OSDN Git Service

merged 3.15rc3 modification
authorkimitake <kimitake@1ca29b6e-896d-4ea0-84a5-967f57386b96>
Sat, 12 Mar 2005 07:28:00 +0000 (07:28 +0000)
committerkimitake <kimitake@1ca29b6e-896d-4ea0-84a5-967f57386b96>
Sat, 12 Mar 2005 07:28:00 +0000 (07:28 +0000)
git-svn-id: https://svn.sourceforge.jp/svnroot/nucleus-jp/nucleus-jp/trunk@34 1ca29b6e-896d-4ea0-84a5-967f57386b96

euc/nucleus/libs/ADMIN.php

index 80707f6..317846f 100755 (executable)
@@ -2742,7 +2742,7 @@ class ADMIN {
                <p>¿·¤·¤¤weblog¤òºîÀ®¤·¤¿¸å¤Ë¡¢¤³¤Îblog¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤­¤Þ¤¹¡£ÊýË¡¤Ï2¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹:</p>\r
                \r
                <ol>\r
-                       <li><strong>´Êñ¤ÊÊýË¡:</strong> <code>index.php</code>¤ÎÊ£À½¤òºî¤ê¡¢¿·¤·¤¤blog¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÊѹ¹¤ò²Ã¤¨¤Þ¤¹¡£ ¤³¤ÎÊѹ¹¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢ºîÀ®¸å¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Further instructions on how to do this will be provided after you've submitted this first form.</li>\r
+                       <li><strong>´Êñ¤ÊÊýË¡:</strong> <code>index.php</code>¤ÎÊ£À½¤òºî¤ê¡¢¿·¤·¤¤blog¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÊѹ¹¤ò²Ã¤¨¤Þ¤¹¡£ ¤³¤ÎÊѹ¹¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢ºîÀ®¸å¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</li>\r
                        <li><strong>¹âÅÙ¤ÊÊýË¡:</strong> ¸½ºß¤Îblog¤Ç»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥­¥ó¤Ë<code>otherblog</code>¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥É¤ò»È¤Ã¤¿µ­½Ò¤ò²Ã¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊýË¡¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸¥Ú¡¼¥¸Æâ¤ÇÊ£¿ô¤Îblog¤òŸ³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬²Äǽ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£</li>\r
                </ol>\r
                \r