OSDN Git Service

* doc/tm.texi (defmac SMALL_REGISTER_CLASSES): Remove.
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / libcpp / po / da.po
1 # Danish version of GCC strings.
2 # Copyright (C) 2002, 03 Free Software Foundation, Inc.
3 # Ole Laursen <olau@hardworking.dk>, 2001, 02, 03.
4 #
5 # Konventioner:
6 #
7 # ABI -> binær grænseflade
8 # ANSI -> (har jeg tilladt mig at opdatere til (modsvarer Info-hjælpen)) ISO
9 # access -> tilgangs-
10 # aggregate -> en variabel af en sammensat type (fx struct, class)
11 # ambigeous -> tvetydig
12 # arg, argument -> parameter (for ikke at blande sammen med diskussionsargument)
13 # array -> tabel
14 # assembler -> maskinkodeoversætter
15 # assertion -> postulat
16 # attribute -> egenskab
17 # base class -> stamklasse
18 # basic block -> basisblok (funktioner deles op i disse under oversættelsen)
19 # braces -> krøllede paranteser
20 # braced-group -> sætningsblok
21 # branch -> forgrening
22 # buffer -> mellemlager
23 # cast -> typetildeling, omtvingelse af typen
24 # con-/destructor -> kon-/destruktionsfunktion
25 # conflicting -> modstridende
26 # convert -> konvertere, omdanne
27 # declared -> erklæret
28 # defaults to -> antages at være
29 # dereference -> følge
30 # discard -> fjerne
31 # discard -> kassere
32 # driver -> styringsprogram
33 # duplicate -> optræder mere end én gang; mangfoldiggøre
34 # edge list -> kantliste
35 # elt -> udtrykstræ
36 # endian -> endet (fx storendet, lillendet)
37 # endianness -> endethed
38 # exception handling -> håndtering af undtagelser
39 # excess -> for mange
40 # expansion -> udfoldning
41 # extra -> (ret ofte) overskydende
42 # floating point -> kommatal
43 # formals -> parametre
44 # format string -> formateringsstreng
45 # forward -> forhånd (f.eks. forhåndserklæring)
46 # frame table -> rammetabel
47 # friend -> ven(ne-)
48 # gp (general purpose) register -> alment register (havde først brug- med, med det er overflødigt)
49 # hard register -> hardware-register
50 # have no effect -> udvirker intet
51 # identifier -> kaldenavn
52 # incompatible -> uforenelig, passer ikke
53 # incomplete -> ufuldstændig
54 # initialize -> tildele startværdi, klargøre
55 # initializer -> startværdi
56 # initializer list -> klargøringsliste
57 # inline -> integrede, indbygges (eller som reserveret ord: inline)
58 # instance -> instans (fx af en klasse)
59 # issue (fx warnings) -> fremkom med
60 # iterator -> løkkevariabel
61 # junk -> ragelse
62 # keyword -> reserveret ord
63 # label -> etiket
64 # linking -> sammenkædning
65 # lvalue -> venstreværdi
66 # macro -> makro
67 # malformed -> forkert udformet, misdannet
68 # member function/method -> [medlems]funktion (metode i Objective C)
69 # mismatch -> passer ikke med
70 # mmap -> indlæse
71 # modifier, qualifier -> modifikation
72 # multiple inheritance -> multipel nedarvning
73 # newline -> linjeskift
74 # non-numeric -> ikke et tal
75 # null character -> nultegn
76 # null pointer -> nul[-]henvisning
77 # offset -> forskydning
78 # opcodes (til ovenstående) -> instruktioner
79 # out of range -> uden for det gyldige (til tider mulige) interval
80 # overflow -> (til tider) løber over
81 # overlap -> [interval]sammenfald
82 # overloading -> flertydiggørelse
83 # padding -> udfylning
84 # pass -> overbringe (fx parametre), videregive
85 # pointer -> henvisning[svariabel]
86 # preprocessor -> præprocessor
87 # profiling -> profilering
88 # promote -> forfremme
89 # request -> (til tider) forespørgsel
90 # return -> returnerer
91 # schedule -> planlæg
92 # scope -> virkningsfelt
93 # shadowing -> skygger for
94 # shift -> skift
95 # specified -> (oftest) angivet
96 # specifier -> anvisning, angivelse
97 # stab -> stik (?)
98 # statement -> sætning
99 # storage class -> lagringsklasse
100 # strict -> nøje
101 # string -> streng
102 # subscript -> indeks, opslag
103 # target -> mål[arkitektur]
104 # template -> skabelon
105 # thrown -> kastet
106 # token -> symbol
107 # top-level -> øverste niveau
108 # trigraphs ('??%c'-dimser) -> trigrafer
109 # undefine -> glemme definitionen
110 # undefined blahblah -> blahblah er ikke defineret
111 # underscore -> understreg
112 # universal-character-name -> universelt tegn[navn]
113 # unsigned -> uden fortegn
114 # varargs -> variable parameterlister
115 # variadic macro -> makro med vilkårligt antal parametre
116 # variabels -> variabler (med afslutnings-r)
117 # vtable -> virtuel tabel
118 # wide character -> bredtegn
119 # white space -> mellemrum
120 # whitespace -> mellemrum
121 #
122 # Reserverede ord ofte ikke oversat, ej heller er der anbragt ' omkring
123 # (fx unsigned -> unsigned; derimod function -> funktion). Forkortelser
124 # som decl (for declaration) og arg (for argument) er oversat uforkortet
125 # - der er jo masser af plads at tage af.
126 #
127 msgid ""
128 msgstr ""
129 "Project-Id-Version: gcc 3.3\n"
130 "Report-Msgid-Bugs-To: http://gcc.gnu.org/bugs.html\n"
131 "POT-Creation-Date: 2010-04-06 14:10+0000\n"
132 "PO-Revision-Date: 2003-05-25 18:00+0200\n"
133 "Last-Translator: Ole Laursen <olau@hardworking.dk>\n"
134 "Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
135 "MIME-Version: 1.0\n"
136 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
137 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
138
139 #: charset.c:674
140 #, fuzzy, c-format
141 msgid "conversion from %s to %s not supported by iconv"
142 msgstr "konvertering fra NaN til unsigned int"
143
144 #: charset.c:677
145 msgid "iconv_open"
146 msgstr ""
147
148 #: charset.c:685
149 #, c-format
150 msgid "no iconv implementation, cannot convert from %s to %s"
151 msgstr ""
152
153 #: charset.c:781
154 #, fuzzy, c-format
155 msgid "character 0x%lx is not in the basic source character set\n"
156 msgstr "universelt tegnnavn står for '%c', som er en del af det basale kildekodetegnsæt"
157
158 #: charset.c:798 charset.c:1444
159 msgid "converting to execution character set"
160 msgstr ""
161
162 #: charset.c:804
163 #, c-format
164 msgid "character 0x%lx is not unibyte in execution character set"
165 msgstr ""
166
167 #: charset.c:928
168 #, c-format
169 msgid "Character %x might not be NFKC"
170 msgstr ""
171
172 #: charset.c:994
173 #, fuzzy
174 msgid "universal character names are only valid in C++ and C99"
175 msgstr "universelt tegn '\\U%08x' er ikke gyldigt i kaldenavne"
176
177 #: charset.c:997
178 #, c-format
179 msgid "the meaning of '\\%c' is different in traditional C"
180 msgstr "betydningen af '\\%c' er anderledes i traditionel C"
181
182 #: charset.c:1006
183 msgid "In _cpp_valid_ucn but not a UCN"
184 msgstr ""
185
186 #: charset.c:1031
187 #, fuzzy, c-format
188 msgid "incomplete universal character name %.*s"
189 msgstr "ufuldstændigt universelt tegnnavn"
190
191 #: charset.c:1046
192 #, fuzzy, c-format
193 msgid "%.*s is not a valid universal character"
194 msgstr "'%T::%D' er ikke en gyldig erklærer"
195
196 #: charset.c:1056 lex.c:488
197 #, fuzzy
198 msgid "'$' in identifier or number"
199 msgstr "'$'-tegn i kaldenavn eller tal"
200
201 #: charset.c:1066
202 #, fuzzy, c-format
203 msgid "universal character %.*s is not valid in an identifier"
204 msgstr "universelt tegn '\\U%08x' er ikke gyldigt i kaldenavne"
205
206 #: charset.c:1070
207 #, fuzzy, c-format
208 msgid "universal character %.*s is not valid at the start of an identifier"
209 msgstr "universelt tegn '\\U%08x' er ikke gyldigt i kaldenavne"
210
211 #: charset.c:1102 charset.c:1674
212 #, fuzzy
213 msgid "converting UCN to source character set"
214 msgstr "konverterer NULL til en ikke-henvisningstype"
215
216 #: charset.c:1106
217 #, fuzzy
218 msgid "converting UCN to execution character set"
219 msgstr "konverterer NULL til en ikke-henvisningstype"
220
221 #: charset.c:1178
222 msgid "the meaning of '\\x' is different in traditional C"
223 msgstr "betydningen af '\\x' er anderledes i traditionel C"
224
225 #: charset.c:1195
226 msgid "\\x used with no following hex digits"
227 msgstr "\\x angivet uden efterfølgende hexadecimale cifre"
228
229 #: charset.c:1202
230 msgid "hex escape sequence out of range"
231 msgstr "den hexadecimale undvigesekvens er uden for det gyldige interval"
232
233 #: charset.c:1240
234 msgid "octal escape sequence out of range"
235 msgstr "den oktale undvigesekvens er uden for det gyldige interval"
236
237 #: charset.c:1306
238 msgid "the meaning of '\\a' is different in traditional C"
239 msgstr "betydningen af '\\a' er anderledes i traditionel C"
240
241 #: charset.c:1313
242 #, c-format
243 msgid "non-ISO-standard escape sequence, '\\%c'"
244 msgstr "undvigesekvensen '\\%c' er ikke ISO-standard"
245
246 #: charset.c:1321
247 #, fuzzy, c-format
248 msgid "unknown escape sequence: '\\%c'"
249 msgstr "ukendt undvigesekvensen '\\%c'"
250
251 #: charset.c:1329
252 #, fuzzy, c-format
253 msgid "unknown escape sequence: '\\%s'"
254 msgstr "ukendt undvigesekvensen '\\%c'"
255
256 #: charset.c:1336
257 #, fuzzy
258 msgid "converting escape sequence to execution character set"
259 msgstr "undvigesekvens er uden for det gyldig interval for tegn"
260
261 #: charset.c:1509 charset.c:1573
262 msgid "character constant too long for its type"
263 msgstr "tegnkonstanten er for lang for dens type"
264
265 #: charset.c:1512
266 msgid "multi-character character constant"
267 msgstr "flerbyte-tegnkonstant"
268
269 #: charset.c:1612
270 msgid "empty character constant"
271 msgstr "tom tegnkonstant"
272
273 #: charset.c:1721
274 #, fuzzy, c-format
275 msgid "failure to convert %s to %s"
276 msgstr "kunne ikke konvertere '%E' til '%T'"
277
278 #: directives.c:222 directives.c:248
279 #, c-format
280 msgid "extra tokens at end of #%s directive"
281 msgstr "ekstra symboler i slutningen af #%s-direktiv"
282
283 #: directives.c:354
284 #, c-format
285 msgid "#%s is a GCC extension"
286 msgstr "#%s er en GCC-udvidelse"
287
288 #: directives.c:358
289 #, fuzzy, c-format
290 msgid "#%s is a deprecated GCC extension"
291 msgstr "#%s er en GCC-udvidelse"
292
293 #: directives.c:372
294 msgid "suggest not using #elif in traditional C"
295 msgstr "foreslår undladelse af brug af #elif i traditionel C"
296
297 #: directives.c:375
298 #, c-format
299 msgid "traditional C ignores #%s with the # indented"
300 msgstr "traditionel C ignorerer #%s når '#' er indrykket"
301
302 #: directives.c:379
303 #, c-format
304 msgid "suggest hiding #%s from traditional C with an indented #"
305 msgstr "foreslår at skjule #%s fra traditionel C vha. indrykket '#'"
306
307 #: directives.c:405
308 msgid "embedding a directive within macro arguments is not portable"
309 msgstr "indlejring af et direktiv inden i makroparametre er ikke portabelt"
310
311 #: directives.c:425
312 msgid "style of line directive is a GCC extension"
313 msgstr "linjestilsdirektiv er en GCC-udvidelse"
314
315 #: directives.c:480
316 #, c-format
317 msgid "invalid preprocessing directive #%s"
318 msgstr "ugyldigt præprocessordirektiv #%s"
319
320 #: directives.c:548
321 msgid "\"defined\" cannot be used as a macro name"
322 msgstr "\"defined\" kan ikke bruges som makronavn"
323
324 #: directives.c:554
325 #, c-format
326 msgid "\"%s\" cannot be used as a macro name as it is an operator in C++"
327 msgstr "\"%s\" kan ikke bruges som et makronavn da det er en operator i C++"
328
329 #: directives.c:557
330 #, c-format
331 msgid "no macro name given in #%s directive"
332 msgstr "intet makronavn angivet i direktivet #%s"
333
334 #: directives.c:560
335 msgid "macro names must be identifiers"
336 msgstr "makronavne skal være kaldenavne"
337
338 #: directives.c:609
339 #, c-format
340 msgid "undefining \"%s\""
341 msgstr "glemmer definitionen af \"%s\""
342
343 #: directives.c:664
344 msgid "missing terminating > character"
345 msgstr "manglende afsluttende '>'-tegn"
346
347 #: directives.c:723
348 #, c-format
349 msgid "#%s expects \"FILENAME\" or <FILENAME>"
350 msgstr "#%s forventer \"FILNAVN\" eller <FILNAVN>"
351
352 #: directives.c:769
353 #, fuzzy, c-format
354 msgid "empty filename in #%s"
355 msgstr "tomt filnavn i #%s"
356
357 #: directives.c:779
358 msgid "#include nested too deeply"
359 msgstr "#include indlejret for dybt"
360
361 #: directives.c:820
362 msgid "#include_next in primary source file"
363 msgstr "#include_next i den primære kildekodefil"
364
365 #: directives.c:846
366 #, c-format
367 msgid "invalid flag \"%s\" in line directive"
368 msgstr "ugyldigt flag \"%s\" i linjedirektiv"
369
370 #: directives.c:906
371 #, fuzzy
372 msgid "unexpected end of file after #line"
373 msgstr "Justér den forventede hukommelsesventetid"
374
375 #: directives.c:909
376 #, c-format
377 msgid "\"%s\" after #line is not a positive integer"
378 msgstr "\"%s\" efter #line er ikke et positivt heltal"
379
380 #: directives.c:915 directives.c:917
381 msgid "line number out of range"
382 msgstr "linjenummer er uden for det gyldige interval"
383
384 #: directives.c:930 directives.c:1010
385 #, c-format
386 msgid "\"%s\" is not a valid filename"
387 msgstr "\"%s\" er ikke et ugyldigt filnavn"
388
389 #: directives.c:970
390 #, c-format
391 msgid "\"%s\" after # is not a positive integer"
392 msgstr "\"%s\" efter # er ikke et positivt heltal"
393
394 #: directives.c:1062
395 #, c-format
396 msgid "%s"
397 msgstr "%s"
398
399 #: directives.c:1086
400 #, fuzzy, c-format
401 msgid "invalid #%s directive"
402 msgstr "ugyldigt #ident-direktiv"
403
404 #: directives.c:1149
405 #, c-format
406 msgid "registering pragmas in namespace \"%s\" with mismatched name expansion"
407 msgstr ""
408
409 #: directives.c:1158
410 #, fuzzy, c-format
411 msgid "registering pragma \"%s\" with name expansion and no namespace"
412 msgstr "registrerer \"%s\" som både et pragma og som et pragmanavnerum"
413
414 #: directives.c:1176
415 #, c-format
416 msgid "registering \"%s\" as both a pragma and a pragma namespace"
417 msgstr "registrerer \"%s\" som både et pragma og som et pragmanavnerum"
418
419 #: directives.c:1179
420 #, c-format
421 msgid "#pragma %s %s is already registered"
422 msgstr "#pragma %s %s er allerede registreret"
423
424 #: directives.c:1182
425 #, c-format
426 msgid "#pragma %s is already registered"
427 msgstr "#pragma %s er allerede registreret"
428
429 #: directives.c:1212
430 msgid "registering pragma with NULL handler"
431 msgstr ""
432
433 #: directives.c:1424
434 msgid "#pragma once in main file"
435 msgstr "'#pragma once' i hovedfil"
436
437 #: directives.c:1444
438 #, fuzzy
439 msgid "invalid #pragma push_macro directive"
440 msgstr "ugyldigt #pragma GCC poison-direktiv"
441
442 #: directives.c:1483
443 #, fuzzy
444 msgid "invalid #pragma pop_macro directive"
445 msgstr "ugyldigt #pragma GCC poison-direktiv"
446
447 #: directives.c:1537
448 msgid "invalid #pragma GCC poison directive"
449 msgstr "ugyldigt #pragma GCC poison-direktiv"
450
451 #: directives.c:1546
452 #, c-format
453 msgid "poisoning existing macro \"%s\""
454 msgstr "forgifter eksisterende makro \"%s\""
455
456 #: directives.c:1565
457 msgid "#pragma system_header ignored outside include file"
458 msgstr "'#pragma system_header' ignoreret uden for inkluderingsfil"
459
460 #: directives.c:1590
461 #, fuzzy, c-format
462 msgid "cannot find source file %s"
463 msgstr "kan ikke finde kilden %s"
464
465 #: directives.c:1594
466 #, c-format
467 msgid "current file is older than %s"
468 msgstr "aktuel fil er ældre end %s"
469
470 #: directives.c:1779
471 msgid "_Pragma takes a parenthesized string literal"
472 msgstr "_Pragma tager en strengkonstant med paranteser omkring"
473
474 #: directives.c:1884
475 msgid "#else without #if"
476 msgstr "#else uden #if"
477
478 #: directives.c:1889
479 msgid "#else after #else"
480 msgstr "#else efter #else"
481
482 #: directives.c:1891 directives.c:1924
483 msgid "the conditional began here"
484 msgstr "betingelsen begyndte her"
485
486 #: directives.c:1917
487 msgid "#elif without #if"
488 msgstr "#elif uden #if"
489
490 #: directives.c:1922
491 msgid "#elif after #else"
492 msgstr "#elif efter #else"
493
494 #: directives.c:1960
495 msgid "#endif without #if"
496 msgstr "#endif uden #if"
497
498 #: directives.c:2040
499 msgid "missing '(' after predicate"
500 msgstr "manglende '(' efter udsagn"
501
502 #: directives.c:2055
503 msgid "missing ')' to complete answer"
504 msgstr "manglende ')' til at fuldføre svar"
505
506 #: directives.c:2075
507 msgid "predicate's answer is empty"
508 msgstr "udsagnets svar et tomt"
509
510 #: directives.c:2102
511 msgid "assertion without predicate"
512 msgstr "postulat uden udsagn"
513
514 #: directives.c:2105
515 msgid "predicate must be an identifier"
516 msgstr "udsagn skal være et kaldenavn"
517
518 #: directives.c:2191
519 #, c-format
520 msgid "\"%s\" re-asserted"
521 msgstr "\"%s\" genpostuleret"
522
523 #: directives.c:2474
524 #, c-format
525 msgid "unterminated #%s"
526 msgstr "uafsluttet #%s"
527
528 #: directives-only.c:222 lex.c:1516 traditional.c:163
529 msgid "unterminated comment"
530 msgstr "uafsluttet kommentar"
531
532 #: errors.c:93
533 msgid "stdout"
534 msgstr "std-ud"
535
536 #: errors.c:95
537 #, c-format
538 msgid "%s: %s"
539 msgstr "%s: %s"
540
541 #: expr.c:282
542 msgid "too many decimal points in number"
543 msgstr "for mange decimalkommaer i tal"
544
545 #: expr.c:311 expr.c:396
546 #, fuzzy
547 msgid "fixed-point constants are a GCC extension"
548 msgstr "imaginære konstanter er en GCC-udvidelse"
549
550 #: expr.c:324
551 #, fuzzy, c-format
552 msgid "invalid digit \"%c\" in binary constant"
553 msgstr "ugyldig ciffer \"%c\" i oktal konstant"
554
555 #: expr.c:326
556 #, c-format
557 msgid "invalid digit \"%c\" in octal constant"
558 msgstr "ugyldig ciffer \"%c\" i oktal konstant"
559
560 #: expr.c:334
561 #, fuzzy
562 msgid "invalid prefix \"0b\" for floating constant"
563 msgstr "ugyldig endelse \"%.*s\" i kommatalskonstant"
564
565 #: expr.c:339
566 #, fuzzy
567 msgid "no digits in hexadecimal floating constant"
568 msgstr "brug af C99 hexadecimal kommatalskonstant"
569
570 #: expr.c:343
571 msgid "use of C99 hexadecimal floating constant"
572 msgstr "brug af C99 hexadecimal kommatalskonstant"
573
574 #: expr.c:352
575 msgid "exponent has no digits"
576 msgstr "der er ingen cifre i eksponent"
577
578 #: expr.c:359
579 msgid "hexadecimal floating constants require an exponent"
580 msgstr "hexadecimal kommatalskonstant skal have en eksponent"
581
582 #: expr.c:365
583 #, c-format
584 msgid "invalid suffix \"%.*s\" on floating constant"
585 msgstr "ugyldig endelse \"%.*s\" i kommatalskonstant"
586
587 #: expr.c:375 expr.c:424
588 #, c-format
589 msgid "traditional C rejects the \"%.*s\" suffix"
590 msgstr "traditionel C tillader ikke endelsen \"%.*s\""
591
592 #: expr.c:383
593 #, fuzzy
594 msgid "suffix for double constant is a GCC extension"
595 msgstr "imaginære konstanter er en GCC-udvidelse"
596
597 #: expr.c:389
598 #, fuzzy, c-format
599 msgid "invalid suffix \"%.*s\" with hexadecimal floating constant"
600 msgstr "ugyldig endelse \"%.*s\" i kommatalskonstant"
601
602 #: expr.c:400
603 #, fuzzy
604 msgid "decimal float constants are a GCC extension"
605 msgstr "imaginære konstanter er en GCC-udvidelse"
606
607 #: expr.c:410
608 #, c-format
609 msgid "invalid suffix \"%.*s\" on integer constant"
610 msgstr "ugyldig endelse \"%.*s\" i heltalskonstant"
611
612 #: expr.c:433
613 #, fuzzy
614 msgid "use of C++0x long long integer constant"
615 msgstr "brug af ISO C99 long long-heltalskonstanter"
616
617 #: expr.c:442
618 msgid "imaginary constants are a GCC extension"
619 msgstr "imaginære konstanter er en GCC-udvidelse"
620
621 #: expr.c:445
622 #, fuzzy
623 msgid "binary constants are a GCC extension"
624 msgstr "imaginære konstanter er en GCC-udvidelse"
625
626 #: expr.c:538
627 msgid "integer constant is too large for its type"
628 msgstr "heltalskonstanten er for stor for dens type"
629
630 #: expr.c:569
631 msgid "integer constant is so large that it is unsigned"
632 msgstr "heltalskonstanten er så stor at den er unsigned"
633
634 #: expr.c:664
635 msgid "missing ')' after \"defined\""
636 msgstr "manglende ')' efter \"defined\""
637
638 #: expr.c:671
639 msgid "operator \"defined\" requires an identifier"
640 msgstr "operatoren \"defined\" kræver et kaldenavn"
641
642 #: expr.c:679
643 #, c-format
644 msgid "(\"%s\" is an alternative token for \"%s\" in C++)"
645 msgstr "(\"%s\" er et alternativt symbol for \"%s\" i C++)"
646
647 #: expr.c:689
648 msgid "this use of \"defined\" may not be portable"
649 msgstr "denne brug af \"defined\" er muligvis ikke portabel"
650
651 #: expr.c:742
652 msgid "floating constant in preprocessor expression"
653 msgstr "kommatalskonstant i præprocessorudtryk"
654
655 #: expr.c:748
656 msgid "imaginary number in preprocessor expression"
657 msgstr "imaginært tal i præprocessorudtryk"
658
659 #: expr.c:795
660 #, c-format
661 msgid "\"%s\" is not defined"
662 msgstr "\"%s\" er ikke defineret"
663
664 #: expr.c:807
665 #, fuzzy
666 msgid "assertions are a GCC extension"
667 msgstr "#%s er en GCC-udvidelse"
668
669 #: expr.c:810
670 msgid "assertions are a deprecated extension"
671 msgstr ""
672
673 #: expr.c:943 expr.c:972
674 #, c-format
675 msgid "missing binary operator before token \"%s\""
676 msgstr "manglende binær operator før symbolet \"%s\""
677
678 #: expr.c:963
679 #, c-format
680 msgid "token \"%s\" is not valid in preprocessor expressions"
681 msgstr "symbolet \"%s\" er ikke gyldigt i præprocessorudtryk"
682
683 #: expr.c:980
684 #, fuzzy
685 msgid "missing expression between '(' and ')'"
686 msgstr "tomt udtryk mellem '(' og ')'"
687
688 #: expr.c:983
689 #, fuzzy, c-format
690 msgid "%s with no expression"
691 msgstr "#if uden noget udtryk"
692
693 #: expr.c:986
694 #, c-format
695 msgid "operator '%s' has no right operand"
696 msgstr "operatoren '%s' har ikke nogen højre operand"
697
698 #: expr.c:991
699 #, c-format
700 msgid "operator '%s' has no left operand"
701 msgstr "operatoren '%s' har ikke nogen venstre operand"
702
703 #: expr.c:1017
704 msgid " ':' without preceding '?'"
705 msgstr " ':' uden forudgående '?'"
706
707 #: expr.c:1045
708 #, fuzzy, c-format
709 msgid "unbalanced stack in %s"
710 msgstr "uafbalanceret stak i #if"
711
712 #: expr.c:1065
713 #, c-format
714 msgid "impossible operator '%u'"
715 msgstr "umulig operator '%u'"
716
717 #: expr.c:1166
718 msgid "missing ')' in expression"
719 msgstr "manglende ')' i udtryk"
720
721 #: expr.c:1195
722 msgid "'?' without following ':'"
723 msgstr "'?' uden efterfølgende ':'"
724
725 #: expr.c:1205
726 msgid "integer overflow in preprocessor expression"
727 msgstr "heltallet løber over i præprocessorudtrykket"
728
729 #: expr.c:1210
730 msgid "missing '(' in expression"
731 msgstr "manglende '(' i udtryk"
732
733 #: expr.c:1242
734 #, c-format
735 msgid "the left operand of \"%s\" changes sign when promoted"
736 msgstr "den venstre operand til \"%s\" ændrer fortegn ved forfremmelse"
737
738 #: expr.c:1247
739 #, c-format
740 msgid "the right operand of \"%s\" changes sign when promoted"
741 msgstr "den højre operand til \"%s\" ændrer fortegn ved forfremmelse"
742
743 #: expr.c:1506
744 msgid "traditional C rejects the unary plus operator"
745 msgstr "traditionel C tillader ikke operatoren unær plus"
746
747 #: expr.c:1589
748 msgid "comma operator in operand of #if"
749 msgstr "kommeoperator i en operand til #if"
750
751 #: expr.c:1725
752 msgid "division by zero in #if"
753 msgstr "division med nul i #if"
754
755 #: files.c:463
756 msgid "NULL directory in find_file"
757 msgstr ""
758
759 #: files.c:500
760 msgid "one or more PCH files were found, but they were invalid"
761 msgstr ""
762
763 #: files.c:503
764 msgid "use -Winvalid-pch for more information"
765 msgstr ""
766
767 #: files.c:594
768 #, c-format
769 msgid "%s is a block device"
770 msgstr "%s er en blokenhed"
771
772 #: files.c:611
773 #, c-format
774 msgid "%s is too large"
775 msgstr "%s er for stor"
776
777 #: files.c:646
778 #, c-format
779 msgid "%s is shorter than expected"
780 msgstr "%s er kortere end forventet"
781
782 #: files.c:881
783 #, fuzzy, c-format
784 msgid "no include path in which to search for %s"
785 msgstr "der er ingen inkluderingssti at finde %s i"
786
787 #: files.c:1306
788 msgid "Multiple include guards may be useful for:\n"
789 msgstr "Flere inkluderingsvagter kan være nyttige til:\n"
790
791 #: init.c:485
792 msgid "cppchar_t must be an unsigned type"
793 msgstr "cppchar_t skal være en unsigned type"
794
795 #: init.c:489
796 #, c-format
797 msgid "preprocessor arithmetic has maximum precision of %lu bits; target requires %lu bits"
798 msgstr "præprocessorberegning har en maksimal præcision på %lu bit; målarkitektur kræver %lu bit"
799
800 #: init.c:496
801 msgid "CPP arithmetic must be at least as precise as a target int"
802 msgstr "CPP-beregning skal være mindst lige så præcis som en målarkitekturs int"
803
804 #: init.c:499
805 msgid "target char is less than 8 bits wide"
806 msgstr "målarkitekturs char er mindre end 8 bit bred"
807
808 #: init.c:503
809 msgid "target wchar_t is narrower than target char"
810 msgstr "målarkitekturs wchar_t er mindre end målarkitekturs char"
811
812 #: init.c:507
813 msgid "target int is narrower than target char"
814 msgstr "målarkitekturs int er mindre end målarkitekturs char"
815
816 #: init.c:512
817 msgid "CPP half-integer narrower than CPP character"
818 msgstr "CPP-halvheltal er mindre end CPP-tegn"
819
820 #: init.c:516
821 #, c-format
822 msgid "CPP on this host cannot handle wide character constants over %lu bits, but the target requires %lu bits"
823 msgstr "CPP på denne vært kan ikke håndtere bredtegnkonstanter over %lu bit, men målarkitekturen kræver %lu bit"
824
825 #: lex.c:285
826 msgid "backslash and newline separated by space"
827 msgstr "omvendt skråstreg og linjeskift er adskilt af mellemrum"
828
829 #: lex.c:290
830 msgid "backslash-newline at end of file"
831 msgstr "omvendt skråstreg efterfulgt af linjeskift ved slutningen af filen"
832
833 #: lex.c:305
834 #, c-format
835 msgid "trigraph ??%c converted to %c"
836 msgstr "trigrafen ??%c konverteret til %c"
837
838 #: lex.c:312
839 #, fuzzy, c-format
840 msgid "trigraph ??%c ignored, use -trigraphs to enable"
841 msgstr "trigrafen ??%c ignoreret"
842
843 #: lex.c:360
844 msgid "\"/*\" within comment"
845 msgstr "\"/*\" i en kommentar"
846
847 #: lex.c:418
848 #, c-format
849 msgid "%s in preprocessing directive"
850 msgstr "%s i præprocessordirektiv"
851
852 #: lex.c:427
853 msgid "null character(s) ignored"
854 msgstr "nultegn ignoreret"
855
856 #: lex.c:464
857 #, fuzzy, c-format
858 msgid "`%.*s' is not in NFKC"
859 msgstr "\"%s\" er ikke defineret"
860
861 #: lex.c:467
862 #, fuzzy, c-format
863 msgid "`%.*s' is not in NFC"
864 msgstr "\"%s\" er ikke defineret"
865
866 #: lex.c:535 lex.c:612
867 #, c-format
868 msgid "attempt to use poisoned \"%s\""
869 msgstr "forsøg på at bruge forgiftet \"%s\""
870
871 #: lex.c:543 lex.c:620
872 msgid "__VA_ARGS__ can only appear in the expansion of a C99 variadic macro"
873 msgstr "__VA_ARGS__ kan kun optræde i udfoldelsen af en C99-makro med vilkårligt antal parametre"
874
875 #: lex.c:549 lex.c:626
876 #, c-format
877 msgid "identifier \"%s\" is a special operator name in C++"
878 msgstr ""
879
880 #: lex.c:771
881 msgid "raw string delimiter longer than 16 characters"
882 msgstr ""
883
884 #: lex.c:774
885 #, fuzzy, c-format
886 msgid "invalid character '%c' in raw string delimiter"
887 msgstr "ugyldigt tegn '%c' i #if"
888
889 #: lex.c:895 lex.c:917
890 #, fuzzy
891 msgid "unterminated raw string"
892 msgstr "uafsluttet formateringsstreng"
893
894 #: lex.c:932 lex.c:1031
895 msgid "null character(s) preserved in literal"
896 msgstr "nultegn bevaret i strengkonstant"
897
898 #: lex.c:1034
899 #, c-format
900 msgid "missing terminating %c character"
901 msgstr "manglende afsluttende '%c'-tegn"
902
903 #: lex.c:1527
904 msgid "C++ style comments are not allowed in ISO C90"
905 msgstr "kommentarer i C++-stil er ikke tilladt i ISO C90"
906
907 #: lex.c:1529
908 msgid "(this will be reported only once per input file)"
909 msgstr "(dette rapporteres kun en enkelt gang per inddatafil)"
910
911 #: lex.c:1534
912 msgid "multi-line comment"
913 msgstr "flerlinjers kommentar"
914
915 #: lex.c:1854
916 #, c-format
917 msgid "unspellable token %s"
918 msgstr "symbol %s kan ikke staves"
919
920 #: macro.c:87
921 #, c-format
922 msgid "macro \"%s\" is not used"
923 msgstr "makroen \"%s\" bliver ikke brugt"
924
925 #: macro.c:126 macro.c:321
926 #, c-format
927 msgid "invalid built-in macro \"%s\""
928 msgstr "ugyldig indbygget makro \"%s\""
929
930 #: macro.c:160
931 #, fuzzy
932 msgid "could not determine file timestamp"
933 msgstr "kunne ikke bestemme dato og tid"
934
935 #: macro.c:256
936 msgid "could not determine date and time"
937 msgstr "kunne ikke bestemme dato og tid"
938
939 #: macro.c:272
940 msgid "__COUNTER__ expanded inside directive with -fdirectives-only"
941 msgstr ""
942
943 #: macro.c:430
944 msgid "invalid string literal, ignoring final '\\'"
945 msgstr "ugyldig strengkonstant, ignorerer afsluttende '\\'"
946
947 #: macro.c:490
948 #, c-format
949 msgid "pasting \"%s\" and \"%s\" does not give a valid preprocessing token"
950 msgstr "indsættelse af \"%s\" og \"%s\" giver ikke et gyldigt præprocessorsymbol"
951
952 #: macro.c:565
953 msgid "ISO C99 requires rest arguments to be used"
954 msgstr "ISO C99 påkræver at restparametrene skal bruges"
955
956 #: macro.c:570
957 #, c-format
958 msgid "macro \"%s\" requires %u arguments, but only %u given"
959 msgstr "makroen \"%s\" kræver %u parametre, men modtager kun %u"
960
961 #: macro.c:575
962 #, c-format
963 msgid "macro \"%s\" passed %u arguments, but takes just %u"
964 msgstr "makroen \"%s\" bliver viderebragt %u parametre, men tager kun mod %u"
965
966 #: macro.c:734 traditional.c:681
967 #, c-format
968 msgid "unterminated argument list invoking macro \"%s\""
969 msgstr "uafsluttet parameterliste ved kald af makroen \"%s\""
970
971 #: macro.c:864
972 #, c-format
973 msgid "function-like macro \"%s\" must be used with arguments in traditional C"
974 msgstr "funktionsagtig makro \"%s\" skal bruges med parametre i traditionel C"
975
976 #: macro.c:1038
977 #, c-format
978 msgid "invoking macro %s argument %d: empty macro arguments are undefined in ISO C90 and ISO C++98"
979 msgstr ""
980
981 #: macro.c:1501
982 #, c-format
983 msgid "duplicate macro parameter \"%s\""
984 msgstr "makroparameternavnet \"%s\" optræder mere end én gang"
985
986 #: macro.c:1547
987 #, c-format
988 msgid "\"%s\" may not appear in macro parameter list"
989 msgstr "\"%s\" må ikke optræde i makroparameterliste"
990
991 #: macro.c:1555
992 msgid "macro parameters must be comma-separated"
993 msgstr "makroparametre skal være komma-adskilte"
994
995 #: macro.c:1572
996 msgid "parameter name missing"
997 msgstr "parameternavn mangler"
998
999 #: macro.c:1589
1000 msgid "anonymous variadic macros were introduced in C99"
1001 msgstr "anonyme makroer med vilkårligt antal parametre blev introduceret i C99"
1002
1003 #: macro.c:1594
1004 msgid "ISO C does not permit named variadic macros"
1005 msgstr "ISO C tillader ikke navngivne makroer med vilkårligt antal parametre"
1006
1007 #: macro.c:1603
1008 msgid "missing ')' in macro parameter list"
1009 msgstr "manglende ')' i makroparameterliste"
1010
1011 #: macro.c:1652
1012 msgid "'##' cannot appear at either end of a macro expansion"
1013 msgstr "'##' må ikke optræde ved nogen af enderne i en makrokrop"
1014
1015 #: macro.c:1687
1016 #, fuzzy
1017 msgid "ISO C99 requires whitespace after the macro name"
1018 msgstr "ISO C påkræver mellemrum efter makronavnet"
1019
1020 #: macro.c:1711
1021 #, fuzzy
1022 msgid "missing whitespace after the macro name"
1023 msgstr "ISO C påkræver mellemrum efter makronavnet"
1024
1025 #: macro.c:1745
1026 msgid "'#' is not followed by a macro parameter"
1027 msgstr "'#' efterfølges ikke af en makroparameter"
1028
1029 #: macro.c:1900
1030 #, c-format
1031 msgid "\"%s\" redefined"
1032 msgstr "\"%s\" omdefineret"
1033
1034 #: macro.c:1905
1035 msgid "this is the location of the previous definition"
1036 msgstr "den foregående definition er her"
1037
1038 #: macro.c:1966
1039 #, c-format
1040 msgid "macro argument \"%s\" would be stringified in traditional C"
1041 msgstr "makroparameteren \"%s\" ville blive gjort til en streng i traditionel C"
1042
1043 #: macro.c:1989
1044 #, c-format
1045 msgid "invalid hash type %d in cpp_macro_definition"
1046 msgstr "ugyldig hashtype %d i cpp_macro_definition"
1047
1048 #: pch.c:86 pch.c:334 pch.c:346 pch.c:364 pch.c:370 pch.c:379 pch.c:386
1049 msgid "while writing precompiled header"
1050 msgstr ""
1051
1052 #: pch.c:617
1053 #, c-format
1054 msgid "%s: not used because `%.*s' is poisoned"
1055 msgstr ""
1056
1057 #: pch.c:639
1058 #, fuzzy, c-format
1059 msgid "%s: not used because `%.*s' not defined"
1060 msgstr "etiketten '%s' er benyttet, men ikke defineret"
1061
1062 #: pch.c:651
1063 #, c-format
1064 msgid "%s: not used because `%.*s' defined as `%s' not `%.*s'"
1065 msgstr ""
1066
1067 #: pch.c:692
1068 #, fuzzy, c-format
1069 msgid "%s: not used because `%s' is defined"
1070 msgstr "'%s' brugt, men aldrig defineret"
1071
1072 #: pch.c:712
1073 #, c-format
1074 msgid "%s: not used because `__COUNTER__' is invalid"
1075 msgstr ""
1076
1077 #: pch.c:721 pch.c:894
1078 msgid "while reading precompiled header"
1079 msgstr ""
1080
1081 #: traditional.c:751
1082 #, c-format
1083 msgid "detected recursion whilst expanding macro \"%s\""
1084 msgstr "opdagede rekursion ved udfoldelse af makroen \"%s\""
1085
1086 #: traditional.c:969
1087 #, fuzzy
1088 msgid "syntax error in macro parameter list"
1089 msgstr "\"%s\" må ikke optræde i makroparameterliste"
1090
1091 #~ msgid "`%s' attribute directive ignored"
1092 #~ msgstr "egenskabsdirektivet '%s' ignoreret"
1093
1094 #~ msgid "wrong number of arguments specified for `%s' attribute"
1095 #~ msgstr "forkert antal parametre angivet til egenskaben '%s'"
1096
1097 #~ msgid "`%s' attribute does not apply to types"
1098 #~ msgstr "egenskaben '%s' kan ikke anvendes på typer"
1099
1100 #~ msgid "`%s' attribute only applies to function types"
1101 #~ msgstr "egenskaben '%s' kan kun anvendes sammen med funktionstyper"
1102
1103 #~ msgid "`%s' attribute ignored"
1104 #~ msgstr "egenskaben '%s' ignoreret"
1105
1106 #~ msgid "offset outside bounds of constant string"
1107 #~ msgstr "forskydning udenfor grænserne af konstant streng"
1108
1109 #~ msgid "second arg to `__builtin_prefetch' must be a constant"
1110 #~ msgstr "den anden parameter til '__builtin_prefetch' skal være en konstant"
1111
1112 #~ msgid "invalid second arg to __builtin_prefetch; using zero"
1113 #~ msgstr "ugyldig anden parameter til '__builtin_prefetch'; benytter nul"
1114
1115 #~ msgid "third arg to `__builtin_prefetch' must be a constant"
1116 #~ msgstr "en tredje parameter til '__builtin_prefetch' skal være en konstant"
1117
1118 #~ msgid "invalid third arg to __builtin_prefetch; using zero"
1119 #~ msgstr "ugyldig tredje parameter til '__builtin_prefetch'; benytter nul"
1120
1121 #~ msgid "__builtin_saveregs not supported by this target"
1122 #~ msgstr "__builtin_saveregs understøttes ikke af denne målarkitektur"
1123
1124 #~ msgid "argument of `__builtin_args_info' must be constant"
1125 #~ msgstr "parameteren til '__builtin_args_info' skal være konstant"
1126
1127 #~ msgid "argument of `__builtin_args_info' out of range"
1128 #~ msgstr "parameteren til '__builtin_args_info' er uden for det gyldige interval"
1129
1130 #~ msgid "missing argument in `__builtin_args_info'"
1131 #~ msgstr "manglende parameter i '__builtin_args_info'"
1132
1133 #~ msgid "`va_start' used in function with fixed args"
1134 #~ msgstr "`va_start' benyttet i en funktion med fast antal parametre"
1135
1136 #~ msgid "second parameter of `va_start' not last named argument"
1137 #~ msgstr "den anden parameter til 'va_start' er ikke den sidste navngivne parameter"
1138
1139 #~ msgid "`__builtin_next_arg' called without an argument"
1140 #~ msgstr "`__builtin_next_arg' kaldt uden en parameter"
1141
1142 #~ msgid "too many arguments to function `va_start'"
1143 #~ msgstr "for mange parametre til funktionen 'va_start'"
1144
1145 #~ msgid "first argument to `va_arg' not of type `va_list'"
1146 #~ msgstr "den første parameter til 'va_arg' er ikke af typen 'va_list'"
1147
1148 #~ msgid "`%s' is promoted to `%s' when passed through `...'"
1149 #~ msgstr "'%s' forfremmes til '%s' ved overbringelse gennem '...'"
1150
1151 #~ msgid "(so you should pass `%s' not `%s' to `va_arg')"
1152 #~ msgstr "(så du skal overbring '%s' ikke '%s' til 'va_arg')"
1153
1154 #~ msgid "invalid arg to `__builtin_frame_address'"
1155 #~ msgstr "ugyldig parameter til '__builtin_frame_address'"
1156
1157 #~ msgid "invalid arg to `__builtin_return_address'"
1158 #~ msgstr "ugyldig parameter til '__builtin_return_address'"
1159
1160 #~ msgid "unsupported arg to `__builtin_frame_address'"
1161 #~ msgstr "ikke-understøttet parameter til '__builtin_frame_address'"
1162
1163 #~ msgid "unsupported arg to `__builtin_return_address'"
1164 #~ msgstr "ikke-understøttet parameter til '__builtin_return_address'"
1165
1166 #~ msgid "second arg to `__builtin_expect' must be a constant"
1167 #~ msgstr "den anden parameter til '__builtin_expect' skal være en konstant"
1168
1169 #~ msgid "__builtin_longjmp second argument must be 1"
1170 #~ msgstr "den anden paramter til '__builtin_longjmp' skal være 1"
1171
1172 #~ msgid "built-in function `%s' not currently supported"
1173 #~ msgstr "den indbyggede funktion '%s' understøttes i øjeblikket ikke"
1174
1175 #~ msgid "target format does not support infinity"
1176 #~ msgstr "målprocessoren understøtter ikke uendelig"
1177
1178 #~ msgid "`%s' is not defined outside of function scope"
1179 #~ msgstr "'%s' er ikke defineret uden for funktionsvirkefelt"
1180
1181 #~ msgid "string length `%d' is greater than the length `%d' ISO C%d compilers are required to support"
1182 #~ msgstr "strenglængden '%d' er større end den længde på '%d' som ISO C%d-oversættere er pålagt at understøtte"
1183
1184 #~ msgid "concatenation of string literals with __FUNCTION__ is deprecated"
1185 #~ msgstr "sammensætning af strengkonstanter med __FUNCTION__ er forældet"
1186
1187 #~ msgid "overflow in constant expression"
1188 #~ msgstr "overløb i konstant udtryk"
1189
1190 #~ msgid "integer overflow in expression"
1191 #~ msgstr "heltalsoverløb i udtryk"
1192
1193 #~ msgid "floating point overflow in expression"
1194 #~ msgstr "kommatalsoverløb i udtryk"
1195
1196 #~ msgid "vector overflow in expression"
1197 #~ msgstr "vektoroverløb i udtryk"
1198
1199 #~ msgid "large integer implicitly truncated to unsigned type"
1200 #~ msgstr "stort heltal forkortes underforstået til type uden fortegn"
1201
1202 #~ msgid "negative integer implicitly converted to unsigned type"
1203 #~ msgstr "negativt heltal forkortes underforstået til type uden fortegn"
1204
1205 #~ msgid "overflow in implicit constant conversion"
1206 #~ msgstr "overløb i underforstået konstant konvertering"
1207
1208 #~ msgid "operation on `%s' may be undefined"
1209 #~ msgstr "brug af '%s' er muligvis ikke defineret"
1210
1211 #~ msgid "expression statement has incomplete type"
1212 #~ msgstr "udtrykket er af en ufuldstændig type"
1213
1214 #~ msgid "case label does not reduce to an integer constant"
1215 #~ msgstr "case-etiketten kan ikke reduceres til en heltalskonstant"
1216
1217 #~ msgid "invalid truth-value expression"
1218 #~ msgstr "ugyldigt sandhedsværdiudtryk"
1219
1220 #~ msgid "invalid operands to binary %s"
1221 #~ msgstr "ugyldige operander til binær %s"
1222
1223 #~ msgid "comparison is always false due to limited range of data type"
1224 #~ msgstr "sammenligning er altid falsk på grund af den begrænsede rækkevidde af datatypen"
1225
1226 #~ msgid "comparison is always true due to limited range of data type"
1227 #~ msgstr "sammenligning er altid sand på grund af den begrænsede rækkevidde af datatypen"
1228
1229 #~ msgid "comparison of unsigned expression >= 0 is always true"
1230 #~ msgstr "sammenligning med unsigned udtryk >= 0 er altid sand"
1231
1232 #~ msgid "comparison of unsigned expression < 0 is always false"
1233 #~ msgstr "sammenligning med unsigned udtryk < 0 er altid falsk"
1234
1235 #~ msgid "pointer of type `void *' used in arithmetic"
1236 #~ msgstr "henvisning af typen 'void *' benyttet i udregning"
1237
1238 #~ msgid "pointer to a function used in arithmetic"
1239 #~ msgstr "henvisning til en funktion benyttet i udregning"
1240
1241 #~ msgid "pointer to member function used in arithmetic"
1242 #~ msgstr "henvisning til en medlemsfunktion benyttet i udregning"
1243
1244 #~ msgid "pointer to a member used in arithmetic"
1245 #~ msgstr "henvisning til et medlem benyttet i udregning"
1246
1247 #~ msgid "struct type value used where scalar is required"
1248 #~ msgstr "værdi af struct-type angivet hvor skalar er påkrævet"
1249
1250 #~ msgid "union type value used where scalar is required"
1251 #~ msgstr "værdi af union-type angivet hvor skalar er påkrævet"
1252
1253 #~ msgid "array type value used where scalar is required"
1254 #~ msgstr "værdi af tabeltype angivet hvor skalar er påkrævet"
1255
1256 #~ msgid "suggest parentheses around assignment used as truth value"
1257 #~ msgstr "foreslår paranteser omkring tildeling der er benyttet som boolsk værdi"
1258
1259 #~ msgid "invalid use of `restrict'"
1260 #~ msgstr "ugyldig brug af 'restrict'"
1261
1262 #~ msgid "invalid application of `sizeof' to a function type"
1263 #~ msgstr "ugyldig anvendelse af 'sizeof' på en funktionstype"
1264
1265 #~ msgid "invalid application of `%s' to a void type"
1266 #~ msgstr "ugyldig anvendelse af '%s' på en void-type"
1267
1268 #~ msgid "invalid application of `%s' to an incomplete type"
1269 #~ msgstr "ugyldig anvendelse af '%s' på en ufuldstændig type"
1270
1271 #~ msgid "`__alignof' applied to a bit-field"
1272 #~ msgstr "'__alignof' benyttet på et bitfelt"
1273
1274 #~ msgid "cannot disable built-in function `%s'"
1275 #~ msgstr "kan ikke deaktivere den indbyggede funktion '%s'"
1276
1277 #~ msgid "too few arguments to function `%s'"
1278 #~ msgstr "for få parametre til funktionen '%s'"
1279
1280 #~ msgid "too many arguments to function `%s'"
1281 #~ msgstr "for mange parametre til funktionen '%s'"
1282
1283 #~ msgid "non-floating-point argument to function `%s'"
1284 #~ msgstr "parameter der ikke er et kommatal, til funktionen '%s'"
1285
1286 #~ msgid "pointers are not permitted as case values"
1287 #~ msgstr "henvisningsvariabler er ikke tilladt som case-værdier"
1288
1289 #~ msgid "ISO C++ forbids range expressions in switch statements"
1290 #~ msgstr "ISO C++ forbyder intervaludtryk i switch-sætninger"
1291
1292 #~ msgid "ISO C forbids range expressions in switch statements"
1293 #~ msgstr "ISO C forbyder intervaludtryk i switch-sætninger"
1294
1295 #~ msgid "empty range specified"
1296 #~ msgstr "tomt interval angivet"
1297
1298 #~ msgid "duplicate (or overlapping) case value"
1299 #~ msgstr "case-værdi optræder mere end én gang (måske pga. intervalsammenfald)"
1300
1301 #~ msgid "this is the first entry overlapping that value"
1302 #~ msgstr "dette er det første punkt som falder sammen med den værdi"
1303
1304 #~ msgid "duplicate case value"
1305 #~ msgstr "case-værdi optræder mere end én gang"
1306
1307 #~ msgid "previously used here"
1308 #~ msgstr "tidligere benyttet her"
1309
1310 #~ msgid "multiple default labels in one switch"
1311 #~ msgstr "flere default-etiketter i én switch-konstruktion"
1312
1313 #~ msgid "this is the first default label"
1314 #~ msgstr "dette er den første default-etiket"
1315
1316 #~ msgid "ISO C++ forbids taking the address of a label"
1317 #~ msgstr "ISO C++ forbyder at tage adressen af en etiket"
1318
1319 #~ msgid "ISO C forbids taking the address of a label"
1320 #~ msgstr "ISO C forbyder at tage adressen af en etiket"
1321
1322 #~ msgid "declaration of `%s' shadows %s"
1323 #~ msgstr "erklæring af '%s' skygger for '%s'"
1324
1325 #~ msgid "unknown machine mode `%s'"
1326 #~ msgstr "ukendt maskintilstand '%s'"
1327
1328 #~ msgid "no data type for mode `%s'"
1329 #~ msgstr "ingen datatype til tilstanden '%s'"
1330
1331 #~ msgid "unable to emulate '%s'"
1332 #~ msgstr "kunne ikke emulere '%s'"
1333
1334 #~ msgid "section attribute cannot be specified for local variables"
1335 #~ msgstr "sektionsegenskaben kan ikke angives for lokale variabler"
1336
1337 #~ msgid "section of `%s' conflicts with previous declaration"
1338 #~ msgstr "sektionen '%s' strider mod tidligere erklæring"
1339
1340 #~ msgid "section attribute not allowed for `%s'"
1341 #~ msgstr "sektionsegenskaben er ikke tilladt for '%s'"
1342
1343 #~ msgid "section attributes are not supported for this target"
1344 #~ msgstr "sektionsegenskaber understøttes ikke på denne målarkitektur"
1345
1346 #~ msgid "requested alignment is not a constant"
1347 #~ msgstr "angivet justering er ikke en konstant"
1348
1349 #~ msgid "requested alignment is not a power of 2"
1350 #~ msgstr "angivet justering er ikke en potens af 2"
1351
1352 #~ msgid "requested alignment is too large"
1353 #~ msgstr "angivet justering er for stor"
1354
1355 #~ msgid "alignment may not be specified for `%s'"
1356 #~ msgstr "justering må ikke angives for '%s'"
1357
1358 #~ msgid "`%s' defined both normally and as an alias"
1359 #~ msgstr "'%s' er defineret både normalt og som et alias"
1360
1361 #~ msgid "alias arg not a string"
1362 #~ msgstr "aliasparameter er ikke en streng"
1363
1364 #~ msgid "visibility arg not a string"
1365 #~ msgstr "synlighedsparameter er ikke en streng"
1366
1367 #~ msgid "visibility arg must be one of \"default\", \"hidden\", \"protected\" or \"internal\""
1368 #~ msgstr "synlighedsparameter skal være en af \"default\", \"hidden\", \"protected\" eller \"internal\""
1369
1370 #~ msgid "tls_model arg not a string"
1371 #~ msgstr "tls_model-parameter er ikke en streng"
1372
1373 #~ msgid "tls_model arg must be one of \"local-exec\", \"initial-exec\", \"local-dynamic\" or \"global-dynamic\""
1374 #~ msgstr "tls_model-parameter skal være en af \"local-exec\", \"initial-exec\", \"local-dynamic\" eller \"global-dynamic\""
1375
1376 #~ msgid "`%s' attribute applies only to functions"
1377 #~ msgstr "'%s'-egenskaben kan kun anvendes sammen med funktioner"
1378
1379 #~ msgid "can't set `%s' attribute after definition"
1380 #~ msgstr "kan ikke angive '%s'-egenskaben efter definitionen"
1381
1382 #~ msgid "`%s' attribute ignored for `%s'"
1383 #~ msgstr "'%s'-egenskaben ignoreret for '%s'"
1384
1385 #~ msgid "invalid vector type for attribute `%s'"
1386 #~ msgstr "ugyldig vektortype for egenskaben '%s'"
1387
1388 #~ msgid "no vector mode with the size and type specified could be found"
1389 #~ msgstr "ingen vektortilstand med den angivne størrelse og typen kunne findes"
1390
1391 #~ msgid "nonnull attribute without arguments on a non-prototype"
1392 #~ msgstr "ikke-nul egenskab uden parametre til en ikke-prototype"
1393
1394 #~ msgid "nonnull argument has invalid operand number (arg %lu)"
1395 #~ msgstr "ikke-nul parameter har ugyldig operandnummer (parameter %lu)"
1396
1397 #~ msgid "nonnull argument with out-of-range operand number (arg %lu, operand %lu)"
1398 #~ msgstr "ikke-nul parameter med operandnummer uden for det gyldig interval (parameter %lu, operand %lu)"
1399
1400 #~ msgid "nonnull argument references non-pointer operand (arg %lu, operand %lu)"
1401 #~ msgstr "ikke-nul parameter refererer til ikke-henvisningsoperand (parameter %lu, operand %lu)"
1402
1403 #~ msgid "null argument where non-null required (arg %lu)"
1404 #~ msgstr "nulparameter hvor ikke-nul er påkrævet (parameter %lu)"
1405
1406 #~ msgid "void value not ignored as it ought to be"
1407 #~ msgstr "tom værdi er ikke ignoreret som den burde være"
1408
1409 #~ msgid "conversion to non-scalar type requested"
1410 #~ msgstr "konvertering til ikke-skalartype udbedt"
1411
1412 #~ msgid "array `%s' assumed to have one element"
1413 #~ msgstr "tabellen '%s' antages kun at have ét element"
1414
1415 #~ msgid "`struct %s' incomplete in scope ending here"
1416 #~ msgstr "'struct %s' er ufuldstændig ved virkefeltets afslutning her"
1417
1418 #~ msgid "`union %s' incomplete in scope ending here"
1419 #~ msgstr "'union %s' er ufuldstændig ved virkefeltets afslutning her"
1420
1421 #~ msgid "`enum %s' incomplete in scope ending here"
1422 #~ msgstr "'enum %s' er ufuldstændig ved virkefeltets afslutning her"
1423
1424 #~ msgid "label `%s' defined but not used"
1425 #~ msgstr "etiketten '%s' er defineret, men ikke benyttet"
1426
1427 #~ msgid "function `%s' redeclared as inline"
1428 #~ msgstr "funktionen '%s' omerklæret som inline"
1429
1430 #~ msgid "previous declaration of function `%s' with attribute noinline"
1431 #~ msgstr "tidligere erklæring af funktionen '%s' med egenskaben noinline"
1432
1433 #~ msgid "function `%s' redeclared with attribute noinline"
1434 #~ msgstr "funktionen '%s' omerklæret med egenskaben noinline"
1435
1436 #~ msgid "previous declaration of function `%s' was inline"
1437 #~ msgstr "tidligere erklæring af funktionen '%s' var inline"
1438
1439 # shadowing betyder at en funktion har samme navn og dermed skjuler en anden
1440 #~ msgid "shadowing built-in function `%s'"
1441 #~ msgstr "skygger for den indbyggede funktion '%s'"
1442
1443 #~ msgid "shadowing library function `%s'"
1444 #~ msgstr "skygger for biblioteksfunktionen '%s'"
1445
1446 #~ msgid "library function `%s' declared as non-function"
1447 #~ msgstr "biblioteksfunktionen '%s' er erklæret som noget der ikke er en funktion"
1448
1449 #~ msgid "built-in function `%s' declared as non-function"
1450 #~ msgstr "den indbyggede funktion '%s' er erklæret som noget der ikke er en funktion"
1451
1452 #~ msgid "`%s' redeclared as different kind of symbol"
1453 #~ msgstr "'%s' omerklæret som en anden form for symbol"
1454
1455 #~ msgid "previous declaration of `%s'"
1456 #~ msgstr "'%s' er tidligere erklæret"
1457
1458 #~ msgid "conflicting types for built-in function `%s'"
1459 #~ msgstr "modstridende typer for den indbyggede funktion '%s'"
1460
1461 #~ msgid "conflicting types for `%s'"
1462 #~ msgstr "modstridende typer for '%s'"
1463
1464 #~ msgid "a parameter list with an ellipsis can't match an empty parameter name list declaration"
1465 #~ msgstr "en parameterliste med '...' passer ikke til en erklæring med en tom parameterliste"
1466
1467 #~ msgid "an argument type that has a default promotion can't match an empty parameter name list declaration"
1468 #~ msgstr "en parametertype med automatisk forfremmelse passer ikke til en erklæring med en tom parameterliste"
1469
1470 #~ msgid "thread-local declaration of `%s' follows non thread-local declaration"
1471 #~ msgstr "trådlokal erklæring af '%s' følger ikke-trådlokal erklæring"
1472
1473 #~ msgid "non thread-local declaration of `%s' follows thread-local declaration"
1474 #~ msgstr "ikke-trådlokal erklæring af '%s' følger trådlokal erklæring"
1475
1476 #~ msgid "redefinition of `%s'"
1477 #~ msgstr "omdefinering af '%s'"
1478
1479 #~ msgid "redeclaration of `%s'"
1480 #~ msgstr "omerklæring af '%s'"
1481
1482 #~ msgid "conflicting declarations of `%s'"
1483 #~ msgstr "modstridende erklæringer af '%s'"
1484
1485 #~ msgid "prototype for `%s' follows"
1486 #~ msgstr "prototypen for '%s' følger"
1487
1488 #~ msgid "non-prototype definition here"
1489 #~ msgstr "definition uden prototype her"
1490
1491 #~ msgid "prototype for `%s' follows and number of arguments doesn't match"
1492 #~ msgstr "prototypen for '%s' følger og antallet af parametre passer ikke"
1493
1494 #~ msgid "prototype for `%s' follows and argument %d doesn't match"
1495 #~ msgstr "prototypen for '%s' følger og den %d. parameter passer ikke"
1496
1497 #~ msgid "`%s' declared inline after being called"
1498 #~ msgstr "'%s' er erklæret inline efter at være blevet kaldt"
1499
1500 #~ msgid "`%s' declared inline after its definition"
1501 #~ msgstr "'%s' er erklæret inline efter dens definition"
1502
1503 # anden 'declaration' er underforstået i engelsk original
1504 #~ msgid "static declaration for `%s' follows non-static"
1505 #~ msgstr "static-erklæring af '%s' følger erklæring uden static"
1506
1507 #~ msgid "non-static declaration for `%s' follows static"
1508 #~ msgstr "erklæring uden static af '%s' følger static-erklæring"
1509
1510 #~ msgid "const declaration for `%s' follows non-const"
1511 #~ msgstr "const-erklæring af '%s' følger ikke-konstant erklæring"
1512
1513 #~ msgid "type qualifiers for `%s' conflict with previous decl"
1514 #~ msgstr "typemodifikationer for '%s' strider mod tidligere erklæring"
1515
1516 #~ msgid "redundant redeclaration of `%s' in same scope"
1517 #~ msgstr "overflødig omerklæring af '%s' i samme virkefelt"
1518
1519 #~ msgid "declaration of `%s' shadows a parameter"
1520 #~ msgstr "erklæring af '%s' skygger for en parameter"
1521
1522 #~ msgid "declaration of `%s' shadows a symbol from the parameter list"
1523 #~ msgstr "erklæring af '%s' skygger for et symbol fra parameterlisten"
1524
1525 #~ msgid "a parameter"
1526 #~ msgstr "en parameter"
1527
1528 #~ msgid "a previous local"
1529 #~ msgstr "en tidligere lokal variabel"
1530
1531 #~ msgid "a global declaration"
1532 #~ msgstr "en global erklæring"
1533
1534 #~ msgid "nested extern declaration of `%s'"
1535 #~ msgstr "indlejret extern-erklæring af '%s'"
1536
1537 #~ msgid "`%s' used prior to declaration"
1538 #~ msgstr "'%s' benyttes før erklæringen"
1539
1540 #~ msgid "`%s' was declared implicitly `extern' and later `static'"
1541 #~ msgstr "'%s' blev underforstået erklæret 'extern' og derefter 'static'"
1542
1543 #~ msgid "type mismatch with previous external decl"
1544 #~ msgstr "typen passer ikke med tidligere ekstern erklæring"
1545
1546 #~ msgid "previous external decl of `%s'"
1547 #~ msgstr "tidligere ekstern erklæring af '%s'"
1548
1549 #~ msgid "type mismatch with previous implicit declaration"
1550 #~ msgstr "typen passer ikke med tidligere underforstået erklæring"
1551
1552 #~ msgid "previous implicit declaration of `%s'"
1553 #~ msgstr "tidligere underforstået erklæring af '%s'"
1554
1555 #~ msgid "`%s' was previously implicitly declared to return `int'"
1556 #~ msgstr "'%s' blev tidligere underforstået erklæret til at returnere 'int'"
1557
1558 #~ msgid "`%s' was declared `extern' and later `static'"
1559 #~ msgstr "'%s' blev erklæret 'extern' og derefter 'static'"
1560
1561 #~ msgid "extern declaration of `%s' doesn't match global one"
1562 #~ msgstr "extern-erklæring af '%s' passer ikke med den globale"
1563
1564 #~ msgid "`%s' locally external but globally static"
1565 #~ msgstr "'%s' er lokalt ekstern, men globalt statisk"
1566
1567 #~ msgid "function `%s' was previously declared within a block"
1568 #~ msgstr "funktionen '%s' blev tidligere erklæret inden for en blok"
1569
1570 #~ msgid "implicit declaration of function `%s'"
1571 #~ msgstr "underforstået erklæring af funktionen '%s'"
1572
1573 #~ msgid "label %s referenced outside of any function"
1574 #~ msgstr "der er blevet henvist til etiketten '%s' uden for en funktion"
1575
1576 #~ msgid "duplicate label declaration `%s'"
1577 #~ msgstr "etiketten '%s' er blevet erklæret mere end én gang"
1578
1579 #~ msgid "this is a previous declaration"
1580 #~ msgstr "dette er en tidligere erklæring"
1581
1582 #~ msgid "unnamed struct/union that defines no instances"
1583 #~ msgstr "unavngiven struct/union som ikke definerer nogen instanser"
1584
1585 #~ msgid "useless keyword or type name in empty declaration"
1586 #~ msgstr "ubrugeligt reserveret ord eller typenavn i tom erklæring"
1587
1588 #~ msgid "two types specified in one empty declaration"
1589 #~ msgstr "to typer angivet i én tom erklæring"
1590
1591 #~ msgid "empty declaration"
1592 #~ msgstr "tom erklæring"
1593
1594 #~ msgid "ISO C90 does not support `static' or type qualifiers in parameter array declarators"
1595 #~ msgstr "ISO C90 understøtter ikke 'static' eller typemodifikationer i parametertabelerklæringer"
1596
1597 #~ msgid "ISO C90 does not support `[*]' array declarators"
1598 #~ msgstr "ISO C90 understøtter ikke tabelerklæringer med '[*]'"
1599
1600 #~ msgid "GCC does not yet properly implement `[*]' array declarators"
1601 #~ msgstr "GCC understøtter endnu ikke ordentligt tabelerklæringer med '[*]'"
1602
1603 #~ msgid "static or type qualifiers in abstract declarator"
1604 #~ msgstr "static eller typemodifikationer i abstrakt erklæring"
1605
1606 #~ msgid "`%s' is usually a function"
1607 #~ msgstr "'%s' er sædvanligvis en funktion"
1608
1609 # init dækker over værditildeling her - samme for de næste mange
1610 #~ msgid "typedef `%s' is initialized (use __typeof__ instead)"
1611 #~ msgstr "typedef '%s' bliver tildelt en værdi (benyt __typeof__ i stedet)"
1612
1613 #~ msgid "function `%s' is initialized like a variable"
1614 #~ msgstr "funktionen '%s' bliver tildelt en startværdi som en variabel"
1615
1616 #~ msgid "parameter `%s' is initialized"
1617 #~ msgstr "parameteren '%s' bliver tildelt en startværdi"
1618
1619 #~ msgid "variable-sized object may not be initialized"
1620 #~ msgstr "et objekt af variabel størrelse må ikke tildeles en startværdi"
1621
1622 #~ msgid "variable `%s' has initializer but incomplete type"
1623 #~ msgstr "variablen '%s' bliver tildelt en startværdi, men er af en ufuldstændig type"
1624
1625 #~ msgid "elements of array `%s' have incomplete type"
1626 #~ msgstr "elementer i tabellen '%s' er af en ufuldstændig type"
1627
1628 #~ msgid "declaration of `%s' has `extern' and is initialized"
1629 #~ msgstr "erklæringen af '%s' indeholder 'extern' og variablen bliver tildelt en startværdi"
1630
1631 #~ msgid "inline function `%s' given attribute noinline"
1632 #~ msgstr "inline funktion '%s' givet egenskaben noinline"
1633
1634 #~ msgid "initializer fails to determine size of `%s'"
1635 #~ msgstr "startværdien giver ikke størrelsen af '%s'"
1636
1637 #~ msgid "array size missing in `%s'"
1638 #~ msgstr "tabelstørrelsen mangler i '%s'"
1639
1640 #~ msgid "zero or negative size array `%s'"
1641 #~ msgstr "nul eller negativ størrelse for tabellen '%s'"
1642
1643 #~ msgid "storage size of `%s' isn't known"
1644 #~ msgstr "lagringsstørrelsen af '%s' er ikke kendt"
1645
1646 #~ msgid "storage size of `%s' isn't constant"
1647 #~ msgstr "lagringsstørrelsen af '%s' er ikke konstant"
1648
1649 #~ msgid "ignoring asm-specifier for non-static local variable `%s'"
1650 #~ msgstr "ignorerer asm-anvisning til den ikke-statiske, lokale variabel '%s'"
1651
1652 #~ msgid "ISO C forbids parameter `%s' shadowing typedef"
1653 #~ msgstr "ISO C forbyder at parameteren '%s' skygger for typedef"
1654
1655 #~ msgid "`long long long' is too long for GCC"
1656 #~ msgstr "'long long long' er for langt for GCC"
1657
1658 #~ msgid "ISO C90 does not support `long long'"
1659 #~ msgstr "ISO C90 understøtter ikke 'long long'"
1660
1661 #~ msgid "duplicate `%s'"
1662 #~ msgstr "'%s' optræder mere end én gang"
1663
1664 #~ msgid "`__thread' before `extern'"
1665 #~ msgstr "'__thread' før 'extern'"
1666
1667 #~ msgid "`__thread' before `static'"
1668 #~ msgstr "'__thread' før 'static'"
1669
1670 #~ msgid "two or more data types in declaration of `%s'"
1671 #~ msgstr "mere end én datatype i erklæringen af '%s'"
1672
1673 #~ msgid "`%s' fails to be a typedef or built in type"
1674 #~ msgstr "'%s' er hverken en typedef eller en indbygget type"
1675
1676 #~ msgid "type defaults to `int' in declaration of `%s'"
1677 #~ msgstr "typen antages at være 'int' i erklæringen af '%s'"
1678
1679 #~ msgid "both long and short specified for `%s'"
1680 #~ msgstr "både long og short er angivet for '%s'"
1681
1682 #~ msgid "long or short specified with char for `%s'"
1683 #~ msgstr "long eller short angivet samtidig med char for '%s'"
1684
1685 #~ msgid "long or short specified with floating type for `%s'"
1686 #~ msgstr "long eller short angivet samtidig med en kommatalstype for '%s'"
1687
1688 #~ msgid "the only valid combination is `long double'"
1689 #~ msgstr "den eneste gyldige kombination er 'long double'"
1690
1691 #~ msgid "both signed and unsigned specified for `%s'"
1692 #~ msgstr "både signed og unsigned er angivet for '%s'"
1693
1694 #~ msgid "long, short, signed or unsigned invalid for `%s'"
1695 #~ msgstr "long, short, signed og unsigned er ugyldige for '%s'"
1696
1697 #~ msgid "long, short, signed or unsigned used invalidly for `%s'"
1698 #~ msgstr "long, short, signed og unsigned er benyttet på ugyldig vis for '%s'"
1699
1700 #~ msgid "complex invalid for `%s'"
1701 #~ msgstr "complex ugyldig for '%s'"
1702
1703 #~ msgid "ISO C90 does not support complex types"
1704 #~ msgstr "ISO C90 understøtter ikke komplekse typer"
1705
1706 #~ msgid "ISO C does not support plain `complex' meaning `double complex'"
1707 #~ msgstr "ISO C understøtter ikke at blot 'complex' betyder 'double complex'"
1708
1709 #~ msgid "ISO C does not support complex integer types"
1710 #~ msgstr "ISO C understøtter ikke komplekse heltalstyper"
1711
1712 #~ msgid "duplicate `const'"
1713 #~ msgstr "'const' optræder mere end én gang"
1714
1715 #~ msgid "duplicate `restrict'"
1716 #~ msgstr "'restrict' optræder mere end én gang"
1717
1718 #~ msgid "duplicate `volatile'"
1719 #~ msgstr "'volatile' optræder mere end én gang"
1720
1721 #~ msgid "multiple storage classes in declaration of `%s'"
1722 #~ msgstr "flere lagringsklasser optræder i erklæringen af '%s'"
1723
1724 #~ msgid "function definition declared `auto'"
1725 #~ msgstr "'auto' er påhæftet funktionsdefinitionen"
1726
1727 #~ msgid "function definition declared `register'"
1728 #~ msgstr "'register' er påhæftet funktionsdefinitionen"
1729
1730 #~ msgid "function definition declared `typedef'"
1731 #~ msgstr "'typedef' er påhæftet funktionsdefinitionen"
1732
1733 #~ msgid "function definition declared `__thread'"
1734 #~ msgstr "'__thread' er påhæftet funktionsdefinitionen"
1735
1736 #~ msgid "storage class specified for structure field `%s'"
1737 #~ msgstr "lagringsklasse angivet for strukturfelt '%s'"
1738
1739 #~ msgid "storage class specified for parameter `%s'"
1740 #~ msgstr "lagringsklasse angivet for parameter '%s'"
1741
1742 #~ msgid "storage class specified for typename"
1743 #~ msgstr "lagringsklasse angivet for typenavn"
1744
1745 #~ msgid "`%s' initialized and declared `extern'"
1746 #~ msgstr "'%s' bliver tildelt en startværdi og er samtidig erklæret 'extern'"
1747
1748 #~ msgid "`%s' has both `extern' and initializer"
1749 #~ msgstr "'%s' er erklæret 'extern', men bliver tildelt en startværdi"
1750
1751 #~ msgid "top-level declaration of `%s' specifies `auto'"
1752 #~ msgstr "erklæring af '%s' på øverste niveau angiver 'auto'"
1753
1754 #~ msgid "nested function `%s' declared `extern'"
1755 #~ msgstr "indlejret funktion '%s' er erklæret 'extern'"
1756
1757 #~ msgid "function-scope `%s' implicitly auto and declared `__thread'"
1758 #~ msgstr "'%s' i funktionsvirkefelt underforstået auto og erklæret '__thread'"
1759
1760 #~ msgid "static or type qualifiers in non-parameter array declarator"
1761 #~ msgstr "static eller typemodifikationer i ikke-parametertabelerklæring"
1762
1763 #~ msgid "declaration of `%s' as array of voids"
1764 #~ msgstr "'%s' erklæret som en tabel af void"
1765
1766 #~ msgid "declaration of `%s' as array of functions"
1767 #~ msgstr "'%s' erklæret som en tabel af funktioner"
1768
1769 #~ msgid "invalid use of structure with flexible array member"
1770 #~ msgstr "ugyldig brug af struktur med fleksibelt tabelmedlem"
1771
1772 #~ msgid "size of array `%s' has non-integer type"
1773 #~ msgstr "størrelsen af tabellen '%s' er ikke af en heltalstype"
1774
1775 #~ msgid "ISO C forbids zero-size array `%s'"
1776 #~ msgstr "ISO C forbyder tabellen '%s' med størrelsen nul"
1777
1778 #~ msgid "size of array `%s' is negative"
1779 #~ msgstr "størrelsen af tabellen '%s' er negativ"
1780
1781 #~ msgid "ISO C90 forbids array `%s' whose size can't be evaluated"
1782 #~ msgstr "ISO C90 forbyder tabellen '%s' hvis størrelse ikke kan bestemmes"
1783
1784 #~ msgid "ISO C90 forbids variable-size array `%s'"
1785 #~ msgstr "ISO C90 forbyder tabellen '%s' med variabel størrelse"
1786
1787 #~ msgid "size of array `%s' is too large"
1788 #~ msgstr "størrelsen af tabellen '%s' er for stor"
1789
1790 #~ msgid "ISO C90 does not support flexible array members"
1791 #~ msgstr "ISO C90 understøtter ikke fleksible tabelmedlemmer"
1792
1793 #~ msgid "array type has incomplete element type"
1794 #~ msgstr "tabeltypen er af en ufuldstændig type"
1795
1796 #~ msgid "ISO C forbids const or volatile function types"
1797 #~ msgstr "ISO C forbyder const eller volatile funktionstyper"
1798
1799 #~ msgid "`%s' declared as function returning a function"
1800 #~ msgstr "'%s' er erklæret som en funktion der returnerer en funktion"
1801
1802 #~ msgid "`%s' declared as function returning an array"
1803 #~ msgstr "'%s' er erklæret som en funktion der returnerer en tabel"
1804
1805 #~ msgid "ISO C forbids qualified void function return type"
1806 #~ msgstr "ISO C forbyder void funktionsreturtype med modifikationer"
1807
1808 #~ msgid "type qualifiers ignored on function return type"
1809 #~ msgstr "typemodifikationer ignoreret i funktionsreturtypen"
1810
1811 #~ msgid "ISO C forbids qualified function types"
1812 #~ msgstr "ISO C forbyder funktionsreturtype med modifikationer"
1813
1814 #~ msgid "invalid type modifier within pointer declarator"
1815 #~ msgstr "ugyldig typemodifikation i erklæring af henvisning"
1816
1817 #~ msgid "variable or field `%s' declared void"
1818 #~ msgstr "variabel eller felt '%s' erklæret void"
1819
1820 #~ msgid "attributes in parameter array declarator ignored"
1821 #~ msgstr "egenskaber i parametertabelerklæring ignoreret"
1822
1823 #~ msgid "invalid type modifier within array declarator"
1824 #~ msgstr "ugyldig typemodifikation i tabelerklæring"
1825
1826 #~ msgid "field `%s' declared as a function"
1827 #~ msgstr "feltet '%s' er erklæret som en funktion"
1828
1829 #~ msgid "field `%s' has incomplete type"
1830 #~ msgstr "feltet '%s' er af en ufuldstændig type"
1831
1832 #~ msgid "invalid storage class for function `%s'"
1833 #~ msgstr "ugyldig lagringsklasse for funktion '%s'"
1834
1835 #~ msgid "`noreturn' function returns non-void value"
1836 #~ msgstr "en funktion uden returtype returnerer en ikke-tom værdi"
1837
1838 # at oversætte inline med et udsagnsord her bliver vist for tvetydigt
1839 #~ msgid "cannot inline function `main'"
1840 #~ msgstr "funktionen 'main' kan ikke være inline"
1841
1842 #~ msgid "variable `%s' declared `inline'"
1843 #~ msgstr "variablen '%s' er erklæret 'inline'"
1844
1845 #~ msgid "thread-local storage not supported for this target"
1846 #~ msgstr "trådlokal lagring understøttes ikke på målarkitekturen"
1847
1848 #~ msgid "function declaration isn't a prototype"
1849 #~ msgstr "funktionserklæringen er ikke en prototype"
1850
1851 #~ msgid "parameter names (without types) in function declaration"
1852 #~ msgstr "parameternavne (uden typer) i funktionserklæringen"
1853
1854 #~ msgid "parameter `%s' has incomplete type"
1855 #~ msgstr "parameteren '%s' er af en ufuldstændig type"
1856
1857 #~ msgid "parameter has incomplete type"
1858 #~ msgstr "parameteren er af en ufuldstændig type"
1859
1860 # engelsk original upræcis (hvordan kan man henvise til en type?)
1861 #~ msgid "parameter `%s' points to incomplete type"
1862 #~ msgstr "parameteren '%s' er en henvisning til en ufuldstændig type"
1863
1864 #~ msgid "parameter points to incomplete type"
1865 #~ msgstr "parameteren er en henvisning til en ufuldstændig type"
1866
1867 #~ msgid "parameter `%s' has just a forward declaration"
1868 #~ msgstr "parameteren '%s' har kun en forhåndserklæring"
1869
1870 #~ msgid "`void' in parameter list must be the entire list"
1871 #~ msgstr "'void' i en parameterliste skal udgøre hele listen"
1872
1873 #~ msgid "`struct %s' declared inside parameter list"
1874 #~ msgstr "'struct %s' erklæret inde i en parameterliste"
1875
1876 #~ msgid "`union %s' declared inside parameter list"
1877 #~ msgstr "'union %s' erklæret inde i en parameterliste"
1878
1879 #~ msgid "`enum %s' declared inside parameter list"
1880 #~ msgstr "'enum %s' erklæret inde i en parameterliste"
1881
1882 #~ msgid "anonymous struct declared inside parameter list"
1883 #~ msgstr "anonym struct erklæret inde i en parameterliste"
1884
1885 #~ msgid "anonymous union declared inside parameter list"
1886 #~ msgstr "anonym union erklæret inde i en parameterliste"
1887
1888 #~ msgid "anonymous enum declared inside parameter list"
1889 #~ msgstr "anonym enum erklæret inde i en parameterliste"
1890
1891 #~ msgid "its scope is only this definition or declaration, which is probably not what you want"
1892 #~ msgstr "dens virkefelt er kun denne definition eller erklæring hvilket sandsynligvis ikke er hvad du ønsker."
1893
1894 #~ msgid "redefinition of `union %s'"
1895 #~ msgstr "omdefinering af 'union %s'"
1896
1897 #~ msgid "redefinition of `struct %s'"
1898 #~ msgstr "omdefinering af 'struct %s'"
1899
1900 #~ msgid "declaration does not declare anything"
1901 #~ msgstr "erklæring erklærer ikke noget"
1902
1903 # engelsk original forkortet
1904 #~ msgid "%s defined inside parms"
1905 #~ msgstr "%s defineret inden i parameterliste"
1906
1907 #~ msgid "union"
1908 #~ msgstr "union"
1909
1910 #~ msgid "structure"
1911 #~ msgstr "struktur"
1912
1913 #~ msgid "%s has no %s"
1914 #~ msgstr "%s har ingen %s"
1915
1916 #~ msgid "struct"
1917 #~ msgstr "struct"
1918
1919 #~ msgid "named members"
1920 #~ msgstr "navngivne medlemmer"
1921
1922 #~ msgid "members"
1923 #~ msgstr "medlemmer"
1924
1925 #~ msgid "nested redefinition of `%s'"
1926 #~ msgstr "indlejret omdefinering af '%s'"
1927
1928 #~ msgid "bit-field `%s' width not an integer constant"
1929 #~ msgstr "bredden af bitfeltet '%s' er ikke en heltalskonstant"
1930
1931 #~ msgid "bit-field `%s' has invalid type"
1932 #~ msgstr "bitfeltet '%s' er af en ufuldstændig type"
1933
1934 #~ msgid "bit-field `%s' type invalid in ISO C"
1935 #~ msgstr "typen af bitfeltet '%s' er ugyldig i ISO C"
1936
1937 #~ msgid "negative width in bit-field `%s'"
1938 #~ msgstr "negativ bredde i bitfeltet '%s'"
1939
1940 #~ msgid "width of `%s' exceeds its type"
1941 #~ msgstr "bredden af '%s' overstiger typen"
1942
1943 #~ msgid "zero width for bit-field `%s'"
1944 #~ msgstr "en bredde på nul for bitfeltet '%s'"
1945
1946 # RETMIG: find på et eller andet med præcisionen
1947 #~ msgid "`%s' is narrower than values of its type"
1948 #~ msgstr "'%s' er smallere end værdier af dens type"
1949
1950 #~ msgid "flexible array member in union"
1951 #~ msgstr "fleksibelt tabelmedlem i union"
1952
1953 #~ msgid "flexible array member not at end of struct"
1954 #~ msgstr "fleksibelt tabelmedlem ikke i slutningen af struktur"
1955
1956 #~ msgid "flexible array member in otherwise empty struct"
1957 #~ msgstr "fleksibelt tabelmedlem i ellers tom struktur"
1958
1959 #~ msgid "duplicate member `%s'"
1960 #~ msgstr "medlemmet '%s' optræder mere end én gang"
1961
1962 #~ msgid "union cannot be made transparent"
1963 #~ msgstr "union kan ikke ikke gøres gennemsigtig"
1964
1965 #~ msgid "redeclaration of `enum %s'"
1966 #~ msgstr "omerklæring af 'enum %s'"
1967
1968 # original forkortet
1969 #~ msgid "enum defined inside parms"
1970 #~ msgstr "enum defineret inden i parameterliste"
1971
1972 #~ msgid "enumeration values exceed range of largest integer"
1973 #~ msgstr "enum-værdier overstige rækkevidden af det største heltal"
1974
1975 #~ msgid "enumerator value for `%s' not integer constant"
1976 #~ msgstr "enum-værdien for '%s' er ikke en heltalskonstant"
1977
1978 #~ msgid "overflow in enumeration values"
1979 #~ msgstr "enum-værdier for store"
1980
1981 #~ msgid "ISO C restricts enumerator values to range of `int'"
1982 #~ msgstr "ISO C begrænser enum-værdier til rækkevidden af 'int'"
1983
1984 #~ msgid "return type is an incomplete type"
1985 #~ msgstr "returtypen er en ufuldstændig type"
1986
1987 #~ msgid "return type defaults to `int'"
1988 #~ msgstr "returtypen antages at være 'int'"
1989
1990 #~ msgid "no previous prototype for `%s'"
1991 #~ msgstr "ingen tidligere prototype for '%s'"
1992
1993 #~ msgid "`%s' was used with no prototype before its definition"
1994 #~ msgstr "'%s' blev brugt uden en prototype før dens definition"
1995
1996 #~ msgid "no previous declaration for `%s'"
1997 #~ msgstr "ingen tidligere erklæring af '%s'"
1998
1999 #~ msgid "`%s' was used with no declaration before its definition"
2000 #~ msgstr "'%s' blev brugt uden en erklæring før dens definition"
2001
2002 #~ msgid "return type of `%s' is not `int'"
2003 #~ msgstr "returtypen til '%s' er ikke 'int'"
2004
2005 #~ msgid "first argument of `%s' should be `int'"
2006 #~ msgstr "den første parameter til '%s' skal være 'int'"
2007
2008 #~ msgid "second argument of `%s' should be `char **'"
2009 #~ msgstr "den anden parameter til '%s' skal være 'char **'"
2010
2011 #~ msgid "third argument of `%s' should probably be `char **'"
2012 #~ msgstr "den tredje parameter til '%s' skal sandsynligvis være 'char **'"
2013
2014 #~ msgid "`%s' takes only zero or two arguments"
2015 #~ msgstr "'%s' tager kun mod to eller ingen parametre"
2016
2017 #~ msgid "`%s' is normally a non-static function"
2018 #~ msgstr "'%s' er normalt en ikke-statisk funktion"
2019
2020 #~ msgid "parm types given both in parmlist and separately"
2021 #~ msgstr "parametertyper angivet både i parameterliste og separat"
2022
2023 #~ msgid "parameter name omitted"
2024 #~ msgstr "parameternavn udeladt"
2025
2026 #~ msgid "parameter `%s' declared void"
2027 #~ msgstr "parameteren '%s' erklæret void"
2028
2029 #~ msgid "parameter name missing from parameter list"
2030 #~ msgstr "parameternavn mangler fra parameterliste"
2031
2032 #~ msgid "multiple parameters named `%s'"
2033 #~ msgstr "flere parametre ved navn '%s'"
2034
2035 #~ msgid "type of `%s' defaults to `int'"
2036 #~ msgstr "typen til '%s' antages at være 'int'"
2037
2038 #~ msgid "declaration for parameter `%s' but no such parameter"
2039 #~ msgstr "erklæring af parameteren '%s', men ingen sådan parameter"
2040
2041 #~ msgid "number of arguments doesn't match prototype"
2042 #~ msgstr "antallet af parametre passer ikke til prototypen"
2043
2044 #~ msgid "promoted argument `%s' doesn't match prototype"
2045 #~ msgstr "den forfremmede parameter '%s' passer ikke til prototypen"
2046
2047 #~ msgid "argument `%s' doesn't match prototype"
2048 #~ msgstr "parameteren '%s' passer ikke til prototypen"
2049
2050 #~ msgid "no return statement in function returning non-void"
2051 #~ msgstr "ingen return-sætning i en funktion der ikke returnerer void"
2052
2053 #~ msgid "this function may return with or without a value"
2054 #~ msgstr "denne funktion kan returnere med eller uden en værdi"
2055
2056 #~ msgid "size of return value of `%s' is %u bytes"
2057 #~ msgstr "størrelsen af returtypen til '%s' er %u byte"
2058
2059 #~ msgid "size of return value of `%s' is larger than %d bytes"
2060 #~ msgstr "størrelsen af returtypen til '%s' er større end %d byte"
2061
2062 #~ msgid "`for' loop initial declaration used outside C99 mode"
2063 #~ msgstr "begyndelseserklæring i 'for'-løkke benyttet uden for C99-tilstand"
2064
2065 #~ msgid "`struct %s' declared in `for' loop initial declaration"
2066 #~ msgstr "'struct %s' erklæret i begyndelseserklæring i 'for'-løkke"
2067
2068 #~ msgid "`union %s' declared in `for' loop initial declaration"
2069 #~ msgstr "'union %s' erklæret i begyndelseserklæring i 'for'-løkke"
2070
2071 #~ msgid "`enum %s' declared in `for' loop initial declaration"
2072 #~ msgstr "'enum %s' erklæret i begyndelseserklæring i 'for'-løkke"
2073
2074 #~ msgid "declaration of non-variable `%s' in `for' loop initial declaration"
2075 #~ msgstr "erklæring af '%s' der ikke er en variabel, i begyndelseserklæring i 'for'-løkke"
2076
2077 #~ msgid "declaration of static variable `%s' in `for' loop initial declaration"
2078 #~ msgstr "erklæring af '%s' der er en statisk variabel, i begyndelseserklæring i 'for'-løkke"
2079
2080 #~ msgid "declaration of `extern' variable `%s' in `for' loop initial declaration"
2081 #~ msgstr "erklæring af '%s' der er en 'extern'-variabel, i begyndelseserklæring i 'for'-løkke"
2082
2083 #~ msgid "format string arg not a string type"
2084 #~ msgstr "formateringsstrengsparameter er ikke af en strengtype"
2085
2086 #~ msgid "args to be formatted is not '...'"
2087 #~ msgstr "parametrene der skal formateres, er ikke '...'"
2088
2089 #~ msgid "strftime formats cannot format arguments"
2090 #~ msgstr "strftime-formater kan ikke formatere parametre"
2091
2092 #~ msgid "format string has invalid operand number"
2093 #~ msgstr "formateringsstrengen har et ugyldigt operandtal"
2094
2095 #~ msgid "function does not return string type"
2096 #~ msgstr "funktionen returnerer ikke en strengtype"
2097
2098 #~ msgid "unrecognized format specifier"
2099 #~ msgstr "ukendt formateringsanvisning"
2100
2101 #~ msgid "`%s' is an unrecognized format function type"
2102 #~ msgstr "'%s' er en ukendt formateringsfunktionstype"
2103
2104 #~ msgid "format string arg follows the args to be formatted"
2105 #~ msgstr "formateringsstrengsparameter efterfølger parametrene der skal formateres"
2106
2107 # her er der tale om en signalering
2108 #~ msgid "` ' flag"
2109 #~ msgstr "' '-flag"
2110
2111 #~ msgid "the ` ' printf flag"
2112 #~ msgstr "' '-printf-flaget"
2113
2114 #~ msgid "`+' flag"
2115 #~ msgstr "'+'-flag"
2116
2117 #~ msgid "the `+' printf flag"
2118 #~ msgstr "'+'-printf-flaget"
2119
2120 #~ msgid "`#' flag"
2121 #~ msgstr "'#'-flag"
2122
2123 #~ msgid "the `#' printf flag"
2124 #~ msgstr "'#'-printf-flaget"
2125
2126 #~ msgid "`0' flag"
2127 #~ msgstr "'0'-flag"
2128
2129 #~ msgid "the `0' printf flag"
2130 #~ msgstr "'0'-printf-flaget"
2131
2132 #~ msgid "`-' flag"
2133 #~ msgstr "'-'-flag"
2134
2135 #~ msgid "the `-' printf flag"
2136 #~ msgstr "'-'-printf-flaget"
2137
2138 #~ msgid "`'' flag"
2139 #~ msgstr "'''-flag"
2140
2141 #~ msgid "the `'' printf flag"
2142 #~ msgstr "'''-printf-flaget"
2143
2144 #~ msgid "`I' flag"
2145 #~ msgstr "'I'-flag"
2146
2147 #~ msgid "the `I' printf flag"
2148 #~ msgstr "'I'-printf-flaget"
2149
2150 #~ msgid "field width"
2151 #~ msgstr "feltbredde"
2152
2153 #~ msgid "field width in printf format"
2154 #~ msgstr "feltbredde i printf-formatering"
2155
2156 #~ msgid "precision"
2157 #~ msgstr "præcision"
2158
2159 #~ msgid "precision in printf format"
2160 #~ msgstr "præcision i printf-formatering"
2161
2162 #~ msgid "length modifier"
2163 #~ msgstr "længdetilpasning"
2164
2165 #~ msgid "length modifier in printf format"
2166 #~ msgstr "længdetilpasning i printf-formatering"
2167
2168 #~ msgid "assignment suppression"
2169 #~ msgstr "tildelingsundertrykkelse"
2170
2171 #~ msgid "the assignment suppression scanf feature"
2172 #~ msgstr "den tildelingsundertrykkende scanf-facilitet"
2173
2174 #~ msgid "`a' flag"
2175 #~ msgstr "'a'-flag"
2176
2177 #~ msgid "the `a' scanf flag"
2178 #~ msgstr "'a'-scanf-flaget"
2179
2180 #~ msgid "field width in scanf format"
2181 #~ msgstr "feltbredde i scanf-formatering"
2182
2183 #~ msgid "length modifier in scanf format"
2184 #~ msgstr "længdetilpasning i scanf-formatering"
2185
2186 #~ msgid "the `'' scanf flag"
2187 #~ msgstr "'''-scanf-flaget"
2188
2189 #~ msgid "the `I' scanf flag"
2190 #~ msgstr "'I'-scanf-flaget"
2191
2192 #~ msgid "`_' flag"
2193 #~ msgstr "'_'-flag"
2194
2195 #~ msgid "the `_' strftime flag"
2196 #~ msgstr "'_'-strftime-flaget"
2197
2198 #~ msgid "the `-' strftime flag"
2199 #~ msgstr "'-'-strftime-flaget"
2200
2201 #~ msgid "the `0' strftime flag"
2202 #~ msgstr "'0'-strftime-flaget"
2203
2204 #~ msgid "`^' flag"
2205 #~ msgstr "'^'-flag"
2206
2207 #~ msgid "the `^' strftime flag"
2208 #~ msgstr "'^'-strftime-flaget"
2209
2210 #~ msgid "the `#' strftime flag"
2211 #~ msgstr "'#'-strftime-flaget"
2212
2213 #~ msgid "field width in strftime format"
2214 #~ msgstr "feltbredde i strftime-formatering"
2215
2216 #~ msgid "`E' modifier"
2217 #~ msgstr "'E'-modifikation"
2218
2219 #~ msgid "the `E' strftime modifier"
2220 #~ msgstr "'E'-strftime-modifikationen"
2221
2222 #~ msgid "`O' modifier"
2223 #~ msgstr "'O'-modifikation"
2224
2225 #~ msgid "the `O' strftime modifier"
2226 #~ msgstr "'O'-strftime-modifikationen"
2227
2228 #~ msgid "the `O' modifier"
2229 #~ msgstr "'O'-modifikation"
2230
2231 #~ msgid "fill character"
2232 #~ msgstr "udfyldningstegn"
2233
2234 #~ msgid "fill character in strfmon format"
2235 #~ msgstr "udfyldningstegn i strfmon-formatering"
2236
2237 #~ msgid "the `^' strfmon flag"
2238 #~ msgstr "'^'-strfmon-flaget"
2239
2240 #~ msgid "the `+' strfmon flag"
2241 #~ msgstr "'+'-strfmon-flaget"
2242
2243 #~ msgid "`(' flag"
2244 #~ msgstr "'('-flag"
2245
2246 #~ msgid "the `(' strfmon flag"
2247 #~ msgstr "'('-strfmon-flaget"
2248
2249 #~ msgid "`!' flag"
2250 #~ msgstr "'!'-flag"
2251
2252 #~ msgid "the `!' strfmon flag"
2253 #~ msgstr "'!'-strfmon-flaget"
2254
2255 #~ msgid "the `-' strfmon flag"
2256 #~ msgstr "'-'-strfmon-flaget"
2257
2258 #~ msgid "field width in strfmon format"
2259 #~ msgstr "feltbredde i strfmon-formatering"
2260
2261 #~ msgid "left precision"
2262 #~ msgstr "venstrepræcision"
2263
2264 #~ msgid "left precision in strfmon format"
2265 #~ msgstr "venstrepræcision i strfmon-formatering"
2266
2267 #~ msgid "right precision"
2268 #~ msgstr "højrepræcision"
2269
2270 #~ msgid "right precision in strfmon format"
2271 #~ msgstr "højrepræcision i strfmon-formatering"
2272
2273 #~ msgid "length modifier in strfmon format"
2274 #~ msgstr "længdemodifikation i strfmon-formatering"
2275
2276 #~ msgid "function might be possible candidate for `%s' format attribute"
2277 #~ msgstr "funktion er en mulig kandidat til '%s'-formateringsegenskab"
2278
2279 #~ msgid "missing $ operand number in format"
2280 #~ msgstr "manglende $-operandnummer i formatering"
2281
2282 #~ msgid "%s does not support %%n$ operand number formats"
2283 #~ msgstr "%s understøtter ikke %%n$-operandnummerformateringer"
2284
2285 #~ msgid "operand number out of range in format"
2286 #~ msgstr "operandnummer uden for det gyldige interval"
2287
2288 #~ msgid "format argument %d used more than once in %s format"
2289 #~ msgstr "formateringsparameter %d brugt mere end en gang i %s-formatering"
2290
2291 #~ msgid "format argument %d unused before used argument %d in $-style format"
2292 #~ msgstr "formateringsparameter %d ubenyttet før den brugte parameter %d i formatering med $"
2293
2294 #~ msgid "format not a string literal, format string not checked"
2295 #~ msgstr "formatering er ikke en strengkonstant, formateringsstrengen er ikke kontrolleret"
2296
2297 #~ msgid "format not a string literal and no format arguments"
2298 #~ msgstr "formatering er ikke en strengkonstant og der er ingen formateringsparametre"
2299
2300 #~ msgid "format not a string literal, argument types not checked"
2301 #~ msgstr "formatering er ikke en strengkonstant, parametertyper er ikke kontrolleret"
2302
2303 #~ msgid "too many arguments for format"
2304 #~ msgstr "for mange parametre til formatering"
2305
2306 #~ msgid "unused arguments in $-style format"
2307 #~ msgstr "ubenyttede parametre i formatering med $"
2308
2309 #~ msgid "zero-length %s format string"
2310 #~ msgstr "formateringsstreng %s med længden nul"
2311
2312 #~ msgid "format is a wide character string"
2313 #~ msgstr "formatering er en bredtegnsstreng"
2314
2315 #~ msgid "embedded `\\0' in format"
2316 #~ msgstr "indlejret '\\0' i formatering"
2317
2318 #~ msgid "spurious trailing `%%' in format"
2319 #~ msgstr "mystisk afsluttende '%%' i formatering"
2320
2321 #~ msgid "repeated %s in format"
2322 #~ msgstr "gentaget %s i formatering"
2323
2324 #~ msgid "missing fill character at end of strfmon format"
2325 #~ msgstr "mangler fyldtegn i slutningen af strfmon-formatering"
2326
2327 #~ msgid "too few arguments for format"
2328 #~ msgstr "for få parametre til formatering"
2329
2330 #~ msgid "zero width in %s format"
2331 #~ msgstr "bredde på nul i %s-formatering"
2332
2333 #~ msgid "empty left precision in %s format"
2334 #~ msgstr "tom venstrepræcision i %s-formatering"
2335
2336 #~ msgid "field precision"
2337 #~ msgstr "feltpræcision"
2338
2339 #~ msgid "empty precision in %s format"
2340 #~ msgstr "tom præcision i %s-formatering"
2341
2342 #~ msgid "%s does not support the `%s' %s length modifier"
2343 #~ msgstr "%s understøtter ikke '%s' %s-længdemodifikationen"
2344
2345 #~ msgid "conversion lacks type at end of format"
2346 #~ msgstr "konvertering mangler type i slutningen af formatering"
2347
2348 #~ msgid "unknown conversion type character `%c' in format"
2349 #~ msgstr "ukendt konverteringstypetegn '%c' i formatering"
2350
2351 #~ msgid "unknown conversion type character 0x%x in format"
2352 #~ msgstr "ukendt konverteringstypetegn 0x%x i formatering"
2353
2354 #~ msgid "%s does not support the `%%%c' %s format"
2355 #~ msgstr "%s understøtter ikke '%%%c' %s-formateringen"
2356
2357 #~ msgid "%s used with `%%%c' %s format"
2358 #~ msgstr "%s brugt med '%%%c' %s-formatering"
2359
2360 #~ msgid "%s does not support %s"
2361 #~ msgstr "%s understøtter ikke %s"
2362
2363 #~ msgid "%s does not support %s with the `%%%c' %s format"
2364 #~ msgstr "%s understøtter ikke %s med '%%%c' %s-formateringen"
2365
2366 #~ msgid "%s ignored with %s and `%%%c' %s format"
2367 #~ msgstr "%s ignoreret med %s og '%%%c' %s-formatering"
2368
2369 #~ msgid "%s ignored with %s in %s format"
2370 #~ msgstr "%s ignoreret med %s i %s-formatering"
2371
2372 #~ msgid "use of %s and %s together with `%%%c' %s format"
2373 #~ msgstr "brug af %s og %s sammen med '%%%c' %s-formatering"
2374
2375 #~ msgid "use of %s and %s together in %s format"
2376 #~ msgstr "brug af %s og %s sammen i %s-formatering"
2377
2378 #~ msgid "`%%%c' yields only last 2 digits of year in some locales"
2379 #~ msgstr "'%%%c' giver kun de to sidste cifre af året under nogle regionalindstillinger"
2380
2381 #~ msgid "`%%%c' yields only last 2 digits of year"
2382 #~ msgstr "'%%%c' giver kun de to sidste cifre af året"
2383
2384 #~ msgid "no closing `]' for `%%[' format"
2385 #~ msgstr "ingen afsluttende '[' til '%%['-formatering"
2386
2387 #~ msgid "use of `%s' length modifier with `%c' type character"
2388 #~ msgstr "brug af '%s'-længdemodifikation med '%c'-typetegn"
2389
2390 #~ msgid "%s does not support the `%%%s%c' %s format"
2391 #~ msgstr "%s understøtter ikke '%%%s%c' %s-formateringen"
2392
2393 #~ msgid "operand number specified with suppressed assignment"
2394 #~ msgstr "operandnummer angivet med undertrykt tildeling"
2395
2396 #~ msgid "operand number specified for format taking no argument"
2397 #~ msgstr "operandnummer angiver for formatering der ikke tager mod parametre"
2398
2399 #~ msgid "writing through null pointer (arg %d)"
2400 #~ msgstr "skrivning gennem nulhenvisning (parameter %d)"
2401
2402 #~ msgid "reading through null pointer (arg %d)"
2403 #~ msgstr "læsning gennem nulhenvisning (parameter %d)"
2404
2405 #~ msgid "writing into constant object (arg %d)"
2406 #~ msgstr "skrivning til konstant objekt (parameter %d)"
2407
2408 #~ msgid "extra type qualifiers in format argument (arg %d)"
2409 #~ msgstr "ekstra typemodifikationer i formateringsparameter (parameter %d)"
2410
2411 #~ msgid "format argument is not a pointer (arg %d)"
2412 #~ msgstr "formateringsparameter er ikke en henvisning (parameter %d)"
2413
2414 #~ msgid "format argument is not a pointer to a pointer (arg %d)"
2415 #~ msgstr "formateringsparameter er ikke en henvisning til en henvisning (parameter %d)"
2416
2417 #~ msgid "pointer"
2418 #~ msgstr "henvisning"
2419
2420 #~ msgid "different type"
2421 #~ msgstr "anden type"
2422
2423 #~ msgid "%s is not type %s (arg %d)"
2424 #~ msgstr "%s er ikke af typen %s (parameter %d)"
2425
2426 #~ msgid "%s format, %s arg (arg %d)"
2427 #~ msgstr "%s-formatering, %s-parameter (parameter %d)"
2428
2429 #~ msgid "YYDEBUG not defined"
2430 #~ msgstr "YYDEBUG ikke defineret"
2431
2432 #~ msgid "badly nested C headers from preprocessor"
2433 #~ msgstr "ugyldigt indlejrede C-inkluderingsfiler fra præprocessoren"
2434
2435 #~ msgid "ignoring #pragma %s %s"
2436 #~ msgstr "ignorerer #pragma %s %s"
2437
2438 #~ msgid "universal-character-name '\\u%04x' not valid in identifier"
2439 #~ msgstr "universelt tegn '\\u%04x' er ikke gyldigt i kaldenavne"
2440
2441 #~ msgid "stray '%c' in program"
2442 #~ msgstr "vildfaren '%c' i program"
2443
2444 #~ msgid "stray '\\%o' in program"
2445 #~ msgstr "vildfaren '\\%o' i program"
2446
2447 #~ msgid "this decimal constant is unsigned only in ISO C90"
2448 #~ msgstr "denne kommatalskonstant er kun unsigned i ISO C90"
2449
2450 #~ msgid "this decimal constant would be unsigned in ISO C90"
2451 #~ msgstr "denne kommatalskonstant ville være unsigned i ISO C90"
2452
2453 #~ msgid "integer constant is too large for \"%s\" type"
2454 #~ msgstr "heltalskonstanten er for stor til typen '%s'"
2455
2456 #~ msgid "floating constant exceeds range of \"%s\""
2457 #~ msgstr "kommatalskonstant overskrider intervallet for '%s'"
2458
2459 #~ msgid "ignoring invalid multibyte character"
2460 #~ msgstr "ignorerer ugyldigt flerbyte-tegn"
2461
2462 #~ msgid "missing argument to \"-%s\""
2463 #~ msgstr "der mangler en parameter til tilvalget '-%s'"
2464
2465 #~ msgid "no class name specified with \"-%s\""
2466 #~ msgstr "intet klassenavn angivet med '-%s'"
2467
2468 #~ msgid "missing filename after \"-%s\""
2469 #~ msgstr "et filnavn mangler efter '-%s'"
2470
2471 #~ msgid "missing target after \"-%s\""
2472 #~ msgstr "et mål mangler efter '-%s'"
2473
2474 #~ msgid "options array incorrectly sorted: %s is before %s"
2475 #~ msgstr "tilvalgstabel sorteret forkert: %s er før %s"
2476
2477 #~ msgid "too many filenames given.  Type %s --help for usage"
2478 #~ msgstr "for mange filnavne angivet - vejledning i brug kan fås med '%s --help'"
2479
2480 #~ msgid "-Wno-strict-prototypes is not supported in C++"
2481 #~ msgstr "-Wno-strict-prototypes er ikke understøttet i C++"
2482
2483 #~ msgid "switch \"%s\" is no longer supported"
2484 #~ msgstr "tilvalget '%s' understøttes ikke længere"
2485
2486 #~ msgid "switch \"%s\" is deprecated, please see documentation for details"
2487 #~ msgstr "tilvalget '%s' er forældet, se venligst dokumentationen for detaljer"
2488
2489 #~ msgid "-fhandle-exceptions has been renamed to -fexceptions (and is now on by default)"
2490 #~ msgstr "-fhandle-exceptions er blevet omdøbt til -fexceptions (og er nu til som standard)"
2491
2492 #~ msgid "output filename specified twice"
2493 #~ msgstr "uddatafilnavnet er angivet to gange"
2494
2495 #~ msgid "-Wformat-y2k ignored without -Wformat"
2496 #~ msgstr "-Wformat-y2k ignoreret uden -Wformat"
2497
2498 #~ msgid "-Wformat-extra-args ignored without -Wformat"
2499 #~ msgstr "-Wformat-extra-args ignoreret uden -Wformat"
2500
2501 #~ msgid "-Wformat-zero-length ignored without -Wformat"
2502 #~ msgstr "-Wformat-zero-length ignoreret uden -Wformat"
2503
2504 #~ msgid "-Wformat-nonliteral ignored without -Wformat"
2505 #~ msgstr "-Wformat-nonliteral ignoreret uden -Wformat"
2506
2507 #~ msgid "-Wformat-security ignored without -Wformat"
2508 #~ msgstr "-Wformat-security ignoreret uden -Wformat"
2509
2510 #~ msgid "-Wmissing-format-attribute ignored without -Wformat"
2511 #~ msgstr "-Wmissing-format-attribute ignoreret uden -Wformat"
2512
2513 #~ msgid "opening output file %s"
2514 #~ msgstr "åbner uddatafilen %s"
2515
2516 #~ msgid "opening dependency file %s"
2517 #~ msgstr "åbner afhængighedsfilen %s"
2518
2519 #~ msgid "closing dependency file %s"
2520 #~ msgstr "lukker afhængighedsfilen %s"
2521
2522 #~ msgid "when writing output to %s"
2523 #~ msgstr "ved skrivning af uddata til %s"
2524
2525 #~ msgid "to generate dependencies you must specify either -M or -MM"
2526 #~ msgstr "for at generere afhængigheder skal du angive enten -M eller -MM"
2527
2528 #~ msgid "\"-%s\" is valid for %s but not for %s"
2529 #~ msgstr "'-%s' er gyldigt for %s, men ikke for %s"
2530
2531 # den fulde tekst til disse bidder findes også senere
2532 #~ msgid ""
2533 #~ "Switches:\n"
2534 #~ "  -include <file>           Include the contents of <file> before other files\n"
2535 #~ "  -imacros <file>           Accept definition of macros in <file>\n"
2536 #~ "  -iprefix <path>           Specify <path> as a prefix for next two options\n"
2537 #~ "  -iwithprefix <dir>        Add <dir> to the end of the system include path\n"
2538 #~ "  -iwithprefixbefore <dir>  Add <dir> to the end of the main include path\n"
2539 #~ "  -isystem <dir>            Add <dir> to the start of the system include path\n"
2540 #~ msgstr ""
2541 #~ "Tilvalg:\n"
2542 #~ "  -include <fil>            Inkludér indholdet af <fil> før andre filer\n"
2543 #~ "  -imacros <fil>            Læs makrodefinitionerne i <fil>\n"
2544 #~ "  -iprefix <sti>            Angiv <sti> som et præfiks til de næste to tilvalg\n"
2545 #~ "  -iwithprefix <ktlg>       Føj <ktlg> til slutningen af systeminkluderingsstien\n"
2546 #~ "  -withprefixbefore <ktlg>  Føj <ktlg> til slutningen af den alm. inkluderingssti\n"
2547 #~ "  -isystem <ktlg>           Føj <ktlg> til begyndelsen af systeminkluderingsstien\n"
2548
2549 #~ msgid ""
2550 #~ "  -idirafter <dir>          Add <dir> to the end of the system include path\n"
2551 #~ "  -I <dir>                  Add <dir> to the end of the main include path\n"
2552 #~ "  -I-                       Fine-grained include path control; see info docs\n"
2553 #~ "  -nostdinc                 Do not search system include directories\n"
2554 #~ "                             (dirs specified with -isystem will still be used)\n"
2555 #~ "  -nostdinc++               Do not search system include directories for C++\n"
2556 #~ "  -o <file>                 Put output into <file>\n"
2557 #~ msgstr ""
2558 #~ "  -idirafter <ktlg>         Føj <ktlg> til slutningen af systeminkluderingsstien\n"
2559 #~ "  -I <ktlg>                 Føj <ktlg> til slutningen af den alm. inkluderingssti\n"
2560 #~ "  -I-                       Nøje kontrolleret inkluderingssti; se info-hjælpen\n"
2561 #~ "  -nostdinc                 Søg ikke i systeminkluderingskataloger\n"
2562 #~ "                             (kataloger angivet med -isystem søges dog stadig)\n"
2563 #~ "  -nostdinc++               Søg ikke i systeminkluderingskataloger til C++\n"
2564 #~ "  -o <fil>                  Send uddata til <fil>\n"
2565
2566 #~ msgid ""
2567 #~ "  -trigraphs                Support ISO C trigraphs\n"
2568 #~ "  -std=<std name>           Specify the conformance standard; one of:\n"
2569 #~ "                            gnu89, gnu99, c89, c99, iso9899:1990,\n"
2570 #~ "                            iso9899:199409, iso9899:1999, c++98\n"
2571 #~ "  -w                        Inhibit warning messages\n"
2572 #~ "  -W[no-]trigraphs          Warn if trigraphs are encountered\n"
2573 #~ "  -W[no-]comment{s}         Warn if one comment starts inside another\n"
2574 #~ msgstr ""
2575 #~ "  -trigraphs                Understøt ISO C trigrafer\n"
2576 #~ "  -std=<standardnavn>       Angiv at koden retter sig efter en af standarderne:\n"
2577 #~ "                             gnu89, gnu99, c89, c99, iso9899:1990,\n"
2578 #~ "                             iso9899:199409, iso9899:1999, c++98\n"
2579 #~ "  -w                        Undertryk advarselsmeddelelser\n"
2580 #~ "  -W[no-]trigraphs          Advar hvis trigrafer mødes\n"
2581 #~ "  -W[no-]comment{s}         Advar hvis en kommentar begynder inden i en anden\n"
2582
2583 #~ msgid ""
2584 #~ "  -W[no-]traditional        Warn about features not present in traditional C\n"
2585 #~ "  -W[no-]undef              Warn if an undefined macro is used by #if\n"
2586 #~ "  -W[no-]import             Warn about the use of the #import directive\n"
2587 #~ msgstr ""
2588 #~ "  -W[no-]traditional        Advar om utilgængelige faciliteter i traditionel C\n"
2589 #~ "  -W[no-]undef              Advar hvis en ikkedefineret makro bruges med #if\n"
2590 #~ "  -W[no-]import             Advar om brug af #import-direktivet\n"
2591
2592 #~ msgid ""
2593 #~ "  -W[no-]error              Treat all warnings as errors\n"
2594 #~ "  -W[no-]system-headers     Do not suppress warnings from system headers\n"
2595 #~ "  -W[no-]all                Enable most preprocessor warnings\n"
2596 #~ msgstr ""
2597 #~ "  -W[no-]error              Behandl alle advarsler som fejl\n"
2598 #~ "  -W[no-]system-headers     Undertryk ikke advarsler fra systeminkluderingsfiler\n"
2599 #~ "  -W[no-]all                Slå alle præprocessoradvarsler til\n"
2600
2601 #~ msgid ""
2602 #~ "  -M                        Generate make dependencies\n"
2603 #~ "  -MM                       As -M, but ignore system header files\n"
2604 #~ "  -MD                       Generate make dependencies and compile\n"
2605 #~ "  -MMD                      As -MD, but ignore system header files\n"
2606 #~ "  -MF <file>                Write dependency output to the given file\n"
2607 #~ "  -MG                       Treat missing header file as generated files\n"
2608 #~ msgstr ""
2609 #~ "  -M                        Generér afhængigheder til make\n"
2610 #~ "  -MM                       Som -M, men ignorér systeminkluderingsfiler\n"
2611 #~ "  -MD                       Generer make-afhængigheder og oversæt\n"
2612 #~ "  -MMD                      Som -MD, men ignorér systeminkluderingsfiler\n"
2613 #~ "  -MF <fil>                 Skriv afhænghedsuddata til den givne fil\n"
2614 #~ "  -MG                       Behandl manglende inkl.-filer som genererede filer\n"
2615
2616 # make kalder phony targets for falske mål
2617 #~ msgid ""
2618 #~ "  -MP\t\t\t    Generate phony targets for all headers\n"
2619 #~ "  -MQ <target>              Add a MAKE-quoted target\n"
2620 #~ "  -MT <target>              Add an unquoted target\n"
2621 #~ msgstr ""
2622 #~ "  -MP                       Generér \"falske\" mål for alle inkluderingsfiler\n"
2623 #~ "  -MQ <mål>                 Tilføj et MAKE-mål i anførselstegn\n"
2624 #~ "  -MT <mål>                 Tilføj et mål uden anførselstegn\n"
2625
2626 #~ msgid ""
2627 #~ "  -D<macro>                 Define a <macro> with string '1' as its value\n"
2628 #~ "  -D<macro>=<val>           Define a <macro> with <val> as its value\n"
2629 #~ "  -A<question>=<answer>     Assert the <answer> to <question>\n"
2630 #~ "  -A-<question>=<answer>    Disable the <answer> to <question>\n"
2631 #~ "  -U<macro>                 Undefine <macro> \n"
2632 #~ "  -v                        Display the version number\n"
2633 #~ msgstr ""
2634 #~ "  -D<makro>                 Definér makroen <makro> med strengen '1' som værdi\n"
2635 #~ "  -D<makro>=<værdi>         Definér makroen <makro> med værdien <værdi>\n"
2636 #~ "  -A<spørgsmål>=<svar>      Angiv at <svar> er svar på <spørgsmål>\n"
2637 #~ "  -A-<spørgsmål>=<svar>     Angiv at <svar> ikke er svar på <spørgsmål>\n"
2638 #~ "  -U<makro>                 Glem definitionen af <makro>\n"
2639 #~ "  -v                        Skriv versionsnummeret\n"
2640
2641 #~ msgid ""
2642 #~ "  -H                        Print the name of header files as they are used\n"
2643 #~ "  -C                        Do not discard comments\n"
2644 #~ "  -dM                       Display a list of macro definitions active at end\n"
2645 #~ "  -dD                       Preserve macro definitions in output\n"
2646 #~ "  -dN                       As -dD except that only the names are preserved\n"
2647 #~ "  -dI                       Include #include directives in the output\n"
2648 #~ msgstr ""
2649 #~ "  -H                        Skriv navnene på inkluderingsfilerne når de bruges\n"
2650 #~ "  -C                        Fjern ikke kommentarer\n"
2651 #~ "  -dM                       Vis til sidst de aktive makrodefinitioner\n"
2652 #~ "  -dD                       Bevar makrodefinitioner i uddata\n"
2653 #~ "  -dN                       Som -dD bortset fra at kun navnene bevares\n"
2654 #~ "  -dI                       Inkludér #include-anvisninger i uddata\n"
2655
2656 #~ msgid ""
2657 #~ "  -f[no-]preprocessed       Treat the input file as already preprocessed\n"
2658 #~ "  -ftabstop=<number>        Distance between tab stops for column reporting\n"
2659 #~ "  -P                        Do not generate #line directives\n"
2660 #~ "  -remap                    Remap file names when including files\n"
2661 #~ "  --help                    Display this information\n"
2662 #~ msgstr ""
2663 #~ "  -f[no-]preprocessed       Behandl inddatafilen som allerede præprocesseret\n"
2664 #~ "  -ftabstop=<tal>           Afstand mellem tabulatorstop i kolonnerapportering\n"
2665 #~ "  -P                        Generér ikke #line-angivelser\n"
2666 #~ "  -remap                    Omdan filnavne ved filinkludering\n"
2667 #~ "  --help                    Vis denne vejledning\n"
2668
2669 #~ msgid "syntax error"
2670 #~ msgstr "syntaksfejl"
2671
2672 #~ msgid "syntax error: cannot back up"
2673 #~ msgstr "syntaksfejl: kan ikke gå tilbage"
2674
2675 #~ msgid "ISO C forbids an empty source file"
2676 #~ msgstr "ISO C forbyder en tom kildefil"
2677
2678 #~ msgid "argument of `asm' is not a constant string"
2679 #~ msgstr "parameteren til 'asm' er ikke en konstant streng"
2680
2681 #~ msgid "ISO C forbids data definition with no type or storage class"
2682 #~ msgstr "ISO C forbyder definition af data uden angivelse af type eller lagringsklasse"
2683
2684 #~ msgid "data definition has no type or storage class"
2685 #~ msgstr "definition af data uden angivelse af type eller lagringsklasse"
2686
2687 #~ msgid "ISO C does not allow extra `;' outside of a function"
2688 #~ msgstr "ISO C tillader ikke ekstra ';' uden for funktioner"
2689
2690 #~ msgid "`sizeof' applied to a bit-field"
2691 #~ msgstr "'sizeof' benyttet på et bitfelt"
2692
2693 #~ msgid "ISO C forbids omitting the middle term of a ?: expression"
2694 #~ msgstr "ISO C forbyder udeladelse af den midterste del af et '?:'-udtryk"
2695
2696 #~ msgid "ISO C89 forbids compound literals"
2697 #~ msgstr "ISO C89 forbyder sammensatte konstanter"
2698
2699 #~ msgid "ISO C forbids braced-groups within expressions"
2700 #~ msgstr "ISO C forbyder sætningsblokke inden i udtryk"
2701
2702 #~ msgid "first argument to __builtin_choose_expr not a constant"
2703 #~ msgstr "første parameter til '__builtin_choose_expr' skal være en konstant"
2704
2705 #~ msgid "traditional C rejects ISO C style function definitions"
2706 #~ msgstr "traditionel C tillader ikke ISO C-functionsdefinitioner"
2707
2708 #~ msgid "`%s' is not at beginning of declaration"
2709 #~ msgstr "'%s' er ikke ved begyndelsen af erklæringen"
2710
2711 #~ msgid "ISO C forbids empty initializer braces"
2712 #~ msgstr "ISO C forbyder tom startværdiblok"
2713
2714 #~ msgid "ISO C89 forbids specifying subobject to initialize"
2715 #~ msgstr "ISO C89 forbyder angivelse af underobjekt til klargøring"
2716
2717 # RETMIG: hm, gad vide om dette er rigtigt
2718 #~ msgid "obsolete use of designated initializer without `='"
2719 #~ msgstr "forældet brug af udpeget startværdi uden '='"
2720
2721 #~ msgid "obsolete use of designated initializer with `:'"
2722 #~ msgstr "forældet brug af udpeget startværdi med ':'"
2723
2724 #~ msgid "ISO C forbids specifying range of elements to initialize"
2725 #~ msgstr "ISO C forbyder angivelse af interval af elementer til klargøring"
2726
2727 #~ msgid "ISO C forbids nested functions"
2728 #~ msgstr "ISO C forbyder indlejrede funktioner"
2729
2730 #~ msgid "ISO C forbids forward references to `enum' types"
2731 #~ msgstr "ISO C forbyder forhåndsreferencer til 'enum'-typer"
2732
2733 #~ msgid "comma at end of enumerator list"
2734 #~ msgstr "komma i slutningen af enum-liste"
2735
2736 #~ msgid "no semicolon at end of struct or union"
2737 #~ msgstr "intet semikolon i slutningen af struct eller union"
2738
2739 #~ msgid "extra semicolon in struct or union specified"
2740 #~ msgstr "ekstra semikolon angivet i struct eller union"
2741
2742 #~ msgid "ISO C doesn't support unnamed structs/unions"
2743 #~ msgstr "ISO C understøtter ikke unavngivne struct/union-konstruktioner"
2744
2745 #~ msgid "ISO C forbids member declarations with no members"
2746 #~ msgstr "ISO C forbyder medlemserklæringer uden medlemmer"
2747
2748 #~ msgid "deprecated use of label at end of compound statement"
2749 #~ msgstr "forældet brug af etiket i slutningen af sammensat sætning"
2750
2751 #~ msgid "ISO C89 forbids mixed declarations and code"
2752 #~ msgstr "ISO C89 forbyder blandede erklæringer og kode"
2753
2754 #~ msgid "ISO C forbids label declarations"
2755 #~ msgstr "ISO C forbyder etiketerklæringer"
2756
2757 #~ msgid "braced-group within expression allowed only inside a function"
2758 #~ msgstr "sætningsblokke i udtryk er kun tilladt inde i en funktion"
2759
2760 #~ msgid "empty body in an else-statement"
2761 #~ msgstr "tom krop i en else-sætning"
2762
2763 #~ msgid "ISO C forbids `goto *expr;'"
2764 #~ msgstr "ISO C forbyder 'goto *udtryk;'"
2765
2766 #~ msgid "ISO C forbids forward parameter declarations"
2767 #~ msgstr "ISO C forbyder forhåndsparametererklæringer"
2768
2769 #~ msgid "ISO C requires a named argument before `...'"
2770 #~ msgstr "ISO C påkræver en navngiven parameter før '...'"
2771
2772 #~ msgid "`...' in old-style identifier list"
2773 #~ msgstr "'...' i gammeldags liste af kaldenavne"
2774
2775 #~ msgid "parse error; also virtual memory exhausted"
2776 #~ msgstr "tolkningsfejl; desuden løbet tør for virtuel hukommelse"
2777
2778 #~ msgid "parse error"
2779 #~ msgstr "tolkningsfejl"
2780
2781 #~ msgid "parser stack overflow"
2782 #~ msgstr "overløb i tolkerens stak"
2783
2784 #~ msgid "%s at end of input"
2785 #~ msgstr "%s ved slutning af inddata"
2786
2787 #~ msgid "%s before %s'%c'"
2788 #~ msgstr "%s før %s'%c'"
2789
2790 #~ msgid "%s before %s'\\x%x'"
2791 #~ msgstr "%s før %s'\\x%x'"
2792
2793 #~ msgid "%s before string constant"
2794 #~ msgstr "%s før strengkonstant"
2795
2796 #~ msgid "%s before numeric constant"
2797 #~ msgstr "%s før talkonstant"
2798
2799 #~ msgid "%s before \"%s\""
2800 #~ msgstr "%s før \"%s\""
2801
2802 #~ msgid "%s before '%s' token"
2803 #~ msgstr "%s før symbolet '%s'"
2804
2805 #~ msgid "traditional C rejects string concatenation"
2806 #~ msgstr "traditionel C tillader ikke strengsammensætning"
2807
2808 #~ msgid "syntax error at '%s' token"
2809 #~ msgstr "syntaksfejl ved symbolet '%s'"
2810
2811 #~ msgid "#pragma pack (pop) encountered without matching #pragma pack (push, <n>)"
2812 #~ msgstr "'#pragma pack (pop)' mødt uden tilsvarende '#pragma pack (push, <n>)'"
2813
2814 #~ msgid "#pragma pack(pop, %s) encountered without matching #pragma pack(push, %s, <n>)"
2815 #~ msgstr "'#pragma pack(pop, %s)' mødt uden tilsvarende '#pragma pack(push, %s, <n>)'"
2816
2817 #~ msgid "#pragma pack(push[, id], <n>) is not supported on this target"
2818 #~ msgstr "#pragma pack(push[, id], <n>) understøttes ikke på målarkitekturen"
2819
2820 #~ msgid "#pragma pack(pop[, id], <n>) is not supported on this target"
2821 #~ msgstr "#pragma pack(pop[, id], <n>) understøttes ikke på målarkitekturen"
2822
2823 #~ msgid "missing '(' after '#pragma pack' - ignored"
2824 #~ msgstr "manglende '(' efter '#pragma pack' - ignoreret"
2825
2826 #~ msgid "malformed '#pragma pack' - ignored"
2827 #~ msgstr "forkert udformet '#pragma pack' - ignoreret"
2828
2829 #~ msgid "malformed '#pragma pack(push[, id], <n>)' - ignored"
2830 #~ msgstr "forkert udformet '#pragma pack(push[, id], <n>)' - ignoreret"
2831
2832 #~ msgid "malformed '#pragma pack(pop[, id])' - ignored"
2833 #~ msgstr "forkert udformet '#pragma pack(pop[, id])' - ignoreret"
2834
2835 #~ msgid "unknown action '%s' for '#pragma pack' - ignored"
2836 #~ msgstr "ukendt handling '%s' for '#pragma pack' - ignoreret"
2837
2838 #~ msgid "junk at end of '#pragma pack'"
2839 #~ msgstr "ragelse i slutningen af '#pragma pack'"
2840
2841 #~ msgid "alignment must be a small power of two, not %d"
2842 #~ msgstr "justering skal være en lille potens af to, ikke %d"
2843
2844 #~ msgid "applying #pragma weak `%s' after first use results in unspecified behavior"
2845 #~ msgstr "anvendelse af #pragma weak '%s' efter første brug resulterer i ikke-defineret opførsel"
2846
2847 #~ msgid "malformed #pragma weak, ignored"
2848 #~ msgstr "forkert udformet '#pragma weak' - ignoreret"
2849
2850 #~ msgid "junk at end of #pragma weak"
2851 #~ msgstr "ragelse i slutningen af '#pragma weak'"
2852
2853 #~ msgid "malformed #pragma redefine_extname, ignored"
2854 #~ msgstr "forkert udformet '#pragma redefine_extname' - ignoreret"
2855
2856 #~ msgid "junk at end of #pragma redefine_extname"
2857 #~ msgstr "ragelse i slutningen af '#pragma redefine_extname'"
2858
2859 #~ msgid "#pragma redefine_extname conflicts with declaration"
2860 #~ msgstr "#pragma redefine_extname er i konflikt med erklæring"
2861
2862 #~ msgid "malformed #pragma extern_prefix, ignored"
2863 #~ msgstr "forkert udformet '#pragma extern_prefix' - ignoreret"
2864
2865 #~ msgid "junk at end of #pragma extern_prefix"
2866 #~ msgstr "ragelse i slutningen af '#pragma extern_prefix'"
2867
2868 #~ msgid "asm declaration conflicts with previous rename"
2869 #~ msgstr "asm-erklæring er i konflikt med tidligere omdøbelse"
2870
2871 #~ msgid "break statement not within loop or switch"
2872 #~ msgstr "break-sætning befinder sig ikke i en løkke- eller switch-konstruktion"
2873
2874 #~ msgid "continue statement not within a loop"
2875 #~ msgstr "continue-sætning befinder sig ikke i en løkke"
2876
2877 #~ msgid "destructor needed for `%#D'"
2878 #~ msgstr "destruktionsfunktion påkrævet til '%#D'"
2879
2880 #~ msgid "where case label appears here"
2881 #~ msgstr "hvor case-etiket optræder her"
2882
2883 #~ msgid "(enclose actions of previous case statements requiring destructors in their own scope.)"
2884 #~ msgstr "(indesluttede handlinger fra tidligere case-sætninger kræver destruktionsfunktioner i deres eget virkefelt)"
2885
2886 #~ msgid "%s qualifier ignored on asm"
2887 #~ msgstr "%s-modifikation ignoreret ved asm"
2888
2889 #~ msgid "`%s' has an incomplete type"
2890 #~ msgstr "'%s' er af en ufuldstændig type"
2891
2892 #~ msgid "invalid use of void expression"
2893 #~ msgstr "ugyldig brug af void-udtryk"
2894
2895 #~ msgid "invalid use of flexible array member"
2896 #~ msgstr "ugyldig brug af fleksibelt tabelmedlem"
2897
2898 #~ msgid "invalid use of array with unspecified bounds"
2899 #~ msgstr "ugyldig brug af tabel uden angivne grænser"
2900
2901 #~ msgid "invalid use of undefined type `%s %s'"
2902 #~ msgstr "ugyldig brug af en type '%s %s' der ikke er defineret"
2903
2904 #~ msgid "invalid use of incomplete typedef `%s'"
2905 #~ msgstr "ugyldig brug af ufuldstændig typedef '%s'"
2906
2907 #~ msgid "function types not truly compatible in ISO C"
2908 #~ msgstr "funktionstyper ikke er fuldt ud forenelige i ISO C"
2909
2910 #~ msgid "types are not quite compatible"
2911 #~ msgstr "typer er ikke helt forenelige"
2912
2913 #~ msgid "arithmetic on pointer to an incomplete type"
2914 #~ msgstr "beregninger udført på en henvisning til en ufuldstændig type"
2915
2916 #~ msgid "%s has no member named `%s'"
2917 #~ msgstr "%s har intet medlem ved navn '%s'"
2918
2919 #~ msgid "request for member `%s' in something not a structure or union"
2920 #~ msgstr "forespørgsel efter medlemmet '%s' i noget der hverken er en union eller en struktur"
2921
2922 #~ msgid "dereferencing pointer to incomplete type"
2923 #~ msgstr "forsøg på at følge en henvisning til en variabel af en ufuldstændig type"
2924
2925 #~ msgid "dereferencing `void *' pointer"
2926 #~ msgstr "forsøg på at følge en 'void *'-henvisning"
2927
2928 #~ msgid "invalid type argument of `%s'"
2929 #~ msgstr "ugyldig typeparameter '%s'"
2930
2931 #~ msgid "subscript missing in array reference"
2932 #~ msgstr "indeks mangler i tabelopslag"
2933
2934 #~ msgid "array subscript has type `char'"
2935 #~ msgstr "tabelindeks er af typen 'char'"
2936
2937 #~ msgid "array subscript is not an integer"
2938 #~ msgstr "tabelindeks er ikke et heltal"
2939
2940 #~ msgid "ISO C forbids subscripting `register' array"
2941 #~ msgstr "ISO C forbyder opslag i 'register'-tabel"
2942
2943 #~ msgid "ISO C90 forbids subscripting non-lvalue array"
2944 #~ msgstr "ISO C90 forbyder opslag i tabel der ikke er venstreværdi"
2945
2946 #~ msgid "subscript has type `char'"
2947 #~ msgstr "indeks er af typen 'char'"
2948
2949 #~ msgid "subscripted value is neither array nor pointer"
2950 #~ msgstr "værdien der er påført et indeks, er hverken en tabel eller en henvisningsvariabel"
2951
2952 #~ msgid "`%s' undeclared here (not in a function)"
2953 #~ msgstr "'%s' ikke erklæret her (ikke i en funktion)"
2954
2955 #~ msgid "`%s' undeclared (first use in this function)"
2956 #~ msgstr "'%s' er ikke erklæret (først benyttet i denne funktion)"
2957
2958 #~ msgid "(Each undeclared identifier is reported only once"
2959 #~ msgstr "(et kaldenavn der ikke er erklæret, rapporteres kun én gang"
2960
2961 #~ msgid "for each function it appears in.)"
2962 #~ msgstr "per funktion)"
2963
2964 #~ msgid "local declaration of `%s' hides instance variable"
2965 #~ msgstr "den lokale erklæring af funktionen '%s' skjuler instansvariabel"
2966
2967 #~ msgid "called object is not a function"
2968 #~ msgstr "det kaldte objekt er ikke en funktion"
2969
2970 #~ msgid "too many arguments to function"
2971 #~ msgstr "for mange parametre til funktionen"
2972
2973 #~ msgid "type of formal parameter %d is incomplete"
2974 #~ msgstr "typen af den formelle parameter %d er ufuldstændig"
2975
2976 #~ msgid "%s as integer rather than floating due to prototype"
2977 #~ msgstr "%s som heltal i stedet for kommatal på grund af prototypen"
2978
2979 #~ msgid "%s as integer rather than complex due to prototype"
2980 #~ msgstr "%s som heltal i stedet for complex på grund af prototypen"
2981
2982 #~ msgid "%s as complex rather than floating due to prototype"
2983 #~ msgstr "%s som complex i stedet for kommatal på grund af prototypen"
2984
2985 #~ msgid "%s as floating rather than integer due to prototype"
2986 #~ msgstr "%s som kommatal i stedet for heltal på grund af prototypen"
2987
2988 #~ msgid "%s as complex rather than integer due to prototype"
2989 #~ msgstr "%s som complex i stedet for heltal på grund af prototypen"
2990
2991 #~ msgid "%s as floating rather than complex due to prototype"
2992 #~ msgstr "%s som kommatal i stedet for complex på grund af prototypen"
2993
2994 #~ msgid "%s as `float' rather than `double' due to prototype"
2995 #~ msgstr "%s som float i stedet for double på grund af prototypen"
2996
2997 #~ msgid "%s with different width due to prototype"
2998 #~ msgstr "%s med anderledes bredde på grund af prototypen"
2999
3000 #~ msgid "%s as unsigned due to prototype"
3001 #~ msgstr "%s som unsigned på grund af prototypen"
3002
3003 #~ msgid "%s as signed due to prototype"
3004 #~ msgstr "%s som signed på grund af prototypen"
3005
3006 #~ msgid "too few arguments to function"
3007 #~ msgstr "for få parametre til funktionen"
3008
3009 #~ msgid "suggest parentheses around + or - inside shift"
3010 #~ msgstr "foreslår paranteser omkring + eller - inden i skifteoperation"
3011
3012 #~ msgid "suggest parentheses around && within ||"
3013 #~ msgstr "foreslår paranteser omkring && inden i ||"
3014
3015 #~ msgid "suggest parentheses around arithmetic in operand of |"
3016 #~ msgstr "foreslår paranteser omkring beregning i operand til |"
3017
3018 #~ msgid "suggest parentheses around comparison in operand of |"
3019 #~ msgstr "foreslår paranteser omkring sammenligning i operand til |"
3020
3021 #~ msgid "suggest parentheses around arithmetic in operand of ^"
3022 #~ msgstr "foreslår paranteser omkring beregning i operand til ^"
3023
3024 #~ msgid "suggest parentheses around comparison in operand of ^"
3025 #~ msgstr "foreslår paranteser omkring sammenligning i operand til ^"
3026
3027 #~ msgid "suggest parentheses around + or - in operand of &"
3028 #~ msgstr "foreslår paranteser omkring + eller - i operand til &"
3029
3030 #~ msgid "suggest parentheses around comparison in operand of &"
3031 #~ msgstr "foreslår paranteser omkring sammenligning i operand til &"
3032
3033 #~ msgid "comparisons like X<=Y<=Z do not have their mathematical meaning"
3034 #~ msgstr "sammenligninger som 'x <= y <= z' følger ikke den matematiske betydning"
3035
3036 #~ msgid "division by zero"
3037 #~ msgstr "division med nul"
3038
3039 #~ msgid "right shift count is negative"
3040 #~ msgstr "højreskiftsantal er negativ"
3041
3042 #~ msgid "right shift count >= width of type"
3043 #~ msgstr "højreskiftsantal er større end bredden af typen"
3044
3045 #~ msgid "left shift count is negative"
3046 #~ msgstr "venstreskiftsantal er negativ"
3047
3048 #~ msgid "left shift count >= width of type"
3049 #~ msgstr "venstreskiftsantal er større end bredden af typen"
3050
3051 #~ msgid "shift count is negative"
3052 #~ msgstr "skifteantal er negativ"
3053
3054 #~ msgid "shift count >= width of type"
3055 #~ msgstr "skifteantal er større end bredden af typen"
3056
3057 #~ msgid "comparing floating point with == or != is unsafe"
3058 #~ msgstr "sammenligning af kommatal med == eller != er ikke sikkert"
3059
3060 #~ msgid "ISO C forbids comparison of `void *' with function pointer"
3061 #~ msgstr "ISO C forbyder sammenligning af 'void *' med funktionshenvisning"
3062
3063 #~ msgid "comparison of distinct pointer types lacks a cast"
3064 #~ msgstr "sammenligning med forskellige henvisningstyper mangler en typeomtvingelse"
3065
3066 #~ msgid "comparison between pointer and integer"
3067 #~ msgstr "sammenligning mellem henvisningsvariabel og heltal"
3068
3069 #~ msgid "ISO C forbids ordered comparisons of pointers to functions"
3070 #~ msgstr "ISO C forbyder ordnede sammenligninger af henvisninger til funktioner"
3071
3072 #~ msgid "comparison of complete and incomplete pointers"
3073 #~ msgstr "sammenligning mellem en fuldstændig og ufuldstændig henvisning"
3074
3075 #~ msgid "ordered comparison of pointer with integer zero"
3076 #~ msgstr "ordnet sammenligning af henvisning med heltallet nul"
3077
3078 #~ msgid "unordered comparison on non-floating point argument"
3079 #~ msgstr "uordnet sammenligning af ikke-kommatalsparameter"
3080
3081 #~ msgid "comparison between signed and unsigned"
3082 #~ msgstr "sammenligning mellem signed og unsigned"
3083
3084 #~ msgid "comparison of promoted ~unsigned with constant"
3085 #~ msgstr "sammenligning af forfremmet ~unsigned med konstant"
3086
3087 #~ msgid "comparison of promoted ~unsigned with unsigned"
3088 #~ msgstr "sammenligning af forfremmet ~unsigned med unsigned"
3089
3090 #~ msgid "pointer of type `void *' used in subtraction"
3091 #~ msgstr "henvisning af typen 'void *' benyttet i subtraktion"
3092
3093 #~ msgid "pointer to a function used in subtraction"
3094 #~ msgstr "henvisning til en funktion benyttet i subtraktion"
3095
3096 #~ msgid "wrong type argument to unary plus"
3097 #~ msgstr "forkert parametertype til unært plus"
3098
3099 #~ msgid "wrong type argument to unary minus"
3100 #~ msgstr "forkert parametertype til unært minus"
3101
3102 #~ msgid "ISO C does not support `~' for complex conjugation"
3103 #~ msgstr "ISO C understøtter ikke '~' til compleks-konjugering"
3104
3105 #~ msgid "wrong type argument to bit-complement"
3106 #~ msgstr "forkert parametertype til bitkomplement"
3107
3108 #~ msgid "wrong type argument to abs"
3109 #~ msgstr "forkert parametertype til abs"
3110
3111 #~ msgid "wrong type argument to conjugation"
3112 #~ msgstr "forkert parametertype til konjugation"
3113
3114 #~ msgid "wrong type argument to unary exclamation mark"
3115 #~ msgstr "forkert parametertype til unært udråbstegn"
3116
3117 #~ msgid "ISO C does not support `++' and `--' on complex types"
3118 #~ msgstr "ISO C understøtter ikke '++' og '--' for complex-typer"
3119
3120 # man kan ikke stikke en forøgelse (++) en type som parameter, 'type
3121 # argument' skal opfattes på en anden måde
3122 #~ msgid "wrong type argument to increment"
3123 #~ msgstr "forkert parametertype til forøgelse"
3124
3125 #~ msgid "wrong type argument to decrement"
3126 #~ msgstr "forkert parametertype til formindskelse"
3127
3128 #~ msgid "increment of pointer to unknown structure"
3129 #~ msgstr "forøgelse af henvisning til en ukendt struktur"
3130
3131 #~ msgid "decrement of pointer to unknown structure"
3132 #~ msgstr "formindskelse af henvisning til en ukendt struktur"
3133
3134 # RETMIG: hvad betyder dette?
3135 #~ msgid "ISO C forbids the address of a cast expression"
3136 #~ msgstr "ISO C forbyder adressen af et typeomtvingningsudtryk"
3137
3138 #~ msgid "invalid lvalue in unary `&'"
3139 #~ msgstr "ugyldig venstreværdi i unær '&'"
3140
3141 #~ msgid "attempt to take address of bit-field structure member `%s'"
3142 #~ msgstr "forsøg på at finde adressen af bitfeltstrukturmedlemmet '%s'"
3143
3144 #~ msgid "ISO C forbids use of conditional expressions as lvalues"
3145 #~ msgstr "ISO C forbyder brug af betingede udtryk som venstreværdier"
3146
3147 #~ msgid "ISO C forbids use of compound expressions as lvalues"
3148 #~ msgstr "ISO C forbyder brug af sammensatte udtryk som venstreværdier"
3149
3150 #~ msgid "ISO C forbids use of cast expressions as lvalues"
3151 #~ msgstr "ISO C forbyder brug af typeomtvingningsudtryk som venstreværdier"
3152
3153 # RETMIG: lettere klodset konstruktion
3154 #~ msgid "%s of read-only member `%s'"
3155 #~ msgstr "%s af medlemmet '%s' der kun må læses"
3156
3157 #~ msgid "%s of read-only variable `%s'"
3158 #~ msgstr "%s af variablen '%s' der kun må læses"
3159
3160 #~ msgid "%s of read-only location"
3161 #~ msgstr "%s af placering der kun må læses"
3162
3163 #~ msgid "cannot take address of bit-field `%s'"
3164 #~ msgstr "kan ikke finde adressen af bitfeltet '%s'"
3165
3166 #~ msgid "global register variable `%s' used in nested function"
3167 #~ msgstr "global registervariabel '%s' benyttet i indlejret funktion"
3168
3169 #~ msgid "register variable `%s' used in nested function"
3170 #~ msgstr "registervariabel '%s' benyttet i indlejret funktion"
3171
3172 #~ msgid "address of global register variable `%s' requested"
3173 #~ msgstr "forespørgsel efter adressen af den globale registervariabel '%s'"
3174
3175 #~ msgid "cannot put object with volatile field into register"
3176 #~ msgstr "kan ikke anbringe et objekt med et volatile-felt i et register"
3177
3178 #~ msgid "address of register variable `%s' requested"
3179 #~ msgstr "forespørgsel efter adressen af registervariablen '%s'"
3180
3181 #~ msgid "signed and unsigned type in conditional expression"
3182 #~ msgstr "signed og unsigned type i betinget udtryk"
3183
3184 #~ msgid "ISO C forbids conditional expr with only one void side"
3185 #~ msgstr "ISO C forbyder betingede udtryk med kun én tom side"
3186
3187 #~ msgid "ISO C forbids conditional expr between `void *' and function pointer"
3188 #~ msgstr "ISO C++ forbyder betinget udtryk mellem 'void *' og funktionshenvisning"
3189
3190 #~ msgid "pointer type mismatch in conditional expression"
3191 #~ msgstr "henvisningstyperne i betingelsesudtrykket passer ikke sammen"
3192
3193 #~ msgid "pointer/integer type mismatch in conditional expression"
3194 #~ msgstr "henvisnings- og heltalstype i betingelsesudtrykket passer ikke sammen"
3195
3196 #~ msgid "type mismatch in conditional expression"
3197 #~ msgstr "typerne i betingelsesudtrykket passer ikke sammen"
3198
3199 #~ msgid "left-hand operand of comma expression has no effect"
3200 #~ msgstr "venstreoperanden til kommaudtrykket har ingen virkning"
3201
3202 #~ msgid "cast specifies array type"
3203 #~ msgstr "typetildelingen angiver en tabeltype"
3204
3205 #~ msgid "cast specifies function type"
3206 #~ msgstr "typetildelingen angiver en funktionstype"
3207
3208 #~ msgid "ISO C forbids casting nonscalar to the same type"
3209 #~ msgstr "ISO C forbyder omtvingelse af ikke-skalar til den samme type"
3210
3211 #~ msgid "ISO C forbids casts to union type"
3212 #~ msgstr "ISO C forbyder omtvingelse til uniontype"
3213
3214 #~ msgid "cast to union type from type not present in union"
3215 #~ msgstr "typetildeling til en uniontype fra en type der ikke findes i union'en"
3216
3217 #~ msgid "cast adds new qualifiers to function type"
3218 #~ msgstr "typeomtvingning tilføjer modifikationer til en funktionstype"
3219
3220 #~ msgid "cast discards qualifiers from pointer target type"
3221 #~ msgstr "typeomtvingelse kasserer modifikationer på henvisningsmålets type"
3222
3223 #~ msgid "cast increases required alignment of target type"
3224 #~ msgstr "typeomtvingelse forøger den påkrævne justering af måltypen"
3225
3226 #~ msgid "cast from pointer to integer of different size"
3227 #~ msgstr "typeomtvingelse fra henvisning til heltal af en anden størrelse"
3228
3229 #~ msgid "cast does not match function type"
3230 #~ msgstr "typeomtvingelse passer ikke til funktionstype"
3231
3232 #~ msgid "cast to pointer from integer of different size"
3233 #~ msgstr "typeomtvingelse fra heltal til henvisning af en anden størrelse"
3234
3235 #~ msgid "type-punning to incomplete type might break strict-aliasing rules"
3236 #~ msgstr "typeomtvingning af ufuldstændig type bryder muligvis strenge aliasregler"
3237
3238 #~ msgid "dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules"
3239 #~ msgstr "følgning af en typeomtvunget henvisning vil bryde strenge aliasregler"
3240
3241 #~ msgid "invalid lvalue in assignment"
3242 #~ msgstr "ugyldig venstreværdi i tildeling"
3243
3244 #~ msgid "assignment"
3245 #~ msgstr "tildeling"
3246
3247 #~ msgid "cannot pass rvalue to reference parameter"
3248 #~ msgstr "kan ikke videregive højreværdi til referenceparameter"
3249
3250 #~ msgid "%s makes qualified function pointer from unqualified"
3251 #~ msgstr "%s opretter en funktionshenvisning med modifikationer fra én uden"
3252
3253 #~ msgid "%s discards qualifiers from pointer target type"
3254 #~ msgstr "%s kasserer modifikationer på henvisningsmålets type"
3255
3256 #~ msgid "ISO C prohibits argument conversion to union type"
3257 #~ msgstr "ISO C forbyder parameterkonvertering til uniontype"
3258
3259 #~ msgid "ISO C forbids %s between function pointer and `void *'"
3260 #~ msgstr "ISO C forbyder %s mellem funktionshenvisning og 'void *'"
3261
3262 #~ msgid "pointer targets in %s differ in signedness"
3263 #~ msgstr "fortegnene i henvisningsmål i %s er forskellige"
3264
3265 #~ msgid "%s from incompatible pointer type"
3266 #~ msgstr "%s fra en henvisningstype der ikke er forenelig med målets"
3267
3268 #~ msgid "%s makes pointer from integer without a cast"
3269 #~ msgstr "%s opretter en henvisningsvariabel ud fra et heltal uden en typeomtvingning"
3270
3271 #~ msgid "%s makes integer from pointer without a cast"
3272 #~ msgstr "%s opretter et heltal ud fra en henvisningsvariabel uden en typeomtvingning"
3273
3274 #~ msgid "incompatible type for argument %d of `%s'"
3275 #~ msgstr "typen af den %d. parameter i '%s' passer ikke"
3276
3277 #~ msgid "incompatible type for argument %d of indirect function call"
3278 #~ msgstr "typen af den %d. parameter i det indirekte funktionskald passer ikke"
3279
3280 #~ msgid "incompatible types in %s"
3281 #~ msgstr "uforenelige typer i %s"
3282
3283 #~ msgid "passing arg of `%s'"
3284 #~ msgstr "videregiver parameter til '%s'"
3285
3286 #~ msgid "passing arg of pointer to function"
3287 #~ msgstr "videregiver parameter af henvisning til funktion"
3288
3289 #~ msgid "passing arg %d of `%s'"
3290 #~ msgstr "videregiver den %d. parameter til '%s'"
3291
3292 #~ msgid "passing arg %d of pointer to function"
3293 #~ msgstr "videregiver den %d. parameter af henvisning til funktion"
3294
3295 #~ msgid "initializer for static variable is not constant"
3296 #~ msgstr "startværdien for den statiske variabel er ikke en konstant"
3297
3298 #~ msgid "initializer for static variable uses complicated arithmetic"
3299 #~ msgstr "startværdien for den statiske variabel benytter komplicerede beregninger"
3300
3301 #~ msgid "aggregate initializer is not constant"
3302 #~ msgstr "startværdi til variabel af en sammensat type er ikke en konstant"
3303
3304 #~ msgid "aggregate initializer uses complicated arithmetic"
3305 #~ msgstr "startværdien til variabel af en sammensat type benytter komplicerede beregninger"
3306
3307 # 'automatic aggregate' betyder automatisk allokerede variabler, dvs.
3308 # ganske almindelige lokale variabler (kan evt. erklæres med 'auto')
3309 #~ msgid "traditional C rejects automatic aggregate initialization"
3310 #~ msgstr "traditionel C forbyder klargøring af auto-variabler af sammensatte typer"
3311
3312 #~ msgid "(near initialization for `%s')"
3313 #~ msgstr "(i nærheden af klargøringen af '%s')"
3314
3315 #~ msgid "char-array initialized from wide string"
3316 #~ msgstr "char-tabel får tildelt startværdi fra en bred streng"
3317
3318 #~ msgid "int-array initialized from non-wide string"
3319 #~ msgstr "int-tabel får tildelt startværdi fra en ikke-bred streng"
3320
3321 #~ msgid "initializer-string for array of chars is too long"
3322 #~ msgstr "startværdistrengen til char-tabellen er for lang"
3323
3324 #~ msgid "array initialized from non-constant array expression"
3325 #~ msgstr "tabel får tildelt en startværdi fra et tabeludtryk der ikke er konstant"
3326
3327 #~ msgid "initializer element is not constant"
3328 #~ msgstr "startværdielement er ikke en konstant"
3329
3330 #~ msgid "initialization"
3331 #~ msgstr "klargøring"
3332
3333 #~ msgid "initializer element is not computable at load time"
3334 #~ msgstr "startværdielement kan ikke beregnes ved indlæsningstidspunktet"
3335
3336 #~ msgid "invalid initializer"
3337 #~ msgstr "ugyldig startværdi"
3338
3339 #~ msgid "extra brace group at end of initializer"
3340 #~ msgstr "overskydende krøllede paranteser ved slutningen af startværdien"
3341
3342 #~ msgid "missing braces around initializer"
3343 #~ msgstr "krøllede paranteser mangler omkring startværdien"
3344
3345 #~ msgid "braces around scalar initializer"
3346 #~ msgstr "krøllede paranteser omkring skalarstartværdi"
3347
3348 # RETMIG: eller er det fleksibel tabel-medlem
3349 #~ msgid "initialization of flexible array member in a nested context"
3350 #~ msgstr "klargøring af fleksibelt tabelmedlem i en indlejret kontekst"
3351
3352 #~ msgid "initialization of a flexible array member"
3353 #~ msgstr "klargøring af fleksibelt tabelmedlem"
3354
3355 #~ msgid "missing initializer"
3356 #~ msgstr "manglende startværdi"
3357
3358 #~ msgid "empty scalar initializer"
3359 #~ msgstr "tom skalarstartværdi"
3360
3361 #~ msgid "extra elements in scalar initializer"
3362 #~ msgstr "overskydende elementer i skalarstarværdi"
3363
3364 #~ msgid "initialization designators may not nest"
3365 #~ msgstr "klargøringstegn må ikke indlejres"
3366
3367 #~ msgid "array index in non-array initializer"
3368 #~ msgstr "tabelindeks i en startværdi der ikke er en tabel"
3369
3370 # RETMIG: record?
3371 #~ msgid "field name not in record or union initializer"
3372 #~ msgstr "feltnavn ikke i struktur- eller union-startværdi"
3373
3374 #~ msgid "nonconstant array index in initializer"
3375 #~ msgstr "tabelindekset i startværdien er ikke en konstant"
3376
3377 #~ msgid "array index in initializer exceeds array bounds"
3378 #~ msgstr "tabelindeks i startværdi overskrider tabelgrænser"
3379
3380 #~ msgid "empty index range in initializer"
3381 #~ msgstr "tomt indeksinterval i startværdi"
3382
3383 #~ msgid "array index range in initializer exceeds array bounds"
3384 #~ msgstr "tabelindeksinterval i startværdi overskrider tabelgrænser"
3385
3386 #~ msgid "unknown field `%s' specified in initializer"
3387 #~ msgstr "ukendt felt '%s' angivet i startværdi"
3388
3389 #~ msgid "initialized field with side-effects overwritten"
3390 #~ msgstr "klargjort felt med bivirkninger overskrevet"
3391
3392 #~ msgid "excess elements in char array initializer"
3393 #~ msgstr "for mange elementer i char-tabelstartværdien"
3394
3395 #~ msgid "excess elements in struct initializer"
3396 #~ msgstr "for mange elementer i struct-startværdi"
3397
3398 #~ msgid "non-static initialization of a flexible array member"
3399 #~ msgstr "ikke-statisk klargøring af fleksibelt tabelmedlem"
3400
3401 #~ msgid "excess elements in union initializer"
3402 #~ msgstr "for mange elementer i union-startværdi"
3403
3404 #~ msgid "traditional C rejects initialization of unions"
3405 #~ msgstr "traditionel C forbyder tildeling af startværdi til unioner"
3406
3407 #~ msgid "excess elements in array initializer"
3408 #~ msgstr "for mange elementer i tabelstartværdi"
3409
3410 #~ msgid "excess elements in vector initializer"
3411 #~ msgstr "for mange elementer i vektorstartværdi"
3412
3413 #~ msgid "excess elements in scalar initializer"
3414 #~ msgstr "for mange elementer i skalarstartværdi"
3415
3416 #~ msgid "asm template is not a string constant"
3417 #~ msgstr "asm-sætning er ikke en strengkonstant"
3418
3419 #~ msgid "invalid lvalue in asm statement"
3420 #~ msgstr "ugyldig venstreværdi i asm-sætning"
3421
3422 #~ msgid "modification by `asm'"
3423 #~ msgstr "ændring af 'asm'"
3424
3425 #~ msgid "function declared `noreturn' has a `return' statement"
3426 #~ msgstr "funktion der er erklæret 'noreturn' har en 'return'-sætning"
3427
3428 #~ msgid "`return' with no value, in function returning non-void"
3429 #~ msgstr "'return' uden nogen værdi i en funktion der ikke returnerer void"
3430
3431 #~ msgid "`return' with a value, in function returning void"
3432 #~ msgstr "'return' med en værdi i en funktion der returnerer void"
3433
3434 #~ msgid "return"
3435 #~ msgstr "returnering"
3436
3437 #~ msgid "function returns address of local variable"
3438 #~ msgstr "funktion returnerer adressen på en lokal variabel"
3439
3440 #~ msgid "switch quantity not an integer"
3441 #~ msgstr "switch-størrelsen er ikke et heltal"
3442
3443 #~ msgid "`long' switch expression not converted to `int' in ISO C"
3444 #~ msgstr "'long'-udtryk i switch konverteres ikke til 'int' i ISO C"
3445
3446 #~ msgid "case label not within a switch statement"
3447 #~ msgstr "case-etiket befinder sig ikke inden i en switch-sætning"
3448
3449 #~ msgid "`default' label not within a switch statement"
3450 #~ msgstr "'default'-etiket befinder sig ikke inden i en switch-sætning"
3451
3452 #~ msgid "inlining failed in call to `%s'"
3453 #~ msgstr "indlejring mislykkedes i kald til '%s'"
3454
3455 #~ msgid "called from here"
3456 #~ msgstr "kaldt herfra"
3457
3458 #~ msgid "can't inline call to `%s'"
3459 #~ msgstr "kan ikke indlejre kald til '%s'"
3460
3461 #~ msgid "function call has aggregate value"
3462 #~ msgstr "funktionskald har en sammensat værdi"
3463
3464 #~ msgid "Size of loop %d should be %d, not %d."
3465 #~ msgstr "Størrelsen af løkke %d burde være %d, ikke %d."
3466
3467 #~ msgid "Bb %d do not belong to loop %d."
3468 #~ msgstr "Basisblok %d hører ikke til løkke %d."
3469
3470 #~ msgid "Loop %d's header does not have exactly 2 entries."
3471 #~ msgstr "Løkke %d's hoved har ikke præcis 2 elementer."
3472
3473 #~ msgid "Loop %d's latch does not have exactly 1 successor."
3474 #~ msgstr "Løkke %d's ende har ikke præcis 1 efterfølger."
3475
3476 #~ msgid "Loop %d's latch does not have header as successor."
3477 #~ msgstr "Løkke %d's ende har ikke hoved som efterfølger."
3478
3479 #~ msgid "Loop %d's latch does not belong directly to it."
3480 #~ msgstr "Løkke %d's ende tilhører ikke direkte løkken."
3481
3482 #~ msgid "Loop %d's header does not belong directly to it."
3483 #~ msgstr "Løkke %d's hoved tilhører ikke direkte løkken."
3484
3485 #~ msgid "bb %d on wrong place"
3486 #~ msgstr "basisblok %d ved et forkerte sted"
3487
3488 #~ msgid "prev_bb of %d should be %d, not %d"
3489 #~ msgstr "prev_bb for %d bør være %d, ikke %d"
3490
3491 #~ msgid "end insn %d for block %d not found in the insn stream"
3492 #~ msgstr "slutinstruktion %d for blok %d ikke fundet i instruktionsstrømmen"
3493
3494 #~ msgid "insn %d is in multiple basic blocks (%d and %d)"
3495 #~ msgstr "instruktion %d er i flere basisblokke (%d og %d)"
3496
3497 #~ msgid "head insn %d for block %d not found in the insn stream"
3498 #~ msgstr "hovedinstruktion %d for blok %d ikke fundet i instruktionsstrømmen"
3499
3500 #~ msgid "verify_flow_info: REG_BR_PROB does not match cfg %i %i"
3501 #~ msgstr "verify_flow_info: REG_BR_PROB passer ikke til konf. %i %i"
3502
3503 #~ msgid "verify_flow_info: Wrong count of block %i %i"
3504 #~ msgstr "verify_flow_info: Ukorrekt antal af blok %i %i"
3505
3506 #~ msgid "verify_flow_info: Wrong frequency of block %i %i"
3507 #~ msgstr "verify_flow_info: Ukorrekt frekvens af blok %i %i"
3508
3509 #~ msgid "verify_flow_info: Duplicate edge %i->%i"
3510 #~ msgstr "verify_flow_info: Dobbelt kant %i->%i"
3511
3512 #~ msgid "verify_flow_info: Wrong probability of edge %i->%i %i"
3513 #~ msgstr "verify_flow_info: Ukorrekt sandsynlighed for kant %i->%i %i"
3514
3515 #~ msgid "verify_flow_info: Wrong count of edge %i->%i %i"
3516 #~ msgstr "verify_flow_info: Ukorrekt antal for kant %i->%i %i"
3517
3518 #~ msgid "verify_flow_info: Incorrect blocks for fallthru %i->%i"
3519 #~ msgstr "verify_flow_info: Ukorrekte blokke til fald-gennem %i->%i"
3520
3521 #~ msgid "verify_flow_info: Incorrect fallthru %i->%i"
3522 #~ msgstr "verify_flow_info: Ukorrekt fald-gennem %i->%i"
3523
3524 #~ msgid "wrong insn in the fallthru edge"
3525 #~ msgstr "forkert instruktion i fald-gennem-kant"
3526
3527 #~ msgid "verify_flow_info: Basic block %d succ edge is corrupted"
3528 #~ msgstr "verify_flow_info: Efterfølgende kant til basisblok %d er ødelagt"
3529
3530 #~ msgid "Missing REG_EH_REGION note in the end of bb %i"
3531 #~ msgstr "Mangler REG_EH_REGION-note i slutningen af basisblok %i"
3532
3533 #~ msgid "Too many outgoing branch edges from bb %i"
3534 #~ msgstr "For mange udgående forgreningskanter fra basisblok %i"
3535
3536 #~ msgid "Fallthru edge after unconditional jump %i"
3537 #~ msgstr "Fald gennem-kant efter ubetinget spring %i"
3538
3539 #~ msgid "Wrong amount of branch edges after unconditional jump %i"
3540 #~ msgstr "Forkert antal forgreningskanter efter ubetinget spring %i"
3541
3542 #~ msgid "Wrong amount of branch edges after conditional jump %i"
3543 #~ msgstr "Forkert antal forgreningskanter efter betinget spring %i"
3544
3545 #~ msgid "Call edges for non-call insn in bb %i"
3546 #~ msgstr "Kaldekanter for ikke-kaldsinstruktion i basisblok %i"
3547
3548 #~ msgid "Abnormal edges for no purpose in bb %i"
3549 #~ msgstr "Unormale kanter uden noget formål i basisblok %i"
3550
3551 #~ msgid "missing barrier after block %i"
3552 #~ msgstr "manglende barriere efter blok %i"
3553
3554 #~ msgid "basic block %d pred edge is corrupted"
3555 #~ msgstr "foregående kant til basisblok %d er ødelagt"
3556
3557 #~ msgid "insn %d inside basic block %d but block_for_insn is NULL"
3558 #~ msgstr "instruktion %d inden i basisblok %d, men block_for_insn er NULL"
3559
3560 #~ msgid "insn %d inside basic block %d but block_for_insn is %i"
3561 #~ msgstr "instruktion %d inden i basisblok %d, men block_for_insn er %i"
3562
3563 #~ msgid "NOTE_INSN_BASIC_BLOCK is missing for block %d"
3564 #~ msgstr "NOTE_INSN_BASIC_BLOCK mangler for blok %d"
3565
3566 #~ msgid "NOTE_INSN_BASIC_BLOCK %d in middle of basic block %d"
3567 #~ msgstr "NOTE_INSN_BASIC_BLOCK %d i midten af basisblok %d"
3568
3569 #~ msgid "in basic block %d:"
3570 #~ msgstr "i basisblok %d:"
3571
3572 #~ msgid "flow control insn inside a basic block"
3573 #~ msgstr "strømkontrolinstruktion inden i en basisblok"
3574
3575 #~ msgid "basic block %i edge lists are corrupted"
3576 #~ msgstr "kantlister til basisblok %i er ødelagt"
3577
3578 #~ msgid "basic blocks not numbered consecutively"
3579 #~ msgstr "basisblokkene er ikke nummeret i rækkefølge"
3580
3581 #~ msgid "insn outside basic block"
3582 #~ msgstr "instruktion uden for basisblok"
3583
3584 #~ msgid "return not followed by barrier"
3585 #~ msgstr "returnering følges ikke af barriere"
3586
3587 #~ msgid "number of bb notes in insn chain (%d) != n_basic_blocks (%d)"
3588 #~ msgstr "antallet af basisbloknoter i instruktionskæden (%d) != n_basic_blocks (%d)"
3589
3590 #~ msgid "verify_flow_info failed"
3591 #~ msgstr "verify_flow_info mislykkedes"
3592
3593 #~ msgid "internal error"
3594 #~ msgstr "intern fejl"
3595
3596 #~ msgid "no arguments"
3597 #~ msgstr "ingen parametre"
3598
3599 #~ msgid "fopen %s"
3600 #~ msgstr "fopen %s"
3601
3602 #~ msgid "fclose %s"
3603 #~ msgstr "fclose %s"
3604
3605 #~ msgid "collect2 version %s"
3606 #~ msgstr "collect2 version %s"
3607
3608 #~ msgid "%d constructor(s) found\n"
3609 #~ msgstr "%d konstruktionsfunktion(er) fundet\n"
3610
3611 #~ msgid "%d destructor(s)  found\n"
3612 #~ msgstr "%d destruktionsfunktion(er) fundet\n"
3613
3614 #~ msgid "%d frame table(s) found\n"
3615 #~ msgstr "%d rammetabel(ler) fundet\n"
3616
3617 #~ msgid "%s terminated with signal %d [%s]%s"
3618 #~ msgstr "%s afsluttet af signal %d [%s]%s"
3619
3620 #~ msgid "%s returned %d exit status"
3621 #~ msgstr "%s returnerede afslutningskoden %d"
3622
3623 #~ msgid "[cannot find %s]"
3624 #~ msgstr "[kan ikke finde %s]"
3625
3626 #~ msgid "cannot find `%s'"
3627 #~ msgstr "kan ikke finde '%s'"
3628
3629 #~ msgid "redirecting stdout: %s"
3630 #~ msgstr "omdirigerer standard-ud: %s"
3631
3632 #~ msgid "[Leaving %s]\n"
3633 #~ msgstr "[Efterlader %s]\n"
3634
3635 #~ msgid ""
3636 #~ "\n"
3637 #~ "write_c_file - output name is %s, prefix is %s\n"
3638 #~ msgstr ""
3639 #~ "\n"
3640 #~ "write_c_file - uddatanavnet er %s, præfikset er %s\n"
3641
3642 #~ msgid "cannot find `nm'"
3643 #~ msgstr "kan ikke finde 'nm'"
3644
3645 #~ msgid "pipe"