OSDN Git Service

* be.po, ca.po, da.po, de.po, el.po, es.po, fr.po, ja.po, nl.po,
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / po / da.po
1 # Danish version of GCC strings.
2 # Copyright (C) 2002, 03, 04 Free Software Foundation, Inc.
3 # Ole Laursen <olau@hardworking.dk>, 2001, 02, 03, 04.
4 #
5 # Konventioner:
6 #
7 # ABI -> binær grænseflade
8 # ANSI -> (har jeg tilladt mig at opdatere til (modsvarer Info-hjælpen)) ISO
9 # access -> tilgangs-
10 # aggregate -> en variabel af en sammensat type (fx struct, class)
11 # ambigeous -> tvetydig
12 # arg, argument -> parameter (for ikke at blande sammen med diskussionsargument)
13 # array -> tabel
14 # assembler -> maskinkodeoversætter
15 # assertion -> postulat
16 # attribute -> egenskab
17 # base class -> stamklasse
18 # basic block -> basisblok (funktioner deles op i disse under oversættelsen)
19 # braces -> krøllede paranteser
20 # braced-group -> sætningsblok
21 # branch -> forgrening
22 # buffer -> mellemlager
23 # cast -> typetildeling, omtvingelse af typen
24 # con-/destructor -> kon-/destruktionsfunktion
25 # conflicting -> modstridende
26 # convert -> konvertere, omdanne
27 # declared -> erklæret
28 # defaults to -> antages at være
29 # dereference -> følge
30 # discard -> fjerne
31 # discard -> kassere
32 # driver -> styringsprogram
33 # duplicate -> optræder mere end én gang; mangfoldiggøre
34 # edge list -> kantliste
35 # elt -> udtrykstræ
36 # endian -> endet (fx storendet, lillendet)
37 # endianness -> endethed
38 # exception handling -> håndtering af undtagelser
39 # excess -> for mange
40 # expansion -> udfoldning
41 # extra -> (ret ofte) overskydende
42 # floating point -> kommatal
43 # formals -> parametre
44 # format string -> formateringsstreng
45 # forward -> forhånd (f.eks. forhåndserklæring)
46 # frame table -> rammetabel
47 # friend -> ven(ne-)
48 # gp (general purpose) register -> alment register (havde først brug- med, med det er overflødigt)
49 # hard register -> hardware-register
50 # have no effect -> udvirker intet
51 # identifier -> kaldenavn
52 # incompatible -> uforenelig, passer ikke
53 # incomplete -> ufuldstændig
54 # initialize -> tildele startværdi, klargøre
55 # initializer -> startværdi
56 # initializer list -> klargøringsliste
57 # inline -> integrede, indbygges (eller som reserveret ord: inline)
58 # instance -> instans (fx af en klasse)
59 # issue (fx warnings) -> fremkom med
60 # iterator -> løkkevariabel
61 # junk -> ragelse
62 # keyword -> reserveret ord
63 # label -> etiket
64 # linking -> sammenkædning
65 # lvalue -> venstreværdi
66 # macro -> makro
67 # malformed -> forkert udformet, misdannet
68 # member function/method -> [medlems]funktion (metode i Objective C)
69 # mismatch -> passer ikke med
70 # mmap -> indlæse
71 # modifier, qualifier -> modifikation
72 # multiple inheritance -> multipel nedarvning
73 # newline -> linjeskift
74 # non-numeric -> ikke et tal
75 # null character -> nultegn
76 # null pointer -> nul[-]henvisning
77 # offset -> forskydning
78 # opcodes (til ovenstående) -> instruktioner
79 # out of range -> uden for det gyldige (til tider mulige) interval
80 # overflow -> (til tider) løber over
81 # overlap -> [interval]sammenfald
82 # overloading -> flertydiggørelse
83 # padding -> udfylning
84 # pass -> overbringe (fx parametre), videregive
85 # pointer -> henvisning[svariabel]
86 # preprocessor -> præprocessor
87 # profiling -> profilering
88 # promote -> forfremme
89 # request -> (til tider) forespørgsel
90 # return -> returnerer
91 # schedule -> planlæg
92 # scope -> virkningsfelt
93 # shadowing -> skygger for
94 # shift -> skift
95 # specified -> (oftest) angivet
96 # specifier -> anvisning, angivelse
97 # stab -> stik (?)
98 # statement -> sætning
99 # storage class -> lagringsklasse
100 # strict -> nøje
101 # string -> streng
102 # subscript -> indeks, opslag
103 # target -> mål[arkitektur]
104 # template -> skabelon
105 # thrown -> kastet
106 # token -> symbol
107 # top-level -> øverste niveau
108 # trigraphs ('??%c'-dimser) -> trigrafer
109 # undefine -> glemme definitionen
110 # undefined blahblah -> blahblah er ikke defineret
111 # underscore -> understreg
112 # universal-character-name -> universelt tegn[navn]
113 # unsigned -> uden fortegn
114 # varargs -> variable parameterlister
115 # variadic macro -> makro med vilkårligt antal parametre
116 # variabels -> variabler (med afslutnings-r)
117 # vtable -> virtuel tabel
118 # wide character -> bredtegn
119 # white space -> mellemrum
120 # whitespace -> mellemrum
121 #
122 # Reserverede ord ofte ikke oversat, ej heller er der anbragt ' omkring
123 # (fx unsigned -> unsigned; derimod function -> funktion). Forkortelser
124 # som decl (for declaration) og arg (for argument) er oversat uforkortet
125 # - der er jo masser af plads at tage af.
126 #
127 msgid ""
128 msgstr ""
129 "Project-Id-Version: gcc 3.4-b20040206\n"
130 "Report-Msgid-Bugs-To: http://gcc.gnu.org/bugs.html\n"
131 "POT-Creation-Date: 2005-07-07 10:51-0700\n"
132 "PO-Revision-Date: 2004-10-03 19:17+0200\n"
133 "Last-Translator: Ole Laursen <olau@hardworking.dk>\n"
134 "Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
135 "MIME-Version: 1.0\n"
136 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
137 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
138
139 #: c-decl.c:3701
140 #, fuzzy
141 msgid "<anonymous>"
142 msgstr "<anonym %s>"
143
144 # her er der tale om en signalering
145 #: c-format.c:345 c-format.c:369
146 #, fuzzy
147 msgid "' ' flag"
148 msgstr "' '-flag"
149
150 #: c-format.c:345 c-format.c:369
151 #, fuzzy
152 msgid "the ' ' printf flag"
153 msgstr "'''-printf-flaget"
154
155 #: c-format.c:346 c-format.c:370 c-format.c:408 c-format.c:465
156 #, fuzzy
157 msgid "'+' flag"
158 msgstr "'+'-flag"
159
160 #: c-format.c:346 c-format.c:370 c-format.c:408
161 #, fuzzy
162 msgid "the '+' printf flag"
163 msgstr "'''-printf-flaget"
164
165 #: c-format.c:347 c-format.c:371 c-format.c:409 c-format.c:441
166 #, fuzzy
167 msgid "'#' flag"
168 msgstr "'#'-flag"
169
170 #: c-format.c:347 c-format.c:371 c-format.c:409
171 #, fuzzy
172 msgid "the '#' printf flag"
173 msgstr "'''-printf-flaget"
174
175 #: c-format.c:348 c-format.c:372 c-format.c:439
176 #, fuzzy
177 msgid "'0' flag"
178 msgstr "'0'-flag"
179
180 #: c-format.c:348 c-format.c:372
181 #, fuzzy
182 msgid "the '0' printf flag"
183 msgstr "'''-printf-flaget"
184
185 #: c-format.c:349 c-format.c:373 c-format.c:438 c-format.c:468
186 #, fuzzy
187 msgid "'-' flag"
188 msgstr "'-'-flag"
189
190 #: c-format.c:349 c-format.c:373
191 #, fuzzy
192 msgid "the '-' printf flag"
193 msgstr "'''-printf-flaget"
194
195 #: c-format.c:350 c-format.c:422
196 #, fuzzy
197 msgid "''' flag"
198 msgstr "'''-flag"
199
200 #: c-format.c:350
201 #, fuzzy
202 msgid "the ''' printf flag"
203 msgstr "'''-printf-flaget"
204
205 #: c-format.c:351 c-format.c:423
206 #, fuzzy
207 msgid "'I' flag"
208 msgstr "'''-flag"
209
210 #: c-format.c:351
211 #, fuzzy
212 msgid "the 'I' printf flag"
213 msgstr "'I'-printf-flaget"
214
215 #: c-format.c:352 c-format.c:374 c-format.c:420 c-format.c:442 c-format.c:469
216 #: c-format.c:1531 config/sol2-c.c:46
217 msgid "field width"
218 msgstr "feltbredde"
219
220 #: c-format.c:352 c-format.c:374 config/sol2-c.c:46
221 msgid "field width in printf format"
222 msgstr "feltbredde i printf-formatering"
223
224 #: c-format.c:353 c-format.c:375 c-format.c:399 c-format.c:411
225 msgid "precision"
226 msgstr "præcision"
227
228 #: c-format.c:353 c-format.c:375 c-format.c:399 c-format.c:411
229 msgid "precision in printf format"
230 msgstr "præcision i printf-formatering"
231
232 #: c-format.c:354 c-format.c:376 c-format.c:400 c-format.c:412 c-format.c:421
233 #: c-format.c:472 config/sol2-c.c:47
234 msgid "length modifier"
235 msgstr "længdetilpasning"
236
237 #: c-format.c:354 c-format.c:376 c-format.c:400 c-format.c:412
238 #: config/sol2-c.c:47
239 msgid "length modifier in printf format"
240 msgstr "længdetilpasning i printf-formatering"
241
242 #: c-format.c:398 c-format.c:410
243 #, fuzzy
244 msgid "'q' flag"
245 msgstr "'''-flag"
246
247 #: c-format.c:398 c-format.c:410
248 #, fuzzy
249 msgid "the 'q' diagnostic flag"
250 msgstr "'''-printf-flaget"
251
252 #: c-format.c:418
253 msgid "assignment suppression"
254 msgstr "tildelingsundertrykkelse"
255
256 #: c-format.c:418
257 msgid "the assignment suppression scanf feature"
258 msgstr "den tildelingsundertrykkende scanf-facilitet"
259
260 #: c-format.c:419
261 #, fuzzy
262 msgid "'a' flag"
263 msgstr "'''-flag"
264
265 #: c-format.c:419
266 #, fuzzy
267 msgid "the 'a' scanf flag"
268 msgstr "'''-scanf-flaget"
269
270 #: c-format.c:420
271 msgid "field width in scanf format"
272 msgstr "feltbredde i scanf-formatering"
273
274 #: c-format.c:421
275 msgid "length modifier in scanf format"
276 msgstr "længdetilpasning i scanf-formatering"
277
278 #: c-format.c:422
279 #, fuzzy
280 msgid "the ''' scanf flag"
281 msgstr "'''-scanf-flaget"
282
283 #: c-format.c:423
284 #, fuzzy
285 msgid "the 'I' scanf flag"
286 msgstr "'I'-scanf-flaget"
287
288 #: c-format.c:437
289 #, fuzzy
290 msgid "'_' flag"
291 msgstr "'''-flag"
292
293 #: c-format.c:437
294 #, fuzzy
295 msgid "the '_' strftime flag"
296 msgstr "'_'-strftime-flaget"
297
298 #: c-format.c:438
299 #, fuzzy
300 msgid "the '-' strftime flag"
301 msgstr "'-'-strftime-flaget"
302
303 #: c-format.c:439
304 #, fuzzy
305 msgid "the '0' strftime flag"
306 msgstr "'0'-strftime-flaget"
307
308 #: c-format.c:440 c-format.c:464
309 #, fuzzy
310 msgid "'^' flag"
311 msgstr "'''-flag"
312
313 #: c-format.c:440
314 #, fuzzy
315 msgid "the '^' strftime flag"
316 msgstr "'^'-strftime-flaget"
317
318 #: c-format.c:441
319 #, fuzzy
320 msgid "the '#' strftime flag"
321 msgstr "'#'-strftime-flaget"
322
323 #: c-format.c:442
324 msgid "field width in strftime format"
325 msgstr "feltbredde i strftime-formatering"
326
327 #: c-format.c:443
328 #, fuzzy
329 msgid "'E' modifier"
330 msgstr "'E'-modifikation"
331
332 #: c-format.c:443
333 #, fuzzy
334 msgid "the 'E' strftime modifier"
335 msgstr "'E'-strftime-modifikationen"
336
337 #: c-format.c:444
338 #, fuzzy
339 msgid "'O' modifier"
340 msgstr "'O'-modifikation"
341
342 #: c-format.c:444
343 #, fuzzy
344 msgid "the 'O' strftime modifier"
345 msgstr "'O'-strftime-modifikationen"
346
347 #: c-format.c:445
348 #, fuzzy
349 msgid "the 'O' modifier"
350 msgstr "'O'-modifikation"
351
352 #: c-format.c:463
353 msgid "fill character"
354 msgstr "udfyldningstegn"
355
356 #: c-format.c:463
357 msgid "fill character in strfmon format"
358 msgstr "udfyldningstegn i strfmon-formatering"
359
360 #: c-format.c:464
361 #, fuzzy
362 msgid "the '^' strfmon flag"
363 msgstr "'^'-strfmon-flaget"
364
365 #: c-format.c:465
366 #, fuzzy
367 msgid "the '+' strfmon flag"
368 msgstr "'+'-strfmon-flaget"
369
370 #: c-format.c:466
371 #, fuzzy
372 msgid "'(' flag"
373 msgstr "'''-flag"
374
375 #: c-format.c:466
376 #, fuzzy
377 msgid "the '(' strfmon flag"
378 msgstr "'('-strfmon-flaget"
379
380 #: c-format.c:467
381 #, fuzzy
382 msgid "'!' flag"
383 msgstr "'''-flag"
384
385 #: c-format.c:467
386 #, fuzzy
387 msgid "the '!' strfmon flag"
388 msgstr "'!'-strfmon-flaget"
389
390 #: c-format.c:468
391 #, fuzzy
392 msgid "the '-' strfmon flag"
393 msgstr "'-'-strfmon-flaget"
394
395 #: c-format.c:469
396 msgid "field width in strfmon format"
397 msgstr "feltbredde i strfmon-formatering"
398
399 #: c-format.c:470
400 msgid "left precision"
401 msgstr "venstrepræcision"
402
403 #: c-format.c:470
404 msgid "left precision in strfmon format"
405 msgstr "venstrepræcision i strfmon-formatering"
406
407 #: c-format.c:471
408 msgid "right precision"
409 msgstr "højrepræcision"
410
411 #: c-format.c:471
412 msgid "right precision in strfmon format"
413 msgstr "højrepræcision i strfmon-formatering"
414
415 #: c-format.c:472
416 msgid "length modifier in strfmon format"
417 msgstr "længdemodifikation i strfmon-formatering"
418
419 #: c-format.c:1633
420 msgid "field precision"
421 msgstr "feltpræcision"
422
423 #: c-incpath.c:70
424 #, c-format
425 msgid "ignoring duplicate directory \"%s\"\n"
426 msgstr "ignorerer mere end én angivelse af kataloget \"%s\"\n"
427
428 #: c-incpath.c:73
429 #, c-format
430 msgid "  as it is a non-system directory that duplicates a system directory\n"
431 msgstr "  da det er et ikke-systemkatalog som dublerer et systemkatalog\n"
432
433 #: c-incpath.c:77
434 #, c-format
435 msgid "ignoring nonexistent directory \"%s\"\n"
436 msgstr "ignorerer det ikke-eksisterende katalog \"%s\"\n"
437
438 #: c-incpath.c:286
439 #, c-format
440 msgid "#include \"...\" search starts here:\n"
441 msgstr "#include \"...\"-søgning begynder her:\n"
442
443 #: c-incpath.c:290
444 #, c-format
445 msgid "#include <...> search starts here:\n"
446 msgstr "#include <...>-søgning begynder her:\n"
447
448 #: c-incpath.c:295
449 #, c-format
450 msgid "End of search list.\n"
451 msgstr "Slut på søgningslisten.\n"
452
453 #: c-opts.c:1296
454 msgid "<built-in>"
455 msgstr "<indbygget>"
456
457 #: c-opts.c:1311
458 msgid "<command line>"
459 msgstr "<kommandolinje>"
460
461 #. Depending on the version of Bison used to compile this grammar,
462 #. it may issue generic diagnostics spelled "syntax error" or
463 #. "parse error".  To prevent this from changing the translation
464 #. template randomly, we list all the variants of this particular
465 #. diagnostic here.  Translators: there is no fine distinction
466 #. between diagnostics with "syntax error" in them, and diagnostics
467 #. with "parse error" in them.  It's okay to give them both the same
468 #. translation.
469 #: c-parse.y:54 c-parse.c:5385 c-parse.y:2955 gengtype-yacc.c:1606
470 msgid "syntax error"
471 msgstr "syntaksfejl"
472
473 #: c-parse.c:2157 c-parse.y:2959 gengtype-yacc.c:560
474 msgid "syntax error: cannot back up"
475 msgstr "syntaksfejl: kan ikke gå tilbage"
476
477 #: c-parse.c:5381 c-parse.y:2957 gengtype-yacc.c:1602
478 #, fuzzy
479 msgid "syntax error; also virtual memory exhausted"
480 msgstr "tolkningsfejl; desuden løbet tør for virtuel hukommelse"
481
482 #: c-parse.c:5506 gengtype-yacc.c:1727
483 msgid "parser stack overflow"
484 msgstr "overløb i tolkerens stak"
485
486 #: c-parse.y:2956
487 msgid "parse error"
488 msgstr "tolkningsfejl"
489
490 #: c-parse.y:2958
491 #, fuzzy
492 msgid "parse error; also virtual memory exhausted"
493 msgstr "tolkningsfejl; desuden løbet tør for virtuel hukommelse"
494
495 #: c-parse.y:2960
496 #, fuzzy
497 msgid "parse error: cannot back up"
498 msgstr "syntaksfejl: kan ikke gå tilbage"
499
500 #: c-typeck.c:2077 c-typeck.c:4346 c-typeck.c:4348 c-typeck.c:4356
501 #: c-typeck.c:4381 c-typeck.c:5771
502 msgid "initializer element is not constant"
503 msgstr "startværdielement er ikke en konstant"
504
505 #: c-typeck.c:4152
506 #, fuzzy
507 msgid "array initialized from parenthesized string constant"
508 msgstr "char-tabel får tildelt startværdi fra en bred streng"
509
510 #: c-typeck.c:4216 cp/typeck2.c:703
511 #, gcc-internal-format
512 msgid "char-array initialized from wide string"
513 msgstr "char-tabel får tildelt startværdi fra en bred streng"
514
515 #: c-typeck.c:4221
516 #, fuzzy
517 msgid "wchar_t-array initialized from non-wide string"
518 msgstr "char-tabel får tildelt startværdi fra en bred streng"
519
520 #: c-typeck.c:4239 cp/typeck2.c:725
521 #, gcc-internal-format
522 msgid "initializer-string for array of chars is too long"
523 msgstr "startværdistrengen til char-tabellen er for lang"
524
525 #: c-typeck.c:4245
526 #, fuzzy
527 msgid "array of inappropriate type initialized from string constant"
528 msgstr "char-tabel får tildelt startværdi fra en bred streng"
529
530 #. ??? This should not be an error when inlining calls to
531 #. unprototyped functions.
532 #: c-typeck.c:4306 c-typeck.c:3804 cp/typeck.c:1393
533 #, gcc-internal-format
534 msgid "invalid use of non-lvalue array"
535 msgstr "ugyldig brug af en tabel der ikke kan optræde som en venstreværdi"
536
537 #: c-typeck.c:4329
538 msgid "array initialized from non-constant array expression"
539 msgstr "tabel får tildelt en startværdi fra et tabeludtryk der ikke er konstant"
540
541 #: c-typeck.c:4388 c-typeck.c:5775
542 #, gcc-internal-format
543 msgid "initializer element is not computable at load time"
544 msgstr "startværdielement kan ikke beregnes ved indlæsningstidspunktet"
545
546 #. Although C99 is unclear about whether incomplete arrays
547 #. of VLAs themselves count as VLAs, it does not make
548 #. sense to permit them to be initialized given that
549 #. ordinary VLAs may not be initialized.
550 #: c-typeck.c:4399 c-decl.c:3138 c-decl.c:3153
551 #, gcc-internal-format
552 msgid "variable-sized object may not be initialized"
553 msgstr "et objekt af variabel størrelse må ikke tildeles en startværdi"
554
555 #: c-typeck.c:4403 cp/typeck2.c:804
556 #, gcc-internal-format
557 msgid "invalid initializer"
558 msgstr "ugyldig startværdi"
559
560 #: c-typeck.c:4877
561 msgid "extra brace group at end of initializer"
562 msgstr "overskydende krøllede paranteser ved slutningen af startværdien"
563
564 #: c-typeck.c:4897 cp/decl.c:4368
565 #, gcc-internal-format
566 msgid "missing braces around initializer"
567 msgstr "krøllede paranteser mangler omkring startværdien"
568
569 #: c-typeck.c:4958
570 msgid "braces around scalar initializer"
571 msgstr "krøllede paranteser omkring skalarstartværdi"
572
573 # RETMIG: eller er det fleksibel tabel-medlem
574 #: c-typeck.c:5015
575 msgid "initialization of flexible array member in a nested context"
576 msgstr "klargøring af fleksibelt tabelmedlem i en indlejret kontekst"
577
578 #: c-typeck.c:5017
579 msgid "initialization of a flexible array member"
580 msgstr "klargøring af fleksibelt tabelmedlem"
581
582 #: c-typeck.c:5044
583 msgid "missing initializer"
584 msgstr "manglende startværdi"
585
586 #: c-typeck.c:5066
587 msgid "empty scalar initializer"
588 msgstr "tom skalarstartværdi"
589
590 #: c-typeck.c:5071
591 msgid "extra elements in scalar initializer"
592 msgstr "overskydende elementer i skalarstarværdi"
593
594 #: c-typeck.c:5175 c-typeck.c:5250
595 msgid "array index in non-array initializer"
596 msgstr "tabelindeks i en startværdi der ikke er en tabel"
597
598 # RETMIG: record?
599 #: c-typeck.c:5180 c-typeck.c:5303
600 msgid "field name not in record or union initializer"
601 msgstr "feltnavn ikke i struktur- eller union-startværdi"
602
603 #: c-typeck.c:5226
604 #, fuzzy
605 msgid "array index in initializer not of integer type"
606 msgstr "tabelindeks i startværdi overskrider tabelgrænser"
607
608 #: c-typeck.c:5246 c-typeck.c:5248
609 msgid "nonconstant array index in initializer"
610 msgstr "tabelindekset i startværdien er ikke en konstant"
611
612 #: c-typeck.c:5252 c-typeck.c:5255
613 msgid "array index in initializer exceeds array bounds"
614 msgstr "tabelindeks i startværdi overskrider tabelgrænser"
615
616 #: c-typeck.c:5266
617 msgid "empty index range in initializer"
618 msgstr "tomt indeksinterval i startværdi"
619
620 #: c-typeck.c:5275
621 msgid "array index range in initializer exceeds array bounds"
622 msgstr "tabelindeksinterval i startværdi overskrider tabelgrænser"
623
624 #: c-typeck.c:5351 c-typeck.c:5372 c-typeck.c:5838
625 msgid "initialized field with side-effects overwritten"
626 msgstr "klargjort felt med bivirkninger overskrevet"
627
628 #: c-typeck.c:6047
629 msgid "excess elements in char array initializer"
630 msgstr "for mange elementer i char-tabelstartværdien"
631
632 #: c-typeck.c:6054 c-typeck.c:6100
633 msgid "excess elements in struct initializer"
634 msgstr "for mange elementer i struct-startværdi"
635
636 #: c-typeck.c:6115
637 msgid "non-static initialization of a flexible array member"
638 msgstr "ikke-statisk klargøring af fleksibelt tabelmedlem"
639
640 #: c-typeck.c:6183
641 msgid "excess elements in union initializer"
642 msgstr "for mange elementer i union-startværdi"
643
644 #: c-typeck.c:6269
645 msgid "excess elements in array initializer"
646 msgstr "for mange elementer i tabelstartværdi"
647
648 #: c-typeck.c:6299
649 msgid "excess elements in vector initializer"
650 msgstr "for mange elementer i vektorstartværdi"
651
652 #: c-typeck.c:6323
653 msgid "excess elements in scalar initializer"
654 msgstr "for mange elementer i skalarstartværdi"
655
656 #: cfgrtl.c:2140
657 msgid "flow control insn inside a basic block"
658 msgstr "strømkontrolinstruktion inden i en basisblok"
659
660 #: cfgrtl.c:2212
661 msgid "wrong insn in the fallthru edge"
662 msgstr "forkert instruktion i fald-gennem-kant"
663
664 #: cfgrtl.c:2254
665 msgid "insn outside basic block"
666 msgstr "instruktion uden for basisblok"
667
668 #: cfgrtl.c:2261
669 msgid "return not followed by barrier"
670 msgstr "returnering følges ikke af barriere"
671
672 #: cgraph.c:282
673 #, fuzzy
674 msgid "function body not available"
675 msgstr "funktion kan ikke indbygges"
676
677 #: cgraph.c:284 cgraphunit.c:662
678 #, fuzzy
679 msgid "redefined extern inline functions are not considered for inlining"
680 msgstr "Advar når en inline funktion ikke kan indbygges"
681
682 #: cgraph.c:287 cgraphunit.c:667
683 #, fuzzy
684 msgid "function not considered for inlining"
685 msgstr "funktion kan ikke indbygges"
686
687 #: cgraph.c:289 cgraphunit.c:665
688 #, fuzzy
689 msgid "function not inlinable"
690 msgstr "funktion kan ikke indbygges"
691
692 #: cgraphunit.c:1201
693 msgid "--param large-function-growth limit reached"
694 msgstr ""
695
696 #: cgraphunit.c:1238
697 msgid "recursive inlining"
698 msgstr ""
699
700 #: cgraphunit.c:1403 cgraphunit.c:1655
701 msgid "--param max-inline-insns-single limit reached"
702 msgstr ""
703
704 #: cgraphunit.c:1427
705 msgid "--param max-inline-insns-single limit reached after inlining into the callee"
706 msgstr ""
707
708 #: cgraphunit.c:1477
709 msgid "--param inline-unit-growth limit reached"
710 msgstr ""
711
712 #: collect2.c:402 gcc.c:6736
713 #, fuzzy, c-format
714 msgid "internal gcc abort in %s, at %s:%d"
715 msgstr "afbrudt i %s ved %s:%d"
716
717 #: collect2.c:898
718 #, c-format
719 msgid "no arguments"
720 msgstr "ingen parametre"
721
722 #: collect2.c:1271 collect2.c:1419 collect2.c:1454
723 #, c-format
724 msgid "fopen %s"
725 msgstr "fopen %s"
726
727 #: collect2.c:1274 collect2.c:1424 collect2.c:1457
728 #, c-format
729 msgid "fclose %s"
730 msgstr "fclose %s"
731
732 #: collect2.c:1283
733 #, c-format
734 msgid "collect2 version %s"
735 msgstr "collect2 version %s"
736
737 #: collect2.c:1373
738 #, c-format
739 msgid "%d constructor(s) found\n"
740 msgstr "%d konstruktionsfunktion(er) fundet\n"
741
742 #: collect2.c:1374
743 #, c-format
744 msgid "%d destructor(s)  found\n"
745 msgstr "%d destruktionsfunktion(er) fundet\n"
746
747 #: collect2.c:1375
748 #, c-format
749 msgid "%d frame table(s) found\n"
750 msgstr "%d rammetabel(ler) fundet\n"
751
752 #: collect2.c:1560
753 #, c-format
754 msgid "[cannot find %s]"
755 msgstr "[kan ikke finde %s]"
756
757 #: collect2.c:1575
758 #, fuzzy, c-format
759 msgid "cannot find '%s'"
760 msgstr "kan ikke finde '%s'"
761
762 #: collect2.c:1586 collect2.c:1589
763 #, c-format
764 msgid "redirecting stdout: %s"
765 msgstr "omdirigerer standard-ud: %s"
766
767 #: collect2.c:1628
768 #, c-format
769 msgid "[Leaving %s]\n"
770 msgstr "[Efterlader %s]\n"
771
772 #: collect2.c:1848
773 #, c-format
774 msgid ""
775 "\n"
776 "write_c_file - output name is %s, prefix is %s\n"
777 msgstr ""
778 "\n"
779 "write_c_file - uddatanavnet er %s, præfikset er %s\n"
780
781 #: collect2.c:2052
782 #, fuzzy, c-format
783 msgid "cannot find 'nm'"
784 msgstr "kan ikke finde 'nm'"
785
786 #: collect2.c:2062 collect2.c:2228
787 #, c-format
788 msgid "pipe"
789 msgstr "pipe"
790
791 #: collect2.c:2066 collect2.c:2232
792 #, c-format
793 msgid "fdopen"
794 msgstr "fdopen"
795
796 #: collect2.c:2092 collect2.c:2258
797 #, c-format
798 msgid "dup2 %d 1"
799 msgstr "dup2 %d 1"
800
801 #: collect2.c:2095 collect2.c:2098 collect2.c:2111 collect2.c:2261
802 #: collect2.c:2264 collect2.c:2277
803 #, c-format
804 msgid "close %d"
805 msgstr "close %d"
806
807 #: collect2.c:2101 collect2.c:2267
808 #, c-format
809 msgid "execv %s"
810 msgstr "fejl under kørsel (vha. execv) af %s"
811
812 #: collect2.c:2155
813 #, c-format
814 msgid "init function found in object %s"
815 msgstr "klargøringsfunktion fundet i objekt %s"
816
817 #: collect2.c:2163
818 #, c-format
819 msgid "fini function found in object %s"
820 msgstr "afslutningsfunktion fundet i objekt %s"
821
822 #: collect2.c:2186 collect2.c:2316
823 #, c-format
824 msgid "fclose"
825 msgstr "fclose"
826
827 #: collect2.c:2280
828 #, c-format
829 msgid ""
830 "\n"
831 "ldd output with constructors/destructors.\n"
832 msgstr ""
833 "\n"
834 "ldd-uddata med konstruktions-/destruktionsfunktioner.\n"
835
836 #: collect2.c:2295
837 #, c-format
838 msgid "dynamic dependency %s not found"
839 msgstr "dynamisk afhængighed %s ikke fundet"
840
841 #: collect2.c:2307
842 #, c-format
843 msgid "unable to open dynamic dependency '%s'"
844 msgstr "kan ikke åbne den dynamiske afhængighed '%s'"
845
846 #: collect2.c:2466
847 #, c-format
848 msgid "%s: not a COFF file"
849 msgstr "%s: ikke en COFF-fil"
850
851 #: collect2.c:2586
852 #, c-format
853 msgid "%s: cannot open as COFF file"
854 msgstr "%s: kan ikke åbnes som en COFF-fil"
855
856 #: collect2.c:2644
857 #, c-format
858 msgid "library lib%s not found"
859 msgstr "biblioteket lib%s ikke fundet"
860
861 #: combine.c:12516
862 #, c-format
863 msgid ""
864 ";; Combiner statistics: %d attempts, %d substitutions (%d requiring new space),\n"
865 ";; %d successes.\n"
866 "\n"
867 msgstr ""
868 ";; kombineringsstatistik: %d forsøg, %d udskiftninger (%d kræver ny plads),\n"
869 ";; %d vellykkede.\n"
870 "\n"
871
872 #: combine.c:12525
873 #, c-format
874 msgid ""
875 "\n"
876 ";; Combiner totals: %d attempts, %d substitutions (%d requiring new space),\n"
877 ";; %d successes.\n"
878 msgstr ""
879 "\n"
880 ";; kombineringstotal: %d forsøg, %d udskiftninger (%d kræver ny plads),\n"
881 ";; %d succeser.\n"
882
883 #: cppspec.c:106
884 #, c-format
885 msgid "\"%s\" is not a valid option to the preprocessor"
886 msgstr "\"%s\" er ikke et gyldigt tilvalg til præprocessoren"
887
888 #: cppspec.c:128
889 #, c-format
890 msgid "too many input files"
891 msgstr "for mange inddatafiler"
892
893 #: cse.c:6812
894 #, c-format
895 msgid ";; Processing block from %d to %d, %d sets.\n"
896 msgstr ";; Behandler blok fra %d til %d, %d mængder.\n"
897
898 #: diagnostic.c:168
899 #, c-format
900 msgid "%s:%d: confused by earlier errors, bailing out\n"
901 msgstr "%s:%d: forvirret af tidligere fejl, opgiver ævred\n"
902
903 #: diagnostic.c:228
904 #, fuzzy, c-format
905 msgid "compilation terminated due to -Wfatal-errors.\n"
906 msgstr "oversættelse afsluttede.\n"
907
908 #: diagnostic.c:237
909 #, c-format
910 msgid ""
911 "Please submit a full bug report,\n"
912 "with preprocessed source if appropriate.\n"
913 "See %s for instructions.\n"
914 msgstr ""
915 "Indsend venligst en komplet fejlrapport med\n"
916 "præprocesseret kildekode om nødvendigt.\n"
917 "Se %s for instruktioner.\n"
918
919 #: diagnostic.c:246
920 #, c-format
921 msgid "compilation terminated.\n"
922 msgstr "oversættelse afsluttede.\n"
923
924 #: diagnostic.c:537
925 #, c-format
926 msgid "Internal compiler error: Error reporting routines re-entered.\n"
927 msgstr "Intern oversætterfejl: fejlrapporteringsrutiner blev kaldt igen.\n"
928
929 #: final.c:1062
930 msgid "negative insn length"
931 msgstr "negativ instruktionslængde"
932
933 #: final.c:2508
934 msgid "could not split insn"
935 msgstr "kunne ikke dele instruktion"
936
937 #: final.c:2857
938 #, fuzzy
939 msgid "invalid 'asm': "
940 msgstr "ugyldig 'asm': "
941
942 #: final.c:3040
943 #, c-format
944 msgid "nested assembly dialect alternatives"
945 msgstr "indlejrede alternativer for maskinkodedialekter"
946
947 #: final.c:3057 final.c:3069
948 #, c-format
949 msgid "unterminated assembly dialect alternative"
950 msgstr "uafsluttet alternativ for maskinkodedialekt"
951
952 #: final.c:3116
953 #, c-format
954 msgid "operand number missing after %%-letter"
955 msgstr "operandtal mangler efter %%-letter"
956
957 #: final.c:3119 final.c:3160
958 #, c-format
959 msgid "operand number out of range"
960 msgstr "operandtal er uden for det gyldige interval"
961
962 #: final.c:3179
963 #, c-format
964 msgid "invalid %%-code"
965 msgstr "ugyldig %%-kode"
966
967 #: final.c:3209
968 #, fuzzy, c-format
969 msgid "'%%l' operand isn't a label"
970 msgstr "'%%l'-operand er ikke en etiket"
971
972 #. We can't handle floating point constants;
973 #. PRINT_OPERAND must handle them.
974 #. We can't handle floating point constants; PRINT_OPERAND must
975 #. handle them.
976 #. We can't handle floating point constants;
977 #. PRINT_OPERAND must handle them.
978 #: final.c:3311 vmsdbgout.c:488 config/i386/i386.c:5960
979 #: config/pdp11/pdp11.c:1690
980 #, c-format
981 msgid "floating constant misused"
982 msgstr "kommatalskonstant misbrugt"
983
984 #: final.c:3367 vmsdbgout.c:545 config/i386/i386.c:6038
985 #: config/pdp11/pdp11.c:1737
986 #, c-format
987 msgid "invalid expression as operand"
988 msgstr "ugyldigt udtryk som operand"
989
990 #: flow.c:1689
991 msgid "Attempt to delete prologue/epilogue insn:"
992 msgstr "forsøg på at slette indledende/afsluttende instruktion:"
993
994 #: gcc.c:1632
995 #, c-format
996 msgid "Using built-in specs.\n"
997 msgstr "Benytter indbyggede specifikationer.\n"
998
999 #: gcc.c:1815
1000 #, c-format
1001 msgid ""
1002 "Setting spec %s to '%s'\n"
1003 "\n"
1004 msgstr ""
1005 "Sætter specifikation %s til '%s'\n"
1006 "\n"
1007
1008 #: gcc.c:1924
1009 #, c-format
1010 msgid "Reading specs from %s\n"
1011 msgstr "Læser specifikationer fra %s\n"
1012
1013 #: gcc.c:2020 gcc.c:2039
1014 #, c-format
1015 msgid "specs %%include syntax malformed after %ld characters"
1016 msgstr "%%include-syntaks i specifikationer misdannet efter %ld tegn"
1017
1018 #: gcc.c:2047
1019 #, c-format
1020 msgid "could not find specs file %s\n"
1021 msgstr "kunne ikke finde specifikationsfilen %s\n"
1022
1023 #: gcc.c:2064 gcc.c:2072 gcc.c:2081 gcc.c:2090
1024 #, c-format
1025 msgid "specs %%rename syntax malformed after %ld characters"
1026 msgstr "%%rename-syntaks i specifikationer misdannet efter %ld tegn"
1027
1028 #: gcc.c:2099
1029 #, c-format
1030 msgid "specs %s spec was not found to be renamed"
1031 msgstr "%s-specifikation i specifikationer kunne ikke findes til omdøbelse"
1032
1033 #: gcc.c:2106
1034 #, c-format
1035 msgid "%s: attempt to rename spec '%s' to already defined spec '%s'"
1036 msgstr "%s: forsøg på at omdøbe specifikation '%s' til allerede defineret specifikation '%s'"
1037
1038 #: gcc.c:2111
1039 #, c-format
1040 msgid "rename spec %s to %s\n"
1041 msgstr "omdøb specifikation %s til %s\n"
1042
1043 #: gcc.c:2113
1044 #, c-format
1045 msgid ""
1046 "spec is '%s'\n"
1047 "\n"
1048 msgstr ""
1049 "specifikation er '%s'\n"
1050 "\n"
1051
1052 #: gcc.c:2126
1053 #, c-format
1054 msgid "specs unknown %% command after %ld characters"
1055 msgstr "ukendt %%-kommando i specifikationer efter %ld tegn"
1056
1057 #: gcc.c:2137 gcc.c:2150
1058 #, c-format
1059 msgid "specs file malformed after %ld characters"
1060 msgstr "specifikationsfil misdannet efter %ld tegn"
1061
1062 #: gcc.c:2203
1063 #, c-format
1064 msgid "spec file has no spec for linking"
1065 msgstr "specifikationsfil har ingen specifikation til sammenkædning"
1066
1067 #: gcc.c:2625
1068 #, fuzzy, c-format
1069 msgid "system path '%s' is not absolute"
1070 msgstr "reservering '%s' bliver ikke benyttet"
1071
1072 #: gcc.c:2688
1073 #, c-format
1074 msgid "-pipe not supported"
1075 msgstr "-pipe understøttes ikke"
1076
1077 #: gcc.c:2750
1078 #, c-format
1079 msgid ""
1080 "\n"
1081 "Go ahead? (y or n) "
1082 msgstr ""
1083 "\n"
1084 "Fortsæt, ja (y) eller nej (n)?"
1085
1086 #: gcc.c:2875
1087 #, c-format
1088 msgid ""
1089 "Internal error: %s (program %s)\n"
1090 "Please submit a full bug report.\n"
1091 "See %s for instructions."
1092 msgstr ""
1093 "Intern fejl: %s (programmet %s)\n"
1094 "Indsend venligst en komplet fejlrapport.\n"
1095 "Se %s for instruktioner."
1096
1097 #: gcc.c:2893
1098 #, c-format
1099 msgid "# %s %.2f %.2f\n"
1100 msgstr "# %s %.2f %.2f\n"
1101
1102 #: gcc.c:3023
1103 #, c-format
1104 msgid "Usage: %s [options] file...\n"
1105 msgstr "Brug: %s [tilvalg] fil...\n"
1106
1107 #: gcc.c:3024
1108 msgid "Options:\n"
1109 msgstr "Tilvalg:\n"
1110
1111 #: gcc.c:3026
1112 msgid "  -pass-exit-codes         Exit with highest error code from a phase\n"
1113 msgstr "  -pass-exit-codes         Afslut med den højeste fejlkode fra en fase\n"
1114
1115 #: gcc.c:3027
1116 msgid "  --help                   Display this information\n"
1117 msgstr "  --help                   Vis disse oplysninger\n"
1118
1119 #: gcc.c:3028
1120 msgid "  --target-help            Display target specific command line options\n"
1121 msgstr "  --target-help            Vis målspecifikke kommandolinjetilvalg\n"
1122
1123 #: gcc.c:3030
1124 msgid "  (Use '-v --help' to display command line options of sub-processes)\n"
1125 msgstr "  (benyt '-v --help' for at vise kommandolinjetilvalg for underprocesser)\n"
1126
1127 #: gcc.c:3031
1128 msgid "  -dumpspecs               Display all of the built in spec strings\n"
1129 msgstr "  -dumpspecs               Vis alle de indbyggede specifikationsstrenge\n"
1130
1131 #: gcc.c:3032
1132 msgid "  -dumpversion             Display the version of the compiler\n"
1133 msgstr "  -dumpversion             Vis versionsnummeret af oversætteren\n"
1134
1135 #: gcc.c:3033
1136 msgid "  -dumpmachine             Display the compiler's target processor\n"
1137 msgstr "  -dumpmachine             Vis oversætterens målprocessor\n"
1138
1139 #: gcc.c:3034
1140 msgid "  -print-search-dirs       Display the directories in the compiler's search path\n"
1141 msgstr "  -print-search-dirs       Vis katalogerne i oversætterens søgesti\n"
1142
1143 #: gcc.c:3035
1144 msgid "  -print-libgcc-file-name  Display the name of the compiler's companion library\n"
1145 msgstr "  -print-libgcc-file-name  Vis navnet på oversætterens tilhørende bibliotek\n"
1146
1147 #: gcc.c:3036
1148 msgid "  -print-file-name=<lib>   Display the full path to library <lib>\n"
1149 msgstr "  -print-file-name=<bibl>  Vis den komplette sti til biblioteket <bibl>\n"
1150
1151 #: gcc.c:3037
1152 msgid "  -print-prog-name=<prog>  Display the full path to compiler component <prog>\n"
1153 msgstr "  -print-prog-name=<prog>  Vis den komplette sti til oversætterkomponenten <prog>\n"
1154
1155 #: gcc.c:3038
1156 msgid "  -print-multi-directory   Display the root directory for versions of libgcc\n"
1157 msgstr "  -print-multi-directory   Vis rodkataloget for versioner af libgcc\n"
1158
1159 #: gcc.c:3039
1160 msgid ""
1161 "  -print-multi-lib         Display the mapping between command line options and\n"
1162 "                           multiple library search directories\n"
1163 msgstr ""
1164 "  -print-multi-lib         Vis afbildningen mellem kommandolinjetilvalg og\n"
1165 "                           flere bibliotekssøgekataloger\n"
1166
1167 #: gcc.c:3042
1168 msgid "  -print-multi-os-directory Display the relative path to OS libraries\n"
1169 msgstr "  -print-multi-os-directory Vis den relative sti for OS-biblioteker\n"
1170
1171 #: gcc.c:3043
1172 msgid "  -Wa,<options>            Pass comma-separated <options> on to the assembler\n"
1173 msgstr "  -Wa,<tilvalg>            Videregiv komma-adskilte <tilvalg> til maskinkodeoversætteren\n"
1174
1175 #: gcc.c:3044
1176 msgid "  -Wp,<options>            Pass comma-separated <options> on to the preprocessor\n"
1177 msgstr "  -Wp,<tilvalg>            Videregiv komma-adskilte <tilvalg> til præprocessoren\n"
1178
1179 #: gcc.c:3045
1180 msgid "  -Wl,<options>            Pass comma-separated <options> on to the linker\n"
1181 msgstr "  -Wl,<tilvalg>            Videregiv komma-adskilte <tilvalg> til sammenkæderen\n"
1182
1183 #: gcc.c:3046
1184 #, fuzzy
1185 msgid "  -Xassembler <arg>        Pass <arg> on to the assembler\n"
1186 msgstr "  -Xlinker <para>          Videregiv <para> til sammenkæderen\n"
1187
1188 #: gcc.c:3047
1189 #, fuzzy
1190 msgid "  -Xpreprocessor <arg>     Pass <arg> on to the preprocessor\n"
1191 msgstr "  -Xlinker <para>          Videregiv <para> til sammenkæderen\n"
1192
1193 #: gcc.c:3048
1194 msgid "  -Xlinker <arg>           Pass <arg> on to the linker\n"
1195 msgstr "  -Xlinker <para>          Videregiv <para> til sammenkæderen\n"
1196
1197 #: gcc.c:3049
1198 #, fuzzy
1199 msgid "  -combine                 Pass multiple source files to compiler at once\n"
1200 msgstr "  -o <fil>                 Anbring uddataene i <fil>\n"
1201
1202 #: gcc.c:3050
1203 msgid "  -save-temps              Do not delete intermediate files\n"
1204 msgstr "  -save-temps              Slet ikke midlertidige filer\n"
1205
1206 #: gcc.c:3051
1207 msgid "  -pipe                    Use pipes rather than intermediate files\n"
1208 msgstr "  -pipe                    Brug datakanaler i stedet for midlertidige filer\n"
1209
1210 #: gcc.c:3052
1211 msgid "  -time                    Time the execution of each subprocess\n"
1212 msgstr "  -time                    Tag tid på udførslen af hver underproces\n"
1213
1214 #: gcc.c:3053
1215 msgid "  -specs=<file>            Override built-in specs with the contents of <file>\n"
1216 msgstr "  -specs=<fil>             Overskriv indbyggede specifikationer med indholdet af <fil>\n"
1217
1218 #: gcc.c:3054
1219 msgid "  -std=<standard>          Assume that the input sources are for <standard>\n"
1220 msgstr "  -std=<standard>          Antag at inddatakildekoden er skrevet til <standard>\n"
1221
1222 #: gcc.c:3055
1223 msgid "  -B <directory>           Add <directory> to the compiler's search paths\n"
1224 msgstr "  -B <katalog>             Tilføj katalog til oversætterens søgestier\n"
1225
1226 #: gcc.c:3056
1227 msgid "  -b <machine>             Run gcc for target <machine>, if installed\n"
1228 msgstr "  -b <maskine>             Kør GCC til målet <maskine>, hvis installeret\n"
1229
1230 #: gcc.c:3057
1231 msgid "  -V <version>             Run gcc version number <version>, if installed\n"
1232 msgstr "  -V <version>             Kør GCC med versionsnummeret <version>, hvis installeret\n"
1233
1234 #: gcc.c:3058
1235 msgid "  -v                       Display the programs invoked by the compiler\n"
1236 msgstr "  -v                       Vis de programmer der startes af oversætteren\n"
1237
1238 #: gcc.c:3059
1239 msgid "  -###                     Like -v but options quoted and commands not executed\n"
1240 msgstr ""
1241 "  -###                     Som '-v', men tilvalg anbringes i anførselstegn\n"
1242 "                           og kommandoerne udføres ikke\n"
1243
1244 #: gcc.c:3060
1245 msgid "  -E                       Preprocess only; do not compile, assemble or link\n"
1246 msgstr "  -E                       Forbehandl kun; oversæt og sammenkæd ikke\n"
1247
1248 #: gcc.c:3061
1249 msgid "  -S                       Compile only; do not assemble or link\n"
1250 msgstr "  -S                       Oversæt kun; maskinekodeoversæt og sammenkæd ikke\n"
1251
1252 #: gcc.c:3062
1253 msgid "  -c                       Compile and assemble, but do not link\n"
1254 msgstr "  -c                       Oversæt, også til maskinkode, men sammenkæd ikke\n"
1255
1256 #: gcc.c:3063
1257 msgid "  -o <file>                Place the output into <file>\n"
1258 msgstr "  -o <fil>                 Anbring uddataene i <fil>\n"
1259
1260 #: gcc.c:3064
1261 msgid ""
1262 "  -x <language>            Specify the language of the following input files\n"
1263 "                           Permissible languages include: c c++ assembler none\n"
1264 "                           'none' means revert to the default behavior of\n"
1265 "                           guessing the language based on the file's extension\n"
1266 msgstr ""
1267 "  -x <sprog>               Angiv sproget for de følgende inddatafiler.\n"
1268 "                           Tilladte sprog inkluderer: c c++ assembler none\n"
1269 "                           'none' betyder at standardopførslen med at gætte\n"
1270 "                           sproget på filendelsen udføres\n"
1271
1272 #: gcc.c:3071
1273 #, c-format
1274 msgid ""
1275 "\n"
1276 "Options starting with -g, -f, -m, -O, -W, or --param are automatically\n"
1277 " passed on to the various sub-processes invoked by %s.  In order to pass\n"
1278 " other options on to these processes the -W<letter> options must be used.\n"
1279 msgstr ""
1280 "\n"
1281 "Tilvalg der begynder med -g, -f, -m, -O, -W eller --param bliver automatisk\n"
1282 " givet videre til de forskellige underprocesser som %s starter. For at\n"
1283 " videregive andre indstillinger til disse processer kan tilvalg på formen\n"
1284 " '-W<bogstav>' bruges.\n"
1285
1286 #: gcc.c:3191
1287 #, fuzzy, c-format
1288 msgid "'-%c' option must have argument"
1289 msgstr "tilvalget '-%c' skal have en parameter"
1290
1291 #: gcc.c:3213
1292 #, fuzzy, c-format
1293 msgid "couldn't run '%s': %s"
1294 msgstr "kunne ikke køre '%s': %s"
1295
1296 #. translate_options () has turned --version into -fversion.
1297 #: gcc.c:3398
1298 #, c-format
1299 msgid "%s (GCC) %s\n"
1300 msgstr "%s (GCC) %s\n"
1301
1302 #: gcc.c:3400 gcov.c:415 java/gjavah.c:2400 java/jcf-dump.c:916
1303 #: java/jv-scan.c:128
1304 msgid "(C)"
1305 msgstr ""
1306
1307 #: gcc.c:3401 java/gjavah.c:2401 java/jcf-dump.c:917 java/jv-scan.c:129
1308 #, c-format
1309 msgid ""
1310 "This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO\n"
1311 "warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
1312 "\n"
1313 msgstr ""
1314 "Dette er et frit program; se kildekoden for kopieringsbetingelser. Der er\n"
1315 "INGEN garanti; ikke engang for SALGBARHED eller BRUGBARHED TIL NOGET FORMÅL.\n"
1316
1317 #: gcc.c:3502
1318 #, fuzzy, c-format
1319 msgid "argument to '-Xlinker' is missing"
1320 msgstr "der mangler en parameter til '-Xlinker'"
1321
1322 #: gcc.c:3510
1323 #, fuzzy, c-format
1324 msgid "argument to '-Xpreprocessor' is missing"
1325 msgstr "der mangler en parameter til '-specs'"
1326
1327 #: gcc.c:3517
1328 #, fuzzy, c-format
1329 msgid "argument to '-Xassembler' is missing"
1330 msgstr "der mangler en parameter til '-Xlinker'"
1331
1332 #: gcc.c:3524
1333 #, fuzzy, c-format
1334 msgid "argument to '-l' is missing"
1335 msgstr "der mangler en parameter til '-l'"
1336
1337 #: gcc.c:3545
1338 #, fuzzy, c-format
1339 msgid "argument to '-specs' is missing"
1340 msgstr "der mangler en parameter til '-specs'"
1341
1342 #: gcc.c:3559
1343 #, fuzzy, c-format
1344 msgid "argument to '-specs=' is missing"
1345 msgstr "der mangler en parameter til '-specs='"
1346
1347 #: gcc.c:3596
1348 #, fuzzy, c-format
1349 msgid "'-%c' must come at the start of the command line"
1350 msgstr "'-%c' skal være i begyndelsen af kommandolinjen"
1351
1352 #: gcc.c:3605
1353 #, fuzzy, c-format
1354 msgid "argument to '-B' is missing"
1355 msgstr "der mangler en parameter til '-B'"
1356
1357 #: gcc.c:3994
1358 #, fuzzy, c-format
1359 msgid "argument to '-x' is missing"
1360 msgstr "der mangler en parameter til '-x'"
1361
1362 #: gcc.c:4022
1363 #, fuzzy, c-format
1364 msgid "argument to '-%s' is missing"
1365 msgstr "der mangler en parameter til '-%s'"
1366
1367 #: gcc.c:4360
1368 #, c-format
1369 msgid "switch '%s' does not start with '-'"
1370 msgstr ""
1371
1372 #: gcc.c:4587
1373 #, c-format
1374 msgid "spec '%s' invalid"
1375 msgstr ""
1376
1377 #: gcc.c:4653
1378 #, c-format
1379 msgid "%s\n"
1380 msgstr "%s\n"
1381
1382 #: gcc.c:4726
1383 #, fuzzy, c-format
1384 msgid "spec '%s' has invalid '%%0%c'"
1385 msgstr "bitfeltet '%s' er af en ufuldstændig type"
1386
1387 #: gcc.c:4923
1388 #, fuzzy, c-format
1389 msgid "spec '%s' has invalid '%%W%c"
1390 msgstr "bitfeltet '%s' er af en ufuldstændig type"
1391
1392 #: gcc.c:4954
1393 #, fuzzy, c-format
1394 msgid "spec '%s' has invalid '%%x%c'"
1395 msgstr "bitfeltet '%s' er af en ufuldstændig type"
1396
1397 #: gcc.c:5176
1398 #, c-format
1399 msgid "Processing spec %c%s%c, which is '%s'\n"
1400 msgstr "Behandler specifikation %c%s%c, som er '%s'\n"
1401
1402 #: gcc.c:5318
1403 #, fuzzy, c-format
1404 msgid "unknown spec function '%s'"
1405 msgstr "ukendt specifikationsfunktion '%s'"
1406
1407 #: gcc.c:5337
1408 #, fuzzy, c-format
1409 msgid "error in args to spec function '%s'"
1410 msgstr "fejl i parametre til specifikationsfunktion '%s'"
1411
1412 #: gcc.c:5385
1413 #, c-format
1414 msgid "malformed spec function name"
1415 msgstr "forkert udformet specifikationsfunktionsnavn"
1416
1417 #. )
1418 #: gcc.c:5388
1419 #, c-format
1420 msgid "no arguments for spec function"
1421 msgstr "ingen parametre til specifikationsfunktion"
1422
1423 #: gcc.c:5407
1424 #, c-format
1425 msgid "malformed spec function arguments"
1426 msgstr "forkert udformede specifikationsfunktionsparametre"
1427
1428 #: gcc.c:5646
1429 #, c-format
1430 msgid "braced spec '%s' is invalid at '%c'"
1431 msgstr ""
1432
1433 #: gcc.c:5734
1434 #, c-format
1435 msgid "braced spec body '%s' is invalid"
1436 msgstr ""
1437
1438 #: gcc.c:6272
1439 #, c-format
1440 msgid "install: %s%s\n"
1441 msgstr "installering: %s%s\n"
1442
1443 #: gcc.c:6273
1444 #, c-format
1445 msgid "programs: %s\n"
1446 msgstr "programmer: %s\n"
1447
1448 #: gcc.c:6274
1449 #, c-format
1450 msgid "libraries: %s\n"
1451 msgstr "biblioteker: %s\n"
1452
1453 #: gcc.c:6331
1454 #, c-format
1455 msgid ""
1456 "\n"
1457 "For bug reporting instructions, please see:\n"
1458 msgstr ""
1459 "\n"
1460 "For fejlrapporteringsinstruktioner, se:\n"
1461
1462 #: gcc.c:6347
1463 #, fuzzy, c-format
1464 msgid "Target: %s\n"
1465 msgstr "biblioteker: %s\n"
1466
1467 #: gcc.c:6348
1468 #, c-format
1469 msgid "Configured with: %s\n"
1470 msgstr "Konfigureret med: %s\n"
1471
1472 #: gcc.c:6362
1473 #, c-format
1474 msgid "Thread model: %s\n"
1475 msgstr "Trådmodel: %s\n"
1476
1477 #: gcc.c:6373
1478 #, c-format
1479 msgid "gcc version %s\n"
1480 msgstr "GCC version %s\n"
1481
1482 #: gcc.c:6375
1483 #, c-format
1484 msgid "gcc driver version %s executing gcc version %s\n"
1485 msgstr "GCC-styringsprogram version %s kører GCCc version %s\n"
1486
1487 #: gcc.c:6383
1488 #, c-format
1489 msgid "no input files"
1490 msgstr "ingen inddatafiler"
1491
1492 #: gcc.c:6463
1493 #, fuzzy, c-format
1494 msgid "spec '%s' is invalid"
1495 msgstr "typedef '%s' bliver tildelt en startværdi"
1496
1497 #: gcc.c:6936
1498 #, fuzzy, c-format
1499 msgid "multilib spec '%s' is invalid"
1500 msgstr "typedef '%s' bliver tildelt en startværdi"
1501
1502 #: gcc.c:7128
1503 #, fuzzy, c-format
1504 msgid "multilib exclusions '%s' is invalid"
1505 msgstr "flere felter i union '%T' tildeles startværdi"
1506
1507 #: gcc.c:7186 gcc.c:7327
1508 #, fuzzy, c-format
1509 msgid "multilib select '%s' is invalid"
1510 msgstr "skabelonsparameter %d er ugyldig"
1511
1512 #: gcc.c:7365
1513 #, fuzzy, c-format
1514 msgid "multilib exclusion '%s' is invalid"
1515 msgstr "flere felter i union '%T' tildeles startværdi"
1516
1517 #: gcov.c:388
1518 #, c-format
1519 msgid ""
1520 "Usage: gcov [OPTION]... SOURCEFILE\n"
1521 "\n"
1522 msgstr ""
1523 "Brug: gcov [TILVALG]... KILDEFIL\n"
1524 "\n"
1525
1526 #: gcov.c:389
1527 #, c-format
1528 msgid ""
1529 "Print code coverage information.\n"
1530 "\n"
1531 msgstr ""
1532 "Udskriv kodedækningsoplysninger.\n"
1533 "\n"
1534
1535 #: gcov.c:390
1536 #, c-format
1537 msgid "  -h, --help                      Print this help, then exit\n"
1538 msgstr "  -h, --help                      Udskriv denne hjælp og afslut\n"
1539
1540 #: gcov.c:391
1541 #, c-format
1542 msgid "  -v, --version                   Print version number, then exit\n"
1543 msgstr "  -v, --version                   Udskriv versionsnummeret og afslut\n"
1544
1545 #: gcov.c:392
1546 #, c-format
1547 msgid "  -a, --all-blocks                Show information for every basic block\n"
1548 msgstr "  -a, --all-blocks                Vis oplysninger for alle basisblokke\n"
1549
1550 #: gcov.c:393
1551 #, c-format
1552 msgid "  -b, --branch-probabilities      Include branch probabilities in output\n"
1553 msgstr "  -b, --branch-probabilities      Medtag forgreningssandsynligheder i uddata\n"
1554
1555 #: gcov.c:394
1556 #, c-format
1557 msgid ""
1558 "  -c, --branch-counts             Given counts of branches taken\n"
1559 "                                    rather than percentages\n"
1560 msgstr "  -c, --branch-counts             Antal forgreninger taget i stedet for procenter\n"
1561
1562 #: gcov.c:396
1563 #, c-format
1564 msgid "  -n, --no-output                 Do not create an output file\n"
1565 msgstr "  -n, --no-output                 Opret ikke en uddatafil\n"
1566
1567 #: gcov.c:397
1568 #, c-format
1569 msgid ""
1570 "  -l, --long-file-names           Use long output file names for included\n"
1571 "                                    source files\n"
1572 msgstr "  -l, --long-file-names           Brug lange filnavne til inkluderede kildefiler\n"
1573
1574 #: gcov.c:399
1575 #, c-format
1576 msgid "  -f, --function-summaries        Output summaries for each function\n"
1577 msgstr "  -f, --function-summaries        Udskriv sammendrag for hver funktion\n"
1578
1579 #: gcov.c:400
1580 #, c-format
1581 msgid "  -o, --object-directory DIR|FILE Search for object files in DIR or called FILE\n"
1582 msgstr "  -o, --object-directory KAT|FIL  Søg efter objektfiler i KAT eller kaldt FIL\n"
1583
1584 #: gcov.c:401
1585 #, c-format
1586 msgid "  -p, --preserve-paths            Preserve all pathname components\n"
1587 msgstr "  -p, --preserve-paths            Bevar alle stinavnskomponenter\n"
1588
1589 #: gcov.c:402
1590 #, c-format
1591 msgid "  -u, --unconditional-branches    Show unconditional branch counts too\n"
1592 msgstr "  -u, --unconditional-branches    Vis ubetingede forgreningstal også\n"
1593
1594 #: gcov.c:403
1595 #, c-format
1596 msgid ""
1597 "\n"
1598 "For bug reporting instructions, please see:\n"
1599 "%s.\n"
1600 msgstr ""
1601 "\n"
1602 "For fejlrapporteringsinstruktioner, se:\n"
1603 "%s.\n"
1604
1605 #: gcov.c:413
1606 #, c-format
1607 msgid "gcov (GCC) %s\n"
1608 msgstr "gcov (GCC) %s\n"
1609
1610 #: gcov.c:417
1611 #, fuzzy, c-format
1612 msgid ""
1613 "This is free software; see the source for copying conditions.\n"
1614 "There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or \n"
1615 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
1616 "\n"
1617 msgstr ""
1618 "Dette er et frit program; se kildekoden for kopieringsbetingelser. Der er\n"
1619 "INGEN garanti; ikke engang for SALGBARHED eller BRUGBARHED TIL NOGET FORMÅL.\n"
1620
1621 #: gcov.c:507
1622 #, fuzzy, c-format
1623 msgid "%s:no functions found\n"
1624 msgstr "ingen cmd_strings fundet"
1625
1626 #: gcov.c:528 gcov.c:556
1627 #, fuzzy, c-format
1628 msgid "\n"
1629 msgstr ":\n"
1630
1631 #: gcov.c:543
1632 #, fuzzy, c-format
1633 msgid "%s:creating '%s'\n"
1634 msgstr "opretter %s"
1635
1636 #: gcov.c:547
1637 #, fuzzy, c-format
1638 msgid "%s:error writing output file '%s'\n"
1639 msgstr "Fejl ved skrivning af uddatafilen %s.\n"
1640
1641 #: gcov.c:552
1642 #, fuzzy, c-format
1643 msgid "%s:could not open output file '%s'\n"
1644 msgstr "Kunne ikke åbne uddatafilen %s.\n"
1645
1646 #: gcov.c:703
1647 #, fuzzy, c-format
1648 msgid "%s:cannot open graph file\n"
1649 msgstr "%s: kan ikke åbnes som en COFF-fil"
1650
1651 #: gcov.c:709
1652 #, fuzzy, c-format
1653 msgid "%s:not a gcov graph file\n"
1654 msgstr "%s: ikke en COFF-fil"
1655
1656 #: gcov.c:722
1657 #, fuzzy, c-format
1658 msgid "%s:version '%.4s', prefer '%.4s'\n"
1659 msgstr "%s:version `%.4s', foretræk '%.4s'\n"
1660
1661 #: gcov.c:774
1662 #, fuzzy, c-format
1663 msgid "%s:already seen blocks for '%s'\n"
1664 msgstr "%s:allerede set blokke for '%s'\n"
1665
1666 #: gcov.c:892 gcov.c:1048
1667 #, c-format
1668 msgid "%s:corrupted\n"
1669 msgstr "%s:ødelagt\n"
1670
1671 #: gcov.c:966
1672 #, c-format
1673 msgid "%s:cannot open data file\n"
1674 msgstr "%s: kan ikke åbne datafil\n"
1675
1676 #: gcov.c:971
1677 #, fuzzy, c-format
1678 msgid "%s:not a gcov data file\n"
1679 msgstr "%s:ikke en gcov-datafil\n"
1680
1681 #: gcov.c:984
1682 #, fuzzy, c-format
1683 msgid "%s:version '%.4s', prefer version '%.4s'\n"
1684 msgstr "%s:version `%.4s', foretræk version `%.4s'\n"
1685
1686 #: gcov.c:990
1687 #, c-format
1688 msgid "%s:stamp mismatch with graph file\n"
1689 msgstr ""
1690
1691 #: gcov.c:1016
1692 #, fuzzy, c-format
1693 msgid "%s:unknown function '%u'\n"
1694 msgstr "%s:ukendt funktion '%u'\n"
1695
1696 #: gcov.c:1029
1697 #, fuzzy, c-format
1698 msgid "%s:profile mismatch for '%s'\n"
1699 msgstr "%s før '%s'"
1700
1701 #: gcov.c:1048
1702 #, fuzzy, c-format
1703 msgid "%s:overflowed\n"
1704 msgstr "%s: overløbsintervalfejl"
1705
1706 #: gcov.c:1072
1707 #, c-format
1708 msgid "%s:'%s' lacks entry and/or exit blocks\n"
1709 msgstr ""
1710
1711 #: gcov.c:1077
1712 #, c-format
1713 msgid "%s:'%s' has arcs to entry block\n"
1714 msgstr ""
1715
1716 #: gcov.c:1085
1717 #, c-format
1718 msgid "%s:'%s' has arcs from exit block\n"
1719 msgstr ""
1720
1721 #: gcov.c:1293
1722 #, fuzzy, c-format
1723 msgid "%s:graph is unsolvable for '%s'\n"
1724 msgstr "%s før '%s'"
1725
1726 #: gcov.c:1373
1727 #, fuzzy, c-format
1728 msgid "%s '%s'\n"
1729 msgstr "I %s '%s':"
1730
1731 #: gcov.c:1376
1732 #, fuzzy, c-format
1733 msgid "Lines executed:%s of %d\n"
1734 msgstr "%s af %d linjer udført i %s %s\n"
1735
1736 #: gcov.c:1380
1737 #, fuzzy, c-format
1738 msgid "No executable lines\n"
1739 msgstr "Ingen kørbare linjer i %s %s\n"
1740
1741 #: gcov.c:1386
1742 #, fuzzy, c-format
1743 msgid "Branches executed:%s of %d\n"
1744 msgstr "%s af %d forgreninger udført i %s %s\n"
1745
1746 #: gcov.c:1390
1747 #, fuzzy, c-format
1748 msgid "Taken at least once:%s of %d\n"
1749 msgstr "%s af %d forgreninger valgt mindst én gang i %s %s\n"
1750
1751 #: gcov.c:1396
1752 #, fuzzy, c-format
1753 msgid "No branches\n"
1754 msgstr "Ingen forgreninger i %s %s\n"
1755
1756 #: gcov.c:1398
1757 #, fuzzy, c-format
1758 msgid "Calls executed:%s of %d\n"
1759 msgstr "%s af %d kald udført i %s %s\n"
1760
1761 #: gcov.c:1402
1762 #, fuzzy, c-format
1763 msgid "No calls\n"
1764 msgstr "Ingen kald i %s %s\n"
1765
1766 #: gcov.c:1543
1767 #, fuzzy, c-format
1768 msgid "%s:no lines for '%s'\n"
1769 msgstr "%s før '%s'"
1770
1771 #: gcov.c:1738
1772 #, fuzzy, c-format
1773 msgid "call   %2d returned %s\n"
1774 msgstr "kald %2d returnerer %s\n"
1775
1776 #: gcov.c:1743
1777 #, c-format
1778 msgid "call   %2d never executed\n"
1779 msgstr "kald %2d aldrig udført\n"
1780
1781 #: gcov.c:1748
1782 #, fuzzy, c-format
1783 msgid "branch %2d taken %s%s\n"
1784 msgstr "forgrening %2d valgt %s\n"
1785
1786 #: gcov.c:1752
1787 #, c-format
1788 msgid "branch %2d never executed\n"
1789 msgstr "forgrening %2d aldrig udført\n"
1790
1791 #: gcov.c:1757
1792 #, c-format
1793 msgid "unconditional %2d taken %s\n"
1794 msgstr "ubetinget %2d valgt %s\n"
1795
1796 #: gcov.c:1760
1797 #, c-format
1798 msgid "unconditional %2d never executed\n"
1799 msgstr "ubetinget %2d aldrig udført\n"
1800
1801 #: gcov.c:1792
1802 #, c-format
1803 msgid "%s:cannot open source file\n"
1804 msgstr "%s:kan ikke åbne kildefil\n"
1805
1806 #: gcov.c:1802
1807 #, fuzzy, c-format
1808 msgid "%s:source file is newer than graph file '%s'\n"
1809 msgstr "Advarsel: kildefil %s er nyere end %s\n"
1810
1811 #. Return if there's nothing to do, or it is too expensive.
1812 #: gcse.c:689
1813 msgid "GCSE disabled"
1814 msgstr "GCSE deaktiveret"
1815
1816 #. Return if there's nothing to do, or it is too expensive.
1817 #: gcse.c:6474
1818 #, fuzzy
1819 msgid "jump bypassing disabled"
1820 msgstr "tilvalget -g deaktiveret"
1821
1822 #. Opening quotation mark.
1823 #: intl.c:58
1824 msgid "`"
1825 msgstr ""
1826
1827 #. Closing quotation mark.
1828 #: intl.c:61
1829 msgid "'"
1830 msgstr ""
1831
1832 #: langhooks.c:516
1833 msgid "At top level:"
1834 msgstr "Ved øverste niveau:"
1835
1836 #: langhooks.c:521
1837 #, fuzzy, c-format
1838 msgid "In member function %qs:"
1839 msgstr "I medlemsfunktionen '%s':"
1840
1841 #: langhooks.c:525
1842 #, fuzzy, c-format
1843 msgid "In function %qs:"
1844 msgstr "I funktionen '%s':"
1845
1846 #. What to print when a switch has no documentation.
1847 #: opts.c:89
1848 msgid "This switch lacks documentation"
1849 msgstr "Denne switch mangler dokumentation"
1850
1851 #: opts.c:1183
1852 msgid "The following options are language-independent:\n"
1853 msgstr "De følgende tilvalg er sproguafhængige:\n"
1854
1855 #: opts.c:1190
1856 #, c-format
1857 msgid ""
1858 "The %s front end recognizes the following options:\n"
1859 "\n"
1860 msgstr ""
1861 "Forenden %s genkender de følgende tilvalg:\n"
1862 "\n"
1863
1864 #: opts.c:1204
1865 msgid "The --param option recognizes the following as parameters:\n"
1866 msgstr "Tilvalget --param genkender følgende som parametre:\n"
1867
1868 #: protoize.c:582
1869 #, fuzzy, c-format
1870 msgid "%s: error writing file '%s': %s\n"
1871 msgstr "%s: fejl ved skrivning til filen '%s': %s\n"
1872
1873 #: protoize.c:626
1874 #, c-format
1875 msgid "%s: usage '%s [ -VqfnkN ] [ -i <istring> ] [ filename ... ]'\n"
1876 msgstr "%s: brug '%s [ -VqfnkN ] [ -i <istreng> ] [ filenavn ... ]'\n"
1877
1878 #: protoize.c:629
1879 #, c-format
1880 msgid "%s: usage '%s [ -VqfnkNlgC ] [ -B <dirname> ] [ filename ... ]'\n"
1881 msgstr "%s: brug '%s [ -VqfnkNlgC ] [ -B <katalognavn> ] [ filnavn ... ]'\n"
1882
1883 #: protoize.c:735
1884 #, fuzzy, c-format
1885 msgid "%s: warning: no read access for file '%s'\n"
1886 msgstr "%s: advarsel: ingen læseadgang til filen '%s'\n"
1887
1888 #: protoize.c:743
1889 #, fuzzy, c-format
1890 msgid "%s: warning: no write access for file '%s'\n"
1891 msgstr "%s: advarsel: ingen skriveadgang til filen '%s'\n"
1892
1893 #: protoize.c:751
1894 #, fuzzy, c-format
1895 msgid "%s: warning: no write access for dir containing '%s'\n"
1896 msgstr "%s: advarsel: ingen skriveadgang til kataloget der indeholder '%s'\n"
1897
1898 #. Catch cases like /.. where we try to backup to a
1899 #. point above the absolute root of the logical file
1900 #. system.
1901 #: protoize.c:1138
1902 #, c-format
1903 msgid "%s: invalid file name: %s\n"
1904 msgstr "%s: ugyldigt filnavn: %s\n"
1905
1906 #: protoize.c:1286
1907 #, c-format
1908 msgid "%s: %s: can't get status: %s\n"
1909 msgstr "%s: %s: kan ikke finde ud af filens status: %s\n"
1910
1911 #: protoize.c:1307
1912 #, c-format
1913 msgid ""
1914 "\n"
1915 "%s: fatal error: aux info file corrupted at line %d\n"
1916 msgstr ""
1917 "\n"
1918 "%s: fatal fejl: hjælpeinformationsfilen er beskadiget ved linje %d\n"
1919
1920 #: protoize.c:1636
1921 #, fuzzy, c-format
1922 msgid "%s:%d: declaration of function '%s' takes different forms\n"
1923 msgstr "%s:%d: erklæringen af funktionen '%s' antager forskellige former\n"
1924
1925 #: protoize.c:1891
1926 #, fuzzy, c-format
1927 msgid "%s: compiling '%s'\n"
1928 msgstr "%s: oversætter '%s'\n"
1929
1930 #: protoize.c:1914
1931 #, c-format
1932 msgid "%s: wait: %s\n"
1933 msgstr "%s: vent: %s\n"
1934
1935 #: protoize.c:1919
1936 #, c-format
1937 msgid "%s: subprocess got fatal signal %d\n"
1938 msgstr "%s: underprocessen modtog fatalt signal %d\n"
1939
1940 #: protoize.c:1927
1941 #, c-format
1942 msgid "%s: %s exited with status %d\n"
1943 msgstr "%s: %s afsluttede med status %d\n"
1944
1945 #: protoize.c:1976
1946 #, fuzzy, c-format
1947 msgid "%s: warning: missing SYSCALLS file '%s'\n"
1948 msgstr "%s: advarsel: manglende SYSCALLS-fil '%s'\n"
1949
1950 #: protoize.c:1985 protoize.c:2014
1951 #, fuzzy, c-format
1952 msgid "%s: can't read aux info file '%s': %s\n"
1953 msgstr "%s: kan ikke læse hjælpeinformationsfilen '%s': %s\n"
1954
1955 #: protoize.c:2030 protoize.c:2058
1956 #, fuzzy, c-format
1957 msgid "%s: can't get status of aux info file '%s': %s\n"
1958 msgstr "%s: kan ikke få status for hjælpeinformationsfilen '%s': %s\n"
1959
1960 #: protoize.c:2086
1961 #, fuzzy, c-format
1962 msgid "%s: can't open aux info file '%s' for reading: %s\n"
1963 msgstr "%s: kan ikke åbne hjælpeinformationsfilen '%s' til at læse fra: %s\n"
1964
1965 #: protoize.c:2104
1966 #, fuzzy, c-format
1967 msgid "%s: error reading aux info file '%s': %s\n"
1968 msgstr "%s: fejl ved læsning af hjælpeinformationsfilen '%s': %s\n"
1969
1970 #: protoize.c:2117
1971 #, fuzzy, c-format
1972 msgid "%s: error closing aux info file '%s': %s\n"
1973 msgstr "%s: fejl ved lukning af hjælpeinformationsfilen '%s': %s\n"
1974
1975 #: protoize.c:2133
1976 #, fuzzy, c-format
1977 msgid "%s: can't delete aux info file '%s': %s\n"
1978 msgstr "%s: kan ikke slette hjælpeinformationsfilen '%s': %s\n"
1979
1980 #: protoize.c:2215 protoize.c:4185
1981 #, fuzzy, c-format
1982 msgid "%s: can't delete file '%s': %s\n"
1983 msgstr "%s: kan ikke slette filen '%s': %s\n"
1984
1985 #: protoize.c:2293
1986 #, fuzzy, c-format
1987 msgid "%s: warning: can't rename file '%s' to '%s': %s\n"
1988 msgstr "%s: advarsel: kan ikke omdøbe filen '%s' til '%s': %s\n"
1989
1990 #: protoize.c:2415
1991 #, c-format
1992 msgid "%s: conflicting extern definitions of '%s'\n"
1993 msgstr "%s: modstridende eksterne definitioner af '%s'\n"
1994
1995 #: protoize.c:2419
1996 #, c-format
1997 msgid "%s: declarations of '%s' will not be converted\n"
1998 msgstr "%s: erklæringer af '%s' vil ikke blive omdannet\n"
1999
2000 #: protoize.c:2421
2001 #, c-format
2002 msgid "%s: conflict list for '%s' follows:\n"
2003 msgstr "%s: modstridene for '%s' følger:\n"
2004
2005 #: protoize.c:2454
2006 #, fuzzy, c-format
2007 msgid "%s: warning: using formals list from %s(%d) for function '%s'\n"
2008 msgstr "%s: advarsel: bruger parameterlisten fra %s(%d) til funktionen '%s'\n"
2009
2010 #: protoize.c:2494
2011 #, fuzzy, c-format
2012 msgid "%s: %d: '%s' used but missing from SYSCALLS\n"
2013 msgstr "%s: %d: '%s' benyttet, men mangler i SYSCALLS\n"
2014
2015 #: protoize.c:2500
2016 #, fuzzy, c-format
2017 msgid "%s: %d: warning: no extern definition for '%s'\n"
2018 msgstr "%s: %d: advarsel: ingen ekstern definition af '%s'\n"
2019
2020 #: protoize.c:2530
2021 #, fuzzy, c-format
2022 msgid "%s: warning: no static definition for '%s' in file '%s'\n"
2023 msgstr "%s: advarsel: ingen statisk definition af '%s' i filen '%s'\n"
2024
2025 #: protoize.c:2536
2026 #, fuzzy, c-format
2027 msgid "%s: multiple static defs of '%s' in file '%s'\n"
2028 msgstr "%s: flere statiske definitioner af '%s' i filen '%s'\n"
2029
2030 #: protoize.c:2706 protoize.c:2709
2031 #, c-format
2032 msgid "%s: %d: warning: source too confusing\n"
2033 msgstr "%s: %d: advarsel: koden er for forvirrende\n"
2034
2035 #: protoize.c:2905
2036 #, c-format
2037 msgid "%s: %d: warning: varargs function declaration not converted\n"
2038 msgstr "%s: %d: advarsel: funktionserklæring med variabel parameterliste er ikke omdannet\n"
2039
2040 #: protoize.c:2920
2041 #, fuzzy, c-format
2042 msgid "%s: declaration of function '%s' not converted\n"
2043 msgstr "%s: erklæringen af funktionen '%s' er ikke omdannet\n"
2044
2045 #: protoize.c:3043
2046 #, fuzzy, c-format
2047 msgid "%s: warning: too many parameter lists in declaration of '%s'\n"
2048 msgstr "%s: advarsel: for mange parameterlister i erklæringen af '%s'\n"
2049
2050 #: protoize.c:3064
2051 #, fuzzy, c-format
2052 msgid ""
2053 "\n"
2054 "%s: warning: too few parameter lists in declaration of '%s'\n"
2055 msgstr ""
2056 "\n"
2057 "%s: advarsel: for få parameterlister i erklæringen af '%s'\n"
2058
2059 #: protoize.c:3160
2060 #, fuzzy, c-format
2061 msgid "%s: %d: warning: found '%s' but expected '%s'\n"
2062 msgstr "%s: %d: advarsel: fandt '%s', men forventede '%s'\n"
2063
2064 #: protoize.c:3335
2065 #, fuzzy, c-format
2066 msgid "%s: local declaration for function '%s' not inserted\n"
2067 msgstr "%s: den lokale erklæring af funktionen '%s' er ikke indsat\n"
2068
2069 #: protoize.c:3362
2070 #, fuzzy, c-format
2071 msgid ""
2072 "\n"
2073 "%s: %d: warning: can't add declaration of '%s' into macro call\n"
2074 msgstr ""
2075 "\n"
2076 "%s: %d: advarsel: kan ikke tilføje erklæringen af '%s' i makrokald\n"
2077
2078 #: protoize.c:3434
2079 #, fuzzy, c-format
2080 msgid "%s: global declarations for file '%s' not inserted\n"
2081 msgstr "%s: globale erklæringer for filen '%s' er ikke indsat\n"
2082
2083 #: protoize.c:3523 protoize.c:3553
2084 #, fuzzy, c-format
2085 msgid "%s: definition of function '%s' not converted\n"
2086 msgstr "%s: definitionen af funktionen '%s' er ikke omdannet\n"
2087
2088 #: protoize.c:3542
2089 #, c-format
2090 msgid "%s: %d: warning: definition of %s not converted\n"
2091 msgstr "%s: %d: advarsel: definitionen af '%s' er ikke omdannet\n"
2092
2093 #: protoize.c:3868
2094 #, fuzzy, c-format
2095 msgid "%s: found definition of '%s' at %s(%d)\n"
2096 msgstr "%s: fandt definitionen af '%s' ved %s(%d)\n"
2097
2098 #. If we make it here, then we did not know about this
2099 #. function definition.
2100 #: protoize.c:3884
2101 #, fuzzy, c-format
2102 msgid "%s: %d: warning: '%s' excluded by preprocessing\n"
2103 msgstr "%s: %d: advarsel: '%s' ekskluderet af forbehandlingen\n"
2104
2105 #: protoize.c:3887
2106 #, c-format
2107 msgid "%s: function definition not converted\n"
2108 msgstr "%s: funktionsdefinitionen er ikke omdannet\n"
2109
2110 #: protoize.c:3945
2111 #, fuzzy, c-format
2112 msgid "%s: '%s' not converted\n"
2113 msgstr "%s: '%s' ikke omdannet\n"
2114
2115 #: protoize.c:3953
2116 #, fuzzy, c-format
2117 msgid "%s: would convert file '%s'\n"
2118 msgstr "%s: ville omdanne filen '%s'\n"
2119
2120 #: protoize.c:3956
2121 #, fuzzy, c-format
2122 msgid "%s: converting file '%s'\n"
2123 msgstr "%s: omdanner filen '%s'\n"
2124
2125 #: protoize.c:3966
2126 #, fuzzy, c-format
2127 msgid "%s: can't get status for file '%s': %s\n"
2128 msgstr "%s: kan ikke få status for filen '%s': %s\n"
2129
2130 #: protoize.c:4008
2131 #, fuzzy, c-format
2132 msgid "%s: can't open file '%s' for reading: %s\n"
2133 msgstr "%s: kan ikke åbne filen '%s' til at læse fra: %s\n"
2134
2135 #: protoize.c:4023
2136 #, fuzzy, c-format
2137 msgid ""
2138 "\n"
2139 "%s: error reading input file '%s': %s\n"
2140 msgstr ""
2141 "\n"
2142 "%s: fejl ved læsning af inddatafilen '%s': %s\n"
2143
2144 #: protoize.c:4057
2145 #, fuzzy, c-format
2146 msgid "%s: can't create/open clean file '%s': %s\n"
2147 msgstr "%s: kan ikke oprette/åbne oprydningsfilen '%s': %s\n"
2148
2149 #: protoize.c:4162
2150 #, fuzzy, c-format
2151 msgid "%s: warning: file '%s' already saved in '%s'\n"
2152 msgstr "%s: advarsel: filen '%s' er allerede gemt i '%s'\n"
2153
2154 #: protoize.c:4170
2155 #, fuzzy, c-format
2156 msgid "%s: can't link file '%s' to '%s': %s\n"
2157 msgstr "%s: kan ikke kæde filen '%s' sammen med '%s': %s\n"
2158
2159 #: protoize.c:4200
2160 #, fuzzy, c-format
2161 msgid "%s: can't create/open output file '%s': %s\n"
2162 msgstr "%s: kan ikke oprette/åbne uddatafilen '%s': %s\n"
2163
2164 #: protoize.c:4233
2165 #, fuzzy, c-format
2166 msgid "%s: can't change mode of file '%s': %s\n"
2167 msgstr "%s: kan ikke ændre tilstanden af filen '%s': '%s'\n"
2168
2169 #: protoize.c:4409
2170 #, c-format
2171 msgid "%s: cannot get working directory: %s\n"
2172 msgstr "%s: kan ikke få fat i arbejdskataloget: %s\n"
2173
2174 #: protoize.c:4507
2175 #, c-format
2176 msgid "%s: input file names must have .c suffixes: %s\n"
2177 msgstr "%s: inddatafilnavn skal have '.c'-endelser: %s\n"
2178
2179 #: reload.c:3720
2180 msgid "unable to generate reloads for:"
2181 msgstr "kunne ikke generere genindlæsninger for:"
2182
2183 #: reload1.c:1878
2184 msgid "this is the insn:"
2185 msgstr "dette er instruktionen:"
2186
2187 #. It's the compiler's fault.
2188 #: reload1.c:4997
2189 msgid "could not find a spill register"
2190 msgstr "kunne ikke finde et register at bortødsle"
2191
2192 #. It's the compiler's fault.
2193 #: reload1.c:6628
2194 msgid "VOIDmode on an output"
2195 msgstr "VOID-tilstand ved uddata"
2196
2197 #: rtl-error.c:128
2198 msgid "unrecognizable insn:"
2199 msgstr "ukendt instruktion:"
2200
2201 #: rtl-error.c:130
2202 msgid "insn does not satisfy its constraints:"
2203 msgstr "instruktion tilfredsstiller ikke sine begrænsninger:"
2204
2205 #: timevar.c:401
2206 msgid ""
2207 "\n"
2208 "Execution times (seconds)\n"
2209 msgstr ""
2210 "\n"
2211 "Udførselstid (sekunder)\n"
2212
2213 #. Print total time.
2214 #: timevar.c:451
2215 msgid " TOTAL                 :"
2216 msgstr " TOTAL                 :"
2217
2218 #: timevar.c:479
2219 #, c-format
2220 msgid "time in %s: %ld.%06ld (%ld%%)\n"
2221 msgstr "tid i %s: %ld.%06ld (%ld%%)\n"
2222
2223 #: tlink.c:381
2224 #, c-format
2225 msgid "collect: reading %s\n"
2226 msgstr "collect: læser %s\n"
2227
2228 #: tlink.c:525
2229 #, c-format
2230 msgid "collect: recompiling %s\n"
2231 msgstr "collect: genoversætter '%s'\n"
2232
2233 # RETMIG: rigtigt?
2234 #: tlink.c:705
2235 #, c-format
2236 msgid "collect: tweaking %s in %s\n"
2237 msgstr "collect: presser %s i %s\n"
2238
2239 #: tlink.c:751
2240 #, c-format
2241 msgid "collect: relinking\n"
2242 msgstr "collect: kæder sammen igen\n"
2243
2244 #: toplev.c:606
2245 #, fuzzy, c-format
2246 msgid "unrecoverable error"
2247 msgstr "intern fejl"
2248
2249 #: toplev.c:1086
2250 #, c-format
2251 msgid ""
2252 "\n"
2253 "Target specific options:\n"
2254 msgstr ""
2255 "\n"
2256 "Målspecifikke tilvalg:\n"
2257
2258 #: toplev.c:1100 toplev.c:1119
2259 #, c-format
2260 msgid "  -m%-23s [undocumented]\n"
2261 msgstr "  -m%-23s [ikke dokumenteret]\n"
2262
2263 #: toplev.c:1128
2264 #, c-format
2265 msgid ""
2266 "\n"
2267 "There are undocumented target specific options as well.\n"
2268 msgstr ""
2269 "\n"
2270 "Der er også ikke-dokumenterede målspecifikke tilvalg.\n"
2271
2272 #: toplev.c:1130
2273 #, c-format
2274 msgid "  They exist, but they are not documented.\n"
2275 msgstr "  De eksisterer, men er ikke dokumenteret.\n"
2276
2277 #: toplev.c:1251
2278 #, c-format
2279 msgid ""
2280 "%s%s%s version %s (%s)\n"
2281 "%s\tcompiled by GNU C version %s.\n"
2282 "%s%s%s version %s (%s) compiled by CC.\n"
2283 msgstr ""
2284 "%s%s%s version %s (%s)\n"
2285 "%s\toversat af GNU C version %s.\n"
2286 "%s%s%s version %s (%s) oversat af CC.\n"
2287
2288 #: toplev.c:1258
2289 #, c-format
2290 msgid "%s%sGGC heuristics: --param ggc-min-expand=%d --param ggc-min-heapsize=%d\n"
2291 msgstr "%s%sGGC-heuristikker: --param ggc-min-expand=%d --param ggc-min-heapsize=%d\n"
2292
2293 #: toplev.c:1310
2294 msgid "options passed: "
2295 msgstr "tilvalg overbragt: "
2296
2297 #: toplev.c:1339
2298 msgid "options enabled: "
2299 msgstr "tilvalg slået til: "
2300
2301 #: toplev.c:1491 config/sh/sh.c:7334
2302 msgid "created and used with different settings of -fpic"
2303 msgstr ""
2304
2305 #: toplev.c:1493 config/sh/sh.c:7336
2306 msgid "created and used with different settings of -fpie"
2307 msgstr ""
2308
2309 #: toplev.c:1544 config/sh/sh.c:7386
2310 #, fuzzy, c-format
2311 msgid "created and used with differing settings of '-m%s'"
2312 msgstr "oprettet og brugt med en anden indstilling af '-m%s'"
2313
2314 #: toplev.c:1547 config/sh/sh.c:7389
2315 msgid "out of memory"
2316 msgstr "løbet tør for hukommelse"
2317
2318 #: tree-inline.c:1565
2319 #, fuzzy
2320 msgid "originally indirect function call not considered for inlining"
2321 msgstr "Advar når en inline funktion ikke kan indbygges"
2322
2323 #.
2324 #. Local variables:
2325 #. mode:c
2326 #. End:
2327 #.
2328 #: diagnostic.def:1
2329 msgid "fatal error: "
2330 msgstr "fatal fejl: "
2331
2332 #: diagnostic.def:2
2333 msgid "internal compiler error: "
2334 msgstr "intern oversætterfejl: "
2335
2336 #: diagnostic.def:3
2337 msgid "error: "
2338 msgstr "fejl: "
2339
2340 #: diagnostic.def:4
2341 msgid "sorry, unimplemented: "
2342 msgstr "desværre, ikke implementeret: "
2343
2344 #: diagnostic.def:5
2345 msgid "warning: "
2346 msgstr "advarsel: "
2347
2348 #: diagnostic.def:6
2349 msgid "anachronism: "
2350 msgstr "anakronisme: "
2351
2352 #: diagnostic.def:7
2353 msgid "note: "
2354 msgstr "bemærk: "
2355
2356 #: diagnostic.def:8
2357 msgid "debug: "
2358 msgstr "fejlfinding: "
2359
2360 #: params.def:44
2361 msgid "The maximum structure size (in bytes) at which GCC will do block copies"
2362 msgstr ""
2363
2364 #: params.def:54
2365 msgid "The threshold ratio between instantiated fields and the total structure size"
2366 msgstr ""
2367
2368 #: params.def:71
2369 msgid "The maximum number of instructions in a single function eligible for inlining"
2370 msgstr "Det maksimale antal instruktioner i en enkelt funktion der må indbygges"
2371
2372 #: params.def:83
2373 msgid "The maximum number of instructions when automatically inlining"
2374 msgstr "Det maksimale antal instruktioner ved automatisk indbygning"
2375
2376 #: params.def:88
2377 #, fuzzy
2378 msgid "The maximum number of instructions inline function can grow to via recursive inlining"
2379 msgstr "Det maksimale antal instruktioner i en enkelt funktion der må indbygges"
2380
2381 #: params.def:93
2382 #, fuzzy
2383 msgid "The maximum number of instructions non-inline function can grow to via recursive inlining"
2384 msgstr "Det maksimale antal instruktioner i en enkelt funktion der må indbygges"
2385
2386 #: params.def:98
2387 msgid "The maximum depth of recursive inlining for inline functions"
2388 msgstr ""
2389
2390 #: params.def:103
2391 msgid "The maximum depth of recursive inlining for non-inline functions"
2392 msgstr ""
2393
2394 #: params.def:110
2395 msgid "If -fvariable-expansion-in-unroller is used, the maximum number of            times that an individual variable will be expanded            during loop unrolling"
2396 msgstr ""
2397
2398 #: params.def:123
2399 msgid "The maximum number of instructions to consider to fill a delay slot"
2400 msgstr "Det maksimale antal instruktioner det overvejes at udfylde ventepladser med"
2401
2402 #: params.def:134
2403 msgid "The maximum number of instructions to consider to find accurate live register information"
2404 msgstr "Det maksimale antal instruktioner der overvejes under søgning efter præcis registerinfo"
2405
2406 #: params.def:144
2407 msgid "The maximum length of scheduling's pending operations list"
2408 msgstr "Den maksimale længde af planlæggerens liste over ventende operationer"
2409
2410 #: params.def:149
2411 msgid "The size of function body to be considered large"
2412 msgstr "Størrelsen af en funktionskrop som anses for stor"
2413
2414 #: params.def:153
2415 msgid "Maximal growth due to inlining of large function (in percent)"
2416 msgstr "Maksimal kodevækst forårsaget af indlejring af stor funktion (i procent)"
2417
2418 #: params.def:157
2419 msgid "how much can given compilation unit grow because of the inlining (in percent)"
2420 msgstr "Hvor meget en oversættelsesenhed kan vokse pga. indlejring (i procent)"
2421
2422 #: params.def:161
2423 msgid "expense of call operation relative to ordinary aritmetic operations"
2424 msgstr ""
2425
2426 #: params.def:168
2427 msgid "The maximum amount of memory to be allocated by GCSE"
2428 msgstr "Den maksimale mængde hukommelse som skal allokeres af GCSE"
2429
2430 #: params.def:173
2431 msgid "The maximum number of passes to make when doing GCSE"
2432 msgstr "Det maksimale antal faser der skal gennemgås ved udførsel af GCSE"
2433
2434 #: params.def:183
2435 msgid "The threshold ratio for performing partial redundancy elimination after reload."
2436 msgstr ""
2437
2438 #: params.def:190
2439 msgid "The threshold ratio of critical edges execution count that permit performing redundancy elimination after reload."
2440 msgstr ""
2441
2442 #: params.def:201
2443 msgid "The maximum number of instructions to consider to unroll in a loop"
2444 msgstr "Det maksimale antal instruktioner der overvejes at udrulle i en løkke"
2445
2446 #: params.def:207
2447 #, fuzzy
2448 msgid "The maximum number of instructions to consider to unroll in a loop on average"
2449 msgstr "Det maksimale antal instruktioner der overvejes at udrulle i en løkke"
2450
2451 #: params.def:212
2452 #, fuzzy
2453 msgid "The maximum number of unrollings of a single loop"
2454 msgstr "Det maksimale antal instruktioner til RTL-indbyggeren"
2455
2456 #: params.def:217
2457 #, fuzzy
2458 msgid "The maximum number of insns of a peeled loop"
2459 msgstr "Det maksimale antal instruktioner det overvejes at udfylde ventepladser med"
2460
2461 #: params.def:222
2462 #, fuzzy
2463 msgid "The maximum number of peelings of a single loop"
2464 msgstr "Det maksimale antal faser der skal gennemgås ved udførsel af GCSE"
2465
2466 #: params.def:227
2467 #, fuzzy
2468 msgid "The maximum number of insns of a completely peeled loop"
2469 msgstr "Det maksimale antal instruktioner der overvejes at udrulle i en løkke"
2470
2471 #: params.def:232
2472 #, fuzzy
2473 msgid "The maximum number of peelings of a single loop that is peeled completely"
2474 msgstr "Det maksimale antal instruktioner i en enkelt funktion der må indbygges"
2475
2476 #: params.def:237
2477 #, fuzzy
2478 msgid "The maximum number of insns of a peeled loop that rolls only once"
2479 msgstr "Det maksimale antal instruktioner til RTL-indbyggeren"
2480
2481 #: params.def:243
2482 #, fuzzy
2483 msgid "The maximum number of insns of an unswitched loop"
2484 msgstr "Det maksimale antal instruktioner der overvejes at udrulle i en løkke"
2485
2486 #: params.def:248
2487 #, fuzzy
2488 msgid "The maximum number of unswitchings in a single loop"
2489 msgstr "Det maksimale antal instruktioner i en enkelt funktion der må indbygges"
2490
2491 #: params.def:255
2492 msgid "Bound on the number of iterations the brute force # of iterations analysis algorithm evaluates"
2493 msgstr ""
2494
2495 #: params.def:260
2496 msgid "Maximum number of loops to perform swing modulo scheduling on (mainly for debugging)"
2497 msgstr ""
2498
2499 #: params.def:266
2500 msgid "A factor for tuning the upper bound that swing modulo scheduler uses for scheduling a loop"
2501 msgstr ""
2502
2503 #: params.def:270
2504 msgid "The number of cycles the swing modulo scheduler considers when \t  checking conflicts using DFA"
2505 msgstr ""
2506
2507 #: params.def:275
2508 msgid "A threshold on the average loop count considered by the swing modulo scheduler"
2509 msgstr ""
2510
2511 #: params.def:280
2512 msgid "Select fraction of the maximal count of repetitions of basic block in program given basic block needs to have to be considered hot"
2513 msgstr "Vælg den andel af det maksimale antal gentagelser af basisblokke i et program en given basisblok skal have for at blive betragtet som \"varm\""
2514
2515 #: params.def:284
2516 msgid "Select fraction of the maximal frequency of executions of basic block in function given basic block needs to have to be considered hot"
2517 msgstr "Vælg den andel af den maksimale frekvens af udførsler af basisblokke i et program en given basisblok skal have for at blive betragtet som \"varm\""
2518
2519 #: params.def:288
2520 msgid "The percentage of function, weighted by execution frequency, that must be covered by trace formation. Used when profile feedback is available"
2521 msgstr "Den procendel af funktioner vægtet efter udførselsfrekvens som skal dækkes af sporingsformering; benyttes når profileringsfeedback er tilgængeligt"
2522
2523 #: params.def:292
2524 msgid "The percentage of function, weighted by execution frequency, that must be covered by trace formation. Used when profile feedback is not available"
2525 msgstr "Den procendel af funktioner vægtet efter udførselsfrekvens som skal dækkes af sporingsformering; benyttes når profileringsfeedback ikke er tilgængeligt"
2526
2527 #: params.def:296
2528 #, fuzzy
2529 msgid "Maximal code growth caused by tail duplication (in percent)"
2530 msgstr "Maksimal kodevækst forårsaget af haleduplikering (i procent)"
2531
2532 #: params.def:300
2533 #, fuzzy
2534 msgid "Stop reverse growth if the reverse probability of best edge is less than this threshold (in percent)"
2535 msgstr "Stop omvendt vækst hvis den omvendte sandsynlighed for den bedste kant er mindre end denne tærskel (i procent)"
2536
2537 #: params.def:304
2538 #, fuzzy
2539 msgid "Stop forward growth if the probability of best edge is less than this threshold (in percent). Used when profile feedback is available"
2540 msgstr "Stop fremadrettet vækst hvis sandsynligheden for den bedste kant er mindre end denne tærskel (i procent); benyttes når profileringsfeedback er tilgængeligt"
2541
2542 #: params.def:308
2543 #, fuzzy
2544 msgid "Stop forward growth if the probability of best edge is less than this threshold (in percent). Used when profile feedback is not available"
2545 msgstr "Stop fremadrettet vækst hvis sandsynligheden for den bedste kant er mindre end denne tærskel (i procent); benyttes når profileringsfeedback ikke er tilgængeligt"
2546
2547 #: params.def:314
2548 msgid "The maximum number of incoming edges to consider for crossjumping"
2549 msgstr "Det maksimale antal indadgående kanter der overvejes til krydsspring"
2550
2551 #: params.def:320
2552 #, fuzzy
2553 msgid "The minimum number of matching instructions to consider for crossjumping"
2554 msgstr "Det maksimale antal indadgående kanter der overvejes til krydsspring"
2555
2556 #: params.def:326
2557 #, fuzzy
2558 msgid "The maximum number of insns to duplicate when unfactoring computed gotos"
2559 msgstr "Det maksimale antal instruktioner der overvejes at udrulle i en løkke"
2560
2561 #: params.def:332
2562 #, fuzzy
2563 msgid "The maximum length of path considered in cse"
2564 msgstr "Den maksimale længde af planlæggerens liste over ventende operationer"
2565
2566 #: params.def:339
2567 msgid "The minimum cost of an expensive expression in the loop invariant motion"
2568 msgstr ""
2569
2570 #: params.def:348
2571 msgid "Bound on number of candidates below that all candidates are considered in iv optimizations"
2572 msgstr ""
2573
2574 #: params.def:356
2575 #, fuzzy
2576 msgid "Bound on number of iv uses in loop optimized in iv optimizations"
2577 msgstr "Udfør et antal mindre, dyre optimeringer"
2578
2579 #: params.def:364
2580 msgid "If number of candidates in the set is smaller, we always try to remove unused ivs during its optimization"
2581 msgstr ""
2582
2583 #: params.def:369
2584 msgid "Bound on size of expressions used in the scalar evolutions analyzer"
2585 msgstr ""
2586
2587 #: params.def:376
2588 msgid "Given N calls and V call-clobbered vars in a function.  Use .GLOBAL_VAR if NxV is larger than this limit"
2589 msgstr ""
2590
2591 #: params.def:381
2592 #, fuzzy
2593 msgid "The maximum memory locations recorded by cselib"
2594 msgstr "Det maksimale antal instruktioner til RTL-indbyggeren"
2595
2596 #: params.def:394
2597 #, fuzzy
2598 msgid "Minimum heap expansion to trigger garbage collection, as a percentage of the total size of the heap"
2599 msgstr "Minimal heap-udvidelse for at udløse garbage collection, som en procentdel af den totale heap"
2600
2601 #: params.def:399
2602 #, fuzzy
2603 msgid "Minimum heap size before we start collecting garbage, in kilobytes"
2604 msgstr "Minimal heap-størrelse før garbage collection startes, i kilobyte."
2605
2606 #: params.def:407
2607 #, fuzzy
2608 msgid "The maximum number of instructions to search backward when looking for equivalent reload"
2609 msgstr "Det maksimale antal instruktioner der overvejes at udrulle i en løkke"
2610
2611 #: params.def:412
2612 msgid "The maximum number of virtual operands allowed to represent aliases before triggering alias grouping."
2613 msgstr ""
2614
2615 #: params.def:417
2616 #, fuzzy
2617 msgid "The maximum number of blocks in a region to be considered for interblock scheduling"
2618 msgstr "Det maksimale antal indadgående kanter der overvejes til krydsspring"
2619
2620 #: params.def:422
2621 #, fuzzy
2622 msgid "The maximum number of insns in a region to be considered for interblock scheduling"
2623 msgstr "Det maksimale antal indadgående kanter der overvejes til krydsspring"
2624
2625 #: params.def:427
2626 msgid "The maximum number of RTL nodes that can be recorded as combiner's last value"
2627 msgstr ""
2628
2629 #: params.def:435
2630 #, fuzzy
2631 msgid "The upper bound for sharing integer constants"
2632 msgstr "enum-værdien for '%s' er ikke en heltalskonstant"
2633
2634 #: config/darwin.h:155
2635 #, fuzzy
2636 msgid "Set sizeof(bool) to 1"
2637 msgstr "sizeof(long double) er 16"
2638
2639 #: config/darwin.h:157
2640 #, fuzzy
2641 msgid "Generate code suitable for fast turn around debugging"
2642 msgstr "Generér kode til et Sun Sky-kort"
2643
2644 #: config/darwin.h:159
2645 #, fuzzy
2646 msgid "Don't generate code suitable for fast turn around debugging"
2647 msgstr "Generér ikke kode til en bit-manipuleringsenhed"
2648
2649 #: config/lynx.h:137
2650 #, fuzzy
2651 msgid "Use shared libraries"
2652 msgstr "Brug hardwarekommatal"
2653
2654 #: config/lynx.h:138
2655 msgid "Support multi-threading"
2656 msgstr ""
2657
2658 #: config/lynx.h:139
2659 msgid "Support legacy multi-threading"
2660 msgstr ""
2661
2662 #: config/alpha/alpha.c:4748
2663 #, c-format
2664 msgid "invalid %%H value"
2665 msgstr "ugyldig %%H-værdi"
2666
2667 #: config/alpha/alpha.c:4769 config/bfin/bfin.c:1031
2668 #, c-format
2669 msgid "invalid %%J value"
2670 msgstr "ugyldig %%J-værdi"
2671
2672 #: config/alpha/alpha.c:4799 config/ia64/ia64.c:4252
2673 #, c-format
2674 msgid "invalid %%r value"
2675 msgstr "ugyldig %%r-værdi"
2676
2677 #: config/alpha/alpha.c:4809 config/rs6000/rs6000.c:10956
2678 #: config/xtensa/xtensa.c:1951
2679 #, c-format
2680 msgid "invalid %%R value"
2681 msgstr "ugyldig %%R-værdi"
2682
2683 #: config/alpha/alpha.c:4815 config/rs6000/rs6000.c:10875
2684 #: config/xtensa/xtensa.c:1918
2685 #, c-format
2686 msgid "invalid %%N value"
2687 msgstr "ugyldig %%N-værdi"
2688
2689 #: config/alpha/alpha.c:4823 config/rs6000/rs6000.c:10903
2690 #, c-format
2691 msgid "invalid %%P value"
2692 msgstr "ugyldig %%P-værdi"
2693
2694 #: config/alpha/alpha.c:4831
2695 #, c-format
2696 msgid "invalid %%h value"
2697 msgstr "ugyldig %%h-værdi"
2698
2699 #: config/alpha/alpha.c:4839 config/xtensa/xtensa.c:1944
2700 #, c-format
2701 msgid "invalid %%L value"
2702 msgstr "ugyldig %%L-værdi"
2703
2704 #: config/alpha/alpha.c:4878 config/rs6000/rs6000.c:10857
2705 #, c-format
2706 msgid "invalid %%m value"
2707 msgstr "ugyldig %%m-værdi"
2708
2709 #: config/alpha/alpha.c:4886 config/rs6000/rs6000.c:10865
2710 #, c-format
2711 msgid "invalid %%M value"
2712 msgstr "ugyldig %%M-værdi"
2713
2714 #: config/alpha/alpha.c:4930
2715 #, c-format
2716 msgid "invalid %%U value"
2717 msgstr "ugyldig %%U-værdi"
2718
2719 #: config/alpha/alpha.c:4942 config/alpha/alpha.c:4956
2720 #: config/rs6000/rs6000.c:10964
2721 #, c-format
2722 msgid "invalid %%s value"
2723 msgstr "ugyldig %%s-værdi"
2724
2725 #: config/alpha/alpha.c:4979
2726 #, c-format
2727 msgid "invalid %%C value"
2728 msgstr "ugyldig %%C-værdi"
2729
2730 #: config/alpha/alpha.c:5016 config/rs6000/rs6000.c:10695
2731 #: config/rs6000/rs6000.c:10714
2732 #, c-format
2733 msgid "invalid %%E value"
2734 msgstr "ugyldig %%E-værdi"
2735
2736 #: config/alpha/alpha.c:5041 config/alpha/alpha.c:5089
2737 #, c-format
2738 msgid "unknown relocation unspec"
2739 msgstr "ukendt relokaliserings-unspec"
2740
2741 #: config/alpha/alpha.c:5050 config/rs6000/rs6000.c:11282
2742 #, c-format
2743 msgid "invalid %%xn code"
2744 msgstr "ugyldig %%xn-kode"
2745
2746 #. Macro to define tables used to set the flags.
2747 #. This is a list in braces of pairs in braces,
2748 #. each pair being { "NAME", VALUE }
2749 #. where VALUE is the bits to set or minus the bits to clear.
2750 #. An empty string NAME is used to identify the default VALUE.
2751 #. WARNING: Do not mark empty strings for translation, as calling
2752 #. gettext on an empty string does NOT return an empty
2753 #. string.
2754 #. Macro to define tables used to set the flags.
2755 #. This is a list in braces of pairs in braces,
2756 #. each pair being { "NAME", VALUE }
2757 #. where VALUE is the bits to set or minus the bits to clear.
2758 #. An empty string NAME is used to identify the default VALUE.
2759 #: config/alpha/alpha.h:293 config/i386/i386.h:335 config/i386/i386.h:337
2760 #: config/i386/i386.h:339 config/ns32k/ns32k.h:140 config/s390/s390.h:134
2761 #: config/sparc/sparc.h:625 config/sparc/sparc.h:630
2762 msgid "Use hardware fp"
2763 msgstr "Brug hardwarekommatal"
2764
2765 #: config/alpha/alpha.h:294 config/i386/i386.h:336 config/i386/i386.h:338
2766 #: config/sparc/sparc.h:627 config/sparc/sparc.h:632
2767 msgid "Do not use hardware fp"
2768 msgstr "Brug ikke hardwarekommatal"
2769
2770 #: config/alpha/alpha.h:295
2771 msgid "Use fp registers"
2772 msgstr "Brug kommatalsregistre"
2773
2774 #: config/alpha/alpha.h:297
2775 msgid "Do not use fp registers"
2776 msgstr "Brug ikke kommatalsregistre"
2777
2778 #: config/alpha/alpha.h:298
2779 msgid "Do not assume GAS"
2780 msgstr "Antag ikke GAS"
2781
2782 #: config/alpha/alpha.h:299
2783 msgid "Assume GAS"
2784 msgstr "Antag GAS"
2785
2786 #: config/alpha/alpha.h:301
2787 msgid "Request IEEE-conformant math library routines (OSF/1)"
2788 msgstr "Påkræv at matematiksbibliotekrutiner opfylder IEEE-standarden (OSF/1)"
2789
2790 #: config/alpha/alpha.h:303
2791 msgid "Emit IEEE-conformant code, without inexact exceptions"
2792 msgstr "Udsend kode der opfylder IEEE-standarden, uden ineksakte undtagelser"
2793
2794 #: config/alpha/alpha.h:305
2795 msgid "Emit IEEE-conformant code, with inexact exceptions"
2796 msgstr "Udsend kode der opfylder IEEE-standarden, med ineksakte undtagelser"
2797
2798 #: config/alpha/alpha.h:307
2799 msgid "Do not emit complex integer constants to read-only memory"
2800 msgstr "Udsend ikke komplekse heltalskonstanter til skrivebeskyttet hukommelse"
2801
2802 #: config/alpha/alpha.h:308
2803 msgid "Use VAX fp"
2804 msgstr "Benyt VAX-kommatal"
2805
2806 #: config/alpha/alpha.h:309
2807 msgid "Do not use VAX fp"
2808 msgstr "Benyt ikke VAX-kommatal"
2809
2810 #: config/alpha/alpha.h:310
2811 msgid "Emit code for the byte/word ISA extension"
2812 msgstr "Udsend kode for byte/word-ISA-udvidelsen"
2813
2814 #: config/alpha/alpha.h:313
2815 msgid "Emit code for the motion video ISA extension"
2816 msgstr "Udsend kode for video-ISA-udvidelsen"
2817
2818 #: config/alpha/alpha.h:316
2819 msgid "Emit code for the fp move and sqrt ISA extension"
2820 msgstr "Udsend kode for kommatalsflytning og kvadratrod-ISA-udvidelsen"
2821
2822 #: config/alpha/alpha.h:318
2823 msgid "Emit code for the counting ISA extension"
2824 msgstr "Udsend kode for tæller-ISA-udvidelsen"
2825
2826 #: config/alpha/alpha.h:321
2827 msgid "Emit code using explicit relocation directives"
2828 msgstr "Udsend kode der bruger eksplicitte relokaliseringsdirektiver"
2829
2830 #: config/alpha/alpha.h:324
2831 msgid "Emit 16-bit relocations to the small data areas"
2832 msgstr "Udsend 16-bit relokalisering til det lille dataområde"
2833
2834 #: config/alpha/alpha.h:326
2835 msgid "Emit 32-bit relocations to the small data areas"
2836 msgstr "Udsend 32-bit relokalisering til det lille dataområde"
2837
2838 #: config/alpha/alpha.h:328
2839 #, fuzzy
2840 msgid "Emit direct branches to local functions"
2841 msgstr "Udelad rammehenvisningen i de yderste funktioner"
2842
2843 #: config/alpha/alpha.h:331
2844 msgid "Emit rdval instead of rduniq for thread pointer"
2845 msgstr "Udsend rdval i stedet for rduniq for trådhenvisning"
2846
2847 #: config/alpha/alpha.h:333
2848 #, fuzzy
2849 msgid "Use 128-bit long double"
2850 msgstr "Benyt 128 bit long double"
2851
2852 #: config/alpha/alpha.h:335
2853 #, fuzzy
2854 msgid "Use 64-bit long double"
2855 msgstr "Benyt 64 bit long double"
2856
2857 #. For -mcpu=
2858 #. For -mtune=
2859 #. For -mfp-rounding-mode=[n|m|c|d]
2860 #. For -mfp-trap-mode=[n|u|su|sui]
2861 #. For -mtrap-precision=[p|f|i]
2862 #. For -mmemory-latency=
2863 #. For -mtls-size=
2864 #: config/alpha/alpha.h:364
2865 msgid "Use features of and schedule given CPU"
2866 msgstr "Brug faciliteter fra og planlæg mht. den givne processor"
2867
2868 #: config/alpha/alpha.h:366
2869 msgid "Schedule given CPU"
2870 msgstr "Planlæg til en given processor"
2871
2872 #: config/alpha/alpha.h:368
2873 msgid "Control the generated fp rounding mode"
2874 msgstr "Kontrollér den genererede kommatalsafrundingstilstand"
2875
2876 #: config/alpha/alpha.h:370
2877 msgid "Control the IEEE trap mode"
2878 msgstr "Kontrollér IEEE-fældetilstanden"
2879
2880 #: config/alpha/alpha.h:372
2881 msgid "Control the precision given to fp exceptions"
2882 msgstr "Kontrollér den præcision der gives til kommatalsundtagelser"
2883
2884 #: config/alpha/alpha.h:374
2885 msgid "Tune expected memory latency"
2886 msgstr "Justér den forventede hukommelsesventetid"
2887
2888 #: config/alpha/alpha.h:376 config/ia64/ia64.h:278 config/rs6000/sysv4.h:90
2889 msgid "Specify bit size of immediate TLS offsets"
2890 msgstr "Angiv bitstørrelse for umiddelbar TLS-afsæt"
2891
2892 #: config/arc/arc.c:1739 config/m32r/m32r.c:2141
2893 #, c-format
2894 msgid "invalid operand to %%R code"
2895 msgstr "ugyldig operand til %%R-koden"
2896
2897 #: config/arc/arc.c:1771 config/m32r/m32r.c:2164
2898 #, c-format
2899 msgid "invalid operand to %%H/%%L code"
2900 msgstr "ugyldig operand til %%H/%%L-koden"
2901
2902 #: config/arc/arc.c:1794 config/m32r/m32r.c:2235
2903 #, c-format
2904 msgid "invalid operand to %%U code"
2905 msgstr "ugyldig operand til %%U-koden"
2906
2907 #: config/arc/arc.c:1805
2908 #, c-format
2909 msgid "invalid operand to %%V code"
2910 msgstr "ugyldig operand til %%V-koden"
2911
2912 #. Unknown flag.
2913 #. Undocumented flag.
2914 #: config/arc/arc.c:1812 config/m32r/m32r.c:2262 config/sparc/sparc.c:7517
2915 #, c-format
2916 msgid "invalid operand output code"
2917 msgstr "ugyldig operand-uddatakode"
2918
2919 #: config/arm/arm.c:10466 config/arm/arm.c:10484
2920 #, fuzzy, c-format
2921 msgid "predicated Thumb instruction"
2922 msgstr "Generér char-instruktioner"
2923
2924 #: config/arm/arm.c:10472
2925 #, fuzzy, c-format
2926 msgid "predicated instruction in conditional sequence"
2927 msgstr "ret-instruktion ikke implementeret"
2928
2929 #: config/arm/arm.c:10580 config/arm/arm.c:10590 config/arm/arm.c:10600
2930 #: config/arm/arm.c:10626 config/arm/arm.c:10644 config/arm/arm.c:10679
2931 #: config/arm/arm.c:10698 config/arm/arm.c:10713 config/arm/arm.c:10739
2932 #: config/arm/arm.c:10746 config/arm/arm.c:10753
2933 #, fuzzy, c-format
2934 msgid "invalid operand for code '%c'"
2935 msgstr "ugyldig operandkode '%c'"
2936
2937 #: config/arm/arm.c:10639
2938 #, fuzzy, c-format
2939 msgid "instruction never exectued"
2940 msgstr "ubetinget %2d aldrig udført\n"
2941
2942 #: config/arm/arm.c:10764
2943 #, fuzzy, c-format
2944 msgid "missing operand"
2945 msgstr "manglende startparantes"
2946
2947 #: config/arm/arm.h:318
2948 msgid "Generate APCS conformant stack frames"
2949 msgstr "Generér APCS-overholdende stakrammer"
2950
2951 #: config/arm/arm.h:321
2952 msgid "Store function names in object code"
2953 msgstr "Gem funktionsnavne i objektkode"
2954
2955 #: config/arm/arm.h:327
2956 msgid "Pass FP arguments in FP registers"
2957 msgstr "Videregiv kommatalsparametre i kommatalsregistre"
2958
2959 #: config/arm/arm.h:330
2960 msgid "Generate re-entrant, PIC code"
2961 msgstr "Generér genindtrædelig PIC-kode"
2962
2963 #: config/arm/arm.h:333
2964 msgid "Assume target CPU is configured as big endian"
2965 msgstr "Antag at målprocessoren er konfigureret som storendet"
2966
2967 #: config/arm/arm.h:335
2968 msgid "Assume target CPU is configured as little endian"
2969 msgstr "Antag at målprocessoren er konfigureret som lilleendet"
2970
2971 #: config/arm/arm.h:337
2972 msgid "Assume big endian bytes, little endian words"
2973 msgstr "Antag storendede byte og lilleendede word"
2974
2975 #: config/arm/arm.h:339
2976 msgid "Support calls between Thumb and ARM instruction sets"
2977 msgstr "Understøt kald mellem Thumb- og ARM-instruktionssættene"
2978
2979 #: config/arm/arm.h:342
2980 msgid "Generate a call to abort if a noreturn function returns"
2981 msgstr "Generér et kald til abort hvis en noreturn-funktion returnerer"
2982
2983 #: config/arm/arm.h:345
2984 msgid "Do not move instructions into a function's prologue"
2985 msgstr "Flyt ikke instruktioner til en funktions begyndelse"
2986
2987 #: config/arm/arm.h:348
2988 msgid "Do not load the PIC register in function prologues"
2989 msgstr "Indlæs ikke PIC-registeret i funktionsbegyndelser"
2990
2991 #: config/arm/arm.h:351
2992 msgid "Generate call insns as indirect calls, if necessary"
2993 msgstr "Generér kaldeinstruktioner som indirekte kald, om nødvendigt"
2994
2995 #: config/arm/arm.h:354
2996 msgid "Compile for the Thumb not the ARM"
2997 msgstr "Oversæt til Thymb, ikke til ARM"
2998
2999 #: config/arm/arm.h:358
3000 msgid "Thumb: Generate (non-leaf) stack frames even if not needed"
3001 msgstr "Thumb: Generér (ikke-yderste) stakrammer selv hvis det ikke er nødvendigt"
3002
3003 #: config/arm/arm.h:361
3004 msgid "Thumb: Generate (leaf) stack frames even if not needed"
3005 msgstr "Thumb: Generér (yderste) stakrammer selv hvis det ikke er nødvendigt"
3006
3007 #: config/arm/arm.h:364
3008 msgid "Thumb: Assume non-static functions may be called from ARM code"
3009 msgstr "Thumb: Antag at ikke-statiske funktioner kan kaldes fra ARM-kode"
3010
3011 #: config/arm/arm.h:368
3012 msgid "Thumb: Assume function pointers may go to non-Thumb aware code"
3013 msgstr "Thumb: Antag at funktionshenvisninger kan gå til kode der ikke er opmærksom på Thumb"
3014
3015 #: config/arm/arm.h:372
3016 msgid "Cirrus: Place NOPs to avoid invalid instruction combinations"
3017 msgstr ""
3018
3019 #: config/arm/arm.h:374
3020 msgid "Cirrus: Do not break up invalid instruction combinations with NOPs"
3021 msgstr ""
3022
3023 #: config/arm/arm.h:382
3024 msgid "Specify the name of the target CPU"
3025 msgstr "Angiv navnet på målprocessoren"
3026
3027 #: config/arm/arm.h:384
3028 msgid "Specify the name of the target architecture"
3029 msgstr "Angiv navnet på målarkitekturen"
3030
3031 #: config/arm/arm.h:389
3032 #, fuzzy
3033 msgid "Specify the name of the target floating point hardware/format"
3034 msgstr "Angiv versionen af kommatalsemulatoren"
3035
3036 #: config/arm/arm.h:391
3037 #, fuzzy
3038 msgid "Specify if floating point hardware should be used"
3039 msgstr "Angiv versionen af kommatalsemulatoren"
3040
3041 #: config/arm/arm.h:393
3042 msgid "Specify the minimum bit alignment of structures"
3043 msgstr "Angiv den mindste bitjustering af strukturer"
3044
3045 #: config/arm/arm.h:395
3046 msgid "Specify the register to be used for PIC addressing"
3047 msgstr "Angiv det register der skal bruges til PIC-adressering"
3048
3049 #: config/arm/arm.h:396 config/mips/mips.h:792
3050 msgid "Specify an ABI"
3051 msgstr "Angiv en ABI"
3052
3053 #: config/arm/arm.h:398
3054 msgid "Alias for -mfloat-abi=soft"
3055 msgstr ""
3056
3057 #: config/arm/arm.h:400
3058 msgid "Alias for -mfloat-abi=hard"
3059 msgstr ""
3060
3061 #: config/arm/pe.h:59
3062 msgid "Ignore dllimport attribute for functions"
3063 msgstr "Ignorér dllimport-egenskaben for funktioner"
3064
3065 #: config/avr/avr.c:1117
3066 msgid "bad address, not (reg+disp):"
3067 msgstr "ugyldig adresse, ikke (reg+disp):"
3068
3069 #: config/avr/avr.c:1124
3070 #, fuzzy
3071 msgid "bad address, not post_inc or pre_dec:"
3072 msgstr "ugyldig adresse, ikke (reg+disp):"
3073
3074 #: config/avr/avr.c:1135
3075 msgid "internal compiler error.  Bad address:"
3076 msgstr "intern oversætterfejl - ugyldig adresse:"
3077
3078 #: config/avr/avr.c:1148
3079 msgid "internal compiler error.  Unknown mode:"
3080 msgstr "intern oversætterfejl - ugyldig tilstand:"
3081
3082 #: config/avr/avr.c:1771 config/avr/avr.c:2454
3083 msgid "invalid insn:"
3084 msgstr "ugyldig instruktion:"
3085
3086 #: config/avr/avr.c:1805 config/avr/avr.c:1891 config/avr/avr.c:1940
3087 #: config/avr/avr.c:1968 config/avr/avr.c:2063 config/avr/avr.c:2232
3088 #: config/avr/avr.c:2488 config/avr/avr.c:2600
3089 msgid "incorrect insn:"
3090 msgstr "ukorrekt instruktion:"
3091
3092 #: config/avr/avr.c:1987 config/avr/avr.c:2148 config/avr/avr.c:2303
3093 #: config/avr/avr.c:2666
3094 msgid "unknown move insn:"
3095 msgstr "ukendt flytteinstruktion:"
3096
3097 #: config/avr/avr.c:2896
3098 msgid "bad shift insn:"
3099 msgstr "ugyldig skifteinstruktion:"
3100
3101 #: config/avr/avr.c:3012 config/avr/avr.c:3460 config/avr/avr.c:3846
3102 msgid "internal compiler error.  Incorrect shift:"
3103 msgstr "intern oversætterfejl - ukorrekt skift:"
3104
3105 #: config/avr/avr.h:73
3106 msgid "Assume int to be 8 bit integer"
3107 msgstr "Antag at int er 8 bit-heltal"
3108
3109 #: config/avr/avr.h:75
3110 msgid "Change the stack pointer without disabling interrupts"
3111 msgstr "Ændr stakhenvisningen uden at deaktivere afbrydelser"
3112
3113 #: config/avr/avr.h:77
3114 msgid "Use subroutines for function prologue/epilogue"
3115 msgstr "Benyt subrutiner for funktionsindledning/-afslutninger"
3116
3117 #: config/avr/avr.h:79
3118 msgid "Change only the low 8 bits of the stack pointer"
3119 msgstr "Ændr kun de laveste 8 bit af stakhenvisningen"
3120
3121 #: config/avr/avr.h:81
3122 msgid "Do not generate tablejump insns"
3123 msgstr "Generér ikke tabelspringsinstruktioner"
3124
3125 #: config/avr/avr.h:83
3126 msgid "Use rjmp/rcall (limited range) on >8K devices"
3127 msgstr "Benyt rjmp/rcall (begrænset omfang) på >8K-enheder"
3128
3129 #: config/avr/avr.h:85
3130 msgid "Output instruction sizes to the asm file"
3131 msgstr "Anbring instruktionsstørrelser i asm-filen"
3132
3133 #: config/avr/avr.h:102
3134 msgid "Specify the initial stack address"
3135 msgstr "Angiv den første stakadresse"
3136
3137 #: config/avr/avr.h:103
3138 msgid "Specify the MCU name"
3139 msgstr "Angiv MCU-navnet"
3140
3141 #: config/bfin/bfin.c:993
3142 #, c-format
3143 msgid "invalid %%j value"
3144 msgstr "ugyldig %%j-værdi"
3145
3146 #: config/bfin/bfin.c:1113
3147 #, fuzzy, c-format
3148 msgid "invalid const_double operand"
3149 msgstr "ugyldige begrænsninger for operand"
3150
3151 #: config/c4x/c4x.c:1598
3152 msgid "using CONST_DOUBLE for address"
3153 msgstr "bruger CONST_DOUBLE til adresse"
3154
3155 #: config/c4x/c4x.c:1736
3156 msgid "c4x_address_cost: Invalid addressing mode"
3157 msgstr "c4x_address_cost: Ugyldig adresseringstilstand"
3158
3159 #: config/c4x/c4x.c:1871
3160 #, c-format
3161 msgid "c4x_print_operand: %%L inconsistency"
3162 msgstr "c4x_print_operand: %%L-inkonsistens"
3163
3164 #: config/c4x/c4x.c:1877
3165 #, c-format
3166 msgid "c4x_print_operand: %%N inconsistency"
3167 msgstr "c4x_print_operand: %%N-inkonsistens"
3168
3169 #: config/c4x/c4x.c:1918
3170 #, c-format
3171 msgid "c4x_print_operand: %%O inconsistency"
3172 msgstr "c4x_print_operand: %%O-inkonsistens"
3173
3174 #: config/c4x/c4x.c:2013
3175 msgid "c4x_print_operand: Bad operand case"
3176 msgstr "c4x_print_operand: Ugyldig operand-case"
3177
3178 #: config/c4x/c4x.c:2054
3179 msgid "c4x_print_operand_address: Bad post_modify"
3180 msgstr "c4x_print_operand_address: Ugyldig post_modify"
3181
3182 #: config/c4x/c4x.c:2076
3183 msgid "c4x_print_operand_address: Bad pre_modify"
3184 msgstr "c4x_print_operand_address: Ugyldig pre_modify"
3185
3186 #: config/c4x/c4x.c:2124 config/c4x/c4x.c:2136 config/c4x/c4x.c:2151
3187 msgid "c4x_print_operand_address: Bad operand case"
3188 msgstr "c4x_print_operand_address: Ugyldig operand-case"
3189
3190 #: config/c4x/c4x.c:2402
3191 msgid "c4x_rptb_insert: Cannot find start label"
3192 msgstr "c4x_rptb_insert: Kan ikke finde startetiket"
3193
3194 #: config/c4x/c4x.c:3317 config/c4x/c4x.c:3335
3195 msgid "mode not QImode"
3196 msgstr "tilstand ikke QImode"
3197
3198 #: config/c4x/c4x.c:3405
3199 msgid "invalid indirect memory address"
3200 msgstr "ugyldig indirekte hukommelsesadresse"
3201
3202 #: config/c4x/c4x.c:3494
3203 msgid "invalid indirect (S) memory address"
3204 msgstr "ugyldig indirekte (S) hukommelsesadresse"
3205
3206 #: config/c4x/c4x.c:3829
3207 msgid "c4x_valid_operands: Internal error"
3208 msgstr "c4x_valid_operands: Intern fejl"
3209
3210 #: config/c4x/c4x.c:4268
3211 msgid "c4x_operand_subword: invalid mode"
3212 msgstr "c4x_operand_subword: ugyldig tilstand"
3213
3214 #: config/c4x/c4x.c:4271
3215 msgid "c4x_operand_subword: invalid operand"
3216 msgstr "c4x_operand_subword: ugyldig operand"
3217
3218 #. We could handle these with some difficulty.
3219 #. e.g., *p-- => *(p-=2); *(p+1).
3220 #: config/c4x/c4x.c:4297
3221 msgid "c4x_operand_subword: invalid autoincrement"
3222 msgstr "c4x_operand_subword: ugyldig selvforøgelse"
3223
3224 #: config/c4x/c4x.c:4303
3225 msgid "c4x_operand_subword: invalid address"
3226 msgstr "c4x_operand_subword: ugyldig adresse"
3227
3228 #: config/c4x/c4x.c:4314
3229 msgid "c4x_operand_subword: address not offsettable"
3230 msgstr "c4x_operand_subword: adresse kan ikke tilføjes et offset"
3231
3232 #: config/c4x/c4x.c:4524
3233 msgid "c4x_rptb_rpts_p: Repeat block top label moved\n"
3234 msgstr "c4x_rptb_rpts_p: Topetiket til gentagelsesblok flyttet\n"
3235
3236 #. Target compilation option flags.
3237 #. Small memory model.
3238 #. Use 24-bit MPYI for C3x.
3239 #. Fast fixing of floats.
3240 #. Allow use of RPTS.
3241 #. Emit C3x code.
3242 #. Be compatible with TI assembler.
3243 #. Be paranoid about DP reg. in ISRs.
3244 #. Pass arguments on stack.
3245 #. Enable features under development.
3246 #. Enable repeat block.
3247 #. Use BK as general register.
3248 #. Use decrement and branch for C3x.
3249 #. Enable debugging of GCC.
3250 #. Force constants into registers.
3251 #. Allow unsigned loop counters.
3252 #. Force op0 and op1 to be same.
3253 #. Save all 40 bits for floats.
3254 #. Allow parallel insns.
3255 #. Allow MPY||ADD, MPY||SUB insns.
3256 #. Assume mem refs possibly aliased.
3257 #. Emit C30 code.
3258 #. Emit C31 code.
3259 #. Emit C32 code.
3260 #. Emit C33 code.
3261 #. Emit C40 code.
3262 #. Emit C44 code.
3263 #. Run-time compilation parameters selecting different hardware subsets.
3264 #.
3265 #. Macro to define tables used to set the flags.
3266 #. This is a list in braces of triplets in braces,
3267 #. each pair being { "NAME", VALUE, "DESCRIPTION" }
3268 #. where VALUE is the bits to set or minus the bits to clear.
3269 #. An empty string NAME is used to identify the default VALUE.
3270 #: config/c4x/c4x.h:158
3271 msgid "Small memory model"
3272 msgstr "Lille hukommelsesmodel"
3273
3274 #: config/c4x/c4x.h:160
3275 msgid "Big memory model"
3276 msgstr "Stor hukommelsesmodel"
3277
3278 #: config/c4x/c4x.h:162
3279 msgid "Use MPYI instruction for C3x"
3280 msgstr "Benyt MPYI-instruktionen til C3x"
3281
3282 #: config/c4x/c4x.h:164
3283 msgid "Do not use MPYI instruction for C3x"
3284 msgstr "Benyt ikke MPYI-instruktionen til C3x"
3285
3286 #: config/c4x/c4x.h:166
3287 msgid "Use fast but approximate float to integer conversion"
3288 msgstr "Benyt hurtig, men approksimativ konvertering fra komma- til heltal"
3289
3290 #: config/c4x/c4x.h:168
3291 msgid "Use slow but accurate float to integer conversion"
3292 msgstr "Benyt langsom, men nøjagtig konvertering fra komma- til heltal"
3293
3294 #: config/c4x/c4x.h:170
3295 msgid "Enable use of RTPS instruction"
3296 msgstr "Aktivér brug af RTPS-instruktionen"
3297
3298 #: config/c4x/c4x.h:172
3299 msgid "Disable use of RTPS instruction"
3300 msgstr "Deaktivér brug af RTPS-instruktionen"
3301
3302 #: config/c4x/c4x.h:174
3303 msgid "Enable use of RTPB instruction"
3304 msgstr "Aktivér brug af RTPB-instruktionen"
3305
3306 #: config/c4x/c4x.h:176
3307 msgid "Disable use of RTPB instruction"
3308 msgstr "Deaktivér brug af RTPB-instruktionen"
3309
3310 #: config/c4x/c4x.h:178
3311 msgid "Generate code for C30 CPU"
3312 msgstr "Generér kode til en C30-processor"
3313
3314 #: config/c4x/c4x.h:180
3315 msgid "Generate code for C31 CPU"
3316 msgstr "Generér kode til en C31-processor"
3317
3318 #: config/c4x/c4x.h:182
3319 msgid "Generate code for C32 CPU"
3320 msgstr "Generér kode til en C32-processor"
3321
3322 #: config/c4x/c4x.h:184
3323 msgid "Generate code for C33 CPU"
3324 msgstr "Generér kode til en C33-processor"
3325
3326 #: config/c4x/c4x.h:186
3327 msgid "Generate code for C40 CPU"
3328 msgstr "Generér kode til en C40-processor"
3329
3330 #: config/c4x/c4x.h:188
3331 msgid "Generate code for C44 CPU"
3332 msgstr "Generér kode til en C44-processor"
3333
3334 #: config/c4x/c4x.h:190
3335 msgid "Emit code compatible with TI tools"
3336 msgstr "Udsend kode der er kompatibel med TI-værktøjer"
3337
3338 #: config/c4x/c4x.h:192
3339 msgid "Emit code to use GAS extensions"
3340 msgstr "Udsend kode der bruger GAS-udvidelser"
3341
3342 # RETMIG: hvad står ISR for?
3343 #: config/c4x/c4x.h:194 config/c4x/c4x.h:198
3344 msgid "Save DP across ISR in small memory model"
3345 msgstr "Gem DP over ISR i lille hukommelsesmodel"
3346
3347 #: config/c4x/c4x.h:196 config/c4x/c4x.h:200
3348 msgid "Don't save DP across ISR in small memory model"
3349 msgstr "Gem ikke DP over ISR i lille hukommelsesmodel"
3350
3351 #: config/c4x/c4x.h:202
3352 msgid "Pass arguments on the stack"
3353 msgstr "Overbring parametre på stakken"
3354
3355 #: config/c4x/c4x.h:204
3356 msgid "Pass arguments in registers"
3357 msgstr "Overbring parametre i registre"
3358
3359 #: config/c4x/c4x.h:206
3360 msgid "Enable new features under development"
3361 msgstr "Aktivér nye faciliteter under udvikling"
3362
3363 #: config/c4x/c4x.h:208
3364 msgid "Disable new features under development"
3365 msgstr "Deaktivér nye faciliteter under udvikling"
3366
3367 #: config/c4x/c4x.h:210
3368 msgid "Use the BK register as a general purpose register"
3369 msgstr "Benyt BK-registeret som et alment register"
3370
3371 #: config/c4x/c4x.h:212
3372 msgid "Do not allocate BK register"
3373 msgstr "Allokér ikke BK-registeret"
3374
3375 #: config/c4x/c4x.h:214
3376 msgid "Enable use of DB instruction"
3377 msgstr "Aktivér brug af DB-instruktioner"
3378
3379 #: config/c4x/c4x.h:216
3380 msgid "Disable use of DB instruction"
3381 msgstr "Deaktivér brug af DB-instruktioner"
3382
3383 #: config/c4x/c4x.h:218
3384 msgid "Enable debugging"
3385 msgstr "Aktivér fejlanalyseringsinfo"
3386
3387 #: config/c4x/c4x.h:220
3388 msgid "Disable debugging"
3389 msgstr "Deaktivér fejlanalyseringsinfo"
3390
3391 # RETMIG: hvad betyder hoisting? (det har noget med jage indlæsning af dem ud af registre)
3392 #: config/c4x/c4x.h:222
3393 msgid "Force constants into registers to improve hoisting"
3394 msgstr "Tving konstanter ind i registre for at forbedre hoisting"
3395
3396 #: config/c4x/c4x.h:224
3397 msgid "Don't force constants into registers"
3398 msgstr "Tving ikke konstanter ind i registre"
3399
3400 #: config/c4x/c4x.h:226
3401 msgid "Force RTL generation to emit valid 3 operand insns"
3402 msgstr "Tving RTL-generering til at udsende gyldig 3-operandinstruktioner"
3403
3404 #: config/c4x/c4x.h:228
3405 msgid "Allow RTL generation to emit invalid 3 operand insns"
3406 msgstr "Tillad RTL-generering at udsende ugyldig 3-operandinstruktioner"
3407
3408 #: config/c4x/c4x.h:230
3409 msgid "Allow unsigned iteration counts for RPTB/DB"
3410 msgstr "Tillad iterationstællere uden fortegn for RPTB/DB"
3411
3412 #: config/c4x/c4x.h:232
3413 msgid "Disallow unsigned iteration counts for RPTB/DB"
3414 msgstr "Tillad ikke iterationstællere uden fortegn for RPTB/DB"
3415
3416 #: config/c4x/c4x.h:234
3417 msgid "Preserve all 40 bits of FP reg across call"
3418 msgstr "Bevar alle 40 bit af kommatalsregisteret på tværs af kald"
3419
3420 #: config/c4x/c4x.h:236
3421 msgid "Only preserve 32 bits of FP reg across call"
3422 msgstr "Bevar kun 32 bit af kommatalsregisteret på tværs af kald"
3423
3424 #: config/c4x/c4x.h:238
3425 msgid "Enable parallel instructions"
3426 msgstr "Aktivér parallelle instruktioner"
3427
3428 #: config/c4x/c4x.h:240
3429 msgid "Disable parallel instructions"
3430 msgstr "Deaktivér parallelle instruktioner"
3431
3432 #: config/c4x/c4x.h:242
3433 msgid "Enable MPY||ADD and MPY||SUB instructions"
3434 msgstr "Aktivér instruktionerne MPY||ADD og MPY||SUB"
3435
3436 #: config/c4x/c4x.h:244
3437 msgid "Disable MPY||ADD and MPY||SUB instructions"
3438 msgstr "Deaktivér instruktionerne MPY||ADD og MPY||SUB"
3439
3440 #: config/c4x/c4x.h:246
3441 msgid "Assume that pointers may be aliased"
3442 msgstr "Antag at henvisninger kan være aliaser"
3443
3444 #: config/c4x/c4x.h:248
3445 msgid "Assume that pointers not aliased"
3446 msgstr "Antag at henvisninger ikke kan være aliaser"
3447
3448 #: config/c4x/c4x.h:322
3449 msgid "Specify maximum number of iterations for RPTS"
3450 msgstr "Angiv maksimalt antal iterationer for RPTS"
3451
3452 #: config/c4x/c4x.h:324
3453 msgid "Select CPU to generate code for"
3454 msgstr "Vælg den processor der skal genereres kode til"
3455
3456 #. Use `%s' to print the string in case there are any escape
3457 #. characters in the message.
3458 #: config/cris/cris.c:578 c-typeck.c:4105 c-typeck.c:4120 c-typeck.c:4135
3459 #: final.c:2862 final.c:2864 gcc.c:4639 rtl-error.c:113 toplev.c:610
3460 #: cp/parser.c:1894 cp/typeck.c:4167 java/expr.c:409 java/verify.c:1539
3461 #: java/verify.c:1540 java/verify.c:1559
3462 #, gcc-internal-format
3463 msgid "%s"
3464 msgstr "%s"
3465
3466 #: config/cris/cris.c:630
3467 msgid "unexpected index-type in cris_print_index"
3468 msgstr "uventet indekstype i cris_print_index"
3469
3470 #: config/cris/cris.c:644
3471 msgid "unexpected base-type in cris_print_base"
3472 msgstr "uventet grundtype in cris_print_base"
3473
3474 #: config/cris/cris.c:1342
3475 msgid "invalid operand for 'b' modifier"
3476 msgstr "ugyldig operand til 'b'-ændring"
3477
3478 #: config/cris/cris.c:1355
3479 msgid "invalid operand for 'v' modifier"
3480 msgstr "ugyldig operand til 'v'-ændring"
3481
3482 #: config/cris/cris.c:1365
3483 msgid "invalid operand for 'P' modifier"
3484 msgstr "ugyldig operand til 'P'-ændring"
3485
3486 #: config/cris/cris.c:1372
3487 msgid "invalid operand for 'p' modifier"
3488 msgstr "ugyldig operand til 'p'-ændring"
3489
3490 #: config/cris/cris.c:1411
3491 msgid "invalid operand for 'z' modifier"
3492 msgstr "ugyldig operand til 'z'-ændring"
3493
3494 #: config/cris/cris.c:1459 config/cris/cris.c:1489
3495 msgid "invalid operand for 'H' modifier"
3496 msgstr "ugyldig operand til 'H'-ændring"
3497
3498 #: config/cris/cris.c:1465
3499 msgid "bad register"
3500 msgstr "ugyldigt register"
3501
3502 #: config/cris/cris.c:1503
3503 msgid "invalid operand for 'e' modifier"
3504 msgstr "ugyldig operand til 'e'-ændring"
3505
3506 #: config/cris/cris.c:1520
3507 msgid "invalid operand for 'm' modifier"
3508 msgstr "ugyldig operand til 'm'-ændring"
3509
3510 #: config/cris/cris.c:1545
3511 msgid "invalid operand for 'A' modifier"
3512 msgstr "ugyldig operand til 'A'-ændring"
3513
3514 #: config/cris/cris.c:1553
3515 msgid "invalid operand for 'D' modifier"
3516 msgstr "ugyldig operand til 'D'-ændring"
3517
3518 #: config/cris/cris.c:1567
3519 msgid "invalid operand for 'T' modifier"
3520 msgstr "ugyldig operand til 'T'-ændring"
3521
3522 #: config/cris/cris.c:1576
3523 msgid "invalid operand modifier letter"
3524 msgstr "ugyldigt operandændringsbogstav"
3525
3526 #: config/cris/cris.c:1632
3527 msgid "unexpected multiplicative operand"
3528 msgstr "uventet multiplikativ operand"
3529
3530 #: config/cris/cris.c:1652
3531 msgid "unexpected operand"
3532 msgstr "uventet operand"
3533
3534 #: config/cris/cris.c:1685 config/cris/cris.c:1695
3535 msgid "unrecognized address"
3536 msgstr "ukendt adresse"
3537
3538 #: config/cris/cris.c:2498 config/cris/cris.c:2559
3539 msgid "unrecognized supposed constant"
3540 msgstr "ukendt formodet konstant"
3541
3542 #: config/cris/cris.c:2603
3543 msgid "unrecognized supposed constant in cris_global_pic_symbol"
3544 msgstr "ukendt formodet konstant i cris_global_pic_symbol"
3545
3546 #: config/cris/cris.c:2894 config/cris/cris.c:2939
3547 msgid "unexpected side-effects in address"
3548 msgstr "uventede bivirkninger i adresse"
3549
3550 #: config/cris/cris.c:3008
3551 msgid "unexpected PIC symbol"
3552 msgstr "uventet PIC-symbol"
3553
3554 #: config/cris/cris.c:3012
3555 #, c-format
3556 msgid "PIC register isn't set up"
3557 msgstr "PIC-register er ikke sat op"
3558
3559 #: config/cris/aout.h:85
3560 msgid "Compile for the MMU-less Etrax 100-based elinux system"
3561 msgstr "Oversæt for det Etrax 100-baserede elinux-system uden MMU"
3562
3563 #: config/cris/aout.h:92
3564 msgid "For elinux, request a specified stack-size for this program"
3565 msgstr "For elinux; forespørg en angivet stakstørrelse for dette program"
3566
3567 #: config/cris/cris.h:354
3568 #, fuzzy
3569 msgid "Work around bug in multiplication instruction"
3570 msgstr "Benyt ikke kommatalsinstruktioner til multiplikationsakkumulering"
3571
3572 #. No "no-etrax" as it does not really imply any model.              On the other hand, "etrax" implies the common (and large)               subset matching all models.
3573 #: config/cris/cris.h:360
3574 msgid "Compile for ETRAX 4 (CRIS v3)"
3575 msgstr "Oversæt for ETRAX 4 (CRIS v3)"
3576
3577 #: config/cris/cris.h:365
3578 msgid "Compile for ETRAX 100 (CRIS v8)"
3579 msgstr "Oversæt for ETRAX 100 (CRIS v8)"
3580
3581 #: config/cris/cris.h:369
3582 msgid "Emit verbose debug information in assembly code"
3583 msgstr "Udsend fejlanalyseringsinfo i maskinkode"
3584
3585 #: config/cris/cris.h:372
3586 msgid "Do not use condition codes from normal instructions"
3587 msgstr "Benyt ikke betingelseskoder fra normale instruktioner"
3588
3589 #: config/cris/cris.h:376
3590 msgid "Do not emit addressing modes with side-effect assignment"
3591 msgstr "Udsend ikke adresseringstilstande med bivirkningstildeling"
3592
3593 #: config/cris/cris.h:379
3594 msgid "Do not tune stack alignment"
3595 msgstr "Finjustér ikke stakjustering"
3596
3597 #: config/cris/cris.h:382
3598 msgid "Do not tune writable data alignment"
3599 msgstr "Finjustér ikke justering af skrivbare data"
3600
3601 #: config/cris/cris.h:385
3602 msgid "Do not tune code and read-only data alignment"
3603 msgstr "Finjustér ikke justering af kode og skrivebeskyttet data"
3604
3605 #: config/cris/cris.h:394
3606 msgid "Align code and data to 32 bits"
3607 msgstr "Justér kode og data til 32 bit"
3608
3609 #: config/cris/cris.h:407
3610 msgid "Don't align items in code or data"
3611 msgstr "Justér ikke elementer i kode eller data"
3612
3613 #: config/cris/cris.h:410
3614 msgid "Do not emit function prologue or epilogue"
3615 msgstr "Udsend ikke funktionsindledning eller -afslutning"
3616
3617 #. We have to handle this m-option here since we can't wash it off in      both CC1_SPEC and CC1PLUS_SPEC.
3618 #: config/cris/cris.h:414
3619 msgid "Use the most feature-enabling options allowed by other options"
3620 msgstr "Benyt de tilvalg der giver de fleste faciliteter tilladt af andre tilvalg"
3621
3622 #. We must call it "override-" since calling it "no-" will cause             gcc.c to forget it, if there's a "later" -mbest-lib-options.            Kludgy, but needed for some multilibbed files.
3623 #: config/cris/cris.h:420
3624 msgid "Override -mbest-lib-options"
3625 msgstr "Overskriv -mbest-lib-options"
3626
3627 #: config/cris/cris.h:452
3628 msgid "Generate code for the specified chip or CPU version"
3629 msgstr "Generér kode til en given chip- eller processorversion"
3630
3631 #: config/cris/cris.h:454
3632 msgid "Tune alignment for the specified chip or CPU version"
3633 msgstr "Finjustér justering til en given chip- eller processorversion"
3634
3635 #: config/cris/cris.h:456
3636 msgid "Warn when a stackframe is larger than the specified size"
3637 msgstr "Advar når en stakramme er større end den angivne størrelse"
3638
3639 #: config/cris/linux.h:69
3640 msgid "Together with -fpic and -fPIC, do not use GOTPLT references"
3641 msgstr "Benyt ikke GOTPLT-referencer sammen med -fpic og -fPIC"
3642
3643 #: config/fr30/fr30.c:468
3644 #, c-format
3645 msgid "fr30_print_operand_address: unhandled address"
3646 msgstr "fr30_print_operand_address: ikke-håndteret adresse"
3647
3648 #: config/fr30/fr30.c:492
3649 #, c-format
3650 msgid "fr30_print_operand: unrecognized %%p code"
3651 msgstr "fr30_print_operand: ukendt '%%p'-kode"
3652
3653 #: config/fr30/fr30.c:512
3654 #, c-format
3655 msgid "fr30_print_operand: unrecognized %%b code"
3656 msgstr "fr30_print_operand: ukendt '%%b'-kode"
3657
3658 #: config/fr30/fr30.c:533
3659 #, c-format
3660 msgid "fr30_print_operand: unrecognized %%B code"
3661 msgstr "fr30_print_operand: ukendt '%%B'-kode"
3662
3663 #: config/fr30/fr30.c:541
3664 #, c-format
3665 msgid "fr30_print_operand: invalid operand to %%A code"
3666 msgstr "fr30_print_operand: ugyldig operand til '%%A'-kode"
3667
3668 #: config/fr30/fr30.c:558
3669 #, c-format
3670 msgid "fr30_print_operand: invalid %%x code"
3671 msgstr "fr30_print_operand: ugyldig '%%x'-kode"
3672
3673 #: config/fr30/fr30.c:565
3674 #, c-format
3675 msgid "fr30_print_operand: invalid %%F code"
3676 msgstr "fr30_print_operand: ugyldig '%%F'-kode"
3677
3678 #: config/fr30/fr30.c:582
3679 #, c-format
3680 msgid "fr30_print_operand: unknown code"
3681 msgstr "fr30_print_operand: ukendt kode"
3682
3683 #: config/fr30/fr30.c:611 config/fr30/fr30.c:620 config/fr30/fr30.c:631
3684 #: config/fr30/fr30.c:644
3685 #, c-format
3686 msgid "fr30_print_operand: unhandled MEM"
3687 msgstr "fr30_print_operand: ikke-håndteret MEM"
3688
3689 #: config/fr30/fr30.h:64
3690 msgid "Assume small address space"
3691 msgstr "Antag lille adresserum"
3692
3693 #: config/frv/frv.c:2539
3694 msgid "Bad insn to frv_print_operand_address:"
3695 msgstr "Ugyldig instruktion til frv_print_operand_address:"
3696
3697 #: config/frv/frv.c:2550
3698 msgid "Bad register to frv_print_operand_memory_reference_reg:"
3699 msgstr "Ugyldigt register til frv_print_operand_memory_reference_reg:"
3700
3701 #: config/frv/frv.c:2589 config/frv/frv.c:2599 config/frv/frv.c:2608
3702 #: config/frv/frv.c:2629 config/frv/frv.c:2634
3703 msgid "Bad insn to frv_print_operand_memory_reference:"
3704 msgstr "Ugyldig instruktion til frv_print_operand_memory_reference:"
3705
3706 #: config/frv/frv.c:2721
3707 #, fuzzy, c-format
3708 msgid "bad condition code"
3709 msgstr "ugyldig indbygget fcode"
3710
3711 #: config/frv/frv.c:2796
3712 msgid "Bad insn in frv_print_operand, bad const_double"
3713 msgstr "Ugyldig instruktion i frv_print_operand, ugyldig const_double"
3714
3715 #: config/frv/frv.c:2857
3716 msgid "Bad insn to frv_print_operand, 'e' modifier:"
3717 msgstr "Ugyldig instruktion til frv_print_operand, 'e'-modifikation:"
3718
3719 #: config/frv/frv.c:2865
3720 msgid "Bad insn to frv_print_operand, 'F' modifier:"
3721 msgstr "Ugyldig instruktion til frv_print_operand, 'F'-modifikation:"
3722
3723 #: config/frv/frv.c:2881
3724 msgid "Bad insn to frv_print_operand, 'f' modifier:"
3725 msgstr "Ugyldig instruktion til frv_print_operand, 'f'-modifikation:"
3726
3727 #: config/frv/frv.c:2895
3728 #, fuzzy
3729 msgid "Bad insn to frv_print_operand, 'g' modifier:"
3730 msgstr "Ugyldig instruktionen til frv_print_operand, 'C'-modifikation:"
3731
3732 #: config/frv/frv.c:2943
3733 msgid "Bad insn to frv_print_operand, 'L' modifier:"
3734 msgstr "Ugyldig instruktion til frv_print_operand, 'L'-modifikation:"
3735
3736 #: config/frv/frv.c:2956
3737 msgid "Bad insn to frv_print_operand, 'M/N' modifier:"
3738 msgstr "Ugyldig instruktion til frv_print_operand, 'M/N'-modifikation:"
3739
3740 #: config/frv/frv.c:2977
3741 msgid "Bad insn to frv_print_operand, 'O' modifier:"
3742 msgstr "Ugyldig instruktion til frv_print_operand, 'O'-modifikation:"
3743
3744 #: config/frv/frv.c:2995
3745 msgid "Bad insn to frv_print_operand, P modifier:"
3746 msgstr "Ugyldig instruktion til frv_print_operand, P-modifikation:"
3747
3748 #: config/frv/frv.c:3015
3749 msgid "Bad insn in frv_print_operand, z case"
3750 msgstr "Ugyldig instruktion i frv_print_operand, tilfældet z"
3751
3752 #: config/frv/frv.c:3046
3753 msgid "Bad insn in frv_print_operand, 0 case"
3754 msgstr "Ugyldig instruktion i frv_print_operand, tilfældet 0"
3755
3756 #: config/frv/frv.c:3051
3757 msgid "frv_print_operand: unknown code"
3758 msgstr "fr_print_operand: ukendt kode"
3759
3760 #: config/frv/frv.c:5944
3761 msgid "Bad output_move_single operand"
3762 msgstr "Ugyldig output_move_single-operand"
3763
3764 #: config/frv/frv.c:6071
3765 msgid "Bad output_move_double operand"
3766 msgstr "Ugyldig output_move_double-operand"
3767
3768 #: config/frv/frv.c:6213
3769 msgid "Bad output_condmove_single operand"
3770 msgstr "Ugyldig output_condmove_single-operand"
3771
3772 #. This macro is a C statement to print on `stderr' a string describing the
3773 #. particular machine description choice.  Every machine description should
3774 #. define `TARGET_VERSION'.  For example:
3775 #.
3776 #. #ifdef MOTOROLA
3777 #. #define TARGET_VERSION           fprintf (stderr, " (68k, Motorola syntax)");
3778 #. #else
3779 #. #define TARGET_VERSION           fprintf (stderr, " (68k, MIT syntax)");
3780 #. #endif
3781 #: config/frv/frv.h:550
3782 #, c-format
3783 msgid " (frv)"
3784 msgstr " (frv)"
3785
3786 #. Macro to define tables used to set the flags.
3787 #. This is a list in braces of pairs in braces,
3788 #. each pair being { "NAME", VALUE }
3789 #. where VALUE is the bits to set or minus the bits to clear.
3790 #. An empty string NAME is used to identify the default VALUE.
3791 #: config/h8300/h8300.h:159
3792 msgid "Generate H8S code"
3793 msgstr "Generér H8S-kode"
3794
3795 #: config/h8300/h8300.h:160
3796 msgid "Do not generate H8S code"
3797 msgstr "Generér ikke H8S-kode"
3798
3799 #: config/h8300/h8300.h:161
3800 #, fuzzy
3801 msgid "Generate H8SX code"
3802 msgstr "Generér H8S-kode"
3803
3804 #: config/h8300/h8300.h:162
3805 #, fuzzy
3806 msgid "Do not generate H8SX code"
3807 msgstr "Generér ikke H8S-kode"
3808
3809 #: config/h8300/h8300.h:163
3810 msgid "Generate H8S/2600 code"
3811 msgstr "Generér H8S/2600-kode"
3812
3813 #: config/h8300/h8300.h:164
3814 msgid "Do not generate H8S/2600 code"
3815 msgstr "Generér ikke H8S/2600-kode"
3816
3817 #: config/h8300/h8300.h:165
3818 msgid "Make integers 32 bits wide"
3819 msgstr "Gør heltal 32 bit brede"
3820
3821 #: config/h8300/h8300.h:168
3822 msgid "Use registers for argument passing"
3823 msgstr "Benyt registre til parameteroverbringning"
3824
3825 #: config/h8300/h8300.h:170
3826 msgid "Do not use registers for argument passing"
3827 msgstr "Benyt ikke registre til parameteroverbringning"
3828
3829 #: config/h8300/h8300.h:172
3830 msgid "Consider access to byte sized memory slow"
3831 msgstr "Betragt tilgang til bytestørrelseshukommelse som langsomt"
3832
3833 #: config/h8300/h8300.h:173
3834 msgid "Enable linker relaxing"
3835 msgstr "Aktivér tolerant sammenkædning"
3836
3837 #: config/h8300/h8300.h:174
3838 msgid "Generate H8/300H code"
3839 msgstr "Generér H8/300H-kode"
3840
3841 #: config/h8300/h8300.h:175
3842 msgid "Enable the normal mode"
3843 msgstr "Aktivér den normale tilstand"
3844
3845 #: config/h8300/h8300.h:176
3846 msgid "Do not generate H8/300H code"
3847 msgstr "Generér ikke H8/300H-kode"
3848
3849 #: config/h8300/h8300.h:177
3850 msgid "Use H8/300 alignment rules"
3851 msgstr "Benyt H8/300-justeringsregler"
3852
3853 #: config/i386/i386.c:6032
3854 #, c-format
3855 msgid "invalid UNSPEC as operand"
3856 msgstr "ugyldig UNSPEC som operand"
3857
3858 #: config/i386/i386.c:6601
3859 #, c-format
3860 msgid "operand is neither a constant nor a condition code, invalid operand code 'c'"
3861 msgstr "operand er hverken en konstant eller en betingelseskode, ugyldig operandkode 'c'"
3862
3863 #: config/i386/i386.c:6654
3864 #, fuzzy, c-format
3865 msgid "invalid operand code '%c'"
3866 msgstr "ugyldig operandkode '%c'"
3867
3868 #: config/i386/i386.c:6697
3869 #, c-format
3870 msgid "invalid constraints for operand"
3871 msgstr "ugyldige begrænsninger for operand"
3872
3873 #: config/i386/i386.c:11977
3874 msgid "unknown insn mode"
3875 msgstr "ukendt instruktionstilstand"
3876
3877 #: config/i386/cygming.h:61
3878 msgid "Use the Cygwin interface"
3879 msgstr "Benyt Cygwin-grænsefladen"
3880
3881 #: config/i386/cygming.h:62
3882 msgid "Use the Mingw32 interface"
3883 msgstr "Benyt Mingw32-grænsefladen"
3884
3885 #: config/i386/cygming.h:63
3886 msgid "Create GUI application"
3887 msgstr "Opret grafisk program"
3888
3889 #: config/i386/cygming.h:64
3890 msgid "Don't set Windows defines"
3891 msgstr "Angiv ikke Windows-definitioner"
3892
3893 #: config/i386/cygming.h:65
3894 msgid "Set Windows defines"
3895 msgstr "Angiv Windows-definitioner"
3896
3897 #: config/i386/cygming.h:66
3898 msgid "Create console application"
3899 msgstr "Opret konsolprogram"
3900
3901 #: config/i386/cygming.h:67
3902 msgid "Generate code for a DLL"
3903 msgstr "Generér kode til en DLL"
3904
3905 #: config/i386/cygming.h:69
3906 msgid "Ignore dllimport for functions