OSDN Git Service

* be.po, ca.po, da.po, de.po, el.po, es.po, fr.po, ja.po, nl.po,
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / po / sv.po
1 # Swedish translation for the GNU CC.
2 # Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
3 # Dennis Björklund <db@zigo.dhs.org>, 2000, 2001, 2002.
4 #
5 # Kom ihåg att i svenskan så använder vi "" för citat
6 # och inte '' som det är i originaluttrycken.
7 #
8 # Jag har gjort en liten ordlista över uttryck som kan finnas i
9 # översättningen
10 #
11 # http://www.zigo.dhs.org/~dennis/gcc/
12 #
13 # Denna lista är inte komplett men är det någon som vill hjälpa till
14 # att översätta gcc och har åsikter om hur dessa uttryck skall skrivas
15 # så ta kontakt så kan vi uppdatera den.
16 #
17 # Det mesta av övdersättningen som finns nu kommer från tiden
18 # innan version 3.0 av gcc. Dessvärre så fungerade aldrig gcc
19 # med översättningar korrekt då, så den kom inte till användning.
20 # Jag har överfört de gamla strängarna till dagens version (3.2)
21 # så det finns en början, men det är mycket kvar. Men vill någon hjälpa
22 # till så vore det jättebra. Jag kommer översätta en bit då och då
23 # i mån av tid, men det är en stor fil med komplicerade uttryck så
24 # det tar en stund att bli klar.
25 #
26 msgid ""
27 msgstr ""
28 "Project-Id-Version: gcc 3.2\n"
29 "Report-Msgid-Bugs-To: http://gcc.gnu.org/bugs.html\n"
30 "POT-Creation-Date: 2005-04-20 21:41-0700\n"
31 "PO-Revision-Date: 2002-08-26 12:58+0200\n"
32 "Last-Translator: Dennis Björklund <db@zigo.dhs.org>\n"
33 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
34 "MIME-Version: 1.0\n"
35 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
36 "Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
37
38 #: attribs.c:175
39 #, fuzzy, c-format
40 msgid "%qs attribute directive ignored"
41 msgstr "attributet \"%s\" ignorerat"
42
43 #: attribs.c:183
44 #, fuzzy, c-format
45 msgid "wrong number of arguments specified for %qs attribute"
46 msgstr "fel antal argument angett för attributet `%s'"
47
48 #: attribs.c:200
49 #, fuzzy, c-format
50 msgid "%qs attribute does not apply to types"
51 msgstr "attributet \"%s\" är inte applicerbart på typer"
52
53 #: attribs.c:246
54 #, fuzzy, c-format
55 msgid "%qs attribute only applies to function types"
56 msgstr "attributet \"%s\" fungerar bara på funktionstyper"
57
58 #: builtins.c:341
59 msgid "offset outside bounds of constant string"
60 msgstr "index till en konstant sträng pekar utanför dess gränser"
61
62 #: builtins.c:928
63 #, fuzzy
64 msgid "second argument to %<__builtin_prefetch%> must be a constant"
65 msgstr "andra argumentet till \"__builtin_prefetch\" måste vara en konstant"
66
67 #: builtins.c:935
68 #, fuzzy
69 msgid "invalid second argument to %<__builtin_prefetch%>; using zero"
70 msgstr "ogiltigt andra argument till __builtin_prefetch; använder noll"
71
72 #: builtins.c:943
73 #, fuzzy
74 msgid "third argument to %<__builtin_prefetch%> must be a constant"
75 msgstr "tredje argumentet till \"__builtin_prefetch\" måste vara en konstant"
76
77 #: builtins.c:950
78 #, fuzzy
79 msgid "invalid third argument to %<__builtin_prefetch%>; using zero"
80 msgstr "ogiltigt tredje argument till __builtin_prefetch; använder noll"
81
82 #: builtins.c:3802
83 #, fuzzy
84 msgid "argument of %<__builtin_args_info%> must be constant"
85 msgstr "argumentet till \"__builtin_args_info\" måste vara konstant"
86
87 #: builtins.c:3808
88 #, fuzzy
89 msgid "argument of %<__builtin_args_info%> out of range"
90 msgstr "argument till \"__builtin_args_info\" är utanför sitt intervall"
91
92 #: builtins.c:3814
93 #, fuzzy
94 msgid "missing argument in %<__builtin_args_info%>"
95 msgstr "argument saknas till \"__builtin_args_info\""
96
97 #: builtins.c:3910 gimplify.c:1765
98 #, fuzzy
99 msgid "too few arguments to function %<va_start%>"
100 msgstr "För många argument till funktionen \"va_start\""
101
102 #: builtins.c:4073
103 #, fuzzy
104 msgid "first argument to %<va_arg%> not of type %<va_list%>"
105 msgstr "första argumentet till \"va_arg\" är inte av typen \"va_list\""
106
107 #. Unfortunately, this is merely undefined, rather than a constraint
108 #. violation, so we cannot make this an error.  If this call is never
109 #. executed, the program is still strictly conforming.
110 #: builtins.c:4087
111 #, fuzzy
112 msgid "%qT is promoted to %qT when passed through %<...%>"
113 msgstr "\"%s\" konverteras till \"%s\" när det skickas via \"...\""
114
115 #: builtins.c:4092
116 #, fuzzy
117 msgid "(so you should pass %qT not %qT to %<va_arg%>)"
118 msgstr "(alltså skall du skicka \"%s\" och inte \"%s\" till \"va_arg\")"
119
120 #. We can, however, treat "undefined" any way we please.
121 #. Call abort to encourage the user to fix the program.
122 #: builtins.c:4098 c-typeck.c:2025
123 msgid "if this code is reached, the program will abort"
124 msgstr ""
125
126 #: builtins.c:4216
127 #, fuzzy
128 msgid "invalid argument to %<__builtin_frame_address%>"
129 msgstr "ogiltigt argument till \"__builtin_frame_address\""
130
131 #: builtins.c:4218
132 #, fuzzy
133 msgid "invalid argument to %<__builtin_return_address%>"
134 msgstr "ogiltigt argument till \"__builtin_return_address\""
135
136 #: builtins.c:4231
137 #, fuzzy
138 msgid "unsupported argument to %<__builtin_frame_address%>"
139 msgstr "Icke supportat argument till \"__builtin_frame_address\""
140
141 #: builtins.c:4233
142 #, fuzzy
143 msgid "unsupported argument to %<__builtin_return_address%>"
144 msgstr "Icke supportat argument till \"__builtin_return_address\""
145
146 #: builtins.c:4336
147 #, fuzzy
148 msgid "second argument to %<__builtin_expect%> must be a constant"
149 msgstr "andra argumentet till \"__builtin_expect\" måste vara en konstant"
150
151 #: builtins.c:5586
152 #, fuzzy
153 msgid "%<__builtin_longjmp%> second argument must be 1"
154 msgstr "andra argumentet till __builtin_longjmp måste vara 1"
155
156 #: builtins.c:5938
157 #, fuzzy
158 msgid "target format does not support infinity"
159 msgstr "målprocessorn stödjer inte THUMB-instruktioner"
160
161 #: builtins.c:7695 builtins.c:7790
162 #, fuzzy, c-format
163 msgid "too few arguments to function %qs"
164 msgstr "för få argument till funktionen \"%s\""
165
166 #: builtins.c:7701 builtins.c:7796
167 #, fuzzy, c-format
168 msgid "too many arguments to function %qs"
169 msgstr "för många argument till funktionen \"%s\""
170
171 #: builtins.c:7707 builtins.c:7821
172 #, fuzzy, c-format
173 msgid "non-floating-point argument to function %qs"
174 msgstr "för många argument till funktionen \"%s\""
175
176 #: builtins.c:8907
177 #, fuzzy
178 msgid "%<va_start%> used in function with fixed args"
179 msgstr "\"va_start\" används i en funktion med fixt antal parametrar"
180
181 #. Evidently an out of date version of <stdarg.h>; can't validate
182 #. va_start's second argument, but can still work as intended.
183 #: builtins.c:8914
184 #, fuzzy
185 msgid "%<__builtin_next_arg%> called without an argument"
186 msgstr "\"__builtin_next_arg\" anropad utan argument"
187
188 #: builtins.c:8929
189 msgid "%<va_start%> used with too many arguments"
190 msgstr ""
191
192 #. FIXME: Sometimes with the tree optimizers we can get the
193 #. not the last argument even though the user used the last
194 #. argument.  We just warn and set the arg to be the last
195 #. argument so that we will get wrong-code because of
196 #. it.
197 #: builtins.c:8949
198 #, fuzzy
199 msgid "second parameter of %<va_start%> not last named argument"
200 msgstr "andra parametern till \"va_start\" var inte det sista namngivna argumentet"
201
202 #: c-common.c:826
203 #, fuzzy
204 msgid "%qD is not defined outside of function scope"
205 msgstr "\"%s\" är inte definierad utanför funktions-scope"
206
207 #: c-common.c:847
208 #, fuzzy, c-format
209 msgid "string length %qd is greater than the length %qd ISO C%d compilers are required to support"
210 msgstr "stränglängden \"%d\" är större än den minsta längden \"%d\" som ISO C%d kompilatorer behöver stödja"
211
212 #: c-common.c:888
213 msgid "overflow in constant expression"
214 msgstr "spill i konstant uttryck"
215
216 #: c-common.c:908
217 msgid "integer overflow in expression"
218 msgstr "heltalsspill i uttryck"
219
220 #: c-common.c:917
221 msgid "floating point overflow in expression"
222 msgstr "flyttalsspill i uttryck"
223
224 #: c-common.c:923
225 #, fuzzy
226 msgid "vector overflow in expression"
227 msgstr "heltalsspill i uttryck"
228
229 #. This detects cases like converting -129 or 256 to unsigned char.
230 #: c-common.c:945
231 msgid "large integer implicitly truncated to unsigned type"
232 msgstr "stort heltal implicit trunkerat till unsigned typ"
233
234 #: c-common.c:947
235 msgid "negative integer implicitly converted to unsigned type"
236 msgstr "negativt heltal implicit konverterat till unsigned typ"
237
238 #: c-common.c:1005
239 msgid "overflow in implicit constant conversion"
240 msgstr "spill i implicit constant konvertering"
241
242 #: c-common.c:1141
243 #, fuzzy, c-format
244 msgid "operation on %qs may be undefined"
245 msgstr "operation på \"%s\" kan vara odefinierad"
246
247 #: c-common.c:1425
248 msgid "case label does not reduce to an integer constant"
249 msgstr "case-etikett reducerar inte till en heltalskonstant"
250
251 #: c-common.c:1468
252 #, fuzzy
253 msgid "case label value is less than minimum value for type"
254 msgstr "heltalskonstant är större än maximala värdet för sin typ"
255
256 #: c-common.c:1476
257 #, fuzzy
258 msgid "case label value exceeds maximum value for type"
259 msgstr "heltalskonstant är större än maximala värdet för sin typ"
260
261 #: c-common.c:1484
262 #, fuzzy
263 msgid "lower value in case label range less than minimum value for type"
264 msgstr "heltalskonstant är större än maximala värdet för sin typ"
265
266 #: c-common.c:1493
267 #, fuzzy
268 msgid "upper value in case label range exceeds maximum value for type"
269 msgstr "heltalskonstant är större än maximala värdet för sin typ"
270
271 #: c-common.c:1833
272 msgid "invalid truth-value expression"
273 msgstr "ogiltigt sanningsvärdeuttryck"
274
275 #: c-common.c:1881
276 #, c-format
277 msgid "invalid operands to binary %s"
278 msgstr "ogiltiga operander till binär %s"
279
280 #: c-common.c:2116
281 msgid "comparison is always false due to limited range of data type"
282 msgstr "jämförelsen är alltid falsk på grund av begränsat intervall för datatypen"
283
284 #: c-common.c:2118
285 msgid "comparison is always true due to limited range of data type"
286 msgstr "jämförelsen är alltid sann på grund av begränsat intervall för datatypen"
287
288 #: c-common.c:2188
289 msgid "comparison of unsigned expression >= 0 is always true"
290 msgstr "jämförelse med unsigned-uttryck >= 0 är alltid sant"
291
292 #: c-common.c:2197
293 msgid "comparison of unsigned expression < 0 is always false"
294 msgstr "jämförelse med unsigned-uttryck < 0 är alltid falskt"
295
296 #: c-common.c:2239
297 #, fuzzy
298 msgid "pointer of type %<void *%> used in arithmetic"
299 msgstr "pekare av typen \"void *\" använd med aritmetik"
300
301 #: c-common.c:2245
302 msgid "pointer to a function used in arithmetic"
303 msgstr "pekare till funktion använd med aritmetik"
304
305 #: c-common.c:2251
306 msgid "pointer to member function used in arithmetic"
307 msgstr "pekare till medlemsfunktion använd med aritmetik"
308
309 #. Common Ada/Pascal programmer's mistake.  We always warn
310 #. about this since it is so bad.
311 #: c-common.c:2375
312 msgid "the address of %qD, will always evaluate as %<true%>"
313 msgstr ""
314
315 #: c-common.c:2471
316 msgid "suggest parentheses around assignment used as truth value"
317 msgstr "föreslår parenteser runt tilldelning som används som sanningsvärde"
318
319 #: c-common.c:2539 c-common.c:2579
320 #, fuzzy
321 msgid "invalid use of %<restrict%>"
322 msgstr "ogiltigt användande av \"restrict\""
323
324 #: c-common.c:2795
325 #, fuzzy
326 msgid "invalid application of %<sizeof%> to a function type"
327 msgstr "ISO C++ förbjuder användning av \"sizeof\" på funktioner"
328
329 #: c-common.c:2805
330 #, fuzzy, c-format
331 msgid "invalid application of %qs to a void type"
332 msgstr "ogiltig operation på oinstansierad typ"
333
334 #: c-common.c:2811
335 #, fuzzy
336 msgid "invalid application of %qs to incomplete type %qT "
337 msgstr "sizeof applicerat på en inkomplett typ"
338
339 #: c-common.c:2852
340 #, fuzzy
341 msgid "%<__alignof%> applied to a bit-field"
342 msgstr "sizeof applicerat på ett bit-fält"
343
344 #: c-common.c:3319
345 #, fuzzy, c-format
346 msgid "cannot disable built-in function %qs"
347 msgstr "döljer inbyggd funktion \"%s\""
348
349 #: c-common.c:3509
350 msgid "pointers are not permitted as case values"
351 msgstr "pekare är inte tillåtna case-värden"
352
353 #: c-common.c:3513
354 #, fuzzy
355 msgid "range expressions in switch statements are non-standard"
356 msgstr "ISO C förbjuder intervalluttryck i switch-satser"
357
358 #: c-common.c:3538
359 msgid "empty range specified"
360 msgstr "tomt intervall angivet"
361
362 #: c-common.c:3597
363 msgid "duplicate (or overlapping) case value"
364 msgstr "dubbla (eller överlappand) case-värden"
365
366 #: c-common.c:3598
367 #, fuzzy
368 msgid "%Jthis is the first entry overlapping that value"
369 msgstr "detta är det första fallet som överlappar det värdet"
370
371 #: c-common.c:3602
372 msgid "duplicate case value"
373 msgstr "upprepat case-värde"
374
375 #: c-common.c:3603
376 #, fuzzy
377 msgid "%Jpreviously used here"
378 msgstr "tidigare använd här"
379
380 #: c-common.c:3607
381 msgid "multiple default labels in one switch"
382 msgstr "flera default-etiketter i en switch"
383
384 #: c-common.c:3608
385 #, fuzzy
386 msgid "%Jthis is the first default label"
387 msgstr "detta är den första default-etiketten"
388
389 #: c-common.c:3657
390 msgid "%Jcase value %qs not in enumerated type"
391 msgstr ""
392
393 #: c-common.c:3660
394 msgid "%Jcase value %qs not in enumerated type %qT"
395 msgstr ""
396
397 #: c-common.c:3727
398 #, fuzzy
399 msgid "%Hswitch missing default case"
400 msgstr "detta är den första default-etiketten"
401
402 #. Warn if there are enumerators that don't correspond to
403 #. case expressions.
404 #: c-common.c:3761
405 #, fuzzy
406 msgid "%Henumeration value %qE not handled in switch"
407 msgstr "uppräkningsvärde för \"%s\" är inte en heltalskonstant"
408
409 #: c-common.c:3788
410 #, fuzzy
411 msgid "taking the address of a label is non-standard"
412 msgstr "ISO C++ förbjuder att man tar adressen till funktionen \"::main\""
413
414 #: c-common.c:3957 c-common.c:3976 c-common.c:3994 c-common.c:4021
415 #: c-common.c:4040 c-common.c:4063 c-common.c:4087 c-common.c:4113
416 #: c-common.c:4147 c-common.c:4191 c-common.c:4219 c-common.c:4247
417 #: c-common.c:4266 c-common.c:4597 c-common.c:4628 c-common.c:4720
418 #: c-common.c:4787 c-common.c:4833 c-common.c:4891 c-common.c:4920
419 #: c-common.c:5199 c-common.c:5222 c-common.c:5261 tree.c:3258
420 #: config/darwin.c:1236 config/arm/arm.c:2701 config/arm/arm.c:2728
421 #: config/avr/avr.c:4657 config/h8300/h8300.c:5779 config/h8300/h8300.c:5802
422 #: config/i386/i386.c:1732 config/i386/i386.c:15694 config/ia64/ia64.c:526
423 #: config/ip2k/ip2k.c:3164 config/m68hc11/m68hc11.c:1312
424 #: config/sh/symbian.c:414 config/sh/symbian.c:421
425 #, fuzzy, c-format
426 msgid "%qs attribute ignored"
427 msgstr "attributet `%s' ignorerat"
428
429 #: c-common.c:4304
430 #, fuzzy, c-format
431 msgid "unknown machine mode %qs"
432 msgstr "okänt maskinläge `%s'"
433
434 #: c-common.c:4324
435 msgid "specifying vector types with __attribute__ ((mode)) is deprecated"
436 msgstr ""
437
438 #: c-common.c:4326
439 #, fuzzy
440 msgid "use __attribute__ ((vector_size)) instead"
441 msgstr "attributet \"%s\" ignorerat"
442
443 #: c-common.c:4335
444 #, fuzzy, c-format
445 msgid "unable to emulate %qs"
446 msgstr "kan inte öppna fil \"%s\""
447
448 #: c-common.c:4345
449 #, fuzzy, c-format
450 msgid "invalid pointer mode %qs"
451 msgstr "ogiltig operand för %V"
452
453 #: c-common.c:4360
454 #, fuzzy, c-format
455 msgid "no data type for mode %qs"
456 msgstr "ingen datatyp för läge `%s'"
457
458 #: c-common.c:4370
459 #, fuzzy, c-format
460 msgid "cannot use mode %qs for enumeral types"
461 msgstr "kan inte konvertera till en pekartyp"
462
463 #: c-common.c:4394
464 #, fuzzy, c-format
465 msgid "mode %qs applied to inappropriate type"
466 msgstr "sizeof applicerat på en inkomplett typ"
467
468 #: c-common.c:4425
469 #, fuzzy
470 msgid "%Jsection attribute cannot be specified for local variables"
471 msgstr "attributet \"section\" kan inte anges för lokala variabler"
472
473 #: c-common.c:4436
474 #, fuzzy
475 msgid "%Jsection of %qD conflicts with previous declaration"
476 msgstr "sektion \"%s\" står i konflikt med tidigare deklaration"
477
478 #: c-common.c:4445
479 #, fuzzy
480 msgid "%Jsection attribute not allowed for %qD"
481 msgstr "attributet \"section\" är inte tillåten för \"%s\""
482
483 #: c-common.c:4451
484 #, fuzzy
485 msgid "%Jsection attributes are not supported for this target"
486 msgstr "attributet \"section\" stöds inte för denna målarkitektur"
487
488 #: c-common.c:4489
489 msgid "requested alignment is not a constant"
490 msgstr "efterfrågad minnesjustering är inte konstant"
491
492 #: c-common.c:4494
493 msgid "requested alignment is not a power of 2"
494 msgstr "efterrågad minnesjustering är inte en potens av 2"
495
496 #: c-common.c:4499
497 msgid "requested alignment is too large"
498 msgstr "efterfrågad minnesjustering är för stor"
499
500 #: c-common.c:4525
501 #, fuzzy
502 msgid "%Jalignment may not be specified for %qD"
503 msgstr "minnesjustering kan inte anges för \"%s\""
504
505 #: c-common.c:4563
506 #, fuzzy
507 msgid "%J%qD defined both normally and as an alias"
508 msgstr "\"%s\" är definierad både normalt och som ett alias"
509
510 #: c-common.c:4579
511 #, fuzzy
512 msgid "alias argument not a string"
513 msgstr "aliasargumentet är inte en sträng"
514
515 #: c-common.c:4621
516 #, fuzzy, c-format
517 msgid "%qs attribute ignored on non-class types"
518 msgstr "attributet `%s' ignorerat för \"%s\""
519
520 #: c-common.c:4634
521 #, fuzzy
522 msgid "visibility argument not a string"
523 msgstr "aliasargumentet är inte en sträng"
524
525 #: c-common.c:4646
526 #, fuzzy, c-format
527 msgid "%qE attribute ignored on types"
528 msgstr "attributet `%s' ignorerat för \"%s\""
529
530 #: c-common.c:4661
531 msgid "visibility argument must be one of \"default\", \"hidden\", \"protected\" or \"internal\""
532 msgstr ""
533
534 #: c-common.c:4730
535 #, fuzzy
536 msgid "tls_model argument not a string"
537 msgstr "aliasargumentet är inte en sträng"
538
539 #: c-common.c:4739
540 msgid "tls_model argument must be one of \"local-exec\", \"initial-exec\", \"local-dynamic\" or \"global-dynamic\""
541 msgstr ""
542
543 #: c-common.c:4761 c-common.c:4807
544 #, fuzzy
545 msgid "%J%qE attribute applies only to functions"
546 msgstr "attributet \"%s\" fungerar bara på funktioner"
547
548 #: c-common.c:4766 c-common.c:4812
549 #, fuzzy
550 msgid "%Jcan%'t set %qE attribute after definition"
551 msgstr "kan inte sätta attributet \"%s\" efter definitionen"
552
553 #: c-common.c:4888
554 #, fuzzy, c-format
555 msgid "%qs attribute ignored for %qs"
556 msgstr "attributet `%s' ignorerat för \"%s\""
557
558 #: c-common.c:4949
559 #, fuzzy, c-format
560 msgid "invalid vector type for attribute %qs"
561 msgstr "ogiltigt vektortype för attribut \"%s\""
562
563 #: c-common.c:4958
564 msgid "number of components of the vector not a power of two"
565 msgstr ""
566
567 #: c-common.c:4986
568 #, fuzzy
569 msgid "nonnull attribute without arguments on a non-prototype"
570 msgstr "antalet argument matchar inte prototypen"
571
572 #: c-common.c:5001
573 #, fuzzy, c-format
574 msgid "nonnull argument has invalid operand number (argument %lu)"
575 msgstr "formatsträng har ett ogiltigt antal operander"
576
577 #: c-common.c:5020
578 #, c-format
579 msgid "nonnull argument with out-of-range operand number (argument %lu, operand %lu)"
580 msgstr ""
581
582 #: c-common.c:5028
583 #, c-format
584 msgid "nonnull argument references non-pointer operand (argument %lu, operand %lu)"
585 msgstr ""
586
587 #: c-common.c:5083 c-common.c:5120
588 #, fuzzy
589 msgid "missing sentinel in function call"
590 msgstr "kan inte inline:a funktion \"main\""
591
592 #: c-common.c:5106
593 #, fuzzy
594 msgid "not enough arguments to fit a sentinel"
595 msgstr "för få argument till funktion"
596
597 #: c-common.c:5162
598 #, c-format
599 msgid "null argument where non-null required (argument %lu)"
600 msgstr ""
601
602 #: c-common.c:5233
603 #, fuzzy
604 msgid "cleanup argument not an identifier"
605 msgstr "predikat måste vara en identifierare"
606
607 #: c-common.c:5240
608 #, fuzzy
609 msgid "cleanup argument not a function"
610 msgstr "för många argument till funktion"
611
612 #: c-common.c:5278
613 #, fuzzy, c-format
614 msgid "%qs attribute requires prototypes with named arguments"
615 msgstr "tre \"l\"-suffix på heltalskonstant"
616
617 #: c-common.c:5289
618 #, fuzzy, c-format
619 msgid "%qs attribute only applies to variadic functions"
620 msgstr "attributet \"%s\" fungerar bara på funktioner"
621
622 #: c-common.c:5302
623 #, fuzzy
624 msgid "requested position is not an integer constant"
625 msgstr "efterfrågad minnesjustering är inte konstant"
626
627 #: c-common.c:5309
628 msgid "requested position is less than zero"
629 msgstr ""
630
631 #: c-common.c:5615
632 msgid "%Hignoring return value of %qD, declared with attribute warn_unused_result"
633 msgstr ""
634
635 #: c-common.c:5619
636 msgid "%Hignoring return value of function declared with attribute warn_unused_result"
637 msgstr ""
638
639 #: c-common.c:5679
640 #, fuzzy, c-format
641 msgid "attempt to take address of bit-field structure member %qs"
642 msgstr "kan inte ta adressen till bitfält \"%s\""
643
644 #: c-common.c:5731
645 msgid "invalid lvalue in assignment"
646 msgstr "ogiltigt lvalue i tilldelning"
647
648 #: c-common.c:5734
649 #, fuzzy
650 msgid "invalid lvalue in increment"
651 msgstr "ogiltigt lvalue i tilldelning"
652
653 #: c-common.c:5737
654 #, fuzzy
655 msgid "invalid lvalue in decrement"
656 msgstr "ogiltigt lvalue i tilldelning"
657
658 #: c-common.c:5740
659 #, fuzzy
660 msgid "invalid lvalue in unary %<&%>"
661 msgstr "ogiltigt lvalue i tilldelning"
662
663 #: c-common.c:5743
664 msgid "invalid lvalue in asm statement"
665 msgstr ""
666
667 #. Except for passing an argument to an unprototyped function,
668 #. this is a constraint violation.  When passing an argument to
669 #. an unprototyped function, it is compile-time undefined;
670 #. making it a constraint in that case was rejected in
671 #. DR#252.
672 #: c-convert.c:83 c-typeck.c:1432 c-typeck.c:3528 cp/typeck.c:1367
673 #: cp/typeck.c:5829 fortran/convert.c:89 treelang/tree-convert.c:79
674 msgid "void value not ignored as it ought to be"
675 msgstr "värdet av typen void ignoreras inte vilket bör göras"
676
677 #: c-convert.c:121 fortran/convert.c:122 java/typeck.c:156
678 #: treelang/tree-convert.c:105
679 msgid "conversion to non-scalar type requested"
680 msgstr "konvertering till icke-skalär typ begärd"
681
682 #: c-decl.c:530
683 #, fuzzy
684 msgid "%Jarray %qD assumed to have one element"
685 msgstr "fält \"%s\" antas ha ett element"
686
687 #: c-decl.c:643
688 #, c-format
689 msgid "GCC supports only %u nested scopes"
690 msgstr ""
691
692 #: c-decl.c:727
693 #, fuzzy
694 msgid "%Jlabel %qD used but not defined"
695 msgstr "etikett \"%s\" använd men inte definierad"
696
697 #: c-decl.c:733
698 #, fuzzy
699 msgid "%Jlabel %qD defined but not used"
700 msgstr "etikett \"%s\" definierad men inte använd"
701
702 #: c-decl.c:735
703 #, fuzzy
704 msgid "%Jlabel %qD declared but not defined"
705 msgstr "etikett \"%s\" använd men inte definierad"
706
707 #: c-decl.c:770
708 #, fuzzy
709 msgid "%Jnested function %qD declared but never defined"
710 msgstr "nästlad funktion \"%s\" är deklarerad \"extern\""
711
712 #: c-decl.c:784 cp/decl.c:568
713 #, fuzzy
714 msgid "%Junused variable %qD"
715 msgstr "oanvänd variabel \"%s\""
716
717 #: c-decl.c:788
718 msgid "%Jtype of array %qD completed incompatibly with implicit initialization"
719 msgstr ""
720
721 #: c-decl.c:1022
722 #, fuzzy
723 msgid "a parameter list with an ellipsis can%'t match an empty parameter name list declaration"
724 msgstr "En parameterlista med ellips kan inte matcha en tom namnlistdeklaration."
725
726 #: c-decl.c:1029
727 #, fuzzy
728 msgid "an argument type that has a default promotion can%'t match an empty parameter name list declaration"
729 msgstr "En parameterlista med ellips kan inte matcha en tom namnlistdeklaration."
730
731 #: c-decl.c:1064
732 msgid "%Jprototype for %qD declares more arguments than previous old-style definition"
733 msgstr ""
734
735 #: c-decl.c:1070
736 msgid "%Jprototype for %qD declares fewer arguments than previous old-style definition"
737 msgstr ""
738
739 #: c-decl.c:1079
740 #, fuzzy
741 msgid "%Jprototype for %qD declares argument %d with incompatible type"
742 msgstr "prototyp för `%s' följer och argument %d matchar inte"
743
744 #. If we get here, no errors were found, but do issue a warning
745 #. for this poor-style construct.
746 #: c-decl.c:1092
747 #, fuzzy
748 msgid "%Jprototype for %qD follows non-prototype definition"
749 msgstr "icke-prototypdefinition here"
750
751 #: c-decl.c:1107
752 #, fuzzy
753 msgid "%Jprevious definition of %qD was here"
754 msgstr "\"%s\" definierades tidigare här"
755
756 #: c-decl.c:1109
757 #, fuzzy
758 msgid "%Jprevious implicit declaration of %qD was here"
759 msgstr "tidigare implicit deklaration av \"%s\""
760
761 #: c-decl.c:1111
762 #, fuzzy
763 msgid "%Jprevious declaration of %qD was here"
764 msgstr "tidigare deklaration av \"%s\""
765
766 #: c-decl.c:1148
767 #, fuzzy
768 msgid "%J%qD redeclared as different kind of symbol"
769 msgstr "\"%s\" omdeklarerad som en annan sorts symbol"
770
771 #: c-decl.c:1153
772 #, fuzzy
773 msgid "%Jbuilt-in function %qD declared as non-function"
774 msgstr "inbyggd funktion \"%s\" deklarerad som icke-funktion"
775
776 #: c-decl.c:1156 c-decl.c:1272 c-decl.c:1878
777 #, fuzzy
778 msgid "%Jdeclaration of %qD shadows a built-in function"
779 msgstr "deklaration av \"%s\" som ett fält med funktioner"
780
781 #: c-decl.c:1165
782 #, fuzzy
783 msgid "%Jredeclaration of enumerator %qD"
784 msgstr "omdeklaration av \"enum %s\""
785
786 #. If types don't match for a built-in, throw away the
787 #. built-in.  No point in calling locate_old_decl here, it
788 #. won't print anything.
789 #: c-decl.c:1186
790 #, fuzzy
791 msgid "%Jconflicting types for built-in function %qD"
792 msgstr "motstridiga typer på inbyggd funktion \"%s\""
793
794 #: c-decl.c:1210 c-decl.c:1223 c-decl.c:1233
795 #, fuzzy
796 msgid "%Jconflicting types for %qD"
797 msgstr "motstridiga typer på \"%s\""
798
799 #: c-decl.c:1231
800 #, fuzzy
801 msgid "%J conflicting type qualifiers for %qD"
802 msgstr "motstridiga typer på \"%s\""
803
804 #. Allow OLDDECL to continue in use.
805 #: c-decl.c:1248
806 #, fuzzy
807 msgid "%Jredefinition of typedef %qD"
808 msgstr "omdefiniering av \"%s\""
809
810 #: c-decl.c:1290 c-decl.c:1300 c-decl.c:1313 c-decl.c:1395
811 #, fuzzy
812 msgid "%Jredefinition of %qD"
813 msgstr "omdefiniering av \"%s\""
814
815 #: c-decl.c:1352 c-decl.c:1433
816 #, fuzzy
817 msgid "%Jstatic declaration of %qD follows non-static declaration"
818 msgstr "statisk deklaration av \"%s\" följer på icke-statisk"
819
820 #: c-decl.c:1362 c-decl.c:1369 c-decl.c:1422 c-decl.c:1430
821 #, fuzzy
822 msgid "%Jnon-static declaration of %qD follows static declaration"
823 msgstr "icke-statisk deklaration av \"%s\" följer på statisk"
824
825 #: c-decl.c:1382
826 #, fuzzy
827 msgid "%Jthread-local declaration of %qD follows non-thread-local declaration"
828 msgstr "statisk deklaration av \"%s\" följer på icke-statisk"
829
830 #: c-decl.c:1385
831 #, fuzzy
832 msgid "%Jnon-thread-local declaration of %qD follows thread-local declaration"
833 msgstr "icke-statisk deklaration av \"%s\" följer på statisk"
834
835 #: c-decl.c:1415
836 #, fuzzy
837 msgid "%Jextern declaration of %qD follows declaration with no linkage"
838 msgstr "extern deklaration av \"%s\" matchar inte den globala"
839
840 #: c-decl.c:1451
841 #, fuzzy
842 msgid "%Jdeclaration of %qD with no linkage follows extern declaration"
843 msgstr "deklaration av \"%s\" som ett fält med funktioner"
844
845 #: c-decl.c:1457
846 #, fuzzy
847 msgid "%Jredeclaration of %qD with no linkage"
848 msgstr "tidigare deklaration av \"%s\""
849
850 #: c-decl.c:1471
851 msgid "%Jredeclaration of %qD with different visibility (old visibility preserved)"
852 msgstr ""
853
854 #: c-decl.c:1482
855 #, fuzzy
856 msgid "%Jinline declaration of %qD follows declaration with attribute noinline"
857 msgstr "implicit deklaration av funktion \"%s\""
858
859 #: c-decl.c:1489
860 #, fuzzy
861 msgid "%Jdeclaration of %qD with attribute noinline follows inline declaration "
862 msgstr "implicit deklaration av funktion \"%s\""
863
864 #: c-decl.c:1504
865 #, fuzzy
866 msgid "%J%qD declared inline after being called"
867 msgstr "\"%s\" är deklarerad inline efter att den blivit anropad"
868
869 #: c-decl.c:1510
870 #, fuzzy
871 msgid "%J%qD declared inline after its definition"
872 msgstr "\"%s\" deklarerad inline efter sin definition"
873
874 #: c-decl.c:1530
875 #, fuzzy
876 msgid "%Jredefinition of parameter %qD"
877 msgstr "omdefiniering av \"struct %s\""
878
879 #: c-decl.c:1554
880 #, fuzzy
881 msgid "%Jredundant redeclaration of %qD"
882 msgstr "redundant omdeklaration av \"%s\" i samma scope"
883
884 # local, det kan troligen vara både lokal variabel och lokal funktion??
885 #: c-decl.c:1865
886 #, fuzzy
887 msgid "%Jdeclaration of %qD shadows previous non-variable"
888 msgstr "deklaration av \"%s\" döljer en tidigare lokal"
889
890 #: c-decl.c:1870
891 #, fuzzy
892 msgid "%Jdeclaration of %qD shadows a parameter"
893 msgstr "deklaration av \"%s\" döljer en parameter"
894
895 #: c-decl.c:1873
896 #, fuzzy
897 msgid "%Jdeclaration of %qD shadows a global declaration"
898 msgstr "deklaration av \"%s\" döljer en parameter"
899
900 # local, det kan troligen vara både lokal variabel och lokal funktion??
901 #: c-decl.c:1883
902 #, fuzzy
903 msgid "%Jdeclaration of %qD shadows a previous local"
904 msgstr "deklaration av \"%s\" döljer en tidigare lokal"
905
906 #: c-decl.c:1886 cp/name-lookup.c:942 cp/name-lookup.c:973
907 #: cp/name-lookup.c:981
908 #, fuzzy
909 msgid "%Jshadowed declaration is here"
910 msgstr "tidigare deklaration av \"%s\""
911
912 #: c-decl.c:2040
913 #, fuzzy
914 msgid "nested extern declaration of %qD"
915 msgstr "nästlad extern deklaration av \"%s\""
916
917 #: c-decl.c:2200
918 #, fuzzy, c-format
919 msgid "implicit declaration of function %qE"
920 msgstr "implicit deklaration av funktion \"%s\""
921
922 #: c-decl.c:2261
923 #, fuzzy
924 msgid "incompatible implicit declaration of built-in function %qD"
925 msgstr "implicit deklaration av funktion \"%s\""
926
927 #: c-decl.c:2270
928 #, fuzzy
929 msgid "incompatible implicit declaration of function %qD"
930 msgstr "implicit deklaration av funktion \"%s\""
931
932 #: c-decl.c:2323
933 #, fuzzy, c-format
934 msgid "%qE undeclared here (not in a function)"
935 msgstr "\"%s\" odeklarerad här (inte i en funktion)"
936
937 #: c-decl.c:2328
938 #, fuzzy, c-format
939 msgid "%qE undeclared (first use in this function)"
940 msgstr "\"%s\" odeklarerad (första förekomsten i denna funktionen)"
941
942 #: c-decl.c:2332
943 msgid "(Each undeclared identifier is reported only once"
944 msgstr "(Varje odeklarerad identifierare rapporteras bara"
945
946 #: c-decl.c:2333
947 msgid "for each function it appears in.)"
948 msgstr "en gång för varje funktion den finns i.)"
949
950 #: c-decl.c:2371
951 #, fuzzy, c-format
952 msgid "label %qs referenced outside of any function"
953 msgstr "etikett %s är refererad till utanför en funktion"
954
955 #: c-decl.c:2414
956 #, fuzzy, c-format
957 msgid "duplicate label declaration %qs"
958 msgstr "dubbel deklaration av etikett \"%s\""
959
960 #: c-decl.c:2450
961 #, fuzzy
962 msgid "%Hduplicate label %qD"
963 msgstr "upprepning av medlem \"%s\""
964
965 #: c-decl.c:2460
966 #, fuzzy
967 msgid "%Jjump into statement expression"
968 msgstr "spill i konstant uttryck"
969
970 #: c-decl.c:2474
971 msgid "%Htraditional C lacks a separate namespace for labels, identifier %qs conflicts"
972 msgstr ""
973
974 #: c-decl.c:2545
975 msgid "%H%qs defined as wrong kind of tag"
976 msgstr ""
977
978 #: c-decl.c:2768
979 msgid "unnamed struct/union that defines no instances"
980 msgstr "odöpt struktur/union som inte har någon instans"
981
982 #: c-decl.c:2776
983 #, fuzzy
984 msgid "empty declaration with storage class specifier does not redeclare tag"
985 msgstr "lagringsklass angiven i array-deklarerare"
986
987 #: c-decl.c:2787
988 msgid "empty declaration with type qualifier does not redeclare tag"
989 msgstr ""
990
991 #: c-decl.c:2808 c-decl.c:2815
992 #, fuzzy
993 msgid "useless type name in empty declaration"
994 msgstr "oanvändbart nyckelord eller typnamn i tom deklaration"
995
996 #: c-decl.c:2823
997 #, fuzzy
998 msgid "%<inline%> in empty declaration"
999 msgstr "tom deklaration"
1000
1001 #: c-decl.c:2829
1002 #, fuzzy
1003 msgid "%<auto%> in file-scope empty declaration"
1004 msgstr "två typer angivna i en tom deklaration"
1005
1006 #: c-decl.c:2835
1007 #, fuzzy
1008 msgid "%<register%> in file-scope empty declaration"
1009 msgstr "två typer angivna i en tom deklaration"
1010
1011 #: c-decl.c:2841
1012 #, fuzzy
1013 msgid "useless storage class specifier in empty declaration"
1014 msgstr "lagringsklass angiven i array-deklarerare"
1015
1016 #: c-decl.c:2847
1017 #, fuzzy
1018 msgid "useless %<__thread%> in empty declaration"
1019 msgstr "oanvändbart nyckelord eller typnamn i tom deklaration"
1020
1021 #: c-decl.c:2855
1022 #, fuzzy
1023 msgid "useless type qualifier in empty declaration"
1024 msgstr "dubbel deklaration av etikett \"%s\""
1025
1026 #: c-decl.c:2862 c-parse.y:781 c-parse.y:783 objc/objc-parse.y:818
1027 #: objc/objc-parse.y:820
1028 msgid "empty declaration"
1029 msgstr "tom deklaration"
1030
1031 #: c-decl.c:2928
1032 #, fuzzy
1033 msgid "ISO C90 does not support %<static%> or type qualifiers in parameter array declarators"
1034 msgstr "ISO C89 stöder inte flexibla fältmedlemmar"
1035
1036 #: c-decl.c:2931
1037 #, fuzzy
1038 msgid "ISO C90 does not support %<[*]%> array declarators"
1039 msgstr "ISO C89 stöder inte flexibla fältmedlemmar"
1040
1041 #: c-decl.c:2934
1042 #, fuzzy
1043 msgid "GCC does not yet properly implement %<[*]%> array declarators"
1044 msgstr "ISO C89 stöder inte flexibla fältmedlemmar"
1045
1046 #: c-decl.c:2953
1047 msgid "static or type qualifiers in abstract declarator"
1048 msgstr ""
1049
1050 #: c-decl.c:3012
1051 #, fuzzy
1052 msgid "%J%qD is usually a function"
1053 msgstr "\"%s\" är vanligtvis en funktion"
1054
1055 #: c-decl.c:3021 cp/decl.c:3624 cp/decl2.c:850
1056 #, fuzzy
1057 msgid "typedef %qD is initialized (use __typeof__ instead)"
1058 msgstr "typedef \"%s\" är initierad"
1059
1060 #: c-decl.c:3026
1061 #, fuzzy
1062 msgid "function %qD is initialized like a variable"
1063 msgstr "funktion \"%s\" är initierad som en variabel"
1064
1065 #. DECL_INITIAL in a PARM_DECL is really DECL_ARG_TYPE.
1066 #: c-decl.c:3032
1067 #, fuzzy
1068 msgid "parameter %qD is initialized"
1069 msgstr "parameter \"%s\" är initierad"
1070
1071 #. Although C99 is unclear about whether incomplete arrays
1072 #. of VLAs themselves count as VLAs, it does not make
1073 #. sense to permit them to be initialized given that
1074 #. ordinary VLAs may not be initialized.
1075 #: c-decl.c:3051 c-decl.c:3066 c-typeck.c:4382
1076 msgid "variable-sized object may not be initialized"
1077 msgstr "objekt med variabel storlek kan inte initieras"
1078
1079 #: c-decl.c:3057
1080 #, fuzzy
1081 msgid "variable %qD has initializer but incomplete type"
1082 msgstr "variabel \"%s\" har initierare men är av inkomplett typ"
1083
1084 #: c-decl.c:3133 c-decl.c:5690 cp/decl.c:3663 cp/decl.c:9883
1085 #, fuzzy
1086 msgid "%Jinline function %qD given attribute noinline"
1087 msgstr "inbyggd funktion \"%s\" deklarerad som icke-funktion"
1088
1089 #: c-decl.c:3202
1090 #, fuzzy
1091 msgid "%Jinitializer fails to determine size of %qD"
1092 msgstr "initierare misslyckas med att bestämma storlek på \"%s\""
1093
1094 #: c-decl.c:3207
1095 #, fuzzy
1096 msgid "%Jarray size missing in %qD"
1097 msgstr "fältstorlek saknas i \"%s\""
1098
1099 #: c-decl.c:3218
1100 #, fuzzy
1101 msgid "%Jzero or negative size array %qD"
1102 msgstr "noll eller negativ storlek på fält \"%s\""
1103
1104 #: c-decl.c:3247 varasm.c:1556
1105 #, fuzzy
1106 msgid "%Jstorage size of %qD isn%'t known"
1107 msgstr "lagringsstorlek på \"%s\" är okänd"
1108
1109 #: c-decl.c:3257
1110 #, fuzzy
1111 msgid "%Jstorage size of %qD isn%'t constant"
1112 msgstr "lagringsstorlek på \"%s\" är inte konstant"
1113
1114 #: c-decl.c:3304
1115 #, fuzzy
1116 msgid "%Jignoring asm-specifier for non-static local variable %qD"
1117 msgstr "ignorerar asm för ickestatisk lokal variabel \"%s\""
1118
1119 #: c-decl.c:3334 fortran/f95-lang.c:646
1120 msgid "cannot put object with volatile field into register"
1121 msgstr ""
1122
1123 #: c-decl.c:3468
1124 msgid "ISO C forbids forward parameter declarations"
1125 msgstr ""
1126
1127 #: c-decl.c:3588
1128 #, fuzzy
1129 msgid "<anonymous>"
1130 msgstr "<anonym %s>"
1131
1132 #: c-decl.c:3598
1133 #, fuzzy, c-format
1134 msgid "bit-field %qs width not an integer constant"
1135 msgstr "tre \"l\"-suffix på heltalskonstant"
1136
1137 #: c-decl.c:3606
1138 #, fuzzy, c-format
1139 msgid "negative width in bit-field %qs"
1140 msgstr "negativ storlek i bitfält \"%s\""
1141
1142 #: c-decl.c:3611
1143 #, fuzzy, c-format
1144 msgid "zero width for bit-field %qs"
1145 msgstr "Storleken noll på bitfält \"%s\""
1146
1147 #: c-decl.c:3621
1148 #, fuzzy, c-format
1149 msgid "bit-field %qs has invalid type"
1150 msgstr "bitfält \"%s\" har en icke godkänd typ"
1151
1152 #: c-decl.c:3630
1153 #, fuzzy, c-format
1154 msgid "type of bit-field %qs is a GCC extension"
1155 msgstr "#%s är en GCC-utvidgning"
1156
1157 #: c-decl.c:3639
1158 #, fuzzy, c-format
1159 msgid "width of %qs exceeds its type"
1160 msgstr "storleken på \"%s\" är större än sin typ"
1161
1162 #: c-decl.c:3652
1163 #, fuzzy, c-format
1164 msgid "%qs is narrower than values of its type"
1165 msgstr "heltalskonstant är större än maximala värdet för sin typ"
1166
1167 #: c-decl.c:3777
1168 #, fuzzy
1169 msgid "type defaults to %<int%> in declaration of %qs"
1170 msgstr "två eller fler datatyper i deklaration av \"%s\""
1171
1172 #: c-decl.c:3805
1173 #, fuzzy
1174 msgid "duplicate %<const%>"
1175 msgstr "upprepning av \"const\""
1176
1177 #: c-decl.c:3807
1178 #, fuzzy
1179 msgid "duplicate %<restrict%>"
1180 msgstr "upprepning av \"restrict\""
1181
1182 #: c-decl.c:3809
1183 #, fuzzy
1184 msgid "duplicate %<volatile%>"
1185 msgstr "upprepning av \"volatile\""
1186
1187 #: c-decl.c:3828
1188 #, fuzzy
1189 msgid "function definition declared %<auto%>"
1190 msgstr "funktionsdefinition deklarerad som \"auto\""
1191
1192 #: c-decl.c:3830
1193 #, fuzzy
1194 msgid "function definition declared %<register%>"
1195 msgstr "funktionsdefinition deklarerad som \"register\""
1196
1197 #: c-decl.c:3832
1198 #, fuzzy
1199 msgid "function definition declared %<typedef%>"
1200 msgstr "funktionsdefinition deklarerad som \"typedef\""
1201
1202 #: c-decl.c:3834
1203 #, fuzzy
1204 msgid "function definition declared %<__thread%>"
1205 msgstr "funktionsdefinition deklarerad som \"typedef\""
1206
1207 #: c-decl.c:3850
1208 #, fuzzy, c-format
1209 msgid "storage class specified for structure field %qs"
1210 msgstr "lagringsklass angiven för strukturfält \"%s\""
1211
1212 #: c-decl.c:3854 cp/decl.c:6994
1213 #, fuzzy, c-format
1214 msgid "storage class specified for parameter %qs"
1215 msgstr "lagringsklass angiven för parameter \"%s\""
1216
1217 #: c-decl.c:3857 cp/decl.c:6996
1218 msgid "storage class specified for typename"
1219 msgstr "lagringsklass angiven för typnamn"
1220
1221 #: c-decl.c:3870 cp/decl.c:7013
1222 #, fuzzy
1223 msgid "%qs initialized and declared %<extern%>"
1224 msgstr "`%s' initierad och deklarerad \"extern\""
1225
1226 #: c-decl.c:3872 cp/decl.c:7016
1227 #, fuzzy
1228 msgid "%qs has both %<extern%> and initializer"
1229 msgstr "\"%s\" är både \"extern\" och initierare"
1230
1231 #: c-decl.c:3877
1232 #, fuzzy
1233 msgid "file-scope declaration of %qs specifies %<auto%>"
1234 msgstr "toppnivådeklaration av \"%s\" anger \"auto\""
1235
1236 #: c-decl.c:3879
1237 #, fuzzy
1238 msgid "file-scope declaration of %qs specifies %<register%>"
1239 msgstr "toppnivådeklaration av \"%s\" anger \"auto\""
1240
1241 #: c-decl.c:3884 cp/decl.c:7020
1242 #, fuzzy
1243 msgid "nested function %qs declared %<extern%>"
1244 msgstr "nästlad funktion \"%s\" är deklarerad \"extern\""
1245
1246 #: c-decl.c:3887 cp/decl.c:7030
1247 msgid "function-scope %qs implicitly auto and declared %<__thread%>"
1248 msgstr ""
1249
1250 #. Only the innermost declarator (making a parameter be of
1251 #. array type which is converted to pointer type)
1252 #. may have static or type qualifiers.
1253 #: c-decl.c:3934 c-decl.c:4124
1254 #, fuzzy
1255 msgid "static or type qualifiers in non-parameter array declarator"
1256 msgstr "två typer angivna i en tom deklaration"
1257
1258 #: c-decl.c:3980
1259 #, fuzzy, c-format
1260 msgid "declaration of %qs as array of voids"
1261 msgstr "deklaration av \"%s\" som ett fält med void"
1262
1263 #: c-decl.c:3986
1264 #, fuzzy, c-format
1265 msgid "declaration of %qs as array of functions"
1266 msgstr "deklaration av \"%s\" som ett fält med funktioner"
1267
1268 #: c-decl.c:3991
1269 #, fuzzy
1270 msgid "invalid use of structure with flexible array member"
1271 msgstr "ISO C89 stöder inte flexibla fältmedlemmar"
1272
1273 #: c-decl.c:4011
1274 #, fuzzy, c-format
1275 msgid "size of array %qs has non-integer type"
1276 msgstr "storlek på fält \"%s\" är inte av heltalstyp"
1277
1278 #: c-decl.c:4016
1279 #, fuzzy, c-format
1280 msgid "ISO C forbids zero-size array %qs"
1281 msgstr "ISO C förbjuder fält \"%s\" med storlek noll"
1282
1283 #: c-decl.c:4023
1284 #, fuzzy, c-format
1285 msgid "size of array %qs is negative"
1286 msgstr "storlek på fält \"%s\" är negativt"
1287
1288 #: c-decl.c:4037
1289 #, fuzzy
1290 msgid "ISO C90 forbids array %qs whose size can%'t be evaluated"
1291 msgstr "ISO C89 förbjuder fält \"%s\" vars storlek inte kan beräknas"
1292
1293 #: c-decl.c:4041
1294 #, fuzzy, c-format
1295 msgid "ISO C90 forbids variable-size array %qs"
1296 msgstr "ISO C89 förbjuder fält \"%s\" med variabel storlek"
1297
1298 #: c-decl.c:4080 c-decl.c:4244 cp/decl.c:7451
1299 #, fuzzy, c-format
1300 msgid "size of array %qs is too large"
1301 msgstr "fältet \"%s\" är för stort"
1302
1303 #: c-decl.c:4091
1304 #, fuzzy
1305 msgid "ISO C90 does not support flexible array members"
1306 msgstr "ISO C89 stöder inte flexibla fältmedlemmar"
1307
1308 #: c-decl.c:4101
1309 msgid "array type has incomplete element type"
1310 msgstr "fälttyp har inkomplett elementtyp"
1311
1312 #: c-decl.c:4156 cp/decl.c:7121
1313 #, fuzzy, c-format
1314 msgid "%qs declared as function returning a function"
1315 msgstr "\"%s\" är deklarerad som en funktion som returnerar en funktion"
1316
1317 #: c-decl.c:4161 cp/decl.c:7126
1318 #, fuzzy, c-format
1319 msgid "%qs declared as function returning an array"
1320 msgstr "\"%s\" är deklarerad som en funktion som returnerar ett fält"
1321
1322 #: c-decl.c:4181
1323 #, fuzzy
1324 msgid "function definition has qualified void return type"
1325 msgstr "ogiltig operation på oinstansierad typ"
1326
1327 #: c-decl.c:4183
1328 msgid "type qualifiers ignored on function return type"
1329 msgstr ""
1330
1331 #: c-decl.c:4212 c-decl.c:4257 c-decl.c:4351 c-decl.c:4442
1332 msgid "ISO C forbids qualified function types"
1333 msgstr ""
1334
1335 #: c-decl.c:4265
1336 msgid "%Jtypedef %qD declared %<inline%>"
1337 msgstr ""
1338
1339 #: c-decl.c:4295
1340 msgid "ISO C forbids const or volatile function types"
1341 msgstr ""
1342
1343 #: c-decl.c:4315
1344 #, fuzzy, c-format
1345 msgid "variable or field %qs declared void"
1346 msgstr "variabel eller fält \"%s\" deklarerad som void"
1347
1348 #: c-decl.c:4344
1349 msgid "attributes in parameter array declarator ignored"
1350 msgstr ""
1351
1352 #: c-decl.c:4379
1353 #, fuzzy
1354 msgid "%Jparameter %qD declared %<inline%>"
1355 msgstr "parameter \"%s\" deklarerad som void"
1356
1357 #: c-decl.c:4392
1358 #, fuzzy, c-format
1359 msgid "field %qs declared as a function"
1360 msgstr "fält \"%s\" deklarerad som en funktion"
1361
1362 #: c-decl.c:4398
1363 #, fuzzy, c-format
1364 msgid "field %qs has incomplete type"
1365 msgstr "fält \"%s\" har en inkomplett typ"
1366
1367 #: c-decl.c:4412 c-decl.c:4424 c-decl.c:4428
1368 #, fuzzy, c-format
1369 msgid "invalid storage class for function %qs"
1370 msgstr "ogiltig lagringsklass för funktion \"%s\""
1371
1372 #: c-decl.c:4448
1373 #, fuzzy
1374 msgid "%<noreturn%> function returns non-void value"
1375 msgstr "\"noreturn\"-funktion returnerar ett icke-void värde"
1376
1377 #: c-decl.c:4476
1378 #, fuzzy
1379 msgid "cannot inline function %<main%>"
1380 msgstr "kan inte inline:a funktion \"main\""
1381
1382 #: c-decl.c:4523
1383 msgid "variable previously declared %<static%> redeclared %<extern%>"
1384 msgstr ""
1385
1386 #: c-decl.c:4532
1387 #, fuzzy
1388 msgid "%Jvariable %qD declared %<inline%>"
1389 msgstr "variabel \"%s\" deklarerad \"inline\""
1390
1391 #. A mere warning is sure to result in improper semantics
1392 #. at runtime.  Don't bother to allow this to compile.
1393 #: c-decl.c:4563 cp/decl.c:5861
1394 #, fuzzy
1395 msgid "thread-local storage not supported for this target"
1396 msgstr "-fdata-sections stöds inte för AIX"
1397
1398 #: c-decl.c:4625 c-decl.c:5728
1399 #, fuzzy
1400 msgid "function declaration isn%'t a prototype"
1401 msgstr "funktionsdeklaration är inte en prototyp"
1402
1403 #: c-decl.c:4633
1404 msgid "parameter names (without types) in function declaration"
1405 msgstr ""
1406
1407 #: c-decl.c:4666
1408 #, fuzzy
1409 msgid "%Jparameter %u (%qD) has incomplete type"
1410 msgstr "parameter har en inkomplett typ"
1411
1412 #: c-decl.c:4669
1413 #, fuzzy
1414 msgid "%Jparameter %u has incomplete type"
1415 msgstr "parameter har en inkomplett typ"
1416
1417 #: c-decl.c:4678
1418 #, fuzzy
1419 msgid "%Jparameter %u (%qD) has void type"
1420 msgstr "parameter \"%s\" har en inkomplett typ"
1421
1422 #: c-decl.c:4681
1423 #, fuzzy
1424 msgid "%Jparameter %u has void type"
1425 msgstr "parameter \"%s\" har en inkomplett typ"
1426
1427 #: c-decl.c:4738
1428 msgid "%<void%> as only parameter may not be qualified"
1429 msgstr ""
1430
1431 #: c-decl.c:4742 c-decl.c:4777
1432 #, fuzzy
1433 msgid "%<void%> must be the only parameter"
1434 msgstr "ogiltigt typargument"
1435
1436 #: c-decl.c:4770
1437 msgid "%Jparameter %qD has just a forward declaration"
1438 msgstr ""
1439
1440 #. The %s will be one of 'struct', 'union', or 'enum'.
1441 #: c-decl.c:4816
1442 #, fuzzy
1443 msgid "%<%s %E%> declared inside parameter list"
1444 msgstr "\"%s %s\" deklarerad inuti parameterlista"
1445
1446 #. The %s will be one of 'struct', 'union', or 'enum'.
1447 #: c-decl.c:4820
1448 #, fuzzy, c-format
1449 msgid "anonymous %s declared inside parameter list"
1450 msgstr "anonym struktur deklarerad i parameterlista"
1451
1452 #: c-decl.c:4825
1453 msgid "its scope is only this definition or declaration, which is probably not what you want"
1454 msgstr "dess scope-område är endast denna definition eller deklaration, vilket troligen inte är vad du vill."
1455
1456 #: c-decl.c:4958
1457 #, fuzzy
1458 msgid "redefinition of %<union %s%>"
1459 msgstr "omdefiniering av \"union %s\""
1460
1461 #: c-decl.c:4960
1462 #, fuzzy
1463 msgid "redefinition of %<struct %s%>"
1464 msgstr "omdefiniering av \"struct %s\""
1465
1466 #: c-decl.c:4965
1467 #, fuzzy
1468 msgid "nested redefinition of %<union %s%>"
1469 msgstr "nästlad omdefinition av \"%s\""
1470
1471 #: c-decl.c:4968
1472 #, fuzzy
1473 msgid "nested redefinition of %<struct %s%>"
1474 msgstr "nästlad omdefinition av \"%s\""
1475
1476 #: c-decl.c:5040 cp/decl.c:3421
1477 msgid "declaration does not declare anything"
1478 msgstr ""
1479
1480 #: c-decl.c:5044
1481 #, fuzzy
1482 msgid "ISO C doesn%'t support unnamed structs/unions"
1483 msgstr "ISO C stödjer inte ej namnsatta strukturer/unioner"
1484
1485 #: c-decl.c:5087 c-decl.c:5103
1486 #, fuzzy
1487 msgid "%Jduplicate member %qD"
1488 msgstr "upprepning av medlem \"%s\""
1489
1490 #: c-decl.c:5142
1491 #, fuzzy
1492 msgid "union has no named members"
1493 msgstr "namngivna medlemmar"
1494
1495 #: c-decl.c:5144
1496 #, fuzzy
1497 msgid "union has no members"
1498 msgstr "%s har ingen medlem med namn \"%s\""
1499
1500 #: c-decl.c:5149
1501 #, fuzzy
1502 msgid "struct has no named members"
1503 msgstr "namngivna medlemmar"
1504
1505 #: c-decl.c:5151
1506 #, fuzzy
1507 msgid "struct has no members"
1508 msgstr "%s har ingen medlem med namn \"%s\""
1509
1510 #: c-decl.c:5208
1511 #, fuzzy
1512 msgid "%Jflexible array member in union"
1513 msgstr "ISO C89 stöder inte flexibla fältmedlemmar"
1514
1515 #: c-decl.c:5213
1516 msgid "%Jflexible array member not at end of struct"
1517 msgstr ""
1518
1519 #: c-decl.c:5218
1520 msgid "%Jflexible array member in otherwise empty struct"
1521 msgstr ""
1522
1523 #: c-decl.c:5225
1524 #, fuzzy
1525 msgid "%Jinvalid use of structure with flexible array member"
1526 msgstr "ISO C89 stöder inte flexibla fältmedlemmar"
1527
1528 #: c-decl.c:5333
1529 msgid "union cannot be made transparent"
1530 msgstr ""
1531
1532 #: c-decl.c:5404
1533 #, fuzzy
1534 msgid "nested redefinition of %<enum %s%>"
1535 msgstr "nästlad omdefinition av \"%s\""
1536
1537 #. This enum is a named one that has been declared already.
1538 #: c-decl.c:5411
1539 #, fuzzy
1540 msgid "redeclaration of %<enum %s%>"
1541 msgstr "omdeklaration av \"enum %s\""
1542
1543 #: c-decl.c:5474
1544 msgid "enumeration values exceed range of largest integer"
1545 msgstr ""
1546
1547 #: c-decl.c:5491
1548 msgid "specified mode too small for enumeral values"
1549 msgstr ""
1550
1551 #: c-decl.c:5591
1552 #, fuzzy, c-format
1553 msgid "enumerator value for %qE is not an integer constant"
1554 msgstr "uppräkningsvärde för \"%s\" är inte en heltalskonstant"
1555
1556 #: c-decl.c:5608
1557 msgid "overflow in enumeration values"
1558 msgstr "överspill i uppräkningsvärden"
1559
1560 #: c-decl.c:5613
1561 #, fuzzy
1562 msgid "ISO C restricts enumerator values to range of %<int%>"
1563 msgstr "ISO C begränsar enumreringsvärden till intervallet av en \"int\""
1564
1565 #: c-decl.c:5696
1566 msgid "return type is an incomplete type"
1567 msgstr "returtypen är en inkomplett typ"
1568
1569 #: c-decl.c:5704
1570 #, fuzzy
1571 msgid "return type defaults to %<int%>"
1572 msgstr "returtyp sätts till \"int\""
1573
1574 #: c-decl.c:5735
1575 #, fuzzy
1576 msgid "%Jno previous prototype for %qD"
1577 msgstr "ingen tidigare prototyp för `%s'"
1578
1579 #: c-decl.c:5743
1580 #, fuzzy
1581 msgid "%J%qD was used with no prototype before its definition"
1582 msgstr "\"%s\" användes utan någon prototyp innan sin definition"
1583
1584 #: c-decl.c:5750
1585 #, fuzzy
1586 msgid "%Jno previous declaration for %qD"
1587 msgstr "ingen tidigare deklaration av \"%s\""
1588
1589 #: c-decl.c:5758
1590 #, fuzzy
1591 msgid "%J%qD was used with no declaration before its definition"
1592 msgstr "\"%s\" användes utan någon deklaration innan sin definition"
1593
1594 #: c-decl.c:5791 c-decl.c:6285
1595 #, fuzzy
1596 msgid "%Jreturn type of %qD is not %<int%>"
1597 msgstr "returtypen på \"%s\" är inte \"int\""
1598
1599 #: c-decl.c:5806
1600 #, fuzzy
1601 msgid "%Jfirst argument of %qD should be %<int%>"
1602 msgstr "första argumentet till \"%s\" skall vara \"int\""
1603
1604 #: c-decl.c:5815
1605 #, fuzzy
1606 msgid "%Jsecond argument of %qD should be %<char **%>"
1607 msgstr "andra argumentet till \"%s\" skall vara \"char **\""
1608
1609 #: c-decl.c:5824
1610 #, fuzzy
1611 msgid "%Jthird argument of %qD should probably be %<char **%>"
1612 msgstr "tredje argumentet till \"%s2 skall troligen vara \"char **\""
1613
1614 #: c-decl.c:5834
1615 #, fuzzy
1616 msgid "%J%qD takes only zero or two arguments"
1617 msgstr "\"%s\" tar bara noll eller två argument"
1618
1619 #: c-decl.c:5837
1620 #, fuzzy
1621 msgid "%J%qD is normally a non-static function"
1622 msgstr "\"%s\" är normalt en icke-statisk function"
1623
1624 #: c-decl.c:5883
1625 msgid "%Jold-style parameter declarations in prototyped function definition"
1626 msgstr ""
1627
1628 #: c-decl.c:5896
1629 #, fuzzy
1630 msgid "%Jtraditional C rejects ISO C style function definitions"
1631 msgstr "traditionell C stödjer inte sträng-sammanslagning"
1632
1633 #: c-decl.c:5908
1634 #, fuzzy
1635 msgid "%Jparameter name omitted"
1636 msgstr "parameternamn utlämnat"
1637
1638 #: c-decl.c:5948
1639 msgid "%Jold-style function definition"
1640 msgstr ""
1641
1642 #: c-decl.c:5956
1643 #, fuzzy
1644 msgid "%Jparameter name missing from parameter list"
1645 msgstr "parameternamn saknas i parameterlista"
1646
1647 #: c-decl.c:5967
1648 #, fuzzy
1649 msgid "%J%qD declared as a non-parameter"
1650 msgstr "fält \"%s\" deklarerad som en funktion"
1651
1652 #: c-decl.c:5972
1653 #, fuzzy
1654 msgid "%Jmultiple parameters named %qD"
1655 msgstr "flera parametrar med namn \"%s\""
1656
1657 #: c-decl.c:5980
1658 #, fuzzy
1659 msgid "%Jparameter %qD declared with void type"
1660 msgstr "parameter \"%s\" deklarerad som void"
1661
1662 #: c-decl.c:5995 c-decl.c:5997
1663 #, fuzzy
1664 msgid "%Jtype of %qD defaults to %<int%>"
1665 msgstr "typen på \"%s\" sätts till \"int\""
1666
1667 #: c-decl.c:6016
1668 #, fuzzy
1669 msgid "%Jparameter %qD has incomplete type"
1670 msgstr "parameter har en inkomplett typ"
1671
1672 #: c-decl.c:6022
1673 #, fuzzy
1674 msgid "%Jdeclaration for parameter %qD but no such parameter"
1675 msgstr "deklaration av parameter \"%s\" med det finns ingen sådan parameter"
1676
1677 #: c-decl.c:6072
1678 #, fuzzy
1679 msgid "number of arguments doesn%'t match prototype"
1680 msgstr "antalet argument matchar inte prototypen"
1681
1682 #: c-decl.c:6073 c-decl.c:6103 c-decl.c:6110
1683 #, fuzzy
1684 msgid "%Hprototype declaration"
1685 msgstr "tom deklaration"
1686
1687 #: c-decl.c:6101
1688 #, fuzzy
1689 msgid "promoted argument %qD doesn%'t match prototype"
1690 msgstr "argument \"%s\" matchar inte prototypen"
1691
1692 #: c-decl.c:6109
1693 #, fuzzy
1694 msgid "argument %qD doesn%'t match prototype"
1695 msgstr "argument \"%s\" matchar inte prototypen"
1696
1697 #: c-decl.c:6318 cp/decl.c:10649
1698 msgid "no return statement in function returning non-void"
1699 msgstr "ingen return i funktion som returnerar icke-void"
1700
1701 #: c-decl.c:6325
1702 msgid "this function may return with or without a value"
1703 msgstr "denna funktion kan returnera med eller utan ett värde"
1704
1705 #. If we get here, declarations have been used in a for loop without
1706 #. the C99 for loop scope.  This doesn't make much sense, so don't
1707 #. allow it.
1708 #: c-decl.c:6418
1709 msgid "%<for%> loop initial declaration used outside C99 mode"
1710 msgstr ""
1711
1712 #: c-decl.c:6447
1713 #, fuzzy
1714 msgid "%Jdeclaration of static variable %qD in %<for%> loop initial declaration"
1715 msgstr "\"union %s\" är deklarerad i en for-loops init-deklaration"
1716
1717 #: c-decl.c:6450
1718 #, fuzzy
1719 msgid "%Jdeclaration of %<extern%> variable %qD in %<for%> loop initial declaration"
1720 msgstr "\"union %s\" är deklarerad i en for-loops init-deklaration"
1721
1722 #: c-decl.c:6455
1723 #, fuzzy
1724 msgid "%<struct %E%> declared in %<for%> loop initial declaration"
1725 msgstr "\"struct %s\" är deklarerad i en for-loops init-deklaration"
1726
1727 #: c-decl.c:6459
1728 #, fuzzy
1729 msgid "%<union %E%> declared in %<for%> loop initial declaration"
1730 msgstr "\"union %s\" är deklarerad i en for-loops init-deklaration"
1731
1732 #: c-decl.c:6463
1733 #, fuzzy
1734 msgid "%<enum %E%> declared in %<for%> loop initial declaration"
1735 msgstr "\"enum %s\" är deklarerad i en for-loops init-deklaration"
1736
1737 #: c-decl.c:6467
1738 #, fuzzy
1739 msgid "%Jdeclaration of non-variable %qD in %<for%> loop initial declaration"
1740 msgstr "\"enum %s\" är deklarerad i en for-loops init-deklaration"
1741
1742 #: c-decl.c:6756 c-decl.c:6905 c-decl.c:7116 cp/decl.c:6688
1743 #, fuzzy, c-format
1744 msgid "duplicate %qs"
1745 msgstr "flera \"%s\""
1746
1747 #: c-decl.c:6777 c-decl.c:6914 c-decl.c:7017
1748 #, fuzzy
1749 msgid "two or more data types in declaration specifiers"
1750 msgstr "två eller fler datatyper i deklaration av \"%s\""
1751
1752 #: c-decl.c:6789 cp/decl.c:6664
1753 #, fuzzy
1754 msgid "%<long long long%> is too long for GCC"
1755 msgstr "\"long long long\" är för långt för GCC"
1756
1757 #: c-decl.c:6796 c-decl.c:6988
1758 msgid "both %<long long%> and %<double%> in declaration specifiers"
1759 msgstr ""
1760
1761 #: c-decl.c:6802
1762 #, fuzzy
1763 msgid "ISO C90 does not support %<long long%>"
1764 msgstr "ISO C89 stödjer inte \"long long\"'"
1765
1766 #: c-decl.c:6807 c-decl.c:6827
1767 #, fuzzy
1768 msgid "both %<long%> and %<short%> in declaration specifiers"
1769 msgstr "både long och short angivet för \"%s\""
1770
1771 #: c-decl.c:6810 c-decl.c:6921
1772 #, fuzzy
1773 msgid "both %<long%> and %<void%> in declaration specifiers"
1774 msgstr "både long och short angivet för \"%s\""
1775
1776 #: c-decl.c:6813 c-decl.c:6940
1777 #, fuzzy
1778 msgid "both %<long%> and %<_Bool%> in declaration specifiers"
1779 msgstr "både long och short angivet för \"%s\""
1780
1781 #: c-decl.c:6816 c-decl.c:6959
1782 #, fuzzy
1783 msgid "both %<long%> and %<char%> in declaration specifiers"
1784 msgstr "både long och short angivet för \"%s\""
1785
1786 #: c-decl.c:6819 c-decl.c:6972
1787 #, fuzzy
1788 msgid "both %<long%> and %<float%> in declaration specifiers"
1789 msgstr "både long och short angivet för \"%s\""
1790
1791 #: c-decl.c:6830 c-decl.c:6924
1792 msgid "both %<short%> and %<void%> in declaration specifiers"
1793 msgstr ""
1794
1795 #: c-decl.c:6833 c-decl.c:6943
1796 msgid "both %<short%> and %<_Bool%> in declaration specifiers"
1797 msgstr ""
1798
1799 #: c-decl.c:6836 c-decl.c:6962
1800 msgid "both %<short%> and %<char%> in declaration specifiers"
1801 msgstr ""
1802
1803 #: c-decl.c:6839 c-decl.c:6975
1804 msgid "both %<short%> and %<float%> in declaration specifiers"
1805 msgstr ""
1806
1807 #: c-decl.c:6842 c-decl.c:6991
1808 msgid "both %<short%> and %<double%> in declaration specifiers"
1809 msgstr ""
1810
1811 #: c-decl.c:6850 c-decl.c:6870
1812 #, fuzzy
1813 msgid "both %<signed%> and %<unsigned%> in declaration specifiers"
1814 msgstr "både signed och unsigned specificerat för \"%s\""
1815
1816 #: c-decl.c:6853 c-decl.c:6927
1817 #, fuzzy
1818 msgid "both %<signed%> and %<void%> in declaration specifiers"
1819 msgstr "både signed och unsigned specificerat för \"%s\""
1820
1821 #: c-decl.c:6856 c-decl.c:6946
1822 #, fuzzy
1823 msgid "both %<signed%> and %<_Bool%> in declaration specifiers"
1824 msgstr "både signed och unsigned specificerat för \"%s\""
1825
1826 #: c-decl.c:6859 c-decl.c:6978
1827 #, fuzzy
1828 msgid "both %<signed%> and %<float%> in declaration specifiers"
1829 msgstr "både signed och unsigned specificerat för \"%s\""
1830
1831 #: c-decl.c:6862 c-decl.c:6994
1832 #, fuzzy
1833 msgid "both %<signed%> and %<double%> in declaration specifiers"
1834 msgstr "både signed och unsigned specificerat för \"%s\""
1835
1836 #: c-decl.c:6873 c-decl.c:6930
1837 #, fuzzy
1838 msgid "both %<unsigned%> and %<void%> in declaration specifiers"
1839 msgstr "både signed och unsigned specificerat för \"%s\""
1840
1841 #: c-decl.c:6876 c-decl.c:6949
1842 #, fuzzy
1843 msgid "both %<unsigned%> and %<_Bool%> in declaration specifiers"
1844 msgstr "både signed och unsigned specificerat för \"%s\""
1845
1846 #: c-decl.c:6879 c-decl.c:6981
1847 #, fuzzy
1848 msgid "both %<unsigned%> and %<float%> in declaration specifiers"
1849 msgstr "både signed och unsigned specificerat för \"%s\""
1850
1851 #: c-decl.c:6882 c-decl.c:6997
1852 #, fuzzy
1853 msgid "both %<unsigned%> and %<double%> in declaration specifiers"
1854 msgstr "både signed och unsigned specificerat för \"%s\""
1855
1856 #: c-decl.c:6890
1857 #, fuzzy
1858 msgid "ISO C90 does not support complex types"
1859 msgstr "ISO C89 stöder inte typen complex"
1860
1861 #: c-decl.c:6892 c-decl.c:6933
1862 msgid "both %<complex%> and %<void%> in declaration specifiers"
1863 msgstr ""
1864
1865 #: c-decl.c:6895 c-decl.c:6952
1866 msgid "both %<complex%> and %<_Bool%> in declaration specifiers"
1867 msgstr ""
1868
1869 #: c-decl.c:7034
1870 #, c-format
1871 msgid "%qs fails to be a typedef or built in type"
1872 msgstr ""
1873
1874 #: c-decl.c:7066
1875 #, fuzzy, c-format
1876 msgid "%qs is not at beginning of declaration"
1877 msgstr "\"%s\" är inte i början av deklarationen"
1878
1879 #: c-decl.c:7081
1880 msgid "%<__thread%> used with %<auto%>"
1881 msgstr ""
1882
1883 #: c-decl.c:7083
1884 msgid "%<__thread%> used with %<register%>"
1885 msgstr ""
1886
1887 #: c-decl.c:7085
1888 msgid "%<__thread%> used with %<typedef%>"
1889 msgstr ""
1890
1891 #: c-decl.c:7096 cp/parser.c:7247
1892 msgid "%<__thread%> before %<extern%>"
1893 msgstr ""
1894
1895 #: c-decl.c:7105 cp/parser.c:7237
1896 msgid "%<__thread%> before %<static%>"
1897 msgstr ""
1898
1899 #: c-decl.c:7121
1900 #, fuzzy
1901 msgid "multiple storage classes in declaration specifiers"
1902 msgstr "flera lagringsklasser i deklaration av \"%s\""
1903
1904 #: c-decl.c:7128
1905 msgid "%<__thread%> used with %qs"
1906 msgstr ""
1907
1908 #: c-decl.c:7182
1909 #, fuzzy
1910 msgid "ISO C does not support plain %<complex%> meaning %<double complex%>"
1911 msgstr "ISO C stöder inte bara \"complex\" i meningen \"double complex\""
1912
1913 #: c-decl.c:7227 c-decl.c:7253
1914 msgid "ISO C does not support complex integer types"
1915 msgstr "ISO C stöder inte komplexa heltalstyper"
1916
1917 #: c-decl.c:7328 toplev.c:850
1918 #, fuzzy
1919 msgid "%J%qF used but never defined"
1920 msgstr "\"%s\" är använd men inte definierad"
1921
1922 #: c-format.c:96 c-format.c:209
1923 msgid "format string has invalid operand number"
1924 msgstr "formatsträng har ett ogiltigt antal operander"
1925
1926 #: c-format.c:113
1927 msgid "function does not return string type"
1928 msgstr ""
1929
1930 #: c-format.c:142
1931 #, fuzzy
1932 msgid "format string argument not a string type"
1933 msgstr "argument för formatsträng är inte av strängtyp"
1934
1935 #: c-format.c:190
1936 msgid "unrecognized format specifier"
1937 msgstr "oigenkänd formatangivelse"
1938
1939 #: c-format.c:202
1940 #, fuzzy, c-format
1941 msgid "%qs is an unrecognized format function type"
1942 msgstr "\"%s\" är ett ej känt funktionsformat"
1943
1944 #: c-format.c:215
1945 #, fuzzy
1946 msgid "%<...%> has invalid operand number"
1947 msgstr "formatsträng har ett ogiltigt antal operander"
1948
1949 #: c-format.c:222
1950 #, fuzzy
1951 msgid "format string argument follows the args to be formatted"
1952 msgstr "formatsträngen kommer efter argumenten som skall formateras"
1953
1954 #: c-format.c:345 c-format.c:369
1955 msgid "' ' flag"
1956 msgstr ""
1957
1958 #: c-format.c:345 c-format.c:369
1959 msgid "the ' ' printf flag"
1960 msgstr ""
1961
1962 #: c-format.c:346 c-format.c:370 c-format.c:408 c-format.c:465
1963 msgid "'+' flag"
1964 msgstr ""
1965
1966 #: c-format.c:346 c-format.c:370 c-format.c:408
1967 msgid "the '+' printf flag"
1968 msgstr ""
1969
1970 #: c-format.c:347 c-format.c:371 c-format.c:409 c-format.c:441
1971 msgid "'#' flag"
1972 msgstr ""
1973
1974 #: c-format.c:347 c-format.c:371 c-format.c:409
1975 msgid "the '#' printf flag"
1976 msgstr ""
1977
1978 #: c-format.c:348 c-format.c:372 c-format.c:439
1979 msgid "'0' flag"
1980 msgstr ""
1981
1982 #: c-format.c:348 c-format.c:372
1983 msgid "the '0' printf flag"
1984 msgstr ""
1985
1986 #: c-format.c:349 c-format.c:373 c-format.c:438 c-format.c:468
1987 msgid "'-' flag"
1988 msgstr ""
1989
1990 #: c-format.c:349 c-format.c:373
1991 msgid "the '-' printf flag"
1992 msgstr ""
1993
1994 #: c-format.c:350 c-format.c:422
1995 msgid "''' flag"
1996 msgstr ""
1997
1998 #: c-format.c:350
1999 msgid "the ''' printf flag"
2000 msgstr ""
2001
2002 #: c-format.c:351 c-format.c:423
2003 msgid "'I' flag"
2004 msgstr ""
2005
2006 #: c-format.c:351
2007 msgid "the 'I' printf flag"
2008 msgstr ""
2009
2010 #: c-format.c:352 c-format.c:374 c-format.c:420 c-format.c:442 c-format.c:469
2011 #: c-format.c:1531 config/sol2-c.c:46
2012 msgid "field width"
2013 msgstr ""
2014
2015 #: c-format.c:352 c-format.c:374 config/sol2-c.c:46
2016 msgid "field width in printf format"
2017 msgstr ""
2018
2019 #: c-format.c:353 c-format.c:375 c-format.c:399 c-format.c:411
2020 msgid "precision"
2021 msgstr ""
2022
2023 #: c-format.c:353 c-format.c:375 c-format.c:399 c-format.c:411
2024 msgid "precision in printf format"
2025 msgstr ""
2026
2027 #: c-format.c:354 c-format.c:376 c-format.c:400 c-format.c:412 c-format.c:421
2028 #: c-format.c:472 config/sol2-c.c:47
2029 msgid "length modifier"
2030 msgstr ""
2031
2032 #: c-format.c:354 c-format.c:376 c-format.c:400 c-format.c:412
2033 #: config/sol2-c.c:47
2034 msgid "length modifier in printf format"
2035 msgstr ""
2036
2037 #: c-format.c:398 c-format.c:410
2038 msgid "'q' flag"
2039 msgstr ""
2040
2041 #: c-format.c:398 c-format.c:410
2042 msgid "the 'q' diagnostic flag"
2043 msgstr ""
2044
2045 #: c-format.c:418
2046 msgid "assignment suppression"
2047 msgstr ""
2048
2049 #: c-format.c:418
2050 msgid "the assignment suppression scanf feature"
2051 msgstr ""
2052
2053 #: c-format.c:419
2054 msgid "'a' flag"
2055 msgstr ""
2056
2057 #: c-format.c:419
2058 msgid "the 'a' scanf flag"
2059 msgstr ""
2060
2061 #: c-format.c:420
2062 msgid "field width in scanf format"
2063 msgstr ""
2064
2065 #: c-format.c:421
2066 msgid "length modifier in scanf format"
2067 msgstr ""
2068
2069 #: c-format.c:422
2070 msgid "the ''' scanf flag"
2071 msgstr ""
2072
2073 #: c-format.c:423
2074 msgid "the 'I' scanf flag"
2075 msgstr ""
2076
2077 #: c-format.c:437
2078 msgid "'_' flag"
2079 msgstr ""
2080
2081 #: c-format.c:437
2082 msgid "the '_' strftime flag"
2083 msgstr ""
2084
2085 #: c-format.c:438
2086 msgid "the '-' strftime flag"
2087 msgstr ""
2088
2089 #: c-format.c:439
2090 msgid "the '0' strftime flag"
2091 msgstr ""
2092
2093 #: c-format.c:440 c-format.c:464
2094 msgid "'^' flag"
2095 msgstr ""
2096
2097 #: c-format.c:440
2098 msgid "the '^' strftime flag"
2099 msgstr ""
2100
2101 #: c-format.c:441
2102 msgid "the '#' strftime flag"
2103 msgstr ""
2104
2105 #: c-format.c:442
2106 msgid "field width in strftime format"
2107 msgstr ""
2108
2109 #: c-format.c:443
2110 msgid "'E' modifier"
2111 msgstr ""
2112
2113 #: c-format.c:443
2114 msgid "the 'E' strftime modifier"
2115 msgstr ""
2116
2117 #: c-format.c:444
2118 msgid "'O' modifier"
2119 msgstr ""
2120
2121 #: c-format.c:444
2122 msgid "the 'O' strftime modifier"
2123 msgstr ""
2124
2125 #: c-format.c:445
2126 msgid "the 'O' modifier"
2127 msgstr ""
2128
2129 #: c-format.c:463
2130 msgid "fill character"
2131 msgstr ""
2132
2133 #: c-format.c:463
2134 msgid "fill character in strfmon format"
2135 msgstr ""
2136
2137 #: c-format.c:464
2138 msgid "the '^' strfmon flag"
2139 msgstr ""
2140
2141 #: c-format.c:465
2142 msgid "the '+' strfmon flag"
2143 msgstr ""
2144
2145 #: c-format.c:466
2146 msgid "'(' flag"
2147 msgstr ""
2148
2149 #: c-format.c:466
2150 msgid "the '(' strfmon flag"
2151 msgstr ""
2152
2153 #: c-format.c:467
2154 msgid "'!' flag"
2155 msgstr ""
2156
2157 #: c-format.c:467
2158 msgid "the '!' strfmon flag"
2159 msgstr ""
2160
2161 #: c-format.c:468
2162 msgid "the '-' strfmon flag"
2163 msgstr ""
2164
2165 #: c-format.c:469
2166 msgid "field width in strfmon format"
2167 msgstr ""
2168
2169 #: c-format.c:470
2170 msgid "left precision"
2171 msgstr ""
2172
2173 #: c-format.c:470
2174 msgid "left precision in strfmon format"
2175 msgstr ""
2176
2177 #: c-format.c:471
2178 msgid "right precision"
2179 msgstr ""
2180
2181 #: c-format.c:471
2182 msgid "right precision in strfmon format"
2183 msgstr ""
2184
2185 #: c-format.c:472
2186 msgid "length modifier in strfmon format"
2187 msgstr ""
2188
2189 #: c-format.c:840
2190 #, fuzzy, c-format
2191 msgid "function might be possible candidate for %qs format attribute"
2192 msgstr "funktionen är en möjlig kandidat för formatattributet \"%s\""
2193
2194 #: c-format.c:931 c-format.c:952 c-format.c:1947
2195 msgid "missing $ operand number in format"
2196 msgstr "saknar numerisk $-operand i formatsträng"
2197
2198 #: c-format.c:961
2199 #, c-format
2200 msgid "%s does not support %%n$ operand number formats"
2201 msgstr ""
2202
2203 #: c-format.c:968
2204 msgid "operand number out of range in format"
2205 msgstr ""
2206
2207 #: c-format.c:991
2208 #, c-format
2209 msgid "format argument %d used more than once in %s format"
2210 msgstr ""
2211
2212 #: c-format.c:1023
2213 msgid "$ operand number used after format without operand number"
2214 msgstr ""
2215
2216 #: c-format.c:1053
2217 #, c-format
2218 msgid "format argument %d unused before used argument %d in $-style format"
2219 msgstr ""
2220
2221 #: c-format.c:1148
2222 msgid "format not a string literal, format string not checked"
2223 msgstr ""
2224
2225 #: c-format.c:1162
2226 msgid "format not a string literal and no format arguments"
2227 msgstr ""
2228
2229 #: c-format.c:1164
2230 msgid "format not a string literal, argument types not checked"
2231 msgstr ""
2232
2233 #: c-format.c:1177
2234 msgid "too many arguments for format"
2235 msgstr "för många argument för för formatsträng"
2236
2237 #: c-format.c:1180
2238 msgid "unused arguments in $-style format"
2239 msgstr ""
2240
2241 #: c-format.c:1183
2242 #, fuzzy, c-format
2243 msgid "zero-length %s format string"
2244 msgstr "formatsträng med längden noll"
2245
2246 #: c-format.c:1187
2247 msgid "format is a wide character string"
2248 msgstr ""
2249
2250 #: c-format.c:1190
2251 msgid "unterminated format string"
2252 msgstr "icke terminerad formatsträng"
2253
2254 #: c-format.c:1400
2255 msgid "embedded %<\\0%> in format"
2256 msgstr ""
2257
2258 #: c-format.c:1415
2259 msgid "spurious trailing %<%%%> in format"
2260 msgstr ""
2261
2262 #: c-format.c:1459 c-format.c:1703
2263 #, c-format
2264 msgid "repeated %s in format"
2265 msgstr ""
2266
2267 #: c-format.c:1472
2268 msgid "missing fill character at end of strfmon format"
2269 msgstr ""
2270
2271 #: c-format.c:1516 c-format.c:1618 c-format.c:1897 c-format.c:1959
2272 msgid "too few arguments for format"
2273 msgstr "för få argument enligt formatsträngen"
2274
2275 #: c-format.c:1557
2276 #, c-format
2277 msgid "zero width in %s format"
2278 msgstr "nollstorlek i %s formatsträng"
2279
2280 #: c-format.c:1575
2281 #, c-format
2282 msgid "empty left precision in %s format"
2283 msgstr ""
2284
2285 #: c-format.c:1633
2286 msgid "field precision"
2287 msgstr ""
2288
2289 #: c-format.c:1648
2290 #, c-format
2291 msgid "empty precision in %s format"
2292 msgstr ""
2293
2294 #: c-format.c:1687
2295 #, fuzzy, c-format
2296 msgid "%s does not support the %qs %s length modifier"
2297 msgstr "\"%s\" stöds inte av %s"
2298
2299 #: c-format.c:1737
2300 msgid "conversion lacks type at end of format"
2301 msgstr ""
2302
2303 #: c-format.c:1748
2304 #, c-format
2305 msgid "unknown conversion type character %qc in format"
2306 msgstr ""
2307
2308 #: c-format.c:1751
2309 #, c-format
2310 msgid "unknown conversion type character 0x%x in format"
2311 msgstr ""
2312
2313 #: c-format.c:1758
2314 #, fuzzy
2315 msgid "%s does not support the %<%%%c%> %s format"
2316 msgstr "ISO C89 stöder inte \\\"%%%c\\\" i %s formatsträng"
2317
2318 #: c-format.c:1774
2319 #, fuzzy
2320 msgid "%s used with %<%%%c%> %s format"
2321 msgstr "flaggan \"a\" använd med format \"%c\""
2322
2323 #: c-format.c:1783
2324 #, c-format
2325 msgid "%s does not support %s"
2326 msgstr ""
2327
2328 #: c-format.c:1792
2329 #, fuzzy
2330 msgid "%s does not support %s with the %<%%%c%> %s format"
2331 msgstr "ISO C89 stöder inte \\\"%%%c\\\" i %s formatsträng"
2332
2333 #: c-format.c:1825
2334 msgid "%s ignored with %s and %<%%%c%> %s format"
2335 msgstr ""
2336
2337 #: c-format.c:1829
2338 #, c-format
2339 msgid "%s ignored with %s in %s format"
2340 msgstr ""
2341
2342 #: c-format.c:1835
2343 msgid "use of %s and %s together with %<%%%c%> %s format"
2344 msgstr ""
2345
2346 #: c-format.c:1839
2347 #, c-format
2348 msgid "use of %s and %s together in %s format"
2349 msgstr ""
2350
2351 # fixme: ordet locale borde standardiseras
2352 #: c-format.c:1858
2353 #, fuzzy
2354 msgid "%<%%%c%> yields only last 2 digits of year in some locales"
2355 msgstr "\"%%%c\" ger bara de sista två siffrorna i året i vissa landsinställningar"
2356
2357 #: c-format.c:1861
2358 #, fuzzy
2359 msgid "%<%%%c%> yields only last 2 digits of year"
2360 msgstr "\"%%%c\" ger bara de sista två siffrorna i året"
2361
2362 #. The end of the format string was reached.
2363 #: c-format.c:1877
2364 msgid "no closing %<]%> for %<%%[%> format"
2365 msgstr ""
2366
2367 #: c-format.c:1890
2368 #, c-format
2369 msgid "use of %qs length modifier with %qc type character"
2370 msgstr ""
2371
2372 #: c-format.c:1911
2373 #, fuzzy
2374 msgid "%s does not support the %<%%%s%c%> %s format"
2375 msgstr "ISO C89 stöder inte \\\"%%%c\\\" i %s formatsträng"
2376
2377 #: c-format.c:1928
2378 msgid "operand number specified with suppressed assignment"
2379 msgstr ""
2380
2381 #: c-format.c:1930
2382 msgid "operand number specified for format taking no argument"
2383 msgstr ""
2384
2385 #: c-format.c:2072
2386 #, c-format
2387 msgid "writing through null pointer (argument %d)"
2388 msgstr ""
2389
2390 #: c-format.c:2080
2391 #, c-format
2392 msgid "reading through null pointer (argument %d)"
2393 msgstr ""
2394
2395 #: c-format.c:2100
2396 #, c-format
2397 msgid "writing into constant object (argument %d)"
2398 msgstr ""
2399
2400 #: c-format.c:2111
2401 #, c-format
2402 msgid "extra type qualifiers in format argument (argument %d)"
2403 msgstr ""
2404
2405 #: c-format.c:2222
2406 msgid "%s should have type %<%s%s%>, but argument %d has type %qT"
2407 msgstr ""
2408
2409 #: c-format.c:2225
2410 msgid "format %q.*s expects type %<%s%s%>, but argument %d has type %qT"
2411 msgstr ""
2412
2413 #: c-format.c:2232
2414 msgid "%s should have type %<%T%s%>, but argument %d has type %qT"
2415 msgstr ""
2416
2417 #: c-format.c:2235
2418 msgid "format %q.*s expects type %<%T%s%>, but argument %d has type %qT"
2419 msgstr ""
2420
2421 #: c-format.c:2501
2422 #, fuzzy
2423 msgid "args to be formatted is not %<...%>"
2424 msgstr "argumenten som skall formateras är inte \"...\""
2425
2426 #: c-format.c:2510
2427 msgid "strftime formats cannot format arguments"
2428 msgstr ""
2429
2430 #: c-gimplify.c:237
2431 msgid "statement with no effect"
2432 msgstr ""
2433
2434 #: c-gimplify.c:315 c-typeck.c:6914 cp/parser.c:6568
2435 msgid "break statement not within loop or switch"
2436 msgstr "break-sats som inte är i en loop eller switch"
2437
2438 #: c-gimplify.c:317
2439 #, fuzzy
2440 msgid "continue statement not within loop or switch"
2441 msgstr "break-sats som inte är i en loop eller switch"
2442
2443 #: c-incpath.c:70
2444 #, c-format
2445 msgid "ignoring duplicate directory \"%s\"\n"
2446 msgstr ""
2447
2448 #: c-incpath.c:73
2449 msgid "  as it is a non-system directory that duplicates a system directory\n"
2450 msgstr ""
2451
2452 #: c-incpath.c:77
2453 #, c-format
2454 msgid "ignoring nonexistent directory \"%s\"\n"
2455 msgstr "ignorerar ej existerande katalog \"%s\"\n"
2456
2457 #: c-incpath.c:286
2458 msgid "#include \"...\" search starts here:\n"
2459 msgstr "#include \"...\" sökning startar här:\n"
2460
2461 #: c-incpath.c:290
2462 msgid "#include <...> search starts here:\n"
2463 msgstr "#include <...> sökning startar här:\n"
2464
2465 #: c-incpath.c:295
2466 msgid "End of search list.\n"
2467 msgstr "Slut på söklistan.\n"
2468
2469 #: c-lex.c:259
2470 msgid "badly nested C headers from preprocessor"
2471 msgstr ""
2472
2473 #: c-lex.c:307
2474 #, fuzzy
2475 msgid "%Hignoring #pragma %s %s"
2476 msgstr "ignorerar #pragma %s %s"
2477
2478 #. ... or not.
2479 #: c-lex.c:411
2480 msgid "%Hstray %<@%> in program"
2481 msgstr ""
2482
2483 #: c-lex.c:425
2484 #, fuzzy, c-format
2485 msgid "stray %qs in program"
2486 msgstr "program: %s\n"
2487
2488 #: c-lex.c:435
2489 #, c-format
2490 msgid "missing terminating %c character"
2491 msgstr ""
2492
2493 #: c-lex.c:437
2494 #, fuzzy, c-format
2495 msgid "stray %qc in program"
2496 msgstr "program: %s\n"
2497
2498 #: c-lex.c:439
2499 msgid "stray %<\\%o%> in program"
2500 msgstr ""
2501
2502 #: c-lex.c:599
2503 msgid "this decimal constant is unsigned only in ISO C90"
2504 msgstr ""
2505
2506 #: c-lex.c:602
2507 msgid "this decimal constant would be unsigned in ISO C90"
2508 msgstr ""
2509
2510 #: c-lex.c:618
2511 #, fuzzy, c-format
2512 msgid "integer constant is too large for %qs type"
2513 msgstr "heltalskonstant är större än maximala värdet för sin typ"
2514
2515 #: c-lex.c:684
2516 #, fuzzy
2517 msgid "floating constant exceeds range of %<%s%>"
2518 msgstr "flyttal utanför intervallet för \"%s\""
2519
2520 #: c-lex.c:766
2521 #, fuzzy
2522 msgid "traditional C rejects string constant concatenation"
2523 msgstr "traditionell C stödjer inte sträng-sammanslagning"
2524
2525 #: c-objc-common.c:80
2526 msgid "%Jfunction %qF can never be inlined because it is suppressed using -fno-inline"
2527 msgstr ""
2528
2529 #: c-objc-common.c:90
2530 msgid "%Jfunction %qF can never be inlined because it might not be bound within this unit of translation"
2531 msgstr ""
2532
2533 #: c-objc-common.c:98
2534 msgid "%Jfunction %qF can never be inlined because it uses attributes conflicting with inlining"
2535 msgstr ""
2536
2537 #: c-objc-common.c:244
2538 #, fuzzy
2539 msgid "used array that cannot be converted to pointer where scalar is required"
2540 msgstr "fält-värde använd där skalär krävs"
2541
2542 #: c-objc-common.c:248
2543 #, fuzzy
2544 msgid "used struct type value where scalar is required"
2545 msgstr "struct-värde använt där skalär krävs"
2546
2547 #: c-objc-common.c:252
2548 #, fuzzy
2549 msgid "used union type value where scalar is required"
2550 msgstr "union-värde använt där skalär krävs"
2551
2552 #: c-opts.c:144
2553 #, fuzzy, c-format
2554 msgid "no class name specified with %qs"
2555 msgstr "Utdatafilnamn angivet två gånger"
2556
2557 #: c-opts.c:148
2558 #, fuzzy, c-format
2559 msgid "assertion missing after %qs"
2560 msgstr "Makronamn saknas efter %s"
2561
2562 #: c-opts.c:153
2563 #, fuzzy, c-format
2564 msgid "macro name missing after %qs"
2565 msgstr "Makronamn saknas efter %s"
2566
2567 #: c-opts.c:162
2568 #, fuzzy, c-format
2569 msgid "missing path after %qs"
2570 msgstr "Nummer saknas efter %s"
2571
2572 #: c-opts.c:171
2573 #, fuzzy, c-format
2574 msgid "missing filename after %qs"
2575 msgstr "Filnamn saknas efter %s"
2576
2577 #: c-opts.c:176
2578 #, fuzzy, c-format
2579 msgid "missing makefile target after %qs"
2580 msgstr "saknar mellanrum efter nummer \"%.*s\""
2581
2582 #: c-opts.c:303
2583 msgid "-I- specified twice"
2584 msgstr "-I- angiven två gånger"
2585
2586 #: c-opts.c:306
2587 msgid "obsolete option -I- used, please use -iquote instead"
2588 msgstr ""
2589
2590 #: c-opts.c:540
2591 #, fuzzy, c-format
2592 msgid "switch %qs is no longer supported"
2593 msgstr "-f%s stödjs inte längre"
2594
2595 #: c-opts.c:653
2596 msgid "-fhandle-exceptions has been renamed -fexceptions (and is now on by default)"
2597 msgstr ""
2598
2599 #: c-opts.c:839
2600 #, fuzzy
2601 msgid "output filename specified twice"
2602 msgstr "Utdatafilnamn angivet två gånger"
2603
2604 #: c-opts.c:969
2605 msgid "-Wformat-y2k ignored without -Wformat"
2606 msgstr "-Wformat-y2k ignorerad utan -Wformat"
2607
2608 #: c-opts.c:971
2609 msgid "-Wformat-extra-args ignored without -Wformat"
2610 msgstr "-Wformat-extra-args ignorerad utan -Wformat"
2611
2612 #: c-opts.c:973
2613 #, fuzzy
2614 msgid "-Wformat-zero-length ignored without -Wformat"
2615 msgstr "-Wformat-extra-args ignorerad utan -Wformat"
2616
2617 #: c-opts.c:975
2618 msgid "-Wformat-nonliteral ignored without -Wformat"
2619 msgstr "-Wformat-nonliteral ignorerad utan -Wformat"
2620
2621 #: c-opts.c:977
2622 msgid "-Wformat-security ignored without -Wformat"
2623 msgstr "-Wformat-security ignorerad utan -Wformat"
2624
2625 #: c-opts.c:979
2626 msgid "-Wmissing-format-attribute ignored without -Wformat"
2627 msgstr "-Wmissing-format-attribute ignorerad utan -Wformat"
2628
2629 #: c-opts.c:998
2630 #, fuzzy, c-format
2631 msgid "opening output file %s: %m"
2632 msgstr "Kan inte öppna utdatafil \"%s\""
2633
2634 #: c-opts.c:1003
2635 #, fuzzy, c-format
2636 msgid "too many filenames given.  Type %s --help for usage"
2637 msgstr "För många filnamn. Skriv %s --help för användningsinformation"
2638
2639 #: c-opts.c:1086
2640 msgid "YYDEBUG was not defined at build time, -dy ignored"
2641 msgstr ""
2642
2643 #: c-opts.c:1132
2644 #, c-format
2645 msgid "opening dependency file %s: %m"
2646 msgstr ""
2647
2648 #: c-opts.c:1142
2649 #, c-format
2650 msgid "closing dependency file %s: %m"
2651 msgstr ""
2652
2653 #: c-opts.c:1145
2654 #, fuzzy, c-format
2655 msgid "when writing output to %s: %m"
2656 msgstr "fel vid skrivning till %s"
2657
2658 #: c-opts.c:1225
2659 #, fuzzy
2660 msgid "to generate dependencies you must specify either -M or -MM"
2661 msgstr "du måste dessutom ange antingen -M eller -MM"
2662
2663 #: c-opts.c:1292
2664 #, fuzzy
2665 msgid "<built-in>"
2666 msgstr "<inbyggd>"
2667
2668 #: c-opts.c:1307
2669 msgid "<command line>"
2670 msgstr ""
2671
2672 #: c-opts.c:1390
2673 msgid "too late for # directive to set debug directory"
2674 msgstr ""
2675
2676 #. Depending on the version of Bison used to compile this grammar,
2677 #. it may issue generic diagnostics spelled "syntax error" or
2678 #. "parse error".  To prevent this from changing the translation
2679 #. template randomly, we list all the variants of this particular
2680 #. diagnostic here.  Translators: there is no fine distinction
2681 #. between diagnostics with "syntax error" in them, and diagnostics
2682 #. with "parse error" in them.  It's okay to give them both the same
2683 #. translation.
2684 #: c-parse.y:54 c-parse.y:2955 java/parse-scan.y:1370 java/parse.y:16419
2685 #: objc/objc-parse.y:53 objc/objc-parse.y:3545
2686 msgid "syntax error"
2687 msgstr "syntaxfel"
2688
2689 #: /usr/share/bison/bison.simple:179 c-parse.y:2959 java/parse-scan.y:1374
2690 #: java/parse.y:16423 objc/objc-parse.y:3549
2691 msgid "syntax error: cannot back up"
2692 msgstr "syntaxfel: kan inte backa tillbaka"
2693
2694 #: c-parse.y:343 objc/objc-parse.y:365
2695 msgid "ISO C forbids an empty source file"
2696 msgstr "ISO C förbjuder tomma källkodsfiler"
2697
2698 #: c-parse.y:376 objc/objc-parse.y:399
2699 msgid "data definition has no type or storage class"
2700 msgstr "datadefinition har ingen typ eller lagringsklass"
2701
2702 #: c-parse.y:388 objc/objc-parse.y:411
2703 #, fuzzy
2704 msgid "ISO C does not allow extra %<;%> outside of a function"
2705 msgstr "ISO C tillåter inte extra \";\" utanför funktioner"
2706
2707 #: c-parse.y:445
2708 msgid "traditional C rejects the unary plus operator"
2709 msgstr "traditionell C hanterar inte operatorn unärt plus"
2710
2711 #: c-parse.y:498 objc/objc-parse.y:520
2712 #, fuzzy
2713 msgid "%<sizeof%> applied to a bit-field"
2714 msgstr "sizeof applicerat på ett bit-fält"
2715
2716 #: c-parse.y:595 objc/objc-parse.y:617
2717 msgid "ISO C forbids omitting the middle term of a ?: expression"
2718 msgstr "ISO C förbjuder uteslutande av den mittersta termen i ett ?: uttryck"
2719
2720 #: c-parse.y:636 objc/objc-parse.y:658
2721 msgid "compound literal has variable size"
2722 msgstr ""
2723
2724 #: c-parse.y:648 objc/objc-parse.y:670
2725 #, fuzzy
2726 msgid "ISO C90 forbids compound literals"
2727 msgstr "ISO C++ förbjuder beräknade goto"
2728
2729 #: c-parse.y:661 objc/objc-parse.y:683
2730 msgid "ISO C forbids braced-groups within expressions"
2731 msgstr ""
2732
2733 #: c-parse.y:697 objc/objc-parse.y:719
2734 #, fuzzy
2735 msgid "first argument to %<__builtin_choose_expr%> not a constant"
2736 msgstr "första argumentet till \"__builtin_choose_expr\" är inte en konstant"
2737
2738 #: c-parse.y:1224 objc/objc-parse.y:1273
2739 #, fuzzy
2740 msgid "%<typeof%> applied to a bit-field"
2741 msgstr "sizeof applicerat på ett bit-fält"
2742
2743 #: c-parse.y:1372 objc/objc-parse.y:1421
2744 msgid "ISO C forbids empty initializer braces"
2745 msgstr ""
2746
2747 #: c-parse.y:1386 objc/objc-parse.y:1435
2748 #, fuzzy
2749 msgid "ISO C90 forbids specifying subobject to initialize"
2750 msgstr "ISO C89 förbjuder specifiering av subobjekt som skall initieras"
2751
2752 #: c-parse.y:1389 objc/objc-parse.y:1438
2753 #, fuzzy
2754 msgid "obsolete use of designated initializer without %<=%>"
2755 msgstr "obsolet angivelse av initierare utan \"=\""
2756
2757 #: c-parse.y:1393 objc/objc-parse.y:1442
2758 #, fuzzy
2759 msgid "obsolete use of designated initializer with %<:%>"
2760 msgstr "obsolet användning av initierare med \":\""
2761
2762 #: c-parse.y:1424 objc/objc-parse.y:1473
2763 msgid "ISO C forbids specifying range of elements to initialize"
2764 msgstr ""
2765
2766 #: c-parse.y:1432 c-parse.y:1462 objc/objc-parse.y:1481 objc/objc-parse.y:1511
2767 msgid "ISO C forbids nested functions"
2768 msgstr "ISO C förbjuder nästlade funktioner"
2769
2770 #: c-parse.y:1637 objc/objc-parse.y:1686
2771 #, fuzzy
2772 msgid "ISO C forbids forward references to %<enum%> types"
2773 msgstr "ISO C förbjuder typkonvertering till unionstyper"
2774
2775 #: c-parse.y:1649 cp/parser.c:10015 objc/objc-parse.y:1698
2776 msgid "comma at end of enumerator list"
2777 msgstr "komma i slutet av uppräkningslista"
2778
2779 #: c-parse.y:1669 objc/objc-parse.y:1718
2780 msgid "no semicolon at end of struct or union"
2781 msgstr "inget semikolon vid slutet av struktur eller union"
2782
2783 #: c-parse.y:1678 objc/objc-parse.y:1727 objc/objc-parse.y:2727
2784 msgid "extra semicolon in struct or union specified"
2785 msgstr "extra semikolon i struktur eller union angivet"
2786
2787 #: c-parse.y:1698 objc/objc-parse.y:1750
2788 msgid "ISO C forbids member declarations with no members"
2789 msgstr "ISO C förbjuder medlemsdeklarationer utan medlemmar"
2790
2791 #: c-parse.y:1864 objc/objc-parse.y:1916
2792 msgid "label at end of compound statement"
2793 msgstr ""
2794
2795 #: c-parse.y:1883 objc/objc-parse.y:1935
2796 #, fuzzy
2797 msgid "ISO C90 forbids mixed declarations and code"
2798 msgstr "ISO C89 förbjuder blandade deklarationer och kod"
2799
2800 #: c-parse.y:1923 objc/objc-parse.y:1975
2801 msgid "ISO C forbids label declarations"
2802 msgstr ""
2803
2804 #: c-parse.y:1967 objc/objc-parse.y:2019
2805 msgid "braced-group within expression allowed only inside a function"
2806 msgstr ""
2807
2808 #: c-parse.y:2263 objc/objc-parse.y:2358
2809 #, c-format
2810 msgid "%E qualifier ignored on asm"
2811 msgstr ""
2812
2813 #: c-parse.y:2309 objc/objc-parse.y:2404
2814 msgid "wide string literal in %<asm%>"
2815 msgstr ""
2816
2817 #: c-parse.y:2371 objc/objc-parse.y:2466
2818 #, fuzzy
2819 msgid "ISO C requires a named argument before %<...%>"
2820 msgstr "ISO C kräver ett namnsatt argument före \"...\""
2821
2822 #: /usr/share/bison/bison.simple:795 c-parse.y:2958 java/parse-scan.y:1373
2823 #: java/parse.y:16422 objc/objc-parse.y:3548
2824 #, fuzzy
2825 msgid "parse error; also virtual memory exhausted"
2826 msgstr "parsningsfel; och det virtuella minnet tog slut"
2827
2828 #: /usr/share/bison/bison.simple:799 c-parse.y:2956 java/parse-scan.y:1371
2829 #: java/parse.y:16420 objc/objc-parse.y:3546
2830 msgid "parse error"
2831 msgstr "parsningsfel"
2832
2833 #: /usr/share/bison/bison.simple:924
2834 msgid "parser stack overflow"
2835 msgstr "parsestack överfull"
2836
2837 #: c-parse.y:2877 objc/objc-parse.y:3467
2838 #, fuzzy, c-format
2839 msgid "syntax error at %qs token"
2840 msgstr "syntaxfel vid token \"%s\""
2841
2842 #: c-parse.y:2957 java/parse-scan.y:1372 java/parse.y:16421
2843 #: objc/objc-parse.y:3547
2844 #, fuzzy
2845 msgid "syntax error; also virtual memory exhausted"
2846 msgstr "parsningsfel; och det virtuella minnet tog slut"
2847
2848 #: c-parse.y:2960 java/parse-scan.y:1375 java/parse.y:16424
2849 #: objc/objc-parse.y:3550
2850 #, fuzzy
2851 msgid "parse error: cannot back up"
2852 msgstr "syntaxfel: kan inte backa tillbaka"
2853
2854 #: c-pch.c:130
2855 #, fuzzy
2856 msgid "can%'t create precompiled header %s: %m"
2857 msgstr "kan inte skapa katalog %s"
2858
2859 #: c-pch.c:158
2860 #, fuzzy
2861 msgid "can%'t write to %s: %m"
2862 msgstr "kan inte skriva till %s"
2863
2864 #: c-pch.c:164
2865 #, fuzzy, c-format
2866 msgid "%qs is not a valid output file"
2867 msgstr "\"%s\" är inte ett giltigt filnamn"
2868
2869 #: c-pch.c:193 c-pch.c:208 c-pch.c:222
2870 #, fuzzy
2871 msgid "can%'t write %s: %m"
2872 msgstr "kan inte stänga %s"
2873
2874 #: c-pch.c:198 c-pch.c:215
2875 #, fuzzy
2876 msgid "can%'t seek in %s: %m"
2877 msgstr "kan inte öppna %s"
2878
2879 # fixme: spola tillbaka är inte perfekt
2880 #: c-pch.c:206 c-pch.c:248 c-pch.c:276 c-pch.c:281 c-pch.c:365
2881 #, fuzzy
2882 msgid "can%'t read %s: %m"
2883 msgstr "kan inte spola tillbaka %s"
2884
2885 #: c-pch.c:483
2886 msgid "malformed #pragma GCC pch_preprocess, ignored"
2887 msgstr ""
2888
2889 #: c-pch.c:489
2890 #, fuzzy
2891 msgid "pch_preprocess pragma should only be used with -fpreprocessed"
2892 msgstr "-include och -imacros kan inte användas med -fpreprocessed"
2893
2894 #: c-pch.c:490
2895 #, fuzzy
2896 msgid "use #include instead"
2897 msgstr "#include nästlad för djupt"
2898
2899 #: c-pch.c:498
2900 #, fuzzy
2901 msgid "%s: couldn%'t open PCH file: %m\n"
2902 msgstr "kunde inte öppna dump-fil \"%s\""
2903
2904 #: c-pch.c:503
2905 msgid "use -Winvalid-pch for more information"
2906 msgstr ""
2907
2908 #: c-pch.c:504
2909 #, c-format
2910 msgid "%s: PCH file was invalid"
2911 msgstr ""
2912
2913 #: c-pragma.c:98
2914 #, fuzzy
2915 msgid "#pragma pack (pop) encountered without matching #pragma pack (push)"
2916 msgstr "#pragma pack (pop) påträffat utan matchande #pragma pack (push, <n>)"
2917
2918 #: c-pragma.c:111
2919 #, fuzzy, c-format
2920 msgid "#pragma pack(pop, %s) encountered without matching #pragma pack(push, %s)"
2921 msgstr "#pragma pack(pop, %s) påträffat utan matchande #pragma pack(push, %s, <n>)"
2922
2923 #: c-pragma.c:125
2924 #, fuzzy
2925 msgid "#pragma pack(push[, id], <n>) is not supported on this target"
2926 msgstr "attributet \"section\" stöds inte för denna målarkitektur"
2927
2928 #: c-pragma.c:127
2929 #, fuzzy
2930 msgid "#pragma pack(pop[, id], <n>) is not supported on this target"
2931 msgstr "attributet \"section\" stöds inte för denna målarkitektur"
2932
2933 #: c-pragma.c:148
2934 #, fuzzy
2935 msgid "missing %<(%> after %<#pragma pack%> - ignored"
2936 msgstr "saknas '(' efter predikat"
2937
2938 #: c-pragma.c:161 c-pragma.c:201
2939 #, fuzzy
2940 msgid "malformed %<#pragma pack%> - ignored"
2941 msgstr "saknas '(' efter predikat"
2942
2943 #: c-pragma.c:166
2944 #, fuzzy
2945 msgid "malformed %<#pragma pack(push[, id][, <n>])%> - ignored"
2946 msgstr "attributet \"section\" stöds inte för denna målarkitektur"
2947
2948 #: c-pragma.c:168
2949 #, fuzzy
2950 msgid "malformed %<#pragma pack(pop[, id])%> - ignored"
2951 msgstr "saknas '(' efter predikat"
2952
2953 #: c-pragma.c:177
2954 #, fuzzy
2955 msgid "unknown action %qs for %<#pragma pack%> - ignored"
2956 msgstr "skräp vid slutet av \"#pragma pack\""
2957
2958 #: c-pragma.c:204
2959 #, fuzzy
2960 msgid "junk at end of %<#pragma pack%>"
2961 msgstr "skräp vid slutet av \"#pragma pack\""
2962
2963 #: c-pragma.c:207
2964 msgid "#pragma pack has no effect with -fpack-struct - ignored"
2965 msgstr ""
2966
2967 #: c-pragma.c:227
2968 #, c-format
2969 msgid "alignment must be a small power of two, not %d"
2970 msgstr ""
2971
2972 #: c-pragma.c:260
2973 msgid "%Japplying #pragma weak %qD after first use results in unspecified behavior"
2974 msgstr ""
2975
2976 #: c-pragma.c:334 c-pragma.c:339
2977 msgid "malformed #pragma weak, ignored"
2978 msgstr ""
2979
2980 #: c-pragma.c:343
2981 msgid "junk at end of #pragma weak"
2982 msgstr "skräp vid slutet av #pragma weak"
2983
2984 #: c-pragma.c:411 c-pragma.c:413
2985 msgid "malformed #pragma redefine_extname, ignored"
2986 msgstr ""
2987
2988 #: c-pragma.c:416
2989 #, fuzzy
2990 msgid "junk at end of #pragma redefine_extname"
2991 msgstr "skräp vid slutet av #pragma weak"
2992
2993 #: c-pragma.c:421
2994 #, fuzzy
2995 msgid "#pragma redefine_extname not supported on this target"
2996 msgstr "__builtin_eh_return stöds inte på denna målarkitektur"
2997
2998 #: c-pragma.c:438 c-pragma.c:524
2999 #, fuzzy
3000 msgid "#pragma redefine_extname ignored due to conflict with previous rename"
3001 msgstr "sektion \"%s\" står i konflikt med tidigare deklaration"
3002
3003 #: c-pragma.c:461
3004 msgid "#pragma redefine_extname ignored due to conflict with previous #pragma redefine_extname"
3005 msgstr ""
3006
3007 #: c-pragma.c:480
3008 msgid "malformed #pragma extern_prefix, ignored"
3009 msgstr ""
3010
3011 #: c-pragma.c:483
3012 #, fuzzy
3013 msgid "junk at end of #pragma extern_prefix"
3014 msgstr "skräp vid slutet av #pragma weak"
3015
3016 #: c-pragma.c:489
3017 #, fuzzy
3018 msgid "#pragma extern_prefix not supported on this target"
3019 msgstr "__builtin_saveregs stöds inte på denna målarkitektur"
3020
3021 #: c-pragma.c:515
3022 #, fuzzy
3023 msgid "asm declaration ignored due to conflict with previous rename"
3024 msgstr "sektion \"%s\" står i konflikt med tidigare deklaration"
3025
3026 #: c-pragma.c:546
3027 msgid "#pragma redefine_extname ignored due to conflict with __asm__ declaration"
3028 msgstr ""
3029
3030 #: c-pragma.c:606
3031 msgid "#pragma GCC visibility must be followed by push or pop"
3032 msgstr ""
3033
3034 #: c-pragma.c:613
3035 msgid "No matching push for %<#pragma GCC visibility pop%>"
3036 msgstr ""
3037
3038 #: c-pragma.c:624 c-pragma.c:653
3039 #, fuzzy
3040 msgid "missing %<(%> after %<#pragma GCC visibility push%> - ignored"
3041 msgstr "saknas '(' efter predikat"
3042
3043 #: c-pragma.c:628
3044 msgid "malformed #pragma GCC visibility push"
3045 msgstr ""
3046
3047 #: c-pragma.c:632
3048 msgid "No more than sixteen #pragma GCC visibility pushes allowed at once"
3049 msgstr ""
3050
3051 #: c-pragma.c:648
3052 msgid "#pragma GCC visibility push() must specify default, internal, hidden or protected"
3053 msgstr ""
3054
3055 #: c-pragma.c:657
3056 #, fuzzy
3057 msgid "junk at end of %<#pragma GCC visibility%>"
3058 msgstr "skräp vid slutet av \"#pragma %s\""
3059
3060 #: c-typeck.c:141
3061 #, fuzzy, c-format
3062 msgid "%qs has an incomplete type"
3063 msgstr "\"%s\" har en inkomplett typ"
3064
3065 #: c-typeck.c:163 cp/call.c:2679
3066 msgid "invalid use of void expression"
3067 msgstr "ogiltig användning av void-uttryck"
3068
3069 #: c-typeck.c:171
3070 #, fuzzy
3071 msgid "invalid use of flexible array member"
3072 msgstr "ISO C89 stöder inte flexibla fältmedlemmar"
3073
3074 #: c-typeck.c:177
3075 msgid "invalid use of array with unspecified bounds"
3076 msgstr ""
3077
3078 #: c-typeck.c:185
3079 #, fuzzy
3080 msgid "invalid use of undefined type %<%s %s%>"
3081 msgstr "ogiltig mottagartyp \"%s\""
3082
3083 #. If this type has a typedef-name, the TYPE_NAME is a TYPE_DECL.
3084 #: c-typeck.c:189
3085 #, fuzzy, c-format
3086 msgid "invalid use of incomplete typedef %qs"
3087 msgstr "ogiltig mottagartyp \"%s\""
3088
3089 #: c-typeck.c:396 c-typeck.c:421
3090 msgid "function types not truly compatible in ISO C"
3091 msgstr "funktionstyper inte riktigt kompatibla i ISO C"
3092
3093 #: c-typeck.c:805
3094 msgid "types are not quite compatible"
3095 msgstr "typerna är inte riktigt kompatibla"
3096
3097 #: c-typeck.c:1047
3098 #, fuzzy
3099 msgid "function return types not compatible due to %<volatile%>"
3100 msgstr "funktionstyper inte riktigt kompatibla i ISO C"
3101
3102 #: c-typeck.c:1206 c-typeck.c:2447
3103 msgid "arithmetic on pointer to an incomplete type"
3104 msgstr "aritmetik på pekare till inkomplett typ"
3105
3106 #: c-typeck.c:1561
3107 #, fuzzy
3108 msgid "%qT has no member named %qs"
3109 msgstr "%s har ingen medlem med namn \"%s\""
3110
3111 #: c-typeck.c:1597
3112 #, fuzzy, c-format
3113 msgid "request for member %qs in something not a structure or union"
3114 msgstr "begäran av medlem \"%s\" i något som inte är en struktur eller union"
3115
3116 #: c-typeck.c:1631
3117 msgid "dereferencing pointer to incomplete type"
3118 msgstr "derefererar pekare till inkomplett typ"
3119
3120 #: c-typeck.c:1635
3121 #, fuzzy
3122 msgid "dereferencing %<void *%> pointer"
3123 msgstr "derefererar \"void *\"-pekare"
3124
3125 #: c-typeck.c:1652 cp/typeck.c:2125
3126 #, fuzzy, c-format
3127 msgid "invalid type argument of %qs"
3128 msgstr "ogiltigt typargument till \"%s\""
3129
3130 #: c-typeck.c:1680 cp/typeck.c:2276
3131 msgid "subscripted value is neither array nor pointer"
3132 msgstr ""
3133
3134 #: c-typeck.c:1691 cp/typeck.c:2195 cp/typeck.c:2281
3135 msgid "array subscript is not an integer"
3136 msgstr "fältindex är inte ett heltal"
3137
3138 #: c-typeck.c:1697
3139 #, fuzzy
3140 msgid "subscripted value is pointer to function"
3141 msgstr "attributet \"%s\" fungerar bara på funktioner"
3142
3143 #: c-typeck.c:1710 cp/typeck.c:2191
3144 #, fuzzy
3145 msgid "array subscript has type %<char%>"
3146 msgstr "fältindex har typen \"char\""
3147
3148 #: c-typeck.c:1750
3149 #, fuzzy
3150 msgid "ISO C forbids subscripting %<register%> array"
3151 msgstr "ISO C++ förbjuder tilldelning av fält"
3152
3153 #: c-typeck.c:1752
3154 #, fuzzy
3155 msgid "ISO C90 forbids subscripting non-lvalue array"
3156 msgstr "ISO C++ förbjuder tilldelning av fält"
3157
3158 #: c-typeck.c:1989
3159 #, fuzzy, c-format
3160 msgid "called object %qE is not a function"
3161 msgstr "anropat objekt är inte en funktion"
3162
3163 #. This situation leads to run-time undefined behavior.  We can't,
3164 #. therefore, simply error unless we can prove that all possible
3165 #. executions of the program must execute the code.
3166 #: c-typeck.c:2021
3167 #, fuzzy
3168 msgid "function called through a non-compatible type"
3169 msgstr "sizeof applicerat på en inkomplett typ"
3170
3171 #: c-typeck.c:2068 c-typeck.c:4329 c-typeck.c:4331 c-typeck.c:4339
3172 #: c-typeck.c:4364 c-typeck.c:5746
3173 msgid "initializer element is not constant"
3174 msgstr ""
3175
3176 #: c-typeck.c:2129
3177 #, fuzzy, c-format
3178 msgid "too many arguments to function %qE"
3179 msgstr "för många argument till funktion"
3180
3181 #: c-typeck.c:2156
3182 #, c-format
3183 msgid "type of formal parameter %d is incomplete"
3184 msgstr ""
3185
3186 #: c-typeck.c:2169
3187 #, fuzzy, c-format
3188 msgid "passing argument %d of %qE as integer rather than floating due to prototype"
3189 msgstr "%s som complex istället för heltal grund av prototyp"
3190
3191 #: c-typeck.c:2174
3192 #, c-format
3193 msgid "passing argument %d of %qE as integer rather than complex due to prototype"
3194 msgstr ""
3195
3196 #: c-typeck.c:2179
3197 #, fuzzy, c-format
3198 msgid "passing argument %d of %qE as complex rather than floating due to prototype"
3199 msgstr "%s som complex istället för heltal grund av prototyp"
3200
3201 #: c-typeck.c:2184
3202 #, fuzzy, c-format
3203 msgid "passing argument %d of %qE as floating rather than integer due to prototype"
3204 msgstr "%s som complex istället för heltal grund av prototyp"
3205
3206 #: c-typeck.c:2189
3207 #, fuzzy, c-format
3208 msgid "passing argument %d of %qE as complex rather than integer due to prototype"
3209 msgstr "%s som complex istället för heltal grund av prototyp"
3210
3211 #: c-typeck.c:2194
3212 #, c-format
3213 msgid "passing argument %d of %qE as floating rather than complex due to prototype"
3214 msgstr ""
3215
3216 #: c-typeck.c:2206
3217 msgid "passing argument %d of %qE as %<float%> rather than %<double%> due to prototype"
3218 msgstr ""
3219
3220 #: c-typeck.c:2226
3221 #, c-format
3222 msgid "passing argument %d of %qE with different width due to prototype"
3223 msgstr ""
3224
3225 #: c-typeck.c:2253
3226 #, fuzzy, c-format
3227 msgid "passing argument %d of %qE as unsigned due to prototype"
3228 msgstr "%s som unsigned på grund av prototyp"
3229
3230 #: c-typeck.c:2256
3231 #, fuzzy, c-format
3232 msgid "passing argument %d of %qE as signed due to prototype"
3233 msgstr "%s som signed på grund av prototyp"
3234
3235 #: c-typeck.c:2287
3236 #, fuzzy, c-format
3237 msgid "too few arguments to function %qE"
3238 msgstr "för få argument till funktion"
3239
3240 #: c-typeck.c:2323
3241 msgid "suggest parentheses around + or - inside shift"
3242 msgstr "föreslår parenteser runt + eller - inuti skift"
3243
3244 #: c-typeck.c:2330
3245 msgid "suggest parentheses around && within ||"
3246 msgstr "föreslår parenteser runt && inuti ||"
3247
3248 #: c-typeck.c:2339
3249 msgid "suggest parentheses around arithmetic in operand of |"
3250 msgstr "föreslår parenteser runt aritmetik inuti operanden till |"
3251
3252 #: c-typeck.c:2343
3253 msgid "suggest parentheses around comparison in operand of |"
3254 msgstr "föreslår parenteser runt jämförelse inuti operanden till |"
3255
3256 #: c-typeck.c:2352
3257 msgid "suggest parentheses around arithmetic in operand of ^"
3258 msgstr "föreslår parenteser runt aritmetik inuti operanden till ^"
3259
3260 #: c-typeck.c:2356
3261 msgid "suggest parentheses around comparison in operand of ^"
3262 msgstr "föreslår parenteser runt jämförelse inuti operanden till ^"
3263
3264 #: c-typeck.c:2363
3265 msgid "suggest parentheses around + or - in operand of &"
3266 msgstr "föreslår parenteser runt + eller - inuti operanden till &"
3267
3268 #: c-typeck.c:2367
3269 msgid "suggest parentheses around comparison in operand of &"
3270 msgstr "föreslår parenteser runt jämförelser inuti operanden till &"
3271
3272 #: c-typeck.c:2373
3273 msgid "comparisons like X<=Y<=Z do not have their mathematical meaning"
3274 msgstr "jämförelser som X<=Y<=Z har inte sin matematiska mening"
3275
3276 #: c-typeck.c:2399
3277 #, fuzzy
3278 msgid "pointer of type %<void *%> used in subtraction"
3279 msgstr "pekare av typ \"void *\" använd i subtraktion"
3280
3281 #: c-typeck.c:2401
3282 msgid "pointer to a function used in subtraction"
3283 msgstr "pekare till funktion använd i subtraktion"
3284
3285 #: c-typeck.c:2490
3286 msgid "wrong type argument to unary plus"
3287 msgstr ""
3288
3289 #: c-typeck.c:2503
3290 msgid "wrong type argument to unary minus"
3291 msgstr ""
3292
3293 #: c-typeck.c:2520
3294 #, fuzzy
3295 msgid "ISO C does not support %<~%> for complex conjugation"
3296 msgstr "ISO C stödjer inte ~ för komplex konjugering"
3297
3298 #: c-typeck.c:2526
3299 msgid "wrong type argument to bit-complement"
3300 msgstr ""
3301
3302 #: c-typeck.c:2534
3303 msgid "wrong type argument to abs"
3304 msgstr "fel typ på argument till abs"
3305
3306 #: c-typeck.c:2546
3307 msgid "wrong type argument to conjugation"
3308 msgstr ""
3309
3310 #: c-typeck.c:2560
3311 msgid "wrong type argument to unary exclamation mark"
3312 msgstr ""
3313
3314 #: c-typeck.c:2597
3315 #, fuzzy
3316 msgid "ISO C does not support %<++%> and %<--%> on complex types"
3317 msgstr "ISO C stöder inte \"++\" och \"--\" på komplexa typer"
3318
3319 #: c-typeck.c:2613 c-typeck.c:2645
3320 #, fuzzy
3321 msgid "wrong type argument to increment"
3322 msgstr "fel typ på argument till %s"
3323
3324 #: c-typeck.c:2615 c-typeck.c:2647
3325 #, fuzzy
3326 msgid "wrong type argument to decrement"
3327 msgstr "fel typ på argument till %s"
3328
3329 #: c-typeck.c:2636
3330 msgid "increment of pointer to unknown structure"
3331 msgstr ""
3332
3333 #: c-typeck.c:2638
3334 msgid "decrement of pointer to unknown structure"
3335 msgstr ""
3336
3337 #: c-typeck.c:2808
3338 #, c-format
3339 msgid "assignment of read-only member %qs"
3340 msgstr ""
3341
3342 #: c-typeck.c:2809
3343 #, c-format
3344 msgid "increment of read-only member %qs"
3345 msgstr ""
3346
3347 #: c-typeck.c:2810
3348 #, c-format
3349 msgid "decrement of read-only member %qs"
3350 msgstr ""
3351
3352 #: c-typeck.c:2814
3353 #, c-format
3354 msgid "assignment of read-only variable %qs"
3355 msgstr ""
3356
3357 #: c-typeck.c:2815
3358 #, c-format
3359 msgid "increment of read-only variable %qs"
3360 msgstr ""
3361
3362 #: c-typeck.c:2816
3363 #, c-format
3364 msgid "decrement of read-only variable %qs"
3365 msgstr ""
3366
3367 #: c-typeck.c:2819
3368 msgid "assignment of read-only location"
3369 msgstr ""
3370
3371 #: c-typeck.c:2820
3372 msgid "increment of read-only location"
3373 msgstr ""
3374
3375 #: c-typeck.c:2821
3376 msgid "decrement of read-only location"
3377 msgstr ""
3378
3379 #: c-typeck.c:2840
3380 #, fuzzy
3381 msgid "cannot take address of bit-field %qD"
3382 msgstr "kan inte ta adressen till bitfält \"%s\""
3383
3384 #: c-typeck.c:2868
3385 #, fuzzy
3386 msgid "global register variable %qD used in nested function"
3387 msgstr "global registervariabel \"%s\" använd i nästlad funktion"
3388
3389 #: c-typeck.c:2871
3390 #, fuzzy
3391 msgid "register variable %qD used in nested function"
3392 msgstr "registervariabel \\\"%s\\\" använd i nästlad funktion"
3393
3394 #: c-typeck.c:2876
3395 #, fuzzy
3396 msgid "address of global register variable %qD requested"
3397 msgstr "adress på global registervariabel \"%s\" efterfrågad"
3398
3399 #: c-typeck.c:2878
3400 #, fuzzy
3401 msgid "address of register variable %qD requested"
3402 msgstr "adress på register variabel \"%s\" efterfrågad"
3403
3404 #: c-typeck.c:2926
3405 #, fuzzy
3406 msgid "non-lvalue array in conditional expression"
3407 msgstr "typfel i villkorsuttryck"
3408
3409 #: c-typeck.c:2970
3410 msgid "signed and unsigned type in conditional expression"
3411 msgstr "typ signed och unsigned i villkorsuttryck"
3412
3413 #: c-typeck.c:2977
3414 msgid "ISO C forbids conditional expr with only one void side"
3415 msgstr ""
3416
3417 #: c-typeck.c:2993 c-typeck.c:3001
3418 #, fuzzy
3419 msgid "ISO C forbids conditional expr between %<void *%> and function pointer"
3420 msgstr "ISO C förbjuder jämförelse mellan \"void *\" och funktionspekare"
3421
3422 #: c-typeck.c:3008
3423 msgid "pointer type mismatch in conditional expression"
3424 msgstr ""
3425
3426 #: c-typeck.c:3015 c-typeck.c:3025
3427 msgid "pointer/integer type mismatch in conditional expression"
3428 msgstr ""
3429
3430 #: c-typeck.c:3039
3431 msgid "type mismatch in conditional expression"
3432 msgstr "typfel i villkorsuttryck"
3433
3434 #: c-typeck.c:3078
3435 msgid "left-hand operand of comma expression has no effect"
3436 msgstr ""
3437
3438 #: c-typeck.c:3111
3439 msgid "cast specifies array type"
3440 msgstr ""
3441
3442 #: c-typeck.c:3117
3443 msgid "cast specifies function type"
3444 msgstr ""
3445
3446 #: c-typeck.c:3127
3447 msgid "ISO C forbids casting nonscalar to the same type"
3448 msgstr ""
3449
3450 #: c-typeck.c:3145
3451 msgid "ISO C forbids casts to union type"
3452 msgstr "ISO C förbjuder typkonvertering till unionstyper"
3453
3454 #: c-typeck.c:3154
3455 msgid "cast to union type from type not present in union"
3456 msgstr "typkonvertering till unionstyp från typ som ej finns i unionen"
3457
3458 #: c-typeck.c:3205
3459 #, fuzzy
3460 msgid "cast adds new qualifiers to function type"
3461 msgstr "typkonvertering matchar inte en funktionstyp"
3462
3463 #. There are qualifiers present in IN_OTYPE that are not
3464 #. present in IN_TYPE.
3465 #: c-typeck.c:3210
3466 msgid "cast discards qualifiers from pointer target type"
3467 msgstr ""
3468
3469 #: c-typeck.c:3225
3470 msgid "cast increases required alignment of target type"
3471 msgstr ""
3472
3473 #: c-typeck.c:3231
3474 msgid "cast from pointer to integer of different size"
3475 msgstr "typkonvertering från pekare till heltal av annan storlek"
3476
3477 #: c-typeck.c:3236
3478 msgid "cast from function call of type %qT to non-matching type %qT"
3479 msgstr ""
3480
3481 #: c-typeck.c:3244
3482 msgid "cast to pointer from integer of different size"
3483 msgstr "typkonvertering till pekare från heltal med annan storlek"
3484
3485 #: c-typeck.c:3256
3486 msgid "type-punning to incomplete type might break strict-aliasing rules"
3487 msgstr ""
3488
3489 #: c-typeck.c:3263
3490 msgid "dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules"
3491 msgstr ""
3492
3493 #: c-typeck.c:3266
3494 msgid "dereferencing type-punned pointer might break strict-aliasing rules"
3495 msgstr ""
3496
3497 #: c-typeck.c:3278
3498 #, fuzzy
3499 msgid "ISO C forbids conversion of function pointer to object pointer type"
3500 msgstr "ISO C++ förbjuder användning av pekare till medlem i pekararitmetik"
3501
3502 #: c-typeck.c:3287
3503 #, fuzzy
3504 msgid "ISO C forbids conversion of object pointer to function pointer type"
3505 msgstr "ISO C förbjuder jämförelse mellan \"void *\" och funktionspekare"
3506
3507 #: c-typeck.c:3539
3508 #, fuzzy
3509 msgid "cannot pass rvalue to reference parameter"
3510 msgstr "kan inte deklarera pekare till referenser"
3511
3512 #: c-typeck.c:3648 c-typeck.c:3763
3513 #, c-format
3514 msgid "passing argument %d of %qE makes qualified function pointer from unqualified"
3515 msgstr ""
3516
3517 #: c-typeck.c:3651 c-typeck.c:3766
3518 msgid "assignment makes qualified function pointer from unqualified"
3519 msgstr ""
3520
3521 #: c-typeck.c:3654 c-typeck.c:3768
3522 msgid "initialization makes qualified function pointer from unqualified"
3523 msgstr ""
3524
3525 #: c-typeck.c:3657 c-typeck.c:3770
3526 msgid "return makes qualified function pointer from unqualified"
3527 msgstr ""
3528
3529 #: c-typeck.c:3661 c-typeck.c:3731
3530 #, c-format
3531 msgid "passing argument %d of %qE discards qualifiers from pointer target type"
3532 msgstr ""
3533
3534 #: c-typeck.c:3663 c-typeck.c:3733
3535 msgid "assignment discards qualifiers from pointer target type"
3536 msgstr ""
3537
3538 #: c-typeck.c:3665 c-typeck.c:3735
3539 msgid "initialization discards qualifiers from pointer target type"
3540 msgstr ""
3541
3542 #: c-typeck.c:3667 c-typeck.c:3737
3543 msgid "return discards qualifiers from pointer target type"
3544 msgstr ""
3545
3546 #: c-typeck.c:3672
3547 msgid "ISO C prohibits argument conversion to union type"
3548 msgstr ""
3549
3550 #: c-typeck.c:3716
3551 #, fuzzy
3552 msgid "ISO C forbids passing argument %d of %qE between function pointer and %<void *%>"
3553 msgstr "ISO C förbjuder %s mellan funktionspekare och \"void *\""
3554
3555 #: c-typeck.c:3719
3556 #, fuzzy
3557 msgid "ISO C forbids assignment between function pointer and %<void *%>"
3558 msgstr "ISO C förbjuder %s mellan funktionspekare och \"void *\""
3559
3560 #: c-typeck.c:3721
3561 #, fuzzy
3562 msgid "ISO C forbids initialization between function pointer and %<void *%>"
3563 msgstr "ISO C förbjuder %s mellan funktionspekare och \"void *\""
3564
3565 #: c-typeck.c:3723
3566 #, fuzzy
3567 msgid "ISO C forbids return between function pointer and %<void *%>"
3568 msgstr "ISO C förbjuder %s mellan funktionspekare och \"void *\""
3569
3570 #: c-typeck.c:3746
3571 #, c-format
3572 msgid "pointer targets in passing argument %d of %qE differ in signedness"
3573 msgstr ""
3574
3575 #: c-typeck.c:3748
3576 msgid "pointer targets in assignment differ in signedness"
3577 msgstr ""
3578
3579 #: c-typeck.c:3750
3580 msgid "pointer targets in initialization differ in signedness"
3581 msgstr ""
3582
3583 #: c-typeck.c:3752
3584 msgid "pointer targets in return differ in signedness"
3585 msgstr ""
3586
3587 #: c-typeck.c:3775
3588 #, c-format
3589 msgid "passing argument %d of %qE from incompatible pointer type"
3590 msgstr ""
3591
3592 #: c-typeck.c:3777
3593 #, fuzzy
3594 msgid "assignment from incompatible pointer type"
3595 msgstr "uttryckssats har inkomplett typ"
3596
3597 #: c-typeck.c:3778
3598 #, fuzzy
3599 msgid "initialization from incompatible pointer type"
3600 msgstr "initierare misslyckas med att bestämma storlek på \"%s\""
3601
3602 #: c-typeck.c:3780
3603 #, fuzzy
3604 msgid "return from incompatible pointer type"
3605 msgstr "returtypen är en inkomplett typ"
3606
3607 #. ??? This should not be an error when inlining calls to
3608 #. unprototyped functions.
3609 #: c-typeck.c:3787 c-typeck.c:4289 cp/typeck.c:1393
3610 msgid "invalid use of non-lvalue array"
3611 msgstr ""
3612
3613 # fixme: vad är %s
3614 #: c-typeck.c:3801
3615 #, fuzzy, c-format
3616 msgid "passing argument %d of %qE makes pointer from integer without a cast"
3617 msgstr "%s skapar pekare från heltal utan typkonvertering"
3618
3619 # fixme: vad är %s
3620 #: c-typeck.c:3803
3621 #, fuzzy
3622 msgid "assignment makes pointer from integer without a cast"
3623 msgstr "%s skapar pekare från heltal utan typkonvertering"
3624
3625 # fixme: vad är %s
3626 #: c-typeck.c:3805
3627 #, fuzzy
3628 msgid "initialization makes pointer from integer without a cast"
3629 msgstr "%s skapar pekare från heltal utan typkonvertering"
3630
3631 # fixme: vad är %s
3632 #: c-typeck.c:3807
3633 #, fuzzy
3634 msgid "return makes pointer from integer without a cast"
3635 msgstr "%s skapar pekare från heltal utan typkonvertering"
3636
3637 # fixme: vad är %s
3638 #: c-typeck.c:3814
3639 #, fuzzy, c-format
3640 msgid "passing argument %d of %qE makes integer from pointer without a cast"
3641 msgstr "%s skapar pekare från heltal utan typkonvertering"
3642
3643 # fixme: vad är %s
3644 #: c-typeck.c:3816
3645 #, fuzzy
3646 msgid "assignment makes integer from pointer without a cast"
3647 msgstr "%s skapar pekare från heltal utan typkonvertering"
3648
3649 # fixme: vad är %s
3650 #: c-typeck.c:3818
3651 #, fuzzy
3652 msgid "initialization makes integer from pointer without a cast"
3653 msgstr "%s skapar pekare från heltal utan typkonvertering"
3654
3655 # fixme: vad är %s
3656 #: c-typeck.c:3820
3657 #, fuzzy
3658 msgid "return makes integer from pointer without a cast"
3659 msgstr "%s skapar pekare från heltal utan typkonvertering"
3660
3661 #. ??? This should not be an error when inlining calls to
3662 #. unprototyped functions.
3663 #: c-typeck.c:3833
3664 #, fuzzy, c-format
3665 msgid "incompatible type for argument %d of %qE"
3666 msgstr "inkompatibla typer i %s"
3667
3668 #: c-typeck.c:3836
3669 #, fuzzy
3670 msgid "incompatible types in assignment"
3671 msgstr "inkompatibla typer i %s"
3672
3673 #: c-typeck.c:3839
3674 #, fuzzy
3675 msgid "incompatible types in initialization"
3676 msgstr "inkompatibla typer i %s"
3677
3678 #: c-typeck.c:3842
3679 #, fuzzy
3680 msgid "incompatible types in return"
3681 msgstr "inkompatibla typer i %s"
3682
3683 #: c-typeck.c:3923
3684 msgid "traditional C rejects automatic aggregate initialization"
3685 msgstr ""
3686
3687 #. Use `%s' to print the string in case there are any escape
3688 #. characters in the message.
3689 #: c-typeck.c:4088 c-typeck.c:4103 c-typeck.c:4118 final.c:2862 final.c:2864
3690 #: gcc.c:4639 rtl-error.c:113 toplev.c:610 config/cris/cris.c:578
3691 #: cp/parser.c:1894 cp/typeck.c:4158 java/expr.c:409 java/parse.y:5020
3692 #: java/verify.c:1553 java/verify.c:1554 java/verify.c:1573
3693 #, c-format
3694 msgid "%s"
3695 msgstr "%s"
3696
3697 #: c-typeck.c:4091 c-typeck.c:4106 c-typeck.c:4121
3698 #, fuzzy, c-format
3699 msgid "(near initialization for %qs)"
3700 msgstr "initiering"
3701
3702 #: c-typeck.c:4135
3703 #, fuzzy
3704 msgid "array initialized from parenthesized string constant"
3705 msgstr "initierare för statisk variabel är inte konstant"
3706
3707 #: c-typeck.c:4199 cp/typeck2.c:703
3708 msgid "char-array initialized from wide string"
3709 msgstr ""
3710
3711 #: c-typeck.c:4204
3712 msgid "wchar_t-array initialized from non-wide string"
3713 msgstr ""
3714
3715 #: c-typeck.c:4222 cp/typeck2.c:725
3716 msgid "initializer-string for array of chars is too long"
3717 msgstr ""
3718
3719 #: c-typeck.c:4228
3720 msgid "array of inappropriate type initialized from string constant"
3721 msgstr ""
3722
3723 #: c-typeck.c:4312
3724 msgid "array initialized from non-constant array expression"
3725 msgstr ""
3726
3727 #: c-typeck.c:4371 c-typeck.c:5750
3728 msgid "initializer element is not computable at load time"
3729 msgstr ""
3730
3731 #: c-typeck.c:4386 cp/typeck2.c:804
3732 msgid "invalid initializer"
3733 msgstr ""
3734
3735 #: c-typeck.c:4653 cp/decl.c:4450
3736 #, fuzzy
3737 msgid "opaque vector types cannot be initialized"
3738 msgstr "objekt med variabel storlek kan inte initieras"
3739
3740 #: c-typeck.c:4852
3741 msgid "extra brace group at end of initializer"
3742 msgstr ""
3743
3744 #: c-typeck.c:4872 cp/decl.c:4365
3745 msgid "missing braces around initializer"
3746 msgstr ""
3747
3748 #: c-typeck.c:4933
3749 msgid "braces around scalar initializer"
3750 msgstr ""
3751
3752 #: c-typeck.c:4990
3753 msgid "initialization of flexible array member in a nested context"
3754 msgstr ""
3755
3756 #: c-typeck.c:4992
3757 msgid "initialization of a flexible array member"
3758 msgstr ""
3759
3760 #: c-typeck.c:5019
3761 msgid "missing initializer"
3762 msgstr ""
3763
3764 #: c-typeck.c:5041
3765 msgid "empty scalar initializer"
3766 msgstr ""
3767
3768 #: c-typeck.c:5046
3769 msgid "extra elements in scalar initializer"
3770 msgstr ""
3771
3772 #: c-typeck.c:5150 c-typeck.c:5225
3773 msgid "array index in non-array initializer"
3774 msgstr ""
3775
3776 #: c-typeck.c:5155 c-typeck.c:5278
3777 msgid "field name not in record or union initializer"
3778 msgstr ""
3779
3780 #: c-typeck.c:5201
3781 #, fuzzy
3782 msgid "array index in initializer not of integer type"
3783 msgstr "variabel \"%s\" har initierare men är av inkomplett typ"
3784
3785 #: c-typeck.c:5221 c-typeck.c:5223
3786 msgid "nonconstant array index in initializer"
3787 msgstr ""
3788
3789 #: c-typeck.c:5227 c-typeck.c:5230
3790 msgid "array index in initializer exceeds array bounds"
3791 msgstr ""
3792
3793 #: c-typeck.c:5241
3794 msgid "empty index range in initializer"
3795 msgstr ""
3796
3797 #: c-typeck.c:5250
3798 msgid "array index range in initializer exceeds array bounds"
3799 msgstr ""
3800
3801 #: c-typeck.c:5290
3802 #, fuzzy, c-format
3803 msgid "unknown field %qs specified in initializer"
3804 msgstr "fält \"%s\" är redan initierat"
3805
3806 #: c-typeck.c:5326 c-typeck.c:5347 c-typeck.c:5813
3807 msgid "initialized field with side-effects overwritten"
3808 msgstr ""
3809
3810 #: c-typeck.c:6022
3811 msgid "excess elements in char array initializer"
3812 msgstr ""
3813
3814 #: c-typeck.c:6029 c-typeck.c:6075
3815 msgid "excess elements in struct initializer"
3816 msgstr ""
3817
3818 #: c-typeck.c:6090
3819 msgid "non-static initialization of a flexible array member"
3820 msgstr ""
3821
3822 #: c-typeck.c:6158
3823 msgid "excess elements in union initializer"
3824 msgstr ""
3825
3826 #: c-typeck.c:6180
3827 msgid "traditional C rejects initialization of unions"
3828 msgstr ""
3829
3830 #: c-typeck.c:6244
3831 msgid "excess elements in array initializer"
3832 msgstr ""
3833
3834 #: c-typeck.c:6274
3835 msgid "excess elements in vector initializer"
3836 msgstr ""
3837
3838 #: c-typeck.c:6298
3839 msgid "excess elements in scalar initializer"
3840 msgstr ""
3841
3842 #: c-typeck.c:6486
3843 #, fuzzy
3844 msgid "jump into statement expression"
3845 msgstr "spill i konstant uttryck"
3846
3847 #: c-typeck.c:6511
3848 #, fuzzy
3849 msgid "ISO C forbids %<goto *expr;%>"
3850 msgstr "ISO C förbjuder \"goto *expr;\""
3851
3852 #: c-typeck.c:6525 cp/typeck.c:6036
3853 msgid "function declared %<noreturn%> has a %<return%> statement"
3854 msgstr ""
3855
3856 #: c-typeck.c:6532
3857 #, fuzzy
3858 msgid "%<return%> with no value, in function returning non-void"
3859 msgstr "\"return\" med värde i funktion som returnerar void"
3860
3861 #: c-typeck.c:6539
3862 #, fuzzy
3863 msgid "%<return%> with a value, in function returning void"
3864 msgstr "\"return\" med värde i funktion som returnerar void"
3865
3866 #: c-typeck.c:6596
3867 msgid "function returns address of local variable"
3868 msgstr "funktionen returnerar adress till en lokal variabel"
3869
3870 #: c-typeck.c:6662 cp/semantics.c:879
3871 msgid "switch quantity not an integer"
3872 msgstr "switch-argument är inte ett heltal"
3873
3874 #: c-typeck.c:6673
3875 msgid "%<long%> switch expression not converted to %<int%> in ISO C"
3876 msgstr ""
3877
3878 #: c-typeck.c:6712
3879 #, fuzzy
3880 msgid "case label in statement expression not containing enclosing switch statement"
3881 msgstr "case-etikett är inte i en switch-sats"
3882
3883 #: c-typeck.c:6715
3884 #, fuzzy
3885 msgid "%<default%> label in statement expression not containing enclosing switch statement"
3886 msgstr "\"default\"-etikett är inte i en switch-sats"
3887
3888 #: c-typeck.c:6719 cp/parser.c:6076
3889 msgid "case label not within a switch statement"
3890 msgstr "case-etikett är inte i en switch-sats"
3891
3892 #: c-typeck.c:6721
3893 #, fuzzy
3894 msgid "%<default%> label not within a switch statement"
3895 msgstr "\"default\"-etikett är inte i en switch-sats"
3896
3897 #: c-typeck.c:6787
3898 msgid "%Hsuggest explicit braces to avoid ambiguous %<else%>"
3899 msgstr ""
3900
3901 #: c-typeck.c:6797
3902 #, fuzzy
3903 msgid "%Hempty body in an if-statement"
3904 msgstr "tom kropp i else-sats"
3905
3906 #: c-typeck.c:6805
3907 #, fuzzy
3908 msgid "%Hempty body in an else-statement"
3909 msgstr "tom kropp i else-sats"
3910
3911 #: c-typeck.c:6916 cp/parser.c:6579
3912 msgid "continue statement not within a loop"
3913 msgstr "continue-sats som inte är i en loop"
3914
3915 #: c-typeck.c:6936
3916 msgid "%Hstatement with no effect"
3917 msgstr ""
3918
3919 #: c-typeck.c:6965
3920 msgid "expression statement has incomplete type"
3921 msgstr "uttryckssats har inkomplett typ"
3922
3923 #: c-typeck.c:7334 c-typeck.c:7373
3924 msgid "division by zero"
3925 msgstr ""
3926
3927 #: c-typeck.c:7418 cp/typeck.c:2943
3928 msgid "right shift count is negative"
3929 msgstr "högershiftoperanden är negativ"
3930
3931 #: c-typeck.c:7425 cp/typeck.c:2949
3932 msgid "right shift count >= width of type"
3933 msgstr "högershiftoperanden >= storleken på typen"
3934
3935 #: c-typeck.c:7446 cp/typeck.c:2968
3936 msgid "left shift count is negative"
3937 msgstr "vänstershiftoperanden är negativ"
3938
3939 #: c-typeck.c:7449 cp/typeck.c:2970
3940 msgid "left shift count >= width of type"
3941 msgstr "vänstershiftoperanden >= storleken på typen"
3942
3943 #: c-typeck.c:7466 cp/typeck.c:3005
3944 msgid "comparing floating point with == or != is unsafe"
3945 msgstr "jämföra flyttal med == eller != är osäkert"
3946
3947 #: c-typeck.c:7490 c-typeck.c:7497
3948 #, fuzzy
3949 msgid "ISO C forbids comparison of %<void *%> with function pointer"
3950 msgstr "ISO C förbjuder jämförelse mellan \"void *\" och funktionspekare"
3951
3952 #: c-typeck.c:7501 c-typeck.c:7547
3953 msgid "comparison of distinct pointer types lacks a cast"
3954 msgstr ""
3955
3956 #: c-typeck.c:7515 c-typeck.c:7520 c-typeck.c:7567 c-typeck.c:7572
3957 msgid "comparison between pointer and integer"
3958 msgstr "jämförelse mellan pekare och heltal"
3959
3960 #: c-typeck.c:7539
3961 msgid "comparison of complete and incomplete pointers"
3962 msgstr "jämförelse av kompletta och inkompletta pekare"
3963
3964 #: c-typeck.c:7542
3965 msgid "ISO C forbids ordered comparisons of pointers to functions"
3966 msgstr "ISO C förbjuder ordningsjämförelse på pekare till funktioner"
3967
3968 #: c-typeck.c:7555 c-typeck.c:7562
3969 msgid "ordered comparison of pointer with integer zero"
3970 msgstr ""
3971
3972 #: c-typeck.c:7783
3973 msgid "comparison between signed and unsigned"
3974 msgstr "jämföreslse mellan signed och unsigned"
3975
3976 #: c-typeck.c:7829 cp/typeck.c:3412
3977 msgid "comparison of promoted ~unsigned with constant"
3978 msgstr ""
3979
3980 #: c-typeck.c:7837 cp/typeck.c:3420
3981 msgid "comparison of promoted ~unsigned with unsigned"
3982 msgstr ""
3983
3984 #: calls.c:1934
3985 msgid "function call has aggregate value"
3986 msgstr ""
3987
3988 #: cfghooks.c:90
3989 #, c-format
3990 msgid "bb %d on wrong place"
3991 msgstr ""
3992
3993 #: cfghooks.c:96
3994 #, c-format
3995 msgid "prev_bb of %d should be %d, not %d"
3996 msgstr ""
3997
3998 #: cfghooks.c:113
3999 #, c-format
4000 msgid "verify_flow_info: Wrong count of block %i %i"
4001 msgstr ""
4002
4003 #: cfghooks.c:119
4004 #, c-format
4005 msgid "verify_flow_info: Wrong frequency of block %i %i"
4006 msgstr ""
4007
4008 #: cfghooks.c:127
4009 #, c-format
4010 msgid "verify_flow_info: Duplicate edge %i->%i"
4011 msgstr ""
4012
4013 #: cfghooks.c:133
4014 #, c-format
4015 msgid "verify_flow_info: Wrong probability of edge %i->%i %i"
4016 msgstr ""
4017
4018 #: cfghooks.c:139
4019 #, c-format
4020 msgid "verify_flow_info: Wrong count of edge %i->%i %i"
4021 msgstr ""
4022
4023 #: cfghooks.c:151
4024 #, c-format
4025 msgid "verify_flow_info: Basic block %d succ edge is corrupted"
4026 msgstr ""
4027
4028 #: cfghooks.c:165 cfgrtl.c:2056
4029 #, c-format
4030 msgid "Wrong amount of branch edges after unconditional jump %i"
4031 msgstr ""
4032
4033 #: cfghooks.c:173 cfghooks.c:184
4034 #, c-format
4035 msgid "basic block %d pred edge is corrupted"
4036 msgstr ""
4037
4038 #: cfghooks.c:185
4039 #, c-format
4040 msgid "its dest_idx should be %d, not %d"
4041 msgstr ""
4042
4043 #: cfghooks.c:214
4044 #, c-format
4045 msgid "basic block %i edge lists are corrupted"
4046 msgstr ""
4047
4048 #: cfghooks.c:228
4049 msgid "verify_flow_info failed"
4050 msgstr ""
4051
4052 #: cfghooks.c:289
4053 #, c-format
4054 msgid "%s does not support redirect_edge_and_branch."
4055 msgstr ""
4056
4057 #: cfghooks.c:307
4058 #, c-format
4059 msgid "%s does not support redirect_edge_and_branch_force."
4060 msgstr ""
4061
4062 #: cfghooks.c:325
4063 #, fuzzy, c-format
4064 msgid "%s does not support split_block."
4065 msgstr "ISO C89 stödjer inte \"long long\"'"
4066
4067 #: cfghooks.c:361
4068 #, c-format
4069 msgid "%s does not support move_block_after."
4070 msgstr ""
4071
4072 #: cfghooks.c:374
4073 #, c-format
4074 msgid "%s does not support delete_basic_block."
4075 msgstr ""
4076
4077 #: cfghooks.c:406
4078 #, fuzzy, c-format
4079 msgid "%s does not support split_edge."
4080 msgstr "ISO C stöder inte komplexa heltalstyper"
4081
4082 #: cfghooks.c:467
4083 #, c-format
4084 msgid "%s does not support create_basic_block."
4085 msgstr ""
4086
4087 #: cfghooks.c:495
4088 #, c-format
4089 msgid "%s does not support can_merge_blocks_p."
4090 msgstr ""
4091
4092 #: cfghooks.c:506
4093 #, fuzzy, c-format
4094 msgid "%s does not support predict_edge."
4095 msgstr "ISO C stöder inte komplexa heltalstyper"
4096
4097 #: cfghooks.c:515
4098 #, fuzzy, c-format
4099 msgid "%s does not support predicted_by_p."
4100 msgstr "ISO C stöder inte komplexa heltalstyper"
4101
4102 #: cfghooks.c:529
4103 #, fuzzy, c-format
4104 msgid "%s does not support merge_blocks."
4105 msgstr "ISO C89 stöder inte typen complex"
4106
4107 #: cfghooks.c:575
4108 #, c-format
4109 msgid "%s does not support make_forwarder_block."
4110 msgstr ""
4111
4112 #: cfghooks.c:680
4113 #, c-format
4114 msgid "%s does not support can_duplicate_block_p."
4115 msgstr ""
4116
4117 #: cfghooks.c:707
4118 #, c-format
4119 msgid "%s does not support duplicate_block."
4120 msgstr ""
4121
4122 #: cfghooks.c:773
4123 #, c-format
4124 msgid "%s does not support block_ends_with_call_p"
4125 msgstr ""
4126
4127 #: cfghooks.c:784
4128 #, c-format
4129 msgid "%s does not support block_ends_with_condjump_p"
4130 msgstr ""
4131
4132 #: cfghooks.c:802
4133 #, c-format
4134 msgid "%s does not support flow_call_edges_add"
4135 msgstr ""
4136
4137 #: cfgloop.c:1312
4138 #, c-format
4139 msgid "Size of loop %d should be %d, not %d."
4140 msgstr ""
4141
4142 #: cfgloop.c:1329
4143 #, c-format
4144 msgid "Bb %d do not belong to loop %d."
4145 msgstr ""
4146
4147 #: cfgloop.c:1346
4148 #, c-format
4149 msgid "Loop %d's header does not have exactly 2 entries."
4150 msgstr ""
4151
4152 #: cfgloop.c:1353
4153 #, c-format
4154 msgid "Loop %d's latch does not have exactly 1 successor."
4155 msgstr ""
4156
4157 #: cfgloop.c:1358
4158 #, c-format
4159 msgid "Loop %d's latch does not have header as successor."
4160 msgstr ""
4161
4162 #: cfgloop.c:1363
4163 #, c-format
4164 msgid "Loop %d's latch does not belong directly to it."
4165 msgstr ""
4166
4167 #: cfgloop.c:1369
4168 #, c-format
4169 msgid "Loop %d's header does not belong directly to it."
4170 msgstr ""
4171
4172 #: cfgloop.c:1375
4173 #, c-format
4174 msgid "Loop %d's latch is marked as part of irreducible region."
4175 msgstr ""
4176
4177 #: cfgloop.c:1408
4178 #, c-format
4179 msgid "Basic block %d should be marked irreducible."
4180 msgstr ""
4181
4182 #: cfgloop.c:1414
4183 #, c-format
4184 msgid "Basic block %d should not be marked irreducible."
4185 msgstr ""
4186
4187 #: cfgloop.c:1422
4188 #, c-format
4189 msgid "Edge from %d to %d should be marked irreducible."
4190 msgstr ""
4191
4192 #: cfgloop.c:1429
4193 #, c-format
4194 msgid "Edge from %d to %d should not be marked irreducible."
4195 msgstr ""
4196
4197 #: cfgloop.c:1464
4198 #, c-format
4199 msgid "Wrong single exit %d->%d recorded for loop %d."
4200 msgstr ""
4201
4202 #: cfgloop.c:1468
4203 #, c-format
4204 msgid "Right exit is %d->%d."
4205 msgstr ""
4206
4207 #: cfgloop.c:1485
4208 #, c-format
4209 msgid "Single exit not recorded for loop %d."
4210 msgstr ""
4211
4212 #: cfgloop.c:1492
4213 #, c-format
4214 msgid "Loop %d should not have single exit (%d -> %d)."
4215 msgstr ""
4216
4217 #: cfgrtl.c:1948
4218 #, c-format
4219 msgid "end insn %d for block %d not found in the insn stream"
4220 msgstr ""
4221
4222 #: cfgrtl.c:1962
4223 #, c-format
4224 msgid "insn %d is in multiple basic blocks (%d and %d)"
4225 msgstr ""
4226
4227 #: cfgrtl.c:1974
4228 #, c-format
4229 msgid "head insn %d for block %d not found in the insn stream"
4230 msgstr ""
4231
4232 #: cfgrtl.c:1998
4233 msgid "verify_flow_info: REG_BR_PROB does not match cfg %wi %i"
4234 msgstr ""
4235
4236 #: cfgrtl.c:2013
4237 #, c-format
4238 msgid "Fallthru edge crosses section boundary (bb %i)"
4239 msgstr ""
4240
4241 #: cfgrtl.c:2038
4242 #, c-format
4243 msgid "Missing REG_EH_REGION note in the end of bb %i"
4244 msgstr ""
4245
4246 #: cfgrtl.c:2046
4247 #, c-format
4248 msgid "Too many outgoing branch edges from bb %i"
4249 msgstr ""
4250
4251 #: cfgrtl.c:2051
4252 #, c-format
4253 msgid "Fallthru edge after unconditional jump %i"
4254 msgstr ""
4255
4256 #: cfgrtl.c:2062
4257 #, fuzzy, c-format
4258 msgid "Wrong amount of branch edges after conditional jump %i"
4259 msgstr "Föredra hopp framför villkorlig körning"
4260
4261 #: cfgrtl.c:2067
4262 #, c-format
4263 msgid "Call edges for non-call insn in bb %i"
4264 msgstr ""
4265
4266 #: cfgrtl.c:2076
4267 #, c-format
4268 msgid "Abnormal edges for no purpose in bb %i"
4269 msgstr ""
4270
4271 #: cfgrtl.c:2088
4272 #, c-format
4273 msgid "insn %d inside basic block %d but block_for_insn is NULL"
4274 msgstr ""
4275
4276 #: cfgrtl.c:2092
4277 #, c-format
4278 msgid "insn %d inside basic block %d but block_for_insn is %i"
4279 msgstr ""
4280
4281 #: cfgrtl.c:2106 cfgrtl.c:2116
4282 #, c-format
4283 msgid "NOTE_INSN_BASIC_BLOCK is missing for block %d"
4284 msgstr ""
4285
4286 #: cfgrtl.c:2129
4287 #, c-format
4288 msgid "NOTE_INSN_BASIC_BLOCK %d in middle of basic block %d"
4289 msgstr ""
4290
4291 #: cfgrtl.c:2139
4292 #, c-format
4293 msgid "in basic block %d:"
4294 msgstr ""
4295
4296 #: cfgrtl.c:2140
4297 msgid "flow control insn inside a basic block"
4298 msgstr ""
4299
4300 #: cfgrtl.c:2188
4301 #, c-format
4302 msgid "missing barrier after block %i"
4303 msgstr ""
4304
4305 #: cfgrtl.c:2201
4306 #, c-format
4307 msgid "verify_flow_info: Incorrect blocks for fallthru %i->%i"
4308 msgstr ""
4309
4310 #: cfgrtl.c:2210
4311 #, c-format
4312 msgid "verify_flow_info: Incorrect fallthru %i->%i"
4313 msgstr ""
4314
4315 #: cfgrtl.c:2212
4316 msgid "wrong insn in the fallthru edge"
4317 msgstr ""
4318
4319 #: cfgrtl.c:2229
4320 msgid "basic blocks not laid down consecutively"
4321 msgstr ""
4322
4323 #: cfgrtl.c:2254
4324 msgid "insn outside basic block"
4325 msgstr ""
4326
4327 #: cfgrtl.c:2261
4328 msgid "return not followed by barrier"
4329 msgstr ""
4330
4331 #: cfgrtl.c:2268
4332 #, c-format
4333 msgid "number of bb notes in insn chain (%d) != n_basic_blocks (%d)"
4334 msgstr ""
4335
4336 #: cgraph.c:282
4337 #, fuzzy
4338 msgid "function body not available"
4339 msgstr "funktion \"%s\" kan inte deklareras som \"mutable\""
4340
4341 #: cgraph.c:284 cgraphunit.c:662
4342 msgid "redefined extern inline functions are not considered for inlining"
4343 msgstr ""
4344
4345 #: cgraph.c:287 cgraphunit.c:667
4346 #, fuzzy
4347 msgid "function not considered for inlining"
4348 msgstr "funktion \"%s\" kan inte deklareras som \"mutable\""
4349
4350 #: cgraph.c:289 cgraphunit.c:665
4351 #, fuzzy
4352 msgid "function not inlinable"
4353 msgstr "funktion \"%s\" kan inte deklareras som \"mutable\""
4354
4355 #: cgraph.c:673
4356 msgid "%D renamed after being referenced in assembly"
4357 msgstr ""
4358
4359 #: cgraphunit.c:513
4360 msgid "Shared call_expr:"
4361 msgstr ""
4362
4363 #: cgraphunit.c:519
4364 #, fuzzy
4365 msgid "Edge points to wrong declaration:"
4366 msgstr "detta är en tidigare deklaration"
4367
4368 #: cgraphunit.c:528
4369 msgid "Missing callgraph edge for call expr:"
4370 msgstr ""
4371
4372 #: cgraphunit.c:554
4373 #, c-format
4374 msgid "Aux field set for edge %s->%s"
4375 msgstr ""
4376
4377 #: cgraphunit.c:566
4378 #, fuzzy
4379 msgid "Inlined_to pointer is wrong"
4380 msgstr "sektionspekare saknas"
4381
4382 #: cgraphunit.c:571
4383 msgid "Multiple inline callers"
4384 msgstr ""
4385
4386 #: cgraphunit.c:578
4387 msgid "Inlined_to pointer set for noninline callers"
4388 msgstr ""
4389
4390 #: cgraphunit.c:584
4391 msgid "Inlined_to pointer is set but no predecesors found"
4392 msgstr ""
4393
4394 #: cgraphunit.c:589
4395 msgid "Inlined_to pointer reffers to itself"
4396 msgstr ""
4397
4398 #: cgraphunit.c:599
4399 msgid "Node not found in DECL_ASSEMBLER_NAME hash"
4400 msgstr ""
4401
4402 #: cgraphunit.c:613
4403 #, c-format
4404 msgid "Edge %s->%s has no corresponding call_expr"
4405 msgstr ""
4406
4407 #: cgraphunit.c:624
4408 msgid "verify_cgraph_node failed."
4409 msgstr ""
4410
4411 #: cgraphunit.c:810
4412 #, fuzzy
4413 msgid "failed to reclaim unneeded function"
4414 msgstr "fält \"%s\" deklarerad som en funktion"
4415
4416 #: cgraphunit.c:1201
4417 msgid "--param large-function-growth limit reached"
4418 msgstr ""
4419
4420 #: cgraphunit.c:1238
4421 msgid "recursive inlining"
4422 msgstr ""
4423
4424 #: cgraphunit.c:1403 cgraphunit.c:1655
4425 msgid "--param max-inline-insns-single limit reached"
4426 msgstr ""
4427
4428 #: cgraphunit.c:1427
4429 msgid "--param max-inline-insns-single limit reached after inlining into the callee"
4430 msgstr ""
4431
4432 #: cgraphunit.c:1477
4433 msgid "--param inline-unit-growth limit reached"
4434 msgstr ""
4435
4436 #: cgraphunit.c:1829
4437 msgid "Nodes with no released memory found."
4438 msgstr ""
4439
4440 #: collect2.c:402 gcc.c:6733
4441 #, fuzzy, c-format
4442 msgid "internal gcc abort in %s, at %s:%d"
4443 msgstr "Internt kompilatorfel i %s, vid %s:%d"
4444
4445 #: collect2.c:895
4446 msgid "no arguments"
4447 msgstr "inga argument"
4448
4449 #: collect2.c:1194
4450 #, fuzzy, c-format
4451 msgid "unknown demangling style '%s'"
4452 msgstr "okänt maskinläge `%s'"
4453
4454 #: collect2.c:1268 collect2.c:1416 collect2.c:1451
4455 #, c-format
4456 msgid "fopen %s"
4457 msgstr "fopen %s"
4458
4459 #: collect2.c:1271 collect2.c:1421 collect2.c:1454
4460 #, c-format
4461 msgid "fclose %s"
4462 msgstr "fclose %s"
4463
4464 #: collect2.c:1280
4465 #, c-format
4466 msgid "collect2 version %s"
4467 msgstr ""
4468
4469 #: collect2.c:1370
4470 #, c-format
4471 msgid "%d constructor(s) found\n"
4472 msgstr "%d konstruerare hittad(e)\n"
4473
4474 #: collect2.c:1371
4475 #, c-format
4476 msgid "%d destructor(s)  found\n"
4477 msgstr "%d destruerare  hittad(e)\n"
4478
4479 #: collect2.c:1372
4480 #, c-format
4481 msgid "%d frame table(s) found\n"
4482 msgstr ""
4483
4484 #: collect2.c:1514
4485 #, c-format
4486 msgid "%s terminated with signal %d [%s]%s"
4487 msgstr "%s terminerade med signal %d [%s]%s"
4488
4489 #: collect2.c:1532
4490 #, c-format
4491 msgid "%s returned %d exit status"
4492 msgstr "%s returnerade avslutningsstatus %d"
4493
4494 #: collect2.c:1557
4495 #, c-format
4496 msgid "[cannot find %s]"
4497 msgstr "[kan inte hitta %s]"
4498
4499 #: collect2.c:1572
4500 #, fuzzy, c-format
4501 msgid "cannot find '%s'"
4502 msgstr "kan inte hitta \"%s\""
4503
4504 #: collect2.c:1583 collect2.c:1586
4505 #, c-format
4506 msgid "redirecting stdout: %s"
4507 msgstr "omdirigerar stdout: %s"
4508
4509 #: collect2.c:1625
4510 #, c-format
4511 msgid "[Leaving %s]\n"
4512 msgstr "[Lämnar %s]\n"
4513
4514 #: collect2.c:1845
4515 #, c-format
4516 msgid ""
4517 "\n"
4518 "write_c_file - output name is %s, prefix is %s\n"
4519 msgstr ""
4520
4521 #: collect2.c:2049
4522 #, fuzzy
4523 msgid "cannot find 'nm'"
4524 msgstr "kan inte hitta \"nm\""
4525
4526 #: collect2.c:2059 collect2.c:2225
4527 msgid "pipe"
4528 msgstr "rör"
4529
4530 #: collect2.c:2063 collect2.c:2229
4531 msgid "fdopen"
4532 msgstr "fdopen"
4533
4534 #: collect2.c:2089 collect2.c:2255
4535 #, c-format
4536 msgid "dup2 %d 1"
4537 msgstr "dup2 %d 1"
4538
4539 #: collect2.c:2092 collect2.c:2095 collect2.c:2108 collect2.c:2258
4540 #: collect2.c:2261 collect2.c:2274
4541 #, c-format
4542 msgid "close %d"
4543 msgstr "close %d"
4544
4545 #: collect2.c:2098 collect2.c:2264
4546 #, c-format
4547 msgid "execv %s"
4548 msgstr "execv %s"
4549
4550 #: collect2.c:2152
4551 #, c-format
4552 msgid "init function found in object %s"
4553 msgstr ""
4554
4555 #: collect2.c:2160
4556 #, c-format
4557 msgid "fini function found in object %s"
4558 msgstr ""
4559
4560 #: collect2.c:2183 collect2.c:2313
4561 msgid "fclose"
4562 msgstr "fclose"
4563
4564 #: collect2.c:2216
4565 #, fuzzy
4566 msgid "cannot find 'ldd'"
4567 msgstr "kan inte hitta \"ldd\""
4568
4569 #: collect2.c:2277
4570 msgid ""
4571 "\n"
4572 "ldd output with constructors/destructors.\n"
4573 msgstr ""
4574
4575 #: collect2.c:2292
4576 #, c-format
4577 msgid "dynamic dependency %s not found"
4578 msgstr ""
4579
4580 #: collect2.c:2304
4581 #, c-format
4582 msgid "unable to open dynamic dependency '%s'"
4583 msgstr ""
4584
4585 #: collect2.c:2463
4586 #, c-format
4587 msgid "%s: not a COFF file"
4588 msgstr "%s: är inte en COFF-fil"
4589
4590 #: collect2.c:2583
4591 #, c-format
4592 msgid "%s: cannot open as COFF file"
4593 msgstr "%s: kan inte öppna som COFF-fil"
4594
4595 #: collect2.c:2641
4596 #, fuzzy, c-format
4597 msgid "library lib%s not found"
4598 msgstr "Hittade inte bibliotek lib%s"
4599
4600 #: combine.c:12516
4601 #, c-format
4602 msgid ""
4603 ";; Combiner statistics: %d attempts, %d substitutions (%d requiring new space),\n"
4604 ";; %d successes.\n"
4605 "\n"
4606 msgstr ""
4607
4608 #: combine.c:12525
4609 #, c-format
4610 msgid ""
4611 "\n"
4612 ";; Combiner totals: %d attempts, %d substitutions (%d requiring new space),\n"
4613 ";; %d successes.\n"
4614 msgstr ""
4615
4616 #: convert.c:69
4617 msgid "cannot convert to a pointer type"
4618 msgstr "kan inte konvertera till en pekartyp"
4619
4620 #: convert.c:302
4621 msgid "pointer value used where a floating point value was expected"
4622 msgstr ""
4623
4624 #: convert.c:306
4625 msgid "aggregate value used where a float was expected"
4626 msgstr ""
4627
4628 #: convert.c:331
4629 msgid "conversion to incomplete type"
4630 msgstr ""
4631
4632 #: convert.c:660 convert.c:736
4633 msgid "can't convert between vector values of different size"
4634 msgstr ""
4635
4636 #: convert.c:666
4637 msgid "aggregate value used where an integer was expected"
4638 msgstr ""
4639
4640 #: convert.c:716
4641 msgid "pointer value used where a complex was expected"
4642 msgstr ""
4643
4644 #: convert.c:720
4645 msgid "aggregate value used where a complex was expected"
4646 msgstr ""
4647
4648 #: convert.c:742
4649 msgid "can't convert value to a vector"
4650 msgstr ""
4651
4652 #: coverage.c:168
4653 #, fuzzy, c-format
4654 msgid "%qs is not a gcov data file"
4655 msgstr "\"%s\" är inte ett giltigt filnamn"
4656
4657 #: coverage.c:179
4658 msgid "%qs is version %q.*s, expected version %q.*s"
4659 msgstr ""
4660
4661 #: coverage.c:259 coverage.c:267
4662 #, c-format
4663 msgid "coverage mismatch for function %u while reading execution counters."
4664 msgstr ""
4665
4666 #: coverage.c:261 coverage.c:344
4667 #, c-format
4668 msgid "checksum is %x instead of %x"
4669 msgstr ""
4670
4671 #: coverage.c:269 coverage.c:352
4672 #, c-format
4673 msgid "number of counters is %d instead of %d"
4674 msgstr ""
4675
4676 #: coverage.c:275
4677 #, fuzzy, c-format
4678 msgid "cannot merge separate %s counters for function %u"
4679 msgstr "kan inte deklarera en statisk funktion i en annan funktion"
4680
4681 #: coverage.c:296
4682 #, fuzzy, c-format
4683 msgid "%qs has overflowed"
4684 msgstr "parsestack överfull"
4685
4686 #: coverage.c:296
4687 #, fuzzy, c-format
4688 msgid "%qs is corrupted"
4689 msgstr "-f%s stödjs inte längre"
4690
4691 #: coverage.c:333
4692 #, fuzzy, c-format
4693 msgid "no coverage for function %qs found."
4694 msgstr "ogiltig lagringsklass för funktion \"%s\""
4695
4696 #: coverage.c:341 coverage.c:349
4697 #, c-format
4698 msgid "coverage mismatch for function %qs while reading counter %qs."
4699 msgstr ""
4700
4701 #: coverage.c:532
4702 #, fuzzy, c-format
4703 msgid "cannot open %s"
4704 msgstr "kan inte öppna %s"
4705
4706 #: coverage.c:567
4707 #, fuzzy, c-format
4708 msgid "error writing %qs"
4709 msgstr "fel vid skrivning till %s"
4710
4711 #: cppspec.c:106
4712 #, c-format
4713 msgid "\"%s\" is not a valid option to the preprocessor"
4714 msgstr ""
4715
4716 #: cppspec.c:128
4717 msgid "too many input files"
4718 msgstr "för många indatafiler"
4719
4720 #: cse.c:6812
4721 #, c-format
4722 msgid ";; Processing block from %d to %d, %d sets.\n"
4723 msgstr ""
4724
4725 #: diagnostic.c:168
4726 #, c-format
4727 msgid "%s:%d: confused by earlier errors, bailing out\n"
4728 msgstr ""
4729
4730 #: diagnostic.c:228
4731 #, fuzzy
4732 msgid "compilation terminated due to -Wfatal-errors.\n"
4733 msgstr "kompilering avslutad.\n"
4734
4735 #: diagnostic.c:237
4736 #, c-format
4737 msgid ""
4738 "Please submit a full bug report,\n"
4739 "with preprocessed source if appropriate.\n"
4740 "See %s for instructions.\n"
4741 msgstr ""
4742 "Var vänlig och skicka in en komplett felrapport,\n"
4743 "om möjligt med preprocessad källfil.\n"
4744 "Se %s för instruktioner.\n"
4745
4746 #: diagnostic.c:246
4747 msgid "compilation terminated.\n"
4748 msgstr "kompilering avslutad.\n"
4749
4750 #: diagnostic.c:537
4751 msgid "Internal compiler error: Error reporting routines re-entered.\n"
4752 msgstr "Internt kompilatorfel: Felhanteringsrutiner återanropade.\n"
4753
4754 #: diagnostic.c:556
4755 #, c-format
4756 msgid "in %s, at %s:%d"
4757 msgstr ""
4758
4759 #: dominance.c:834
4760 #, c-format
4761 msgid "dominator of %d status unknown"
4762 msgstr ""
4763
4764 #: dominance.c:836
4765 #, c-format
4766 msgid "dominator of %d should be %d, not %d"
4767 msgstr ""
4768
4769 #: dominance.c:848
4770 #, c-format
4771 msgid "ENTRY does not dominate bb %d"
4772 msgstr ""
4773
4774 #: dwarf2out.c:3393
4775 #, fuzzy, c-format
4776 msgid "DW_LOC_OP %s not implemented\n"
4777 msgstr "DW_LOC_OP&nbs