OSDN Git Service

* be.po, de.po: New files.
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / po / sv.po
1 # Swedish translation for the GNU CC.
2 # Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
3 # Dennis Björklund <db@zigo.dhs.org>, 2000, 2001, 2002.
4 #
5 # Kom ihåg att i svenskan så använder vi "" för citat
6 # och inte '' som det är i originaluttrycken.
7 #
8 # Jag har gjort en liten ordlista över uttryck som kan finnas i
9 # översättningen
10 #
11 # http://www.zigo.dhs.org/~dennis/gcc/
12 #
13 # Denna lista är inte komplett men är det någon som vill hjälpa till
14 # att översätta gcc och har åsikter om hur dessa uttryck skall skrivas
15 # så ta kontakt så kan vi uppdatera den.
16 #
17 # Det mesta av övdersättningen som finns nu kommer från tiden
18 # innan version 3.0 av gcc. Dessvärre så fungerade aldrig gcc
19 # med översättningar korrekt då, så den kom inte till användning.
20 # Jag har överfört de gamla strängarna till dagens version (3.2)
21 # så det finns en början, men det är mycket kvar. Men vill någon hjälpa
22 # till så vore det jättebra. Jag kommer översätta en bit då och då
23 # i mån av tid, men det är en stor fil med komplicerade uttryck så
24 # det tar en stund att bli klar.
25 #
26 msgid ""
27 msgstr ""
28 "Project-Id-Version: gcc 3.2\n"
29 "POT-Creation-Date: 2002-12-30 18:56+0000\n"
30 "PO-Revision-Date: 2002-08-26 12:58+0200\n"
31 "Last-Translator: Dennis Björklund <db@zigo.dhs.org>\n"
32 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
33 "MIME-Version: 1.0\n"
34 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
35 "Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
36
37 #: attribs.c:185
38 #, c-format
39 msgid "`%s' attribute directive ignored"
40 msgstr "attributet \"%s\" ignorerat"
41
42 #: attribs.c:193
43 #, c-format
44 msgid "wrong number of arguments specified for `%s' attribute"
45 msgstr "fel antal argument angett för attributet `%s'"
46
47 #: attribs.c:210
48 #, c-format
49 msgid "`%s' attribute does not apply to types"
50 msgstr "attributet \"%s\" är inte applicerbart på typer"
51
52 #: attribs.c:247
53 #, c-format
54 msgid "`%s' attribute only applies to function types"
55 msgstr "attributet \"%s\" fungerar bara på funktionstyper"
56
57 #: attribs.c:404 c-common.c:5253 c-common.c:5275 c-common.c:5297
58 #: c-common.c:5328 c-common.c:5350 c-common.c:5375 c-common.c:5398
59 #: c-common.c:5428 c-common.c:5466 c-common.c:5513 c-common.c:5543
60 #: c-common.c:5573 c-common.c:5596 c-common.c:5853 c-common.c:5875
61 #: c-common.c:5918 c-common.c:5995 c-common.c:6051 c-common.c:6112
62 #: c-common.c:6146 c-common.c:6500 config/arm/arm.c:2098 config/arm/arm.c:2125
63 #: config/avr/avr.c:4774 config/h8300/h8300.c:3649 config/h8300/h8300.c:3674
64 #: config/i386/i386.c:1396 config/i386/winnt.c:76
65 #, c-format
66 msgid "`%s' attribute ignored"
67 msgstr "attributet `%s' ignorerat"
68
69 #: builtins.c:285
70 msgid "offset outside bounds of constant string"
71 msgstr "index till en konstant sträng pekar utanför dess gränser"
72
73 #: builtins.c:765
74 msgid "second arg to `__builtin_prefetch' must be a constant"
75 msgstr "andra argumentet till \"__builtin_prefetch\" måste vara en konstant"
76
77 #: builtins.c:772
78 msgid "invalid second arg to __builtin_prefetch; using zero"
79 msgstr "ogiltigt andra argument till __builtin_prefetch; använder noll"
80
81 #: builtins.c:779
82 msgid "third arg to `__builtin_prefetch' must be a constant"
83 msgstr "tredje argumentet till \"__builtin_prefetch\" måste vara en konstant"
84
85 #: builtins.c:786
86 msgid "invalid third arg to __builtin_prefetch; using zero"
87 msgstr "ogiltigt tredje argument till __builtin_prefetch; använder noll"
88
89 #. ??? We used to try and build up a call to the out of line function,
90 #. guessing about what registers needed saving etc.  This became much
91 #. harder with __builtin_va_start, since we don't have a tree for a
92 #. call to __builtin_saveregs to fall back on.  There was exactly one
93 #. port (i860) that used this code, and I'm unconvinced it could actually
94 #. handle the general case.  So we no longer try to handle anything
95 #. weird and make the backend absorb the evil.
96 #: builtins.c:2864
97 msgid "__builtin_saveregs not supported by this target"
98 msgstr "__builtin_saveregs stöds inte på denna målarkitektur"
99
100 #: builtins.c:2906
101 msgid "argument of `__builtin_args_info' must be constant"
102 msgstr "argumentet till \"__builtin_args_info\" måste vara konstant"
103
104 #: builtins.c:2912
105 msgid "argument of `__builtin_args_info' out of range"
106 msgstr "argument till \"__builtin_args_info\" är utanför sitt intervall"
107
108 #: builtins.c:2918
109 msgid "missing argument in `__builtin_args_info'"
110 msgstr "argument saknas till \"__builtin_args_info\""
111
112 #: builtins.c:2949
113 msgid "`va_start' used in function with fixed args"
114 msgstr "\"va_start\" används i en funktion med fixt antal parametrar"
115
116 #: builtins.c:2968
117 msgid "second parameter of `va_start' not last named argument"
118 msgstr "andra parametern till \"va_start\" var inte det sista namngivna argumentet"
119
120 #. Evidently an out of date version of <stdarg.h>; can't validate
121 #. va_start's second argument, but can still work as intended.
122 #: builtins.c:2973
123 msgid "`__builtin_next_arg' called without an argument"
124 msgstr "\"__builtin_next_arg\" anropad utan argument"
125
126 #: builtins.c:3059
127 msgid "too many arguments to function `va_start'"
128 msgstr "För många argument till funktionen \"va_start\""
129
130 #: builtins.c:3161
131 msgid "first argument to `va_arg' not of type `va_list'"
132 msgstr "första argumentet till \"va_arg\" är inte av typen \"va_list\""
133
134 #. Unfortunately, this is merely undefined, rather than a constraint
135 #. violation, so we cannot make this an error.  If this call is never
136 #. executed, the program is still strictly conforming.
137 #: builtins.c:3193
138 #, c-format
139 msgid "`%s' is promoted to `%s' when passed through `...'"
140 msgstr "\"%s\" konverteras till \"%s\" när det skickas via \"...\""
141
142 #: builtins.c:3198
143 #, c-format
144 msgid "(so you should pass `%s' not `%s' to `va_arg')"
145 msgstr "(alltså skall du skicka \"%s\" och inte \"%s\" till \"va_arg\")"
146
147 #: builtins.c:3329
148 msgid "invalid arg to `__builtin_frame_address'"
149 msgstr "ogiltigt argument till \"__builtin_frame_address\""
150
151 #: builtins.c:3331
152 msgid "invalid arg to `__builtin_return_address'"
153 msgstr "ogiltigt argument till \"__builtin_return_address\""
154
155 #: builtins.c:3345
156 msgid "unsupported arg to `__builtin_frame_address'"
157 msgstr "Icke supportat argument till \"__builtin_frame_address\""
158
159 #: builtins.c:3347
160 msgid "unsupported arg to `__builtin_return_address'"
161 msgstr "Icke supportat argument till \"__builtin_return_address\""
162
163 #: builtins.c:3515
164 msgid "second arg to `__builtin_expect' must be a constant"
165 msgstr "andra argumentet till \"__builtin_expect\" måste vara en konstant"
166
167 #: builtins.c:4010
168 msgid "__builtin_longjmp second argument must be 1"
169 msgstr "andra argumentet till __builtin_longjmp måste vara 1"
170
171 #. just do library call, if unknown builtin
172 #: builtins.c:4074 c-common.c:4437
173 #, c-format
174 msgid "built-in function `%s' not currently supported"
175 msgstr "inbyggd funktion \"%s\" stöds inte för närvarande"
176
177 #: builtins.c:4147
178 #, fuzzy
179 msgid "target format does not support infinity"
180 msgstr "målprocessorn stödjer inte THUMB-instruktioner"
181
182 #: c-common.c:1163
183 #, c-format
184 msgid "`%s' is not defined outside of function scope"
185 msgstr "\"%s\" är inte definierad utanför funktions-scope"
186
187 #: c-common.c:1184
188 #, c-format
189 msgid "string length `%d' is greater than the length `%d' ISO C%d compilers are required to support"
190 msgstr "stränglängden \"%d\" är större än den minsta längden \"%d\" som ISO C%d kompilatorer behöver stödja"
191
192 #: c-common.c:1242
193 msgid "concatenation of string literals with __FUNCTION__ is deprecated"
194 msgstr "sammanslagning av strängliteraler tillsammans med __FUNCTION__ är föråldrat"
195
196 #: c-common.c:1338
197 msgid "overflow in constant expression"
198 msgstr "spill i konstant uttryck"
199
200 #: c-common.c:1359
201 msgid "integer overflow in expression"
202 msgstr "heltalsspill i uttryck"
203
204 #: c-common.c:1368
205 msgid "floating point overflow in expression"
206 msgstr "flyttalsspill i uttryck"
207
208 #: c-common.c:1374
209 #, fuzzy
210 msgid "vector overflow in expression"
211 msgstr "heltalsspill i uttryck"
212
213 #. This detects cases like converting -129 or 256 to unsigned char.
214 #: c-common.c:1397
215 msgid "large integer implicitly truncated to unsigned type"
216 msgstr "stort heltal implicit trunkerat till unsigned typ"
217
218 #: c-common.c:1399
219 msgid "negative integer implicitly converted to unsigned type"
220 msgstr "negativt heltal implicit konverterat till unsigned typ"
221
222 #: c-common.c:1447
223 msgid "overflow in implicit constant conversion"
224 msgstr "spill i implicit constant konvertering"
225
226 #: c-common.c:1595
227 #, c-format
228 msgid "operation on `%s' may be undefined"
229 msgstr "operation på \"%s\" kan vara odefinierad"
230
231 #: c-common.c:1886
232 msgid "expression statement has incomplete type"
233 msgstr "uttryckssats har inkomplett typ"
234
235 #: c-common.c:1919
236 msgid "case label does not reduce to an integer constant"
237 msgstr "case-etikett reducerar inte till en heltalskonstant"
238
239 #: c-common.c:2223
240 msgid "invalid truth-value expression"
241 msgstr "ogiltigt sanningsvärdeuttryck"
242
243 #: c-common.c:2274
244 #, c-format
245 msgid "invalid operands to binary %s"
246 msgstr "ogiltiga operander till binär %s"
247
248 #: c-common.c:2508
249 msgid "comparison is always false due to limited range of data type"
250 msgstr "jämförelsen är alltid falsk på grund av begränsat intervall för datatypen"
251
252 #: c-common.c:2510
253 msgid "comparison is always true due to limited range of data type"
254 msgstr "jämförelsen är alltid sann på grund av begränsat intervall för datatypen"
255
256 #: c-common.c:2580
257 msgid "comparison of unsigned expression >= 0 is always true"
258 msgstr "jämförelse med unsigned-uttryck >= 0 är alltid sant"
259
260 #: c-common.c:2589
261 msgid "comparison of unsigned expression < 0 is always false"
262 msgstr "jämförelse med unsigned-uttryck < 0 är alltid falskt"
263
264 #: c-common.c:2636
265 msgid "pointer of type `void *' used in arithmetic"
266 msgstr "pekare av typen \"void *\" använd med aritmetik"
267
268 #: c-common.c:2642
269 msgid "pointer to a function used in arithmetic"
270 msgstr "pekare till funktion använd med aritmetik"
271
272 #: c-common.c:2648
273 msgid "pointer to member function used in arithmetic"
274 msgstr "pekare till medlemsfunktion använd med aritmetik"
275
276 #: c-common.c:2654
277 msgid "pointer to a member used in arithmetic"
278 msgstr "pekare till en medlemsfunktion använd med aritmetik"
279
280 #: c-common.c:2741 f/com.c:14690
281 msgid "struct type value used where scalar is required"
282 msgstr "struct-värde använt där skalär krävs"
283
284 #: c-common.c:2745 f/com.c:14694
285 msgid "union type value used where scalar is required"
286 msgstr "union-värde använt där skalär krävs"
287
288 #: c-common.c:2749 f/com.c:14698
289 msgid "array type value used where scalar is required"
290 msgstr "fält-värde använd där skalär krävs"
291
292 #: c-common.c:2869 f/com.c:14831
293 msgid "suggest parentheses around assignment used as truth value"
294 msgstr "föreslår parenteser runt tilldelning som används som sanningsvärde"
295
296 #: c-common.c:2913 c-common.c:2945
297 msgid "invalid use of `restrict'"
298 msgstr "ogiltigt användande av \"restrict\""
299
300 #: c-common.c:3059
301 #, fuzzy
302 msgid "invalid application of `sizeof' to a function type"
303 msgstr "ISO C++ förbjuder användning av \"sizeof\" på funktioner"
304
305 #: c-common.c:3069
306 #, fuzzy, c-format
307 msgid "invalid application of `%s' to a void type"
308 msgstr "ogiltig operation på oinstansierad typ"
309
310 #: c-common.c:3075
311 #, fuzzy, c-format
312 msgid "invalid application of `%s' to an incomplete type"
313 msgstr "sizeof applicerat på en inkomplett typ"
314
315 #: c-common.c:3116
316 msgid "`__alignof' applied to a bit-field"
317 msgstr ""
318
319 #: c-common.c:3596
320 #, fuzzy, c-format
321 msgid "cannot disable built-in function `%s'"
322 msgstr "döljer inbyggd funktion \"%s\""
323
324 #: c-common.c:3765 c-typeck.c:1734
325 #, c-format
326 msgid "too few arguments to function `%s'"
327 msgstr "för få argument till funktionen \"%s\""
328
329 #: c-common.c:3771 c-typeck.c:1587
330 #, c-format
331 msgid "too many arguments to function `%s'"
332 msgstr "för många argument till funktionen \"%s\""
333
334 #: c-common.c:3790
335 #, fuzzy, c-format
336 msgid "non-floating-point argument to function `%s'"
337 msgstr "för många argument till funktionen \"%s\""
338
339 #: c-common.c:4059
340 msgid "pointers are not permitted as case values"
341 msgstr "pekare är inte tillåtna case-värden"
342
343 #: c-common.c:4065
344 msgid "ISO C++ forbids range expressions in switch statements"
345 msgstr "ISO C++ förbjuder intervalluttryck i switch-satser"
346
347 #: c-common.c:4067
348 msgid "ISO C forbids range expressions in switch statements"
349 msgstr "ISO C förbjuder intervalluttryck i switch-satser"
350
351 #: c-common.c:4097
352 msgid "empty range specified"
353 msgstr "tomt intervall angivet"
354
355 #: c-common.c:4148
356 msgid "duplicate (or overlapping) case value"
357 msgstr "dubbla (eller överlappand) case-värden"
358
359 #: c-common.c:4150
360 msgid "this is the first entry overlapping that value"
361 msgstr "detta är det första fallet som överlappar det värdet"
362
363 #: c-common.c:4154
364 msgid "duplicate case value"
365 msgstr "upprepat case-värde"
366
367 #: c-common.c:4155
368 msgid "previously used here"
369 msgstr "tidigare använd här"
370
371 #: c-common.c:4159
372 msgid "multiple default labels in one switch"
373 msgstr "flera default-etiketter i en switch"
374
375 #: c-common.c:4160
376 msgid "this is the first default label"
377 msgstr "detta är den första default-etiketten"
378
379 #: c-common.c:4188
380 #, fuzzy
381 msgid "ISO C++ forbids taking the address of a label"
382 msgstr "ISO C++ förbjuder att man tar adressen till funktionen \"::main\""
383
384 #: c-common.c:4190
385 #, fuzzy
386 msgid "ISO C forbids taking the address of a label"
387 msgstr "ISO C++ förbjuder att man tar adressen till funktionen \"::main\""
388
389 #: c-common.c:5213
390 #, c-format
391 msgid "declaration of `%s' shadows %s"
392 msgstr "deklaration av \"%s\" döljer %s"
393
394 #: c-common.c:5629
395 #, c-format
396 msgid "unknown machine mode `%s'"
397 msgstr "okänt maskinläge `%s'"
398
399 #: c-common.c:5632
400 #, c-format
401 msgid "no data type for mode `%s'"
402 msgstr "ingen datatyp för läge `%s'"
403
404 #: c-common.c:5641 c-common.c:6242
405 #, fuzzy, c-format
406 msgid "unable to emulate '%s'"
407 msgstr "kan inte öppna fil \"%s\""
408
409 #: c-common.c:5677
410 msgid "section attribute cannot be specified for local variables"
411 msgstr "attributet \"section\" kan inte anges för lokala variabler"
412
413 #: c-common.c:5688
414 #, c-format
415 msgid "section of `%s' conflicts with previous declaration"
416 msgstr "sektion \"%s\" står i konflikt med tidigare deklaration"
417
418 #: c-common.c:5697
419 #, c-format
420 msgid "section attribute not allowed for `%s'"
421 msgstr "attributet \"section\" är inte tillåten för \"%s\""
422
423 #: c-common.c:5704
424 msgid "section attributes are not supported for this target"
425 msgstr "attributet \"section\" stöds inte för denna målarkitektur"
426
427 #: c-common.c:5746
428 msgid "requested alignment is not a constant"
429 msgstr "efterfrågad minnesjustering är inte konstant"
430
431 #: c-common.c:5751
432 msgid "requested alignment is not a power of 2"
433 msgstr "efterrågad minnesjustering är inte en potens av 2"
434
435 #: c-common.c:5756
436 msgid "requested alignment is too large"
437 msgstr "efterfrågad minnesjustering är för stor"
438
439 #: c-common.c:5783
440 #, c-format
441 msgid "alignment may not be specified for `%s'"
442 msgstr "minnesjustering kan inte anges för \"%s\""
443
444 #: c-common.c:5828
445 #, c-format
446 msgid "`%s' defined both normally and as an alias"
447 msgstr "\"%s\" är definierad både normalt och som ett alias"
448
449 #: c-common.c:5838
450 msgid "alias arg not a string"
451 msgstr "aliasargumentet är inte en sträng"
452
453 #: c-common.c:5885
454 #, fuzzy
455 msgid "visibility arg not a string"
456 msgstr "aliasargumentet är inte en sträng"
457
458 #: c-common.c:5894
459 msgid "visibility arg must be one of \"default\", \"hidden\", \"protected\" or \"internal\""
460 msgstr ""
461
462 #: c-common.c:5928
463 #, fuzzy
464 msgid "tls_model arg not a string"
465 msgstr "aliasargumentet är inte en sträng"
466
467 #: c-common.c:5937
468 msgid "tls_model arg must be one of \"local-exec\", \"initial-exec\", \"local-dynamic\" or \"global-dynamic\""
469 msgstr ""
470
471 #: c-common.c:5962 c-common.c:6018
472 #, c-format
473 msgid "`%s' attribute applies only to functions"
474 msgstr "attributet \"%s\" fungerar bara på funktioner"
475
476 #: c-common.c:5969 c-common.c:6025
477 #, c-format
478 msgid "can't set `%s' attribute after definition"
479 msgstr "kan inte sätta attributet \"%s\" efter definitionen"
480
481 #: c-common.c:6109
482 #, c-format
483 msgid "`%s' attribute ignored for `%s'"
484 msgstr "attributet `%s' ignorerat för \"%s\""
485
486 #: c-common.c:6174
487 #, c-format
488 msgid "invalid vector type for attribute `%s'"
489 msgstr "ogiltigt vektortype för attribut \"%s\""
490
491 #: c-common.c:6198 c-common.c:6230
492 msgid "no vector mode with the size and type specified could be found"
493 msgstr ""
494
495 #: c-common.c:6329
496 #, fuzzy
497 msgid "nonnull attribute without arguments on a non-prototype"
498 msgstr "antalet argument matchar inte prototypen"
499
500 #: c-common.c:6344
501 #, fuzzy, c-format
502 msgid "nonnull argument has invalid operand number (arg %lu)"
503 msgstr "formatsträng har ett ogiltigt antal operander"
504
505 #: c-common.c:6363
506 #, c-format
507 msgid "nonnull argument with out-of-range operand number (arg %lu, operand %lu)"
508 msgstr ""
509
510 #: c-common.c:6371
511 #, c-format
512 msgid "nonnull argument references non-pointer operand (arg %lu, operand %lu)"
513 msgstr ""
514
515 #: c-common.c:6457
516 #, c-format
517 msgid "null argument where non-null required (arg %lu)"
518 msgstr ""
519
520 #: c-convert.c:80 c-typeck.c:988 c-typeck.c:4045 cp/typeck.c:1617
521 #: cp/typeck.c:5855
522 msgid "void value not ignored as it ought to be"
523 msgstr "värdet av typen void ignoreras inte vilket bör göras"
524
525 #: c-convert.c:112 java/typeck.c:150
526 msgid "conversion to non-scalar type requested"
527 msgstr "konvertering till icke-skalär typ begärd"
528
529 #: c-decl.c:336
530 #, c-format
531 msgid "array `%s' assumed to have one element"
532 msgstr "fält \"%s\" antas ha ett element"
533
534 #: c-decl.c:522
535 #, c-format
536 msgid "`struct %s' incomplete in scope ending here"
537 msgstr "\"struct %s\" är inkomplett i scope-område som slutar här"
538
539 #: c-decl.c:525
540 #, c-format
541 msgid "`union %s' incomplete in scope ending here"
542 msgstr "\"union %s\" är inkomplett i scope-område som slutar här"
543
544 #: c-decl.c:528
545 #, c-format
546 msgid "`enum %s' incomplete in scope ending here"
547 msgstr "\"enum %s\" är inkomplett i scope-område som slutar här"
548
549 #: c-decl.c:642 c-decl.c:767 java/decl.c:1399
550 #, c-format
551 msgid "label `%s' used but not defined"
552 msgstr "etikett \"%s\" använd men inte definierad"
553
554 #: c-decl.c:648 c-decl.c:774 java/decl.c:1405
555 #, c-format
556 msgid "label `%s' defined but not used"
557 msgstr "etikett \"%s\" definierad men inte använd"
558
559 #: c-decl.c:889 cp/decl.c:3058
560 #, fuzzy, c-format
561 msgid "function `%s' redeclared as inline"
562 msgstr "biblioteksfunktion \"%s\" deklarerad som icke-funktion"
563
564 #: c-decl.c:891 cp/decl.c:3060
565 #, fuzzy, c-format
566 msgid "previous declaration of function `%s' with attribute noinline"
567 msgstr "implicit deklaration av funktion \"%s\""
568
569 #: c-decl.c:898 cp/decl.c:3067
570 #, fuzzy, c-format
571 msgid "function `%s' redeclared with attribute noinline"
572 msgstr "funktionen \"%s\" deklarerades tidigare i ett block"
573
574 #: c-decl.c:900 cp/decl.c:3069
575 #, fuzzy, c-format
576 msgid "previous declaration of function `%s' was inline"
577 msgstr "tidigare deklaration av \"%s\""
578
579 #: c-decl.c:929 c-decl.c:975
580 #, c-format
581 msgid "shadowing built-in function `%s'"
582 msgstr "döljer inbyggd funktion \"%s\""
583
584 #: c-decl.c:931
585 #, c-format
586 msgid "shadowing library function `%s'"
587 msgstr "döljer biblioteksfunktion \"%s\""
588
589 #: c-decl.c:937
590 #, c-format
591 msgid "library function `%s' declared as non-function"
592 msgstr "biblioteksfunktion \"%s\" deklarerad som icke-funktion"
593
594 #: c-decl.c:941 c-decl.c:944
595 #, c-format
596 msgid "built-in function `%s' declared as non-function"
597 msgstr "inbyggd funktion \"%s\" deklarerad som icke-funktion"
598
599 #: c-decl.c:948 objc/objc-act.c:2384 objc/objc-act.c:6154
600 #, c-format
601 msgid "`%s' redeclared as different kind of symbol"
602 msgstr "\"%s\" omdeklarerad som en annan sorts symbol"
603
604 #: c-decl.c:949 c-decl.c:1140 c-decl.c:1147 c-decl.c:1154 c-decl.c:1299
605 #: objc/objc-act.c:2386 objc/objc-act.c:6156 objc/objc-act.c:6211
606 #, c-format
607 msgid "previous declaration of `%s'"
608 msgstr "tidigare deklaration av \"%s\""
609
610 #. If types don't match for a built-in, throw away the built-in.
611 #: c-decl.c:1044
612 #, c-format
613 msgid "conflicting types for built-in function `%s'"
614 msgstr "motstridiga typer på inbyggd funktion \"%s\""
615
616 #: c-decl.c:1087 c-decl.c:1106
617 #, c-format
618 msgid "conflicting types for `%s'"
619 msgstr "motstridiga typer på \"%s\""
620
621 #: c-decl.c:1129
622 #, fuzzy
623 msgid "a parameter list with an ellipsis can't match an empty parameter name list declaration"
624 msgstr "En parameterlista med ellips kan inte matcha en tom namnlistdeklaration."
625
626 #: c-decl.c:1135
627 #, fuzzy
628 msgid "an argument type that has a default promotion can't match an empty parameter name list declaration"
629 msgstr "En parameterlista med ellips kan inte matcha en tom namnlistdeklaration."
630
631 #: c-decl.c:1146
632 #, fuzzy, c-format
633 msgid "thread-local declaration of `%s' follows non thread-local declaration"
634 msgstr "statisk deklaration av \"%s\" följer på icke-statisk"
635
636 #: c-decl.c:1153
637 #, fuzzy, c-format
638 msgid "non thread-local declaration of `%s' follows thread-local declaration"
639 msgstr "icke-statisk deklaration av \"%s\" följer på statisk"
640
641 #: c-decl.c:1164 c-decl.c:1187
642 #, c-format
643 msgid "redefinition of `%s'"
644 msgstr "omdefiniering av \"%s\""
645
646 #: c-decl.c:1167
647 #, c-format
648 msgid "redeclaration of `%s'"
649 msgstr "omdeklaration av \"%s\""
650
651 #: c-decl.c:1170
652 #, c-format
653 msgid "conflicting declarations of `%s'"
654 msgstr "motstridande deklarationer av \"%s\""
655
656 #: c-decl.c:1214
657 #, c-format
658 msgid "prototype for `%s' follows"
659 msgstr "prototyp för \"%s\" följer"
660
661 #: c-decl.c:1215 c-decl.c:1223 c-decl.c:1234
662 msgid "non-prototype definition here"
663 msgstr "icke-prototypdefinition here"
664
665 #: c-decl.c:1222
666 #, c-format
667 msgid "prototype for `%s' follows and number of arguments doesn't match"
668 msgstr "prototyp för \"%s\" följer och antalet argument matchar inte"
669
670 #: c-decl.c:1232
671 #, c-format
672 msgid "prototype for `%s' follows and argument %d doesn't match"
673 msgstr "prototyp för `%s' följer och argument %d matchar inte"
674
675 #: c-decl.c:1250
676 #, c-format
677 msgid "`%s' declared inline after being called"
678 msgstr "\"%s\" är deklarerad inline efter att den blivit anropad"
679
680 #: c-decl.c:1256
681 #, c-format
682 msgid "`%s' declared inline after its definition"
683 msgstr "\"%s\" deklarerad inline efter sin definition"
684
685 #: c-decl.c:1263
686 #, c-format
687 msgid "static declaration for `%s' follows non-static"
688 msgstr "statisk deklaration av \"%s\" följer på icke-statisk"
689
690 #: c-decl.c:1271
691 #, c-format
692 msgid "non-static declaration for `%s' follows static"
693 msgstr "icke-statisk deklaration av \"%s\" följer på statisk"
694
695 #: c-decl.c:1278
696 #, c-format
697 msgid "const declaration for `%s' follows non-const"
698 msgstr "const-deklaration för \"%s\" följer på icke-const"
699
700 #: c-decl.c:1285
701 #, c-format
702 msgid "type qualifiers for `%s' conflict with previous decl"
703 msgstr "typkvalificerare för \"%s\" i konflikt med tidigare dekl"
704
705 #: c-decl.c:1298
706 #, c-format
707 msgid "redundant redeclaration of `%s' in same scope"
708 msgstr "redundant omdeklaration av \"%s\" i samma scope"
709
710 #: c-decl.c:1599 java/decl.c:1098
711 #, c-format
712 msgid "declaration of `%s' shadows a parameter"
713 msgstr "deklaration av \"%s\" döljer en parameter"
714
715 #: c-decl.c:1602 java/decl.c:1101
716 #, c-format
717 msgid "declaration of `%s' shadows a symbol from the parameter list"
718 msgstr "deklaration av \"%s\" döljer symbol från parameterlista"
719
720 #: c-decl.c:1623 cp/decl.c:4176
721 #, fuzzy
722 msgid "a parameter"
723 msgstr "oanvänd parameter \"%s\""
724
725 #: c-decl.c:1625 cp/decl.c:4193
726 msgid "a previous local"
727 msgstr ""
728
729 #. XXX shadow warnings in outer-more namespaces
730 #: c-decl.c:1629 cp/decl.c:4197
731 #, fuzzy
732 msgid "a global declaration"
733 msgstr "dubbel deklaration av etikett \"%s\""
734
735 #: c-decl.c:1673
736 #, c-format
737 msgid "nested extern declaration of `%s'"
738 msgstr "nästlad extern deklaration av \"%s\""
739
740 #: c-decl.c:1692 java/decl.c:1051
741 #, c-format
742 msgid "`%s' used prior to declaration"
743 msgstr "\"%s\" är använd innan sin deklaration"
744
745 #: c-decl.c:1706 c-decl.c:1881
746 #, c-format
747 msgid "`%s' was declared implicitly `extern' and later `static'"
748 msgstr "\"%s\" deklarerades implicit \"extern\" och senare \"static\""
749
750 #: c-decl.c:1809 cp/decl.c:4035
751 msgid "type mismatch with previous external decl"
752 msgstr "typ skiljer sig från tidigare extern deklaration"
753
754 #: c-decl.c:1810
755 #, c-format
756 msgid "previous external decl of `%s'"
757 msgstr "föregående externa dekl. av \"%s\""
758
759 #: c-decl.c:1823
760 msgid "type mismatch with previous implicit declaration"
761 msgstr "typ skiljer sig från tidigare implicit deklaration"
762
763 #: c-decl.c:1825
764 #, c-format
765 msgid "previous implicit declaration of `%s'"
766 msgstr "tidigare implicit deklaration av \"%s\""
767
768 #: c-decl.c:1860
769 #, c-format
770 msgid "`%s' was previously implicitly declared to return `int'"
771 msgstr "\"%s\" deklarerades tidigare implicit att returnera \"int\""
772
773 #: c-decl.c:1885
774 #, c-format
775 msgid "`%s' was declared `extern' and later `static'"
776 msgstr "\"%s\" deklarerades \"extern\" och senare \"static\""
777
778 #: c-decl.c:1909
779 #, c-format
780 msgid "extern declaration of `%s' doesn't match global one"
781 msgstr "extern deklaration av \"%s\" matchar inte den globala"
782
783 #: c-decl.c:1951
784 #, c-format
785 msgid "`%s' locally external but globally static"
786 msgstr "\"%s\" är lokalt extern men globalt static"
787
788 #: c-decl.c:2073
789 #, c-format
790 msgid "function `%s' was previously declared within a block"
791 msgstr "funktionen \"%s\" deklarerades tidigare i ett block"
792
793 #: c-decl.c:2093 c-decl.c:2095
794 #, c-format
795 msgid "implicit declaration of function `%s'"
796 msgstr "implicit deklaration av funktion \"%s\""
797
798 #: c-decl.c:2174
799 #, c-format
800 msgid "label %s referenced outside of any function"
801 msgstr "etikett %s är refererad till utanför en funktion"
802
803 #: c-decl.c:2231
804 #, c-format
805 msgid "duplicate label declaration `%s'"
806 msgstr "dubbel deklaration av etikett \"%s\""
807
808 #: c-decl.c:2234
809 msgid "this is a previous declaration"
810 msgstr "detta är en tidigare deklaration"
811
812 #: c-decl.c:2657
813 msgid "unnamed struct/union that defines no instances"
814 msgstr "odöpt struktur/union som inte har någon instans"
815
816 #: c-decl.c:2676
817 msgid "useless keyword or type name in empty declaration"
818 msgstr "oanvändbart nyckelord eller typnamn i tom deklaration"
819
820 #: c-decl.c:2683
821 msgid "two types specified in one empty declaration"
822 msgstr "två typer angivna i en tom deklaration"
823
824 #: c-decl.c:2688 c-parse.y:753 c-parse.y:755 parse.y:765 parse.y:1835
825 #: objc-parse.y:800 objc-parse.y:802 objc-parse.y:3043
826 msgid "empty declaration"
827 msgstr "tom deklaration"
828
829 #: c-decl.c:2718
830 #, fuzzy
831 msgid "ISO C90 does not support `static' or type qualifiers in parameter array declarators"
832 msgstr "ISO C89 stöder inte flexibla fältmedlemmar"
833
834 #: c-decl.c:2720
835 #, fuzzy
836 msgid "ISO C90 does not support `[*]' array declarators"
837 msgstr "ISO C89 stöder inte flexibla fältmedlemmar"
838
839 #: c-decl.c:2723
840 msgid "GCC does not yet properly implement `[*]' array declarators"
841 msgstr ""
842
843 #: c-decl.c:2742
844 msgid "static or type qualifiers in abstract declarator"
845 msgstr ""
846
847 #: c-decl.c:2816
848 #, c-format
849 msgid "`%s' is usually a function"
850 msgstr "\"%s\" är vanligtvis en funktion"
851
852 #: c-decl.c:2825
853 #, fuzzy, c-format
854 msgid "typedef `%s' is initialized (use __typeof__ instead)"
855 msgstr "typedef \"%s\" är initierad"
856
857 #: c-decl.c:2831
858 #, c-format
859 msgid "function `%s' is initialized like a variable"
860 msgstr "funktion \"%s\" är initierad som en variabel"
861
862 #. DECL_INITIAL in a PARM_DECL is really DECL_ARG_TYPE.
863 #: c-decl.c:2838
864 #, c-format
865 msgid "parameter `%s' is initialized"
866 msgstr "parameter \"%s\" är initierad"
867
868 #: c-decl.c:2858 c-typeck.c:4854
869 msgid "variable-sized object may not be initialized"
870 msgstr "objekt med variabel storlek kan inte initieras"
871
872 #: c-decl.c:2864
873 #, c-format
874 msgid "variable `%s' has initializer but incomplete type"
875 msgstr "variabel \"%s\" har initierare men är av inkomplett typ"
876
877 #: c-decl.c:2870
878 #, c-format
879 msgid "elements of array `%s' have incomplete type"
880 msgstr "elementen i fält \"%s\" har en ofullständig typ"
881
882 #: c-decl.c:2883
883 #, c-format
884 msgid "declaration of `%s' has `extern' and is initialized"
885 msgstr "deklaration av \"%s\" är \"extern\" och initierad"
886
887 #: c-decl.c:2932 c-decl.c:5694 cp/decl.c:7353 cp/decl.c:13860
888 #, fuzzy, c-format
889 msgid "inline function `%s' given attribute noinline"
890 msgstr "inbyggd funktion \"%s\" deklarerad som icke-funktion"
891
892 #: c-decl.c:3006
893 #, c-format
894 msgid "initializer fails to determine size of `%s'"
895 msgstr "initierare misslyckas med att bestämma storlek på \"%s\""
896
897 #: c-decl.c:3011
898 #, c-format
899 msgid "array size missing in `%s'"
900 msgstr "fältstorlek saknas i \"%s\""
901
902 #: c-decl.c:3027
903 #, c-format
904 msgid "zero or negative size array `%s'"
905 msgstr "noll eller negativ storlek på fält \"%s\""
906
907 #: c-decl.c:3055
908 #, c-format
909 msgid "storage size of `%s' isn't known"
910 msgstr "lagringsstorlek på \"%s\" är okänd"
911
912 #: c-decl.c:3065
913 #, c-format
914 msgid "storage size of `%s' isn't constant"
915 msgstr "lagringsstorlek på \"%s\" är inte konstant"
916
917 #: c-decl.c:3125
918 #, c-format
919 msgid "ignoring asm-specifier for non-static local variable `%s'"
920 msgstr "ignorerar asm för ickestatisk lokal variabel \"%s\""
921
922 #: c-decl.c:3190
923 #, fuzzy, c-format
924 msgid "ISO C forbids parameter `%s' shadowing typedef"
925 msgstr "ANSI C förbjuder att parameter \"%s\" döljer typedef"
926
927 #: c-decl.c:3535 cp/decl.c:10433
928 msgid "`long long long' is too long for GCC"
929 msgstr "\"long long long\" är för långt för GCC"
930
931 #: c-decl.c:3540
932 #, fuzzy
933 msgid "ISO C90 does not support `long long'"
934 msgstr "ISO C89 stödjer inte \"long long\"'"
935
936 #: c-decl.c:3549 c-decl.c:3552 cp/decl.c:10438
937 #, c-format
938 msgid "duplicate `%s'"
939 msgstr "flera \"%s\""
940
941 #: c-decl.c:3562 cp/decl.c:10445
942 msgid "`__thread' before `extern'"
943 msgstr ""
944
945 #: c-decl.c:3564 cp/decl.c:10447
946 msgid "`__thread' before `static'"
947 msgstr ""
948
949 #: c-decl.c:3572 cp/decl.c:10474
950 #, c-format
951 msgid "two or more data types in declaration of `%s'"
952 msgstr "två eller fler datatyper i deklaration av \"%s\""
953
954 #: c-decl.c:3592 cp/decl.c:10479
955 #, c-format
956 msgid "`%s' fails to be a typedef or built in type"
957 msgstr ""
958
959 #: c-decl.c:3631
960 #, c-format
961 msgid "type defaults to `int' in declaration of `%s'"
962 msgstr ""
963
964 #: c-decl.c:3660
965 #, c-format
966 msgid "both long and short specified for `%s'"
967 msgstr "både long och short angivet för \"%s\""
968
969 #: c-decl.c:3664 cp/decl.c:10594
970 #, c-format
971 msgid "long or short specified with char for `%s'"
972 msgstr "long eller short angiven med char för \"%s\""
973
974 #: c-decl.c:3671 cp/decl.c:10598
975 #, c-format
976 msgid "long or short specified with floating type for `%s'"
977 msgstr "long eller short angiven med flyttalstyp för \"%s\""
978
979 #: c-decl.c:3674
980 msgid "the only valid combination is `long double'"
981 msgstr "den enda giltiga kombinationen är \"long double\""
982
983 #: c-decl.c:3680
984 #, c-format
985 msgid "both signed and unsigned specified for `%s'"
986 msgstr "både signed och unsigned specificerat för \"%s\""
987
988 #: c-decl.c:3682 cp/decl.c:10587
989 #, c-format
990 msgid "long, short, signed or unsigned invalid for `%s'"
991 msgstr "long, short, signed eller unsigned ogiltig för \"%s\""
992
993 #: c-decl.c:3688 cp/decl.c:10607
994 #, c-format
995 msgid "long, short, signed or unsigned used invalidly for `%s'"
996 msgstr "long, short, signed eller unsigned använd felaktigt på \"%s\""
997
998 #: c-decl.c:3706 cp/decl.c:10628
999 #, c-format
1000 msgid "complex invalid for `%s'"
1001 msgstr "complex ogiltig för \"%s\""
1002
1003 #: c-decl.c:3748
1004 #, fuzzy
1005 msgid "ISO C90 does not support complex types"
1006 msgstr "ISO C89 stöder inte typen complex"
1007
1008 #: c-decl.c:3760
1009 msgid "ISO C does not support plain `complex' meaning `double complex'"
1010 msgstr "ISO C stöder inte bara \"complex\" i meningen \"double complex\""
1011
1012 #: c-decl.c:3766 c-decl.c:3778
1013 msgid "ISO C does not support complex integer types"
1014 msgstr "ISO C stöder inte komplexa heltalstyper"
1015
1016 #: c-decl.c:3793 c-decl.c:4246 cp/decl.c:11241
1017 msgid "duplicate `const'"
1018 msgstr "upprepning av \"const\""
1019
1020 #: c-decl.c:3795 c-decl.c:4250 cp/decl.c:11245
1021 msgid "duplicate `restrict'"
1022 msgstr "upprepning av \"restrict\""
1023
1024 #: c-decl.c:3797 c-decl.c:4248 cp/decl.c:11243
1025 msgid "duplicate `volatile'"
1026 msgstr "upprepning av \"volatile\""
1027
1028 #: c-decl.c:3825 cp/decl.c:10791
1029 #, c-format
1030 msgid "multiple storage classes in declaration of `%s'"
1031 msgstr "flera lagringsklasser i deklaration av \"%s\""
1032
1033 #: c-decl.c:3835
1034 msgid "function definition declared `auto'"
1035 msgstr "funktionsdefinition deklarerad som \"auto\""
1036
1037 #: c-decl.c:3837
1038 msgid "function definition declared `register'"
1039 msgstr "funktionsdefinition deklarerad som \"register\""
1040
1041 #: c-decl.c:3839
1042 msgid "function definition declared `typedef'"
1043 msgstr "funktionsdefinition deklarerad som \"typedef\""
1044
1045 #: c-decl.c:3841
1046 #, fuzzy
1047 msgid "function definition declared `__thread'"
1048 msgstr "funktionsdefinition deklarerad som \"typedef\""
1049
1050 #: c-decl.c:3854
1051 #, c-format
1052 msgid "storage class specified for structure field `%s'"
1053 msgstr "lagringsklass angiven för strukturfält \"%s\""
1054
1055 #: c-decl.c:3858 cp/decl.c:10838
1056 #, c-format
1057 msgid "storage class specified for parameter `%s'"
1058 msgstr "lagringsklass angiven för parameter \"%s\""
1059
1060 #: c-decl.c:3861 cp/decl.c:10840
1061 msgid "storage class specified for typename"
1062 msgstr "lagringsklass angiven för typnamn"
1063
1064 #: c-decl.c:3873 cp/decl.c:10855
1065 #, c-format
1066 msgid "`%s' initialized and declared `extern'"
1067 msgstr "`%s' initierad och deklarerad \"extern\""
1068
1069 #: c-decl.c:3875 cp/decl.c:10858
1070 #, c-format
1071 msgid "`%s' has both `extern' and initializer"
1072 msgstr "\"%s\" är både \"extern\" och initierare"
1073
1074 #: c-decl.c:3880 cp/decl.c:10866
1075 #, c-format
1076 msgid "top-level declaration of `%s' specifies `auto'"
1077 msgstr "toppnivådeklaration av \"%s\" anger \"auto\""
1078
1079 #: c-decl.c:3885 cp/decl.c:10862
1080 #, c-format
1081 msgid "nested function `%s' declared `extern'"
1082 msgstr "nästlad funktion \"%s\" är deklarerad \"extern\""
1083
1084 #: c-decl.c:3891 cp/decl.c:10872
1085 #, fuzzy, c-format
1086 msgid "function-scope `%s' implicitly auto and declared `__thread'"
1087 msgstr "funktion \"%s\" kan inte deklareras som \"mutable\""
1088
1089 #. Only the innermost declarator (making a parameter be of
1090 #. array type which is converted to pointer type)
1091 #. may have static or type qualifiers.
1092 #: c-decl.c:3930 c-decl.c:4118
1093 #, fuzzy
1094 msgid "static or type qualifiers in non-parameter array declarator"
1095 msgstr "två typer angivna i en tom deklaration"
1096
1097 #: c-decl.c:3974
1098 #, c-format
1099 msgid "declaration of `%s' as array of voids"
1100 msgstr "deklaration av \"%s\" som ett fält med void"
1101
1102 #: c-decl.c:3980
1103 #, c-format
1104 msgid "declaration of `%s' as array of functions"
1105 msgstr "deklaration av \"%s\" som ett fält med funktioner"
1106
1107 #: c-decl.c:3985 c-decl.c:5250
1108 #, fuzzy
1109 msgid "invalid use of structure with flexible array member"
1110 msgstr "ISO C89 stöder inte flexibla fältmedlemmar"
1111
1112 #: c-decl.c:4004
1113 #, c-format
1114 msgid "size of array `%s' has non-integer type"
1115 msgstr "storlek på fält \"%s\" är inte av heltalstyp"
1116
1117 #: c-decl.c:4009
1118 #, c-format
1119 msgid "ISO C forbids zero-size array `%s'"
1120 msgstr "ISO C förbjuder fält \"%s\" med storlek noll"
1121
1122 #: c-decl.c:4016
1123 #, c-format
1124 msgid "size of array `%s' is negative"
1125 msgstr "storlek på fält \"%s\" är negativt"
1126
1127 #: c-decl.c:4029
1128 #, fuzzy, c-format
1129 msgid "ISO C90 forbids array `%s' whose size can't be evaluated"
1130 msgstr "ISO C89 förbjuder fält \"%s\" vars storlek inte kan beräknas"
1131
1132 #: c-decl.c:4032
1133 #, fuzzy, c-format
1134 msgid "ISO C90 forbids variable-size array `%s'"
1135 msgstr "ISO C89 förbjuder fält \"%s\" med variabel storlek"
1136
1137 #: c-decl.c:4062 c-decl.c:4272 cp/decl.c:11450
1138 #, c-format
1139 msgid "size of array `%s' is too large"
1140 msgstr "fältet \"%s\" är för stort"
1141
1142 #: c-decl.c:4075
1143 #, fuzzy
1144 msgid "ISO C90 does not support flexible array members"
1145 msgstr "ISO C89 stöder inte flexibla fältmedlemmar"
1146
1147 #: c-decl.c:4085
1148 msgid "array type has incomplete element type"
1149 msgstr "fälttyp har inkomplett elementtyp"
1150
1151 #: c-decl.c:4092 c-decl.c:4322
1152 msgid "ISO C forbids const or volatile function types"
1153 msgstr ""
1154
1155 #: c-decl.c:4138 cp/decl.c:10998
1156 #, c-format
1157 msgid "`%s' declared as function returning a function"
1158 msgstr "\"%s\" är deklarerad som en funktion som returnerar en funktion"
1159
1160 #: c-decl.c:4143 cp/decl.c:11003
1161 #, c-format
1162 msgid "`%s' declared as function returning an array"
1163 msgstr "\"%s\" är deklarerad som en funktion som returnerar ett fält"
1164
1165 #: c-decl.c:4171
1166 msgid "ISO C forbids qualified void function return type"
1167 msgstr ""
1168
1169 #: c-decl.c:4175
1170 msgid "type qualifiers ignored on function return type"
1171 msgstr ""
1172
1173 #: c-decl.c:4204 c-decl.c:4287 c-decl.c:4411 c-decl.c:4503
1174 msgid "ISO C forbids qualified function types"
1175 msgstr ""
1176
1177 #: c-decl.c:4244 cp/decl.c:11237
1178 msgid "invalid type modifier within pointer declarator"
1179 msgstr ""
1180
1181 #: c-decl.c:4342 cp/decl.c:11732
1182 #, c-format
1183 msgid "variable or field `%s' declared void"
1184 msgstr "variabel eller fält \"%s\" deklarerad som void"
1185
1186 #: c-decl.c:4375
1187 msgid "attributes in parameter array declarator ignored"
1188 msgstr ""
1189
1190 #: c-decl.c:4400
1191 msgid "invalid type modifier within array declarator"
1192 msgstr ""
1193
1194 #: c-decl.c:4445
1195 #, c-format
1196 msgid "field `%s' declared as a function"
1197 msgstr "fält \"%s\" deklarerad som en funktion"
1198
1199 #: c-decl.c:4451
1200 #, c-format
1201 msgid "field `%s' has incomplete type"
1202 msgstr "fält \"%s\" har en inkomplett typ"
1203
1204 #: c-decl.c:4483 c-decl.c:4485 c-decl.c:4487 c-decl.c:4494
1205 #, c-format
1206 msgid "invalid storage class for function `%s'"
1207 msgstr "ogiltig lagringsklass för funktion \"%s\""
1208
1209 #: c-decl.c:4509
1210 msgid "`noreturn' function returns non-void value"
1211 msgstr "\"noreturn\"-funktion returnerar ett icke-void värde"
1212
1213 #: c-decl.c:4524
1214 msgid "cannot inline function `main'"
1215 msgstr "kan inte inline:a funktion \"main\""
1216
1217 #: c-decl.c:4577
1218 #, c-format
1219 msgid "variable `%s' declared `inline'"
1220 msgstr "variabel \"%s\" deklarerad \"inline\""
1221
1222 #. A mere warning is sure to result in improper semantics
1223 #. at runtime.  Don't bother to allow this to compile.
1224 #: c-decl.c:4605 cp/decl.c:9511
1225 #, fuzzy
1226 msgid "thread-local storage not supported for this target"
1227 msgstr "-fdata-sections stöds inte för AIX"
1228
1229 #: c-decl.c:4660 c-decl.c:5746
1230 msgid "function declaration isn't a prototype"
1231 msgstr "funktionsdeklaration är inte en prototyp"
1232
1233 #: c-decl.c:4666
1234 msgid "parameter names (without types) in function declaration"
1235 msgstr ""
1236
1237 #: c-decl.c:4698 c-decl.c:6116
1238 #, c-format
1239 msgid "parameter `%s' has incomplete type"
1240 msgstr "parameter \"%s\" har en inkomplett typ"
1241
1242 #: c-decl.c:4701
1243 msgid "parameter has incomplete type"
1244 msgstr "parameter har en inkomplett typ"
1245
1246 #: c-decl.c:4722
1247 #, c-format
1248 msgid "parameter `%s' points to incomplete type"
1249 msgstr "parameter \"%s\" pekar på inkomplett typ"
1250
1251 #: c-decl.c:4725
1252 msgid "parameter points to incomplete type"
1253 msgstr "parameter pekar på inkomplett typ"
1254
1255 #: c-decl.c:4790
1256 #, c-format
1257 msgid "parameter `%s' has just a forward declaration"
1258 msgstr ""
1259
1260 #: c-decl.c:4831
1261 msgid "`void' in parameter list must be the entire list"
1262 msgstr "\"void\" i parameterlistan måste vara hela listan"
1263
1264 #: c-decl.c:4862
1265 #, fuzzy, c-format
1266 msgid "`struct %s' declared inside parameter list"
1267 msgstr "\"%s %s\" deklarerad inuti parameterlista"
1268
1269 #: c-decl.c:4865
1270 #, c-format
1271 msgid "`union %s' declared inside parameter list"
1272 msgstr "\"union %s\" deklarerad inuti parameterlista"
1273
1274 #: c-decl.c:4868
1275 #, c-format
1276 msgid "`enum %s' declared inside parameter list"
1277 msgstr "\"enum %s\" deklarerad inuti parameterlista"
1278
1279 #: c-decl.c:4875
1280 msgid "anonymous struct declared inside parameter list"
1281 msgstr "anonym struktur deklarerad i parameterlista"
1282
1283 #: c-decl.c:4877
1284 msgid "anonymous union declared inside parameter list"
1285 msgstr "anonym union deklarerad i parameterlista"
1286
1287 #: c-decl.c:4879
1288 msgid "anonymous enum declared inside parameter list"
1289 msgstr "anonym uppräkningstyp deklarerad i parameterlista"
1290
1291 #: c-decl.c:4883
1292 msgid "its scope is only this definition or declaration, which is probably not what you want"
1293 msgstr "dess scope-område är endast denna definition eller deklaration, vilket troligen inte är vad du vill."
1294
1295 #: c-decl.c:4960
1296 #, c-format
1297 msgid "redefinition of `union %s'"
1298 msgstr "omdefiniering av \"union %s\""
1299
1300 #: c-decl.c:4962
1301 #, c-format
1302 msgid "redefinition of `struct %s'"
1303 msgstr "omdefiniering av \"struct %s\""
1304
1305 #: c-decl.c:5033 cp/decl.c:7125
1306 msgid "declaration does not declare anything"
1307 msgstr ""
1308
1309 #: c-decl.c:5075 c-decl.c:5078
1310 #, c-format
1311 msgid "%s defined inside parms"
1312 msgstr ""
1313
1314 #: c-decl.c:5076 c-decl.c:5079 c-decl.c:5090
1315 msgid "union"
1316 msgstr "union"
1317
1318 #: c-decl.c:5076 c-decl.c:5079
1319 msgid "structure"
1320 msgstr "struktur"
1321
1322 #: c-decl.c:5089
1323 #, c-format
1324 msgid "%s has no %s"
1325 msgstr "%s har ingen %s"
1326
1327 #: c-decl.c:5090
1328 msgid "struct"
1329 msgstr "struct"
1330
1331 #: c-decl.c:5091
1332 msgid "named members"
1333 msgstr "namngivna medlemmar"
1334
1335 #: c-decl.c:5091
1336 msgid "members"
1337 msgstr "medlemmar"
1338
1339 #: c-decl.c:5130
1340 #, c-format
1341 msgid "nested redefinition of `%s'"
1342 msgstr "nästlad omdefinition av \"%s\""
1343
1344 #: c-decl.c:5143
1345 #, c-format
1346 msgid "bit-field `%s' width not an integer constant"
1347 msgstr ""
1348
1349 #: c-decl.c:5154
1350 #, c-format
1351 msgid "bit-field `%s' has invalid type"
1352 msgstr "bitfält \"%s\" har en icke godkänd typ"
1353
1354 #: c-decl.c:5166
1355 #, c-format
1356 msgid "bit-field `%s' type invalid in ISO C"
1357 msgstr "bitfält \"%s\" har en icke godkänd typ enligt ISO C"
1358
1359 #: c-decl.c:5177
1360 #, c-format
1361 msgid "negative width in bit-field `%s'"
1362 msgstr "negativ storlek i bitfält \"%s\""
1363
1364 #: c-decl.c:5179
1365 #, c-format
1366 msgid "width of `%s' exceeds its type"
1367 msgstr "storleken på \"%s\" är större än sin typ"
1368
1369 #: c-decl.c:5181
1370 #, c-format
1371 msgid "zero width for bit-field `%s'"
1372 msgstr "Storleken noll på bitfält \"%s\""
1373
1374 #: c-decl.c:5195
1375 #, c-format
1376 msgid "`%s' is narrower than values of its type"
1377 msgstr ""
1378
1379 #: c-decl.c:5241
1380 msgid "flexible array member in union"
1381 msgstr ""
1382
1383 #: c-decl.c:5243
1384 msgid "flexible array member not at end of struct"
1385 msgstr ""
1386
1387 #: c-decl.c:5245
1388 msgid "flexible array member in otherwise empty struct"
1389 msgstr ""
1390
1391 #: c-decl.c:5275
1392 #, c-format
1393 msgid "duplicate member `%s'"
1394 msgstr "upprepning av medlem \"%s\""
1395
1396 #: c-decl.c:5319
1397 msgid "union cannot be made transparent"
1398 msgstr ""
1399
1400 #. This enum is a named one that has been declared already.
1401 #: c-decl.c:5424
1402 #, c-format
1403 msgid "redeclaration of `enum %s'"
1404 msgstr "omdeklaration av \"enum %s\""
1405
1406 #: c-decl.c:5458
1407 msgid "enum defined inside parms"
1408 msgstr ""
1409
1410 #: c-decl.c:5491
1411 msgid "enumeration values exceed range of largest integer"
1412 msgstr ""
1413
1414 #: c-decl.c:5600
1415 #, c-format
1416 msgid "enumerator value for `%s' not integer constant"
1417 msgstr "uppräkningsvärde för \"%s\" är inte en heltalskonstant"
1418
1419 #: c-decl.c:5613
1420 msgid "overflow in enumeration values"
1421 msgstr "överspill i uppräkningsvärden"
1422
1423 #: c-decl.c:5618
1424 msgid "ISO C restricts enumerator values to range of `int'"
1425 msgstr "ISO C begränsar enumreringsvärden till intervallet av en \"int\""
1426
1427 #: c-decl.c:5700
1428 msgid "return type is an incomplete type"
1429 msgstr "returtypen är en inkomplett typ"
1430
1431 #: c-decl.c:5708
1432 msgid "return type defaults to `int'"
1433 msgstr "returtyp sätts till \"int\""
1434
1435 #: c-decl.c:5755
1436 #, c-format
1437 msgid "no previous prototype for `%s'"
1438 msgstr "ingen tidigare prototyp för `%s'"
1439
1440 #: c-decl.c:5762
1441 #, c-format
1442 msgid "`%s' was used with no prototype before its definition"
1443 msgstr "\"%s\" användes utan någon prototyp innan sin definition"
1444
1445 #: c-decl.c:5768
1446 #, c-format
1447 msgid "no previous declaration for `%s'"
1448 msgstr "ingen tidigare deklaration av \"%s\""
1449
1450 #: c-decl.c:5775
1451 #, c-format
1452 msgid "`%s' was used with no declaration before its definition"
1453 msgstr "\"%s\" användes utan någon deklaration innan sin definition"
1454
1455 #: c-decl.c:5799 c-decl.c:6352
1456 #, c-format
1457 msgid "return type of `%s' is not `int'"
1458 msgstr "returtypen på \"%s\" är inte \"int\""
1459
1460 #: c-decl.c:5815
1461 #, c-format
1462 msgid "first argument of `%s' should be `int'"
1463 msgstr "första argumentet till \"%s\" skall vara \"int\""
1464
1465 #: c-decl.c:5824
1466 #, c-format
1467 msgid "second argument of `%s' should be `char **'"
1468 msgstr "andra argumentet till \"%s\" skall vara \"char **\""
1469
1470 #: c-decl.c:5833
1471 #, c-format
1472 msgid "third argument of `%s' should probably be `char **'"
1473 msgstr "tredje argumentet till \"%s2 skall troligen vara \"char **\""
1474
1475 #: c-decl.c:5842
1476 #, c-format
1477 msgid "`%s' takes only zero or two arguments"
1478 msgstr "\"%s\" tar bara noll eller två argument"
1479
1480 #: c-decl.c:5845
1481 #, c-format
1482 msgid "`%s' is normally a non-static function"
1483 msgstr "\"%s\" är normalt en icke-statisk function"
1484
1485 #: c-decl.c:5943
1486 msgid "parm types given both in parmlist and separately"
1487 msgstr ""
1488
1489 #: c-decl.c:5964
1490 msgid "parameter name omitted"
1491 msgstr "parameternamn utlämnat"
1492
1493 #: c-decl.c:5968 c-decl.c:6070
1494 #, c-format
1495 msgid "parameter `%s' declared void"
1496 msgstr "parameter \"%s\" deklarerad som void"
1497
1498 #: c-decl.c:6044
1499 msgid "parameter name missing from parameter list"
1500 msgstr "parameternamn saknas i parameterlista"
1501
1502 #: c-decl.c:6063
1503 #, c-format
1504 msgid "multiple parameters named `%s'"
1505 msgstr "flera parametrar med namn \"%s\""
1506
1507 #: c-decl.c:6085 c-decl.c:6087
1508 #, c-format
1509 msgid "type of `%s' defaults to `int'"
1510 msgstr "typen på \"%s\" sätts till \"int\""
1511
1512 #: c-decl.c:6123
1513 #, c-format
1514 msgid "declaration for parameter `%s' but no such parameter"
1515 msgstr "deklaration av parameter \"%s\" med det finns ingen sådan parameter"
1516
1517 #: c-decl.c:6171
1518 msgid "number of arguments doesn't match prototype"
1519 msgstr "antalet argument matchar inte prototypen"
1520
1521 #: c-decl.c:6201
1522 #, c-format
1523 msgid "promoted argument `%s' doesn't match prototype"
1524 msgstr ""
1525
1526 #: c-decl.c:6211
1527 #, c-format
1528 msgid "argument `%s' doesn't match prototype"
1529 msgstr "argument \"%s\" matchar inte prototypen"
1530
1531 #: c-decl.c:6384 cp/decl.c:14547
1532 msgid "no return statement in function returning non-void"
1533 msgstr "ingen return i funktion som returnerar icke-void"
1534
1535 #: c-decl.c:6536
1536 msgid "this function may return with or without a value"
1537 msgstr "denna funktion kan returnera med eller utan ett värde"
1538
1539 #: c-decl.c:6556
1540 #, c-format
1541 msgid "size of return value of `%s' is %u bytes"
1542 msgstr "storleken på returvärdet från \"%s\" är %u bytes"
1543
1544 #: c-decl.c:6560
1545 #, c-format
1546 msgid "size of return value of `%s' is larger than %d bytes"
1547 msgstr "storleken på returvärdet från \"%s\" är större än %d bytes"
1548
1549 #. If we get here, declarations have been used in a for loop without
1550 #. the C99 for loop scope.  This doesn't make much sense, so don't
1551 #. allow it.
1552 #: c-decl.c:6615
1553 msgid "`for' loop initial declaration used outside C99 mode"
1554 msgstr ""
1555
1556 #: c-decl.c:6639
1557 #, c-format
1558 msgid "`struct %s' declared in `for' loop initial declaration"
1559 msgstr "\"struct %s\" är deklarerad i en for-loops init-deklaration"
1560
1561 #: c-decl.c:6642
1562 #, c-format
1563 msgid "`union %s' declared in `for' loop initial declaration"
1564 msgstr "\"union %s\" är deklarerad i en for-loops init-deklaration"
1565
1566 #: c-decl.c:6645
1567 #, c-format
1568 msgid "`enum %s' declared in `for' loop initial declaration"
1569 msgstr "\"enum %s\" är deklarerad i en for-loops init-deklaration"
1570
1571 #: c-decl.c:6653
1572 #, c-format
1573 msgid "declaration of non-variable `%s' in `for' loop initial declaration"
1574 msgstr ""
1575
1576 #: c-decl.c:6655
1577 #, c-format
1578 msgid "declaration of static variable `%s' in `for' loop initial declaration"
1579 msgstr ""
1580
1581 #: c-decl.c:6657
1582 #, c-format
1583 msgid "declaration of `extern' variable `%s' in `for' loop initial declaration"
1584 msgstr ""
1585
1586 #: c-format.c:109 c-format.c:191
1587 msgid "format string arg not a string type"
1588 msgstr "argument för formatsträng är inte av strängtyp"
1589
1590 #: c-format.c:124
1591 msgid "args to be formatted is not '...'"
1592 msgstr "argumenten som skall formateras är inte \"...\""
1593
1594 #: c-format.c:133
1595 msgid "strftime formats cannot format arguments"
1596 msgstr ""
1597
1598 #: c-format.c:168 c-format.c:270
1599 msgid "format string has invalid operand number"
1600 msgstr "formatsträng har ett ogiltigt antal operander"
1601
1602 #: c-format.c:202
1603 msgid "function does not return string type"
1604 msgstr ""
1605
1606 #: c-format.c:233
1607 msgid "unrecognized format specifier"
1608 msgstr "oigenkänd formatangivelse"
1609
1610 #: c-format.c:246
1611 #, c-format
1612 msgid "`%s' is an unrecognized format function type"
1613 msgstr "\"%s\" är ett ej känt funktionsformat"
1614
1615 #: c-format.c:280
1616 msgid "format string arg follows the args to be formatted"
1617 msgstr "formatsträngen kommer efter argumenten som skall formateras"
1618
1619 #: c-format.c:601
1620 msgid "` ' flag"
1621 msgstr ""
1622
1623 #: c-format.c:601
1624 msgid "the ` ' printf flag"
1625 msgstr ""
1626
1627 #: c-format.c:602 c-format.c:673
1628 msgid "`+' flag"
1629 msgstr ""
1630
1631 #: c-format.c:602
1632 msgid "the `+' printf flag"
1633 msgstr ""
1634
1635 #: c-format.c:603 c-format.c:649
1636 msgid "`#' flag"
1637 msgstr ""
1638
1639 #: c-format.c:603
1640 msgid "the `#' printf flag"
1641 msgstr ""
1642
1643 #: c-format.c:604 c-format.c:647
1644 msgid "`0' flag"
1645 msgstr ""
1646
1647 #: c-format.c:604
1648 msgid "the `0' printf flag"
1649 msgstr ""
1650
1651 #: c-format.c:605 c-format.c:646 c-format.c:676
1652 msgid "`-' flag"
1653 msgstr ""
1654
1655 #: c-format.c:605
1656 msgid "the `-' printf flag"
1657 msgstr ""
1658
1659 #: c-format.c:606 c-format.c:630
1660 msgid "`'' flag"
1661 msgstr ""
1662
1663 #: c-format.c:606
1664 msgid "the `'' printf flag"
1665 msgstr ""
1666
1667 #: c-format.c:607 c-format.c:631
1668 msgid "`I' flag"
1669 msgstr ""
1670
1671 #: c-format.c:607
1672 msgid "the `I' printf flag"
1673 msgstr ""
1674
1675 #: c-format.c:608 c-format.c:628 c-format.c:650 c-format.c:677 c-format.c:1702
1676 msgid "field width"
1677 msgstr ""
1678
1679 #: c-format.c:608
1680 msgid "field width in printf format"
1681 msgstr ""
1682
1683 #: c-format.c:609
1684 msgid "precision"
1685 msgstr ""
1686
1687 #: c-format.c:609
1688 msgid "precision in printf format"
1689 msgstr ""
1690
1691 #: c-format.c:610 c-format.c:629 c-format.c:680
1692 msgid "length modifier"
1693 msgstr ""
1694
1695 #: c-format.c:610
1696 msgid "length modifier in printf format"
1697 msgstr ""
1698
1699 #: c-format.c:626
1700 msgid "assignment suppression"
1701 msgstr ""
1702
1703 #: c-format.c:626
1704 msgid "the assignment suppression scanf feature"
1705 msgstr ""
1706
1707 #: c-format.c:627
1708 msgid "`a' flag"
1709 msgstr ""
1710
1711 #: c-format.c:627
1712 msgid "the `a' scanf flag"
1713 msgstr ""
1714
1715 #: c-format.c:628
1716 msgid "field width in scanf format"
1717 msgstr ""
1718
1719 #: c-format.c:629
1720 msgid "length modifier in scanf format"
1721 msgstr ""
1722
1723 #: c-format.c:630
1724 msgid "the `'' scanf flag"
1725 msgstr ""
1726
1727 #: c-format.c:631
1728 msgid "the `I' scanf flag"
1729 msgstr ""
1730
1731 #: c-format.c:645
1732 msgid "`_' flag"
1733 msgstr ""
1734
1735 #: c-format.c:645
1736 msgid "the `_' strftime flag"
1737 msgstr ""
1738
1739 #: c-format.c:646
1740 msgid "the `-' strftime flag"
1741 msgstr ""
1742
1743 #: c-format.c:647
1744 msgid "the `0' strftime flag"
1745 msgstr ""
1746
1747 #: c-format.c:648 c-format.c:672
1748 msgid "`^' flag"
1749 msgstr ""
1750
1751 #: c-format.c:648
1752 msgid "the `^' strftime flag"
1753 msgstr ""
1754
1755 #: c-format.c:649
1756 msgid "the `#' strftime flag"
1757 msgstr ""
1758
1759 #: c-format.c:650
1760 msgid "field width in strftime format"
1761 msgstr ""
1762
1763 #: c-format.c:651
1764 msgid "`E' modifier"
1765 msgstr ""
1766
1767 #: c-format.c:651
1768 msgid "the `E' strftime modifier"
1769 msgstr ""
1770
1771 #: c-format.c:652
1772 msgid "`O' modifier"
1773 msgstr ""
1774
1775 #: c-format.c:652
1776 msgid "the `O' strftime modifier"
1777 msgstr ""
1778
1779 #: c-format.c:653
1780 msgid "the `O' modifier"
1781 msgstr ""
1782
1783 #: c-format.c:671
1784 msgid "fill character"
1785 msgstr ""
1786
1787 #: c-format.c:671
1788 msgid "fill character in strfmon format"
1789 msgstr ""
1790
1791 #: c-format.c:672
1792 msgid "the `^' strfmon flag"
1793 msgstr ""
1794
1795 #: c-format.c:673
1796 msgid "the `+' strfmon flag"
1797 msgstr ""
1798
1799 #: c-format.c:674
1800 msgid "`(' flag"
1801 msgstr ""
1802
1803 #: c-format.c:674
1804 msgid "the `(' strfmon flag"
1805 msgstr ""
1806
1807 #: c-format.c:675
1808 msgid "`!' flag"
1809 msgstr ""
1810
1811 #: c-format.c:675
1812 msgid "the `!' strfmon flag"
1813 msgstr ""
1814
1815 #: c-format.c:676
1816 msgid "the `-' strfmon flag"
1817 msgstr ""
1818
1819 #: c-format.c:677
1820 msgid "field width in strfmon format"
1821 msgstr ""
1822
1823 #: c-format.c:678
1824 msgid "left precision"
1825 msgstr ""
1826
1827 #: c-format.c:678
1828 msgid "left precision in strfmon format"
1829 msgstr ""
1830
1831 #: c-format.c:679
1832 msgid "right precision"
1833 msgstr ""
1834
1835 #: c-format.c:679
1836 msgid "right precision in strfmon format"
1837 msgstr ""
1838
1839 #: c-format.c:680
1840 msgid "length modifier in strfmon format"
1841 msgstr ""
1842
1843 #: c-format.c:983
1844 #, c-format
1845 msgid "function might be possible candidate for `%s' format attribute"
1846 msgstr "funktionen är en möjlig kandidat för formatattributet \"%s\""
1847
1848 #: c-format.c:1107 c-format.c:1128 c-format.c:2112
1849 msgid "missing $ operand number in format"
1850 msgstr "saknar numerisk $-operand i formatsträng"
1851
1852 #: c-format.c:1138
1853 #, c-format
1854 msgid "%s does not support %%n$ operand number formats"
1855 msgstr ""
1856
1857 #: c-format.c:1145
1858 msgid "operand number out of range in format"
1859 msgstr ""
1860
1861 #: c-format.c:1168
1862 #, c-format
1863 msgid "format argument %d used more than once in %s format"
1864 msgstr ""
1865
1866 #: c-format.c:1218
1867 #, c-format
1868 msgid "format argument %d unused before used argument %d in $-style format"
1869 msgstr ""
1870
1871 #: c-format.c:1322
1872 msgid "format not a string literal, format string not checked"
1873 msgstr ""
1874
1875 #: c-format.c:1336
1876 msgid "format not a string literal and no format arguments"
1877 msgstr ""
1878
1879 #: c-format.c:1338
1880 msgid "format not a string literal, argument types not checked"
1881 msgstr ""
1882
1883 #: c-format.c:1351
1884 msgid "too many arguments for format"
1885 msgstr "för många argument för för formatsträng"
1886
1887 #: c-format.c:1354
1888 msgid "unused arguments in $-style format"
1889 msgstr ""
1890
1891 #: c-format.c:1357
1892 #, fuzzy, c-format
1893 msgid "zero-length %s format string"
1894 msgstr "formatsträng med längden noll"
1895
1896 #: c-format.c:1361
1897 msgid "format is a wide character string"
1898 msgstr ""
1899
1900 #: c-format.c:1364
1901 msgid "unterminated format string"
1902 msgstr "icke terminerad formatsträng"
1903
1904 #: c-format.c:1581
1905 msgid "embedded `\\0' in format"
1906 msgstr ""
1907
1908 #: c-format.c:1596
1909 #, c-format
1910 msgid "spurious trailing `%%' in format"
1911 msgstr ""
1912
1913 #: c-format.c:1635 c-format.c:1872
1914 #, c-format
1915 msgid "repeated %s in format"
1916 msgstr ""
1917
1918 #: c-format.c:1648
1919 msgid "missing fill character at end of strfmon format"
1920 msgstr ""
1921
1922 #: c-format.c:1687 c-format.c:1786 c-format.c:2066 c-format.c:2119
1923 msgid "too few arguments for format"
1924 msgstr "för få argument enligt formatsträngen"
1925
1926 #: c-format.c:1728
1927 #, c-format
1928 msgid "zero width in %s format"
1929 msgstr "nollstorlek i %s formatsträng"
1930
1931 #: c-format.c:1747
1932 #, c-format
1933 msgid "empty left precision in %s format"
1934 msgstr ""
1935
1936 #: c-format.c:1801
1937 msgid "field precision"
1938 msgstr ""
1939
1940 #: c-format.c:1816
1941 #, c-format
1942 msgid "empty precision in %s format"
1943 msgstr ""
1944
1945 #: c-format.c:1856
1946 #, c-format
1947 msgid "%s does not support the `%s' %s length modifier"
1948 msgstr ""
1949
1950 #: c-format.c:1906
1951 msgid "conversion lacks type at end of format"
1952 msgstr ""
1953
1954 #: c-format.c:1917
1955 #, c-format
1956 msgid "unknown conversion type character `%c' in format"
1957 msgstr ""
1958
1959 #: c-format.c:1920
1960 #, c-format
1961 msgid "unknown conversion type character 0x%x in format"
1962 msgstr ""
1963
1964 #: c-format.c:1927
1965 #, c-format
1966 msgid "%s does not support the `%%%c' %s format"
1967 msgstr ""
1968
1969 #: c-format.c:1943
1970 #, c-format
1971 msgid "%s used with `%%%c' %s format"
1972 msgstr ""
1973
1974 #: c-format.c:1952
1975 #, c-format
1976 msgid "%s does not support %s"
1977 msgstr ""
1978
1979 #: c-format.c:1961
1980 #, c-format
1981 msgid "%s does not support %s with the `%%%c' %s format"
1982 msgstr ""
1983
1984 #: c-format.c:1994
1985 #, c-format
1986 msgid "%s ignored with %s and `%%%c' %s format"
1987 msgstr ""
1988
1989 #: c-format.c:1998
1990 #, c-format
1991 msgid "%s ignored with %s in %s format"
1992 msgstr ""
1993
1994 #: c-format.c:2004
1995 #, c-format
1996 msgid "use of %s and %s together with `%%%c' %s format"
1997 msgstr ""
1998
1999 #: c-format.c:2008
2000 #, c-format
2001 msgid "use of %s and %s together in %s format"
2002 msgstr ""
2003
2004 # fixme: ordet locale borde standardiseras
2005 #: c-format.c:2027
2006 #, c-format
2007 msgid "`%%%c' yields only last 2 digits of year in some locales"
2008 msgstr "\"%%%c\" ger bara de sista två siffrorna i året i vissa landsinställningar"
2009
2010 #: c-format.c:2030
2011 #, c-format
2012 msgid "`%%%c' yields only last 2 digits of year"
2013 msgstr "\"%%%c\" ger bara de sista två siffrorna i året"
2014
2015 #. The end of the format string was reached.
2016 #: c-format.c:2046
2017 #, c-format
2018 msgid "no closing `]' for `%%[' format"
2019 msgstr ""
2020
2021 #: c-format.c:2059
2022 #, c-format
2023 msgid "use of `%s' length modifier with `%c' type character"
2024 msgstr ""
2025
2026 #: c-format.c:2080
2027 #, c-format
2028 msgid "%s does not support the `%%%s%c' %s format"
2029 msgstr ""
2030
2031 #: c-format.c:2095
2032 msgid "operand number specified with suppressed assignment"
2033 msgstr ""
2034
2035 #: c-format.c:2097
2036 msgid "operand number specified for format taking no argument"
2037 msgstr ""
2038
2039 #: c-format.c:2211
2040 #, c-format
2041 msgid "writing through null pointer (arg %d)"
2042 msgstr ""
2043
2044 #: c-format.c:2220
2045 #, c-format
2046 msgid "reading through null pointer (arg %d)"
2047 msgstr ""
2048
2049 #: c-format.c:2240
2050 #, c-format
2051 msgid "writing into constant object (arg %d)"
2052 msgstr ""
2053
2054 #: c-format.c:2250
2055 #, c-format
2056 msgid "extra type qualifiers in format argument (arg %d)"
2057 msgstr ""
2058
2059 #: c-format.c:2257
2060 #, c-format
2061 msgid "format argument is not a pointer (arg %d)"
2062 msgstr ""
2063
2064 #: c-format.c:2259
2065 #, c-format
2066 msgid "format argument is not a pointer to a pointer (arg %d)"
2067 msgstr ""
2068
2069 #: c-format.c:2330
2070 msgid "pointer"
2071 msgstr ""
2072
2073 #: c-format.c:2332
2074 msgid "different type"
2075 msgstr ""
2076
2077 #: c-format.c:2353
2078 #, c-format
2079 msgid "%s is not type %s (arg %d)"
2080 msgstr ""
2081
2082 #: c-format.c:2356
2083 #, c-format
2084 msgid "%s format, %s arg (arg %d)"
2085 msgstr ""
2086
2087 #: c-lex.c:153
2088 #, fuzzy
2089 msgid "YYDEBUG not defined"
2090 msgstr "YYDEBUG är inte definierad."
2091
2092 #: c-lex.c:290
2093 msgid "badly nested C headers from preprocessor"
2094 msgstr ""
2095
2096 #: c-lex.c:333
2097 #, c-format
2098 msgid "ignoring #pragma %s %s"
2099 msgstr "ignorerar #pragma %s %s"
2100
2101 #: c-lex.c:383
2102 #, c-format
2103 msgid "universal-character-name '\\U%08x' not valid in identifier"
2104 msgstr ""
2105
2106 #: c-lex.c:629
2107 #, c-format
2108 msgid "universal-character-name '\\u%04x' not valid in identifier"
2109 msgstr ""
2110
2111 #: c-lex.c:692
2112 #, c-format
2113 msgid "stray '%c' in program"
2114 msgstr ""
2115
2116 #: c-lex.c:694
2117 #, c-format
2118 msgid "stray '\\%o' in program"
2119 msgstr ""
2120
2121 #: c-lex.c:850
2122 msgid "this decimal constant is unsigned only in ISO C90"
2123 msgstr ""
2124
2125 #: c-lex.c:853
2126 msgid "this decimal constant would be unsigned in ISO C90"
2127 msgstr ""
2128
2129 #: c-lex.c:869
2130 #, fuzzy, c-format
2131 msgid "integer constant is too large for \"%s\" type"
2132 msgstr "heltalskonstant är större än maximala värdet för sin typ"
2133
2134 #: c-lex.c:937
2135 #, fuzzy, c-format
2136 msgid "floating constant exceeds range of \"%s\""
2137 msgstr "flyttal utanför intervallet för \"%s\""
2138
2139 #: c-lex.c:973 cpplex.c:330 cpplex.c:668 cpplex.c:1942
2140 msgid "ignoring invalid multibyte character"
2141 msgstr "ignorerar ogiltigt flerbytestecken"
2142
2143 #: c-opts.c:353
2144 #, fuzzy, c-format
2145 msgid "missing argument to \"-%s\""
2146 msgstr "Saknar argument till flaggan \"%s\""
2147
2148 #: c-opts.c:357
2149 #, fuzzy, c-format
2150 msgid "no class name specified with \"-%s\""
2151 msgstr "Utdatafilnamn angivet två gånger"
2152
2153 #: c-opts.c:364
2154 #, fuzzy, c-format
2155 msgid "missing filename after \"-%s\""
2156 msgstr "Filnamn saknas efter %s"
2157
2158 #: c-opts.c:369
2159 #, fuzzy, c-format
2160 msgid "missing target after \"-%s\""
2161 msgstr "Argument saknas efter %s"
2162
2163 #: c-opts.c:503
2164 #, c-format
2165 msgid "options array incorrectly sorted: %s is before %s"
2166 msgstr ""
2167
2168 #: c-opts.c:548
2169 #, fuzzy, c-format
2170 msgid "too many filenames given.  Type %s --help for usage"
2171 msgstr "För många filnamn. Skriv %s --help för användningsinformation"
2172
2173 #: c-opts.c:934
2174 msgid "-Wno-strict-prototypes is not supported in C++"
2175 msgstr "-Wno-strict-prototypes stödjs inte för C++"
2176
2177 #: c-opts.c:1014
2178 #, fuzzy, c-format
2179 msgid "switch \"%s\" is no longer supported"
2180 msgstr "-f%s stödjs inte längre"
2181
2182 #: c-opts.c:1030
2183 #, c-format
2184 msgid "switch \"%s\" is deprecated, please see documentation for details"
2185 msgstr ""
2186
2187 #: c-opts.c:1143
2188 msgid "-fhandle-exceptions has been renamed to -fexceptions (and is now on by default)"
2189 msgstr ""
2190
2191 #: c-opts.c:1263
2192 #, fuzzy
2193 msgid "output filename specified twice"
2194 msgstr "Utdatafilnamn angivet två gånger"
2195
2196 #: c-opts.c:1377
2197 msgid "-Wformat-y2k ignored without -Wformat"
2198 msgstr "-Wformat-y2k ignorerad utan -Wformat"
2199
2200 #: c-opts.c:1379
2201 msgid "-Wformat-extra-args ignored without -Wformat"
2202 msgstr "-Wformat-extra-args ignorerad utan -Wformat"
2203
2204 #: c-opts.c:1381
2205 #, fuzzy
2206 msgid "-Wformat-zero-length ignored without -Wformat"
2207 msgstr "-Wformat-extra-args ignorerad utan -Wformat"
2208
2209 #: c-opts.c:1383
2210 msgid "-Wformat-nonliteral ignored without -Wformat"
2211 msgstr "-Wformat-nonliteral ignorerad utan -Wformat"
2212
2213 #: c-opts.c:1385
2214 msgid "-Wformat-security ignored without -Wformat"
2215 msgstr "-Wformat-security ignorerad utan -Wformat"
2216
2217 #: c-opts.c:1387
2218 msgid "-Wmissing-format-attribute ignored without -Wformat"
2219 msgstr "-Wmissing-format-attribute ignorerad utan -Wformat"
2220
2221 #: c-opts.c:1409
2222 #, fuzzy, c-format
2223 msgid "opening output file %s"
2224 msgstr "Kan inte öppna utdatafil \"%s\""
2225
2226 #: c-opts.c:1464
2227 #, fuzzy, c-format
2228 msgid "opening dependency file %s"
2229 msgstr "dynamiskt beroende.\n"
2230
2231 #: c-opts.c:1474
2232 #, fuzzy, c-format
2233 msgid "closing dependency file %s"
2234 msgstr "Kunde inte öppna källkodsfil %s.\n"
2235
2236 #: c-opts.c:1477
2237 #, fuzzy, c-format
2238 msgid "when writing output to %s"
2239 msgstr "fel vid skrivning till %s"
2240
2241 #: c-opts.c:1557
2242 #, fuzzy
2243 msgid "to generate dependencies you must specify either -M or -MM"
2244 msgstr "du måste dessutom ange antingen -M eller -MM"
2245
2246 #: c-opts.c:1704
2247 #, c-format
2248 msgid "\"-%s\" is valid for %s but not for %s"
2249 msgstr ""
2250
2251 #. To keep the lines from getting too long for some compilers, limit
2252 #. to about 500 characters (6 lines) per chunk.
2253 #: c-opts.c:1714
2254 msgid ""
2255 "Switches:\n"
2256 "  -include <file>           Include the contents of <file> before other files\n"
2257 "  -imacros <file>           Accept definition of macros in <file>\n"
2258 "  -iprefix <path>           Specify <path> as a prefix for next two options\n"
2259 "  -iwithprefix <dir>        Add <dir> to the end of the system include path\n"
2260 "  -iwithprefixbefore <dir>  Add <dir> to the end of the main include path\n"
2261 "  -isystem <dir>            Add <dir> to the start of the system include path\n"
2262 msgstr ""
2263 "Flaggor:\n"
2264 "  -include <fil>            Inkludera innehållet i <fil> före andra filer\n"
2265 "  -imacros <fil>            Använd makrodefinitioner i <fil>\n"
2266 "  -iprefix <sökväg>         Sätt <sökväg> som prefix för följande två flaggor\n"
2267 "  -iwithprefix <katalog>    Sätt <katalog> i slutet på systemets include-sökväg\n"
2268 "  -iwithprefixbefore <kat>  Sätt <kat> i slutet på huvud-include-sökvägen\n"
2269 "  -isystem <katalog>        Sätt <katalog> först på systemets include-sökväg\n"
2270
2271 #: c-opts.c:1723
2272 msgid ""
2273 "  -idirafter <dir>          Add <dir> to the end of the system include path\n"
2274 "  -I <dir>                  Add <dir> to the end of the main include path\n"
2275 "  -I-                       Fine-grained include path control; see info docs\n"
2276 "  -nostdinc                 Do not search system include directories\n"
2277 "                             (dirs specified with -isystem will still be used)\n"
2278 "  -nostdinc++               Do not search system include directories for C++\n"
2279 "  -o <file>                 Put output into <file>\n"
2280 msgstr ""
2281 "  -idirafter <katalog>      Sätt <katalog> i slutet på systemets include-sökväg\n"
2282 "  -I <katalog>              Sätt <katalog> i slutet på huvud-include-sökvägen\n"
2283 "  -I-                       Detaljerad include-sökväg kontroll; se info-hjälp\n"
2284 "  -nostdinc                 Använd inte systemets include-sökväg (kataloger\n"
2285 "                            satta med -isystem kommer fortfarande användas)\n"
2286 "  -nostdinc++               Använd inte systemets include-sökväg för C++\n"
2287 "  -o <fil>                  Skriv utdata till <fil>\n"
2288
2289 #: c-opts.c:1732
2290 #, fuzzy
2291 msgid ""
2292 "  -trigraphs                Support ISO C trigraphs\n"
2293 "  -std=<std name>           Specify the conformance standard; one of:\n"
2294 "                            gnu89, gnu99, c89, c99, iso9899:1990,\n"
2295 "                            iso9899:199409, iso9899:1999, c++98\n"
2296 "  -w                        Inhibit warning messages\n"
2297 "  -W[no-]trigraphs          Warn if trigraphs are encountered\n"
2298 "  -W[no-]comment{s}         Warn if one comment starts inside another\n"
2299 msgstr ""
2300 "  -std=<std namn>           Ange standard att följa; en av:\n"
2301 "                            gnu89, gnu99, c89, c99, iso9899:1990,\n"
2302 "                            iso9899:199409, iso9899:1999\n"
2303 "  -+                        Tillåt användning av C++ finesser\n"
2304 "  -w                        Stoppa varningsmeddelande\n"
2305 "  -Wtrigraphs               Varna om trigrapher påträffas\n"
2306 "  -Wno-trigraphs            Varna inte om trigrapher\n"
2307 "  -Wcomment{s}              Varna om en kommentar börjar i en annan kommentar\n"
2308
2309 #: c-opts.c:1741
2310 #, fuzzy
2311 msgid ""
2312 "  -W[no-]traditional        Warn about features not present in traditional C\n"
2313 "  -W[no-]undef              Warn if an undefined macro is used by #if\n"
2314 "  -W[no-]import             Warn about the use of the #import directive\n"
2315 msgstr ""
2316 "  -Wno-comment{s}           Varna inte om kommentarer\n"
2317 "  -Wtraditional             Varna om finesser som inte finns i traditionell C\n"
2318 "  -Wno-traditional          Varna inte om traditionell C\n"
2319 "  -Wundef                   Varna om ett odefinierat makro används av #if\n"
2320 "  -Wno-undef                Varna inte om att testa odefinierade makron\n"
2321 "  -Wimport                  Varna om användande av direktivet #import\n"
2322
2323 #: c-opts.c:1746
2324 #, fuzzy
2325 msgid ""
2326 "  -W[no-]error              Treat all warnings as errors\n"
2327 "  -W[no-]system-headers     Do not suppress warnings from system headers\n"
2328 "  -W[no-]all                Enable most preprocessor warnings\n"
2329 msgstr ""
2330 "  -Wno-import               Varna inte om användande av #import\n"
2331 "  -Werror                   Behandla alla varningar som fel\n"
2332 "  -Wno-error                Behandla inte varningar som fel\n"
2333 "  -Wsystem-headers          Dölj inte varningar från system-include-filer\n"
2334 "  -Wno-system-headers       Dölj varningar från system-include-filer\n"
2335 "  -Wall                     Aktivera alla preprocessor-varningar\n"
2336
2337 #: c-opts.c:1751
2338 #, fuzzy
2339 msgid ""
2340 "  -M                        Generate make dependencies\n"
2341 "  -MM                       As -M, but ignore system header files\n"
2342 "  -MD                       Generate make dependencies and compile\n"
2343 "  -MMD                      As -MD, but ignore system header files\n"
2344 "  -MF <file>                Write dependency output to the given file\n"
2345 "  -MG                       Treat missing header file as generated files\n"
2346 msgstr ""
2347 "  -M                        Generera make beroenden\n"
2348 "  -MM                       Som -M, men ignorera system-include-filer\n"
2349 "  -MF <fil>                 Skriv beroenden till den givna filen\n"
2350 "  -MG                       Behandla saknade filer som genererade filer\n"
2351
2352 # fixme: vad menas med unquoted
2353 #: c-opts.c:1759
2354 msgid ""
2355 "  -MP\t\t\t    Generate phony targets for all headers\n"
2356 "  -MQ <target>              Add a MAKE-quoted target\n"
2357 "  -MT <target>              Add an unquoted target\n"
2358 msgstr ""
2359 "  -MP\t\t\t    Generera phony-mål för alla include-filer\n"
2360 "  -MQ <mål>                 Lägg till MAKE-citerat mål\n"
2361 "  -MT <mål>                 Lägg till ociterat mål\n"
2362
2363 #: c-opts.c:1764
2364 #, fuzzy
2365 msgid ""
2366 "  -D<macro>                 Define a <macro> with string '1' as its value\n"
2367 "  -D<macro>=<val>           Define a <macro> with <val> as its value\n"
2368 "  -A<question>=<answer>     Assert the <answer> to <question>\n"
2369 "  -A-<question>=<answer>    Disable the <answer> to <question>\n"
2370 "  -U<macro>                 Undefine <macro> \n"
2371 "  -v                        Display the version number\n"
2372 msgstr ""
2373 "  -D<makro>                 Definiera <makro> med strängen \"1\" som sitt värde\n"
2374 "  -D<makro>=<värde>         Definiera <makro> with <värde> som sitt värde\n"
2375 "  -A<fråga> (<svar>)        Ange svaret <svar> på frågan <fråga>\n"
2376 "  -A-<fråga> (<svar>)       Slå av svaret <svar> på frågan <fråga>\n"
2377 "  -U<makro>                 Gör <makro> till icke definierat\n"
2378 "  -v                        Visa versionsnummer\n"
2379
2380 #: c-opts.c:1772
2381 msgid ""
2382 "  -H                        Print the name of header files as they are used\n"
2383 "  -C                        Do not discard comments\n"
2384 "  -dM                       Display a list of macro definitions active at end\n"
2385 "  -dD                       Preserve macro definitions in output\n"
2386 "  -dN                       As -dD except that only the names are preserved\n"
2387 "  -dI                       Include #include directives in the output\n"
2388 msgstr ""
2389 "  -H                        Skriv namnet på include-filer när de används\n"
2390 "  -C                        Släng inte bort kommentarer\n"
2391 "  -dM                       Visa en lista med aktiva makron i slutet\n"
2392 "  -dD                       Bevara mokrodefinitioner i utdata\n"
2393 "  -dN                       Som -dD men bara namnet bevaras\n"
2394 "  -dI                       Ta med #include-direktives i utdata\n"
2395
2396 #: c-opts.c:1780
2397 #, fuzzy
2398 msgid ""
2399 "  -f[no-]preprocessed       Treat the input file as already preprocessed\n"
2400 "  -ftabstop=<number>        Distance between tab stops for column reporting\n"
2401 "  -P                        Do not generate #line directives\n"
2402 "  -remap                    Remap file names when including files\n"
2403 "  --help                    Display this information\n"
2404 msgstr ""
2405 "  -fpreprocessed            Tolka infiler som redan preprocessade\n"
2406 "  -ftabstop=<nummer>        Avstånd mellan tabbar för kolumutskrifter\n"
2407 "  -P                        Genererar inte #line-direktiv\n"
2408 "  -$                        Tillåt inte '$' i identifierare\n"
2409 "  -remap                    Mappa om filnamn vid inkludering av filer\n"
2410 "  --version                 Visa versionsinformation\n"
2411 "  -h or --help              Visa denna information\n"
2412
2413 #. Like YYERROR but do call yyerror.
2414 #: c-parse.y:55 parse.y:48 objc-parse.y:56
2415 msgid "syntax error"
2416 msgstr "syntaxfel"
2417
2418 #: /usr/share/bison/bison.simple:179
2419 msgid "syntax error: cannot back up"
2420 msgstr "syntaxfel: kan inte backa tillbaka"
2421
2422 #: c-parse.y:325 objc-parse.y:347
2423 msgid "ISO C forbids an empty source file"
2424 msgstr "ISO C förbjuder tomma källkodsfiler"
2425
2426 #: c-parse.y:366 c-typeck.c:6867 objc-parse.y:389
2427 msgid "argument of `asm' is not a constant string"
2428 msgstr "argumentet till \"asm\" är inte en konstant sträng"
2429
2430 #: c-parse.y:374 objc-parse.y:397
2431 msgid "ISO C forbids data definition with no type or storage class"
2432 msgstr "ISO C förbjuder datadefinition utan typ eller lagringsklass"
2433
2434 #: c-parse.y:376 objc-parse.y:399
2435 msgid "data definition has no type or storage class"
2436 msgstr "datadefinition har ingen typ eller lagringsklass"
2437
2438 #: c-parse.y:389 objc-parse.y:412
2439 msgid "ISO C does not allow extra `;' outside of a function"
2440 msgstr "ISO C tillåter inte extra \";\" utanför funktioner"
2441
2442 #: c-parse.y:449 cppexp.c:1312
2443 msgid "traditional C rejects the unary plus operator"
2444 msgstr "traditionell C hanterar inte operatorn unärt plus"
2445
2446 #: c-parse.y:496 objc-parse.y:519
2447 msgid "`sizeof' applied to a bit-field"
2448 msgstr "\"sizeof\" applicerat på ett bitfält"
2449
2450 #: c-parse.y:583 objc-parse.y:606
2451 msgid "ISO C forbids omitting the middle term of a ?: expression"
2452 msgstr "ISO C förbjuder uteslutande av den mittersta termen i ett ?: uttryck"
2453
2454 #: c-parse.y:632 objc-parse.y:655
2455 msgid "ISO C89 forbids compound literals"
2456 msgstr ""
2457
2458 #: c-parse.y:646 objc-parse.y:669
2459 msgid "ISO C forbids braced-groups within expressions"
2460 msgstr ""
2461
2462 #: c-parse.y:677 objc-parse.y:700
2463 msgid "first argument to __builtin_choose_expr not a constant"
2464 msgstr "första argumentet till \"__builtin_choose_expr\" är inte en konstant"
2465
2466 #: c-parse.y:721 objc-parse.y:768
2467 #, fuzzy
2468 msgid "traditional C rejects ISO C style function definitions"
2469 msgstr "traditionell C stödjer inte sträng-sammanslagning"
2470
2471 #: c-parse.y:985 c-parse.y:991 c-parse.y:997 c-parse.y:1003 c-parse.y:1024
2472 #: c-parse.y:1030 c-parse.y:1036 c-parse.y:1042 c-parse.y:1075 c-parse.y:1081
2473 #: c-parse.y:1087 c-parse.y:1093 c-parse.y:1138 c-parse.y:1144 c-parse.y:1150
2474 #: c-parse.y:1156 parse.y:1915 parse.y:1922 parse.y:1957 objc-parse.y:1032
2475 #: objc-parse.y:1038 objc-parse.y:1044 objc-parse.y:1050 objc-parse.y:1071
2476 #: objc-parse.y:1077 objc-parse.y:1083 objc-parse.y:1089 objc-parse.y:1122
2477 #: objc-parse.y:1128 objc-parse.y:1134 objc-parse.y:1140 objc-parse.y:1185
2478 #: objc-parse.y:1191 objc-parse.y:1197 objc-parse.y:1203
2479 #, c-format
2480 msgid "`%s' is not at beginning of declaration"
2481 msgstr "\"%s\" är inte i början av deklarationen"
2482
2483 #: c-parse.y:1441 objc-parse.y:1497
2484 msgid "ISO C forbids empty initializer braces"
2485 msgstr ""
2486
2487 #: c-parse.y:1455 objc-parse.y:1511
2488 msgid "ISO C89 forbids specifying subobject to initialize"
2489 msgstr "ISO C89 förbjuder specifiering av subobjekt som skall initieras"
2490
2491 #: c-parse.y:1458 objc-parse.y:1514
2492 msgid "obsolete use of designated initializer without `='"
2493 msgstr "obsolet angivelse av initierare utan \"=\""
2494
2495 #: c-parse.y:1462 objc-parse.y:1518
2496 msgid "obsolete use of designated initializer with `:'"
2497 msgstr "obsolet användning av initierare med \":\""
2498
2499 #: c-parse.y:1489 objc-parse.y:1545
2500 msgid "ISO C forbids specifying range of elements to initialize"
2501 msgstr ""
2502
2503 #: c-parse.y:1497 c-parse.y:1528 objc-parse.y:1553 objc-parse.y:1584
2504 msgid "ISO C forbids nested functions"
2505 msgstr "ISO C förbjuder nästlade funktioner"
2506
2507 #: c-parse.y:1703 objc-parse.y:1761
2508 msgid "ISO C forbids forward references to `enum' types"
2509 msgstr ""
2510
2511 #: c-parse.y:1715 parse.y:2385 objc-parse.y:1773
2512 msgid "comma at end of enumerator list"
2513 msgstr "komma i slutet av uppräkningslista"
2514
2515 #: c-parse.y:1723 objc-parse.y:1781
2516 msgid "no semicolon at end of struct or union"
2517 msgstr "inget semikolon vid slutet av struktur eller union"
2518
2519 #: c-parse.y:1732 objc-parse.y:1790 objc-parse.y:2865
2520 msgid "extra semicolon in struct or union specified"
2521 msgstr "extra semikolon i struktur eller union angivet"
2522
2523 #: c-parse.y:1745 objc-parse.y:1817
2524 msgid "ISO C doesn't support unnamed structs/unions"
2525 msgstr "ISO C stödjer inte ej namnsatta strukturer/unioner"
2526
2527 #: c-parse.y:1754 objc-parse.y:1826
2528 msgid "ISO C forbids member declarations with no members"
2529 msgstr "ISO C förbjuder medlemsdeklarationer utan medlemmar"
2530
2531 #: c-parse.y:1913 objc-parse.y:1985
2532 msgid "deprecated use of label at end of compound statement"
2533 msgstr ""
2534
2535 #: c-parse.y:1930 objc-parse.y:2002
2536 msgid "ISO C89 forbids mixed declarations and code"
2537 msgstr "ISO C89 förbjuder blandade deklarationer och kod"
2538
2539 #: c-parse.y:2005 objc-parse.y:2081
2540 msgid "ISO C forbids label declarations"
2541 msgstr ""
2542
2543 #: c-parse.y:2055 parse.y:1627 objc-parse.y:2131
2544 msgid "braced-group within expression allowed only inside a function"
2545 msgstr ""
2546
2547 #: c-parse.y:2182 objc-parse.y:2258
2548 msgid "empty body in an else-statement"
2549 msgstr "tom kropp i else-sats"
2550
2551 #: c-parse.y:2303 objc-parse.y:2379
2552 msgid "ISO C forbids `goto *expr;'"
2553 msgstr "ISO C förbjuder \"goto *expr;\""
2554
2555 #: c-parse.y:2403 objc-parse.y:2479
2556 msgid "ISO C forbids forward parameter declarations"
2557 msgstr ""
2558
2559 #. Gcc used to allow this as an extension.  However, it does
2560 #. not work for all targets, and thus has been disabled.
2561 #. Also, since func (...) and func () are indistinguishable,
2562 #. it caused problems with the code in expand_builtin which
2563 #. tries to verify that BUILT_IN_NEXT_ARG is being used
2564 #. correctly.
2565 #: c-parse.y:2429 objc-parse.y:2505
2566 msgid "ISO C requires a named argument before `...'"
2567 msgstr "ISO C kräver ett namnsatt argument före \"...\""
2568
2569 #: c-parse.y:2526 objc-parse.y:2602
2570 msgid "`...' in old-style identifier list"
2571 msgstr "\"...\" i en gammaldags identifierarlista"
2572
2573 #: /usr/share/bison/bison.simple:795
2574 #, fuzzy
2575 msgid "parse error; also virtual memory exhausted"
2576 msgstr "parsningsfel; och det virtuella minnet tog slut"
2577
2578 #: /usr/share/bison/bison.simple:799 cp/spew.c:364
2579 msgid "parse error"
2580 msgstr "parsningsfel"
2581
2582 #: /usr/share/bison/bison.simple:924
2583 msgid "parser stack overflow"
2584 msgstr "parsestack överfull"
2585
2586 #: c-parse.y:2838 cp/spew.c:1521 objc-parse.y:3538
2587 #, c-format
2588 msgid "%s at end of input"
2589 msgstr "%s vid slutet av indatan"
2590
2591 #: c-parse.y:2844 cp/spew.c:1527 objc-parse.y:3544
2592 #, c-format
2593 msgid "%s before %s'%c'"
2594 msgstr "%s före %s'%c'"
2595
2596 #: c-parse.y:2846 cp/spew.c:1529 objc-parse.y:3546
2597 #, c-format
2598 msgid "%s before %s'\\x%x'"
2599 msgstr "%s före %s'\\x%x'"
2600
2601 #: c-parse.y:2850 cp/spew.c:1533 objc-parse.y:3550
2602 #, c-format
2603 msgid "%s before string constant"
2604 msgstr "%s före strängkonstant"
2605
2606 #: c-parse.y:2852 cp/spew.c:1535 objc-parse.y:3552
2607 #, c-format
2608 msgid "%s before numeric constant"
2609 msgstr "%s före numerisk konstant"
2610
2611 #: c-parse.y:2854 objc-parse.y:3554
2612 #, c-format
2613 msgid "%s before \"%s\""
2614 msgstr "%s före \"%s\""
2615
2616 #: c-parse.y:2856 objc-parse.y:3556
2617 #, c-format
2618 msgid "%s before '%s' token"
2619 msgstr "%s före symbolen '%s'"
2620
2621 #: c-parse.y:2921
2622 msgid "traditional C rejects string concatenation"
2623 msgstr "traditionell C stödjer inte sträng-sammanslagning"
2624
2625 #: c-parse.y:3047 objc-parse.y:3780
2626 #, c-format
2627 msgid "syntax error at '%s' token"
2628 msgstr "syntaxfel vid token \"%s\""
2629
2630 #: c-pragma.c:107
2631 msgid "#pragma pack (pop) encountered without matching #pragma pack (push, <n>)"
2632 msgstr "#pragma pack (pop) påträffat utan matchande #pragma pack (push, <n>)"
2633
2634 #: c-pragma.c:125
2635 #, c-format
2636 msgid "#pragma pack(pop, %s) encountered without matching #pragma pack(push, %s, <n>)"
2637 msgstr "#pragma pack(pop, %s) påträffat utan matchande #pragma pack(push, %s, <n>)"
2638
2639 #: c-pragma.c:145
2640 #, fuzzy
2641 msgid "#pragma pack(push[, id], <n>) is not supported on this target"
2642 msgstr "attributet \"section\" stöds inte för denna målarkitektur"
2643
2644 #: c-pragma.c:147
2645 #, fuzzy
2646 msgid "#pragma pack(pop[, id], <n>) is not supported on this target"
2647 msgstr "attributet \"section\" stöds inte för denna målarkitektur"
2648
2649 #: c-pragma.c:167
2650 #, fuzzy
2651 msgid "missing '(' after '#pragma pack' - ignored"
2652 msgstr "saknas '(' efter predikat"
2653
2654 #: c-pragma.c:180 c-pragma.c:230
2655 msgid "malformed '#pragma pack' - ignored"
2656 msgstr ""
2657
2658 #: c-pragma.c:185
2659 msgid "malformed '#pragma pack(push[, id], <n>)' - ignored"
2660 msgstr ""
2661
2662 #: c-pragma.c:187
2663 msgid "malformed '#pragma pack(pop[, id])' - ignored"
2664 msgstr ""
2665
2666 #: c-pragma.c:196
2667 #, fuzzy, c-format
2668 msgid "unknown action '%s' for '#pragma pack' - ignored"
2669 msgstr "skräp vid slutet av \"#pragma pack\""
2670
2671 #: c-pragma.c:233
2672 msgid "junk at end of '#pragma pack'"
2673 msgstr "skräp vid slutet av \"#pragma pack\""
2674
2675 #: c-pragma.c:247
2676 #, c-format
2677 msgid "alignment must be a small power of two, not %d"
2678 msgstr ""
2679
2680 #: c-pragma.c:280
2681 #, c-format
2682 msgid "applying #pragma weak `%s' after first use results in unspecified behavior"
2683 msgstr ""
2684
2685 #: c-pragma.c:321 c-pragma.c:326
2686 msgid "malformed #pragma weak, ignored"
2687 msgstr ""
2688
2689 #: c-pragma.c:330
2690 msgid "junk at end of #pragma weak"
2691 msgstr "skräp vid slutet av #pragma weak"
2692
2693 #: c-pragma.c:365 c-pragma.c:370
2694 msgid "malformed #pragma redefine_extname, ignored"
2695 msgstr ""
2696
2697 #: c-pragma.c:375
2698 #, fuzzy
2699 msgid "junk at end of #pragma redefine_extname"
2700 msgstr "skräp vid slutet av #pragma weak"
2701
2702 #: c-pragma.c:382 c-pragma.c:463
2703 msgid "#pragma redefine_extname conflicts with declaration"
2704 msgstr ""
2705
2706 #: c-pragma.c:413
2707 msgid "malformed #pragma extern_prefix, ignored"
2708 msgstr ""
2709
2710 #: c-pragma.c:418
2711 #, fuzzy
2712 msgid "junk at end of #pragma extern_prefix"
2713 msgstr "skräp vid slutet av #pragma weak"
2714
2715 #: c-pragma.c:450
2716 #, fuzzy
2717 msgid "asm declaration conficts with previous rename"
2718 msgstr "sektion \"%s\" står i konflikt med tidigare deklaration"
2719
2720 #: c-semantics.c:565
2721 msgid "break statement not within loop or switch"
2722 msgstr "break-sats som inte är i en loop eller switch"
2723
2724 #: c-semantics.c:583
2725 msgid "continue statement not within a loop"
2726 msgstr "continue-sats som inte är i en loop"
2727
2728 #: c-semantics.c:678
2729 msgid "destructor needed for `%#D'"
2730 msgstr "destruerare behövs för \"%#D\""
2731
2732 #: c-semantics.c:679
2733 msgid "where case label appears here"
2734 msgstr ""
2735
2736 #: c-semantics.c:682
2737 msgid "(enclose actions of previous case statements requiring destructors in their own scope.)"
2738 msgstr ""
2739
2740 #: c-semantics.c:725 c-typeck.c:6893 cp/semantics.c:897
2741 #, c-format
2742 msgid "%s qualifier ignored on asm"
2743 msgstr ""
2744
2745 #: c-typeck.c:123
2746 #, c-format
2747 msgid "`%s' has an incomplete type"
2748 msgstr "\"%s\" har en inkomplett typ"
2749
2750 #: c-typeck.c:145 cp/call.c:2740
2751 msgid "invalid use of void expression"
2752 msgstr "ogiltig användning av void-uttryck"
2753
2754 #: c-typeck.c:153
2755 #, fuzzy
2756 msgid "invalid use of flexible array member"
2757 msgstr "ISO C89 stöder inte flexibla fältmedlemmar"
2758
2759 #: c-typeck.c:159
2760 msgid "invalid use of array with unspecified bounds"
2761 msgstr ""
2762
2763 #: c-typeck.c:167
2764 #, c-format
2765 msgid "invalid use of undefined type `%s %s'"
2766 msgstr ""
2767
2768 #. If this type has a typedef-name, the TYPE_NAME is a TYPE_DECL.
2769 #: c-typeck.c:171
2770 #, c-format
2771 msgid "invalid use of incomplete typedef `%s'"
2772 msgstr ""
2773
2774 #: c-typeck.c:424 c-typeck.c:438
2775 msgid "function types not truly compatible in ISO C"
2776 msgstr "funktionstyper inte riktigt kompatibla i ISO C"
2777
2778 #: c-typeck.c:603
2779 msgid "types are not quite compatible"
2780 msgstr "typerna är inte riktigt kompatibla"
2781
2782 #: c-typeck.c:757 c-typeck.c:2673
2783 msgid "arithmetic on pointer to an incomplete type"
2784 msgstr "aritmetik på pekare till inkomplett typ"
2785
2786 #: c-typeck.c:1136
2787 #, c-format
2788 msgid "%s has no member named `%s'"
2789 msgstr "%s har ingen medlem med namn \"%s\""
2790
2791 #: c-typeck.c:1169
2792 #, c-format
2793 msgid "request for member `%s' in something not a structure or union"
2794 msgstr "begäran av medlem \"%s\" i något som inte är en struktur eller union"
2795
2796 #: c-typeck.c:1201
2797 msgid "dereferencing pointer to incomplete type"
2798 msgstr "derefererar pekare till inkomplett typ"
2799
2800 #: c-typeck.c:1205
2801 msgid "dereferencing `void *' pointer"
2802 msgstr "derefererar \"void *\"-pekare"
2803
2804 #: c-typeck.c:1222 cp/typeck.c:2357
2805 #, c-format
2806 msgid "invalid type argument of `%s'"
2807 msgstr "ogiltigt typargument till \"%s\""
2808
2809 #: c-typeck.c:1241 cp/typeck.c:2383
2810 msgid "subscript missing in array reference"
2811 msgstr ""
2812
2813 #: c-typeck.c:1262 cp/typeck.c:2425
2814 msgid "array subscript has type `char'"
2815 msgstr "fältindex har typen \"char\""
2816
2817 #: c-typeck.c:1270 c-typeck.c:1359 cp/typeck.c:2432 cp/typeck.c:2511
2818 msgid "array subscript is not an integer"
2819 msgstr "fältindex är inte ett heltal"
2820
2821 #: c-typeck.c:1303
2822 msgid "ISO C forbids subscripting `register' array"
2823 msgstr ""
2824
2825 #: c-typeck.c:1305
2826 #, fuzzy
2827 msgid "ISO C90 forbids subscripting non-lvalue array"
2828 msgstr "ISO C++ förbjuder tilldelning av fält"
2829
2830 #: c-typeck.c:1338
2831 msgid "subscript has type `char'"
2832 msgstr "index har typen \"char\""
2833
2834 #: c-typeck.c:1354 cp/typeck.c:2506
2835 msgid "subscripted value is neither array nor pointer"
2836 msgstr ""
2837
2838 #: c-typeck.c:1408
2839 #, c-format
2840 msgid "`%s' undeclared here (not in a function)"
2841 msgstr "\"%s\" odeklarerad här (inte i en funktion)"
2842
2843 #: c-typeck.c:1415
2844 #, c-format
2845 msgid "`%s' undeclared (first use in this function)"
2846 msgstr "\"%s\" odeklarerad (första förekomsten i denna funktionen)"
2847
2848 #: c-typeck.c:1420
2849 msgid "(Each undeclared identifier is reported only once"
2850 msgstr "(Varje odeklarerad identifierare rapporteras bara"
2851
2852 #: c-typeck.c:1421
2853 msgid "for each function it appears in.)"
2854 msgstr "en gång för varje funktion den finns i.)"
2855
2856 #: c-typeck.c:1438
2857 #, c-format
2858 msgid "local declaration of `%s' hides instance variable"
2859 msgstr ""
2860
2861 #: c-typeck.c:1504
2862 msgid "called object is not a function"
2863 msgstr "anropat objekt är inte en funktion"
2864
2865 #: c-typeck.c:1590 cp/typeck.c:2831
2866 msgid "too many arguments to function"
2867 msgstr "för många argument till funktion"
2868
2869 #: c-typeck.c:1611
2870 #, c-format
2871 msgid "type of formal parameter %d is incomplete"
2872 msgstr ""
2873
2874 #: c-typeck.c:1624
2875 #, c-format
2876 msgid "%s as integer rather than floating due to prototype"
2877 msgstr ""
2878
2879 #: c-typeck.c:1627
2880 #, c-format
2881 msgid "%s as integer rather than complex due to prototype"
2882 msgstr ""
2883
2884 #: c-typeck.c:1630
2885 #, c-format
2886 msgid "%s as complex rather than floating due to prototype"
2887 msgstr ""
2888
2889 #: c-typeck.c:1633
2890 #, c-format
2891 msgid "%s as floating rather than integer due to prototype"
2892 msgstr ""
2893
2894 #: c-typeck.c:1636
2895 #, c-format
2896 msgid "%s as complex rather than integer due to prototype"
2897 msgstr "%s som complex istället för heltal grund av prototyp"
2898
2899 #: c-typeck.c:1639
2900 #, c-format
2901 msgid "%s as floating rather than complex due to prototype"
2902 msgstr ""
2903
2904 #: c-typeck.c:1649
2905 #, c-format
2906 msgid "%s as `float' rather than `double' due to prototype"
2907 msgstr ""
2908
2909 #: c-typeck.c:1667
2910 #, c-format
2911 msgid "%s with different width due to prototype"
2912 msgstr ""
2913
2914 #: c-typeck.c:1701
2915 #, c-format
2916 msgid "%s as unsigned due to prototype"
2917 msgstr "%s som unsigned på grund av prototyp"
2918
2919 #: c-typeck.c:1703
2920 #, c-format
2921 msgid "%s as signed due to prototype"
2922 msgstr "%s som signed på grund av prototyp"
2923
2924 #: c-typeck.c:1737 cp/typeck.c:2935
2925 msgid "too few arguments to function"
2926 msgstr "för få argument till funktion"
2927
2928 #: c-typeck.c:1779
2929 msgid "suggest parentheses around + or - inside shift"
2930 msgstr "föreslår parenteser runt + eller - inuti skift"
2931
2932 #: c-typeck.c:1786
2933 msgid "suggest parentheses around && within ||"
2934 msgstr "föreslår parenteser runt && inuti ||"
2935
2936 #: c-typeck.c:1795
2937 msgid "suggest parentheses around arithmetic in operand of |"
2938 msgstr "föreslår parenteser runt aritmetik inuti operanden till |"
2939
2940 #: c-typeck.c:1798
2941 msgid "suggest parentheses around comparison in operand of |"
2942 msgstr "föreslår parenteser runt jämförelse inuti operanden till |"
2943
2944 #: c-typeck.c:1807
2945 msgid "suggest parentheses around arithmetic in operand of ^"
2946 msgstr "föreslår parenteser runt aritmetik inuti operanden till ^"
2947
2948 #: c-typeck.c:1810
2949 msgid "suggest parentheses around comparison in operand of ^"
2950 msgstr "föreslår parenteser runt jämförelse inuti operanden till ^"
2951
2952 #: c-typeck.c:1817
2953 msgid "suggest parentheses around + or - in operand of &"
2954 msgstr "föreslår parenteser runt + eller - inuti operanden till &"
2955
2956 #: c-typeck.c:1820
2957 msgid "suggest parentheses around comparison in operand of &"
2958 msgstr "föreslår parenteser runt jämförelser inuti operanden till &"
2959
2960 #: c-typeck.c:1827
2961 msgid "comparisons like X<=Y<=Z do not have their mathematical meaning"
2962 msgstr "jämförelser som X<=Y<=Z har inte sin matematiska mening"
2963
2964 #: c-typeck.c:1987 c-typeck.c:2022
2965 msgid "division by zero"
2966 msgstr ""
2967
2968 #: c-typeck.c:2067 cp/typeck.c:3196
2969 msgid "right shift count is negative"
2970 msgstr "högershiftoperanden är negativ"
2971
2972 #: c-typeck.c:2074 cp/typeck.c:3202
2973 msgid "right shift count >= width of type"
2974 msgstr "högershiftoperanden >= storleken på typen"
2975
2976 #: c-typeck.c:2095 cp/typeck.c:3221
2977 msgid "left shift count is negative"
2978 msgstr "vänstershiftoperanden är negativ"
2979
2980 #: c-typeck.c:2098 cp/typeck.c:3223
2981 msgid "left shift count >= width of type"
2982 msgstr "vänstershiftoperanden >= storleken på typen"
2983
2984 #: c-typeck.c:2119
2985 msgid "shift count is negative"
2986 msgstr "shiftoperanden är negativ"
2987
2988 #: c-typeck.c:2121
2989 msgid "shift count >= width of type"
2990 msgstr "shiftoperanden >= storleken på typen"
2991
2992 #: c-typeck.c:2138 cp/typeck.c:3258
2993 msgid "comparing floating point with == or != is unsafe"
2994 msgstr "jämföra flyttal med == eller != är osäkert"
2995
2996 #: c-typeck.c:2164 c-typeck.c:2170
2997 msgid "ISO C forbids comparison of `void *' with function pointer"
2998 msgstr "ISO C förbjuder jämförelse mellan \"void *\" och funktionspekare"
2999
3000 #: c-typeck.c:2173 c-typeck.c:2213 c-typeck.c:2241
3001 msgid "comparison of distinct pointer types lacks a cast"
3002 msgstr ""
3003
3004 #: c-typeck.c:2187 c-typeck.c:2192 c-typeck.c:2261 c-typeck.c:2266
3005 msgid "comparison between pointer and integer"
3006 msgstr "jämförelse mellan pekare och heltal"
3007
3008 #: c-typeck.c:2208 c-typeck.c:2236
3009 msgid "ISO C forbids ordered comparisons of pointers to functions"
3010 msgstr "ISO C förbjuder ordningsjämförelse på pekare till funktioner"
3011
3012 #: c-typeck.c:2233
3013 msgid "comparison of complete and incomplete pointers"
3014 msgstr "jämförelse av kompletta och inkompletta pekare"
3015
3016 #: c-typeck.c:2249 c-typeck.c:2256
3017 msgid "ordered comparison of pointer with integer zero"
3018 msgstr ""
3019
3020 #: c-typeck.c:2280 cp/typeck.c:3391
3021 msgid "unordered comparison on non-floating point argument"
3022 msgstr ""
3023
3024 #: c-typeck.c:2491
3025 msgid "comparison between signed and unsigned"
3026 msgstr "jämföreslse mellan signed och unsigned"
3027
3028 #: c-typeck.c:2537 cp/typeck.c:3635
3029 msgid "comparison of promoted ~unsigned with constant"
3030 msgstr ""
3031
3032 #: c-typeck.c:2545 cp/typeck.c:3643
3033 msgid "comparison of promoted ~unsigned with unsigned"
3034 msgstr ""
3035
3036 #: c-typeck.c:2625
3037 msgid "pointer of type `void *' used in subtraction"
3038 msgstr "pekare av typ \"void *\" använd i subtraktion"
3039
3040 #: c-typeck.c:2627
3041 msgid "pointer to a function used in subtraction"
3042 msgstr "pekare till funktion använd i subtraktion"
3043
3044 #: c-typeck.c:2724
3045 msgid "wrong type argument to unary plus"
3046 msgstr ""
3047
3048 #: c-typeck.c:2737
3049 msgid "wrong type argument to unary minus"
3050 msgstr ""
3051
3052 #: c-typeck.c:2754
3053 msgid "ISO C does not support `~' for complex conjugation"
3054 msgstr "ISO C stödjer inte ~ för komplex konjugering"
3055
3056 #: c-typeck.c:2760
3057 msgid "wrong type argument to bit-complement"
3058 msgstr ""
3059
3060 #: c-typeck.c:2769
3061 msgid "wrong type argument to abs"
3062 msgstr "fel typ på argument till abs"
3063
3064 #: c-typeck.c:2781
3065 msgid "wrong type argument to conjugation"
3066 msgstr ""
3067
3068 #: c-typeck.c:2795
3069 msgid "wrong type argument to unary exclamation mark"
3070 msgstr ""
3071
3072 #: c-typeck.c:2838
3073 msgid "ISO C does not support `++' and `--' on complex types"
3074 msgstr "ISO C stöder inte \"++\" och \"--\" på komplexa typer"
3075
3076 #: c-typeck.c:2853 c-typeck.c:2885
3077 #, fuzzy
3078 msgid "wrong type argument to increment"
3079 msgstr "fel typ på argument till %s"
3080
3081 #: c-typeck.c:2855 c-typeck.c:2887
3082 #, fuzzy
3083 msgid "wrong type argument to decrement"
3084 msgstr "fel typ på argument till %s"
3085
3086 #: c-typeck.c:2876
3087 msgid "increment of pointer to unknown structure"
3088 msgstr ""
3089
3090 #: c-typeck.c:2878
3091 msgid "decrement of pointer to unknown structure"
3092 msgstr ""
3093
3094 #: c-typeck.c:3015
3095 msgid "ISO C forbids the address of a cast expression"
3096 msgstr ""
3097
3098 #: c-typeck.c:3025
3099 msgid "invalid lvalue in unary `&'"
3100 msgstr ""
3101
3102 #: c-typeck.c:3057
3103 #, c-format
3104 msgid "attempt to take address of bit-field structure member `%s'"
3105 msgstr ""
3106
3107 #: c-typeck.c:3166 c-typeck.c:4632 c-typeck.c:4648 c-typeck.c:4664
3108 #: final.c:3146 final.c:3148 gcc.c:4397 rtl-error.c:122 toplev.c:1694
3109 #: config/cris/cris.c:529 cp/typeck.c:4341 java/expr.c:364 java/verify.c:1467
3110 #: java/verify.c:1468 java/verify.c:1483
3111 #, c-format
3112 msgid "%s"
3113 msgstr "%s"
3114
3115 #: c-typeck.c:3227
3116 msgid "ISO C forbids use of conditional expressions as lvalues"
3117 msgstr ""
3118
3119 #: c-typeck.c:3230
3120 msgid "ISO C forbids use of compound expressions as lvalues"
3121 msgstr ""
3122
3123 #: c-typeck.c:3233
3124 msgid "ISO C forbids use of cast expressions as lvalues"
3125 msgstr ""
3126
3127 #: c-typeck.c:3250
3128 #, c-format
3129 msgid "%s of read-only member `%s'"
3130 msgstr ""
3131
3132 #: c-typeck.c:3254
3133 #, c-format
3134 msgid "%s of read-only variable `%s'"
3135 msgstr ""
3136
3137 #: c-typeck.c:3257
3138 #, c-format
3139 msgid "%s of read-only location"
3140 msgstr ""
3141
3142 #: c-typeck.c:3276
3143 #, fuzzy, c-format
3144 msgid "cannot take address of bit-field `%s'"
3145 msgstr "kan inte ta adressen till bitfält \"%s\""
3146
3147 #: c-typeck.c:3304
3148 #, c-format
3149 msgid "global register variable `%s' used in nested function"
3150 msgstr "global registervariabel \"%s\" använd i nästlad funktion"
3151
3152 #: c-typeck.c:3308
3153 #, c-format
3154 msgid "register variable `%s' used in nested function"
3155 msgstr "registervariabel \\\"%s\\\" använd i nästlad funktion"
3156
3157 #: c-typeck.c:3315
3158 #, c-format
3159 msgid "address of global register variable `%s' requested"
3160 msgstr "adress på global registervariabel \"%s\" efterfrågad"
3161
3162 #: c-typeck.c:3327
3163 msgid "cannot put object with volatile field into register"
3164 msgstr ""
3165
3166 #: c-typeck.c:3331
3167 #, c-format
3168 msgid "address of register variable `%s' requested"
3169 msgstr "adress på register variabel \"%s\" efterfrågad"
3170
3171 #: c-typeck.c:3439
3172 msgid "signed and unsigned type in conditional expression"
3173 msgstr "typ signed och unsigned i villkorsuttryck"
3174
3175 #: c-typeck.c:3446
3176 msgid "ISO C forbids conditional expr with only one void side"
3177 msgstr ""
3178
3179 #: c-typeck.c:3462 c-typeck.c:3469
3180 msgid "ISO C forbids conditional expr between `void *' and function pointer"
3181 msgstr ""
3182
3183 #: c-typeck.c:3475
3184 msgid "pointer type mismatch in conditional expression"
3185 msgstr ""
3186
3187 #: c-typeck.c:3482 c-typeck.c:3492
3188 msgid "pointer/integer type mismatch in conditional expression"
3189 msgstr ""
3190
3191 #: c-typeck.c:3506
3192 msgid "type mismatch in conditional expression"
3193 msgstr "typfel i villkorsuttryck"
3194
3195 #: c-typeck.c:3577 cp/typeck.c:4597
3196 msgid "left-hand operand of comma expression has no effect"
3197 msgstr ""
3198
3199 #: c-typeck.c:3621
3200 msgid "cast specifies array type"
3201 msgstr ""
3202
3203 #: c-typeck.c:3627
3204 msgid "cast specifies function type"
3205 msgstr ""
3206
3207 #: c-typeck.c:3637
3208 msgid "ISO C forbids casting nonscalar to the same type"
3209 msgstr ""
3210
3211 #: c-typeck.c:3656
3212 msgid "ISO C forbids casts to union type"
3213 msgstr "ISO C förbjuder typkonvertering till unionstyper"
3214
3215 #: c-typeck.c:3671
3216 msgid "cast to union type from type not present in union"
3217 msgstr "typkonvertering till unionstyp från typ som ej finns i unionen"
3218
3219 #: c-typeck.c:3722
3220 #, fuzzy
3221 msgid "cast adds new qualifiers to function type"
3222 msgstr "typkonvertering matchar inte en funktionstyp"
3223
3224 #. There are qualifiers present in IN_OTYPE that are not
3225 #. present in IN_TYPE.
3226 #: c-typeck.c:3727
3227 msgid "cast discards qualifiers from pointer target type"
3228 msgstr ""
3229
3230 #: c-typeck.c:3742
3231 msgid "cast increases required alignment of target type"
3232 msgstr ""
3233
3234 #: c-typeck.c:3748 cp/typeck.c:5027
3235 msgid "cast from pointer to integer of different size"
3236 msgstr "typkonvertering från pekare till heltal av annan storlek"
3237
3238 #: c-typeck.c:3753
3239 msgid "cast does not match function type"
3240 msgstr "typkonvertering matchar inte en funktionstyp"
3241
3242 #: c-typeck.c:3760 cp/typeck.c:5034
3243 msgid "cast to pointer from integer of different size"
3244 msgstr "typkonvertering till pekare från heltal med annan storlek"
3245
3246 #: c-typeck.c:3772
3247 msgid "type-punning to incomplete type might break strict-aliasing rules"
3248 msgstr ""
3249
3250 #: c-typeck.c:3776
3251 msgid "dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules"
3252 msgstr ""
3253
3254 #. Now we have handled acceptable kinds of LHS that are not truly lvalues.
3255 #. Reject anything strange now.
3256 #: c-typeck.c:3935
3257 msgid "invalid lvalue in assignment"
3258 msgstr "ogiltigt lvalue i tilldelning"
3259
3260 #. Convert new value to destination type.
3261 #: c-typeck.c:3944 c-typeck.c:3969 c-typeck.c:3986 cp/typeck.c:5145
3262 #: cp/typeck.c:5294
3263 msgid "assignment"
3264 msgstr "tilldelning"
3265
3266 #: c-typeck.c:4056
3267 #, fuzzy
3268 msgid "cannot pass rvalue to reference parameter"
3269 msgstr "kan inte deklarera pekare till referenser"
3270
3271 #: c-typeck.c:4160 c-typeck.c:4227
3272 #, c-format
3273 msgid "%s makes qualified function pointer from unqualified"
3274 msgstr ""
3275
3276 #: c-typeck.c:4164 c-typeck.c:4207
3277 #, c-format
3278 msgid "%s discards qualifiers from pointer target type"
3279 msgstr ""
3280
3281 #: c-typeck.c:4170
3282 msgid "ISO C prohibits argument conversion to union type"
3283 msgstr ""
3284
3285 #: c-typeck.c:4199
3286 #, c-format
3287 msgid "ISO C forbids %s between function pointer and `void *'"
3288 msgstr "ISO C förbjuder %s mellan funktionspekare och \"void *\""
3289
3290 #: c-typeck.c:4216
3291 #, c-format
3292 msgid "pointer targets in %s differ in signedness"
3293 msgstr ""
3294
3295 #: c-typeck.c:4232
3296 #, c-format
3297 msgid "%s from incompatible pointer type"
3298 msgstr ""
3299
3300 # fixme: vad är %s
3301 #: c-typeck.c:4248
3302 #, c-format
3303 msgid "%s makes pointer from integer without a cast"
3304 msgstr "%s skapar pekare från heltal utan typkonvertering"
3305
3306 #: c-typeck.c:4256
3307 #, c-format
3308 msgid "%s makes integer from pointer without a cast"
3309 msgstr ""
3310
3311 #: c-typeck.c:4270 c-typeck.c:4273
3312 #, c-format
3313 msgid "incompatible type for argument %d of `%s'"
3314 msgstr ""
3315
3316 #: c-typeck.c:4277
3317 #, c-format
3318 msgid "incompatible type for argument %d of indirect function call"
3319 msgstr ""
3320
3321 #: c-typeck.c:4281
3322 #, c-format
3323 msgid "incompatible types in %s"
3324 msgstr "inkompatibla typer i %s"
3325
3326 #. Function name is known; supply it.
3327 #: c-typeck.c:4339
3328 #, fuzzy, c-format
3329 msgid "passing arg of `%s'"
3330 msgstr "Saknar argument till flaggan \"%s\""
3331
3332 #. Function name unknown (call through ptr).
3333 #: c-typeck.c:4349
3334 #, fuzzy
3335 msgid "passing arg of pointer to function"
3336 msgstr "för många argument till funktion"
3337
3338 #. Function name is known; supply it.
3339 #: c-typeck.c:4357
3340 #, c-format
3341 msgid "passing arg %d of `%s'"
3342 msgstr ""
3343
3344 #. Function name unknown (call through ptr); just give arg number.
3345 #: c-typeck.c:4367
3346 #, c-format
3347 msgid "passing arg %d of pointer to function"
3348 msgstr ""
3349
3350 #: c-typeck.c:4433
3351 msgid "initializer for static variable is not constant"
3352 msgstr "initierare för statisk variabel är inte konstant"
3353
3354 #: c-typeck.c:4439
3355 msgid "initializer for static variable uses complicated arithmetic"
3356 msgstr ""
3357
3358 #: c-typeck.c:4447
3359 msgid "aggregate initializer is not constant"
3360 msgstr ""
3361
3362 #: c-typeck.c:4449
3363 msgid "aggregate initializer uses complicated arithmetic"
3364 msgstr ""
3365
3366 #: c-typeck.c:4456
3367 msgid "traditional C rejects automatic aggregate initialization"
3368 msgstr ""
3369
3370 #: c-typeck.c:4635 c-typeck.c:4651 c-typeck.c:4667
3371 #, c-format
3372 msgid "(near initialization for `%s')"
3373 msgstr ""
3374
3375 #: c-typeck.c:4718 cp/typeck2.c:505
3376 msgid "char-array initialized from wide string"
3377 msgstr ""
3378
3379 #: c-typeck.c:4725 cp/typeck2.c:512
3380 msgid "int-array initialized from non-wide string"
3381 msgstr ""
3382
3383 #: c-typeck.c:4743 cp/typeck2.c:528
3384 msgid "initializer-string for array of chars is too long"
3385 msgstr ""
3386
3387 #: c-typeck.c:4781
3388 msgid "array initialized from non-constant array expression"
3389 msgstr ""
3390
3391 #: c-typeck.c:4798 c-typeck.c:4800 c-typeck.c:4816 c-typeck.c:4837
3392 #: c-typeck.c:6237
3393 msgid "initializer element is not constant"
3394 msgstr ""
3395
3396 #: c-typeck.c:4832
3397 msgid "initialization"
3398 msgstr "initiering"
3399
3400 #: c-typeck.c:4843 c-typeck.c:6242
3401 msgid "initializer element is not computable at load time"
3402 msgstr ""
3403
3404 #: c-typeck.c:4858 cp/typeck2.c:605
3405 msgid "invalid initializer"
3406 msgstr ""
3407
3408 #: c-typeck.c:5351
3409 msgid "extra brace group at end of initializer"
3410 msgstr ""
3411
3412 #: c-typeck.c:5371
3413 msgid "missing braces around initializer"
3414 msgstr ""
3415
3416 #: c-typeck.c:5431
3417 msgid "braces around scalar initializer"
3418 msgstr ""
3419
3420 #: c-typeck.c:5479
3421 msgid "initialization of flexible array member in a nested context"
3422 msgstr ""
3423
3424 #: c-typeck.c:5481
3425 msgid "initialization of a flexible array member"
3426 msgstr ""
3427
3428 #: c-typeck.c:5512
3429 msgid "missing initializer"
3430 msgstr ""
3431
3432 #: c-typeck.c:5538
3433 msgid "empty scalar initializer"
3434 msgstr ""
3435
3436 #: c-typeck.c:5543
3437 msgid "extra elements in scalar initializer"
3438 msgstr ""
3439
3440 #: c-typeck.c:5629
3441 msgid "initialization designators may not nest"
3442 msgstr ""
3443
3444 #: c-typeck.c:5650 c-typeck.c:5721
3445 msgid "array index in non-array initializer"
3446 msgstr ""
3447
3448 #: c-typeck.c:5655 c-typeck.c:5773
3449 msgid "field name not in record or union initializer"
3450 msgstr ""
3451
3452 #: c-typeck.c:5717 c-typeck.c:5719
3453 msgid "nonconstant array index in initializer"
3454 msgstr ""
3455
3456 #: c-typeck.c:5724
3457 msgid "array index in initializer exceeds array bounds"
3458 msgstr ""
3459
3460 #: c-typeck.c:5735
3461 msgid "empty index range in initializer"
3462 msgstr ""
3463
3464 #: c-typeck.c:5744
3465 msgid "array index range in initializer exceeds array bounds"
3466 msgstr ""
3467
3468 #: c-typeck.c:5785
3469 #, c-format
3470 msgid "unknown field `%s' specified in initializer"
3471 msgstr ""
3472
3473 #: c-typeck.c:5822 c-typeck.c:5843 c-typeck.c:6304
3474 msgid "initialized field with side-effects overwritten"
3475 msgstr ""
3476
3477 #: c-typeck.c:6514
3478 msgid "excess elements in char array initializer"
3479 msgstr ""
3480
3481 #: c-typeck.c:6521 c-typeck.c:6567
3482 msgid "excess elements in struct initializer"
3483 msgstr ""
3484
3485 #: c-typeck.c:6582
3486 msgid "non-static initialization of a flexible array member"
3487 msgstr ""
3488
3489 #: c-typeck.c:6644
3490 msgid "excess elements in union initializer"
3491 msgstr ""
3492
3493 #: c-typeck.c:6665
3494 msgid "traditional C rejects initialization of unions"
3495 msgstr ""
3496
3497 #: c-typeck.c:6728
3498 msgid "excess elements in array initializer"
3499 msgstr ""
3500
3501 #: c-typeck.c:6757
3502 msgid "excess elements in vector initializer"
3503 msgstr ""
3504
3505 #: c-typeck.c:6779
3506 msgid "excess elements in scalar initializer"
3507 msgstr ""
3508
3509 #: c-typeck.c:6886
3510 msgid "asm template is not a string constant"
3511 msgstr ""
3512
3513 #: c-typeck.c:6918
3514 msgid "invalid lvalue in asm statement"
3515 msgstr ""
3516
3517 #: c-typeck.c:6993
3518 msgid "modification by `asm'"
3519 msgstr ""
3520
3521 #: c-typeck.c:7012 cp/typeck.c:6152
3522 msgid "function declared `noreturn' has a `return' statement"
3523 msgstr ""
3524
3525 #: c-typeck.c:7019
3526 msgid "`return' with no value, in function returning non-void"
3527 msgstr ""
3528
3529 #: c-typeck.c:7025
3530 msgid "`return' with a value, in function returning void"
3531 msgstr "\"return\" med värde i funktion som returnerar void"
3532
3533 #: c-typeck.c:7029
3534 msgid "return"
3535 msgstr "return"
3536
3537 #: c-typeck.c:7081
3538 msgid "function returns address of local variable"
3539 msgstr "funktionen returnerar adress till en lokal variabel"
3540
3541 #: c-typeck.c:7137 cp/semantics.c:555
3542 msgid "switch quantity not an integer"
3543 msgstr "switch-argument är inte ett heltal"
3544
3545 #: c-typeck.c:7147
3546 msgid "`long' switch expression not converted to `int' in ISO C"
3547 msgstr ""
3548
3549 #: c-typeck.c:7182 cp/decl.c:5173
3550 msgid "case label not within a switch statement"
3551 msgstr "case-etikett är inte i en switch-sats"
3552
3553 #: c-typeck.c:7184 cp/decl.c:5178
3554 msgid "`default' label not within a switch statement"
3555 msgstr "\"default\"-etikett är inte i en switch-sats"
3556
3557 #: calls.c:1921
3558 #, c-format
3559 msgid "inlining failed in call to `%s'"
3560 msgstr "inlining misslyckades i anrop av \"%s\""
3561
3562 #: calls.c:1922 calls.c:2228
3563 msgid "called from here"
3564 msgstr "anropad härifrån"
3565
3566 #: calls.c:2227
3567 #, c-format
3568 msgid "can't inline call to `%s'"
3569 msgstr "kan inte inline:a anrop till \"%s\""
3570
3571 #: calls.c:2257
3572 msgid "function call has aggregate value"
3573 msgstr ""
3574
3575 #: calls.c:4614
3576 msgid "variable offset is passed partially in stack and in reg"
3577 msgstr ""
3578
3579 #: calls.c:4616
3580 msgid "variable size is passed partially in stack and in reg"
3581 msgstr ""
3582
3583 #: cfgloop.c:1106
3584 #, c-format
3585 msgid "Size of loop %d should be %d, not %d."
3586 msgstr ""
3587
3588 #: cfgloop.c:1125
3589 #, c-format
3590 msgid "Bb %d do not belong to loop %d."
3591 msgstr ""
3592
3593 #: cfgloop.c:1143
3594 #, c-format
3595 msgid "Loop %d's header does not have exactly 2 entries."
3596 msgstr ""
3597
3598 #: cfgloop.c:1151
3599 #, c-format
3600 msgid "Loop %d's latch does not have exactly 1 successor."
3601 msgstr ""
3602
3603 #: cfgloop.c:1156
3604 #, c-format
3605 msgid "Loop %d's latch does not have header as successor."
3606 msgstr ""
3607
3608 #: cfgloop.c:1161
3609 #, c-format
3610 msgid "Loop %d's latch does not belong directly to it."
3611 msgstr ""
3612
3613 #: cfgloop.c:1167
3614 #, c-format
3615 msgid "Loop %d's header does not belong directly to it."
3616 msgstr ""
3617
3618 #: cfgrtl.c:1704
3619 #, c-format
3620 msgid "bb %d on wrong place"
3621 msgstr ""
3622
3623 #: cfgrtl.c:1710
3624 #, c-format
3625 msgid "prev_bb of %d should be %d, not %d"
3626 msgstr ""
3627
3628 #: cfgrtl.c:1730
3629 #, c-format
3630 msgid "end insn %d for block %d not found in the insn stream"
3631 msgstr ""
3632
3633 #: cfgrtl.c:1744
3634 #, c-format
3635 msgid "insn %d is in multiple basic blocks (%d and %d)"
3636 msgstr ""
3637
3638 #: cfgrtl.c:1756
3639 #, c-format
3640 msgid "head insn %d for block %d not found in the insn stream"
3641 msgstr ""
3642
3643 #: cfgrtl.c:1778
3644 #, c-format
3645 msgid "verify_flow_info: REG_BR_PROB does not match cfg %i %i"
3646 msgstr ""
3647
3648 #: cfgrtl.c:1785
3649 #, c-format
3650 msgid "verify_flow_info: Wrong count of block %i %i"
3651 msgstr ""
3652
3653 #: cfgrtl.c:1791
3654 #, c-format
3655 msgid "verify_flow_info: Wrong frequency of block %i %i"
3656 msgstr ""
3657
3658 #: cfgrtl.c:1799
3659 #, c-format
3660 msgid "verify_flow_info: Duplicate edge %i->%i"
3661 msgstr ""
3662
3663 #: cfgrtl.c:1805
3664 #, c-format
3665 msgid "verify_flow_info: Wrong probability of edge %i->%i %i"
3666 msgstr ""
3667
3668 #: cfgrtl.c:1811
3669 #, c-format
3670 msgid "verify_flow_info: Wrong count of edge %i->%i %i"
3671 msgstr ""
3672
3673 #: cfgrtl.c:1841
3674 #, c-format
3675 msgid "verify_flow_info: Incorrect blocks for fallthru %i->%i"
3676 msgstr ""
3677
3678 #: cfgrtl.c:1856
3679 #, c-format
3680 msgid "verify_flow_info: Incorrect fallthru %i->%i"
3681 msgstr ""
3682
3683 #: cfgrtl.c:1858
3684 msgid "wrong insn in the fallthru edge"
3685 msgstr ""
3686
3687 #: cfgrtl.c:1865
3688 #, c-format
3689 msgid "verify_flow_info: Basic block %d succ edge is corrupted"
3690 msgstr ""
3691
3692 #: cfgrtl.c:1881
3693 #, c-format
3694 msgid "Missing REG_EH_REGION note in the end of bb %i"
3695 msgstr ""
3696
3697 #: cfgrtl.c:1889
3698 #, c-format
3699 msgid "Too many outgoing branch edges from bb %i"
3700 msgstr ""
3701
3702 #: cfgrtl.c:1894
3703 #, c-format
3704 msgid "Fallthru edge after unconditional jump %i"
3705 msgstr ""
3706
3707 #: cfgrtl.c:1899
3708 #, c-format
3709 msgid "Wrong amount of branch edges after unconditional jump %i"
3710 msgstr ""
3711
3712 #: cfgrtl.c:1905
3713 #, fuzzy, c-format
3714 msgid "Wrong amount of branch edges after conditional jump %i"
3715 msgstr "Föredra hopp framför villkorlig körning"
3716
3717 #: cfgrtl.c:1910
3718 #, c-format
3719 msgid "Call edges for non-call insn in bb %i"
3720 msgstr ""
3721
3722 #: cfgrtl.c:1919
3723 #, c-format
3724 msgid "Abnormal edges for no purpose in bb %i"
3725 msgstr ""
3726
3727 #: cfgrtl.c:1934
3728 #, c-format
3729 msgid "missing barrier after block %i"
3730 msgstr ""
3731
3732 #: cfgrtl.c:1944
3733 #, c-format
3734 msgid "basic block %d pred edge is corrupted"
3735 msgstr ""
3736
3737 #: cfgrtl.c:1961
3738 #, c-format
3739 msgid "insn %d inside basic block %d but block_for_insn is NULL"
3740 msgstr ""
3741
3742 #: cfgrtl.c:1965
3743 #, c-format
3744 msgid "insn %d inside basic block %d but block_for_insn is %i"
3745 msgstr ""
3746
3747 #: cfgrtl.c:1979 cfgrtl.c:1989
3748 #, c-format
3749 msgid "NOTE_INSN_BASIC_BLOCK is missing for block %d"
3750 msgstr ""
3751
3752 #: cfgrtl.c:2002
3753 #, c-format
3754 msgid "NOTE_INSN_BASIC_BLOCK %d in middle of basic block %d"
3755 msgstr ""
3756
3757 #: cfgrtl.c:2014
3758 #, c-format
3759 msgid "in basic block %d:"
3760 msgstr ""
3761
3762 #: cfgrtl.c:2015
3763 msgid "flow control insn inside a basic block"
3764 msgstr ""
3765
3766 #: cfgrtl.c:2034
3767 #, c-format
3768 msgid "basic block %i edge lists are corrupted"
3769 msgstr ""
3770
3771 #: cfgrtl.c:2049
3772 msgid "basic blocks not numbered consecutively"
3773 msgstr ""
3774
3775 #: cfgrtl.c:2074
3776 msgid "insn outside basic block"
3777 msgstr ""
3778
3779 #: cfgrtl.c:2082
3780 msgid "return not followed by barrier"
3781 msgstr ""
3782
3783 #: cfgrtl.c:2087
3784 #, c-format
3785 msgid "number of bb notes in insn chain (%d) != n_basic_blocks (%d)"
3786 msgstr ""
3787
3788 #: cfgrtl.c:2091
3789 msgid "verify_flow_info failed"
3790 msgstr ""
3791
3792 #: collect2.c:425
3793 msgid "internal error"
3794 msgstr "internt fel"
3795
3796 #: collect2.c:934
3797 msgid "no arguments"
3798 msgstr "inga argument"
3799
3800 #: collect2.c:1263 collect2.c:1411 collect2.c:1444
3801 #, c-format
3802 msgid "fopen %s"
3803 msgstr "fopen %s"
3804
3805 #: collect2.c:1266 collect2.c:1416 collect2.c:1447
3806 #, c-format
3807 msgid "fclose %s"
3808 msgstr "fclose %s"
3809
3810 #: collect2.c:1275
3811 #, c-format
3812 msgid "collect2 version %s"
3813 msgstr ""
3814
3815 #: collect2.c:1365
3816 #, c-format
3817 msgid "%d constructor(s) found\n"
3818 msgstr "%d konstruerare hittad(e)\n"
3819
3820 #: collect2.c:1366
3821 #, c-format
3822 msgid "%d destructor(s)  found\n"
3823 msgstr "%d destruerare  hittad(e)\n"
3824
3825 #: collect2.c:1367
3826 #, c-format
3827 msgid "%d frame table(s) found\n"
3828 msgstr ""
3829
3830 #: collect2.c:1508
3831 #, c-format
3832 msgid "%s terminated with signal %d [%s]%s"
3833 msgstr "%s terminerade med signal %d [%s]%s"
3834
3835 #: collect2.c:1527
3836 #, c-format
3837 msgid "%s returned %d exit status"
3838 msgstr "%s returnerade avslutningsstatus %d"
3839
3840 #: collect2.c:1555
3841 #, c-format
3842 msgid "[cannot find %s]"
3843 msgstr "[kan inte hitta %s]"
3844
3845 #: collect2.c:1570
3846 #, c-format
3847 msgid "cannot find `%s'"
3848 msgstr "kan inte hitta \"%s\""
3849
3850 #: collect2.c:1581 collect2.c:1584
3851 #, c-format
3852 msgid "redirecting stdout: %s"
3853 msgstr "omdirigerar stdout: %s"
3854
3855 #: collect2.c:1627
3856 #, c-format
3857 msgid "[Leaving %s]\n"
3858 msgstr "[Lämnar %s]\n"
3859
3860 #: collect2.c:1870
3861 #, c-format
3862 msgid ""
3863 "\n"
3864 "write_c_file - output name is %s, prefix is %s\n"
3865 msgstr ""
3866
3867 #: collect2.c:2083
3868 msgid "cannot find `nm'"
3869 msgstr "kan inte hitta \"nm\""
3870
3871 #: collect2.c:2093 collect2.c:2535
3872 msgid "pipe"
3873 msgstr "rör"
3874
3875 #: collect2.c:2097 collect2.c:2539
3876 msgid "fdopen"
3877 msgstr "fdopen"
3878
3879 #: collect2.c:2123 collect2.c:2565
3880 #, c-format
3881 msgid "dup2 %d 1"
3882 msgstr "dup2 %d 1"
3883
3884 #: collect2.c:2126 collect2.c:2129 collect2.c:2142 collect2.c:2568
3885 #: collect2.c:2571 collect2.c:2584
3886 #, c-format
3887 msgid "close %d"
3888 msgstr "close %d"
3889
3890 #: collect2.c:2132 collect2.c:2574
3891 #, c-format
3892 msgid "execv %s"
3893 msgstr "execv %s"
3894
3895 #: collect2.c:2186
3896 #, c-format
3897 msgid "init function found in object %s"
3898 msgstr ""
3899
3900 #: collect2.c:2194
3901 #, c-format
3902 msgid "fini function found in object %s"
3903 msgstr ""
3904
3905 #: collect2.c:2217 collect2.c:2623
3906 msgid "fclose"
3907 msgstr "fclose"
3908
3909 #: collect2.c:2262
3910 #, c-format
3911 msgid "unable to open file '%s'"
3912 msgstr "kan inte öppna fil \"%s\""
3913
3914 #: collect2.c:2264
3915 #, c-format
3916 msgid "unable to stat file '%s'"
3917 msgstr ""
3918
3919 #: collect2.c:2270
3920 #, c-format
3921 msgid "unable to mmap file '%s'"
3922 msgstr "kan inte göra mmap på fil \"%s\""
3923
3924 #: collect2.c:2423
3925 msgid "not found\n"
3926 msgstr "hittades inte\n"
3927
3928 #: collect2.c:2425 collect2.c:2602
3929 #, c-format
3930 msgid "dynamic dependency %s not found"
3931 msgstr ""
3932
3933 #: collect2.c:2445
3934 #, c-format
3935 msgid "bad magic number in file '%s'"
3936 msgstr "felaktigt magiskt nummer i fil \"%s\""
3937
3938 #: collect2.c:2467
3939 msgid "dynamic dependencies.\n"
3940 msgstr "dynamiskt beroende.\n"
3941
3942 #: collect2.c:2526
3943 msgid "cannot find `ldd'"
3944 msgstr "kan inte hitta \"ldd\""
3945
3946 #: collect2.c:2587
3947 msgid ""
3948 "\n"
3949 "ldd output with constructors/destructors.\n"
3950 msgstr ""
3951
3952 #: collect2.c:2614
3953 #, c-format
3954 msgid "unable to open dynamic dependency '%s'"
3955 msgstr ""
3956
3957 #: collect2.c:2728
3958 #, c-format
3959 msgid "%s: not a COFF file"
3960 msgstr "%s: är inte en COFF-fil"
3961
3962 #: collect2.c:2847
3963 #, c-format
3964 msgid "%s: cannot open as COFF file"
3965 msgstr "%s: kan inte öppna som COFF-fil"
3966
3967 #: collect2.c:2903
3968 #, fuzzy, c-format
3969 msgid "library lib%s not found"
3970 msgstr "Hittade inte bibliotek lib%s"
3971
3972 #: collect2.c:3030
3973 #, c-format
3974 msgid "open %s"
3975 msgstr "open %s"
3976
3977 #: collect2.c:3053
3978 msgid "incompatibilities between object file & expected values"
3979 msgstr ""
3980
3981 #: collect2.c:3126
3982 #, c-format
3983 msgid ""
3984 "\n"
3985 "Processing symbol table #%d, offset = 0x%.8lx, kind = %s\n"
3986 msgstr ""
3987 "\n"
3988 "Processar symboltabell #%d, index = 0x%.8lx, sort = %s\n"
3989
3990 #: collect2.c:3135
3991 msgid "string section missing"
3992 msgstr "strängsektionen saknas"
3993
3994 #: collect2.c:3138
3995 msgid "section pointer missing"
3996 msgstr "sektionspekare saknas"
3997
3998 #: collect2.c:3186
3999 msgid "no symbol table found"
4000 msgstr "hittade ingen symboltabell"
4001
4002 #: collect2.c:3199
4003 msgid "no cmd_strings found"
4004 msgstr "hittar ingen cmd_strings"
4005
4006 #: collect2.c:3211
4007 msgid ""
4008 "\n"
4009 "Updating header and load commands.\n"
4010 "\n"
4011 msgstr ""
4012
4013 #: collect2.c:3218
4014 #, c-format
4015 msgid "load command map, %d cmds, new size %ld.\n"
4016 msgstr "ladda kommandomappning, %d kommandon, ny storlek %ld.\n"
4017
4018 #: collect2.c:3249
4019 msgid ""
4020 "writing load commands.\n"
4021 "\n"
4022 msgstr ""
4023
4024 #: collect2.c:3269
4025 #, c-format
4026 msgid "close %s"
4027 msgstr ""
4028
4029 #: collect2.c:3343
4030 msgid "could not convert 0x%l.8x into a region"
4031 msgstr ""
4032
4033 #: collect2.c:3347
4034 #, c-format
4035 msgid "%s function, region %d, offset = %ld (0x%.8lx)\n"
4036 msgstr ""
4037
4038 #: collect2.c:3474
4039 msgid "bad magic number"
4040 msgstr ""
4041
4042 #: collect2.c:3475
4043 msgid "bad header version"
4044 msgstr ""
4045
4046 #: collect2.c:3476
4047 msgid "bad raw header version"
4048 msgstr ""
4049
4050 #: collect2.c:3477
4051 msgid "raw header buffer too small"
4052 msgstr ""
4053
4054 #: collect2.c:3478
4055 msgid "old raw header file"
4056 msgstr ""
4057
4058 #: collect2.c:3479
4059 msgid "unsupported version"
4060 msgstr "ej stödd version"
4061
4062 #: collect2.c:3481
4063 #, c-format
4064 msgid "unknown {de,en}code_mach_o_hdr return value %d"
4065 msgstr ""
4066
4067 #: collect2.c:3501
4068 #, c-format
4069 msgid "fstat %s"
4070 msgstr "fstat %s"
4071
4072 #: collect2.c:3538 collect2.c:3586
4073 #, c-format
4074 msgid "lseek %s 0"
4075 msgstr "lseek %s 0"
4076
4077 #: collect2.c:3542
4078 #, c-format
4079 msgid "read %s"
4080 msgstr "read %s"
4081
4082 #: collect2.c:3545
4083 #, c-format
4084 msgid "read %ld bytes, expected %ld, from %s"
4085 msgstr "läste %ld bytes, förväntade %ld, från %s"
4086
4087 #: collect2.c:3566
4088 #, c-format
4089 msgid "msync %s"
4090 msgstr "msync %s"
4091
4092 #: collect2.c:3573
4093 #, c-format
4094 msgid "munmap %s"
4095 msgstr "munmap %s"
4096
4097 #: collect2.c:3590
4098 #, c-format
4099 msgid "write %s"
4100 msgstr "write %s"
4101
4102 #: collect2.c:3593
4103 #, c-format
4104 msgid "wrote %ld bytes, expected %ld, to %s"
4105 msgstr "skrev %ld bytes, förväntade %ld, till %s"
4106
4107 #: combine.c:12966
4108 #, c-format
4109 msgid ""
4110 ";; Combiner statistics: %d attempts, %d substitutions (%d requiring new space),\n"
4111 ";; %d successes.\n"
4112 "\n"
4113 msgstr ""
4114
4115 #: combine.c:12976
4116 #, c-format
4117 msgid ""
4118 "\n"
4119 ";; Combiner totals: %d attempts, %d substitutions (%d requiring new space),\n"
4120 ";; %d successes.\n"
4121 msgstr ""
4122
4123 #: convert.c:69
4124 msgid "cannot convert to a pointer type"
4125 msgstr "kan inte konvertera till en pekartyp"
4126
4127 #: convert.c:102
4128 msgid "pointer value used where a floating point value was expected"
4129 msgstr ""
4130
4131 #: convert.c:106
4132 msgid "aggregate value used where a float was expected"
4133 msgstr ""
4134
4135 #: convert.c:132
4136 msgid "conversion to incomplete type"
4137 msgstr ""
4138
4139 #: convert.c:414 convert.c:494
4140 msgid "can't convert between vector values of different size"
4141 msgstr ""
4142
4143 #: convert.c:420
4144 msgid "aggregate value used where an integer was expected"
4145 msgstr ""
4146
4147 #: convert.c:472 f/com.c:1100
4148 msgid "pointer value used where a complex was expected"
4149 msgstr ""
4150
4151 #: convert.c:476 f/com.c:1102
4152 msgid "aggregate value used where a complex was expected"
4153 msgstr ""
4154
4155 #: convert.c:500
4156 msgid "can't convert value to a vector"
4157 msgstr ""
4158
4159 #: cpperror.c:113
4160 msgid "warning: "
4161 msgstr "varning: "
4162
4163 #: cpperror.c:115
4164 msgid "internal error: "
4165 msgstr "internt fel: "
4166
4167 #: cpperror.c:189
4168 #, fuzzy
4169 msgid "stdout"
4170 msgstr "struct"
4171
4172 #: cpperror.c:191 gcc.c:6444
4173 #, c-format
4174 msgid "%s: %s"
4175 msgstr "%s: %s"
4176
4177 #: cppexp.c:199
4178 #, fuzzy
4179 msgid "too many decimal points in number"
4180 msgstr "för många decimalpunker i flyttalskonstant"
4181
4182 #: cppexp.c:219
4183 #, fuzzy, c-format
4184 msgid "invalid digit \"%c\" in octal constant"
4185 msgstr "ogiltigt suffix på heltalskonstant"
4186
4187 #: cppexp.c:225
4188 #, fuzzy
4189 msgid "use of C99 hexadecimal floating constant"
4190 msgstr "för många decimalpunker i flyttalskonstant"
4191
4192 #: cppexp.c:234
4193 #, fuzzy
4194 msgid "exponent has no digits"
4195 msgstr "numerisk kostant utan siffror"
4196
4197 #: cppexp.c:241
4198 msgid "hexadecimal floating constants require an exponent"
4199 msgstr ""
4200
4201 #: cppexp.c:247
4202 #, fuzzy, c-format
4203 msgid "invalid suffix \"%.*s\" on floating constant"
4204 msgstr "både suffix 'f' och 'l' på flyttalskonstant"
4205
4206 #: cppexp.c:257 cppexp.c:282
4207 #, fuzzy, c-format
4208 msgid "traditional C rejects the \"%.*s\" suffix"
4209 msgstr "traditionell C stödjer inte suffixet 'f'"
4210
4211 #: cppexp.c:268
4212 #, fuzzy, c-format
4213 msgid "invalid suffix \"%.*s\" on integer constant"
4214 msgstr "ogiltigt suffix på heltalskonstant"
4215
4216 #: cppexp.c:289
4217 #, fuzzy
4218 msgid "use of C99 long long integer constant"
4219 msgstr "ISO C89 förbjuder long long integer konstanter"
4220
4221 #: cppexp.c:295
4222 msgid "imaginary constants are a GCC extension"
4223 msgstr ""
4224
4225 #: cppexp.c:383
4226 #, fuzzy
4227 msgid "integer constant is too large for its type"
4228 msgstr "heltalskonstant är större än maximala värdet för sin typ"
4229
4230 #: cppexp.c:395
4231 msgid "integer constant is so large that it is unsigned"
4232 msgstr ""
4233
4234 #: cppexp.c:482
4235 msgid "missing ')' after \"defined\""
4236 msgstr "saknar ')' efter \"defined\""
4237
4238 #: cppexp.c:489
4239 msgid "operator \"defined\" requires an identifier"
4240 msgstr ""
4241
4242 #: cppexp.c:497
4243 #, c-format
4244 msgid "(\"%s\" is an alternative token for \"%s\" in C++)"
4245 msgstr ""
4246
4247 #: cppexp.c:507
4248 msgid "this use of \"defined\" may not be portable"
4249 msgstr ""
4250
4251 #: cppexp.c:545
4252 #, fuzzy
4253 msgid "floating constant in preprocessor expression"
4254 msgstr "flyttalsspill i uttryck"
4255
4256 #: cppexp.c:551
4257 #, fuzzy
4258 msgid "imaginary number in preprocessor expression"
4259 msgstr "ogiltig användning av void-uttryck"
4260
4261 #: cppexp.c:596
4262 #, c-format
4263 msgid "ISO C++ does not permit \"%s\" in #if"
4264 msgstr "ISO C++ tillåter inte \"%s\" i #if"
4265
4266 #: cppexp.c:604
4267 #, c-format
4268 msgid "\"%s\" is not defined"
4269 msgstr "\"%s\" är inte definierad"
4270
4271 #: cppexp.c:737 cppexp.c:772
4272 #, fuzzy, c-format
4273 msgid "missing binary operator before token \"%s\""
4274 msgstr "saknar mellanrum efter nummer \"%.*s\""
4275
4276 #: cppexp.c:756
4277 #, c-format
4278 msgid "invalid character '%c' in #if"
4279 msgstr ""
4280
4281 #: cppexp.c:758
4282 #, c-format
4283 msgid "invalid character '\\%03o' in #if"
4284 msgstr ""
4285
4286 #: cppexp.c:763
4287 #, fuzzy, c-format
4288 msgid "token \"%s\" is not valid in preprocessor expressions"
4289 msgstr "\"%s\" är inte ett giltigt filnamn"
4290
4291 #: cppexp.c:782
4292 msgid "void expression between '(' and ')'"
4293 msgstr ""
4294
4295 #: cppexp.c:785
4296 #, fuzzy
4297 msgid "#if with no expression"
4298 msgstr "#%s utan argument"
4299
4300 #: cppexp.c:787
4301 #, c-format
4302 msgid "operator '%s' has no right operand"
4303 msgstr ""
4304
4305 #: cppexp.c:813
4306 #, fuzzy
4307 msgid " ':' without preceding '?'"
4308 msgstr "syntaxfel vid token \"%s\""
4309
4310 #: cppexp.c:840
4311 #, fuzzy
4312 msgid "unbalanced stack in #if"
4313 msgstr "obalanserad #endif"
4314
4315 #: cppexp.c:862
4316 #, fuzzy, c-format
4317 msgid "impossible operator '%u'"
4318 msgstr "saknar mellanrum efter nummer \"%.*s\""
4319
4320 #: cppexp.c:954
4321 #, fuzzy
4322 msgid "missing ')' in expression"
4323 msgstr "heltalsspill i uttryck"
4324
4325 #: cppexp.c:975
4326 msgid "'?' without following ':'"
4327 msgstr ""
4328
4329 #: cppexp.c:985
4330 msgid "integer overflow in preprocessor expression"
4331 msgstr ""
4332
4333 #: cppexp.c:990
4334 #, fuzzy
4335 msgid "missing '(' in expression"
4336 msgstr "heltalsspill i uttryck"
4337
4338 #: cppexp.c:1026
4339 #, c-format
4340 msgid "the left operand of \"%s\" changes sign when promoted"
4341 msgstr ""
4342
4343 #: cppexp.c:1031
4344 #, c-format
4345 msgid "the right operand of \"%s\" changes sign when promoted"
4346 msgstr ""
4347
4348 #: cppexp.c:1414
4349 msgid "comma operator in operand of #if"
4350 msgstr ""
4351
4352 #: cppexp.c:1551
4353 msgid "division by zero in #if"
4354 msgstr ""
4355
4356 #: cppfiles.c:411
4357 #, c-format
4358 msgid "%s is too large"
4359 msgstr "%s är för stor"
4360
4361 #: cppfiles.c:447
4362 #, c-format
4363 msgid "%s is shorter than expected"
4364 msgstr "%s är kortare än förväntat"
4365
4366 #: cppfiles.c:461
4367 #, c-format
4368 msgid "%s is a block device"
4369 msgstr "%s är en blockenhet"
4370
4371 #: cppfiles.c:594
4372 #, c-format
4373 msgid "no include path in which to find %s"
4374 msgstr ""
4375
4376 #: cppfiles.c:668
4377 msgid "Multiple include guards may be useful for:\n"
4378 msgstr ""
4379
4380 #: cppfiles.c:1014
4381 msgid "absolute file name in remap_filename"
4382 msgstr "absolut filnamn i remap_filename"
4383
4384 #: cppinit.c:224
4385 #, c-format
4386 msgid "ignoring nonexistent directory \"%s\"\n"
4387 msgstr "ignorerar ej existerande katalog \"%s\"\n"
4388
4389 #: cppinit.c:231
4390 #, c-format
4391 msgid "%s: Not a directory"
4392 msgstr "%s: Inte en katalog"
4393
4394 #: cppinit.c:287
4395 #, c-format
4396 msgid "ignoring duplicate directory \"%s\"\n"
4397 msgstr ""
4398
4399 #: cppinit.c:325
4400 msgid "  as it is a non-system directory that duplicates a system directory\n"
4401 msgstr ""
4402
4403 #: cppinit.c:891
4404 #, fuzzy
4405 msgid "cppchar_t must be an unsigned type"
4406 msgstr "predikat måste vara en identifierare"
4407
4408 #: cppinit.c:895
4409 #, c-format
4410 msgid "preprocessor arithmetic has maximum precision of %lu bits; target requires %lu bits"
4411 msgstr ""
4412
4413 #: cppinit.c:901
4414 msgid "CPP arithmetic must be at least as precise as a target int"
4415 msgstr ""
4416
4417 #: cppinit.c:904
4418 msgid "target char is less than 8 bits wide"
4419 msgstr ""
4420
4421 #: cppinit.c:908
4422 msgid "target wchar_t is narrower than target char"
4423 msgstr ""
4424
4425 #: cppinit.c:912
4426 msgid "target int is narrower than target char"
4427 msgstr ""
4428
4429 #: cppinit.c:916
4430 msgid "CPP half-integer narrower than CPP character"
4431 msgstr ""
4432
4433 #: cppinit.c:920
4434 #, c-format
4435 msgid "CPP on this host cannot handle wide character constants over %lu bits, but the target requires %lu bits"
4436 msgstr ""
4437
4438 #: cppinit.c:972
4439 msgid "#include \"...\" search starts here:\n"
4440 msgstr "#include \"...\" sökning startar här:\n"
4441
4442 #: cppinit.c:976
4443 msgid "#include <...> search starts here:\n"
4444 msgstr "#include <...> sökning startar här:\n"
4445
4446 #: cppinit.c:979
4447 msgid "End of search list.\n"
4448 msgstr "Slut på söklistan.\n"
4449
4450 #: cppinit.c:1055
4451 #, fuzzy
4452 msgid "<built-in>"
4453 msgstr "<inbyggd>"
4454
4455 #: cppinit.c:1057
4456 msgid "<command line>"
4457 msgstr ""
4458
4459 #. Irix6 "cc -n32" and OSF4 cc have problems with char foo[] = ("string");
4460 #. I.e. a const string initializer with parens around it.  That is
4461 #. what N_("string") resolves to, so we make no_* be macros instead.
4462 #: cppinit.c:1162
4463 #, fuzzy, c-format
4464 msgid "assertion missing after %s"
4465 msgstr "Makronamn saknas efter %s"
4466
4467 #: cppinit.c:1163
4468 #, fuzzy, c-format
4469 msgid "directory name missing after %s"
4470 msgstr "Katalognamn saknas efter %s"
4471
4472 #: cppinit.c:1164
4473 #, fuzzy, c-format
4474 msgid "file name missing after %s"
4475 msgstr "Filnamn saknas efter %s"
4476
4477 #: cppinit.c:1165
4478 #, fuzzy, c-format
4479 msgid "macro name missing after %s"
4480 msgstr "Makronamn saknas efter %s"
4481
4482 #: cppinit.c:1166
4483 #, fuzzy, c-format
4484 msgid "path name missing after %s"
4485 msgstr "Sökväg saknas efter %s"
4486
4487 #: cppinit.c:1368
4488 msgid "-I- specified twice"
4489 msgstr "-I- angiven två gånger"
4490
4491 #: cpplex.c:149
4492 #, c-format
4493 msgid "trigraph ??%c converted to %c"
4494 msgstr ""
4495
4496 #: cpplex.c:157
4497 #, c-format
4498 msgid "trigraph ??%c ignored"
4499 msgstr ""
4500
4501 #: cpplex.c:214
4502 msgid "backslash and newline separated by space"
4503 msgstr ""
4504
4505 #: cpplex.c:221 cpptrad.c:158
4506 msgid "backslash-newline at end of file"
4507 msgstr ""
4508
4509 #: cpplex.c:287 cpptrad.c:199
4510 msgid "\"/*\" within comment"
4511 msgstr "\"/*\" i kommentar"
4512
4513 #: cpplex.c:395
4514 msgid "null character(s) ignored"
4515 msgstr ""
4516
4517 #: cpplex.c:402
4518 #, c-format
4519 msgid "%s in preprocessing directive"
4520 msgstr "%s i preprocessordirektiv"
4521
4522 #: cpplex.c:475
4523 #, c-format
4524 msgid "attempt to use poisoned \"%s\""
4525 msgstr "försök att använda förgiftad \"%s\""
4526
4527 #: cpplex.c:483
4528 msgid "__VA_ARGS__ can only appear in the expansion of a C99 variadic macro"
4529 msgstr ""
4530
4531 #: cpplex.c:555
4532 #, fuzzy
4533 msgid "'$' character(s) in identifier or number"
4534 msgstr "tecknet '$' i en identifierare"
4535
4536 #: cpplex.c:698
4537 #, c-format
4538 msgid "missing terminating %c character"
4539 msgstr ""
4540
4541 #: cpplex.c:711
4542 msgid "null character(s) preserved in literal"
4543 msgstr ""
4544
4545 #: cpplex.c:915 cpptrad.c:487
4546 msgid "no newline at end of file"
4547 msgstr "inget nyradstecken vid slutet av filen"
4548
4549 #: cpplex.c:1092 cpptrad.c:213
4550 msgid "unterminated comment"
4551 msgstr "ej avslutad kommentar"
4552
4553 #: cpplex.c:1103
4554 #, fuzzy
4555 msgid "C++ style comments are not allowed in ISO C90"
4556 msgstr "C++ kommentarer tillåts inte av ISO C89"
4557
4558 #: cpplex.c:1105
4559 msgid "(this will be reported only once per input file)"
4560 msgstr ""
4561
4562 #: cpplex.c:1110
4563 msgid "multi-line comment"
4564 msgstr ""
4565
4566 #: cpplex.c:1425
4567 #, fuzzy, c-format
4568 msgid "unknown string token %s\n"
4569 msgstr "okänt registernamn: %s"
4570
4571 #: cpplex.c:1438
4572 #, fuzzy, c-format
4573 msgid "unspellable token %s"
4574 msgstr "kan inte öppna fil \"%s\""
4575
4576 #: cpplex.c:1695
4577 #, fuzzy, c-format
4578 msgid "the meaning of '\\%c' is different in traditional C"
4579 msgstr "semantiken för \"\\%c\" varierar med -traditional"
4580
4581 #: cpplex.c:1701
4582 msgid "incomplete universal-character-name"
4583 msgstr ""
4584
4585 #: cpplex.c:1715
4586 #, c-format
4587 msgid "non-hex digit '%c' in universal-character-name"
4588 msgstr ""
4589
4590 #: cpplex.c:1723
4591 msgid "universal-character-name on EBCDIC target"
4592 msgstr ""
4593
4594 #: cpplex.c:1737
4595 msgid "universal-character-name out of range"
4596 msgstr ""
4597
4598 #: cpplex.c:1791
4599 #, fuzzy
4600 msgid "the meaning of '\\a' is different in traditional C"
4601 msgstr "semantiken för \"\\a\" varierar med  -traditional"
4602
4603 #: cpplex.c:1798
4604 #, c-format
4605 msgid "non-ISO-standard escape sequence, '\\%c'"
4606 msgstr ""
4607
4608 #: cpplex.c:1809
4609 #, fuzzy
4610 msgid "the meaning of '\\x' is different in traditional C"
4611 msgstr "semantiken för \"\\x\" varierar med -traditional"
4612
4613 #: cpplex.c:1828 f/lex.c:585
4614 msgid "\\x used with no following hex digits"
4615 msgstr ""
4616
4617 #: cpplex.c:1833
4618 msgid "hex escape sequence out of range"
4619 msgstr ""
4620
4621 #: cpplex.c:1858
4622 msgid "octal escape sequence out of range"
4623 msgstr ""
4624
4625 #: cpplex.c:1874
4626 #, c-format
4627 msgid "unknown escape sequence '\\%c'"
4628 msgstr "okänd escape-sekvens \"\\%c\""
4629
4630 #: cpplex.c:1877
4631 #, fuzzy, c-format
4632 msgid "unknown escape sequence: '\\%03o'"
4633 msgstr "okänd escape-sekvens \"\\%c\""
4634
4635 #: cpplex.c:1882
4636 #, fuzzy
4637 msgid "escape sequence out of range for its type"
4638 msgstr "escape-sekvens ryms ej i ett tecken"
4639
4640 #: cpplex.c:1973
4641 msgid "empty character constant"
4642 msgstr "tom teckenkonstant"
4643
4644 #: cpplex.c:1983
4645 #, fuzzy
4646 msgid "character constant too long for its type"
4647 msgstr "teckenkonstant för lång"
4648
4649 #: cpplex.c:1986
4650 msgid "multi-character character constant"
4651 msgstr "flerteckens teckenkonstant"
4652
4653 #: cpplib.c:225
4654 #, c-format
4655 msgid "extra tokens at end of #%s directive"
4656 msgstr ""
4657
4658 #: cpplib.c:315
4659 #, c-format
4660 msgid "#%s is a GCC extension"
4661 msgstr "#%s är en GCC-utvidgning"
4662
4663 #: cpplib.c:327
4664 msgid "suggest not using #elif in traditional C"
4665 msgstr ""
4666
4667 #: cpplib.c:330
4668 #, c-format
4669 msgid "traditional C ignores #%s with the # indented"
4670 msgstr "traditionell C ignorerar #%s dör tecknet # är indenterat"
4671
4672 #: cpplib.c:334
4673 #, c-format
4674 msgid "suggest hiding #%s from traditional C with an indented #"
4675 msgstr ""
4676
4677 #: cpplib.c:358
4678 msgid "embedding a directive within macro arguments is not portable"
4679 msgstr ""
4680
4681 #: cpplib.c:378
4682 #, fuzzy
4683 msgid "style of line directive is a GCC extension"
4684 msgstr "#%s är en GCC-utvidgning"
4685
4686 #: cpplib.c:427
4687 #, c-format
4688 msgid "invalid preprocessing directive #%s"
4689 msgstr ""
4690
4691 #: cpplib.c:499
4692 msgid "\"defined\" cannot be used as a macro name"
4693 msgstr ""
4694
4695 #: cpplib.c:505
4696 #, c-format
4697 msgid "\"%s\" cannot be used as a macro name as it is an operator in C++"
4698 msgstr ""
4699
4700 #: cpplib.c:508
4701 #, c-format
4702 msgid "no macro name given in #%s directive"
4703 msgstr ""
4704
4705 #: cpplib.c:511
4706 msgid "macro names must be identifiers"
4707 msgstr ""
4708
4709 #: cpplib.c:551
4710 #, c-format
4711 msgid "undefining \"%s\""
4712 msgstr ""
4713
4714 #: cpplib.c:597
4715 msgid "missing terminating > character"
4716 msgstr "saknar avslutande tecken >"
4717
4718 #: cpplib.c:636
4719 #, c-format
4720 msgid "#%s expects \"FILENAME\" or <FILENAME>"
4721 msgstr ""
4722