OSDN Git Service

* rw.po: Remove.
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / libcpp / po / da.po
1 # Danish version of GCC strings.
2 # Copyright (C) 2002, 03 Free Software Foundation, Inc.
3 # Ole Laursen <olau@hardworking.dk>, 2001, 02, 03.
4 #
5 # Konventioner:
6 #
7 # ABI -> binær grænseflade
8 # ANSI -> (har jeg tilladt mig at opdatere til (modsvarer Info-hjælpen)) ISO
9 # access -> tilgangs-
10 # aggregate -> en variabel af en sammensat type (fx struct, class)
11 # ambigeous -> tvetydig
12 # arg, argument -> parameter (for ikke at blande sammen med diskussionsargument)
13 # array -> tabel
14 # assembler -> maskinkodeoversætter
15 # assertion -> postulat
16 # attribute -> egenskab
17 # base class -> stamklasse
18 # basic block -> basisblok (funktioner deles op i disse under oversættelsen)
19 # braces -> krøllede paranteser
20 # braced-group -> sætningsblok
21 # branch -> forgrening
22 # buffer -> mellemlager
23 # cast -> typetildeling, omtvingelse af typen
24 # con-/destructor -> kon-/destruktionsfunktion
25 # conflicting -> modstridende
26 # convert -> konvertere, omdanne
27 # declared -> erklæret
28 # defaults to -> antages at være
29 # dereference -> følge
30 # discard -> fjerne
31 # discard -> kassere
32 # driver -> styringsprogram
33 # duplicate -> optræder mere end én gang; mangfoldiggøre
34 # edge list -> kantliste
35 # elt -> udtrykstræ
36 # endian -> endet (fx storendet, lillendet)
37 # endianness -> endethed
38 # exception handling -> håndtering af undtagelser
39 # excess -> for mange
40 # expansion -> udfoldning
41 # extra -> (ret ofte) overskydende
42 # floating point -> kommatal
43 # formals -> parametre
44 # format string -> formateringsstreng
45 # forward -> forhånd (f.eks. forhåndserklæring)
46 # frame table -> rammetabel
47 # friend -> ven(ne-)
48 # gp (general purpose) register -> alment register (havde først brug- med, med det er overflødigt)
49 # hard register -> hardware-register
50 # have no effect -> udvirker intet
51 # identifier -> kaldenavn
52 # incompatible -> uforenelig, passer ikke
53 # incomplete -> ufuldstændig
54 # initialize -> tildele startværdi, klargøre
55 # initializer -> startværdi
56 # initializer list -> klargøringsliste
57 # inline -> integrede, indbygges (eller som reserveret ord: inline)
58 # instance -> instans (fx af en klasse)
59 # issue (fx warnings) -> fremkom med
60 # iterator -> løkkevariabel
61 # junk -> ragelse
62 # keyword -> reserveret ord
63 # label -> etiket
64 # linking -> sammenkædning
65 # lvalue -> venstreværdi
66 # macro -> makro
67 # malformed -> forkert udformet, misdannet
68 # member function/method -> [medlems]funktion (metode i Objective C)
69 # mismatch -> passer ikke med
70 # mmap -> indlæse
71 # modifier, qualifier -> modifikation
72 # multiple inheritance -> multipel nedarvning
73 # newline -> linjeskift
74 # non-numeric -> ikke et tal
75 # null character -> nultegn
76 # null pointer -> nul[-]henvisning
77 # offset -> forskydning
78 # opcodes (til ovenstående) -> instruktioner
79 # out of range -> uden for det gyldige (til tider mulige) interval
80 # overflow -> (til tider) løber over
81 # overlap -> [interval]sammenfald
82 # overloading -> flertydiggørelse
83 # padding -> udfylning
84 # pass -> overbringe (fx parametre), videregive
85 # pointer -> henvisning[svariabel]
86 # preprocessor -> præprocessor
87 # profiling -> profilering
88 # promote -> forfremme
89 # request -> (til tider) forespørgsel
90 # return -> returnerer
91 # schedule -> planlæg
92 # scope -> virkningsfelt
93 # shadowing -> skygger for
94 # shift -> skift
95 # specified -> (oftest) angivet
96 # specifier -> anvisning, angivelse
97 # stab -> stik (?)
98 # statement -> sætning
99 # storage class -> lagringsklasse
100 # strict -> nøje
101 # string -> streng
102 # subscript -> indeks, opslag
103 # target -> mål[arkitektur]
104 # template -> skabelon
105 # thrown -> kastet
106 # token -> symbol
107 # top-level -> øverste niveau
108 # trigraphs ('??%c'-dimser) -> trigrafer
109 # undefine -> glemme definitionen
110 # undefined blahblah -> blahblah er ikke defineret
111 # underscore -> understreg
112 # universal-character-name -> universelt tegn[navn]
113 # unsigned -> uden fortegn
114 # varargs -> variable parameterlister
115 # variadic macro -> makro med vilkårligt antal parametre
116 # variabels -> variabler (med afslutnings-r)
117 # vtable -> virtuel tabel
118 # wide character -> bredtegn
119 # white space -> mellemrum
120 # whitespace -> mellemrum
121 #
122 # Reserverede ord ofte ikke oversat, ej heller er der anbragt ' omkring
123 # (fx unsigned -> unsigned; derimod function -> funktion). Forkortelser
124 # som decl (for declaration) og arg (for argument) er oversat uforkortet
125 # - der er jo masser af plads at tage af.
126 #
127 msgid ""
128 msgstr ""
129 "Project-Id-Version: gcc 3.3\n"
130 "Report-Msgid-Bugs-To: http://gcc.gnu.org/bugs.html\n"
131 "POT-Creation-Date: 2008-02-01 16:21+0000\n"
132 "PO-Revision-Date: 2003-05-25 18:00+0200\n"
133 "Last-Translator: Ole Laursen <olau@hardworking.dk>\n"
134 "Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
135 "MIME-Version: 1.0\n"
136 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
137 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
138
139 #: charset.c:671
140 #, fuzzy, c-format
141 msgid "conversion from %s to %s not supported by iconv"
142 msgstr "konvertering fra NaN til unsigned int"
143
144 #: charset.c:674
145 msgid "iconv_open"
146 msgstr ""
147
148 #: charset.c:682
149 #, c-format
150 msgid "no iconv implementation, cannot convert from %s to %s"
151 msgstr ""
152
153 #: charset.c:759
154 #, fuzzy, c-format
155 msgid "character 0x%lx is not in the basic source character set\n"
156 msgstr "universelt tegnnavn står for '%c', som er en del af det basale kildekodetegnsæt"
157
158 #: charset.c:776 charset.c:1369
159 msgid "converting to execution character set"
160 msgstr ""
161
162 #: charset.c:782
163 #, c-format
164 msgid "character 0x%lx is not unibyte in execution character set"
165 msgstr ""
166
167 #: charset.c:906
168 #, c-format
169 msgid "Character %x might not be NFKC"
170 msgstr ""
171
172 #: charset.c:966
173 #, fuzzy
174 msgid "universal character names are only valid in C++ and C99"
175 msgstr "universelt tegn '\\U%08x' er ikke gyldigt i kaldenavne"
176
177 #: charset.c:969
178 #, c-format
179 msgid "the meaning of '\\%c' is different in traditional C"
180 msgstr "betydningen af '\\%c' er anderledes i traditionel C"
181
182 #: charset.c:978
183 msgid "In _cpp_valid_ucn but not a UCN"
184 msgstr ""
185
186 #: charset.c:1003
187 #, fuzzy, c-format
188 msgid "incomplete universal character name %.*s"
189 msgstr "ufuldstændigt universelt tegnnavn"
190
191 #: charset.c:1015
192 #, fuzzy, c-format
193 msgid "%.*s is not a valid universal character"
194 msgstr "'%T::%D' er ikke en gyldig erklærer"
195
196 #: charset.c:1025 lex.c:484
197 #, fuzzy
198 msgid "'$' in identifier or number"
199 msgstr "'$'-tegn i kaldenavn eller tal"
200
201 #: charset.c:1035
202 #, fuzzy, c-format
203 msgid "universal character %.*s is not valid in an identifier"
204 msgstr "universelt tegn '\\U%08x' er ikke gyldigt i kaldenavne"
205
206 #: charset.c:1039
207 #, fuzzy, c-format
208 msgid "universal character %.*s is not valid at the start of an identifier"
209 msgstr "universelt tegn '\\U%08x' er ikke gyldigt i kaldenavne"
210
211 #: charset.c:1073 charset.c:1588
212 #, fuzzy
213 msgid "converting UCN to source character set"
214 msgstr "konverterer NULL til en ikke-henvisningstype"
215
216 #: charset.c:1077
217 #, fuzzy
218 msgid "converting UCN to execution character set"
219 msgstr "konverterer NULL til en ikke-henvisningstype"
220
221 #: charset.c:1149
222 msgid "the meaning of '\\x' is different in traditional C"
223 msgstr "betydningen af '\\x' er anderledes i traditionel C"
224
225 #: charset.c:1166
226 msgid "\\x used with no following hex digits"
227 msgstr "\\x angivet uden efterfølgende hexadecimale cifre"
228
229 #: charset.c:1173
230 msgid "hex escape sequence out of range"
231 msgstr "den hexadecimale undvigesekvens er uden for det gyldige interval"
232
233 #: charset.c:1212
234 msgid "octal escape sequence out of range"
235 msgstr "den oktale undvigesekvens er uden for det gyldige interval"
236
237 #: charset.c:1280
238 msgid "the meaning of '\\a' is different in traditional C"
239 msgstr "betydningen af '\\a' er anderledes i traditionel C"
240
241 #: charset.c:1287
242 #, c-format
243 msgid "non-ISO-standard escape sequence, '\\%c'"
244 msgstr "undvigesekvensen '\\%c' er ikke ISO-standard"
245
246 #: charset.c:1295
247 #, c-format
248 msgid "unknown escape sequence '\\%c'"
249 msgstr "ukendt undvigesekvensen '\\%c'"
250
251 #: charset.c:1303
252 #, fuzzy, c-format
253 msgid "unknown escape sequence: '\\%s'"
254 msgstr "ukendt undvigesekvensen '\\%c'"
255
256 #: charset.c:1310
257 #, fuzzy
258 msgid "converting escape sequence to execution character set"
259 msgstr "undvigesekvens er uden for det gyldig interval for tegn"
260
261 #: charset.c:1432 charset.c:1495
262 msgid "character constant too long for its type"
263 msgstr "tegnkonstanten er for lang for dens type"
264
265 #: charset.c:1435
266 msgid "multi-character character constant"
267 msgstr "flerbyte-tegnkonstant"
268
269 #: charset.c:1527
270 msgid "empty character constant"
271 msgstr "tom tegnkonstant"
272
273 #: charset.c:1629
274 #, fuzzy, c-format
275 msgid "failure to convert %s to %s"
276 msgstr "kunne ikke konvertere '%E' til '%T'"
277
278 #: directives.c:215 directives.c:241
279 #, c-format
280 msgid "extra tokens at end of #%s directive"
281 msgstr "ekstra symboler i slutningen af #%s-direktiv"
282
283 #: directives.c:344
284 #, c-format
285 msgid "#%s is a GCC extension"
286 msgstr "#%s er en GCC-udvidelse"
287
288 #: directives.c:356
289 msgid "suggest not using #elif in traditional C"
290 msgstr "foreslår undladelse af brug af #elif i traditionel C"
291
292 #: directives.c:359
293 #, c-format
294 msgid "traditional C ignores #%s with the # indented"
295 msgstr "traditionel C ignorerer #%s når '#' er indrykket"
296
297 #: directives.c:363
298 #, c-format
299 msgid "suggest hiding #%s from traditional C with an indented #"
300 msgstr "foreslår at skjule #%s fra traditionel C vha. indrykket '#'"
301
302 #: directives.c:389
303 msgid "embedding a directive within macro arguments is not portable"
304 msgstr "indlejring af et direktiv inden i makroparametre er ikke portabelt"
305
306 #: directives.c:409
307 msgid "style of line directive is a GCC extension"
308 msgstr "linjestilsdirektiv er en GCC-udvidelse"
309
310 #: directives.c:464
311 #, c-format
312 msgid "invalid preprocessing directive #%s"
313 msgstr "ugyldigt præprocessordirektiv #%s"
314
315 #: directives.c:532
316 msgid "\"defined\" cannot be used as a macro name"
317 msgstr "\"defined\" kan ikke bruges som makronavn"
318
319 #: directives.c:538
320 #, c-format
321 msgid "\"%s\" cannot be used as a macro name as it is an operator in C++"
322 msgstr "\"%s\" kan ikke bruges som et makronavn da det er en operator i C++"
323
324 #: directives.c:541
325 #, c-format
326 msgid "no macro name given in #%s directive"
327 msgstr "intet makronavn angivet i direktivet #%s"
328
329 #: directives.c:544
330 msgid "macro names must be identifiers"
331 msgstr "makronavne skal være kaldenavne"
332
333 #: directives.c:585
334 #, c-format
335 msgid "undefining \"%s\""
336 msgstr "glemmer definitionen af \"%s\""
337
338 #: directives.c:640
339 msgid "missing terminating > character"
340 msgstr "manglende afsluttende '>'-tegn"
341
342 #: directives.c:695
343 #, c-format
344 msgid "#%s expects \"FILENAME\" or <FILENAME>"
345 msgstr "#%s forventer \"FILNAVN\" eller <FILNAVN>"
346
347 #: directives.c:739
348 #, fuzzy, c-format
349 msgid "empty filename in #%s"
350 msgstr "tomt filnavn i #%s"
351
352 #: directives.c:749
353 msgid "#include nested too deeply"
354 msgstr "#include indlejret for dybt"
355
356 #: directives.c:790
357 msgid "#include_next in primary source file"
358 msgstr "#include_next i den primære kildekodefil"
359
360 #: directives.c:816
361 #, c-format
362 msgid "invalid flag \"%s\" in line directive"
363 msgstr "ugyldigt flag \"%s\" i linjedirektiv"
364
365 #: directives.c:868
366 #, fuzzy
367 msgid "unexpected end of file after #line"
368 msgstr "Justér den forventede hukommelsesventetid"
369
370 #: directives.c:871
371 #, c-format
372 msgid "\"%s\" after #line is not a positive integer"
373 msgstr "\"%s\" efter #line er ikke et positivt heltal"
374
375 #: directives.c:877
376 msgid "line number out of range"
377 msgstr "linjenummer er uden for det gyldige interval"
378
379 #: directives.c:890 directives.c:969
380 #, c-format
381 msgid "\"%s\" is not a valid filename"
382 msgstr "\"%s\" er ikke et ugyldigt filnavn"
383
384 #: directives.c:929
385 #, c-format
386 msgid "\"%s\" after # is not a positive integer"
387 msgstr "\"%s\" efter # er ikke et positivt heltal"
388
389 #: directives.c:1031
390 #, fuzzy, c-format
391 msgid "invalid #%s directive"
392 msgstr "ugyldigt #ident-direktiv"
393
394 #: directives.c:1094
395 #, c-format
396 msgid "registering pragmas in namespace \"%s\" with mismatched name expansion"
397 msgstr ""
398
399 #: directives.c:1103
400 #, fuzzy, c-format
401 msgid "registering pragma \"%s\" with name expansion and no namespace"
402 msgstr "registrerer \"%s\" som både et pragma og som et pragmanavnerum"
403
404 #: directives.c:1121
405 #, c-format
406 msgid "registering \"%s\" as both a pragma and a pragma namespace"
407 msgstr "registrerer \"%s\" som både et pragma og som et pragmanavnerum"
408
409 #: directives.c:1124
410 #, c-format
411 msgid "#pragma %s %s is already registered"
412 msgstr "#pragma %s %s er allerede registreret"
413
414 #: directives.c:1127
415 #, c-format
416 msgid "#pragma %s is already registered"
417 msgstr "#pragma %s er allerede registreret"
418
419 #: directives.c:1157
420 msgid "registering pragma with NULL handler"
421 msgstr ""
422
423 #: directives.c:1367
424 msgid "#pragma once in main file"
425 msgstr "'#pragma once' i hovedfil"
426
427 #: directives.c:1390
428 msgid "invalid #pragma GCC poison directive"
429 msgstr "ugyldigt #pragma GCC poison-direktiv"
430
431 #: directives.c:1399
432 #, c-format
433 msgid "poisoning existing macro \"%s\""
434 msgstr "forgifter eksisterende makro \"%s\""
435
436 #: directives.c:1418
437 msgid "#pragma system_header ignored outside include file"
438 msgstr "'#pragma system_header' ignoreret uden for inkluderingsfil"
439
440 #: directives.c:1442
441 #, fuzzy, c-format
442 msgid "cannot find source file %s"
443 msgstr "kan ikke finde kilden %s"
444
445 #: directives.c:1446
446 #, c-format
447 msgid "current file is older than %s"
448 msgstr "aktuel fil er ældre end %s"
449
450 #: directives.c:1625
451 msgid "_Pragma takes a parenthesized string literal"
452 msgstr "_Pragma tager en strengkonstant med paranteser omkring"
453
454 #: directives.c:1698
455 msgid "#else without #if"
456 msgstr "#else uden #if"
457
458 #: directives.c:1703
459 msgid "#else after #else"
460 msgstr "#else efter #else"
461
462 #: directives.c:1705 directives.c:1738
463 msgid "the conditional began here"
464 msgstr "betingelsen begyndte her"
465
466 #: directives.c:1731
467 msgid "#elif without #if"
468 msgstr "#elif uden #if"
469
470 #: directives.c:1736
471 msgid "#elif after #else"
472 msgstr "#elif efter #else"
473
474 #: directives.c:1766
475 msgid "#endif without #if"
476 msgstr "#endif uden #if"
477
478 #: directives.c:1843
479 msgid "missing '(' after predicate"
480 msgstr "manglende '(' efter udsagn"
481
482 #: directives.c:1858
483 msgid "missing ')' to complete answer"
484 msgstr "manglende ')' til at fuldføre svar"
485
486 #: directives.c:1878
487 msgid "predicate's answer is empty"
488 msgstr "udsagnets svar et tomt"
489
490 #: directives.c:1905
491 msgid "assertion without predicate"
492 msgstr "postulat uden udsagn"
493
494 #: directives.c:1907
495 msgid "predicate must be an identifier"
496 msgstr "udsagn skal være et kaldenavn"
497
498 #: directives.c:1993
499 #, c-format
500 msgid "\"%s\" re-asserted"
501 msgstr "\"%s\" genpostuleret"
502
503 #: directives.c:2276
504 #, c-format
505 msgid "unterminated #%s"
506 msgstr "uafsluttet #%s"
507
508 #: directives-only.c:221 lex.c:1016 traditional.c:162
509 msgid "unterminated comment"
510 msgstr "uafsluttet kommentar"
511
512 #: errors.c:118
513 msgid "warning: "
514 msgstr "advarsel: "
515
516 #: errors.c:120
517 msgid "internal error: "
518 msgstr "intern fejl: "
519
520 #: errors.c:122
521 #, fuzzy
522 msgid "error: "
523 msgstr "intern fejl: "
524
525 #: errors.c:186
526 msgid "stdout"
527 msgstr "std-ud"
528
529 #: errors.c:188
530 #, c-format
531 msgid "%s: %s"
532 msgstr "%s: %s"
533
534 #: expr.c:261
535 msgid "too many decimal points in number"
536 msgstr "for mange decimalkommaer i tal"
537
538 #: expr.c:290 expr.c:365
539 #, fuzzy
540 msgid "fixed-point constants are a GCC extension"
541 msgstr "imaginære konstanter er en GCC-udvidelse"
542
543 #: expr.c:303
544 #, fuzzy, c-format
545 msgid "invalid digit \"%c\" in binary constant"
546 msgstr "ugyldig ciffer \"%c\" i oktal konstant"
547
548 #: expr.c:305
549 #, c-format
550 msgid "invalid digit \"%c\" in octal constant"
551 msgstr "ugyldig ciffer \"%c\" i oktal konstant"
552
553 #: expr.c:313
554 #, fuzzy
555 msgid "invalid prefix \"0b\" for floating constant"
556 msgstr "ugyldig endelse \"%.*s\" i kommatalskonstant"
557
558 #: expr.c:319
559 msgid "use of C99 hexadecimal floating constant"
560 msgstr "brug af C99 hexadecimal kommatalskonstant"
561
562 #: expr.c:328
563 msgid "exponent has no digits"
564 msgstr "der er ingen cifre i eksponent"
565
566 #: expr.c:335
567 msgid "hexadecimal floating constants require an exponent"
568 msgstr "hexadecimal kommatalskonstant skal have en eksponent"
569
570 #: expr.c:341
571 #, c-format
572 msgid "invalid suffix \"%.*s\" on floating constant"
573 msgstr "ugyldig endelse \"%.*s\" i kommatalskonstant"
574
575 #: expr.c:351 expr.c:393
576 #, c-format
577 msgid "traditional C rejects the \"%.*s\" suffix"
578 msgstr "traditionel C tillader ikke endelsen \"%.*s\""
579
580 #: expr.c:358
581 #, fuzzy, c-format
582 msgid "invalid suffix \"%.*s\" with hexadecimal floating constant"
583 msgstr "ugyldig endelse \"%.*s\" i kommatalskonstant"
584
585 #: expr.c:369
586 #, fuzzy
587 msgid "decimal float constants are a GCC extension"
588 msgstr "imaginære konstanter er en GCC-udvidelse"
589
590 #: expr.c:379
591 #, c-format
592 msgid "invalid suffix \"%.*s\" on integer constant"
593 msgstr "ugyldig endelse \"%.*s\" i heltalskonstant"
594
595 #: expr.c:401
596 msgid "use of C99 long long integer constant"
597 msgstr "brug af ISO C99 long long-heltalskonstanter"
598
599 #: expr.c:409
600 msgid "imaginary constants are a GCC extension"
601 msgstr "imaginære konstanter er en GCC-udvidelse"
602
603 #: expr.c:412
604 #, fuzzy
605 msgid "binary constants are a GCC extension"
606 msgstr "imaginære konstanter er en GCC-udvidelse"
607
608 #: expr.c:505
609 msgid "integer constant is too large for its type"
610 msgstr "heltalskonstanten er for stor for dens type"
611
612 #: expr.c:517
613 msgid "integer constant is so large that it is unsigned"
614 msgstr "heltalskonstanten er så stor at den er unsigned"
615
616 #: expr.c:612
617 msgid "missing ')' after \"defined\""
618 msgstr "manglende ')' efter \"defined\""
619
620 #: expr.c:619
621 msgid "operator \"defined\" requires an identifier"
622 msgstr "operatoren \"defined\" kræver et kaldenavn"
623
624 #: expr.c:627
625 #, c-format
626 msgid "(\"%s\" is an alternative token for \"%s\" in C++)"
627 msgstr "(\"%s\" er et alternativt symbol for \"%s\" i C++)"
628
629 #: expr.c:637
630 msgid "this use of \"defined\" may not be portable"
631 msgstr "denne brug af \"defined\" er muligvis ikke portabel"
632
633 #: expr.c:676
634 msgid "floating constant in preprocessor expression"
635 msgstr "kommatalskonstant i præprocessorudtryk"
636
637 #: expr.c:682
638 msgid "imaginary number in preprocessor expression"
639 msgstr "imaginært tal i præprocessorudtryk"
640
641 #: expr.c:727
642 #, c-format
643 msgid "\"%s\" is not defined"
644 msgstr "\"%s\" er ikke defineret"
645
646 #: expr.c:855 expr.c:884
647 #, c-format
648 msgid "missing binary operator before token \"%s\""
649 msgstr "manglende binær operator før symbolet \"%s\""
650
651 #: expr.c:875
652 #, c-format
653 msgid "token \"%s\" is not valid in preprocessor expressions"
654 msgstr "symbolet \"%s\" er ikke gyldigt i præprocessorudtryk"
655
656 #: expr.c:892
657 #, fuzzy
658 msgid "missing expression between '(' and ')'"
659 msgstr "tomt udtryk mellem '(' og ')'"
660
661 #: expr.c:895
662 msgid "#if with no expression"
663 msgstr "#if uden noget udtryk"
664
665 #: expr.c:898
666 #, c-format
667 msgid "operator '%s' has no right operand"
668 msgstr "operatoren '%s' har ikke nogen højre operand"
669
670 #: expr.c:903
671 #, c-format
672 msgid "operator '%s' has no left operand"
673 msgstr "operatoren '%s' har ikke nogen venstre operand"
674
675 #: expr.c:929
676 msgid " ':' without preceding '?'"
677 msgstr " ':' uden forudgående '?'"
678
679 #: expr.c:956
680 msgid "unbalanced stack in #if"
681 msgstr "uafbalanceret stak i #if"
682
683 #: expr.c:975
684 #, c-format
685 msgid "impossible operator '%u'"
686 msgstr "umulig operator '%u'"
687
688 #: expr.c:1065
689 msgid "missing ')' in expression"
690 msgstr "manglende ')' i udtryk"
691
692 #: expr.c:1086
693 msgid "'?' without following ':'"
694 msgstr "'?' uden efterfølgende ':'"
695
696 #: expr.c:1096
697 msgid "integer overflow in preprocessor expression"
698 msgstr "heltallet løber over i præprocessorudtrykket"
699
700 #: expr.c:1101
701 msgid "missing '(' in expression"
702 msgstr "manglende '(' i udtryk"
703
704 #: expr.c:1133
705 #, c-format
706 msgid "the left operand of \"%s\" changes sign when promoted"
707 msgstr "den venstre operand til \"%s\" ændrer fortegn ved forfremmelse"
708
709 #: expr.c:1138
710 #, c-format
711 msgid "the right operand of \"%s\" changes sign when promoted"
712 msgstr "den højre operand til \"%s\" ændrer fortegn ved forfremmelse"
713
714 #: expr.c:1397
715 msgid "traditional C rejects the unary plus operator"
716 msgstr "traditionel C tillader ikke operatoren unær plus"
717
718 #: expr.c:1480
719 msgid "comma operator in operand of #if"
720 msgstr "kommeoperator i en operand til #if"
721
722 #: expr.c:1612
723 msgid "division by zero in #if"
724 msgstr "division med nul i #if"
725
726 #: files.c:458
727 msgid "NULL directory in find_file"
728 msgstr ""
729
730 #: files.c:496
731 msgid "one or more PCH files were found, but they were invalid"
732 msgstr ""
733
734 #: files.c:499
735 msgid "use -Winvalid-pch for more information"
736 msgstr ""
737
738 #: files.c:589
739 #, c-format
740 msgid "%s is a block device"
741 msgstr "%s er en blokenhed"
742
743 #: files.c:606
744 #, c-format
745 msgid "%s is too large"
746 msgstr "%s er for stor"
747
748 #: files.c:641
749 #, c-format
750 msgid "%s is shorter than expected"
751 msgstr "%s er kortere end forventet"
752
753 #: files.c:872
754 #, fuzzy, c-format
755 msgid "no include path in which to search for %s"
756 msgstr "der er ingen inkluderingssti at finde %s i"
757
758 #: files.c:1238
759 msgid "Multiple include guards may be useful for:\n"
760 msgstr "Flere inkluderingsvagter kan være nyttige til:\n"
761
762 #: init.c:426
763 msgid "cppchar_t must be an unsigned type"
764 msgstr "cppchar_t skal være en unsigned type"
765
766 #: init.c:430
767 #, c-format
768 msgid "preprocessor arithmetic has maximum precision of %lu bits; target requires %lu bits"
769 msgstr "præprocessorberegning har en maksimal præcision på %lu bit; målarkitektur kræver %lu bit"
770
771 #: init.c:437
772 msgid "CPP arithmetic must be at least as precise as a target int"
773 msgstr "CPP-beregning skal være mindst lige så præcis som en målarkitekturs int"
774
775 #: init.c:440
776 msgid "target char is less than 8 bits wide"
777 msgstr "målarkitekturs char er mindre end 8 bit bred"
778
779 #: init.c:444
780 msgid "target wchar_t is narrower than target char"
781 msgstr "målarkitekturs wchar_t er mindre end målarkitekturs char"
782
783 #: init.c:448
784 msgid "target int is narrower than target char"
785 msgstr "målarkitekturs int er mindre end målarkitekturs char"
786
787 #: init.c:453
788 msgid "CPP half-integer narrower than CPP character"
789 msgstr "CPP-halvheltal er mindre end CPP-tegn"
790
791 #: init.c:457
792 #, c-format
793 msgid "CPP on this host cannot handle wide character constants over %lu bits, but the target requires %lu bits"
794 msgstr "CPP på denne vært kan ikke håndtere bredtegnkonstanter over %lu bit, men målarkitekturen kræver %lu bit"
795
796 #: lex.c:283
797 msgid "backslash and newline separated by space"
798 msgstr "omvendt skråstreg og linjeskift er adskilt af mellemrum"
799
800 #: lex.c:288
801 msgid "backslash-newline at end of file"
802 msgstr "omvendt skråstreg efterfulgt af linjeskift ved slutningen af filen"
803
804 #: lex.c:303
805 #, c-format
806 msgid "trigraph ??%c converted to %c"
807 msgstr "trigrafen ??%c konverteret til %c"
808
809 #: lex.c:310
810 #, fuzzy, c-format
811 msgid "trigraph ??%c ignored, use -trigraphs to enable"
812 msgstr "trigrafen ??%c ignoreret"
813
814 #: lex.c:356
815 msgid "\"/*\" within comment"
816 msgstr "\"/*\" i en kommentar"
817
818 #: lex.c:414
819 #, c-format
820 msgid "%s in preprocessing directive"
821 msgstr "%s i præprocessordirektiv"
822
823 #: lex.c:423
824 msgid "null character(s) ignored"
825 msgstr "nultegn ignoreret"
826
827 #: lex.c:460
828 #, fuzzy, c-format
829 msgid "`%.*s' is not in NFKC"
830 msgstr "\"%s\" er ikke defineret"
831
832 #: lex.c:463
833 #, fuzzy, c-format
834 msgid "`%.*s' is not in NFC"
835 msgstr "\"%s\" er ikke defineret"
836
837 #: lex.c:551
838 #, c-format
839 msgid "attempt to use poisoned \"%s\""
840 msgstr "forsøg på at bruge forgiftet \"%s\""
841
842 #: lex.c:559
843 msgid "__VA_ARGS__ can only appear in the expansion of a C99 variadic macro"
844 msgstr "__VA_ARGS__ kan kun optræde i udfoldelsen af en C99-makro med vilkårligt antal parametre"
845
846 #: lex.c:659
847 msgid "null character(s) preserved in literal"
848 msgstr "nultegn bevaret i strengkonstant"
849
850 #: lex.c:662
851 #, c-format
852 msgid "missing terminating %c character"
853 msgstr "manglende afsluttende '%c'-tegn"
854
855 #: lex.c:1027
856 msgid "C++ style comments are not allowed in ISO C90"
857 msgstr "kommentarer i C++-stil er ikke tilladt i ISO C90"
858
859 #: lex.c:1029
860 msgid "(this will be reported only once per input file)"
861 msgstr "(dette rapporteres kun en enkelt gang per inddatafil)"
862
863 #: lex.c:1034
864 msgid "multi-line comment"
865 msgstr "flerlinjers kommentar"
866
867 #: lex.c:1347
868 #, c-format
869 msgid "unspellable token %s"
870 msgstr "symbol %s kan ikke staves"
871
872 #: line-map.c:320
873 #, c-format
874 msgid "In file included from %s:%u"
875 msgstr "I filen inkluderet af %s:%u"
876
877 #: line-map.c:338
878 #, c-format
879 msgid ""
880 ",\n"
881 "                 from %s:%u"
882 msgstr ""
883 ",\n"
884 "                   af %s:%u"
885
886 #: macro.c:87
887 #, c-format
888 msgid "macro \"%s\" is not used"
889 msgstr "makroen \"%s\" bliver ikke brugt"
890
891 #: macro.c:126 macro.c:322
892 #, c-format
893 msgid "invalid built-in macro \"%s\""
894 msgstr "ugyldig indbygget makro \"%s\""
895
896 #: macro.c:160
897 #, fuzzy
898 msgid "could not determine file timestamp"
899 msgstr "kunne ikke bestemme dato og tid"
900
901 #: macro.c:257
902 msgid "could not determine date and time"
903 msgstr "kunne ikke bestemme dato og tid"
904
905 #: macro.c:273
906 msgid "__COUNTER__ expanded inside directive with -fdirectives-only"
907 msgstr ""
908
909 #: macro.c:426
910 msgid "invalid string literal, ignoring final '\\'"
911 msgstr "ugyldig strengkonstant, ignorerer afsluttende '\\'"
912
913 #: macro.c:486
914 #, c-format
915 msgid "pasting \"%s\" and \"%s\" does not give a valid preprocessing token"
916 msgstr "indsættelse af \"%s\" og \"%s\" giver ikke et gyldigt præprocessorsymbol"
917
918 #: macro.c:561
919 msgid "ISO C99 requires rest arguments to be used"
920 msgstr "ISO C99 påkræver at restparametrene skal bruges"
921
922 #: macro.c:566
923 #, c-format
924 msgid "macro \"%s\" requires %u arguments, but only %u given"
925 msgstr "makroen \"%s\" kræver %u parametre, men modtager kun %u"
926
927 #: macro.c:571
928 #, c-format
929 msgid "macro \"%s\" passed %u arguments, but takes just %u"
930 msgstr "makroen \"%s\" bliver viderebragt %u parametre, men tager kun mod %u"
931
932 #: macro.c:730 traditional.c:680
933 #, c-format
934 msgid "unterminated argument list invoking macro \"%s\""
935 msgstr "uafsluttet parameterliste ved kald af makroen \"%s\""
936
937 #: macro.c:840
938 #, c-format
939 msgid "function-like macro \"%s\" must be used with arguments in traditional C"
940 msgstr "funktionsagtig makro \"%s\" skal bruges med parametre i traditionel C"
941
942 #: macro.c:1408
943 #, c-format
944 msgid "duplicate macro parameter \"%s\""
945 msgstr "makroparameternavnet \"%s\" optræder mere end én gang"
946
947 #: macro.c:1454
948 #, c-format
949 msgid "\"%s\" may not appear in macro parameter list"
950 msgstr "\"%s\" må ikke optræde i makroparameterliste"
951
952 #: macro.c:1462
953 msgid "macro parameters must be comma-separated"
954 msgstr "makroparametre skal være komma-adskilte"
955
956 #: macro.c:1479
957 msgid "parameter name missing"
958 msgstr "parameternavn mangler"
959
960 #: macro.c:1496
961 msgid "anonymous variadic macros were introduced in C99"
962 msgstr "anonyme makroer med vilkårligt antal parametre blev introduceret i C99"
963
964 #: macro.c:1501
965 msgid "ISO C does not permit named variadic macros"
966 msgstr "ISO C tillader ikke navngivne makroer med vilkårligt antal parametre"
967
968 #: macro.c:1510
969 msgid "missing ')' in macro parameter list"
970 msgstr "manglende ')' i makroparameterliste"
971
972 #: macro.c:1559
973 msgid "'##' cannot appear at either end of a macro expansion"
974 msgstr "'##' må ikke optræde ved nogen af enderne i en makrokrop"
975
976 #: macro.c:1593
977 #, fuzzy
978 msgid "ISO C99 requires whitespace after the macro name"
979 msgstr "ISO C påkræver mellemrum efter makronavnet"
980
981 #: macro.c:1617
982 #, fuzzy
983 msgid "missing whitespace after the macro name"
984 msgstr "ISO C påkræver mellemrum efter makronavnet"
985
986 #: macro.c:1647
987 msgid "'#' is not followed by a macro parameter"
988 msgstr "'#' efterfølges ikke af en makroparameter"
989
990 #: macro.c:1766
991 #, c-format
992 msgid "\"%s\" redefined"
993 msgstr "\"%s\" omdefineret"
994
995 #: macro.c:1771
996 msgid "this is the location of the previous definition"
997 msgstr "den foregående definition er her"
998
999 #: macro.c:1828
1000 #, c-format
1001 msgid "macro argument \"%s\" would be stringified in traditional C"
1002 msgstr "makroparameteren \"%s\" ville blive gjort til en streng i traditionel C"
1003
1004 #: macro.c:1851
1005 #, c-format
1006 msgid "invalid hash type %d in cpp_macro_definition"
1007 msgstr "ugyldig hashtype %d i cpp_macro_definition"
1008
1009 #: pch.c:84 pch.c:332 pch.c:344 pch.c:362 pch.c:368 pch.c:377
1010 msgid "while writing precompiled header"
1011 msgstr ""
1012
1013 #: pch.c:485
1014 #, fuzzy, c-format
1015 msgid "%s: not used because `%.*s' not defined"
1016 msgstr "etiketten '%s' er benyttet, men ikke defineret"
1017
1018 #: pch.c:497
1019 #, c-format
1020 msgid "%s: not used because `%.*s' defined as `%s' not `%.*s'"
1021 msgstr ""
1022
1023 #: pch.c:538
1024 #, fuzzy, c-format
1025 msgid "%s: not used because `%s' is defined"
1026 msgstr "'%s' brugt, men aldrig defineret"
1027
1028 #: pch.c:558
1029 #, c-format
1030 msgid "%s: not used because `__COUNTER__' is invalid"
1031 msgstr ""
1032
1033 #: pch.c:567 pch.c:737
1034 msgid "while reading precompiled header"
1035 msgstr ""
1036
1037 #: traditional.c:750
1038 #, c-format
1039 msgid "detected recursion whilst expanding macro \"%s\""
1040 msgstr "opdagede rekursion ved udfoldelse af makroen \"%s\""
1041
1042 #: traditional.c:968
1043 #, fuzzy
1044 msgid "syntax error in macro parameter list"
1045 msgstr "\"%s\" må ikke optræde i makroparameterliste"
1046
1047 #~ msgid "`%s' attribute directive ignored"
1048 #~ msgstr "egenskabsdirektivet '%s' ignoreret"
1049
1050 #~ msgid "wrong number of arguments specified for `%s' attribute"
1051 #~ msgstr "forkert antal parametre angivet til egenskaben '%s'"
1052
1053 #~ msgid "`%s' attribute does not apply to types"
1054 #~ msgstr "egenskaben '%s' kan ikke anvendes på typer"
1055
1056 #~ msgid "`%s' attribute only applies to function types"
1057 #~ msgstr "egenskaben '%s' kan kun anvendes sammen med funktionstyper"
1058
1059 #~ msgid "`%s' attribute ignored"
1060 #~ msgstr "egenskaben '%s' ignoreret"
1061
1062 #~ msgid "offset outside bounds of constant string"
1063 #~ msgstr "forskydning udenfor grænserne af konstant streng"
1064
1065 #~ msgid "second arg to `__builtin_prefetch' must be a constant"
1066 #~ msgstr "den anden parameter til '__builtin_prefetch' skal være en konstant"
1067
1068 #~ msgid "invalid second arg to __builtin_prefetch; using zero"
1069 #~ msgstr "ugyldig anden parameter til '__builtin_prefetch'; benytter nul"
1070
1071 #~ msgid "third arg to `__builtin_prefetch' must be a constant"
1072 #~ msgstr "en tredje parameter til '__builtin_prefetch' skal være en konstant"
1073
1074 #~ msgid "invalid third arg to __builtin_prefetch; using zero"
1075 #~ msgstr "ugyldig tredje parameter til '__builtin_prefetch'; benytter nul"
1076
1077 #~ msgid "__builtin_saveregs not supported by this target"
1078 #~ msgstr "__builtin_saveregs understøttes ikke af denne målarkitektur"
1079
1080 #~ msgid "argument of `__builtin_args_info' must be constant"
1081 #~ msgstr "parameteren til '__builtin_args_info' skal være konstant"
1082
1083 #~ msgid "argument of `__builtin_args_info' out of range"
1084 #~ msgstr "parameteren til '__builtin_args_info' er uden for det gyldige interval"
1085
1086 #~ msgid "missing argument in `__builtin_args_info'"
1087 #~ msgstr "manglende parameter i '__builtin_args_info'"
1088
1089 #~ msgid "`va_start' used in function with fixed args"
1090 #~ msgstr "`va_start' benyttet i en funktion med fast antal parametre"
1091
1092 #~ msgid "second parameter of `va_start' not last named argument"
1093 #~ msgstr "den anden parameter til 'va_start' er ikke den sidste navngivne parameter"
1094
1095 #~ msgid "`__builtin_next_arg' called without an argument"
1096 #~ msgstr "`__builtin_next_arg' kaldt uden en parameter"
1097
1098 #~ msgid "too many arguments to function `va_start'"
1099 #~ msgstr "for mange parametre til funktionen 'va_start'"
1100
1101 #~ msgid "first argument to `va_arg' not of type `va_list'"
1102 #~ msgstr "den første parameter til 'va_arg' er ikke af typen 'va_list'"
1103
1104 #~ msgid "`%s' is promoted to `%s' when passed through `...'"
1105 #~ msgstr "'%s' forfremmes til '%s' ved overbringelse gennem '...'"
1106
1107 #~ msgid "(so you should pass `%s' not `%s' to `va_arg')"
1108 #~ msgstr "(så du skal overbring '%s' ikke '%s' til 'va_arg')"
1109
1110 #~ msgid "invalid arg to `__builtin_frame_address'"
1111 #~ msgstr "ugyldig parameter til '__builtin_frame_address'"
1112
1113 #~ msgid "invalid arg to `__builtin_return_address'"
1114 #~ msgstr "ugyldig parameter til '__builtin_return_address'"
1115
1116 #~ msgid "unsupported arg to `__builtin_frame_address'"
1117 #~ msgstr "ikke-understøttet parameter til '__builtin_frame_address'"
1118
1119 #~ msgid "unsupported arg to `__builtin_return_address'"
1120 #~ msgstr "ikke-understøttet parameter til '__builtin_return_address'"
1121
1122 #~ msgid "second arg to `__builtin_expect' must be a constant"
1123 #~ msgstr "den anden parameter til '__builtin_expect' skal være en konstant"
1124
1125 #~ msgid "__builtin_longjmp second argument must be 1"
1126 #~ msgstr "den anden paramter til '__builtin_longjmp' skal være 1"
1127
1128 #~ msgid "built-in function `%s' not currently supported"
1129 #~ msgstr "den indbyggede funktion '%s' understøttes i øjeblikket ikke"
1130
1131 #~ msgid "target format does not support infinity"
1132 #~ msgstr "målprocessoren understøtter ikke uendelig"
1133
1134 #~ msgid "`%s' is not defined outside of function scope"
1135 #~ msgstr "'%s' er ikke defineret uden for funktionsvirkefelt"
1136
1137 #~ msgid "string length `%d' is greater than the length `%d' ISO C%d compilers are required to support"
1138 #~ msgstr "strenglængden '%d' er større end den længde på '%d' som ISO C%d-oversættere er pålagt at understøtte"
1139
1140 #~ msgid "concatenation of string literals with __FUNCTION__ is deprecated"
1141 #~ msgstr "sammensætning af strengkonstanter med __FUNCTION__ er forældet"
1142
1143 #~ msgid "overflow in constant expression"
1144 #~ msgstr "overløb i konstant udtryk"
1145
1146 #~ msgid "integer overflow in expression"
1147 #~ msgstr "heltalsoverløb i udtryk"
1148
1149 #~ msgid "floating point overflow in expression"
1150 #~ msgstr "kommatalsoverløb i udtryk"
1151
1152 #~ msgid "vector overflow in expression"
1153 #~ msgstr "vektoroverløb i udtryk"
1154
1155 #~ msgid "large integer implicitly truncated to unsigned type"
1156 #~ msgstr "stort heltal forkortes underforstået til type uden fortegn"
1157
1158 #~ msgid "negative integer implicitly converted to unsigned type"
1159 #~ msgstr "negativt heltal forkortes underforstået til type uden fortegn"
1160
1161 #~ msgid "overflow in implicit constant conversion"
1162 #~ msgstr "overløb i underforstået konstant konvertering"
1163
1164 #~ msgid "operation on `%s' may be undefined"
1165 #~ msgstr "brug af '%s' er muligvis ikke defineret"
1166
1167 #~ msgid "expression statement has incomplete type"
1168 #~ msgstr "udtrykket er af en ufuldstændig type"
1169
1170 #~ msgid "case label does not reduce to an integer constant"
1171 #~ msgstr "case-etiketten kan ikke reduceres til en heltalskonstant"
1172
1173 #~ msgid "invalid truth-value expression"
1174 #~ msgstr "ugyldigt sandhedsværdiudtryk"
1175
1176 #~ msgid "invalid operands to binary %s"
1177 #~ msgstr "ugyldige operander til binær %s"
1178
1179 #~ msgid "comparison is always false due to limited range of data type"
1180 #~ msgstr "sammenligning er altid falsk på grund af den begrænsede rækkevidde af datatypen"
1181
1182 #~ msgid "comparison is always true due to limited range of data type"
1183 #~ msgstr "sammenligning er altid sand på grund af den begrænsede rækkevidde af datatypen"
1184
1185 #~ msgid "comparison of unsigned expression >= 0 is always true"
1186 #~ msgstr "sammenligning med unsigned udtryk >= 0 er altid sand"
1187
1188 #~ msgid "comparison of unsigned expression < 0 is always false"
1189 #~ msgstr "sammenligning med unsigned udtryk < 0 er altid falsk"
1190
1191 #~ msgid "pointer of type `void *' used in arithmetic"
1192 #~ msgstr "henvisning af typen 'void *' benyttet i udregning"
1193
1194 #~ msgid "pointer to a function used in arithmetic"
1195 #~ msgstr "henvisning til en funktion benyttet i udregning"
1196
1197 #~ msgid "pointer to member function used in arithmetic"
1198 #~ msgstr "henvisning til en medlemsfunktion benyttet i udregning"
1199
1200 #~ msgid "pointer to a member used in arithmetic"
1201 #~ msgstr "henvisning til et medlem benyttet i udregning"
1202
1203 #~ msgid "struct type value used where scalar is required"
1204 #~ msgstr "værdi af struct-type angivet hvor skalar er påkrævet"
1205
1206 #~ msgid "union type value used where scalar is required"
1207 #~ msgstr "værdi af union-type angivet hvor skalar er påkrævet"
1208
1209 #~ msgid "array type value used where scalar is required"
1210 #~ msgstr "værdi af tabeltype angivet hvor skalar er påkrævet"
1211
1212 #~ msgid "suggest parentheses around assignment used as truth value"
1213 #~ msgstr "foreslår paranteser omkring tildeling der er benyttet som boolsk værdi"
1214
1215 #~ msgid "invalid use of `restrict'"
1216 #~ msgstr "ugyldig brug af 'restrict'"
1217
1218 #~ msgid "invalid application of `sizeof' to a function type"
1219 #~ msgstr "ugyldig anvendelse af 'sizeof' på en funktionstype"
1220
1221 #~ msgid "invalid application of `%s' to a void type"
1222 #~ msgstr "ugyldig anvendelse af '%s' på en void-type"
1223
1224 #~ msgid "invalid application of `%s' to an incomplete type"
1225 #~ msgstr "ugyldig anvendelse af '%s' på en ufuldstændig type"
1226
1227 #~ msgid "`__alignof' applied to a bit-field"
1228 #~ msgstr "'__alignof' benyttet på et bitfelt"
1229
1230 #~ msgid "cannot disable built-in function `%s'"
1231 #~ msgstr "kan ikke deaktivere den indbyggede funktion '%s'"
1232
1233 #~ msgid "too few arguments to function `%s'"
1234 #~ msgstr "for få parametre til funktionen '%s'"
1235
1236 #~ msgid "too many arguments to function `%s'"
1237 #~ msgstr "for mange parametre til funktionen '%s'"
1238
1239 #~ msgid "non-floating-point argument to function `%s'"
1240 #~ msgstr "parameter der ikke er et kommatal, til funktionen '%s'"
1241
1242 #~ msgid "pointers are not permitted as case values"
1243 #~ msgstr "henvisningsvariabler er ikke tilladt som case-værdier"
1244
1245 #~ msgid "ISO C++ forbids range expressions in switch statements"
1246 #~ msgstr "ISO C++ forbyder intervaludtryk i switch-sætninger"
1247
1248 #~ msgid "ISO C forbids range expressions in switch statements"
1249 #~ msgstr "ISO C forbyder intervaludtryk i switch-sætninger"
1250
1251 #~ msgid "empty range specified"
1252 #~ msgstr "tomt interval angivet"
1253
1254 #~ msgid "duplicate (or overlapping) case value"
1255 #~ msgstr "case-værdi optræder mere end én gang (måske pga. intervalsammenfald)"
1256
1257 #~ msgid "this is the first entry overlapping that value"
1258 #~ msgstr "dette er det første punkt som falder sammen med den værdi"
1259
1260 #~ msgid "duplicate case value"
1261 #~ msgstr "case-værdi optræder mere end én gang"
1262
1263 #~ msgid "previously used here"
1264 #~ msgstr "tidligere benyttet her"
1265
1266 #~ msgid "multiple default labels in one switch"
1267 #~ msgstr "flere default-etiketter i én switch-konstruktion"
1268
1269 #~ msgid "this is the first default label"
1270 #~ msgstr "dette er den første default-etiket"
1271
1272 #~ msgid "ISO C++ forbids taking the address of a label"
1273 #~ msgstr "ISO C++ forbyder at tage adressen af en etiket"
1274
1275 #~ msgid "ISO C forbids taking the address of a label"
1276 #~ msgstr "ISO C forbyder at tage adressen af en etiket"
1277
1278 #~ msgid "declaration of `%s' shadows %s"
1279 #~ msgstr "erklæring af '%s' skygger for '%s'"
1280
1281 #~ msgid "unknown machine mode `%s'"
1282 #~ msgstr "ukendt maskintilstand '%s'"
1283
1284 #~ msgid "no data type for mode `%s'"
1285 #~ msgstr "ingen datatype til tilstanden '%s'"
1286
1287 #~ msgid "unable to emulate '%s'"
1288 #~ msgstr "kunne ikke emulere '%s'"
1289
1290 #~ msgid "section attribute cannot be specified for local variables"
1291 #~ msgstr "sektionsegenskaben kan ikke angives for lokale variabler"
1292
1293 #~ msgid "section of `%s' conflicts with previous declaration"
1294 #~ msgstr "sektionen '%s' strider mod tidligere erklæring"
1295
1296 #~ msgid "section attribute not allowed for `%s'"
1297 #~ msgstr "sektionsegenskaben er ikke tilladt for '%s'"
1298
1299 #~ msgid "section attributes are not supported for this target"
1300 #~ msgstr "sektionsegenskaber understøttes ikke på denne målarkitektur"
1301
1302 #~ msgid "requested alignment is not a constant"
1303 #~ msgstr "angivet justering er ikke en konstant"
1304
1305 #~ msgid "requested alignment is not a power of 2"
1306 #~ msgstr "angivet justering er ikke en potens af 2"
1307
1308 #~ msgid "requested alignment is too large"
1309 #~ msgstr "angivet justering er for stor"
1310
1311 #~ msgid "alignment may not be specified for `%s'"
1312 #~ msgstr "justering må ikke angives for '%s'"
1313
1314 #~ msgid "`%s' defined both normally and as an alias"
1315 #~ msgstr "'%s' er defineret både normalt og som et alias"
1316
1317 #~ msgid "alias arg not a string"
1318 #~ msgstr "aliasparameter er ikke en streng"
1319
1320 #~ msgid "visibility arg not a string"
1321 #~ msgstr "synlighedsparameter er ikke en streng"
1322
1323 #~ msgid "visibility arg must be one of \"default\", \"hidden\", \"protected\" or \"internal\""
1324 #~ msgstr "synlighedsparameter skal være en af \"default\", \"hidden\", \"protected\" eller \"internal\""
1325
1326 #~ msgid "tls_model arg not a string"
1327 #~ msgstr "tls_model-parameter er ikke en streng"
1328
1329 #~ msgid "tls_model arg must be one of \"local-exec\", \"initial-exec\", \"local-dynamic\" or \"global-dynamic\""
1330 #~ msgstr "tls_model-parameter skal være en af \"local-exec\", \"initial-exec\", \"local-dynamic\" eller \"global-dynamic\""
1331
1332 #~ msgid "`%s' attribute applies only to functions"
1333 #~ msgstr "'%s'-egenskaben kan kun anvendes sammen med funktioner"
1334
1335 #~ msgid "can't set `%s' attribute after definition"
1336 #~ msgstr "kan ikke angive '%s'-egenskaben efter definitionen"
1337
1338 #~ msgid "`%s' attribute ignored for `%s'"
1339 #~ msgstr "'%s'-egenskaben ignoreret for '%s'"
1340
1341 #~ msgid "invalid vector type for attribute `%s'"
1342 #~ msgstr "ugyldig vektortype for egenskaben '%s'"
1343
1344 #~ msgid "no vector mode with the size and type specified could be found"
1345 #~ msgstr "ingen vektortilstand med den angivne størrelse og typen kunne findes"
1346
1347 #~ msgid "nonnull attribute without arguments on a non-prototype"
1348 #~ msgstr "ikke-nul egenskab uden parametre til en ikke-prototype"
1349
1350 #~ msgid "nonnull argument has invalid operand number (arg %lu)"
1351 #~ msgstr "ikke-nul parameter har ugyldig operandnummer (parameter %lu)"
1352
1353 #~ msgid "nonnull argument with out-of-range operand number (arg %lu, operand %lu)"
1354 #~ msgstr "ikke-nul parameter med operandnummer uden for det gyldig interval (parameter %lu, operand %lu)"
1355
1356 #~ msgid "nonnull argument references non-pointer operand (arg %lu, operand %lu)"
1357 #~ msgstr "ikke-nul parameter refererer til ikke-henvisningsoperand (parameter %lu, operand %lu)"
1358
1359 #~ msgid "null argument where non-null required (arg %lu)"
1360 #~ msgstr "nulparameter hvor ikke-nul er påkrævet (parameter %lu)"
1361
1362 #~ msgid "void value not ignored as it ought to be"
1363 #~ msgstr "tom værdi er ikke ignoreret som den burde være"
1364
1365 #~ msgid "conversion to non-scalar type requested"
1366 #~ msgstr "konvertering til ikke-skalartype udbedt"
1367
1368 #~ msgid "array `%s' assumed to have one element"
1369 #~ msgstr "tabellen '%s' antages kun at have ét element"
1370
1371 #~ msgid "`struct %s' incomplete in scope ending here"
1372 #~ msgstr "'struct %s' er ufuldstændig ved virkefeltets afslutning her"
1373
1374 #~ msgid "`union %s' incomplete in scope ending here"
1375 #~ msgstr "'union %s' er ufuldstændig ved virkefeltets afslutning her"
1376
1377 #~ msgid "`enum %s' incomplete in scope ending here"
1378 #~ msgstr "'enum %s' er ufuldstændig ved virkefeltets afslutning her"
1379
1380 #~ msgid "label `%s' defined but not used"
1381 #~ msgstr "etiketten '%s' er defineret, men ikke benyttet"
1382
1383 #~ msgid "function `%s' redeclared as inline"
1384 #~ msgstr "funktionen '%s' omerklæret som inline"
1385
1386 #~ msgid "previous declaration of function `%s' with attribute noinline"
1387 #~ msgstr "tidligere erklæring af funktionen '%s' med egenskaben noinline"
1388
1389 #~ msgid "function `%s' redeclared with attribute noinline"
1390 #~ msgstr "funktionen '%s' omerklæret med egenskaben noinline"
1391
1392 #~ msgid "previous declaration of function `%s' was inline"
1393 #~ msgstr "tidligere erklæring af funktionen '%s' var inline"
1394
1395 # shadowing betyder at en funktion har samme navn og dermed skjuler en anden
1396 #~ msgid "shadowing built-in function `%s'"
1397 #~ msgstr "skygger for den indbyggede funktion '%s'"
1398
1399 #~ msgid "shadowing library function `%s'"
1400 #~ msgstr "skygger for biblioteksfunktionen '%s'"
1401
1402 #~ msgid "library function `%s' declared as non-function"
1403 #~ msgstr "biblioteksfunktionen '%s' er erklæret som noget der ikke er en funktion"
1404
1405 #~ msgid "built-in function `%s' declared as non-function"
1406 #~ msgstr "den indbyggede funktion '%s' er erklæret som noget der ikke er en funktion"
1407
1408 #~ msgid "`%s' redeclared as different kind of symbol"
1409 #~ msgstr "'%s' omerklæret som en anden form for symbol"
1410
1411 #~ msgid "previous declaration of `%s'"
1412 #~ msgstr "'%s' er tidligere erklæret"
1413
1414 #~ msgid "conflicting types for built-in function `%s'"
1415 #~ msgstr "modstridende typer for den indbyggede funktion '%s'"
1416
1417 #~ msgid "conflicting types for `%s'"
1418 #~ msgstr "modstridende typer for '%s'"
1419
1420 #~ msgid "a parameter list with an ellipsis can't match an empty parameter name list declaration"
1421 #~ msgstr "en parameterliste med '...' passer ikke til en erklæring med en tom parameterliste"
1422
1423 #~ msgid "an argument type that has a default promotion can't match an empty parameter name list declaration"
1424 #~ msgstr "en parametertype med automatisk forfremmelse passer ikke til en erklæring med en tom parameterliste"
1425
1426 #~ msgid "thread-local declaration of `%s' follows non thread-local declaration"
1427 #~ msgstr "trådlokal erklæring af '%s' følger ikke-trådlokal erklæring"
1428
1429 #~ msgid "non thread-local declaration of `%s' follows thread-local declaration"
1430 #~ msgstr "ikke-trådlokal erklæring af '%s' følger trådlokal erklæring"
1431
1432 #~ msgid "redefinition of `%s'"
1433 #~ msgstr "omdefinering af '%s'"
1434
1435 #~ msgid "redeclaration of `%s'"
1436 #~ msgstr "omerklæring af '%s'"
1437
1438 #~ msgid "conflicting declarations of `%s'"
1439 #~ msgstr "modstridende erklæringer af '%s'"
1440
1441 #~ msgid "prototype for `%s' follows"
1442 #~ msgstr "prototypen for '%s' følger"
1443
1444 #~ msgid "non-prototype definition here"
1445 #~ msgstr "definition uden prototype her"
1446
1447 #~ msgid "prototype for `%s' follows and number of arguments doesn't match"
1448 #~ msgstr "prototypen for '%s' følger og antallet af parametre passer ikke"
1449
1450 #~ msgid "prototype for `%s' follows and argument %d doesn't match"
1451 #~ msgstr "prototypen for '%s' følger og den %d. parameter passer ikke"
1452
1453 #~ msgid "`%s' declared inline after being called"
1454 #~ msgstr "'%s' er erklæret inline efter at være blevet kaldt"
1455
1456 #~ msgid "`%s' declared inline after its definition"
1457 #~ msgstr "'%s' er erklæret inline efter dens definition"
1458
1459 # anden 'declaration' er underforstået i engelsk original
1460 #~ msgid "static declaration for `%s' follows non-static"
1461 #~ msgstr "static-erklæring af '%s' følger erklæring uden static"
1462
1463 #~ msgid "non-static declaration for `%s' follows static"
1464 #~ msgstr "erklæring uden static af '%s' følger static-erklæring"
1465
1466 #~ msgid "const declaration for `%s' follows non-const"
1467 #~ msgstr "const-erklæring af '%s' følger ikke-konstant erklæring"
1468
1469 #~ msgid "type qualifiers for `%s' conflict with previous decl"
1470 #~ msgstr "typemodifikationer for '%s' strider mod tidligere erklæring"
1471
1472 #~ msgid "redundant redeclaration of `%s' in same scope"
1473 #~ msgstr "overflødig omerklæring af '%s' i samme virkefelt"
1474
1475 #~ msgid "declaration of `%s' shadows a parameter"
1476 #~ msgstr "erklæring af '%s' skygger for en parameter"
1477
1478 #~ msgid "declaration of `%s' shadows a symbol from the parameter list"
1479 #~ msgstr "erklæring af '%s' skygger for et symbol fra parameterlisten"
1480
1481 #~ msgid "a parameter"
1482 #~ msgstr "en parameter"
1483
1484 #~ msgid "a previous local"
1485 #~ msgstr "en tidligere lokal variabel"
1486
1487 #~ msgid "a global declaration"
1488 #~ msgstr "en global erklæring"
1489
1490 #~ msgid "nested extern declaration of `%s'"
1491 #~ msgstr "indlejret extern-erklæring af '%s'"
1492
1493 #~ msgid "`%s' used prior to declaration"
1494 #~ msgstr "'%s' benyttes før erklæringen"
1495
1496 #~ msgid "`%s' was declared implicitly `extern' and later `static'"
1497 #~ msgstr "'%s' blev underforstået erklæret 'extern' og derefter 'static'"
1498
1499 #~ msgid "type mismatch with previous external decl"
1500 #~ msgstr "typen passer ikke med tidligere ekstern erklæring"
1501
1502 #~ msgid "previous external decl of `%s'"
1503 #~ msgstr "tidligere ekstern erklæring af '%s'"
1504
1505 #~ msgid "type mismatch with previous implicit declaration"
1506 #~ msgstr "typen passer ikke med tidligere underforstået erklæring"
1507
1508 #~ msgid "previous implicit declaration of `%s'"
1509 #~ msgstr "tidligere underforstået erklæring af '%s'"
1510
1511 #~ msgid "`%s' was previously implicitly declared to return `int'"
1512 #~ msgstr "'%s' blev tidligere underforstået erklæret til at returnere 'int'"
1513
1514 #~ msgid "`%s' was declared `extern' and later `static'"
1515 #~ msgstr "'%s' blev erklæret 'extern' og derefter 'static'"
1516
1517 #~ msgid "extern declaration of `%s' doesn't match global one"
1518 #~ msgstr "extern-erklæring af '%s' passer ikke med den globale"
1519
1520 #~ msgid "`%s' locally external but globally static"
1521 #~ msgstr "'%s' er lokalt ekstern, men globalt statisk"
1522
1523 #~ msgid "function `%s' was previously declared within a block"
1524 #~ msgstr "funktionen '%s' blev tidligere erklæret inden for en blok"
1525
1526 #~ msgid "implicit declaration of function `%s'"
1527 #~ msgstr "underforstået erklæring af funktionen '%s'"
1528
1529 #~ msgid "label %s referenced outside of any function"
1530 #~ msgstr "der er blevet henvist til etiketten '%s' uden for en funktion"
1531
1532 #~ msgid "duplicate label declaration `%s'"
1533 #~ msgstr "etiketten '%s' er blevet erklæret mere end én gang"
1534
1535 #~ msgid "this is a previous declaration"
1536 #~ msgstr "dette er en tidligere erklæring"
1537
1538 #~ msgid "unnamed struct/union that defines no instances"
1539 #~ msgstr "unavngiven struct/union som ikke definerer nogen instanser"
1540
1541 #~ msgid "useless keyword or type name in empty declaration"
1542 #~ msgstr "ubrugeligt reserveret ord eller typenavn i tom erklæring"
1543
1544 #~ msgid "two types specified in one empty declaration"
1545 #~ msgstr "to typer angivet i én tom erklæring"
1546
1547 #~ msgid "empty declaration"
1548 #~ msgstr "tom erklæring"
1549
1550 #~ msgid "ISO C90 does not support `static' or type qualifiers in parameter array declarators"
1551 #~ msgstr "ISO C90 understøtter ikke 'static' eller typemodifikationer i parametertabelerklæringer"
1552
1553 #~ msgid "ISO C90 does not support `[*]' array declarators"
1554 #~ msgstr "ISO C90 understøtter ikke tabelerklæringer med '[*]'"
1555
1556 #~ msgid "GCC does not yet properly implement `[*]' array declarators"
1557 #~ msgstr "GCC understøtter endnu ikke ordentligt tabelerklæringer med '[*]'"
1558
1559 #~ msgid "static or type qualifiers in abstract declarator"
1560 #~ msgstr "static eller typemodifikationer i abstrakt erklæring"
1561
1562 #~ msgid "`%s' is usually a function"
1563 #~ msgstr "'%s' er sædvanligvis en funktion"
1564
1565 # init dækker over værditildeling her - samme for de næste mange
1566 #~ msgid "typedef `%s' is initialized (use __typeof__ instead)"
1567 #~ msgstr "typedef '%s' bliver tildelt en værdi (benyt __typeof__ i stedet)"
1568
1569 #~ msgid "function `%s' is initialized like a variable"
1570 #~ msgstr "funktionen '%s' bliver tildelt en startværdi som en variabel"
1571
1572 #~ msgid "parameter `%s' is initialized"
1573 #~ msgstr "parameteren '%s' bliver tildelt en startværdi"
1574
1575 #~ msgid "variable-sized object may not be initialized"
1576 #~ msgstr "et objekt af variabel størrelse må ikke tildeles en startværdi"
1577
1578 #~ msgid "variable `%s' has initializer but incomplete type"
1579 #~ msgstr "variablen '%s' bliver tildelt en startværdi, men er af en ufuldstændig type"
1580
1581 #~ msgid "elements of array `%s' have incomplete type"
1582 #~ msgstr "elementer i tabellen '%s' er af en ufuldstændig type"
1583
1584 #~ msgid "declaration of `%s' has `extern' and is initialized"
1585 #~ msgstr "erklæringen af '%s' indeholder 'extern' og variablen bliver tildelt en startværdi"
1586
1587 #~ msgid "inline function `%s' given attribute noinline"
1588 #~ msgstr "inline funktion '%s' givet egenskaben noinline"
1589
1590 #~ msgid "initializer fails to determine size of `%s'"
1591 #~ msgstr "startværdien giver ikke størrelsen af '%s'"
1592
1593 #~ msgid "array size missing in `%s'"
1594 #~ msgstr "tabelstørrelsen mangler i '%s'"
1595
1596 #~ msgid "zero or negative size array `%s'"
1597 #~ msgstr "nul eller negativ størrelse for tabellen '%s'"
1598
1599 #~ msgid "storage size of `%s' isn't known"
1600 #~ msgstr "lagringsstørrelsen af '%s' er ikke kendt"
1601
1602 #~ msgid "storage size of `%s' isn't constant"
1603 #~ msgstr "lagringsstørrelsen af '%s' er ikke konstant"
1604
1605 #~ msgid "ignoring asm-specifier for non-static local variable `%s'"
1606 #~ msgstr "ignorerer asm-anvisning til den ikke-statiske, lokale variabel '%s'"
1607
1608 #~ msgid "ISO C forbids parameter `%s' shadowing typedef"
1609 #~ msgstr "ISO C forbyder at parameteren '%s' skygger for typedef"
1610
1611 #~ msgid "`long long long' is too long for GCC"
1612 #~ msgstr "'long long long' er for langt for GCC"
1613
1614 #~ msgid "ISO C90 does not support `long long'"
1615 #~ msgstr "ISO C90 understøtter ikke 'long long'"
1616
1617 #~ msgid "duplicate `%s'"
1618 #~ msgstr "'%s' optræder mere end én gang"
1619
1620 #~ msgid "`__thread' before `extern'"
1621 #~ msgstr "'__thread' før 'extern'"
1622
1623 #~ msgid "`__thread' before `static'"
1624 #~ msgstr "'__thread' før 'static'"
1625
1626 #~ msgid "two or more data types in declaration of `%s'"
1627 #~ msgstr "mere end én datatype i erklæringen af '%s'"
1628
1629 #~ msgid "`%s' fails to be a typedef or built in type"
1630 #~ msgstr "'%s' er hverken en typedef eller en indbygget type"
1631
1632 #~ msgid "type defaults to `int' in declaration of `%s'"
1633 #~ msgstr "typen antages at være 'int' i erklæringen af '%s'"
1634
1635 #~ msgid "both long and short specified for `%s'"
1636 #~ msgstr "både long og short er angivet for '%s'"
1637
1638 #~ msgid "long or short specified with char for `%s'"
1639 #~ msgstr "long eller short angivet samtidig med char for '%s'"
1640
1641 #~ msgid "long or short specified with floating type for `%s'"
1642 #~ msgstr "long eller short angivet samtidig med en kommatalstype for '%s'"
1643
1644 #~ msgid "the only valid combination is `long double'"
1645 #~ msgstr "den eneste gyldige kombination er 'long double'"
1646
1647 #~ msgid "both signed and unsigned specified for `%s'"
1648 #~ msgstr "både signed og unsigned er angivet for '%s'"
1649
1650 #~ msgid "long, short, signed or unsigned invalid for `%s'"
1651 #~ msgstr "long, short, signed og unsigned er ugyldige for '%s'"
1652
1653 #~ msgid "long, short, signed or unsigned used invalidly for `%s'"
1654 #~ msgstr "long, short, signed og unsigned er benyttet på ugyldig vis for '%s'"
1655
1656 #~ msgid "complex invalid for `%s'"
1657 #~ msgstr "complex ugyldig for '%s'"
1658
1659 #~ msgid "ISO C90 does not support complex types"
1660 #~ msgstr "ISO C90 understøtter ikke komplekse typer"
1661
1662 #~ msgid "ISO C does not support plain `complex' meaning `double complex'"
1663 #~ msgstr "ISO C understøtter ikke at blot 'complex' betyder 'double complex'"
1664
1665 #~ msgid "ISO C does not support complex integer types"
1666 #~ msgstr "ISO C understøtter ikke komplekse heltalstyper"
1667
1668 #~ msgid "duplicate `const'"
1669 #~ msgstr "'const' optræder mere end én gang"
1670
1671 #~ msgid "duplicate `restrict'"
1672 #~ msgstr "'restrict' optræder mere end én gang"
1673
1674 #~ msgid "duplicate `volatile'"
1675 #~ msgstr "'volatile' optræder mere end én gang"
1676
1677 #~ msgid "multiple storage classes in declaration of `%s'"
1678 #~ msgstr "flere lagringsklasser optræder i erklæringen af '%s'"
1679
1680 #~ msgid "function definition declared `auto'"
1681 #~ msgstr "'auto' er påhæftet funktionsdefinitionen"
1682
1683 #~ msgid "function definition declared `register'"
1684 #~ msgstr "'register' er påhæftet funktionsdefinitionen"
1685
1686 #~ msgid "function definition declared `typedef'"
1687 #~ msgstr "'typedef' er påhæftet funktionsdefinitionen"
1688
1689 #~ msgid "function definition declared `__thread'"
1690 #~ msgstr "'__thread' er påhæftet funktionsdefinitionen"
1691
1692 #~ msgid "storage class specified for structure field `%s'"
1693 #~ msgstr "lagringsklasse angivet for strukturfelt '%s'"
1694
1695 #~ msgid "storage class specified for parameter `%s'"
1696 #~ msgstr "lagringsklasse angivet for parameter '%s'"
1697
1698 #~ msgid "storage class specified for typename"
1699 #~ msgstr "lagringsklasse angivet for typenavn"
1700
1701 #~ msgid "`%s' initialized and declared `extern'"
1702 #~ msgstr "'%s' bliver tildelt en startværdi og er samtidig erklæret 'extern'"
1703
1704 #~ msgid "`%s' has both `extern' and initializer"
1705 #~ msgstr "'%s' er erklæret 'extern', men bliver tildelt en startværdi"
1706
1707 #~ msgid "top-level declaration of `%s' specifies `auto'"
1708 #~ msgstr "erklæring af '%s' på øverste niveau angiver 'auto'"
1709
1710 #~ msgid "nested function `%s' declared `extern'"
1711 #~ msgstr "indlejret funktion '%s' er erklæret 'extern'"
1712
1713 #~ msgid "function-scope `%s' implicitly auto and declared `__thread'"
1714 #~ msgstr "'%s' i funktionsvirkefelt underforstået auto og erklæret '__thread'"
1715
1716 #~ msgid "static or type qualifiers in non-parameter array declarator"
1717 #~ msgstr "static eller typemodifikationer i ikke-parametertabelerklæring"
1718
1719 #~ msgid "declaration of `%s' as array of voids"
1720 #~ msgstr "'%s' erklæret som en tabel af void"
1721
1722 #~ msgid "declaration of `%s' as array of functions"
1723 #~ msgstr "'%s' erklæret som en tabel af funktioner"
1724
1725 #~ msgid "invalid use of structure with flexible array member"
1726 #~ msgstr "ugyldig brug af struktur med fleksibelt tabelmedlem"
1727
1728 #~ msgid "size of array `%s' has non-integer type"
1729 #~ msgstr "størrelsen af tabellen '%s' er ikke af en heltalstype"
1730
1731 #~ msgid "ISO C forbids zero-size array `%s'"
1732 #~ msgstr "ISO C forbyder tabellen '%s' med størrelsen nul"
1733
1734 #~ msgid "size of array `%s' is negative"
1735 #~ msgstr "størrelsen af tabellen '%s' er negativ"
1736
1737 #~ msgid "ISO C90 forbids array `%s' whose size can't be evaluated"
1738 #~ msgstr "ISO C90 forbyder tabellen '%s' hvis størrelse ikke kan bestemmes"
1739
1740 #~ msgid "ISO C90 forbids variable-size array `%s'"
1741 #~ msgstr "ISO C90 forbyder tabellen '%s' med variabel størrelse"
1742
1743 #~ msgid "size of array `%s' is too large"
1744 #~ msgstr "størrelsen af tabellen '%s' er for stor"
1745
1746 #~ msgid "ISO C90 does not support flexible array members"
1747 #~ msgstr "ISO C90 understøtter ikke fleksible tabelmedlemmer"
1748
1749 #~ msgid "array type has incomplete element type"
1750 #~ msgstr "tabeltypen er af en ufuldstændig type"
1751
1752 #~ msgid "ISO C forbids const or volatile function types"
1753 #~ msgstr "ISO C forbyder const eller volatile funktionstyper"
1754
1755 #~ msgid "`%s' declared as function returning a function"
1756 #~ msgstr "'%s' er erklæret som en funktion der returnerer en funktion"
1757
1758 #~ msgid "`%s' declared as function returning an array"
1759 #~ msgstr "'%s' er erklæret som en funktion der returnerer en tabel"
1760
1761 #~ msgid "ISO C forbids qualified void function return type"
1762 #~ msgstr "ISO C forbyder void funktionsreturtype med modifikationer"
1763
1764 #~ msgid "type qualifiers ignored on function return type"
1765 #~ msgstr "typemodifikationer ignoreret i funktionsreturtypen"
1766
1767 #~ msgid "ISO C forbids qualified function types"
1768 #~ msgstr "ISO C forbyder funktionsreturtype med modifikationer"
1769
1770 #~ msgid "invalid type modifier within pointer declarator"
1771 #~ msgstr "ugyldig typemodifikation i erklæring af henvisning"
1772
1773 #~ msgid "variable or field `%s' declared void"
1774 #~ msgstr "variabel eller felt '%s' erklæret void"
1775
1776 #~ msgid "attributes in parameter array declarator ignored"
1777 #~ msgstr "egenskaber i parametertabelerklæring ignoreret"
1778
1779 #~ msgid "invalid type modifier within array declarator"
1780 #~ msgstr "ugyldig typemodifikation i tabelerklæring"
1781
1782 #~ msgid "field `%s' declared as a function"
1783 #~ msgstr "feltet '%s' er erklæret som en funktion"
1784
1785 #~ msgid "field `%s' has incomplete type"
1786 #~ msgstr "feltet '%s' er af en ufuldstændig type"
1787
1788 #~ msgid "invalid storage class for function `%s'"
1789 #~ msgstr "ugyldig lagringsklasse for funktion '%s'"
1790
1791 #~ msgid "`noreturn' function returns non-void value"
1792 #~ msgstr "en funktion uden returtype returnerer en ikke-tom værdi"
1793
1794 # at oversætte inline med et udsagnsord her bliver vist for tvetydigt
1795 #~ msgid "cannot inline function `main'"
1796 #~ msgstr "funktionen 'main' kan ikke være inline"
1797
1798 #~ msgid "variable `%s' declared `inline'"
1799 #~ msgstr "variablen '%s' er erklæret 'inline'"
1800
1801 #~ msgid "thread-local storage not supported for this target"
1802 #~ msgstr "trådlokal lagring understøttes ikke på målarkitekturen"
1803
1804 #~ msgid "function declaration isn't a prototype"
1805 #~ msgstr "funktionserklæringen er ikke en prototype"
1806
1807 #~ msgid "parameter names (without types) in function declaration"
1808 #~ msgstr "parameternavne (uden typer) i funktionserklæringen"
1809
1810 #~ msgid "parameter `%s' has incomplete type"
1811 #~ msgstr "parameteren '%s' er af en ufuldstændig type"
1812
1813 #~ msgid "parameter has incomplete type"
1814 #~ msgstr "parameteren er af en ufuldstændig type"
1815
1816 # engelsk original upræcis (hvordan kan man henvise til en type?)
1817 #~ msgid "parameter `%s' points to incomplete type"
1818 #~ msgstr "parameteren '%s' er en henvisning til en ufuldstændig type"
1819
1820 #~ msgid "parameter points to incomplete type"
1821 #~ msgstr "parameteren er en henvisning til en ufuldstændig type"
1822
1823 #~ msgid "parameter `%s' has just a forward declaration"
1824 #~ msgstr "parameteren '%s' har kun en forhåndserklæring"
1825
1826 #~ msgid "`void' in parameter list must be the entire list"
1827 #~ msgstr "'void' i en parameterliste skal udgøre hele listen"
1828
1829 #~ msgid "`struct %s' declared inside parameter list"
1830 #~ msgstr "'struct %s' erklæret inde i en parameterliste"
1831
1832 #~ msgid "`union %s' declared inside parameter list"
1833 #~ msgstr "'union %s' erklæret inde i en parameterliste"
1834
1835 #~ msgid "`enum %s' declared inside parameter list"
1836 #~ msgstr "'enum %s' erklæret inde i en parameterliste"
1837
1838 #~ msgid "anonymous struct declared inside parameter list"
1839 #~ msgstr "anonym struct erklæret inde i en parameterliste"
1840
1841 #~ msgid "anonymous union declared inside parameter list"
1842 #~ msgstr "anonym union erklæret inde i en parameterliste"
1843
1844 #~ msgid "anonymous enum declared inside parameter list"
1845 #~ msgstr "anonym enum erklæret inde i en parameterliste"
1846
1847 #~ msgid "its scope is only this definition or declaration, which is probably not what you want"
1848 #~ msgstr "dens virkefelt er kun denne definition eller erklæring hvilket sandsynligvis ikke er hvad du ønsker."
1849
1850 #~ msgid "redefinition of `union %s'"
1851 #~ msgstr "omdefinering af 'union %s'"
1852
1853 #~ msgid "redefinition of `struct %s'"
1854 #~ msgstr "omdefinering af 'struct %s'"
1855
1856 #~ msgid "declaration does not declare anything"
1857 #~ msgstr "erklæring erklærer ikke noget"
1858
1859 # engelsk original forkortet
1860 #~ msgid "%s defined inside parms"
1861 #~ msgstr "%s defineret inden i parameterliste"
1862
1863 #~ msgid "union"
1864 #~ msgstr "union"
1865
1866 #~ msgid "structure"
1867 #~ msgstr "struktur"
1868
1869 #~ msgid "%s has no %s"
1870 #~ msgstr "%s har ingen %s"
1871
1872 #~ msgid "struct"
1873 #~ msgstr "struct"
1874
1875 #~ msgid "named members"
1876 #~ msgstr "navngivne medlemmer"
1877
1878 #~ msgid "members"
1879 #~ msgstr "medlemmer"
1880
1881 #~ msgid "nested redefinition of `%s'"
1882 #~ msgstr "indlejret omdefinering af '%s'"
1883
1884 #~ msgid "bit-field `%s' width not an integer constant"
1885 #~ msgstr "bredden af bitfeltet '%s' er ikke en heltalskonstant"
1886
1887 #~ msgid "bit-field `%s' has invalid type"
1888 #~ msgstr "bitfeltet '%s' er af en ufuldstændig type"
1889
1890 #~ msgid "bit-field `%s' type invalid in ISO C"
1891 #~ msgstr "typen af bitfeltet '%s' er ugyldig i ISO C"
1892
1893 #~ msgid "negative width in bit-field `%s'"
1894 #~ msgstr "negativ bredde i bitfeltet '%s'"
1895
1896 #~ msgid "width of `%s' exceeds its type"
1897 #~ msgstr "bredden af '%s' overstiger typen"
1898
1899 #~ msgid "zero width for bit-field `%s'"
1900 #~ msgstr "en bredde på nul for bitfeltet '%s'"
1901
1902 # RETMIG: find på et eller andet med præcisionen
1903 #~ msgid "`%s' is narrower than values of its type"
1904 #~ msgstr "'%s' er smallere end værdier af dens type"
1905
1906 #~ msgid "flexible array member in union"
1907 #~ msgstr "fleksibelt tabelmedlem i union"
1908
1909 #~ msgid "flexible array member not at end of struct"
1910 #~ msgstr "fleksibelt tabelmedlem ikke i slutningen af struktur"
1911
1912 #~ msgid "flexible array member in otherwise empty struct"
1913 #~ msgstr "fleksibelt tabelmedlem i ellers tom struktur"
1914
1915 #~ msgid "duplicate member `%s'"
1916 #~ msgstr "medlemmet '%s' optræder mere end én gang"
1917
1918 #~ msgid "union cannot be made transparent"
1919 #~ msgstr "union kan ikke ikke gøres gennemsigtig"
1920
1921 #~ msgid "redeclaration of `enum %s'"
1922 #~ msgstr "omerklæring af 'enum %s'"
1923
1924 # original forkortet
1925 #~ msgid "enum defined inside parms"
1926 #~ msgstr "enum defineret inden i parameterliste"
1927
1928 #~ msgid "enumeration values exceed range of largest integer"
1929 #~ msgstr "enum-værdier overstige rækkevidden af det største heltal"
1930
1931 #~ msgid "enumerator value for `%s' not integer constant"
1932 #~ msgstr "enum-værdien for '%s' er ikke en heltalskonstant"
1933
1934 #~ msgid "overflow in enumeration values"
1935 #~ msgstr "enum-værdier for store"
1936
1937 #~ msgid "ISO C restricts enumerator values to range of `int'"
1938 #~ msgstr "ISO C begrænser enum-værdier til rækkevidden af 'int'"
1939
1940 #~ msgid "return type is an incomplete type"
1941 #~ msgstr "returtypen er en ufuldstændig type"
1942
1943 #~ msgid "return type defaults to `int'"
1944 #~ msgstr "returtypen antages at være 'int'"
1945
1946 #~ msgid "no previous prototype for `%s'"
1947 #~ msgstr "ingen tidligere prototype for '%s'"
1948
1949 #~ msgid "`%s' was used with no prototype before its definition"
1950 #~ msgstr "'%s' blev brugt uden en prototype før dens definition"
1951
1952 #~ msgid "no previous declaration for `%s'"
1953 #~ msgstr "ingen tidligere erklæring af '%s'"
1954
1955 #~ msgid "`%s' was used with no declaration before its definition"
1956 #~ msgstr "'%s' blev brugt uden en erklæring før dens definition"
1957
1958 #~ msgid "return type of `%s' is not `int'"
1959 #~ msgstr "returtypen til '%s' er ikke 'int'"
1960
1961 #~ msgid "first argument of `%s' should be `int'"
1962 #~ msgstr "den første parameter til '%s' skal være 'int'"
1963
1964 #~ msgid "second argument of `%s' should be `char **'"
1965 #~ msgstr "den anden parameter til '%s' skal være 'char **'"
1966
1967 #~ msgid "third argument of `%s' should probably be `char **'"
1968 #~ msgstr "den tredje parameter til '%s' skal sandsynligvis være 'char **'"
1969
1970 #~ msgid "`%s' takes only zero or two arguments"
1971 #~ msgstr "'%s' tager kun mod to eller ingen parametre"
1972
1973 #~ msgid "`%s' is normally a non-static function"
1974 #~ msgstr "'%s' er normalt en ikke-statisk funktion"
1975
1976 #~ msgid "parm types given both in parmlist and separately"
1977 #~ msgstr "parametertyper angivet både i parameterliste og separat"
1978
1979 #~ msgid "parameter name omitted"
1980 #~ msgstr "parameternavn udeladt"
1981
1982 #~ msgid "parameter `%s' declared void"
1983 #~ msgstr "parameteren '%s' erklæret void"
1984
1985 #~ msgid "parameter name missing from parameter list"
1986 #~ msgstr "parameternavn mangler fra parameterliste"
1987
1988 #~ msgid "multiple parameters named `%s'"
1989 #~ msgstr "flere parametre ved navn '%s'"
1990
1991 #~ msgid "type of `%s' defaults to `int'"
1992 #~ msgstr "typen til '%s' antages at være 'int'"
1993
1994 #~ msgid "declaration for parameter `%s' but no such parameter"
1995 #~ msgstr "erklæring af parameteren '%s', men ingen sådan parameter"
1996
1997 #~ msgid "number of arguments doesn't match prototype"
1998 #~ msgstr "antallet af parametre passer ikke til prototypen"
1999
2000 #~ msgid "promoted argument `%s' doesn't match prototype"
2001 #~ msgstr "den forfremmede parameter '%s' passer ikke til prototypen"
2002
2003 #~ msgid "argument `%s' doesn't match prototype"
2004 #~ msgstr "parameteren '%s' passer ikke til prototypen"
2005
2006 #~ msgid "no return statement in function returning non-void"
2007 #~ msgstr "ingen return-sætning i en funktion der ikke returnerer void"
2008
2009 #~ msgid "this function may return with or without a value"
2010 #~ msgstr "denne funktion kan returnere med eller uden en værdi"
2011
2012 #~ msgid "size of return value of `%s' is %u bytes"
2013 #~ msgstr "størrelsen af returtypen til '%s' er %u byte"
2014
2015 #~ msgid "size of return value of `%s' is larger than %d bytes"
2016 #~ msgstr "størrelsen af returtypen til '%s' er større end %d byte"
2017
2018 #~ msgid "`for' loop initial declaration used outside C99 mode"
2019 #~ msgstr "begyndelseserklæring i 'for'-løkke benyttet uden for C99-tilstand"
2020
2021 #~ msgid "`struct %s' declared in `for' loop initial declaration"
2022 #~ msgstr "'struct %s' erklæret i begyndelseserklæring i 'for'-løkke"
2023
2024 #~ msgid "`union %s' declared in `for' loop initial declaration"
2025 #~ msgstr "'union %s' erklæret i begyndelseserklæring i 'for'-løkke"
2026
2027 #~ msgid "`enum %s' declared in `for' loop initial declaration"
2028 #~ msgstr "'enum %s' erklæret i begyndelseserklæring i 'for'-løkke"
2029
2030 #~ msgid "declaration of non-variable `%s' in `for' loop initial declaration"
2031 #~ msgstr "erklæring af '%s' der ikke er en variabel, i begyndelseserklæring i 'for'-løkke"
2032
2033 #~ msgid "declaration of static variable `%s' in `for' loop initial declaration"
2034 #~ msgstr "erklæring af '%s' der er en statisk variabel, i begyndelseserklæring i 'for'-løkke"
2035
2036 #~ msgid "declaration of `extern' variable `%s' in `for' loop initial declaration"
2037 #~ msgstr "erklæring af '%s' der er en 'extern'-variabel, i begyndelseserklæring i 'for'-løkke"
2038
2039 #~ msgid "format string arg not a string type"
2040 #~ msgstr "formateringsstrengsparameter er ikke af en strengtype"
2041
2042 #~ msgid "args to be formatted is not '...'"
2043 #~ msgstr "parametrene der skal formateres, er ikke '...'"
2044
2045 #~ msgid "strftime formats cannot format arguments"
2046 #~ msgstr "strftime-formater kan ikke formatere parametre"
2047
2048 #~ msgid "format string has invalid operand number"
2049 #~ msgstr "formateringsstrengen har et ugyldigt operandtal"
2050
2051 #~ msgid "function does not return string type"
2052 #~ msgstr "funktionen returnerer ikke en strengtype"
2053
2054 #~ msgid "unrecognized format specifier"
2055 #~ msgstr "ukendt formateringsanvisning"
2056
2057 #~ msgid "`%s' is an unrecognized format function type"
2058 #~ msgstr "'%s' er en ukendt formateringsfunktionstype"
2059
2060 #~ msgid "format string arg follows the args to be formatted"
2061 #~ msgstr "formateringsstrengsparameter efterfølger parametrene der skal formateres"
2062
2063 # her er der tale om en signalering
2064 #~ msgid "` ' flag"
2065 #~ msgstr "' '-flag"
2066
2067 #~ msgid "the ` ' printf flag"
2068 #~ msgstr "' '-printf-flaget"
2069
2070 #~ msgid "`+' flag"
2071 #~ msgstr "'+'-flag"
2072
2073 #~ msgid "the `+' printf flag"
2074 #~ msgstr "'+'-printf-flaget"
2075
2076 #~ msgid "`#' flag"
2077 #~ msgstr "'#'-flag"
2078
2079 #~ msgid "the `#' printf flag"
2080 #~ msgstr "'#'-printf-flaget"
2081
2082 #~ msgid "`0' flag"
2083 #~ msgstr "'0'-flag"
2084
2085 #~ msgid "the `0' printf flag"
2086 #~ msgstr "'0'-printf-flaget"
2087
2088 #~ msgid "`-' flag"
2089 #~ msgstr "'-'-flag"
2090
2091 #~ msgid "the `-' printf flag"
2092 #~ msgstr "'-'-printf-flaget"
2093
2094 #~ msgid "`'' flag"
2095 #~ msgstr "'''-flag"
2096
2097 #~ msgid "the `'' printf flag"
2098 #~ msgstr "'''-printf-flaget"
2099
2100 #~ msgid "`I' flag"
2101 #~ msgstr "'I'-flag"
2102
2103 #~ msgid "the `I' printf flag"
2104 #~ msgstr "'I'-printf-flaget"
2105
2106 #~ msgid "field width"
2107 #~ msgstr "feltbredde"
2108
2109 #~ msgid "field width in printf format"
2110 #~ msgstr "feltbredde i printf-formatering"
2111
2112 #~ msgid "precision"
2113 #~ msgstr "præcision"
2114
2115 #~ msgid "precision in printf format"
2116 #~ msgstr "præcision i printf-formatering"
2117
2118 #~ msgid "length modifier"
2119 #~ msgstr "længdetilpasning"
2120
2121 #~ msgid "length modifier in printf format"
2122 #~ msgstr "længdetilpasning i printf-formatering"
2123
2124 #~ msgid "assignment suppression"
2125 #~ msgstr "tildelingsundertrykkelse"
2126
2127 #~ msgid "the assignment suppression scanf feature"
2128 #~ msgstr "den tildelingsundertrykkende scanf-facilitet"
2129
2130 #~ msgid "`a' flag"
2131 #~ msgstr "'a'-flag"
2132
2133 #~ msgid "the `a' scanf flag"
2134 #~ msgstr "'a'-scanf-flaget"
2135
2136 #~ msgid "field width in scanf format"
2137 #~ msgstr "feltbredde i scanf-formatering"
2138
2139 #~ msgid "length modifier in scanf format"
2140 #~ msgstr "længdetilpasning i scanf-formatering"
2141
2142 #~ msgid "the `'' scanf flag"
2143 #~ msgstr "'''-scanf-flaget"
2144
2145 #~ msgid "the `I' scanf flag"
2146 #~ msgstr "'I'-scanf-flaget"
2147
2148 #~ msgid "`_' flag"
2149 #~ msgstr "'_'-flag"
2150
2151 #~ msgid "the `_' strftime flag"
2152 #~ msgstr "'_'-strftime-flaget"
2153
2154 #~ msgid "the `-' strftime flag"
2155 #~ msgstr "'-'-strftime-flaget"
2156
2157 #~ msgid "the `0' strftime flag"
2158 #~ msgstr "'0'-strftime-flaget"
2159
2160 #~ msgid "`^' flag"
2161 #~ msgstr "'^'-flag"
2162
2163 #~ msgid "the `^' strftime flag"
2164 #~ msgstr "'^'-strftime-flaget"
2165
2166 #~ msgid "the `#' strftime flag"
2167 #~ msgstr "'#'-strftime-flaget"
2168
2169 #~ msgid "field width in strftime format"
2170 #~ msgstr "feltbredde i strftime-formatering"
2171
2172 #~ msgid "`E' modifier"
2173 #~ msgstr "'E'-modifikation"
2174
2175 #~ msgid "the `E' strftime modifier"
2176 #~ msgstr "'E'-strftime-modifikationen"
2177
2178 #~ msgid "`O' modifier"
2179 #~ msgstr "'O'-modifikation"
2180
2181 #~ msgid "the `O' strftime modifier"
2182 #~ msgstr "'O'-strftime-modifikationen"
2183
2184 #~ msgid "the `O' modifier"
2185 #~ msgstr "'O'-modifikation"
2186
2187 #~ msgid "fill character"
2188 #~ msgstr "udfyldningstegn"
2189
2190 #~ msgid "fill character in strfmon format"
2191 #~ msgstr "udfyldningstegn i strfmon-formatering"
2192
2193 #~ msgid "the `^' strfmon flag"
2194 #~ msgstr "'^'-strfmon-flaget"
2195
2196 #~ msgid "the `+' strfmon flag"
2197 #~ msgstr "'+'-strfmon-flaget"
2198
2199 #~ msgid "`(' flag"
2200 #~ msgstr "'('-flag"
2201
2202 #~ msgid "the `(' strfmon flag"
2203 #~ msgstr "'('-strfmon-flaget"
2204
2205 #~ msgid "`!' flag"
2206 #~ msgstr "'!'-flag"
2207
2208 #~ msgid "the `!' strfmon flag"
2209 #~ msgstr "'!'-strfmon-flaget"
2210
2211 #~ msgid "the `-' strfmon flag"
2212 #~ msgstr "'-'-strfmon-flaget"
2213
2214 #~ msgid "field width in strfmon format"
2215 #~ msgstr "feltbredde i strfmon-formatering"
2216
2217 #~ msgid "left precision"
2218 #~ msgstr "venstrepræcision"
2219
2220 #~ msgid "left precision in strfmon format"
2221 #~ msgstr "venstrepræcision i strfmon-formatering"
2222
2223 #~ msgid "right precision"
2224 #~ msgstr "højrepræcision"
2225
2226 #~ msgid "right precision in strfmon format"
2227 #~ msgstr "højrepræcision i strfmon-formatering"
2228
2229 #~ msgid "length modifier in strfmon format"
2230 #~ msgstr "længdemodifikation i strfmon-formatering"
2231
2232 #~ msgid "function might be possible candidate for `%s' format attribute"
2233 #~ msgstr "funktion er en mulig kandidat til '%s'-formateringsegenskab"
2234
2235 #~ msgid "missing $ operand number in format"
2236 #~ msgstr "manglende $-operandnummer i formatering"
2237
2238 #~ msgid "%s does not support %%n$ operand number formats"
2239 #~ msgstr "%s understøtter ikke %%n$-operandnummerformateringer"
2240
2241 #~ msgid "operand number out of range in format"
2242 #~ msgstr "operandnummer uden for det gyldige interval"
2243
2244 #~ msgid "format argument %d used more than once in %s format"
2245 #~ msgstr "formateringsparameter %d brugt mere end en gang i %s-formatering"
2246
2247 #~ msgid "format argument %d unused before used argument %d in $-style format"
2248 #~ msgstr "formateringsparameter %d ubenyttet før den brugte parameter %d i formatering med $"
2249
2250 #~ msgid "format not a string literal, format string not checked"
2251 #~ msgstr "formatering er ikke en strengkonstant, formateringsstrengen er ikke kontrolleret"
2252
2253 #~ msgid "format not a string literal and no format arguments"
2254 #~ msgstr "formatering er ikke en strengkonstant og der er ingen formateringsparametre"
2255
2256 #~ msgid "format not a string literal, argument types not checked"
2257 #~ msgstr "formatering er ikke en strengkonstant, parametertyper er ikke kontrolleret"
2258
2259 #~ msgid "too many arguments for format"
2260 #~ msgstr "for mange parametre til formatering"
2261
2262 #~ msgid "unused arguments in $-style format"
2263 #~ msgstr "ubenyttede parametre i formatering med $"
2264
2265 #~ msgid "zero-length %s format string"
2266 #~ msgstr "formateringsstreng %s med længden nul"
2267
2268 #~ msgid "format is a wide character string"
2269 #~ msgstr "formatering er en bredtegnsstreng"
2270
2271 #~ msgid "unterminated format string"
2272 #~ msgstr "uafsluttet formateringsstreng"
2273
2274 #~ msgid "embedded `\\0' in format"
2275 #~ msgstr "indlejret '\\0' i formatering"
2276
2277 #~ msgid "spurious trailing `%%' in format"
2278 #~ msgstr "mystisk afsluttende '%%' i formatering"
2279
2280 #~ msgid "repeated %s in format"
2281 #~ msgstr "gentaget %s i formatering"
2282
2283 #~ msgid "missing fill character at end of strfmon format"
2284 #~ msgstr "mangler fyldtegn i slutningen af strfmon-formatering"
2285
2286 #~ msgid "too few arguments for format"
2287 #~ msgstr "for få parametre til formatering"
2288
2289 #~ msgid "zero width in %s format"
2290 #~ msgstr "bredde på nul i %s-formatering"
2291
2292 #~ msgid "empty left precision in %s format"
2293 #~ msgstr "tom venstrepræcision i %s-formatering"
2294
2295 #~ msgid "field precision"
2296 #~ msgstr "feltpræcision"
2297
2298 #~ msgid "empty precision in %s format"
2299 #~ msgstr "tom præcision i %s-formatering"
2300
2301 #~ msgid "%s does not support the `%s' %s length modifier"
2302 #~ msgstr "%s understøtter ikke '%s' %s-længdemodifikationen"
2303
2304 #~ msgid "conversion lacks type at end of format"
2305 #~ msgstr "konvertering mangler type i slutningen af formatering"
2306
2307 #~ msgid "unknown conversion type character `%c' in format"
2308 #~ msgstr "ukendt konverteringstypetegn '%c' i formatering"
2309
2310 #~ msgid "unknown conversion type character 0x%x in format"
2311 #~ msgstr "ukendt konverteringstypetegn 0x%x i formatering"
2312
2313 #~ msgid "%s does not support the `%%%c' %s format"
2314 #~ msgstr "%s understøtter ikke '%%%c' %s-formateringen"
2315
2316 #~ msgid "%s used with `%%%c' %s format"
2317 #~ msgstr "%s brugt med '%%%c' %s-formatering"
2318
2319 #~ msgid "%s does not support %s"
2320 #~ msgstr "%s understøtter ikke %s"
2321
2322 #~ msgid "%s does not support %s with the `%%%c' %s format"
2323 #~ msgstr "%s understøtter ikke %s med '%%%c' %s-formateringen"
2324
2325 #~ msgid "%s ignored with %s and `%%%c' %s format"
2326 #~ msgstr "%s ignoreret med %s og '%%%c' %s-formatering"
2327
2328 #~ msgid "%s ignored with %s in %s format"
2329 #~ msgstr "%s ignoreret med %s i %s-formatering"
2330
2331 #~ msgid "use of %s and %s together with `%%%c' %s format"
2332 #~ msgstr "brug af %s og %s sammen med '%%%c' %s-formatering"
2333
2334 #~ msgid "use of %s and %s together in %s format"
2335 #~ msgstr "brug af %s og %s sammen i %s-formatering"
2336
2337 #~ msgid "`%%%c' yields only last 2 digits of year in some locales"
2338 #~ msgstr "'%%%c' giver kun de to sidste cifre af året under nogle regionalindstillinger"
2339
2340 #~ msgid "`%%%c' yields only last 2 digits of year"
2341 #~ msgstr "'%%%c' giver kun de to sidste cifre af året"
2342
2343 #~ msgid "no closing `]' for `%%[' format"
2344 #~ msgstr "ingen afsluttende '[' til '%%['-formatering"
2345
2346 #~ msgid "use of `%s' length modifier with `%c' type character"
2347 #~ msgstr "brug af '%s'-længdemodifikation med '%c'-typetegn"
2348
2349 #~ msgid "%s does not support the `%%%s%c' %s format"
2350 #~ msgstr "%s understøtter ikke '%%%s%c' %s-formateringen"
2351
2352 #~ msgid "operand number specified with suppressed assignment"
2353 #~ msgstr "operandnummer angivet med undertrykt tildeling"
2354
2355 #~ msgid "operand number specified for format taking no argument"
2356 #~ msgstr "operandnummer angiver for formatering der ikke tager mod parametre"
2357
2358 #~ msgid "writing through null pointer (arg %d)"
2359 #~ msgstr "skrivning gennem nulhenvisning (parameter %d)"
2360
2361 #~ msgid "reading through null pointer (arg %d)"
2362 #~ msgstr "læsning gennem nulhenvisning (parameter %d)"
2363
2364 #~ msgid "writing into constant object (arg %d)"
2365 #~ msgstr "skrivning til konstant objekt (parameter %d)"
2366
2367 #~ msgid "extra type qualifiers in format argument (arg %d)"
2368 #~ msgstr "ekstra typemodifikationer i formateringsparameter (parameter %d)"
2369
2370 #~ msgid "format argument is not a pointer (arg %d)"
2371 #~ msgstr "formateringsparameter er ikke en henvisning (parameter %d)"
2372
2373 #~ msgid "format argument is not a pointer to a pointer (arg %d)"
2374 #~ msgstr "formateringsparameter er ikke en henvisning til en henvisning (parameter %d)"
2375
2376 #~ msgid "pointer"
2377 #~ msgstr "henvisning"
2378
2379 #~ msgid "different type"
2380 #~ msgstr "anden type"
2381
2382 #~ msgid "%s is not type %s (arg %d)"
2383 #~ msgstr "%s er ikke af typen %s (parameter %d)"
2384
2385 #~ msgid "%s format, %s arg (arg %d)"
2386 #~ msgstr "%s-formatering, %s-parameter (parameter %d)"
2387
2388 #~ msgid "YYDEBUG not defined"
2389 #~ msgstr "YYDEBUG ikke defineret"
2390
2391 #~ msgid "badly nested C headers from preprocessor"
2392 #~ msgstr "ugyldigt indlejrede C-inkluderingsfiler fra præprocessoren"
2393
2394 #~ msgid "ignoring #pragma %s %s"
2395 #~ msgstr "ignorerer #pragma %s %s"
2396
2397 #~ msgid "universal-character-name '\\u%04x' not valid in identifier"
2398 #~ msgstr "universelt tegn '\\u%04x' er ikke gyldigt i kaldenavne"
2399
2400 #~ msgid "stray '%c' in program"
2401 #~ msgstr "vildfaren '%c' i program"
2402
2403 #~ msgid "stray '\\%o' in program"
2404 #~ msgstr "vildfaren '\\%o' i program"
2405
2406 #~ msgid "this decimal constant is unsigned only in ISO C90"
2407 #~ msgstr "denne kommatalskonstant er kun unsigned i ISO C90"
2408
2409 #~ msgid "this decimal constant would be unsigned in ISO C90"
2410 #~ msgstr "denne kommatalskonstant ville være unsigned i ISO C90"
2411
2412 #~ msgid "integer constant is too large for \"%s\" type"
2413 #~ msgstr "heltalskonstanten er for stor til typen '%s'"
2414
2415 #~ msgid "floating constant exceeds range of \"%s\""
2416 #~ msgstr "kommatalskonstant overskrider intervallet for '%s'"
2417
2418 #~ msgid "ignoring invalid multibyte character"
2419 #~ msgstr "ignorerer ugyldigt flerbyte-tegn"
2420
2421 #~ msgid "missing argument to \"-%s\""
2422 #~ msgstr "der mangler en parameter til tilvalget '-%s'"
2423
2424 #~ msgid "no class name specified with \"-%s\""
2425 #~ msgstr "intet klassenavn angivet med '-%s'"
2426
2427 #~ msgid "missing filename after \"-%s\""
2428 #~ msgstr "et filnavn mangler efter '-%s'"
2429
2430 #~ msgid "missing target after \"-%s\""
2431 #~ msgstr "et mål mangler efter '-%s'"
2432
2433 #~ msgid "options array incorrectly sorted: %s is before %s"
2434 #~ msgstr "tilvalgstabel sorteret forkert: %s er før %s"
2435
2436 #~ msgid "too many filenames given.  Type %s --help for usage"
2437 #~ msgstr "for mange filnavne angivet - vejledning i brug kan fås med '%s --help'"
2438
2439 #~ msgid "-Wno-strict-prototypes is not supported in C++"
2440 #~ msgstr "-Wno-strict-prototypes er ikke understøttet i C++"
2441
2442 #~ msgid "switch \"%s\" is no longer supported"
2443 #~ msgstr "tilvalget '%s' understøttes ikke længere"
2444
2445 #~ msgid "switch \"%s\" is deprecated, please see documentation for details"
2446 #~ msgstr "tilvalget '%s' er forældet, se venligst dokumentationen for detaljer"
2447
2448 #~ msgid "-fhandle-exceptions has been renamed to -fexceptions (and is now on by default)"
2449 #~ msgstr "-fhandle-exceptions er blevet omdøbt til -fexceptions (og er nu til som standard)"
2450
2451 #~ msgid "output filename specified twice"
2452 #~ msgstr "uddatafilnavnet er angivet to gange"
2453
2454 #~ msgid "-Wformat-y2k ignored without -Wformat"
2455 #~ msgstr "-Wformat-y2k ignoreret uden -Wformat"
2456
2457 #~ msgid "-Wformat-extra-args ignored without -Wformat"
2458 #~ msgstr "-Wformat-extra-args ignoreret uden -Wformat"
2459
2460 #~ msgid "-Wformat-zero-length ignored without -Wformat"
2461 #~ msgstr "-Wformat-zero-length ignoreret uden -Wformat"
2462
2463 #~ msgid "-Wformat-nonliteral ignored without -Wformat"
2464 #~ msgstr "-Wformat-nonliteral ignoreret uden -Wformat"
2465
2466 #~ msgid "-Wformat-security ignored without -Wformat"
2467 #~ msgstr "-Wformat-security ignoreret uden -Wformat"
2468
2469 #~ msgid "-Wmissing-format-attribute ignored without -Wformat"
2470 #~ msgstr "-Wmissing-format-attribute ignoreret uden -Wformat"
2471
2472 #~ msgid "opening output file %s"
2473 #~ msgstr "åbner uddatafilen %s"
2474
2475 #~ msgid "opening dependency file %s"
2476 #~ msgstr "åbner afhængighedsfilen %s"
2477
2478 #~ msgid "closing dependency file %s"
2479 #~ msgstr "lukker afhængighedsfilen %s"
2480
2481 #~ msgid "when writing output to %s"
2482 #~ msgstr "ved skrivning af uddata til %s"
2483
2484 #~ msgid "to generate dependencies you must specify either -M or -MM"
2485 #~ msgstr "for at generere afhængigheder skal du angive enten -M eller -MM"
2486
2487 #~ msgid "\"-%s\" is valid for %s but not for %s"
2488 #~ msgstr "'-%s' er gyldigt for %s, men ikke for %s"
2489
2490 # den fulde tekst til disse bidder findes også senere
2491 #~ msgid ""
2492 #~ "Switches:\n"
2493 #~ "  -include <file>           Include the contents of <file> before other files\n"
2494 #~ "  -imacros <file>           Accept definition of macros in <file>\n"
2495 #~ "  -iprefix <path>           Specify <path> as a prefix for next two options\n"
2496 #~ "  -iwithprefix <dir>        Add <dir> to the end of the system include path\n"
2497 #~ "  -iwithprefixbefore <dir>  Add <dir> to the end of the main include path\n"
2498 #~ "  -isystem <dir>            Add <dir> to the start of the system include path\n"
2499 #~ msgstr ""
2500 #~ "Tilvalg:\n"
2501 #~ "  -include <fil>            Inkludér indholdet af <fil> før andre filer\n"
2502 #~ "  -imacros <fil>            Læs makrodefinitionerne i <fil>\n"
2503 #~ "  -iprefix <sti>            Angiv <sti> som et præfiks til de næste to tilvalg\n"
2504 #~ "  -iwithprefix <ktlg>       Føj <ktlg> til slutningen af systeminkluderingsstien\n"
2505 #~ "  -withprefixbefore <ktlg>  Føj <ktlg> til slutningen af den alm. inkluderingssti\n"
2506 #~ "  -isystem <ktlg>           Føj <ktlg> til begyndelsen af systeminkluderingsstien\n"
2507
2508 #~ msgid ""
2509 #~ "  -idirafter <dir>          Add <dir> to the end of the system include path\n"
2510 #~ "  -I <dir>                  Add <dir> to the end of the main include path\n"
2511 #~ "  -I-                       Fine-grained include path control; see info docs\n"
2512 #~ "  -nostdinc                 Do not search system include directories\n"
2513 #~ "                             (dirs specified with -isystem will still be used)\n"
2514 #~ "  -nostdinc++               Do not search system include directories for C++\n"
2515 #~ "  -o <file>                 Put output into <file>\n"
2516 #~ msgstr ""
2517 #~ "  -idirafter <ktlg>         Føj <ktlg> til slutningen af systeminkluderingsstien\n"
2518 #~ "  -I <ktlg>                 Føj <ktlg> til slutningen af den alm. inkluderingssti\n"
2519 #~ "  -I-                       Nøje kontrolleret inkluderingssti; se info-hjælpen\n"
2520 #~ "  -nostdinc                 Søg ikke i systeminkluderingskataloger\n"
2521 #~ "                             (kataloger angivet med -isystem søges dog stadig)\n"
2522 #~ "  -nostdinc++               Søg ikke i systeminkluderingskataloger til C++\n"
2523 #~ "  -o <fil>                  Send uddata til <fil>\n"
2524
2525 #~ msgid ""
2526 #~ "  -trigraphs                Support ISO C trigraphs\n"
2527 #~ "  -std=<std name>           Specify the conformance standard; one of:\n"
2528 #~ "                            gnu89, gnu99, c89, c99, iso9899:1990,\n"
2529 #~ "                            iso9899:199409, iso9899:1999, c++98\n"
2530 #~ "  -w                        Inhibit warning messages\n"
2531 #~ "  -W[no-]trigraphs          Warn if trigraphs are encountered\n"
2532 #~ "  -W[no-]comment{s}         Warn if one comment starts inside another\n"
2533 #~ msgstr ""
2534 #~ "  -trigraphs                Understøt ISO C trigrafer\n"
2535 #~ "  -std=<standardnavn>       Angiv at koden retter sig efter en af standarderne:\n"
2536 #~ "                             gnu89, gnu99, c89, c99, iso9899:1990,\n"
2537 #~ "                             iso9899:199409, iso9899:1999, c++98\n"
2538 #~ "  -w                        Undertryk advarselsmeddelelser\n"
2539 #~ "  -W[no-]trigraphs          Advar hvis trigrafer mødes\n"
2540 #~ "  -W[no-]comment{s}         Advar hvis en kommentar begynder inden i en anden\n"
2541
2542 #~ msgid ""
2543 #~ "  -W[no-]traditional        Warn about features not present in traditional C\n"
2544 #~ "  -W[no-]undef              Warn if an undefined macro is used by #if\n"
2545 #~ "  -W[no-]import             Warn about the use of the #import directive\n"
2546 #~ msgstr ""
2547 #~ "  -W[no-]traditional        Advar om utilgængelige faciliteter i traditionel C\n"
2548 #~ "  -W[no-]undef              Advar hvis en ikkedefineret makro bruges med #if\n"
2549 #~ "  -W[no-]import             Advar om brug af #import-direktivet\n"
2550
2551 #~ msgid ""
2552 #~ "  -W[no-]error              Treat all warnings as errors\n"
2553 #~ "  -W[no-]system-headers     Do not suppress warnings from system headers\n"
2554 #~ "  -W[no-]all                Enable most preprocessor warnings\n"
2555 #~ msgstr ""
2556 #~ "  -W[no-]error              Behandl alle advarsler som fejl\n"
2557 #~ "  -W[no-]system-headers     Undertryk ikke advarsler fra systeminkluderingsfiler\n"
2558 #~ "  -W[no-]all                Slå alle præprocessoradvarsler til\n"
2559
2560 #~ msgid ""
2561 #~ "  -M                        Generate make dependencies\n"
2562 #~ "  -MM                       As -M, but ignore system header files\n"
2563 #~ "  -MD                       Generate make dependencies and compile\n"
2564 #~ "  -MMD                      As -MD, but ignore system header files\n"
2565 #~ "  -MF <file>                Write dependency output to the given file\n"
2566 #~ "  -MG                       Treat missing header file as generated files\n"
2567 #~ msgstr ""
2568 #~ "  -M                        Generér afhængigheder til make\n"
2569 #~ "  -MM                       Som -M, men ignorér systeminkluderingsfiler\n"
2570 #~ "  -MD                       Generer make-afhængigheder og oversæt\n"
2571 #~ "  -MMD                      Som -MD, men ignorér systeminkluderingsfiler\n"
2572 #~ "  -MF <fil>                 Skriv afhænghedsuddata til den givne fil\n"
2573 #~ "  -MG                       Behandl manglende inkl.-filer som genererede filer\n"
2574
2575 # make kalder phony targets for falske mål
2576 #~ msgid ""
2577 #~ "  -MP\t\t\t    Generate phony targets for all headers\n"
2578 #~ "  -MQ <target>              Add a MAKE-quoted target\n"
2579 #~ "  -MT <target>              Add an unquoted target\n"
2580 #~ msgstr ""
2581 #~ "  -MP                       Generér \"falske\" mål for alle inkluderingsfiler\n"
2582 #~ "  -MQ <mål>                 Tilføj et MAKE-mål i anførselstegn\n"
2583 #~ "  -MT <mål>                 Tilføj et mål uden anførselstegn\n"
2584
2585 #~ msgid ""
2586 #~ "  -D<macro>                 Define a <macro> with string '1' as its value\n"
2587 #~ "  -D<macro>=<val>           Define a <macro> with <val> as its value\n"
2588 #~ "  -A<question>=<answer>     Assert the <answer> to <question>\n"
2589 #~ "  -A-<question>=<answer>    Disable the <answer> to <question>\n"
2590 #~ "  -U<macro>                 Undefine <macro> \n"
2591 #~ "  -v                        Display the version number\n"
2592 #~ msgstr ""
2593 #~ "  -D<makro>                 Definér makroen <makro> med strengen '1' som værdi\n"
2594 #~ "  -D<makro>=<værdi>         Definér makroen <makro> med værdien <værdi>\n"
2595 #~ "  -A<spørgsmål>=<svar>      Angiv at <svar> er svar på <spørgsmål>\n"
2596 #~ "  -A-<spørgsmål>=<svar>     Angiv at <svar> ikke er svar på <spørgsmål>\n"
2597 #~ "  -U<makro>                 Glem definitionen af <makro>\n"
2598 #~ "  -v                        Skriv versionsnummeret\n"
2599
2600 #~ msgid ""
2601 #~ "  -H                        Print the name of header files as they are used\n"
2602 #~ "  -C                        Do not discard comments\n"
2603 #~ "  -dM                       Display a list of macro definitions active at end\n"
2604 #~ "  -dD                       Preserve macro definitions in output\n"
2605 #~ "  -dN                       As -dD except that only the names are preserved\n"
2606 #~ "  -dI                       Include #include directives in the output\n"
2607 #~ msgstr ""
2608 #~ "  -H                        Skriv navnene på inkluderingsfilerne når de bruges\n"
2609 #~ "  -C                        Fjern ikke kommentarer\n"
2610 #~ "  -dM                       Vis til sidst de aktive makrodefinitioner\n"
2611 #~ "  -dD                       Bevar makrodefinitioner i uddata\n"
2612 #~ "  -dN                       Som -dD bortset fra at kun navnene bevares\n"
2613 #~ "  -dI                       Inkludér #include-anvisninger i uddata\n"
2614
2615 #~ msgid ""
2616 #~ "  -f[no-]preprocessed       Treat the input file as already preprocessed\n"
2617 #~ "  -ftabstop=<number>        Distance between tab stops for column reporting\n"
2618 #~ "  -P                        Do not generate #line directives\n"
2619 #~ "  -remap                    Remap file names when including files\n"
2620 #~ "  --help                    Display this information\n"
2621 #~ msgstr ""
2622 #~ "  -f[no-]preprocessed       Behandl inddatafilen som allerede præprocesseret\n"
2623 #~ "  -ftabstop=<tal>           Afstand mellem tabulatorstop i kolonnerapportering\n"
2624 #~ "  -P                        Generér ikke #line-angivelser\n"
2625 #~ "  -remap                    Omdan filnavne ved filinkludering\n"
2626 #~ "  --help                    Vis denne vejledning\n"
2627
2628 #~ msgid "syntax error"
2629 #~ msgstr "syntaksfejl"
2630
2631 #~ msgid "syntax error: cannot back up"
2632 #~ msgstr "syntaksfejl: kan ikke gå tilbage"
2633
2634 #~ msgid "ISO C forbids an empty source file"
2635 #~ msgstr "ISO C forbyder en tom kildefil"
2636
2637 #~ msgid "argument of `asm' is not a constant string"
2638 #~ msgstr "parameteren til 'asm' er ikke en konstant streng"
2639
2640 #~ msgid "ISO C forbids data definition with no type or storage class"
2641 #~ msgstr "ISO C forbyder definition af data uden angivelse af type eller lagringsklasse"
2642
2643 #~ msgid "data definition has no type or storage class"
2644 #~ msgstr "definition af data uden angivelse af type eller lagringsklasse"
2645
2646 #~ msgid "ISO C does not allow extra `;' outside of a function"
2647 #~ msgstr "ISO C tillader ikke ekstra ';' uden for funktioner"
2648
2649 #~ msgid "`sizeof' applied to a bit-field"
2650 #~ msgstr "'sizeof' benyttet på et bitfelt"
2651
2652 #~ msgid "ISO C forbids omitting the middle term of a ?: expression"
2653 #~ msgstr "ISO C forbyder udeladelse af den midterste del af et '?:'-udtryk"
2654
2655 #~ msgid "ISO C89 forbids compound literals"
2656 #~ msgstr "ISO C89 forbyder sammensatte konstanter"
2657
2658 #~ msgid "ISO C forbids braced-groups within expressions"
2659 #~ msgstr "ISO C forbyder sætningsblokke inden i udtryk"
2660
2661 #~ msgid "first argument to __builtin_choose_expr not a constant"
2662 #~ msgstr "første parameter til '__builtin_choose_expr' skal være en konstant"
2663
2664 #~ msgid "traditional C rejects ISO C style function definitions"
2665 #~ msgstr "traditionel C tillader ikke ISO C-functionsdefinitioner"
2666
2667 #~ msgid "`%s' is not at beginning of declaration"
2668 #~ msgstr "'%s' er ikke ved begyndelsen af erklæringen"
2669
2670 #~ msgid "ISO C forbids empty initializer braces"
2671 #~ msgstr "ISO C forbyder tom startværdiblok"
2672
2673 #~ msgid "ISO C89 forbids specifying subobject to initialize"
2674 #~ msgstr "ISO C89 forbyder angivelse af underobjekt til klargøring"
2675
2676 # RETMIG: hm, gad vide om dette er rigtigt
2677 #~ msgid "obsolete use of designated initializer without `='"
2678 #~ msgstr "forældet brug af udpeget startværdi uden '='"
2679
2680 #~ msgid "obsolete use of designated initializer with `:'"
2681 #~ msgstr "forældet brug af udpeget startværdi med ':'"
2682
2683 #~ msgid "ISO C forbids specifying range of elements to initialize"
2684 #~ msgstr "ISO C forbyder angivelse af interval af elementer til klargøring"
2685
2686 #~ msgid "ISO C forbids nested functions"
2687 #~ msgstr "ISO C forbyder indlejrede funktioner"
2688
2689 #~ msgid "ISO C forbids forward references to `enum' types"
2690 #~ msgstr "ISO C forbyder forhåndsreferencer til 'enum'-typer"
2691
2692 #~ msgid "comma at end of enumerator list"
2693 #~ msgstr "komma i slutningen af enum-liste"
2694
2695 #~ msgid "no semicolon at end of struct or union"
2696 #~ msgstr "intet semikolon i slutningen af struct eller union"
2697
2698 #~ msgid "extra semicolon in struct or union specified"
2699 #~ msgstr "ekstra semikolon angivet i struct eller union"
2700
2701 #~ msgid "ISO C doesn't support unnamed structs/unions"
2702 #~ msgstr "ISO C understøtter ikke unavngivne struct/union-konstruktioner"
2703
2704 #~ msgid "ISO C forbids member declarations with no members"
2705 #~ msgstr "ISO C forbyder medlemserklæringer uden medlemmer"
2706
2707 #~ msgid "deprecated use of label at end of compound statement"
2708 #~ msgstr "forældet brug af etiket i slutningen af sammensat sætning"
2709
2710 #~ msgid "ISO C89 forbids mixed declarations and code"
2711 #~ msgstr "ISO C89 forbyder blandede erklæringer og kode"
2712
2713 #~ msgid "ISO C forbids label declarations"
2714 #~ msgstr "ISO C forbyder etiketerklæringer"
2715
2716 #~ msgid "braced-group within expression allowed only inside a function"
2717 #~ msgstr "sætningsblokke i udtryk er kun tilladt inde i en funktion"
2718
2719 #~ msgid "empty body in an else-statement"
2720 #~ msgstr "tom krop i en else-sætning"
2721
2722 #~ msgid "ISO C forbids `goto *expr;'"
2723 #~ msgstr "ISO C forbyder 'goto *udtryk;'"
2724
2725 #~ msgid "ISO C forbids forward parameter declarations"
2726 #~ msgstr "ISO C forbyder forhåndsparametererklæringer"
2727
2728 #~ msgid "ISO C requires a named argument before `...'"
2729 #~ msgstr "ISO C påkræver en navngiven parameter før '...'"
2730
2731 #~ msgid "`...' in old-style identifier list"
2732 #~ msgstr "'...' i gammeldags liste af kaldenavne"
2733
2734 #~ msgid "parse error; also virtual memory exhausted"
2735 #~ msgstr "tolkningsfejl; desuden løbet tør for virtuel hukommelse"
2736
2737 #~ msgid "parse error"
2738 #~ msgstr "tolkningsfejl"
2739
2740 #~ msgid "parser stack overflow"
2741 #~ msgstr "overløb i tolkerens stak"
2742
2743 #~ msgid "%s at end of input"
2744 #~ msgstr "%s ved slutning af inddata"
2745
2746 #~ msgid "%s before %s'%c'"
2747 #~ msgstr "%s før %s'%c'"
2748
2749 #~ msgid "%s before %s'\\x%x'"
2750 #~ msgstr "%s før %s'\\x%x'"
2751
2752 #~ msgid "%s before string constant"
2753 #~ msgstr "%s før strengkonstant"
2754
2755 #~ msgid "%s before numeric constant"
2756 #~ msgstr "%s før talkonstant"
2757
2758 #~ msgid "%s before \"%s\""
2759 #~ msgstr "%s før \"%s\""
2760
2761 #~ msgid "%s before '%s' token"
2762 #~ msgstr "%s før symbolet '%s'"
2763
2764 #~ msgid "traditional C rejects string concatenation"
2765 #~ msgstr "traditionel C tillader ikke strengsammensætning"
2766
2767 #~ msgid "syntax error at '%s' token"
2768 #~ msgstr "syntaksfejl ved symbolet '%s'"
2769
2770 #~ msgid "#pragma pack (pop) encountered without matching #pragma pack (push, <n>)"
2771 #~ msgstr "'#pragma pack (pop)' mødt uden tilsvarende '#pragma pack (push, <n>)'"
2772
2773 #~ msgid "#pragma pack(pop, %s) encountered without matching #pragma pack(push, %s, <n>)"
2774 #~ msgstr "'#pragma pack(pop, %s)' mødt uden tilsvarende '#pragma pack(push, %s, <n>)'"
2775
2776 #~ msgid "#pragma pack(push[, id], <n>) is not supported on this target"
2777 #~ msgstr "#pragma pack(push[, id], <n>) understøttes ikke på målarkitekturen"
2778
2779 #~ msgid "#pragma pack(pop[, id], <n>) is not supported on this target"
2780 #~ msgstr "#pragma pack(pop[, id], <n>) understøttes ikke på målarkitekturen"
2781
2782 #~ msgid "missing '(' after '#pragma pack' - ignored"
2783 #~ msgstr "manglende '(' efter '#pragma pack' - ignoreret"
2784
2785 #~ msgid "malformed '#pragma pack' - ignored"
2786 #~ msgstr "forkert udformet '#pragma pack' - ignoreret"
2787
2788 #~ msgid "malformed '#pragma pack(push[, id], <n>)' - ignored"
2789 #~ msgstr "forkert udformet '#pragma pack(push[, id], <n>)' - ignoreret"
2790
2791 #~ msgid "malformed '#pragma pack(pop[, id])' - ignored"
2792 #~ msgstr "forkert udformet '#pragma pack(pop[, id])' - ignoreret"
2793
2794 #~ msgid "unknown action '%s' for '#pragma pack' - ignored"
2795 #~ msgstr "ukendt handling '%s' for '#pragma pack' - ignoreret"
2796
2797 #~ msgid "junk at end of '#pragma pack'"
2798 #~ msgstr "ragelse i slutningen af '#pragma pack'"
2799
2800 #~ msgid "alignment must be a small power of two, not %d"
2801 #~ msgstr "justering skal være en lille potens af to, ikke %d"
2802
2803 #~ msgid "applying #pragma weak `%s' after first use results in unspecified behavior"
2804 #~ msgstr "anvendelse af #pragma weak '%s' efter første brug resulterer i ikke-defineret opførsel"
2805
2806 #~ msgid "malformed #pragma weak, ignored"
2807 #~ msgstr "forkert udformet '#pragma weak' - ignoreret"
2808
2809 #~ msgid "junk at end of #pragma weak"
2810 #~ msgstr "ragelse i slutningen af '#pragma weak'"
2811
2812 #~ msgid "malformed #pragma redefine_extname, ignored"
2813 #~ msgstr "forkert udformet '#pragma redefine_extname' - ignoreret"
2814
2815 #~ msgid "junk at end of #pragma redefine_extname"
2816 #~ msgstr "ragelse i slutningen af '#pragma redefine_extname'"
2817
2818 #~ msgid "#pragma redefine_extname conflicts with declaration"
2819 #~ msgstr "#pragma redefine_extname er i konflikt med erklæring"
2820
2821 #~ msgid "malformed #pragma extern_prefix, ignored"
2822 #~ msgstr "forkert udformet '#pragma extern_prefix' - ignoreret"
2823
2824 #~ msgid "junk at end of #pragma extern_prefix"
2825 #~ msgstr "ragelse i slutningen af '#pragma extern_prefix'"
2826
2827 #~ msgid "asm declaration conflicts with previous rename"
2828 #~ msgstr "asm-erklæring er i konflikt med tidligere omdøbelse"
2829
2830 #~ msgid "break statement not within loop or switch"
2831 #~ msgstr "break-sætning befinder sig ikke i en løkke- eller switch-konstruktion"
2832
2833 #~ msgid "continue statement not within a loop"
2834 #~ msgstr "continue-sætning befinder sig ikke i en løkke"
2835
2836 #~ msgid "destructor needed for `%#D'"
2837 #~ msgstr "destruktionsfunktion påkrævet til '%#D'"
2838
2839 #~ msgid "where case label appears here"
2840 #~ msgstr "hvor case-etiket optræder her"
2841
2842 #~ msgid "(enclose actions of previous case statements requiring destructors in their own scope.)"
2843 #~ msgstr "(indesluttede handlinger fra tidligere case-sætninger kræver destruktionsfunktioner i deres eget virkefelt)"
2844
2845 #~ msgid "%s qualifier ignored on asm"
2846 #~ msgstr "%s-modifikation ignoreret ved asm"
2847
2848 #~ msgid "`%s' has an incomplete type"
2849 #~ msgstr "'%s' er af en ufuldstændig type"
2850
2851 #~ msgid "invalid use of void expression"
2852 #~ msgstr "ugyldig brug af void-udtryk"
2853
2854 #~ msgid "invalid use of flexible array member"
2855 #~ msgstr "ugyldig brug af fleksibelt tabelmedlem"
2856
2857 #~ msgid "invalid use of array with unspecified bounds"
2858 #~ msgstr "ugyldig brug af tabel uden angivne grænser"
2859
2860 #~ msgid "invalid use of undefined type `%s %s'"
2861 #~ msgstr "ugyldig brug af en type '%s %s' der ikke er defineret"
2862
2863 #~ msgid "invalid use of incomplete typedef `%s'"
2864 #~ msgstr "ugyldig brug af ufuldstændig typedef '%s'"
2865
2866 #~ msgid "function types not truly compatible in ISO C"
2867 #~ msgstr "funktionstyper ikke er fuldt ud forenelige i ISO C"
2868
2869 #~ msgid "types are not quite compatible"
2870 #~ msgstr "typer er ikke helt forenelige"
2871
2872 #~ msgid "arithmetic on pointer to an incomplete type"
2873 #~ msgstr "beregninger udført på en henvisning til en ufuldstændig type"
2874
2875 #~ msgid "%s has no member named `%s'"
2876 #~ msgstr "%s har intet medlem ved navn '%s'"
2877
2878 #~ msgid "request for member `%s' in something not a structure or union"
2879 #~ msgstr "forespørgsel efter medlemmet '%s' i noget der hverken er en union eller en struktur"
2880
2881 #~ msgid "dereferencing pointer to incomplete type"
2882 #~ msgstr "forsøg på at følge en henvisning til en variabel af en ufuldstændig type"
2883
2884 #~ msgid "dereferencing `void *' pointer"
2885 #~ msgstr "forsøg på at følge en 'void *'-henvisning"
2886
2887 #~ msgid "invalid type argument of `%s'"
2888 #~ msgstr "ugyldig typeparameter '%s'"
2889
2890 #~ msgid "subscript missing in array reference"
2891 #~ msgstr "indeks mangler i tabelopslag"
2892
2893 #~ msgid "array subscript has type `char'"
2894 #~ msgstr "tabelindeks er af typen 'char'"
2895
2896 #~ msgid "array subscript is not an integer"
2897 #~ msgstr "tabelindeks er ikke et heltal"
2898
2899 #~ msgid "ISO C forbids subscripting `register' array"
2900 #~ msgstr "ISO C forbyder opslag i 'register'-tabel"
2901
2902 #~ msgid "ISO C90 forbids subscripting non-lvalue array"
2903 #~ msgstr "ISO C90 forbyder opslag i tabel der ikke er venstreværdi"
2904
2905 #~ msgid "subscript has type `char'"
2906 #~ msgstr "indeks er af typen 'char'"
2907
2908 #~ msgid "subscripted value is neither array nor pointer"
2909 #~ msgstr "værdien der er påført et indeks, er hverken en tabel eller en henvisningsvariabel"
2910
2911 #~ msgid "`%s' undeclared here (not in a function)"
2912 #~ msgstr "'%s' ikke erklæret her (ikke i en funktion)"
2913
2914 #~ msgid "`%s' undeclared (first use in this function)"
2915 #~ msgstr "'%s' er ikke erklæret (først benyttet i denne funktion)"
2916
2917 #~ msgid "(Each undeclared identifier is reported only once"
2918 #~ msgstr "(et kaldenavn der ikke er erklæret, rapporteres kun én gang"
2919
2920 #~ msgid "for each function it appears in.)"
2921 #~ msgstr "per funktion)"
2922
2923 #~ msgid "local declaration of `%s' hides instance variable"
2924 #~ msgstr "den lokale erklæring af funktionen '%s' skjuler instansvariabel"
2925
2926 #~ msgid "called object is not a function"
2927 #~ msgstr "det kaldte objekt er ikke en funktion"
2928
2929 #~ msgid "too many arguments to function"
2930 #~ msgstr "for mange parametre til funktionen"
2931
2932 #~ msgid "type of formal parameter %d is incomplete"
2933 #~ msgstr "typen af den formelle parameter %d er ufuldstændig"
2934
2935 #~ msgid "%s as integer rather than floating due to prototype"
2936 #~ msgstr "%s som heltal i stedet for kommatal på grund af prototypen"
2937
2938 #~ msgid "%s as integer rather than complex due to prototype"
2939 #~ msgstr "%s som heltal i stedet for complex på grund af prototypen"
2940
2941 #~ msgid "%s as complex rather than floating due to prototype"
2942 #~ msgstr "%s som complex i stedet for kommatal på grund af prototypen"
2943
2944 #~ msgid "%s as floating rather than integer due to prototype"
2945 #~ msgstr "%s som kommatal i stedet for heltal på grund af prototypen"
2946
2947 #~ msgid "%s as complex rather than integer due to prototype"
2948 #~ msgstr "%s som complex i stedet for heltal på grund af prototypen"
2949
2950 #~ msgid "%s as floating rather than complex due to prototype"
2951 #~ msgstr "%s som kommatal i stedet for complex på grund af prototypen"
2952
2953 #~ msgid "%s as `float' rather than `double' due to prototype"
2954 #~ msgstr "%s som float i stedet for double på grund af prototypen"
2955
2956 #~ msgid "%s with different width due to prototype"
2957 #~ msgstr "%s med anderledes bredde på grund af prototypen"
2958
2959 #~ msgid "%s as unsigned due to prototype"
2960 #~ msgstr "%s som unsigned på grund af prototypen"
2961
2962 #~ msgid "%s as signed due to prototype"
2963 #~ msgstr "%s som signed på grund af prototypen"
2964
2965 #~ msgid "too few arguments to function"
2966 #~ msgstr "for få parametre til funktionen"
2967
2968 #~ msgid "suggest parentheses around + or - inside shift"
2969 #~ msgstr "foreslår paranteser omkring + eller - inden i skifteoperation"
2970
2971 #~ msgid "suggest parentheses around && within ||"
2972 #~ msgstr "foreslår paranteser omkring && inden i ||"
2973
2974 #~ msgid "suggest parentheses around arithmetic in operand of |"
2975 #~ msgstr "foreslår paranteser omkring beregning i operand til |"
2976
2977 #~ msgid "suggest parentheses around comparison in operand of |"
2978 #~ msgstr "foreslår paranteser omkring sammenligning i operand til |"
2979
2980 #~ msgid "suggest parentheses around arithmetic in operand of ^"
2981 #~ msgstr "foreslår paranteser omkring beregning i operand til ^"
2982
2983 #~ msgid "suggest parentheses around comparison in operand of ^"
2984 #~ msgstr "foreslår paranteser omkring sammenligning i operand til ^"
2985
2986 #~ msgid "suggest parentheses around + or - in operand of &"
2987 #~ msgstr "foreslår paranteser omkring + eller - i operand til &"
2988
2989 #~ msgid "suggest parentheses around comparison in operand of &"
2990 #~ msgstr "foreslår paranteser omkring sammenligning i operand til &"
2991
2992 #~ msgid "comparisons like X<=Y<=Z do not have their mathematical meaning"
2993 #~ msgstr "sammenligninger som 'x <= y <= z' følger ikke den matematiske betydning"
2994
2995 #~ msgid "division by zero"
2996 #~ msgstr "division med nul"
2997
2998 #~ msgid "right shift count is negative"
2999 #~ msgstr "højreskiftsantal er negativ"
3000
3001 #~ msgid "right shift count >= width of type"
3002 #~ msgstr "højreskiftsantal er større end bredden af typen"
3003
3004 #~ msgid "left shift count is negative"
3005 #~ msgstr "venstreskiftsantal er negativ"
3006
3007 #~ msgid "left shift count >= width of type"
3008 #~ msgstr "venstreskiftsantal er større end bredden af typen"
3009
3010 #~ msgid "shift count is negative"
3011 #~ msgstr "skifteantal er negativ"
3012
3013 #~ msgid "shift count >= width of type"
3014 #~ msgstr "skifteantal er større end bredden af typen"
3015
3016 #~ msgid "comparing floating point with == or != is unsafe"
3017 #~ msgstr "sammenligning af kommatal med == eller != er ikke sikkert"
3018
3019 #~ msgid "ISO C forbids comparison of `void *' with function pointer"
3020 #~ msgstr "ISO C forbyder sammenligning af 'void *' med funktionshenvisning"
3021
3022 #~ msgid "comparison of distinct pointer types lacks a cast"
3023 #~ msgstr "sammenligning med forskellige henvisningstyper mangler en typeomtvingelse"
3024
3025 #~ msgid "comparison between pointer and integer"
3026 #~ msgstr "sammenligning mellem henvisningsvariabel og heltal"
3027
3028 #~ msgid "ISO C forbids ordered comparisons of pointers to functions"
3029 #~ msgstr "ISO C forbyder ordnede sammenligninger af henvisninger til funktioner"
3030
3031 #~ msgid "comparison of complete and incomplete pointers"
3032 #~ msgstr "sammenligning mellem en fuldstændig og ufuldstændig henvisning"
3033
3034 #~ msgid "ordered comparison of pointer with integer zero"
3035 #~ msgstr "ordnet sammenligning af henvisning med heltallet nul"
3036
3037 #~ msgid "unordered comparison on non-floating point argument"
3038 #~ msgstr "uordnet sammenligning af ikke-kommatalsparameter"
3039
3040 #~ msgid "comparison between signed and unsigned"
3041 #~ msgstr "sammenligning mellem signed og unsigned"
3042
3043 #~ msgid "comparison of promoted ~unsigned with constant"
3044 #~ msgstr "sammenligning af forfremmet ~unsigned med konstant"
3045
3046 #~ msgid "comparison of promoted ~unsigned with unsigned"
3047 #~ msgstr "sammenligning af forfremmet ~unsigned med unsigned"
3048
3049 #~ msgid "pointer of type `void *' used in subtraction"
3050 #~ msgstr "henvisning af typen 'void *' benyttet i subtraktion"
3051
3052 #~ msgid "pointer to a function used in subtraction"
3053 #~ msgstr "henvisning til en funktion benyttet i subtraktion"
3054
3055 #~ msgid "wrong type argument to unary plus"
3056 #~ msgstr "forkert parametertype til unært plus"
3057
3058 #~ msgid "wrong type argument to unary minus"
3059 #~ msgstr "forkert parametertype til unært minus"
3060
3061 #~ msgid "ISO C does not support `~' for complex conjugation"
3062 #~ msgstr "ISO C understøtter ikke '~' til compleks-konjugering"
3063
3064 #~ msgid "wrong type argument to bit-complement"
3065 #~ msgstr "forkert parametertype til bitkomplement"
3066
3067 #~ msgid "wrong type argument to abs"
3068 #~ msgstr "forkert parametertype til abs"
3069
3070 #~ msgid "wrong type argument to conjugation"
3071 #~ msgstr "forkert parametertype til konjugation"
3072
3073 #~ msgid "wrong type argument to unary exclamation mark"
3074 #~ msgstr "forkert parametertype til unært udråbstegn"
3075
3076 #~ msgid "ISO C does not support `++' and `--' on complex types"
3077 #~ msgstr "ISO C understøtter ikke '++' og '--' for complex-typer"
3078
3079 # man kan ikke stikke en forøgelse (++) en type som parameter, 'type
3080 # argument' skal opfattes på en anden måde
3081 #~ msgid "wrong type argument to increment"
3082 #~ msgstr "forkert parametertype til forøgelse"
3083
3084 #~ msgid "wrong type argument to decrement"
3085 #~ msgstr "forkert parametertype til formindskelse"
3086
3087 #~ msgid "increment of pointer to unknown structure"
3088 #~ msgstr "forøgelse af henvisning til en ukendt struktur"
3089
3090 #~ msgid "decrement of pointer to unknown structure"
3091 #~ msgstr "formindskelse af henvisning til en ukendt struktur"
3092
3093 # RETMIG: hvad betyder dette?
3094 #~ msgid "ISO C forbids the address of a cast expression"
3095 #~ msgstr "ISO C forbyder adressen af et typeomtvingningsudtryk"
3096
3097 #~ msgid "invalid lvalue in unary `&'"
3098 #~ msgstr "ugyldig venstreværdi i unær '&'"
3099
3100 #~ msgid "attempt to take address of bit-field structure member `%s'"
3101 #~ msgstr "forsøg på at finde adressen af bitfeltstrukturmedlemmet '%s'"
3102
3103 #~ msgid "%s"
3104 #~ msgstr "%s"
3105
3106 #~ msgid "ISO C forbids use of conditional expressions as lvalues"
3107 #~ msgstr "ISO C forbyder brug af betingede udtryk som venstreværdier"
3108
3109 #~ msgid "ISO C forbids use of compound expressions as lvalues"
3110 #~ msgstr "ISO C forbyder brug af sammensatte udtryk som venstreværdier"
3111
3112 #~ msgid "ISO C forbids use of cast expressions as lvalues"
3113 #~ msgstr "ISO C forbyder brug af typeomtvingningsudtryk som venstreværdier"
3114
3115 # RETMIG: lettere klodset konstruktion
3116 #~ msgid "%s of read-only member `%s'"
3117 #~ msgstr "%s af medlemmet '%s' der kun må læses"
3118
3119 #~ msgid "%s of read-only variable `%s'"
3120 #~ msgstr "%s af variablen '%s' der kun må læses"
3121
3122 #~ msgid "%s of read-only location"
3123 #~ msgstr "%s af placering der kun må læses"
3124
3125 #~ msgid "cannot take address of bit-field `%s'"
3126 #~ msgstr "kan ikke finde adressen af bitfeltet '%s'"
3127
3128 #~ msgid "global register variable `%s' used in nested function"
3129 #~ msgstr "global registervariabel '%s' benyttet i indlejret funktion"
3130
3131 #~ msgid "register variable `%s' used in nested function"
3132 #~ msgstr "registervariabel '%s' benyttet i indlejret funktion"
3133
3134 #~ msgid "address of global register variable `%s' requested"
3135 #~ msgstr "forespørgsel efter adressen af den globale registervariabel '%s'"
3136
3137 #~ msgid "cannot put object with volatile field into register"
3138 #~ msgstr "kan ikke anbringe et objekt med et volatile-felt i et register"
3139
3140 #~ msgid "address of register variable `%s' requested"
3141 #~ msgstr "forespørgsel efter adressen af registervariablen '%s'"
3142
3143 #~ msgid "signed and unsigned type in conditional expression"
3144 #~ msgstr "signed og unsigned type i betinget udtryk"
3145
3146 #~ msgid "ISO C forbids conditional expr with only one void side"
3147 #~ msgstr "ISO C forbyder betingede udtryk med kun én tom side"
3148
3149 #~ msgid "ISO C forbids conditional expr between `void *' and function pointer"
3150 #~ msgstr "ISO C++ forbyder betinget udtryk mellem 'void *' og funktionshenvisning"
3151
3152 #~ msgid "pointer type mismatch in conditional expression"
3153 #~ msgstr "henvisningstyperne i betingelsesudtrykket passer ikke sammen"
3154
3155 #~ msgid "pointer/integer type mismatch in conditional expression"
3156 #~ msgstr "henvisnings- og heltalstype i betingelsesudtrykket passer ikke sammen"
3157
3158 #~ msgid "type mismatch in conditional expression"
3159 #~ msgstr "typerne i betingelsesudtrykket passer ikke sammen"
3160
3161 #~ msgid "left-hand operand of comma expression has no effect"
3162 #~ msgstr "venstreoperanden til kommaudtrykket har ingen virkning"
3163
3164 #~ msgid "cast specifies array type"
3165 #~ msgstr "typetildelingen angiver en tabeltype"
3166
3167 #~ msgid "cast specifies function type"
3168 #~ msgstr "typetildelingen angiver en funktionstype"
3169
3170 #~ msgid "ISO C forbids casting nonscalar to the same type"
3171 #~ msgstr "ISO C forbyder omtvingelse af ikke-skalar til den samme type"
3172
3173 #~ msgid "ISO C forbids casts to union type"
3174 #~ msgstr "ISO C forbyder omtvingelse til uniontype"
3175
3176 #~ msgid "cast to union type from type not present in union"
3177 #~ msgstr "typetildeling til en uniontype fra en type der ikke findes i union'en"
3178
3179 #~ msgid "cast adds new qualifiers to function type"
3180 #~ msgstr "typeomtvingning tilføjer modifikationer til en funktionstype"
3181
3182 #~ msgid "cast discards qualifiers from pointer target type"
3183 #~ msgstr "typeomtvingelse kasserer modifikationer på henvisningsmålets type"
3184
3185 #~ msgid "cast increases required alignment of target type"
3186 #~ msgstr "typeomtvingelse forøger den påkrævne justering af måltypen"
3187
3188 #~ msgid "cast from pointer to integer of different size"
3189 #~ msgstr "typeomtvingelse fra henvisning til heltal af en anden størrelse"
3190
3191 #~ msgid "cast does not match function type"
3192 #~ msgstr "typeomtvingelse passer ikke til funktionstype"
3193
3194 #~ msgid "cast to pointer from integer of different size"
3195 #~ msgstr "typeomtvingelse fra heltal til henvisning af en anden størrelse"
3196
3197 #~ msgid "type-punning to incomplete type might break strict-aliasing rules"
3198 #~ msgstr "typeomtvingning af ufuldstændig type bryder muligvis strenge aliasregler"
3199
3200 #~ msgid "dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules"
3201 #~ msgstr "følgning af en typeomtvunget henvisning vil bryde strenge aliasregler"
3202
3203 #~ msgid "invalid lvalue in assignment"
3204 #~ msgstr "ugyldig venstreværdi i tildeling"
3205
3206 #~ msgid "assignment"
3207 #~ msgstr "tildeling"
3208
3209 #~ msgid "cannot pass rvalue to reference parameter"
3210 #~ msgstr "kan ikke videregive højreværdi til referenceparameter"
3211
3212 #~ msgid "%s makes qualified function pointer from unqualified"
3213 #~ msgstr "%s opretter en funktionshenvisning med modifikationer fra én uden"
3214
3215 #~ msgid "%s discards qualifiers from pointer target type"
3216 #~ msgstr "%s kasserer modifikationer på henvisningsmålets type"
3217
3218 #~ msgid "ISO C prohibits argument conversion to union type"
3219 #~ msgstr "ISO C forbyder parameterkonvertering til uniontype"
3220
3221 #~ msgid "ISO C forbids %s between function pointer and `void *'"
3222 #~ msgstr "ISO C forbyder %s mellem funktionshenvisning og 'void *'"
3223
3224 #~ msgid "pointer targets in %s differ in signedness"
3225 #~ msgstr "fortegnene i henvisningsmål i %s er forskellige"
3226
3227 #~ msgid "%s from incompatible pointer type"
3228 #~ msgstr "%s fra en henvisningstype der ikke er forenelig med målets"
3229
3230 #~ msgid "%s makes pointer from integer without a cast"
3231 #~ msgstr "%s opretter en henvisningsvariabel ud fra et heltal uden en typeomtvingning"
3232
3233 #~ msgid "%s makes integer from pointer without a cast"
3234 #~ msgstr "%s opretter et heltal ud fra en henvisningsvariabel uden en typeomtvingning"
3235
3236 #~ msgid "incompatible type for argument %d of `%s'"
3237 #~ msgstr "typen af den %d. parameter i '%s' passer ikke"
3238
3239 #~ msgid "incompatible type for argument %d of indirect function call"
3240 #~ msgstr "typen af den %d. parameter i det indirekte funktionskald passer ikke"
3241
3242 #~ msgid "incompatible types in %s"
3243 #~ msgstr "uforenelige typer i %s"
3244
3245 #~ msgid "passing arg of `%s'"
3246 #~ msgstr "videregiver parameter til '%s'"
3247
3248 #~ msgid "passing arg of pointer to function"
3249 #~ msgstr "videregiver parameter af henvisning til funktion"
3250
3251 #~ msgid "passing arg %d of `%s'"
3252 #~ msgstr "videregiver den %d. parameter til '%s'"
3253
3254 #~ msgid "passing arg %d of pointer to function"
3255 #~ msgstr "videregiver den %d. parameter af henvisning til funktion"
3256
3257 #~ msgid "initializer for static variable is not constant"
3258 #~ msgstr "startværdien for den statiske variabel er ikke en konstant"
3259
3260 #~ msgid "initializer for static variable uses complicated arithmetic"
3261 #~ msgstr "startværdien for den statiske variabel benytter komplicerede beregninger"
3262
3263 #~ msgid "aggregate initializer is not constant"
3264 #~ msgstr "startværdi til variabel af en sammensat type er ikke en konstant"
3265
3266 #~ msgid "aggregate initializer uses complicated arithmetic"
3267 #~ msgstr "startværdien til variabel af en sammensat type benytter komplicerede beregninger"
3268
3269 # 'automatic aggregate' betyder automatisk allokerede variabler, dvs.
3270 # ganske almindelige lokale variabler (kan evt. erklæres med 'auto')
3271 #~ msgid "traditional C rejects automatic aggregate initialization"
3272 #~ msgstr "traditionel C forbyder klargøring af auto-variabler af sammensatte typer"
3273
3274 #~ msgid "(near initialization for `%s')"
3275 #~ msgstr "(i nærheden af klargøringen af '%s')"
3276
3277 #~ msgid "char-array initialized from wide string"
3278 #~ msgstr "char-tabel får tildelt startværdi fra en bred streng"
3279
3280 #~ msgid "int-array initialized from non-wide string"
3281 #~ msgstr "int-tabel får tildelt startværdi fra en ikke-bred streng"
3282
3283 #~ msgid "initializer-string for array of chars is too long"
3284 #~ msgstr "startværdistrengen til char-tabellen er for lang"
3285
3286 #~ msgid "array initialized from non-constant array expression"
3287 #~ msgstr "tabel får tildelt en startværdi fra et tabeludtryk der ikke er konstant"
3288
3289 #~ msgid "initializer element is not constant"
3290 #~ msgstr "startværdielement er ikke en konstant"
3291
3292 #~ msgid "initialization"
3293 #~ msgstr "klargøring"
3294
3295 #~ msgid "initializer element is not computable at load time"
3296 #~ msgstr "startværdielement kan ikke beregnes ved indlæsningstidspunktet"
3297
3298 #~ msgid "invalid initializer"
3299 #~ msgstr "ugyldig startværdi"
3300
3301 #~ msgid "extra brace group at end of initializer"
3302 #~ msgstr "overskydende krøllede paranteser ved slutningen af startværdien"
3303
3304 #~ msgid "missing braces around initializer"
3305 #~ msgstr "krøllede paranteser mangler omkring startværdien"
3306
3307 #~ msgid "braces around scalar initializer"
3308 #~ msgstr "krøllede paranteser omkring skalarstartværdi"
3309
3310 # RETMIG: eller er det fleksibel tabel-medlem
3311 #~ msgid "initialization of flexible array member in a nested context"
3312 #~ msgstr "klargøring af fleksibelt tabelmedlem i en indlejret kontekst"
3313
3314 #~ msgid "initialization of a flexible array member"
3315 #~ msgstr "klargøring af fleksibelt tabelmedlem"
3316
3317 #~ msgid "missing initializer"
3318 #~ msgstr "manglende startværdi"
3319
3320 #~ msgid "empty scalar initializer"
3321 #~ msgstr "tom skalarstartværdi"
3322
3323 #~ msgid "extra elements in scalar initializer"
3324 #~ msgstr "overskydende elementer i skalarstarværdi"
3325
3326 #~ msgid "initialization designators may not nest"
3327 #~ msgstr "klargøringstegn må ikke indlejres"
3328
3329 #~ msgid "array index in non-array initializer"
3330 #~ msgstr "tabelindeks i en startværdi der ikke er en tabel"
3331
3332 # RETMIG: record?
3333 #~ msgid "field name not in record or union initializer"
3334 #~ msgstr "feltnavn ikke i struktur- eller union-startværdi"
3335
3336 #~ msgid "nonconstant array index in initializer"
3337 #~ msgstr "tabelindekset i startværdien er ikke en konstant"
3338
3339 #~ msgid "array index in initializer exceeds array bounds"
3340 #~ msgstr "tabelindeks i startværdi overskrider tabelgrænser"
3341
3342 #~ msgid "empty index range in initializer"
3343 #~ msgstr "tomt indeksinterval i startværdi"
3344
3345 #~ msgid "array index range in initializer exceeds array bounds"
3346 #~ msgstr "tabelindeksinterval i startværdi overskrider tabelgrænser"
3347
3348 #~ msgid "unknown field `%s' specified in initializer"
3349 #~ msgstr "ukendt felt '%s' angivet i startværdi"
3350
3351 #~ msgid "initialized field with side-effects overwritten"
3352 #~ msgstr "klargjort felt med bivirkninger overskrevet"
3353
3354 #~ msgid "excess elements in char array initializer"
3355 #~ msgstr "for mange elementer i char-tabelstartværdien"
3356
3357 #~ msgid "excess elements in struct initializer"
3358 #~ msgstr "for mange elementer i struct-startværdi"
3359
3360 #~ msgid "non-static initialization of a flexible array member"
3361 #~ msgstr "ikke-statisk klargøring af fleksibelt tabelmedlem"
3362
3363 #~ msgid "excess elements in union initializer"
3364 #~ msgstr "for mange elementer i union-startværdi"
3365
3366 #~ msgid "traditional C rejects initialization of unions"
3367 #~ msgstr "traditionel C forbyder tildeling af startværdi til unioner"
3368
3369 #~ msgid "excess elements in array initializer"
3370 #~ msgstr "for mange elementer i tabelstartværdi"
3371
3372 #~ msgid "excess elements in vector initializer"
3373 #~ msgstr "for mange elementer i vektorstartværdi"
3374
3375 #~ msgid "excess elements in scalar initializer"
3376 #~ msgstr "for mange elementer i skalarstartværdi"
3377
3378 #~ msgid "asm template is not a string constant"
3379 #~ msgstr "asm-sætning er ikke en strengkonstant"
3380
3381 #~ msgid "invalid lvalue in asm statement"
3382 #~ msgstr "ugyldig venstreværdi i asm-sætning"
3383
3384 #~ msgid "modification by `asm'"
3385 #~ msgstr "ændring af 'asm'"
3386
3387 #~ msgid "function declared `noreturn' has a `return' statement"
3388 #~ msgstr "funktion der er erklæret 'noreturn' har en 'return'-sætning"
3389
3390 #~ msgid "`return' with no value, in function returning non-void"
3391 #~ msgstr "'return' uden nogen værdi i en funktion der ikke returnerer void"
3392
3393 #~ msgid "`return' with a value, in function returning void"
3394 #~ msgstr "'return' med en værdi i en funktion der returnerer void"
3395
3396 #~ msgid "return"
3397 #~ msgstr "returnering"
3398
3399 #~ msgid "function returns address of local variable"
3400 #~ msgstr "funktion returnerer adressen på en lokal variabel"
3401
3402 #~ msgid "switch quantity not an integer"
3403 #~ msgstr "switch-størrelsen er ikke et heltal"
3404
3405 #~ msgid "`long' switch expression not converted to `int' in ISO C"
3406 #~ msgstr "'long'-udtryk i switch konverteres ikke til 'int' i ISO C"
3407
3408 #~ msgid "case label not within a switch statement"
3409 #~ msgstr "case-etiket befinder sig ikke inden i en switch-sætning"
3410
3411 #~ msgid "`default' label not within a switch statement"
3412 #~ msgstr "'default'-etiket befinder sig ikke inden i en switch-sætning"
3413
3414 #~ msgid "inlining failed in call to `%s'"
3415 #~ msgstr "indlejring mislykkedes i kald til '%s'"
3416
3417 #~ msgid "called from here"
3418 #~ msgstr "kaldt herfra"
3419
3420 #~ msgid "can't inline call to `%s'"
3421 #~ msgstr "kan ikke indlejre kald til '%s'"
3422
3423 #~ msgid "function call has aggregate value"
3424 #~ msgstr "funktionskald har en sammensat værdi"
3425
3426 #~ msgid "Size of loop %d should be %d, not %d."
3427 #~ msgstr "Størrelsen af løkke %d burde være %d, ikke %d."
3428
3429 #~ msgid "Bb %d do not belong to loop %d."
3430 #~ msgstr "Basisblok %d hører ikke til løkke %d."
3431
3432 #~ msgid "Loop %d's header does not have exactly 2 entries."
3433 #~ msgstr "Løkke %d's hoved har ikke præcis 2 elementer."
3434
3435 #~ msgid "Loop %d's latch does not have exactly 1 successor."
3436 #~ msgstr "Løkke %d's ende har ikke præcis 1 efterfølger."
3437
3438 #~ msgid "Loop %d's latch does not have header as successor."
3439 #~ msgstr "Løkke %d's ende har ikke hoved som efterfølger."
3440
3441 #~ msgid "Loop %d's latch does not belong directly to it."
3442 #~ msgstr "Løkke %d's ende tilhører ikke direkte løkken."
3443
3444 #~ msgid "Loop %d's header does not belong directly to it."
3445 #~ msgstr "Løkke %d's hoved tilhører ikke direkte løkken."
3446
3447 #~ msgid "bb %d on wrong place"
3448 #~ msgstr "basisblok %d ved et forkerte sted"
3449
3450 #~ msgid "prev_bb of %d should be %d, not %d"
3451 #~ msgstr "prev_bb for %d bør være %d, ikke %d"
3452
3453 #~ msgid "end insn %d for block %d not found in the insn stream"
3454 #~ msgstr "slutinstruktion %d for blok %d ikke fundet i instruktionsstrømmen"
3455
3456 #~ msgid "insn %d is in multiple basic blocks (%d and %d)"
3457 #~ msgstr "instruktion %d er i flere basisblokke (%d og %d)"
3458
3459 #~ msgid "head insn %d for block %d not found in the insn stream"
3460 #~ msgstr "hovedinstruktion %d for blok %d ikke fundet i instruktionsstrømmen"
3461
3462 #~ msgid "verify_flow_info: REG_BR_PROB does not match cfg %i %i"
3463 #~ msgstr "verify_flow_info: REG_BR_PROB passer ikke til konf. %i %i"
3464
3465 #~ msgid "verify_flow_info: Wrong count of block %i %i"
3466 #~ msgstr "verify_flow_info: Ukorrekt antal af blok %i %i"
3467
3468 #~ msgid "verify_flow_info: Wrong frequency of block %i %i"
3469 #~ msgstr "verify_flow_info: Ukorrekt frekvens af blok %i %i"
3470
3471 #~ msgid "verify_flow_info: Duplicate edge %i->%i"
3472 #~ msgstr "verify_flow_info: Dobbelt kant %i->%i"
3473
3474 #~ msgid "verify_flow_info: Wrong probability of edge %i->%i %i"
3475 #~ msgstr "verify_flow_info: Ukorrekt sandsynlighed for kant %i->%i %i"
3476
3477 #~ msgid "verify_flow_info: Wrong count of edge %i->%i %i"
3478 #~ msgstr "verify_flow_info: Ukorrekt antal for kant %i->%i %i"
3479
3480 #~ msgid "verify_flow_info: Incorrect blocks for fallthru %i->%i"
3481 #~ msgstr "verify_flow_info: Ukorrekte blokke til fald-gennem %i->%i"
3482
3483 #~ msgid "verify_flow_info: Incorrect fallthru %i->%i"
3484 #~ msgstr "verify_flow_info: Ukorrekt fald-gennem %i->%i"
3485
3486 #~ msgid "wrong insn in the fallthru edge"
3487 #~ msgstr "forkert instruktion i fald-gennem-kant"
3488
3489 #~ msgid "verify_flow_info: Basic block %d succ edge is corrupted"
3490 #~ msgstr "verify_flow_info: Efterfølgende kant til basisblok %d er ødelagt"
3491
3492 #~ msgid "Missing REG_EH_REGION note in the end of bb %i"
3493 #~ msgstr "Mangler REG_EH_REGION-note i slutningen af basisblok %i"
3494
3495 #~ msgid "Too many outgoing branch edges from bb %i"
3496 #~ msgstr "For mange udgående forgreningskanter fra basisblok %i"
3497
3498 #~ msgid "Fallthru edge after unconditional jump %i"
3499 #~ msgstr "Fald gennem-kant efter ubetinget spring %i"
3500
3501 #~ msgid "Wrong amount of branch edges after unconditional jump %i"
3502 #~ msgstr "Forkert antal forgreningskanter efter ubetinget spring %i"
3503
3504 #~ msgid "Wrong amount of branch edges after conditional jump %i"
3505 #~ msgstr "Forkert antal forgreningskanter efter betinget spring %i"
3506
3507 #~ msgid "Call edges for non-call insn in bb %i"
3508 #~ msgstr "Kaldekanter for ikke-kaldsinstruktion i basisblok %i"
3509
3510 #~ msgid "Abnormal edges for no purpose in bb %i"
3511 #~ msgstr "Unormale kanter uden noget formål i basisblok %i"
3512
3513 #~ msgid "missing barrier after block %i"
3514 #~ msgstr "manglende barriere efter blok %i"
3515
3516 #~ msgid "basic block %d pred edge is corrupted"
3517 #~ msgstr "foregående kant til basisblok %d er ødelagt"
3518
3519 #~ msgid "insn %d inside basic block %d but block_for_insn is NULL"
3520 #~ msgstr "instruktion %d inden i basisblok %d, men block_for_insn er NULL"
3521
3522 #~ msgid "insn %d inside basic block %d but block_for_insn is %i"
3523 #~ msgstr "instruktion %d inden i basisblok %d, men block_for_insn er %i"
3524
3525 #~ msgid "NOTE_INSN_BASIC_BLOCK is missing for block %d"
3526 #~ msgstr "NOTE_INSN_BASIC_BLOCK mangler for blok %d"
3527
3528 #~ msgid "NOTE_INSN_BASIC_BLOCK %d in middle of basic block %d"
3529 #~ msgstr "NOTE_INSN_BASIC_BLOCK %d i midten af basisblok %d"
3530
3531 #~ msgid "in basic block %d:"
3532 #~ msgstr "i basisblok %d:"
3533
3534 #~ msgid "flow control insn inside a basic block"
3535 #~ msgstr "strømkontrolinstruktion inden i en basisblok"
3536
3537 #~ msgid "basic block %i edge lists are corrupted"
3538 #~ msgstr "kantlister til basisblok %i er ødelagt"
3539
3540 #~ msgid "basic blocks not numbered consecutively"
3541 #~ msgstr "basisblokkene er ikke nummeret i rækkefølge"
3542
3543 #~ msgid "insn outside basic block"
3544 #~ msgstr "instruktion uden for basisblok"
3545
3546 #~ msgid "return not followed by barrier"
3547 #~ msgstr "returnering følges ikke af barriere"
3548
3549 #~ msgid "number of bb notes in insn chain (%d) != n_basic_blocks (%d)"
3550 #~ msgstr "antallet af basisbloknoter i instruktionskæden (%d) != n_basic_blocks (%d)"
3551
3552 #~ msgid "verify_flow_info failed"
3553 #~ msgstr "verify_flow_info mislykkedes"
3554
3555 #~ msgid "internal error"
3556 #~ msgstr "intern fejl"
3557
3558 #~ msgid "no arguments"
3559 #~ msgstr "ingen parametre"
3560
3561 #~ msgid "fopen %s"
3562 #~ msgstr "fopen %s"
3563
3564 #~ msgid "fclose %s"
3565 #~ msgstr "fclose %s"
3566
3567 #~ msgid "collect2 version %s"
3568 #~ msgstr "collect2 version %s"
3569
3570 #~ msgid "%d constructor(s) found\n"
3571 #~ msgstr "%d konstruktionsfunktion(er) fundet\n"
3572
3573 #~ msgid "%d destructor(s)  found\n"
3574 #~ msgstr "%d destruktionsfunktion(er) fundet\n"
3575
3576 #~ msgid "%d frame table(s) found\n"
3577 #~ msgstr "%d rammetabel(ler) fundet\n"
3578
3579 #~ msgid "%s terminated with signal %d [%s]%s"
3580 #~ msgstr "%s afsluttet af signal %d [%s]%s"
3581
3582 #~ msgid "%s returned %d exit status"
3583 #~ msgstr "%s returnerede afslutningskoden %d"
3584
3585 #~ msgid "[cannot find %s]"
3586 #~ msgstr "[kan ikke finde %s]"
3587
3588 #~ msgid "cannot find `%s'"
3589 #~ msgstr "kan ikke finde '%s'"
3590
3591 #~ msgid "redirecting stdout: %s"
3592 #~ msgstr "omdirigerer standard-ud: %s"
3593
3594 #~ msgid "[Leaving %s]\n"
3595 #~ msgstr "[Efterlader %s]\n"
3596
3597 #~ msgid ""
3598 #~ "\n"
3599 #~ "write_c_file - output name is %s, prefix is %s\n"
3600 #~ msgstr ""
3601 #~ "\n"
3602 #~ "write_c_file - uddatanavnet er %s, præfikset er %s\n"
3603
3604 #~ msgid "cannot find `nm'"
3605 #~ msgstr "kan ikke finde 'nm'"
3606
3607 #~ msgid "pipe"
3608 #~ msgstr "pipe"
3609
3610 #~ msgid "fdopen"
3611 #~ msgstr "fdopen"
3612
3613 #~ msgid "dup2 %d 1"
3614 #~ msgstr "dup2 %d 1"
3615
3616 #~ msgid "close %d"
3617 #~ msgstr "close %d"
3618
3619 #~ msgid "execv %s"
3620 #~ msgstr "fejl under kørsel (vha. execv) af %s"
3621
3622 #~ msgid "init function found in object %s"
3623 #~ msgstr "klargøringsfunktion fundet i objekt %s"
3624
3625 #~ msgid "fini function found in object %s"
3626 #~ msgstr "afslutningsfunktion fundet i objekt %s"
3627
3628 #~ msgid "fclose"
3629 #~ msgstr "fclose"
3630
3631 #~ msgid "unable to open file '%s'"
3632 #~ msgstr "kunne ikke åbne filen '%s'"
3633
3634 #~ msgid "unable to stat file '%s'"
3635 #~ msgstr "kunne ikke få fat i oplysninger om filen '%s'"
3636
3637 #~ msgid "unable to mmap file '%s'"
3638 #~ msgstr "kunne ikke indlæse filen '%s'"
3639
3640 #~ msgid "not found\n"
3641 #~ msgstr "ikke fundet\n"
3642
3643 #~ msgid "dynamic dependency %s not found"
3644 #~ msgstr "dynamisk afhængighed %s ikke fundet"