OSDN Git Service

* be.po, ca.po, da.po, de.po, el.po, es.po, fr.po, ja.po, nl.po,
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / po / sv.po
1 # Swedish translation for the GNU CC.
2 # Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
3 # Dennis Björklund <db@zigo.dhs.org>, 2000, 2001, 2002.
4 #
5 # Kom ihåg att i svenskan så använder vi "" för citat
6 # och inte '' som det är i originaluttrycken.
7 #
8 # Jag har gjort en liten ordlista över uttryck som kan finnas i
9 # översättningen
10 #
11 # http://www.zigo.dhs.org/~dennis/gcc/
12 #
13 # Denna lista är inte komplett men är det någon som vill hjälpa till
14 # att översätta gcc och har åsikter om hur dessa uttryck skall skrivas
15 # så ta kontakt så kan vi uppdatera den.
16 #
17 # Det mesta av övdersättningen som finns nu kommer från tiden
18 # innan version 3.0 av gcc. Dessvärre så fungerade aldrig gcc
19 # med översättningar korrekt då, så den kom inte till användning.
20 # Jag har överfört de gamla strängarna till dagens version (3.2)
21 # så det finns en början, men det är mycket kvar. Men vill någon hjälpa
22 # till så vore det jättebra. Jag kommer översätta en bit då och då
23 # i mån av tid, men det är en stor fil med komplicerade uttryck så
24 # det tar en stund att bli klar.
25 #
26 msgid ""
27 msgstr ""
28 "Project-Id-Version: gcc 3.2\n"
29 "Report-Msgid-Bugs-To: http://gcc.gnu.org/bugs.html\n"
30 "POT-Creation-Date: 2004-04-18 18:00-0700\n"
31 "PO-Revision-Date: 2002-08-26 12:58+0200\n"
32 "Last-Translator: Dennis Björklund <db@zigo.dhs.org>\n"
33 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
34 "MIME-Version: 1.0\n"
35 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
36 "Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
37
38 #: attribs.c:178
39 #, c-format
40 msgid "`%s' attribute directive ignored"
41 msgstr "attributet \"%s\" ignorerat"
42
43 #: attribs.c:186
44 #, c-format
45 msgid "wrong number of arguments specified for `%s' attribute"
46 msgstr "fel antal argument angett för attributet `%s'"
47
48 #: attribs.c:203
49 #, c-format
50 msgid "`%s' attribute does not apply to types"
51 msgstr "attributet \"%s\" är inte applicerbart på typer"
52
53 #: attribs.c:249
54 #, c-format
55 msgid "`%s' attribute only applies to function types"
56 msgstr "attributet \"%s\" fungerar bara på funktionstyper"
57
58 #: attribs.c:416 c-common.c:4306 c-common.c:4325 c-common.c:4343
59 #: c-common.c:4370 c-common.c:4389 c-common.c:4412 c-common.c:4435
60 #: c-common.c:4461 c-common.c:4495 c-common.c:4539 c-common.c:4567
61 #: c-common.c:4595 c-common.c:4614 c-common.c:4869 c-common.c:4891
62 #: c-common.c:4926 c-common.c:4993 c-common.c:5039 c-common.c:5097
63 #: c-common.c:5128 c-common.c:5474 c-common.c:5497 c-common.c:5536
64 #: config/arm/arm.c:2281 config/arm/arm.c:2308 config/avr/avr.c:4539
65 #: config/h8300/h8300.c:4284 config/h8300/h8300.c:4307 config/i386/i386.c:1608
66 #: config/i386/i386.c:15380 config/i386/winnt.c:86 config/ia64/ia64.c:1057
67 #: config/ip2k/ip2k.c:3151
68 #, c-format
69 msgid "`%s' attribute ignored"
70 msgstr "attributet `%s' ignorerat"
71
72 #: builtins.c:318
73 msgid "offset outside bounds of constant string"
74 msgstr "index till en konstant sträng pekar utanför dess gränser"
75
76 #: builtins.c:786
77 msgid "second arg to `__builtin_prefetch' must be a constant"
78 msgstr "andra argumentet till \"__builtin_prefetch\" måste vara en konstant"
79
80 #: builtins.c:793
81 msgid "invalid second arg to __builtin_prefetch; using zero"
82 msgstr "ogiltigt andra argument till __builtin_prefetch; använder noll"
83
84 #: builtins.c:800
85 msgid "third arg to `__builtin_prefetch' must be a constant"
86 msgstr "tredje argumentet till \"__builtin_prefetch\" måste vara en konstant"
87
88 #: builtins.c:807
89 msgid "invalid third arg to __builtin_prefetch; using zero"
90 msgstr "ogiltigt tredje argument till __builtin_prefetch; använder noll"
91
92 #: builtins.c:3828
93 msgid "argument of `__builtin_args_info' must be constant"
94 msgstr "argumentet till \"__builtin_args_info\" måste vara konstant"
95
96 #: builtins.c:3834
97 msgid "argument of `__builtin_args_info' out of range"
98 msgstr "argument till \"__builtin_args_info\" är utanför sitt intervall"
99
100 #: builtins.c:3840
101 msgid "missing argument in `__builtin_args_info'"
102 msgstr "argument saknas till \"__builtin_args_info\""
103
104 #: builtins.c:3856
105 msgid "`va_start' used in function with fixed args"
106 msgstr "\"va_start\" används i en funktion med fixt antal parametrar"
107
108 #: builtins.c:3875
109 msgid "second parameter of `va_start' not last named argument"
110 msgstr "andra parametern till \"va_start\" var inte det sista namngivna argumentet"
111
112 #. Evidently an out of date version of <stdarg.h>; can't validate
113 #. va_start's second argument, but can still work as intended.
114 #: builtins.c:3880
115 msgid "`__builtin_next_arg' called without an argument"
116 msgstr "\"__builtin_next_arg\" anropad utan argument"
117
118 #: builtins.c:3969
119 msgid "too many arguments to function `va_start'"
120 msgstr "För många argument till funktionen \"va_start\""
121
122 #: builtins.c:4091
123 msgid "first argument to `va_arg' not of type `va_list'"
124 msgstr "första argumentet till \"va_arg\" är inte av typen \"va_list\""
125
126 #. Unfortunately, this is merely undefined, rather than a constraint
127 #. violation, so we cannot make this an error.  If this call is never
128 #. executed, the program is still strictly conforming.
129 #: builtins.c:4123
130 #, c-format
131 msgid "`%s' is promoted to `%s' when passed through `...'"
132 msgstr "\"%s\" konverteras till \"%s\" när det skickas via \"...\""
133
134 #: builtins.c:4128
135 #, c-format
136 msgid "(so you should pass `%s' not `%s' to `va_arg')"
137 msgstr "(alltså skall du skicka \"%s\" och inte \"%s\" till \"va_arg\")"
138
139 #. We can, however, treat "undefined" any way we please.
140 #. Call abort to encourage the user to fix the program.
141 #: builtins.c:4134 c-typeck.c:1719
142 msgid "if this code is reached, the program will abort"
143 msgstr ""
144
145 #: builtins.c:4241
146 msgid "invalid arg to `__builtin_frame_address'"
147 msgstr "ogiltigt argument till \"__builtin_frame_address\""
148
149 #: builtins.c:4243
150 msgid "invalid arg to `__builtin_return_address'"
151 msgstr "ogiltigt argument till \"__builtin_return_address\""
152
153 #: builtins.c:4257
154 msgid "unsupported arg to `__builtin_frame_address'"
155 msgstr "Icke supportat argument till \"__builtin_frame_address\""
156
157 #: builtins.c:4259
158 msgid "unsupported arg to `__builtin_return_address'"
159 msgstr "Icke supportat argument till \"__builtin_return_address\""
160
161 #: builtins.c:4419
162 msgid "second arg to `__builtin_expect' must be a constant"
163 msgstr "andra argumentet till \"__builtin_expect\" måste vara en konstant"
164
165 #: builtins.c:5360
166 msgid "__builtin_longjmp second argument must be 1"
167 msgstr "andra argumentet till __builtin_longjmp måste vara 1"
168
169 #: builtins.c:5458
170 #, c-format
171 msgid "built-in function `%s' not currently supported"
172 msgstr "inbyggd funktion \"%s\" stöds inte för närvarande"
173
174 #: builtins.c:5598
175 #, fuzzy
176 msgid "target format does not support infinity"
177 msgstr "målprocessorn stödjer inte THUMB-instruktioner"
178
179 #: c-common.c:917
180 msgid "%Hsuggest explicit braces to avoid ambiguous `else'"
181 msgstr ""
182
183 #: c-common.c:1141
184 #, fuzzy
185 msgid "%J'%D' is not defined outside of function scope"
186 msgstr "\"%s\" är inte definierad utanför funktions-scope"
187
188 #: c-common.c:1161
189 #, c-format
190 msgid "string length `%d' is greater than the length `%d' ISO C%d compilers are required to support"
191 msgstr "stränglängden \"%d\" är större än den minsta längden \"%d\" som ISO C%d kompilatorer behöver stödja"
192
193 #: c-common.c:1201
194 msgid "overflow in constant expression"
195 msgstr "spill i konstant uttryck"
196
197 #: c-common.c:1221
198 msgid "integer overflow in expression"
199 msgstr "heltalsspill i uttryck"
200
201 #: c-common.c:1230
202 msgid "floating point overflow in expression"
203 msgstr "flyttalsspill i uttryck"
204
205 #: c-common.c:1236
206 #, fuzzy
207 msgid "vector overflow in expression"
208 msgstr "heltalsspill i uttryck"
209
210 #. This detects cases like converting -129 or 256 to unsigned char.
211 #: c-common.c:1258
212 msgid "large integer implicitly truncated to unsigned type"
213 msgstr "stort heltal implicit trunkerat till unsigned typ"
214
215 #: c-common.c:1260
216 msgid "negative integer implicitly converted to unsigned type"
217 msgstr "negativt heltal implicit konverterat till unsigned typ"
218
219 #: c-common.c:1306
220 msgid "overflow in implicit constant conversion"
221 msgstr "spill i implicit constant konvertering"
222
223 #: c-common.c:1442
224 #, c-format
225 msgid "operation on `%s' may be undefined"
226 msgstr "operation på \"%s\" kan vara odefinierad"
227
228 #: c-common.c:1726
229 msgid "expression statement has incomplete type"
230 msgstr "uttryckssats har inkomplett typ"
231
232 #: c-common.c:1758
233 msgid "case label does not reduce to an integer constant"
234 msgstr "case-etikett reducerar inte till en heltalskonstant"
235
236 #: c-common.c:2088
237 msgid "invalid truth-value expression"
238 msgstr "ogiltigt sanningsvärdeuttryck"
239
240 #: c-common.c:2139
241 #, c-format
242 msgid "invalid operands to binary %s"
243 msgstr "ogiltiga operander till binär %s"
244
245 #: c-common.c:2373
246 msgid "comparison is always false due to limited range of data type"
247 msgstr "jämförelsen är alltid falsk på grund av begränsat intervall för datatypen"
248
249 #: c-common.c:2375
250 msgid "comparison is always true due to limited range of data type"
251 msgstr "jämförelsen är alltid sann på grund av begränsat intervall för datatypen"
252
253 #: c-common.c:2445
254 msgid "comparison of unsigned expression >= 0 is always true"
255 msgstr "jämförelse med unsigned-uttryck >= 0 är alltid sant"
256
257 #: c-common.c:2454
258 msgid "comparison of unsigned expression < 0 is always false"
259 msgstr "jämförelse med unsigned-uttryck < 0 är alltid falskt"
260
261 #: c-common.c:2499
262 msgid "pointer of type `void *' used in arithmetic"
263 msgstr "pekare av typen \"void *\" använd med aritmetik"
264
265 #: c-common.c:2505
266 msgid "pointer to a function used in arithmetic"
267 msgstr "pekare till funktion använd med aritmetik"
268
269 #: c-common.c:2511
270 msgid "pointer to member function used in arithmetic"
271 msgstr "pekare till medlemsfunktion använd med aritmetik"
272
273 #: c-common.c:2600 f/com.c:14734
274 msgid "struct type value used where scalar is required"
275 msgstr "struct-värde använt där skalär krävs"
276
277 #: c-common.c:2604 f/com.c:14738
278 msgid "union type value used where scalar is required"
279 msgstr "union-värde använt där skalär krävs"
280
281 #: c-common.c:2608 f/com.c:14742
282 msgid "array type value used where scalar is required"
283 msgstr "fält-värde använd där skalär krävs"
284
285 #. Common Ada/Pascal programmer's mistake.  We always warn
286 #. about this since it is so bad.
287 #: c-common.c:2645
288 msgid "the address of `%D', will always evaluate as `true'"
289 msgstr ""
290
291 #: c-common.c:2739 f/com.c:14874
292 msgid "suggest parentheses around assignment used as truth value"
293 msgstr "föreslår parenteser runt tilldelning som används som sanningsvärde"
294
295 #: c-common.c:2785 c-common.c:2825
296 msgid "invalid use of `restrict'"
297 msgstr "ogiltigt användande av \"restrict\""
298
299 #: c-common.c:2935
300 #, fuzzy
301 msgid "invalid application of `sizeof' to a function type"
302 msgstr "ISO C++ förbjuder användning av \"sizeof\" på funktioner"
303
304 #: c-common.c:2945
305 #, fuzzy, c-format
306 msgid "invalid application of `%s' to a void type"
307 msgstr "ogiltig operation på oinstansierad typ"
308
309 #: c-common.c:2951
310 #, fuzzy, c-format
311 msgid "invalid application of `%s' to an incomplete type"
312 msgstr "sizeof applicerat på en inkomplett typ"
313
314 #: c-common.c:2991
315 msgid "`__alignof' applied to a bit-field"
316 msgstr ""
317
318 #: c-common.c:3483
319 #, fuzzy, c-format
320 msgid "cannot disable built-in function `%s'"
321 msgstr "döljer inbyggd funktion \"%s\""
322
323 #: c-common.c:3644 c-typeck.c:1949
324 #, c-format
325 msgid "too few arguments to function `%s'"
326 msgstr "för få argument till funktionen \"%s\""
327
328 #: c-common.c:3650 c-typeck.c:1810
329 #, c-format
330 msgid "too many arguments to function `%s'"
331 msgstr "för många argument till funktionen \"%s\""
332
333 #: c-common.c:3669
334 #, fuzzy, c-format
335 msgid "non-floating-point argument to function `%s'"
336 msgstr "för många argument till funktionen \"%s\""
337
338 #: c-common.c:3896
339 msgid "pointers are not permitted as case values"
340 msgstr "pekare är inte tillåtna case-värden"
341
342 #: c-common.c:3900
343 #, fuzzy
344 msgid "range expressions in switch statements are non-standard"
345 msgstr "ISO C förbjuder intervalluttryck i switch-satser"
346
347 #: c-common.c:3929
348 msgid "empty range specified"
349 msgstr "tomt intervall angivet"
350
351 #: c-common.c:3980
352 msgid "duplicate (or overlapping) case value"
353 msgstr "dubbla (eller överlappand) case-värden"
354
355 #: c-common.c:3981
356 #, fuzzy
357 msgid "%Jthis is the first entry overlapping that value"
358 msgstr "detta är det första fallet som överlappar det värdet"
359
360 #: c-common.c:3985
361 msgid "duplicate case value"
362 msgstr "upprepat case-värde"
363
364 #: c-common.c:3986
365 #, fuzzy
366 msgid "%Jpreviously used here"
367 msgstr "tidigare använd här"
368
369 #: c-common.c:3990
370 msgid "multiple default labels in one switch"
371 msgstr "flera default-etiketter i en switch"
372
373 #: c-common.c:3991
374 #, fuzzy
375 msgid "%Jthis is the first default label"
376 msgstr "detta är den första default-etiketten"
377
378 #: c-common.c:4016
379 #, fuzzy
380 msgid "taking the address of a label is non-standard"
381 msgstr "ISO C++ förbjuder att man tar adressen till funktionen \"::main\""
382
383 #: c-common.c:4062
384 msgid "%Hignoring return value of `%D', declared with attribute warn_unused_result"
385 msgstr ""
386
387 #: c-common.c:4067
388 msgid "%Hignoring return value of function declared with attribute warn_unused_result"
389 msgstr ""
390
391 #: c-common.c:4648
392 #, c-format
393 msgid "unknown machine mode `%s'"
394 msgstr "okänt maskinläge `%s'"
395
396 #: c-common.c:4651
397 #, c-format
398 msgid "no data type for mode `%s'"
399 msgstr "ingen datatyp för läge `%s'"
400
401 #: c-common.c:4655
402 #, fuzzy, c-format
403 msgid "invalid pointer mode `%s'"
404 msgstr "ogiltig operand för %V"
405
406 #: c-common.c:4662 c-common.c:5225
407 #, fuzzy, c-format
408 msgid "unable to emulate '%s'"
409 msgstr "kan inte öppna fil \"%s\""
410
411 #: c-common.c:4706
412 #, fuzzy
413 msgid "%Jsection attribute cannot be specified for local variables"
414 msgstr "attributet \"section\" kan inte anges för lokala variabler"
415
416 #: c-common.c:4717
417 #, fuzzy
418 msgid "%Jsection of '%D' conflicts with previous declaration"
419 msgstr "sektion \"%s\" står i konflikt med tidigare deklaration"
420
421 #: c-common.c:4726
422 #, fuzzy
423 msgid "%Jsection attribute not allowed for '%D'"
424 msgstr "attributet \"section\" är inte tillåten för \"%s\""
425
426 #: c-common.c:4732
427 #, fuzzy
428 msgid "%Jsection attributes are not supported for this target"
429 msgstr "attributet \"section\" stöds inte för denna målarkitektur"
430
431 #: c-common.c:4770
432 msgid "requested alignment is not a constant"
433 msgstr "efterfrågad minnesjustering är inte konstant"
434
435 #: c-common.c:4775
436 msgid "requested alignment is not a power of 2"
437 msgstr "efterrågad minnesjustering är inte en potens av 2"
438
439 #: c-common.c:4780
440 msgid "requested alignment is too large"
441 msgstr "efterfrågad minnesjustering är för stor"
442
443 #: c-common.c:4806
444 #, fuzzy
445 msgid "%Jalignment may not be specified for '%D'"
446 msgstr "minnesjustering kan inte anges för \"%s\""
447
448 #: c-common.c:4844
449 #, fuzzy
450 msgid "%J'%D' defined both normally and as an alias"
451 msgstr "\"%s\" är definierad både normalt och som ett alias"
452
453 #: c-common.c:4854
454 msgid "alias arg not a string"
455 msgstr "aliasargumentet är inte en sträng"
456
457 #: c-common.c:4897
458 #, fuzzy
459 msgid "visibility arg not a string"
460 msgstr "aliasargumentet är inte en sträng"
461
462 #: c-common.c:4910
463 msgid "visibility arg must be one of \"default\", \"hidden\", \"protected\" or \"internal\""
464 msgstr ""
465
466 #: c-common.c:4936
467 #, fuzzy
468 msgid "tls_model arg not a string"
469 msgstr "aliasargumentet är inte en sträng"
470
471 #: c-common.c:4945
472 msgid "tls_model arg must be one of \"local-exec\", \"initial-exec\", \"local-dynamic\" or \"global-dynamic\""
473 msgstr ""
474
475 #: c-common.c:4967 c-common.c:5013
476 #, fuzzy
477 msgid "%J'%E' attribute applies only to functions"
478 msgstr "attributet \"%s\" fungerar bara på funktioner"
479
480 #: c-common.c:4972 c-common.c:5018
481 #, fuzzy
482 msgid "%Jcan't set '%E' attribute after definition"
483 msgstr "kan inte sätta attributet \"%s\" efter definitionen"
484
485 #: c-common.c:5094
486 #, c-format
487 msgid "`%s' attribute ignored for `%s'"
488 msgstr "attributet `%s' ignorerat för \"%s\""
489
490 #: c-common.c:5157
491 #, c-format
492 msgid "invalid vector type for attribute `%s'"
493 msgstr "ogiltigt vektortype för attribut \"%s\""
494
495 #: c-common.c:5181 c-common.c:5213
496 msgid "no vector mode with the size and type specified could be found"
497 msgstr ""
498
499 #: c-common.c:5315
500 #, fuzzy
501 msgid "nonnull attribute without arguments on a non-prototype"
502 msgstr "antalet argument matchar inte prototypen"
503
504 #: c-common.c:5330
505 #, fuzzy, c-format
506 msgid "nonnull argument has invalid operand number (arg %lu)"
507 msgstr "formatsträng har ett ogiltigt antal operander"
508
509 #: c-common.c:5349
510 #, c-format
511 msgid "nonnull argument with out-of-range operand number (arg %lu, operand %lu)"
512 msgstr ""
513
514 #: c-common.c:5357
515 #, c-format
516 msgid "nonnull argument references non-pointer operand (arg %lu, operand %lu)"
517 msgstr ""
518
519 #: c-common.c:5437
520 #, c-format
521 msgid "null argument where non-null required (arg %lu)"
522 msgstr ""
523
524 #: c-common.c:5508
525 #, fuzzy
526 msgid "cleanup arg not an identifier"
527 msgstr "predikat måste vara en identifierare"
528
529 #: c-common.c:5515
530 #, fuzzy
531 msgid "cleanup arg not a function"
532 msgstr "anropat objekt är inte en funktion"
533
534 #: c-common.c:5876
535 #, c-format
536 msgid "%s at end of input"
537 msgstr "%s vid slutet av indatan"
538
539 #: c-common.c:5882
540 #, c-format
541 msgid "%s before %s'%c'"
542 msgstr "%s före %s'%c'"
543
544 #: c-common.c:5884
545 #, c-format
546 msgid "%s before %s'\\x%x'"
547 msgstr "%s före %s'\\x%x'"
548
549 #: c-common.c:5888
550 #, c-format
551 msgid "%s before string constant"
552 msgstr "%s före strängkonstant"
553
554 #: c-common.c:5890
555 #, c-format
556 msgid "%s before numeric constant"
557 msgstr "%s före numerisk konstant"
558
559 #: c-common.c:5892
560 #, c-format
561 msgid "%s before \"%s\""
562 msgstr "%s före \"%s\""
563
564 #: c-common.c:5894
565 #, c-format
566 msgid "%s before '%s' token"
567 msgstr "%s före symbolen '%s'"
568
569 #. Use `%s' to print the string in case there are any escape
570 #. characters in the message.
571 #: c-common.c:5896 c-typeck.c:2586 c-typeck.c:3978 c-typeck.c:3993
572 #: c-typeck.c:4008 final.c:2776 final.c:2778 gcc.c:4581 rtl-error.c:109
573 #: toplev.c:1357 config/cris/cris.c:552 cp/parser.c:1848 cp/typeck.c:4118
574 #: java/expr.c:356 java/verify.c:1456 java/verify.c:1457 java/verify.c:1472
575 #, c-format
576 msgid "%s"
577 msgstr "%s"
578
579 #: c-convert.c:82 c-typeck.c:1197 c-typeck.c:3418 cp/typeck.c:1337
580 #: cp/typeck.c:5660 treelang/tree-convert.c:79
581 msgid "void value not ignored as it ought to be"
582 msgstr "värdet av typen void ignoreras inte vilket bör göras"
583
584 #: c-convert.c:114 java/typeck.c:148 treelang/tree-convert.c:105
585 msgid "conversion to non-scalar type requested"
586 msgstr "konvertering till icke-skalär typ begärd"
587
588 #: c-decl.c:371
589 #, fuzzy
590 msgid "%Jarray '%D' assumed to have one element"
591 msgstr "fält \"%s\" antas ha ett element"
592
593 #: c-decl.c:580
594 #, fuzzy
595 msgid "%Jlabel `%D' used but not defined"
596 msgstr "etikett \"%s\" använd men inte definierad"
597
598 #: c-decl.c:586
599 #, fuzzy
600 msgid "%Jlabel `%D' defined but not used"
601 msgstr "etikett \"%s\" definierad men inte använd"
602
603 #: c-decl.c:588
604 #, fuzzy
605 msgid "%Jlabel `%D' declared but not defined"
606 msgstr "etikett \"%s\" använd men inte definierad"
607
608 #: c-decl.c:613
609 #, fuzzy
610 msgid "%Junused variable `%D'"
611 msgstr "oanvänd variabel \"%s\""
612
613 #: c-decl.c:821
614 #, fuzzy
615 msgid "a parameter list with an ellipsis can't match an empty parameter name list declaration"
616 msgstr "En parameterlista med ellips kan inte matcha en tom namnlistdeklaration."
617
618 #: c-decl.c:828
619 #, fuzzy
620 msgid "an argument type that has a default promotion can't match an empty parameter name list declaration"
621 msgstr "En parameterlista med ellips kan inte matcha en tom namnlistdeklaration."
622
623 #: c-decl.c:864
624 msgid "%Jprototype for '%D' declares more arguments than previous old-style definition"
625 msgstr ""
626
627 #: c-decl.c:870
628 msgid "%Jprototype for '%D' declares fewer arguments than previous old-style definition"
629 msgstr ""
630
631 #: c-decl.c:879
632 msgid "%Jprototype for '%D' declares arg %d with incompatible type"
633 msgstr ""
634
635 #. If we get here, no errors were found, but do issue a warning
636 #. for this poor-style construct.
637 #: c-decl.c:891
638 #, fuzzy
639 msgid "%Jprototype for '%D' follows non-prototype definition"
640 msgstr "icke-prototypdefinition here"
641
642 #: c-decl.c:906
643 #, fuzzy
644 msgid "%Jprevious definition of '%D' was here"
645 msgstr "\"%s\" definierades tidigare här"
646
647 #: c-decl.c:908
648 #, fuzzy
649 msgid "%Jprevious implicit declaration of '%D' was here"
650 msgstr "tidigare implicit deklaration av \"%s\""
651
652 #: c-decl.c:910
653 #, fuzzy
654 msgid "%Jprevious declaration of '%D' was here"
655 msgstr "tidigare deklaration av \"%s\""
656
657 #: c-decl.c:945
658 #, fuzzy
659 msgid "%J'%D' redeclared as different kind of symbol"
660 msgstr "\"%s\" omdeklarerad som en annan sorts symbol"
661
662 #: c-decl.c:950
663 #, fuzzy
664 msgid "%Jbuilt-in function '%D' declared as non-function"
665 msgstr "inbyggd funktion \"%s\" deklarerad som icke-funktion"
666
667 #: c-decl.c:953 c-decl.c:1045
668 #, fuzzy
669 msgid "%Jshadowing built-in function '%D'"
670 msgstr "döljer inbyggd funktion \"%s\""
671
672 #. If types don't match for a built-in, throw away the
673 #. built-in.  No point in calling locate_old_decl here, it
674 #. won't print anything.
675 #: c-decl.c:974
676 #, fuzzy
677 msgid "%Jconflicting types for built-in function '%D'"
678 msgstr "motstridiga typer på inbyggd funktion \"%s\""
679
680 #: c-decl.c:998 c-decl.c:1006
681 #, fuzzy
682 msgid "%Jconflicting types for '%D'"
683 msgstr "motstridiga typer på \"%s\""
684
685 #. allow OLDDECL to continue in use
686 #: c-decl.c:1021
687 #, fuzzy
688 msgid "%Jredefinition of typedef '%D'"
689 msgstr "omdefiniering av \"%s\""
690
691 #: c-decl.c:1058 c-decl.c:1122
692 #, fuzzy
693 msgid "%Jredefinition of '%D'"
694 msgstr "omdefiniering av \"%s\""
695
696 #: c-decl.c:1089 c-decl.c:1139
697 #, fuzzy
698 msgid "%Jstatic declaration of '%D' follows non-static declaration"
699 msgstr "statisk deklaration av \"%s\" följer på icke-statisk"
700
701 #: c-decl.c:1097 c-decl.c:1136
702 #, fuzzy
703 msgid "%Jnon-static declaration of '%D' follows static declaration"
704 msgstr "icke-statisk deklaration av \"%s\" följer på statisk"
705
706 #: c-decl.c:1109
707 #, fuzzy
708 msgid "%Jthread-local declaration of '%D' follows non-thread-local declaration"
709 msgstr "statisk deklaration av \"%s\" följer på icke-statisk"
710
711 #: c-decl.c:1112
712 #, fuzzy
713 msgid "%Jnon-thread-local declaration of '%D' follows thread-local declaration"
714 msgstr "icke-statisk deklaration av \"%s\" följer på statisk"
715
716 #: c-decl.c:1152
717 #, fuzzy
718 msgid "%Jextern declaration of '%D' follows declaration with no linkage"
719 msgstr "extern deklaration av \"%s\" matchar inte den globala"
720
721 #: c-decl.c:1155
722 #, fuzzy
723 msgid "%Jdeclaration of '%D' with no linkage follows extern declaration"
724 msgstr "deklaration av \"%s\" som ett fält med funktioner"
725
726 #: c-decl.c:1158
727 #, fuzzy
728 msgid "%Jredeclaration of '%D' with no linkage"
729 msgstr "tidigare deklaration av \"%s\""
730
731 #: c-decl.c:1172
732 msgid "%Jredeclaration of '%D' with different visibility (old visibility preserved)"
733 msgstr ""
734
735 #: c-decl.c:1183
736 #, fuzzy
737 msgid "%Jinline declaration of '%D' follows declaration with attribute noinline"
738 msgstr "implicit deklaration av funktion \"%s\""
739
740 #: c-decl.c:1190
741 #, fuzzy
742 msgid "%Jdeclaration of '%D' with attribute noinline follows inline declaration "
743 msgstr "implicit deklaration av funktion \"%s\""
744
745 #: c-decl.c:1202
746 #, fuzzy
747 msgid "%J'%D' declared inline after being called"
748 msgstr "\"%s\" är deklarerad inline efter att den blivit anropad"
749
750 #: c-decl.c:1208
751 #, fuzzy
752 msgid "%J'%D' declared inline after its definition"
753 msgstr "\"%s\" deklarerad inline efter sin definition"
754
755 #: c-decl.c:1221
756 #, fuzzy
757 msgid "%Jredefinition of parameter '%D'"
758 msgstr "omdefiniering av \"struct %s\""
759
760 #: c-decl.c:1230
761 #, fuzzy
762 msgid "%Jvolatile declaration of '%D' follows non-volatile declaration"
763 msgstr "statisk deklaration av \"%s\" följer på icke-statisk"
764
765 #: c-decl.c:1233
766 #, fuzzy
767 msgid "%Jnon-volatile declaration of '%D' follows volatile declaration"
768 msgstr "icke-statisk deklaration av \"%s\" följer på statisk"
769
770 #: c-decl.c:1240
771 #, fuzzy
772 msgid "%Jconst declaration of '%D' follows non-const declaration"
773 msgstr "const-deklaration för \"%s\" följer på icke-const"
774
775 #: c-decl.c:1243
776 #, fuzzy
777 msgid "%Jnon-const declaration of '%D' follows const declaration"
778 msgstr "icke-statisk deklaration av \"%s\" följer på statisk"
779
780 #: c-decl.c:1262
781 #, fuzzy
782 msgid "%Jredundant redeclaration of '%D'"
783 msgstr "redundant omdeklaration av \"%s\" i samma scope"
784
785 #: c-decl.c:1581
786 #, fuzzy
787 msgid "%Jdeclaration of '%D' shadows a parameter"
788 msgstr "deklaration av \"%s\" döljer en parameter"
789
790 #: c-decl.c:1583
791 #, fuzzy
792 msgid "%Jdeclaration of '%D' shadows a global declaration"
793 msgstr "deklaration av \"%s\" döljer en parameter"
794
795 # local, det kan troligen vara både lokal variabel och lokal funktion??
796 #: c-decl.c:1585
797 #, fuzzy
798 msgid "%Jdeclaration of '%D' shadows a previous local"
799 msgstr "deklaration av \"%s\" döljer en tidigare lokal"
800
801 #: c-decl.c:1587 cp/name-lookup.c:958 cp/name-lookup.c:981
802 #: cp/name-lookup.c:989
803 #, fuzzy
804 msgid "%Jshadowed declaration is here"
805 msgstr "tidigare deklaration av \"%s\""
806
807 #: c-decl.c:1697
808 #, c-format
809 msgid "nested extern declaration of `%s'"
810 msgstr "nästlad extern deklaration av \"%s\""
811
812 #: c-decl.c:1838 objc/objc-act.c:2534 objc/objc-act.c:6793
813 #, fuzzy
814 msgid "%Jprevious declaration of '%D'"
815 msgstr "tidigare deklaration av \"%s\""
816
817 #: c-decl.c:1879 c-decl.c:1881
818 #, c-format
819 msgid "implicit declaration of function `%s'"
820 msgstr "implicit deklaration av funktion \"%s\""
821
822 #: c-decl.c:1897
823 #, c-format
824 msgid "`%s' undeclared here (not in a function)"
825 msgstr "\"%s\" odeklarerad här (inte i en funktion)"
826
827 #: c-decl.c:1903
828 #, c-format
829 msgid "`%s' undeclared (first use in this function)"
830 msgstr "\"%s\" odeklarerad (första förekomsten i denna funktionen)"
831
832 #: c-decl.c:1908
833 msgid "(Each undeclared identifier is reported only once"
834 msgstr "(Varje odeklarerad identifierare rapporteras bara"
835
836 #: c-decl.c:1909
837 msgid "for each function it appears in.)"
838 msgstr "en gång för varje funktion den finns i.)"
839
840 #: c-decl.c:1962
841 #, c-format
842 msgid "label %s referenced outside of any function"
843 msgstr "etikett %s är refererad till utanför en funktion"
844
845 #: c-decl.c:2009
846 #, c-format
847 msgid "duplicate label declaration `%s'"
848 msgstr "dubbel deklaration av etikett \"%s\""
849
850 #: c-decl.c:2010
851 #, fuzzy
852 msgid "%Jthis is a previous declaration"
853 msgstr "detta är en tidigare deklaration"
854
855 #: c-decl.c:2045
856 #, fuzzy
857 msgid "%Hduplicate label `%D'"
858 msgstr "upprepning av medlem \"%s\""
859
860 #: c-decl.c:2047
861 #, fuzzy
862 msgid "%J`%D' previously defined here"
863 msgstr "\"%s\" definierades tidigare här"
864
865 #: c-decl.c:2049
866 #, fuzzy
867 msgid "%J`%D' previously declared here"
868 msgstr "\"%s\" är tidigare deklarerad här"
869
870 #: c-decl.c:2069
871 msgid "%Htraditional C lacks a separate namespace for labels, identifier `%s' conflicts"
872 msgstr ""
873
874 #: c-decl.c:2140
875 #, fuzzy
876 msgid "%H`%s' defined as wrong kind of tag"
877 msgstr "\"%s\" omdeklarerad som en annan sorts symbol"
878
879 #: c-decl.c:2378
880 msgid "unnamed struct/union that defines no instances"
881 msgstr "odöpt struktur/union som inte har någon instans"
882
883 #: c-decl.c:2397
884 msgid "useless keyword or type name in empty declaration"
885 msgstr "oanvändbart nyckelord eller typnamn i tom deklaration"
886
887 #: c-decl.c:2404
888 msgid "two types specified in one empty declaration"
889 msgstr "två typer angivna i en tom deklaration"
890
891 #: c-decl.c:2409 c-parse.y:735 c-parse.y:737 objc/objc-parse.y:776
892 #: objc/objc-parse.y:778 objc/objc-parse.y:3016
893 msgid "empty declaration"
894 msgstr "tom deklaration"
895
896 #: c-decl.c:2435
897 #, fuzzy
898 msgid "ISO C90 does not support `static' or type qualifiers in parameter array declarators"
899 msgstr "ISO C89 stöder inte flexibla fältmedlemmar"
900
901 #: c-decl.c:2437
902 #, fuzzy
903 msgid "ISO C90 does not support `[*]' array declarators"
904 msgstr "ISO C89 stöder inte flexibla fältmedlemmar"
905
906 #: c-decl.c:2440
907 msgid "GCC does not yet properly implement `[*]' array declarators"
908 msgstr ""
909
910 #: c-decl.c:2456
911 msgid "static or type qualifiers in abstract declarator"
912 msgstr ""
913
914 #: c-decl.c:2526
915 #, fuzzy
916 msgid "%J'%D' is usually a function"
917 msgstr "\"%s\" är vanligtvis en funktion"
918
919 #: c-decl.c:2535
920 #, fuzzy, c-format
921 msgid "typedef `%s' is initialized (use __typeof__ instead)"
922 msgstr "typedef \"%s\" är initierad"
923
924 #: c-decl.c:2541
925 #, c-format
926 msgid "function `%s' is initialized like a variable"
927 msgstr "funktion \"%s\" är initierad som en variabel"
928
929 #. DECL_INITIAL in a PARM_DECL is really DECL_ARG_TYPE.
930 #: c-decl.c:2548
931 #, c-format
932 msgid "parameter `%s' is initialized"
933 msgstr "parameter \"%s\" är initierad"
934
935 #: c-decl.c:2568 c-typeck.c:4228
936 msgid "variable-sized object may not be initialized"
937 msgstr "objekt med variabel storlek kan inte initieras"
938
939 #: c-decl.c:2574
940 #, c-format
941 msgid "variable `%s' has initializer but incomplete type"
942 msgstr "variabel \"%s\" har initierare men är av inkomplett typ"
943
944 #: c-decl.c:2580
945 #, c-format
946 msgid "elements of array `%s' have incomplete type"
947 msgstr "elementen i fält \"%s\" har en ofullständig typ"
948
949 #: c-decl.c:2649 c-decl.c:5451 cp/decl.c:3761 cp/decl.c:10133
950 #, fuzzy
951 msgid "%Jinline function '%D' given attribute noinline"
952 msgstr "inbyggd funktion \"%s\" deklarerad som icke-funktion"
953
954 #: c-decl.c:2725
955 #, fuzzy
956 msgid "%Jinitializer fails to determine size of '%D'"
957 msgstr "initierare misslyckas med att bestämma storlek på \"%s\""
958
959 #: c-decl.c:2730
960 #, fuzzy
961 msgid "%Jarray size missing in '%D'"
962 msgstr "fältstorlek saknas i \"%s\""
963
964 #: c-decl.c:2746
965 #, fuzzy
966 msgid "%Jzero or negative size array '%D'"
967 msgstr "noll eller negativ storlek på fält \"%s\""
968
969 #: c-decl.c:2774
970 #, fuzzy
971 msgid "%Jstorage size of '%D' isn't known"
972 msgstr "lagringsstorlek på \"%s\" är okänd"
973
974 #: c-decl.c:2784
975 #, fuzzy
976 msgid "%Jstorage size of '%D' isn't constant"
977 msgstr "lagringsstorlek på \"%s\" är inte konstant"
978
979 #: c-decl.c:2867
980 #, fuzzy
981 msgid "%Jignoring asm-specifier for non-static local variable '%D'"
982 msgstr "ignorerar asm för ickestatisk lokal variabel \"%s\""
983
984 #: c-decl.c:2978
985 msgid "ISO C forbids forward parameter declarations"
986 msgstr ""
987
988 #: c-decl.c:3160
989 #, fuzzy
990 msgid "<anonymous>"
991 msgstr "<anonym %s>"
992
993 #: c-decl.c:3169
994 #, c-format
995 msgid "bit-field `%s' width not an integer constant"
996 msgstr ""
997
998 #: c-decl.c:3177
999 #, c-format
1000 msgid "negative width in bit-field `%s'"
1001 msgstr "negativ storlek i bitfält \"%s\""
1002
1003 #: c-decl.c:3182
1004 #, c-format
1005 msgid "zero width for bit-field `%s'"
1006 msgstr "Storleken noll på bitfält \"%s\""
1007
1008 #: c-decl.c:3192
1009 #, c-format
1010 msgid "bit-field `%s' has invalid type"
1011 msgstr "bitfält \"%s\" har en icke godkänd typ"
1012
1013 #: c-decl.c:3201
1014 #, fuzzy, c-format
1015 msgid "type of bit-field `%s' is a GCC extension"
1016 msgstr "#%s är en GCC-utvidgning"
1017
1018 #: c-decl.c:3210
1019 #, c-format
1020 msgid "width of `%s' exceeds its type"
1021 msgstr "storleken på \"%s\" är större än sin typ"
1022
1023 #: c-decl.c:3220
1024 #, c-format
1025 msgid "`%s' is narrower than values of its type"
1026 msgstr ""
1027
1028 #: c-decl.c:3370 cp/decl.c:6805
1029 msgid "`long long long' is too long for GCC"
1030 msgstr "\"long long long\" är för långt för GCC"
1031
1032 #: c-decl.c:3375
1033 #, fuzzy
1034 msgid "ISO C90 does not support `long long'"
1035 msgstr "ISO C89 stödjer inte \"long long\"'"
1036
1037 #: c-decl.c:3384 c-decl.c:3387 cp/decl.c:6810
1038 #, c-format
1039 msgid "duplicate `%s'"
1040 msgstr "flera \"%s\""
1041
1042 #: c-decl.c:3397 cp/decl.c:6816
1043 msgid "`__thread' before `extern'"
1044 msgstr ""
1045
1046 #: c-decl.c:3399 cp/decl.c:6818
1047 msgid "`__thread' before `static'"
1048 msgstr ""
1049
1050 #: c-decl.c:3407 cp/decl.c:6845
1051 #, c-format
1052 msgid "two or more data types in declaration of `%s'"
1053 msgstr "två eller fler datatyper i deklaration av \"%s\""
1054
1055 #: c-decl.c:3427 cp/decl.c:6850
1056 #, c-format
1057 msgid "`%s' fails to be a typedef or built in type"
1058 msgstr ""
1059
1060 #: c-decl.c:3466
1061 #, c-format
1062 msgid "type defaults to `int' in declaration of `%s'"
1063 msgstr ""
1064
1065 #: c-decl.c:3495
1066 #, c-format
1067 msgid "both long and short specified for `%s'"
1068 msgstr "både long och short angivet för \"%s\""
1069
1070 #: c-decl.c:3499 cp/decl.c:6950
1071 #, c-format
1072 msgid "long or short specified with char for `%s'"
1073 msgstr "long eller short angiven med char för \"%s\""
1074
1075 #: c-decl.c:3506 cp/decl.c:6954
1076 #, c-format
1077 msgid "long or short specified with floating type for `%s'"
1078 msgstr "long eller short angiven med flyttalstyp för \"%s\""
1079
1080 #: c-decl.c:3509
1081 msgid "the only valid combination is `long double'"
1082 msgstr "den enda giltiga kombinationen är \"long double\""
1083
1084 #: c-decl.c:3515
1085 #, c-format
1086 msgid "both signed and unsigned specified for `%s'"
1087 msgstr "både signed och unsigned specificerat för \"%s\""
1088
1089 #: c-decl.c:3517 cp/decl.c:6943
1090 #, c-format
1091 msgid "long, short, signed or unsigned invalid for `%s'"
1092 msgstr "long, short, signed eller unsigned ogiltig för \"%s\""
1093
1094 #: c-decl.c:3523 cp/decl.c:6963
1095 #, c-format
1096 msgid "long, short, signed or unsigned used invalidly for `%s'"
1097 msgstr "long, short, signed eller unsigned använd felaktigt på \"%s\""
1098
1099 #: c-decl.c:3541 cp/decl.c:6984
1100 #, c-format
1101 msgid "complex invalid for `%s'"
1102 msgstr "complex ogiltig för \"%s\""
1103
1104 #: c-decl.c:3583
1105 #, fuzzy
1106 msgid "ISO C90 does not support complex types"
1107 msgstr "ISO C89 stöder inte typen complex"
1108
1109 #: c-decl.c:3595
1110 msgid "ISO C does not support plain `complex' meaning `double complex'"
1111 msgstr "ISO C stöder inte bara \"complex\" i meningen \"double complex\""
1112
1113 #: c-decl.c:3601 c-decl.c:3613
1114 msgid "ISO C does not support complex integer types"
1115 msgstr "ISO C stöder inte komplexa heltalstyper"
1116
1117 #: c-decl.c:3643 c-decl.c:4104 cp/decl.c:7576
1118 msgid "duplicate `const'"
1119 msgstr "upprepning av \"const\""
1120
1121 #: c-decl.c:3645 c-decl.c:4108 cp/decl.c:7580
1122 msgid "duplicate `restrict'"
1123 msgstr "upprepning av \"restrict\""
1124
1125 #: c-decl.c:3647 c-decl.c:4106 cp/decl.c:7578
1126 msgid "duplicate `volatile'"
1127 msgstr "upprepning av \"volatile\""
1128
1129 #: c-decl.c:3676 cp/decl.c:7147
1130 #, c-format
1131 msgid "multiple storage classes in declaration of `%s'"
1132 msgstr "flera lagringsklasser i deklaration av \"%s\""
1133
1134 #: c-decl.c:3686
1135 msgid "function definition declared `auto'"
1136 msgstr "funktionsdefinition deklarerad som \"auto\""
1137
1138 #: c-decl.c:3688
1139 msgid "function definition declared `register'"
1140 msgstr "funktionsdefinition deklarerad som \"register\""
1141
1142 #: c-decl.c:3690
1143 msgid "function definition declared `typedef'"
1144 msgstr "funktionsdefinition deklarerad som \"typedef\""
1145
1146 #: c-decl.c:3692
1147 #, fuzzy
1148 msgid "function definition declared `__thread'"
1149 msgstr "funktionsdefinition deklarerad som \"typedef\""
1150
1151 #: c-decl.c:3705
1152 #, c-format
1153 msgid "storage class specified for structure field `%s'"
1154 msgstr "lagringsklass angiven för strukturfält \"%s\""
1155
1156 #: c-decl.c:3709 cp/decl.c:7192
1157 #, c-format
1158 msgid "storage class specified for parameter `%s'"
1159 msgstr "lagringsklass angiven för parameter \"%s\""
1160
1161 #: c-decl.c:3712 cp/decl.c:7194
1162 msgid "storage class specified for typename"
1163 msgstr "lagringsklass angiven för typnamn"
1164
1165 #: c-decl.c:3724 cp/decl.c:7209
1166 #, c-format
1167 msgid "`%s' initialized and declared `extern'"
1168 msgstr "`%s' initierad och deklarerad \"extern\""
1169
1170 #: c-decl.c:3726 cp/decl.c:7212
1171 #, c-format
1172 msgid "`%s' has both `extern' and initializer"
1173 msgstr "\"%s\" är både \"extern\" och initierare"
1174
1175 #: c-decl.c:3731
1176 #, fuzzy, c-format
1177 msgid "file-scope declaration of `%s' specifies `auto'"
1178 msgstr "toppnivådeklaration av \"%s\" anger \"auto\""
1179
1180 #: c-decl.c:3736 cp/decl.c:7216
1181 #, c-format
1182 msgid "nested function `%s' declared `extern'"
1183 msgstr "nästlad funktion \"%s\" är deklarerad \"extern\""
1184
1185 #: c-decl.c:3742 cp/decl.c:7226
1186 #, fuzzy, c-format
1187 msgid "function-scope `%s' implicitly auto and declared `__thread'"
1188 msgstr "funktion \"%s\" kan inte deklareras som \"mutable\""
1189
1190 #. Only the innermost declarator (making a parameter be of
1191 #. array type which is converted to pointer type)
1192 #. may have static or type qualifiers.
1193 #: c-decl.c:3781 c-decl.c:3974
1194 #, fuzzy
1195 msgid "static or type qualifiers in non-parameter array declarator"
1196 msgstr "två typer angivna i en tom deklaration"
1197
1198 #: c-decl.c:3825
1199 #, c-format
1200 msgid "declaration of `%s' as array of voids"
1201 msgstr "deklaration av \"%s\" som ett fält med void"
1202
1203 #: c-decl.c:3831
1204 #, c-format
1205 msgid "declaration of `%s' as array of functions"
1206 msgstr "deklaration av \"%s\" som ett fält med funktioner"
1207
1208 #: c-decl.c:3836
1209 #, fuzzy
1210 msgid "invalid use of structure with flexible array member"
1211 msgstr "ISO C89 stöder inte flexibla fältmedlemmar"
1212
1213 #: c-decl.c:3855
1214 #, c-format
1215 msgid "size of array `%s' has non-integer type"
1216 msgstr "storlek på fält \"%s\" är inte av heltalstyp"
1217
1218 #: c-decl.c:3860
1219 #, c-format
1220 msgid "ISO C forbids zero-size array `%s'"
1221 msgstr "ISO C förbjuder fält \"%s\" med storlek noll"
1222
1223 #: c-decl.c:3867
1224 #, c-format
1225 msgid "size of array `%s' is negative"
1226 msgstr "storlek på fält \"%s\" är negativt"
1227
1228 #: c-decl.c:3880
1229 #, fuzzy, c-format
1230 msgid "ISO C90 forbids array `%s' whose size can't be evaluated"
1231 msgstr "ISO C89 förbjuder fält \"%s\" vars storlek inte kan beräknas"
1232
1233 #: c-decl.c:3883
1234 #, fuzzy, c-format
1235 msgid "ISO C90 forbids variable-size array `%s'"
1236 msgstr "ISO C89 förbjuder fält \"%s\" med variabel storlek"
1237
1238 #: c-decl.c:3913 c-decl.c:4131 cp/decl.c:7754
1239 #, c-format
1240 msgid "size of array `%s' is too large"
1241 msgstr "fältet \"%s\" är för stort"
1242
1243 #: c-decl.c:3939
1244 #, fuzzy
1245 msgid "ISO C90 does not support flexible array members"
1246 msgstr "ISO C89 stöder inte flexibla fältmedlemmar"
1247
1248 #: c-decl.c:3949
1249 msgid "array type has incomplete element type"
1250 msgstr "fälttyp har inkomplett elementtyp"
1251
1252 #: c-decl.c:3994 cp/decl.c:7347
1253 #, c-format
1254 msgid "`%s' declared as function returning a function"
1255 msgstr "\"%s\" är deklarerad som en funktion som returnerar en funktion"
1256
1257 #: c-decl.c:3999 cp/decl.c:7352
1258 #, c-format
1259 msgid "`%s' declared as function returning an array"
1260 msgstr "\"%s\" är deklarerad som en funktion som returnerar ett fält"
1261
1262 #: c-decl.c:4027
1263 msgid "ISO C forbids qualified void function return type"
1264 msgstr ""
1265
1266 #: c-decl.c:4031
1267 msgid "type qualifiers ignored on function return type"
1268 msgstr ""
1269
1270 #: c-decl.c:4060 c-decl.c:4146 c-decl.c:4270 c-decl.c:4356
1271 msgid "ISO C forbids qualified function types"
1272 msgstr ""
1273
1274 #: c-decl.c:4100 cp/decl.c:7572
1275 msgid "invalid type modifier within pointer declarator"
1276 msgstr ""
1277
1278 #: c-decl.c:4181
1279 msgid "ISO C forbids const or volatile function types"
1280 msgstr ""
1281
1282 #: c-decl.c:4201 cp/decl.c:8035
1283 #, c-format
1284 msgid "variable or field `%s' declared void"
1285 msgstr "variabel eller fält \"%s\" deklarerad som void"
1286
1287 #: c-decl.c:4234
1288 msgid "attributes in parameter array declarator ignored"
1289 msgstr ""
1290
1291 #: c-decl.c:4259
1292 msgid "invalid type modifier within array declarator"
1293 msgstr ""
1294
1295 #: c-decl.c:4304
1296 #, c-format
1297 msgid "field `%s' declared as a function"
1298 msgstr "fält \"%s\" deklarerad som en funktion"
1299
1300 #: c-decl.c:4310
1301 #, c-format
1302 msgid "field `%s' has incomplete type"
1303 msgstr "fält \"%s\" har en inkomplett typ"
1304
1305 #: c-decl.c:4336 c-decl.c:4338 c-decl.c:4340 c-decl.c:4347
1306 #, c-format
1307 msgid "invalid storage class for function `%s'"
1308 msgstr "ogiltig lagringsklass för funktion \"%s\""
1309
1310 #: c-decl.c:4362
1311 msgid "`noreturn' function returns non-void value"
1312 msgstr "\"noreturn\"-funktion returnerar ett icke-void värde"
1313
1314 #: c-decl.c:4377
1315 msgid "cannot inline function `main'"
1316 msgstr "kan inte inline:a funktion \"main\""
1317
1318 #: c-decl.c:4431
1319 #, fuzzy
1320 msgid "variable previously declared `static' redeclared `extern'"
1321 msgstr "variabel eller fält \"%s\" deklarerad som void"
1322
1323 #: c-decl.c:4440
1324 #, fuzzy
1325 msgid "%Jvariable '%D' declared `inline'"
1326 msgstr "variabel \"%s\" deklarerad \"inline\""
1327
1328 #. A mere warning is sure to result in improper semantics
1329 #. at runtime.  Don't bother to allow this to compile.
1330 #: c-decl.c:4468 cp/decl.c:5903
1331 #, fuzzy
1332 msgid "thread-local storage not supported for this target"
1333 msgstr "-fdata-sections stöds inte för AIX"
1334
1335 #: c-decl.c:4529 c-decl.c:5495
1336 msgid "function declaration isn't a prototype"
1337 msgstr "funktionsdeklaration är inte en prototyp"
1338
1339 #: c-decl.c:4535
1340 msgid "parameter names (without types) in function declaration"
1341 msgstr ""
1342
1343 #: c-decl.c:4563
1344 #, c-format
1345 msgid "parameter `%s' has incomplete type"
1346 msgstr "parameter \"%s\" har en inkomplett typ"
1347
1348 #: c-decl.c:4566
1349 msgid "parameter has incomplete type"
1350 msgstr "parameter har en inkomplett typ"
1351
1352 #: c-decl.c:4615
1353 msgid "\"void\" as only parameter may not be qualified"
1354 msgstr ""
1355
1356 #: c-decl.c:4636
1357 #, fuzzy
1358 msgid "\"void\" must be the only parameter"
1359 msgstr "ogiltigt typargument"
1360
1361 #: c-decl.c:4653
1362 msgid "%Jparameter \"%D\" has just a forward declaration"
1363 msgstr ""
1364
1365 #. The first %s will be one of 'struct', 'union', or 'enum'.
1366 #: c-decl.c:4681
1367 #, fuzzy, c-format
1368 msgid "\"%s %s\" declared inside parameter list"
1369 msgstr "\"%s %s\" deklarerad inuti parameterlista"
1370
1371 #. The %s will be one of 'struct', 'union', or 'enum'.
1372 #: c-decl.c:4685
1373 #, fuzzy, c-format
1374 msgid "anonymous %s declared inside parameter list"
1375 msgstr "anonym struktur deklarerad i parameterlista"
1376
1377 #: c-decl.c:4689
1378 msgid "its scope is only this definition or declaration, which is probably not what you want"
1379 msgstr "dess scope-område är endast denna definition eller deklaration, vilket troligen inte är vad du vill."
1380
1381 #: c-decl.c:4774
1382 #, c-format
1383 msgid "redefinition of `union %s'"
1384 msgstr "omdefiniering av \"union %s\""
1385
1386 #: c-decl.c:4776
1387 #, c-format
1388 msgid "redefinition of `struct %s'"
1389 msgstr "omdefiniering av \"struct %s\""
1390
1391 #: c-decl.c:4844 cp/decl.c:3534
1392 msgid "declaration does not declare anything"
1393 msgstr ""
1394
1395 #: c-decl.c:4889 c-decl.c:4905
1396 #, fuzzy
1397 msgid "%Jduplicate member '%D'"
1398 msgstr "upprepning av medlem \"%s\""
1399
1400 #: c-decl.c:4939 c-decl.c:4942
1401 #, c-format
1402 msgid "%s defined inside parms"
1403 msgstr ""
1404
1405 #: c-decl.c:4940 c-decl.c:4943 c-decl.c:4954
1406 msgid "union"
1407 msgstr "union"
1408
1409 #: c-decl.c:4940 c-decl.c:4943
1410 msgid "structure"
1411 msgstr "struktur"
1412
1413 #: c-decl.c:4953
1414 #, c-format
1415 msgid "%s has no %s"
1416 msgstr "%s har ingen %s"
1417
1418 #: c-decl.c:4954
1419 msgid "struct"
1420 msgstr "struct"
1421
1422 #: c-decl.c:4955
1423 msgid "named members"
1424 msgstr "namngivna medlemmar"
1425
1426 #: c-decl.c:4955
1427 msgid "members"
1428 msgstr "medlemmar"
1429
1430 #: c-decl.c:4994
1431 #, c-format
1432 msgid "nested redefinition of `%s'"
1433 msgstr "nästlad omdefinition av \"%s\""
1434
1435 #: c-decl.c:5015
1436 #, fuzzy
1437 msgid "%Jflexible array member in union"
1438 msgstr "ISO C89 stöder inte flexibla fältmedlemmar"
1439
1440 #: c-decl.c:5020
1441 msgid "%Jflexible array member not at end of struct"
1442 msgstr ""
1443
1444 #: c-decl.c:5025
1445 msgid "%Jflexible array member in otherwise empty struct"
1446 msgstr ""
1447
1448 #: c-decl.c:5032
1449 #, fuzzy
1450 msgid "%Jinvalid use of structure with flexible array member"
1451 msgstr "ISO C89 stöder inte flexibla fältmedlemmar"
1452
1453 #: c-decl.c:5127
1454 msgid "union cannot be made transparent"
1455 msgstr ""
1456
1457 #. This enum is a named one that has been declared already.
1458 #: c-decl.c:5196
1459 #, c-format
1460 msgid "redeclaration of `enum %s'"
1461 msgstr "omdeklaration av \"enum %s\""
1462
1463 #: c-decl.c:5227
1464 msgid "enum defined inside parms"
1465 msgstr ""
1466
1467 #: c-decl.c:5260
1468 msgid "enumeration values exceed range of largest integer"
1469 msgstr ""
1470
1471 #: c-decl.c:5363
1472 #, c-format
1473 msgid "enumerator value for `%s' not integer constant"
1474 msgstr "uppräkningsvärde för \"%s\" är inte en heltalskonstant"
1475
1476 #: c-decl.c:5376
1477 msgid "overflow in enumeration values"
1478 msgstr "överspill i uppräkningsvärden"
1479
1480 #: c-decl.c:5381
1481 msgid "ISO C restricts enumerator values to range of `int'"
1482 msgstr "ISO C begränsar enumreringsvärden till intervallet av en \"int\""
1483
1484 #: c-decl.c:5457
1485 msgid "return type is an incomplete type"
1486 msgstr "returtypen är en inkomplett typ"
1487
1488 #: c-decl.c:5465
1489 msgid "return type defaults to `int'"
1490 msgstr "returtyp sätts till \"int\""
1491
1492 #: c-decl.c:5501
1493 #, fuzzy
1494 msgid "%Jno previous prototype for '%D'"
1495 msgstr "ingen tidigare prototyp för `%s'"
1496
1497 #: c-decl.c:5507
1498 #, fuzzy
1499 msgid "%J'%D' was used with no prototype before its definition"
1500 msgstr "\"%s\" användes utan någon prototyp innan sin definition"
1501
1502 #: c-decl.c:5514
1503 #, fuzzy
1504 msgid "%Jno previous declaration for '%D'"
1505 msgstr "ingen tidigare deklaration av \"%s\""
1506
1507 #: c-decl.c:5520
1508 #, fuzzy
1509 msgid "%J`%D' was used with no declaration before its definition"
1510 msgstr "\"%s\" användes utan någon deklaration innan sin definition"
1511
1512 #: c-decl.c:5556 c-decl.c:6062
1513 #, fuzzy
1514 msgid "%Jreturn type of '%D' is not `int'"
1515 msgstr "returtypen på \"%s\" är inte \"int\""
1516
1517 #: c-decl.c:5571
1518 #, fuzzy
1519 msgid "%Jfirst argument of '%D' should be `int'"
1520 msgstr "första argumentet till \"%s\" skall vara \"int\""
1521
1522 #: c-decl.c:5580
1523 #, fuzzy
1524 msgid "%Jsecond argument of '%D' should be 'char **'"
1525 msgstr "andra argumentet till \"%s\" skall vara \"char **\""
1526
1527 #: c-decl.c:5589
1528 #, fuzzy
1529 msgid "%Jthird argument of '%D' should probably be 'char **'"
1530 msgstr "tredje argumentet till \"%s2 skall troligen vara \"char **\""
1531
1532 #: c-decl.c:5599
1533 #, fuzzy
1534 msgid "%J'%D' takes only zero or two arguments"
1535 msgstr "\"%s\" tar bara noll eller två argument"
1536
1537 #: c-decl.c:5602
1538 #, fuzzy
1539 msgid "%J'%D' is normally a non-static function"
1540 msgstr "\"%s\" är normalt en icke-statisk function"
1541
1542 #: c-decl.c:5658
1543 msgid "%Jold-style parameter declarations in prototyped function definition"
1544 msgstr ""
1545
1546 #: c-decl.c:5672
1547 #, fuzzy
1548 msgid "%Jparameter name omitted"
1549 msgstr "parameternamn utlämnat"
1550
1551 #: c-decl.c:5747
1552 #, fuzzy
1553 msgid "%Jparameter name missing from parameter list"
1554 msgstr "parameternamn saknas i parameterlista"
1555
1556 #: c-decl.c:5757
1557 #, fuzzy
1558 msgid "%J\"%D\" declared as a non-parameter"
1559 msgstr "fält \"%s\" deklarerad som en funktion"
1560
1561 #: c-decl.c:5762
1562 #, fuzzy
1563 msgid "%Jmultiple parameters named \"%D\""
1564 msgstr "flera parametrar med namn \"%s\""
1565
1566 #: c-decl.c:5770
1567 #, fuzzy
1568 msgid "%Jparameter \"%D\" declared void"
1569 msgstr "parameter \"%s\" deklarerad som void"
1570
1571 #: c-decl.c:5785 c-decl.c:5787
1572 #, fuzzy
1573 msgid "%Jtype of \"%D\" defaults to \"int\""
1574 msgstr "typen på \"%s\" sätts till \"int\""
1575
1576 #: c-decl.c:5801
1577 #, fuzzy
1578 msgid "%Jparameter \"%D\" has incomplete type"
1579 msgstr "parameter har en inkomplett typ"
1580
1581 #: c-decl.c:5807
1582 #, fuzzy
1583 msgid "%Jdeclaration for parameter \"%D\" but no such parameter"
1584 msgstr "deklaration av parameter \"%s\" med det finns ingen sådan parameter"
1585
1586 #: c-decl.c:5859
1587 msgid "number of arguments doesn't match prototype"
1588 msgstr "antalet argument matchar inte prototypen"
1589
1590 #: c-decl.c:5860 c-decl.c:5891 c-decl.c:5898
1591 #, fuzzy
1592 msgid "%Hprototype declaration"
1593 msgstr "tom deklaration"
1594
1595 #: c-decl.c:5889
1596 #, fuzzy
1597 msgid "promoted argument \"%D\" doesn't match prototype"
1598 msgstr "argument \"%s\" matchar inte prototypen"
1599
1600 #: c-decl.c:5897
1601 #, fuzzy
1602 msgid "argument \"%D\" doesn't match prototype"
1603 msgstr "argument \"%s\" matchar inte prototypen"
1604
1605 #: c-decl.c:6094 cp/decl.c:10849
1606 msgid "no return statement in function returning non-void"
1607 msgstr "ingen return i funktion som returnerar icke-void"
1608
1609 #: c-decl.c:6101
1610 msgid "this function may return with or without a value"
1611 msgstr "denna funktion kan returnera med eller utan ett värde"
1612
1613 #. If we get here, declarations have been used in a for loop without
1614 #. the C99 for loop scope.  This doesn't make much sense, so don't
1615 #. allow it.
1616 #: c-decl.c:6200
1617 msgid "'for' loop initial declaration used outside C99 mode"
1618 msgstr ""
1619
1620 #: c-decl.c:6224
1621 #, fuzzy, c-format
1622 msgid "'struct %s' declared in 'for' loop initial declaration"
1623 msgstr "\"struct %s\" är deklarerad i en for-loops init-deklaration"
1624
1625 #: c-decl.c:6227
1626 #, fuzzy, c-format
1627 msgid "'union %s' declared in 'for' loop initial declaration"
1628 msgstr "\"union %s\" är deklarerad i en for-loops init-deklaration"
1629
1630 #: c-decl.c:6230
1631 #, fuzzy, c-format
1632 msgid "'enum %s' declared in 'for' loop initial declaration"
1633 msgstr "\"enum %s\" är deklarerad i en for-loops init-deklaration"
1634
1635 #: c-decl.c:6238
1636 #, fuzzy
1637 msgid "%Jdeclaration of non-variable '%D' in 'for' loop initial declaration"
1638 msgstr "\"enum %s\" är deklarerad i en for-loops init-deklaration"
1639
1640 #: c-decl.c:6241
1641 #, fuzzy
1642 msgid "%Jdeclaration of static variable '%D' in 'for' loop initial declaration"
1643 msgstr "\"union %s\" är deklarerad i en for-loops init-deklaration"
1644
1645 #: c-decl.c:6244
1646 #, fuzzy
1647 msgid "%Jdeclaration of 'extern' variable '%D' in 'for' loop initial declaration"
1648 msgstr "\"union %s\" är deklarerad i en for-loops init-deklaration"
1649
1650 #: c-decl.c:6557
1651 #, fuzzy
1652 msgid "%Jredefinition of global '%D'"
1653 msgstr "omdefiniering av \"%s\""
1654
1655 #: c-decl.c:6558
1656 #, fuzzy
1657 msgid "%J'%D' previously defined here"
1658 msgstr "\"%s\" definierades tidigare här"
1659
1660 #: c-format.c:94 c-format.c:210
1661 msgid "format string has invalid operand number"
1662 msgstr "formatsträng har ett ogiltigt antal operander"
1663
1664 #: c-format.c:111
1665 msgid "function does not return string type"
1666 msgstr ""
1667
1668 #: c-format.c:140
1669 msgid "format string arg not a string type"
1670 msgstr "argument för formatsträng är inte av strängtyp"
1671
1672 #: c-format.c:190
1673 msgid "unrecognized format specifier"
1674 msgstr "oigenkänd formatangivelse"
1675
1676 #: c-format.c:203
1677 #, c-format
1678 msgid "`%s' is an unrecognized format function type"
1679 msgstr "\"%s\" är ett ej känt funktionsformat"
1680
1681 #: c-format.c:216
1682 #, fuzzy
1683 msgid "'...' has invalid operand number"
1684 msgstr "formatsträng har ett ogiltigt antal operander"
1685
1686 #: c-format.c:224
1687 msgid "format string arg follows the args to be formatted"
1688 msgstr "formatsträngen kommer efter argumenten som skall formateras"
1689
1690 #: c-format.c:565 c-format.c:589
1691 msgid "` ' flag"
1692 msgstr ""
1693
1694 #: c-format.c:565 c-format.c:589
1695 msgid "the ` ' printf flag"
1696 msgstr ""
1697
1698 #: c-format.c:566 c-format.c:590 c-format.c:627 c-format.c:683
1699 msgid "`+' flag"
1700 msgstr ""
1701
1702 #: c-format.c:566 c-format.c:590 c-format.c:627
1703 msgid "the `+' printf flag"
1704 msgstr ""
1705
1706 #: c-format.c:567 c-format.c:591 c-format.c:628 c-format.c:659
1707 msgid "`#' flag"
1708 msgstr ""
1709
1710 #: c-format.c:567 c-format.c:591 c-format.c:628
1711 msgid "the `#' printf flag"
1712 msgstr ""
1713
1714 #: c-format.c:568 c-format.c:592 c-format.c:657
1715 msgid "`0' flag"
1716 msgstr ""
1717
1718 #: c-format.c:568 c-format.c:592
1719 msgid "the `0' printf flag"
1720 msgstr ""
1721
1722 #: c-format.c:569 c-format.c:593 c-format.c:656 c-format.c:686
1723 msgid "`-' flag"
1724 msgstr ""
1725
1726 #: c-format.c:569 c-format.c:593
1727 msgid "the `-' printf flag"
1728 msgstr ""
1729
1730 #: c-format.c:570 c-format.c:640
1731 msgid "`'' flag"
1732 msgstr ""
1733
1734 #: c-format.c:570
1735 msgid "the `'' printf flag"
1736 msgstr ""
1737
1738 #: c-format.c:571 c-format.c:641
1739 msgid "`I' flag"
1740 msgstr ""
1741
1742 #: c-format.c:571
1743 msgid "the `I' printf flag"
1744 msgstr ""
1745
1746 #: c-format.c:572 c-format.c:594 c-format.c:638 c-format.c:660 c-format.c:687
1747 #: c-format.c:1802
1748 msgid "field width"
1749 msgstr ""
1750
1751 #: c-format.c:572 c-format.c:594
1752 msgid "field width in printf format"
1753 msgstr ""
1754
1755 #: c-format.c:573 c-format.c:595 c-format.c:618 c-format.c:629
1756 msgid "precision"
1757 msgstr ""
1758
1759 #: c-format.c:573 c-format.c:595 c-format.c:618 c-format.c:629
1760 msgid "precision in printf format"
1761 msgstr ""
1762
1763 #: c-format.c:574 c-format.c:596 c-format.c:619 c-format.c:630 c-format.c:639
1764 #: c-format.c:690
1765 msgid "length modifier"
1766 msgstr ""
1767
1768 #: c-format.c:574 c-format.c:596 c-format.c:619 c-format.c:630
1769 msgid "length modifier in printf format"
1770 msgstr ""
1771
1772 #: c-format.c:636
1773 msgid "assignment suppression"
1774 msgstr ""
1775
1776 #: c-format.c:636
1777 msgid "the assignment suppression scanf feature"
1778 msgstr ""
1779
1780 #: c-format.c:637
1781 msgid "`a' flag"
1782 msgstr ""
1783
1784 #: c-format.c:637
1785 msgid "the `a' scanf flag"
1786 msgstr ""
1787
1788 #: c-format.c:638
1789 msgid "field width in scanf format"
1790 msgstr ""
1791
1792 #: c-format.c:639
1793 msgid "length modifier in scanf format"
1794 msgstr ""
1795
1796 #: c-format.c:640
1797 msgid "the `'' scanf flag"
1798 msgstr ""
1799
1800 #: c-format.c:641
1801 msgid "the `I' scanf flag"
1802 msgstr ""
1803
1804 #: c-format.c:655
1805 msgid "`_' flag"
1806 msgstr ""
1807
1808 #: c-format.c:655
1809 msgid "the `_' strftime flag"
1810 msgstr ""
1811
1812 #: c-format.c:656
1813 msgid "the `-' strftime flag"
1814 msgstr ""
1815
1816 #: c-format.c:657
1817 msgid "the `0' strftime flag"
1818 msgstr ""
1819
1820 #: c-format.c:658 c-format.c:682
1821 msgid "`^' flag"
1822 msgstr ""
1823
1824 #: c-format.c:658
1825 msgid "the `^' strftime flag"
1826 msgstr ""
1827
1828 #: c-format.c:659
1829 msgid "the `#' strftime flag"
1830 msgstr ""
1831
1832 #: c-format.c:660
1833 msgid "field width in strftime format"
1834 msgstr ""
1835
1836 #: c-format.c:661
1837 msgid "`E' modifier"
1838 msgstr ""
1839
1840 #: c-format.c:661
1841 msgid "the `E' strftime modifier"
1842 msgstr ""
1843
1844 #: c-format.c:662
1845 msgid "`O' modifier"
1846 msgstr ""
1847
1848 #: c-format.c:662
1849 msgid "the `O' strftime modifier"
1850 msgstr ""
1851
1852 #: c-format.c:663
1853 msgid "the `O' modifier"
1854 msgstr ""
1855
1856 #: c-format.c:681
1857 msgid "fill character"
1858 msgstr ""
1859
1860 #: c-format.c:681
1861 msgid "fill character in strfmon format"
1862 msgstr ""
1863
1864 #: c-format.c:682
1865 msgid "the `^' strfmon flag"
1866 msgstr ""
1867
1868 #: c-format.c:683
1869 msgid "the `+' strfmon flag"
1870 msgstr ""
1871
1872 #: c-format.c:684
1873 msgid "`(' flag"
1874 msgstr ""
1875
1876 #: c-format.c:684
1877 msgid "the `(' strfmon flag"
1878 msgstr ""
1879
1880 #: c-format.c:685
1881 msgid "`!' flag"
1882 msgstr ""
1883
1884 #: c-format.c:685
1885 msgid "the `!' strfmon flag"
1886 msgstr ""
1887
1888 #: c-format.c:686
1889 msgid "the `-' strfmon flag"
1890 msgstr ""
1891
1892 #: c-format.c:687
1893 msgid "field width in strfmon format"
1894 msgstr ""
1895
1896 #: c-format.c:688
1897 msgid "left precision"
1898 msgstr ""
1899
1900 #: c-format.c:688
1901 msgid "left precision in strfmon format"
1902 msgstr ""
1903
1904 #: c-format.c:689
1905 msgid "right precision"
1906 msgstr ""
1907
1908 #: c-format.c:689
1909 msgid "right precision in strfmon format"
1910 msgstr ""
1911
1912 #: c-format.c:690
1913 msgid "length modifier in strfmon format"
1914 msgstr ""
1915
1916 #: c-format.c:1107
1917 #, c-format
1918 msgid "function might be possible candidate for `%s' format attribute"
1919 msgstr "funktionen är en möjlig kandidat för formatattributet \"%s\""
1920
1921 #: c-format.c:1223 c-format.c:1244 c-format.c:2212
1922 msgid "missing $ operand number in format"
1923 msgstr "saknar numerisk $-operand i formatsträng"
1924
1925 #: c-format.c:1254
1926 #, c-format
1927 msgid "%s does not support %%n$ operand number formats"
1928 msgstr ""
1929
1930 #: c-format.c:1261
1931 msgid "operand number out of range in format"
1932 msgstr ""
1933
1934 #: c-format.c:1284
1935 #, c-format
1936 msgid "format argument %d used more than once in %s format"
1937 msgstr ""
1938
1939 #: c-format.c:1331
1940 #, c-format
1941 msgid "format argument %d unused before used argument %d in $-style format"
1942 msgstr ""
1943
1944 #: c-format.c:1429
1945 msgid "format not a string literal, format string not checked"
1946 msgstr ""
1947
1948 #: c-format.c:1443
1949 msgid "format not a string literal and no format arguments"
1950 msgstr ""
1951
1952 #: c-format.c:1445
1953 msgid "format not a string literal, argument types not checked"
1954 msgstr ""
1955
1956 #: c-format.c:1458
1957 msgid "too many arguments for format"
1958 msgstr "för många argument för för formatsträng"
1959
1960 #: c-format.c:1461
1961 msgid "unused arguments in $-style format"
1962 msgstr ""
1963
1964 #: c-format.c:1464
1965 #, fuzzy, c-format
1966 msgid "zero-length %s format string"
1967 msgstr "formatsträng med längden noll"
1968
1969 #: c-format.c:1468
1970 msgid "format is a wide character string"
1971 msgstr ""
1972
1973 #: c-format.c:1471
1974 msgid "unterminated format string"
1975 msgstr "icke terminerad formatsträng"
1976
1977 #: c-format.c:1681
1978 msgid "embedded `\\0' in format"
1979 msgstr ""
1980
1981 #: c-format.c:1696
1982 #, c-format
1983 msgid "spurious trailing `%%' in format"
1984 msgstr ""
1985
1986 #: c-format.c:1735 c-format.c:1972
1987 #, c-format
1988 msgid "repeated %s in format"
1989 msgstr ""
1990
1991 #: c-format.c:1748
1992 msgid "missing fill character at end of strfmon format"
1993 msgstr ""
1994
1995 #: c-format.c:1787 c-format.c:1886 c-format.c:2166 c-format.c:2219
1996 msgid "too few arguments for format"
1997 msgstr "för få argument enligt formatsträngen"
1998
1999 #: c-format.c:1828
2000 #, c-format
2001 msgid "zero width in %s format"
2002 msgstr "nollstorlek i %s formatsträng"
2003
2004 #: c-format.c:1847
2005 #, c-format
2006 msgid "empty left precision in %s format"
2007 msgstr ""
2008
2009 #: c-format.c:1901
2010 msgid "field precision"
2011 msgstr ""
2012
2013 #: c-format.c:1916
2014 #, c-format
2015 msgid "empty precision in %s format"
2016 msgstr ""
2017
2018 #: c-format.c:1956
2019 #, c-format
2020 msgid "%s does not support the `%s' %s length modifier"
2021 msgstr ""
2022
2023 #: c-format.c:2006
2024 msgid "conversion lacks type at end of format"
2025 msgstr ""
2026
2027 #: c-format.c:2017
2028 #, c-format
2029 msgid "unknown conversion type character `%c' in format"
2030 msgstr ""
2031
2032 #: c-format.c:2020
2033 #, c-format
2034 msgid "unknown conversion type character 0x%x in format"
2035 msgstr ""
2036
2037 #: c-format.c:2027
2038 #, c-format
2039 msgid "%s does not support the `%%%c' %s format"
2040 msgstr ""
2041
2042 #: c-format.c:2043
2043 #, c-format
2044 msgid "%s used with `%%%c' %s format"
2045 msgstr ""
2046
2047 #: c-format.c:2052
2048 #, c-format
2049 msgid "%s does not support %s"
2050 msgstr ""
2051
2052 #: c-format.c:2061
2053 #, c-format
2054 msgid "%s does not support %s with the `%%%c' %s format"
2055 msgstr ""
2056
2057 #: c-format.c:2094
2058 #, c-format
2059 msgid "%s ignored with %s and `%%%c' %s format"
2060 msgstr ""
2061
2062 #: c-format.c:2098
2063 #, c-format
2064 msgid "%s ignored with %s in %s format"
2065 msgstr ""
2066
2067 #: c-format.c:2104
2068 #, c-format
2069 msgid "use of %s and %s together with `%%%c' %s format"
2070 msgstr ""
2071
2072 #: c-format.c:2108
2073 #, c-format
2074 msgid "use of %s and %s together in %s format"
2075 msgstr ""
2076
2077 # fixme: ordet locale borde standardiseras
2078 #: c-format.c:2127
2079 #, c-format
2080 msgid "`%%%c' yields only last 2 digits of year in some locales"
2081 msgstr "\"%%%c\" ger bara de sista två siffrorna i året i vissa landsinställningar"
2082
2083 #: c-format.c:2130
2084 #, c-format
2085 msgid "`%%%c' yields only last 2 digits of year"
2086 msgstr "\"%%%c\" ger bara de sista två siffrorna i året"
2087
2088 #. The end of the format string was reached.
2089 #: c-format.c:2146
2090 #, c-format
2091 msgid "no closing `]' for `%%[' format"
2092 msgstr ""
2093
2094 #: c-format.c:2159
2095 #, c-format
2096 msgid "use of `%s' length modifier with `%c' type character"
2097 msgstr ""
2098
2099 #: c-format.c:2180
2100 #, c-format
2101 msgid "%s does not support the `%%%s%c' %s format"
2102 msgstr ""
2103
2104 #: c-format.c:2195
2105 msgid "operand number specified with suppressed assignment"
2106 msgstr ""
2107
2108 #: c-format.c:2197
2109 msgid "operand number specified for format taking no argument"
2110 msgstr ""
2111
2112 #: c-format.c:2309
2113 #, c-format
2114 msgid "writing through null pointer (arg %d)"
2115 msgstr ""
2116
2117 #: c-format.c:2318
2118 #, c-format
2119 msgid "reading through null pointer (arg %d)"
2120 msgstr ""
2121
2122 #: c-format.c:2338
2123 #, c-format
2124 msgid "writing into constant object (arg %d)"
2125 msgstr ""
2126
2127 #: c-format.c:2348
2128 #, c-format
2129 msgid "extra type qualifiers in format argument (arg %d)"
2130 msgstr ""
2131
2132 #: c-format.c:2355
2133 #, c-format
2134 msgid "format argument is not a pointer (arg %d)"
2135 msgstr ""
2136
2137 #: c-format.c:2357
2138 #, c-format
2139 msgid "format argument is not a pointer to a pointer (arg %d)"
2140 msgstr ""
2141
2142 #: c-format.c:2433
2143 msgid "pointer"
2144 msgstr ""
2145
2146 #: c-format.c:2435
2147 msgid "different type"
2148 msgstr ""
2149
2150 #: c-format.c:2456
2151 #, c-format
2152 msgid "%s is not type %s (arg %d)"
2153 msgstr ""
2154
2155 #: c-format.c:2459
2156 #, c-format
2157 msgid "%s format, %s arg (arg %d)"
2158 msgstr ""
2159
2160 #: c-format.c:2704
2161 msgid "args to be formatted is not '...'"
2162 msgstr "argumenten som skall formateras är inte \"...\""
2163
2164 #: c-format.c:2713
2165 msgid "strftime formats cannot format arguments"
2166 msgstr ""
2167
2168 #: c-incpath.c:68
2169 #, c-format
2170 msgid "ignoring duplicate directory \"%s\"\n"
2171 msgstr ""
2172
2173 #: c-incpath.c:71
2174 msgid "  as it is a non-system directory that duplicates a system directory\n"
2175 msgstr ""
2176
2177 #: c-incpath.c:75
2178 #, c-format
2179 msgid "ignoring nonexistent directory \"%s\"\n"
2180 msgstr "ignorerar ej existerande katalog \"%s\"\n"
2181
2182 #: c-incpath.c:273
2183 msgid "#include \"...\" search starts here:\n"
2184 msgstr "#include \"...\" sökning startar här:\n"
2185
2186 #: c-incpath.c:277
2187 msgid "#include <...> search starts here:\n"
2188 msgstr "#include <...> sökning startar här:\n"
2189
2190 #: c-incpath.c:282
2191 msgid "End of search list.\n"
2192 msgstr "Slut på söklistan.\n"
2193
2194 #: c-lex.c:240
2195 msgid "badly nested C headers from preprocessor"
2196 msgstr ""
2197
2198 #: c-lex.c:281
2199 #, c-format
2200 msgid "ignoring #pragma %s %s"
2201 msgstr "ignorerar #pragma %s %s"
2202
2203 #. ... or not.
2204 #: c-lex.c:385
2205 msgid "%Hstray '@' in program"
2206 msgstr ""
2207
2208 #: c-lex.c:393
2209 #, c-format
2210 msgid "missing terminating %c character"
2211 msgstr ""
2212
2213 #: c-lex.c:395
2214 #, c-format
2215 msgid "stray '%c' in program"
2216 msgstr ""
2217
2218 #: c-lex.c:397
2219 #, c-format
2220 msgid "stray '\\%o' in program"
2221 msgstr ""
2222
2223 #: c-lex.c:535
2224 msgid "this decimal constant is unsigned only in ISO C90"
2225 msgstr ""
2226
2227 #: c-lex.c:538
2228 msgid "this decimal constant would be unsigned in ISO C90"
2229 msgstr ""
2230
2231 #: c-lex.c:554
2232 #, fuzzy, c-format
2233 msgid "integer constant is too large for \"%s\" type"
2234 msgstr "heltalskonstant är större än maximala värdet för sin typ"
2235
2236 #: c-lex.c:620
2237 #, fuzzy, c-format
2238 msgid "floating constant exceeds range of \"%s\""
2239 msgstr "flyttal utanför intervallet för \"%s\""
2240
2241 #: c-lex.c:696
2242 #, fuzzy
2243 msgid "traditional C rejects string constant concatenation"
2244 msgstr "traditionell C stödjer inte sträng-sammanslagning"
2245
2246 #: c-objc-common.c:82
2247 msgid "%Jfunction '%F' can never be inlined because it is suppressed using -fno-inline"
2248 msgstr ""
2249
2250 #: c-objc-common.c:92
2251 msgid "%Jfunction '%F' can never be inlined because it might not be bound within this unit of translation"
2252 msgstr ""
2253
2254 #: c-objc-common.c:100
2255 msgid "%Jfunction '%F' can never be inlined because it uses attributes conflicting with inlining"
2256 msgstr ""
2257
2258 #: c-objc-common.c:115
2259 msgid "%Jfunction '%F' can never be inlined because it has pending sizes"
2260 msgstr ""
2261
2262 #: c-objc-common.c:128
2263 msgid "%Jnested function '%F' can never be inlined because it has possibly saved pending sizes"
2264 msgstr ""
2265
2266 #: c-opts.c:141
2267 #, fuzzy, c-format
2268 msgid "no class name specified with \"%s\""
2269 msgstr "Utdatafilnamn angivet två gånger"
2270
2271 #: c-opts.c:145
2272 #, fuzzy, c-format
2273 msgid "assertion missing after \"%s\""
2274 msgstr "Makronamn saknas efter %s"
2275
2276 #: c-opts.c:150
2277 #, fuzzy, c-format
2278 msgid "macro name missing after \"%s\""
2279 msgstr "Makronamn saknas efter %s"
2280
2281 #: c-opts.c:157
2282 #, fuzzy, c-format
2283 msgid "missing path after \"%s\""
2284 msgstr "Argument saknas efter %s"
2285
2286 #: c-opts.c:166
2287 #, fuzzy, c-format
2288 msgid "missing filename after \"%s\""
2289 msgstr "Filnamn saknas efter %s"
2290
2291 #: c-opts.c:171
2292 #, fuzzy, c-format
2293 msgid "missing makefile target after \"%s\""
2294 msgstr "saknar mellanrum efter nummer \"%.*s\""
2295
2296 #: c-opts.c:291
2297 msgid "-I- specified twice"
2298 msgstr "-I- angiven två gånger"
2299
2300 #: c-opts.c:692
2301 #, fuzzy, c-format
2302 msgid "switch \"%s\" is no longer supported"
2303 msgstr "-f%s stödjs inte längre"
2304
2305 #: c-opts.c:812
2306 msgid "-fhandle-exceptions has been renamed -fexceptions (and is now on by default)"
2307 msgstr ""
2308
2309 #: c-opts.c:978
2310 #, fuzzy
2311 msgid "output filename specified twice"
2312 msgstr "Utdatafilnamn angivet två gånger"
2313
2314 #: c-opts.c:1107
2315 msgid "-Wformat-y2k ignored without -Wformat"
2316 msgstr "-Wformat-y2k ignorerad utan -Wformat"
2317
2318 #: c-opts.c:1109
2319 msgid "-Wformat-extra-args ignored without -Wformat"
2320 msgstr "-Wformat-extra-args ignorerad utan -Wformat"
2321
2322 #: c-opts.c:1111
2323 #, fuzzy
2324 msgid "-Wformat-zero-length ignored without -Wformat"
2325 msgstr "-Wformat-extra-args ignorerad utan -Wformat"
2326
2327 #: c-opts.c:1113
2328 msgid "-Wformat-nonliteral ignored without -Wformat"
2329 msgstr "-Wformat-nonliteral ignorerad utan -Wformat"
2330
2331 #: c-opts.c:1115
2332 msgid "-Wformat-security ignored without -Wformat"
2333 msgstr "-Wformat-security ignorerad utan -Wformat"
2334
2335 #: c-opts.c:1117
2336 msgid "-Wmissing-format-attribute ignored without -Wformat"
2337 msgstr "-Wmissing-format-attribute ignorerad utan -Wformat"
2338
2339 #: c-opts.c:1131
2340 #, fuzzy, c-format
2341 msgid "opening output file %s: %m"
2342 msgstr "Kan inte öppna utdatafil \"%s\""
2343
2344 #: c-opts.c:1136
2345 #, fuzzy, c-format
2346 msgid "too many filenames given.  Type %s --help for usage"
2347 msgstr "För många filnamn. Skriv %s --help för användningsinformation"
2348
2349 #: c-opts.c:1215
2350 #, fuzzy
2351 msgid "YYDEBUG not defined"
2352 msgstr "YYDEBUG är inte definierad."
2353
2354 #: c-opts.c:1261
2355 #, c-format
2356 msgid "opening dependency file %s: %m"
2357 msgstr ""
2358
2359 #: c-opts.c:1271
2360 #, c-format
2361 msgid "closing dependency file %s: %m"
2362 msgstr ""
2363
2364 #: c-opts.c:1274
2365 #, fuzzy, c-format
2366 msgid "when writing output to %s: %m"
2367 msgstr "fel vid skrivning till %s"
2368
2369 #: c-opts.c:1344
2370 #, fuzzy
2371 msgid "to generate dependencies you must specify either -M or -MM"
2372 msgstr "du måste dessutom ange antingen -M eller -MM"
2373
2374 #: c-opts.c:1404
2375 #, fuzzy
2376 msgid "<built-in>"
2377 msgstr "<inbyggd>"
2378
2379 #: c-opts.c:1419
2380 msgid "<command line>"
2381 msgstr ""
2382
2383 #: c-opts.c:1503
2384 msgid "too late for # directive to set debug directory"
2385 msgstr ""
2386
2387 #. Like YYERROR but do call yyerror.
2388 #: c-parse.y:54 objc/objc-parse.y:54
2389 msgid "syntax error"
2390 msgstr "syntaxfel"
2391
2392 #: /usr/share/bison/bison.simple:179
2393 msgid "syntax error: cannot back up"
2394 msgstr "syntaxfel: kan inte backa tillbaka"
2395
2396 #: c-parse.y:320 objc/objc-parse.y:344
2397 msgid "ISO C forbids an empty source file"
2398 msgstr "ISO C förbjuder tomma källkodsfiler"
2399
2400 #: c-parse.y:349 c-typeck.c:6225 objc/objc-parse.y:374
2401 msgid "argument of `asm' is not a constant string"
2402 msgstr "argumentet till \"asm\" är inte en konstant sträng"
2403
2404 #: c-parse.y:357 objc/objc-parse.y:382
2405 msgid "ISO C forbids data definition with no type or storage class"
2406 msgstr "ISO C förbjuder datadefinition utan typ eller lagringsklass"
2407
2408 #: c-parse.y:359 objc/objc-parse.y:384
2409 msgid "data definition has no type or storage class"
2410 msgstr "datadefinition har ingen typ eller lagringsklass"
2411
2412 #: c-parse.y:372 objc/objc-parse.y:397
2413 msgid "ISO C does not allow extra `;' outside of a function"
2414 msgstr "ISO C tillåter inte extra \";\" utanför funktioner"
2415
2416 #: c-parse.y:429 cppexp.c:1253
2417 msgid "traditional C rejects the unary plus operator"
2418 msgstr "traditionell C hanterar inte operatorn unärt plus"
2419
2420 #: c-parse.y:476 objc/objc-parse.y:501
2421 msgid "`sizeof' applied to a bit-field"
2422 msgstr "\"sizeof\" applicerat på ett bitfält"
2423
2424 #: c-parse.y:563 objc/objc-parse.y:588
2425 msgid "ISO C forbids omitting the middle term of a ?: expression"
2426 msgstr "ISO C förbjuder uteslutande av den mittersta termen i ett ?: uttryck"
2427
2428 #: c-parse.y:611 objc/objc-parse.y:636
2429 #, fuzzy
2430 msgid "ISO C90 forbids compound literals"
2431 msgstr "ISO C++ förbjuder beräknade goto"
2432
2433 #: c-parse.y:625 objc/objc-parse.y:650
2434 msgid "ISO C forbids braced-groups within expressions"
2435 msgstr ""
2436
2437 #: c-parse.y:653 objc/objc-parse.y:678
2438 msgid "first argument to __builtin_choose_expr not a constant"
2439 msgstr "första argumentet till \"__builtin_choose_expr\" är inte en konstant"
2440
2441 #: c-parse.y:696 objc/objc-parse.y:737
2442 #, fuzzy
2443 msgid "traditional C rejects ISO C style function definitions"
2444 msgstr "traditionell C stödjer inte sträng-sammanslagning"
2445
2446 #: c-parse.y:699 c-parse.y:705 objc/objc-parse.y:740 objc/objc-parse.y:746
2447 #, fuzzy
2448 msgid "old-style parameter declaration"
2449 msgstr "tom deklaration"
2450
2451 #: c-parse.y:967 c-parse.y:973 c-parse.y:979 c-parse.y:985 c-parse.y:1006
2452 #: c-parse.y:1012 c-parse.y:1018 c-parse.y:1024 c-parse.y:1057 c-parse.y:1063
2453 #: c-parse.y:1069 c-parse.y:1075 c-parse.y:1120 c-parse.y:1126 c-parse.y:1132
2454 #: c-parse.y:1138 objc/objc-parse.y:1008 objc/objc-parse.y:1014
2455 #: objc/objc-parse.y:1020 objc/objc-parse.y:1026 objc/objc-parse.y:1047
2456 #: objc/objc-parse.y:1053 objc/objc-parse.y:1059 objc/objc-parse.y:1065
2457 #: objc/objc-parse.y:1098 objc/objc-parse.y:1104 objc/objc-parse.y:1110
2458 #: objc/objc-parse.y:1116 objc/objc-parse.y:1161 objc/objc-parse.y:1167
2459 #: objc/objc-parse.y:1173 objc/objc-parse.y:1179
2460 #, c-format
2461 msgid "`%s' is not at beginning of declaration"
2462 msgstr "\"%s\" är inte i början av deklarationen"
2463
2464 #: c-parse.y:1300 objc/objc-parse.y:1350
2465 #, fuzzy
2466 msgid "`typeof' applied to a bit-field"
2467 msgstr "\"sizeof\" applicerat på ett bitfält"
2468
2469 #: c-parse.y:1427 objc/objc-parse.y:1477
2470 msgid "ISO C forbids empty initializer braces"
2471 msgstr ""
2472
2473 #: c-parse.y:1441 objc/objc-parse.y:1491
2474 #, fuzzy
2475 msgid "ISO C90 forbids specifying subobject to initialize"
2476 msgstr "ISO C89 förbjuder specifiering av subobjekt som skall initieras"
2477
2478 #: c-parse.y:1444 objc/objc-parse.y:1494
2479 msgid "obsolete use of designated initializer without `='"
2480 msgstr "obsolet angivelse av initierare utan \"=\""
2481
2482 #: c-parse.y:1448 objc/objc-parse.y:1498
2483 msgid "obsolete use of designated initializer with `:'"
2484 msgstr "obsolet användning av initierare med \":\""
2485
2486 #: c-parse.y:1475 objc/objc-parse.y:1525
2487 msgid "ISO C forbids specifying range of elements to initialize"
2488 msgstr ""
2489
2490 #: c-parse.y:1483 c-parse.y:1514 objc/objc-parse.y:1533 objc/objc-parse.y:1564
2491 msgid "ISO C forbids nested functions"
2492 msgstr "ISO C förbjuder nästlade funktioner"
2493
2494 #: c-parse.y:1691 objc/objc-parse.y:1743
2495 msgid "ISO C forbids forward references to `enum' types"
2496 msgstr ""
2497
2498 #: c-parse.y:1703 cp/parser.c:9307 objc/objc-parse.y:1755
2499 msgid "comma at end of enumerator list"
2500 msgstr "komma i slutet av uppräkningslista"
2501
2502 #: c-parse.y:1723 objc/objc-parse.y:1775
2503 msgid "no semicolon at end of struct or union"
2504 msgstr "inget semikolon vid slutet av struktur eller union"
2505
2506 #: c-parse.y:1732 objc/objc-parse.y:1784 objc/objc-parse.y:2846
2507 msgid "extra semicolon in struct or union specified"
2508 msgstr "extra semikolon i struktur eller union angivet"
2509
2510 #: c-parse.y:1745 objc/objc-parse.y:1800
2511 msgid "ISO C doesn't support unnamed structs/unions"
2512 msgstr "ISO C stödjer inte ej namnsatta strukturer/unioner"
2513
2514 #: c-parse.y:1754 objc/objc-parse.y:1809
2515 msgid "ISO C forbids member declarations with no members"
2516 msgstr "ISO C förbjuder medlemsdeklarationer utan medlemmar"
2517
2518 #: c-parse.y:1915 objc/objc-parse.y:1970
2519 msgid "label at end of compound statement"
2520 msgstr ""
2521
2522 #: c-parse.y:1934 objc/objc-parse.y:1989
2523 #, fuzzy
2524 msgid "ISO C90 forbids mixed declarations and code"
2525 msgstr "ISO C89 förbjuder blandade deklarationer och kod"
2526
2527 #: c-parse.y:2012 objc/objc-parse.y:2069
2528 msgid "ISO C forbids label declarations"
2529 msgstr ""
2530
2531 #: c-parse.y:2062 objc/objc-parse.y:2119
2532 msgid "braced-group within expression allowed only inside a function"
2533 msgstr ""
2534
2535 #: c-parse.y:2184 objc/objc-parse.y:2241
2536 msgid "empty body in an else-statement"
2537 msgstr "tom kropp i else-sats"
2538
2539 #: c-parse.y:2192 objc/objc-parse.y:2249
2540 #, fuzzy
2541 msgid "%Hempty body in an if-statement"
2542 msgstr "tom kropp i else-sats"
2543
2544 #: c-parse.y:2272 cp/parser.c:6045 objc/objc-parse.y:2329
2545 msgid "break statement not within loop or switch"
2546 msgstr "break-sats som inte är i en loop eller switch"
2547
2548 #: c-parse.y:2281 cp/parser.c:6056 objc/objc-parse.y:2338
2549 msgid "continue statement not within a loop"
2550 msgstr "continue-sats som inte är i en loop"
2551
2552 #: c-parse.y:2323 objc/objc-parse.y:2380
2553 msgid "ISO C forbids `goto *expr;'"
2554 msgstr "ISO C förbjuder \"goto *expr;\""
2555
2556 #. Gcc used to allow this as an extension.  However, it does
2557 #. not work for all targets, and thus has been disabled.
2558 #. Also, since func (...) and func () are indistinguishable,
2559 #. it caused problems with the code in expand_builtin which
2560 #. tries to verify that BUILT_IN_NEXT_ARG is being used
2561 #. correctly.
2562 #: c-parse.y:2440 objc/objc-parse.y:2548
2563 msgid "ISO C requires a named argument before `...'"
2564 msgstr "ISO C kräver ett namnsatt argument före \"...\""
2565
2566 #: c-parse.y:2538 objc/objc-parse.y:2646
2567 msgid "`...' in old-style identifier list"
2568 msgstr "\"...\" i en gammaldags identifierarlista"
2569
2570 #: /usr/share/bison/bison.simple:795
2571 #, fuzzy
2572 msgid "parse error; also virtual memory exhausted"
2573 msgstr "parsningsfel; och det virtuella minnet tog slut"
2574
2575 #: /usr/share/bison/bison.simple:799
2576 msgid "parse error"
2577 msgstr "parsningsfel"
2578
2579 #: /usr/share/bison/bison.simple:924
2580 msgid "parser stack overflow"
2581 msgstr "parsestack överfull"
2582
2583 #: c-parse.y:2968 objc/objc-parse.y:3663
2584 #, c-format
2585 msgid "syntax error at '%s' token"
2586 msgstr "syntaxfel vid token \"%s\""
2587
2588 #: c-pch.c:125
2589 #, fuzzy, c-format
2590 msgid "can't create precompiled header %s: %m"
2591 msgstr "kan inte skapa katalog %s"
2592
2593 #: c-pch.c:146
2594 #, fuzzy, c-format
2595 msgid "can't write to %s: %m"
2596 msgstr "kan inte skriva till %s"
2597
2598 #: c-pch.c:152
2599 #, fuzzy, c-format
2600 msgid "`%s' is not a valid output file"
2601 msgstr "\"%s\" är inte ett giltigt filnamn"
2602
2603 #: c-pch.c:181 c-pch.c:197 c-pch.c:209
2604 #, fuzzy, c-format
2605 msgid "can't write %s: %m"
2606 msgstr "kan inte stänga %s"
2607
2608 #: c-pch.c:187
2609 #, fuzzy, c-format
2610 msgid "can't seek in %s: %m"
2611 msgstr "kan inte öppna %s"
2612
2613 # fixme: spola tillbaka är inte perfekt
2614 #: c-pch.c:195 c-pch.c:240 c-pch.c:268 c-pch.c:273 c-pch.c:351
2615 #, fuzzy, c-format
2616 msgid "can't read %s: %m"
2617 msgstr "kan inte spola tillbaka %s"
2618
2619 #: c-pch.c:253
2620 #, c-format
2621 msgid "%s: not compatible with this GCC version"
2622 msgstr ""
2623
2624 #. It's a PCH for the wrong language.
2625 #: c-pch.c:256
2626 #, fuzzy, c-format
2627 msgid "%s: not for %s"
2628 msgstr "%s före \"%s\""
2629
2630 #. Not any kind of PCH.
2631 #: c-pch.c:260
2632 #, fuzzy, c-format
2633 msgid "%s: not a PCH file"
2634 msgstr "%s: är inte en COFF-fil"
2635
2636 #: c-pch.c:279
2637 #, c-format
2638 msgid "%s: created on host `%.*s', but used on host `%s'"
2639 msgstr ""
2640
2641 #: c-pch.c:289
2642 #, c-format
2643 msgid "%s: created for target `%.*s', but used for target `%s'"
2644 msgstr ""
2645
2646 #: c-pch.c:302
2647 #, c-format
2648 msgid "%s: created by version `%.*s', but this is version `%s'"
2649 msgstr ""
2650
2651 #: c-pch.c:313
2652 #, fuzzy, c-format
2653 msgid "%s: created using different flags"
2654 msgstr "\"%s\" omdeklarerad som en annan sorts symbol"
2655
2656 #: c-pch.c:326
2657 #, c-format
2658 msgid "%s: created with -g%s, but used with -g%s"
2659 msgstr ""
2660
2661 #: c-pch.c:340
2662 #, c-format
2663 msgid "%s: had text segment at different address"
2664 msgstr ""
2665
2666 #: c-pch.c:357 cpperror.c:176 gcc.c:6554
2667 #, c-format
2668 msgid "%s: %s"
2669 msgstr "%s: %s"
2670
2671 #: c-pch.c:388
2672 #, fuzzy
2673 msgid "calling fdopen"
2674 msgstr "fdopen"
2675
2676 #: c-pch.c:396 c-pch.c:408
2677 #, fuzzy
2678 msgid "reading"
2679 msgstr "Skapar %s.\n"
2680
2681 #: c-pragma.c:106
2682 msgid "#pragma pack (pop) encountered without matching #pragma pack (push, <n>)"
2683 msgstr "#pragma pack (pop) påträffat utan matchande #pragma pack (push, <n>)"
2684
2685 #: c-pragma.c:124
2686 #, c-format
2687 msgid "#pragma pack(pop, %s) encountered without matching #pragma pack(push, %s, <n>)"
2688 msgstr "#pragma pack(pop, %s) påträffat utan matchande #pragma pack(push, %s, <n>)"
2689
2690 #: c-pragma.c:144
2691 #, fuzzy
2692 msgid "#pragma pack(push[, id], <n>) is not supported on this target"
2693 msgstr "attributet \"section\" stöds inte för denna målarkitektur"
2694
2695 #: c-pragma.c:146
2696 #, fuzzy
2697 msgid "#pragma pack(pop[, id], <n>) is not supported on this target"
2698 msgstr "attributet \"section\" stöds inte för denna målarkitektur"
2699
2700 #: c-pragma.c:165
2701 #, fuzzy
2702 msgid "missing '(' after '#pragma pack' - ignored"
2703 msgstr "saknas '(' efter predikat"
2704
2705 #: c-pragma.c:178 c-pragma.c:228
2706 msgid "malformed '#pragma pack' - ignored"
2707 msgstr ""
2708
2709 #: c-pragma.c:183
2710 msgid "malformed '#pragma pack(push[, id], <n>)' - ignored"
2711 msgstr ""
2712
2713 #: c-pragma.c:185
2714 msgid "malformed '#pragma pack(pop[, id])' - ignored"
2715 msgstr ""
2716
2717 #: c-pragma.c:194
2718 #, fuzzy, c-format
2719 msgid "unknown action '%s' for '#pragma pack' - ignored"
2720 msgstr "skräp vid slutet av \"#pragma pack\""
2721
2722 #: c-pragma.c:231
2723 msgid "junk at end of '#pragma pack'"
2724 msgstr "skräp vid slutet av \"#pragma pack\""
2725
2726 #: c-pragma.c:245
2727 #, c-format
2728 msgid "alignment must be a small power of two, not %d"
2729 msgstr ""
2730
2731 #: c-pragma.c:278
2732 msgid "%Japplying #pragma weak '%D' after first use results in unspecified behavior"
2733 msgstr ""
2734
2735 #: c-pragma.c:325 c-pragma.c:330
2736 msgid "malformed #pragma weak, ignored"
2737 msgstr ""
2738
2739 #: c-pragma.c:334
2740 msgid "junk at end of #pragma weak"
2741 msgstr "skräp vid slutet av #pragma weak"
2742
2743 #: c-pragma.c:367 c-pragma.c:372
2744 msgid "malformed #pragma redefine_extname, ignored"
2745 msgstr ""
2746
2747 #: c-pragma.c:377
2748 #, fuzzy
2749 msgid "junk at end of #pragma redefine_extname"
2750 msgstr "skräp vid slutet av #pragma weak"
2751
2752 #: c-pragma.c:384 c-pragma.c:462
2753 msgid "#pragma redefine_extname conflicts with declaration"
2754 msgstr ""
2755
2756 #: c-pragma.c:413
2757 msgid "malformed #pragma extern_prefix, ignored"
2758 msgstr ""
2759
2760 #: c-pragma.c:418
2761 #, fuzzy
2762 msgid "junk at end of #pragma extern_prefix"
2763 msgstr "skräp vid slutet av #pragma weak"
2764
2765 #: c-pragma.c:449
2766 #, fuzzy
2767 msgid "asm declaration conflicts with previous rename"
2768 msgstr "sektion \"%s\" står i konflikt med tidigare deklaration"
2769
2770 #: c-semantics.c:697
2771 #, fuzzy
2772 msgid "destructor needed for `%D'"
2773 msgstr "destruerare behövs för \"%#D\""
2774
2775 #: c-semantics.c:698
2776 msgid "where case label appears here"
2777 msgstr ""
2778
2779 #: c-semantics.c:701
2780 msgid "(enclose actions of previous case statements requiring destructors in their own scope.)"
2781 msgstr ""
2782
2783 #: c-semantics.c:737 c-typeck.c:6247 cp/semantics.c:1070
2784 #, c-format
2785 msgid "%s qualifier ignored on asm"
2786 msgstr ""
2787
2788 #: c-semantics.c:991
2789 #, fuzzy
2790 msgid "will never be executed"
2791 msgstr "anrop %d aldrig utfört\n"
2792
2793 #: c-typeck.c:120
2794 #, c-format
2795 msgid "`%s' has an incomplete type"
2796 msgstr "\"%s\" har en inkomplett typ"
2797
2798 #: c-typeck.c:142 cp/call.c:2532
2799 msgid "invalid use of void expression"
2800 msgstr "ogiltig användning av void-uttryck"
2801
2802 #: c-typeck.c:150
2803 #, fuzzy
2804 msgid "invalid use of flexible array member"
2805 msgstr "ISO C89 stöder inte flexibla fältmedlemmar"
2806
2807 #: c-typeck.c:156
2808 msgid "invalid use of array with unspecified bounds"
2809 msgstr ""
2810
2811 #: c-typeck.c:164
2812 #, c-format
2813 msgid "invalid use of undefined type `%s %s'"
2814 msgstr ""
2815
2816 #. If this type has a typedef-name, the TYPE_NAME is a TYPE_DECL.
2817 #: c-typeck.c:168
2818 #, c-format
2819 msgid "invalid use of incomplete typedef `%s'"
2820 msgstr ""
2821
2822 #: c-typeck.c:415 c-typeck.c:430
2823 msgid "function types not truly compatible in ISO C"
2824 msgstr "funktionstyper inte riktigt kompatibla i ISO C"
2825
2826 #: c-typeck.c:611
2827 msgid "types are not quite compatible"
2828 msgstr "typerna är inte riktigt kompatibla"
2829
2830 #: c-typeck.c:824
2831 #, fuzzy
2832 msgid "function return types not compatible due to `volatile'"
2833 msgstr "funktionstyper inte riktigt kompatibla i ISO C"
2834
2835 #: c-typeck.c:970 c-typeck.c:2151
2836 msgid "arithmetic on pointer to an incomplete type"
2837 msgstr "aritmetik på pekare till inkomplett typ"
2838
2839 #: c-typeck.c:1343
2840 #, c-format
2841 msgid "%s has no member named `%s'"
2842 msgstr "%s har ingen medlem med namn \"%s\""
2843
2844 #: c-typeck.c:1379
2845 #, c-format
2846 msgid "request for member `%s' in something not a structure or union"
2847 msgstr "begäran av medlem \"%s\" i något som inte är en struktur eller union"
2848
2849 #: c-typeck.c:1408
2850 msgid "dereferencing pointer to incomplete type"
2851 msgstr "derefererar pekare till inkomplett typ"
2852
2853 #: c-typeck.c:1412
2854 msgid "dereferencing `void *' pointer"
2855 msgstr "derefererar \"void *\"-pekare"
2856
2857 #: c-typeck.c:1429 cp/typeck.c:2104
2858 #, c-format
2859 msgid "invalid type argument of `%s'"
2860 msgstr "ogiltigt typargument till \"%s\""
2861
2862 #: c-typeck.c:1447 cp/typeck.c:2129
2863 msgid "subscript missing in array reference"
2864 msgstr ""
2865
2866 #: c-typeck.c:1468 cp/typeck.c:2171
2867 msgid "array subscript has type `char'"
2868 msgstr "fältindex har typen \"char\""
2869
2870 #: c-typeck.c:1476 c-typeck.c:1565 cp/typeck.c:2175 cp/typeck.c:2261
2871 msgid "array subscript is not an integer"
2872 msgstr "fältindex är inte ett heltal"
2873
2874 #: c-typeck.c:1509
2875 msgid "ISO C forbids subscripting `register' array"
2876 msgstr ""
2877
2878 #: c-typeck.c:1511
2879 #, fuzzy
2880 msgid "ISO C90 forbids subscripting non-lvalue array"
2881 msgstr "ISO C++ förbjuder tilldelning av fält"
2882
2883 #: c-typeck.c:1544
2884 msgid "subscript has type `char'"
2885 msgstr "index har typen \"char\""
2886
2887 #: c-typeck.c:1560 cp/typeck.c:2256
2888 msgid "subscripted value is neither array nor pointer"
2889 msgstr ""
2890
2891 #: c-typeck.c:1590
2892 #, c-format
2893 msgid "local declaration of `%s' hides instance variable"
2894 msgstr ""
2895
2896 #: c-typeck.c:1683
2897 msgid "called object is not a function"
2898 msgstr "anropat objekt är inte en funktion"
2899
2900 #. This situation leads to run-time undefined behavior.  We can't,
2901 #. therefore, simply error unless we can prove that all possible
2902 #. executions of the program must execute the code.
2903 #: c-typeck.c:1715
2904 #, fuzzy
2905 msgid "function called through a non-compatible type"
2906 msgstr "sizeof applicerat på en inkomplett typ"
2907
2908 #: c-typeck.c:1813 cp/typeck.c:2544
2909 msgid "too many arguments to function"
2910 msgstr "för många argument till funktion"
2911
2912 #: c-typeck.c:1834
2913 #, c-format
2914 msgid "type of formal parameter %d is incomplete"
2915 msgstr ""
2916
2917 #: c-typeck.c:1847
2918 #, c-format
2919 msgid "%s as integer rather than floating due to prototype"
2920 msgstr ""
2921
2922 #: c-typeck.c:1850
2923 #, c-format
2924 msgid "%s as integer rather than complex due to prototype"
2925 msgstr ""
2926
2927 #: c-typeck.c:1853
2928 #, c-format
2929 msgid "%s as complex rather than floating due to prototype"
2930 msgstr ""
2931
2932 #: c-typeck.c:1856
2933 #, c-format
2934 msgid "%s as floating rather than integer due to prototype"
2935 msgstr ""
2936
2937 #: c-typeck.c:1859
2938 #, c-format
2939 msgid "%s as complex rather than integer due to prototype"
2940 msgstr "%s som complex istället för heltal grund av prototyp"
2941
2942 #: c-typeck.c:1862
2943 #, c-format
2944 msgid "%s as floating rather than complex due to prototype"
2945 msgstr ""
2946
2947 #: c-typeck.c:1872
2948 #, c-format
2949 msgid "%s as `float' rather than `double' due to prototype"
2950 msgstr ""
2951
2952 #: c-typeck.c:1890
2953 #, c-format
2954 msgid "%s with different width due to prototype"
2955 msgstr ""
2956
2957 #: c-typeck.c:1916
2958 #, c-format
2959 msgid "%s as unsigned due to prototype"
2960 msgstr "%s som unsigned på grund av prototyp"
2961
2962 #: c-typeck.c:1918
2963 #, c-format
2964 msgid "%s as signed due to prototype"
2965 msgstr "%s som signed på grund av prototyp"
2966
2967 #: c-typeck.c:1952 cp/typeck.c:2650
2968 msgid "too few arguments to function"
2969 msgstr "för få argument till funktion"
2970
2971 #: c-typeck.c:1992
2972 msgid "suggest parentheses around + or - inside shift"
2973 msgstr "föreslår parenteser runt + eller - inuti skift"
2974
2975 #: c-typeck.c:1999
2976 msgid "suggest parentheses around && within ||"
2977 msgstr "föreslår parenteser runt && inuti ||"
2978
2979 #: c-typeck.c:2008
2980 msgid "suggest parentheses around arithmetic in operand of |"
2981 msgstr "föreslår parenteser runt aritmetik inuti operanden till |"
2982
2983 #: c-typeck.c:2011
2984 msgid "suggest parentheses around comparison in operand of |"
2985 msgstr "föreslår parenteser runt jämförelse inuti operanden till |"
2986
2987 #: c-typeck.c:2020
2988 msgid "suggest parentheses around arithmetic in operand of ^"
2989 msgstr "föreslår parenteser runt aritmetik inuti operanden till ^"
2990
2991 #: c-typeck.c:2023
2992 msgid "suggest parentheses around comparison in operand of ^"
2993 msgstr "föreslår parenteser runt jämförelse inuti operanden till ^"
2994
2995 #: c-typeck.c:2030
2996 msgid "suggest parentheses around + or - in operand of &"
2997 msgstr "föreslår parenteser runt + eller - inuti operanden till &"
2998
2999 #: c-typeck.c:2033
3000 msgid "suggest parentheses around comparison in operand of &"
3001 msgstr "föreslår parenteser runt jämförelser inuti operanden till &"
3002
3003 #: c-typeck.c:2040
3004 msgid "comparisons like X<=Y<=Z do not have their mathematical meaning"
3005 msgstr "jämförelser som X<=Y<=Z har inte sin matematiska mening"
3006
3007 #: c-typeck.c:2103
3008 msgid "pointer of type `void *' used in subtraction"
3009 msgstr "pekare av typ \"void *\" använd i subtraktion"
3010
3011 #: c-typeck.c:2105
3012 msgid "pointer to a function used in subtraction"
3013 msgstr "pekare till funktion använd i subtraktion"
3014
3015 #: c-typeck.c:2199
3016 msgid "wrong type argument to unary plus"
3017 msgstr ""
3018
3019 #: c-typeck.c:2212
3020 msgid "wrong type argument to unary minus"
3021 msgstr ""
3022
3023 #: c-typeck.c:2229
3024 msgid "ISO C does not support `~' for complex conjugation"
3025 msgstr "ISO C stödjer inte ~ för komplex konjugering"
3026
3027 #: c-typeck.c:2235
3028 msgid "wrong type argument to bit-complement"
3029 msgstr ""
3030
3031 #: c-typeck.c:2243
3032 msgid "wrong type argument to abs"
3033 msgstr "fel typ på argument till abs"
3034
3035 #: c-typeck.c:2255
3036 msgid "wrong type argument to conjugation"
3037 msgstr ""
3038
3039 #: c-typeck.c:2269
3040 msgid "wrong type argument to unary exclamation mark"
3041 msgstr ""
3042
3043 #: c-typeck.c:2312
3044 msgid "ISO C does not support `++' and `--' on complex types"
3045 msgstr "ISO C stöder inte \"++\" och \"--\" på komplexa typer"
3046
3047 #: c-typeck.c:2327 c-typeck.c:2359
3048 #, fuzzy
3049 msgid "wrong type argument to increment"
3050 msgstr "fel typ på argument till %s"
3051
3052 #: c-typeck.c:2329 c-typeck.c:2361
3053 #, fuzzy
3054 msgid "wrong type argument to decrement"
3055 msgstr "fel typ på argument till %s"
3056
3057 #: c-typeck.c:2350
3058 msgid "increment of pointer to unknown structure"
3059 msgstr ""
3060
3061 #: c-typeck.c:2352
3062 msgid "decrement of pointer to unknown structure"
3063 msgstr ""
3064
3065 #: c-typeck.c:2477
3066 msgid "invalid lvalue in unary `&'"
3067 msgstr ""
3068
3069 #: c-typeck.c:2509
3070 #, c-format
3071 msgid "attempt to take address of bit-field structure member `%s'"
3072 msgstr ""
3073
3074 #: c-typeck.c:2642
3075 msgid "use of conditional expressions as lvalues is deprecated"
3076 msgstr ""
3077
3078 #: c-typeck.c:2645
3079 msgid "use of compound expressions as lvalues is deprecated"
3080 msgstr ""
3081
3082 #: c-typeck.c:2648
3083 msgid "use of cast expressions as lvalues is deprecated"
3084 msgstr ""
3085
3086 #: c-typeck.c:2663
3087 #, c-format
3088 msgid "%s of read-only member `%s'"
3089 msgstr ""
3090
3091 #: c-typeck.c:2667
3092 #, c-format
3093 msgid "%s of read-only variable `%s'"
3094 msgstr ""
3095
3096 #: c-typeck.c:2670
3097 #, c-format
3098 msgid "%s of read-only location"
3099 msgstr ""
3100
3101 #: c-typeck.c:2688
3102 #, fuzzy, c-format
3103 msgid "cannot take address of bit-field `%s'"
3104 msgstr "kan inte ta adressen till bitfält \"%s\""
3105
3106 #: c-typeck.c:2716 treelang/treetree.c:946
3107 #, c-format
3108 msgid "global register variable `%s' used in nested function"
3109 msgstr "global registervariabel \"%s\" använd i nästlad funktion"
3110
3111 #: c-typeck.c:2720 treelang/treetree.c:950
3112 #, c-format
3113 msgid "register variable `%s' used in nested function"
3114 msgstr "registervariabel \\\"%s\\\" använd i nästlad funktion"
3115
3116 #: c-typeck.c:2727 treelang/treetree.c:957
3117 #, c-format
3118 msgid "address of global register variable `%s' requested"
3119 msgstr "adress på global registervariabel \"%s\" efterfrågad"
3120
3121 #: c-typeck.c:2739
3122 msgid "cannot put object with volatile field into register"
3123 msgstr ""
3124
3125 #: c-typeck.c:2743 treelang/treetree.c:962
3126 #, c-format
3127 msgid "address of register variable `%s' requested"
3128 msgstr "adress på register variabel \"%s\" efterfrågad"
3129
3130 #: c-typeck.c:2828
3131 msgid "signed and unsigned type in conditional expression"
3132 msgstr "typ signed och unsigned i villkorsuttryck"
3133
3134 #: c-typeck.c:2835
3135 msgid "ISO C forbids conditional expr with only one void side"
3136 msgstr ""
3137
3138 #: c-typeck.c:2851 c-typeck.c:2858
3139 msgid "ISO C forbids conditional expr between `void *' and function pointer"
3140 msgstr ""
3141
3142 #: c-typeck.c:2864
3143 msgid "pointer type mismatch in conditional expression"
3144 msgstr ""
3145
3146 #: c-typeck.c:2871 c-typeck.c:2881
3147 msgid "pointer/integer type mismatch in conditional expression"
3148 msgstr ""
3149
3150 #: c-typeck.c:2895
3151 msgid "type mismatch in conditional expression"
3152 msgstr "typfel i villkorsuttryck"
3153
3154 #: c-typeck.c:2955
3155 msgid "left-hand operand of comma expression has no effect"
3156 msgstr ""
3157
3158 #: c-typeck.c:2986
3159 msgid "cast specifies array type"
3160 msgstr ""
3161
3162 #: c-typeck.c:2992
3163 msgid "cast specifies function type"
3164 msgstr ""
3165
3166 #: c-typeck.c:3002
3167 msgid "ISO C forbids casting nonscalar to the same type"
3168 msgstr ""
3169
3170 #: c-typeck.c:3020
3171 msgid "ISO C forbids casts to union type"
3172 msgstr "ISO C förbjuder typkonvertering till unionstyper"
3173
3174 #: c-typeck.c:3028
3175 msgid "cast to union type from type not present in union"
3176 msgstr "typkonvertering till unionstyp från typ som ej finns i unionen"
3177
3178 #: c-typeck.c:3079
3179 #, fuzzy
3180 msgid "cast adds new qualifiers to function type"
3181 msgstr "typkonvertering matchar inte en funktionstyp"
3182
3183 #. There are qualifiers present in IN_OTYPE that are not
3184 #. present in IN_TYPE.
3185 #: c-typeck.c:3084
3186 msgid "cast discards qualifiers from pointer target type"
3187 msgstr ""
3188
3189 #: c-typeck.c:3099
3190 msgid "cast increases required alignment of target type"
3191 msgstr ""
3192
3193 #: c-typeck.c:3105 cp/typeck.c:4897
3194 msgid "cast from pointer to integer of different size"
3195 msgstr "typkonvertering från pekare till heltal av annan storlek"
3196
3197 #: c-typeck.c:3110
3198 msgid "cast does not match function type"
3199 msgstr "typkonvertering matchar inte en funktionstyp"
3200
3201 #: c-typeck.c:3117 cp/typeck.c:4904
3202 msgid "cast to pointer from integer of different size"
3203 msgstr "typkonvertering till pekare från heltal med annan storlek"
3204
3205 #: c-typeck.c:3129
3206 msgid "type-punning to incomplete type might break strict-aliasing rules"
3207 msgstr ""
3208
3209 #: c-typeck.c:3133
3210 msgid "dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules"
3211 msgstr ""
3212
3213 #: c-typeck.c:3144
3214 #, fuzzy
3215 msgid "ISO C forbids conversion of function pointer to object pointer type"
3216 msgstr "ISO C++ förbjuder användning av pekare till medlem i pekararitmetik"
3217
3218 #: c-typeck.c:3153
3219 #, fuzzy
3220 msgid "ISO C forbids conversion of object pointer to function pointer type"
3221 msgstr "ISO C förbjuder jämförelse mellan \"void *\" och funktionspekare"
3222
3223 #. Now we have handled acceptable kinds of LHS that are not truly lvalues.
3224 #. Reject anything strange now.
3225 #: c-typeck.c:3311
3226 msgid "invalid lvalue in assignment"
3227 msgstr "ogiltigt lvalue i tilldelning"
3228
3229 #. Convert new value to destination type.
3230 #: c-typeck.c:3320 c-typeck.c:3345 c-typeck.c:3362 cp/typeck.c:5016
3231 #: cp/typeck.c:5163 cp/typeck.c:5178
3232 msgid "assignment"
3233 msgstr "tilldelning"
3234
3235 #: c-typeck.c:3429
3236 #, fuzzy
3237 msgid "cannot pass rvalue to reference parameter"
3238 msgstr "kan inte deklarera pekare till referenser"
3239
3240 #: c-typeck.c:3538 c-typeck.c:3614
3241 #, c-format
3242 msgid "%s makes qualified function pointer from unqualified"
3243 msgstr ""
3244
3245 #: c-typeck.c:3542 c-typeck.c:3594
3246 #, c-format
3247 msgid "%s discards qualifiers from pointer target type"
3248 msgstr ""
3249
3250 #: c-typeck.c:3548
3251 msgid "ISO C prohibits argument conversion to union type"
3252 msgstr ""
3253
3254 #: c-typeck.c:3586
3255 #, c-format
3256 msgid "ISO C forbids %s between function pointer and `void *'"
3257 msgstr "ISO C förbjuder %s mellan funktionspekare och \"void *\""
3258
3259 #: c-typeck.c:3603
3260 #, c-format
3261 msgid "pointer targets in %s differ in signedness"
3262 msgstr ""
3263
3264 #: c-typeck.c:3619
3265 #, c-format
3266 msgid "%s from incompatible pointer type"
3267 msgstr ""
3268
3269 #: c-typeck.c:3625 c-typeck.c:4132 cp/typeck.c:1366
3270 msgid "invalid use of non-lvalue array"
3271 msgstr ""
3272
3273 # fixme: vad är %s
3274 #: c-typeck.c:3639
3275 #, c-format
3276 msgid "%s makes pointer from integer without a cast"
3277 msgstr "%s skapar pekare från heltal utan typkonvertering"
3278
3279 #: c-typeck.c:3646
3280 #, c-format
3281 msgid "%s makes integer from pointer without a cast"
3282 msgstr ""
3283
3284 #: c-typeck.c:3660 c-typeck.c:3663
3285 #, c-format
3286 msgid "incompatible type for argument %d of `%s'"
3287 msgstr ""
3288
3289 #: c-typeck.c:3667
3290 #, c-format
3291 msgid "incompatible type for argument %d of indirect function call"
3292 msgstr ""
3293
3294 #: c-typeck.c:3671
3295 #, c-format
3296 msgid "incompatible types in %s"
3297 msgstr "inkompatibla typer i %s"
3298
3299 #. Function name is known; supply it.
3300 #: c-typeck.c:3727
3301 #, fuzzy, c-format
3302 msgid "passing arg of `%s'"
3303 msgstr "Saknar argument till flaggan \"%s\""
3304
3305 #. Function name unknown (call through ptr).
3306 #: c-typeck.c:3736
3307 #, fuzzy
3308 msgid "passing arg of pointer to function"
3309 msgstr "för många argument till funktion"
3310
3311 #. Function name is known; supply it.
3312 #: c-typeck.c:3744
3313 #, c-format
3314 msgid "passing arg %d of `%s'"
3315 msgstr ""
3316
3317 #. Function name unknown (call through ptr); just give arg number.
3318 #: c-typeck.c:3753
3319 #, c-format
3320 msgid "passing arg %d of pointer to function"
3321 msgstr ""
3322
3323 #: c-typeck.c:3810
3324 msgid "traditional C rejects automatic aggregate initialization"
3325 msgstr ""
3326
3327 #: c-typeck.c:3981 c-typeck.c:3996 c-typeck.c:4011
3328 #, c-format
3329 msgid "(near initialization for `%s')"
3330 msgstr ""
3331
3332 #: c-typeck.c:4060 cp/typeck2.c:560
3333 msgid "char-array initialized from wide string"
3334 msgstr ""
3335
3336 #: c-typeck.c:4067 cp/typeck2.c:567
3337 msgid "int-array initialized from non-wide string"
3338 msgstr ""
3339
3340 #: c-typeck.c:4085 cp/typeck2.c:582
3341 msgid "initializer-string for array of chars is too long"
3342 msgstr ""
3343
3344 #: c-typeck.c:4155
3345 msgid "array initialized from non-constant array expression"
3346 msgstr ""
3347
3348 #: c-typeck.c:4172 c-typeck.c:4174 c-typeck.c:4190 c-typeck.c:4211
3349 #: c-typeck.c:5593
3350 msgid "initializer element is not constant"
3351 msgstr ""
3352
3353 #: c-typeck.c:4206
3354 msgid "initialization"
3355 msgstr "initiering"
3356
3357 #: c-typeck.c:4217 c-typeck.c:5598
3358 msgid "initializer element is not computable at load time"
3359 msgstr ""
3360
3361 #: c-typeck.c:4232 cp/typeck2.c:659
3362 msgid "invalid initializer"
3363 msgstr ""
3364
3365 #: c-typeck.c:4517 cp/decl.c:4484
3366 #, fuzzy
3367 msgid "opaque vector types cannot be initialized"
3368 msgstr "objekt med variabel storlek kan inte initieras"
3369
3370 #: c-typeck.c:4711
3371 msgid "extra brace group at end of initializer"
3372 msgstr ""
3373
3374 #: c-typeck.c:4731
3375 msgid "missing braces around initializer"
3376 msgstr ""
3377
3378 #: c-typeck.c:4791
3379 msgid "braces around scalar initializer"
3380 msgstr ""
3381
3382 #: c-typeck.c:4842
3383 msgid "initialization of flexible array member in a nested context"
3384 msgstr ""
3385
3386 #: c-typeck.c:4844
3387 msgid "initialization of a flexible array member"
3388 msgstr ""
3389
3390 #: c-typeck.c:4875
3391 msgid "missing initializer"
3392 msgstr ""
3393
3394 #: c-typeck.c:4897
3395 msgid "empty scalar initializer"
3396 msgstr ""
3397
3398 #: c-typeck.c:4902
3399 msgid "extra elements in scalar initializer"
3400 msgstr ""
3401
3402 #: c-typeck.c:4987
3403 msgid "initialization designators may not nest"
3404 msgstr ""
3405
3406 #: c-typeck.c:5008 c-typeck.c:5076
3407 msgid "array index in non-array initializer"
3408 msgstr ""
3409
3410 #: c-typeck.c:5013 c-typeck.c:5129
3411 msgid "field name not in record or union initializer"
3412 msgstr ""
3413
3414 #: c-typeck.c:5072 c-typeck.c:5074
3415 msgid "nonconstant array index in initializer"
3416 msgstr ""
3417
3418 #: c-typeck.c:5078 c-typeck.c:5081
3419 msgid "array index in initializer exceeds array bounds"
3420 msgstr ""
3421
3422 #: c-typeck.c:5092
3423 msgid "empty index range in initializer"
3424 msgstr ""
3425
3426 #: c-typeck.c:5101
3427 msgid "array index range in initializer exceeds array bounds"
3428 msgstr ""
3429
3430 #: c-typeck.c:5141
3431 #, c-format
3432 msgid "unknown field `%s' specified in initializer"
3433 msgstr ""
3434
3435 #: c-typeck.c:5177 c-typeck.c:5198 c-typeck.c:5660
3436 msgid "initialized field with side-effects overwritten"
3437 msgstr ""
3438
3439 #: c-typeck.c:5868
3440 msgid "excess elements in char array initializer"
3441 msgstr ""
3442
3443 #: c-typeck.c:5875 c-typeck.c:5921
3444 msgid "excess elements in struct initializer"
3445 msgstr ""
3446
3447 #: c-typeck.c:5936
3448 msgid "non-static initialization of a flexible array member"
3449 msgstr ""
3450
3451 #: c-typeck.c:6003
3452 msgid "excess elements in union initializer"
3453 msgstr ""
3454
3455 #: c-typeck.c:6024
3456 msgid "traditional C rejects initialization of unions"
3457 msgstr ""
3458
3459 #: c-typeck.c:6087
3460 msgid "excess elements in array initializer"
3461 msgstr ""
3462
3463 #: c-typeck.c:6116
3464 msgid "excess elements in vector initializer"
3465 msgstr ""
3466
3467 #: c-typeck.c:6138
3468 msgid "excess elements in scalar initializer"
3469 msgstr ""
3470
3471 #: c-typeck.c:6240
3472 msgid "asm template is not a string constant"
3473 msgstr ""
3474
3475 #: c-typeck.c:6272
3476 msgid "invalid lvalue in asm statement"
3477 msgstr ""
3478
3479 #: c-typeck.c:6344 cp/typeck.c:5854
3480 msgid "modification by `asm'"
3481 msgstr ""
3482
3483 #: c-typeck.c:6362 cp/typeck.c:5938
3484 msgid "function declared `noreturn' has a `return' statement"
3485 msgstr ""
3486
3487 #: c-typeck.c:6369
3488 msgid "`return' with no value, in function returning non-void"
3489 msgstr ""
3490
3491 #: c-typeck.c:6375
3492 msgid "`return' with a value, in function returning void"
3493 msgstr "\"return\" med värde i funktion som returnerar void"
3494
3495 #: c-typeck.c:6379
3496 msgid "return"
3497 msgstr "return"
3498
3499 #: c-typeck.c:6431
3500 msgid "function returns address of local variable"
3501 msgstr "funktionen returnerar adress till en lokal variabel"
3502
3503 #: c-typeck.c:6486 cp/semantics.c:749
3504 msgid "switch quantity not an integer"
3505 msgstr "switch-argument är inte ett heltal"
3506
3507 #: c-typeck.c:6496
3508 msgid "`long' switch expression not converted to `int' in ISO C"
3509 msgstr ""
3510
3511 #: c-typeck.c:6537 cp/parser.c:5555
3512 msgid "case label not within a switch statement"
3513 msgstr "case-etikett är inte i en switch-sats"
3514
3515 #: c-typeck.c:6539
3516 msgid "`default' label not within a switch statement"
3517 msgstr "\"default\"-etikett är inte i en switch-sats"
3518
3519 #: c-typeck.c:6691 c-typeck.c:6725
3520 msgid "division by zero"
3521 msgstr ""
3522
3523 #: c-typeck.c:6770 cp/typeck.c:2930
3524 msgid "right shift count is negative"
3525 msgstr "högershiftoperanden är negativ"
3526
3527 #: c-typeck.c:6777 cp/typeck.c:2936
3528 msgid "right shift count >= width of type"
3529 msgstr "högershiftoperanden >= storleken på typen"
3530
3531 #: c-typeck.c:6798 cp/typeck.c:2955
3532 msgid "left shift count is negative"
3533 msgstr "vänstershiftoperanden är negativ"
3534
3535 #: c-typeck.c:6801 cp/typeck.c:2957
3536 msgid "left shift count >= width of type"
3537 msgstr "vänstershiftoperanden >= storleken på typen"
3538
3539 #: c-typeck.c:6822
3540 msgid "shift count is negative"
3541 msgstr "shiftoperanden är negativ"
3542
3543 #: c-typeck.c:6824
3544 msgid "shift count >= width of type"
3545 msgstr "shiftoperanden >= storleken på typen"
3546
3547 #: c-typeck.c:6841 cp/typeck.c:2992
3548 msgid "comparing floating point with == or != is unsafe"
3549 msgstr "jämföra flyttal med == eller != är osäkert"
3550
3551 #: c-typeck.c:6865 c-typeck.c:6871
3552 msgid "ISO C forbids comparison of `void *' with function pointer"
3553 msgstr "ISO C förbjuder jämförelse mellan \"void *\" och funktionspekare"
3554
3555 #: c-typeck.c:6874 c-typeck.c:6914 c-typeck.c:6942
3556 msgid "comparison of distinct pointer types lacks a cast"
3557 msgstr ""
3558
3559 #: c-typeck.c:6888 c-typeck.c:6893 c-typeck.c:6962 c-typeck.c:6967
3560 msgid "comparison between pointer and integer"
3561 msgstr "jämförelse mellan pekare och heltal"
3562
3563 #: c-typeck.c:6909 c-typeck.c:6937
3564 msgid "ISO C forbids ordered comparisons of pointers to functions"
3565 msgstr "ISO C förbjuder ordningsjämförelse på pekare till funktioner"
3566
3567 #: c-typeck.c:6934
3568 msgid "comparison of complete and incomplete pointers"
3569 msgstr "jämförelse av kompletta och inkompletta pekare"
3570
3571 #: c-typeck.c:6950 c-typeck.c:6957
3572 msgid "ordered comparison of pointer with integer zero"
3573 msgstr ""
3574
3575 #: c-typeck.c:6981 cp/typeck.c:3128
3576 msgid "unordered comparison on non-floating point argument"
3577 msgstr ""
3578
3579 #: c-typeck.c:7191
3580 msgid "comparison between signed and unsigned"
3581 msgstr "jämföreslse mellan signed och unsigned"
3582
3583 #: c-typeck.c:7237 cp/typeck.c:3375
3584 msgid "comparison of promoted ~unsigned with constant"
3585 msgstr ""
3586
3587 #: c-typeck.c:7245 cp/typeck.c:3383
3588 msgid "comparison of promoted ~unsigned with unsigned"
3589 msgstr ""
3590
3591 #: calls.c:1838
3592 #, fuzzy
3593 msgid "%Jinlining failed in call to '%F'"
3594 msgstr "inlining misslyckades i anrop av \"%s\""
3595
3596 #: calls.c:1839 calls.c:2211 tree-inline.c:1339 tree-inline.c:1346
3597 msgid "called from here"
3598 msgstr "anropad härifrån"
3599
3600 #: calls.c:2210
3601 #, fuzzy
3602 msgid "%Jcan't inline call to '%F'"
3603 msgstr "kan inte inline:a anrop till \"%s\""
3604
3605 #: calls.c:2219
3606 msgid "ignoring return value of `%D', declared with attribute warn_unused_result"
3607 msgstr ""
3608
3609 #: calls.c:2232
3610 msgid "ignoring return value of function declared with attribute warn_unused_result"
3611 msgstr ""
3612
3613 #: calls.c:2242
3614 msgid "function call has aggregate value"
3615 msgstr ""
3616
3617 #: cfg.c:835
3618 #, c-format
3619 msgid "bb %d on wrong place"
3620 msgstr ""
3621
3622 #: cfg.c:841
3623 #, c-format
3624 msgid "prev_bb of %d should be %d, not %d"
3625 msgstr ""
3626
3627 #: cfg.c:857
3628 #, c-format
3629 msgid "verify_flow_info: Wrong count of block %i %i"
3630 msgstr ""
3631
3632 #: cfg.c:863
3633 #, c-format
3634 msgid "verify_flow_info: Wrong frequency of block %i %i"
3635 msgstr ""
3636
3637 #: cfg.c:871
3638 #, c-format
3639 msgid "verify_flow_info: Duplicate edge %i->%i"
3640 msgstr ""
3641
3642 #: cfg.c:877
3643 #, c-format
3644 msgid "verify_flow_info: Wrong probability of edge %i->%i %i"
3645 msgstr ""
3646
3647 #: cfg.c:883
3648 #, c-format
3649 msgid "verify_flow_info: Wrong count of edge %i->%i %i"
3650 msgstr ""
3651
3652 #: cfg.c:895
3653 #, c-format
3654 msgid "verify_flow_info: Basic block %d succ edge is corrupted"
3655 msgstr ""
3656
3657 #: cfg.c:909 cfgrtl.c:1971
3658 #, c-format
3659 msgid "Wrong amount of branch edges after unconditional jump %i"
3660 msgstr ""
3661
3662 #: cfg.c:917
3663 #, c-format
3664 msgid "basic block %d pred edge is corrupted"
3665 msgstr ""
3666
3667 #: cfg.c:943
3668 #, c-format
3669 msgid "basic block %i edge lists are corrupted"
3670 msgstr ""
3671
3672 #: cfg.c:955
3673 msgid "verify_flow_info failed"
3674 msgstr ""
3675
3676 #: cfgloop.c:1134
3677 #, c-format
3678 msgid "Size of loop %d should be %d, not %d."
3679 msgstr ""
3680
3681 #: cfgloop.c:1153
3682 #, c-format
3683 msgid "Bb %d do not belong to loop %d."
3684 msgstr ""
3685
3686 #: cfgloop.c:1171
3687 #, c-format
3688 msgid "Loop %d's header does not have exactly 2 entries."
3689 msgstr ""
3690
3691 #: cfgloop.c:1179
3692 #, c-format
3693 msgid "Loop %d's latch does not have exactly 1 successor."
3694 msgstr ""
3695
3696 #: cfgloop.c:1184
3697 #, c-format
3698 msgid "Loop %d's latch does not have header as successor."
3699 msgstr ""
3700
3701 #: cfgloop.c:1189
3702 #, c-format
3703 msgid "Loop %d's latch does not belong directly to it."
3704 msgstr ""
3705
3706 #: cfgloop.c:1195
3707 #, c-format
3708 msgid "Loop %d's header does not belong directly to it."
3709 msgstr ""
3710
3711 #: cfgloop.c:1201
3712 #, c-format
3713 msgid "Loop %d's latch is marked as part of irreducible region."
3714 msgstr ""
3715
3716 #: cfgloop.c:1231
3717 #, c-format
3718 msgid "Basic block %d should be marked irreducible."
3719 msgstr ""
3720
3721 #: cfgloop.c:1237
3722 #, c-format
3723 msgid "Basic block %d should not be marked irreducible."
3724 msgstr ""
3725
3726 #: cfgloop.c:1245
3727 #, c-format
3728 msgid "Edge from %d to %d should be marked irreducible."
3729 msgstr ""
3730
3731 #: cfgloop.c:1252
3732 #, c-format
3733 msgid "Edge from %d to %d should not be marked irreducible."
3734 msgstr ""
3735
3736 #: cfgrtl.c:1877
3737 #, c-format
3738 msgid "end insn %d for block %d not found in the insn stream"
3739 msgstr ""
3740
3741 #: cfgrtl.c:1891
3742 #, c-format
3743 msgid "insn %d is in multiple basic blocks (%d and %d)"
3744 msgstr ""
3745
3746 #: cfgrtl.c:1903
3747 #, c-format
3748 msgid "head insn %d for block %d not found in the insn stream"
3749 msgstr ""
3750
3751 #: cfgrtl.c:1925
3752 msgid "verify_flow_info: REG_BR_PROB does not match cfg %wi %i"
3753 msgstr ""
3754
3755 #: cfgrtl.c:1953
3756 #, c-format
3757 msgid "Missing REG_EH_REGION note in the end of bb %i"
3758 msgstr ""
3759
3760 #: cfgrtl.c:1961
3761 #, c-format
3762 msgid "Too many outgoing branch edges from bb %i"
3763 msgstr ""
3764
3765 #: cfgrtl.c:1966
3766 #, c-format
3767 msgid "Fallthru edge after unconditional jump %i"
3768 msgstr ""
3769
3770 #: cfgrtl.c:1977
3771 #, fuzzy, c-format
3772 msgid "Wrong amount of branch edges after conditional jump %i"
3773 msgstr "Föredra hopp framför villkorlig körning"
3774
3775 #: cfgrtl.c:1982
3776 #, c-format
3777 msgid "Call edges for non-call insn in bb %i"
3778 msgstr ""
3779
3780 #: cfgrtl.c:1991
3781 #, c-format
3782 msgid "Abnormal edges for no purpose in bb %i"
3783 msgstr ""
3784
3785 #: cfgrtl.c:2001
3786 #, c-format
3787 msgid "insn %d inside basic block %d but block_for_insn is NULL"
3788 msgstr ""
3789
3790 #: cfgrtl.c:2005
3791 #, c-format
3792 msgid "insn %d inside basic block %d but block_for_insn is %i"
3793 msgstr ""
3794
3795 #: cfgrtl.c:2019 cfgrtl.c:2029
3796 #, c-format
3797 msgid "NOTE_INSN_BASIC_BLOCK is missing for block %d"
3798 msgstr ""
3799
3800 #: cfgrtl.c:2042
3801 #, c-format
3802 msgid "NOTE_INSN_BASIC_BLOCK %d in middle of basic block %d"
3803 msgstr ""
3804
3805 #: cfgrtl.c:2052
3806 #, c-format
3807 msgid "in basic block %d:"
3808 msgstr ""
3809
3810 #: cfgrtl.c:2053
3811 msgid "flow control insn inside a basic block"
3812 msgstr ""
3813
3814 #: cfgrtl.c:2099
3815 #, c-format
3816 msgid "missing barrier after block %i"
3817 msgstr ""
3818
3819 #: cfgrtl.c:2112
3820 #, c-format
3821 msgid "verify_flow_info: Incorrect blocks for fallthru %i->%i"
3822 msgstr ""
3823
3824 #: cfgrtl.c:2127
3825 #, c-format
3826 msgid "verify_flow_info: Incorrect fallthru %i->%i"
3827 msgstr ""
3828
3829 #: cfgrtl.c:2129
3830 msgid "wrong insn in the fallthru edge"
3831 msgstr ""
3832
3833 #: cfgrtl.c:2146
3834 msgid "basic blocks not laid down consecutively"
3835 msgstr ""
3836
3837 #: cfgrtl.c:2171
3838 msgid "insn outside basic block"
3839 msgstr ""
3840
3841 #: cfgrtl.c:2179
3842 msgid "return not followed by barrier"
3843 msgstr ""
3844
3845 #: cfgrtl.c:2186
3846 #, c-format
3847 msgid "number of bb notes in insn chain (%d) != n_basic_blocks (%d)"
3848 msgstr ""
3849
3850 #: cgraph.c:161
3851 #, fuzzy
3852 msgid "function body not available"
3853 msgstr "funktion \"%s\" kan inte deklareras som \"mutable\""
3854
3855 #: cgraph.c:163 cgraphunit.c:340
3856 msgid "redefined extern inline functions are not considered for inlining"
3857 msgstr ""
3858
3859 #: cgraph.c:166 cgraphunit.c:345
3860 #, fuzzy
3861 msgid "function not considered for inlining"
3862 msgstr "funktion \"%s\" kan inte deklareras som \"mutable\""
3863
3864 #: cgraph.c:168 cgraphunit.c:343
3865 #, fuzzy
3866 msgid "function not inlinable"
3867 msgstr "funktion \"%s\" kan inte deklareras som \"mutable\""
3868
3869 #: cgraph.c:476
3870 msgid "%D renamed after being referenced in assembly"
3871 msgstr ""
3872
3873 #: cgraphunit.c:1041
3874 msgid "--param large-function-growth limit reached"
3875 msgstr ""
3876
3877 #: cgraphunit.c:1054
3878 msgid "--param large-function-growth limit reached while inlining the caller"
3879 msgstr ""
3880
3881 #: cgraphunit.c:1119
3882 msgid "--param max-inline-insns-single limit reached"
3883 msgstr ""
3884
3885 #: cgraphunit.c:1143
3886 msgid "--param max-inline-insns-single limit reached after inlining into the callee"
3887 msgstr ""
3888
3889 #: cgraphunit.c:1220
3890 msgid "--param inline-unit-growth limit reached"
3891 msgstr ""
3892
3893 #: cgraphunit.c:1292 cgraphunit.c:1436
3894 msgid "recursive inlining"
3895 msgstr ""
3896
3897 #: collect2.c:406
3898 msgid "internal error"
3899 msgstr "internt fel"
3900
3901 #: collect2.c:894
3902 msgid "no arguments"
3903 msgstr "inga argument"
3904
3905 #: collect2.c:1226 collect2.c:1374 collect2.c:1409
3906 #, c-format
3907 msgid "fopen %s"
3908 msgstr "fopen %s"
3909
3910 #: collect2.c:1229 collect2.c:1379 collect2.c:1412
3911 #, c-format
3912 msgid "fclose %s"
3913 msgstr "fclose %s"
3914
3915 #: collect2.c:1238
3916 #, c-format
3917 msgid "collect2 version %s"
3918 msgstr ""
3919
3920 #: collect2.c:1328
3921 #, c-format
3922 msgid "%d constructor(s) found\n"
3923 msgstr "%d konstruerare hittad(e)\n"
3924
3925 #: collect2.c:1329
3926 #, c-format
3927 msgid "%d destructor(s)  found\n"
3928 msgstr "%d destruerare  hittad(e)\n"
3929
3930 #: collect2.c:1330
3931 #, c-format
3932 msgid "%d frame table(s) found\n"
3933 msgstr ""
3934
3935 #: collect2.c:1472
3936 #, c-format
3937 msgid "%s terminated with signal %d [%s]%s"
3938 msgstr "%s terminerade med signal %d [%s]%s"
3939
3940 #: collect2.c:1490
3941 #, c-format
3942 msgid "%s returned %d exit status"
3943 msgstr "%s returnerade avslutningsstatus %d"
3944
3945 #: collect2.c:1515
3946 #, c-format
3947 msgid "[cannot find %s]"
3948 msgstr "[kan inte hitta %s]"
3949
3950 #: collect2.c:1530
3951 #, c-format
3952 msgid "cannot find `%s'"
3953 msgstr "kan inte hitta \"%s\""
3954
3955 #: collect2.c:1541 collect2.c:1544
3956 #, c-format
3957 msgid "redirecting stdout: %s"
3958 msgstr "omdirigerar stdout: %s"
3959
3960 #: collect2.c:1583
3961 #, c-format
3962 msgid "[Leaving %s]\n"
3963 msgstr "[Lämnar %s]\n"
3964
3965 #: collect2.c:1803
3966 #, c-format
3967 msgid ""
3968 "\n"
3969 "write_c_file - output name is %s, prefix is %s\n"
3970 msgstr ""
3971
3972 #: collect2.c:2007
3973 msgid "cannot find `nm'"
3974 msgstr "kan inte hitta \"nm\""
3975
3976 #: collect2.c:2017 collect2.c:2446
3977 msgid "pipe"
3978 msgstr "rör"
3979
3980 #: collect2.c:2021 collect2.c:2450
3981 msgid "fdopen"
3982 msgstr "fdopen"
3983
3984 #: collect2.c:2047 collect2.c:2476
3985 #, c-format
3986 msgid "dup2 %d 1"
3987 msgstr "dup2 %d 1"
3988
3989 #: collect2.c:2050 collect2.c:2053 collect2.c:2066 collect2.c:2479
3990 #: collect2.c:2482 collect2.c:2495
3991 #, c-format
3992 msgid "close %d"
3993 msgstr "close %d"
3994
3995 #: collect2.c:2056 collect2.c:2485
3996 #, c-format
3997 msgid "execv %s"
3998 msgstr "execv %s"
3999
4000 #: collect2.c:2110
4001 #, c-format
4002 msgid "init function found in object %s"
4003 msgstr ""
4004
4005 #: collect2.c:2118
4006 #, c-format
4007 msgid "fini function found in object %s"
4008 msgstr ""
4009
4010 #: collect2.c:2141 collect2.c:2534
4011 msgid "fclose"
4012 msgstr "fclose"
4013
4014 #: collect2.c:2183
4015 #, c-format
4016 msgid "unable to open file '%s'"
4017 msgstr "kan inte öppna fil \"%s\""
4018
4019 #: collect2.c:2185
4020 #, c-format
4021 msgid "unable to stat file '%s'"
4022 msgstr ""
4023
4024 #: collect2.c:2191
4025 #, c-format
4026 msgid "unable to mmap file '%s'"
4027 msgstr "kan inte göra mmap på fil \"%s\""
4028
4029 #: collect2.c:2337
4030 msgid "not found\n"
4031 msgstr "hittades inte\n"
4032
4033 #: collect2.c:2339 collect2.c:2513
4034 #, c-format
4035 msgid "dynamic dependency %s not found"
4036 msgstr ""
4037
4038 #: collect2.c:2358
4039 #, c-format
4040 msgid "bad magic number in file '%s'"
4041 msgstr "felaktigt magiskt nummer i fil \"%s\""
4042
4043 #: collect2.c:2380
4044 msgid "dynamic dependencies.\n"
4045 msgstr "dynamiskt beroende.\n"
4046
4047 #: collect2.c:2437
4048 msgid "cannot find `ldd'"
4049 msgstr "kan inte hitta \"ldd\""
4050
4051 #: collect2.c:2498
4052 msgid ""
4053 "\n"
4054 "ldd output with constructors/destructors.\n"
4055 msgstr ""
4056
4057 #: collect2.c:2525
4058 #, c-format
4059 msgid "unable to open dynamic dependency '%s'"
4060 msgstr ""
4061
4062 #: collect2.c:2685
4063 #, c-format
4064 msgid "%s: not a COFF file"
4065 msgstr "%s: är inte en COFF-fil"
4066
4067 #: collect2.c:2805
4068 #, c-format
4069 msgid "%s: cannot open as COFF file"
4070 msgstr "%s: kan inte öppna som COFF-fil"
4071
4072 #: collect2.c:2860
4073 #, fuzzy, c-format
4074 msgid "library lib%s not found"
4075 msgstr "Hittade inte bibliotek lib%s"
4076
4077 #: combine.c:13038
4078 #, c-format
4079 msgid ""
4080 ";; Combiner statistics: %d attempts, %d substitutions (%d requiring new space),\n"
4081 ";; %d successes.\n"
4082 "\n"
4083 msgstr ""
4084
4085 #: combine.c:13047
4086 #, c-format
4087 msgid ""
4088 "\n"
4089 ";; Combiner totals: %d attempts, %d substitutions (%d requiring new space),\n"
4090 ";; %d successes.\n"
4091 msgstr ""
4092
4093 #: convert.c:70
4094 msgid "cannot convert to a pointer type"
4095 msgstr "kan inte konvertera till en pekartyp"
4096
4097 #: convert.c:267
4098 msgid "pointer value used where a floating point value was expected"
4099 msgstr ""
4100
4101 #: convert.c:271
4102 msgid "aggregate value used where a float was expected"
4103 msgstr ""
4104
4105 #: convert.c:296
4106 msgid "conversion to incomplete type"
4107 msgstr ""
4108
4109 #: convert.c:600 convert.c:678
4110 msgid "can't convert between vector values of different size"
4111 msgstr ""
4112
4113 #: convert.c:606
4114 msgid "aggregate value used where an integer was expected"
4115 msgstr ""
4116
4117 #: convert.c:657 f/com.c:1101
4118 msgid "pointer value used where a complex was expected"
4119 msgstr ""
4120
4121 #: convert.c:661 f/com.c:1103
4122 msgid "aggregate value used where a complex was expected"
4123 msgstr ""
4124
4125 #: convert.c:684
4126 msgid "can't convert value to a vector"
4127 msgstr ""
4128
4129 #: coverage.c:164
4130 #, fuzzy, c-format
4131 msgid "`%s' is not a gcov data file"
4132 msgstr "\"%s\" är inte ett giltigt filnamn"
4133
4134 #: coverage.c:175
4135 #, c-format
4136 msgid "`%s' is version `%.4s', expected version `%.4s'"
4137 msgstr ""
4138
4139 #: coverage.c:255 coverage.c:263
4140 #, c-format
4141 msgid "coverage mismatch for function %u while reading execution counters."
4142 msgstr ""
4143
4144 #: coverage.c:257 coverage.c:340
4145 #, c-format
4146 msgid "checksum is %x instead of %x"
4147 msgstr ""
4148
4149 #: coverage.c:265 coverage.c:348
4150 #, c-format
4151 msgid "number of counters is %d instead of %d"
4152 msgstr ""
4153
4154 #: coverage.c:271
4155 #, fuzzy, c-format
4156 msgid "cannot merge separate %s counters for function %u"
4157 msgstr "kan inte deklarera en statisk funktion i en annan funktion"
4158
4159 #: coverage.c:296
4160 #, fuzzy, c-format
4161 msgid "`%s' has overflowed"
4162 msgstr "parsestack överfull"
4163
4164 #: coverage.c:296
4165 #, fuzzy, c-format
4166 msgid "`%s' is corrupted"
4167 msgstr "tredje argumentet till \"%s\" är inte länge rekommenderat"
4168
4169 #: coverage.c:319
4170 #, c-format
4171 msgid "file %s not found, execution counts assumed to be zero"
4172 msgstr ""
4173
4174 #: coverage.c:329
4175 #, fuzzy, c-format
4176 msgid "no coverage for function '%s' found."
4177 msgstr "ogiltig lagringsklass för funktion \"%s\""
4178
4179 #: coverage.c:337 coverage.c:345
4180 #, c-format
4181 msgid "coverage mismatch for function '%s' while reading counter '%s'."
4182 msgstr ""
4183
4184 #: coverage.c:493
4185 #, fuzzy, c-format
4186 msgid "cannot open %s"
4187 msgstr "kan inte öppna %s"
4188
4189 #: coverage.c:528
4190 #, fuzzy, c-format
4191 msgid "error writing `%s'"
4192 msgstr "fel vid skrivning till %s"
4193
4194 #. XXX should be DL_SORRY
4195 #: cppcharset.c:653
4196 #, fuzzy, c-format
4197 msgid "conversion from %s to %s not supported by iconv"
4198 msgstr "konveretering från NaN till unsigned int"
4199
4200 #: cppcharset.c:656
4201 msgid "iconv_open"
4202 msgstr ""
4203
4204 #. XXX should be DL_SORRY
4205 #: cppcharset.c:664
4206 #, c-format
4207 msgid "no iconv implementation, cannot convert from %s to %s"
4208 msgstr ""
4209
4210 #: cppcharset.c:808
4211 msgid "universal character names are only valid in C++ and C99"
4212 msgstr ""
4213
4214 #: cppcharset.c:811
4215 #, fuzzy, c-format
4216 msgid "the meaning of '\\%c' is different in traditional C"
4217 msgstr "semantiken för \"\\%c\" varierar med -traditional"
4218
4219 #: cppcharset.c:837
4220 #, c-format
4221 msgid "incomplete universal character name %.*s"
4222 msgstr ""
4223
4224 #: cppcharset.c:849
4225 #, fuzzy, c-format
4226 msgid "%.*s is not a valid universal character"
4227 msgstr "\"%s\" är inte i början av deklarationen"
4228
4229 #: cppcharset.c:859
4230 #, c-format
4231 msgid "universal character %.*s is not valid in an identifier"
4232 msgstr ""
4233
4234 #: cppcharset.c:863
4235 #, c-format
4236 msgid "universal character %.*s is not valid at the start of an identifier"
4237 msgstr ""
4238
4239 #: cppcharset.c:898
4240 #, fuzzy
4241 msgid "converting UCN to source character set"
4242 msgstr "kan inte konvertera till en pekartyp"
4243
4244 #: cppcharset.c:902
4245 #, fuzzy
4246 msgid "converting UCN to execution character set"
4247 msgstr "kan inte konvertera till en pekartyp"
4248
4249 #: cppcharset.c:967
4250 #, fuzzy
4251 msgid "the meaning of '\\x' is different in traditional C"
4252 msgstr "semantiken för \"\\x\" varierar med -traditional"
4253
4254 #: cppcharset.c:984 f/lex.c:580
4255 msgid "\\x used with no following hex digits"
4256 msgstr ""
4257
4258 #: cppcharset.c:991
4259 msgid "hex escape sequence out of range"
4260 msgstr ""
4261
4262 #: cppcharset.c:1030
4263 msgid "octal escape sequence out of range"
4264 msgstr ""
4265
4266 #: cppcharset.c:1098
4267 #, fuzzy
4268 msgid "the meaning of '\\a' is different in traditional C"
4269 msgstr "semantiken för \"\\a\" varierar med  -traditional"
4270
4271 #: cppcharset.c:1105
4272 #, c-format
4273 msgid "non-ISO-standard escape sequence, '\\%c'"
4274 msgstr ""
4275
4276 #: cppcharset.c:1113
4277 #, c-format
4278 msgid "unknown escape sequence '\\%c'"
4279 msgstr "okänd escape-sekvens \"\\%c\""
4280
4281 #: cppcharset.c:1116
4282 #, fuzzy, c-format
4283 msgid "unknown escape sequence: '\\%03o'"
4284 msgstr "okänd escape-sekvens \"\\%c\""
4285
4286 #: cppcharset.c:1122
4287 #, fuzzy
4288 msgid "converting escape sequence to execution character set"
4289 msgstr "escape-sekvens ryms ej i ett tecken"
4290
4291 #: cppcharset.c:1181
4292 msgid "converting to execution character set"
4293 msgstr ""
4294
4295 #: cppcharset.c:1244 cppcharset.c:1307
4296 #, fuzzy
4297 msgid "character constant too long for its type"
4298 msgstr "teckenkonstant för lång"
4299
4300 #: cppcharset.c:1247
4301 msgid "multi-character character constant"
4302 msgstr "flerteckens teckenkonstant"
4303
4304 #: cppcharset.c:1339
4305 msgid "empty character constant"
4306 msgstr "tom teckenkonstant"
4307
4308 #: cppcharset.c:1378
4309 #, fuzzy, c-format
4310 msgid "failure to convert %s to %s"
4311 msgstr "kunde inte öppna dump-fil \"%s\""
4312
4313 #: cpperror.c:110 diagnostic.def:5
4314 msgid "warning: "
4315 msgstr "varning: "
4316
4317 #: cpperror.c:112
4318 msgid "internal error: "
4319 msgstr "internt fel: "
4320
4321 #: cpperror.c:174
4322 #, fuzzy
4323 msgid "stdout"
4324 msgstr "struct"
4325
4326 #: cppexp.c:192
4327 #, fuzzy
4328 msgid "too many decimal points in number"
4329 msgstr "för många decimalpunker i flyttalskonstant"
4330
4331 #: cppexp.c:212
4332 #, fuzzy, c-format
4333 msgid "invalid digit \"%c\" in octal constant"
4334 msgstr "ogiltigt suffix på heltalskonstant"
4335
4336 #: cppexp.c:218
4337 #, fuzzy
4338 msgid "use of C99 hexadecimal floating constant"
4339 msgstr "för många decimalpunker i flyttalskonstant"
4340
4341 #: cppexp.c:227
4342 #, fuzzy
4343 msgid "exponent has no digits"
4344 msgstr "numerisk kostant utan siffror"
4345
4346 #: cppexp.c:234
4347 msgid "hexadecimal floating constants require an exponent"
4348 msgstr ""
4349
4350 #: cppexp.c:240
4351 #, fuzzy, c-format
4352 msgid "invalid suffix \"%.*s\" on floating constant"
4353 msgstr "både suffix 'f' och 'l' på flyttalskonstant"
4354
4355 #: cppexp.c:250 cppexp.c:275
4356 #, fuzzy, c-format
4357 msgid "traditional C rejects the \"%.*s\" suffix"
4358 msgstr "traditionell C stödjer inte suffixet 'f'"
4359
4360 #: cppexp.c:261
4361 #, fuzzy, c-format
4362 msgid "invalid suffix \"%.*s\" on integer constant"
4363 msgstr "ogiltigt suffix på heltalskonstant"
4364
4365 #: cppexp.c:283
4366 #, fuzzy
4367 msgid "use of C99 long long integer constant"
4368 msgstr "ISO C89 förbjuder long long integer konstanter"
4369
4370 #: cppexp.c:290
4371 msgid "imaginary constants are a GCC extension"
4372 msgstr ""
4373
4374 #: cppexp.c:376
4375 #, fuzzy
4376 msgid "integer constant is too large for its type"
4377 msgstr "heltalskonstant är större än maximala värdet för sin typ"
4378
4379 #: cppexp.c:388
4380 msgid "integer constant is so large that it is unsigned"
4381 msgstr ""
4382
4383 #: cppexp.c:470
4384 msgid "missing ')' after \"defined\""
4385 msgstr "saknar ')' efter \"defined\""
4386
4387 #: cppexp.c:477
4388 msgid "operator \"defined\" requires an identifier"
4389 msgstr ""
4390
4391 #: cppexp.c:485
4392 #, c-format
4393 msgid "(\"%s\" is an alternative token for \"%s\" in C++)"
4394 msgstr ""
4395
4396 #: cppexp.c:495
4397 msgid "this use of \"defined\" may not be portable"
4398 msgstr ""
4399
4400 #: cppexp.c:531
4401 #, fuzzy
4402 msgid "floating constant in preprocessor expression"
4403 msgstr "flyttalsspill i uttryck"
4404
4405 #: cppexp.c:537
4406 #, fuzzy
4407 msgid "imaginary number in preprocessor expression"
4408 msgstr "ogiltig användning av void-uttryck"
4409
4410 #: cppexp.c:582
4411 #, c-format
4412 msgid "\"%s\" is not defined"
4413 msgstr "\"%s\" är inte definierad"
4414
4415 #: cppexp.c:714 cppexp.c:743
4416 #, fuzzy, c-format
4417 msgid "missing binary operator before token \"%s\""
4418 msgstr "saknar mellanrum efter nummer \"%.*s\""
4419
4420 #: cppexp.c:734
4421 #, fuzzy, c-format
4422 msgid "token \"%s\" is not valid in preprocessor expressions"
4423 msgstr "\"%s\" är inte ett giltigt filnamn"
4424
4425 #: cppexp.c:753
4426 msgid "void expression between '(' and ')'"
4427 msgstr ""
4428
4429 #: cppexp.c:756
4430 #, fuzzy
4431 msgid "#if with no expression"
4432 msgstr "#%s utan argument"
4433
4434 #: cppexp.c:758
4435 #, c-format
4436 msgid "operator '%s' has no right operand"
4437 msgstr ""
4438
4439 #: cppexp.c:784
4440 #, fuzzy
4441 msgid " ':' without preceding '?'"
4442 msgstr "syntaxfel vid token \"%s\""
4443
4444 #: cppexp.c:811
4445 #, fuzzy
4446 msgid "unbalanced stack in #if"
4447 msgstr "obalanserad #endif"
4448
4449 #: cppexp.c:830
4450 #, fuzzy, c-format
4451 msgid "impossible operator '%u'"
4452 msgstr "saknar mellanrum efter nummer \"%.*s\""
4453
4454 #: cppexp.c:922
4455 #, fuzzy
4456 msgid "missing ')' in expression"
4457 msgstr "heltalsspill i uttryck"
4458
4459 #: cppexp.c:943
4460 msgid "'?' without following ':'"
4461 msgstr ""
4462
4463 #: cppexp.c:953
4464 msgid "integer overflow in preprocessor expression"
4465 msgstr ""
4466
4467 #: cppexp.c:958
4468 #, fuzzy
4469 msgid "missing '(' in expression"
4470 msgstr "heltalsspill i uttryck"
4471
4472 #: cppexp.c:990
4473 #, c-format
4474 msgid "the left operand of \"%s\" changes sign when promoted"
4475 msgstr ""
4476
4477 #: cppexp.c:995
4478 #, c-format
4479 msgid "the right operand of \"%s\" changes sign when promoted"
4480 msgstr ""
4481
4482 #: cppexp.c:1353
4483 msgid "comma operator in operand of #if"
4484 msgstr ""
4485
4486 #: cppexp.c:1484
4487 msgid "division by zero in #if"
4488 msgstr ""
4489
4490 #: cppfiles.c:370
4491 msgid "NULL directory in find_file"
4492 msgstr ""
4493
4494 #: cppfiles.c:397
4495 msgid "one or more PCH files were found, but they were invalid"
4496 msgstr ""
4497
4498 #: cppfiles.c:400
4499 msgid "use -Winvalid-pch for more information"
4500 msgstr ""
4501
4502 #: cppfiles.c:458
4503 #, c-format
4504 msgid "%s is a block device"
4505 msgstr "%s är en blockenhet"
4506
4507 #: cppfiles.c:475
4508 #, c-format
4509 msgid "%s is too large"
4510 msgstr "%s är för stor"
4511
4512 #: cppfiles.c:510
4513 #, c-format
4514 msgid "%s is shorter than expected"
4515 msgstr "%s är kortare än förväntat"
4516
4517 #: cppfiles.c:696
4518 #, c-format
4519 msgid "no include path in which to search for %s"
4520 msgstr ""
4521
4522 #: cppfiles.c:956
4523 msgid "Multiple include guards may be useful for:\n"
4524 msgstr ""
4525
4526 #: cppinit.c:387
4527 #, fuzzy
4528 msgid "cppchar_t must be an unsigned type"
4529 msgstr "predikat måste vara en identifierare"
4530
4531 #: cppinit.c:391
4532 #, c-format
4533 msgid "preprocessor arithmetic has maximum precision of %lu bits; target requires %lu bits"
4534 msgstr ""
4535
4536 #: cppinit.c:398
4537 msgid "CPP arithmetic must be at least as precise as a target int"
4538 msgstr ""
4539
4540 #: cppinit.c:401
4541 msgid "target char is less than 8 bits wide"
4542 msgstr ""
4543
4544 #: cppinit.c:405
4545 msgid "target wchar_t is narrower than target char"
4546 msgstr ""
4547
4548 #: cppinit.c:409
4549 msgid "target int is narrower than target char"
4550 msgstr ""
4551
4552 #: cppinit.c:414
4553 msgid "CPP half-integer narrower than CPP character"
4554 msgstr ""
4555
4556 #: cppinit.c:418
4557 #, c-format
4558 msgid "CPP on this host cannot handle wide character constants over %lu bits, but the target requires %lu bits"
4559 msgstr ""
4560
4561 #: cpplex.c:410
4562 msgid "null character(s) ignored"
4563 msgstr ""
4564
4565 #: cpplex.c:445
4566 msgid "'$' in identifier or number"
4567 msgstr ""
4568
4569 #: cpplex.c:492
4570 #, c-format
4571 msgid "attempt to use poisoned \"%s\""
4572 msgstr "försök att använda förgiftad \"%s\""
4573
4574 #: cpplex.c:500
4575 msgid "__VA_ARGS__ can only appear in the expansion of a C99 variadic macro"
4576 msgstr ""
4577
4578 #: cpplex.c:596
4579 msgid "null character(s) preserved in literal"
4580 msgstr ""
4581
4582 #: cpplex.c:919
4583 msgid "unterminated comment"
4584 msgstr "ej avslutad kommentar"
4585
4586 #: cpplex.c:930
4587 #, fuzzy
4588 msgid "C++ style comments are not allowed in ISO C90"
4589 msgstr "C++ kommentarer tillåts inte av ISO C89"
4590
4591 #: cpplex.c:932
4592 msgid "(this will be reported only once per input file)"
4593 msgstr ""
4594
4595 #: cpplex.c:937
4596 msgid "multi-line comment"
4597 msgstr ""
4598
4599 #: cpplex.c:1201
4600 #, fuzzy, c-format
4601 msgid "unspellable token %s"
4602 msgstr "kan inte öppna fil \"%s\""
4603
4604 #: cpplib.c:218
4605 #, c-format
4606 msgid "extra tokens at end of #%s directive"
4607 msgstr ""
4608
4609 #: cpplib.c:304
4610 #, c-format
4611 msgid "#%s is a GCC extension"
4612 msgstr "#%s är en GCC-utvidgning"
4613
4614 #: cpplib.c:316
4615 msgid "suggest not using #elif in traditional C"
4616 msgstr ""
4617
4618 #: cpplib.c:319
4619 #, c-format
4620 msgid "traditional C ignores #%s with the # indented"
4621 msgstr "traditionell C ignorerar #%s dör tecknet # är indenterat"
4622
4623 #: cpplib.c:323
4624 #, c-format
4625 msgid "suggest hiding #%s from traditional C with an indented #"
4626 msgstr ""
4627
4628 #: cpplib.c:345
4629 msgid "embedding a directive within macro arguments is not portable"
4630 msgstr ""
4631
4632 #: cpplib.c:365
4633 #, fuzzy
4634 msgid "style of line directive is a GCC extension"
4635 msgstr "#%s är en GCC-utvidgning"
4636
4637 #: cpplib.c:415
4638 #, c-format
4639 msgid "invalid preprocessing directive #%s"
4640 msgstr ""
4641
4642 #: cpplib.c:484
4643 msgid "\"defined\" cannot be used as a macro name"
4644 msgstr ""
4645
4646 #: cpplib.c:490
4647 #, c-format
4648 msgid "\"%s\" cannot be used as a macro name as it is an operator in C++"
4649 msgstr ""
4650
4651 #: cpplib.c:493
4652 #, c-format
4653 msgid "no macro name given in #%s directive"
4654 msgstr ""
4655
4656 #: cpplib.c:496
4657 msgid "macro names must be identifiers"
4658 msgstr ""
4659
4660 #: cpplib.c:537
4661 #, c-format
4662 msgid "undefining \"%s\""
4663 msgstr ""
4664
4665 #: cpplib.c:609
4666 msgid "missing terminating > character"
4667 msgstr "saknar avslutande tecken >"
4668
4669 #: cpplib.c:662
4670 #, c-format
4671 msgid "#%s expects \"FILENAME\" or <FILENAME>"
4672 msgstr ""
4673
4674 #: cpplib.c:685
4675 msgid "#include nested too deeply"
4676 msgstr "#include nästlad för djupt"
4677
4678 #: cpplib.c:723
4679 msgid "#include_next in primary source file"
4680 msgstr ""
4681
4682 #: cpplib.c:749
4683 #, c-format
4684 msgid "invalid flag \"%s\" in line directive"
4685 msgstr "ogiltigt flagga \"%s\" i line-direktiv"
4686
4687 #: cpplib.c:794
4688 #, c-format
4689 msgid "\"%s\" after #line is not a positive integer"
4690 msgstr "\"%s\" efter #line är inte ett positivt heltal"
4691
4692 #: cpplib.c:800
4693 msgid "line number out of range"
4694 msgstr "radnummer utanför möjligt intervall"
4695
4696 #: cpplib.c:812 cpplib.c:885
4697 #, c-format
4698 msgid "\"%s\" is not a valid filename"
4699 msgstr "\"%s\" är inte ett giltigt filnamn"
4700
4701 #: cpplib.c:847
4702 #, fuzzy, c-format
4703 msgid "\"%s\" after # is not a positive integer"
4704 msgstr "\"%s\" efter #line är inte ett positivt heltal"
4705
4706 #: cpplib.c:947
4707 #, fuzzy
4708 msgid "invalid #ident directive"
4709 msgstr "ogiltig #indent"
4710
4711 #: cpplib.c:1027
4712 #, c-format
4713 msgid "registering \"%s\" as both a pragma and a pragma namespace"
4714 msgstr ""
4715
4716 #: cpplib.c:1030
4717 #, fuzzy, c-format
4718 msgid "#pragma %s %s is already registered"
4719 msgstr "Klass \"%s\" finns redan"
4720
4721 #: cpplib.c:1033
4722 #, c-format
4723 msgid "#pragma %s is already registered"
4724 msgstr ""
4725
4726 #: cpplib.c:1175
4727 msgid "#pragma once in main file"
4728 msgstr "#pragma once i huvudfil"
4729
4730 #: cpplib.c:1198
4731 msgid "invalid #pragma GCC poison directive"
4732 msgstr "ogiltigt GCC-direktiv #pragma poison"
4733
4734 #: cpplib.c:1207
4735 #, c-format
4736 msgid "poisoning existing macro \"%s\""
4737 msgstr "förgiftar existerande makro \"%s\""
4738
4739 #: cpplib.c:1228
4740 msgid "#pragma system_header ignored outside include file"
4741 msgstr ""
4742
4743 #: cpplib.c:1252
4744 #, fuzzy, c-format
4745 msgid "cannot find source file %s"
4746 msgstr "kan inte hitta källfil %s"
4747
4748 #: cpplib.c:1256
4749 #, c-format
4750 msgid "current file is older than %s"
4751 msgstr "aktuell fil är äldre än %s"
4752
4753 #: cpplib.c:1370
4754 msgid "_Pragma takes a parenthesized string literal"
4755 msgstr ""
4756
4757 #: cpplib.c:1448
4758 msgid "#else without #if"
4759 msgstr "#else utan #if"
4760
4761 #: cpplib.c:1453
4762 msgid "#else after #else"
4763 msgstr "#else efter #else"
4764
4765 #: cpplib.c:1481
4766 msgid "#elif without #if"
4767 msgstr "#elif utan #if"
4768
4769 #: cpplib.c:1486
4770 msgid "#elif after #else"
4771 msgstr "#elif efter #else"
4772
4773 #: cpplib.c:1516
4774 msgid "#endif without #if"
4775 msgstr "#endif utan #if"
4776
4777 #: cpplib.c:1593
4778 msgid "missing '(' after predicate"
4779 msgstr "saknas '(' efter predikat"
4780
4781 #: cpplib.c:1608
4782 msgid "missing ')' to complete answer"
4783 msgstr "saknas ')' för att avsluta svaret"
4784
4785 #: cpplib.c:1628
4786 msgid "predicate's answer is empty"
4787 msgstr "predikatets svar är tomt"
4788
4789 #: cpplib.c:1655
4790 msgid "assertion without predicate"
4791 msgstr ""
4792
4793 #: cpplib.c:1657
4794 msgid "predicate must be an identifier"
4795 msgstr "predikat måste vara en identifierare"