OSDN Git Service

* be.po, ca.po, da.po, de.po, el.po, es.po, fr.po, ja.po, nl.po,
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / po / sv.po
1 # Swedish translation for the GNU CC.
2 # Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
3 # Dennis Björklund <db@zigo.dhs.org>, 2000, 2001, 2002.
4 #
5 # Kom ihåg att i svenskan så använder vi "" för citat
6 # och inte '' som det är i originaluttrycken.
7 #
8 # Jag har gjort en liten ordlista över uttryck som kan finnas i
9 # översättningen
10 #
11 # http://www.zigo.dhs.org/~dennis/gcc/
12 #
13 # Denna lista är inte komplett men är det någon som vill hjälpa till
14 # att översätta gcc och har åsikter om hur dessa uttryck skall skrivas
15 # så ta kontakt så kan vi uppdatera den.
16 #
17 # Det mesta av övdersättningen som finns nu kommer från tiden
18 # innan version 3.0 av gcc. Dessvärre så fungerade aldrig gcc
19 # med översättningar korrekt då, så den kom inte till användning.
20 # Jag har överfört de gamla strängarna till dagens version (3.2)
21 # så det finns en början, men det är mycket kvar. Men vill någon hjälpa
22 # till så vore det jättebra. Jag kommer översätta en bit då och då
23 # i mån av tid, men det är en stor fil med komplicerade uttryck så
24 # det tar en stund att bli klar.
25 #
26 msgid ""
27 msgstr ""
28 "Project-Id-Version: gcc 3.2\n"
29 "Report-Msgid-Bugs-To: http://gcc.gnu.org/bugs.html\n"
30 "POT-Creation-Date: 2004-11-04 19:12-0800\n"
31 "PO-Revision-Date: 2002-08-26 12:58+0200\n"
32 "Last-Translator: Dennis Björklund <db@zigo.dhs.org>\n"
33 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
34 "MIME-Version: 1.0\n"
35 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
36 "Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
37
38 #: attribs.c:178
39 #, c-format
40 msgid "`%s' attribute directive ignored"
41 msgstr "attributet \"%s\" ignorerat"
42
43 #: attribs.c:186
44 #, c-format
45 msgid "wrong number of arguments specified for `%s' attribute"
46 msgstr "fel antal argument angett för attributet `%s'"
47
48 #: attribs.c:203
49 #, c-format
50 msgid "`%s' attribute does not apply to types"
51 msgstr "attributet \"%s\" är inte applicerbart på typer"
52
53 #: attribs.c:249
54 #, c-format
55 msgid "`%s' attribute only applies to function types"
56 msgstr "attributet \"%s\" fungerar bara på funktionstyper"
57
58 #: attribs.c:416 c-common.c:4306 c-common.c:4325 c-common.c:4343
59 #: c-common.c:4370 c-common.c:4389 c-common.c:4412 c-common.c:4435
60 #: c-common.c:4461 c-common.c:4495 c-common.c:4539 c-common.c:4567
61 #: c-common.c:4595 c-common.c:4614 c-common.c:4881 c-common.c:4903
62 #: c-common.c:4938 c-common.c:5005 c-common.c:5051 c-common.c:5109
63 #: c-common.c:5140 c-common.c:5440 c-common.c:5463 c-common.c:5502
64 #: config/arm/arm.c:2281 config/arm/arm.c:2308 config/avr/avr.c:4504
65 #: config/h8300/h8300.c:4284 config/h8300/h8300.c:4307 config/i386/i386.c:1626
66 #: config/i386/i386.c:15398 config/i386/winnt.c:86 config/ia64/ia64.c:1057
67 #: config/ip2k/ip2k.c:3151 config/rs6000/rs6000.c:15035
68 #, c-format
69 msgid "`%s' attribute ignored"
70 msgstr "attributet `%s' ignorerat"
71
72 #: builtins.c:318
73 msgid "offset outside bounds of constant string"
74 msgstr "index till en konstant sträng pekar utanför dess gränser"
75
76 #: builtins.c:786
77 msgid "second arg to `__builtin_prefetch' must be a constant"
78 msgstr "andra argumentet till \"__builtin_prefetch\" måste vara en konstant"
79
80 #: builtins.c:793
81 msgid "invalid second arg to __builtin_prefetch; using zero"
82 msgstr "ogiltigt andra argument till __builtin_prefetch; använder noll"
83
84 #: builtins.c:800
85 msgid "third arg to `__builtin_prefetch' must be a constant"
86 msgstr "tredje argumentet till \"__builtin_prefetch\" måste vara en konstant"
87
88 #: builtins.c:807
89 msgid "invalid third arg to __builtin_prefetch; using zero"
90 msgstr "ogiltigt tredje argument till __builtin_prefetch; använder noll"
91
92 #: builtins.c:3828
93 msgid "argument of `__builtin_args_info' must be constant"
94 msgstr "argumentet till \"__builtin_args_info\" måste vara konstant"
95
96 #: builtins.c:3834
97 msgid "argument of `__builtin_args_info' out of range"
98 msgstr "argument till \"__builtin_args_info\" är utanför sitt intervall"
99
100 #: builtins.c:3840
101 msgid "missing argument in `__builtin_args_info'"
102 msgstr "argument saknas till \"__builtin_args_info\""
103
104 #: builtins.c:3856
105 msgid "`va_start' used in function with fixed args"
106 msgstr "\"va_start\" används i en funktion med fixt antal parametrar"
107
108 #: builtins.c:3875
109 msgid "second parameter of `va_start' not last named argument"
110 msgstr "andra parametern till \"va_start\" var inte det sista namngivna argumentet"
111
112 #. Evidently an out of date version of <stdarg.h>; can't validate
113 #. va_start's second argument, but can still work as intended.
114 #: builtins.c:3880
115 msgid "`__builtin_next_arg' called without an argument"
116 msgstr "\"__builtin_next_arg\" anropad utan argument"
117
118 #: builtins.c:3969
119 msgid "too many arguments to function `va_start'"
120 msgstr "För många argument till funktionen \"va_start\""
121
122 #: builtins.c:4091
123 msgid "first argument to `va_arg' not of type `va_list'"
124 msgstr "första argumentet till \"va_arg\" är inte av typen \"va_list\""
125
126 #. Unfortunately, this is merely undefined, rather than a constraint
127 #. violation, so we cannot make this an error.  If this call is never
128 #. executed, the program is still strictly conforming.
129 #: builtins.c:4123
130 #, c-format
131 msgid "`%s' is promoted to `%s' when passed through `...'"
132 msgstr "\"%s\" konverteras till \"%s\" när det skickas via \"...\""
133
134 #: builtins.c:4128
135 #, c-format
136 msgid "(so you should pass `%s' not `%s' to `va_arg')"
137 msgstr "(alltså skall du skicka \"%s\" och inte \"%s\" till \"va_arg\")"
138
139 #. We can, however, treat "undefined" any way we please.
140 #. Call abort to encourage the user to fix the program.
141 #: builtins.c:4134 c-typeck.c:1713
142 msgid "if this code is reached, the program will abort"
143 msgstr ""
144
145 #: builtins.c:4241
146 msgid "invalid arg to `__builtin_frame_address'"
147 msgstr "ogiltigt argument till \"__builtin_frame_address\""
148
149 #: builtins.c:4243
150 msgid "invalid arg to `__builtin_return_address'"
151 msgstr "ogiltigt argument till \"__builtin_return_address\""
152
153 #: builtins.c:4257
154 msgid "unsupported arg to `__builtin_frame_address'"
155 msgstr "Icke supportat argument till \"__builtin_frame_address\""
156
157 #: builtins.c:4259
158 msgid "unsupported arg to `__builtin_return_address'"
159 msgstr "Icke supportat argument till \"__builtin_return_address\""
160
161 #: builtins.c:4419
162 msgid "second arg to `__builtin_expect' must be a constant"
163 msgstr "andra argumentet till \"__builtin_expect\" måste vara en konstant"
164
165 #: builtins.c:5360
166 msgid "__builtin_longjmp second argument must be 1"
167 msgstr "andra argumentet till __builtin_longjmp måste vara 1"
168
169 #: builtins.c:5458
170 #, c-format
171 msgid "built-in function `%s' not currently supported"
172 msgstr "inbyggd funktion \"%s\" stöds inte för närvarande"
173
174 #: builtins.c:5598
175 #, fuzzy
176 msgid "target format does not support infinity"
177 msgstr "målprocessorn stödjer inte THUMB-instruktioner"
178
179 #: c-common.c:916
180 msgid "%Hsuggest explicit braces to avoid ambiguous `else'"
181 msgstr ""
182
183 #: c-common.c:1140
184 #, fuzzy
185 msgid "%J'%D' is not defined outside of function scope"
186 msgstr "\"%s\" är inte definierad utanför funktions-scope"
187
188 #: c-common.c:1160
189 #, c-format
190 msgid "string length `%d' is greater than the length `%d' ISO C%d compilers are required to support"
191 msgstr "stränglängden \"%d\" är större än den minsta längden \"%d\" som ISO C%d kompilatorer behöver stödja"
192
193 #: c-common.c:1200
194 msgid "overflow in constant expression"
195 msgstr "spill i konstant uttryck"
196
197 #: c-common.c:1220
198 msgid "integer overflow in expression"
199 msgstr "heltalsspill i uttryck"
200
201 #: c-common.c:1229
202 msgid "floating point overflow in expression"
203 msgstr "flyttalsspill i uttryck"
204
205 #: c-common.c:1235
206 #, fuzzy
207 msgid "vector overflow in expression"
208 msgstr "heltalsspill i uttryck"
209
210 #. This detects cases like converting -129 or 256 to unsigned char.
211 #: c-common.c:1257
212 msgid "large integer implicitly truncated to unsigned type"
213 msgstr "stort heltal implicit trunkerat till unsigned typ"
214
215 #: c-common.c:1259
216 msgid "negative integer implicitly converted to unsigned type"
217 msgstr "negativt heltal implicit konverterat till unsigned typ"
218
219 #: c-common.c:1305
220 msgid "overflow in implicit constant conversion"
221 msgstr "spill i implicit constant konvertering"
222
223 #: c-common.c:1441
224 #, c-format
225 msgid "operation on `%s' may be undefined"
226 msgstr "operation på \"%s\" kan vara odefinierad"
227
228 #: c-common.c:1725
229 msgid "expression statement has incomplete type"
230 msgstr "uttryckssats har inkomplett typ"
231
232 #: c-common.c:1757
233 msgid "case label does not reduce to an integer constant"
234 msgstr "case-etikett reducerar inte till en heltalskonstant"
235
236 #: c-common.c:2087
237 msgid "invalid truth-value expression"
238 msgstr "ogiltigt sanningsvärdeuttryck"
239
240 #: c-common.c:2138
241 #, c-format
242 msgid "invalid operands to binary %s"
243 msgstr "ogiltiga operander till binär %s"
244
245 #: c-common.c:2372
246 msgid "comparison is always false due to limited range of data type"
247 msgstr "jämförelsen är alltid falsk på grund av begränsat intervall för datatypen"
248
249 #: c-common.c:2374
250 msgid "comparison is always true due to limited range of data type"
251 msgstr "jämförelsen är alltid sann på grund av begränsat intervall för datatypen"
252
253 #: c-common.c:2444
254 msgid "comparison of unsigned expression >= 0 is always true"
255 msgstr "jämförelse med unsigned-uttryck >= 0 är alltid sant"
256
257 #: c-common.c:2453
258 msgid "comparison of unsigned expression < 0 is always false"
259 msgstr "jämförelse med unsigned-uttryck < 0 är alltid falskt"
260
261 #: c-common.c:2498
262 msgid "pointer of type `void *' used in arithmetic"
263 msgstr "pekare av typen \"void *\" använd med aritmetik"
264
265 #: c-common.c:2504
266 msgid "pointer to a function used in arithmetic"
267 msgstr "pekare till funktion använd med aritmetik"
268
269 #: c-common.c:2510
270 msgid "pointer to member function used in arithmetic"
271 msgstr "pekare till medlemsfunktion använd med aritmetik"
272
273 #: c-common.c:2599 f/com.c:14734
274 msgid "struct type value used where scalar is required"
275 msgstr "struct-värde använt där skalär krävs"
276
277 #: c-common.c:2603 f/com.c:14738
278 msgid "union type value used where scalar is required"
279 msgstr "union-värde använt där skalär krävs"
280
281 #: c-common.c:2607 f/com.c:14742
282 msgid "array type value used where scalar is required"
283 msgstr "fält-värde använd där skalär krävs"
284
285 #. Common Ada/Pascal programmer's mistake.  We always warn
286 #. about this since it is so bad.
287 #: c-common.c:2644
288 msgid "the address of `%D', will always evaluate as `true'"
289 msgstr ""
290
291 #: c-common.c:2738 f/com.c:14874
292 msgid "suggest parentheses around assignment used as truth value"
293 msgstr "föreslår parenteser runt tilldelning som används som sanningsvärde"
294
295 #: c-common.c:2784 c-common.c:2824
296 msgid "invalid use of `restrict'"
297 msgstr "ogiltigt användande av \"restrict\""
298
299 #: c-common.c:2934
300 #, fuzzy
301 msgid "invalid application of `sizeof' to a function type"
302 msgstr "ISO C++ förbjuder användning av \"sizeof\" på funktioner"
303
304 #: c-common.c:2944
305 #, fuzzy, c-format
306 msgid "invalid application of `%s' to a void type"
307 msgstr "ogiltig operation på oinstansierad typ"
308
309 #: c-common.c:2950
310 #, fuzzy
311 msgid "invalid application of `%s' to incomplete type `%T' "
312 msgstr "sizeof applicerat på en inkomplett typ"
313
314 #: c-common.c:2991
315 msgid "`__alignof' applied to a bit-field"
316 msgstr ""
317
318 #: c-common.c:3483
319 #, fuzzy, c-format
320 msgid "cannot disable built-in function `%s'"
321 msgstr "döljer inbyggd funktion \"%s\""
322
323 #: c-common.c:3644 c-typeck.c:1954
324 #, c-format
325 msgid "too few arguments to function `%s'"
326 msgstr "för få argument till funktionen \"%s\""
327
328 #: c-common.c:3650 c-typeck.c:1815
329 #, c-format
330 msgid "too many arguments to function `%s'"
331 msgstr "för många argument till funktionen \"%s\""
332
333 #: c-common.c:3669
334 #, fuzzy, c-format
335 msgid "non-floating-point argument to function `%s'"
336 msgstr "för många argument till funktionen \"%s\""
337
338 #: c-common.c:3896
339 msgid "pointers are not permitted as case values"
340 msgstr "pekare är inte tillåtna case-värden"
341
342 #: c-common.c:3900
343 #, fuzzy
344 msgid "range expressions in switch statements are non-standard"
345 msgstr "ISO C förbjuder intervalluttryck i switch-satser"
346
347 #: c-common.c:3929
348 msgid "empty range specified"
349 msgstr "tomt intervall angivet"
350
351 #: c-common.c:3980
352 msgid "duplicate (or overlapping) case value"
353 msgstr "dubbla (eller överlappand) case-värden"
354
355 #: c-common.c:3981
356 #, fuzzy
357 msgid "%Jthis is the first entry overlapping that value"
358 msgstr "detta är det första fallet som överlappar det värdet"
359
360 #: c-common.c:3985
361 msgid "duplicate case value"
362 msgstr "upprepat case-värde"
363
364 #: c-common.c:3986
365 #, fuzzy
366 msgid "%Jpreviously used here"
367 msgstr "tidigare använd här"
368
369 #: c-common.c:3990
370 msgid "multiple default labels in one switch"
371 msgstr "flera default-etiketter i en switch"
372
373 #: c-common.c:3991
374 #, fuzzy
375 msgid "%Jthis is the first default label"
376 msgstr "detta är den första default-etiketten"
377
378 #: c-common.c:4016
379 #, fuzzy
380 msgid "taking the address of a label is non-standard"
381 msgstr "ISO C++ förbjuder att man tar adressen till funktionen \"::main\""
382
383 #: c-common.c:4062
384 msgid "%Hignoring return value of `%D', declared with attribute warn_unused_result"
385 msgstr ""
386
387 #: c-common.c:4067
388 msgid "%Hignoring return value of function declared with attribute warn_unused_result"
389 msgstr ""
390
391 #: c-common.c:4651
392 #, c-format
393 msgid "unknown machine mode `%s'"
394 msgstr "okänt maskinläge `%s'"
395
396 #: c-common.c:4654
397 #, c-format
398 msgid "no data type for mode `%s'"
399 msgstr "ingen datatyp för läge `%s'"
400
401 #: c-common.c:4658
402 #, fuzzy, c-format
403 msgid "invalid pointer mode `%s'"
404 msgstr "ogiltig operand för %V"
405
406 #: c-common.c:4665 c-common.c:5237
407 #, fuzzy, c-format
408 msgid "unable to emulate '%s'"
409 msgstr "kan inte öppna fil \"%s\""
410
411 #: c-common.c:4686
412 #, fuzzy, c-format
413 msgid "mode `%s' applied to inappropriate type"
414 msgstr "sizeof applicerat på en inkomplett typ"
415
416 #: c-common.c:4718
417 #, fuzzy
418 msgid "%Jsection attribute cannot be specified for local variables"
419 msgstr "attributet \"section\" kan inte anges för lokala variabler"
420
421 #: c-common.c:4729
422 #, fuzzy
423 msgid "%Jsection of '%D' conflicts with previous declaration"
424 msgstr "sektion \"%s\" står i konflikt med tidigare deklaration"
425
426 #: c-common.c:4738
427 #, fuzzy
428 msgid "%Jsection attribute not allowed for '%D'"
429 msgstr "attributet \"section\" är inte tillåten för \"%s\""
430
431 #: c-common.c:4744
432 #, fuzzy
433 msgid "%Jsection attributes are not supported for this target"
434 msgstr "attributet \"section\" stöds inte för denna målarkitektur"
435
436 #: c-common.c:4782
437 msgid "requested alignment is not a constant"
438 msgstr "efterfrågad minnesjustering är inte konstant"
439
440 #: c-common.c:4787
441 msgid "requested alignment is not a power of 2"
442 msgstr "efterrågad minnesjustering är inte en potens av 2"
443
444 #: c-common.c:4792
445 msgid "requested alignment is too large"
446 msgstr "efterfrågad minnesjustering är för stor"
447
448 #: c-common.c:4818
449 #, fuzzy
450 msgid "%Jalignment may not be specified for '%D'"
451 msgstr "minnesjustering kan inte anges för \"%s\""
452
453 #: c-common.c:4856
454 #, fuzzy
455 msgid "%J'%D' defined both normally and as an alias"
456 msgstr "\"%s\" är definierad både normalt och som ett alias"
457
458 #: c-common.c:4866
459 msgid "alias arg not a string"
460 msgstr "aliasargumentet är inte en sträng"
461
462 #: c-common.c:4909
463 #, fuzzy
464 msgid "visibility arg not a string"
465 msgstr "aliasargumentet är inte en sträng"
466
467 #: c-common.c:4922
468 msgid "visibility arg must be one of \"default\", \"hidden\", \"protected\" or \"internal\""
469 msgstr ""
470
471 #: c-common.c:4948
472 #, fuzzy
473 msgid "tls_model arg not a string"
474 msgstr "aliasargumentet är inte en sträng"
475
476 #: c-common.c:4957
477 msgid "tls_model arg must be one of \"local-exec\", \"initial-exec\", \"local-dynamic\" or \"global-dynamic\""
478 msgstr ""
479
480 #: c-common.c:4979 c-common.c:5025
481 #, fuzzy
482 msgid "%J'%E' attribute applies only to functions"
483 msgstr "attributet \"%s\" fungerar bara på funktioner"
484
485 #: c-common.c:4984 c-common.c:5030
486 #, fuzzy
487 msgid "%Jcan't set '%E' attribute after definition"
488 msgstr "kan inte sätta attributet \"%s\" efter definitionen"
489
490 #: c-common.c:5106
491 #, c-format
492 msgid "`%s' attribute ignored for `%s'"
493 msgstr "attributet `%s' ignorerat för \"%s\""
494
495 #: c-common.c:5169
496 #, c-format
497 msgid "invalid vector type for attribute `%s'"
498 msgstr "ogiltigt vektortype för attribut \"%s\""
499
500 #: c-common.c:5193 c-common.c:5225
501 msgid "no vector mode with the size and type specified could be found"
502 msgstr ""
503
504 #: c-common.c:5281
505 #, fuzzy
506 msgid "nonnull attribute without arguments on a non-prototype"
507 msgstr "antalet argument matchar inte prototypen"
508
509 #: c-common.c:5296
510 #, fuzzy, c-format
511 msgid "nonnull argument has invalid operand number (arg %lu)"
512 msgstr "formatsträng har ett ogiltigt antal operander"
513
514 #: c-common.c:5315
515 #, c-format
516 msgid "nonnull argument with out-of-range operand number (arg %lu, operand %lu)"
517 msgstr ""
518
519 #: c-common.c:5323
520 #, c-format
521 msgid "nonnull argument references non-pointer operand (arg %lu, operand %lu)"
522 msgstr ""
523
524 #: c-common.c:5403
525 #, c-format
526 msgid "null argument where non-null required (arg %lu)"
527 msgstr ""
528
529 #: c-common.c:5474
530 #, fuzzy
531 msgid "cleanup arg not an identifier"
532 msgstr "predikat måste vara en identifierare"
533
534 #: c-common.c:5481
535 #, fuzzy
536 msgid "cleanup arg not a function"
537 msgstr "anropat objekt är inte en funktion"
538
539 #: c-common.c:5842
540 #, c-format
541 msgid "%s at end of input"
542 msgstr "%s vid slutet av indatan"
543
544 #: c-common.c:5848
545 #, c-format
546 msgid "%s before %s'%c'"
547 msgstr "%s före %s'%c'"
548
549 #: c-common.c:5850
550 #, c-format
551 msgid "%s before %s'\\x%x'"
552 msgstr "%s före %s'\\x%x'"
553
554 #: c-common.c:5854
555 #, c-format
556 msgid "%s before string constant"
557 msgstr "%s före strängkonstant"
558
559 #: c-common.c:5856
560 #, c-format
561 msgid "%s before numeric constant"
562 msgstr "%s före numerisk konstant"
563
564 #: c-common.c:5858
565 #, c-format
566 msgid "%s before \"%s\""
567 msgstr "%s före \"%s\""
568
569 #: c-common.c:5860
570 #, c-format
571 msgid "%s before '%s' token"
572 msgstr "%s före symbolen '%s'"
573
574 #. Use `%s' to print the string in case there are any escape
575 #. characters in the message.
576 #: c-common.c:5862 c-typeck.c:2592 c-typeck.c:3984 c-typeck.c:3999
577 #: c-typeck.c:4014 final.c:2776 final.c:2778 gcc.c:4584 rtl-error.c:109
578 #: toplev.c:1357 config/cris/cris.c:552 cp/parser.c:1848 cp/typeck.c:4173
579 #: java/expr.c:356 java/verify.c:1456 java/verify.c:1457 java/verify.c:1472
580 #, c-format
581 msgid "%s"
582 msgstr "%s"
583
584 #: c-convert.c:82 c-typeck.c:1211 c-typeck.c:3424 cp/typeck.c:1363
585 #: cp/typeck.c:5729 treelang/tree-convert.c:79
586 msgid "void value not ignored as it ought to be"
587 msgstr "värdet av typen void ignoreras inte vilket bör göras"
588
589 #: c-convert.c:114 java/typeck.c:148 treelang/tree-convert.c:105
590 msgid "conversion to non-scalar type requested"
591 msgstr "konvertering till icke-skalär typ begärd"
592
593 #: c-decl.c:371
594 #, fuzzy
595 msgid "%Jarray '%D' assumed to have one element"
596 msgstr "fält \"%s\" antas ha ett element"
597
598 #: c-decl.c:580
599 #, fuzzy
600 msgid "%Jlabel `%D' used but not defined"
601 msgstr "etikett \"%s\" använd men inte definierad"
602
603 #: c-decl.c:586
604 #, fuzzy
605 msgid "%Jlabel `%D' defined but not used"
606 msgstr "etikett \"%s\" definierad men inte använd"
607
608 #: c-decl.c:588
609 #, fuzzy
610 msgid "%Jlabel `%D' declared but not defined"
611 msgstr "etikett \"%s\" använd men inte definierad"
612
613 #: c-decl.c:613
614 #, fuzzy
615 msgid "%Junused variable `%D'"
616 msgstr "oanvänd variabel \"%s\""
617
618 #: c-decl.c:821
619 #, fuzzy
620 msgid "a parameter list with an ellipsis can't match an empty parameter name list declaration"
621 msgstr "En parameterlista med ellips kan inte matcha en tom namnlistdeklaration."
622
623 #: c-decl.c:828
624 #, fuzzy
625 msgid "an argument type that has a default promotion can't match an empty parameter name list declaration"
626 msgstr "En parameterlista med ellips kan inte matcha en tom namnlistdeklaration."
627
628 #: c-decl.c:864
629 msgid "%Jprototype for '%D' declares more arguments than previous old-style definition"
630 msgstr ""
631
632 #: c-decl.c:870
633 msgid "%Jprototype for '%D' declares fewer arguments than previous old-style definition"
634 msgstr ""
635
636 #: c-decl.c:879
637 msgid "%Jprototype for '%D' declares arg %d with incompatible type"
638 msgstr ""
639
640 #. If we get here, no errors were found, but do issue a warning
641 #. for this poor-style construct.
642 #: c-decl.c:891
643 #, fuzzy
644 msgid "%Jprototype for '%D' follows non-prototype definition"
645 msgstr "icke-prototypdefinition here"
646
647 #: c-decl.c:906
648 #, fuzzy
649 msgid "%Jprevious definition of '%D' was here"
650 msgstr "\"%s\" definierades tidigare här"
651
652 #: c-decl.c:908
653 #, fuzzy
654 msgid "%Jprevious implicit declaration of '%D' was here"
655 msgstr "tidigare implicit deklaration av \"%s\""
656
657 #: c-decl.c:910
658 #, fuzzy
659 msgid "%Jprevious declaration of '%D' was here"
660 msgstr "tidigare deklaration av \"%s\""
661
662 #: c-decl.c:945
663 #, fuzzy
664 msgid "%J'%D' redeclared as different kind of symbol"
665 msgstr "\"%s\" omdeklarerad som en annan sorts symbol"
666
667 #: c-decl.c:950
668 #, fuzzy
669 msgid "%Jbuilt-in function '%D' declared as non-function"
670 msgstr "inbyggd funktion \"%s\" deklarerad som icke-funktion"
671
672 #: c-decl.c:953 c-decl.c:1045
673 #, fuzzy
674 msgid "%Jshadowing built-in function '%D'"
675 msgstr "döljer inbyggd funktion \"%s\""
676
677 #. If types don't match for a built-in, throw away the
678 #. built-in.  No point in calling locate_old_decl here, it
679 #. won't print anything.
680 #: c-decl.c:974
681 #, fuzzy
682 msgid "%Jconflicting types for built-in function '%D'"
683 msgstr "motstridiga typer på inbyggd funktion \"%s\""
684
685 #: c-decl.c:998 c-decl.c:1006
686 #, fuzzy
687 msgid "%Jconflicting types for '%D'"
688 msgstr "motstridiga typer på \"%s\""
689
690 #. allow OLDDECL to continue in use
691 #: c-decl.c:1021
692 #, fuzzy
693 msgid "%Jredefinition of typedef '%D'"
694 msgstr "omdefiniering av \"%s\""
695
696 #: c-decl.c:1058 c-decl.c:1122
697 #, fuzzy
698 msgid "%Jredefinition of '%D'"
699 msgstr "omdefiniering av \"%s\""
700
701 #: c-decl.c:1089 c-decl.c:1139
702 #, fuzzy
703 msgid "%Jstatic declaration of '%D' follows non-static declaration"
704 msgstr "statisk deklaration av \"%s\" följer på icke-statisk"
705
706 #: c-decl.c:1097 c-decl.c:1136
707 #, fuzzy
708 msgid "%Jnon-static declaration of '%D' follows static declaration"
709 msgstr "icke-statisk deklaration av \"%s\" följer på statisk"
710
711 #: c-decl.c:1109
712 #, fuzzy
713 msgid "%Jthread-local declaration of '%D' follows non-thread-local declaration"
714 msgstr "statisk deklaration av \"%s\" följer på icke-statisk"
715
716 #: c-decl.c:1112
717 #, fuzzy
718 msgid "%Jnon-thread-local declaration of '%D' follows thread-local declaration"
719 msgstr "icke-statisk deklaration av \"%s\" följer på statisk"
720
721 #: c-decl.c:1152
722 #, fuzzy
723 msgid "%Jextern declaration of '%D' follows declaration with no linkage"
724 msgstr "extern deklaration av \"%s\" matchar inte den globala"
725
726 #: c-decl.c:1155
727 #, fuzzy
728 msgid "%Jdeclaration of '%D' with no linkage follows extern declaration"
729 msgstr "deklaration av \"%s\" som ett fält med funktioner"
730
731 #: c-decl.c:1158
732 #, fuzzy
733 msgid "%Jredeclaration of '%D' with no linkage"
734 msgstr "tidigare deklaration av \"%s\""
735
736 #: c-decl.c:1172
737 msgid "%Jredeclaration of '%D' with different visibility (old visibility preserved)"
738 msgstr ""
739
740 #: c-decl.c:1183
741 #, fuzzy
742 msgid "%Jinline declaration of '%D' follows declaration with attribute noinline"
743 msgstr "implicit deklaration av funktion \"%s\""
744
745 #: c-decl.c:1190
746 #, fuzzy
747 msgid "%Jdeclaration of '%D' with attribute noinline follows inline declaration "
748 msgstr "implicit deklaration av funktion \"%s\""
749
750 #: c-decl.c:1202
751 #, fuzzy
752 msgid "%J'%D' declared inline after being called"
753 msgstr "\"%s\" är deklarerad inline efter att den blivit anropad"
754
755 #: c-decl.c:1208
756 #, fuzzy
757 msgid "%J'%D' declared inline after its definition"
758 msgstr "\"%s\" deklarerad inline efter sin definition"
759
760 #: c-decl.c:1221
761 #, fuzzy
762 msgid "%Jredefinition of parameter '%D'"
763 msgstr "omdefiniering av \"struct %s\""
764
765 #: c-decl.c:1230
766 #, fuzzy
767 msgid "%Jvolatile declaration of '%D' follows non-volatile declaration"
768 msgstr "statisk deklaration av \"%s\" följer på icke-statisk"
769
770 #: c-decl.c:1233
771 #, fuzzy
772 msgid "%Jnon-volatile declaration of '%D' follows volatile declaration"
773 msgstr "icke-statisk deklaration av \"%s\" följer på statisk"
774
775 #: c-decl.c:1240
776 #, fuzzy
777 msgid "%Jconst declaration of '%D' follows non-const declaration"
778 msgstr "const-deklaration för \"%s\" följer på icke-const"
779
780 #: c-decl.c:1243
781 #, fuzzy
782 msgid "%Jnon-const declaration of '%D' follows const declaration"
783 msgstr "icke-statisk deklaration av \"%s\" följer på statisk"
784
785 #: c-decl.c:1267
786 #, fuzzy
787 msgid "%Jredundant redeclaration of '%D'"
788 msgstr "redundant omdeklaration av \"%s\" i samma scope"
789
790 #: c-decl.c:1586
791 #, fuzzy
792 msgid "%Jdeclaration of '%D' shadows a parameter"
793 msgstr "deklaration av \"%s\" döljer en parameter"
794
795 #: c-decl.c:1588
796 #, fuzzy
797 msgid "%Jdeclaration of '%D' shadows a global declaration"
798 msgstr "deklaration av \"%s\" döljer en parameter"
799
800 # local, det kan troligen vara både lokal variabel och lokal funktion??
801 #: c-decl.c:1590
802 #, fuzzy
803 msgid "%Jdeclaration of '%D' shadows a previous local"
804 msgstr "deklaration av \"%s\" döljer en tidigare lokal"
805
806 #: c-decl.c:1592 cp/name-lookup.c:969 cp/name-lookup.c:992
807 #: cp/name-lookup.c:1000
808 #, fuzzy
809 msgid "%Jshadowed declaration is here"
810 msgstr "tidigare deklaration av \"%s\""
811
812 #: c-decl.c:1702
813 #, c-format
814 msgid "nested extern declaration of `%s'"
815 msgstr "nästlad extern deklaration av \"%s\""
816
817 #: c-decl.c:1843 objc/objc-act.c:2534 objc/objc-act.c:6794
818 #, fuzzy
819 msgid "%Jprevious declaration of '%D'"
820 msgstr "tidigare deklaration av \"%s\""
821
822 #: c-decl.c:1884 c-decl.c:1886
823 #, c-format
824 msgid "implicit declaration of function `%s'"
825 msgstr "implicit deklaration av funktion \"%s\""
826
827 #: c-decl.c:1902
828 #, c-format
829 msgid "`%s' undeclared here (not in a function)"
830 msgstr "\"%s\" odeklarerad här (inte i en funktion)"
831
832 #: c-decl.c:1908
833 #, c-format
834 msgid "`%s' undeclared (first use in this function)"
835 msgstr "\"%s\" odeklarerad (första förekomsten i denna funktionen)"
836
837 #: c-decl.c:1913
838 msgid "(Each undeclared identifier is reported only once"
839 msgstr "(Varje odeklarerad identifierare rapporteras bara"
840
841 #: c-decl.c:1914
842 msgid "for each function it appears in.)"
843 msgstr "en gång för varje funktion den finns i.)"
844
845 #: c-decl.c:1967
846 #, c-format
847 msgid "label %s referenced outside of any function"
848 msgstr "etikett %s är refererad till utanför en funktion"
849
850 #: c-decl.c:2014
851 #, c-format
852 msgid "duplicate label declaration `%s'"
853 msgstr "dubbel deklaration av etikett \"%s\""
854
855 #: c-decl.c:2015
856 #, fuzzy
857 msgid "%Jthis is a previous declaration"
858 msgstr "detta är en tidigare deklaration"
859
860 #: c-decl.c:2050
861 #, fuzzy
862 msgid "%Hduplicate label `%D'"
863 msgstr "upprepning av medlem \"%s\""
864
865 #: c-decl.c:2052
866 #, fuzzy
867 msgid "%J`%D' previously defined here"
868 msgstr "\"%s\" definierades tidigare här"
869
870 #: c-decl.c:2054
871 #, fuzzy
872 msgid "%J`%D' previously declared here"
873 msgstr "\"%s\" är tidigare deklarerad här"
874
875 #: c-decl.c:2074
876 msgid "%Htraditional C lacks a separate namespace for labels, identifier `%s' conflicts"
877 msgstr ""
878
879 #: c-decl.c:2145
880 #, fuzzy
881 msgid "%H`%s' defined as wrong kind of tag"
882 msgstr "\"%s\" omdeklarerad som en annan sorts symbol"
883
884 #: c-decl.c:2383
885 msgid "unnamed struct/union that defines no instances"
886 msgstr "odöpt struktur/union som inte har någon instans"
887
888 #: c-decl.c:2402
889 msgid "useless keyword or type name in empty declaration"
890 msgstr "oanvändbart nyckelord eller typnamn i tom deklaration"
891
892 #: c-decl.c:2409
893 msgid "two types specified in one empty declaration"
894 msgstr "två typer angivna i en tom deklaration"
895
896 #: c-decl.c:2414 c-parse.y:735 c-parse.y:737 objc/objc-parse.y:776
897 #: objc/objc-parse.y:778 objc/objc-parse.y:3016
898 msgid "empty declaration"
899 msgstr "tom deklaration"
900
901 #: c-decl.c:2440
902 #, fuzzy
903 msgid "ISO C90 does not support `static' or type qualifiers in parameter array declarators"
904 msgstr "ISO C89 stöder inte flexibla fältmedlemmar"
905
906 #: c-decl.c:2442
907 #, fuzzy
908 msgid "ISO C90 does not support `[*]' array declarators"
909 msgstr "ISO C89 stöder inte flexibla fältmedlemmar"
910
911 #: c-decl.c:2445
912 msgid "GCC does not yet properly implement `[*]' array declarators"
913 msgstr ""
914
915 #: c-decl.c:2461
916 msgid "static or type qualifiers in abstract declarator"
917 msgstr ""
918
919 #: c-decl.c:2531
920 #, fuzzy
921 msgid "%J'%D' is usually a function"
922 msgstr "\"%s\" är vanligtvis en funktion"
923
924 #: c-decl.c:2540
925 #, fuzzy, c-format
926 msgid "typedef `%s' is initialized (use __typeof__ instead)"
927 msgstr "typedef \"%s\" är initierad"
928
929 #: c-decl.c:2546
930 #, c-format
931 msgid "function `%s' is initialized like a variable"
932 msgstr "funktion \"%s\" är initierad som en variabel"
933
934 #. DECL_INITIAL in a PARM_DECL is really DECL_ARG_TYPE.
935 #: c-decl.c:2553
936 #, c-format
937 msgid "parameter `%s' is initialized"
938 msgstr "parameter \"%s\" är initierad"
939
940 #: c-decl.c:2573 c-typeck.c:4234
941 msgid "variable-sized object may not be initialized"
942 msgstr "objekt med variabel storlek kan inte initieras"
943
944 #: c-decl.c:2579
945 #, c-format
946 msgid "variable `%s' has initializer but incomplete type"
947 msgstr "variabel \"%s\" har initierare men är av inkomplett typ"
948
949 #: c-decl.c:2585
950 #, c-format
951 msgid "elements of array `%s' have incomplete type"
952 msgstr "elementen i fält \"%s\" har en ofullständig typ"
953
954 #: c-decl.c:2654 c-decl.c:5462 cp/decl.c:3775 cp/decl.c:10238
955 #, fuzzy
956 msgid "%Jinline function '%D' given attribute noinline"
957 msgstr "inbyggd funktion \"%s\" deklarerad som icke-funktion"
958
959 #: c-decl.c:2730
960 #, fuzzy
961 msgid "%Jinitializer fails to determine size of '%D'"
962 msgstr "initierare misslyckas med att bestämma storlek på \"%s\""
963
964 #: c-decl.c:2735
965 #, fuzzy
966 msgid "%Jarray size missing in '%D'"
967 msgstr "fältstorlek saknas i \"%s\""
968
969 #: c-decl.c:2751
970 #, fuzzy
971 msgid "%Jzero or negative size array '%D'"
972 msgstr "noll eller negativ storlek på fält \"%s\""
973
974 #: c-decl.c:2779
975 #, fuzzy
976 msgid "%Jstorage size of '%D' isn't known"
977 msgstr "lagringsstorlek på \"%s\" är okänd"
978
979 #: c-decl.c:2789
980 #, fuzzy
981 msgid "%Jstorage size of '%D' isn't constant"
982 msgstr "lagringsstorlek på \"%s\" är inte konstant"
983
984 #: c-decl.c:2872
985 #, fuzzy
986 msgid "%Jignoring asm-specifier for non-static local variable '%D'"
987 msgstr "ignorerar asm för ickestatisk lokal variabel \"%s\""
988
989 #: c-decl.c:2983
990 msgid "ISO C forbids forward parameter declarations"
991 msgstr ""
992
993 #: c-decl.c:3165
994 #, fuzzy
995 msgid "<anonymous>"
996 msgstr "<anonym %s>"
997
998 #: c-decl.c:3174
999 #, c-format
1000 msgid "bit-field `%s' width not an integer constant"
1001 msgstr ""
1002
1003 #: c-decl.c:3182
1004 #, c-format
1005 msgid "negative width in bit-field `%s'"
1006 msgstr "negativ storlek i bitfält \"%s\""
1007
1008 #: c-decl.c:3187
1009 #, c-format
1010 msgid "zero width for bit-field `%s'"
1011 msgstr "Storleken noll på bitfält \"%s\""
1012
1013 #: c-decl.c:3197
1014 #, c-format
1015 msgid "bit-field `%s' has invalid type"
1016 msgstr "bitfält \"%s\" har en icke godkänd typ"
1017
1018 #: c-decl.c:3206
1019 #, fuzzy, c-format
1020 msgid "type of bit-field `%s' is a GCC extension"
1021 msgstr "#%s är en GCC-utvidgning"
1022
1023 #: c-decl.c:3215
1024 #, c-format
1025 msgid "width of `%s' exceeds its type"
1026 msgstr "storleken på \"%s\" är större än sin typ"
1027
1028 #: c-decl.c:3225
1029 #, c-format
1030 msgid "`%s' is narrower than values of its type"
1031 msgstr ""
1032
1033 #: c-decl.c:3375 cp/decl.c:6900
1034 msgid "`long long long' is too long for GCC"
1035 msgstr "\"long long long\" är för långt för GCC"
1036
1037 #: c-decl.c:3380
1038 #, fuzzy
1039 msgid "ISO C90 does not support `long long'"
1040 msgstr "ISO C89 stödjer inte \"long long\"'"
1041
1042 #: c-decl.c:3389 c-decl.c:3392 cp/decl.c:6905
1043 #, c-format
1044 msgid "duplicate `%s'"
1045 msgstr "flera \"%s\""
1046
1047 #: c-decl.c:3402 cp/decl.c:6911
1048 msgid "`__thread' before `extern'"
1049 msgstr ""
1050
1051 #: c-decl.c:3404 cp/decl.c:6913
1052 msgid "`__thread' before `static'"
1053 msgstr ""
1054
1055 #: c-decl.c:3412 cp/decl.c:6940
1056 #, c-format
1057 msgid "two or more data types in declaration of `%s'"
1058 msgstr "två eller fler datatyper i deklaration av \"%s\""
1059
1060 #: c-decl.c:3432 cp/decl.c:6945
1061 #, c-format
1062 msgid "`%s' fails to be a typedef or built in type"
1063 msgstr ""
1064
1065 #: c-decl.c:3471
1066 #, c-format
1067 msgid "type defaults to `int' in declaration of `%s'"
1068 msgstr ""
1069
1070 #: c-decl.c:3500
1071 #, c-format
1072 msgid "both long and short specified for `%s'"
1073 msgstr "både long och short angivet för \"%s\""
1074
1075 #: c-decl.c:3504 cp/decl.c:7045
1076 #, c-format
1077 msgid "long or short specified with char for `%s'"
1078 msgstr "long eller short angiven med char för \"%s\""
1079
1080 #: c-decl.c:3511 cp/decl.c:7049
1081 #, c-format
1082 msgid "long or short specified with floating type for `%s'"
1083 msgstr "long eller short angiven med flyttalstyp för \"%s\""
1084
1085 #: c-decl.c:3514
1086 msgid "the only valid combination is `long double'"
1087 msgstr "den enda giltiga kombinationen är \"long double\""
1088
1089 #: c-decl.c:3520
1090 #, c-format
1091 msgid "both signed and unsigned specified for `%s'"
1092 msgstr "både signed och unsigned specificerat för \"%s\""
1093
1094 #: c-decl.c:3522 cp/decl.c:7038
1095 #, c-format
1096 msgid "long, short, signed or unsigned invalid for `%s'"
1097 msgstr "long, short, signed eller unsigned ogiltig för \"%s\""
1098
1099 #: c-decl.c:3528 cp/decl.c:7058
1100 #, c-format
1101 msgid "long, short, signed or unsigned used invalidly for `%s'"
1102 msgstr "long, short, signed eller unsigned använd felaktigt på \"%s\""
1103
1104 #: c-decl.c:3546 cp/decl.c:7079
1105 #, c-format
1106 msgid "complex invalid for `%s'"
1107 msgstr "complex ogiltig för \"%s\""
1108
1109 #: c-decl.c:3588
1110 #, fuzzy
1111 msgid "ISO C90 does not support complex types"
1112 msgstr "ISO C89 stöder inte typen complex"
1113
1114 #: c-decl.c:3600
1115 msgid "ISO C does not support plain `complex' meaning `double complex'"
1116 msgstr "ISO C stöder inte bara \"complex\" i meningen \"double complex\""
1117
1118 #: c-decl.c:3606 c-decl.c:3618
1119 msgid "ISO C does not support complex integer types"
1120 msgstr "ISO C stöder inte komplexa heltalstyper"
1121
1122 #: c-decl.c:3648 c-decl.c:4115 cp/decl.c:7671
1123 msgid "duplicate `const'"
1124 msgstr "upprepning av \"const\""
1125
1126 #: c-decl.c:3650 c-decl.c:4119 cp/decl.c:7675
1127 msgid "duplicate `restrict'"
1128 msgstr "upprepning av \"restrict\""
1129
1130 #: c-decl.c:3652 c-decl.c:4117 cp/decl.c:7673
1131 msgid "duplicate `volatile'"
1132 msgstr "upprepning av \"volatile\""
1133
1134 #: c-decl.c:3681 cp/decl.c:7242
1135 #, c-format
1136 msgid "multiple storage classes in declaration of `%s'"
1137 msgstr "flera lagringsklasser i deklaration av \"%s\""
1138
1139 #: c-decl.c:3691
1140 msgid "function definition declared `auto'"
1141 msgstr "funktionsdefinition deklarerad som \"auto\""
1142
1143 #: c-decl.c:3693
1144 msgid "function definition declared `register'"
1145 msgstr "funktionsdefinition deklarerad som \"register\""
1146
1147 #: c-decl.c:3695
1148 msgid "function definition declared `typedef'"
1149 msgstr "funktionsdefinition deklarerad som \"typedef\""
1150
1151 #: c-decl.c:3697
1152 #, fuzzy
1153 msgid "function definition declared `__thread'"
1154 msgstr "funktionsdefinition deklarerad som \"typedef\""
1155
1156 #: c-decl.c:3710
1157 #, c-format
1158 msgid "storage class specified for structure field `%s'"
1159 msgstr "lagringsklass angiven för strukturfält \"%s\""
1160
1161 #: c-decl.c:3714 cp/decl.c:7287
1162 #, c-format
1163 msgid "storage class specified for parameter `%s'"
1164 msgstr "lagringsklass angiven för parameter \"%s\""
1165
1166 #: c-decl.c:3717 cp/decl.c:7289
1167 msgid "storage class specified for typename"
1168 msgstr "lagringsklass angiven för typnamn"
1169
1170 #: c-decl.c:3729 cp/decl.c:7304
1171 #, c-format
1172 msgid "`%s' initialized and declared `extern'"
1173 msgstr "`%s' initierad och deklarerad \"extern\""
1174
1175 #: c-decl.c:3731 cp/decl.c:7307
1176 #, c-format
1177 msgid "`%s' has both `extern' and initializer"
1178 msgstr "\"%s\" är både \"extern\" och initierare"
1179
1180 #: c-decl.c:3736
1181 #, fuzzy, c-format
1182 msgid "file-scope declaration of `%s' specifies `auto'"
1183 msgstr "toppnivådeklaration av \"%s\" anger \"auto\""
1184
1185 #: c-decl.c:3741 cp/decl.c:7311
1186 #, c-format
1187 msgid "nested function `%s' declared `extern'"
1188 msgstr "nästlad funktion \"%s\" är deklarerad \"extern\""
1189
1190 #: c-decl.c:3747 cp/decl.c:7321
1191 #, fuzzy, c-format
1192 msgid "function-scope `%s' implicitly auto and declared `__thread'"
1193 msgstr "funktion \"%s\" kan inte deklareras som \"mutable\""
1194
1195 #. Only the innermost declarator (making a parameter be of
1196 #. array type which is converted to pointer type)
1197 #. may have static or type qualifiers.
1198 #: c-decl.c:3786 c-decl.c:3979
1199 #, fuzzy
1200 msgid "static or type qualifiers in non-parameter array declarator"
1201 msgstr "två typer angivna i en tom deklaration"
1202
1203 #: c-decl.c:3830
1204 #, c-format
1205 msgid "declaration of `%s' as array of voids"
1206 msgstr "deklaration av \"%s\" som ett fält med void"
1207
1208 #: c-decl.c:3836
1209 #, c-format
1210 msgid "declaration of `%s' as array of functions"
1211 msgstr "deklaration av \"%s\" som ett fält med funktioner"
1212
1213 #: c-decl.c:3841
1214 #, fuzzy
1215 msgid "invalid use of structure with flexible array member"
1216 msgstr "ISO C89 stöder inte flexibla fältmedlemmar"
1217
1218 #: c-decl.c:3860
1219 #, c-format
1220 msgid "size of array `%s' has non-integer type"
1221 msgstr "storlek på fält \"%s\" är inte av heltalstyp"
1222
1223 #: c-decl.c:3865
1224 #, c-format
1225 msgid "ISO C forbids zero-size array `%s'"
1226 msgstr "ISO C förbjuder fält \"%s\" med storlek noll"
1227
1228 #: c-decl.c:3872
1229 #, c-format
1230 msgid "size of array `%s' is negative"
1231 msgstr "storlek på fält \"%s\" är negativt"
1232
1233 #: c-decl.c:3885
1234 #, fuzzy, c-format
1235 msgid "ISO C90 forbids array `%s' whose size can't be evaluated"
1236 msgstr "ISO C89 förbjuder fält \"%s\" vars storlek inte kan beräknas"
1237
1238 #: c-decl.c:3888
1239 #, fuzzy, c-format
1240 msgid "ISO C90 forbids variable-size array `%s'"
1241 msgstr "ISO C89 förbjuder fält \"%s\" med variabel storlek"
1242
1243 #: c-decl.c:3918 c-decl.c:4142 cp/decl.c:7850
1244 #, c-format
1245 msgid "size of array `%s' is too large"
1246 msgstr "fältet \"%s\" är för stort"
1247
1248 #: c-decl.c:3944
1249 #, fuzzy
1250 msgid "ISO C90 does not support flexible array members"
1251 msgstr "ISO C89 stöder inte flexibla fältmedlemmar"
1252
1253 #: c-decl.c:3954
1254 msgid "array type has incomplete element type"
1255 msgstr "fälttyp har inkomplett elementtyp"
1256
1257 #: c-decl.c:4009 cp/decl.c:7442
1258 #, c-format
1259 msgid "`%s' declared as function returning a function"
1260 msgstr "\"%s\" är deklarerad som en funktion som returnerar en funktion"
1261
1262 #: c-decl.c:4014 cp/decl.c:7447
1263 #, c-format
1264 msgid "`%s' declared as function returning an array"
1265 msgstr "\"%s\" är deklarerad som en funktion som returnerar ett fält"
1266
1267 #: c-decl.c:4038
1268 msgid "ISO C forbids qualified void function return type"
1269 msgstr ""
1270
1271 #: c-decl.c:4042
1272 msgid "type qualifiers ignored on function return type"
1273 msgstr ""
1274
1275 #: c-decl.c:4071 c-decl.c:4157 c-decl.c:4281 c-decl.c:4367
1276 msgid "ISO C forbids qualified function types"
1277 msgstr ""
1278
1279 #: c-decl.c:4111 cp/decl.c:7667
1280 msgid "invalid type modifier within pointer declarator"
1281 msgstr ""
1282
1283 #: c-decl.c:4192
1284 msgid "ISO C forbids const or volatile function types"
1285 msgstr ""
1286
1287 #: c-decl.c:4212
1288 #, c-format
1289 msgid "variable or field `%s' declared void"
1290 msgstr "variabel eller fält \"%s\" deklarerad som void"
1291
1292 #: c-decl.c:4245
1293 msgid "attributes in parameter array declarator ignored"
1294 msgstr ""
1295
1296 #: c-decl.c:4270
1297 msgid "invalid type modifier within array declarator"
1298 msgstr ""
1299
1300 #: c-decl.c:4315
1301 #, c-format
1302 msgid "field `%s' declared as a function"
1303 msgstr "fält \"%s\" deklarerad som en funktion"
1304
1305 #: c-decl.c:4321
1306 #, c-format
1307 msgid "field `%s' has incomplete type"
1308 msgstr "fält \"%s\" har en inkomplett typ"
1309
1310 #: c-decl.c:4347 c-decl.c:4349 c-decl.c:4351 c-decl.c:4358
1311 #, c-format
1312 msgid "invalid storage class for function `%s'"
1313 msgstr "ogiltig lagringsklass för funktion \"%s\""
1314
1315 #: c-decl.c:4373
1316 msgid "`noreturn' function returns non-void value"
1317 msgstr "\"noreturn\"-funktion returnerar ett icke-void värde"
1318
1319 #: c-decl.c:4388
1320 msgid "cannot inline function `main'"
1321 msgstr "kan inte inline:a funktion \"main\""
1322
1323 #: c-decl.c:4442
1324 #, fuzzy
1325 msgid "variable previously declared `static' redeclared `extern'"
1326 msgstr "variabel eller fält \"%s\" deklarerad som void"
1327
1328 #: c-decl.c:4451
1329 #, fuzzy
1330 msgid "%Jvariable '%D' declared `inline'"
1331 msgstr "variabel \"%s\" deklarerad \"inline\""
1332
1333 #. A mere warning is sure to result in improper semantics
1334 #. at runtime.  Don't bother to allow this to compile.
1335 #: c-decl.c:4479 cp/decl.c:5972
1336 #, fuzzy
1337 msgid "thread-local storage not supported for this target"
1338 msgstr "-fdata-sections stöds inte för AIX"
1339
1340 #: c-decl.c:4540 c-decl.c:5506
1341 msgid "function declaration isn't a prototype"
1342 msgstr "funktionsdeklaration är inte en prototyp"
1343
1344 #: c-decl.c:4546
1345 msgid "parameter names (without types) in function declaration"
1346 msgstr ""
1347
1348 #: c-decl.c:4574
1349 #, c-format
1350 msgid "parameter `%s' has incomplete type"
1351 msgstr "parameter \"%s\" har en inkomplett typ"
1352
1353 #: c-decl.c:4577
1354 msgid "parameter has incomplete type"
1355 msgstr "parameter har en inkomplett typ"
1356
1357 #: c-decl.c:4626
1358 msgid "\"void\" as only parameter may not be qualified"
1359 msgstr ""
1360
1361 #: c-decl.c:4647
1362 #, fuzzy
1363 msgid "\"void\" must be the only parameter"
1364 msgstr "ogiltigt typargument"
1365
1366 #: c-decl.c:4664
1367 msgid "%Jparameter \"%D\" has just a forward declaration"
1368 msgstr ""
1369
1370 #. The first %s will be one of 'struct', 'union', or 'enum'.
1371 #: c-decl.c:4692
1372 #, fuzzy, c-format
1373 msgid "\"%s %s\" declared inside parameter list"
1374 msgstr "\"%s %s\" deklarerad inuti parameterlista"
1375
1376 #. The %s will be one of 'struct', 'union', or 'enum'.
1377 #: c-decl.c:4696
1378 #, fuzzy, c-format
1379 msgid "anonymous %s declared inside parameter list"
1380 msgstr "anonym struktur deklarerad i parameterlista"
1381
1382 #: c-decl.c:4700
1383 msgid "its scope is only this definition or declaration, which is probably not what you want"
1384 msgstr "dess scope-område är endast denna definition eller deklaration, vilket troligen inte är vad du vill."
1385
1386 #: c-decl.c:4785
1387 #, c-format
1388 msgid "redefinition of `union %s'"
1389 msgstr "omdefiniering av \"union %s\""
1390
1391 #: c-decl.c:4787
1392 #, c-format
1393 msgid "redefinition of `struct %s'"
1394 msgstr "omdefiniering av \"struct %s\""
1395
1396 #: c-decl.c:4855 cp/decl.c:3548
1397 msgid "declaration does not declare anything"
1398 msgstr ""
1399
1400 #: c-decl.c:4900 c-decl.c:4916
1401 #, fuzzy
1402 msgid "%Jduplicate member '%D'"
1403 msgstr "upprepning av medlem \"%s\""
1404
1405 #: c-decl.c:4950 c-decl.c:4953
1406 #, c-format
1407 msgid "%s defined inside parms"
1408 msgstr ""
1409
1410 #: c-decl.c:4951 c-decl.c:4954 c-decl.c:4965
1411 msgid "union"
1412 msgstr "union"
1413
1414 #: c-decl.c:4951 c-decl.c:4954
1415 msgid "structure"
1416 msgstr "struktur"
1417
1418 #: c-decl.c:4964
1419 #, c-format
1420 msgid "%s has no %s"
1421 msgstr "%s har ingen %s"
1422
1423 #: c-decl.c:4965
1424 msgid "struct"
1425 msgstr "struct"
1426
1427 #: c-decl.c:4966
1428 msgid "named members"
1429 msgstr "namngivna medlemmar"
1430
1431 #: c-decl.c:4966
1432 msgid "members"
1433 msgstr "medlemmar"
1434
1435 #: c-decl.c:5005
1436 #, c-format
1437 msgid "nested redefinition of `%s'"
1438 msgstr "nästlad omdefinition av \"%s\""
1439
1440 #: c-decl.c:5026
1441 #, fuzzy
1442 msgid "%Jflexible array member in union"
1443 msgstr "ISO C89 stöder inte flexibla fältmedlemmar"
1444
1445 #: c-decl.c:5031
1446 msgid "%Jflexible array member not at end of struct"
1447 msgstr ""
1448
1449 #: c-decl.c:5036
1450 msgid "%Jflexible array member in otherwise empty struct"
1451 msgstr ""
1452
1453 #: c-decl.c:5043
1454 #, fuzzy
1455 msgid "%Jinvalid use of structure with flexible array member"
1456 msgstr "ISO C89 stöder inte flexibla fältmedlemmar"
1457
1458 #: c-decl.c:5138
1459 msgid "union cannot be made transparent"
1460 msgstr ""
1461
1462 #. This enum is a named one that has been declared already.
1463 #: c-decl.c:5207
1464 #, c-format
1465 msgid "redeclaration of `enum %s'"
1466 msgstr "omdeklaration av \"enum %s\""
1467
1468 #: c-decl.c:5238
1469 msgid "enum defined inside parms"
1470 msgstr ""
1471
1472 #: c-decl.c:5271
1473 msgid "enumeration values exceed range of largest integer"
1474 msgstr ""
1475
1476 #: c-decl.c:5374
1477 #, c-format
1478 msgid "enumerator value for `%s' not integer constant"
1479 msgstr "uppräkningsvärde för \"%s\" är inte en heltalskonstant"
1480
1481 #: c-decl.c:5387
1482 msgid "overflow in enumeration values"
1483 msgstr "överspill i uppräkningsvärden"
1484
1485 #: c-decl.c:5392
1486 msgid "ISO C restricts enumerator values to range of `int'"
1487 msgstr "ISO C begränsar enumreringsvärden till intervallet av en \"int\""
1488
1489 #: c-decl.c:5468
1490 msgid "return type is an incomplete type"
1491 msgstr "returtypen är en inkomplett typ"
1492
1493 #: c-decl.c:5476
1494 msgid "return type defaults to `int'"
1495 msgstr "returtyp sätts till \"int\""
1496
1497 #: c-decl.c:5512
1498 #, fuzzy
1499 msgid "%Jno previous prototype for '%D'"
1500 msgstr "ingen tidigare prototyp för `%s'"
1501
1502 #: c-decl.c:5518
1503 #, fuzzy
1504 msgid "%J'%D' was used with no prototype before its definition"
1505 msgstr "\"%s\" användes utan någon prototyp innan sin definition"
1506
1507 #: c-decl.c:5525
1508 #, fuzzy
1509 msgid "%Jno previous declaration for '%D'"
1510 msgstr "ingen tidigare deklaration av \"%s\""
1511
1512 #: c-decl.c:5531
1513 #, fuzzy
1514 msgid "%J`%D' was used with no declaration before its definition"
1515 msgstr "\"%s\" användes utan någon deklaration innan sin definition"
1516
1517 #: c-decl.c:5567 c-decl.c:6073
1518 #, fuzzy
1519 msgid "%Jreturn type of '%D' is not `int'"
1520 msgstr "returtypen på \"%s\" är inte \"int\""
1521
1522 #: c-decl.c:5582
1523 #, fuzzy
1524 msgid "%Jfirst argument of '%D' should be `int'"
1525 msgstr "första argumentet till \"%s\" skall vara \"int\""
1526
1527 #: c-decl.c:5591
1528 #, fuzzy
1529 msgid "%Jsecond argument of '%D' should be 'char **'"
1530 msgstr "andra argumentet till \"%s\" skall vara \"char **\""
1531
1532 #: c-decl.c:5600
1533 #, fuzzy
1534 msgid "%Jthird argument of '%D' should probably be 'char **'"
1535 msgstr "tredje argumentet till \"%s2 skall troligen vara \"char **\""
1536
1537 #: c-decl.c:5610
1538 #, fuzzy
1539 msgid "%J'%D' takes only zero or two arguments"
1540 msgstr "\"%s\" tar bara noll eller två argument"
1541
1542 #: c-decl.c:5613
1543 #, fuzzy
1544 msgid "%J'%D' is normally a non-static function"
1545 msgstr "\"%s\" är normalt en icke-statisk function"
1546
1547 #: c-decl.c:5669
1548 msgid "%Jold-style parameter declarations in prototyped function definition"
1549 msgstr ""
1550
1551 #: c-decl.c:5683
1552 #, fuzzy
1553 msgid "%Jparameter name omitted"
1554 msgstr "parameternamn utlämnat"
1555
1556 #: c-decl.c:5758
1557 #, fuzzy
1558 msgid "%Jparameter name missing from parameter list"
1559 msgstr "parameternamn saknas i parameterlista"
1560
1561 #: c-decl.c:5768
1562 #, fuzzy
1563 msgid "%J\"%D\" declared as a non-parameter"
1564 msgstr "fält \"%s\" deklarerad som en funktion"
1565
1566 #: c-decl.c:5773
1567 #, fuzzy
1568 msgid "%Jmultiple parameters named \"%D\""
1569 msgstr "flera parametrar med namn \"%s\""
1570
1571 #: c-decl.c:5781
1572 #, fuzzy
1573 msgid "%Jparameter \"%D\" declared void"
1574 msgstr "parameter \"%s\" deklarerad som void"
1575
1576 #: c-decl.c:5796 c-decl.c:5798
1577 #, fuzzy
1578 msgid "%Jtype of \"%D\" defaults to \"int\""
1579 msgstr "typen på \"%s\" sätts till \"int\""
1580
1581 #: c-decl.c:5812
1582 #, fuzzy
1583 msgid "%Jparameter \"%D\" has incomplete type"
1584 msgstr "parameter har en inkomplett typ"
1585
1586 #: c-decl.c:5818
1587 #, fuzzy
1588 msgid "%Jdeclaration for parameter \"%D\" but no such parameter"
1589 msgstr "deklaration av parameter \"%s\" med det finns ingen sådan parameter"
1590
1591 #: c-decl.c:5870
1592 msgid "number of arguments doesn't match prototype"
1593 msgstr "antalet argument matchar inte prototypen"
1594
1595 #: c-decl.c:5871 c-decl.c:5902 c-decl.c:5909
1596 #, fuzzy
1597 msgid "%Hprototype declaration"
1598 msgstr "tom deklaration"
1599
1600 #: c-decl.c:5900
1601 #, fuzzy
1602 msgid "promoted argument \"%D\" doesn't match prototype"
1603 msgstr "argument \"%s\" matchar inte prototypen"
1604
1605 #: c-decl.c:5908
1606 #, fuzzy
1607 msgid "argument \"%D\" doesn't match prototype"
1608 msgstr "argument \"%s\" matchar inte prototypen"
1609
1610 #: c-decl.c:6105 cp/decl.c:10954
1611 msgid "no return statement in function returning non-void"
1612 msgstr "ingen return i funktion som returnerar icke-void"
1613
1614 #: c-decl.c:6112
1615 msgid "this function may return with or without a value"
1616 msgstr "denna funktion kan returnera med eller utan ett värde"
1617
1618 #. If we get here, declarations have been used in a for loop without
1619 #. the C99 for loop scope.  This doesn't make much sense, so don't
1620 #. allow it.
1621 #: c-decl.c:6211
1622 msgid "'for' loop initial declaration used outside C99 mode"
1623 msgstr ""
1624
1625 #: c-decl.c:6235
1626 #, fuzzy, c-format
1627 msgid "'struct %s' declared in 'for' loop initial declaration"
1628 msgstr "\"struct %s\" är deklarerad i en for-loops init-deklaration"
1629
1630 #: c-decl.c:6238
1631 #, fuzzy, c-format
1632 msgid "'union %s' declared in 'for' loop initial declaration"
1633 msgstr "\"union %s\" är deklarerad i en for-loops init-deklaration"
1634
1635 #: c-decl.c:6241
1636 #, fuzzy, c-format
1637 msgid "'enum %s' declared in 'for' loop initial declaration"
1638 msgstr "\"enum %s\" är deklarerad i en for-loops init-deklaration"
1639
1640 #: c-decl.c:6249
1641 #, fuzzy
1642 msgid "%Jdeclaration of non-variable '%D' in 'for' loop initial declaration"
1643 msgstr "\"enum %s\" är deklarerad i en for-loops init-deklaration"
1644
1645 #: c-decl.c:6252
1646 #, fuzzy
1647 msgid "%Jdeclaration of static variable '%D' in 'for' loop initial declaration"
1648 msgstr "\"union %s\" är deklarerad i en for-loops init-deklaration"
1649
1650 #: c-decl.c:6255
1651 #, fuzzy
1652 msgid "%Jdeclaration of 'extern' variable '%D' in 'for' loop initial declaration"
1653 msgstr "\"union %s\" är deklarerad i en for-loops init-deklaration"
1654
1655 #: c-decl.c:6568
1656 #, fuzzy
1657 msgid "%Jredefinition of global '%D'"
1658 msgstr "omdefiniering av \"%s\""
1659
1660 #: c-decl.c:6569
1661 #, fuzzy
1662 msgid "%J'%D' previously defined here"
1663 msgstr "\"%s\" definierades tidigare här"
1664
1665 #: c-format.c:94 c-format.c:210
1666 msgid "format string has invalid operand number"
1667 msgstr "formatsträng har ett ogiltigt antal operander"
1668
1669 #: c-format.c:111
1670 msgid "function does not return string type"
1671 msgstr ""
1672
1673 #: c-format.c:140
1674 msgid "format string arg not a string type"
1675 msgstr "argument för formatsträng är inte av strängtyp"
1676
1677 #: c-format.c:190
1678 msgid "unrecognized format specifier"
1679 msgstr "oigenkänd formatangivelse"
1680
1681 #: c-format.c:203
1682 #, c-format
1683 msgid "`%s' is an unrecognized format function type"
1684 msgstr "\"%s\" är ett ej känt funktionsformat"
1685
1686 #: c-format.c:216
1687 #, fuzzy
1688 msgid "'...' has invalid operand number"
1689 msgstr "formatsträng har ett ogiltigt antal operander"
1690
1691 #: c-format.c:224
1692 msgid "format string arg follows the args to be formatted"
1693 msgstr "formatsträngen kommer efter argumenten som skall formateras"
1694
1695 #: c-format.c:565 c-format.c:589
1696 msgid "` ' flag"
1697 msgstr ""
1698
1699 #: c-format.c:565 c-format.c:589
1700 msgid "the ` ' printf flag"
1701 msgstr ""
1702
1703 #: c-format.c:566 c-format.c:590 c-format.c:627 c-format.c:683
1704 msgid "`+' flag"
1705 msgstr ""
1706
1707 #: c-format.c:566 c-format.c:590 c-format.c:627
1708 msgid "the `+' printf flag"
1709 msgstr ""
1710
1711 #: c-format.c:567 c-format.c:591 c-format.c:628 c-format.c:659
1712 msgid "`#' flag"
1713 msgstr ""
1714
1715 #: c-format.c:567 c-format.c:591 c-format.c:628
1716 msgid "the `#' printf flag"
1717 msgstr ""
1718
1719 #: c-format.c:568 c-format.c:592 c-format.c:657
1720 msgid "`0' flag"
1721 msgstr ""
1722
1723 #: c-format.c:568 c-format.c:592
1724 msgid "the `0' printf flag"
1725 msgstr ""
1726
1727 #: c-format.c:569 c-format.c:593 c-format.c:656 c-format.c:686
1728 msgid "`-' flag"
1729 msgstr ""
1730
1731 #: c-format.c:569 c-format.c:593
1732 msgid "the `-' printf flag"
1733 msgstr ""
1734
1735 #: c-format.c:570 c-format.c:640
1736 msgid "`'' flag"
1737 msgstr ""
1738
1739 #: c-format.c:570
1740 msgid "the `'' printf flag"
1741 msgstr ""
1742
1743 #: c-format.c:571 c-format.c:641
1744 msgid "`I' flag"
1745 msgstr ""
1746
1747 #: c-format.c:571
1748 msgid "the `I' printf flag"
1749 msgstr ""
1750
1751 #: c-format.c:572 c-format.c:594 c-format.c:638 c-format.c:660 c-format.c:687
1752 #: c-format.c:1802
1753 msgid "field width"
1754 msgstr ""
1755
1756 #: c-format.c:572 c-format.c:594
1757 msgid "field width in printf format"
1758 msgstr ""
1759
1760 #: c-format.c:573 c-format.c:595 c-format.c:618 c-format.c:629
1761 msgid "precision"
1762 msgstr ""
1763
1764 #: c-format.c:573 c-format.c:595 c-format.c:618 c-format.c:629
1765 msgid "precision in printf format"
1766 msgstr ""
1767
1768 #: c-format.c:574 c-format.c:596 c-format.c:619 c-format.c:630 c-format.c:639
1769 #: c-format.c:690
1770 msgid "length modifier"
1771 msgstr ""
1772
1773 #: c-format.c:574 c-format.c:596 c-format.c:619 c-format.c:630
1774 msgid "length modifier in printf format"
1775 msgstr ""
1776
1777 #: c-format.c:636
1778 msgid "assignment suppression"
1779 msgstr ""
1780
1781 #: c-format.c:636
1782 msgid "the assignment suppression scanf feature"
1783 msgstr ""
1784
1785 #: c-format.c:637
1786 msgid "`a' flag"
1787 msgstr ""
1788
1789 #: c-format.c:637
1790 msgid "the `a' scanf flag"
1791 msgstr ""
1792
1793 #: c-format.c:638
1794 msgid "field width in scanf format"
1795 msgstr ""
1796
1797 #: c-format.c:639
1798 msgid "length modifier in scanf format"
1799 msgstr ""
1800
1801 #: c-format.c:640
1802 msgid "the `'' scanf flag"
1803 msgstr ""
1804
1805 #: c-format.c:641
1806 msgid "the `I' scanf flag"
1807 msgstr ""
1808
1809 #: c-format.c:655
1810 msgid "`_' flag"
1811 msgstr ""
1812
1813 #: c-format.c:655
1814 msgid "the `_' strftime flag"
1815 msgstr ""
1816
1817 #: c-format.c:656
1818 msgid "the `-' strftime flag"
1819 msgstr ""
1820
1821 #: c-format.c:657
1822 msgid "the `0' strftime flag"
1823 msgstr ""
1824
1825 #: c-format.c:658 c-format.c:682
1826 msgid "`^' flag"
1827 msgstr ""
1828
1829 #: c-format.c:658
1830 msgid "the `^' strftime flag"
1831 msgstr ""
1832
1833 #: c-format.c:659
1834 msgid "the `#' strftime flag"
1835 msgstr ""
1836
1837 #: c-format.c:660
1838 msgid "field width in strftime format"
1839 msgstr ""
1840
1841 #: c-format.c:661
1842 msgid "`E' modifier"
1843 msgstr ""
1844
1845 #: c-format.c:661
1846 msgid "the `E' strftime modifier"
1847 msgstr ""
1848
1849 #: c-format.c:662
1850 msgid "`O' modifier"
1851 msgstr ""
1852
1853 #: c-format.c:662
1854 msgid "the `O' strftime modifier"
1855 msgstr ""
1856
1857 #: c-format.c:663
1858 msgid "the `O' modifier"
1859 msgstr ""
1860
1861 #: c-format.c:681
1862 msgid "fill character"
1863 msgstr ""
1864
1865 #: c-format.c:681
1866 msgid "fill character in strfmon format"
1867 msgstr ""
1868
1869 #: c-format.c:682
1870 msgid "the `^' strfmon flag"
1871 msgstr ""
1872
1873 #: c-format.c:683
1874 msgid "the `+' strfmon flag"
1875 msgstr ""
1876
1877 #: c-format.c:684
1878 msgid "`(' flag"
1879 msgstr ""
1880
1881 #: c-format.c:684
1882 msgid "the `(' strfmon flag"
1883 msgstr ""
1884
1885 #: c-format.c:685
1886 msgid "`!' flag"
1887 msgstr ""
1888
1889 #: c-format.c:685
1890 msgid "the `!' strfmon flag"
1891 msgstr ""
1892
1893 #: c-format.c:686
1894 msgid "the `-' strfmon flag"
1895 msgstr ""
1896
1897 #: c-format.c:687
1898 msgid "field width in strfmon format"
1899 msgstr ""
1900
1901 #: c-format.c:688
1902 msgid "left precision"
1903 msgstr ""
1904
1905 #: c-format.c:688
1906 msgid "left precision in strfmon format"
1907 msgstr ""
1908
1909 #: c-format.c:689
1910 msgid "right precision"
1911 msgstr ""
1912
1913 #: c-format.c:689
1914 msgid "right precision in strfmon format"
1915 msgstr ""
1916
1917 #: c-format.c:690
1918 msgid "length modifier in strfmon format"
1919 msgstr ""
1920
1921 #: c-format.c:1107
1922 #, c-format
1923 msgid "function might be possible candidate for `%s' format attribute"
1924 msgstr "funktionen är en möjlig kandidat för formatattributet \"%s\""
1925
1926 #: c-format.c:1223 c-format.c:1244 c-format.c:2212
1927 msgid "missing $ operand number in format"
1928 msgstr "saknar numerisk $-operand i formatsträng"
1929
1930 #: c-format.c:1254
1931 #, c-format
1932 msgid "%s does not support %%n$ operand number formats"
1933 msgstr ""
1934
1935 #: c-format.c:1261
1936 msgid "operand number out of range in format"
1937 msgstr ""
1938
1939 #: c-format.c:1284
1940 #, c-format
1941 msgid "format argument %d used more than once in %s format"
1942 msgstr ""
1943
1944 #: c-format.c:1331
1945 #, c-format
1946 msgid "format argument %d unused before used argument %d in $-style format"
1947 msgstr ""
1948
1949 #: c-format.c:1429
1950 msgid "format not a string literal, format string not checked"
1951 msgstr ""
1952
1953 #: c-format.c:1443
1954 msgid "format not a string literal and no format arguments"
1955 msgstr ""
1956
1957 #: c-format.c:1445
1958 msgid "format not a string literal, argument types not checked"
1959 msgstr ""
1960
1961 #: c-format.c:1458
1962 msgid "too many arguments for format"
1963 msgstr "för många argument för för formatsträng"
1964
1965 #: c-format.c:1461
1966 msgid "unused arguments in $-style format"
1967 msgstr ""
1968
1969 #: c-format.c:1464
1970 #, fuzzy, c-format
1971 msgid "zero-length %s format string"
1972 msgstr "formatsträng med längden noll"
1973
1974 #: c-format.c:1468
1975 msgid "format is a wide character string"
1976 msgstr ""
1977
1978 #: c-format.c:1471
1979 msgid "unterminated format string"
1980 msgstr "icke terminerad formatsträng"
1981
1982 #: c-format.c:1681
1983 msgid "embedded `\\0' in format"
1984 msgstr ""
1985
1986 #: c-format.c:1696
1987 #, c-format
1988 msgid "spurious trailing `%%' in format"
1989 msgstr ""
1990
1991 #: c-format.c:1735 c-format.c:1972
1992 #, c-format
1993 msgid "repeated %s in format"
1994 msgstr ""
1995
1996 #: c-format.c:1748
1997 msgid "missing fill character at end of strfmon format"
1998 msgstr ""
1999
2000 #: c-format.c:1787 c-format.c:1886 c-format.c:2166 c-format.c:2219
2001 msgid "too few arguments for format"
2002 msgstr "för få argument enligt formatsträngen"
2003
2004 #: c-format.c:1828
2005 #, c-format
2006 msgid "zero width in %s format"
2007 msgstr "nollstorlek i %s formatsträng"
2008
2009 #: c-format.c:1847
2010 #, c-format
2011 msgid "empty left precision in %s format"
2012 msgstr ""
2013
2014 #: c-format.c:1901
2015 msgid "field precision"
2016 msgstr ""
2017
2018 #: c-format.c:1916
2019 #, c-format
2020 msgid "empty precision in %s format"
2021 msgstr ""
2022
2023 #: c-format.c:1956
2024 #, c-format
2025 msgid "%s does not support the `%s' %s length modifier"
2026 msgstr ""
2027
2028 #: c-format.c:2006
2029 msgid "conversion lacks type at end of format"
2030 msgstr ""
2031
2032 #: c-format.c:2017
2033 #, c-format
2034 msgid "unknown conversion type character `%c' in format"
2035 msgstr ""
2036
2037 #: c-format.c:2020
2038 #, c-format
2039 msgid "unknown conversion type character 0x%x in format"
2040 msgstr ""
2041
2042 #: c-format.c:2027
2043 #, c-format
2044 msgid "%s does not support the `%%%c' %s format"
2045 msgstr ""
2046
2047 #: c-format.c:2043
2048 #, c-format
2049 msgid "%s used with `%%%c' %s format"
2050 msgstr ""
2051
2052 #: c-format.c:2052
2053 #, c-format
2054 msgid "%s does not support %s"
2055 msgstr ""
2056
2057 #: c-format.c:2061
2058 #, c-format
2059 msgid "%s does not support %s with the `%%%c' %s format"
2060 msgstr ""
2061
2062 #: c-format.c:2094
2063 #, c-format
2064 msgid "%s ignored with %s and `%%%c' %s format"
2065 msgstr ""
2066
2067 #: c-format.c:2098
2068 #, c-format
2069 msgid "%s ignored with %s in %s format"
2070 msgstr ""
2071
2072 #: c-format.c:2104
2073 #, c-format
2074 msgid "use of %s and %s together with `%%%c' %s format"
2075 msgstr ""
2076
2077 #: c-format.c:2108
2078 #, c-format
2079 msgid "use of %s and %s together in %s format"
2080 msgstr ""
2081
2082 # fixme: ordet locale borde standardiseras
2083 #: c-format.c:2127
2084 #, c-format
2085 msgid "`%%%c' yields only last 2 digits of year in some locales"
2086 msgstr "\"%%%c\" ger bara de sista två siffrorna i året i vissa landsinställningar"
2087
2088 #: c-format.c:2130
2089 #, c-format
2090 msgid "`%%%c' yields only last 2 digits of year"
2091 msgstr "\"%%%c\" ger bara de sista två siffrorna i året"
2092
2093 #. The end of the format string was reached.
2094 #: c-format.c:2146
2095 #, c-format
2096 msgid "no closing `]' for `%%[' format"
2097 msgstr ""
2098
2099 #: c-format.c:2159
2100 #, c-format
2101 msgid "use of `%s' length modifier with `%c' type character"
2102 msgstr ""
2103
2104 #: c-format.c:2180
2105 #, c-format
2106 msgid "%s does not support the `%%%s%c' %s format"
2107 msgstr ""
2108
2109 #: c-format.c:2195
2110 msgid "operand number specified with suppressed assignment"
2111 msgstr ""
2112
2113 #: c-format.c:2197
2114 msgid "operand number specified for format taking no argument"
2115 msgstr ""
2116
2117 #: c-format.c:2309
2118 #, c-format
2119 msgid "writing through null pointer (arg %d)"
2120 msgstr ""
2121
2122 #: c-format.c:2318
2123 #, c-format
2124 msgid "reading through null pointer (arg %d)"
2125 msgstr ""
2126
2127 #: c-format.c:2338
2128 #, c-format
2129 msgid "writing into constant object (arg %d)"
2130 msgstr ""
2131
2132 #: c-format.c:2348
2133 #, c-format
2134 msgid "extra type qualifiers in format argument (arg %d)"
2135 msgstr ""
2136
2137 #: c-format.c:2355
2138 #, c-format
2139 msgid "format argument is not a pointer (arg %d)"
2140 msgstr ""
2141
2142 #: c-format.c:2357
2143 #, c-format
2144 msgid "format argument is not a pointer to a pointer (arg %d)"
2145 msgstr ""
2146
2147 #: c-format.c:2433
2148 msgid "pointer"
2149 msgstr ""
2150
2151 #: c-format.c:2435
2152 msgid "different type"
2153 msgstr ""
2154
2155 #: c-format.c:2456
2156 #, c-format
2157 msgid "%s is not type %s (arg %d)"
2158 msgstr ""
2159
2160 #: c-format.c:2459
2161 #, c-format
2162 msgid "%s format, %s arg (arg %d)"
2163 msgstr ""
2164
2165 #: c-format.c:2704
2166 msgid "args to be formatted is not '...'"
2167 msgstr "argumenten som skall formateras är inte \"...\""
2168
2169 #: c-format.c:2713
2170 msgid "strftime formats cannot format arguments"
2171 msgstr ""
2172
2173 #: c-incpath.c:68
2174 #, c-format
2175 msgid "ignoring duplicate directory \"%s\"\n"
2176 msgstr ""
2177
2178 #: c-incpath.c:71
2179 msgid "  as it is a non-system directory that duplicates a system directory\n"
2180 msgstr ""
2181
2182 #: c-incpath.c:75
2183 #, c-format
2184 msgid "ignoring nonexistent directory \"%s\"\n"
2185 msgstr "ignorerar ej existerande katalog \"%s\"\n"
2186
2187 #: c-incpath.c:273
2188 msgid "#include \"...\" search starts here:\n"
2189 msgstr "#include \"...\" sökning startar här:\n"
2190
2191 #: c-incpath.c:277
2192 msgid "#include <...> search starts here:\n"
2193 msgstr "#include <...> sökning startar här:\n"
2194
2195 #: c-incpath.c:282
2196 msgid "End of search list.\n"
2197 msgstr "Slut på söklistan.\n"
2198
2199 #: c-lex.c:240
2200 msgid "badly nested C headers from preprocessor"
2201 msgstr ""
2202
2203 #: c-lex.c:281
2204 #, c-format
2205 msgid "ignoring #pragma %s %s"
2206 msgstr "ignorerar #pragma %s %s"
2207
2208 #. ... or not.
2209 #: c-lex.c:385
2210 msgid "%Hstray '@' in program"
2211 msgstr ""
2212
2213 #: c-lex.c:393
2214 #, c-format
2215 msgid "missing terminating %c character"
2216 msgstr ""
2217
2218 #: c-lex.c:395
2219 #, c-format
2220 msgid "stray '%c' in program"
2221 msgstr ""
2222
2223 #: c-lex.c:397
2224 #, c-format
2225 msgid "stray '\\%o' in program"
2226 msgstr ""
2227
2228 #: c-lex.c:535
2229 msgid "this decimal constant is unsigned only in ISO C90"
2230 msgstr ""
2231
2232 #: c-lex.c:538
2233 msgid "this decimal constant would be unsigned in ISO C90"
2234 msgstr ""
2235
2236 #: c-lex.c:554
2237 #, fuzzy, c-format
2238 msgid "integer constant is too large for \"%s\" type"
2239 msgstr "heltalskonstant är större än maximala värdet för sin typ"
2240
2241 #: c-lex.c:620
2242 #, fuzzy, c-format
2243 msgid "floating constant exceeds range of \"%s\""
2244 msgstr "flyttal utanför intervallet för \"%s\""
2245
2246 #: c-lex.c:696
2247 #, fuzzy
2248 msgid "traditional C rejects string constant concatenation"
2249 msgstr "traditionell C stödjer inte sträng-sammanslagning"
2250
2251 #: c-objc-common.c:82
2252 msgid "%Jfunction '%F' can never be inlined because it is suppressed using -fno-inline"
2253 msgstr ""
2254
2255 #: c-objc-common.c:92
2256 msgid "%Jfunction '%F' can never be inlined because it might not be bound within this unit of translation"
2257 msgstr ""
2258
2259 #: c-objc-common.c:100
2260 msgid "%Jfunction '%F' can never be inlined because it uses attributes conflicting with inlining"
2261 msgstr ""
2262
2263 #: c-objc-common.c:115
2264 msgid "%Jfunction '%F' can never be inlined because it has pending sizes"
2265 msgstr ""
2266
2267 #: c-objc-common.c:128
2268 msgid "%Jnested function '%F' can never be inlined because it has possibly saved pending sizes"
2269 msgstr ""
2270
2271 #: c-opts.c:141
2272 #, fuzzy, c-format
2273 msgid "no class name specified with \"%s\""
2274 msgstr "Utdatafilnamn angivet två gånger"
2275
2276 #: c-opts.c:145
2277 #, fuzzy, c-format
2278 msgid "assertion missing after \"%s\""
2279 msgstr "Makronamn saknas efter %s"
2280
2281 #: c-opts.c:150
2282 #, fuzzy, c-format
2283 msgid "macro name missing after \"%s\""
2284 msgstr "Makronamn saknas efter %s"
2285
2286 #: c-opts.c:157
2287 #, fuzzy, c-format
2288 msgid "missing path after \"%s\""
2289 msgstr "Argument saknas efter %s"
2290
2291 #: c-opts.c:166
2292 #, fuzzy, c-format
2293 msgid "missing filename after \"%s\""
2294 msgstr "Filnamn saknas efter %s"
2295
2296 #: c-opts.c:171
2297 #, fuzzy, c-format
2298 msgid "missing makefile target after \"%s\""
2299 msgstr "saknar mellanrum efter nummer \"%.*s\""
2300
2301 #: c-opts.c:299
2302 msgid "-I- specified twice"
2303 msgstr "-I- angiven två gånger"
2304
2305 #: c-opts.c:700
2306 #, fuzzy, c-format
2307 msgid "switch \"%s\" is no longer supported"
2308 msgstr "-f%s stödjs inte längre"
2309
2310 #: c-opts.c:820
2311 msgid "-fhandle-exceptions has been renamed -fexceptions (and is now on by default)"
2312 msgstr ""
2313
2314 #: c-opts.c:986
2315 #, fuzzy
2316 msgid "output filename specified twice"
2317 msgstr "Utdatafilnamn angivet två gånger"
2318
2319 #: c-opts.c:1115
2320 msgid "-Wformat-y2k ignored without -Wformat"
2321 msgstr "-Wformat-y2k ignorerad utan -Wformat"
2322
2323 #: c-opts.c:1117
2324 msgid "-Wformat-extra-args ignored without -Wformat"
2325 msgstr "-Wformat-extra-args ignorerad utan -Wformat"
2326
2327 #: c-opts.c:1119
2328 #, fuzzy
2329 msgid "-Wformat-zero-length ignored without -Wformat"
2330 msgstr "-Wformat-extra-args ignorerad utan -Wformat"
2331
2332 #: c-opts.c:1121
2333 msgid "-Wformat-nonliteral ignored without -Wformat"
2334 msgstr "-Wformat-nonliteral ignorerad utan -Wformat"
2335
2336 #: c-opts.c:1123
2337 msgid "-Wformat-security ignored without -Wformat"
2338 msgstr "-Wformat-security ignorerad utan -Wformat"
2339
2340 #: c-opts.c:1125
2341 msgid "-Wmissing-format-attribute ignored without -Wformat"
2342 msgstr "-Wmissing-format-attribute ignorerad utan -Wformat"
2343
2344 #: c-opts.c:1139
2345 #, fuzzy, c-format
2346 msgid "opening output file %s: %m"
2347 msgstr "Kan inte öppna utdatafil \"%s\""
2348
2349 #: c-opts.c:1144
2350 #, fuzzy, c-format
2351 msgid "too many filenames given.  Type %s --help for usage"
2352 msgstr "För många filnamn. Skriv %s --help för användningsinformation"
2353
2354 #: c-opts.c:1223
2355 #, fuzzy
2356 msgid "YYDEBUG not defined"
2357 msgstr "YYDEBUG är inte definierad."
2358
2359 #: c-opts.c:1269
2360 #, c-format
2361 msgid "opening dependency file %s: %m"
2362 msgstr ""
2363
2364 #: c-opts.c:1279
2365 #, c-format
2366 msgid "closing dependency file %s: %m"
2367 msgstr ""
2368
2369 #: c-opts.c:1282
2370 #, fuzzy, c-format
2371 msgid "when writing output to %s: %m"
2372 msgstr "fel vid skrivning till %s"
2373
2374 #: c-opts.c:1352
2375 #, fuzzy
2376 msgid "to generate dependencies you must specify either -M or -MM"
2377 msgstr "du måste dessutom ange antingen -M eller -MM"
2378
2379 #: c-opts.c:1412
2380 #, fuzzy
2381 msgid "<built-in>"
2382 msgstr "<inbyggd>"
2383
2384 #: c-opts.c:1427
2385 msgid "<command line>"
2386 msgstr ""
2387
2388 #: c-opts.c:1511
2389 msgid "too late for # directive to set debug directory"
2390 msgstr ""
2391
2392 #. Like YYERROR but do call yyerror.
2393 #: c-parse.y:54 objc/objc-parse.y:54
2394 msgid "syntax error"
2395 msgstr "syntaxfel"
2396
2397 #: /usr/share/bison/bison.simple:179
2398 msgid "syntax error: cannot back up"
2399 msgstr "syntaxfel: kan inte backa tillbaka"
2400
2401 #: c-parse.y:320 objc/objc-parse.y:344
2402 msgid "ISO C forbids an empty source file"
2403 msgstr "ISO C förbjuder tomma källkodsfiler"
2404
2405 #: c-parse.y:349 c-typeck.c:6228 objc/objc-parse.y:374
2406 msgid "argument of `asm' is not a constant string"
2407 msgstr "argumentet till \"asm\" är inte en konstant sträng"
2408
2409 #: c-parse.y:357 objc/objc-parse.y:382
2410 msgid "ISO C forbids data definition with no type or storage class"
2411 msgstr "ISO C förbjuder datadefinition utan typ eller lagringsklass"
2412
2413 #: c-parse.y:359 objc/objc-parse.y:384
2414 msgid "data definition has no type or storage class"
2415 msgstr "datadefinition har ingen typ eller lagringsklass"
2416
2417 #: c-parse.y:372 objc/objc-parse.y:397
2418 msgid "ISO C does not allow extra `;' outside of a function"
2419 msgstr "ISO C tillåter inte extra \";\" utanför funktioner"
2420
2421 #: c-parse.y:429 cppexp.c:1257
2422 msgid "traditional C rejects the unary plus operator"
2423 msgstr "traditionell C hanterar inte operatorn unärt plus"
2424
2425 #: c-parse.y:476 objc/objc-parse.y:501
2426 msgid "`sizeof' applied to a bit-field"
2427 msgstr "\"sizeof\" applicerat på ett bitfält"
2428
2429 #: c-parse.y:563 objc/objc-parse.y:588
2430 msgid "ISO C forbids omitting the middle term of a ?: expression"
2431 msgstr "ISO C förbjuder uteslutande av den mittersta termen i ett ?: uttryck"
2432
2433 #: c-parse.y:611 objc/objc-parse.y:636
2434 #, fuzzy
2435 msgid "ISO C90 forbids compound literals"
2436 msgstr "ISO C++ förbjuder beräknade goto"
2437
2438 #: c-parse.y:625 objc/objc-parse.y:650
2439 msgid "ISO C forbids braced-groups within expressions"
2440 msgstr ""
2441
2442 #: c-parse.y:653 objc/objc-parse.y:678
2443 msgid "first argument to __builtin_choose_expr not a constant"
2444 msgstr "första argumentet till \"__builtin_choose_expr\" är inte en konstant"
2445
2446 #: c-parse.y:696 objc/objc-parse.y:737
2447 #, fuzzy
2448 msgid "traditional C rejects ISO C style function definitions"
2449 msgstr "traditionell C stödjer inte sträng-sammanslagning"
2450
2451 #: c-parse.y:699 c-parse.y:705 objc/objc-parse.y:740 objc/objc-parse.y:746
2452 #, fuzzy
2453 msgid "old-style parameter declaration"
2454 msgstr "tom deklaration"
2455
2456 #: c-parse.y:967 c-parse.y:973 c-parse.y:979 c-parse.y:985 c-parse.y:1006
2457 #: c-parse.y:1012 c-parse.y:1018 c-parse.y:1024 c-parse.y:1057 c-parse.y:1063
2458 #: c-parse.y:1069 c-parse.y:1075 c-parse.y:1120 c-parse.y:1126 c-parse.y:1132
2459 #: c-parse.y:1138 objc/objc-parse.y:1008 objc/objc-parse.y:1014
2460 #: objc/objc-parse.y:1020 objc/objc-parse.y:1026 objc/objc-parse.y:1047
2461 #: objc/objc-parse.y:1053 objc/objc-parse.y:1059 objc/objc-parse.y:1065
2462 #: objc/objc-parse.y:1098 objc/objc-parse.y:1104 objc/objc-parse.y:1110
2463 #: objc/objc-parse.y:1116 objc/objc-parse.y:1161 objc/objc-parse.y:1167
2464 #: objc/objc-parse.y:1173 objc/objc-parse.y:1179
2465 #, c-format
2466 msgid "`%s' is not at beginning of declaration"
2467 msgstr "\"%s\" är inte i början av deklarationen"
2468
2469 #: c-parse.y:1300 objc/objc-parse.y:1350
2470 #, fuzzy
2471 msgid "`typeof' applied to a bit-field"
2472 msgstr "\"sizeof\" applicerat på ett bitfält"
2473
2474 #: c-parse.y:1427 objc/objc-parse.y:1477
2475 msgid "ISO C forbids empty initializer braces"
2476 msgstr ""
2477
2478 #: c-parse.y:1441 objc/objc-parse.y:1491
2479 #, fuzzy
2480 msgid "ISO C90 forbids specifying subobject to initialize"
2481 msgstr "ISO C89 förbjuder specifiering av subobjekt som skall initieras"
2482
2483 #: c-parse.y:1444 objc/objc-parse.y:1494
2484 msgid "obsolete use of designated initializer without `='"
2485 msgstr "obsolet angivelse av initierare utan \"=\""
2486
2487 #: c-parse.y:1448 objc/objc-parse.y:1498
2488 msgid "obsolete use of designated initializer with `:'"
2489 msgstr "obsolet användning av initierare med \":\""
2490
2491 #: c-parse.y:1475 objc/objc-parse.y:1525
2492 msgid "ISO C forbids specifying range of elements to initialize"
2493 msgstr ""
2494
2495 #: c-parse.y:1483 c-parse.y:1514 objc/objc-parse.y:1533 objc/objc-parse.y:1564
2496 msgid "ISO C forbids nested functions"
2497 msgstr "ISO C förbjuder nästlade funktioner"
2498
2499 #: c-parse.y:1691 objc/objc-parse.y:1743
2500 msgid "ISO C forbids forward references to `enum' types"
2501 msgstr ""
2502
2503 #: c-parse.y:1703 cp/parser.c:9383 objc/objc-parse.y:1755
2504 msgid "comma at end of enumerator list"
2505 msgstr "komma i slutet av uppräkningslista"
2506
2507 #: c-parse.y:1723 objc/objc-parse.y:1775
2508 msgid "no semicolon at end of struct or union"
2509 msgstr "inget semikolon vid slutet av struktur eller union"
2510
2511 #: c-parse.y:1732 objc/objc-parse.y:1784 objc/objc-parse.y:2846
2512 msgid "extra semicolon in struct or union specified"
2513 msgstr "extra semikolon i struktur eller union angivet"
2514
2515 #: c-parse.y:1745 objc/objc-parse.y:1800
2516 msgid "ISO C doesn't support unnamed structs/unions"
2517 msgstr "ISO C stödjer inte ej namnsatta strukturer/unioner"
2518
2519 #: c-parse.y:1754 objc/objc-parse.y:1809
2520 msgid "ISO C forbids member declarations with no members"
2521 msgstr "ISO C förbjuder medlemsdeklarationer utan medlemmar"
2522
2523 #: c-parse.y:1915 objc/objc-parse.y:1970
2524 msgid "label at end of compound statement"
2525 msgstr ""
2526
2527 #: c-parse.y:1934 objc/objc-parse.y:1989
2528 #, fuzzy
2529 msgid "ISO C90 forbids mixed declarations and code"
2530 msgstr "ISO C89 förbjuder blandade deklarationer och kod"
2531
2532 #: c-parse.y:2012 objc/objc-parse.y:2069
2533 msgid "ISO C forbids label declarations"
2534 msgstr ""
2535
2536 #: c-parse.y:2062 objc/objc-parse.y:2119
2537 msgid "braced-group within expression allowed only inside a function"
2538 msgstr ""
2539
2540 #: c-parse.y:2185 objc/objc-parse.y:2241
2541 msgid "empty body in an else-statement"
2542 msgstr "tom kropp i else-sats"
2543
2544 #: c-parse.y:2193 objc/objc-parse.y:2249
2545 #, fuzzy
2546 msgid "%Hempty body in an if-statement"
2547 msgstr "tom kropp i else-sats"
2548
2549 #: c-parse.y:2273 cp/parser.c:6088 objc/objc-parse.y:2329
2550 msgid "break statement not within loop or switch"
2551 msgstr "break-sats som inte är i en loop eller switch"
2552
2553 #: c-parse.y:2282 cp/parser.c:6099 objc/objc-parse.y:2338
2554 msgid "continue statement not within a loop"
2555 msgstr "continue-sats som inte är i en loop"
2556
2557 #: c-parse.y:2324 objc/objc-parse.y:2380
2558 msgid "ISO C forbids `goto *expr;'"
2559 msgstr "ISO C förbjuder \"goto *expr;\""
2560
2561 #. Gcc used to allow this as an extension.  However, it does
2562 #. not work for all targets, and thus has been disabled.
2563 #. Also, since func (...) and func () are indistinguishable,
2564 #. it caused problems with the code in expand_builtin which
2565 #. tries to verify that BUILT_IN_NEXT_ARG is being used
2566 #. correctly.
2567 #: c-parse.y:2441 objc/objc-parse.y:2548
2568 msgid "ISO C requires a named argument before `...'"
2569 msgstr "ISO C kräver ett namnsatt argument före \"...\""
2570
2571 #: c-parse.y:2539 objc/objc-parse.y:2646
2572 msgid "`...' in old-style identifier list"
2573 msgstr "\"...\" i en gammaldags identifierarlista"
2574
2575 #: /usr/share/bison/bison.simple:795
2576 #, fuzzy
2577 msgid "parse error; also virtual memory exhausted"
2578 msgstr "parsningsfel; och det virtuella minnet tog slut"
2579
2580 #: /usr/share/bison/bison.simple:799
2581 msgid "parse error"
2582 msgstr "parsningsfel"
2583
2584 #: /usr/share/bison/bison.simple:924
2585 msgid "parser stack overflow"
2586 msgstr "parsestack överfull"
2587
2588 #: c-parse.y:2969 objc/objc-parse.y:3663
2589 #, c-format
2590 msgid "syntax error at '%s' token"
2591 msgstr "syntaxfel vid token \"%s\""
2592
2593 #: c-pch.c:125
2594 #, fuzzy, c-format
2595 msgid "can't create precompiled header %s: %m"
2596 msgstr "kan inte skapa katalog %s"
2597
2598 #: c-pch.c:146
2599 #, fuzzy, c-format
2600 msgid "can't write to %s: %m"
2601 msgstr "kan inte skriva till %s"
2602
2603 #: c-pch.c:152
2604 #, fuzzy, c-format
2605 msgid "`%s' is not a valid output file"
2606 msgstr "\"%s\" är inte ett giltigt filnamn"
2607
2608 #: c-pch.c:181 c-pch.c:197 c-pch.c:209
2609 #, fuzzy, c-format
2610 msgid "can't write %s: %m"
2611 msgstr "kan inte stänga %s"
2612
2613 #: c-pch.c:187
2614 #, fuzzy, c-format
2615 msgid "can't seek in %s: %m"
2616 msgstr "kan inte öppna %s"
2617
2618 # fixme: spola tillbaka är inte perfekt
2619 #: c-pch.c:195 c-pch.c:240 c-pch.c:268 c-pch.c:273 c-pch.c:351
2620 #, fuzzy, c-format
2621 msgid "can't read %s: %m"
2622 msgstr "kan inte spola tillbaka %s"
2623
2624 #: c-pch.c:253
2625 #, c-format
2626 msgid "%s: not compatible with this GCC version"
2627 msgstr ""
2628
2629 #. It's a PCH for the wrong language.
2630 #: c-pch.c:256
2631 #, fuzzy, c-format
2632 msgid "%s: not for %s"
2633 msgstr "%s före \"%s\""
2634
2635 #. Not any kind of PCH.
2636 #: c-pch.c:260
2637 #, fuzzy, c-format
2638 msgid "%s: not a PCH file"
2639 msgstr "%s: är inte en COFF-fil"
2640
2641 #: c-pch.c:279
2642 #, c-format
2643 msgid "%s: created on host `%.*s', but used on host `%s'"
2644 msgstr ""
2645
2646 #: c-pch.c:289
2647 #, c-format
2648 msgid "%s: created for target `%.*s', but used for target `%s'"
2649 msgstr ""
2650
2651 #: c-pch.c:302
2652 #, c-format
2653 msgid "%s: created by version `%.*s', but this is version `%s'"
2654 msgstr ""
2655
2656 #: c-pch.c:313
2657 #, fuzzy, c-format
2658 msgid "%s: created using different flags"
2659 msgstr "\"%s\" omdeklarerad som en annan sorts symbol"
2660
2661 #: c-pch.c:326
2662 #, c-format
2663 msgid "%s: created with -g%s, but used with -g%s"
2664 msgstr ""
2665
2666 #: c-pch.c:340
2667 #, c-format
2668 msgid "%s: had text segment at different address"
2669 msgstr ""
2670
2671 #: c-pch.c:357 cpperror.c:176 gcc.c:6557
2672 #, c-format
2673 msgid "%s: %s"
2674 msgstr "%s: %s"
2675
2676 #: c-pch.c:388
2677 #, fuzzy
2678 msgid "calling fdopen"
2679 msgstr "fdopen"
2680
2681 #: c-pch.c:396 c-pch.c:408
2682 #, fuzzy
2683 msgid "reading"
2684 msgstr "Skapar %s.\n"
2685
2686 #: c-pragma.c:106
2687 msgid "#pragma pack (pop) encountered without matching #pragma pack (push, <n>)"
2688 msgstr "#pragma pack (pop) påträffat utan matchande #pragma pack (push, <n>)"
2689
2690 #: c-pragma.c:124
2691 #, c-format
2692 msgid "#pragma pack(pop, %s) encountered without matching #pragma pack(push, %s, <n>)"
2693 msgstr "#pragma pack(pop, %s) påträffat utan matchande #pragma pack(push, %s, <n>)"
2694
2695 #: c-pragma.c:144
2696 #, fuzzy
2697 msgid "#pragma pack(push[, id], <n>) is not supported on this target"
2698 msgstr "attributet \"section\" stöds inte för denna målarkitektur"
2699
2700 #: c-pragma.c:146
2701 #, fuzzy
2702 msgid "#pragma pack(pop[, id], <n>) is not supported on this target"
2703 msgstr "attributet \"section\" stöds inte för denna målarkitektur"
2704
2705 #: c-pragma.c:165
2706 #, fuzzy
2707 msgid "missing '(' after '#pragma pack' - ignored"
2708 msgstr "saknas '(' efter predikat"
2709
2710 #: c-pragma.c:178 c-pragma.c:228
2711 msgid "malformed '#pragma pack' - ignored"
2712 msgstr ""
2713
2714 #: c-pragma.c:183
2715 msgid "malformed '#pragma pack(push[, id], <n>)' - ignored"
2716 msgstr ""
2717
2718 #: c-pragma.c:185
2719 msgid "malformed '#pragma pack(pop[, id])' - ignored"
2720 msgstr ""
2721
2722 #: c-pragma.c:194
2723 #, fuzzy, c-format
2724 msgid "unknown action '%s' for '#pragma pack' - ignored"
2725 msgstr "skräp vid slutet av \"#pragma pack\""
2726
2727 #: c-pragma.c:231
2728 msgid "junk at end of '#pragma pack'"
2729 msgstr "skräp vid slutet av \"#pragma pack\""
2730
2731 #: c-pragma.c:245
2732 #, c-format
2733 msgid "alignment must be a small power of two, not %d"
2734 msgstr ""
2735
2736 #: c-pragma.c:278
2737 msgid "%Japplying #pragma weak '%D' after first use results in unspecified behavior"
2738 msgstr ""
2739
2740 #: c-pragma.c:325 c-pragma.c:330
2741 msgid "malformed #pragma weak, ignored"
2742 msgstr ""
2743
2744 #: c-pragma.c:334
2745 msgid "junk at end of #pragma weak"
2746 msgstr "skräp vid slutet av #pragma weak"
2747
2748 #: c-pragma.c:367 c-pragma.c:372
2749 msgid "malformed #pragma redefine_extname, ignored"
2750 msgstr ""
2751
2752 #: c-pragma.c:377
2753 #, fuzzy
2754 msgid "junk at end of #pragma redefine_extname"
2755 msgstr "skräp vid slutet av #pragma weak"
2756
2757 #: c-pragma.c:385 c-pragma.c:463
2758 msgid "#pragma redefine_extname conflicts with declaration"
2759 msgstr ""
2760
2761 #: c-pragma.c:414
2762 msgid "malformed #pragma extern_prefix, ignored"
2763 msgstr ""
2764
2765 #: c-pragma.c:419
2766 #, fuzzy
2767 msgid "junk at end of #pragma extern_prefix"
2768 msgstr "skräp vid slutet av #pragma weak"
2769
2770 #: c-pragma.c:450
2771 #, fuzzy
2772 msgid "asm declaration conflicts with previous rename"
2773 msgstr "sektion \"%s\" står i konflikt med tidigare deklaration"
2774
2775 #: c-semantics.c:697
2776 #, fuzzy
2777 msgid "destructor needed for `%D'"
2778 msgstr "destruerare behövs för \"%#D\""
2779
2780 #: c-semantics.c:698
2781 msgid "where case label appears here"
2782 msgstr ""
2783
2784 #: c-semantics.c:701
2785 msgid "(enclose actions of previous case statements requiring destructors in their own scope.)"
2786 msgstr ""
2787
2788 #: c-semantics.c:737 c-typeck.c:6250 cp/semantics.c:1070
2789 #, c-format
2790 msgid "%s qualifier ignored on asm"
2791 msgstr ""
2792
2793 #: c-semantics.c:993
2794 #, fuzzy
2795 msgid "will never be executed"
2796 msgstr "anrop %d aldrig utfört\n"
2797
2798 #: c-typeck.c:123
2799 #, c-format
2800 msgid "`%s' has an incomplete type"
2801 msgstr "\"%s\" har en inkomplett typ"
2802
2803 #: c-typeck.c:145 cp/call.c:2542
2804 msgid "invalid use of void expression"
2805 msgstr "ogiltig användning av void-uttryck"
2806
2807 #: c-typeck.c:153
2808 #, fuzzy
2809 msgid "invalid use of flexible array member"
2810 msgstr "ISO C89 stöder inte flexibla fältmedlemmar"
2811
2812 #: c-typeck.c:159
2813 msgid "invalid use of array with unspecified bounds"
2814 msgstr ""
2815
2816 #: c-typeck.c:167
2817 #, c-format
2818 msgid "invalid use of undefined type `%s %s'"
2819 msgstr ""
2820
2821 #. If this type has a typedef-name, the TYPE_NAME is a TYPE_DECL.
2822 #: c-typeck.c:171
2823 #, c-format
2824 msgid "invalid use of incomplete typedef `%s'"
2825 msgstr ""
2826
2827 #: c-typeck.c:428 c-typeck.c:443
2828 msgid "function types not truly compatible in ISO C"
2829 msgstr "funktionstyper inte riktigt kompatibla i ISO C"
2830
2831 #: c-typeck.c:625
2832 msgid "types are not quite compatible"
2833 msgstr "typerna är inte riktigt kompatibla"
2834
2835 #: c-typeck.c:838
2836 #, fuzzy
2837 msgid "function return types not compatible due to `volatile'"
2838 msgstr "funktionstyper inte riktigt kompatibla i ISO C"
2839
2840 #: c-typeck.c:984 c-typeck.c:2156
2841 msgid "arithmetic on pointer to an incomplete type"
2842 msgstr "aritmetik på pekare till inkomplett typ"
2843
2844 #: c-typeck.c:1337
2845 #, c-format
2846 msgid "%s has no member named `%s'"
2847 msgstr "%s har ingen medlem med namn \"%s\""
2848
2849 #: c-typeck.c:1373
2850 #, c-format
2851 msgid "request for member `%s' in something not a structure or union"
2852 msgstr "begäran av medlem \"%s\" i något som inte är en struktur eller union"
2853
2854 #: c-typeck.c:1402
2855 msgid "dereferencing pointer to incomplete type"
2856 msgstr "derefererar pekare till inkomplett typ"
2857
2858 #: c-typeck.c:1406
2859 msgid "dereferencing `void *' pointer"
2860 msgstr "derefererar \"void *\"-pekare"
2861
2862 #: c-typeck.c:1423 cp/typeck.c:2127
2863 #, c-format
2864 msgid "invalid type argument of `%s'"
2865 msgstr "ogiltigt typargument till \"%s\""
2866
2867 #: c-typeck.c:1441 cp/typeck.c:2152
2868 msgid "subscript missing in array reference"
2869 msgstr ""
2870
2871 #: c-typeck.c:1462 cp/typeck.c:2194
2872 msgid "array subscript has type `char'"
2873 msgstr "fältindex har typen \"char\""
2874
2875 #: c-typeck.c:1470 c-typeck.c:1559 cp/typeck.c:2198 cp/typeck.c:2284
2876 msgid "array subscript is not an integer"
2877 msgstr "fältindex är inte ett heltal"
2878
2879 #: c-typeck.c:1503
2880 msgid "ISO C forbids subscripting `register' array"
2881 msgstr ""
2882
2883 #: c-typeck.c:1505
2884 #, fuzzy
2885 msgid "ISO C90 forbids subscripting non-lvalue array"
2886 msgstr "ISO C++ förbjuder tilldelning av fält"
2887
2888 #: c-typeck.c:1538
2889 msgid "subscript has type `char'"
2890 msgstr "index har typen \"char\""
2891
2892 #: c-typeck.c:1554 cp/typeck.c:2279
2893 msgid "subscripted value is neither array nor pointer"
2894 msgstr ""
2895
2896 #: c-typeck.c:1584
2897 #, c-format
2898 msgid "local declaration of `%s' hides instance variable"
2899 msgstr ""
2900
2901 #: c-typeck.c:1677
2902 msgid "called object is not a function"
2903 msgstr "anropat objekt är inte en funktion"
2904
2905 #. This situation leads to run-time undefined behavior.  We can't,
2906 #. therefore, simply error unless we can prove that all possible
2907 #. executions of the program must execute the code.
2908 #: c-typeck.c:1709
2909 #, fuzzy
2910 msgid "function called through a non-compatible type"
2911 msgstr "sizeof applicerat på en inkomplett typ"
2912
2913 #: c-typeck.c:1767 c-typeck.c:4178 c-typeck.c:4180 c-typeck.c:4196
2914 #: c-typeck.c:4217 c-typeck.c:5596
2915 msgid "initializer element is not constant"
2916 msgstr ""
2917
2918 #: c-typeck.c:1818 cp/typeck.c:2567
2919 msgid "too many arguments to function"
2920 msgstr "för många argument till funktion"
2921
2922 #: c-typeck.c:1839
2923 #, c-format
2924 msgid "type of formal parameter %d is incomplete"
2925 msgstr ""
2926
2927 #: c-typeck.c:1852
2928 #, c-format
2929 msgid "%s as integer rather than floating due to prototype"
2930 msgstr ""
2931
2932 #: c-typeck.c:1855
2933 #, c-format
2934 msgid "%s as integer rather than complex due to prototype"
2935 msgstr ""
2936
2937 #: c-typeck.c:1858
2938 #, c-format
2939 msgid "%s as complex rather than floating due to prototype"
2940 msgstr ""
2941
2942 #: c-typeck.c:1861
2943 #, c-format
2944 msgid "%s as floating rather than integer due to prototype"
2945 msgstr ""
2946
2947 #: c-typeck.c:1864
2948 #, c-format
2949 msgid "%s as complex rather than integer due to prototype"
2950 msgstr "%s som complex istället för heltal grund av prototyp"
2951
2952 #: c-typeck.c:1867
2953 #, c-format
2954 msgid "%s as floating rather than complex due to prototype"
2955 msgstr ""
2956
2957 #: c-typeck.c:1877
2958 #, c-format
2959 msgid "%s as `float' rather than `double' due to prototype"
2960 msgstr ""
2961
2962 #: c-typeck.c:1895
2963 #, c-format
2964 msgid "%s with different width due to prototype"
2965 msgstr ""
2966
2967 #: c-typeck.c:1921
2968 #, c-format
2969 msgid "%s as unsigned due to prototype"
2970 msgstr "%s som unsigned på grund av prototyp"
2971
2972 #: c-typeck.c:1923
2973 #, c-format
2974 msgid "%s as signed due to prototype"
2975 msgstr "%s som signed på grund av prototyp"
2976
2977 #: c-typeck.c:1957 cp/typeck.c:2673
2978 msgid "too few arguments to function"
2979 msgstr "för få argument till funktion"
2980
2981 #: c-typeck.c:1997
2982 msgid "suggest parentheses around + or - inside shift"
2983 msgstr "föreslår parenteser runt + eller - inuti skift"
2984
2985 #: c-typeck.c:2004
2986 msgid "suggest parentheses around && within ||"
2987 msgstr "föreslår parenteser runt && inuti ||"
2988
2989 #: c-typeck.c:2013
2990 msgid "suggest parentheses around arithmetic in operand of |"
2991 msgstr "föreslår parenteser runt aritmetik inuti operanden till |"
2992
2993 #: c-typeck.c:2016
2994 msgid "suggest parentheses around comparison in operand of |"
2995 msgstr "föreslår parenteser runt jämförelse inuti operanden till |"
2996
2997 #: c-typeck.c:2025
2998 msgid "suggest parentheses around arithmetic in operand of ^"
2999 msgstr "föreslår parenteser runt aritmetik inuti operanden till ^"
3000
3001 #: c-typeck.c:2028
3002 msgid "suggest parentheses around comparison in operand of ^"
3003 msgstr "föreslår parenteser runt jämförelse inuti operanden till ^"
3004
3005 #: c-typeck.c:2035
3006 msgid "suggest parentheses around + or - in operand of &"
3007 msgstr "föreslår parenteser runt + eller - inuti operanden till &"
3008
3009 #: c-typeck.c:2038
3010 msgid "suggest parentheses around comparison in operand of &"
3011 msgstr "föreslår parenteser runt jämförelser inuti operanden till &"
3012
3013 #: c-typeck.c:2045
3014 msgid "comparisons like X<=Y<=Z do not have their mathematical meaning"
3015 msgstr "jämförelser som X<=Y<=Z har inte sin matematiska mening"
3016
3017 #: c-typeck.c:2108
3018 msgid "pointer of type `void *' used in subtraction"
3019 msgstr "pekare av typ \"void *\" använd i subtraktion"
3020
3021 #: c-typeck.c:2110
3022 msgid "pointer to a function used in subtraction"
3023 msgstr "pekare till funktion använd i subtraktion"
3024
3025 #: c-typeck.c:2204
3026 msgid "wrong type argument to unary plus"
3027 msgstr ""
3028
3029 #: c-typeck.c:2217
3030 msgid "wrong type argument to unary minus"
3031 msgstr ""
3032
3033 #: c-typeck.c:2234
3034 msgid "ISO C does not support `~' for complex conjugation"
3035 msgstr "ISO C stödjer inte ~ för komplex konjugering"
3036
3037 #: c-typeck.c:2240
3038 msgid "wrong type argument to bit-complement"
3039 msgstr ""
3040
3041 #: c-typeck.c:2248
3042 msgid "wrong type argument to abs"
3043 msgstr "fel typ på argument till abs"
3044
3045 #: c-typeck.c:2260
3046 msgid "wrong type argument to conjugation"
3047 msgstr ""
3048
3049 #: c-typeck.c:2274
3050 msgid "wrong type argument to unary exclamation mark"
3051 msgstr ""
3052
3053 #: c-typeck.c:2317
3054 msgid "ISO C does not support `++' and `--' on complex types"
3055 msgstr "ISO C stöder inte \"++\" och \"--\" på komplexa typer"
3056
3057 #: c-typeck.c:2332 c-typeck.c:2364
3058 #, fuzzy
3059 msgid "wrong type argument to increment"
3060 msgstr "fel typ på argument till %s"
3061
3062 #: c-typeck.c:2334 c-typeck.c:2366
3063 #, fuzzy
3064 msgid "wrong type argument to decrement"
3065 msgstr "fel typ på argument till %s"
3066
3067 #: c-typeck.c:2355
3068 msgid "increment of pointer to unknown structure"
3069 msgstr ""
3070
3071 #: c-typeck.c:2357
3072 msgid "decrement of pointer to unknown structure"
3073 msgstr ""
3074
3075 #: c-typeck.c:2482
3076 msgid "invalid lvalue in unary `&'"
3077 msgstr ""
3078
3079 #: c-typeck.c:2514
3080 #, c-format
3081 msgid "attempt to take address of bit-field structure member `%s'"
3082 msgstr ""
3083
3084 #: c-typeck.c:2648
3085 msgid "use of conditional expressions as lvalues is deprecated"
3086 msgstr ""
3087
3088 #: c-typeck.c:2651
3089 msgid "use of compound expressions as lvalues is deprecated"
3090 msgstr ""
3091
3092 #: c-typeck.c:2654
3093 msgid "use of cast expressions as lvalues is deprecated"
3094 msgstr ""
3095
3096 #: c-typeck.c:2669
3097 #, c-format
3098 msgid "%s of read-only member `%s'"
3099 msgstr ""
3100
3101 #: c-typeck.c:2673
3102 #, c-format
3103 msgid "%s of read-only variable `%s'"
3104 msgstr ""
3105
3106 #: c-typeck.c:2676
3107 #, c-format
3108 msgid "%s of read-only location"
3109 msgstr ""
3110
3111 #: c-typeck.c:2694
3112 #, fuzzy, c-format
3113 msgid "cannot take address of bit-field `%s'"
3114 msgstr "kan inte ta adressen till bitfält \"%s\""
3115
3116 #: c-typeck.c:2722 treelang/treetree.c:946
3117 #, c-format
3118 msgid "global register variable `%s' used in nested function"
3119 msgstr "global registervariabel \"%s\" använd i nästlad funktion"
3120
3121 #: c-typeck.c:2726 treelang/treetree.c:950
3122 #, c-format
3123 msgid "register variable `%s' used in nested function"
3124 msgstr "registervariabel \\\"%s\\\" använd i nästlad funktion"
3125
3126 #: c-typeck.c:2733 treelang/treetree.c:957
3127 #, c-format
3128 msgid "address of global register variable `%s' requested"
3129 msgstr "adress på global registervariabel \"%s\" efterfrågad"
3130
3131 #: c-typeck.c:2745
3132 msgid "cannot put object with volatile field into register"
3133 msgstr ""
3134
3135 #: c-typeck.c:2749 treelang/treetree.c:962
3136 #, c-format
3137 msgid "address of register variable `%s' requested"
3138 msgstr "adress på register variabel \"%s\" efterfrågad"
3139
3140 #: c-typeck.c:2834
3141 msgid "signed and unsigned type in conditional expression"
3142 msgstr "typ signed och unsigned i villkorsuttryck"
3143
3144 #: c-typeck.c:2841
3145 msgid "ISO C forbids conditional expr with only one void side"
3146 msgstr ""
3147
3148 #: c-typeck.c:2857 c-typeck.c:2864
3149 msgid "ISO C forbids conditional expr between `void *' and function pointer"
3150 msgstr ""
3151
3152 #: c-typeck.c:2870
3153 msgid "pointer type mismatch in conditional expression"
3154 msgstr ""
3155
3156 #: c-typeck.c:2877 c-typeck.c:2887
3157 msgid "pointer/integer type mismatch in conditional expression"
3158 msgstr ""
3159
3160 #: c-typeck.c:2901
3161 msgid "type mismatch in conditional expression"
3162 msgstr "typfel i villkorsuttryck"
3163
3164 #: c-typeck.c:2961
3165 msgid "left-hand operand of comma expression has no effect"
3166 msgstr ""
3167
3168 #: c-typeck.c:2992
3169 msgid "cast specifies array type"
3170 msgstr ""
3171
3172 #: c-typeck.c:2998
3173 msgid "cast specifies function type"
3174 msgstr ""
3175
3176 #: c-typeck.c:3008
3177 msgid "ISO C forbids casting nonscalar to the same type"
3178 msgstr ""
3179
3180 #: c-typeck.c:3026
3181 msgid "ISO C forbids casts to union type"
3182 msgstr "ISO C förbjuder typkonvertering till unionstyper"
3183
3184 #: c-typeck.c:3034
3185 msgid "cast to union type from type not present in union"
3186 msgstr "typkonvertering till unionstyp från typ som ej finns i unionen"
3187
3188 #: c-typeck.c:3085
3189 #, fuzzy
3190 msgid "cast adds new qualifiers to function type"
3191 msgstr "typkonvertering matchar inte en funktionstyp"
3192
3193 #. There are qualifiers present in IN_OTYPE that are not
3194 #. present in IN_TYPE.
3195 #: c-typeck.c:3090
3196 msgid "cast discards qualifiers from pointer target type"
3197 msgstr ""
3198
3199 #: c-typeck.c:3105
3200 msgid "cast increases required alignment of target type"
3201 msgstr ""
3202
3203 #: c-typeck.c:3111 cp/typeck.c:4963
3204 msgid "cast from pointer to integer of different size"
3205 msgstr "typkonvertering från pekare till heltal av annan storlek"
3206
3207 #: c-typeck.c:3116
3208 msgid "cast does not match function type"
3209 msgstr "typkonvertering matchar inte en funktionstyp"
3210
3211 #: c-typeck.c:3123 cp/typeck.c:4970
3212 msgid "cast to pointer from integer of different size"
3213 msgstr "typkonvertering till pekare från heltal med annan storlek"
3214
3215 #: c-typeck.c:3135
3216 msgid "type-punning to incomplete type might break strict-aliasing rules"
3217 msgstr ""
3218
3219 #: c-typeck.c:3139
3220 msgid "dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules"
3221 msgstr ""
3222
3223 #: c-typeck.c:3150
3224 #, fuzzy
3225 msgid "ISO C forbids conversion of function pointer to object pointer type"
3226 msgstr "ISO C++ förbjuder användning av pekare till medlem i pekararitmetik"
3227
3228 #: c-typeck.c:3159
3229 #, fuzzy
3230 msgid "ISO C forbids conversion of object pointer to function pointer type"
3231 msgstr "ISO C förbjuder jämförelse mellan \"void *\" och funktionspekare"
3232
3233 #. Now we have handled acceptable kinds of LHS that are not truly lvalues.
3234 #. Reject anything strange now.
3235 #: c-typeck.c:3317
3236 msgid "invalid lvalue in assignment"
3237 msgstr "ogiltigt lvalue i tilldelning"
3238
3239 #. Convert new value to destination type.
3240 #: c-typeck.c:3326 c-typeck.c:3351 c-typeck.c:3368 cp/typeck.c:5082
3241 #: cp/typeck.c:5229 cp/typeck.c:5244
3242 msgid "assignment"
3243 msgstr "tilldelning"
3244
3245 #: c-typeck.c:3435
3246 #, fuzzy
3247 msgid "cannot pass rvalue to reference parameter"
3248 msgstr "kan inte deklarera pekare till referenser"
3249
3250 #: c-typeck.c:3544 c-typeck.c:3620
3251 #, c-format
3252 msgid "%s makes qualified function pointer from unqualified"
3253 msgstr ""
3254
3255 #: c-typeck.c:3548 c-typeck.c:3600
3256 #, c-format
3257 msgid "%s discards qualifiers from pointer target type"
3258 msgstr ""
3259
3260 #: c-typeck.c:3554
3261 msgid "ISO C prohibits argument conversion to union type"
3262 msgstr ""
3263
3264 #: c-typeck.c:3592
3265 #, c-format
3266 msgid "ISO C forbids %s between function pointer and `void *'"
3267 msgstr "ISO C förbjuder %s mellan funktionspekare och \"void *\""
3268
3269 #: c-typeck.c:3609
3270 #, c-format
3271 msgid "pointer targets in %s differ in signedness"
3272 msgstr ""
3273
3274 #: c-typeck.c:3625
3275 #, c-format
3276 msgid "%s from incompatible pointer type"
3277 msgstr ""
3278
3279 #: c-typeck.c:3631 c-typeck.c:4138 cp/typeck.c:1389
3280 msgid "invalid use of non-lvalue array"
3281 msgstr ""
3282
3283 # fixme: vad är %s
3284 #: c-typeck.c:3645
3285 #, c-format
3286 msgid "%s makes pointer from integer without a cast"
3287 msgstr "%s skapar pekare från heltal utan typkonvertering"
3288
3289 #: c-typeck.c:3652
3290 #, c-format
3291 msgid "%s makes integer from pointer without a cast"
3292 msgstr ""
3293
3294 #: c-typeck.c:3666 c-typeck.c:3669
3295 #, c-format
3296 msgid "incompatible type for argument %d of `%s'"
3297 msgstr ""
3298
3299 #: c-typeck.c:3673
3300 #, c-format
3301 msgid "incompatible type for argument %d of indirect function call"
3302 msgstr ""
3303
3304 #: c-typeck.c:3677
3305 #, c-format
3306 msgid "incompatible types in %s"
3307 msgstr "inkompatibla typer i %s"
3308
3309 #. Function name is known; supply it.
3310 #: c-typeck.c:3733
3311 #, fuzzy, c-format
3312 msgid "passing arg of `%s'"
3313 msgstr "Saknar argument till flaggan \"%s\""
3314
3315 #. Function name unknown (call through ptr).
3316 #: c-typeck.c:3742
3317 #, fuzzy
3318 msgid "passing arg of pointer to function"
3319 msgstr "för många argument till funktion"
3320
3321 #. Function name is known; supply it.
3322 #: c-typeck.c:3750
3323 #, c-format
3324 msgid "passing arg %d of `%s'"
3325 msgstr ""
3326
3327 #. Function name unknown (call through ptr); just give arg number.
3328 #: c-typeck.c:3759
3329 #, c-format
3330 msgid "passing arg %d of pointer to function"
3331 msgstr ""
3332
3333 #: c-typeck.c:3816
3334 msgid "traditional C rejects automatic aggregate initialization"
3335 msgstr ""
3336
3337 #: c-typeck.c:3987 c-typeck.c:4002 c-typeck.c:4017
3338 #, c-format
3339 msgid "(near initialization for `%s')"
3340 msgstr ""
3341
3342 #: c-typeck.c:4066 cp/typeck2.c:550
3343 msgid "char-array initialized from wide string"
3344 msgstr ""
3345
3346 #: c-typeck.c:4073 cp/typeck2.c:557
3347 msgid "int-array initialized from non-wide string"
3348 msgstr ""
3349
3350 #: c-typeck.c:4091 cp/typeck2.c:572
3351 msgid "initializer-string for array of chars is too long"
3352 msgstr ""
3353
3354 #: c-typeck.c:4161
3355 msgid "array initialized from non-constant array expression"
3356 msgstr ""
3357
3358 #: c-typeck.c:4212
3359 msgid "initialization"
3360 msgstr "initiering"
3361
3362 #: c-typeck.c:4223 c-typeck.c:5601
3363 msgid "initializer element is not computable at load time"
3364 msgstr ""
3365
3366 #: c-typeck.c:4238 cp/typeck2.c:649
3367 msgid "invalid initializer"
3368 msgstr ""
3369
3370 #: c-typeck.c:4520 cp/decl.c:4539
3371 #, fuzzy
3372 msgid "opaque vector types cannot be initialized"
3373 msgstr "objekt med variabel storlek kan inte initieras"
3374
3375 #: c-typeck.c:4714
3376 msgid "extra brace group at end of initializer"
3377 msgstr ""
3378
3379 #: c-typeck.c:4734
3380 msgid "missing braces around initializer"
3381 msgstr ""
3382
3383 #: c-typeck.c:4794
3384 msgid "braces around scalar initializer"
3385 msgstr ""
3386
3387 #: c-typeck.c:4845
3388 msgid "initialization of flexible array member in a nested context"
3389 msgstr ""
3390
3391 #: c-typeck.c:4847
3392 msgid "initialization of a flexible array member"
3393 msgstr ""
3394
3395 #: c-typeck.c:4878
3396 msgid "missing initializer"
3397 msgstr ""
3398
3399 #: c-typeck.c:4900
3400 msgid "empty scalar initializer"
3401 msgstr ""
3402
3403 #: c-typeck.c:4905
3404 msgid "extra elements in scalar initializer"
3405 msgstr ""
3406
3407 #: c-typeck.c:4990
3408 msgid "initialization designators may not nest"
3409 msgstr ""
3410
3411 #: c-typeck.c:5011 c-typeck.c:5079
3412 msgid "array index in non-array initializer"
3413 msgstr ""
3414
3415 #: c-typeck.c:5016 c-typeck.c:5132
3416 msgid "field name not in record or union initializer"
3417 msgstr ""
3418
3419 #: c-typeck.c:5075 c-typeck.c:5077
3420 msgid "nonconstant array index in initializer"
3421 msgstr ""
3422
3423 #: c-typeck.c:5081 c-typeck.c:5084
3424 msgid "array index in initializer exceeds array bounds"
3425 msgstr ""
3426
3427 #: c-typeck.c:5095
3428 msgid "empty index range in initializer"
3429 msgstr ""
3430
3431 #: c-typeck.c:5104
3432 msgid "array index range in initializer exceeds array bounds"
3433 msgstr ""
3434
3435 #: c-typeck.c:5144
3436 #, c-format
3437 msgid "unknown field `%s' specified in initializer"
3438 msgstr ""
3439
3440 #: c-typeck.c:5180 c-typeck.c:5201 c-typeck.c:5663
3441 msgid "initialized field with side-effects overwritten"
3442 msgstr ""
3443
3444 #: c-typeck.c:5871
3445 msgid "excess elements in char array initializer"
3446 msgstr ""
3447
3448 #: c-typeck.c:5878 c-typeck.c:5924
3449 msgid "excess elements in struct initializer"
3450 msgstr ""
3451
3452 #: c-typeck.c:5939
3453 msgid "non-static initialization of a flexible array member"
3454 msgstr ""
3455
3456 #: c-typeck.c:6006
3457 msgid "excess elements in union initializer"
3458 msgstr ""
3459
3460 #: c-typeck.c:6027
3461 msgid "traditional C rejects initialization of unions"
3462 msgstr ""
3463
3464 #: c-typeck.c:6090
3465 msgid "excess elements in array initializer"
3466 msgstr ""
3467
3468 #: c-typeck.c:6119
3469 msgid "excess elements in vector initializer"
3470 msgstr ""
3471
3472 #: c-typeck.c:6141
3473 msgid "excess elements in scalar initializer"
3474 msgstr ""
3475
3476 #: c-typeck.c:6243
3477 msgid "asm template is not a string constant"
3478 msgstr ""
3479
3480 #: c-typeck.c:6275
3481 msgid "invalid lvalue in asm statement"
3482 msgstr ""
3483
3484 #: c-typeck.c:6347 cp/typeck.c:5923
3485 msgid "modification by `asm'"
3486 msgstr ""
3487
3488 #: c-typeck.c:6365 cp/typeck.c:6007
3489 msgid "function declared `noreturn' has a `return' statement"
3490 msgstr ""
3491
3492 #: c-typeck.c:6372
3493 msgid "`return' with no value, in function returning non-void"
3494 msgstr ""
3495
3496 #: c-typeck.c:6378
3497 msgid "`return' with a value, in function returning void"
3498 msgstr "\"return\" med värde i funktion som returnerar void"
3499
3500 #: c-typeck.c:6382
3501 msgid "return"
3502 msgstr "return"
3503
3504 #: c-typeck.c:6434
3505 msgid "function returns address of local variable"
3506 msgstr "funktionen returnerar adress till en lokal variabel"
3507
3508 #: c-typeck.c:6489 cp/semantics.c:749
3509 msgid "switch quantity not an integer"
3510 msgstr "switch-argument är inte ett heltal"
3511
3512 #: c-typeck.c:6499
3513 msgid "`long' switch expression not converted to `int' in ISO C"
3514 msgstr ""
3515
3516 #: c-typeck.c:6540 cp/parser.c:5597
3517 msgid "case label not within a switch statement"
3518 msgstr "case-etikett är inte i en switch-sats"
3519
3520 #: c-typeck.c:6542
3521 msgid "`default' label not within a switch statement"
3522 msgstr "\"default\"-etikett är inte i en switch-sats"
3523
3524 #: c-typeck.c:6694 c-typeck.c:6728
3525 msgid "division by zero"
3526 msgstr ""
3527
3528 #: c-typeck.c:6773 cp/typeck.c:2953
3529 msgid "right shift count is negative"
3530 msgstr "högershiftoperanden är negativ"
3531
3532 #: c-typeck.c:6780 cp/typeck.c:2959
3533 msgid "right shift count >= width of type"
3534 msgstr "högershiftoperanden >= storleken på typen"
3535
3536 #: c-typeck.c:6801 cp/typeck.c:2978
3537 msgid "left shift count is negative"
3538 msgstr "vänstershiftoperanden är negativ"
3539
3540 #: c-typeck.c:6804 cp/typeck.c:2980
3541 msgid "left shift count >= width of type"
3542 msgstr "vänstershiftoperanden >= storleken på typen"
3543
3544 #: c-typeck.c:6825
3545 msgid "shift count is negative"
3546 msgstr "shiftoperanden är negativ"
3547
3548 #: c-typeck.c:6827
3549 msgid "shift count >= width of type"
3550 msgstr "shiftoperanden >= storleken på typen"
3551
3552 #: c-typeck.c:6844 cp/typeck.c:3015
3553 msgid "comparing floating point with == or != is unsafe"
3554 msgstr "jämföra flyttal med == eller != är osäkert"
3555
3556 #: c-typeck.c:6868 c-typeck.c:6874
3557 msgid "ISO C forbids comparison of `void *' with function pointer"
3558 msgstr "ISO C förbjuder jämförelse mellan \"void *\" och funktionspekare"
3559
3560 #: c-typeck.c:6877 c-typeck.c:6917 c-typeck.c:6945
3561 msgid "comparison of distinct pointer types lacks a cast"
3562 msgstr ""
3563
3564 #: c-typeck.c:6891 c-typeck.c:6896 c-typeck.c:6965 c-typeck.c:6970
3565 msgid "comparison between pointer and integer"
3566 msgstr "jämförelse mellan pekare och heltal"
3567
3568 #: c-typeck.c:6912 c-typeck.c:6940
3569 msgid "ISO C forbids ordered comparisons of pointers to functions"
3570 msgstr "ISO C förbjuder ordningsjämförelse på pekare till funktioner"
3571
3572 #: c-typeck.c:6937
3573 msgid "comparison of complete and incomplete pointers"
3574 msgstr "jämförelse av kompletta och inkompletta pekare"
3575
3576 #: c-typeck.c:6953 c-typeck.c:6960
3577 msgid "ordered comparison of pointer with integer zero"
3578 msgstr ""
3579
3580 #: c-typeck.c:6984 cp/typeck.c:3151
3581 msgid "unordered comparison on non-floating point argument"
3582 msgstr ""
3583
3584 #: c-typeck.c:7194
3585 msgid "comparison between signed and unsigned"
3586 msgstr "jämföreslse mellan signed och unsigned"
3587
3588 #: c-typeck.c:7240 cp/typeck.c:3398
3589 msgid "comparison of promoted ~unsigned with constant"
3590 msgstr ""
3591
3592 #: c-typeck.c:7248 cp/typeck.c:3406
3593 msgid "comparison of promoted ~unsigned with unsigned"
3594 msgstr ""
3595
3596 #: calls.c:1838
3597 #, fuzzy
3598 msgid "%Jinlining failed in call to '%F'"
3599 msgstr "inlining misslyckades i anrop av \"%s\""
3600
3601 #: calls.c:1839 calls.c:2211 tree-inline.c:1339 tree-inline.c:1347
3602 msgid "called from here"
3603 msgstr "anropad härifrån"
3604
3605 #: calls.c:2210
3606 #, fuzzy
3607 msgid "%Jcan't inline call to '%F'"
3608 msgstr "kan inte inline:a anrop till \"%s\""
3609
3610 #: calls.c:2219
3611 msgid "ignoring return value of `%D', declared with attribute warn_unused_result"
3612 msgstr ""
3613
3614 #: calls.c:2232
3615 msgid "ignoring return value of function declared with attribute warn_unused_result"
3616 msgstr ""
3617
3618 #: calls.c:2242
3619 msgid "function call has aggregate value"
3620 msgstr ""
3621
3622 #: cfg.c:835
3623 #, c-format
3624 msgid "bb %d on wrong place"
3625 msgstr ""
3626
3627 #: cfg.c:841
3628 #, c-format
3629 msgid "prev_bb of %d should be %d, not %d"
3630 msgstr ""
3631
3632 #: cfg.c:857
3633 #, c-format
3634 msgid "verify_flow_info: Wrong count of block %i %i"
3635 msgstr ""
3636
3637 #: cfg.c:863
3638 #, c-format
3639 msgid "verify_flow_info: Wrong frequency of block %i %i"
3640 msgstr ""
3641
3642 #: cfg.c:871
3643 #, c-format
3644 msgid "verify_flow_info: Duplicate edge %i->%i"
3645 msgstr ""
3646
3647 #: cfg.c:877
3648 #, c-format
3649 msgid "verify_flow_info: Wrong probability of edge %i->%i %i"
3650 msgstr ""
3651
3652 #: cfg.c:883
3653 #, c-format
3654 msgid "verify_flow_info: Wrong count of edge %i->%i %i"
3655 msgstr ""
3656
3657 #: cfg.c:895
3658 #, c-format
3659 msgid "verify_flow_info: Basic block %d succ edge is corrupted"
3660 msgstr ""
3661
3662 #: cfg.c:909 cfgrtl.c:1983
3663 #, c-format
3664 msgid "Wrong amount of branch edges after unconditional jump %i"
3665 msgstr ""
3666
3667 #: cfg.c:917
3668 #, c-format
3669 msgid "basic block %d pred edge is corrupted"
3670 msgstr ""
3671
3672 #: cfg.c:943
3673 #, c-format
3674 msgid "basic block %i edge lists are corrupted"
3675 msgstr ""
3676
3677 #: cfg.c:955
3678 msgid "verify_flow_info failed"
3679 msgstr ""
3680
3681 #: cfgloop.c:1134
3682 #, c-format
3683 msgid "Size of loop %d should be %d, not %d."
3684 msgstr ""
3685
3686 #: cfgloop.c:1153
3687 #, c-format
3688 msgid "Bb %d do not belong to loop %d."
3689 msgstr ""
3690
3691 #: cfgloop.c:1171
3692 #, c-format
3693 msgid "Loop %d's header does not have exactly 2 entries."
3694 msgstr ""
3695
3696 #: cfgloop.c:1179
3697 #, c-format
3698 msgid "Loop %d's latch does not have exactly 1 successor."
3699 msgstr ""
3700
3701 #: cfgloop.c:1184
3702 #, c-format
3703 msgid "Loop %d's latch does not have header as successor."
3704 msgstr ""
3705
3706 #: cfgloop.c:1189
3707 #, c-format
3708 msgid "Loop %d's latch does not belong directly to it."
3709 msgstr ""
3710
3711 #: cfgloop.c:1195
3712 #, c-format
3713 msgid "Loop %d's header does not belong directly to it."
3714 msgstr ""
3715
3716 #: cfgloop.c:1201
3717 #, c-format
3718 msgid "Loop %d's latch is marked as part of irreducible region."
3719 msgstr ""
3720
3721 #: cfgloop.c:1231
3722 #, c-format
3723 msgid "Basic block %d should be marked irreducible."
3724 msgstr ""
3725
3726 #: cfgloop.c:1237
3727 #, c-format
3728 msgid "Basic block %d should not be marked irreducible."
3729 msgstr ""
3730
3731 #: cfgloop.c:1245
3732 #, c-format
3733 msgid "Edge from %d to %d should be marked irreducible."
3734 msgstr ""
3735
3736 #: cfgloop.c:1252
3737 #, c-format
3738 msgid "Edge from %d to %d should not be marked irreducible."
3739 msgstr ""
3740
3741 #: cfgrtl.c:1889
3742 #, c-format
3743 msgid "end insn %d for block %d not found in the insn stream"
3744 msgstr ""
3745
3746 #: cfgrtl.c:1903
3747 #, c-format
3748 msgid "insn %d is in multiple basic blocks (%d and %d)"
3749 msgstr ""
3750
3751 #: cfgrtl.c:1915
3752 #, c-format
3753 msgid "head insn %d for block %d not found in the insn stream"
3754 msgstr ""
3755
3756 #: cfgrtl.c:1937
3757 msgid "verify_flow_info: REG_BR_PROB does not match cfg %wi %i"
3758 msgstr ""
3759
3760 #: cfgrtl.c:1965
3761 #, c-format
3762 msgid "Missing REG_EH_REGION note in the end of bb %i"
3763 msgstr ""
3764
3765 #: cfgrtl.c:1973
3766 #, c-format
3767 msgid "Too many outgoing branch edges from bb %i"
3768 msgstr ""
3769
3770 #: cfgrtl.c:1978
3771 #, c-format
3772 msgid "Fallthru edge after unconditional jump %i"
3773 msgstr ""
3774
3775 #: cfgrtl.c:1989
3776 #, fuzzy, c-format
3777 msgid "Wrong amount of branch edges after conditional jump %i"
3778 msgstr "Föredra hopp framför villkorlig körning"
3779
3780 #: cfgrtl.c:1994
3781 #, c-format
3782 msgid "Call edges for non-call insn in bb %i"
3783 msgstr ""
3784
3785 #: cfgrtl.c:2003
3786 #, c-format
3787 msgid "Abnormal edges for no purpose in bb %i"
3788 msgstr ""
3789
3790 #: cfgrtl.c:2013
3791 #, c-format
3792 msgid "insn %d inside basic block %d but block_for_insn is NULL"
3793 msgstr ""
3794
3795 #: cfgrtl.c:2017
3796 #, c-format
3797 msgid "insn %d inside basic block %d but block_for_insn is %i"
3798 msgstr ""
3799
3800 #: cfgrtl.c:2031 cfgrtl.c:2041
3801 #, c-format
3802 msgid "NOTE_INSN_BASIC_BLOCK is missing for block %d"
3803 msgstr ""
3804
3805 #: cfgrtl.c:2054
3806 #, c-format
3807 msgid "NOTE_INSN_BASIC_BLOCK %d in middle of basic block %d"
3808 msgstr ""
3809
3810 #: cfgrtl.c:2064
3811 #, c-format
3812 msgid "in basic block %d:"
3813 msgstr ""
3814
3815 #: cfgrtl.c:2065
3816 msgid "flow control insn inside a basic block"
3817 msgstr ""
3818
3819 #: cfgrtl.c:2111
3820 #, c-format
3821 msgid "missing barrier after block %i"
3822 msgstr ""
3823
3824 #: cfgrtl.c:2124
3825 #, c-format
3826 msgid "verify_flow_info: Incorrect blocks for fallthru %i->%i"
3827 msgstr ""
3828
3829 #: cfgrtl.c:2139
3830 #, c-format
3831 msgid "verify_flow_info: Incorrect fallthru %i->%i"
3832 msgstr ""
3833
3834 #: cfgrtl.c:2141
3835 msgid "wrong insn in the fallthru edge"
3836 msgstr ""
3837
3838 #: cfgrtl.c:2158
3839 msgid "basic blocks not laid down consecutively"
3840 msgstr ""
3841
3842 #: cfgrtl.c:2183
3843 msgid "insn outside basic block"
3844 msgstr ""
3845
3846 #: cfgrtl.c:2191
3847 msgid "return not followed by barrier"
3848 msgstr ""
3849
3850 #: cfgrtl.c:2198
3851 #, c-format
3852 msgid "number of bb notes in insn chain (%d) != n_basic_blocks (%d)"
3853 msgstr ""
3854
3855 #: cgraph.c:161
3856 #, fuzzy
3857 msgid "function body not available"
3858 msgstr "funktion \"%s\" kan inte deklareras som \"mutable\""
3859
3860 #: cgraph.c:163 cgraphunit.c:341
3861 msgid "redefined extern inline functions are not considered for inlining"
3862 msgstr ""
3863
3864 #: cgraph.c:166 cgraphunit.c:346
3865 #, fuzzy
3866 msgid "function not considered for inlining"
3867 msgstr "funktion \"%s\" kan inte deklareras som \"mutable\""
3868
3869 #: cgraph.c:168 cgraphunit.c:344
3870 #, fuzzy
3871 msgid "function not inlinable"
3872 msgstr "funktion \"%s\" kan inte deklareras som \"mutable\""
3873
3874 #: cgraph.c:485
3875 msgid "%D renamed after being referenced in assembly"
3876 msgstr ""
3877
3878 #: cgraphunit.c:1046
3879 msgid "--param large-function-growth limit reached"
3880 msgstr ""
3881
3882 #: cgraphunit.c:1059
3883 msgid "--param large-function-growth limit reached while inlining the caller"
3884 msgstr ""
3885
3886 #: cgraphunit.c:1124
3887 msgid "--param max-inline-insns-single limit reached"
3888 msgstr ""
3889
3890 #: cgraphunit.c:1148
3891 msgid "--param max-inline-insns-single limit reached after inlining into the callee"
3892 msgstr ""
3893
3894 #: cgraphunit.c:1225
3895 msgid "--param inline-unit-growth limit reached"
3896 msgstr ""
3897
3898 #: cgraphunit.c:1297 cgraphunit.c:1441
3899 msgid "recursive inlining"
3900 msgstr ""
3901
3902 #: collect2.c:406
3903 msgid "internal error"
3904 msgstr "internt fel"
3905
3906 #: collect2.c:894
3907 msgid "no arguments"
3908 msgstr "inga argument"
3909
3910 #: collect2.c:1226 collect2.c:1374 collect2.c:1409
3911 #, c-format
3912 msgid "fopen %s"
3913 msgstr "fopen %s"
3914
3915 #: collect2.c:1229 collect2.c:1379 collect2.c:1412
3916 #, c-format
3917 msgid "fclose %s"
3918 msgstr "fclose %s"
3919
3920 #: collect2.c:1238
3921 #, c-format
3922 msgid "collect2 version %s"
3923 msgstr ""
3924
3925 #: collect2.c:1328
3926 #, c-format
3927 msgid "%d constructor(s) found\n"
3928 msgstr "%d konstruerare hittad(e)\n"
3929
3930 #: collect2.c:1329
3931 #, c-format
3932 msgid "%d destructor(s)  found\n"
3933 msgstr "%d destruerare  hittad(e)\n"
3934
3935 #: collect2.c:1330
3936 #, c-format
3937 msgid "%d frame table(s) found\n"
3938 msgstr ""
3939
3940 #: collect2.c:1472
3941 #, c-format
3942 msgid "%s terminated with signal %d [%s]%s"
3943 msgstr "%s terminerade med signal %d [%s]%s"
3944
3945 #: collect2.c:1490
3946 #, c-format
3947 msgid "%s returned %d exit status"
3948 msgstr "%s returnerade avslutningsstatus %d"
3949
3950 #: collect2.c:1515
3951 #, c-format
3952 msgid "[cannot find %s]"
3953 msgstr "[kan inte hitta %s]"
3954
3955 #: collect2.c:1530
3956 #, c-format
3957 msgid "cannot find `%s'"
3958 msgstr "kan inte hitta \"%s\""
3959
3960 #: collect2.c:1541 collect2.c:1544
3961 #, c-format
3962 msgid "redirecting stdout: %s"
3963 msgstr "omdirigerar stdout: %s"
3964
3965 #: collect2.c:1583
3966 #, c-format
3967 msgid "[Leaving %s]\n"
3968 msgstr "[Lämnar %s]\n"
3969
3970 #: collect2.c:1803
3971 #, c-format
3972 msgid ""
3973 "\n"
3974 "write_c_file - output name is %s, prefix is %s\n"
3975 msgstr ""
3976
3977 #: collect2.c:2007
3978 msgid "cannot find `nm'"
3979 msgstr "kan inte hitta \"nm\""
3980
3981 #: collect2.c:2017 collect2.c:2446
3982 msgid "pipe"
3983 msgstr "rör"
3984
3985 #: collect2.c:2021 collect2.c:2450
3986 msgid "fdopen"
3987 msgstr "fdopen"
3988
3989 #: collect2.c:2047 collect2.c:2476
3990 #, c-format
3991 msgid "dup2 %d 1"
3992 msgstr "dup2 %d 1"
3993
3994 #: collect2.c:2050 collect2.c:2053 collect2.c:2066 collect2.c:2479
3995 #: collect2.c:2482 collect2.c:2495
3996 #, c-format
3997 msgid "close %d"
3998 msgstr "close %d"
3999
4000 #: collect2.c:2056 collect2.c:2485
4001 #, c-format
4002 msgid "execv %s"
4003 msgstr "execv %s"
4004
4005 #: collect2.c:2110
4006 #, c-format
4007 msgid "init function found in object %s"
4008 msgstr ""
4009
4010 #: collect2.c:2118
4011 #, c-format
4012 msgid "fini function found in object %s"
4013 msgstr ""
4014
4015 #: collect2.c:2141 collect2.c:2534
4016 msgid "fclose"
4017 msgstr "fclose"
4018
4019 #: collect2.c:2183
4020 #, c-format
4021 msgid "unable to open file '%s'"
4022 msgstr "kan inte öppna fil \"%s\""
4023
4024 #: collect2.c:2185
4025 #, c-format
4026 msgid "unable to stat file '%s'"
4027 msgstr ""
4028
4029 #: collect2.c:2191
4030 #, c-format
4031 msgid "unable to mmap file '%s'"
4032 msgstr "kan inte göra mmap på fil \"%s\""
4033
4034 #: collect2.c:2337
4035 msgid "not found\n"
4036 msgstr "hittades inte\n"
4037
4038 #: collect2.c:2339 collect2.c:2513
4039 #, c-format
4040 msgid "dynamic dependency %s not found"
4041 msgstr ""
4042
4043 #: collect2.c:2358
4044 #, c-format
4045 msgid "bad magic number in file '%s'"
4046 msgstr "felaktigt magiskt nummer i fil \"%s\""
4047
4048 #: collect2.c:2380
4049 msgid "dynamic dependencies.\n"
4050 msgstr "dynamiskt beroende.\n"
4051
4052 #: collect2.c:2437
4053 msgid "cannot find `ldd'"
4054 msgstr "kan inte hitta \"ldd\""
4055
4056 #: collect2.c:2498
4057 msgid ""
4058 "\n"
4059 "ldd output with constructors/destructors.\n"
4060 msgstr ""
4061
4062 #: collect2.c:2525
4063 #, c-format
4064 msgid "unable to open dynamic dependency '%s'"
4065 msgstr ""
4066
4067 #: collect2.c:2685
4068 #, c-format
4069 msgid "%s: not a COFF file"
4070 msgstr "%s: är inte en COFF-fil"
4071
4072 #: collect2.c:2805
4073 #, c-format
4074 msgid "%s: cannot open as COFF file"
4075 msgstr "%s: kan inte öppna som COFF-fil"
4076
4077 #: collect2.c:2860
4078 #, fuzzy, c-format
4079 msgid "library lib%s not found"
4080 msgstr "Hittade inte bibliotek lib%s"
4081
4082 #: combine.c:13047
4083 #, c-format
4084 msgid ""
4085 ";; Combiner statistics: %d attempts, %d substitutions (%d requiring new space),\n"
4086 ";; %d successes.\n"
4087 "\n"
4088 msgstr ""
4089
4090 #: combine.c:13056
4091 #, c-format
4092 msgid ""
4093 "\n"
4094 ";; Combiner totals: %d attempts, %d substitutions (%d requiring new space),\n"
4095 ";; %d successes.\n"
4096 msgstr ""
4097
4098 #: convert.c:70
4099 msgid "cannot convert to a pointer type"
4100 msgstr "kan inte konvertera till en pekartyp"
4101
4102 #: convert.c:267
4103 msgid "pointer value used where a floating point value was expected"
4104 msgstr ""
4105
4106 #: convert.c:271
4107 msgid "aggregate value used where a float was expected"
4108 msgstr ""
4109
4110 #: convert.c:296
4111 msgid "conversion to incomplete type"
4112 msgstr ""
4113
4114 #: convert.c:600 convert.c:678
4115 msgid "can't convert between vector values of different size"
4116 msgstr ""
4117
4118 #: convert.c:606
4119 msgid "aggregate value used where an integer was expected"
4120 msgstr ""
4121
4122 #: convert.c:657 f/com.c:1101
4123 msgid "pointer value used where a complex was expected"
4124 msgstr ""
4125
4126 #: convert.c:661 f/com.c:1103
4127 msgid "aggregate value used where a complex was expected"
4128 msgstr ""
4129
4130 #: convert.c:684
4131 msgid "can't convert value to a vector"
4132 msgstr ""
4133
4134 #: coverage.c:164
4135 #, fuzzy, c-format
4136 msgid "`%s' is not a gcov data file"
4137 msgstr "\"%s\" är inte ett giltigt filnamn"
4138
4139 #: coverage.c:175
4140 #, c-format
4141 msgid "`%s' is version `%.4s', expected version `%.4s'"
4142 msgstr ""
4143
4144 #: coverage.c:255 coverage.c:263
4145 #, c-format
4146 msgid "coverage mismatch for function %u while reading execution counters."
4147 msgstr ""
4148
4149 #: coverage.c:257 coverage.c:340
4150 #, c-format
4151 msgid "checksum is %x instead of %x"
4152 msgstr ""
4153
4154 #: coverage.c:265 coverage.c:348
4155 #, c-format
4156 msgid "number of counters is %d instead of %d"
4157 msgstr ""
4158
4159 #: coverage.c:271
4160 #, fuzzy, c-format
4161 msgid "cannot merge separate %s counters for function %u"
4162 msgstr "kan inte deklarera en statisk funktion i en annan funktion"
4163
4164 #: coverage.c:296
4165 #, fuzzy, c-format
4166 msgid "`%s' has overflowed"
4167 msgstr "parsestack överfull"
4168
4169 #: coverage.c:296
4170 #, fuzzy, c-format
4171 msgid "`%s' is corrupted"
4172 msgstr "tredje argumentet till \"%s\" är inte länge rekommenderat"
4173
4174 #: coverage.c:319
4175 #, c-format
4176 msgid "file %s not found, execution counts assumed to be zero"
4177 msgstr ""
4178
4179 #: coverage.c:329
4180 #, fuzzy, c-format
4181 msgid "no coverage for function '%s' found."
4182 msgstr "ogiltig lagringsklass för funktion \"%s\""
4183
4184 #: coverage.c:337 coverage.c:345
4185 #, c-format
4186 msgid "coverage mismatch for function '%s' while reading counter '%s'."
4187 msgstr ""
4188
4189 #: coverage.c:493
4190 #, fuzzy, c-format
4191 msgid "cannot open %s"
4192 msgstr "kan inte öppna %s"
4193
4194 #: coverage.c:528
4195 #, fuzzy, c-format
4196 msgid "error writing `%s'"
4197 msgstr "fel vid skrivning till %s"
4198
4199 #. XXX should be DL_SORRY
4200 #: cppcharset.c:653
4201 #, fuzzy, c-format
4202 msgid "conversion from %s to %s not supported by iconv"
4203 msgstr "konveretering från NaN till unsigned int"
4204
4205 #: cppcharset.c:656
4206 msgid "iconv_open"
4207 msgstr ""
4208
4209 #. XXX should be DL_SORRY
4210 #: cppcharset.c:664
4211 #, c-format
4212 msgid "no iconv implementation, cannot convert from %s to %s"
4213 msgstr ""
4214
4215 #: cppcharset.c:808
4216 msgid "universal character names are only valid in C++ and C99"
4217 msgstr ""
4218
4219 #: cppcharset.c:811
4220 #, fuzzy, c-format
4221 msgid "the meaning of '\\%c' is different in traditional C"
4222 msgstr "semantiken för \"\\%c\" varierar med -traditional"
4223
4224 #: cppcharset.c:837
4225 #, c-format
4226 msgid "incomplete universal character name %.*s"
4227 msgstr ""
4228
4229 #: cppcharset.c:849
4230 #, fuzzy, c-format
4231 msgid "%.*s is not a valid universal character"
4232 msgstr "\"%s\" är inte i början av deklarationen"
4233
4234 #: cppcharset.c:859
4235 #, c-format
4236 msgid "universal character %.*s is not valid in an identifier"
4237 msgstr ""
4238
4239 #: cppcharset.c:863
4240 #, c-format
4241 msgid "universal character %.*s is not valid at the start of an identifier"
4242 msgstr ""
4243
4244 #: cppcharset.c:898
4245 #, fuzzy
4246 msgid "converting UCN to source character set"
4247 msgstr "kan inte konvertera till en pekartyp"
4248
4249 #: cppcharset.c:902
4250 #, fuzzy
4251 msgid "converting UCN to execution character set"
4252 msgstr "kan inte konvertera till en pekartyp"
4253
4254 #: cppcharset.c:967
4255 #, fuzzy
4256 msgid "the meaning of '\\x' is different in traditional C"
4257 msgstr "semantiken för \"\\x\" varierar med -traditional"
4258
4259 #: cppcharset.c:984 f/lex.c:580
4260 msgid "\\x used with no following hex digits"
4261 msgstr ""
4262
4263 #: cppcharset.c:991
4264 msgid "hex escape sequence out of range"
4265 msgstr ""
4266
4267 #: cppcharset.c:1030
4268 msgid "octal escape sequence out of range"
4269 msgstr ""
4270
4271 #: cppcharset.c:1098
4272 #, fuzzy
4273 msgid "the meaning of '\\a' is different in traditional C"
4274 msgstr "semantiken för \"\\a\" varierar med  -traditional"
4275
4276 #: cppcharset.c:1105
4277 #, c-format
4278 msgid "non-ISO-standard escape sequence, '\\%c'"
4279 msgstr ""
4280
4281 #: cppcharset.c:1113
4282 #, c-format
4283 msgid "unknown escape sequence '\\%c'"
4284 msgstr "okänd escape-sekvens \"\\%c\""
4285
4286 #: cppcharset.c:1116
4287 #, fuzzy, c-format
4288 msgid "unknown escape sequence: '\\%03o'"
4289 msgstr "okänd escape-sekvens \"\\%c\""
4290
4291 #: cppcharset.c:1122
4292 #, fuzzy
4293 msgid "converting escape sequence to execution character set"
4294 msgstr "escape-sekvens ryms ej i ett tecken"
4295
4296 #: cppcharset.c:1181
4297 msgid "converting to execution character set"
4298 msgstr ""
4299
4300 #: cppcharset.c:1244 cppcharset.c:1307
4301 #, fuzzy
4302 msgid "character constant too long for its type"
4303 msgstr "teckenkonstant för lång"
4304
4305 #: cppcharset.c:1247
4306 msgid "multi-character character constant"
4307 msgstr "flerteckens teckenkonstant"
4308
4309 #: cppcharset.c:1339
4310 msgid "empty character constant"
4311 msgstr "tom teckenkonstant"
4312
4313 #: cppcharset.c:1378
4314 #, fuzzy, c-format
4315 msgid "failure to convert %s to %s"
4316 msgstr "kunde inte öppna dump-fil \"%s\""
4317
4318 #: cpperror.c:110 diagnostic.def:5
4319 msgid "warning: "
4320 msgstr "varning: "
4321
4322 #: cpperror.c:112
4323 msgid "internal error: "
4324 msgstr "internt fel: "
4325
4326 #: cpperror.c:174
4327 #, fuzzy
4328 msgid "stdout"
4329 msgstr "struct"
4330
4331 #: cppexp.c:192
4332 #, fuzzy
4333 msgid "too many decimal points in number"
4334 msgstr "för många decimalpunker i flyttalskonstant"
4335
4336 #: cppexp.c:212
4337 #, fuzzy, c-format
4338 msgid "invalid digit \"%c\" in octal constant"
4339 msgstr "ogiltigt suffix på heltalskonstant"
4340
4341 #: cppexp.c:218
4342 #, fuzzy
4343 msgid "use of C99 hexadecimal floating constant"
4344 msgstr "för många decimalpunker i flyttalskonstant"
4345
4346 #: cppexp.c:227
4347 #, fuzzy
4348 msgid "exponent has no digits"
4349 msgstr "numerisk kostant utan siffror"
4350
4351 #: cppexp.c:234
4352 msgid "hexadecimal floating constants require an exponent"
4353 msgstr ""
4354
4355 #: cppexp.c:240
4356 #, fuzzy, c-format
4357 msgid "invalid suffix \"%.*s\" on floating constant"
4358 msgstr "både suffix 'f' och 'l' på flyttalskonstant"
4359
4360 #: cppexp.c:250 cppexp.c:275
4361 #, fuzzy, c-format
4362 msgid "traditional C rejects the \"%.*s\" suffix"
4363 msgstr "traditionell C stödjer inte suffixet 'f'"
4364
4365 #: cppexp.c:261
4366 #, fuzzy, c-format
4367 msgid "invalid suffix \"%.*s\" on integer constant"
4368 msgstr "ogiltigt suffix på heltalskonstant"
4369
4370 #: cppexp.c:283
4371 #, fuzzy
4372 msgid "use of C99 long long integer constant"
4373 msgstr "ISO C89 förbjuder long long integer konstanter"
4374
4375 #: cppexp.c:290
4376 msgid "imaginary constants are a GCC extension"
4377 msgstr ""
4378
4379 #: cppexp.c:376
4380 #, fuzzy
4381 msgid "integer constant is too large for its type"
4382 msgstr "heltalskonstant är större än maximala värdet för sin typ"
4383
4384 #: cppexp.c:388
4385 msgid "integer constant is so large that it is unsigned"
4386 msgstr ""
4387
4388 #: cppexp.c:470
4389 msgid "missing ')' after \"defined\""
4390 msgstr "saknar ')' efter \"defined\""
4391
4392 #: cppexp.c:477
4393 msgid "operator \"defined\" requires an identifier"
4394 msgstr ""
4395
4396 #: cppexp.c:485
4397 #, c-format
4398 msgid "(\"%s\" is an alternative token for \"%s\" in C++)"
4399 msgstr ""
4400
4401 #: cppexp.c:495
4402 msgid "this use of \"defined\" may not be portable"
4403 msgstr ""
4404
4405 #: cppexp.c:531
4406 #, fuzzy
4407 msgid "floating constant in preprocessor expression"
4408 msgstr "flyttalsspill i uttryck"
4409
4410 #: cppexp.c:537
4411 #, fuzzy
4412 msgid "imaginary number in preprocessor expression"
4413 msgstr "ogiltig användning av void-uttryck"
4414
4415 #: cppexp.c:582
4416 #, c-format
4417 msgid "\"%s\" is not defined"
4418 msgstr "\"%s\" är inte definierad"
4419
4420 #: cppexp.c:714 cppexp.c:743
4421 #, fuzzy, c-format
4422 msgid "missing binary operator before token \"%s\""
4423 msgstr "saknar mellanrum efter nummer \"%.*s\""
4424
4425 #: cppexp.c:734
4426 #, fuzzy, c-format
4427 msgid "token \"%s\" is not valid in preprocessor expressions"
4428 msgstr "\"%s\" är inte ett giltigt filnamn"
4429
4430 #: cppexp.c:751
4431 #, fuzzy
4432 msgid "missing expression between '(' and ')'"
4433 msgstr "jämföreslse mellan signed och unsigned"
4434
4435 #: cppexp.c:754
4436 #, fuzzy
4437 msgid "#if with no expression"
4438 msgstr "#%s utan argument"
4439
4440 #: cppexp.c:757
4441 #, c-format
4442 msgid "operator '%s' has no right operand"
4443 msgstr ""
4444
4445 #: cppexp.c:762
4446 #, fuzzy, c-format
4447 msgid "operator '%s' has no left operand"
4448 msgstr "parameter \"%s\" har en inkomplett typ"
4449
4450 #: cppexp.c:788
4451 #, fuzzy
4452 msgid " ':' without preceding '?'"
4453 msgstr "syntaxfel vid token \"%s\""
4454
4455 #: cppexp.c:815
4456 #, fuzzy
4457 msgid "unbalanced stack in #if"
4458 msgstr "obalanserad #endif"
4459
4460 #: cppexp.c:834
4461 #, fuzzy, c-format
4462 msgid "impossible operator '%u'"
4463 msgstr "saknar mellanrum efter nummer \"%.*s\""
4464
4465 #: cppexp.c:926
4466 #, fuzzy
4467 msgid "missing ')' in expression"
4468 msgstr "heltalsspill i uttryck"
4469
4470 #: cppexp.c:947
4471 msgid "'?' without following ':'"
4472 msgstr ""
4473
4474 #: cppexp.c:957
4475 msgid "integer overflow in preprocessor expression"
4476 msgstr ""
4477
4478 #: cppexp.c:962
4479 #, fuzzy
4480 msgid "missing '(' in expression"
4481 msgstr "heltalsspill i uttryck"
4482
4483 #: cppexp.c:994
4484 #, c-format
4485 msgid "the left operand of \"%s\" changes sign when promoted"
4486 msgstr ""
4487
4488 #: cppexp.c:999
4489 #, c-format
4490 msgid "the right operand of \"%s\" changes sign when promoted"
4491 msgstr ""
4492
4493 #: cppexp.c:1357
4494 msgid "comma operator in operand of #if"
4495 msgstr ""
4496
4497 #: cppexp.c:1488
4498 msgid "division by zero in #if"
4499 msgstr ""
4500
4501 #: cppfiles.c:370
4502 msgid "NULL directory in find_file"
4503 msgstr ""
4504
4505 #: cppfiles.c:397
4506 msgid "one or more PCH files were found, but they were invalid"
4507 msgstr ""
4508
4509 #: cppfiles.c:400
4510 msgid "use -Winvalid-pch for more information"
4511 msgstr ""
4512
4513 #: cppfiles.c:458
4514 #, c-format
4515 msgid "%s is a block device"
4516 msgstr "%s är en blockenhet"
4517
4518 #: cppfiles.c:475
4519 #, c-format
4520 msgid "%s is too large"
4521 msgstr "%s är för stor"
4522
4523 #: cppfiles.c:510
4524 #, c-format
4525 msgid "%s is shorter than expected"
4526 msgstr "%s är kortare än förväntat"
4527
4528 #: cppfiles.c:696
4529 #, c-format
4530 msgid "no include path in which to search for %s"
4531 msgstr ""
4532
4533 #: cppfiles.c:959
4534 msgid "Multiple include guards may be useful for:\n"
4535 msgstr ""
4536
4537 #: cppinit.c:387
4538 #, fuzzy
4539 msgid "cppchar_t must be an unsigned type"
4540 msgstr "predikat måste vara en identifierare"
4541
4542 #: cppinit.c:391
4543 #, c-format
4544 msgid "preprocessor arithmetic has maximum precision of %lu bits; target requires %lu bits"
4545 msgstr ""
4546
4547 #: cppinit.c:398
4548 msgid "CPP arithmetic must be at least as precise as a target int"
4549 msgstr ""
4550
4551 #: cppinit.c:401
4552 msgid "target char is less than 8 bits wide"
4553 msgstr ""
4554
4555 #: cppinit.c:405
4556 msgid "target wchar_t is narrower than target char"
4557 msgstr ""
4558
4559 #: cppinit.c:409
4560 msgid "target int is narrower than target char"
4561 msgstr ""
4562
4563 #: cppinit.c:414
4564 msgid "CPP half-integer narrower than CPP character"
4565 msgstr ""
4566
4567 #: cppinit.c:418
4568 #, c-format
4569 msgid "CPP on this host cannot handle wide character constants over %lu bits, but the target requires %lu bits"
4570 msgstr ""
4571
4572 #: cpplex.c:410
4573 msgid "null character(s) ignored"
4574 msgstr ""
4575
4576 #: cpplex.c:445
4577 msgid "'$' in identifier or number"
4578 msgstr ""
4579
4580 #: cpplex.c:492
4581 #, c-format
4582 msgid "attempt to use poisoned \"%s\""
4583 msgstr "försök att använda förgiftad \"%s\""
4584
4585 #: cpplex.c:500
4586 msgid "__VA_ARGS__ can only appear in the expansion of a C99 variadic macro"
4587 msgstr ""
4588
4589 #: cpplex.c:596
4590 msgid "null character(s) preserved in literal"
4591 msgstr ""
4592
4593 #: cpplex.c:919
4594 msgid "unterminated comment"
4595 msgstr "ej avslutad kommentar"
4596
4597 #: cpplex.c:930
4598 #, fuzzy
4599 msgid "C++ style comments are not allowed in ISO C90"
4600 msgstr "C++ kommentarer tillåts inte av ISO C89"
4601
4602 #: cpplex.c:932
4603 msgid "(this will be reported only once per input file)"
4604 msgstr ""
4605
4606 #: cpplex.c:937
4607 msgid "multi-line comment"
4608 msgstr ""
4609
4610 #: cpplex.c:1201
4611 #, fuzzy, c-format
4612 msgid "unspellable token %s"
4613 msgstr "kan inte öppna fil \"%s\""
4614
4615 #: cpplib.c:218
4616 #, c-format
4617 msgid "extra tokens at end of #%s directive"
4618 msgstr ""
4619
4620 #: cpplib.c:304
4621 #, c-format
4622 msgid "#%s is a GCC extension"
4623 msgstr "#%s är en GCC-utvidgning"
4624
4625 #: cpplib.c:316
4626 msgid "suggest not using #elif in traditional C"
4627 msgstr ""
4628
4629 #: cpplib.c:319
4630 #, c-format
4631 msgid "traditional C ignores #%s with the # indented"
4632 msgstr "traditionell C ignorerar #%s dör tecknet # är indenterat"
4633
4634 #: cpplib.c:323
4635 #, c-format
4636 msgid "suggest hiding #%s from traditional C with an indented #"
4637 msgstr ""
4638
4639 #: cpplib.c:345
4640 msgid "embedding a directive within macro arguments is not portable"
4641 msgstr ""
4642
4643 #: cpplib.c:365
4644 #, fuzzy
4645 msgid "style of line directive is a GCC extension"
4646 msgstr "#%s är en GCC-utvidgning"
4647
4648 #: cpplib.c:415
4649 #, c-format
4650 msgid "invalid preprocessing directive #%s"
4651 msgstr ""
4652
4653 #: cpplib.c:484
4654 msgid "\"defined\" cannot be used as a macro name"
4655 msgstr ""
4656
4657 #: cpplib.c:490
4658 #, c-format
4659 msgid "\"%s\" cannot be used as a macro name as it is an operator in C++"
4660 msgstr ""
4661
4662 #: cpplib.c:493
4663 #, c-format
4664 msgid "no macro name given in #%s directive"
4665 msgstr ""
4666
4667 #: cpplib.c:496
4668 msgid "macro names must be identifiers"
4669 msgstr ""
4670
4671 #: cpplib.c:537
4672 #, c-format
4673 msgid "undefining \"%s\""
4674 msgstr ""
4675
4676 #: cpplib.c:609
4677 msgid "missing terminating > character"
4678 msgstr "saknar avslutande tecken >"
4679
4680 #: cpplib.c:662
4681 #, c-format
4682 msgid "#%s expects \"FILENAME\" or <FILENAME>"
4683 msgstr ""
4684
4685 #: cpplib.c:685
4686 msgid "#include nested too deeply"
4687 msgstr "#include nästlad för djupt"
4688
4689 #: cpplib.c:723
4690 msgid "#include_next in primary source file"
4691 msgstr ""
4692
4693 #: cpplib.c:749
4694 #, c-format
4695 msgid "invalid flag \"%s\" in line directive"
4696 msgstr "ogiltigt flagga \"%s\" i line-direktiv"
4697
4698 #: cpplib.c:794
4699 #, c-format
4700 msgid "\"%s\" after #line is not a positive integer"
4701 msgstr "\"%s\" efter #line är inte ett positivt heltal"
4702
4703 #: cpplib.c:800
4704 msgid "line number out of range"
4705 msgstr "radnummer utanför möjligt intervall"
4706
4707 #: cpplib.c:812 cpplib.c:885
4708 #, c-format
4709 msgid "\"%s\" is not a valid filename"
4710 msgstr "\"%s\" är inte ett giltigt filnamn"
4711
4712 #: cpplib.c:847
4713 #, fuzzy, c-format
4714 msgid "\"%s\" after # is not a positive integer"
4715 msgstr "\"%s\" efter #line är inte ett positivt heltal"
4716
4717 #: cpplib.c:947
4718 #, fuzzy
4719 msgid "invalid #ident directive"
4720 msgstr "ogiltig #indent"
4721
4722 #: cpplib.c:1027
4723 #, c-format
4724 msgid "registering \"%s\" as both a pragma and a pragma namespace"
4725 msgstr ""
4726
4727 #: cpplib.c:1030
4728 #, fuzzy, c-format
4729 msgid "#pragma %s %s is already registered"
4730 msgstr "Klass \"%s\" finns redan"
4731
4732 #: cpplib.c:1033
4733 #, c-format
4734 msgid "#pragma %s is already registered"
4735 msgstr ""
4736
4737 #: cpplib.c:1175
4738 msgid "#pragma once in main file"
4739 msgstr "#pragma once i huvudfil"
4740
4741 #: cpplib.c:1198
4742 msgid "invalid #pragma GCC poison directive"
4743 msgstr "ogiltigt GCC-direktiv #pragma poison"
4744
4745 #: cpplib.c:1207
4746 #, c-format
4747 msgid "poisoning existing macro \"%s\""
4748 msgstr "förgiftar existerande makro \"%s\""
4749
4750 #: cpplib.c:1228
4751 msgid "#pragma system_header ignored outside include file"
4752 msgstr ""
4753
4754 #: cpplib.c:1252
4755 #, fuzzy, c-format
4756 msgid "cannot find source file %s"
4757 msgstr "kan inte hitta källfil %s"
4758
4759 #: cpplib.c:1256
4760 #, c-format
4761 msgid "current file is older than %s"
4762 msgstr "aktuell fil är äldre än %s"
4763
4764 #: cpplib.c:1370
4765 msgid "_Pragma takes a parenthesized string literal"
4766 msgstr ""
4767
4768 #: cpplib.c:1448
4769 msgid "#else without #if"
4770 msgstr "#else utan #if"
4771
4772 #: cpplib.c:1453
4773 msgid "#else after #else"
4774 msgstr "#else efter #else"
4775
4776 #: cpplib.c:1481
4777 msgid "#elif without #if"
4778 msgstr "#elif utan #if"
4779
4780 #: cpplib.c:1486
4781 msgid "#elif after #else"
4782 msgstr "#elif efter #else"
4783
4784 #: cpplib.c:1516
4785 msgid "#endif without #if"
4786 msgstr "#endif utan #if"
4787
4788 #: cpplib.c:1593
4789 msgid "missing '(' after predicate"
4790 msgstr "saknas '(' efter predikat"
4791
4792 #: cpplib.c:1608
4793 msgid "missing ')' to complete answer"
4794 msgstr "saknas ')' för att avsluta svaret"
4795
<