OSDN Git Service

96a25692ff3c1b803155973e3359c44a64a8c89e
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / po / da.po
1 # Danish version of GCC strings.
2 # Copyright (C) 2002, 03, 04 Free Software Foundation, Inc.
3 # Ole Laursen <olau@hardworking.dk>, 2001, 02, 03, 04.
4 #
5 # Konventioner:
6 #
7 # ABI -> binær grænseflade
8 # ANSI -> (har jeg tilladt mig at opdatere til (modsvarer Info-hjælpen)) ISO
9 # access -> tilgangs-
10 # aggregate -> en variabel af en sammensat type (fx struct, class)
11 # ambigeous -> tvetydig
12 # arg, argument -> parameter (for ikke at blande sammen med diskussionsargument)
13 # array -> tabel
14 # assembler -> maskinkodeoversætter
15 # assertion -> postulat
16 # attribute -> egenskab
17 # base class -> stamklasse
18 # basic block -> basisblok (funktioner deles op i disse under oversættelsen)
19 # braces -> krøllede paranteser
20 # braced-group -> sætningsblok
21 # branch -> forgrening
22 # buffer -> mellemlager
23 # cast -> typetildeling, omtvingelse af typen
24 # con-/destructor -> kon-/destruktionsfunktion
25 # conflicting -> modstridende
26 # convert -> konvertere, omdanne
27 # declared -> erklæret
28 # defaults to -> antages at være
29 # dereference -> følge
30 # discard -> fjerne
31 # discard -> kassere
32 # driver -> styringsprogram
33 # duplicate -> optræder mere end én gang; mangfoldiggøre
34 # edge list -> kantliste
35 # elt -> udtrykstræ
36 # endian -> endet (fx storendet, lillendet)
37 # endianness -> endethed
38 # exception handling -> håndtering af undtagelser
39 # excess -> for mange
40 # expansion -> udfoldning
41 # extra -> (ret ofte) overskydende
42 # floating point -> kommatal
43 # formals -> parametre
44 # format string -> formateringsstreng
45 # forward -> forhånd (f.eks. forhåndserklæring)
46 # frame table -> rammetabel
47 # friend -> ven(ne-)
48 # gp (general purpose) register -> alment register (havde først brug- med, med det er overflødigt)
49 # hard register -> hardware-register
50 # have no effect -> udvirker intet
51 # identifier -> kaldenavn
52 # incompatible -> uforenelig, passer ikke
53 # incomplete -> ufuldstændig
54 # initialize -> tildele startværdi, klargøre
55 # initializer -> startværdi
56 # initializer list -> klargøringsliste
57 # inline -> integrede, indbygges (eller som reserveret ord: inline)
58 # instance -> instans (fx af en klasse)
59 # issue (fx warnings) -> fremkom med
60 # iterator -> løkkevariabel
61 # junk -> ragelse
62 # keyword -> reserveret ord
63 # label -> etiket
64 # linking -> sammenkædning
65 # lvalue -> venstreværdi
66 # macro -> makro
67 # malformed -> forkert udformet, misdannet
68 # member function/method -> [medlems]funktion (metode i Objective C)
69 # mismatch -> passer ikke med
70 # mmap -> indlæse
71 # modifier, qualifier -> modifikation
72 # multiple inheritance -> multipel nedarvning
73 # newline -> linjeskift
74 # non-numeric -> ikke et tal
75 # null character -> nultegn
76 # null pointer -> nul[-]henvisning
77 # offset -> forskydning
78 # opcodes (til ovenstående) -> instruktioner
79 # out of range -> uden for det gyldige (til tider mulige) interval
80 # overflow -> (til tider) løber over
81 # overlap -> [interval]sammenfald
82 # overloading -> flertydiggørelse
83 # padding -> udfylning
84 # pass -> overbringe (fx parametre), videregive
85 # pointer -> henvisning[svariabel]
86 # preprocessor -> præprocessor
87 # profiling -> profilering
88 # promote -> forfremme
89 # request -> (til tider) forespørgsel
90 # return -> returnerer
91 # schedule -> planlæg
92 # scope -> virkningsfelt
93 # shadowing -> skygger for
94 # shift -> skift
95 # specified -> (oftest) angivet
96 # specifier -> anvisning, angivelse
97 # stab -> stik (?)
98 # statement -> sætning
99 # storage class -> lagringsklasse
100 # strict -> nøje
101 # string -> streng
102 # subscript -> indeks, opslag
103 # target -> mål[arkitektur]
104 # template -> skabelon
105 # thrown -> kastet
106 # token -> symbol
107 # top-level -> øverste niveau
108 # trigraphs ('??%c'-dimser) -> trigrafer
109 # undefine -> glemme definitionen
110 # undefined blahblah -> blahblah er ikke defineret
111 # underscore -> understreg
112 # universal-character-name -> universelt tegn[navn]
113 # unsigned -> uden fortegn
114 # varargs -> variable parameterlister
115 # variadic macro -> makro med vilkårligt antal parametre
116 # variabels -> variabler (med afslutnings-r)
117 # vtable -> virtuel tabel
118 # wide character -> bredtegn
119 # white space -> mellemrum
120 # whitespace -> mellemrum
121 #
122 # Reserverede ord ofte ikke oversat, ej heller er der anbragt ' omkring
123 # (fx unsigned -> unsigned; derimod function -> funktion). Forkortelser
124 # som decl (for declaration) og arg (for argument) er oversat uforkortet
125 # - der er jo masser af plads at tage af.
126 #
127 msgid ""
128 msgstr ""
129 "Project-Id-Version: gcc 3.4-b20040206\n"
130 "Report-Msgid-Bugs-To: http://gcc.gnu.org/bugs.html\n"
131 "POT-Creation-Date: 2005-06-06 21:32+0200\n"
132 "PO-Revision-Date: 2004-10-03 19:17+0200\n"
133 "Last-Translator: Ole Laursen <olau@hardworking.dk>\n"
134 "Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
135 "MIME-Version: 1.0\n"
136 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
137 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
138
139 #: c-decl.c:3701
140 #, fuzzy
141 msgid "<anonymous>"
142 msgstr "<anonym %s>"
143
144 # her er der tale om en signalering
145 #: c-format.c:345 c-format.c:369
146 #, fuzzy
147 msgid "' ' flag"
148 msgstr "' '-flag"
149
150 #: c-format.c:345 c-format.c:369
151 #, fuzzy
152 msgid "the ' ' printf flag"
153 msgstr "'''-printf-flaget"
154
155 #: c-format.c:346 c-format.c:370 c-format.c:408 c-format.c:465
156 #, fuzzy
157 msgid "'+' flag"
158 msgstr "'+'-flag"
159
160 #: c-format.c:346 c-format.c:370 c-format.c:408
161 #, fuzzy
162 msgid "the '+' printf flag"
163 msgstr "'''-printf-flaget"
164
165 #: c-format.c:347 c-format.c:371 c-format.c:409 c-format.c:441
166 #, fuzzy
167 msgid "'#' flag"
168 msgstr "'#'-flag"
169
170 #: c-format.c:347 c-format.c:371 c-format.c:409
171 #, fuzzy
172 msgid "the '#' printf flag"
173 msgstr "'''-printf-flaget"
174
175 #: c-format.c:348 c-format.c:372 c-format.c:439
176 #, fuzzy
177 msgid "'0' flag"
178 msgstr "'0'-flag"
179
180 #: c-format.c:348 c-format.c:372
181 #, fuzzy
182 msgid "the '0' printf flag"
183 msgstr "'''-printf-flaget"
184
185 #: c-format.c:349 c-format.c:373 c-format.c:438 c-format.c:468
186 #, fuzzy
187 msgid "'-' flag"
188 msgstr "'-'-flag"
189
190 #: c-format.c:349 c-format.c:373
191 #, fuzzy
192 msgid "the '-' printf flag"
193 msgstr "'''-printf-flaget"
194
195 #: c-format.c:350 c-format.c:422
196 #, fuzzy
197 msgid "''' flag"
198 msgstr "'''-flag"
199
200 #: c-format.c:350
201 #, fuzzy
202 msgid "the ''' printf flag"
203 msgstr "'''-printf-flaget"
204
205 #: c-format.c:351 c-format.c:423
206 #, fuzzy
207 msgid "'I' flag"
208 msgstr "'''-flag"
209
210 #: c-format.c:351
211 #, fuzzy
212 msgid "the 'I' printf flag"
213 msgstr "'I'-printf-flaget"
214
215 #: c-format.c:352 c-format.c:374 c-format.c:420 c-format.c:442 c-format.c:469
216 #: c-format.c:1531 config/sol2-c.c:46
217 msgid "field width"
218 msgstr "feltbredde"
219
220 #: c-format.c:352 c-format.c:374 config/sol2-c.c:46
221 msgid "field width in printf format"
222 msgstr "feltbredde i printf-formatering"
223
224 #: c-format.c:353 c-format.c:375 c-format.c:399 c-format.c:411
225 msgid "precision"
226 msgstr "præcision"
227
228 #: c-format.c:353 c-format.c:375 c-format.c:399 c-format.c:411
229 msgid "precision in printf format"
230 msgstr "præcision i printf-formatering"
231
232 #: c-format.c:354 c-format.c:376 c-format.c:400 c-format.c:412 c-format.c:421
233 #: c-format.c:472 config/sol2-c.c:47
234 msgid "length modifier"
235 msgstr "længdetilpasning"
236
237 #: c-format.c:354 c-format.c:376 c-format.c:400 c-format.c:412
238 #: config/sol2-c.c:47
239 msgid "length modifier in printf format"
240 msgstr "længdetilpasning i printf-formatering"
241
242 #: c-format.c:398 c-format.c:410
243 #, fuzzy
244 msgid "'q' flag"
245 msgstr "'''-flag"
246
247 #: c-format.c:398 c-format.c:410
248 #, fuzzy
249 msgid "the 'q' diagnostic flag"
250 msgstr "'''-printf-flaget"
251
252 #: c-format.c:418
253 msgid "assignment suppression"
254 msgstr "tildelingsundertrykkelse"
255
256 #: c-format.c:418
257 msgid "the assignment suppression scanf feature"
258 msgstr "den tildelingsundertrykkende scanf-facilitet"
259
260 #: c-format.c:419
261 #, fuzzy
262 msgid "'a' flag"
263 msgstr "'''-flag"
264
265 #: c-format.c:419
266 #, fuzzy
267 msgid "the 'a' scanf flag"
268 msgstr "'''-scanf-flaget"
269
270 #: c-format.c:420
271 msgid "field width in scanf format"
272 msgstr "feltbredde i scanf-formatering"
273
274 #: c-format.c:421
275 msgid "length modifier in scanf format"
276 msgstr "længdetilpasning i scanf-formatering"
277
278 #: c-format.c:422
279 #, fuzzy
280 msgid "the ''' scanf flag"
281 msgstr "'''-scanf-flaget"
282
283 #: c-format.c:423
284 #, fuzzy
285 msgid "the 'I' scanf flag"
286 msgstr "'I'-scanf-flaget"
287
288 #: c-format.c:437
289 #, fuzzy
290 msgid "'_' flag"
291 msgstr "'''-flag"
292
293 #: c-format.c:437
294 #, fuzzy
295 msgid "the '_' strftime flag"
296 msgstr "'_'-strftime-flaget"
297
298 #: c-format.c:438
299 #, fuzzy
300 msgid "the '-' strftime flag"
301 msgstr "'-'-strftime-flaget"
302
303 #: c-format.c:439
304 #, fuzzy
305 msgid "the '0' strftime flag"
306 msgstr "'0'-strftime-flaget"
307
308 #: c-format.c:440 c-format.c:464
309 #, fuzzy
310 msgid "'^' flag"
311 msgstr "'''-flag"
312
313 #: c-format.c:440
314 #, fuzzy
315 msgid "the '^' strftime flag"
316 msgstr "'^'-strftime-flaget"
317
318 #: c-format.c:441
319 #, fuzzy
320 msgid "the '#' strftime flag"
321 msgstr "'#'-strftime-flaget"
322
323 #: c-format.c:442
324 msgid "field width in strftime format"
325 msgstr "feltbredde i strftime-formatering"
326
327 #: c-format.c:443
328 #, fuzzy
329 msgid "'E' modifier"
330 msgstr "'E'-modifikation"
331
332 #: c-format.c:443
333 #, fuzzy
334 msgid "the 'E' strftime modifier"
335 msgstr "'E'-strftime-modifikationen"
336
337 #: c-format.c:444
338 #, fuzzy
339 msgid "'O' modifier"
340 msgstr "'O'-modifikation"
341
342 #: c-format.c:444
343 #, fuzzy
344 msgid "the 'O' strftime modifier"
345 msgstr "'O'-strftime-modifikationen"
346
347 #: c-format.c:445
348 #, fuzzy
349 msgid "the 'O' modifier"
350 msgstr "'O'-modifikation"
351
352 #: c-format.c:463
353 msgid "fill character"
354 msgstr "udfyldningstegn"
355
356 #: c-format.c:463
357 msgid "fill character in strfmon format"
358 msgstr "udfyldningstegn i strfmon-formatering"
359
360 #: c-format.c:464
361 #, fuzzy
362 msgid "the '^' strfmon flag"
363 msgstr "'^'-strfmon-flaget"
364
365 #: c-format.c:465
366 #, fuzzy
367 msgid "the '+' strfmon flag"
368 msgstr "'+'-strfmon-flaget"
369
370 #: c-format.c:466
371 #, fuzzy
372 msgid "'(' flag"
373 msgstr "'''-flag"
374
375 #: c-format.c:466
376 #, fuzzy
377 msgid "the '(' strfmon flag"
378 msgstr "'('-strfmon-flaget"
379
380 #: c-format.c:467
381 #, fuzzy
382 msgid "'!' flag"
383 msgstr "'''-flag"
384
385 #: c-format.c:467
386 #, fuzzy
387 msgid "the '!' strfmon flag"
388 msgstr "'!'-strfmon-flaget"
389
390 #: c-format.c:468
391 #, fuzzy
392 msgid "the '-' strfmon flag"
393 msgstr "'-'-strfmon-flaget"
394
395 #: c-format.c:469
396 msgid "field width in strfmon format"
397 msgstr "feltbredde i strfmon-formatering"
398
399 #: c-format.c:470
400 msgid "left precision"
401 msgstr "venstrepræcision"
402
403 #: c-format.c:470
404 msgid "left precision in strfmon format"
405 msgstr "venstrepræcision i strfmon-formatering"
406
407 #: c-format.c:471
408 msgid "right precision"
409 msgstr "højrepræcision"
410
411 #: c-format.c:471
412 msgid "right precision in strfmon format"
413 msgstr "højrepræcision i strfmon-formatering"
414
415 #: c-format.c:472
416 msgid "length modifier in strfmon format"
417 msgstr "længdemodifikation i strfmon-formatering"
418
419 #: c-format.c:1633
420 msgid "field precision"
421 msgstr "feltpræcision"
422
423 #: c-incpath.c:70
424 #, c-format
425 msgid "ignoring duplicate directory \"%s\"\n"
426 msgstr "ignorerer mere end én angivelse af kataloget \"%s\"\n"
427
428 #: c-incpath.c:73
429 #, c-format
430 msgid "  as it is a non-system directory that duplicates a system directory\n"
431 msgstr "  da det er et ikke-systemkatalog som dublerer et systemkatalog\n"
432
433 #: c-incpath.c:77
434 #, c-format
435 msgid "ignoring nonexistent directory \"%s\"\n"
436 msgstr "ignorerer det ikke-eksisterende katalog \"%s\"\n"
437
438 #: c-incpath.c:286
439 #, c-format
440 msgid "#include \"...\" search starts here:\n"
441 msgstr "#include \"...\"-søgning begynder her:\n"
442
443 #: c-incpath.c:290
444 #, c-format
445 msgid "#include <...> search starts here:\n"
446 msgstr "#include <...>-søgning begynder her:\n"
447
448 #: c-incpath.c:295
449 #, c-format
450 msgid "End of search list.\n"
451 msgstr "Slut på søgningslisten.\n"
452
453 #: c-opts.c:1296
454 msgid "<built-in>"
455 msgstr "<indbygget>"
456
457 #: c-opts.c:1311
458 msgid "<command line>"
459 msgstr "<kommandolinje>"
460
461 #. Depending on the version of Bison used to compile this grammar,
462 #. it may issue generic diagnostics spelled "syntax error" or
463 #. "parse error".  To prevent this from changing the translation
464 #. template randomly, we list all the variants of this particular
465 #. diagnostic here.  Translators: there is no fine distinction
466 #. between diagnostics with "syntax error" in them, and diagnostics
467 #. with "parse error" in them.  It's okay to give them both the same
468 #. translation.
469 #: c-parse.y:54 c-parse.c:5359 c-parse.y:2955 gengtype-yacc.c:1580
470 #: java/parse-scan.c:3081 java/parse-scan.y:1370 java/parse.c:6185
471 #: java/parse.y:16419 objc/objc-parse.y:53 objc/objc-parse.c:6438
472 #: objc/objc-parse.y:3545
473 msgid "syntax error"
474 msgstr "syntaksfejl"
475
476 #: c-parse.c:2161 c-parse.y:2959 gengtype-yacc.c:564 java/parse-scan.c:1938
477 #: java/parse-scan.y:1374 java/parse.c:2938 java/parse.y:16423
478 #: objc/objc-parse.c:2682 objc/objc-parse.y:3549
479 msgid "syntax error: cannot back up"
480 msgstr "syntaksfejl: kan ikke gå tilbage"
481
482 #: c-parse.c:5355 c-parse.y:2957 gengtype-yacc.c:1576 java/parse-scan.c:3077
483 #: java/parse-scan.y:1372 java/parse.c:6181 java/parse.y:16421
484 #: objc/objc-parse.c:6434 objc/objc-parse.y:3547
485 #, fuzzy
486 msgid "syntax error; also virtual memory exhausted"
487 msgstr "tolkningsfejl; desuden løbet tør for virtuel hukommelse"
488
489 #: c-parse.c:5477 gengtype-yacc.c:1698 java/parse-scan.c:3199
490 #: java/parse.c:6303 objc/objc-parse.c:6556
491 msgid "parser stack overflow"
492 msgstr "overløb i tolkerens stak"
493
494 #: c-parse.y:2956 java/parse-scan.y:1371 java/parse.y:16420
495 #: objc/objc-parse.y:3546
496 msgid "parse error"
497 msgstr "tolkningsfejl"
498
499 #: c-parse.y:2958 java/parse-scan.y:1373 java/parse.y:16422
500 #: objc/objc-parse.y:3548
501 #, fuzzy
502 msgid "parse error; also virtual memory exhausted"
503 msgstr "tolkningsfejl; desuden løbet tør for virtuel hukommelse"
504
505 #: c-parse.y:2960 java/parse-scan.y:1375 java/parse.y:16424
506 #: objc/objc-parse.y:3550
507 #, fuzzy
508 msgid "parse error: cannot back up"
509 msgstr "syntaksfejl: kan ikke gå tilbage"
510
511 #: c-typeck.c:2077 c-typeck.c:4346 c-typeck.c:4348 c-typeck.c:4356
512 #: c-typeck.c:4381 c-typeck.c:5771
513 msgid "initializer element is not constant"
514 msgstr "startværdielement er ikke en konstant"
515
516 #: c-typeck.c:4152
517 #, fuzzy
518 msgid "array initialized from parenthesized string constant"
519 msgstr "char-tabel får tildelt startværdi fra en bred streng"
520
521 #: c-typeck.c:4216 cp/typeck2.c:703
522 #, gcc-internal-format
523 msgid "char-array initialized from wide string"
524 msgstr "char-tabel får tildelt startværdi fra en bred streng"
525
526 #: c-typeck.c:4221
527 #, fuzzy
528 msgid "wchar_t-array initialized from non-wide string"
529 msgstr "char-tabel får tildelt startværdi fra en bred streng"
530
531 #: c-typeck.c:4239 cp/typeck2.c:725
532 #, gcc-internal-format
533 msgid "initializer-string for array of chars is too long"
534 msgstr "startværdistrengen til char-tabellen er for lang"
535
536 #: c-typeck.c:4245
537 #, fuzzy
538 msgid "array of inappropriate type initialized from string constant"
539 msgstr "char-tabel får tildelt startværdi fra en bred streng"
540
541 #. ??? This should not be an error when inlining calls to
542 #. unprototyped functions.
543 #: c-typeck.c:4306 c-typeck.c:3804 cp/typeck.c:1393
544 #, gcc-internal-format
545 msgid "invalid use of non-lvalue array"
546 msgstr "ugyldig brug af en tabel der ikke kan optræde som en venstreværdi"
547
548 #: c-typeck.c:4329
549 msgid "array initialized from non-constant array expression"
550 msgstr "tabel får tildelt en startværdi fra et tabeludtryk der ikke er konstant"
551
552 #: c-typeck.c:4388 c-typeck.c:5775
553 #, gcc-internal-format
554 msgid "initializer element is not computable at load time"
555 msgstr "startværdielement kan ikke beregnes ved indlæsningstidspunktet"
556
557 #. Although C99 is unclear about whether incomplete arrays
558 #. of VLAs themselves count as VLAs, it does not make
559 #. sense to permit them to be initialized given that
560 #. ordinary VLAs may not be initialized.
561 #: c-typeck.c:4399 c-decl.c:3138 c-decl.c:3153
562 #, gcc-internal-format
563 msgid "variable-sized object may not be initialized"
564 msgstr "et objekt af variabel størrelse må ikke tildeles en startværdi"
565
566 #: c-typeck.c:4403 cp/typeck2.c:804
567 #, gcc-internal-format
568 msgid "invalid initializer"
569 msgstr "ugyldig startværdi"
570
571 #: c-typeck.c:4877
572 msgid "extra brace group at end of initializer"
573 msgstr "overskydende krøllede paranteser ved slutningen af startværdien"
574
575 #: c-typeck.c:4897 cp/decl.c:4368
576 #, gcc-internal-format
577 msgid "missing braces around initializer"
578 msgstr "krøllede paranteser mangler omkring startværdien"
579
580 #: c-typeck.c:4958
581 msgid "braces around scalar initializer"
582 msgstr "krøllede paranteser omkring skalarstartværdi"
583
584 # RETMIG: eller er det fleksibel tabel-medlem
585 #: c-typeck.c:5015
586 msgid "initialization of flexible array member in a nested context"
587 msgstr "klargøring af fleksibelt tabelmedlem i en indlejret kontekst"
588
589 #: c-typeck.c:5017
590 msgid "initialization of a flexible array member"
591 msgstr "klargøring af fleksibelt tabelmedlem"
592
593 #: c-typeck.c:5044
594 msgid "missing initializer"
595 msgstr "manglende startværdi"
596
597 #: c-typeck.c:5066
598 msgid "empty scalar initializer"
599 msgstr "tom skalarstartværdi"
600
601 #: c-typeck.c:5071
602 msgid "extra elements in scalar initializer"
603 msgstr "overskydende elementer i skalarstarværdi"
604
605 #: c-typeck.c:5175 c-typeck.c:5250
606 msgid "array index in non-array initializer"
607 msgstr "tabelindeks i en startværdi der ikke er en tabel"
608
609 # RETMIG: record?
610 #: c-typeck.c:5180 c-typeck.c:5303
611 msgid "field name not in record or union initializer"
612 msgstr "feltnavn ikke i struktur- eller union-startværdi"
613
614 #: c-typeck.c:5226
615 #, fuzzy
616 msgid "array index in initializer not of integer type"
617 msgstr "tabelindeks i startværdi overskrider tabelgrænser"
618
619 #: c-typeck.c:5246 c-typeck.c:5248
620 msgid "nonconstant array index in initializer"
621 msgstr "tabelindekset i startværdien er ikke en konstant"
622
623 #: c-typeck.c:5252 c-typeck.c:5255
624 msgid "array index in initializer exceeds array bounds"
625 msgstr "tabelindeks i startværdi overskrider tabelgrænser"
626
627 #: c-typeck.c:5266
628 msgid "empty index range in initializer"
629 msgstr "tomt indeksinterval i startværdi"
630
631 #: c-typeck.c:5275
632 msgid "array index range in initializer exceeds array bounds"
633 msgstr "tabelindeksinterval i startværdi overskrider tabelgrænser"
634
635 #: c-typeck.c:5351 c-typeck.c:5372 c-typeck.c:5838
636 msgid "initialized field with side-effects overwritten"
637 msgstr "klargjort felt med bivirkninger overskrevet"
638
639 #: c-typeck.c:6047
640 msgid "excess elements in char array initializer"
641 msgstr "for mange elementer i char-tabelstartværdien"
642
643 #: c-typeck.c:6054 c-typeck.c:6100
644 msgid "excess elements in struct initializer"
645 msgstr "for mange elementer i struct-startværdi"
646
647 #: c-typeck.c:6115
648 msgid "non-static initialization of a flexible array member"
649 msgstr "ikke-statisk klargøring af fleksibelt tabelmedlem"
650
651 #: c-typeck.c:6183
652 msgid "excess elements in union initializer"
653 msgstr "for mange elementer i union-startværdi"
654
655 #: c-typeck.c:6269
656 msgid "excess elements in array initializer"
657 msgstr "for mange elementer i tabelstartværdi"
658
659 #: c-typeck.c:6299
660 msgid "excess elements in vector initializer"
661 msgstr "for mange elementer i vektorstartværdi"
662
663 #: c-typeck.c:6323
664 msgid "excess elements in scalar initializer"
665 msgstr "for mange elementer i skalarstartværdi"
666
667 #: cfgrtl.c:2140
668 msgid "flow control insn inside a basic block"
669 msgstr "strømkontrolinstruktion inden i en basisblok"
670
671 #: cfgrtl.c:2212
672 msgid "wrong insn in the fallthru edge"
673 msgstr "forkert instruktion i fald-gennem-kant"
674
675 #: cfgrtl.c:2254
676 msgid "insn outside basic block"
677 msgstr "instruktion uden for basisblok"
678
679 #: cfgrtl.c:2261
680 msgid "return not followed by barrier"
681 msgstr "returnering følges ikke af barriere"
682
683 #: cgraph.c:282
684 #, fuzzy
685 msgid "function body not available"
686 msgstr "funktion kan ikke indbygges"
687
688 #: cgraph.c:284 cgraphunit.c:662
689 #, fuzzy
690 msgid "redefined extern inline functions are not considered for inlining"
691 msgstr "Advar når en inline funktion ikke kan indbygges"
692
693 #: cgraph.c:287 cgraphunit.c:667
694 #, fuzzy
695 msgid "function not considered for inlining"
696 msgstr "funktion kan ikke indbygges"
697
698 #: cgraph.c:289 cgraphunit.c:665
699 #, fuzzy
700 msgid "function not inlinable"
701 msgstr "funktion kan ikke indbygges"
702
703 #: cgraphunit.c:1201
704 msgid "--param large-function-growth limit reached"
705 msgstr ""
706
707 #: cgraphunit.c:1238
708 msgid "recursive inlining"
709 msgstr ""
710
711 #: cgraphunit.c:1403 cgraphunit.c:1655
712 msgid "--param max-inline-insns-single limit reached"
713 msgstr ""
714
715 #: cgraphunit.c:1427
716 msgid "--param max-inline-insns-single limit reached after inlining into the callee"
717 msgstr ""
718
719 #: cgraphunit.c:1477
720 msgid "--param inline-unit-growth limit reached"
721 msgstr ""
722
723 #: collect2.c:402 gcc.c:6736
724 #, fuzzy, c-format
725 msgid "internal gcc abort in %s, at %s:%d"
726 msgstr "afbrudt i %s ved %s:%d"
727
728 #: collect2.c:898
729 #, c-format
730 msgid "no arguments"
731 msgstr "ingen parametre"
732
733 #: collect2.c:1271 collect2.c:1419 collect2.c:1454
734 #, c-format
735 msgid "fopen %s"
736 msgstr "fopen %s"
737
738 #: collect2.c:1274 collect2.c:1424 collect2.c:1457
739 #, c-format
740 msgid "fclose %s"
741 msgstr "fclose %s"
742
743 #: collect2.c:1283
744 #, c-format
745 msgid "collect2 version %s"
746 msgstr "collect2 version %s"
747
748 #: collect2.c:1373
749 #, c-format
750 msgid "%d constructor(s) found\n"
751 msgstr "%d konstruktionsfunktion(er) fundet\n"
752
753 #: collect2.c:1374
754 #, c-format
755 msgid "%d destructor(s)  found\n"
756 msgstr "%d destruktionsfunktion(er) fundet\n"
757
758 #: collect2.c:1375
759 #, c-format
760 msgid "%d frame table(s) found\n"
761 msgstr "%d rammetabel(ler) fundet\n"
762
763 #: collect2.c:1560
764 #, c-format
765 msgid "[cannot find %s]"
766 msgstr "[kan ikke finde %s]"
767
768 #: collect2.c:1575
769 #, fuzzy, c-format
770 msgid "cannot find '%s'"
771 msgstr "kan ikke finde '%s'"
772
773 #: collect2.c:1586 collect2.c:1589
774 #, c-format
775 msgid "redirecting stdout: %s"
776 msgstr "omdirigerer standard-ud: %s"
777
778 #: collect2.c:1628
779 #, c-format
780 msgid "[Leaving %s]\n"
781 msgstr "[Efterlader %s]\n"
782
783 #: collect2.c:1848
784 #, c-format
785 msgid ""
786 "\n"
787 "write_c_file - output name is %s, prefix is %s\n"
788 msgstr ""
789 "\n"
790 "write_c_file - uddatanavnet er %s, præfikset er %s\n"
791
792 #: collect2.c:2052
793 #, fuzzy, c-format
794 msgid "cannot find 'nm'"
795 msgstr "kan ikke finde 'nm'"
796
797 #: collect2.c:2062 collect2.c:2228
798 #, c-format
799 msgid "pipe"
800 msgstr "pipe"
801
802 #: collect2.c:2066 collect2.c:2232
803 #, c-format
804 msgid "fdopen"
805 msgstr "fdopen"
806
807 #: collect2.c:2092 collect2.c:2258
808 #, c-format
809 msgid "dup2 %d 1"
810 msgstr "dup2 %d 1"
811
812 #: collect2.c:2095 collect2.c:2098 collect2.c:2111 collect2.c:2261
813 #: collect2.c:2264 collect2.c:2277
814 #, c-format
815 msgid "close %d"
816 msgstr "close %d"
817
818 #: collect2.c:2101 collect2.c:2267
819 #, c-format
820 msgid "execv %s"
821 msgstr "fejl under kørsel (vha. execv) af %s"
822
823 #: collect2.c:2155
824 #, c-format
825 msgid "init function found in object %s"
826 msgstr "klargøringsfunktion fundet i objekt %s"
827
828 #: collect2.c:2163
829 #, c-format
830 msgid "fini function found in object %s"
831 msgstr "afslutningsfunktion fundet i objekt %s"
832
833 #: collect2.c:2186 collect2.c:2316
834 #, c-format
835 msgid "fclose"
836 msgstr "fclose"
837
838 #: collect2.c:2280
839 #, c-format
840 msgid ""
841 "\n"
842 "ldd output with constructors/destructors.\n"
843 msgstr ""
844 "\n"
845 "ldd-uddata med konstruktions-/destruktionsfunktioner.\n"
846
847 #: collect2.c:2295
848 #, c-format
849 msgid "dynamic dependency %s not found"
850 msgstr "dynamisk afhængighed %s ikke fundet"
851
852 #: collect2.c:2307
853 #, c-format
854 msgid "unable to open dynamic dependency '%s'"
855 msgstr "kan ikke åbne den dynamiske afhængighed '%s'"
856
857 #: collect2.c:2466
858 #, c-format
859 msgid "%s: not a COFF file"
860 msgstr "%s: ikke en COFF-fil"
861
862 #: collect2.c:2586
863 #, c-format
864 msgid "%s: cannot open as COFF file"
865 msgstr "%s: kan ikke åbnes som en COFF-fil"
866
867 #: collect2.c:2644
868 #, c-format
869 msgid "library lib%s not found"
870 msgstr "biblioteket lib%s ikke fundet"
871
872 #: combine.c:12516
873 #, c-format
874 msgid ""
875 ";; Combiner statistics: %d attempts, %d substitutions (%d requiring new space),\n"
876 ";; %d successes.\n"
877 "\n"
878 msgstr ""
879 ";; kombineringsstatistik: %d forsøg, %d udskiftninger (%d kræver ny plads),\n"
880 ";; %d vellykkede.\n"
881 "\n"
882
883 #: combine.c:12525
884 #, c-format
885 msgid ""
886 "\n"
887 ";; Combiner totals: %d attempts, %d substitutions (%d requiring new space),\n"
888 ";; %d successes.\n"
889 msgstr ""
890 "\n"
891 ";; kombineringstotal: %d forsøg, %d udskiftninger (%d kræver ny plads),\n"
892 ";; %d succeser.\n"
893
894 #: cppspec.c:106
895 #, c-format
896 msgid "\"%s\" is not a valid option to the preprocessor"
897 msgstr "\"%s\" er ikke et gyldigt tilvalg til præprocessoren"
898
899 #: cppspec.c:128
900 #, c-format
901 msgid "too many input files"
902 msgstr "for mange inddatafiler"
903
904 #: cse.c:6812
905 #, c-format
906 msgid ";; Processing block from %d to %d, %d sets.\n"
907 msgstr ";; Behandler blok fra %d til %d, %d mængder.\n"
908
909 #: diagnostic.c:168
910 #, c-format
911 msgid "%s:%d: confused by earlier errors, bailing out\n"
912 msgstr "%s:%d: forvirret af tidligere fejl, opgiver ævred\n"
913
914 #: diagnostic.c:228
915 #, fuzzy, c-format
916 msgid "compilation terminated due to -Wfatal-errors.\n"
917 msgstr "oversættelse afsluttede.\n"
918
919 #: diagnostic.c:237
920 #, c-format
921 msgid ""
922 "Please submit a full bug report,\n"
923 "with preprocessed source if appropriate.\n"
924 "See %s for instructions.\n"
925 msgstr ""
926 "Indsend venligst en komplet fejlrapport med\n"
927 "præprocesseret kildekode om nødvendigt.\n"
928 "Se %s for instruktioner.\n"
929
930 #: diagnostic.c:246
931 #, c-format
932 msgid "compilation terminated.\n"
933 msgstr "oversættelse afsluttede.\n"
934
935 #: diagnostic.c:537
936 #, c-format
937 msgid "Internal compiler error: Error reporting routines re-entered.\n"
938 msgstr "Intern oversætterfejl: fejlrapporteringsrutiner blev kaldt igen.\n"
939
940 #: final.c:1062
941 msgid "negative insn length"
942 msgstr "negativ instruktionslængde"
943
944 #: final.c:2508
945 msgid "could not split insn"
946 msgstr "kunne ikke dele instruktion"
947
948 #: final.c:2857
949 #, fuzzy
950 msgid "invalid 'asm': "
951 msgstr "ugyldig 'asm': "
952
953 #: final.c:3040
954 #, c-format
955 msgid "nested assembly dialect alternatives"
956 msgstr "indlejrede alternativer for maskinkodedialekter"
957
958 #: final.c:3057 final.c:3069
959 #, c-format
960 msgid "unterminated assembly dialect alternative"
961 msgstr "uafsluttet alternativ for maskinkodedialekt"
962
963 #: final.c:3116
964 #, c-format
965 msgid "operand number missing after %%-letter"
966 msgstr "operandtal mangler efter %%-letter"
967
968 #: final.c:3119 final.c:3160
969 #, c-format
970 msgid "operand number out of range"
971 msgstr "operandtal er uden for det gyldige interval"
972
973 #: final.c:3179
974 #, c-format
975 msgid "invalid %%-code"
976 msgstr "ugyldig %%-kode"
977
978 #: final.c:3209
979 #, fuzzy, c-format
980 msgid "'%%l' operand isn't a label"
981 msgstr "'%%l'-operand er ikke en etiket"
982
983 #. We can't handle floating point constants;
984 #. PRINT_OPERAND must handle them.
985 #. We can't handle floating point constants; PRINT_OPERAND must
986 #. handle them.
987 #. We can't handle floating point constants;
988 #. PRINT_OPERAND must handle them.
989 #: final.c:3311 vmsdbgout.c:488 config/i386/i386.c:5960
990 #: config/pdp11/pdp11.c:1690
991 #, c-format
992 msgid "floating constant misused"
993 msgstr "kommatalskonstant misbrugt"
994
995 #: final.c:3367 vmsdbgout.c:545 config/i386/i386.c:6038
996 #: config/pdp11/pdp11.c:1737
997 #, c-format
998 msgid "invalid expression as operand"
999 msgstr "ugyldigt udtryk som operand"
1000
1001 #: flow.c:1689
1002 msgid "Attempt to delete prologue/epilogue insn:"
1003 msgstr "forsøg på at slette indledende/afsluttende instruktion:"
1004
1005 #: gcc.c:1632
1006 #, c-format
1007 msgid "Using built-in specs.\n"
1008 msgstr "Benytter indbyggede specifikationer.\n"
1009
1010 #: gcc.c:1815
1011 #, c-format
1012 msgid ""
1013 "Setting spec %s to '%s'\n"
1014 "\n"
1015 msgstr ""
1016 "Sætter specifikation %s til '%s'\n"
1017 "\n"
1018
1019 #: gcc.c:1924
1020 #, c-format
1021 msgid "Reading specs from %s\n"
1022 msgstr "Læser specifikationer fra %s\n"
1023
1024 #: gcc.c:2020 gcc.c:2039
1025 #, c-format
1026 msgid "specs %%include syntax malformed after %ld characters"
1027 msgstr "%%include-syntaks i specifikationer misdannet efter %ld tegn"
1028
1029 #: gcc.c:2047
1030 #, c-format
1031 msgid "could not find specs file %s\n"
1032 msgstr "kunne ikke finde specifikationsfilen %s\n"
1033
1034 #: gcc.c:2064 gcc.c:2072 gcc.c:2081 gcc.c:2090
1035 #, c-format
1036 msgid "specs %%rename syntax malformed after %ld characters"
1037 msgstr "%%rename-syntaks i specifikationer misdannet efter %ld tegn"
1038
1039 #: gcc.c:2099
1040 #, c-format
1041 msgid "specs %s spec was not found to be renamed"
1042 msgstr "%s-specifikation i specifikationer kunne ikke findes til omdøbelse"
1043
1044 #: gcc.c:2106
1045 #, c-format
1046 msgid "%s: attempt to rename spec '%s' to already defined spec '%s'"
1047 msgstr "%s: forsøg på at omdøbe specifikation '%s' til allerede defineret specifikation '%s'"
1048
1049 #: gcc.c:2111
1050 #, c-format
1051 msgid "rename spec %s to %s\n"
1052 msgstr "omdøb specifikation %s til %s\n"
1053
1054 #: gcc.c:2113
1055 #, c-format
1056 msgid ""
1057 "spec is '%s'\n"
1058 "\n"
1059 msgstr ""
1060 "specifikation er '%s'\n"
1061 "\n"
1062
1063 #: gcc.c:2126
1064 #, c-format
1065 msgid "specs unknown %% command after %ld characters"
1066 msgstr "ukendt %%-kommando i specifikationer efter %ld tegn"
1067
1068 #: gcc.c:2137 gcc.c:2150
1069 #, c-format
1070 msgid "specs file malformed after %ld characters"
1071 msgstr "specifikationsfil misdannet efter %ld tegn"
1072
1073 #: gcc.c:2203
1074 #, c-format
1075 msgid "spec file has no spec for linking"
1076 msgstr "specifikationsfil har ingen specifikation til sammenkædning"
1077
1078 #: gcc.c:2625
1079 #, fuzzy, c-format
1080 msgid "system path '%s' is not absolute"
1081 msgstr "reservering '%s' bliver ikke benyttet"
1082
1083 #: gcc.c:2688
1084 #, c-format
1085 msgid "-pipe not supported"
1086 msgstr "-pipe understøttes ikke"
1087
1088 #: gcc.c:2750
1089 #, c-format
1090 msgid ""
1091 "\n"
1092 "Go ahead? (y or n) "
1093 msgstr ""
1094 "\n"
1095 "Fortsæt, ja (y) eller nej (n)?"
1096
1097 #: gcc.c:2875
1098 #, c-format
1099 msgid ""
1100 "Internal error: %s (program %s)\n"
1101 "Please submit a full bug report.\n"
1102 "See %s for instructions."
1103 msgstr ""
1104 "Intern fejl: %s (programmet %s)\n"
1105 "Indsend venligst en komplet fejlrapport.\n"
1106 "Se %s for instruktioner."
1107
1108 #: gcc.c:2893
1109 #, c-format
1110 msgid "# %s %.2f %.2f\n"
1111 msgstr "# %s %.2f %.2f\n"
1112
1113 #: gcc.c:3023
1114 #, c-format
1115 msgid "Usage: %s [options] file...\n"
1116 msgstr "Brug: %s [tilvalg] fil...\n"
1117
1118 #: gcc.c:3024
1119 msgid "Options:\n"
1120 msgstr "Tilvalg:\n"
1121
1122 #: gcc.c:3026
1123 msgid "  -pass-exit-codes         Exit with highest error code from a phase\n"
1124 msgstr "  -pass-exit-codes         Afslut med den højeste fejlkode fra en fase\n"
1125
1126 #: gcc.c:3027
1127 msgid "  --help                   Display this information\n"
1128 msgstr "  --help                   Vis disse oplysninger\n"
1129
1130 #: gcc.c:3028
1131 msgid "  --target-help            Display target specific command line options\n"
1132 msgstr "  --target-help            Vis målspecifikke kommandolinjetilvalg\n"
1133
1134 #: gcc.c:3030
1135 msgid "  (Use '-v --help' to display command line options of sub-processes)\n"
1136 msgstr "  (benyt '-v --help' for at vise kommandolinjetilvalg for underprocesser)\n"
1137
1138 #: gcc.c:3031
1139 msgid "  -dumpspecs               Display all of the built in spec strings\n"
1140 msgstr "  -dumpspecs               Vis alle de indbyggede specifikationsstrenge\n"
1141
1142 #: gcc.c:3032
1143 msgid "  -dumpversion             Display the version of the compiler\n"
1144 msgstr "  -dumpversion             Vis versionsnummeret af oversætteren\n"
1145
1146 #: gcc.c:3033
1147 msgid "  -dumpmachine             Display the compiler's target processor\n"
1148 msgstr "  -dumpmachine             Vis oversætterens målprocessor\n"
1149
1150 #: gcc.c:3034
1151 msgid "  -print-search-dirs       Display the directories in the compiler's search path\n"
1152 msgstr "  -print-search-dirs       Vis katalogerne i oversætterens søgesti\n"
1153
1154 #: gcc.c:3035
1155 msgid "  -print-libgcc-file-name  Display the name of the compiler's companion library\n"
1156 msgstr "  -print-libgcc-file-name  Vis navnet på oversætterens tilhørende bibliotek\n"
1157
1158 #: gcc.c:3036
1159 msgid "  -print-file-name=<lib>   Display the full path to library <lib>\n"
1160 msgstr "  -print-file-name=<bibl>  Vis den komplette sti til biblioteket <bibl>\n"
1161
1162 #: gcc.c:3037
1163 msgid "  -print-prog-name=<prog>  Display the full path to compiler component <prog>\n"
1164 msgstr "  -print-prog-name=<prog>  Vis den komplette sti til oversætterkomponenten <prog>\n"
1165
1166 #: gcc.c:3038
1167 msgid "  -print-multi-directory   Display the root directory for versions of libgcc\n"
1168 msgstr "  -print-multi-directory   Vis rodkataloget for versioner af libgcc\n"
1169
1170 #: gcc.c:3039
1171 msgid ""
1172 "  -print-multi-lib         Display the mapping between command line options and\n"
1173 "                           multiple library search directories\n"
1174 msgstr ""
1175 "  -print-multi-lib         Vis afbildningen mellem kommandolinjetilvalg og\n"
1176 "                           flere bibliotekssøgekataloger\n"
1177
1178 #: gcc.c:3042
1179 msgid "  -print-multi-os-directory Display the relative path to OS libraries\n"
1180 msgstr "  -print-multi-os-directory Vis den relative sti for OS-biblioteker\n"
1181
1182 #: gcc.c:3043
1183 msgid "  -Wa,<options>            Pass comma-separated <options> on to the assembler\n"
1184 msgstr "  -Wa,<tilvalg>            Videregiv komma-adskilte <tilvalg> til maskinkodeoversætteren\n"
1185
1186 #: gcc.c:3044
1187 msgid "  -Wp,<options>            Pass comma-separated <options> on to the preprocessor\n"
1188 msgstr "  -Wp,<tilvalg>            Videregiv komma-adskilte <tilvalg> til præprocessoren\n"
1189
1190 #: gcc.c:3045
1191 msgid "  -Wl,<options>            Pass comma-separated <options> on to the linker\n"
1192 msgstr "  -Wl,<tilvalg>            Videregiv komma-adskilte <tilvalg> til sammenkæderen\n"
1193
1194 #: gcc.c:3046
1195 #, fuzzy
1196 msgid "  -Xassembler <arg>        Pass <arg> on to the assembler\n"
1197 msgstr "  -Xlinker <para>          Videregiv <para> til sammenkæderen\n"
1198
1199 #: gcc.c:3047
1200 #, fuzzy
1201 msgid "  -Xpreprocessor <arg>     Pass <arg> on to the preprocessor\n"
1202 msgstr "  -Xlinker <para>          Videregiv <para> til sammenkæderen\n"
1203
1204 #: gcc.c:3048
1205 msgid "  -Xlinker <arg>           Pass <arg> on to the linker\n"
1206 msgstr "  -Xlinker <para>          Videregiv <para> til sammenkæderen\n"
1207
1208 #: gcc.c:3049
1209 #, fuzzy
1210 msgid "  -combine                 Pass multiple source files to compiler at once\n"
1211 msgstr "  -o <fil>                 Anbring uddataene i <fil>\n"
1212
1213 #: gcc.c:3050
1214 msgid "  -save-temps              Do not delete intermediate files\n"
1215 msgstr "  -save-temps              Slet ikke midlertidige filer\n"
1216
1217 #: gcc.c:3051
1218 msgid "  -pipe                    Use pipes rather than intermediate files\n"
1219 msgstr "  -pipe                    Brug datakanaler i stedet for midlertidige filer\n"
1220
1221 #: gcc.c:3052
1222 msgid "  -time                    Time the execution of each subprocess\n"
1223 msgstr "  -time                    Tag tid på udførslen af hver underproces\n"
1224
1225 #: gcc.c:3053
1226 msgid "  -specs=<file>            Override built-in specs with the contents of <file>\n"
1227 msgstr "  -specs=<fil>             Overskriv indbyggede specifikationer med indholdet af <fil>\n"
1228
1229 #: gcc.c:3054
1230 msgid "  -std=<standard>          Assume that the input sources are for <standard>\n"
1231 msgstr "  -std=<standard>          Antag at inddatakildekoden er skrevet til <standard>\n"
1232
1233 #: gcc.c:3055
1234 msgid "  -B <directory>           Add <directory> to the compiler's search paths\n"
1235 msgstr "  -B <katalog>             Tilføj katalog til oversætterens søgestier\n"
1236
1237 #: gcc.c:3056
1238 msgid "  -b <machine>             Run gcc for target <machine>, if installed\n"
1239 msgstr "  -b <maskine>             Kør GCC til målet <maskine>, hvis installeret\n"
1240
1241 #: gcc.c:3057
1242 msgid "  -V <version>             Run gcc version number <version>, if installed\n"
1243 msgstr "  -V <version>             Kør GCC med versionsnummeret <version>, hvis installeret\n"
1244
1245 #: gcc.c:3058
1246 msgid "  -v                       Display the programs invoked by the compiler\n"
1247 msgstr "  -v                       Vis de programmer der startes af oversætteren\n"
1248
1249 #: gcc.c:3059
1250 msgid "  -###                     Like -v but options quoted and commands not executed\n"
1251 msgstr ""
1252 "  -###                     Som '-v', men tilvalg anbringes i anførselstegn\n"
1253 "                           og kommandoerne udføres ikke\n"
1254
1255 #: gcc.c:3060
1256 msgid "  -E                       Preprocess only; do not compile, assemble or link\n"
1257 msgstr "  -E                       Forbehandl kun; oversæt og sammenkæd ikke\n"
1258
1259 #: gcc.c:3061
1260 msgid "  -S                       Compile only; do not assemble or link\n"
1261 msgstr "  -S                       Oversæt kun; maskinekodeoversæt og sammenkæd ikke\n"
1262
1263 #: gcc.c:3062
1264 msgid "  -c                       Compile and assemble, but do not link\n"
1265 msgstr "  -c                       Oversæt, også til maskinkode, men sammenkæd ikke\n"
1266
1267 #: gcc.c:3063
1268 msgid "  -o <file>                Place the output into <file>\n"
1269 msgstr "  -o <fil>                 Anbring uddataene i <fil>\n"
1270
1271 #: gcc.c:3064
1272 msgid ""
1273 "  -x <language>            Specify the language of the following input files\n"
1274 "                           Permissible languages include: c c++ assembler none\n"
1275 "                           'none' means revert to the default behavior of\n"
1276 "                           guessing the language based on the file's extension\n"
1277 msgstr ""
1278 "  -x <sprog>               Angiv sproget for de følgende inddatafiler.\n"
1279 "                           Tilladte sprog inkluderer: c c++ assembler none\n"
1280 "                           'none' betyder at standardopførslen med at gætte\n"
1281 "                           sproget på filendelsen udføres\n"
1282
1283 #: gcc.c:3071
1284 #, c-format
1285 msgid ""
1286 "\n"
1287 "Options starting with -g, -f, -m, -O, -W, or --param are automatically\n"
1288 " passed on to the various sub-processes invoked by %s.  In order to pass\n"
1289 " other options on to these processes the -W<letter> options must be used.\n"
1290 msgstr ""
1291 "\n"
1292 "Tilvalg der begynder med -g, -f, -m, -O, -W eller --param bliver automatisk\n"
1293 " givet videre til de forskellige underprocesser som %s starter. For at\n"
1294 " videregive andre indstillinger til disse processer kan tilvalg på formen\n"
1295 " '-W<bogstav>' bruges.\n"
1296
1297 #: gcc.c:3191
1298 #, fuzzy, c-format
1299 msgid "'-%c' option must have argument"
1300 msgstr "tilvalget '-%c' skal have en parameter"
1301
1302 #: gcc.c:3213
1303 #, fuzzy, c-format
1304 msgid "couldn't run '%s': %s"
1305 msgstr "kunne ikke køre '%s': %s"
1306
1307 #. translate_options () has turned --version into -fversion.
1308 #: gcc.c:3398
1309 #, c-format
1310 msgid "%s (GCC) %s\n"
1311 msgstr "%s (GCC) %s\n"
1312
1313 #: gcc.c:3400 gcov.c:415 java/gjavah.c:2400 java/jcf-dump.c:916
1314 #: java/jv-scan.c:128
1315 msgid "(C)"
1316 msgstr ""
1317
1318 #: gcc.c:3401 java/gjavah.c:2401 java/jcf-dump.c:917 java/jv-scan.c:129
1319 #, c-format
1320 msgid ""
1321 "This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO\n"
1322 "warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
1323 "\n"
1324 msgstr ""
1325 "Dette er et frit program; se kildekoden for kopieringsbetingelser. Der er\n"
1326 "INGEN garanti; ikke engang for SALGBARHED eller BRUGBARHED TIL NOGET FORMÅL.\n"
1327
1328 #: gcc.c:3502
1329 #, fuzzy, c-format
1330 msgid "argument to '-Xlinker' is missing"
1331 msgstr "der mangler en parameter til '-Xlinker'"
1332
1333 #: gcc.c:3510
1334 #, fuzzy, c-format
1335 msgid "argument to '-Xpreprocessor' is missing"
1336 msgstr "der mangler en parameter til '-specs'"
1337
1338 #: gcc.c:3517
1339 #, fuzzy, c-format
1340 msgid "argument to '-Xassembler' is missing"
1341 msgstr "der mangler en parameter til '-Xlinker'"
1342
1343 #: gcc.c:3524
1344 #, fuzzy, c-format
1345 msgid "argument to '-l' is missing"
1346 msgstr "der mangler en parameter til '-l'"
1347
1348 #: gcc.c:3545
1349 #, fuzzy, c-format
1350 msgid "argument to '-specs' is missing"
1351 msgstr "der mangler en parameter til '-specs'"
1352
1353 #: gcc.c:3559
1354 #, fuzzy, c-format
1355 msgid "argument to '-specs=' is missing"
1356 msgstr "der mangler en parameter til '-specs='"
1357
1358 #: gcc.c:3596
1359 #, fuzzy, c-format
1360 msgid "'-%c' must come at the start of the command line"
1361 msgstr "'-%c' skal være i begyndelsen af kommandolinjen"
1362
1363 #: gcc.c:3605
1364 #, fuzzy, c-format
1365 msgid "argument to '-B' is missing"
1366 msgstr "der mangler en parameter til '-B'"
1367
1368 #: gcc.c:3994
1369 #, fuzzy, c-format
1370 msgid "argument to '-x' is missing"
1371 msgstr "der mangler en parameter til '-x'"
1372
1373 #: gcc.c:4022
1374 #, fuzzy, c-format
1375 msgid "argument to '-%s' is missing"
1376 msgstr "der mangler en parameter til '-%s'"
1377
1378 #: gcc.c:4360
1379 #, c-format
1380 msgid "switch '%s' does not start with '-'"
1381 msgstr ""
1382
1383 #: gcc.c:4587
1384 #, c-format
1385 msgid "spec '%s' invalid"
1386 msgstr ""
1387
1388 #: gcc.c:4653
1389 #, c-format
1390 msgid "%s\n"
1391 msgstr "%s\n"
1392
1393 #: gcc.c:4726
1394 #, fuzzy, c-format
1395 msgid "spec '%s' has invalid '%%0%c'"
1396 msgstr "bitfeltet '%s' er af en ufuldstændig type"
1397
1398 #: gcc.c:4923
1399 #, fuzzy, c-format
1400 msgid "spec '%s' has invalid '%%W%c"
1401 msgstr "bitfeltet '%s' er af en ufuldstændig type"
1402
1403 #: gcc.c:4954
1404 #, fuzzy, c-format
1405 msgid "spec '%s' has invalid '%%x%c'"
1406 msgstr "bitfeltet '%s' er af en ufuldstændig type"
1407
1408 #: gcc.c:5176
1409 #, c-format
1410 msgid "Processing spec %c%s%c, which is '%s'\n"
1411 msgstr "Behandler specifikation %c%s%c, som er '%s'\n"
1412
1413 #: gcc.c:5318
1414 #, fuzzy, c-format
1415 msgid "unknown spec function '%s'"
1416 msgstr "ukendt specifikationsfunktion '%s'"
1417
1418 #: gcc.c:5337
1419 #, fuzzy, c-format
1420 msgid "error in args to spec function '%s'"
1421 msgstr "fejl i parametre til specifikationsfunktion '%s'"
1422
1423 #: gcc.c:5385
1424 #, c-format
1425 msgid "malformed spec function name"
1426 msgstr "forkert udformet specifikationsfunktionsnavn"
1427
1428 #. )
1429 #: gcc.c:5388
1430 #, c-format
1431 msgid "no arguments for spec function"
1432 msgstr "ingen parametre til specifikationsfunktion"
1433
1434 #: gcc.c:5407
1435 #, c-format
1436 msgid "malformed spec function arguments"
1437 msgstr "forkert udformede specifikationsfunktionsparametre"
1438
1439 #: gcc.c:5646
1440 #, c-format
1441 msgid "braced spec '%s' is invalid at '%c'"
1442 msgstr ""
1443
1444 #: gcc.c:5734
1445 #, c-format
1446 msgid "braced spec body '%s' is invalid"
1447 msgstr ""
1448
1449 #: gcc.c:6272
1450 #, c-format
1451 msgid "install: %s%s\n"
1452 msgstr "installering: %s%s\n"
1453
1454 #: gcc.c:6273
1455 #, c-format
1456 msgid "programs: %s\n"
1457 msgstr "programmer: %s\n"
1458
1459 #: gcc.c:6274
1460 #, c-format
1461 msgid "libraries: %s\n"
1462 msgstr "biblioteker: %s\n"
1463
1464 #: gcc.c:6331
1465 #, c-format
1466 msgid ""
1467 "\n"
1468 "For bug reporting instructions, please see:\n"
1469 msgstr ""
1470 "\n"
1471 "For fejlrapporteringsinstruktioner, se:\n"
1472
1473 #: gcc.c:6347
1474 #, fuzzy, c-format
1475 msgid "Target: %s\n"
1476 msgstr "biblioteker: %s\n"
1477
1478 #: gcc.c:6348
1479 #, c-format
1480 msgid "Configured with: %s\n"
1481 msgstr "Konfigureret med: %s\n"
1482
1483 #: gcc.c:6362
1484 #, c-format
1485 msgid "Thread model: %s\n"
1486 msgstr "Trådmodel: %s\n"
1487
1488 #: gcc.c:6373
1489 #, c-format
1490 msgid "gcc version %s\n"
1491 msgstr "GCC version %s\n"
1492
1493 #: gcc.c:6375
1494 #, c-format
1495 msgid "gcc driver version %s executing gcc version %s\n"
1496 msgstr "GCC-styringsprogram version %s kører GCCc version %s\n"
1497
1498 #: gcc.c:6383
1499 #, c-format
1500 msgid "no input files"
1501 msgstr "ingen inddatafiler"
1502
1503 #: gcc.c:6463
1504 #, fuzzy, c-format
1505 msgid "spec '%s' is invalid"
1506 msgstr "typedef '%s' bliver tildelt en startværdi"
1507
1508 #: gcc.c:6936
1509 #, fuzzy, c-format
1510 msgid "multilib spec '%s' is invalid"
1511 msgstr "typedef '%s' bliver tildelt en startværdi"
1512
1513 #: gcc.c:7128
1514 #, fuzzy, c-format
1515 msgid "multilib exclusions '%s' is invalid"
1516 msgstr "flere felter i union '%T' tildeles startværdi"
1517
1518 #: gcc.c:7186 gcc.c:7327
1519 #, fuzzy, c-format
1520 msgid "multilib select '%s' is invalid"
1521 msgstr "skabelonsparameter %d er ugyldig"
1522
1523 #: gcc.c:7365
1524 #, fuzzy, c-format
1525 msgid "multilib exclusion '%s' is invalid"
1526 msgstr "flere felter i union '%T' tildeles startværdi"
1527
1528 #: gcov.c:388
1529 #, c-format
1530 msgid ""
1531 "Usage: gcov [OPTION]... SOURCEFILE\n"
1532 "\n"
1533 msgstr ""
1534 "Brug: gcov [TILVALG]... KILDEFIL\n"
1535 "\n"
1536
1537 #: gcov.c:389
1538 #, c-format
1539 msgid ""
1540 "Print code coverage information.\n"
1541 "\n"
1542 msgstr ""
1543 "Udskriv kodedækningsoplysninger.\n"
1544 "\n"
1545
1546 #: gcov.c:390
1547 #, c-format
1548 msgid "  -h, --help                      Print this help, then exit\n"
1549 msgstr "  -h, --help                      Udskriv denne hjælp og afslut\n"
1550
1551 #: gcov.c:391
1552 #, c-format
1553 msgid "  -v, --version                   Print version number, then exit\n"
1554 msgstr "  -v, --version                   Udskriv versionsnummeret og afslut\n"
1555
1556 #: gcov.c:392
1557 #, c-format
1558 msgid "  -a, --all-blocks                Show information for every basic block\n"
1559 msgstr "  -a, --all-blocks                Vis oplysninger for alle basisblokke\n"
1560
1561 #: gcov.c:393
1562 #, c-format
1563 msgid "  -b, --branch-probabilities      Include branch probabilities in output\n"
1564 msgstr "  -b, --branch-probabilities      Medtag forgreningssandsynligheder i uddata\n"
1565
1566 #: gcov.c:394
1567 #, c-format
1568 msgid ""
1569 "  -c, --branch-counts             Given counts of branches taken\n"
1570 "                                    rather than percentages\n"
1571 msgstr "  -c, --branch-counts             Antal forgreninger taget i stedet for procenter\n"
1572
1573 #: gcov.c:396
1574 #, c-format
1575 msgid "  -n, --no-output                 Do not create an output file\n"
1576 msgstr "  -n, --no-output                 Opret ikke en uddatafil\n"
1577
1578 #: gcov.c:397
1579 #, c-format
1580 msgid ""
1581 "  -l, --long-file-names           Use long output file names for included\n"
1582 "                                    source files\n"
1583 msgstr "  -l, --long-file-names           Brug lange filnavne til inkluderede kildefiler\n"
1584
1585 #: gcov.c:399
1586 #, c-format
1587 msgid "  -f, --function-summaries        Output summaries for each function\n"
1588 msgstr "  -f, --function-summaries        Udskriv sammendrag for hver funktion\n"
1589
1590 #: gcov.c:400
1591 #, c-format
1592 msgid "  -o, --object-directory DIR|FILE Search for object files in DIR or called FILE\n"
1593 msgstr "  -o, --object-directory KAT|FIL  Søg efter objektfiler i KAT eller kaldt FIL\n"
1594
1595 #: gcov.c:401
1596 #, c-format
1597 msgid "  -p, --preserve-paths            Preserve all pathname components\n"
1598 msgstr "  -p, --preserve-paths            Bevar alle stinavnskomponenter\n"
1599
1600 #: gcov.c:402
1601 #, c-format
1602 msgid "  -u, --unconditional-branches    Show unconditional branch counts too\n"
1603 msgstr "  -u, --unconditional-branches    Vis ubetingede forgreningstal også\n"
1604
1605 #: gcov.c:403
1606 #, c-format
1607 msgid ""
1608 "\n"
1609 "For bug reporting instructions, please see:\n"
1610 "%s.\n"
1611 msgstr ""
1612 "\n"
1613 "For fejlrapporteringsinstruktioner, se:\n"
1614 "%s.\n"
1615
1616 #: gcov.c:413
1617 #, c-format
1618 msgid "gcov (GCC) %s\n"
1619 msgstr "gcov (GCC) %s\n"
1620
1621 #: gcov.c:417
1622 #, fuzzy, c-format
1623 msgid ""
1624 "This is free software; see the source for copying conditions.\n"
1625 "There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or \n"
1626 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
1627 "\n"
1628 msgstr ""
1629 "Dette er et frit program; se kildekoden for kopieringsbetingelser. Der er\n"
1630 "INGEN garanti; ikke engang for SALGBARHED eller BRUGBARHED TIL NOGET FORMÅL.\n"
1631
1632 #: gcov.c:507
1633 #, fuzzy, c-format
1634 msgid "%s:no functions found\n"
1635 msgstr "ingen cmd_strings fundet"
1636
1637 #: gcov.c:528 gcov.c:556
1638 #, fuzzy, c-format
1639 msgid "\n"
1640 msgstr ":\n"
1641
1642 #: gcov.c:543
1643 #, fuzzy, c-format
1644 msgid "%s:creating '%s'\n"
1645 msgstr "opretter %s"
1646
1647 #: gcov.c:547
1648 #, fuzzy, c-format
1649 msgid "%s:error writing output file '%s'\n"
1650 msgstr "Fejl ved skrivning af uddatafilen %s.\n"
1651
1652 #: gcov.c:552
1653 #, fuzzy, c-format
1654 msgid "%s:could not open output file '%s'\n"
1655 msgstr "Kunne ikke åbne uddatafilen %s.\n"
1656
1657 #: gcov.c:703
1658 #, fuzzy, c-format
1659 msgid "%s:cannot open graph file\n"
1660 msgstr "%s: kan ikke åbnes som en COFF-fil"
1661
1662 #: gcov.c:709
1663 #, fuzzy, c-format
1664 msgid "%s:not a gcov graph file\n"
1665 msgstr "%s: ikke en COFF-fil"
1666
1667 #: gcov.c:722
1668 #, fuzzy, c-format
1669 msgid "%s:version '%.4s', prefer '%.4s'\n"
1670 msgstr "%s:version `%.4s', foretræk '%.4s'\n"
1671
1672 #: gcov.c:774
1673 #, fuzzy, c-format
1674 msgid "%s:already seen blocks for '%s'\n"
1675 msgstr "%s:allerede set blokke for '%s'\n"
1676
1677 #: gcov.c:892 gcov.c:1048
1678 #, c-format
1679 msgid "%s:corrupted\n"
1680 msgstr "%s:ødelagt\n"
1681
1682 #: gcov.c:966
1683 #, c-format
1684 msgid "%s:cannot open data file\n"
1685 msgstr "%s: kan ikke åbne datafil\n"
1686
1687 #: gcov.c:971
1688 #, fuzzy, c-format
1689 msgid "%s:not a gcov data file\n"
1690 msgstr "%s:ikke en gcov-datafil\n"
1691
1692 #: gcov.c:984
1693 #, fuzzy, c-format
1694 msgid "%s:version '%.4s', prefer version '%.4s'\n"
1695 msgstr "%s:version `%.4s', foretræk version `%.4s'\n"
1696
1697 #: gcov.c:990
1698 #, c-format
1699 msgid "%s:stamp mismatch with graph file\n"
1700 msgstr ""
1701
1702 #: gcov.c:1016
1703 #, fuzzy, c-format
1704 msgid "%s:unknown function '%u'\n"
1705 msgstr "%s:ukendt funktion '%u'\n"
1706
1707 #: gcov.c:1029
1708 #, fuzzy, c-format
1709 msgid "%s:profile mismatch for '%s'\n"
1710 msgstr "%s før '%s'"
1711
1712 #: gcov.c:1048
1713 #, fuzzy, c-format
1714 msgid "%s:overflowed\n"
1715 msgstr "%s: overløbsintervalfejl"
1716
1717 #: gcov.c:1072
1718 #, c-format
1719 msgid "%s:'%s' lacks entry and/or exit blocks\n"
1720 msgstr ""
1721
1722 #: gcov.c:1077
1723 #, c-format
1724 msgid "%s:'%s' has arcs to entry block\n"
1725 msgstr ""
1726
1727 #: gcov.c:1085
1728 #, c-format
1729 msgid "%s:'%s' has arcs from exit block\n"
1730 msgstr ""
1731
1732 #: gcov.c:1293
1733 #, fuzzy, c-format
1734 msgid "%s:graph is unsolvable for '%s'\n"
1735 msgstr "%s før '%s'"
1736
1737 #: gcov.c:1373
1738 #, fuzzy, c-format
1739 msgid "%s '%s'\n"
1740 msgstr "I %s '%s':"
1741
1742 #: gcov.c:1376
1743 #, fuzzy, c-format
1744 msgid "Lines executed:%s of %d\n"
1745 msgstr "%s af %d linjer udført i %s %s\n"
1746
1747 #: gcov.c:1380
1748 #, fuzzy, c-format
1749 msgid "No executable lines\n"
1750 msgstr "Ingen kørbare linjer i %s %s\n"
1751
1752 #: gcov.c:1386
1753 #, fuzzy, c-format
1754 msgid "Branches executed:%s of %d\n"
1755 msgstr "%s af %d forgreninger udført i %s %s\n"
1756
1757 #: gcov.c:1390
1758 #, fuzzy, c-format
1759 msgid "Taken at least once:%s of %d\n"
1760 msgstr "%s af %d forgreninger valgt mindst én gang i %s %s\n"
1761
1762 #: gcov.c:1396
1763 #, fuzzy, c-format
1764 msgid "No branches\n"
1765 msgstr "Ingen forgreninger i %s %s\n"
1766
1767 #: gcov.c:1398
1768 #, fuzzy, c-format
1769 msgid "Calls executed:%s of %d\n"
1770 msgstr "%s af %d kald udført i %s %s\n"
1771
1772 #: gcov.c:1402
1773 #, fuzzy, c-format
1774 msgid "No calls\n"
1775 msgstr "Ingen kald i %s %s\n"
1776
1777 #: gcov.c:1543
1778 #, fuzzy, c-format
1779 msgid "%s:no lines for '%s'\n"
1780 msgstr "%s før '%s'"
1781
1782 #: gcov.c:1738
1783 #, fuzzy, c-format
1784 msgid "call   %2d returned %s\n"
1785 msgstr "kald %2d returnerer %s\n"
1786
1787 #: gcov.c:1743
1788 #, c-format
1789 msgid "call   %2d never executed\n"
1790 msgstr "kald %2d aldrig udført\n"
1791
1792 #: gcov.c:1748
1793 #, fuzzy, c-format
1794 msgid "branch %2d taken %s%s\n"
1795 msgstr "forgrening %2d valgt %s\n"
1796
1797 #: gcov.c:1752
1798 #, c-format
1799 msgid "branch %2d never executed\n"
1800 msgstr "forgrening %2d aldrig udført\n"
1801
1802 #: gcov.c:1757
1803 #, c-format
1804 msgid "unconditional %2d taken %s\n"
1805 msgstr "ubetinget %2d valgt %s\n"
1806
1807 #: gcov.c:1760
1808 #, c-format
1809 msgid "unconditional %2d never executed\n"
1810 msgstr "ubetinget %2d aldrig udført\n"
1811
1812 #: gcov.c:1792
1813 #, c-format
1814 msgid "%s:cannot open source file\n"
1815 msgstr "%s:kan ikke åbne kildefil\n"
1816
1817 #: gcov.c:1802
1818 #, fuzzy, c-format
1819 msgid "%s:source file is newer than graph file '%s'\n"
1820 msgstr "Advarsel: kildefil %s er nyere end %s\n"
1821
1822 #. Return if there's nothing to do, or it is too expensive.
1823 #: gcse.c:689
1824 msgid "GCSE disabled"
1825 msgstr "GCSE deaktiveret"
1826
1827 #. Return if there's nothing to do, or it is too expensive.
1828 #: gcse.c:6474
1829 #, fuzzy
1830 msgid "jump bypassing disabled"
1831 msgstr "tilvalget -g deaktiveret"
1832
1833 #. Opening quotation mark.
1834 #: intl.c:58
1835 msgid "`"
1836 msgstr ""
1837
1838 #. Closing quotation mark.
1839 #: intl.c:61
1840 msgid "'"
1841 msgstr ""
1842
1843 #: langhooks.c:516
1844 msgid "At top level:"
1845 msgstr "Ved øverste niveau:"
1846
1847 #: langhooks.c:521
1848 #, fuzzy, c-format
1849 msgid "In member function %qs:"
1850 msgstr "I medlemsfunktionen '%s':"
1851
1852 #: langhooks.c:525
1853 #, fuzzy, c-format
1854 msgid "In function %qs:"
1855 msgstr "I funktionen '%s':"
1856
1857 #. What to print when a switch has no documentation.
1858 #: opts.c:89
1859 msgid "This switch lacks documentation"
1860 msgstr "Denne switch mangler dokumentation"
1861
1862 #: opts.c:1183
1863 msgid "The following options are language-independent:\n"
1864 msgstr "De følgende tilvalg er sproguafhængige:\n"
1865
1866 #: opts.c:1190
1867 #, c-format
1868 msgid ""
1869 "The %s front end recognizes the following options:\n"
1870 "\n"
1871 msgstr ""
1872 "Forenden %s genkender de følgende tilvalg:\n"
1873 "\n"
1874
1875 #: opts.c:1204
1876 msgid "The --param option recognizes the following as parameters:\n"
1877 msgstr "Tilvalget --param genkender følgende som parametre:\n"
1878
1879 #: protoize.c:582
1880 #, fuzzy, c-format
1881 msgid "%s: error writing file '%s': %s\n"
1882 msgstr "%s: fejl ved skrivning til filen '%s': %s\n"
1883
1884 #: protoize.c:626
1885 #, c-format
1886 msgid "%s: usage '%s [ -VqfnkN ] [ -i <istring> ] [ filename ... ]'\n"
1887 msgstr "%s: brug '%s [ -VqfnkN ] [ -i <istreng> ] [ filenavn ... ]'\n"
1888
1889 #: protoize.c:629
1890 #, c-format
1891 msgid "%s: usage '%s [ -VqfnkNlgC ] [ -B <dirname> ] [ filename ... ]'\n"
1892 msgstr "%s: brug '%s [ -VqfnkNlgC ] [ -B <katalognavn> ] [ filnavn ... ]'\n"
1893
1894 #: protoize.c:735
1895 #, fuzzy, c-format
1896 msgid "%s: warning: no read access for file '%s'\n"
1897 msgstr "%s: advarsel: ingen læseadgang til filen '%s'\n"
1898
1899 #: protoize.c:743
1900 #, fuzzy, c-format
1901 msgid "%s: warning: no write access for file '%s'\n"
1902 msgstr "%s: advarsel: ingen skriveadgang til filen '%s'\n"
1903
1904 #: protoize.c:751
1905 #, fuzzy, c-format
1906 msgid "%s: warning: no write access for dir containing '%s'\n"
1907 msgstr "%s: advarsel: ingen skriveadgang til kataloget der indeholder '%s'\n"
1908
1909 #. Catch cases like /.. where we try to backup to a
1910 #. point above the absolute root of the logical file
1911 #. system.
1912 #: protoize.c:1138
1913 #, c-format
1914 msgid "%s: invalid file name: %s\n"
1915 msgstr "%s: ugyldigt filnavn: %s\n"
1916
1917 #: protoize.c:1286
1918 #, c-format
1919 msgid "%s: %s: can't get status: %s\n"
1920 msgstr "%s: %s: kan ikke finde ud af filens status: %s\n"
1921
1922 #: protoize.c:1307
1923 #, c-format
1924 msgid ""
1925 "\n"
1926 "%s: fatal error: aux info file corrupted at line %d\n"
1927 msgstr ""
1928 "\n"
1929 "%s: fatal fejl: hjælpeinformationsfilen er beskadiget ved linje %d\n"
1930
1931 #: protoize.c:1636
1932 #, fuzzy, c-format
1933 msgid "%s:%d: declaration of function '%s' takes different forms\n"
1934 msgstr "%s:%d: erklæringen af funktionen '%s' antager forskellige former\n"
1935
1936 #: protoize.c:1891
1937 #, fuzzy, c-format
1938 msgid "%s: compiling '%s'\n"
1939 msgstr "%s: oversætter '%s'\n"
1940
1941 #: protoize.c:1914
1942 #, c-format
1943 msgid "%s: wait: %s\n"
1944 msgstr "%s: vent: %s\n"
1945
1946 #: protoize.c:1919
1947 #, c-format
1948 msgid "%s: subprocess got fatal signal %d\n"
1949 msgstr "%s: underprocessen modtog fatalt signal %d\n"
1950
1951 #: protoize.c:1927
1952 #, c-format
1953 msgid "%s: %s exited with status %d\n"
1954 msgstr "%s: %s afsluttede med status %d\n"
1955
1956 #: protoize.c:1976
1957 #, fuzzy, c-format
1958 msgid "%s: warning: missing SYSCALLS file '%s'\n"
1959 msgstr "%s: advarsel: manglende SYSCALLS-fil '%s'\n"
1960
1961 #: protoize.c:1985 protoize.c:2014
1962 #, fuzzy, c-format
1963 msgid "%s: can't read aux info file '%s': %s\n"
1964 msgstr "%s: kan ikke læse hjælpeinformationsfilen '%s': %s\n"
1965
1966 #: protoize.c:2030 protoize.c:2058
1967 #, fuzzy, c-format
1968 msgid "%s: can't get status of aux info file '%s': %s\n"
1969 msgstr "%s: kan ikke få status for hjælpeinformationsfilen '%s': %s\n"
1970
1971 #: protoize.c:2086
1972 #, fuzzy, c-format
1973 msgid "%s: can't open aux info file '%s' for reading: %s\n"
1974 msgstr "%s: kan ikke åbne hjælpeinformationsfilen '%s' til at læse fra: %s\n"
1975
1976 #: protoize.c:2104
1977 #, fuzzy, c-format
1978 msgid "%s: error reading aux info file '%s': %s\n"
1979 msgstr "%s: fejl ved læsning af hjælpeinformationsfilen '%s': %s\n"
1980
1981 #: protoize.c:2117
1982 #, fuzzy, c-format
1983 msgid "%s: error closing aux info file '%s': %s\n"
1984 msgstr "%s: fejl ved lukning af hjælpeinformationsfilen '%s': %s\n"
1985
1986 #: protoize.c:2133
1987 #, fuzzy, c-format
1988 msgid "%s: can't delete aux info file '%s': %s\n"
1989 msgstr "%s: kan ikke slette hjælpeinformationsfilen '%s': %s\n"
1990
1991 #: protoize.c:2215 protoize.c:4185
1992 #, fuzzy, c-format
1993 msgid "%s: can't delete file '%s': %s\n"
1994 msgstr "%s: kan ikke slette filen '%s': %s\n"
1995
1996 #: protoize.c:2293
1997 #, fuzzy, c-format
1998 msgid "%s: warning: can't rename file '%s' to '%s': %s\n"
1999 msgstr "%s: advarsel: kan ikke omdøbe filen '%s' til '%s': %s\n"
2000
2001 #: protoize.c:2415
2002 #, c-format
2003 msgid "%s: conflicting extern definitions of '%s'\n"
2004 msgstr "%s: modstridende eksterne definitioner af '%s'\n"
2005
2006 #: protoize.c:2419
2007 #, c-format
2008 msgid "%s: declarations of '%s' will not be converted\n"
2009 msgstr "%s: erklæringer af '%s' vil ikke blive omdannet\n"
2010
2011 #: protoize.c:2421
2012 #, c-format
2013 msgid "%s: conflict list for '%s' follows:\n"
2014 msgstr "%s: modstridene for '%s' følger:\n"
2015
2016 #: protoize.c:2454
2017 #, fuzzy, c-format
2018 msgid "%s: warning: using formals list from %s(%d) for function '%s'\n"
2019 msgstr "%s: advarsel: bruger parameterlisten fra %s(%d) til funktionen '%s'\n"
2020
2021 #: protoize.c:2494
2022 #, fuzzy, c-format
2023 msgid "%s: %d: '%s' used but missing from SYSCALLS\n"
2024 msgstr "%s: %d: '%s' benyttet, men mangler i SYSCALLS\n"
2025
2026 #: protoize.c:2500
2027 #, fuzzy, c-format
2028 msgid "%s: %d: warning: no extern definition for '%s'\n"
2029 msgstr "%s: %d: advarsel: ingen ekstern definition af '%s'\n"
2030
2031 #: protoize.c:2530
2032 #, fuzzy, c-format
2033 msgid "%s: warning: no static definition for '%s' in file '%s'\n"
2034 msgstr "%s: advarsel: ingen statisk definition af '%s' i filen '%s'\n"
2035
2036 #: protoize.c:2536
2037 #, fuzzy, c-format
2038 msgid "%s: multiple static defs of '%s' in file '%s'\n"
2039 msgstr "%s: flere statiske definitioner af '%s' i filen '%s'\n"
2040
2041 #: protoize.c:2706 protoize.c:2709
2042 #, c-format
2043 msgid "%s: %d: warning: source too confusing\n"
2044 msgstr "%s: %d: advarsel: koden er for forvirrende\n"
2045
2046 #: protoize.c:2905
2047 #, c-format
2048 msgid "%s: %d: warning: varargs function declaration not converted\n"
2049 msgstr "%s: %d: advarsel: funktionserklæring med variabel parameterliste er ikke omdannet\n"
2050
2051 #: protoize.c:2920
2052 #, fuzzy, c-format
2053 msgid "%s: declaration of function '%s' not converted\n"
2054 msgstr "%s: erklæringen af funktionen '%s' er ikke omdannet\n"
2055
2056 #: protoize.c:3043
2057 #, fuzzy, c-format
2058 msgid "%s: warning: too many parameter lists in declaration of '%s'\n"
2059 msgstr "%s: advarsel: for mange parameterlister i erklæringen af '%s'\n"
2060
2061 #: protoize.c:3064
2062 #, fuzzy, c-format
2063 msgid ""
2064 "\n"
2065 "%s: warning: too few parameter lists in declaration of '%s'\n"
2066 msgstr ""
2067 "\n"
2068 "%s: advarsel: for få parameterlister i erklæringen af '%s'\n"
2069
2070 #: protoize.c:3160
2071 #, fuzzy, c-format
2072 msgid "%s: %d: warning: found '%s' but expected '%s'\n"
2073 msgstr "%s: %d: advarsel: fandt '%s', men forventede '%s'\n"
2074
2075 #: protoize.c:3335
2076 #, fuzzy, c-format
2077 msgid "%s: local declaration for function '%s' not inserted\n"
2078 msgstr "%s: den lokale erklæring af funktionen '%s' er ikke indsat\n"
2079
2080 #: protoize.c:3362
2081 #, fuzzy, c-format
2082 msgid ""
2083 "\n"
2084 "%s: %d: warning: can't add declaration of '%s' into macro call\n"
2085 msgstr ""
2086 "\n"
2087 "%s: %d: advarsel: kan ikke tilføje erklæringen af '%s' i makrokald\n"
2088
2089 #: protoize.c:3434
2090 #, fuzzy, c-format
2091 msgid "%s: global declarations for file '%s' not inserted\n"
2092 msgstr "%s: globale erklæringer for filen '%s' er ikke indsat\n"
2093
2094 #: protoize.c:3523 protoize.c:3553
2095 #, fuzzy, c-format
2096 msgid "%s: definition of function '%s' not converted\n"
2097 msgstr "%s: definitionen af funktionen '%s' er ikke omdannet\n"
2098
2099 #: protoize.c:3542
2100 #, c-format
2101 msgid "%s: %d: warning: definition of %s not converted\n"
2102 msgstr "%s: %d: advarsel: definitionen af '%s' er ikke omdannet\n"
2103
2104 #: protoize.c:3868
2105 #, fuzzy, c-format
2106 msgid "%s: found definition of '%s' at %s(%d)\n"
2107 msgstr "%s: fandt definitionen af '%s' ved %s(%d)\n"
2108
2109 #. If we make it here, then we did not know about this
2110 #. function definition.
2111 #: protoize.c:3884
2112 #, fuzzy, c-format
2113 msgid "%s: %d: warning: '%s' excluded by preprocessing\n"
2114 msgstr "%s: %d: advarsel: '%s' ekskluderet af forbehandlingen\n"
2115
2116 #: protoize.c:3887
2117 #, c-format
2118 msgid "%s: function definition not converted\n"
2119 msgstr "%s: funktionsdefinitionen er ikke omdannet\n"
2120
2121 #: protoize.c:3945
2122 #, fuzzy, c-format
2123 msgid "%s: '%s' not converted\n"
2124 msgstr "%s: '%s' ikke omdannet\n"
2125
2126 #: protoize.c:3953
2127 #, fuzzy, c-format
2128 msgid "%s: would convert file '%s'\n"
2129 msgstr "%s: ville omdanne filen '%s'\n"
2130
2131 #: protoize.c:3956
2132 #, fuzzy, c-format
2133 msgid "%s: converting file '%s'\n"
2134 msgstr "%s: omdanner filen '%s'\n"
2135
2136 #: protoize.c:3966
2137 #, fuzzy, c-format
2138 msgid "%s: can't get status for file '%s': %s\n"
2139 msgstr "%s: kan ikke få status for filen '%s': %s\n"
2140
2141 #: protoize.c:4008
2142 #, fuzzy, c-format
2143 msgid "%s: can't open file '%s' for reading: %s\n"
2144 msgstr "%s: kan ikke åbne filen '%s' til at læse fra: %s\n"
2145
2146 #: protoize.c:4023
2147 #, fuzzy, c-format
2148 msgid ""
2149 "\n"
2150 "%s: error reading input file '%s': %s\n"
2151 msgstr ""
2152 "\n"
2153 "%s: fejl ved læsning af inddatafilen '%s': %s\n"
2154
2155 #: protoize.c:4057
2156 #, fuzzy, c-format
2157 msgid "%s: can't create/open clean file '%s': %s\n"
2158 msgstr "%s: kan ikke oprette/åbne oprydningsfilen '%s': %s\n"
2159
2160 #: protoize.c:4162
2161 #, fuzzy, c-format
2162 msgid "%s: warning: file '%s' already saved in '%s'\n"
2163 msgstr "%s: advarsel: filen '%s' er allerede gemt i '%s'\n"
2164
2165 #: protoize.c:4170
2166 #, fuzzy, c-format
2167 msgid "%s: can't link file '%s' to '%s': %s\n"
2168 msgstr "%s: kan ikke kæde filen '%s' sammen med '%s': %s\n"
2169
2170 #: protoize.c:4200
2171 #, fuzzy, c-format
2172 msgid "%s: can't create/open output file '%s': %s\n"
2173 msgstr "%s: kan ikke oprette/åbne uddatafilen '%s': %s\n"
2174
2175 #: protoize.c:4233
2176 #, fuzzy, c-format
2177 msgid "%s: can't change mode of file '%s': %s\n"
2178 msgstr "%s: kan ikke ændre tilstanden af filen '%s': '%s'\n"
2179
2180 #: protoize.c:4409
2181 #, c-format
2182 msgid "%s: cannot get working directory: %s\n"
2183 msgstr "%s: kan ikke få fat i arbejdskataloget: %s\n"
2184
2185 #: protoize.c:4507
2186 #, c-format
2187 msgid "%s: input file names must have .c suffixes: %s\n"
2188 msgstr "%s: inddatafilnavn skal have '.c'-endelser: %s\n"
2189
2190 #: reload.c:3720
2191 msgid "unable to generate reloads for:"
2192 msgstr "kunne ikke generere genindlæsninger for:"
2193
2194 #: reload1.c:1878
2195 msgid "this is the insn:"
2196 msgstr "dette er instruktionen:"
2197
2198 #. It's the compiler's fault.
2199 #: reload1.c:4997
2200 msgid "could not find a spill register"
2201 msgstr "kunne ikke finde et register at bortødsle"
2202
2203 #. It's the compiler's fault.
2204 #: reload1.c:6628
2205 msgid "VOIDmode on an output"
2206 msgstr "VOID-tilstand ved uddata"
2207
2208 #: rtl-error.c:128
2209 msgid "unrecognizable insn:"
2210 msgstr "ukendt instruktion:"
2211
2212 #: rtl-error.c:130
2213 msgid "insn does not satisfy its constraints:"
2214 msgstr "instruktion tilfredsstiller ikke sine begrænsninger:"
2215
2216 #: timevar.c:401
2217 msgid ""
2218 "\n"
2219 "Execution times (seconds)\n"
2220 msgstr ""
2221 "\n"
2222 "Udførselstid (sekunder)\n"
2223
2224 #. Print total time.
2225 #: timevar.c:451
2226 msgid " TOTAL                 :"
2227 msgstr " TOTAL                 :"
2228
2229 #: timevar.c:479
2230 #, c-format
2231 msgid "time in %s: %ld.%06ld (%ld%%)\n"
2232 msgstr "tid i %s: %ld.%06ld (%ld%%)\n"
2233
2234 #: tlink.c:381
2235 #, c-format
2236 msgid "collect: reading %s\n"
2237 msgstr "collect: læser %s\n"
2238
2239 #: tlink.c:525
2240 #, c-format
2241 msgid "collect: recompiling %s\n"
2242 msgstr "collect: genoversætter '%s'\n"
2243
2244 # RETMIG: rigtigt?
2245 #: tlink.c:705
2246 #, c-format
2247 msgid "collect: tweaking %s in %s\n"
2248 msgstr "collect: presser %s i %s\n"
2249
2250 #: tlink.c:751
2251 #, c-format
2252 msgid "collect: relinking\n"
2253 msgstr "collect: kæder sammen igen\n"
2254
2255 #: toplev.c:606
2256 #, fuzzy, c-format
2257 msgid "unrecoverable error"
2258 msgstr "intern fejl"
2259
2260 #: toplev.c:1086
2261 #, c-format
2262 msgid ""
2263 "\n"
2264 "Target specific options:\n"
2265 msgstr ""
2266 "\n"
2267 "Målspecifikke tilvalg:\n"
2268
2269 #: toplev.c:1100 toplev.c:1119
2270 #, c-format
2271 msgid "  -m%-23s [undocumented]\n"
2272 msgstr "  -m%-23s [ikke dokumenteret]\n"
2273
2274 #: toplev.c:1128
2275 #, c-format
2276 msgid ""
2277 "\n"
2278 "There are undocumented target specific options as well.\n"
2279 msgstr ""
2280 "\n"
2281 "Der er også ikke-dokumenterede målspecifikke tilvalg.\n"
2282
2283 #: toplev.c:1130
2284 #, c-format
2285 msgid "  They exist, but they are not documented.\n"
2286 msgstr "  De eksisterer, men er ikke dokumenteret.\n"
2287
2288 #: toplev.c:1251
2289 #, c-format
2290 msgid ""
2291 "%s%s%s version %s (%s)\n"
2292 "%s\tcompiled by GNU C version %s.\n"
2293 "%s%s%s version %s (%s) compiled by CC.\n"
2294 msgstr ""
2295 "%s%s%s version %s (%s)\n"
2296 "%s\toversat af GNU C version %s.\n"
2297 "%s%s%s version %s (%s) oversat af CC.\n"
2298
2299 #: toplev.c:1258
2300 #, c-format
2301 msgid "%s%sGGC heuristics: --param ggc-min-expand=%d --param ggc-min-heapsize=%d\n"
2302 msgstr "%s%sGGC-heuristikker: --param ggc-min-expand=%d --param ggc-min-heapsize=%d\n"
2303
2304 #: toplev.c:1310
2305 msgid "options passed: "
2306 msgstr "tilvalg overbragt: "
2307
2308 #: toplev.c:1339
2309 msgid "options enabled: "
2310 msgstr "tilvalg slået til: "
2311
2312 #: toplev.c:1491 config/sh/sh.c:7334
2313 msgid "created and used with different settings of -fpic"
2314 msgstr ""
2315
2316 #: toplev.c:1493 config/sh/sh.c:7336
2317 msgid "created and used with different settings of -fpie"
2318 msgstr ""
2319
2320 #: toplev.c:1544 config/sh/sh.c:7386
2321 #, fuzzy, c-format
2322 msgid "created and used with differing settings of '-m%s'"
2323 msgstr "oprettet og brugt med en anden indstilling af '-m%s'"
2324
2325 #: toplev.c:1547 config/sh/sh.c:7389
2326 msgid "out of memory"
2327 msgstr "løbet tør for hukommelse"
2328
2329 #: tree-inline.c:1565
2330 #, fuzzy
2331 msgid "originally indirect function call not considered for inlining"
2332 msgstr "Advar når en inline funktion ikke kan indbygges"
2333
2334 #.
2335 #. Local variables:
2336 #. mode:c
2337 #. End:
2338 #.
2339 #: diagnostic.def:1
2340 msgid "fatal error: "
2341 msgstr "fatal fejl: "
2342
2343 #: diagnostic.def:2
2344 msgid "internal compiler error: "
2345 msgstr "intern oversætterfejl: "
2346
2347 #: diagnostic.def:3
2348 msgid "error: "
2349 msgstr "fejl: "
2350
2351 #: diagnostic.def:4
2352 msgid "sorry, unimplemented: "
2353 msgstr "desværre, ikke implementeret: "
2354
2355 #: diagnostic.def:5
2356 msgid "warning: "
2357 msgstr "advarsel: "
2358
2359 #: diagnostic.def:6
2360 msgid "anachronism: "
2361 msgstr "anakronisme: "
2362
2363 #: diagnostic.def:7
2364 msgid "note: "
2365 msgstr "bemærk: "
2366
2367 #: diagnostic.def:8
2368 msgid "debug: "
2369 msgstr "fejlfinding: "
2370
2371 #: params.def:44
2372 msgid "The maximum structure size (in bytes) at which GCC will do block copies"
2373 msgstr ""
2374
2375 #: params.def:54
2376 msgid "The threshold ratio between instantiated fields and the total structure size"
2377 msgstr ""
2378
2379 #: params.def:71
2380 msgid "The maximum number of instructions in a single function eligible for inlining"
2381 msgstr "Det maksimale antal instruktioner i en enkelt funktion der må indbygges"
2382
2383 #: params.def:83
2384 msgid "The maximum number of instructions when automatically inlining"
2385 msgstr "Det maksimale antal instruktioner ved automatisk indbygning"
2386
2387 #: params.def:88
2388 #, fuzzy
2389 msgid "The maximum number of instructions inline function can grow to via recursive inlining"
2390 msgstr "Det maksimale antal instruktioner i en enkelt funktion der må indbygges"
2391
2392 #: params.def:93
2393 #, fuzzy
2394 msgid "The maximum number of instructions non-inline function can grow to via recursive inlining"
2395 msgstr "Det maksimale antal instruktioner i en enkelt funktion der må indbygges"
2396
2397 #: params.def:98
2398 msgid "The maximum depth of recursive inlining for inline functions"
2399 msgstr ""
2400
2401 #: params.def:103
2402 msgid "The maximum depth of recursive inlining for non-inline functions"
2403 msgstr ""
2404
2405 #: params.def:110
2406 msgid "If -fvariable-expansion-in-unroller is used, the maximum number of            times that an individual variable will be expanded            during loop unrolling"
2407 msgstr ""
2408
2409 #: params.def:123
2410 msgid "The maximum number of instructions to consider to fill a delay slot"
2411 msgstr "Det maksimale antal instruktioner det overvejes at udfylde ventepladser med"
2412
2413 #: params.def:134
2414 msgid "The maximum number of instructions to consider to find accurate live register information"
2415 msgstr "Det maksimale antal instruktioner der overvejes under søgning efter præcis registerinfo"
2416
2417 #: params.def:144
2418 msgid "The maximum length of scheduling's pending operations list"
2419 msgstr "Den maksimale længde af planlæggerens liste over ventende operationer"
2420
2421 #: params.def:149
2422 msgid "The size of function body to be considered large"
2423 msgstr "Størrelsen af en funktionskrop som anses for stor"
2424
2425 #: params.def:153
2426 msgid "Maximal growth due to inlining of large function (in percent)"
2427 msgstr "Maksimal kodevækst forårsaget af indlejring af stor funktion (i procent)"
2428
2429 #: params.def:157
2430 msgid "how much can given compilation unit grow because of the inlining (in percent)"
2431 msgstr "Hvor meget en oversættelsesenhed kan vokse pga. indlejring (i procent)"
2432
2433 #: params.def:161
2434 msgid "expense of call operation relative to ordinary aritmetic operations"
2435 msgstr ""
2436
2437 #: params.def:168
2438 msgid "The maximum amount of memory to be allocated by GCSE"
2439 msgstr "Den maksimale mængde hukommelse som skal allokeres af GCSE"
2440
2441 #: params.def:173
2442 msgid "The maximum number of passes to make when doing GCSE"
2443 msgstr "Det maksimale antal faser der skal gennemgås ved udførsel af GCSE"
2444
2445 #: params.def:183
2446 msgid "The threshold ratio for performing partial redundancy elimination after reload."
2447 msgstr ""
2448
2449 #: params.def:190
2450 msgid "The threshold ratio of critical edges execution count that permit performing redundancy elimination after reload."
2451 msgstr ""
2452
2453 #: params.def:201
2454 msgid "The maximum number of instructions to consider to unroll in a loop"
2455 msgstr "Det maksimale antal instruktioner der overvejes at udrulle i en løkke"
2456
2457 #: params.def:207
2458 #, fuzzy
2459 msgid "The maximum number of instructions to consider to unroll in a loop on average"
2460 msgstr "Det maksimale antal instruktioner der overvejes at udrulle i en løkke"
2461
2462 #: params.def:212
2463 #, fuzzy
2464 msgid "The maximum number of unrollings of a single loop"
2465 msgstr "Det maksimale antal instruktioner til RTL-indbyggeren"
2466
2467 #: params.def:217
2468 #, fuzzy
2469 msgid "The maximum number of insns of a peeled loop"
2470 msgstr "Det maksimale antal instruktioner det overvejes at udfylde ventepladser med"
2471
2472 #: params.def:222
2473 #, fuzzy
2474 msgid "The maximum number of peelings of a single loop"
2475 msgstr "Det maksimale antal faser der skal gennemgås ved udførsel af GCSE"
2476
2477 #: params.def:227
2478 #, fuzzy
2479 msgid "The maximum number of insns of a completely peeled loop"
2480 msgstr "Det maksimale antal instruktioner der overvejes at udrulle i en løkke"
2481
2482 #: params.def:232
2483 #, fuzzy
2484 msgid "The maximum number of peelings of a single loop that is peeled completely"
2485 msgstr "Det maksimale antal instruktioner i en enkelt funktion der må indbygges"
2486
2487 #: params.def:237
2488 #, fuzzy
2489 msgid "The maximum number of insns of a peeled loop that rolls only once"
2490 msgstr "Det maksimale antal instruktioner til RTL-indbyggeren"
2491
2492 #: params.def:243
2493 #, fuzzy
2494 msgid "The maximum number of insns of an unswitched loop"
2495 msgstr "Det maksimale antal instruktioner der overvejes at udrulle i en løkke"
2496
2497 #: params.def:248
2498 #, fuzzy
2499 msgid "The maximum number of unswitchings in a single loop"
2500 msgstr "Det maksimale antal instruktioner i en enkelt funktion der må indbygges"
2501
2502 #: params.def:255
2503 msgid "Bound on the number of iterations the brute force # of iterations analysis algorithm evaluates"
2504 msgstr ""
2505
2506 #: params.def:260
2507 msgid "Maximum number of loops to perform swing modulo scheduling on (mainly for debugging)"
2508 msgstr ""
2509
2510 #: params.def:266
2511 msgid "A factor for tuning the upper bound that swing modulo scheduler uses for scheduling a loop"
2512 msgstr ""
2513
2514 #: params.def:270
2515 msgid "The number of cycles the swing modulo scheduler considers when \t  checking conflicts using DFA"
2516 msgstr ""
2517
2518 #: params.def:275
2519 msgid "A threshold on the average loop count considered by the swing modulo scheduler"
2520 msgstr ""
2521
2522 #: params.def:280
2523 msgid "Select fraction of the maximal count of repetitions of basic block in program given basic block needs to have to be considered hot"
2524 msgstr "Vælg den andel af det maksimale antal gentagelser af basisblokke i et program en given basisblok skal have for at blive betragtet som \"varm\""
2525
2526 #: params.def:284
2527 msgid "Select fraction of the maximal frequency of executions of basic block in function given basic block needs to have to be considered hot"
2528 msgstr "Vælg den andel af den maksimale frekvens af udførsler af basisblokke i et program en given basisblok skal have for at blive betragtet som \"varm\""
2529
2530 #: params.def:288
2531 msgid "The percentage of function, weighted by execution frequency, that must be covered by trace formation. Used when profile feedback is available"
2532 msgstr "Den procendel af funktioner vægtet efter udførselsfrekvens som skal dækkes af sporingsformering; benyttes når profileringsfeedback er tilgængeligt"
2533
2534 #: params.def:292
2535 msgid "The percentage of function, weighted by execution frequency, that must be covered by trace formation. Used when profile feedback is not available"
2536 msgstr "Den procendel af funktioner vægtet efter udførselsfrekvens som skal dækkes af sporingsformering; benyttes når profileringsfeedback ikke er tilgængeligt"
2537
2538 #: params.def:296
2539 #, fuzzy
2540 msgid "Maximal code growth caused by tail duplication (in percent)"
2541 msgstr "Maksimal kodevækst forårsaget af haleduplikering (i procent)"
2542
2543 #: params.def:300
2544 #, fuzzy
2545 msgid "Stop reverse growth if the reverse probability of best edge is less than this threshold (in percent)"
2546 msgstr "Stop omvendt vækst hvis den omvendte sandsynlighed for den bedste kant er mindre end denne tærskel (i procent)"
2547
2548 #: params.def:304
2549 #, fuzzy
2550 msgid "Stop forward growth if the probability of best edge is less than this threshold (in percent). Used when profile feedback is available"
2551 msgstr "Stop fremadrettet vækst hvis sandsynligheden for den bedste kant er mindre end denne tærskel (i procent); benyttes når profileringsfeedback er tilgængeligt"
2552
2553 #: params.def:308
2554 #, fuzzy
2555 msgid "Stop forward growth if the probability of best edge is less than this threshold (in percent). Used when profile feedback is not available"
2556 msgstr "Stop fremadrettet vækst hvis sandsynligheden for den bedste kant er mindre end denne tærskel (i procent); benyttes når profileringsfeedback ikke er tilgængeligt"
2557
2558 #: params.def:314
2559 msgid "The maximum number of incoming edges to consider for crossjumping"
2560 msgstr "Det maksimale antal indadgående kanter der overvejes til krydsspring"
2561
2562 #: params.def:320
2563 #, fuzzy
2564 msgid "The minimum number of matching instructions to consider for crossjumping"
2565 msgstr "Det maksimale antal indadgående kanter der overvejes til krydsspring"
2566
2567 #: params.def:326
2568 #, fuzzy
2569 msgid "The maximum number of insns to duplicate when unfactoring computed gotos"
2570 msgstr "Det maksimale antal instruktioner der overvejes at udrulle i en løkke"
2571
2572 #: params.def:332
2573 #, fuzzy
2574 msgid "The maximum length of path considered in cse"
2575 msgstr "Den maksimale længde af planlæggerens liste over ventende operationer"
2576
2577 #: params.def:339
2578 msgid "The minimum cost of an expensive expression in the loop invariant motion"
2579 msgstr ""
2580
2581 #: params.def:348
2582 msgid "Bound on number of candidates below that all candidates are considered in iv optimizations"
2583 msgstr ""
2584
2585 #: params.def:356
2586 #, fuzzy
2587 msgid "Bound on number of iv uses in loop optimized in iv optimizations"
2588 msgstr "Udfør et antal mindre, dyre optimeringer"
2589
2590 #: params.def:364
2591 msgid "If number of candidates in the set is smaller, we always try to remove unused ivs during its optimization"
2592 msgstr ""
2593
2594 #: params.def:369
2595 msgid "Bound on size of expressions used in the scalar evolutions analyzer"
2596 msgstr ""
2597
2598 #: params.def:376
2599 msgid "Given N calls and V call-clobbered vars in a function.  Use .GLOBAL_VAR if NxV is larger than this limit"
2600 msgstr ""
2601
2602 #: params.def:381
2603 #, fuzzy
2604 msgid "The maximum memory locations recorded by cselib"
2605 msgstr "Det maksimale antal instruktioner til RTL-indbyggeren"
2606
2607 #: params.def:394
2608 #, fuzzy
2609 msgid "Minimum heap expansion to trigger garbage collection, as a percentage of the total size of the heap"
2610 msgstr "Minimal heap-udvidelse for at udløse garbage collection, som en procentdel af den totale heap"
2611
2612 #: params.def:399
2613 #, fuzzy
2614 msgid "Minimum heap size before we start collecting garbage, in kilobytes"
2615 msgstr "Minimal heap-størrelse før garbage collection startes, i kilobyte."
2616
2617 #: params.def:407
2618 #, fuzzy
2619 msgid "The maximum number of instructions to search backward when looking for equivalent reload"
2620 msgstr "Det maksimale antal instruktioner der overvejes at udrulle i en løkke"
2621
2622 #: params.def:412
2623 msgid "The maximum number of virtual operands allowed to represent aliases before triggering alias grouping."
2624 msgstr ""
2625
2626 #: params.def:417
2627 #, fuzzy
2628 msgid "The maximum number of blocks in a region to be considered for interblock scheduling"
2629 msgstr "Det maksimale antal indadgående kanter der overvejes til krydsspring"
2630
2631 #: params.def:422
2632 #, fuzzy
2633 msgid "The maximum number of insns in a region to be considered for interblock scheduling"
2634 msgstr "Det maksimale antal indadgående kanter der overvejes til krydsspring"
2635
2636 #: params.def:427
2637 msgid "The maximum number of RTL nodes that can be recorded as combiner's last value"
2638 msgstr ""
2639
2640 #: params.def:435
2641 #, fuzzy
2642 msgid "The upper bound for sharing integer constants"
2643 msgstr "enum-værdien for '%s' er ikke en heltalskonstant"
2644
2645 #: config/darwin.h:155
2646 #, fuzzy
2647 msgid "Set sizeof(bool) to 1"
2648 msgstr "sizeof(long double) er 16"
2649
2650 #: config/darwin.h:157
2651 #, fuzzy
2652 msgid "Generate code suitable for fast turn around debugging"
2653 msgstr "Generér kode til et Sun Sky-kort"
2654
2655 #: config/darwin.h:159
2656 #, fuzzy
2657 msgid "Don't generate code suitable for fast turn around debugging"
2658 msgstr "Generér ikke kode til en bit-manipuleringsenhed"
2659
2660 #: config/lynx.h:137
2661 #, fuzzy
2662 msgid "Use shared libraries"
2663 msgstr "Brug hardwarekommatal"
2664
2665 #: config/lynx.h:138
2666 msgid "Support multi-threading"
2667 msgstr ""
2668
2669 #: config/lynx.h:139
2670 msgid "Support legacy multi-threading"
2671 msgstr ""
2672
2673 #: config/alpha/alpha.c:4748
2674 #, c-format
2675 msgid "invalid %%H value"
2676 msgstr "ugyldig %%H-værdi"
2677
2678 #: config/alpha/alpha.c:4769 config/bfin/bfin.c:1031
2679 #, c-format
2680 msgid "invalid %%J value"
2681 msgstr "ugyldig %%J-værdi"
2682
2683 #: config/alpha/alpha.c:4799 config/ia64/ia64.c:4252
2684 #, c-format
2685 msgid "invalid %%r value"
2686 msgstr "ugyldig %%r-værdi"
2687
2688 #: config/alpha/alpha.c:4809 config/rs6000/rs6000.c:10956
2689 #: config/xtensa/xtensa.c:1951
2690 #, c-format
2691 msgid "invalid %%R value"
2692 msgstr "ugyldig %%R-værdi"
2693
2694 #: config/alpha/alpha.c:4815 config/rs6000/rs6000.c:10875
2695 #: config/xtensa/xtensa.c:1918
2696 #, c-format
2697 msgid "invalid %%N value"
2698 msgstr "ugyldig %%N-værdi"
2699
2700 #: config/alpha/alpha.c:4823 config/rs6000/rs6000.c:10903
2701 #, c-format
2702 msgid "invalid %%P value"
2703 msgstr "ugyldig %%P-værdi"
2704
2705 #: config/alpha/alpha.c:4831
2706 #, c-format
2707 msgid "invalid %%h value"
2708 msgstr "ugyldig %%h-værdi"
2709
2710 #: config/alpha/alpha.c:4839 config/xtensa/xtensa.c:1944
2711 #, c-format
2712 msgid "invalid %%L value"
2713 msgstr "ugyldig %%L-værdi"
2714
2715 #: config/alpha/alpha.c:4878 config/rs6000/rs6000.c:10857
2716 #, c-format
2717 msgid "invalid %%m value"
2718 msgstr "ugyldig %%m-værdi"
2719
2720 #: config/alpha/alpha.c:4886 config/rs6000/rs6000.c:10865
2721 #, c-format
2722 msgid "invalid %%M value"
2723 msgstr "ugyldig %%M-værdi"
2724
2725 #: config/alpha/alpha.c:4930
2726 #, c-format
2727 msgid "invalid %%U value"
2728 msgstr "ugyldig %%U-værdi"
2729
2730 #: config/alpha/alpha.c:4942 config/alpha/alpha.c:4956
2731 #: config/rs6000/rs6000.c:10964
2732 #, c-format
2733 msgid "invalid %%s value"
2734 msgstr "ugyldig %%s-værdi"
2735
2736 #: config/alpha/alpha.c:4979
2737 #, c-format
2738 msgid "invalid %%C value"
2739 msgstr "ugyldig %%C-værdi"
2740
2741 #: config/alpha/alpha.c:5016 config/rs6000/rs6000.c:10695
2742 #: config/rs6000/rs6000.c:10714
2743 #, c-format
2744 msgid "invalid %%E value"
2745 msgstr "ugyldig %%E-værdi"
2746
2747 #: config/alpha/alpha.c:5041 config/alpha/alpha.c:5089
2748 #, c-format
2749 msgid "unknown relocation unspec"
2750 msgstr "ukendt relokaliserings-unspec"
2751
2752 #: config/alpha/alpha.c:5050 config/rs6000/rs6000.c:11282
2753 #, c-format
2754 msgid "invalid %%xn code"
2755 msgstr "ugyldig %%xn-kode"
2756
2757 #. Macro to define tables used to set the flags.
2758 #. This is a list in braces of pairs in braces,
2759 #. each pair being { "NAME", VALUE }
2760 #. where VALUE is the bits to set or minus the bits to clear.
2761 #. An empty string NAME is used to identify the default VALUE.
2762 #. WARNING: Do not mark empty strings for translation, as calling
2763 #. gettext on an empty string does NOT return an empty
2764 #. string.
2765 #. Macro to define tables used to set the flags.
2766 #. This is a list in braces of pairs in braces,
2767 #. each pair being { "NAME", VALUE }
2768 #. where VALUE is the bits to set or minus the bits to clear.
2769 #. An empty string NAME is used to identify the default VALUE.
2770 #: config/alpha/alpha.h:293 config/i386/i386.h:335 config/i386/i386.h:337
2771 #: config/i386/i386.h:339 config/ns32k/ns32k.h:140 config/s390/s390.h:134
2772 #: config/sparc/sparc.h:625 config/sparc/sparc.h:630
2773 msgid "Use hardware fp"
2774 msgstr "Brug hardwarekommatal"
2775
2776 #: config/alpha/alpha.h:294 config/i386/i386.h:336 config/i386/i386.h:338
2777 #: config/sparc/sparc.h:627 config/sparc/sparc.h:632
2778 msgid "Do not use hardware fp"
2779 msgstr "Brug ikke hardwarekommatal"
2780
2781 #: config/alpha/alpha.h:295
2782 msgid "Use fp registers"
2783 msgstr "Brug kommatalsregistre"
2784
2785 #: config/alpha/alpha.h:297
2786 msgid "Do not use fp registers"
2787 msgstr "Brug ikke kommatalsregistre"
2788
2789 #: config/alpha/alpha.h:298
2790 msgid "Do not assume GAS"
2791 msgstr "Antag ikke GAS"
2792
2793 #: config/alpha/alpha.h:299
2794 msgid "Assume GAS"
2795 msgstr "Antag GAS"
2796
2797 #: config/alpha/alpha.h:301
2798 msgid "Request IEEE-conformant math library routines (OSF/1)"
2799 msgstr "Påkræv at matematiksbibliotekrutiner opfylder IEEE-standarden (OSF/1)"
2800
2801 #: config/alpha/alpha.h:303
2802 msgid "Emit IEEE-conformant code, without inexact exceptions"
2803 msgstr "Udsend kode der opfylder IEEE-standarden, uden ineksakte undtagelser"
2804
2805 #: config/alpha/alpha.h:305
2806 msgid "Emit IEEE-conformant code, with inexact exceptions"
2807 msgstr "Udsend kode der opfylder IEEE-standarden, med ineksakte undtagelser"
2808
2809 #: config/alpha/alpha.h:307
2810 msgid "Do not emit complex integer constants to read-only memory"
2811 msgstr "Udsend ikke komplekse heltalskonstanter til skrivebeskyttet hukommelse"
2812
2813 #: config/alpha/alpha.h:308
2814 msgid "Use VAX fp"
2815 msgstr "Benyt VAX-kommatal"
2816
2817 #: config/alpha/alpha.h:309
2818 msgid "Do not use VAX fp"
2819 msgstr "Benyt ikke VAX-kommatal"
2820
2821 #: config/alpha/alpha.h:310
2822 msgid "Emit code for the byte/word ISA extension"
2823 msgstr "Udsend kode for byte/word-ISA-udvidelsen"
2824
2825 #: config/alpha/alpha.h:313
2826 msgid "Emit code for the motion video ISA extension"
2827 msgstr "Udsend kode for video-ISA-udvidelsen"
2828
2829 #: config/alpha/alpha.h:316
2830 msgid "Emit code for the fp move and sqrt ISA extension"
2831 msgstr "Udsend kode for kommatalsflytning og kvadratrod-ISA-udvidelsen"
2832
2833 #: config/alpha/alpha.h:318
2834 msgid "Emit code for the counting ISA extension"
2835 msgstr "Udsend kode for tæller-ISA-udvidelsen"
2836
2837 #: config/alpha/alpha.h:321
2838 msgid "Emit code using explicit relocation directives"
2839 msgstr "Udsend kode der bruger eksplicitte relokaliseringsdirektiver"
2840
2841 #: config/alpha/alpha.h:324
2842 msgid "Emit 16-bit relocations to the small data areas"
2843 msgstr "Udsend 16-bit relokalisering til det lille dataområde"
2844
2845 #: config/alpha/alpha.h:326
2846 msgid "Emit 32-bit relocations to the small data areas"
2847 msgstr "Udsend 32-bit relokalisering til det lille dataområde"
2848
2849 #: config/alpha/alpha.h:328
2850 #, fuzzy
2851 msgid "Emit direct branches to local functions"
2852 msgstr "Udelad rammehenvisningen i de yderste funktioner"
2853
2854 #: config/alpha/alpha.h:331
2855 msgid "Emit rdval instead of rduniq for thread pointer"
2856 msgstr "Udsend rdval i stedet for rduniq for trådhenvisning"
2857
2858 #: config/alpha/alpha.h:333
2859 #, fuzzy
2860 msgid "Use 128-bit long double"
2861 msgstr "Benyt 128 bit long double"
2862
2863 #: config/alpha/alpha.h:335
2864 #, fuzzy
2865 msgid "Use 64-bit long double"
2866 msgstr "Benyt 64 bit long double"
2867
2868 #. For -mcpu=
2869 #. For -mtune=
2870 #. For -mfp-rounding-mode=[n|m|c|d]
2871 #. For -mfp-trap-mode=[n|u|su|sui]
2872 #. For -mtrap-precision=[p|f|i]
2873 #. For -mmemory-latency=
2874 #. For -mtls-size=
2875 #: config/alpha/alpha.h:364
2876 msgid "Use features of and schedule given CPU"
2877 msgstr "Brug faciliteter fra og planlæg mht. den givne processor"
2878
2879 #: config/alpha/alpha.h:366
2880 msgid "Schedule given CPU"
2881 msgstr "Planlæg til en given processor"
2882
2883 #: config/alpha/alpha.h:368
2884 msgid "Control the generated fp rounding mode"
2885 msgstr "Kontrollér den genererede kommatalsafrundingstilstand"
2886
2887 #: config/alpha/alpha.h:370
2888 msgid "Control the IEEE trap mode"
2889 msgstr "Kontrollér IEEE-fældetilstanden"
2890
2891 #: config/alpha/alpha.h:372
2892 msgid "Control the precision given to fp exceptions"
2893 msgstr "Kontrollér den præcision der gives til kommatalsundtagelser"
2894
2895 #: config/alpha/alpha.h:374
2896 msgid "Tune expected memory latency"
2897 msgstr "Justér den forventede hukommelsesventetid"
2898
2899 #: config/alpha/alpha.h:376 config/ia64/ia64.h:278 config/rs6000/sysv4.h:90
2900 msgid "Specify bit size of immediate TLS offsets"
2901 msgstr "Angiv bitstørrelse for umiddelbar TLS-afsæt"
2902
2903 #: config/arc/arc.c:1739 config/m32r/m32r.c:2141
2904 #, c-format
2905 msgid "invalid operand to %%R code"
2906 msgstr "ugyldig operand til %%R-koden"
2907
2908 #: config/arc/arc.c:1771 config/m32r/m32r.c:2164
2909 #, c-format
2910 msgid "invalid operand to %%H/%%L code"
2911 msgstr "ugyldig operand til %%H/%%L-koden"
2912
2913 #: config/arc/arc.c:1794 config/m32r/m32r.c:2235
2914 #, c-format
2915 msgid "invalid operand to %%U code"
2916 msgstr "ugyldig operand til %%U-koden"
2917
2918 #: config/arc/arc.c:1805
2919 #, c-format
2920 msgid "invalid operand to %%V code"
2921 msgstr "ugyldig operand til %%V-koden"
2922
2923 #. Unknown flag.
2924 #. Undocumented flag.
2925 #: config/arc/arc.c:1812 config/m32r/m32r.c:2262 config/sparc/sparc.c:7517
2926 #, c-format
2927 msgid "invalid operand output code"
2928 msgstr "ugyldig operand-uddatakode"
2929
2930 #: config/arm/arm.c:10466 config/arm/arm.c:10484
2931 #, fuzzy, c-format
2932 msgid "predicated Thumb instruction"
2933 msgstr "Generér char-instruktioner"
2934
2935 #: config/arm/arm.c:10472
2936 #, fuzzy, c-format
2937 msgid "predicated instruction in conditional sequence"
2938 msgstr "ret-instruktion ikke implementeret"
2939
2940 #: config/arm/arm.c:10580 config/arm/arm.c:10590 config/arm/arm.c:10600
2941 #: config/arm/arm.c:10626 config/arm/arm.c:10644 config/arm/arm.c:10679
2942 #: config/arm/arm.c:10698 config/arm/arm.c:10713 config/arm/arm.c:10739
2943 #: config/arm/arm.c:10746 config/arm/arm.c:10753
2944 #, fuzzy, c-format
2945 msgid "invalid operand for code '%c'"
2946 msgstr "ugyldig operandkode '%c'"
2947
2948 #: config/arm/arm.c:10639
2949 #, fuzzy, c-format
2950 msgid "instruction never exectued"
2951 msgstr "ubetinget %2d aldrig udført\n"
2952
2953 #: config/arm/arm.c:10764
2954 #, fuzzy, c-format
2955 msgid "missing operand"
2956 msgstr "manglende startparantes"
2957
2958 #: config/arm/arm.h:318
2959 msgid "Generate APCS conformant stack frames"
2960 msgstr "Generér APCS-overholdende stakrammer"
2961
2962 #: config/arm/arm.h:321
2963 msgid "Store function names in object code"
2964 msgstr "Gem funktionsnavne i objektkode"
2965
2966 #: config/arm/arm.h:327
2967 msgid "Pass FP arguments in FP registers"
2968 msgstr "Videregiv kommatalsparametre i kommatalsregistre"
2969
2970 #: config/arm/arm.h:330
2971 msgid "Generate re-entrant, PIC code"
2972 msgstr "Generér genindtrædelig PIC-kode"
2973
2974 #: config/arm/arm.h:333
2975 msgid "Assume target CPU is configured as big endian"
2976 msgstr "Antag at målprocessoren er konfigureret som storendet"
2977
2978 #: config/arm/arm.h:335
2979 msgid "Assume target CPU is configured as little endian"
2980 msgstr "Antag at målprocessoren er konfigureret som lilleendet"
2981
2982 #: config/arm/arm.h:337
2983 msgid "Assume big endian bytes, little endian words"
2984 msgstr "Antag storendede byte og lilleendede word"
2985
2986 #: config/arm/arm.h:339
2987 msgid "Support calls between Thumb and ARM instruction sets"
2988 msgstr "Understøt kald mellem Thumb- og ARM-instruktionssættene"
2989
2990 #: config/arm/arm.h:342
2991 msgid "Generate a call to abort if a noreturn function returns"
2992 msgstr "Generér et kald til abort hvis en noreturn-funktion returnerer"
2993
2994 #: config/arm/arm.h:345
2995 msgid "Do not move instructions into a function's prologue"
2996 msgstr "Flyt ikke instruktioner til en funktions begyndelse"
2997
2998 #: config/arm/arm.h:348
2999 msgid "Do not load the PIC register in function prologues"
3000 msgstr "Indlæs ikke PIC-registeret i funktionsbegyndelser"
3001
3002 #: config/arm/arm.h:351
3003 msgid "Generate call insns as indirect calls, if necessary"
3004 msgstr "Generér kaldeinstruktioner som indirekte kald, om nødvendigt"
3005
3006 #: config/arm/arm.h:354
3007 msgid "Compile for the Thumb not the ARM"
3008 msgstr "Oversæt til Thymb, ikke til ARM"
3009
3010 #: config/arm/arm.h:358
3011 msgid "Thumb: Generate (non-leaf) stack frames even if not needed"
3012 msgstr "Thumb: Generér (ikke-yderste) stakrammer selv hvis det ikke er nødvendigt"
3013
3014 #: config/arm/arm.h:361
3015 msgid "Thumb: Generate (leaf) stack frames even if not needed"
3016 msgstr "Thumb: Generér (yderste) stakrammer selv hvis det ikke er nødvendigt"
3017
3018 #: config/arm/arm.h:364
3019 msgid "Thumb: Assume non-static functions may be called from ARM code"
3020 msgstr "Thumb: Antag at ikke-statiske funktioner kan kaldes fra ARM-kode"
3021
3022 #: config/arm/arm.h:368
3023 msgid "Thumb: Assume function pointers may go to non-Thumb aware code"
3024 msgstr "Thumb: Antag at funktionshenvisninger kan gå til kode der ikke er opmærksom på Thumb"
3025
3026 #: config/arm/arm.h:372
3027 msgid "Cirrus: Place NOPs to avoid invalid instruction combinations"
3028 msgstr ""
3029
3030 #: config/arm/arm.h:374
3031 msgid "Cirrus: Do not break up invalid instruction combinations with NOPs"
3032 msgstr ""
3033
3034 #: config/arm/arm.h:382
3035 msgid "Specify the name of the target CPU"
3036 msgstr "Angiv navnet på målprocessoren"
3037
3038 #: config/arm/arm.h:384
3039 msgid "Specify the name of the target architecture"
3040 msgstr "Angiv navnet på målarkitekturen"
3041
3042 #: config/arm/arm.h:389
3043 #, fuzzy
3044 msgid "Specify the name of the target floating point hardware/format"
3045 msgstr "Angiv versionen af kommatalsemulatoren"
3046
3047 #: config/arm/arm.h:391
3048 #, fuzzy
3049 msgid "Specify if floating point hardware should be used"
3050 msgstr "Angiv versionen af kommatalsemulatoren"
3051
3052 #: config/arm/arm.h:393
3053 msgid "Specify the minimum bit alignment of structures"
3054 msgstr "Angiv den mindste bitjustering af strukturer"
3055
3056 #: config/arm/arm.h:395
3057 msgid "Specify the register to be used for PIC addressing"
3058 msgstr "Angiv det register der skal bruges til PIC-adressering"
3059
3060 #: config/arm/arm.h:396 config/mips/mips.h:792
3061 msgid "Specify an ABI"
3062 msgstr "Angiv en ABI"
3063
3064 #: config/arm/arm.h:398
3065 msgid "Alias for -mfloat-abi=soft"
3066 msgstr ""
3067
3068 #: config/arm/arm.h:400
3069 msgid "Alias for -mfloat-abi=hard"
3070 msgstr ""
3071
3072 #: config/arm/pe.h:59
3073 msgid "Ignore dllimport attribute for functions"
3074 msgstr "Ignorér dllimport-egenskaben for funktioner"
3075
3076 #: config/avr/avr.c:1117
3077 msgid "bad address, not (reg+disp):"
3078 msgstr "ugyldig adresse, ikke (reg+disp):"
3079
3080 #: config/avr/avr.c:1124
3081 #, fuzzy
3082 msgid "bad address, not post_inc or pre_dec:"
3083 msgstr "ugyldig adresse, ikke (reg+disp):"
3084
3085 #: config/avr/avr.c:1135
3086 msgid "internal compiler error.  Bad address:"
3087 msgstr "intern oversætterfejl - ugyldig adresse:"
3088
3089 #: config/avr/avr.c:1148
3090 msgid "internal compiler error.  Unknown mode:"
3091 msgstr "intern oversætterfejl - ugyldig tilstand:"
3092
3093 #: config/avr/avr.c:1771 config/avr/avr.c:2454
3094 msgid "invalid insn:"
3095 msgstr "ugyldig instruktion:"
3096
3097 #: config/avr/avr.c:1805 config/avr/avr.c:1891 config/avr/avr.c:1940
3098 #: config/avr/avr.c:1968 config/avr/avr.c:2063 config/avr/avr.c:2232
3099 #: config/avr/avr.c:2488 config/avr/avr.c:2600
3100 msgid "incorrect insn:"
3101 msgstr "ukorrekt instruktion:"
3102
3103 #: config/avr/avr.c:1987 config/avr/avr.c:2148 config/avr/avr.c:2303
3104 #: config/avr/avr.c:2666
3105 msgid "unknown move insn:"
3106 msgstr "ukendt flytteinstruktion:"
3107
3108 #: config/avr/avr.c:2896
3109 msgid "bad shift insn:"
3110 msgstr "ugyldig skifteinstruktion:"
3111
3112 #: config/avr/avr.c:3012 config/avr/avr.c:3460 config/avr/avr.c:3846
3113 msgid "internal compiler error.  Incorrect shift:"
3114 msgstr "intern oversætterfejl - ukorrekt skift:"
3115
3116 #: config/avr/avr.h:73
3117 msgid "Assume int to be 8 bit integer"
3118 msgstr "Antag at int er 8 bit-heltal"
3119
3120 #: config/avr/avr.h:75
3121 msgid "Change the stack pointer without disabling interrupts"
3122 msgstr "Ændr stakhenvisningen uden at deaktivere afbrydelser"
3123
3124 #: config/avr/avr.h:77
3125 msgid "Use subroutines for function prologue/epilogue"
3126 msgstr "Benyt subrutiner for funktionsindledning/-afslutninger"
3127
3128 #: config/avr/avr.h:79
3129 msgid "Change only the low 8 bits of the stack pointer"
3130 msgstr "Ændr kun de laveste 8 bit af stakhenvisningen"
3131
3132 #: config/avr/avr.h:81
3133 msgid "Do not generate tablejump insns"
3134 msgstr "Generér ikke tabelspringsinstruktioner"
3135
3136 #: config/avr/avr.h:83
3137 msgid "Use rjmp/rcall (limited range) on >8K devices"
3138 msgstr "Benyt rjmp/rcall (begrænset omfang) på >8K-enheder"
3139
3140 #: config/avr/avr.h:85
3141 msgid "Output instruction sizes to the asm file"
3142 msgstr "Anbring instruktionsstørrelser i asm-filen"
3143
3144 #: config/avr/avr.h:102
3145 msgid "Specify the initial stack address"
3146 msgstr "Angiv den første stakadresse"
3147
3148 #: config/avr/avr.h:103
3149 msgid "Specify the MCU name"
3150 msgstr "Angiv MCU-navnet"
3151
3152 #: config/bfin/bfin.c:993
3153 #, c-format
3154 msgid "invalid %%j value"
3155 msgstr "ugyldig %%j-værdi"
3156
3157 #: config/bfin/bfin.c:1113
3158 #, fuzzy, c-format
3159 msgid "invalid const_double operand"
3160 msgstr "ugyldige begrænsninger for operand"
3161
3162 #: config/c4x/c4x.c:1598
3163 msgid "using CONST_DOUBLE for address"
3164 msgstr "bruger CONST_DOUBLE til adresse"
3165
3166 #: config/c4x/c4x.c:1736
3167 msgid "c4x_address_cost: Invalid addressing mode"
3168 msgstr "c4x_address_cost: Ugyldig adresseringstilstand"
3169
3170 #: config/c4x/c4x.c:1871
3171 #, c-format
3172 msgid "c4x_print_operand: %%L inconsistency"
3173 msgstr "c4x_print_operand: %%L-inkonsistens"
3174
3175 #: config/c4x/c4x.c:1877
3176 #, c-format
3177 msgid "c4x_print_operand: %%N inconsistency"
3178 msgstr "c4x_print_operand: %%N-inkonsistens"
3179
3180 #: config/c4x/c4x.c:1918
3181 #, c-format
3182 msgid "c4x_print_operand: %%O inconsistency"
3183 msgstr "c4x_print_operand: %%O-inkonsistens"
3184
3185 #: config/c4x/c4x.c:2013
3186 msgid "c4x_print_operand: Bad operand case"
3187 msgstr "c4x_print_operand: Ugyldig operand-case"
3188
3189 #: config/c4x/c4x.c:2054
3190 msgid "c4x_print_operand_address: Bad post_modify"
3191 msgstr "c4x_print_operand_address: Ugyldig post_modify"
3192
3193 #: config/c4x/c4x.c:2076
3194 msgid "c4x_print_operand_address: Bad pre_modify"
3195 msgstr "c4x_print_operand_address: Ugyldig pre_modify"
3196
3197 #: config/c4x/c4x.c:2124 config/c4x/c4x.c:2136 config/c4x/c4x.c:2151
3198 msgid "c4x_print_operand_address: Bad operand case"
3199 msgstr "c4x_print_operand_address: Ugyldig operand-case"
3200
3201 #: config/c4x/c4x.c:2402
3202 msgid "c4x_rptb_insert: Cannot find start label"
3203 msgstr "c4x_rptb_insert: Kan ikke finde startetiket"
3204
3205 #: config/c4x/c4x.c:3317 config/c4x/c4x.c:3335
3206 msgid "mode not QImode"
3207 msgstr "tilstand ikke QImode"
3208
3209 #: config/c4x/c4x.c:3405
3210 msgid "invalid indirect memory address"
3211 msgstr "ugyldig indirekte hukommelsesadresse"
3212
3213 #: config/c4x/c4x.c:3494
3214 msgid "invalid indirect (S) memory address"
3215 msgstr "ugyldig indirekte (S) hukommelsesadresse"
3216
3217 #: config/c4x/c4x.c:3829
3218 msgid "c4x_valid_operands: Internal error"
3219 msgstr "c4x_valid_operands: Intern fejl"
3220
3221 #: config/c4x/c4x.c:4268
3222 msgid "c4x_operand_subword: invalid mode"
3223 msgstr "c4x_operand_subword: ugyldig tilstand"
3224
3225 #: config/c4x/c4x.c:4271
3226 msgid "c4x_operand_subword: invalid operand"
3227 msgstr "c4x_operand_subword: ugyldig operand"
3228
3229 #. We could handle these with some difficulty.
3230 #. e.g., *p-- => *(p-=2); *(p+1).
3231 #: config/c4x/c4x.c:4297
3232 msgid "c4x_operand_subword: invalid autoincrement"
3233 msgstr "c4x_operand_subword: ugyldig selvforøgelse"
3234
3235 #: config/c4x/c4x.c:4303
3236 msgid "c4x_operand_subword: invalid address"
3237 msgstr "c4x_operand_subword: ugyldig adresse"
3238
3239 #: config/c4x/c4x.c:4314
3240 msgid "c4x_operand_subword: address not offsettable"
3241 msgstr "c4x_operand_subword: adresse kan ikke tilføjes et offset"
3242
3243 #: config/c4x/c4x.c:4524
3244 msgid "c4x_rptb_rpts_p: Repeat block top label moved\n"
3245 msgstr "c4x_rptb_rpts_p: Topetiket til gentagelsesblok flyttet\n"
3246
3247 #. Target compilation option flags.
3248 #. Small memory model.
3249 #. Use 24-bit MPYI for C3x.
3250 #. Fast fixing of floats.
3251 #. Allow use of RPTS.
3252 #. Emit C3x code.
3253 #. Be compatible with TI assembler.
3254 #. Be paranoid about DP reg. in ISRs.
3255 #. Pass arguments on stack.
3256 #. Enable features under development.
3257 #. Enable repeat block.
3258 #. Use BK as general register.
3259 #. Use decrement and branch for C3x.
3260 #. Enable debugging of GCC.
3261 #. Force constants into registers.
3262 #. Allow unsigned loop counters.
3263 #. Force op0 and op1 to be same.
3264 #. Save all 40 bits for floats.
3265 #. Allow parallel insns.
3266 #. Allow MPY||ADD, MPY||SUB insns.
3267 #. Assume mem refs possibly aliased.
3268 #. Emit C30 code.
3269 #. Emit C31 code.
3270 #. Emit C32 code.
3271 #. Emit C33 code.
3272 #. Emit C40 code.
3273 #. Emit C44 code.
3274 #. Run-time compilation parameters selecting different hardware subsets.
3275 #.
3276 #. Macro to define tables used to set the flags.
3277 #. This is a list in braces of triplets in braces,
3278 #. each pair being { "NAME", VALUE, "DESCRIPTION" }
3279 #. where VALUE is the bits to set or minus the bits to clear.
3280 #. An empty string NAME is used to identify the default VALUE.
3281 #: config/c4x/c4x.h:158
3282 msgid "Small memory model"
3283 msgstr "Lille hukommelsesmodel"
3284
3285 #: config/c4x/c4x.h:160
3286 msgid "Big memory model"
3287 msgstr "Stor hukommelsesmodel"
3288
3289 #: config/c4x/c4x.h:162
3290 msgid "Use MPYI instruction for C3x"
3291 msgstr "Benyt MPYI-instruktionen til C3x"
3292
3293 #: config/c4x/c4x.h:164
3294 msgid "Do not use MPYI instruction for C3x"
3295 msgstr "Benyt ikke MPYI-instruktionen til C3x"
3296
3297 #: config/c4x/c4x.h:166
3298 msgid "Use fast but approximate float to integer conversion"
3299 msgstr "Benyt hurtig, men approksimativ konvertering fra komma- til heltal"
3300
3301 #: config/c4x/c4x.h:168
3302 msgid "Use slow but accurate float to integer conversion"
3303 msgstr "Benyt langsom, men nøjagtig konvertering fra komma- til heltal"
3304
3305 #: config/c4x/c4x.h:170
3306 msgid "Enable use of RTPS instruction"
3307 msgstr "Aktivér brug af RTPS-instruktionen"
3308
3309 #: config/c4x/c4x.h:172
3310 msgid "Disable use of RTPS instruction"
3311 msgstr "Deaktivér brug af RTPS-instruktionen"
3312
3313 #: config/c4x/c4x.h:174
3314 msgid "Enable use of RTPB instruction"
3315 msgstr "Aktivér brug af RTPB-instruktionen"
3316
3317 #: config/c4x/c4x.h:176
3318 msgid "Disable use of RTPB instruction"
3319 msgstr "Deaktivér brug af RTPB-instruktionen"
3320
3321 #: config/c4x/c4x.h:178
3322 msgid "Generate code for C30 CPU"
3323 msgstr "Generér kode til en C30-processor"
3324
3325 #: config/c4x/c4x.h:180
3326 msgid "Generate code for C31 CPU"
3327 msgstr "Generér kode til en C31-processor"
3328
3329 #: config/c4x/c4x.h:182
3330 msgid "Generate code for C32 CPU"
3331 msgstr "Generér kode til en C32-processor"
3332
3333 #: config/c4x/c4x.h:184
3334 msgid "Generate code for C33 CPU"
3335 msgstr "Generér kode til en C33-processor"
3336
3337 #: config/c4x/c4x.h:186
3338 msgid "Generate code for C40 CPU"
3339 msgstr "Generér kode til en C40-processor"
3340
3341 #: config/c4x/c4x.h:188
3342 msgid "Generate code for C44 CPU"
3343 msgstr "Generér kode til en C44-processor"
3344
3345 #: config/c4x/c4x.h:190
3346 msgid "Emit code compatible with TI tools"
3347 msgstr "Udsend kode der er kompatibel med TI-værktøjer"
3348
3349 #: config/c4x/c4x.h:192
3350 msgid "Emit code to use GAS extensions"
3351 msgstr "Udsend kode der bruger GAS-udvidelser"
3352
3353 # RETMIG: hvad står ISR for?
3354 #: config/c4x/c4x.h:194 config/c4x/c4x.h:198
3355 msgid "Save DP across ISR in small memory model"
3356 msgstr "Gem DP over ISR i lille hukommelsesmodel"
3357
3358 #: config/c4x/c4x.h:196 config/c4x/c4x.h:200
3359 msgid "Don't save DP across ISR in small memory model"
3360 msgstr "Gem ikke DP over ISR i lille hukommelsesmodel"
3361
3362 #: config/c4x/c4x.h:202
3363 msgid "Pass arguments on the stack"
3364 msgstr "Overbring parametre på stakken"
3365
3366 #: config/c4x/c4x.h:204
3367 msgid "Pass arguments in registers"
3368 msgstr "Overbring parametre i registre"
3369
3370 #: config/c4x/c4x.h:206
3371 msgid "Enable new features under development"
3372 msgstr "Aktivér nye faciliteter under udvikling"
3373
3374 #: config/c4x/c4x.h:208
3375 msgid "Disable new features under development"
3376 msgstr "Deaktivér nye faciliteter under udvikling"
3377
3378 #: config/c4x/c4x.h:210
3379 msgid "Use the BK register as a general purpose register"
3380 msgstr "Benyt BK-registeret som et alment register"
3381
3382 #: config/c4x/c4x.h:212
3383 msgid "Do not allocate BK register"
3384 msgstr "Allokér ikke BK-registeret"
3385
3386 #: config/c4x/c4x.h:214
3387 msgid "Enable use of DB instruction"
3388 msgstr "Aktivér brug af DB-instruktioner"
3389
3390 #: config/c4x/c4x.h:216
3391 msgid "Disable use of DB instruction"
3392 msgstr "Deaktivér brug af DB-instruktioner"
3393
3394 #: config/c4x/c4x.h:218
3395 msgid "Enable debugging"
3396 msgstr "Aktivér fejlanalyseringsinfo"
3397
3398 #: config/c4x/c4x.h:220
3399 msgid "Disable debugging"
3400 msgstr "Deaktivér fejlanalyseringsinfo"
3401
3402 # RETMIG: hvad betyder hoisting? (det har noget med jage indlæsning af dem ud af registre)
3403 #: config/c4x/c4x.h:222
3404 msgid "Force constants into registers to improve hoisting"
3405 msgstr "Tving konstanter ind i registre for at forbedre hoisting"
3406
3407 #: config/c4x/c4x.h:224
3408 msgid "Don't force constants into registers"
3409 msgstr "Tving ikke konstanter ind i registre"
3410
3411 #: config/c4x/c4x.h:226
3412 msgid "Force RTL generation to emit valid 3 operand insns"
3413 msgstr "Tving RTL-generering til at udsende gyldig 3-operandinstruktioner"
3414
3415 #: config/c4x/c4x.h:228
3416 msgid "Allow RTL generation to emit invalid 3 operand insns"
3417 msgstr "Tillad RTL-generering at udsende ugyldig 3-operandinstruktioner"
3418
3419 #: config/c4x/c4x.h:230
3420 msgid "Allow unsigned iteration counts for RPTB/DB"
3421 msgstr "Tillad iterationstællere uden fortegn for RPTB/DB"
3422
3423 #: config/c4x/c4x.h:232
3424 msgid "Disallow unsigned iteration counts for RPTB/DB"
3425 msgstr "Tillad ikke iterationstællere uden fortegn for RPTB/DB"
3426
3427 #: config/c4x/c4x.h:234
3428 msgid "Preserve all 40 bits of FP reg across call"
3429 msgstr "Bevar alle 40 bit af kommatalsregisteret på tværs af kald"
3430
3431 #: config/c4x/c4x.h:236
3432 msgid "Only preserve 32 bits of FP reg across call"
3433 msgstr "Bevar kun 32 bit af kommatalsregisteret på tværs af kald"
3434
3435 #: config/c4x/c4x.h:238
3436 msgid "Enable parallel instructions"
3437 msgstr "Aktivér parallelle instruktioner"
3438
3439 #: config/c4x/c4x.h:240
3440 msgid "Disable parallel instructions"
3441 msgstr "Deaktivér parallelle instruktioner"
3442
3443 #: config/c4x/c4x.h:242
3444 msgid "Enable MPY||ADD and MPY||SUB instructions"
3445 msgstr "Aktivér instruktionerne MPY||ADD og MPY||SUB"
3446
3447 #: config/c4x/c4x.h:244
3448 msgid "Disable MPY||ADD and MPY||SUB instructions"
3449 msgstr "Deaktivér instruktionerne MPY||ADD og MPY||SUB"
3450
3451 #: config/c4x/c4x.h:246
3452 msgid "Assume that pointers may be aliased"
3453 msgstr "Antag at henvisninger kan være aliaser"
3454
3455 #: config/c4x/c4x.h:248
3456 msgid "Assume that pointers not aliased"
3457 msgstr "Antag at henvisninger ikke kan være aliaser"
3458
3459 #: config/c4x/c4x.h:322
3460 msgid "Specify maximum number of iterations for RPTS"
3461 msgstr "Angiv maksimalt antal iterationer for RPTS"
3462
3463 #: config/c4x/c4x.h:324
3464 msgid "Select CPU to generate code for"
3465 msgstr "Vælg den processor der skal genereres kode til"
3466
3467 #. Use `%s' to print the string in case there are any escape
3468 #. characters in the message.
3469 #: config/cris/cris.c:578 c-typeck.c:4105 c-typeck.c:4120 c-typeck.c:4135
3470 #: final.c:2862 final.c:2864 gcc.c:4639 rtl-error.c:113 toplev.c:610
3471 #: cp/parser.c:1894 cp/typeck.c:4167 java/expr.c:409 java/parse.y:5020
3472 #: java/verify.c:1539 java/verify.c:1540 java/verify.c:1559
3473 #, gcc-internal-format
3474 msgid "%s"
3475 msgstr "%s"
3476
3477 #: config/cris/cris.c:630
3478 msgid "unexpected index-type in cris_print_index"
3479 msgstr "uventet indekstype i cris_print_index"
3480
3481 #: config/cris/cris.c:644
3482 msgid "unexpected base-type in cris_print_base"
3483 msgstr "uventet grundtype in cris_print_base"
3484
3485 #: config/cris/cris.c:1342
3486 msgid "invalid operand for 'b' modifier"
3487 msgstr "ugyldig operand til 'b'-ændring"
3488
3489 #: config/cris/cris.c:1355
3490 msgid "invalid operand for 'v' modifier"
3491 msgstr "ugyldig operand til 'v'-ændring"
3492
3493 #: config/cris/cris.c:1365
3494 msgid "invalid operand for 'P' modifier"
3495 msgstr "ugyldig operand til 'P'-ændring"
3496
3497 #: config/cris/cris.c:1372
3498 msgid "invalid operand for 'p' modifier"
3499 msgstr "ugyldig operand til 'p'-ændring"
3500
3501 #: config/cris/cris.c:1411
3502 msgid "invalid operand for 'z' modifier"
3503 msgstr "ugyldig operand til 'z'-ændring"
3504
3505 #: config/cris/cris.c:1459 config/cris/cris.c:1489
3506 msgid "invalid operand for 'H' modifier"
3507 msgstr "ugyldig operand til 'H'-ændring"
3508
3509 #: config/cris/cris.c:1465
3510 msgid "bad register"
3511 msgstr "ugyldigt register"
3512
3513 #: config/cris/cris.c:1503
3514 msgid "invalid operand for 'e' modifier"
3515 msgstr "ugyldig operand til 'e'-ændring"
3516
3517 #: config/cris/cris.c:1520
3518 msgid "invalid operand for 'm' modifier"
3519 msgstr "ugyldig operand til 'm'-ændring"
3520
3521 #: config/cris/cris.c:1545
3522 msgid "invalid operand for 'A' modifier"
3523 msgstr "ugyldig operand til 'A'-ændring"
3524
3525 #: config/cris/cris.c:1553
3526 msgid "invalid operand for 'D' modifier"
3527 msgstr "ugyldig operand til 'D'-ændring"
3528
3529 #: config/cris/cris.c:1567
3530 msgid "invalid operand for 'T' modifier"
3531 msgstr "ugyldig operand til 'T'-ændring"
3532
3533 #: config/cris/cris.c:1576
3534 msgid "invalid operand modifier letter"
3535 msgstr "ugyldigt operandændringsbogstav"
3536
3537 #: config/cris/cris.c:1632
3538 msgid "unexpected multiplicative operand"
3539 msgstr "uventet multiplikativ operand"
3540
3541 #: config/cris/cris.c:1652
3542 msgid "unexpected operand"
3543 msgstr "uventet operand"
3544
3545 #: config/cris/cris.c:1685 config/cris/cris.c:1695
3546 msgid "unrecognized address"
3547 msgstr "ukendt adresse"
3548
3549 #: config/cris/cris.c:2498 config/cris/cris.c:2559
3550 msgid "unrecognized supposed constant"
3551 msgstr "ukendt formodet konstant"
3552
3553 #: config/cris/cris.c:2603
3554 msgid "unrecognized supposed constant in cris_global_pic_symbol"
3555 msgstr "ukendt formodet konstant i cris_global_pic_symbol"
3556
3557 #: config/cris/cris.c:2894 config/cris/cris.c:2939
3558 msgid "unexpected side-effects in address"
3559 msgstr "uventede bivirkninger i adresse"
3560
3561 #: config/cris/cris.c:3008
3562 msgid "unexpected PIC symbol"
3563 msgstr "uventet PIC-symbol"
3564
3565 #: config/cris/cris.c:3012
3566 #, c-format
3567 msgid "PIC register isn't set up"
3568 msgstr "PIC-register er ikke sat op"
3569
3570 #: config/cris/aout.h:85
3571 msgid "Compile for the MMU-less Etrax 100-based elinux system"
3572 msgstr "Oversæt for det Etrax 100-baserede elinux-system uden MMU"
3573
3574 #: config/cris/aout.h:92
3575 msgid "For elinux, request a specified stack-size for this program"
3576 msgstr "For elinux; forespørg en angivet stakstørrelse for dette program"
3577
3578 #: config/cris/cris.h:354
3579 #, fuzzy
3580 msgid "Work around bug in multiplication instruction"
3581 msgstr "Benyt ikke kommatalsinstruktioner til multiplikationsakkumulering"
3582
3583 #. No "no-etrax" as it does not really imply any model.              On the other hand, "etrax" implies the common (and large)               subset matching all models.
3584 #: config/cris/cris.h:360
3585 msgid "Compile for ETRAX 4 (CRIS v3)"
3586 msgstr "Oversæt for ETRAX 4 (CRIS v3)"
3587
3588 #: config/cris/cris.h:365
3589 msgid "Compile for ETRAX 100 (CRIS v8)"
3590 msgstr "Oversæt for ETRAX 100 (CRIS v8)"
3591
3592 #: config/cris/cris.h:369
3593 msgid "Emit verbose debug information in assembly code"
3594 msgstr "Udsend fejlanalyseringsinfo i maskinkode"
3595
3596 #: config/cris/cris.h:372
3597 msgid "Do not use condition codes from normal instructions"
3598 msgstr "Benyt ikke betingelseskoder fra normale instruktioner"
3599
3600 #: config/cris/cris.h:376
3601 msgid "Do not emit addressing modes with side-effect assignment"
3602 msgstr "Udsend ikke adresseringstilstande med bivirkningstildeling"
3603
3604 #: config/cris/cris.h:379
3605 msgid "Do not tune stack alignment"
3606 msgstr "Finjustér ikke stakjustering"
3607
3608 #: config/cris/cris.h:382
3609 msgid "Do not tune writable data alignment"
3610 msgstr "Finjustér ikke justering af skrivbare data"
3611
3612 #: config/cris/cris.h:385
3613 msgid "Do not tune code and read-only data alignment"
3614 msgstr "Finjustér ikke justering af kode og skrivebeskyttet data"
3615
3616 #: config/cris/cris.h:394
3617 msgid "Align code and data to 32 bits"
3618 msgstr "Justér kode og data til 32 bit"
3619
3620 #: config/cris/cris.h:407
3621 msgid "Don't align items in code or data"
3622 msgstr "Justér ikke elementer i kode eller data"
3623
3624 #: config/cris/cris.h:410
3625 msgid "Do not emit function prologue or epilogue"
3626 msgstr "Udsend ikke funktionsindledning eller -afslutning"
3627
3628 #. We have to handle this m-option here since we can't wash it off in      both CC1_SPEC and CC1PLUS_SPEC.
3629 #: config/cris/cris.h:414
3630 msgid "Use the most feature-enabling options allowed by other options"
3631 msgstr "Benyt de tilvalg der giver de fleste faciliteter tilladt af andre tilvalg"
3632
3633 #. We must call it "override-" since calling it "no-" will cause             gcc.c to forget it, if there's a "later" -mbest-lib-options.            Kludgy, but needed for some multilibbed files.
3634 #: config/cris/cris.h:420
3635 msgid "Override -mbest-lib-options"
3636 msgstr "Overskriv -mbest-lib-options"
3637
3638 #: config/cris/cris.h:452
3639 msgid "Generate code for the specified chip or CPU version"
3640 msgstr "Generér kode til en given chip- eller processorversion"
3641
3642 #: config/cris/cris.h:454
3643 msgid "Tune alignment for the specified chip or CPU version"
3644 msgstr "Finjustér justering til en given chip- eller processorversion"
3645
3646 #: config/cris/cris.h:456
3647 msgid "Warn when a stackframe is larger than the specified size"
3648 msgstr "Advar når en stakramme er større end den angivne størrelse"
3649
3650 #: config/cris/linux.h:69
3651 msgid "Together with -fpic and -fPIC, do not use GOTPLT references"
3652 msgstr "Benyt ikke GOTPLT-referencer sammen med -fpic og -fPIC"
3653
3654 #: config/fr30/fr30.c:468
3655 #, c-format
3656 msgid "fr30_print_operand_address: unhandled address"
3657 msgstr "fr30_print_operand_address: ikke-håndteret adresse"
3658
3659 #: config/fr30/fr30.c:492
3660 #, c-format
3661 msgid "fr30_print_operand: unrecognized %%p code"
3662 msgstr "fr30_print_operand: ukendt '%%p'-kode"
3663
3664 #: config/fr30/fr30.c:512
3665 #, c-format
3666 msgid "fr30_print_operand: unrecognized %%b code"
3667 msgstr "fr30_print_operand: ukendt '%%b'-kode"
3668
3669 #: config/fr30/fr30.c:533
3670 #, c-format
3671 msgid "fr30_print_operand: unrecognized %%B code"
3672 msgstr "fr30_print_operand: ukendt '%%B'-kode"
3673
3674 #: config/fr30/fr30.c:541
3675 #, c-format
3676 msgid "fr30_print_operand: invalid operand to %%A code"
3677 msgstr "fr30_print_operand: ugyldig operand til '%%A'-kode"
3678
3679 #: config/fr30/fr30.c:558
3680 #, c-format
3681 msgid "fr30_print_operand: invalid %%x code"
3682 msgstr "fr30_print_operand: ugyldig '%%x'-kode"
3683
3684 #: config/fr30/fr30.c:565
3685 #, c-format
3686 msgid "fr30_print_operand: invalid %%F code"
3687 msgstr "fr30_print_operand: ugyldig '%%F'-kode"
3688
3689 #: config/fr30/fr30.c:582
3690 #, c-format
3691 msgid "fr30_print_operand: unknown code"
3692 msgstr "fr30_print_operand: ukendt kode"
3693
3694 #: config/fr30/fr30.c:611 config/fr30/fr30.c:620 config/fr30/fr30.c:631
3695 #: config/fr30/fr30.c:644
3696 #, c-format
3697 msgid "fr30_print_operand: unhandled MEM"
3698 msgstr "fr30_print_operand: ikke-håndteret MEM"
3699
3700 #: config/fr30/fr30.h:64
3701 msgid "Assume small address space"
3702 msgstr "Antag lille adresserum"
3703
3704 #: config/frv/frv.c:2539
3705 msgid "Bad insn to frv_print_operand_address:"
3706 msgstr "Ugyldig instruktion til frv_print_operand_address:"
3707
3708 #: config/frv/frv.c:2550
3709 msgid "Bad register to frv_print_operand_memory_reference_reg:"
3710 msgstr "Ugyldigt register til frv_print_operand_memory_reference_reg:"
3711
3712 #: config/frv/frv.c:2589 config/frv/frv.c:2599 config/frv/frv.c:2608
3713 #: config/frv/frv.c:2629 config/frv/frv.c:2634
3714 msgid "Bad insn to frv_print_operand_memory_reference:"
3715 msgstr "Ugyldig instruktion til frv_print_operand_memory_reference:"
3716
3717 #: config/frv/frv.c:2721
3718 #, fuzzy, c-format
3719 msgid "bad condition code"
3720 msgstr "ugyldig indbygget fcode"
3721
3722 #: config/frv/frv.c:2796
3723 msgid "Bad insn in frv_print_operand, bad const_double"
3724 msgstr "Ugyldig instruktion i frv_print_operand, ugyldig const_double"
3725
3726 #: config/frv/frv.c:2857
3727 msgid "Bad insn to frv_print_operand, 'e' modifier:"
3728 msgstr "Ugyldig instruktion til frv_print_operand, 'e'-modifikation:"
3729
3730 #: config/frv/frv.c:2865
3731 msgid "Bad insn to frv_print_operand, 'F' modifier:"
3732 msgstr "Ugyldig instruktion til frv_print_operand, 'F'-modifikation:"
3733
3734 #: config/frv/frv.c:2881
3735 msgid "Bad insn to frv_print_operand, 'f' modifier:"
3736 msgstr "Ugyldig instruktion til frv_print_operand, 'f'-modifikation:"
3737
3738 #: config/frv/frv.c:2895
3739 #, fuzzy
3740 msgid "Bad insn to frv_print_operand, 'g' modifier:"
3741 msgstr "Ugyldig instruktionen til frv_print_operand, 'C'-modifikation:"
3742
3743 #: config/frv/frv.c:2943
3744 msgid "Bad insn to frv_print_operand, 'L' modifier:"
3745 msgstr "Ugyldig instruktion til frv_print_operand, 'L'-modifikation:"
3746
3747 #: config/frv/frv.c:2956
3748 msgid "Bad insn to frv_print_operand, 'M/N' modifier:"
3749 msgstr "Ugyldig instruktion til frv_print_operand, 'M/N'-modifikation:"
3750
3751 #: config/frv/frv.c:2977
3752 msgid "Bad insn to frv_print_operand, 'O' modifier:"
3753 msgstr "Ugyldig instruktion til frv_print_operand, 'O'-modifikation:"
3754
3755 #: config/frv/frv.c:2995
3756 msgid "Bad insn to frv_print_operand, P modifier:"
3757 msgstr "Ugyldig instruktion til frv_print_operand, P-modifikation:"
3758
3759 #: config/frv/frv.c:3015
3760 msgid "Bad insn in frv_print_operand, z case"
3761 msgstr "Ugyldig instruktion i frv_print_operand, tilfældet z"
3762
3763 #: config/frv/frv.c:3046
3764 msgid "Bad insn in frv_print_operand, 0 case"
3765 msgstr "Ugyldig instruktion i frv_print_operand, tilfældet 0"
3766
3767 #: config/frv/frv.c:3051
3768 msgid "frv_print_operand: unknown code"
3769 msgstr "fr_print_operand: ukendt kode"
3770
3771 #: config/frv/frv.c:5944
3772 msgid "Bad output_move_single operand"
3773 msgstr "Ugyldig output_move_single-operand"
3774
3775 #: config/frv/frv.c:6071
3776 msgid "Bad output_move_double operand"
3777 msgstr "Ugyldig output_move_double-operand"
3778
3779 #: config/frv/frv.c:6213
3780 msgid "Bad output_condmove_single operand"
3781 msgstr "Ugyldig output_condmove_single-operand"
3782
3783 #. This macro is a C statement to print on `stderr' a string describing the
3784 #. particular machine description choice.  Every machine description should
3785 #. define `TARGET_VERSION'.  For example:
3786 #.
3787 #. #ifdef MOTOROLA
3788 #. #define TARGET_VERSION           fprintf (stderr, " (68k, Motorola syntax)");
3789 #. #else
3790 #. #define TARGET_VERSION           fprintf (stderr, " (68k, MIT syntax)");
3791 #. #endif
3792 #: config/frv/frv.h:550
3793 #, c-format
3794 msgid " (frv)"
3795 msgstr " (frv)"
3796
3797 #. Macro to define tables used to set the flags.
3798 #. This is a list in braces of pairs in braces,
3799 #. each pair being { "NAME", VALUE }
3800 #. where VALUE is the bits to set or minus the bits to clear.
3801 #. An empty string NAME is used to identify the default VALUE.
3802 #: config/h8300/h8300.h:159
3803 msgid "Generate H8S code"
3804 msgstr "Generér H8S-kode"
3805
3806 #: config/h8300/h8300.h:160
3807 msgid "Do not generate H8S code"
3808 msgstr "Generér ikke H8S-kode"
3809
3810 #: config/h8300/h8300.h:161
3811 #, fuzzy
3812 msgid "Generate H8SX code"
3813 msgstr "Generér H8S-kode"
3814
3815 #: config/h8300/h8300.h:162
3816 #, fuzzy
3817 msgid "Do not generate H8SX code"
3818 msgstr "Generér ikke H8S-kode"
3819
3820 #: config/h8300/h8300.h:163
3821 msgid "Generate H8S/2600 code"
3822 msgstr "Generér H8S/2600-kode"
3823
3824 #: config/h8300/h8300.h:164
3825 msgid "Do not generate H8S/2600 code"
3826 msgstr "Generér ikke H8S/2600-kode"
3827
3828 #: config/h8300/h8300.h:165
3829 msgid "Make integers 32 bits wide"
3830 msgstr "Gør heltal 32 bit brede"
3831
3832 #: config/h8300/h8300.h:168
3833 msgid "Use registers for argument passing"
3834 msgstr "Benyt registre til parameteroverbringning"
3835
3836 #: config/h8300/h8300.h:170
3837 msgid "Do not use registers for argument passing"
3838 msgstr "Benyt ikke registre til parameteroverbringning"
3839
3840 #: config/h8300/h8300.h:172
3841 msgid "Consider access to byte sized memory slow"
3842 msgstr "Betragt tilgang til bytestørrelseshukommelse som langsomt"
3843
3844 #: config/h8300/h8300.h:173
3845 msgid "Enable linker relaxing"
3846 msgstr "Aktivér tolerant sammenkædning"
3847
3848 #: config/h8300/h8300.h:174
3849 msgid "Generate H8/300H code"
3850 msgstr "Generér H8/300H-kode"
3851
3852 #: config/h8300/h8300.h:175
3853 msgid "Enable the normal mode"
3854 msgstr "Aktivér den normale tilstand"
3855
3856 #: config/h8300/h8300.h:176
3857 msgid "Do not generate H8/300H code"
3858 msgstr "Generér ikke H8/300H-kode"
3859
3860 #: config/h8300/h8300.h:177
3861 msgid "Use H8/300 alignment rules"
3862 msgstr "Benyt H8/300-justeringsregler"
3863
3864 #: config/i386/i386.c:6032
3865 #, c-format
3866 msgid "invalid UNSPEC as operand"
3867 msgstr "ugyldig UNSPEC som operand"
3868
3869 #: config/i386/i386.c:6601
3870 #, c-format
3871 msgid "operand is neither a constant nor a condition code, invalid operand code 'c'"
3872 msgstr "operand er hverken en konstant eller en betingelseskode, ugyldig operandkode 'c'"
3873
3874 #: config/i386/i386.c:6654
3875 #, fuzzy, c-format
3876 msgid "invalid operand code '%c'"
3877 msgstr "ugyldig operandkode '%c'"
3878
3879 #: config/i386/i386.c:6697
3880 #, c-format
3881 msgid "invalid constraints for operand"
3882 msgstr "ugyldige begrænsninger for operand"
3883
3884 #: config/i386/i386.c:11977
3885 msgid "unknown insn mode"
3886 msgstr "ukendt instruktionstilstand"
3887
3888 #: config/i386/cygming.h:61
3889 msgid "Use the Cygwin interface"
3890 msgstr "Benyt Cygwin-grænsefladen"
3891
3892 #: config/i386/cygming.h:62
3893 msgid "Use the Mingw32 interface"
3894 msgstr "Benyt Mingw32-grænsefladen"
3895
3896 #: config/i386/cygming.h:63
3897 msgid "Create GUI application"
3898 msgstr "Opret grafisk program"
3899
3900 #: config/i386/cygming.h:64
3901 msgid "Don't set Windows defines"
3902 msgstr "Angiv ikke Windows-definitioner"
3903
3904 #: config/i386/cygming.h:65
3905 msgid "Set Windows defines"
3906 msgstr "Angiv Windows-definitioner"
3907
3908 #: config/i386/cygming.h:66
3909 msgid "Create console application"
3910 msgstr "Opret konsolprogram"
3911
3912 #: config/i386/cygming.h:67
3913 msgid "Generate code for a DLL"
3914 msgstr "Generér kode til en DLL"
3915
3916 #: config/i386/cygming.h:69
3917 msgid "Ignore dllimport for functions"
3918 msgstr "Ignorér dllimport til funktioner"
3919
3920 #: config/i386/cygming.h:71
3921 msgid "Use Mingw-specific thread support"
3922 msgstr "Benyt Mingw-specifik trådunderstøttelse"
3923
3924 #. Deprecated.
3925 #. Deprecated.
3926 #. Deprecated.
3927 #. Deprecated.
3928 #. Deprecated.
3929 #. Deprecated.
3930 #: config/i386/i386.h:347
3931 msgid "Alternate calling convention"
3932 msgstr "Alternativ kaldekonvention"
3933
3934 #: config/i386/i386.h:349 config/m68k/m68k.h:336 config/ns32k/ns32k.h:144
3935 msgid "Use normal calling convention"
3936 msgstr "Brug normal kaldekonvention"
3937
3938 #: config/i386/i386.h:351
3939 msgid "Align some doubles on dword boundary"
3940 msgstr "Justér nogle double-variabler til dword-grænserne"
3941
3942 #: config/i386/i386.h:353
3943 msgid "Align doubles on word boundary"
3944 msgstr "Justér double-variabler til word-grænserne"
3945
3946 #: config/i386/i386.h:355
3947 msgid "Uninitialized locals in .bss"
3948 msgstr "Lokale variabler uden startværdi i .bss"
3949
3950 #: config/i386/i386.h:357
3951 msgid "Uninitialized locals in .data"
3952 msgstr "Lokale variabler uden startværdi i .data"
3953
3954 #: config/i386/i386.h:359 config/m68k/linux.h:42 config/ns32k/ns32k.h:167
3955 msgid "Use IEEE math for fp comparisons"
3956 msgstr "Brug IEEE-matematik til kommatalssammenligninger"
3957
3958 #: config/i386/i386.h:361 config/ns32k/ns32k.h:169
3959 msgid "Do not use IEEE math for fp comparisons"
3960 msgstr "Brug ikke IEEE-matematik til kommatalssammenligninger"
3961
3962 #: config/i386/i386.h:363
3963 msgid "Return values of functions in FPU registers"
3964 msgstr "Returnér værdier fra funktioner i fpu-registre"
3965
3966 #: config/i386/i386.h:365
3967 msgid "Do not return values of functions in FPU registers"
3968 msgstr "Returnér ikke værdier fra funktioner i fpu-registre"
3969
3970 #: config/i386/i386.h:367
3971 msgid "Do not generate sin, cos, sqrt for FPU"
3972 msgstr "Generér ikke sin, cos, sqrt til fpu"
3973
3974 #: config/i386/i386.h:369
3975 msgid "Generate sin, cos, sqrt for FPU"
3976 msgstr "Generér sin, cos og sqrt til fpu"
3977
3978 #: config/i386/i386.h:371
3979 msgid "Omit the frame pointer in leaf functions"
3980 msgstr "Udelad rammehenvisningen i de yderste funktioner"
3981
3982 #: config/i386/i386.h:374
3983 msgid "Enable stack probing"
3984 msgstr "Aktivér stakprøvning"
3985
3986 #. undocumented
3987 #. undocumented
3988 #: config/i386/i386.h:379
3989 msgid "Align destination of the string operations"
3990 msgstr "Justér strengoperationernes destination"
3991
3992 #: config/i386/i386.h:381
3993 msgid "Do not align destination of the string operations"
3994 msgstr "Justér ikke strengoperationernes destination"
3995
3996 #: config/i386/i386.h:383
3997 msgid "Inline all known string operations"
3998 msgstr "Indbyg alle kendte strengoperationer"
3999
4000 #: config/i386/i386.h:385
4001 msgid "Do not inline all known string operations"
4002 msgstr "Indbyg ikke alle kendte strengoperationer"
4003
4004 #: config/i386/i386.h:387 config/i386/i386.h:391
4005 msgid "Use push instructions to save outgoing arguments"
4006 msgstr "Brug push-instruktioner til at gemme udgående parametre"
4007
4008 #: config/i386/i386.h:389 config/i386/i386.h:393
4009 msgid "Do not use push instructions to save outgoing arguments"
4010 msgstr "Brug ikke push-instruktioner til at gemme udgående parametre"
4011
4012 # shadowing betyder at en funktion har samme navn og dermed skjuler en anden
4013 #: config/i386/i386.h:395
4014 msgid "Support MMX built-in functions"
4015 msgstr "Understøt indbyggede MMX-funktioner"
4016
4017 #: config/i386/i386.h:397
4018 msgid "Do not support MMX built-in functions"
4019 msgstr "Understøt ikke indbyggede MMX-funktioner"
4020
4021 # shadowing betyder at en funktion har samme navn og dermed skjuler en anden
4022 #: config/i386/i386.h:399
4023 msgid "Support 3DNow! built-in functions"
4024 msgstr "Understøt indbyggede 3DNow!-funktioner"
4025
4026 #: config/i386/i386.h:401
4027 msgid "Do not support 3DNow! built-in functions"
4028 msgstr "Understøt ikke indbyggede 3DNow!-funktioner"
4029
4030 #: config/i386/i386.h:403
4031 msgid "Support MMX and SSE built-in functions and code generation"
4032 msgstr "Understøt indbyggede MMX- og SSE-funktioner og kodegenerering"
4033
4034 #: config/i386/i386.h:405
4035 msgid "Do not support MMX and SSE built-in functions and code generation"
4036 msgstr "Understøt ikke indbyggede MMX- og SSE-funktioner og kodegenerering"
4037
4038 #: config/i386/i386.h:407
4039 msgid "Support MMX, SSE and SSE2 built-in functions and code generation"
4040 msgstr "Understøt indbyggede MMX-, SSE- og SSE2-funktioner og kodegenerering"
4041
4042 #: config/i386/i386.h:409
4043 msgid "Do not support MMX, SSE and SSE2 built-in functions and code generation"
4044 msgstr "Understøt ikke indbyggede MMX-, SSE- og SSE2-funktioner og kodegenerering"
4045
4046 #: config/i386/i386.h:411
4047 #, fuzzy
4048 msgid "Support MMX, SSE, SSE2 and SSE3 built-in functions and code generation"
4049 msgstr "Understøt indbyggede MMX-, SSE- og SSE2-funktioner og kodegenerering"
4050
4051 #: config/i386/i386.h:413
4052 #, fuzzy
4053 msgid "Do not support MMX, SSE, SSE2 and SSE3 built-in functions and code generation"
4054 msgstr "Understøt ikke indbyggede MMX-, SSE- og SSE2-funktioner og kodegenerering"
4055
4056 #: config/i386/i386.h:415
4057 msgid "sizeof(long double) is 16"
4058 msgstr "sizeof(long double) er 16"
4059
4060 #: config/i386/i386.h:417
4061 msgid "sizeof(long double) is 12"
4062 msgstr "sizeof(long double) er 12"
4063
4064 #: config/i386/i386.h:419
4065 msgid "Generate 64bit x86-64 code"
4066 msgstr "Generér 64 bit x86-64-kode"
4067
4068 #: config/i386/i386.h:421
4069 msgid "Generate 32bit i386 code"
4070 msgstr "Generér 64 bit i386-kode"
4071
4072 #: config/i386/i386.h:423
4073 msgid "Use native (MS) bitfield layout"
4074 msgstr ""
4075
4076 #: config/i386/i386.h:425
4077 msgid "Use gcc default bitfield layout"
4078 msgstr ""
4079
4080 #: config/i386/i386.h:427
4081 msgid "Use red-zone in the x86-64 code"
4082 msgstr "Benyt rødzone i x86-64-koden"
4083
4084 #: config/i386/i386.h:429
4085 msgid "Do not use red-zone in the x86-64 code"
4086 msgstr "Benyt ikke rødzone i x86-64-koden"
4087
4088 #: config/i386/i386.h:431
4089 #, c-format
4090 msgid "Use direct references against %gs when accessing tls data"
4091 msgstr ""
4092
4093 #: config/i386/i386.h:433
4094 #, c-format
4095 msgid "Do not use direct references against %gs when accessing tls data"
4096 msgstr ""
4097
4098 #. This macro is similar to `TARGET_SWITCHES' but defines names of
4099 #. command options that have values.  Its definition is an
4100 #. initializer with a subgrouping for each command option.
4101 #.
4102 #. Each subgrouping contains a string constant, that defines the
4103 #. fixed part of the option name, and the address of a variable.  The
4104 #. variable, type `char *', is set to the variable part of the given
4105 #. option if the fixed part matches.  The actual option name is made
4106 #. by appending `-m' to the specified name.
4107 #: config/i386/i386.h:471 config/ia64/ia64.h:280 config/rs6000/rs6000.h:453
4108 #: config/s390/s390.h:158 config/sparc/sparc.h:720
4109 msgid "Schedule code for given CPU"
4110 msgstr "Planlæg koden til en given processor"
4111
4112 #: config/i386/i386.h:473
4113 msgid "Generate floating point mathematics using given instruction set"
4114 msgstr "Generér kommatalsmatematik vha. givent instruktionssæt"
4115
4116 #: config/i386/i386.h:475 config/s390/s390.h:160
4117 msgid "Generate code for given CPU"
4118 msgstr "Generér kode til en given processor"
4119
4120 #: config/i386/i386.h:477
4121 msgid "Number of registers used to pass integer arguments"
4122 msgstr "Antallet af registre der skal bruges til at overbringe heltalsparametre"
4123
4124 #: config/i386/i386.h:479
4125 msgid "Loop code aligned to this power of 2"
4126 msgstr "Løkkekode skal justeres til denne potens af 2"
4127
4128 #: config/i386/i386.h:481
4129 msgid "Jump targets are aligned to this power of 2"
4130 msgstr "Steder der skal springes til, justeres til denne potens af 2"
4131
4132 #: config/i386/i386.h:483
4133 msgid "Function starts are aligned to this power of 2"
4134 msgstr "Funktionsbegyndelser justeres til denne potens af 2"
4135
4136 #: config/i386/i386.h:486
4137 msgid "Attempt to keep stack aligned to this power of 2"
4138 msgstr "Forsøg at holde stakken justeret til denne potens af 2"
4139
4140 #: config/i386/i386.h:488
4141 msgid "Branches are this expensive (1-5, arbitrary units)"
4142 msgstr "Forgreninger koster dette (1-5, vilkårlige enheder)"
4143
4144 #: config/i386/i386.h:490
4145 msgid "Use given x86-64 code model"
4146 msgstr "Benyt den givne x86-64-kodemodel"
4147
4148 #. Undocumented.
4149 #. Undocumented.
4150 #: config/i386/i386.h:496
4151 msgid "Use given assembler dialect"
4152 msgstr "Benyt den givne maskinkodedialekt"
4153
4154 #: config/i386/i386.h:498
4155 msgid "Use given thread-local storage dialect"
4156 msgstr "Benyt den givne tråd-lokale lagringsdialekt"
4157
4158 #: config/i386/sco5.h:290
4159 msgid "Generate ELF output"
4160 msgstr "Generér ELF-uddata"
4161
4162 #. If the environment variable DJDIR is not defined, then DJGPP is not        installed correctly and GCC will quickly become confused with the        default prefix settings. Report the problem now so the user doesn't        receive deceptive "file not found" error messages later.
4163 #. DJDIR is automatically defined by the DJGPP environment config            file pointed to by the environment variable DJGPP. Examine DJGPP            to try and figure out what's wrong.
4164 #: config/i386/xm-djgpp.h:62
4165 #, c-format
4166 msgid "environment variable DJGPP not defined"
4167 msgstr "miljøvariablen DJGPP er ikke defineret"
4168
4169 #: config/i386/xm-djgpp.h:64
4170 #, c-format
4171 msgid "environment variable DJGPP points to missing file '%s'"
4172 msgstr "miljøvariablen DJGPP peger på den manglende fil '%s'"
4173
4174 #: config/i386/xm-djgpp.h:67
4175 #, c-format
4176 msgid "environment variable DJGPP points to corrupt file '%s'"
4177 msgstr "miljøvariablen DJGPP peger på den ødelagte fil '%s'"
4178
4179 #. Macro to define tables used to set the flags.
4180 #. This is a list in braces of pairs in braces,
4181 #. each pair being { "NAME", VALUE }
4182 #. where VALUE is the bits to set or minus the bits to clear.
4183 #. An empty string NAME is used to identify the default VALUE.
4184 #: config/i860/i860.h:60
4185 msgid "Generate code which uses the FPU"
4186 msgstr "Generér kode som bruger FPU'en"
4187
4188 #: config/i860/i860.h:61 config/i860/i860.h:62
4189 msgid "Do not generate code which uses the FPU"
4190 msgstr "Generér ikke kode som bruger FPU'en"
4191
4192 #: config/ia64/ia64.c:4302
4193 #, c-format
4194 msgid "ia64_print_operand: unknown code"
4195 msgstr "ia64_print_operand: ukendt kode"
4196
4197 #. This macro defines names of command options to set and clear bits in
4198 #. `target_flags'.  Its definition is an initializer with a subgrouping for
4199 #. each command option.
4200 #: config/ia64/ia64.h:178
4201 msgid "Generate big endian code"
4202 msgstr "Generér storendet kode"
4203
4204 #: config/ia64/ia64.h:180 config/mcore/mcore.h:146
4205 msgid "Generate little endian code"
4206 msgstr "Generér lilleendet kode"
4207
4208 #: config/ia64/ia64.h:182
4209 msgid "Generate code for GNU as"
4210 msgstr "Generér kode til GNU as"
4211
4212 #: config/ia64/ia64.h:184
4213 msgid "Generate code for Intel as"
4214 msgstr "Generér kode til Intel as"
4215
4216 #: config/ia64/ia64.h:186
4217 msgid "Generate code for GNU ld"
4218 msgstr "Generér kode til GNU ld"
4219
4220 #: config/ia64/ia64.h:188
4221 msgid "Generate code for Intel ld"
4222 msgstr "Generér kode til Intel ld"
4223
4224 #: config/ia64/ia64.h:190
4225 msgid "Generate code without GP reg"
4226 msgstr "Generér kode uden GP-registeret"
4227
4228 #: config/ia64/ia64.h:192
4229 msgid "Emit stop bits before and after volatile extended asms"
4230 msgstr "Udsend stopbit før og efter volatile udvidede asm-sætninger"
4231
4232 #: config/ia64/ia64.h:194
4233 msgid "Don't emit stop bits before and after volatile extended asms"
4234 msgstr "Udsend ikke stopbit før og efter volatile udvidede asm-sætninger"
4235
4236 #: config/ia64/ia64.h:196
4237 msgid "Use in/loc/out register names"
4238 msgstr "Benyt in/loc/out-registernavne"
4239
4240 #: config/ia64/ia64.h:198
4241 msgid "Disable use of sdata/scommon/sbss"
4242 msgstr "Deaktivér brug af sdata/scommon/sbss"
4243
4244 #: config/ia64/ia64.h:200
4245 msgid "Enable use of sdata/scommon/sbss"
4246 msgstr "Aktivér brug af sdata/scommon/sbss"
4247
4248 #: config/ia64/ia64.h:202
4249 msgid "gp is constant (but save/restore gp on indirect calls)"
4250 msgstr "gp er konstant (men gem/gendan gp ved indirekte kald)"
4251
4252 #: config/ia64/ia64.h:204
4253 msgid "Generate self-relocatable code"
4254 msgstr "Generér selvflyttende kode"
4255
4256 #: config/ia64/ia64.h:206
4257 msgid "Generate inline floating point division, optimize for latency"
4258 msgstr "Generér indlejrede kommatalsdivisioner, optimér for ventetid"
4259
4260 #: config/ia64/ia64.h:208
4261 msgid "Generate inline floating point division, optimize for throughput"
4262 msgstr "Generér indlejrede kommatalsdivisioner, optimér for båndbredde"
4263
4264 #: config/ia64/ia64.h:211
4265 #, fuzzy
4266 msgid "Do not inline floating point division"
4267 msgstr "Anbring ikke kommatalskonstanter i indholdsfortegnelsen"
4268
4269 #: config/ia64/ia64.h:213
4270 msgid "Generate inline integer division, optimize for latency"
4271 msgstr "Generér indlejrede heltalsdivisioner, optimér for ventetid"
4272
4273 #: config/ia64/ia64.h:215
4274 msgid "Generate inline integer division, optimize for throughput"
4275 msgstr "Generér indlejrede heltalsdivisioner, optimér for båndbredde"
4276
4277 #: config/ia64/ia64.h:217
4278 #, fuzzy
4279 msgid "Do not inline integer division"
4280 msgstr "Advar ikke om heltalsdivision på oversættelsestidspunktet med nul"
4281
4282 #: config/ia64/ia64.h:219
4283 #, fuzzy
4284 msgid "Generate inline square root, optimize for latency"
4285 msgstr "Generér indlejrede heltalsdivisioner, optimér for ventetid"
4286
4287 #: config/ia64/ia64.h:221
4288 #, fuzzy
4289 msgid "Generate inline square root, optimize for throughput"
4290 msgstr "Generér indlejrede heltalsdivisioner, optimér for båndbredde"
4291
4292 #: config/ia64/ia64.h:223
4293 #, fuzzy
4294 msgid "Do not inline square root"
4295 msgstr "Deaktivér ikke pladsregistre"
4296
4297 #: config/ia64/ia64.h:225
4298 msgid "Enable Dwarf 2 line debug info via GNU as"
4299 msgstr "Aktivér Dwarf 2-linjefejlanalyseringsinfo via GNU as"
4300
4301 #: config/ia64/ia64.h:227
4302 msgid "Disable Dwarf 2 line debug info via GNU as"
4303 msgstr "Deaktivér Dwarf 2-linjefejlanalyseringsinfo via GNU as"
4304
4305 #: config/ia64/ia64.h:229
4306 msgid "Enable earlier placing stop bits for better scheduling"
4307 msgstr ""
4308
4309 #: config/ia64/ia64.h:231
4310 #, fuzzy
4311 msgid "Disable earlier placing stop bits"
4312 msgstr "Deaktivér parallelle instruktioner"
4313
4314 #: config/ia64/ia64.h:276
4315 msgid "Specify range of registers to make fixed"
4316 msgstr "Angiv interval af registre der skal gøres faste"
4317
4318 #: config/ip2k/ip2k.c:1087
4319 msgid "bad operand"
4320 msgstr "ugyldig operand"
4321
4322 #: config/iq2000/iq2000.c:3383
4323 #, c-format
4324 msgid "invalid %%P operand"
4325 msgstr "ugyldig %%P-operand"
4326
4327 #: config/iq2000/iq2000.c:3391 config/rs6000/rs6000.c:10893
4328 #, c-format
4329 msgid "invalid %%p value"
4330 msgstr "ugyldig %%p-værdi"
4331
4332 #: config/iq2000/iq2000.c:3455 config/mips/mips.c:4962
4333 #, c-format
4334 msgid "invalid use of %%d, %%x, or %%X"
4335 msgstr "ugyldigt brug af %%d, %%x eller %%X"
4336
4337 #: config/iq2000/iq2000.h:72 config/mn10300/mn10300.h:74
4338 msgid "No default crt0.o"
4339 msgstr "Ingen standard crt0.o"
4340
4341 #: config/iq2000/iq2000.h:74
4342 msgid "Use GP relative sdata/sbss sections"
4343 msgstr "Benyt GP-relative sdata/sbss-sektioner"
4344
4345 #: config/iq2000/iq2000.h:76
4346 msgid "Don't use GP relative sdata/sbss sections"
4347 msgstr "Benyt ikke GP-relative sdata/sbss-sektioner"
4348
4349 #: config/iq2000/iq2000.h:78 config/mips/mips.h:593
4350 msgid "Use ROM instead of RAM"
4351 msgstr "Benyt ROM i stedet for RAM"
4352
4353 #: config/iq2000/iq2000.h:80 config/mips/mips.h:595
4354 msgid "Don't use ROM instead of RAM"
4355 msgstr "Benyt ikke ROM i stedet for RAM"
4356
4357 #: config/iq2000/iq2000.h:82 config/mips/mips.h:597
4358 msgid "Put uninitialized constants in ROM (needs -membedded-data)"
4359 msgstr "Anbring konstanter uden startværdi i ROM (behøver -membedded-data)"
4360
4361 #: config/iq2000/iq2000.h:84 config/mips/mips.h:599
4362 msgid "Don't put uninitialized constants in ROM"
4363 msgstr "Anbring ikke konstanter uden startværdi i ROM"
4364
4365 #: config/iq2000/iq2000.h:106 config/mips/mips.h:788
4366 msgid "Specify CPU for scheduling purposes"
4367 msgstr "Angiv processor til planlægningsformål"
4368
4369 #: config/iq2000/iq2000.h:108 config/mips/mips.h:790
4370 msgid "Specify CPU for code generation purposes"
4371 msgstr "Angiv processor til kodegenereringsformål"
4372
4373 #: config/m32r/m32r.c:2111
4374 #, c-format
4375 msgid "invalid operand to %%s code"
4376 msgstr "ugyldig operand til %%s-koden"
4377
4378 #: config/m32r/m32r.c:2118
4379 #, c-format
4380 msgid "invalid operand to %%p code"
4381 msgstr "ugyldig operand til %%p-koden"
4382
4383 #: config/m32r/m32r.c:2173
4384 msgid "bad insn for 'A'"
4385 msgstr "ugyldig instruktion for 'A'"
4386
4387 #: config/m32r/m32r.c:2220
4388 #, c-format
4389 msgid "invalid operand to %%T/%%B code"
4390 msgstr "ugyldig operand til %%T/%%B-koden"
4391
4392 #: config/m32r/m32r.c:2243
4393 #, c-format
4394 msgid "invalid operand to %%N code"
4395 msgstr "ugyldig operand til %%N-koden"
4396
4397 #: config/m32r/m32r.c:2276
4398 msgid "pre-increment address is not a register"
4399 msgstr "præfiks forøgelsesadresse er ikke et register"
4400
4401 #: config/m32r/m32r.c:2283
4402 msgid "pre-decrement address is not a register"
4403 msgstr "præfiks formindskelsesadresse er ikke et register"
4404
4405 #: config/m32r/m32r.c:2290
4406 msgid "post-increment address is not a register"
4407 msgstr "postfiks forøgelsesadresse er ikke et register"
4408
4409 #: config/m32r/m32r.c:2366 config/m32r/m32r.c:2382
4410 #: config/rs6000/rs6000.c:17609
4411 msgid "bad address"
4412 msgstr "ugyldig adresse"
4413
4414 #: config/m32r/m32r.c:2387
4415 msgid "lo_sum not of register"
4416 msgstr "lo_sum ikke af register"
4417
4418 #. { "relax",                   TARGET_RELAX_MASK, "" },                    { "no-relax",               -TARGET_RELAX_MASK, "" },
4419 #: config/m32r/m32r.h:283
4420 msgid "Display compile time statistics"
4421 msgstr "Vis oversættelsesstatistikker"
4422
4423 #: config/m32r/m32r.h:285
4424 msgid "Align all loops to 32 byte boundary"
4425 msgstr "Justér alle løkker til 32 byte-grænserne"
4426
4427 #: config/m32r/m32r.h:288
4428 msgid "Only issue one instruction per cycle"
4429 msgstr "Udfør kun én instruktion pr. cyklus"
4430
4431 #: config/m32r/m32r.h:291
4432 msgid "Prefer branches over conditional execution"
4433 msgstr "Foretræk forgrening frem for betinget udførelse"
4434
4435 #: config/m32r/m32r.h:312
4436 msgid "Code size: small, medium or large"
4437 msgstr "Kodestørrelse: small, medium eller large"
4438
4439 #: config/m32r/m32r.h:314
4440 msgid "Small data area: none, sdata, use"
4441 msgstr "Område til små data: none, sdata, use"
4442
4443 #: config/m32r/m32r.h:316 config/mips/mips.h:796
4444 msgid "Don't call any cache flush functions"
4445 msgstr "Kald ikke nogen mellemlagertømningsfunktion"
4446
4447 #: config/m32r/m32r.h:318 config/mips/mips.h:798
4448 msgid "Specify cache flush function"
4449 msgstr "Angiv mellemlagertømningsfunktion"
4450
4451 #: config/m32r/m32r.h:320
4452 #, fuzzy
4453 msgid "Don't call any cache flush trap"
4454 msgstr "Kald ikke nogen mellemlagertømningsfunktion"
4455
4456 #: config/m32r/m32r.h:322
4457 #, fuzzy
4458 msgid "Specify cache flush trap number"
4459 msgstr "Angiv mellemlagertømningsfunktion"
4460
4461 #. !!!! SCz wrong here.
4462 #: config/m68hc11/m68hc11.c:3432 config/m68hc11/m68hc11.c:3809
4463 msgid "move insn not handled"
4464 msgstr "flytteinstruktion ikke håndteret"
4465
4466 #: config/m68hc11/m68hc11.c:3656 config/m68hc11/m68hc11.c:3740
4467 #: config/m68hc11/m68hc11.c:4012
4468 msgid "invalid register in the move instruction"
4469 msgstr "ugyldigt register i flytteinstruktionen"
4470
4471 #: config/m68hc11/m68hc11.c:3690
4472 msgid "invalid operand in the instruction"
4473 msgstr "ugyldig operand i instruktionen"
4474
4475 #: config/m68hc11/m68hc11.c:3986
4476 msgid "invalid register in the instruction"
4477 msgstr "ugyldigt register i instruktionen"
4478
4479 #: config/m68hc11/m68hc11.c:4019
4480 msgid "operand 1 must be a hard register"
4481 msgstr "operand 1 skal være et hårdt register"
4482
4483 #: config/m68hc11/m68hc11.c:4033
4484 msgid "invalid rotate insn"
4485 msgstr "ugyldig roteringsinstruktion"
4486
4487 #: config/m68hc11/m68hc11.c:4457
4488 msgid "registers IX, IY and Z used in the same INSN"
4489 msgstr "registrene IX, IY og Z benyttet i samme INSN"
4490
4491 #: config/m68hc11/m68hc11.c:4794 config/m68hc11/m68hc11.c:5094
4492 msgid "cannot do z-register replacement"
4493 msgstr "kan ikke udføre Z-registererstatning"
4494
4495 #: config/m68hc11/m68hc11.c:5159
4496 msgid "invalid Z register replacement for insn"
4497 msgstr "ugyldig Z-registererstatning for instruktion"
4498
4499 #. Macro to define tables used to set the flags. This is a list in braces of
4500 #. pairs in braces, each pair being { "NAME", VALUE } where VALUE is the bits
4501 #. to set or minus the bits to clear. An empty string NAME is used to
4502 #. identify the default VALUE.
4503 #: config/m68hc11/m68hc11.h:179
4504 msgid "Compile with 16-bit integer mode"
4505 msgstr "Oversæt med 16 bit-heltalstilstand"
4506
4507 #: config/m68hc11/m68hc11.h:181
4508 msgid "Compile with 32-bit integer mode"
4509 msgstr "Oversæt med 32 bit-heltalstilstand"
4510
4511 #: config/m68hc11/m68hc11.h:183
4512 msgid "Auto pre/post decrement increment allowed"
4513 msgstr "Selvformindskelse tilladt"
4514
4515 #: config/m68hc11/m68hc11.h:185
4516 msgid "Auto pre/post decrement increment not allowed"
4517 msgstr "Selvforøgelse ikke tilladt"
4518
4519 #: config/m68hc11/m68hc11.h:187
4520 msgid "Min/max instructions allowed"
4521 msgstr "Min/max-instruktioner tilladt"
4522
4523 #: config/m68hc11/m68hc11.h:189
4524 msgid "Min/max instructions not allowed"
4525 msgstr "Min/max-instruktioner ikke tilladt"
4526
4527 #: config/m68hc11/m68hc11.h:191
4528 msgid "Use call and rtc for function calls and returns"
4529 msgstr "Benyt call og rtc til funktionskald og returneringer"
4530
4531 #: config/m68hc11/m68hc11.h:193
4532 msgid "Use jsr and rts for function calls and returns"
4533 msgstr "Benyt jsr og rts til funktionskald og returneringer"
4534
4535 #: config/m68hc11/m68hc11.h:195
4536 msgid "Do not use direct addressing mode for soft registers"
4537 msgstr "Benyt ikke direkte adresseringstilstand til bløde registre"
4538
4539 #: config/m68hc11/m68hc11.h:197
4540 msgid "Use direct addressing mode for soft registers"
4541 msgstr "Benyt direkte adresseringstilstand til bløde registre"
4542
4543 #: config/m68hc11/m68hc11.h:199 config/m68hc11/m68hc11.h:205
4544 msgid "Compile for a 68HC11"
4545 msgstr "Oversæt til en 68HC11"
4546
4547 #: config/m68hc11/m68hc11.h:201 config/m68hc11/m68hc11.h:207
4548 msgid "Compile for a 68HC12"
4549 msgstr "Oversæt til en 68HC12"
4550
4551 #: config/m68hc11/m68hc11.h:203 config/m68hc11/m68hc11.h:209
4552 msgid "Compile for a 68HCS12"
4553 msgstr "Oversæt til en 68HCS12"
4554
4555 #. This macro is similar to `TARGET_SWITCHES' but defines names of
4556 #. command options that have values.  Its definition is an
4557 #. initializer with a subgrouping for each command option.
4558 #.
4559 #. Each subgrouping contains a string constant, that defines the
4560 #. fixed part of the option name, and the address of a variable.  The
4561 #. variable, type `char *', is set to the variable part of the given
4562 #. option if the fixed part matches.  The actual option name is made
4563 #. by appending `-m' to the specified name.
4564 #: config/m68hc11/m68hc11.h:223
4565 msgid "Specify the register allocation order"
4566 msgstr "Angiv registerallokeringsordnen"
4567
4568 #: config/m68hc11/m68hc11.h:225
4569 msgid "Indicate the number of soft registers available"
4570 msgstr "Angiv antallet af bløde registre der er til rådighed"
4571
4572 #: config/m68k/m68k.h:240 config/m68k/m68k.h:242
4573 msgid "Generate code for a 68020"
4574 msgstr "Generér kode til en 68020"
4575
4576 #: config/m68k/m68k.h:247 config/m68k/m68k.h:250
4577 msgid "Generate code for a 68000"
4578 msgstr "Generér kode til en 68000"
4579
4580 #: config/m68k/m68k.h:252
4581 msgid "Use the bit-field instructions"
4582 msgstr "Benyt bitfeltinstruktionerne"
4583
4584 #: config/m68k/m68k.h:254
4585 msgid "Do not use the bit-field instructions"
4586 msgstr "Benyt ikke bitfeltinstruktionerne"
4587
4588 #: config/m68k/m68k.h:256
4589 #, fuzzy
4590 msgid "Consider type 'int' to be 16 bits wide"
4591 msgstr "Lad typen 'int' være 16 bit bred"
4592
4593 #: config/m68k/m68k.h:258
4594 #, fuzzy
4595 msgid "Consider type 'int' to be 32 bits wide"
4596 msgstr "Lad typen 'int' være 32 bit bred"
4597
4598 #: config/m68k/m68k.h:261
4599 msgid "Generate code with library calls for floating point"
4600 msgstr "Generér kode med bibliotekskald for kommatalsoperationer"
4601
4602 #: config/m68k/m68k.h:263
4603 msgid "Generate code for a 68040, without any new instructions"
4604 msgstr "Generér kode til en 68040 uden nogen nye instruktioner"
4605
4606 #: config/m68k/m68k.h:266
4607 msgid "Generate code for a 68060, without any new instructions"
4608 msgstr "Generér kode til en 68060 uden nogen nye instruktioner"
4609
4610 #: config/m68k/m68k.h:270
4611 msgid "Generate code for a 68030"
4612 msgstr "Generér kode til en 68030"
4613
4614 #: config/m68k/m68k.h:273
4615 msgid "Generate code for a 68040"
4616 msgstr "Generér kode til en 68040"
4617
4618 #: config/m68k/m68k.h:277
4619 msgid "Generate code for a 68060"
4620 msgstr "Generér kode til en 68060"
4621
4622 #: config/m68k/m68k.h:282
4623 msgid "Generate code for a 520X"
4624 msgstr "Generér kode til en 520X"
4625
4626 #: config/m68k/m68k.h:286
4627 #, fuzzy
4628 msgid "Generate code for a 5206e"
4629 msgstr "Generér kode til en 520X"
4630
4631 #: config/m68k/m68k.h:290
4632 #, fuzzy
4633 msgid "Generate code for a 528x"
4634 msgstr "Generér kode til en 520X"
4635
4636 #: config/m68k/m68k.h:294
4637 #, fuzzy
4638 msgid "Generate code for a 5307"
4639 msgstr "Generér kode til en 520X"
4640
4641 #: config/m68k/m68k.h:298
4642 #, fuzzy
4643 msgid "Generate code for a 5407"
4644 msgstr "Generér kode til en 520X"
4645
4646 #: config/m68k/m68k.h:301
4647 msgid "Generate code for a 68851"
4648 msgstr "Generér kode til en 68851"
4649
4650 #: config/m68k/m68k.h:303
4651 msgid "Do no generate code for a 68851"
4652 msgstr "Generér ikke kode til en 68851"
4653
4654 #: config/m68k/m68k.h:306
4655 msgid "Generate code for a 68302"
4656 msgstr "Generér kode til en 68302"
4657
4658 #: config/m68k/m68k.h:309
4659 msgid "Generate code for a 68332"
4660 msgstr "Generér kode til en 68332"
4661
4662 #: config/m68k/m68k.h:313
4663 msgid "Generate code for a cpu32"
4664 msgstr "Generér kode til en cpu32"
4665
4666 #: config/m68k/m68k.h:316