OSDN Git Service

sync with trunk
authorkimitake <kimitake@1ca29b6e-896d-4ea0-84a5-967f57386b96>
Thu, 31 May 2007 07:20:48 +0000 (07:20 +0000)
committerkimitake <kimitake@1ca29b6e-896d-4ea0-84a5-967f57386b96>
Thu, 31 May 2007 07:20:48 +0000 (07:20 +0000)
- fixed JP string enconding error
- deleted unnecessary comment

git-svn-id: https://svn.sourceforge.jp/svnroot/nucleus-jp/nucleus-jp/trunk@300 1ca29b6e-896d-4ea0-84a5-967f57386b96

utf8/nucleus/libs/ADMIN.php

index 59368bd..3f91f15 100755 (executable)
@@ -14,8 +14,8 @@
  *
  * @license http://nucleuscms.org/license.txt GNU General Public License
  * @copyright Copyright (C) 2002-2007 The Nucleus Group
  *
  * @license http://nucleuscms.org/license.txt GNU General Public License
  * @copyright Copyright (C) 2002-2007 The Nucleus Group
- * @version $Id: ADMIN.php,v 1.22 2007-05-10 08:38:33 kimitake Exp $
- * @version $NucleusJP: ADMIN.php,v 1.21 2007/04/27 19:05:53 kimitake Exp $
+ * @version $Id: ADMIN.php,v 1.23 2007-05-31 07:20:48 kimitake Exp $
+ * @version $NucleusJP: ADMIN.php,v 1.20 2007/03/22 03:30:14 kmorimatsu Exp $
  */
 
 if ( !function_exists('requestVar') ) exit;
  */
 
 if ( !function_exists('requestVar') ) exit;
@@ -886,7 +886,6 @@ class ADMIN {
                // only allow if user is allowed to alter item
                $member->canAlterItem($itemid) or $this->disallow();
 
                // only allow if user is allowed to alter item
                $member->canAlterItem($itemid) or $this->disallow();
 
-               // ED$ what is this??? getBlogIDFromItemId()??
                $blogid = getBlogIdFromItemId($itemid);
 
                $this->pagehead();
                $blogid = getBlogIdFromItemId($itemid);
 
                $this->pagehead();
@@ -1251,7 +1250,7 @@ class ADMIN {
                // only allow if user is allowed to alter item
                $member->canAlterItem($itemid) or $this->disallow();
 
                // only allow if user is allowed to alter item
                $member->canAlterItem($itemid) or $this->disallow();
 
-               // get blogid first ED$ What is this? getBlogIDFromItemId()???
+               // get blogid first
                $blogid = getBlogIdFromItemId($itemid);
 
                // delete item (note: some checks will be performed twice)
                $blogid = getBlogIdFromItemId($itemid);
 
                // delete item (note: some checks will be performed twice)
@@ -3197,18 +3196,18 @@ class ADMIN {
                ?>
                <h2><?php echo _EBLOG_CREATE_TITLE?></h2>
 
                ?>
                <h2><?php echo _EBLOG_CREATE_TITLE?></h2>
 
-               <h3>泡¦§ï亶ç@¡¦/h3>
+               <h3>注æ\84\8fäº\8bé \85</h3>
 
 
-               <p>ä½Ø塦¡¦¡¦¡â¡¦Þä!£ã¡ãáà¢ä\8e¶¶æ\8e¦Ðä!¡¦strong>泡¦§ï亶ç@¡¦/strong> ¡¦Ää!¾ã¡ú¡¦´æ\8e¨­ã¡ð§ì²ä!Êä!¡¦/p>
+               <p>ä½\9cæ\88\90ã\81«ã\81\82ã\81\9fã\81£ã\81¦ã\80\81ä¸\8bè¨\98ã\81®<strong>注æ\84\8fäº\8bé \85</strong> ã\82\92ã\81¾ã\81\9aã\81\8a読ã\81¿ä¸\8bã\81\95ã\81\84</p>
 
 
-               <p>åô°ã¡÷¡¦§Øeblog¡¦Ää\8e»Ø塦¡¦Îä!Þå]¸ä!¡¦\80¢ä!Æä!­Álog¡¦¡¦£áá⡦£î¥â¹ã¡ù¡¦¶ä!Þä"¢ä!¡¦Ëí¡¦5¡¦ÄæS¹ä¡¦¡¦Îä!¡¦¡ê¡¦ºä!¾ã¡ù¡¦¤åÇí¡¦5¡¦°Ô¡¦¤ã¡â¡¦´ä!¾ã¡ù:</p>
+               <p>新しいweblogを作成した後に、このblogにアクセスするための方法を紹介しておきます。方法は2つあります:</p>
 
                <ol>
 
                <ol>
-                       <li><strong>ç°¡å¹ø¡¦¡¦Ëí¡¦5:</strong> <code>index.php</code>¡¦¡¦£å製ã£òä½Øä"´ä ¢åÇèááÎä!¡¦log¡¦ÄæÝäéâ\8e¸¡¦Òä"¶ä"°ä!¡¦!¡¦£çåù´ã£ò¡¦ ¡¦°ä!¾ã¡ù¡¦¡¦¡¦Æä!¡¦£çåù´ã¡çëåRç´°ã¡è¥à¢ä\8e»Ø塦徸ä!¡¦¡¨ç¤ºã¡õ¡¦¸ä!¾ã¡ù¡¦¡¦/li>
-                       <li><strong>é«ÐåY¡¦¡åçö¹æ¡¦:</strong> ¡¦¾å×äáá­Álog¡¦§ä½¿¡¦¡¦¡÷¡¦¡¦¡ä¡¦¶ä"¹ã£ç¥ã³ã¡æ\8eÜcode>otherblog</code>¡¦¡¦¡ä¡¦¡¦"³ã¥îáã²ä"Ää\8e»¿ã¡â¥áÞæ\8e¦Ðæ\8e½°ã£ò¡¦ ¡¦°ä!¾ã¡ù¡¦¤ä!Æä!¡¦Ëí¡¦5¡¦§ã¡è¥à¢å0¸ä!Ðä#Ôä#¼ã£ìå桦!§è£ååó°ã¡ç`log¡¦ÄåPÊç6¶ä!Òä"¶ä!Æä!¡¦¡ì¡¦¡¦¥ï¥á¡¦¡åáâ´ä!¾ã¡ù¡¦¡¦/li>
+                       <li><strong>ç°¡å\8d\98ã\81ªæ\96¹æ³\95:</strong> <code>index.php</code>ã\81®è¤\87製ã\82\92ä½\9cã\82\8aã\80\81æ\96°ã\81\97ã\81\84blogã\82\92表示ã\81\99ã\82\8bã\82\88ã\81\86ã\81«å¤\89æ\9b´ã\82\92å\8a ã\81\88ã\81¾ã\81\99ã\80\82 ã\81\93ã\81®å¤\89æ\9b´ã\81®è©³ç´°ã\81¯ã\80\81ä½\9cæ\88\90å¾\8cã\81«è¡¨ç¤ºã\81\95ã\82\8cã\81¾ã\81\99ã\80\82</li>
+                       <li><strong>é«\98度ã\81ªæ\96¹æ³\95:</strong> ç\8f¾å\9c¨ã\81®blogã\81§ä½¿ç\94¨ã\81\97ã\81¦ã\81\84ã\82\8bã\82¹ã\82­ã\83³ã\81«<code>otherblog</code>ã\81¨ã\81\84ã\81\86ã\82³ã\83¼ã\83\89ã\82\92使ã\81£ã\81\9fè¨\98è¿°ã\82\92å\8a ã\81\88ã\81¾ã\81\99ã\80\82ã\81\93ã\81®æ\96¹æ³\95ã\81§ã\81¯ã\80\81å\90\8cã\81\98ã\83\9aã\83¼ã\82¸å\86\85ã\81§è¤\87æ\95°ã\81®blogã\82\92å±\95é\96\8bã\81\99ã\82\8bã\81\93ã\81¨ã\81\8cå\8f¯è\83½ã\81¨ã\81ªã\82\8aã\81¾ã\81\99ã\80\82</li>
                </ol>
 
                </ol>
 
-               <h3>Weblog¡¦¡¦¡¦å桦/h3>
+               <h3>Weblogの作成</h3>
 
                <p>
                <?php echo _EBLOG_CREATE_TEXT?>
 
                <p>
                <?php echo _EBLOG_CREATE_TEXT?>
@@ -3326,7 +3325,7 @@ class ADMIN {
                sql_query($query);
 
 
                sql_query($query);
 
 
-               $blog->additem($blog->getDefaultCategory(),'First Item','¡¦Æä"¸ä!¡¦¡â¡¦¡¦¢¡¡¦­Öeblog¡¦¡¦¡ê¡¦Âä"¶åÓࡦÚä!¡¦£ááâ¤ã¥æ¡¦ ¡¦§ã¡ù¡¦¤æ¡¦éô±ã¡æ¡¦´ç9¤ã¡÷¡¦¡¦¡ä¡¦Þä! ¡¦¡¦!¡¦¡ë¡¦¾ã¡ä¡¦¾ã¡û¡¦Æä ¡¦,'',$blogid, $memberid,$blog->getCorrectTime(),0,0,0);
+               $blog->additem($blog->getDefaultCategory(),'First Item','これはあなたのweblogにおける最初のアイテムです。自由に削除していただいてかまいません。','',$blogid, $memberid,$blog->getCorrectTime(),0,0,0);
 
                $manager->notify(
                        'PostAddBlog',
 
                $manager->notify(
                        'PostAddBlog',
@@ -3347,18 +3346,18 @@ class ADMIN {
 
                $this->pagehead();
                ?>
 
                $this->pagehead();
                ?>
-               <h2>åô°ã¡÷¡¦§Øeblog¡¦¸ä\8e»Ø塦¡¦Êä"¸ä!¾ã¡÷¡¦¡¦/h2>
+               <h2>新しいweblogが作成されました</h2>
 
 
-               <p>åô°ã¡÷¡¦§Øeblog ¡¦¡¦?php echo htmlspecialchars($bname)?>¡¦ºä!¸ä\8e»Ø塦¡¦Êä"¸ä!¾ã¡÷¡¦Þä ¤æUÔä!Âä!¡¦\80¢ä!Æä"¸ä!¡¦£áá⡦£î¥â¹ã¡ù¡¦¶ä!Þä"¢ä!¡¦»¥ä¸¶ä!¡¦¡å¥á¡ã£é¡¦¶ä!¡¦±ëé¡¡¦!¡¦\80²ã£ó¡¦§ã¡ï¡¦ ¡¦Êä!¡¦ ¡¦/p>
+               <p>新しいweblog 「<?php echo htmlspecialchars($bname)?>」が作成されました。続けて、これにアクセスするために以下のどちらかの手順に進んでください。</p>
 
                <ol>
 
                <ol>
-                       <li><a href="#index_php">ç°¡å¹ø¡¦¡¦Ëí¡¦5: ä¸¶ä!¡¦£ê¥ã¼ã¥é¡¦Äæ\8e°¼ä¡¦¡¦Âä!¡¦<code><?php echo htmlspecialchars($bshortname)?>.php</code> ¡¦¡¦¡ä¡¦¡¦#Êä"¡ã£âá㡦£òä½Ø塦¡¦Òä"¡¦/a></li>
-                       <li><a href="#skins">é«ÐåY¡¦¡åçö¹æ¡¦: ¡¦¾å×äãï^¡¦¡¦¡÷¡¦¡¦¡ä¡¦¶ä"¹ã£ç¥ã³ã¡æ¡¦°ã¡÷¡¦§Øeblog¡¦ÄåPÊç6¶ä!Êä!Öä"¶ä!Þä"¢ä!¡¦¡¦è¿°ã£ò¡¦ ¡¦°ä"¡¦/a></li>
+                       <li><a href="#index_php">ç°¡å\8d\98ã\81ªæ\96¹æ³\95: ä¸\8bã\81®ã\82³ã\83¼ã\83\89ã\82\92è²¼ä»\98ã\81\91ã\81\9f <code><?php echo htmlspecialchars($bshortname)?>.php</code> ã\81¨ã\81\84ã\81\86ã\83\95ã\82¡ã\82¤ã\83«ã\82\92ä½\9cæ\88\90ã\81\99ã\82\8b</a></li>
+                       <li><a href="#skins">é«\98度ã\81ªæ\96¹æ³\95: ç\8f¾å\9c¨ä½¿ç\94¨ã\81\97ã\81¦ã\81\84ã\82\8bã\82¹ã\82­ã\83³ã\81«æ\96°ã\81\97ã\81\84weblogã\82\92å±\95é\96\8bã\81\95ã\81\9bã\82\8bã\81\9fã\82\81ã\81®è¨\98è¿°ã\82\92å\8a ã\81\88ã\82\8b</a></li>
                </ol>
 
                </ol>
 
-               <h3><a id="index_php">åô¹æ¡¦ 1: <code><?php echo htmlspecialchars($bshortname)?>.php</code> ¡¦¡¦¡ä¡¦¡¦#Êä"¡ã£âá㡦£òä½Ø塦</a></h3>
+               <h3><a id="index_php">方法 1: <code><?php echo htmlspecialchars($bshortname)?>.php</code> というファイルを作成</a></h3>
 
 
-               <p><code><?php echo htmlspecialchars($bshortname)?>.php</code> ¡¦¡¦¡ä¡¦¡¦#Êä"¡ã£âá㡦£òä½Ø塦¡¦Îä!¡¦\80¢ä\8e¶­èº«¡¦¡¦»¥ä¸¶ä!¡¦£ê¥ã¼ã¥é¡¦Äæ\8e°¼ã£êä»Ðä!Âä"¡¦</p>
+               <p><code><?php echo htmlspecialchars($bshortname)?>.php</code> というファイルを作成して、中身に以下のコードを貼り付ける:</p>
 <pre><code>&lt;?php
 
 $CONF['Self'] = '<b><?php echo htmlspecialchars($bshortname)?>.php</b>';
 <pre><code>&lt;?php
 
 $CONF['Self'] = '<b><?php echo htmlspecialchars($bshortname)?>.php</b>';
@@ -3370,9 +3369,9 @@ selector();
 
 ?&gt;</code></pre>
 
 
 ?&gt;</code></pre>
 
-               <p>¡¦Òä!§ã¡æ¥á¤ä"¡¦code>index.php</code>¡¦¡¦¿ì¡¦Ðä#¡¦"£ã¥æá⡦¥è¡¦¡¦¡æ¥â¢ã¥ã¡¦Îä#­ã¥îáã²ä!Îä!¾ã¡ù¡¦¡¦/p>
+               <p>すでにある<code>index.php</code>と同じディレクトリにアップロードします。</p>
 
 
-               <p>åô°ã¡÷¡¦§Øeblog¡¦¡¦¡¦åæÀä"ÄåM¸ä\8e¸¡¦!Òä"¶ä!Þä"¢ä!¡¦¡è¥à¢ä\8e¶¶ä!¡¦¡ó¡¦¡¦¥õ¡¦¡ã£âá㡦¡çSRL¡¦Äå%¥å³û¡¦Îä!¡¦¡ï¡¦ ¡¦Êä!¡¦ ¡¦(¡¦Òä!§ã¡æ­ô¡¦§ï¡¦Îä!Þå ¤ã¡ä¡¦°ä!£ã¡ãáᡦ"¶ä!¡¦¡è¡¦Úä!¡¦!¾ã¡ù¡¦¸ä\8e½Úæ\8e¦¼ã¡è¥áÎä!¾ã¡û¡¦¡¦:</p>
+               <p>新しいweblogの作成を完了するためには、下にこのファイルのURLを入力してください。 (すでに用意した値で合っているとは思いますが保証はしません):</p>
 
                <form action="index.php" method="post"><div>
                        <input type="hidden" name="action" value="addnewlog2" />
 
                <form action="index.php" method="post"><div>
                        <input type="hidden" name="action" value="addnewlog2" />
@@ -3387,9 +3386,9 @@ selector();
                        </tr></table>
                </div></form>
 
                        </tr></table>
                </div></form>
 
-               <h3><a id="skins">åô¹æ¡¦ 2: ¡¦¾å×äãï^¡¦¡¦¡÷¡¦¡¦¡ä¡¦¶ä"¹ã£ç¥ã³ã¡æ¡¦°ã¡÷¡¦§Øeblog¡¦ÄåPÊç6¶ä!Òä"¶æ\8e¦Ðæ\8e½°ã£ò¡¦ ¡¦°ä"¡¦/a></h3>
+               <h3><a id="skins">方法 2: 現在使用しているスキンに新しいweblogを展開する記述を加える</a></h3>
 
 
-               <p>åô°ã¡÷¡¦§Øeblog¡¦¡¦¡¦åæÀä"ÄåM¸ä\8e¸¡¦!Òä"¶ä!Þä"¢ä!¡¦¡è¥à¢ä\8e¶¶ä!¡¦RL¡¦Äå%¥å³û¡¦Îä!¡¦¡ï¡¦ ¡¦Êä!¡¦ ¡¦(大æ³ë¥á¡¦Íáåç8blog¡¦¡¦¿ì¡¦Ï¶RL)</p>
+               <p>新しいweblogの作成を完了するためには、下にURLを入力してください。 (大抵は既存blogと同じURL)</p>
 
                <form action="index.php" method="post"><div>
                        <input type="hidden" name="action" value="addnewlog2" />
 
                <form action="index.php" method="post"><div>
                        <input type="hidden" name="action" value="addnewlog2" />
@@ -5237,45 +5236,45 @@ selector();
                <h2>Bookmarklet<!-- and Right Click Menu --></h2>
 
                <p>
                <h2>Bookmarklet<!-- and Right Click Menu --></h2>
 
                <p>
-               Bookmarklet ¡¦¡¦¡è¥à¢ä"¡¦¥åá㡦"°Ó¡¦Üä!§è¡¦äº¶ä!¡¦³õ稿ã¡ì¡¦§ã¡í¡¦¶ä"·ã£í¥ã¡¦# ¡¦§ã¡ù¡¦¡¦¡¦Æä!¡¦Bookmarklet ¡¦Ää"¤ã¥ê¥â¹ã¥è¡¦¼ã¥æ¥áÒä"¶ä!¡¦\80¢ä#Ìä#¡¦£ãáâ¶ã¡çá㡦#¼ã¥æ¥ãÀä#¼ã¡ç%add to weblog'¡¦Øä"¿ã¥ê¥á¸å(¡¦Çäå¥ï¥á¡¦¡åáâ´ä ¡¯ucleus¡¦¡¦Ëèëãºä"¢ã£âá㡦# ¡¦¡¦¿½¡¦ ¡¦¡¦£â¥ã³ã¥é¡¦¡¦¡ì¡¦Úä#¡¦#Îä"¢ã¥ã¡¦Îä!Îä!¾ã¡ù¡¦¤ä\8e¹»æ§ï¡¦­¶eb¡¦Ôä#¼ã£ìáâÄç6¶ä!¡¦!Þæ*¶æ¡¦¡¦§ã¡ó¡¦¡¦¡¦¡¦¿ã¥ê¥âÄ塦ááÖä!°ã\80¢ä!Úä!­¶eb¡¦Ôä#¼ã£ìáᡦ£ð¥â¤ã¥è¡¦¡¦¡äáà¢ä!Úä!¡¦¡¦¡¦¼ã£ìáá¸ã¡çá㡦¥ê¥â¡¦£ð¥â°ã¡ì¡¦Òä!§ã¡æ¡¦¶ä"¢æ\8e¼¼ã¡ïáâ¸ä!Þæ*¶æ¡¦¡¦§ã£ááâ¤ã¥æ¡¦ è¿½å´¢¡¦¡¦£â¥ã³ã¥é¡¦¡¦¡ì¡¦¶ä!ºä ¢ä!Êä"²ä!¡¦\80¢ä!Úä!¡¦¡¦¡¦¼ã£ìå桦!¡¦»ó¡¦¡¦¡÷¡¦Þä!¡¦Ç硦Äç!¸æ³þ¡¦Îä!Þæ*¶æ¡¦¡¦§ã¡â¡¦¸ä!°ã¡ý¡¦¡¦»ó¡¦¡¦Ë硦¤æ¡¦åëÊæ:¡¦!¡¦»ó¡¦¡¦¡÷¡¦¾ã¡ù¡¦
+               Bookmarklet とは、クリック1回で記事の投稿ができるシステムです。 この Bookmarklet をインストールすると、ブラウザのツールバーの'add to weblog'ボタンが利用可能となり、Nucleusの新規アイテムの追加ウィンドウがポップアップします。任意のWebページを開いた状態でこのボタンを押せば、そのWebページのタイトルと、そのページへのリンクタグがすでに埋め込まれた状態でアイテム追加ウィンドウが開き、さらに、そのページ内に引用したい文を選択した状態であればその引用文も自動的に引用します。
                </p>
 
                <h3>Bookmarklet</h3>
                <p>
                </p>
 
                <h3>Bookmarklet</h3>
                <p>
-                       ä¸¶ä!¡¦¥åáã³ã£è±ã¡¦¡¦¡¦Ää ¸ä!´å\8e®Îä!¡¦¡¦¥â´ä ºä"¤ä!Îä!¾ä!¡¦¥ä¡¦¼ã¥æ¥ãÀä#¼ã¡æ¥ã²ä#¡¦¥ã¡¦°ã¡ä¥áºä!¾ã¡ù¡¦¡¦small>(¡¦Úä!¡¦±í¡¦¡¦¥æ¡¦¹ã¥è¡¦Îä!¡¦¡ð¥áÞä!¡¦@´å¿è¡¦¡¦¹øç´Èä!¡¦·é¡¦¡¦¥åáã³ã£è¥âÄä"¡¦¥åá㡦"¡¦¡÷¡¦¡¦¡ð¥á¡¦¡ï¡¦ ¡¦Êä!¡¦</small>
+                       ä¸\8bã\81®ã\83ªã\83³ã\82¯é\83¨å\88\86ã\82\92ã\80\8cã\81\8aæ°\97ã\81«å\85¥ã\82\8aã\80\8dã\82\82ã\81\97ã\81\8fã\81¯ã\83\84ã\83¼ã\83«ã\83\90ã\83¼ã\81«ã\83\89ã\83©ã\83\83ã\82°ã\81§ã\81\8dã\81¾ã\81\99ã\80\82<small>(ã\81\9dã\81®å\89\8dã\81«ã\83\86ã\82¹ã\83\88ã\81\97ã\81¦ã\81¿ã\81\9fã\81\84å ´å\90\88ã\81¯å\8d\98ç´\94ã\81«ä¸\8bã\81®ã\83ªã\83³ã\82¯ã\82\92ã\82¯ã\83ªã\83\83ã\82¯ã\81\97ã\81¦ã\81¿ã\81¦ã\81\8fã\81 ã\81\95ã\81\84)</small>
                        <br />
                        <br />
                        <br />
                        <br />
-                       <a href="<?php echo htmlspecialchars($bm)?>">Add to <?php echo $blog->getShortName()?></a> (¡¦»ã¡äáâÆä!¡¦¡çáãÌä#¡¦£ãáâ¶ã¡ä¡¦Êä\8e»Øä!Îä!¾ã¡ù)
+                       <a href="<?php echo htmlspecialchars($bm)?>">Add to <?php echo $blog->getShortName()?></a> (ほとんどのブラウザで動作します)
                </p>
 
                </p>
 
-               <h3>¡¦³ã£è¥ã¡¦¥ã¡¦¡¦¥á¥ã¶ä#¥ã¥îáᡦ£âáã³ã£í¥ã°ä#¼ã¥æ\8eÀ(Windows¡¦¡¦E使çÇäçù¡¦</h3>
+               <h3>右クリックメニューにインストール (WindowsでIE使用時)</h3>
                <p>
                        <?php
                                $url = 'index.php?action=regfile&blogid=' . intval($blogid);
                                $url = $manager->addTicketToUrl($url);
                        ?>
                <p>
                        <?php
                                $url = 'index.php?action=regfile&blogid=' . intval($blogid);
                                $url = $manager->addTicketToUrl($url);
                        ?>
-                       ¡¦¤ä"¶ä!¡¦!°Þa href="<?php echo htmlspecialchars($url) ?>">¡¦³ã£è¥ã¡¦¥ã¡¦¡¦¥á¥ã¶ä#¥ã¥î:/a>¡¦¡¦£âáã³ã£í¥ã°ä#¼ã¥æ¥áÒä"¶ä!Æä!¡¦£â¡¦§ã¡í¡¦¾ã¡ù (¡¦¸ç6¶ä!¾ä ºä"Äç!¸æ³þ¡¦Òä"¸ä!°çÕê觡¦¡¦£ìáâ¹ã¥è¡¦¡¦¡æ­ù»é·éááÎä!¾ã¡ù)
+                       あるいは<a href="<?php echo htmlspecialchars($url) ?>">右クリックメニュー</a>にインストールすることもできます (「開く」を選択すれば直接レジストリに登録します)
                </p>
 
                <p>
                </p>
 
                <p>
-                       ¡¦Æä!¡¦£âáã³ã£í¥ã°ä#¼ã¥æ¥áÎä!Þå/³ã£è¥ã¡¦¥ã¡¦¡¦¥á¥ã¶ä#¥ã¥îáâÄæÝäéâ\8e¸¡¦Òä"¶ä!Þä"¢ä!¡¦¡èñ¦¡¦¡¦¡¦èµ·åµõ¡¦¸å^¡¦\8e¤¢ä!§ã¡ù¡¦
+                       このインストールした右クリックメニューを表示するためにはIEの再起動が必要です。
                </p>
 
                </p>
 
-               <h3>¡¦¢ã¥ê¥â¤ã¥ê¥â¹ã¥è¡¦¼ã¥æ\8eÜ/h3>
+               <h3>アンインストール</h3>
                <p>
                <p>
-                       ¡¦¸ä!´å\8e®Îä!¡¦¡¦¥â´ä ºä"¤ä!Îä!¾ä!¡¦¥ä¡¦¼ã¥æ¥ãÀä#¼ã¡ë¡¦²å\8e´°ä!Òä!¡¦¡è¥à¢å-Ðä!¡¦±ê¡¦¤ã¡ù¡¦¶ä! ¡¦Âä!§ã¡ù¡¦
+                       「お気に入り」もしくはツールバーから消すには、単に削除するだけです。
                </p>
                </p>
-               
+
                <p>
                <p>
-                       ¡¦³ã£è¥ã¡¦¥ã¡¦¡¦¥á¥ã¶ä#¥ã¥îáá¶ä"²å\8e´°ä!Îä!Þä!¡¦Í⡦¡¦\80¢ä\8e¹¥ä·é¡¦¡¦±ëé¡¡¦"Äæ\8e¶¾ä"Æä!§ã¡ï¡¦ ¡¦Êä!¡¦
+                       右クリックメニューから消したい時は、以下の手順を踏んでください:
                </p>
 
                <ol>
                </p>
 
                <ol>
-                       <li>¡¦¹ã£ð¥ã¼ã¥è¡¦¡ã¥ë¡¦¥ã¥îáá¶ä"²ä ¸ä#Êä"¡ã£âá㡦£òåꡦMÔä!Îä!¡¦¡¦è¡¡¦..¡¦ºä"Äç!¸æ³þ</li>
-                       <li>"regedit" ¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦/li>
-                       <li>"OK" ¡¦Øä"¿ã¥ê¥âÄ塦áᡦ/li>
-                       <li>"\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\MenuExt" ¡¦Ää#¡¦#¡¦¥îáᡦ¸­¡¦¶ä"²å\8e¢ØæS¡¦/li>
-                       <li>"add to weblog" ¡¦¡¦¥ê¥ã°ä#¡¦£ò¡¦´ç9¡¦/li>                          
+                       <li>スタートメニューから「ファイルを指定して実行...」を選択</li>
+                       <li>"regedit" と入力</li>
+                       <li>"OK" ボタンを押す</li>
+                       <li>"\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\MenuExt" をツリーの中から検索</li>
+                       <li>"add to weblog" エントリを削除</li>                          
                </ol>
 
                <?php
                </ol>
 
                <?php