OSDN Git Service

* be.po, ca.po, da.po, de.po, el.po, es.po, fr.po, ja.po, nl.po,
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / libcpp / po / da.po
1 # Danish version of GCC strings.
2 # Copyright (C) 2002, 03 Free Software Foundation, Inc.
3 # Ole Laursen <olau@hardworking.dk>, 2001, 02, 03.
4 #
5 # Konventioner:
6 #
7 # ABI -> binær grænseflade
8 # ANSI -> (har jeg tilladt mig at opdatere til (modsvarer Info-hjælpen)) ISO
9 # access -> tilgangs-
10 # aggregate -> en variabel af en sammensat type (fx struct, class)
11 # ambigeous -> tvetydig
12 # arg, argument -> parameter (for ikke at blande sammen med diskussionsargument)
13 # array -> tabel
14 # assembler -> maskinkodeoversætter
15 # assertion -> postulat
16 # attribute -> egenskab
17 # base class -> stamklasse
18 # basic block -> basisblok (funktioner deles op i disse under oversættelsen)
19 # braces -> krøllede paranteser
20 # braced-group -> sætningsblok
21 # branch -> forgrening
22 # buffer -> mellemlager
23 # cast -> typetildeling, omtvingelse af typen
24 # con-/destructor -> kon-/destruktionsfunktion
25 # conflicting -> modstridende
26 # convert -> konvertere, omdanne
27 # declared -> erklæret
28 # defaults to -> antages at være
29 # dereference -> følge
30 # discard -> fjerne
31 # discard -> kassere
32 # driver -> styringsprogram
33 # duplicate -> optræder mere end én gang; mangfoldiggøre
34 # edge list -> kantliste
35 # elt -> udtrykstræ
36 # endian -> endet (fx storendet, lillendet)
37 # endianness -> endethed
38 # exception handling -> håndtering af undtagelser
39 # excess -> for mange
40 # expansion -> udfoldning
41 # extra -> (ret ofte) overskydende
42 # floating point -> kommatal
43 # formals -> parametre
44 # format string -> formateringsstreng
45 # forward -> forhånd (f.eks. forhåndserklæring)
46 # frame table -> rammetabel
47 # friend -> ven(ne-)
48 # gp (general purpose) register -> alment register (havde først brug- med, med det er overflødigt)
49 # hard register -> hardware-register
50 # have no effect -> udvirker intet
51 # identifier -> kaldenavn
52 # incompatible -> uforenelig, passer ikke
53 # incomplete -> ufuldstændig
54 # initialize -> tildele startværdi, klargøre
55 # initializer -> startværdi
56 # initializer list -> klargøringsliste
57 # inline -> integrede, indbygges (eller som reserveret ord: inline)
58 # instance -> instans (fx af en klasse)
59 # issue (fx warnings) -> fremkom med
60 # iterator -> løkkevariabel
61 # junk -> ragelse
62 # keyword -> reserveret ord
63 # label -> etiket
64 # linking -> sammenkædning
65 # lvalue -> venstreværdi
66 # macro -> makro
67 # malformed -> forkert udformet, misdannet
68 # member function/method -> [medlems]funktion (metode i Objective C)
69 # mismatch -> passer ikke med
70 # mmap -> indlæse
71 # modifier, qualifier -> modifikation
72 # multiple inheritance -> multipel nedarvning
73 # newline -> linjeskift
74 # non-numeric -> ikke et tal
75 # null character -> nultegn
76 # null pointer -> nul[-]henvisning
77 # offset -> forskydning
78 # opcodes (til ovenstående) -> instruktioner
79 # out of range -> uden for det gyldige (til tider mulige) interval
80 # overflow -> (til tider) løber over
81 # overlap -> [interval]sammenfald
82 # overloading -> flertydiggørelse
83 # padding -> udfylning
84 # pass -> overbringe (fx parametre), videregive
85 # pointer -> henvisning[svariabel]
86 # preprocessor -> præprocessor
87 # profiling -> profilering
88 # promote -> forfremme
89 # request -> (til tider) forespørgsel
90 # return -> returnerer
91 # schedule -> planlæg
92 # scope -> virkningsfelt
93 # shadowing -> skygger for
94 # shift -> skift
95 # specified -> (oftest) angivet
96 # specifier -> anvisning, angivelse
97 # stab -> stik (?)
98 # statement -> sætning
99 # storage class -> lagringsklasse
100 # strict -> nøje
101 # string -> streng
102 # subscript -> indeks, opslag
103 # target -> mål[arkitektur]
104 # template -> skabelon
105 # thrown -> kastet
106 # token -> symbol
107 # top-level -> øverste niveau
108 # trigraphs ('??%c'-dimser) -> trigrafer
109 # undefine -> glemme definitionen
110 # undefined blahblah -> blahblah er ikke defineret
111 # underscore -> understreg
112 # universal-character-name -> universelt tegn[navn]
113 # unsigned -> uden fortegn
114 # varargs -> variable parameterlister
115 # variadic macro -> makro med vilkårligt antal parametre
116 # variabels -> variabler (med afslutnings-r)
117 # vtable -> virtuel tabel
118 # wide character -> bredtegn
119 # white space -> mellemrum
120 # whitespace -> mellemrum
121 #
122 # Reserverede ord ofte ikke oversat, ej heller er der anbragt ' omkring
123 # (fx unsigned -> unsigned; derimod function -> funktion). Forkortelser
124 # som decl (for declaration) og arg (for argument) er oversat uforkortet
125 # - der er jo masser af plads at tage af.
126 #
127 msgid ""
128 msgstr ""
129 "Project-Id-Version: gcc 3.3\n"
130 "Report-Msgid-Bugs-To: http://gcc.gnu.org/bugs.html\n"
131 "POT-Creation-Date: 2006-02-28 00:12-0800\n"
132 "PO-Revision-Date: 2003-05-25 18:00+0200\n"
133 "Last-Translator: Ole Laursen <olau@hardworking.dk>\n"
134 "Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
135 "MIME-Version: 1.0\n"
136 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
137 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
138
139 #: charset.c:654
140 #, fuzzy, c-format
141 msgid "conversion from %s to %s not supported by iconv"
142 msgstr "konvertering fra NaN til unsigned int"
143
144 #: charset.c:657
145 msgid "iconv_open"
146 msgstr ""
147
148 #: charset.c:665
149 #, c-format
150 msgid "no iconv implementation, cannot convert from %s to %s"
151 msgstr ""
152
153 #: charset.c:742
154 #, fuzzy, c-format
155 msgid "character 0x%lx is not in the basic source character set\n"
156 msgstr "universelt tegnnavn står for '%c', som er en del af det basale kildekodetegnsæt"
157
158 #: charset.c:759 charset.c:1352
159 msgid "converting to execution character set"
160 msgstr ""
161
162 #: charset.c:765
163 #, c-format
164 msgid "character 0x%lx is not unibyte in execution character set"
165 msgstr ""
166
167 #: charset.c:889
168 #, c-format
169 msgid "Character %x might not be NFKC"
170 msgstr ""
171
172 #: charset.c:949
173 #, fuzzy
174 msgid "universal character names are only valid in C++ and C99"
175 msgstr "universelt tegn '\\U%08x' er ikke gyldigt i kaldenavne"
176
177 #: charset.c:952
178 #, c-format
179 msgid "the meaning of '\\%c' is different in traditional C"
180 msgstr "betydningen af '\\%c' er anderledes i traditionel C"
181
182 #: charset.c:961
183 msgid "In _cpp_valid_ucn but not a UCN"
184 msgstr ""
185
186 #: charset.c:986
187 #, fuzzy, c-format
188 msgid "incomplete universal character name %.*s"
189 msgstr "ufuldstændigt universelt tegnnavn"
190
191 #: charset.c:998
192 #, fuzzy, c-format
193 msgid "%.*s is not a valid universal character"
194 msgstr "'%T::%D' er ikke en gyldig erklærer"
195
196 #: charset.c:1008 lex.c:472
197 #, fuzzy
198 msgid "'$' in identifier or number"
199 msgstr "'$'-tegn i kaldenavn eller tal"
200
201 #: charset.c:1018
202 #, fuzzy, c-format
203 msgid "universal character %.*s is not valid in an identifier"
204 msgstr "universelt tegn '\\U%08x' er ikke gyldigt i kaldenavne"
205
206 #: charset.c:1022
207 #, fuzzy, c-format
208 msgid "universal character %.*s is not valid at the start of an identifier"
209 msgstr "universelt tegn '\\U%08x' er ikke gyldigt i kaldenavne"
210
211 #: charset.c:1056 charset.c:1571
212 #, fuzzy
213 msgid "converting UCN to source character set"
214 msgstr "konverterer NULL til en ikke-henvisningstype"
215
216 #: charset.c:1060
217 #, fuzzy
218 msgid "converting UCN to execution character set"
219 msgstr "konverterer NULL til en ikke-henvisningstype"
220
221 #: charset.c:1132
222 msgid "the meaning of '\\x' is different in traditional C"
223 msgstr "betydningen af '\\x' er anderledes i traditionel C"
224
225 #: charset.c:1149
226 msgid "\\x used with no following hex digits"
227 msgstr "\\x angivet uden efterfølgende hexadecimale cifre"
228
229 #: charset.c:1156
230 msgid "hex escape sequence out of range"
231 msgstr "den hexadecimale undvigesekvens er uden for det gyldige interval"
232
233 #: charset.c:1195
234 msgid "octal escape sequence out of range"
235 msgstr "den oktale undvigesekvens er uden for det gyldige interval"
236
237 #: charset.c:1263
238 msgid "the meaning of '\\a' is different in traditional C"
239 msgstr "betydningen af '\\a' er anderledes i traditionel C"
240
241 #: charset.c:1270
242 #, c-format
243 msgid "non-ISO-standard escape sequence, '\\%c'"
244 msgstr "undvigesekvensen '\\%c' er ikke ISO-standard"
245
246 #: charset.c:1278
247 #, c-format
248 msgid "unknown escape sequence '\\%c'"
249 msgstr "ukendt undvigesekvensen '\\%c'"
250
251 #: charset.c:1286
252 #, fuzzy, c-format
253 msgid "unknown escape sequence: '\\%s'"
254 msgstr "ukendt undvigesekvensen '\\%c'"
255
256 #: charset.c:1293
257 #, fuzzy
258 msgid "converting escape sequence to execution character set"
259 msgstr "undvigesekvens er uden for det gyldig interval for tegn"
260
261 #: charset.c:1415 charset.c:1478
262 msgid "character constant too long for its type"
263 msgstr "tegnkonstanten er for lang for dens type"
264
265 #: charset.c:1418
266 msgid "multi-character character constant"
267 msgstr "flerbyte-tegnkonstant"
268
269 #: charset.c:1510
270 msgid "empty character constant"
271 msgstr "tom tegnkonstant"
272
273 #: charset.c:1612
274 #, fuzzy, c-format
275 msgid "failure to convert %s to %s"
276 msgstr "kunne ikke konvertere '%E' til '%T'"
277
278 #: directives.c:220 directives.c:246
279 #, c-format
280 msgid "extra tokens at end of #%s directive"
281 msgstr "ekstra symboler i slutningen af #%s-direktiv"
282
283 #: directives.c:347
284 #, c-format
285 msgid "#%s is a GCC extension"
286 msgstr "#%s er en GCC-udvidelse"
287
288 #: directives.c:359
289 msgid "suggest not using #elif in traditional C"
290 msgstr "foreslår undladelse af brug af #elif i traditionel C"
291
292 #: directives.c:362
293 #, c-format
294 msgid "traditional C ignores #%s with the # indented"
295 msgstr "traditionel C ignorerer #%s når '#' er indrykket"
296
297 #: directives.c:366
298 #, c-format
299 msgid "suggest hiding #%s from traditional C with an indented #"
300 msgstr "foreslår at skjule #%s fra traditionel C vha. indrykket '#'"
301
302 #: directives.c:392
303 msgid "embedding a directive within macro arguments is not portable"
304 msgstr "indlejring af et direktiv inden i makroparametre er ikke portabelt"
305
306 #: directives.c:412
307 msgid "style of line directive is a GCC extension"
308 msgstr "linjestilsdirektiv er en GCC-udvidelse"
309
310 #: directives.c:462
311 #, c-format
312 msgid "invalid preprocessing directive #%s"
313 msgstr "ugyldigt præprocessordirektiv #%s"
314
315 #: directives.c:533
316 msgid "\"defined\" cannot be used as a macro name"
317 msgstr "\"defined\" kan ikke bruges som makronavn"
318
319 #: directives.c:539
320 #, c-format
321 msgid "\"%s\" cannot be used as a macro name as it is an operator in C++"
322 msgstr "\"%s\" kan ikke bruges som et makronavn da det er en operator i C++"
323
324 #: directives.c:542
325 #, c-format
326 msgid "no macro name given in #%s directive"
327 msgstr "intet makronavn angivet i direktivet #%s"
328
329 #: directives.c:545
330 msgid "macro names must be identifiers"
331 msgstr "makronavne skal være kaldenavne"
332
333 #: directives.c:586
334 #, c-format
335 msgid "undefining \"%s\""
336 msgstr "glemmer definitionen af \"%s\""
337
338 #: directives.c:641
339 msgid "missing terminating > character"
340 msgstr "manglende afsluttende '>'-tegn"
341
342 #: directives.c:696
343 #, c-format
344 msgid "#%s expects \"FILENAME\" or <FILENAME>"
345 msgstr "#%s forventer \"FILNAVN\" eller <FILNAVN>"
346
347 #: directives.c:736
348 #, fuzzy, c-format
349 msgid "empty filename in #%s"
350 msgstr "tomt filnavn i #%s"
351
352 #: directives.c:746
353 msgid "#include nested too deeply"
354 msgstr "#include indlejret for dybt"
355
356 #: directives.c:787
357 msgid "#include_next in primary source file"
358 msgstr "#include_next i den primære kildekodefil"
359
360 #: directives.c:813
361 #, c-format
362 msgid "invalid flag \"%s\" in line directive"
363 msgstr "ugyldigt flag \"%s\" i linjedirektiv"
364
365 #: directives.c:865
366 #, c-format
367 msgid "\"%s\" after #line is not a positive integer"
368 msgstr "\"%s\" efter #line er ikke et positivt heltal"
369
370 #: directives.c:871
371 msgid "line number out of range"
372 msgstr "linjenummer er uden for det gyldige interval"
373
374 #: directives.c:884 directives.c:961
375 #, c-format
376 msgid "\"%s\" is not a valid filename"
377 msgstr "\"%s\" er ikke et ugyldigt filnavn"
378
379 #: directives.c:921
380 #, c-format
381 msgid "\"%s\" after # is not a positive integer"
382 msgstr "\"%s\" efter # er ikke et positivt heltal"
383
384 #: directives.c:1023
385 #, fuzzy, c-format
386 msgid "invalid #%s directive"
387 msgstr "ugyldigt #ident-direktiv"
388
389 #: directives.c:1112
390 #, c-format
391 msgid "registering \"%s\" as both a pragma and a pragma namespace"
392 msgstr "registrerer \"%s\" som både et pragma og som et pragmanavnerum"
393
394 #: directives.c:1115
395 #, c-format
396 msgid "#pragma %s %s is already registered"
397 msgstr "#pragma %s %s er allerede registreret"
398
399 #: directives.c:1118
400 #, c-format
401 msgid "#pragma %s is already registered"
402 msgstr "#pragma %s er allerede registreret"
403
404 #: directives.c:1362
405 msgid "#pragma once in main file"
406 msgstr "'#pragma once' i hovedfil"
407
408 #: directives.c:1385
409 msgid "invalid #pragma GCC poison directive"
410 msgstr "ugyldigt #pragma GCC poison-direktiv"
411
412 #: directives.c:1394
413 #, c-format
414 msgid "poisoning existing macro \"%s\""
415 msgstr "forgifter eksisterende makro \"%s\""
416
417 #: directives.c:1415
418 msgid "#pragma system_header ignored outside include file"
419 msgstr "'#pragma system_header' ignoreret uden for inkluderingsfil"
420
421 #: directives.c:1439
422 #, fuzzy, c-format
423 msgid "cannot find source file %s"
424 msgstr "kan ikke finde kilden %s"
425
426 #: directives.c:1443
427 #, c-format
428 msgid "current file is older than %s"
429 msgstr "aktuel fil er ældre end %s"
430
431 #: directives.c:1557
432 msgid "_Pragma takes a parenthesized string literal"
433 msgstr "_Pragma tager en strengkonstant med paranteser omkring"
434
435 #: directives.c:1658
436 msgid "#else without #if"
437 msgstr "#else uden #if"
438
439 #: directives.c:1663
440 msgid "#else after #else"
441 msgstr "#else efter #else"
442
443 #: directives.c:1665 directives.c:1698
444 msgid "the conditional began here"
445 msgstr "betingelsen begyndte her"
446
447 #: directives.c:1691
448 msgid "#elif without #if"
449 msgstr "#elif uden #if"
450
451 #: directives.c:1696
452 msgid "#elif after #else"
453 msgstr "#elif efter #else"
454
455 #: directives.c:1726
456 msgid "#endif without #if"
457 msgstr "#endif uden #if"
458
459 #: directives.c:1803
460 msgid "missing '(' after predicate"
461 msgstr "manglende '(' efter udsagn"
462
463 #: directives.c:1818
464 msgid "missing ')' to complete answer"
465 msgstr "manglende ')' til at fuldføre svar"
466
467 #: directives.c:1838
468 msgid "predicate's answer is empty"
469 msgstr "udsagnets svar et tomt"
470
471 #: directives.c:1865
472 msgid "assertion without predicate"
473 msgstr "postulat uden udsagn"
474
475 #: directives.c:1867
476 msgid "predicate must be an identifier"
477 msgstr "udsagn skal være et kaldenavn"
478
479 #: directives.c:1953
480 #, c-format
481 msgid "\"%s\" re-asserted"
482 msgstr "\"%s\" genpostuleret"
483
484 #: directives.c:2177
485 #, c-format
486 msgid "unterminated #%s"
487 msgstr "uafsluttet #%s"
488
489 #: errors.c:118
490 msgid "warning: "
491 msgstr "advarsel: "
492
493 #: errors.c:120
494 msgid "internal error: "
495 msgstr "intern fejl: "
496
497 #: errors.c:122
498 #, fuzzy
499 msgid "error: "
500 msgstr "intern fejl: "
501
502 #: errors.c:186
503 msgid "stdout"
504 msgstr "std-ud"
505
506 #: errors.c:188
507 #, c-format
508 msgid "%s: %s"
509 msgstr "%s: %s"
510
511 #: expr.c:192
512 msgid "too many decimal points in number"
513 msgstr "for mange decimalkommaer i tal"
514
515 #: expr.c:212
516 #, c-format
517 msgid "invalid digit \"%c\" in octal constant"
518 msgstr "ugyldig ciffer \"%c\" i oktal konstant"
519
520 #: expr.c:218
521 msgid "use of C99 hexadecimal floating constant"
522 msgstr "brug af C99 hexadecimal kommatalskonstant"
523
524 #: expr.c:227
525 msgid "exponent has no digits"
526 msgstr "der er ingen cifre i eksponent"
527
528 #: expr.c:234
529 msgid "hexadecimal floating constants require an exponent"
530 msgstr "hexadecimal kommatalskonstant skal have en eksponent"
531
532 #: expr.c:240
533 #, c-format
534 msgid "invalid suffix \"%.*s\" on floating constant"
535 msgstr "ugyldig endelse \"%.*s\" i kommatalskonstant"
536
537 #: expr.c:250 expr.c:275
538 #, c-format
539 msgid "traditional C rejects the \"%.*s\" suffix"
540 msgstr "traditionel C tillader ikke endelsen \"%.*s\""
541
542 #: expr.c:261
543 #, c-format
544 msgid "invalid suffix \"%.*s\" on integer constant"
545 msgstr "ugyldig endelse \"%.*s\" i heltalskonstant"
546
547 #: expr.c:283
548 msgid "use of C99 long long integer constant"
549 msgstr "brug af ISO C99 long long-heltalskonstanter"
550
551 #: expr.c:290
552 msgid "imaginary constants are a GCC extension"
553 msgstr "imaginære konstanter er en GCC-udvidelse"
554
555 #: expr.c:376
556 msgid "integer constant is too large for its type"
557 msgstr "heltalskonstanten er for stor for dens type"
558
559 #: expr.c:388
560 msgid "integer constant is so large that it is unsigned"
561 msgstr "heltalskonstanten er så stor at den er unsigned"
562
563 #: expr.c:470
564 msgid "missing ')' after \"defined\""
565 msgstr "manglende ')' efter \"defined\""
566
567 #: expr.c:477
568 msgid "operator \"defined\" requires an identifier"
569 msgstr "operatoren \"defined\" kræver et kaldenavn"
570
571 #: expr.c:485
572 #, c-format
573 msgid "(\"%s\" is an alternative token for \"%s\" in C++)"
574 msgstr "(\"%s\" er et alternativt symbol for \"%s\" i C++)"
575
576 #: expr.c:495
577 msgid "this use of \"defined\" may not be portable"
578 msgstr "denne brug af \"defined\" er muligvis ikke portabel"
579
580 #: expr.c:534
581 msgid "floating constant in preprocessor expression"
582 msgstr "kommatalskonstant i præprocessorudtryk"
583
584 #: expr.c:540
585 msgid "imaginary number in preprocessor expression"
586 msgstr "imaginært tal i præprocessorudtryk"
587
588 #: expr.c:585
589 #, c-format
590 msgid "\"%s\" is not defined"
591 msgstr "\"%s\" er ikke defineret"
592
593 #: expr.c:716 expr.c:745
594 #, c-format
595 msgid "missing binary operator before token \"%s\""
596 msgstr "manglende binær operator før symbolet \"%s\""
597
598 #: expr.c:736
599 #, c-format
600 msgid "token \"%s\" is not valid in preprocessor expressions"
601 msgstr "symbolet \"%s\" er ikke gyldigt i præprocessorudtryk"
602
603 #: expr.c:753
604 #, fuzzy
605 msgid "missing expression between '(' and ')'"
606 msgstr "tomt udtryk mellem '(' og ')'"
607
608 #: expr.c:756
609 msgid "#if with no expression"
610 msgstr "#if uden noget udtryk"
611
612 #: expr.c:759
613 #, c-format
614 msgid "operator '%s' has no right operand"
615 msgstr "operatoren '%s' har ikke nogen højre operand"
616
617 #: expr.c:764
618 #, c-format
619 msgid "operator '%s' has no left operand"
620 msgstr "operatoren '%s' har ikke nogen venstre operand"
621
622 #: expr.c:790
623 msgid " ':' without preceding '?'"
624 msgstr " ':' uden forudgående '?'"
625
626 #: expr.c:817
627 msgid "unbalanced stack in #if"
628 msgstr "uafbalanceret stak i #if"
629
630 #: expr.c:836
631 #, c-format
632 msgid "impossible operator '%u'"
633 msgstr "umulig operator '%u'"
634
635 #: expr.c:928
636 msgid "missing ')' in expression"
637 msgstr "manglende ')' i udtryk"
638
639 #: expr.c:949
640 msgid "'?' without following ':'"
641 msgstr "'?' uden efterfølgende ':'"
642
643 #: expr.c:959
644 msgid "integer overflow in preprocessor expression"
645 msgstr "heltallet løber over i præprocessorudtrykket"
646
647 #: expr.c:964
648 msgid "missing '(' in expression"
649 msgstr "manglende '(' i udtryk"
650
651 #: expr.c:996
652 #, c-format
653 msgid "the left operand of \"%s\" changes sign when promoted"
654 msgstr "den venstre operand til \"%s\" ændrer fortegn ved forfremmelse"
655
656 #: expr.c:1001
657 #, c-format
658 msgid "the right operand of \"%s\" changes sign when promoted"
659 msgstr "den højre operand til \"%s\" ændrer fortegn ved forfremmelse"
660
661 #: expr.c:1260
662 msgid "traditional C rejects the unary plus operator"
663 msgstr "traditionel C tillader ikke operatoren unær plus"
664
665 #: expr.c:1359
666 msgid "comma operator in operand of #if"
667 msgstr "kommeoperator i en operand til #if"
668
669 #: expr.c:1491
670 msgid "division by zero in #if"
671 msgstr "division med nul i #if"
672
673 #: files.c:402
674 msgid "NULL directory in find_file"
675 msgstr ""
676
677 #: files.c:440
678 msgid "one or more PCH files were found, but they were invalid"
679 msgstr ""
680
681 #: files.c:443
682 msgid "use -Winvalid-pch for more information"
683 msgstr ""
684
685 #: files.c:501
686 #, c-format
687 msgid "%s is a block device"
688 msgstr "%s er en blokenhed"
689
690 #: files.c:518
691 #, c-format
692 msgid "%s is too large"
693 msgstr "%s er for stor"
694
695 #: files.c:553
696 #, c-format
697 msgid "%s is shorter than expected"
698 msgstr "%s er kortere end forventet"
699
700 #: files.c:782
701 #, fuzzy, c-format
702 msgid "no include path in which to search for %s"
703 msgstr "der er ingen inkluderingssti at finde %s i"
704
705 #: files.c:1071
706 msgid "Multiple include guards may be useful for:\n"
707 msgstr "Flere inkluderingsvagter kan være nyttige til:\n"
708
709 #: init.c:406
710 msgid "cppchar_t must be an unsigned type"
711 msgstr "cppchar_t skal være en unsigned type"
712
713 #: init.c:410
714 #, c-format
715 msgid "preprocessor arithmetic has maximum precision of %lu bits; target requires %lu bits"
716 msgstr "præprocessorberegning har en maksimal præcision på %lu bit; målarkitektur kræver %lu bit"
717
718 #: init.c:417
719 msgid "CPP arithmetic must be at least as precise as a target int"
720 msgstr "CPP-beregning skal være mindst lige så præcis som en målarkitekturs int"
721
722 #: init.c:420
723 msgid "target char is less than 8 bits wide"
724 msgstr "målarkitekturs char er mindre end 8 bit bred"
725
726 #: init.c:424
727 msgid "target wchar_t is narrower than target char"
728 msgstr "målarkitekturs wchar_t er mindre end målarkitekturs char"
729
730 #: init.c:428
731 msgid "target int is narrower than target char"
732 msgstr "målarkitekturs int er mindre end målarkitekturs char"
733
734 #: init.c:433
735 msgid "CPP half-integer narrower than CPP character"
736 msgstr "CPP-halvheltal er mindre end CPP-tegn"
737
738 #: init.c:437
739 #, c-format
740 msgid "CPP on this host cannot handle wide character constants over %lu bits, but the target requires %lu bits"
741 msgstr "CPP på denne vært kan ikke håndtere bredtegnkonstanter over %lu bit, men målarkitekturen kræver %lu bit"
742
743 #: lex.c:271
744 msgid "backslash and newline separated by space"
745 msgstr "omvendt skråstreg og linjeskift er adskilt af mellemrum"
746
747 #: lex.c:276
748 msgid "backslash-newline at end of file"
749 msgstr "omvendt skråstreg efterfulgt af linjeskift ved slutningen af filen"
750
751 #: lex.c:291
752 #, c-format
753 msgid "trigraph ??%c converted to %c"
754 msgstr "trigrafen ??%c konverteret til %c"
755
756 #: lex.c:298
757 #, fuzzy, c-format
758 msgid "trigraph ??%c ignored, use -trigraphs to enable"
759 msgstr "trigrafen ??%c ignoreret"
760
761 #: lex.c:344
762 msgid "\"/*\" within comment"
763 msgstr "\"/*\" i en kommentar"
764
765 #: lex.c:402
766 #, c-format
767 msgid "%s in preprocessing directive"
768 msgstr "%s i præprocessordirektiv"
769
770 #: lex.c:411
771 msgid "null character(s) ignored"
772 msgstr "nultegn ignoreret"
773
774 #: lex.c:448
775 #, fuzzy, c-format
776 msgid "`%.*s' is not in NFKC"
777 msgstr "\"%s\" er ikke defineret"
778
779 #: lex.c:451
780 #, fuzzy, c-format
781 msgid "`%.*s' is not in NFC"
782 msgstr "\"%s\" er ikke defineret"
783
784 #: lex.c:539
785 #, c-format
786 msgid "attempt to use poisoned \"%s\""
787 msgstr "forsøg på at bruge forgiftet \"%s\""
788
789 #: lex.c:547
790 msgid "__VA_ARGS__ can only appear in the expansion of a C99 variadic macro"
791 msgstr "__VA_ARGS__ kan kun optræde i udfoldelsen af en C99-makro med vilkårligt antal parametre"
792
793 #: lex.c:647
794 msgid "null character(s) preserved in literal"
795 msgstr "nultegn bevaret i strengkonstant"
796
797 #: lex.c:838
798 msgid "no newline at end of file"
799 msgstr "ingen linjeskift ved slutningen af filen"
800
801 #: lex.c:990 traditional.c:162
802 msgid "unterminated comment"
803 msgstr "uafsluttet kommentar"
804
805 #: lex.c:1001
806 msgid "C++ style comments are not allowed in ISO C90"
807 msgstr "kommentarer i C++-stil er ikke tilladt i ISO C90"
808
809 #: lex.c:1003
810 msgid "(this will be reported only once per input file)"
811 msgstr "(dette rapporteres kun en enkelt gang per inddatafil)"
812
813 #: lex.c:1008
814 msgid "multi-line comment"
815 msgstr "flerlinjers kommentar"
816
817 #: lex.c:1331
818 #, c-format
819 msgid "unspellable token %s"
820 msgstr "symbol %s kan ikke staves"
821
822 #: line-map.c:313
823 #, c-format
824 msgid "In file included from %s:%u"
825 msgstr "I filen inkluderet af %s:%u"
826
827 #: line-map.c:331
828 #, c-format
829 msgid ""
830 ",\n"
831 "                 from %s:%u"
832 msgstr ""
833 ",\n"
834 "                   af %s:%u"
835
836 #: macro.c:85
837 #, c-format
838 msgid "macro \"%s\" is not used"
839 msgstr "makroen \"%s\" bliver ikke brugt"
840
841 #: macro.c:124 macro.c:283
842 #, c-format
843 msgid "invalid built-in macro \"%s\""
844 msgstr "ugyldig indbygget makro \"%s\""
845
846 #: macro.c:217
847 msgid "could not determine date and time"
848 msgstr "kunne ikke bestemme dato og tid"
849
850 #: macro.c:387
851 msgid "invalid string literal, ignoring final '\\'"
852 msgstr "ugyldig strengkonstant, ignorerer afsluttende '\\'"
853
854 #: macro.c:470
855 #, c-format
856 msgid "pasting \"%s\" and \"%s\" does not give a valid preprocessing token"
857 msgstr "indsættelse af \"%s\" og \"%s\" giver ikke et gyldigt præprocessorsymbol"
858
859 #: macro.c:508
860 msgid "ISO C99 requires rest arguments to be used"
861 msgstr "ISO C99 påkræver at restparametrene skal bruges"
862
863 #: macro.c:513
864 #, c-format
865 msgid "macro \"%s\" requires %u arguments, but only %u given"
866 msgstr "makroen \"%s\" kræver %u parametre, men modtager kun %u"
867
868 #: macro.c:518
869 #, c-format
870 msgid "macro \"%s\" passed %u arguments, but takes just %u"
871 msgstr "makroen \"%s\" bliver viderebragt %u parametre, men tager kun mod %u"
872
873 #: macro.c:629 traditional.c:675
874 #, c-format
875 msgid "unterminated argument list invoking macro \"%s\""
876 msgstr "uafsluttet parameterliste ved kald af makroen \"%s\""
877
878 #: macro.c:732
879 #, c-format
880 msgid "function-like macro \"%s\" must be used with arguments in traditional C"
881 msgstr "funktionsagtig makro \"%s\" skal bruges med parametre i traditionel C"
882
883 #: macro.c:1248
884 #, c-format
885 msgid "duplicate macro parameter \"%s\""
886 msgstr "makroparameternavnet \"%s\" optræder mere end én gang"
887
888 #: macro.c:1294
889 #, c-format
890 msgid "\"%s\" may not appear in macro parameter list"
891 msgstr "\"%s\" må ikke optræde i makroparameterliste"
892
893 #: macro.c:1302
894 msgid "macro parameters must be comma-separated"
895 msgstr "makroparametre skal være komma-adskilte"
896
897 #: macro.c:1319
898 msgid "parameter name missing"
899 msgstr "parameternavn mangler"
900
901 #: macro.c:1336
902 msgid "anonymous variadic macros were introduced in C99"
903 msgstr "anonyme makroer med vilkårligt antal parametre blev introduceret i C99"
904
905 #: macro.c:1341
906 msgid "ISO C does not permit named variadic macros"
907 msgstr "ISO C tillader ikke navngivne makroer med vilkårligt antal parametre"
908
909 #: macro.c:1350
910 msgid "missing ')' in macro parameter list"
911 msgstr "manglende ')' i makroparameterliste"
912
913 #: macro.c:1428
914 #, fuzzy
915 msgid "ISO C99 requires whitespace after the macro name"
916 msgstr "ISO C påkræver mellemrum efter makronavnet"
917
918 #: macro.c:1452
919 #, fuzzy
920 msgid "missing whitespace after the macro name"
921 msgstr "ISO C påkræver mellemrum efter makronavnet"
922
923 #: macro.c:1482
924 msgid "'#' is not followed by a macro parameter"
925 msgstr "'#' efterfølges ikke af en makroparameter"
926
927 #: macro.c:1501
928 msgid "'##' cannot appear at either end of a macro expansion"
929 msgstr "'##' må ikke optræde ved nogen af enderne i en makrokrop"
930
931 #: macro.c:1599
932 #, c-format
933 msgid "\"%s\" redefined"
934 msgstr "\"%s\" omdefineret"
935
936 #: macro.c:1604
937 msgid "this is the location of the previous definition"
938 msgstr "den foregående definition er her"
939
940 #: macro.c:1654
941 #, c-format
942 msgid "macro argument \"%s\" would be stringified in traditional C"
943 msgstr "makroparameteren \"%s\" ville blive gjort til en streng i traditionel C"
944
945 #: macro.c:1677
946 #, c-format
947 msgid "invalid hash type %d in cpp_macro_definition"
948 msgstr "ugyldig hashtype %d i cpp_macro_definition"
949
950 #: pch.c:84 pch.c:332 pch.c:354 pch.c:360
951 msgid "while writing precompiled header"
952 msgstr ""
953
954 #: pch.c:467
955 #, fuzzy, c-format
956 msgid "%s: not used because `%.*s' not defined"
957 msgstr "etiketten '%s' er benyttet, men ikke defineret"
958
959 #: pch.c:479
960 #, c-format
961 msgid "%s: not used because `%.*s' defined as `%s' not `%.*s'"
962 msgstr ""
963
964 #: pch.c:520
965 #, fuzzy, c-format
966 msgid "%s: not used because `%s' is defined"
967 msgstr "'%s' brugt, men aldrig defineret"
968
969 #: pch.c:533 pch.c:696
970 msgid "while reading precompiled header"
971 msgstr ""
972
973 #: traditional.c:745
974 #, c-format
975 msgid "detected recursion whilst expanding macro \"%s\""
976 msgstr "opdagede rekursion ved udfoldelse af makroen \"%s\""
977
978 #: traditional.c:912
979 #, fuzzy
980 msgid "syntax error in macro parameter list"
981 msgstr "\"%s\" må ikke optræde i makroparameterliste"
982
983 #~ msgid "`%s' attribute directive ignored"
984 #~ msgstr "egenskabsdirektivet '%s' ignoreret"
985
986 #~ msgid "wrong number of arguments specified for `%s' attribute"
987 #~ msgstr "forkert antal parametre angivet til egenskaben '%s'"
988
989 #~ msgid "`%s' attribute does not apply to types"
990 #~ msgstr "egenskaben '%s' kan ikke anvendes på typer"
991
992 #~ msgid "`%s' attribute only applies to function types"
993 #~ msgstr "egenskaben '%s' kan kun anvendes sammen med funktionstyper"
994
995 #~ msgid "`%s' attribute ignored"
996 #~ msgstr "egenskaben '%s' ignoreret"
997
998 #~ msgid "offset outside bounds of constant string"
999 #~ msgstr "forskydning udenfor grænserne af konstant streng"
1000
1001 #~ msgid "second arg to `__builtin_prefetch' must be a constant"
1002 #~ msgstr "den anden parameter til '__builtin_prefetch' skal være en konstant"
1003
1004 #~ msgid "invalid second arg to __builtin_prefetch; using zero"
1005 #~ msgstr "ugyldig anden parameter til '__builtin_prefetch'; benytter nul"
1006
1007 #~ msgid "third arg to `__builtin_prefetch' must be a constant"
1008 #~ msgstr "en tredje parameter til '__builtin_prefetch' skal være en konstant"
1009
1010 #~ msgid "invalid third arg to __builtin_prefetch; using zero"
1011 #~ msgstr "ugyldig tredje parameter til '__builtin_prefetch'; benytter nul"
1012
1013 #~ msgid "__builtin_saveregs not supported by this target"
1014 #~ msgstr "__builtin_saveregs understøttes ikke af denne målarkitektur"
1015
1016 #~ msgid "argument of `__builtin_args_info' must be constant"
1017 #~ msgstr "parameteren til '__builtin_args_info' skal være konstant"
1018
1019 #~ msgid "argument of `__builtin_args_info' out of range"
1020 #~ msgstr "parameteren til '__builtin_args_info' er uden for det gyldige interval"
1021
1022 #~ msgid "missing argument in `__builtin_args_info'"
1023 #~ msgstr "manglende parameter i '__builtin_args_info'"
1024
1025 #~ msgid "`va_start' used in function with fixed args"
1026 #~ msgstr "`va_start' benyttet i en funktion med fast antal parametre"
1027
1028 #~ msgid "second parameter of `va_start' not last named argument"
1029 #~ msgstr "den anden parameter til 'va_start' er ikke den sidste navngivne parameter"
1030
1031 #~ msgid "`__builtin_next_arg' called without an argument"
1032 #~ msgstr "`__builtin_next_arg' kaldt uden en parameter"
1033
1034 #~ msgid "too many arguments to function `va_start'"
1035 #~ msgstr "for mange parametre til funktionen 'va_start'"
1036
1037 #~ msgid "first argument to `va_arg' not of type `va_list'"
1038 #~ msgstr "den første parameter til 'va_arg' er ikke af typen 'va_list'"
1039
1040 #~ msgid "`%s' is promoted to `%s' when passed through `...'"
1041 #~ msgstr "'%s' forfremmes til '%s' ved overbringelse gennem '...'"
1042
1043 #~ msgid "(so you should pass `%s' not `%s' to `va_arg')"
1044 #~ msgstr "(så du skal overbring '%s' ikke '%s' til 'va_arg')"
1045
1046 #~ msgid "invalid arg to `__builtin_frame_address'"
1047 #~ msgstr "ugyldig parameter til '__builtin_frame_address'"
1048
1049 #~ msgid "invalid arg to `__builtin_return_address'"
1050 #~ msgstr "ugyldig parameter til '__builtin_return_address'"
1051
1052 #~ msgid "unsupported arg to `__builtin_frame_address'"
1053 #~ msgstr "ikke-understøttet parameter til '__builtin_frame_address'"
1054
1055 #~ msgid "unsupported arg to `__builtin_return_address'"
1056 #~ msgstr "ikke-understøttet parameter til '__builtin_return_address'"
1057
1058 #~ msgid "second arg to `__builtin_expect' must be a constant"
1059 #~ msgstr "den anden parameter til '__builtin_expect' skal være en konstant"
1060
1061 #~ msgid "__builtin_longjmp second argument must be 1"
1062 #~ msgstr "den anden paramter til '__builtin_longjmp' skal være 1"
1063
1064 #~ msgid "built-in function `%s' not currently supported"
1065 #~ msgstr "den indbyggede funktion '%s' understøttes i øjeblikket ikke"
1066
1067 #~ msgid "target format does not support infinity"
1068 #~ msgstr "målprocessoren understøtter ikke uendelig"
1069
1070 #~ msgid "`%s' is not defined outside of function scope"
1071 #~ msgstr "'%s' er ikke defineret uden for funktionsvirkefelt"
1072
1073 #~ msgid "string length `%d' is greater than the length `%d' ISO C%d compilers are required to support"
1074 #~ msgstr "strenglængden '%d' er større end den længde på '%d' som ISO C%d-oversættere er pålagt at understøtte"
1075
1076 #~ msgid "concatenation of string literals with __FUNCTION__ is deprecated"
1077 #~ msgstr "sammensætning af strengkonstanter med __FUNCTION__ er forældet"
1078
1079 #~ msgid "overflow in constant expression"
1080 #~ msgstr "overløb i konstant udtryk"
1081
1082 #~ msgid "integer overflow in expression"
1083 #~ msgstr "heltalsoverløb i udtryk"
1084
1085 #~ msgid "floating point overflow in expression"
1086 #~ msgstr "kommatalsoverløb i udtryk"
1087
1088 #~ msgid "vector overflow in expression"
1089 #~ msgstr "vektoroverløb i udtryk"
1090
1091 #~ msgid "large integer implicitly truncated to unsigned type"
1092 #~ msgstr "stort heltal forkortes underforstået til type uden fortegn"
1093
1094 #~ msgid "negative integer implicitly converted to unsigned type"
1095 #~ msgstr "negativt heltal forkortes underforstået til type uden fortegn"
1096
1097 #~ msgid "overflow in implicit constant conversion"
1098 #~ msgstr "overløb i underforstået konstant konvertering"
1099
1100 #~ msgid "operation on `%s' may be undefined"
1101 #~ msgstr "brug af '%s' er muligvis ikke defineret"
1102
1103 #~ msgid "expression statement has incomplete type"
1104 #~ msgstr "udtrykket er af en ufuldstændig type"
1105
1106 #~ msgid "case label does not reduce to an integer constant"
1107 #~ msgstr "case-etiketten kan ikke reduceres til en heltalskonstant"
1108
1109 #~ msgid "invalid truth-value expression"
1110 #~ msgstr "ugyldigt sandhedsværdiudtryk"
1111
1112 #~ msgid "invalid operands to binary %s"
1113 #~ msgstr "ugyldige operander til binær %s"
1114
1115 #~ msgid "comparison is always false due to limited range of data type"
1116 #~ msgstr "sammenligning er altid falsk på grund af den begrænsede rækkevidde af datatypen"
1117
1118 #~ msgid "comparison is always true due to limited range of data type"
1119 #~ msgstr "sammenligning er altid sand på grund af den begrænsede rækkevidde af datatypen"
1120
1121 #~ msgid "comparison of unsigned expression >= 0 is always true"
1122 #~ msgstr "sammenligning med unsigned udtryk >= 0 er altid sand"
1123
1124 #~ msgid "comparison of unsigned expression < 0 is always false"
1125 #~ msgstr "sammenligning med unsigned udtryk < 0 er altid falsk"
1126
1127 #~ msgid "pointer of type `void *' used in arithmetic"
1128 #~ msgstr "henvisning af typen 'void *' benyttet i udregning"
1129
1130 #~ msgid "pointer to a function used in arithmetic"
1131 #~ msgstr "henvisning til en funktion benyttet i udregning"
1132
1133 #~ msgid "pointer to member function used in arithmetic"
1134 #~ msgstr "henvisning til en medlemsfunktion benyttet i udregning"
1135
1136 #~ msgid "pointer to a member used in arithmetic"
1137 #~ msgstr "henvisning til et medlem benyttet i udregning"
1138
1139 #~ msgid "struct type value used where scalar is required"
1140 #~ msgstr "værdi af struct-type angivet hvor skalar er påkrævet"
1141
1142 #~ msgid "union type value used where scalar is required"
1143 #~ msgstr "værdi af union-type angivet hvor skalar er påkrævet"
1144
1145 #~ msgid "array type value used where scalar is required"
1146 #~ msgstr "værdi af tabeltype angivet hvor skalar er påkrævet"
1147
1148 #~ msgid "suggest parentheses around assignment used as truth value"
1149 #~ msgstr "foreslår paranteser omkring tildeling der er benyttet som boolsk værdi"
1150
1151 #~ msgid "invalid use of `restrict'"
1152 #~ msgstr "ugyldig brug af 'restrict'"
1153
1154 #~ msgid "invalid application of `sizeof' to a function type"
1155 #~ msgstr "ugyldig anvendelse af 'sizeof' på en funktionstype"
1156
1157 #~ msgid "invalid application of `%s' to a void type"
1158 #~ msgstr "ugyldig anvendelse af '%s' på en void-type"
1159
1160 #~ msgid "invalid application of `%s' to an incomplete type"
1161 #~ msgstr "ugyldig anvendelse af '%s' på en ufuldstændig type"
1162
1163 #~ msgid "`__alignof' applied to a bit-field"
1164 #~ msgstr "'__alignof' benyttet på et bitfelt"
1165
1166 #~ msgid "cannot disable built-in function `%s'"
1167 #~ msgstr "kan ikke deaktivere den indbyggede funktion '%s'"
1168
1169 #~ msgid "too few arguments to function `%s'"
1170 #~ msgstr "for få parametre til funktionen '%s'"
1171
1172 #~ msgid "too many arguments to function `%s'"
1173 #~ msgstr "for mange parametre til funktionen '%s'"
1174
1175 #~ msgid "non-floating-point argument to function `%s'"
1176 #~ msgstr "parameter der ikke er et kommatal, til funktionen '%s'"
1177
1178 #~ msgid "pointers are not permitted as case values"
1179 #~ msgstr "henvisningsvariabler er ikke tilladt som case-værdier"
1180
1181 #~ msgid "ISO C++ forbids range expressions in switch statements"
1182 #~ msgstr "ISO C++ forbyder intervaludtryk i switch-sætninger"
1183
1184 #~ msgid "ISO C forbids range expressions in switch statements"
1185 #~ msgstr "ISO C forbyder intervaludtryk i switch-sætninger"
1186
1187 #~ msgid "empty range specified"
1188 #~ msgstr "tomt interval angivet"
1189
1190 #~ msgid "duplicate (or overlapping) case value"
1191 #~ msgstr "case-værdi optræder mere end én gang (måske pga. intervalsammenfald)"
1192
1193 #~ msgid "this is the first entry overlapping that value"
1194 #~ msgstr "dette er det første punkt som falder sammen med den værdi"
1195
1196 #~ msgid "duplicate case value"
1197 #~ msgstr "case-værdi optræder mere end én gang"
1198
1199 #~ msgid "previously used here"
1200 #~ msgstr "tidligere benyttet her"
1201
1202 #~ msgid "multiple default labels in one switch"
1203 #~ msgstr "flere default-etiketter i én switch-konstruktion"
1204
1205 #~ msgid "this is the first default label"
1206 #~ msgstr "dette er den første default-etiket"
1207
1208 #~ msgid "ISO C++ forbids taking the address of a label"
1209 #~ msgstr "ISO C++ forbyder at tage adressen af en etiket"
1210
1211 #~ msgid "ISO C forbids taking the address of a label"
1212 #~ msgstr "ISO C forbyder at tage adressen af en etiket"
1213
1214 #~ msgid "declaration of `%s' shadows %s"
1215 #~ msgstr "erklæring af '%s' skygger for '%s'"
1216
1217 #~ msgid "unknown machine mode `%s'"
1218 #~ msgstr "ukendt maskintilstand '%s'"
1219
1220 #~ msgid "no data type for mode `%s'"
1221 #~ msgstr "ingen datatype til tilstanden '%s'"
1222
1223 #~ msgid "unable to emulate '%s'"
1224 #~ msgstr "kunne ikke emulere '%s'"
1225
1226 #~ msgid "section attribute cannot be specified for local variables"
1227 #~ msgstr "sektionsegenskaben kan ikke angives for lokale variabler"
1228
1229 #~ msgid "section of `%s' conflicts with previous declaration"
1230 #~ msgstr "sektionen '%s' strider mod tidligere erklæring"
1231
1232 #~ msgid "section attribute not allowed for `%s'"
1233 #~ msgstr "sektionsegenskaben er ikke tilladt for '%s'"
1234
1235 #~ msgid "section attributes are not supported for this target"
1236 #~ msgstr "sektionsegenskaber understøttes ikke på denne målarkitektur"
1237
1238 #~ msgid "requested alignment is not a constant"
1239 #~ msgstr "angivet justering er ikke en konstant"
1240
1241 #~ msgid "requested alignment is not a power of 2"
1242 #~ msgstr "angivet justering er ikke en potens af 2"
1243
1244 #~ msgid "requested alignment is too large"
1245 #~ msgstr "angivet justering er for stor"
1246
1247 #~ msgid "alignment may not be specified for `%s'"
1248 #~ msgstr "justering må ikke angives for '%s'"
1249
1250 #~ msgid "`%s' defined both normally and as an alias"
1251 #~ msgstr "'%s' er defineret både normalt og som et alias"
1252
1253 #~ msgid "alias arg not a string"
1254 #~ msgstr "aliasparameter er ikke en streng"
1255
1256 #~ msgid "visibility arg not a string"
1257 #~ msgstr "synlighedsparameter er ikke en streng"
1258
1259 #~ msgid "visibility arg must be one of \"default\", \"hidden\", \"protected\" or \"internal\""
1260 #~ msgstr "synlighedsparameter skal være en af \"default\", \"hidden\", \"protected\" eller \"internal\""
1261
1262 #~ msgid "tls_model arg not a string"
1263 #~ msgstr "tls_model-parameter er ikke en streng"
1264
1265 #~ msgid "tls_model arg must be one of \"local-exec\", \"initial-exec\", \"local-dynamic\" or \"global-dynamic\""
1266 #~ msgstr "tls_model-parameter skal være en af \"local-exec\", \"initial-exec\", \"local-dynamic\" eller \"global-dynamic\""
1267
1268 #~ msgid "`%s' attribute applies only to functions"
1269 #~ msgstr "'%s'-egenskaben kan kun anvendes sammen med funktioner"
1270
1271 #~ msgid "can't set `%s' attribute after definition"
1272 #~ msgstr "kan ikke angive '%s'-egenskaben efter definitionen"
1273
1274 #~ msgid "`%s' attribute ignored for `%s'"
1275 #~ msgstr "'%s'-egenskaben ignoreret for '%s'"
1276
1277 #~ msgid "invalid vector type for attribute `%s'"
1278 #~ msgstr "ugyldig vektortype for egenskaben '%s'"
1279
1280 #~ msgid "no vector mode with the size and type specified could be found"
1281 #~ msgstr "ingen vektortilstand med den angivne størrelse og typen kunne findes"
1282
1283 #~ msgid "nonnull attribute without arguments on a non-prototype"
1284 #~ msgstr "ikke-nul egenskab uden parametre til en ikke-prototype"
1285
1286 #~ msgid "nonnull argument has invalid operand number (arg %lu)"
1287 #~ msgstr "ikke-nul parameter har ugyldig operandnummer (parameter %lu)"
1288
1289 #~ msgid "nonnull argument with out-of-range operand number (arg %lu, operand %lu)"
1290 #~ msgstr "ikke-nul parameter med operandnummer uden for det gyldig interval (parameter %lu, operand %lu)"
1291
1292 #~ msgid "nonnull argument references non-pointer operand (arg %lu, operand %lu)"
1293 #~ msgstr "ikke-nul parameter refererer til ikke-henvisningsoperand (parameter %lu, operand %lu)"
1294
1295 #~ msgid "null argument where non-null required (arg %lu)"
1296 #~ msgstr "nulparameter hvor ikke-nul er påkrævet (parameter %lu)"
1297
1298 #~ msgid "void value not ignored as it ought to be"
1299 #~ msgstr "tom værdi er ikke ignoreret som den burde være"
1300
1301 #~ msgid "conversion to non-scalar type requested"
1302 #~ msgstr "konvertering til ikke-skalartype udbedt"
1303
1304 #~ msgid "array `%s' assumed to have one element"
1305 #~ msgstr "tabellen '%s' antages kun at have ét element"
1306
1307 #~ msgid "`struct %s' incomplete in scope ending here"
1308 #~ msgstr "'struct %s' er ufuldstændig ved virkefeltets afslutning her"
1309
1310 #~ msgid "`union %s' incomplete in scope ending here"
1311 #~ msgstr "'union %s' er ufuldstændig ved virkefeltets afslutning her"
1312
1313 #~ msgid "`enum %s' incomplete in scope ending here"
1314 #~ msgstr "'enum %s' er ufuldstændig ved virkefeltets afslutning her"
1315
1316 #~ msgid "label `%s' defined but not used"
1317 #~ msgstr "etiketten '%s' er defineret, men ikke benyttet"
1318
1319 #~ msgid "function `%s' redeclared as inline"
1320 #~ msgstr "funktionen '%s' omerklæret som inline"
1321
1322 #~ msgid "previous declaration of function `%s' with attribute noinline"
1323 #~ msgstr "tidligere erklæring af funktionen '%s' med egenskaben noinline"
1324
1325 #~ msgid "function `%s' redeclared with attribute noinline"
1326 #~ msgstr "funktionen '%s' omerklæret med egenskaben noinline"
1327
1328 #~ msgid "previous declaration of function `%s' was inline"
1329 #~ msgstr "tidligere erklæring af funktionen '%s' var inline"
1330
1331 # shadowing betyder at en funktion har samme navn og dermed skjuler en anden
1332 #~ msgid "shadowing built-in function `%s'"
1333 #~ msgstr "skygger for den indbyggede funktion '%s'"
1334
1335 #~ msgid "shadowing library function `%s'"
1336 #~ msgstr "skygger for biblioteksfunktionen '%s'"
1337
1338 #~ msgid "library function `%s' declared as non-function"
1339 #~ msgstr "biblioteksfunktionen '%s' er erklæret som noget der ikke er en funktion"
1340
1341 #~ msgid "built-in function `%s' declared as non-function"
1342 #~ msgstr "den indbyggede funktion '%s' er erklæret som noget der ikke er en funktion"
1343
1344 #~ msgid "`%s' redeclared as different kind of symbol"
1345 #~ msgstr "'%s' omerklæret som en anden form for symbol"
1346
1347 #~ msgid "previous declaration of `%s'"
1348 #~ msgstr "'%s' er tidligere erklæret"
1349
1350 #~ msgid "conflicting types for built-in function `%s'"
1351 #~ msgstr "modstridende typer for den indbyggede funktion '%s'"
1352
1353 #~ msgid "conflicting types for `%s'"
1354 #~ msgstr "modstridende typer for '%s'"
1355
1356 #~ msgid "a parameter list with an ellipsis can't match an empty parameter name list declaration"
1357 #~ msgstr "en parameterliste med '...' passer ikke til en erklæring med en tom parameterliste"
1358
1359 #~ msgid "an argument type that has a default promotion can't match an empty parameter name list declaration"
1360 #~ msgstr "en parametertype med automatisk forfremmelse passer ikke til en erklæring med en tom parameterliste"
1361
1362 #~ msgid "thread-local declaration of `%s' follows non thread-local declaration"
1363 #~ msgstr "trådlokal erklæring af '%s' følger ikke-trådlokal erklæring"
1364
1365 #~ msgid "non thread-local declaration of `%s' follows thread-local declaration"
1366 #~ msgstr "ikke-trådlokal erklæring af '%s' følger trådlokal erklæring"
1367
1368 #~ msgid "redefinition of `%s'"
1369 #~ msgstr "omdefinering af '%s'"
1370
1371 #~ msgid "redeclaration of `%s'"
1372 #~ msgstr "omerklæring af '%s'"
1373
1374 #~ msgid "conflicting declarations of `%s'"
1375 #~ msgstr "modstridende erklæringer af '%s'"
1376
1377 #~ msgid "prototype for `%s' follows"
1378 #~ msgstr "prototypen for '%s' følger"
1379
1380 #~ msgid "non-prototype definition here"
1381 #~ msgstr "definition uden prototype her"
1382
1383 #~ msgid "prototype for `%s' follows and number of arguments doesn't match"
1384 #~ msgstr "prototypen for '%s' følger og antallet af parametre passer ikke"
1385
1386 #~ msgid "prototype for `%s' follows and argument %d doesn't match"
1387 #~ msgstr "prototypen for '%s' følger og den %d. parameter passer ikke"
1388
1389 #~ msgid "`%s' declared inline after being called"
1390 #~ msgstr "'%s' er erklæret inline efter at være blevet kaldt"
1391
1392 #~ msgid "`%s' declared inline after its definition"
1393 #~ msgstr "'%s' er erklæret inline efter dens definition"
1394
1395 # anden 'declaration' er underforstået i engelsk original
1396 #~ msgid "static declaration for `%s' follows non-static"
1397 #~ msgstr "static-erklæring af '%s' følger erklæring uden static"
1398
1399 #~ msgid "non-static declaration for `%s' follows static"
1400 #~ msgstr "erklæring uden static af '%s' følger static-erklæring"
1401
1402 #~ msgid "const declaration for `%s' follows non-const"
1403 #~ msgstr "const-erklæring af '%s' følger ikke-konstant erklæring"
1404
1405 #~ msgid "type qualifiers for `%s' conflict with previous decl"
1406 #~ msgstr "typemodifikationer for '%s' strider mod tidligere erklæring"
1407
1408 #~ msgid "redundant redeclaration of `%s' in same scope"
1409 #~ msgstr "overflødig omerklæring af '%s' i samme virkefelt"
1410
1411 #~ msgid "declaration of `%s' shadows a parameter"
1412 #~ msgstr "erklæring af '%s' skygger for en parameter"
1413
1414 #~ msgid "declaration of `%s' shadows a symbol from the parameter list"
1415 #~ msgstr "erklæring af '%s' skygger for et symbol fra parameterlisten"
1416
1417 #~ msgid "a parameter"
1418 #~ msgstr "en parameter"
1419
1420 #~ msgid "a previous local"
1421 #~ msgstr "en tidligere lokal variabel"
1422
1423 #~ msgid "a global declaration"
1424 #~ msgstr "en global erklæring"
1425
1426 #~ msgid "nested extern declaration of `%s'"
1427 #~ msgstr "indlejret extern-erklæring af '%s'"
1428
1429 #~ msgid "`%s' used prior to declaration"
1430 #~ msgstr "'%s' benyttes før erklæringen"
1431
1432 #~ msgid "`%s' was declared implicitly `extern' and later `static'"
1433 #~ msgstr "'%s' blev underforstået erklæret 'extern' og derefter 'static'"
1434
1435 #~ msgid "type mismatch with previous external decl"
1436 #~ msgstr "typen passer ikke med tidligere ekstern erklæring"
1437
1438 #~ msgid "previous external decl of `%s'"
1439 #~ msgstr "tidligere ekstern erklæring af '%s'"
1440
1441 #~ msgid "type mismatch with previous implicit declaration"
1442 #~ msgstr "typen passer ikke med tidligere underforstået erklæring"
1443
1444 #~ msgid "previous implicit declaration of `%s'"
1445 #~ msgstr "tidligere underforstået erklæring af '%s'"
1446
1447 #~ msgid "`%s' was previously implicitly declared to return `int'"
1448 #~ msgstr "'%s' blev tidligere underforstået erklæret til at returnere 'int'"
1449
1450 #~ msgid "`%s' was declared `extern' and later `static'"
1451 #~ msgstr "'%s' blev erklæret 'extern' og derefter 'static'"
1452
1453 #~ msgid "extern declaration of `%s' doesn't match global one"
1454 #~ msgstr "extern-erklæring af '%s' passer ikke med den globale"
1455
1456 #~ msgid "`%s' locally external but globally static"
1457 #~ msgstr "'%s' er lokalt ekstern, men globalt statisk"
1458
1459 #~ msgid "function `%s' was previously declared within a block"
1460 #~ msgstr "funktionen '%s' blev tidligere erklæret inden for en blok"
1461
1462 #~ msgid "implicit declaration of function `%s'"
1463 #~ msgstr "underforstået erklæring af funktionen '%s'"
1464
1465 #~ msgid "label %s referenced outside of any function"
1466 #~ msgstr "der er blevet henvist til etiketten '%s' uden for en funktion"
1467
1468 #~ msgid "duplicate label declaration `%s'"
1469 #~ msgstr "etiketten '%s' er blevet erklæret mere end én gang"
1470
1471 #~ msgid "this is a previous declaration"
1472 #~ msgstr "dette er en tidligere erklæring"
1473
1474 #~ msgid "unnamed struct/union that defines no instances"
1475 #~ msgstr "unavngiven struct/union som ikke definerer nogen instanser"
1476
1477 #~ msgid "useless keyword or type name in empty declaration"
1478 #~ msgstr "ubrugeligt reserveret ord eller typenavn i tom erklæring"
1479
1480 #~ msgid "two types specified in one empty declaration"
1481 #~ msgstr "to typer angivet i én tom erklæring"
1482
1483 #~ msgid "empty declaration"
1484 #~ msgstr "tom erklæring"
1485
1486 #~ msgid "ISO C90 does not support `static' or type qualifiers in parameter array declarators"
1487 #~ msgstr "ISO C90 understøtter ikke 'static' eller typemodifikationer i parametertabelerklæringer"
1488
1489 #~ msgid "ISO C90 does not support `[*]' array declarators"
1490 #~ msgstr "ISO C90 understøtter ikke tabelerklæringer med '[*]'"
1491
1492 #~ msgid "GCC does not yet properly implement `[*]' array declarators"
1493 #~ msgstr "GCC understøtter endnu ikke ordentligt tabelerklæringer med '[*]'"
1494
1495 #~ msgid "static or type qualifiers in abstract declarator"
1496 #~ msgstr "static eller typemodifikationer i abstrakt erklæring"
1497
1498 #~ msgid "`%s' is usually a function"
1499 #~ msgstr "'%s' er sædvanligvis en funktion"
1500
1501 # init dækker over værditildeling her - samme for de næste mange
1502 #~ msgid "typedef `%s' is initialized (use __typeof__ instead)"
1503 #~ msgstr "typedef '%s' bliver tildelt en værdi (benyt __typeof__ i stedet)"
1504
1505 #~ msgid "function `%s' is initialized like a variable"
1506 #~ msgstr "funktionen '%s' bliver tildelt en startværdi som en variabel"
1507
1508 #~ msgid "parameter `%s' is initialized"
1509 #~ msgstr "parameteren '%s' bliver tildelt en startværdi"
1510
1511 #~ msgid "variable-sized object may not be initialized"
1512 #~ msgstr "et objekt af variabel størrelse må ikke tildeles en startværdi"
1513
1514 #~ msgid "variable `%s' has initializer but incomplete type"
1515 #~ msgstr "variablen '%s' bliver tildelt en startværdi, men er af en ufuldstændig type"
1516
1517 #~ msgid "elements of array `%s' have incomplete type"
1518 #~ msgstr "elementer i tabellen '%s' er af en ufuldstændig type"
1519
1520 #~ msgid "declaration of `%s' has `extern' and is initialized"
1521 #~ msgstr "erklæringen af '%s' indeholder 'extern' og variablen bliver tildelt en startværdi"
1522
1523 #~ msgid "inline function `%s' given attribute noinline"
1524 #~ msgstr "inline funktion '%s' givet egenskaben noinline"
1525
1526 #~ msgid "initializer fails to determine size of `%s'"
1527 #~ msgstr "startværdien giver ikke størrelsen af '%s'"
1528
1529 #~ msgid "array size missing in `%s'"
1530 #~ msgstr "tabelstørrelsen mangler i '%s'"
1531
1532 #~ msgid "zero or negative size array `%s'"
1533 #~ msgstr "nul eller negativ størrelse for tabellen '%s'"
1534
1535 #~ msgid "storage size of `%s' isn't known"
1536 #~ msgstr "lagringsstørrelsen af '%s' er ikke kendt"
1537
1538 #~ msgid "storage size of `%s' isn't constant"
1539 #~ msgstr "lagringsstørrelsen af '%s' er ikke konstant"
1540
1541 #~ msgid "ignoring asm-specifier for non-static local variable `%s'"
1542 #~ msgstr "ignorerer asm-anvisning til den ikke-statiske, lokale variabel '%s'"
1543
1544 #~ msgid "ISO C forbids parameter `%s' shadowing typedef"
1545 #~ msgstr "ISO C forbyder at parameteren '%s' skygger for typedef"
1546
1547 #~ msgid "`long long long' is too long for GCC"
1548 #~ msgstr "'long long long' er for langt for GCC"
1549
1550 #~ msgid "ISO C90 does not support `long long'"
1551 #~ msgstr "ISO C90 understøtter ikke 'long long'"
1552
1553 #~ msgid "duplicate `%s'"
1554 #~ msgstr "'%s' optræder mere end én gang"
1555
1556 #~ msgid "`__thread' before `extern'"
1557 #~ msgstr "'__thread' før 'extern'"
1558
1559 #~ msgid "`__thread' before `static'"
1560 #~ msgstr "'__thread' før 'static'"
1561
1562 #~ msgid "two or more data types in declaration of `%s'"
1563 #~ msgstr "mere end én datatype i erklæringen af '%s'"
1564
1565 #~ msgid "`%s' fails to be a typedef or built in type"
1566 #~ msgstr "'%s' er hverken en typedef eller en indbygget type"
1567
1568 #~ msgid "type defaults to `int' in declaration of `%s'"
1569 #~ msgstr "typen antages at være 'int' i erklæringen af '%s'"
1570
1571 #~ msgid "both long and short specified for `%s'"
1572 #~ msgstr "både long og short er angivet for '%s'"
1573
1574 #~ msgid "long or short specified with char for `%s'"
1575 #~ msgstr "long eller short angivet samtidig med char for '%s'"
1576
1577 #~ msgid "long or short specified with floating type for `%s'"
1578 #~ msgstr "long eller short angivet samtidig med en kommatalstype for '%s'"
1579
1580 #~ msgid "the only valid combination is `long double'"
1581 #~ msgstr "den eneste gyldige kombination er 'long double'"
1582
1583 #~ msgid "both signed and unsigned specified for `%s'"
1584 #~ msgstr "både signed og unsigned er angivet for '%s'"
1585
1586 #~ msgid "long, short, signed or unsigned invalid for `%s'"
1587 #~ msgstr "long, short, signed og unsigned er ugyldige for '%s'"
1588
1589 #~ msgid "long, short, signed or unsigned used invalidly for `%s'"
1590 #~ msgstr "long, short, signed og unsigned er benyttet på ugyldig vis for '%s'"
1591
1592 #~ msgid "complex invalid for `%s'"
1593 #~ msgstr "complex ugyldig for '%s'"
1594
1595 #~ msgid "ISO C90 does not support complex types"
1596 #~ msgstr "ISO C90 understøtter ikke komplekse typer"
1597
1598 #~ msgid "ISO C does not support plain `complex' meaning `double complex'"
1599 #~ msgstr "ISO C understøtter ikke at blot 'complex' betyder 'double complex'"
1600
1601 #~ msgid "ISO C does not support complex integer types"
1602 #~ msgstr "ISO C understøtter ikke komplekse heltalstyper"
1603
1604 #~ msgid "duplicate `const'"
1605 #~ msgstr "'const' optræder mere end én gang"
1606
1607 #~ msgid "duplicate `restrict'"
1608 #~ msgstr "'restrict' optræder mere end én gang"
1609
1610 #~ msgid "duplicate `volatile'"
1611 #~ msgstr "'volatile' optræder mere end én gang"
1612
1613 #~ msgid "multiple storage classes in declaration of `%s'"
1614 #~ msgstr "flere lagringsklasser optræder i erklæringen af '%s'"
1615
1616 #~ msgid "function definition declared `auto'"
1617 #~ msgstr "'auto' er påhæftet funktionsdefinitionen"
1618
1619 #~ msgid "function definition declared `register'"
1620 #~ msgstr "'register' er påhæftet funktionsdefinitionen"
1621
1622 #~ msgid "function definition declared `typedef'"
1623 #~ msgstr "'typedef' er påhæftet funktionsdefinitionen"
1624
1625 #~ msgid "function definition declared `__thread'"
1626 #~ msgstr "'__thread' er påhæftet funktionsdefinitionen"
1627
1628 #~ msgid "storage class specified for structure field `%s'"
1629 #~ msgstr "lagringsklasse angivet for strukturfelt '%s'"
1630
1631 #~ msgid "storage class specified for parameter `%s'"
1632 #~ msgstr "lagringsklasse angivet for parameter '%s'"
1633
1634 #~ msgid "storage class specified for typename"
1635 #~ msgstr "lagringsklasse angivet for typenavn"
1636
1637 #~ msgid "`%s' initialized and declared `extern'"
1638 #~ msgstr "'%s' bliver tildelt en startværdi og er samtidig erklæret 'extern'"
1639
1640 #~ msgid "`%s' has both `extern' and initializer"
1641 #~ msgstr "'%s' er erklæret 'extern', men bliver tildelt en startværdi"
1642
1643 #~ msgid "top-level declaration of `%s' specifies `auto'"
1644 #~ msgstr "erklæring af '%s' på øverste niveau angiver 'auto'"
1645
1646 #~ msgid "nested function `%s' declared `extern'"
1647 #~ msgstr "indlejret funktion '%s' er erklæret 'extern'"
1648
1649 #~ msgid "function-scope `%s' implicitly auto and declared `__thread'"
1650 #~ msgstr "'%s' i funktionsvirkefelt underforstået auto og erklæret '__thread'"
1651
1652 #~ msgid "static or type qualifiers in non-parameter array declarator"
1653 #~ msgstr "static eller typemodifikationer i ikke-parametertabelerklæring"
1654
1655 #~ msgid "declaration of `%s' as array of voids"
1656 #~ msgstr "'%s' erklæret som en tabel af void"
1657
1658 #~ msgid "declaration of `%s' as array of functions"
1659 #~ msgstr "'%s' erklæret som en tabel af funktioner"
1660
1661 #~ msgid "invalid use of structure with flexible array member"
1662 #~ msgstr "ugyldig brug af struktur med fleksibelt tabelmedlem"
1663
1664 #~ msgid "size of array `%s' has non-integer type"
1665 #~ msgstr "størrelsen af tabellen '%s' er ikke af en heltalstype"
1666
1667 #~ msgid "ISO C forbids zero-size array `%s'"
1668 #~ msgstr "ISO C forbyder tabellen '%s' med størrelsen nul"
1669
1670 #~ msgid "size of array `%s' is negative"
1671 #~ msgstr "størrelsen af tabellen '%s' er negativ"
1672
1673 #~ msgid "ISO C90 forbids array `%s' whose size can't be evaluated"
1674 #~ msgstr "ISO C90 forbyder tabellen '%s' hvis størrelse ikke kan bestemmes"
1675
1676 #~ msgid "ISO C90 forbids variable-size array `%s'"
1677 #~ msgstr "ISO C90 forbyder tabellen '%s' med variabel størrelse"
1678
1679 #~ msgid "size of array `%s' is too large"
1680 #~ msgstr "størrelsen af tabellen '%s' er for stor"
1681
1682 #~ msgid "ISO C90 does not support flexible array members"
1683 #~ msgstr "ISO C90 understøtter ikke fleksible tabelmedlemmer"
1684
1685 #~ msgid "array type has incomplete element type"
1686 #~ msgstr "tabeltypen er af en ufuldstændig type"
1687
1688 #~ msgid "ISO C forbids const or volatile function types"
1689 #~ msgstr "ISO C forbyder const eller volatile funktionstyper"
1690
1691 #~ msgid "`%s' declared as function returning a function"
1692 #~ msgstr "'%s' er erklæret som en funktion der returnerer en funktion"
1693
1694 #~ msgid "`%s' declared as function returning an array"
1695 #~ msgstr "'%s' er erklæret som en funktion der returnerer en tabel"
1696
1697 #~ msgid "ISO C forbids qualified void function return type"
1698 #~ msgstr "ISO C forbyder void funktionsreturtype med modifikationer"
1699
1700 #~ msgid "type qualifiers ignored on function return type"
1701 #~ msgstr "typemodifikationer ignoreret i funktionsreturtypen"
1702
1703 #~ msgid "ISO C forbids qualified function types"
1704 #~ msgstr "ISO C forbyder funktionsreturtype med modifikationer"
1705
1706 #~ msgid "invalid type modifier within pointer declarator"
1707 #~ msgstr "ugyldig typemodifikation i erklæring af henvisning"
1708
1709 #~ msgid "variable or field `%s' declared void"
1710 #~ msgstr "variabel eller felt '%s' erklæret void"
1711
1712 #~ msgid "attributes in parameter array declarator ignored"
1713 #~ msgstr "egenskaber i parametertabelerklæring ignoreret"
1714
1715 #~ msgid "invalid type modifier within array declarator"
1716 #~ msgstr "ugyldig typemodifikation i tabelerklæring"
1717
1718 #~ msgid "field `%s' declared as a function"
1719 #~ msgstr "feltet '%s' er erklæret som en funktion"
1720
1721 #~ msgid "field `%s' has incomplete type"
1722 #~ msgstr "feltet '%s' er af en ufuldstændig type"
1723
1724 #~ msgid "invalid storage class for function `%s'"
1725 #~ msgstr "ugyldig lagringsklasse for funktion '%s'"
1726
1727 #~ msgid "`noreturn' function returns non-void value"
1728 #~ msgstr "en funktion uden returtype returnerer en ikke-tom værdi"
1729
1730 # at oversætte inline med et udsagnsord her bliver vist for tvetydigt
1731 #~ msgid "cannot inline function `main'"
1732 #~ msgstr "funktionen 'main' kan ikke være inline"
1733
1734 #~ msgid "variable `%s' declared `inline'"
1735 #~ msgstr "variablen '%s' er erklæret 'inline'"
1736
1737 #~ msgid "thread-local storage not supported for this target"
1738 #~ msgstr "trådlokal lagring understøttes ikke på målarkitekturen"
1739
1740 #~ msgid "function declaration isn't a prototype"
1741 #~ msgstr "funktionserklæringen er ikke en prototype"
1742
1743 #~ msgid "parameter names (without types) in function declaration"
1744 #~ msgstr "parameternavne (uden typer) i funktionserklæringen"
1745
1746 #~ msgid "parameter `%s' has incomplete type"
1747 #~ msgstr "parameteren '%s' er af en ufuldstændig type"
1748
1749 #~ msgid "parameter has incomplete type"
1750 #~ msgstr "parameteren er af en ufuldstændig type"
1751
1752 # engelsk original upræcis (hvordan kan man henvise til en type?)
1753 #~ msgid "parameter `%s' points to incomplete type"
1754 #~ msgstr "parameteren '%s' er en henvisning til en ufuldstændig type"
1755
1756 #~ msgid "parameter points to incomplete type"
1757 #~ msgstr "parameteren er en henvisning til en ufuldstændig type"
1758
1759 #~ msgid "parameter `%s' has just a forward declaration"
1760 #~ msgstr "parameteren '%s' har kun en forhåndserklæring"
1761
1762 #~ msgid "`void' in parameter list must be the entire list"
1763 #~ msgstr "'void' i en parameterliste skal udgøre hele listen"
1764
1765 #~ msgid "`struct %s' declared inside parameter list"
1766 #~ msgstr "'struct %s' erklæret inde i en parameterliste"
1767
1768 #~ msgid "`union %s' declared inside parameter list"
1769 #~ msgstr "'union %s' erklæret inde i en parameterliste"
1770
1771 #~ msgid "`enum %s' declared inside parameter list"
1772 #~ msgstr "'enum %s' erklæret inde i en parameterliste"
1773
1774 #~ msgid "anonymous struct declared inside parameter list"
1775 #~ msgstr "anonym struct erklæret inde i en parameterliste"
1776
1777 #~ msgid "anonymous union declared inside parameter list"
1778 #~ msgstr "anonym union erklæret inde i en parameterliste"
1779
1780 #~ msgid "anonymous enum declared inside parameter list"
1781 #~ msgstr "anonym enum erklæret inde i en parameterliste"
1782
1783 #~ msgid "its scope is only this definition or declaration, which is probably not what you want"
1784 #~ msgstr "dens virkefelt er kun denne definition eller erklæring hvilket sandsynligvis ikke er hvad du ønsker."
1785
1786 #~ msgid "redefinition of `union %s'"
1787 #~ msgstr "omdefinering af 'union %s'"
1788
1789 #~ msgid "redefinition of `struct %s'"
1790 #~ msgstr "omdefinering af 'struct %s'"
1791
1792 #~ msgid "declaration does not declare anything"
1793 #~ msgstr "erklæring erklærer ikke noget"
1794
1795 # engelsk original forkortet
1796 #~ msgid "%s defined inside parms"
1797 #~ msgstr "%s defineret inden i parameterliste"
1798
1799 #~ msgid "union"
1800 #~ msgstr "union"
1801
1802 #~ msgid "structure"
1803 #~ msgstr "struktur"
1804
1805 #~ msgid "%s has no %s"
1806 #~ msgstr "%s har ingen %s"
1807
1808 #~ msgid "struct"
1809 #~ msgstr "struct"
1810
1811 #~ msgid "named members"
1812 #~ msgstr "navngivne medlemmer"
1813
1814 #~ msgid "members"
1815 #~ msgstr "medlemmer"
1816
1817 #~ msgid "nested redefinition of `%s'"
1818 #~ msgstr "indlejret omdefinering af '%s'"
1819
1820 #~ msgid "bit-field `%s' width not an integer constant"
1821 #~ msgstr "bredden af bitfeltet '%s' er ikke en heltalskonstant"
1822
1823 #~ msgid "bit-field `%s' has invalid type"
1824 #~ msgstr "bitfeltet '%s' er af en ufuldstændig type"
1825
1826 #~ msgid "bit-field `%s' type invalid in ISO C"
1827 #~ msgstr "typen af bitfeltet '%s' er ugyldig i ISO C"
1828
1829 #~ msgid "negative width in bit-field `%s'"
1830 #~ msgstr "negativ bredde i bitfeltet '%s'"
1831
1832 #~ msgid "width of `%s' exceeds its type"
1833 #~ msgstr "bredden af '%s' overstiger typen"
1834
1835 #~ msgid "zero width for bit-field `%s'"
1836 #~ msgstr "en bredde på nul for bitfeltet '%s'"
1837
1838 # RETMIG: find på et eller andet med præcisionen
1839 #~ msgid "`%s' is narrower than values of its type"
1840 #~ msgstr "'%s' er smallere end værdier af dens type"
1841
1842 #~ msgid "flexible array member in union"
1843 #~ msgstr "fleksibelt tabelmedlem i union"
1844
1845 #~ msgid "flexible array member not at end of struct"
1846 #~ msgstr "fleksibelt tabelmedlem ikke i slutningen af struktur"
1847
1848 #~ msgid "flexible array member in otherwise empty struct"
1849 #~ msgstr "fleksibelt tabelmedlem i ellers tom struktur"
1850
1851 #~ msgid "duplicate member `%s'"
1852 #~ msgstr "medlemmet '%s' optræder mere end én gang"
1853
1854 #~ msgid "union cannot be made transparent"
1855 #~ msgstr "union kan ikke ikke gøres gennemsigtig"
1856
1857 #~ msgid "redeclaration of `enum %s'"
1858 #~ msgstr "omerklæring af 'enum %s'"
1859
1860 # original forkortet
1861 #~ msgid "enum defined inside parms"
1862 #~ msgstr "enum defineret inden i parameterliste"
1863
1864 #~ msgid "enumeration values exceed range of largest integer"
1865 #~ msgstr "enum-værdier overstige rækkevidden af det største heltal"
1866
1867 #~ msgid "enumerator value for `%s' not integer constant"
1868 #~ msgstr "enum-værdien for '%s' er ikke en heltalskonstant"
1869
1870 #~ msgid "overflow in enumeration values"
1871 #~ msgstr "enum-værdier for store"
1872
1873 #~ msgid "ISO C restricts enumerator values to range of `int'"
1874 #~ msgstr "ISO C begrænser enum-værdier til rækkevidden af 'int'"
1875
1876 #~ msgid "return type is an incomplete type"
1877 #~ msgstr "returtypen er en ufuldstændig type"
1878
1879 #~ msgid "return type defaults to `int'"
1880 #~ msgstr "returtypen antages at være 'int'"
1881
1882 #~ msgid "no previous prototype for `%s'"
1883 #~ msgstr "ingen tidligere prototype for '%s'"
1884
1885 #~ msgid "`%s' was used with no prototype before its definition"
1886 #~ msgstr "'%s' blev brugt uden en prototype før dens definition"
1887
1888 #~ msgid "no previous declaration for `%s'"
1889 #~ msgstr "ingen tidligere erklæring af '%s'"
1890
1891 #~ msgid "`%s' was used with no declaration before its definition"
1892 #~ msgstr "'%s' blev brugt uden en erklæring før dens definition"
1893
1894 #~ msgid "return type of `%s' is not `int'"
1895 #~ msgstr "returtypen til '%s' er ikke 'int'"
1896
1897 #~ msgid "first argument of `%s' should be `int'"
1898 #~ msgstr "den første parameter til '%s' skal være 'int'"
1899
1900 #~ msgid "second argument of `%s' should be `char **'"
1901 #~ msgstr "den anden parameter til '%s' skal være 'char **'"
1902
1903 #~ msgid "third argument of `%s' should probably be `char **'"
1904 #~ msgstr "den tredje parameter til '%s' skal sandsynligvis være 'char **'"
1905
1906 #~ msgid "`%s' takes only zero or two arguments"
1907 #~ msgstr "'%s' tager kun mod to eller ingen parametre"
1908
1909 #~ msgid "`%s' is normally a non-static function"
1910 #~ msgstr "'%s' er normalt en ikke-statisk funktion"
1911
1912 #~ msgid "parm types given both in parmlist and separately"
1913 #~ msgstr "parametertyper angivet både i parameterliste og separat"
1914
1915 #~ msgid "parameter name omitted"
1916 #~ msgstr "parameternavn udeladt"
1917
1918 #~ msgid "parameter `%s' declared void"
1919 #~ msgstr "parameteren '%s' erklæret void"
1920
1921 #~ msgid "parameter name missing from parameter list"
1922 #~ msgstr "parameternavn mangler fra parameterliste"
1923
1924 #~ msgid "multiple parameters named `%s'"
1925 #~ msgstr "flere parametre ved navn '%s'"
1926
1927 #~ msgid "type of `%s' defaults to `int'"
1928 #~ msgstr "typen til '%s' antages at være 'int'"
1929
1930 #~ msgid "declaration for parameter `%s' but no such parameter"
1931 #~ msgstr "erklæring af parameteren '%s', men ingen sådan parameter"
1932
1933 #~ msgid "number of arguments doesn't match prototype"
1934 #~ msgstr "antallet af parametre passer ikke til prototypen"
1935
1936 #~ msgid "promoted argument `%s' doesn't match prototype"
1937 #~ msgstr "den forfremmede parameter '%s' passer ikke til prototypen"
1938
1939 #~ msgid "argument `%s' doesn't match prototype"
1940 #~ msgstr "parameteren '%s' passer ikke til prototypen"
1941
1942 #~ msgid "no return statement in function returning non-void"
1943 #~ msgstr "ingen return-sætning i en funktion der ikke returnerer void"
1944
1945 #~ msgid "this function may return with or without a value"
1946 #~ msgstr "denne funktion kan returnere med eller uden en værdi"
1947
1948 #~ msgid "size of return value of `%s' is %u bytes"
1949 #~ msgstr "størrelsen af returtypen til '%s' er %u byte"
1950
1951 #~ msgid "size of return value of `%s' is larger than %d bytes"
1952 #~ msgstr "størrelsen af returtypen til '%s' er større end %d byte"
1953
1954 #~ msgid "`for' loop initial declaration used outside C99 mode"
1955 #~ msgstr "begyndelseserklæring i 'for'-løkke benyttet uden for C99-tilstand"
1956
1957 #~ msgid "`struct %s' declared in `for' loop initial declaration"
1958 #~ msgstr "'struct %s' erklæret i begyndelseserklæring i 'for'-løkke"
1959
1960 #~ msgid "`union %s' declared in `for' loop initial declaration"
1961 #~ msgstr "'union %s' erklæret i begyndelseserklæring i 'for'-løkke"
1962
1963 #~ msgid "`enum %s' declared in `for' loop initial declaration"
1964 #~ msgstr "'enum %s' erklæret i begyndelseserklæring i 'for'-løkke"
1965
1966 #~ msgid "declaration of non-variable `%s' in `for' loop initial declaration"
1967 #~ msgstr "erklæring af '%s' der ikke er en variabel, i begyndelseserklæring i 'for'-løkke"
1968
1969 #~ msgid "declaration of static variable `%s' in `for' loop initial declaration"
1970 #~ msgstr "erklæring af '%s' der er en statisk variabel, i begyndelseserklæring i 'for'-løkke"
1971
1972 #~ msgid "declaration of `extern' variable `%s' in `for' loop initial declaration"
1973 #~ msgstr "erklæring af '%s' der er en 'extern'-variabel, i begyndelseserklæring i 'for'-løkke"
1974
1975 #~ msgid "format string arg not a string type"
1976 #~ msgstr "formateringsstrengsparameter er ikke af en strengtype"
1977
1978 #~ msgid "args to be formatted is not '...'"
1979 #~ msgstr "parametrene der skal formateres, er ikke '...'"
1980
1981 #~ msgid "strftime formats cannot format arguments"
1982 #~ msgstr "strftime-formater kan ikke formatere parametre"
1983
1984 #~ msgid "format string has invalid operand number"
1985 #~ msgstr "formateringsstrengen har et ugyldigt operandtal"
1986
1987 #~ msgid "function does not return string type"
1988 #~ msgstr "funktionen returnerer ikke en strengtype"
1989
1990 #~ msgid "unrecognized format specifier"
1991 #~ msgstr "ukendt formateringsanvisning"
1992
1993 #~ msgid "`%s' is an unrecognized format function type"
1994 #~ msgstr "'%s' er en ukendt formateringsfunktionstype"
1995
1996 #~ msgid "format string arg follows the args to be formatted"
1997 #~ msgstr "formateringsstrengsparameter efterfølger parametrene der skal formateres"
1998
1999 # her er der tale om en signalering
2000 #~ msgid "` ' flag"
2001 #~ msgstr "' '-flag"
2002
2003 #~ msgid "the ` ' printf flag"
2004 #~ msgstr "' '-printf-flaget"
2005
2006 #~ msgid "`+' flag"
2007 #~ msgstr "'+'-flag"
2008
2009 #~ msgid "the `+' printf flag"
2010 #~ msgstr "'+'-printf-flaget"
2011
2012 #~ msgid "`#' flag"
2013 #~ msgstr "'#'-flag"
2014
2015 #~ msgid "the `#' printf flag"
2016 #~ msgstr "'#'-printf-flaget"
2017
2018 #~ msgid "`0' flag"
2019 #~ msgstr "'0'-flag"
2020
2021 #~ msgid "the `0' printf flag"
2022 #~ msgstr "'0'-printf-flaget"
2023
2024 #~ msgid "`-' flag"
2025 #~ msgstr "'-'-flag"
2026
2027 #~ msgid "the `-' printf flag"
2028 #~ msgstr "'-'-printf-flaget"
2029
2030 #~ msgid "`'' flag"
2031 #~ msgstr "'''-flag"
2032
2033 #~ msgid "the `'' printf flag"
2034 #~ msgstr "'''-printf-flaget"
2035
2036 #~ msgid "`I' flag"
2037 #~ msgstr "'I'-flag"
2038
2039 #~ msgid "the `I' printf flag"
2040 #~ msgstr "'I'-printf-flaget"
2041
2042 #~ msgid "field width"
2043 #~ msgstr "feltbredde"
2044
2045 #~ msgid "field width in printf format"
2046 #~ msgstr "feltbredde i printf-formatering"
2047
2048 #~ msgid "precision"
2049 #~ msgstr "præcision"
2050
2051 #~ msgid "precision in printf format"
2052 #~ msgstr "præcision i printf-formatering"
2053
2054 #~ msgid "length modifier"
2055 #~ msgstr "længdetilpasning"
2056
2057 #~ msgid "length modifier in printf format"
2058 #~ msgstr "længdetilpasning i printf-formatering"
2059
2060 #~ msgid "assignment suppression"
2061 #~ msgstr "tildelingsundertrykkelse"
2062
2063 #~ msgid "the assignment suppression scanf feature"
2064 #~ msgstr "den tildelingsundertrykkende scanf-facilitet"
2065
2066 #~ msgid "`a' flag"
2067 #~ msgstr "'a'-flag"
2068
2069 #~ msgid "the `a' scanf flag"
2070 #~ msgstr "'a'-scanf-flaget"
2071
2072 #~ msgid "field width in scanf format"
2073 #~ msgstr "feltbredde i scanf-formatering"
2074
2075 #~ msgid "length modifier in scanf format"
2076 #~ msgstr "længdetilpasning i scanf-formatering"
2077
2078 #~ msgid "the `'' scanf flag"
2079 #~ msgstr "'''-scanf-flaget"
2080
2081 #~ msgid "the `I' scanf flag"
2082 #~ msgstr "'I'-scanf-flaget"
2083
2084 #~ msgid "`_' flag"
2085 #~ msgstr "'_'-flag"
2086
2087 #~ msgid "the `_' strftime flag"
2088 #~ msgstr "'_'-strftime-flaget"
2089
2090 #~ msgid "the `-' strftime flag"
2091 #~ msgstr "'-'-strftime-flaget"
2092
2093 #~ msgid "the `0' strftime flag"
2094 #~ msgstr "'0'-strftime-flaget"
2095
2096 #~ msgid "`^' flag"
2097 #~ msgstr "'^'-flag"
2098
2099 #~ msgid "the `^' strftime flag"
2100 #~ msgstr "'^'-strftime-flaget"
2101
2102 #~ msgid "the `#' strftime flag"
2103 #~ msgstr "'#'-strftime-flaget"
2104
2105 #~ msgid "field width in strftime format"
2106 #~ msgstr "feltbredde i strftime-formatering"
2107
2108 #~ msgid "`E' modifier"
2109 #~ msgstr "'E'-modifikation"
2110
2111 #~ msgid "the `E' strftime modifier"
2112 #~ msgstr "'E'-strftime-modifikationen"
2113
2114 #~ msgid "`O' modifier"
2115 #~ msgstr "'O'-modifikation"
2116
2117 #~ msgid "the `O' strftime modifier"
2118 #~ msgstr "'O'-strftime-modifikationen"
2119
2120 #~ msgid "the `O' modifier"
2121 #~ msgstr "'O'-modifikation"
2122
2123 #~ msgid "fill character"
2124 #~ msgstr "udfyldningstegn"
2125
2126 #~ msgid "fill character in strfmon format"
2127 #~ msgstr "udfyldningstegn i strfmon-formatering"
2128
2129 #~ msgid "the `^' strfmon flag"
2130 #~ msgstr "'^'-strfmon-flaget"
2131
2132 #~ msgid "the `+' strfmon flag"
2133 #~ msgstr "'+'-strfmon-flaget"
2134
2135 #~ msgid "`(' flag"
2136 #~ msgstr "'('-flag"
2137
2138 #~ msgid "the `(' strfmon flag"
2139 #~ msgstr "'('-strfmon-flaget"
2140
2141 #~ msgid "`!' flag"
2142 #~ msgstr "'!'-flag"
2143
2144 #~ msgid "the `!' strfmon flag"
2145 #~ msgstr "'!'-strfmon-flaget"
2146
2147 #~ msgid "the `-' strfmon flag"
2148 #~ msgstr "'-'-strfmon-flaget"
2149
2150 #~ msgid "field width in strfmon format"
2151 #~ msgstr "feltbredde i strfmon-formatering"
2152
2153 #~ msgid "left precision"
2154 #~ msgstr "venstrepræcision"
2155
2156 #~ msgid "left precision in strfmon format"
2157 #~ msgstr "venstrepræcision i strfmon-formatering"
2158
2159 #~ msgid "right precision"
2160 #~ msgstr "højrepræcision"
2161
2162 #~ msgid "right precision in strfmon format"
2163 #~ msgstr "højrepræcision i strfmon-formatering"
2164
2165 #~ msgid "length modifier in strfmon format"
2166 #~ msgstr "længdemodifikation i strfmon-formatering"
2167
2168 #~ msgid "function might be possible candidate for `%s' format attribute"
2169 #~ msgstr "funktion er en mulig kandidat til '%s'-formateringsegenskab"
2170
2171 #~ msgid "missing $ operand number in format"
2172 #~ msgstr "manglende $-operandnummer i formatering"
2173
2174 #~ msgid "%s does not support %%n$ operand number formats"
2175 #~ msgstr "%s understøtter ikke %%n$-operandnummerformateringer"
2176
2177 #~ msgid "operand number out of range in format"
2178 #~ msgstr "operandnummer uden for det gyldige interval"
2179
2180 #~ msgid "format argument %d used more than once in %s format"
2181 #~ msgstr "formateringsparameter %d brugt mere end en gang i %s-formatering"
2182
2183 #~ msgid "format argument %d unused before used argument %d in $-style format"
2184 #~ msgstr "formateringsparameter %d ubenyttet før den brugte parameter %d i formatering med $"
2185
2186 #~ msgid "format not a string literal, format string not checked"
2187 #~ msgstr "formatering er ikke en strengkonstant, formateringsstrengen er ikke kontrolleret"
2188
2189 #~ msgid "format not a string literal and no format arguments"
2190 #~ msgstr "formatering er ikke en strengkonstant og der er ingen formateringsparametre"
2191
2192 #~ msgid "format not a string literal, argument types not checked"
2193 #~ msgstr "formatering er ikke en strengkonstant, parametertyper er ikke kontrolleret"
2194
2195 #~ msgid "too many arguments for format"
2196 #~ msgstr "for mange parametre til formatering"
2197
2198 #~ msgid "unused arguments in $-style format"
2199 #~ msgstr "ubenyttede parametre i formatering med $"
2200
2201 #~ msgid "zero-length %s format string"
2202 #~ msgstr "formateringsstreng %s med længden nul"
2203
2204 #~ msgid "format is a wide character string"
2205 #~ msgstr "formatering er en bredtegnsstreng"
2206
2207 #~ msgid "unterminated format string"
2208 #~ msgstr "uafsluttet formateringsstreng"
2209
2210 #~ msgid "embedded `\\0' in format"
2211 #~ msgstr "indlejret '\\0' i formatering"
2212
2213 #~ msgid "spurious trailing `%%' in format"
2214 #~ msgstr "mystisk afsluttende '%%' i formatering"
2215
2216 #~ msgid "repeated %s in format"
2217 #~ msgstr "gentaget %s i formatering"
2218
2219 #~ msgid "missing fill character at end of strfmon format"
2220 #~ msgstr "mangler fyldtegn i slutningen af strfmon-formatering"
2221
2222 #~ msgid "too few arguments for format"
2223 #~ msgstr "for få parametre til formatering"
2224
2225 #~ msgid "zero width in %s format"
2226 #~ msgstr "bredde på nul i %s-formatering"
2227
2228 #~ msgid "empty left precision in %s format"
2229 #~ msgstr "tom venstrepræcision i %s-formatering"
2230
2231 #~ msgid "field precision"
2232 #~ msgstr "feltpræcision"
2233
2234 #~ msgid "empty precision in %s format"
2235 #~ msgstr "tom præcision i %s-formatering"
2236
2237 #~ msgid "%s does not support the `%s' %s length modifier"
2238 #~ msgstr "%s understøtter ikke '%s' %s-længdemodifikationen"
2239
2240 #~ msgid "conversion lacks type at end of format"
2241 #~ msgstr "konvertering mangler type i slutningen af formatering"
2242
2243 #~ msgid "unknown conversion type character `%c' in format"
2244 #~ msgstr "ukendt konverteringstypetegn '%c' i formatering"
2245
2246 #~ msgid "unknown conversion type character 0x%x in format"
2247 #~ msgstr "ukendt konverteringstypetegn 0x%x i formatering"
2248
2249 #~ msgid "%s does not support the `%%%c' %s format"
2250 #~ msgstr "%s understøtter ikke '%%%c' %s-formateringen"
2251
2252 #~ msgid "%s used with `%%%c' %s format"
2253 #~ msgstr "%s brugt med '%%%c' %s-formatering"
2254
2255 #~ msgid "%s does not support %s"
2256 #~ msgstr "%s understøtter ikke %s"
2257
2258 #~ msgid "%s does not support %s with the `%%%c' %s format"
2259 #~ msgstr "%s understøtter ikke %s med '%%%c' %s-formateringen"
2260
2261 #~ msgid "%s ignored with %s and `%%%c' %s format"
2262 #~ msgstr "%s ignoreret med %s og '%%%c' %s-formatering"
2263
2264 #~ msgid "%s ignored with %s in %s format"
2265 #~ msgstr "%s ignoreret med %s i %s-formatering"
2266
2267 #~ msgid "use of %s and %s together with `%%%c' %s format"
2268 #~ msgstr "brug af %s og %s sammen med '%%%c' %s-formatering"
2269
2270 #~ msgid "use of %s and %s together in %s format"
2271 #~ msgstr "brug af %s og %s sammen i %s-formatering"
2272
2273 #~ msgid "`%%%c' yields only last 2 digits of year in some locales"
2274 #~ msgstr "'%%%c' giver kun de to sidste cifre af året under nogle regionalindstillinger"
2275
2276 #~ msgid "`%%%c' yields only last 2 digits of year"
2277 #~ msgstr "'%%%c' giver kun de to sidste cifre af året"
2278
2279 #~ msgid "no closing `]' for `%%[' format"
2280 #~ msgstr "ingen afsluttende '[' til '%%['-formatering"
2281
2282 #~ msgid "use of `%s' length modifier with `%c' type character"
2283 #~ msgstr "brug af '%s'-længdemodifikation med '%c'-typetegn"
2284
2285 #~ msgid "%s does not support the `%%%s%c' %s format"
2286 #~ msgstr "%s understøtter ikke '%%%s%c' %s-formateringen"
2287
2288 #~ msgid "operand number specified with suppressed assignment"
2289 #~ msgstr "operandnummer angivet med undertrykt tildeling"
2290
2291 #~ msgid "operand number specified for format taking no argument"
2292 #~ msgstr "operandnummer angiver for formatering der ikke tager mod parametre"
2293
2294 #~ msgid "writing through null pointer (arg %d)"
2295 #~ msgstr "skrivning gennem nulhenvisning (parameter %d)"
2296
2297 #~ msgid "reading through null pointer (arg %d)"
2298 #~ msgstr "læsning gennem nulhenvisning (parameter %d)"
2299
2300 #~ msgid "writing into constant object (arg %d)"
2301 #~ msgstr "skrivning til konstant objekt (parameter %d)"
2302
2303 #~ msgid "extra type qualifiers in format argument (arg %d)"
2304 #~ msgstr "ekstra typemodifikationer i formateringsparameter (parameter %d)"
2305
2306 #~ msgid "format argument is not a pointer (arg %d)"
2307 #~ msgstr "formateringsparameter er ikke en henvisning (parameter %d)"
2308
2309 #~ msgid "format argument is not a pointer to a pointer (arg %d)"
2310 #~ msgstr "formateringsparameter er ikke en henvisning til en henvisning (parameter %d)"
2311
2312 #~ msgid "pointer"
2313 #~ msgstr "henvisning"
2314
2315 #~ msgid "different type"
2316 #~ msgstr "anden type"
2317
2318 #~ msgid "%s is not type %s (arg %d)"
2319 #~ msgstr "%s er ikke af typen %s (parameter %d)"
2320
2321 #~ msgid "%s format, %s arg (arg %d)"
2322 #~ msgstr "%s-formatering, %s-parameter (parameter %d)"
2323
2324 #~ msgid "YYDEBUG not defined"
2325 #~ msgstr "YYDEBUG ikke defineret"
2326
2327 #~ msgid "badly nested C headers from preprocessor"
2328 #~ msgstr "ugyldigt indlejrede C-inkluderingsfiler fra præprocessoren"
2329
2330 #~ msgid "ignoring #pragma %s %s"
2331 #~ msgstr "ignorerer #pragma %s %s"
2332
2333 #~ msgid "universal-character-name '\\u%04x' not valid in identifier"
2334 #~ msgstr "universelt tegn '\\u%04x' er ikke gyldigt i kaldenavne"
2335
2336 #~ msgid "stray '%c' in program"
2337 #~ msgstr "vildfaren '%c' i program"
2338
2339 #~ msgid "stray '\\%o' in program"
2340 #~ msgstr "vildfaren '\\%o' i program"
2341
2342 #~ msgid "this decimal constant is unsigned only in ISO C90"
2343 #~ msgstr "denne kommatalskonstant er kun unsigned i ISO C90"
2344
2345 #~ msgid "this decimal constant would be unsigned in ISO C90"
2346 #~ msgstr "denne kommatalskonstant ville være unsigned i ISO C90"
2347
2348 #~ msgid "integer constant is too large for \"%s\" type"
2349 #~ msgstr "heltalskonstanten er for stor til typen '%s'"
2350
2351 #~ msgid "floating constant exceeds range of \"%s\""
2352 #~ msgstr "kommatalskonstant overskrider intervallet for '%s'"
2353
2354 #~ msgid "ignoring invalid multibyte character"
2355 #~ msgstr "ignorerer ugyldigt flerbyte-tegn"
2356
2357 #~ msgid "missing argument to \"-%s\""
2358 #~ msgstr "der mangler en parameter til tilvalget '-%s'"
2359
2360 #~ msgid "no class name specified with \"-%s\""
2361 #~ msgstr "intet klassenavn angivet med '-%s'"
2362
2363 #~ msgid "missing filename after \"-%s\""
2364 #~ msgstr "et filnavn mangler efter '-%s'"
2365
2366 #~ msgid "missing target after \"-%s\""
2367 #~ msgstr "et mål mangler efter '-%s'"
2368
2369 #~ msgid "options array incorrectly sorted: %s is before %s"
2370 #~ msgstr "tilvalgstabel sorteret forkert: %s er før %s"
2371
2372 #~ msgid "too many filenames given.  Type %s --help for usage"
2373 #~ msgstr "for mange filnavne angivet - vejledning i brug kan fås med '%s --help'"
2374
2375 #~ msgid "-Wno-strict-prototypes is not supported in C++"
2376 #~ msgstr "-Wno-strict-prototypes er ikke understøttet i C++"
2377
2378 #~ msgid "switch \"%s\" is no longer supported"
2379 #~ msgstr "tilvalget '%s' understøttes ikke længere"
2380
2381 #~ msgid "switch \"%s\" is deprecated, please see documentation for details"
2382 #~ msgstr "tilvalget '%s' er forældet, se venligst dokumentationen for detaljer"
2383
2384 #~ msgid "-fhandle-exceptions has been renamed to -fexceptions (and is now on by default)"
2385 #~ msgstr "-fhandle-exceptions er blevet omdøbt til -fexceptions (og er nu til som standard)"
2386
2387 #~ msgid "output filename specified twice"
2388 #~ msgstr "uddatafilnavnet er angivet to gange"
2389
2390 #~ msgid "-Wformat-y2k ignored without -Wformat"
2391 #~ msgstr "-Wformat-y2k ignoreret uden -Wformat"
2392
2393 #~ msgid "-Wformat-extra-args ignored without -Wformat"
2394 #~ msgstr "-Wformat-extra-args ignoreret uden -Wformat"
2395
2396 #~ msgid "-Wformat-zero-length ignored without -Wformat"
2397 #~ msgstr "-Wformat-zero-length ignoreret uden -Wformat"
2398
2399 #~ msgid "-Wformat-nonliteral ignored without -Wformat"
2400 #~ msgstr "-Wformat-nonliteral ignoreret uden -Wformat"
2401
2402 #~ msgid "-Wformat-security ignored without -Wformat"
2403 #~ msgstr "-Wformat-security ignoreret uden -Wformat"
2404
2405 #~ msgid "-Wmissing-format-attribute ignored without -Wformat"
2406 #~ msgstr "-Wmissing-format-attribute ignoreret uden -Wformat"
2407
2408 #~ msgid "opening output file %s"
2409 #~ msgstr "åbner uddatafilen %s"
2410
2411 #~ msgid "opening dependency file %s"
2412 #~ msgstr "åbner afhængighedsfilen %s"
2413
2414 #~ msgid "closing dependency file %s"
2415 #~ msgstr "lukker afhængighedsfilen %s"
2416
2417 #~ msgid "when writing output to %s"
2418 #~ msgstr "ved skrivning af uddata til %s"
2419
2420 #~ msgid "to generate dependencies you must specify either -M or -MM"
2421 #~ msgstr "for at generere afhængigheder skal du angive enten -M eller -MM"
2422
2423 #~ msgid "\"-%s\" is valid for %s but not for %s"
2424 #~ msgstr "'-%s' er gyldigt for %s, men ikke for %s"
2425
2426 # den fulde tekst til disse bidder findes også senere
2427 #~ msgid ""
2428 #~ "Switches:\n"
2429 #~ "  -include <file>           Include the contents of <file> before other files\n"
2430 #~ "  -imacros <file>           Accept definition of macros in <file>\n"
2431 #~ "  -iprefix <path>           Specify <path> as a prefix for next two options\n"
2432 #~ "  -iwithprefix <dir>        Add <dir> to the end of the system include path\n"
2433 #~ "  -iwithprefixbefore <dir>  Add <dir> to the end of the main include path\n"
2434 #~ "  -isystem <dir>            Add <dir> to the start of the system include path\n"
2435 #~ msgstr ""
2436 #~ "Tilvalg:\n"
2437 #~ "  -include <fil>            Inkludér indholdet af <fil> før andre filer\n"
2438 #~ "  -imacros <fil>            Læs makrodefinitionerne i <fil>\n"
2439 #~ "  -iprefix <sti>            Angiv <sti> som et præfiks til de næste to tilvalg\n"
2440 #~ "  -iwithprefix <ktlg>       Føj <ktlg> til slutningen af systeminkluderingsstien\n"
2441 #~ "  -withprefixbefore <ktlg>  Føj <ktlg> til slutningen af den alm. inkluderingssti\n"
2442 #~ "  -isystem <ktlg>           Føj <ktlg> til begyndelsen af systeminkluderingsstien\n"
2443
2444 #~ msgid ""
2445 #~ "  -idirafter <dir>          Add <dir> to the end of the system include path\n"
2446 #~ "  -I <dir>                  Add <dir> to the end of the main include path\n"
2447 #~ "  -I-                       Fine-grained include path control; see info docs\n"
2448 #~ "  -nostdinc                 Do not search system include directories\n"
2449 #~ "                             (dirs specified with -isystem will still be used)\n"
2450 #~ "  -nostdinc++               Do not search system include directories for C++\n"
2451 #~ "  -o <file>                 Put output into <file>\n"
2452 #~ msgstr ""
2453 #~ "  -idirafter <ktlg>         Føj <ktlg> til slutningen af systeminkluderingsstien\n"
2454 #~ "  -I <ktlg>                 Føj <ktlg> til slutningen af den alm. inkluderingssti\n"
2455 #~ "  -I-                       Nøje kontrolleret inkluderingssti; se info-hjælpen\n"
2456 #~ "  -nostdinc                 Søg ikke i systeminkluderingskataloger\n"
2457 #~ "                             (kataloger angivet med -isystem søges dog stadig)\n"
2458 #~ "  -nostdinc++               Søg ikke i systeminkluderingskataloger til C++\n"
2459 #~ "  -o <fil>                  Send uddata til <fil>\n"
2460
2461 #~ msgid ""
2462 #~ "  -trigraphs                Support ISO C trigraphs\n"
2463 #~ "  -std=<std name>           Specify the conformance standard; one of:\n"
2464 #~ "                            gnu89, gnu99, c89, c99, iso9899:1990,\n"
2465 #~ "                            iso9899:199409, iso9899:1999, c++98\n"
2466 #~ "  -w                        Inhibit warning messages\n"
2467 #~ "  -W[no-]trigraphs          Warn if trigraphs are encountered\n"
2468 #~ "  -W[no-]comment{s}         Warn if one comment starts inside another\n"
2469 #~ msgstr ""
2470 #~ "  -trigraphs                Understøt ISO C trigrafer\n"
2471 #~ "  -std=<standardnavn>       Angiv at koden retter sig efter en af standarderne:\n"
2472 #~ "                             gnu89, gnu99, c89, c99, iso9899:1990,\n"
2473 #~ "                             iso9899:199409, iso9899:1999, c++98\n"
2474 #~ "  -w                        Undertryk advarselsmeddelelser\n"
2475 #~ "  -W[no-]trigraphs          Advar hvis trigrafer mødes\n"
2476 #~ "  -W[no-]comment{s}         Advar hvis en kommentar begynder inden i en anden\n"
2477
2478 #~ msgid ""
2479 #~ "  -W[no-]traditional        Warn about features not present in traditional C\n"
2480 #~ "  -W[no-]undef              Warn if an undefined macro is used by #if\n"
2481 #~ "  -W[no-]import             Warn about the use of the #import directive\n"
2482 #~ msgstr ""
2483 #~ "  -W[no-]traditional        Advar om utilgængelige faciliteter i traditionel C\n"
2484 #~ "  -W[no-]undef              Advar hvis en ikkedefineret makro bruges med #if\n"
2485 #~ "  -W[no-]import             Advar om brug af #import-direktivet\n"
2486
2487 #~ msgid ""
2488 #~ "  -W[no-]error              Treat all warnings as errors\n"
2489 #~ "  -W[no-]system-headers     Do not suppress warnings from system headers\n"
2490 #~ "  -W[no-]all                Enable most preprocessor warnings\n"
2491 #~ msgstr ""
2492 #~ "  -W[no-]error              Behandl alle advarsler som fejl\n"
2493 #~ "  -W[no-]system-headers     Undertryk ikke advarsler fra systeminkluderingsfiler\n"
2494 #~ "  -W[no-]all                Slå alle præprocessoradvarsler til\n"
2495
2496 #~ msgid ""
2497 #~ "  -M                        Generate make dependencies\n"
2498 #~ "  -MM                       As -M, but ignore system header files\n"
2499 #~ "  -MD                       Generate make dependencies and compile\n"
2500 #~ "  -MMD                      As -MD, but ignore system header files\n"
2501 #~ "  -MF <file>                Write dependency output to the given file\n"
2502 #~ "  -MG                       Treat missing header file as generated files\n"
2503 #~ msgstr ""
2504 #~ "  -M                        Generér afhængigheder til make\n"
2505 #~ "  -MM                       Som -M, men ignorér systeminkluderingsfiler\n"
2506 #~ "  -MD                       Generer make-afhængigheder og oversæt\n"
2507 #~ "  -MMD                      Som -MD, men ignorér systeminkluderingsfiler\n"
2508 #~ "  -MF <fil>                 Skriv afhænghedsuddata til den givne fil\n"
2509 #~ "  -MG                       Behandl manglende inkl.-filer som genererede filer\n"
2510
2511 # make kalder phony targets for falske mål
2512 #~ msgid ""
2513 #~ "  -MP\t\t\t    Generate phony targets for all headers\n"
2514 #~ "  -MQ <target>              Add a MAKE-quoted target\n"
2515 #~ "  -MT <target>              Add an unquoted target\n"
2516 #~ msgstr ""
2517 #~ "  -MP                       Generér \"falske\" mål for alle inkluderingsfiler\n"
2518 #~ "  -MQ <mål>                 Tilføj et MAKE-mål i anførselstegn\n"
2519 #~ "  -MT <mål>                 Tilføj et mål uden anførselstegn\n"
2520
2521 #~ msgid ""
2522 #~ "  -D<macro>                 Define a <macro> with string '1' as its value\n"
2523 #~ "  -D<macro>=<val>           Define a <macro> with <val> as its value\n"
2524 #~ "  -A<question>=<answer>     Assert the <answer> to <question>\n"
2525 #~ "  -A-<question>=<answer>    Disable the <answer> to <question>\n"
2526 #~ "  -U<macro>                 Undefine <macro> \n"
2527 #~ "  -v                        Display the version number\n"
2528 #~ msgstr ""
2529 #~ "  -D<makro>                 Definér makroen <makro> med strengen '1' som værdi\n"
2530 #~ "  -D<makro>=<værdi>         Definér makroen <makro> med værdien <værdi>\n"
2531 #~ "  -A<spørgsmål>=<svar>      Angiv at <svar> er svar på <spørgsmål>\n"
2532 #~ "  -A-<spørgsmål>=<svar>     Angiv at <svar> ikke er svar på <spørgsmål>\n"
2533 #~ "  -U<makro>                 Glem definitionen af <makro>\n"
2534 #~ "  -v                        Skriv versionsnummeret\n"
2535
2536 #~ msgid ""
2537 #~ "  -H                        Print the name of header files as they are used\n"
2538 #~ "  -C                        Do not discard comments\n"
2539 #~ "  -dM                       Display a list of macro definitions active at end\n"
2540 #~ "  -dD                       Preserve macro definitions in output\n"
2541 #~ "  -dN                       As -dD except that only the names are preserved\n"
2542 #~ "  -dI                       Include #include directives in the output\n"
2543 #~ msgstr ""
2544 #~ "  -H                        Skriv navnene på inkluderingsfilerne når de bruges\n"
2545 #~ "  -C                        Fjern ikke kommentarer\n"
2546 #~ "  -dM                       Vis til sidst de aktive makrodefinitioner\n"
2547 #~ "  -dD                       Bevar makrodefinitioner i uddata\n"
2548 #~ "  -dN                       Som -dD bortset fra at kun navnene bevares\n"
2549 #~ "  -dI                       Inkludér #include-anvisninger i uddata\n"
2550
2551 #~ msgid ""
2552 #~ "  -f[no-]preprocessed       Treat the input file as already preprocessed\n"
2553 #~ "  -ftabstop=<number>        Distance between tab stops for column reporting\n"
2554 #~ "  -P                        Do not generate #line directives\n"
2555 #~ "  -remap                    Remap file names when including files\n"
2556 #~ "  --help                    Display this information\n"
2557 #~ msgstr ""
2558 #~ "  -f[no-]preprocessed       Behandl inddatafilen som allerede præprocesseret\n"
2559 #~ "  -ftabstop=<tal>           Afstand mellem tabulatorstop i kolonnerapportering\n"
2560 #~ "  -P                        Generér ikke #line-angivelser\n"
2561 #~ "  -remap                    Omdan filnavne ved filinkludering\n"
2562 #~ "  --help                    Vis denne vejledning\n"
2563
2564 #~ msgid "syntax error"
2565 #~ msgstr "syntaksfejl"
2566
2567 #~ msgid "syntax error: cannot back up"
2568 #~ msgstr "syntaksfejl: kan ikke gå tilbage"
2569
2570 #~ msgid "ISO C forbids an empty source file"
2571 #~ msgstr "ISO C forbyder en tom kildefil"
2572
2573 #~ msgid "argument of `asm' is not a constant string"
2574 #~ msgstr "parameteren til 'asm' er ikke en konstant streng"
2575
2576 #~ msgid "ISO C forbids data definition with no type or storage class"
2577 #~ msgstr "ISO C forbyder definition af data uden angivelse af type eller lagringsklasse"
2578
2579 #~ msgid "data definition has no type or storage class"
2580 #~ msgstr "definition af data uden angivelse af type eller lagringsklasse"
2581
2582 #~ msgid "ISO C does not allow extra `;' outside of a function"
2583 #~ msgstr "ISO C tillader ikke ekstra ';' uden for funktioner"
2584
2585 #~ msgid "`sizeof' applied to a bit-field"
2586 #~ msgstr "'sizeof' benyttet på et bitfelt"
2587
2588 #~ msgid "ISO C forbids omitting the middle term of a ?: expression"
2589 #~ msgstr "ISO C forbyder udeladelse af den midterste del af et '?:'-udtryk"
2590
2591 #~ msgid "ISO C89 forbids compound literals"
2592 #~ msgstr "ISO C89 forbyder sammensatte konstanter"
2593
2594 #~ msgid "ISO C forbids braced-groups within expressions"
2595 #~ msgstr "ISO C forbyder sætningsblokke inden i udtryk"
2596
2597 #~ msgid "first argument to __builtin_choose_expr not a constant"
2598 #~ msgstr "første parameter til '__builtin_choose_expr' skal være en konstant"
2599
2600 #~ msgid "traditional C rejects ISO C style function definitions"
2601 #~ msgstr "traditionel C tillader ikke ISO C-functionsdefinitioner"
2602
2603 #~ msgid "`%s' is not at beginning of declaration"
2604 #~ msgstr "'%s' er ikke ved begyndelsen af erklæringen"
2605
2606 #~ msgid "ISO C forbids empty initializer braces"
2607 #~ msgstr "ISO C forbyder tom startværdiblok"
2608
2609 #~ msgid "ISO C89 forbids specifying subobject to initialize"
2610 #~ msgstr "ISO C89 forbyder angivelse af underobjekt til klargøring"
2611
2612 # RETMIG: hm, gad vide om dette er rigtigt
2613 #~ msgid "obsolete use of designated initializer without `='"
2614 #~ msgstr "forældet brug af udpeget startværdi uden '='"
2615
2616 #~ msgid "obsolete use of designated initializer with `:'"
2617 #~ msgstr "forældet brug af udpeget startværdi med ':'"
2618
2619 #~ msgid "ISO C forbids specifying range of elements to initialize"
2620 #~ msgstr "ISO C forbyder angivelse af interval af elementer til klargøring"
2621
2622 #~ msgid "ISO C forbids nested functions"
2623 #~ msgstr "ISO C forbyder indlejrede funktioner"
2624
2625 #~ msgid "ISO C forbids forward references to `enum' types"
2626 #~ msgstr "ISO C forbyder forhåndsreferencer til 'enum'-typer"
2627
2628 #~ msgid "comma at end of enumerator list"
2629 #~ msgstr "komma i slutningen af enum-liste"
2630
2631 #~ msgid "no semicolon at end of struct or union"
2632 #~ msgstr "intet semikolon i slutningen af struct eller union"
2633
2634 #~ msgid "extra semicolon in struct or union specified"
2635 #~ msgstr "ekstra semikolon angivet i struct eller union"
2636
2637 #~ msgid "ISO C doesn't support unnamed structs/unions"
2638 #~ msgstr "ISO C understøtter ikke unavngivne struct/union-konstruktioner"
2639
2640 #~ msgid "ISO C forbids member declarations with no members"
2641 #~ msgstr "ISO C forbyder medlemserklæringer uden medlemmer"
2642
2643 #~ msgid "deprecated use of label at end of compound statement"
2644 #~ msgstr "forældet brug af etiket i slutningen af sammensat sætning"
2645
2646 #~ msgid "ISO C89 forbids mixed declarations and code"
2647 #~ msgstr "ISO C89 forbyder blandede erklæringer og kode"
2648
2649 #~ msgid "ISO C forbids label declarations"
2650 #~ msgstr "ISO C forbyder etiketerklæringer"
2651
2652 #~ msgid "braced-group within expression allowed only inside a function"
2653 #~ msgstr "sætningsblokke i udtryk er kun tilladt inde i en funktion"
2654
2655 #~ msgid "empty body in an else-statement"
2656 #~ msgstr "tom krop i en else-sætning"
2657
2658 #~ msgid "ISO C forbids `goto *expr;'"
2659 #~ msgstr "ISO C forbyder 'goto *udtryk;'"
2660
2661 #~ msgid "ISO C forbids forward parameter declarations"
2662 #~ msgstr "ISO C forbyder forhåndsparametererklæringer"
2663
2664 #~ msgid "ISO C requires a named argument before `...'"
2665 #~ msgstr "ISO C påkræver en navngiven parameter før '...'"
2666
2667 #~ msgid "`...' in old-style identifier list"
2668 #~ msgstr "'...' i gammeldags liste af kaldenavne"
2669
2670 #~ msgid "parse error; also virtual memory exhausted"
2671 #~ msgstr "tolkningsfejl; desuden løbet tør for virtuel hukommelse"
2672
2673 #~ msgid "parse error"
2674 #~ msgstr "tolkningsfejl"
2675
2676 #~ msgid "parser stack overflow"
2677 #~ msgstr "overløb i tolkerens stak"
2678
2679 #~ msgid "%s at end of input"
2680 #~ msgstr "%s ved slutning af inddata"
2681
2682 #~ msgid "%s before %s'%c'"
2683 #~ msgstr "%s før %s'%c'"
2684
2685 #~ msgid "%s before %s'\\x%x'"
2686 #~ msgstr "%s før %s'\\x%x'"
2687
2688 #~ msgid "%s before string constant"
2689 #~ msgstr "%s før strengkonstant"
2690
2691 #~ msgid "%s before numeric constant"
2692 #~ msgstr "%s før talkonstant"
2693
2694 #~ msgid "%s before \"%s\""
2695 #~ msgstr "%s før \"%s\""
2696
2697 #~ msgid "%s before '%s' token"
2698 #~ msgstr "%s før symbolet '%s'"
2699
2700 #~ msgid "traditional C rejects string concatenation"
2701 #~ msgstr "traditionel C tillader ikke strengsammensætning"
2702
2703 #~ msgid "syntax error at '%s' token"
2704 #~ msgstr "syntaksfejl ved symbolet '%s'"
2705
2706 #~ msgid "#pragma pack (pop) encountered without matching #pragma pack (push, <n>)"
2707 #~ msgstr "'#pragma pack (pop)' mødt uden tilsvarende '#pragma pack (push, <n>)'"
2708
2709 #~ msgid "#pragma pack(pop, %s) encountered without matching #pragma pack(push, %s, <n>)"
2710 #~ msgstr "'#pragma pack(pop, %s)' mødt uden tilsvarende '#pragma pack(push, %s, <n>)'"
2711
2712 #~ msgid "#pragma pack(push[, id], <n>) is not supported on this target"
2713 #~ msgstr "#pragma pack(push[, id], <n>) understøttes ikke på målarkitekturen"
2714
2715 #~ msgid "#pragma pack(pop[, id], <n>) is not supported on this target"
2716 #~ msgstr "#pragma pack(pop[, id], <n>) understøttes ikke på målarkitekturen"
2717
2718 #~ msgid "missing '(' after '#pragma pack' - ignored"
2719 #~ msgstr "manglende '(' efter '#pragma pack' - ignoreret"
2720
2721 #~ msgid "malformed '#pragma pack' - ignored"
2722 #~ msgstr "forkert udformet '#pragma pack' - ignoreret"
2723
2724 #~ msgid "malformed '#pragma pack(push[, id], <n>)' - ignored"
2725 #~ msgstr "forkert udformet '#pragma pack(push[, id], <n>)' - ignoreret"
2726
2727 #~ msgid "malformed '#pragma pack(pop[, id])' - ignored"
2728 #~ msgstr "forkert udformet '#pragma pack(pop[, id])' - ignoreret"
2729
2730 #~ msgid "unknown action '%s' for '#pragma pack' - ignored"
2731 #~ msgstr "ukendt handling '%s' for '#pragma pack' - ignoreret"
2732
2733 #~ msgid "junk at end of '#pragma pack'"
2734 #~ msgstr "ragelse i slutningen af '#pragma pack'"
2735
2736 #~ msgid "alignment must be a small power of two, not %d"
2737 #~ msgstr "justering skal være en lille potens af to, ikke %d"
2738
2739 #~ msgid "applying #pragma weak `%s' after first use results in unspecified behavior"
2740 #~ msgstr "anvendelse af #pragma weak '%s' efter første brug resulterer i ikke-defineret opførsel"
2741
2742 #~ msgid "malformed #pragma weak, ignored"
2743 #~ msgstr "forkert udformet '#pragma weak' - ignoreret"
2744
2745 #~ msgid "junk at end of #pragma weak"
2746 #~ msgstr "ragelse i slutningen af '#pragma weak'"
2747
2748 #~ msgid "malformed #pragma redefine_extname, ignored"
2749 #~ msgstr "forkert udformet '#pragma redefine_extname' - ignoreret"
2750
2751 #~ msgid "junk at end of #pragma redefine_extname"
2752 #~ msgstr "ragelse i slutningen af '#pragma redefine_extname'"
2753
2754 #~ msgid "#pragma redefine_extname conflicts with declaration"
2755 #~ msgstr "#pragma redefine_extname er i konflikt med erklæring"
2756
2757 #~ msgid "malformed #pragma extern_prefix, ignored"
2758 #~ msgstr "forkert udformet '#pragma extern_prefix' - ignoreret"
2759
2760 #~ msgid "junk at end of #pragma extern_prefix"
2761 #~ msgstr "ragelse i slutningen af '#pragma extern_prefix'"
2762
2763 #~ msgid "asm declaration conflicts with previous rename"
2764 #~ msgstr "asm-erklæring er i konflikt med tidligere omdøbelse"
2765
2766 #~ msgid "break statement not within loop or switch"
2767 #~ msgstr "break-sætning befinder sig ikke i en løkke- eller switch-konstruktion"
2768
2769 #~ msgid "continue statement not within a loop"
2770 #~ msgstr "continue-sætning befinder sig ikke i en løkke"
2771
2772 #~ msgid "destructor needed for `%#D'"
2773 #~ msgstr "destruktionsfunktion påkrævet til '%#D'"
2774
2775 #~ msgid "where case label appears here"
2776 #~ msgstr "hvor case-etiket optræder her"
2777
2778 #~ msgid "(enclose actions of previous case statements requiring destructors in their own scope.)"
2779 #~ msgstr "(indesluttede handlinger fra tidligere case-sætninger kræver destruktionsfunktioner i deres eget virkefelt)"
2780
2781 #~ msgid "%s qualifier ignored on asm"
2782 #~ msgstr "%s-modifikation ignoreret ved asm"
2783
2784 #~ msgid "`%s' has an incomplete type"
2785 #~ msgstr "'%s' er af en ufuldstændig type"
2786
2787 #~ msgid "invalid use of void expression"
2788 #~ msgstr "ugyldig brug af void-udtryk"
2789
2790 #~ msgid "invalid use of flexible array member"
2791 #~ msgstr "ugyldig brug af fleksibelt tabelmedlem"
2792
2793 #~ msgid "invalid use of array with unspecified bounds"
2794 #~ msgstr "ugyldig brug af tabel uden angivne grænser"
2795
2796 #~ msgid "invalid use of undefined type `%s %s'"
2797 #~ msgstr "ugyldig brug af en type '%s %s' der ikke er defineret"
2798
2799 #~ msgid "invalid use of incomplete typedef `%s'"
2800 #~ msgstr "ugyldig brug af ufuldstændig typedef '%s'"
2801
2802 #~ msgid "function types not truly compatible in ISO C"
2803 #~ msgstr "funktionstyper ikke er fuldt ud forenelige i ISO C"
2804
2805 #~ msgid "types are not quite compatible"
2806 #~ msgstr "typer er ikke helt forenelige"
2807
2808 #~ msgid "arithmetic on pointer to an incomplete type"
2809 #~ msgstr "beregninger udført på en henvisning til en ufuldstændig type"
2810
2811 #~ msgid "%s has no member named `%s'"
2812 #~ msgstr "%s har intet medlem ved navn '%s'"
2813
2814 #~ msgid "request for member `%s' in something not a structure or union"
2815 #~ msgstr "forespørgsel efter medlemmet '%s' i noget der hverken er en union eller en struktur"
2816
2817 #~ msgid "dereferencing pointer to incomplete type"
2818 #~ msgstr "forsøg på at følge en henvisning til en variabel af en ufuldstændig type"
2819
2820 #~ msgid "dereferencing `void *' pointer"
2821 #~ msgstr "forsøg på at følge en 'void *'-henvisning"
2822
2823 #~ msgid "invalid type argument of `%s'"
2824 #~ msgstr "ugyldig typeparameter '%s'"
2825
2826 #~ msgid "subscript missing in array reference"
2827 #~ msgstr "indeks mangler i tabelopslag"
2828
2829 #~ msgid "array subscript has type `char'"
2830 #~ msgstr "tabelindeks er af typen 'char'"
2831
2832 #~ msgid "array subscript is not an integer"
2833 #~ msgstr "tabelindeks er ikke et heltal"
2834
2835 #~ msgid "ISO C forbids subscripting `register' array"
2836 #~ msgstr "ISO C forbyder opslag i 'register'-tabel"
2837
2838 #~ msgid "ISO C90 forbids subscripting non-lvalue array"
2839 #~ msgstr "ISO C90 forbyder opslag i tabel der ikke er venstreværdi"
2840
2841 #~ msgid "subscript has type `char'"
2842 #~ msgstr "indeks er af typen 'char'"
2843
2844 #~ msgid "subscripted value is neither array nor pointer"
2845 #~ msgstr "værdien der er påført et indeks, er hverken en tabel eller en henvisningsvariabel"
2846
2847 #~ msgid "`%s' undeclared here (not in a function)"
2848 #~ msgstr "'%s' ikke erklæret her (ikke i en funktion)"
2849
2850 #~ msgid "`%s' undeclared (first use in this function)"
2851 #~ msgstr "'%s' er ikke erklæret (først benyttet i denne funktion)"
2852
2853 #~ msgid "(Each undeclared identifier is reported only once"
2854 #~ msgstr "(et kaldenavn der ikke er erklæret, rapporteres kun én gang"
2855
2856 #~ msgid "for each function it appears in.)"
2857 #~ msgstr "per funktion)"
2858
2859 #~ msgid "local declaration of `%s' hides instance variable"
2860 #~ msgstr "den lokale erklæring af funktionen '%s' skjuler instansvariabel"
2861
2862 #~ msgid "called object is not a function"
2863 #~ msgstr "det kaldte objekt er ikke en funktion"
2864
2865 #~ msgid "too many arguments to function"
2866 #~ msgstr "for mange parametre til funktionen"
2867
2868 #~ msgid "type of formal parameter %d is incomplete"
2869 #~ msgstr "typen af den formelle parameter %d er ufuldstændig"
2870
2871 #~ msgid "%s as integer rather than floating due to prototype"
2872 #~ msgstr "%s som heltal i stedet for kommatal på grund af prototypen"
2873
2874 #~ msgid "%s as integer rather than complex due to prototype"
2875 #~ msgstr "%s som heltal i stedet for complex på grund af prototypen"
2876
2877 #~ msgid "%s as complex rather than floating due to prototype"
2878 #~ msgstr "%s som complex i stedet for kommatal på grund af prototypen"
2879
2880 #~ msgid "%s as floating rather than integer due to prototype"
2881 #~ msgstr "%s som kommatal i stedet for heltal på grund af prototypen"
2882
2883 #~ msgid "%s as complex rather than integer due to prototype"
2884 #~ msgstr "%s som complex i stedet for heltal på grund af prototypen"
2885
2886 #~ msgid "%s as floating rather than complex due to prototype"
2887 #~ msgstr "%s som kommatal i stedet for complex på grund af prototypen"
2888
2889 #~ msgid "%s as `float' rather than `double' due to prototype"
2890 #~ msgstr "%s som float i stedet for double på grund af prototypen"
2891
2892 #~ msgid "%s with different width due to prototype"
2893 #~ msgstr "%s med anderledes bredde på grund af prototypen"
2894
2895 #~ msgid "%s as unsigned due to prototype"
2896 #~ msgstr "%s som unsigned på grund af prototypen"
2897
2898 #~ msgid "%s as signed due to prototype"
2899 #~ msgstr "%s som signed på grund af prototypen"
2900
2901 #~ msgid "too few arguments to function"
2902 #~ msgstr "for få parametre til funktionen"
2903
2904 #~ msgid "suggest parentheses around + or - inside shift"
2905 #~ msgstr "foreslår paranteser omkring + eller - inden i skifteoperation"
2906
2907 #~ msgid "suggest parentheses around && within ||"
2908 #~ msgstr "foreslår paranteser omkring && inden i ||"
2909
2910 #~ msgid "suggest parentheses around arithmetic in operand of |"
2911 #~ msgstr "foreslår paranteser omkring beregning i operand til |"
2912
2913 #~ msgid "suggest parentheses around comparison in operand of |"
2914 #~ msgstr "foreslår paranteser omkring sammenligning i operand til |"
2915
2916 #~ msgid "suggest parentheses around arithmetic in operand of ^"
2917 #~ msgstr "foreslår paranteser omkring beregning i operand til ^"
2918
2919 #~ msgid "suggest parentheses around comparison in operand of ^"
2920 #~ msgstr "foreslår paranteser omkring sammenligning i operand til ^"
2921
2922 #~ msgid "suggest parentheses around + or - in operand of &"
2923 #~ msgstr "foreslår paranteser omkring + eller - i operand til &"
2924
2925 #~ msgid "suggest parentheses around comparison in operand of &"
2926 #~ msgstr "foreslår paranteser omkring sammenligning i operand til &"
2927
2928 #~ msgid "comparisons like X<=Y<=Z do not have their mathematical meaning"
2929 #~ msgstr "sammenligninger som 'x <= y <= z' følger ikke den matematiske betydning"
2930
2931 #~ msgid "division by zero"
2932 #~ msgstr "division med nul"
2933
2934 #~ msgid "right shift count is negative"
2935 #~ msgstr "højreskiftsantal er negativ"
2936
2937 #~ msgid "right shift count >= width of type"
2938 #~ msgstr "højreskiftsantal er større end bredden af typen"
2939
2940 #~ msgid "left shift count is negative"
2941 #~ msgstr "venstreskiftsantal er negativ"
2942
2943 #~ msgid "left shift count >= width of type"
2944 #~ msgstr "venstreskiftsantal er større end bredden af typen"
2945
2946 #~ msgid "shift count is negative"
2947 #~ msgstr "skifteantal er negativ"
2948
2949 #~ msgid "shift count >= width of type"
2950 #~ msgstr "skifteantal er større end bredden af typen"
2951
2952 #~ msgid "comparing floating point with == or != is unsafe"
2953 #~ msgstr "sammenligning af kommatal med == eller != er ikke sikkert"
2954
2955 #~ msgid "ISO C forbids comparison of `void *' with function pointer"
2956 #~ msgstr "ISO C forbyder sammenligning af 'void *' med funktionshenvisning"
2957
2958 #~ msgid "comparison of distinct pointer types lacks a cast"
2959 #~ msgstr "sammenligning med forskellige henvisningstyper mangler en typeomtvingelse"
2960
2961 #~ msgid "comparison between pointer and integer"
2962 #~ msgstr "sammenligning mellem henvisningsvariabel og heltal"
2963
2964 #~ msgid "ISO C forbids ordered comparisons of pointers to functions"
2965 #~ msgstr "ISO C forbyder ordnede sammenligninger af henvisninger til funktioner"
2966
2967 #~ msgid "comparison of complete and incomplete pointers"
2968 #~ msgstr "sammenligning mellem en fuldstændig og ufuldstændig henvisning"
2969
2970 #~ msgid "ordered comparison of pointer with integer zero"
2971 #~ msgstr "ordnet sammenligning af henvisning med heltallet nul"
2972
2973 #~ msgid "unordered comparison on non-floating point argument"
2974 #~ msgstr "uordnet sammenligning af ikke-kommatalsparameter"
2975
2976 #~ msgid "comparison between signed and unsigned"
2977 #~ msgstr "sammenligning mellem signed og unsigned"
2978
2979 #~ msgid "comparison of promoted ~unsigned with constant"
2980 #~ msgstr "sammenligning af forfremmet ~unsigned med konstant"
2981
2982 #~ msgid "comparison of promoted ~unsigned with unsigned"
2983 #~ msgstr "sammenligning af forfremmet ~unsigned med unsigned"
2984
2985 #~ msgid "pointer of type `void *' used in subtraction"
2986 #~ msgstr "henvisning af typen 'void *' benyttet i subtraktion"
2987
2988 #~ msgid "pointer to a function used in subtraction"
2989 #~ msgstr "henvisning til en funktion benyttet i subtraktion"
2990
2991 #~ msgid "wrong type argument to unary plus"
2992 #~ msgstr "forkert parametertype til unært plus"
2993
2994 #~ msgid "wrong type argument to unary minus"
2995 #~ msgstr "forkert parametertype til unært minus"
2996
2997 #~ msgid "ISO C does not support `~' for complex conjugation"
2998 #~ msgstr "ISO C understøtter ikke '~' til compleks-konjugering"
2999
3000 #~ msgid "wrong type argument to bit-complement"
3001 #~ msgstr "forkert parametertype til bitkomplement"
3002
3003 #~ msgid "wrong type argument to abs"
3004 #~ msgstr "forkert parametertype til abs"
3005
3006 #~ msgid "wrong type argument to conjugation"
3007 #~ msgstr "forkert parametertype til konjugation"
3008
3009 #~ msgid "wrong type argument to unary exclamation mark"
3010 #~ msgstr "forkert parametertype til unært udråbstegn"
3011
3012 #~ msgid "ISO C does not support `++' and `--' on complex types"
3013 #~ msgstr "ISO C understøtter ikke '++' og '--' for complex-typer"
3014
3015 # man kan ikke stikke en forøgelse (++) en type som parameter, 'type
3016 # argument' skal opfattes på en anden måde
3017 #~ msgid "wrong type argument to increment"
3018 #~ msgstr "forkert parametertype til forøgelse"
3019
3020 #~ msgid "wrong type argument to decrement"
3021 #~ msgstr "forkert parametertype til formindskelse"
3022
3023 #~ msgid "increment of pointer to unknown structure"
3024 #~ msgstr "forøgelse af henvisning til en ukendt struktur"
3025
3026 #~ msgid "decrement of pointer to unknown structure"
3027 #~ msgstr "formindskelse af henvisning til en ukendt struktur"
3028
3029 # RETMIG: hvad betyder dette?
3030 #~ msgid "ISO C forbids the address of a cast expression"
3031 #~ msgstr "ISO C forbyder adressen af et typeomtvingningsudtryk"
3032
3033 #~ msgid "invalid lvalue in unary `&'"
3034 #~ msgstr "ugyldig venstreværdi i unær '&'"
3035
3036 #~ msgid "attempt to take address of bit-field structure member `%s'"
3037 #~ msgstr "forsøg på at finde adressen af bitfeltstrukturmedlemmet '%s'"
3038
3039 #~ msgid "%s"
3040 #~ msgstr "%s"
3041
3042 #~ msgid "ISO C forbids use of conditional expressions as lvalues"
3043 #~ msgstr "ISO C forbyder brug af betingede udtryk som venstreværdier"
3044
3045 #~ msgid "ISO C forbids use of compound expressions as lvalues"
3046 #~ msgstr "ISO C forbyder brug af sammensatte udtryk som venstreværdier"
3047
3048 #~ msgid "ISO C forbids use of cast expressions as lvalues"
3049 #~ msgstr "ISO C forbyder brug af typeomtvingningsudtryk som venstreværdier"
3050
3051 # RETMIG: lettere klodset konstruktion
3052 #~ msgid "%s of read-only member `%s'"
3053 #~ msgstr "%s af medlemmet '%s' der kun må læses"
3054
3055 #~ msgid "%s of read-only variable `%s'"
3056 #~ msgstr "%s af variablen '%s' der kun må læses"
3057
3058 #~ msgid "%s of read-only location"
3059 #~ msgstr "%s af placering der kun må læses"
3060
3061 #~ msgid "cannot take address of bit-field `%s'"
3062 #~ msgstr "kan ikke finde adressen af bitfeltet '%s'"
3063
3064 #~ msgid "global register variable `%s' used in nested function"
3065 #~ msgstr "global registervariabel '%s' benyttet i indlejret funktion"
3066
3067 #~ msgid "register variable `%s' used in nested function"
3068 #~ msgstr "registervariabel '%s' benyttet i indlejret funktion"
3069
3070 #~ msgid "address of global register variable `%s' requested"
3071 #~ msgstr "forespørgsel efter adressen af den globale registervariabel '%s'"
3072
3073 #~ msgid "cannot put object with volatile field into register"
3074 #~ msgstr "kan ikke anbringe et objekt med et volatile-felt i et register"
3075
3076 #~ msgid "address of register variable `%s' requested"
3077 #~ msgstr "forespørgsel efter adressen af registervariablen '%s'"
3078
3079 #~ msgid "signed and unsigned type in conditional expression"
3080 #~ msgstr "signed og unsigned type i betinget udtryk"
3081
3082 #~ msgid "ISO C forbids conditional expr with only one void side"
3083 #~ msgstr "ISO C forbyder betingede udtryk med kun én tom side"
3084
3085 #~ msgid "ISO C forbids conditional expr between `void *' and function pointer"
3086 #~ msgstr "ISO C++ forbyder betinget udtryk mellem 'void *' og funktionshenvisning"
3087
3088 #~ msgid "pointer type mismatch in conditional expression"
3089 #~ msgstr "henvisningstyperne i betingelsesudtrykket passer ikke sammen"
3090
3091 #~ msgid "pointer/integer type mismatch in conditional expression"
3092 #~ msgstr "henvisnings- og heltalstype i betingelsesudtrykket passer ikke sammen"
3093
3094 #~ msgid "type mismatch in conditional expression"
3095 #~ msgstr "typerne i betingelsesudtrykket passer ikke sammen"
3096
3097 #~ msgid "left-hand operand of comma expression has no effect"
3098 #~ msgstr "venstreoperanden til kommaudtrykket har ingen virkning"
3099
3100 #~ msgid "cast specifies array type"
3101 #~ msgstr "typetildelingen angiver en tabeltype"
3102
3103 #~ msgid "cast specifies function type"
3104 #~ msgstr "typetildelingen angiver en funktionstype"
3105
3106 #~ msgid "ISO C forbids casting nonscalar to the same type"
3107 #~ msgstr "ISO C forbyder omtvingelse af ikke-skalar til den samme type"
3108
3109 #~ msgid "ISO C forbids casts to union type"
3110 #~ msgstr "ISO C forbyder omtvingelse til uniontype"
3111
3112 #~ msgid "cast to union type from type not present in union"
3113 #~ msgstr "typetildeling til en uniontype fra en type der ikke findes i union'en"
3114
3115 #~ msgid "cast adds new qualifiers to function type"
3116 #~ msgstr "typeomtvingning tilføjer modifikationer til en funktionstype"
3117
3118 #~ msgid "cast discards qualifiers from pointer target type"
3119 #~ msgstr "typeomtvingelse kasserer modifikationer på henvisningsmålets type"
3120
3121 #~ msgid "cast increases required alignment of target type"
3122 #~ msgstr "typeomtvingelse forøger den påkrævne justering af måltypen"
3123
3124 #~ msgid "cast from pointer to integer of different size"
3125 #~ msgstr "typeomtvingelse fra henvisning til heltal af en anden størrelse"
3126
3127 #~ msgid "cast does not match function type"
3128 #~ msgstr "typeomtvingelse passer ikke til funktionstype"
3129
3130 #~ msgid "cast to pointer from integer of different size"
3131 #~ msgstr "typeomtvingelse fra heltal til henvisning af en anden størrelse"
3132
3133 #~ msgid "type-punning to incomplete type might break strict-aliasing rules"
3134 #~ msgstr "typeomtvingning af ufuldstændig type bryder muligvis strenge aliasregler"
3135
3136 #~ msgid "dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules"
3137 #~ msgstr "følgning af en typeomtvunget henvisning vil bryde strenge aliasregler"
3138
3139 #~ msgid "invalid lvalue in assignment"
3140 #~ msgstr "ugyldig venstreværdi i tildeling"
3141
3142 #~ msgid "assignment"
3143 #~ msgstr "tildeling"
3144
3145 #~ msgid "cannot pass rvalue to reference parameter"
3146 #~ msgstr "kan ikke videregive højreværdi til referenceparameter"
3147
3148 #~ msgid "%s makes qualified function pointer from unqualified"
3149 #~ msgstr "%s opretter en funktionshenvisning med modifikationer fra én uden"
3150
3151 #~ msgid "%s discards qualifiers from pointer target type"
3152 #~ msgstr "%s kasserer modifikationer på henvisningsmålets type"
3153
3154 #~ msgid "ISO C prohibits argument conversion to union type"
3155 #~ msgstr "ISO C forbyder parameterkonvertering til uniontype"
3156
3157 #~ msgid "ISO C forbids %s between function pointer and `void *'"
3158 #~ msgstr "ISO C forbyder %s mellem funktionshenvisning og 'void *'"
3159
3160 #~ msgid "pointer targets in %s differ in signedness"
3161 #~ msgstr "fortegnene i henvisningsmål i %s er forskellige"
3162
3163 #~ msgid "%s from incompatible pointer type"
3164 #~ msgstr "%s fra en henvisningstype der ikke er forenelig med målets"
3165
3166 #~ msgid "%s makes pointer from integer without a cast"
3167 #~ msgstr "%s opretter en henvisningsvariabel ud fra et heltal uden en typeomtvingning"
3168
3169 #~ msgid "%s makes integer from pointer without a cast"
3170 #~ msgstr "%s opretter et heltal ud fra en henvisningsvariabel uden en typeomtvingning"
3171
3172 #~ msgid "incompatible type for argument %d of `%s'"
3173 #~ msgstr "typen af den %d. parameter i '%s' passer ikke"
3174
3175 #~ msgid "incompatible type for argument %d of indirect function call"
3176 #~ msgstr "typen af den %d. parameter i det indirekte funktionskald passer ikke"
3177
3178 #~ msgid "incompatible types in %s"
3179 #~ msgstr "uforenelige typer i %s"
3180
3181 #~ msgid "passing arg of `%s'"
3182 #~ msgstr "videregiver parameter til '%s'"
3183
3184 #~ msgid "passing arg of pointer to function"
3185 #~ msgstr "videregiver parameter af henvisning til funktion"
3186
3187 #~ msgid "passing arg %d of `%s'"
3188 #~ msgstr "videregiver den %d. parameter til '%s'"
3189
3190 #~ msgid "passing arg %d of pointer to function"
3191 #~ msgstr "videregiver den %d. parameter af henvisning til funktion"
3192
3193 #~ msgid "initializer for static variable is not constant"
3194 #~ msgstr "startværdien for den statiske variabel er ikke en konstant"
3195
3196 #~ msgid "initializer for static variable uses complicated arithmetic"
3197 #~ msgstr "startværdien for den statiske variabel benytter komplicerede beregninger"
3198
3199 #~ msgid "aggregate initializer is not constant"
3200 #~ msgstr "startværdi til variabel af en sammensat type er ikke en konstant"
3201
3202 #~ msgid "aggregate initializer uses complicated arithmetic"
3203 #~ msgstr "startværdien til variabel af en sammensat type benytter komplicerede beregninger"
3204
3205 # 'automatic aggregate' betyder automatisk allokerede variabler, dvs.
3206 # ganske almindelige lokale variabler (kan evt. erklæres med 'auto')
3207 #~ msgid "traditional C rejects automatic aggregate initialization"
3208 #~ msgstr "traditionel C forbyder klargøring af auto-variabler af sammensatte typer"
3209
3210 #~ msgid "(near initialization for `%s')"
3211 #~ msgstr "(i nærheden af klargøringen af '%s')"
3212
3213 #~ msgid "char-array initialized from wide string"
3214 #~ msgstr "char-tabel får tildelt startværdi fra en bred streng"
3215
3216 #~ msgid "int-array initialized from non-wide string"
3217 #~ msgstr "int-tabel får tildelt startværdi fra en ikke-bred streng"
3218
3219 #~ msgid "initializer-string for array of chars is too long"
3220 #~ msgstr "startværdistrengen til char-tabellen er for lang"
3221
3222 #~ msgid "array initialized from non-constant array expression"
3223 #~ msgstr "tabel får tildelt en startværdi fra et tabeludtryk der ikke er konstant"
3224
3225 #~ msgid "initializer element is not constant"
3226 #~ msgstr "startværdielement er ikke en konstant"
3227
3228 #~ msgid "initialization"
3229 #~ msgstr "klargøring"
3230
3231 #~ msgid "initializer element is not computable at load time"
3232 #~ msgstr "startværdielement kan ikke beregnes ved indlæsningstidspunktet"
3233
3234 #~ msgid "invalid initializer"
3235 #~ msgstr "ugyldig startværdi"
3236
3237 #~ msgid "extra brace group at end of initializer"
3238 #~ msgstr "overskydende krøllede paranteser ved slutningen af startværdien"
3239
3240 #~ msgid "missing braces around initializer"
3241 #~ msgstr "krøllede paranteser mangler omkring startværdien"
3242
3243 #~ msgid "braces around scalar initializer"
3244 #~ msgstr "krøllede paranteser omkring skalarstartværdi"
3245
3246 # RETMIG: eller er det fleksibel tabel-medlem
3247 #~ msgid "initialization of flexible array member in a nested context"
3248 #~ msgstr "klargøring af fleksibelt tabelmedlem i en indlejret kontekst"
3249
3250 #~ msgid "initialization of a flexible array member"
3251 #~ msgstr "klargøring af fleksibelt tabelmedlem"
3252
3253 #~ msgid "missing initializer"
3254 #~ msgstr "manglende startværdi"
3255
3256 #~ msgid "empty scalar initializer"
3257 #~ msgstr "tom skalarstartværdi"
3258
3259 #~ msgid "extra elements in scalar initializer"
3260 #~ msgstr "overskydende elementer i skalarstarværdi"
3261
3262 #~ msgid "initialization designators may not nest"
3263 #~ msgstr "klargøringstegn må ikke indlejres"
3264
3265 #~ msgid "array index in non-array initializer"
3266 #~ msgstr "tabelindeks i en startværdi der ikke er en tabel"
3267
3268 # RETMIG: record?
3269 #~ msgid "field name not in record or union initializer"
3270 #~ msgstr "feltnavn ikke i struktur- eller union-startværdi"
3271
3272 #~ msgid "nonconstant array index in initializer"
3273 #~ msgstr "tabelindekset i startværdien er ikke en konstant"
3274
3275 #~ msgid "array index in initializer exceeds array bounds"
3276 #~ msgstr "tabelindeks i startværdi overskrider tabelgrænser"
3277
3278 #~ msgid "empty index range in initializer"
3279 #~ msgstr "tomt indeksinterval i startværdi"
3280
3281 #~ msgid "array index range in initializer exceeds array bounds"
3282 #~ msgstr "tabelindeksinterval i startværdi overskrider tabelgrænser"
3283
3284 #~ msgid "unknown field `%s' specified in initializer"
3285 #~ msgstr "ukendt felt '%s' angivet i startværdi"
3286
3287 #~ msgid "initialized field with side-effects overwritten"
3288 #~ msgstr "klargjort felt med bivirkninger overskrevet"
3289
3290 #~ msgid "excess elements in char array initializer"
3291 #~ msgstr "for mange elementer i char-tabelstartværdien"
3292
3293 #~ msgid "excess elements in struct initializer"
3294 #~ msgstr "for mange elementer i struct-startværdi"
3295
3296 #~ msgid "non-static initialization of a flexible array member"
3297 #~ msgstr "ikke-statisk klargøring af fleksibelt tabelmedlem"
3298
3299 #~ msgid "excess elements in union initializer"
3300 #~ msgstr "for mange elementer i union-startværdi"
3301
3302 #~ msgid "traditional C rejects initialization of unions"
3303 #~ msgstr "traditionel C forbyder tildeling af startværdi til unioner"
3304
3305 #~ msgid "excess elements in array initializer"
3306 #~ msgstr "for mange elementer i tabelstartværdi"
3307
3308 #~ msgid "excess elements in vector initializer"
3309 #~ msgstr "for mange elementer i vektorstartværdi"
3310
3311 #~ msgid "excess elements in scalar initializer"
3312 #~ msgstr "for mange elementer i skalarstartværdi"
3313
3314 #~ msgid "asm template is not a string constant"
3315 #~ msgstr "asm-sætning er ikke en strengkonstant"
3316
3317 #~ msgid "invalid lvalue in asm statement"
3318 #~ msgstr "ugyldig venstreværdi i asm-sætning"
3319
3320 #~ msgid "modification by `asm'"
3321 #~ msgstr "ændring af 'asm'"
3322
3323 #~ msgid "function declared `noreturn' has a `return' statement"
3324 #~ msgstr "funktion der er erklæret 'noreturn' har en 'return'-sætning"
3325
3326 #~ msgid "`return' with no value, in function returning non-void"
3327 #~ msgstr "'return' uden nogen værdi i en funktion der ikke returnerer void"
3328
3329 #~ msgid "`return' with a value, in function returning void"
3330 #~ msgstr "'return' med en værdi i en funktion der returnerer void"
3331
3332 #~ msgid "return"
3333 #~ msgstr "returnering"
3334
3335 #~ msgid "function returns address of local variable"
3336 #~ msgstr "funktion returnerer adressen på en lokal variabel"
3337
3338 #~ msgid "switch quantity not an integer"
3339 #~ msgstr "switch-størrelsen er ikke et heltal"
3340
3341 #~ msgid "`long' switch expression not converted to `int' in ISO C"
3342 #~ msgstr "'long'-udtryk i switch konverteres ikke til 'int' i ISO C"
3343
3344 #~ msgid "case label not within a switch statement"
3345 #~ msgstr "case-etiket befinder sig ikke inden i en switch-sætning"
3346
3347 #~ msgid "`default' label not within a switch statement"
3348 #~ msgstr "'default'-etiket befinder sig ikke inden i en switch-sætning"
3349
3350 #~ msgid "inlining failed in call to `%s'"
3351 #~ msgstr "indlejring mislykkedes i kald til '%s'"
3352
3353 #~ msgid "called from here"
3354 #~ msgstr "kaldt herfra"
3355
3356 #~ msgid "can't inline call to `%s'"
3357 #~ msgstr "kan ikke indlejre kald til '%s'"
3358
3359 #~ msgid "function call has aggregate value"
3360 #~ msgstr "funktionskald har en sammensat værdi"
3361
3362 #~ msgid "Size of loop %d should be %d, not %d."
3363 #~ msgstr "Størrelsen af løkke %d burde være %d, ikke %d."
3364
3365 #~ msgid "Bb %d do not belong to loop %d."
3366 #~ msgstr "Basisblok %d hører ikke til løkke %d."
3367
3368 #~ msgid "Loop %d's header does not have exactly 2 entries."
3369 #~ msgstr "Løkke %d's hoved har ikke præcis 2 elementer."
3370
3371 #~ msgid "Loop %d's latch does not have exactly 1 successor."
3372 #~ msgstr "Løkke %d's ende har ikke præcis 1 efterfølger."
3373
3374 #~ msgid "Loop %d's latch does not have header as successor."
3375 #~ msgstr "Løkke %d's ende har ikke hoved som efterfølger."
3376
3377 #~ msgid "Loop %d's latch does not belong directly to it."
3378 #~ msgstr "Løkke %d's ende tilhører ikke direkte løkken."
3379
3380 #~ msgid "Loop %d's header does not belong directly to it."
3381 #~ msgstr "Løkke %d's hoved tilhører ikke direkte løkken."
3382
3383 #~ msgid "bb %d on wrong place"
3384 #~ msgstr "basisblok %d ved et forkerte sted"
3385
3386 #~ msgid "prev_bb of %d should be %d, not %d"
3387 #~ msgstr "prev_bb for %d bør være %d, ikke %d"
3388
3389 #~ msgid "end insn %d for block %d not found in the insn stream"
3390 #~ msgstr "slutinstruktion %d for blok %d ikke fundet i instruktionsstrømmen"
3391
3392 #~ msgid "insn %d is in multiple basic blocks (%d and %d)"
3393 #~ msgstr "instruktion %d er i flere basisblokke (%d og %d)"
3394
3395 #~ msgid "head insn %d for block %d not found in the insn stream"
3396 #~ msgstr "hovedinstruktion %d for blok %d ikke fundet i instruktionsstrømmen"
3397
3398 #~ msgid "verify_flow_info: REG_BR_PROB does not match cfg %i %i"
3399 #~ msgstr "verify_flow_info: REG_BR_PROB passer ikke til konf. %i %i"
3400
3401 #~ msgid "verify_flow_info: Wrong count of block %i %i"
3402 #~ msgstr "verify_flow_info: Ukorrekt antal af blok %i %i"
3403
3404 #~ msgid "verify_flow_info: Wrong frequency of block %i %i"
3405 #~ msgstr "verify_flow_info: Ukorrekt frekvens af blok %i %i"
3406
3407 #~ msgid "verify_flow_info: Duplicate edge %i->%i"
3408 #~ msgstr "verify_flow_info: Dobbelt kant %i->%i"
3409
3410 #~ msgid "verify_flow_info: Wrong probability of edge %i->%i %i"
3411 #~ msgstr "verify_flow_info: Ukorrekt sandsynlighed for kant %i->%i %i"
3412
3413 #~ msgid "verify_flow_info: Wrong count of edge %i->%i %i"
3414 #~ msgstr "verify_flow_info: Ukorrekt antal for kant %i->%i %i"
3415
3416 #~ msgid "verify_flow_info: Incorrect blocks for fallthru %i->%i"
3417 #~ msgstr "verify_flow_info: Ukorrekte blokke til fald-gennem %i->%i"
3418
3419 #~ msgid "verify_flow_info: Incorrect fallthru %i->%i"
3420 #~ msgstr "verify_flow_info: Ukorrekt fald-gennem %i->%i"
3421
3422 #~ msgid "wrong insn in the fallthru edge"
3423 #~ msgstr "forkert instruktion i fald-gennem-kant"
3424
3425 #~ msgid "verify_flow_info: Basic block %d succ edge is corrupted"
3426 #~ msgstr "verify_flow_info: Efterfølgende kant til basisblok %d er ødelagt"
3427
3428 #~ msgid "Missing REG_EH_REGION note in the end of bb %i"
3429 #~ msgstr "Mangler REG_EH_REGION-note i slutningen af basisblok %i"
3430
3431 #~ msgid "Too many outgoing branch edges from bb %i"
3432 #~ msgstr "For mange udgående forgreningskanter fra basisblok %i"
3433
3434 #~ msgid "Fallthru edge after unconditional jump %i"
3435 #~ msgstr "Fald gennem-kant efter ubetinget spring %i"
3436
3437 #~ msgid "Wrong amount of branch edges after unconditional jump %i"
3438 #~ msgstr "Forkert antal forgreningskanter efter ubetinget spring %i"
3439
3440 #~ msgid "Wrong amount of branch edges after conditional jump %i"
3441 #~ msgstr "Forkert antal forgreningskanter efter betinget spring %i"
3442
3443 #~ msgid "Call edges for non-call insn in bb %i"
3444 #~ msgstr "Kaldekanter for ikke-kaldsinstruktion i basisblok %i"
3445
3446 #~ msgid "Abnormal edges for no purpose in bb %i"
3447 #~ msgstr "Unormale kanter uden noget formål i basisblok %i"
3448
3449 #~ msgid "missing barrier after block %i"
3450 #~ msgstr "manglende barriere efter blok %i"
3451
3452 #~ msgid "basic block %d pred edge is corrupted"
3453 #~ msgstr "foregående kant til basisblok %d er ødelagt"
3454
3455 #~ msgid "insn %d inside basic block %d but block_for_insn is NULL"
3456 #~ msgstr "instruktion %d inden i basisblok %d, men block_for_insn er NULL"
3457
3458 #~ msgid "insn %d inside basic block %d but block_for_insn is %i"
3459 #~ msgstr "instruktion %d inden i basisblok %d, men block_for_insn er %i"
3460
3461 #~ msgid "NOTE_INSN_BASIC_BLOCK is missing for block %d"
3462 #~ msgstr "NOTE_INSN_BASIC_BLOCK mangler for blok %d"
3463
3464 #~ msgid "NOTE_INSN_BASIC_BLOCK %d in middle of basic block %d"
3465 #~ msgstr "NOTE_INSN_BASIC_BLOCK %d i midten af basisblok %d"
3466
3467 #~ msgid "in basic block %d:"
3468 #~ msgstr "i basisblok %d:"
3469
3470 #~ msgid "flow control insn inside a basic block"
3471 #~ msgstr "strømkontrolinstruktion inden i en basisblok"
3472
3473 #~ msgid "basic block %i edge lists are corrupted"
3474 #~ msgstr "kantlister til basisblok %i er ødelagt"
3475
3476 #~ msgid "basic blocks not numbered consecutively"
3477 #~ msgstr "basisblokkene er ikke nummeret i rækkefølge"
3478
3479 #~ msgid "insn outside basic block"
3480 #~ msgstr "instruktion uden for basisblok"
3481
3482 #~ msgid "return not followed by barrier"
3483 #~ msgstr "returnering følges ikke af barriere"
3484
3485 #~ msgid "number of bb notes in insn chain (%d) != n_basic_blocks (%d)"
3486 #~ msgstr "antallet af basisbloknoter i instruktionskæden (%d) != n_basic_blocks (%d)"
3487
3488 #~ msgid "verify_flow_info failed"
3489 #~ msgstr "verify_flow_info mislykkedes"
3490
3491 #~ msgid "internal error"
3492 #~ msgstr "intern fejl"
3493
3494 #~ msgid "no arguments"
3495 #~ msgstr "ingen parametre"
3496
3497 #~ msgid "fopen %s"
3498 #~ msgstr "fopen %s"
3499
3500 #~ msgid "fclose %s"
3501 #~ msgstr "fclose %s"
3502
3503 #~ msgid "collect2 version %s"
3504 #~ msgstr "collect2 version %s"
3505
3506 #~ msgid "%d constructor(s) found\n"
3507 #~ msgstr "%d konstruktionsfunktion(er) fundet\n"
3508
3509 #~ msgid "%d destructor(s)  found\n"
3510 #~ msgstr "%d destruktionsfunktion(er) fundet\n"
3511
3512 #~ msgid "%d frame table(s) found\n"
3513 #~ msgstr "%d rammetabel(ler) fundet\n"
3514
3515 #~ msgid "%s terminated with signal %d [%s]%s"
3516 #~ msgstr "%s afsluttet af signal %d [%s]%s"
3517
3518 #~ msgid "%s returned %d exit status"
3519 #~ msgstr "%s returnerede afslutningskoden %d"
3520
3521 #~ msgid "[cannot find %s]"
3522 #~ msgstr "[kan ikke finde %s]"
3523
3524 #~ msgid "cannot find `%s'"
3525 #~ msgstr "kan ikke finde '%s'"
3526
3527 #~ msgid "redirecting stdout: %s"
3528 #~ msgstr "omdirigerer standard-ud: %s"
3529
3530 #~ msgid "[Leaving %s]\n"
3531 #~ msgstr "[Efterlader %s]\n"
3532
3533 #~ msgid ""
3534 #~ "\n"
3535 #~ "write_c_file - output name is %s, prefix is %s\n"
3536 #~ msgstr ""
3537 #~ "\n"
3538 #~ "write_c_file - uddatanavnet er %s, præfikset er %s\n"
3539
3540 #~ msgid "cannot find `nm'"
3541 #~ msgstr "kan ikke finde 'nm'"
3542
3543 #~ msgid "pipe"
3544 #~ msgstr "pipe"
3545
3546 #~ msgid "fdopen"
3547 #~ msgstr "fdopen"
3548
3549 #~ msgid "dup2 %d 1"
3550 #~ msgstr "dup2 %d 1"
3551
3552 #~ msgid "close %d"
3553 #~ msgstr "close %d"
3554
3555 #~ msgid "execv %s"
3556 #~ msgstr "fejl under kørsel (vha. execv) af %s"
3557
3558 #~ msgid "init function found in object %s"
3559 #~ msgstr "klargøringsfunktion fundet i objekt %s"
3560
3561 #~ msgid "fini function found in object %s"
3562 #~ msgstr "afslutningsfunktion fundet i objekt %s"
3563
3564 #~ msgid "fclose"
3565 #~ msgstr "fclose"
3566
3567 #~ msgid "unable to open file '%s'"
3568 #~ msgstr "kunne ikke åbne filen '%s'"
3569
3570 #~ msgid "unable to stat file '%s'"
3571 #~ msgstr "kunne ikke få fat i oplysninger om filen '%s'"
3572
3573 #~ msgid "unable to mmap file '%s'"
3574 #~ msgstr "kunne ikke indlæse filen '%s'"
3575
3576 #~ msgid "not found\n"
3577 #~ msgstr "ikke fundet\n"
3578
3579 #~ msgid "dynamic dependency %s not found"
3580 #~ msgstr "dynamisk afhængighed %s ikke fundet"
3581
3582 #~ msgid "bad magic number in file '%s'"
3583 #~ msgstr "ugyldigt magisk tal i filen '%s'"
3584
3585 #~ msgid "dynamic dependencies.\n"
3586 #~ msgstr "dynamiske afhængigheder.\n"
3587
3588 #~ msgid "cannot find `ldd'"
3589 #~ msgstr "kan ikke finde 'ldd'"
3590
3591 #~ msgid ""
3592 #~ "\n"
3593 #~ "ldd output with constructors/destructors.\n"
3594 #~ msgstr ""
3595 #~ "\n"
3596 #~ "ldd-uddata med konstruktions-/destruktionsfunktioner.\n"
3597
3598 #~ msgid "unable to open dynamic dependency '%s'"
3599 #~ msgstr "kan ikke åbne den dynamiske afhængighed '%s'"
3600
3601 #~ msgid "%s: not a COFF file"
3602 #~ msgstr "%s: ikke en COFF-fil"
3603
3604 #~ msgid "%s: cannot open as COFF file"
3605 #~ msgstr "%s: kan ikke åbnes som en COFF-fil"
3606
3607 #~ msgid "library lib%s not found"
3608 #~ msgstr "biblioteket lib%s ikke fundet"
3609
3610 #~ msgid "open %s"
3611 #~ msgstr "fejl ved åbning af %s"
3612
3613 #~ msgid "incompatibilities between object file & expected values"
3614 #~ msgstr "uoverensstemmelser mellem objektfil og forventede værdier"
3615
3616 #~ msgid ""
3617 #~ "\n"
3618 #~ "Processing symbol table #%d, offset = 0x%.8lx, kind = %s\n"
3619 #~ msgstr ""
3620 #~ "\n"
3621 #~ "Behandler symboltabel nr. %d, forskydning = 0x%.8lx, form = %s\n"
3622
3623 #~ msgid "string section missing"
3624 #~ msgstr "strengsektion mangler"
3625
3626 #~ msgid "section pointer missing"
3627 #~ msgstr "sektionshenvisning mangler"
3628
3629 #~ msgid "no symbol table found"
3630 #~ msgstr "ingen symboltabel fundet"
3631
3632 #~ msgid "no cmd_strings found"
3633 #~ msgstr "ingen cmd_strings fundet"
3634
3635 #~ msgid ""
3636 #~ "\n"
3637 #~ "Updating header and load commands.\n"
3638 #~ "\n"
3639 #~ msgstr ""
3640 #~ "\n"
3641 #~ "Opdaterer hoved- og indlæsningskommandoer.\n"
3642 #~ "\n"
3643