OSDN Git Service

merged 3.2 code
authorkimitake <kimitake@1ca29b6e-896d-4ea0-84a5-967f57386b96>
Wed, 16 Mar 2005 08:19:32 +0000 (08:19 +0000)
committerkimitake <kimitake@1ca29b6e-896d-4ea0-84a5-967f57386b96>
Wed, 16 Mar 2005 08:19:32 +0000 (08:19 +0000)
git-svn-id: https://svn.sourceforge.jp/svnroot/nucleus-jp/nucleus-jp/trunk@58 1ca29b6e-896d-4ea0-84a5-967f57386b96

euc/nucleus/language/japanese-euc.php

index f83e56c..3216760 100755 (executable)
@@ -3,7 +3,7 @@
 // \r
 // Author: chrome (chrome@cgi.no-ip.org)\r
 // Modified by: Osamu Higuchi (osamu@higuchi.com)\r
-// Nucleus version: v1.0-v3.1\r
+// Nucleus version: v1.0-v3.2\r
 //\r
 // Please note: if you want to translate this file to your own language, be aware\r
 // that in a next Nucleus version, new variables might be added and some other ones\r
 // ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò japanese.php ¤ËÊѹ¹¤·¤Æ¤«¤é¡¢Nucleus ¤Î language ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë\r
 // ÃÖ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\r
 \r
+// START changed/added after 3.15 START\r
+\r
+define('_LIST_PLUG_SUBS_NEEDUPDATE','Please use the \'Update Subscription list\'-button to update the plugin\'s subscription list.');\r
+define('_LIST_PLUGS_DEP',                      'Plugin(s) requires:');\r
+\r
+// END changed/added after 3.15\r
+\r
 // START changed/added after 3.1 START\r
 \r
 // comments list per weblog\r
@@ -608,8 +615,8 @@ define('_UPLOAD_MSG',                               '
 define('_UPLOAD_BUTTON',                       '¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É');\r
 \r
 // some status messages\r
-define('_MSG_ACCOUNTCREATED',          '¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬¥á¡¼¥ë¤ÇÁ÷¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹');\r
-define('_MSG_PASSWORDSENT',                    '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬¥á¡¼¥ë¤ÇÁ÷¿®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£');\r
+//define('_MSG_ACCOUNTCREATED',                '¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬¥á¡¼¥ë¤ÇÁ÷¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹');\r
+//define('_MSG_PASSWORDSENT',                  '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬¥á¡¼¥ë¤ÇÁ÷¿®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£');\r
 define('_MSG_LOGINAGAIN',                      '¤¢¤Ê¤¿¤Î¾ðÊó¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿°Ù¡¢¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Ê¤ª¤¹É¬Íפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹');\r
 define('_MSG_SETTINGSCHANGED',         'ÀßÄ꤬Êѹ¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');\r
 define('_MSG_ADMINCHANGED',                    '´ÉÍý¼Ô¸¢¸Â ¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');\r