OSDN Git Service

* be.po, ca.po, da.po, de.po, el.po, es.po, fr.po, ja.po, nl.po,
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / po / sv.po
1 # Swedish translation for the GNU CC.
2 # Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
3 # Dennis Björklund <db@zigo.dhs.org>, 2000, 2001, 2002.
4 #
5 # Kom ihåg att i svenskan så använder vi "" för citat
6 # och inte '' som det är i originaluttrycken.
7 #
8 # Jag har gjort en liten ordlista över uttryck som kan finnas i
9 # översättningen
10 #
11 # http://www.zigo.dhs.org/~dennis/gcc/
12 #
13 # Denna lista är inte komplett men är det någon som vill hjälpa till
14 # att översätta gcc och har åsikter om hur dessa uttryck skall skrivas
15 # så ta kontakt så kan vi uppdatera den.
16 #
17 # Det mesta av övdersättningen som finns nu kommer från tiden
18 # innan version 3.0 av gcc. Dessvärre så fungerade aldrig gcc
19 # med översättningar korrekt då, så den kom inte till användning.
20 # Jag har överfört de gamla strängarna till dagens version (3.2)
21 # så det finns en början, men det är mycket kvar. Men vill någon hjälpa
22 # till så vore det jättebra. Jag kommer översätta en bit då och då
23 # i mån av tid, men det är en stor fil med komplicerade uttryck så
24 # det tar en stund att bli klar.
25 #
26 msgid ""
27 msgstr ""
28 "Project-Id-Version: gcc 3.2\n"
29 "Report-Msgid-Bugs-To: http://gcc.gnu.org/bugs.html\n"
30 "POT-Creation-Date: 2005-02-25 23:36+0000\n"
31 "PO-Revision-Date: 2002-08-26 12:58+0200\n"
32 "Last-Translator: Dennis Björklund <db@zigo.dhs.org>\n"
33 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
34 "MIME-Version: 1.0\n"
35 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
36 "Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
37
38 #: attribs.c:175
39 #, fuzzy, c-format
40 msgid "%qs attribute directive ignored"
41 msgstr "attributet \"%s\" ignorerat"
42
43 #: attribs.c:183
44 #, fuzzy, c-format
45 msgid "wrong number of arguments specified for %qs attribute"
46 msgstr "fel antal argument angett för attributet `%s'"
47
48 #: attribs.c:200
49 #, fuzzy, c-format
50 msgid "%qs attribute does not apply to types"
51 msgstr "attributet \"%s\" är inte applicerbart på typer"
52
53 #: attribs.c:246
54 #, fuzzy, c-format
55 msgid "%qs attribute only applies to function types"
56 msgstr "attributet \"%s\" fungerar bara på funktionstyper"
57
58 #: builtins.c:341
59 msgid "offset outside bounds of constant string"
60 msgstr "index till en konstant sträng pekar utanför dess gränser"
61
62 #: builtins.c:928
63 #, fuzzy
64 msgid "second argument to %<__builtin_prefetch%> must be a constant"
65 msgstr "andra argumentet till \"__builtin_prefetch\" måste vara en konstant"
66
67 #: builtins.c:935
68 #, fuzzy
69 msgid "invalid second argument to %<__builtin_prefetch%>; using zero"
70 msgstr "ogiltigt andra argument till __builtin_prefetch; använder noll"
71
72 #: builtins.c:943
73 #, fuzzy
74 msgid "third argument to %<__builtin_prefetch%> must be a constant"
75 msgstr "tredje argumentet till \"__builtin_prefetch\" måste vara en konstant"
76
77 #: builtins.c:950
78 #, fuzzy
79 msgid "invalid third argument to %<__builtin_prefetch%>; using zero"
80 msgstr "ogiltigt tredje argument till __builtin_prefetch; använder noll"
81
82 #: builtins.c:3806
83 #, fuzzy
84 msgid "argument of %<__builtin_args_info%> must be constant"
85 msgstr "argumentet till \"__builtin_args_info\" måste vara konstant"
86
87 #: builtins.c:3812
88 #, fuzzy
89 msgid "argument of %<__builtin_args_info%> out of range"
90 msgstr "argument till \"__builtin_args_info\" är utanför sitt intervall"
91
92 #: builtins.c:3818
93 #, fuzzy
94 msgid "missing argument in %<__builtin_args_info%>"
95 msgstr "argument saknas till \"__builtin_args_info\""
96
97 #: builtins.c:3914 gimplify.c:1765
98 #, fuzzy
99 msgid "too few arguments to function %<va_start%>"
100 msgstr "För många argument till funktionen \"va_start\""
101
102 #: builtins.c:4077
103 #, fuzzy
104 msgid "first argument to %<va_arg%> not of type %<va_list%>"
105 msgstr "första argumentet till \"va_arg\" är inte av typen \"va_list\""
106
107 #. Unfortunately, this is merely undefined, rather than a constraint
108 #. violation, so we cannot make this an error.  If this call is never
109 #. executed, the program is still strictly conforming.
110 #: builtins.c:4091
111 #, fuzzy
112 msgid "%qT is promoted to %qT when passed through %<...%>"
113 msgstr "\"%s\" konverteras till \"%s\" när det skickas via \"...\""
114
115 #: builtins.c:4096
116 #, fuzzy
117 msgid "(so you should pass %qT not %qT to %<va_arg%>)"
118 msgstr "(alltså skall du skicka \"%s\" och inte \"%s\" till \"va_arg\")"
119
120 #. We can, however, treat "undefined" any way we please.
121 #. Call abort to encourage the user to fix the program.
122 #: builtins.c:4102 c-typeck.c:2023
123 msgid "if this code is reached, the program will abort"
124 msgstr ""
125
126 #: builtins.c:4220
127 #, fuzzy
128 msgid "invalid argument to %<__builtin_frame_address%>"
129 msgstr "ogiltigt argument till \"__builtin_frame_address\""
130
131 #: builtins.c:4222
132 #, fuzzy
133 msgid "invalid argument to %<__builtin_return_address%>"
134 msgstr "ogiltigt argument till \"__builtin_return_address\""
135
136 #: builtins.c:4235
137 #, fuzzy
138 msgid "unsupported argument to %<__builtin_frame_address%>"
139 msgstr "Icke supportat argument till \"__builtin_frame_address\""
140
141 #: builtins.c:4237
142 #, fuzzy
143 msgid "unsupported argument to %<__builtin_return_address%>"
144 msgstr "Icke supportat argument till \"__builtin_return_address\""
145
146 #: builtins.c:4340
147 #, fuzzy
148 msgid "second argument to %<__builtin_expect%> must be a constant"
149 msgstr "andra argumentet till \"__builtin_expect\" måste vara en konstant"
150
151 #: builtins.c:5590
152 #, fuzzy
153 msgid "%<__builtin_longjmp%> second argument must be 1"
154 msgstr "andra argumentet till __builtin_longjmp måste vara 1"
155
156 #: builtins.c:5942
157 #, fuzzy
158 msgid "target format does not support infinity"
159 msgstr "målprocessorn stödjer inte THUMB-instruktioner"
160
161 #: builtins.c:7699 builtins.c:7794
162 #, fuzzy, c-format
163 msgid "too few arguments to function %qs"
164 msgstr "för få argument till funktionen \"%s\""
165
166 #: builtins.c:7705 builtins.c:7800
167 #, fuzzy, c-format
168 msgid "too many arguments to function %qs"
169 msgstr "för många argument till funktionen \"%s\""
170
171 #: builtins.c:7711 builtins.c:7825
172 #, fuzzy, c-format
173 msgid "non-floating-point argument to function %qs"
174 msgstr "för många argument till funktionen \"%s\""
175
176 #: builtins.c:8911
177 #, fuzzy
178 msgid "%<va_start%> used in function with fixed args"
179 msgstr "\"va_start\" används i en funktion med fixt antal parametrar"
180
181 #. Evidently an out of date version of <stdarg.h>; can't validate
182 #. va_start's second argument, but can still work as intended.
183 #: builtins.c:8918
184 #, fuzzy
185 msgid "%<__builtin_next_arg%> called without an argument"
186 msgstr "\"__builtin_next_arg\" anropad utan argument"
187
188 #: builtins.c:8933
189 msgid "%<va_start%> used with too many arguments"
190 msgstr ""
191
192 #. FIXME: Sometimes with the tree optimizers we can get the
193 #. not the last argument even though the user used the last
194 #. argument.  We just warn and set the arg to be the last
195 #. argument so that we will get wrong-code because of
196 #. it.
197 #: builtins.c:8953
198 #, fuzzy
199 msgid "second parameter of %<va_start%> not last named argument"
200 msgstr "andra parametern till \"va_start\" var inte det sista namngivna argumentet"
201
202 #: c-common.c:826
203 #, fuzzy
204 msgid "%qD is not defined outside of function scope"
205 msgstr "\"%s\" är inte definierad utanför funktions-scope"
206
207 #: c-common.c:847
208 #, fuzzy, c-format
209 msgid "string length %qd is greater than the length %qd ISO C%d compilers are required to support"
210 msgstr "stränglängden \"%d\" är större än den minsta längden \"%d\" som ISO C%d kompilatorer behöver stödja"
211
212 #: c-common.c:888
213 msgid "overflow in constant expression"
214 msgstr "spill i konstant uttryck"
215
216 #: c-common.c:908
217 msgid "integer overflow in expression"
218 msgstr "heltalsspill i uttryck"
219
220 #: c-common.c:917
221 msgid "floating point overflow in expression"
222 msgstr "flyttalsspill i uttryck"
223
224 #: c-common.c:923
225 #, fuzzy
226 msgid "vector overflow in expression"
227 msgstr "heltalsspill i uttryck"
228
229 #. This detects cases like converting -129 or 256 to unsigned char.
230 #: c-common.c:945
231 msgid "large integer implicitly truncated to unsigned type"
232 msgstr "stort heltal implicit trunkerat till unsigned typ"
233
234 #: c-common.c:947
235 msgid "negative integer implicitly converted to unsigned type"
236 msgstr "negativt heltal implicit konverterat till unsigned typ"
237
238 #: c-common.c:1005
239 msgid "overflow in implicit constant conversion"
240 msgstr "spill i implicit constant konvertering"
241
242 #: c-common.c:1141
243 #, fuzzy, c-format
244 msgid "operation on %qs may be undefined"
245 msgstr "operation på \"%s\" kan vara odefinierad"
246
247 #: c-common.c:1425
248 msgid "case label does not reduce to an integer constant"
249 msgstr "case-etikett reducerar inte till en heltalskonstant"
250
251 #: c-common.c:1468
252 #, fuzzy
253 msgid "case label value is less than minimum value for type"
254 msgstr "heltalskonstant är större än maximala värdet för sin typ"
255
256 #: c-common.c:1476
257 #, fuzzy
258 msgid "case label value exceeds maximum value for type"
259 msgstr "heltalskonstant är större än maximala värdet för sin typ"
260
261 #: c-common.c:1484
262 #, fuzzy
263 msgid "lower value in case label range less than minimum value for type"
264 msgstr "heltalskonstant är större än maximala värdet för sin typ"
265
266 #: c-common.c:1493
267 #, fuzzy
268 msgid "upper value in case label range exceeds maximum value for type"
269 msgstr "heltalskonstant är större än maximala värdet för sin typ"
270
271 #: c-common.c:1833
272 msgid "invalid truth-value expression"
273 msgstr "ogiltigt sanningsvärdeuttryck"
274
275 #: c-common.c:1881
276 #, c-format
277 msgid "invalid operands to binary %s"
278 msgstr "ogiltiga operander till binär %s"
279
280 #: c-common.c:2116
281 msgid "comparison is always false due to limited range of data type"
282 msgstr "jämförelsen är alltid falsk på grund av begränsat intervall för datatypen"
283
284 #: c-common.c:2118
285 msgid "comparison is always true due to limited range of data type"
286 msgstr "jämförelsen är alltid sann på grund av begränsat intervall för datatypen"
287
288 #: c-common.c:2188
289 msgid "comparison of unsigned expression >= 0 is always true"
290 msgstr "jämförelse med unsigned-uttryck >= 0 är alltid sant"
291
292 #: c-common.c:2197
293 msgid "comparison of unsigned expression < 0 is always false"
294 msgstr "jämförelse med unsigned-uttryck < 0 är alltid falskt"
295
296 #: c-common.c:2239
297 #, fuzzy
298 msgid "pointer of type %<void *%> used in arithmetic"
299 msgstr "pekare av typen \"void *\" använd med aritmetik"
300
301 #: c-common.c:2245
302 msgid "pointer to a function used in arithmetic"
303 msgstr "pekare till funktion använd med aritmetik"
304
305 #: c-common.c:2251
306 msgid "pointer to member function used in arithmetic"
307 msgstr "pekare till medlemsfunktion använd med aritmetik"
308
309 #. Common Ada/Pascal programmer's mistake.  We always warn
310 #. about this since it is so bad.
311 #: c-common.c:2371
312 msgid "the address of %qD, will always evaluate as %<true%>"
313 msgstr ""
314
315 #: c-common.c:2467
316 msgid "suggest parentheses around assignment used as truth value"
317 msgstr "föreslår parenteser runt tilldelning som används som sanningsvärde"
318
319 #: c-common.c:2535 c-common.c:2575
320 #, fuzzy
321 msgid "invalid use of %<restrict%>"
322 msgstr "ogiltigt användande av \"restrict\""
323
324 #: c-common.c:2791
325 #, fuzzy
326 msgid "invalid application of %<sizeof%> to a function type"
327 msgstr "ISO C++ förbjuder användning av \"sizeof\" på funktioner"
328
329 #: c-common.c:2801
330 #, fuzzy, c-format
331 msgid "invalid application of %qs to a void type"
332 msgstr "ogiltig operation på oinstansierad typ"
333
334 #: c-common.c:2807
335 #, fuzzy
336 msgid "invalid application of %qs to incomplete type %qT "
337 msgstr "sizeof applicerat på en inkomplett typ"
338
339 #: c-common.c:2848
340 #, fuzzy
341 msgid "%<__alignof%> applied to a bit-field"
342 msgstr "sizeof applicerat på ett bit-fält"
343
344 #: c-common.c:3315
345 #, fuzzy, c-format
346 msgid "cannot disable built-in function %qs"
347 msgstr "döljer inbyggd funktion \"%s\""
348
349 #: c-common.c:3505
350 msgid "pointers are not permitted as case values"
351 msgstr "pekare är inte tillåtna case-värden"
352
353 #: c-common.c:3509
354 #, fuzzy
355 msgid "range expressions in switch statements are non-standard"
356 msgstr "ISO C förbjuder intervalluttryck i switch-satser"
357
358 #: c-common.c:3534
359 msgid "empty range specified"
360 msgstr "tomt intervall angivet"
361
362 #: c-common.c:3593
363 msgid "duplicate (or overlapping) case value"
364 msgstr "dubbla (eller överlappand) case-värden"
365
366 #: c-common.c:3594
367 #, fuzzy
368 msgid "%Jthis is the first entry overlapping that value"
369 msgstr "detta är det första fallet som överlappar det värdet"
370
371 #: c-common.c:3598
372 msgid "duplicate case value"
373 msgstr "upprepat case-värde"
374
375 #: c-common.c:3599
376 #, fuzzy
377 msgid "%Jpreviously used here"
378 msgstr "tidigare använd här"
379
380 #: c-common.c:3603
381 msgid "multiple default labels in one switch"
382 msgstr "flera default-etiketter i en switch"
383
384 #: c-common.c:3604
385 #, fuzzy
386 msgid "%Jthis is the first default label"
387 msgstr "detta är den första default-etiketten"
388
389 #: c-common.c:3653
390 msgid "%Jcase value %qs not in enumerated type"
391 msgstr ""
392
393 #: c-common.c:3656
394 msgid "%Jcase value %qs not in enumerated type %qT"
395 msgstr ""
396
397 #: c-common.c:3723
398 #, fuzzy
399 msgid "%Hswitch missing default case"
400 msgstr "detta är den första default-etiketten"
401
402 #. Warn if there are enumerators that don't correspond to
403 #. case expressions.
404 #: c-common.c:3757
405 #, fuzzy
406 msgid "%Henumeration value %qE not handled in switch"
407 msgstr "uppräkningsvärde för \"%s\" är inte en heltalskonstant"
408
409 #: c-common.c:3784
410 #, fuzzy
411 msgid "taking the address of a label is non-standard"
412 msgstr "ISO C++ förbjuder att man tar adressen till funktionen \"::main\""
413
414 #: c-common.c:3953 c-common.c:3972 c-common.c:3990 c-common.c:4017
415 #: c-common.c:4036 c-common.c:4059 c-common.c:4083 c-common.c:4109
416 #: c-common.c:4143 c-common.c:4187 c-common.c:4215 c-common.c:4243
417 #: c-common.c:4262 c-common.c:4593 c-common.c:4624 c-common.c:4716
418 #: c-common.c:4783 c-common.c:4829 c-common.c:4887 c-common.c:4916
419 #: c-common.c:5195 c-common.c:5218 c-common.c:5257 tree.c:3254
420 #: config/darwin.c:1236 config/arm/arm.c:2701 config/arm/arm.c:2728
421 #: config/avr/avr.c:4601 config/h8300/h8300.c:5779 config/h8300/h8300.c:5802
422 #: config/i386/i386.c:1732 config/i386/i386.c:15625 config/ia64/ia64.c:526
423 #: config/ip2k/ip2k.c:3164 config/m68hc11/m68hc11.c:1312
424 #: config/sh/symbian.c:414 config/sh/symbian.c:421
425 #, fuzzy, c-format
426 msgid "%qs attribute ignored"
427 msgstr "attributet `%s' ignorerat"
428
429 #: c-common.c:4300
430 #, fuzzy, c-format
431 msgid "unknown machine mode %qs"
432 msgstr "okänt maskinläge `%s'"
433
434 #: c-common.c:4320
435 msgid "specifying vector types with __attribute__ ((mode)) is deprecated"
436 msgstr ""
437
438 #: c-common.c:4322
439 #, fuzzy
440 msgid "use __attribute__ ((vector_size)) instead"
441 msgstr "attributet \"%s\" ignorerat"
442
443 #: c-common.c:4331
444 #, fuzzy, c-format
445 msgid "unable to emulate %qs"
446 msgstr "kan inte öppna fil \"%s\""
447
448 #: c-common.c:4341
449 #, fuzzy, c-format
450 msgid "invalid pointer mode %qs"
451 msgstr "ogiltig operand för %V"
452
453 #: c-common.c:4356
454 #, fuzzy, c-format
455 msgid "no data type for mode %qs"
456 msgstr "ingen datatyp för läge `%s'"
457
458 #: c-common.c:4366
459 #, fuzzy, c-format
460 msgid "cannot use mode %qs for enumeral types"
461 msgstr "kan inte konvertera till en pekartyp"
462
463 #: c-common.c:4390
464 #, fuzzy, c-format
465 msgid "mode %qs applied to inappropriate type"
466 msgstr "sizeof applicerat på en inkomplett typ"
467
468 #: c-common.c:4421
469 #, fuzzy
470 msgid "%Jsection attribute cannot be specified for local variables"
471 msgstr "attributet \"section\" kan inte anges för lokala variabler"
472
473 #: c-common.c:4432
474 #, fuzzy
475 msgid "%Jsection of %qD conflicts with previous declaration"
476 msgstr "sektion \"%s\" står i konflikt med tidigare deklaration"
477
478 #: c-common.c:4441
479 #, fuzzy
480 msgid "%Jsection attribute not allowed for %qD"
481 msgstr "attributet \"section\" är inte tillåten för \"%s\""
482
483 #: c-common.c:4447
484 #, fuzzy
485 msgid "%Jsection attributes are not supported for this target"
486 msgstr "attributet \"section\" stöds inte för denna målarkitektur"
487
488 #: c-common.c:4485
489 msgid "requested alignment is not a constant"
490 msgstr "efterfrågad minnesjustering är inte konstant"
491
492 #: c-common.c:4490
493 msgid "requested alignment is not a power of 2"
494 msgstr "efterrågad minnesjustering är inte en potens av 2"
495
496 #: c-common.c:4495
497 msgid "requested alignment is too large"
498 msgstr "efterfrågad minnesjustering är för stor"
499
500 #: c-common.c:4521
501 #, fuzzy
502 msgid "%Jalignment may not be specified for %qD"
503 msgstr "minnesjustering kan inte anges för \"%s\""
504
505 #: c-common.c:4559
506 #, fuzzy
507 msgid "%J%qD defined both normally and as an alias"
508 msgstr "\"%s\" är definierad både normalt och som ett alias"
509
510 #: c-common.c:4575
511 #, fuzzy
512 msgid "alias argument not a string"
513 msgstr "aliasargumentet är inte en sträng"
514
515 #: c-common.c:4617
516 #, fuzzy, c-format
517 msgid "%qs attribute ignored on non-class types"
518 msgstr "attributet `%s' ignorerat för \"%s\""
519
520 #: c-common.c:4630
521 #, fuzzy
522 msgid "visibility argument not a string"
523 msgstr "aliasargumentet är inte en sträng"
524
525 #: c-common.c:4642
526 #, fuzzy, c-format
527 msgid "%qE attribute ignored on types"
528 msgstr "attributet `%s' ignorerat för \"%s\""
529
530 #: c-common.c:4657
531 msgid "visibility argument must be one of \"default\", \"hidden\", \"protected\" or \"internal\""
532 msgstr ""
533
534 #: c-common.c:4726
535 #, fuzzy
536 msgid "tls_model argument not a string"
537 msgstr "aliasargumentet är inte en sträng"
538
539 #: c-common.c:4735
540 msgid "tls_model argument must be one of \"local-exec\", \"initial-exec\", \"local-dynamic\" or \"global-dynamic\""
541 msgstr ""
542
543 #: c-common.c:4757 c-common.c:4803
544 #, fuzzy
545 msgid "%J%qE attribute applies only to functions"
546 msgstr "attributet \"%s\" fungerar bara på funktioner"
547
548 #: c-common.c:4762 c-common.c:4808
549 #, fuzzy
550 msgid "%Jcan%'t set %qE attribute after definition"
551 msgstr "kan inte sätta attributet \"%s\" efter definitionen"
552
553 #: c-common.c:4884
554 #, fuzzy, c-format
555 msgid "%qs attribute ignored for %qs"
556 msgstr "attributet `%s' ignorerat för \"%s\""
557
558 #: c-common.c:4945
559 #, fuzzy, c-format
560 msgid "invalid vector type for attribute %qs"
561 msgstr "ogiltigt vektortype för attribut \"%s\""
562
563 #: c-common.c:4954
564 msgid "number of components of the vector not a power of two"
565 msgstr ""
566
567 #: c-common.c:4982
568 #, fuzzy
569 msgid "nonnull attribute without arguments on a non-prototype"
570 msgstr "antalet argument matchar inte prototypen"
571
572 #: c-common.c:4997
573 #, fuzzy, c-format
574 msgid "nonnull argument has invalid operand number (argument %lu)"
575 msgstr "formatsträng har ett ogiltigt antal operander"
576
577 #: c-common.c:5016
578 #, c-format
579 msgid "nonnull argument with out-of-range operand number (argument %lu, operand %lu)"
580 msgstr ""
581
582 #: c-common.c:5024
583 #, c-format
584 msgid "nonnull argument references non-pointer operand (argument %lu, operand %lu)"
585 msgstr ""
586
587 #: c-common.c:5079 c-common.c:5116
588 #, fuzzy
589 msgid "missing sentinel in function call"
590 msgstr "kan inte inline:a funktion \"main\""
591
592 #: c-common.c:5102
593 #, fuzzy
594 msgid "not enough arguments to fit a sentinel"
595 msgstr "för få argument till funktion"
596
597 #: c-common.c:5158
598 #, c-format
599 msgid "null argument where non-null required (argument %lu)"
600 msgstr ""
601
602 #: c-common.c:5229
603 #, fuzzy
604 msgid "cleanup argument not an identifier"
605 msgstr "predikat måste vara en identifierare"
606
607 #: c-common.c:5236
608 #, fuzzy
609 msgid "cleanup argument not a function"
610 msgstr "för många argument till funktion"
611
612 #: c-common.c:5274
613 #, fuzzy, c-format
614 msgid "%qs attribute requires prototypes with named arguments"
615 msgstr "tre \"l\"-suffix på heltalskonstant"
616
617 #: c-common.c:5285
618 #, fuzzy, c-format
619 msgid "%qs attribute only applies to variadic functions"
620 msgstr "attributet \"%s\" fungerar bara på funktioner"
621
622 #: c-common.c:5298
623 #, fuzzy
624 msgid "requested position is not an integer constant"
625 msgstr "efterfrågad minnesjustering är inte konstant"
626
627 #: c-common.c:5305
628 msgid "requested position is less than zero"
629 msgstr ""
630
631 #: c-common.c:5611
632 msgid "%Hignoring return value of %qD, declared with attribute warn_unused_result"
633 msgstr ""
634
635 #: c-common.c:5615
636 msgid "%Hignoring return value of function declared with attribute warn_unused_result"
637 msgstr ""
638
639 #: c-common.c:5675
640 #, fuzzy, c-format
641 msgid "attempt to take address of bit-field structure member %qs"
642 msgstr "kan inte ta adressen till bitfält \"%s\""
643
644 #: c-common.c:5727
645 msgid "invalid lvalue in assignment"
646 msgstr "ogiltigt lvalue i tilldelning"
647
648 #: c-common.c:5730
649 #, fuzzy
650 msgid "invalid lvalue in increment"
651 msgstr "ogiltigt lvalue i tilldelning"
652
653 #: c-common.c:5733
654 #, fuzzy
655 msgid "invalid lvalue in decrement"
656 msgstr "ogiltigt lvalue i tilldelning"
657
658 #: c-common.c:5736
659 #, fuzzy
660 msgid "invalid lvalue in unary %<&%>"
661 msgstr "ogiltigt lvalue i tilldelning"
662
663 #: c-common.c:5739
664 msgid "invalid lvalue in asm statement"
665 msgstr ""
666
667 #. Except for passing an argument to an unprototyped function,
668 #. this is a constraint violation.  When passing an argument to
669 #. an unprototyped function, it is compile-time undefined;
670 #. making it a constraint in that case was rejected in
671 #. DR#252.
672 #: c-convert.c:83 c-typeck.c:1430 c-typeck.c:3526 cp/typeck.c:1351
673 #: cp/typeck.c:5842 fortran/convert.c:89 treelang/tree-convert.c:79
674 msgid "void value not ignored as it ought to be"
675 msgstr "värdet av typen void ignoreras inte vilket bör göras"
676
677 #: c-convert.c:121 fortran/convert.c:122 java/typeck.c:156
678 #: treelang/tree-convert.c:105
679 msgid "conversion to non-scalar type requested"
680 msgstr "konvertering till icke-skalär typ begärd"
681
682 #: c-decl.c:530
683 #, fuzzy
684 msgid "%Jarray %qD assumed to have one element"
685 msgstr "fält \"%s\" antas ha ett element"
686
687 #: c-decl.c:643
688 #, c-format
689 msgid "GCC supports only %u nested scopes"
690 msgstr ""
691
692 #: c-decl.c:727
693 #, fuzzy
694 msgid "%Jlabel %qD used but not defined"
695 msgstr "etikett \"%s\" använd men inte definierad"
696
697 #: c-decl.c:733
698 #, fuzzy
699 msgid "%Jlabel %qD defined but not used"
700 msgstr "etikett \"%s\" definierad men inte använd"
701
702 #: c-decl.c:735
703 #, fuzzy
704 msgid "%Jlabel %qD declared but not defined"
705 msgstr "etikett \"%s\" använd men inte definierad"
706
707 #: c-decl.c:770
708 #, fuzzy
709 msgid "%Jnested function %qD declared but never defined"
710 msgstr "nästlad funktion \"%s\" är deklarerad \"extern\""
711
712 #: c-decl.c:784 cp/decl.c:568
713 #, fuzzy
714 msgid "%Junused variable %qD"
715 msgstr "oanvänd variabel \"%s\""
716
717 #: c-decl.c:788
718 msgid "%Jtype of array %qD completed incompatibly with implicit initialization"
719 msgstr ""
720
721 #: c-decl.c:1022
722 #, fuzzy
723 msgid "a parameter list with an ellipsis can%'t match an empty parameter name list declaration"
724 msgstr "En parameterlista med ellips kan inte matcha en tom namnlistdeklaration."
725
726 #: c-decl.c:1029
727 #, fuzzy
728 msgid "an argument type that has a default promotion can%'t match an empty parameter name list declaration"
729 msgstr "En parameterlista med ellips kan inte matcha en tom namnlistdeklaration."
730
731 #: c-decl.c:1065
732 msgid "%Jprototype for %qD declares more arguments than previous old-style definition"
733 msgstr ""
734
735 #: c-decl.c:1071
736 msgid "%Jprototype for %qD declares fewer arguments than previous old-style definition"
737 msgstr ""
738
739 #: c-decl.c:1080
740 #, fuzzy
741 msgid "%Jprototype for %qD declares argument %d with incompatible type"
742 msgstr "prototyp för `%s' följer och argument %d matchar inte"
743
744 #. If we get here, no errors were found, but do issue a warning
745 #. for this poor-style construct.
746 #: c-decl.c:1093
747 #, fuzzy
748 msgid "%Jprototype for %qD follows non-prototype definition"
749 msgstr "icke-prototypdefinition here"
750
751 #: c-decl.c:1108
752 #, fuzzy
753 msgid "%Jprevious definition of %qD was here"
754 msgstr "\"%s\" definierades tidigare här"
755
756 #: c-decl.c:1110
757 #, fuzzy
758 msgid "%Jprevious implicit declaration of %qD was here"
759 msgstr "tidigare implicit deklaration av \"%s\""
760
761 #: c-decl.c:1112
762 #, fuzzy
763 msgid "%Jprevious declaration of %qD was here"
764 msgstr "tidigare deklaration av \"%s\""
765
766 #: c-decl.c:1149
767 #, fuzzy
768 msgid "%J%qD redeclared as different kind of symbol"
769 msgstr "\"%s\" omdeklarerad som en annan sorts symbol"
770
771 #: c-decl.c:1154
772 #, fuzzy
773 msgid "%Jbuilt-in function %qD declared as non-function"
774 msgstr "inbyggd funktion \"%s\" deklarerad som icke-funktion"
775
776 #: c-decl.c:1157 c-decl.c:1273 c-decl.c:1879
777 #, fuzzy
778 msgid "%Jdeclaration of %qD shadows a built-in function"
779 msgstr "deklaration av \"%s\" som ett fält med funktioner"
780
781 #: c-decl.c:1166
782 #, fuzzy
783 msgid "%Jredeclaration of enumerator %qD"
784 msgstr "omdeklaration av \"enum %s\""
785
786 #. If types don't match for a built-in, throw away the
787 #. built-in.  No point in calling locate_old_decl here, it
788 #. won't print anything.
789 #: c-decl.c:1187
790 #, fuzzy
791 msgid "%Jconflicting types for built-in function %qD"
792 msgstr "motstridiga typer på inbyggd funktion \"%s\""
793
794 #: c-decl.c:1211 c-decl.c:1224 c-decl.c:1234
795 #, fuzzy
796 msgid "%Jconflicting types for %qD"
797 msgstr "motstridiga typer på \"%s\""
798
799 #: c-decl.c:1232
800 #, fuzzy
801 msgid "%J conflicting type qualifiers for %qD"
802 msgstr "motstridiga typer på \"%s\""
803
804 #. Allow OLDDECL to continue in use.
805 #: c-decl.c:1249
806 #, fuzzy
807 msgid "%Jredefinition of typedef %qD"
808 msgstr "omdefiniering av \"%s\""
809
810 #: c-decl.c:1291 c-decl.c:1301 c-decl.c:1314 c-decl.c:1396
811 #, fuzzy
812 msgid "%Jredefinition of %qD"
813 msgstr "omdefiniering av \"%s\""
814
815 #: c-decl.c:1353 c-decl.c:1434
816 #, fuzzy
817 msgid "%Jstatic declaration of %qD follows non-static declaration"
818 msgstr "statisk deklaration av \"%s\" följer på icke-statisk"
819
820 #: c-decl.c:1363 c-decl.c:1370 c-decl.c:1423 c-decl.c:1431
821 #, fuzzy
822 msgid "%Jnon-static declaration of %qD follows static declaration"
823 msgstr "icke-statisk deklaration av \"%s\" följer på statisk"
824
825 #: c-decl.c:1383
826 #, fuzzy
827 msgid "%Jthread-local declaration of %qD follows non-thread-local declaration"
828 msgstr "statisk deklaration av \"%s\" följer på icke-statisk"
829
830 #: c-decl.c:1386
831 #, fuzzy
832 msgid "%Jnon-thread-local declaration of %qD follows thread-local declaration"
833 msgstr "icke-statisk deklaration av \"%s\" följer på statisk"
834
835 #: c-decl.c:1416
836 #, fuzzy
837 msgid "%Jextern declaration of %qD follows declaration with no linkage"
838 msgstr "extern deklaration av \"%s\" matchar inte den globala"
839
840 #: c-decl.c:1452
841 #, fuzzy
842 msgid "%Jdeclaration of %qD with no linkage follows extern declaration"
843 msgstr "deklaration av \"%s\" som ett fält med funktioner"
844
845 #: c-decl.c:1458
846 #, fuzzy
847 msgid "%Jredeclaration of %qD with no linkage"
848 msgstr "tidigare deklaration av \"%s\""
849
850 #: c-decl.c:1472
851 msgid "%Jredeclaration of %qD with different visibility (old visibility preserved)"
852 msgstr ""
853
854 #: c-decl.c:1483
855 #, fuzzy
856 msgid "%Jinline declaration of %qD follows declaration with attribute noinline"
857 msgstr "implicit deklaration av funktion \"%s\""
858
859 #: c-decl.c:1490
860 #, fuzzy
861 msgid "%Jdeclaration of %qD with attribute noinline follows inline declaration "
862 msgstr "implicit deklaration av funktion \"%s\""
863
864 #: c-decl.c:1505
865 #, fuzzy
866 msgid "%J%qD declared inline after being called"
867 msgstr "\"%s\" är deklarerad inline efter att den blivit anropad"
868
869 #: c-decl.c:1511
870 #, fuzzy
871 msgid "%J%qD declared inline after its definition"
872 msgstr "\"%s\" deklarerad inline efter sin definition"
873
874 #: c-decl.c:1531
875 #, fuzzy
876 msgid "%Jredefinition of parameter %qD"
877 msgstr "omdefiniering av \"struct %s\""
878
879 #: c-decl.c:1555
880 #, fuzzy
881 msgid "%Jredundant redeclaration of %qD"
882 msgstr "redundant omdeklaration av \"%s\" i samma scope"
883
884 # local, det kan troligen vara både lokal variabel och lokal funktion??
885 #: c-decl.c:1866
886 #, fuzzy
887 msgid "%Jdeclaration of %qD shadows previous non-variable"
888 msgstr "deklaration av \"%s\" döljer en tidigare lokal"
889
890 #: c-decl.c:1871
891 #, fuzzy
892 msgid "%Jdeclaration of %qD shadows a parameter"
893 msgstr "deklaration av \"%s\" döljer en parameter"
894
895 #: c-decl.c:1874
896 #, fuzzy
897 msgid "%Jdeclaration of %qD shadows a global declaration"
898 msgstr "deklaration av \"%s\" döljer en parameter"
899
900 # local, det kan troligen vara både lokal variabel och lokal funktion??
901 #: c-decl.c:1884
902 #, fuzzy
903 msgid "%Jdeclaration of %qD shadows a previous local"
904 msgstr "deklaration av \"%s\" döljer en tidigare lokal"
905
906 #: c-decl.c:1887 cp/name-lookup.c:942 cp/name-lookup.c:973
907 #: cp/name-lookup.c:981
908 #, fuzzy
909 msgid "%Jshadowed declaration is here"
910 msgstr "tidigare deklaration av \"%s\""
911
912 #: c-decl.c:2041
913 #, fuzzy
914 msgid "nested extern declaration of %qD"
915 msgstr "nästlad extern deklaration av \"%s\""
916
917 #: c-decl.c:2201
918 #, fuzzy, c-format
919 msgid "implicit declaration of function %qE"
920 msgstr "implicit deklaration av funktion \"%s\""
921
922 #: c-decl.c:2262
923 #, fuzzy
924 msgid "incompatible implicit declaration of built-in function %qD"
925 msgstr "implicit deklaration av funktion \"%s\""
926
927 #: c-decl.c:2271
928 #, fuzzy
929 msgid "incompatible implicit declaration of function %qD"
930 msgstr "implicit deklaration av funktion \"%s\""
931
932 #: c-decl.c:2324
933 #, fuzzy, c-format
934 msgid "%qE undeclared here (not in a function)"
935 msgstr "\"%s\" odeklarerad här (inte i en funktion)"
936
937 #: c-decl.c:2329
938 #, fuzzy, c-format
939 msgid "%qE undeclared (first use in this function)"
940 msgstr "\"%s\" odeklarerad (första förekomsten i denna funktionen)"
941
942 #: c-decl.c:2333
943 msgid "(Each undeclared identifier is reported only once"
944 msgstr "(Varje odeklarerad identifierare rapporteras bara"
945
946 #: c-decl.c:2334
947 msgid "for each function it appears in.)"
948 msgstr "en gång för varje funktion den finns i.)"
949
950 #: c-decl.c:2372
951 #, fuzzy, c-format
952 msgid "label %qs referenced outside of any function"
953 msgstr "etikett %s är refererad till utanför en funktion"
954
955 #: c-decl.c:2415
956 #, fuzzy, c-format
957 msgid "duplicate label declaration %qs"
958 msgstr "dubbel deklaration av etikett \"%s\""
959
960 #: c-decl.c:2450
961 #, fuzzy
962 msgid "%Hduplicate label %qD"
963 msgstr "upprepning av medlem \"%s\""
964
965 #: c-decl.c:2472
966 msgid "%Htraditional C lacks a separate namespace for labels, identifier %qs conflicts"
967 msgstr ""
968
969 #: c-decl.c:2538
970 msgid "%H%qs defined as wrong kind of tag"
971 msgstr ""
972
973 #: c-decl.c:2761
974 msgid "unnamed struct/union that defines no instances"
975 msgstr "odöpt struktur/union som inte har någon instans"
976
977 #: c-decl.c:2769
978 #, fuzzy
979 msgid "empty declaration with storage class specifier does not redeclare tag"
980 msgstr "lagringsklass angiven i array-deklarerare"
981
982 #: c-decl.c:2780
983 msgid "empty declaration with type qualifier does not redeclare tag"
984 msgstr ""
985
986 #: c-decl.c:2801 c-decl.c:2808
987 #, fuzzy
988 msgid "useless type name in empty declaration"
989 msgstr "oanvändbart nyckelord eller typnamn i tom deklaration"
990
991 #: c-decl.c:2816
992 #, fuzzy
993 msgid "%<inline%> in empty declaration"
994 msgstr "tom deklaration"
995
996 #: c-decl.c:2822
997 #, fuzzy
998 msgid "%<auto%> in file-scope empty declaration"
999 msgstr "två typer angivna i en tom deklaration"
1000
1001 #: c-decl.c:2828
1002 #, fuzzy
1003 msgid "%<register%> in file-scope empty declaration"
1004 msgstr "två typer angivna i en tom deklaration"
1005
1006 #: c-decl.c:2834
1007 #, fuzzy
1008 msgid "useless storage class specifier in empty declaration"
1009 msgstr "lagringsklass angiven i array-deklarerare"
1010
1011 #: c-decl.c:2840
1012 #, fuzzy
1013 msgid "useless %<__thread%> in empty declaration"
1014 msgstr "oanvändbart nyckelord eller typnamn i tom deklaration"
1015
1016 #: c-decl.c:2848
1017 #, fuzzy
1018 msgid "useless type qualifier in empty declaration"
1019 msgstr "dubbel deklaration av etikett \"%s\""
1020
1021 #: c-decl.c:2855 c-parse.y:781 c-parse.y:783 objc/objc-parse.y:818
1022 #: objc/objc-parse.y:820
1023 msgid "empty declaration"
1024 msgstr "tom deklaration"
1025
1026 #: c-decl.c:2921
1027 #, fuzzy
1028 msgid "ISO C90 does not support %<static%> or type qualifiers in parameter array declarators"
1029 msgstr "ISO C89 stöder inte flexibla fältmedlemmar"
1030
1031 #: c-decl.c:2924
1032 #, fuzzy
1033 msgid "ISO C90 does not support %<[*]%> array declarators"
1034 msgstr "ISO C89 stöder inte flexibla fältmedlemmar"
1035
1036 #: c-decl.c:2927
1037 #, fuzzy
1038 msgid "GCC does not yet properly implement %<[*]%> array declarators"
1039 msgstr "ISO C89 stöder inte flexibla fältmedlemmar"
1040
1041 #: c-decl.c:2946
1042 msgid "static or type qualifiers in abstract declarator"
1043 msgstr ""
1044
1045 #: c-decl.c:3005
1046 #, fuzzy
1047 msgid "%J%qD is usually a function"
1048 msgstr "\"%s\" är vanligtvis en funktion"
1049
1050 #: c-decl.c:3014 cp/decl.c:3617 cp/decl2.c:850
1051 #, fuzzy
1052 msgid "typedef %qD is initialized (use __typeof__ instead)"
1053 msgstr "typedef \"%s\" är initierad"
1054
1055 #: c-decl.c:3019
1056 #, fuzzy
1057 msgid "function %qD is initialized like a variable"
1058 msgstr "funktion \"%s\" är initierad som en variabel"
1059
1060 #. DECL_INITIAL in a PARM_DECL is really DECL_ARG_TYPE.
1061 #: c-decl.c:3025
1062 #, fuzzy
1063 msgid "parameter %qD is initialized"
1064 msgstr "parameter \"%s\" är initierad"
1065
1066 #. Although C99 is unclear about whether incomplete arrays
1067 #. of VLAs themselves count as VLAs, it does not make
1068 #. sense to permit them to be initialized given that
1069 #. ordinary VLAs may not be initialized.
1070 #: c-decl.c:3044 c-decl.c:3059 c-typeck.c:4380
1071 msgid "variable-sized object may not be initialized"
1072 msgstr "objekt med variabel storlek kan inte initieras"
1073
1074 #: c-decl.c:3050
1075 #, fuzzy
1076 msgid "variable %qD has initializer but incomplete type"
1077 msgstr "variabel \"%s\" har initierare men är av inkomplett typ"
1078
1079 #: c-decl.c:3126 c-decl.c:5741 cp/decl.c:3657 cp/decl.c:9941
1080 #, fuzzy
1081 msgid "%Jinline function %qD given attribute noinline"
1082 msgstr "inbyggd funktion \"%s\" deklarerad som icke-funktion"
1083
1084 #: c-decl.c:3194
1085 #, fuzzy
1086 msgid "%Jinitializer fails to determine size of %qD"
1087 msgstr "initierare misslyckas med att bestämma storlek på \"%s\""
1088
1089 #: c-decl.c:3199
1090 #, fuzzy
1091 msgid "%Jarray size missing in %qD"
1092 msgstr "fältstorlek saknas i \"%s\""
1093
1094 #: c-decl.c:3215
1095 #, fuzzy
1096 msgid "%Jzero or negative size array %qD"
1097 msgstr "noll eller negativ storlek på fält \"%s\""
1098
1099 #: c-decl.c:3241 varasm.c:1556
1100 #, fuzzy
1101 msgid "%Jstorage size of %qD isn%'t known"
1102 msgstr "lagringsstorlek på \"%s\" är okänd"
1103
1104 #: c-decl.c:3251
1105 #, fuzzy
1106 msgid "%Jstorage size of %qD isn%'t constant"
1107 msgstr "lagringsstorlek på \"%s\" är inte konstant"
1108
1109 #: c-decl.c:3299
1110 #, fuzzy
1111 msgid "%Jignoring asm-specifier for non-static local variable %qD"
1112 msgstr "ignorerar asm för ickestatisk lokal variabel \"%s\""
1113
1114 #: c-decl.c:3329 fortran/f95-lang.c:646
1115 msgid "cannot put object with volatile field into register"
1116 msgstr ""
1117
1118 #: c-decl.c:3463
1119 msgid "ISO C forbids forward parameter declarations"
1120 msgstr ""
1121
1122 #: c-decl.c:3648
1123 #, fuzzy
1124 msgid "<anonymous>"
1125 msgstr "<anonym %s>"
1126
1127 #: c-decl.c:3657
1128 #, fuzzy, c-format
1129 msgid "bit-field %qs width not an integer constant"
1130 msgstr "tre \"l\"-suffix på heltalskonstant"
1131
1132 #: c-decl.c:3665
1133 #, fuzzy, c-format
1134 msgid "negative width in bit-field %qs"
1135 msgstr "negativ storlek i bitfält \"%s\""
1136
1137 #: c-decl.c:3670
1138 #, fuzzy, c-format
1139 msgid "zero width for bit-field %qs"
1140 msgstr "Storleken noll på bitfält \"%s\""
1141
1142 #: c-decl.c:3680
1143 #, fuzzy, c-format
1144 msgid "bit-field %qs has invalid type"
1145 msgstr "bitfält \"%s\" har en icke godkänd typ"
1146
1147 #: c-decl.c:3689
1148 #, fuzzy, c-format
1149 msgid "type of bit-field %qs is a GCC extension"
1150 msgstr "#%s är en GCC-utvidgning"
1151
1152 #: c-decl.c:3698
1153 #, fuzzy, c-format
1154 msgid "width of %qs exceeds its type"
1155 msgstr "storleken på \"%s\" är större än sin typ"
1156
1157 #: c-decl.c:3711
1158 #, fuzzy, c-format
1159 msgid "%qs is narrower than values of its type"
1160 msgstr "heltalskonstant är större än maximala värdet för sin typ"
1161
1162 #: c-decl.c:3836
1163 #, fuzzy
1164 msgid "type defaults to %<int%> in declaration of %qs"
1165 msgstr "två eller fler datatyper i deklaration av \"%s\""
1166
1167 #: c-decl.c:3864
1168 #, fuzzy
1169 msgid "duplicate %<const%>"
1170 msgstr "upprepning av \"const\""
1171
1172 #: c-decl.c:3866
1173 #, fuzzy
1174 msgid "duplicate %<restrict%>"
1175 msgstr "upprepning av \"restrict\""
1176
1177 #: c-decl.c:3868
1178 #, fuzzy
1179 msgid "duplicate %<volatile%>"
1180 msgstr "upprepning av \"volatile\""
1181
1182 #: c-decl.c:3887
1183 #, fuzzy
1184 msgid "function definition declared %<auto%>"
1185 msgstr "funktionsdefinition deklarerad som \"auto\""
1186
1187 #: c-decl.c:3889
1188 #, fuzzy
1189 msgid "function definition declared %<register%>"
1190 msgstr "funktionsdefinition deklarerad som \"register\""
1191
1192 #: c-decl.c:3891
1193 #, fuzzy
1194 msgid "function definition declared %<typedef%>"
1195 msgstr "funktionsdefinition deklarerad som \"typedef\""
1196
1197 #: c-decl.c:3893
1198 #, fuzzy
1199 msgid "function definition declared %<__thread%>"
1200 msgstr "funktionsdefinition deklarerad som \"typedef\""
1201
1202 #: c-decl.c:3909
1203 #, fuzzy, c-format
1204 msgid "storage class specified for structure field %qs"
1205 msgstr "lagringsklass angiven för strukturfält \"%s\""
1206
1207 #: c-decl.c:3913 cp/decl.c:7053
1208 #, fuzzy, c-format
1209 msgid "storage class specified for parameter %qs"
1210 msgstr "lagringsklass angiven för parameter \"%s\""
1211
1212 #: c-decl.c:3916 cp/decl.c:7055
1213 msgid "storage class specified for typename"
1214 msgstr "lagringsklass angiven för typnamn"
1215
1216 #: c-decl.c:3929 cp/decl.c:7072
1217 #, fuzzy
1218 msgid "%qs initialized and declared %<extern%>"
1219 msgstr "`%s' initierad och deklarerad \"extern\""
1220
1221 #: c-decl.c:3931 cp/decl.c:7075
1222 #, fuzzy
1223 msgid "%qs has both %<extern%> and initializer"
1224 msgstr "\"%s\" är både \"extern\" och initierare"
1225
1226 #: c-decl.c:3936
1227 #, fuzzy
1228 msgid "file-scope declaration of %qs specifies %<auto%>"
1229 msgstr "toppnivådeklaration av \"%s\" anger \"auto\""
1230
1231 #: c-decl.c:3938
1232 #, fuzzy
1233 msgid "file-scope declaration of %qs specifies %<register%>"
1234 msgstr "toppnivådeklaration av \"%s\" anger \"auto\""
1235
1236 #: c-decl.c:3943 cp/decl.c:7079
1237 #, fuzzy
1238 msgid "nested function %qs declared %<extern%>"
1239 msgstr "nästlad funktion \"%s\" är deklarerad \"extern\""
1240
1241 #: c-decl.c:3946 cp/decl.c:7089
1242 msgid "function-scope %qs implicitly auto and declared %<__thread%>"
1243 msgstr ""
1244
1245 #. Only the innermost declarator (making a parameter be of
1246 #. array type which is converted to pointer type)
1247 #. may have static or type qualifiers.
1248 #: c-decl.c:3993 c-decl.c:4183
1249 #, fuzzy
1250 msgid "static or type qualifiers in non-parameter array declarator"
1251 msgstr "två typer angivna i en tom deklaration"
1252
1253 #: c-decl.c:4039
1254 #, fuzzy, c-format
1255 msgid "declaration of %qs as array of voids"
1256 msgstr "deklaration av \"%s\" som ett fält med void"
1257
1258 #: c-decl.c:4045
1259 #, fuzzy, c-format
1260 msgid "declaration of %qs as array of functions"
1261 msgstr "deklaration av \"%s\" som ett fält med funktioner"
1262
1263 #: c-decl.c:4050
1264 #, fuzzy
1265 msgid "invalid use of structure with flexible array member"
1266 msgstr "ISO C89 stöder inte flexibla fältmedlemmar"
1267
1268 #: c-decl.c:4070
1269 #, fuzzy, c-format
1270 msgid "size of array %qs has non-integer type"
1271 msgstr "storlek på fält \"%s\" är inte av heltalstyp"
1272
1273 #: c-decl.c:4075
1274 #, fuzzy, c-format
1275 msgid "ISO C forbids zero-size array %qs"
1276 msgstr "ISO C förbjuder fält \"%s\" med storlek noll"
1277
1278 #: c-decl.c:4082
1279 #, fuzzy, c-format
1280 msgid "size of array %qs is negative"
1281 msgstr "storlek på fält \"%s\" är negativt"
1282
1283 #: c-decl.c:4096
1284 #, fuzzy
1285 msgid "ISO C90 forbids array %qs whose size can%'t be evaluated"
1286 msgstr "ISO C89 förbjuder fält \"%s\" vars storlek inte kan beräknas"
1287
1288 #: c-decl.c:4100
1289 #, fuzzy, c-format
1290 msgid "ISO C90 forbids variable-size array %qs"
1291 msgstr "ISO C89 förbjuder fält \"%s\" med variabel storlek"
1292
1293 #: c-decl.c:4139 c-decl.c:4303 cp/decl.c:7509
1294 #, fuzzy, c-format
1295 msgid "size of array %qs is too large"
1296 msgstr "fältet \"%s\" är för stort"
1297
1298 #: c-decl.c:4150
1299 #, fuzzy
1300 msgid "ISO C90 does not support flexible array members"
1301 msgstr "ISO C89 stöder inte flexibla fältmedlemmar"
1302
1303 #: c-decl.c:4160
1304 msgid "array type has incomplete element type"
1305 msgstr "fälttyp har inkomplett elementtyp"
1306
1307 #: c-decl.c:4215 cp/decl.c:7179
1308 #, fuzzy, c-format
1309 msgid "%qs declared as function returning a function"
1310 msgstr "\"%s\" är deklarerad som en funktion som returnerar en funktion"
1311
1312 #: c-decl.c:4220 cp/decl.c:7184
1313 #, fuzzy, c-format
1314 msgid "%qs declared as function returning an array"
1315 msgstr "\"%s\" är deklarerad som en funktion som returnerar ett fält"
1316
1317 #: c-decl.c:4240
1318 #, fuzzy
1319 msgid "function definition has qualified void return type"
1320 msgstr "ogiltig operation på oinstansierad typ"
1321
1322 #: c-decl.c:4242
1323 msgid "type qualifiers ignored on function return type"
1324 msgstr ""
1325
1326 #: c-decl.c:4271 c-decl.c:4316 c-decl.c:4410 c-decl.c:4501
1327 msgid "ISO C forbids qualified function types"
1328 msgstr ""
1329
1330 #: c-decl.c:4324
1331 msgid "%Jtypedef %qD declared %<inline%>"
1332 msgstr ""
1333
1334 #: c-decl.c:4354
1335 msgid "ISO C forbids const or volatile function types"
1336 msgstr ""
1337
1338 #: c-decl.c:4374
1339 #, fuzzy, c-format
1340 msgid "variable or field %qs declared void"
1341 msgstr "variabel eller fält \"%s\" deklarerad som void"
1342
1343 #: c-decl.c:4403
1344 msgid "attributes in parameter array declarator ignored"
1345 msgstr ""
1346
1347 #: c-decl.c:4438
1348 #, fuzzy
1349 msgid "%Jparameter %qD declared %<inline%>"
1350 msgstr "parameter \"%s\" deklarerad som void"
1351
1352 #: c-decl.c:4451
1353 #, fuzzy, c-format
1354 msgid "field %qs declared as a function"
1355 msgstr "fält \"%s\" deklarerad som en funktion"
1356
1357 #: c-decl.c:4457
1358 #, fuzzy, c-format
1359 msgid "field %qs has incomplete type"
1360 msgstr "fält \"%s\" har en inkomplett typ"
1361
1362 #: c-decl.c:4471 c-decl.c:4483 c-decl.c:4487
1363 #, fuzzy, c-format
1364 msgid "invalid storage class for function %qs"
1365 msgstr "ogiltig lagringsklass för funktion \"%s\""
1366
1367 #: c-decl.c:4507
1368 #, fuzzy
1369 msgid "%<noreturn%> function returns non-void value"
1370 msgstr "\"noreturn\"-funktion returnerar ett icke-void värde"
1371
1372 #: c-decl.c:4535
1373 #, fuzzy
1374 msgid "cannot inline function %<main%>"
1375 msgstr "kan inte inline:a funktion \"main\""
1376
1377 #: c-decl.c:4582
1378 msgid "variable previously declared %<static%> redeclared %<extern%>"
1379 msgstr ""
1380
1381 #: c-decl.c:4591
1382 #, fuzzy
1383 msgid "%Jvariable %qD declared %<inline%>"
1384 msgstr "variabel \"%s\" deklarerad \"inline\""
1385
1386 #. A mere warning is sure to result in improper semantics
1387 #. at runtime.  Don't bother to allow this to compile.
1388 #: c-decl.c:4622 cp/decl.c:5920
1389 #, fuzzy
1390 msgid "thread-local storage not supported for this target"
1391 msgstr "-fdata-sections stöds inte för AIX"
1392
1393 #: c-decl.c:4684 c-decl.c:5778
1394 #, fuzzy
1395 msgid "function declaration isn%'t a prototype"
1396 msgstr "funktionsdeklaration är inte en prototyp"
1397
1398 #: c-decl.c:4692
1399 msgid "parameter names (without types) in function declaration"
1400 msgstr ""
1401
1402 #: c-decl.c:4725
1403 #, fuzzy
1404 msgid "%Jparameter %u (%qD) has incomplete type"
1405 msgstr "parameter har en inkomplett typ"
1406
1407 #: c-decl.c:4728
1408 #, fuzzy
1409 msgid "%Jparameter %u has incomplete type"
1410 msgstr "parameter har en inkomplett typ"
1411
1412 #: c-decl.c:4737
1413 #, fuzzy
1414 msgid "%Jparameter %u (%qD) has void type"
1415 msgstr "parameter \"%s\" har en inkomplett typ"
1416
1417 #: c-decl.c:4740
1418 #, fuzzy
1419 msgid "%Jparameter %u has void type"
1420 msgstr "parameter \"%s\" har en inkomplett typ"
1421
1422 #: c-decl.c:4797
1423 msgid "%<void%> as only parameter may not be qualified"
1424 msgstr ""
1425
1426 #: c-decl.c:4801 c-decl.c:4836
1427 #, fuzzy
1428 msgid "%<void%> must be the only parameter"
1429 msgstr "ogiltigt typargument"
1430
1431 #: c-decl.c:4829
1432 msgid "%Jparameter %qD has just a forward declaration"
1433 msgstr ""
1434
1435 #. The %s will be one of 'struct', 'union', or 'enum'.
1436 #: c-decl.c:4875
1437 #, fuzzy
1438 msgid "%<%s %E%> declared inside parameter list"
1439 msgstr "\"%s %s\" deklarerad inuti parameterlista"
1440
1441 #. The %s will be one of 'struct', 'union', or 'enum'.
1442 #: c-decl.c:4879
1443 #, fuzzy, c-format
1444 msgid "anonymous %s declared inside parameter list"
1445 msgstr "anonym struktur deklarerad i parameterlista"
1446
1447 #: c-decl.c:4884
1448 msgid "its scope is only this definition or declaration, which is probably not what you want"
1449 msgstr "dess scope-område är endast denna definition eller deklaration, vilket troligen inte är vad du vill."
1450
1451 #: c-decl.c:5017
1452 #, fuzzy
1453 msgid "redefinition of %<union %s%>"
1454 msgstr "omdefiniering av \"union %s\""
1455
1456 #: c-decl.c:5019
1457 #, fuzzy
1458 msgid "redefinition of %<struct %s%>"
1459 msgstr "omdefiniering av \"struct %s\""
1460
1461 #: c-decl.c:5024
1462 #, fuzzy
1463 msgid "nested redefinition of %<union %s%>"
1464 msgstr "nästlad omdefinition av \"%s\""
1465
1466 #: c-decl.c:5027
1467 #, fuzzy
1468 msgid "nested redefinition of %<struct %s%>"
1469 msgstr "nästlad omdefinition av \"%s\""
1470
1471 #: c-decl.c:5099 cp/decl.c:3414
1472 msgid "declaration does not declare anything"
1473 msgstr ""
1474
1475 #: c-decl.c:5103
1476 #, fuzzy
1477 msgid "ISO C doesn%'t support unnamed structs/unions"
1478 msgstr "ISO C stödjer inte ej namnsatta strukturer/unioner"
1479
1480 #: c-decl.c:5146 c-decl.c:5162
1481 #, fuzzy
1482 msgid "%Jduplicate member %qD"
1483 msgstr "upprepning av medlem \"%s\""
1484
1485 #: c-decl.c:5201
1486 #, fuzzy
1487 msgid "union has no named members"
1488 msgstr "namngivna medlemmar"
1489
1490 #: c-decl.c:5203
1491 #, fuzzy
1492 msgid "union has no members"
1493 msgstr "%s har ingen medlem med namn \"%s\""
1494
1495 #: c-decl.c:5208
1496 #, fuzzy
1497 msgid "struct has no named members"
1498 msgstr "namngivna medlemmar"
1499
1500 #: c-decl.c:5210
1501 #, fuzzy
1502 msgid "struct has no members"
1503 msgstr "%s har ingen medlem med namn \"%s\""
1504
1505 #: c-decl.c:5267
1506 #, fuzzy
1507 msgid "%Jflexible array member in union"
1508 msgstr "ISO C89 stöder inte flexibla fältmedlemmar"
1509
1510 #: c-decl.c:5272
1511 msgid "%Jflexible array member not at end of struct"
1512 msgstr ""
1513
1514 #: c-decl.c:5277
1515 msgid "%Jflexible array member in otherwise empty struct"
1516 msgstr ""
1517
1518 #: c-decl.c:5284
1519 #, fuzzy
1520 msgid "%Jinvalid use of structure with flexible array member"
1521 msgstr "ISO C89 stöder inte flexibla fältmedlemmar"
1522
1523 #: c-decl.c:5392
1524 msgid "union cannot be made transparent"
1525 msgstr ""
1526
1527 #: c-decl.c:5463
1528 #, fuzzy
1529 msgid "nested redefinition of %<enum %s%>"
1530 msgstr "nästlad omdefinition av \"%s\""
1531
1532 #. This enum is a named one that has been declared already.
1533 #: c-decl.c:5470
1534 #, fuzzy
1535 msgid "redeclaration of %<enum %s%>"
1536 msgstr "omdeklaration av \"enum %s\""
1537
1538 #: c-decl.c:5533
1539 msgid "enumeration values exceed range of largest integer"
1540 msgstr ""
1541
1542 #: c-decl.c:5550
1543 msgid "specified mode too small for enumeral values"
1544 msgstr ""
1545
1546 #: c-decl.c:5649
1547 #, fuzzy, c-format
1548 msgid "enumerator value for %qE is not an integer constant"
1549 msgstr "uppräkningsvärde för \"%s\" är inte en heltalskonstant"
1550
1551 #: c-decl.c:5666
1552 msgid "overflow in enumeration values"
1553 msgstr "överspill i uppräkningsvärden"
1554
1555 #: c-decl.c:5671
1556 #, fuzzy
1557 msgid "ISO C restricts enumerator values to range of %<int%>"
1558 msgstr "ISO C begränsar enumreringsvärden till intervallet av en \"int\""
1559
1560 #: c-decl.c:5747
1561 msgid "return type is an incomplete type"
1562 msgstr "returtypen är en inkomplett typ"
1563
1564 #: c-decl.c:5755
1565 #, fuzzy
1566 msgid "return type defaults to %<int%>"
1567 msgstr "returtyp sätts till \"int\""
1568
1569 #: c-decl.c:5784
1570 #, fuzzy
1571 msgid "%Jno previous prototype for %qD"
1572 msgstr "ingen tidigare prototyp för `%s'"
1573
1574 #: c-decl.c:5790
1575 #, fuzzy
1576 msgid "%J%qD was used with no prototype before its definition"
1577 msgstr "\"%s\" användes utan någon prototyp innan sin definition"
1578
1579 #: c-decl.c:5797
1580 #, fuzzy
1581 msgid "%Jno previous declaration for %qD"
1582 msgstr "ingen tidigare deklaration av \"%s\""
1583
1584 #: c-decl.c:5803
1585 #, fuzzy
1586 msgid "%J%qD was used with no declaration before its definition"
1587 msgstr "\"%s\" användes utan någon deklaration innan sin definition"
1588
1589 #: c-decl.c:5836 c-decl.c:6328
1590 #, fuzzy
1591 msgid "%Jreturn type of %qD is not %<int%>"
1592 msgstr "returtypen på \"%s\" är inte \"int\""
1593
1594 #: c-decl.c:5851
1595 #, fuzzy
1596 msgid "%Jfirst argument of %qD should be %<int%>"
1597 msgstr "första argumentet till \"%s\" skall vara \"int\""
1598
1599 #: c-decl.c:5860
1600 #, fuzzy
1601 msgid "%Jsecond argument of %qD should be %<char **%>"
1602 msgstr "andra argumentet till \"%s\" skall vara \"char **\""
1603
1604 #: c-decl.c:5869
1605 #, fuzzy
1606 msgid "%Jthird argument of %qD should probably be %<char **%>"
1607 msgstr "tredje argumentet till \"%s2 skall troligen vara \"char **\""
1608
1609 #: c-decl.c:5879
1610 #, fuzzy
1611 msgid "%J%qD takes only zero or two arguments"
1612 msgstr "\"%s\" tar bara noll eller två argument"
1613
1614 #: c-decl.c:5882
1615 #, fuzzy
1616 msgid "%J%qD is normally a non-static function"
1617 msgstr "\"%s\" är normalt en icke-statisk function"
1618
1619 #: c-decl.c:5928
1620 msgid "%Jold-style parameter declarations in prototyped function definition"
1621 msgstr ""
1622
1623 #: c-decl.c:5941
1624 #, fuzzy
1625 msgid "%Jtraditional C rejects ISO C style function definitions"
1626 msgstr "traditionell C stödjer inte sträng-sammanslagning"
1627
1628 #: c-decl.c:5953
1629 #, fuzzy
1630 msgid "%Jparameter name omitted"
1631 msgstr "parameternamn utlämnat"
1632
1633 #: c-decl.c:5993
1634 msgid "%Jold-style function definition"
1635 msgstr ""
1636
1637 #: c-decl.c:6001
1638 #, fuzzy
1639 msgid "%Jparameter name missing from parameter list"
1640 msgstr "parameternamn saknas i parameterlista"
1641
1642 #: c-decl.c:6012
1643 #, fuzzy
1644 msgid "%J%qD declared as a non-parameter"
1645 msgstr "fält \"%s\" deklarerad som en funktion"
1646
1647 #: c-decl.c:6017
1648 #, fuzzy
1649 msgid "%Jmultiple parameters named %qD"
1650 msgstr "flera parametrar med namn \"%s\""
1651
1652 #: c-decl.c:6025
1653 #, fuzzy
1654 msgid "%Jparameter %qD declared with void type"
1655 msgstr "parameter \"%s\" deklarerad som void"
1656
1657 #: c-decl.c:6040 c-decl.c:6042
1658 #, fuzzy
1659 msgid "%Jtype of %qD defaults to %<int%>"
1660 msgstr "typen på \"%s\" sätts till \"int\""
1661
1662 #: c-decl.c:6061
1663 #, fuzzy
1664 msgid "%Jparameter %qD has incomplete type"
1665 msgstr "parameter har en inkomplett typ"
1666
1667 #: c-decl.c:6067
1668 #, fuzzy
1669 msgid "%Jdeclaration for parameter %qD but no such parameter"
1670 msgstr "deklaration av parameter \"%s\" med det finns ingen sådan parameter"
1671
1672 #: c-decl.c:6117
1673 #, fuzzy
1674 msgid "number of arguments doesn%'t match prototype"
1675 msgstr "antalet argument matchar inte prototypen"
1676
1677 #: c-decl.c:6118 c-decl.c:6148 c-decl.c:6155
1678 #, fuzzy
1679 msgid "%Hprototype declaration"
1680 msgstr "tom deklaration"
1681
1682 #: c-decl.c:6146
1683 #, fuzzy
1684 msgid "promoted argument %qD doesn%'t match prototype"
1685 msgstr "argument \"%s\" matchar inte prototypen"
1686
1687 #: c-decl.c:6154
1688 #, fuzzy
1689 msgid "argument %qD doesn%'t match prototype"
1690 msgstr "argument \"%s\" matchar inte prototypen"
1691
1692 #: c-decl.c:6361 cp/decl.c:10702
1693 msgid "no return statement in function returning non-void"
1694 msgstr "ingen return i funktion som returnerar icke-void"
1695
1696 #: c-decl.c:6368
1697 msgid "this function may return with or without a value"
1698 msgstr "denna funktion kan returnera med eller utan ett värde"
1699
1700 #. If we get here, declarations have been used in a for loop without
1701 #. the C99 for loop scope.  This doesn't make much sense, so don't
1702 #. allow it.
1703 #: c-decl.c:6461
1704 msgid "%<for%> loop initial declaration used outside C99 mode"
1705 msgstr ""
1706
1707 #: c-decl.c:6490
1708 #, fuzzy
1709 msgid "%Jdeclaration of static variable %qD in %<for%> loop initial declaration"
1710 msgstr "\"union %s\" är deklarerad i en for-loops init-deklaration"
1711
1712 #: c-decl.c:6493
1713 #, fuzzy
1714 msgid "%Jdeclaration of %<extern%> variable %qD in %<for%> loop initial declaration"
1715 msgstr "\"union %s\" är deklarerad i en for-loops init-deklaration"
1716
1717 #: c-decl.c:6498
1718 #, fuzzy
1719 msgid "%<struct %E%> declared in %<for%> loop initial declaration"
1720 msgstr "\"struct %s\" är deklarerad i en for-loops init-deklaration"
1721
1722 #: c-decl.c:6502
1723 #, fuzzy
1724 msgid "%<union %E%> declared in %<for%> loop initial declaration"
1725 msgstr "\"union %s\" är deklarerad i en for-loops init-deklaration"
1726
1727 #: c-decl.c:6506
1728 #, fuzzy
1729 msgid "%<enum %E%> declared in %<for%> loop initial declaration"
1730 msgstr "\"enum %s\" är deklarerad i en for-loops init-deklaration"
1731
1732 #: c-decl.c:6510
1733 #, fuzzy
1734 msgid "%Jdeclaration of non-variable %qD in %<for%> loop initial declaration"
1735 msgstr "\"enum %s\" är deklarerad i en for-loops init-deklaration"
1736
1737 #: c-decl.c:6799 c-decl.c:6948 c-decl.c:7159 cp/decl.c:6747
1738 #, fuzzy, c-format
1739 msgid "duplicate %qs"
1740 msgstr "flera \"%s\""
1741
1742 #: c-decl.c:6820 c-decl.c:6957 c-decl.c:7060
1743 #, fuzzy
1744 msgid "two or more data types in declaration specifiers"
1745 msgstr "två eller fler datatyper i deklaration av \"%s\""
1746
1747 #: c-decl.c:6832 cp/decl.c:6723
1748 #, fuzzy
1749 msgid "%<long long long%> is too long for GCC"
1750 msgstr "\"long long long\" är för långt för GCC"
1751
1752 #: c-decl.c:6839 c-decl.c:7031
1753 msgid "both %<long long%> and %<double%> in declaration specifiers"
1754 msgstr ""
1755
1756 #: c-decl.c:6845
1757 #, fuzzy
1758 msgid "ISO C90 does not support %<long long%>"
1759 msgstr "ISO C89 stödjer inte \"long long\"'"
1760
1761 #: c-decl.c:6850 c-decl.c:6870
1762 #, fuzzy
1763 msgid "both %<long%> and %<short%> in declaration specifiers"
1764 msgstr "både long och short angivet för \"%s\""
1765
1766 #: c-decl.c:6853 c-decl.c:6964
1767 #, fuzzy
1768 msgid "both %<long%> and %<void%> in declaration specifiers"
1769 msgstr "både long och short angivet för \"%s\""
1770
1771 #: c-decl.c:6856 c-decl.c:6983
1772 #, fuzzy
1773 msgid "both %<long%> and %<_Bool%> in declaration specifiers"
1774 msgstr "både long och short angivet för \"%s\""
1775
1776 #: c-decl.c:6859 c-decl.c:7002
1777 #, fuzzy
1778 msgid "both %<long%> and %<char%> in declaration specifiers"
1779 msgstr "både long och short angivet för \"%s\""
1780
1781 #: c-decl.c:6862 c-decl.c:7015
1782 #, fuzzy
1783 msgid "both %<long%> and %<float%> in declaration specifiers"
1784 msgstr "både long och short angivet för \"%s\""
1785
1786 #: c-decl.c:6873 c-decl.c:6967
1787 msgid "both %<short%> and %<void%> in declaration specifiers"
1788 msgstr ""
1789
1790 #: c-decl.c:6876 c-decl.c:6986
1791 msgid "both %<short%> and %<_Bool%> in declaration specifiers"
1792 msgstr ""
1793
1794 #: c-decl.c:6879 c-decl.c:7005
1795 msgid "both %<short%> and %<char%> in declaration specifiers"
1796 msgstr ""
1797
1798 #: c-decl.c:6882 c-decl.c:7018
1799 msgid "both %<short%> and %<float%> in declaration specifiers"
1800 msgstr ""
1801
1802 #: c-decl.c:6885 c-decl.c:7034
1803 msgid "both %<short%> and %<double%> in declaration specifiers"
1804 msgstr ""
1805
1806 #: c-decl.c:6893 c-decl.c:6913
1807 #, fuzzy
1808 msgid "both %<signed%> and %<unsigned%> in declaration specifiers"
1809 msgstr "både signed och unsigned specificerat för \"%s\""
1810
1811 #: c-decl.c:6896 c-decl.c:6970
1812 #, fuzzy
1813 msgid "both %<signed%> and %<void%> in declaration specifiers"
1814 msgstr "både signed och unsigned specificerat för \"%s\""
1815
1816 #: c-decl.c:6899 c-decl.c:6989
1817 #, fuzzy
1818 msgid "both %<signed%> and %<_Bool%> in declaration specifiers"
1819 msgstr "både signed och unsigned specificerat för \"%s\""
1820
1821 #: c-decl.c:6902 c-decl.c:7021
1822 #, fuzzy
1823 msgid "both %<signed%> and %<float%> in declaration specifiers"
1824 msgstr "både signed och unsigned specificerat för \"%s\""
1825
1826 #: c-decl.c:6905 c-decl.c:7037
1827 #, fuzzy
1828 msgid "both %<signed%> and %<double%> in declaration specifiers"
1829 msgstr "både signed och unsigned specificerat för \"%s\""
1830
1831 #: c-decl.c:6916 c-decl.c:6973
1832 #, fuzzy
1833 msgid "both %<unsigned%> and %<void%> in declaration specifiers"
1834 msgstr "både signed och unsigned specificerat för \"%s\""
1835
1836 #: c-decl.c:6919 c-decl.c:6992
1837 #, fuzzy
1838 msgid "both %<unsigned%> and %<_Bool%> in declaration specifiers"
1839 msgstr "både signed och unsigned specificerat för \"%s\""
1840
1841 #: c-decl.c:6922 c-decl.c:7024
1842 #, fuzzy
1843 msgid "both %<unsigned%> and %<float%> in declaration specifiers"
1844 msgstr "både signed och unsigned specificerat för \"%s\""
1845
1846 #: c-decl.c:6925 c-decl.c:7040
1847 #, fuzzy
1848 msgid "both %<unsigned%> and %<double%> in declaration specifiers"
1849 msgstr "både signed och unsigned specificerat för \"%s\""
1850
1851 #: c-decl.c:6933
1852 #, fuzzy
1853 msgid "ISO C90 does not support complex types"
1854 msgstr "ISO C89 stöder inte typen complex"
1855
1856 #: c-decl.c:6935 c-decl.c:6976
1857 msgid "both %<complex%> and %<void%> in declaration specifiers"
1858 msgstr ""
1859
1860 #: c-decl.c:6938 c-decl.c:6995
1861 msgid "both %<complex%> and %<_Bool%> in declaration specifiers"
1862 msgstr ""
1863
1864 #: c-decl.c:7077
1865 #, c-format
1866 msgid "%qs fails to be a typedef or built in type"
1867 msgstr ""
1868
1869 #: c-decl.c:7109
1870 #, fuzzy, c-format
1871 msgid "%qs is not at beginning of declaration"
1872 msgstr "\"%s\" är inte i början av deklarationen"
1873
1874 #: c-decl.c:7124
1875 msgid "%<__thread%> used with %<auto%>"
1876 msgstr ""
1877
1878 #: c-decl.c:7126
1879 msgid "%<__thread%> used with %<register%>"
1880 msgstr ""
1881
1882 #: c-decl.c:7128
1883 msgid "%<__thread%> used with %<typedef%>"
1884 msgstr ""
1885
1886 #: c-decl.c:7139 cp/parser.c:7221
1887 msgid "%<__thread%> before %<extern%>"
1888 msgstr ""
1889
1890 #: c-decl.c:7148 cp/parser.c:7211
1891 msgid "%<__thread%> before %<static%>"
1892 msgstr ""
1893
1894 #: c-decl.c:7164
1895 #, fuzzy
1896 msgid "multiple storage classes in declaration specifiers"
1897 msgstr "flera lagringsklasser i deklaration av \"%s\""
1898
1899 #: c-decl.c:7171
1900 msgid "%<__thread%> used with %qs"
1901 msgstr ""
1902
1903 #: c-decl.c:7225
1904 #, fuzzy
1905 msgid "ISO C does not support plain %<complex%> meaning %<double complex%>"
1906 msgstr "ISO C stöder inte bara \"complex\" i meningen \"double complex\""
1907
1908 #: c-decl.c:7270 c-decl.c:7296
1909 msgid "ISO C does not support complex integer types"
1910 msgstr "ISO C stöder inte komplexa heltalstyper"
1911
1912 #: c-decl.c:7371 toplev.c:848
1913 #, fuzzy
1914 msgid "%J%qF used but never defined"
1915 msgstr "\"%s\" är använd men inte definierad"
1916
1917 #: c-format.c:96 c-format.c:209
1918 msgid "format string has invalid operand number"
1919 msgstr "formatsträng har ett ogiltigt antal operander"
1920
1921 #: c-format.c:113
1922 msgid "function does not return string type"
1923 msgstr ""
1924
1925 #: c-format.c:142
1926 #, fuzzy
1927 msgid "format string argument not a string type"
1928 msgstr "argument för formatsträng är inte av strängtyp"
1929
1930 #: c-format.c:190
1931 msgid "unrecognized format specifier"
1932 msgstr "oigenkänd formatangivelse"
1933
1934 #: c-format.c:202
1935 #, fuzzy, c-format
1936 msgid "%qs is an unrecognized format function type"
1937 msgstr "\"%s\" är ett ej känt funktionsformat"
1938
1939 #: c-format.c:215
1940 #, fuzzy
1941 msgid "%<...%> has invalid operand number"
1942 msgstr "formatsträng har ett ogiltigt antal operander"
1943
1944 #: c-format.c:222
1945 #, fuzzy
1946 msgid "format string argument follows the args to be formatted"
1947 msgstr "formatsträngen kommer efter argumenten som skall formateras"
1948
1949 #: c-format.c:345 c-format.c:369
1950 msgid "' ' flag"
1951 msgstr ""
1952
1953 #: c-format.c:345 c-format.c:369
1954 msgid "the ' ' printf flag"
1955 msgstr ""
1956
1957 #: c-format.c:346 c-format.c:370 c-format.c:408 c-format.c:465
1958 msgid "'+' flag"
1959 msgstr ""
1960
1961 #: c-format.c:346 c-format.c:370 c-format.c:408
1962 msgid "the '+' printf flag"
1963 msgstr ""
1964
1965 #: c-format.c:347 c-format.c:371 c-format.c:409 c-format.c:441
1966 msgid "'#' flag"
1967 msgstr ""
1968
1969 #: c-format.c:347 c-format.c:371 c-format.c:409
1970 msgid "the '#' printf flag"
1971 msgstr ""
1972
1973 #: c-format.c:348 c-format.c:372 c-format.c:439
1974 msgid "'0' flag"
1975 msgstr ""
1976
1977 #: c-format.c:348 c-format.c:372
1978 msgid "the '0' printf flag"
1979 msgstr ""
1980
1981 #: c-format.c:349 c-format.c:373 c-format.c:438 c-format.c:468
1982 msgid "'-' flag"
1983 msgstr ""
1984
1985 #: c-format.c:349 c-format.c:373
1986 msgid "the '-' printf flag"
1987 msgstr ""
1988
1989 #: c-format.c:350 c-format.c:422
1990 msgid "''' flag"
1991 msgstr ""
1992
1993 #: c-format.c:350
1994 msgid "the ''' printf flag"
1995 msgstr ""
1996
1997 #: c-format.c:351 c-format.c:423
1998 msgid "'I' flag"
1999 msgstr ""
2000
2001 #: c-format.c:351
2002 msgid "the 'I' printf flag"
2003 msgstr ""
2004
2005 #: c-format.c:352 c-format.c:374 c-format.c:420 c-format.c:442 c-format.c:469
2006 #: c-format.c:1531 config/sol2-c.c:46
2007 msgid "field width"
2008 msgstr ""
2009
2010 #: c-format.c:352 c-format.c:374 config/sol2-c.c:46
2011 msgid "field width in printf format"
2012 msgstr ""
2013
2014 #: c-format.c:353 c-format.c:375 c-format.c:399 c-format.c:411
2015 msgid "precision"
2016 msgstr ""
2017
2018 #: c-format.c:353 c-format.c:375 c-format.c:399 c-format.c:411
2019 msgid "precision in printf format"
2020 msgstr ""
2021
2022 #: c-format.c:354 c-format.c:376 c-format.c:400 c-format.c:412 c-format.c:421
2023 #: c-format.c:472 config/sol2-c.c:47
2024 msgid "length modifier"
2025 msgstr ""
2026
2027 #: c-format.c:354 c-format.c:376 c-format.c:400 c-format.c:412
2028 #: config/sol2-c.c:47
2029 msgid "length modifier in printf format"
2030 msgstr ""
2031
2032 #: c-format.c:398 c-format.c:410
2033 msgid "'q' flag"
2034 msgstr ""
2035
2036 #: c-format.c:398 c-format.c:410
2037 msgid "the 'q' diagnostic flag"
2038 msgstr ""
2039
2040 #: c-format.c:418
2041 msgid "assignment suppression"
2042 msgstr ""
2043
2044 #: c-format.c:418
2045 msgid "the assignment suppression scanf feature"
2046 msgstr ""
2047
2048 #: c-format.c:419
2049 msgid "'a' flag"
2050 msgstr ""
2051
2052 #: c-format.c:419
2053 msgid "the 'a' scanf flag"
2054 msgstr ""
2055
2056 #: c-format.c:420
2057 msgid "field width in scanf format"
2058 msgstr ""
2059
2060 #: c-format.c:421
2061 msgid "length modifier in scanf format"
2062 msgstr ""
2063
2064 #: c-format.c:422
2065 msgid "the ''' scanf flag"
2066 msgstr ""
2067
2068 #: c-format.c:423
2069 msgid "the 'I' scanf flag"
2070 msgstr ""
2071
2072 #: c-format.c:437
2073 msgid "'_' flag"
2074 msgstr ""
2075
2076 #: c-format.c:437
2077 msgid "the '_' strftime flag"
2078 msgstr ""
2079
2080 #: c-format.c:438
2081 msgid "the '-' strftime flag"
2082 msgstr ""
2083
2084 #: c-format.c:439
2085 msgid "the '0' strftime flag"
2086 msgstr ""
2087
2088 #: c-format.c:440 c-format.c:464
2089 msgid "'^' flag"
2090 msgstr ""
2091
2092 #: c-format.c:440
2093 msgid "the '^' strftime flag"
2094 msgstr ""
2095
2096 #: c-format.c:441
2097 msgid "the '#' strftime flag"
2098 msgstr ""
2099
2100 #: c-format.c:442
2101 msgid "field width in strftime format"
2102 msgstr ""
2103
2104 #: c-format.c:443
2105 msgid "'E' modifier"
2106 msgstr ""
2107
2108 #: c-format.c:443
2109 msgid "the 'E' strftime modifier"
2110 msgstr ""
2111
2112 #: c-format.c:444
2113 msgid "'O' modifier"
2114 msgstr ""
2115
2116 #: c-format.c:444
2117 msgid "the 'O' strftime modifier"
2118 msgstr ""
2119
2120 #: c-format.c:445
2121 msgid "the 'O' modifier"
2122 msgstr ""
2123
2124 #: c-format.c:463
2125 msgid "fill character"
2126 msgstr ""
2127
2128 #: c-format.c:463
2129 msgid "fill character in strfmon format"
2130 msgstr ""
2131
2132 #: c-format.c:464
2133 msgid "the '^' strfmon flag"
2134 msgstr ""
2135
2136 #: c-format.c:465
2137 msgid "the '+' strfmon flag"
2138 msgstr ""
2139
2140 #: c-format.c:466
2141 msgid "'(' flag"
2142 msgstr ""
2143
2144 #: c-format.c:466
2145 msgid "the '(' strfmon flag"
2146 msgstr ""
2147
2148 #: c-format.c:467
2149 msgid "'!' flag"
2150 msgstr ""
2151
2152 #: c-format.c:467
2153 msgid "the '!' strfmon flag"
2154 msgstr ""
2155
2156 #: c-format.c:468
2157 msgid "the '-' strfmon flag"
2158 msgstr ""
2159
2160 #: c-format.c:469
2161 msgid "field width in strfmon format"
2162 msgstr ""
2163
2164 #: c-format.c:470
2165 msgid "left precision"
2166 msgstr ""
2167
2168 #: c-format.c:470
2169 msgid "left precision in strfmon format"
2170 msgstr ""
2171
2172 #: c-format.c:471
2173 msgid "right precision"
2174 msgstr ""
2175
2176 #: c-format.c:471
2177 msgid "right precision in strfmon format"
2178 msgstr ""
2179
2180 #: c-format.c:472
2181 msgid "length modifier in strfmon format"
2182 msgstr ""
2183
2184 #: c-format.c:840
2185 #, fuzzy, c-format
2186 msgid "function might be possible candidate for %qs format attribute"
2187 msgstr "funktionen är en möjlig kandidat för formatattributet \"%s\""
2188
2189 #: c-format.c:931 c-format.c:952 c-format.c:1947
2190 msgid "missing $ operand number in format"
2191 msgstr "saknar numerisk $-operand i formatsträng"
2192
2193 #: c-format.c:961
2194 #, c-format
2195 msgid "%s does not support %%n$ operand number formats"
2196 msgstr ""
2197
2198 #: c-format.c:968
2199 msgid "operand number out of range in format"
2200 msgstr ""
2201
2202 #: c-format.c:991
2203 #, c-format
2204 msgid "format argument %d used more than once in %s format"
2205 msgstr ""
2206
2207 #: c-format.c:1023
2208 msgid "$ operand number used after format without operand number"
2209 msgstr ""
2210
2211 #: c-format.c:1053
2212 #, c-format
2213 msgid "format argument %d unused before used argument %d in $-style format"
2214 msgstr ""
2215
2216 #: c-format.c:1148
2217 msgid "format not a string literal, format string not checked"
2218 msgstr ""
2219
2220 #: c-format.c:1162
2221 msgid "format not a string literal and no format arguments"
2222 msgstr ""
2223
2224 #: c-format.c:1164
2225 msgid "format not a string literal, argument types not checked"
2226 msgstr ""
2227
2228 #: c-format.c:1177
2229 msgid "too many arguments for format"
2230 msgstr "för många argument för för formatsträng"
2231
2232 #: c-format.c:1180
2233 msgid "unused arguments in $-style format"
2234 msgstr ""
2235
2236 #: c-format.c:1183
2237 #, fuzzy, c-format
2238 msgid "zero-length %s format string"
2239 msgstr "formatsträng med längden noll"
2240
2241 #: c-format.c:1187
2242 msgid "format is a wide character string"
2243 msgstr ""
2244
2245 #: c-format.c:1190
2246 msgid "unterminated format string"
2247 msgstr "icke terminerad formatsträng"
2248
2249 #: c-format.c:1400
2250 msgid "embedded %<\\0%> in format"
2251 msgstr ""
2252
2253 #: c-format.c:1415
2254 msgid "spurious trailing %<%%%> in format"
2255 msgstr ""
2256
2257 #: c-format.c:1459 c-format.c:1703
2258 #, c-format
2259 msgid "repeated %s in format"
2260 msgstr ""
2261
2262 #: c-format.c:1472
2263 msgid "missing fill character at end of strfmon format"
2264 msgstr ""
2265
2266 #: c-format.c:1516 c-format.c:1618 c-format.c:1897 c-format.c:1959
2267 msgid "too few arguments for format"
2268 msgstr "för få argument enligt formatsträngen"
2269
2270 #: c-format.c:1557
2271 #, c-format
2272 msgid "zero width in %s format"
2273 msgstr "nollstorlek i %s formatsträng"
2274
2275 #: c-format.c:1575
2276 #, c-format
2277 msgid "empty left precision in %s format"
2278 msgstr ""
2279
2280 #: c-format.c:1633
2281 msgid "field precision"
2282 msgstr ""
2283
2284 #: c-format.c:1648
2285 #, c-format
2286 msgid "empty precision in %s format"
2287 msgstr ""
2288
2289 #: c-format.c:1687
2290 #, fuzzy, c-format
2291 msgid "%s does not support the %qs %s length modifier"
2292 msgstr "\"%s\" stöds inte av %s"
2293
2294 #: c-format.c:1737
2295 msgid "conversion lacks type at end of format"
2296 msgstr ""
2297
2298 #: c-format.c:1748
2299 #, c-format
2300 msgid "unknown conversion type character %qc in format"
2301 msgstr ""
2302
2303 #: c-format.c:1751
2304 #, c-format
2305 msgid "unknown conversion type character 0x%x in format"
2306 msgstr ""
2307
2308 #: c-format.c:1758
2309 #, fuzzy
2310 msgid "%s does not support the %<%%%c%> %s format"
2311 msgstr "ISO C89 stöder inte \\\"%%%c\\\" i %s formatsträng"
2312
2313 #: c-format.c:1774
2314 #, fuzzy
2315 msgid "%s used with %<%%%c%> %s format"
2316 msgstr "flaggan \"a\" använd med format \"%c\""
2317
2318 #: c-format.c:1783
2319 #, c-format
2320 msgid "%s does not support %s"
2321 msgstr ""
2322
2323 #: c-format.c:1792
2324 #, fuzzy
2325 msgid "%s does not support %s with the %<%%%c%> %s format"
2326 msgstr "ISO C89 stöder inte \\\"%%%c\\\" i %s formatsträng"
2327
2328 #: c-format.c:1825
2329 msgid "%s ignored with %s and %<%%%c%> %s format"
2330 msgstr ""
2331
2332 #: c-format.c:1829
2333 #, c-format
2334 msgid "%s ignored with %s in %s format"
2335 msgstr ""
2336
2337 #: c-format.c:1835
2338 msgid "use of %s and %s together with %<%%%c%> %s format"
2339 msgstr ""
2340
2341 #: c-format.c:1839
2342 #, c-format
2343 msgid "use of %s and %s together in %s format"
2344 msgstr ""
2345
2346 # fixme: ordet locale borde standardiseras
2347 #: c-format.c:1858
2348 #, fuzzy
2349 msgid "%<%%%c%> yields only last 2 digits of year in some locales"
2350 msgstr "\"%%%c\" ger bara de sista två siffrorna i året i vissa landsinställningar"
2351
2352 #: c-format.c:1861
2353 #, fuzzy
2354 msgid "%<%%%c%> yields only last 2 digits of year"
2355 msgstr "\"%%%c\" ger bara de sista två siffrorna i året"
2356
2357 #. The end of the format string was reached.
2358 #: c-format.c:1877
2359 msgid "no closing %<]%> for %<%%[%> format"
2360 msgstr ""
2361
2362 #: c-format.c:1890
2363 #, c-format
2364 msgid "use of %qs length modifier with %qc type character"
2365 msgstr ""
2366
2367 #: c-format.c:1911
2368 #, fuzzy
2369 msgid "%s does not support the %<%%%s%c%> %s format"
2370 msgstr "ISO C89 stöder inte \\\"%%%c\\\" i %s formatsträng"
2371
2372 #: c-format.c:1928
2373 msgid "operand number specified with suppressed assignment"
2374 msgstr ""
2375
2376 #: c-format.c:1930
2377 msgid "operand number specified for format taking no argument"
2378 msgstr ""
2379
2380 #: c-format.c:2072
2381 #, c-format
2382 msgid "writing through null pointer (argument %d)"
2383 msgstr ""
2384
2385 #: c-format.c:2080
2386 #, c-format
2387 msgid "reading through null pointer (argument %d)"
2388 msgstr ""
2389
2390 #: c-format.c:2100
2391 #, c-format
2392 msgid "writing into constant object (argument %d)"
2393 msgstr ""
2394
2395 #: c-format.c:2111
2396 #, c-format
2397 msgid "extra type qualifiers in format argument (argument %d)"
2398 msgstr ""
2399
2400 #: c-format.c:2222
2401 msgid "%s should have type %<%s%s%>, but argument %d has type %qT"
2402 msgstr ""
2403
2404 #: c-format.c:2225
2405 msgid "format %q.*s expects type %<%s%s%>, but argument %d has type %qT"
2406 msgstr ""
2407
2408 #: c-format.c:2232
2409 msgid "%s should have type %<%T%s%>, but argument %d has type %qT"
2410 msgstr ""
2411
2412 #: c-format.c:2235
2413 msgid "format %q.*s expects type %<%T%s%>, but argument %d has type %qT"
2414 msgstr ""
2415
2416 #: c-format.c:2501
2417 #, fuzzy
2418 msgid "args to be formatted is not %<...%>"
2419 msgstr "argumenten som skall formateras är inte \"...\""
2420
2421 #: c-format.c:2510
2422 msgid "strftime formats cannot format arguments"
2423 msgstr ""
2424
2425 #: c-gimplify.c:237
2426 msgid "statement with no effect"
2427 msgstr ""
2428
2429 #: c-gimplify.c:315 c-typeck.c:6878 cp/parser.c:6542
2430 msgid "break statement not within loop or switch"
2431 msgstr "break-sats som inte är i en loop eller switch"
2432
2433 #: c-gimplify.c:317
2434 #, fuzzy
2435 msgid "continue statement not within loop or switch"
2436 msgstr "break-sats som inte är i en loop eller switch"
2437
2438 #: c-incpath.c:70
2439 #, c-format
2440 msgid "ignoring duplicate directory \"%s\"\n"
2441 msgstr ""
2442
2443 #: c-incpath.c:73
2444 #, c-format
2445 msgid "  as it is a non-system directory that duplicates a system directory\n"
2446 msgstr ""
2447
2448 #: c-incpath.c:77
2449 #, c-format
2450 msgid "ignoring nonexistent directory \"%s\"\n"
2451 msgstr "ignorerar ej existerande katalog \"%s\"\n"
2452
2453 #: c-incpath.c:286
2454 #, c-format
2455 msgid "#include \"...\" search starts here:\n"
2456 msgstr "#include \"...\" sökning startar här:\n"
2457
2458 #: c-incpath.c:290
2459 #, c-format
2460 msgid "#include <...> search starts here:\n"
2461 msgstr "#include <...> sökning startar här:\n"
2462
2463 #: c-incpath.c:295
2464 #, c-format
2465 msgid "End of search list.\n"
2466 msgstr "Slut på söklistan.\n"
2467
2468 #: c-lex.c:259
2469 msgid "badly nested C headers from preprocessor"
2470 msgstr ""
2471
2472 #: c-lex.c:307
2473 #, fuzzy
2474 msgid "%Hignoring #pragma %s %s"
2475 msgstr "ignorerar #pragma %s %s"
2476
2477 #. ... or not.
2478 #: c-lex.c:411
2479 msgid "%Hstray %<@%> in program"
2480 msgstr ""
2481
2482 #: c-lex.c:425
2483 #, fuzzy, c-format
2484 msgid "stray %qs in program"
2485 msgstr "program: %s\n"
2486
2487 #: c-lex.c:435
2488 #, c-format
2489 msgid "missing terminating %c character"
2490 msgstr ""
2491
2492 #: c-lex.c:437
2493 #, fuzzy, c-format
2494 msgid "stray %qc in program"
2495 msgstr "program: %s\n"
2496
2497 #: c-lex.c:439
2498 msgid "stray %<\\%o%> in program"
2499 msgstr ""
2500
2501 #: c-lex.c:599
2502 msgid "this decimal constant is unsigned only in ISO C90"
2503 msgstr ""
2504
2505 #: c-lex.c:602
2506 msgid "this decimal constant would be unsigned in ISO C90"
2507 msgstr ""
2508
2509 #: c-lex.c:618
2510 #, fuzzy, c-format
2511 msgid "integer constant is too large for %qs type"
2512 msgstr "heltalskonstant är större än maximala värdet för sin typ"
2513
2514 #: c-lex.c:684
2515 #, fuzzy
2516 msgid "floating constant exceeds range of %<%s%>"
2517 msgstr "flyttal utanför intervallet för \"%s\""
2518
2519 #: c-lex.c:766
2520 #, fuzzy
2521 msgid "traditional C rejects string constant concatenation"
2522 msgstr "traditionell C stödjer inte sträng-sammanslagning"
2523
2524 #: c-objc-common.c:80
2525 msgid "%Jfunction %qF can never be inlined because it is suppressed using -fno-inline"
2526 msgstr ""
2527
2528 #: c-objc-common.c:90
2529 msgid "%Jfunction %qF can never be inlined because it might not be bound within this unit of translation"
2530 msgstr ""
2531
2532 #: c-objc-common.c:98
2533 msgid "%Jfunction %qF can never be inlined because it uses attributes conflicting with inlining"
2534 msgstr ""
2535
2536 #: c-objc-common.c:244
2537 #, fuzzy
2538 msgid "used array that cannot be converted to pointer where scalar is required"
2539 msgstr "fält-värde använd där skalär krävs"
2540
2541 #: c-objc-common.c:248
2542 #, fuzzy
2543 msgid "used struct type value where scalar is required"
2544 msgstr "struct-värde använt där skalär krävs"
2545
2546 #: c-objc-common.c:252
2547 #, fuzzy
2548 msgid "used union type value where scalar is required"
2549 msgstr "union-värde använt där skalär krävs"
2550
2551 #: c-opts.c:144
2552 #, fuzzy, c-format
2553 msgid "no class name specified with %qs"
2554 msgstr "Utdatafilnamn angivet två gånger"
2555
2556 #: c-opts.c:148
2557 #, fuzzy, c-format
2558 msgid "assertion missing after %qs"
2559 msgstr "Makronamn saknas efter %s"
2560
2561 #: c-opts.c:153
2562 #, fuzzy, c-format
2563 msgid "macro name missing after %qs"
2564 msgstr "Makronamn saknas efter %s"
2565
2566 #: c-opts.c:162
2567 #, fuzzy, c-format
2568 msgid "missing path after %qs"
2569 msgstr "Nummer saknas efter %s"
2570
2571 #: c-opts.c:171
2572 #, fuzzy, c-format
2573 msgid "missing filename after %qs"
2574 msgstr "Filnamn saknas efter %s"
2575
2576 #: c-opts.c:176
2577 #, fuzzy, c-format
2578 msgid "missing makefile target after %qs"
2579 msgstr "saknar mellanrum efter nummer \"%.*s\""
2580
2581 #: c-opts.c:303
2582 msgid "-I- specified twice"
2583 msgstr "-I- angiven två gånger"
2584
2585 #: c-opts.c:306
2586 msgid "obsolete option -I- used, please use -iquote instead"
2587 msgstr ""
2588
2589 #: c-opts.c:540
2590 #, fuzzy, c-format
2591 msgid "switch %qs is no longer supported"
2592 msgstr "-f%s stödjs inte längre"
2593
2594 #: c-opts.c:653
2595 msgid "-fhandle-exceptions has been renamed -fexceptions (and is now on by default)"
2596 msgstr ""
2597
2598 #: c-opts.c:839
2599 #, fuzzy
2600 msgid "output filename specified twice"
2601 msgstr "Utdatafilnamn angivet två gånger"
2602
2603 #: c-opts.c:969
2604 msgid "-Wformat-y2k ignored without -Wformat"
2605 msgstr "-Wformat-y2k ignorerad utan -Wformat"
2606
2607 #: c-opts.c:971
2608 msgid "-Wformat-extra-args ignored without -Wformat"
2609 msgstr "-Wformat-extra-args ignorerad utan -Wformat"
2610
2611 #: c-opts.c:973
2612 #, fuzzy
2613 msgid "-Wformat-zero-length ignored without -Wformat"
2614 msgstr "-Wformat-extra-args ignorerad utan -Wformat"
2615
2616 #: c-opts.c:975
2617 msgid "-Wformat-nonliteral ignored without -Wformat"
2618 msgstr "-Wformat-nonliteral ignorerad utan -Wformat"
2619
2620 #: c-opts.c:977
2621 msgid "-Wformat-security ignored without -Wformat"
2622 msgstr "-Wformat-security ignorerad utan -Wformat"
2623
2624 #: c-opts.c:979
2625 msgid "-Wmissing-format-attribute ignored without -Wformat"
2626 msgstr "-Wmissing-format-attribute ignorerad utan -Wformat"
2627
2628 #: c-opts.c:998
2629 #, fuzzy, c-format
2630 msgid "opening output file %s: %m"
2631 msgstr "Kan inte öppna utdatafil \"%s\""
2632
2633 #: c-opts.c:1003
2634 #, fuzzy, c-format
2635 msgid "too many filenames given.  Type %s --help for usage"
2636 msgstr "För många filnamn. Skriv %s --help för användningsinformation"
2637
2638 #: c-opts.c:1086
2639 msgid "YYDEBUG was not defined at build time, -dy ignored"
2640 msgstr ""
2641
2642 #: c-opts.c:1127
2643 #, c-format
2644 msgid "opening dependency file %s: %m"
2645 msgstr ""
2646
2647 #: c-opts.c:1137
2648 #, c-format
2649 msgid "closing dependency file %s: %m"
2650 msgstr ""
2651
2652 #: c-opts.c:1140
2653 #, fuzzy, c-format
2654 msgid "when writing output to %s: %m"
2655 msgstr "fel vid skrivning till %s"
2656
2657 #: c-opts.c:1220
2658 #, fuzzy
2659 msgid "to generate dependencies you must specify either -M or -MM"
2660 msgstr "du måste dessutom ange antingen -M eller -MM"
2661
2662 #: c-opts.c:1287
2663 #, fuzzy
2664 msgid "<built-in>"
2665 msgstr "<inbyggd>"
2666
2667 #: c-opts.c:1302
2668 msgid "<command line>"
2669 msgstr ""
2670
2671 #: c-opts.c:1385
2672 msgid "too late for # directive to set debug directory"
2673 msgstr ""
2674
2675 #. Depending on the version of Bison used to compile this grammar,
2676 #. it may issue generic diagnostics spelled "syntax error" or
2677 #. "parse error".  To prevent this from changing the translation
2678 #. template randomly, we list all the variants of this particular
2679 #. diagnostic here.  Translators: there is no fine distinction
2680 #. between diagnostics with "syntax error" in them, and diagnostics
2681 #. with "parse error" in them.  It's okay to give them both the same
2682 #. translation.
2683 #: c-parse.y:54 c-parse.c:5385 c-parse.y:2955 gengtype-yacc.c:1606
2684 #: java/parse-scan.c:3107 java/parse-scan.y:1370 java/parse.c:6210
2685 #: java/parse.y:16419 objc/objc-parse.y:53 objc/objc-parse.c:6464
2686 #: objc/objc-parse.y:3545
2687 msgid "syntax error"
2688 msgstr "syntaxfel"
2689
2690 #: c-parse.c:2157 c-parse.y:2959 gengtype-yacc.c:560 java/parse-scan.c:1934
2691 #: java/parse-scan.y:1374 java/parse.c:2933 java/parse.y:16423
2692 #: objc/objc-parse.c:2678 objc/objc-parse.y:3549
2693 msgid "syntax error: cannot back up"
2694 msgstr "syntaxfel: kan inte backa tillbaka"
2695
2696 #: c-parse.y:343 objc/objc-parse.y:365
2697 msgid "ISO C forbids an empty source file"
2698 msgstr "ISO C förbjuder tomma källkodsfiler"
2699
2700 #: c-parse.y:376 objc/objc-parse.y:399
2701 msgid "data definition has no type or storage class"
2702 msgstr "datadefinition har ingen typ eller lagringsklass"
2703
2704 #: c-parse.y:388 objc/objc-parse.y:411
2705 #, fuzzy
2706 msgid "ISO C does not allow extra %<;%> outside of a function"
2707 msgstr "ISO C tillåter inte extra \";\" utanför funktioner"
2708
2709 #: c-parse.y:445
2710 msgid "traditional C rejects the unary plus operator"
2711 msgstr "traditionell C hanterar inte operatorn unärt plus"
2712
2713 #: c-parse.y:498 objc/objc-parse.y:520
2714 #, fuzzy
2715 msgid "%<sizeof%> applied to a bit-field"
2716 msgstr "sizeof applicerat på ett bit-fält"
2717
2718 #: c-parse.y:595 objc/objc-parse.y:617
2719 msgid "ISO C forbids omitting the middle term of a ?: expression"
2720 msgstr "ISO C förbjuder uteslutande av den mittersta termen i ett ?: uttryck"
2721
2722 #: c-parse.y:636 objc/objc-parse.y:658
2723 msgid "compound literal has variable size"
2724 msgstr ""
2725
2726 #: c-parse.y:648 objc/objc-parse.y:670
2727 #, fuzzy
2728 msgid "ISO C90 forbids compound literals"
2729 msgstr "ISO C++ förbjuder beräknade goto"
2730
2731 #: c-parse.y:661 objc/objc-parse.y:683
2732 msgid "ISO C forbids braced-groups within expressions"
2733 msgstr ""
2734
2735 #: c-parse.y:697 objc/objc-parse.y:719
2736 #, fuzzy
2737 msgid "first argument to %<__builtin_choose_expr%> not a constant"
2738 msgstr "första argumentet till \"__builtin_choose_expr\" är inte en konstant"
2739
2740 #: c-parse.y:1224 objc/objc-parse.y:1273
2741 #, fuzzy
2742 msgid "%<typeof%> applied to a bit-field"
2743 msgstr "sizeof applicerat på ett bit-fält"
2744
2745 #: c-parse.y:1372 objc/objc-parse.y:1421
2746 msgid "ISO C forbids empty initializer braces"
2747 msgstr ""
2748
2749 #: c-parse.y:1386 objc/objc-parse.y:1435
2750 #, fuzzy
2751 msgid "ISO C90 forbids specifying subobject to initialize"
2752 msgstr "ISO C89 förbjuder specifiering av subobjekt som skall initieras"
2753
2754 #: c-parse.y:1389 objc/objc-parse.y:1438
2755 #, fuzzy
2756 msgid "obsolete use of designated initializer without %<=%>"
2757 msgstr "obsolet angivelse av initierare utan \"=\""
2758
2759 #: c-parse.y:1393 objc/objc-parse.y:1442
2760 #, fuzzy
2761 msgid "obsolete use of designated initializer with %<:%>"
2762 msgstr "obsolet användning av initierare med \":\""
2763
2764 #: c-parse.y:1424 objc/objc-parse.y:1473
2765 msgid "ISO C forbids specifying range of elements to initialize"
2766 msgstr ""
2767
2768 #: c-parse.y:1432 c-parse.y:1462 objc/objc-parse.y:1481 objc/objc-parse.y:1511
2769 msgid "ISO C forbids nested functions"
2770 msgstr "ISO C förbjuder nästlade funktioner"
2771
2772 #: c-parse.y:1637 objc/objc-parse.y:1686
2773 #, fuzzy
2774 msgid "ISO C forbids forward references to %<enum%> types"
2775 msgstr "ISO C förbjuder typkonvertering till unionstyper"
2776
2777 #: c-parse.y:1649 cp/parser.c:9985 objc/objc-parse.y:1698
2778 msgid "comma at end of enumerator list"
2779 msgstr "komma i slutet av uppräkningslista"
2780
2781 #: c-parse.y:1669 objc/objc-parse.y:1718
2782 msgid "no semicolon at end of struct or union"
2783 msgstr "inget semikolon vid slutet av struktur eller union"
2784
2785 #: c-parse.y:1678 objc/objc-parse.y:1727 objc/objc-parse.y:2727
2786 msgid "extra semicolon in struct or union specified"
2787 msgstr "extra semikolon i struktur eller union angivet"
2788
2789 #: c-parse.y:1698 objc/objc-parse.y:1750
2790 msgid "ISO C forbids member declarations with no members"
2791 msgstr "ISO C förbjuder medlemsdeklarationer utan medlemmar"
2792
2793 #: c-parse.y:1864 objc/objc-parse.y:1916
2794 msgid "label at end of compound statement"
2795 msgstr ""
2796
2797 #: c-parse.y:1883 objc/objc-parse.y:1935
2798 #, fuzzy
2799 msgid "ISO C90 forbids mixed declarations and code"
2800 msgstr "ISO C89 förbjuder blandade deklarationer och kod"
2801
2802 #: c-parse.y:1923 objc/objc-parse.y:1975
2803 msgid "ISO C forbids label declarations"
2804 msgstr ""
2805
2806 #: c-parse.y:1967 objc/objc-parse.y:2019
2807 msgid "braced-group within expression allowed only inside a function"
2808 msgstr ""
2809
2810 #: c-parse.y:2263 objc/objc-parse.y:2358
2811 #, c-format
2812 msgid "%E qualifier ignored on asm"
2813 msgstr ""
2814
2815 #: c-parse.y:2309 objc/objc-parse.y:2404
2816 msgid "wide string literal in %<asm%>"
2817 msgstr ""
2818
2819 #: c-parse.y:2371 objc/objc-parse.y:2466
2820 #, fuzzy
2821 msgid "ISO C requires a named argument before %<...%>"
2822 msgstr "ISO C kräver ett namnsatt argument före \"...\""
2823
2824 #: c-parse.c:5381 c-parse.y:2957 gengtype-yacc.c:1602 java/parse-scan.c:3103
2825 #: java/parse-scan.y:1372 java/parse.c:6206 java/parse.y:16421
2826 #: objc/objc-parse.c:6460 objc/objc-parse.y:3547
2827 #, fuzzy
2828 msgid "syntax error; also virtual memory exhausted"
2829 msgstr "parsningsfel; och det virtuella minnet tog slut"
2830
2831 #: c-parse.c:5506 gengtype-yacc.c:1727 java/parse-scan.c:3228
2832 #: java/parse.c:6331 objc/objc-parse.c:6585
2833 msgid "parser stack overflow"
2834 msgstr "parsestack överfull"
2835
2836 #: c-parse.y:2877 objc/objc-parse.y:3467
2837 #, fuzzy, c-format
2838 msgid "syntax error at %qs token"
2839 msgstr "syntaxfel vid token \"%s\""
2840
2841 #: c-parse.y:2956 java/parse-scan.y:1371 java/parse.y:16420
2842 #: objc/objc-parse.y:3546
2843 msgid "parse error"
2844 msgstr "parsningsfel"
2845
2846 #: c-parse.y:2958 java/parse-scan.y:1373 java/parse.y:16422
2847 #: objc/objc-parse.y:3548
2848 #, fuzzy
2849 msgid "parse error; also virtual memory exhausted"
2850 msgstr "parsningsfel; och det virtuella minnet tog slut"
2851
2852 #: c-parse.y:2960 java/parse-scan.y:1375 java/parse.y:16424
2853 #: objc/objc-parse.y:3550
2854 #, fuzzy
2855 msgid "parse error: cannot back up"
2856 msgstr "syntaxfel: kan inte backa tillbaka"
2857
2858 #: c-pch.c:130
2859 #, fuzzy
2860 msgid "can%'t create precompiled header %s: %m"
2861 msgstr "kan inte skapa katalog %s"
2862
2863 #: c-pch.c:158
2864 #, fuzzy
2865 msgid "can%'t write to %s: %m"
2866 msgstr "kan inte skriva till %s"
2867
2868 #: c-pch.c:164
2869 #, fuzzy, c-format
2870 msgid "%qs is not a valid output file"
2871 msgstr "\"%s\" är inte ett giltigt filnamn"
2872
2873 #: c-pch.c:193 c-pch.c:208 c-pch.c:222
2874 #, fuzzy
2875 msgid "can%'t write %s: %m"
2876 msgstr "kan inte stänga %s"
2877
2878 #: c-pch.c:198 c-pch.c:215
2879 #, fuzzy
2880 msgid "can%'t seek in %s: %m"
2881 msgstr "kan inte öppna %s"
2882
2883 # fixme: spola tillbaka är inte perfekt
2884 #: c-pch.c:206 c-pch.c:248 c-pch.c:276 c-pch.c:281 c-pch.c:365
2885 #, fuzzy
2886 msgid "can%'t read %s: %m"
2887 msgstr "kan inte spola tillbaka %s"
2888
2889 #: c-pch.c:483
2890 msgid "malformed #pragma GCC pch_preprocess, ignored"
2891 msgstr ""
2892
2893 #: c-pch.c:489
2894 #, fuzzy
2895 msgid "pch_preprocess pragma should only be used with -fpreprocessed"
2896 msgstr "-include och -imacros kan inte användas med -fpreprocessed"
2897
2898 #: c-pch.c:490
2899 #, fuzzy
2900 msgid "use #include instead"
2901 msgstr "#include nästlad för djupt"
2902
2903 #: c-pch.c:498
2904 #, fuzzy
2905 msgid "%s: couldn%'t open PCH file: %m\n"
2906 msgstr "kunde inte öppna dump-fil \"%s\""
2907
2908 #: c-pch.c:503
2909 msgid "use -Winvalid-pch for more information"
2910 msgstr ""
2911
2912 #: c-pch.c:504
2913 #, c-format
2914 msgid "%s: PCH file was invalid"
2915 msgstr ""
2916
2917 #: c-pragma.c:98
2918 #, fuzzy
2919 msgid "#pragma pack (pop) encountered without matching #pragma pack (push)"
2920 msgstr "#pragma pack (pop) påträffat utan matchande #pragma pack (push, <n>)"
2921
2922 #: c-pragma.c:111
2923 #, fuzzy, c-format
2924 msgid "#pragma pack(pop, %s) encountered without matching #pragma pack(push, %s)"
2925 msgstr "#pragma pack(pop, %s) påträffat utan matchande #pragma pack(push, %s, <n>)"
2926
2927 #: c-pragma.c:125
2928 #, fuzzy
2929 msgid "#pragma pack(push[, id], <n>) is not supported on this target"
2930 msgstr "attributet \"section\" stöds inte för denna målarkitektur"
2931
2932 #: c-pragma.c:127
2933 #, fuzzy
2934 msgid "#pragma pack(pop[, id], <n>) is not supported on this target"
2935 msgstr "attributet \"section\" stöds inte för denna målarkitektur"
2936
2937 #: c-pragma.c:148
2938 #, fuzzy
2939 msgid "missing %<(%> after %<#pragma pack%> - ignored"
2940 msgstr "saknas '(' efter predikat"
2941
2942 #: c-pragma.c:161 c-pragma.c:201
2943 #, fuzzy
2944 msgid "malformed %<#pragma pack%> - ignored"
2945 msgstr "saknas '(' efter predikat"
2946
2947 #: c-pragma.c:166
2948 #, fuzzy
2949 msgid "malformed %<#pragma pack(push[, id][, <n>])%> - ignored"
2950 msgstr "attributet \"section\" stöds inte för denna målarkitektur"
2951
2952 #: c-pragma.c:168
2953 #, fuzzy
2954 msgid "malformed %<#pragma pack(pop[, id])%> - ignored"
2955 msgstr "saknas '(' efter predikat"
2956
2957 #: c-pragma.c:177
2958 #, fuzzy
2959 msgid "unknown action %qs for %<#pragma pack%> - ignored"
2960 msgstr "skräp vid slutet av \"#pragma pack\""
2961
2962 #: c-pragma.c:204
2963 #, fuzzy
2964 msgid "junk at end of %<#pragma pack%>"
2965 msgstr "skräp vid slutet av \"#pragma pack\""
2966
2967 #: c-pragma.c:207
2968 msgid "#pragma pack has no effect with -fpack-struct - ignored"
2969 msgstr ""
2970
2971 #: c-pragma.c:227
2972 #, c-format
2973 msgid "alignment must be a small power of two, not %d"
2974 msgstr ""
2975
2976 #: c-pragma.c:260
2977 msgid "%Japplying #pragma weak %qD after first use results in unspecified behavior"
2978 msgstr ""
2979
2980 #: c-pragma.c:334 c-pragma.c:339
2981 msgid "malformed #pragma weak, ignored"
2982 msgstr ""
2983
2984 #: c-pragma.c:343
2985 msgid "junk at end of #pragma weak"
2986 msgstr "skräp vid slutet av #pragma weak"
2987
2988 #: c-pragma.c:411 c-pragma.c:413
2989 msgid "malformed #pragma redefine_extname, ignored"
2990 msgstr ""
2991
2992 #: c-pragma.c:416
2993 #, fuzzy
2994 msgid "junk at end of #pragma redefine_extname"
2995 msgstr "skräp vid slutet av #pragma weak"
2996
2997 #: c-pragma.c:421
2998 #, fuzzy
2999 msgid "#pragma redefine_extname not supported on this target"
3000 msgstr "__builtin_eh_return stöds inte på denna målarkitektur"
3001
3002 #: c-pragma.c:438 c-pragma.c:524
3003 #, fuzzy
3004 msgid "#pragma redefine_extname ignored due to conflict with previous rename"
3005 msgstr "sektion \"%s\" står i konflikt med tidigare deklaration"
3006
3007 #: c-pragma.c:461
3008 msgid "#pragma redefine_extname ignored due to conflict with previous #pragma redefine_extname"
3009 msgstr ""
3010
3011 #: c-pragma.c:480
3012 msgid "malformed #pragma extern_prefix, ignored"
3013 msgstr ""
3014
3015 #: c-pragma.c:483
3016 #, fuzzy
3017 msgid "junk at end of #pragma extern_prefix"
3018 msgstr "skräp vid slutet av #pragma weak"
3019
3020 #: c-pragma.c:489
3021 #, fuzzy
3022 msgid "#pragma extern_prefix not supported on this target"
3023 msgstr "__builtin_saveregs stöds inte på denna målarkitektur"
3024
3025 #: c-pragma.c:515
3026 #, fuzzy
3027 msgid "asm declaration ignored due to conflict with previous rename"
3028 msgstr "sektion \"%s\" står i konflikt med tidigare deklaration"
3029
3030 #: c-pragma.c:546
3031 msgid "#pragma redefine_extname ignored due to conflict with __asm__ declaration"
3032 msgstr ""
3033
3034 #: c-pragma.c:606
3035 msgid "#pragma GCC visibility must be followed by push or pop"
3036 msgstr ""
3037
3038 #: c-pragma.c:613
3039 msgid "No matching push for %<#pragma GCC visibility pop%>"
3040 msgstr ""
3041
3042 #: c-pragma.c:624 c-pragma.c:653
3043 #, fuzzy
3044 msgid "missing %<(%> after %<#pragma GCC visibility push%> - ignored"
3045 msgstr "saknas '(' efter predikat"
3046
3047 #: c-pragma.c:628
3048 msgid "malformed #pragma GCC visibility push"
3049 msgstr ""
3050
3051 #: c-pragma.c:632
3052 msgid "No more than sixteen #pragma GCC visibility pushes allowed at once"
3053 msgstr ""
3054
3055 #: c-pragma.c:648
3056 msgid "#pragma GCC visibility push() must specify default, internal, hidden or protected"
3057 msgstr ""
3058
3059 #: c-pragma.c:657
3060 #, fuzzy
3061 msgid "junk at end of %<#pragma GCC visibility%>"
3062 msgstr "skräp vid slutet av \"#pragma %s\""
3063
3064 #: c-typeck.c:139
3065 #, fuzzy, c-format
3066 msgid "%qs has an incomplete type"
3067 msgstr "\"%s\" har en inkomplett typ"
3068
3069 #: c-typeck.c:161 cp/call.c:2679
3070 msgid "invalid use of void expression"
3071 msgstr "ogiltig användning av void-uttryck"
3072
3073 #: c-typeck.c:169
3074 #, fuzzy
3075 msgid "invalid use of flexible array member"
3076 msgstr "ISO C89 stöder inte flexibla fältmedlemmar"
3077
3078 #: c-typeck.c:175
3079 msgid "invalid use of array with unspecified bounds"
3080 msgstr ""
3081
3082 #: c-typeck.c:183
3083 #, fuzzy
3084 msgid "invalid use of undefined type %<%s %s%>"
3085 msgstr "ogiltig mottagartyp \"%s\""
3086
3087 #. If this type has a typedef-name, the TYPE_NAME is a TYPE_DECL.
3088 #: c-typeck.c:187
3089 #, fuzzy, c-format
3090 msgid "invalid use of incomplete typedef %qs"
3091 msgstr "ogiltig mottagartyp \"%s\""
3092
3093 #: c-typeck.c:394 c-typeck.c:419
3094 msgid "function types not truly compatible in ISO C"
3095 msgstr "funktionstyper inte riktigt kompatibla i ISO C"
3096
3097 #: c-typeck.c:803
3098 msgid "types are not quite compatible"
3099 msgstr "typerna är inte riktigt kompatibla"
3100
3101 #: c-typeck.c:1045
3102 #, fuzzy
3103 msgid "function return types not compatible due to %<volatile%>"
3104 msgstr "funktionstyper inte riktigt kompatibla i ISO C"
3105
3106 #: c-typeck.c:1204 c-typeck.c:2445
3107 msgid "arithmetic on pointer to an incomplete type"
3108 msgstr "aritmetik på pekare till inkomplett typ"
3109
3110 #: c-typeck.c:1559
3111 #, fuzzy
3112 msgid "%qT has no member named %qs"
3113 msgstr "%s har ingen medlem med namn \"%s\""
3114
3115 #: c-typeck.c:1595
3116 #, fuzzy, c-format
3117 msgid "request for member %qs in something not a structure or union"
3118 msgstr "begäran av medlem \"%s\" i något som inte är en struktur eller union"
3119
3120 #: c-typeck.c:1629
3121 msgid "dereferencing pointer to incomplete type"
3122 msgstr "derefererar pekare till inkomplett typ"
3123
3124 #: c-typeck.c:1633
3125 #, fuzzy
3126 msgid "dereferencing %<void *%> pointer"
3127 msgstr "derefererar \"void *\"-pekare"
3128
3129 #: c-typeck.c:1650 cp/typeck.c:2109
3130 #, fuzzy, c-format
3131 msgid "invalid type argument of %qs"
3132 msgstr "ogiltigt typargument till \"%s\""
3133
3134 #: c-typeck.c:1678 cp/typeck.c:2260
3135 msgid "subscripted value is neither array nor pointer"
3136 msgstr ""
3137
3138 #: c-typeck.c:1689 cp/typeck.c:2179 cp/typeck.c:2265
3139 msgid "array subscript is not an integer"
3140 msgstr "fältindex är inte ett heltal"
3141
3142 #: c-typeck.c:1695
3143 #, fuzzy
3144 msgid "subscripted value is pointer to function"
3145 msgstr "attributet \"%s\" fungerar bara på funktioner"
3146
3147 #: c-typeck.c:1708 cp/typeck.c:2175
3148 #, fuzzy
3149 msgid "array subscript has type %<char%>"
3150 msgstr "fältindex har typen \"char\""
3151
3152 #: c-typeck.c:1748
3153 #, fuzzy
3154 msgid "ISO C forbids subscripting %<register%> array"
3155 msgstr "ISO C++ förbjuder tilldelning av fält"
3156
3157 #: c-typeck.c:1750
3158 #, fuzzy
3159 msgid "ISO C90 forbids subscripting non-lvalue array"
3160 msgstr "ISO C++ förbjuder tilldelning av fält"
3161
3162 #: c-typeck.c:1987
3163 #, fuzzy, c-format
3164 msgid "called object %qE is not a function"
3165 msgstr "anropat objekt är inte en funktion"
3166
3167 #. This situation leads to run-time undefined behavior.  We can't,
3168 #. therefore, simply error unless we can prove that all possible
3169 #. executions of the program must execute the code.
3170 #: c-typeck.c:2019
3171 #, fuzzy
3172 msgid "function called through a non-compatible type"
3173 msgstr "sizeof applicerat på en inkomplett typ"
3174
3175 #: c-typeck.c:2066 c-typeck.c:4327 c-typeck.c:4329 c-typeck.c:4337
3176 #: c-typeck.c:4362 c-typeck.c:5744
3177 msgid "initializer element is not constant"
3178 msgstr ""
3179
3180 #: c-typeck.c:2127
3181 #, fuzzy, c-format
3182 msgid "too many arguments to function %qE"
3183 msgstr "för många argument till funktion"
3184
3185 #: c-typeck.c:2154
3186 #, c-format
3187 msgid "type of formal parameter %d is incomplete"
3188 msgstr ""
3189
3190 #: c-typeck.c:2167
3191 #, fuzzy, c-format
3192 msgid "passing argument %d of %qE as integer rather than floating due to prototype"
3193 msgstr "%s som complex istället för heltal grund av prototyp"
3194
3195 #: c-typeck.c:2172
3196 #, c-format
3197 msgid "passing argument %d of %qE as integer rather than complex due to prototype"
3198 msgstr ""
3199
3200 #: c-typeck.c:2177
3201 #, fuzzy, c-format
3202 msgid "passing argument %d of %qE as complex rather than floating due to prototype"
3203 msgstr "%s som complex istället för heltal grund av prototyp"
3204
3205 #: c-typeck.c:2182
3206 #, fuzzy, c-format
3207 msgid "passing argument %d of %qE as floating rather than integer due to prototype"
3208 msgstr "%s som complex istället för heltal grund av prototyp"
3209
3210 #: c-typeck.c:2187
3211 #, fuzzy, c-format
3212 msgid "passing argument %d of %qE as complex rather than integer due to prototype"
3213 msgstr "%s som complex istället för heltal grund av prototyp"
3214
3215 #: c-typeck.c:2192
3216 #, c-format
3217 msgid "passing argument %d of %qE as floating rather than complex due to prototype"
3218 msgstr ""
3219
3220 #: c-typeck.c:2204
3221 msgid "passing argument %d of %qE as %<float%> rather than %<double%> due to prototype"
3222 msgstr ""
3223
3224 #: c-typeck.c:2224
3225 #, c-format
3226 msgid "passing argument %d of %qE with different width due to prototype"
3227 msgstr ""
3228
3229 #: c-typeck.c:2251
3230 #, fuzzy, c-format
3231 msgid "passing argument %d of %qE as unsigned due to prototype"
3232 msgstr "%s som unsigned på grund av prototyp"
3233
3234 #: c-typeck.c:2254
3235 #, fuzzy, c-format
3236 msgid "passing argument %d of %qE as signed due to prototype"
3237 msgstr "%s som signed på grund av prototyp"
3238
3239 #: c-typeck.c:2285
3240 #, fuzzy, c-format
3241 msgid "too few arguments to function %qE"
3242 msgstr "för få argument till funktion"
3243
3244 #: c-typeck.c:2321
3245 msgid "suggest parentheses around + or - inside shift"
3246 msgstr "föreslår parenteser runt + eller - inuti skift"
3247
3248 #: c-typeck.c:2328
3249 msgid "suggest parentheses around && within ||"
3250 msgstr "föreslår parenteser runt && inuti ||"
3251
3252 #: c-typeck.c:2337
3253 msgid "suggest parentheses around arithmetic in operand of |"
3254 msgstr "föreslår parenteser runt aritmetik inuti operanden till |"
3255
3256 #: c-typeck.c:2341
3257 msgid "suggest parentheses around comparison in operand of |"
3258 msgstr "föreslår parenteser runt jämförelse inuti operanden till |"
3259
3260 #: c-typeck.c:2350
3261 msgid "suggest parentheses around arithmetic in operand of ^"
3262 msgstr "föreslår parenteser runt aritmetik inuti operanden till ^"
3263
3264 #: c-typeck.c:2354
3265 msgid "suggest parentheses around comparison in operand of ^"
3266 msgstr "föreslår parenteser runt jämförelse inuti operanden till ^"
3267
3268 #: c-typeck.c:2361
3269 msgid "suggest parentheses around + or - in operand of &"
3270 msgstr "föreslår parenteser runt + eller - inuti operanden till &"
3271
3272 #: c-typeck.c:2365
3273 msgid "suggest parentheses around comparison in operand of &"
3274 msgstr "föreslår parenteser runt jämförelser inuti operanden till &"
3275
3276 #: c-typeck.c:2371
3277 msgid "comparisons like X<=Y<=Z do not have their mathematical meaning"
3278 msgstr "jämförelser som X<=Y<=Z har inte sin matematiska mening"
3279
3280 #: c-typeck.c:2397
3281 #, fuzzy
3282 msgid "pointer of type %<void *%> used in subtraction"
3283 msgstr "pekare av typ \"void *\" använd i subtraktion"
3284
3285 #: c-typeck.c:2399
3286 msgid "pointer to a function used in subtraction"
3287 msgstr "pekare till funktion använd i subtraktion"
3288
3289 #: c-typeck.c:2488
3290 msgid "wrong type argument to unary plus"
3291 msgstr ""
3292
3293 #: c-typeck.c:2501
3294 msgid "wrong type argument to unary minus"
3295 msgstr ""
3296
3297 #: c-typeck.c:2518
3298 #, fuzzy
3299 msgid "ISO C does not support %<~%> for complex conjugation"
3300 msgstr "ISO C stödjer inte ~ för komplex konjugering"
3301
3302 #: c-typeck.c:2524
3303 msgid "wrong type argument to bit-complement"
3304 msgstr ""
3305
3306 #: c-typeck.c:2532
3307 msgid "wrong type argument to abs"
3308 msgstr "fel typ på argument till abs"
3309
3310 #: c-typeck.c:2544
3311 msgid "wrong type argument to conjugation"
3312 msgstr ""
3313
3314 #: c-typeck.c:2558
3315 msgid "wrong type argument to unary exclamation mark"
3316 msgstr ""
3317
3318 #: c-typeck.c:2595
3319 #, fuzzy
3320 msgid "ISO C does not support %<++%> and %<--%> on complex types"
3321 msgstr "ISO C stöder inte \"++\" och \"--\" på komplexa typer"
3322
3323 #: c-typeck.c:2611 c-typeck.c:2643
3324 #, fuzzy
3325 msgid "wrong type argument to increment"
3326 msgstr "fel typ på argument till %s"
3327
3328 #: c-typeck.c:2613 c-typeck.c:2645
3329 #, fuzzy
3330 msgid "wrong type argument to decrement"
3331 msgstr "fel typ på argument till %s"
3332
3333 #: c-typeck.c:2634
3334 msgid "increment of pointer to unknown structure"
3335 msgstr ""
3336
3337 #: c-typeck.c:2636
3338 msgid "decrement of pointer to unknown structure"
3339 msgstr ""
3340
3341 #: c-typeck.c:2806
3342 #, c-format
3343 msgid "assignment of read-only member %qs"
3344 msgstr ""
3345
3346 #: c-typeck.c:2807
3347 #, c-format
3348 msgid "increment of read-only member %qs"
3349 msgstr ""
3350
3351 #: c-typeck.c:2808
3352 #, c-format
3353 msgid "decrement of read-only member %qs"
3354 msgstr ""
3355
3356 #: c-typeck.c:2812
3357 #, c-format
3358 msgid "assignment of read-only variable %qs"
3359 msgstr ""
3360
3361 #: c-typeck.c:2813
3362 #, c-format
3363 msgid "increment of read-only variable %qs"
3364 msgstr ""
3365
3366 #: c-typeck.c:2814
3367 #, c-format
3368 msgid "decrement of read-only variable %qs"
3369 msgstr ""
3370
3371 #: c-typeck.c:2817
3372 msgid "assignment of read-only location"
3373 msgstr ""
3374
3375 #: c-typeck.c:2818
3376 msgid "increment of read-only location"
3377 msgstr ""
3378
3379 #: c-typeck.c:2819
3380 msgid "decrement of read-only location"
3381 msgstr ""
3382
3383 #: c-typeck.c:2838
3384 #, fuzzy
3385 msgid "cannot take address of bit-field %qD"
3386 msgstr "kan inte ta adressen till bitfält \"%s\""
3387
3388 #: c-typeck.c:2866
3389 #, fuzzy
3390 msgid "global register variable %qD used in nested function"
3391 msgstr "global registervariabel \"%s\" använd i nästlad funktion"
3392
3393 #: c-typeck.c:2869
3394 #, fuzzy
3395 msgid "register variable %qD used in nested function"
3396 msgstr "registervariabel \\\"%s\\\" använd i nästlad funktion"
3397
3398 #: c-typeck.c:2874
3399 #, fuzzy
3400 msgid "address of global register variable %qD requested"
3401 msgstr "adress på global registervariabel \"%s\" efterfrågad"
3402
3403 #: c-typeck.c:2876
3404 #, fuzzy
3405 msgid "address of register variable %qD requested"
3406 msgstr "adress på register variabel \"%s\" efterfrågad"
3407
3408 #: c-typeck.c:2924
3409 #, fuzzy
3410 msgid "non-lvalue array in conditional expression"
3411 msgstr "typfel i villkorsuttryck"
3412
3413 #: c-typeck.c:2968
3414 msgid "signed and unsigned type in conditional expression"
3415 msgstr "typ signed och unsigned i villkorsuttryck"
3416
3417 #: c-typeck.c:2975
3418 msgid "ISO C forbids conditional expr with only one void side"
3419 msgstr ""
3420
3421 #: c-typeck.c:2991 c-typeck.c:2999
3422 #, fuzzy
3423 msgid "ISO C forbids conditional expr between %<void *%> and function pointer"
3424 msgstr "ISO C förbjuder jämförelse mellan \"void *\" och funktionspekare"
3425
3426 #: c-typeck.c:3006
3427 msgid "pointer type mismatch in conditional expression"
3428 msgstr ""
3429
3430 #: c-typeck.c:3013 c-typeck.c:3023
3431 msgid "pointer/integer type mismatch in conditional expression"
3432 msgstr ""
3433
3434 #: c-typeck.c:3037
3435 msgid "type mismatch in conditional expression"
3436 msgstr "typfel i villkorsuttryck"
3437
3438 #: c-typeck.c:3076
3439 msgid "left-hand operand of comma expression has no effect"
3440 msgstr ""
3441
3442 #: c-typeck.c:3109
3443 msgid "cast specifies array type"
3444 msgstr ""
3445
3446 #: c-typeck.c:3115
3447 msgid "cast specifies function type"
3448 msgstr ""
3449
3450 #: c-typeck.c:3125
3451 msgid "ISO C forbids casting nonscalar to the same type"
3452 msgstr ""
3453
3454 #: c-typeck.c:3143
3455 msgid "ISO C forbids casts to union type"
3456 msgstr "ISO C förbjuder typkonvertering till unionstyper"
3457
3458 #: c-typeck.c:3152
3459 msgid "cast to union type from type not present in union"
3460 msgstr "typkonvertering till unionstyp från typ som ej finns i unionen"
3461
3462 #: c-typeck.c:3203
3463 #, fuzzy
3464 msgid "cast adds new qualifiers to function type"
3465 msgstr "typkonvertering matchar inte en funktionstyp"
3466
3467 #. There are qualifiers present in IN_OTYPE that are not
3468 #. present in IN_TYPE.
3469 #: c-typeck.c:3208
3470 msgid "cast discards qualifiers from pointer target type"
3471 msgstr ""
3472
3473 #: c-typeck.c:3223
3474 msgid "cast increases required alignment of target type"
3475 msgstr ""
3476
3477 #: c-typeck.c:3229
3478 msgid "cast from pointer to integer of different size"
3479 msgstr "typkonvertering från pekare till heltal av annan storlek"
3480
3481 #: c-typeck.c:3234
3482 msgid "cast from function call of type %qT to non-matching type %qT"
3483 msgstr ""
3484
3485 #: c-typeck.c:3242
3486 msgid "cast to pointer from integer of different size"
3487 msgstr "typkonvertering till pekare från heltal med annan storlek"
3488
3489 #: c-typeck.c:3254
3490 msgid "type-punning to incomplete type might break strict-aliasing rules"
3491 msgstr ""
3492
3493 #: c-typeck.c:3261
3494 msgid "dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules"
3495 msgstr ""
3496
3497 #: c-typeck.c:3264
3498 msgid "dereferencing type-punned pointer might break strict-aliasing rules"
3499 msgstr ""
3500
3501 #: c-typeck.c:3276
3502 #, fuzzy
3503 msgid "ISO C forbids conversion of function pointer to object pointer type"
3504 msgstr "ISO C++ förbjuder användning av pekare till medlem i pekararitmetik"
3505
3506 #: c-typeck.c:3285
3507 #, fuzzy
3508 msgid "ISO C forbids conversion of object pointer to function pointer type"
3509 msgstr "ISO C förbjuder jämförelse mellan \"void *\" och funktionspekare"
3510
3511 #: c-typeck.c:3537
3512 #, fuzzy
3513 msgid "cannot pass rvalue to reference parameter"
3514 msgstr "kan inte deklarera pekare till referenser"
3515
3516 #: c-typeck.c:3646 c-typeck.c:3761
3517 #, c-format
3518 msgid "passing argument %d of %qE makes qualified function pointer from unqualified"
3519 msgstr ""
3520
3521 #: c-typeck.c:3649 c-typeck.c:3764
3522 msgid "assignment makes qualified function pointer from unqualified"
3523 msgstr ""
3524
3525 #: c-typeck.c:3652 c-typeck.c:3766
3526 msgid "initialization makes qualified function pointer from unqualified"
3527 msgstr ""
3528
3529 #: c-typeck.c:3655 c-typeck.c:3768
3530 msgid "return makes qualified function pointer from unqualified"
3531 msgstr ""
3532
3533 #: c-typeck.c:3659 c-typeck.c:3729
3534 #, c-format
3535 msgid "passing argument %d of %qE discards qualifiers from pointer target type"
3536 msgstr ""
3537
3538 #: c-typeck.c:3661 c-typeck.c:3731
3539 msgid "assignment discards qualifiers from pointer target type"
3540 msgstr ""
3541
3542 #: c-typeck.c:3663 c-typeck.c:3733
3543 msgid "initialization discards qualifiers from pointer target type"
3544 msgstr ""
3545
3546 #: c-typeck.c:3665 c-typeck.c:3735
3547 msgid "return discards qualifiers from pointer target type"
3548 msgstr ""
3549
3550 #: c-typeck.c:3670
3551 msgid "ISO C prohibits argument conversion to union type"
3552 msgstr ""
3553
3554 #: c-typeck.c:3714
3555 #, fuzzy
3556 msgid "ISO C forbids passing argument %d of %qE between function pointer and %<void *%>"
3557 msgstr "ISO C förbjuder %s mellan funktionspekare och \"void *\""
3558
3559 #: c-typeck.c:3717
3560 #, fuzzy
3561 msgid "ISO C forbids assignment between function pointer and %<void *%>"
3562 msgstr "ISO C förbjuder %s mellan funktionspekare och \"void *\""
3563
3564 #: c-typeck.c:3719
3565 #, fuzzy
3566 msgid "ISO C forbids initialization between function pointer and %<void *%>"
3567 msgstr "ISO C förbjuder %s mellan funktionspekare och \"void *\""
3568
3569 #: c-typeck.c:3721
3570 #, fuzzy
3571 msgid "ISO C forbids return between function pointer and %<void *%>"
3572 msgstr "ISO C förbjuder %s mellan funktionspekare och \"void *\""
3573
3574 #: c-typeck.c:3744
3575 #, c-format
3576 msgid "pointer targets in passing argument %d of %qE differ in signedness"
3577 msgstr ""
3578
3579 #: c-typeck.c:3746
3580 msgid "pointer targets in assignment differ in signedness"
3581 msgstr ""
3582
3583 #: c-typeck.c:3748
3584 msgid "pointer targets in initialization differ in signedness"
3585 msgstr ""
3586
3587 #: c-typeck.c:3750
3588 msgid "pointer targets in return differ in signedness"
3589 msgstr ""
3590
3591 #: c-typeck.c:3773
3592 #, c-format
3593 msgid "passing argument %d of %qE from incompatible pointer type"
3594 msgstr ""
3595
3596 #: c-typeck.c:3775
3597 #, fuzzy
3598 msgid "assignment from incompatible pointer type"
3599 msgstr "uttryckssats har inkomplett typ"
3600
3601 #: c-typeck.c:3776
3602 #, fuzzy
3603 msgid "initialization from incompatible pointer type"
3604 msgstr "initierare misslyckas med att bestämma storlek på \"%s\""
3605
3606 #: c-typeck.c:3778
3607 #, fuzzy
3608 msgid "return from incompatible pointer type"
3609 msgstr "returtypen är en inkomplett typ"
3610
3611 #. ??? This should not be an error when inlining calls to
3612 #. unprototyped functions.
3613 #: c-typeck.c:3785 c-typeck.c:4287 cp/typeck.c:1377
3614 msgid "invalid use of non-lvalue array"
3615 msgstr ""
3616
3617 # fixme: vad är %s
3618 #: c-typeck.c:3799
3619 #, fuzzy, c-format
3620 msgid "passing argument %d of %qE makes pointer from integer without a cast"
3621 msgstr "%s skapar pekare från heltal utan typkonvertering"
3622
3623 # fixme: vad är %s
3624 #: c-typeck.c:3801
3625 #, fuzzy
3626 msgid "assignment makes pointer from integer without a cast"
3627 msgstr "%s skapar pekare från heltal utan typkonvertering"
3628
3629 # fixme: vad är %s
3630 #: c-typeck.c:3803
3631 #, fuzzy
3632 msgid "initialization makes pointer from integer without a cast"
3633 msgstr "%s skapar pekare från heltal utan typkonvertering"
3634
3635 # fixme: vad är %s
3636 #: c-typeck.c:3805
3637 #, fuzzy
3638 msgid "return makes pointer from integer without a cast"
3639 msgstr "%s skapar pekare från heltal utan typkonvertering"
3640
3641 # fixme: vad är %s
3642 #: c-typeck.c:3812
3643 #, fuzzy, c-format
3644 msgid "passing argument %d of %qE makes integer from pointer without a cast"
3645 msgstr "%s skapar pekare från heltal utan typkonvertering"
3646
3647 # fixme: vad är %s
3648 #: c-typeck.c:3814
3649 #, fuzzy
3650 msgid "assignment makes integer from pointer without a cast"
3651 msgstr "%s skapar pekare från heltal utan typkonvertering"
3652
3653 # fixme: vad är %s
3654 #: c-typeck.c:3816
3655 #, fuzzy
3656 msgid "initialization makes integer from pointer without a cast"
3657 msgstr "%s skapar pekare från heltal utan typkonvertering"
3658
3659 # fixme: vad är %s
3660 #: c-typeck.c:3818
3661 #, fuzzy
3662 msgid "return makes integer from pointer without a cast"
3663 msgstr "%s skapar pekare från heltal utan typkonvertering"
3664
3665 #. ??? This should not be an error when inlining calls to
3666 #. unprototyped functions.
3667 #: c-typeck.c:3831
3668 #, fuzzy, c-format
3669 msgid "incompatible type for argument %d of %qE"
3670 msgstr "inkompatibla typer i %s"
3671
3672 #: c-typeck.c:3834
3673 #, fuzzy
3674 msgid "incompatible types in assignment"
3675 msgstr "inkompatibla typer i %s"
3676
3677 #: c-typeck.c:3837
3678 #, fuzzy
3679 msgid "incompatible types in initialization"
3680 msgstr "inkompatibla typer i %s"
3681
3682 #: c-typeck.c:3840
3683 #, fuzzy
3684 msgid "incompatible types in return"
3685 msgstr "inkompatibla typer i %s"
3686
3687 #: c-typeck.c:3921
3688 msgid "traditional C rejects automatic aggregate initialization"
3689 msgstr ""
3690
3691 #. Use `%s' to print the string in case there are any escape
3692 #. characters in the message.
3693 #: c-typeck.c:4086 c-typeck.c:4101 c-typeck.c:4116 final.c:2856 final.c:2858
3694 #: gcc.c:4639 rtl-error.c:113 toplev.c:610 config/cris/cris.c:578
3695 #: cp/parser.c:1884 cp/typeck.c:4131 java/expr.c:405 java/parse.y:5020
3696 #: java/verify.c:1553 java/verify.c:1554 java/verify.c:1573
3697 #, c-format
3698 msgid "%s"
3699 msgstr "%s"
3700
3701 #: c-typeck.c:4089 c-typeck.c:4104 c-typeck.c:4119
3702 #, fuzzy, c-format
3703 msgid "(near initialization for %qs)"
3704 msgstr "initiering"
3705
3706 #: c-typeck.c:4133
3707 #, fuzzy
3708 msgid "array initialized from parenthesized string constant"
3709 msgstr "initierare för statisk variabel är inte konstant"
3710
3711 #: c-typeck.c:4197 cp/typeck2.c:703
3712 msgid "char-array initialized from wide string"
3713 msgstr ""
3714
3715 #: c-typeck.c:4202
3716 msgid "wchar_t-array initialized from non-wide string"
3717 msgstr ""
3718
3719 #: c-typeck.c:4220 cp/typeck2.c:725
3720 msgid "initializer-string for array of chars is too long"
3721 msgstr ""
3722
3723 #: c-typeck.c:4226
3724 msgid "array of inappropriate type initialized from string constant"
3725 msgstr ""
3726
3727 #: c-typeck.c:4310
3728 msgid "array initialized from non-constant array expression"
3729 msgstr ""
3730
3731 #: c-typeck.c:4369 c-typeck.c:5748
3732 msgid "initializer element is not computable at load time"
3733 msgstr ""
3734
3735 #: c-typeck.c:4384 cp/typeck2.c:804
3736 msgid "invalid initializer"
3737 msgstr ""
3738
3739 #: c-typeck.c:4651 cp/decl.c:4451
3740 #, fuzzy
3741 msgid "opaque vector types cannot be initialized"
3742 msgstr "objekt med variabel storlek kan inte initieras"
3743
3744 #: c-typeck.c:4850
3745 msgid "extra brace group at end of initializer"
3746 msgstr ""
3747
3748 #: c-typeck.c:4870 cp/decl.c:4366
3749 msgid "missing braces around initializer"
3750 msgstr ""
3751
3752 #: c-typeck.c:4931
3753 msgid "braces around scalar initializer"
3754 msgstr ""
3755
3756 #: c-typeck.c:4988
3757 msgid "initialization of flexible array member in a nested context"
3758 msgstr ""
3759
3760 #: c-typeck.c:4990
3761 msgid "initialization of a flexible array member"
3762 msgstr ""
3763
3764 #: c-typeck.c:5017
3765 msgid "missing initializer"
3766 msgstr ""
3767
3768 #: c-typeck.c:5039
3769 msgid "empty scalar initializer"
3770 msgstr ""
3771
3772 #: c-typeck.c:5044
3773 msgid "extra elements in scalar initializer"
3774 msgstr ""
3775
3776 #: c-typeck.c:5148 c-typeck.c:5223
3777 msgid "array index in non-array initializer"
3778 msgstr ""
3779
3780 #: c-typeck.c:5153 c-typeck.c:5276
3781 msgid "field name not in record or union initializer"
3782 msgstr ""
3783
3784 #: c-typeck.c:5199
3785 #, fuzzy
3786 msgid "array index in initializer not of integer type"
3787 msgstr "variabel \"%s\" har initierare men är av inkomplett typ"
3788
3789 #: c-typeck.c:5219 c-typeck.c:5221
3790 msgid "nonconstant array index in initializer"
3791 msgstr ""
3792
3793 #: c-typeck.c:5225 c-typeck.c:5228
3794 msgid "array index in initializer exceeds array bounds"
3795 msgstr ""
3796
3797 #: c-typeck.c:5239
3798 msgid "empty index range in initializer"
3799 msgstr ""
3800
3801 #: c-typeck.c:5248
3802 msgid "array index range in initializer exceeds array bounds"
3803 msgstr ""
3804
3805 #: c-typeck.c:5288
3806 #, fuzzy, c-format
3807 msgid "unknown field %qs specified in initializer"
3808 msgstr "fält \"%s\" är redan initierat"
3809
3810 #: c-typeck.c:5324 c-typeck.c:5345 c-typeck.c:5811
3811 msgid "initialized field with side-effects overwritten"
3812 msgstr ""
3813
3814 #: c-typeck.c:6020
3815 msgid "excess elements in char array initializer"
3816 msgstr ""
3817
3818 #: c-typeck.c:6027 c-typeck.c:6073
3819 msgid "excess elements in struct initializer"
3820 msgstr ""
3821
3822 #: c-typeck.c:6088
3823 msgid "non-static initialization of a flexible array member"
3824 msgstr ""
3825
3826 #: c-typeck.c:6156
3827 msgid "excess elements in union initializer"
3828 msgstr ""
3829
3830 #: c-typeck.c:6178
3831 msgid "traditional C rejects initialization of unions"
3832 msgstr ""
3833
3834 #: c-typeck.c:6242
3835 msgid "excess elements in array initializer"
3836 msgstr ""
3837
3838 #: c-typeck.c:6272
3839 msgid "excess elements in vector initializer"
3840 msgstr ""
3841
3842 #: c-typeck.c:6296
3843 msgid "excess elements in scalar initializer"
3844 msgstr ""
3845
3846 #: c-typeck.c:6492
3847 #, fuzzy
3848 msgid "ISO C forbids %<goto *expr;%>"
3849 msgstr "ISO C förbjuder \"goto *expr;\""
3850
3851 #: c-typeck.c:6506 cp/typeck.c:6049
3852 msgid "function declared %<noreturn%> has a %<return%> statement"
3853 msgstr ""
3854
3855 #: c-typeck.c:6513
3856 #, fuzzy
3857 msgid "%<return%> with no value, in function returning non-void"
3858 msgstr "\"return\" med värde i funktion som returnerar void"
3859
3860 #: c-typeck.c:6520
3861 #, fuzzy
3862 msgid "%<return%> with a value, in function returning void"
3863 msgstr "\"return\" med värde i funktion som returnerar void"
3864
3865 #: c-typeck.c:6577
3866 msgid "function returns address of local variable"
3867 msgstr "funktionen returnerar adress till en lokal variabel"
3868
3869 #: c-typeck.c:6638 cp/semantics.c:879
3870 msgid "switch quantity not an integer"
3871 msgstr "switch-argument är inte ett heltal"
3872
3873 #: c-typeck.c:6649
3874 msgid "%<long%> switch expression not converted to %<int%> in ISO C"
3875 msgstr ""
3876
3877 #: c-typeck.c:6685 cp/parser.c:6051
3878 msgid "case label not within a switch statement"
3879 msgstr "case-etikett är inte i en switch-sats"
3880
3881 #: c-typeck.c:6687
3882 #, fuzzy
3883 msgid "%<default%> label not within a switch statement"
3884 msgstr "\"default\"-etikett är inte i en switch-sats"
3885
3886 #: c-typeck.c:6751
3887 msgid "%Hsuggest explicit braces to avoid ambiguous %<else%>"
3888 msgstr ""
3889
3890 #: c-typeck.c:6761
3891 #, fuzzy
3892 msgid "%Hempty body in an if-statement"
3893 msgstr "tom kropp i else-sats"
3894
3895 #: c-typeck.c:6769
3896 #, fuzzy
3897 msgid "%Hempty body in an else-statement"
3898 msgstr "tom kropp i else-sats"
3899
3900 #: c-typeck.c:6880 cp/parser.c:6553
3901 msgid "continue statement not within a loop"
3902 msgstr "continue-sats som inte är i en loop"
3903
3904 #: c-typeck.c:6900
3905 msgid "%Hstatement with no effect"
3906 msgstr ""
3907
3908 #: c-typeck.c:6929
3909 msgid "expression statement has incomplete type"
3910 msgstr "uttryckssats har inkomplett typ"
3911
3912 #: c-typeck.c:7252 c-typeck.c:7291
3913 msgid "division by zero"
3914 msgstr ""
3915
3916 #: c-typeck.c:7336 cp/typeck.c:2927
3917 msgid "right shift count is negative"
3918 msgstr "högershiftoperanden är negativ"
3919
3920 #: c-typeck.c:7343 cp/typeck.c:2933
3921 msgid "right shift count >= width of type"
3922 msgstr "högershiftoperanden >= storleken på typen"
3923
3924 #: c-typeck.c:7364 cp/typeck.c:2952
3925 msgid "left shift count is negative"
3926 msgstr "vänstershiftoperanden är negativ"
3927
3928 #: c-typeck.c:7367 cp/typeck.c:2954
3929 msgid "left shift count >= width of type"
3930 msgstr "vänstershiftoperanden >= storleken på typen"
3931
3932 #: c-typeck.c:7384 cp/typeck.c:2989
3933 msgid "comparing floating point with == or != is unsafe"
3934 msgstr "jämföra flyttal med == eller != är osäkert"
3935
3936 #: c-typeck.c:7408 c-typeck.c:7415
3937 #, fuzzy
3938 msgid "ISO C forbids comparison of %<void *%> with function pointer"
3939 msgstr "ISO C förbjuder jämförelse mellan \"void *\" och funktionspekare"
3940
3941 #: c-typeck.c:7419 c-typeck.c:7465
3942 msgid "comparison of distinct pointer types lacks a cast"
3943 msgstr ""
3944
3945 #: c-typeck.c:7433 c-typeck.c:7438 c-typeck.c:7485 c-typeck.c:7490
3946 msgid "comparison between pointer and integer"
3947 msgstr "jämförelse mellan pekare och heltal"
3948
3949 #: c-typeck.c:7457
3950 msgid "comparison of complete and incomplete pointers"
3951 msgstr "jämförelse av kompletta och inkompletta pekare"
3952
3953 #: c-typeck.c:7460
3954 msgid "ISO C forbids ordered comparisons of pointers to functions"
3955 msgstr "ISO C förbjuder ordningsjämförelse på pekare till funktioner"
3956
3957 #: c-typeck.c:7473 c-typeck.c:7480
3958 msgid "ordered comparison of pointer with integer zero"
3959 msgstr ""
3960
3961 #: c-typeck.c:7701
3962 msgid "comparison between signed and unsigned"
3963 msgstr "jämföreslse mellan signed och unsigned"
3964
3965 #: c-typeck.c:7747 cp/typeck.c:3396
3966 msgid "comparison of promoted ~unsigned with constant"
3967 msgstr ""
3968
3969 #: c-typeck.c:7755 cp/typeck.c:3404
3970 msgid "comparison of promoted ~unsigned with unsigned"
3971 msgstr ""
3972
3973 #: calls.c:1934
3974 msgid "function call has aggregate value"
3975 msgstr ""
3976
3977 #: cfghooks.c:90
3978 #, c-format
3979 msgid "bb %d on wrong place"
3980 msgstr ""
3981
3982 #: cfghooks.c:96
3983 #, c-format
3984 msgid "prev_bb of %d should be %d, not %d"
3985 msgstr ""
3986
3987 #: cfghooks.c:113
3988 #, c-format
3989 msgid "verify_flow_info: Wrong count of block %i %i"
3990 msgstr ""
3991
3992 #: cfghooks.c:119
3993 #, c-format
3994 msgid "verify_flow_info: Wrong frequency of block %i %i"
3995 msgstr ""
3996
3997 #: cfghooks.c:127
3998 #, c-format
3999 msgid "verify_flow_info: Duplicate edge %i->%i"
4000 msgstr ""
4001
4002 #: cfghooks.c:133
4003 #, c-format
4004 msgid "verify_flow_info: Wrong probability of edge %i->%i %i"
4005 msgstr ""
4006
4007 #: cfghooks.c:139
4008 #, c-format
4009 msgid "verify_flow_info: Wrong count of edge %i->%i %i"
4010 msgstr ""
4011
4012 #: cfghooks.c:151
4013 #, c-format
4014 msgid "verify_flow_info: Basic block %d succ edge is corrupted"
4015 msgstr ""
4016
4017 #: cfghooks.c:165 cfgrtl.c:2056
4018 #, c-format
4019 msgid "Wrong amount of branch edges after unconditional jump %i"
4020 msgstr ""
4021
4022 #: cfghooks.c:173 cfghooks.c:184
4023 #, c-format
4024 msgid "basic block %d pred edge is corrupted"
4025 msgstr ""
4026
4027 #: cfghooks.c:185
4028 #, c-format
4029 msgid "its dest_idx should be %d, not %d"
4030 msgstr ""
4031
4032 #: cfghooks.c:214
4033 #, c-format
4034 msgid "basic block %i edge lists are corrupted"
4035 msgstr ""
4036
4037 #: cfghooks.c:228
4038 msgid "verify_flow_info failed"
4039 msgstr ""
4040
4041 #: cfghooks.c:289
4042 #, c-format
4043 msgid "%s does not support redirect_edge_and_branch."
4044 msgstr ""
4045
4046 #: cfghooks.c:307
4047 #, c-format
4048 msgid "%s does not support redirect_edge_and_branch_force."
4049 msgstr ""
4050
4051 #: cfghooks.c:325
4052 #, fuzzy, c-format
4053 msgid "%s does not support split_block."
4054 msgstr "ISO C89 stödjer inte \"long long\"'"
4055
4056 #: cfghooks.c:361
4057 #, c-format
4058 msgid "%s does not support move_block_after."
4059 msgstr ""
4060
4061 #: cfghooks.c:374
4062 #, c-format
4063 msgid "%s does not support delete_basic_block."
4064 msgstr ""
4065
4066 #: cfghooks.c:406
4067 #, fuzzy, c-format
4068 msgid "%s does not support split_edge."
4069 msgstr "ISO C stöder inte komplexa heltalstyper"
4070
4071 #: cfghooks.c:467
4072 #, c-format
4073 msgid "%s does not support create_basic_block."
4074 msgstr ""
4075
4076 #: cfghooks.c:495
4077 #, c-format
4078 msgid "%s does not support can_merge_blocks_p."
4079 msgstr ""
4080
4081 #: cfghooks.c:506
4082 #, fuzzy, c-format
4083 msgid "%s does not support predict_edge."
4084 msgstr "ISO C stöder inte komplexa heltalstyper"
4085
4086 #: cfghooks.c:515
4087 #, fuzzy, c-format
4088 msgid "%s does not support predicted_by_p."
4089 msgstr "ISO C stöder inte komplexa heltalstyper"
4090
4091 #: cfghooks.c:529
4092 #, fuzzy, c-format
4093 msgid "%s does not support merge_blocks."
4094 msgstr "ISO C89 stöder inte typen complex"
4095
4096 #: cfghooks.c:575
4097 #, c-format
4098 msgid "%s does not support make_forwarder_block."
4099 msgstr ""
4100
4101 #: cfghooks.c:680
4102 #, c-format
4103 msgid "%s does not support can_duplicate_block_p."
4104 msgstr ""
4105
4106 #: cfghooks.c:707
4107 #, c-format
4108 msgid "%s does not support duplicate_block."
4109 msgstr ""
4110
4111 #: cfghooks.c:773
4112 #, c-format
4113 msgid "%s does not support block_ends_with_call_p"
4114 msgstr ""
4115
4116 #: cfghooks.c:784
4117 #, c-format
4118 msgid "%s does not support block_ends_with_condjump_p"
4119 msgstr ""
4120
4121 #: cfghooks.c:802
4122 #, c-format
4123 msgid "%s does not support flow_call_edges_add"
4124 msgstr ""
4125
4126 #: cfgloop.c:1312
4127 #, c-format
4128 msgid "Size of loop %d should be %d, not %d."
4129 msgstr ""
4130
4131 #: cfgloop.c:1329
4132 #, c-format
4133 msgid "Bb %d do not belong to loop %d."
4134 msgstr ""
4135
4136 #: cfgloop.c:1346
4137 #, c-format
4138 msgid "Loop %d's header does not have exactly 2 entries."
4139 msgstr ""
4140
4141 #: cfgloop.c:1353
4142 #, c-format
4143 msgid "Loop %d's latch does not have exactly 1 successor."
4144 msgstr ""
4145
4146 #: cfgloop.c:1358
4147 #, c-format
4148 msgid "Loop %d's latch does not have header as successor."
4149 msgstr ""
4150
4151 #: cfgloop.c:1363
4152 #, c-format
4153 msgid "Loop %d's latch does not belong directly to it."
4154 msgstr ""
4155
4156 #: cfgloop.c:1369
4157 #, c-format
4158 msgid "Loop %d's header does not belong directly to it."
4159 msgstr ""
4160
4161 #: cfgloop.c:1375
4162 #, c-format
4163 msgid "Loop %d's latch is marked as part of irreducible region."
4164 msgstr ""
4165
4166 #: cfgloop.c:1408
4167 #, c-format
4168 msgid "Basic block %d should be marked irreducible."
4169 msgstr ""
4170
4171 #: cfgloop.c:1414
4172 #, c-format
4173 msgid "Basic block %d should not be marked irreducible."
4174 msgstr ""
4175
4176 #: cfgloop.c:1422
4177 #, c-format
4178 msgid "Edge from %d to %d should be marked irreducible."
4179 msgstr ""
4180
4181 #: cfgloop.c:1429
4182 #, c-format
4183 msgid "Edge from %d to %d should not be marked irreducible."
4184 msgstr ""
4185
4186 #: cfgloop.c:1464
4187 #, c-format
4188 msgid "Wrong single exit %d->%d recorded for loop %d."
4189 msgstr ""
4190
4191 #: cfgloop.c:1468
4192 #, c-format
4193 msgid "Right exit is %d->%d."
4194 msgstr ""
4195
4196 #: cfgloop.c:1485
4197 #, c-format
4198 msgid "Single exit not recorded for loop %d."
4199 msgstr ""
4200
4201 #: cfgloop.c:1492
4202 #, c-format
4203 msgid "Loop %d should not have single exit (%d -> %d)."
4204 msgstr ""
4205
4206 #: cfgrtl.c:1948
4207 #, c-format
4208 msgid "end insn %d for block %d not found in the insn stream"
4209 msgstr ""
4210
4211 #: cfgrtl.c:1962
4212 #, c-format
4213 msgid "insn %d is in multiple basic blocks (%d and %d)"
4214 msgstr ""
4215
4216 #: cfgrtl.c:1974
4217 #, c-format
4218 msgid "head insn %d for block %d not found in the insn stream"
4219 msgstr ""
4220
4221 #: cfgrtl.c:1998
4222 msgid "verify_flow_info: REG_BR_PROB does not match cfg %wi %i"
4223 msgstr ""
4224
4225 #: cfgrtl.c:2013
4226 #, c-format
4227 msgid "Fallthru edge crosses section boundary (bb %i)"
4228 msgstr ""
4229
4230 #: cfgrtl.c:2038
4231 #, c-format
4232 msgid "Missing REG_EH_REGION note in the end of bb %i"
4233 msgstr ""
4234
4235 #: cfgrtl.c:2046
4236 #, c-format
4237 msgid "Too many outgoing branch edges from bb %i"
4238 msgstr ""
4239
4240 #: cfgrtl.c:2051
4241 #, c-format
4242 msgid "Fallthru edge after unconditional jump %i"
4243 msgstr ""
4244
4245 #: cfgrtl.c:2062
4246 #, fuzzy, c-format
4247 msgid "Wrong amount of branch edges after conditional jump %i"
4248 msgstr "Föredra hopp framför villkorlig körning"
4249
4250 #: cfgrtl.c:2067
4251 #, c-format
4252 msgid "Call edges for non-call insn in bb %i"
4253 msgstr ""
4254
4255 #: cfgrtl.c:2076
4256 #, c-format
4257 msgid "Abnormal edges for no purpose in bb %i"
4258 msgstr ""
4259
4260 #: cfgrtl.c:2088
4261 #, c-format
4262 msgid "insn %d inside basic block %d but block_for_insn is NULL"
4263 msgstr ""
4264
4265 #: cfgrtl.c:2092
4266 #, c-format
4267 msgid "insn %d inside basic block %d but block_for_insn is %i"
4268 msgstr ""
4269
4270 #: cfgrtl.c:2106 cfgrtl.c:2116
4271 #, c-format
4272 msgid "NOTE_INSN_BASIC_BLOCK is missing for block %d"
4273 msgstr ""
4274
4275 #: cfgrtl.c:2129
4276 #, c-format
4277 msgid "NOTE_INSN_BASIC_BLOCK %d in middle of basic block %d"
4278 msgstr ""
4279
4280 #: cfgrtl.c:2139
4281 #, c-format
4282 msgid "in basic block %d:"
4283 msgstr ""
4284
4285 #: cfgrtl.c:2140
4286 msgid "flow control insn inside a basic block"
4287 msgstr ""
4288
4289 #: cfgrtl.c:2188
4290 #, c-format
4291 msgid "missing barrier after block %i"
4292 msgstr ""
4293
4294 #: cfgrtl.c:2201
4295 #, c-format
4296 msgid "verify_flow_info: Incorrect blocks for fallthru %i->%i"
4297 msgstr ""
4298
4299 #: cfgrtl.c:2210
4300 #, c-format
4301 msgid "verify_flow_info: Incorrect fallthru %i->%i"
4302 msgstr ""
4303
4304 #: cfgrtl.c:2212
4305 msgid "wrong insn in the fallthru edge"
4306 msgstr ""
4307
4308 #: cfgrtl.c:2229
4309 msgid "basic blocks not laid down consecutively"
4310 msgstr ""
4311
4312 #: cfgrtl.c:2254
4313 msgid "insn outside basic block"
4314 msgstr ""
4315
4316 #: cfgrtl.c:2261
4317 msgid "return not followed by barrier"
4318 msgstr ""
4319
4320 #: cfgrtl.c:2268
4321 #, c-format
4322 msgid "number of bb notes in insn chain (%d) != n_basic_blocks (%d)"
4323 msgstr ""
4324
4325 #: cgraph.c:278
4326 #, fuzzy
4327 msgid "function body not available"
4328 msgstr "funktion \"%s\" kan inte deklareras som \"mutable\""
4329
4330 #: cgraph.c:280 cgraphunit.c:661
4331 msgid "redefined extern inline functions are not considered for inlining"
4332 msgstr ""
4333
4334 #: cgraph.c:283 cgraphunit.c:666
4335 #, fuzzy
4336 msgid "function not considered for inlining"
4337 msgstr "funktion \"%s\" kan inte deklareras som \"mutable\""
4338
4339 #: cgraph.c:285 cgraphunit.c:664
4340 #, fuzzy
4341 msgid "function not inlinable"
4342 msgstr "funktion \"%s\" kan inte deklareras som \"mutable\""
4343
4344 #: cgraph.c:615
4345 msgid "%D renamed after being referenced in assembly"
4346 msgstr ""
4347
4348 #: cgraphunit.c:512
4349 msgid "Shared call_expr:"
4350 msgstr ""
4351
4352 #: cgraphunit.c:518
4353 #, fuzzy
4354 msgid "Edge points to wrong declaration:"
4355 msgstr "detta är en tidigare deklaration"
4356
4357 #: cgraphunit.c:527
4358 msgid "Missing callgraph edge for call expr:"
4359 msgstr ""
4360
4361 #: cgraphunit.c:553
4362 #, c-format
4363 msgid "Aux field set for edge %s->%s"
4364 msgstr ""
4365
4366 #: cgraphunit.c:565
4367 #, fuzzy
4368 msgid "Inlined_to pointer is wrong"
4369 msgstr "sektionspekare saknas"
4370
4371 #: cgraphunit.c:570
4372 msgid "Multiple inline callers"
4373 msgstr ""
4374
4375 #: cgraphunit.c:577
4376 msgid "Inlined_to pointer set for noninline callers"
4377 msgstr ""
4378
4379 #: cgraphunit.c:583
4380 msgid "Inlined_to pointer is set but no predecesors found"
4381 msgstr ""
4382
4383 #: cgraphunit.c:588
4384 msgid "Inlined_to pointer reffers to itself"
4385 msgstr ""
4386
4387 #: cgraphunit.c:598
4388 msgid "Node not found in DECL_ASSEMBLER_NAME hash"
4389 msgstr ""
4390
4391 #: cgraphunit.c:612
4392 #, c-format
4393 msgid "Edge %s->%s has no corresponding call_expr"
4394 msgstr ""
4395
4396 #: cgraphunit.c:623
4397 msgid "verify_cgraph_node failed."
4398 msgstr ""
4399
4400 #: cgraphunit.c:807
4401 #, fuzzy
4402 msgid "failed to reclaim unneeded function"
4403 msgstr "fält \"%s\" deklarerad som en funktion"
4404
4405 #: cgraphunit.c:1194
4406 msgid "--param large-function-growth limit reached"
4407 msgstr ""
4408
4409 #: cgraphunit.c:1231
4410 msgid "recursive inlining"
4411 msgstr ""
4412
4413 #: cgraphunit.c:1396 cgraphunit.c:1648
4414 msgid "--param max-inline-insns-single limit reached"
4415 msgstr ""
4416
4417 #: cgraphunit.c:1420
4418 msgid "--param max-inline-insns-single limit reached after inlining into the callee"
4419 msgstr ""
4420
4421 #: cgraphunit.c:1470
4422 msgid "--param inline-unit-growth limit reached"
4423 msgstr ""
4424
4425 #: cgraphunit.c:1822
4426 msgid "Nodes with no released memory found."
4427 msgstr ""
4428
4429 #: collect2.c:402 gcc.c:6733
4430 #, fuzzy, c-format
4431 msgid "internal gcc abort in %s, at %s:%d"
4432 msgstr "Internt kompilatorfel i %s, vid %s:%d"
4433
4434 #: collect2.c:895
4435 msgid "no arguments"
4436 msgstr "inga argument"
4437
4438 #: collect2.c:1194
4439 #, fuzzy, c-format
4440 msgid "unknown demangling style '%s'"
4441 msgstr "okänt maskinläge `%s'"
4442
4443 #: collect2.c:1268 collect2.c:1416 collect2.c:1451
4444 #, c-format
4445 msgid "fopen %s"
4446 msgstr "fopen %s"
4447
4448 #: collect2.c:1271 collect2.c:1421 collect2.c:1454
4449 #, c-format
4450 msgid "fclose %s"
4451 msgstr "fclose %s"
4452
4453 #: collect2.c:1280
4454 #, c-format
4455 msgid "collect2 version %s"
4456 msgstr ""
4457
4458 #: collect2.c:1370
4459 #, c-format
4460 msgid "%d constructor(s) found\n"
4461 msgstr "%d konstruerare hittad(e)\n"
4462
4463 #: collect2.c:1371
4464 #, c-format
4465 msgid "%d destructor(s)  found\n"
4466 msgstr "%d destruerare  hittad(e)\n"
4467
4468 #: collect2.c:1372
4469 #, c-format
4470 msgid "%d frame table(s) found\n"
4471 msgstr ""
4472
4473 #: collect2.c:1514
4474 #, c-format
4475 msgid "%s terminated with signal %d [%s]%s"
4476 msgstr "%s terminerade med signal %d [%s]%s"
4477
4478 #: collect2.c:1532
4479 #, c-format
4480 msgid "%s returned %d exit status"
4481 msgstr "%s returnerade avslutningsstatus %d"
4482
4483 #: collect2.c:1557
4484 #, c-format
4485 msgid "[cannot find %s]"
4486 msgstr "[kan inte hitta %s]"
4487
4488 #: collect2.c:1572
4489 #, fuzzy, c-format
4490 msgid "cannot find '%s'"
4491 msgstr "kan inte hitta \"%s\""
4492
4493 #: collect2.c:1583 collect2.c:1586
4494 #, c-format
4495 msgid "redirecting stdout: %s"
4496 msgstr "omdirigerar stdout: %s"
4497
4498 #: collect2.c:1625
4499 #, c-format
4500 msgid "[Leaving %s]\n"
4501 msgstr "[Lämnar %s]\n"
4502
4503 #: collect2.c:1845
4504 #, c-format
4505 msgid ""
4506 "\n"
4507 "write_c_file - output name is %s, prefix is %s\n"
4508 msgstr ""
4509
4510 #: collect2.c:2049
4511 #, fuzzy
4512 msgid "cannot find 'nm'"
4513 msgstr "kan inte hitta \"nm\""
4514
4515 #: collect2.c:2059 collect2.c:2225
4516 msgid "pipe"
4517 msgstr "rör"
4518
4519 #: collect2.c:2063 collect2.c:2229
4520 msgid "fdopen"
4521 msgstr "fdopen"
4522
4523 #: collect2.c:2089 collect2.c:2255
4524 #, c-format
4525 msgid "dup2 %d 1"
4526 msgstr "dup2 %d 1"
4527
4528 #: collect2.c:2092 collect2.c:2095 collect2.c:2108 collect2.c:2258
4529 #: collect2.c:2261 collect2.c:2274
4530 #, c-format
4531 msgid "close %d"
4532 msgstr "close %d"
4533
4534 #: collect2.c:2098 collect2.c:2264
4535 #, c-format
4536 msgid "execv %s"
4537 msgstr "execv %s"
4538
4539 #: collect2.c:2152
4540 #, c-format
4541 msgid "init function found in object %s"
4542 msgstr ""
4543
4544 #: collect2.c:2160
4545 #, c-format
4546 msgid "fini function found in object %s"
4547 msgstr ""
4548
4549 #: collect2.c:2183 collect2.c:2313
4550 msgid "fclose"
4551 msgstr "fclose"
4552
4553 #: collect2.c:2216
4554 #, fuzzy
4555 msgid "cannot find 'ldd'"
4556 msgstr "kan inte hitta \"ldd\""
4557
4558 #: collect2.c:2277
4559 msgid ""
4560 "\n"
4561 "ldd output with constructors/destructors.\n"
4562 msgstr ""
4563
4564 #: collect2.c:2292
4565 #, c-format
4566 msgid "dynamic dependency %s not found"
4567 msgstr ""
4568
4569 #: collect2.c:2304
4570 #, c-format
4571 msgid "unable to open dynamic dependency '%s'"
4572 msgstr ""
4573
4574 #: collect2.c:2463
4575 #, c-format
4576 msgid "%s: not a COFF file"
4577 msgstr "%s: är inte en COFF-fil"
4578
4579 #: collect2.c:2583
4580 #, c-format
4581 msgid "%s: cannot open as COFF file"
4582 msgstr "%s: kan inte öppna som COFF-fil"
4583
4584 #: collect2.c:2641
4585 #, fuzzy, c-format
4586 msgid "library lib%s not found"
4587 msgstr "Hittade inte bibliotek lib%s"
4588
4589 #: combine.c:12524
4590 #, c-format
4591 msgid ""
4592 ";; Combiner statistics: %d attempts, %d substitutions (%d requiring new space),\n"
4593 ";; %d successes.\n"
4594 "\n"
4595 msgstr ""
4596
4597 #: combine.c:12533
4598 #, c-format
4599 msgid ""
4600 "\n"
4601 ";; Combiner totals: %d attempts, %d substitutions (%d requiring new space),\n"
4602 ";; %d successes.\n"
4603 msgstr ""
4604
4605 #: convert.c:69
4606 msgid "cannot convert to a pointer type"
4607 msgstr "kan inte konvertera till en pekartyp"
4608
4609 #: convert.c:302
4610 msgid "pointer value used where a floating point value was expected"
4611 msgstr ""
4612
4613 #: convert.c:306
4614 msgid "aggregate value used where a float was expected"
4615 msgstr ""
4616
4617 #: convert.c:331
4618 msgid "conversion to incomplete type"
4619 msgstr ""
4620
4621 #: convert.c:660 convert.c:736
4622 msgid "can't convert between vector values of different size"
4623 msgstr ""
4624
4625 #: convert.c:666
4626 msgid "aggregate value used where an integer was expected"
4627 msgstr ""
4628
4629 #: convert.c:716
4630 msgid "pointer value used where a complex was expected"
4631 msgstr ""
4632
4633 #: convert.c:720
4634 msgid "aggregate value used where a complex was expected"
4635 msgstr ""
4636
4637 #: convert.c:742
4638 msgid "can't convert value to a vector"
4639 msgstr ""
4640
4641 #: coverage.c:168
4642 #, fuzzy, c-format
4643 msgid "%qs is not a gcov data file"
4644 msgstr "\"%s\" är inte ett giltigt filnamn"
4645
4646 #: coverage.c:179
4647 msgid "%qs is version %q.*s, expected version %q.*s"
4648 msgstr ""
4649
4650 #: coverage.c:259 coverage.c:267
4651 #, c-format
4652 msgid "coverage mismatch for function %u while reading execution counters."
4653 msgstr ""
4654
4655 #: coverage.c:261 coverage.c:344
4656 #, c-format
4657 msgid "checksum is %x instead of %x"
4658 msgstr ""
4659
4660 #: coverage.c:269 coverage.c:352
4661 #, c-format
4662 msgid "number of counters is %d instead of %d"
4663 msgstr ""
4664
4665 #: coverage.c:275
4666 #, fuzzy, c-format
4667 msgid "cannot merge separate %s counters for function %u"
4668 msgstr "kan inte deklarera en statisk funktion i en annan funktion"
4669
4670 #: coverage.c:296
4671 #, fuzzy, c-format
4672 msgid "%qs has overflowed"
4673 msgstr "parsestack överfull"
4674
4675 #: coverage.c:296
4676 #, fuzzy, c-format
4677 msgid "%qs is corrupted"
4678 msgstr "-f%s stödjs inte längre"
4679
4680 #: coverage.c:333
4681 #, fuzzy, c-format
4682 msgid "no coverage for function %qs found."
4683 msgstr "ogiltig lagringsklass för funktion \"%s\""
4684
4685 #: coverage.c:341 coverage.c:349
4686 #, c-format
4687 msgid "coverage mismatch for function %qs while reading counter %qs."
4688 msgstr ""
4689
4690 #: coverage.c:532
4691 #, fuzzy, c-format
4692 msgid "cannot open %s"
4693 msgstr "kan inte öppna %s"
4694
4695 #: coverage.c:567
4696 #, fuzzy, c-format
4697 msgid "error writing %qs"
4698 msgstr "fel vid skrivning till %s"
4699
4700 #: cppspec.c:106
4701 #, c-format
4702 msgid "\"%s\" is not a valid option to the preprocessor"
4703 msgstr ""
4704
4705 #: cppspec.c:128
4706 msgid "too many input files"
4707 msgstr "för många indatafiler"
4708
4709 #: cse.c:6772
4710 #, c-format
4711 msgid ";; Processing block from %d to %d, %d sets.\n"
4712 msgstr ""
4713
4714 #: diagnostic.c:168
4715 #, c-format
4716 msgid "%s:%d: confused by earlier errors, bailing out\n"
4717 msgstr ""
4718
4719 #: diagnostic.c:228
4720 #, fuzzy
4721 msgid "compilation terminated due to -Wfatal-errors.\n"
4722 msgstr "kompilering avslutad.\n"
4723
4724 #: diagnostic.c:237
4725 #, c-format
4726 msgid ""
4727 "Please submit a full bug report,\n"
4728 "with preprocessed source if appropriate.\n"
4729 "See %s for instructions.\n"
4730 msgstr ""
4731 "Var vänlig och skicka in en komplett felrapport,\n"
4732 "om möjligt med preprocessad källfil.\n"
4733 "Se %s för instruktioner.\n"
4734
4735 #: diagnostic.c:246
4736 msgid "compilation terminated.\n"
4737 msgstr "kompilering avslutad.\n"
4738
4739 #: diagnostic.c:537
4740 msgid "Internal compiler error: Error reporting routines re-entered.\n"
4741 msgstr "Internt kompilatorfel: Felhanteringsrutiner återanropade.\n"
4742
4743 #: diagnostic.c:556
4744 #, c-format
4745 msgid "in %s, at %s:%d"
4746 msgstr ""
4747
4748 #: dominance.c:834
4749 #, c-format
4750 msgid "dominator of %d status unknown"
4751 msgstr ""
4752
4753 #: dominance.c:836
4754 #, c-format
4755 msgid "dominator of %d should be %d, not %d"
4756 msgstr ""
4757
4758 #: dominance.c:848
4759 #, c-format
4760 msgid "ENTRY does not dominate bb %d"
4761 msgstr ""
4762
4763 #: dwarf2out.c:3388
4764 #, fuzzy, c-format
4765 msgid "DW_LOC_OP %s not implemented\n"
4766 msgstr "DW_LOC_OP %s är inte implementerad\n"
4767
4768 #: emit-rtl.c:2232
4769 #, fuzzy
4770 msgid "Invalid rtl sharing found in the insn"
4771 msgstr "ogiltig operand för %V"
4772
4773 #: emit-rtl.c:2234
4774 msgid "Shared rtx"
4775 msgstr ""
4776
4777 #: emit-rtl.c:2236