OSDN Git Service

* be.po, ca.po, da.po, de.po, el.po, es.po, fr.po, ja.po, nl.po,
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / po / ca.po
1 # translation of gcc-3.4.3-ca.po to Catalan
2 # Catalan translation of gcc.
3 # Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
4 # This file is distributed under the same license as the gcc package.
5 # Gilles MATEU <mateu.gilles@wanadoo.fr>, 2002.
6 # Gilles MATEU <mateu.gilles@wanadoo.fr>, 2003.
7 # Gilles MATEU <mateu.gilles@wanadoo.fr>, 2004.
8 # Jordi Mas i Hernandez <jmas@softcatala.org>, 2004
9 # Antoni Bella Pérez <BELLA5@teleline.es>, 2004
10 # Gilles MATEU <gilles@mateu.org>, 2004
11 # David Poblador <david@nirvanis.org>, 2004
12 #
13 #
14 #       Aquest fitxer té errades ortogràfiques, sintàtiques, i de traducció greus.
15 #       A 31/10/2004 vaig aplicar correccions importants, però s'hauria de revisar
16 #       el fitxer completament.
17 #
18 #       - Proposo a més no traduir les ordres de llenguatge C. Per exemple, no traduir
19 #       'case' per 'cas' ni cap altre ordre del llenguatge C.
20 #
21 #       - Proposo escriure els mots que sigui ordre del llenguatge entre de la següent manera:
22 #        «case» (per indicar que es textual)
23 #
24 #       Cal molta feina en aquest fitxer. Jordi 05/11/2004
25
26
27 msgid ""
28 msgstr ""
29 "Project-Id-Version: gcc 3.4.3\n"
30 "Report-Msgid-Bugs-To: http://gcc.gnu.org/bugs.html\n"
31 "POT-Creation-Date: 2005-07-07 10:51-0700\n"
32 "PO-Revision-Date: 2004-11-10 00:42+0000\n"
33 "Last-Translator: Mateu Gilles <gilles@mateu.org>\n"
34 "Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
35 "MIME-Version: 1.0\n"
36 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
37 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
38
39 #: c-decl.c:3701
40 msgid "<anonymous>"
41 msgstr "<anònim>"
42
43 #: c-format.c:345 c-format.c:369
44 #, fuzzy
45 msgid "' ' flag"
46 msgstr "opció \" \""
47
48 #: c-format.c:345 c-format.c:369
49 #, fuzzy
50 msgid "the ' ' printf flag"
51 msgstr "l'opció \"'\" de printf"
52
53 #: c-format.c:346 c-format.c:370 c-format.c:408 c-format.c:465
54 #, fuzzy
55 msgid "'+' flag"
56 msgstr "opció \"+\""
57
58 #: c-format.c:346 c-format.c:370 c-format.c:408
59 #, fuzzy
60 msgid "the '+' printf flag"
61 msgstr "l'opció \"'\" de printf"
62
63 #: c-format.c:347 c-format.c:371 c-format.c:409 c-format.c:441
64 #, fuzzy
65 msgid "'#' flag"
66 msgstr "opció \"#\""
67
68 #: c-format.c:347 c-format.c:371 c-format.c:409
69 #, fuzzy
70 msgid "the '#' printf flag"
71 msgstr "l'opció \"'\" de printf"
72
73 #: c-format.c:348 c-format.c:372 c-format.c:439
74 #, fuzzy
75 msgid "'0' flag"
76 msgstr "opció \"0\""
77
78 #: c-format.c:348 c-format.c:372
79 #, fuzzy
80 msgid "the '0' printf flag"
81 msgstr "l'opció \"'\" de printf"
82
83 #: c-format.c:349 c-format.c:373 c-format.c:438 c-format.c:468
84 #, fuzzy
85 msgid "'-' flag"
86 msgstr "opció \"-\""
87
88 #: c-format.c:349 c-format.c:373
89 #, fuzzy
90 msgid "the '-' printf flag"
91 msgstr "l'opció \"'\" de printf"
92
93 #: c-format.c:350 c-format.c:422
94 #, fuzzy
95 msgid "''' flag"
96 msgstr "opció \"'\""
97
98 #: c-format.c:350
99 #, fuzzy
100 msgid "the ''' printf flag"
101 msgstr "l'opció \"'\" de printf"
102
103 #: c-format.c:351 c-format.c:423
104 #, fuzzy
105 msgid "'I' flag"
106 msgstr "opció \"'\""
107
108 #: c-format.c:351
109 #, fuzzy
110 msgid "the 'I' printf flag"
111 msgstr "l'opció \"I\" de printf"
112
113 #: c-format.c:352 c-format.c:374 c-format.c:420 c-format.c:442 c-format.c:469
114 #: c-format.c:1531 config/sol2-c.c:46
115 msgid "field width"
116 msgstr "amplària de camp"
117
118 #: c-format.c:352 c-format.c:374 config/sol2-c.c:46
119 msgid "field width in printf format"
120 msgstr "amplària de camp en format printf"
121
122 #: c-format.c:353 c-format.c:375 c-format.c:399 c-format.c:411
123 msgid "precision"
124 msgstr "precisió"
125
126 #: c-format.c:353 c-format.c:375 c-format.c:399 c-format.c:411
127 msgid "precision in printf format"
128 msgstr "precisió en format printf"
129
130 #: c-format.c:354 c-format.c:376 c-format.c:400 c-format.c:412 c-format.c:421
131 #: c-format.c:472 config/sol2-c.c:47
132 msgid "length modifier"
133 msgstr "modificador de longitud"
134
135 #: c-format.c:354 c-format.c:376 c-format.c:400 c-format.c:412
136 #: config/sol2-c.c:47
137 msgid "length modifier in printf format"
138 msgstr "modificador de longitud en format printf"
139
140 #: c-format.c:398 c-format.c:410
141 #, fuzzy
142 msgid "'q' flag"
143 msgstr "opció \"'\""
144
145 #: c-format.c:398 c-format.c:410
146 #, fuzzy
147 msgid "the 'q' diagnostic flag"
148 msgstr "l'opció \"'\" de printf"
149
150 #: c-format.c:418
151 msgid "assignment suppression"
152 msgstr "supressió de l'assignació"
153
154 #: c-format.c:418
155 msgid "the assignment suppression scanf feature"
156 msgstr "la supressió de l'assignació és una característica de scanf"
157
158 #: c-format.c:419
159 #, fuzzy
160 msgid "'a' flag"
161 msgstr "opció \"'\""
162
163 #: c-format.c:419
164 #, fuzzy
165 msgid "the 'a' scanf flag"
166 msgstr "l'opció \"'\" de scanf"
167
168 #: c-format.c:420
169 msgid "field width in scanf format"
170 msgstr "amplària de camp en format scanf"
171
172 #: c-format.c:421
173 msgid "length modifier in scanf format"
174 msgstr "modificador de longitud en format scanf"
175
176 #: c-format.c:422
177 #, fuzzy
178 msgid "the ''' scanf flag"
179 msgstr "l'opció \"'\" de scanf"
180
181 #: c-format.c:423
182 #, fuzzy
183 msgid "the 'I' scanf flag"
184 msgstr "l'opció \"I\" de scanf"
185
186 #: c-format.c:437
187 #, fuzzy
188 msgid "'_' flag"
189 msgstr "opció \"'\""
190
191 #: c-format.c:437
192 #, fuzzy
193 msgid "the '_' strftime flag"
194 msgstr "l'opció \"_\" de strftime"
195
196 #: c-format.c:438
197 #, fuzzy
198 msgid "the '-' strftime flag"
199 msgstr "l'opció \"-\" de strftime"
200
201 #: c-format.c:439
202 #, fuzzy
203 msgid "the '0' strftime flag"
204 msgstr "l'opció \"0\" de strftime"
205
206 #: c-format.c:440 c-format.c:464
207 #, fuzzy
208 msgid "'^' flag"
209 msgstr "opció \"'\""
210
211 #: c-format.c:440
212 #, fuzzy
213 msgid "the '^' strftime flag"
214 msgstr "l'opció \"^\" de strftime"
215
216 #: c-format.c:441
217 #, fuzzy
218 msgid "the '#' strftime flag"
219 msgstr "l'opció \"#\" de strftime"
220
221 #: c-format.c:442
222 msgid "field width in strftime format"
223 msgstr "amplària de camp en format strftime"
224
225 #: c-format.c:443
226 #, fuzzy
227 msgid "'E' modifier"
228 msgstr "modificador \"E\""
229
230 #: c-format.c:443
231 #, fuzzy
232 msgid "the 'E' strftime modifier"
233 msgstr "el modificador \"E\" de strftime"
234
235 #: c-format.c:444
236 #, fuzzy
237 msgid "'O' modifier"
238 msgstr "modificador \"O\""
239
240 #: c-format.c:444
241 #, fuzzy
242 msgid "the 'O' strftime modifier"
243 msgstr "el modificador \"O\" de strftime"
244
245 #: c-format.c:445
246 #, fuzzy
247 msgid "the 'O' modifier"
248 msgstr "el modificador \"O\""
249
250 #: c-format.c:463
251 msgid "fill character"
252 msgstr "caràcter de farciment"
253
254 #: c-format.c:463
255 msgid "fill character in strfmon format"
256 msgstr "caràcter de farciment en format strfmon"
257
258 #: c-format.c:464
259 #, fuzzy
260 msgid "the '^' strfmon flag"
261 msgstr "l'opció \"^\" de strfmon"
262
263 #: c-format.c:465
264 #, fuzzy
265 msgid "the '+' strfmon flag"
266 msgstr "l'opció \"+\" de strfmon"
267
268 #: c-format.c:466
269 #, fuzzy
270 msgid "'(' flag"
271 msgstr "opció \"'\""
272
273 #: c-format.c:466
274 #, fuzzy
275 msgid "the '(' strfmon flag"
276 msgstr "l'opció \"(\" de strfmon"
277
278 #: c-format.c:467
279 #, fuzzy
280 msgid "'!' flag"
281 msgstr "opció \"'\""
282
283 #: c-format.c:467
284 #, fuzzy
285 msgid "the '!' strfmon flag"
286 msgstr "l'opció \"!\" de strfmon"
287
288 #: c-format.c:468
289 #, fuzzy
290 msgid "the '-' strfmon flag"
291 msgstr "l'opció \"-\" de strfmon"
292
293 #: c-format.c:469
294 msgid "field width in strfmon format"
295 msgstr "amplària de camp en format strfmon"
296
297 #: c-format.c:470
298 msgid "left precision"
299 msgstr "precisió esquerra"
300
301 #: c-format.c:470
302 msgid "left precision in strfmon format"
303 msgstr "precisió esquerra en format strfmon"
304
305 #: c-format.c:471
306 msgid "right precision"
307 msgstr "precisió de dreta"
308
309 #: c-format.c:471
310 msgid "right precision in strfmon format"
311 msgstr "precisió de dreta en format strfmon"
312
313 #: c-format.c:472
314 msgid "length modifier in strfmon format"
315 msgstr "modificador de longitud en format strfmon"
316
317 #: c-format.c:1633
318 msgid "field precision"
319 msgstr "precisió del camp"
320
321 #: c-incpath.c:70
322 #, c-format
323 msgid "ignoring duplicate directory \"%s\"\n"
324 msgstr "ignorant el directori duplicat \"%s\"\n"
325
326 #: c-incpath.c:73
327 #, c-format
328 msgid "  as it is a non-system directory that duplicates a system directory\n"
329 msgstr "  com és un directori que no és del sistema que duplica un directori del sistema\n"
330
331 #: c-incpath.c:77
332 #, c-format
333 msgid "ignoring nonexistent directory \"%s\"\n"
334 msgstr "ignorant el directori inexistent \"%s\"\n"
335
336 #: c-incpath.c:286
337 #, c-format
338 msgid "#include \"...\" search starts here:\n"
339 msgstr "la recerca de #include  \"...\" s'inicia aquí:\n"
340
341 #: c-incpath.c:290
342 #, c-format
343 msgid "#include <...> search starts here:\n"
344 msgstr "la recerca de #include <...> s'inicia aquí:\n"
345
346 #: c-incpath.c:295
347 #, c-format
348 msgid "End of search list.\n"
349 msgstr "Fi de la llista de recerca.\n"
350
351 #: c-opts.c:1296
352 msgid "<built-in>"
353 msgstr "<built-in>"
354
355 #: c-opts.c:1311
356 msgid "<command line>"
357 msgstr "<command line>"
358
359 #. Depending on the version of Bison used to compile this grammar,
360 #. it may issue generic diagnostics spelled "syntax error" or
361 #. "parse error".  To prevent this from changing the translation
362 #. template randomly, we list all the variants of this particular
363 #. diagnostic here.  Translators: there is no fine distinction
364 #. between diagnostics with "syntax error" in them, and diagnostics
365 #. with "parse error" in them.  It's okay to give them both the same
366 #. translation.
367 #: c-parse.y:54 c-parse.c:5385 c-parse.y:2955 gengtype-yacc.c:1606
368 msgid "syntax error"
369 msgstr "error sintàctic"
370
371 #: c-parse.c:2157 c-parse.y:2959 gengtype-yacc.c:560
372 msgid "syntax error: cannot back up"
373 msgstr "error sintàctic: no es pot regressar"
374
375 #: c-parse.c:5381 c-parse.y:2957 gengtype-yacc.c:1602
376 #, fuzzy
377 msgid "syntax error; also virtual memory exhausted"
378 msgstr "error d'analitza; també es va excedir la memòria virtual"
379
380 #: c-parse.c:5506 gengtype-yacc.c:1727
381 msgid "parser stack overflow"
382 msgstr "s'ha desbordat la pila de l'analitzador"
383
384 #: c-parse.y:2956
385 msgid "parse error"
386 msgstr "error d'analitza"
387
388 #: c-parse.y:2958
389 msgid "parse error; also virtual memory exhausted"
390 msgstr "error d'analitza; també es va excedir la memòria virtual"
391
392 #: c-parse.y:2960
393 #, fuzzy
394 msgid "parse error: cannot back up"
395 msgstr "error sintàctic: no es pot regressar"
396
397 #: c-typeck.c:2077 c-typeck.c:4346 c-typeck.c:4348 c-typeck.c:4356
398 #: c-typeck.c:4381 c-typeck.c:5771
399 msgid "initializer element is not constant"
400 msgstr "l'element de valor inicial no és constant"
401
402 #: c-typeck.c:4152
403 #, fuzzy
404 msgid "array initialized from parenthesized string constant"
405 msgstr "matriu de caràcters amb valors inicials assignats d'una cadena ampla"
406
407 #: c-typeck.c:4216 cp/typeck2.c:703
408 #, gcc-internal-format
409 msgid "char-array initialized from wide string"
410 msgstr "matriu de caràcters amb valors inicials assignats d'una cadena ampla"
411
412 #: c-typeck.c:4221
413 #, fuzzy
414 msgid "wchar_t-array initialized from non-wide string"
415 msgstr "matriu de caràcters amb valors inicials assignats d'una cadena ampla"
416
417 #: c-typeck.c:4239 cp/typeck2.c:725
418 #, gcc-internal-format
419 msgid "initializer-string for array of chars is too long"
420 msgstr "la cadena de valors inicials per a la matriu de caràcters és massa llarga"
421
422 #: c-typeck.c:4245
423 #, fuzzy
424 msgid "array of inappropriate type initialized from string constant"
425 msgstr "matriu de caràcters amb valors inicials assignats d'una cadena ampla"
426
427 #. ??? This should not be an error when inlining calls to
428 #. unprototyped functions.
429 #: c-typeck.c:4306 c-typeck.c:3804 cp/typeck.c:1393
430 #, gcc-internal-format
431 msgid "invalid use of non-lvalue array"
432 msgstr "ús no vàlid de matriu no evaluada"
433
434 #: c-typeck.c:4329
435 msgid "array initialized from non-constant array expression"
436 msgstr "matriu amb valors inicials assignats d'una expressió matricial que no és constant"
437
438 #: c-typeck.c:4388 c-typeck.c:5775
439 #, gcc-internal-format
440 msgid "initializer element is not computable at load time"
441 msgstr "l'element de valor inicial no és calculable al moment de la càrrega"
442
443 #. Although C99 is unclear about whether incomplete arrays
444 #. of VLAs themselves count as VLAs, it does not make
445 #. sense to permit them to be initialized given that
446 #. ordinary VLAs may not be initialized.
447 #: c-typeck.c:4399 c-decl.c:3138 c-decl.c:3153
448 #, gcc-internal-format
449 msgid "variable-sized object may not be initialized"
450 msgstr "un objecte de grandària variable no pot tenir valor inicial"
451
452 #: c-typeck.c:4403 cp/typeck2.c:804
453 #, gcc-internal-format
454 msgid "invalid initializer"
455 msgstr "valor inicial no vàlid"
456
457 #: c-typeck.c:4877
458 msgid "extra brace group at end of initializer"
459 msgstr "grup extra de claus al final dels valors inicials"
460
461 #: c-typeck.c:4897 cp/decl.c:4368
462 #, gcc-internal-format
463 msgid "missing braces around initializer"
464 msgstr "falten claus al voltant dels valors inicials"
465
466 #: c-typeck.c:4958
467 msgid "braces around scalar initializer"
468 msgstr "claus al voltant del valor inicial escalar"
469
470 #: c-typeck.c:5015
471 msgid "initialization of flexible array member in a nested context"
472 msgstr "iniciació d'un membre de matriu flexible en un context niat"
473
474 #: c-typeck.c:5017
475 msgid "initialization of a flexible array member"
476 msgstr "iniciació d'un membre de matriu flexible"
477
478 #: c-typeck.c:5044
479 msgid "missing initializer"
480 msgstr "falta valor inicial"
481
482 #: c-typeck.c:5066
483 msgid "empty scalar initializer"
484 msgstr "valor inicial escalar buidor"
485
486 #: c-typeck.c:5071
487 msgid "extra elements in scalar initializer"
488 msgstr "elements extres en valor inicial escalar"
489
490 #: c-typeck.c:5175 c-typeck.c:5250
491 msgid "array index in non-array initializer"
492 msgstr "índex de matriu en valor inicial que no és de matriu"
493
494 #: c-typeck.c:5180 c-typeck.c:5303
495 msgid "field name not in record or union initializer"
496 msgstr "el nom del camp no està en e l'inicialitzador de record o union"
497
498 #: c-typeck.c:5226
499 #, fuzzy
500 msgid "array index in initializer not of integer type"
501 msgstr "l'índex de matriu en el valor inicial excedeix els límits de la matriu"
502
503 #: c-typeck.c:5246 c-typeck.c:5248
504 msgid "nonconstant array index in initializer"
505 msgstr "índex de matriu no constant en valor inicial"
506
507 #: c-typeck.c:5252 c-typeck.c:5255
508 msgid "array index in initializer exceeds array bounds"
509 msgstr "l'índex de matriu en el valor inicial excedeix els límits de la matriu"
510
511 #: c-typeck.c:5266
512 msgid "empty index range in initializer"
513 msgstr "límits d'índexs buits en valor inicial"
514
515 #: c-typeck.c:5275
516 msgid "array index range in initializer exceeds array bounds"
517 msgstr "els límits d'índexs de la matriu en el valor inicial excedeixen els límits de la matriu"
518
519 #: c-typeck.c:5351 c-typeck.c:5372 c-typeck.c:5838
520 msgid "initialized field with side-effects overwritten"
521 msgstr "camp iniciat amb efectes laterals sobreescrits"
522
523 #: c-typeck.c:6047
524 msgid "excess elements in char array initializer"
525 msgstr "excés d'elements en valors inicials de matriu de caràcters"
526
527 #: c-typeck.c:6054 c-typeck.c:6100
528 msgid "excess elements in struct initializer"
529 msgstr "excés d'elements en valors inicials de struct"
530
531 #: c-typeck.c:6115
532 msgid "non-static initialization of a flexible array member"
533 msgstr "iniciació no estàtica d'un membre de matriu flexible"
534
535 #: c-typeck.c:6183
536 msgid "excess elements in union initializer"
537 msgstr "excés d'elements en valors inicials d'union"
538
539 #: c-typeck.c:6269
540 msgid "excess elements in array initializer"
541 msgstr "excés d'elements en valors inicials de matriu"
542
543 #: c-typeck.c:6299
544 msgid "excess elements in vector initializer"
545 msgstr "excés d'elements en valor inicial vectorial"
546
547 #: c-typeck.c:6323
548 msgid "excess elements in scalar initializer"
549 msgstr "excés d'elements en valor inicial escalar"
550
551 #: cfgrtl.c:2140
552 msgid "flow control insn inside a basic block"
553 msgstr "control de fluix insn dintre el bloc bàsic"
554
555 #: cfgrtl.c:2212
556 msgid "wrong insn in the fallthru edge"
557 msgstr "insn erroni en la vora del respatller"
558
559 #: cfgrtl.c:2254
560 msgid "insn outside basic block"
561 msgstr "insn fora del bloc bàsic"
562
563 #: cfgrtl.c:2261
564 msgid "return not followed by barrier"
565 msgstr "return no és seguit per una barrera"
566
567 #: cgraph.c:282
568 msgid "function body not available"
569 msgstr "la funció cso no és disponible"
570
571 #: cgraph.c:284 cgraphunit.c:662
572 msgid "redefined extern inline functions are not considered for inlining"
573 msgstr ""
574
575 #: cgraph.c:287 cgraphunit.c:667
576 msgid "function not considered for inlining"
577 msgstr ""
578
579 #: cgraph.c:289 cgraphunit.c:665
580 msgid "function not inlinable"
581 msgstr "la funció no pot ser «inline»"
582
583 #: cgraphunit.c:1201
584 msgid "--param large-function-growth limit reached"
585 msgstr ""
586
587 #: cgraphunit.c:1238
588 msgid "recursive inlining"
589 msgstr ""
590
591 #: cgraphunit.c:1403 cgraphunit.c:1655
592 msgid "--param max-inline-insns-single limit reached"
593 msgstr ""
594
595 #: cgraphunit.c:1427
596 msgid "--param max-inline-insns-single limit reached after inlining into the callee"
597 msgstr ""
598
599 #: cgraphunit.c:1477
600 msgid "--param inline-unit-growth limit reached"
601 msgstr ""
602
603 #: collect2.c:402 gcc.c:6736
604 #, fuzzy, c-format
605 msgid "internal gcc abort in %s, at %s:%d"
606 msgstr "abandó en %s, en %s:%d"
607
608 #: collect2.c:898
609 #, c-format
610 msgid "no arguments"
611 msgstr "sense arguments"
612
613 #: collect2.c:1271 collect2.c:1419 collect2.c:1454
614 #, c-format
615 msgid "fopen %s"
616 msgstr "fopen %s"
617
618 #: collect2.c:1274 collect2.c:1424 collect2.c:1457
619 #, c-format
620 msgid "fclose %s"
621 msgstr "fclose %s"
622
623 #: collect2.c:1283
624 #, c-format
625 msgid "collect2 version %s"
626 msgstr "collect2 versió %s"
627
628 #: collect2.c:1373
629 #, c-format
630 msgid "%d constructor(s) found\n"
631 msgstr "es troba(en) %d constructor(s)\n"
632
633 #: collect2.c:1374
634 #, c-format
635 msgid "%d destructor(s)  found\n"
636 msgstr "es troba(en) %d destructor(s)\n"
637
638 #: collect2.c:1375
639 #, c-format
640 msgid "%d frame table(s) found\n"
641 msgstr "es troba(en) %d marcs de matriu(es)\n"
642
643 #: collect2.c:1560
644 #, c-format
645 msgid "[cannot find %s]"
646 msgstr "[no es pot trobar %s]"
647
648 #: collect2.c:1575
649 #, fuzzy, c-format
650 msgid "cannot find '%s'"
651 msgstr "no es pot trobar \"%s\""
652
653 #: collect2.c:1586 collect2.c:1589
654 #, c-format
655 msgid "redirecting stdout: %s"
656 msgstr "redirigint sortida estàndard: %s"
657
658 #: collect2.c:1628
659 #, c-format
660 msgid "[Leaving %s]\n"
661 msgstr "[Deixant %s]\n"
662
663 #: collect2.c:1848
664 #, c-format
665 msgid ""
666 "\n"
667 "write_c_file - output name is %s, prefix is %s\n"
668 msgstr ""
669 "\n"
670 "write_c_file - el nom de sortida és %s, el prefix és %s\n"
671
672 #: collect2.c:2052
673 #, fuzzy, c-format
674 msgid "cannot find 'nm'"
675 msgstr "no es pot trobar \"nm\""
676
677 #: collect2.c:2062 collect2.c:2228
678 #, c-format
679 msgid "pipe"
680 msgstr "pipe"
681
682 #: collect2.c:2066 collect2.c:2232
683 #, c-format
684 msgid "fdopen"
685 msgstr "fdopen"
686
687 #: collect2.c:2092 collect2.c:2258
688 #, c-format
689 msgid "dup2 %d 1"
690 msgstr "dup2 %d 1"
691
692 #: collect2.c:2095 collect2.c:2098 collect2.c:2111 collect2.c:2261
693 #: collect2.c:2264 collect2.c:2277
694 #, c-format
695 msgid "close %d"
696 msgstr "close %d"
697
698 #: collect2.c:2101 collect2.c:2267
699 #, c-format
700 msgid "execv %s"
701 msgstr "execv %s"
702
703 #: collect2.c:2155
704 #, c-format
705 msgid "init function found in object %s"
706 msgstr "es va trobar la funció init en l'objecte %s"
707
708 #: collect2.c:2163
709 #, c-format
710 msgid "fini function found in object %s"
711 msgstr "es va trobar la funció fini en l'objecte %s"
712
713 #: collect2.c:2186 collect2.c:2316
714 #, c-format
715 msgid "fclose"
716 msgstr "fclose"
717
718 #: collect2.c:2280
719 #, c-format
720 msgid ""
721 "\n"
722 "ldd output with constructors/destructors.\n"
723 msgstr ""
724 "\n"
725 "sortida de ldd amb constructors/destructors.\n"
726
727 #: collect2.c:2295
728 #, c-format
729 msgid "dynamic dependency %s not found"
730 msgstr "no es troba la dependència dinàmica %s"
731
732 #: collect2.c:2307
733 #, c-format
734 msgid "unable to open dynamic dependency '%s'"
735 msgstr "no es pot obrir la dependència dinàmica \"%s\""
736
737 #: collect2.c:2466
738 #, c-format
739 msgid "%s: not a COFF file"
740 msgstr "%s: no és un fitxer COFF"
741
742 #: collect2.c:2586
743 #, c-format
744 msgid "%s: cannot open as COFF file"
745 msgstr "%s: no es pot obrir com un fitxer COFF"
746
747 #: collect2.c:2644
748 #, c-format
749 msgid "library lib%s not found"
750 msgstr "no es troba la biblioteca lib%s"
751
752 #: combine.c:12516
753 #, c-format
754 msgid ""
755 ";; Combiner statistics: %d attempts, %d substitutions (%d requiring new space),\n"
756 ";; %d successes.\n"
757 "\n"
758 msgstr ""
759 ";; Estadístiques del combinador: %d intents, %d substitucions (%d van requerir espai nou),\n"
760 ";; %d èxits.\n"
761 "\n"
762
763 #: combine.c:12525
764 #, c-format
765 msgid ""
766 "\n"
767 ";; Combiner totals: %d attempts, %d substitutions (%d requiring new space),\n"
768 ";; %d successes.\n"
769 msgstr ""
770 "\n"
771 ";; Totals del combinador: %d intents, %d substitucions (%d van requerir espai nou),\n"
772 ";; %d èxits.\n"
773
774 #: cppspec.c:106
775 #, c-format
776 msgid "\"%s\" is not a valid option to the preprocessor"
777 msgstr "\"%s\" no es una opció vàlida per el preprocessador"
778
779 #: cppspec.c:128
780 #, c-format
781 msgid "too many input files"
782 msgstr "massa fitxers d'entrada"
783
784 #: cse.c:6812
785 #, c-format
786 msgid ";; Processing block from %d to %d, %d sets.\n"
787 msgstr ";; Processant el bloc de  %d a  %d, %d establerts.\n"
788
789 #: diagnostic.c:168
790 #, c-format
791 msgid "%s:%d: confused by earlier errors, bailing out\n"
792 msgstr "%s:%d: confusió per errors precedentes, abandó\n"
793
794 #: diagnostic.c:228
795 #, fuzzy, c-format
796 msgid "compilation terminated due to -Wfatal-errors.\n"
797 msgstr "compilació acabada.\n"
798
799 #: diagnostic.c:237
800 #, c-format
801 msgid ""
802 "Please submit a full bug report,\n"
803 "with preprocessed source if appropriate.\n"
804 "See %s for instructions.\n"
805 msgstr ""
806 "Si us plau, envieu un informe d'error complet,\n"
807 "amb la font preprocessada si és oportú.\n"
808 "Consulta %s per a les instruccions.\n"
809
810 #: diagnostic.c:246
811 #, c-format
812 msgid "compilation terminated.\n"
813 msgstr "compilació acabada.\n"
814
815 #: diagnostic.c:537
816 #, c-format
817 msgid "Internal compiler error: Error reporting routines re-entered.\n"
818 msgstr "Error intern del compilador: Error al reportar rutines reentrades.\n"
819
820 #: final.c:1062
821 msgid "negative insn length"
822 msgstr "longitud insn negativa"
823
824 #: final.c:2508
825 msgid "could not split insn"
826 msgstr "no es pot separar insn"
827
828 #: final.c:2857
829 #, fuzzy
830 msgid "invalid 'asm': "
831 msgstr "\"asm\" no vàlid: "
832
833 #: final.c:3040
834 #, c-format
835 msgid "nested assembly dialect alternatives"
836 msgstr "alternatives de dialecte d'ensamblador imbricades"
837
838 #: final.c:3057 final.c:3069
839 #, c-format
840 msgid "unterminated assembly dialect alternative"
841 msgstr "alternativa de dialecte d'ensamblador no terminada"
842
843 #: final.c:3116
844 #, c-format
845 msgid "operand number missing after %%-letter"
846 msgstr "falta nombre operand després de  %%-letter"
847
848 #: final.c:3119 final.c:3160
849 #, c-format
850 msgid "operand number out of range"
851 msgstr "nombre operador fora de límits"
852
853 #: final.c:3179
854 #, c-format
855 msgid "invalid %%-code"
856 msgstr "%%-codi no vàlid"
857
858 #: final.c:3209
859 #, fuzzy, c-format
860 msgid "'%%l' operand isn't a label"
861 msgstr "l'operand \"%%l\" no és una etiqueta"
862
863 #. We can't handle floating point constants;
864 #. PRINT_OPERAND must handle them.
865 #. We can't handle floating point constants; PRINT_OPERAND must
866 #. handle them.
867 #. We can't handle floating point constants;
868 #. PRINT_OPERAND must handle them.
869 #: final.c:3311 vmsdbgout.c:488 config/i386/i386.c:5960
870 #: config/pdp11/pdp11.c:1690
871 #, c-format
872 msgid "floating constant misused"
873 msgstr "constant de coma flotant mal usada"
874
875 #: final.c:3367 vmsdbgout.c:545 config/i386/i386.c:6038
876 #: config/pdp11/pdp11.c:1737
877 #, c-format
878 msgid "invalid expression as operand"
879 msgstr "expressió no vàlida com a operand"
880
881 #: flow.c:1689
882 msgid "Attempt to delete prologue/epilogue insn:"
883 msgstr "Intent d'esborrar insn pròleg/epíleg:"
884
885 #: gcc.c:1632
886 #, c-format
887 msgid "Using built-in specs.\n"
888 msgstr "Usant especificacions internes.\n"
889
890 #: gcc.c:1815
891 #, c-format
892 msgid ""
893 "Setting spec %s to '%s'\n"
894 "\n"
895 msgstr ""
896 "Canviant l'especificació de  %s a \"%s\"\n"
897 "\n"
898
899 #: gcc.c:1924
900 #, c-format
901 msgid "Reading specs from %s\n"
902 msgstr "Llegint especificacions de  %s\n"
903
904 #: gcc.c:2020 gcc.c:2039
905 #, c-format
906 msgid "specs %%include syntax malformed after %ld characters"
907 msgstr "specs sintaxi mal formada de %%include després de %ld caràcters"
908
909 #: gcc.c:2047
910 #, c-format
911 msgid "could not find specs file %s\n"
912 msgstr "No es pot trobar el fitxer d'especificacions %s\n"
913
914 #: gcc.c:2064 gcc.c:2072 gcc.c:2081 gcc.c:2090
915 #, c-format
916 msgid "specs %%rename syntax malformed after %ld characters"
917 msgstr "specs sintaxi mal formada de %%rename després de %ld caràcters"
918
919 #: gcc.c:2099
920 #, c-format
921 msgid "specs %s spec was not found to be renamed"
922 msgstr "specs l'especificació %s no es va trobar per a ser re-nomenada"
923
924 #: gcc.c:2106
925 #, c-format
926 msgid "%s: attempt to rename spec '%s' to already defined spec '%s'"
927 msgstr ""
928
929 #: gcc.c:2111
930 #, c-format
931 msgid "rename spec %s to %s\n"
932 msgstr "re-nomenada especificació %s a  %s\n"
933
934 #: gcc.c:2113
935 #, c-format
936 msgid ""
937 "spec is '%s'\n"
938 "\n"
939 msgstr ""
940 "la especificació és \"%s\"\n"
941 "\n"
942
943 #: gcc.c:2126
944 #, c-format
945 msgid "specs unknown %% command after %ld characters"
946 msgstr "specs ordre %% desconegut després de %ld caràcters"
947
948 #: gcc.c:2137 gcc.c:2150
949 #, c-format
950 msgid "specs file malformed after %ld characters"
951 msgstr "specs fitxer mal format després de  %ld caràcters"
952
953 #: gcc.c:2203
954 #, c-format
955 msgid "spec file has no spec for linking"
956 msgstr "el fitxer d'especificacions no té especificacions per a enllaçar"
957
958 #: gcc.c:2625
959 #, fuzzy, c-format
960 msgid "system path '%s' is not absolute"
961 msgstr "la reservació \"%s\" no s'utilitza"
962
963 #: gcc.c:2688
964 #, c-format
965 msgid "-pipe not supported"
966 msgstr "-pipe no té suport"
967
968 #: gcc.c:2750
969 #, c-format
970 msgid ""
971 "\n"
972 "Go ahead? (y or n) "
973 msgstr ""
974 "\n"
975 "Continuar? (s o n) "
976
977 #: gcc.c:2875
978 #, c-format
979 msgid ""
980 "Internal error: %s (program %s)\n"
981 "Please submit a full bug report.\n"
982 "See %s for instructions."
983 msgstr ""
984 "Error intern: %s (programa %s)\n"
985 "Per favor envieu un informe complet d'error.\n"
986 "Consulta %s per a més instruccions."
987
988 #: gcc.c:2893
989 #, c-format
990 msgid "# %s %.2f %.2f\n"
991 msgstr "# %s %.2f %.2f\n"
992
993 #: gcc.c:3023
994 #, c-format
995 msgid "Usage: %s [options] file...\n"
996 msgstr "Utilització: %s [opcions] fitxer...\n"
997
998 #: gcc.c:3024
999 msgid "Options:\n"
1000 msgstr "Opcions:\n"
1001
1002 #: gcc.c:3026
1003 msgid "  -pass-exit-codes         Exit with highest error code from a phase\n"
1004 msgstr "  -pass-exit-codes         Sortir amb el codi d'error més alt d'una fase\n"
1005
1006 #: gcc.c:3027
1007 msgid "  --help                   Display this information\n"
1008 msgstr "  --help                   Mostra aquesta informació\n"
1009
1010 #: gcc.c:3028
1011 msgid "  --target-help            Display target specific command line options\n"
1012 msgstr ""
1013 "  --target-help            Mostra opcions de línia d'ordres específiques de\n"
1014 "                           l'objectiu\n"
1015
1016 #: gcc.c:3030
1017 msgid "  (Use '-v --help' to display command line options of sub-processes)\n"
1018 msgstr "  (Usi \"-v --help\" per a mostrar les opcions de línia d'ordres dels subprocès)\n"
1019
1020 #: gcc.c:3031
1021 msgid "  -dumpspecs               Display all of the built in spec strings\n"
1022 msgstr "  -dumpspecs               Mostra totes les cadenes internes d'especificació\n"
1023
1024 #: gcc.c:3032
1025 msgid "  -dumpversion             Display the version of the compiler\n"
1026 msgstr "  -dumpversion             Mostra la versió del compilador\n"
1027
1028 #: gcc.c:3033
1029 msgid "  -dumpmachine             Display the compiler's target processor\n"
1030 msgstr "  -dumpmachine             Mostra el processador objectiu del compilador\n"
1031
1032 #: gcc.c:3034
1033 msgid "  -print-search-dirs       Display the directories in the compiler's search path\n"
1034 msgstr ""
1035 "  -print-search-dirs       Mostra els directoris en la ruta de recerca del\n"
1036 "                           compilador\n"
1037
1038 #: gcc.c:3035
1039 msgid "  -print-libgcc-file-name  Display the name of the compiler's companion library\n"
1040 msgstr ""
1041 "  -print-libgcc-file-name  Mostra el nom de la biblioteca que acompanya el\n"
1042 "                           compilador\n"
1043
1044 #: gcc.c:3036
1045 msgid "  -print-file-name=<lib>   Display the full path to library <lib>\n"
1046 msgstr "  -print-file-name=<lib>   Mostra la ruta completa a la biblioteca <lib>\n"
1047
1048 #: gcc.c:3037
1049 msgid "  -print-prog-name=<prog>  Display the full path to compiler component <prog>\n"
1050 msgstr ""
1051 "  -print-prog-name=<prog>  Mostra la ruta completa del programa component del\n"
1052 "                           compilador <prog>\n"
1053
1054 #: gcc.c:3038
1055 msgid "  -print-multi-directory   Display the root directory for versions of libgcc\n"
1056 msgstr "  -print-multi-directory   Mostra el directori arrel per a versoins de libgcc\n"
1057
1058 #: gcc.c:3039
1059 msgid ""
1060 "  -print-multi-lib         Display the mapping between command line options and\n"
1061 "                           multiple library search directories\n"
1062 msgstr ""
1063 "  -print-multi-lib         Mostra el mapatge entre les opcions de línia\n"
1064 "                           d'ordres i els múltiples directoris de la recerca\n"
1065 "                           de biblioteques\n"
1066
1067 #: gcc.c:3042
1068 msgid "  -print-multi-os-directory Display the relative path to OS libraries\n"
1069 msgstr "  -print-multi-os-directory   Mostra la ruta relativa per a les biblioteques del SO\n"
1070
1071 #: gcc.c:3043
1072 msgid "  -Wa,<options>            Pass comma-separated <options> on to the assembler\n"
1073 msgstr "  -Wa,<options>            Passa <opcions> separades per coma al ensamblador\n"
1074
1075 #: gcc.c:3044
1076 msgid "  -Wp,<options>            Pass comma-separated <options> on to the preprocessor\n"
1077 msgstr "  -Wp,<opcions>            Passa <opcions> separades per coma al preprocesador\n"
1078
1079 #: gcc.c:3045
1080 msgid "  -Wl,<options>            Pass comma-separated <options> on to the linker\n"
1081 msgstr "  -Wl,<opcions>            Passa <opcions> separades per coma al enllaçador\n"
1082
1083 #: gcc.c:3046
1084 msgid "  -Xassembler <arg>        Pass <arg> on to the assembler\n"
1085 msgstr "  -Xassembler <arg>        Passa <arg> al ensamblador\n"
1086
1087 #: gcc.c:3047
1088 msgid "  -Xpreprocessor <arg>     Pass <arg> on to the preprocessor\n"
1089 msgstr "  -Xpreprocessor <arg>           Passa el  <arg> al preprocesador\n"
1090
1091 #: gcc.c:3048
1092 msgid "  -Xlinker <arg>           Pass <arg> on to the linker\n"
1093 msgstr "  -Xlinker <arg>           Passa el  <arg> al enllaçador\n"
1094
1095 #: gcc.c:3049
1096 #, fuzzy
1097 msgid "  -combine                 Pass multiple source files to compiler at once\n"
1098 msgstr "  -o <fitxer>              Col·loca la sortida en el <fitxer>\n"
1099
1100 #: gcc.c:3050
1101 msgid "  -save-temps              Do not delete intermediate files\n"
1102 msgstr "  -save-temps              No esborra els fitxers intermedis\n"
1103
1104 #: gcc.c:3051
1105 msgid "  -pipe                    Use pipes rather than intermediate files\n"
1106 msgstr "  -pipe                    Usa canonades en lloc de fitxers intermedis\n"
1107
1108 #: gcc.c:3052
1109 msgid "  -time                    Time the execution of each subprocess\n"
1110 msgstr "  -time                    Obté el temps d'execució de cada subprocès\n"
1111
1112 #: gcc.c:3053
1113 msgid "  -specs=<file>            Override built-in specs with the contents of <file>\n"
1114 msgstr ""
1115 "  -specs=<file>            Sobreposa les especificacions internes amb el\n"
1116 "                           contingut de <fitxer>\n"
1117
1118 #: gcc.c:3054
1119 msgid "  -std=<standard>          Assume that the input sources are for <standard>\n"
1120 msgstr ""
1121 "  -std=<estàndard>         Assumeix qu'els fitxers d'entrada són per a el\n"
1122 "                           <estàndard>\n"
1123
1124 #: gcc.c:3055
1125 msgid "  -B <directory>           Add <directory> to the compiler's search paths\n"
1126 msgstr ""
1127 "  -B <directori>           Agrega el  <directori> a les rutes de recerca del\n"
1128 "                          compilador\n"
1129
1130 #: gcc.c:3056
1131 msgid "  -b <machine>             Run gcc for target <machine>, if installed\n"
1132 msgstr ""
1133 "  -b <màquina>             Executa gcc per a l'objectiu <màquina>,\n"
1134 "                           si va ser instal·lat\n"
1135
1136 #: gcc.c:3057
1137 msgid "  -V <version>             Run gcc version number <version>, if installed\n"
1138 msgstr ""
1139 "  -V <versió>              Executa el gcc amb nombre de versió <versió>,\n"
1140 "                           si va ser instal·lat\n"
1141
1142 #: gcc.c:3058
1143 msgid "  -v                       Display the programs invoked by the compiler\n"
1144 msgstr "  -v                       Mostra els programes invocats pel compilador\n"
1145
1146 #: gcc.c:3059
1147 msgid "  -###                     Like -v but options quoted and commands not executed\n"
1148 msgstr ""
1149 "  -###                     Com -v però les opcions i ordres entr \"\" no estan\n"
1150 "                           executades\n"
1151
1152 #: gcc.c:3060
1153 msgid "  -E                       Preprocess only; do not compile, assemble or link\n"
1154 msgstr "  -E                       Solament preprocessa; no compila, ensambla o enllaça\n"
1155
1156 #: gcc.c:3061
1157 msgid "  -S                       Compile only; do not assemble or link\n"
1158 msgstr "  -S                       Solament compila; no ensambla o enllaça\n"
1159
1160 #: gcc.c:3062
1161 msgid "  -c                       Compile and assemble, but do not link\n"
1162 msgstr "  -c                       Compila i ensambla, però no enllaça\n"
1163
1164 #: gcc.c:3063
1165 msgid "  -o <file>                Place the output into <file>\n"
1166 msgstr "  -o <fitxer>              Col·loca la sortida en el <fitxer>\n"
1167
1168 #: gcc.c:3064
1169 msgid ""
1170 "  -x <language>            Specify the language of the following input files\n"
1171 "                           Permissible languages include: c c++ assembler none\n"
1172 "                           'none' means revert to the default behavior of\n"
1173 "                           guessing the language based on the file's extension\n"
1174 msgstr ""
1175 "  -x <llenguatge>          Especifica el llenguatge dels següents fitxers d''\n"
1176 "                           entrada. Els llenguatges permesos inclouen: c c++\n"
1177 "                           assembler none. \"none\" significa revertir a la\n"
1178 "                           conducta habitual de endevinar el llenguatge basat\n"
1179 "                           en l'extensió del fitxer\n"
1180
1181 #: gcc.c:3071
1182 #, c-format
1183 msgid ""
1184 "\n"
1185 "Options starting with -g, -f, -m, -O, -W, or --param are automatically\n"
1186 " passed on to the various sub-processes invoked by %s.  In order to pass\n"
1187 " other options on to these processes the -W<letter> options must be used.\n"
1188 msgstr ""
1189 "\n"
1190 "Les opcions que comencen amb -g, -f, -m, -O, -W, o --param es passen\n"
1191 " automàticament als varis subprocesos invocats per %s. Per passar altres\n"
1192 " opcions a aquests processos es deuen usar les opcions -W<lletra>\n"
1193
1194 #: gcc.c:3191
1195 #, fuzzy, c-format
1196 msgid "'-%c' option must have argument"
1197 msgstr "l'opció \"-%c\" ha de tenir arguments"
1198
1199 #: gcc.c:3213
1200 #, fuzzy, c-format
1201 msgid "couldn't run '%s': %s"
1202 msgstr "no és pot obrir %s"
1203
1204 #. translate_options () has turned --version into -fversion.
1205 #: gcc.c:3398
1206 #, c-format
1207 msgid "%s (GCC) %s\n"
1208 msgstr "%s (GCC) %s\n"
1209
1210 #: gcc.c:3400 gcov.c:415 java/gjavah.c:2400 java/jcf-dump.c:916
1211 #: java/jv-scan.c:128
1212 msgid "(C)"
1213 msgstr ""
1214
1215 #: gcc.c:3401 java/gjavah.c:2401 java/jcf-dump.c:917 java/jv-scan.c:129
1216 #, c-format
1217 msgid ""
1218 "This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO\n"
1219 "warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
1220 "\n"
1221 msgstr ""
1222 "Això és programari lliure; vegi el codi font per a les condicions de còpia.\n"
1223 "No hi ha CAP garantia; ni tan sols de COMERCIABILITAT o\n"
1224 "ADEQUACIÓ A UN PROPÒSIT PARTICULAR.\n"
1225
1226 #: gcc.c:3502
1227 #, fuzzy, c-format
1228 msgid "argument to '-Xlinker' is missing"
1229 msgstr "falta l'argument per a \"-Xlinker\""
1230
1231 #: gcc.c:3510
1232 #, fuzzy, c-format
1233 msgid "argument to '-Xpreprocessor' is missing"
1234 msgstr "falta l'argument per a \"-Xpreprocessor\""
1235
1236 #: gcc.c:3517
1237 #, fuzzy, c-format
1238 msgid "argument to '-Xassembler' is missing"
1239 msgstr "falta l'argument per a \"-Xassembler\""
1240
1241 #: gcc.c:3524
1242 #, fuzzy, c-format
1243 msgid "argument to '-l' is missing"
1244 msgstr "falta l'argument per a \"-I\""
1245
1246 #: gcc.c:3545
1247 #, fuzzy, c-format
1248 msgid "argument to '-specs' is missing"
1249 msgstr "falta l'argument per a \"-specs\""
1250
1251 #: gcc.c:3559
1252 #, fuzzy, c-format
1253 msgid "argument to '-specs=' is missing"
1254 msgstr "falta l'argument per a \"-specs=\""
1255
1256 #: gcc.c:3596
1257 #, c-format
1258 msgid "'-%c' must come at the start of the command line"
1259 msgstr ""
1260
1261 #: gcc.c:3605
1262 #, fuzzy, c-format
1263 msgid "argument to '-B' is missing"
1264 msgstr "falta l'argument per a \"-B\""
1265
1266 #: gcc.c:3994
1267 #, fuzzy, c-format
1268 msgid "argument to '-x' is missing"
1269 msgstr "falta l'argument per a \"-x\""
1270
1271 #: gcc.c:4022
1272 #, fuzzy, c-format
1273 msgid "argument to '-%s' is missing"
1274 msgstr "falta l'argument per a \"-%s\""
1275
1276 #: gcc.c:4360
1277 #, c-format
1278 msgid "switch '%s' does not start with '-'"
1279 msgstr ""
1280
1281 #: gcc.c:4587
1282 #, c-format
1283 msgid "spec '%s' invalid"
1284 msgstr ""
1285
1286 #: gcc.c:4653
1287 #, c-format
1288 msgid "%s\n"
1289 msgstr "%s\n"
1290
1291 #: gcc.c:4726
1292 #, fuzzy, c-format
1293 msgid "spec '%s' has invalid '%%0%c'"
1294 msgstr "el camp de bits \"%s\" té un tipus no vàlid"
1295
1296 #: gcc.c:4923
1297 #, fuzzy, c-format
1298 msgid "spec '%s' has invalid '%%W%c"
1299 msgstr "el camp de bits \"%s\" té un tipus no vàlid"
1300
1301 #: gcc.c:4954
1302 #, fuzzy, c-format
1303 msgid "spec '%s' has invalid '%%x%c'"
1304 msgstr "el camp de bits \"%s\" té un tipus no vàlid"
1305
1306 #: gcc.c:5176
1307 #, c-format
1308 msgid "Processing spec %c%s%c, which is '%s'\n"
1309 msgstr "Processant l'especificació %c%s%c, el qual és \"%s\"\n"
1310
1311 #: gcc.c:5318
1312 #, fuzzy, c-format
1313 msgid "unknown spec function '%s'"
1314 msgstr "funció d'especificació \"%s\" desconeguda"
1315
1316 #: gcc.c:5337
1317 #, fuzzy, c-format
1318 msgid "error in args to spec function '%s'"
1319 msgstr "error en els arguments per a la funció d'especificació \"%s\""
1320
1321 #: gcc.c:5385
1322 #, c-format
1323 msgid "malformed spec function name"
1324 msgstr "nom de la funció d'especificació malformat"
1325
1326 #. )
1327 #: gcc.c:5388
1328 #, c-format
1329 msgid "no arguments for spec function"
1330 msgstr "molt pocs arguments per a la funció spec"
1331
1332 #: gcc.c:5407
1333 #, c-format
1334 msgid "malformed spec function arguments"
1335 msgstr ""
1336
1337 #: gcc.c:5646
1338 #, c-format
1339 msgid "braced spec '%s' is invalid at '%c'"
1340 msgstr ""
1341
1342 #: gcc.c:5734
1343 #, c-format
1344 msgid "braced spec body '%s' is invalid"
1345 msgstr ""
1346
1347 #: gcc.c:6272
1348 #, c-format
1349 msgid "install: %s%s\n"
1350 msgstr "instal·lar: %s%s\n"
1351
1352 #: gcc.c:6273
1353 #, c-format
1354 msgid "programs: %s\n"
1355 msgstr "programes: %s\n"
1356
1357 #: gcc.c:6274
1358 #, c-format
1359 msgid "libraries: %s\n"
1360 msgstr "biblioteques: %s\n"
1361
1362 #: gcc.c:6331
1363 #, c-format
1364 msgid ""
1365 "\n"
1366 "For bug reporting instructions, please see:\n"
1367 msgstr ""
1368 "\n"
1369 "Per a instruccions de report de bug, si us plau per favor vegi:\n"
1370
1371 #: gcc.c:6347
1372 #, fuzzy, c-format
1373 msgid "Target: %s\n"
1374 msgstr "biblioteques: %s\n"
1375
1376 #: gcc.c:6348
1377 #, c-format
1378 msgid "Configured with: %s\n"
1379 msgstr "Configurat amb: %s\n"
1380
1381 #: gcc.c:6362
1382 #, c-format
1383 msgid "Thread model: %s\n"
1384 msgstr "Model de fils: %s\n"
1385
1386 #: gcc.c:6373
1387 #, c-format
1388 msgid "gcc version %s\n"
1389 msgstr "gcc versió %s\n"
1390
1391 #: gcc.c:6375
1392 #, c-format
1393 msgid "gcc driver version %s executing gcc version %s\n"
1394 msgstr "controlador gcc versió %s executant gcc versió %s\n"
1395
1396 #: gcc.c:6383
1397 #, c-format
1398 msgid "no input files"
1399 msgstr "no hi ha fitxers d'entrada"
1400
1401 #: gcc.c:6463
1402 #, fuzzy, c-format
1403 msgid "spec '%s' is invalid"
1404 msgstr "el paràmetre \"%s\" té valor inicial"
1405
1406 #: gcc.c:6936
1407 #, fuzzy, c-format
1408 msgid "multilib spec '%s' is invalid"
1409 msgstr "l'argument de patró %d no és vàlid"
1410
1411 #: gcc.c:7128
1412 #, fuzzy, c-format
1413 msgid "multilib exclusions '%s' is invalid"
1414 msgstr "múltiples camps inicialitzats en la unió \"%#T\""
1415
1416 #: gcc.c:7186 gcc.c:7327
1417 #, fuzzy, c-format
1418 msgid "multilib select '%s' is invalid"
1419 msgstr "l'argument de patró %d no és vàlid"
1420
1421 #: gcc.c:7365
1422 #, fuzzy, c-format
1423 msgid "multilib exclusion '%s' is invalid"
1424 msgstr "múltiples camps inicialitzats en la unió \"%#T\""
1425
1426 #: gcov.c:388
1427 #, c-format
1428 msgid ""
1429 "Usage: gcov [OPTION]... SOURCEFILE\n"
1430 "\n"
1431 msgstr ""
1432 "Us: gcov [OPCIO]... FITXERFONT\n"
1433 "\n"
1434
1435 #: gcov.c:389
1436 #, c-format
1437 msgid ""
1438 "Print code coverage information.\n"
1439 "\n"
1440 msgstr ""
1441 "Escriure les informacions de la covertura del codi.\n"
1442 "\n"
1443
1444 #: gcov.c:390
1445 #, c-format
1446 msgid "  -h, --help                      Print this help, then exit\n"
1447 msgstr "  -h, --help                      Mostra aquesta informació, i surt\n"
1448
1449 #: gcov.c:391
1450 #, c-format
1451 msgid "  -v, --version                   Print version number, then exit\n"
1452 msgstr "  -v, --version                   Mostra el numero de versió, i surt\n"
1453
1454 #: gcov.c:392
1455 #, c-format
1456 msgid "  -a, --all-blocks                Show information for every basic block\n"
1457 msgstr ""
1458
1459 #: gcov.c:393
1460 #, c-format
1461 msgid "  -b, --branch-probabilities      Include branch probabilities in output\n"
1462 msgstr "  -b, --branch-probabilities      Incloure les probabilitats de brancament en la sortida\n"
1463
1464 #: gcov.c:394
1465 #, c-format
1466 msgid ""
1467 "  -c, --branch-counts             Given counts of branches taken\n"
1468 "                                    rather than percentages\n"
1469 msgstr ""
1470 "  -c, --branch-counts             Dóna el compte de branques preses\n"
1471 "                                    enlloc de percentatges\n"
1472
1473 #: gcov.c:396
1474 #, c-format
1475 msgid "  -n, --no-output                 Do not create an output file\n"
1476 msgstr "  -n, --no-output                 No crea un fitxer de sortida\n"
1477
1478 #: gcov.c:397
1479 #, c-format
1480 msgid ""
1481 "  -l, --long-file-names           Use long output file names for included\n"
1482 "                                    source files\n"
1483 msgstr ""
1484 "  -l, --long-file-names           Usar nom de fitxers de sortida llargs pels\n"
1485 "                                    fitxers font inclòs\n"
1486
1487 #: gcov.c:399
1488 #, c-format
1489 msgid "  -f, --function-summaries        Output summaries for each function\n"
1490 msgstr "  -f, --function-summaries        Fer un resum per a cada funció\n"
1491
1492 #: gcov.c:400
1493 #, c-format
1494 msgid "  -o, --object-directory DIR|FILE Search for object files in DIR or called FILE\n"
1495 msgstr "  -o, --object-directory DIR|FIT   Cerca els fitxers objectes en DIR o el FITxer\n"
1496
1497 #: gcov.c:401
1498 #, c-format
1499 msgid "  -p, --preserve-paths            Preserve all pathname components\n"
1500 msgstr ""
1501
1502 #: gcov.c:402
1503 #, c-format
1504 msgid "  -u, --unconditional-branches    Show unconditional branch counts too\n"
1505 msgstr ""
1506
1507 #: gcov.c:403
1508 #, c-format
1509 msgid ""
1510 "\n"
1511 "For bug reporting instructions, please see:\n"
1512 "%s.\n"
1513 msgstr ""
1514 "\n"
1515 "Per a instrucions d'informe de bug, si us plau consulta:\n"
1516 "%s.\n"
1517
1518 #: gcov.c:413
1519 #, c-format
1520 msgid "gcov (GCC) %s\n"
1521 msgstr "gcov (GCC) %s\n"
1522
1523 #: gcov.c:417
1524 #, c-format
1525 msgid ""
1526 "This is free software; see the source for copying conditions.\n"
1527 "There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or \n"
1528 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
1529 "\n"
1530 msgstr ""
1531 "Això és programari lliure; vegi el codi font per a les condicions de còpia.\n"
1532 "No hi ha CAP garantia; ni tan sols de COMERCIABILITAT o\n"
1533 "ADEQUACIÓ A UN PROPÒSIT PARTICULAR.\n"
1534
1535 #: gcov.c:507
1536 #, c-format
1537 msgid "%s:no functions found\n"
1538 msgstr "%s:no es troben funcions\n"
1539
1540 #: gcov.c:528 gcov.c:556
1541 #, c-format
1542 msgid "\n"
1543 msgstr "\n"
1544
1545 #: gcov.c:543
1546 #, fuzzy, c-format
1547 msgid "%s:creating '%s'\n"
1548 msgstr "%s:creant \"%s\"\n"
1549
1550 #: gcov.c:547
1551 #, fuzzy, c-format
1552 msgid "%s:error writing output file '%s'\n"
1553 msgstr "%s:error escrivint al fitxer de sortida \"%s\"\n"
1554
1555 #: gcov.c:552
1556 #, fuzzy, c-format
1557 msgid "%s:could not open output file '%s'\n"
1558 msgstr "%s:no es pot obrir el fitxer de sortida \"%s\"\n"
1559
1560 #: gcov.c:703
1561 #, c-format
1562 msgid "%s:cannot open graph file\n"
1563 msgstr "%s:no es pot obrir el fitxer de graf\n"
1564
1565 #: gcov.c:709
1566 #, c-format
1567 msgid "%s:not a gcov graph file\n"
1568 msgstr "%s:no és un fitxer de graf gcov\n"
1569
1570 #: gcov.c:722
1571 #, fuzzy, c-format
1572 msgid "%s:version '%.4s', prefer '%.4s'\n"
1573 msgstr "%s:versió \"%.4s\", prefereix \"%.4s\"\n"
1574
1575 #: gcov.c:774
1576 #, fuzzy, c-format
1577 msgid "%s:already seen blocks for '%s'\n"
1578 msgstr "%s:no línies per a \"%s\"\n"
1579
1580 #: gcov.c:892 gcov.c:1048
1581 #, c-format
1582 msgid "%s:corrupted\n"
1583 msgstr "%s:corromput\n"
1584
1585 #: gcov.c:966
1586 #, c-format
1587 msgid "%s:cannot open data file\n"
1588 msgstr "%s:no es pot obrir el fitxer de dades\n"
1589
1590 #: gcov.c:971
1591 #, c-format
1592 msgid "%s:not a gcov data file\n"
1593 msgstr "%s:no és un fitxer de dades gcov\n"
1594
1595 #: gcov.c:984
1596 #, fuzzy, c-format
1597 msgid "%s:version '%.4s', prefer version '%.4s'\n"
1598 msgstr "%s:versió \"%.4s\", prefereix \"%.4s\"\n"
1599
1600 #: gcov.c:990
1601 #, c-format
1602 msgid "%s:stamp mismatch with graph file\n"
1603 msgstr ""
1604
1605 #: gcov.c:1016
1606 #, fuzzy, c-format
1607 msgid "%s:unknown function '%u'\n"
1608 msgstr "%s:funció \"%u\" desconeguda\n"
1609
1610 #: gcov.c:1029
1611 #, fuzzy, c-format
1612 msgid "%s:profile mismatch for '%s'\n"
1613 msgstr "%s:no línies per a \"%s\"\n"
1614
1615 #: gcov.c:1048
1616 #, c-format
1617 msgid "%s:overflowed\n"
1618 msgstr "%s:sobreeixit\n"
1619
1620 #: gcov.c:1072
1621 #, c-format
1622 msgid "%s:'%s' lacks entry and/or exit blocks\n"
1623 msgstr ""
1624
1625 #: gcov.c:1077
1626 #, c-format
1627 msgid "%s:'%s' has arcs to entry block\n"
1628 msgstr ""
1629
1630 #: gcov.c:1085
1631 #, c-format
1632 msgid "%s:'%s' has arcs from exit block\n"
1633 msgstr ""
1634
1635 #: gcov.c:1293
1636 #, fuzzy, c-format
1637 msgid "%s:graph is unsolvable for '%s'\n"
1638 msgstr "%s:no línies per a \"%s\"\n"
1639
1640 #: gcov.c:1373
1641 #, fuzzy, c-format
1642 msgid "%s '%s'\n"
1643 msgstr "%s \"%s\"\n"
1644
1645 #: gcov.c:1376
1646 #, c-format
1647 msgid "Lines executed:%s of %d\n"
1648 msgstr "Es van executar %s de %d línies\n"
1649
1650 #: gcov.c:1380
1651 #, fuzzy, c-format
1652 msgid "No executable lines\n"
1653 msgstr "No hi ha línies de codi font executable"
1654
1655 #: gcov.c:1386
1656 #, c-format
1657 msgid "Branches executed:%s of %d\n"
1658 msgstr "%s de %d ramificacions executades\n"
1659
1660 #: gcov.c:1390
1661 #, c-format
1662 msgid "Taken at least once:%s of %d\n"
1663 msgstr "%s de %d ramificacions visitades almenys una vegada\n"
1664
1665 #: gcov.c:1396
1666 #, c-format
1667 msgid "No branches\n"
1668 msgstr "No hi ha ramificacions\n"
1669
1670 #: gcov.c:1398
1671 #, c-format
1672 msgid "Calls executed:%s of %d\n"
1673 msgstr "%s de %d crides executades\n"
1674
1675 #: gcov.c:1402
1676 #, c-format
1677 msgid "No calls\n"
1678 msgstr "No hi ha crides\n"
1679
1680 #: gcov.c:1543
1681 #, fuzzy, c-format
1682 msgid "%s:no lines for '%s'\n"
1683 msgstr "%s:no línies per a \"%s\"\n"
1684
1685 #: gcov.c:1738
1686 #, c-format
1687 msgid "call   %2d returned %s\n"
1688 msgstr "la crida   %2d retorna %s\n"
1689
1690 #: gcov.c:1743
1691 #, c-format
1692 msgid "call   %2d never executed\n"
1693 msgstr "la crida   %2d mai s'executa\n"
1694
1695 #: gcov.c:1748
1696 #, c-format
1697 msgid "branch %2d taken %s%s\n"
1698 msgstr "ramificació %2d presa %s%s\n"
1699
1700 #: gcov.c:1752
1701 #, c-format
1702 msgid "branch %2d never executed\n"
1703 msgstr "la ramificació %2d mai s'executa\n"
1704
1705 #: gcov.c:1757
1706 #, c-format
1707 msgid "unconditional %2d taken %s\n"
1708 msgstr "incondicional %2d va prendre %s\n"
1709
1710 #: gcov.c:1760
1711 #, c-format
1712 msgid "unconditional %2d never executed\n"
1713 msgstr "l'incondicional %2d mai s'executa\n"
1714
1715 #: gcov.c:1792
1716 #, c-format
1717 msgid "%s:cannot open source file\n"
1718 msgstr "%s:no es pot obrir el fitxer font\n"
1719
1720 #: gcov.c:1802
1721 #, fuzzy, c-format
1722 msgid "%s:source file is newer than graph file '%s'\n"
1723 msgstr "%s:el fitxer font és més nou qu'el fitxer graf \"%s\"\n"
1724
1725 #. Return if there's nothing to do, or it is too expensive.
1726 #: gcse.c:689
1727 msgid "GCSE disabled"
1728 msgstr "GCSE desactivat"
1729
1730 #. Return if there's nothing to do, or it is too expensive.
1731 #: gcse.c:6474
1732 msgid "jump bypassing disabled"
1733 msgstr "evitació de salts desactivada"
1734
1735 #. Opening quotation mark.
1736 #: intl.c:58
1737 msgid "`"
1738 msgstr ""
1739
1740 #. Closing quotation mark.
1741 #: intl.c:61
1742 msgid "'"
1743 msgstr ""
1744
1745 #: langhooks.c:516
1746 msgid "At top level:"
1747 msgstr "En el nivell principal:"
1748
1749 #: langhooks.c:521
1750 #, fuzzy, c-format
1751 msgid "In member function %qs:"
1752 msgstr "en la funció membre \"%s\":"
1753
1754 #: langhooks.c:525
1755 #, fuzzy, c-format
1756 msgid "In function %qs:"
1757 msgstr "En la funció \"%s\":"
1758
1759 #. What to print when a switch has no documentation.
1760 #: opts.c:89
1761 msgid "This switch lacks documentation"
1762 msgstr ""
1763
1764 #: opts.c:1183
1765 msgid "The following options are language-independent:\n"
1766 msgstr ""
1767
1768 #: opts.c:1190
1769 #, c-format
1770 msgid ""
1771 "The %s front end recognizes the following options:\n"
1772 "\n"
1773 msgstr ""
1774
1775 #: opts.c:1204
1776 msgid "The --param option recognizes the following as parameters:\n"
1777 msgstr ""
1778
1779 #: protoize.c:582
1780 #, fuzzy, c-format
1781 msgid "%s: error writing file '%s': %s\n"
1782 msgstr "%s: error escrivint el fitxer \"%s\": %s\n"
1783
1784 #: protoize.c:626
1785 #, c-format
1786 msgid "%s: usage '%s [ -VqfnkN ] [ -i <istring> ] [ filename ... ]'\n"
1787 msgstr "%s: ùs \"%s [ -VqfnkN ] [ -i <istring> ] [ nom_fitxer ... ]\"\n"
1788
1789 #: protoize.c:629
1790 #, c-format
1791 msgid "%s: usage '%s [ -VqfnkNlgC ] [ -B <dirname> ] [ filename ... ]'\n"
1792 msgstr "%s: ùs \"%s [ -VqfnkNlgC ] [ -B <nom_directori> ] [ nom_fitxer ... ]\"\n"
1793
1794 #: protoize.c:735
1795 #, fuzzy, c-format
1796 msgid "%s: warning: no read access for file '%s'\n"
1797 msgstr "%s: avís: no hi ha accés de lectura pel fitxer \"%s\"\n"
1798
1799 #: protoize.c:743
1800 #, fuzzy, c-format
1801 msgid "%s: warning: no write access for file '%s'\n"
1802 msgstr "%s: avís: no hi ha accés d'escriptura pel fitxer \"%s\"\n"
1803
1804 #: protoize.c:751
1805 #, fuzzy, c-format
1806 msgid "%s: warning: no write access for dir containing '%s'\n"
1807 msgstr "%s: avís: no hi ha accés d'escriptura pel directori que conté \"%s\"\n"
1808
1809 #. Catch cases like /.. where we try to backup to a
1810 #. point above the absolute root of the logical file
1811 #. system.
1812 #: protoize.c:1138
1813 #, c-format
1814 msgid "%s: invalid file name: %s\n"
1815 msgstr "%s: nom de fitxer no vàlid: %s\n"
1816
1817 #: protoize.c:1286
1818 #, c-format
1819 msgid "%s: %s: can't get status: %s\n"
1820 msgstr "%s: %s: no es pot obtenir l'estat: %s\n"
1821
1822 #: protoize.c:1307
1823 #, c-format
1824 msgid ""
1825 "\n"
1826 "%s: fatal error: aux info file corrupted at line %d\n"
1827 msgstr ""
1828 "\n"
1829 "%s: error fatal: fitxer d'informació auxiliar corrupte a la línia %d\n"
1830
1831 #: protoize.c:1636
1832 #, fuzzy, c-format
1833 msgid "%s:%d: declaration of function '%s' takes different forms\n"
1834 msgstr "%s:%d: la declaració de la funció `%s' pren formes diferents\n"
1835
1836 #: protoize.c:1891
1837 #, fuzzy, c-format
1838 msgid "%s: compiling '%s'\n"
1839 msgstr "%s: compilant `%s'\n"
1840
1841 #: protoize.c:1914
1842 #, c-format
1843 msgid "%s: wait: %s\n"
1844 msgstr "%s: esperar: %s\n"
1845
1846 #: protoize.c:1919
1847 #, c-format
1848 msgid "%s: subprocess got fatal signal %d\n"
1849 msgstr "%s: el subproces va rebre el senyal fatal %d\n"
1850
1851 #: protoize.c:1927
1852 #, c-format
1853 msgid "%s: %s exited with status %d\n"
1854 msgstr "%s: %s va acabar amb estat %d\n"
1855
1856 #: protoize.c:1976
1857 #, fuzzy, c-format
1858 msgid "%s: warning: missing SYSCALLS file '%s'\n"
1859 msgstr "%s: avís: falta el fitxer SYSCALLS \"%s\"\n"
1860
1861 #: protoize.c:1985 protoize.c:2014
1862 #, fuzzy, c-format
1863 msgid "%s: can't read aux info file '%s': %s\n"
1864 msgstr "%s: no es pot llegir el fitxer d'informació auxiliar \"%s\": %s\n"
1865
1866 #: protoize.c:2030 protoize.c:2058
1867 #, fuzzy, c-format
1868 msgid "%s: can't get status of aux info file '%s': %s\n"
1869 msgstr "%s: no es pot obtenir l'estat del fitxer d'informació auxiliar \"%s\": %s\n"
1870
1871 #: protoize.c:2086
1872 #, fuzzy, c-format
1873 msgid "%s: can't open aux info file '%s' for reading: %s\n"
1874 msgstr "%s: no es pot obrir el fitxer d'informació auxiliar \"%s\" per a lectura: %s\n"
1875
1876 #: protoize.c:2104
1877 #, fuzzy, c-format
1878 msgid "%s: error reading aux info file '%s': %s\n"
1879 msgstr "%s: error llegint el fitxer d'informació auxiliar \"%s\": %s\n"
1880
1881 #: protoize.c:2117
1882 #, fuzzy, c-format
1883 msgid "%s: error closing aux info file '%s': %s\n"
1884 msgstr "%s: error tancant el fitxer d'informació auxiliar \"%s\": %s\n"
1885
1886 #: protoize.c:2133
1887 #, fuzzy, c-format
1888 msgid "%s: can't delete aux info file '%s': %s\n"
1889 msgstr "%s: no es pot esborrar el fitxer d'informació auxiliar \"%s\": %s\n"
1890
1891 #: protoize.c:2215 protoize.c:4185
1892 #, fuzzy, c-format
1893 msgid "%s: can't delete file '%s': %s\n"
1894 msgstr "%s: no es pot esborrar el fitxer \"%s\": %s\n"
1895
1896 #: protoize.c:2293
1897 #, fuzzy, c-format
1898 msgid "%s: warning: can't rename file '%s' to '%s': %s\n"
1899 msgstr "%s: avís: no es pot renomenar el fitxer \"%s\" a \"%s\": %s\n"
1900
1901 #: protoize.c:2415
1902 #, c-format
1903 msgid "%s: conflicting extern definitions of '%s'\n"
1904 msgstr "%s: definicions externes de \"%s\" en conflicte\n"
1905
1906 #: protoize.c:2419
1907 #, c-format
1908 msgid "%s: declarations of '%s' will not be converted\n"
1909 msgstr "%s: les declaracions de \"%s\" no es convertiran\n"
1910
1911 #: protoize.c:2421
1912 #, c-format
1913 msgid "%s: conflict list for '%s' follows:\n"
1914 msgstr "%s: llistes de conflictes per a \"%s\" a continuació:\n"
1915
1916 #: protoize.c:2454
1917 #, fuzzy, c-format
1918 msgid "%s: warning: using formals list from %s(%d) for function '%s'\n"
1919 msgstr "%s: avís: usant llistes formals de %s(%d) per a la funció \"%s\"\n"
1920
1921 #: protoize.c:2494
1922 #, fuzzy, c-format
1923 msgid "%s: %d: '%s' used but missing from SYSCALLS\n"
1924 msgstr "%s: %d: s'usa \"%s\" però falta en SYSCALLS\n"
1925
1926 #: protoize.c:2500
1927 #, fuzzy, c-format
1928 msgid "%s: %d: warning: no extern definition for '%s'\n"
1929 msgstr "%s: %d: avís: no hi ha definició extern per a \"%s\"\n"
1930
1931 #: protoize.c:2530
1932 #, fuzzy, c-format
1933 msgid "%s: warning: no static definition for '%s' in file '%s'\n"
1934 msgstr "%s: avís: no hi ha definició static per a \"%s\" en el fitxer \"%s\"\n"
1935
1936 #: protoize.c:2536
1937 #, fuzzy, c-format
1938 msgid "%s: multiple static defs of '%s' in file '%s'\n"
1939 msgstr "%s: definicions static múltiples de \"%s\" en el fitxer \"%s\"\n"
1940
1941 #: protoize.c:2706 protoize.c:2709
1942 #, c-format
1943 msgid "%s: %d: warning: source too confusing\n"
1944 msgstr "%s: %d: avís: codi font massa confús\n"
1945
1946 #: protoize.c:2905
1947 #, c-format
1948 msgid "%s: %d: warning: varargs function declaration not converted\n"
1949 msgstr "%s: %d: avís: no es va convertir la declaració de la funció varargs\n"
1950
1951 #: protoize.c:2920
1952 #, fuzzy, c-format
1953 msgid "%s: declaration of function '%s' not converted\n"
1954 msgstr "%s: no es va convertir la declaració de la funció \"%s\"\n"
1955
1956 #: protoize.c:3043
1957 #, fuzzy, c-format
1958 msgid "%s: warning: too many parameter lists in declaration of '%s'\n"
1959 msgstr "%s: avís: massa llistes de paràmetres en la declaració de \"%s\"\n"
1960
1961 #: protoize.c:3064
1962 #, fuzzy, c-format
1963 msgid ""
1964 "\n"
1965 "%s: warning: too few parameter lists in declaration of '%s'\n"
1966 msgstr ""
1967 "\n"
1968 "%s: avís: molt poques llistes de paràmetres en la declaració de \"%s\"\n"
1969
1970 #: protoize.c:3160
1971 #, fuzzy, c-format
1972 msgid "%s: %d: warning: found '%s' but expected '%s'\n"
1973 msgstr "%s: %d: avís: es va trobar \"%s\" però s'esperava \"%s\"\n"
1974
1975 #: protoize.c:3335
1976 #, fuzzy, c-format
1977 msgid "%s: local declaration for function '%s' not inserted\n"
1978 msgstr "%s: no es va inserir la declaració local per a la funció \"%s\"\n"
1979
1980 #: protoize.c:3362
1981 #, fuzzy, c-format
1982 msgid ""
1983 "\n"
1984 "%s: %d: warning: can't add declaration of '%s' into macro call\n"
1985 msgstr ""
1986 "\n"
1987 "%s: %d: avís: no es pot afegir la declaració per a\"%s\" en la crida de macro\n"
1988
1989 #: protoize.c:3434
1990 #, fuzzy, c-format
1991 msgid "%s: global declarations for file '%s' not inserted\n"
1992 msgstr "%s: no es van inserir les declaracions globals pel fitxer \"%s\"\n"
1993
1994 #: protoize.c:3523 protoize.c:3553
1995 #, fuzzy, c-format
1996 msgid "%s: definition of function '%s' not converted\n"
1997 msgstr "%s: no es va convertir la definició de la funció \"%s\"\n"
1998
1999 #: protoize.c:3542
2000 #, c-format
2001 msgid "%s: %d: warning: definition of %s not converted\n"
2002 msgstr "%s: %d: avís: no es va convertir la definició de %s\n"
2003
2004 #: protoize.c:3868
2005 #, fuzzy, c-format
2006 msgid "%s: found definition of '%s' at %s(%d)\n"
2007 msgstr "%s: es va trobar la definició de \"%s\" en %s(%d)\n"
2008
2009 #. If we make it here, then we did not know about this
2010 #. function definition.
2011 #: protoize.c:3884
2012 #, fuzzy, c-format
2013 msgid "%s: %d: warning: '%s' excluded by preprocessing\n"
2014 msgstr "%s: %d: avís: \"%s\" va ser exclòs pel preprocessament\n"
2015
2016 #: protoize.c:3887
2017 #, c-format
2018 msgid "%s: function definition not converted\n"
2019 msgstr "%s: no es va convertir la definició de la funció\n"
2020
2021 #: protoize.c:3945
2022 #, fuzzy, c-format
2023 msgid "%s: '%s' not converted\n"
2024 msgstr "%s: no es va convertir \"%s\"\n"
2025
2026 #: protoize.c:3953
2027 #, fuzzy, c-format
2028 msgid "%s: would convert file '%s'\n"
2029 msgstr "%s: es podria convertir el fitxer \"%s\"\n"
2030
2031 #: protoize.c:3956
2032 #, fuzzy, c-format
2033 msgid "%s: converting file '%s'\n"
2034 msgstr "%s: convertint el fitxer \"%s\"\n"
2035
2036 #: protoize.c:3966
2037 #, fuzzy, c-format
2038 msgid "%s: can't get status for file '%s': %s\n"
2039 msgstr "%s: no es pot obtenir l'estat del fitxer \"%s\": %s\n"
2040
2041 #: protoize.c:4008
2042 #, fuzzy, c-format
2043 msgid "%s: can't open file '%s' for reading: %s\n"
2044 msgstr "%s: no es pot obrir el fitxer \"%s\" per a lectura: %s\n"
2045
2046 #: protoize.c:4023
2047 #, fuzzy, c-format
2048 msgid ""
2049 "\n"
2050 "%s: error reading input file '%s': %s\n"
2051 msgstr ""
2052 "\n"
2053 "%s: error al llegint el fitxer d'entrada \"%s\": %s\n"
2054
2055 #: protoize.c:4057
2056 #, fuzzy, c-format
2057 msgid "%s: can't create/open clean file '%s': %s\n"
2058 msgstr "%s: no es pot crear/obrir el fitxer net \"%s\": %s\n"
2059
2060 #: protoize.c:4162
2061 #, fuzzy, c-format
2062 msgid "%s: warning: file '%s' already saved in '%s'\n"
2063 msgstr "%s: avís: el fitxer \"%s\" ja havia estat guardat en \"%s\"\n"
2064
2065 #: protoize.c:4170
2066 #, fuzzy, c-format
2067 msgid "%s: can't link file '%s' to '%s': %s\n"
2068 msgstr "%s: no es pot enllaçar el fitxer \"%s\" a \"%s\": %s\n"
2069
2070 #: protoize.c:4200
2071 #, fuzzy, c-format
2072 msgid "%s: can't create/open output file '%s': %s\n"
2073 msgstr "%s: no es pot crear/obrir el fitxer de sortida \"%s\": %s\n"
2074
2075 #: protoize.c:4233
2076 #, fuzzy, c-format
2077 msgid "%s: can't change mode of file '%s': %s\n"
2078 msgstr "%s: no es pot canviar el mode del fitxer \"%s\": %s\n"
2079
2080 #: protoize.c:4409
2081 #, c-format
2082 msgid "%s: cannot get working directory: %s\n"
2083 msgstr "%s: no es pot obtenir el directori de treball: %s\n"
2084
2085 #: protoize.c:4507
2086 #, c-format
2087 msgid "%s: input file names must have .c suffixes: %s\n"
2088 msgstr "%s: els noms de fitxer d'entrada deuen tenir sufixos .c: %s\n"
2089
2090 #: reload.c:3720
2091 msgid "unable to generate reloads for:"
2092 msgstr "no es poden generar recarregues per a:"
2093
2094 #: reload1.c:1878
2095 msgid "this is the insn:"
2096 msgstr "això és el insn:"
2097
2098 #. It's the compiler's fault.
2099 #: reload1.c:4997
2100 msgid "could not find a spill register"
2101 msgstr "no es pot trobar un registre de buidat "
2102
2103 #. It's the compiler's fault.
2104 #: reload1.c:6628
2105 msgid "VOIDmode on an output"
2106 msgstr "VOIDmode en una sortida"
2107
2108 #: rtl-error.c:128
2109 msgid "unrecognizable insn:"
2110 msgstr "insn no recognoscible:"
2111
2112 #: rtl-error.c:130
2113 msgid "insn does not satisfy its constraints:"
2114 msgstr "insn no satisfà les seves restriccions:"
2115
2116 #: timevar.c:401
2117 msgid ""
2118 "\n"
2119 "Execution times (seconds)\n"
2120 msgstr ""
2121 "\n"
2122 "Temps d'execució (segons)\n"
2123
2124 #. Print total time.
2125 #: timevar.c:451
2126 msgid " TOTAL                 :"
2127 msgstr " TOTAL                 :"
2128
2129 #: timevar.c:479
2130 #, c-format
2131 msgid "time in %s: %ld.%06ld (%ld%%)\n"
2132 msgstr "temps en %s: %ld.%06ld (%ld%%)\n"
2133
2134 #: tlink.c:381
2135 #, c-format
2136 msgid "collect: reading %s\n"
2137 msgstr "collect: llegint %s\n"
2138
2139 #: tlink.c:525
2140 #, c-format
2141 msgid "collect: recompiling %s\n"
2142 msgstr "collect: recompilant %s\n"
2143
2144 #: tlink.c:705
2145 #, c-format
2146 msgid "collect: tweaking %s in %s\n"
2147 msgstr "collect: alterant %s en %s\n"
2148
2149 #: tlink.c:751
2150 #, c-format
2151 msgid "collect: relinking\n"
2152 msgstr "collect: reenllaçant\n"
2153
2154 #: toplev.c:606
2155 #, fuzzy, c-format
2156 msgid "unrecoverable error"
2157 msgstr "error intern"
2158
2159 #: toplev.c:1086
2160 #, c-format
2161 msgid ""
2162 "\n"
2163 "Target specific options:\n"
2164 msgstr ""
2165 "\n"
2166 "Opcions específiques de l'objectiu:\n"
2167
2168 #: toplev.c:1100 toplev.c:1119
2169 #, fuzzy, c-format
2170 msgid "  -m%-23s [undocumented]\n"
2171 msgstr "  -m%-23.23s [sense documentar]\n"
2172
2173 #: toplev.c:1128
2174 #, c-format
2175 msgid ""
2176 "\n"
2177 "There are undocumented target specific options as well.\n"
2178 msgstr ""
2179 "\n"
2180 "A més hi ha opcions específiques de l'objectiu sense documentar.\n"
2181
2182 #: toplev.c:1130
2183 #, c-format
2184 msgid "  They exist, but they are not documented.\n"
2185 msgstr "  Existeixen, però no estan documentades.\n"
2186
2187 #: toplev.c:1251
2188 #, c-format
2189 msgid ""
2190 "%s%s%s version %s (%s)\n"
2191 "%s\tcompiled by GNU C version %s.\n"
2192 "%s%s%s version %s (%s) compiled by CC.\n"
2193 msgstr ""
2194 "%s%s%s versió %s (%s)\n"
2195 "%s\tcompilat amb GNU C versió %s.\n"
2196 "%s%s%s versió %s (%s) compilada per a CC.\n"
2197
2198 #: toplev.c:1258
2199 #, c-format
2200 msgid "%s%sGGC heuristics: --param ggc-min-expand=%d --param ggc-min-heapsize=%d\n"
2201 msgstr ""
2202
2203 #: toplev.c:1310
2204 msgid "options passed: "
2205 msgstr "opcions passades: "
2206
2207 #: toplev.c:1339
2208 msgid "options enabled: "
2209 msgstr "opcions activades: "
2210
2211 #: toplev.c:1491 config/sh/sh.c:7334
2212 msgid "created and used with different settings of -fpic"
2213 msgstr ""
2214
2215 #: toplev.c:1493 config/sh/sh.c:7336
2216 msgid "created and used with different settings of -fpie"
2217 msgstr ""
2218
2219 #: toplev.c:1544 config/sh/sh.c:7386
2220 #, c-format
2221 msgid "created and used with differing settings of '-m%s'"
2222 msgstr ""
2223
2224 #: toplev.c:1547 config/sh/sh.c:7389
2225 msgid "out of memory"
2226 msgstr ""
2227
2228 #: tree-inline.c:1565
2229 msgid "originally indirect function call not considered for inlining"
2230 msgstr ""
2231
2232 #.
2233 #. Local variables:
2234 #. mode:c
2235 #. End:
2236 #.
2237 #: diagnostic.def:1
2238 #, fuzzy
2239 msgid "fatal error: "
2240 msgstr "error intern: "
2241
2242 #: diagnostic.def:2
2243 #, fuzzy
2244 msgid "internal compiler error: "
2245 msgstr "error intern: "
2246
2247 #: diagnostic.def:3
2248 #, fuzzy
2249 msgid "error: "
2250 msgstr "error intern: "
2251
2252 #: diagnostic.def:4
2253 #, fuzzy
2254 msgid "sorry, unimplemented: "
2255 msgstr "disculpi, no s'ha implementat: #pragma noalign NAME"
2256
2257 #: diagnostic.def:5
2258 msgid "warning: "
2259 msgstr "avís: "
2260
2261 #: diagnostic.def:6
2262 msgid "anachronism: "
2263 msgstr ""
2264
2265 #: diagnostic.def:7
2266 #, fuzzy
2267 msgid "note: "
2268 msgstr "nota:"
2269
2270 #: diagnostic.def:8
2271 msgid "debug: "
2272 msgstr ""
2273
2274 #: params.def:44
2275 msgid "The maximum structure size (in bytes) at which GCC will do block copies"
2276 msgstr ""
2277
2278 #: params.def:54
2279 msgid "The threshold ratio between instantiated fields and the total structure size"
2280 msgstr ""
2281
2282 #: params.def:71
2283 msgid "The maximum number of instructions in a single function eligible for inlining"
2284 msgstr "El nombre màxim d'instruccions en una sola funció elegible per a inlining"
2285
2286 #: params.def:83
2287 msgid "The maximum number of instructions when automatically inlining"
2288 msgstr "El nombre màxim d'instruccions quan es fa inlining automàticament"
2289
2290 #: params.def:88
2291 #, fuzzy
2292 msgid "The maximum number of instructions inline function can grow to via recursive inlining"
2293 msgstr "El nombre màxim d'instruccions en una sola funció elegible per a inlining"
2294
2295 #: params.def:93
2296 #, fuzzy
2297 msgid "The maximum number of instructions non-inline function can grow to via recursive inlining"
2298 msgstr "El nombre màxim d'instruccions en una sola funció elegible per a inlining"
2299
2300 #: params.def:98
2301 msgid "The maximum depth of recursive inlining for inline functions"
2302 msgstr ""
2303
2304 #: params.def:103
2305 msgid "The maximum depth of recursive inlining for non-inline functions"
2306 msgstr ""
2307
2308 #: params.def:110
2309 msgid "If -fvariable-expansion-in-unroller is used, the maximum number of            times that an individual variable will be expanded            during loop unrolling"
2310 msgstr ""
2311
2312 #: params.def:123
2313 msgid "The maximum number of instructions to consider to fill a delay slot"
2314 msgstr "El nombre màxim d'instruccions per a considerar l'omplert d'una ranura de retard"
2315
2316 #: params.def:134
2317 msgid "The maximum number of instructions to consider to find accurate live register information"
2318 msgstr "El nombre màxim d'instruccions per a considerar la recerca d'informació de registres en viu exacta"
2319
2320 #: params.def:144
2321 msgid "The maximum length of scheduling's pending operations list"
2322 msgstr "La longitud màxima de la llista d'operacions pendents del planificador de tasques"
2323
2324 #: params.def:149
2325 msgid "The size of function body to be considered large"
2326 msgstr ""
2327
2328 #: params.def:153
2329 msgid "Maximal growth due to inlining of large function (in percent)"
2330 msgstr ""
2331
2332 #: params.def:157
2333 msgid "how much can given compilation unit grow because of the inlining (in percent)"
2334 msgstr ""
2335
2336 #: params.def:161
2337 msgid "expense of call operation relative to ordinary aritmetic operations"
2338 msgstr ""
2339
2340 #: params.def:168
2341 msgid "The maximum amount of memory to be allocated by GCSE"
2342 msgstr "La quantitat màxima de memòria a ser assignada per GCSE"
2343
2344 #: params.def:173
2345 msgid "The maximum number of passes to make when doing GCSE"
2346 msgstr "El nombre màxim de passos a realitzar quan es fa GCSE"
2347
2348 #: params.def:183
2349 msgid "The threshold ratio for performing partial redundancy elimination after reload."
2350 msgstr ""
2351
2352 #: params.def:190
2353 msgid "The threshold ratio of critical edges execution count that permit performing redundancy elimination after reload."
2354 msgstr ""
2355
2356 #: params.def:201
2357 msgid "The maximum number of instructions to consider to unroll in a loop"
2358 msgstr "El nombre màxim d'instruccions per a considerar el desenrotllo en un cicle"
2359
2360 #: params.def:207
2361 #, fuzzy
2362 msgid "The maximum number of instructions to consider to unroll in a loop on average"
2363 msgstr "El nombre màxim d'instruccions per a considerar el desenrotllo en un cicle"
2364
2365 #: params.def:212
2366 msgid "The maximum number of unrollings of a single loop"
2367 msgstr ""
2368
2369 #: params.def:217
2370 #, fuzzy
2371 msgid "The maximum number of insns of a peeled loop"
2372 msgstr "El nombre màxim d'instruccions per a considerar l'omplert d'una ranura de retard"
2373
2374 #: params.def:222
2375 #, fuzzy
2376 msgid "The maximum number of peelings of a single loop"
2377 msgstr "El nombre màxim de passos a realitzar quan es fa GCSE"
2378
2379 #: params.def:227
2380 #, fuzzy
2381 msgid "The maximum number of insns of a completely peeled loop"
2382 msgstr "El nombre màxim d'instruccions per a considerar el desenrotllo en un cicle"
2383
2384 #: params.def:232
2385 #, fuzzy
2386 msgid "The maximum number of peelings of a single loop that is peeled completely"
2387 msgstr "El nombre màxim d'instruccions en una sola funció elegible per a inlining"
2388
2389 #: params.def:237
2390 #, fuzzy
2391 msgid "The maximum number of insns of a peeled loop that rolls only once"
2392 msgstr "El nombre màxim d'instruccions per al inliner de RTL"
2393
2394 #: params.def:243
2395 #, fuzzy
2396 msgid "The maximum number of insns of an unswitched loop"
2397 msgstr "El nombre màxim d'instruccions per a considerar el desenrotllo en un cicle"
2398
2399 #: params.def:248
2400 #, fuzzy
2401 msgid "The maximum number of unswitchings in a single loop"
2402 msgstr "El nombre màxim d'instruccions en una sola funció elegible per a un sol cicle"
2403
2404 #: params.def:255
2405 msgid "Bound on the number of iterations the brute force # of iterations analysis algorithm evaluates"
2406 msgstr ""
2407
2408 #: params.def:260
2409 msgid "Maximum number of loops to perform swing modulo scheduling on (mainly for debugging)"
2410 msgstr ""
2411
2412 #: params.def:266
2413 msgid "A factor for tuning the upper bound that swing modulo scheduler uses for scheduling a loop"
2414 msgstr ""
2415
2416 #: params.def:270
2417 msgid "The number of cycles the swing modulo scheduler considers when \t  checking conflicts using DFA"
2418 msgstr ""
2419
2420 #: params.def:275
2421 msgid "A threshold on the average loop count considered by the swing modulo scheduler"
2422 msgstr ""
2423
2424 #: params.def:280
2425 msgid "Select fraction of the maximal count of repetitions of basic block in program given basic block needs to have to be considered hot"
2426 msgstr ""
2427
2428 #: params.def:284
2429 msgid "Select fraction of the maximal frequency of executions of basic block in function given basic block needs to have to be considered hot"
2430 msgstr ""
2431
2432 #: params.def:288
2433 msgid "The percentage of function, weighted by execution frequency, that must be covered by trace formation. Used when profile feedback is available"
2434 msgstr ""
2435
2436 #: params.def:292
2437 msgid "The percentage of function, weighted by execution frequency, that must be covered by trace formation. Used when profile feedback is not available"
2438 msgstr ""
2439
2440 #: params.def:296
2441 msgid "Maximal code growth caused by tail duplication (in percent)"
2442 msgstr ""
2443
2444 #: params.def:300
2445 msgid "Stop reverse growth if the reverse probability of best edge is less than this threshold (in percent)"
2446 msgstr ""
2447
2448 #: params.def:304
2449 msgid "Stop forward growth if the probability of best edge is less than this threshold (in percent). Used when profile feedback is available"
2450 msgstr ""
2451
2452 #: params.def:308
2453 msgid "Stop forward growth if the probability of best edge is less than this threshold (in percent). Used when profile feedback is not available"
2454 msgstr ""
2455
2456 #: params.def:314
2457 msgid "The maximum number of incoming edges to consider for crossjumping"
2458 msgstr "El nombre màxim de vores d'entrada per a considerar el salt creuat"
2459
2460 #: params.def:320
2461 #, fuzzy
2462 msgid "The minimum number of matching instructions to consider for crossjumping"
2463 msgstr "El nombre màxim de vores d'entrada per a considerar el salt creuat"
2464
2465 #: params.def:326
2466 #, fuzzy
2467 msgid "The maximum number of insns to duplicate when unfactoring computed gotos"
2468 msgstr "El nombre màxim d'instruccions per a considerar el desenrotllo en un cicle"
2469
2470 #: params.def:332
2471 #, fuzzy
2472 msgid "The maximum length of path considered in cse"
2473 msgstr "La longitud màxima de la llista d'operacions pendents del planificador de tasques"
2474
2475 #: params.def:339
2476 msgid "The minimum cost of an expensive expression in the loop invariant motion"
2477 msgstr ""
2478
2479 #: params.def:348
2480 msgid "Bound on number of candidates below that all candidates are considered in iv optimizations"
2481 msgstr ""
2482
2483 #: params.def:356
2484 #, fuzzy
2485 msgid "Bound on number of iv uses in loop optimized in iv optimizations"
2486 msgstr "Realitzar un nombre menor d'optimitzacions costoses"
2487
2488 #: params.def:364
2489 msgid "If number of candidates in the set is smaller, we always try to remove unused ivs during its optimization"
2490 msgstr ""
2491
2492 #: params.def:369
2493 msgid "Bound on size of expressions used in the scalar evolutions analyzer"
2494 msgstr ""
2495
2496 #: params.def:376
2497 msgid "Given N calls and V call-clobbered vars in a function.  Use .GLOBAL_VAR if NxV is larger than this limit"
2498 msgstr ""
2499
2500 #: params.def:381
2501 #, fuzzy
2502 msgid "The maximum memory locations recorded by cselib"
2503 msgstr "El nombre màxim d'instruccions per al inliner de RTL"
2504
2505 #: params.def:394
2506 msgid "Minimum heap expansion to trigger garbage collection, as a percentage of the total size of the heap"
2507 msgstr ""
2508
2509 #: params.def:399
2510 msgid "Minimum heap size before we start collecting garbage, in kilobytes"
2511 msgstr ""
2512
2513 #: params.def:407
2514 #, fuzzy
2515 msgid "The maximum number of instructions to search backward when looking for equivalent reload"
2516 msgstr "El nombre màxim d'instruccions per a considerar el desenrotllo en un cicle"
2517
2518 #: params.def:412
2519 msgid "The maximum number of virtual operands allowed to represent aliases before triggering alias grouping."
2520 msgstr ""
2521
2522 #: params.def:417
2523 #, fuzzy
2524 msgid "The maximum number of blocks in a region to be considered for interblock scheduling"
2525 msgstr "El nombre màxim de vores d'entrada per a considerar el salt creuat"
2526
2527 #: params.def:422
2528 #, fuzzy
2529 msgid "The maximum number of insns in a region to be considered for interblock scheduling"
2530 msgstr "El nombre màxim de vores d'entrada per a considerar el salt creuat"
2531
2532 #: params.def:427
2533 msgid "The maximum number of RTL nodes that can be recorded as combiner's last value"
2534 msgstr ""
2535
2536 #: params.def:435
2537 #, fuzzy
2538 msgid "The upper bound for sharing integer constants"
2539 msgstr "el valor de enumerator per a \"%s\" no és una constant entera"
2540
2541 #: config/darwin.h:155
2542 #, fuzzy
2543 msgid "Set sizeof(bool) to 1"
2544 msgstr "sizeof(long double) és 16."
2545
2546 #: config/darwin.h:157
2547 #, fuzzy
2548 msgid "Generate code suitable for fast turn around debugging"
2549 msgstr "Generar codi per a un Sun Sky board"
2550
2551 #: config/darwin.h:159
2552 #, fuzzy
2553 msgid "Don't generate code suitable for fast turn around debugging"
2554 msgstr "No generar codi per a una unitat de manipulació de bits"
2555
2556 #: config/lynx.h:137
2557 #, fuzzy
2558 msgid "Use shared libraries"
2559 msgstr "Usar fp de maquinari"
2560
2561 #: config/lynx.h:138
2562 msgid "Support multi-threading"
2563 msgstr ""
2564
2565 #: config/lynx.h:139
2566 msgid "Support legacy multi-threading"
2567 msgstr ""
2568
2569 #: config/alpha/alpha.c:4748
2570 #, c-format
2571 msgid "invalid %%H value"
2572 msgstr "valor %%H no vàlid"
2573
2574 #: config/alpha/alpha.c:4769 config/bfin/bfin.c:1031
2575 #, c-format
2576 msgid "invalid %%J value"
2577 msgstr "valor %%J no vàlid"
2578
2579 #: config/alpha/alpha.c:4799 config/ia64/ia64.c:4252
2580 #, c-format
2581 msgid "invalid %%r value"
2582 msgstr "valor %%r no vàlid"
2583
2584 #: config/alpha/alpha.c:4809 config/rs6000/rs6000.c:10956
2585 #: config/xtensa/xtensa.c:1951
2586 #, c-format
2587 msgid "invalid %%R value"
2588 msgstr "valor %%R no vàlid"
2589
2590 #: config/alpha/alpha.c:4815 config/rs6000/rs6000.c:10875
2591 #: config/xtensa/xtensa.c:1918
2592 #, c-format
2593 msgid "invalid %%N value"
2594 msgstr "valor %%N no vàlid"
2595
2596 #: config/alpha/alpha.c:4823 config/rs6000/rs6000.c:10903
2597 #, c-format
2598 msgid "invalid %%P value"
2599 msgstr "valor %%P no vàlid"
2600
2601 #: config/alpha/alpha.c:4831
2602 #, c-format
2603 msgid "invalid %%h value"
2604 msgstr "valor %%h no vàlid"
2605
2606 #: config/alpha/alpha.c:4839 config/xtensa/xtensa.c:1944
2607 #, c-format
2608 msgid "invalid %%L value"
2609 msgstr "valor %%L no vàlid"
2610
2611 #: config/alpha/alpha.c:4878 config/rs6000/rs6000.c:10857
2612 #, c-format
2613 msgid "invalid %%m value"
2614 msgstr "valor %%m no vàlid"
2615
2616 #: config/alpha/alpha.c:4886 config/rs6000/rs6000.c:10865
2617 #, c-format
2618 msgid "invalid %%M value"
2619 msgstr "valor %%M no vàlid"
2620
2621 #: config/alpha/alpha.c:4930
2622 #, c-format
2623 msgid "invalid %%U value"
2624 msgstr "valor %%U no vàlid"
2625
2626 #: config/alpha/alpha.c:4942 config/alpha/alpha.c:4956
2627 #: config/rs6000/rs6000.c:10964
2628 #, c-format
2629 msgid "invalid %%s value"
2630 msgstr "valor %%s no vàlid"
2631
2632 #: config/alpha/alpha.c:4979
2633 #, c-format
2634 msgid "invalid %%C value"
2635 msgstr "valor %%C no vàlid"
2636
2637 #: config/alpha/alpha.c:5016 config/rs6000/rs6000.c:10695
2638 #: config/rs6000/rs6000.c:10714
2639 #, c-format
2640 msgid "invalid %%E value"
2641 msgstr "valor %%E no vàlid"
2642
2643 #: config/alpha/alpha.c:5041 config/alpha/alpha.c:5089
2644 #, c-format
2645 msgid "unknown relocation unspec"
2646 msgstr "reubicació unspec desconeguda"
2647
2648 #: config/alpha/alpha.c:5050 config/rs6000/rs6000.c:11282
2649 #, c-format
2650 msgid "invalid %%xn code"
2651 msgstr "codi %%xn no vàlid"
2652
2653 #. Macro to define tables used to set the flags.
2654 #. This is a list in braces of pairs in braces,
2655 #. each pair being { "NAME", VALUE }
2656 #. where VALUE is the bits to set or minus the bits to clear.
2657 #. An empty string NAME is used to identify the default VALUE.
2658 #. WARNING: Do not mark empty strings for translation, as calling
2659 #. gettext on an empty string does NOT return an empty
2660 #. string.
2661 #. Macro to define tables used to set the flags.
2662 #. This is a list in braces of pairs in braces,
2663 #. each pair being { "NAME", VALUE }
2664 #. where VALUE is the bits to set or minus the bits to clear.
2665 #. An empty string NAME is used to identify the default VALUE.
2666 #: config/alpha/alpha.h:293 config/i386/i386.h:335 config/i386/i386.h:337
2667 #: config/i386/i386.h:339 config/ns32k/ns32k.h:140 config/s390/s390.h:134
2668 #: config/sparc/sparc.h:625 config/sparc/sparc.h:630
2669 msgid "Use hardware fp"
2670 msgstr "Usar fp de maquinari"
2671
2672 #: config/alpha/alpha.h:294 config/i386/i386.h:336 config/i386/i386.h:338
2673 #: config/sparc/sparc.h:627 config/sparc/sparc.h:632
2674 msgid "Do not use hardware fp"
2675 msgstr "No usar fp de maquinari"
2676
2677 #: config/alpha/alpha.h:295
2678 msgid "Use fp registers"
2679 msgstr "Usar registres fp"
2680
2681 #: config/alpha/alpha.h:297
2682 msgid "Do not use fp registers"
2683 msgstr "No usar registres fp"
2684
2685 #: config/alpha/alpha.h:298
2686 msgid "Do not assume GAS"
2687 msgstr "No assumir GAS"
2688
2689 #: config/alpha/alpha.h:299
2690 msgid "Assume GAS"
2691 msgstr "Assumir GAS"
2692
2693 #: config/alpha/alpha.h:301
2694 msgid "Request IEEE-conformant math library routines (OSF/1)"
2695 msgstr "Requerir rutines de biblioteca matemàtica que compleixin amb IEEE (OSF/1)"
2696
2697 #: config/alpha/alpha.h:303
2698 msgid "Emit IEEE-conformant code, without inexact exceptions"
2699 msgstr "Emetre codi que compleixi amb IEEE, sense excepcions inexactes"
2700
2701 #: config/alpha/alpha.h:305
2702 msgid "Emit IEEE-conformant code, with inexact exceptions"
2703 msgstr "Emetre codi que compleixi amb IEEE, amb excepcions inexactes"
2704
2705 #: config/alpha/alpha.h:307
2706 msgid "Do not emit complex integer constants to read-only memory"
2707 msgstr "No emetre constants enteres complexes a memòria de només lectura"
2708
2709 #: config/alpha/alpha.h:308
2710 msgid "Use VAX fp"
2711 msgstr "Usar fp VAX"
2712
2713 #: config/alpha/alpha.h:309
2714 msgid "Do not use VAX fp"
2715 msgstr "No usar fp VAX"
2716
2717 #: config/alpha/alpha.h:310
2718 msgid "Emit code for the byte/word ISA extension"
2719 msgstr "Emetre codi per a l'extensió ISA octet/word"
2720
2721 #: config/alpha/alpha.h:313
2722 msgid "Emit code for the motion video ISA extension"
2723 msgstr "Emetre codi per a l'extensió ISA de vídeo en moviment"
2724
2725 #: config/alpha/alpha.h:316
2726 msgid "Emit code for the fp move and sqrt ISA extension"
2727 msgstr "Emetre codi per a l'extensió ISA de move i sqrt de fp"
2728
2729 #: config/alpha/alpha.h:318
2730 msgid "Emit code for the counting ISA extension"
2731 msgstr "Emetre codi per a l'extensió ISA de compte"
2732
2733 #: config/alpha/alpha.h:321
2734 msgid "Emit code using explicit relocation directives"
2735 msgstr "Emetre codi utilitzant directives explícites de reassignació"
2736
2737 #: config/alpha/alpha.h:324
2738 msgid "Emit 16-bit relocations to the small data areas"
2739 msgstr "Emetre reassignació de 16 bits per a les àrees de dades petites"
2740
2741 #: config/alpha/alpha.h:326
2742 msgid "Emit 32-bit relocations to the small data areas"
2743 msgstr "Emetre reassignació de 32 bits per a les àrees de dades petites"
2744
2745 #: config/alpha/alpha.h:328
2746 #, fuzzy
2747 msgid "Emit direct branches to local functions"
2748 msgstr "Ometre el marc de referència per a les funcions fulles"
2749
2750 #: config/alpha/alpha.h:331
2751 msgid "Emit rdval instead of rduniq for thread pointer"
2752 msgstr ""
2753
2754 #: config/alpha/alpha.h:333
2755 #, fuzzy
2756 msgid "Use 128-bit long double"
2757 msgstr "Usar long doubles de 128 bits"
2758
2759 #: config/alpha/alpha.h:335
2760 #, fuzzy
2761 msgid "Use 64-bit long double"
2762 msgstr "Usar long doubles de 64 bit"
2763
2764 #. For -mcpu=
2765 #. For -mtune=
2766 #. For -mfp-rounding-mode=[n|m|c|d]
2767 #. For -mfp-trap-mode=[n|u|su|sui]
2768 #. For -mtrap-precision=[p|f|i]
2769 #. For -mmemory-latency=
2770 #. For -mtls-size=
2771 #: config/alpha/alpha.h:364
2772 msgid "Use features of and schedule given CPU"
2773 msgstr "Usar les característiques d'el i el planificador del CPU donat"
2774
2775 #: config/alpha/alpha.h:366
2776 msgid "Schedule given CPU"
2777 msgstr "planificat per al CPU donat"
2778
2779 #: config/alpha/alpha.h:368
2780 msgid "Control the generated fp rounding mode"
2781 msgstr "Controlar el mode d'arrodoniment generat de fp"
2782
2783 #: config/alpha/alpha.h:370
2784 msgid "Control the IEEE trap mode"
2785 msgstr "Controlar el mode de captura IEEE"
2786
2787 #: config/alpha/alpha.h:372
2788 msgid "Control the precision given to fp exceptions"
2789 msgstr "Controlar la precisió donada a les excepcions de fp"
2790
2791 #: config/alpha/alpha.h:374
2792 msgid "Tune expected memory latency"
2793 msgstr "Ajustar la latència esperada de memòria"
2794
2795 #: config/alpha/alpha.h:376 config/ia64/ia64.h:278 config/rs6000/sysv4.h:90
2796 msgid "Specify bit size of immediate TLS offsets"
2797 msgstr ""
2798
2799 #: config/arc/arc.c:1739 config/m32r/m32r.c:2141
2800 #, c-format
2801 msgid "invalid operand to %%R code"
2802 msgstr "operand no vàlid per al codi %%R"
2803
2804 #: config/arc/arc.c:1771 config/m32r/m32r.c:2164
2805 #, c-format
2806 msgid "invalid operand to %%H/%%L code"
2807 msgstr "operand no vàlid per al codi %%H/%%L"
2808
2809 #: config/arc/arc.c:1794 config/m32r/m32r.c:2235
2810 #, c-format
2811 msgid "invalid operand to %%U code"
2812 msgstr "operand no vàlid per al codi %%U"
2813
2814 #: config/arc/arc.c:1805
2815 #, c-format
2816 msgid "invalid operand to %%V code"
2817 msgstr "operand no vàlid per al codi %%V"
2818
2819 #. Unknown flag.
2820 #. Undocumented flag.
2821 #: config/arc/arc.c:1812 config/m32r/m32r.c:2262 config/sparc/sparc.c:7517
2822 #, c-format
2823 msgid "invalid operand output code"
2824 msgstr "operand no vàlid per al codi de sortida"
2825
2826 #: config/arm/arm.c:10466 config/arm/arm.c:10484
2827 #, fuzzy, c-format
2828 msgid "predicated Thumb instruction"
2829 msgstr "Generar instruccions char"
2830
2831 #: config/arm/arm.c:10472
2832 #, fuzzy, c-format
2833 msgid "predicated instruction in conditional sequence"
2834 msgstr "els tipus de dades no coincideixen en l'expressió condicional"
2835
2836 #: config/arm/arm.c:10580 config/arm/arm.c:10590 config/arm/arm.c:10600
2837 #: config/arm/arm.c:10626 config/arm/arm.c:10644 config/arm/arm.c:10679
2838 #: config/arm/arm.c:10698 config/arm/arm.c:10713 config/arm/arm.c:10739
2839 #: config/arm/arm.c:10746 config/arm/arm.c:10753
2840 #, fuzzy, c-format
2841 msgid "invalid operand for code '%c'"
2842 msgstr "codi d'operand \"%c\" no vàlid"
2843
2844 #: config/arm/arm.c:10639
2845 #, fuzzy, c-format
2846 msgid "instruction never exectued"
2847 msgstr "l'incondicional %2d mai s'executa\n"
2848
2849 #: config/arm/arm.c:10764
2850 #, fuzzy, c-format
2851 msgid "missing operand"
2852 msgstr "\"(\" faltant"
2853
2854 #: config/arm/arm.h:318
2855 msgid "Generate APCS conformant stack frames"
2856 msgstr "Generar marcs de pila que compleixin amb APCS"
2857
2858 #: config/arm/arm.h:321
2859 msgid "Store function names in object code"
2860 msgstr "Emmagatzemar noms de funció en el codi objecte"
2861
2862 #: config/arm/arm.h:327
2863 msgid "Pass FP arguments in FP registers"
2864 msgstr "Passar els arguments FP en els registres FP"
2865
2866 #: config/arm/arm.h:330
2867 msgid "Generate re-entrant, PIC code"
2868 msgstr "Generar codi PIC que es torna a introduir"
2869
2870 #: config/arm/arm.h:333
2871 msgid "Assume target CPU is configured as big endian"
2872 msgstr "Assumir que el CPU destinació està configurat com big endian"
2873
2874 #: config/arm/arm.h:335
2875 msgid "Assume target CPU is configured as little endian"
2876 msgstr "Assumir que el CPU destinació està configurat com little endian"
2877
2878 #: config/arm/arm.h:337
2879 msgid "Assume big endian bytes, little endian words"
2880 msgstr "Assumir octets big endian ,mots little endian"
2881
2882 #: config/arm/arm.h:339
2883 msgid "Support calls between Thumb and ARM instruction sets"
2884 msgstr "Suport a crides entre els conjunts d'instruccions Thumb i ARM"
2885
2886 #: config/arm/arm.h:342
2887 msgid "Generate a call to abort if a noreturn function returns"
2888 msgstr "Generar una cridada a avortar si una funció \"noreturn\" retorna"
2889
2890 #: config/arm/arm.h:345
2891 msgid "Do not move instructions into a function's prologue"
2892 msgstr "No moure les instruccions al pròleg d'una funció"
2893
2894 #: config/arm/arm.h:348
2895 msgid "Do not load the PIC register in function prologues"
2896 msgstr "No carregar el registre PIC en els pròlegs de funció"
2897
2898 #: config/arm/arm.h:351
2899 msgid "Generate call insns as indirect calls, if necessary"
2900 msgstr "Generar les crides insns com crides indirectes, si és necessari"
2901
2902 #: config/arm/arm.h:354
2903 msgid "Compile for the Thumb not the ARM"
2904 msgstr "Compilar per al Thumb on per al ARM"
2905
2906 #: config/arm/arm.h:358
2907 msgid "Thumb: Generate (non-leaf) stack frames even if not needed"
2908 msgstr "Thumb: Generar marcs de pila (no-fulles) encara si no és necessari"
2909
2910 #: config/arm/arm.h:361
2911 msgid "Thumb: Generate (leaf) stack frames even if not needed"
2912 msgstr "Thumb: Generar marcs de pila (fulles) encara si no és necessari"
2913
2914 #: config/arm/arm.h:364
2915 msgid "Thumb: Assume non-static functions may be called from ARM code"
2916 msgstr "Thumb: Assumir que les funcions no static poden ser crides des de codi ARM"
2917
2918 #: config/arm/arm.h:368
2919 msgid "Thumb: Assume function pointers may go to non-Thumb aware code"
2920 msgstr "Thumb: Assumir que els punters de funció poden anar a codi no informat sobre Thumb"
2921
2922 #: config/arm/arm.h:372
2923 msgid "Cirrus: Place NOPs to avoid invalid instruction combinations"
2924 msgstr ""
2925
2926 #: config/arm/arm.h:374
2927 msgid "Cirrus: Do not break up invalid instruction combinations with NOPs"
2928 msgstr ""
2929
2930 #: config/arm/arm.h:382
2931 msgid "Specify the name of the target CPU"
2932 msgstr "Especificar el nom del CPU destinació"
2933
2934 #: config/arm/arm.h:384
2935 msgid "Specify the name of the target architecture"
2936 msgstr "Especificar el nom de l'arquitectura destinació"
2937
2938 #: config/arm/arm.h:389
2939 #, fuzzy
2940 msgid "Specify the name of the target floating point hardware/format"
2941 msgstr "Especifica la versió de l'emulador de nombre de coma flotant"
2942
2943 #: config/arm/arm.h:391
2944 #, fuzzy
2945 msgid "Specify if floating point hardware should be used"
2946 msgstr "Especifica la versió de l'emulador de nombre de coma flotant"
2947
2948 #: config/arm/arm.h:393
2949 msgid "Specify the minimum bit alignment of structures"
2950 msgstr "Especificar l'alineació mínima de bit de les estructures"
2951
2952 #: config/arm/arm.h:395
2953 msgid "Specify the register to be used for PIC addressing"
2954 msgstr "Especificar el registre a usar per l'adreçament PIC"
2955
2956 #: config/arm/arm.h:396 config/mips/mips.h:792
2957 msgid "Specify an ABI"
2958 msgstr "Especificar un ABI"
2959
2960 #: config/arm/arm.h:398
2961 msgid "Alias for -mfloat-abi=soft"
2962 msgstr ""
2963
2964 #: config/arm/arm.h:400
2965 msgid "Alias for -mfloat-abi=hard"
2966 msgstr ""
2967
2968 #: config/arm/pe.h:59
2969 msgid "Ignore dllimport attribute for functions"
2970 msgstr "Ignorar l'atribut dllimport per a les funcions"
2971
2972 #: config/avr/avr.c:1117
2973 msgid "bad address, not (reg+disp):"
2974 msgstr "adreça errònia, no (reg+disp)"
2975
2976 #: config/avr/avr.c:1124
2977 #, fuzzy
2978 msgid "bad address, not post_inc or pre_dec:"
2979 msgstr "adreça errònia, no (reg+disp)"
2980
2981 #: config/avr/avr.c:1135
2982 msgid "internal compiler error.  Bad address:"
2983 msgstr "error intern del compilador.  Direcció errònia:"
2984
2985 #: config/avr/avr.c:1148
2986 msgid "internal compiler error.  Unknown mode:"
2987 msgstr "error intern del compilador.  Mode desconegut:"
2988
2989 #: config/avr/avr.c:1771 config/avr/avr.c:2454
2990 msgid "invalid insn:"
2991 msgstr "insn no vàlid:"
2992
2993 #: config/avr/avr.c:1805 config/avr/avr.c:1891 config/avr/avr.c:1940
2994 #: config/avr/avr.c:1968 config/avr/avr.c:2063 config/avr/avr.c:2232
2995 #: config/avr/avr.c:2488 config/avr/avr.c:2600
2996 msgid "incorrect insn:"
2997 msgstr "insn incorrecte:"
2998
2999 #: config/avr/avr.c:1987 config/avr/avr.c:2148 config/avr/avr.c:2303
3000 #: config/avr/avr.c:2666
3001 msgid "unknown move insn:"
3002 msgstr "desplaçament insn desconegut:"
3003
3004 #: config/avr/avr.c:2896
3005 msgid "bad shift insn:"
3006 msgstr "desplaçament insn erròni:"
3007
3008 #: config/avr/avr.c:3012 config/avr/avr.c:3460 config/avr/avr.c:3846
3009 msgid "internal compiler error.  Incorrect shift:"
3010 msgstr "error intern del compilador.  Direcció errònia:"
3011
3012 #: config/avr/avr.h:73
3013 msgid "Assume int to be 8 bit integer"
3014 msgstr "Assumir que int sigui enter de 8 bit"
3015
3016 #: config/avr/avr.h:75
3017 msgid "Change the stack pointer without disabling interrupts"
3018 msgstr "Canviar el punter de la pila sense desactivar les interrupcions"
3019
3020 #: config/avr/avr.h:77
3021 msgid "Use subroutines for function prologue/epilogue"
3022 msgstr "Usar subrutines per al pròleg/epíleg de funció"
3023
3024 #: config/avr/avr.h:79
3025 msgid "Change only the low 8 bits of the stack pointer"
3026 msgstr "Canviar només els 8 bits baixos del punter de pila"
3027
3028 #: config/avr/avr.h:81
3029 msgid "Do not generate tablejump insns"
3030 msgstr "No generar insns de salt de matriu"
3031
3032 #: config/avr/avr.h:83
3033 msgid "Use rjmp/rcall (limited range) on >8K devices"
3034 msgstr ""
3035
3036 #: config/avr/avr.h:85
3037 msgid "Output instruction sizes to the asm file"
3038 msgstr "Grandàries d'instrucció de sortida al fitxer asm"
3039
3040 #: config/avr/avr.h:102
3041 msgid "Specify the initial stack address"
3042 msgstr "Especificar l'adreça inicial de la pila"
3043
3044 #: config/avr/avr.h:103
3045 msgid "Specify the MCU name"
3046 msgstr "Especificar el nom MCU"
3047
3048 #: config/bfin/bfin.c:993
3049 #, c-format
3050 msgid "invalid %%j value"
3051 msgstr "valor %%j no vàlid"
3052
3053 #: config/bfin/bfin.c:1113
3054 #, fuzzy, c-format
3055 msgid "invalid const_double operand"
3056 msgstr "restriccions no vàlides per a l'operand"
3057
3058 #: config/c4x/c4x.c:1598
3059 msgid "using CONST_DOUBLE for address"
3060 msgstr "ùs de CONST_DOUBLE per a l'adreça"
3061
3062 #: config/c4x/c4x.c:1736
3063 msgid "c4x_address_cost: Invalid addressing mode"
3064 msgstr "c4x_address_cost: Moda d'adreçament no vàlid"
3065
3066 #: config/c4x/c4x.c:1871
3067 #, c-format
3068 msgid "c4x_print_operand: %%L inconsistency"
3069 msgstr "c4x_print_operand: inconsistència %%L"
3070
3071 #: config/c4x/c4x.c:1877
3072 #, c-format
3073 msgid "c4x_print_operand: %%N inconsistency"
3074 msgstr "c4x_print_operand: inconsistència %%N"
3075
3076 #: config/c4x/c4x.c:1918
3077 #, c-format
3078 msgid "c4x_print_operand: %%O inconsistency"
3079 msgstr "c4x_print_operand: inconsistència %%O"
3080
3081 #: config/c4x/c4x.c:2013
3082 msgid "c4x_print_operand: Bad operand case"
3083 msgstr "c4x_print_operand: Operand «case» erroni"
3084
3085 #: config/c4x/c4x.c:2054
3086 msgid "c4x_print_operand_address: Bad post_modify"
3087 msgstr "c4x_print_operand_address: post_modify erroni"
3088
3089 #: config/c4x/c4x.c:2076
3090 msgid "c4x_print_operand_address: Bad pre_modify"
3091 msgstr "c4x_print_operand_address: pre_modify erroni"
3092
3093 #: config/c4x/c4x.c:2124 config/c4x/c4x.c:2136 config/c4x/c4x.c:2151
3094 msgid "c4x_print_operand_address: Bad operand case"
3095 msgstr "c4x_print_operand_address: Operand «case» erroni"
3096
3097 #: config/c4x/c4x.c:2402
3098 msgid "c4x_rptb_insert: Cannot find start label"
3099 msgstr "c4x_rptb_insert: No es pot trobar l'etiqueta d'inici"
3100
3101 #: config/c4x/c4x.c:3317 config/c4x/c4x.c:3335
3102 msgid "mode not QImode"
3103 msgstr "el moda no és QImode"
3104
3105 #: config/c4x/c4x.c:3405
3106 msgid "invalid indirect memory address"
3107 msgstr "adreça indirecta de memòria no vàlida"
3108
3109 #: config/c4x/c4x.c:3494
3110 msgid "invalid indirect (S) memory address"
3111 msgstr "adreça indirecta de memòria (S) no vàlida"
3112
3113 #: config/c4x/c4x.c:3829
3114 msgid "c4x_valid_operands: Internal error"
3115 msgstr "c4x_valid_operands: error intern"
3116
3117 #: config/c4x/c4x.c:4268
3118 msgid "c4x_operand_subword: invalid mode"
3119 msgstr "c4x_operand_subword: mode no vàlid"
3120
3121 #: config/c4x/c4x.c:4271
3122 msgid "c4x_operand_subword: invalid operand"
3123 msgstr "c4x_operand_subword: operand no vàlid"
3124
3125 #. We could handle these with some difficulty.
3126 #. e.g., *p-- => *(p-=2); *(p+1).
3127 #: config/c4x/c4x.c:4297
3128 msgid "c4x_operand_subword: invalid autoincrement"
3129 msgstr "c4x_operand_subword: autoincrement no vàlid"
3130
3131 #: config/c4x/c4x.c:4303
3132 msgid "c4x_operand_subword: invalid address"
3133 msgstr "c4x_operand_subword: adreça no vàlid"
3134
3135 #: config/c4x/c4x.c:4314
3136 msgid "c4x_operand_subword: address not offsettable"
3137 msgstr "c4x_operand_subword: adreça no desplaçada"
3138
3139 #: config/c4x/c4x.c:4524
3140 msgid "c4x_rptb_rpts_p: Repeat block top label moved\n"
3141 msgstr "c4x_rptb_rpts_p: etiqueta superior de bloc de repetició desplaçada\n"
3142
3143 #. Target compilation option flags.
3144 #. Small memory model.
3145 #. Use 24-bit MPYI for C3x.
3146 #. Fast fixing of floats.
3147 #. Allow use of RPTS.
3148 #. Emit C3x code.
3149 #. Be compatible with TI assembler.
3150 #. Be paranoid about DP reg. in ISRs.
3151 #. Pass arguments on stack.
3152 #. Enable features under development.
3153 #. Enable repeat block.
3154 #. Use BK as general register.
3155 #. Use decrement and branch for C3x.
3156 #. Enable debugging of GCC.
3157 #. Force constants into registers.
3158 #. Allow unsigned loop counters.
3159 #. Force op0 and op1 to be same.
3160 #. Save all 40 bits for floats.
3161 #. Allow parallel insns.
3162 #. Allow MPY||ADD, MPY||SUB insns.
3163 #. Assume mem refs possibly aliased.
3164 #. Emit C30 code.
3165 #. Emit C31 code.
3166 #. Emit C32 code.
3167 #. Emit C33 code.
3168 #. Emit C40 code.
3169 #. Emit C44 code.
3170 #. Run-time compilation parameters selecting different hardware subsets.
3171 #.
3172 #. Macro to define tables used to set the flags.
3173 #. This is a list in braces of triplets in braces,
3174 #. each pair being { "NAME", VALUE, "DESCRIPTION" }
3175 #. where VALUE is the bits to set or minus the bits to clear.
3176 #. An empty string NAME is used to identify the default VALUE.
3177 #: config/c4x/c4x.h:158
3178 msgid "Small memory model"
3179 msgstr "Model de memòria small"
3180
3181 #: config/c4x/c4x.h:160
3182 msgid "Big memory model"
3183 msgstr "Model de memòria big"
3184
3185 #: config/c4x/c4x.h:162
3186 msgid "Use MPYI instruction for C3x"
3187 msgstr "Usar instrucció MPYI per a C3x"
3188
3189 #: config/c4x/c4x.h:164
3190 msgid "Do not use MPYI instruction for C3x"
3191 msgstr "No usar instrucció MPYI per a C3x"
3192
3193 #: config/c4x/c4x.h:166
3194 msgid "Use fast but approximate float to integer conversion"
3195 msgstr "Usar conversió de coma flotant a enter ràpida però aproximada"
3196
3197 #: config/c4x/c4x.h:168
3198 msgid "Use slow but accurate float to integer conversion"
3199 msgstr "Usar conversió de coma flotant a enter lenta però exacta"
3200
3201 #: config/c4x/c4x.h:170
3202 msgid "Enable use of RTPS instruction"
3203 msgstr "Activar l'ús de la instrucció RTPS"
3204
3205 #: config/c4x/c4x.h:172
3206 msgid "Disable use of RTPS instruction"
3207 msgstr "Desactivar l'ús de la instrucció RTPS"
3208
3209 #: config/c4x/c4x.h:174
3210 msgid "Enable use of RTPB instruction"
3211 msgstr "Activar l'ús de la instrucció RTPB"
3212
3213 #: config/c4x/c4x.h:176
3214 msgid "Disable use of RTPB instruction"
3215 msgstr "Desactivar l'ús de la instrucció RTPB"
3216
3217 #: config/c4x/c4x.h:178
3218 msgid "Generate code for C30 CPU"
3219 msgstr "Generar codi per al CPU C30"
3220
3221 #: config/c4x/c4x.h:180
3222 msgid "Generate code for C31 CPU"
3223 msgstr "Generar codi per al CPU C31"
3224
3225 #: config/c4x/c4x.h:182
3226 msgid "Generate code for C32 CPU"
3227 msgstr "Generar codi per al CPU C32"
3228
3229 #: config/c4x/c4x.h:184
3230 msgid "Generate code for C33 CPU"
3231 msgstr "Generar codi per al CPU C33"
3232
3233 #: config/c4x/c4x.h:186
3234 msgid "Generate code for C40 CPU"
3235 msgstr "Generar codi per al CPU C40"
3236
3237 #: config/c4x/c4x.h:188
3238 msgid "Generate code for C44 CPU"
3239 msgstr "Generar codi per al CPU C44"
3240
3241 #: config/c4x/c4x.h:190
3242 msgid "Emit code compatible with TI tools"
3243 msgstr "Emetre codi compatible amb les eines TI"
3244
3245 #: config/c4x/c4x.h:192
3246 msgid "Emit code to use GAS extensions"
3247 msgstr "Emetre codi per a usar les extensions de GAS"
3248
3249 #: config/c4x/c4x.h:194 config/c4x/c4x.h:198
3250 msgid "Save DP across ISR in small memory model"
3251 msgstr "Guardar DP entre ISR en el model de memòria small"
3252
3253 #: config/c4x/c4x.h:196 config/c4x/c4x.h:200
3254 msgid "Don't save DP across ISR in small memory model"
3255 msgstr "No guardar DP entre ISR en el model de memòria small"
3256
3257 #: config/c4x/c4x.h:202
3258 msgid "Pass arguments on the stack"
3259 msgstr "Passar els arguments en la pila"
3260
3261 #: config/c4x/c4x.h:204
3262 msgid "Pass arguments in registers"
3263 msgstr "Passar els arguments en els registres"
3264
3265 #: config/c4x/c4x.h:206
3266 msgid "Enable new features under development"
3267 msgstr "Activar noves característiques en desenvolupament"
3268
3269 #: config/c4x/c4x.h:208
3270 msgid "Disable new features under development"
3271 msgstr "Desactivar noves característiques en desenvolupament"
3272
3273 #: config/c4x/c4x.h:210
3274 msgid "Use the BK register as a general purpose register"
3275 msgstr "Usar el registre BK com un registre de propòsit general"
3276
3277 #: config/c4x/c4x.h:212
3278 msgid "Do not allocate BK register"
3279 msgstr "No assignar el registre BK"
3280
3281 #: config/c4x/c4x.h:214
3282 msgid "Enable use of DB instruction"
3283 msgstr "Activar l'ús de la instrucció DB"
3284
3285 #: config/c4x/c4x.h:216
3286 msgid "Disable use of DB instruction"
3287 msgstr "Desactivar l'ús de la instrucció DB"
3288
3289 #: config/c4x/c4x.h:218
3290 msgid "Enable debugging"
3291 msgstr "Activar la depuració"
3292
3293 #: config/c4x/c4x.h:220
3294 msgid "Disable debugging"
3295 msgstr "Desactivar la depuració"
3296
3297 #: config/c4x/c4x.h:222
3298 msgid "Force constants into registers to improve hoisting"
3299 msgstr "Forçar les constants dintre de registres per a millorar l'aixecament"
3300
3301 #: config/c4x/c4x.h:224
3302 msgid "Don't force constants into registers"
3303 msgstr "No forçar les constants en els registres"
3304
3305 #: config/c4x/c4x.h:226
3306 msgid "Force RTL generation to emit valid 3 operand insns"
3307 msgstr "Forçar que la generació de RTL emeti 3 operandes insns vàlids"
3308
3309 #: config/c4x/c4x.h:228
3310 msgid "Allow RTL generation to emit invalid 3 operand insns"
3311 msgstr "Permetre que la generació de RTL emeti 3 operandes insns no vàlids"
3312
3313 #: config/c4x/c4x.h:230
3314 msgid "Allow unsigned iteration counts for RPTB/DB"
3315 msgstr "Permetre comptes d'iteracions unsigned per a RPTB/DB"
3316
3317 #: config/c4x/c4x.h:232
3318 msgid "Disallow unsigned iteration counts for RPTB/DB"
3319 msgstr "No permetre comptes d'iteracions unsigned per a RPTB/DB"
3320
3321 #: config/c4x/c4x.h:234
3322 msgid "Preserve all 40 bits of FP reg across call"
3323 msgstr "Preservar els 40 bits del registre FP entre crides"
3324
3325 #: config/c4x/c4x.h:236
3326 msgid "Only preserve 32 bits of FP reg across call"
3327 msgstr "Només preservar 32 bits del registre FP entre crides"
3328
3329 #: config/c4x/c4x.h:238
3330 msgid "Enable parallel instructions"
3331 msgstr "Activar les funcions paral·leles"
3332
3333 #: config/c4x/c4x.h:240
3334 msgid "Disable parallel instructions"
3335 msgstr "Desactivar les funcions paral·leles"
3336
3337 #: config/c4x/c4x.h:242
3338 msgid "Enable MPY||ADD and MPY||SUB instructions"
3339 msgstr "Activar les instruccions MPY||ADD i MPY||SUB"
3340
3341 #: config/c4x/c4x.h:244
3342 msgid "Disable MPY||ADD and MPY||SUB instructions"
3343 msgstr "Desactivar les instruccions MPY||ADD i MPY||SUB"
3344
3345 #: config/c4x/c4x.h:246
3346 msgid "Assume that pointers may be aliased"
3347 msgstr "Assumir que es poden fer alies dels punters"
3348
3349 #: config/c4x/c4x.h:248
3350 msgid "Assume that pointers not aliased"
3351 msgstr "Assumir que els punters no tenen alies"
3352
3353 #: config/c4x/c4x.h:322
3354 msgid "Specify maximum number of iterations for RPTS"
3355 msgstr "Especificar el nombre màxim d'iteracions per a RPTS"
3356
3357 #: config/c4x/c4x.h:324
3358 msgid "Select CPU to generate code for"
3359 msgstr "Seleccionar el CPU per al qual es genera codi"
3360
3361 #. Use `%s' to print the string in case there are any escape
3362 #. characters in the message.
3363 #: config/cris/cris.c:578 c-typeck.c:4105 c-typeck.c:4120 c-typeck.c:4135
3364 #: final.c:2862 final.c:2864 gcc.c:4639 rtl-error.c:113 toplev.c:610
3365 #: cp/parser.c:1894 cp/typeck.c:4167 java/expr.c:409 java/verify.c:1539
3366 #: java/verify.c:1540 java/verify.c:1559
3367 #, gcc-internal-format
3368 msgid "%s"
3369 msgstr "%s"
3370
3371 #: config/cris/cris.c:630
3372 msgid "unexpected index-type in cris_print_index"
3373 msgstr "index-type inesperat en cris_print_index"
3374
3375 #: config/cris/cris.c:644
3376 msgid "unexpected base-type in cris_print_base"
3377 msgstr "base-type inesperat en cris_print_base"
3378
3379 #: config/cris/cris.c:1342
3380 msgid "invalid operand for 'b' modifier"
3381 msgstr "operand no vàlid per al modificador \"b\""
3382
3383 #: config/cris/cris.c:1355
3384 msgid "invalid operand for 'v' modifier"
3385 msgstr "operand no vàlid per al modificador \"v\""
3386
3387 #: config/cris/cris.c:1365
3388 msgid "invalid operand for 'P' modifier"
3389 msgstr "operand no vàlid per al modificador \"P\""
3390
3391 #: config/cris/cris.c:1372
3392 msgid "invalid operand for 'p' modifier"
3393 msgstr "operand no vàlid per al modificador \"p\""
3394
3395 #: config/cris/cris.c:1411
3396 msgid "invalid operand for 'z' modifier"
3397 msgstr "operand no vàlid per al modificador \"z\""
3398
3399 #: config/cris/cris.c:1459 config/cris/cris.c:1489
3400 msgid "invalid operand for 'H' modifier"
3401 msgstr "operand no vàlid per al modificador \"H\""
3402
3403 #: config/cris/cris.c:1465
3404 msgid "bad register"
3405 msgstr "registre erroni"
3406
3407 #: config/cris/cris.c:1503
3408 msgid "invalid operand for 'e' modifier"
3409 msgstr "operand no vàlid per al modificador \"e\""
3410
3411 #: config/cris/cris.c:1520
3412 msgid "invalid operand for 'm' modifier"
3413 msgstr "operand no vàlid per al modificador \"m\""
3414
3415 #: config/cris/cris.c:1545
3416 msgid "invalid operand for 'A' modifier"
3417 msgstr "operand no vàlid per al modificador \"A\""
3418
3419 #: config/cris/cris.c:1553
3420 msgid "invalid operand for 'D' modifier"
3421 msgstr "operand no vàlid per al modificador \"D\""
3422
3423 #: config/cris/cris.c:1567
3424 msgid "invalid operand for 'T' modifier"
3425 msgstr "operand no vàlid per al modificador \"T\""
3426
3427 #: config/cris/cris.c:1576
3428 msgid "invalid operand modifier letter"
3429 msgstr "lletra de modificador d'operand no vàlid"
3430
3431 #: config/cris/cris.c:1632
3432 msgid "unexpected multiplicative operand"
3433 msgstr "operand multiplicatiu inesperat"
3434
3435 #: config/cris/cris.c:1652
3436 msgid "unexpected operand"
3437 msgstr "operand inesperat"
3438
3439 #: config/cris/cris.c:1685 config/cris/cris.c:1695
3440 msgid "unrecognized address"
3441 msgstr "adreça no reconeguda"
3442
3443 #: config/cris/cris.c:2498 config/cris/cris.c:2559
3444 msgid "unrecognized supposed constant"
3445 msgstr "suposada constant no reconeguda"
3446
3447 #: config/cris/cris.c:2603
3448 msgid "unrecognized supposed constant in cris_global_pic_symbol"
3449 msgstr "suposada constant no reconeguda en cris_global_pic_symbol"
3450
3451 #: config/cris/cris.c:2894 config/cris/cris.c:2939
3452 msgid "unexpected side-effects in address"
3453 msgstr "effecte de vora inesperat en l'adreça"
3454
3455 #: config/cris/cris.c:3008
3456 msgid "unexpected PIC symbol"
3457 msgstr "símbol PIC inesperat"
3458
3459 #: config/cris/cris.c:3012
3460 #, c-format
3461 msgid "PIC register isn't set up"
3462 msgstr "el registre PIC no està preparat"
3463
3464 #: config/cris/aout.h:85
3465 msgid "Compile for the MMU-less Etrax 100-based elinux system"
3466 msgstr "Compilar per al sistema elinux Etrax basat en 100 sense MMU"
3467
3468 #: config/cris/aout.h:92
3469 msgid "For elinux, request a specified stack-size for this program"
3470 msgstr "Per a elinux, sol·licitar una grandària de pila especificada per a aquest programa"
3471
3472 #: config/cris/cris.h:354
3473 #, fuzzy
3474 msgid "Work around bug in multiplication instruction"
3475 msgstr "No usar instruccions de fp per a multiplicar-acumular"
3476
3477 #. No "no-etrax" as it does not really imply any model.              On the other hand, "etrax" implies the common (and large)               subset matching all models.
3478 #: config/cris/cris.h:360
3479 msgid "Compile for ETRAX 4 (CRIS v3)"
3480 msgstr "Compilar per a ETRAX 4 (CRIS v3)"
3481
3482 #: config/cris/cris.h:365
3483 msgid "Compile for ETRAX 100 (CRIS v8)"
3484 msgstr "Compilar per a ETRAX 100 (CRIS v8)"
3485
3486 #: config/cris/cris.h:369
3487 msgid "Emit verbose debug information in assembly code"
3488 msgstr "Emetre informació de depuració detallada en el codi ensamblador"
3489
3490 #: config/cris/cris.h:372
3491 msgid "Do not use condition codes from normal instructions"
3492 msgstr "No usar codis de condició per a les instruccions normals"
3493
3494 #: config/cris/cris.h:376
3495 msgid "Do not emit addressing modes with side-effect assignment"
3496 msgstr "No emetre modes d'adreçament amb assignacions col·laterals"
3497
3498 #: config/cris/cris.h:379
3499 msgid "Do not tune stack alignment"
3500 msgstr "No ajustar l'alineació de la pila"
3501
3502 #: config/cris/cris.h:382
3503 msgid "Do not tune writable data alignment"
3504 msgstr "No ajustar l'alineació de les dades modificables"
3505
3506 #: config/cris/cris.h:385
3507 msgid "Do not tune code and read-only data alignment"
3508 msgstr "No ajustar l'alineació del codi i de dades només de lectura"
3509
3510 #: config/cris/cris.h:394
3511 msgid "Align code and data to 32 bits"
3512 msgstr "Alinear codi i dades a 32 bits"
3513
3514 #: config/cris/cris.h:407
3515 msgid "Don't align items in code or data"
3516 msgstr "No alinear elements en el codi o les dades"
3517
3518 #: config/cris/cris.h:410
3519 msgid "Do not emit function prologue or epilogue"
3520 msgstr "No emetre pròleg o epíleg de funcions"
3521
3522 #. We have to handle this m-option here since we can't wash it off in      both CC1_SPEC and CC1PLUS_SPEC.
3523 #: config/cris/cris.h:414
3524 msgid "Use the most feature-enabling options allowed by other options"
3525 msgstr "Usar la major quantitat de característiques permeses per altres opcions"
3526
3527 #. We must call it "override-" since calling it "no-" will cause             gcc.c to forget it, if there's a "later" -mbest-lib-options.            Kludgy, but needed for some multilibbed files.
3528 #: config/cris/cris.h:420
3529 msgid "Override -mbest-lib-options"
3530 msgstr "Anular -mbest-lib-options"
3531
3532 #: config/cris/cris.h:452
3533 msgid "Generate code for the specified chip or CPU version"
3534 msgstr "Generar codi per al xip especificat o la versió de CPU"
3535
3536 #: config/cris/cris.h:454
3537 msgid "Tune alignment for the specified chip or CPU version"
3538 msgstr "Ajustar alineació per al xip especificat o la versió de CPU"
3539
3540 #: config/cris/cris.h:456
3541 msgid "Warn when a stackframe is larger than the specified size"
3542 msgstr "Avisar quan un marc de pila sigui més gran que la grandària especificada"
3543
3544 #: config/cris/linux.h:69
3545 msgid "Together with -fpic and -fPIC, do not use GOTPLT references"
3546 msgstr "Juntament amb -fpic i -fPIC, no utilitzar referències GOTPLT"
3547
3548 #: config/fr30/fr30.c:468
3549 #, c-format
3550 msgid "fr30_print_operand_address: unhandled address"
3551 msgstr "fr30_print_operand_address: adreça sense manejar"
3552
3553 #: config/fr30/fr30.c:492
3554 #, c-format
3555 msgid "fr30_print_operand: unrecognized %%p code"
3556 msgstr "fr30_print_operand_address: no es reconeix el codi %%p"
3557
3558 #: config/fr30/fr30.c:512
3559 #, c-format
3560 msgid "fr30_print_operand: unrecognized %%b code"
3561 msgstr "fr30_print_operand_address: no es reconeix el codi %%b"
3562
3563 #: config/fr30/fr30.c:533
3564 #, c-format
3565 msgid "fr30_print_operand: unrecognized %%B code"
3566 msgstr "fr30_print_operand_address: no es reconeix el codi %%B"
3567
3568 #: config/fr30/fr30.c:541
3569 #, c-format
3570 msgid "fr30_print_operand: invalid operand to %%A code"
3571 msgstr "fr30_print_operand: operand no vàlid per al codi %%A"
3572
3573 #: config/fr30/fr30.c:558
3574 #, c-format
3575 msgid "fr30_print_operand: invalid %%x code"
3576 msgstr "fr30_print_operand: codi %%x no vàlid"
3577
3578 #: config/fr30/fr30.c:565
3579 #, c-format
3580 msgid "fr30_print_operand: invalid %%F code"
3581 msgstr "fr30_print_operand: codi %%F no vàlid"
3582
3583 #: config/fr30/fr30.c:582
3584 #, c-format
3585 msgid "fr30_print_operand: unknown code"
3586 msgstr "fr30_print_operand: codi desconegut"
3587
3588 #: config/fr30/fr30.c:611 config/fr30/fr30.c:620 config/fr30/fr30.c:631
3589 #: config/fr30/fr30.c:644
3590 #, c-format
3591 msgid "fr30_print_operand: unhandled MEM"
3592 msgstr "fr30_print_operand: MEM sense manejar"
3593
3594 #: config/fr30/fr30.h:64
3595 msgid "Assume small address space"
3596 msgstr "Assumint espai d'adreces petit"
3597
3598 #: config/frv/frv.c:2539
3599 msgid "Bad insn to frv_print_operand_address:"
3600 msgstr "insn erroni per a frv_print_operand_address:"
3601
3602 #: config/frv/frv.c:2550
3603 msgid "Bad register to frv_print_operand_memory_reference_reg:"
3604 msgstr "insn erroni per a frv_print_operand_memory_reference_reg:"
3605
3606 #: config/frv/frv.c:2589 config/frv/frv.c:2599 config/frv/frv.c:2608
3607 #: config/frv/frv.c:2629 config/frv/frv.c:2634
3608 msgid "Bad insn to frv_print_operand_memory_reference:"
3609 msgstr "insn erroni per a frv_print_operand_memory_reference:"
3610
3611 #: config/frv/frv.c:2721
3612 #, fuzzy, c-format
3613 msgid "bad condition code"
3614 msgstr "codi d'extensió de registre erroni"
3615
3616 #: config/frv/frv.c:2796
3617 msgid "Bad insn in frv_print_operand, bad const_double"
3618 msgstr "insn erroni per a frv_print_operand,·bad·const_double"
3619
3620 #: config/frv/frv.c:2857
3621 msgid "Bad insn to frv_print_operand, 'e' modifier:"
3622 msgstr "insn erroni per a frv_print_operand, modificador \"e\":"
3623
3624 #: config/frv/frv.c:2865
3625 msgid "Bad insn to frv_print_operand, 'F' modifier:"
3626 msgstr "insn erroni per a frv_print_operand, modificador \"F\":"
3627
3628 #: config/frv/frv.c:2881
3629 msgid "Bad insn to frv_print_operand, 'f' modifier:"
3630 msgstr "insn erroni per a frv_print_operand, modificador \"f\":"
3631
3632 #: config/frv/frv.c:2895
3633 #, fuzzy
3634 msgid "Bad insn to frv_print_operand, 'g' modifier:"
3635 msgstr "insn erroni per a frv_print_operand, modificador \"C\":"
3636
3637 #: config/frv/frv.c:2943
3638 msgid "Bad insn to frv_print_operand, 'L' modifier:"
3639 msgstr "insn erroni per a frv_print_operand, modificador \"L\":"
3640
3641 #: config/frv/frv.c:2956
3642 msgid "Bad insn to frv_print_operand, 'M/N' modifier:"
3643 msgstr "insn erroni per a frv_print_operand, modificador \"M/N\":"
3644
3645 #: config/frv/frv.c:2977
3646 msgid "Bad insn to frv_print_operand, 'O' modifier:"
3647 msgstr "insn erroni per a frv_print_operand, modificador \"O\":"
3648
3649 #: config/frv/frv.c:2995
3650 msgid "Bad insn to frv_print_operand, P modifier:"
3651 msgstr "insn erroni per a frv_print_operand, modificador \"P\":"
3652
3653 #: config/frv/frv.c:3015
3654 msgid "Bad insn in frv_print_operand, z case"
3655 msgstr "insn erroni per a frv_print_operand, «case» z"
3656
3657 #: config/frv/frv.c:3046
3658 msgid "Bad insn in frv_print_operand, 0 case"
3659 msgstr "insn erroni per a frv_print_operand, «case» 0"
3660
3661 #: config/frv/frv.c:3051
3662 msgid "frv_print_operand: unknown code"
3663 msgstr "frv_print_operand: codi desconegut"
3664
3665 #: config/frv/frv.c:5944
3666 msgid "Bad output_move_single operand"
3667 msgstr "Operand output_move_single erroni"
3668
3669 #: config/frv/frv.c:6071
3670 msgid "Bad output_move_double operand"
3671 msgstr ""
3672
3673 #: config/frv/frv.c:6213
3674 msgid "Bad output_condmove_single operand"
3675 msgstr "Operand output_condmove_single erroni"
3676
3677 #. This macro is a C statement to print on `stderr' a string describing the
3678 #. particular machine description choice.  Every machine description should
3679 #. define `TARGET_VERSION'.  For example:
3680 #.
3681 #. #ifdef MOTOROLA
3682 #. #define TARGET_VERSION           fprintf (stderr, " (68k, Motorola syntax)");
3683 #. #else
3684 #. #define TARGET_VERSION           fprintf (stderr, " (68k, MIT syntax)");
3685 #. #endif
3686 #: config/frv/frv.h:550
3687 #, c-format
3688 msgid " (frv)"
3689 msgstr ""
3690
3691 #. Macro to define tables used to set the flags.
3692 #. This is a list in braces of pairs in braces,
3693 #. each pair being { "NAME", VALUE }
3694 #. where VALUE is the bits to set or minus the bits to clear.
3695 #. An empty string NAME is used to identify the default VALUE.
3696 #: config/h8300/h8300.h:159
3697 msgid "Generate H8S code"
3698 msgstr "Generar codi H8S"
3699
3700 #: config/h8300/h8300.h:160
3701 msgid "Do not generate H8S code"
3702 msgstr "No generar codi H8S"
3703
3704 #: config/h8300/h8300.h:161
3705 #, fuzzy
3706 msgid "Generate H8SX code"
3707 msgstr "Generar codi H8S"
3708
3709 #: config/h8300/h8300.h:162
3710 #, fuzzy
3711 msgid "Do not generate H8SX code"
3712 msgstr "No generar codi H8S"
3713
3714 #: config/h8300/h8300.h:163
3715 msgid "Generate H8S/2600 code"
3716 msgstr "Generar codi H8S/2600"
3717
3718 #: config/h8300/h8300.h:164
3719 msgid "Do not generate H8S/2600 code"
3720 msgstr "No generar codi H8S/2600"
3721
3722 #: config/h8300/h8300.h:165
3723 msgid "Make integers 32 bits wide"
3724 msgstr "Fer enters de 32 bits d'amplària"
3725
3726 #: config/h8300/h8300.h:168
3727 msgid "Use registers for argument passing"
3728 msgstr "Usar registres per a pas de paràmetres"
3729
3730 #: config/h8300/h8300.h:170
3731 msgid "Do not use registers for argument passing"
3732 msgstr "No usar registres per a pas de paràmetres"
3733
3734 #: config/h8300/h8300.h:172
3735 msgid "Consider access to byte sized memory slow"
3736 msgstr "Considerar lent l'accés a la memòria de grandària octet"
3737
3738 #: config/h8300/h8300.h:173
3739 msgid "Enable linker relaxing"
3740 msgstr "Activar la relaxació del enllaçador"
3741
3742 #: config/h8300/h8300.h:174
3743 msgid "Generate H8/300H code"
3744 msgstr "Generar codi H8/300H"
3745
3746 #: config/h8300/h8300.h:175
3747 msgid "Enable the normal mode"
3748 msgstr ""
3749
3750 #: config/h8300/h8300.h:176
3751 msgid "Do not generate H8/300H code"
3752 msgstr "No generar codi H8/300H"
3753
3754 #: config/h8300/h8300.h:177
3755 msgid "Use H8/300 alignment rules"
3756 msgstr "Usar regles d'alineació H8/300"
3757
3758 #: config/i386/i386.c:6032
3759 #, c-format
3760 msgid "invalid UNSPEC as operand"
3761 msgstr "UNSPEC no vàlid com a operand"
3762
3763 #: config/i386/i386.c:6601
3764 #, c-format
3765 msgid "operand is neither a constant nor a condition code, invalid operand code 'c'"
3766 msgstr "l'operand no és una constant ni un codi de condició, codi d'operand \"c\" no vàlid"
3767
3768 #: config/i386/i386.c:6654
3769 #, fuzzy, c-format
3770 msgid "invalid operand code '%c'"
3771 msgstr "codi d'operand \"%c\" no vàlid"
3772
3773 #: config/i386/i386.c:6697
3774 #, c-format
3775 msgid "invalid constraints for operand"
3776 msgstr "restriccions no vàlides per a l'operand"
3777
3778 #: config/i386/i386.c:11977
3779 msgid "unknown insn mode"
3780 msgstr "mode insn desconegut"
3781
3782 #: config/i386/cygming.h:61
3783 msgid "Use the Cygwin interface"
3784 msgstr "Usar la interfície Cygwin"
3785
3786 #: config/i386/cygming.h:62
3787 msgid "Use the Mingw32 interface"
3788 msgstr "Usar la interfície Mingw32"
3789
3790 #: config/i386/cygming.h:63
3791 msgid "Create GUI application"
3792 msgstr "Crear una aplicació amb interfície gràfica d'usuari (GUI)"
3793
3794 #: config/i386/cygming.h:64
3795 msgid "Don't set Windows defines"
3796 msgstr "No establir les definicions de Windows"
3797
3798 #: config/i386/cygming.h:65
3799 msgid "Set Windows defines"
3800 msgstr "Establir les definicions de Windows"
3801
3802 #: config/i386/cygming.h:66
3803 msgid "Create console application"
3804 msgstr "Crear una aplicació de consola"
3805
3806 #: config/i386/cygming.h:67
3807 msgid "Generate code for a DLL"
3808 msgstr "Generar codi per a una DLL"
3809
3810 #: config/i386/cygming.h:69
3811 msgid "Ignore dllimport for functions"
3812 msgstr "Ignorar dllimport per a funcions"
3813
3814 #: config/i386/cygming.h:71
3815 msgid "Use Mingw-specific thread support"
3816 msgstr "Usar suport de fils específic de Mingw"
3817
3818 #. Deprecated.
3819 #. Deprecated.
3820 #. Deprecated.
3821 #. Deprecated.
3822 #. Deprecated.
3823 #. Deprecated.
3824 #: config/i386/i386.h:347
3825 msgid "Alternate calling convention"
3826 msgstr "Convenció de cridada alternativa"
3827
3828 #: config/i386/i386.h:349 config/m68k/m68k.h:336 config/ns32k/ns32k.h:144
3829 msgid "Use normal calling convention"
3830 msgstr "Usar convenció de cridada normal"
3831
3832 #: config/i386/i386.h:351
3833 msgid "Align some doubles on dword boundary"
3834 msgstr "Alinear alguns dobles en límits de dword"
3835
3836 #: config/i386/i386.h:353
3837 msgid "Align doubles on word boundary"
3838 msgstr "Alinear dobles en límits de word"
3839
3840 #: config/i386/i386.h:355
3841 msgid "Uninitialized locals in .bss"
3842 msgstr "Locals sense valors inicials en .bss"
3843
3844 #: config/i386/i386.h:357
3845 msgid "Uninitialized locals in .data"
3846 msgstr "Locals sense valors inicials en .data"
3847
3848 #: config/i386/i386.h:359 config/m68k/linux.h:42 config/ns32k/ns32k.h:167
3849 msgid "Use IEEE math for fp comparisons"
3850 msgstr "Usar matemàtica IEEE per a comparances fp"
3851
3852 #: config/i386/i386.h:361 config/ns32k/ns32k.h:169
3853 msgid "Do not use IEEE math for fp comparisons"
3854 msgstr "No usar matemàtica IEEE per a comparances fp"
3855
3856 #: config/i386/i386.h:363
3857 msgid "Return values of functions in FPU registers"
3858 msgstr "Retornar valors de funcions en registres FPU"
3859
3860 #: config/i386/i386.h:365
3861 msgid "Do not return values of functions in FPU registers"
3862 msgstr "No retornar valors de funcions en registres FPU"
3863
3864 #: config/i386/i386.h:367
3865 msgid "Do not generate sin, cos, sqrt for FPU"
3866 msgstr "No generar sin, cos, sqrt per a FPU"
3867
3868 #: config/i386/i386.h:369
3869 msgid "Generate sin, cos, sqrt for FPU"
3870 msgstr "Generar sin, cos, sqrt per a FPU"
3871
3872 #: config/i386/i386.h:371
3873 msgid "Omit the frame pointer in leaf functions"
3874 msgstr "Ometre el marc de referència per a les funcions fulles"
3875
3876 #: config/i386/i386.h:374
3877 msgid "Enable stack probing"
3878 msgstr "Habilitar la prova de la pila"
3879
3880 #. undocumented
3881 #. undocumented
3882 #: config/i386/i386.h:379
3883 msgid "Align destination of the string operatio