OSDN Git Service

* be.po, da.po, el.po, es.po, ja.po, nl.po, sv.po, tr.po: Update.
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / po / sv.po
1 # Swedish translation for the GNU CC.
2 # Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
3 # Dennis Björklund <db@zigo.dhs.org>, 2000, 2001, 2002.
4 #
5 # Kom ihåg att i svenskan så använder vi "" för citat
6 # och inte '' som det är i originaluttrycken.
7 #
8 # Jag har gjort en liten ordlista över uttryck som kan finnas i
9 # översättningen
10 #
11 # http://www.zigo.dhs.org/~dennis/gcc/
12 #
13 # Denna lista är inte komplett men är det någon som vill hjälpa till
14 # att översätta gcc och har åsikter om hur dessa uttryck skall skrivas
15 # så ta kontakt så kan vi uppdatera den.
16 #
17 # Det mesta av övdersättningen som finns nu kommer från tiden
18 # innan version 3.0 av gcc. Dessvärre så fungerade aldrig gcc
19 # med översättningar korrekt då, så den kom inte till användning.
20 # Jag har överfört de gamla strängarna till dagens version (3.2)
21 # så det finns en början, men det är mycket kvar. Men vill någon hjälpa
22 # till så vore det jättebra. Jag kommer översätta en bit då och då
23 # i mån av tid, men det är en stor fil med komplicerade uttryck så
24 # det tar en stund att bli klar.
25 #
26 msgid ""
27 msgstr ""
28 "Project-Id-Version: gcc 3.2\n"
29 "Report-Msgid-Bugs-To: http://gcc.gnu.org/bugs.html\n"
30 "POT-Creation-Date: 2004-02-06 01:40+0000\n"
31 "PO-Revision-Date: 2002-08-26 12:58+0200\n"
32 "Last-Translator: Dennis Björklund <db@zigo.dhs.org>\n"
33 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
34 "MIME-Version: 1.0\n"
35 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
36 "Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
37
38 #: attribs.c:178
39 #, c-format
40 msgid "`%s' attribute directive ignored"
41 msgstr "attributet \"%s\" ignorerat"
42
43 #: attribs.c:186
44 #, c-format
45 msgid "wrong number of arguments specified for `%s' attribute"
46 msgstr "fel antal argument angett för attributet `%s'"
47
48 #: attribs.c:203
49 #, c-format
50 msgid "`%s' attribute does not apply to types"
51 msgstr "attributet \"%s\" är inte applicerbart på typer"
52
53 #: attribs.c:249
54 #, c-format
55 msgid "`%s' attribute only applies to function types"
56 msgstr "attributet \"%s\" fungerar bara på funktionstyper"
57
58 #: attribs.c:416 c-common.c:4344 c-common.c:4363 c-common.c:4381
59 #: c-common.c:4408 c-common.c:4427 c-common.c:4450 c-common.c:4473
60 #: c-common.c:4499 c-common.c:4533 c-common.c:4577 c-common.c:4605
61 #: c-common.c:4633 c-common.c:4652 c-common.c:4907 c-common.c:4929
62 #: c-common.c:4964 c-common.c:5031 c-common.c:5077 c-common.c:5135
63 #: c-common.c:5166 c-common.c:5512 c-common.c:5535 c-common.c:5574
64 #: config/arm/arm.c:2278 config/arm/arm.c:2305 config/avr/avr.c:4539
65 #: config/h8300/h8300.c:4281 config/h8300/h8300.c:4304 config/i386/i386.c:1599
66 #: config/i386/i386.c:15299 config/i386/winnt.c:86 config/ia64/ia64.c:1053
67 #: config/ip2k/ip2k.c:3151
68 #, c-format
69 msgid "`%s' attribute ignored"
70 msgstr "attributet `%s' ignorerat"
71
72 #: builtins.c:318
73 msgid "offset outside bounds of constant string"
74 msgstr "index till en konstant sträng pekar utanför dess gränser"
75
76 #: builtins.c:786
77 msgid "second arg to `__builtin_prefetch' must be a constant"
78 msgstr "andra argumentet till \"__builtin_prefetch\" måste vara en konstant"
79
80 #: builtins.c:793
81 msgid "invalid second arg to __builtin_prefetch; using zero"
82 msgstr "ogiltigt andra argument till __builtin_prefetch; använder noll"
83
84 #: builtins.c:800
85 msgid "third arg to `__builtin_prefetch' must be a constant"
86 msgstr "tredje argumentet till \"__builtin_prefetch\" måste vara en konstant"
87
88 #: builtins.c:807
89 msgid "invalid third arg to __builtin_prefetch; using zero"
90 msgstr "ogiltigt tredje argument till __builtin_prefetch; använder noll"
91
92 #: builtins.c:3828
93 msgid "argument of `__builtin_args_info' must be constant"
94 msgstr "argumentet till \"__builtin_args_info\" måste vara konstant"
95
96 #: builtins.c:3834
97 msgid "argument of `__builtin_args_info' out of range"
98 msgstr "argument till \"__builtin_args_info\" är utanför sitt intervall"
99
100 #: builtins.c:3840
101 msgid "missing argument in `__builtin_args_info'"
102 msgstr "argument saknas till \"__builtin_args_info\""
103
104 #: builtins.c:3856
105 msgid "`va_start' used in function with fixed args"
106 msgstr "\"va_start\" används i en funktion med fixt antal parametrar"
107
108 #: builtins.c:3875
109 msgid "second parameter of `va_start' not last named argument"
110 msgstr "andra parametern till \"va_start\" var inte det sista namngivna argumentet"
111
112 #. Evidently an out of date version of <stdarg.h>; can't validate
113 #. va_start's second argument, but can still work as intended.
114 #: builtins.c:3880
115 msgid "`__builtin_next_arg' called without an argument"
116 msgstr "\"__builtin_next_arg\" anropad utan argument"
117
118 #: builtins.c:3969
119 msgid "too many arguments to function `va_start'"
120 msgstr "För många argument till funktionen \"va_start\""
121
122 #: builtins.c:4091
123 msgid "first argument to `va_arg' not of type `va_list'"
124 msgstr "första argumentet till \"va_arg\" är inte av typen \"va_list\""
125
126 #. Unfortunately, this is merely undefined, rather than a constraint
127 #. violation, so we cannot make this an error.  If this call is never
128 #. executed, the program is still strictly conforming.
129 #: builtins.c:4123
130 #, c-format
131 msgid "`%s' is promoted to `%s' when passed through `...'"
132 msgstr "\"%s\" konverteras till \"%s\" när det skickas via \"...\""
133
134 #: builtins.c:4128
135 #, c-format
136 msgid "(so you should pass `%s' not `%s' to `va_arg')"
137 msgstr "(alltså skall du skicka \"%s\" och inte \"%s\" till \"va_arg\")"
138
139 #: builtins.c:4240
140 msgid "invalid arg to `__builtin_frame_address'"
141 msgstr "ogiltigt argument till \"__builtin_frame_address\""
142
143 #: builtins.c:4242
144 msgid "invalid arg to `__builtin_return_address'"
145 msgstr "ogiltigt argument till \"__builtin_return_address\""
146
147 #: builtins.c:4256
148 msgid "unsupported arg to `__builtin_frame_address'"
149 msgstr "Icke supportat argument till \"__builtin_frame_address\""
150
151 #: builtins.c:4258
152 msgid "unsupported arg to `__builtin_return_address'"
153 msgstr "Icke supportat argument till \"__builtin_return_address\""
154
155 #: builtins.c:4418
156 msgid "second arg to `__builtin_expect' must be a constant"
157 msgstr "andra argumentet till \"__builtin_expect\" måste vara en konstant"
158
159 #: builtins.c:5359
160 msgid "__builtin_longjmp second argument must be 1"
161 msgstr "andra argumentet till __builtin_longjmp måste vara 1"
162
163 #: builtins.c:5454
164 #, c-format
165 msgid "built-in function `%s' not currently supported"
166 msgstr "inbyggd funktion \"%s\" stöds inte för närvarande"
167
168 #: builtins.c:5594
169 #, fuzzy
170 msgid "target format does not support infinity"
171 msgstr "målprocessorn stödjer inte THUMB-instruktioner"
172
173 #: c-common.c:934
174 msgid "%Hsuggest explicit braces to avoid ambiguous `else'"
175 msgstr ""
176
177 #: c-common.c:1158
178 #, fuzzy
179 msgid "%J'%D' is not defined outside of function scope"
180 msgstr "\"%s\" är inte definierad utanför funktions-scope"
181
182 #: c-common.c:1178
183 #, c-format
184 msgid "string length `%d' is greater than the length `%d' ISO C%d compilers are required to support"
185 msgstr "stränglängden \"%d\" är större än den minsta längden \"%d\" som ISO C%d kompilatorer behöver stödja"
186
187 #: c-common.c:1218
188 msgid "overflow in constant expression"
189 msgstr "spill i konstant uttryck"
190
191 #: c-common.c:1238
192 msgid "integer overflow in expression"
193 msgstr "heltalsspill i uttryck"
194
195 #: c-common.c:1247
196 msgid "floating point overflow in expression"
197 msgstr "flyttalsspill i uttryck"
198
199 #: c-common.c:1253
200 #, fuzzy
201 msgid "vector overflow in expression"
202 msgstr "heltalsspill i uttryck"
203
204 #. This detects cases like converting -129 or 256 to unsigned char.
205 #: c-common.c:1275
206 msgid "large integer implicitly truncated to unsigned type"
207 msgstr "stort heltal implicit trunkerat till unsigned typ"
208
209 #: c-common.c:1277
210 msgid "negative integer implicitly converted to unsigned type"
211 msgstr "negativt heltal implicit konverterat till unsigned typ"
212
213 #: c-common.c:1323
214 msgid "overflow in implicit constant conversion"
215 msgstr "spill i implicit constant konvertering"
216
217 #: c-common.c:1459
218 #, c-format
219 msgid "operation on `%s' may be undefined"
220 msgstr "operation på \"%s\" kan vara odefinierad"
221
222 #: c-common.c:1743
223 msgid "expression statement has incomplete type"
224 msgstr "uttryckssats har inkomplett typ"
225
226 #: c-common.c:1775
227 msgid "case label does not reduce to an integer constant"
228 msgstr "case-etikett reducerar inte till en heltalskonstant"
229
230 #: c-common.c:2105
231 msgid "invalid truth-value expression"
232 msgstr "ogiltigt sanningsvärdeuttryck"
233
234 #: c-common.c:2156
235 #, c-format
236 msgid "invalid operands to binary %s"
237 msgstr "ogiltiga operander till binär %s"
238
239 #: c-common.c:2390
240 msgid "comparison is always false due to limited range of data type"
241 msgstr "jämförelsen är alltid falsk på grund av begränsat intervall för datatypen"
242
243 #: c-common.c:2392
244 msgid "comparison is always true due to limited range of data type"
245 msgstr "jämförelsen är alltid sann på grund av begränsat intervall för datatypen"
246
247 #: c-common.c:2462
248 msgid "comparison of unsigned expression >= 0 is always true"
249 msgstr "jämförelse med unsigned-uttryck >= 0 är alltid sant"
250
251 #: c-common.c:2471
252 msgid "comparison of unsigned expression < 0 is always false"
253 msgstr "jämförelse med unsigned-uttryck < 0 är alltid falskt"
254
255 #: c-common.c:2516
256 msgid "pointer of type `void *' used in arithmetic"
257 msgstr "pekare av typen \"void *\" använd med aritmetik"
258
259 #: c-common.c:2522
260 msgid "pointer to a function used in arithmetic"
261 msgstr "pekare till funktion använd med aritmetik"
262
263 #: c-common.c:2528
264 msgid "pointer to member function used in arithmetic"
265 msgstr "pekare till medlemsfunktion använd med aritmetik"
266
267 #: c-common.c:2534
268 msgid "pointer to a member used in arithmetic"
269 msgstr "pekare till en medlemsfunktion använd med aritmetik"
270
271 #: c-common.c:2623 f/com.c:14734
272 msgid "struct type value used where scalar is required"
273 msgstr "struct-värde använt där skalär krävs"
274
275 #: c-common.c:2627 f/com.c:14738
276 msgid "union type value used where scalar is required"
277 msgstr "union-värde använt där skalär krävs"
278
279 #: c-common.c:2631 f/com.c:14742
280 msgid "array type value used where scalar is required"
281 msgstr "fält-värde använd där skalär krävs"
282
283 #. Common Ada/Pascal programmer's mistake.  We always warn
284 #. about this since it is so bad.
285 #: c-common.c:2668
286 msgid "the address of `%D', will always evaluate as `true'"
287 msgstr ""
288
289 #: c-common.c:2762 f/com.c:14874
290 msgid "suggest parentheses around assignment used as truth value"
291 msgstr "föreslår parenteser runt tilldelning som används som sanningsvärde"
292
293 #: c-common.c:2808 c-common.c:2848
294 msgid "invalid use of `restrict'"
295 msgstr "ogiltigt användande av \"restrict\""
296
297 #: c-common.c:2958
298 #, fuzzy
299 msgid "invalid application of `sizeof' to a function type"
300 msgstr "ISO C++ förbjuder användning av \"sizeof\" på funktioner"
301
302 #: c-common.c:2968
303 #, fuzzy, c-format
304 msgid "invalid application of `%s' to a void type"
305 msgstr "ogiltig operation på oinstansierad typ"
306
307 #: c-common.c:2974
308 #, fuzzy, c-format
309 msgid "invalid application of `%s' to an incomplete type"
310 msgstr "sizeof applicerat på en inkomplett typ"
311
312 #: c-common.c:3014
313 msgid "`__alignof' applied to a bit-field"
314 msgstr ""
315
316 #: c-common.c:3506
317 #, fuzzy, c-format
318 msgid "cannot disable built-in function `%s'"
319 msgstr "döljer inbyggd funktion \"%s\""
320
321 #: c-common.c:3667 c-typeck.c:1941
322 #, c-format
323 msgid "too few arguments to function `%s'"
324 msgstr "för få argument till funktionen \"%s\""
325
326 #: c-common.c:3673 c-typeck.c:1802
327 #, c-format
328 msgid "too many arguments to function `%s'"
329 msgstr "för många argument till funktionen \"%s\""
330
331 #: c-common.c:3692
332 #, fuzzy, c-format
333 msgid "non-floating-point argument to function `%s'"
334 msgstr "för många argument till funktionen \"%s\""
335
336 #: c-common.c:3919
337 msgid "pointers are not permitted as case values"
338 msgstr "pekare är inte tillåtna case-värden"
339
340 #: c-common.c:3923
341 #, fuzzy
342 msgid "range expressions in switch statements are non-standard"
343 msgstr "ISO C förbjuder intervalluttryck i switch-satser"
344
345 #: c-common.c:3952
346 msgid "empty range specified"
347 msgstr "tomt intervall angivet"
348
349 #: c-common.c:4003
350 msgid "duplicate (or overlapping) case value"
351 msgstr "dubbla (eller överlappand) case-värden"
352
353 #: c-common.c:4004
354 #, fuzzy
355 msgid "%Jthis is the first entry overlapping that value"
356 msgstr "detta är det första fallet som överlappar det värdet"
357
358 #: c-common.c:4008
359 msgid "duplicate case value"
360 msgstr "upprepat case-värde"
361
362 #: c-common.c:4009
363 #, fuzzy
364 msgid "%Jpreviously used here"
365 msgstr "tidigare använd här"
366
367 #: c-common.c:4013
368 msgid "multiple default labels in one switch"
369 msgstr "flera default-etiketter i en switch"
370
371 #: c-common.c:4014
372 #, fuzzy
373 msgid "%Jthis is the first default label"
374 msgstr "detta är den första default-etiketten"
375
376 #: c-common.c:4039
377 #, fuzzy
378 msgid "taking the address of a label is non-standard"
379 msgstr "ISO C++ förbjuder att man tar adressen till funktionen \"::main\""
380
381 #: c-common.c:4085
382 msgid "%Hignoring return value of `%D', declared with attribute warn_unused_result"
383 msgstr ""
384
385 #: c-common.c:4090
386 msgid "%Hignoring return value of function declared with attribute warn_unused_result"
387 msgstr ""
388
389 #. SW_PARAM
390 #: c-common.c:4297
391 #, fuzzy, c-format
392 msgid "declaration of \"%s\" shadows a parameter"
393 msgstr "deklaration av \"%s\" döljer en parameter"
394
395 # local, det kan troligen vara både lokal variabel och lokal funktion??
396 #. SW_LOCAL
397 #: c-common.c:4298
398 #, fuzzy, c-format
399 msgid "declaration of \"%s\" shadows a previous local"
400 msgstr "deklaration av \"%s\" döljer en tidigare lokal"
401
402 #. SW_GLOBAL
403 #: c-common.c:4299
404 #, fuzzy, c-format
405 msgid "declaration of \"%s\" shadows a global declaration"
406 msgstr "deklaration av \"%s\" döljer en parameter"
407
408 #: c-common.c:4303
409 #, fuzzy
410 msgid "%Jshadowed declaration is here"
411 msgstr "tidigare deklaration av \"%s\""
412
413 #: c-common.c:4686
414 #, c-format
415 msgid "unknown machine mode `%s'"
416 msgstr "okänt maskinläge `%s'"
417
418 #: c-common.c:4689
419 #, c-format
420 msgid "no data type for mode `%s'"
421 msgstr "ingen datatyp för läge `%s'"
422
423 #: c-common.c:4693
424 #, fuzzy, c-format
425 msgid "invalid pointer mode `%s'"
426 msgstr "ogiltig operand för %V"
427
428 #: c-common.c:4700 c-common.c:5263
429 #, fuzzy, c-format
430 msgid "unable to emulate '%s'"
431 msgstr "kan inte öppna fil \"%s\""
432
433 #: c-common.c:4744
434 #, fuzzy
435 msgid "%Jsection attribute cannot be specified for local variables"
436 msgstr "attributet \"section\" kan inte anges för lokala variabler"
437
438 #: c-common.c:4755
439 #, fuzzy
440 msgid "%Jsection of '%D' conflicts with previous declaration"
441 msgstr "sektion \"%s\" står i konflikt med tidigare deklaration"
442
443 #: c-common.c:4764
444 #, fuzzy
445 msgid "%Jsection attribute not allowed for '%D'"
446 msgstr "attributet \"section\" är inte tillåten för \"%s\""
447
448 #: c-common.c:4770
449 #, fuzzy
450 msgid "%Jsection attributes are not supported for this target"
451 msgstr "attributet \"section\" stöds inte för denna målarkitektur"
452
453 #: c-common.c:4808
454 msgid "requested alignment is not a constant"
455 msgstr "efterfrågad minnesjustering är inte konstant"
456
457 #: c-common.c:4813
458 msgid "requested alignment is not a power of 2"
459 msgstr "efterrågad minnesjustering är inte en potens av 2"
460
461 #: c-common.c:4818
462 msgid "requested alignment is too large"
463 msgstr "efterfrågad minnesjustering är för stor"
464
465 #: c-common.c:4844
466 #, fuzzy
467 msgid "%Jalignment may not be specified for '%D'"
468 msgstr "minnesjustering kan inte anges för \"%s\""
469
470 #: c-common.c:4882
471 #, fuzzy
472 msgid "%J'%D' defined both normally and as an alias"
473 msgstr "\"%s\" är definierad både normalt och som ett alias"
474
475 #: c-common.c:4892
476 msgid "alias arg not a string"
477 msgstr "aliasargumentet är inte en sträng"
478
479 #: c-common.c:4935
480 #, fuzzy
481 msgid "visibility arg not a string"
482 msgstr "aliasargumentet är inte en sträng"
483
484 #: c-common.c:4948
485 msgid "visibility arg must be one of \"default\", \"hidden\", \"protected\" or \"internal\""
486 msgstr ""
487
488 #: c-common.c:4974
489 #, fuzzy
490 msgid "tls_model arg not a string"
491 msgstr "aliasargumentet är inte en sträng"
492
493 #: c-common.c:4983
494 msgid "tls_model arg must be one of \"local-exec\", \"initial-exec\", \"local-dynamic\" or \"global-dynamic\""
495 msgstr ""
496
497 #: c-common.c:5005 c-common.c:5051
498 #, fuzzy
499 msgid "%J'%E' attribute applies only to functions"
500 msgstr "attributet \"%s\" fungerar bara på funktioner"
501
502 #: c-common.c:5010 c-common.c:5056
503 #, fuzzy
504 msgid "%Jcan't set '%E' attribute after definition"
505 msgstr "kan inte sätta attributet \"%s\" efter definitionen"
506
507 #: c-common.c:5132
508 #, c-format
509 msgid "`%s' attribute ignored for `%s'"
510 msgstr "attributet `%s' ignorerat för \"%s\""
511
512 #: c-common.c:5195
513 #, c-format
514 msgid "invalid vector type for attribute `%s'"
515 msgstr "ogiltigt vektortype för attribut \"%s\""
516
517 #: c-common.c:5219 c-common.c:5251
518 msgid "no vector mode with the size and type specified could be found"
519 msgstr ""
520
521 #: c-common.c:5353
522 #, fuzzy
523 msgid "nonnull attribute without arguments on a non-prototype"
524 msgstr "antalet argument matchar inte prototypen"
525
526 #: c-common.c:5368
527 #, fuzzy, c-format
528 msgid "nonnull argument has invalid operand number (arg %lu)"
529 msgstr "formatsträng har ett ogiltigt antal operander"
530
531 #: c-common.c:5387
532 #, c-format
533 msgid "nonnull argument with out-of-range operand number (arg %lu, operand %lu)"
534 msgstr ""
535
536 #: c-common.c:5395
537 #, c-format
538 msgid "nonnull argument references non-pointer operand (arg %lu, operand %lu)"
539 msgstr ""
540
541 #: c-common.c:5475
542 #, c-format
543 msgid "null argument where non-null required (arg %lu)"
544 msgstr ""
545
546 #: c-common.c:5546
547 #, fuzzy
548 msgid "cleanup arg not an identifier"
549 msgstr "predikat måste vara en identifierare"
550
551 #: c-common.c:5553
552 #, fuzzy
553 msgid "cleanup arg not a function"
554 msgstr "anropat objekt är inte en funktion"
555
556 #: c-common.c:5914
557 #, c-format
558 msgid "%s at end of input"
559 msgstr "%s vid slutet av indatan"
560
561 #: c-common.c:5920
562 #, c-format
563 msgid "%s before %s'%c'"
564 msgstr "%s före %s'%c'"
565
566 #: c-common.c:5922
567 #, c-format
568 msgid "%s before %s'\\x%x'"
569 msgstr "%s före %s'\\x%x'"
570
571 #: c-common.c:5926
572 #, c-format
573 msgid "%s before string constant"
574 msgstr "%s före strängkonstant"
575
576 #: c-common.c:5928
577 #, c-format
578 msgid "%s before numeric constant"
579 msgstr "%s före numerisk konstant"
580
581 #: c-common.c:5930
582 #, c-format
583 msgid "%s before \"%s\""
584 msgstr "%s före \"%s\""
585
586 #: c-common.c:5932
587 #, c-format
588 msgid "%s before '%s' token"
589 msgstr "%s före symbolen '%s'"
590
591 #. Use `%s' to print the string in case there are any escape
592 #. characters in the message.
593 #: c-common.c:5934 c-typeck.c:2578 c-typeck.c:3970 c-typeck.c:3985
594 #: c-typeck.c:4000 final.c:2776 final.c:2778 gcc.c:4574 rtl-error.c:109
595 #: toplev.c:1340 config/cris/cris.c:545 cp/parser.c:1848 cp/typeck.c:4111
596 #: java/expr.c:356 java/verify.c:1456 java/verify.c:1457 java/verify.c:1472
597 #, c-format
598 msgid "%s"
599 msgstr "%s"
600
601 #: c-convert.c:82 c-typeck.c:1193 c-typeck.c:3410 cp/typeck.c:1337
602 #: cp/typeck.c:5648 treelang/tree-convert.c:79
603 msgid "void value not ignored as it ought to be"
604 msgstr "värdet av typen void ignoreras inte vilket bör göras"
605
606 #: c-convert.c:114 java/typeck.c:148 treelang/tree-convert.c:105
607 msgid "conversion to non-scalar type requested"
608 msgstr "konvertering till icke-skalär typ begärd"
609
610 #: c-decl.c:371
611 #, fuzzy
612 msgid "%Jarray '%D' assumed to have one element"
613 msgstr "fält \"%s\" antas ha ett element"
614
615 #: c-decl.c:580
616 #, fuzzy
617 msgid "%Jlabel `%D' used but not defined"
618 msgstr "etikett \"%s\" använd men inte definierad"
619
620 #: c-decl.c:586
621 #, fuzzy
622 msgid "%Jlabel `%D' defined but not used"
623 msgstr "etikett \"%s\" definierad men inte använd"
624
625 #: c-decl.c:588
626 #, fuzzy
627 msgid "%Jlabel `%D' declared but not defined"
628 msgstr "etikett \"%s\" använd men inte definierad"
629
630 #: c-decl.c:613
631 #, fuzzy
632 msgid "%Junused variable `%D'"
633 msgstr "oanvänd variabel \"%s\""
634
635 #: c-decl.c:821
636 #, fuzzy
637 msgid "a parameter list with an ellipsis can't match an empty parameter name list declaration"
638 msgstr "En parameterlista med ellips kan inte matcha en tom namnlistdeklaration."
639
640 #: c-decl.c:828
641 #, fuzzy
642 msgid "an argument type that has a default promotion can't match an empty parameter name list declaration"
643 msgstr "En parameterlista med ellips kan inte matcha en tom namnlistdeklaration."
644
645 #: c-decl.c:864
646 msgid "%Jprototype for '%D' declares more arguments than previous old-style definition"
647 msgstr ""
648
649 #: c-decl.c:870
650 msgid "%Jprototype for '%D' declares fewer arguments than previous old-style definition"
651 msgstr ""
652
653 #: c-decl.c:879
654 msgid "%Jprototype for '%D' declares arg %d with incompatible type"
655 msgstr ""
656
657 #. If we get here, no errors were found, but do issue a warning
658 #. for this poor-style construct.
659 #: c-decl.c:891
660 #, fuzzy
661 msgid "%Jprototype for '%D' follows non-prototype definition"
662 msgstr "icke-prototypdefinition here"
663
664 #: c-decl.c:906
665 #, fuzzy
666 msgid "%Jprevious definition of '%D' was here"
667 msgstr "\"%s\" definierades tidigare här"
668
669 #: c-decl.c:908
670 #, fuzzy
671 msgid "%Jprevious implicit declaration of '%D' was here"
672 msgstr "tidigare implicit deklaration av \"%s\""
673
674 #: c-decl.c:910
675 #, fuzzy
676 msgid "%Jprevious declaration of '%D' was here"
677 msgstr "tidigare deklaration av \"%s\""
678
679 #: c-decl.c:944
680 #, fuzzy
681 msgid "%J'%D' redeclared as different kind of symbol"
682 msgstr "\"%s\" omdeklarerad som en annan sorts symbol"
683
684 #: c-decl.c:949
685 #, fuzzy
686 msgid "%Jbuilt-in function '%D' declared as non-function"
687 msgstr "inbyggd funktion \"%s\" deklarerad som icke-funktion"
688
689 #: c-decl.c:952 c-decl.c:1042
690 #, fuzzy
691 msgid "%Jshadowing built-in function '%D'"
692 msgstr "döljer inbyggd funktion \"%s\""
693
694 #. If types don't match for a built-in, throw away the
695 #. built-in.  No point in calling locate_old_decl here, it
696 #. won't print anything.
697 #: c-decl.c:972
698 #, fuzzy
699 msgid "%Jconflicting types for built-in function '%D'"
700 msgstr "motstridiga typer på inbyggd funktion \"%s\""
701
702 #: c-decl.c:996 c-decl.c:1004
703 #, fuzzy
704 msgid "%Jconflicting types for '%D'"
705 msgstr "motstridiga typer på \"%s\""
706
707 #. allow OLDDECL to continue in use
708 #: c-decl.c:1019
709 #, fuzzy
710 msgid "%Jredefinition of typedef '%D'"
711 msgstr "omdefiniering av \"%s\""
712
713 #: c-decl.c:1055 c-decl.c:1119
714 #, fuzzy
715 msgid "%Jredefinition of '%D'"
716 msgstr "omdefiniering av \"%s\""
717
718 #: c-decl.c:1086 c-decl.c:1136
719 #, fuzzy
720 msgid "%Jstatic declaration of '%D' follows non-static declaration"
721 msgstr "statisk deklaration av \"%s\" följer på icke-statisk"
722
723 #: c-decl.c:1094 c-decl.c:1133
724 #, fuzzy
725 msgid "%Jnon-static declaration of '%D' follows static declaration"
726 msgstr "icke-statisk deklaration av \"%s\" följer på statisk"
727
728 #: c-decl.c:1106
729 #, fuzzy
730 msgid "%Jthread-local declaration of '%D' follows non-thread-local declaration"
731 msgstr "statisk deklaration av \"%s\" följer på icke-statisk"
732
733 #: c-decl.c:1109
734 #, fuzzy
735 msgid "%Jnon-thread-local declaration of '%D' follows thread-local declaration"
736 msgstr "icke-statisk deklaration av \"%s\" följer på statisk"
737
738 #: c-decl.c:1149
739 #, fuzzy
740 msgid "%Jextern declaration of '%D' follows declaration with no linkage"
741 msgstr "extern deklaration av \"%s\" matchar inte den globala"
742
743 #: c-decl.c:1152
744 #, fuzzy
745 msgid "%Jdeclaration of '%D' with no linkage follows extern declaration"
746 msgstr "deklaration av \"%s\" som ett fält med funktioner"
747
748 #: c-decl.c:1155
749 #, fuzzy
750 msgid "%Jredeclaration of '%D' with no linkage"
751 msgstr "tidigare deklaration av \"%s\""
752
753 #: c-decl.c:1169
754 msgid "%Jredeclaration of '%D' with different visibility (old visibility preserved)"
755 msgstr ""
756
757 #: c-decl.c:1180
758 #, fuzzy
759 msgid "%Jinline declaration of '%D' follows declaration with attribute noinline"
760 msgstr "implicit deklaration av funktion \"%s\""
761
762 #: c-decl.c:1187
763 #, fuzzy
764 msgid "%Jdeclaration of '%D' with attribute noinline follows inline declaration "
765 msgstr "implicit deklaration av funktion \"%s\""
766
767 #: c-decl.c:1199
768 #, fuzzy
769 msgid "%J'%D' declared inline after being called"
770 msgstr "\"%s\" är deklarerad inline efter att den blivit anropad"
771
772 #: c-decl.c:1205
773 #, fuzzy
774 msgid "%J'%D' declared inline after its definition"
775 msgstr "\"%s\" deklarerad inline efter sin definition"
776
777 #: c-decl.c:1217
778 #, fuzzy
779 msgid "%Jvolatile declaration of '%D' follows non-volatile declaration"
780 msgstr "statisk deklaration av \"%s\" följer på icke-statisk"
781
782 #: c-decl.c:1220
783 #, fuzzy
784 msgid "%Jnon-volatile declaration of '%D' follows volatile declaration"
785 msgstr "icke-statisk deklaration av \"%s\" följer på statisk"
786
787 #: c-decl.c:1227
788 #, fuzzy
789 msgid "%Jconst declaration of '%D' follows non-const declaration"
790 msgstr "const-deklaration för \"%s\" följer på icke-const"
791
792 #: c-decl.c:1230
793 #, fuzzy
794 msgid "%Jnon-const declaration of '%D' follows const declaration"
795 msgstr "icke-statisk deklaration av \"%s\" följer på statisk"
796
797 #: c-decl.c:1246
798 #, fuzzy
799 msgid "%Jredundant redeclaration of '%D'"
800 msgstr "redundant omdeklaration av \"%s\" i samma scope"
801
802 #: c-decl.c:1690
803 #, c-format
804 msgid "nested extern declaration of `%s'"
805 msgstr "nästlad extern deklaration av \"%s\""
806
807 #: c-decl.c:1829 objc/objc-act.c:2534 objc/objc-act.c:6793
808 #, fuzzy
809 msgid "%Jprevious declaration of '%D'"
810 msgstr "tidigare deklaration av \"%s\""
811
812 #: c-decl.c:1870 c-decl.c:1872
813 #, c-format
814 msgid "implicit declaration of function `%s'"
815 msgstr "implicit deklaration av funktion \"%s\""
816
817 #: c-decl.c:1888
818 #, c-format
819 msgid "`%s' undeclared here (not in a function)"
820 msgstr "\"%s\" odeklarerad här (inte i en funktion)"
821
822 #: c-decl.c:1894
823 #, c-format
824 msgid "`%s' undeclared (first use in this function)"
825 msgstr "\"%s\" odeklarerad (första förekomsten i denna funktionen)"
826
827 #: c-decl.c:1899
828 msgid "(Each undeclared identifier is reported only once"
829 msgstr "(Varje odeklarerad identifierare rapporteras bara"
830
831 #: c-decl.c:1900
832 msgid "for each function it appears in.)"
833 msgstr "en gång för varje funktion den finns i.)"
834
835 #: c-decl.c:1953
836 #, c-format
837 msgid "label %s referenced outside of any function"
838 msgstr "etikett %s är refererad till utanför en funktion"
839
840 #: c-decl.c:2000
841 #, c-format
842 msgid "duplicate label declaration `%s'"
843 msgstr "dubbel deklaration av etikett \"%s\""
844
845 #: c-decl.c:2001
846 #, fuzzy
847 msgid "%Jthis is a previous declaration"
848 msgstr "detta är en tidigare deklaration"
849
850 #: c-decl.c:2036
851 #, fuzzy
852 msgid "%Hduplicate label `%D'"
853 msgstr "upprepning av medlem \"%s\""
854
855 #: c-decl.c:2038
856 #, fuzzy
857 msgid "%J`%D' previously defined here"
858 msgstr "\"%s\" definierades tidigare här"
859
860 #: c-decl.c:2040
861 #, fuzzy
862 msgid "%J`%D' previously declared here"
863 msgstr "\"%s\" är tidigare deklarerad här"
864
865 #: c-decl.c:2060
866 msgid "%Htraditional C lacks a separate namespace for labels, identifier `%s' conflicts"
867 msgstr ""
868
869 #: c-decl.c:2131
870 #, fuzzy
871 msgid "%H`%s' defined as wrong kind of tag"
872 msgstr "\"%s\" omdeklarerad som en annan sorts symbol"
873
874 #: c-decl.c:2369
875 msgid "unnamed struct/union that defines no instances"
876 msgstr "odöpt struktur/union som inte har någon instans"
877
878 #: c-decl.c:2388
879 msgid "useless keyword or type name in empty declaration"
880 msgstr "oanvändbart nyckelord eller typnamn i tom deklaration"
881
882 #: c-decl.c:2395
883 msgid "two types specified in one empty declaration"
884 msgstr "två typer angivna i en tom deklaration"
885
886 #: c-decl.c:2400 c-parse.y:735 c-parse.y:737 objc/objc-parse.y:776
887 #: objc/objc-parse.y:778 objc/objc-parse.y:3016
888 msgid "empty declaration"
889 msgstr "tom deklaration"
890
891 #: c-decl.c:2426
892 #, fuzzy
893 msgid "ISO C90 does not support `static' or type qualifiers in parameter array declarators"
894 msgstr "ISO C89 stöder inte flexibla fältmedlemmar"
895
896 #: c-decl.c:2428
897 #, fuzzy
898 msgid "ISO C90 does not support `[*]' array declarators"
899 msgstr "ISO C89 stöder inte flexibla fältmedlemmar"
900
901 #: c-decl.c:2431
902 msgid "GCC does not yet properly implement `[*]' array declarators"
903 msgstr ""
904
905 #: c-decl.c:2447
906 msgid "static or type qualifiers in abstract declarator"
907 msgstr ""
908
909 #: c-decl.c:2517
910 #, fuzzy
911 msgid "%J'%D' is usually a function"
912 msgstr "\"%s\" är vanligtvis en funktion"
913
914 #: c-decl.c:2526
915 #, fuzzy, c-format
916 msgid "typedef `%s' is initialized (use __typeof__ instead)"
917 msgstr "typedef \"%s\" är initierad"
918
919 #: c-decl.c:2532
920 #, c-format
921 msgid "function `%s' is initialized like a variable"
922 msgstr "funktion \"%s\" är initierad som en variabel"
923
924 #. DECL_INITIAL in a PARM_DECL is really DECL_ARG_TYPE.
925 #: c-decl.c:2539
926 #, c-format
927 msgid "parameter `%s' is initialized"
928 msgstr "parameter \"%s\" är initierad"
929
930 #: c-decl.c:2559 c-typeck.c:4220
931 msgid "variable-sized object may not be initialized"
932 msgstr "objekt med variabel storlek kan inte initieras"
933
934 #: c-decl.c:2565
935 #, c-format
936 msgid "variable `%s' has initializer but incomplete type"
937 msgstr "variabel \"%s\" har initierare men är av inkomplett typ"
938
939 #: c-decl.c:2571
940 #, c-format
941 msgid "elements of array `%s' have incomplete type"
942 msgstr "elementen i fält \"%s\" har en ofullständig typ"
943
944 #: c-decl.c:2640 c-decl.c:5426 cp/decl.c:3748 cp/decl.c:10156
945 #, fuzzy
946 msgid "%Jinline function '%D' given attribute noinline"
947 msgstr "inbyggd funktion \"%s\" deklarerad som icke-funktion"
948
949 #: c-decl.c:2716
950 #, fuzzy
951 msgid "%Jinitializer fails to determine size of '%D'"
952 msgstr "initierare misslyckas med att bestämma storlek på \"%s\""
953
954 #: c-decl.c:2721
955 #, fuzzy
956 msgid "%Jarray size missing in '%D'"
957 msgstr "fältstorlek saknas i \"%s\""
958
959 #: c-decl.c:2737
960 #, fuzzy
961 msgid "%Jzero or negative size array '%D'"
962 msgstr "noll eller negativ storlek på fält \"%s\""
963
964 #: c-decl.c:2765
965 #, fuzzy
966 msgid "%Jstorage size of '%D' isn't known"
967 msgstr "lagringsstorlek på \"%s\" är okänd"
968
969 #: c-decl.c:2775
970 #, fuzzy
971 msgid "%Jstorage size of '%D' isn't constant"
972 msgstr "lagringsstorlek på \"%s\" är inte konstant"
973
974 #: c-decl.c:2858
975 #, fuzzy
976 msgid "%Jignoring asm-specifier for non-static local variable '%D'"
977 msgstr "ignorerar asm för ickestatisk lokal variabel \"%s\""
978
979 #: c-decl.c:2969
980 msgid "ISO C forbids forward parameter declarations"
981 msgstr ""
982
983 #: c-decl.c:3151
984 #, fuzzy
985 msgid "<anonymous>"
986 msgstr "<anonym %s>"
987
988 #: c-decl.c:3160
989 #, c-format
990 msgid "bit-field `%s' width not an integer constant"
991 msgstr ""
992
993 #: c-decl.c:3168
994 #, c-format
995 msgid "negative width in bit-field `%s'"
996 msgstr "negativ storlek i bitfält \"%s\""
997
998 #: c-decl.c:3173
999 #, c-format
1000 msgid "zero width for bit-field `%s'"
1001 msgstr "Storleken noll på bitfält \"%s\""
1002
1003 #: c-decl.c:3183
1004 #, c-format
1005 msgid "bit-field `%s' has invalid type"
1006 msgstr "bitfält \"%s\" har en icke godkänd typ"
1007
1008 #: c-decl.c:3192
1009 #, fuzzy, c-format
1010 msgid "type of bit-field `%s' is a GCC extension"
1011 msgstr "#%s är en GCC-utvidgning"
1012
1013 #: c-decl.c:3201
1014 #, c-format
1015 msgid "width of `%s' exceeds its type"
1016 msgstr "storleken på \"%s\" är större än sin typ"
1017
1018 #: c-decl.c:3211
1019 #, c-format
1020 msgid "`%s' is narrower than values of its type"
1021 msgstr ""
1022
1023 #: c-decl.c:3361 cp/decl.c:6778
1024 msgid "`long long long' is too long for GCC"
1025 msgstr "\"long long long\" är för långt för GCC"
1026
1027 #: c-decl.c:3366
1028 #, fuzzy
1029 msgid "ISO C90 does not support `long long'"
1030 msgstr "ISO C89 stödjer inte \"long long\"'"
1031
1032 #: c-decl.c:3375 c-decl.c:3378 cp/decl.c:6783
1033 #, c-format
1034 msgid "duplicate `%s'"
1035 msgstr "flera \"%s\""
1036
1037 #: c-decl.c:3388 cp/decl.c:6789
1038 msgid "`__thread' before `extern'"
1039 msgstr ""
1040
1041 #: c-decl.c:3390 cp/decl.c:6791
1042 msgid "`__thread' before `static'"
1043 msgstr ""
1044
1045 #: c-decl.c:3398 cp/decl.c:6818
1046 #, c-format
1047 msgid "two or more data types in declaration of `%s'"
1048 msgstr "två eller fler datatyper i deklaration av \"%s\""
1049
1050 #: c-decl.c:3418 cp/decl.c:6823
1051 #, c-format
1052 msgid "`%s' fails to be a typedef or built in type"
1053 msgstr ""
1054
1055 #: c-decl.c:3457
1056 #, c-format
1057 msgid "type defaults to `int' in declaration of `%s'"
1058 msgstr ""
1059
1060 #: c-decl.c:3486
1061 #, c-format
1062 msgid "both long and short specified for `%s'"
1063 msgstr "både long och short angivet för \"%s\""
1064
1065 #: c-decl.c:3490 cp/decl.c:6923
1066 #, c-format
1067 msgid "long or short specified with char for `%s'"
1068 msgstr "long eller short angiven med char för \"%s\""
1069
1070 #: c-decl.c:3497 cp/decl.c:6927
1071 #, c-format
1072 msgid "long or short specified with floating type for `%s'"
1073 msgstr "long eller short angiven med flyttalstyp för \"%s\""
1074
1075 #: c-decl.c:3500
1076 msgid "the only valid combination is `long double'"
1077 msgstr "den enda giltiga kombinationen är \"long double\""
1078
1079 #: c-decl.c:3506
1080 #, c-format
1081 msgid "both signed and unsigned specified for `%s'"
1082 msgstr "både signed och unsigned specificerat för \"%s\""
1083
1084 #: c-decl.c:3508 cp/decl.c:6916
1085 #, c-format
1086 msgid "long, short, signed or unsigned invalid for `%s'"
1087 msgstr "long, short, signed eller unsigned ogiltig för \"%s\""
1088
1089 #: c-decl.c:3514 cp/decl.c:6936
1090 #, c-format
1091 msgid "long, short, signed or unsigned used invalidly for `%s'"
1092 msgstr "long, short, signed eller unsigned använd felaktigt på \"%s\""
1093
1094 #: c-decl.c:3532 cp/decl.c:6957
1095 #, c-format
1096 msgid "complex invalid for `%s'"
1097 msgstr "complex ogiltig för \"%s\""
1098
1099 #: c-decl.c:3574
1100 #, fuzzy
1101 msgid "ISO C90 does not support complex types"
1102 msgstr "ISO C89 stöder inte typen complex"
1103
1104 #: c-decl.c:3586
1105 msgid "ISO C does not support plain `complex' meaning `double complex'"
1106 msgstr "ISO C stöder inte bara \"complex\" i meningen \"double complex\""
1107
1108 #: c-decl.c:3592 c-decl.c:3604
1109 msgid "ISO C does not support complex integer types"
1110 msgstr "ISO C stöder inte komplexa heltalstyper"
1111
1112 #: c-decl.c:3632 c-decl.c:4090 cp/decl.c:7549
1113 msgid "duplicate `const'"
1114 msgstr "upprepning av \"const\""
1115
1116 #: c-decl.c:3634 c-decl.c:4094 cp/decl.c:7553
1117 msgid "duplicate `restrict'"
1118 msgstr "upprepning av \"restrict\""
1119
1120 #: c-decl.c:3636 c-decl.c:4092 cp/decl.c:7551
1121 msgid "duplicate `volatile'"
1122 msgstr "upprepning av \"volatile\""
1123
1124 #: c-decl.c:3664 cp/decl.c:7120
1125 #, c-format
1126 msgid "multiple storage classes in declaration of `%s'"
1127 msgstr "flera lagringsklasser i deklaration av \"%s\""
1128
1129 #: c-decl.c:3674
1130 msgid "function definition declared `auto'"
1131 msgstr "funktionsdefinition deklarerad som \"auto\""
1132
1133 #: c-decl.c:3676
1134 msgid "function definition declared `register'"
1135 msgstr "funktionsdefinition deklarerad som \"register\""
1136
1137 #: c-decl.c:3678
1138 msgid "function definition declared `typedef'"
1139 msgstr "funktionsdefinition deklarerad som \"typedef\""
1140
1141 #: c-decl.c:3680
1142 #, fuzzy
1143 msgid "function definition declared `__thread'"
1144 msgstr "funktionsdefinition deklarerad som \"typedef\""
1145
1146 #: c-decl.c:3693
1147 #, c-format
1148 msgid "storage class specified for structure field `%s'"
1149 msgstr "lagringsklass angiven för strukturfält \"%s\""
1150
1151 #: c-decl.c:3697 cp/decl.c:7165
1152 #, c-format
1153 msgid "storage class specified for parameter `%s'"
1154 msgstr "lagringsklass angiven för parameter \"%s\""
1155
1156 #: c-decl.c:3700 cp/decl.c:7167
1157 msgid "storage class specified for typename"
1158 msgstr "lagringsklass angiven för typnamn"
1159
1160 #: c-decl.c:3712 cp/decl.c:7182
1161 #, c-format
1162 msgid "`%s' initialized and declared `extern'"
1163 msgstr "`%s' initierad och deklarerad \"extern\""
1164
1165 #: c-decl.c:3714 cp/decl.c:7185
1166 #, c-format
1167 msgid "`%s' has both `extern' and initializer"
1168 msgstr "\"%s\" är både \"extern\" och initierare"
1169
1170 #: c-decl.c:3719
1171 #, fuzzy, c-format
1172 msgid "file-scope declaration of `%s' specifies `auto'"
1173 msgstr "toppnivådeklaration av \"%s\" anger \"auto\""
1174
1175 #: c-decl.c:3724 cp/decl.c:7189
1176 #, c-format
1177 msgid "nested function `%s' declared `extern'"
1178 msgstr "nästlad funktion \"%s\" är deklarerad \"extern\""
1179
1180 #: c-decl.c:3730 cp/decl.c:7199
1181 #, fuzzy, c-format
1182 msgid "function-scope `%s' implicitly auto and declared `__thread'"
1183 msgstr "funktion \"%s\" kan inte deklareras som \"mutable\""
1184
1185 #. Only the innermost declarator (making a parameter be of
1186 #. array type which is converted to pointer type)
1187 #. may have static or type qualifiers.
1188 #: c-decl.c:3769 c-decl.c:3962
1189 #, fuzzy
1190 msgid "static or type qualifiers in non-parameter array declarator"
1191 msgstr "två typer angivna i en tom deklaration"
1192
1193 #: c-decl.c:3813
1194 #, c-format
1195 msgid "declaration of `%s' as array of voids"
1196 msgstr "deklaration av \"%s\" som ett fält med void"
1197
1198 #: c-decl.c:3819
1199 #, c-format
1200 msgid "declaration of `%s' as array of functions"
1201 msgstr "deklaration av \"%s\" som ett fält med funktioner"
1202
1203 #: c-decl.c:3824
1204 #, fuzzy
1205 msgid "invalid use of structure with flexible array member"
1206 msgstr "ISO C89 stöder inte flexibla fältmedlemmar"
1207
1208 #: c-decl.c:3843
1209 #, c-format
1210 msgid "size of array `%s' has non-integer type"
1211 msgstr "storlek på fält \"%s\" är inte av heltalstyp"
1212
1213 #: c-decl.c:3848
1214 #, c-format
1215 msgid "ISO C forbids zero-size array `%s'"
1216 msgstr "ISO C förbjuder fält \"%s\" med storlek noll"
1217
1218 #: c-decl.c:3855
1219 #, c-format
1220 msgid "size of array `%s' is negative"
1221 msgstr "storlek på fält \"%s\" är negativt"
1222
1223 #: c-decl.c:3868
1224 #, fuzzy, c-format
1225 msgid "ISO C90 forbids array `%s' whose size can't be evaluated"
1226 msgstr "ISO C89 förbjuder fält \"%s\" vars storlek inte kan beräknas"
1227
1228 #: c-decl.c:3871
1229 #, fuzzy, c-format
1230 msgid "ISO C90 forbids variable-size array `%s'"
1231 msgstr "ISO C89 förbjuder fält \"%s\" med variabel storlek"
1232
1233 #: c-decl.c:3901 c-decl.c:4116 cp/decl.c:7723
1234 #, c-format
1235 msgid "size of array `%s' is too large"
1236 msgstr "fältet \"%s\" är för stort"
1237
1238 #: c-decl.c:3927
1239 #, fuzzy
1240 msgid "ISO C90 does not support flexible array members"
1241 msgstr "ISO C89 stöder inte flexibla fältmedlemmar"
1242
1243 #: c-decl.c:3937
1244 msgid "array type has incomplete element type"
1245 msgstr "fälttyp har inkomplett elementtyp"
1246
1247 #: c-decl.c:3982 cp/decl.c:7320
1248 #, c-format
1249 msgid "`%s' declared as function returning a function"
1250 msgstr "\"%s\" är deklarerad som en funktion som returnerar en funktion"
1251
1252 #: c-decl.c:3987 cp/decl.c:7325
1253 #, c-format
1254 msgid "`%s' declared as function returning an array"
1255 msgstr "\"%s\" är deklarerad som en funktion som returnerar ett fält"
1256
1257 #: c-decl.c:4015
1258 msgid "ISO C forbids qualified void function return type"
1259 msgstr ""
1260
1261 #: c-decl.c:4019
1262 msgid "type qualifiers ignored on function return type"
1263 msgstr ""
1264
1265 #: c-decl.c:4048 c-decl.c:4131 c-decl.c:4255 c-decl.c:4341
1266 msgid "ISO C forbids qualified function types"
1267 msgstr ""
1268
1269 #: c-decl.c:4088 cp/decl.c:7545
1270 msgid "invalid type modifier within pointer declarator"
1271 msgstr ""
1272
1273 #: c-decl.c:4166
1274 msgid "ISO C forbids const or volatile function types"
1275 msgstr ""
1276
1277 #: c-decl.c:4186 cp/decl.c:8005
1278 #, c-format
1279 msgid "variable or field `%s' declared void"
1280 msgstr "variabel eller fält \"%s\" deklarerad som void"
1281
1282 #: c-decl.c:4219
1283 msgid "attributes in parameter array declarator ignored"
1284 msgstr ""
1285
1286 #: c-decl.c:4244
1287 msgid "invalid type modifier within array declarator"
1288 msgstr ""
1289
1290 #: c-decl.c:4289
1291 #, c-format
1292 msgid "field `%s' declared as a function"
1293 msgstr "fält \"%s\" deklarerad som en funktion"
1294
1295 #: c-decl.c:4295
1296 #, c-format
1297 msgid "field `%s' has incomplete type"
1298 msgstr "fält \"%s\" har en inkomplett typ"
1299
1300 #: c-decl.c:4321 c-decl.c:4323 c-decl.c:4325 c-decl.c:4332
1301 #, c-format
1302 msgid "invalid storage class for function `%s'"
1303 msgstr "ogiltig lagringsklass för funktion \"%s\""
1304
1305 #: c-decl.c:4347
1306 msgid "`noreturn' function returns non-void value"
1307 msgstr "\"noreturn\"-funktion returnerar ett icke-void värde"
1308
1309 #: c-decl.c:4362
1310 msgid "cannot inline function `main'"
1311 msgstr "kan inte inline:a funktion \"main\""
1312
1313 #: c-decl.c:4415
1314 #, fuzzy
1315 msgid "variable previously declared `static' redeclared `extern'"
1316 msgstr "variabel eller fält \"%s\" deklarerad som void"
1317
1318 #: c-decl.c:4424
1319 #, fuzzy
1320 msgid "%Jvariable '%D' declared `inline'"
1321 msgstr "variabel \"%s\" deklarerad \"inline\""
1322
1323 #. A mere warning is sure to result in improper semantics
1324 #. at runtime.  Don't bother to allow this to compile.
1325 #: c-decl.c:4452 cp/decl.c:5877
1326 #, fuzzy
1327 msgid "thread-local storage not supported for this target"
1328 msgstr "-fdata-sections stöds inte för AIX"
1329
1330 #: c-decl.c:4513 c-decl.c:5470
1331 msgid "function declaration isn't a prototype"
1332 msgstr "funktionsdeklaration är inte en prototyp"
1333
1334 #: c-decl.c:4519
1335 msgid "parameter names (without types) in function declaration"
1336 msgstr ""
1337
1338 #: c-decl.c:4547
1339 #, c-format
1340 msgid "parameter `%s' has incomplete type"
1341 msgstr "parameter \"%s\" har en inkomplett typ"
1342
1343 #: c-decl.c:4550
1344 msgid "parameter has incomplete type"
1345 msgstr "parameter har en inkomplett typ"
1346
1347 #: c-decl.c:4599
1348 msgid "\"void\" as only parameter may not be qualified"
1349 msgstr ""
1350
1351 #: c-decl.c:4620
1352 #, fuzzy
1353 msgid "\"void\" must be the only parameter"
1354 msgstr "ogiltigt typargument"
1355
1356 #: c-decl.c:4637
1357 msgid "%Jparameter \"%D\" has just a forward declaration"
1358 msgstr ""
1359
1360 #. The first %s will be one of 'struct', 'union', or 'enum'.
1361 #: c-decl.c:4665
1362 #, fuzzy, c-format
1363 msgid "\"%s %s\" declared inside parameter list"
1364 msgstr "\"%s %s\" deklarerad inuti parameterlista"
1365
1366 #. The %s will be one of 'struct', 'union', or 'enum'.
1367 #: c-decl.c:4669
1368 #, fuzzy, c-format
1369 msgid "anonymous %s declared inside parameter list"
1370 msgstr "anonym struktur deklarerad i parameterlista"
1371
1372 #: c-decl.c:4673
1373 msgid "its scope is only this definition or declaration, which is probably not what you want"
1374 msgstr "dess scope-område är endast denna definition eller deklaration, vilket troligen inte är vad du vill."
1375
1376 #: c-decl.c:4758
1377 #, c-format
1378 msgid "redefinition of `union %s'"
1379 msgstr "omdefiniering av \"union %s\""
1380
1381 #: c-decl.c:4760
1382 #, c-format
1383 msgid "redefinition of `struct %s'"
1384 msgstr "omdefiniering av \"struct %s\""
1385
1386 #: c-decl.c:4828 cp/decl.c:3521
1387 msgid "declaration does not declare anything"
1388 msgstr ""
1389
1390 #: c-decl.c:4873 c-decl.c:4889
1391 #, fuzzy
1392 msgid "%Jduplicate member '%D'"
1393 msgstr "upprepning av medlem \"%s\""
1394
1395 #: c-decl.c:4923 c-decl.c:4926
1396 #, c-format
1397 msgid "%s defined inside parms"
1398 msgstr ""
1399
1400 #: c-decl.c:4924 c-decl.c:4927 c-decl.c:4938
1401 msgid "union"
1402 msgstr "union"
1403
1404 #: c-decl.c:4924 c-decl.c:4927
1405 msgid "structure"
1406 msgstr "struktur"
1407
1408 #: c-decl.c:4937
1409 #, c-format
1410 msgid "%s has no %s"
1411 msgstr "%s har ingen %s"
1412
1413 #: c-decl.c:4938
1414 msgid "struct"
1415 msgstr "struct"
1416
1417 #: c-decl.c:4939
1418 msgid "named members"
1419 msgstr "namngivna medlemmar"
1420
1421 #: c-decl.c:4939
1422 msgid "members"
1423 msgstr "medlemmar"
1424
1425 #: c-decl.c:4978
1426 #, c-format
1427 msgid "nested redefinition of `%s'"
1428 msgstr "nästlad omdefinition av \"%s\""
1429
1430 #: c-decl.c:4998
1431 #, fuzzy
1432 msgid "%Jflexible array member in union"
1433 msgstr "ISO C89 stöder inte flexibla fältmedlemmar"
1434
1435 #: c-decl.c:5000
1436 msgid "%Jflexible array member not at end of struct"
1437 msgstr ""
1438
1439 #: c-decl.c:5002
1440 msgid "%Jflexible array member in otherwise empty struct"
1441 msgstr ""
1442
1443 #: c-decl.c:5007
1444 #, fuzzy
1445 msgid "%Jinvalid use of structure with flexible array member"
1446 msgstr "ISO C89 stöder inte flexibla fältmedlemmar"
1447
1448 #: c-decl.c:5102
1449 msgid "union cannot be made transparent"
1450 msgstr ""
1451
1452 #. This enum is a named one that has been declared already.
1453 #: c-decl.c:5171
1454 #, c-format
1455 msgid "redeclaration of `enum %s'"
1456 msgstr "omdeklaration av \"enum %s\""
1457
1458 #: c-decl.c:5202
1459 msgid "enum defined inside parms"
1460 msgstr ""
1461
1462 #: c-decl.c:5235
1463 msgid "enumeration values exceed range of largest integer"
1464 msgstr ""
1465
1466 #: c-decl.c:5338
1467 #, c-format
1468 msgid "enumerator value for `%s' not integer constant"
1469 msgstr "uppräkningsvärde för \"%s\" är inte en heltalskonstant"
1470
1471 #: c-decl.c:5351
1472 msgid "overflow in enumeration values"
1473 msgstr "överspill i uppräkningsvärden"
1474
1475 #: c-decl.c:5356
1476 msgid "ISO C restricts enumerator values to range of `int'"
1477 msgstr "ISO C begränsar enumreringsvärden till intervallet av en \"int\""
1478
1479 #: c-decl.c:5432
1480 msgid "return type is an incomplete type"
1481 msgstr "returtypen är en inkomplett typ"
1482
1483 #: c-decl.c:5440
1484 msgid "return type defaults to `int'"
1485 msgstr "returtyp sätts till \"int\""
1486
1487 #: c-decl.c:5476
1488 #, fuzzy
1489 msgid "%Jno previous prototype for '%D'"
1490 msgstr "ingen tidigare prototyp för `%s'"
1491
1492 #: c-decl.c:5482
1493 #, fuzzy
1494 msgid "%J'%D' was used with no prototype before its definition"
1495 msgstr "\"%s\" användes utan någon prototyp innan sin definition"
1496
1497 #: c-decl.c:5489
1498 #, fuzzy
1499 msgid "%Jno previous declaration for '%D'"
1500 msgstr "ingen tidigare deklaration av \"%s\""
1501
1502 #: c-decl.c:5495
1503 #, fuzzy
1504 msgid "%J`%D' was used with no declaration before its definition"
1505 msgstr "\"%s\" användes utan någon deklaration innan sin definition"
1506
1507 #: c-decl.c:5531 c-decl.c:6037
1508 #, fuzzy
1509 msgid "%Jreturn type of '%D' is not `int'"
1510 msgstr "returtypen på \"%s\" är inte \"int\""
1511
1512 #: c-decl.c:5546
1513 #, fuzzy
1514 msgid "%Jfirst argument of '%D' should be `int'"
1515 msgstr "första argumentet till \"%s\" skall vara \"int\""
1516
1517 #: c-decl.c:5555
1518 #, fuzzy
1519 msgid "%Jsecond argument of '%D' should be 'char **'"
1520 msgstr "andra argumentet till \"%s\" skall vara \"char **\""
1521
1522 #: c-decl.c:5564
1523 #, fuzzy
1524 msgid "%Jthird argument of '%D' should probably be 'char **'"
1525 msgstr "tredje argumentet till \"%s2 skall troligen vara \"char **\""
1526
1527 #: c-decl.c:5574
1528 #, fuzzy
1529 msgid "%J'%D' takes only zero or two arguments"
1530 msgstr "\"%s\" tar bara noll eller två argument"
1531
1532 #: c-decl.c:5577
1533 #, fuzzy
1534 msgid "%J'%D' is normally a non-static function"
1535 msgstr "\"%s\" är normalt en icke-statisk function"
1536
1537 #: c-decl.c:5633
1538 msgid "%Jold-style parameter declarations in prototyped function definition"
1539 msgstr ""
1540
1541 #: c-decl.c:5647
1542 #, fuzzy
1543 msgid "%Jparameter name omitted"
1544 msgstr "parameternamn utlämnat"
1545
1546 #: c-decl.c:5722
1547 #, fuzzy
1548 msgid "%Jparameter name missing from parameter list"
1549 msgstr "parameternamn saknas i parameterlista"
1550
1551 #: c-decl.c:5732
1552 #, fuzzy
1553 msgid "%J\"%D\" declared as a non-parameter"
1554 msgstr "fält \"%s\" deklarerad som en funktion"
1555
1556 #: c-decl.c:5737
1557 #, fuzzy
1558 msgid "%Jmultiple parameters named \"%D\""
1559 msgstr "flera parametrar med namn \"%s\""
1560
1561 #: c-decl.c:5745
1562 #, fuzzy
1563 msgid "%Jparameter \"%D\" declared void"
1564 msgstr "parameter \"%s\" deklarerad som void"
1565
1566 #: c-decl.c:5760 c-decl.c:5762
1567 #, fuzzy
1568 msgid "%Jtype of \"%D\" defaults to \"int\""
1569 msgstr "typen på \"%s\" sätts till \"int\""
1570
1571 #: c-decl.c:5776
1572 #, fuzzy
1573 msgid "%Jparameter \"%D\" has incomplete type"
1574 msgstr "parameter har en inkomplett typ"
1575
1576 #: c-decl.c:5782
1577 #, fuzzy
1578 msgid "%Jdeclaration for parameter \"%D\" but no such parameter"
1579 msgstr "deklaration av parameter \"%s\" med det finns ingen sådan parameter"
1580
1581 #: c-decl.c:5834
1582 msgid "number of arguments doesn't match prototype"
1583 msgstr "antalet argument matchar inte prototypen"
1584
1585 #: c-decl.c:5835 c-decl.c:5866 c-decl.c:5873
1586 #, fuzzy
1587 msgid "%Hprototype declaration"
1588 msgstr "tom deklaration"
1589
1590 #: c-decl.c:5864
1591 #, fuzzy
1592 msgid "promoted argument \"%D\" doesn't match prototype"
1593 msgstr "argument \"%s\" matchar inte prototypen"
1594
1595 #: c-decl.c:5872
1596 #, fuzzy
1597 msgid "argument \"%D\" doesn't match prototype"
1598 msgstr "argument \"%s\" matchar inte prototypen"
1599
1600 #: c-decl.c:6069 cp/decl.c:10876
1601 msgid "no return statement in function returning non-void"
1602 msgstr "ingen return i funktion som returnerar icke-void"
1603
1604 #: c-decl.c:6076
1605 msgid "this function may return with or without a value"
1606 msgstr "denna funktion kan returnera med eller utan ett värde"
1607
1608 #. If we get here, declarations have been used in a for loop without
1609 #. the C99 for loop scope.  This doesn't make much sense, so don't
1610 #. allow it.
1611 #: c-decl.c:6175
1612 msgid "'for' loop initial declaration used outside C99 mode"
1613 msgstr ""
1614
1615 #: c-decl.c:6199
1616 #, fuzzy, c-format
1617 msgid "'struct %s' declared in 'for' loop initial declaration"
1618 msgstr "\"struct %s\" är deklarerad i en for-loops init-deklaration"
1619
1620 #: c-decl.c:6202
1621 #, fuzzy, c-format
1622 msgid "'union %s' declared in 'for' loop initial declaration"
1623 msgstr "\"union %s\" är deklarerad i en for-loops init-deklaration"
1624
1625 #: c-decl.c:6205
1626 #, fuzzy, c-format
1627 msgid "'enum %s' declared in 'for' loop initial declaration"
1628 msgstr "\"enum %s\" är deklarerad i en for-loops init-deklaration"
1629
1630 #: c-decl.c:6213
1631 #, fuzzy
1632 msgid "%Jdeclaration of non-variable '%D' in 'for' loop initial declaration"
1633 msgstr "\"enum %s\" är deklarerad i en for-loops init-deklaration"
1634
1635 #: c-decl.c:6216
1636 #, fuzzy
1637 msgid "%Jdeclaration of static variable '%D' in 'for' loop initial declaration"
1638 msgstr "\"union %s\" är deklarerad i en for-loops init-deklaration"
1639
1640 #: c-decl.c:6219
1641 #, fuzzy
1642 msgid "%Jdeclaration of 'extern' variable '%D' in 'for' loop initial declaration"
1643 msgstr "\"union %s\" är deklarerad i en for-loops init-deklaration"
1644
1645 #: c-decl.c:6532
1646 #, fuzzy
1647 msgid "%Jredefinition of global '%D'"
1648 msgstr "omdefiniering av \"%s\""
1649
1650 #: c-decl.c:6533
1651 #, fuzzy
1652 msgid "%J'%D' previously defined here"
1653 msgstr "\"%s\" definierades tidigare här"
1654
1655 #: c-format.c:94 c-format.c:210
1656 msgid "format string has invalid operand number"
1657 msgstr "formatsträng har ett ogiltigt antal operander"
1658
1659 #: c-format.c:111
1660 msgid "function does not return string type"
1661 msgstr ""
1662
1663 #: c-format.c:140
1664 msgid "format string arg not a string type"
1665 msgstr "argument för formatsträng är inte av strängtyp"
1666
1667 #: c-format.c:190
1668 msgid "unrecognized format specifier"
1669 msgstr "oigenkänd formatangivelse"
1670
1671 #: c-format.c:203
1672 #, c-format
1673 msgid "`%s' is an unrecognized format function type"
1674 msgstr "\"%s\" är ett ej känt funktionsformat"
1675
1676 #: c-format.c:216
1677 #, fuzzy
1678 msgid "'...' has invalid operand number"
1679 msgstr "formatsträng har ett ogiltigt antal operander"
1680
1681 #: c-format.c:224
1682 msgid "format string arg follows the args to be formatted"
1683 msgstr "formatsträngen kommer efter argumenten som skall formateras"
1684
1685 #: c-format.c:565 c-format.c:589
1686 msgid "` ' flag"
1687 msgstr ""
1688
1689 #: c-format.c:565 c-format.c:589
1690 msgid "the ` ' printf flag"
1691 msgstr ""
1692
1693 #: c-format.c:566 c-format.c:590 c-format.c:627 c-format.c:683
1694 msgid "`+' flag"
1695 msgstr ""
1696
1697 #: c-format.c:566 c-format.c:590 c-format.c:627
1698 msgid "the `+' printf flag"
1699 msgstr ""
1700
1701 #: c-format.c:567 c-format.c:591 c-format.c:628 c-format.c:659
1702 msgid "`#' flag"
1703 msgstr ""
1704
1705 #: c-format.c:567 c-format.c:591 c-format.c:628
1706 msgid "the `#' printf flag"
1707 msgstr ""
1708
1709 #: c-format.c:568 c-format.c:592 c-format.c:657
1710 msgid "`0' flag"
1711 msgstr ""
1712
1713 #: c-format.c:568 c-format.c:592
1714 msgid "the `0' printf flag"
1715 msgstr ""
1716
1717 #: c-format.c:569 c-format.c:593 c-format.c:656 c-format.c:686
1718 msgid "`-' flag"
1719 msgstr ""
1720
1721 #: c-format.c:569 c-format.c:593
1722 msgid "the `-' printf flag"
1723 msgstr ""
1724
1725 #: c-format.c:570 c-format.c:640
1726 msgid "`'' flag"
1727 msgstr ""
1728
1729 #: c-format.c:570
1730 msgid "the `'' printf flag"
1731 msgstr ""
1732
1733 #: c-format.c:571 c-format.c:641
1734 msgid "`I' flag"
1735 msgstr ""
1736
1737 #: c-format.c:571
1738 msgid "the `I' printf flag"
1739 msgstr ""
1740
1741 #: c-format.c:572 c-format.c:594 c-format.c:638 c-format.c:660 c-format.c:687
1742 #: c-format.c:1802
1743 msgid "field width"
1744 msgstr ""
1745
1746 #: c-format.c:572 c-format.c:594
1747 msgid "field width in printf format"
1748 msgstr ""
1749
1750 #: c-format.c:573 c-format.c:595 c-format.c:618 c-format.c:629
1751 msgid "precision"
1752 msgstr ""
1753
1754 #: c-format.c:573 c-format.c:595 c-format.c:618 c-format.c:629
1755 msgid "precision in printf format"
1756 msgstr ""
1757
1758 #: c-format.c:574 c-format.c:596 c-format.c:619 c-format.c:630 c-format.c:639
1759 #: c-format.c:690
1760 msgid "length modifier"
1761 msgstr ""
1762
1763 #: c-format.c:574 c-format.c:596 c-format.c:619 c-format.c:630
1764 msgid "length modifier in printf format"
1765 msgstr ""
1766
1767 #: c-format.c:636
1768 msgid "assignment suppression"
1769 msgstr ""
1770
1771 #: c-format.c:636
1772 msgid "the assignment suppression scanf feature"
1773 msgstr ""
1774
1775 #: c-format.c:637
1776 msgid "`a' flag"
1777 msgstr ""
1778
1779 #: c-format.c:637
1780 msgid "the `a' scanf flag"
1781 msgstr ""
1782
1783 #: c-format.c:638
1784 msgid "field width in scanf format"
1785 msgstr ""
1786
1787 #: c-format.c:639
1788 msgid "length modifier in scanf format"
1789 msgstr ""
1790
1791 #: c-format.c:640
1792 msgid "the `'' scanf flag"
1793 msgstr ""
1794
1795 #: c-format.c:641
1796 msgid "the `I' scanf flag"
1797 msgstr ""
1798
1799 #: c-format.c:655
1800 msgid "`_' flag"
1801 msgstr ""
1802
1803 #: c-format.c:655
1804 msgid "the `_' strftime flag"
1805 msgstr ""
1806
1807 #: c-format.c:656
1808 msgid "the `-' strftime flag"
1809 msgstr ""
1810
1811 #: c-format.c:657
1812 msgid "the `0' strftime flag"
1813 msgstr ""
1814
1815 #: c-format.c:658 c-format.c:682
1816 msgid "`^' flag"
1817 msgstr ""
1818
1819 #: c-format.c:658
1820 msgid "the `^' strftime flag"
1821 msgstr ""
1822
1823 #: c-format.c:659
1824 msgid "the `#' strftime flag"
1825 msgstr ""
1826
1827 #: c-format.c:660
1828 msgid "field width in strftime format"
1829 msgstr ""
1830
1831 #: c-format.c:661
1832 msgid "`E' modifier"
1833 msgstr ""
1834
1835 #: c-format.c:661
1836 msgid "the `E' strftime modifier"
1837 msgstr ""
1838
1839 #: c-format.c:662
1840 msgid "`O' modifier"
1841 msgstr ""
1842
1843 #: c-format.c:662
1844 msgid "the `O' strftime modifier"
1845 msgstr ""
1846
1847 #: c-format.c:663
1848 msgid "the `O' modifier"
1849 msgstr ""
1850
1851 #: c-format.c:681
1852 msgid "fill character"
1853 msgstr ""
1854
1855 #: c-format.c:681
1856 msgid "fill character in strfmon format"
1857 msgstr ""
1858
1859 #: c-format.c:682
1860 msgid "the `^' strfmon flag"
1861 msgstr ""
1862
1863 #: c-format.c:683
1864 msgid "the `+' strfmon flag"
1865 msgstr ""
1866
1867 #: c-format.c:684
1868 msgid "`(' flag"
1869 msgstr ""
1870
1871 #: c-format.c:684
1872 msgid "the `(' strfmon flag"
1873 msgstr ""
1874
1875 #: c-format.c:685
1876 msgid "`!' flag"
1877 msgstr ""
1878
1879 #: c-format.c:685
1880 msgid "the `!' strfmon flag"
1881 msgstr ""
1882
1883 #: c-format.c:686
1884 msgid "the `-' strfmon flag"
1885 msgstr ""
1886
1887 #: c-format.c:687
1888 msgid "field width in strfmon format"
1889 msgstr ""
1890
1891 #: c-format.c:688
1892 msgid "left precision"
1893 msgstr ""
1894
1895 #: c-format.c:688
1896 msgid "left precision in strfmon format"
1897 msgstr ""
1898
1899 #: c-format.c:689
1900 msgid "right precision"
1901 msgstr ""
1902
1903 #: c-format.c:689
1904 msgid "right precision in strfmon format"
1905 msgstr ""
1906
1907 #: c-format.c:690
1908 msgid "length modifier in strfmon format"
1909 msgstr ""
1910
1911 #: c-format.c:1107
1912 #, c-format
1913 msgid "function might be possible candidate for `%s' format attribute"
1914 msgstr "funktionen är en möjlig kandidat för formatattributet \"%s\""
1915
1916 #: c-format.c:1223 c-format.c:1244 c-format.c:2212
1917 msgid "missing $ operand number in format"
1918 msgstr "saknar numerisk $-operand i formatsträng"
1919
1920 #: c-format.c:1254
1921 #, c-format
1922 msgid "%s does not support %%n$ operand number formats"
1923 msgstr ""
1924
1925 #: c-format.c:1261
1926 msgid "operand number out of range in format"
1927 msgstr ""
1928
1929 #: c-format.c:1284
1930 #, c-format
1931 msgid "format argument %d used more than once in %s format"
1932 msgstr ""
1933
1934 #: c-format.c:1331
1935 #, c-format
1936 msgid "format argument %d unused before used argument %d in $-style format"
1937 msgstr ""
1938
1939 #: c-format.c:1429
1940 msgid "format not a string literal, format string not checked"
1941 msgstr ""
1942
1943 #: c-format.c:1443
1944 msgid "format not a string literal and no format arguments"
1945 msgstr ""
1946
1947 #: c-format.c:1445
1948 msgid "format not a string literal, argument types not checked"
1949 msgstr ""
1950
1951 #: c-format.c:1458
1952 msgid "too many arguments for format"
1953 msgstr "för många argument för för formatsträng"
1954
1955 #: c-format.c:1461
1956 msgid "unused arguments in $-style format"
1957 msgstr ""
1958
1959 #: c-format.c:1464
1960 #, fuzzy, c-format
1961 msgid "zero-length %s format string"
1962 msgstr "formatsträng med längden noll"
1963
1964 #: c-format.c:1468
1965 msgid "format is a wide character string"
1966 msgstr ""
1967
1968 #: c-format.c:1471
1969 msgid "unterminated format string"
1970 msgstr "icke terminerad formatsträng"
1971
1972 #: c-format.c:1681
1973 msgid "embedded `\\0' in format"
1974 msgstr ""
1975
1976 #: c-format.c:1696
1977 #, c-format
1978 msgid "spurious trailing `%%' in format"
1979 msgstr ""
1980
1981 #: c-format.c:1735 c-format.c:1972
1982 #, c-format
1983 msgid "repeated %s in format"
1984 msgstr ""
1985
1986 #: c-format.c:1748
1987 msgid "missing fill character at end of strfmon format"
1988 msgstr ""
1989
1990 #: c-format.c:1787 c-format.c:1886 c-format.c:2166 c-format.c:2219
1991 msgid "too few arguments for format"
1992 msgstr "för få argument enligt formatsträngen"
1993
1994 #: c-format.c:1828
1995 #, c-format
1996 msgid "zero width in %s format"
1997 msgstr "nollstorlek i %s formatsträng"
1998
1999 #: c-format.c:1847
2000 #, c-format
2001 msgid "empty left precision in %s format"
2002 msgstr ""
2003
2004 #: c-format.c:1901
2005 msgid "field precision"
2006 msgstr ""
2007
2008 #: c-format.c:1916
2009 #, c-format
2010 msgid "empty precision in %s format"
2011 msgstr ""
2012
2013 #: c-format.c:1956
2014 #, c-format
2015 msgid "%s does not support the `%s' %s length modifier"
2016 msgstr ""
2017
2018 #: c-format.c:2006
2019 msgid "conversion lacks type at end of format"
2020 msgstr ""
2021
2022 #: c-format.c:2017
2023 #, c-format
2024 msgid "unknown conversion type character `%c' in format"
2025 msgstr ""
2026
2027 #: c-format.c:2020
2028 #, c-format
2029 msgid "unknown conversion type character 0x%x in format"
2030 msgstr ""
2031
2032 #: c-format.c:2027
2033 #, c-format
2034 msgid "%s does not support the `%%%c' %s format"
2035 msgstr ""
2036
2037 #: c-format.c:2043
2038 #, c-format
2039 msgid "%s used with `%%%c' %s format"
2040 msgstr ""
2041
2042 #: c-format.c:2052
2043 #, c-format
2044 msgid "%s does not support %s"
2045 msgstr ""
2046
2047 #: c-format.c:2061
2048 #, c-format
2049 msgid "%s does not support %s with the `%%%c' %s format"
2050 msgstr ""
2051
2052 #: c-format.c:2094
2053 #, c-format
2054 msgid "%s ignored with %s and `%%%c' %s format"
2055 msgstr ""
2056
2057 #: c-format.c:2098
2058 #, c-format
2059 msgid "%s ignored with %s in %s format"
2060 msgstr ""
2061
2062 #: c-format.c:2104
2063 #, c-format
2064 msgid "use of %s and %s together with `%%%c' %s format"
2065 msgstr ""
2066
2067 #: c-format.c:2108
2068 #, c-format
2069 msgid "use of %s and %s together in %s format"
2070 msgstr ""
2071
2072 # fixme: ordet locale borde standardiseras
2073 #: c-format.c:2127
2074 #, c-format
2075 msgid "`%%%c' yields only last 2 digits of year in some locales"
2076 msgstr "\"%%%c\" ger bara de sista två siffrorna i året i vissa landsinställningar"
2077
2078 #: c-format.c:2130
2079 #, c-format
2080 msgid "`%%%c' yields only last 2 digits of year"
2081 msgstr "\"%%%c\" ger bara de sista två siffrorna i året"
2082
2083 #. The end of the format string was reached.
2084 #: c-format.c:2146
2085 #, c-format
2086 msgid "no closing `]' for `%%[' format"
2087 msgstr ""
2088
2089 #: c-format.c:2159
2090 #, c-format
2091 msgid "use of `%s' length modifier with `%c' type character"
2092 msgstr ""
2093
2094 #: c-format.c:2180
2095 #, c-format
2096 msgid "%s does not support the `%%%s%c' %s format"
2097 msgstr ""
2098
2099 #: c-format.c:2195
2100 msgid "operand number specified with suppressed assignment"
2101 msgstr ""
2102
2103 #: c-format.c:2197
2104 msgid "operand number specified for format taking no argument"
2105 msgstr ""
2106
2107 #: c-format.c:2309
2108 #, c-format
2109 msgid "writing through null pointer (arg %d)"
2110 msgstr ""
2111
2112 #: c-format.c:2318
2113 #, c-format
2114 msgid "reading through null pointer (arg %d)"
2115 msgstr ""
2116
2117 #: c-format.c:2338
2118 #, c-format
2119 msgid "writing into constant object (arg %d)"
2120 msgstr ""
2121
2122 #: c-format.c:2348
2123 #, c-format
2124 msgid "extra type qualifiers in format argument (arg %d)"
2125 msgstr ""
2126
2127 #: c-format.c:2355
2128 #, c-format
2129 msgid "format argument is not a pointer (arg %d)"
2130 msgstr ""
2131
2132 #: c-format.c:2357
2133 #, c-format
2134 msgid "format argument is not a pointer to a pointer (arg %d)"
2135 msgstr ""
2136
2137 #: c-format.c:2433
2138 msgid "pointer"
2139 msgstr ""
2140
2141 #: c-format.c:2435
2142 msgid "different type"
2143 msgstr ""
2144
2145 #: c-format.c:2456
2146 #, c-format
2147 msgid "%s is not type %s (arg %d)"
2148 msgstr ""
2149
2150 #: c-format.c:2459
2151 #, c-format
2152 msgid "%s format, %s arg (arg %d)"
2153 msgstr ""
2154
2155 #: c-format.c:2704
2156 msgid "args to be formatted is not '...'"
2157 msgstr "argumenten som skall formateras är inte \"...\""
2158
2159 #: c-format.c:2713
2160 msgid "strftime formats cannot format arguments"
2161 msgstr ""
2162
2163 #: c-incpath.c:68
2164 #, c-format
2165 msgid "ignoring duplicate directory \"%s\"\n"
2166 msgstr ""
2167
2168 #: c-incpath.c:71
2169 #, c-format
2170 msgid "  as it is a non-system directory that duplicates a system directory\n"
2171 msgstr ""
2172
2173 #: c-incpath.c:75
2174 #, c-format
2175 msgid "ignoring nonexistent directory \"%s\"\n"
2176 msgstr "ignorerar ej existerande katalog \"%s\"\n"
2177
2178 #: c-incpath.c:273
2179 #, c-format
2180 msgid "#include \"...\" search starts here:\n"
2181 msgstr "#include \"...\" sökning startar här:\n"
2182
2183 #: c-incpath.c:277
2184 #, c-format
2185 msgid "#include <...> search starts here:\n"
2186 msgstr "#include <...> sökning startar här:\n"
2187
2188 #: c-incpath.c:282
2189 #, c-format
2190 msgid "End of search list.\n"
2191 msgstr "Slut på söklistan.\n"
2192
2193 #: c-lex.c:240
2194 msgid "badly nested C headers from preprocessor"
2195 msgstr ""
2196
2197 #: c-lex.c:281
2198 #, c-format
2199 msgid "ignoring #pragma %s %s"
2200 msgstr "ignorerar #pragma %s %s"
2201
2202 #. ... or not.
2203 #: c-lex.c:385
2204 msgid "%Hstray '@' in program"
2205 msgstr ""
2206
2207 #: c-lex.c:393
2208 #, c-format
2209 msgid "missing terminating %c character"
2210 msgstr ""
2211
2212 #: c-lex.c:395
2213 #, c-format
2214 msgid "stray '%c' in program"
2215 msgstr ""
2216
2217 #: c-lex.c:397
2218 #, c-format
2219 msgid "stray '\\%o' in program"
2220 msgstr ""
2221
2222 #: c-lex.c:535
2223 msgid "this decimal constant is unsigned only in ISO C90"
2224 msgstr ""
2225
2226 #: c-lex.c:538
2227 msgid "this decimal constant would be unsigned in ISO C90"
2228 msgstr ""
2229
2230 #: c-lex.c:554
2231 #, fuzzy, c-format
2232 msgid "integer constant is too large for \"%s\" type"
2233 msgstr "heltalskonstant är större än maximala värdet för sin typ"
2234
2235 #: c-lex.c:620
2236 #, fuzzy, c-format
2237 msgid "floating constant exceeds range of \"%s\""
2238 msgstr "flyttal utanför intervallet för \"%s\""
2239
2240 #: c-lex.c:696
2241 #, fuzzy
2242 msgid "traditional C rejects string constant concatenation"
2243 msgstr "traditionell C stödjer inte sträng-sammanslagning"
2244
2245 #: c-objc-common.c:82
2246 msgid "%Jfunction '%F' can never be inlined because it is supressed using -fno-inline"
2247 msgstr ""
2248
2249 #: c-objc-common.c:92
2250 msgid "%Jfunction '%F' can never be inlined because it might not be bound within this unit of translation"
2251 msgstr ""
2252
2253 #: c-objc-common.c:100
2254 msgid "%Jfunction '%F' can never be inlined because it uses attributes conflicting with inlining"
2255 msgstr ""
2256
2257 #: c-objc-common.c:115
2258 msgid "%Jfunction '%F' can never be inlined because it has pending sizes"
2259 msgstr ""
2260
2261 #: c-objc-common.c:128
2262 msgid "%Jnested function '%F' can never be inlined because it has possibly saved pending sizes"
2263 msgstr ""
2264
2265 #: c-opts.c:141
2266 #, fuzzy, c-format
2267 msgid "no class name specified with \"%s\""
2268 msgstr "Utdatafilnamn angivet två gånger"
2269
2270 #: c-opts.c:145
2271 #, fuzzy, c-format
2272 msgid "assertion missing after \"%s\""
2273 msgstr "Makronamn saknas efter %s"
2274
2275 #: c-opts.c:150
2276 #, fuzzy, c-format
2277 msgid "macro name missing after \"%s\""
2278 msgstr "Makronamn saknas efter %s"
2279
2280 #: c-opts.c:157
2281 #, fuzzy, c-format
2282 msgid "missing path after \"%s\""
2283 msgstr "Argument saknas efter %s"
2284
2285 #: c-opts.c:166
2286 #, fuzzy, c-format
2287 msgid "missing filename after \"%s\""
2288 msgstr "Filnamn saknas efter %s"
2289
2290 #: c-opts.c:171
2291 #, fuzzy, c-format
2292 msgid "missing makefile target after \"%s\""
2293 msgstr "saknar mellanrum efter nummer \"%.*s\""
2294
2295 #: c-opts.c:291
2296 msgid "-I- specified twice"
2297 msgstr "-I- angiven två gånger"
2298
2299 #: c-opts.c:692
2300 #, fuzzy, c-format
2301 msgid "switch \"%s\" is no longer supported"
2302 msgstr "-f%s stödjs inte längre"
2303
2304 #: c-opts.c:816
2305 msgid "-fhandle-exceptions has been renamed -fexceptions (and is now on by default)"
2306 msgstr ""
2307
2308 #: c-opts.c:982
2309 #, fuzzy
2310 msgid "output filename specified twice"
2311 msgstr "Utdatafilnamn angivet två gånger"
2312
2313 #: c-opts.c:1106
2314 msgid "-Wformat-y2k ignored without -Wformat"
2315 msgstr "-Wformat-y2k ignorerad utan -Wformat"
2316
2317 #: c-opts.c:1108
2318 msgid "-Wformat-extra-args ignored without -Wformat"
2319 msgstr "-Wformat-extra-args ignorerad utan -Wformat"
2320
2321 #: c-opts.c:1110
2322 #, fuzzy
2323 msgid "-Wformat-zero-length ignored without -Wformat"
2324 msgstr "-Wformat-extra-args ignorerad utan -Wformat"
2325
2326 #: c-opts.c:1112
2327 msgid "-Wformat-nonliteral ignored without -Wformat"
2328 msgstr "-Wformat-nonliteral ignorerad utan -Wformat"
2329
2330 #: c-opts.c:1114
2331 msgid "-Wformat-security ignored without -Wformat"
2332 msgstr "-Wformat-security ignorerad utan -Wformat"
2333
2334 #: c-opts.c:1116
2335 msgid "-Wmissing-format-attribute ignored without -Wformat"
2336 msgstr "-Wmissing-format-attribute ignorerad utan -Wformat"
2337
2338 #: c-opts.c:1130
2339 #, fuzzy, c-format
2340 msgid "opening output file %s: %m"
2341 msgstr "Kan inte öppna utdatafil \"%s\""
2342
2343 #: c-opts.c:1135
2344 #, fuzzy, c-format
2345 msgid "too many filenames given.  Type %s --help for usage"
2346 msgstr "För många filnamn. Skriv %s --help för användningsinformation"
2347
2348 #: c-opts.c:1213
2349 #, fuzzy
2350 msgid "YYDEBUG not defined"
2351 msgstr "YYDEBUG är inte definierad."
2352
2353 #: c-opts.c:1260
2354 #, c-format
2355 msgid "opening dependency file %s: %m"
2356 msgstr ""
2357
2358 #: c-opts.c:1270
2359 #, c-format
2360 msgid "closing dependency file %s: %m"
2361 msgstr ""
2362
2363 #: c-opts.c:1273
2364 #, fuzzy, c-format
2365 msgid "when writing output to %s: %m"
2366 msgstr "fel vid skrivning till %s"
2367
2368 #: c-opts.c:1343
2369 #, fuzzy
2370 msgid "to generate dependencies you must specify either -M or -MM"
2371 msgstr "du måste dessutom ange antingen -M eller -MM"
2372
2373 #: c-opts.c:1403
2374 #, fuzzy
2375 msgid "<built-in>"
2376 msgstr "<inbyggd>"
2377
2378 #: c-opts.c:1418
2379 msgid "<command line>"
2380 msgstr ""
2381
2382 #: c-opts.c:1502
2383 msgid "too late for # directive to set debug directory"
2384 msgstr ""
2385
2386 #. Like YYERROR but do call yyerror.
2387 #: c-parse.y:54 c-parse.c:5381 gengtype-yacc.c:1514 java/parse-scan.c:3063
2388 #: java/parse.c:6067 objc/objc-parse.y:54 objc/objc-parse.c:6644
2389 msgid "syntax error"
2390 msgstr "syntaxfel"
2391
2392 #: c-parse.c:2118 gengtype-yacc.c:545 java/parse-scan.c:1932 java/parse.c:2875
2393 #: objc/objc-parse.c:2717
2394 msgid "syntax error: cannot back up"
2395 msgstr "syntaxfel: kan inte backa tillbaka"
2396
2397 #: c-parse.y:320 objc/objc-parse.y:344
2398 msgid "ISO C forbids an empty source file"
2399 msgstr "ISO C förbjuder tomma källkodsfiler"
2400
2401 #: c-parse.y:349 c-typeck.c:6217 objc/objc-parse.y:374
2402 msgid "argument of `asm' is not a constant string"
2403 msgstr "argumentet till \"asm\" är inte en konstant sträng"
2404
2405 #: c-parse.y:357 objc/objc-parse.y:382
2406 msgid "ISO C forbids data definition with no type or storage class"
2407 msgstr "ISO C förbjuder datadefinition utan typ eller lagringsklass"
2408
2409 #: c-parse.y:359 objc/objc-parse.y:384
2410 msgid "data definition has no type or storage class"
2411 msgstr "datadefinition har ingen typ eller lagringsklass"
2412
2413 #: c-parse.y:372 objc/objc-parse.y:397
2414 msgid "ISO C does not allow extra `;' outside of a function"
2415 msgstr "ISO C tillåter inte extra \";\" utanför funktioner"
2416
2417 #: c-parse.y:429 cppexp.c:1253
2418 msgid "traditional C rejects the unary plus operator"
2419 msgstr "traditionell C hanterar inte operatorn unärt plus"
2420
2421 #: c-parse.y:476 objc/objc-parse.y:501
2422 msgid "`sizeof' applied to a bit-field"
2423 msgstr "\"sizeof\" applicerat på ett bitfält"
2424
2425 #: c-parse.y:563 objc/objc-parse.y:588
2426 msgid "ISO C forbids omitting the middle term of a ?: expression"
2427 msgstr "ISO C förbjuder uteslutande av den mittersta termen i ett ?: uttryck"
2428
2429 #: c-parse.y:611 objc/objc-parse.y:636
2430 msgid "ISO C89 forbids compound literals"
2431 msgstr ""
2432
2433 #: c-parse.y:625 objc/objc-parse.y:650
2434 msgid "ISO C forbids braced-groups within expressions"
2435 msgstr ""
2436
2437 #: c-parse.y:653 objc/objc-parse.y:678
2438 msgid "first argument to __builtin_choose_expr not a constant"
2439 msgstr "första argumentet till \"__builtin_choose_expr\" är inte en konstant"
2440
2441 #: c-parse.y:696 objc/objc-parse.y:737
2442 #, fuzzy
2443 msgid "traditional C rejects ISO C style function definitions"
2444 msgstr "traditionell C stödjer inte sträng-sammanslagning"
2445
2446 #: c-parse.y:699 c-parse.y:705 objc/objc-parse.y:740 objc/objc-parse.y:746
2447 #, fuzzy
2448 msgid "old-style parameter declaration"
2449 msgstr "tom deklaration"
2450
2451 #: c-parse.y:967 c-parse.y:973 c-parse.y:979 c-parse.y:985 c-parse.y:1006
2452 #: c-parse.y:1012 c-parse.y:1018 c-parse.y:1024 c-parse.y:1057 c-parse.y:1063
2453 #: c-parse.y:1069 c-parse.y:1075 c-parse.y:1120 c-parse.y:1126 c-parse.y:1132
2454 #: c-parse.y:1138 objc/objc-parse.y:1008 objc/objc-parse.y:1014
2455 #: objc/objc-parse.y:1020 objc/objc-parse.y:1026 objc/objc-parse.y:1047
2456 #: objc/objc-parse.y:1053 objc/objc-parse.y:1059 objc/objc-parse.y:1065
2457 #: objc/objc-parse.y:1098 objc/objc-parse.y:1104 objc/objc-parse.y:1110
2458 #: objc/objc-parse.y:1116 objc/objc-parse.y:1161 objc/objc-parse.y:1167
2459 #: objc/objc-parse.y:1173 objc/objc-parse.y:1179
2460 #, c-format
2461 msgid "`%s' is not at beginning of declaration"
2462 msgstr "\"%s\" är inte i början av deklarationen"
2463
2464 #: c-parse.y:1300 objc/objc-parse.y:1350
2465 #, fuzzy
2466 msgid "`typeof' applied to a bit-field"
2467 msgstr "\"sizeof\" applicerat på ett bitfält"
2468
2469 #: c-parse.y:1427 objc/objc-parse.y:1477
2470 msgid "ISO C forbids empty initializer braces"
2471 msgstr ""
2472
2473 #: c-parse.y:1441 objc/objc-parse.y:1491
2474 msgid "ISO C89 forbids specifying subobject to initialize"
2475 msgstr "ISO C89 förbjuder specifiering av subobjekt som skall initieras"
2476
2477 #: c-parse.y:1444 objc/objc-parse.y:1494
2478 msgid "obsolete use of designated initializer without `='"
2479 msgstr "obsolet angivelse av initierare utan \"=\""
2480
2481 #: c-parse.y:1448 objc/objc-parse.y:1498
2482 msgid "obsolete use of designated initializer with `:'"
2483 msgstr "obsolet användning av initierare med \":\""
2484
2485 #: c-parse.y:1475 objc/objc-parse.y:1525
2486 msgid "ISO C forbids specifying range of elements to initialize"
2487 msgstr ""
2488
2489 #: c-parse.y:1483 c-parse.y:1514 objc/objc-parse.y:1533 objc/objc-parse.y:1564
2490 msgid "ISO C forbids nested functions"
2491 msgstr "ISO C förbjuder nästlade funktioner"
2492
2493 #: c-parse.y:1691 objc/objc-parse.y:1743
2494 msgid "ISO C forbids forward references to `enum' types"
2495 msgstr ""
2496
2497 #: c-parse.y:1703 cp/parser.c:9282 objc/objc-parse.y:1755
2498 msgid "comma at end of enumerator list"
2499 msgstr "komma i slutet av uppräkningslista"
2500
2501 #: c-parse.y:1723 objc/objc-parse.y:1775
2502 msgid "no semicolon at end of struct or union"
2503 msgstr "inget semikolon vid slutet av struktur eller union"
2504
2505 #: c-parse.y:1732 objc/objc-parse.y:1784 objc/objc-parse.y:2846
2506 msgid "extra semicolon in struct or union specified"
2507 msgstr "extra semikolon i struktur eller union angivet"
2508
2509 #: c-parse.y:1745 objc/objc-parse.y:1800
2510 msgid "ISO C doesn't support unnamed structs/unions"
2511 msgstr "ISO C stödjer inte ej namnsatta strukturer/unioner"
2512
2513 #: c-parse.y:1754 objc/objc-parse.y:1809
2514 msgid "ISO C forbids member declarations with no members"
2515 msgstr "ISO C förbjuder medlemsdeklarationer utan medlemmar"
2516
2517 #: c-parse.y:1915 objc/objc-parse.y:1970
2518 msgid "label at end of compound statement"
2519 msgstr ""
2520
2521 #: c-parse.y:1934 objc/objc-parse.y:1989
2522 #, fuzzy
2523 msgid "ISO C90 forbids mixed declarations and code"
2524 msgstr "ISO C89 förbjuder blandade deklarationer och kod"
2525
2526 #: c-parse.y:2012 objc/objc-parse.y:2069
2527 msgid "ISO C forbids label declarations"
2528 msgstr ""
2529
2530 #: c-parse.y:2062 objc/objc-parse.y:2119
2531 msgid "braced-group within expression allowed only inside a function"
2532 msgstr ""
2533
2534 #: c-parse.y:2184 objc/objc-parse.y:2241
2535 msgid "empty body in an else-statement"
2536 msgstr "tom kropp i else-sats"
2537
2538 #: c-parse.y:2192 objc/objc-parse.y:2249
2539 #, fuzzy
2540 msgid "%Hempty body in an if-statement"
2541 msgstr "tom kropp i else-sats"
2542
2543 #: c-parse.y:2272 cp/parser.c:6028 objc/objc-parse.y:2329
2544 msgid "break statement not within loop or switch"
2545 msgstr "break-sats som inte är i en loop eller switch"
2546
2547 #: c-parse.y:2281 cp/parser.c:6039 objc/objc-parse.y:2338
2548 msgid "continue statement not within a loop"
2549 msgstr "continue-sats som inte är i en loop"
2550
2551 #: c-parse.y:2323 objc/objc-parse.y:2380
2552 msgid "ISO C forbids `goto *expr;'"
2553 msgstr "ISO C förbjuder \"goto *expr;\""
2554
2555 #. Gcc used to allow this as an extension.  However, it does
2556 #. not work for all targets, and thus has been disabled.
2557 #. Also, since func (...) and func () are indistinguishable,
2558 #. it caused problems with the code in expand_builtin which
2559 #. tries to verify that BUILT_IN_NEXT_ARG is being used
2560 #. correctly.
2561 #: c-parse.y:2440 objc/objc-parse.y:2548
2562 msgid "ISO C requires a named argument before `...'"
2563 msgstr "ISO C kräver ett namnsatt argument före \"...\""
2564
2565 #: c-parse.y:2538 objc/objc-parse.y:2646
2566 msgid "`...' in old-style identifier list"
2567 msgstr "\"...\" i en gammaldags identifierarlista"
2568
2569 #: c-parse.c:5377 gengtype-yacc.c:1510 java/parse-scan.c:3059
2570 #: java/parse.c:6063 objc/objc-parse.c:6640
2571 #, fuzzy
2572 msgid "syntax error; also virtual memory exhausted"
2573 msgstr "parsningsfel; och det virtuella minnet tog slut"
2574
2575 #: c-parse.c:5495 gengtype-yacc.c:1628 java/parse-scan.c:3177
2576 #: java/parse.c:6181 objc/objc-parse.c:6758
2577 msgid "parser stack overflow"
2578 msgstr "parsestack överfull"
2579
2580 #: c-parse.y:2968 objc/objc-parse.y:3663
2581 #, c-format
2582 msgid "syntax error at '%s' token"
2583 msgstr "syntaxfel vid token \"%s\""
2584
2585 #: c-pch.c:112
2586 #, fuzzy, c-format
2587 msgid "can't create precompiled header %s: %m"
2588 msgstr "kan inte skapa katalog %s"
2589
2590 #: c-pch.c:132
2591 #, fuzzy, c-format
2592 msgid "can't write to %s: %m"
2593 msgstr "kan inte skriva till %s"
2594
2595 #: c-pch.c:138
2596 #, fuzzy, c-format
2597 msgid "`%s' is not a valid output file"
2598 msgstr "\"%s\" är inte ett giltigt filnamn"
2599
2600 #: c-pch.c:167 c-pch.c:183 c-pch.c:195
2601 #, fuzzy, c-format
2602 msgid "can't write %s: %m"
2603 msgstr "kan inte stänga %s"
2604
2605 #: c-pch.c:173
2606 #, fuzzy, c-format
2607 msgid "can't seek in %s: %m"
2608 msgstr "kan inte öppna %s"
2609
2610 # fixme: spola tillbaka är inte perfekt
2611 #: c-pch.c:181 c-pch.c:221 c-pch.c:249 c-pch.c:254 c-pch.c:324
2612 #, fuzzy, c-format
2613 msgid "can't read %s: %m"
2614 msgstr "kan inte spola tillbaka %s"
2615
2616 #: c-pch.c:234
2617 #, c-format
2618 msgid "%s: not compatible with this GCC version"
2619 msgstr ""
2620
2621 #. It's a PCH for the wrong language.
2622 #: c-pch.c:237
2623 #, fuzzy, c-format
2624 msgid "%s: not for %s"
2625 msgstr "%s före \"%s\""
2626
2627 #. Not any kind of PCH.
2628 #: c-pch.c:241
2629 #, fuzzy, c-format
2630 msgid "%s: not a PCH file"
2631 msgstr "%s: är inte en COFF-fil"
2632
2633 #: c-pch.c:260
2634 #, c-format
2635 msgid "%s: created on host `%.*s', but used on host `%s'"
2636 msgstr ""
2637
2638 #: c-pch.c:270
2639 #, c-format
2640 msgid "%s: created for target `%.*s', but used for target `%s'"
2641 msgstr ""
2642
2643 #: c-pch.c:283
2644 #, c-format
2645 msgid "%s: created by version `%.*s', but this is version `%s'"
2646 msgstr ""
2647
2648 #: c-pch.c:299
2649 #, c-format
2650 msgid "%s: created with -g%s, but used with -g%s"
2651 msgstr ""
2652
2653 #: c-pch.c:313
2654 #, c-format
2655 msgid "%s: had text segment at different address"
2656 msgstr ""
2657
2658 #: c-pch.c:330 cpperror.c:176 gcc.c:6547
2659 #, c-format
2660 msgid "%s: %s"
2661 msgstr "%s: %s"
2662
2663 #: c-pch.c:361
2664 #, fuzzy
2665 msgid "calling fdopen"
2666 msgstr "fdopen"
2667
2668 #: c-pch.c:369 c-pch.c:381
2669 #, fuzzy
2670 msgid "reading"
2671 msgstr "Skapar %s.\n"
2672
2673 #: c-pragma.c:106
2674 msgid "#pragma pack (pop) encountered without matching #pragma pack (push, <n>)"
2675 msgstr "#pragma pack (pop) påträffat utan matchande #pragma pack (push, <n>)"
2676
2677 #: c-pragma.c:124
2678 #, c-format
2679 msgid "#pragma pack(pop, %s) encountered without matching #pragma pack(push, %s, <n>)"
2680 msgstr "#pragma pack(pop, %s) påträffat utan matchande #pragma pack(push, %s, <n>)"
2681
2682 #: c-pragma.c:144
2683 #, fuzzy
2684 msgid "#pragma pack(push[, id], <n>) is not supported on this target"
2685 msgstr "attributet \"section\" stöds inte för denna målarkitektur"
2686
2687 #: c-pragma.c:146
2688 #, fuzzy
2689 msgid "#pragma pack(pop[, id], <n>) is not supported on this target"
2690 msgstr "attributet \"section\" stöds inte för denna målarkitektur"
2691
2692 #: c-pragma.c:165
2693 #, fuzzy
2694 msgid "missing '(' after '#pragma pack' - ignored"
2695 msgstr "saknas '(' efter predikat"
2696
2697 #: c-pragma.c:178 c-pragma.c:228
2698 msgid "malformed '#pragma pack' - ignored"
2699 msgstr ""
2700
2701 #: c-pragma.c:183
2702 msgid "malformed '#pragma pack(push[, id], <n>)' - ignored"
2703 msgstr ""
2704
2705 #: c-pragma.c:185
2706 msgid "malformed '#pragma pack(pop[, id])' - ignored"
2707 msgstr ""
2708
2709 #: c-pragma.c:194
2710 #, fuzzy, c-format
2711 msgid "unknown action '%s' for '#pragma pack' - ignored"
2712 msgstr "skräp vid slutet av \"#pragma pack\""
2713
2714 #: c-pragma.c:231
2715 msgid "junk at end of '#pragma pack'"
2716 msgstr "skräp vid slutet av \"#pragma pack\""
2717
2718 #: c-pragma.c:245
2719 #, c-format
2720 msgid "alignment must be a small power of two, not %d"
2721 msgstr ""
2722
2723 #: c-pragma.c:278
2724 msgid "%Japplying #pragma weak '%D' after first use results in unspecified behavior"
2725 msgstr ""
2726
2727 #: c-pragma.c:325 c-pragma.c:330
2728 msgid "malformed #pragma weak, ignored"
2729 msgstr ""
2730
2731 #: c-pragma.c:334
2732 msgid "junk at end of #pragma weak"
2733 msgstr "skräp vid slutet av #pragma weak"
2734
2735 #: c-pragma.c:367 c-pragma.c:372
2736 msgid "malformed #pragma redefine_extname, ignored"
2737 msgstr ""
2738
2739 #: c-pragma.c:377
2740 #, fuzzy
2741 msgid "junk at end of #pragma redefine_extname"
2742 msgstr "skräp vid slutet av #pragma weak"
2743
2744 #: c-pragma.c:384 c-pragma.c:462
2745 msgid "#pragma redefine_extname conflicts with declaration"
2746 msgstr ""
2747
2748 #: c-pragma.c:413
2749 msgid "malformed #pragma extern_prefix, ignored"
2750 msgstr ""
2751
2752 #: c-pragma.c:418
2753 #, fuzzy
2754 msgid "junk at end of #pragma extern_prefix"
2755 msgstr "skräp vid slutet av #pragma weak"
2756
2757 #: c-pragma.c:449
2758 #, fuzzy
2759 msgid "asm declaration conflicts with previous rename"
2760 msgstr "sektion \"%s\" står i konflikt med tidigare deklaration"
2761
2762 #: c-semantics.c:697
2763 #, fuzzy
2764 msgid "destructor needed for `%D'"
2765 msgstr "destruerare behövs för \"%#D\""
2766
2767 #: c-semantics.c:698
2768 msgid "where case label appears here"
2769 msgstr ""
2770
2771 #: c-semantics.c:701
2772 msgid "(enclose actions of previous case statements requiring destructors in their own scope.)"
2773 msgstr ""
2774
2775 #: c-semantics.c:737 c-typeck.c:6239 cp/semantics.c:1070
2776 #, c-format
2777 msgid "%s qualifier ignored on asm"
2778 msgstr ""
2779
2780 #: c-semantics.c:991
2781 #, fuzzy
2782 msgid "will never be executed"
2783 msgstr "anrop %d aldrig utfört\n"
2784
2785 #: c-typeck.c:120
2786 #, c-format
2787 msgid "`%s' has an incomplete type"
2788 msgstr "\"%s\" har en inkomplett typ"
2789
2790 #: c-typeck.c:142 cp/call.c:2532
2791 msgid "invalid use of void expression"
2792 msgstr "ogiltig användning av void-uttryck"
2793
2794 #: c-typeck.c:150
2795 #, fuzzy
2796 msgid "invalid use of flexible array member"
2797 msgstr "ISO C89 stöder inte flexibla fältmedlemmar"
2798
2799 #: c-typeck.c:156
2800 msgid "invalid use of array with unspecified bounds"
2801 msgstr ""
2802
2803 #: c-typeck.c:164
2804 #, c-format
2805 msgid "invalid use of undefined type `%s %s'"
2806 msgstr ""
2807
2808 #. If this type has a typedef-name, the TYPE_NAME is a TYPE_DECL.
2809 #: c-typeck.c:168
2810 #, c-format
2811 msgid "invalid use of incomplete typedef `%s'"
2812 msgstr ""
2813
2814 #: c-typeck.c:415 c-typeck.c:430
2815 msgid "function types not truly compatible in ISO C"
2816 msgstr "funktionstyper inte riktigt kompatibla i ISO C"
2817
2818 #: c-typeck.c:611
2819 msgid "types are not quite compatible"
2820 msgstr "typerna är inte riktigt kompatibla"
2821
2822 #: c-typeck.c:820
2823 #, fuzzy
2824 msgid "function return types not compatible due to `volatile'"
2825 msgstr "funktionstyper inte riktigt kompatibla i ISO C"
2826
2827 #: c-typeck.c:966 c-typeck.c:2143
2828 msgid "arithmetic on pointer to an incomplete type"
2829 msgstr "aritmetik på pekare till inkomplett typ"
2830
2831 #: c-typeck.c:1339
2832 #, c-format
2833 msgid "%s has no member named `%s'"
2834 msgstr "%s har ingen medlem med namn \"%s\""
2835
2836 #: c-typeck.c:1375
2837 #, c-format
2838 msgid "request for member `%s' in something not a structure or union"
2839 msgstr "begäran av medlem \"%s\" i något som inte är en struktur eller union"
2840
2841 #: c-typeck.c:1404
2842 msgid "dereferencing pointer to incomplete type"
2843 msgstr "derefererar pekare till inkomplett typ"
2844
2845 #: c-typeck.c:1408
2846 msgid "dereferencing `void *' pointer"
2847 msgstr "derefererar \"void *\"-pekare"
2848
2849 #: c-typeck.c:1425 cp/typeck.c:2104
2850 #, c-format
2851 msgid "invalid type argument of `%s'"
2852 msgstr "ogiltigt typargument till \"%s\""
2853
2854 #: c-typeck.c:1443 cp/typeck.c:2129
2855 msgid "subscript missing in array reference"
2856 msgstr ""
2857
2858 #: c-typeck.c:1464 cp/typeck.c:2171
2859 msgid "array subscript has type `char'"
2860 msgstr "fältindex har typen \"char\""
2861
2862 #: c-typeck.c:1472 c-typeck.c:1561 cp/typeck.c:2175 cp/typeck.c:2261
2863 msgid "array subscript is not an integer"
2864 msgstr "fältindex är inte ett heltal"
2865
2866 #: c-typeck.c:1505
2867 msgid "ISO C forbids subscripting `register' array"
2868 msgstr ""
2869
2870 #: c-typeck.c:1507
2871 #, fuzzy
2872 msgid "ISO C90 forbids subscripting non-lvalue array"
2873 msgstr "ISO C++ förbjuder tilldelning av fält"
2874
2875 #: c-typeck.c:1540
2876 msgid "subscript has type `char'"
2877 msgstr "index har typen \"char\""
2878
2879 #: c-typeck.c:1556 cp/typeck.c:2256
2880 msgid "subscripted value is neither array nor pointer"
2881 msgstr ""
2882
2883 #: c-typeck.c:1586
2884 #, c-format
2885 msgid "local declaration of `%s' hides instance variable"
2886 msgstr ""
2887
2888 #: c-typeck.c:1679
2889 msgid "called object is not a function"
2890 msgstr "anropat objekt är inte en funktion"
2891
2892 #. This situation leads to run-time undefined behavior.  We can't,
2893 #. therefore, simply error unless we can prove that all possible
2894 #. executions of the program must execute the code.
2895 #: c-typeck.c:1711
2896 #, fuzzy
2897 msgid "function called through a non-compatible type"
2898 msgstr "sizeof applicerat på en inkomplett typ"
2899
2900 #: c-typeck.c:1805 cp/typeck.c:2544
2901 msgid "too many arguments to function"
2902 msgstr "för många argument till funktion"
2903
2904 #: c-typeck.c:1826
2905 #, c-format
2906 msgid "type of formal parameter %d is incomplete"
2907 msgstr ""
2908
2909 #: c-typeck.c:1839
2910 #, c-format
2911 msgid "%s as integer rather than floating due to prototype"
2912 msgstr ""
2913
2914 #: c-typeck.c:1842
2915 #, c-format
2916 msgid "%s as integer rather than complex due to prototype"
2917 msgstr ""
2918
2919 #: c-typeck.c:1845
2920 #, c-format
2921 msgid "%s as complex rather than floating due to prototype"
2922 msgstr ""
2923
2924 #: c-typeck.c:1848
2925 #, c-format
2926 msgid "%s as floating rather than integer due to prototype"
2927 msgstr ""
2928
2929 #: c-typeck.c:1851
2930 #, c-format
2931 msgid "%s as complex rather than integer due to prototype"
2932 msgstr "%s som complex istället för heltal grund av prototyp"
2933
2934 #: c-typeck.c:1854
2935 #, c-format
2936 msgid "%s as floating rather than complex due to prototype"
2937 msgstr ""
2938
2939 #: c-typeck.c:1864
2940 #, c-format
2941 msgid "%s as `float' rather than `double' due to prototype"
2942 msgstr ""
2943
2944 #: c-typeck.c:1882
2945 #, c-format
2946 msgid "%s with different width due to prototype"
2947 msgstr ""
2948
2949 #: c-typeck.c:1908
2950 #, c-format
2951 msgid "%s as unsigned due to prototype"
2952 msgstr "%s som unsigned på grund av prototyp"
2953
2954 #: c-typeck.c:1910
2955 #, c-format
2956 msgid "%s as signed due to prototype"
2957 msgstr "%s som signed på grund av prototyp"
2958
2959 #: c-typeck.c:1944 cp/typeck.c:2650
2960 msgid "too few arguments to function"
2961 msgstr "för få argument till funktion"
2962
2963 #: c-typeck.c:1984
2964 msgid "suggest parentheses around + or - inside shift"
2965 msgstr "föreslår parenteser runt + eller - inuti skift"
2966
2967 #: c-typeck.c:1991
2968 msgid "suggest parentheses around && within ||"
2969 msgstr "föreslår parenteser runt && inuti ||"
2970
2971 #: c-typeck.c:2000
2972 msgid "suggest parentheses around arithmetic in operand of |"
2973 msgstr "föreslår parenteser runt aritmetik inuti operanden till |"
2974
2975 #: c-typeck.c:2003
2976 msgid "suggest parentheses around comparison in operand of |"
2977 msgstr "föreslår parenteser runt jämförelse inuti operanden till |"
2978
2979 #: c-typeck.c:2012
2980 msgid "suggest parentheses around arithmetic in operand of ^"
2981 msgstr "föreslår parenteser runt aritmetik inuti operanden till ^"
2982
2983 #: c-typeck.c:2015
2984 msgid "suggest parentheses around comparison in operand of ^"
2985 msgstr "föreslår parenteser runt jämförelse inuti operanden till ^"
2986
2987 #: c-typeck.c:2022
2988 msgid "suggest parentheses around + or - in operand of &"
2989 msgstr "föreslår parenteser runt + eller - inuti operanden till &"
2990
2991 #: c-typeck.c:2025
2992 msgid "suggest parentheses around comparison in operand of &"
2993 msgstr "föreslår parenteser runt jämförelser inuti operanden till &"
2994
2995 #: c-typeck.c:2032
2996 msgid "comparisons like X<=Y<=Z do not have their mathematical meaning"
2997 msgstr "jämförelser som X<=Y<=Z har inte sin matematiska mening"
2998
2999 #: c-typeck.c:2095
3000 msgid "pointer of type `void *' used in subtraction"
3001 msgstr "pekare av typ \"void *\" använd i subtraktion"
3002
3003 #: c-typeck.c:2097
3004 msgid "pointer to a function used in subtraction"
3005 msgstr "pekare till funktion använd i subtraktion"
3006
3007 #: c-typeck.c:2191
3008 msgid "wrong type argument to unary plus"
3009 msgstr ""
3010
3011 #: c-typeck.c:2204
3012 msgid "wrong type argument to unary minus"
3013 msgstr ""
3014
3015 #: c-typeck.c:2221
3016 msgid "ISO C does not support `~' for complex conjugation"
3017 msgstr "ISO C stödjer inte ~ för komplex konjugering"
3018
3019 #: c-typeck.c:2227
3020 msgid "wrong type argument to bit-complement"
3021 msgstr ""
3022
3023 #: c-typeck.c:2235
3024 msgid "wrong type argument to abs"
3025 msgstr "fel typ på argument till abs"
3026
3027 #: c-typeck.c:2247
3028 msgid "wrong type argument to conjugation"
3029 msgstr ""
3030
3031 #: c-typeck.c:2261
3032 msgid "wrong type argument to unary exclamation mark"
3033 msgstr ""
3034
3035 #: c-typeck.c:2304
3036 msgid "ISO C does not support `++' and `--' on complex types"
3037 msgstr "ISO C stöder inte \"++\" och \"--\" på komplexa typer"
3038
3039 #: c-typeck.c:2319 c-typeck.c:2351
3040 #, fuzzy
3041 msgid "wrong type argument to increment"
3042 msgstr "fel typ på argument till %s"
3043
3044 #: c-typeck.c:2321 c-typeck.c:2353
3045 #, fuzzy
3046 msgid "wrong type argument to decrement"
3047 msgstr "fel typ på argument till %s"
3048
3049 #: c-typeck.c:2342
3050 msgid "increment of pointer to unknown structure"
3051 msgstr ""
3052
3053 #: c-typeck.c:2344
3054 msgid "decrement of pointer to unknown structure"
3055 msgstr ""
3056
3057 #: c-typeck.c:2469
3058 msgid "invalid lvalue in unary `&'"
3059 msgstr ""
3060
3061 #: c-typeck.c:2501
3062 #, c-format
3063 msgid "attempt to take address of bit-field structure member `%s'"
3064 msgstr ""
3065
3066 #: c-typeck.c:2634
3067 msgid "use of conditional expressions as lvalues is deprecated"
3068 msgstr ""
3069
3070 #: c-typeck.c:2637
3071 msgid "use of compound expressions as lvalues is deprecated"
3072 msgstr ""
3073
3074 #: c-typeck.c:2640
3075 msgid "use of cast expressions as lvalues is deprecated"
3076 msgstr ""
3077
3078 #: c-typeck.c:2655
3079 #, c-format
3080 msgid "%s of read-only member `%s'"
3081 msgstr ""
3082
3083 #: c-typeck.c:2659
3084 #, c-format
3085 msgid "%s of read-only variable `%s'"
3086 msgstr ""
3087
3088 #: c-typeck.c:2662
3089 #, c-format
3090 msgid "%s of read-only location"
3091 msgstr ""
3092
3093 #: c-typeck.c:2680
3094 #, fuzzy, c-format
3095 msgid "cannot take address of bit-field `%s'"
3096 msgstr "kan inte ta adressen till bitfält \"%s\""
3097
3098 #: c-typeck.c:2708 treelang/treetree.c:946
3099 #, c-format
3100 msgid "global register variable `%s' used in nested function"
3101 msgstr "global registervariabel \"%s\" använd i nästlad funktion"
3102
3103 #: c-typeck.c:2712 treelang/treetree.c:950
3104 #, c-format
3105 msgid "register variable `%s' used in nested function"
3106 msgstr "registervariabel \\\"%s\\\" använd i nästlad funktion"
3107
3108 #: c-typeck.c:2719 treelang/treetree.c:957
3109 #, c-format
3110 msgid "address of global register variable `%s' requested"
3111 msgstr "adress på global registervariabel \"%s\" efterfrågad"
3112
3113 #: c-typeck.c:2731
3114 msgid "cannot put object with volatile field into register"
3115 msgstr ""
3116
3117 #: c-typeck.c:2735 treelang/treetree.c:962
3118 #, c-format
3119 msgid "address of register variable `%s' requested"
3120 msgstr "adress på register variabel \"%s\" efterfrågad"
3121
3122 #: c-typeck.c:2820
3123 msgid "signed and unsigned type in conditional expression"
3124 msgstr "typ signed och unsigned i villkorsuttryck"
3125
3126 #: c-typeck.c:2827
3127 msgid "ISO C forbids conditional expr with only one void side"
3128 msgstr ""
3129
3130 #: c-typeck.c:2843 c-typeck.c:2850
3131 msgid "ISO C forbids conditional expr between `void *' and function pointer"
3132 msgstr ""
3133
3134 #: c-typeck.c:2856
3135 msgid "pointer type mismatch in conditional expression"
3136 msgstr ""
3137
3138 #: c-typeck.c:2863 c-typeck.c:2873
3139 msgid "pointer/integer type mismatch in conditional expression"
3140 msgstr ""
3141
3142 #: c-typeck.c:2887
3143 msgid "type mismatch in conditional expression"
3144 msgstr "typfel i villkorsuttryck"
3145
3146 #: c-typeck.c:2947
3147 msgid "left-hand operand of comma expression has no effect"
3148 msgstr ""
3149
3150 #: c-typeck.c:2978
3151 msgid "cast specifies array type"
3152 msgstr ""
3153
3154 #: c-typeck.c:2984
3155 msgid "cast specifies function type"
3156 msgstr ""
3157
3158 #: c-typeck.c:2994
3159 msgid "ISO C forbids casting nonscalar to the same type"
3160 msgstr ""
3161
3162 #: c-typeck.c:3012
3163 msgid "ISO C forbids casts to union type"
3164 msgstr "ISO C förbjuder typkonvertering till unionstyper"
3165
3166 #: c-typeck.c:3020
3167 msgid "cast to union type from type not present in union"
3168 msgstr "typkonvertering till unionstyp från typ som ej finns i unionen"
3169
3170 #: c-typeck.c:3071
3171 #, fuzzy
3172 msgid "cast adds new qualifiers to function type"
3173 msgstr "typkonvertering matchar inte en funktionstyp"
3174
3175 #. There are qualifiers present in IN_OTYPE that are not
3176 #. present in IN_TYPE.
3177 #: c-typeck.c:3076
3178 msgid "cast discards qualifiers from pointer target type"
3179 msgstr ""
3180
3181 #: c-typeck.c:3091
3182 msgid "cast increases required alignment of target type"
3183 msgstr ""
3184
3185 #: c-typeck.c:3097 cp/typeck.c:4889
3186 msgid "cast from pointer to integer of different size"
3187 msgstr "typkonvertering från pekare till heltal av annan storlek"
3188
3189 #: c-typeck.c:3102
3190 msgid "cast does not match function type"
3191 msgstr "typkonvertering matchar inte en funktionstyp"
3192
3193 #: c-typeck.c:3109 cp/typeck.c:4896
3194 msgid "cast to pointer from integer of different size"
3195 msgstr "typkonvertering till pekare från heltal med annan storlek"
3196
3197 #: c-typeck.c:3121
3198 msgid "type-punning to incomplete type might break strict-aliasing rules"
3199 msgstr ""
3200
3201 #: c-typeck.c:3125
3202 msgid "dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules"
3203 msgstr ""
3204
3205 #: c-typeck.c:3136
3206 #, fuzzy
3207 msgid "ISO C forbids conversion of function pointer to object pointer type"
3208 msgstr "ISO C++ förbjuder användning av pekare till medlem i pekararitmetik"
3209
3210 #: c-typeck.c:3145
3211 #, fuzzy
3212 msgid "ISO C forbids conversion of object pointer to function pointer type"
3213 msgstr "ISO C förbjuder jämförelse mellan \"void *\" och funktionspekare"
3214
3215 #. Now we have handled acceptable kinds of LHS that are not truly lvalues.
3216 #. Reject anything strange now.
3217 #: c-typeck.c:3303
3218 msgid "invalid lvalue in assignment"
3219 msgstr "ogiltigt lvalue i tilldelning"
3220
3221 #. Convert new value to destination type.
3222 #. Check this here to avoid odd errors when trying to convert
3223 #. a throw to the type of the COND_EXPR.
3224 #. Now we have handled acceptable kinds of LHS that are not truly lvalues.
3225 #. Reject anything strange now.
3226 #: c-typeck.c:3312 c-typeck.c:3337 c-typeck.c:3354 cp/typeck.c:5008
3227 #: cp/typeck.c:5152
3228 msgid "assignment"
3229 msgstr "tilldelning"
3230
3231 #: c-typeck.c:3421
3232 #, fuzzy
3233 msgid "cannot pass rvalue to reference parameter"
3234 msgstr "kan inte deklarera pekare till referenser"
3235
3236 #: c-typeck.c:3530 c-typeck.c:3606
3237 #, c-format
3238 msgid "%s makes qualified function pointer from unqualified"
3239 msgstr ""
3240
3241 #: c-typeck.c:3534 c-typeck.c:3586
3242 #, c-format
3243 msgid "%s discards qualifiers from pointer target type"
3244 msgstr ""
3245
3246 #: c-typeck.c:3540
3247 msgid "ISO C prohibits argument conversion to union type"
3248 msgstr ""
3249
3250 #: c-typeck.c:3578
3251 #, c-format
3252 msgid "ISO C forbids %s between function pointer and `void *'"
3253 msgstr "ISO C förbjuder %s mellan funktionspekare och \"void *\""
3254
3255 #: c-typeck.c:3595
3256 #, c-format
3257 msgid "pointer targets in %s differ in signedness"
3258 msgstr ""
3259
3260 #: c-typeck.c:3611
3261 #, c-format
3262 msgid "%s from incompatible pointer type"
3263 msgstr ""
3264
3265 #: c-typeck.c:3617 c-typeck.c:4124 cp/typeck.c:1366
3266 msgid "invalid use of non-lvalue array"
3267 msgstr ""
3268
3269 # fixme: vad är %s
3270 #: c-typeck.c:3631
3271 #, c-format
3272 msgid "%s makes pointer from integer without a cast"
3273 msgstr "%s skapar pekare från heltal utan typkonvertering"
3274
3275 #: c-typeck.c:3638
3276 #, c-format
3277 msgid "%s makes integer from pointer without a cast"
3278 msgstr ""
3279
3280 #: c-typeck.c:3652 c-typeck.c:3655
3281 #, c-format
3282 msgid "incompatible type for argument %d of `%s'"
3283 msgstr ""
3284
3285 #: c-typeck.c:3659
3286 #, c-format
3287 msgid "incompatible type for argument %d of indirect function call"
3288 msgstr ""
3289
3290 #: c-typeck.c:3663
3291 #, c-format
3292 msgid "incompatible types in %s"
3293 msgstr "inkompatibla typer i %s"
3294
3295 #. Function name is known; supply it.
3296 #: c-typeck.c:3719
3297 #, fuzzy, c-format
3298 msgid "passing arg of `%s'"
3299 msgstr "Saknar argument till flaggan \"%s\""
3300
3301 #. Function name unknown (call through ptr).
3302 #: c-typeck.c:3728
3303 #, fuzzy
3304 msgid "passing arg of pointer to function"
3305 msgstr "för många argument till funktion"
3306
3307 #. Function name is known; supply it.
3308 #: c-typeck.c:3736
3309 #, c-format
3310 msgid "passing arg %d of `%s'"
3311 msgstr ""
3312
3313 #. Function name unknown (call through ptr); just give arg number.
3314 #: c-typeck.c:3745
3315 #, c-format
3316 msgid "passing arg %d of pointer to function"
3317 msgstr ""
3318
3319 #: c-typeck.c:3802
3320 msgid "traditional C rejects automatic aggregate initialization"
3321 msgstr ""
3322
3323 #: c-typeck.c:3973 c-typeck.c:3988 c-typeck.c:4003
3324 #, c-format
3325 msgid "(near initialization for `%s')"
3326 msgstr ""
3327
3328 #: c-typeck.c:4052 cp/typeck2.c:559
3329 msgid "char-array initialized from wide string"
3330 msgstr ""
3331
3332 #: c-typeck.c:4059 cp/typeck2.c:566
3333 msgid "int-array initialized from non-wide string"
3334 msgstr ""
3335
3336 #: c-typeck.c:4077 cp/typeck2.c:581
3337 msgid "initializer-string for array of chars is too long"
3338 msgstr ""
3339
3340 #: c-typeck.c:4147
3341 msgid "array initialized from non-constant array expression"
3342 msgstr ""
3343
3344 #: c-typeck.c:4164 c-typeck.c:4166 c-typeck.c:4182 c-typeck.c:4203
3345 #: c-typeck.c:5585
3346 msgid "initializer element is not constant"
3347 msgstr ""
3348
3349 #: c-typeck.c:4198
3350 msgid "initialization"
3351 msgstr "initiering"
3352
3353 #: c-typeck.c:4209 c-typeck.c:5590
3354 msgid "initializer element is not computable at load time"
3355 msgstr ""
3356
3357 #: c-typeck.c:4224 cp/typeck2.c:658
3358 msgid "invalid initializer"
3359 msgstr ""
3360
3361 #: c-typeck.c:4509 cp/decl.c:4465
3362 #, fuzzy
3363 msgid "opaque vector types cannot be initialized"
3364 msgstr "objekt med variabel storlek kan inte initieras"
3365
3366 #: c-typeck.c:4703
3367 msgid "extra brace group at end of initializer"
3368 msgstr ""
3369
3370 #: c-typeck.c:4723
3371 msgid "missing braces around initializer"
3372 msgstr ""
3373
3374 #: c-typeck.c:4783
3375 msgid "braces around scalar initializer"
3376 msgstr ""
3377
3378 #: c-typeck.c:4830
3379 msgid "initialization of flexible array member in a nested context"
3380 msgstr ""
3381
3382 #: c-typeck.c:4832
3383 msgid "initialization of a flexible array member"
3384 msgstr ""
3385
3386 #: c-typeck.c:4863
3387 msgid "missing initializer"
3388 msgstr ""
3389
3390 #: c-typeck.c:4889
3391 msgid "empty scalar initializer"
3392 msgstr ""
3393
3394 #: c-typeck.c:4894
3395 msgid "extra elements in scalar initializer"
3396 msgstr ""
3397
3398 #: c-typeck.c:4979
3399 msgid "initialization designators may not nest"
3400 msgstr ""
3401
3402 #: c-typeck.c:5000 c-typeck.c:5068
3403 msgid "array index in non-array initializer"
3404 msgstr ""
3405
3406 #: c-typeck.c:5005 c-typeck.c:5121
3407 msgid "field name not in record or union initializer"
3408 msgstr ""
3409
3410 #: c-typeck.c:5064 c-typeck.c:5066
3411 msgid "nonconstant array index in initializer"
3412 msgstr ""
3413
3414 #: c-typeck.c:5070 c-typeck.c:5073
3415 msgid "array index in initializer exceeds array bounds"
3416 msgstr ""
3417
3418 #: c-typeck.c:5084
3419 msgid "empty index range in initializer"
3420 msgstr ""
3421
3422 #: c-typeck.c:5093
3423 msgid "array index range in initializer exceeds array bounds"
3424 msgstr ""
3425
3426 #: c-typeck.c:5133
3427 #, c-format
3428 msgid "unknown field `%s' specified in initializer"
3429 msgstr ""
3430
3431 #: c-typeck.c:5169 c-typeck.c:5190 c-typeck.c:5652
3432 msgid "initialized field with side-effects overwritten"
3433 msgstr ""
3434
3435 #: c-typeck.c:5860
3436 msgid "excess elements in char array initializer"
3437 msgstr ""
3438
3439 #: c-typeck.c:5867 c-typeck.c:5913
3440 msgid "excess elements in struct initializer"
3441 msgstr ""
3442
3443 #: c-typeck.c:5928
3444 msgid "non-static initialization of a flexible array member"
3445 msgstr ""
3446
3447 #: c-typeck.c:5995
3448 msgid "excess elements in union initializer"
3449 msgstr ""
3450
3451 #: c-typeck.c:6016
3452 msgid "traditional C rejects initialization of unions"
3453 msgstr ""
3454
3455 #: c-typeck.c:6079
3456 msgid "excess elements in array initializer"
3457 msgstr ""
3458
3459 #: c-typeck.c:6108
3460 msgid "excess elements in vector initializer"
3461 msgstr ""
3462
3463 #: c-typeck.c:6130
3464 msgid "excess elements in scalar initializer"
3465 msgstr ""
3466
3467 #: c-typeck.c:6232
3468 msgid "asm template is not a string constant"
3469 msgstr ""
3470
3471 #: c-typeck.c:6264
3472 msgid "invalid lvalue in asm statement"
3473 msgstr ""
3474
3475 #: c-typeck.c:6336
3476 msgid "modification by `asm'"
3477 msgstr ""
3478
3479 #: c-typeck.c:6354 cp/typeck.c:5926
3480 msgid "function declared `noreturn' has a `return' statement"
3481 msgstr ""
3482
3483 #: c-typeck.c:6361
3484 msgid "`return' with no value, in function returning non-void"
3485 msgstr ""
3486
3487 #: c-typeck.c:6367
3488 msgid "`return' with a value, in function returning void"
3489 msgstr "\"return\" med värde i funktion som returnerar void"
3490
3491 #: c-typeck.c:6371
3492 msgid "return"
3493 msgstr "return"
3494
3495 #: c-typeck.c:6423
3496 msgid "function returns address of local variable"
3497 msgstr "funktionen returnerar adress till en lokal variabel"
3498
3499 #: c-typeck.c:6478 cp/semantics.c:749
3500 msgid "switch quantity not an integer"
3501 msgstr "switch-argument är inte ett heltal"
3502
3503 #: c-typeck.c:6488
3504 msgid "`long' switch expression not converted to `int' in ISO C"
3505 msgstr ""
3506
3507 #: c-typeck.c:6529 cp/parser.c:5538
3508 msgid "case label not within a switch statement"
3509 msgstr "case-etikett är inte i en switch-sats"
3510
3511 #: c-typeck.c:6531
3512 msgid "`default' label not within a switch statement"
3513 msgstr "\"default\"-etikett är inte i en switch-sats"
3514
3515 #: c-typeck.c:6683 c-typeck.c:6717
3516 msgid "division by zero"
3517 msgstr ""
3518
3519 #: c-typeck.c:6762 cp/typeck.c:2928
3520 msgid "right shift count is negative"
3521 msgstr "högershiftoperanden är negativ"
3522
3523 #: c-typeck.c:6769 cp/typeck.c:2934
3524 msgid "right shift count >= width of type"
3525 msgstr "högershiftoperanden >= storleken på typen"
3526
3527 #: c-typeck.c:6790 cp/typeck.c:2953
3528 msgid "left shift count is negative"
3529 msgstr "vänstershiftoperanden är negativ"
3530
3531 #: c-typeck.c:6793 cp/typeck.c:2955
3532 msgid "left shift count >= width of type"
3533 msgstr "vänstershiftoperanden >= storleken på typen"
3534
3535 #: c-typeck.c:6814
3536 msgid "shift count is negative"
3537 msgstr "shiftoperanden är negativ"
3538
3539 #: c-typeck.c:6816
3540 msgid "shift count >= width of type"
3541 msgstr "shiftoperanden >= storleken på typen"
3542
3543 #: c-typeck.c:6833 cp/typeck.c:2990
3544 msgid "comparing floating point with == or != is unsafe"
3545 msgstr "jämföra flyttal med == eller != är osäkert"
3546
3547 #: c-typeck.c:6859 c-typeck.c:6865
3548 msgid "ISO C forbids comparison of `void *' with function pointer"
3549 msgstr "ISO C förbjuder jämförelse mellan \"void *\" och funktionspekare"
3550
3551 #: c-typeck.c:6868 c-typeck.c:6908 c-typeck.c:6936
3552 msgid "comparison of distinct pointer types lacks a cast"
3553 msgstr ""
3554
3555 #: c-typeck.c:6882 c-typeck.c:6887 c-typeck.c:6956 c-typeck.c:6961
3556 msgid "comparison between pointer and integer"
3557 msgstr "jämförelse mellan pekare och heltal"
3558
3559 #: c-typeck.c:6903 c-typeck.c:6931
3560 msgid "ISO C forbids ordered comparisons of pointers to functions"
3561 msgstr "ISO C förbjuder ordningsjämförelse på pekare till funktioner"
3562
3563 #: c-typeck.c:6928
3564 msgid "comparison of complete and incomplete pointers"
3565 msgstr "jämförelse av kompletta och inkompletta pekare"
3566
3567 #: c-typeck.c:6944 c-typeck.c:6951
3568 msgid "ordered comparison of pointer with integer zero"
3569 msgstr ""
3570
3571 #: c-typeck.c:6975 cp/typeck.c:3126
3572 msgid "unordered comparison on non-floating point argument"
3573 msgstr ""
3574
3575 #: c-typeck.c:7185
3576 msgid "comparison between signed and unsigned"
3577 msgstr "jämföreslse mellan signed och unsigned"
3578
3579 #: c-typeck.c:7231 cp/typeck.c:3373
3580 msgid "comparison of promoted ~unsigned with constant"
3581 msgstr ""
3582
3583 #: c-typeck.c:7239 cp/typeck.c:3381
3584 msgid "comparison of promoted ~unsigned with unsigned"
3585 msgstr ""
3586
3587 #: calls.c:1838
3588 #, fuzzy
3589 msgid "%Jinlining failed in call to '%F'"
3590 msgstr "inlining misslyckades i anrop av \"%s\""
3591
3592 #: calls.c:1839 calls.c:2208 tree-inline.c:1339 tree-inline.c:1346
3593 msgid "called from here"
3594 msgstr "anropad härifrån"
3595
3596 #: calls.c:2207
3597 #, fuzzy
3598 msgid "%Jcan't inline call to '%F'"
3599 msgstr "kan inte inline:a anrop till \"%s\""
3600
3601 #: calls.c:2216
3602 msgid "ignoring return value of `%D', declared with attribute warn_unused_result"
3603 msgstr ""
3604
3605 #: calls.c:2229
3606 msgid "ignoring return value of function declared with attribute warn_unused_result"
3607 msgstr ""
3608
3609 #: calls.c:2239
3610 msgid "function call has aggregate value"
3611 msgstr ""
3612
3613 #: cfg.c:835
3614 #, c-format
3615 msgid "bb %d on wrong place"
3616 msgstr ""
3617
3618 #: cfg.c:841
3619 #, c-format
3620 msgid "prev_bb of %d should be %d, not %d"
3621 msgstr ""
3622
3623 #: cfg.c:857
3624 #, c-format
3625 msgid "verify_flow_info: Wrong count of block %i %i"
3626 msgstr ""
3627
3628 #: cfg.c:863
3629 #, c-format
3630 msgid "verify_flow_info: Wrong frequency of block %i %i"
3631 msgstr ""
3632
3633 #: cfg.c:871
3634 #, c-format
3635 msgid "verify_flow_info: Duplicate edge %i->%i"
3636 msgstr ""
3637
3638 #: cfg.c:877
3639 #, c-format
3640 msgid "verify_flow_info: Wrong probability of edge %i->%i %i"
3641 msgstr ""
3642
3643 #: cfg.c:883
3644 #, c-format
3645 msgid "verify_flow_info: Wrong count of edge %i->%i %i"
3646 msgstr ""
3647
3648 #: cfg.c:895
3649 #, c-format
3650 msgid "verify_flow_info: Basic block %d succ edge is corrupted"
3651 msgstr ""
3652
3653 #: cfg.c:909 cfgrtl.c:1971
3654 #, c-format
3655 msgid "Wrong amount of branch edges after unconditional jump %i"
3656 msgstr ""
3657
3658 #: cfg.c:917
3659 #, c-format
3660 msgid "basic block %d pred edge is corrupted"
3661 msgstr ""
3662
3663 #: cfg.c:943
3664 #, c-format
3665 msgid "basic block %i edge lists are corrupted"
3666 msgstr ""
3667
3668 #: cfg.c:955
3669 msgid "verify_flow_info failed"
3670 msgstr ""
3671
3672 #: cfgloop.c:1134
3673 #, c-format
3674 msgid "Size of loop %d should be %d, not %d."
3675 msgstr ""
3676
3677 #: cfgloop.c:1153
3678 #, c-format
3679 msgid "Bb %d do not belong to loop %d."
3680 msgstr ""
3681
3682 #: cfgloop.c:1171
3683 #, c-format
3684 msgid "Loop %d's header does not have exactly 2 entries."
3685 msgstr ""
3686
3687 #: cfgloop.c:1179
3688 #, c-format
3689 msgid "Loop %d's latch does not have exactly 1 successor."
3690 msgstr ""
3691
3692 #: cfgloop.c:1184
3693 #, c-format
3694 msgid "Loop %d's latch does not have header as successor."
3695 msgstr ""
3696
3697 #: cfgloop.c:1189
3698 #, c-format
3699 msgid "Loop %d's latch does not belong directly to it."
3700 msgstr ""
3701
3702 #: cfgloop.c:1195
3703 #, c-format
3704 msgid "Loop %d's header does not belong directly to it."
3705 msgstr ""
3706
3707 #: cfgloop.c:1201
3708 #, c-format
3709 msgid "Loop %d's latch is marked as part of irreducible region."
3710 msgstr ""
3711
3712 #: cfgloop.c:1231
3713 #, c-format
3714 msgid "Basic block %d should be marked irreducible."
3715 msgstr ""
3716
3717 #: cfgloop.c:1237
3718 #, c-format
3719 msgid "Basic block %d should not be marked irreducible."
3720 msgstr ""
3721
3722 #: cfgloop.c:1245
3723 #, c-format
3724 msgid "Edge from %d to %d should be marked irreducible."
3725 msgstr ""
3726
3727 #: cfgloop.c:1252
3728 #, c-format
3729 msgid "Edge from %d to %d should not be marked irreducible."
3730 msgstr ""
3731
3732 #: cfgrtl.c:1877
3733 #, c-format
3734 msgid "end insn %d for block %d not found in the insn stream"
3735 msgstr ""
3736
3737 #: cfgrtl.c:1891
3738 #, c-format
3739 msgid "insn %d is in multiple basic blocks (%d and %d)"
3740 msgstr ""
3741
3742 #: cfgrtl.c:1903
3743 #, c-format
3744 msgid "head insn %d for block %d not found in the insn stream"
3745 msgstr ""
3746
3747 #: cfgrtl.c:1925
3748 msgid "verify_flow_info: REG_BR_PROB does not match cfg %wi %i"
3749 msgstr ""
3750
3751 #: cfgrtl.c:1953
3752 #, c-format
3753 msgid "Missing REG_EH_REGION note in the end of bb %i"
3754 msgstr ""
3755
3756 #: cfgrtl.c:1961
3757 #, c-format
3758 msgid "Too many outgoing branch edges from bb %i"
3759 msgstr ""
3760
3761 #: cfgrtl.c:1966
3762 #, c-format
3763 msgid "Fallthru edge after unconditional jump %i"
3764 msgstr ""
3765
3766 #: cfgrtl.c:1977
3767 #, fuzzy, c-format
3768 msgid "Wrong amount of branch edges after conditional jump %i"
3769 msgstr "Föredra hopp framför villkorlig körning"
3770
3771 #: cfgrtl.c:1982
3772 #, c-format
3773 msgid "Call edges for non-call insn in bb %i"
3774 msgstr ""
3775
3776 #: cfgrtl.c:1991
3777 #, c-format
3778 msgid "Abnormal edges for no purpose in bb %i"
3779 msgstr ""
3780
3781 #: cfgrtl.c:2001
3782 #, c-format
3783 msgid "insn %d inside basic block %d but block_for_insn is NULL"
3784 msgstr ""
3785
3786 #: cfgrtl.c:2005
3787 #, c-format
3788 msgid "insn %d inside basic block %d but block_for_insn is %i"
3789 msgstr ""
3790
3791 #: cfgrtl.c:2019 cfgrtl.c:2029
3792 #, c-format
3793 msgid "NOTE_INSN_BASIC_BLOCK is missing for block %d"
3794 msgstr ""
3795
3796 #: cfgrtl.c:2042
3797 #, c-format
3798 msgid "NOTE_INSN_BASIC_BLOCK %d in middle of basic block %d"
3799 msgstr ""
3800
3801 #: cfgrtl.c:2052
3802 #, c-format
3803 msgid "in basic block %d:"
3804 msgstr ""
3805
3806 #: cfgrtl.c:2053
3807 msgid "flow control insn inside a basic block"
3808 msgstr ""
3809
3810 #: cfgrtl.c:2099
3811 #, c-format
3812 msgid "missing barrier after block %i"
3813 msgstr ""
3814
3815 #: cfgrtl.c:2112
3816 #, c-format
3817 msgid "verify_flow_info: Incorrect blocks for fallthru %i->%i"
3818 msgstr ""
3819
3820 #: cfgrtl.c:2127
3821 #, c-format
3822 msgid "verify_flow_info: Incorrect fallthru %i->%i"
3823 msgstr ""
3824
3825 #: cfgrtl.c:2129
3826 msgid "wrong insn in the fallthru edge"
3827 msgstr ""
3828
3829 #: cfgrtl.c:2146
3830 msgid "basic blocks not laid down consecutively"
3831 msgstr ""
3832
3833 #: cfgrtl.c:2171
3834 msgid "insn outside basic block"
3835 msgstr ""
3836
3837 #: cfgrtl.c:2179
3838 msgid "return not followed by barrier"
3839 msgstr ""
3840
3841 #: cfgrtl.c:2186
3842 #, c-format
3843 msgid "number of bb notes in insn chain (%d) != n_basic_blocks (%d)"
3844 msgstr ""
3845
3846 #: cgraph.c:161
3847 #, fuzzy
3848 msgid "function body not available"
3849 msgstr "funktion \"%s\" kan inte deklareras som \"mutable\""
3850
3851 #: cgraph.c:163 cgraphunit.c:341
3852 msgid "redefined extern inline functions are not considered for inlining"
3853 msgstr ""
3854
3855 #: cgraph.c:166 cgraphunit.c:346
3856 #, fuzzy
3857 msgid "function not considered for inlining"
3858 msgstr "funktion \"%s\" kan inte deklareras som \"mutable\""
3859
3860 #: cgraph.c:168 cgraphunit.c:344
3861 #, fuzzy
3862 msgid "function not inlinable"
3863 msgstr "funktion \"%s\" kan inte deklareras som \"mutable\""
3864
3865 #: cgraph.c:476
3866 msgid "%D renamed after being referenced in assembly"
3867 msgstr ""
3868
3869 #: cgraphunit.c:1042
3870 msgid "--param large-function-growth limit reached"
3871 msgstr ""
3872
3873 #: cgraphunit.c:1055
3874 msgid "--param large-function-growth limit reached while inlining the caller"
3875 msgstr ""
3876
3877 #: cgraphunit.c:1120
3878 msgid "--param max-inline-insns-single limit reached"
3879 msgstr ""
3880
3881 #: cgraphunit.c:1144
3882 msgid "--param max-inline-insns-single limit reached after inlining into the callee"
3883 msgstr ""
3884
3885 #: cgraphunit.c:1221
3886 msgid "--param inline-unit-growth limit reached"
3887 msgstr ""
3888
3889 #: cgraphunit.c:1293 cgraphunit.c:1437
3890 msgid "recursive inlining"
3891 msgstr ""
3892
3893 #: collect2.c:406
3894 msgid "internal error"
3895 msgstr "internt fel"
3896
3897 #: collect2.c:894
3898 msgid "no arguments"
3899 msgstr "inga argument"
3900
3901 #: collect2.c:1226 collect2.c:1374 collect2.c:1407
3902 #, c-format
3903 msgid "fopen %s"
3904 msgstr "fopen %s"
3905
3906 #: collect2.c:1229 collect2.c:1379 collect2.c:1410
3907 #, c-format
3908 msgid "fclose %s"
3909 msgstr "fclose %s"
3910
3911 #: collect2.c:1238
3912 #, c-format
3913 msgid "collect2 version %s"
3914 msgstr ""
3915
3916 #: collect2.c:1328
3917 #, c-format
3918 msgid "%d constructor(s) found\n"
3919 msgstr "%d konstruerare hittad(e)\n"
3920
3921 #: collect2.c:1329
3922 #, c-format
3923 msgid "%d destructor(s)  found\n"
3924 msgstr "%d destruerare  hittad(e)\n"
3925
3926 #: collect2.c:1330
3927 #, c-format
3928 msgid "%d frame table(s) found\n"
3929 msgstr ""
3930
3931 #: collect2.c:1470
3932 #, c-format
3933 msgid "%s terminated with signal %d [%s]%s"
3934 msgstr "%s terminerade med signal %d [%s]%s"
3935
3936 #: collect2.c:1488
3937 #, c-format
3938 msgid "%s returned %d exit status"
3939 msgstr "%s returnerade avslutningsstatus %d"
3940
3941 #: collect2.c:1513
3942 #, c-format
3943 msgid "[cannot find %s]"
3944 msgstr "[kan inte hitta %s]"
3945
3946 #: collect2.c:1528
3947 #, c-format
3948 msgid "cannot find `%s'"
3949 msgstr "kan inte hitta \"%s\""
3950
3951 #: collect2.c:1539 collect2.c:1542
3952 #, c-format
3953 msgid "redirecting stdout: %s"
3954 msgstr "omdirigerar stdout: %s"
3955
3956 #: collect2.c:1581
3957 #, c-format
3958 msgid "[Leaving %s]\n"
3959 msgstr "[Lämnar %s]\n"
3960
3961 #: collect2.c:1801
3962 #, c-format
3963 msgid ""
3964 "\n"
3965 "write_c_file - output name is %s, prefix is %s\n"
3966 msgstr ""
3967
3968 #: collect2.c:2005
3969 msgid "cannot find `nm'"
3970 msgstr "kan inte hitta \"nm\""
3971
3972 #: collect2.c:2015 collect2.c:2444
3973 msgid "pipe"
3974 msgstr "rör"
3975
3976 #: collect2.c:2019 collect2.c:2448
3977 msgid "fdopen"
3978 msgstr "fdopen"
3979
3980 #: collect2.c:2045 collect2.c:2474
3981 #, c-format
3982 msgid "dup2 %d 1"
3983 msgstr "dup2 %d 1"
3984
3985 #: collect2.c:2048 collect2.c:2051 collect2.c:2064 collect2.c:2477
3986 #: collect2.c:2480 collect2.c:2493
3987 #, c-format
3988 msgid "close %d"
3989 msgstr "close %d"
3990
3991 #: collect2.c:2054 collect2.c:2483
3992 #, c-format
3993 msgid "execv %s"
3994 msgstr "execv %s"
3995
3996 #: collect2.c:2108
3997 #, c-format
3998 msgid "init function found in object %s"
3999 msgstr ""
4000
4001 #: collect2.c:2116
4002 #, c-format
4003 msgid "fini function found in object %s"
4004 msgstr ""
4005
4006 #: collect2.c:2139 collect2.c:2532
4007 msgid "fclose"
4008 msgstr "fclose"
4009
4010 #: collect2.c:2181
4011 #, c-format
4012 msgid "unable to open file '%s'"
4013 msgstr "kan inte öppna fil \"%s\""
4014
4015 #: collect2.c:2183
4016 #, c-format
4017 msgid "unable to stat file '%s'"
4018 msgstr ""
4019
4020 #: collect2.c:2189
4021 #, c-format
4022 msgid "unable to mmap file '%s'"
4023 msgstr "kan inte göra mmap på fil \"%s\""
4024
4025 #: collect2.c:2335
4026 msgid "not found\n"
4027 msgstr "hittades inte\n"
4028
4029 #: collect2.c:2337 collect2.c:2511
4030 #, c-format
4031 msgid "dynamic dependency %s not found"
4032 msgstr ""
4033
4034 #: collect2.c:2356
4035 #, c-format
4036 msgid "bad magic number in file '%s'"
4037 msgstr "felaktigt magiskt nummer i fil \"%s\""
4038
4039 #: collect2.c:2378
4040 msgid "dynamic dependencies.\n"
4041 msgstr "dynamiskt beroende.\n"
4042
4043 #: collect2.c:2435
4044 msgid "cannot find `ldd'"
4045 msgstr "kan inte hitta \"ldd\""
4046
4047 #: collect2.c:2496
4048 msgid ""
4049 "\n"
4050 "ldd output with constructors/destructors.\n"
4051 msgstr ""
4052
4053 #: collect2.c:2523
4054 #, c-format
4055 msgid "unable to open dynamic dependency '%s'"
4056 msgstr ""
4057
4058 #: collect2.c:2683
4059 #, c-format
4060 msgid "%s: not a COFF file"
4061 msgstr "%s: är inte en COFF-fil"
4062
4063 #: collect2.c:2802
4064 #, c-format
4065 msgid "%s: cannot open as COFF file"
4066 msgstr "%s: kan inte öppna som COFF-fil"
4067
4068 #: collect2.c:2857
4069 #, fuzzy, c-format
4070 msgid "library lib%s not found"
4071 msgstr "Hittade inte bibliotek lib%s"
4072
4073 #: combine.c:13027
4074 #, c-format
4075 msgid ""
4076 ";; Combiner statistics: %d attempts, %d substitutions (%d requiring new space),\n"
4077 ";; %d successes.\n"
4078 "\n"
4079 msgstr ""
4080
4081 #: combine.c:13036
4082 #, c-format
4083 msgid ""
4084 "\n"
4085 ";; Combiner totals: %d attempts, %d substitutions (%d requiring new space),\n"
4086 ";; %d successes.\n"
4087 msgstr ""
4088
4089 #: convert.c:70
4090 msgid "cannot convert to a pointer type"
4091 msgstr "kan inte konvertera till en pekartyp"
4092
4093 #: convert.c:267
4094 msgid "pointer value used where a floating point value was expected"
4095 msgstr ""
4096
4097 #: convert.c:271
4098 msgid "aggregate value used where a float was expected"
4099 msgstr ""
4100
4101 #: convert.c:296
4102 msgid "conversion to incomplete type"
4103 msgstr ""
4104
4105 #: convert.c:600 convert.c:678
4106 msgid "can't convert between vector values of different size"
4107 msgstr ""
4108
4109 #: convert.c:606
4110 msgid "aggregate value used where an integer was expected"
4111 msgstr ""
4112
4113 #: convert.c:657 f/com.c:1101
4114 msgid "pointer value used where a complex was expected"
4115 msgstr ""
4116
4117 #: convert.c:661 f/com.c:1103
4118 msgid "aggregate value used where a complex was expected"
4119 msgstr ""
4120
4121 #: convert.c:684
4122 msgid "can't convert value to a vector"
4123 msgstr ""
4124
4125 #: coverage.c:164
4126 #, fuzzy, c-format
4127 msgid "`%s' is not a gcov data file"
4128 msgstr "\"%s\" är inte ett giltigt filnamn"
4129
4130 #: coverage.c:175
4131 #, c-format
4132 msgid "`%s' is version `%.4s', expected version `%.4s'"
4133 msgstr ""
4134
4135 #: coverage.c:255 coverage.c:263
4136 #, c-format
4137 msgid "coverage mismatch for function %u while reading execution counters."
4138 msgstr ""
4139
4140 #: coverage.c:257 coverage.c:340
4141 #, c-format
4142 msgid "checksum is %x instead of %x"
4143 msgstr ""
4144
4145 #: coverage.c:265 coverage.c:348
4146 #, c-format
4147 msgid "number of counters is %d instead of %d"
4148 msgstr ""
4149
4150 #: coverage.c:271
4151 #, fuzzy, c-format
4152 msgid "cannot merge separate %s counters for function %u"
4153 msgstr "kan inte deklarera en statisk funktion i en annan funktion"
4154
4155 #: coverage.c:296
4156 #, fuzzy, c-format
4157 msgid "`%s' has overflowed"
4158 msgstr "parsestack överfull"
4159
4160 #: coverage.c:296
4161 #, fuzzy, c-format
4162 msgid "`%s' is corrupted"
4163 msgstr "tredje argumentet till \"%s\" är inte länge rekommenderat"
4164
4165 #: coverage.c:319
4166 #, c-format
4167 msgid "file %s not found, execution counts assumed to be zero"
4168 msgstr ""
4169
4170 #: coverage.c:329
4171 #, fuzzy, c-format
4172 msgid "no coverage for function '%s' found."
4173 msgstr "ogiltig lagringsklass för funktion \"%s\""
4174
4175 #: coverage.c:337 coverage.c:345
4176 #, c-format
4177 msgid "coverage mismatch for function '%s' while reading counter '%s'."
4178 msgstr ""
4179
4180 #: coverage.c:492
4181 #, fuzzy, c-format
4182 msgid "cannot open %s"
4183 msgstr "kan inte öppna %s"
4184
4185 #: coverage.c:527
4186 #, fuzzy, c-format
4187 msgid "error writing `%s'"
4188 msgstr "fel vid skrivning till %s"
4189
4190 #. XXX should be DL_SORRY
4191 #: cppcharset.c:653
4192 #, fuzzy, c-format
4193 msgid "conversion from %s to %s not supported by iconv"
4194 msgstr "konveretering från NaN till unsigned int"
4195
4196 #: cppcharset.c:656
4197 msgid "iconv_open"
4198 msgstr ""
4199
4200 #. XXX should be DL_SORRY
4201 #: cppcharset.c:664
4202 #, c-format
4203 msgid "no iconv implementation, cannot convert from %s to %s"
4204 msgstr ""
4205
4206 #: cppcharset.c:808
4207 msgid "universal character names are only valid in C++ and C99"
4208 msgstr ""
4209
4210 #: cppcharset.c:811
4211 #, fuzzy, c-format
4212 msgid "the meaning of '\\%c' is different in traditional C"
4213 msgstr "semantiken för \"\\%c\" varierar med -traditional"
4214
4215 #: cppcharset.c:837
4216 #, c-format
4217 msgid "incomplete universal character name %.*s"
4218 msgstr ""
4219
4220 #: cppcharset.c:849
4221 #, fuzzy, c-format
4222 msgid "%.*s is not a valid universal character"
4223 msgstr "\"%s\" är inte i början av deklarationen"
4224
4225 #: cppcharset.c:859
4226 #, c-format
4227 msgid "universal character %.*s is not valid in an identifier"
4228 msgstr ""
4229
4230 #: cppcharset.c:863
4231 #, c-format
4232 msgid "universal character %.*s is not valid at the start of an identifier"
4233 msgstr ""
4234
4235 #: cppcharset.c:898
4236 #, fuzzy
4237 msgid "converting UCN to source character set"
4238 msgstr "kan inte konvertera till en pekartyp"
4239
4240 #: cppcharset.c:902
4241 #, fuzzy
4242 msgid "converting UCN to execution character set"
4243 msgstr "kan inte konvertera till en pekartyp"
4244
4245 #: cppcharset.c:967
4246 #, fuzzy
4247 msgid "the meaning of '\\x' is different in traditional C"
4248 msgstr "semantiken för \"\\x\" varierar med -traditional"
4249
4250 #: cppcharset.c:984 f/lex.c:580
4251 msgid "\\x used with no following hex digits"
4252 msgstr ""
4253
4254 #: cppcharset.c:991
4255 msgid "hex escape sequence out of range"
4256 msgstr ""
4257
4258 #: cppcharset.c:1030
4259 msgid "octal escape sequence out of range"
4260 msgstr ""
4261
4262 #: cppcharset.c:1098
4263 #, fuzzy
4264 msgid "the meaning of '\\a' is different in traditional C"
4265 msgstr "semantiken för \"\\a\" varierar med  -traditional"
4266
4267 #: cppcharset.c:1105
4268 #, c-format
4269 msgid "non-ISO-standard escape sequence, '\\%c'"
4270 msgstr ""
4271
4272 #: cppcharset.c:1113
4273 #, c-format
4274 msgid "unknown escape sequence '\\%c'"
4275 msgstr "okänd escape-sekvens \"\\%c\""
4276
4277 #: cppcharset.c:1116
4278 #, fuzzy, c-format
4279 msgid "unknown escape sequence: '\\%03o'"
4280 msgstr "okänd escape-sekvens \"\\%c\""
4281
4282 #: cppcharset.c:1122
4283 #, fuzzy
4284 msgid "converting escape sequence to execution character set"
4285 msgstr "escape-sekvens ryms ej i ett tecken"
4286
4287 #: cppcharset.c:1181
4288 msgid "converting to execution character set"
4289 msgstr ""
4290
4291 #: cppcharset.c:1244 cppcharset.c:1307
4292 #, fuzzy
4293 msgid "character constant too long for its type"
4294 msgstr "teckenkonstant för lång"
4295
4296 #: cppcharset.c:1247
4297 msgid "multi-character character constant"
4298 msgstr "flerteckens teckenkonstant"
4299
4300 #: cppcharset.c:1339
4301 msgid "empty character constant"
4302 msgstr "tom teckenkonstant"
4303
4304 #: cppcharset.c:1378
4305 #, fuzzy, c-format
4306 msgid "failure to convert %s to %s"
4307 msgstr "kunde inte öppna dump-fil \"%s\""
4308
4309 #: cpperror.c:110 diagnostic.def:5
4310 msgid "warning: "
4311 msgstr "varning: "
4312
4313 #: cpperror.c:112
4314 msgid "internal error: "
4315 msgstr "internt fel: "
4316
4317 #: cpperror.c:174
4318 #, fuzzy
4319 msgid "stdout"
4320 msgstr "struct"
4321
4322 #: cppexp.c:192
4323 #, fuzzy
4324 msgid "too many decimal points in number"
4325 msgstr "för många decimalpunker i flyttalskonstant"
4326
4327 #: cppexp.c:212
4328 #, fuzzy, c-format
4329 msgid "invalid digit \"%c\" in octal constant"
4330 msgstr "ogiltigt suffix på heltalskonstant"
4331
4332 #: cppexp.c:218
4333 #, fuzzy
4334 msgid "use of C99 hexadecimal floating constant"
4335 msgstr "för många decimalpunker i flyttalskonstant"
4336
4337 #: cppexp.c:227
4338 #, fuzzy
4339 msgid "exponent has no digits"
4340 msgstr "numerisk kostant utan siffror"
4341
4342 #: cppexp.c:234
4343 msgid "hexadecimal floating constants require an exponent"
4344 msgstr ""
4345
4346 #: cppexp.c:240
4347 #, fuzzy, c-format
4348 msgid "invalid suffix \"%.*s\" on floating constant"
4349 msgstr "både suffix 'f' och 'l' på flyttalskonstant"
4350
4351 #: cppexp.c:250 cppexp.c:275
4352 #, fuzzy, c-format
4353 msgid "traditional C rejects the \"%.*s\" suffix"
4354 msgstr "traditionell C stödjer inte suffixet 'f'"
4355
4356 #: cppexp.c:261
4357 #, fuzzy, c-format
4358 msgid "invalid suffix \"%.*s\" on integer constant"
4359 msgstr "ogiltigt suffix på heltalskonstant"
4360
4361 #: cppexp.c:283
4362 #, fuzzy
4363 msgid "use of C99 long long integer constant"
4364 msgstr "ISO C89 förbjuder long long integer konstanter"
4365
4366 #: cppexp.c:290
4367 msgid "imaginary constants are a GCC extension"
4368 msgstr ""
4369
4370 #: cppexp.c:376
4371 #, fuzzy
4372 msgid "integer constant is too large for its type"
4373 msgstr "heltalskonstant är större än maximala värdet för sin typ"
4374
4375 #: cppexp.c:388
4376 msgid "integer constant is so large that it is unsigned"
4377 msgstr ""
4378
4379 #: cppexp.c:470
4380 msgid "missing ')' after \"defined\""
4381 msgstr "saknar ')' efter \"defined\""
4382
4383 #: cppexp.c:477
4384 msgid "operator \"defined\" requires an identifier"
4385 msgstr ""
4386
4387 #: cppexp.c:485
4388 #, c-format
4389 msgid "(\"%s\" is an alternative token for \"%s\" in C++)"
4390 msgstr ""
4391
4392 #: cppexp.c:495
4393 msgid "this use of \"defined\" may not be portable"
4394 msgstr ""
4395
4396 #: cppexp.c:531
4397 #, fuzzy
4398 msgid "floating constant in preprocessor expression"
4399 msgstr "flyttalsspill i uttryck"
4400
4401 #: cppexp.c:537
4402 #, fuzzy
4403 msgid "imaginary number in preprocessor expression"
4404 msgstr "ogiltig användning av void-uttryck"
4405
4406 #: cppexp.c:582
4407 #, c-format
4408 msgid "\"%s\" is not defined"
4409 msgstr "\"%s\" är inte definierad"
4410
4411 #: cppexp.c:714 cppexp.c:743
4412 #, fuzzy, c-format
4413 msgid "missing binary operator before token \"%s\""
4414 msgstr "saknar mellanrum efter nummer \"%.*s\""
4415
4416 #: cppexp.c:734
4417 #, fuzzy, c-format
4418 msgid "token \"%s\" is not valid in preprocessor expressions"
4419 msgstr "\"%s\" är inte ett giltigt filnamn"
4420
4421 #: cppexp.c:753
4422 msgid "void expression between '(' and ')'"
4423 msgstr ""
4424
4425 #: cppexp.c:756
4426 #, fuzzy
4427 msgid "#if with no expression"
4428 msgstr "#%s utan argument"
4429
4430 #: cppexp.c:758
4431 #, c-format
4432 msgid "operator '%s' has no right operand"
4433 msgstr ""
4434
4435 #: cppexp.c:784
4436 #, fuzzy
4437 msgid " ':' without preceding '?'"
4438 msgstr "syntaxfel vid token \"%s\""
4439
4440 #: cppexp.c:811
4441 #, fuzzy
4442 msgid "unbalanced stack in #if"
4443 msgstr "obalanserad #endif"
4444
4445 #: cppexp.c:830
4446 #, fuzzy, c-format
4447 msgid "impossible operator '%u'"
4448 msgstr "saknar mellanrum efter nummer \"%.*s\""
4449
4450 #: cppexp.c:922
4451 #, fuzzy
4452 msgid "missing ')' in expression"
4453 msgstr "heltalsspill i uttryck"
4454
4455 #: cppexp.c:943
4456 msgid "'?' without following ':'"
4457 msgstr ""
4458
4459 #: cppexp.c:953
4460 msgid "integer overflow in preprocessor expression"
4461 msgstr ""
4462
4463 #: cppexp.c:958
4464 #, fuzzy
4465 msgid "missing '(' in expression"
4466 msgstr "heltalsspill i uttryck"
4467
4468 #: cppexp.c:990
4469 #, c-format
4470 msgid "the left operand of \"%s\" changes sign when promoted"
4471 msgstr ""
4472
4473 #: cppexp.c:995
4474 #, c-format
4475 msgid "the right operand of \"%s\" changes sign when promoted"
4476 msgstr ""
4477
4478 #: cppexp.c:1352
4479 msgid "comma operator in operand of #if"
4480 msgstr ""
4481
4482 #: cppexp.c:1483
4483 msgid "division by zero in #if"
4484 msgstr ""
4485
4486 #: cppfiles.c:370
4487 msgid "NULL directory in find_file"
4488 msgstr ""
4489
4490 #: cppfiles.c:397
4491 msgid "one or more PCH files were found, but they were invalid"
4492 msgstr ""
4493
4494 #: cppfiles.c:400
4495 msgid "use -Winvalid-pch for more information"
4496 msgstr ""
4497
4498 #: cppfiles.c:458
4499 #, c-format
4500 msgid "%s is a block device"
4501 msgstr "%s är en blockenhet"
4502
4503 #: cppfiles.c:475
4504 #, c-format
4505 msgid "%s is too large"
4506 msgstr "%s är för stor"
4507
4508 #: cppfiles.c:510
4509 #, c-format
4510 msgid "%s is shorter than expected"
4511 msgstr "%s är kortare än förväntat"
4512
4513 #: cppfiles.c:696
4514 #, c-format
4515 msgid "no include path in which to search for %s"
4516 msgstr ""
4517
4518 #: cppfiles.c:956
4519 msgid "Multiple include guards may be useful for:\n"
4520 msgstr ""
4521
4522 #: cppinit.c:387
4523 #, fuzzy
4524 msgid "cppchar_t must be an unsigned type"
4525 msgstr "predikat måste vara en identifierare"
4526
4527 #: cppinit.c:391
4528 #, c-format
4529 msgid "preprocessor arithmetic has maximum precision of %lu bits; target requires %lu bits"
4530 msgstr ""
4531
4532 #: cppinit.c:398
4533 msgid "CPP arithmetic must be at least as precise as a target int"
4534 msgstr ""
4535
4536 #: cppinit.c:401
4537 msgid "target char is less than 8 bits wide"
4538 msgstr ""
4539
4540 #: cppinit.c:405
4541 msgid "target wchar_t is narrower than target char"
4542 msgstr ""
4543
4544 #: cppinit.c:409
4545 msgid "target int is narrower than target char"
4546 msgstr ""
4547
4548 #: cppinit.c:414
4549 msgid "CPP half-integer narrower than CPP character"
4550 msgstr ""
4551
4552 #: cppinit.c:418
4553 #, c-format
4554 msgid "CPP on this host cannot handle wide character constants over %lu bits, but the target requires %lu bits"
4555 msgstr ""
4556
4557 #: cpplex.c:410
4558 msgid "null character(s) ignored"
4559 msgstr ""
4560
4561 #: cpplex.c:445
4562 msgid "'$' in identifier or number"
4563 msgstr ""
4564
4565 #: cpplex.c:492
4566 #, c-format
4567 msgid "attempt to use poisoned \"%s\""
4568 msgstr "försök att använda förgiftad \"%s\""
4569
4570 #: cpplex.c:500
4571 msgid "__VA_ARGS__ can only appear in the expansion of a C99 variadic macro"
4572 msgstr ""
4573
4574 #: cpplex.c:596
4575 msgid "null character(s) preserved in literal"
4576 msgstr ""
4577
4578 #: cpplex.c:916
4579 msgid "unterminated comment"
4580 msgstr "ej avslutad kommentar"
4581
4582 #: cpplex.c:927
4583 #, fuzzy
4584 msgid "C++ style comments are not allowed in ISO C90"
4585 msgstr "C++ kommentarer tillåts inte av ISO C89"
4586
4587 #: cpplex.c:929
4588 msgid "(this will be reported only once per input file)"
4589 msgstr ""
4590
4591 #: cpplex.c:934
4592 msgid "multi-line comment"
4593 msgstr ""
4594
4595 #: cpplex.c:1198
4596 #, fuzzy, c-format
4597 msgid "unspellable token %s"
4598 msgstr "kan inte öppna fil \"%s\""
4599
4600 #: cpplib.c:218
4601 #, c-format
4602 msgid "extra tokens at end of #%s directive"
4603 msgstr ""
4604
4605 #: cpplib.c:304
4606 #, c-format
4607 msgid "#%s is a GCC extension"
4608 msgstr "#%s är en GCC-utvidgning"
4609
4610 #: cpplib.c:316
4611 msgid "suggest not using #elif in traditional C"
4612 msgstr ""
4613
4614 #: cpplib.c:319
4615 #, c-format
4616 msgid "traditional C ignores #%s with the # indented"
4617 msgstr "traditionell C ignorerar #%s dör tecknet # är indenterat"
4618
4619 #: cpplib.c:323
4620 #, c-format
4621 msgid "suggest hiding #%s from traditional C with an indented #"
4622 msgstr ""
4623
4624 #: cpplib.c:345
4625 msgid "embedding a directive within macro arguments is not portable"
4626 msgstr ""
4627
4628 #: cpplib.c:365
4629 #, fuzzy
4630 msgid "style of line directive is a GCC extension"
4631 msgstr "#%s är en GCC-utvidgning"
4632
4633 #: cpplib.c:415
4634 #, c-format
4635 msgid "invalid preprocessing directive #%s"
4636 msgstr ""
4637
4638 #: cpplib.c:484
4639 msgid "\"defined\" cannot be used as a macro name"
4640 msgstr ""
4641
4642 #: cpplib.c:490
4643 #, c-format
4644 msgid "\"%s\" cannot be used as a macro name as it is an operator in C++"
4645 msgstr ""
4646
4647 #: cpplib.c:493
4648 #, c-format
4649 msgid "no macro name given in #%s directive"
4650 msgstr ""
4651
4652 #: cpplib.c:496
4653 msgid "macro names must be identifiers"
4654 msgstr ""
4655
4656 #: cpplib.c:537
4657 #, c-format
4658 msgid "undefining \"%s\""
4659 msgstr ""
4660
4661 #: cpplib.c:609
4662 msgid "missing terminating > character"
4663 msgstr "saknar avslutande tecken >"
4664
4665 #: cpplib.c:662
4666 #, c-format
4667 msgid "#%s expects \"FILENAME\" or <FILENAME>"
4668 msgstr ""
4669
4670 #: cpplib.c:685
4671 msgid "#include nested too deeply"
4672 msgstr "#include nästlad för djupt"
4673
4674 #: cpplib.c:723
4675 msgid "#include_next in primary source file"
4676 msgstr ""
4677
4678 #: cpplib.c:749
4679 #, c-format
4680 msgid "invalid flag \"%s\" in line directive"
4681 msgstr "ogiltigt flagga \"%s\" i line-direktiv"
4682
4683 #: cpplib.c:794
4684 #, c-format
4685 msgid "\"%s\" after #line is not a positive integer"
4686 msgstr "\"%s\" efter #line är inte ett positivt heltal"
4687
4688 #: cpplib.c:800
4689 msgid "line number out of range"
4690 msgstr "radnummer utanför möjligt intervall"
4691
4692 #: cpplib.c:812 cpplib.c:885
4693 #, c-format
4694 msgid "\"%s\" is not a valid filename"
4695 msgstr "\"%s\" är inte ett giltigt filnamn"
4696
4697 #: cpplib.c:847
4698 #, fuzzy, c-format
4699 msgid "\"%s\" after # is not a positive integer"
4700 msgstr "\"%s\" efter #line är inte ett positivt heltal"
4701
4702 #: cpplib.c:947
4703 #, fuzzy
4704 msgid "invalid #ident directive"
4705 msgstr "ogiltig #indent"
4706
4707 #: cpplib.c:1027
4708 #, c-format
4709 msgid "registering \"%s\" as both a pragma and a pragma namespace"
4710 msgstr ""
4711
4712 #: cpplib.c:1030
4713 #, fuzzy, c-format
4714 msgid "#pragma %s %s is already registered"
4715 msgstr "Klass \"%s\" finns redan"
4716
4717 #: cpplib.c:1033
4718 #, c-format
4719 msgid "#pragma %s is already registered"
4720 msgstr ""
4721
4722 #: cpplib.c:1178
4723 msgid "#pragma once in main file"
4724 msgstr "#pragma once i huvudfil"
4725
4726 #: cpplib.c:1201
4727 msgid "invalid #pragma GCC poison directive"
4728 msgstr "ogiltigt GCC-direktiv #pragma poison"
4729
4730 #: cpplib.c:1210
4731 #, c-format
4732 msgid "poisoning existing macro \"%s\""
4733 msgstr "förgiftar existerande makro \"%s\""
4734
4735 #: cpplib.c:1231
4736 msgid "#pragma system_header ignored outside include file"
4737 msgstr ""
4738
4739 #: cpplib.c:1255
4740 #, fuzzy, c-format
4741 msgid "cannot find source file %s"
4742 msgstr "kan inte hitta källfil %s"
4743
4744 #: cpplib.c:1259
4745 #, c-format
4746 msgid "current file is older than %s"
4747 msgstr "aktuell fil är äldre än %s"
4748
4749 #: cpplib.c:1373
4750 msgid "_Pragma takes a parenthesized string literal"
4751 msgstr ""
4752
4753 #: cpplib.c:1451
4754 msgid "#else without #if"
4755 msgstr "#else utan #if"
4756
4757 #: cpplib.c:1456
4758 msgid "#else after #else"
4759 msgstr "#else efter #else"
4760
4761 #: cpplib.c:1484
4762 msgid "#elif without #if"
4763 msgstr "#elif utan #if"
4764
4765 #: cpplib.c:1489
4766 msgid "#elif after #else"
4767 msgstr "#elif efter #else"
4768
4769 #: cpplib.c:1519
4770 msgid "#endif without #if"
4771 msgstr "#endif utan #if"
4772
4773 #: cpplib.c:1596
4774 msgid "missing '(' after predicate"
4775 msgstr "saknas '(' efter predikat"
4776
4777 #: cpplib.c:1611
4778 msgid "missing ')' to complete answer"
4779 msgstr "saknas ')' för att avsluta svaret"
4780
4781 #: cpplib.c:1631
4782 msgid "predicate's answer is empty"
4783 msgstr "predikatets svar är tomt"
4784
4785 #: cpplib.c:1658
4786 msgid "assertion without predicate"
4787 msgstr ""
4788
4789 #: cpplib.c:1660
4790 msgid "predicate must be an identifier"
4791 msgstr "predikat måste vara en identifierare"
4792
4793 #: cpplib.c:1744
4794 #, c-format
4795 msgid "\"%s\" re-asserted"