OSDN Git Service

5224116245c61255fe4d79dc858bc562ff063d6e
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / libcpp / po / da.po
1 # Danish version of GCC strings.
2 # Copyright (C) 2002, 03 Free Software Foundation, Inc.
3 # Ole Laursen <olau@hardworking.dk>, 2001, 02, 03.
4 #
5 # Konventioner:
6 #
7 # ABI -> binær grænseflade
8 # ANSI -> (har jeg tilladt mig at opdatere til (modsvarer Info-hjælpen)) ISO
9 # access -> tilgangs-
10 # aggregate -> en variabel af en sammensat type (fx struct, class)
11 # ambigeous -> tvetydig
12 # arg, argument -> parameter (for ikke at blande sammen med diskussionsargument)
13 # array -> tabel
14 # assembler -> maskinkodeoversætter
15 # assertion -> postulat
16 # attribute -> egenskab
17 # base class -> stamklasse
18 # basic block -> basisblok (funktioner deles op i disse under oversættelsen)
19 # braces -> krøllede paranteser
20 # braced-group -> sætningsblok
21 # branch -> forgrening
22 # buffer -> mellemlager
23 # cast -> typetildeling, omtvingelse af typen
24 # con-/destructor -> kon-/destruktionsfunktion
25 # conflicting -> modstridende
26 # convert -> konvertere, omdanne
27 # declared -> erklæret
28 # defaults to -> antages at være
29 # dereference -> følge
30 # discard -> fjerne
31 # discard -> kassere
32 # driver -> styringsprogram
33 # duplicate -> optræder mere end én gang; mangfoldiggøre
34 # edge list -> kantliste
35 # elt -> udtrykstræ
36 # endian -> endet (fx storendet, lillendet)
37 # endianness -> endethed
38 # exception handling -> håndtering af undtagelser
39 # excess -> for mange
40 # expansion -> udfoldning
41 # extra -> (ret ofte) overskydende
42 # floating point -> kommatal
43 # formals -> parametre
44 # format string -> formateringsstreng
45 # forward -> forhånd (f.eks. forhåndserklæring)
46 # frame table -> rammetabel
47 # friend -> ven(ne-)
48 # gp (general purpose) register -> alment register (havde først brug- med, med det er overflødigt)
49 # hard register -> hardware-register
50 # have no effect -> udvirker intet
51 # identifier -> kaldenavn
52 # incompatible -> uforenelig, passer ikke
53 # incomplete -> ufuldstændig
54 # initialize -> tildele startværdi, klargøre
55 # initializer -> startværdi
56 # initializer list -> klargøringsliste
57 # inline -> integrede, indbygges (eller som reserveret ord: inline)
58 # instance -> instans (fx af en klasse)
59 # issue (fx warnings) -> fremkom med
60 # iterator -> løkkevariabel
61 # junk -> ragelse
62 # keyword -> reserveret ord
63 # label -> etiket
64 # linking -> sammenkædning
65 # lvalue -> venstreværdi
66 # macro -> makro
67 # malformed -> forkert udformet, misdannet
68 # member function/method -> [medlems]funktion (metode i Objective C)
69 # mismatch -> passer ikke med
70 # mmap -> indlæse
71 # modifier, qualifier -> modifikation
72 # multiple inheritance -> multipel nedarvning
73 # newline -> linjeskift
74 # non-numeric -> ikke et tal
75 # null character -> nultegn
76 # null pointer -> nul[-]henvisning
77 # offset -> forskydning
78 # opcodes (til ovenstående) -> instruktioner
79 # out of range -> uden for det gyldige (til tider mulige) interval
80 # overflow -> (til tider) løber over
81 # overlap -> [interval]sammenfald
82 # overloading -> flertydiggørelse
83 # padding -> udfylning
84 # pass -> overbringe (fx parametre), videregive
85 # pointer -> henvisning[svariabel]
86 # preprocessor -> præprocessor
87 # profiling -> profilering
88 # promote -> forfremme
89 # request -> (til tider) forespørgsel
90 # return -> returnerer
91 # schedule -> planlæg
92 # scope -> virkningsfelt
93 # shadowing -> skygger for
94 # shift -> skift
95 # specified -> (oftest) angivet
96 # specifier -> anvisning, angivelse
97 # stab -> stik (?)
98 # statement -> sætning
99 # storage class -> lagringsklasse
100 # strict -> nøje
101 # string -> streng
102 # subscript -> indeks, opslag
103 # target -> mål[arkitektur]
104 # template -> skabelon
105 # thrown -> kastet
106 # token -> symbol
107 # top-level -> øverste niveau
108 # trigraphs ('??%c'-dimser) -> trigrafer
109 # undefine -> glemme definitionen
110 # undefined blahblah -> blahblah er ikke defineret
111 # underscore -> understreg
112 # universal-character-name -> universelt tegn[navn]
113 # unsigned -> uden fortegn
114 # varargs -> variable parameterlister
115 # variadic macro -> makro med vilkårligt antal parametre
116 # variabels -> variabler (med afslutnings-r)
117 # vtable -> virtuel tabel
118 # wide character -> bredtegn
119 # white space -> mellemrum
120 # whitespace -> mellemrum
121 #
122 # Reserverede ord ofte ikke oversat, ej heller er der anbragt ' omkring
123 # (fx unsigned -> unsigned; derimod function -> funktion). Forkortelser
124 # som decl (for declaration) og arg (for argument) er oversat uforkortet
125 # - der er jo masser af plads at tage af.
126 #
127 msgid ""
128 msgstr ""
129 "Project-Id-Version: gcc 3.3\n"
130 "Report-Msgid-Bugs-To: http://gcc.gnu.org/bugs.html\n"
131 "POT-Creation-Date: 2007-11-08 21:08+0000\n"
132 "PO-Revision-Date: 2003-05-25 18:00+0200\n"
133 "Last-Translator: Ole Laursen <olau@hardworking.dk>\n"
134 "Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
135 "MIME-Version: 1.0\n"
136 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
137 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
138
139 #: charset.c:654
140 #, fuzzy, c-format
141 msgid "conversion from %s to %s not supported by iconv"
142 msgstr "konvertering fra NaN til unsigned int"
143
144 #: charset.c:657
145 msgid "iconv_open"
146 msgstr ""
147
148 #: charset.c:665
149 #, c-format
150 msgid "no iconv implementation, cannot convert from %s to %s"
151 msgstr ""
152
153 #: charset.c:742
154 #, fuzzy, c-format
155 msgid "character 0x%lx is not in the basic source character set\n"
156 msgstr "universelt tegnnavn står for '%c', som er en del af det basale kildekodetegnsæt"
157
158 #: charset.c:759 charset.c:1352
159 msgid "converting to execution character set"
160 msgstr ""
161
162 #: charset.c:765
163 #, c-format
164 msgid "character 0x%lx is not unibyte in execution character set"
165 msgstr ""
166
167 #: charset.c:889
168 #, c-format
169 msgid "Character %x might not be NFKC"
170 msgstr ""
171
172 #: charset.c:949
173 #, fuzzy
174 msgid "universal character names are only valid in C++ and C99"
175 msgstr "universelt tegn '\\U%08x' er ikke gyldigt i kaldenavne"
176
177 #: charset.c:952
178 #, c-format
179 msgid "the meaning of '\\%c' is different in traditional C"
180 msgstr "betydningen af '\\%c' er anderledes i traditionel C"
181
182 #: charset.c:961
183 msgid "In _cpp_valid_ucn but not a UCN"
184 msgstr ""
185
186 #: charset.c:986
187 #, fuzzy, c-format
188 msgid "incomplete universal character name %.*s"
189 msgstr "ufuldstændigt universelt tegnnavn"
190
191 #: charset.c:998
192 #, fuzzy, c-format
193 msgid "%.*s is not a valid universal character"
194 msgstr "'%T::%D' er ikke en gyldig erklærer"
195
196 #: charset.c:1008 lex.c:484
197 #, fuzzy
198 msgid "'$' in identifier or number"
199 msgstr "'$'-tegn i kaldenavn eller tal"
200
201 #: charset.c:1018
202 #, fuzzy, c-format
203 msgid "universal character %.*s is not valid in an identifier"
204 msgstr "universelt tegn '\\U%08x' er ikke gyldigt i kaldenavne"
205
206 #: charset.c:1022
207 #, fuzzy, c-format
208 msgid "universal character %.*s is not valid at the start of an identifier"
209 msgstr "universelt tegn '\\U%08x' er ikke gyldigt i kaldenavne"
210
211 #: charset.c:1056 charset.c:1571
212 #, fuzzy
213 msgid "converting UCN to source character set"
214 msgstr "konverterer NULL til en ikke-henvisningstype"
215
216 #: charset.c:1060
217 #, fuzzy
218 msgid "converting UCN to execution character set"
219 msgstr "konverterer NULL til en ikke-henvisningstype"
220
221 #: charset.c:1132
222 msgid "the meaning of '\\x' is different in traditional C"
223 msgstr "betydningen af '\\x' er anderledes i traditionel C"
224
225 #: charset.c:1149
226 msgid "\\x used with no following hex digits"
227 msgstr "\\x angivet uden efterfølgende hexadecimale cifre"
228
229 #: charset.c:1156
230 msgid "hex escape sequence out of range"
231 msgstr "den hexadecimale undvigesekvens er uden for det gyldige interval"
232
233 #: charset.c:1195
234 msgid "octal escape sequence out of range"
235 msgstr "den oktale undvigesekvens er uden for det gyldige interval"
236
237 #: charset.c:1263
238 msgid "the meaning of '\\a' is different in traditional C"
239 msgstr "betydningen af '\\a' er anderledes i traditionel C"
240
241 #: charset.c:1270
242 #, c-format
243 msgid "non-ISO-standard escape sequence, '\\%c'"
244 msgstr "undvigesekvensen '\\%c' er ikke ISO-standard"
245
246 #: charset.c:1278
247 #, c-format
248 msgid "unknown escape sequence '\\%c'"
249 msgstr "ukendt undvigesekvensen '\\%c'"
250
251 #: charset.c:1286
252 #, fuzzy, c-format
253 msgid "unknown escape sequence: '\\%s'"
254 msgstr "ukendt undvigesekvensen '\\%c'"
255
256 #: charset.c:1293
257 #, fuzzy
258 msgid "converting escape sequence to execution character set"
259 msgstr "undvigesekvens er uden for det gyldig interval for tegn"
260
261 #: charset.c:1415 charset.c:1478
262 msgid "character constant too long for its type"
263 msgstr "tegnkonstanten er for lang for dens type"
264
265 #: charset.c:1418
266 msgid "multi-character character constant"
267 msgstr "flerbyte-tegnkonstant"
268
269 #: charset.c:1510
270 msgid "empty character constant"
271 msgstr "tom tegnkonstant"
272
273 #: charset.c:1612
274 #, fuzzy, c-format
275 msgid "failure to convert %s to %s"
276 msgstr "kunne ikke konvertere '%E' til '%T'"
277
278 #: directives.c:215 directives.c:241
279 #, c-format
280 msgid "extra tokens at end of #%s directive"
281 msgstr "ekstra symboler i slutningen af #%s-direktiv"
282
283 #: directives.c:344
284 #, c-format
285 msgid "#%s is a GCC extension"
286 msgstr "#%s er en GCC-udvidelse"
287
288 #: directives.c:356
289 msgid "suggest not using #elif in traditional C"
290 msgstr "foreslår undladelse af brug af #elif i traditionel C"
291
292 #: directives.c:359
293 #, c-format
294 msgid "traditional C ignores #%s with the # indented"
295 msgstr "traditionel C ignorerer #%s når '#' er indrykket"
296
297 #: directives.c:363
298 #, c-format
299 msgid "suggest hiding #%s from traditional C with an indented #"
300 msgstr "foreslår at skjule #%s fra traditionel C vha. indrykket '#'"
301
302 #: directives.c:389
303 msgid "embedding a directive within macro arguments is not portable"
304 msgstr "indlejring af et direktiv inden i makroparametre er ikke portabelt"
305
306 #: directives.c:409
307 msgid "style of line directive is a GCC extension"
308 msgstr "linjestilsdirektiv er en GCC-udvidelse"
309
310 #: directives.c:464
311 #, c-format
312 msgid "invalid preprocessing directive #%s"
313 msgstr "ugyldigt præprocessordirektiv #%s"
314
315 #: directives.c:532
316 msgid "\"defined\" cannot be used as a macro name"
317 msgstr "\"defined\" kan ikke bruges som makronavn"
318
319 #: directives.c:538
320 #, c-format
321 msgid "\"%s\" cannot be used as a macro name as it is an operator in C++"
322 msgstr "\"%s\" kan ikke bruges som et makronavn da det er en operator i C++"
323
324 #: directives.c:541
325 #, c-format
326 msgid "no macro name given in #%s directive"
327 msgstr "intet makronavn angivet i direktivet #%s"
328
329 #: directives.c:544
330 msgid "macro names must be identifiers"
331 msgstr "makronavne skal være kaldenavne"
332
333 #: directives.c:585
334 #, c-format
335 msgid "undefining \"%s\""
336 msgstr "glemmer definitionen af \"%s\""
337
338 #: directives.c:640
339 msgid "missing terminating > character"
340 msgstr "manglende afsluttende '>'-tegn"
341
342 #: directives.c:695
343 #, c-format
344 msgid "#%s expects \"FILENAME\" or <FILENAME>"
345 msgstr "#%s forventer \"FILNAVN\" eller <FILNAVN>"
346
347 #: directives.c:739
348 #, fuzzy, c-format
349 msgid "empty filename in #%s"
350 msgstr "tomt filnavn i #%s"
351
352 #: directives.c:749
353 msgid "#include nested too deeply"
354 msgstr "#include indlejret for dybt"
355
356 #: directives.c:790
357 msgid "#include_next in primary source file"
358 msgstr "#include_next i den primære kildekodefil"
359
360 #: directives.c:816
361 #, c-format
362 msgid "invalid flag \"%s\" in line directive"
363 msgstr "ugyldigt flag \"%s\" i linjedirektiv"
364
365 #: directives.c:868
366 #, c-format
367 msgid "\"%s\" after #line is not a positive integer"
368 msgstr "\"%s\" efter #line er ikke et positivt heltal"
369
370 #: directives.c:874
371 msgid "line number out of range"
372 msgstr "linjenummer er uden for det gyldige interval"
373
374 #: directives.c:887 directives.c:964
375 #, c-format
376 msgid "\"%s\" is not a valid filename"
377 msgstr "\"%s\" er ikke et ugyldigt filnavn"
378
379 #: directives.c:924
380 #, c-format
381 msgid "\"%s\" after # is not a positive integer"
382 msgstr "\"%s\" efter # er ikke et positivt heltal"
383
384 #: directives.c:1026
385 #, fuzzy, c-format
386 msgid "invalid #%s directive"
387 msgstr "ugyldigt #ident-direktiv"
388
389 #: directives.c:1089
390 #, c-format
391 msgid "registering pragmas in namespace \"%s\" with mismatched name expansion"
392 msgstr ""
393
394 #: directives.c:1098
395 #, fuzzy, c-format
396 msgid "registering pragma \"%s\" with name expansion and no namespace"
397 msgstr "registrerer \"%s\" som både et pragma og som et pragmanavnerum"
398
399 #: directives.c:1116
400 #, c-format
401 msgid "registering \"%s\" as both a pragma and a pragma namespace"
402 msgstr "registrerer \"%s\" som både et pragma og som et pragmanavnerum"
403
404 #: directives.c:1119
405 #, c-format
406 msgid "#pragma %s %s is already registered"
407 msgstr "#pragma %s %s er allerede registreret"
408
409 #: directives.c:1122
410 #, c-format
411 msgid "#pragma %s is already registered"
412 msgstr "#pragma %s er allerede registreret"
413
414 #: directives.c:1152
415 msgid "registering pragma with NULL handler"
416 msgstr ""
417
418 #: directives.c:1362
419 msgid "#pragma once in main file"
420 msgstr "'#pragma once' i hovedfil"
421
422 #: directives.c:1385
423 msgid "invalid #pragma GCC poison directive"
424 msgstr "ugyldigt #pragma GCC poison-direktiv"
425
426 #: directives.c:1394
427 #, c-format
428 msgid "poisoning existing macro \"%s\""
429 msgstr "forgifter eksisterende makro \"%s\""
430
431 #: directives.c:1413
432 msgid "#pragma system_header ignored outside include file"
433 msgstr "'#pragma system_header' ignoreret uden for inkluderingsfil"
434
435 #: directives.c:1437
436 #, fuzzy, c-format
437 msgid "cannot find source file %s"
438 msgstr "kan ikke finde kilden %s"
439
440 #: directives.c:1441
441 #, c-format
442 msgid "current file is older than %s"
443 msgstr "aktuel fil er ældre end %s"
444
445 #: directives.c:1620
446 msgid "_Pragma takes a parenthesized string literal"
447 msgstr "_Pragma tager en strengkonstant med paranteser omkring"
448
449 #: directives.c:1693
450 msgid "#else without #if"
451 msgstr "#else uden #if"
452
453 #: directives.c:1698
454 msgid "#else after #else"
455 msgstr "#else efter #else"
456
457 #: directives.c:1700 directives.c:1733
458 msgid "the conditional began here"
459 msgstr "betingelsen begyndte her"
460
461 #: directives.c:1726
462 msgid "#elif without #if"
463 msgstr "#elif uden #if"
464
465 #: directives.c:1731
466 msgid "#elif after #else"
467 msgstr "#elif efter #else"
468
469 #: directives.c:1761
470 msgid "#endif without #if"
471 msgstr "#endif uden #if"
472
473 #: directives.c:1838
474 msgid "missing '(' after predicate"
475 msgstr "manglende '(' efter udsagn"
476
477 #: directives.c:1853
478 msgid "missing ')' to complete answer"
479 msgstr "manglende ')' til at fuldføre svar"
480
481 #: directives.c:1873
482 msgid "predicate's answer is empty"
483 msgstr "udsagnets svar et tomt"
484
485 #: directives.c:1900
486 msgid "assertion without predicate"
487 msgstr "postulat uden udsagn"
488
489 #: directives.c:1902
490 msgid "predicate must be an identifier"
491 msgstr "udsagn skal være et kaldenavn"
492
493 #: directives.c:1988
494 #, c-format
495 msgid "\"%s\" re-asserted"
496 msgstr "\"%s\" genpostuleret"
497
498 #: directives.c:2271
499 #, c-format
500 msgid "unterminated #%s"
501 msgstr "uafsluttet #%s"
502
503 #: directives-only.c:221 lex.c:1016 traditional.c:162
504 msgid "unterminated comment"
505 msgstr "uafsluttet kommentar"
506
507 #: errors.c:118
508 msgid "warning: "
509 msgstr "advarsel: "
510
511 #: errors.c:120
512 msgid "internal error: "
513 msgstr "intern fejl: "
514
515 #: errors.c:122
516 #, fuzzy
517 msgid "error: "
518 msgstr "intern fejl: "
519
520 #: errors.c:186
521 msgid "stdout"
522 msgstr "std-ud"
523
524 #: errors.c:188
525 #, c-format
526 msgid "%s: %s"
527 msgstr "%s: %s"
528
529 #: expr.c:261
530 msgid "too many decimal points in number"
531 msgstr "for mange decimalkommaer i tal"
532
533 #: expr.c:290 expr.c:365
534 #, fuzzy
535 msgid "fixed-point constants are a GCC extension"
536 msgstr "imaginære konstanter er en GCC-udvidelse"
537
538 #: expr.c:303
539 #, fuzzy, c-format
540 msgid "invalid digit \"%c\" in binary constant"
541 msgstr "ugyldig ciffer \"%c\" i oktal konstant"
542
543 #: expr.c:305
544 #, c-format
545 msgid "invalid digit \"%c\" in octal constant"
546 msgstr "ugyldig ciffer \"%c\" i oktal konstant"
547
548 #: expr.c:313
549 #, fuzzy
550 msgid "invalid prefix \"0b\" for floating constant"
551 msgstr "ugyldig endelse \"%.*s\" i kommatalskonstant"
552
553 #: expr.c:319
554 msgid "use of C99 hexadecimal floating constant"
555 msgstr "brug af C99 hexadecimal kommatalskonstant"
556
557 #: expr.c:328
558 msgid "exponent has no digits"
559 msgstr "der er ingen cifre i eksponent"
560
561 #: expr.c:335
562 msgid "hexadecimal floating constants require an exponent"
563 msgstr "hexadecimal kommatalskonstant skal have en eksponent"
564
565 #: expr.c:341
566 #, c-format
567 msgid "invalid suffix \"%.*s\" on floating constant"
568 msgstr "ugyldig endelse \"%.*s\" i kommatalskonstant"
569
570 #: expr.c:351 expr.c:393
571 #, c-format
572 msgid "traditional C rejects the \"%.*s\" suffix"
573 msgstr "traditionel C tillader ikke endelsen \"%.*s\""
574
575 #: expr.c:358
576 #, fuzzy, c-format
577 msgid "invalid suffix \"%.*s\" with hexadecimal floating constant"
578 msgstr "ugyldig endelse \"%.*s\" i kommatalskonstant"
579
580 #: expr.c:369
581 #, fuzzy
582 msgid "decimal float constants are a GCC extension"
583 msgstr "imaginære konstanter er en GCC-udvidelse"
584
585 #: expr.c:379
586 #, c-format
587 msgid "invalid suffix \"%.*s\" on integer constant"
588 msgstr "ugyldig endelse \"%.*s\" i heltalskonstant"
589
590 #: expr.c:401
591 msgid "use of C99 long long integer constant"
592 msgstr "brug af ISO C99 long long-heltalskonstanter"
593
594 #: expr.c:409
595 msgid "imaginary constants are a GCC extension"
596 msgstr "imaginære konstanter er en GCC-udvidelse"
597
598 #: expr.c:412
599 #, fuzzy
600 msgid "binary constants are a GCC extension"
601 msgstr "imaginære konstanter er en GCC-udvidelse"
602
603 #: expr.c:505
604 msgid "integer constant is too large for its type"
605 msgstr "heltalskonstanten er for stor for dens type"
606
607 #: expr.c:517
608 msgid "integer constant is so large that it is unsigned"
609 msgstr "heltalskonstanten er så stor at den er unsigned"
610
611 #: expr.c:612
612 msgid "missing ')' after \"defined\""
613 msgstr "manglende ')' efter \"defined\""
614
615 #: expr.c:619
616 msgid "operator \"defined\" requires an identifier"
617 msgstr "operatoren \"defined\" kræver et kaldenavn"
618
619 #: expr.c:627
620 #, c-format
621 msgid "(\"%s\" is an alternative token for \"%s\" in C++)"
622 msgstr "(\"%s\" er et alternativt symbol for \"%s\" i C++)"
623
624 #: expr.c:637
625 msgid "this use of \"defined\" may not be portable"
626 msgstr "denne brug af \"defined\" er muligvis ikke portabel"
627
628 #: expr.c:676
629 msgid "floating constant in preprocessor expression"
630 msgstr "kommatalskonstant i præprocessorudtryk"
631
632 #: expr.c:682
633 msgid "imaginary number in preprocessor expression"
634 msgstr "imaginært tal i præprocessorudtryk"
635
636 #: expr.c:727
637 #, c-format
638 msgid "\"%s\" is not defined"
639 msgstr "\"%s\" er ikke defineret"
640
641 #: expr.c:855 expr.c:884
642 #, c-format
643 msgid "missing binary operator before token \"%s\""
644 msgstr "manglende binær operator før symbolet \"%s\""
645
646 #: expr.c:875
647 #, c-format
648 msgid "token \"%s\" is not valid in preprocessor expressions"
649 msgstr "symbolet \"%s\" er ikke gyldigt i præprocessorudtryk"
650
651 #: expr.c:892
652 #, fuzzy
653 msgid "missing expression between '(' and ')'"
654 msgstr "tomt udtryk mellem '(' og ')'"
655
656 #: expr.c:895
657 msgid "#if with no expression"
658 msgstr "#if uden noget udtryk"
659
660 #: expr.c:898
661 #, c-format
662 msgid "operator '%s' has no right operand"
663 msgstr "operatoren '%s' har ikke nogen højre operand"
664
665 #: expr.c:903
666 #, c-format
667 msgid "operator '%s' has no left operand"
668 msgstr "operatoren '%s' har ikke nogen venstre operand"
669
670 #: expr.c:929
671 msgid " ':' without preceding '?'"
672 msgstr " ':' uden forudgående '?'"
673
674 #: expr.c:956
675 msgid "unbalanced stack in #if"
676 msgstr "uafbalanceret stak i #if"
677
678 #: expr.c:975
679 #, c-format
680 msgid "impossible operator '%u'"
681 msgstr "umulig operator '%u'"
682
683 #: expr.c:1065
684 msgid "missing ')' in expression"
685 msgstr "manglende ')' i udtryk"
686
687 #: expr.c:1086
688 msgid "'?' without following ':'"
689 msgstr "'?' uden efterfølgende ':'"
690
691 #: expr.c:1096
692 msgid "integer overflow in preprocessor expression"
693 msgstr "heltallet løber over i præprocessorudtrykket"
694
695 #: expr.c:1101
696 msgid "missing '(' in expression"
697 msgstr "manglende '(' i udtryk"
698
699 #: expr.c:1133
700 #, c-format
701 msgid "the left operand of \"%s\" changes sign when promoted"
702 msgstr "den venstre operand til \"%s\" ændrer fortegn ved forfremmelse"
703
704 #: expr.c:1138
705 #, c-format
706 msgid "the right operand of \"%s\" changes sign when promoted"
707 msgstr "den højre operand til \"%s\" ændrer fortegn ved forfremmelse"
708
709 #: expr.c:1397
710 msgid "traditional C rejects the unary plus operator"
711 msgstr "traditionel C tillader ikke operatoren unær plus"
712
713 #: expr.c:1480
714 msgid "comma operator in operand of #if"
715 msgstr "kommeoperator i en operand til #if"
716
717 #: expr.c:1612
718 msgid "division by zero in #if"
719 msgstr "division med nul i #if"
720
721 #: files.c:442
722 msgid "NULL directory in find_file"
723 msgstr ""
724
725 #: files.c:480
726 msgid "one or more PCH files were found, but they were invalid"
727 msgstr ""
728
729 #: files.c:483
730 msgid "use -Winvalid-pch for more information"
731 msgstr ""
732
733 #: files.c:570
734 #, c-format
735 msgid "%s is a block device"
736 msgstr "%s er en blokenhed"
737
738 #: files.c:587
739 #, c-format
740 msgid "%s is too large"
741 msgstr "%s er for stor"
742
743 #: files.c:622
744 #, c-format
745 msgid "%s is shorter than expected"
746 msgstr "%s er kortere end forventet"
747
748 #: files.c:852
749 #, fuzzy, c-format
750 msgid "no include path in which to search for %s"
751 msgstr "der er ingen inkluderingssti at finde %s i"
752
753 #: files.c:1157
754 msgid "Multiple include guards may be useful for:\n"
755 msgstr "Flere inkluderingsvagter kan være nyttige til:\n"
756
757 #: init.c:426
758 msgid "cppchar_t must be an unsigned type"
759 msgstr "cppchar_t skal være en unsigned type"
760
761 #: init.c:430
762 #, c-format
763 msgid "preprocessor arithmetic has maximum precision of %lu bits; target requires %lu bits"
764 msgstr "præprocessorberegning har en maksimal præcision på %lu bit; målarkitektur kræver %lu bit"
765
766 #: init.c:437
767 msgid "CPP arithmetic must be at least as precise as a target int"
768 msgstr "CPP-beregning skal være mindst lige så præcis som en målarkitekturs int"
769
770 #: init.c:440
771 msgid "target char is less than 8 bits wide"
772 msgstr "målarkitekturs char er mindre end 8 bit bred"
773
774 #: init.c:444
775 msgid "target wchar_t is narrower than target char"
776 msgstr "målarkitekturs wchar_t er mindre end målarkitekturs char"
777
778 #: init.c:448
779 msgid "target int is narrower than target char"
780 msgstr "målarkitekturs int er mindre end målarkitekturs char"
781
782 #: init.c:453
783 msgid "CPP half-integer narrower than CPP character"
784 msgstr "CPP-halvheltal er mindre end CPP-tegn"
785
786 #: init.c:457
787 #, c-format
788 msgid "CPP on this host cannot handle wide character constants over %lu bits, but the target requires %lu bits"
789 msgstr "CPP på denne vært kan ikke håndtere bredtegnkonstanter over %lu bit, men målarkitekturen kræver %lu bit"
790
791 #: lex.c:283
792 msgid "backslash and newline separated by space"
793 msgstr "omvendt skråstreg og linjeskift er adskilt af mellemrum"
794
795 #: lex.c:288
796 msgid "backslash-newline at end of file"
797 msgstr "omvendt skråstreg efterfulgt af linjeskift ved slutningen af filen"
798
799 #: lex.c:303
800 #, c-format
801 msgid "trigraph ??%c converted to %c"
802 msgstr "trigrafen ??%c konverteret til %c"
803
804 #: lex.c:310
805 #, fuzzy, c-format
806 msgid "trigraph ??%c ignored, use -trigraphs to enable"
807 msgstr "trigrafen ??%c ignoreret"
808
809 #: lex.c:356
810 msgid "\"/*\" within comment"
811 msgstr "\"/*\" i en kommentar"
812
813 #: lex.c:414
814 #, c-format
815 msgid "%s in preprocessing directive"
816 msgstr "%s i præprocessordirektiv"
817
818 #: lex.c:423
819 msgid "null character(s) ignored"
820 msgstr "nultegn ignoreret"
821
822 #: lex.c:460
823 #, fuzzy, c-format
824 msgid "`%.*s' is not in NFKC"
825 msgstr "\"%s\" er ikke defineret"
826
827 #: lex.c:463
828 #, fuzzy, c-format
829 msgid "`%.*s' is not in NFC"
830 msgstr "\"%s\" er ikke defineret"
831
832 #: lex.c:551
833 #, c-format
834 msgid "attempt to use poisoned \"%s\""
835 msgstr "forsøg på at bruge forgiftet \"%s\""
836
837 #: lex.c:559
838 msgid "__VA_ARGS__ can only appear in the expansion of a C99 variadic macro"
839 msgstr "__VA_ARGS__ kan kun optræde i udfoldelsen af en C99-makro med vilkårligt antal parametre"
840
841 #: lex.c:659
842 msgid "null character(s) preserved in literal"
843 msgstr "nultegn bevaret i strengkonstant"
844
845 #: lex.c:662
846 #, c-format
847 msgid "missing terminating %c character"
848 msgstr "manglende afsluttende '%c'-tegn"
849
850 #: lex.c:1027
851 msgid "C++ style comments are not allowed in ISO C90"
852 msgstr "kommentarer i C++-stil er ikke tilladt i ISO C90"
853
854 #: lex.c:1029
855 msgid "(this will be reported only once per input file)"
856 msgstr "(dette rapporteres kun en enkelt gang per inddatafil)"
857
858 #: lex.c:1034
859 msgid "multi-line comment"
860 msgstr "flerlinjers kommentar"
861
862 #: lex.c:1347
863 #, c-format
864 msgid "unspellable token %s"
865 msgstr "symbol %s kan ikke staves"
866
867 #: line-map.c:320
868 #, c-format
869 msgid "In file included from %s:%u"
870 msgstr "I filen inkluderet af %s:%u"
871
872 #: line-map.c:338
873 #, c-format
874 msgid ""
875 ",\n"
876 "                 from %s:%u"
877 msgstr ""
878 ",\n"
879 "                   af %s:%u"
880
881 #: macro.c:84
882 #, c-format
883 msgid "macro \"%s\" is not used"
884 msgstr "makroen \"%s\" bliver ikke brugt"
885
886 #: macro.c:123 macro.c:319
887 #, c-format
888 msgid "invalid built-in macro \"%s\""
889 msgstr "ugyldig indbygget makro \"%s\""
890
891 #: macro.c:157
892 #, fuzzy
893 msgid "could not determine file timestamp"
894 msgstr "kunne ikke bestemme dato og tid"
895
896 #: macro.c:254
897 msgid "could not determine date and time"
898 msgstr "kunne ikke bestemme dato og tid"
899
900 #: macro.c:270
901 msgid "__COUNTER__ expanded inside directive with -fdirectives-only"
902 msgstr ""
903
904 #: macro.c:423
905 msgid "invalid string literal, ignoring final '\\'"
906 msgstr "ugyldig strengkonstant, ignorerer afsluttende '\\'"
907
908 #: macro.c:483
909 #, c-format
910 msgid "pasting \"%s\" and \"%s\" does not give a valid preprocessing token"
911 msgstr "indsættelse af \"%s\" og \"%s\" giver ikke et gyldigt præprocessorsymbol"
912
913 #: macro.c:558
914 msgid "ISO C99 requires rest arguments to be used"
915 msgstr "ISO C99 påkræver at restparametrene skal bruges"
916
917 #: macro.c:563
918 #, c-format
919 msgid "macro \"%s\" requires %u arguments, but only %u given"
920 msgstr "makroen \"%s\" kræver %u parametre, men modtager kun %u"
921
922 #: macro.c:568
923 #, c-format
924 msgid "macro \"%s\" passed %u arguments, but takes just %u"
925 msgstr "makroen \"%s\" bliver viderebragt %u parametre, men tager kun mod %u"
926
927 #: macro.c:679 traditional.c:680
928 #, c-format
929 msgid "unterminated argument list invoking macro \"%s\""
930 msgstr "uafsluttet parameterliste ved kald af makroen \"%s\""
931
932 #: macro.c:782
933 #, c-format
934 msgid "function-like macro \"%s\" must be used with arguments in traditional C"
935 msgstr "funktionsagtig makro \"%s\" skal bruges med parametre i traditionel C"
936
937 #: macro.c:1325
938 #, c-format
939 msgid "duplicate macro parameter \"%s\""
940 msgstr "makroparameternavnet \"%s\" optræder mere end én gang"
941
942 #: macro.c:1371
943 #, c-format
944 msgid "\"%s\" may not appear in macro parameter list"
945 msgstr "\"%s\" må ikke optræde i makroparameterliste"
946
947 #: macro.c:1379
948 msgid "macro parameters must be comma-separated"
949 msgstr "makroparametre skal være komma-adskilte"
950
951 #: macro.c:1396
952 msgid "parameter name missing"
953 msgstr "parameternavn mangler"
954
955 #: macro.c:1413
956 msgid "anonymous variadic macros were introduced in C99"
957 msgstr "anonyme makroer med vilkårligt antal parametre blev introduceret i C99"
958
959 #: macro.c:1418
960 msgid "ISO C does not permit named variadic macros"
961 msgstr "ISO C tillader ikke navngivne makroer med vilkårligt antal parametre"
962
963 #: macro.c:1427
964 msgid "missing ')' in macro parameter list"
965 msgstr "manglende ')' i makroparameterliste"
966
967 #: macro.c:1476
968 msgid "'##' cannot appear at either end of a macro expansion"
969 msgstr "'##' må ikke optræde ved nogen af enderne i en makrokrop"
970
971 #: macro.c:1510
972 #, fuzzy
973 msgid "ISO C99 requires whitespace after the macro name"
974 msgstr "ISO C påkræver mellemrum efter makronavnet"
975
976 #: macro.c:1534
977 #, fuzzy
978 msgid "missing whitespace after the macro name"
979 msgstr "ISO C påkræver mellemrum efter makronavnet"
980
981 #: macro.c:1564
982 msgid "'#' is not followed by a macro parameter"
983 msgstr "'#' efterfølges ikke af en makroparameter"
984
985 #: macro.c:1683
986 #, c-format
987 msgid "\"%s\" redefined"
988 msgstr "\"%s\" omdefineret"
989
990 #: macro.c:1688
991 msgid "this is the location of the previous definition"
992 msgstr "den foregående definition er her"
993
994 #: macro.c:1738
995 #, c-format
996 msgid "macro argument \"%s\" would be stringified in traditional C"
997 msgstr "makroparameteren \"%s\" ville blive gjort til en streng i traditionel C"
998
999 #: macro.c:1761
1000 #, c-format
1001 msgid "invalid hash type %d in cpp_macro_definition"
1002 msgstr "ugyldig hashtype %d i cpp_macro_definition"
1003
1004 #: pch.c:84 pch.c:332 pch.c:344 pch.c:362 pch.c:368 pch.c:377
1005 msgid "while writing precompiled header"
1006 msgstr ""
1007
1008 #: pch.c:485
1009 #, fuzzy, c-format
1010 msgid "%s: not used because `%.*s' not defined"
1011 msgstr "etiketten '%s' er benyttet, men ikke defineret"
1012
1013 #: pch.c:497
1014 #, c-format
1015 msgid "%s: not used because `%.*s' defined as `%s' not `%.*s'"
1016 msgstr ""
1017
1018 #: pch.c:538
1019 #, fuzzy, c-format
1020 msgid "%s: not used because `%s' is defined"
1021 msgstr "'%s' brugt, men aldrig defineret"
1022
1023 #: pch.c:558
1024 #, c-format
1025 msgid "%s: not used because `__COUNTER__' is invalid"
1026 msgstr ""
1027
1028 #: pch.c:567 pch.c:737
1029 msgid "while reading precompiled header"
1030 msgstr ""
1031
1032 #: traditional.c:750
1033 #, c-format
1034 msgid "detected recursion whilst expanding macro \"%s\""
1035 msgstr "opdagede rekursion ved udfoldelse af makroen \"%s\""
1036
1037 #: traditional.c:917
1038 #, fuzzy
1039 msgid "syntax error in macro parameter list"
1040 msgstr "\"%s\" må ikke optræde i makroparameterliste"
1041
1042 #~ msgid "`%s' attribute directive ignored"
1043 #~ msgstr "egenskabsdirektivet '%s' ignoreret"
1044
1045 #~ msgid "wrong number of arguments specified for `%s' attribute"
1046 #~ msgstr "forkert antal parametre angivet til egenskaben '%s'"
1047
1048 #~ msgid "`%s' attribute does not apply to types"
1049 #~ msgstr "egenskaben '%s' kan ikke anvendes på typer"
1050
1051 #~ msgid "`%s' attribute only applies to function types"
1052 #~ msgstr "egenskaben '%s' kan kun anvendes sammen med funktionstyper"
1053
1054 #~ msgid "`%s' attribute ignored"
1055 #~ msgstr "egenskaben '%s' ignoreret"
1056
1057 #~ msgid "offset outside bounds of constant string"
1058 #~ msgstr "forskydning udenfor grænserne af konstant streng"
1059
1060 #~ msgid "second arg to `__builtin_prefetch' must be a constant"
1061 #~ msgstr "den anden parameter til '__builtin_prefetch' skal være en konstant"
1062
1063 #~ msgid "invalid second arg to __builtin_prefetch; using zero"
1064 #~ msgstr "ugyldig anden parameter til '__builtin_prefetch'; benytter nul"
1065
1066 #~ msgid "third arg to `__builtin_prefetch' must be a constant"
1067 #~ msgstr "en tredje parameter til '__builtin_prefetch' skal være en konstant"
1068
1069 #~ msgid "invalid third arg to __builtin_prefetch; using zero"
1070 #~ msgstr "ugyldig tredje parameter til '__builtin_prefetch'; benytter nul"
1071
1072 #~ msgid "__builtin_saveregs not supported by this target"
1073 #~ msgstr "__builtin_saveregs understøttes ikke af denne målarkitektur"
1074
1075 #~ msgid "argument of `__builtin_args_info' must be constant"
1076 #~ msgstr "parameteren til '__builtin_args_info' skal være konstant"
1077
1078 #~ msgid "argument of `__builtin_args_info' out of range"
1079 #~ msgstr "parameteren til '__builtin_args_info' er uden for det gyldige interval"
1080
1081 #~ msgid "missing argument in `__builtin_args_info'"
1082 #~ msgstr "manglende parameter i '__builtin_args_info'"
1083
1084 #~ msgid "`va_start' used in function with fixed args"
1085 #~ msgstr "`va_start' benyttet i en funktion med fast antal parametre"
1086
1087 #~ msgid "second parameter of `va_start' not last named argument"
1088 #~ msgstr "den anden parameter til 'va_start' er ikke den sidste navngivne parameter"
1089
1090 #~ msgid "`__builtin_next_arg' called without an argument"
1091 #~ msgstr "`__builtin_next_arg' kaldt uden en parameter"
1092
1093 #~ msgid "too many arguments to function `va_start'"
1094 #~ msgstr "for mange parametre til funktionen 'va_start'"
1095
1096 #~ msgid "first argument to `va_arg' not of type `va_list'"
1097 #~ msgstr "den første parameter til 'va_arg' er ikke af typen 'va_list'"
1098
1099 #~ msgid "`%s' is promoted to `%s' when passed through `...'"
1100 #~ msgstr "'%s' forfremmes til '%s' ved overbringelse gennem '...'"
1101
1102 #~ msgid "(so you should pass `%s' not `%s' to `va_arg')"
1103 #~ msgstr "(så du skal overbring '%s' ikke '%s' til 'va_arg')"
1104
1105 #~ msgid "invalid arg to `__builtin_frame_address'"
1106 #~ msgstr "ugyldig parameter til '__builtin_frame_address'"
1107
1108 #~ msgid "invalid arg to `__builtin_return_address'"
1109 #~ msgstr "ugyldig parameter til '__builtin_return_address'"
1110
1111 #~ msgid "unsupported arg to `__builtin_frame_address'"
1112 #~ msgstr "ikke-understøttet parameter til '__builtin_frame_address'"
1113
1114 #~ msgid "unsupported arg to `__builtin_return_address'"
1115 #~ msgstr "ikke-understøttet parameter til '__builtin_return_address'"
1116
1117 #~ msgid "second arg to `__builtin_expect' must be a constant"
1118 #~ msgstr "den anden parameter til '__builtin_expect' skal være en konstant"
1119
1120 #~ msgid "__builtin_longjmp second argument must be 1"
1121 #~ msgstr "den anden paramter til '__builtin_longjmp' skal være 1"
1122
1123 #~ msgid "built-in function `%s' not currently supported"
1124 #~ msgstr "den indbyggede funktion '%s' understøttes i øjeblikket ikke"
1125
1126 #~ msgid "target format does not support infinity"
1127 #~ msgstr "målprocessoren understøtter ikke uendelig"
1128
1129 #~ msgid "`%s' is not defined outside of function scope"
1130 #~ msgstr "'%s' er ikke defineret uden for funktionsvirkefelt"
1131
1132 #~ msgid "string length `%d' is greater than the length `%d' ISO C%d compilers are required to support"
1133 #~ msgstr "strenglængden '%d' er større end den længde på '%d' som ISO C%d-oversættere er pålagt at understøtte"
1134
1135 #~ msgid "concatenation of string literals with __FUNCTION__ is deprecated"
1136 #~ msgstr "sammensætning af strengkonstanter med __FUNCTION__ er forældet"
1137
1138 #~ msgid "overflow in constant expression"
1139 #~ msgstr "overløb i konstant udtryk"
1140
1141 #~ msgid "integer overflow in expression"
1142 #~ msgstr "heltalsoverløb i udtryk"
1143
1144 #~ msgid "floating point overflow in expression"
1145 #~ msgstr "kommatalsoverløb i udtryk"
1146
1147 #~ msgid "vector overflow in expression"
1148 #~ msgstr "vektoroverløb i udtryk"
1149
1150 #~ msgid "large integer implicitly truncated to unsigned type"
1151 #~ msgstr "stort heltal forkortes underforstået til type uden fortegn"
1152
1153 #~ msgid "negative integer implicitly converted to unsigned type"
1154 #~ msgstr "negativt heltal forkortes underforstået til type uden fortegn"
1155
1156 #~ msgid "overflow in implicit constant conversion"
1157 #~ msgstr "overløb i underforstået konstant konvertering"
1158
1159 #~ msgid "operation on `%s' may be undefined"
1160 #~ msgstr "brug af '%s' er muligvis ikke defineret"
1161
1162 #~ msgid "expression statement has incomplete type"
1163 #~ msgstr "udtrykket er af en ufuldstændig type"
1164
1165 #~ msgid "case label does not reduce to an integer constant"
1166 #~ msgstr "case-etiketten kan ikke reduceres til en heltalskonstant"
1167
1168 #~ msgid "invalid truth-value expression"
1169 #~ msgstr "ugyldigt sandhedsværdiudtryk"
1170
1171 #~ msgid "invalid operands to binary %s"
1172 #~ msgstr "ugyldige operander til binær %s"
1173
1174 #~ msgid "comparison is always false due to limited range of data type"
1175 #~ msgstr "sammenligning er altid falsk på grund af den begrænsede rækkevidde af datatypen"
1176
1177 #~ msgid "comparison is always true due to limited range of data type"
1178 #~ msgstr "sammenligning er altid sand på grund af den begrænsede rækkevidde af datatypen"
1179
1180 #~ msgid "comparison of unsigned expression >= 0 is always true"
1181 #~ msgstr "sammenligning med unsigned udtryk >= 0 er altid sand"
1182
1183 #~ msgid "comparison of unsigned expression < 0 is always false"
1184 #~ msgstr "sammenligning med unsigned udtryk < 0 er altid falsk"
1185
1186 #~ msgid "pointer of type `void *' used in arithmetic"
1187 #~ msgstr "henvisning af typen 'void *' benyttet i udregning"
1188
1189 #~ msgid "pointer to a function used in arithmetic"
1190 #~ msgstr "henvisning til en funktion benyttet i udregning"
1191
1192 #~ msgid "pointer to member function used in arithmetic"
1193 #~ msgstr "henvisning til en medlemsfunktion benyttet i udregning"
1194
1195 #~ msgid "pointer to a member used in arithmetic"
1196 #~ msgstr "henvisning til et medlem benyttet i udregning"
1197
1198 #~ msgid "struct type value used where scalar is required"
1199 #~ msgstr "værdi af struct-type angivet hvor skalar er påkrævet"
1200
1201 #~ msgid "union type value used where scalar is required"
1202 #~ msgstr "værdi af union-type angivet hvor skalar er påkrævet"
1203
1204 #~ msgid "array type value used where scalar is required"
1205 #~ msgstr "værdi af tabeltype angivet hvor skalar er påkrævet"
1206
1207 #~ msgid "suggest parentheses around assignment used as truth value"
1208 #~ msgstr "foreslår paranteser omkring tildeling der er benyttet som boolsk værdi"
1209
1210 #~ msgid "invalid use of `restrict'"
1211 #~ msgstr "ugyldig brug af 'restrict'"
1212
1213 #~ msgid "invalid application of `sizeof' to a function type"
1214 #~ msgstr "ugyldig anvendelse af 'sizeof' på en funktionstype"
1215
1216 #~ msgid "invalid application of `%s' to a void type"
1217 #~ msgstr "ugyldig anvendelse af '%s' på en void-type"
1218
1219 #~ msgid "invalid application of `%s' to an incomplete type"
1220 #~ msgstr "ugyldig anvendelse af '%s' på en ufuldstændig type"
1221
1222 #~ msgid "`__alignof' applied to a bit-field"
1223 #~ msgstr "'__alignof' benyttet på et bitfelt"
1224
1225 #~ msgid "cannot disable built-in function `%s'"
1226 #~ msgstr "kan ikke deaktivere den indbyggede funktion '%s'"
1227
1228 #~ msgid "too few arguments to function `%s'"
1229 #~ msgstr "for få parametre til funktionen '%s'"
1230
1231 #~ msgid "too many arguments to function `%s'"
1232 #~ msgstr "for mange parametre til funktionen '%s'"
1233
1234 #~ msgid "non-floating-point argument to function `%s'"
1235 #~ msgstr "parameter der ikke er et kommatal, til funktionen '%s'"
1236
1237 #~ msgid "pointers are not permitted as case values"
1238 #~ msgstr "henvisningsvariabler er ikke tilladt som case-værdier"
1239
1240 #~ msgid "ISO C++ forbids range expressions in switch statements"
1241 #~ msgstr "ISO C++ forbyder intervaludtryk i switch-sætninger"
1242
1243 #~ msgid "ISO C forbids range expressions in switch statements"
1244 #~ msgstr "ISO C forbyder intervaludtryk i switch-sætninger"
1245
1246 #~ msgid "empty range specified"
1247 #~ msgstr "tomt interval angivet"
1248
1249 #~ msgid "duplicate (or overlapping) case value"
1250 #~ msgstr "case-værdi optræder mere end én gang (måske pga. intervalsammenfald)"
1251
1252 #~ msgid "this is the first entry overlapping that value"
1253 #~ msgstr "dette er det første punkt som falder sammen med den værdi"
1254
1255 #~ msgid "duplicate case value"
1256 #~ msgstr "case-værdi optræder mere end én gang"
1257
1258 #~ msgid "previously used here"
1259 #~ msgstr "tidligere benyttet her"
1260
1261 #~ msgid "multiple default labels in one switch"
1262 #~ msgstr "flere default-etiketter i én switch-konstruktion"
1263
1264 #~ msgid "this is the first default label"
1265 #~ msgstr "dette er den første default-etiket"
1266
1267 #~ msgid "ISO C++ forbids taking the address of a label"
1268 #~ msgstr "ISO C++ forbyder at tage adressen af en etiket"
1269
1270 #~ msgid "ISO C forbids taking the address of a label"
1271 #~ msgstr "ISO C forbyder at tage adressen af en etiket"
1272
1273 #~ msgid "declaration of `%s' shadows %s"
1274 #~ msgstr "erklæring af '%s' skygger for '%s'"
1275
1276 #~ msgid "unknown machine mode `%s'"
1277 #~ msgstr "ukendt maskintilstand '%s'"
1278
1279 #~ msgid "no data type for mode `%s'"
1280 #~ msgstr "ingen datatype til tilstanden '%s'"
1281
1282 #~ msgid "unable to emulate '%s'"
1283 #~ msgstr "kunne ikke emulere '%s'"
1284
1285 #~ msgid "section attribute cannot be specified for local variables"
1286 #~ msgstr "sektionsegenskaben kan ikke angives for lokale variabler"
1287
1288 #~ msgid "section of `%s' conflicts with previous declaration"
1289 #~ msgstr "sektionen '%s' strider mod tidligere erklæring"
1290
1291 #~ msgid "section attribute not allowed for `%s'"
1292 #~ msgstr "sektionsegenskaben er ikke tilladt for '%s'"
1293
1294 #~ msgid "section attributes are not supported for this target"
1295 #~ msgstr "sektionsegenskaber understøttes ikke på denne målarkitektur"
1296
1297 #~ msgid "requested alignment is not a constant"
1298 #~ msgstr "angivet justering er ikke en konstant"
1299
1300 #~ msgid "requested alignment is not a power of 2"
1301 #~ msgstr "angivet justering er ikke en potens af 2"
1302
1303 #~ msgid "requested alignment is too large"
1304 #~ msgstr "angivet justering er for stor"
1305
1306 #~ msgid "alignment may not be specified for `%s'"
1307 #~ msgstr "justering må ikke angives for '%s'"
1308
1309 #~ msgid "`%s' defined both normally and as an alias"
1310 #~ msgstr "'%s' er defineret både normalt og som et alias"
1311
1312 #~ msgid "alias arg not a string"
1313 #~ msgstr "aliasparameter er ikke en streng"
1314
1315 #~ msgid "visibility arg not a string"
1316 #~ msgstr "synlighedsparameter er ikke en streng"
1317
1318 #~ msgid "visibility arg must be one of \"default\", \"hidden\", \"protected\" or \"internal\""
1319 #~ msgstr "synlighedsparameter skal være en af \"default\", \"hidden\", \"protected\" eller \"internal\""
1320
1321 #~ msgid "tls_model arg not a string"
1322 #~ msgstr "tls_model-parameter er ikke en streng"
1323
1324 #~ msgid "tls_model arg must be one of \"local-exec\", \"initial-exec\", \"local-dynamic\" or \"global-dynamic\""
1325 #~ msgstr "tls_model-parameter skal være en af \"local-exec\", \"initial-exec\", \"local-dynamic\" eller \"global-dynamic\""
1326
1327 #~ msgid "`%s' attribute applies only to functions"
1328 #~ msgstr "'%s'-egenskaben kan kun anvendes sammen med funktioner"
1329
1330 #~ msgid "can't set `%s' attribute after definition"
1331 #~ msgstr "kan ikke angive '%s'-egenskaben efter definitionen"
1332
1333 #~ msgid "`%s' attribute ignored for `%s'"
1334 #~ msgstr "'%s'-egenskaben ignoreret for '%s'"
1335
1336 #~ msgid "invalid vector type for attribute `%s'"
1337 #~ msgstr "ugyldig vektortype for egenskaben '%s'"
1338
1339 #~ msgid "no vector mode with the size and type specified could be found"
1340 #~ msgstr "ingen vektortilstand med den angivne størrelse og typen kunne findes"
1341
1342 #~ msgid "nonnull attribute without arguments on a non-prototype"
1343 #~ msgstr "ikke-nul egenskab uden parametre til en ikke-prototype"
1344
1345 #~ msgid "nonnull argument has invalid operand number (arg %lu)"
1346 #~ msgstr "ikke-nul parameter har ugyldig operandnummer (parameter %lu)"
1347
1348 #~ msgid "nonnull argument with out-of-range operand number (arg %lu, operand %lu)"
1349 #~ msgstr "ikke-nul parameter med operandnummer uden for det gyldig interval (parameter %lu, operand %lu)"
1350
1351 #~ msgid "nonnull argument references non-pointer operand (arg %lu, operand %lu)"
1352 #~ msgstr "ikke-nul parameter refererer til ikke-henvisningsoperand (parameter %lu, operand %lu)"
1353
1354 #~ msgid "null argument where non-null required (arg %lu)"
1355 #~ msgstr "nulparameter hvor ikke-nul er påkrævet (parameter %lu)"
1356
1357 #~ msgid "void value not ignored as it ought to be"
1358 #~ msgstr "tom værdi er ikke ignoreret som den burde være"
1359
1360 #~ msgid "conversion to non-scalar type requested"
1361 #~ msgstr "konvertering til ikke-skalartype udbedt"
1362
1363 #~ msgid "array `%s' assumed to have one element"
1364 #~ msgstr "tabellen '%s' antages kun at have ét element"
1365
1366 #~ msgid "`struct %s' incomplete in scope ending here"
1367 #~ msgstr "'struct %s' er ufuldstændig ved virkefeltets afslutning her"
1368
1369 #~ msgid "`union %s' incomplete in scope ending here"
1370 #~ msgstr "'union %s' er ufuldstændig ved virkefeltets afslutning her"
1371
1372 #~ msgid "`enum %s' incomplete in scope ending here"
1373 #~ msgstr "'enum %s' er ufuldstændig ved virkefeltets afslutning her"
1374
1375 #~ msgid "label `%s' defined but not used"
1376 #~ msgstr "etiketten '%s' er defineret, men ikke benyttet"
1377
1378 #~ msgid "function `%s' redeclared as inline"
1379 #~ msgstr "funktionen '%s' omerklæret som inline"
1380
1381 #~ msgid "previous declaration of function `%s' with attribute noinline"
1382 #~ msgstr "tidligere erklæring af funktionen '%s' med egenskaben noinline"
1383
1384 #~ msgid "function `%s' redeclared with attribute noinline"
1385 #~ msgstr "funktionen '%s' omerklæret med egenskaben noinline"
1386
1387 #~ msgid "previous declaration of function `%s' was inline"
1388 #~ msgstr "tidligere erklæring af funktionen '%s' var inline"
1389
1390 # shadowing betyder at en funktion har samme navn og dermed skjuler en anden
1391 #~ msgid "shadowing built-in function `%s'"
1392 #~ msgstr "skygger for den indbyggede funktion '%s'"
1393
1394 #~ msgid "shadowing library function `%s'"
1395 #~ msgstr "skygger for biblioteksfunktionen '%s'"
1396
1397 #~ msgid "library function `%s' declared as non-function"
1398 #~ msgstr "biblioteksfunktionen '%s' er erklæret som noget der ikke er en funktion"
1399
1400 #~ msgid "built-in function `%s' declared as non-function"
1401 #~ msgstr "den indbyggede funktion '%s' er erklæret som noget der ikke er en funktion"
1402
1403 #~ msgid "`%s' redeclared as different kind of symbol"
1404 #~ msgstr "'%s' omerklæret som en anden form for symbol"
1405
1406 #~ msgid "previous declaration of `%s'"
1407 #~ msgstr "'%s' er tidligere erklæret"
1408
1409 #~ msgid "conflicting types for built-in function `%s'"
1410 #~ msgstr "modstridende typer for den indbyggede funktion '%s'"
1411
1412 #~ msgid "conflicting types for `%s'"
1413 #~ msgstr "modstridende typer for '%s'"
1414
1415 #~ msgid "a parameter list with an ellipsis can't match an empty parameter name list declaration"
1416 #~ msgstr "en parameterliste med '...' passer ikke til en erklæring med en tom parameterliste"
1417
1418 #~ msgid "an argument type that has a default promotion can't match an empty parameter name list declaration"
1419 #~ msgstr "en parametertype med automatisk forfremmelse passer ikke til en erklæring med en tom parameterliste"
1420
1421 #~ msgid "thread-local declaration of `%s' follows non thread-local declaration"
1422 #~ msgstr "trådlokal erklæring af '%s' følger ikke-trådlokal erklæring"
1423
1424 #~ msgid "non thread-local declaration of `%s' follows thread-local declaration"
1425 #~ msgstr "ikke-trådlokal erklæring af '%s' følger trådlokal erklæring"
1426
1427 #~ msgid "redefinition of `%s'"
1428 #~ msgstr "omdefinering af '%s'"
1429
1430 #~ msgid "redeclaration of `%s'"
1431 #~ msgstr "omerklæring af '%s'"
1432
1433 #~ msgid "conflicting declarations of `%s'"
1434 #~ msgstr "modstridende erklæringer af '%s'"
1435
1436 #~ msgid "prototype for `%s' follows"
1437 #~ msgstr "prototypen for '%s' følger"
1438
1439 #~ msgid "non-prototype definition here"
1440 #~ msgstr "definition uden prototype her"
1441
1442 #~ msgid "prototype for `%s' follows and number of arguments doesn't match"
1443 #~ msgstr "prototypen for '%s' følger og antallet af parametre passer ikke"
1444
1445 #~ msgid "prototype for `%s' follows and argument %d doesn't match"
1446 #~ msgstr "prototypen for '%s' følger og den %d. parameter passer ikke"
1447
1448 #~ msgid "`%s' declared inline after being called"
1449 #~ msgstr "'%s' er erklæret inline efter at være blevet kaldt"
1450
1451 #~ msgid "`%s' declared inline after its definition"
1452 #~ msgstr "'%s' er erklæret inline efter dens definition"
1453
1454 # anden 'declaration' er underforstået i engelsk original
1455 #~ msgid "static declaration for `%s' follows non-static"
1456 #~ msgstr "static-erklæring af '%s' følger erklæring uden static"
1457
1458 #~ msgid "non-static declaration for `%s' follows static"
1459 #~ msgstr "erklæring uden static af '%s' følger static-erklæring"
1460
1461 #~ msgid "const declaration for `%s' follows non-const"
1462 #~ msgstr "const-erklæring af '%s' følger ikke-konstant erklæring"
1463
1464 #~ msgid "type qualifiers for `%s' conflict with previous decl"
1465 #~ msgstr "typemodifikationer for '%s' strider mod tidligere erklæring"
1466
1467 #~ msgid "redundant redeclaration of `%s' in same scope"
1468 #~ msgstr "overflødig omerklæring af '%s' i samme virkefelt"
1469
1470 #~ msgid "declaration of `%s' shadows a parameter"
1471 #~ msgstr "erklæring af '%s' skygger for en parameter"
1472
1473 #~ msgid "declaration of `%s' shadows a symbol from the parameter list"
1474 #~ msgstr "erklæring af '%s' skygger for et symbol fra parameterlisten"
1475
1476 #~ msgid "a parameter"
1477 #~ msgstr "en parameter"
1478
1479 #~ msgid "a previous local"
1480 #~ msgstr "en tidligere lokal variabel"
1481
1482 #~ msgid "a global declaration"
1483 #~ msgstr "en global erklæring"
1484
1485 #~ msgid "nested extern declaration of `%s'"
1486 #~ msgstr "indlejret extern-erklæring af '%s'"
1487
1488 #~ msgid "`%s' used prior to declaration"
1489 #~ msgstr "'%s' benyttes før erklæringen"
1490
1491 #~ msgid "`%s' was declared implicitly `extern' and later `static'"
1492 #~ msgstr "'%s' blev underforstået erklæret 'extern' og derefter 'static'"
1493
1494 #~ msgid "type mismatch with previous external decl"
1495 #~ msgstr "typen passer ikke med tidligere ekstern erklæring"
1496
1497 #~ msgid "previous external decl of `%s'"
1498 #~ msgstr "tidligere ekstern erklæring af '%s'"
1499
1500 #~ msgid "type mismatch with previous implicit declaration"
1501 #~ msgstr "typen passer ikke med tidligere underforstået erklæring"
1502
1503 #~ msgid "previous implicit declaration of `%s'"
1504 #~ msgstr "tidligere underforstået erklæring af '%s'"
1505
1506 #~ msgid "`%s' was previously implicitly declared to return `int'"
1507 #~ msgstr "'%s' blev tidligere underforstået erklæret til at returnere 'int'"
1508
1509 #~ msgid "`%s' was declared `extern' and later `static'"
1510 #~ msgstr "'%s' blev erklæret 'extern' og derefter 'static'"
1511
1512 #~ msgid "extern declaration of `%s' doesn't match global one"
1513 #~ msgstr "extern-erklæring af '%s' passer ikke med den globale"
1514
1515 #~ msgid "`%s' locally external but globally static"
1516 #~ msgstr "'%s' er lokalt ekstern, men globalt statisk"
1517
1518 #~ msgid "function `%s' was previously declared within a block"
1519 #~ msgstr "funktionen '%s' blev tidligere erklæret inden for en blok"
1520
1521 #~ msgid "implicit declaration of function `%s'"
1522 #~ msgstr "underforstået erklæring af funktionen '%s'"
1523
1524 #~ msgid "label %s referenced outside of any function"
1525 #~ msgstr "der er blevet henvist til etiketten '%s' uden for en funktion"
1526
1527 #~ msgid "duplicate label declaration `%s'"
1528 #~ msgstr "etiketten '%s' er blevet erklæret mere end én gang"
1529
1530 #~ msgid "this is a previous declaration"
1531 #~ msgstr "dette er en tidligere erklæring"
1532
1533 #~ msgid "unnamed struct/union that defines no instances"
1534 #~ msgstr "unavngiven struct/union som ikke definerer nogen instanser"
1535
1536 #~ msgid "useless keyword or type name in empty declaration"
1537 #~ msgstr "ubrugeligt reserveret ord eller typenavn i tom erklæring"
1538
1539 #~ msgid "two types specified in one empty declaration"
1540 #~ msgstr "to typer angivet i én tom erklæring"
1541
1542 #~ msgid "empty declaration"
1543 #~ msgstr "tom erklæring"
1544
1545 #~ msgid "ISO C90 does not support `static' or type qualifiers in parameter array declarators"
1546 #~ msgstr "ISO C90 understøtter ikke 'static' eller typemodifikationer i parametertabelerklæringer"
1547
1548 #~ msgid "ISO C90 does not support `[*]' array declarators"
1549 #~ msgstr "ISO C90 understøtter ikke tabelerklæringer med '[*]'"
1550
1551 #~ msgid "GCC does not yet properly implement `[*]' array declarators"
1552 #~ msgstr "GCC understøtter endnu ikke ordentligt tabelerklæringer med '[*]'"
1553
1554 #~ msgid "static or type qualifiers in abstract declarator"
1555 #~ msgstr "static eller typemodifikationer i abstrakt erklæring"
1556
1557 #~ msgid "`%s' is usually a function"
1558 #~ msgstr "'%s' er sædvanligvis en funktion"
1559
1560 # init dækker over værditildeling her - samme for de næste mange
1561 #~ msgid "typedef `%s' is initialized (use __typeof__ instead)"
1562 #~ msgstr "typedef '%s' bliver tildelt en værdi (benyt __typeof__ i stedet)"
1563
1564 #~ msgid "function `%s' is initialized like a variable"
1565 #~ msgstr "funktionen '%s' bliver tildelt en startværdi som en variabel"
1566
1567 #~ msgid "parameter `%s' is initialized"
1568 #~ msgstr "parameteren '%s' bliver tildelt en startværdi"
1569
1570 #~ msgid "variable-sized object may not be initialized"
1571 #~ msgstr "et objekt af variabel størrelse må ikke tildeles en startværdi"
1572
1573 #~ msgid "variable `%s' has initializer but incomplete type"
1574 #~ msgstr "variablen '%s' bliver tildelt en startværdi, men er af en ufuldstændig type"
1575
1576 #~ msgid "elements of array `%s' have incomplete type"
1577 #~ msgstr "elementer i tabellen '%s' er af en ufuldstændig type"
1578
1579 #~ msgid "declaration of `%s' has `extern' and is initialized"
1580 #~ msgstr "erklæringen af '%s' indeholder 'extern' og variablen bliver tildelt en startværdi"
1581
1582 #~ msgid "inline function `%s' given attribute noinline"
1583 #~ msgstr "inline funktion '%s' givet egenskaben noinline"
1584
1585 #~ msgid "initializer fails to determine size of `%s'"
1586 #~ msgstr "startværdien giver ikke størrelsen af '%s'"
1587
1588 #~ msgid "array size missing in `%s'"
1589 #~ msgstr "tabelstørrelsen mangler i '%s'"
1590
1591 #~ msgid "zero or negative size array `%s'"
1592 #~ msgstr "nul eller negativ størrelse for tabellen '%s'"
1593
1594 #~ msgid "storage size of `%s' isn't known"
1595 #~ msgstr "lagringsstørrelsen af '%s' er ikke kendt"
1596
1597 #~ msgid "storage size of `%s' isn't constant"
1598 #~ msgstr "lagringsstørrelsen af '%s' er ikke konstant"
1599
1600 #~ msgid "ignoring asm-specifier for non-static local variable `%s'"
1601 #~ msgstr "ignorerer asm-anvisning til den ikke-statiske, lokale variabel '%s'"
1602
1603 #~ msgid "ISO C forbids parameter `%s' shadowing typedef"
1604 #~ msgstr "ISO C forbyder at parameteren '%s' skygger for typedef"
1605
1606 #~ msgid "`long long long' is too long for GCC"
1607 #~ msgstr "'long long long' er for langt for GCC"
1608
1609 #~ msgid "ISO C90 does not support `long long'"
1610 #~ msgstr "ISO C90 understøtter ikke 'long long'"
1611
1612 #~ msgid "duplicate `%s'"
1613 #~ msgstr "'%s' optræder mere end én gang"
1614
1615 #~ msgid "`__thread' before `extern'"
1616 #~ msgstr "'__thread' før 'extern'"
1617
1618 #~ msgid "`__thread' before `static'"
1619 #~ msgstr "'__thread' før 'static'"
1620
1621 #~ msgid "two or more data types in declaration of `%s'"
1622 #~ msgstr "mere end én datatype i erklæringen af '%s'"
1623
1624 #~ msgid "`%s' fails to be a typedef or built in type"
1625 #~ msgstr "'%s' er hverken en typedef eller en indbygget type"
1626
1627 #~ msgid "type defaults to `int' in declaration of `%s'"
1628 #~ msgstr "typen antages at være 'int' i erklæringen af '%s'"
1629
1630 #~ msgid "both long and short specified for `%s'"
1631 #~ msgstr "både long og short er angivet for '%s'"
1632
1633 #~ msgid "long or short specified with char for `%s'"
1634 #~ msgstr "long eller short angivet samtidig med char for '%s'"
1635
1636 #~ msgid "long or short specified with floating type for `%s'"
1637 #~ msgstr "long eller short angivet samtidig med en kommatalstype for '%s'"
1638
1639 #~ msgid "the only valid combination is `long double'"
1640 #~ msgstr "den eneste gyldige kombination er 'long double'"
1641
1642 #~ msgid "both signed and unsigned specified for `%s'"
1643 #~ msgstr "både signed og unsigned er angivet for '%s'"
1644
1645 #~ msgid "long, short, signed or unsigned invalid for `%s'"
1646 #~ msgstr "long, short, signed og unsigned er ugyldige for '%s'"
1647
1648 #~ msgid "long, short, signed or unsigned used invalidly for `%s'"
1649 #~ msgstr "long, short, signed og unsigned er benyttet på ugyldig vis for '%s'"
1650
1651 #~ msgid "complex invalid for `%s'"
1652 #~ msgstr "complex ugyldig for '%s'"
1653
1654 #~ msgid "ISO C90 does not support complex types"
1655 #~ msgstr "ISO C90 understøtter ikke komplekse typer"
1656
1657 #~ msgid "ISO C does not support plain `complex' meaning `double complex'"
1658 #~ msgstr "ISO C understøtter ikke at blot 'complex' betyder 'double complex'"
1659
1660 #~ msgid "ISO C does not support complex integer types"
1661 #~ msgstr "ISO C understøtter ikke komplekse heltalstyper"
1662
1663 #~ msgid "duplicate `const'"
1664 #~ msgstr "'const' optræder mere end én gang"
1665
1666 #~ msgid "duplicate `restrict'"
1667 #~ msgstr "'restrict' optræder mere end én gang"
1668
1669 #~ msgid "duplicate `volatile'"
1670 #~ msgstr "'volatile' optræder mere end én gang"
1671
1672 #~ msgid "multiple storage classes in declaration of `%s'"
1673 #~ msgstr "flere lagringsklasser optræder i erklæringen af '%s'"
1674
1675 #~ msgid "function definition declared `auto'"
1676 #~ msgstr "'auto' er påhæftet funktionsdefinitionen"
1677
1678 #~ msgid "function definition declared `register'"
1679 #~ msgstr "'register' er påhæftet funktionsdefinitionen"
1680
1681 #~ msgid "function definition declared `typedef'"
1682 #~ msgstr "'typedef' er påhæftet funktionsdefinitionen"
1683
1684 #~ msgid "function definition declared `__thread'"
1685 #~ msgstr "'__thread' er påhæftet funktionsdefinitionen"
1686
1687 #~ msgid "storage class specified for structure field `%s'"
1688 #~ msgstr "lagringsklasse angivet for strukturfelt '%s'"
1689
1690 #~ msgid "storage class specified for parameter `%s'"
1691 #~ msgstr "lagringsklasse angivet for parameter '%s'"
1692
1693 #~ msgid "storage class specified for typename"
1694 #~ msgstr "lagringsklasse angivet for typenavn"
1695
1696 #~ msgid "`%s' initialized and declared `extern'"
1697 #~ msgstr "'%s' bliver tildelt en startværdi og er samtidig erklæret 'extern'"
1698
1699 #~ msgid "`%s' has both `extern' and initializer"
1700 #~ msgstr "'%s' er erklæret 'extern', men bliver tildelt en startværdi"
1701
1702 #~ msgid "top-level declaration of `%s' specifies `auto'"
1703 #~ msgstr "erklæring af '%s' på øverste niveau angiver 'auto'"
1704
1705 #~ msgid "nested function `%s' declared `extern'"
1706 #~ msgstr "indlejret funktion '%s' er erklæret 'extern'"
1707
1708 #~ msgid "function-scope `%s' implicitly auto and declared `__thread'"
1709 #~ msgstr "'%s' i funktionsvirkefelt underforstået auto og erklæret '__thread'"
1710
1711 #~ msgid "static or type qualifiers in non-parameter array declarator"
1712 #~ msgstr "static eller typemodifikationer i ikke-parametertabelerklæring"
1713
1714 #~ msgid "declaration of `%s' as array of voids"
1715 #~ msgstr "'%s' erklæret som en tabel af void"
1716
1717 #~ msgid "declaration of `%s' as array of functions"
1718 #~ msgstr "'%s' erklæret som en tabel af funktioner"
1719
1720 #~ msgid "invalid use of structure with flexible array member"
1721 #~ msgstr "ugyldig brug af struktur med fleksibelt tabelmedlem"
1722
1723 #~ msgid "size of array `%s' has non-integer type"
1724 #~ msgstr "størrelsen af tabellen '%s' er ikke af en heltalstype"
1725
1726 #~ msgid "ISO C forbids zero-size array `%s'"
1727 #~ msgstr "ISO C forbyder tabellen '%s' med størrelsen nul"
1728
1729 #~ msgid "size of array `%s' is negative"
1730 #~ msgstr "størrelsen af tabellen '%s' er negativ"
1731
1732 #~ msgid "ISO C90 forbids array `%s' whose size can't be evaluated"
1733 #~ msgstr "ISO C90 forbyder tabellen '%s' hvis størrelse ikke kan bestemmes"
1734
1735 #~ msgid "ISO C90 forbids variable-size array `%s'"
1736 #~ msgstr "ISO C90 forbyder tabellen '%s' med variabel størrelse"
1737
1738 #~ msgid "size of array `%s' is too large"
1739 #~ msgstr "størrelsen af tabellen '%s' er for stor"
1740
1741 #~ msgid "ISO C90 does not support flexible array members"
1742 #~ msgstr "ISO C90 understøtter ikke fleksible tabelmedlemmer"
1743
1744 #~ msgid "array type has incomplete element type"
1745 #~ msgstr "tabeltypen er af en ufuldstændig type"
1746
1747 #~ msgid "ISO C forbids const or volatile function types"
1748 #~ msgstr "ISO C forbyder const eller volatile funktionstyper"
1749
1750 #~ msgid "`%s' declared as function returning a function"
1751 #~ msgstr "'%s' er erklæret som en funktion der returnerer en funktion"
1752
1753 #~ msgid "`%s' declared as function returning an array"
1754 #~ msgstr "'%s' er erklæret som en funktion der returnerer en tabel"
1755
1756 #~ msgid "ISO C forbids qualified void function return type"
1757 #~ msgstr "ISO C forbyder void funktionsreturtype med modifikationer"
1758
1759 #~ msgid "type qualifiers ignored on function return type"
1760 #~ msgstr "typemodifikationer ignoreret i funktionsreturtypen"
1761
1762 #~ msgid "ISO C forbids qualified function types"
1763 #~ msgstr "ISO C forbyder funktionsreturtype med modifikationer"
1764
1765 #~ msgid "invalid type modifier within pointer declarator"
1766 #~ msgstr "ugyldig typemodifikation i erklæring af henvisning"
1767
1768 #~ msgid "variable or field `%s' declared void"
1769 #~ msgstr "variabel eller felt '%s' erklæret void"
1770
1771 #~ msgid "attributes in parameter array declarator ignored"
1772 #~ msgstr "egenskaber i parametertabelerklæring ignoreret"
1773
1774 #~ msgid "invalid type modifier within array declarator"
1775 #~ msgstr "ugyldig typemodifikation i tabelerklæring"
1776
1777 #~ msgid "field `%s' declared as a function"
1778 #~ msgstr "feltet '%s' er erklæret som en funktion"
1779
1780 #~ msgid "field `%s' has incomplete type"
1781 #~ msgstr "feltet '%s' er af en ufuldstændig type"
1782
1783 #~ msgid "invalid storage class for function `%s'"
1784 #~ msgstr "ugyldig lagringsklasse for funktion '%s'"
1785
1786 #~ msgid "`noreturn' function returns non-void value"
1787 #~ msgstr "en funktion uden returtype returnerer en ikke-tom værdi"
1788
1789 # at oversætte inline med et udsagnsord her bliver vist for tvetydigt
1790 #~ msgid "cannot inline function `main'"
1791 #~ msgstr "funktionen 'main' kan ikke være inline"
1792
1793 #~ msgid "variable `%s' declared `inline'"
1794 #~ msgstr "variablen '%s' er erklæret 'inline'"
1795
1796 #~ msgid "thread-local storage not supported for this target"
1797 #~ msgstr "trådlokal lagring understøttes ikke på målarkitekturen"
1798
1799 #~ msgid "function declaration isn't a prototype"
1800 #~ msgstr "funktionserklæringen er ikke en prototype"
1801
1802 #~ msgid "parameter names (without types) in function declaration"
1803 #~ msgstr "parameternavne (uden typer) i funktionserklæringen"
1804
1805 #~ msgid "parameter `%s' has incomplete type"
1806 #~ msgstr "parameteren '%s' er af en ufuldstændig type"
1807
1808 #~ msgid "parameter has incomplete type"
1809 #~ msgstr "parameteren er af en ufuldstændig type"
1810
1811 # engelsk original upræcis (hvordan kan man henvise til en type?)
1812 #~ msgid "parameter `%s' points to incomplete type"
1813 #~ msgstr "parameteren '%s' er en henvisning til en ufuldstændig type"
1814
1815 #~ msgid "parameter points to incomplete type"
1816 #~ msgstr "parameteren er en henvisning til en ufuldstændig type"
1817
1818 #~ msgid "parameter `%s' has just a forward declaration"
1819 #~ msgstr "parameteren '%s' har kun en forhåndserklæring"
1820
1821 #~ msgid "`void' in parameter list must be the entire list"
1822 #~ msgstr "'void' i en parameterliste skal udgøre hele listen"
1823
1824 #~ msgid "`struct %s' declared inside parameter list"
1825 #~ msgstr "'struct %s' erklæret inde i en parameterliste"
1826
1827 #~ msgid "`union %s' declared inside parameter list"
1828 #~ msgstr "'union %s' erklæret inde i en parameterliste"
1829
1830 #~ msgid "`enum %s' declared inside parameter list"
1831 #~ msgstr "'enum %s' erklæret inde i en parameterliste"
1832
1833 #~ msgid "anonymous struct declared inside parameter list"
1834 #~ msgstr "anonym struct erklæret inde i en parameterliste"
1835
1836 #~ msgid "anonymous union declared inside parameter list"
1837 #~ msgstr "anonym union erklæret inde i en parameterliste"
1838
1839 #~ msgid "anonymous enum declared inside parameter list"
1840 #~ msgstr "anonym enum erklæret inde i en parameterliste"
1841
1842 #~ msgid "its scope is only this definition or declaration, which is probably not what you want"
1843 #~ msgstr "dens virkefelt er kun denne definition eller erklæring hvilket sandsynligvis ikke er hvad du ønsker."
1844
1845 #~ msgid "redefinition of `union %s'"
1846 #~ msgstr "omdefinering af 'union %s'"
1847
1848 #~ msgid "redefinition of `struct %s'"
1849 #~ msgstr "omdefinering af 'struct %s'"
1850
1851 #~ msgid "declaration does not declare anything"
1852 #~ msgstr "erklæring erklærer ikke noget"
1853
1854 # engelsk original forkortet
1855 #~ msgid "%s defined inside parms"
1856 #~ msgstr "%s defineret inden i parameterliste"
1857
1858 #~ msgid "union"
1859 #~ msgstr "union"
1860
1861 #~ msgid "structure"
1862 #~ msgstr "struktur"
1863
1864 #~ msgid "%s has no %s"
1865 #~ msgstr "%s har ingen %s"
1866
1867 #~ msgid "struct"
1868 #~ msgstr "struct"
1869
1870 #~ msgid "named members"
1871 #~ msgstr "navngivne medlemmer"
1872
1873 #~ msgid "members"
1874 #~ msgstr "medlemmer"
1875
1876 #~ msgid "nested redefinition of `%s'"
1877 #~ msgstr "indlejret omdefinering af '%s'"
1878
1879 #~ msgid "bit-field `%s' width not an integer constant"
1880 #~ msgstr "bredden af bitfeltet '%s' er ikke en heltalskonstant"
1881
1882 #~ msgid "bit-field `%s' has invalid type"
1883 #~ msgstr "bitfeltet '%s' er af en ufuldstændig type"
1884
1885 #~ msgid "bit-field `%s' type invalid in ISO C"
1886 #~ msgstr "typen af bitfeltet '%s' er ugyldig i ISO C"
1887
1888 #~ msgid "negative width in bit-field `%s'"
1889 #~ msgstr "negativ bredde i bitfeltet '%s'"
1890
1891 #~ msgid "width of `%s' exceeds its type"
1892 #~ msgstr "bredden af '%s' overstiger typen"
1893
1894 #~ msgid "zero width for bit-field `%s'"
1895 #~ msgstr "en bredde på nul for bitfeltet '%s'"
1896
1897 # RETMIG: find på et eller andet med præcisionen
1898 #~ msgid "`%s' is narrower than values of its type"
1899 #~ msgstr "'%s' er smallere end værdier af dens type"
1900
1901 #~ msgid "flexible array member in union"
1902 #~ msgstr "fleksibelt tabelmedlem i union"
1903
1904 #~ msgid "flexible array member not at end of struct"
1905 #~ msgstr "fleksibelt tabelmedlem ikke i slutningen af struktur"
1906
1907 #~ msgid "flexible array member in otherwise empty struct"
1908 #~ msgstr "fleksibelt tabelmedlem i ellers tom struktur"
1909
1910 #~ msgid "duplicate member `%s'"
1911 #~ msgstr "medlemmet '%s' optræder mere end én gang"
1912
1913 #~ msgid "union cannot be made transparent"
1914 #~ msgstr "union kan ikke ikke gøres gennemsigtig"
1915
1916 #~ msgid "redeclaration of `enum %s'"
1917 #~ msgstr "omerklæring af 'enum %s'"
1918
1919 # original forkortet
1920 #~ msgid "enum defined inside parms"
1921 #~ msgstr "enum defineret inden i parameterliste"
1922
1923 #~ msgid "enumeration values exceed range of largest integer"
1924 #~ msgstr "enum-værdier overstige rækkevidden af det største heltal"
1925
1926 #~ msgid "enumerator value for `%s' not integer constant"
1927 #~ msgstr "enum-værdien for '%s' er ikke en heltalskonstant"
1928
1929 #~ msgid "overflow in enumeration values"
1930 #~ msgstr "enum-værdier for store"
1931
1932 #~ msgid "ISO C restricts enumerator values to range of `int'"
1933 #~ msgstr "ISO C begrænser enum-værdier til rækkevidden af 'int'"
1934
1935 #~ msgid "return type is an incomplete type"
1936 #~ msgstr "returtypen er en ufuldstændig type"
1937
1938 #~ msgid "return type defaults to `int'"
1939 #~ msgstr "returtypen antages at være 'int'"
1940
1941 #~ msgid "no previous prototype for `%s'"
1942 #~ msgstr "ingen tidligere prototype for '%s'"
1943
1944 #~ msgid "`%s' was used with no prototype before its definition"
1945 #~ msgstr "'%s' blev brugt uden en prototype før dens definition"
1946
1947 #~ msgid "no previous declaration for `%s'"
1948 #~ msgstr "ingen tidligere erklæring af '%s'"
1949
1950 #~ msgid "`%s' was used with no declaration before its definition"
1951 #~ msgstr "'%s' blev brugt uden en erklæring før dens definition"
1952
1953 #~ msgid "return type of `%s' is not `int'"
1954 #~ msgstr "returtypen til '%s' er ikke 'int'"
1955
1956 #~ msgid "first argument of `%s' should be `int'"
1957 #~ msgstr "den første parameter til '%s' skal være 'int'"
1958
1959 #~ msgid "second argument of `%s' should be `char **'"
1960 #~ msgstr "den anden parameter til '%s' skal være 'char **'"
1961
1962 #~ msgid "third argument of `%s' should probably be `char **'"
1963 #~ msgstr "den tredje parameter til '%s' skal sandsynligvis være 'char **'"
1964
1965 #~ msgid "`%s' takes only zero or two arguments"
1966 #~ msgstr "'%s' tager kun mod to eller ingen parametre"
1967
1968 #~ msgid "`%s' is normally a non-static function"
1969 #~ msgstr "'%s' er normalt en ikke-statisk funktion"
1970
1971 #~ msgid "parm types given both in parmlist and separately"
1972 #~ msgstr "parametertyper angivet både i parameterliste og separat"
1973
1974 #~ msgid "parameter name omitted"
1975 #~ msgstr "parameternavn udeladt"
1976
1977 #~ msgid "parameter `%s' declared void"
1978 #~ msgstr "parameteren '%s' erklæret void"
1979
1980 #~ msgid "parameter name missing from parameter list"
1981 #~ msgstr "parameternavn mangler fra parameterliste"
1982
1983 #~ msgid "multiple parameters named `%s'"
1984 #~ msgstr "flere parametre ved navn '%s'"
1985
1986 #~ msgid "type of `%s' defaults to `int'"
1987 #~ msgstr "typen til '%s' antages at være 'int'"
1988
1989 #~ msgid "declaration for parameter `%s' but no such parameter"
1990 #~ msgstr "erklæring af parameteren '%s', men ingen sådan parameter"
1991
1992 #~ msgid "number of arguments doesn't match prototype"
1993 #~ msgstr "antallet af parametre passer ikke til prototypen"
1994
1995 #~ msgid "promoted argument `%s' doesn't match prototype"
1996 #~ msgstr "den forfremmede parameter '%s' passer ikke til prototypen"
1997
1998 #~ msgid "argument `%s' doesn't match prototype"
1999 #~ msgstr "parameteren '%s' passer ikke til prototypen"
2000
2001 #~ msgid "no return statement in function returning non-void"
2002 #~ msgstr "ingen return-sætning i en funktion der ikke returnerer void"
2003
2004 #~ msgid "this function may return with or without a value"
2005 #~ msgstr "denne funktion kan returnere med eller uden en værdi"
2006
2007 #~ msgid "size of return value of `%s' is %u bytes"
2008 #~ msgstr "størrelsen af returtypen til '%s' er %u byte"
2009
2010 #~ msgid "size of return value of `%s' is larger than %d bytes"
2011 #~ msgstr "størrelsen af returtypen til '%s' er større end %d byte"
2012
2013 #~ msgid "`for' loop initial declaration used outside C99 mode"
2014 #~ msgstr "begyndelseserklæring i 'for'-løkke benyttet uden for C99-tilstand"
2015
2016 #~ msgid "`struct %s' declared in `for' loop initial declaration"
2017 #~ msgstr "'struct %s' erklæret i begyndelseserklæring i 'for'-løkke"
2018
2019 #~ msgid "`union %s' declared in `for' loop initial declaration"
2020 #~ msgstr "'union %s' erklæret i begyndelseserklæring i 'for'-løkke"
2021
2022 #~ msgid "`enum %s' declared in `for' loop initial declaration"
2023 #~ msgstr "'enum %s' erklæret i begyndelseserklæring i 'for'-løkke"
2024
2025 #~ msgid "declaration of non-variable `%s' in `for' loop initial declaration"
2026 #~ msgstr "erklæring af '%s' der ikke er en variabel, i begyndelseserklæring i 'for'-løkke"
2027
2028 #~ msgid "declaration of static variable `%s' in `for' loop initial declaration"
2029 #~ msgstr "erklæring af '%s' der er en statisk variabel, i begyndelseserklæring i 'for'-løkke"
2030
2031 #~ msgid "declaration of `extern' variable `%s' in `for' loop initial declaration"
2032 #~ msgstr "erklæring af '%s' der er en 'extern'-variabel, i begyndelseserklæring i 'for'-løkke"
2033
2034 #~ msgid "format string arg not a string type"
2035 #~ msgstr "formateringsstrengsparameter er ikke af en strengtype"
2036
2037 #~ msgid "args to be formatted is not '...'"
2038 #~ msgstr "parametrene der skal formateres, er ikke '...'"
2039
2040 #~ msgid "strftime formats cannot format arguments"
2041 #~ msgstr "strftime-formater kan ikke formatere parametre"
2042
2043 #~ msgid "format string has invalid operand number"
2044 #~ msgstr "formateringsstrengen har et ugyldigt operandtal"
2045
2046 #~ msgid "function does not return string type"
2047 #~ msgstr "funktionen returnerer ikke en strengtype"
2048
2049 #~ msgid "unrecognized format specifier"
2050 #~ msgstr "ukendt formateringsanvisning"
2051
2052 #~ msgid "`%s' is an unrecognized format function type"
2053 #~ msgstr "'%s' er en ukendt formateringsfunktionstype"
2054
2055 #~ msgid "format string arg follows the args to be formatted"
2056 #~ msgstr "formateringsstrengsparameter efterfølger parametrene der skal formateres"
2057
2058 # her er der tale om en signalering
2059 #~ msgid "` ' flag"
2060 #~ msgstr "' '-flag"
2061
2062 #~ msgid "the ` ' printf flag"
2063 #~ msgstr "' '-printf-flaget"
2064
2065 #~ msgid "`+' flag"
2066 #~ msgstr "'+'-flag"
2067
2068 #~ msgid "the `+' printf flag"
2069 #~ msgstr "'+'-printf-flaget"
2070
2071 #~ msgid "`#' flag"
2072 #~ msgstr "'#'-flag"
2073
2074 #~ msgid "the `#' printf flag"
2075 #~ msgstr "'#'-printf-flaget"
2076
2077 #~ msgid "`0' flag"
2078 #~ msgstr "'0'-flag"
2079
2080 #~ msgid "the `0' printf flag"
2081 #~ msgstr "'0'-printf-flaget"
2082
2083 #~ msgid "`-' flag"
2084 #~ msgstr "'-'-flag"
2085
2086 #~ msgid "the `-' printf flag"
2087 #~ msgstr "'-'-printf-flaget"
2088
2089 #~ msgid "`'' flag"
2090 #~ msgstr "'''-flag"
2091
2092 #~ msgid "the `'' printf flag"
2093 #~ msgstr "'''-printf-flaget"
2094
2095 #~ msgid "`I' flag"
2096 #~ msgstr "'I'-flag"
2097
2098 #~ msgid "the `I' printf flag"
2099 #~ msgstr "'I'-printf-flaget"
2100
2101 #~ msgid "field width"
2102 #~ msgstr "feltbredde"
2103
2104 #~ msgid "field width in printf format"
2105 #~ msgstr "feltbredde i printf-formatering"
2106
2107 #~ msgid "precision"
2108 #~ msgstr "præcision"
2109
2110 #~ msgid "precision in printf format"
2111 #~ msgstr "præcision i printf-formatering"
2112
2113 #~ msgid "length modifier"
2114 #~ msgstr "længdetilpasning"
2115
2116 #~ msgid "length modifier in printf format"
2117 #~ msgstr "længdetilpasning i printf-formatering"
2118
2119 #~ msgid "assignment suppression"
2120 #~ msgstr "tildelingsundertrykkelse"
2121
2122 #~ msgid "the assignment suppression scanf feature"
2123 #~ msgstr "den tildelingsundertrykkende scanf-facilitet"
2124
2125 #~ msgid "`a' flag"
2126 #~ msgstr "'a'-flag"
2127
2128 #~ msgid "the `a' scanf flag"
2129 #~ msgstr "'a'-scanf-flaget"
2130
2131 #~ msgid "field width in scanf format"
2132 #~ msgstr "feltbredde i scanf-formatering"
2133
2134 #~ msgid "length modifier in scanf format"
2135 #~ msgstr "længdetilpasning i scanf-formatering"
2136
2137 #~ msgid "the `'' scanf flag"
2138 #~ msgstr "'''-scanf-flaget"
2139
2140 #~ msgid "the `I' scanf flag"
2141 #~ msgstr "'I'-scanf-flaget"
2142
2143 #~ msgid "`_' flag"
2144 #~ msgstr "'_'-flag"
2145
2146 #~ msgid "the `_' strftime flag"
2147 #~ msgstr "'_'-strftime-flaget"
2148
2149 #~ msgid "the `-' strftime flag"
2150 #~ msgstr "'-'-strftime-flaget"
2151
2152 #~ msgid "the `0' strftime flag"
2153 #~ msgstr "'0'-strftime-flaget"
2154
2155 #~ msgid "`^' flag"
2156 #~ msgstr "'^'-flag"
2157
2158 #~ msgid "the `^' strftime flag"
2159 #~ msgstr "'^'-strftime-flaget"
2160
2161 #~ msgid "the `#' strftime flag"
2162 #~ msgstr "'#'-strftime-flaget"
2163
2164 #~ msgid "field width in strftime format"
2165 #~ msgstr "feltbredde i strftime-formatering"
2166
2167 #~ msgid "`E' modifier"
2168 #~ msgstr "'E'-modifikation"
2169
2170 #~ msgid "the `E' strftime modifier"
2171 #~ msgstr "'E'-strftime-modifikationen"
2172
2173 #~ msgid "`O' modifier"
2174 #~ msgstr "'O'-modifikation"
2175
2176 #~ msgid "the `O' strftime modifier"
2177 #~ msgstr "'O'-strftime-modifikationen"
2178
2179 #~ msgid "the `O' modifier"
2180 #~ msgstr "'O'-modifikation"
2181
2182 #~ msgid "fill character"
2183 #~ msgstr "udfyldningstegn"
2184
2185 #~ msgid "fill character in strfmon format"
2186 #~ msgstr "udfyldningstegn i strfmon-formatering"
2187
2188 #~ msgid "the `^' strfmon flag"
2189 #~ msgstr "'^'-strfmon-flaget"
2190
2191 #~ msgid "the `+' strfmon flag"
2192 #~ msgstr "'+'-strfmon-flaget"
2193
2194 #~ msgid "`(' flag"
2195 #~ msgstr "'('-flag"
2196
2197 #~ msgid "the `(' strfmon flag"
2198 #~ msgstr "'('-strfmon-flaget"
2199
2200 #~ msgid "`!' flag"
2201 #~ msgstr "'!'-flag"
2202
2203 #~ msgid "the `!' strfmon flag"
2204 #~ msgstr "'!'-strfmon-flaget"
2205
2206 #~ msgid "the `-' strfmon flag"
2207 #~ msgstr "'-'-strfmon-flaget"
2208
2209 #~ msgid "field width in strfmon format"
2210 #~ msgstr "feltbredde i strfmon-formatering"
2211
2212 #~ msgid "left precision"
2213 #~ msgstr "venstrepræcision"
2214
2215 #~ msgid "left precision in strfmon format"
2216 #~ msgstr "venstrepræcision i strfmon-formatering"
2217
2218 #~ msgid "right precision"
2219 #~ msgstr "højrepræcision"
2220
2221 #~ msgid "right precision in strfmon format"
2222 #~ msgstr "højrepræcision i strfmon-formatering"
2223
2224 #~ msgid "length modifier in strfmon format"
2225 #~ msgstr "længdemodifikation i strfmon-formatering"
2226
2227 #~ msgid "function might be possible candidate for `%s' format attribute"
2228 #~ msgstr "funktion er en mulig kandidat til '%s'-formateringsegenskab"
2229
2230 #~ msgid "missing $ operand number in format"
2231 #~ msgstr "manglende $-operandnummer i formatering"
2232
2233 #~ msgid "%s does not support %%n$ operand number formats"
2234 #~ msgstr "%s understøtter ikke %%n$-operandnummerformateringer"
2235
2236 #~ msgid "operand number out of range in format"
2237 #~ msgstr "operandnummer uden for det gyldige interval"
2238
2239 #~ msgid "format argument %d used more than once in %s format"
2240 #~ msgstr "formateringsparameter %d brugt mere end en gang i %s-formatering"
2241
2242 #~ msgid "format argument %d unused before used argument %d in $-style format"
2243 #~ msgstr "formateringsparameter %d ubenyttet før den brugte parameter %d i formatering med $"
2244
2245 #~ msgid "format not a string literal, format string not checked"
2246 #~ msgstr "formatering er ikke en strengkonstant, formateringsstrengen er ikke kontrolleret"
2247
2248 #~ msgid "format not a string literal and no format arguments"
2249 #~ msgstr "formatering er ikke en strengkonstant og der er ingen formateringsparametre"
2250
2251 #~ msgid "format not a string literal, argument types not checked"
2252 #~ msgstr "formatering er ikke en strengkonstant, parametertyper er ikke kontrolleret"
2253
2254 #~ msgid "too many arguments for format"
2255 #~ msgstr "for mange parametre til formatering"
2256
2257 #~ msgid "unused arguments in $-style format"
2258 #~ msgstr "ubenyttede parametre i formatering med $"
2259
2260 #~ msgid "zero-length %s format string"
2261 #~ msgstr "formateringsstreng %s med længden nul"
2262
2263 #~ msgid "format is a wide character string"
2264 #~ msgstr "formatering er en bredtegnsstreng"
2265
2266 #~ msgid "unterminated format string"
2267 #~ msgstr "uafsluttet formateringsstreng"
2268
2269 #~ msgid "embedded `\\0' in format"
2270 #~ msgstr "indlejret '\\0' i formatering"
2271
2272 #~ msgid "spurious trailing `%%' in format"
2273 #~ msgstr "mystisk afsluttende '%%' i formatering"
2274
2275 #~ msgid "repeated %s in format"
2276 #~ msgstr "gentaget %s i formatering"
2277
2278 #~ msgid "missing fill character at end of strfmon format"
2279 #~ msgstr "mangler fyldtegn i slutningen af strfmon-formatering"
2280
2281 #~ msgid "too few arguments for format"
2282 #~ msgstr "for få parametre til formatering"
2283
2284 #~ msgid "zero width in %s format"
2285 #~ msgstr "bredde på nul i %s-formatering"
2286
2287 #~ msgid "empty left precision in %s format"
2288 #~ msgstr "tom venstrepræcision i %s-formatering"
2289
2290 #~ msgid "field precision"
2291 #~ msgstr "feltpræcision"
2292
2293 #~ msgid "empty precision in %s format"
2294 #~ msgstr "tom præcision i %s-formatering"
2295
2296 #~ msgid "%s does not support the `%s' %s length modifier"
2297 #~ msgstr "%s understøtter ikke '%s' %s-længdemodifikationen"
2298
2299 #~ msgid "conversion lacks type at end of format"
2300 #~ msgstr "konvertering mangler type i slutningen af formatering"
2301
2302 #~ msgid "unknown conversion type character `%c' in format"
2303 #~ msgstr "ukendt konverteringstypetegn '%c' i formatering"
2304
2305 #~ msgid "unknown conversion type character 0x%x in format"
2306 #~ msgstr "ukendt konverteringstypetegn 0x%x i formatering"
2307
2308 #~ msgid "%s does not support the `%%%c' %s format"
2309 #~ msgstr "%s understøtter ikke '%%%c' %s-formateringen"
2310
2311 #~ msgid "%s used with `%%%c' %s format"
2312 #~ msgstr "%s brugt med '%%%c' %s-formatering"
2313
2314 #~ msgid "%s does not support %s"
2315 #~ msgstr "%s understøtter ikke %s"
2316
2317 #~ msgid "%s does not support %s with the `%%%c' %s format"
2318 #~ msgstr "%s understøtter ikke %s med '%%%c' %s-formateringen"
2319
2320 #~ msgid "%s ignored with %s and `%%%c' %s format"
2321 #~ msgstr "%s ignoreret med %s og '%%%c' %s-formatering"
2322
2323 #~ msgid "%s ignored with %s in %s format"
2324 #~ msgstr "%s ignoreret med %s i %s-formatering"
2325
2326 #~ msgid "use of %s and %s together with `%%%c' %s format"
2327 #~ msgstr "brug af %s og %s sammen med '%%%c' %s-formatering"
2328
2329 #~ msgid "use of %s and %s together in %s format"
2330 #~ msgstr "brug af %s og %s sammen i %s-formatering"
2331
2332 #~ msgid "`%%%c' yields only last 2 digits of year in some locales"
2333 #~ msgstr "'%%%c' giver kun de to sidste cifre af året under nogle regionalindstillinger"
2334
2335 #~ msgid "`%%%c' yields only last 2 digits of year"
2336 #~ msgstr "'%%%c' giver kun de to sidste cifre af året"
2337
2338 #~ msgid "no closing `]' for `%%[' format"
2339 #~ msgstr "ingen afsluttende '[' til '%%['-formatering"
2340
2341 #~ msgid "use of `%s' length modifier with `%c' type character"
2342 #~ msgstr "brug af '%s'-længdemodifikation med '%c'-typetegn"
2343
2344 #~ msgid "%s does not support the `%%%s%c' %s format"
2345 #~ msgstr "%s understøtter ikke '%%%s%c' %s-formateringen"
2346
2347 #~ msgid "operand number specified with suppressed assignment"
2348 #~ msgstr "operandnummer angivet med undertrykt tildeling"
2349
2350 #~ msgid "operand number specified for format taking no argument"
2351 #~ msgstr "operandnummer angiver for formatering der ikke tager mod parametre"
2352
2353 #~ msgid "writing through null pointer (arg %d)"
2354 #~ msgstr "skrivning gennem nulhenvisning (parameter %d)"
2355
2356 #~ msgid "reading through null pointer (arg %d)"
2357 #~ msgstr "læsning gennem nulhenvisning (parameter %d)"
2358
2359 #~ msgid "writing into constant object (arg %d)"
2360 #~ msgstr "skrivning til konstant objekt (parameter %d)"
2361
2362 #~ msgid "extra type qualifiers in format argument (arg %d)"
2363 #~ msgstr "ekstra typemodifikationer i formateringsparameter (parameter %d)"
2364
2365 #~ msgid "format argument is not a pointer (arg %d)"
2366 #~ msgstr "formateringsparameter er ikke en henvisning (parameter %d)"
2367
2368 #~ msgid "format argument is not a pointer to a pointer (arg %d)"
2369 #~ msgstr "formateringsparameter er ikke en henvisning til en henvisning (parameter %d)"
2370
2371 #~ msgid "pointer"
2372 #~ msgstr "henvisning"
2373
2374 #~ msgid "different type"
2375 #~ msgstr "anden type"
2376
2377 #~ msgid "%s is not type %s (arg %d)"
2378 #~ msgstr "%s er ikke af typen %s (parameter %d)"
2379
2380 #~ msgid "%s format, %s arg (arg %d)"
2381 #~ msgstr "%s-formatering, %s-parameter (parameter %d)"
2382
2383 #~ msgid "YYDEBUG not defined"
2384 #~ msgstr "YYDEBUG ikke defineret"
2385
2386 #~ msgid "badly nested C headers from preprocessor"
2387 #~ msgstr "ugyldigt indlejrede C-inkluderingsfiler fra præprocessoren"
2388
2389 #~ msgid "ignoring #pragma %s %s"
2390 #~ msgstr "ignorerer #pragma %s %s"
2391
2392 #~ msgid "universal-character-name '\\u%04x' not valid in identifier"
2393 #~ msgstr "universelt tegn '\\u%04x' er ikke gyldigt i kaldenavne"
2394
2395 #~ msgid "stray '%c' in program"
2396 #~ msgstr "vildfaren '%c' i program"
2397
2398 #~ msgid "stray '\\%o' in program"
2399 #~ msgstr "vildfaren '\\%o' i program"
2400
2401 #~ msgid "this decimal constant is unsigned only in ISO C90"
2402 #~ msgstr "denne kommatalskonstant er kun unsigned i ISO C90"
2403
2404 #~ msgid "this decimal constant would be unsigned in ISO C90"
2405 #~ msgstr "denne kommatalskonstant ville være unsigned i ISO C90"
2406
2407 #~ msgid "integer constant is too large for \"%s\" type"
2408 #~ msgstr "heltalskonstanten er for stor til typen '%s'"
2409
2410 #~ msgid "floating constant exceeds range of \"%s\""
2411 #~ msgstr "kommatalskonstant overskrider intervallet for '%s'"
2412
2413 #~ msgid "ignoring invalid multibyte character"
2414 #~ msgstr "ignorerer ugyldigt flerbyte-tegn"
2415
2416 #~ msgid "missing argument to \"-%s\""
2417 #~ msgstr "der mangler en parameter til tilvalget '-%s'"
2418
2419 #~ msgid "no class name specified with \"-%s\""
2420 #~ msgstr "intet klassenavn angivet med '-%s'"
2421
2422 #~ msgid "missing filename after \"-%s\""
2423 #~ msgstr "et filnavn mangler efter '-%s'"
2424
2425 #~ msgid "missing target after \"-%s\""
2426 #~ msgstr "et mål mangler efter '-%s'"
2427
2428 #~ msgid "options array incorrectly sorted: %s is before %s"
2429 #~ msgstr "tilvalgstabel sorteret forkert: %s er før %s"
2430
2431 #~ msgid "too many filenames given.  Type %s --help for usage"
2432 #~ msgstr "for mange filnavne angivet - vejledning i brug kan fås med '%s --help'"
2433
2434 #~ msgid "-Wno-strict-prototypes is not supported in C++"
2435 #~ msgstr "-Wno-strict-prototypes er ikke understøttet i C++"
2436
2437 #~ msgid "switch \"%s\" is no longer supported"
2438 #~ msgstr "tilvalget '%s' understøttes ikke længere"
2439
2440 #~ msgid "switch \"%s\" is deprecated, please see documentation for details"
2441 #~ msgstr "tilvalget '%s' er forældet, se venligst dokumentationen for detaljer"
2442
2443 #~ msgid "-fhandle-exceptions has been renamed to -fexceptions (and is now on by default)"
2444 #~ msgstr "-fhandle-exceptions er blevet omdøbt til -fexceptions (og er nu til som standard)"
2445
2446 #~ msgid "output filename specified twice"
2447 #~ msgstr "uddatafilnavnet er angivet to gange"
2448
2449 #~ msgid "-Wformat-y2k ignored without -Wformat"
2450 #~ msgstr "-Wformat-y2k ignoreret uden -Wformat"
2451
2452 #~ msgid "-Wformat-extra-args ignored without -Wformat"
2453 #~ msgstr "-Wformat-extra-args ignoreret uden -Wformat"
2454
2455 #~ msgid "-Wformat-zero-length ignored without -Wformat"
2456 #~ msgstr "-Wformat-zero-length ignoreret uden -Wformat"
2457
2458 #~ msgid "-Wformat-nonliteral ignored without -Wformat"
2459 #~ msgstr "-Wformat-nonliteral ignoreret uden -Wformat"
2460
2461 #~ msgid "-Wformat-security ignored without -Wformat"
2462 #~ msgstr "-Wformat-security ignoreret uden -Wformat"
2463
2464 #~ msgid "-Wmissing-format-attribute ignored without -Wformat"
2465 #~ msgstr "-Wmissing-format-attribute ignoreret uden -Wformat"
2466
2467 #~ msgid "opening output file %s"
2468 #~ msgstr "åbner uddatafilen %s"
2469
2470 #~ msgid "opening dependency file %s"
2471 #~ msgstr "åbner afhængighedsfilen %s"
2472
2473 #~ msgid "closing dependency file %s"
2474 #~ msgstr "lukker afhængighedsfilen %s"
2475
2476 #~ msgid "when writing output to %s"
2477 #~ msgstr "ved skrivning af uddata til %s"
2478
2479 #~ msgid "to generate dependencies you must specify either -M or -MM"
2480 #~ msgstr "for at generere afhængigheder skal du angive enten -M eller -MM"
2481
2482 #~ msgid "\"-%s\" is valid for %s but not for %s"
2483 #~ msgstr "'-%s' er gyldigt for %s, men ikke for %s"
2484
2485 # den fulde tekst til disse bidder findes også senere
2486 #~ msgid ""
2487 #~ "Switches:\n"
2488 #~ "  -include <file>           Include the contents of <file> before other files\n"
2489 #~ "  -imacros <file>           Accept definition of macros in <file>\n"
2490 #~ "  -iprefix <path>           Specify <path> as a prefix for next two options\n"
2491 #~ "  -iwithprefix <dir>        Add <dir> to the end of the system include path\n"
2492 #~ "  -iwithprefixbefore <dir>  Add <dir> to the end of the main include path\n"
2493 #~ "  -isystem <dir>            Add <dir> to the start of the system include path\n"
2494 #~ msgstr ""
2495 #~ "Tilvalg:\n"
2496 #~ "  -include <fil>            Inkludér indholdet af <fil> før andre filer\n"
2497 #~ "  -imacros <fil>            Læs makrodefinitionerne i <fil>\n"
2498 #~ "  -iprefix <sti>            Angiv <sti> som et præfiks til de næste to tilvalg\n"
2499 #~ "  -iwithprefix <ktlg>       Føj <ktlg> til slutningen af systeminkluderingsstien\n"
2500 #~ "  -withprefixbefore <ktlg>  Føj <ktlg> til slutningen af den alm. inkluderingssti\n"
2501 #~ "  -isystem <ktlg>           Føj <ktlg> til begyndelsen af systeminkluderingsstien\n"
2502
2503 #~ msgid ""
2504 #~ "  -idirafter <dir>          Add <dir> to the end of the system include path\n"
2505 #~ "  -I <dir>                  Add <dir> to the end of the main include path\n"
2506 #~ "  -I-                       Fine-grained include path control; see info docs\n"
2507 #~ "  -nostdinc                 Do not search system include directories\n"
2508 #~ "                             (dirs specified with -isystem will still be used)\n"
2509 #~ "  -nostdinc++               Do not search system include directories for C++\n"
2510 #~ "  -o <file>                 Put output into <file>\n"
2511 #~ msgstr ""
2512 #~ "  -idirafter <ktlg>         Føj <ktlg> til slutningen af systeminkluderingsstien\n"
2513 #~ "  -I <ktlg>                 Føj <ktlg> til slutningen af den alm. inkluderingssti\n"
2514 #~ "  -I-                       Nøje kontrolleret inkluderingssti; se info-hjælpen\n"
2515 #~ "  -nostdinc                 Søg ikke i systeminkluderingskataloger\n"
2516 #~ "                             (kataloger angivet med -isystem søges dog stadig)\n"
2517 #~ "  -nostdinc++               Søg ikke i systeminkluderingskataloger til C++\n"
2518 #~ "  -o <fil>                  Send uddata til <fil>\n"
2519
2520 #~ msgid ""
2521 #~ "  -trigraphs                Support ISO C trigraphs\n"
2522 #~ "  -std=<std name>           Specify the conformance standard; one of:\n"
2523 #~ "                            gnu89, gnu99, c89, c99, iso9899:1990,\n"
2524 #~ "                            iso9899:199409, iso9899:1999, c++98\n"
2525 #~ "  -w                        Inhibit warning messages\n"
2526 #~ "  -W[no-]trigraphs          Warn if trigraphs are encountered\n"
2527 #~ "  -W[no-]comment{s}         Warn if one comment starts inside another\n"
2528 #~ msgstr ""
2529 #~ "  -trigraphs                Understøt ISO C trigrafer\n"
2530 #~ "  -std=<standardnavn>       Angiv at koden retter sig efter en af standarderne:\n"
2531 #~ "                             gnu89, gnu99, c89, c99, iso9899:1990,\n"
2532 #~ "                             iso9899:199409, iso9899:1999, c++98\n"
2533 #~ "  -w                        Undertryk advarselsmeddelelser\n"
2534 #~ "  -W[no-]trigraphs          Advar hvis trigrafer mødes\n"
2535 #~ "  -W[no-]comment{s}         Advar hvis en kommentar begynder inden i en anden\n"
2536
2537 #~ msgid ""
2538 #~ "  -W[no-]traditional        Warn about features not present in traditional C\n"
2539 #~ "  -W[no-]undef              Warn if an undefined macro is used by #if\n"
2540 #~ "  -W[no-]import             Warn about the use of the #import directive\n"
2541 #~ msgstr ""
2542 #~ "  -W[no-]traditional        Advar om utilgængelige faciliteter i traditionel C\n"
2543 #~ "  -W[no-]undef              Advar hvis en ikkedefineret makro bruges med #if\n"
2544 #~ "  -W[no-]import             Advar om brug af #import-direktivet\n"
2545
2546 #~ msgid ""
2547 #~ "  -W[no-]error              Treat all warnings as errors\n"
2548 #~ "  -W[no-]system-headers     Do not suppress warnings from system headers\n"
2549 #~ "  -W[no-]all                Enable most preprocessor warnings\n"
2550 #~ msgstr ""
2551 #~ "  -W[no-]error              Behandl alle advarsler som fejl\n"
2552 #~ "  -W[no-]system-headers     Undertryk ikke advarsler fra systeminkluderingsfiler\n"
2553 #~ "  -W[no-]all                Slå alle præprocessoradvarsler til\n"
2554
2555 #~ msgid ""
2556 #~ "  -M                        Generate make dependencies\n"
2557 #~ "  -MM                       As -M, but ignore system header files\n"
2558 #~ "  -MD                       Generate make dependencies and compile\n"
2559 #~ "  -MMD                      As -MD, but ignore system header files\n"
2560 #~ "  -MF <file>                Write dependency output to the given file\n"
2561 #~ "  -MG                       Treat missing header file as generated files\n"
2562 #~ msgstr ""
2563 #~ "  -M                        Generér afhængigheder til make\n"
2564 #~ "  -MM                       Som -M, men ignorér systeminkluderingsfiler\n"
2565 #~ "  -MD                       Generer make-afhængigheder og oversæt\n"
2566 #~ "  -MMD                      Som -MD, men ignorér systeminkluderingsfiler\n"
2567 #~ "  -MF <fil>                 Skriv afhænghedsuddata til den givne fil\n"
2568 #~ "  -MG                       Behandl manglende inkl.-filer som genererede filer\n"
2569
2570 # make kalder phony targets for falske mål
2571 #~ msgid ""
2572 #~ "  -MP\t\t\t    Generate phony targets for all headers\n"
2573 #~ "  -MQ <target>              Add a MAKE-quoted target\n"
2574 #~ "  -MT <target>              Add an unquoted target\n"
2575 #~ msgstr ""
2576 #~ "  -MP                       Generér \"falske\" mål for alle inkluderingsfiler\n"
2577 #~ "  -MQ <mål>                 Tilføj et MAKE-mål i anførselstegn\n"
2578 #~ "  -MT <mål>                 Tilføj et mål uden anførselstegn\n"
2579
2580 #~ msgid ""
2581 #~ "  -D<macro>                 Define a <macro> with string '1' as its value\n"
2582 #~ "  -D<macro>=<val>           Define a <macro> with <val> as its value\n"
2583 #~ "  -A<question>=<answer>     Assert the <answer> to <question>\n"
2584 #~ "  -A-<question>=<answer>    Disable the <answer> to <question>\n"
2585 #~ "  -U<macro>                 Undefine <macro> \n"
2586 #~ "  -v                        Display the version number\n"
2587 #~ msgstr ""
2588 #~ "  -D<makro>                 Definér makroen <makro> med strengen '1' som værdi\n"
2589 #~ "  -D<makro>=<værdi>         Definér makroen <makro> med værdien <værdi>\n"
2590 #~ "  -A<spørgsmål>=<svar>      Angiv at <svar> er svar på <spørgsmål>\n"
2591 #~ "  -A-<spørgsmål>=<svar>     Angiv at <svar> ikke er svar på <spørgsmål>\n"
2592 #~ "  -U<makro>                 Glem definitionen af <makro>\n"
2593 #~ "  -v                        Skriv versionsnummeret\n"
2594
2595 #~ msgid ""
2596 #~ "  -H                        Print the name of header files as they are used\n"
2597 #~ "  -C                        Do not discard comments\n"
2598 #~ "  -dM                       Display a list of macro definitions active at end\n"
2599 #~ "  -dD                       Preserve macro definitions in output\n"
2600 #~ "  -dN                       As -dD except that only the names are preserved\n"
2601 #~ "  -dI                       Include #include directives in the output\n"
2602 #~ msgstr ""
2603 #~ "  -H                        Skriv navnene på inkluderingsfilerne når de bruges\n"
2604 #~ "  -C                        Fjern ikke kommentarer\n"
2605 #~ "  -dM                       Vis til sidst de aktive makrodefinitioner\n"
2606 #~ "  -dD                       Bevar makrodefinitioner i uddata\n"
2607 #~ "  -dN                       Som -dD bortset fra at kun navnene bevares\n"
2608 #~ "  -dI                       Inkludér #include-anvisninger i uddata\n"
2609
2610 #~ msgid ""
2611 #~ "  -f[no-]preprocessed       Treat the input file as already preprocessed\n"
2612 #~ "  -ftabstop=<number>        Distance between tab stops for column reporting\n"
2613 #~ "  -P                        Do not generate #line directives\n"
2614 #~ "  -remap                    Remap file names when including files\n"
2615 #~ "  --help                    Display this information\n"
2616 #~ msgstr ""
2617 #~ "  -f[no-]preprocessed       Behandl inddatafilen som allerede præprocesseret\n"
2618 #~ "  -ftabstop=<tal>           Afstand mellem tabulatorstop i kolonnerapportering\n"
2619 #~ "  -P                        Generér ikke #line-angivelser\n"
2620 #~ "  -remap                    Omdan filnavne ved filinkludering\n"
2621 #~ "  --help                    Vis denne vejledning\n"
2622
2623 #~ msgid "syntax error"
2624 #~ msgstr "syntaksfejl"
2625
2626 #~ msgid "syntax error: cannot back up"
2627 #~ msgstr "syntaksfejl: kan ikke gå tilbage"
2628
2629 #~ msgid "ISO C forbids an empty source file"
2630 #~ msgstr "ISO C forbyder en tom kildefil"
2631
2632 #~ msgid "argument of `asm' is not a constant string"
2633 #~ msgstr "parameteren til 'asm' er ikke en konstant streng"
2634
2635 #~ msgid "ISO C forbids data definition with no type or storage class"
2636 #~ msgstr "ISO C forbyder definition af data uden angivelse af type eller lagringsklasse"
2637
2638 #~ msgid "data definition has no type or storage class"
2639 #~ msgstr "definition af data uden angivelse af type eller lagringsklasse"
2640
2641 #~ msgid "ISO C does not allow extra `;' outside of a function"
2642 #~ msgstr "ISO C tillader ikke ekstra ';' uden for funktioner"
2643
2644 #~ msgid "`sizeof' applied to a bit-field"
2645 #~ msgstr "'sizeof' benyttet på et bitfelt"
2646
2647 #~ msgid "ISO C forbids omitting the middle term of a ?: expression"
2648 #~ msgstr "ISO C forbyder udeladelse af den midterste del af et '?:'-udtryk"
2649
2650 #~ msgid "ISO C89 forbids compound literals"
2651 #~ msgstr "ISO C89 forbyder sammensatte konstanter"
2652
2653 #~ msgid "ISO C forbids braced-groups within expressions"
2654 #~ msgstr "ISO C forbyder sætningsblokke inden i udtryk"
2655
2656 #~ msgid "first argument to __builtin_choose_expr not a constant"
2657 #~ msgstr "første parameter til '__builtin_choose_expr' skal være en konstant"
2658
2659 #~ msgid "traditional C rejects ISO C style function definitions"
2660 #~ msgstr "traditionel C tillader ikke ISO C-functionsdefinitioner"
2661
2662 #~ msgid "`%s' is not at beginning of declaration"
2663 #~ msgstr "'%s' er ikke ved begyndelsen af erklæringen"
2664
2665 #~ msgid "ISO C forbids empty initializer braces"
2666 #~ msgstr "ISO C forbyder tom startværdiblok"
2667
2668 #~ msgid "ISO C89 forbids specifying subobject to initialize"
2669 #~ msgstr "ISO C89 forbyder angivelse af underobjekt til klargøring"
2670
2671 # RETMIG: hm, gad vide om dette er rigtigt
2672 #~ msgid "obsolete use of designated initializer without `='"
2673 #~ msgstr "forældet brug af udpeget startværdi uden '='"
2674
2675 #~ msgid "obsolete use of designated initializer with `:'"
2676 #~ msgstr "forældet brug af udpeget startværdi med ':'"
2677
2678 #~ msgid "ISO C forbids specifying range of elements to initialize"
2679 #~ msgstr "ISO C forbyder angivelse af interval af elementer til klargøring"
2680
2681 #~ msgid "ISO C forbids nested functions"
2682 #~ msgstr "ISO C forbyder indlejrede funktioner"
2683
2684 #~ msgid "ISO C forbids forward references to `enum' types"
2685 #~ msgstr "ISO C forbyder forhåndsreferencer til 'enum'-typer"
2686
2687 #~ msgid "comma at end of enumerator list"
2688 #~ msgstr "komma i slutningen af enum-liste"
2689
2690 #~ msgid "no semicolon at end of struct or union"
2691 #~ msgstr "intet semikolon i slutningen af struct eller union"
2692
2693 #~ msgid "extra semicolon in struct or union specified"
2694 #~ msgstr "ekstra semikolon angivet i struct eller union"
2695
2696 #~ msgid "ISO C doesn't support unnamed structs/unions"
2697 #~ msgstr "ISO C understøtter ikke unavngivne struct/union-konstruktioner"
2698
2699 #~ msgid "ISO C forbids member declarations with no members"
2700 #~ msgstr "ISO C forbyder medlemserklæringer uden medlemmer"
2701
2702 #~ msgid "deprecated use of label at end of compound statement"
2703 #~ msgstr "forældet brug af etiket i slutningen af sammensat sætning"
2704
2705 #~ msgid "ISO C89 forbids mixed declarations and code"
2706 #~ msgstr "ISO C89 forbyder blandede erklæringer og kode"
2707
2708 #~ msgid "ISO C forbids label declarations"
2709 #~ msgstr "ISO C forbyder etiketerklæringer"
2710
2711 #~ msgid "braced-group within expression allowed only inside a function"
2712 #~ msgstr "sætningsblokke i udtryk er kun tilladt inde i en funktion"
2713
2714 #~ msgid "empty body in an else-statement"
2715 #~ msgstr "tom krop i en else-sætning"
2716
2717 #~ msgid "ISO C forbids `goto *expr;'"
2718 #~ msgstr "ISO C forbyder 'goto *udtryk;'"
2719
2720 #~ msgid "ISO C forbids forward parameter declarations"
2721 #~ msgstr "ISO C forbyder forhåndsparametererklæringer"
2722
2723 #~ msgid "ISO C requires a named argument before `...'"
2724 #~ msgstr "ISO C påkræver en navngiven parameter før '...'"
2725
2726 #~ msgid "`...' in old-style identifier list"
2727 #~ msgstr "'...' i gammeldags liste af kaldenavne"
2728
2729 #~ msgid "parse error; also virtual memory exhausted"
2730 #~ msgstr "tolkningsfejl; desuden løbet tør for virtuel hukommelse"
2731
2732 #~ msgid "parse error"
2733 #~ msgstr "tolkningsfejl"
2734
2735 #~ msgid "parser stack overflow"
2736 #~ msgstr "overløb i tolkerens stak"
2737
2738 #~ msgid "%s at end of input"
2739 #~ msgstr "%s ved slutning af inddata"
2740
2741 #~ msgid "%s before %s'%c'"
2742 #~ msgstr "%s før %s'%c'"
2743
2744 #~ msgid "%s before %s'\\x%x'"
2745 #~ msgstr "%s før %s'\\x%x'"
2746
2747 #~ msgid "%s before string constant"
2748 #~ msgstr "%s før strengkonstant"
2749
2750 #~ msgid "%s before numeric constant"
2751 #~ msgstr "%s før talkonstant"
2752
2753 #~ msgid "%s before \"%s\""
2754 #~ msgstr "%s før \"%s\""
2755
2756 #~ msgid "%s before '%s' token"
2757 #~ msgstr "%s før symbolet '%s'"
2758
2759 #~ msgid "traditional C rejects string concatenation"
2760 #~ msgstr "traditionel C tillader ikke strengsammensætning"
2761
2762 #~ msgid "syntax error at '%s' token"
2763 #~ msgstr "syntaksfejl ved symbolet '%s'"
2764
2765 #~ msgid "#pragma pack (pop) encountered without matching #pragma pack (push, <n>)"
2766 #~ msgstr "'#pragma pack (pop)' mødt uden tilsvarende '#pragma pack (push, <n>)'"
2767
2768 #~ msgid "#pragma pack(pop, %s) encountered without matching #pragma pack(push, %s, <n>)"
2769 #~ msgstr "'#pragma pack(pop, %s)' mødt uden tilsvarende '#pragma pack(push, %s, <n>)'"
2770
2771 #~ msgid "#pragma pack(push[, id], <n>) is not supported on this target"
2772 #~ msgstr "#pragma pack(push[, id], <n>) understøttes ikke på målarkitekturen"
2773
2774 #~ msgid "#pragma pack(pop[, id], <n>) is not supported on this target"
2775 #~ msgstr "#pragma pack(pop[, id], <n>) understøttes ikke på målarkitekturen"
2776
2777 #~ msgid "missing '(' after '#pragma pack' - ignored"
2778 #~ msgstr "manglende '(' efter '#pragma pack' - ignoreret"
2779
2780 #~ msgid "malformed '#pragma pack' - ignored"
2781 #~ msgstr "forkert udformet '#pragma pack' - ignoreret"
2782
2783 #~ msgid "malformed '#pragma pack(push[, id], <n>)' - ignored"
2784 #~ msgstr "forkert udformet '#pragma pack(push[, id], <n>)' - ignoreret"
2785
2786 #~ msgid "malformed '#pragma pack(pop[, id])' - ignored"
2787 #~ msgstr "forkert udformet '#pragma pack(pop[, id])' - ignoreret"
2788
2789 #~ msgid "unknown action '%s' for '#pragma pack' - ignored"
2790 #~ msgstr "ukendt handling '%s' for '#pragma pack' - ignoreret"
2791
2792 #~ msgid "junk at end of '#pragma pack'"
2793 #~ msgstr "ragelse i slutningen af '#pragma pack'"
2794
2795 #~ msgid "alignment must be a small power of two, not %d"
2796 #~ msgstr "justering skal være en lille potens af to, ikke %d"
2797
2798 #~ msgid "applying #pragma weak `%s' after first use results in unspecified behavior"
2799 #~ msgstr "anvendelse af #pragma weak '%s' efter første brug resulterer i ikke-defineret opførsel"
2800
2801 #~ msgid "malformed #pragma weak, ignored"
2802 #~ msgstr "forkert udformet '#pragma weak' - ignoreret"
2803
2804 #~ msgid "junk at end of #pragma weak"
2805 #~ msgstr "ragelse i slutningen af '#pragma weak'"
2806
2807 #~ msgid "malformed #pragma redefine_extname, ignored"
2808 #~ msgstr "forkert udformet '#pragma redefine_extname' - ignoreret"
2809
2810 #~ msgid "junk at end of #pragma redefine_extname"
2811 #~ msgstr "ragelse i slutningen af '#pragma redefine_extname'"
2812
2813 #~ msgid "#pragma redefine_extname conflicts with declaration"
2814 #~ msgstr "#pragma redefine_extname er i konflikt med erklæring"
2815
2816 #~ msgid "malformed #pragma extern_prefix, ignored"
2817 #~ msgstr "forkert udformet '#pragma extern_prefix' - ignoreret"
2818
2819 #~ msgid "junk at end of #pragma extern_prefix"
2820 #~ msgstr "ragelse i slutningen af '#pragma extern_prefix'"
2821
2822 #~ msgid "asm declaration conflicts with previous rename"
2823 #~ msgstr "asm-erklæring er i konflikt med tidligere omdøbelse"
2824
2825 #~ msgid "break statement not within loop or switch"
2826 #~ msgstr "break-sætning befinder sig ikke i en løkke- eller switch-konstruktion"
2827
2828 #~ msgid "continue statement not within a loop"
2829 #~ msgstr "continue-sætning befinder sig ikke i en løkke"
2830
2831 #~ msgid "destructor needed for `%#D'"
2832 #~ msgstr "destruktionsfunktion påkrævet til '%#D'"
2833
2834 #~ msgid "where case label appears here"
2835 #~ msgstr "hvor case-etiket optræder her"
2836
2837 #~ msgid "(enclose actions of previous case statements requiring destructors in their own scope.)"
2838 #~ msgstr "(indesluttede handlinger fra tidligere case-sætninger kræver destruktionsfunktioner i deres eget virkefelt)"
2839
2840 #~ msgid "%s qualifier ignored on asm"
2841 #~ msgstr "%s-modifikation ignoreret ved asm"
2842
2843 #~ msgid "`%s' has an incomplete type"
2844 #~ msgstr "'%s' er af en ufuldstændig type"
2845
2846 #~ msgid "invalid use of void expression"
2847 #~ msgstr "ugyldig brug af void-udtryk"
2848
2849 #~ msgid "invalid use of flexible array member"
2850 #~ msgstr "ugyldig brug af fleksibelt tabelmedlem"
2851
2852 #~ msgid "invalid use of array with unspecified bounds"
2853 #~ msgstr "ugyldig brug af tabel uden angivne grænser"
2854
2855 #~ msgid "invalid use of undefined type `%s %s'"
2856 #~ msgstr "ugyldig brug af en type '%s %s' der ikke er defineret"
2857
2858 #~ msgid "invalid use of incomplete typedef `%s'"
2859 #~ msgstr "ugyldig brug af ufuldstændig typedef '%s'"
2860
2861 #~ msgid "function types not truly compatible in ISO C"
2862 #~ msgstr "funktionstyper ikke er fuldt ud forenelige i ISO C"
2863
2864 #~ msgid "types are not quite compatible"
2865 #~ msgstr "typer er ikke helt forenelige"
2866
2867 #~ msgid "arithmetic on pointer to an incomplete type"
2868 #~ msgstr "beregninger udført på en henvisning til en ufuldstændig type"
2869
2870 #~ msgid "%s has no member named `%s'"
2871 #~ msgstr "%s har intet medlem ved navn '%s'"
2872
2873 #~ msgid "request for member `%s' in something not a structure or union"
2874 #~ msgstr "forespørgsel efter medlemmet '%s' i noget der hverken er en union eller en struktur"
2875
2876 #~ msgid "dereferencing pointer to incomplete type"
2877 #~ msgstr "forsøg på at følge en henvisning til en variabel af en ufuldstændig type"
2878
2879 #~ msgid "dereferencing `void *' pointer"
2880 #~ msgstr "forsøg på at følge en 'void *'-henvisning"
2881
2882 #~ msgid "invalid type argument of `%s'"
2883 #~ msgstr "ugyldig typeparameter '%s'"
2884
2885 #~ msgid "subscript missing in array reference"
2886 #~ msgstr "indeks mangler i tabelopslag"
2887
2888 #~ msgid "array subscript has type `char'"
2889 #~ msgstr "tabelindeks er af typen 'char'"
2890
2891 #~ msgid "array subscript is not an integer"
2892 #~ msgstr "tabelindeks er ikke et heltal"
2893
2894 #~ msgid "ISO C forbids subscripting `register' array"
2895 #~ msgstr "ISO C forbyder opslag i 'register'-tabel"
2896
2897 #~ msgid "ISO C90 forbids subscripting non-lvalue array"
2898 #~ msgstr "ISO C90 forbyder opslag i tabel der ikke er venstreværdi"
2899
2900 #~ msgid "subscript has type `char'"
2901 #~ msgstr "indeks er af typen 'char'"
2902
2903 #~ msgid "subscripted value is neither array nor pointer"
2904 #~ msgstr "værdien der er påført et indeks, er hverken en tabel eller en henvisningsvariabel"
2905
2906 #~ msgid "`%s' undeclared here (not in a function)"
2907 #~ msgstr "'%s' ikke erklæret her (ikke i en funktion)"
2908
2909 #~ msgid "`%s' undeclared (first use in this function)"
2910 #~ msgstr "'%s' er ikke erklæret (først benyttet i denne funktion)"
2911
2912 #~ msgid "(Each undeclared identifier is reported only once"
2913 #~ msgstr "(et kaldenavn der ikke er erklæret, rapporteres kun én gang"
2914
2915 #~ msgid "for each function it appears in.)"
2916 #~ msgstr "per funktion)"
2917
2918 #~ msgid "local declaration of `%s' hides instance variable"
2919 #~ msgstr "den lokale erklæring af funktionen '%s' skjuler instansvariabel"
2920
2921 #~ msgid "called object is not a function"
2922 #~ msgstr "det kaldte objekt er ikke en funktion"
2923
2924 #~ msgid "too many arguments to function"
2925 #~ msgstr "for mange parametre til funktionen"
2926
2927 #~ msgid "type of formal parameter %d is incomplete"
2928 #~ msgstr "typen af den formelle parameter %d er ufuldstændig"
2929
2930 #~ msgid "%s as integer rather than floating due to prototype"
2931 #~ msgstr "%s som heltal i stedet for kommatal på grund af prototypen"
2932
2933 #~ msgid "%s as integer rather than complex due to prototype"
2934 #~ msgstr "%s som heltal i stedet for complex på grund af prototypen"
2935
2936 #~ msgid "%s as complex rather than floating due to prototype"
2937 #~ msgstr "%s som complex i stedet for kommatal på grund af prototypen"
2938
2939 #~ msgid "%s as floating rather than integer due to prototype"
2940 #~ msgstr "%s som kommatal i stedet for heltal på grund af prototypen"
2941
2942 #~ msgid "%s as complex rather than integer due to prototype"
2943 #~ msgstr "%s som complex i stedet for heltal på grund af prototypen"
2944
2945 #~ msgid "%s as floating rather than complex due to prototype"
2946 #~ msgstr "%s som kommatal i stedet for complex på grund af prototypen"
2947
2948 #~ msgid "%s as `float' rather than `double' due to prototype"
2949 #~ msgstr "%s som float i stedet for double på grund af prototypen"
2950
2951 #~ msgid "%s with different width due to prototype"
2952 #~ msgstr "%s med anderledes bredde på grund af prototypen"
2953
2954 #~ msgid "%s as unsigned due to prototype"
2955 #~ msgstr "%s som unsigned på grund af prototypen"
2956
2957 #~ msgid "%s as signed due to prototype"
2958 #~ msgstr "%s som signed på grund af prototypen"
2959
2960 #~ msgid "too few arguments to function"
2961 #~ msgstr "for få parametre til funktionen"
2962
2963 #~ msgid "suggest parentheses around + or - inside shift"
2964 #~ msgstr "foreslår paranteser omkring + eller - inden i skifteoperation"
2965
2966 #~ msgid "suggest parentheses around && within ||"
2967 #~ msgstr "foreslår paranteser omkring && inden i ||"
2968
2969 #~ msgid "suggest parentheses around arithmetic in operand of |"
2970 #~ msgstr "foreslår paranteser omkring beregning i operand til |"
2971
2972 #~ msgid "suggest parentheses around comparison in operand of |"
2973 #~ msgstr "foreslår paranteser omkring sammenligning i operand til |"
2974
2975 #~ msgid "suggest parentheses around arithmetic in operand of ^"
2976 #~ msgstr "foreslår paranteser omkring beregning i operand til ^"
2977
2978 #~ msgid "suggest parentheses around comparison in operand of ^"
2979 #~ msgstr "foreslår paranteser omkring sammenligning i operand til ^"
2980
2981 #~ msgid "suggest parentheses around + or - in operand of &"
2982 #~ msgstr "foreslår paranteser omkring + eller - i operand til &"
2983
2984 #~ msgid "suggest parentheses around comparison in operand of &"
2985 #~ msgstr "foreslår paranteser omkring sammenligning i operand til &"
2986
2987 #~ msgid "comparisons like X<=Y<=Z do not have their mathematical meaning"
2988 #~ msgstr "sammenligninger som 'x <= y <= z' følger ikke den matematiske betydning"
2989
2990 #~ msgid "division by zero"
2991 #~ msgstr "division med nul"
2992
2993 #~ msgid "right shift count is negative"
2994 #~ msgstr "højreskiftsantal er negativ"
2995
2996 #~ msgid "right shift count >= width of type"
2997 #~ msgstr "højreskiftsantal er større end bredden af typen"
2998
2999 #~ msgid "left shift count is negative"
3000 #~ msgstr "venstreskiftsantal er negativ"
3001
3002 #~ msgid "left shift count >= width of type"
3003 #~ msgstr "venstreskiftsantal er større end bredden af typen"
3004
3005 #~ msgid "shift count is negative"
3006 #~ msgstr "skifteantal er negativ"
3007
3008 #~ msgid "shift count >= width of type"
3009 #~ msgstr "skifteantal er større end bredden af typen"
3010
3011 #~ msgid "comparing floating point with == or != is unsafe"
3012 #~ msgstr "sammenligning af kommatal med == eller != er ikke sikkert"
3013
3014 #~ msgid "ISO C forbids comparison of `void *' with function pointer"
3015 #~ msgstr "ISO C forbyder sammenligning af 'void *' med funktionshenvisning"
3016
3017 #~ msgid "comparison of distinct pointer types lacks a cast"
3018 #~ msgstr "sammenligning med forskellige henvisningstyper mangler en typeomtvingelse"
3019
3020 #~ msgid "comparison between pointer and integer"
3021 #~ msgstr "sammenligning mellem henvisningsvariabel og heltal"
3022
3023 #~ msgid "ISO C forbids ordered comparisons of pointers to functions"
3024 #~ msgstr "ISO C forbyder ordnede sammenligninger af henvisninger til funktioner"
3025
3026 #~ msgid "comparison of complete and incomplete pointers"
3027 #~ msgstr "sammenligning mellem en fuldstændig og ufuldstændig henvisning"
3028
3029 #~ msgid "ordered comparison of pointer with integer zero"
3030 #~ msgstr "ordnet sammenligning af henvisning med heltallet nul"
3031
3032 #~ msgid "unordered comparison on non-floating point argument"
3033 #~ msgstr "uordnet sammenligning af ikke-kommatalsparameter"
3034
3035 #~ msgid "comparison between signed and unsigned"
3036 #~ msgstr "sammenligning mellem signed og unsigned"
3037
3038 #~ msgid "comparison of promoted ~unsigned with constant"
3039 #~ msgstr "sammenligning af forfremmet ~unsigned med konstant"
3040
3041 #~ msgid "comparison of promoted ~unsigned with unsigned"
3042 #~ msgstr "sammenligning af forfremmet ~unsigned med unsigned"
3043
3044 #~ msgid "pointer of type `void *' used in subtraction"
3045 #~ msgstr "henvisning af typen 'void *' benyttet i subtraktion"
3046
3047 #~ msgid "pointer to a function used in subtraction"
3048 #~ msgstr "henvisning til en funktion benyttet i subtraktion"
3049
3050 #~ msgid "wrong type argument to unary plus"
3051 #~ msgstr "forkert parametertype til unært plus"
3052
3053 #~ msgid "wrong type argument to unary minus"
3054 #~ msgstr "forkert parametertype til unært minus"
3055
3056 #~ msgid "ISO C does not support `~' for complex conjugation"
3057 #~ msgstr "ISO C understøtter ikke '~' til compleks-konjugering"
3058
3059 #~ msgid "wrong type argument to bit-complement"
3060 #~ msgstr "forkert parametertype til bitkomplement"
3061
3062 #~ msgid "wrong type argument to abs"
3063 #~ msgstr "forkert parametertype til abs"
3064
3065 #~ msgid "wrong type argument to conjugation"
3066 #~ msgstr "forkert parametertype til konjugation"
3067
3068 #~ msgid "wrong type argument to unary exclamation mark"
3069 #~ msgstr "forkert parametertype til unært udråbstegn"
3070
3071 #~ msgid "ISO C does not support `++' and `--' on complex types"
3072 #~ msgstr "ISO C understøtter ikke '++' og '--' for complex-typer"
3073
3074 # man kan ikke stikke en forøgelse (++) en type som parameter, 'type
3075 # argument' skal opfattes på en anden måde
3076 #~ msgid "wrong type argument to increment"
3077 #~ msgstr "forkert parametertype til forøgelse"
3078
3079 #~ msgid "wrong type argument to decrement"
3080 #~ msgstr "forkert parametertype til formindskelse"
3081
3082 #~ msgid "increment of pointer to unknown structure"
3083 #~ msgstr "forøgelse af henvisning til en ukendt struktur"
3084
3085 #~ msgid "decrement of pointer to unknown structure"
3086 #~ msgstr "formindskelse af henvisning til en ukendt struktur"
3087
3088 # RETMIG: hvad betyder dette?
3089 #~ msgid "ISO C forbids the address of a cast expression"
3090 #~ msgstr "ISO C forbyder adressen af et typeomtvingningsudtryk"
3091
3092 #~ msgid "invalid lvalue in unary `&'"
3093 #~ msgstr "ugyldig venstreværdi i unær '&'"
3094
3095 #~ msgid "attempt to take address of bit-field structure member `%s'"
3096 #~ msgstr "forsøg på at finde adressen af bitfeltstrukturmedlemmet '%s'"
3097
3098 #~ msgid "%s"
3099 #~ msgstr "%s"
3100
3101 #~ msgid "ISO C forbids use of conditional expressions as lvalues"
3102 #~ msgstr "ISO C forbyder brug af betingede udtryk som venstreværdier"
3103
3104 #~ msgid "ISO C forbids use of compound expressions as lvalues"
3105 #~ msgstr "ISO C forbyder brug af sammensatte udtryk som venstreværdier"
3106
3107 #~ msgid "ISO C forbids use of cast expressions as lvalues"
3108 #~ msgstr "ISO C forbyder brug af typeomtvingningsudtryk som venstreværdier"
3109
3110 # RETMIG: lettere klodset konstruktion
3111 #~ msgid "%s of read-only member `%s'"
3112 #~ msgstr "%s af medlemmet '%s' der kun må læses"
3113
3114 #~ msgid "%s of read-only variable `%s'"
3115 #~ msgstr "%s af variablen '%s' der kun må læses"
3116
3117 #~ msgid "%s of read-only location"
3118 #~ msgstr "%s af placering der kun må læses"
3119
3120 #~ msgid "cannot take address of bit-field `%s'"
3121 #~ msgstr "kan ikke finde adressen af bitfeltet '%s'"
3122
3123 #~ msgid "global register variable `%s' used in nested function"
3124 #~ msgstr "global registervariabel '%s' benyttet i indlejret funktion"
3125
3126 #~ msgid "register variable `%s' used in nested function"
3127 #~ msgstr "registervariabel '%s' benyttet i indlejret funktion"
3128
3129 #~ msgid "address of global register variable `%s' requested"
3130 #~ msgstr "forespørgsel efter adressen af den globale registervariabel '%s'"
3131
3132 #~ msgid "cannot put object with volatile field into register"
3133 #~ msgstr "kan ikke anbringe et objekt med et volatile-felt i et register"
3134
3135 #~ msgid "address of register variable `%s' requested"
3136 #~ msgstr "forespørgsel efter adressen af registervariablen '%s'"
3137
3138 #~ msgid "signed and unsigned type in conditional expression"
3139 #~ msgstr "signed og unsigned type i betinget udtryk"
3140
3141 #~ msgid "ISO C forbids conditional expr with only one void side"
3142 #~ msgstr "ISO C forbyder betingede udtryk med kun én tom side"
3143
3144 #~ msgid "ISO C forbids conditional expr between `void *' and function pointer"
3145 #~ msgstr "ISO C++ forbyder betinget udtryk mellem 'void *' og funktionshenvisning"
3146
3147 #~ msgid "pointer type mismatch in conditional expression"
3148 #~ msgstr "henvisningstyperne i betingelsesudtrykket passer ikke sammen"
3149
3150 #~ msgid "pointer/integer type mismatch in conditional expression"
3151 #~ msgstr "henvisnings- og heltalstype i betingelsesudtrykket passer ikke sammen"
3152
3153 #~ msgid "type mismatch in conditional expression"
3154 #~ msgstr "typerne i betingelsesudtrykket passer ikke sammen"
3155
3156 #~ msgid "left-hand operand of comma expression has no effect"
3157 #~ msgstr "venstreoperanden til kommaudtrykket har ingen virkning"
3158
3159 #~ msgid "cast specifies array type"
3160 #~ msgstr "typetildelingen angiver en tabeltype"
3161
3162 #~ msgid "cast specifies function type"
3163 #~ msgstr "typetildelingen angiver en funktionstype"
3164
3165 #~ msgid "ISO C forbids casting nonscalar to the same type"
3166 #~ msgstr "ISO C forbyder omtvingelse af ikke-skalar til den samme type"
3167
3168 #~ msgid "ISO C forbids casts to union type"
3169 #~ msgstr "ISO C forbyder omtvingelse til uniontype"
3170
3171 #~ msgid "cast to union type from type not present in union"
3172 #~ msgstr "typetildeling til en uniontype fra en type der ikke findes i union'en"
3173
3174 #~ msgid "cast adds new qualifiers to function type"
3175 #~ msgstr "typeomtvingning tilføjer modifikationer til en funktionstype"
3176
3177 #~ msgid "cast discards qualifiers from pointer target type"
3178 #~ msgstr "typeomtvingelse kasserer modifikationer på henvisningsmålets type"
3179
3180 #~ msgid "cast increases required alignment of target type"
3181 #~ msgstr "typeomtvingelse forøger den påkrævne justering af måltypen"
3182
3183 #~ msgid "cast from pointer to integer of different size"
3184 #~ msgstr "typeomtvingelse fra henvisning til heltal af en anden størrelse"
3185
3186 #~ msgid "cast does not match function type"
3187 #~ msgstr "typeomtvingelse passer ikke til funktionstype"
3188
3189 #~ msgid "cast to pointer from integer of different size"
3190 #~ msgstr "typeomtvingelse fra heltal til henvisning af en anden størrelse"
3191
3192 #~ msgid "type-punning to incomplete type might break strict-aliasing rules"
3193 #~ msgstr "typeomtvingning af ufuldstændig type bryder muligvis strenge aliasregler"
3194
3195 #~ msgid "dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules"
3196 #~ msgstr "følgning af en typeomtvunget henvisning vil bryde strenge aliasregler"
3197
3198 #~ msgid "invalid lvalue in assignment"
3199 #~ msgstr "ugyldig venstreværdi i tildeling"
3200
3201 #~ msgid "assignment"
3202 #~ msgstr "tildeling"
3203
3204 #~ msgid "cannot pass rvalue to reference parameter"
3205 #~ msgstr "kan ikke videregive højreværdi til referenceparameter"
3206
3207 #~ msgid "%s makes qualified function pointer from unqualified"
3208 #~ msgstr "%s opretter en funktionshenvisning med modifikationer fra én uden"
3209
3210 #~ msgid "%s discards qualifiers from pointer target type"
3211 #~ msgstr "%s kasserer modifikationer på henvisningsmålets type"
3212
3213 #~ msgid "ISO C prohibits argument conversion to union type"
3214 #~ msgstr "ISO C forbyder parameterkonvertering til uniontype"
3215
3216 #~ msgid "ISO C forbids %s between function pointer and `void *'"
3217 #~ msgstr "ISO C forbyder %s mellem funktionshenvisning og 'void *'"
3218
3219 #~ msgid "pointer targets in %s differ in signedness"
3220 #~ msgstr "fortegnene i henvisningsmål i %s er forskellige"
3221
3222 #~ msgid "%s from incompatible pointer type"
3223 #~ msgstr "%s fra en henvisningstype der ikke er forenelig med målets"
3224
3225 #~ msgid "%s makes pointer from integer without a cast"
3226 #~ msgstr "%s opretter en henvisningsvariabel ud fra et heltal uden en typeomtvingning"
3227
3228 #~ msgid "%s makes integer from pointer without a cast"
3229 #~ msgstr "%s opretter et heltal ud fra en henvisningsvariabel uden en typeomtvingning"
3230
3231 #~ msgid "incompatible type for argument %d of `%s'"
3232 #~ msgstr "typen af den %d. parameter i '%s' passer ikke"
3233
3234 #~ msgid "incompatible type for argument %d of indirect function call"
3235 #~ msgstr "typen af den %d. parameter i det indirekte funktionskald passer ikke"
3236
3237 #~ msgid "incompatible types in %s"
3238 #~ msgstr "uforenelige typer i %s"
3239
3240 #~ msgid "passing arg of `%s'"
3241 #~ msgstr "videregiver parameter til '%s'"
3242
3243 #~ msgid "passing arg of pointer to function"
3244 #~ msgstr "videregiver parameter af henvisning til funktion"
3245
3246 #~ msgid "passing arg %d of `%s'"
3247 #~ msgstr "videregiver den %d. parameter til '%s'"
3248
3249 #~ msgid "passing arg %d of pointer to function"
3250 #~ msgstr "videregiver den %d. parameter af henvisning til funktion"
3251
3252 #~ msgid "initializer for static variable is not constant"
3253 #~ msgstr "startværdien for den statiske variabel er ikke en konstant"
3254
3255 #~ msgid "initializer for static variable uses complicated arithmetic"
3256 #~ msgstr "startværdien for den statiske variabel benytter komplicerede beregninger"
3257
3258 #~ msgid "aggregate initializer is not constant"
3259 #~ msgstr "startværdi til variabel af en sammensat type er ikke en konstant"
3260
3261 #~ msgid "aggregate initializer uses complicated arithmetic"
3262 #~ msgstr "startværdien til variabel af en sammensat type benytter komplicerede beregninger"
3263
3264 # 'automatic aggregate' betyder automatisk allokerede variabler, dvs.
3265 # ganske almindelige lokale variabler (kan evt. erklæres med 'auto')
3266 #~ msgid "traditional C rejects automatic aggregate initialization"
3267 #~ msgstr "traditionel C forbyder klargøring af auto-variabler af sammensatte typer"
3268
3269 #~ msgid "(near initialization for `%s')"
3270 #~ msgstr "(i nærheden af klargøringen af '%s')"
3271
3272 #~ msgid "char-array initialized from wide string"
3273 #~ msgstr "char-tabel får tildelt startværdi fra en bred streng"
3274
3275 #~ msgid "int-array initialized from non-wide string"
3276 #~ msgstr "int-tabel får tildelt startværdi fra en ikke-bred streng"
3277
3278 #~ msgid "initializer-string for array of chars is too long"
3279 #~ msgstr "startværdistrengen til char-tabellen er for lang"
3280
3281 #~ msgid "array initialized from non-constant array expression"
3282 #~ msgstr "tabel får tildelt en startværdi fra et tabeludtryk der ikke er konstant"
3283
3284 #~ msgid "initializer element is not constant"
3285 #~ msgstr "startværdielement er ikke en konstant"
3286
3287 #~ msgid "initialization"
3288 #~ msgstr "klargøring"
3289
3290 #~ msgid "initializer element is not computable at load time"
3291 #~ msgstr "startværdielement kan ikke beregnes ved indlæsningstidspunktet"
3292
3293 #~ msgid "invalid initializer"
3294 #~ msgstr "ugyldig startværdi"
3295
3296 #~ msgid "extra brace group at end of initializer"
3297 #~ msgstr "overskydende krøllede paranteser ved slutningen af startværdien"
3298
3299 #~ msgid "missing braces around initializer"
3300 #~ msgstr "krøllede paranteser mangler omkring startværdien"
3301
3302 #~ msgid "braces around scalar initializer"
3303 #~ msgstr "krøllede paranteser omkring skalarstartværdi"
3304
3305 # RETMIG: eller er det fleksibel tabel-medlem
3306 #~ msgid "initialization of flexible array member in a nested context"
3307 #~ msgstr "klargøring af fleksibelt tabelmedlem i en indlejret kontekst"
3308
3309 #~ msgid "initialization of a flexible array member"
3310 #~ msgstr "klargøring af fleksibelt tabelmedlem"
3311
3312 #~ msgid "missing initializer"
3313 #~ msgstr "manglende startværdi"
3314
3315 #~ msgid "empty scalar initializer"
3316 #~ msgstr "tom skalarstartværdi"
3317
3318 #~ msgid "extra elements in scalar initializer"
3319 #~ msgstr "overskydende elementer i skalarstarværdi"
3320
3321 #~ msgid "initialization designators may not nest"
3322 #~ msgstr "klargøringstegn må ikke indlejres"
3323
3324 #~ msgid "array index in non-array initializer"
3325 #~ msgstr "tabelindeks i en startværdi der ikke er en tabel"
3326
3327 # RETMIG: record?
3328 #~ msgid "field name not in record or union initializer"
3329 #~ msgstr "feltnavn ikke i struktur- eller union-startværdi"
3330
3331 #~ msgid "nonconstant array index in initializer"
3332 #~ msgstr "tabelindekset i startværdien er ikke en konstant"
3333
3334 #~ msgid "array index in initializer exceeds array bounds"
3335 #~ msgstr "tabelindeks i startværdi overskrider tabelgrænser"
3336
3337 #~ msgid "empty index range in initializer"
3338 #~ msgstr "tomt indeksinterval i startværdi"
3339
3340 #~ msgid "array index range in initializer exceeds array bounds"
3341 #~ msgstr "tabelindeksinterval i startværdi overskrider tabelgrænser"
3342
3343 #~ msgid "unknown field `%s' specified in initializer"
3344 #~ msgstr "ukendt felt '%s' angivet i startværdi"
3345
3346 #~ msgid "initialized field with side-effects overwritten"
3347 #~ msgstr "klargjort felt med bivirkninger overskrevet"
3348
3349 #~ msgid "excess elements in char array initializer"
3350 #~ msgstr "for mange elementer i char-tabelstartværdien"
3351
3352 #~ msgid "excess elements in struct initializer"
3353 #~ msgstr "for mange elementer i struct-startværdi"
3354
3355 #~ msgid "non-static initialization of a flexible array member"
3356 #~ msgstr "ikke-statisk klargøring af fleksibelt tabelmedlem"
3357
3358 #~ msgid "excess elements in union initializer"
3359 #~ msgstr "for mange elementer i union-startværdi"
3360
3361 #~ msgid "traditional C rejects initialization of unions"
3362 #~ msgstr "traditionel C forbyder tildeling af startværdi til unioner"
3363
3364 #~ msgid "excess elements in array initializer"
3365 #~ msgstr "for mange elementer i tabelstartværdi"
3366
3367 #~ msgid "excess elements in vector initializer"
3368 #~ msgstr "for mange elementer i vektorstartværdi"
3369
3370 #~ msgid "excess elements in scalar initializer"
3371 #~ msgstr "for mange elementer i skalarstartværdi"
3372
3373 #~ msgid "asm template is not a string constant"
3374 #~ msgstr "asm-sætning er ikke en strengkonstant"
3375
3376 #~ msgid "invalid lvalue in asm statement"
3377 #~ msgstr "ugyldig venstreværdi i asm-sætning"
3378
3379 #~ msgid "modification by `asm'"
3380 #~ msgstr "ændring af 'asm'"
3381
3382 #~ msgid "function declared `noreturn' has a `return' statement"
3383 #~ msgstr "funktion der er erklæret 'noreturn' har en 'return'-sætning"
3384
3385 #~ msgid "`return' with no value, in function returning non-void"
3386 #~ msgstr "'return' uden nogen værdi i en funktion der ikke returnerer void"
3387
3388 #~ msgid "`return' with a value, in function returning void"
3389 #~ msgstr "'return' med en værdi i en funktion der returnerer void"
3390
3391 #~ msgid "return"
3392 #~ msgstr "returnering"
3393
3394 #~ msgid "function returns address of local variable"
3395 #~ msgstr "funktion returnerer adressen på en lokal variabel"
3396
3397 #~ msgid "switch quantity not an integer"
3398 #~ msgstr "switch-størrelsen er ikke et heltal"
3399
3400 #~ msgid "`long' switch expression not converted to `int' in ISO C"
3401 #~ msgstr "'long'-udtryk i switch konverteres ikke til 'int' i ISO C"
3402
3403 #~ msgid "case label not within a switch statement"
3404 #~ msgstr "case-etiket befinder sig ikke inden i en switch-sætning"
3405
3406 #~ msgid "`default' label not within a switch statement"
3407 #~ msgstr "'default'-etiket befinder sig ikke inden i en switch-sætning"
3408
3409 #~ msgid "inlining failed in call to `%s'"
3410 #~ msgstr "indlejring mislykkedes i kald til '%s'"
3411
3412 #~ msgid "called from here"
3413 #~ msgstr "kaldt herfra"
3414
3415 #~ msgid "can't inline call to `%s'"
3416 #~ msgstr "kan ikke indlejre kald til '%s'"
3417
3418 #~ msgid "function call has aggregate value"
3419 #~ msgstr "funktionskald har en sammensat værdi"
3420
3421 #~ msgid "Size of loop %d should be %d, not %d."
3422 #~ msgstr "Størrelsen af løkke %d burde være %d, ikke %d."
3423
3424 #~ msgid "Bb %d do not belong to loop %d."
3425 #~ msgstr "Basisblok %d hører ikke til løkke %d."
3426
3427 #~ msgid "Loop %d's header does not have exactly 2 entries."
3428 #~ msgstr "Løkke %d's hoved har ikke præcis 2 elementer."
3429
3430 #~ msgid "Loop %d's latch does not have exactly 1 successor."
3431 #~ msgstr "Løkke %d's ende har ikke præcis 1 efterfølger."
3432
3433 #~ msgid "Loop %d's latch does not have header as successor."
3434 #~ msgstr "Løkke %d's ende har ikke hoved som efterfølger."
3435
3436 #~ msgid "Loop %d's latch does not belong directly to it."
3437 #~ msgstr "Løkke %d's ende tilhører ikke direkte løkken."
3438
3439 #~ msgid "Loop %d's header does not belong directly to it."
3440 #~ msgstr "Løkke %d's hoved tilhører ikke direkte løkken."
3441
3442 #~ msgid "bb %d on wrong place"
3443 #~ msgstr "basisblok %d ved et forkerte sted"
3444
3445 #~ msgid "prev_bb of %d should be %d, not %d"
3446 #~ msgstr "prev_bb for %d bør være %d, ikke %d"
3447
3448 #~ msgid "end insn %d for block %d not found in the insn stream"
3449 #~ msgstr "slutinstruktion %d for blok %d ikke fundet i instruktionsstrømmen"
3450
3451 #~ msgid "insn %d is in multiple basic blocks (%d and %d)"
3452 #~ msgstr "instruktion %d er i flere basisblokke (%d og %d)"
3453
3454 #~ msgid "head insn %d for block %d not found in the insn stream"
3455 #~ msgstr "hovedinstruktion %d for blok %d ikke fundet i instruktionsstrømmen"
3456
3457 #~ msgid "verify_flow_info: REG_BR_PROB does not match cfg %i %i"
3458 #~ msgstr "verify_flow_info: REG_BR_PROB passer ikke til konf. %i %i"
3459
3460 #~ msgid "verify_flow_info: Wrong count of block %i %i"
3461 #~ msgstr "verify_flow_info: Ukorrekt antal af blok %i %i"
3462
3463 #~ msgid "verify_flow_info: Wrong frequency of block %i %i"
3464 #~ msgstr "verify_flow_info: Ukorrekt frekvens af blok %i %i"
3465
3466 #~ msgid "verify_flow_info: Duplicate edge %i->%i"
3467 #~ msgstr "verify_flow_info: Dobbelt kant %i->%i"
3468
3469 #~ msgid "verify_flow_info: Wrong probability of edge %i->%i %i"
3470 #~ msgstr "verify_flow_info: Ukorrekt sandsynlighed for kant %i->%i %i"
3471
3472 #~ msgid "verify_flow_info: Wrong count of edge %i->%i %i"
3473 #~ msgstr "verify_flow_info: Ukorrekt antal for kant %i->%i %i"
3474
3475 #~ msgid "verify_flow_info: Incorrect blocks for fallthru %i->%i"
3476 #~ msgstr "verify_flow_info: Ukorrekte blokke til fald-gennem %i->%i"
3477
3478 #~ msgid "verify_flow_info: Incorrect fallthru %i->%i"
3479 #~ msgstr "verify_flow_info: Ukorrekt fald-gennem %i->%i"
3480
3481 #~ msgid "wrong insn in the fallthru edge"
3482 #~ msgstr "forkert instruktion i fald-gennem-kant"
3483
3484 #~ msgid "verify_flow_info: Basic block %d succ edge is corrupted"
3485 #~ msgstr "verify_flow_info: Efterfølgende kant til basisblok %d er ødelagt"
3486
3487 #~ msgid "Missing REG_EH_REGION note in the end of bb %i"
3488 #~ msgstr "Mangler REG_EH_REGION-note i slutningen af basisblok %i"
3489
3490 #~ msgid "Too many outgoing branch edges from bb %i"
3491 #~ msgstr "For mange udgående forgreningskanter fra basisblok %i"
3492
3493 #~ msgid "Fallthru edge after unconditional jump %i"
3494 #~ msgstr "Fald gennem-kant efter ubetinget spring %i"
3495
3496 #~ msgid "Wrong amount of branch edges after unconditional jump %i"
3497 #~ msgstr "Forkert antal forgreningskanter efter ubetinget spring %i"
3498
3499 #~ msgid "Wrong amount of branch edges after conditional jump %i"
3500 #~ msgstr "Forkert antal forgreningskanter efter betinget spring %i"
3501
3502 #~ msgid "Call edges for non-call insn in bb %i"
3503 #~ msgstr "Kaldekanter for ikke-kaldsinstruktion i basisblok %i"
3504
3505 #~ msgid "Abnormal edges for no purpose in bb %i"
3506 #~ msgstr "Unormale kanter uden noget formål i basisblok %i"
3507
3508 #~ msgid "missing barrier after block %i"
3509 #~ msgstr "manglende barriere efter blok %i"
3510
3511 #~ msgid "basic block %d pred edge is corrupted"
3512 #~ msgstr "foregående kant til basisblok %d er ødelagt"
3513
3514 #~ msgid "insn %d inside basic block %d but block_for_insn is NULL"
3515 #~ msgstr "instruktion %d inden i basisblok %d, men block_for_insn er NULL"
3516
3517 #~ msgid "insn %d inside basic block %d but block_for_insn is %i"
3518 #~ msgstr "instruktion %d inden i basisblok %d, men block_for_insn er %i"
3519
3520 #~ msgid "NOTE_INSN_BASIC_BLOCK is missing for block %d"
3521 #~ msgstr "NOTE_INSN_BASIC_BLOCK mangler for blok %d"
3522
3523 #~ msgid "NOTE_INSN_BASIC_BLOCK %d in middle of basic block %d"
3524 #~ msgstr "NOTE_INSN_BASIC_BLOCK %d i midten af basisblok %d"
3525
3526 #~ msgid "in basic block %d:"
3527 #~ msgstr "i basisblok %d:"
3528
3529 #~ msgid "flow control insn inside a basic block"
3530 #~ msgstr "strømkontrolinstruktion inden i en basisblok"
3531
3532 #~ msgid "basic block %i edge lists are corrupted"
3533 #~ msgstr "kantlister til basisblok %i er ødelagt"
3534
3535 #~ msgid "basic blocks not numbered consecutively"
3536 #~ msgstr "basisblokkene er ikke nummeret i rækkefølge"
3537
3538 #~ msgid "insn outside basic block"
3539 #~ msgstr "instruktion uden for basisblok"
3540
3541 #~ msgid "return not followed by barrier"
3542 #~ msgstr "returnering følges ikke af barriere"
3543
3544 #~ msgid "number of bb notes in insn chain (%d) != n_basic_blocks (%d)"
3545 #~ msgstr "antallet af basisbloknoter i instruktionskæden (%d) != n_basic_blocks (%d)"
3546
3547 #~ msgid "verify_flow_info failed"
3548 #~ msgstr "verify_flow_info mislykkedes"
3549
3550 #~ msgid "internal error"
3551 #~ msgstr "intern fejl"
3552
3553 #~ msgid "no arguments"
3554 #~ msgstr "ingen parametre"
3555
3556 #~ msgid "fopen %s"
3557 #~ msgstr "fopen %s"
3558
3559 #~ msgid "fclose %s"
3560 #~ msgstr "fclose %s"
3561
3562 #~ msgid "collect2 version %s"
3563 #~ msgstr "collect2 version %s"
3564
3565 #~ msgid "%d constructor(s) found\n"
3566 #~ msgstr "%d konstruktionsfunktion(er) fundet\n"
3567
3568 #~ msgid "%d destructor(s)  found\n"
3569 #~ msgstr "%d destruktionsfunktion(er) fundet\n"
3570
3571 #~ msgid "%d frame table(s) found\n"
3572 #~ msgstr "%d rammetabel(ler) fundet\n"
3573
3574 #~ msgid "%s terminated with signal %d [%s]%s"
3575 #~ msgstr "%s afsluttet af signal %d [%s]%s"
3576
3577 #~ msgid "%s returned %d exit status"
3578 #~ msgstr "%s returnerede afslutningskoden %d"
3579
3580 #~ msgid "[cannot find %s]"
3581 #~ msgstr "[kan ikke finde %s]"
3582
3583 #~ msgid "cannot find `%s'"
3584 #~ msgstr "kan ikke finde '%s'"
3585
3586 #~ msgid "redirecting stdout: %s"
3587 #~ msgstr "omdirigerer standard-ud: %s"
3588
3589 #~ msgid "[Leaving %s]\n"
3590 #~ msgstr "[Efterlader %s]\n"
3591
3592 #~ msgid ""
3593 #~ "\n"
3594 #~ "write_c_file - output name is %s, prefix is %s\n"
3595 #~ msgstr ""
3596 #~ "\n"
3597 #~ "write_c_file - uddatanavnet er %s, præfikset er %s\n"
3598
3599 #~ msgid "cannot find `nm'"
3600 #~ msgstr "kan ikke finde 'nm'"
3601
3602 #~ msgid "pipe"
3603 #~ msgstr "pipe"
3604
3605 #~ msgid "fdopen"
3606 #~ msgstr "fdopen"
3607
3608 #~ msgid "dup2 %d 1"
3609 #~ msgstr "dup2 %d 1"
3610
3611 #~ msgid "close %d"
3612 #~ msgstr "close %d"
3613
3614 #~ msgid "execv %s"
3615 #~ msgstr "fejl under kørsel (vha. execv) af %s"
3616
3617 #~ msgid "init function found in object %s"
3618 #~ msgstr "klargøringsfunktion fundet i objekt %s"
3619
3620 #~ msgid "fini function found in object %s"
3621 #~ msgstr "afslutningsfunktion fundet i objekt %s"
3622
3623 #~ msgid "fclose"
3624 #~ msgstr "fclose"
3625
3626 #~ msgid "unable to open file '%s'"
3627 #~ msgstr "kunne ikke åbne filen '%s'"
3628
3629 #~ msgid "unable to stat file '%s'"
3630 #~ msgstr "kunne ikke få fat i oplysninger om filen '%s'"
3631
3632 #~ msgid "unable to mmap file '%s'"
3633 #~ msgstr "kunne ikke indlæse filen '%s'"
3634
3635 #~ msgid "not found\n"
3636 #~ msgstr "ikke fundet\n"
3637
3638 #~ msgid "dynamic dependency %s not found"
3639 #~ msgstr "dynamisk afhængighed %s ikke fundet"
3640
3641 #~ msgid "bad magic number in file '%s'"
3642 #~ msgstr "ugyldigt magisk tal i filen '%s'"
3643
3644 #~ msgid "dynamic dependencies.\n"
3645 #~ msgstr "dynamiske afhængigheder.\n"
3646
3647 #~ msgid "cannot find `ldd'"
3648 #~ msgstr "kan ikke finde 'ldd'"
3649
3650 #~ msgid ""
3651 #~ "\n"
3652 #~ "ldd output with constructors/destructors.\n"
3653 #~ msgstr ""
3654 #~ "\n"
3655 #~ "ldd-uddata med konstruktions-/destruktionsfunktioner.\n"
3656
3657 #~ msgid "unable to open dynamic dependency '%s'"
3658 #~ msgstr "kan ikke åbne den dynamiske afhængighed '%s'"
3659
3660 #~ msgid "%s: not a COFF file"
3661 #~ msgstr "%s: ikke en COFF-fil"
3662
3663 #~ msgid "%s: cannot open as COFF file"
3664 #~ msgstr "%s: kan ikke åbnes som en COFF-fil"
3665
3666 #~ msgid "library lib%s not found"
3667 #~ msgstr "biblioteket lib%s ikke fundet"
3668
3669 #~ msgid "open %s"
3670 #~ msgstr "fejl ved åbning af %s"
3671
3672 #~ msgid "incompatibilities between object file & expected values"
3673 #~ msgstr "uoverensstemmelser mellem objektfil og forventede værdier"
3674
3675 #~ msgid ""
3676 #~ "\n"
3677 #~ "Processing symbol table #%d, offset = 0x%.8lx, kind = %s\n"
3678 #~ msgstr ""
3679 #~ "\n"
3680 #~ "Behandler symboltabel nr. %d, forskydning = 0x%.8lx, form = %s\n"
3681
3682 #~ msgid "string section missing"
3683 #~ msgstr "strengsektion mangler"
3684
3685 #~ msgid "section pointer missing"
3686 #~ msgstr "sektionshenvisning mangler"
3687
3688 #~ msgid "no symbol table found"
3689 #~ msgstr "ingen symboltabel fundet"
3690
3691 #~ msgid "no cmd_strings found"
3692 #~ msgstr "ingen cmd_strings fundet"
3693
3694 #~ msgid ""
3695 #~ "\n"
3696 #~ "Updating header and load commands.\n"
3697 #~ "\n"
3698 #~ msgstr ""
3699 #~ "\n"
3700 #~ "Opdaterer hoved- og indlæsningskommandoer.\n"
3701 #~ "\n"
3702
3703 #~ msgid "load command map, %d cmds, new size %ld.\n"
3704 #~ msgstr "indlæser kommandooversigt, %d kommandoer, ny størrelse %ld.\n"
3705
3706 #~ msgid ""
3707 #~ "writing load commands.\n"
3708 #~ "\n"
3709 #~ msgstr ""
3710 #~ "skriver indlæsningskommandoer.\n"
3711 #~ "\n"
3712
3713 #~ msgid "close %s"
3714 #~ msgstr "fejl ved lukning af %s"
3715
3716 #~ msgid "could not convert 0x%l.8x into a region"
3717 #~ msgstr "kunne ikke konvertere 0x%l.8x til en region"
3718
3719 #~ msgid "%s function, region %d, offset = %ld (0x%.8lx)\n"
3720 #~ msgstr "%s-funktion, region %d, forskydning = %ld (0x%.8lx)\n"
3721
3722 #~ msgid "bad magic number"
3723 #~ msgstr "ugyldigt magisk tal"
3724
3725 #~ msgid "bad header version"
3726 #~ msgstr "ugyldig version af hovedet"
3727
3728 #~ msgid "bad raw header version"
3729 #~ msgstr "ugyldig version af råhovedet"
3730
3731 #~ msgid "raw header buffer too small"
3732 #~ msgstr "råhoved-mellemlager for småt"
3733
3734 #~ msgid "old raw header file"
3735 #~ msgstr "gammel råhovedfil"
3736
3737 #~ msgid "unsupported version"
3738 #~ msgstr "versionen er ikke understøttet"
3739
3740 #~ msgid "unknown {de,en}code_mach_o_hdr return value %d"
3741 #~ msgstr "ukendt {de,en}code_mach_o_hdr returneringsværdi %d"
3742
3743 #~ msgid "fstat %s"
3744 #~ msgstr "fejl ved egenskabsundersøgelse af filen %s"
3745
3746 #~ msgid "lseek %s 0"
3747 #~ msgstr "fejl ved søgning til begyndelsen i filen %s"
3748
3749 #~ msgid "read %s"
3750 #~ msgstr "fejl ved læsning af %s"
3751
3752 #~ msgid "read %ld bytes, expected %ld, from %s"
3753 #~ msgstr "læste %ld byte, forventede %ld, fra %s"
3754
3755 #~ msgid "msync %s"
3756 #~ msgstr "fejl ved synkronisering mellem hukommelse og disk af %s"
3757
3758 #~ msgid "munmap %s"
3759 #~ msgstr "fejl ved fjernelse af %s fra hukommelsen"
3760
3761 #~ msgid "write %s"
3762 #~ msgstr "fejl ved skrivning til %s"
3763
3764 #~ msgid "wrote %ld bytes, expected %ld, to %s"
3765 #~ msgstr "skrev %ld byte, forventede %ld, til %s"
3766
3767 #~ msgid ""
3768 #~ ";; Combiner statistics: %d attempts, %d substitutions (%d requiring new space),\n"
3769 #~ ";; %d successes.\n"
3770 #~ "\n"
3771 #~ msgstr ""
3772 #~ ";; kombineringsstatistik: %d forsøg, %d udskiftninger (%d kræver ny plads),\n"
3773 #~ ";; %d vellykkede.\n"
3774 #~ "\n"
3775
3776 #~ msgid ""
3777 #~ "\n"
3778 #~ ";; Combiner totals: %d attempts, %d substitutions (%d requiring new space),\n"
3779 #~ ";; %d successes.\n"
3780 #~ msgstr ""
3781 #~ "\n"
3782 #~ ";; kombineringstotal: %d forsøg, %d udskiftninger (%d kræver ny plads),\n"
3783 #~ ";; %d succeser.\n"
3784
3785 #~ msgid "cannot convert to a pointer type"
3786 #~ msgstr "kan ikke konverteres til en henvisningstype"
3787
3788 #~ msgid "pointer value used where a floating point value was expected"
3789 #~ msgstr "en henvisningsværdi er angivet hvor der forventedes en kommatalsværdi"
3790
3791 #~ msgid "aggregate value used where a float was expected"
3792 #~ msgstr "en værdi af en sammensat type er angivet hvor der forventedes et kommatal"
3793
3794 #~ msgid "conversion to incomplete type"
3795 #~ msgstr "konvertering til en ufuldstændig type"
3796
3797 #~ msgid "can't convert between vector values of different size"
3798 #~ msgstr "kan ikke konvertere vektorværdier af forskellige størrelser"
3799
3800 #~ msgid "aggregate value used where an integer was expected"
3801 #~ msgstr "en værdi af en sammensat type er angivet hvor der forventedes et heltal"
3802
3803 #~ msgid "pointer value used where a complex was expected"
3804 #~ msgstr "en henvisningsværdi er angivet hvor der forventedes et komplekst tal"
3805
3806 #~ msgid "aggregate value used where a complex was expected"
3807 #~ msgstr "en værdi af en sammensat type er angivet hvor der forventedes et komplekst tal"
3808
3809 #~ msgid "can't convert value to a vector"
3810 #~ msgstr "kan ikke konvertere værdi til en vektor"
3811
3812 #~ msgid "ISO C++ does not permit \"%s\" in #if"
3813 #~ msgstr "ISO C++ tillader ikke \"%s\" i #if"
3814
3815 #~ msgid "invalid character '%c' in #if"
3816 #~ msgstr "ugyldigt tegn '%c' i #if"
3817
3818 #~ msgid "invalid character '\\%03o' in #if"
3819 #~ msgstr "ugyldigt tegn '\\%03o' i #if"
3820
3821 #~ msgid "absolute file name in remap_filename"
3822 #~ msgstr "absolut filnavn i remap_filename"
3823
3824 #~ msgid "ignoring nonexistent directory \"%s\"\n"
3825 #~ msgstr "ignorerer det ikke-eksisterende katalog \"%s\"\n"
3826
3827 #~ msgid "%s: Not a directory"
3828 #~ msgstr "%s: ikke et katalog"
3829
3830 #~ msgid "ignoring duplicate directory \"%s\"\n"
3831 #~ msgstr "ignorerer mere end én angivelse af kataloget \"%s\"\n"
3832
3833 #~ msgid "  as it is a non-system directory that duplicates a system directory\n"
3834 #~ msgstr "  da det er et ikke-systemkatalog som dublerer et systemkatalog\n"
3835
3836 #~ msgid "#include \"...\" search starts here:\n"
3837 #~ msgstr "#include \"...\"-søgning begynder her:\n"
3838
3839 #~ msgid "#include <...> search starts here:\n"
3840 #~ msgstr "#include <...>-søgning begynder her:\n"
3841
3842 #~ msgid "End of search list.\n"
3843 #~ msgstr "Slut på søgningslisten.\n"
3844
3845 #~ msgid "<built-in>"
3846 #~ msgstr "<indbygget>"
3847
3848 #~ msgid "<command line>"
3849 #~ msgstr "<kommandolinje>"
3850
3851 #~ msgid "assertion missing after %s"
3852 #~ msgstr "et postulat mangler efter %s"
3853
3854 #~ msgid "directory name missing after %s"
3855 #~ msgstr "et katalognavn mangler efter %s"
3856
3857 #~ msgid "file name missing after %s"
3858 #~ msgstr "et filnavn mangler efter %s"
3859
3860 #~ msgid "macro name missing after %s"
3861 #~ msgstr "et makronavn mangler efter %s"
3862
3863 #~ msgid "path name missing after %s"
3864 #~ msgstr "navnet på en sti mangler efter %s"
3865
3866 #~ msgid "-I- specified twice"
3867 #~ msgstr "-I- er angivet to gange"
3868
3869 #~ msgid "no newline at end of file"
3870 #~ msgstr "ingen linjeskift ved slutningen af filen"
3871
3872 #~ msgid "unknown string token %s\n"
3873 #~ msgstr "ukendt strengsymbol %s\n"
3874
3875 #~ msgid "non-hex digit '%c' in universal-character-name"
3876 #~ msgstr "'%c' der ikke er et hexadecimalt ciffer, optræder i universelt tegnnavn"
3877
3878 #~ msgid "universal-character-name on EBCDIC target"
3879 #~ msgstr "universelt tegnnavn på EBCDIC-mål"
3880
3881 #~ msgid "universal-character-name out of range"
3882 #~ msgstr "universelt tegnnavn uden for det gyldige interval"
3883
3884 #~ msgid "unknown escape sequence: '\\%03o'"
3885 #~ msgstr "ukendt undvigesekvensen '\\%03o'"
3886
3887 #~ msgid "escape sequence out of range for its type"
3888 #~ msgstr "undvigesekvensen er uden for det gyldig interval for dens type"
3889
3890 #~ msgid "#import is obsolete, use an #ifndef wrapper in the header file"
3891 #~ msgstr "#import er forældet, brug en #ifndef-indpakning i inkluderingsfilen"
3892
3893 #~ msgid "#pragma once is obsolete"
3894 #~ msgstr "'#pragma once' er forældet"
3895
3896 #~ msgid "\"%s\" is not a valid option to the preprocessor"
3897 #~ msgstr "\"%s\" er ikke et gyldigt tilvalg til præprocessoren"
3898
3899 #~ msgid "too many input files"
3900 #~ msgstr "for mange inddatafiler"
3901
3902 #~ msgid ";; Processing block from %d to %d, %d sets.\n"
3903 #~ msgstr ";; Behandler blok fra %d til %d, %d mængder.\n"
3904
3905 #~ msgid "((anonymous))"
3906 #~ msgstr "((anonym))"
3907
3908 #~ msgid "%s: warnings being treated as errors\n"
3909 #~ msgstr "%s: advarsler bliver opfattet som fejl\n"
3910
3911 #~ msgid "%s: %s: "
3912 #~ msgstr "%s: %s: "
3913
3914 #~ msgid "%s "
3915 #~ msgstr "%s "
3916
3917 #~ msgid " %s"
3918 #~ msgstr " %s"
3919
3920 #~ msgid "At top level:"
3921 #~ msgstr "Ved øverste niveau:"
3922
3923 #~ msgid "In member function `%s':"
3924 #~ msgstr "I medlemsfunktionen '%s':"
3925
3926 #~ msgid "In function `%s':"
3927 #~ msgstr "I funktionen '%s':"
3928
3929 #~ msgid "compilation terminated.\n"
3930 #~ msgstr "oversættelse afsluttede.\n"
3931
3932 #~ msgid "%s:%d: confused by earlier errors, bailing out\n"
3933 #~ msgstr "%s:%d: forvirret af tidligere fejl, opgiver ævred\n"
3934
3935 #~ msgid ""
3936 #~ "Please submit a full bug report,\n"
3937 #~ "with preprocessed source if appropriate.\n"
3938 #~ "See %s for instructions.\n"
3939 #~ msgstr ""
3940 #~ "Indsend venligst en komplet fejlrapport med\n"
3941 #~ "præprocesseret kildekode om nødvendigt.\n"
3942 #~ "Se %s for instruktioner.\n"
3943
3944 #~ msgid "Internal compiler error: Error reporting routines re-entered.\n"
3945 #~ msgstr "Intern oversætterfejl: fejlrapporteringsrutiner blev kaldt igen.\n"
3946
3947 #~ msgid "in %s, at %s:%d"
3948 #~ msgstr "i %s, ved %s:%d"
3949
3950 #~ msgid "In file included from %s:%d"
3951 #~ msgstr "I filen inkluderet af %s:%d"
3952
3953 # kommer til at stå neden under ovenstående, derfor "af"
3954 #~ msgid ""
3955 #~ ",\n"
3956 #~ "                 from %s:%d"
3957 #~ msgstr ""
3958 #~ ",\n"
3959 #~ "                   af %s:%d"
3960
3961 #~ msgid ":\n"
3962 #~ msgstr ":\n"
3963
3964 #~ msgid "`%s' is deprecated (declared at %s:%d)"
3965 #~ msgstr "'%s' er forældet (erklæret ved %s:%d)"
3966
3967 #~ msgid "`%s' is deprecated"
3968 #~ msgstr "'%s' er forældet"
3969
3970 #~ msgid "type is deprecated (declared at %s:%d)"
3971 #~ msgstr "type er forældet (erklæret ved %s:%d)"
3972
3973 #~ msgid "type is deprecated"
3974 #~ msgstr "type er forældet"
3975
3976 #~ msgid "dominator of %d should be %d, not %d"
3977 #~ msgstr "dominator for %d burde være %d, ikke %d"
3978
3979 #~ msgid "DW_LOC_OP %s not implemented\n"
3980 #~ msgstr "DW_LOC_OP %s understøttes ikke\n"
3981
3982 #~ msgid "internal regno botch: `%s' has regno = %d\n"
3983 #~ msgstr "internt reg.nr.-problem: '%s' har reg.nr. = %d\n"
3984
3985 #~ msgid "support for the DWARF1 debugging format is deprecated"
3986 #~ msgstr "understøttelse for DWARF1-fejlanalyseringsformatet er forældet"
3987
3988 #~ msgid "can't get current directory"
3989 #~ msgstr "kan ikke få fat i det aktuelle katalog"
3990
3991 #~ msgid "can't access real part of complex value in hard register"
3992 #~ msgstr "kan ikke tilgå den reelle del af komplekst tal i et hardwareregister"
3993
3994 #~ msgid "can't access imaginary part of complex value in hard register"
3995 #~ msgstr "kan ikke tilgå den imaginære del af komplekst tal i et hardwareregister"
3996
3997 #~ msgid "ICE: emit_insn used where emit_jump_insn needed:\n"
3998 #~ msgstr "ICE: emit_insn brugt hvor emit_jump_insn behøves:\n"
3999
4000 #~ msgid "abort in %s, at %s:%d"
4001 #~ msgstr "afbrudt i %s ved %s:%d"
4002
4003 #~ msgid "exception handling disabled, use -fexceptions to enable"
4004 #~ msgstr "håndtering af undtagelser er slået fra, angiv -fexceptions for at slå dem til"
4005
4006 #~ msgid "argument of `__builtin_eh_return_regno' must be constant"
4007 #~ msgstr "parameteren til '__builtin_eh_return_regno' skal være konstant"
4008
4009 #~ msgid "__builtin_eh_return not supported on this target"
4010 #~ msgstr "__builtin_eh_return understøttes ikke på målarkitekturen"
4011
4012 #~ msgid "stack limits not supported on this target"
4013 #~ msgstr "stakgrænser understøttes ikke på målarkitekturen"
4014
4015 #~ msgid "function using short complex types cannot be inline"
4016 #~ msgstr "funktioner der benytter short complex-typer, kan ikke indbygges"
4017
4018 #~ msgid "unsupported wide integer operation"
4019 #~ msgstr "bred heltalsoperation understøttes ikke"
4020
4021 #~ msgid "prior parameter's size depends on `%s'"
4022 #~ msgstr "foregående parameters størrelse afhænger af '%s'"
4023
4024 #~ msgid "returned value in block_exit_expr"
4025 #~ msgstr "returnerede værdi i block_exit_expr"
4026
4027 #~ msgid "cannot take the address of an unaligned member"
4028 #~ msgstr "kan ikke tage adressen af et ikke-justeret medlem"
4029
4030 #~ msgid "negative insn length"
4031 #~ msgstr "negativ instruktionslængde"
4032
4033 #~ msgid "could not split insn"
4034 #~ msgstr "kunne ikke dele instruktion"
4035
4036 #~ msgid "invalid `asm': "
4037 #~ msgstr "ugyldig 'asm': "
4038
4039 #~ msgid "nested assembly dialect alternatives"
4040 #~ msgstr "indlejrede alternativer for maskinkodedialekter"
4041
4042 #~ msgid "unterminated assembly dialect alternative"
4043 #~ msgstr "uafsluttet alternativ for maskinkodedialekt"
4044
4045 #~ msgid "operand number missing after %%-letter"
4046 #~ msgstr "operandtal mangler efter %%-letter"
4047
4048 #~ msgid "operand number out of range"
4049 #~ msgstr "operandtal er uden for det gyldige interval"
4050
4051 #~ msgid "invalid %%-code"
4052 #~ msgstr "ugyldig %%-kode"
4053
4054 #~ msgid "`%%l' operand isn't a label"
4055 #~ msgstr "'%%l'-operand er ikke en etiket"
4056
4057 #~ msgid "floating constant misused"
4058 #~ msgstr "kommatalskonstant misbrugt"
4059
4060 #~ msgid "invalid expression as operand"
4061 #~ msgstr "ugyldigt udtryk som operand"
4062
4063 #~ msgid "function might be possible candidate for attribute `noreturn'"
4064 #~ msgstr "funktion er muligvis en kandidat til egenskaben 'noreturn'"
4065
4066 #~ msgid "`noreturn' function does return"
4067 #~ msgstr "funktion med egenskaben 'noreturn' returnerer"
4068
4069 # RETMIG: dette må kunne gøres bedre
4070 #~ msgid "control reaches end of non-void function"
4071 #~ msgstr "kontrol når til slutningen af ikke-void funktion"
4072
4073 #~ msgid "Attempt to delete prologue/epilogue insn:"
4074 #~ msgstr "forsøg på at slette indledende/afsluttende instruktion:"
4075
4076 #~ msgid "comparison is always %d due to width of bit-field"
4077 #~ msgstr "sammenligning er altid %d på grund af den begrænsede rækkevidde af bitfeltet"
4078
4079 #~ msgid "comparison is always %d"
4080 #~ msgstr "sammenligning er altid %d"
4081
4082 # RETMIG: det giver ikke mening
4083 #~ msgid "`or' of unmatched not-equal tests is always 1"
4084 #~ msgstr "'or' af uafbalancerede sammenligninger med forskellig fra er altid 1"
4085
4086 #~ msgid "`and' of mutually exclusive equal-tests is always 0"
4087 #~ msgstr "'and' af udtryk der hver for sig udelukker hinanden, er altid 0"
4088
4089 #~ msgid "size of variable `%s' is too large"
4090 #~ msgstr "størrelsen af variablen '%s' er for stor"
4091
4092 #~ msgid "impossible constraint in `asm'"
4093 #~ msgstr "umulig begrænsing i 'asm'"
4094
4095 #~ msgid "`%s' might be used uninitialized in this function"
4096 #~ msgstr "'%s' bliver måske brugt uden at have en startværdi i denne funktion"
4097
4098 #~ msgid "variable `%s' might be clobbered by `longjmp' or `vfork'"
4099 #~ msgstr "variablen '%s' bliver måske overskrevet af 'longjmp' eller 'vfork'"
4100
4101 #~ msgid "argument `%s' might be clobbered by `longjmp' or `vfork'"
4102 #~ msgstr "parameteren '%s' bliver måske overskrevet af 'longjmp' eller 'vfork'"
4103
4104 #~ msgid "function returns an aggregate"
4105 #~ msgstr "funktion returnerer en værdi af en sammensat type"
4106
4107 #~ msgid "unused parameter `%s'"
4108 #~ msgstr "ubenyttet parameter '%s'"
4109
4110 #~ msgid "ambiguous abbreviation %s"
4111 #~ msgstr "tvetydig forkortelse %s"
4112
4113 #~ msgid "incomplete `%s' option"
4114 #~ msgstr "ufuldstændigt tilvalg '%s'"
4115
4116 #~ msgid "missing argument to `%s' option"
4117 #~ msgstr "der mangler en parameter til tilvalget '%s'"
4118
4119 #~ msgid "extraneous argument to `%s' option"
4120 #~ msgstr "der er en parameter for meget til tilvalget '%s'"
4121
4122 #~ msgid "Using built-in specs.\n"
4123 #~ msgstr "Benytter indbyggede specifikationer.\n"
4124
4125 #~ msgid ""
4126 #~ "Setting spec %s to '%s'\n"
4127 #~ "\n"
4128 #~ msgstr ""
4129 #~ "Sætter specifikation %s til '%s'\n"
4130 #~ "\n"
4131
4132 #~ msgid "Reading specs from %s\n"
4133 #~ msgstr "Læser specifikationer fra %s\n"
4134
4135 #~ msgid "specs %%include syntax malformed after %ld characters"
4136 #~ msgstr "%%include-syntaks i specifikationer misdannet efter %ld tegn"
4137
4138 #~ msgid "could not find specs file %s\n"
4139 #~ msgstr "kunne ikke finde specifikationsfilen %s\n"
4140
4141 #~ msgid "specs %%rename syntax malformed after %ld characters"
4142 #~ msgstr "%%rename-syntaks i specifikationer misdannet efter %ld tegn"
4143
4144 #~ msgid "specs %s spec was not found to be renamed"
4145 #~ msgstr "%s-specifikation i specifikationer kunne ikke findes til omdøbelse"
4146
4147 #~ msgid "%s: attempt to rename spec '%s' to already defined spec '%s'"
4148 #~ msgstr "%s: forsøg på at omdøbe specifikation '%s' til allerede defineret specifikation '%s'"
4149
4150 #~ msgid "rename spec %s to %s\n"
4151 #~ msgstr "omdøb specifikation %s til %s\n"
4152
4153 #~ msgid ""
4154 #~ "spec is '%s'\n"
4155 #~ "\n"
4156 #~ msgstr ""
4157 #~ "specifikation er '%s'\n"
4158 #~ "\n"
4159
4160 #~ msgid "specs unknown %% command after %ld characters"
4161 #~ msgstr "ukendt %%-kommando i specifikationer efter %ld tegn"
4162
4163 #~ msgid "specs file malformed after %ld characters"
4164 #~ msgstr "specifikationsfil misdannet efter %ld tegn"
4165
4166 #~ msgid "spec file has no spec for linking"
4167 #~ msgstr "specifikationsfil har ingen specifikation til sammenkædning"
4168
4169 #~ msgid "-pipe not supported"
4170 #~ msgstr "-pipe understøttes ikke"
4171
4172 #~ msgid ""
4173 #~ "\n"
4174 #~ "Go ahead? (y or n) "
4175 #~ msgstr ""
4176 #~ "\n"
4177 #~ "Fortsæt, ja (y) eller nej (n)?"
4178
4179 #~ msgid ""
4180 #~ "Internal error: %s (program %s)\n"
4181 #~ "Please submit a full bug report.\n"
4182 #~ "See %s for instructions."
4183 #~ msgstr ""
4184 #~ "Intern fejl: %s (programmet %s)\n"
4185 #~ "Indsend venligst en komplet fejlrapport.\n"
4186 #~ "Se %s for instruktioner."
4187
4188 #~ msgid "# %s %.2f %.2f\n"
4189 #~ msgstr "# %s %.2f %.2f\n"
4190
4191 #~ msgid "Usage: %s [options] file...\n"
4192 #~ msgstr "Brug: %s [tilvalg] fil...\n"
4193
4194 #~ msgid "Options:\n"
4195 #~ msgstr "Tilvalg:\n"
4196
4197 #~ msgid "  -pass-exit-codes         Exit with highest error code from a phase\n"
4198 #~ msgstr "  -pass-exit-codes         Afslut med den højeste fejlkode fra en fase\n"
4199
4200 #~ msgid "  --help                   Display this information\n"
4201 #~ msgstr "  --help                   Vis disse oplysninger\n"
4202
4203 #~ msgid "  --target-help            Display target specific command line options\n"
4204 #~ msgstr "  --target-help            Vis målspecifikke kommandolinjetilvalg\n"
4205
4206 #~ msgid "  (Use '-v --help' to display command line options of sub-processes)\n"
4207 #~ msgstr "  (benyt '-v --help' for at vise kommandolinjetilvalg for underprocesser)\n"
4208
4209 #~ msgid "  -dumpspecs               Display all of the built in spec strings\n"
4210 #~ msgstr "  -dumpspecs               Vis alle de indbyggede specifikationsstrenge\n"
4211
4212 #~ msgid "  -dumpversion             Display the version of the compiler\n"
4213 #~ msgstr "  -dumpversion             Vis versionsnummeret af oversætteren\n"
4214
4215 #~ msgid "  -dumpmachine             Display the compiler's target processor\n"
4216 #~ msgstr "  -dumpmachine             Vis oversætterens målprocessor\n"
4217
4218 #~ msgid "  -print-search-dirs       Display the directories in the compiler's search path\n"
4219 #~ msgstr "  -print-search-dirs       Vis katalogerne i oversætterens søgesti\n"
4220
4221 #~ msgid "  -print-libgcc-file-name  Display the name of the compiler's companion library\n"
4222 #~ msgstr "  -print-libgcc-file-name  Vis navnet på oversætterens tilhørende bibliotek\n"
4223
4224 #~ msgid "  -print-file-name=<lib>   Display the full path to library <lib>\n"
4225 #~ msgstr "  -print-file-name=<bibl>  Vis den komplette sti til biblioteket <bibl>\n"
4226
4227 #~ msgid "  -print-prog-name=<prog>  Display the full path to compiler component <prog>\n"
4228 #~ msgstr "  -print-prog-name=<prog>  Vis den komplette sti til oversætterkomponenten <prog>\n"
4229
4230 #~ msgid "  -print-multi-directory   Display the root directory for versions of libgcc\n"
4231 #~ msgstr "  -print-multi-directory   Vis rodkataloget for versioner af libgcc\n"
4232
4233 #~ msgid ""
4234 #~ "  -print-multi-lib         Display the mapping between command line options and\n"
4235 #~ "                           multiple library search directories\n"
4236 #~ msgstr ""
4237 #~ "  -print-multi-lib         Vis afbildningen mellem kommandolinjetilvalg og\n"
4238 #~ "                           flere bibliotekssøgekataloger\n"
4239
4240 #~ msgid "  -print-multi-os-directory Display the relative path to OS libraries\n"
4241 #~ msgstr "  -print-multi-os-directory Vis den relative sti for OS-biblioteker\n"
4242
4243 #~ msgid "  -Wa,<options>            Pass comma-separated <options> on to the assembler\n"
4244 #~ msgstr "  -Wa,<tilvalg>            Videregiv komma-adskilte <tilvalg> til maskinkodeoversætteren\n"
4245
4246 #~ msgid "  -Wp,<options>            Pass comma-separated <options> on to the preprocessor\n"
4247 #~ msgstr "  -Wp,<tilvalg>            Videregiv komma-adskilte <tilvalg> til præprocessoren\n"
4248
4249 #~ msgid "  -Wl,<options>            Pass comma-separated <options> on to the linker\n"
4250 #~ msgstr "  -Wl,<tilvalg>            Videregiv komma-adskilte <tilvalg> til sammenkæderen\n"
4251
4252 #~ msgid "  -Xlinker <arg>           Pass <arg> on to the linker\n"
4253 #~ msgstr "  -Xlinker <para>          Videregiv <para> til sammenkæderen\n"
4254
4255 #~ msgid "  -save-temps              Do not delete intermediate files\n"
4256 #~ msgstr "  -save-temps              Slet ikke midlertidige filer\n"
4257
4258 #~ msgid "  -pipe                    Use pipes rather than intermediate files\n"
4259 #~ msgstr "  -pipe                    Brug datakanaler i stedet for midlertidige filer\n"
4260
4261 #~ msgid "  -time                    Time the execution of each subprocess\n"
4262 #~ msgstr "  -time                    Tag tid på udførslen af hver underproces\n"
4263
4264 #~ msgid "  -specs=<file>            Override built-in specs with the contents of <file>\n"
4265 #~ msgstr "  -specs=<fil>             Overskriv indbyggede specifikationer med indholdet af <fil>\n"
4266
4267 #~ msgid "  -std=<standard>          Assume that the input sources are for <standard>\n"
4268 #~ msgstr "  -std=<standard>          Antag at inddatakildekoden er skrevet til <standard>\n"
4269
4270 #~ msgid "  -B <directory>           Add <directory> to the compiler's search paths\n"
4271 #~ msgstr "  -B <katalog>             Tilføj katalog til oversætterens søgestier\n"
4272
4273 #~ msgid "  -b <machine>             Run gcc for target <machine>, if installed\n"
4274 #~ msgstr "  -b <maskine>             Kør GCC til målet <maskine>, hvis installeret\n"
4275
4276 #~ msgid "  -V <version>             Run gcc version number <version>, if installed\n"
4277 #~ msgstr "  -V <version>             Kør GCC med versionsnummeret <version>, hvis installeret\n"
4278
4279 #~ msgid "  -v                       Display the programs invoked by the compiler\n"
4280 #~ msgstr "  -v                       Vis de programmer der startes af oversætteren\n"
4281
4282 #~ msgid "  -###                     Like -v but options quoted and commands not executed\n"
4283 #~ msgstr ""
4284 #~ "  -###                     Som '-v', men tilvalg anbringes i anførselstegn\n"
4285 #~ "                           og kommandoerne udføres ikke\n"
4286
4287 #~ msgid "  -E                       Preprocess only; do not compile, assemble or link\n"
4288 #~ msgstr "  -E                       Forbehandl kun; oversæt og sammenkæd ikke\n"
4289
4290 #~ msgid "  -S                       Compile only; do not assemble or link\n"
4291 #~ msgstr "  -S                       Oversæt kun; maskinekodeoversæt og sammenkæd ikke\n"
4292
4293 #~ msgid "  -c                       Compile and assemble, but do not link\n"
4294 #~ msgstr "  -c                       Oversæt, også til maskinkode, men sammenkæd ikke\n"
4295
4296 #~ msgid "  -o <file>                Place the output into <file>\n"
4297 #~ msgstr "  -o <fil>  &