #~ msgid "Do not tune stack alignment"
4039 #~ msgstr "Generera inte kod för stackkontroll"
4040
4041 #, fuzzy
4042 #~ msgid "Generate code for the specified chip or CPU version"
4043 #~ msgstr "Generera kod för en given CPU"
4044
4045 #, fuzzy
4046 #~ msgid "Tune alignment for the specified chip or CPU version"
4047 #~ msgstr "minnesjustering kan inte anges för \"%s\""
4048
4049 #, fuzzy
4050 #~ msgid "stack size > 32k"
4051 #~ msgstr "Stackstorlek > 32k"
4052
4053 #, fuzzy
4054 #~ msgid "invalid addressing mode"
4055 #~ msgstr "ogiltig kod"
4056
4057 #, fuzzy
4058 #~ msgid "invalid offset in ybase addressing"
4059 #~ msgstr "ogiltig användning av void-uttryck"
4060
4061 #, fuzzy
4062 #~ msgid "invalid register in ybase addressing"
4063 #~ msgstr "ogiltig användning av void-uttryck"
4064
4065 #, fuzzy
4066 #~ msgid "invalid mode for gen_tst_reg"
4067 #~ msgstr "ogiltig typ \"void\" för new"
4068
4069 #, fuzzy
4070 #~ msgid "Pass parameters in registers (default)"
4071 #~ msgstr "Skicka argument i register"
4072
4073 #, fuzzy
4074 #~ msgid "Don't pass parameters in registers"
4075 #~ msgstr "Skicka argument i register"
4076
4077 #, fuzzy
4078 #~ msgid "Generate code for near calls"
4079 #~ msgstr "Generera kod för Intel as"
4080
4081 #, fuzzy
4082 #~ msgid "Don't generate code for near calls"
4083 #~ msgstr "Generera kod för Intel as"
4084
4085 #, fuzzy
4086 #~ msgid "Generate code for near jumps"
4087 #~ msgstr "Generera kod för Intel as"
4088
4089 #, fuzzy
4090 #~ msgid "Don't generate code for near jumps"
4091 #~ msgstr "Generera kod för Intel as"
4092
4093 #, fuzzy
4094 #~ msgid "Generate code for a bit-manipulation unit"
4095 #~ msgstr "Generera kod för \"big endian\""
4096
4097 #, fuzzy
4098 #~ msgid "Don't generate code for a bit-manipulation unit"
4099 #~ msgstr "Generera kod för \"big endian\""
4100
4101 #, fuzzy
4102 #~ msgid "Generate code for memory map1"
4103 #~ msgstr "Generera kod för c1"
4104
4105 #, fuzzy
4106 #~ msgid "Generate code for memory map2"
4107 #~ msgstr "Generera kod för c2"
4108
4109 #, fuzzy
4110 #~ msgid "Generate code for memory map3"
4111 #~ msgstr "Genrera kod för C300"
4112
4113 #, fuzzy
4114 #~ msgid "Generate code for memory map4"
4115 #~ msgstr "Generera kod för C400"
4116
4117 #, fuzzy
4118 #~ msgid "Don't let reg. allocator use ybase registers"
4119 #~ msgstr "Använd inte alternativa registernamn."
4120
4121 #, fuzzy
4122 #~ msgid "Specify alternate name for text section"
4123 #~ msgstr "Ange namnet på målprocessorn"
4124
4125 #, fuzzy
4126 #~ msgid "Specify alternate name for data section"
4127 #~ msgstr "Ange namnet på målprocessorn"
4128
4129 #, fuzzy
4130 #~ msgid "profiling not implemented yet"
4131 #~ msgstr "Profilering är inte implementerat ännu."
4132
4133 #, fuzzy
4134 #~ msgid "trampolines not yet implemented"
4135 #~ msgstr "Profilering är inte implementerat ännu."
4136
4137 #~ msgid "Generate code the unix assembler can handle"
4138 #~ msgstr "Genrerar kod som unix assemblatorn kan hantera"
4139
4140 #~ msgid "Generate code an embedded assembler can handle"
4141 #~ msgstr "Generera kod en inbäddad assemblator kan hantera"
4142
4143 #, fuzzy
4144 #~ msgid "fr30_print_operand: invalid operand to %%A code"
4145 #~ msgstr "ogiltig operand för %V"
4146
4147 #, fuzzy
4148 #~ msgid "-ms2600 is used without -ms"
4149 #~ msgstr "-ms2600 används utan -ms."
4150
4151 #~ msgid "Generate H8/S code"
4152 #~ msgstr "Generera H8/S-kod"
4153
4154 #~ msgid "Do not generate H8/S code"
4155 #~ msgstr "Generera inte H8/S-kod"
4156
4157 #~ msgid "Generate H8/S2600 code"
4158 #~ msgstr "Generera kod för H8/S2600"
4159
4160 #~ msgid "Do not generate H8/S2600 code"
4161 #~ msgstr "Generera inte kod för H8/S2600"
4162
4163 #~ msgid "Make integers 32 bits wide"
4164 #~ msgstr "Gör heltal 32 bitar stora"
4165
4166 #~ msgid "Use registers for argument passing"
4167 #~ msgstr "Använd register för argumentskickning"
4168
4169 #~ msgid "Do not use registers for argument passing"
4170 #~ msgstr "Använd inte register för argumentskickning"
4171
4172 #~ msgid "Generate H8/300H code"
4173 #~ msgstr "Generera H8/300H-kod"
4174
4175 #~ msgid "Do not generate H8/300H code"
4176 #~ msgstr "Generera inte H8/300H-kod"
4177
4178 #, fuzzy
4179 #~ msgid "bad value (%s) for -masm= switch"
4180 #~ msgstr "ogiltigt värde (%s) till flagga %s"
4181
4182 #, fuzzy
4183 #~ msgid "code model `%s' not supported in the %s bit mode"
4184 #~ msgstr "\"%s\" stöds inte av %s"
4185
4186 #, fuzzy
4187 #~ msgid "code model `large' not supported yet"
4188 #~ msgstr "\"%s\" stöds inte av %s"
4189
4190 #, fuzzy
4191 #~ msgid "SSE instruction set disabled, using 387 arithmetics"
4192 #~ msgstr "pekare till funktion använd med aritmetik"
4193
4194 #, fuzzy
4195 #~ msgid "387 instruction set disabled, using SSE arithmetics"
4196 #~ msgstr "pekare till funktion använd med aritmetik"
4197
4198 #, fuzzy
4199 #~ msgid "bad value (%s) for -mfpmath= switch"
4200 #~ msgstr "ogiltigt värde (%s) till flagga -mcpu"
4201
4202 #, fuzzy
4203 #~ msgid "`%s' attribute requires an integer constant argument"
4204 #~ msgstr "tre \"l\"-suffix på heltalskonstant"
4205
4206 #, fuzzy
4207 #~ msgid "argument to `%s' attribute larger than %d"
4208 #~ msgstr "kan inte sätta attributet \"%s\" efter definitionen"
4209
4210 #, fuzzy
4211 #~ msgid "invalid operand code `%c'"
4212 #~ msgstr "ogiltig operand för %V"
4213
4214 #, fuzzy
4215 #~ msgid "unknown insn mode"
4216 #~ msgstr "okänt maskinläge `%s'"
4217
4218 #, fuzzy
4219 #~ msgid "`%s' attribute only applies to variables"
4220 #~ msgstr "attributet \"%s\" är inte applicerbart på typer"
4221
4222 #, fuzzy
4223 #~ msgid "`%s' declared as both exported to and imported from a DLL"
4224 #~ msgstr "\"%s\" är deklarerad både som exporterad till och importerad från en DLL."
4225
4226 #~ msgid "Use the Cygwin interface"
4227 #~ msgstr "Använd Cygwin-interfacet"
4228
4229 #~ msgid "Use the Mingw32 interface"
4230 #~ msgstr "Använd Mingw32-interfacet"
4231
4232 #~ msgid "Create GUI application"
4233 #~ msgstr "Skapa GUI-applikation"
4234
4235 #~ msgid "Create console application"
4236 #~ msgstr "Skapa konsollapplikation"
4237
4238 #~ msgid "Generate code for a DLL"
4239 #~ msgstr "Generera kod för en DLL"
4240
4241 #~ msgid "Ignore dllimport for functions"
4242 #~ msgstr "Ignorera dllimport för funktioner"
4243
4244 #~ msgid "Warn when a function arg is a structure"
4245 #~ msgstr "Varna när ett funktionsargument är en struktur"
4246
4247 #~ msgid "Use IEEE math for fp comparisons"
4248 #~ msgstr "Använd IEEE matematik för flyttaljämförelser"
4249
4250 #~ msgid "Do not use IEEE math for fp comparisons"
4251 #~ msgstr "Använd inte IEEE matematik för flyttaljämförelser"
4252
4253 #~ msgid "Do not generate sin, cos, sqrt for FPU"
4254 #~ msgstr "Generera inte sin, cos, sqrt för FPU"
4255
4256 #~ msgid "Generate sin, cos, sqrt for FPU"
4257 #~ msgstr "Generera sin, cos, sqrt för FPU"
4258
4259 #, fuzzy
4260 #~ msgid "Support MMX built-in functions"
4261 #~ msgstr "Stöd inbyggda funktioner med MMX"
4262
4263 #, fuzzy
4264 #~ msgid "Do not support MMX built-in functions"
4265 #~ msgstr "Stöd inte inbyggda funktioner med MMX"
4266
4267 #, fuzzy
4268 #~ msgid "Support 3DNow! built-in functions"
4269 #~ msgstr "döljer inbyggd funktion \"%s\""
4270
4271 #, fuzzy
4272 #~ msgid "Do not support 3DNow! built-in functions"
4273 #~ msgstr "Stöd inte inbyggda funktioner med MMX"
4274
4275 #, fuzzy
4276 #~ msgid "Support MMX and SSE built-in functions and code generation"
4277 #~ msgstr "Stöd inbyggda funktioner med MMX och SSE"
4278
4279 #, fuzzy
4280 #~ msgid "Do not support MMX and SSE built-in functions and code generation"
4281 #~ msgstr "Stöd inte inbyggda funktioner med MMX och SSE"
4282
4283 #, fuzzy
4284 #~ msgid "Support MMX, SSE and SSE2 built-in functions and code generation"
4285 #~ msgstr "Stöd inbyggda funktioner med MMX och SSE"
4286
4287 #, fuzzy
4288 #~ msgid "Do not support MMX, SSE and SSE2 built-in functions and code generation"
4289 #~ msgstr "Stöd inte inbyggda funktioner med MMX och SSE"
4290
4291 #, fuzzy
4292 #~ msgid "sizeof(long double) is 16"
4293 #~ msgstr "sizeof(long double) är 16."
4294
4295 #, fuzzy
4296 #~ msgid "sizeof(long double) is 12"
4297 #~ msgstr "sizeof(long double) är 12."
4298
4299 #, fuzzy
4300 #~ msgid "Generate 64bit x86-64 code"
4301 #~ msgstr "Generera H8/S-kod"
4302
4303 #, fuzzy
4304 #~ msgid "Generate 32bit i386 code"
4305 #~ msgstr "Generera \"big endian\"-kod."
4306
4307 #, fuzzy
4308 #~ msgid "Do not use red-zone in the x86-64 code"
4309 #~ msgstr "Generera inte H8/S-kod"
4310
4311 #~ msgid "Schedule code for given CPU"
4312 #~ msgstr "Schemalägg kod för en given CPU"
4313
4314 #, fuzzy
4315 #~ msgid "Generate floating point mathematics using given instruction set"
4316 #~ msgstr "Använd flyttalsinstruktioner i hårdvara"
4317
4318 #~ msgid "Generate code for given CPU"
4319 #~ msgstr "Generera kod för en given CPU"
4320
4321 #~ msgid "Number of registers used to pass integer arguments"
4322 #~ msgstr "Antal register för att skicka heltalsargument"
4323
4324 #~ msgid "Loop code aligned to this power of 2"
4325 #~ msgstr "Loop-kod justeras till denna 2-potens"
4326
4327 #~ msgid "Jump targets are aligned to this power of 2"
4328 #~ msgstr "Hoppmål justeras till denna 2-potens"
4329
4330 #~ msgid "Function starts are aligned to this power of 2"
4331 #~ msgstr "Funktionsbörjan justeras till denna 2-potens"
4332
4333 #~ msgid "Attempt to keep stack aligned to this power of 2"
4334 #~ msgstr "Försök håll stacken justerad till denna 2-potens"
4335
4336 #~ msgid "Branches are this expensive (1-5, arbitrary units)"
4337 #~ msgstr "Hopp är dyra (1-5, godtyckliga enheter)"
4338
4339 #, fuzzy
4340 #~ msgid "Use given assembler dialect"
4341 #~ msgstr "Använd assemblersyntax för DEC"
4342
4343 #~ msgid "Profiling uses mcount"
4344 #~ msgstr "Profilering använder mcount"
4345
4346 #~ msgid "Emit half-PIC code"
4347 #~ msgstr "Skapa half-PIC-kod"
4348
4349 #~ msgid "Emit ELF object code"
4350 #~ msgstr "Skapa ELF-objektkod"
4351
4352 #~ msgid "Emit ROSE object code"
4353 #~ msgstr "Skapa ROSE-objektkod"
4354
4355 #~ msgid "Symbols have a leading underscore"
4356 #~ msgstr "Symboler startar med en understrykning"
4357
4358 #~ msgid "Generate ELF output"
4359 #~ msgstr "Generera ELF-utdata"
4360
4361 #, fuzzy
4362 #~ msgid "environment variable DJGPP not defined"
4363 #~ msgstr "Omgivningsvariabel DJGPP är inte definierad."
4364
4365 #, fuzzy
4366 #~ msgid "environment variable DJGPP points to missing file '%s'"
4367 #~ msgstr "Omgivningsvariabel DJGPP pekar på fil \"%s\" som saknas"
4368
4369 #, fuzzy
4370 #~ msgid "environment variable DJGPP points to corrupt file '%s'"
4371 #~ msgstr "Omgivningsvariabel DJGPP pekar på fil \"%s\" som är trasig"
4372