OSDN Git Service

* be.po, da.po, de.po, el.po, es.po, fr.po, ja.po, nl.po, sv.po,
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / po / sv.po
1 # Swedish translation for the GNU CC.
2 # Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
3 # Dennis Björklund <db@zigo.dhs.org>, 2000, 2001, 2002.
4 #
5 # Kom ihåg att i svenskan så använder vi "" för citat
6 # och inte '' som det är i originaluttrycken.
7 #
8 # Jag har gjort en liten ordlista över uttryck som kan finnas i
9 # översättningen
10 #
11 # http://www.zigo.dhs.org/~dennis/gcc/
12 #
13 # Denna lista är inte komplett men är det någon som vill hjälpa till
14 # att översätta gcc och har åsikter om hur dessa uttryck skall skrivas
15 # så ta kontakt så kan vi uppdatera den.
16 #
17 # Det mesta av övdersättningen som finns nu kommer från tiden
18 # innan version 3.0 av gcc. Dessvärre så fungerade aldrig gcc
19 # med översättningar korrekt då, så den kom inte till användning.
20 # Jag har överfört de gamla strängarna till dagens version (3.2)
21 # så det finns en början, men det är mycket kvar. Men vill någon hjälpa
22 # till så vore det jättebra. Jag kommer översätta en bit då och då
23 # i mån av tid, men det är en stor fil med komplicerade uttryck så
24 # det tar en stund att bli klar.
25 #
26 msgid ""
27 msgstr ""
28 "Project-Id-Version: gcc 3.2\n"
29 "POT-Creation-Date: 2003-10-24 13:20+0200\n"
30 "PO-Revision-Date: 2002-08-26 12:58+0200\n"
31 "Last-Translator: Dennis Björklund <db@zigo.dhs.org>\n"
32 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
33 "MIME-Version: 1.0\n"
34 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
35 "Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
36
37 #: attribs.c:185
38 #, c-format
39 msgid "`%s' attribute directive ignored"
40 msgstr "attributet \"%s\" ignorerat"
41
42 #: attribs.c:193
43 #, c-format
44 msgid "wrong number of arguments specified for `%s' attribute"
45 msgstr "fel antal argument angett för attributet `%s'"
46
47 #: attribs.c:210
48 #, c-format
49 msgid "`%s' attribute does not apply to types"
50 msgstr "attributet \"%s\" är inte applicerbart på typer"
51
52 #: attribs.c:247
53 #, c-format
54 msgid "`%s' attribute only applies to function types"
55 msgstr "attributet \"%s\" fungerar bara på funktionstyper"
56
57 #: attribs.c:404 c-common.c:5275 c-common.c:5297 c-common.c:5319
58 #: c-common.c:5350 c-common.c:5372 c-common.c:5397 c-common.c:5423
59 #: c-common.c:5453 c-common.c:5491 c-common.c:5538 c-common.c:5568
60 #: c-common.c:5598 c-common.c:5621 c-common.c:5878 c-common.c:5900
61 #: c-common.c:5943 c-common.c:6020 c-common.c:6076 c-common.c:6103
62 #: c-common.c:6186 c-common.c:6220 c-common.c:6574 config/arm/arm.c:2101
63 #: config/arm/arm.c:2128 config/avr/avr.c:4774 config/h8300/h8300.c:3693
64 #: config/h8300/h8300.c:3718 config/i386/i386.c:1403 config/i386/winnt.c:78
65 #: config/ip2k/ip2k.c:3204
66 #, c-format
67 msgid "`%s' attribute ignored"
68 msgstr "attributet `%s' ignorerat"
69
70 #: builtins.c:285
71 msgid "offset outside bounds of constant string"
72 msgstr "index till en konstant sträng pekar utanför dess gränser"
73
74 #: builtins.c:765
75 msgid "second arg to `__builtin_prefetch' must be a constant"
76 msgstr "andra argumentet till \"__builtin_prefetch\" måste vara en konstant"
77
78 #: builtins.c:772
79 msgid "invalid second arg to __builtin_prefetch; using zero"
80 msgstr "ogiltigt andra argument till __builtin_prefetch; använder noll"
81
82 #: builtins.c:779
83 msgid "third arg to `__builtin_prefetch' must be a constant"
84 msgstr "tredje argumentet till \"__builtin_prefetch\" måste vara en konstant"
85
86 #: builtins.c:786
87 msgid "invalid third arg to __builtin_prefetch; using zero"
88 msgstr "ogiltigt tredje argument till __builtin_prefetch; använder noll"
89
90 #. ??? We used to try and build up a call to the out of line function,
91 #. guessing about what registers needed saving etc.  This became much
92 #. harder with __builtin_va_start, since we don't have a tree for a
93 #. call to __builtin_saveregs to fall back on.  There was exactly one
94 #. port (i860) that used this code, and I'm unconvinced it could actually
95 #. handle the general case.  So we no longer try to handle anything
96 #. weird and make the backend absorb the evil.
97 #: builtins.c:2875
98 msgid "__builtin_saveregs not supported by this target"
99 msgstr "__builtin_saveregs stöds inte på denna målarkitektur"
100
101 #: builtins.c:2917
102 msgid "argument of `__builtin_args_info' must be constant"
103 msgstr "argumentet till \"__builtin_args_info\" måste vara konstant"
104
105 #: builtins.c:2923
106 msgid "argument of `__builtin_args_info' out of range"
107 msgstr "argument till \"__builtin_args_info\" är utanför sitt intervall"
108
109 #: builtins.c:2929
110 msgid "missing argument in `__builtin_args_info'"
111 msgstr "argument saknas till \"__builtin_args_info\""
112
113 #: builtins.c:2960
114 msgid "`va_start' used in function with fixed args"
115 msgstr "\"va_start\" används i en funktion med fixt antal parametrar"
116
117 #: builtins.c:2979
118 msgid "second parameter of `va_start' not last named argument"
119 msgstr "andra parametern till \"va_start\" var inte det sista namngivna argumentet"
120
121 #. Evidently an out of date version of <stdarg.h>; can't validate
122 #. va_start's second argument, but can still work as intended.
123 #: builtins.c:2984
124 msgid "`__builtin_next_arg' called without an argument"
125 msgstr "\"__builtin_next_arg\" anropad utan argument"
126
127 #: builtins.c:3070
128 msgid "too many arguments to function `va_start'"
129 msgstr "För många argument till funktionen \"va_start\""
130
131 #: builtins.c:3172
132 msgid "first argument to `va_arg' not of type `va_list'"
133 msgstr "första argumentet till \"va_arg\" är inte av typen \"va_list\""
134
135 #. Unfortunately, this is merely undefined, rather than a constraint
136 #. violation, so we cannot make this an error.  If this call is never
137 #. executed, the program is still strictly conforming.
138 #: builtins.c:3204
139 #, c-format
140 msgid "`%s' is promoted to `%s' when passed through `...'"
141 msgstr "\"%s\" konverteras till \"%s\" när det skickas via \"...\""
142
143 #: builtins.c:3209
144 #, c-format
145 msgid "(so you should pass `%s' not `%s' to `va_arg')"
146 msgstr "(alltså skall du skicka \"%s\" och inte \"%s\" till \"va_arg\")"
147
148 #: builtins.c:3340
149 msgid "invalid arg to `__builtin_frame_address'"
150 msgstr "ogiltigt argument till \"__builtin_frame_address\""
151
152 #: builtins.c:3342
153 msgid "invalid arg to `__builtin_return_address'"
154 msgstr "ogiltigt argument till \"__builtin_return_address\""
155
156 #: builtins.c:3356
157 msgid "unsupported arg to `__builtin_frame_address'"
158 msgstr "Icke supportat argument till \"__builtin_frame_address\""
159
160 #: builtins.c:3358
161 msgid "unsupported arg to `__builtin_return_address'"
162 msgstr "Icke supportat argument till \"__builtin_return_address\""
163
164 #: builtins.c:3530
165 msgid "second arg to `__builtin_expect' must be a constant"
166 msgstr "andra argumentet till \"__builtin_expect\" måste vara en konstant"
167
168 #: builtins.c:4028
169 msgid "__builtin_longjmp second argument must be 1"
170 msgstr "andra argumentet till __builtin_longjmp måste vara 1"
171
172 #. just do library call, if unknown builtin
173 #: builtins.c:4092 c-common.c:4459
174 #, c-format
175 msgid "built-in function `%s' not currently supported"
176 msgstr "inbyggd funktion \"%s\" stöds inte för närvarande"
177
178 #: builtins.c:4165
179 #, fuzzy
180 msgid "target format does not support infinity"
181 msgstr "målprocessorn stödjer inte THUMB-instruktioner"
182
183 #: c-common.c:1168
184 #, c-format
185 msgid "`%s' is not defined outside of function scope"
186 msgstr "\"%s\" är inte definierad utanför funktions-scope"
187
188 #: c-common.c:1189
189 #, c-format
190 msgid "string length `%d' is greater than the length `%d' ISO C%d compilers are required to support"
191 msgstr "stränglängden \"%d\" är större än den minsta längden \"%d\" som ISO C%d kompilatorer behöver stödja"
192
193 #: c-common.c:1247
194 msgid "concatenation of string literals with __FUNCTION__ is deprecated"
195 msgstr "sammanslagning av strängliteraler tillsammans med __FUNCTION__ är föråldrat"
196
197 #: c-common.c:1343
198 msgid "overflow in constant expression"
199 msgstr "spill i konstant uttryck"
200
201 #: c-common.c:1364
202 msgid "integer overflow in expression"
203 msgstr "heltalsspill i uttryck"
204
205 #: c-common.c:1373
206 msgid "floating point overflow in expression"
207 msgstr "flyttalsspill i uttryck"
208
209 #: c-common.c:1379
210 #, fuzzy
211 msgid "vector overflow in expression"
212 msgstr "heltalsspill i uttryck"
213
214 #. This detects cases like converting -129 or 256 to unsigned char.
215 #: c-common.c:1402
216 msgid "large integer implicitly truncated to unsigned type"
217 msgstr "stort heltal implicit trunkerat till unsigned typ"
218
219 #: c-common.c:1404
220 msgid "negative integer implicitly converted to unsigned type"
221 msgstr "negativt heltal implicit konverterat till unsigned typ"
222
223 #: c-common.c:1452
224 msgid "overflow in implicit constant conversion"
225 msgstr "spill i implicit constant konvertering"
226
227 #: c-common.c:1600
228 #, c-format
229 msgid "operation on `%s' may be undefined"
230 msgstr "operation på \"%s\" kan vara odefinierad"
231
232 #: c-common.c:1891
233 msgid "expression statement has incomplete type"
234 msgstr "uttryckssats har inkomplett typ"
235
236 #: c-common.c:1924
237 msgid "case label does not reduce to an integer constant"
238 msgstr "case-etikett reducerar inte till en heltalskonstant"
239
240 #: c-common.c:2228
241 msgid "invalid truth-value expression"
242 msgstr "ogiltigt sanningsvärdeuttryck"
243
244 #: c-common.c:2279
245 #, c-format
246 msgid "invalid operands to binary %s"
247 msgstr "ogiltiga operander till binär %s"
248
249 #: c-common.c:2513
250 msgid "comparison is always false due to limited range of data type"
251 msgstr "jämförelsen är alltid falsk på grund av begränsat intervall för datatypen"
252
253 #: c-common.c:2515
254 msgid "comparison is always true due to limited range of data type"
255 msgstr "jämförelsen är alltid sann på grund av begränsat intervall för datatypen"
256
257 #: c-common.c:2585
258 msgid "comparison of unsigned expression >= 0 is always true"
259 msgstr "jämförelse med unsigned-uttryck >= 0 är alltid sant"
260
261 #: c-common.c:2594
262 msgid "comparison of unsigned expression < 0 is always false"
263 msgstr "jämförelse med unsigned-uttryck < 0 är alltid falskt"
264
265 #: c-common.c:2641
266 msgid "pointer of type `void *' used in arithmetic"
267 msgstr "pekare av typen \"void *\" använd med aritmetik"
268
269 #: c-common.c:2647
270 msgid "pointer to a function used in arithmetic"
271 msgstr "pekare till funktion använd med aritmetik"
272
273 #: c-common.c:2653
274 msgid "pointer to member function used in arithmetic"
275 msgstr "pekare till medlemsfunktion använd med aritmetik"
276
277 #: c-common.c:2659
278 msgid "pointer to a member used in arithmetic"
279 msgstr "pekare till en medlemsfunktion använd med aritmetik"
280
281 #: c-common.c:2746 f/com.c:14762
282 msgid "struct type value used where scalar is required"
283 msgstr "struct-värde använt där skalär krävs"
284
285 #: c-common.c:2750 f/com.c:14766
286 msgid "union type value used where scalar is required"
287 msgstr "union-värde använt där skalär krävs"
288
289 #: c-common.c:2754 f/com.c:14770
290 msgid "array type value used where scalar is required"
291 msgstr "fält-värde använd där skalär krävs"
292
293 #: c-common.c:2874 f/com.c:14903
294 msgid "suggest parentheses around assignment used as truth value"
295 msgstr "föreslår parenteser runt tilldelning som används som sanningsvärde"
296
297 #: c-common.c:2918 c-common.c:2950
298 msgid "invalid use of `restrict'"
299 msgstr "ogiltigt användande av \"restrict\""
300
301 #: c-common.c:3064
302 #, fuzzy
303 msgid "invalid application of `sizeof' to a function type"
304 msgstr "ISO C++ förbjuder användning av \"sizeof\" på funktioner"
305
306 #: c-common.c:3074
307 #, fuzzy, c-format
308 msgid "invalid application of `%s' to a void type"
309 msgstr "ogiltig operation på oinstansierad typ"
310
311 #: c-common.c:3080
312 #, fuzzy, c-format
313 msgid "invalid application of `%s' to an incomplete type"
314 msgstr "sizeof applicerat på en inkomplett typ"
315
316 #: c-common.c:3121
317 msgid "`__alignof' applied to a bit-field"
318 msgstr ""
319
320 #: c-common.c:3618
321 #, fuzzy, c-format
322 msgid "cannot disable built-in function `%s'"
323 msgstr "döljer inbyggd funktion \"%s\""
324
325 #: c-common.c:3787 c-typeck.c:1748
326 #, c-format
327 msgid "too few arguments to function `%s'"
328 msgstr "för få argument till funktionen \"%s\""
329
330 #: c-common.c:3793 c-typeck.c:1601
331 #, c-format
332 msgid "too many arguments to function `%s'"
333 msgstr "för många argument till funktionen \"%s\""
334
335 #: c-common.c:3812
336 #, fuzzy, c-format
337 msgid "non-floating-point argument to function `%s'"
338 msgstr "för många argument till funktionen \"%s\""
339
340 #: c-common.c:4081
341 msgid "pointers are not permitted as case values"
342 msgstr "pekare är inte tillåtna case-värden"
343
344 #: c-common.c:4087
345 msgid "ISO C++ forbids range expressions in switch statements"
346 msgstr "ISO C++ förbjuder intervalluttryck i switch-satser"
347
348 #: c-common.c:4089
349 msgid "ISO C forbids range expressions in switch statements"
350 msgstr "ISO C förbjuder intervalluttryck i switch-satser"
351
352 #: c-common.c:4119
353 msgid "empty range specified"
354 msgstr "tomt intervall angivet"
355
356 #: c-common.c:4170
357 msgid "duplicate (or overlapping) case value"
358 msgstr "dubbla (eller överlappand) case-värden"
359
360 #: c-common.c:4172
361 msgid "this is the first entry overlapping that value"
362 msgstr "detta är det första fallet som överlappar det värdet"
363
364 #: c-common.c:4176
365 msgid "duplicate case value"
366 msgstr "upprepat case-värde"
367
368 #: c-common.c:4177
369 msgid "previously used here"
370 msgstr "tidigare använd här"
371
372 #: c-common.c:4181
373 msgid "multiple default labels in one switch"
374 msgstr "flera default-etiketter i en switch"
375
376 #: c-common.c:4182
377 msgid "this is the first default label"
378 msgstr "detta är den första default-etiketten"
379
380 #: c-common.c:4210
381 #, fuzzy
382 msgid "ISO C++ forbids taking the address of a label"
383 msgstr "ISO C++ förbjuder att man tar adressen till funktionen \"::main\""
384
385 #: c-common.c:4212
386 #, fuzzy
387 msgid "ISO C forbids taking the address of a label"
388 msgstr "ISO C++ förbjuder att man tar adressen till funktionen \"::main\""
389
390 #: c-common.c:5235
391 #, c-format
392 msgid "declaration of `%s' shadows %s"
393 msgstr "deklaration av \"%s\" döljer %s"
394
395 #: c-common.c:5654
396 #, c-format
397 msgid "unknown machine mode `%s'"
398 msgstr "okänt maskinläge `%s'"
399
400 #: c-common.c:5657
401 #, c-format
402 msgid "no data type for mode `%s'"
403 msgstr "ingen datatyp för läge `%s'"
404
405 #: c-common.c:5666 c-common.c:6316
406 #, fuzzy, c-format
407 msgid "unable to emulate '%s'"
408 msgstr "kan inte öppna fil \"%s\""
409
410 #: c-common.c:5702
411 msgid "section attribute cannot be specified for local variables"
412 msgstr "attributet \"section\" kan inte anges för lokala variabler"
413
414 #: c-common.c:5713
415 #, c-format
416 msgid "section of `%s' conflicts with previous declaration"
417 msgstr "sektion \"%s\" står i konflikt med tidigare deklaration"
418
419 #: c-common.c:5722
420 #, c-format
421 msgid "section attribute not allowed for `%s'"
422 msgstr "attributet \"section\" är inte tillåten för \"%s\""
423
424 #: c-common.c:5729
425 msgid "section attributes are not supported for this target"
426 msgstr "attributet \"section\" stöds inte för denna målarkitektur"
427
428 #: c-common.c:5771
429 msgid "requested alignment is not a constant"
430 msgstr "efterfrågad minnesjustering är inte konstant"
431
432 #: c-common.c:5776
433 msgid "requested alignment is not a power of 2"
434 msgstr "efterrågad minnesjustering är inte en potens av 2"
435
436 #: c-common.c:5781
437 msgid "requested alignment is too large"
438 msgstr "efterfrågad minnesjustering är för stor"
439
440 #: c-common.c:5808
441 #, c-format
442 msgid "alignment may not be specified for `%s'"
443 msgstr "minnesjustering kan inte anges för \"%s\""
444
445 #: c-common.c:5853
446 #, c-format
447 msgid "`%s' defined both normally and as an alias"
448 msgstr "\"%s\" är definierad både normalt och som ett alias"
449
450 #: c-common.c:5863
451 msgid "alias arg not a string"
452 msgstr "aliasargumentet är inte en sträng"
453
454 #: c-common.c:5910
455 #, fuzzy
456 msgid "visibility arg not a string"
457 msgstr "aliasargumentet är inte en sträng"
458
459 #: c-common.c:5919
460 msgid "visibility arg must be one of \"default\", \"hidden\", \"protected\" or \"internal\""
461 msgstr ""
462
463 #: c-common.c:5953
464 #, fuzzy
465 msgid "tls_model arg not a string"
466 msgstr "aliasargumentet är inte en sträng"
467
468 #: c-common.c:5962
469 msgid "tls_model arg must be one of \"local-exec\", \"initial-exec\", \"local-dynamic\" or \"global-dynamic\""
470 msgstr ""
471
472 #: c-common.c:5987 c-common.c:6043
473 #, c-format
474 msgid "`%s' attribute applies only to functions"
475 msgstr "attributet \"%s\" fungerar bara på funktioner"
476
477 #: c-common.c:5994 c-common.c:6050
478 #, c-format
479 msgid "can't set `%s' attribute after definition"
480 msgstr "kan inte sätta attributet \"%s\" efter definitionen"
481
482 #: c-common.c:6114
483 #, fuzzy
484 msgid "cleanup arg not an identifier"
485 msgstr "predikat måste vara en identifierare"
486
487 #: c-common.c:6121
488 #, fuzzy
489 msgid "cleanup arg not a function"
490 msgstr "anropat objekt är inte en funktion"
491
492 #: c-common.c:6183
493 #, c-format
494 msgid "`%s' attribute ignored for `%s'"
495 msgstr "attributet `%s' ignorerat för \"%s\""
496
497 #: c-common.c:6248
498 #, c-format
499 msgid "invalid vector type for attribute `%s'"
500 msgstr "ogiltigt vektortype för attribut \"%s\""
501
502 #: c-common.c:6272 c-common.c:6304
503 msgid "no vector mode with the size and type specified could be found"
504 msgstr ""
505
506 #: c-common.c:6403
507 #, fuzzy
508 msgid "nonnull attribute without arguments on a non-prototype"
509 msgstr "antalet argument matchar inte prototypen"
510
511 #: c-common.c:6418
512 #, fuzzy, c-format
513 msgid "nonnull argument has invalid operand number (arg %lu)"
514 msgstr "formatsträng har ett ogiltigt antal operander"
515
516 #: c-common.c:6437
517 #, c-format
518 msgid "nonnull argument with out-of-range operand number (arg %lu, operand %lu)"
519 msgstr ""
520
521 #: c-common.c:6445
522 #, c-format
523 msgid "nonnull argument references non-pointer operand (arg %lu, operand %lu)"
524 msgstr ""
525
526 #: c-common.c:6531
527 #, c-format
528 msgid "null argument where non-null required (arg %lu)"
529 msgstr ""
530
531 #: c-convert.c:80 c-typeck.c:988 c-typeck.c:4059 cp/typeck.c:1615
532 #: cp/typeck.c:5939
533 msgid "void value not ignored as it ought to be"
534 msgstr "värdet av typen void ignoreras inte vilket bör göras"
535
536 #: c-convert.c:112 java/typeck.c:150
537 msgid "conversion to non-scalar type requested"
538 msgstr "konvertering till icke-skalär typ begärd"
539
540 #: c-decl.c:340
541 #, c-format
542 msgid "array `%s' assumed to have one element"
543 msgstr "fält \"%s\" antas ha ett element"
544
545 #: c-decl.c:526
546 #, c-format
547 msgid "`struct %s' incomplete in scope ending here"
548 msgstr "\"struct %s\" är inkomplett i scope-område som slutar här"
549
550 #: c-decl.c:529
551 #, c-format
552 msgid "`union %s' incomplete in scope ending here"
553 msgstr "\"union %s\" är inkomplett i scope-område som slutar här"
554
555 #: c-decl.c:532
556 #, c-format
557 msgid "`enum %s' incomplete in scope ending here"
558 msgstr "\"enum %s\" är inkomplett i scope-område som slutar här"
559
560 #: c-decl.c:646 c-decl.c:771 java/decl.c:1403
561 #, c-format
562 msgid "label `%s' used but not defined"
563 msgstr "etikett \"%s\" använd men inte definierad"
564
565 #: c-decl.c:652 c-decl.c:778 java/decl.c:1409
566 #, c-format
567 msgid "label `%s' defined but not used"
568 msgstr "etikett \"%s\" definierad men inte använd"
569
570 #: c-decl.c:893 cp/decl.c:3335
571 #, fuzzy, c-format
572 msgid "function `%s' redeclared as inline"
573 msgstr "biblioteksfunktion \"%s\" deklarerad som icke-funktion"
574
575 #: c-decl.c:895 cp/decl.c:3337
576 #, fuzzy, c-format
577 msgid "previous declaration of function `%s' with attribute noinline"
578 msgstr "implicit deklaration av funktion \"%s\""
579
580 #: c-decl.c:902 cp/decl.c:3344
581 #, fuzzy, c-format
582 msgid "function `%s' redeclared with attribute noinline"
583 msgstr "funktionen \"%s\" deklarerades tidigare i ett block"
584
585 #: c-decl.c:904 cp/decl.c:3346
586 #, fuzzy, c-format
587 msgid "previous declaration of function `%s' was inline"
588 msgstr "tidigare deklaration av \"%s\""
589
590 #: c-decl.c:933 c-decl.c:979
591 #, c-format
592 msgid "shadowing built-in function `%s'"
593 msgstr "döljer inbyggd funktion \"%s\""
594
595 #: c-decl.c:935
596 #, c-format
597 msgid "shadowing library function `%s'"
598 msgstr "döljer biblioteksfunktion \"%s\""
599
600 #: c-decl.c:941
601 #, c-format
602 msgid "library function `%s' declared as non-function"
603 msgstr "biblioteksfunktion \"%s\" deklarerad som icke-funktion"
604
605 #: c-decl.c:945 c-decl.c:948
606 #, c-format
607 msgid "built-in function `%s' declared as non-function"
608 msgstr "inbyggd funktion \"%s\" deklarerad som icke-funktion"
609
610 #: c-decl.c:952 objc/objc-act.c:2384 objc/objc-act.c:6154
611 #, c-format
612 msgid "`%s' redeclared as different kind of symbol"
613 msgstr "\"%s\" omdeklarerad som en annan sorts symbol"
614
615 #: c-decl.c:953 c-decl.c:1144 c-decl.c:1158 c-decl.c:1165 c-decl.c:1310
616 #: objc/objc-act.c:2386 objc/objc-act.c:6156 objc/objc-act.c:6211
617 #, c-format
618 msgid "previous declaration of `%s'"
619 msgstr "tidigare deklaration av \"%s\""
620
621 #. If types don't match for a built-in, throw away the built-in.
622 #: c-decl.c:1048
623 #, c-format
624 msgid "conflicting types for built-in function `%s'"
625 msgstr "motstridiga typer på inbyggd funktion \"%s\""
626
627 #: c-decl.c:1091 c-decl.c:1110
628 #, c-format
629 msgid "conflicting types for `%s'"
630 msgstr "motstridiga typer på \"%s\""
631
632 #: c-decl.c:1133
633 #, fuzzy
634 msgid "a parameter list with an ellipsis can't match an empty parameter name list declaration"
635 msgstr "En parameterlista med ellips kan inte matcha en tom namnlistdeklaration."
636
637 #: c-decl.c:1139
638 #, fuzzy
639 msgid "an argument type that has a default promotion can't match an empty parameter name list declaration"
640 msgstr "En parameterlista med ellips kan inte matcha en tom namnlistdeklaration."
641
642 #: c-decl.c:1157
643 #, fuzzy, c-format
644 msgid "thread-local declaration of `%s' follows non thread-local declaration"
645 msgstr "statisk deklaration av \"%s\" följer på icke-statisk"
646
647 #: c-decl.c:1164
648 #, fuzzy, c-format
649 msgid "non thread-local declaration of `%s' follows thread-local declaration"
650 msgstr "icke-statisk deklaration av \"%s\" följer på statisk"
651
652 #: c-decl.c:1175 c-decl.c:1198
653 #, c-format
654 msgid "redefinition of `%s'"
655 msgstr "omdefiniering av \"%s\""
656
657 #: c-decl.c:1178
658 #, c-format
659 msgid "redeclaration of `%s'"
660 msgstr "omdeklaration av \"%s\""
661
662 #: c-decl.c:1181
663 #, c-format
664 msgid "conflicting declarations of `%s'"
665 msgstr "motstridande deklarationer av \"%s\""
666
667 #: c-decl.c:1225
668 #, c-format
669 msgid "prototype for `%s' follows"
670 msgstr "prototyp för \"%s\" följer"
671
672 #: c-decl.c:1226 c-decl.c:1234 c-decl.c:1245
673 msgid "non-prototype definition here"
674 msgstr "icke-prototypdefinition here"
675
676 #: c-decl.c:1233
677 #, c-format
678 msgid "prototype for `%s' follows and number of arguments doesn't match"
679 msgstr "prototyp för \"%s\" följer och antalet argument matchar inte"
680
681 #: c-decl.c:1243
682 #, c-format
683 msgid "prototype for `%s' follows and argument %d doesn't match"
684 msgstr "prototyp för `%s' följer och argument %d matchar inte"
685
686 #: c-decl.c:1261
687 #, c-format
688 msgid "`%s' declared inline after being called"
689 msgstr "\"%s\" är deklarerad inline efter att den blivit anropad"
690
691 #: c-decl.c:1267
692 #, c-format
693 msgid "`%s' declared inline after its definition"
694 msgstr "\"%s\" deklarerad inline efter sin definition"
695
696 #: c-decl.c:1274
697 #, c-format
698 msgid "static declaration for `%s' follows non-static"
699 msgstr "statisk deklaration av \"%s\" följer på icke-statisk"
700
701 #: c-decl.c:1282
702 #, c-format
703 msgid "non-static declaration for `%s' follows static"
704 msgstr "icke-statisk deklaration av \"%s\" följer på statisk"
705
706 #: c-decl.c:1289
707 #, c-format
708 msgid "const declaration for `%s' follows non-const"
709 msgstr "const-deklaration för \"%s\" följer på icke-const"
710
711 #: c-decl.c:1296
712 #, c-format
713 msgid "type qualifiers for `%s' conflict with previous decl"
714 msgstr "typkvalificerare för \"%s\" i konflikt med tidigare dekl"
715
716 #: c-decl.c:1309
717 #, c-format
718 msgid "redundant redeclaration of `%s' in same scope"
719 msgstr "redundant omdeklaration av \"%s\" i samma scope"
720
721 #: c-decl.c:1619 java/decl.c:1102
722 #, c-format
723 msgid "declaration of `%s' shadows a parameter"
724 msgstr "deklaration av \"%s\" döljer en parameter"
725
726 #: c-decl.c:1622 java/decl.c:1105
727 #, c-format
728 msgid "declaration of `%s' shadows a symbol from the parameter list"
729 msgstr "deklaration av \"%s\" döljer symbol från parameterlista"
730
731 #: c-decl.c:1643 cp/decl.c:4479
732 #, fuzzy
733 msgid "a parameter"
734 msgstr "oanvänd parameter \"%s\""
735
736 #: c-decl.c:1645 cp/decl.c:4496
737 msgid "a previous local"
738 msgstr ""
739
740 #. XXX shadow warnings in outer-more namespaces
741 #: c-decl.c:1649 cp/decl.c:4500
742 #, fuzzy
743 msgid "a global declaration"
744 msgstr "dubbel deklaration av etikett \"%s\""
745
746 #: c-decl.c:1693
747 #, c-format
748 msgid "nested extern declaration of `%s'"
749 msgstr "nästlad extern deklaration av \"%s\""
750
751 #: c-decl.c:1712 java/decl.c:1055
752 #, c-format
753 msgid "`%s' used prior to declaration"
754 msgstr "\"%s\" är använd innan sin deklaration"
755
756 #: c-decl.c:1726 c-decl.c:1901
757 #, c-format
758 msgid "`%s' was declared implicitly `extern' and later `static'"
759 msgstr "\"%s\" deklarerades implicit \"extern\" och senare \"static\""
760
761 #: c-decl.c:1829 cp/decl.c:4336
762 msgid "type mismatch with previous external decl"
763 msgstr "typ skiljer sig från tidigare extern deklaration"
764
765 #: c-decl.c:1830
766 #, c-format
767 msgid "previous external decl of `%s'"
768 msgstr "föregående externa dekl. av \"%s\""
769
770 #: c-decl.c:1843
771 msgid "type mismatch with previous implicit declaration"
772 msgstr "typ skiljer sig från tidigare implicit deklaration"
773
774 #: c-decl.c:1845
775 #, c-format
776 msgid "previous implicit declaration of `%s'"
777 msgstr "tidigare implicit deklaration av \"%s\""
778
779 #: c-decl.c:1880
780 #, c-format
781 msgid "`%s' was previously implicitly declared to return `int'"
782 msgstr "\"%s\" deklarerades tidigare implicit att returnera \"int\""
783
784 #: c-decl.c:1905
785 #, c-format
786 msgid "`%s' was declared `extern' and later `static'"
787 msgstr "\"%s\" deklarerades \"extern\" och senare \"static\""
788
789 #: c-decl.c:1929
790 #, c-format
791 msgid "extern declaration of `%s' doesn't match global one"
792 msgstr "extern deklaration av \"%s\" matchar inte den globala"
793
794 #: c-decl.c:1971
795 #, c-format
796 msgid "`%s' locally external but globally static"
797 msgstr "\"%s\" är lokalt extern men globalt static"
798
799 #: c-decl.c:2095
800 #, c-format
801 msgid "function `%s' was previously declared within a block"
802 msgstr "funktionen \"%s\" deklarerades tidigare i ett block"
803
804 #: c-decl.c:2115 c-decl.c:2117
805 #, c-format
806 msgid "implicit declaration of function `%s'"
807 msgstr "implicit deklaration av funktion \"%s\""
808
809 #: c-decl.c:2196
810 #, c-format
811 msgid "label %s referenced outside of any function"
812 msgstr "etikett %s är refererad till utanför en funktion"
813
814 #: c-decl.c:2253
815 #, c-format
816 msgid "duplicate label declaration `%s'"
817 msgstr "dubbel deklaration av etikett \"%s\""
818
819 #: c-decl.c:2256
820 msgid "this is a previous declaration"
821 msgstr "detta är en tidigare deklaration"
822
823 #: c-decl.c:2679
824 msgid "unnamed struct/union that defines no instances"
825 msgstr "odöpt struktur/union som inte har någon instans"
826
827 #: c-decl.c:2698
828 msgid "useless keyword or type name in empty declaration"
829 msgstr "oanvändbart nyckelord eller typnamn i tom deklaration"
830
831 #: c-decl.c:2705
832 msgid "two types specified in one empty declaration"
833 msgstr "två typer angivna i en tom deklaration"
834
835 #: c-decl.c:2710 c-parse.y:753 c-parse.y:755 parse.y:766 parse.y:1853
836 #: objc-parse.y:799 objc-parse.y:801 objc-parse.y:3042
837 msgid "empty declaration"
838 msgstr "tom deklaration"
839
840 #: c-decl.c:2740
841 #, fuzzy
842 msgid "ISO C90 does not support `static' or type qualifiers in parameter array declarators"
843 msgstr "ISO C89 stöder inte flexibla fältmedlemmar"
844
845 #: c-decl.c:2742
846 #, fuzzy
847 msgid "ISO C90 does not support `[*]' array declarators"
848 msgstr "ISO C89 stöder inte flexibla fältmedlemmar"
849
850 #: c-decl.c:2745
851 msgid "GCC does not yet properly implement `[*]' array declarators"
852 msgstr ""
853
854 #: c-decl.c:2764
855 msgid "static or type qualifiers in abstract declarator"
856 msgstr ""
857
858 #: c-decl.c:2838
859 #, c-format
860 msgid "`%s' is usually a function"
861 msgstr "\"%s\" är vanligtvis en funktion"
862
863 #: c-decl.c:2847
864 #, fuzzy, c-format
865 msgid "typedef `%s' is initialized (use __typeof__ instead)"
866 msgstr "typedef \"%s\" är initierad"
867
868 #: c-decl.c:2853
869 #, c-format
870 msgid "function `%s' is initialized like a variable"
871 msgstr "funktion \"%s\" är initierad som en variabel"
872
873 #. DECL_INITIAL in a PARM_DECL is really DECL_ARG_TYPE.
874 #: c-decl.c:2860
875 #, c-format
876 msgid "parameter `%s' is initialized"
877 msgstr "parameter \"%s\" är initierad"
878
879 #: c-decl.c:2880 c-typeck.c:4895
880 msgid "variable-sized object may not be initialized"
881 msgstr "objekt med variabel storlek kan inte initieras"
882
883 #: c-decl.c:2886
884 #, c-format
885 msgid "variable `%s' has initializer but incomplete type"
886 msgstr "variabel \"%s\" har initierare men är av inkomplett typ"
887
888 #: c-decl.c:2892
889 #, c-format
890 msgid "elements of array `%s' have incomplete type"
891 msgstr "elementen i fält \"%s\" har en ofullständig typ"
892
893 #: c-decl.c:2905
894 #, c-format
895 msgid "declaration of `%s' has `extern' and is initialized"
896 msgstr "deklaration av \"%s\" är \"extern\" och initierad"
897
898 #: c-decl.c:2954 c-decl.c:5828 cp/decl.c:7760 cp/decl.c:14339
899 #, fuzzy, c-format
900 msgid "inline function `%s' given attribute noinline"
901 msgstr "inbyggd funktion \"%s\" deklarerad som icke-funktion"
902
903 #: c-decl.c:3028
904 #, c-format
905 msgid "initializer fails to determine size of `%s'"
906 msgstr "initierare misslyckas med att bestämma storlek på \"%s\""
907
908 #: c-decl.c:3033
909 #, c-format
910 msgid "array size missing in `%s'"
911 msgstr "fältstorlek saknas i \"%s\""
912
913 #: c-decl.c:3049
914 #, c-format
915 msgid "zero or negative size array `%s'"
916 msgstr "noll eller negativ storlek på fält \"%s\""
917
918 #: c-decl.c:3077
919 #, c-format
920 msgid "storage size of `%s' isn't known"
921 msgstr "lagringsstorlek på \"%s\" är okänd"
922
923 #: c-decl.c:3087
924 #, c-format
925 msgid "storage size of `%s' isn't constant"
926 msgstr "lagringsstorlek på \"%s\" är inte konstant"
927
928 #: c-decl.c:3147
929 #, c-format
930 msgid "ignoring asm-specifier for non-static local variable `%s'"
931 msgstr "ignorerar asm för ickestatisk lokal variabel \"%s\""
932
933 #: c-decl.c:3247
934 #, fuzzy, c-format
935 msgid "ISO C forbids parameter `%s' shadowing typedef"
936 msgstr "ANSI C förbjuder att parameter \"%s\" döljer typedef"
937
938 #: c-decl.c:3592 cp/decl.c:10880
939 msgid "`long long long' is too long for GCC"
940 msgstr "\"long long long\" är för långt för GCC"
941
942 #: c-decl.c:3597
943 #, fuzzy
944 msgid "ISO C90 does not support `long long'"
945 msgstr "ISO C89 stödjer inte \"long long\"'"
946
947 #: c-decl.c:3606 c-decl.c:3609 cp/decl.c:10885
948 #, c-format
949 msgid "duplicate `%s'"
950 msgstr "flera \"%s\""
951
952 #: c-decl.c:3619 cp/decl.c:10892
953 msgid "`__thread' before `extern'"
954 msgstr ""
955
956 #: c-decl.c:3621 cp/decl.c:10894
957 msgid "`__thread' before `static'"
958 msgstr ""
959
960 #: c-decl.c:3629 cp/decl.c:10921
961 #, c-format
962 msgid "two or more data types in declaration of `%s'"
963 msgstr "två eller fler datatyper i deklaration av \"%s\""
964
965 #: c-decl.c:3649 cp/decl.c:10926
966 #, c-format
967 msgid "`%s' fails to be a typedef or built in type"
968 msgstr ""
969
970 #: c-decl.c:3688
971 #, c-format
972 msgid "type defaults to `int' in declaration of `%s'"
973 msgstr ""
974
975 #: c-decl.c:3717
976 #, c-format
977 msgid "both long and short specified for `%s'"
978 msgstr "både long och short angivet för \"%s\""
979
980 #: c-decl.c:3721 cp/decl.c:11041
981 #, c-format
982 msgid "long or short specified with char for `%s'"
983 msgstr "long eller short angiven med char för \"%s\""
984
985 #: c-decl.c:3728 cp/decl.c:11045
986 #, c-format
987 msgid "long or short specified with floating type for `%s'"
988 msgstr "long eller short angiven med flyttalstyp för \"%s\""
989
990 #: c-decl.c:3731
991 msgid "the only valid combination is `long double'"
992 msgstr "den enda giltiga kombinationen är \"long double\""
993
994 #: c-decl.c:3737
995 #, c-format
996 msgid "both signed and unsigned specified for `%s'"
997 msgstr "både signed och unsigned specificerat för \"%s\""
998
999 #: c-decl.c:3739 cp/decl.c:11034
1000 #, c-format
1001 msgid "long, short, signed or unsigned invalid for `%s'"
1002 msgstr "long, short, signed eller unsigned ogiltig för \"%s\""
1003
1004 #: c-decl.c:3745 cp/decl.c:11054
1005 #, c-format
1006 msgid "long, short, signed or unsigned used invalidly for `%s'"
1007 msgstr "long, short, signed eller unsigned använd felaktigt på \"%s\""
1008
1009 #: c-decl.c:3763 cp/decl.c:11075
1010 #, c-format
1011 msgid "complex invalid for `%s'"
1012 msgstr "complex ogiltig för \"%s\""
1013
1014 #: c-decl.c:3805
1015 #, fuzzy
1016 msgid "ISO C90 does not support complex types"
1017 msgstr "ISO C89 stöder inte typen complex"
1018
1019 #: c-decl.c:3817
1020 msgid "ISO C does not support plain `complex' meaning `double complex'"
1021 msgstr "ISO C stöder inte bara \"complex\" i meningen \"double complex\""
1022
1023 #: c-decl.c:3823 c-decl.c:3835
1024 msgid "ISO C does not support complex integer types"
1025 msgstr "ISO C stöder inte komplexa heltalstyper"
1026
1027 #: c-decl.c:3850 c-decl.c:4316 cp/decl.c:11688
1028 msgid "duplicate `const'"
1029 msgstr "upprepning av \"const\""
1030
1031 #: c-decl.c:3852 c-decl.c:4320 cp/decl.c:11692
1032 msgid "duplicate `restrict'"
1033 msgstr "upprepning av \"restrict\""
1034
1035 #: c-decl.c:3854 c-decl.c:4318 cp/decl.c:11690
1036 msgid "duplicate `volatile'"
1037 msgstr "upprepning av \"volatile\""
1038
1039 #: c-decl.c:3882 cp/decl.c:11238
1040 #, c-format
1041 msgid "multiple storage classes in declaration of `%s'"
1042 msgstr "flera lagringsklasser i deklaration av \"%s\""
1043
1044 #: c-decl.c:3892
1045 msgid "function definition declared `auto'"
1046 msgstr "funktionsdefinition deklarerad som \"auto\""
1047
1048 #: c-decl.c:3894
1049 msgid "function definition declared `register'"
1050 msgstr "funktionsdefinition deklarerad som \"register\""
1051
1052 #: c-decl.c:3896
1053 msgid "function definition declared `typedef'"
1054 msgstr "funktionsdefinition deklarerad som \"typedef\""
1055
1056 #: c-decl.c:3898
1057 #, fuzzy
1058 msgid "function definition declared `__thread'"
1059 msgstr "funktionsdefinition deklarerad som \"typedef\""
1060
1061 #: c-decl.c:3911
1062 #, c-format
1063 msgid "storage class specified for structure field `%s'"
1064 msgstr "lagringsklass angiven för strukturfält \"%s\""
1065
1066 #: c-decl.c:3915 cp/decl.c:11285
1067 #, c-format
1068 msgid "storage class specified for parameter `%s'"
1069 msgstr "lagringsklass angiven för parameter \"%s\""
1070
1071 #: c-decl.c:3918 cp/decl.c:11287
1072 msgid "storage class specified for typename"
1073 msgstr "lagringsklass angiven för typnamn"
1074
1075 #: c-decl.c:3930 cp/decl.c:11302
1076 #, c-format
1077 msgid "`%s' initialized and declared `extern'"
1078 msgstr "`%s' initierad och deklarerad \"extern\""
1079
1080 #: c-decl.c:3932 cp/decl.c:11305
1081 #, c-format
1082 msgid "`%s' has both `extern' and initializer"
1083 msgstr "\"%s\" är både \"extern\" och initierare"
1084
1085 #: c-decl.c:3937 cp/decl.c:11313
1086 #, c-format
1087 msgid "top-level declaration of `%s' specifies `auto'"
1088 msgstr "toppnivådeklaration av \"%s\" anger \"auto\""
1089
1090 #: c-decl.c:3942 cp/decl.c:11309
1091 #, c-format
1092 msgid "nested function `%s' declared `extern'"
1093 msgstr "nästlad funktion \"%s\" är deklarerad \"extern\""
1094
1095 #: c-decl.c:3948 cp/decl.c:11319
1096 #, fuzzy, c-format
1097 msgid "function-scope `%s' implicitly auto and declared `__thread'"
1098 msgstr "funktion \"%s\" kan inte deklareras som \"mutable\""
1099
1100 #. Only the innermost declarator (making a parameter be of
1101 #. array type which is converted to pointer type)
1102 #. may have static or type qualifiers.
1103 #: c-decl.c:3987 c-decl.c:4188
1104 #, fuzzy
1105 msgid "static or type qualifiers in non-parameter array declarator"
1106 msgstr "två typer angivna i en tom deklaration"
1107
1108 #: c-decl.c:4031
1109 #, c-format
1110 msgid "declaration of `%s' as array of voids"
1111 msgstr "deklaration av \"%s\" som ett fält med void"
1112
1113 #: c-decl.c:4037
1114 #, c-format
1115 msgid "declaration of `%s' as array of functions"
1116 msgstr "deklaration av \"%s\" som ett fält med funktioner"
1117
1118 #: c-decl.c:4042 c-decl.c:5332
1119 #, fuzzy
1120 msgid "invalid use of structure with flexible array member"
1121 msgstr "ISO C89 stöder inte flexibla fältmedlemmar"
1122
1123 #: c-decl.c:4061
1124 #, c-format
1125 msgid "size of array `%s' has non-integer type"
1126 msgstr "storlek på fält \"%s\" är inte av heltalstyp"
1127
1128 #: c-decl.c:4066
1129 #, c-format
1130 msgid "ISO C forbids zero-size array `%s'"
1131 msgstr "ISO C förbjuder fält \"%s\" med storlek noll"
1132
1133 #: c-decl.c:4073
1134 #, c-format
1135 msgid "size of array `%s' is negative"
1136 msgstr "storlek på fält \"%s\" är negativt"
1137
1138 #: c-decl.c:4086
1139 #, fuzzy, c-format
1140 msgid "ISO C90 forbids array `%s' whose size can't be evaluated"
1141 msgstr "ISO C89 förbjuder fält \"%s\" vars storlek inte kan beräknas"
1142
1143 #: c-decl.c:4089
1144 #, fuzzy, c-format
1145 msgid "ISO C90 forbids variable-size array `%s'"
1146 msgstr "ISO C89 förbjuder fält \"%s\" med variabel storlek"
1147
1148 #: c-decl.c:4119 c-decl.c:4342 cp/decl.c:11897
1149 #, c-format
1150 msgid "size of array `%s' is too large"
1151 msgstr "fältet \"%s\" är för stort"
1152
1153 #: c-decl.c:4145
1154 #, fuzzy
1155 msgid "ISO C90 does not support flexible array members"
1156 msgstr "ISO C89 stöder inte flexibla fältmedlemmar"
1157
1158 #: c-decl.c:4155
1159 msgid "array type has incomplete element type"
1160 msgstr "fälttyp har inkomplett elementtyp"
1161
1162 #: c-decl.c:4162 c-decl.c:4392
1163 msgid "ISO C forbids const or volatile function types"
1164 msgstr ""
1165
1166 #: c-decl.c:4208 cp/decl.c:11445
1167 #, c-format
1168 msgid "`%s' declared as function returning a function"
1169 msgstr "\"%s\" är deklarerad som en funktion som returnerar en funktion"
1170
1171 #: c-decl.c:4213 cp/decl.c:11450
1172 #, c-format
1173 msgid "`%s' declared as function returning an array"
1174 msgstr "\"%s\" är deklarerad som en funktion som returnerar ett fält"
1175
1176 #: c-decl.c:4241
1177 msgid "ISO C forbids qualified void function return type"
1178 msgstr ""
1179
1180 #: c-decl.c:4245
1181 msgid "type qualifiers ignored on function return type"
1182 msgstr ""
1183
1184 #: c-decl.c:4274 c-decl.c:4357 c-decl.c:4481 c-decl.c:4573
1185 msgid "ISO C forbids qualified function types"
1186 msgstr ""
1187
1188 #: c-decl.c:4314 cp/decl.c:11684
1189 msgid "invalid type modifier within pointer declarator"
1190 msgstr ""
1191
1192 #: c-decl.c:4412 cp/decl.c:12182
1193 #, c-format
1194 msgid "variable or field `%s' declared void"
1195 msgstr "variabel eller fält \"%s\" deklarerad som void"
1196
1197 #: c-decl.c:4445
1198 msgid "attributes in parameter array declarator ignored"
1199 msgstr ""
1200
1201 #: c-decl.c:4470
1202 msgid "invalid type modifier within array declarator"
1203 msgstr ""
1204
1205 #: c-decl.c:4515
1206 #, c-format
1207 msgid "field `%s' declared as a function"
1208 msgstr "fält \"%s\" deklarerad som en funktion"
1209
1210 #: c-decl.c:4521
1211 #, c-format
1212 msgid "field `%s' has incomplete type"
1213 msgstr "fält \"%s\" har en inkomplett typ"
1214
1215 #: c-decl.c:4553 c-decl.c:4555 c-decl.c:4557 c-decl.c:4564
1216 #, c-format
1217 msgid "invalid storage class for function `%s'"
1218 msgstr "ogiltig lagringsklass för funktion \"%s\""
1219
1220 #: c-decl.c:4579
1221 msgid "`noreturn' function returns non-void value"
1222 msgstr "\"noreturn\"-funktion returnerar ett icke-void värde"
1223
1224 #: c-decl.c:4594
1225 msgid "cannot inline function `main'"
1226 msgstr "kan inte inline:a funktion \"main\""
1227
1228 #: c-decl.c:4649
1229 #, c-format
1230 msgid "variable `%s' declared `inline'"
1231 msgstr "variabel \"%s\" deklarerad \"inline\""
1232
1233 #. A mere warning is sure to result in improper semantics
1234 #. at runtime.  Don't bother to allow this to compile.
1235 #: c-decl.c:4677 cp/decl.c:9951
1236 #, fuzzy
1237 msgid "thread-local storage not supported for this target"
1238 msgstr "-fdata-sections stöds inte för AIX"
1239
1240 #: c-decl.c:4732 c-decl.c:5880
1241 msgid "function declaration isn't a prototype"
1242 msgstr "funktionsdeklaration är inte en prototyp"
1243
1244 #: c-decl.c:4738
1245 msgid "parameter names (without types) in function declaration"
1246 msgstr ""
1247
1248 #: c-decl.c:4770 c-decl.c:6250
1249 #, c-format
1250 msgid "parameter `%s' has incomplete type"
1251 msgstr "parameter \"%s\" har en inkomplett typ"
1252
1253 #: c-decl.c:4773
1254 msgid "parameter has incomplete type"
1255 msgstr "parameter har en inkomplett typ"
1256
1257 #: c-decl.c:4794
1258 #, c-format
1259 msgid "parameter `%s' points to incomplete type"
1260 msgstr "parameter \"%s\" pekar på inkomplett typ"
1261
1262 #: c-decl.c:4797
1263 msgid "parameter points to incomplete type"
1264 msgstr "parameter pekar på inkomplett typ"
1265
1266 #: c-decl.c:4862
1267 #, c-format
1268 msgid "parameter `%s' has just a forward declaration"
1269 msgstr ""
1270
1271 #: c-decl.c:4903
1272 msgid "`void' in parameter list must be the entire list"
1273 msgstr "\"void\" i parameterlistan måste vara hela listan"
1274
1275 #: c-decl.c:4934
1276 #, fuzzy, c-format
1277 msgid "`struct %s' declared inside parameter list"
1278 msgstr "\"%s %s\" deklarerad inuti parameterlista"
1279
1280 #: c-decl.c:4937
1281 #, c-format
1282 msgid "`union %s' declared inside parameter list"
1283 msgstr "\"union %s\" deklarerad inuti parameterlista"
1284
1285 #: c-decl.c:4940
1286 #, c-format
1287 msgid "`enum %s' declared inside parameter list"
1288 msgstr "\"enum %s\" deklarerad inuti parameterlista"
1289
1290 #: c-decl.c:4947
1291 msgid "anonymous struct declared inside parameter list"
1292 msgstr "anonym struktur deklarerad i parameterlista"
1293
1294 #: c-decl.c:4949
1295 msgid "anonymous union declared inside parameter list"
1296 msgstr "anonym union deklarerad i parameterlista"
1297
1298 #: c-decl.c:4951
1299 msgid "anonymous enum declared inside parameter list"
1300 msgstr "anonym uppräkningstyp deklarerad i parameterlista"
1301
1302 #: c-decl.c:4955
1303 msgid "its scope is only this definition or declaration, which is probably not what you want"
1304 msgstr "dess scope-område är endast denna definition eller deklaration, vilket troligen inte är vad du vill."
1305
1306 #: c-decl.c:5032
1307 #, c-format
1308 msgid "redefinition of `union %s'"
1309 msgstr "omdefiniering av \"union %s\""
1310
1311 #: c-decl.c:5034
1312 #, c-format
1313 msgid "redefinition of `struct %s'"
1314 msgstr "omdefiniering av \"struct %s\""
1315
1316 #: c-decl.c:5105 cp/decl.c:7532
1317 msgid "declaration does not declare anything"
1318 msgstr ""
1319
1320 #: c-decl.c:5169 c-decl.c:5172
1321 #, c-format
1322 msgid "%s defined inside parms"
1323 msgstr ""
1324
1325 #: c-decl.c:5170 c-decl.c:5173 c-decl.c:5184
1326 msgid "union"
1327 msgstr "union"
1328
1329 #: c-decl.c:5170 c-decl.c:5173
1330 msgid "structure"
1331 msgstr "struktur"
1332
1333 #: c-decl.c:5183
1334 #, c-format
1335 msgid "%s has no %s"
1336 msgstr "%s har ingen %s"
1337
1338 #: c-decl.c:5184
1339 msgid "struct"
1340 msgstr "struct"
1341
1342 #: c-decl.c:5185
1343 msgid "named members"
1344 msgstr "namngivna medlemmar"
1345
1346 #: c-decl.c:5185
1347 msgid "members"
1348 msgstr "medlemmar"
1349
1350 #: c-decl.c:5224
1351 #, c-format
1352 msgid "nested redefinition of `%s'"
1353 msgstr "nästlad omdefinition av \"%s\""
1354
1355 #: c-decl.c:5237
1356 #, c-format
1357 msgid "bit-field `%s' width not an integer constant"
1358 msgstr ""
1359
1360 #: c-decl.c:5248
1361 #, c-format
1362 msgid "bit-field `%s' has invalid type"
1363 msgstr "bitfält \"%s\" har en icke godkänd typ"
1364
1365 #: c-decl.c:5260
1366 #, c-format
1367 msgid "bit-field `%s' type invalid in ISO C"
1368 msgstr "bitfält \"%s\" har en icke godkänd typ enligt ISO C"
1369
1370 #: c-decl.c:5271
1371 #, c-format
1372 msgid "negative width in bit-field `%s'"
1373 msgstr "negativ storlek i bitfält \"%s\""
1374
1375 #: c-decl.c:5273
1376 #, c-format
1377 msgid "width of `%s' exceeds its type"
1378 msgstr "storleken på \"%s\" är större än sin typ"
1379
1380 #: c-decl.c:5275
1381 #, c-format
1382 msgid "zero width for bit-field `%s'"
1383 msgstr "Storleken noll på bitfält \"%s\""
1384
1385 #: c-decl.c:5289
1386 #, c-format
1387 msgid "`%s' is narrower than values of its type"
1388 msgstr ""
1389
1390 #: c-decl.c:5323
1391 msgid "flexible array member in union"
1392 msgstr ""
1393
1394 #: c-decl.c:5325
1395 msgid "flexible array member not at end of struct"
1396 msgstr ""
1397
1398 #: c-decl.c:5327
1399 msgid "flexible array member in otherwise empty struct"
1400 msgstr ""
1401
1402 #: c-decl.c:5357
1403 #, c-format
1404 msgid "duplicate member `%s'"
1405 msgstr "upprepning av medlem \"%s\""
1406
1407 #: c-decl.c:5448
1408 msgid "union cannot be made transparent"
1409 msgstr ""
1410
1411 #. This enum is a named one that has been declared already.
1412 #: c-decl.c:5558
1413 #, c-format
1414 msgid "redeclaration of `enum %s'"
1415 msgstr "omdeklaration av \"enum %s\""
1416
1417 #: c-decl.c:5592
1418 msgid "enum defined inside parms"
1419 msgstr ""
1420
1421 #: c-decl.c:5625
1422 msgid "enumeration values exceed range of largest integer"
1423 msgstr ""
1424
1425 #: c-decl.c:5734
1426 #, c-format
1427 msgid "enumerator value for `%s' not integer constant"
1428 msgstr "uppräkningsvärde för \"%s\" är inte en heltalskonstant"
1429
1430 #: c-decl.c:5747
1431 msgid "overflow in enumeration values"
1432 msgstr "överspill i uppräkningsvärden"
1433
1434 #: c-decl.c:5752
1435 msgid "ISO C restricts enumerator values to range of `int'"
1436 msgstr "ISO C begränsar enumreringsvärden till intervallet av en \"int\""
1437
1438 #: c-decl.c:5834
1439 msgid "return type is an incomplete type"
1440 msgstr "returtypen är en inkomplett typ"
1441
1442 #: c-decl.c:5842
1443 msgid "return type defaults to `int'"
1444 msgstr "returtyp sätts till \"int\""
1445
1446 #: c-decl.c:5889
1447 #, c-format
1448 msgid "no previous prototype for `%s'"
1449 msgstr "ingen tidigare prototyp för `%s'"
1450
1451 #: c-decl.c:5896
1452 #, c-format
1453 msgid "`%s' was used with no prototype before its definition"
1454 msgstr "\"%s\" användes utan någon prototyp innan sin definition"
1455
1456 #: c-decl.c:5902
1457 #, c-format
1458 msgid "no previous declaration for `%s'"
1459 msgstr "ingen tidigare deklaration av \"%s\""
1460
1461 #: c-decl.c:5909
1462 #, c-format
1463 msgid "`%s' was used with no declaration before its definition"
1464 msgstr "\"%s\" användes utan någon deklaration innan sin definition"
1465
1466 #: c-decl.c:5933 c-decl.c:6486
1467 #, c-format
1468 msgid "return type of `%s' is not `int'"
1469 msgstr "returtypen på \"%s\" är inte \"int\""
1470
1471 #: c-decl.c:5949
1472 #, c-format
1473 msgid "first argument of `%s' should be `int'"
1474 msgstr "första argumentet till \"%s\" skall vara \"int\""
1475
1476 #: c-decl.c:5958
1477 #, c-format
1478 msgid "second argument of `%s' should be `char **'"
1479 msgstr "andra argumentet till \"%s\" skall vara \"char **\""
1480
1481 #: c-decl.c:5967
1482 #, c-format
1483 msgid "third argument of `%s' should probably be `char **'"
1484 msgstr "tredje argumentet till \"%s2 skall troligen vara \"char **\""
1485
1486 #: c-decl.c:5976
1487 #, c-format
1488 msgid "`%s' takes only zero or two arguments"
1489 msgstr "\"%s\" tar bara noll eller två argument"
1490
1491 #: c-decl.c:5979
1492 #, c-format
1493 msgid "`%s' is normally a non-static function"
1494 msgstr "\"%s\" är normalt en icke-statisk function"
1495
1496 #: c-decl.c:6077
1497 msgid "parm types given both in parmlist and separately"
1498 msgstr ""
1499
1500 #: c-decl.c:6098
1501 msgid "parameter name omitted"
1502 msgstr "parameternamn utlämnat"
1503
1504 #: c-decl.c:6102 c-decl.c:6204
1505 #, c-format
1506 msgid "parameter `%s' declared void"
1507 msgstr "parameter \"%s\" deklarerad som void"
1508
1509 #: c-decl.c:6178
1510 msgid "parameter name missing from parameter list"
1511 msgstr "parameternamn saknas i parameterlista"
1512
1513 #: c-decl.c:6197
1514 #, c-format
1515 msgid "multiple parameters named `%s'"
1516 msgstr "flera parametrar med namn \"%s\""
1517
1518 #: c-decl.c:6219 c-decl.c:6221
1519 #, c-format
1520 msgid "type of `%s' defaults to `int'"
1521 msgstr "typen på \"%s\" sätts till \"int\""
1522
1523 #: c-decl.c:6257
1524 #, c-format
1525 msgid "declaration for parameter `%s' but no such parameter"
1526 msgstr "deklaration av parameter \"%s\" med det finns ingen sådan parameter"
1527
1528 #: c-decl.c:6305
1529 msgid "number of arguments doesn't match prototype"
1530 msgstr "antalet argument matchar inte prototypen"
1531
1532 #: c-decl.c:6335
1533 #, c-format
1534 msgid "promoted argument `%s' doesn't match prototype"
1535 msgstr ""
1536
1537 #: c-decl.c:6345
1538 #, c-format
1539 msgid "argument `%s' doesn't match prototype"
1540 msgstr "argument \"%s\" matchar inte prototypen"
1541
1542 #: c-decl.c:6518 cp/decl.c:15049
1543 msgid "no return statement in function returning non-void"
1544 msgstr "ingen return i funktion som returnerar icke-void"
1545
1546 #: c-decl.c:6525
1547 msgid "this function may return with or without a value"
1548 msgstr "denna funktion kan returnera med eller utan ett värde"
1549
1550 #: c-decl.c:6729
1551 #, c-format
1552 msgid "size of return value of `%s' is %u bytes"
1553 msgstr "storleken på returvärdet från \"%s\" är %u bytes"
1554
1555 #: c-decl.c:6733
1556 #, c-format
1557 msgid "size of return value of `%s' is larger than %d bytes"
1558 msgstr "storleken på returvärdet från \"%s\" är större än %d bytes"
1559
1560 #. If we get here, declarations have been used in a for loop without
1561 #. the C99 for loop scope.  This doesn't make much sense, so don't
1562 #. allow it.
1563 #: c-decl.c:6791
1564 msgid "`for' loop initial declaration used outside C99 mode"
1565 msgstr ""
1566
1567 #: c-decl.c:6815
1568 #, c-format
1569 msgid "`struct %s' declared in `for' loop initial declaration"
1570 msgstr "\"struct %s\" är deklarerad i en for-loops init-deklaration"
1571
1572 #: c-decl.c:6818
1573 #, c-format
1574 msgid "`union %s' declared in `for' loop initial declaration"
1575 msgstr "\"union %s\" är deklarerad i en for-loops init-deklaration"
1576
1577 #: c-decl.c:6821
1578 #, c-format
1579 msgid "`enum %s' declared in `for' loop initial declaration"
1580 msgstr "\"enum %s\" är deklarerad i en for-loops init-deklaration"
1581
1582 #: c-decl.c:6829
1583 #, c-format
1584 msgid "declaration of non-variable `%s' in `for' loop initial declaration"
1585 msgstr ""
1586
1587 #: c-decl.c:6831
1588 #, c-format
1589 msgid "declaration of static variable `%s' in `for' loop initial declaration"
1590 msgstr ""
1591
1592 #: c-decl.c:6833
1593 #, c-format
1594 msgid "declaration of `extern' variable `%s' in `for' loop initial declaration"
1595 msgstr ""
1596
1597 #: c-format.c:109 c-format.c:191
1598 msgid "format string arg not a string type"
1599 msgstr "argument för formatsträng är inte av strängtyp"
1600
1601 #: c-format.c:124
1602 msgid "args to be formatted is not '...'"
1603 msgstr "argumenten som skall formateras är inte \"...\""
1604
1605 #: c-format.c:133
1606 msgid "strftime formats cannot format arguments"
1607 msgstr ""
1608
1609 #: c-format.c:168 c-format.c:270
1610 msgid "format string has invalid operand number"
1611 msgstr "formatsträng har ett ogiltigt antal operander"
1612
1613 #: c-format.c:202
1614 msgid "function does not return string type"
1615 msgstr ""
1616
1617 #: c-format.c:233
1618 msgid "unrecognized format specifier"
1619 msgstr "oigenkänd formatangivelse"
1620
1621 #: c-format.c:246
1622 #, c-format
1623 msgid "`%s' is an unrecognized format function type"
1624 msgstr "\"%s\" är ett ej känt funktionsformat"
1625
1626 #: c-format.c:280
1627 msgid "format string arg follows the args to be formatted"
1628 msgstr "formatsträngen kommer efter argumenten som skall formateras"
1629
1630 #: c-format.c:601
1631 msgid "` ' flag"
1632 msgstr ""
1633
1634 #: c-format.c:601
1635 msgid "the ` ' printf flag"
1636 msgstr ""
1637
1638 #: c-format.c:602 c-format.c:673
1639 msgid "`+' flag"
1640 msgstr ""
1641
1642 #: c-format.c:602
1643 msgid "the `+' printf flag"
1644 msgstr ""
1645
1646 #: c-format.c:603 c-format.c:649
1647 msgid "`#' flag"
1648 msgstr ""
1649
1650 #: c-format.c:603
1651 msgid "the `#' printf flag"
1652 msgstr ""
1653
1654 #: c-format.c:604 c-format.c:647
1655 msgid "`0' flag"
1656 msgstr ""
1657
1658 #: c-format.c:604
1659 msgid "the `0' printf flag"
1660 msgstr ""
1661
1662 #: c-format.c:605 c-format.c:646 c-format.c:676
1663 msgid "`-' flag"
1664 msgstr ""
1665
1666 #: c-format.c:605
1667 msgid "the `-' printf flag"
1668 msgstr ""
1669
1670 #: c-format.c:606 c-format.c:630
1671 msgid "`'' flag"
1672 msgstr ""
1673
1674 #: c-format.c:606
1675 msgid "the `'' printf flag"
1676 msgstr ""
1677
1678 #: c-format.c:607 c-format.c:631
1679 msgid "`I' flag"
1680 msgstr ""
1681
1682 #: c-format.c:607
1683 msgid "the `I' printf flag"
1684 msgstr ""
1685
1686 #: c-format.c:608 c-format.c:628 c-format.c:650 c-format.c:677 c-format.c:1702
1687 msgid "field width"
1688 msgstr ""
1689
1690 #: c-format.c:608
1691 msgid "field width in printf format"
1692 msgstr ""
1693
1694 #: c-format.c:609
1695 msgid "precision"
1696 msgstr ""
1697
1698 #: c-format.c:609
1699 msgid "precision in printf format"
1700 msgstr ""
1701
1702 #: c-format.c:610 c-format.c:629 c-format.c:680
1703 msgid "length modifier"
1704 msgstr ""
1705
1706 #: c-format.c:610
1707 msgid "length modifier in printf format"
1708 msgstr ""
1709
1710 #: c-format.c:626
1711 msgid "assignment suppression"
1712 msgstr ""
1713
1714 #: c-format.c:626
1715 msgid "the assignment suppression scanf feature"
1716 msgstr ""
1717
1718 #: c-format.c:627
1719 msgid "`a' flag"
1720 msgstr ""
1721
1722 #: c-format.c:627
1723 msgid "the `a' scanf flag"
1724 msgstr ""
1725
1726 #: c-format.c:628
1727 msgid "field width in scanf format"
1728 msgstr ""
1729
1730 #: c-format.c:629
1731 msgid "length modifier in scanf format"
1732 msgstr ""
1733
1734 #: c-format.c:630
1735 msgid "the `'' scanf flag"
1736 msgstr ""
1737
1738 #: c-format.c:631
1739 msgid "the `I' scanf flag"
1740 msgstr ""
1741
1742 #: c-format.c:645
1743 msgid "`_' flag"
1744 msgstr ""
1745
1746 #: c-format.c:645
1747 msgid "the `_' strftime flag"
1748 msgstr ""
1749
1750 #: c-format.c:646
1751 msgid "the `-' strftime flag"
1752 msgstr ""
1753
1754 #: c-format.c:647
1755 msgid "the `0' strftime flag"
1756 msgstr ""
1757
1758 #: c-format.c:648 c-format.c:672
1759 msgid "`^' flag"
1760 msgstr ""
1761
1762 #: c-format.c:648
1763 msgid "the `^' strftime flag"
1764 msgstr ""
1765
1766 #: c-format.c:649
1767 msgid "the `#' strftime flag"
1768 msgstr ""
1769
1770 #: c-format.c:650
1771 msgid "field width in strftime format"
1772 msgstr ""
1773
1774 #: c-format.c:651
1775 msgid "`E' modifier"
1776 msgstr ""
1777
1778 #: c-format.c:651
1779 msgid "the `E' strftime modifier"
1780 msgstr ""
1781
1782 #: c-format.c:652
1783 msgid "`O' modifier"
1784 msgstr ""
1785
1786 #: c-format.c:652
1787 msgid "the `O' strftime modifier"
1788 msgstr ""
1789
1790 #: c-format.c:653
1791 msgid "the `O' modifier"
1792 msgstr ""
1793
1794 #: c-format.c:671
1795 msgid "fill character"
1796 msgstr ""
1797
1798 #: c-format.c:671
1799 msgid "fill character in strfmon format"
1800 msgstr ""
1801
1802 #: c-format.c:672
1803 msgid "the `^' strfmon flag"
1804 msgstr ""
1805
1806 #: c-format.c:673
1807 msgid "the `+' strfmon flag"
1808 msgstr ""
1809
1810 #: c-format.c:674
1811 msgid "`(' flag"
1812 msgstr ""
1813
1814 #: c-format.c:674
1815 msgid "the `(' strfmon flag"
1816 msgstr ""
1817
1818 #: c-format.c:675
1819 msgid "`!' flag"
1820 msgstr ""
1821
1822 #: c-format.c:675
1823 msgid "the `!' strfmon flag"
1824 msgstr ""
1825
1826 #: c-format.c:676
1827 msgid "the `-' strfmon flag"
1828 msgstr ""
1829
1830 #: c-format.c:677
1831 msgid "field width in strfmon format"
1832 msgstr ""
1833
1834 #: c-format.c:678
1835 msgid "left precision"
1836 msgstr ""
1837
1838 #: c-format.c:678
1839 msgid "left precision in strfmon format"
1840 msgstr ""
1841
1842 #: c-format.c:679
1843 msgid "right precision"
1844 msgstr ""
1845
1846 #: c-format.c:679
1847 msgid "right precision in strfmon format"
1848 msgstr ""
1849
1850 #: c-format.c:680
1851 msgid "length modifier in strfmon format"
1852 msgstr ""
1853
1854 #: c-format.c:983
1855 #, c-format
1856 msgid "function might be possible candidate for `%s' format attribute"
1857 msgstr "funktionen är en möjlig kandidat för formatattributet \"%s\""
1858
1859 #: c-format.c:1107 c-format.c:1128 c-format.c:2112
1860 msgid "missing $ operand number in format"
1861 msgstr "saknar numerisk $-operand i formatsträng"
1862
1863 #: c-format.c:1138
1864 #, c-format
1865 msgid "%s does not support %%n$ operand number formats"
1866 msgstr ""
1867
1868 #: c-format.c:1145
1869 msgid "operand number out of range in format"
1870 msgstr ""
1871
1872 #: c-format.c:1168
1873 #, c-format
1874 msgid "format argument %d used more than once in %s format"
1875 msgstr ""
1876
1877 #: c-format.c:1218
1878 #, c-format
1879 msgid "format argument %d unused before used argument %d in $-style format"
1880 msgstr ""
1881
1882 #: c-format.c:1322
1883 msgid "format not a string literal, format string not checked"
1884 msgstr ""
1885
1886 #: c-format.c:1336
1887 msgid "format not a string literal and no format arguments"
1888 msgstr ""
1889
1890 #: c-format.c:1338
1891 msgid "format not a string literal, argument types not checked"
1892 msgstr ""
1893
1894 #: c-format.c:1351
1895 msgid "too many arguments for format"
1896 msgstr "för många argument för för formatsträng"
1897
1898 #: c-format.c:1354
1899 msgid "unused arguments in $-style format"
1900 msgstr ""
1901
1902 #: c-format.c:1357
1903 #, fuzzy, c-format
1904 msgid "zero-length %s format string"
1905 msgstr "formatsträng med längden noll"
1906
1907 #: c-format.c:1361
1908 msgid "format is a wide character string"
1909 msgstr ""
1910
1911 #: c-format.c:1364
1912 msgid "unterminated format string"
1913 msgstr "icke terminerad formatsträng"
1914
1915 #: c-format.c:1581
1916 msgid "embedded `\\0' in format"
1917 msgstr ""
1918
1919 #: c-format.c:1596
1920 #, c-format
1921 msgid "spurious trailing `%%' in format"
1922 msgstr ""
1923
1924 #: c-format.c:1635 c-format.c:1872
1925 #, c-format
1926 msgid "repeated %s in format"
1927 msgstr ""
1928
1929 #: c-format.c:1648
1930 msgid "missing fill character at end of strfmon format"
1931 msgstr ""
1932
1933 #: c-format.c:1687 c-format.c:1786 c-format.c:2066 c-format.c:2119
1934 msgid "too few arguments for format"
1935 msgstr "för få argument enligt formatsträngen"
1936
1937 #: c-format.c:1728
1938 #, c-format
1939 msgid "zero width in %s format"
1940 msgstr "nollstorlek i %s formatsträng"
1941
1942 #: c-format.c:1747
1943 #, c-format
1944 msgid "empty left precision in %s format"
1945 msgstr ""
1946
1947 #: c-format.c:1801
1948 msgid "field precision"
1949 msgstr ""
1950
1951 #: c-format.c:1816
1952 #, c-format
1953 msgid "empty precision in %s format"
1954 msgstr ""
1955
1956 #: c-format.c:1856
1957 #, c-format
1958 msgid "%s does not support the `%s' %s length modifier"
1959 msgstr ""
1960
1961 #: c-format.c:1906
1962 msgid "conversion lacks type at end of format"
1963 msgstr ""
1964
1965 #: c-format.c:1917
1966 #, c-format
1967 msgid "unknown conversion type character `%c' in format"
1968 msgstr ""
1969
1970 #: c-format.c:1920
1971 #, c-format
1972 msgid "unknown conversion type character 0x%x in format"
1973 msgstr ""
1974
1975 #: c-format.c:1927
1976 #, c-format
1977 msgid "%s does not support the `%%%c' %s format"
1978 msgstr ""
1979
1980 #: c-format.c:1943
1981 #, c-format
1982 msgid "%s used with `%%%c' %s format"
1983 msgstr ""
1984
1985 #: c-format.c:1952
1986 #, c-format
1987 msgid "%s does not support %s"
1988 msgstr ""
1989
1990 #: c-format.c:1961
1991 #, c-format
1992 msgid "%s does not support %s with the `%%%c' %s format"
1993 msgstr ""
1994
1995 #: c-format.c:1994
1996 #, c-format
1997 msgid "%s ignored with %s and `%%%c' %s format"
1998 msgstr ""
1999
2000 #: c-format.c:1998
2001 #, c-format
2002 msgid "%s ignored with %s in %s format"
2003 msgstr ""
2004
2005 #: c-format.c:2004
2006 #, c-format
2007 msgid "use of %s and %s together with `%%%c' %s format"
2008 msgstr ""
2009
2010 #: c-format.c:2008
2011 #, c-format
2012 msgid "use of %s and %s together in %s format"
2013 msgstr ""
2014
2015 # fixme: ordet locale borde standardiseras
2016 #: c-format.c:2027
2017 #, c-format
2018 msgid "`%%%c' yields only last 2 digits of year in some locales"
2019 msgstr "\"%%%c\" ger bara de sista två siffrorna i året i vissa landsinställningar"
2020
2021 #: c-format.c:2030
2022 #, c-format
2023 msgid "`%%%c' yields only last 2 digits of year"
2024 msgstr "\"%%%c\" ger bara de sista två siffrorna i året"
2025
2026 #. The end of the format string was reached.
2027 #: c-format.c:2046
2028 #, c-format
2029 msgid "no closing `]' for `%%[' format"
2030 msgstr ""
2031
2032 #: c-format.c:2059
2033 #, c-format
2034 msgid "use of `%s' length modifier with `%c' type character"
2035 msgstr ""
2036
2037 #: c-format.c:2080
2038 #, c-format
2039 msgid "%s does not support the `%%%s%c' %s format"
2040 msgstr ""
2041
2042 #: c-format.c:2095
2043 msgid "operand number specified with suppressed assignment"
2044 msgstr ""
2045
2046 #: c-format.c:2097
2047 msgid "operand number specified for format taking no argument"
2048 msgstr ""
2049
2050 #: c-format.c:2211
2051 #, c-format
2052 msgid "writing through null pointer (arg %d)"
2053 msgstr ""
2054
2055 #: c-format.c:2220
2056 #, c-format
2057 msgid "reading through null pointer (arg %d)"
2058 msgstr ""
2059
2060 #: c-format.c:2240
2061 #, c-format
2062 msgid "writing into constant object (arg %d)"
2063 msgstr ""
2064
2065 #: c-format.c:2250
2066 #, c-format
2067 msgid "extra type qualifiers in format argument (arg %d)"
2068 msgstr ""
2069
2070 #: c-format.c:2257
2071 #, c-format
2072 msgid "format argument is not a pointer (arg %d)"
2073 msgstr ""
2074
2075 #: c-format.c:2259
2076 #, c-format
2077 msgid "format argument is not a pointer to a pointer (arg %d)"
2078 msgstr ""
2079
2080 #: c-format.c:2330
2081 msgid "pointer"
2082 msgstr ""
2083
2084 #: c-format.c:2332
2085 msgid "different type"
2086 msgstr ""
2087
2088 #: c-format.c:2353
2089 #, c-format
2090 msgid "%s is not type %s (arg %d)"
2091 msgstr ""
2092
2093 #: c-format.c:2356
2094 #, c-format
2095 msgid "%s format, %s arg (arg %d)"
2096 msgstr ""
2097
2098 #: c-lex.c:153
2099 #, fuzzy
2100 msgid "YYDEBUG not defined"
2101 msgstr "YYDEBUG är inte definierad."
2102
2103 #: c-lex.c:293
2104 msgid "badly nested C headers from preprocessor"
2105 msgstr ""
2106
2107 #: c-lex.c:336
2108 #, c-format
2109 msgid "ignoring #pragma %s %s"
2110 msgstr "ignorerar #pragma %s %s"
2111
2112 #: c-lex.c:386
2113 #, c-format
2114 msgid "universal-character-name '\\U%08x' not valid in identifier"
2115 msgstr ""
2116
2117 #: c-lex.c:632
2118 #, c-format
2119 msgid "universal-character-name '\\u%04x' not valid in identifier"
2120 msgstr ""
2121
2122 #: c-lex.c:695
2123 #, c-format
2124 msgid "stray '%c' in program"
2125 msgstr ""
2126
2127 #: c-lex.c:697
2128 #, c-format
2129 msgid "stray '\\%o' in program"
2130 msgstr ""
2131
2132 #: c-lex.c:854
2133 msgid "this decimal constant is unsigned only in ISO C90"
2134 msgstr ""
2135
2136 #: c-lex.c:857
2137 msgid "this decimal constant would be unsigned in ISO C90"
2138 msgstr ""
2139
2140 #: c-lex.c:873
2141 #, fuzzy, c-format
2142 msgid "integer constant is too large for \"%s\" type"
2143 msgstr "heltalskonstant är större än maximala värdet för sin typ"
2144
2145 #: c-lex.c:941
2146 #, fuzzy, c-format
2147 msgid "floating constant exceeds range of \"%s\""
2148 msgstr "flyttal utanför intervallet för \"%s\""
2149
2150 #: c-lex.c:977 cpplex.c:330 cpplex.c:668 cpplex.c:1942
2151 msgid "ignoring invalid multibyte character"
2152 msgstr "ignorerar ogiltigt flerbytestecken"
2153
2154 #: c-opts.c:355
2155 #, fuzzy, c-format
2156 msgid "missing argument to \"-%s\""
2157 msgstr "Saknar argument till flaggan \"%s\""
2158
2159 #: c-opts.c:359
2160 #, fuzzy, c-format
2161 msgid "no class name specified with \"-%s\""
2162 msgstr "Utdatafilnamn angivet två gånger"
2163
2164 #: c-opts.c:366
2165 #, fuzzy, c-format
2166 msgid "missing filename after \"-%s\""
2167 msgstr "Filnamn saknas efter %s"
2168
2169 #: c-opts.c:371
2170 #, fuzzy, c-format
2171 msgid "missing target after \"-%s\""
2172 msgstr "Argument saknas efter %s"
2173
2174 #: c-opts.c:505
2175 #, c-format
2176 msgid "options array incorrectly sorted: %s is before %s"
2177 msgstr ""
2178
2179 #: c-opts.c:550
2180 #, fuzzy, c-format
2181 msgid "too many filenames given.  Type %s --help for usage"
2182 msgstr "För många filnamn. Skriv %s --help för användningsinformation"
2183
2184 #: c-opts.c:937
2185 msgid "-Wno-strict-prototypes is not supported in C++"
2186 msgstr "-Wno-strict-prototypes stödjs inte för C++"
2187
2188 #: c-opts.c:1017
2189 #, fuzzy, c-format
2190 msgid "switch \"%s\" is no longer supported"
2191 msgstr "-f%s stödjs inte längre"
2192
2193 #: c-opts.c:1033
2194 #, c-format
2195 msgid "switch \"%s\" is deprecated, please see documentation for details"
2196 msgstr ""
2197
2198 #: c-opts.c:1153
2199 msgid "-fhandle-exceptions has been renamed to -fexceptions (and is now on by default)"
2200 msgstr ""
2201
2202 #: c-opts.c:1273
2203 #, fuzzy
2204 msgid "output filename specified twice"
2205 msgstr "Utdatafilnamn angivet två gånger"
2206
2207 #: c-opts.c:1387
2208 msgid "-Wformat-y2k ignored without -Wformat"
2209 msgstr "-Wformat-y2k ignorerad utan -Wformat"
2210
2211 #: c-opts.c:1389
2212 msgid "-Wformat-extra-args ignored without -Wformat"
2213 msgstr "-Wformat-extra-args ignorerad utan -Wformat"
2214
2215 #: c-opts.c:1391
2216 #, fuzzy
2217 msgid "-Wformat-zero-length ignored without -Wformat"
2218 msgstr "-Wformat-extra-args ignorerad utan -Wformat"
2219
2220 #: c-opts.c:1393
2221 msgid "-Wformat-nonliteral ignored without -Wformat"
2222 msgstr "-Wformat-nonliteral ignorerad utan -Wformat"
2223
2224 #: c-opts.c:1395
2225 msgid "-Wformat-security ignored without -Wformat"
2226 msgstr "-Wformat-security ignorerad utan -Wformat"
2227
2228 #: c-opts.c:1397
2229 msgid "-Wmissing-format-attribute ignored without -Wformat"
2230 msgstr "-Wmissing-format-attribute ignorerad utan -Wformat"
2231
2232 #: c-opts.c:1419
2233 #, fuzzy, c-format
2234 msgid "opening output file %s"
2235 msgstr "Kan inte öppna utdatafil \"%s\""
2236
2237 #: c-opts.c:1474
2238 #, fuzzy, c-format
2239 msgid "opening dependency file %s"
2240 msgstr "dynamiskt beroende.\n"
2241
2242 #: c-opts.c:1484
2243 #, fuzzy, c-format
2244 msgid "closing dependency file %s"
2245 msgstr "Kunde inte öppna källkodsfil %s.\n"
2246
2247 #: c-opts.c:1487
2248 #, fuzzy, c-format
2249 msgid "when writing output to %s"
2250 msgstr "fel vid skrivning till %s"
2251
2252 #: c-opts.c:1567
2253 #, fuzzy
2254 msgid "to generate dependencies you must specify either -M or -MM"
2255 msgstr "du måste dessutom ange antingen -M eller -MM"
2256
2257 #: c-opts.c:1715
2258 #, c-format
2259 msgid "\"-%c%s%s\" is valid for %s but not for %s"
2260 msgstr ""
2261
2262 #. To keep the lines from getting too long for some compilers, limit
2263 #. to about 500 characters (6 lines) per chunk.
2264 #: c-opts.c:1726
2265 msgid ""
2266 "Switches:\n"
2267 "  -include <file>           Include the contents of <file> before other files\n"
2268 "  -imacros <file>           Accept definition of macros in <file>\n"
2269 "  -iprefix <path>           Specify <path> as a prefix for next two options\n"
2270 "  -iwithprefix <dir>        Add <dir> to the end of the system include path\n"
2271 "  -iwithprefixbefore <dir>  Add <dir> to the end of the main include path\n"
2272 "  -isystem <dir>            Add <dir> to the start of the system include path\n"
2273 msgstr ""
2274 "Flaggor:\n"
2275 "  -include <fil>            Inkludera innehållet i <fil> före andra filer\n"
2276 "  -imacros <fil>            Använd makrodefinitioner i <fil>\n"
2277 "  -iprefix <sökväg>         Sätt <sökväg> som prefix för följande två flaggor\n"
2278 "  -iwithprefix <katalog>    Sätt <katalog> i slutet på systemets include-sökväg\n"
2279 "  -iwithprefixbefore <kat>  Sätt <kat> i slutet på huvud-include-sökvägen\n"
2280 "  -isystem <katalog>        Sätt <katalog> först på systemets include-sökväg\n"
2281
2282 #: c-opts.c:1735
2283 msgid ""
2284 "  -idirafter <dir>          Add <dir> to the end of the system include path\n"
2285 "  -I <dir>                  Add <dir> to the end of the main include path\n"
2286 "  -I-                       Fine-grained include path control; see info docs\n"
2287 "  -nostdinc                 Do not search system include directories\n"
2288 "                             (dirs specified with -isystem will still be used)\n"
2289 "  -nostdinc++               Do not search system include directories for C++\n"
2290 "  -o <file>                 Put output into <file>\n"
2291 msgstr ""
2292 "  -idirafter <katalog>      Sätt <katalog> i slutet på systemets include-sökväg\n"
2293 "  -I <katalog>              Sätt <katalog> i slutet på huvud-include-sökvägen\n"
2294 "  -I-                       Detaljerad include-sökväg kontroll; se info-hjälp\n"
2295 "  -nostdinc                 Använd inte systemets include-sökväg (kataloger\n"
2296 "                            satta med -isystem kommer fortfarande användas)\n"
2297 "  -nostdinc++               Använd inte systemets include-sökväg för C++\n"
2298 "  -o <fil>                  Skriv utdata till <fil>\n"
2299
2300 #: c-opts.c:1744
2301 #, fuzzy
2302 msgid ""
2303 "  -trigraphs                Support ISO C trigraphs\n"
2304 "  -std=<std name>           Specify the conformance standard; one of:\n"
2305 "                            gnu89, gnu99, c89, c99, iso9899:1990,\n"
2306 "                            iso9899:199409, iso9899:1999, c++98\n"
2307 "  -w                        Inhibit warning messages\n"
2308 "  -W[no-]trigraphs          Warn if trigraphs are encountered\n"
2309 "  -W[no-]comment{s}         Warn if one comment starts inside another\n"
2310 msgstr ""
2311 "  -std=<std namn>           Ange standard att följa; en av:\n"
2312 "                            gnu89, gnu99, c89, c99, iso9899:1990,\n"
2313 "                            iso9899:199409, iso9899:1999\n"
2314 "  -+                        Tillåt användning av C++ finesser\n"
2315 "  -w                        Stoppa varningsmeddelande\n"
2316 "  -Wtrigraphs               Varna om trigrapher påträffas\n"
2317 "  -Wno-trigraphs            Varna inte om trigrapher\n"
2318 "  -Wcomment{s}              Varna om en kommentar börjar i en annan kommentar\n"
2319
2320 #: c-opts.c:1753
2321 #, fuzzy
2322 msgid ""
2323 "  -W[no-]traditional        Warn about features not present in traditional C\n"
2324 "  -W[no-]undef              Warn if an undefined macro is used by #if\n"
2325 "  -W[no-]import             Warn about the use of the #import directive\n"
2326 msgstr ""
2327 "  -Wno-comment{s}           Varna inte om kommentarer\n"
2328 "  -Wtraditional             Varna om finesser som inte finns i traditionell C\n"
2329 "  -Wno-traditional          Varna inte om traditionell C\n"
2330 "  -Wundef                   Varna om ett odefinierat makro används av #if\n"
2331 "  -Wno-undef                Varna inte om att testa odefinierade makron\n"
2332 "  -Wimport                  Varna om användande av direktivet #import\n"
2333
2334 #: c-opts.c:1758
2335 #, fuzzy
2336 msgid ""
2337 "  -W[no-]error              Treat all warnings as errors\n"
2338 "  -W[no-]system-headers     Do not suppress warnings from system headers\n"
2339 "  -W[no-]all                Enable most preprocessor warnings\n"
2340 msgstr ""
2341 "  -Wno-import               Varna inte om användande av #import\n"
2342 "  -Werror                   Behandla alla varningar som fel\n"
2343 "  -Wno-error                Behandla inte varningar som fel\n"
2344 "  -Wsystem-headers          Dölj inte varningar från system-include-filer\n"
2345 "  -Wno-system-headers       Dölj varningar från system-include-filer\n"
2346 "  -Wall                     Aktivera alla preprocessor-varningar\n"
2347
2348 #: c-opts.c:1763
2349 #, fuzzy
2350 msgid ""
2351 "  -M                        Generate make dependencies\n"
2352 "  -MM                       As -M, but ignore system header files\n"
2353 "  -MD                       Generate make dependencies and compile\n"
2354 "  -MMD                      As -MD, but ignore system header files\n"
2355 "  -MF <file>                Write dependency output to the given file\n"
2356 "  -MG                       Treat missing header file as generated files\n"
2357 msgstr ""
2358 "  -M                        Generera make beroenden\n"
2359 "  -MM                       Som -M, men ignorera system-include-filer\n"
2360 "  -MF <fil>                 Skriv beroenden till den givna filen\n"
2361 "  -MG                       Behandla saknade filer som genererade filer\n"
2362
2363 # fixme: vad menas med unquoted
2364 #: c-opts.c:1771
2365 msgid ""
2366 "  -MP\t\t\t    Generate phony targets for all headers\n"
2367 "  -MQ <target>              Add a MAKE-quoted target\n"
2368 "  -MT <target>              Add an unquoted target\n"
2369 msgstr ""
2370 "  -MP\t\t\t    Generera phony-mål för alla include-filer\n"
2371 "  -MQ <mål>                 Lägg till MAKE-citerat mål\n"
2372 "  -MT <mål>                 Lägg till ociterat mål\n"
2373
2374 #: c-opts.c:1776
2375 #, fuzzy
2376 msgid ""
2377 "  -D<macro>                 Define a <macro> with string '1' as its value\n"
2378 "  -D<macro>=<val>           Define a <macro> with <val> as its value\n"
2379 "  -A<question>=<answer>     Assert the <answer> to <question>\n"
2380 "  -A-<question>=<answer>    Disable the <answer> to <question>\n"
2381 "  -U<macro>                 Undefine <macro> \n"
2382 "  -v                        Display the version number\n"
2383 msgstr ""
2384 "  -D<makro>                 Definiera <makro> med strängen \"1\" som sitt värde\n"
2385 "  -D<makro>=<värde>         Definiera <makro> with <värde> som sitt värde\n"
2386 "  -A<fråga> (<svar>)        Ange svaret <svar> på frågan <fråga>\n"
2387 "  -A-<fråga> (<svar>)       Slå av svaret <svar> på frågan <fråga>\n"
2388 "  -U<makro>                 Gör <makro> till icke definierat\n"
2389 "  -v                        Visa versionsnummer\n"
2390
2391 #: c-opts.c:1784
2392 msgid ""
2393 "  -H                        Print the name of header files as they are used\n"
2394 "  -C                        Do not discard comments\n"
2395 "  -dM                       Display a list of macro definitions active at end\n"
2396 "  -dD                       Preserve macro definitions in output\n"
2397 "  -dN                       As -dD except that only the names are preserved\n"
2398 "  -dI                       Include #include directives in the output\n"
2399 msgstr ""
2400 "  -H                        Skriv namnet på include-filer när de används\n"
2401 "  -C                        Släng inte bort kommentarer\n"
2402 "  -dM                       Visa en lista med aktiva makron i slutet\n"
2403 "  -dD                       Bevara mokrodefinitioner i utdata\n"
2404 "  -dN                       Som -dD men bara namnet bevaras\n"
2405 "  -dI                       Ta med #include-direktives i utdata\n"
2406
2407 #: c-opts.c:1792
2408 #, fuzzy
2409 msgid ""
2410 "  -f[no-]preprocessed       Treat the input file as already preprocessed\n"
2411 "  -ftabstop=<number>        Distance between tab stops for column reporting\n"
2412 "  -P                        Do not generate #line directives\n"
2413 "  -remap                    Remap file names when including files\n"
2414 "  --help                    Display this information\n"
2415 msgstr ""
2416 "  -fpreprocessed            Tolka infiler som redan preprocessade\n"
2417 "  -ftabstop=<nummer>        Avstånd mellan tabbar för kolumutskrifter\n"
2418 "  -P                        Genererar inte #line-direktiv\n"
2419 "  -$                        Tillåt inte '$' i identifierare\n"
2420 "  -remap                    Mappa om filnamn vid inkludering av filer\n"
2421 "  --version                 Visa versionsinformation\n"
2422 "  -h or --help              Visa denna information\n"
2423
2424 #. Like YYERROR but do call yyerror.
2425 #: c-parse.y:55 parse.y:48 objc-parse.y:55
2426 msgid "syntax error"
2427 msgstr "syntaxfel"
2428
2429 #: /usr/share/bison/bison.simple:179
2430 msgid "syntax error: cannot back up"
2431 msgstr "syntaxfel: kan inte backa tillbaka"
2432
2433 #: c-parse.y:325 objc-parse.y:346
2434 msgid "ISO C forbids an empty source file"
2435 msgstr "ISO C förbjuder tomma källkodsfiler"
2436
2437 #: c-parse.y:366 c-typeck.c:6916 objc-parse.y:388
2438 msgid "argument of `asm' is not a constant string"
2439 msgstr "argumentet till \"asm\" är inte en konstant sträng"
2440
2441 #: c-parse.y:374 objc-parse.y:396
2442 msgid "ISO C forbids data definition with no type or storage class"
2443 msgstr "ISO C förbjuder datadefinition utan typ eller lagringsklass"
2444
2445 #: c-parse.y:376 objc-parse.y:398
2446 msgid "data definition has no type or storage class"
2447 msgstr "datadefinition har ingen typ eller lagringsklass"
2448
2449 #: c-parse.y:389 objc-parse.y:411
2450 msgid "ISO C does not allow extra `;' outside of a function"
2451 msgstr "ISO C tillåter inte extra \";\" utanför funktioner"
2452
2453 #: c-parse.y:449 cppexp.c:1312
2454 msgid "traditional C rejects the unary plus operator"
2455 msgstr "traditionell C hanterar inte operatorn unärt plus"
2456
2457 #: c-parse.y:496 objc-parse.y:518
2458 msgid "`sizeof' applied to a bit-field"
2459 msgstr "\"sizeof\" applicerat på ett bitfält"
2460
2461 #: c-parse.y:583 objc-parse.y:605
2462 msgid "ISO C forbids omitting the middle term of a ?: expression"
2463 msgstr "ISO C förbjuder uteslutande av den mittersta termen i ett ?: uttryck"
2464
2465 #: c-parse.y:632 objc-parse.y:654
2466 msgid "ISO C89 forbids compound literals"
2467 msgstr ""
2468
2469 #: c-parse.y:646 objc-parse.y:668
2470 msgid "ISO C forbids braced-groups within expressions"
2471 msgstr ""
2472
2473 #: c-parse.y:677 objc-parse.y:699
2474 msgid "first argument to __builtin_choose_expr not a constant"
2475 msgstr "första argumentet till \"__builtin_choose_expr\" är inte en konstant"
2476
2477 #: c-parse.y:721 objc-parse.y:767
2478 #, fuzzy
2479 msgid "traditional C rejects ISO C style function definitions"
2480 msgstr "traditionell C stödjer inte sträng-sammanslagning"
2481
2482 #: c-parse.y:985 c-parse.y:991 c-parse.y:997 c-parse.y:1003 c-parse.y:1024
2483 #: c-parse.y:1030 c-parse.y:1036 c-parse.y:1042 c-parse.y:1075 c-parse.y:1081
2484 #: c-parse.y:1087 c-parse.y:1093 c-parse.y:1138 c-parse.y:1144 c-parse.y:1150
2485 #: c-parse.y:1156 parse.y:1933 parse.y:1940 parse.y:1975 objc-parse.y:1031
2486 #: objc-parse.y:1037 objc-parse.y:1043 objc-parse.y:1049 objc-parse.y:1070
2487 #: objc-parse.y:1076 objc-parse.y:1082 objc-parse.y:1088 objc-parse.y:1121
2488 #: objc-parse.y:1127 objc-parse.y:1133 objc-parse.y:1139 objc-parse.y:1184
2489 #: objc-parse.y:1190 objc-parse.y:1196 objc-parse.y:1202
2490 #, c-format
2491 msgid "`%s' is not at beginning of declaration"
2492 msgstr "\"%s\" är inte i början av deklarationen"
2493
2494 #: c-parse.y:1441 objc-parse.y:1496
2495 msgid "ISO C forbids empty initializer braces"
2496 msgstr ""
2497
2498 #: c-parse.y:1455 objc-parse.y:1510
2499 msgid "ISO C89 forbids specifying subobject to initialize"
2500 msgstr "ISO C89 förbjuder specifiering av subobjekt som skall initieras"
2501
2502 #: c-parse.y:1458 objc-parse.y:1513
2503 msgid "obsolete use of designated initializer without `='"
2504 msgstr "obsolet angivelse av initierare utan \"=\""
2505
2506 #: c-parse.y:1462 objc-parse.y:1517
2507 msgid "obsolete use of designated initializer with `:'"
2508 msgstr "obsolet användning av initierare med \":\""
2509
2510 #: c-parse.y:1489 objc-parse.y:1544
2511 msgid "ISO C forbids specifying range of elements to initialize"
2512 msgstr ""
2513
2514 #: c-parse.y:1497 c-parse.y:1528 objc-parse.y:1552 objc-parse.y:1583
2515 msgid "ISO C forbids nested functions"
2516 msgstr "ISO C förbjuder nästlade funktioner"
2517
2518 #: c-parse.y:1703 objc-parse.y:1760
2519 msgid "ISO C forbids forward references to `enum' types"
2520 msgstr ""
2521
2522 #: c-parse.y:1715 parse.y:2411 objc-parse.y:1772
2523 msgid "comma at end of enumerator list"
2524 msgstr "komma i slutet av uppräkningslista"
2525
2526 #: c-parse.y:1723 objc-parse.y:1780
2527 msgid "no semicolon at end of struct or union"
2528 msgstr "inget semikolon vid slutet av struktur eller union"
2529
2530 #: c-parse.y:1732 objc-parse.y:1789 objc-parse.y:2864
2531 msgid "extra semicolon in struct or union specified"
2532 msgstr "extra semikolon i struktur eller union angivet"
2533
2534 #: c-parse.y:1745 objc-parse.y:1816
2535 msgid "ISO C doesn't support unnamed structs/unions"
2536 msgstr "ISO C stödjer inte ej namnsatta strukturer/unioner"
2537
2538 #: c-parse.y:1754 objc-parse.y:1825
2539 msgid "ISO C forbids member declarations with no members"
2540 msgstr "ISO C förbjuder medlemsdeklarationer utan medlemmar"
2541
2542 #: c-parse.y:1913 objc-parse.y:1984
2543 msgid "deprecated use of label at end of compound statement"
2544 msgstr ""
2545
2546 #: c-parse.y:1930 objc-parse.y:2001
2547 msgid "ISO C89 forbids mixed declarations and code"
2548 msgstr "ISO C89 förbjuder blandade deklarationer och kod"
2549
2550 #: c-parse.y:2005 objc-parse.y:2080
2551 msgid "ISO C forbids label declarations"
2552 msgstr ""
2553
2554 #: c-parse.y:2055 parse.y:1638 objc-parse.y:2130
2555 msgid "braced-group within expression allowed only inside a function"
2556 msgstr ""
2557
2558 #: c-parse.y:2182 objc-parse.y:2257
2559 msgid "empty body in an else-statement"
2560 msgstr "tom kropp i else-sats"
2561
2562 #: c-parse.y:2303 objc-parse.y:2378
2563 msgid "ISO C forbids `goto *expr;'"
2564 msgstr "ISO C förbjuder \"goto *expr;\""
2565
2566 #: c-parse.y:2403 objc-parse.y:2478
2567 msgid "ISO C forbids forward parameter declarations"
2568 msgstr ""
2569
2570 #. Gcc used to allow this as an extension.  However, it does
2571 #. not work for all targets, and thus has been disabled.
2572 #. Also, since func (...) and func () are indistinguishable,
2573 #. it caused problems with the code in expand_builtin which
2574 #. tries to verify that BUILT_IN_NEXT_ARG is being used
2575 #. correctly.
2576 #: c-parse.y:2429 objc-parse.y:2504
2577 msgid "ISO C requires a named argument before `...'"
2578 msgstr "ISO C kräver ett namnsatt argument före \"...\""
2579
2580 #: c-parse.y:2526 objc-parse.y:2601
2581 msgid "`...' in old-style identifier list"
2582 msgstr "\"...\" i en gammaldags identifierarlista"
2583
2584 #: /usr/share/bison/bison.simple:795
2585 #, fuzzy
2586 msgid "parse error; also virtual memory exhausted"
2587 msgstr "parsningsfel; och det virtuella minnet tog slut"
2588
2589 #: /usr/share/bison/bison.simple:799 cp/spew.c:364
2590 msgid "parse error"
2591 msgstr "parsningsfel"
2592
2593 #: /usr/share/bison/bison.simple:924
2594 msgid "parser stack overflow"
2595 msgstr "parsestack överfull"
2596
2597 #: c-parse.y:2838 cp/spew.c:1525 objc-parse.y:3537
2598 #, c-format
2599 msgid "%s at end of input"
2600 msgstr "%s vid slutet av indatan"
2601
2602 #: c-parse.y:2844 cp/spew.c:1533 objc-parse.y:3543
2603 #, c-format
2604 msgid "%s before %s'%c'"
2605 msgstr "%s före %s'%c'"
2606
2607 #: c-parse.y:2846 cp/spew.c:1535 objc-parse.y:3545
2608 #, c-format
2609 msgid "%s before %s'\\x%x'"
2610 msgstr "%s före %s'\\x%x'"
2611
2612 #: c-parse.y:2850 cp/spew.c:1542 objc-parse.y:3549
2613 #, c-format
2614 msgid "%s before string constant"
2615 msgstr "%s före strängkonstant"
2616
2617 #: c-parse.y:2852 cp/spew.c:1544 objc-parse.y:3551
2618 #, c-format
2619 msgid "%s before numeric constant"
2620 msgstr "%s före numerisk konstant"
2621
2622 #: c-parse.y:2854 objc-parse.y:3553
2623 #, c-format
2624 msgid "%s before \"%s\""
2625 msgstr "%s före \"%s\""
2626
2627 #: c-parse.y:2856 objc-parse.y:3555
2628 #, c-format
2629 msgid "%s before '%s' token"
2630 msgstr "%s före symbolen '%s'"
2631
2632 #: c-parse.y:2921
2633 msgid "traditional C rejects string concatenation"
2634 msgstr "traditionell C stödjer inte sträng-sammanslagning"
2635
2636 #: c-parse.y:3047 objc-parse.y:3779
2637 #, c-format
2638 msgid "syntax error at '%s' token"
2639 msgstr "syntaxfel vid token \"%s\""
2640
2641 #: c-pragma.c:107
2642 msgid "#pragma pack (pop) encountered without matching #pragma pack (push, <n>)"
2643 msgstr "#pragma pack (pop) påträffat utan matchande #pragma pack (push, <n>)"
2644
2645 #: c-pragma.c:125
2646 #, c-format
2647 msgid "#pragma pack(pop, %s) encountered without matching #pragma pack(push, %s, <n>)"
2648 msgstr "#pragma pack(pop, %s) påträffat utan matchande #pragma pack(push, %s, <n>)"
2649
2650 #: c-pragma.c:145
2651 #, fuzzy
2652 msgid "#pragma pack(push[, id], <n>) is not supported on this target"
2653 msgstr "attributet \"section\" stöds inte för denna målarkitektur"
2654
2655 #: c-pragma.c:147
2656 #, fuzzy
2657 msgid "#pragma pack(pop[, id], <n>) is not supported on this target"
2658 msgstr "attributet \"section\" stöds inte för denna målarkitektur"
2659
2660 #: c-pragma.c:167
2661 #, fuzzy
2662 msgid "missing '(' after '#pragma pack' - ignored"
2663 msgstr "saknas '(' efter predikat"
2664
2665 #: c-pragma.c:180 c-pragma.c:230
2666 msgid "malformed '#pragma pack' - ignored"
2667 msgstr ""
2668
2669 #: c-pragma.c:185
2670 msgid "malformed '#pragma pack(push[, id], <n>)' - ignored"
2671 msgstr ""
2672
2673 #: c-pragma.c:187
2674 msgid "malformed '#pragma pack(pop[, id])' - ignored"
2675 msgstr ""
2676
2677 #: c-pragma.c:196
2678 #, fuzzy, c-format
2679 msgid "unknown action '%s' for '#pragma pack' - ignored"
2680 msgstr "skräp vid slutet av \"#pragma pack\""
2681
2682 #: c-pragma.c:233
2683 msgid "junk at end of '#pragma pack'"
2684 msgstr "skräp vid slutet av \"#pragma pack\""
2685
2686 #: c-pragma.c:247
2687 #, c-format
2688 msgid "alignment must be a small power of two, not %d"
2689 msgstr ""
2690
2691 #: c-pragma.c:280
2692 #, c-format
2693 msgid "applying #pragma weak `%s' after first use results in unspecified behavior"
2694 msgstr ""
2695
2696 #: c-pragma.c:328 c-pragma.c:333
2697 msgid "malformed #pragma weak, ignored"
2698 msgstr ""
2699
2700 #: c-pragma.c:337
2701 msgid "junk at end of #pragma weak"
2702 msgstr "skräp vid slutet av #pragma weak"
2703
2704 #: c-pragma.c:372 c-pragma.c:377
2705 msgid "malformed #pragma redefine_extname, ignored"
2706 msgstr ""
2707
2708 #: c-pragma.c:382
2709 #, fuzzy
2710 msgid "junk at end of #pragma redefine_extname"
2711 msgstr "skräp vid slutet av #pragma weak"
2712
2713 #: c-pragma.c:389 c-pragma.c:470
2714 msgid "#pragma redefine_extname conflicts with declaration"
2715 msgstr ""
2716
2717 #: c-pragma.c:420
2718 msgid "malformed #pragma extern_prefix, ignored"
2719 msgstr ""
2720
2721 #: c-pragma.c:425
2722 #, fuzzy
2723 msgid "junk at end of #pragma extern_prefix"
2724 msgstr "skräp vid slutet av #pragma weak"
2725
2726 #: c-pragma.c:457
2727 #, fuzzy
2728 msgid "asm declaration conflicts with previous rename"
2729 msgstr "sektion \"%s\" står i konflikt med tidigare deklaration"
2730
2731 #: c-semantics.c:565
2732 msgid "break statement not within loop or switch"
2733 msgstr "break-sats som inte är i en loop eller switch"
2734
2735 #: c-semantics.c:583
2736 msgid "continue statement not within a loop"
2737 msgstr "continue-sats som inte är i en loop"
2738
2739 #: c-semantics.c:678
2740 msgid "destructor needed for `%#D'"
2741 msgstr "destruerare behövs för \"%#D\""
2742
2743 #: c-semantics.c:679
2744 msgid "where case label appears here"
2745 msgstr ""
2746
2747 #: c-semantics.c:682
2748 msgid "(enclose actions of previous case statements requiring destructors in their own scope.)"
2749 msgstr ""
2750
2751 #: c-semantics.c:725 c-typeck.c:6942 cp/semantics.c:897
2752 #, c-format
2753 msgid "%s qualifier ignored on asm"
2754 msgstr ""
2755
2756 #: c-typeck.c:123
2757 #, c-format
2758 msgid "`%s' has an incomplete type"
2759 msgstr "\"%s\" har en inkomplett typ"
2760
2761 #: c-typeck.c:145 cp/call.c:2865
2762 msgid "invalid use of void expression"
2763 msgstr "ogiltig användning av void-uttryck"
2764
2765 #: c-typeck.c:153
2766 #, fuzzy
2767 msgid "invalid use of flexible array member"
2768 msgstr "ISO C89 stöder inte flexibla fältmedlemmar"
2769
2770 #: c-typeck.c:159
2771 msgid "invalid use of array with unspecified bounds"
2772 msgstr ""
2773
2774 #: c-typeck.c:167
2775 #, c-format
2776 msgid "invalid use of undefined type `%s %s'"
2777 msgstr ""
2778
2779 #. If this type has a typedef-name, the TYPE_NAME is a TYPE_DECL.
2780 #: c-typeck.c:171
2781 #, c-format
2782 msgid "invalid use of incomplete typedef `%s'"
2783 msgstr ""
2784
2785 #: c-typeck.c:424 c-typeck.c:438
2786 msgid "function types not truly compatible in ISO C"
2787 msgstr "funktionstyper inte riktigt kompatibla i ISO C"
2788
2789 #: c-typeck.c:603
2790 msgid "types are not quite compatible"
2791 msgstr "typerna är inte riktigt kompatibla"
2792
2793 #: c-typeck.c:757 c-typeck.c:2687
2794 msgid "arithmetic on pointer to an incomplete type"
2795 msgstr "aritmetik på pekare till inkomplett typ"
2796
2797 #: c-typeck.c:1136
2798 #, c-format
2799 msgid "%s has no member named `%s'"
2800 msgstr "%s har ingen medlem med namn \"%s\""
2801
2802 #: c-typeck.c:1172
2803 #, c-format
2804 msgid "request for member `%s' in something not a structure or union"
2805 msgstr "begäran av medlem \"%s\" i något som inte är en struktur eller union"
2806
2807 #: c-typeck.c:1204
2808 msgid "dereferencing pointer to incomplete type"
2809 msgstr "derefererar pekare till inkomplett typ"
2810
2811 #: c-typeck.c:1208
2812 msgid "dereferencing `void *' pointer"
2813 msgstr "derefererar \"void *\"-pekare"
2814
2815 #: c-typeck.c:1225 cp/typeck.c:2369
2816 #, c-format
2817 msgid "invalid type argument of `%s'"
2818 msgstr "ogiltigt typargument till \"%s\""
2819
2820 #: c-typeck.c:1244 cp/typeck.c:2395
2821 msgid "subscript missing in array reference"
2822 msgstr ""
2823
2824 #: c-typeck.c:1265 cp/typeck.c:2437
2825 msgid "array subscript has type `char'"
2826 msgstr "fältindex har typen \"char\""
2827
2828 #: c-typeck.c:1273 c-typeck.c:1362 cp/typeck.c:2444 cp/typeck.c:2523
2829 msgid "array subscript is not an integer"
2830 msgstr "fältindex är inte ett heltal"
2831
2832 #: c-typeck.c:1306
2833 msgid "ISO C forbids subscripting `register' array"
2834 msgstr ""
2835
2836 #: c-typeck.c:1308
2837 #, fuzzy
2838 msgid "ISO C90 forbids subscripting non-lvalue array"
2839 msgstr "ISO C++ förbjuder tilldelning av fält"
2840
2841 #: c-typeck.c:1341
2842 msgid "subscript has type `char'"
2843 msgstr "index har typen \"char\""
2844
2845 #: c-typeck.c:1357 cp/typeck.c:2518
2846 msgid "subscripted value is neither array nor pointer"
2847 msgstr ""
2848
2849 #: c-typeck.c:1411
2850 #, c-format
2851 msgid "`%s' undeclared here (not in a function)"
2852 msgstr "\"%s\" odeklarerad här (inte i en funktion)"
2853
2854 #: c-typeck.c:1418
2855 #, c-format
2856 msgid "`%s' undeclared (first use in this function)"
2857 msgstr "\"%s\" odeklarerad (första förekomsten i denna funktionen)"
2858
2859 #: c-typeck.c:1423
2860 msgid "(Each undeclared identifier is reported only once"
2861 msgstr "(Varje odeklarerad identifierare rapporteras bara"
2862
2863 #: c-typeck.c:1424
2864 msgid "for each function it appears in.)"
2865 msgstr "en gång för varje funktion den finns i.)"
2866
2867 #: c-typeck.c:1441
2868 #, c-format
2869 msgid "local declaration of `%s' hides instance variable"
2870 msgstr ""
2871
2872 #: c-typeck.c:1518
2873 msgid "called object is not a function"
2874 msgstr "anropat objekt är inte en funktion"
2875
2876 #: c-typeck.c:1604 cp/typeck.c:2829
2877 msgid "too many arguments to function"
2878 msgstr "för många argument till funktion"
2879
2880 #: c-typeck.c:1625
2881 #, c-format
2882 msgid "type of formal parameter %d is incomplete"
2883 msgstr ""
2884
2885 #: c-typeck.c:1638
2886 #, c-format
2887 msgid "%s as integer rather than floating due to prototype"
2888 msgstr ""
2889
2890 #: c-typeck.c:1641
2891 #, c-format
2892 msgid "%s as integer rather than complex due to prototype"
2893 msgstr ""
2894
2895 #: c-typeck.c:1644
2896 #, c-format
2897 msgid "%s as complex rather than floating due to prototype"
2898 msgstr ""
2899
2900 #: c-typeck.c:1647
2901 #, c-format
2902 msgid "%s as floating rather than integer due to prototype"
2903 msgstr ""
2904
2905 #: c-typeck.c:1650
2906 #, c-format
2907 msgid "%s as complex rather than integer due to prototype"
2908 msgstr "%s som complex istället för heltal grund av prototyp"
2909
2910 #: c-typeck.c:1653
2911 #, c-format
2912 msgid "%s as floating rather than complex due to prototype"
2913 msgstr ""
2914
2915 #: c-typeck.c:1663
2916 #, c-format
2917 msgid "%s as `float' rather than `double' due to prototype"
2918 msgstr ""
2919
2920 #: c-typeck.c:1681
2921 #, c-format
2922 msgid "%s with different width due to prototype"
2923 msgstr ""
2924
2925 #: c-typeck.c:1715
2926 #, c-format
2927 msgid "%s as unsigned due to prototype"
2928 msgstr "%s som unsigned på grund av prototyp"
2929
2930 #: c-typeck.c:1717
2931 #, c-format
2932 msgid "%s as signed due to prototype"
2933 msgstr "%s som signed på grund av prototyp"
2934
2935 #: c-typeck.c:1751 cp/typeck.c:2933
2936 msgid "too few arguments to function"
2937 msgstr "för få argument till funktion"
2938
2939 #: c-typeck.c:1793
2940 msgid "suggest parentheses around + or - inside shift"
2941 msgstr "föreslår parenteser runt + eller - inuti skift"
2942
2943 #: c-typeck.c:1800
2944 msgid "suggest parentheses around && within ||"
2945 msgstr "föreslår parenteser runt && inuti ||"
2946
2947 #: c-typeck.c:1809
2948 msgid "suggest parentheses around arithmetic in operand of |"
2949 msgstr "föreslår parenteser runt aritmetik inuti operanden till |"
2950
2951 #: c-typeck.c:1812
2952 msgid "suggest parentheses around comparison in operand of |"
2953 msgstr "föreslår parenteser runt jämförelse inuti operanden till |"
2954
2955 #: c-typeck.c:1821
2956 msgid "suggest parentheses around arithmetic in operand of ^"
2957 msgstr "föreslår parenteser runt aritmetik inuti operanden till ^"
2958
2959 #: c-typeck.c:1824
2960 msgid "suggest parentheses around comparison in operand of ^"
2961 msgstr "föreslår parenteser runt jämförelse inuti operanden till ^"
2962
2963 #: c-typeck.c:1831
2964 msgid "suggest parentheses around + or - in operand of &"
2965 msgstr "föreslår parenteser runt + eller - inuti operanden till &"
2966
2967 #: c-typeck.c:1834
2968 msgid "suggest parentheses around comparison in operand of &"
2969 msgstr "föreslår parenteser runt jämförelser inuti operanden till &"
2970
2971 #: c-typeck.c:1841
2972 msgid "comparisons like X<=Y<=Z do not have their mathematical meaning"
2973 msgstr "jämförelser som X<=Y<=Z har inte sin matematiska mening"
2974
2975 #: c-typeck.c:2001 c-typeck.c:2036
2976 msgid "division by zero"
2977 msgstr ""
2978
2979 #: c-typeck.c:2081 cp/typeck.c:3194
2980 msgid "right shift count is negative"
2981 msgstr "högershiftoperanden är negativ"
2982
2983 #: c-typeck.c:2088 cp/typeck.c:3200
2984 msgid "right shift count >= width of type"
2985 msgstr "högershiftoperanden >= storleken på typen"
2986
2987 #: c-typeck.c:2109 cp/typeck.c:3219
2988 msgid "left shift count is negative"
2989 msgstr "vänstershiftoperanden är negativ"
2990
2991 #: c-typeck.c:2112 cp/typeck.c:3221
2992 msgid "left shift count >= width of type"
2993 msgstr "vänstershiftoperanden >= storleken på typen"
2994
2995 #: c-typeck.c:2133
2996 msgid "shift count is negative"
2997 msgstr "shiftoperanden är negativ"
2998
2999 #: c-typeck.c:2135
3000 msgid "shift count >= width of type"
3001 msgstr "shiftoperanden >= storleken på typen"
3002
3003 #: c-typeck.c:2152 cp/typeck.c:3256
3004 msgid "comparing floating point with == or != is unsafe"
3005 msgstr "jämföra flyttal med == eller != är osäkert"
3006
3007 #: c-typeck.c:2178 c-typeck.c:2184
3008 msgid "ISO C forbids comparison of `void *' with function pointer"
3009 msgstr "ISO C förbjuder jämförelse mellan \"void *\" och funktionspekare"
3010
3011 #: c-typeck.c:2187 c-typeck.c:2227 c-typeck.c:2255
3012 msgid "comparison of distinct pointer types lacks a cast"
3013 msgstr ""
3014
3015 #: c-typeck.c:2201 c-typeck.c:2206 c-typeck.c:2275 c-typeck.c:2280
3016 msgid "comparison between pointer and integer"
3017 msgstr "jämförelse mellan pekare och heltal"
3018
3019 #: c-typeck.c:2222 c-typeck.c:2250
3020 msgid "ISO C forbids ordered comparisons of pointers to functions"
3021 msgstr "ISO C förbjuder ordningsjämförelse på pekare till funktioner"
3022
3023 #: c-typeck.c:2247
3024 msgid "comparison of complete and incomplete pointers"
3025 msgstr "jämförelse av kompletta och inkompletta pekare"
3026
3027 #: c-typeck.c:2263 c-typeck.c:2270
3028 msgid "ordered comparison of pointer with integer zero"
3029 msgstr ""
3030
3031 #: c-typeck.c:2294 cp/typeck.c:3389
3032 msgid "unordered comparison on non-floating point argument"
3033 msgstr ""
3034
3035 #: c-typeck.c:2505
3036 msgid "comparison between signed and unsigned"
3037 msgstr "jämföreslse mellan signed och unsigned"
3038
3039 #: c-typeck.c:2551 cp/typeck.c:3633
3040 msgid "comparison of promoted ~unsigned with constant"
3041 msgstr ""
3042
3043 #: c-typeck.c:2559 cp/typeck.c:3641
3044 msgid "comparison of promoted ~unsigned with unsigned"
3045 msgstr ""
3046
3047 #: c-typeck.c:2639
3048 msgid "pointer of type `void *' used in subtraction"
3049 msgstr "pekare av typ \"void *\" använd i subtraktion"
3050
3051 #: c-typeck.c:2641
3052 msgid "pointer to a function used in subtraction"
3053 msgstr "pekare till funktion använd i subtraktion"
3054
3055 #: c-typeck.c:2738
3056 msgid "wrong type argument to unary plus"
3057 msgstr ""
3058
3059 #: c-typeck.c:2751
3060 msgid "wrong type argument to unary minus"
3061 msgstr ""
3062
3063 #: c-typeck.c:2768
3064 msgid "ISO C does not support `~' for complex conjugation"
3065 msgstr "ISO C stödjer inte ~ för komplex konjugering"
3066
3067 #: c-typeck.c:2774
3068 msgid "wrong type argument to bit-complement"
3069 msgstr ""
3070
3071 #: c-typeck.c:2783
3072 msgid "wrong type argument to abs"
3073 msgstr "fel typ på argument till abs"
3074
3075 #: c-typeck.c:2795
3076 msgid "wrong type argument to conjugation"
3077 msgstr ""
3078
3079 #: c-typeck.c:2809
3080 msgid "wrong type argument to unary exclamation mark"
3081 msgstr ""
3082
3083 #: c-typeck.c:2852
3084 msgid "ISO C does not support `++' and `--' on complex types"
3085 msgstr "ISO C stöder inte \"++\" och \"--\" på komplexa typer"
3086
3087 #: c-typeck.c:2867 c-typeck.c:2899
3088 #, fuzzy
3089 msgid "wrong type argument to increment"
3090 msgstr "fel typ på argument till %s"
3091
3092 #: c-typeck.c:2869 c-typeck.c:2901
3093 #, fuzzy
3094 msgid "wrong type argument to decrement"
3095 msgstr "fel typ på argument till %s"
3096
3097 #: c-typeck.c:2890
3098 msgid "increment of pointer to unknown structure"
3099 msgstr ""
3100
3101 #: c-typeck.c:2892
3102 msgid "decrement of pointer to unknown structure"
3103 msgstr ""
3104
3105 #: c-typeck.c:3029
3106 msgid "ISO C forbids the address of a cast expression"
3107 msgstr ""
3108
3109 #: c-typeck.c:3039
3110 msgid "invalid lvalue in unary `&'"
3111 msgstr ""
3112
3113 #: c-typeck.c:3071
3114 #, c-format
3115 msgid "attempt to take address of bit-field structure member `%s'"
3116 msgstr ""
3117
3118 #: c-typeck.c:3180 c-typeck.c:4651 c-typeck.c:4667 c-typeck.c:4683
3119 #: final.c:3146 final.c:3148 gcc.c:4381 rtl-error.c:122 toplev.c:1694
3120 #: config/cris/cris.c:545 cp/spew.c:1538 cp/typeck.c:4367 java/expr.c:364
3121 #: java/verify.c:1467 java/verify.c:1468 java/verify.c:1483
3122 #, c-format
3123 msgid "%s"
3124 msgstr "%s"
3125
3126 #: c-typeck.c:3241
3127 msgid "ISO C forbids use of conditional expressions as lvalues"
3128 msgstr ""
3129
3130 #: c-typeck.c:3244
3131 msgid "ISO C forbids use of compound expressions as lvalues"
3132 msgstr ""
3133
3134 #: c-typeck.c:3247
3135 msgid "ISO C forbids use of cast expressions as lvalues"
3136 msgstr ""
3137
3138 #: c-typeck.c:3264
3139 #, c-format
3140 msgid "%s of read-only member `%s'"
3141 msgstr ""
3142
3143 #: c-typeck.c:3268
3144 #, c-format
3145 msgid "%s of read-only variable `%s'"
3146 msgstr ""
3147
3148 #: c-typeck.c:3271
3149 #, c-format
3150 msgid "%s of read-only location"
3151 msgstr ""
3152
3153 #: c-typeck.c:3290
3154 #, fuzzy, c-format
3155 msgid "cannot take address of bit-field `%s'"
3156 msgstr "kan inte ta adressen till bitfält \"%s\""
3157
3158 #: c-typeck.c:3318
3159 #, c-format
3160 msgid "global register variable `%s' used in nested function"
3161 msgstr "global registervariabel \"%s\" använd i nästlad funktion"
3162
3163 #: c-typeck.c:3322
3164 #, c-format
3165 msgid "register variable `%s' used in nested function"
3166 msgstr "registervariabel \\\"%s\\\" använd i nästlad funktion"
3167
3168 #: c-typeck.c:3329
3169 #, c-format
3170 msgid "address of global register variable `%s' requested"
3171 msgstr "adress på global registervariabel \"%s\" efterfrågad"
3172
3173 #: c-typeck.c:3341
3174 msgid "cannot put object with volatile field into register"
3175 msgstr ""
3176
3177 #: c-typeck.c:3345
3178 #, c-format
3179 msgid "address of register variable `%s' requested"
3180 msgstr "adress på register variabel \"%s\" efterfrågad"
3181
3182 #: c-typeck.c:3453
3183 msgid "signed and unsigned type in conditional expression"
3184 msgstr "typ signed och unsigned i villkorsuttryck"
3185
3186 #: c-typeck.c:3460
3187 msgid "ISO C forbids conditional expr with only one void side"
3188 msgstr ""
3189
3190 #: c-typeck.c:3476 c-typeck.c:3483
3191 msgid "ISO C forbids conditional expr between `void *' and function pointer"
3192 msgstr ""
3193
3194 #: c-typeck.c:3489
3195 msgid "pointer type mismatch in conditional expression"
3196 msgstr ""
3197
3198 #: c-typeck.c:3496 c-typeck.c:3506
3199 msgid "pointer/integer type mismatch in conditional expression"
3200 msgstr ""
3201
3202 #: c-typeck.c:3520
3203 msgid "type mismatch in conditional expression"
3204 msgstr "typfel i villkorsuttryck"
3205
3206 #: c-typeck.c:3591 cp/typeck.c:4623
3207 msgid "left-hand operand of comma expression has no effect"
3208 msgstr ""
3209
3210 #: c-typeck.c:3635
3211 msgid "cast specifies array type"
3212 msgstr ""
3213
3214 #: c-typeck.c:3641
3215 msgid "cast specifies function type"
3216 msgstr ""
3217
3218 #: c-typeck.c:3651
3219 msgid "ISO C forbids casting nonscalar to the same type"
3220 msgstr ""
3221
3222 #: c-typeck.c:3670
3223 msgid "ISO C forbids casts to union type"
3224 msgstr "ISO C förbjuder typkonvertering till unionstyper"
3225
3226 #: c-typeck.c:3685
3227 msgid "cast to union type from type not present in union"
3228 msgstr "typkonvertering till unionstyp från typ som ej finns i unionen"
3229
3230 #: c-typeck.c:3736
3231 #, fuzzy
3232 msgid "cast adds new qualifiers to function type"
3233 msgstr "typkonvertering matchar inte en funktionstyp"
3234
3235 #. There are qualifiers present in IN_OTYPE that are not
3236 #. present in IN_TYPE.
3237 #: c-typeck.c:3741
3238 msgid "cast discards qualifiers from pointer target type"
3239 msgstr ""
3240
3241 #: c-typeck.c:3756
3242 msgid "cast increases required alignment of target type"
3243 msgstr ""
3244
3245 #: c-typeck.c:3762 cp/typeck.c:5144
3246 msgid "cast from pointer to integer of different size"
3247 msgstr "typkonvertering från pekare till heltal av annan storlek"
3248
3249 #: c-typeck.c:3767
3250 msgid "cast does not match function type"
3251 msgstr "typkonvertering matchar inte en funktionstyp"
3252
3253 #: c-typeck.c:3774 cp/typeck.c:5151
3254 msgid "cast to pointer from integer of different size"
3255 msgstr "typkonvertering till pekare från heltal med annan storlek"
3256
3257 #: c-typeck.c:3786
3258 msgid "type-punning to incomplete type might break strict-aliasing rules"
3259 msgstr ""
3260
3261 #: c-typeck.c:3790
3262 msgid "dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules"
3263 msgstr ""
3264
3265 #. Now we have handled acceptable kinds of LHS that are not truly lvalues.
3266 #. Reject anything strange now.
3267 #: c-typeck.c:3949
3268 msgid "invalid lvalue in assignment"
3269 msgstr "ogiltigt lvalue i tilldelning"
3270
3271 #. Convert new value to destination type.
3272 #: c-typeck.c:3958 c-typeck.c:3983 c-typeck.c:4000 cp/typeck.c:5266
3273 #: cp/typeck.c:5416
3274 msgid "assignment"
3275 msgstr "tilldelning"
3276
3277 #: c-typeck.c:4070
3278 #, fuzzy
3279 msgid "cannot pass rvalue to reference parameter"
3280 msgstr "kan inte deklarera pekare till referenser"
3281
3282 #: c-typeck.c:4174 c-typeck.c:4241
3283 #, c-format
3284 msgid "%s makes qualified function pointer from unqualified"
3285 msgstr ""
3286
3287 #: c-typeck.c:4178 c-typeck.c:4221
3288 #, c-format
3289 msgid "%s discards qualifiers from pointer target type"
3290 msgstr ""
3291
3292 #: c-typeck.c:4184
3293 msgid "ISO C prohibits argument conversion to union type"
3294 msgstr ""
3295
3296 #: c-typeck.c:4213
3297 #, c-format
3298 msgid "ISO C forbids %s between function pointer and `void *'"
3299 msgstr "ISO C förbjuder %s mellan funktionspekare och \"void *\""
3300
3301 #: c-typeck.c:4230
3302 #, c-format
3303 msgid "pointer targets in %s differ in signedness"
3304 msgstr ""
3305
3306 #: c-typeck.c:4246
3307 #, c-format
3308 msgid "%s from incompatible pointer type"
3309 msgstr ""
3310
3311 #: c-typeck.c:4252 c-typeck.c:4804 cp/typeck.c:1653
3312 msgid "invalid use of non-lvalue array"
3313 msgstr ""
3314
3315 # fixme: vad är %s
3316 #: c-typeck.c:4267
3317 #, c-format
3318 msgid "%s makes pointer from integer without a cast"
3319 msgstr "%s skapar pekare från heltal utan typkonvertering"
3320
3321 #: c-typeck.c:4275
3322 #, c-format
3323 msgid "%s makes integer from pointer without a cast"
3324 msgstr ""
3325
3326 #: c-typeck.c:4289 c-typeck.c:4292
3327 #, c-format
3328 msgid "incompatible type for argument %d of `%s'"
3329 msgstr ""
3330
3331 #: c-typeck.c:4296
3332 #, c-format
3333 msgid "incompatible type for argument %d of indirect function call"
3334 msgstr ""
3335
3336 #: c-typeck.c:4300
3337 #, c-format
3338 msgid "incompatible types in %s"
3339 msgstr "inkompatibla typer i %s"
3340
3341 #. Function name is known; supply it.
3342 #: c-typeck.c:4358
3343 #, fuzzy, c-format
3344 msgid "passing arg of `%s'"
3345 msgstr "Saknar argument till flaggan \"%s\""
3346
3347 #. Function name unknown (call through ptr).
3348 #: c-typeck.c:4368
3349 #, fuzzy
3350 msgid "passing arg of pointer to function"
3351 msgstr "för många argument till funktion"
3352
3353 #. Function name is known; supply it.
3354 #: c-typeck.c:4376
3355 #, c-format
3356 msgid "passing arg %d of `%s'"
3357 msgstr ""
3358
3359 #. Function name unknown (call through ptr); just give arg number.
3360 #: c-typeck.c:4386
3361 #, c-format
3362 msgid "passing arg %d of pointer to function"
3363 msgstr ""
3364
3365 #: c-typeck.c:4452
3366 msgid "initializer for static variable is not constant"
3367 msgstr "initierare för statisk variabel är inte konstant"
3368
3369 #: c-typeck.c:4458
3370 msgid "initializer for static variable uses complicated arithmetic"
3371 msgstr ""
3372
3373 #: c-typeck.c:4466
3374 msgid "aggregate initializer is not constant"
3375 msgstr ""
3376
3377 #: c-typeck.c:4468
3378 msgid "aggregate initializer uses complicated arithmetic"
3379 msgstr ""
3380
3381 #: c-typeck.c:4475
3382 msgid "traditional C rejects automatic aggregate initialization"
3383 msgstr ""
3384
3385 #: c-typeck.c:4654 c-typeck.c:4670 c-typeck.c:4686
3386 #, c-format
3387 msgid "(near initialization for `%s')"
3388 msgstr ""
3389
3390 #: c-typeck.c:4737 cp/typeck2.c:488
3391 msgid "char-array initialized from wide string"
3392 msgstr ""
3393
3394 #: c-typeck.c:4744 cp/typeck2.c:495
3395 msgid "int-array initialized from non-wide string"
3396 msgstr ""
3397
3398 #: c-typeck.c:4762 cp/typeck2.c:511
3399 msgid "initializer-string for array of chars is too long"
3400 msgstr ""
3401
3402 #: c-typeck.c:4822
3403 msgid "array initialized from non-constant array expression"
3404 msgstr ""
3405
3406 #: c-typeck.c:4839 c-typeck.c:4841 c-typeck.c:4857 c-typeck.c:4878
3407 #: c-typeck.c:6281
3408 msgid "initializer element is not constant"
3409 msgstr ""
3410
3411 #: c-typeck.c:4873
3412 msgid "initialization"
3413 msgstr "initiering"
3414
3415 #: c-typeck.c:4884 c-typeck.c:6286
3416 msgid "initializer element is not computable at load time"
3417 msgstr ""
3418
3419 #: c-typeck.c:4899 cp/typeck2.c:588
3420 msgid "invalid initializer"
3421 msgstr ""
3422
3423 #: c-typeck.c:5393
3424 msgid "extra brace group at end of initializer"
3425 msgstr ""
3426
3427 #: c-typeck.c:5413
3428 msgid "missing braces around initializer"
3429 msgstr ""
3430
3431 #: c-typeck.c:5473
3432 msgid "braces around scalar initializer"
3433 msgstr ""
3434
3435 #: c-typeck.c:5521
3436 msgid "initialization of flexible array member in a nested context"
3437 msgstr ""
3438
3439 #: c-typeck.c:5523
3440 msgid "initialization of a flexible array member"
3441 msgstr ""
3442
3443 #: c-typeck.c:5554
3444 msgid "missing initializer"
3445 msgstr ""
3446
3447 #: c-typeck.c:5580
3448 msgid "empty scalar initializer"
3449 msgstr ""
3450
3451 #: c-typeck.c:5585
3452 msgid "extra elements in scalar initializer"
3453 msgstr ""
3454
3455 #: c-typeck.c:5671
3456 msgid "initialization designators may not nest"
3457 msgstr ""
3458
3459 #: c-typeck.c:5692 c-typeck.c:5763
3460 msgid "array index in non-array initializer"
3461 msgstr ""
3462
3463 #: c-typeck.c:5697 c-typeck.c:5817
3464 msgid "field name not in record or union initializer"
3465 msgstr ""
3466
3467 #: c-typeck.c:5759 c-typeck.c:5761
3468 msgid "nonconstant array index in initializer"
3469 msgstr ""
3470
3471 #: c-typeck.c:5765 c-typeck.c:5768
3472 msgid "array index in initializer exceeds array bounds"
3473 msgstr ""
3474
3475 #: c-typeck.c:5779
3476 msgid "empty index range in initializer"
3477 msgstr ""
3478
3479 #: c-typeck.c:5788
3480 msgid "array index range in initializer exceeds array bounds"
3481 msgstr ""
3482
3483 #: c-typeck.c:5829
3484 #, c-format
3485 msgid "unknown field `%s' specified in initializer"
3486 msgstr ""
3487
3488 #: c-typeck.c:5866 c-typeck.c:5887 c-typeck.c:6348
3489 msgid "initialized field with side-effects overwritten"
3490 msgstr ""
3491
3492 #: c-typeck.c:6558
3493 msgid "excess elements in char array initializer"
3494 msgstr ""
3495
3496 #: c-typeck.c:6565 c-typeck.c:6611
3497 msgid "excess elements in struct initializer"
3498 msgstr ""
3499
3500 #: c-typeck.c:6626
3501 msgid "non-static initialization of a flexible array member"
3502 msgstr ""
3503
3504 #: c-typeck.c:6693
3505 msgid "excess elements in union initializer"
3506 msgstr ""
3507
3508 #: c-typeck.c:6714
3509 msgid "traditional C rejects initialization of unions"
3510 msgstr ""
3511
3512 #: c-typeck.c:6777
3513 msgid "excess elements in array initializer"
3514 msgstr ""
3515
3516 #: c-typeck.c:6806
3517 msgid "excess elements in vector initializer"
3518 msgstr ""
3519
3520 #: c-typeck.c:6828
3521 msgid "excess elements in scalar initializer"
3522 msgstr ""
3523
3524 #: c-typeck.c:6935
3525 msgid "asm template is not a string constant"
3526 msgstr ""
3527
3528 #: c-typeck.c:6967
3529 msgid "invalid lvalue in asm statement"
3530 msgstr ""
3531
3532 #: c-typeck.c:7042
3533 msgid "modification by `asm'"
3534 msgstr ""
3535
3536 #: c-typeck.c:7061 cp/typeck.c:6237
3537 msgid "function declared `noreturn' has a `return' statement"
3538 msgstr ""
3539
3540 #: c-typeck.c:7068
3541 msgid "`return' with no value, in function returning non-void"
3542 msgstr ""
3543
3544 #: c-typeck.c:7074
3545 msgid "`return' with a value, in function returning void"
3546 msgstr "\"return\" med värde i funktion som returnerar void"
3547
3548 #: c-typeck.c:7078
3549 msgid "return"
3550 msgstr "return"
3551
3552 #: c-typeck.c:7130
3553 msgid "function returns address of local variable"
3554 msgstr "funktionen returnerar adress till en lokal variabel"
3555
3556 #: c-typeck.c:7186 cp/semantics.c:555
3557 msgid "switch quantity not an integer"
3558 msgstr "switch-argument är inte ett heltal"
3559
3560 #: c-typeck.c:7196
3561 msgid "`long' switch expression not converted to `int' in ISO C"
3562 msgstr ""
3563
3564 #: c-typeck.c:7231 cp/decl.c:5523
3565 msgid "case label not within a switch statement"
3566 msgstr "case-etikett är inte i en switch-sats"
3567
3568 #: c-typeck.c:7233 cp/decl.c:5528
3569 msgid "`default' label not within a switch statement"
3570 msgstr "\"default\"-etikett är inte i en switch-sats"
3571
3572 #: calls.c:1934 tree-inline.c:1177
3573 #, c-format
3574 msgid "inlining failed in call to `%s'"
3575 msgstr "inlining misslyckades i anrop av \"%s\""
3576
3577 #: calls.c:1935 calls.c:2271 tree-inline.c:1178
3578 msgid "called from here"
3579 msgstr "anropad härifrån"
3580
3581 #: calls.c:2270
3582 #, c-format
3583 msgid "can't inline call to `%s'"
3584 msgstr "kan inte inline:a anrop till \"%s\""
3585
3586 #: calls.c:2300
3587 msgid "function call has aggregate value"
3588 msgstr ""
3589
3590 #: cfgloop.c:1107
3591 #, c-format
3592 msgid "Size of loop %d should be %d, not %d."
3593 msgstr ""
3594
3595 #: cfgloop.c:1126
3596 #, c-format
3597 msgid "Bb %d do not belong to loop %d."
3598 msgstr ""
3599
3600 #: cfgloop.c:1144
3601 #, c-format
3602 msgid "Loop %d's header does not have exactly 2 entries."
3603 msgstr ""
3604
3605 #: cfgloop.c:1152
3606 #, c-format
3607 msgid "Loop %d's latch does not have exactly 1 successor."
3608 msgstr ""
3609
3610 #: cfgloop.c:1157
3611 #, c-format
3612 msgid "Loop %d's latch does not have header as successor."
3613 msgstr ""
3614
3615 #: cfgloop.c:1162
3616 #, c-format
3617 msgid "Loop %d's latch does not belong directly to it."
3618 msgstr ""
3619
3620 #: cfgloop.c:1168
3621 #, c-format
3622 msgid "Loop %d's header does not belong directly to it."
3623 msgstr ""
3624
3625 #: cfgrtl.c:1774
3626 #, c-format
3627 msgid "bb %d on wrong place"
3628 msgstr ""
3629
3630 #: cfgrtl.c:1780
3631 #, c-format
3632 msgid "prev_bb of %d should be %d, not %d"
3633 msgstr ""
3634
3635 #: cfgrtl.c:1800
3636 #, c-format
3637 msgid "end insn %d for block %d not found in the insn stream"
3638 msgstr ""
3639
3640 #: cfgrtl.c:1814
3641 #, c-format
3642 msgid "insn %d is in multiple basic blocks (%d and %d)"
3643 msgstr ""
3644
3645 #: cfgrtl.c:1826
3646 #, c-format
3647 msgid "head insn %d for block %d not found in the insn stream"
3648 msgstr ""
3649
3650 #: cfgrtl.c:1848
3651 #, c-format
3652 msgid "verify_flow_info: REG_BR_PROB does not match cfg %i %i"
3653 msgstr ""
3654
3655 #: cfgrtl.c:1855
3656 #, c-format
3657 msgid "verify_flow_info: Wrong count of block %i %i"
3658 msgstr ""
3659
3660 #: cfgrtl.c:1861
3661 #, c-format
3662 msgid "verify_flow_info: Wrong frequency of block %i %i"
3663 msgstr ""
3664
3665 #: cfgrtl.c:1869
3666 #, c-format
3667 msgid "verify_flow_info: Duplicate edge %i->%i"
3668 msgstr ""
3669
3670 #: cfgrtl.c:1875
3671 #, c-format
3672 msgid "verify_flow_info: Wrong probability of edge %i->%i %i"
3673 msgstr ""
3674
3675 #: cfgrtl.c:1881
3676 #, c-format
3677 msgid "verify_flow_info: Wrong count of edge %i->%i %i"
3678 msgstr ""
3679
3680 #: cfgrtl.c:1911
3681 #, c-format
3682 msgid "verify_flow_info: Incorrect blocks for fallthru %i->%i"
3683 msgstr ""
3684
3685 #: cfgrtl.c:1926
3686 #, c-format
3687 msgid "verify_flow_info: Incorrect fallthru %i->%i"
3688 msgstr ""
3689
3690 #: cfgrtl.c:1928
3691 msgid "wrong insn in the fallthru edge"
3692 msgstr ""
3693
3694 #: cfgrtl.c:1935
3695 #, c-format
3696 msgid "verify_flow_info: Basic block %d succ edge is corrupted"
3697 msgstr ""
3698
3699 #: cfgrtl.c:1951
3700 #, c-format
3701 msgid "Missing REG_EH_REGION note in the end of bb %i"
3702 msgstr ""
3703
3704 #: cfgrtl.c:1959
3705 #, c-format
3706 msgid "Too many outgoing branch edges from bb %i"
3707 msgstr ""
3708
3709 #: cfgrtl.c:1964
3710 #, c-format
3711 msgid "Fallthru edge after unconditional jump %i"
3712 msgstr ""
3713
3714 #: cfgrtl.c:1969
3715 #, c-format
3716 msgid "Wrong amount of branch edges after unconditional jump %i"
3717 msgstr ""
3718
3719 #: cfgrtl.c:1975
3720 #, fuzzy, c-format
3721 msgid "Wrong amount of branch edges after conditional jump %i"
3722 msgstr "Föredra hopp framför villkorlig körning"
3723
3724 #: cfgrtl.c:1980
3725 #, c-format
3726 msgid "Call edges for non-call insn in bb %i"
3727 msgstr ""
3728
3729 #: cfgrtl.c:1989
3730 #, c-format
3731 msgid "Abnormal edges for no purpose in bb %i"
3732 msgstr ""
3733
3734 #: cfgrtl.c:2004
3735 #, c-format
3736 msgid "missing barrier after block %i"
3737 msgstr ""
3738
3739 #: cfgrtl.c:2014
3740 #, c-format
3741 msgid "basic block %d pred edge is corrupted"
3742 msgstr ""
3743
3744 #: cfgrtl.c:2031
3745 #, c-format
3746 msgid "insn %d inside basic block %d but block_for_insn is NULL"
3747 msgstr ""
3748
3749 #: cfgrtl.c:2035
3750 #, c-format
3751 msgid "insn %d inside basic block %d but block_for_insn is %i"
3752 msgstr ""
3753
3754 #: cfgrtl.c:2049 cfgrtl.c:2059
3755 #, c-format
3756 msgid "NOTE_INSN_BASIC_BLOCK is missing for block %d"
3757 msgstr ""
3758
3759 #: cfgrtl.c:2072
3760 #, c-format
3761 msgid "NOTE_INSN_BASIC_BLOCK %d in middle of basic block %d"
3762 msgstr ""
3763
3764 #: cfgrtl.c:2084
3765 #, c-format
3766 msgid "in basic block %d:"
3767 msgstr ""
3768
3769 #: cfgrtl.c:2085
3770 msgid "flow control insn inside a basic block"
3771 msgstr ""
3772
3773 #: cfgrtl.c:2104
3774 #, c-format
3775 msgid "basic block %i edge lists are corrupted"
3776 msgstr ""
3777
3778 #: cfgrtl.c:2119
3779 msgid "basic blocks not numbered consecutively"
3780 msgstr ""
3781
3782 #: cfgrtl.c:2144
3783 msgid "insn outside basic block"
3784 msgstr ""
3785
3786 #: cfgrtl.c:2152
3787 msgid "return not followed by barrier"
3788 msgstr ""
3789
3790 #: cfgrtl.c:2157
3791 #, c-format
3792 msgid "number of bb notes in insn chain (%d) != n_basic_blocks (%d)"
3793 msgstr ""
3794
3795 #: cfgrtl.c:2161
3796 msgid "verify_flow_info failed"
3797 msgstr ""
3798
3799 #: collect2.c:425
3800 msgid "internal error"
3801 msgstr "internt fel"
3802
3803 #: collect2.c:934
3804 msgid "no arguments"
3805 msgstr "inga argument"
3806
3807 #: collect2.c:1263 collect2.c:1411 collect2.c:1444
3808 #, c-format
3809 msgid "fopen %s"
3810 msgstr "fopen %s"
3811
3812 #: collect2.c:1266 collect2.c:1416 collect2.c:1447
3813 #, c-format
3814 msgid "fclose %s"
3815 msgstr "fclose %s"
3816
3817 #: collect2.c:1275
3818 #, c-format
3819 msgid "collect2 version %s"
3820 msgstr ""
3821
3822 #: collect2.c:1365
3823 #, c-format
3824 msgid "%d constructor(s) found\n"
3825 msgstr "%d konstruerare hittad(e)\n"
3826
3827 #: collect2.c:1366
3828 #, c-format
3829 msgid "%d destructor(s)  found\n"
3830 msgstr "%d destruerare  hittad(e)\n"
3831
3832 #: collect2.c:1367
3833 #, c-format
3834 msgid "%d frame table(s) found\n"
3835 msgstr ""
3836
3837 #: collect2.c:1508
3838 #, c-format
3839 msgid "%s terminated with signal %d [%s]%s"
3840 msgstr "%s terminerade med signal %d [%s]%s"
3841
3842 #: collect2.c:1527
3843 #, c-format
3844 msgid "%s returned %d exit status"
3845 msgstr "%s returnerade avslutningsstatus %d"
3846
3847 #: collect2.c:1555
3848 #, c-format
3849 msgid "[cannot find %s]"
3850 msgstr "[kan inte hitta %s]"
3851
3852 #: collect2.c:1570
3853 #, c-format
3854 msgid "cannot find `%s'"
3855 msgstr "kan inte hitta \"%s\""
3856
3857 #: collect2.c:1581 collect2.c:1584
3858 #, c-format
3859 msgid "redirecting stdout: %s"
3860 msgstr "omdirigerar stdout: %s"
3861
3862 #: collect2.c:1627
3863 #, c-format
3864 msgid "[Leaving %s]\n"
3865 msgstr "[Lämnar %s]\n"
3866
3867 #: collect2.c:1870
3868 #, c-format
3869 msgid ""
3870 "\n"
3871 "write_c_file - output name is %s, prefix is %s\n"
3872 msgstr ""
3873
3874 #: collect2.c:2082
3875 msgid "cannot find `nm'"
3876 msgstr "kan inte hitta \"nm\""
3877
3878 #: collect2.c:2092 collect2.c:2533
3879 msgid "pipe"
3880 msgstr "rör"
3881
3882 #: collect2.c:2096 collect2.c:2537
3883 msgid "fdopen"
3884 msgstr "fdopen"
3885
3886 #: collect2.c:2122 collect2.c:2563
3887 #, c-format
3888 msgid "dup2 %d 1"
3889 msgstr "dup2 %d 1"
3890
3891 #: collect2.c:2125 collect2.c:2128 collect2.c:2141 collect2.c:2566
3892 #: collect2.c:2569 collect2.c:2582
3893 #, c-format
3894 msgid "close %d"
3895 msgstr "close %d"
3896
3897 #: collect2.c:2131 collect2.c:2572
3898 #, c-format
3899 msgid "execv %s"
3900 msgstr "execv %s"
3901
3902 #: collect2.c:2185
3903 #, c-format
3904 msgid "init function found in object %s"
3905 msgstr ""
3906
3907 #: collect2.c:2193
3908 #, c-format
3909 msgid "fini function found in object %s"
3910 msgstr ""
3911
3912 #: collect2.c:2216 collect2.c:2621
3913 msgid "fclose"
3914 msgstr "fclose"
3915
3916 #: collect2.c:2261
3917 #, c-format
3918 msgid "unable to open file '%s'"
3919 msgstr "kan inte öppna fil \"%s\""
3920
3921 #: collect2.c:2263
3922 #, c-format
3923 msgid "unable to stat file '%s'"
3924 msgstr ""
3925
3926 #: collect2.c:2269
3927 #, c-format
3928 msgid "unable to mmap file '%s'"
3929 msgstr "kan inte göra mmap på fil \"%s\""
3930
3931 #: collect2.c:2422
3932 msgid "not found\n"
3933 msgstr "hittades inte\n"
3934
3935 #: collect2.c:2424 collect2.c:2600
3936 #, c-format
3937 msgid "dynamic dependency %s not found"
3938 msgstr ""
3939
3940 #: collect2.c:2444
3941 #, c-format
3942 msgid "bad magic number in file '%s'"
3943 msgstr "felaktigt magiskt nummer i fil \"%s\""
3944
3945 #: collect2.c:2466
3946 msgid "dynamic dependencies.\n"
3947 msgstr "dynamiskt beroende.\n"
3948
3949 #: collect2.c:2524
3950 msgid "cannot find `ldd'"
3951 msgstr "kan inte hitta \"ldd\""
3952
3953 #: collect2.c:2585
3954 msgid ""
3955 "\n"
3956 "ldd output with constructors/destructors.\n"
3957 msgstr ""
3958
3959 #: collect2.c:2612
3960 #, c-format
3961 msgid "unable to open dynamic dependency '%s'"
3962 msgstr ""
3963
3964 #: collect2.c:2726
3965 #, c-format
3966 msgid "%s: not a COFF file"
3967 msgstr "%s: är inte en COFF-fil"
3968
3969 #: collect2.c:2845
3970 #, c-format
3971 msgid "%s: cannot open as COFF file"
3972 msgstr "%s: kan inte öppna som COFF-fil"
3973
3974 #: collect2.c:2901
3975 #, fuzzy, c-format
3976 msgid "library lib%s not found"
3977 msgstr "Hittade inte bibliotek lib%s"
3978
3979 #: collect2.c:3028
3980 #, c-format
3981 msgid "open %s"
3982 msgstr "open %s"
3983
3984 #: collect2.c:3051
3985 msgid "incompatibilities between object file & expected values"
3986 msgstr ""
3987
3988 #: collect2.c:3124
3989 #, c-format
3990 msgid ""
3991 "\n"
3992 "Processing symbol table #%d, offset = 0x%.8lx, kind = %s\n"
3993 msgstr ""
3994 "\n"
3995 "Processar symboltabell #%d, index = 0x%.8lx, sort = %s\n"
3996
3997 #: collect2.c:3133
3998 msgid "string section missing"
3999 msgstr "strängsektionen saknas"
4000
4001 #: collect2.c:3136
4002 msgid "section pointer missing"
4003 msgstr "sektionspekare saknas"
4004
4005 #: collect2.c:3184
4006 msgid "no symbol table found"
4007 msgstr "hittade ingen symboltabell"
4008
4009 #: collect2.c:3197
4010 msgid "no cmd_strings found"
4011 msgstr "hittar ingen cmd_strings"
4012
4013 #: collect2.c:3209
4014 msgid ""
4015 "\n"
4016 "Updating header and load commands.\n"
4017 "\n"
4018 msgstr ""
4019
4020 #: collect2.c:3216
4021 #, c-format
4022 msgid "load command map, %d cmds, new size %ld.\n"
4023 msgstr "ladda kommandomappning, %d kommandon, ny storlek %ld.\n"
4024
4025 #: collect2.c:3247
4026 msgid ""
4027 "writing load commands.\n"
4028 "\n"
4029 msgstr ""
4030
4031 #: collect2.c:3267
4032 #, c-format
4033 msgid "close %s"
4034 msgstr ""
4035
4036 #: collect2.c:3341
4037 msgid "could not convert 0x%l.8x into a region"
4038 msgstr ""
4039
4040 #: collect2.c:3345
4041 #, c-format
4042 msgid "%s function, region %d, offset = %ld (0x%.8lx)\n"
4043 msgstr ""
4044
4045 #: collect2.c:3472
4046 msgid "bad magic number"
4047 msgstr ""
4048
4049 #: collect2.c:3473
4050 msgid "bad header version"
4051 msgstr ""
4052
4053 #: collect2.c:3474
4054 msgid "bad raw header version"
4055 msgstr ""
4056
4057 #: collect2.c:3475
4058 msgid "raw header buffer too small"
4059 msgstr ""
4060
4061 #: collect2.c:3476
4062 msgid "old raw header file"
4063 msgstr ""
4064
4065 #: collect2.c:3477
4066 msgid "unsupported version"
4067 msgstr "ej stödd version"
4068
4069 #: collect2.c:3479
4070 #, c-format
4071 msgid "unknown {de,en}code_mach_o_hdr return value %d"
4072 msgstr ""
4073
4074 #: collect2.c:3499
4075 #, c-format
4076 msgid "fstat %s"
4077 msgstr "fstat %s"
4078
4079 #: collect2.c:3536 collect2.c:3584
4080 #, c-format
4081 msgid "lseek %s 0"
4082 msgstr "lseek %s 0"
4083
4084 #: collect2.c:3540
4085 #, c-format
4086 msgid "read %s"
4087 msgstr "read %s"
4088
4089 #: collect2.c:3543
4090 #, c-format
4091 msgid "read %ld bytes, expected %ld, from %s"
4092 msgstr "läste %ld bytes, förväntade %ld, från %s"
4093
4094 #: collect2.c:3564
4095 #, c-format
4096 msgid "msync %s"
4097 msgstr "msync %s"
4098
4099 #: collect2.c:3571
4100 #, c-format
4101 msgid "munmap %s"
4102 msgstr "munmap %s"
4103
4104 #: collect2.c:3588
4105 #, c-format
4106 msgid "write %s"
4107 msgstr "write %s"
4108
4109 #: collect2.c:3591
4110 #, c-format
4111 msgid "wrote %ld bytes, expected %ld, to %s"
4112 msgstr "skrev %ld bytes, förväntade %ld, till %s"
4113
4114 #: combine.c:13222
4115 #, c-format
4116 msgid ""
4117 ";; Combiner statistics: %d attempts, %d substitutions (%d requiring new space),\n"
4118 ";; %d successes.\n"
4119 "\n"
4120 msgstr ""
4121
4122 #: combine.c:13232
4123 #, c-format
4124 msgid ""
4125 "\n"
4126 ";; Combiner totals: %d attempts, %d substitutions (%d requiring new space),\n"
4127 ";; %d successes.\n"
4128 msgstr ""
4129
4130 #: convert.c:69
4131 msgid "cannot convert to a pointer type"
4132 msgstr "kan inte konvertera till en pekartyp"
4133
4134 #: convert.c:102
4135 msgid "pointer value used where a floating point value was expected"
4136 msgstr ""
4137
4138 #: convert.c:106
4139 msgid "aggregate value used where a float was expected"
4140 msgstr ""
4141
4142 #: convert.c:132
4143 msgid "conversion to incomplete type"
4144 msgstr ""
4145
4146 #: convert.c:414 convert.c:494
4147 msgid "can't convert between vector values of different size"
4148 msgstr ""
4149
4150 #: convert.c:420
4151 msgid "aggregate value used where an integer was expected"
4152 msgstr ""
4153
4154 #: convert.c:472 f/com.c:1100
4155 msgid "pointer value used where a complex was expected"
4156 msgstr ""
4157
4158 #: convert.c:476 f/com.c:1102
4159 msgid "aggregate value used where a complex was expected"
4160 msgstr ""
4161
4162 #: convert.c:500
4163 msgid "can't convert value to a vector"
4164 msgstr ""
4165
4166 #: cpperror.c:113
4167 msgid "warning: "
4168 msgstr "varning: "
4169
4170 #: cpperror.c:115
4171 msgid "internal error: "
4172 msgstr "internt fel: "
4173
4174 #: cpperror.c:189
4175 #, fuzzy
4176 msgid "stdout"
4177 msgstr "struct"
4178
4179 #: cpperror.c:191 gcc.c:6428
4180 #, c-format
4181 msgid "%s: %s"
4182 msgstr "%s: %s"
4183
4184 #: cppexp.c:199
4185 #, fuzzy
4186 msgid "too many decimal points in number"
4187 msgstr "för många decimalpunker i flyttalskonstant"
4188
4189 #: cppexp.c:219
4190 #, fuzzy, c-format
4191 msgid "invalid digit \"%c\" in octal constant"
4192 msgstr "ogiltigt suffix på heltalskonstant"
4193
4194 #: cppexp.c:225
4195 #, fuzzy
4196 msgid "use of C99 hexadecimal floating constant"
4197 msgstr "för många decimalpunker i flyttalskonstant"
4198
4199 #: cppexp.c:234
4200 #, fuzzy
4201 msgid "exponent has no digits"
4202 msgstr "numerisk kostant utan siffror"
4203
4204 #: cppexp.c:241
4205 msgid "hexadecimal floating constants require an exponent"
4206 msgstr ""
4207
4208 #: cppexp.c:247
4209 #, fuzzy, c-format
4210 msgid "invalid suffix \"%.*s\" on floating constant"
4211 msgstr "både suffix 'f' och 'l' på flyttalskonstant"
4212
4213 #: cppexp.c:257 cppexp.c:282
4214 #, fuzzy, c-format
4215 msgid "traditional C rejects the \"%.*s\" suffix"
4216 msgstr "traditionell C stödjer inte suffixet 'f'"
4217
4218 #: cppexp.c:268
4219 #, fuzzy, c-format
4220 msgid "invalid suffix \"%.*s\" on integer constant"
4221 msgstr "ogiltigt suffix på heltalskonstant"
4222
4223 #: cppexp.c:289
4224 #, fuzzy
4225 msgid "use of C99 long long integer constant"
4226 msgstr "ISO C89 förbjuder long long integer konstanter"
4227
4228 #: cppexp.c:295
4229 msgid "imaginary constants are a GCC extension"
4230 msgstr ""
4231
4232 #: cppexp.c:383
4233 #, fuzzy
4234 msgid "integer constant is too large for its type"
4235 msgstr "heltalskonstant är större än maximala värdet för sin typ"
4236
4237 #: cppexp.c:395
4238 msgid "integer constant is so large that it is unsigned"
4239 msgstr ""
4240
4241 #: cppexp.c:482
4242 msgid "missing ')' after \"defined\""
4243 msgstr "saknar ')' efter \"defined\""
4244
4245 #: cppexp.c:489
4246 msgid "operator \"defined\" requires an identifier"
4247 msgstr ""
4248
4249 #: cppexp.c:497
4250 #, c-format
4251 msgid "(\"%s\" is an alternative token for \"%s\" in C++)"
4252 msgstr ""
4253
4254 #: cppexp.c:507
4255 msgid "this use of \"defined\" may not be portable"
4256 msgstr ""
4257
4258 #: cppexp.c:545
4259 #, fuzzy
4260 msgid "floating constant in preprocessor expression"
4261 msgstr "flyttalsspill i uttryck"
4262
4263 #: cppexp.c:551
4264 #, fuzzy
4265 msgid "imaginary number in preprocessor expression"
4266 msgstr "ogiltig användning av void-uttryck"
4267
4268 #: cppexp.c:596
4269 #, c-format
4270 msgid "ISO C++ does not permit \"%s\" in #if"
4271 msgstr "ISO C++ tillåter inte \"%s\" i #if"
4272
4273 #: cppexp.c:604
4274 #, c-format
4275 msgid "\"%s\" is not defined"
4276 msgstr "\"%s\" är inte definierad"
4277
4278 #: cppexp.c:737 cppexp.c:772
4279 #, fuzzy, c-format
4280 msgid "missing binary operator before token \"%s\""
4281 msgstr "saknar mellanrum efter nummer \"%.*s\""
4282
4283 #: cppexp.c:756
4284 #, c-format
4285 msgid "invalid character '%c' in #if"
4286 msgstr ""
4287
4288 #: cppexp.c:758
4289 #, c-format
4290 msgid "invalid character '\\%03o' in #if"
4291 msgstr ""
4292
4293 #: cppexp.c:763
4294 #, fuzzy, c-format
4295 msgid "token \"%s\" is not valid in preprocessor expressions"
4296 msgstr "\"%s\" är inte ett giltigt filnamn"
4297
4298 #: cppexp.c:782
4299 msgid "void expression between '(' and ')'"
4300 msgstr ""
4301
4302 #: cppexp.c:785
4303 #, fuzzy
4304 msgid "#if with no expression"
4305 msgstr "#%s utan argument"
4306
4307 #: cppexp.c:787
4308 #, c-format
4309 msgid "operator '%s' has no right operand"
4310 msgstr ""
4311
4312 #: cppexp.c:813
4313 #, fuzzy
4314 msgid " ':' without preceding '?'"
4315 msgstr "syntaxfel vid token \"%s\""
4316
4317 #: cppexp.c:840
4318 #, fuzzy
4319 msgid "unbalanced stack in #if"
4320 msgstr "obalanserad #endif"
4321
4322 #: cppexp.c:862
4323 #, fuzzy, c-format
4324 msgid "impossible operator '%u'"
4325 msgstr "saknar mellanrum efter nummer \"%.*s\""
4326
4327 #: cppexp.c:954
4328 #, fuzzy
4329 msgid "missing ')' in expression"
4330 msgstr "heltalsspill i uttryck"
4331
4332 #: cppexp.c:975
4333 msgid "'?' without following ':'"
4334 msgstr ""
4335
4336 #: cppexp.c:985
4337 msgid "integer overflow in preprocessor expression"
4338 msgstr ""
4339
4340 #: cppexp.c:990
4341 #, fuzzy
4342 msgid "missing '(' in expression"
4343 msgstr "heltalsspill i uttryck"
4344
4345 #: cppexp.c:1026
4346 #, c-format
4347 msgid "the left operand of \"%s\" changes sign when promoted"
4348 msgstr ""
4349
4350 #: cppexp.c:1031
4351 #, c-format
4352 msgid "the right operand of \"%s\" changes sign when promoted"
4353 msgstr ""
4354
4355 #: cppexp.c:1414
4356 msgid "comma operator in operand of #if"
4357 msgstr ""
4358
4359 #: cppexp.c:1551
4360 msgid "division by zero in #if"
4361 msgstr ""
4362
4363 #: cppfiles.c:411
4364 #, c-format
4365 msgid "%s is too large"
4366 msgstr "%s är för stor"
4367
4368 #: cppfiles.c:447
4369 #, c-format
4370 msgid "%s is shorter than expected"
4371 msgstr "%s är kortare än förväntat"
4372
4373 #: cppfiles.c:461
4374 #, c-format
4375 msgid "%s is a block device"
4376 msgstr "%s är en blockenhet"
4377
4378 #: cppfiles.c:594
4379 #, c-format
4380 msgid "no include path in which to find %s"
4381 msgstr ""
4382
4383 #: cppfiles.c:668
4384 msgid "Multiple include guards may be useful for:\n"
4385 msgstr ""
4386
4387 #: cppfiles.c:1014
4388 msgid "absolute file name in remap_filename"
4389 msgstr "absolut filnamn i remap_filename"
4390
4391 #: cppinit.c:224
4392 #, c-format
4393 msgid "ignoring nonexistent directory \"%s\"\n"
4394 msgstr "ignorerar ej existerande katalog \"%s\"\n"
4395
4396 #: cppinit.c:231
4397 #, c-format
4398 msgid "%s: Not a directory"
4399 msgstr "%s: Inte en katalog"
4400
4401 #: cppinit.c:287
4402 #, c-format
4403 msgid "ignoring duplicate directory \"%s\"\n"
4404 msgstr ""
4405
4406 #: cppinit.c:325
4407 msgid "  as it is a non-system directory that duplicates a system directory\n"
4408 msgstr ""
4409
4410 #: cppinit.c:891
4411 #, fuzzy
4412 msgid "cppchar_t must be an unsigned type"
4413 msgstr "predikat måste vara en identifierare"
4414
4415 #: cppinit.c:895
4416 #, c-format
4417 msgid "preprocessor arithmetic has maximum precision of %lu bits; target requires %lu bits"
4418 msgstr ""
4419
4420 #: cppinit.c:901
4421 msgid "CPP arithmetic must be at least as precise as a target int"
4422 msgstr ""
4423
4424 #: cppinit.c:904
4425 msgid "target char is less than 8 bits wide"
4426 msgstr ""
4427
4428 #: cppinit.c:908
4429 msgid "target wchar_t is narrower than target char"
4430 msgstr ""
4431
4432 #: cppinit.c:912
4433 msgid "target int is narrower than target char"
4434 msgstr ""
4435
4436 #: cppinit.c:916
4437 msgid "CPP half-integer narrower than CPP character"
4438 msgstr ""
4439
4440 #: cppinit.c:920
4441 #, c-format
4442 msgid "CPP on this host cannot handle wide character constants over %lu bits, but the target requires %lu bits"
4443 msgstr ""
4444
4445 #: cppinit.c:972
4446 msgid "#include \"...\" search starts here:\n"
4447 msgstr "#include \"...\" sökning startar här:\n"
4448
4449 #: cppinit.c:976
4450 msgid "#include <...> search starts here:\n"
4451 msgstr "#include <...> sökning startar här:\n"
4452
4453 #: cppinit.c:979
4454 msgid "End of search list.\n"
4455 msgstr "Slut på söklistan.\n"
4456
4457 #: cppinit.c:1057
4458 #, fuzzy
4459 msgid "<built-in>"
4460 msgstr "<inbyggd>"
4461
4462 #: cppinit.c:1059
4463 msgid "<command line>"
4464 msgstr ""
4465
4466 #. Irix6 "cc -n32" and OSF4 cc have problems with char foo[] = ("string");
4467 #. I.e. a const string initializer with parens around it.  That is
4468 #. what N_("string") resolves to, so we make no_* be macros instead.
4469 #: cppinit.c:1164
4470 #, fuzzy, c-format
4471 msgid "assertion missing after %s"
4472 msgstr "Makronamn saknas efter %s"
4473
4474 #: cppinit.c:1165
4475 #, fuzzy, c-format
4476 msgid "directory name missing after %s"
4477 msgstr "Katalognamn saknas efter %s"
4478
4479 #: cppinit.c:1166
4480 #, fuzzy, c-format
4481 msgid "file name missing after %s"
4482 msgstr "Filnamn saknas efter %s"
4483
4484 #: cppinit.c:1167
4485 #, fuzzy, c-format
4486 msgid "macro name missing after %s"
4487 msgstr "Makronamn saknas efter %s"
4488
4489 #: cppinit.c:1168
4490 #, fuzzy, c-format
4491 msgid "path name missing after %s"
4492 msgstr "Sökväg saknas efter %s"
4493
4494 #: cppinit.c:1353
4495 msgid "-I- specified twice"
4496 msgstr "-I- angiven två gånger"
4497
4498 #: cpplex.c:149
4499 #, c-format
4500 msgid "trigraph ??%c converted to %c"
4501 msgstr ""
4502
4503 #: cpplex.c:157
4504 #, c-format
4505 msgid "trigraph ??%c ignored"
4506 msgstr ""
4507
4508 #: cpplex.c:214
4509 msgid "backslash and newline separated by space"
4510 msgstr ""
4511
4512 #: cpplex.c:221 cpptrad.c:158
4513 msgid "backslash-newline at end of file"
4514 msgstr ""
4515
4516 #: cpplex.c:287 cpptrad.c:199
4517 msgid "\"/*\" within comment"
4518 msgstr "\"/*\" i kommentar"
4519
4520 #: cpplex.c:395
4521 msgid "null character(s) ignored"
4522 msgstr ""
4523
4524 #: cpplex.c:402
4525 #, c-format
4526 msgid "%s in preprocessing directive"
4527 msgstr "%s i preprocessordirektiv"
4528
4529 #: cpplex.c:475
4530 #, c-format
4531 msgid "attempt to use poisoned \"%s\""
4532 msgstr "försök att använda förgiftad \"%s\""
4533
4534 #: cpplex.c:483
4535 msgid "__VA_ARGS__ can only appear in the expansion of a C99 variadic macro"
4536 msgstr ""
4537
4538 #: cpplex.c:555
4539 #, fuzzy
4540 msgid "'$' character(s) in identifier or number"
4541 msgstr "tecknet '$' i en identifierare"
4542
4543 #: cpplex.c:698
4544 #, c-format
4545 msgid "missing terminating %c character"
4546 msgstr ""
4547
4548 #: cpplex.c:711
4549 msgid "null character(s) preserved in literal"
4550 msgstr ""
4551
4552 #: cpplex.c:915 cpptrad.c:487
4553 msgid "no newline at end of file"
4554 msgstr "inget nyradstecken vid slutet av filen"
4555
4556 #: cpplex.c:1092 cpptrad.c:213
4557 msgid "unterminated comment"
4558 msgstr "ej avslutad kommentar"
4559
4560 #: cpplex.c:1103
4561 #, fuzzy
4562 msgid "C++ style comments are not allowed in ISO C90"
4563 msgstr "C++ kommentarer tillåts inte av ISO C89"
4564
4565 #: cpplex.c:1105
4566 msgid "(this will be reported only once per input file)"
4567 msgstr ""
4568
4569 #: cpplex.c:1110
4570 msgid "multi-line comment"
4571 msgstr ""
4572
4573 #: cpplex.c:1425
4574 #, fuzzy, c-format
4575 msgid "unknown string token %s\n"
4576 msgstr "okänt registernamn: %s"
4577
4578 #: cpplex.c:1438
4579 #, fuzzy, c-format
4580 msgid "unspellable token %s"
4581 msgstr "kan inte öppna fil \"%s\""
4582
4583 #: cpplex.c:1695
4584 #, fuzzy, c-format
4585 msgid "the meaning of '\\%c' is different in traditional C"
4586 msgstr "semantiken för \"\\%c\" varierar med -traditional"
4587
4588 #: cpplex.c:1701
4589 msgid "incomplete universal-character-name"
4590 msgstr ""
4591
4592 #: cpplex.c:1715
4593 #, c-format
4594 msgid "non-hex digit '%c' in universal-character-name"
4595 msgstr ""
4596
4597 #: cpplex.c:1723
4598 msgid "universal-character-name on EBCDIC target"
4599 msgstr ""
4600
4601 #: cpplex.c:1737
4602 msgid "universal-character-name out of range"
4603 msgstr ""
4604
4605 #: cpplex.c:1791
4606 #, fuzzy
4607 msgid "the meaning of '\\a' is different in traditional C"
4608 msgstr "semantiken för \"\\a\" varierar med  -traditional"
4609
4610 #: cpplex.c:1798
4611 #, c-format
4612 msgid "non-ISO-standard escape sequence, '\\%c'"
4613 msgstr ""
4614
4615 #: cpplex.c:1809
4616 #, fuzzy
4617 msgid "the meaning of '\\x' is different in traditional C"
4618 msgstr "semantiken för \"\\x\" varierar med -traditional"
4619
4620 #: cpplex.c:1828 f/lex.c:585
4621 msgid "\\x used with no following hex digits"
4622 msgstr ""
4623
4624 #: cpplex.c:1833
4625 msgid "hex escape sequence out of range"
4626 msgstr ""
4627
4628 #: cpplex.c:1858
4629 msgid "octal escape sequence out of range"
4630 msgstr ""
4631
4632 #: cpplex.c:1874
4633 #, c-format
4634 msgid "unknown escape sequence '\\%c'"
4635 msgstr "okänd escape-sekvens \"\\%c\""
4636
4637 #: cpplex.c:1877
4638 #, fuzzy, c-format
4639 msgid "unknown escape sequence: '\\%03o'"
4640 msgstr "okänd escape-sekvens \"\\%c\""
4641
4642 #: cpplex.c:1882
4643 #, fuzzy
4644 msgid "escape sequence out of range for its type"
4645 msgstr "escape-sekvens ryms ej i ett tecken"
4646
4647 #: cpplex.c:1973
4648 msgid "empty character constant"
4649 msgstr "tom teckenkonstant"
4650
4651 #: cpplex.c:1983
4652 #, fuzzy
4653 msgid "character constant too long for its type"
4654 msgstr "teckenkonstant för lång"
4655
4656 #: cpplex.c:1986
4657 msgid "multi-character character constant"
4658 msgstr "flerteckens teckenkonstant"
4659
4660 #: cpplib.c:225
4661 #, c-format
4662 msgid "extra tokens at end of #%s directive"
4663 msgstr ""
4664
4665 #: cpplib.c:315
4666 #, c-format
4667 msgid "#%s is a GCC extension"
4668 msgstr "#%s är en GCC-utvidgning"
4669
4670 #: cpplib.c:327
4671 msgid "suggest not using #elif in traditional C"
4672 msgstr ""
4673
4674 #: cpplib.c:330
4675 #, c-format
4676 msgid "traditional C ignores #%s with the # indented"
4677 msgstr "traditionell C ignorerar #%s dör tecknet # är indenterat"
4678
4679 #: cpplib.c:334
4680 #, c-format
4681 msgid "suggest hiding #%s from traditional C with an indented #"
4682 msgstr ""
4683
4684 #: cpplib.c:358
4685 msgid "embedding a directive within macro arguments is not portable"
4686 msgstr ""
4687
4688 #: cpplib.c:378
4689 #, fuzzy
4690 msgid "style of line directive is a GCC extension"
4691 msgstr "#%s är en GCC-utvidgning"
4692
4693 #: cpplib.c:428
4694 #, c-format
4695 msgid "invalid preprocessing directive #%s"
4696 msgstr ""
4697
4698 #: cpplib.c:500
4699 msgid "\"defined\" cannot be used as a macro name"
4700 msgstr ""
4701
4702 #: cpplib.c:506
4703 #, c-format
4704 msgid "\"%s\" cannot be used as a macro name as it is an operator in C++"
4705 msgstr ""
4706
4707 #: cpplib.c:509
4708 #, c-format
4709 msgid "no macro name given in #%s directive"
4710 msgstr ""
4711
4712 #: cpplib.c:512
4713 msgid "macro names must be identifiers"
4714 msgstr ""
4715
4716 #: cpplib.c:552
4717 #, c-format
4718 msgid "undefining \"%s\""
4719 msgstr ""
4720
4721 #: cpplib.c:598
4722 msgid &quo