OSDN Git Service

1e20dfcf3242f087126dbe8754669769cd2decec
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / po / ca.po
1 # translation of gcc-3.4.3-ca.po to Catalan
2 # Catalan translation of gcc.
3 # Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
4 # This file is distributed under the same license as the gcc package.
5 # Gilles MATEU <mateu.gilles@wanadoo.fr>, 2002.
6 # Gilles MATEU <mateu.gilles@wanadoo.fr>, 2003.
7 # Gilles MATEU <mateu.gilles@wanadoo.fr>, 2004.
8 # Jordi Mas i Hernandez <jmas@softcatala.org>, 2004
9 # Antoni Bella Pérez <BELLA5@teleline.es>, 2004
10 # Gilles MATEU <gilles@mateu.org>, 2004
11 # David Poblador <david@nirvanis.org>, 2004
12 #
13 #
14 #       Aquest fitxer té errades ortogràfiques, sintàtiques, i de traducció greus.
15 #       A 31/10/2004 vaig aplicar correccions importants, però s'hauria de revisar
16 #       el fitxer completament.
17 #
18 #       - Proposo a més no traduir les ordres de llenguatge C. Per exemple, no traduir
19 #       'case' per 'cas' ni cap altre ordre del llenguatge C.
20 #
21 #       - Proposo escriure els mots que sigui ordre del llenguatge entre de la següent manera:
22 #        «case» (per indicar que es textual)
23 #
24 #       Cal molta feina en aquest fitxer. Jordi 05/11/2004
25
26
27 msgid ""
28 msgstr ""
29 "Project-Id-Version: gcc 3.4.3\n"
30 "Report-Msgid-Bugs-To: http://gcc.gnu.org/bugs.html\n"
31 "POT-Creation-Date: 2005-06-06 21:32+0200\n"
32 "PO-Revision-Date: 2004-11-10 00:42+0000\n"
33 "Last-Translator: Mateu Gilles <gilles@mateu.org>\n"
34 "Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
35 "MIME-Version: 1.0\n"
36 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
37 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
38
39 #: c-decl.c:3701
40 msgid "<anonymous>"
41 msgstr "<anònim>"
42
43 #: c-format.c:345 c-format.c:369
44 #, fuzzy
45 msgid "' ' flag"
46 msgstr "opció \" \""
47
48 #: c-format.c:345 c-format.c:369
49 #, fuzzy
50 msgid "the ' ' printf flag"
51 msgstr "l'opció \"'\" de printf"
52
53 #: c-format.c:346 c-format.c:370 c-format.c:408 c-format.c:465
54 #, fuzzy
55 msgid "'+' flag"
56 msgstr "opció \"+\""
57
58 #: c-format.c:346 c-format.c:370 c-format.c:408
59 #, fuzzy
60 msgid "the '+' printf flag"
61 msgstr "l'opció \"'\" de printf"
62
63 #: c-format.c:347 c-format.c:371 c-format.c:409 c-format.c:441
64 #, fuzzy
65 msgid "'#' flag"
66 msgstr "opció \"#\""
67
68 #: c-format.c:347 c-format.c:371 c-format.c:409
69 #, fuzzy
70 msgid "the '#' printf flag"
71 msgstr "l'opció \"'\" de printf"
72
73 #: c-format.c:348 c-format.c:372 c-format.c:439
74 #, fuzzy
75 msgid "'0' flag"
76 msgstr "opció \"0\""
77
78 #: c-format.c:348 c-format.c:372
79 #, fuzzy
80 msgid "the '0' printf flag"
81 msgstr "l'opció \"'\" de printf"
82
83 #: c-format.c:349 c-format.c:373 c-format.c:438 c-format.c:468
84 #, fuzzy
85 msgid "'-' flag"
86 msgstr "opció \"-\""
87
88 #: c-format.c:349 c-format.c:373
89 #, fuzzy
90 msgid "the '-' printf flag"
91 msgstr "l'opció \"'\" de printf"
92
93 #: c-format.c:350 c-format.c:422
94 #, fuzzy
95 msgid "''' flag"
96 msgstr "opció \"'\""
97
98 #: c-format.c:350
99 #, fuzzy
100 msgid "the ''' printf flag"
101 msgstr "l'opció \"'\" de printf"
102
103 #: c-format.c:351 c-format.c:423
104 #, fuzzy
105 msgid "'I' flag"
106 msgstr "opció \"'\""
107
108 #: c-format.c:351
109 #, fuzzy
110 msgid "the 'I' printf flag"
111 msgstr "l'opció \"I\" de printf"
112
113 #: c-format.c:352 c-format.c:374 c-format.c:420 c-format.c:442 c-format.c:469
114 #: c-format.c:1531 config/sol2-c.c:46
115 msgid "field width"
116 msgstr "amplària de camp"
117
118 #: c-format.c:352 c-format.c:374 config/sol2-c.c:46
119 msgid "field width in printf format"
120 msgstr "amplària de camp en format printf"
121
122 #: c-format.c:353 c-format.c:375 c-format.c:399 c-format.c:411
123 msgid "precision"
124 msgstr "precisió"
125
126 #: c-format.c:353 c-format.c:375 c-format.c:399 c-format.c:411
127 msgid "precision in printf format"
128 msgstr "precisió en format printf"
129
130 #: c-format.c:354 c-format.c:376 c-format.c:400 c-format.c:412 c-format.c:421
131 #: c-format.c:472 config/sol2-c.c:47
132 msgid "length modifier"
133 msgstr "modificador de longitud"
134
135 #: c-format.c:354 c-format.c:376 c-format.c:400 c-format.c:412
136 #: config/sol2-c.c:47
137 msgid "length modifier in printf format"
138 msgstr "modificador de longitud en format printf"
139
140 #: c-format.c:398 c-format.c:410
141 #, fuzzy
142 msgid "'q' flag"
143 msgstr "opció \"'\""
144
145 #: c-format.c:398 c-format.c:410
146 #, fuzzy
147 msgid "the 'q' diagnostic flag"
148 msgstr "l'opció \"'\" de printf"
149
150 #: c-format.c:418
151 msgid "assignment suppression"
152 msgstr "supressió de l'assignació"
153
154 #: c-format.c:418
155 msgid "the assignment suppression scanf feature"
156 msgstr "la supressió de l'assignació és una característica de scanf"
157
158 #: c-format.c:419
159 #, fuzzy
160 msgid "'a' flag"
161 msgstr "opció \"'\""
162
163 #: c-format.c:419
164 #, fuzzy
165 msgid "the 'a' scanf flag"
166 msgstr "l'opció \"'\" de scanf"
167
168 #: c-format.c:420
169 msgid "field width in scanf format"
170 msgstr "amplària de camp en format scanf"
171
172 #: c-format.c:421
173 msgid "length modifier in scanf format"
174 msgstr "modificador de longitud en format scanf"
175
176 #: c-format.c:422
177 #, fuzzy
178 msgid "the ''' scanf flag"
179 msgstr "l'opció \"'\" de scanf"
180
181 #: c-format.c:423
182 #, fuzzy
183 msgid "the 'I' scanf flag"
184 msgstr "l'opció \"I\" de scanf"
185
186 #: c-format.c:437
187 #, fuzzy
188 msgid "'_' flag"
189 msgstr "opció \"'\""
190
191 #: c-format.c:437
192 #, fuzzy
193 msgid "the '_' strftime flag"
194 msgstr "l'opció \"_\" de strftime"
195
196 #: c-format.c:438
197 #, fuzzy
198 msgid "the '-' strftime flag"
199 msgstr "l'opció \"-\" de strftime"
200
201 #: c-format.c:439
202 #, fuzzy
203 msgid "the '0' strftime flag"
204 msgstr "l'opció \"0\" de strftime"
205
206 #: c-format.c:440 c-format.c:464
207 #, fuzzy
208 msgid "'^' flag"
209 msgstr "opció \"'\""
210
211 #: c-format.c:440
212 #, fuzzy
213 msgid "the '^' strftime flag"
214 msgstr "l'opció \"^\" de strftime"
215
216 #: c-format.c:441
217 #, fuzzy
218 msgid "the '#' strftime flag"
219 msgstr "l'opció \"#\" de strftime"
220
221 #: c-format.c:442
222 msgid "field width in strftime format"
223 msgstr "amplària de camp en format strftime"
224
225 #: c-format.c:443
226 #, fuzzy
227 msgid "'E' modifier"
228 msgstr "modificador \"E\""
229
230 #: c-format.c:443
231 #, fuzzy
232 msgid "the 'E' strftime modifier"
233 msgstr "el modificador \"E\" de strftime"
234
235 #: c-format.c:444
236 #, fuzzy
237 msgid "'O' modifier"
238 msgstr "modificador \"O\""
239
240 #: c-format.c:444
241 #, fuzzy
242 msgid "the 'O' strftime modifier"
243 msgstr "el modificador \"O\" de strftime"
244
245 #: c-format.c:445
246 #, fuzzy
247 msgid "the 'O' modifier"
248 msgstr "el modificador \"O\""
249
250 #: c-format.c:463
251 msgid "fill character"
252 msgstr "caràcter de farciment"
253
254 #: c-format.c:463
255 msgid "fill character in strfmon format"
256 msgstr "caràcter de farciment en format strfmon"
257
258 #: c-format.c:464
259 #, fuzzy
260 msgid "the '^' strfmon flag"
261 msgstr "l'opció \"^\" de strfmon"
262
263 #: c-format.c:465
264 #, fuzzy
265 msgid "the '+' strfmon flag"
266 msgstr "l'opció \"+\" de strfmon"
267
268 #: c-format.c:466
269 #, fuzzy
270 msgid "'(' flag"
271 msgstr "opció \"'\""
272
273 #: c-format.c:466
274 #, fuzzy
275 msgid "the '(' strfmon flag"
276 msgstr "l'opció \"(\" de strfmon"
277
278 #: c-format.c:467
279 #, fuzzy
280 msgid "'!' flag"
281 msgstr "opció \"'\""
282
283 #: c-format.c:467
284 #, fuzzy
285 msgid "the '!' strfmon flag"
286 msgstr "l'opció \"!\" de strfmon"
287
288 #: c-format.c:468
289 #, fuzzy
290 msgid "the '-' strfmon flag"
291 msgstr "l'opció \"-\" de strfmon"
292
293 #: c-format.c:469
294 msgid "field width in strfmon format"
295 msgstr "amplària de camp en format strfmon"
296
297 #: c-format.c:470
298 msgid "left precision"
299 msgstr "precisió esquerra"
300
301 #: c-format.c:470
302 msgid "left precision in strfmon format"
303 msgstr "precisió esquerra en format strfmon"
304
305 #: c-format.c:471
306 msgid "right precision"
307 msgstr "precisió de dreta"
308
309 #: c-format.c:471
310 msgid "right precision in strfmon format"
311 msgstr "precisió de dreta en format strfmon"
312
313 #: c-format.c:472
314 msgid "length modifier in strfmon format"
315 msgstr "modificador de longitud en format strfmon"
316
317 #: c-format.c:1633
318 msgid "field precision"
319 msgstr "precisió del camp"
320
321 #: c-incpath.c:70
322 #, c-format
323 msgid "ignoring duplicate directory \"%s\"\n"
324 msgstr "ignorant el directori duplicat \"%s\"\n"
325
326 #: c-incpath.c:73
327 #, c-format
328 msgid "  as it is a non-system directory that duplicates a system directory\n"
329 msgstr "  com és un directori que no és del sistema que duplica un directori del sistema\n"
330
331 #: c-incpath.c:77
332 #, c-format
333 msgid "ignoring nonexistent directory \"%s\"\n"
334 msgstr "ignorant el directori inexistent \"%s\"\n"
335
336 #: c-incpath.c:286
337 #, c-format
338 msgid "#include \"...\" search starts here:\n"
339 msgstr "la recerca de #include  \"...\" s'inicia aquí:\n"
340
341 #: c-incpath.c:290
342 #, c-format
343 msgid "#include <...> search starts here:\n"
344 msgstr "la recerca de #include <...> s'inicia aquí:\n"
345
346 #: c-incpath.c:295
347 #, c-format
348 msgid "End of search list.\n"
349 msgstr "Fi de la llista de recerca.\n"
350
351 #: c-opts.c:1296
352 msgid "<built-in>"
353 msgstr "<built-in>"
354
355 #: c-opts.c:1311
356 msgid "<command line>"
357 msgstr "<command line>"
358
359 #. Depending on the version of Bison used to compile this grammar,
360 #. it may issue generic diagnostics spelled "syntax error" or
361 #. "parse error".  To prevent this from changing the translation
362 #. template randomly, we list all the variants of this particular
363 #. diagnostic here.  Translators: there is no fine distinction
364 #. between diagnostics with "syntax error" in them, and diagnostics
365 #. with "parse error" in them.  It's okay to give them both the same
366 #. translation.
367 #: c-parse.y:54 c-parse.c:5359 c-parse.y:2955 gengtype-yacc.c:1580
368 #: java/parse-scan.c:3081 java/parse-scan.y:1370 java/parse.c:6185
369 #: java/parse.y:16419 objc/objc-parse.y:53 objc/objc-parse.c:6438
370 #: objc/objc-parse.y:3545
371 msgid "syntax error"
372 msgstr "error sintàctic"
373
374 #: c-parse.c:2161 c-parse.y:2959 gengtype-yacc.c:564 java/parse-scan.c:1938
375 #: java/parse-scan.y:1374 java/parse.c:2938 java/parse.y:16423
376 #: objc/objc-parse.c:2682 objc/objc-parse.y:3549
377 msgid "syntax error: cannot back up"
378 msgstr "error sintàctic: no es pot regressar"
379
380 #: c-parse.c:5355 c-parse.y:2957 gengtype-yacc.c:1576 java/parse-scan.c:3077
381 #: java/parse-scan.y:1372 java/parse.c:6181 java/parse.y:16421
382 #: objc/objc-parse.c:6434 objc/objc-parse.y:3547
383 #, fuzzy
384 msgid "syntax error; also virtual memory exhausted"
385 msgstr "error d'analitza; també es va excedir la memòria virtual"
386
387 #: c-parse.c:5477 gengtype-yacc.c:1698 java/parse-scan.c:3199
388 #: java/parse.c:6303 objc/objc-parse.c:6556
389 msgid "parser stack overflow"
390 msgstr "s'ha desbordat la pila de l'analitzador"
391
392 #: c-parse.y:2956 java/parse-scan.y:1371 java/parse.y:16420
393 #: objc/objc-parse.y:3546
394 msgid "parse error"
395 msgstr "error d'analitza"
396
397 #: c-parse.y:2958 java/parse-scan.y:1373 java/parse.y:16422
398 #: objc/objc-parse.y:3548
399 msgid "parse error; also virtual memory exhausted"
400 msgstr "error d'analitza; també es va excedir la memòria virtual"
401
402 #: c-parse.y:2960 java/parse-scan.y:1375 java/parse.y:16424
403 #: objc/objc-parse.y:3550
404 #, fuzzy
405 msgid "parse error: cannot back up"
406 msgstr "error sintàctic: no es pot regressar"
407
408 #: c-typeck.c:2077 c-typeck.c:4346 c-typeck.c:4348 c-typeck.c:4356
409 #: c-typeck.c:4381 c-typeck.c:5771
410 msgid "initializer element is not constant"
411 msgstr "l'element de valor inicial no és constant"
412
413 #: c-typeck.c:4152
414 #, fuzzy
415 msgid "array initialized from parenthesized string constant"
416 msgstr "matriu de caràcters amb valors inicials assignats d'una cadena ampla"
417
418 #: c-typeck.c:4216 cp/typeck2.c:703
419 #, gcc-internal-format
420 msgid "char-array initialized from wide string"
421 msgstr "matriu de caràcters amb valors inicials assignats d'una cadena ampla"
422
423 #: c-typeck.c:4221
424 #, fuzzy
425 msgid "wchar_t-array initialized from non-wide string"
426 msgstr "matriu de caràcters amb valors inicials assignats d'una cadena ampla"
427
428 #: c-typeck.c:4239 cp/typeck2.c:725
429 #, gcc-internal-format
430 msgid "initializer-string for array of chars is too long"
431 msgstr "la cadena de valors inicials per a la matriu de caràcters és massa llarga"
432
433 #: c-typeck.c:4245
434 #, fuzzy
435 msgid "array of inappropriate type initialized from string constant"
436 msgstr "matriu de caràcters amb valors inicials assignats d'una cadena ampla"
437
438 #. ??? This should not be an error when inlining calls to
439 #. unprototyped functions.
440 #: c-typeck.c:4306 c-typeck.c:3804 cp/typeck.c:1393
441 #, gcc-internal-format
442 msgid "invalid use of non-lvalue array"
443 msgstr "ús no vàlid de matriu no evaluada"
444
445 #: c-typeck.c:4329
446 msgid "array initialized from non-constant array expression"
447 msgstr "matriu amb valors inicials assignats d'una expressió matricial que no és constant"
448
449 #: c-typeck.c:4388 c-typeck.c:5775
450 #, gcc-internal-format
451 msgid "initializer element is not computable at load time"
452 msgstr "l'element de valor inicial no és calculable al moment de la càrrega"
453
454 #. Although C99 is unclear about whether incomplete arrays
455 #. of VLAs themselves count as VLAs, it does not make
456 #. sense to permit them to be initialized given that
457 #. ordinary VLAs may not be initialized.
458 #: c-typeck.c:4399 c-decl.c:3138 c-decl.c:3153
459 #, gcc-internal-format
460 msgid "variable-sized object may not be initialized"
461 msgstr "un objecte de grandària variable no pot tenir valor inicial"
462
463 #: c-typeck.c:4403 cp/typeck2.c:804
464 #, gcc-internal-format
465 msgid "invalid initializer"
466 msgstr "valor inicial no vàlid"
467
468 #: c-typeck.c:4877
469 msgid "extra brace group at end of initializer"
470 msgstr "grup extra de claus al final dels valors inicials"
471
472 #: c-typeck.c:4897 cp/decl.c:4368
473 #, gcc-internal-format
474 msgid "missing braces around initializer"
475 msgstr "falten claus al voltant dels valors inicials"
476
477 #: c-typeck.c:4958
478 msgid "braces around scalar initializer"
479 msgstr "claus al voltant del valor inicial escalar"
480
481 #: c-typeck.c:5015
482 msgid "initialization of flexible array member in a nested context"
483 msgstr "iniciació d'un membre de matriu flexible en un context niat"
484
485 #: c-typeck.c:5017
486 msgid "initialization of a flexible array member"
487 msgstr "iniciació d'un membre de matriu flexible"
488
489 #: c-typeck.c:5044
490 msgid "missing initializer"
491 msgstr "falta valor inicial"
492
493 #: c-typeck.c:5066
494 msgid "empty scalar initializer"
495 msgstr "valor inicial escalar buidor"
496
497 #: c-typeck.c:5071
498 msgid "extra elements in scalar initializer"
499 msgstr "elements extres en valor inicial escalar"
500
501 #: c-typeck.c:5175 c-typeck.c:5250
502 msgid "array index in non-array initializer"
503 msgstr "índex de matriu en valor inicial que no és de matriu"
504
505 #: c-typeck.c:5180 c-typeck.c:5303
506 msgid "field name not in record or union initializer"
507 msgstr "el nom del camp no està en e l'inicialitzador de record o union"
508
509 #: c-typeck.c:5226
510 #, fuzzy
511 msgid "array index in initializer not of integer type"
512 msgstr "l'índex de matriu en el valor inicial excedeix els límits de la matriu"
513
514 #: c-typeck.c:5246 c-typeck.c:5248
515 msgid "nonconstant array index in initializer"
516 msgstr "índex de matriu no constant en valor inicial"
517
518 #: c-typeck.c:5252 c-typeck.c:5255
519 msgid "array index in initializer exceeds array bounds"
520 msgstr "l'índex de matriu en el valor inicial excedeix els límits de la matriu"
521
522 #: c-typeck.c:5266
523 msgid "empty index range in initializer"
524 msgstr "límits d'índexs buits en valor inicial"
525
526 #: c-typeck.c:5275
527 msgid "array index range in initializer exceeds array bounds"
528 msgstr "els límits d'índexs de la matriu en el valor inicial excedeixen els límits de la matriu"
529
530 #: c-typeck.c:5351 c-typeck.c:5372 c-typeck.c:5838
531 msgid "initialized field with side-effects overwritten"
532 msgstr "camp iniciat amb efectes laterals sobreescrits"
533
534 #: c-typeck.c:6047
535 msgid "excess elements in char array initializer"
536 msgstr "excés d'elements en valors inicials de matriu de caràcters"
537
538 #: c-typeck.c:6054 c-typeck.c:6100
539 msgid "excess elements in struct initializer"
540 msgstr "excés d'elements en valors inicials de struct"
541
542 #: c-typeck.c:6115
543 msgid "non-static initialization of a flexible array member"
544 msgstr "iniciació no estàtica d'un membre de matriu flexible"
545
546 #: c-typeck.c:6183
547 msgid "excess elements in union initializer"
548 msgstr "excés d'elements en valors inicials d'union"
549
550 #: c-typeck.c:6269
551 msgid "excess elements in array initializer"
552 msgstr "excés d'elements en valors inicials de matriu"
553
554 #: c-typeck.c:6299
555 msgid "excess elements in vector initializer"
556 msgstr "excés d'elements en valor inicial vectorial"
557
558 #: c-typeck.c:6323
559 msgid "excess elements in scalar initializer"
560 msgstr "excés d'elements en valor inicial escalar"
561
562 #: cfgrtl.c:2140
563 msgid "flow control insn inside a basic block"
564 msgstr "control de fluix insn dintre el bloc bàsic"
565
566 #: cfgrtl.c:2212
567 msgid "wrong insn in the fallthru edge"
568 msgstr "insn erroni en la vora del respatller"
569
570 #: cfgrtl.c:2254
571 msgid "insn outside basic block"
572 msgstr "insn fora del bloc bàsic"
573
574 #: cfgrtl.c:2261
575 msgid "return not followed by barrier"
576 msgstr "return no és seguit per una barrera"
577
578 #: cgraph.c:282
579 msgid "function body not available"
580 msgstr "la funció cso no és disponible"
581
582 #: cgraph.c:284 cgraphunit.c:662
583 msgid "redefined extern inline functions are not considered for inlining"
584 msgstr ""
585
586 #: cgraph.c:287 cgraphunit.c:667
587 msgid "function not considered for inlining"
588 msgstr ""
589
590 #: cgraph.c:289 cgraphunit.c:665
591 msgid "function not inlinable"
592 msgstr "la funció no pot ser «inline»"
593
594 #: cgraphunit.c:1201
595 msgid "--param large-function-growth limit reached"
596 msgstr ""
597
598 #: cgraphunit.c:1238
599 msgid "recursive inlining"
600 msgstr ""
601
602 #: cgraphunit.c:1403 cgraphunit.c:1655
603 msgid "--param max-inline-insns-single limit reached"
604 msgstr ""
605
606 #: cgraphunit.c:1427
607 msgid "--param max-inline-insns-single limit reached after inlining into the callee"
608 msgstr ""
609
610 #: cgraphunit.c:1477
611 msgid "--param inline-unit-growth limit reached"
612 msgstr ""
613
614 #: collect2.c:402 gcc.c:6736
615 #, fuzzy, c-format
616 msgid "internal gcc abort in %s, at %s:%d"
617 msgstr "abandó en %s, en %s:%d"
618
619 #: collect2.c:898
620 #, c-format
621 msgid "no arguments"
622 msgstr "sense arguments"
623
624 #: collect2.c:1271 collect2.c:1419 collect2.c:1454
625 #, c-format
626 msgid "fopen %s"
627 msgstr "fopen %s"
628
629 #: collect2.c:1274 collect2.c:1424 collect2.c:1457
630 #, c-format
631 msgid "fclose %s"
632 msgstr "fclose %s"
633
634 #: collect2.c:1283
635 #, c-format
636 msgid "collect2 version %s"
637 msgstr "collect2 versió %s"
638
639 #: collect2.c:1373
640 #, c-format
641 msgid "%d constructor(s) found\n"
642 msgstr "es troba(en) %d constructor(s)\n"
643
644 #: collect2.c:1374
645 #, c-format
646 msgid "%d destructor(s)  found\n"
647 msgstr "es troba(en) %d destructor(s)\n"
648
649 #: collect2.c:1375
650 #, c-format
651 msgid "%d frame table(s) found\n"
652 msgstr "es troba(en) %d marcs de matriu(es)\n"
653
654 #: collect2.c:1560
655 #, c-format
656 msgid "[cannot find %s]"
657 msgstr "[no es pot trobar %s]"
658
659 #: collect2.c:1575
660 #, fuzzy, c-format
661 msgid "cannot find '%s'"
662 msgstr "no es pot trobar \"%s\""
663
664 #: collect2.c:1586 collect2.c:1589
665 #, c-format
666 msgid "redirecting stdout: %s"
667 msgstr "redirigint sortida estàndard: %s"
668
669 #: collect2.c:1628
670 #, c-format
671 msgid "[Leaving %s]\n"
672 msgstr "[Deixant %s]\n"
673
674 #: collect2.c:1848
675 #, c-format
676 msgid ""
677 "\n"
678 "write_c_file - output name is %s, prefix is %s\n"
679 msgstr ""
680 "\n"
681 "write_c_file - el nom de sortida és %s, el prefix és %s\n"
682
683 #: collect2.c:2052
684 #, fuzzy, c-format
685 msgid "cannot find 'nm'"
686 msgstr "no es pot trobar \"nm\""
687
688 #: collect2.c:2062 collect2.c:2228
689 #, c-format
690 msgid "pipe"
691 msgstr "pipe"
692
693 #: collect2.c:2066 collect2.c:2232
694 #, c-format
695 msgid "fdopen"
696 msgstr "fdopen"
697
698 #: collect2.c:2092 collect2.c:2258
699 #, c-format
700 msgid "dup2 %d 1"
701 msgstr "dup2 %d 1"
702
703 #: collect2.c:2095 collect2.c:2098 collect2.c:2111 collect2.c:2261
704 #: collect2.c:2264 collect2.c:2277
705 #, c-format
706 msgid "close %d"
707 msgstr "close %d"
708
709 #: collect2.c:2101 collect2.c:2267
710 #, c-format
711 msgid "execv %s"
712 msgstr "execv %s"
713
714 #: collect2.c:2155
715 #, c-format
716 msgid "init function found in object %s"
717 msgstr "es va trobar la funció init en l'objecte %s"
718
719 #: collect2.c:2163
720 #, c-format
721 msgid "fini function found in object %s"
722 msgstr "es va trobar la funció fini en l'objecte %s"
723
724 #: collect2.c:2186 collect2.c:2316
725 #, c-format
726 msgid "fclose"
727 msgstr "fclose"
728
729 #: collect2.c:2280
730 #, c-format
731 msgid ""
732 "\n"
733 "ldd output with constructors/destructors.\n"
734 msgstr ""
735 "\n"
736 "sortida de ldd amb constructors/destructors.\n"
737
738 #: collect2.c:2295
739 #, c-format
740 msgid "dynamic dependency %s not found"
741 msgstr "no es troba la dependència dinàmica %s"
742
743 #: collect2.c:2307
744 #, c-format
745 msgid "unable to open dynamic dependency '%s'"
746 msgstr "no es pot obrir la dependència dinàmica \"%s\""
747
748 #: collect2.c:2466
749 #, c-format
750 msgid "%s: not a COFF file"
751 msgstr "%s: no és un fitxer COFF"
752
753 #: collect2.c:2586
754 #, c-format
755 msgid "%s: cannot open as COFF file"
756 msgstr "%s: no es pot obrir com un fitxer COFF"
757
758 #: collect2.c:2644
759 #, c-format
760 msgid "library lib%s not found"
761 msgstr "no es troba la biblioteca lib%s"
762
763 #: combine.c:12516
764 #, c-format
765 msgid ""
766 ";; Combiner statistics: %d attempts, %d substitutions (%d requiring new space),\n"
767 ";; %d successes.\n"
768 "\n"
769 msgstr ""
770 ";; Estadístiques del combinador: %d intents, %d substitucions (%d van requerir espai nou),\n"
771 ";; %d èxits.\n"
772 "\n"
773
774 #: combine.c:12525
775 #, c-format
776 msgid ""
777 "\n"
778 ";; Combiner totals: %d attempts, %d substitutions (%d requiring new space),\n"
779 ";; %d successes.\n"
780 msgstr ""
781 "\n"
782 ";; Totals del combinador: %d intents, %d substitucions (%d van requerir espai nou),\n"
783 ";; %d èxits.\n"
784
785 #: cppspec.c:106
786 #, c-format
787 msgid "\"%s\" is not a valid option to the preprocessor"
788 msgstr "\"%s\" no es una opció vàlida per el preprocessador"
789
790 #: cppspec.c:128
791 #, c-format
792 msgid "too many input files"
793 msgstr "massa fitxers d'entrada"
794
795 #: cse.c:6812
796 #, c-format
797 msgid ";; Processing block from %d to %d, %d sets.\n"
798 msgstr ";; Processant el bloc de  %d a  %d, %d establerts.\n"
799
800 #: diagnostic.c:168
801 #, c-format
802 msgid "%s:%d: confused by earlier errors, bailing out\n"
803 msgstr "%s:%d: confusió per errors precedentes, abandó\n"
804
805 #: diagnostic.c:228
806 #, fuzzy, c-format
807 msgid "compilation terminated due to -Wfatal-errors.\n"
808 msgstr "compilació acabada.\n"
809
810 #: diagnostic.c:237
811 #, c-format
812 msgid ""
813 "Please submit a full bug report,\n"
814 "with preprocessed source if appropriate.\n"
815 "See %s for instructions.\n"
816 msgstr ""
817 "Si us plau, envieu un informe d'error complet,\n"
818 "amb la font preprocessada si és oportú.\n"
819 "Consulta %s per a les instruccions.\n"
820
821 #: diagnostic.c:246
822 #, c-format
823 msgid "compilation terminated.\n"
824 msgstr "compilació acabada.\n"
825
826 #: diagnostic.c:537
827 #, c-format
828 msgid "Internal compiler error: Error reporting routines re-entered.\n"
829 msgstr "Error intern del compilador: Error al reportar rutines reentrades.\n"
830
831 #: final.c:1062
832 msgid "negative insn length"
833 msgstr "longitud insn negativa"
834
835 #: final.c:2508
836 msgid "could not split insn"
837 msgstr "no es pot separar insn"
838
839 #: final.c:2857
840 #, fuzzy
841 msgid "invalid 'asm': "
842 msgstr "\"asm\" no vàlid: "
843
844 #: final.c:3040
845 #, c-format
846 msgid "nested assembly dialect alternatives"
847 msgstr "alternatives de dialecte d'ensamblador imbricades"
848
849 #: final.c:3057 final.c:3069
850 #, c-format
851 msgid "unterminated assembly dialect alternative"
852 msgstr "alternativa de dialecte d'ensamblador no terminada"
853
854 #: final.c:3116
855 #, c-format
856 msgid "operand number missing after %%-letter"
857 msgstr "falta nombre operand després de  %%-letter"
858
859 #: final.c:3119 final.c:3160
860 #, c-format
861 msgid "operand number out of range"
862 msgstr "nombre operador fora de límits"
863
864 #: final.c:3179
865 #, c-format
866 msgid "invalid %%-code"
867 msgstr "%%-codi no vàlid"
868
869 #: final.c:3209
870 #, fuzzy, c-format
871 msgid "'%%l' operand isn't a label"
872 msgstr "l'operand \"%%l\" no és una etiqueta"
873
874 #. We can't handle floating point constants;
875 #. PRINT_OPERAND must handle them.
876 #. We can't handle floating point constants; PRINT_OPERAND must
877 #. handle them.
878 #. We can't handle floating point constants;
879 #. PRINT_OPERAND must handle them.
880 #: final.c:3311 vmsdbgout.c:488 config/i386/i386.c:5960
881 #: config/pdp11/pdp11.c:1690
882 #, c-format
883 msgid "floating constant misused"
884 msgstr "constant de coma flotant mal usada"
885
886 #: final.c:3367 vmsdbgout.c:545 config/i386/i386.c:6038
887 #: config/pdp11/pdp11.c:1737
888 #, c-format
889 msgid "invalid expression as operand"
890 msgstr "expressió no vàlida com a operand"
891
892 #: flow.c:1689
893 msgid "Attempt to delete prologue/epilogue insn:"
894 msgstr "Intent d'esborrar insn pròleg/epíleg:"
895
896 #: gcc.c:1632
897 #, c-format
898 msgid "Using built-in specs.\n"
899 msgstr "Usant especificacions internes.\n"
900
901 #: gcc.c:1815
902 #, c-format
903 msgid ""
904 "Setting spec %s to '%s'\n"
905 "\n"
906 msgstr ""
907 "Canviant l'especificació de  %s a \"%s\"\n"
908 "\n"
909
910 #: gcc.c:1924
911 #, c-format
912 msgid "Reading specs from %s\n"
913 msgstr "Llegint especificacions de  %s\n"
914
915 #: gcc.c:2020 gcc.c:2039
916 #, c-format
917 msgid "specs %%include syntax malformed after %ld characters"
918 msgstr "specs sintaxi mal formada de %%include després de %ld caràcters"
919
920 #: gcc.c:2047
921 #, c-format
922 msgid "could not find specs file %s\n"
923 msgstr "No es pot trobar el fitxer d'especificacions %s\n"
924
925 #: gcc.c:2064 gcc.c:2072 gcc.c:2081 gcc.c:2090
926 #, c-format
927 msgid "specs %%rename syntax malformed after %ld characters"
928 msgstr "specs sintaxi mal formada de %%rename després de %ld caràcters"
929
930 #: gcc.c:2099
931 #, c-format
932 msgid "specs %s spec was not found to be renamed"
933 msgstr "specs l'especificació %s no es va trobar per a ser re-nomenada"
934
935 #: gcc.c:2106
936 #, c-format
937 msgid "%s: attempt to rename spec '%s' to already defined spec '%s'"
938 msgstr ""
939
940 #: gcc.c:2111
941 #, c-format
942 msgid "rename spec %s to %s\n"
943 msgstr "re-nomenada especificació %s a  %s\n"
944
945 #: gcc.c:2113
946 #, c-format
947 msgid ""
948 "spec is '%s'\n"
949 "\n"
950 msgstr ""
951 "la especificació és \"%s\"\n"
952 "\n"
953
954 #: gcc.c:2126
955 #, c-format
956 msgid "specs unknown %% command after %ld characters"
957 msgstr "specs ordre %% desconegut després de %ld caràcters"
958
959 #: gcc.c:2137 gcc.c:2150
960 #, c-format
961 msgid "specs file malformed after %ld characters"
962 msgstr "specs fitxer mal format després de  %ld caràcters"
963
964 #: gcc.c:2203
965 #, c-format
966 msgid "spec file has no spec for linking"
967 msgstr "el fitxer d'especificacions no té especificacions per a enllaçar"
968
969 #: gcc.c:2625
970 #, fuzzy, c-format
971 msgid "system path '%s' is not absolute"
972 msgstr "la reservació \"%s\" no s'utilitza"
973
974 #: gcc.c:2688
975 #, c-format
976 msgid "-pipe not supported"
977 msgstr "-pipe no té suport"
978
979 #: gcc.c:2750
980 #, c-format
981 msgid ""
982 "\n"
983 "Go ahead? (y or n) "
984 msgstr ""
985 "\n"
986 "Continuar? (s o n) "
987
988 #: gcc.c:2875
989 #, c-format
990 msgid ""
991 "Internal error: %s (program %s)\n"
992 "Please submit a full bug report.\n"
993 "See %s for instructions."
994 msgstr ""
995 "Error intern: %s (programa %s)\n"
996 "Per favor envieu un informe complet d'error.\n"
997 "Consulta %s per a més instruccions."
998
999 #: gcc.c:2893
1000 #, c-format
1001 msgid "# %s %.2f %.2f\n"
1002 msgstr "# %s %.2f %.2f\n"
1003
1004 #: gcc.c:3023
1005 #, c-format
1006 msgid "Usage: %s [options] file...\n"
1007 msgstr "Utilització: %s [opcions] fitxer...\n"
1008
1009 #: gcc.c:3024
1010 msgid "Options:\n"
1011 msgstr "Opcions:\n"
1012
1013 #: gcc.c:3026
1014 msgid "  -pass-exit-codes         Exit with highest error code from a phase\n"
1015 msgstr "  -pass-exit-codes         Sortir amb el codi d'error més alt d'una fase\n"
1016
1017 #: gcc.c:3027
1018 msgid "  --help                   Display this information\n"
1019 msgstr "  --help                   Mostra aquesta informació\n"
1020
1021 #: gcc.c:3028
1022 msgid "  --target-help            Display target specific command line options\n"
1023 msgstr ""
1024 "  --target-help            Mostra opcions de línia d'ordres específiques de\n"
1025 "                           l'objectiu\n"
1026
1027 #: gcc.c:3030
1028 msgid "  (Use '-v --help' to display command line options of sub-processes)\n"
1029 msgstr "  (Usi \"-v --help\" per a mostrar les opcions de línia d'ordres dels subprocès)\n"
1030
1031 #: gcc.c:3031
1032 msgid "  -dumpspecs               Display all of the built in spec strings\n"
1033 msgstr "  -dumpspecs               Mostra totes les cadenes internes d'especificació\n"
1034
1035 #: gcc.c:3032
1036 msgid "  -dumpversion             Display the version of the compiler\n"
1037 msgstr "  -dumpversion             Mostra la versió del compilador\n"
1038
1039 #: gcc.c:3033
1040 msgid "  -dumpmachine             Display the compiler's target processor\n"
1041 msgstr "  -dumpmachine             Mostra el processador objectiu del compilador\n"
1042
1043 #: gcc.c:3034
1044 msgid "  -print-search-dirs       Display the directories in the compiler's search path\n"
1045 msgstr ""
1046 "  -print-search-dirs       Mostra els directoris en la ruta de recerca del\n"
1047 "                           compilador\n"
1048
1049 #: gcc.c:3035
1050 msgid "  -print-libgcc-file-name  Display the name of the compiler's companion library\n"
1051 msgstr ""
1052 "  -print-libgcc-file-name  Mostra el nom de la biblioteca que acompanya el\n"
1053 "                           compilador\n"
1054
1055 #: gcc.c:3036
1056 msgid "  -print-file-name=<lib>   Display the full path to library <lib>\n"
1057 msgstr "  -print-file-name=<lib>   Mostra la ruta completa a la biblioteca <lib>\n"
1058
1059 #: gcc.c:3037
1060 msgid "  -print-prog-name=<prog>  Display the full path to compiler component <prog>\n"
1061 msgstr ""
1062 "  -print-prog-name=<prog>  Mostra la ruta completa del programa component del\n"
1063 "                           compilador <prog>\n"
1064
1065 #: gcc.c:3038
1066 msgid "  -print-multi-directory   Display the root directory for versions of libgcc\n"
1067 msgstr "  -print-multi-directory   Mostra el directori arrel per a versoins de libgcc\n"
1068
1069 #: gcc.c:3039
1070 msgid ""
1071 "  -print-multi-lib         Display the mapping between command line options and\n"
1072 "                           multiple library search directories\n"
1073 msgstr ""
1074 "  -print-multi-lib         Mostra el mapatge entre les opcions de línia\n"
1075 "                           d'ordres i els múltiples directoris de la recerca\n"
1076 "                           de biblioteques\n"
1077
1078 #: gcc.c:3042
1079 msgid "  -print-multi-os-directory Display the relative path to OS libraries\n"
1080 msgstr "  -print-multi-os-directory   Mostra la ruta relativa per a les biblioteques del SO\n"
1081
1082 #: gcc.c:3043
1083 msgid "  -Wa,<options>            Pass comma-separated <options> on to the assembler\n"
1084 msgstr "  -Wa,<options>            Passa <opcions> separades per coma al ensamblador\n"
1085
1086 #: gcc.c:3044
1087 msgid "  -Wp,<options>            Pass comma-separated <options> on to the preprocessor\n"
1088 msgstr "  -Wp,<opcions>            Passa <opcions> separades per coma al preprocesador\n"
1089
1090 #: gcc.c:3045
1091 msgid "  -Wl,<options>            Pass comma-separated <options> on to the linker\n"
1092 msgstr "  -Wl,<opcions>            Passa <opcions> separades per coma al enllaçador\n"
1093
1094 #: gcc.c:3046
1095 msgid "  -Xassembler <arg>        Pass <arg> on to the assembler\n"
1096 msgstr "  -Xassembler <arg>        Passa <arg> al ensamblador\n"
1097
1098 #: gcc.c:3047
1099 msgid "  -Xpreprocessor <arg>     Pass <arg> on to the preprocessor\n"
1100 msgstr "  -Xpreprocessor <arg>           Passa el  <arg> al preprocesador\n"
1101
1102 #: gcc.c:3048
1103 msgid "  -Xlinker <arg>           Pass <arg> on to the linker\n"
1104 msgstr "  -Xlinker <arg>           Passa el  <arg> al enllaçador\n"
1105
1106 #: gcc.c:3049
1107 #, fuzzy
1108 msgid "  -combine                 Pass multiple source files to compiler at once\n"
1109 msgstr "  -o <fitxer>              Col·loca la sortida en el <fitxer>\n"
1110
1111 #: gcc.c:3050
1112 msgid "  -save-temps              Do not delete intermediate files\n"
1113 msgstr "  -save-temps              No esborra els fitxers intermedis\n"
1114
1115 #: gcc.c:3051
1116 msgid "  -pipe                    Use pipes rather than intermediate files\n"
1117 msgstr "  -pipe                    Usa canonades en lloc de fitxers intermedis\n"
1118
1119 #: gcc.c:3052
1120 msgid "  -time                    Time the execution of each subprocess\n"
1121 msgstr "  -time                    Obté el temps d'execució de cada subprocès\n"
1122
1123 #: gcc.c:3053
1124 msgid "  -specs=<file>            Override built-in specs with the contents of <file>\n"
1125 msgstr ""
1126 "  -specs=<file>            Sobreposa les especificacions internes amb el\n"
1127 "                           contingut de <fitxer>\n"
1128
1129 #: gcc.c:3054
1130 msgid "  -std=<standard>          Assume that the input sources are for <standard>\n"
1131 msgstr ""
1132 "  -std=<estàndard>         Assumeix qu'els fitxers d'entrada són per a el\n"
1133 "                           <estàndard>\n"
1134
1135 #: gcc.c:3055
1136 msgid "  -B <directory>           Add <directory> to the compiler's search paths\n"
1137 msgstr ""
1138 "  -B <directori>           Agrega el  <directori> a les rutes de recerca del\n"
1139 "                          compilador\n"
1140
1141 #: gcc.c:3056
1142 msgid "  -b <machine>             Run gcc for target <machine>, if installed\n"
1143 msgstr ""
1144 "  -b <màquina>             Executa gcc per a l'objectiu <màquina>,\n"
1145 "                           si va ser instal·lat\n"
1146
1147 #: gcc.c:3057
1148 msgid "  -V <version>             Run gcc version number <version>, if installed\n"
1149 msgstr ""
1150 "  -V <versió>              Executa el gcc amb nombre de versió <versió>,\n"
1151 "                           si va ser instal·lat\n"
1152
1153 #: gcc.c:3058
1154 msgid "  -v                       Display the programs invoked by the compiler\n"
1155 msgstr "  -v                       Mostra els programes invocats pel compilador\n"
1156
1157 #: gcc.c:3059
1158 msgid "  -###                     Like -v but options quoted and commands not executed\n"
1159 msgstr ""
1160 "  -###                     Com -v però les opcions i ordres entr \"\" no estan\n"
1161 "                           executades\n"
1162
1163 #: gcc.c:3060
1164 msgid "  -E                       Preprocess only; do not compile, assemble or link\n"
1165 msgstr "  -E                       Solament preprocessa; no compila, ensambla o enllaça\n"
1166
1167 #: gcc.c:3061
1168 msgid "  -S                       Compile only; do not assemble or link\n"
1169 msgstr "  -S                       Solament compila; no ensambla o enllaça\n"
1170
1171 #: gcc.c:3062
1172 msgid "  -c                       Compile and assemble, but do not link\n"
1173 msgstr "  -c                       Compila i ensambla, però no enllaça\n"
1174
1175 #: gcc.c:3063
1176 msgid "  -o <file>                Place the output into <file>\n"
1177 msgstr "  -o <fitxer>              Col·loca la sortida en el <fitxer>\n"
1178
1179 #: gcc.c:3064
1180 msgid ""
1181 "  -x <language>            Specify the language of the following input files\n"
1182 "                           Permissible languages include: c c++ assembler none\n"
1183 "                           'none' means revert to the default behavior of\n"
1184 "                           guessing the language based on the file's extension\n"
1185 msgstr ""
1186 "  -x <llenguatge>          Especifica el llenguatge dels següents fitxers d''\n"
1187 "                           entrada. Els llenguatges permesos inclouen: c c++\n"
1188 "                           assembler none. \"none\" significa revertir a la\n"
1189 "                           conducta habitual de endevinar el llenguatge basat\n"
1190 "                           en l'extensió del fitxer\n"
1191
1192 #: gcc.c:3071
1193 #, c-format
1194 msgid ""
1195 "\n"
1196 "Options starting with -g, -f, -m, -O, -W, or --param are automatically\n"
1197 " passed on to the various sub-processes invoked by %s.  In order to pass\n"
1198 " other options on to these processes the -W<letter> options must be used.\n"
1199 msgstr ""
1200 "\n"
1201 "Les opcions que comencen amb -g, -f, -m, -O, -W, o --param es passen\n"
1202 " automàticament als varis subprocesos invocats per %s. Per passar altres\n"
1203 " opcions a aquests processos es deuen usar les opcions -W<lletra>\n"
1204
1205 #: gcc.c:3191
1206 #, fuzzy, c-format
1207 msgid "'-%c' option must have argument"
1208 msgstr "l'opció \"-%c\" ha de tenir arguments"
1209
1210 #: gcc.c:3213
1211 #, fuzzy, c-format
1212 msgid "couldn't run '%s': %s"
1213 msgstr "no és pot obrir %s"
1214
1215 #. translate_options () has turned --version into -fversion.
1216 #: gcc.c:3398
1217 #, c-format
1218 msgid "%s (GCC) %s\n"
1219 msgstr "%s (GCC) %s\n"
1220
1221 #: gcc.c:3400 gcov.c:415 java/gjavah.c:2400 java/jcf-dump.c:916
1222 #: java/jv-scan.c:128
1223 msgid "(C)"
1224 msgstr ""
1225
1226 #: gcc.c:3401 java/gjavah.c:2401 java/jcf-dump.c:917 java/jv-scan.c:129
1227 #, c-format
1228 msgid ""
1229 "This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO\n"
1230 "warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
1231 "\n"
1232 msgstr ""
1233 "Això és programari lliure; vegi el codi font per a les condicions de còpia.\n"
1234 "No hi ha CAP garantia; ni tan sols de COMERCIABILITAT o\n"
1235 "ADEQUACIÓ A UN PROPÒSIT PARTICULAR.\n"
1236
1237 #: gcc.c:3502
1238 #, fuzzy, c-format
1239 msgid "argument to '-Xlinker' is missing"
1240 msgstr "falta l'argument per a \"-Xlinker\""
1241
1242 #: gcc.c:3510
1243 #, fuzzy, c-format
1244 msgid "argument to '-Xpreprocessor' is missing"
1245 msgstr "falta l'argument per a \"-Xpreprocessor\""
1246
1247 #: gcc.c:3517
1248 #, fuzzy, c-format
1249 msgid "argument to '-Xassembler' is missing"
1250 msgstr "falta l'argument per a \"-Xassembler\""
1251
1252 #: gcc.c:3524
1253 #, fuzzy, c-format
1254 msgid "argument to '-l' is missing"
1255 msgstr "falta l'argument per a \"-I\""
1256
1257 #: gcc.c:3545
1258 #, fuzzy, c-format
1259 msgid "argument to '-specs' is missing"
1260 msgstr "falta l'argument per a \"-specs\""
1261
1262 #: gcc.c:3559
1263 #, fuzzy, c-format
1264 msgid "argument to '-specs=' is missing"
1265 msgstr "falta l'argument per a \"-specs=\""
1266
1267 #: gcc.c:3596
1268 #, c-format
1269 msgid "'-%c' must come at the start of the command line"
1270 msgstr ""
1271
1272 #: gcc.c:3605
1273 #, fuzzy, c-format
1274 msgid "argument to '-B' is missing"
1275 msgstr "falta l'argument per a \"-B\""
1276
1277 #: gcc.c:3994
1278 #, fuzzy, c-format
1279 msgid "argument to '-x' is missing"
1280 msgstr "falta l'argument per a \"-x\""
1281
1282 #: gcc.c:4022
1283 #, fuzzy, c-format
1284 msgid "argument to '-%s' is missing"
1285 msgstr "falta l'argument per a \"-%s\""
1286
1287 #: gcc.c:4360
1288 #, c-format
1289 msgid "switch '%s' does not start with '-'"
1290 msgstr ""
1291
1292 #: gcc.c:4587
1293 #, c-format
1294 msgid "spec '%s' invalid"
1295 msgstr ""
1296
1297 #: gcc.c:4653
1298 #, c-format
1299 msgid "%s\n"
1300 msgstr "%s\n"
1301
1302 #: gcc.c:4726
1303 #, fuzzy, c-format
1304 msgid "spec '%s' has invalid '%%0%c'"
1305 msgstr "el camp de bits \"%s\" té un tipus no vàlid"
1306
1307 #: gcc.c:4923
1308 #, fuzzy, c-format
1309 msgid "spec '%s' has invalid '%%W%c"
1310 msgstr "el camp de bits \"%s\" té un tipus no vàlid"
1311
1312 #: gcc.c:4954
1313 #, fuzzy, c-format
1314 msgid "spec '%s' has invalid '%%x%c'"
1315 msgstr "el camp de bits \"%s\" té un tipus no vàlid"
1316
1317 #: gcc.c:5176
1318 #, c-format
1319 msgid "Processing spec %c%s%c, which is '%s'\n"
1320 msgstr "Processant l'especificació %c%s%c, el qual és \"%s\"\n"
1321
1322 #: gcc.c:5318
1323 #, fuzzy, c-format
1324 msgid "unknown spec function '%s'"
1325 msgstr "funció d'especificació \"%s\" desconeguda"
1326
1327 #: gcc.c:5337
1328 #, fuzzy, c-format
1329 msgid "error in args to spec function '%s'"
1330 msgstr "error en els arguments per a la funció d'especificació \"%s\""
1331
1332 #: gcc.c:5385
1333 #, c-format
1334 msgid "malformed spec function name"
1335 msgstr "nom de la funció d'especificació malformat"
1336
1337 #. )
1338 #: gcc.c:5388
1339 #, c-format
1340 msgid "no arguments for spec function"
1341 msgstr "molt pocs arguments per a la funció spec"
1342
1343 #: gcc.c:5407
1344 #, c-format
1345 msgid "malformed spec function arguments"
1346 msgstr ""
1347
1348 #: gcc.c:5646
1349 #, c-format
1350 msgid "braced spec '%s' is invalid at '%c'"
1351 msgstr ""
1352
1353 #: gcc.c:5734
1354 #, c-format
1355 msgid "braced spec body '%s' is invalid"
1356 msgstr ""
1357
1358 #: gcc.c:6272
1359 #, c-format
1360 msgid "install: %s%s\n"
1361 msgstr "instal·lar: %s%s\n"
1362
1363 #: gcc.c:6273
1364 #, c-format
1365 msgid "programs: %s\n"
1366 msgstr "programes: %s\n"
1367
1368 #: gcc.c:6274
1369 #, c-format
1370 msgid "libraries: %s\n"
1371 msgstr "biblioteques: %s\n"
1372
1373 #: gcc.c:6331
1374 #, c-format
1375 msgid ""
1376 "\n"
1377 "For bug reporting instructions, please see:\n"
1378 msgstr ""
1379 "\n"
1380 "Per a instruccions de report de bug, si us plau per favor vegi:\n"
1381
1382 #: gcc.c:6347
1383 #, fuzzy, c-format
1384 msgid "Target: %s\n"
1385 msgstr "biblioteques: %s\n"
1386
1387 #: gcc.c:6348
1388 #, c-format
1389 msgid "Configured with: %s\n"
1390 msgstr "Configurat amb: %s\n"
1391
1392 #: gcc.c:6362
1393 #, c-format
1394 msgid "Thread model: %s\n"
1395 msgstr "Model de fils: %s\n"
1396
1397 #: gcc.c:6373
1398 #, c-format
1399 msgid "gcc version %s\n"
1400 msgstr "gcc versió %s\n"
1401
1402 #: gcc.c:6375
1403 #, c-format
1404 msgid "gcc driver version %s executing gcc version %s\n"
1405 msgstr "controlador gcc versió %s executant gcc versió %s\n"
1406
1407 #: gcc.c:6383
1408 #, c-format
1409 msgid "no input files"
1410 msgstr "no hi ha fitxers d'entrada"
1411
1412 #: gcc.c:6463
1413 #, fuzzy, c-format
1414 msgid "spec '%s' is invalid"
1415 msgstr "el paràmetre \"%s\" té valor inicial"
1416
1417 #: gcc.c:6936
1418 #, fuzzy, c-format
1419 msgid "multilib spec '%s' is invalid"
1420 msgstr "l'argument de patró %d no és vàlid"
1421
1422 #: gcc.c:7128
1423 #, fuzzy, c-format
1424 msgid "multilib exclusions '%s' is invalid"
1425 msgstr "múltiples camps inicialitzats en la unió \"%#T\""
1426
1427 #: gcc.c:7186 gcc.c:7327
1428 #, fuzzy, c-format
1429 msgid "multilib select '%s' is invalid"
1430 msgstr "l'argument de patró %d no és vàlid"
1431
1432 #: gcc.c:7365
1433 #, fuzzy, c-format
1434 msgid "multilib exclusion '%s' is invalid"
1435 msgstr "múltiples camps inicialitzats en la unió \"%#T\""
1436
1437 #: gcov.c:388
1438 #, c-format
1439 msgid ""
1440 "Usage: gcov [OPTION]... SOURCEFILE\n"
1441 "\n"
1442 msgstr ""
1443 "Us: gcov [OPCIO]... FITXERFONT\n"
1444 "\n"
1445
1446 #: gcov.c:389
1447 #, c-format
1448 msgid ""
1449 "Print code coverage information.\n"
1450 "\n"
1451 msgstr ""
1452 "Escriure les informacions de la covertura del codi.\n"
1453 "\n"
1454
1455 #: gcov.c:390
1456 #, c-format
1457 msgid "  -h, --help                      Print this help, then exit\n"
1458 msgstr "  -h, --help                      Mostra aquesta informació, i surt\n"
1459
1460 #: gcov.c:391
1461 #, c-format
1462 msgid "  -v, --version                   Print version number, then exit\n"
1463 msgstr "  -v, --version                   Mostra el numero de versió, i surt\n"
1464
1465 #: gcov.c:392
1466 #, c-format
1467 msgid "  -a, --all-blocks                Show information for every basic block\n"
1468 msgstr ""
1469
1470 #: gcov.c:393
1471 #, c-format
1472 msgid "  -b, --branch-probabilities      Include branch probabilities in output\n"
1473 msgstr "  -b, --branch-probabilities      Incloure les probabilitats de brancament en la sortida\n"
1474
1475 #: gcov.c:394
1476 #, c-format
1477 msgid ""
1478 "  -c, --branch-counts             Given counts of branches taken\n"
1479 "                                    rather than percentages\n"
1480 msgstr ""
1481 "  -c, --branch-counts             Dóna el compte de branques preses\n"
1482 "                                    enlloc de percentatges\n"
1483
1484 #: gcov.c:396
1485 #, c-format
1486 msgid "  -n, --no-output                 Do not create an output file\n"
1487 msgstr "  -n, --no-output                 No crea un fitxer de sortida\n"
1488
1489 #: gcov.c:397
1490 #, c-format
1491 msgid ""
1492 "  -l, --long-file-names           Use long output file names for included\n"
1493 "                                    source files\n"
1494 msgstr ""
1495 "  -l, --long-file-names           Usar nom de fitxers de sortida llargs pels\n"
1496 "                                    fitxers font inclòs\n"
1497
1498 #: gcov.c:399
1499 #, c-format
1500 msgid "  -f, --function-summaries        Output summaries for each function\n"
1501 msgstr "  -f, --function-summaries        Fer un resum per a cada funció\n"
1502
1503 #: gcov.c:400
1504 #, c-format
1505 msgid "  -o, --object-directory DIR|FILE Search for object files in DIR or called FILE\n"
1506 msgstr "  -o, --object-directory DIR|FIT   Cerca els fitxers objectes en DIR o el FITxer\n"
1507
1508 #: gcov.c:401
1509 #, c-format
1510 msgid "  -p, --preserve-paths            Preserve all pathname components\n"
1511 msgstr ""
1512
1513 #: gcov.c:402
1514 #, c-format
1515 msgid "  -u, --unconditional-branches    Show unconditional branch counts too\n"
1516 msgstr ""
1517
1518 #: gcov.c:403
1519 #, c-format
1520 msgid ""
1521 "\n"
1522 "For bug reporting instructions, please see:\n"
1523 "%s.\n"
1524 msgstr ""
1525 "\n"
1526 "Per a instrucions d'informe de bug, si us plau consulta:\n"
1527 "%s.\n"
1528
1529 #: gcov.c:413
1530 #, c-format
1531 msgid "gcov (GCC) %s\n"
1532 msgstr "gcov (GCC) %s\n"
1533
1534 #: gcov.c:417
1535 #, c-format
1536 msgid ""
1537 "This is free software; see the source for copying conditions.\n"
1538 "There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or \n"
1539 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
1540 "\n"
1541 msgstr ""
1542 "Això és programari lliure; vegi el codi font per a les condicions de còpia.\n"
1543 "No hi ha CAP garantia; ni tan sols de COMERCIABILITAT o\n"
1544 "ADEQUACIÓ A UN PROPÒSIT PARTICULAR.\n"
1545
1546 #: gcov.c:507
1547 #, c-format
1548 msgid "%s:no functions found\n"
1549 msgstr "%s:no es troben funcions\n"
1550
1551 #: gcov.c:528 gcov.c:556
1552 #, c-format
1553 msgid "\n"
1554 msgstr "\n"
1555
1556 #: gcov.c:543
1557 #, fuzzy, c-format
1558 msgid "%s:creating '%s'\n"
1559 msgstr "%s:creant \"%s\"\n"
1560
1561 #: gcov.c:547
1562 #, fuzzy, c-format
1563 msgid "%s:error writing output file '%s'\n"
1564 msgstr "%s:error escrivint al fitxer de sortida \"%s\"\n"
1565
1566 #: gcov.c:552
1567 #, fuzzy, c-format
1568 msgid "%s:could not open output file '%s'\n"
1569 msgstr "%s:no es pot obrir el fitxer de sortida \"%s\"\n"
1570
1571 #: gcov.c:703
1572 #, c-format
1573 msgid "%s:cannot open graph file\n"
1574 msgstr "%s:no es pot obrir el fitxer de graf\n"
1575
1576 #: gcov.c:709
1577 #, c-format
1578 msgid "%s:not a gcov graph file\n"
1579 msgstr "%s:no és un fitxer de graf gcov\n"
1580
1581 #: gcov.c:722
1582 #, fuzzy, c-format
1583 msgid "%s:version '%.4s', prefer '%.4s'\n"
1584 msgstr "%s:versió \"%.4s\", prefereix \"%.4s\"\n"
1585
1586 #: gcov.c:774
1587 #, fuzzy, c-format
1588 msgid "%s:already seen blocks for '%s'\n"
1589 msgstr "%s:no línies per a \"%s\"\n"
1590
1591 #: gcov.c:892 gcov.c:1048
1592 #, c-format
1593 msgid "%s:corrupted\n"
1594 msgstr "%s:corromput\n"
1595
1596 #: gcov.c:966
1597 #, c-format
1598 msgid "%s:cannot open data file\n"
1599 msgstr "%s:no es pot obrir el fitxer de dades\n"
1600
1601 #: gcov.c:971
1602 #, c-format
1603 msgid "%s:not a gcov data file\n"
1604 msgstr "%s:no és un fitxer de dades gcov\n"
1605
1606 #: gcov.c:984
1607 #, fuzzy, c-format
1608 msgid "%s:version '%.4s', prefer version '%.4s'\n"
1609 msgstr "%s:versió \"%.4s\", prefereix \"%.4s\"\n"
1610
1611 #: gcov.c:990
1612 #, c-format
1613 msgid "%s:stamp mismatch with graph file\n"
1614 msgstr ""
1615
1616 #: gcov.c:1016
1617 #, fuzzy, c-format
1618 msgid "%s:unknown function '%u'\n"
1619 msgstr "%s:funció \"%u\" desconeguda\n"
1620
1621 #: gcov.c:1029
1622 #, fuzzy, c-format
1623 msgid "%s:profile mismatch for '%s'\n"
1624 msgstr "%s:no línies per a \"%s\"\n"
1625
1626 #: gcov.c:1048
1627 #, c-format
1628 msgid "%s:overflowed\n"
1629 msgstr "%s:sobreeixit\n"
1630
1631 #: gcov.c:1072
1632 #, c-format
1633 msgid "%s:'%s' lacks entry and/or exit blocks\n"
1634 msgstr ""
1635
1636 #: gcov.c:1077
1637 #, c-format
1638 msgid "%s:'%s' has arcs to entry block\n"
1639 msgstr ""
1640
1641 #: gcov.c:1085
1642 #, c-format
1643 msgid "%s:'%s' has arcs from exit block\n"
1644 msgstr ""
1645
1646 #: gcov.c:1293
1647 #, fuzzy, c-format
1648 msgid "%s:graph is unsolvable for '%s'\n"
1649 msgstr "%s:no línies per a \"%s\"\n"
1650
1651 #: gcov.c:1373
1652 #, fuzzy, c-format
1653 msgid "%s '%s'\n"
1654 msgstr "%s \"%s\"\n"
1655
1656 #: gcov.c:1376
1657 #, c-format
1658 msgid "Lines executed:%s of %d\n"
1659 msgstr "Es van executar %s de %d línies\n"
1660
1661 #: gcov.c:1380
1662 #, fuzzy, c-format
1663 msgid "No executable lines\n"
1664 msgstr "No hi ha línies de codi font executable"
1665
1666 #: gcov.c:1386
1667 #, c-format
1668 msgid "Branches executed:%s of %d\n"
1669 msgstr "%s de %d ramificacions executades\n"
1670
1671 #: gcov.c:1390
1672 #, c-format
1673 msgid "Taken at least once:%s of %d\n"
1674 msgstr "%s de %d ramificacions visitades almenys una vegada\n"
1675
1676 #: gcov.c:1396
1677 #, c-format
1678 msgid "No branches\n"
1679 msgstr "No hi ha ramificacions\n"
1680
1681 #: gcov.c:1398
1682 #, c-format
1683 msgid "Calls executed:%s of %d\n"
1684 msgstr "%s de %d crides executades\n"
1685
1686 #: gcov.c:1402
1687 #, c-format
1688 msgid "No calls\n"
1689 msgstr "No hi ha crides\n"
1690
1691 #: gcov.c:1543
1692 #, fuzzy, c-format
1693 msgid "%s:no lines for '%s'\n"
1694 msgstr "%s:no línies per a \"%s\"\n"
1695
1696 #: gcov.c:1738
1697 #, c-format
1698 msgid "call   %2d returned %s\n"
1699 msgstr "la crida   %2d retorna %s\n"
1700
1701 #: gcov.c:1743
1702 #, c-format
1703 msgid "call   %2d never executed\n"
1704 msgstr "la crida   %2d mai s'executa\n"
1705
1706 #: gcov.c:1748
1707 #, c-format
1708 msgid "branch %2d taken %s%s\n"
1709 msgstr "ramificació %2d presa %s%s\n"
1710
1711 #: gcov.c:1752
1712 #, c-format
1713 msgid "branch %2d never executed\n"
1714 msgstr "la ramificació %2d mai s'executa\n"
1715
1716 #: gcov.c:1757
1717 #, c-format
1718 msgid "unconditional %2d taken %s\n"
1719 msgstr "incondicional %2d va prendre %s\n"
1720
1721 #: gcov.c:1760
1722 #, c-format
1723 msgid "unconditional %2d never executed\n"
1724 msgstr "l'incondicional %2d mai s'executa\n"
1725
1726 #: gcov.c:1792
1727 #, c-format
1728 msgid "%s:cannot open source file\n"
1729 msgstr "%s:no es pot obrir el fitxer font\n"
1730
1731 #: gcov.c:1802
1732 #, fuzzy, c-format
1733 msgid "%s:source file is newer than graph file '%s'\n"
1734 msgstr "%s:el fitxer font és més nou qu'el fitxer graf \"%s\"\n"
1735
1736 #. Return if there's nothing to do, or it is too expensive.
1737 #: gcse.c:689
1738 msgid "GCSE disabled"
1739 msgstr "GCSE desactivat"
1740
1741 #. Return if there's nothing to do, or it is too expensive.
1742 #: gcse.c:6474
1743 msgid "jump bypassing disabled"
1744 msgstr "evitació de salts desactivada"
1745
1746 #. Opening quotation mark.
1747 #: intl.c:58
1748 msgid "`"
1749 msgstr ""
1750
1751 #. Closing quotation mark.
1752 #: intl.c:61
1753 msgid "'"
1754 msgstr ""
1755
1756 #: langhooks.c:516
1757 msgid "At top level:"
1758 msgstr "En el nivell principal:"
1759
1760 #: langhooks.c:521
1761 #, fuzzy, c-format
1762 msgid "In member function %qs:"
1763 msgstr "en la funció membre \"%s\":"
1764
1765 #: langhooks.c:525
1766 #, fuzzy, c-format
1767 msgid "In function %qs:"
1768 msgstr "En la funció \"%s\":"
1769
1770 #. What to print when a switch has no documentation.
1771 #: opts.c:89
1772 msgid "This switch lacks documentation"
1773 msgstr ""
1774
1775 #: opts.c:1183
1776 msgid "The following options are language-independent:\n"
1777 msgstr ""
1778
1779 #: opts.c:1190
1780 #, c-format
1781 msgid ""
1782 "The %s front end recognizes the following options:\n"
1783 "\n"
1784 msgstr ""
1785
1786 #: opts.c:1204
1787 msgid "The --param option recognizes the following as parameters:\n"
1788 msgstr ""
1789
1790 #: protoize.c:582
1791 #, fuzzy, c-format
1792 msgid "%s: error writing file '%s': %s\n"
1793 msgstr "%s: error escrivint el fitxer \"%s\": %s\n"
1794
1795 #: protoize.c:626
1796 #, c-format
1797 msgid "%s: usage '%s [ -VqfnkN ] [ -i <istring> ] [ filename ... ]'\n"
1798 msgstr "%s: ùs \"%s [ -VqfnkN ] [ -i <istring> ] [ nom_fitxer ... ]\"\n"
1799
1800 #: protoize.c:629
1801 #, c-format
1802 msgid "%s: usage '%s [ -VqfnkNlgC ] [ -B <dirname> ] [ filename ... ]'\n"
1803 msgstr "%s: ùs \"%s [ -VqfnkNlgC ] [ -B <nom_directori> ] [ nom_fitxer ... ]\"\n"
1804
1805 #: protoize.c:735
1806 #, fuzzy, c-format
1807 msgid "%s: warning: no read access for file '%s'\n"
1808 msgstr "%s: avís: no hi ha accés de lectura pel fitxer \"%s\"\n"
1809
1810 #: protoize.c:743
1811 #, fuzzy, c-format
1812 msgid "%s: warning: no write access for file '%s'\n"
1813 msgstr "%s: avís: no hi ha accés d'escriptura pel fitxer \"%s\"\n"
1814
1815 #: protoize.c:751
1816 #, fuzzy, c-format
1817 msgid "%s: warning: no write access for dir containing '%s'\n"
1818 msgstr "%s: avís: no hi ha accés d'escriptura pel directori que conté \"%s\"\n"
1819
1820 #. Catch cases like /.. where we try to backup to a
1821 #. point above the absolute root of the logical file
1822 #. system.
1823 #: protoize.c:1138
1824 #, c-format
1825 msgid "%s: invalid file name: %s\n"
1826 msgstr "%s: nom de fitxer no vàlid: %s\n"
1827
1828 #: protoize.c:1286
1829 #, c-format
1830 msgid "%s: %s: can't get status: %s\n"
1831 msgstr "%s: %s: no es pot obtenir l'estat: %s\n"
1832
1833 #: protoize.c:1307
1834 #, c-format
1835 msgid ""
1836 "\n"
1837 "%s: fatal error: aux info file corrupted at line %d\n"
1838 msgstr ""
1839 "\n"
1840 "%s: error fatal: fitxer d'informació auxiliar corrupte a la línia %d\n"
1841
1842 #: protoize.c:1636
1843 #, fuzzy, c-format
1844 msgid "%s:%d: declaration of function '%s' takes different forms\n"
1845 msgstr "%s:%d: la declaració de la funció `%s' pren formes diferents\n"
1846
1847 #: protoize.c:1891
1848 #, fuzzy, c-format
1849 msgid "%s: compiling '%s'\n"
1850 msgstr "%s: compilant `%s'\n"
1851
1852 #: protoize.c:1914
1853 #, c-format
1854 msgid "%s: wait: %s\n"
1855 msgstr "%s: esperar: %s\n"
1856
1857 #: protoize.c:1919
1858 #, c-format
1859 msgid "%s: subprocess got fatal signal %d\n"
1860 msgstr "%s: el subproces va rebre el senyal fatal %d\n"
1861
1862 #: protoize.c:1927
1863 #, c-format
1864 msgid "%s: %s exited with status %d\n"
1865 msgstr "%s: %s va acabar amb estat %d\n"
1866
1867 #: protoize.c:1976
1868 #, fuzzy, c-format
1869 msgid "%s: warning: missing SYSCALLS file '%s'\n"
1870 msgstr "%s: avís: falta el fitxer SYSCALLS \"%s\"\n"
1871
1872 #: protoize.c:1985 protoize.c:2014
1873 #, fuzzy, c-format
1874 msgid "%s: can't read aux info file '%s': %s\n"
1875 msgstr "%s: no es pot llegir el fitxer d'informació auxiliar \"%s\": %s\n"
1876
1877 #: protoize.c:2030 protoize.c:2058
1878 #, fuzzy, c-format
1879 msgid "%s: can't get status of aux info file '%s': %s\n"
1880 msgstr "%s: no es pot obtenir l'estat del fitxer d'informació auxiliar \"%s\": %s\n"
1881
1882 #: protoize.c:2086
1883 #, fuzzy, c-format
1884 msgid "%s: can't open aux info file '%s' for reading: %s\n"
1885 msgstr "%s: no es pot obrir el fitxer d'informació auxiliar \"%s\" per a lectura: %s\n"
1886
1887 #: protoize.c:2104
1888 #, fuzzy, c-format
1889 msgid "%s: error reading aux info file '%s': %s\n"
1890 msgstr "%s: error llegint el fitxer d'informació auxiliar \"%s\": %s\n"
1891
1892 #: protoize.c:2117
1893 #, fuzzy, c-format
1894 msgid "%s: error closing aux info file '%s': %s\n"
1895 msgstr "%s: error tancant el fitxer d'informació auxiliar \"%s\": %s\n"
1896
1897 #: protoize.c:2133
1898 #, fuzzy, c-format
1899 msgid "%s: can't delete aux info file '%s': %s\n"
1900 msgstr "%s: no es pot esborrar el fitxer d'informació auxiliar \"%s\": %s\n"
1901
1902 #: protoize.c:2215 protoize.c:4185
1903 #, fuzzy, c-format
1904 msgid "%s: can't delete file '%s': %s\n"
1905 msgstr "%s: no es pot esborrar el fitxer \"%s\": %s\n"
1906
1907 #: protoize.c:2293
1908 #, fuzzy, c-format
1909 msgid "%s: warning: can't rename file '%s' to '%s': %s\n"
1910 msgstr "%s: avís: no es pot renomenar el fitxer \"%s\" a \"%s\": %s\n"
1911
1912 #: protoize.c:2415
1913 #, c-format
1914 msgid "%s: conflicting extern definitions of '%s'\n"
1915 msgstr "%s: definicions externes de \"%s\" en conflicte\n"
1916
1917 #: protoize.c:2419
1918 #, c-format
1919 msgid "%s: declarations of '%s' will not be converted\n"
1920 msgstr "%s: les declaracions de \"%s\" no es convertiran\n"
1921
1922 #: protoize.c:2421
1923 #, c-format
1924 msgid "%s: conflict list for '%s' follows:\n"
1925 msgstr "%s: llistes de conflictes per a \"%s\" a continuació:\n"
1926
1927 #: protoize.c:2454
1928 #, fuzzy, c-format
1929 msgid "%s: warning: using formals list from %s(%d) for function '%s'\n"
1930 msgstr "%s: avís: usant llistes formals de %s(%d) per a la funció \"%s\"\n"
1931
1932 #: protoize.c:2494
1933 #, fuzzy, c-format
1934 msgid "%s: %d: '%s' used but missing from SYSCALLS\n"
1935 msgstr "%s: %d: s'usa \"%s\" però falta en SYSCALLS\n"
1936
1937 #: protoize.c:2500
1938 #, fuzzy, c-format
1939 msgid "%s: %d: warning: no extern definition for '%s'\n"
1940 msgstr "%s: %d: avís: no hi ha definició extern per a \"%s\"\n"
1941
1942 #: protoize.c:2530
1943 #, fuzzy, c-format
1944 msgid "%s: warning: no static definition for '%s' in file '%s'\n"
1945 msgstr "%s: avís: no hi ha definició static per a \"%s\" en el fitxer \"%s\"\n"
1946
1947 #: protoize.c:2536
1948 #, fuzzy, c-format
1949 msgid "%s: multiple static defs of '%s' in file '%s'\n"
1950 msgstr "%s: definicions static múltiples de \"%s\" en el fitxer \"%s\"\n"
1951
1952 #: protoize.c:2706 protoize.c:2709
1953 #, c-format
1954 msgid "%s: %d: warning: source too confusing\n"
1955 msgstr "%s: %d: avís: codi font massa confús\n"
1956
1957 #: protoize.c:2905
1958 #, c-format
1959 msgid "%s: %d: warning: varargs function declaration not converted\n"
1960 msgstr "%s: %d: avís: no es va convertir la declaració de la funció varargs\n"
1961
1962 #: protoize.c:2920
1963 #, fuzzy, c-format
1964 msgid "%s: declaration of function '%s' not converted\n"
1965 msgstr "%s: no es va convertir la declaració de la funció \"%s\"\n"
1966
1967 #: protoize.c:3043
1968 #, fuzzy, c-format
1969 msgid "%s: warning: too many parameter lists in declaration of '%s'\n"
1970 msgstr "%s: avís: massa llistes de paràmetres en la declaració de \"%s\"\n"
1971
1972 #: protoize.c:3064
1973 #, fuzzy, c-format
1974 msgid ""
1975 "\n"
1976 "%s: warning: too few parameter lists in declaration of '%s'\n"
1977 msgstr ""
1978 "\n"
1979 "%s: avís: molt poques llistes de paràmetres en la declaració de \"%s\"\n"
1980
1981 #: protoize.c:3160
1982 #, fuzzy, c-format
1983 msgid "%s: %d: warning: found '%s' but expected '%s'\n"
1984 msgstr "%s: %d: avís: es va trobar \"%s\" però s'esperava \"%s\"\n"
1985
1986 #: protoize.c:3335
1987 #, fuzzy, c-format
1988 msgid "%s: local declaration for function '%s' not inserted\n"
1989 msgstr "%s: no es va inserir la declaració local per a la funció \"%s\"\n"
1990
1991 #: protoize.c:3362
1992 #, fuzzy, c-format
1993 msgid ""
1994 "\n"
1995 "%s: %d: warning: can't add declaration of '%s' into macro call\n"
1996 msgstr ""
1997 "\n"
1998 "%s: %d: avís: no es pot afegir la declaració per a\"%s\" en la crida de macro\n"
1999
2000 #: protoize.c:3434
2001 #, fuzzy, c-format
2002 msgid "%s: global declarations for file '%s' not inserted\n"
2003 msgstr "%s: no es van inserir les declaracions globals pel fitxer \"%s\"\n"
2004
2005 #: protoize.c:3523 protoize.c:3553
2006 #, fuzzy, c-format
2007 msgid "%s: definition of function '%s' not converted\n"
2008 msgstr "%s: no es va convertir la definició de la funció \"%s\"\n"
2009
2010 #: protoize.c:3542
2011 #, c-format
2012 msgid "%s: %d: warning: definition of %s not converted\n"
2013 msgstr "%s: %d: avís: no es va convertir la definició de %s\n"
2014
2015 #: protoize.c:3868
2016 #, fuzzy, c-format
2017 msgid "%s: found definition of '%s' at %s(%d)\n"
2018 msgstr "%s: es va trobar la definició de \"%s\" en %s(%d)\n"
2019
2020 #. If we make it here, then we did not know about this
2021 #. function definition.
2022 #: protoize.c:3884
2023 #, fuzzy, c-format
2024 msgid "%s: %d: warning: '%s' excluded by preprocessing\n"
2025 msgstr "%s: %d: avís: \"%s\" va ser exclòs pel preprocessament\n"
2026
2027 #: protoize.c:3887
2028 #, c-format
2029 msgid "%s: function definition not converted\n"
2030 msgstr "%s: no es va convertir la definició de la funció\n"
2031
2032 #: protoize.c:3945
2033 #, fuzzy, c-format
2034 msgid "%s: '%s' not converted\n"
2035 msgstr "%s: no es va convertir \"%s\"\n"
2036
2037 #: protoize.c:3953
2038 #, fuzzy, c-format
2039 msgid "%s: would convert file '%s'\n"
2040 msgstr "%s: es podria convertir el fitxer \"%s\"\n"
2041
2042 #: protoize.c:3956
2043 #, fuzzy, c-format
2044 msgid "%s: converting file '%s'\n"
2045 msgstr "%s: convertint el fitxer \"%s\"\n"
2046
2047 #: protoize.c:3966
2048 #, fuzzy, c-format
2049 msgid "%s: can't get status for file '%s': %s\n"
2050 msgstr "%s: no es pot obtenir l'estat del fitxer \"%s\": %s\n"
2051
2052 #: protoize.c:4008
2053 #, fuzzy, c-format
2054 msgid "%s: can't open file '%s' for reading: %s\n"
2055 msgstr "%s: no es pot obrir el fitxer \"%s\" per a lectura: %s\n"
2056
2057 #: protoize.c:4023
2058 #, fuzzy, c-format
2059 msgid ""
2060 "\n"
2061 "%s: error reading input file '%s': %s\n"
2062 msgstr ""
2063 "\n"
2064 "%s: error al llegint el fitxer d'entrada \"%s\": %s\n"
2065
2066 #: protoize.c:4057
2067 #, fuzzy, c-format
2068 msgid "%s: can't create/open clean file '%s': %s\n"
2069 msgstr "%s: no es pot crear/obrir el fitxer net \"%s\": %s\n"
2070
2071 #: protoize.c:4162
2072 #, fuzzy, c-format
2073 msgid "%s: warning: file '%s' already saved in '%s'\n"
2074 msgstr "%s: avís: el fitxer \"%s\" ja havia estat guardat en \"%s\"\n"
2075
2076 #: protoize.c:4170
2077 #, fuzzy, c-format
2078 msgid "%s: can't link file '%s' to '%s': %s\n"
2079 msgstr "%s: no es pot enllaçar el fitxer \"%s\" a \"%s\": %s\n"
2080
2081 #: protoize.c:4200
2082 #, fuzzy, c-format
2083 msgid "%s: can't create/open output file '%s': %s\n"
2084 msgstr "%s: no es pot crear/obrir el fitxer de sortida \"%s\": %s\n"
2085
2086 #: protoize.c:4233
2087 #, fuzzy, c-format
2088 msgid "%s: can't change mode of file '%s': %s\n"
2089 msgstr "%s: no es pot canviar el mode del fitxer \"%s\": %s\n"
2090
2091 #: protoize.c:4409
2092 #, c-format
2093 msgid "%s: cannot get working directory: %s\n"
2094 msgstr "%s: no es pot obtenir el directori de treball: %s\n"
2095
2096 #: protoize.c:4507
2097 #, c-format
2098 msgid "%s: input file names must have .c suffixes: %s\n"
2099 msgstr "%s: els noms de fitxer d'entrada deuen tenir sufixos .c: %s\n"
2100
2101 #: reload.c:3720
2102 msgid "unable to generate reloads for:"
2103 msgstr "no es poden generar recarregues per a:"
2104
2105 #: reload1.c:1878
2106 msgid "this is the insn:"
2107 msgstr "això és el insn:"
2108
2109 #. It's the compiler's fault.
2110 #: reload1.c:4997
2111 msgid "could not find a spill register"
2112 msgstr "no es pot trobar un registre de buidat "
2113
2114 #. It's the compiler's fault.
2115 #: reload1.c:6628
2116 msgid "VOIDmode on an output"
2117 msgstr "VOIDmode en una sortida"
2118
2119 #: rtl-error.c:128
2120 msgid "unrecognizable insn:"
2121 msgstr "insn no recognoscible:"
2122
2123 #: rtl-error.c:130
2124 msgid "insn does not satisfy its constraints:"
2125 msgstr "insn no satisfà les seves restriccions:"
2126
2127 #: timevar.c:401
2128 msgid ""
2129 "\n"
2130 "Execution times (seconds)\n"
2131 msgstr ""
2132 "\n"
2133 "Temps d'execució (segons)\n"
2134
2135 #. Print total time.
2136 #: timevar.c:451
2137 msgid " TOTAL                 :"
2138 msgstr " TOTAL                 :"
2139
2140 #: timevar.c:479
2141 #, c-format
2142 msgid "time in %s: %ld.%06ld (%ld%%)\n"
2143 msgstr "temps en %s: %ld.%06ld (%ld%%)\n"
2144
2145 #: tlink.c:381
2146 #, c-format
2147 msgid "collect: reading %s\n"
2148 msgstr "collect: llegint %s\n"
2149
2150 #: tlink.c:525
2151 #, c-format
2152 msgid "collect: recompiling %s\n"
2153 msgstr "collect: recompilant %s\n"
2154
2155 #: tlink.c:705
2156 #, c-format
2157 msgid "collect: tweaking %s in %s\n"
2158 msgstr "collect: alterant %s en %s\n"
2159
2160 #: tlink.c:751
2161 #, c-format
2162 msgid "collect: relinking\n"
2163 msgstr "collect: reenllaçant\n"
2164
2165 #: toplev.c:606
2166 #, fuzzy, c-format
2167 msgid "unrecoverable error"
2168 msgstr "error intern"
2169
2170 #: toplev.c:1086
2171 #, c-format
2172 msgid ""
2173 "\n"
2174 "Target specific options:\n"
2175 msgstr ""
2176 "\n"
2177 "Opcions específiques de l'objectiu:\n"
2178
2179 #: toplev.c:1100 toplev.c:1119
2180 #, fuzzy, c-format
2181 msgid "  -m%-23s [undocumented]\n"
2182 msgstr "  -m%-23.23s [sense documentar]\n"
2183
2184 #: toplev.c:1128
2185 #, c-format
2186 msgid ""
2187 "\n"
2188 "There are undocumented target specific options as well.\n"
2189 msgstr ""
2190 "\n"
2191 "A més hi ha opcions específiques de l'objectiu sense documentar.\n"
2192
2193 #: toplev.c:1130
2194 #, c-format
2195 msgid "  They exist, but they are not documented.\n"
2196 msgstr "  Existeixen, però no estan documentades.\n"
2197
2198 #: toplev.c:1251
2199 #, c-format
2200 msgid ""
2201 "%s%s%s version %s (%s)\n"
2202 "%s\tcompiled by GNU C version %s.\n"
2203 "%s%s%s version %s (%s) compiled by CC.\n"
2204 msgstr ""
2205 "%s%s%s versió %s (%s)\n"
2206 "%s\tcompilat amb GNU C versió %s.\n"
2207 "%s%s%s versió %s (%s) compilada per a CC.\n"
2208
2209 #: toplev.c:1258
2210 #, c-format
2211 msgid "%s%sGGC heuristics: --param ggc-min-expand=%d --param ggc-min-heapsize=%d\n"
2212 msgstr ""
2213
2214 #: toplev.c:1310
2215 msgid "options passed: "
2216 msgstr "opcions passades: "
2217
2218 #: toplev.c:1339
2219 msgid "options enabled: "
2220 msgstr "opcions activades: "
2221
2222 #: toplev.c:1491 config/sh/sh.c:7334
2223 msgid "created and used with different settings of -fpic"
2224 msgstr ""
2225
2226 #: toplev.c:1493 config/sh/sh.c:7336
2227 msgid "created and used with different settings of -fpie"
2228 msgstr ""
2229
2230 #: toplev.c:1544 config/sh/sh.c:7386
2231 #, c-format
2232 msgid "created and used with differing settings of '-m%s'"
2233 msgstr ""
2234
2235 #: toplev.c:1547 config/sh/sh.c:7389
2236 msgid "out of memory"
2237 msgstr ""
2238
2239 #: tree-inline.c:1565
2240 msgid "originally indirect function call not considered for inlining"
2241 msgstr ""
2242
2243 #.
2244 #. Local variables:
2245 #. mode:c
2246 #. End:
2247 #.
2248 #: diagnostic.def:1
2249 #, fuzzy
2250 msgid "fatal error: "
2251 msgstr "error intern: "
2252
2253 #: diagnostic.def:2
2254 #, fuzzy
2255 msgid "internal compiler error: "
2256 msgstr "error intern: "
2257
2258 #: diagnostic.def:3
2259 #, fuzzy
2260 msgid "error: "
2261 msgstr "error intern: "
2262
2263 #: diagnostic.def:4
2264 #, fuzzy
2265 msgid "sorry, unimplemented: "
2266 msgstr "disculpi, no s'ha implementat: #pragma noalign NAME"
2267
2268 #: diagnostic.def:5
2269 msgid "warning: "
2270 msgstr "avís: "
2271
2272 #: diagnostic.def:6
2273 msgid "anachronism: "
2274 msgstr ""
2275
2276 #: diagnostic.def:7
2277 #, fuzzy
2278 msgid "note: "
2279 msgstr "nota:"
2280
2281 #: diagnostic.def:8
2282 msgid "debug: "
2283 msgstr ""
2284
2285 #: params.def:44
2286 msgid "The maximum structure size (in bytes) at which GCC will do block copies"
2287 msgstr ""
2288
2289 #: params.def:54
2290 msgid "The threshold ratio between instantiated fields and the total structure size"
2291 msgstr ""
2292
2293 #: params.def:71
2294 msgid "The maximum number of instructions in a single function eligible for inlining"
2295 msgstr "El nombre màxim d'instruccions en una sola funció elegible per a inlining"
2296
2297 #: params.def:83
2298 msgid "The maximum number of instructions when automatically inlining"
2299 msgstr "El nombre màxim d'instruccions quan es fa inlining automàticament"
2300
2301 #: params.def:88
2302 #, fuzzy
2303 msgid "The maximum number of instructions inline function can grow to via recursive inlining"
2304 msgstr "El nombre màxim d'instruccions en una sola funció elegible per a inlining"
2305
2306 #: params.def:93
2307 #, fuzzy
2308 msgid "The maximum number of instructions non-inline function can grow to via recursive inlining"
2309 msgstr "El nombre màxim d'instruccions en una sola funció elegible per a inlining"
2310
2311 #: params.def:98
2312 msgid "The maximum depth of recursive inlining for inline functions"
2313 msgstr ""
2314
2315 #: params.def:103
2316 msgid "The maximum depth of recursive inlining for non-inline functions"
2317 msgstr ""
2318
2319 #: params.def:110
2320 msgid "If -fvariable-expansion-in-unroller is used, the maximum number of            times that an individual variable will be expanded            during loop unrolling"
2321 msgstr ""
2322
2323 #: params.def:123
2324 msgid "The maximum number of instructions to consider to fill a delay slot"
2325 msgstr "El nombre màxim d'instruccions per a considerar l'omplert d'una ranura de retard"
2326
2327 #: params.def:134
2328 msgid "The maximum number of instructions to consider to find accurate live register information"
2329 msgstr "El nombre màxim d'instruccions per a considerar la recerca d'informació de registres en viu exacta"
2330
2331 #: params.def:144
2332 msgid "The maximum length of scheduling's pending operations list"
2333 msgstr "La longitud màxima de la llista d'operacions pendents del planificador de tasques"
2334
2335 #: params.def:149
2336 msgid "The size of function body to be considered large"
2337 msgstr ""
2338
2339 #: params.def:153
2340 msgid "Maximal growth due to inlining of large function (in percent)"
2341 msgstr ""
2342
2343 #: params.def:157
2344 msgid "how much can given compilation unit grow because of the inlining (in percent)"
2345 msgstr ""
2346
2347 #: params.def:161
2348 msgid "expense of call operation relative to ordinary aritmetic operations"
2349 msgstr ""
2350
2351 #: params.def:168
2352 msgid "The maximum amount of memory to be allocated by GCSE"
2353 msgstr "La quantitat màxima de memòria a ser assignada per GCSE"
2354
2355 #: params.def:173
2356 msgid "The maximum number of passes to make when doing GCSE"
2357 msgstr "El nombre màxim de passos a realitzar quan es fa GCSE"
2358
2359 #: params.def:183
2360 msgid "The threshold ratio for performing partial redundancy elimination after reload."
2361 msgstr ""
2362
2363 #: params.def:190
2364 msgid "The threshold ratio of critical edges execution count that permit performing redundancy elimination after reload."
2365 msgstr ""
2366
2367 #: params.def:201
2368 msgid "The maximum number of instructions to consider to unroll in a loop"
2369 msgstr "El nombre màxim d'instruccions per a considerar el desenrotllo en un cicle"
2370
2371 #: params.def:207
2372 #, fuzzy
2373 msgid "The maximum number of instructions to consider to unroll in a loop on average"
2374 msgstr "El nombre màxim d'instruccions per a considerar el desenrotllo en un cicle"
2375
2376 #: params.def:212
2377 msgid "The maximum number of unrollings of a single loop"
2378 msgstr ""
2379
2380 #: params.def:217
2381 #, fuzzy
2382 msgid "The maximum number of insns of a peeled loop"
2383 msgstr "El nombre màxim d'instruccions per a considerar l'omplert d'una ranura de retard"
2384
2385 #: params.def:222
2386 #, fuzzy
2387 msgid "The maximum number of peelings of a single loop"
2388 msgstr "El nombre màxim de passos a realitzar quan es fa GCSE"
2389
2390 #: params.def:227
2391 #, fuzzy
2392 msgid "The maximum number of insns of a completely peeled loop"
2393 msgstr "El nombre màxim d'instruccions per a considerar el desenrotllo en un cicle"
2394
2395 #: params.def:232
2396 #, fuzzy
2397 msgid "The maximum number of peelings of a single loop that is peeled completely"
2398 msgstr "El nombre màxim d'instruccions en una sola funció elegible per a inlining"
2399
2400 #: params.def:237
2401 #, fuzzy
2402 msgid "The maximum number of insns of a peeled loop that rolls only once"
2403 msgstr "El nombre màxim d'instruccions per al inliner de RTL"
2404
2405 #: params.def:243
2406 #, fuzzy
2407 msgid "The maximum number of insns of an unswitched loop"
2408 msgstr "El nombre màxim d'instruccions per a considerar el desenrotllo en un cicle"
2409
2410 #: params.def:248
2411 #, fuzzy
2412 msgid "The maximum number of unswitchings in a single loop"
2413 msgstr "El nombre màxim d'instruccions en una sola funció elegible per a un sol cicle"
2414
2415 #: params.def:255
2416 msgid "Bound on the number of iterations the brute force # of iterations analysis algorithm evaluates"
2417 msgstr ""
2418
2419 #: params.def:260
2420 msgid "Maximum number of loops to perform swing modulo scheduling on (mainly for debugging)"
2421 msgstr ""
2422
2423 #: params.def:266
2424 msgid "A factor for tuning the upper bound that swing modulo scheduler uses for scheduling a loop"
2425 msgstr ""
2426
2427 #: params.def:270
2428 msgid "The number of cycles the swing modulo scheduler considers when \t  checking conflicts using DFA"
2429 msgstr ""
2430
2431 #: params.def:275
2432 msgid "A threshold on the average loop count considered by the swing modulo scheduler"
2433 msgstr ""
2434
2435 #: params.def:280
2436 msgid "Select fraction of the maximal count of repetitions of basic block in program given basic block needs to have to be considered hot"
2437 msgstr ""
2438
2439 #: params.def:284
2440 msgid "Select fraction of the maximal frequency of executions of basic block in function given basic block needs to have to be considered hot"
2441 msgstr ""
2442
2443 #: params.def:288
2444 msgid "The percentage of function, weighted by execution frequency, that must be covered by trace formation. Used when profile feedback is available"
2445 msgstr ""
2446
2447 #: params.def:292
2448 msgid "The percentage of function, weighted by execution frequency, that must be covered by trace formation. Used when profile feedback is not available"
2449 msgstr ""
2450
2451 #: params.def:296
2452 msgid "Maximal code growth caused by tail duplication (in percent)"
2453 msgstr ""
2454
2455 #: params.def:300
2456 msgid "Stop reverse growth if the reverse probability of best edge is less than this threshold (in percent)"
2457 msgstr ""
2458
2459 #: params.def:304
2460 msgid "Stop forward growth if the probability of best edge is less than this threshold (in percent). Used when profile feedback is available"
2461 msgstr ""
2462
2463 #: params.def:308
2464 msgid "Stop forward growth if the probability of best edge is less than this threshold (in percent). Used when profile feedback is not available"
2465 msgstr ""
2466
2467 #: params.def:314
2468 msgid "The maximum number of incoming edges to consider for crossjumping"
2469 msgstr "El nombre màxim de vores d'entrada per a considerar el salt creuat"
2470
2471 #: params.def:320
2472 #, fuzzy
2473 msgid "The minimum number of matching instructions to consider for crossjumping"
2474 msgstr "El nombre màxim de vores d'entrada per a considerar el salt creuat"
2475
2476 #: params.def:326
2477 #, fuzzy
2478 msgid "The maximum number of insns to duplicate when unfactoring computed gotos"
2479 msgstr "El nombre màxim d'instruccions per a considerar el desenrotllo en un cicle"
2480
2481 #: params.def:332
2482 #, fuzzy
2483 msgid "The maximum length of path considered in cse"
2484 msgstr "La longitud màxima de la llista d'operacions pendents del planificador de tasques"
2485
2486 #: params.def:339
2487 msgid "The minimum cost of an expensive expression in the loop invariant motion"
2488 msgstr ""
2489
2490 #: params.def:348
2491 msgid "Bound on number of candidates below that all candidates are considered in iv optimizations"
2492 msgstr ""
2493
2494 #: params.def:356
2495 #, fuzzy
2496 msgid "Bound on number of iv uses in loop optimized in iv optimizations"
2497 msgstr "Realitzar un nombre menor d'optimitzacions costoses"
2498
2499 #: params.def:364
2500 msgid "If number of candidates in the set is smaller, we always try to remove unused ivs during its optimization"
2501 msgstr ""
2502
2503 #: params.def:369
2504 msgid "Bound on size of expressions used in the scalar evolutions analyzer"
2505 msgstr ""
2506
2507 #: params.def:376
2508 msgid "Given N calls and V call-clobbered vars in a function.  Use .GLOBAL_VAR if NxV is larger than this limit"
2509 msgstr ""
2510
2511 #: params.def:381
2512 #, fuzzy
2513 msgid "The maximum memory locations recorded by cselib"
2514 msgstr "El nombre màxim d'instruccions per al inliner de RTL"
2515
2516 #: params.def:394
2517 msgid "Minimum heap expansion to trigger garbage collection, as a percentage of the total size of the heap"
2518 msgstr ""
2519
2520 #: params.def:399
2521 msgid "Minimum heap size before we start collecting garbage, in kilobytes"
2522 msgstr ""
2523
2524 #: params.def:407
2525 #, fuzzy
2526 msgid "The maximum number of instructions to search backward when looking for equivalent reload"
2527 msgstr "El nombre màxim d'instruccions per a considerar el desenrotllo en un cicle"
2528
2529 #: params.def:412
2530 msgid "The maximum number of virtual operands allowed to represent aliases before triggering alias grouping."
2531 msgstr ""
2532
2533 #: params.def:417
2534 #, fuzzy
2535 msgid "The maximum number of blocks in a region to be considered for interblock scheduling"
2536 msgstr "El nombre màxim de vores d'entrada per a considerar el salt creuat"
2537
2538 #: params.def:422
2539 #, fuzzy
2540 msgid "The maximum number of insns in a region to be considered for interblock scheduling"
2541 msgstr "El nombre màxim de vores d'entrada per a considerar el salt creuat"
2542
2543 #: params.def:427
2544 msgid "The maximum number of RTL nodes that can be recorded as combiner's last value"
2545 msgstr ""
2546
2547 #: params.def:435
2548 #, fuzzy
2549 msgid "The upper bound for sharing integer constants"
2550 msgstr "el valor de enumerator per a \"%s\" no és una constant entera"
2551
2552 #: config/darwin.h:155
2553 #, fuzzy
2554 msgid "Set sizeof(bool) to 1"
2555 msgstr "sizeof(long double) és 16."
2556
2557 #: config/darwin.h:157
2558 #, fuzzy
2559 msgid "Generate code suitable for fast turn around debugging"
2560 msgstr "Generar codi per a un Sun Sky board"
2561
2562 #: config/darwin.h:159
2563 #, fuzzy
2564 msgid "Don't generate code suitable for fast turn around debugging"
2565 msgstr "No generar codi per a una unitat de manipulació de bits"
2566
2567 #: config/lynx.h:137
2568 #, fuzzy
2569 msgid "Use shared libraries"
2570 msgstr "Usar fp de maquinari"
2571
2572 #: config/lynx.h:138
2573 msgid "Support multi-threading"
2574 msgstr ""
2575
2576 #: config/lynx.h:139
2577 msgid "Support legacy multi-threading"
2578 msgstr ""
2579
2580 #: config/alpha/alpha.c:4748
2581 #, c-format
2582 msgid "invalid %%H value"
2583 msgstr "valor %%H no vàlid"
2584
2585 #: config/alpha/alpha.c:4769 config/bfin/bfin.c:1031
2586 #, c-format
2587 msgid "invalid %%J value"
2588 msgstr "valor %%J no vàlid"
2589
2590 #: config/alpha/alpha.c:4799 config/ia64/ia64.c:4252
2591 #, c-format
2592 msgid "invalid %%r value"
2593 msgstr "valor %%r no vàlid"
2594
2595 #: config/alpha/alpha.c:4809 config/rs6000/rs6000.c:10956
2596 #: config/xtensa/xtensa.c:1951
2597 #, c-format
2598 msgid "invalid %%R value"
2599 msgstr "valor %%R no vàlid"
2600
2601 #: config/alpha/alpha.c:4815 config/rs6000/rs6000.c:10875
2602 #: config/xtensa/xtensa.c:1918
2603 #, c-format
2604 msgid "invalid %%N value"
2605 msgstr "valor %%N no vàlid"
2606
2607 #: config/alpha/alpha.c:4823 config/rs6000/rs6000.c:10903
2608 #, c-format
2609 msgid "invalid %%P value"
2610 msgstr "valor %%P no vàlid"
2611
2612 #: config/alpha/alpha.c:4831
2613 #, c-format
2614 msgid "invalid %%h value"
2615 msgstr "valor %%h no vàlid"
2616
2617 #: config/alpha/alpha.c:4839 config/xtensa/xtensa.c:1944
2618 #, c-format
2619 msgid "invalid %%L value"
2620 msgstr "valor %%L no vàlid"
2621
2622 #: config/alpha/alpha.c:4878 config/rs6000/rs6000.c:10857
2623 #, c-format
2624 msgid "invalid %%m value"
2625 msgstr "valor %%m no vàlid"
2626
2627 #: config/alpha/alpha.c:4886 config/rs6000/rs6000.c:10865
2628 #, c-format
2629 msgid "invalid %%M value"
2630 msgstr "valor %%M no vàlid"
2631
2632 #: config/alpha/alpha.c:4930
2633 #, c-format
2634 msgid "invalid %%U value"
2635 msgstr "valor %%U no vàlid"
2636
2637 #: config/alpha/alpha.c:4942 config/alpha/alpha.c:4956
2638 #: config/rs6000/rs6000.c:10964
2639 #, c-format
2640 msgid "invalid %%s value"
2641 msgstr "valor %%s no vàlid"
2642
2643 #: config/alpha/alpha.c:4979
2644 #, c-format
2645 msgid "invalid %%C value"
2646 msgstr "valor %%C no vàlid"
2647
2648 #: config/alpha/alpha.c:5016 config/rs6000/rs6000.c:10695
2649 #: config/rs6000/rs6000.c:10714
2650 #, c-format
2651 msgid "invalid %%E value"
2652 msgstr "valor %%E no vàlid"
2653
2654 #: config/alpha/alpha.c:5041 config/alpha/alpha.c:5089
2655 #, c-format
2656 msgid "unknown relocation unspec"
2657 msgstr "reubicació unspec desconeguda"
2658
2659 #: config/alpha/alpha.c:5050 config/rs6000/rs6000.c:11282
2660 #, c-format
2661 msgid "invalid %%xn code"
2662 msgstr "codi %%xn no vàlid"
2663
2664 #. Macro to define tables used to set the flags.
2665 #. This is a list in braces of pairs in braces,
2666 #. each pair being { "NAME", VALUE }
2667 #. where VALUE is the bits to set or minus the bits to clear.
2668 #. An empty string NAME is used to identify the default VALUE.
2669 #. WARNING: Do not mark empty strings for translation, as calling
2670 #. gettext on an empty string does NOT return an empty
2671 #. string.
2672 #. Macro to define tables used to set the flags.
2673 #. This is a list in braces of pairs in braces,
2674 #. each pair being { "NAME", VALUE }
2675 #. where VALUE is the bits to set or minus the bits to clear.
2676 #. An empty string NAME is used to identify the default VALUE.
2677 #: config/alpha/alpha.h:293 config/i386/i386.h:335 config/i386/i386.h:337
2678 #: config/i386/i386.h:339 config/ns32k/ns32k.h:140 config/s390/s390.h:134
2679 #: config/sparc/sparc.h:625 config/sparc/sparc.h:630
2680 msgid "Use hardware fp"
2681 msgstr "Usar fp de maquinari"
2682
2683 #: config/alpha/alpha.h:294 config/i386/i386.h:336 config/i386/i386.h:338
2684 #: config/sparc/sparc.h:627 config/sparc/sparc.h:632
2685 msgid "Do not use hardware fp"
2686 msgstr "No usar fp de maquinari"
2687
2688 #: config/alpha/alpha.h:295
2689 msgid "Use fp registers"
2690 msgstr "Usar registres fp"
2691
2692 #: config/alpha/alpha.h:297
2693 msgid "Do not use fp registers"
2694 msgstr "No usar registres fp"
2695
2696 #: config/alpha/alpha.h:298
2697 msgid "Do not assume GAS"
2698 msgstr "No assumir GAS"
2699
2700 #: config/alpha/alpha.h:299
2701 msgid "Assume GAS"
2702 msgstr "Assumir GAS"
2703
2704 #: config/alpha/alpha.h:301
2705 msgid "Request IEEE-conformant math library routines (OSF/1)"
2706 msgstr "Requerir rutines de biblioteca matemàtica que compleixin amb IEEE (OSF/1)"
2707
2708 #: config/alpha/alpha.h:303
2709 msgid "Emit IEEE-conformant code, without inexact exceptions"
2710 msgstr "Emetre codi que compleixi amb IEEE, sense excepcions inexactes"
2711
2712 #: config/alpha/alpha.h:305
2713 msgid "Emit IEEE-conformant code, with inexact exceptions"
2714 msgstr "Emetre codi que compleixi amb IEEE, amb excepcions inexactes"
2715
2716 #: config/alpha/alpha.h:307
2717 msgid "Do not emit complex integer constants to read-only memory"
2718 msgstr "No emetre constants enteres complexes a memòria de només lectura"
2719
2720 #: config/alpha/alpha.h:308
2721 msgid "Use VAX fp"
2722 msgstr "Usar fp VAX"
2723
2724 #: config/alpha/alpha.h:309
2725 msgid "Do not use VAX fp"
2726 msgstr "No usar fp VAX"
2727
2728 #: config/alpha/alpha.h:310
2729 msgid "Emit code for the byte/word ISA extension"
2730 msgstr "Emetre codi per a l'extensió ISA octet/word"
2731
2732 #: config/alpha/alpha.h:313
2733 msgid "Emit code for the motion video ISA extension"
2734 msgstr "Emetre codi per a l'extensió ISA de vídeo en moviment"
2735
2736 #: config/alpha/alpha.h:316
2737 msgid "Emit code for the fp move and sqrt ISA extension"
2738 msgstr "Emetre codi per a l'extensió ISA de move i sqrt de fp"
2739
2740 #: config/alpha/alpha.h:318
2741 msgid "Emit code for the counting ISA extension"
2742 msgstr "Emetre codi per a l'extensió ISA de compte"
2743
2744 #: config/alpha/alpha.h:321
2745 msgid "Emit code using explicit relocation directives"
2746 msgstr "Emetre codi utilitzant directives explícites de reassignació"
2747
2748 #: config/alpha/alpha.h:324
2749 msgid "Emit 16-bit relocations to the small data areas"
2750 msgstr "Emetre reassignació de 16 bits per a les àrees de dades petites"
2751
2752 #: config/alpha/alpha.h:326
2753 msgid "Emit 32-bit relocations to the small data areas"
2754 msgstr "Emetre reassignació de 32 bits per a les àrees de dades petites"
2755
2756 #: config/alpha/alpha.h:328
2757 #, fuzzy
2758 msgid "Emit direct branches to local functions"
2759 msgstr "Ometre el marc de referència per a les funcions fulles"
2760
2761 #: config/alpha/alpha.h:331
2762 msgid "Emit rdval instead of rduniq for thread pointer"
2763 msgstr ""
2764
2765 #: config/alpha/alpha.h:333
2766 #, fuzzy
2767 msgid "Use 128-bit long double"
2768 msgstr "Usar long doubles de 128 bits"
2769
2770 #: config/alpha/alpha.h:335
2771 #, fuzzy
2772 msgid "Use 64-bit long double"
2773 msgstr "Usar long doubles de 64 bit"
2774
2775 #. For -mcpu=
2776 #. For -mtune=
2777 #. For -mfp-rounding-mode=[n|m|c|d]
2778 #. For -mfp-trap-mode=[n|u|su|sui]
2779 #. For -mtrap-precision=[p|f|i]
2780 #. For -mmemory-latency=
2781 #. For -mtls-size=
2782 #: config/alpha/alpha.h:364
2783 msgid "Use features of and schedule given CPU"
2784 msgstr "Usar les característiques d'el i el planificador del CPU donat"
2785
2786 #: config/alpha/alpha.h:366
2787 msgid "Schedule given CPU"
2788 msgstr "planificat per al CPU donat"
2789
2790 #: config/alpha/alpha.h:368
2791 msgid "Control the generated fp rounding mode"
2792 msgstr "Controlar el mode d'arrodoniment generat de fp"
2793
2794 #: config/alpha/alpha.h:370
2795 msgid "Control the IEEE trap mode"
2796 msgstr "Controlar el mode de captura IEEE"
2797
2798 #: config/alpha/alpha.h:372
2799 msgid "Control the precision given to fp exceptions"
2800 msgstr "Controlar la precisió donada a les excepcions de fp"
2801
2802 #: config/alpha/alpha.h:374
2803 msgid "Tune expected memory latency"
2804 msgstr "Ajustar la latència esperada de memòria"
2805
2806 #: config/alpha/alpha.h:376 config/ia64/ia64.h:278 config/rs6000/sysv4.h:90
2807 msgid "Specify bit size of immediate TLS offsets"
2808 msgstr ""
2809
2810 #: config/arc/arc.c:1739 config/m32r/m32r.c:2141
2811 #, c-format
2812 msgid "invalid operand to %%R code"
2813 msgstr "operand no vàlid per al codi %%R"
2814
2815 #: config/arc/arc.c:1771 config/m32r/m32r.c:2164
2816 #, c-format
2817 msgid "invalid operand to %%H/%%L code"
2818 msgstr "operand no vàlid per al codi %%H/%%L"
2819
2820 #: config/arc/arc.c:1794 config/m32r/m32r.c:2235
2821 #, c-format
2822 msgid "invalid operand to %%U code"
2823 msgstr "operand no vàlid per al codi %%U"
2824
2825 #: config/arc/arc.c:1805
2826 #, c-format
2827 msgid "invalid operand to %%V code"
2828 msgstr "operand no vàlid per al codi %%V"
2829
2830 #. Unknown flag.
2831 #. Undocumented flag.
2832 #: config/arc/arc.c:1812 config/m32r/m32r.c:2262 config/sparc/sparc.c:7517
2833 #, c-format
2834 msgid "invalid operand output code"
2835 msgstr "operand no vàlid per al codi de sortida"
2836
2837 #: config/arm/arm.c:10466 config/arm/arm.c:10484
2838 #, fuzzy, c-format
2839 msgid "predicated Thumb instruction"
2840 msgstr "Generar instruccions char"
2841
2842 #: config/arm/arm.c:10472
2843 #, fuzzy, c-format
2844 msgid "predicated instruction in conditional sequence"
2845 msgstr "els tipus de dades no coincideixen en l'expressió condicional"
2846
2847 #: config/arm/arm.c:10580 config/arm/arm.c:10590 config/arm/arm.c:10600
2848 #: config/arm/arm.c:10626 config/arm/arm.c:10644 config/arm/arm.c:10679
2849 #: config/arm/arm.c:10698 config/arm/arm.c:10713 config/arm/arm.c:10739
2850 #: config/arm/arm.c:10746 config/arm/arm.c:10753
2851 #, fuzzy, c-format
2852 msgid "invalid operand for code '%c'"
2853 msgstr "codi d'operand \"%c\" no vàlid"
2854
2855 #: config/arm/arm.c:10639
2856 #, fuzzy, c-format
2857 msgid "instruction never exectued"
2858 msgstr "l'incondicional %2d mai s'executa\n"
2859
2860 #: config/arm/arm.c:10764
2861 #, fuzzy, c-format
2862 msgid "missing operand"
2863 msgstr "\"(\" faltant"
2864
2865 #: config/arm/arm.h:318
2866 msgid "Generate APCS conformant stack frames"
2867 msgstr "Generar marcs de pila que compleixin amb APCS"
2868
2869 #: config/arm/arm.h:321
2870 msgid "Store function names in object code"
2871 msgstr "Emmagatzemar noms de funció en el codi objecte"
2872
2873 #: config/arm/arm.h:327
2874 msgid "Pass FP arguments in FP registers"
2875 msgstr "Passar els arguments FP en els registres FP"
2876
2877 #: config/arm/arm.h:330
2878 msgid "Generate re-entrant, PIC code"
2879 msgstr "Generar codi PIC que es torna a introduir"
2880
2881 #: config/arm/arm.h:333
2882 msgid "Assume target CPU is configured as big endian"
2883 msgstr "Assumir que el CPU destinació està configurat com big endian"
2884
2885 #: config/arm/arm.h:335
2886 msgid "Assume target CPU is configured as little endian"
2887 msgstr "Assumir que el CPU destinació està configurat com little endian"
2888
2889 #: config/arm/arm.h:337
2890 msgid "Assume big endian bytes, little endian words"
2891 msgstr "Assumir octets big endian ,mots little endian"
2892
2893 #: config/arm/arm.h:339
2894 msgid "Support calls between Thumb and ARM instruction sets"
2895 msgstr "Suport a crides entre els conjunts d'instruccions Thumb i ARM"
2896
2897 #: config/arm/arm.h:342
2898 msgid "Generate a call to abort if a noreturn function returns"
2899 msgstr "Generar una cridada a avortar si una funció \"noreturn\" retorna"
2900
2901 #: config/arm/arm.h:345
2902 msgid "Do not move instructions into a function's prologue"
2903 msgstr "No moure les instruccions al pròleg d'una funció"
2904
2905 #: config/arm/arm.h:348
2906 msgid "Do not load the PIC register in function prologues"
2907 msgstr "No carregar el registre PIC en els pròlegs de funció"
2908
2909 #: config/arm/arm.h:351
2910 msgid "Generate call insns as indirect calls, if necessary"
2911 msgstr "Generar les crides insns com crides indirectes, si és necessari"
2912
2913 #: config/arm/arm.h:354
2914 msgid "Compile for the Thumb not the ARM"
2915 msgstr "Compilar per al Thumb on per al ARM"
2916
2917 #: config/arm/arm.h:358
2918 msgid "Thumb: Generate (non-leaf) stack frames even if not needed"
2919 msgstr "Thumb: Generar marcs de pila (no-fulles) encara si no és necessari"
2920
2921 #: config/arm/arm.h:361
2922 msgid "Thumb: Generate (leaf) stack frames even if not needed"
2923 msgstr "Thumb: Generar marcs de pila (fulles) encara si no és necessari"
2924
2925 #: config/arm/arm.h:364
2926 msgid "Thumb: Assume non-static functions may be called from ARM code"
2927 msgstr "Thumb: Assumir que les funcions no static poden ser crides des de codi ARM"
2928
2929 #: config/arm/arm.h:368
2930 msgid "Thumb: Assume function pointers may go to non-Thumb aware code"
2931 msgstr "Thumb: Assumir que els punters de funció poden anar a codi no informat sobre Thumb"
2932
2933 #: config/arm/arm.h:372
2934 msgid "Cirrus: Place NOPs to avoid invalid instruction combinations"
2935 msgstr ""
2936
2937 #: config/arm/arm.h:374
2938 msgid "Cirrus: Do not break up invalid instruction combinations with NOPs"
2939 msgstr ""
2940
2941 #: config/arm/arm.h:382
2942 msgid "Specify the name of the target CPU"
2943 msgstr "Especificar el nom del CPU destinació"
2944
2945 #: config/arm/arm.h:384
2946 msgid "Specify the name of the target architecture"
2947 msgstr "Especificar el nom de l'arquitectura destinació"
2948
2949 #: config/arm/arm.h:389
2950 #, fuzzy
2951 msgid "Specify the name of the target floating point hardware/format"
2952 msgstr "Especifica la versió de l'emulador de nombre de coma flotant"
2953
2954 #: config/arm/arm.h:391
2955 #, fuzzy
2956 msgid "Specify if floating point hardware should be used"
2957 msgstr "Especifica la versió de l'emulador de nombre de coma flotant"
2958
2959 #: config/arm/arm.h:393
2960 msgid "Specify the minimum bit alignment of structures"
2961 msgstr "Especificar l'alineació mínima de bit de les estructures"
2962
2963 #: config/arm/arm.h:395
2964 msgid "Specify the register to be used for PIC addressing"
2965 msgstr "Especificar el registre a usar per l'adreçament PIC"
2966
2967 #: config/arm/arm.h:396 config/mips/mips.h:792
2968 msgid "Specify an ABI"
2969 msgstr "Especificar un ABI"
2970
2971 #: config/arm/arm.h:398
2972 msgid "Alias for -mfloat-abi=soft"
2973 msgstr ""
2974
2975 #: config/arm/arm.h:400
2976 msgid "Alias for -mfloat-abi=hard"
2977 msgstr ""
2978
2979 #: config/arm/pe.h:59
2980 msgid "Ignore dllimport attribute for functions"
2981 msgstr "Ignorar l'atribut dllimport per a les funcions"
2982
2983 #: config/avr/avr.c:1117
2984 msgid "bad address, not (reg+disp):"
2985 msgstr "adreça errònia, no (reg+disp)"
2986
2987 #: config/avr/avr.c:1124
2988 #, fuzzy
2989 msgid "bad address, not post_inc or pre_dec:"
2990 msgstr "adreça errònia, no (reg+disp)"
2991
2992 #: config/avr/avr.c:1135
2993 msgid "internal compiler error.  Bad address:"
2994 msgstr "error intern del compilador.  Direcció errònia:"
2995
2996 #: config/avr/avr.c:1148
2997 msgid "internal compiler error.  Unknown mode:"
2998 msgstr "error intern del compilador.  Mode desconegut:"
2999
3000 #: config/avr/avr.c:1771 config/avr/avr.c:2454
3001 msgid "invalid insn:"
3002 msgstr "insn no vàlid:"
3003
3004 #: config/avr/avr.c:1805 config/avr/avr.c:1891 config/avr/avr.c:1940
3005 #: config/avr/avr.c:1968 config/avr/avr.c:2063 config/avr/avr.c:2232
3006 #: config/avr/avr.c:2488 config/avr/avr.c:2600
3007 msgid "incorrect insn:"
3008 msgstr "insn incorrecte:"
3009
3010 #: config/avr/avr.c:1987 config/avr/avr.c:2148 config/avr/avr.c:2303
3011 #: config/avr/avr.c:2666
3012 msgid "unknown move insn:"
3013 msgstr "desplaçament insn desconegut:"
3014
3015 #: config/avr/avr.c:2896
3016 msgid "bad shift insn:"
3017 msgstr "desplaçament insn erròni:"
3018
3019 #: config/avr/avr.c:3012 config/avr/avr.c:3460 config/avr/avr.c:3846
3020 msgid "internal compiler error.  Incorrect shift:"
3021 msgstr "error intern del compilador.  Direcció errònia:"
3022
3023 #: config/avr/avr.h:73
3024 msgid "Assume int to be 8 bit integer"
3025 msgstr "Assumir que int sigui enter de 8 bit"
3026
3027 #: config/avr/avr.h:75
3028 msgid "Change the stack pointer without disabling interrupts"
3029 msgstr "Canviar el punter de la pila sense desactivar les interrupcions"
3030
3031 #: config/avr/avr.h:77
3032 msgid "Use subroutines for function prologue/epilogue"
3033 msgstr "Usar subrutines per al pròleg/epíleg de funció"
3034
3035 #: config/avr/avr.h:79
3036 msgid "Change only the low 8 bits of the stack pointer"
3037 msgstr "Canviar només els 8 bits baixos del punter de pila"
3038
3039 #: config/avr/avr.h:81
3040 msgid "Do not generate tablejump insns"
3041 msgstr "No generar insns de salt de matriu"
3042
3043 #: config/avr/avr.h:83
3044 msgid "Use rjmp/rcall (limited range) on >8K devices"
3045 msgstr ""
3046
3047 #: config/avr/avr.h:85
3048 msgid "Output instruction sizes to the asm file"
3049 msgstr "Grandàries d'instrucció de sortida al fitxer asm"
3050
3051 #: config/avr/avr.h:102
3052 msgid "Specify the initial stack address"
3053 msgstr "Especificar l'adreça inicial de la pila"
3054
3055 #: config/avr/avr.h:103
3056 msgid "Specify the MCU name"
3057 msgstr "Especificar el nom MCU"
3058
3059 #: config/bfin/bfin.c:993
3060 #, c-format
3061 msgid "invalid %%j value"
3062 msgstr "valor %%j no vàlid"
3063
3064 #: config/bfin/bfin.c:1113
3065 #, fuzzy, c-format
3066 msgid "invalid const_double operand"
3067 msgstr "restriccions no vàlides per a l'operand"
3068
3069 #: config/c4x/c4x.c:1598
3070 msgid "using CONST_DOUBLE for address"
3071 msgstr "ùs de CONST_DOUBLE per a l'adreça"
3072
3073 #: config/c4x/c4x.c:1736
3074 msgid "c4x_address_cost: Invalid addressing mode"
3075 msgstr "c4x_address_cost: Moda d'adreçament no vàlid"
3076
3077 #: config/c4x/c4x.c:1871
3078 #, c-format
3079 msgid "c4x_print_operand: %%L inconsistency"
3080 msgstr "c4x_print_operand: inconsistència %%L"
3081
3082 #: config/c4x/c4x.c:1877
3083 #, c-format
3084 msgid "c4x_print_operand: %%N inconsistency"
3085 msgstr "c4x_print_operand: inconsistència %%N"
3086
3087 #: config/c4x/c4x.c:1918
3088 #, c-format
3089 msgid "c4x_print_operand: %%O inconsistency"
3090 msgstr "c4x_print_operand: inconsistència %%O"
3091
3092 #: config/c4x/c4x.c:2013
3093 msgid "c4x_print_operand: Bad operand case"
3094 msgstr "c4x_print_operand: Operand «case» erroni"
3095
3096 #: config/c4x/c4x.c:2054
3097 msgid "c4x_print_operand_address: Bad post_modify"
3098 msgstr "c4x_print_operand_address: post_modify erroni"
3099
3100 #: config/c4x/c4x.c:2076
3101 msgid "c4x_print_operand_address: Bad pre_modify"
3102 msgstr "c4x_print_operand_address: pre_modify erroni"
3103
3104 #: config/c4x/c4x.c:2124 config/c4x/c4x.c:2136 config/c4x/c4x.c:2151
3105 msgid "c4x_print_operand_address: Bad operand case"
3106 msgstr "c4x_print_operand_address: Operand «case» erroni"
3107
3108 #: config/c4x/c4x.c:2402
3109 msgid "c4x_rptb_insert: Cannot find start label"
3110 msgstr "c4x_rptb_insert: No es pot trobar l'etiqueta d'inici"
3111
3112 #: config/c4x/c4x.c:3317 config/c4x/c4x.c:3335
3113 msgid "mode not QImode"
3114 msgstr "el moda no és QImode"
3115
3116 #: config/c4x/c4x.c:3405
3117 msgid "invalid indirect memory address"
3118 msgstr "adreça indirecta de memòria no vàlida"
3119
3120 #: config/c4x/c4x.c:3494
3121 msgid "invalid indirect (S) memory address"
3122 msgstr "adreça indirecta de memòria (S) no vàlida"
3123
3124 #: config/c4x/c4x.c:3829
3125 msgid "c4x_valid_operands: Internal error"
3126 msgstr "c4x_valid_operands: error intern"
3127
3128 #: config/c4x/c4x.c:4268
3129 msgid "c4x_operand_subword: invalid mode"
3130 msgstr "c4x_operand_subword: mode no vàlid"
3131
3132 #: config/c4x/c4x.c:4271
3133 msgid "c4x_operand_subword: invalid operand"
3134 msgstr "c4x_operand_subword: operand no vàlid"
3135
3136 #. We could handle these with some difficulty.
3137 #. e.g., *p-- => *(p-=2); *(p+1).
3138 #: config/c4x/c4x.c:4297
3139 msgid "c4x_operand_subword: invalid autoincrement"
3140 msgstr "c4x_operand_subword: autoincrement no vàlid"
3141
3142 #: config/c4x/c4x.c:4303
3143 msgid "c4x_operand_subword: invalid address"
3144 msgstr "c4x_operand_subword: adreça no vàlid"
3145
3146 #: config/c4x/c4x.c:4314
3147 msgid "c4x_operand_subword: address not offsettable"
3148 msgstr "c4x_operand_subword: adreça no desplaçada"
3149
3150 #: config/c4x/c4x.c:4524
3151 msgid "c4x_rptb_rpts_p: Repeat block top label moved\n"
3152 msgstr "c4x_rptb_rpts_p: etiqueta superior de bloc de repetició desplaçada\n"
3153
3154 #. Target compilation option flags.
3155 #. Small memory model.
3156 #. Use 24-bit MPYI for C3x.
3157 #. Fast fixing of floats.
3158 #. Allow use of RPTS.
3159 #. Emit C3x code.
3160 #. Be compatible with TI assembler.
3161 #. Be paranoid about DP reg. in ISRs.
3162 #. Pass arguments on stack.
3163 #. Enable features under development.
3164 #. Enable repeat block.
3165 #. Use BK as general register.
3166 #. Use decrement and branch for C3x.
3167 #. Enable debugging of GCC.
3168 #. Force constants into registers.
3169 #. Allow unsigned loop counters.
3170 #. Force op0 and op1 to be same.
3171 #. Save all 40 bits for floats.
3172 #. Allow parallel insns.
3173 #. Allow MPY||ADD, MPY||SUB insns.
3174 #. Assume mem refs possibly aliased.
3175 #. Emit C30 code.
3176 #. Emit C31 code.
3177 #. Emit C32 code.
3178 #. Emit C33 code.
3179 #. Emit C40 code.
3180 #. Emit C44 code.
3181 #. Run-time compilation parameters selecting different hardware subsets.
3182 #.
3183 #. Macro to define tables used to set the flags.
3184 #. This is a list in braces of triplets in braces,
3185 #. each pair being { "NAME", VALUE, "DESCRIPTION" }
3186 #. where VALUE is the bits to set or minus the bits to clear.
3187 #. An empty string NAME is used to identify the default VALUE.
3188 #: config/c4x/c4x.h:158
3189 msgid "Small memory model"
3190 msgstr "Model de memòria small"
3191
3192 #: config/c4x/c4x.h:160
3193 msgid "Big memory model"
3194 msgstr "Model de memòria big"
3195
3196 #: config/c4x/c4x.h:162
3197 msgid "Use MPYI instruction for C3x"
3198 msgstr "Usar instrucció MPYI per a C3x"
3199
3200 #: config/c4x/c4x.h:164
3201 msgid "Do not use MPYI instruction for C3x"
3202 msgstr "No usar instrucció MPYI per a C3x"
3203
3204 #: config/c4x/c4x.h:166
3205 msgid "Use fast but approximate float to integer conversion"
3206 msgstr "Usar conversió de coma flotant a enter ràpida però aproximada"
3207
3208 #: config/c4x/c4x.h:168
3209 msgid "Use slow but accurate float to integer conversion"
3210 msgstr "Usar conversió de coma flotant a enter lenta però exacta"
3211
3212 #: config/c4x/c4x.h:170
3213 msgid "Enable use of RTPS instruction"
3214 msgstr "Activar l'ús de la instrucció RTPS"
3215
3216 #: config/c4x/c4x.h:172
3217 msgid "Disable use of RTPS instruction"
3218 msgstr "Desactivar l'ús de la instrucció RTPS"
3219
3220 #: config/c4x/c4x.h:174
3221 msgid "Enable use of RTPB instruction"
3222 msgstr "Activar l'ús de la instrucció RTPB"
3223
3224 #: config/c4x/c4x.h:176
3225 msgid "Disable use of RTPB instruction"
3226 msgstr "Desactivar l'ús de la instrucció RTPB"
3227
3228 #: config/c4x/c4x.h:178
3229 msgid "Generate code for C30 CPU"
3230 msgstr "Generar codi per al CPU C30"
3231
3232 #: config/c4x/c4x.h:180
3233 msgid "Generate code for C31 CPU"
3234 msgstr "Generar codi per al CPU C31"
3235
3236 #: config/c4x/c4x.h:182
3237 msgid "Generate code for C32 CPU"
3238 msgstr "Generar codi per al CPU C32"
3239
3240 #: config/c4x/c4x.h:184
3241 msgid "Generate code for C33 CPU"
3242 msgstr "Generar codi per al CPU C33"
3243
3244 #: config/c4x/c4x.h:186
3245 msgid "Generate code for C40 CPU"
3246 msgstr "Generar codi per al CPU C40"
3247
3248 #: config/c4x/c4x.h:188
3249 msgid "Generate code for C44 CPU"
3250 msgstr "Generar codi per al CPU C44"
3251
3252 #: config/c4x/c4x.h:190
3253 msgid "Emit code compatible with TI tools"
3254 msgstr "Emetre codi compatible amb les eines TI"
3255
3256 #: config/c4x/c4x.h:192
3257 msgid "Emit code to use GAS extensions"
3258 msgstr "Emetre codi per a usar les extensions de GAS"
3259
3260 #: config/c4x/c4x.h:194 config/c4x/c4x.h:198
3261 msgid "Save DP across ISR in small memory model"
3262 msgstr "Guardar DP entre ISR en el model de memòria small"
3263
3264 #: config/c4x/c4x.h:196 config/c4x/c4x.h:200
3265 msgid "Don't save DP across ISR in small memory model"
3266 msgstr "No guardar DP entre ISR en el model de memòria small"
3267
3268 #: config/c4x/c4x.h:202
3269 msgid "Pass arguments on the stack"
3270 msgstr "Passar els arguments en la pila"
3271
3272 #: config/c4x/c4x.h:204
3273 msgid "Pass arguments in registers"
3274 msgstr "Passar els arguments en els registres"
3275
3276 #: config/c4x/c4x.h:206
3277 msgid "Enable new features under development"
3278 msgstr "Activar noves característiques en desenvolupament"
3279
3280 #: config/c4x/c4x.h:208
3281 msgid "Disable new features under development"
3282 msgstr "Desactivar noves característiques en desenvolupament"
3283
3284 #: config/c4x/c4x.h:210
3285 msgid "Use the BK register as a general purpose register"
3286 msgstr "Usar el registre BK com un registre de propòsit general"
3287
3288 #: config/c4x/c4x.h:212
3289 msgid "Do not allocate BK register"
3290 msgstr "No assignar el registre BK"
3291
3292 #: config/c4x/c4x.h:214
3293 msgid "Enable use of DB instruction"
3294 msgstr "Activar l'ús de la instrucció DB"
3295
3296 #: config/c4x/c4x.h:216
3297 msgid "Disable use of DB instruction"
3298 msgstr "Desactivar l'ús de la instrucció DB"
3299
3300 #: config/c4x/c4x.h:218
3301 msgid "Enable debugging"
3302 msgstr "Activar la depuració"
3303
3304 #: config/c4x/c4x.h:220
3305 msgid "Disable debugging"
3306 msgstr "Desactivar la depuració"
3307
3308 #: config/c4x/c4x.h:222
3309 msgid "Force constants into registers to improve hoisting"
3310 msgstr "Forçar les constants dintre de registres per a millorar l'aixecament"
3311
3312 #: config/c4x/c4x.h:224
3313 msgid "Don't force constants into registers"
3314 msgstr "No forçar les constants en els registres"
3315
3316 #: config/c4x/c4x.h:226
3317 msgid "Force RTL generation to emit valid 3 operand insns"
3318 msgstr "Forçar que la generació de RTL emeti 3 operandes insns vàlids"
3319
3320 #: config/c4x/c4x.h:228
3321 msgid "Allow RTL generation to emit invalid 3 operand insns"
3322 msgstr "Permetre que la generació de RTL emeti 3 operandes insns no vàlids"
3323
3324 #: config/c4x/c4x.h:230
3325 msgid "Allow unsigned iteration counts for RPTB/DB"
3326 msgstr "Permetre comptes d'iteracions unsigned per a RPTB/DB"
3327
3328 #: config/c4x/c4x.h:232
3329 msgid "Disallow unsigned iteration counts for RPTB/DB"
3330 msgstr "No permetre comptes d'iteracions unsigned per a RPTB/DB"
3331
3332 #: config/c4x/c4x.h:234
3333 msgid "Preserve all 40 bits of FP reg across call"
3334 msgstr "Preservar els 40 bits del registre FP entre crides"
3335
3336 #: config/c4x/c4x.h:236
3337 msgid "Only preserve 32 bits of FP reg across call"
3338 msgstr "Només preservar 32 bits del registre FP entre crides"
3339
3340 #: config/c4x/c4x.h:238
3341 msgid "Enable parallel instructions"
3342 msgstr "Activar les funcions paral·leles"
3343
3344 #: config/c4x/c4x.h:240
3345 msgid "Disable parallel instructions"
3346 msgstr "Desactivar les funcions paral·leles"
3347
3348 #: config/c4x/c4x.h:242
3349 msgid "Enable MPY||ADD and MPY||SUB instructions"
3350 msgstr "Activar les instruccions MPY||ADD i MPY||SUB"
3351
3352 #: config/c4x/c4x.h:244
3353 msgid "Disable MPY||ADD and MPY||SUB instructions"
3354 msgstr "Desactivar les instruccions MPY||ADD i MPY||SUB"
3355
3356 #: config/c4x/c4x.h:246
3357 msgid "Assume that pointers may be aliased"
3358 msgstr "Assumir que es poden fer alies dels punters"
3359
3360 #: config/c4x/c4x.h:248
3361 msgid "Assume that pointers not aliased"
3362 msgstr "Assumir que els punters no tenen alies"
3363
3364 #: config/c4x/c4x.h:322
3365 msgid "Specify maximum number of iterations for RPTS"
3366 msgstr "Especificar el nombre màxim d'iteracions per a RPTS"
3367
3368 #: config/c4x/c4x.h:324
3369 msgid "Select CPU to generate code for"
3370 msgstr "Seleccionar el CPU per al qual es genera codi"
3371
3372 #. Use `%s' to print the string in case there are any escape
3373 #. characters in the message.
3374 #: config/cris/cris.c:578 c-typeck.c:4105 c-typeck.c:4120 c-typeck.c:4135
3375 #: final.c:2862 final.c:2864 gcc.c:4639 rtl-error.c:113 toplev.c:610
3376 #: cp/parser.c:1894 cp/typeck.c:4167 java/expr.c:409 java/parse.y:5020
3377 #: java/verify.c:1539 java/verify.c:1540 java/verify.c:1559
3378 #, gcc-internal-format
3379 msgid "%s"
3380 msgstr "%s"
3381
3382 #: config/cris/cris.c:630
3383 msgid "unexpected index-type in cris_print_index"
3384 msgstr "index-type inesperat en cris_print_index"
3385
3386 #: config/cris/cris.c:644
3387 msgid "unexpected base-type in cris_print_base"
3388 msgstr "base-type inesperat en cris_print_base"
3389
3390 #: config/cris/cris.c:1342
3391 msgid "invalid operand for 'b' modifier"
3392 msgstr "operand no vàlid per al modificador \"b\""
3393
3394 #: config/cris/cris.c:1355
3395 msgid "invalid operand for 'v' modifier"
3396 msgstr "operand no vàlid per al modificador \"v\""
3397
3398 #: config/cris/cris.c:1365
3399 msgid "invalid operand for 'P' modifier"
3400 msgstr "operand no vàlid per al modificador \"P\""
3401
3402 #: config/cris/cris.c:1372
3403 msgid "invalid operand for 'p' modifier"
3404 msgstr "operand no vàlid per al modificador \"p\""
3405
3406 #: config/cris/cris.c:1411
3407 msgid "invalid operand for 'z' modifier"
3408 msgstr "operand no vàlid per al modificador \"z\""
3409
3410 #: config/cris/cris.c:1459 config/cris/cris.c:1489
3411 msgid "invalid operand for 'H' modifier"
3412 msgstr "operand no vàlid per al modificador \"H\""
3413
3414 #: config/cris/cris.c:1465
3415 msgid "bad register"
3416 msgstr "registre erroni"
3417
3418 #: config/cris/cris.c:1503
3419 msgid "invalid operand for 'e' modifier"
3420 msgstr "operand no vàlid per al modificador \"e\""
3421
3422 #: config/cris/cris.c:1520
3423 msgid "invalid operand for 'm' modifier"
3424 msgstr "operand no vàlid per al modificador \"m\""
3425
3426 #: config/cris/cris.c:1545
3427 msgid "invalid operand for 'A' modifier"
3428 msgstr "operand no vàlid per al modificador \"A\""
3429
3430 #: config/cris/cris.c:1553
3431 msgid "invalid operand for 'D' modifier"
3432 msgstr "operand no vàlid per al modificador \"D\""
3433
3434 #: config/cris/cris.c:1567
3435 msgid "invalid operand for 'T' modifier"
3436 msgstr "operand no vàlid per al modificador \"T\""
3437
3438 #: config/cris/cris.c:1576
3439 msgid "invalid operand modifier letter"
3440 msgstr "lletra de modificador d'operand no vàlid"
3441
3442 #: config/cris/cris.c:1632
3443 msgid "unexpected multiplicative operand"
3444 msgstr "operand multiplicatiu inesperat"
3445
3446 #: config/cris/cris.c:1652
3447 msgid "unexpected operand"
3448 msgstr "operand inesperat"
3449
3450 #: config/cris/cris.c:1685 config/cris/cris.c:1695
3451 msgid "unrecognized address"
3452 msgstr "adreça no reconeguda"
3453
3454 #: config/cris/cris.c:2498 config/cris/cris.c:2559
3455 msgid "unrecognized supposed constant"
3456 msgstr "suposada constant no reconeguda"
3457
3458 #: config/cris/cris.c:2603
3459 msgid "unrecognized supposed constant in cris_global_pic_symbol"
3460 msgstr "suposada constant no reconeguda en cris_global_pic_symbol"
3461
3462 #: config/cris/cris.c:2894 config/cris/cris.c:2939
3463 msgid "unexpected side-effects in address"
3464 msgstr "effecte de vora inesperat en l'adreça"
3465
3466 #: config/cris/cris.c:3008
3467 msgid "unexpected PIC symbol"
3468 msgstr "símbol PIC inesperat"
3469
3470 #: config/cris/cris.c:3012
3471 #, c-format
3472 msgid "PIC register isn't set up"
3473 msgstr "el registre PIC no està preparat"
3474
3475 #: config/cris/aout.h:85
3476 msgid "Compile for the MMU-less Etrax 100-based elinux system"
3477 msgstr "Compilar per al sistema elinux Etrax basat en 100 sense MMU"
3478
3479 #: config/cris/aout.h:92
3480 msgid "For elinux, request a specified stack-size for this program"
3481 msgstr "Per a elinux, sol·licitar una grandària de pila especificada per a aquest programa"
3482
3483 #: config/cris/cris.h:354
3484 #, fuzzy
3485 msgid "Work around bug in multiplication instruction"
3486 msgstr "No usar instruccions de fp per a multiplicar-acumular"
3487
3488 #. No "no-etrax" as it does not really imply any model.              On the other hand, "etrax" implies the common (and large)               subset matching all models.
3489 #: config/cris/cris.h:360
3490 msgid "Compile for ETRAX 4 (CRIS v3)"
3491 msgstr "Compilar per a ETRAX 4 (CRIS v3)"
3492
3493 #: config/cris/cris.h:365
3494 msgid "Compile for ETRAX 100 (CRIS v8)"
3495 msgstr "Compilar per a ETRAX 100 (CRIS v8)"
3496
3497 #: config/cris/cris.h:369
3498 msgid "Emit verbose debug information in assembly code"
3499 msgstr "Emetre informació de depuració detallada en el codi ensamblador"
3500
3501 #: config/cris/cris.h:372
3502 msgid "Do not use condition codes from normal instructions"
3503 msgstr "No usar codis de condició per a les instruccions normals"
3504
3505 #: config/cris/cris.h:376
3506 msgid "Do not emit addressing modes with side-effect assignment"
3507 msgstr "No emetre modes d'adreçament amb assignacions col·laterals"
3508
3509 #: config/cris/cris.h:379
3510 msgid "Do not tune stack alignment"
3511 msgstr "No ajustar l'alineació de la pila"
3512
3513 #: config/cris/cris.h:382
3514 msgid "Do not tune writable data alignment"
3515 msgstr "No ajustar l'alineació de les dades modificables"
3516
3517 #: config/cris/cris.h:385
3518 msgid "Do not tune code and read-only data alignment"
3519 msgstr "No ajustar l'alineació del codi i de dades només de lectura"
3520
3521 #: config/cris/cris.h:394
3522 msgid "Align code and data to 32 bits"
3523 msgstr "Alinear codi i dades a 32 bits"
3524
3525 #: config/cris/cris.h:407
3526 msgid "Don't align items in code or data"
3527 msgstr "No alinear elements en el codi o les dades"
3528
3529 #: config/cris/cris.h:410
3530 msgid "Do not emit function prologue or epilogue"
3531 msgstr "No emetre pròleg o epíleg de funcions"
3532
3533 #. We have to handle this m-option here since we can't wash it off in      both CC1_SPEC and CC1PLUS_SPEC.
3534 #: config/cris/cris.h:414
3535 msgid "Use the most feature-enabling options allowed by other options"
3536 msgstr "Usar la major quantitat de característiques permeses per altres opcions"
3537
3538 #. We must call it "override-" since calling it "no-" will cause             gcc.c to forget it, if there's a "later" -mbest-lib-options.            Kludgy, but needed for some multilibbed files.
3539 #: config/cris/cris.h:420
3540 msgid "Override -mbest-lib-options"
3541 msgstr "Anular -mbest-lib-options"
3542
3543 #: config/cris/cris.h:452
3544 msgid "Generate code for the specified chip or CPU version"
3545 msgstr "Generar codi per al xip especificat o la versió de CPU"
3546
3547 #: config/cris/cris.h:454
3548 msgid "Tune alignment for the specified chip or CPU version"
3549 msgstr "Ajustar alineació per al xip especificat o la versió de CPU"
3550
3551 #: config/cris/cris.h:456
3552 msgid "Warn when a stackframe is larger than the specified size"
3553 msgstr "Avisar quan un marc de pila sigui més gran que la grandària especificada"
3554
3555 #: config/cris/linux.h:69
3556 msgid "Together with -fpic and -fPIC, do not use GOTPLT references"
3557 msgstr "Juntament amb -fpic i -fPIC, no utilitzar referències GOTPLT"
3558
3559 #: config/fr30/fr30.c:468
3560 #, c-format
3561 msgid "fr30_print_operand_address: unhandled address"
3562 msgstr "fr30_print_operand_address: adreça sense manejar"
3563
3564 #: config/fr30/fr30.c:492
3565 #, c-format
3566 msgid "fr30_print_operand: unrecognized %%p code"
3567 msgstr "fr30_print_operand_address: no es reconeix el codi %%p"
3568
3569 #: config/fr30/fr30.c:512
3570 #, c-format
3571 msgid "fr30_print_operand: unrecognized %%b code"
3572 msgstr "fr30_print_operand_address: no es reconeix el codi %%b"
3573
3574 #: config/fr30/fr30.c:533
3575 #, c-format
3576 msgid "fr30_print_operand: unrecognized %%B code"
3577 msgstr "fr30_print_operand_address: no es reconeix el codi %%B"
3578
3579 #: config/fr30/fr30.c:541
3580 #, c-format
3581 msgid "fr30_print_operand: invalid operand to %%A code"
3582 msgstr "fr30_print_operand: operand no vàlid per al codi %%A"
3583
3584 #: config/fr30/fr30.c:558
3585 #, c-format
3586 msgid "fr30_print_operand: invalid %%x code"
3587 msgstr "fr30_print_operand: codi %%x no vàlid"
3588
3589 #: config/fr30/fr30.c:565
3590 #, c-format
3591 msgid "fr30_print_operand: invalid %%F code"
3592 msgstr "fr30_print_operand: codi %%F no vàlid"
3593
3594 #: config/fr30/fr30.c:582
3595 #, c-format
3596 msgid "fr30_print_operand: unknown code"
3597 msgstr "fr30_print_operand: codi desconegut"
3598
3599 #: config/fr30/fr30.c:611 config/fr30/fr30.c:620 config/fr30/fr30.c:631
3600 #: config/fr30/fr30.c:644
3601 #, c-format
3602 msgid "fr30_print_operand: unhandled MEM"
3603 msgstr "fr30_print_operand: MEM sense manejar"
3604
3605 #: config/fr30/fr30.h:64
3606 msgid "Assume small address space"
3607 msgstr "Assumint espai d'adreces petit"
3608
3609 #: config/frv/frv.c:2539
3610 msgid "Bad insn to frv_print_operand_address:"
3611 msgstr "insn erroni per a frv_print_operand_address:"
3612
3613 #: config/frv/frv.c:2550
3614 msgid "Bad register to frv_print_operand_memory_reference_reg:"
3615 msgstr "insn erroni per a frv_print_operand_memory_reference_reg:"
3616
3617 #: config/frv/frv.c:2589 config/frv/frv.c:2599 config/frv/frv.c:2608
3618 #: config/frv/frv.c:2629 config/frv/frv.c:2634
3619 msgid "Bad insn to frv_print_operand_memory_reference:"
3620 msgstr "insn erroni per a frv_print_operand_memory_reference:"
3621
3622 #: config/frv/frv.c:2721
3623 #, fuzzy, c-format
3624 msgid "bad condition code"
3625 msgstr "codi d'extensió de registre erroni"
3626
3627 #: config/frv/frv.c:2796
3628 msgid "Bad insn in frv_print_operand, bad const_double"
3629 msgstr "insn erroni per a frv_print_operand,·bad·const_double"
3630
3631 #: config/frv/frv.c:2857
3632 msgid "Bad insn to frv_print_operand, 'e' modifier:"
3633 msgstr "insn erroni per a frv_print_operand, modificador \"e\":"
3634
3635 #: config/frv/frv.c:2865
3636 msgid "Bad insn to frv_print_operand, 'F' modifier:"
3637 msgstr "insn erroni per a frv_print_operand, modificador \"F\":"
3638
3639 #: config/frv/frv.c:2881
3640 msgid "Bad insn to frv_print_operand, 'f' modifier:"
3641 msgstr "insn erroni per a frv_print_operand, modificador \"f\":"
3642
3643 #: config/frv/frv.c:2895
3644 #, fuzzy
3645 msgid "Bad insn to frv_print_operand, 'g' modifier:"
3646 msgstr "insn erroni per a frv_print_operand, modificador \"C\":"
3647
3648 #: config/frv/frv.c:2943
3649 msgid "Bad insn to frv_print_operand, 'L' modifier:"
3650 msgstr "insn erroni per a frv_print_operand, modificador \"L\":"
3651
3652 #: config/frv/frv.c:2956
3653 msgid "Bad insn to frv_print_operand, 'M/N' modifier:"
3654 msgstr "insn erroni per a frv_print_operand, modificador \"M/N\":"
3655
3656 #: config/frv/frv.c:2977
3657 msgid "Bad insn to frv_print_operand, 'O' modifier:"
3658 msgstr "insn erroni per a frv_print_operand, modificador \"O\":"
3659
3660 #: config/frv/frv.c:2995
3661 msgid "Bad insn to frv_print_operand, P modifier:"
3662 msgstr "insn erroni per a frv_print_operand, modificador \"P\":"
3663
3664 #: config/frv/frv.c:3015
3665 msgid "Bad insn in frv_print_operand, z case"
3666 msgstr "insn erroni per a frv_print_operand, «case» z"
3667
3668 #: config/frv/frv.c:3046
3669 msgid "Bad insn in frv_print_operand, 0 case"
3670 msgstr "insn erroni per a frv_print_operand, «case» 0"
3671
3672 #: config/frv/frv.c:3051
3673 msgid "frv_print_operand: unknown code"
3674 msgstr "frv_print_operand: codi desconegut"
3675
3676 #: config/frv/frv.c:5944
3677 msgid "Bad output_move_single operand"
3678 msgstr "Operand output_move_single erroni"
3679
3680 #: config/frv/frv.c:6071
3681 msgid "Bad output_move_double operand"
3682 msgstr ""
3683
3684 #: config/frv/frv.c:6213
3685 msgid "Bad output_condmove_single operand"
3686 msgstr "Operand output_condmove_single erroni"
3687
3688 #. This macro is a C statement to print on `stderr' a string describing the
3689 #. particular machine description choice.  Every machine description should
3690 #. define `TARGET_VERSION'.  For example:
3691 #.
3692 #. #ifdef MOTOROLA
3693 #. #define TARGET_VERSION           fprintf (stderr, " (68k, Motorola syntax)");
3694 #. #else
3695 #. #define TARGET_VERSION           fprintf (stderr, " (68k, MIT syntax)");
3696 #. #endif
3697 #: config/frv/frv.h:550
3698 #, c-format
3699 msgid " (frv)"
3700 msgstr ""
3701
3702 #. Macro to define tables used to set the flags.
3703 #. This is a list in braces of pairs in braces,
3704 #. each pair being { "NAME", VALUE }
3705 #. where VALUE is the bits to set or minus the bits to clear.
3706 #. An empty string NAME is used to identify the default VALUE.
3707 #: config/h8300/h8300.h:159
3708 msgid "Generate H8S code"
3709 msgstr "Generar codi H8S"
3710
3711 #: config/h8300/h8300.h:160
3712 msgid "Do not generate H8S code"
3713 msgstr "No generar codi H8S"
3714
3715 #: config/h8300/h8300.h:161
3716 #, fuzzy
3717 msgid "Generate H8SX code"
3718 msgstr "Generar codi H8S"
3719
3720 #: config/h8300/h8300.h:162
3721 #, fuzzy
3722 msgid "Do not generate H8SX code"
3723 msgstr "No generar codi H8S"
3724
3725 #: config/h8300/h8300.h:163
3726 msgid "Generate H8S/2600 code"
3727 msgstr "Generar codi H8S/2600"
3728
3729 #: config/h8300/h8300.h:164
3730 msgid "Do not generate H8S/2600 code"
3731 msgstr "No generar codi H8S/2600"
3732
3733 #: config/h8300/h8300.h:165
3734 msgid "Make integers 32 bits wide"
3735 msgstr "Fer enters de 32 bits d'amplària"
3736
3737 #: config/h8300/h8300.h:168
3738 msgid "Use registers for argument passing"
3739 msgstr "Usar registres per a pas de paràmetres"
3740
3741 #: config/h8300/h8300.h:170
3742 msgid "Do not use registers for argument passing"
3743 msgstr "No usar registres per a pas de paràmetres"
3744
3745 #: config/h8300/h8300.h:172
3746 msgid "Consider access to byte sized memory slow"
3747 msgstr "Considerar lent l'accés a la memòria de grandària octet"
3748
3749 #: config/h8300/h8300.h:173
3750 msgid "Enable linker relaxing"
3751 msgstr "Activar la relaxació del enllaçador"
3752
3753 #: config/h8300/h8300.h:174
3754 msgid "Generate H8/300H code"
3755 msgstr "Generar codi H8/300H"
3756
3757 #: config/h8300/h8300.h:175
3758 msgid "Enable the normal mode"
3759 msgstr ""
3760
3761 #: config/h8300/h8300.h:176
3762 msgid "Do not generate H8/300H code"
3763 msgstr "No generar codi H8/300H"
3764
3765 #: config/h8300/h8300.h:177
3766 msgid "Use H8/300 alignment rules"
3767 msgstr "Usar regles d'alineació H8/300"
3768
3769 #: config/i386/i386.c:6032
3770 #, c-format
3771 msgid "invalid UNSPEC as operand"
3772 msgstr "UNSPEC no vàlid com a operand"
3773
3774 #: config/i386/i386.c:6601
3775 #, c-format
3776 msgid "operand is neither a constant nor a condition code, invalid operand code 'c'"
3777 msgstr "l'operand no és una constant ni un codi de condició, codi d'operand \"c\" no vàlid"
3778
3779 #: config/i386/i386.c:6654
3780 #, fuzzy, c-format
3781 msgid "invalid operand code '%c'"
3782 msgstr "codi d'operand \"%c\" no vàlid"
3783
3784 #: config/i386/i386.c:6697
3785 #, c-format
3786 msgid "invalid constraints for operand"
3787 msgstr "restriccions no vàlides per a l'operand"
3788
3789 #: config/i386/i386.c:11977
3790 msgid "unknown insn mode"
3791 msgstr "mode insn desconegut"
3792
3793 #: config/i386/cygming.h:61
3794 msgid "Use the Cygwin interface"
3795 msgstr "Usar la interfície Cygwin"
3796
3797 #: config/i386/cygming.h:62
3798 msgid "Use the Mingw32 interface"
3799 msgstr "Usar la interfície Mingw32"
3800
3801 #: config/i386/cygming.h:63
3802 msgid "Create GUI application"
3803 msgstr "Crear una aplicació amb interfície gràfica d'usuari (GUI)"
3804
3805 #: config/i386/cygming.h:64
3806 msgid "Don't set Windows defines"
3807 msgstr "No establir les definicions de Windows"
3808
3809 #: config/i386/cygming.h:65
3810 msgid "Set Windows defines"
3811 msgstr "Establir les definicions de Windows"
3812
3813 #: config/i386/cygming.h:66
3814 msgid "Create console application"
3815 msgstr "Crear una aplicació de consola"
3816
3817 #: config/i386/cygming.h:67
3818 msgid "Generate code for a DLL"
3819 msgstr "Generar codi per a una DLL"
3820
3821 #: config/i386/cygming.h:69
3822 msgid "Ignore dllimport for functions"
3823 msgstr "Ignorar dllimport per a funcions"
3824
3825 #: config/i386/cygming.h:71
3826 msgid "Use Mingw-specific thread support"
3827 msgstr "Usar suport de fils específic de Mingw"
3828
3829 #. Deprecated.
3830 #. Deprecated.
3831 #. Deprecated.
3832 #. Deprecated.
3833 #. Deprecated.
3834 #. Deprecated.
3835 #: config/i386/i386.h:347
3836 msgid "Alternate calling convention"
3837 msgstr "Convenció de cridada alternativa"
3838
3839 #: config/i386/i386.h:349 config/m68k/m68k.h:336 config/ns32k/ns32k.h:144
3840 msgid "Use normal calling convention"
3841 msgstr "Usar convenció de cridada normal"
3842
3843 #: config/i386/i386.h:351
3844 msgid "Align some doubles on dword boundary"
3845 msgstr "Alinear alguns dobles en límits de dword"
3846
3847 #: config/i386/i386.h:353
3848 msgid "Align doubles on word boundary"
3849 msgstr "Alinear dobles en límits de word"
3850
3851 #: config/i386/i386.h:355
3852 msgid "Uninitialized locals in .bss"
3853 msgstr "Locals sense valors inicials en .bss"
3854
3855 #: config/i386/i386.h:357
3856 msgid "Uninitialized locals in .data"
3857 msgstr "Locals sense valors inicials en .data"
3858
3859 #: config/i386/i386.h:359 config/m68k/linux.h:42 config/ns32k/ns32k.h:167
3860 msgid "Use IEEE math for fp comparisons"
3861 msgstr "Usar matemàtica IEEE per a comparances fp"
3862
3863 #: config/i386/i386.h:361 config/ns32k/ns32k.h:169
3864 msgid "Do not use IEEE math for fp comparisons"
3865 msgstr "No usar matemàtica IEEE per a comparances fp"
3866
3867 #: config/i386/i386.h:363
3868 msgid "Return values of functions in FPU registers"
3869 msgstr "Retornar valors de funcions en registres FPU"
3870
3871 #: config/i386/i386.h:365
3872 msgid "Do not return values of functions in FPU registers"
3873 msgstr "No retornar valors de funcions en registres FPU"
3874
3875 #: config/i386/i386.h:367
3876 msgid "Do not generate sin, cos, sqrt for FPU"
3877 msgstr "No generar sin, cos, sqrt per a FPU"
3878
3879 #: config/i386/i386.h:369
3880 msgid "Generate sin, cos, sqrt for FPU"
3881 msgstr "Generar sin, cos, sqrt per a FPU"
3882
3883 #: config/i386/i386.h:371
3884 msgid "Omit the frame pointer in leaf functions"
3885 msgstr "Ometre el marc de referència per a les funcions fulles"
3886
3887 #: config/i386/i386.h:374
3888 msgid "Enable stack probing"
3889 msgstr "Habilitar la prova de la pila"
3890
3891 #. undocumented
3892 #. undocumented
3893 #: config/i386/i386.h:379
3894 msgid "Align destination of the string operations"
3895 msgstr "Alinear destinació de les operacions de cadenes"
3896
3897 #: config/i386/i386.h:381
3898 msgid "Do not align destination of the string operations"
3899 msgstr "No alinear destinació de les operacions de cadenes"
3900
3901 #: config/i386/i386.h:383
3902 msgid "Inline all known string operations"
3903 msgstr "Convertir a «inline» totes les operacions de cadenes conegudes"
3904
3905 #: config/i386/i386.h:385
3906 msgid "Do not inline all known string operations"
3907 msgstr "No convertir a «inline» totes les operacions de cadenes conegudes"
3908
3909 #: config/i386/i386.h:387 config/i386/i386.h:391
3910 msgid "Use push instructions to save outgoing arguments"
3911 msgstr "Usar instruccions push per a guardar els arguments de sortida"
3912
3913 #: config/i386/i386.h:389 config/i386/i386.h:393
3914 msgid "Do not use push instructions to save outgoing arguments"
3915 msgstr "No usar instruccions push per a guardar els arguments de sortida"
3916
3917 #: config/i386/i386.h:395
3918 msgid "Support MMX built-in functions"
3919 msgstr "Donar suport per a funcions internes MMX"
3920
3921 #: config/i386/i386.h:397
3922 msgid "Do not support MMX built-in functions"
3923 msgstr "No donar suport per a funcions internes MMX"
3924
3925 #: config/i386/i386.h:399
3926 msgid "Support 3DNow! built-in functions"
3927 msgstr "Donar suport per a funcions internes 3DNow!"
3928
3929 #: config/i386/i386.h:401
3930 msgid "Do not support 3DNow! built-in functions"
3931 msgstr "No donar suport per a funcions internes 3DNow!"
3932
3933 #: config/i386/i386.h:403
3934 msgid "Support MMX and SSE built-in functions and code generation"
3935 msgstr "Donar suport per a funcions internes MMX i SSE i generació de codi"
3936
3937 #: config/i386/i386.h:405
3938 msgid "Do not support MMX and SSE built-in functions and code generation"
3939 msgstr "No donar suport per a funcions internes MMX i SSE i generació de codi"
3940
3941 #: config/i386/i386.h:407
3942 msgid "Support MMX, SSE and SSE2 built-in functions and code generation"
3943 msgstr "Donar suport per a funcions internes MMX, SSE i SSE2 i generació de codi"
3944
3945 #: config/i386/i386.h:409
3946 msgid "Do not support MMX, SSE and SSE2 built-in functions and code generation"
3947 msgstr "No donar suport per a funcions internes MMX, SSE i SSE2 i generació de codi"
3948
3949 #: config/i386/i386.h:411
3950 msgid "Support MMX, SSE, SSE2 and SSE3 built-in functions and code generation"
3951 msgstr "Donar suport per a funcions internes MMX, SSE, SSE2 i SSE3 i generació de codi"
3952
3953 #: config/i386/i386.h:413
3954 msgid "Do not support MMX, SSE, SSE2 and SSE3 built-in functions and code generation"
3955 msgstr "No donar suport per a funcions internes MMX, SSE, SSE2 i SSE3 i generació de codi"
3956
3957 #: config/i386/i386.h:415
3958 msgid "sizeof(long double) is 16"
3959 msgstr "sizeof(long double) és 16."
3960
3961 #: config/i386/i386.h:417
3962 msgid "sizeof(long double) is 12"
3963 msgstr "sizeof(long double) és 12."
3964
3965 #: config/i386/i386.h:419
3966 msgid "Generate 64bit x86-64 code"
3967 msgstr "Generar codi 64 bit per a x86-64"
3968
3969 #: config/i386/i386.h:421
3970 msgid "Generate 32bit i386 code"
3971 msgstr "Generar codi 32 bit per a i386"
3972
3973 #: config/i386/i386.h:423
3974 msgid "Use native (MS) bitfield layout"
3975 msgstr ""
3976
3977 #: config/i386/i386.h:425
3978 msgid "Use gcc default bitfield layout"
3979 msgstr ""
3980
3981 #: config/i386/i386.h:427
3982 msgid "Use red-zone in the x86-64 code"
3983 msgstr "Usar red-zone en el codi x86-64"
3984
3985 #: config/i386/i386.h:429
3986 msgid "Do not use red-zone in the x86-64 code"
3987 msgstr "No usar red-zone en el codi x86-64"
3988
3989 #: config/i386/i386.h:431
3990 #, c-format
3991 msgid "Use direct references against %gs when accessing tls data"
3992 msgstr ""
3993
3994 #: config/i386/i386.h:433
3995 #, c-format
3996 msgid "Do not use direct references against %gs when accessing tls data"
3997 msgstr ""
3998
3999 #. This macro is similar to `TARGET_SWITCHES' but defines names of
4000 #. command options that have values.  Its definition is an
4001 #. initializer with a subgrouping for each command option.
4002 #.
4003 #. Each subgrouping contains a string constant, that defines the
4004 #. fixed part of the option name, and the address of a variable.  The
4005 #. variable, type `char *', is set to the variable part of the given
4006 #. option if the fixed part matches.  The actual option name is made
4007 #. by appending `-m' to the specified name.
4008 #: config/i386/i386.h:471 config/ia64/ia64.h:280 config/rs6000/rs6000.h:453
4009 #: config/s390/s390.h:158 config/sparc/sparc.h:720
4010 msgid "Schedule code for given CPU"
4011 msgstr "Codi de planificador per al CPU donat"
4012
4013 #: config/i386/i386.h:473
4014 msgid "Generate floating point mathematics using given instruction set"
4015 msgstr "Generar matemàtiques de coma flotant usant el conjunt d'instruccions donat"
4016
4017 #: config/i386/i386.h:475 config/s390/s390.h:160
4018 msgid "Generate code for given CPU"
4019 msgstr "Generar codi per al CPU donat"
4020
4021 #: config/i386/i386.h:477
4022 msgid "Number of registers used to pass integer arguments"
4023 msgstr "Nombre de registres usats per a passar arguments enters"
4024
4025 #: config/i386/i386.h:479
4026 msgid "Loop code aligned to this power of 2"
4027 msgstr "El codi de cicle és alineat a aquesta potència de 2"
4028
4029 #: config/i386/i386.h:481
4030 msgid "Jump targets are aligned to this power of 2"
4031 msgstr "Els objectius de salt són alineats a aquesta potència de 2"
4032
4033 #: config/i386/i386.h:483
4034 msgid "Function starts are aligned to this power of 2"
4035 msgstr "Els inicis de les funcions són alineats a aquesta potència de 2"
4036
4037 #: config/i386/i386.h:486
4038 msgid "Attempt to keep stack aligned to this power of 2"
4039 msgstr "Es tracta de mantenir la pila alineada a aquesta potència de 2"
4040
4041 #: config/i386/i386.h:488
4042 msgid "Branches are this expensive (1-5, arbitrary units)"
4043 msgstr "Les ramificacions són així de cares (1-5, unitats arbitràries)"
4044
4045 #: config/i386/i386.h:490
4046 msgid "Use given x86-64 code model"
4047 msgstr "Usar el mpdel de codi x86-64 donat"
4048
4049 #. Undocumented.
4050 #. Undocumented.
4051 #: config/i386/i386.h:496
4052 msgid "Use given assembler dialect"
4053 msgstr "Usar el dialecte de l'ensamblador donat"
4054
4055 #: config/i386/i386.h:498
4056 msgid "Use given thread-local storage dialect"
4057 msgstr "Usar el dialecte d'emmagatzematge thread-local donat"
4058
4059 #: config/i386/sco5.h:290
4060 msgid "Generate ELF output"
4061 msgstr "Generar sortida ELF"
4062
4063 #. If the environment variable DJDIR is not defined, then DJGPP is not        installed correctly and GCC will quickly become confused with the        default prefix settings. Report the problem now so the user doesn't        receive deceptive "file not found" error messages later.
4064 #. DJDIR is automatically defined by the DJGPP environment config            file pointed to by the environment variable DJGPP. Examine DJGPP            to try and figure out what's wrong.
4065 #: config/i386/xm-djgpp.h:62
4066 #, c-format
4067 msgid "environment variable DJGPP not defined"
4068 msgstr "no es va definir la variable d'ambient DJGPP"
4069
4070 #: config/i386/xm-djgpp.h:64
4071 #, c-format
4072 msgid "environment variable DJGPP points to missing file '%s'"
4073 msgstr "la variable d'ambient DJGPP punta al fitxer faltant\"%s\""
4074
4075 #: config/i386/xm-djgpp.h:67
4076 #, c-format
4077 msgid "environment variable DJGPP points to corrupt file '%s'"
4078 msgstr "la variable d'ambient DJGPP punta al fitxer corrupte \"%s\""
4079
4080 #. Macro to define tables used to set the flags.
4081 #. This is a list in braces of pairs in braces,
4082 #. each pair being { "NAME", VALUE }
4083 #. where VALUE is the bits to set or minus the bits to clear.
4084 #. An empty string NAME is used to identify the default VALUE.
4085 #: config/i860/i860.h:60
4086 msgid "Generate code which uses the FPU"
4087 msgstr ""
4088
4089 #: config/i860/i860.h:61 config/i860/i860.h:62
4090 msgid "Do not generate code which uses the FPU"
4091 msgstr ""
4092
4093 #: config/ia64/ia64.c:4302
4094 #, c-format
4095 msgid "ia64_print_operand: unknown code"
4096 msgstr "ia64_print_operand: codi desconegut"
4097
4098 #. This macro defines names of command options to set and clear bits in
4099 #. `target_flags'.  Its definition is an initializer with a subgrouping for
4100 #. each command option.
4101 #: config/ia64/ia64.h:178
4102 msgid "Generate big endian code"
4103 msgstr "Generar codi big endian"
4104
4105 #: config/ia64/ia64.h:180 config/mcore/mcore.h:146
4106 msgid "Generate little endian code"
4107 msgstr "Generar codi little endian"
4108
4109 #: config/ia64/ia64.h:182
4110 msgid "Generate code for GNU as"
4111 msgstr "Generar codi per a GNU as"
4112
4113 #: config/ia64/ia64.h:184
4114 msgid "Generate code for Intel as"
4115 msgstr "Generar codi per a Intel as"
4116
4117 #: config/ia64/ia64.h:186
4118 msgid "Generate code for GNU ld"
4119 msgstr "Generar codi per a GNU ld"
4120
4121 #: config/ia64/ia64.h:188
4122 msgid "Generate code for Intel ld"
4123 msgstr "Generar codi per a Intel ld"
4124
4125 #: config/ia64/ia64.h:190
4126 msgid "Generate code without GP reg"
4127 msgstr "Generar codi sense registre GP"
4128
4129 #: config/ia64/ia64.h:192
4130 msgid "Emit stop bits before and after volatile extended asms"
4131 msgstr "Emetre bits de desocupada abans i després de asms estesos amb volatile"
4132
4133 #: config/ia64/ia64.h:194
4134 msgid "Don't emit stop bits before and after volatile extended asms"
4135 msgstr "No emetre bits de desocupada abans i després d'asms extesos amb volatile"
4136
4137 #: config/ia64/ia64.h:196
4138 msgid "Use in/loc/out register names"
4139 msgstr "Usar noms de registre in/loc/out"
4140
4141 #: config/ia64/ia64.h:198
4142 msgid "Disable use of sdata/scommon/sbss"
4143 msgstr "Desactivar l'ús de sdata/scommon/sbss"
4144
4145 #: config/ia64/ia64.h:200
4146 msgid "Enable use of sdata/scommon/sbss"
4147 msgstr "Activar l'ús de sdata/scommon/sbss"
4148
4149 #: config/ia64/ia64.h:202
4150 msgid "gp is constant (but save/restore gp on indirect calls)"
4151 msgstr "gp és constant (però hi ha save/restore de gp en crides indirectes)"
4152
4153 #: config/ia64/ia64.h:204
4154 msgid "Generate self-relocatable code"
4155 msgstr "Generar codi self-relocatable"
4156
4157 #: config/ia64/ia64.h:206
4158 msgid "Generate inline floating point division, optimize for latency"
4159 msgstr "Generar divisió de coma flotant «inline», optimitzar per a latència"
4160
4161 #: config/ia64/ia64.h:208
4162 msgid "Generate inline floating point division, optimize for throughput"
4163 msgstr "Generar divisió de coma flotant «inline», optimitzar per a sortida"
4164
4165 #: config/ia64/ia64.h:211
4166 #, fuzzy
4167 msgid "Do not inline floating point division"
4168 msgstr "No col·locar les constants de coma flotant en TOC"
4169
4170 #: config/ia64/ia64.h:213
4171 msgid "Generate inline integer division, optimize for latency"
4172 msgstr "Generar divisió entera «inline», optimitzar per a latència"
4173
4174 #: config/ia64/ia64.h:215
4175 msgid "Generate inline integer division, optimize for throughput"
4176 msgstr "Generar divisió entera «inline», optimitzar per a sortida"
4177
4178 #: config/ia64/ia64.h:217
4179 #, fuzzy
4180 msgid "Do not inline integer division"
4181 msgstr "No avisar sobre la divisió entera per zero en temps de compilació"
4182
4183 #: config/ia64/ia64.h:219
4184 msgid "Generate inline square root, optimize for latency"
4185 msgstr "Generar arrel quadrada «inline», optimitzar per a latència"
4186
4187 #: config/ia64/ia64.h:221
4188 msgid "Generate inline square root, optimize for throughput"
4189 msgstr "Generar arrel quadrada «inline», optimitzar per a sortida"
4190
4191 #: config/ia64/ia64.h:223
4192 #, fuzzy
4193 msgid "Do not inline square root"
4194 msgstr "No desactivar registres d'espai"
4195
4196 #: config/ia64/ia64.h:225
4197 msgid "Enable Dwarf 2 line debug info via GNU as"
4198 msgstr "Activar la informació de la línia de depuració Dwarf2 a través com de GNU"
4199
4200 #: config/ia64/ia64.h:227
4201 msgid "Disable Dwarf 2 line debug info via GNU as"
4202 msgstr "Desactivar la informació de la línia de depuració Dwarf 2 a través com de GNU"
4203
4204 #: config/ia64/ia64.h:229
4205 msgid "Enable earlier placing stop bits for better scheduling"
4206 msgstr ""
4207
4208 #: config/ia64/ia64.h:231
4209 msgid "Disable earlier placing stop bits"
4210 msgstr ""
4211
4212 #: config/ia64/ia64.h:276
4213 msgid "Specify range of registers to make fixed"
4214 msgstr "Especifica el rang de registres a convertir en fixos"
4215
4216 #: config/ip2k/ip2k.c:1087
4217 msgid "bad operand"
4218 msgstr "operand no vàlid"
4219
4220 #: config/iq2000/iq2000.c:3383
4221 #, c-format
4222 msgid "invalid %%P operand"
4223 msgstr "operand no vàlid per a %%P"
4224
4225 #: config/iq2000/iq2000.c:3391 config/rs6000/rs6000.c:10893
4226 #, c-format
4227 msgid "invalid %%p value"
4228 msgstr "valor no vàlid per a %%p"
4229
4230 #: config/iq2000/iq2000.c:3455 config/mips/mips.c:4962
4231 #, c-format
4232 msgid "invalid use of %%d, %%x, or %%X"
4233 msgstr "ùs no vàlid de %%d, %%x, o %%X"
4234
4235 #: config/iq2000/iq2000.h:72 config/mn10300/mn10300.h:74
4236 msgid "No default crt0.o"
4237 msgstr "No està el crt0.o per omissió"
4238
4239 #: config/iq2000/iq2000.h:74
4240 msgid "Use GP relative sdata/sbss sections"
4241 msgstr "Usar seccions sdata/sbss relatives a GP"
4242
4243 #: config/iq2000/iq2000.h:76
4244 msgid "Don't use GP relative sdata/sbss sections"
4245 msgstr "No usar seccions sdata/sbss relatives a GP"
4246
4247 #: config/iq2000/iq2000.h:78 config/mips/mips.h:593
4248 msgid "Use ROM instead of RAM"
4249 msgstr "Usar ROM enlloc de RAM"
4250
4251 #: config/iq2000/iq2000.h:80 config/mips/mips.h:595
4252 msgid "Don't use ROM instead of RAM"
4253 msgstr "No usar ROM enlloc de RAM"
4254
4255 #: config/iq2000/iq2000.h:82 config/mips/mips.h:597
4256 msgid "Put uninitialized constants in ROM (needs -membedded-data)"
4257 msgstr "Posar les constants sense inicialitzar en ROM (necessita -membedded-data)"
4258
4259 #: config/iq2000/iq2000.h:84 config/mips/mips.h:599
4260 msgid "Don't put uninitialized constants in ROM"
4261 msgstr "No posar les constants sense inicialitzar en ROM"
4262
4263 #: config/iq2000/iq2000.h:106 config/mips/mips.h:788
4264 msgid "Specify CPU for scheduling purposes"
4265 msgstr "Especificar el CPU per a propòsits de calendarització"
4266
4267 #: config/iq2000/iq2000.h:108 config/mips/mips.h:790
4268 msgid "Specify CPU for code generation purposes"
4269 msgstr "Especificar el CPU per a propòsits de generació de codi"
4270
4271 #: config/m32r/m32r.c:2111
4272 #, c-format
4273 msgid "invalid operand to %%s code"
4274 msgstr "no vàlid operand per al codi %%s"
4275
4276 #: config/m32r/m32r.c:2118
4277 #, c-format
4278 msgid "invalid operand to %%p code"
4279 msgstr "no vàlid operand per al codi %%p"
4280
4281 #: config/m32r/m32r.c:2173
4282 msgid "bad insn for 'A'"
4283 msgstr "insn erroni per a \"A\""
4284
4285 #: config/m32r/m32r.c:2220
4286 #, c-format
4287 msgid "invalid operand to %%T/%%B code"
4288 msgstr "no vàlid operand per al codi %%T/%%B"
4289
4290 #: config/m32r/m32r.c:2243
4291 #, c-format
4292 msgid "invalid operand to %%N code"
4293 msgstr "no vàlid operand per al codi %%N"
4294
4295 #: config/m32r/m32r.c:2276
4296 msgid "pre-increment address is not a register"
4297 msgstr "l'adreça de pre-increment no és un registre"
4298
4299 #: config/m32r/m32r.c:2283
4300 msgid "pre-decrement address is not a register"
4301 msgstr "l'adreça de pre-decrement no és un registre"
4302
4303 #: config/m32r/m32r.c:2290
4304 msgid "post-increment address is not a register"
4305 msgstr "l'adreça de post-increment no és un registre"
4306
4307 #: config/m32r/m32r.c:2366 config/m32r/m32r.c:2382
4308 #: config/rs6000/rs6000.c:17609
4309 msgid "bad address"
4310 msgstr "adreça erroni"
4311
4312 #: config/m32r/m32r.c:2387
4313 msgid "lo_sum not of register"
4314 msgstr "lo_sum no és un registre"
4315
4316 #. { "relax",                   TARGET_RELAX_MASK, "" },                    { "no-relax",               -TARGET_RELAX_MASK, "" },
4317 #: config/m32r/m32r.h:283
4318 msgid "Display compile time statistics"
4319 msgstr "Mostrar estadístiques de tepms de compilació"
4320
4321 #: config/m32r/m32r.h:285
4322 msgid "Align all loops to 32 byte boundary"
4323 msgstr "Alinear tots els cicles al límit de 32 octet"
4324
4325 #: config/m32r/m32r.h:288
4326 msgid "Only issue one instruction per cycle"
4327 msgstr "Només executar una instrucció per cicle"
4328
4329 #: config/m32r/m32r.h:291
4330 msgid "Prefer branches over conditional execution"
4331 msgstr "Preferir les branques sobre l'execució condicional"
4332
4333 #: config/m32r/m32r.h:312
4334 msgid "Code size: small, medium or large"
4335 msgstr "Grandària del codi: small, medium o large"
4336
4337 #: config/m32r/m32r.h:314
4338 msgid "Small data area: none, sdata, use"
4339 msgstr " Àrea de dades small: none, sdata, use"
4340
4341 #: config/m32r/m32r.h:316 config/mips/mips.h:796
4342 msgid "Don't call any cache flush functions"
4343 msgstr "No cridar cap funció de neteja de memòria cau"
4344
4345 #: config/m32r/m32r.h:318 config/mips/mips.h:798
4346 msgid "Specify cache flush function"
4347 msgstr "Especificar una funció de neteja de memòria cau"
4348
4349 #: config/m32r/m32r.h:320
4350 #, fuzzy
4351 msgid "Don't call any cache flush trap"
4352 msgstr "No cridar cap funció de neteja de memòria cau"
4353
4354 #: config/m32r/m32r.h:322
4355 #, fuzzy
4356 msgid "Specify cache flush trap number"
4357 msgstr "Especificar una funció de neteja de memòria cau"
4358
4359 #. !!!! SCz wrong here.
4360 #: config/m68hc11/m68hc11.c:3432 config/m68hc11/m68hc11.c:3809
4361 msgid "move insn not handled"
4362 msgstr "no es maneja move insn"
4363
4364 #: config/m68hc11/m68hc11.c:3656 config/m68hc11/m68hc11.c:3740
4365 #: config/m68hc11/m68hc11.c:4012
4366 msgid "invalid register in the move instruction"
4367 msgstr "registre no vàlid en la instrucció move"
4368
4369 #: config/m68hc11/m68hc11.c:3690
4370 msgid "invalid operand in the instruction"
4371 msgstr "operand no vàlid en la instrucció"
4372
4373 #: config/m68hc11/m68hc11.c:3986
4374 msgid "invalid register in the instruction"
4375 msgstr "registre no vàlid en la instrucció"
4376
4377 #: config/m68hc11/m68hc11.c:4019
4378 msgid "operand 1 must be a hard register"
4379 msgstr "l'operand 1 ha de ser un registre fix"
4380
4381 #: config/m68hc11/m68hc11.c:4033
4382 msgid "invalid rotate insn"
4383 msgstr "rotació de insn no vàlida"
4384
4385 #: config/m68hc11/m68hc11.c:4457
4386 msgid "registers IX, IY and Z used in the same INSN"
4387 msgstr "es van usar els registres IX, IY i Z en el mateix INSN"
4388
4389 #: config/m68hc11/m68hc11.c:4794 config/m68hc11/m68hc11.c:5094
4390 msgid "cannot do z-register replacement"
4391 msgstr "no es pot reemplaçar el registre-z"
4392
4393 #: config/m68hc11/m68hc11.c:5159
4394 msgid "invalid Z register replacement for insn"
4395 msgstr "reemplaçament de registre Z no vàlid per al insn"
4396
4397 #. Macro to define tables used to set the flags. This is a list in braces of
4398 #. pairs in braces, each pair being { "NAME", VALUE } where VALUE is the bits
4399 #. to set or minus the bits to clear. An empty string NAME is used to
4400 #. identify the default VALUE.
4401 #: config/m68hc11/m68hc11.h:179
4402 msgid "Compile with 16-bit integer mode"
4403 msgstr "Compilar amb el mode enter de 16-bit"
4404
4405 #: config/m68hc11/m68hc11.h:181
4406 msgid "Compile with 32-bit integer mode"
4407 msgstr "Compilar amb el mode enter de 32-bit"
4408
4409 #: config/m68hc11/m68hc11.h:183
4410 msgid "Auto pre/post decrement increment allowed"
4411 msgstr "Es permet el pre/post decrement increment automàtic"
4412
4413 #: config/m68hc11/m68hc11.h:185
4414 msgid "Auto pre/post decrement increment not allowed"
4415 msgstr "No es permet el pre/post decrement increment automàtic"
4416
4417 #: config/m68hc11/m68hc11.h:187
4418 msgid "Min/max instructions allowed"
4419 msgstr ""
4420
4421 #: config/m68hc11/m68hc11.h:189
4422 msgid "Min/max instructions not allowed"
4423 msgstr ""
4424
4425 #: config/m68hc11/m68hc11.h:191
4426 msgid "Use call and rtc for function calls and returns"
4427 msgstr "Usar call i rtc per a crides i retorns de funció"
4428
4429 #: config/m68hc11/m68hc11.h:193
4430 msgid "Use jsr and rts for function calls and returns"
4431 msgstr "Usar jsr i rts per a crides i retorns de funció"
4432
4433 #: config/m68hc11/m68hc11.h:195
4434 msgid "Do not use direct addressing mode for soft registers"
4435 msgstr "No usar el mode d'adreçament direct per a registres soft"
4436
4437 #: config/m68hc11/m68hc11.h:197
4438 msgid "Use direct addressing mode for soft registers"
4439 msgstr "Usar el mode d'adreçament direct per a registres soft"
4440
4441 #: config/m68hc11/m68hc11.h:199 config/m68hc11/m68hc11.h:205
4442 msgid "Compile for a 68HC11"
4443 msgstr "Compilar per a un 68HC11"
4444
4445 #: config/m68hc11/m68hc11.h:201 config/m68hc11/m68hc11.h:207
4446 msgid "Compile for a 68HC12"
4447 msgstr "Compilar per a un 68HC12"
4448
4449 #: config/m68hc11/m68hc11.h:203 config/m68hc11/m68hc11.h:209
4450 msgid "Compile for a 68HCS12"
4451 msgstr "Compilar per a un 68HCS12"
4452
4453 #. This macro is similar to `TARGET_SWITCHES' but defines names of
4454 #. command options that have values.  Its definition is an
4455 #. initializer with a subgrouping for each command option.
4456 #.
4457 #. Each subgrouping contains a string constant, that defines the
4458 #. fixed part of the option name, and the address of a variable.  The
4459 #. variable, type `char *', is set to the variable part of the given
4460 #. option if the fixed part matches.  The actual option name is made
4461 #. by appending `-m' to the specified name.
4462 #: config/m68hc11/m68hc11.h:223
4463 msgid "Specify the register allocation order"
4464 msgstr "Especificar l'ordre d'assignació de registres"
4465
4466 #: config/m68hc11/m68hc11.h:225
4467 msgid "Indicate the number of soft registers available"
4468 msgstr "Indicar el nombre de registres suaus disponibles"
4469
4470 #: config/m68k/m68k.h:240 config/m68k/m68k.h:242
4471 msgid "Generate code for a 68020"
4472 msgstr "Generar codi per a un 68020"
4473
4474 #: config/m68k/m68k.h:247 config/m68k/m68k.h:250
4475 msgid "Generate code for a 68000"
4476 msgstr "Generar codi per a un 68000"
4477
4478 #: config/m68k/m68k.h:252
4479 msgid "Use the bit-field instructions"
4480 msgstr "Usar instruccions de camps de bit"
4481
4482 #: config/m68k/m68k.h:254
4483 msgid "Do not use the bit-field instructions"
4484 msgstr "No usar instruccions de camps de bit"
4485
4486 #: config/m68k/m68k.h:256
4487 #, fuzzy
4488 msgid "Consider type 'int' to be 16 bits wide"
4489 msgstr "Considerar que el tipus \"int\" és de 16 bits d'amplària"
4490
4491 #: config/m68k/m68k.h:258
4492 #, fuzzy
4493 msgid "Consider type 'int' to be 32 bits wide"
4494 msgstr "Considerar que el tipus \"int\" és de 32 bits d'amplària"
4495
4496 #: config/m68k/m68k.h:261
4497 msgid "Generate code with library calls for floating point"
4498 msgstr "Generar codi amb crides a biblioteques per a coma flotant"
4499
4500 #: config/m68k/m68k.h:263
4501 msgid "Generate code for a 68040, without any new instructions"
4502 msgstr "Generar codi per a un 68040, sense cap instrucció nova"
4503
4504 #: config/m68k/m68k.h:266
4505 msgid "Generate code for a 68060, without any new instructions"
4506 msgstr "Generar codi per a un 68060, sense cap instrucció nova"
4507
4508 #: config/m68k/m68k.h:270
4509 msgid "Generate code for a 68030"
4510 msgstr "Generar codi per a un 68030"
4511
4512 #: config/m68k/m68k.h:273
4513 msgid "Generate code for a 68040"
4514 msgstr "Generar codi per a un 68040"
4515
4516 #: config/m68k/m68k.h:277
4517 msgid "Generate code for a 68060"
4518 msgstr "Generar codi per a un 68060"
4519
4520 #: config/m68k/m68k.h:282
4521 msgid "Generate code for a 520X"
4522 msgstr "Generar codi per a un 520X"
4523
4524 #: config/m68k/m68k.h:286
4525 #, fuzzy
4526 msgid "Generate code for a 5206e"
4527 msgstr "Generar codi per a un 520X"
4528
4529 #: config/m68k/m68k.h:290
4530 #, fuzzy
4531 msgid "Generate code for a 528x"
4532 msgstr "Generar codi per a un 520X"
4533
4534 #: config/m68k/m68k.h:294
4535 #, fuzzy
4536 msgid "Generate code for a 5307"
4537 msgstr "Generar codi per a un 520X"
4538
4539 #: config/m68k/m68k.h:298
4540 #, fuzzy
4541 msgid "Generate code for a 5407"
4542 msgstr "Generar codi per a un 520X"
4543
4544 #: config/m68k/m68k.h:301
4545 msgid "Generate code for a 68851"
4546 msgstr "Generar codi per a un 68851"
4547
4548 #: config/m68k/m68k.h:303
4549 msgid "Do no generate code for a 68851"
4550 msgstr "No generar codi per a un 68851"
4551
4552 #: config/m68k/m68k.h:306
4553 msgid "Generate code for a 68302"
4554 msgstr "Generar codi per a un 68302"
4555
4556 #: config/m68k/m68k.h:309
4557 msgid "Generate code for a 68332"
4558 msgstr "Generar codi per a un 68332"
4559
4560 #: config/m68k/m68k.h:313
4561 msgid "Generate code for a cpu32"
4562 msgstr "Generar codi per a un cpu32"
4563
4564 #: config/m68k/m68k.h:316
4565 msgid "Align variables on a 32-bit boundary"
4566 msgstr "Alinear les variables en un límit de 32-bit"
4567
4568 #: config/m68k/m68k.h:318
4569 msgid "Align variables on a 16-bit boundary"
4570 msgstr "Alinear les variables en un límit de 16-bit"
4571
4572 #: config/m68k/m68k.h:320
4573 msgid "Enable separate data segment"
4574 msgstr ""
4575
4576 #: config/m68k/m68k.h:322
4577 msgid "Disable separate data segment"
4578 msgstr ""
4579
4580 #: config/m68k/m68k.h:324
4581 msgid "Enable ID based shared library"
4582 msgstr ""
4583
4584 #: config/m68k/m68k.h:326
4585 msgid "Disable ID based shared library"
4586 msgstr ""
4587
4588 #: config/m68k/m68k.h:328
4589 msgid "Generate pc-relative code"
4590 msgstr "Generar codi relatiu al pc"
4591
4592 #: config/m68k/m68k.h:330
4593 msgid "Do not use unaligned memory references"
4594 msgstr "No permetre referències a memòria sense alinear"
4595
4596 #: config/m68k/m68k.h:332
4597 msgid "Use unaligned memory references"
4598 msgstr "Usar referències a memòria sense alinear"
4599
4600 #: config/m68k/m68k.h:334
4601 msgid "Use different calling convention using 'rtd'"
4602 msgstr "Usar la convenció de cridada diferent usant 'rtd'"
4603
4604 #. TARGET_DEFAULT is defined in m68k-none.h, netbsd.h, etc.
4605 #: config/m68k/m68k.h:344
4606 msgid "ID of shared library to build"
4607 msgstr ""
4608
4609 #: config/mcore/mcore.h:113
4610 msgid "Inline constants if it can be done in 2 insns or less"
4611 msgstr "«inline» constants si pot ser fet en 2 insns o menys"
4612
4613 #: config/mcore/mcore.h:115
4614 msgid "Inline constants if it only takes 1 instruction"
4615 msgstr "«inline» constants si només pren 1 instrucció"
4616
4617 #: config/mcore/mcore.h:117
4618 msgid "Set maximum alignment to 4"
4619 msgstr "Establir l'alineació màxima a 4"
4620
4621 #: config/mcore/mcore.h:119
4622 msgid "Set maximum alignment to 8"
4623 msgstr "Establir l'alineació màxima a 8"
4624
4625 #: config/mcore/mcore.h:123
4626 msgid "Do not use the divide instruction"
4627 msgstr "No usar la instrucció divideix"
4628
4629 #: config/mcore/mcore.h:127