OSDN Git Service

9bb46c19523c95442a36bcedf679f5c8804161ee
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / po / da.po
1 # Danish version of GCC strings.
2 # Copyright (C) 2002, 03 Free Software Foundation, Inc.
3 # Ole Laursen <olau@hardworking.dk>, 2001, 02, 03.
4 #
5 # Konventioner:
6 #
7 # ABI -> binær grænseflade
8 # ANSI -> (har jeg tilladt mig at opdatere til (modsvarer Info-hjælpen)) ISO
9 # access -> tilgangs-
10 # aggregate -> en variabel af en sammensat type (fx struct, class)
11 # ambigeous -> tvetydig
12 # arg, argument -> parameter (for ikke at blande sammen med diskussionsargument)
13 # array -> tabel
14 # assembler -> maskinkodeoversætter
15 # assertion -> postulat
16 # attribute -> egenskab
17 # base class -> stamklasse
18 # basic block -> basisblok (funktioner deles op i disse under oversættelsen)
19 # braces -> krøllede paranteser
20 # braced-group -> sætningsblok
21 # branch -> forgrening
22 # buffer -> mellemlager
23 # cast -> typetildeling, omtvingelse af typen
24 # con-/destructor -> kon-/destruktionsfunktion
25 # conflicting -> modstridende
26 # convert -> konvertere, omdanne
27 # declared -> erklæret
28 # defaults to -> antages at være
29 # dereference -> følge
30 # discard -> fjerne
31 # discard -> kassere
32 # driver -> styringsprogram
33 # duplicate -> optræder mere end én gang; mangfoldiggøre
34 # edge list -> kantliste
35 # elt -> udtrykstræ
36 # endian -> endet (fx storendet, lillendet)
37 # endianness -> endethed
38 # exception handling -> håndtering af undtagelser
39 # excess -> for mange
40 # expansion -> udfoldning
41 # extra -> (ret ofte) overskydende
42 # floating point -> kommatal
43 # formals -> parametre
44 # format string -> formateringsstreng
45 # forward -> forhånd (f.eks. forhåndserklæring)
46 # frame table -> rammetabel
47 # friend -> ven(ne-)
48 # gp (general purpose) register -> alment register (havde først brug- med, med det er overflødigt)
49 # hard register -> hardware-register
50 # have no effect -> udvirker intet
51 # identifier -> kaldenavn
52 # incompatible -> uforenelig, passer ikke
53 # incomplete -> ufuldstændig
54 # initialize -> tildele startværdi, klargøre
55 # initializer -> startværdi
56 # initializer list -> klargøringsliste
57 # inline -> integrede, indbygges (eller som reserveret ord: inline)
58 # instance -> instans (fx af en klasse)
59 # issue (fx warnings) -> fremkom med
60 # iterator -> løkkevariabel
61 # junk -> ragelse
62 # keyword -> reserveret ord
63 # label -> etiket
64 # linking -> sammenkædning
65 # lvalue -> venstreværdi
66 # macro -> makro
67 # malformed -> forkert udformet, misdannet
68 # member function/method -> [medlems]funktion (metode i Objective C)
69 # mismatch -> passer ikke med
70 # mmap -> indlæse
71 # modifier, qualifier -> modifikation
72 # multiple inheritance -> multipel nedarvning
73 # newline -> linjeskift
74 # non-numeric -> ikke et tal
75 # null character -> nultegn
76 # null pointer -> nul[-]henvisning
77 # offset -> forskydning
78 # opcodes (til ovenstående) -> instruktioner
79 # out of range -> uden for det gyldige (til tider mulige) interval
80 # overflow -> (til tider) løber over
81 # overlap -> [interval]sammenfald
82 # overloading -> flertydiggørelse
83 # padding -> udfylning
84 # pass -> overbringe (fx parametre), videregive
85 # pointer -> henvisning[svariabel]
86 # preprocessor -> præprocessor
87 # profiling -> profilering
88 # promote -> forfremme
89 # request -> (til tider) forespørgsel
90 # return -> returnerer
91 # schedule -> planlæg
92 # scope -> virkningsfelt
93 # shadowing -> skygger for
94 # shift -> skift
95 # specified -> (oftest) angivet
96 # specifier -> anvisning, angivelse
97 # stab -> stik (?)
98 # statement -> sætning
99 # storage class -> lagringsklasse
100 # strict -> nøje
101 # string -> streng
102 # subscript -> indeks, opslag
103 # target -> mål[arkitektur]
104 # template -> skabelon
105 # thrown -> kastet
106 # token -> symbol
107 # top-level -> øverste niveau
108 # trigraphs ('??%c'-dimser) -> trigrafer
109 # undefine -> glemme definitionen
110 # undefined blahblah -> blahblah er ikke defineret
111 # underscore -> understreg
112 # universal-character-name -> universelt tegn[navn]
113 # unsigned -> uden fortegn
114 # varargs -> variable parameterlister
115 # variadic macro -> makro med vilkårligt antal parametre
116 # variabels -> variabler (med afslutnings-r)
117 # vtable -> virtuel tabel
118 # wide character -> bredtegn
119 # white space -> mellemrum
120 # whitespace -> mellemrum
121 #
122 # Reserverede ord ofte ikke oversat, ej heller er der anbragt ' omkring
123 # (fx unsigned -> unsigned; derimod function -> funktion). Forkortelser
124 # som decl (for declaration) og arg (for argument) er oversat uforkortet
125 # - der er jo masser af plads at tage af.
126 #
127 msgid ""
128 msgstr ""
129 "Project-Id-Version: gcc 3.3\n"
130 "Report-Msgid-Bugs-To: http://gcc.gnu.org/bugs.html\n"
131 "POT-Creation-Date: 2004-07-01 11:41-0700\n"
132 "PO-Revision-Date: 2003-05-25 18:00+0200\n"
133 "Last-Translator: Ole Laursen <olau@hardworking.dk>\n"
134 "Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
135 "MIME-Version: 1.0\n"
136 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
137 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
138
139 #: attribs.c:178
140 #, c-format
141 msgid "`%s' attribute directive ignored"
142 msgstr "egenskabsdirektivet '%s' ignoreret"
143
144 #: attribs.c:186
145 #, c-format
146 msgid "wrong number of arguments specified for `%s' attribute"
147 msgstr "forkert antal parametre angivet til egenskaben '%s'"
148
149 #: attribs.c:203
150 #, c-format
151 msgid "`%s' attribute does not apply to types"
152 msgstr "egenskaben '%s' kan ikke anvendes på typer"
153
154 #: attribs.c:249
155 #, c-format
156 msgid "`%s' attribute only applies to function types"
157 msgstr "egenskaben '%s' kan kun anvendes sammen med funktionstyper"
158
159 #: attribs.c:416 c-common.c:4307 c-common.c:4326 c-common.c:4344
160 #: c-common.c:4371 c-common.c:4390 c-common.c:4413 c-common.c:4436
161 #: c-common.c:4462 c-common.c:4496 c-common.c:4540 c-common.c:4568
162 #: c-common.c:4596 c-common.c:4615 c-common.c:4870 c-common.c:4892
163 #: c-common.c:4927 c-common.c:4994 c-common.c:5040 c-common.c:5098
164 #: c-common.c:5129 c-common.c:5475 c-common.c:5498 c-common.c:5537
165 #: config/arm/arm.c:2281 config/arm/arm.c:2308 config/avr/avr.c:4539
166 #: config/h8300/h8300.c:4284 config/h8300/h8300.c:4307 config/i386/i386.c:1620
167 #: config/i386/i386.c:15397 config/i386/winnt.c:86 config/ia64/ia64.c:1057
168 #: config/ip2k/ip2k.c:3151
169 #, c-format
170 msgid "`%s' attribute ignored"
171 msgstr "egenskaben '%s' ignoreret"
172
173 #: builtins.c:318
174 msgid "offset outside bounds of constant string"
175 msgstr "forskydning udenfor grænserne af konstant streng"
176
177 #: builtins.c:786
178 msgid "second arg to `__builtin_prefetch' must be a constant"
179 msgstr "den anden parameter til '__builtin_prefetch' skal være en konstant"
180
181 #: builtins.c:793
182 msgid "invalid second arg to __builtin_prefetch; using zero"
183 msgstr "ugyldig anden parameter til '__builtin_prefetch'; benytter nul"
184
185 #: builtins.c:800
186 msgid "third arg to `__builtin_prefetch' must be a constant"
187 msgstr "en tredje parameter til '__builtin_prefetch' skal være en konstant"
188
189 #: builtins.c:807
190 msgid "invalid third arg to __builtin_prefetch; using zero"
191 msgstr "ugyldig tredje parameter til '__builtin_prefetch'; benytter nul"
192
193 #: builtins.c:3828
194 msgid "argument of `__builtin_args_info' must be constant"
195 msgstr "parameteren til '__builtin_args_info' skal være konstant"
196
197 #: builtins.c:3834
198 msgid "argument of `__builtin_args_info' out of range"
199 msgstr "parameteren til '__builtin_args_info' er uden for det gyldige interval"
200
201 #: builtins.c:3840
202 msgid "missing argument in `__builtin_args_info'"
203 msgstr "manglende parameter i '__builtin_args_info'"
204
205 #: builtins.c:3856
206 msgid "`va_start' used in function with fixed args"
207 msgstr "`va_start' benyttet i en funktion med fast antal parametre"
208
209 #: builtins.c:3875
210 msgid "second parameter of `va_start' not last named argument"
211 msgstr "den anden parameter til 'va_start' er ikke den sidste navngivne parameter"
212
213 #. Evidently an out of date version of <stdarg.h>; can't validate
214 #. va_start's second argument, but can still work as intended.
215 #: builtins.c:3880
216 msgid "`__builtin_next_arg' called without an argument"
217 msgstr "`__builtin_next_arg' kaldt uden en parameter"
218
219 #: builtins.c:3969
220 msgid "too many arguments to function `va_start'"
221 msgstr "for mange parametre til funktionen 'va_start'"
222
223 #: builtins.c:4091
224 msgid "first argument to `va_arg' not of type `va_list'"
225 msgstr "den første parameter til 'va_arg' er ikke af typen 'va_list'"
226
227 #. Unfortunately, this is merely undefined, rather than a constraint
228 #. violation, so we cannot make this an error.  If this call is never
229 #. executed, the program is still strictly conforming.
230 #: builtins.c:4123
231 #, c-format
232 msgid "`%s' is promoted to `%s' when passed through `...'"
233 msgstr "'%s' forfremmes til '%s' ved overbringelse gennem '...'"
234
235 #: builtins.c:4128
236 #, c-format
237 msgid "(so you should pass `%s' not `%s' to `va_arg')"
238 msgstr "(så du skal overbring '%s' ikke '%s' til 'va_arg')"
239
240 #. We can, however, treat "undefined" any way we please.
241 #. Call abort to encourage the user to fix the program.
242 #: builtins.c:4134 c-typeck.c:1733
243 msgid "if this code is reached, the program will abort"
244 msgstr ""
245
246 #: builtins.c:4241
247 msgid "invalid arg to `__builtin_frame_address'"
248 msgstr "ugyldig parameter til '__builtin_frame_address'"
249
250 #: builtins.c:4243
251 msgid "invalid arg to `__builtin_return_address'"
252 msgstr "ugyldig parameter til '__builtin_return_address'"
253
254 #: builtins.c:4257
255 msgid "unsupported arg to `__builtin_frame_address'"
256 msgstr "ikke-understøttet parameter til '__builtin_frame_address'"
257
258 #: builtins.c:4259
259 msgid "unsupported arg to `__builtin_return_address'"
260 msgstr "ikke-understøttet parameter til '__builtin_return_address'"
261
262 #: builtins.c:4419
263 msgid "second arg to `__builtin_expect' must be a constant"
264 msgstr "den anden parameter til '__builtin_expect' skal være en konstant"
265
266 #: builtins.c:5360
267 msgid "__builtin_longjmp second argument must be 1"
268 msgstr "den anden paramter til '__builtin_longjmp' skal være 1"
269
270 #: builtins.c:5458
271 #, c-format
272 msgid "built-in function `%s' not currently supported"
273 msgstr "den indbyggede funktion '%s' understøttes i øjeblikket ikke"
274
275 #: builtins.c:5598
276 msgid "target format does not support infinity"
277 msgstr "målprocessoren understøtter ikke uendelig"
278
279 #: c-common.c:917
280 msgid "%Hsuggest explicit braces to avoid ambiguous `else'"
281 msgstr ""
282
283 #: c-common.c:1141
284 #, fuzzy
285 msgid "%J'%D' is not defined outside of function scope"
286 msgstr "'%s' er ikke defineret uden for funktionsvirkefelt"
287
288 #: c-common.c:1161
289 #, c-format
290 msgid "string length `%d' is greater than the length `%d' ISO C%d compilers are required to support"
291 msgstr "strenglængden '%d' er større end den længde på '%d' som ISO C%d-oversættere er pålagt at understøtte"
292
293 #: c-common.c:1201
294 msgid "overflow in constant expression"
295 msgstr "overløb i konstant udtryk"
296
297 #: c-common.c:1221
298 msgid "integer overflow in expression"
299 msgstr "heltalsoverløb i udtryk"
300
301 #: c-common.c:1230
302 msgid "floating point overflow in expression"
303 msgstr "kommatalsoverløb i udtryk"
304
305 #: c-common.c:1236
306 msgid "vector overflow in expression"
307 msgstr "vektoroverløb i udtryk"
308
309 #. This detects cases like converting -129 or 256 to unsigned char.
310 #: c-common.c:1258
311 msgid "large integer implicitly truncated to unsigned type"
312 msgstr "stort heltal forkortes underforstået til type uden fortegn"
313
314 #: c-common.c:1260
315 msgid "negative integer implicitly converted to unsigned type"
316 msgstr "negativt heltal forkortes underforstået til type uden fortegn"
317
318 #: c-common.c:1306
319 msgid "overflow in implicit constant conversion"
320 msgstr "overløb i underforstået konstant konvertering"
321
322 #: c-common.c:1442
323 #, c-format
324 msgid "operation on `%s' may be undefined"
325 msgstr "brug af '%s' er muligvis ikke defineret"
326
327 #: c-common.c:1726
328 msgid "expression statement has incomplete type"
329 msgstr "udtrykket er af en ufuldstændig type"
330
331 #: c-common.c:1758
332 msgid "case label does not reduce to an integer constant"
333 msgstr "case-etiketten kan ikke reduceres til en heltalskonstant"
334
335 #: c-common.c:2088
336 msgid "invalid truth-value expression"
337 msgstr "ugyldigt sandhedsværdiudtryk"
338
339 #: c-common.c:2139
340 #, c-format
341 msgid "invalid operands to binary %s"
342 msgstr "ugyldige operander til binær %s"
343
344 #: c-common.c:2373
345 msgid "comparison is always false due to limited range of data type"
346 msgstr "sammenligning er altid falsk på grund af den begrænsede rækkevidde af datatypen"
347
348 #: c-common.c:2375
349 msgid "comparison is always true due to limited range of data type"
350 msgstr "sammenligning er altid sand på grund af den begrænsede rækkevidde af datatypen"
351
352 #: c-common.c:2445
353 msgid "comparison of unsigned expression >= 0 is always true"
354 msgstr "sammenligning med unsigned udtryk >= 0 er altid sand"
355
356 #: c-common.c:2454
357 msgid "comparison of unsigned expression < 0 is always false"
358 msgstr "sammenligning med unsigned udtryk < 0 er altid falsk"
359
360 #: c-common.c:2499
361 msgid "pointer of type `void *' used in arithmetic"
362 msgstr "henvisning af typen 'void *' benyttet i udregning"
363
364 #: c-common.c:2505
365 msgid "pointer to a function used in arithmetic"
366 msgstr "henvisning til en funktion benyttet i udregning"
367
368 #: c-common.c:2511
369 msgid "pointer to member function used in arithmetic"
370 msgstr "henvisning til en medlemsfunktion benyttet i udregning"
371
372 #: c-common.c:2600 f/com.c:14734
373 msgid "struct type value used where scalar is required"
374 msgstr "værdi af struct-type angivet hvor skalar er påkrævet"
375
376 #: c-common.c:2604 f/com.c:14738
377 msgid "union type value used where scalar is required"
378 msgstr "værdi af union-type angivet hvor skalar er påkrævet"
379
380 #: c-common.c:2608 f/com.c:14742
381 msgid "array type value used where scalar is required"
382 msgstr "værdi af tabeltype angivet hvor skalar er påkrævet"
383
384 #. Common Ada/Pascal programmer's mistake.  We always warn
385 #. about this since it is so bad.
386 #: c-common.c:2645
387 #, fuzzy
388 msgid "the address of `%D', will always evaluate as `true'"
389 msgstr "adressen af '%D' vil altid være 'true'"
390
391 #: c-common.c:2739 f/com.c:14874
392 msgid "suggest parentheses around assignment used as truth value"
393 msgstr "foreslår paranteser omkring tildeling der er benyttet som boolsk værdi"
394
395 #: c-common.c:2785 c-common.c:2825
396 msgid "invalid use of `restrict'"
397 msgstr "ugyldig brug af 'restrict'"
398
399 #: c-common.c:2935
400 msgid "invalid application of `sizeof' to a function type"
401 msgstr "ugyldig anvendelse af 'sizeof' på en funktionstype"
402
403 #: c-common.c:2945
404 #, c-format
405 msgid "invalid application of `%s' to a void type"
406 msgstr "ugyldig anvendelse af '%s' på en void-type"
407
408 #: c-common.c:2951
409 #, fuzzy
410 msgid "invalid application of `%s' to incomplete type `%T' "
411 msgstr "ugyldig anvendelse af '%s' på en ufuldstændig type"
412
413 #: c-common.c:2992
414 msgid "`__alignof' applied to a bit-field"
415 msgstr "'__alignof' benyttet på et bitfelt"
416
417 #: c-common.c:3484
418 #, c-format
419 msgid "cannot disable built-in function `%s'"
420 msgstr "kan ikke deaktivere den indbyggede funktion '%s'"
421
422 #: c-common.c:3645 c-typeck.c:1974
423 #, c-format
424 msgid "too few arguments to function `%s'"
425 msgstr "for få parametre til funktionen '%s'"
426
427 #: c-common.c:3651 c-typeck.c:1835
428 #, c-format
429 msgid "too many arguments to function `%s'"
430 msgstr "for mange parametre til funktionen '%s'"
431
432 #: c-common.c:3670
433 #, c-format
434 msgid "non-floating-point argument to function `%s'"
435 msgstr "parameter der ikke er et kommatal, til funktionen '%s'"
436
437 #: c-common.c:3897
438 msgid "pointers are not permitted as case values"
439 msgstr "henvisningsvariabler er ikke tilladt som case-værdier"
440
441 #: c-common.c:3901
442 #, fuzzy
443 msgid "range expressions in switch statements are non-standard"
444 msgstr "ISO C forbyder intervaludtryk i switch-sætninger"
445
446 #: c-common.c:3930
447 msgid "empty range specified"
448 msgstr "tomt interval angivet"
449
450 #: c-common.c:3981
451 msgid "duplicate (or overlapping) case value"
452 msgstr "case-værdi optræder mere end én gang (måske pga. intervalsammenfald)"
453
454 #: c-common.c:3982
455 #, fuzzy
456 msgid "%Jthis is the first entry overlapping that value"
457 msgstr "dette er det første punkt som falder sammen med den værdi"
458
459 #: c-common.c:3986
460 msgid "duplicate case value"
461 msgstr "case-værdi optræder mere end én gang"
462
463 #: c-common.c:3987
464 #, fuzzy
465 msgid "%Jpreviously used here"
466 msgstr "tidligere benyttet her"
467
468 #: c-common.c:3991
469 msgid "multiple default labels in one switch"
470 msgstr "flere default-etiketter i én switch-konstruktion"
471
472 #: c-common.c:3992
473 #, fuzzy
474 msgid "%Jthis is the first default label"
475 msgstr "dette er den første default-etiket"
476
477 #: c-common.c:4017
478 #, fuzzy
479 msgid "taking the address of a label is non-standard"
480 msgstr "ISO C forbyder at tage adressen af en etiket"
481
482 #: c-common.c:4063
483 msgid "%Hignoring return value of `%D', declared with attribute warn_unused_result"
484 msgstr ""
485
486 #: c-common.c:4068
487 msgid "%Hignoring return value of function declared with attribute warn_unused_result"
488 msgstr ""
489
490 #: c-common.c:4649
491 #, c-format
492 msgid "unknown machine mode `%s'"
493 msgstr "ukendt maskintilstand '%s'"
494
495 #: c-common.c:4652
496 #, c-format
497 msgid "no data type for mode `%s'"
498 msgstr "ingen datatype til tilstanden '%s'"
499
500 #: c-common.c:4656
501 #, fuzzy, c-format
502 msgid "invalid pointer mode `%s'"
503 msgstr "ugyldig operandkode '%c'"
504
505 #: c-common.c:4663 c-common.c:5226
506 #, c-format
507 msgid "unable to emulate '%s'"
508 msgstr "kunne ikke emulere '%s'"
509
510 #: c-common.c:4707
511 #, fuzzy
512 msgid "%Jsection attribute cannot be specified for local variables"
513 msgstr "sektionsegenskaben kan ikke angives for lokale variabler"
514
515 #: c-common.c:4718
516 #, fuzzy
517 msgid "%Jsection of '%D' conflicts with previous declaration"
518 msgstr "sektionen '%s' strider mod tidligere erklæring"
519
520 #: c-common.c:4727
521 #, fuzzy
522 msgid "%Jsection attribute not allowed for '%D'"
523 msgstr "sektionsegenskaben er ikke tilladt for '%s'"
524
525 #: c-common.c:4733
526 #, fuzzy
527 msgid "%Jsection attributes are not supported for this target"
528 msgstr "sektionsegenskaber understøttes ikke på denne målarkitektur"
529
530 #: c-common.c:4771
531 msgid "requested alignment is not a constant"
532 msgstr "angivet justering er ikke en konstant"
533
534 #: c-common.c:4776
535 msgid "requested alignment is not a power of 2"
536 msgstr "angivet justering er ikke en potens af 2"
537
538 #: c-common.c:4781
539 msgid "requested alignment is too large"
540 msgstr "angivet justering er for stor"
541
542 #: c-common.c:4807
543 #, fuzzy
544 msgid "%Jalignment may not be specified for '%D'"
545 msgstr "justering må ikke angives for '%s'"
546
547 #: c-common.c:4845
548 #, fuzzy
549 msgid "%J'%D' defined both normally and as an alias"
550 msgstr "'%s' er defineret både normalt og som et alias"
551
552 #: c-common.c:4855
553 msgid "alias arg not a string"
554 msgstr "aliasparameter er ikke en streng"
555
556 #: c-common.c:4898
557 msgid "visibility arg not a string"
558 msgstr "synlighedsparameter er ikke en streng"
559
560 #: c-common.c:4911
561 msgid "visibility arg must be one of \"default\", \"hidden\", \"protected\" or \"internal\""
562 msgstr "synlighedsparameter skal være en af \"default\", \"hidden\", \"protected\" eller \"internal\""
563
564 #: c-common.c:4937
565 msgid "tls_model arg not a string"
566 msgstr "tls_model-parameter er ikke en streng"
567
568 #: c-common.c:4946
569 msgid "tls_model arg must be one of \"local-exec\", \"initial-exec\", \"local-dynamic\" or \"global-dynamic\""
570 msgstr "tls_model-parameter skal være en af \"local-exec\", \"initial-exec\", \"local-dynamic\" eller \"global-dynamic\""
571
572 #: c-common.c:4968 c-common.c:5014
573 #, fuzzy
574 msgid "%J'%E' attribute applies only to functions"
575 msgstr "'%s'-egenskaben kan kun anvendes sammen med funktioner"
576
577 #: c-common.c:4973 c-common.c:5019
578 #, fuzzy
579 msgid "%Jcan't set '%E' attribute after definition"
580 msgstr "kan ikke angive '%s'-egenskaben efter definitionen"
581
582 #: c-common.c:5095
583 #, c-format
584 msgid "`%s' attribute ignored for `%s'"
585 msgstr "'%s'-egenskaben ignoreret for '%s'"
586
587 #: c-common.c:5158
588 #, c-format
589 msgid "invalid vector type for attribute `%s'"
590 msgstr "ugyldig vektortype for egenskaben '%s'"
591
592 #: c-common.c:5182 c-common.c:5214
593 msgid "no vector mode with the size and type specified could be found"
594 msgstr "ingen vektortilstand med den angivne størrelse og typen kunne findes"
595
596 #: c-common.c:5316
597 msgid "nonnull attribute without arguments on a non-prototype"
598 msgstr "ikke-nul egenskab uden parametre til en ikke-prototype"
599
600 #: c-common.c:5331
601 #, c-format
602 msgid "nonnull argument has invalid operand number (arg %lu)"
603 msgstr "ikke-nul parameter har ugyldig operandnummer (parameter %lu)"
604
605 #: c-common.c:5350
606 #, c-format
607 msgid "nonnull argument with out-of-range operand number (arg %lu, operand %lu)"
608 msgstr "ikke-nul parameter med operandnummer uden for det gyldig interval (parameter %lu, operand %lu)"
609
610 #: c-common.c:5358
611 #, c-format
612 msgid "nonnull argument references non-pointer operand (arg %lu, operand %lu)"
613 msgstr "ikke-nul parameter refererer til ikke-henvisningsoperand (parameter %lu, operand %lu)"
614
615 #: c-common.c:5438
616 #, c-format
617 msgid "null argument where non-null required (arg %lu)"
618 msgstr "nulparameter hvor ikke-nul er påkrævet (parameter %lu)"
619
620 #: c-common.c:5509
621 #, fuzzy
622 msgid "cleanup arg not an identifier"
623 msgstr "'defined' optræder uden et kaldenavn"
624
625 #: c-common.c:5516
626 #, fuzzy
627 msgid "cleanup arg not a function"
628 msgstr "det kaldte objekt er ikke en funktion"
629
630 #: c-common.c:5877
631 #, c-format
632 msgid "%s at end of input"
633 msgstr "%s ved slutning af inddata"
634
635 #: c-common.c:5883
636 #, c-format
637 msgid "%s before %s'%c'"
638 msgstr "%s før %s'%c'"
639
640 #: c-common.c:5885
641 #, c-format
642 msgid "%s before %s'\\x%x'"
643 msgstr "%s før %s'\\x%x'"
644
645 #: c-common.c:5889
646 #, c-format
647 msgid "%s before string constant"
648 msgstr "%s før strengkonstant"
649
650 #: c-common.c:5891
651 #, c-format
652 msgid "%s before numeric constant"
653 msgstr "%s før talkonstant"
654
655 #: c-common.c:5893
656 #, c-format
657 msgid "%s before \"%s\""
658 msgstr "%s før \"%s\""
659
660 #: c-common.c:5895
661 #, c-format
662 msgid "%s before '%s' token"
663 msgstr "%s før symbolet '%s'"
664
665 #. Use `%s' to print the string in case there are any escape
666 #. characters in the message.
667 #: c-common.c:5897 c-typeck.c:2612 c-typeck.c:4004 c-typeck.c:4019
668 #: c-typeck.c:4034 final.c:2776 final.c:2778 gcc.c:4581 rtl-error.c:109
669 #: toplev.c:1357 config/cris/cris.c:552 cp/parser.c:1848 cp/typeck.c:4155
670 #: java/expr.c:356 java/verify.c:1456 java/verify.c:1457 java/verify.c:1472
671 #, c-format
672 msgid "%s"
673 msgstr "%s"
674
675 #: c-convert.c:82 c-typeck.c:1211 c-typeck.c:3444 cp/typeck.c:1363
676 #: cp/typeck.c:5708 treelang/tree-convert.c:79
677 msgid "void value not ignored as it ought to be"
678 msgstr "tom værdi er ikke ignoreret som den burde være"
679
680 #: c-convert.c:114 java/typeck.c:148 treelang/tree-convert.c:105
681 msgid "conversion to non-scalar type requested"
682 msgstr "konvertering til ikke-skalartype udbedt"
683
684 #: c-decl.c:371
685 #, fuzzy
686 msgid "%Jarray '%D' assumed to have one element"
687 msgstr "tabellen '%s' antages kun at have ét element"
688
689 #: c-decl.c:580
690 #, fuzzy
691 msgid "%Jlabel `%D' used but not defined"
692 msgstr "etiketten '%D' er benyttet, men ikke defineret"
693
694 #: c-decl.c:586
695 #, fuzzy
696 msgid "%Jlabel `%D' defined but not used"
697 msgstr "etiketten '%D' er defineret, men ikke benyttet"
698
699 #: c-decl.c:588
700 #, fuzzy
701 msgid "%Jlabel `%D' declared but not defined"
702 msgstr "etiketten '%D' er benyttet, men ikke defineret"
703
704 #: c-decl.c:613
705 #, fuzzy
706 msgid "%Junused variable `%D'"
707 msgstr "ubrugt variabel '%s'"
708
709 #: c-decl.c:821
710 msgid "a parameter list with an ellipsis can't match an empty parameter name list declaration"
711 msgstr "en parameterliste med '...' passer ikke til en erklæring med en tom parameterliste"
712
713 #: c-decl.c:828
714 msgid "an argument type that has a default promotion can't match an empty parameter name list declaration"
715 msgstr "en parametertype med automatisk forfremmelse passer ikke til en erklæring med en tom parameterliste"
716
717 #: c-decl.c:864
718 msgid "%Jprototype for '%D' declares more arguments than previous old-style definition"
719 msgstr ""
720
721 #: c-decl.c:870
722 msgid "%Jprototype for '%D' declares fewer arguments than previous old-style definition"
723 msgstr ""
724
725 #: c-decl.c:879
726 msgid "%Jprototype for '%D' declares arg %d with incompatible type"
727 msgstr ""
728
729 #. If we get here, no errors were found, but do issue a warning
730 #. for this poor-style construct.
731 #: c-decl.c:891
732 #, fuzzy
733 msgid "%Jprototype for '%D' follows non-prototype definition"
734 msgstr "følger definition uden prototype her"
735
736 #: c-decl.c:906
737 #, fuzzy
738 msgid "%Jprevious definition of '%D' was here"
739 msgstr "tidligere definition her"
740
741 #: c-decl.c:908
742 #, fuzzy
743 msgid "%Jprevious implicit declaration of '%D' was here"
744 msgstr "tidligere underforstået erklæring af '%s'"
745
746 #: c-decl.c:910
747 #, fuzzy
748 msgid "%Jprevious declaration of '%D' was here"
749 msgstr "tidligere erklæring af '%#D' her"
750
751 #: c-decl.c:945
752 #, fuzzy
753 msgid "%J'%D' redeclared as different kind of symbol"
754 msgstr "'%#D' omerklæret som en anden form for symbol"
755
756 #: c-decl.c:950
757 #, fuzzy
758 msgid "%Jbuilt-in function '%D' declared as non-function"
759 msgstr "den indbyggede funktion '%s' er erklæret som noget der ikke er en funktion"
760
761 # shadowing betyder at en funktion har samme navn og dermed skjuler en anden
762 #: c-decl.c:953 c-decl.c:1045
763 #, fuzzy
764 msgid "%Jshadowing built-in function '%D'"
765 msgstr "skygger for den indbyggede funktion '%s'"
766
767 #. If types don't match for a built-in, throw away the
768 #. built-in.  No point in calling locate_old_decl here, it
769 #. won't print anything.
770 #: c-decl.c:974
771 #, fuzzy
772 msgid "%Jconflicting types for built-in function '%D'"
773 msgstr "modstridende typer for den indbyggede funktion '%s'"
774
775 #: c-decl.c:998 c-decl.c:1006
776 #, fuzzy
777 msgid "%Jconflicting types for '%D'"
778 msgstr "modstridende typer for '%#D'"
779
780 #. allow OLDDECL to continue in use
781 #: c-decl.c:1021
782 #, fuzzy
783 msgid "%Jredefinition of typedef '%D'"
784 msgstr "omdefinering af '%s'"
785
786 #: c-decl.c:1058 c-decl.c:1122
787 #, fuzzy
788 msgid "%Jredefinition of '%D'"
789 msgstr "omdefinering af '%s'"
790
791 # anden 'declaration' er underforstået i engelsk original
792 #: c-decl.c:1089 c-decl.c:1139
793 #, fuzzy
794 msgid "%Jstatic declaration of '%D' follows non-static declaration"
795 msgstr "static-erklæring af '%s' følger erklæring uden static"
796
797 #: c-decl.c:1097 c-decl.c:1136
798 #, fuzzy
799 msgid "%Jnon-static declaration of '%D' follows static declaration"
800 msgstr "erklæring uden static af '%s' følger static-erklæring"
801
802 #: c-decl.c:1109
803 #, fuzzy
804 msgid "%Jthread-local declaration of '%D' follows non-thread-local declaration"
805 msgstr "trådlokal erklæring af '%s' følger ikke-trådlokal erklæring"
806
807 #: c-decl.c:1112
808 #, fuzzy
809 msgid "%Jnon-thread-local declaration of '%D' follows thread-local declaration"
810 msgstr "ikke-trådlokal erklæring af '%s' følger trådlokal erklæring"
811
812 #: c-decl.c:1152
813 #, fuzzy
814 msgid "%Jextern declaration of '%D' follows declaration with no linkage"
815 msgstr "extern-erklæring af '%s' passer ikke med den globale"
816
817 #: c-decl.c:1155
818 #, fuzzy
819 msgid "%Jdeclaration of '%D' with no linkage follows extern declaration"
820 msgstr "erklæring af '%F' kaster forskellige undtagelser"
821
822 #: c-decl.c:1158
823 #, fuzzy
824 msgid "%Jredeclaration of '%D' with no linkage"
825 msgstr "tidligere erklæring af '%#D' med %L-kædning"
826
827 #: c-decl.c:1172
828 msgid "%Jredeclaration of '%D' with different visibility (old visibility preserved)"
829 msgstr ""
830
831 #: c-decl.c:1183
832 #, fuzzy
833 msgid "%Jinline declaration of '%D' follows declaration with attribute noinline"
834 msgstr "tidligere erklæring af funktionen '%s' med egenskaben noinline"
835
836 #: c-decl.c:1190
837 #, fuzzy
838 msgid "%Jdeclaration of '%D' with attribute noinline follows inline declaration "
839 msgstr "erklæring af '%s' der er en statisk variabel, i begyndelseserklæring i 'for'-løkke"
840
841 #: c-decl.c:1202
842 #, fuzzy
843 msgid "%J'%D' declared inline after being called"
844 msgstr "'%s' er erklæret inline efter at være blevet kaldt"
845
846 #: c-decl.c:1208
847 #, fuzzy
848 msgid "%J'%D' declared inline after its definition"
849 msgstr "'%s' er erklæret inline efter dens definition"
850
851 #: c-decl.c:1221
852 #, fuzzy
853 msgid "%Jredefinition of parameter '%D'"
854 msgstr "omdefinering af 'struct %s'"
855
856 #: c-decl.c:1230
857 #, fuzzy
858 msgid "%Jvolatile declaration of '%D' follows non-volatile declaration"
859 msgstr "trådlokal erklæring af '%s' følger ikke-trådlokal erklæring"
860
861 #: c-decl.c:1233
862 #, fuzzy
863 msgid "%Jnon-volatile declaration of '%D' follows volatile declaration"
864 msgstr "ikke-trådlokal erklæring af '%s' følger trådlokal erklæring"
865
866 #: c-decl.c:1240
867 #, fuzzy
868 msgid "%Jconst declaration of '%D' follows non-const declaration"
869 msgstr "const-erklæring af '%s' følger ikke-konstant erklæring"
870
871 #: c-decl.c:1243
872 #, fuzzy
873 msgid "%Jnon-const declaration of '%D' follows const declaration"
874 msgstr "erklæring uden static af '%s' følger static-erklæring"
875
876 #: c-decl.c:1262
877 #, fuzzy
878 msgid "%Jredundant redeclaration of '%D'"
879 msgstr "overflødig omerklæring af '%D' i samme virkefelt"
880
881 #: c-decl.c:1581
882 #, fuzzy
883 msgid "%Jdeclaration of '%D' shadows a parameter"
884 msgstr "erklæring af '%#D' skygger for en parameter"
885
886 #: c-decl.c:1583
887 #, fuzzy
888 msgid "%Jdeclaration of '%D' shadows a global declaration"
889 msgstr "erklæring af '%#D' skygger for en parameter"
890
891 #: c-decl.c:1585
892 #, fuzzy
893 msgid "%Jdeclaration of '%D' shadows a previous local"
894 msgstr "erklæring af '%#D' skygger for en parameter"
895
896 #: c-decl.c:1587 cp/name-lookup.c:969 cp/name-lookup.c:992
897 #: cp/name-lookup.c:1000
898 #, fuzzy
899 msgid "%Jshadowed declaration is here"
900 msgstr "variabelerklæring er ikke tilladt her"
901
902 #: c-decl.c:1697
903 #, c-format
904 msgid "nested extern declaration of `%s'"
905 msgstr "indlejret extern-erklæring af '%s'"
906
907 #: c-decl.c:1838 objc/objc-act.c:2534 objc/objc-act.c:6794
908 #, fuzzy
909 msgid "%Jprevious declaration of '%D'"
910 msgstr "'%D' er tidligere erklæret"
911
912 #: c-decl.c:1879 c-decl.c:1881
913 #, c-format
914 msgid "implicit declaration of function `%s'"
915 msgstr "underforstået erklæring af funktionen '%s'"
916
917 #: c-decl.c:1897
918 #, c-format
919 msgid "`%s' undeclared here (not in a function)"
920 msgstr "'%s' ikke erklæret her (ikke i en funktion)"
921
922 #: c-decl.c:1903
923 #, c-format
924 msgid "`%s' undeclared (first use in this function)"
925 msgstr "'%s' er ikke erklæret (først benyttet i denne funktion)"
926
927 #: c-decl.c:1908
928 msgid "(Each undeclared identifier is reported only once"
929 msgstr "(et kaldenavn der ikke er erklæret, rapporteres kun én gang"
930
931 #: c-decl.c:1909
932 msgid "for each function it appears in.)"
933 msgstr "per funktion)"
934
935 #: c-decl.c:1962
936 #, c-format
937 msgid "label %s referenced outside of any function"
938 msgstr "der er blevet henvist til etiketten '%s' uden for en funktion"
939
940 #: c-decl.c:2009
941 #, c-format
942 msgid "duplicate label declaration `%s'"
943 msgstr "etiketten '%s' er blevet erklæret mere end én gang"
944
945 #: c-decl.c:2010
946 #, fuzzy
947 msgid "%Jthis is a previous declaration"
948 msgstr "dette er en tidligere erklæring"
949
950 #: c-decl.c:2045
951 #, fuzzy
952 msgid "%Hduplicate label `%D'"
953 msgstr "etiketten '%D' optræder mere end én gang"
954
955 #: c-decl.c:2047
956 #, fuzzy
957 msgid "%J`%D' previously defined here"
958 msgstr "'%#D' tidligere defineret her"
959
960 #: c-decl.c:2049
961 #, fuzzy
962 msgid "%J`%D' previously declared here"
963 msgstr "'%#D' tidligere erklæret her"
964
965 #: c-decl.c:2069
966 msgid "%Htraditional C lacks a separate namespace for labels, identifier `%s' conflicts"
967 msgstr ""
968
969 #: c-decl.c:2140
970 #, fuzzy
971 msgid "%H`%s' defined as wrong kind of tag"
972 msgstr "'%s' omerklæret som en anden form for symbol"
973
974 #: c-decl.c:2378
975 msgid "unnamed struct/union that defines no instances"
976 msgstr "unavngiven struct/union som ikke definerer nogen instanser"
977
978 #: c-decl.c:2397
979 msgid "useless keyword or type name in empty declaration"
980 msgstr "ubrugeligt reserveret ord eller typenavn i tom erklæring"
981
982 #: c-decl.c:2404
983 msgid "two types specified in one empty declaration"
984 msgstr "to typer angivet i én tom erklæring"
985
986 #: c-decl.c:2409 c-parse.y:735 c-parse.y:737 objc/objc-parse.y:776
987 #: objc/objc-parse.y:778 objc/objc-parse.y:3017
988 msgid "empty declaration"
989 msgstr "tom erklæring"
990
991 #: c-decl.c:2435
992 msgid "ISO C90 does not support `static' or type qualifiers in parameter array declarators"
993 msgstr "ISO C90 understøtter ikke 'static' eller typemodifikationer i parametertabelerklæringer"
994
995 #: c-decl.c:2437
996 msgid "ISO C90 does not support `[*]' array declarators"
997 msgstr "ISO C90 understøtter ikke tabelerklæringer med '[*]'"
998
999 #: c-decl.c:2440
1000 msgid "GCC does not yet properly implement `[*]' array declarators"
1001 msgstr "GCC understøtter endnu ikke ordentligt tabelerklæringer med '[*]'"
1002
1003 #: c-decl.c:2456
1004 msgid "static or type qualifiers in abstract declarator"
1005 msgstr "static eller typemodifikationer i abstrakt erklæring"
1006
1007 #: c-decl.c:2526
1008 #, fuzzy
1009 msgid "%J'%D' is usually a function"
1010 msgstr "'%s' er sædvanligvis en funktion"
1011
1012 # init dækker over værditildeling her - samme for de næste mange
1013 #: c-decl.c:2535
1014 #, c-format
1015 msgid "typedef `%s' is initialized (use __typeof__ instead)"
1016 msgstr "typedef '%s' bliver tildelt en værdi (benyt __typeof__ i stedet)"
1017
1018 #: c-decl.c:2541
1019 #, c-format
1020 msgid "function `%s' is initialized like a variable"
1021 msgstr "funktionen '%s' bliver tildelt en startværdi som en variabel"
1022
1023 #. DECL_INITIAL in a PARM_DECL is really DECL_ARG_TYPE.
1024 #: c-decl.c:2548
1025 #, c-format
1026 msgid "parameter `%s' is initialized"
1027 msgstr "parameteren '%s' bliver tildelt en startværdi"
1028
1029 #: c-decl.c:2568 c-typeck.c:4254
1030 msgid "variable-sized object may not be initialized"
1031 msgstr "et objekt af variabel størrelse må ikke tildeles en startværdi"
1032
1033 #: c-decl.c:2574
1034 #, c-format
1035 msgid "variable `%s' has initializer but incomplete type"
1036 msgstr "variablen '%s' bliver tildelt en startværdi, men er af en ufuldstændig type"
1037
1038 #: c-decl.c:2580
1039 #, c-format
1040 msgid "elements of array `%s' have incomplete type"
1041 msgstr "elementer i tabellen '%s' er af en ufuldstændig type"
1042
1043 #: c-decl.c:2649 c-decl.c:5451 cp/decl.c:3761 cp/decl.c:10141
1044 #, fuzzy
1045 msgid "%Jinline function '%D' given attribute noinline"
1046 msgstr "inline funktion '%s' givet egenskaben noinline"
1047
1048 #: c-decl.c:2725
1049 #, fuzzy
1050 msgid "%Jinitializer fails to determine size of '%D'"
1051 msgstr "startværdien giver ikke størrelsen af '%D'"
1052
1053 #: c-decl.c:2730
1054 #, fuzzy
1055 msgid "%Jarray size missing in '%D'"
1056 msgstr "tabelstørrelsen mangler i '%D'"
1057
1058 #: c-decl.c:2746
1059 #, fuzzy
1060 msgid "%Jzero or negative size array '%D'"
1061 msgstr "nul eller negativ størrelse for tabellen '%s'"
1062
1063 #: c-decl.c:2774
1064 #, fuzzy
1065 msgid "%Jstorage size of '%D' isn't known"
1066 msgstr "lagringsstørrelsen af '%D' er ikke kendt"
1067
1068 #: c-decl.c:2784
1069 #, fuzzy
1070 msgid "%Jstorage size of '%D' isn't constant"
1071 msgstr "lagringsstørrelsen af '%D' er ikke konstant"
1072
1073 #: c-decl.c:2867
1074 #, fuzzy
1075 msgid "%Jignoring asm-specifier for non-static local variable '%D'"
1076 msgstr "ignorerer asm-anvisning til den ikke-statiske, lokale variabel '%s'"
1077
1078 #: c-decl.c:2978
1079 msgid "ISO C forbids forward parameter declarations"
1080 msgstr "ISO C forbyder forhåndsparametererklæringer"
1081
1082 #: c-decl.c:3160
1083 #, fuzzy
1084 msgid "<anonymous>"
1085 msgstr "<anonym %s>"
1086
1087 #: c-decl.c:3169
1088 #, c-format
1089 msgid "bit-field `%s' width not an integer constant"
1090 msgstr "bredden af bitfeltet '%s' er ikke en heltalskonstant"
1091
1092 #: c-decl.c:3177
1093 #, c-format
1094 msgid "negative width in bit-field `%s'"
1095 msgstr "negativ bredde i bitfeltet '%s'"
1096
1097 #: c-decl.c:3182
1098 #, c-format
1099 msgid "zero width for bit-field `%s'"
1100 msgstr "en bredde på nul for bitfeltet '%s'"
1101
1102 #: c-decl.c:3192
1103 #, c-format
1104 msgid "bit-field `%s' has invalid type"
1105 msgstr "bitfeltet '%s' er af en ufuldstændig type"
1106
1107 #: c-decl.c:3201
1108 #, fuzzy, c-format
1109 msgid "type of bit-field `%s' is a GCC extension"
1110 msgstr "linjestilsdirektiv er en GCC-udvidelse"
1111
1112 #: c-decl.c:3210
1113 #, c-format
1114 msgid "width of `%s' exceeds its type"
1115 msgstr "bredden af '%s' overstiger typen"
1116
1117 # RETMIG: find på et eller andet med præcisionen
1118 #: c-decl.c:3220
1119 #, c-format
1120 msgid "`%s' is narrower than values of its type"
1121 msgstr "'%s' er smallere end værdier af dens type"
1122
1123 #: c-decl.c:3370 cp/decl.c:6805
1124 msgid "`long long long' is too long for GCC"
1125 msgstr "'long long long' er for langt for GCC"
1126
1127 #: c-decl.c:3375
1128 msgid "ISO C90 does not support `long long'"
1129 msgstr "ISO C90 understøtter ikke 'long long'"
1130
1131 #: c-decl.c:3384 c-decl.c:3387 cp/decl.c:6810
1132 #, c-format
1133 msgid "duplicate `%s'"
1134 msgstr "'%s' optræder mere end én gang"
1135
1136 #: c-decl.c:3397 cp/decl.c:6816
1137 msgid "`__thread' before `extern'"
1138 msgstr "'__thread' før 'extern'"
1139
1140 #: c-decl.c:3399 cp/decl.c:6818
1141 msgid "`__thread' before `static'"
1142 msgstr "'__thread' før 'static'"
1143
1144 #: c-decl.c:3407 cp/decl.c:6845
1145 #, c-format
1146 msgid "two or more data types in declaration of `%s'"
1147 msgstr "mere end én datatype i erklæringen af '%s'"
1148
1149 #: c-decl.c:3427 cp/decl.c:6850
1150 #, c-format
1151 msgid "`%s' fails to be a typedef or built in type"
1152 msgstr "'%s' er hverken en typedef eller en indbygget type"
1153
1154 #: c-decl.c:3466
1155 #, c-format
1156 msgid "type defaults to `int' in declaration of `%s'"
1157 msgstr "typen antages at være 'int' i erklæringen af '%s'"
1158
1159 #: c-decl.c:3495
1160 #, c-format
1161 msgid "both long and short specified for `%s'"
1162 msgstr "både long og short er angivet for '%s'"
1163
1164 #: c-decl.c:3499 cp/decl.c:6950
1165 #, c-format
1166 msgid "long or short specified with char for `%s'"
1167 msgstr "long eller short angivet samtidig med char for '%s'"
1168
1169 #: c-decl.c:3506 cp/decl.c:6954
1170 #, c-format
1171 msgid "long or short specified with floating type for `%s'"
1172 msgstr "long eller short angivet samtidig med en kommatalstype for '%s'"
1173
1174 #: c-decl.c:3509
1175 msgid "the only valid combination is `long double'"
1176 msgstr "den eneste gyldige kombination er 'long double'"
1177
1178 #: c-decl.c:3515
1179 #, c-format
1180 msgid "both signed and unsigned specified for `%s'"
1181 msgstr "både signed og unsigned er angivet for '%s'"
1182
1183 #: c-decl.c:3517 cp/decl.c:6943
1184 #, c-format
1185 msgid "long, short, signed or unsigned invalid for `%s'"
1186 msgstr "long, short, signed og unsigned er ugyldige for '%s'"
1187
1188 #: c-decl.c:3523 cp/decl.c:6963
1189 #, c-format
1190 msgid "long, short, signed or unsigned used invalidly for `%s'"
1191 msgstr "long, short, signed og unsigned er benyttet på ugyldig vis for '%s'"
1192
1193 #: c-decl.c:3541 cp/decl.c:6984
1194 #, c-format
1195 msgid "complex invalid for `%s'"
1196 msgstr "complex ugyldig for '%s'"
1197
1198 #: c-decl.c:3583
1199 msgid "ISO C90 does not support complex types"
1200 msgstr "ISO C90 understøtter ikke komplekse typer"
1201
1202 #: c-decl.c:3595
1203 msgid "ISO C does not support plain `complex' meaning `double complex'"
1204 msgstr "ISO C understøtter ikke at blot 'complex' betyder 'double complex'"
1205
1206 #: c-decl.c:3601 c-decl.c:3613
1207 msgid "ISO C does not support complex integer types"
1208 msgstr "ISO C understøtter ikke komplekse heltalstyper"
1209
1210 #: c-decl.c:3643 c-decl.c:4104 cp/decl.c:7576
1211 msgid "duplicate `const'"
1212 msgstr "'const' optræder mere end én gang"
1213
1214 #: c-decl.c:3645 c-decl.c:4108 cp/decl.c:7580
1215 msgid "duplicate `restrict'"
1216 msgstr "'restrict' optræder mere end én gang"
1217
1218 #: c-decl.c:3647 c-decl.c:4106 cp/decl.c:7578
1219 msgid "duplicate `volatile'"
1220 msgstr "'volatile' optræder mere end én gang"
1221
1222 #: c-decl.c:3676 cp/decl.c:7147
1223 #, c-format
1224 msgid "multiple storage classes in declaration of `%s'"
1225 msgstr "flere lagringsklasser optræder i erklæringen af '%s'"
1226
1227 #: c-decl.c:3686
1228 msgid "function definition declared `auto'"
1229 msgstr "'auto' er påhæftet funktionsdefinitionen"
1230
1231 #: c-decl.c:3688
1232 msgid "function definition declared `register'"
1233 msgstr "'register' er påhæftet funktionsdefinitionen"
1234
1235 #: c-decl.c:3690
1236 msgid "function definition declared `typedef'"
1237 msgstr "'typedef' er påhæftet funktionsdefinitionen"
1238
1239 #: c-decl.c:3692
1240 msgid "function definition declared `__thread'"
1241 msgstr "'__thread' er påhæftet funktionsdefinitionen"
1242
1243 #: c-decl.c:3705
1244 #, c-format
1245 msgid "storage class specified for structure field `%s'"
1246 msgstr "lagringsklasse angivet for strukturfelt '%s'"
1247
1248 #: c-decl.c:3709 cp/decl.c:7192
1249 #, c-format
1250 msgid "storage class specified for parameter `%s'"
1251 msgstr "lagringsklasse angivet for parameter '%s'"
1252
1253 #: c-decl.c:3712 cp/decl.c:7194
1254 msgid "storage class specified for typename"
1255 msgstr "lagringsklasse angivet for typenavn"
1256
1257 #: c-decl.c:3724 cp/decl.c:7209
1258 #, c-format
1259 msgid "`%s' initialized and declared `extern'"
1260 msgstr "'%s' bliver tildelt en startværdi og er samtidig erklæret 'extern'"
1261
1262 #: c-decl.c:3726 cp/decl.c:7212
1263 #, c-format
1264 msgid "`%s' has both `extern' and initializer"
1265 msgstr "'%s' er erklæret 'extern', men bliver tildelt en startværdi"
1266
1267 #: c-decl.c:3731
1268 #, fuzzy, c-format
1269 msgid "file-scope declaration of `%s' specifies `auto'"
1270 msgstr "erklæring af '%s' på øverste niveau angiver 'auto'"
1271
1272 #: c-decl.c:3736 cp/decl.c:7216
1273 #, c-format
1274 msgid "nested function `%s' declared `extern'"
1275 msgstr "indlejret funktion '%s' er erklæret 'extern'"
1276
1277 #: c-decl.c:3742 cp/decl.c:7226
1278 #, c-format
1279 msgid "function-scope `%s' implicitly auto and declared `__thread'"
1280 msgstr "'%s' i funktionsvirkefelt underforstået auto og erklæret '__thread'"
1281
1282 #. Only the innermost declarator (making a parameter be of
1283 #. array type which is converted to pointer type)
1284 #. may have static or type qualifiers.
1285 #: c-decl.c:3781 c-decl.c:3974
1286 msgid "static or type qualifiers in non-parameter array declarator"
1287 msgstr "static eller typemodifikationer i ikke-parametertabelerklæring"
1288
1289 #: c-decl.c:3825
1290 #, c-format
1291 msgid "declaration of `%s' as array of voids"
1292 msgstr "'%s' erklæret som en tabel af void"
1293
1294 #: c-decl.c:3831
1295 #, c-format
1296 msgid "declaration of `%s' as array of functions"
1297 msgstr "'%s' erklæret som en tabel af funktioner"
1298
1299 #: c-decl.c:3836
1300 msgid "invalid use of structure with flexible array member"
1301 msgstr "ugyldig brug af struktur med fleksibelt tabelmedlem"
1302
1303 #: c-decl.c:3855
1304 #, c-format
1305 msgid "size of array `%s' has non-integer type"
1306 msgstr "størrelsen af tabellen '%s' er ikke af en heltalstype"
1307
1308 #: c-decl.c:3860
1309 #, c-format
1310 msgid "ISO C forbids zero-size array `%s'"
1311 msgstr "ISO C forbyder tabellen '%s' med størrelsen nul"
1312
1313 #: c-decl.c:3867
1314 #, c-format
1315 msgid "size of array `%s' is negative"
1316 msgstr "størrelsen af tabellen '%s' er negativ"
1317
1318 #: c-decl.c:3880
1319 #, c-format
1320 msgid "ISO C90 forbids array `%s' whose size can't be evaluated"
1321 msgstr "ISO C90 forbyder tabellen '%s' hvis størrelse ikke kan bestemmes"
1322
1323 #: c-decl.c:3883
1324 #, c-format
1325 msgid "ISO C90 forbids variable-size array `%s'"
1326 msgstr "ISO C90 forbyder tabellen '%s' med variabel størrelse"
1327
1328 #: c-decl.c:3913 c-decl.c:4131 cp/decl.c:7755
1329 #, c-format
1330 msgid "size of array `%s' is too large"
1331 msgstr "størrelsen af tabellen '%s' er for stor"
1332
1333 #: c-decl.c:3939
1334 msgid "ISO C90 does not support flexible array members"
1335 msgstr "ISO C90 understøtter ikke fleksible tabelmedlemmer"
1336
1337 #: c-decl.c:3949
1338 msgid "array type has incomplete element type"
1339 msgstr "tabeltypen er af en ufuldstændig type"
1340
1341 #: c-decl.c:3994 cp/decl.c:7347
1342 #, c-format
1343 msgid "`%s' declared as function returning a function"
1344 msgstr "'%s' er erklæret som en funktion der returnerer en funktion"
1345
1346 #: c-decl.c:3999 cp/decl.c:7352
1347 #, c-format
1348 msgid "`%s' declared as function returning an array"
1349 msgstr "'%s' er erklæret som en funktion der returnerer en tabel"
1350
1351 #: c-decl.c:4027
1352 msgid "ISO C forbids qualified void function return type"
1353 msgstr "ISO C forbyder void funktionsreturtype med modifikationer"
1354
1355 #: c-decl.c:4031
1356 msgid "type qualifiers ignored on function return type"
1357 msgstr "typemodifikationer ignoreret i funktionsreturtypen"
1358
1359 #: c-decl.c:4060 c-decl.c:4146 c-decl.c:4270 c-decl.c:4356
1360 msgid "ISO C forbids qualified function types"
1361 msgstr "ISO C forbyder funktionsreturtype med modifikationer"
1362
1363 #: c-decl.c:4100 cp/decl.c:7572
1364 msgid "invalid type modifier within pointer declarator"
1365 msgstr "ugyldig typemodifikation i erklæring af henvisning"
1366
1367 #: c-decl.c:4181
1368 msgid "ISO C forbids const or volatile function types"
1369 msgstr "ISO C forbyder const eller volatile funktionstyper"
1370
1371 #: c-decl.c:4201 cp/decl.c:8036
1372 #, c-format
1373 msgid "variable or field `%s' declared void"
1374 msgstr "variabel eller felt '%s' erklæret void"
1375
1376 #: c-decl.c:4234
1377 msgid "attributes in parameter array declarator ignored"
1378 msgstr "egenskaber i parametertabelerklæring ignoreret"
1379
1380 #: c-decl.c:4259
1381 msgid "invalid type modifier within array declarator"
1382 msgstr "ugyldig typemodifikation i tabelerklæring"
1383
1384 #: c-decl.c:4304
1385 #, c-format
1386 msgid "field `%s' declared as a function"
1387 msgstr "feltet '%s' er erklæret som en funktion"
1388
1389 #: c-decl.c:4310
1390 #, c-format
1391 msgid "field `%s' has incomplete type"
1392 msgstr "feltet '%s' er af en ufuldstændig type"
1393
1394 #: c-decl.c:4336 c-decl.c:4338 c-decl.c:4340 c-decl.c:4347
1395 #, c-format
1396 msgid "invalid storage class for function `%s'"
1397 msgstr "ugyldig lagringsklasse for funktion '%s'"
1398
1399 #: c-decl.c:4362
1400 msgid "`noreturn' function returns non-void value"
1401 msgstr "en funktion uden returtype returnerer en ikke-tom værdi"
1402
1403 # at oversætte inline med et udsagnsord her bliver vist for tvetydigt
1404 #: c-decl.c:4377
1405 msgid "cannot inline function `main'"
1406 msgstr "funktionen 'main' kan ikke være inline"
1407
1408 #: c-decl.c:4431
1409 #, fuzzy
1410 msgid "variable previously declared `static' redeclared `extern'"
1411 msgstr "variabel eller felt '%s' erklæret void"
1412
1413 #: c-decl.c:4440
1414 #, fuzzy
1415 msgid "%Jvariable '%D' declared `inline'"
1416 msgstr "variablen '%s' er erklæret 'inline'"
1417
1418 #. A mere warning is sure to result in improper semantics
1419 #. at runtime.  Don't bother to allow this to compile.
1420 #: c-decl.c:4468 cp/decl.c:5903
1421 msgid "thread-local storage not supported for this target"
1422 msgstr "trådlokal lagring understøttes ikke på målarkitekturen"
1423
1424 #: c-decl.c:4529 c-decl.c:5495
1425 msgid "function declaration isn't a prototype"
1426 msgstr "funktionserklæringen er ikke en prototype"
1427
1428 #: c-decl.c:4535
1429 msgid "parameter names (without types) in function declaration"
1430 msgstr "parameternavne (uden typer) i funktionserklæringen"
1431
1432 #: c-decl.c:4563
1433 #, c-format
1434 msgid "parameter `%s' has incomplete type"
1435 msgstr "parameteren '%s' er af en ufuldstændig type"
1436
1437 #: c-decl.c:4566
1438 msgid "parameter has incomplete type"
1439 msgstr "parameteren er af en ufuldstændig type"
1440
1441 #: c-decl.c:4615
1442 #, fuzzy
1443 msgid "\"void\" as only parameter may not be qualified"
1444 msgstr "typedef-navn kan ikke klassemodificeres"
1445
1446 #: c-decl.c:4636
1447 #, fuzzy
1448 msgid "\"void\" must be the only parameter"
1449 msgstr "ugyldig brug af skabelonstypeparameter"
1450
1451 #: c-decl.c:4653
1452 #, fuzzy
1453 msgid "%Jparameter \"%D\" has just a forward declaration"
1454 msgstr "parameteren '%s' har kun en forhåndserklæring"
1455
1456 #. The first %s will be one of 'struct', 'union', or 'enum'.
1457 #: c-decl.c:4681
1458 #, fuzzy, c-format
1459 msgid "\"%s %s\" declared inside parameter list"
1460 msgstr "'struct %s' erklæret inde i en parameterliste"
1461
1462 #. The %s will be one of 'struct', 'union', or 'enum'.
1463 #: c-decl.c:4685
1464 #, fuzzy, c-format
1465 msgid "anonymous %s declared inside parameter list"
1466 msgstr "anonym struct erklæret inde i en parameterliste"
1467
1468 #: c-decl.c:4689
1469 msgid "its scope is only this definition or declaration, which is probably not what you want"
1470 msgstr "dens virkefelt er kun denne definition eller erklæring hvilket sandsynligvis ikke er hvad du ønsker."
1471
1472 #: c-decl.c:4774
1473 #, c-format
1474 msgid "redefinition of `union %s'"
1475 msgstr "omdefinering af 'union %s'"
1476
1477 #: c-decl.c:4776
1478 #, c-format
1479 msgid "redefinition of `struct %s'"
1480 msgstr "omdefinering af 'struct %s'"
1481
1482 #: c-decl.c:4844 cp/decl.c:3534
1483 msgid "declaration does not declare anything"
1484 msgstr "erklæring erklærer ikke noget"
1485
1486 #: c-decl.c:4889 c-decl.c:4905
1487 #, fuzzy
1488 msgid "%Jduplicate member '%D'"
1489 msgstr "medlemmet '%D' optræder mere end én gang"
1490
1491 # engelsk original forkortet
1492 #: c-decl.c:4939 c-decl.c:4942
1493 #, c-format
1494 msgid "%s defined inside parms"
1495 msgstr "%s defineret inden i parameterliste"
1496
1497 #: c-decl.c:4940 c-decl.c:4943 c-decl.c:4954
1498 msgid "union"
1499 msgstr "union"
1500
1501 #: c-decl.c:4940 c-decl.c:4943
1502 msgid "structure"
1503 msgstr "struktur"
1504
1505 #: c-decl.c:4953
1506 #, c-format
1507 msgid "%s has no %s"
1508 msgstr "%s har ingen %s"
1509
1510 #: c-decl.c:4954
1511 msgid "struct"
1512 msgstr "struct"
1513
1514 #: c-decl.c:4955
1515 msgid "named members"
1516 msgstr "navngivne medlemmer"
1517
1518 #: c-decl.c:4955
1519 msgid "members"
1520 msgstr "medlemmer"
1521
1522 #: c-decl.c:4994
1523 #, c-format
1524 msgid "nested redefinition of `%s'"
1525 msgstr "indlejret omdefinering af '%s'"
1526
1527 #: c-decl.c:5015
1528 #, fuzzy
1529 msgid "%Jflexible array member in union"
1530 msgstr "fleksibelt tabelmedlem i union"
1531
1532 #: c-decl.c:5020
1533 #, fuzzy
1534 msgid "%Jflexible array member not at end of struct"
1535 msgstr "fleksibelt tabelmedlem ikke i slutningen af struktur"
1536
1537 #: c-decl.c:5025
1538 #, fuzzy
1539 msgid "%Jflexible array member in otherwise empty struct"
1540 msgstr "fleksibelt tabelmedlem i ellers tom struktur"
1541
1542 #: c-decl.c:5032
1543 #, fuzzy
1544 msgid "%Jinvalid use of structure with flexible array member"
1545 msgstr "ugyldig brug af struktur med fleksibelt tabelmedlem"
1546
1547 #: c-decl.c:5127
1548 msgid "union cannot be made transparent"
1549 msgstr "union kan ikke ikke gøres gennemsigtig"
1550
1551 #. This enum is a named one that has been declared already.
1552 #: c-decl.c:5196
1553 #, c-format
1554 msgid "redeclaration of `enum %s'"
1555 msgstr "omerklæring af 'enum %s'"
1556
1557 # original forkortet
1558 #: c-decl.c:5227
1559 msgid "enum defined inside parms"
1560 msgstr "enum defineret inden i parameterliste"
1561
1562 #: c-decl.c:5260
1563 msgid "enumeration values exceed range of largest integer"
1564 msgstr "enum-værdier overstige rækkevidden af det største heltal"
1565
1566 #: c-decl.c:5363
1567 #, c-format
1568 msgid "enumerator value for `%s' not integer constant"
1569 msgstr "enum-værdien for '%s' er ikke en heltalskonstant"
1570
1571 #: c-decl.c:5376
1572 msgid "overflow in enumeration values"
1573 msgstr "enum-værdier for store"
1574
1575 #: c-decl.c:5381
1576 msgid "ISO C restricts enumerator values to range of `int'"
1577 msgstr "ISO C begrænser enum-værdier til rækkevidden af 'int'"
1578
1579 #: c-decl.c:5457
1580 msgid "return type is an incomplete type"
1581 msgstr "returtypen er en ufuldstændig type"
1582
1583 #: c-decl.c:5465
1584 msgid "return type defaults to `int'"
1585 msgstr "returtypen antages at være 'int'"
1586
1587 #: c-decl.c:5501
1588 #, fuzzy
1589 msgid "%Jno previous prototype for '%D'"
1590 msgstr "ingen tidligere prototype for '%s'"
1591
1592 #: c-decl.c:5507
1593 #, fuzzy
1594 msgid "%J'%D' was used with no prototype before its definition"
1595 msgstr "'%s' blev brugt uden en prototype før dens definition"
1596
1597 #: c-decl.c:5514
1598 #, fuzzy
1599 msgid "%Jno previous declaration for '%D'"
1600 msgstr "ingen tidligere erklæring af '%s'"
1601
1602 #: c-decl.c:5520
1603 #, fuzzy
1604 msgid "%J`%D' was used with no declaration before its definition"
1605 msgstr "'%s' blev brugt uden en erklæring før dens definition"
1606
1607 #: c-decl.c:5556 c-decl.c:6062
1608 #, fuzzy
1609 msgid "%Jreturn type of '%D' is not `int'"
1610 msgstr "returtypen til '%s' er ikke 'int'"
1611
1612 #: c-decl.c:5571
1613 #, fuzzy
1614 msgid "%Jfirst argument of '%D' should be `int'"
1615 msgstr "den første parameter til '%s' skal være 'int'"
1616
1617 #: c-decl.c:5580
1618 #, fuzzy
1619 msgid "%Jsecond argument of '%D' should be 'char **'"
1620 msgstr "den anden parameter til '%s' skal være 'char **'"
1621
1622 #: c-decl.c:5589
1623 #, fuzzy
1624 msgid "%Jthird argument of '%D' should probably be 'char **'"
1625 msgstr "den tredje parameter til '%s' skal sandsynligvis være 'char **'"
1626
1627 #: c-decl.c:5599
1628 #, fuzzy
1629 msgid "%J'%D' takes only zero or two arguments"
1630 msgstr "'%s' tager kun mod to eller ingen parametre"
1631
1632 #: c-decl.c:5602
1633 #, fuzzy
1634 msgid "%J'%D' is normally a non-static function"
1635 msgstr "'%s' er normalt en ikke-statisk funktion"
1636
1637 #: c-decl.c:5658
1638 msgid "%Jold-style parameter declarations in prototyped function definition"
1639 msgstr ""
1640
1641 #: c-decl.c:5672
1642 #, fuzzy
1643 msgid "%Jparameter name omitted"
1644 msgstr "parameternavn udeladt"
1645
1646 #: c-decl.c:5747
1647 #, fuzzy
1648 msgid "%Jparameter name missing from parameter list"
1649 msgstr "parameternavn mangler fra parameterliste"
1650
1651 #: c-decl.c:5757
1652 #, fuzzy
1653 msgid "%J\"%D\" declared as a non-parameter"
1654 msgstr "'%D' er erklæret som en ven"
1655
1656 #: c-decl.c:5762
1657 #, fuzzy
1658 msgid "%Jmultiple parameters named \"%D\""
1659 msgstr "flere parametre ved navn '%s'"
1660
1661 #: c-decl.c:5770
1662 #, fuzzy
1663 msgid "%Jparameter \"%D\" declared void"
1664 msgstr "parameteren '%D' erklæret void"
1665
1666 #: c-decl.c:5785 c-decl.c:5787
1667 #, fuzzy
1668 msgid "%Jtype of \"%D\" defaults to \"int\""
1669 msgstr "typen til '%s' antages at være 'int'"
1670
1671 #: c-decl.c:5801
1672 #, fuzzy
1673 msgid "%Jparameter \"%D\" has incomplete type"
1674 msgstr "parameteren er af en ufuldstændig type"
1675
1676 #: c-decl.c:5807
1677 #, fuzzy
1678 msgid "%Jdeclaration for parameter \"%D\" but no such parameter"
1679 msgstr "erklæring af parameteren '%s', men ingen sådan parameter"
1680
1681 #: c-decl.c:5859
1682 msgid "number of arguments doesn't match prototype"
1683 msgstr "antallet af parametre passer ikke til prototypen"
1684
1685 #: c-decl.c:5860 c-decl.c:5891 c-decl.c:5898
1686 #, fuzzy
1687 msgid "%Hprototype declaration"
1688 msgstr "tom erklæring"
1689
1690 #: c-decl.c:5889
1691 #, fuzzy
1692 msgid "promoted argument \"%D\" doesn't match prototype"
1693 msgstr "den forfremmede parameter '%s' passer ikke til prototypen"
1694
1695 #: c-decl.c:5897
1696 #, fuzzy
1697 msgid "argument \"%D\" doesn't match prototype"
1698 msgstr "parameteren '%s' passer ikke til prototypen"
1699
1700 #: c-decl.c:6094 cp/decl.c:10857
1701 msgid "no return statement in function returning non-void"
1702 msgstr "ingen return-sætning i en funktion der ikke returnerer void"
1703
1704 #: c-decl.c:6101
1705 msgid "this function may return with or without a value"
1706 msgstr "denne funktion kan returnere med eller uden en værdi"
1707
1708 #. If we get here, declarations have been used in a for loop without
1709 #. the C99 for loop scope.  This doesn't make much sense, so don't
1710 #. allow it.
1711 #: c-decl.c:6200
1712 #, fuzzy
1713 msgid "'for' loop initial declaration used outside C99 mode"
1714 msgstr "begyndelseserklæring i 'for'-løkke benyttet uden for C99-tilstand"
1715
1716 #: c-decl.c:6224
1717 #, fuzzy, c-format
1718 msgid "'struct %s' declared in 'for' loop initial declaration"
1719 msgstr "'struct %s' erklæret i begyndelseserklæring i 'for'-løkke"
1720
1721 #: c-decl.c:6227
1722 #, fuzzy, c-format
1723 msgid "'union %s' declared in 'for' loop initial declaration"
1724 msgstr "'union %s' erklæret i begyndelseserklæring i 'for'-løkke"
1725
1726 #: c-decl.c:6230
1727 #, fuzzy, c-format
1728 msgid "'enum %s' declared in 'for' loop initial declaration"
1729 msgstr "'enum %s' erklæret i begyndelseserklæring i 'for'-løkke"
1730
1731 #: c-decl.c:6238
1732 #, fuzzy
1733 msgid "%Jdeclaration of non-variable '%D' in 'for' loop initial declaration"
1734 msgstr "erklæring af '%s' der ikke er en variabel, i begyndelseserklæring i 'for'-løkke"
1735
1736 #: c-decl.c:6241
1737 #, fuzzy
1738 msgid "%Jdeclaration of static variable '%D' in 'for' loop initial declaration"
1739 msgstr "erklæring af '%s' der er en statisk variabel, i begyndelseserklæring i 'for'-løkke"
1740
1741 #: c-decl.c:6244
1742 #, fuzzy
1743 msgid "%Jdeclaration of 'extern' variable '%D' in 'for' loop initial declaration"
1744 msgstr "erklæring af '%s' der er en 'extern'-variabel, i begyndelseserklæring i 'for'-løkke"
1745
1746 #: c-decl.c:6557
1747 #, fuzzy
1748 msgid "%Jredefinition of global '%D'"
1749 msgstr "omdefinering af '%s'"
1750
1751 #: c-decl.c:6558
1752 #, fuzzy
1753 msgid "%J'%D' previously defined here"
1754 msgstr "'%#D' tidligere defineret her"
1755
1756 #: c-format.c:94 c-format.c:210
1757 msgid "format string has invalid operand number"
1758 msgstr "formateringsstrengen har et ugyldigt operandtal"
1759
1760 #: c-format.c:111
1761 msgid "function does not return string type"
1762 msgstr "funktionen returnerer ikke en strengtype"
1763
1764 #: c-format.c:140
1765 msgid "format string arg not a string type"
1766 msgstr "formateringsstrengsparameter er ikke af en strengtype"
1767
1768 #: c-format.c:190
1769 msgid "unrecognized format specifier"
1770 msgstr "ukendt formateringsanvisning"
1771
1772 #: c-format.c:203
1773 #, c-format
1774 msgid "`%s' is an unrecognized format function type"
1775 msgstr "'%s' er en ukendt formateringsfunktionstype"
1776
1777 #: c-format.c:216
1778 #, fuzzy
1779 msgid "'...' has invalid operand number"
1780 msgstr "formateringsstrengen har et ugyldigt operandtal"
1781
1782 #: c-format.c:224
1783 msgid "format string arg follows the args to be formatted"
1784 msgstr "formateringsstrengsparameter efterfølger parametrene der skal formateres"
1785
1786 # her er der tale om en signalering
1787 #: c-format.c:565 c-format.c:589
1788 msgid "` ' flag"
1789 msgstr "' '-flag"
1790
1791 #: c-format.c:565 c-format.c:589
1792 msgid "the ` ' printf flag"
1793 msgstr "' '-printf-flaget"
1794
1795 #: c-format.c:566 c-format.c:590 c-format.c:627 c-format.c:683
1796 msgid "`+' flag"
1797 msgstr "'+'-flag"
1798
1799 #: c-format.c:566 c-format.c:590 c-format.c:627
1800 msgid "the `+' printf flag"
1801 msgstr "'+'-printf-flaget"
1802
1803 #: c-format.c:567 c-format.c:591 c-format.c:628 c-format.c:659
1804 msgid "`#' flag"
1805 msgstr "'#'-flag"
1806
1807 #: c-format.c:567 c-format.c:591 c-format.c:628
1808 msgid "the `#' printf flag"
1809 msgstr "'#'-printf-flaget"
1810
1811 #: c-format.c:568 c-format.c:592 c-format.c:657
1812 msgid "`0' flag"
1813 msgstr "'0'-flag"
1814
1815 #: c-format.c:568 c-format.c:592
1816 msgid "the `0' printf flag"
1817 msgstr "'0'-printf-flaget"
1818
1819 #: c-format.c:569 c-format.c:593 c-format.c:656 c-format.c:686
1820 msgid "`-' flag"
1821 msgstr "'-'-flag"
1822
1823 #: c-format.c:569 c-format.c:593
1824 msgid "the `-' printf flag"
1825 msgstr "'-'-printf-flaget"
1826
1827 #: c-format.c:570 c-format.c:640
1828 msgid "`'' flag"
1829 msgstr "'''-flag"
1830
1831 #: c-format.c:570
1832 msgid "the `'' printf flag"
1833 msgstr "'''-printf-flaget"
1834
1835 #: c-format.c:571 c-format.c:641
1836 msgid "`I' flag"
1837 msgstr "'I'-flag"
1838
1839 #: c-format.c:571
1840 msgid "the `I' printf flag"
1841 msgstr "'I'-printf-flaget"
1842
1843 #: c-format.c:572 c-format.c:594 c-format.c:638 c-format.c:660 c-format.c:687
1844 #: c-format.c:1802
1845 msgid "field width"
1846 msgstr "feltbredde"
1847
1848 #: c-format.c:572 c-format.c:594
1849 msgid "field width in printf format"
1850 msgstr "feltbredde i printf-formatering"
1851
1852 #: c-format.c:573 c-format.c:595 c-format.c:618 c-format.c:629
1853 msgid "precision"
1854 msgstr "præcision"
1855
1856 #: c-format.c:573 c-format.c:595 c-format.c:618 c-format.c:629
1857 msgid "precision in printf format"
1858 msgstr "præcision i printf-formatering"
1859
1860 #: c-format.c:574 c-format.c:596 c-format.c:619 c-format.c:630 c-format.c:639
1861 #: c-format.c:690
1862 msgid "length modifier"
1863 msgstr "længdetilpasning"
1864
1865 #: c-format.c:574 c-format.c:596 c-format.c:619 c-format.c:630
1866 msgid "length modifier in printf format"
1867 msgstr "længdetilpasning i printf-formatering"
1868
1869 #: c-format.c:636
1870 msgid "assignment suppression"
1871 msgstr "tildelingsundertrykkelse"
1872
1873 #: c-format.c:636
1874 msgid "the assignment suppression scanf feature"
1875 msgstr "den tildelingsundertrykkende scanf-facilitet"
1876
1877 #: c-format.c:637
1878 msgid "`a' flag"
1879 msgstr "'a'-flag"
1880
1881 #: c-format.c:637
1882 msgid "the `a' scanf flag"
1883 msgstr "'a'-scanf-flaget"
1884
1885 #: c-format.c:638
1886 msgid "field width in scanf format"
1887 msgstr "feltbredde i scanf-formatering"
1888
1889 #: c-format.c:639
1890 msgid "length modifier in scanf format"
1891 msgstr "længdetilpasning i scanf-formatering"
1892
1893 #: c-format.c:640
1894 msgid "the `'' scanf flag"
1895 msgstr "'''-scanf-flaget"
1896
1897 #: c-format.c:641
1898 msgid "the `I' scanf flag"
1899 msgstr "'I'-scanf-flaget"
1900
1901 #: c-format.c:655
1902 msgid "`_' flag"
1903 msgstr "'_'-flag"
1904
1905 #: c-format.c:655
1906 msgid "the `_' strftime flag"
1907 msgstr "'_'-strftime-flaget"
1908
1909 #: c-format.c:656
1910 msgid "the `-' strftime flag"
1911 msgstr "'-'-strftime-flaget"
1912
1913 #: c-format.c:657
1914 msgid "the `0' strftime flag"
1915 msgstr "'0'-strftime-flaget"
1916
1917 #: c-format.c:658 c-format.c:682
1918 msgid "`^' flag"
1919 msgstr "'^'-flag"
1920
1921 #: c-format.c:658
1922 msgid "the `^' strftime flag"
1923 msgstr "'^'-strftime-flaget"
1924
1925 #: c-format.c:659
1926 msgid "the `#' strftime flag"
1927 msgstr "'#'-strftime-flaget"
1928
1929 #: c-format.c:660
1930 msgid "field width in strftime format"
1931 msgstr "feltbredde i strftime-formatering"
1932
1933 #: c-format.c:661
1934 msgid "`E' modifier"
1935 msgstr "'E'-modifikation"
1936
1937 #: c-format.c:661
1938 msgid "the `E' strftime modifier"
1939 msgstr "'E'-strftime-modifikationen"
1940
1941 #: c-format.c:662
1942 msgid "`O' modifier"
1943 msgstr "'O'-modifikation"
1944
1945 #: c-format.c:662
1946 msgid "the `O' strftime modifier"
1947 msgstr "'O'-strftime-modifikationen"
1948
1949 #: c-format.c:663
1950 msgid "the `O' modifier"
1951 msgstr "'O'-modifikation"
1952
1953 #: c-format.c:681
1954 msgid "fill character"
1955 msgstr "udfyldningstegn"
1956
1957 #: c-format.c:681
1958 msgid "fill character in strfmon format"
1959 msgstr "udfyldningstegn i strfmon-formatering"
1960
1961 #: c-format.c:682
1962 msgid "the `^' strfmon flag"
1963 msgstr "'^'-strfmon-flaget"
1964
1965 #: c-format.c:683
1966 msgid "the `+' strfmon flag"
1967 msgstr "'+'-strfmon-flaget"
1968
1969 #: c-format.c:684
1970 msgid "`(' flag"
1971 msgstr "'('-flag"
1972
1973 #: c-format.c:684
1974 msgid "the `(' strfmon flag"
1975 msgstr "'('-strfmon-flaget"
1976
1977 #: c-format.c:685
1978 msgid "`!' flag"
1979 msgstr "'!'-flag"
1980
1981 #: c-format.c:685
1982 msgid "the `!' strfmon flag"
1983 msgstr "'!'-strfmon-flaget"
1984
1985 #: c-format.c:686
1986 msgid "the `-' strfmon flag"
1987 msgstr "'-'-strfmon-flaget"
1988
1989 #: c-format.c:687
1990 msgid "field width in strfmon format"
1991 msgstr "feltbredde i strfmon-formatering"
1992
1993 #: c-format.c:688
1994 msgid "left precision"
1995 msgstr "venstrepræcision"
1996
1997 #: c-format.c:688
1998 msgid "left precision in strfmon format"
1999 msgstr "venstrepræcision i strfmon-formatering"
2000
2001 #: c-format.c:689
2002 msgid "right precision"
2003 msgstr "højrepræcision"
2004
2005 #: c-format.c:689
2006 msgid "right precision in strfmon format"
2007 msgstr "højrepræcision i strfmon-formatering"
2008
2009 #: c-format.c:690
2010 msgid "length modifier in strfmon format"
2011 msgstr "længdemodifikation i strfmon-formatering"
2012
2013 #: c-format.c:1107
2014 #, c-format
2015 msgid "function might be possible candidate for `%s' format attribute"
2016 msgstr "funktion er en mulig kandidat til '%s'-formateringsegenskab"
2017
2018 #: c-format.c:1223 c-format.c:1244 c-format.c:2212
2019 msgid "missing $ operand number in format"
2020 msgstr "manglende $-operandnummer i formatering"
2021
2022 #: c-format.c:1254
2023 #, c-format
2024 msgid "%s does not support %%n$ operand number formats"
2025 msgstr "%s understøtter ikke %%n$-operandnummerformateringer"
2026
2027 #: c-format.c:1261
2028 msgid "operand number out of range in format"
2029 msgstr "operandnummer uden for det gyldige interval"
2030
2031 #: c-format.c:1284
2032 #, c-format
2033 msgid "format argument %d used more than once in %s format"
2034 msgstr "formateringsparameter %d brugt mere end en gang i %s-formatering"
2035
2036 #: c-format.c:1331
2037 #, c-format
2038 msgid "format argument %d unused before used argument %d in $-style format"
2039 msgstr "formateringsparameter %d ubenyttet før den brugte parameter %d i formatering med $"
2040
2041 #: c-format.c:1429
2042 msgid "format not a string literal, format string not checked"
2043 msgstr "formatering er ikke en strengkonstant, formateringsstrengen er ikke kontrolleret"
2044
2045 #: c-format.c:1443
2046 msgid "format not a string literal and no format arguments"
2047 msgstr "formatering er ikke en strengkonstant og der er ingen formateringsparametre"
2048
2049 #: c-format.c:1445
2050 msgid "format not a string literal, argument types not checked"
2051 msgstr "formatering er ikke en strengkonstant, parametertyper er ikke kontrolleret"
2052
2053 #: c-format.c:1458
2054 msgid "too many arguments for format"
2055 msgstr "for mange parametre til formatering"
2056
2057 #: c-format.c:1461
2058 msgid "unused arguments in $-style format"
2059 msgstr "ubenyttede parametre i formatering med $"
2060
2061 #: c-format.c:1464
2062 #, c-format
2063 msgid "zero-length %s format string"
2064 msgstr "formateringsstreng %s med længden nul"
2065
2066 #: c-format.c:1468
2067 msgid "format is a wide character string"
2068 msgstr "formatering er en bredtegnsstreng"
2069
2070 #: c-format.c:1471
2071 msgid "unterminated format string"
2072 msgstr "uafsluttet formateringsstreng"
2073
2074 #: c-format.c:1681
2075 msgid "embedded `\\0' in format"
2076 msgstr "indlejret '\\0' i formatering"
2077
2078 #: c-format.c:1696
2079 #, c-format
2080 msgid "spurious trailing `%%' in format"
2081 msgstr "mystisk afsluttende '%%' i formatering"
2082
2083 #: c-format.c:1735 c-format.c:1972
2084 #, c-format
2085 msgid "repeated %s in format"
2086 msgstr "gentaget %s i formatering"
2087
2088 #: c-format.c:1748
2089 msgid "missing fill character at end of strfmon format"
2090 msgstr "mangler fyldtegn i slutningen af strfmon-formatering"
2091
2092 #: c-format.c:1787 c-format.c:1886 c-format.c:2166 c-format.c:2219
2093 msgid "too few arguments for format"
2094 msgstr "for få parametre til formatering"
2095
2096 #: c-format.c:1828
2097 #, c-format
2098 msgid "zero width in %s format"
2099 msgstr "bredde på nul i %s-formatering"
2100
2101 #: c-format.c:1847
2102 #, c-format
2103 msgid "empty left precision in %s format"
2104 msgstr "tom venstrepræcision i %s-formatering"
2105
2106 #: c-format.c:1901
2107 msgid "field precision"
2108 msgstr "feltpræcision"
2109
2110 #: c-format.c:1916
2111 #, c-format
2112 msgid "empty precision in %s format"
2113 msgstr "tom præcision i %s-formatering"
2114
2115 #: c-format.c:1956
2116 #, c-format
2117 msgid "%s does not support the `%s' %s length modifier"
2118 msgstr "%s understøtter ikke '%s' %s-længdemodifikationen"
2119
2120 #: c-format.c:2006
2121 msgid "conversion lacks type at end of format"
2122 msgstr "konvertering mangler type i slutningen af formatering"
2123
2124 #: c-format.c:2017
2125 #, c-format
2126 msgid "unknown conversion type character `%c' in format"
2127 msgstr "ukendt konverteringstypetegn '%c' i formatering"
2128
2129 #: c-format.c:2020
2130 #, c-format
2131 msgid "unknown conversion type character 0x%x in format"
2132 msgstr "ukendt konverteringstypetegn 0x%x i formatering"
2133
2134 #: c-format.c:2027
2135 #, c-format
2136 msgid "%s does not support the `%%%c' %s format"
2137 msgstr "%s understøtter ikke '%%%c' %s-formateringen"
2138
2139 #: c-format.c:2043
2140 #, c-format
2141 msgid "%s used with `%%%c' %s format"
2142 msgstr "%s brugt med '%%%c' %s-formatering"
2143
2144 #: c-format.c:2052
2145 #, c-format
2146 msgid "%s does not support %s"
2147 msgstr "%s understøtter ikke %s"
2148
2149 #: c-format.c:2061
2150 #, c-format
2151 msgid "%s does not support %s with the `%%%c' %s format"
2152 msgstr "%s understøtter ikke %s med '%%%c' %s-formateringen"
2153
2154 #: c-format.c:2094
2155 #, c-format
2156 msgid "%s ignored with %s and `%%%c' %s format"
2157 msgstr "%s ignoreret med %s og '%%%c' %s-formatering"
2158
2159 #: c-format.c:2098
2160 #, c-format
2161 msgid "%s ignored with %s in %s format"
2162 msgstr "%s ignoreret med %s i %s-formatering"
2163
2164 #: c-format.c:2104
2165 #, c-format
2166 msgid "use of %s and %s together with `%%%c' %s format"
2167 msgstr "brug af %s og %s sammen med '%%%c' %s-formatering"
2168
2169 #: c-format.c:2108
2170 #, c-format
2171 msgid "use of %s and %s together in %s format"
2172 msgstr "brug af %s og %s sammen i %s-formatering"
2173
2174 #: c-format.c:2127
2175 #, c-format
2176 msgid "`%%%c' yields only last 2 digits of year in some locales"
2177 msgstr "'%%%c' giver kun de to sidste cifre af året under nogle regionalindstillinger"
2178
2179 #: c-format.c:2130
2180 #, c-format
2181 msgid "`%%%c' yields only last 2 digits of year"
2182 msgstr "'%%%c' giver kun de to sidste cifre af året"
2183
2184 #. The end of the format string was reached.
2185 #: c-format.c:2146
2186 #, c-format
2187 msgid "no closing `]' for `%%[' format"
2188 msgstr "ingen afsluttende '[' til '%%['-formatering"
2189
2190 #: c-format.c:2159
2191 #, c-format
2192 msgid "use of `%s' length modifier with `%c' type character"
2193 msgstr "brug af '%s'-længdemodifikation med '%c'-typetegn"
2194
2195 #: c-format.c:2180
2196 #, c-format
2197 msgid "%s does not support the `%%%s%c' %s format"
2198 msgstr "%s understøtter ikke '%%%s%c' %s-formateringen"
2199
2200 #: c-format.c:2195
2201 msgid "operand number specified with suppressed assignment"
2202 msgstr "operandnummer angivet med undertrykt tildeling"
2203
2204 #: c-format.c:2197
2205 msgid "operand number specified for format taking no argument"
2206 msgstr "operandnummer angiver for formatering der ikke tager mod parametre"
2207
2208 #: c-format.c:2309
2209 #, c-format
2210 msgid "writing through null pointer (arg %d)"
2211 msgstr "skrivning gennem nulhenvisning (parameter %d)"
2212
2213 #: c-format.c:2318
2214 #, c-format
2215 msgid "reading through null pointer (arg %d)"
2216 msgstr "læsning gennem nulhenvisning (parameter %d)"
2217
2218 #: c-format.c:2338
2219 #, c-format
2220 msgid "writing into constant object (arg %d)"
2221 msgstr "skrivning til konstant objekt (parameter %d)"
2222
2223 #: c-format.c:2348
2224 #, c-format
2225 msgid "extra type qualifiers in format argument (arg %d)"
2226 msgstr "ekstra typemodifikationer i formateringsparameter (parameter %d)"
2227
2228 #: c-format.c:2355
2229 #, c-format
2230 msgid "format argument is not a pointer (arg %d)"
2231 msgstr "formateringsparameter er ikke en henvisning (parameter %d)"
2232
2233 #: c-format.c:2357
2234 #, c-format
2235 msgid "format argument is not a pointer to a pointer (arg %d)"
2236 msgstr "formateringsparameter er ikke en henvisning til en henvisning (parameter %d)"
2237
2238 #: c-format.c:2433
2239 msgid "pointer"
2240 msgstr "henvisning"
2241
2242 #: c-format.c:2435
2243 msgid "different type"
2244 msgstr "anden type"
2245
2246 #: c-format.c:2456
2247 #, c-format
2248 msgid "%s is not type %s (arg %d)"
2249 msgstr "%s er ikke af typen %s (parameter %d)"
2250
2251 #: c-format.c:2459
2252 #, c-format
2253 msgid "%s format, %s arg (arg %d)"
2254 msgstr "%s-formatering, %s-parameter (parameter %d)"
2255
2256 #: c-format.c:2704
2257 msgid "args to be formatted is not '...'"
2258 msgstr "parametrene der skal formateres, er ikke '...'"
2259
2260 #: c-format.c:2713
2261 msgid "strftime formats cannot format arguments"
2262 msgstr "strftime-formater kan ikke formatere parametre"
2263
2264 #: c-incpath.c:68
2265 #, c-format
2266 msgid "ignoring duplicate directory \"%s\"\n"
2267 msgstr "ignorerer mere end én angivelse af kataloget \"%s\"\n"
2268
2269 #: c-incpath.c:71
2270 msgid "  as it is a non-system directory that duplicates a system directory\n"
2271 msgstr "  da det er et ikke-systemkatalog som dublerer et systemkatalog\n"
2272
2273 #: c-incpath.c:75
2274 #, c-format
2275 msgid "ignoring nonexistent directory \"%s\"\n"
2276 msgstr "ignorerer det ikke-eksisterende katalog \"%s\"\n"
2277
2278 #: c-incpath.c:273
2279 msgid "#include \"...\" search starts here:\n"
2280 msgstr "#include \"...\"-søgning begynder her:\n"
2281
2282 #: c-incpath.c:277
2283 msgid "#include <...> search starts here:\n"
2284 msgstr "#include <...>-søgning begynder her:\n"
2285
2286 #: c-incpath.c:282
2287 msgid "End of search list.\n"
2288 msgstr "Slut på søgningslisten.\n"
2289
2290 #: c-lex.c:240
2291 msgid "badly nested C headers from preprocessor"
2292 msgstr "ugyldigt indlejrede C-inkluderingsfiler fra præprocessoren"
2293
2294 #: c-lex.c:281
2295 #, c-format
2296 msgid "ignoring #pragma %s %s"
2297 msgstr "ignorerer #pragma %s %s"
2298
2299 #. ... or not.
2300 #: c-lex.c:385
2301 #, fuzzy
2302 msgid "%Hstray '@' in program"
2303 msgstr "vildfaren '%c' i program"
2304
2305 #: c-lex.c:393
2306 #, c-format
2307 msgid "missing terminating %c character"
2308 msgstr "manglende afsluttende '%c'-tegn"
2309
2310 #: c-lex.c:395
2311 #, c-format
2312 msgid "stray '%c' in program"
2313 msgstr "vildfaren '%c' i program"
2314
2315 #: c-lex.c:397
2316 #, c-format
2317 msgid "stray '\\%o' in program"
2318 msgstr "vildfaren '\\%o' i program"
2319
2320 #: c-lex.c:535
2321 msgid "this decimal constant is unsigned only in ISO C90"
2322 msgstr "denne kommatalskonstant er kun unsigned i ISO C90"
2323
2324 #: c-lex.c:538
2325 msgid "this decimal constant would be unsigned in ISO C90"
2326 msgstr "denne kommatalskonstant ville være unsigned i ISO C90"
2327
2328 #: c-lex.c:554
2329 #, c-format
2330 msgid "integer constant is too large for \"%s\" type"
2331 msgstr "heltalskonstanten er for stor til typen '%s'"
2332
2333 #: c-lex.c:620
2334 #, c-format
2335 msgid "floating constant exceeds range of \"%s\""
2336 msgstr "kommatalskonstant overskrider intervallet for '%s'"
2337
2338 #: c-lex.c:696
2339 #, fuzzy
2340 msgid "traditional C rejects string constant concatenation"
2341 msgstr "traditionel C tillader ikke strengsammensætning"
2342
2343 #: c-objc-common.c:82
2344 msgid "%Jfunction '%F' can never be inlined because it is suppressed using -fno-inline"
2345 msgstr ""
2346
2347 #: c-objc-common.c:92
2348 msgid "%Jfunction '%F' can never be inlined because it might not be bound within this unit of translation"
2349 msgstr ""
2350
2351 #: c-objc-common.c:100
2352 msgid "%Jfunction '%F' can never be inlined because it uses attributes conflicting with inlining"
2353 msgstr ""
2354
2355 #: c-objc-common.c:115
2356 msgid "%Jfunction '%F' can never be inlined because it has pending sizes"
2357 msgstr ""
2358
2359 #: c-objc-common.c:128
2360 msgid "%Jnested function '%F' can never be inlined because it has possibly saved pending sizes"
2361 msgstr ""
2362
2363 #: c-opts.c:141
2364 #, fuzzy, c-format
2365 msgid "no class name specified with \"%s\""
2366 msgstr "intet klassenavn angivet med '-%s'"
2367
2368 #: c-opts.c:145
2369 #, fuzzy, c-format
2370 msgid "assertion missing after \"%s\""
2371 msgstr "et postulat mangler efter %s"
2372
2373 #: c-opts.c:150
2374 #, fuzzy, c-format
2375 msgid "macro name missing after \"%s\""
2376 msgstr "et makronavn mangler efter %s"
2377
2378 #: c-opts.c:157
2379 #, fuzzy, c-format
2380 msgid "missing path after \"%s\""
2381 msgstr "et mål mangler efter '-%s'"
2382
2383 #: c-opts.c:166
2384 #, fuzzy, c-format
2385 msgid "missing filename after \"%s\""
2386 msgstr "et filnavn mangler efter '-%s'"
2387
2388 #: c-opts.c:171
2389 #, fuzzy, c-format
2390 msgid "missing makefile target after \"%s\""
2391 msgstr "et mål mangler efter '-%s'"
2392
2393 #: c-opts.c:291
2394 msgid "-I- specified twice"
2395 msgstr "-I- er angivet to gange"
2396
2397 #: c-opts.c:692
2398 #, c-format
2399 msgid "switch \"%s\" is no longer supported"
2400 msgstr "tilvalget '%s' understøttes ikke længere"
2401
2402 #: c-opts.c:812
2403 #, fuzzy
2404 msgid "-fhandle-exceptions has been renamed -fexceptions (and is now on by default)"
2405 msgstr "-fhandle-exceptions er blevet omdøbt til -fexceptions (og er nu til som standard)"
2406
2407 #: c-opts.c:978
2408 msgid "output filename specified twice"
2409 msgstr "uddatafilnavnet er angivet to gange"
2410
2411 #: c-opts.c:1107
2412 msgid "-Wformat-y2k ignored without -Wformat"
2413 msgstr "-Wformat-y2k ignoreret uden -Wformat"
2414
2415 #: c-opts.c:1109
2416 msgid "-Wformat-extra-args ignored without -Wformat"
2417 msgstr "-Wformat-extra-args ignoreret uden -Wformat"
2418
2419 #: c-opts.c:1111
2420 msgid "-Wformat-zero-length ignored without -Wformat"
2421 msgstr "-Wformat-zero-length ignoreret uden -Wformat"
2422
2423 #: c-opts.c:1113
2424 msgid "-Wformat-nonliteral ignored without -Wformat"
2425 msgstr "-Wformat-nonliteral ignoreret uden -Wformat"
2426
2427 #: c-opts.c:1115
2428 msgid "-Wformat-security ignored without -Wformat"
2429 msgstr "-Wformat-security ignoreret uden -Wformat"
2430
2431 #: c-opts.c:1117
2432 msgid "-Wmissing-format-attribute ignored without -Wformat"
2433 msgstr "-Wmissing-format-attribute ignoreret uden -Wformat"
2434
2435 #: c-opts.c:1131
2436 #, fuzzy, c-format
2437 msgid "opening output file %s: %m"
2438 msgstr "åbner uddatafilen %s"
2439
2440 #: c-opts.c:1136
2441 #, c-format
2442 msgid "too many filenames given.  Type %s --help for usage"
2443 msgstr "for mange filnavne angivet - vejledning i brug kan fås med '%s --help'"
2444
2445 #: c-opts.c:1215
2446 msgid "YYDEBUG not defined"
2447 msgstr "YYDEBUG ikke defineret"
2448
2449 #: c-opts.c:1261
2450 #, fuzzy, c-format
2451 msgid "opening dependency file %s: %m"
2452 msgstr "åbner afhængighedsfilen %s"
2453
2454 #: c-opts.c:1271
2455 #, fuzzy, c-format
2456 msgid "closing dependency file %s: %m"
2457 msgstr "lukker afhængighedsfilen %s"
2458
2459 #: c-opts.c:1274
2460 #, fuzzy, c-format
2461 msgid "when writing output to %s: %m"
2462 msgstr "ved skrivning af uddata til %s"
2463
2464 #: c-opts.c:1344
2465 msgid "to generate dependencies you must specify either -M or -MM"
2466 msgstr "for at generere afhængigheder skal du angive enten -M eller -MM"
2467
2468 #: c-opts.c:1404
2469 msgid "<built-in>"
2470 msgstr "<indbygget>"
2471
2472 #: c-opts.c:1419
2473 msgid "<command line>"
2474 msgstr "<kommandolinje>"
2475
2476 #: c-opts.c:1503
2477 msgid "too late for # directive to set debug directory"
2478 msgstr ""
2479
2480 #. Like YYERROR but do call yyerror.
2481 #: c-parse.y:54 objc/objc-parse.y:54
2482 msgid "syntax error"
2483 msgstr "syntaksfejl"
2484
2485 #: /usr/share/bison/bison.simple:179
2486 msgid "syntax error: cannot back up"
2487 msgstr "syntaksfejl: kan ikke gå tilbage"
2488
2489 #: c-parse.y:320 objc/objc-parse.y:344
2490 msgid "ISO C forbids an empty source file"
2491 msgstr "ISO C forbyder en tom kildefil"
2492
2493 #: c-parse.y:349 c-typeck.c:6248 objc/objc-parse.y:374
2494 msgid "argument of `asm' is not a constant string"
2495 msgstr "parameteren til 'asm' er ikke en konstant streng"
2496
2497 #: c-parse.y:357 objc/objc-parse.y:382
2498 msgid "ISO C forbids data definition with no type or storage class"
2499 msgstr "ISO C forbyder definition af data uden angivelse af type eller lagringsklasse"
2500
2501 #: c-parse.y:359 objc/objc-parse.y:384
2502 msgid "data definition has no type or storage class"
2503 msgstr "definition af data uden angivelse af type eller lagringsklasse"
2504
2505 #: c-parse.y:372 objc/objc-parse.y:397
2506 msgid "ISO C does not allow extra `;' outside of a function"
2507 msgstr "ISO C tillader ikke ekstra ';' uden for funktioner"
2508
2509 #: c-parse.y:429 cppexp.c:1253
2510 msgid "traditional C rejects the unary plus operator"
2511 msgstr "traditionel C tillader ikke operatoren unær plus"
2512
2513 #: c-parse.y:476 objc/objc-parse.y:501
2514 msgid "`sizeof' applied to a bit-field"
2515 msgstr "'sizeof' benyttet på et bitfelt"
2516
2517 #: c-parse.y:563 objc/objc-parse.y:588
2518 msgid "ISO C forbids omitting the middle term of a ?: expression"
2519 msgstr "ISO C forbyder udeladelse af den midterste del af et '?:'-udtryk"
2520
2521 #: c-parse.y:611 objc/objc-parse.y:636
2522 #, fuzzy
2523 msgid "ISO C90 forbids compound literals"
2524 msgstr "ISO C89 forbyder sammensatte konstanter"
2525
2526 #: c-parse.y:625 objc/objc-parse.y:650
2527 msgid "ISO C forbids braced-groups within expressions"
2528 msgstr "ISO C forbyder sætningsblokke inden i udtryk"
2529
2530 #: c-parse.y:653 objc/objc-parse.y:678
2531 msgid "first argument to __builtin_choose_expr not a constant"
2532 msgstr "første parameter til '__builtin_choose_expr' skal være en konstant"
2533
2534 #: c-parse.y:696 objc/objc-parse.y:737
2535 msgid "traditional C rejects ISO C style function definitions"
2536 msgstr "traditionel C tillader ikke ISO C-functionsdefinitioner"
2537
2538 #: c-parse.y:699 c-parse.y:705 objc/objc-parse.y:740 objc/objc-parse.y:746
2539 #, fuzzy
2540 msgid "old-style parameter declaration"
2541 msgstr "kan ikke bruge '::' i parametererklæring"
2542
2543 #: c-parse.y:967 c-parse.y:973 c-parse.y:979 c-parse.y:985 c-parse.y:1006
2544 #: c-parse.y:1012 c-parse.y:1018 c-parse.y:1024 c-parse.y:1057 c-parse.y:1063
2545 #: c-parse.y:1069 c-parse.y:1075 c-parse.y:1120 c-parse.y:1126 c-parse.y:1132
2546 #: c-parse.y:1138 objc/objc-parse.y:1008 objc/objc-parse.y:1014
2547 #: objc/objc-parse.y:1020 objc/objc-parse.y:1026 objc/objc-parse.y:1047
2548 #: objc/objc-parse.y:1053 objc/objc-parse.y:1059 objc/objc-parse.y:1065
2549 #: objc/objc-parse.y:1098 objc/objc-parse.y:1104 objc/objc-parse.y:1110
2550 #: objc/objc-parse.y:1116 objc/objc-parse.y:1161 objc/objc-parse.y:1167
2551 #: objc/objc-parse.y:1173 objc/objc-parse.y:1179
2552 #, c-format
2553 msgid "`%s' is not at beginning of declaration"
2554 msgstr "'%s' er ikke ved begyndelsen af erklæringen"
2555
2556 #: c-parse.y:1300 objc/objc-parse.y:1350
2557 #, fuzzy
2558 msgid "`typeof' applied to a bit-field"
2559 msgstr "'sizeof' benyttet på et bitfelt"
2560
2561 #: c-parse.y:1427 objc/objc-parse.y:1477
2562 msgid "ISO C forbids empty initializer braces"
2563 msgstr "ISO C forbyder tom startværdiblok"
2564
2565 #: c-parse.y:1441 objc/objc-parse.y:1491
2566 #, fuzzy
2567 msgid "ISO C90 forbids specifying subobject to initialize"
2568 msgstr "ISO C89 forbyder angivelse af underobjekt til klargøring"
2569
2570 # RETMIG: hm, gad vide om dette er rigtigt
2571 #: c-parse.y:1444 objc/objc-parse.y:1494
2572 msgid "obsolete use of designated initializer without `='"
2573 msgstr "forældet brug af udpeget startværdi uden '='"
2574
2575 #: c-parse.y:1448 objc/objc-parse.y:1498
2576 msgid "obsolete use of designated initializer with `:'"
2577 msgstr "forældet brug af udpeget startværdi med ':'"
2578
2579 #: c-parse.y:1475 objc/objc-parse.y:1525
2580 msgid "ISO C forbids specifying range of elements to initialize"
2581 msgstr "ISO C forbyder angivelse af interval af elementer til klargøring"
2582
2583 #: c-parse.y:1483 c-parse.y:1514 objc/objc-parse.y:1533 objc/objc-parse.y:1564
2584 msgid "ISO C forbids nested functions"
2585 msgstr "ISO C forbyder indlejrede funktioner"
2586
2587 #: c-parse.y:1691 objc/objc-parse.y:1743
2588 msgid "ISO C forbids forward references to `enum' types"
2589 msgstr "ISO C forbyder forhåndsreferencer til 'enum'-typer"
2590
2591 #: c-parse.y:1703 cp/parser.c:9339 objc/objc-parse.y:1755
2592 msgid "comma at end of enumerator list"
2593 msgstr "komma i slutningen af enum-liste"
2594
2595 #: c-parse.y:1723 objc/objc-parse.y:1775
2596 msgid "no semicolon at end of struct or union"
2597 msgstr "intet semikolon i slutningen af struct eller union"
2598
2599 #: c-parse.y:1732 objc/objc-parse.y:1784 objc/objc-parse.y:2847
2600 msgid "extra semicolon in struct or union specified"
2601 msgstr "ekstra semikolon angivet i struct eller union"
2602
2603 #: c-parse.y:1745 objc/objc-parse.y:1800
2604 msgid "ISO C doesn't support unnamed structs/unions"
2605 msgstr "ISO C understøtter ikke unavngivne struct/union-konstruktioner"
2606
2607 #: c-parse.y:1754 objc/objc-parse.y:1809
2608 msgid "ISO C forbids member declarations with no members"
2609 msgstr "ISO C forbyder medlemserklæringer uden medlemmer"
2610
2611 #: c-parse.y:1915 objc/objc-parse.y:1970
2612 #, fuzzy
2613 msgid "label at end of compound statement"
2614 msgstr "forældet brug af etiket i slutningen af sammensat sætning"
2615
2616 #: c-parse.y:1934 objc/objc-parse.y:1989
2617 #, fuzzy
2618 msgid "ISO C90 forbids mixed declarations and code"
2619 msgstr "ISO C89 forbyder blandede erklæringer og kode"
2620
2621 #: c-parse.y:2012 objc/objc-parse.y:2069
2622 msgid "ISO C forbids label declarations"
2623 msgstr "ISO C forbyder etiketerklæringer"
2624
2625 #: c-parse.y:2062 objc/objc-parse.y:2119
2626 msgid "braced-group within expression allowed only inside a function"
2627 msgstr "sætningsblokke i udtryk er kun tilladt inde i en funktion"
2628
2629 #: c-parse.y:2185 objc/objc-parse.y:2242
2630 msgid "empty body in an else-statement"
2631 msgstr "tom krop i en else-sætning"
2632
2633 #: c-parse.y:2193 objc/objc-parse.y:2250
2634 #, fuzzy
2635 msgid "%Hempty body in an if-statement"
2636 msgstr "tom krop i en else-sætning"
2637
2638 #: c-parse.y:2273 cp/parser.c:6050 objc/objc-parse.y:2330
2639 msgid "break statement not within loop or switch"
2640 msgstr "break-sætning befinder sig ikke i en løkke- eller switch-konstruktion"
2641
2642 #: c-parse.y:2282 cp/parser.c:6061 objc/objc-parse.y:2339
2643 msgid "continue statement not within a loop"
2644 msgstr "continue-sætning befinder sig ikke i en løkke"
2645
2646 #: c-parse.y:2324 objc/objc-parse.y:2381
2647 msgid "ISO C forbids `goto *expr;'"
2648 msgstr "ISO C forbyder 'goto *udtryk;'"
2649
2650 #. Gcc used to allow this as an extension.  However, it does
2651 #. not work for all targets, and thus has been disabled.
2652 #. Also, since func (...) and func () are indistinguishable,
2653 #. it caused problems with the code in expand_builtin which
2654 #. tries to verify that BUILT_IN_NEXT_ARG is being used
2655 #. correctly.
2656 #: c-parse.y:2441 objc/objc-parse.y:2549
2657 msgid "ISO C requires a named argument before `...'"
2658 msgstr "ISO C påkræver en navngiven parameter før '...'"
2659
2660 #: c-parse.y:2539 objc/objc-parse.y:2647
2661 msgid "`...' in old-style identifier list"
2662 msgstr "'...' i gammeldags liste af kaldenavne"
2663
2664 #: /usr/share/bison/bison.simple:795
2665 msgid "parse error; also virtual memory exhausted"
2666 msgstr "tolkningsfejl; desuden løbet tør for virtuel hukommelse"
2667
2668 #: /usr/share/bison/bison.simple:799
2669 msgid "parse error"
2670 msgstr "tolkningsfejl"
2671
2672 #: /usr/share/bison/bison.simple:924
2673 msgid "parser stack overflow"
2674 msgstr "overløb i tolkerens stak"
2675
2676 #: c-parse.y:2969 objc/objc-parse.y:3664
2677 #, c-format
2678 msgid "syntax error at '%s' token"
2679 msgstr "syntaksfejl ved symbolet '%s'"
2680
2681 #: c-pch.c:125
2682 #, fuzzy, c-format
2683 msgid "can't create precompiled header %s: %m"
2684 msgstr "kan ikke oprette kataloget %s"
2685
2686 #: c-pch.c:146
2687 #, fuzzy, c-format
2688 msgid "can't write to %s: %m"
2689 msgstr "kan ikke skrive i uddatafil"
2690
2691 #: c-pch.c:152
2692 #, fuzzy, c-format
2693 msgid "`%s' is not a valid output file"
2694 msgstr "\"%s\" er ikke et ugyldigt filnavn"
2695
2696 #: c-pch.c:181 c-pch.c:197 c-pch.c:209
2697 #, fuzzy, c-format
2698 msgid "can't write %s: %m"
2699 msgstr "kan ikke oprette %s"
2700
2701 #: c-pch.c:187
2702 #, fuzzy, c-format
2703 msgid "can't seek in %s: %m"
2704 msgstr "kan ikke genåbne %s"
2705
2706 #: c-pch.c:195 c-pch.c:240 c-pch.c:268 c-pch.c:273 c-pch.c:351
2707 #, fuzzy, c-format
2708 msgid "can't read %s: %m"
2709 msgstr "kan ikke udfolde %s"
2710
2711 #: c-pch.c:253
2712 #, fuzzy, c-format
2713 msgid "%s: not compatible with this GCC version"
2714 msgstr "-march=%s er ikke forenelig med den valgte ABI"
2715
2716 #. It's a PCH for the wrong language.
2717 #: c-pch.c:256
2718 #, fuzzy, c-format
2719 msgid "%s: not for %s"
2720 msgstr "%s understøtter ikke %s"
2721
2722 #. Not any kind of PCH.
2723 #: c-pch.c:260
2724 #, fuzzy, c-format
2725 msgid "%s: not a PCH file"
2726 msgstr "%s: ikke en COFF-fil"
2727
2728 #: c-pch.c:279
2729 #, c-format
2730 msgid "%s: created on host `%.*s', but used on host `%s'"
2731 msgstr ""
2732
2733 #: c-pch.c:289
2734 #, c-format
2735 msgid "%s: created for target `%.*s', but used for target `%s'"
2736 msgstr ""
2737
2738 #: c-pch.c:302
2739 #, c-format
2740 msgid "%s: created by version `%.*s', but this is version `%s'"
2741 msgstr ""
2742
2743 #: c-pch.c:313
2744 #, fuzzy, c-format
2745 msgid "%s: created using different flags"
2746 msgstr "'%s' omerklæret som en anden form for symbol"
2747
2748 #: c-pch.c:326
2749 #, c-format
2750 msgid "%s: created with -g%s, but used with -g%s"
2751 msgstr ""
2752
2753 #: c-pch.c:340
2754 #, c-format
2755 msgid "%s: had text segment at different address"
2756 msgstr ""
2757
2758 #: c-pch.c:357 cpperror.c:176 gcc.c:6554
2759 #, c-format
2760 msgid "%s: %s"
2761 msgstr "%s: %s"
2762
2763 #: c-pch.c:388
2764 #, fuzzy
2765 msgid "calling fdopen"
2766 msgstr "fdopen"
2767
2768 #: c-pch.c:396 c-pch.c:408
2769 #, fuzzy
2770 msgid "reading"
2771 msgstr "opretter %s"
2772
2773 #: c-pragma.c:106
2774 msgid "#pragma pack (pop) encountered without matching #pragma pack (push, <n>)"
2775 msgstr "'#pragma pack (pop)' mødt uden tilsvarende '#pragma pack (push, <n>)'"
2776
2777 #: c-pragma.c:124
2778 #, c-format
2779 msgid "#pragma pack(pop, %s) encountered without matching #pragma pack(push, %s, <n>)"
2780 msgstr "'#pragma pack(pop, %s)' mødt uden tilsvarende '#pragma pack(push, %s, <n>)'"
2781
2782 #: c-pragma.c:144
2783 msgid "#pragma pack(push[, id], <n>) is not supported on this target"
2784 msgstr "#pragma pack(push[, id], <n>) understøttes ikke på målarkitekturen"
2785
2786 #: c-pragma.c:146
2787 msgid "#pragma pack(pop[, id], <n>) is not supported on this target"
2788 msgstr "#pragma pack(pop[, id], <n>) understøttes ikke på målarkitekturen"
2789
2790 #: c-pragma.c:165
2791 msgid "missing '(' after '#pragma pack' - ignored"
2792 msgstr "manglende '(' efter '#pragma pack' - ignoreret"
2793
2794 #: c-pragma.c:178 c-pragma.c:228
2795 msgid "malformed '#pragma pack' - ignored"
2796 msgstr "forkert udformet '#pragma pack' - ignoreret"
2797
2798 #: c-pragma.c:183
2799 msgid "malformed '#pragma pack(push[, id], <n>)' - ignored"
2800 msgstr "forkert udformet '#pragma pack(push[, id], <n>)' - ignoreret"
2801
2802 #: c-pragma.c:185
2803 msgid "malformed '#pragma pack(pop[, id])' - ignored"
2804 msgstr "forkert udformet '#pragma pack(pop[, id])' - ignoreret"
2805
2806 #: c-pragma.c:194
2807 #, c-format
2808 msgid "unknown action '%s' for '#pragma pack' - ignored"
2809 msgstr "ukendt handling '%s' for '#pragma pack' - ignoreret"
2810
2811 #: c-pragma.c:231
2812 msgid "junk at end of '#pragma pack'"
2813 msgstr "ragelse i slutningen af '#pragma pack'"
2814
2815 #: c-pragma.c:245
2816 #, c-format
2817 msgid "alignment must be a small power of two, not %d"
2818 msgstr "justering skal være en lille potens af to, ikke %d"
2819
2820 #: c-pragma.c:278
2821 #, fuzzy
2822 msgid "%Japplying #pragma weak '%D' after first use results in unspecified behavior"
2823 msgstr "anvendelse af #pragma weak '%s' efter første brug resulterer i ikke-defineret opførsel"
2824
2825 #: c-pragma.c:325 c-pragma.c:330
2826 msgid "malformed #pragma weak, ignored"
2827 msgstr "forkert udformet '#pragma weak' - ignoreret"
2828
2829 #: c-pragma.c:334
2830 msgid "junk at end of #pragma weak"
2831 msgstr "ragelse i slutningen af '#pragma weak'"
2832
2833 #: c-pragma.c:367 c-pragma.c:372
2834 msgid "malformed #pragma redefine_extname, ignored"
2835 msgstr "forkert udformet '#pragma redefine_extname' - ignoreret"
2836
2837 #: c-pragma.c:377
2838 msgid "junk at end of #pragma redefine_extname"
2839 msgstr "ragelse i slutningen af '#pragma redefine_extname'"
2840
2841 #: c-pragma.c:385 c-pragma.c:463
2842 msgid "#pragma redefine_extname conflicts with declaration"
2843 msgstr "#pragma redefine_extname er i konflikt med erklæring"
2844
2845 #: c-pragma.c:414
2846 msgid "malformed #pragma extern_prefix, ignored"
2847 msgstr "forkert udformet '#pragma extern_prefix' - ignoreret"
2848
2849 #: c-pragma.c:419
2850 msgid "junk at end of #pragma extern_prefix"
2851 msgstr "ragelse i slutningen af '#pragma extern_prefix'"
2852
2853 #: c-pragma.c:450
2854 msgid "asm declaration conflicts with previous rename"
2855 msgstr "asm-erklæring er i konflikt med tidligere omdøbelse"
2856
2857 #: c-semantics.c:697
2858 #, fuzzy
2859 msgid "destructor needed for `%D'"
2860 msgstr "destruktionsfunktion påkrævet til '%#D'"
2861
2862 #: c-semantics.c:698
2863 msgid "where case label appears here"
2864 msgstr "hvor case-etiket optræder her"
2865
2866 #: c-semantics.c:701
2867 msgid "(enclose actions of previous case statements requiring destructors in their own scope.)"
2868 msgstr "(indesluttede handlinger fra tidligere case-sætninger kræver destruktionsfunktioner i deres eget virkefelt)"
2869
2870 #: c-semantics.c:737 c-typeck.c:6270 cp/semantics.c:1070
2871 #, c-format
2872 msgid "%s qualifier ignored on asm"
2873 msgstr "%s-modifikation ignoreret ved asm"
2874
2875 #: c-semantics.c:991
2876 #, fuzzy
2877 msgid "will never be executed"
2878 msgstr "kald %2d aldrig udført\n"
2879
2880 #: c-typeck.c:123
2881 #, c-format
2882 msgid "`%s' has an incomplete type"
2883 msgstr "'%s' er af en ufuldstændig type"
2884
2885 #: c-typeck.c:145 cp/call.c:2532
2886 msgid "invalid use of void expression"
2887 msgstr "ugyldig brug af void-udtryk"
2888
2889 #: c-typeck.c:153
2890 msgid "invalid use of flexible array member"
2891 msgstr "ugyldig brug af fleksibelt tabelmedlem"
2892
2893 #: c-typeck.c:159
2894 msgid "invalid use of array with unspecified bounds"
2895 msgstr "ugyldig brug af tabel uden angivne grænser"
2896
2897 #: c-typeck.c:167
2898 #, c-format
2899 msgid "invalid use of undefined type `%s %s'"
2900 msgstr "ugyldig brug af en type '%s %s' der ikke er defineret"
2901
2902 #. If this type has a typedef-name, the TYPE_NAME is a TYPE_DECL.
2903 #: c-typeck.c:171
2904 #, c-format
2905 msgid "invalid use of incomplete typedef `%s'"
2906 msgstr "ugyldig brug af ufuldstændig typedef '%s'"
2907
2908 #: c-typeck.c:428 c-typeck.c:443
2909 msgid "function types not truly compatible in ISO C"
2910 msgstr "funktionstyper ikke er fuldt ud forenelige i ISO C"
2911
2912 #: c-typeck.c:625
2913 msgid "types are not quite compatible"
2914 msgstr "typer er ikke helt forenelige"
2915
2916 #: c-typeck.c:838
2917 #, fuzzy
2918 msgid "function return types not compatible due to `volatile'"
2919 msgstr "en funktions returtype kan ikke være en funktion"
2920
2921 #: c-typeck.c:984 c-typeck.c:2176
2922 msgid "arithmetic on pointer to an incomplete type"
2923 msgstr "beregninger udført på en henvisning til en ufuldstændig type"
2924
2925 #: c-typeck.c:1357
2926 #, c-format
2927 msgid "%s has no member named `%s'"
2928 msgstr "%s har intet medlem ved navn '%s'"
2929
2930 #: c-typeck.c:1393
2931 #, c-format
2932 msgid "request for member `%s' in something not a structure or union"
2933 msgstr "forespørgsel efter medlemmet '%s' i noget der hverken er en union eller en struktur"
2934
2935 #: c-typeck.c:1422
2936 msgid "dereferencing pointer to incomplete type"
2937 msgstr "forsøg på at følge en henvisning til en variabel af en ufuldstændig type"
2938
2939 #: c-typeck.c:1426
2940 msgid "dereferencing `void *' pointer"
2941 msgstr "forsøg på at følge en 'void *'-henvisning"
2942
2943 #: c-typeck.c:1443 cp/typeck.c:2127
2944 #, c-format
2945 msgid "invalid type argument of `%s'"
2946 msgstr "ugyldig typeparameter '%s'"
2947
2948 #: c-typeck.c:1461 cp/typeck.c:2152
2949 msgid "subscript missing in array reference"
2950 msgstr "indeks mangler i tabelopslag"
2951
2952 #: c-typeck.c:1482 cp/typeck.c:2194
2953 msgid "array subscript has type `char'"
2954 msgstr "tabelindeks er af typen 'char'"
2955
2956 #: c-typeck.c:1490 c-typeck.c:1579 cp/typeck.c:2198 cp/typeck.c:2284
2957 msgid "array subscript is not an integer"
2958 msgstr "tabelindeks er ikke et heltal"
2959
2960 #: c-typeck.c:1523
2961 msgid "ISO C forbids subscripting `register' array"
2962 msgstr "ISO C forbyder opslag i 'register'-tabel"
2963
2964 #: c-typeck.c:1525
2965 msgid "ISO C90 forbids subscripting non-lvalue array"
2966 msgstr "ISO C90 forbyder opslag i tabel der ikke er venstreværdi"
2967
2968 #: c-typeck.c:1558
2969 msgid "subscript has type `char'"
2970 msgstr "indeks er af typen 'char'"
2971
2972 #: c-typeck.c:1574 cp/typeck.c:2279
2973 msgid "subscripted value is neither array nor pointer"
2974 msgstr "værdien der er påført et indeks, er hverken en tabel eller en henvisningsvariabel"
2975
2976 #: c-typeck.c:1604
2977 #, c-format
2978 msgid "local declaration of `%s' hides instance variable"
2979 msgstr "den lokale erklæring af funktionen '%s' skjuler instansvariabel"
2980
2981 #: c-typeck.c:1697
2982 msgid "called object is not a function"
2983 msgstr "det kaldte objekt er ikke en funktion"
2984
2985 #. This situation leads to run-time undefined behavior.  We can't,
2986 #. therefore, simply error unless we can prove that all possible
2987 #. executions of the program must execute the code.
2988 #: c-typeck.c:1729
2989 #, fuzzy
2990 msgid "function called through a non-compatible type"
2991 msgstr "sizeof benyttet på en ufuldstændig type"
2992
2993 #: c-typeck.c:1787 c-typeck.c:4198 c-typeck.c:4200 c-typeck.c:4216
2994 #: c-typeck.c:4237 c-typeck.c:5616
2995 msgid "initializer element is not constant"
2996 msgstr "startværdielement er ikke en konstant"
2997
2998 #: c-typeck.c:1838 cp/typeck.c:2567
2999 msgid "too many arguments to function"
3000 msgstr "for mange parametre til funktionen"
3001
3002 #: c-typeck.c:1859
3003 #, c-format
3004 msgid "type of formal parameter %d is incomplete"
3005 msgstr "typen af den formelle parameter %d er ufuldstændig"
3006
3007 #: c-typeck.c:1872
3008 #, c-format
3009 msgid "%s as integer rather than floating due to prototype"
3010 msgstr "%s som heltal i stedet for kommatal på grund af prototypen"
3011
3012 #: c-typeck.c:1875
3013 #, c-format
3014 msgid "%s as integer rather than complex due to prototype"
3015 msgstr "%s som heltal i stedet for complex på grund af prototypen"
3016
3017 #: c-typeck.c:1878
3018 #, c-format
3019 msgid "%s as complex rather than floating due to prototype"
3020 msgstr "%s som complex i stedet for kommatal på grund af prototypen"
3021
3022 #: c-typeck.c:1881
3023 #, c-format
3024 msgid "%s as floating rather than integer due to prototype"
3025 msgstr "%s som kommatal i stedet for heltal på grund af prototypen"
3026
3027 #: c-typeck.c:1884
3028 #, c-format
3029 msgid "%s as complex rather than integer due to prototype"
3030 msgstr "%s som complex i stedet for heltal på grund af prototypen"
3031
3032 #: c-typeck.c:1887
3033 #, c-format
3034 msgid "%s as floating rather than complex due to prototype"
3035 msgstr "%s som kommatal i stedet for complex på grund af prototypen"
3036
3037 #: c-typeck.c:1897
3038 #, c-format
3039 msgid "%s as `float' rather than `double' due to prototype"
3040 msgstr "%s som float i stedet for double på grund af prototypen"
3041
3042 #: c-typeck.c:1915
3043 #, c-format
3044 msgid "%s with different width due to prototype"
3045 msgstr "%s med anderledes bredde på grund af prototypen"
3046
3047 #: c-typeck.c:1941
3048 #, c-format
3049 msgid "%s as unsigned due to prototype"
3050 msgstr "%s som unsigned på grund af prototypen"
3051
3052 #: c-typeck.c:1943
3053 #, c-format
3054 msgid "%s as signed due to prototype"
3055 msgstr "%s som signed på grund af prototypen"
3056
3057 #: c-typeck.c:1977 cp/typeck.c:2673
3058 msgid "too few arguments to function"
3059 msgstr "for få parametre til funktionen"
3060
3061 #: c-typeck.c:2017
3062 msgid "suggest parentheses around + or - inside shift"
3063 msgstr "foreslår paranteser omkring + eller - inden i skifteoperation"
3064
3065 #: c-typeck.c:2024
3066 msgid "suggest parentheses around && within ||"
3067 msgstr "foreslår paranteser omkring && inden i ||"
3068
3069 #: c-typeck.c:2033
3070 msgid "suggest parentheses around arithmetic in operand of |"
3071 msgstr "foreslår paranteser omkring beregning i operand til |"
3072
3073 #: c-typeck.c:2036
3074 msgid "suggest parentheses around comparison in operand of |"
3075 msgstr "foreslår paranteser omkring sammenligning i operand til |"
3076
3077 #: c-typeck.c:2045
3078 msgid "suggest parentheses around arithmetic in operand of ^"
3079 msgstr "foreslår paranteser omkring beregning i operand til ^"
3080
3081 #: c-typeck.c:2048
3082 msgid "suggest parentheses around comparison in operand of ^"
3083 msgstr "foreslår paranteser omkring sammenligning i operand til ^"
3084
3085 #: c-typeck.c:2055
3086 msgid "suggest parentheses around + or - in operand of &"
3087 msgstr "foreslår paranteser omkring + eller - i operand til &"
3088
3089 #: c-typeck.c:2058
3090 msgid "suggest parentheses around comparison in operand of &"
3091 msgstr "foreslår paranteser omkring sammenligning i operand til &"
3092
3093 #: c-typeck.c:2065
3094 msgid "comparisons like X<=Y<=Z do not have their mathematical meaning"
3095 msgstr "sammenligninger som 'x <= y <= z' følger ikke den matematiske betydning"
3096
3097 #: c-typeck.c:2128
3098 msgid "pointer of type `void *' used in subtraction"
3099 msgstr "henvisning af typen 'void *' benyttet i subtraktion"
3100
3101 #: c-typeck.c:2130
3102 msgid "pointer to a function used in subtraction"
3103 msgstr "henvisning til en funktion benyttet i subtraktion"
3104
3105 #: c-typeck.c:2224
3106 msgid "wrong type argument to unary plus"
3107 msgstr "forkert parametertype til unært plus"
3108
3109 #: c-typeck.c:2237
3110 msgid "wrong type argument to unary minus"
3111 msgstr "forkert parametertype til unært minus"
3112
3113 #: c-typeck.c:2254
3114 msgid "ISO C does not support `~' for complex conjugation"
3115 msgstr "ISO C understøtter ikke '~' til compleks-konjugering"
3116
3117 #: c-typeck.c:2260
3118 msgid "wrong type argument to bit-complement"
3119 msgstr "forkert parametertype til bitkomplement"
3120
3121 #: c-typeck.c:2268
3122 msgid "wrong type argument to abs"
3123 msgstr "forkert parametertype til abs"
3124
3125 #: c-typeck.c:2280
3126 msgid "wrong type argument to conjugation"
3127 msgstr "forkert parametertype til konjugation"
3128
3129 #: c-typeck.c:2294
3130 msgid "wrong type argument to unary exclamation mark"
3131 msgstr "forkert parametertype til unært udråbstegn"
3132
3133 #: c-typeck.c:2337
3134 msgid "ISO C does not support `++' and `--' on complex types"
3135 msgstr "ISO C understøtter ikke '++' og '--' for complex-typer"
3136
3137 # man kan ikke stikke en forøgelse (++) en type som parameter, 'type
3138 # argument' skal opfattes på en anden måde
3139 #: c-typeck.c:2352 c-typeck.c:2384
3140 msgid "wrong type argument to increment"
3141 msgstr "forkert parametertype til forøgelse"
3142
3143 #: c-typeck.c:2354 c-typeck.c:2386
3144 msgid "wrong type argument to decrement"
3145 msgstr "forkert parametertype til formindskelse"
3146
3147 #: c-typeck.c:2375
3148 msgid "increment of pointer to unknown structure"
3149 msgstr "forøgelse af henvisning til en ukendt struktur"
3150
3151 #: c-typeck.c:2377
3152 msgid "decrement of pointer to unknown structure"
3153 msgstr "formindskelse af henvisning til en ukendt struktur"
3154
3155 #: c-typeck.c:2502
3156 msgid "invalid lvalue in unary `&'"
3157 msgstr "ugyldig venstreværdi i unær '&'"
3158
3159 #: c-typeck.c:2534
3160 #, c-format
3161 msgid "attempt to take address of bit-field structure member `%s'"
3162 msgstr "forsøg på at finde adressen af bitfeltstrukturmedlemmet '%s'"
3163
3164 #: c-typeck.c:2668
3165 #, fuzzy
3166 msgid "use of conditional expressions as lvalues is deprecated"
3167 msgstr "ISO C forbyder brug af betingede udtryk som venstreværdier"
3168
3169 #: c-typeck.c:2671
3170 #, fuzzy
3171 msgid "use of compound expressions as lvalues is deprecated"
3172 msgstr "ISO C forbyder brug af sammensatte udtryk som venstreværdier"
3173
3174 #: c-typeck.c:2674
3175 #, fuzzy
3176 msgid "use of cast expressions as lvalues is deprecated"
3177 msgstr "ISO C forbyder brug af typeomtvingningsudtryk som venstreværdier"
3178
3179 # RETMIG: lettere klodset konstruktion
3180 #: c-typeck.c:2689
3181 #, c-format
3182 msgid "%s of read-only member `%s'"
3183 msgstr "%s af medlemmet '%s' der kun må læses"
3184
3185 #: c-typeck.c:2693
3186 #, c-format
3187 msgid "%s of read-only variable `%s'"
3188 msgstr "%s af variablen '%s' der kun må læses"
3189
3190 #: c-typeck.c:2696
3191 #, c-format
3192 msgid "%s of read-only location"
3193 msgstr "%s af placering der kun må læses"
3194
3195 #: c-typeck.c:2714
3196 #, c-format
3197 msgid "cannot take address of bit-field `%s'"
3198 msgstr "kan ikke finde adressen af bitfeltet '%s'"
3199
3200 #: c-typeck.c:2742 treelang/treetree.c:946
3201 #, c-format
3202 msgid "global register variable `%s' used in nested function"
3203 msgstr "global registervariabel '%s' benyttet i indlejret funktion"
3204
3205 #: c-typeck.c:2746 treelang/treetree.c:950
3206 #, c-format
3207 msgid "register variable `%s' used in nested function"
3208 msgstr "registervariabel '%s' benyttet i indlejret funktion"
3209
3210 #: c-typeck.c:2753 treelang/treetree.c:957
3211 #, c-format
3212 msgid "address of global register variable `%s' requested"
3213 msgstr "forespørgsel efter adressen af den globale registervariabel '%s'"
3214
3215 #: c-typeck.c:2765
3216 msgid "cannot put object with volatile field into register"
3217 msgstr "kan ikke anbringe et objekt med et volatile-felt i et register"
3218
3219 #: c-typeck.c:2769 treelang/treetree.c:962
3220 #, c-format
3221 msgid "address of register variable `%s' requested"
3222 msgstr "forespørgsel efter adressen af registervariablen '%s'"
3223
3224 #: c-typeck.c:2854
3225 msgid "signed and unsigned type in conditional expression"
3226 msgstr "signed og unsigned type i betinget udtryk"
3227
3228 #: c-typeck.c:2861
3229 msgid "ISO C forbids conditional expr with only one void side"
3230 msgstr "ISO C forbyder betingede udtryk med kun én tom side"
3231
3232 #: c-typeck.c:2877 c-typeck.c:2884
3233 msgid "ISO C forbids conditional expr between `void *' and function pointer"
3234 msgstr "ISO C++ forbyder betinget udtryk mellem 'void *' og funktionshenvisning"
3235
3236 #: c-typeck.c:2890
3237 msgid "pointer type mismatch in conditional expression"
3238 msgstr "henvisningstyperne i betingelsesudtrykket passer ikke sammen"
3239
3240 #: c-typeck.c:2897 c-typeck.c:2907
3241 msgid "pointer/integer type mismatch in conditional expression"
3242 msgstr "henvisnings- og heltalstype i betingelsesudtrykket passer ikke sammen"
3243
3244 #: c-typeck.c:2921
3245 msgid "type mismatch in conditional expression"
3246 msgstr "typerne i betingelsesudtrykket passer ikke sammen"
3247
3248 #: c-typeck.c:2981
3249 msgid "left-hand operand of comma expression has no effect"
3250 msgstr "venstreoperanden til kommaudtrykket har ingen virkning"
3251
3252 #: c-typeck.c:3012
3253 msgid "cast specifies array type"
3254 msgstr "typetildelingen angiver en tabeltype"
3255
3256 #: c-typeck.c:3018
3257 msgid "cast specifies function type"
3258 msgstr "typetildelingen angiver en funktionstype"
3259
3260 #: c-typeck.c:3028
3261 msgid "ISO C forbids casting nonscalar to the same type"
3262 msgstr "ISO C forbyder omtvingelse af ikke-skalar til den samme type"
3263
3264 #: c-typeck.c:3046
3265 msgid "ISO C forbids casts to union type"
3266 msgstr "ISO C forbyder omtvingelse til uniontype"
3267
3268 #: c-typeck.c:3054
3269 msgid "cast to union type from type not present in union"
3270 msgstr "typetildeling til en uniontype fra en type der ikke findes i union'en"
3271
3272 #: c-typeck.c:3105
3273 msgid "cast adds new qualifiers to function type"
3274 msgstr "typeomtvingning tilføjer modifikationer til en funktionstype"
3275
3276 #. There are qualifiers present in IN_OTYPE that are not
3277 #. present in IN_TYPE.
3278 #: c-typeck.c:3110
3279 msgid "cast discards qualifiers from pointer target type"
3280 msgstr "typeomtvingelse kasserer modifikationer på henvisningsmålets type"
3281
3282 #: c-typeck.c:3125
3283 msgid "cast increases required alignment of target type"
3284 msgstr "typeomtvingelse forøger den påkrævne justering af måltypen"
3285
3286 #: c-typeck.c:3131 cp/typeck.c:4945
3287 msgid "cast from pointer to integer of different size"
3288 msgstr "typeomtvingelse fra henvisning til heltal af en anden størrelse"
3289
3290 #: c-typeck.c:3136
3291 msgid "cast does not match function type"
3292 msgstr "typeomtvingelse passer ikke til funktionstype"
3293
3294 #: c-typeck.c:3143 cp/typeck.c:4952
3295 msgid "cast to pointer from integer of different size"
3296 msgstr "typeomtvingelse fra heltal til henvisning af en anden størrelse"
3297
3298 #: c-typeck.c:3155
3299 msgid "type-punning to incomplete type might break strict-aliasing rules"
3300 msgstr "typeomtvingning af ufuldstændig type bryder muligvis strenge aliasregler"
3301
3302 #: c-typeck.c:3159
3303 msgid "dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules"
3304 msgstr "følgning af en typeomtvunget henvisning vil bryde strenge aliasregler"
3305
3306 #: c-typeck.c:3170
3307 #, fuzzy
3308 msgid "ISO C forbids conversion of function pointer to object pointer type"
3309 msgstr "ISO C forbyder sammenligning af 'void *' med funktionshenvisning"
3310
3311 #: c-typeck.c:3179
3312 #, fuzzy
3313 msgid "ISO C forbids conversion of object pointer to function pointer type"
3314 msgstr "ISO C forbyder sammenligning af 'void *' med funktionshenvisning"
3315
3316 #. Now we have handled acceptable kinds of LHS that are not truly lvalues.
3317 #. Reject anything strange now.
3318 #: c-typeck.c:3337
3319 msgid "invalid lvalue in assignment"
3320 msgstr "ugyldig venstreværdi i tildeling"
3321
3322 #. Convert new value to destination type.
3323 #: c-typeck.c:3346 c-typeck.c:3371 c-typeck.c:3388 cp/typeck.c:5064
3324 #: cp/typeck.c:5211 cp/typeck.c:5226
3325 msgid "assignment"
3326 msgstr "tildeling"
3327
3328 #: c-typeck.c:3455
3329 msgid "cannot pass rvalue to reference parameter"
3330 msgstr "kan ikke videregive højreværdi til referenceparameter"
3331
3332 #: c-typeck.c:3564 c-typeck.c:3640
3333 #, c-format
3334 msgid "%s makes qualified function pointer from unqualified"
3335 msgstr "%s opretter en funktionshenvisning med modifikationer fra én uden"
3336
3337 #: c-typeck.c:3568 c-typeck.c:3620
3338 #, c-format
3339 msgid "%s discards qualifiers from pointer target type"
3340 msgstr "%s kasserer modifikationer på henvisningsmålets type"
3341
3342 #: c-typeck.c:3574
3343 msgid "ISO C prohibits argument conversion to union type"
3344 msgstr "ISO C forbyder parameterkonvertering til uniontype"
3345
3346 #: c-typeck.c:3612
3347 #, c-format
3348 msgid "ISO C forbids %s between function pointer and `void *'"
3349 msgstr "ISO C forbyder %s mellem funktionshenvisning og 'void *'"
3350
3351 #: c-typeck.c:3629
3352 #, c-format
3353 msgid "pointer targets in %s differ in signedness"
3354 msgstr "fortegnene i henvisningsmål i %s er forskellige"
3355
3356 #: c-typeck.c:3645
3357 #, c-format
3358 msgid "%s from incompatible pointer type"
3359 msgstr "%s fra en henvisningstype der ikke er forenelig med målets"
3360
3361 #: c-typeck.c:3651 c-typeck.c:4158 cp/typeck.c:1389
3362 msgid "invalid use of non-lvalue array"
3363 msgstr "ugyldig brug af en tabel der ikke kan optræde som en venstreværdi"
3364
3365 #: c-typeck.c:3665
3366 #, c-format
3367 msgid "%s makes pointer from integer without a cast"
3368 msgstr "%s opretter en henvisningsvariabel ud fra et heltal uden en typeomtvingning"
3369
3370 #: c-typeck.c:3672
3371 #, c-format
3372 msgid "%s makes integer from pointer without a cast"
3373 msgstr "%s opretter et heltal ud fra en henvisningsvariabel uden en typeomtvingning"
3374
3375 #: c-typeck.c:3686 c-typeck.c:3689
3376 #, c-format
3377 msgid "incompatible type for argument %d of `%s'"
3378 msgstr "typen af den %d. parameter i '%s' passer ikke"
3379
3380 #: c-typeck.c:3693
3381 #, c-format
3382 msgid "incompatible type for argument %d of indirect function call"
3383 msgstr "typen af den %d. parameter i det indirekte funktionskald passer ikke"
3384
3385 #: c-typeck.c:3697
3386 #, c-format
3387 msgid "incompatible types in %s"
3388 msgstr "uforenelige typer i %s"
3389
3390 #. Function name is known; supply it.
3391 #: c-typeck.c:3753
3392 #, c-format
3393 msgid "passing arg of `%s'"
3394 msgstr "videregiver parameter til '%s'"
3395
3396 #. Function name unknown (call through ptr).
3397 #: c-typeck.c:3762
3398 msgid "passing arg of pointer to function"
3399 msgstr "videregiver parameter af henvisning til funktion"
3400
3401 #. Function name is known; supply it.
3402 #: c-typeck.c:3770
3403 #, c-format
3404 msgid "passing arg %d of `%s'"
3405 msgstr "videregiver den %d. parameter til '%s'"
3406
3407 #. Function name unknown (call through ptr); just give arg number.
3408 #: c-typeck.c:3779
3409 #, c-format
3410 msgid "passing arg %d of pointer to function"
3411 msgstr "videregiver den %d. parameter af henvisning til funktion"
3412
3413 # 'automatic aggregate' betyder automatisk allokerede variabler, dvs.
3414 # ganske almindelige lokale variabler (kan evt. erklæres med 'auto')
3415 #: c-typeck.c:3836
3416 msgid "traditional C rejects automatic aggregate initialization"
3417 msgstr "traditionel C forbyder klargøring af auto-variabler af sammensatte typer"
3418
3419 #: c-typeck.c:4007 c-typeck.c:4022 c-typeck.c:4037
3420 #, c-format
3421 msgid "(near initialization for `%s')"
3422 msgstr "(i nærheden af klargøringen af '%s')"
3423
3424 #: c-typeck.c:4086 cp/typeck2.c:560
3425 msgid "char-array initialized from wide string"
3426 msgstr "char-tabel får tildelt startværdi fra en bred streng"
3427
3428 #: c-typeck.c:4093 cp/typeck2.c:567
3429 msgid "int-array initialized from non-wide string"
3430 msgstr "int-tabel får tildelt startværdi fra en ikke-bred streng"
3431
3432 #: c-typeck.c:4111 cp/typeck2.c:582
3433 msgid "initializer-string for array of chars is too long"
3434 msgstr "startværdistrengen til char-tabellen er for lang"
3435
3436 #: c-typeck.c:4181
3437 msgid "array initialized from non-constant array expression"
3438 msgstr "tabel får tildelt en startværdi fra et tabeludtryk der ikke er konstant"
3439
3440 #: c-typeck.c:4232
3441 msgid "initialization"
3442 msgstr "klargøring"
3443
3444 #: c-typeck.c:4243 c-typeck.c:5621
3445 msgid "initializer element is not computable at load time"
3446 msgstr "startværdielement kan ikke beregnes ved indlæsningstidspunktet"
3447
3448 #: c-typeck.c:4258 cp/typeck2.c:659
3449 msgid "invalid initializer"
3450 msgstr "ugyldig startværdi"
3451
3452 #: c-typeck.c:4540 cp/decl.c:4484
3453 #, fuzzy
3454 msgid "opaque vector types cannot be initialized"
3455 msgstr "objekt af typen '%T' med variabel størrelse må ikke tildeles en startværdi"
3456
3457 #: c-typeck.c:4734
3458 msgid "extra brace group at end of initializer"
3459 msgstr "overskydende krøllede paranteser ved slutningen af startværdien"
3460
3461 #: c-typeck.c:4754
3462 msgid "missing braces around initializer"
3463 msgstr "krøllede paranteser mangler omkring startværdien"
3464
3465 #: c-typeck.c:4814
3466 msgid "braces around scalar initializer"
3467 msgstr "krøllede paranteser omkring skalarstartværdi"
3468
3469 # RETMIG: eller er det fleksibel tabel-medlem
3470 #: c-typeck.c:4865
3471 msgid "initialization of flexible array member in a nested context"
3472 msgstr "klargøring af fleksibelt tabelmedlem i en indlejret kontekst"
3473
3474 #: c-typeck.c:4867
3475 msgid "initialization of a flexible array member"
3476 msgstr "klargøring af fleksibelt tabelmedlem"
3477
3478 #: c-typeck.c:4898
3479 msgid "missing initializer"
3480 msgstr "manglende startværdi"
3481
3482 #: c-typeck.c:4920
3483 msgid "empty scalar initializer"
3484 msgstr "tom skalarstartværdi"
3485
3486 #: c-typeck.c:4925
3487 msgid "extra elements in scalar initializer"
3488 msgstr "overskydende elementer i skalarstarværdi"
3489
3490 #: c-typeck.c:5010
3491 msgid "initialization designators may not nest"
3492 msgstr "klargøringstegn må ikke indlejres"
3493
3494 #: c-typeck.c:5031 c-typeck.c:5099
3495 msgid "array index in non-array initializer"
3496 msgstr "tabelindeks i en startværdi der ikke er en tabel"
3497
3498 # RETMIG: record?
3499 #: c-typeck.c:5036 c-typeck.c:5152
3500 msgid "field name not in record or union initializer"
3501 msgstr "feltnavn ikke i struktur- eller union-startværdi"
3502
3503 #: c-typeck.c:5095 c-typeck.c:5097
3504 msgid "nonconstant array index in initializer"
3505 msgstr "tabelindekset i startværdien er ikke en konstant"
3506
3507 #: c-typeck.c:5101 c-typeck.c:5104
3508 msgid "array index in initializer exceeds array bounds"
3509 msgstr "tabelindeks i startværdi overskrider tabelgrænser"
3510
3511 #: c-typeck.c:5115
3512 msgid "empty index range in initializer"
3513 msgstr "tomt indeksinterval i startværdi"
3514
3515 #: c-typeck.c:5124
3516 msgid "array index range in initializer exceeds array bounds"
3517 msgstr "tabelindeksinterval i startværdi overskrider tabelgrænser"
3518
3519 #: c-typeck.c:5164
3520 #, c-format
3521 msgid "unknown field `%s' specified in initializer"
3522 msgstr "ukendt felt '%s' angivet i startværdi"
3523
3524 #: c-typeck.c:5200 c-typeck.c:5221 c-typeck.c:5683
3525 msgid "initialized field with side-effects overwritten"
3526 msgstr "klargjort felt med bivirkninger overskrevet"
3527
3528 #: c-typeck.c:5891
3529 msgid "excess elements in char array initializer"
3530 msgstr "for mange elementer i char-tabelstartværdien"
3531
3532 #: c-typeck.c:5898 c-typeck.c:5944
3533 msgid "excess elements in struct initializer"
3534 msgstr "for mange elementer i struct-startværdi"
3535
3536 #: c-typeck.c:5959
3537 msgid "non-static initialization of a flexible array member"
3538 msgstr "ikke-statisk klargøring af fleksibelt tabelmedlem"
3539
3540 #: c-typeck.c:6026
3541 msgid "excess elements in union initializer"
3542 msgstr "for mange elementer i union-startværdi"
3543
3544 #: c-typeck.c:6047
3545 msgid "traditional C rejects initialization of unions"
3546 msgstr "traditionel C forbyder tildeling af startværdi til unioner"
3547
3548 #: c-typeck.c:6110
3549 msgid "excess elements in array initializer"
3550 msgstr "for mange elementer i tabelstartværdi"
3551
3552 #: c-typeck.c:6139
3553 msgid "excess elements in vector initializer"
3554 msgstr "for mange elementer i vektorstartværdi"
3555
3556 #: c-typeck.c:6161
3557 msgid "excess elements in scalar initializer"
3558 msgstr "for mange elementer i skalarstartværdi"
3559
3560 #: c-typeck.c:6263
3561 msgid "asm template is not a string constant"
3562 msgstr "asm-sætning er ikke en strengkonstant"
3563
3564 #: c-typeck.c:6295
3565 msgid "invalid lvalue in asm statement"
3566 msgstr "ugyldig venstreværdi i asm-sætning"
3567
3568 #: c-typeck.c:6367 cp/typeck.c:5902
3569 msgid "modification by `asm'"
3570 msgstr "ændring af 'asm'"
3571
3572 #: c-typeck.c:6385 cp/typeck.c:5986
3573 msgid "function declared `noreturn' has a `return' statement"
3574 msgstr "funktion der er erklæret 'noreturn' har en 'return'-sætning"
3575
3576 #: c-typeck.c:6392
3577 msgid "`return' with no value, in function returning non-void"
3578 msgstr "'return' uden nogen værdi i en funktion der ikke returnerer void"
3579
3580 #: c-typeck.c:6398
3581 msgid "`return' with a value, in function returning void"
3582 msgstr "'return' med en værdi i en funktion der returnerer void"
3583
3584 #: c-typeck.c:6402
3585 msgid "return"
3586 msgstr "returnering"
3587
3588 #: c-typeck.c:6454
3589 msgid "function returns address of local variable"
3590 msgstr "funktion returnerer adressen på en lokal variabel"
3591
3592 #: c-typeck.c:6509 cp/semantics.c:749
3593 msgid "switch quantity not an integer"
3594 msgstr "switch-størrelsen er ikke et heltal"
3595
3596 #: c-typeck.c:6519
3597 msgid "`long' switch expression not converted to `int' in ISO C"
3598 msgstr "'long'-udtryk i switch konverteres ikke til 'int' i ISO C"
3599
3600 #: c-typeck.c:6560 cp/parser.c:5560
3601 msgid "case label not within a switch statement"
3602 msgstr "case-etiket befinder sig ikke inden i en switch-sætning"
3603
3604 #: c-typeck.c:6562
3605 msgid "`default' label not within a switch statement"
3606 msgstr "'default'-etiket befinder sig ikke inden i en switch-sætning"
3607
3608 #: c-typeck.c:6714 c-typeck.c:6748
3609 msgid "division by zero"
3610 msgstr "division med nul"
3611
3612 #: c-typeck.c:6793 cp/typeck.c:2953
3613 msgid "right shift count is negative"
3614 msgstr "højreskiftsantal er negativ"
3615
3616 #: c-typeck.c:6800 cp/typeck.c:2959
3617 msgid "right shift count >= width of type"
3618 msgstr "højreskiftsantal er større end bredden af typen"
3619
3620 #: c-typeck.c:6821 cp/typeck.c:2978
3621 msgid "left shift count is negative"
3622 msgstr "venstreskiftsantal er negativ"
3623
3624 #: c-typeck.c:6824 cp/typeck.c:2980
3625 msgid "left shift count >= width of type"
3626 msgstr "venstreskiftsantal er større end bredden af typen"
3627
3628 #: c-typeck.c:6845
3629 msgid "shift count is negative"
3630 msgstr "skifteantal er negativ"
3631
3632 #: c-typeck.c:6847
3633 msgid "shift count >= width of type"
3634 msgstr "skifteantal er større end bredden af typen"
3635
3636 #: c-typeck.c:6864 cp/typeck.c:3015
3637 msgid "comparing floating point with == or != is unsafe"
3638 msgstr "sammenligning af kommatal med == eller != er ikke sikkert"
3639
3640 #: c-typeck.c:6888 c-typeck.c:6894
3641 msgid "ISO C forbids comparison of `void *' with function pointer"
3642 msgstr "ISO C forbyder sammenligning af 'void *' med funktionshenvisning"
3643
3644 #: c-typeck.c:6897 c-typeck.c:6937 c-typeck.c:6965
3645 msgid "comparison of distinct pointer types lacks a cast"
3646 msgstr "sammenligning med forskellige henvisningstyper mangler en typeomtvingelse"
3647
3648 #: c-typeck.c:6911 c-typeck.c:6916 c-typeck.c:6985 c-typeck.c:6990
3649 msgid "comparison between pointer and integer"
3650 msgstr "sammenligning mellem henvisningsvariabel og heltal"
3651
3652 #: c-typeck.c:6932 c-typeck.c:6960
3653 msgid "ISO C forbids ordered comparisons of pointers to functions"
3654 msgstr "ISO C forbyder ordnede sammenligninger af henvisninger til funktioner"
3655
3656 #: c-typeck.c:6957
3657 msgid "comparison of complete and incomplete pointers"
3658 msgstr "sammenligning mellem en fuldstændig og ufuldstændig henvisning"
3659
3660 #: c-typeck.c:6973 c-typeck.c:6980
3661 msgid "ordered comparison of pointer with integer zero"
3662 msgstr "ordnet sammenligning af henvisning med heltallet nul"
3663
3664 #: c-typeck.c:7004 cp/typeck.c:3151
3665 msgid "unordered comparison on non-floating point argument"
3666 msgstr "uordnet sammenligning af ikke-kommatalsparameter"
3667
3668 #: c-typeck.c:7214
3669 msgid "comparison between signed and unsigned"
3670 msgstr "sammenligning mellem signed og unsigned"
3671
3672 #: c-typeck.c:7260 cp/typeck.c:3398
3673 msgid "comparison of promoted ~unsigned with constant"
3674 msgstr "sammenligning af forfremmet ~unsigned med konstant"
3675
3676 #: c-typeck.c:7268 cp/typeck.c:3406
3677 msgid "comparison of promoted ~unsigned with unsigned"
3678 msgstr "sammenligning af forfremmet ~unsigned med unsigned"
3679
3680 #: calls.c:1838
3681 #, fuzzy
3682 msgid "%Jinlining failed in call to '%F'"
3683 msgstr "indlejring mislykkedes i kald til '%s'"
3684
3685 #: calls.c:1839 calls.c:2211 tree-inline.c:1339 tree-inline.c:1346
3686 msgid "called from here"
3687 msgstr "kaldt herfra"
3688
3689 #: calls.c:2210
3690 #, fuzzy
3691 msgid "%Jcan't inline call to '%F'"
3692 msgstr "kan ikke indlejre kald til '%s'"
3693
3694 #: calls.c:2219
3695 msgid "ignoring return value of `%D', declared with attribute warn_unused_result"
3696 msgstr ""
3697
3698 #: calls.c:2232
3699 msgid "ignoring return value of function declared with attribute warn_unused_result"
3700 msgstr ""
3701
3702 #: calls.c:2242
3703 msgid "function call has aggregate value"
3704 msgstr "funktionskald har en sammensat værdi"
3705
3706 #: cfg.c:835
3707 #, c-format
3708 msgid "bb %d on wrong place"
3709 msgstr "basisblok %d ved et forkerte sted"
3710
3711 #: cfg.c:841
3712 #, c-format
3713 msgid "prev_bb of %d should be %d, not %d"
3714 msgstr "prev_bb for %d bør være %d, ikke %d"
3715
3716 #: cfg.c:857
3717 #, c-format
3718 msgid "verify_flow_info: Wrong count of block %i %i"
3719 msgstr "verify_flow_info: Ukorrekt antal af blok %i %i"
3720
3721 #: cfg.c:863
3722 #, c-format
3723 msgid "verify_flow_info: Wrong frequency of block %i %i"
3724 msgstr "verify_flow_info: Ukorrekt frekvens af blok %i %i"
3725
3726 #: cfg.c:871
3727 #, c-format
3728 msgid "verify_flow_info: Duplicate edge %i->%i"
3729 msgstr "verify_flow_info: Dobbelt kant %i->%i"
3730
3731 #: cfg.c:877
3732 #, c-format
3733 msgid "verify_flow_info: Wrong probability of edge %i->%i %i"
3734 msgstr "verify_flow_info: Ukorrekt sandsynlighed for kant %i->%i %i"
3735
3736 #: cfg.c:883
3737 #, c-format
3738 msgid "verify_flow_info: Wrong count of edge %i->%i %i"
3739 msgstr "verify_flow_info: Ukorrekt antal for kant %i->%i %i"
3740
3741 #: cfg.c:895
3742 #, c-format
3743 msgid "verify_flow_info: Basic block %d succ edge is corrupted"
3744 msgstr "verify_flow_info: Efterfølgende kant til basisblok %d er ødelagt"
3745
3746 #: cfg.c:909 cfgrtl.c:1971
3747 #, c-format
3748 msgid "Wrong amount of branch edges after unconditional jump %i"
3749 msgstr "Forkert antal forgreningskanter efter ubetinget spring %i"
3750
3751 #: cfg.c:917
3752 #, c-format
3753 msgid "basic block %d pred edge is corrupted"
3754 msgstr "foregående kant til basisblok %d er ødelagt"
3755
3756 #: cfg.c:943
3757 #, c-format
3758 msgid "basic block %i edge lists are corrupted"
3759 msgstr "kantlister til basisblok %i er ødelagt"
3760
3761 #: cfg.c:955
3762 msgid "verify_flow_info failed"
3763 msgstr "verify_flow_info mislykkedes"
3764
3765 #: cfgloop.c:1134
3766 #, c-format
3767 msgid "Size of loop %d should be %d, not %d."
3768 msgstr "Størrelsen af løkke %d burde være %d, ikke %d."
3769
3770 #: cfgloop.c:1153
3771 #, c-format
3772 msgid "Bb %d do not belong to loop %d."
3773 msgstr "Basisblok %d hører ikke til løkke %d."
3774
3775 #: cfgloop.c:1171
3776 #, c-format
3777 msgid "Loop %d's header does not have exactly 2 entries."
3778 msgstr "Løkke %d's hoved har ikke præcis 2 elementer."
3779
3780 #: cfgloop.c:1179
3781 #, c-format
3782 msgid "Loop %d's latch does not have exactly 1 successor."
3783 msgstr "Løkke %d's ende har ikke præcis 1 efterfølger."
3784
3785 #: cfgloop.c:1184
3786 #, c-format
3787 msgid "Loop %d's latch does not have header as successor."
3788 msgstr "Løkke %d's ende har ikke hoved som efterfølger."
3789
3790 #: cfgloop.c:1189
3791 #, c-format
3792 msgid "Loop %d's latch does not belong directly to it."
3793 msgstr "Løkke %d's ende tilhører ikke direkte løkken."
3794
3795 #: cfgloop.c:1195
3796 #, c-format
3797 msgid "Loop %d's header does not belong directly to it."
3798 msgstr "Løkke %d's hoved tilhører ikke direkte løkken."
3799
3800 #: cfgloop.c:1201
3801 #, fuzzy, c-format
3802 msgid "Loop %d's latch is marked as part of irreducible region."
3803 msgstr "Løkke %d's ende tilhører ikke direkte løkken."
3804
3805 #: cfgloop.c:1231
3806 #, c-format
3807 msgid "Basic block %d should be marked irreducible."
3808 msgstr ""
3809
3810 #: cfgloop.c:1237
3811 #, c-format
3812 msgid "Basic block %d should not be marked irreducible."
3813 msgstr ""
3814
3815 #: cfgloop.c:1245
3816 #, c-format
3817 msgid "Edge from %d to %d should be marked irreducible."
3818 msgstr ""
3819
3820 #: cfgloop.c:1252
3821 #, c-format
3822 msgid "Edge from %d to %d should not be marked irreducible."
3823 msgstr ""
3824
3825 #: cfgrtl.c:1877
3826 #, c-format
3827 msgid "end insn %d for block %d not found in the insn stream"
3828 msgstr "slutinstruktion %d for blok %d ikke fundet i instruktionsstrømmen"
3829
3830 #: cfgrtl.c:1891
3831 #, c-format
3832 msgid "insn %d is in multiple basic blocks (%d and %d)"
3833 msgstr "instruktion %d er i flere basisblokke (%d og %d)"
3834
3835 #: cfgrtl.c:1903
3836 #, c-format
3837 msgid "head insn %d for block %d not found in the insn stream"
3838 msgstr "hovedinstruktion %d for blok %d ikke fundet i instruktionsstrømmen"
3839
3840 #: cfgrtl.c:1925
3841 #, fuzzy
3842 msgid "verify_flow_info: REG_BR_PROB does not match cfg %wi %i"
3843 msgstr "verify_flow_info: REG_BR_PROB passer ikke til konf. %i %i"
3844
3845 #: cfgrtl.c:1953
3846 #, c-format
3847 msgid "Missing REG_EH_REGION note in the end of bb %i"
3848 msgstr "Mangler REG_EH_REGION-note i slutningen af basisblok %i"
3849
3850 #: cfgrtl.c:1961
3851 #, c-format
3852 msgid "Too many outgoing branch edges from bb %i"
3853 msgstr "For mange udgående forgreningskanter fra basisblok %i"
3854
3855 #: cfgrtl.c:1966
3856 #, c-format
3857 msgid "Fallthru edge after unconditional jump %i"
3858 msgstr "Fald gennem-kant efter ubetinget spring %i"
3859
3860 #: cfgrtl.c:1977
3861 #, c-format
3862 msgid "Wrong amount of branch edges after conditional jump %i"
3863 msgstr "Forkert antal forgreningskanter efter betinget spring %i"
3864
3865 #: cfgrtl.c:1982
3866 #, c-format
3867 msgid "Call edges for non-call insn in bb %i"
3868 msgstr "Kaldekanter for ikke-kaldsinstruktion i basisblok %i"
3869
3870 #: cfgrtl.c:1991
3871 #, c-format
3872 msgid "Abnormal edges for no purpose in bb %i"
3873 msgstr "Unormale kanter uden noget formål i basisblok %i"
3874
3875 #: cfgrtl.c:2001
3876 #, c-format
3877 msgid "insn %d inside basic block %d but block_for_insn is NULL"
3878 msgstr "instruktion %d inden i basisblok %d, men block_for_insn er NULL"
3879
3880 #: cfgrtl.c:2005
3881 #, c-format
3882 msgid "insn %d inside basic block %d but block_for_insn is %i"
3883 msgstr "instruktion %d inden i basisblok %d, men block_for_insn er %i"
3884
3885 #: cfgrtl.c:2019 cfgrtl.c:2029
3886 #, c-format
3887 msgid "NOTE_INSN_BASIC_BLOCK is missing for block %d"
3888 msgstr "NOTE_INSN_BASIC_BLOCK mangler for blok %d"
3889
3890 #: cfgrtl.c:2042
3891 #, c-format
3892 msgid "NOTE_INSN_BASIC_BLOCK %d in middle of basic block %d"
3893 msgstr "NOTE_INSN_BASIC_BLOCK %d i midten af basisblok %d"
3894
3895 #: cfgrtl.c:2052
3896 #, c-format
3897 msgid "in basic block %d:"
3898 msgstr "i basisblok %d:"
3899
3900 #: cfgrtl.c:2053
3901 msgid "flow control insn inside a basic block"
3902 msgstr "strømkontrolinstruktion inden i en basisblok"
3903
3904 #: cfgrtl.c:2099
3905 #, c-format
3906 msgid "missing barrier after block %i"
3907 msgstr "manglende barriere efter blok %i"
3908
3909 #: cfgrtl.c:2112
3910 #, c-format
3911 msgid "verify_flow_info: Incorrect blocks for fallthru %i->%i"
3912 msgstr "verify_flow_info: Ukorrekte blokke til fald-gennem %i->%i"
3913
3914 #: cfgrtl.c:2127
3915 #, c-format
3916 msgid "verify_flow_info: Incorrect fallthru %i->%i"
3917 msgstr "verify_flow_info: Ukorrekt fald-gennem %i->%i"
3918
3919 #: cfgrtl.c:2129
3920 msgid "wrong insn in the fallthru edge"
3921 msgstr "forkert instruktion i fald-gennem-kant"
3922
3923 #: cfgrtl.c:2146
3924 #, fuzzy
3925 msgid "basic blocks not laid down consecutively"
3926 msgstr "basisblokkene er ikke nummeret i rækkefølge"
3927
3928 #: cfgrtl.c:2171
3929 msgid "insn outside basic block"
3930 msgstr "instruktion uden for basisblok"
3931
3932 #: cfgrtl.c:2179
3933 msgid "return not followed by barrier"
3934 msgstr "returnering følges ikke af barriere"
3935
3936 #: cfgrtl.c:2186
3937 #, c-format
3938 msgid "number of bb notes in insn chain (%d) != n_basic_blocks (%d)"
3939 msgstr "antallet af basisbloknoter i instruktionskæden (%d) != n_basic_blocks (%d)"
3940
3941 #: cgraph.c:161
3942 #, fuzzy
3943 msgid "function body not available"
3944 msgstr "funktion kan ikke indbygges"
3945
3946 #: cgraph.c:163 cgraphunit.c:341
3947 #, fuzzy
3948 msgid "redefined extern inline functions are not considered for inlining"
3949 msgstr "Advar når en inline funktion ikke kan indbygges"
3950
3951 #: cgraph.c:166 cgraphunit.c:346
3952 #, fuzzy
3953 msgid "function not considered for inlining"
3954 msgstr "funktion kan ikke indbygges"
3955
3956 #: cgraph.c:168 cgraphunit.c:344
3957 #, fuzzy
3958 msgid "function not inlinable"
3959 msgstr "funktion kan ikke indbygges"
3960
3961 #: cgraph.c:485
3962 msgid "%D renamed after being referenced in assembly"
3963 msgstr ""
3964
3965 #: cgraphunit.c:1046
3966 msgid "--param large-function-growth limit reached"
3967 msgstr ""
3968
3969 #: cgraphunit.c:1059
3970 msgid "--param large-function-growth limit reached while inlining the caller"
3971 msgstr ""
3972
3973 #: cgraphunit.c:1124
3974 msgid "--param max-inline-insns-single limit reached"
3975 msgstr ""
3976
3977 #: cgraphunit.c:1148
3978 msgid "--param max-inline-insns-single limit reached after inlining into the callee"
3979 msgstr ""
3980
3981 #: cgraphunit.c:1225
3982 msgid "--param inline-unit-growth limit reached"
3983 msgstr ""
3984
3985 #: cgraphunit.c:1297 cgraphunit.c:1441
3986 msgid "recursive inlining"
3987 msgstr ""
3988
3989 #: collect2.c:406
3990 msgid "internal error"
3991 msgstr "intern fejl"
3992
3993 #: collect2.c:894
3994 msgid "no arguments"
3995 msgstr "ingen parametre"
3996
3997 #: collect2.c:1226 collect2.c:1374 collect2.c:1409
3998 #, c-format
3999 msgid "fopen %s"
4000 msgstr "fopen %s"
4001
4002 #: collect2.c:1229 collect2.c:1379 collect2.c:1412
4003 #, c-format
4004 msgid "fclose %s"
4005 msgstr "fclose %s"
4006
4007 #: collect2.c:1238
4008 #, c-format
4009 msgid "collect2 version %s"
4010 msgstr "collect2 version %s"
4011
4012 #: collect2.c:1328
4013 #, c-format
4014 msgid "%d constructor(s) found\n"
4015 msgstr "%d konstruktionsfunktion(er) fundet\n"
4016
4017 #: collect2.c:1329
4018 #, c-format
4019 msgid "%d destructor(s)  found\n"
4020 msgstr "%d destruktionsfunktion(er) fundet\n"
4021
4022 #: collect2.c:1330
4023 #, c-format
4024 msgid "%d frame table(s) found\n"
4025 msgstr "%d rammetabel(ler) fundet\n"
4026
4027 #: collect2.c:1472
4028 #, c-format
4029 msgid "%s terminated with signal %d [%s]%s"
4030 msgstr "%s afsluttet af signal %d [%s]%s"
4031
4032 #: collect2.c:1490
4033 #, c-format
4034 msgid "%s returned %d exit status"
4035 msgstr "%s returnerede afslutningskoden %d"
4036
4037 #: collect2.c:1515
4038 #, c-format
4039 msgid "[cannot find %s]"
4040 msgstr "[kan ikke finde %s]"
4041
4042 #: collect2.c:1530
4043 #, c-format
4044 msgid "cannot find `%s'"
4045 msgstr "kan ikke finde '%s'"
4046
4047 #: collect2.c:1541 collect2.c:1544
4048 #, c-format
4049 msgid "redirecting stdout: %s"
4050 msgstr "omdirigerer standard-ud: %s"
4051
4052 #: collect2.c:1583
4053 #, c-format
4054 msgid "[Leaving %s]\n"
4055 msgstr "[Efterlader %s]\n"
4056
4057 #: collect2.c:1803
4058 #, c-format
4059 msgid ""
4060 "\n"
4061 "write_c_file - output name is %s, prefix is %s\n"
4062 msgstr ""
4063 "\n"
4064 "write_c_file - uddatanavnet er %s, præfikset er %s\n"
4065
4066 #: collect2.c:2007
4067 msgid "cannot find `nm'"
4068 msgstr "kan ikke finde 'nm'"
4069
4070 #: collect2.c:2017 collect2.c:2446
4071 msgid "pipe"
4072 msgstr "pipe"
4073
4074 #: collect2.c:2021 collect2.c:2450
4075 msgid "fdopen"
4076 msgstr "fdopen"
4077
4078 #: collect2.c:2047 collect2.c:2476
4079 #, c-format
4080 msgid "dup2 %d 1"
4081 msgstr "dup2 %d 1"
4082
4083 #: collect2.c:2050 collect2.c:2053 collect2.c:2066 collect2.c:2479
4084 #: collect2.c:2482 collect2.c:2495
4085 #, c-format
4086 msgid "close %d"
4087 msgstr "close %d"
4088
4089 #: collect2.c:2056 collect2.c:2485
4090 #, c-format
4091 msgid "execv %s"
4092 msgstr "fejl under kørsel (vha. execv) af %s"
4093
4094 #: collect2.c:2110
4095 #, c-format
4096 msgid "init function found in object %s"
4097 msgstr "klargøringsfunktion fundet i objekt %s"
4098
4099 #: collect2.c:2118
4100 #, c-format
4101 msgid "fini function found in object %s"
4102 msgstr "afslutningsfunktion fundet i objekt %s"
4103
4104 #: collect2.c:2141 collect2.c:2534
4105 msgid "fclose"
4106 msgstr "fclose"
4107
4108 #: collect2.c:2183
4109 #, c-format
4110 msgid "unable to open file '%s'"
4111 msgstr "kunne ikke åbne filen '%s'"
4112
4113 #: collect2.c:2185
4114 #, c-format
4115 msgid "unable to stat file '%s'"
4116 msgstr "kunne ikke få fat i oplysninger om filen '%s'"
4117
4118 #: collect2.c:2191
4119 #, c-format
4120 msgid "unable to mmap file '%s'"
4121 msgstr "kunne ikke indlæse filen '%s'"
4122
4123 #: collect2.c:2337
4124 msgid "not found\n"
4125 msgstr "ikke fundet\n"
4126
4127 #: collect2.c:2339 collect2.c:2513
4128 #, c-format
4129 msgid "dynamic dependency %s not found"
4130 msgstr "dynamisk afhængighed %s ikke fundet"
4131
4132 #: collect2.c:2358
4133 #, c-format
4134 msgid "bad magic number in file '%s'"
4135 msgstr "ugyldigt magisk tal i filen '%s'"
4136
4137 #: collect2.c:2380
4138 msgid "dynamic dependencies.\n"
4139 msgstr "dynamiske afhængigheder.\n"
4140
4141 #: collect2.c:2437
4142 msgid "cannot find `ldd'"
4143 msgstr "kan ikke finde 'ldd'"
4144
4145 #: collect2.c:2498
4146 msgid ""
4147 "\n"
4148 "ldd output with constructors/destructors.\n"
4149 msgstr ""
4150 "\n"
4151 "ldd-uddata med konstruktions-/destruktionsfunktioner.\n"
4152
4153 #: collect2.c:2525
4154 #, c-format
4155 msgid "unable to open dynamic dependency '%s'"
4156 msgstr "kan ikke åbne den dynamiske afhængighed '%s'"
4157
4158 #: collect2.c:2685
4159 #, c-format
4160 msgid "%s: not a COFF file"
4161 msgstr "%s: ikke en COFF-fil"
4162
4163 #: collect2.c:2805
4164 #, c-format
4165 msgid "%s: cannot open as COFF file"
4166 msgstr "%s: kan ikke åbnes som en COFF-fil"
4167
4168 #: collect2.c:2860
4169 #, c-format
4170 msgid "library lib%s not found"
4171 msgstr "biblioteket lib%s ikke fundet"
4172
4173 #: combine.c:13048
4174 #, c-format
4175 msgid ""
4176 ";; Combiner statistics: %d attempts, %d substitutions (%d requiring new space),\n"
4177 ";; %d successes.\n"
4178 "\n"
4179 msgstr ""
4180 ";; kombineringsstatistik: %d forsøg, %d udskiftninger (%d kræver ny plads),\n"
4181 ";; %d vellykkede.\n"
4182 "\n"
4183
4184 #: combine.c:13057
4185 #, c-format
4186 msgid ""
4187 "\n"
4188 ";; Combiner totals: %d attempts, %d substitutions (%d requiring new space),\n"
4189 ";; %d successes.\n"
4190 msgstr ""
4191 "\n"
4192 ";; kombineringstotal: %d forsøg, %d udskiftninger (%d kræver ny plads),\n"
4193 ";; %d succeser.\n"
4194
4195 #: convert.c:70
4196 msgid "cannot convert to a pointer type"
4197 msgstr "kan ikke konverteres til en henvisningstype"
4198
4199 #: convert.c:267
4200 msgid "pointer value used where a floating point value was expected"
4201 msgstr "en henvisningsværdi er angivet hvor der forventedes en kommatalsværdi"
4202
4203 #: convert.c:271
4204 msgid "aggregate value used where a float was expected"
4205 msgstr "en værdi af en sammensat type er angivet hvor der forventedes et kommatal"
4206
4207 #: convert.c:296
4208 msgid "conversion to incomplete type"
4209 msgstr "konvertering til en ufuldstændig type"
4210
4211 #: convert.c:600 convert.c:678
4212 msgid "can't convert between vector values of different size"
4213 msgstr "kan ikke konvertere vektorværdier af forskellige størrelser"
4214
4215 #: convert.c:606
4216 msgid "aggregate value used where an integer was expected"
4217 msgstr "en værdi af en sammensat type er angivet hvor der forventedes et heltal"
4218
4219 #: convert.c:657 f/com.c:1101
4220 msgid "pointer value used where a complex was expected"
4221 msgstr "en henvisningsværdi er angivet hvor der forventedes et komplekst tal"
4222
4223 #: convert.c:661 f/com.c:1103
4224 msgid "aggregate value used where a complex was expected"
4225 msgstr "en værdi af en sammensat type er angivet hvor der forventedes et komplekst tal"
4226
4227 #: convert.c:684
4228 msgid "can't convert value to a vector"
4229 msgstr "kan ikke konvertere værdi til en vektor"
4230
4231 #: coverage.c:164
4232 #, fuzzy, c-format
4233 msgid "`%s' is not a gcov data file"
4234 msgstr "\"%s\" er ikke et ugyldigt filnavn"
4235
4236 #: coverage.c:175
4237 #, fuzzy, c-format
4238 msgid "`%s' is version `%.4s', expected version `%.4s'"
4239 msgstr "GCC-styringsprogram version %s kører GCCc version %s\n"
4240
4241 #: coverage.c:255 coverage.c:263
4242 #, c-format
4243 msgid "coverage mismatch for function %u while reading execution counters."
4244 msgstr ""
4245
4246 #: coverage.c:257 coverage.c:340
4247 #, c-format
4248 msgid "checksum is %x instead of %x"
4249 msgstr ""
4250
4251 #: coverage.c:265 coverage.c:348
4252 #, c-format
4253 msgid "number of counters is %d instead of %d"
4254 msgstr ""
4255
4256 #: coverage.c:271
4257 #, fuzzy, c-format
4258 msgid "cannot merge separate %s counters for function %u"
4259 msgstr "kan ikke bruge va_start i afbrydelsesfunktion"
4260
4261 #: coverage.c:296
4262 #, fuzzy, c-format
4263 msgid "`%s' has overflowed"
4264 msgstr "overløb i tolkerens stak"
4265
4266 #: coverage.c:296
4267 #, fuzzy, c-format
4268 msgid "`%s' is corrupted"
4269 msgstr "'%s' er forældet"
4270
4271 #: coverage.c:319
4272 #, c-format
4273 msgid "file %s not found, execution counts assumed to be zero"
4274 msgstr "filen %s ikke fundet, antager at kørselstællere er nul"
4275
4276 #: coverage.c:329
4277 #, fuzzy, c-format
4278 msgid "no coverage for function '%s' found."
4279 msgstr "ugyldig lagringsklasse for funktion '%s'"
4280
4281 #: coverage.c:337 coverage.c:345
4282 #, c-format
4283 msgid "coverage mismatch for function '%s' while reading counter '%s'."
4284 msgstr ""
4285
4286 #: coverage.c:493
4287 #, fuzzy, c-format
4288 msgid "cannot open %s"
4289 msgstr "kan ikke åbne %s"
4290
4291 #: coverage.c:528
4292 #, fuzzy, c-format
4293 msgid "error writing `%s'"
4294 msgstr "fejl ved skrivning til %s"
4295
4296 #. XXX should be DL_SORRY
4297 #: cppcharset.c:653
4298 #, fuzzy, c-format
4299 msgid "conversion from %s to %s not supported by iconv"
4300 msgstr "konvertering fra NaN til unsigned int"
4301
4302 #: cppcharset.c:656
4303 msgid "iconv_open"
4304 msgstr ""
4305
4306 #. XXX should be DL_SORRY
4307 #: cppcharset.c:664
4308 #, c-format
4309 msgid "no iconv implementation, cannot convert from %s to %s"
4310 msgstr ""
4311
4312 #: cppcharset.c:808
4313 #, fuzzy
4314 msgid "universal character names are only valid in C++ and C99"
4315 msgstr "universelt tegn '\\U%08x' er ikke gyldigt i kaldenavne"
4316
4317 #: cppcharset.c:811
4318 #, c-format
4319 msgid "the meaning of '\\%c' is different in traditional C"
4320 msgstr "betydningen af '\\%c' er anderledes i traditionel C"
4321
4322 #: cppcharset.c:837
4323 #, fuzzy, c-format
4324 msgid "incomplete universal character name %.*s"
4325 msgstr "ufuldstændigt universelt tegnnavn"
4326
4327 #: cppcharset.c:849
4328 #, fuzzy, c-format
4329 msgid "%.*s is not a valid universal character"
4330 msgstr "'%T::%D' er ikke en gyldig erklærer"
4331
4332 #: cppcharset.c:859
4333 #, fuzzy, c-format
4334 msgid "universal character %.*s is not valid in an identifier"
4335 msgstr "universelt tegn '\\U%08x' er ikke gyldigt i kaldenavne"
4336
4337 #: cppcharset.c:863
4338 #, fuzzy, c-format
4339 msgid "universal character %.*s is not valid at the start of an identifier"
4340 msgstr "universelt tegn '\\U%08x' er ikke gyldigt i kaldenavne"
4341
4342 #: cppcharset.c:898
4343 #, fuzzy
4344 msgid "converting UCN to source character set"
4345 msgstr "konverterer NULL til en ikke-henvisningstype"
4346
4347 #: cppcharset.c:902
4348 #, fuzzy
4349 msgid "converting UCN to execution character set"
4350 msgstr "konverterer NULL til en ikke-henvisningstype"
4351
4352 #: cppcharset.c:967
4353 msgid "the meaning of '\\x' is different in traditional C"
4354 msgstr "betydningen af '\\x' er anderledes i traditionel C"
4355
4356 #: cppcharset.c:984 f/lex.c:580
4357 msgid "\\x used with no following hex digits"
4358 msgstr "\\x angivet uden efterfølgende hexadecimale cifre"
4359
4360 #: cppcharset.c:991
4361 msgid "hex escape sequence out of range"
4362 msgstr "den hexadecimale undvigesekvens er uden for det gyldige interval"
4363
4364 #: cppcharset.c:1030
4365 msgid "octal escape sequence out of range"
4366 msgstr "den oktale undvigesekvens er uden for det gyldige interval"
4367
4368 #: cppcharset.c:1098
4369 msgid "the meaning of '\\a' is different in traditional C"
4370 msgstr "betydningen af '\\a' er anderledes i traditionel C"
4371
4372 #: cppcharset.c:1105
4373 #, c-format
4374 msgid "non-ISO-standard escape sequence, '\\%c'"
4375 msgstr "undvigesekvensen '\\%c' er ikke ISO-standard"
4376
4377 #: cppcharset.c:1113
4378 #, c-format
4379 msgid "unknown escape sequence '\\%c'"
4380 msgstr "ukendt undvigesekvensen '\\%c'"
4381
4382 #: cppcharset.c:1116
4383 #, c-format
4384 msgid "unknown escape sequence: '\\%03o'"
4385 msgstr "ukendt undvigesekvensen '\\%03o'"
4386
4387 #: cppcharset.c:1122
4388 #, fuzzy
4389 msgid "converting escape sequence to execution character set"
4390 msgstr "undvigesekvens er uden for det gyldig interval for tegn"
4391
4392 #: cppcharset.c:1181
4393 msgid "converting to execution character set"
4394 msgstr ""
4395
4396 #: cppcharset.c:1244 cppcharset.c:1307
4397 msgid "character constant too long for its type"
4398 msgstr "tegnkonstanten er for lang for dens type"
4399
4400 #: cppcharset.c:1247
4401 msgid "multi-character character constant"
4402 msgstr "flerbyte-tegnkonstant"
4403
4404 #: cppcharset.c:1339
4405 msgid "empty character constant"
4406 msgstr "tom tegnkonstant"
4407
4408 #: cppcharset.c:1378
4409 #, fuzzy, c-format
4410 msgid "failure to convert %s to %s"
4411 msgstr "kunne ikke konvertere '%E' til '%T'"
4412
4413 #: cpperror.c:110 diagnostic.def:5
4414 msgid "warning: "
4415 msgstr "advarsel: "
4416
4417 #: cpperror.c:112
4418 msgid "internal error: "
4419 msgstr "intern fejl: "
4420
4421 #: cpperror.c:174
4422 msgid "stdout"
4423 msgstr "std-ud"
4424
4425 #: cppexp.c:192
4426 msgid "too many decimal points in number"
4427 msgstr "for mange decimalkommaer i tal"
4428
4429 #: cppexp.c:212
4430 #, c-format
4431 msgid "invalid digit \"%c\" in octal constant"
4432 msgstr "ugyldig ciffer \"%c\" i oktal konstant"
4433
4434 #: cppexp.c:218
4435 msgid "use of C99 hexadecimal floating constant"
4436 msgstr "brug af C99 hexadecimal kommatalskonstant"
4437
4438 #: cppexp.c:227
4439 msgid "exponent has no digits"
4440 msgstr "der er ingen cifre i eksponent"
4441
4442 #: cppexp.c:234
4443 msgid "hexadecimal floating constants require an exponent"
4444 msgstr "hexadecimal kommatalskonstant skal have en eksponent"
4445
4446 #: cppexp.c:240
4447 #, c-format
4448 msgid "invalid suffix \"%.*s\" on floating constant"
4449 msgstr "ugyldig endelse \"%.*s\" i kommatalskonstant"
4450
4451 #: cppexp.c:250 cppexp.c:275
4452 #, c-format
4453 msgid "traditional C rejects the \"%.*s\" suffix"
4454 msgstr "traditionel C tillader ikke endelsen \"%.*s\""
4455
4456 #: cppexp.c:261
4457 #, c-format
4458 msgid "invalid suffix \"%.*s\" on integer constant"
4459 msgstr "ugyldig endelse \"%.*s\" i heltalskonstant"
4460
4461 #: cppexp.c:283
4462 msgid "use of C99 long long integer constant"
4463 msgstr "brug af ISO C99 long long-heltalskonstanter"
4464
4465 #: cppexp.c:290
4466 msgid "imaginary constants are a GCC extension"
4467 msgstr "imaginære konstanter er en GCC-udvidelse"
4468
4469 #: cppexp.c:376
4470 msgid "integer constant is too large for its type"
4471 msgstr "heltalskonstanten er for stor for dens type"
4472
4473 #: cppexp.c:388
4474 msgid "integer constant is so large that it is unsigned"
4475 msgstr "heltalskonstanten er så stor at den er unsigned"
4476
4477 #: cppexp.c:470
4478 msgid "missing ')' after \"defined\""
4479 msgstr "manglende ')' efter \"defined\""
4480
4481 #: cppexp.c:477
4482 msgid "operator \"defined\" requires an identifier"
4483 msgstr "operatoren \"defined\" kræver et kaldenavn"
4484
4485 #: cppexp.c:485
4486 #, c-format
4487 msgid "(\"%s\" is an alternative token for \"%s\" in C++)"
4488 msgstr "(\"%s\" er et alternativt symbol for \"%s\" i C++)"
4489
4490 #: cppexp.c:495
4491 msgid "this use of \"defined\" may not be portable"
4492 msgstr "denne brug af \"defined\" er muligvis ikke portabel"
4493
4494 #: cppexp.c:531
4495 msgid "floating constant in preprocessor expression"
4496 msgstr "kommatalskonstant i præprocessorudtryk"
4497
4498 #: cppexp.c:537
4499 msgid "imaginary number in preprocessor expression"
4500 msgstr "imaginært tal i præprocessorudtryk"
4501
4502 #: cppexp.c:582
4503 #, c-format
4504 msgid "\"%s\" is not defined"
4505 msgstr "\"%s\" er ikke defineret"
4506
4507 #: cppexp.c:714 cppexp.c:743
4508 #, c-format
4509 msgid "missing binary operator before token \"%s\""
4510 msgstr "manglende binær operator før symbolet \"%s\""
4511
4512 #: cppexp.c:734
4513 #, c-format
4514 msgid "token \"%s\" is not valid in preprocessor expressions"
4515 msgstr "symbolet \"%s\" er ikke gyldigt i præprocessorudtryk"
4516
4517 #: cppexp.c:753
4518 msgid "void expression between '(' and ')'"
4519 msgstr "tomt udtryk mellem '(' og ')'"
4520
4521 #: cppexp.c:756
4522 msgid "#if with no expression"
4523 msgstr "#if uden noget udtryk"
4524
4525 #: cppexp.c:758
4526 #, c-format
4527 msgid "operator '%s' has no right operand"
4528 msgstr "operatoren '%s' har ikke nogen højre operand"
4529
4530 #: cppexp.c:784
4531 msgid " ':' without preceding '?'"
4532 msgstr " ':' uden forudgående '?'"
4533
4534 #: cppexp.c:811
4535 msgid "unbalanced stack in #if"
4536 msgstr "uafbalanceret stak i #if"
4537
4538 #: cppexp.c:830
4539 #, c-format
4540 msgid "impossible operator '%u'"
4541 msgstr "umulig operator '%u'"
4542
4543 #: cppexp.c:922
4544 msgid "missing ')' in expression"
4545 msgstr "manglende ')' i udtryk"
4546
4547 #: cppexp.c:943
4548 msgid "'?' without following ':'"
4549 msgstr "'?' uden efterfølgende ':'"
4550
4551 #: cppexp.c:953
4552 msgid "integer overflow in preprocessor expression"
4553 msgstr "heltallet løber over i præprocessorudtrykket"
4554
4555 #: cppexp.c:958
4556 msgid "missing '(' in expression"
4557 msgstr "manglende '(' i udtryk"
4558
4559 #: cppexp.c:990
4560 #, c-format
4561 msgid "the left operand of \"%s\" changes sign when promoted"
4562 msgstr "den venstre operand til \"%s\" ændrer fortegn ved forfremmelse"
4563
4564 #: cppexp.c:995
4565 #, c-format
4566 msgid "the right operand of \"%s\" changes sign when promoted"
4567 msgstr "den højre operand til \"%s\" ændrer fortegn ved forfremmelse"
4568
4569 #: cppexp.c:1353
4570 msgid "comma operator in operand of #if"
4571 msgstr "kommeoperator i en operand til #if"
4572
4573 #: cppexp.c:1484
4574 msgid "division by zero in #if"
4575 msgstr "division med nul i #if"
4576
4577 #: cppfiles.c:370
4578 msgid "NULL directory in find_file"
4579 msgstr ""
4580
4581 #: cppfiles.c:397
4582 msgid "one or more PCH files were found, but they were invalid"
4583 msgstr ""
4584
4585 #: cppfiles.c:400
4586 msgid "use -Winvalid-pch for more information"
4587 msgstr ""
4588
4589 #: cppfiles.c:458
4590 #, c-format
4591 msgid "%s is a block device"
4592 msgstr "%s er en blokenhed"
4593
4594 #: cppfiles.c:475
4595 #, c-format
4596 msgid "%s is too large"
4597 msgstr "%s er for stor"
4598
4599 #: cppfiles.c:510
4600 #, c-format
4601 msgid "%s is shorter than expected"
4602 msgstr "%s er kortere end forventet"
4603
4604 #: cppfiles.c:696
4605 #, fuzzy, c-format
4606 msgid "no include path in which to search for %s"
4607 msgstr "der er ingen inkluderingssti at finde %s i"
4608
4609 #: cppfiles.c:956
4610 msgid "Multiple include guards may be useful for:\n"
4611 msgstr "Flere inkluderingsvagter kan være nyttige til:\n"
4612
4613 #: cppinit.c:387
4614 msgid "cppchar_t must be an unsigned type"
4615 msgstr "cppchar_t skal være en unsigned type"
4616
4617 #: cppinit.c:391
4618 #, c-format
4619 msgid "preprocessor arithmetic has maximum precision of %lu bits; target requires %lu bits"
4620 msgstr "præprocessorberegning har en maksimal præcision på %lu bit; målarkitektur kræver %lu bit"
4621
4622 #: cppinit.c:398
4623 msgid "CPP arithmetic must be at least as precise as a target int"
4624 msgstr "CPP-beregning skal være mindst lige så præcis som en målarkitekturs int"
4625
4626 #: cppinit.c:401
4627 msgid "target char is less than 8 bits wide"
4628 msgstr "målarkitekturs char er mindre end 8 bit bred"
4629
4630 #: cppinit.c:405
4631 msgid "target wchar_t is narrower than target char"
4632 msgstr "målarkitekturs wchar_t er mindre end målarkitekturs char"
4633
4634 #: cppinit.c:409
4635 msgid "target int is narrower than target char"
4636 msgstr "målarkitekturs int er mindre end målarkitekturs char"
4637
4638 #: cppinit.c:414
4639 msgid "CPP half-integer narrower than CPP character"
4640 msgstr "CPP-halvheltal er mindre end CPP-tegn"
4641
4642 #: cppinit.c:418
4643 #, c-format
4644 msgid "CPP on this host cannot handle wide character constants over %lu bits, but the target requires %lu bits"
4645 msgstr "CPP på denne vært kan ikke håndtere bredtegnkonstanter over %lu bit, men målarkitekturen kræver %lu bit"
4646
4647 #: cpplex.c:410
4648 msgid "null character(s) ignored"
4649 msgstr "nultegn ignoreret"
4650
4651 #: cpplex.c:445
4652 #, fuzzy
4653 msgid "'$' in identifier or number"
4654 msgstr "'$'-tegn i kaldenavn eller tal"
4655
4656 #: cpplex.c:492
4657 #, c-format
4658 msgid "attempt to use poisoned \"%s\""
4659 msgstr "forsøg på at bruge forgiftet \"%s\""
4660
4661 #: cpplex.c:500
4662 msgid "__VA_ARGS__ can only appear in the expansion of a C99 variadic macro"
4663 msgstr "__VA_ARGS__ kan kun optræde i udfoldelsen af en C99-makro med vilkårligt antal parametre"
4664
4665 #: cpplex.c:596
4666 msgid "null character(s) preserved in literal"
4667 msgstr "nultegn bevaret i strengkonstant"
4668
4669 #: cpplex.c:919
4670 msgid "unterminated comment"
4671 msgstr "uafsluttet kommentar"