OSDN Git Service

Release 2.1.0. v2_1_0
authorNARUSE Yui <naruse@users.sourceforge.jp>
Tue, 17 Nov 2009 00:31:43 +0000 (09:31 +0900)
committerNARUSE Yui <naruse@users.sourceforge.jp>
Tue, 17 Nov 2009 00:31:43 +0000 (09:31 +0900)
Changes
Makefile
NKF.mod/NKF.pm
dll.rc
man/nkf.1.pm
nkf.1
nkf.1j
nkf.c
nkf32dll.c
version.rc

diff --git a/Changes b/Changes
index 8f8d2e9..5b0099e 100644 (file)
--- a/Changes
+++ b/Changes
@@ -478,3 +478,33 @@ Unicode 
 .SS nkf 2.0.8
 
 * --guess ¤Ç²þ¹Ô¥³¡¼¥É¤òɽ¼¨
+
+.SS nkf 2.0.9
+
+-Z4 ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲä·¤Þ¤·¤¿¡£JIS X 0208 ¥«¥¿¥«¥Ê¤ò JIS X 0201 ¥«¥¿¥«¥Ê¤ËÊÑ´¹¤·¤Þ¤¹¡£(¤Ä¤Þ¤ê¥«¥¿¥«¥Ê¤ÎÁ´³ÑȾ³ÑÊÑ´¹)
+
+-g=0, -g=1, --guess=0, --guess=1 ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲä·¤Þ¤·¤¿¡£²þ¹Ô¥³¡¼¥É¤Î¿ä¬¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
+
+¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«Äɲä·¤Þ¤·¤¿¡£¾ÜºÙ¤Ï config.h ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+
+¤½¤Î¾¤Î¥Ð¥°¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾ÜºÙ¤Ïgit ¤Î¥í¥°¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+
+¥é¥¤¥»¥ó¥¹Êѹ¹¤ò¡¢Æȼ«¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤«¤é zlib ¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ËÊѹ¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ö¼Â¾å¤ÎµöÂú¾ò·ï¤ÏÊѤï¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥é¥¤¥»¥ó¥¹³Îǧ¤Î¼ê´Ö¤Îºï¸º¤¬¥á¥ê¥Ã¥È¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
+
+¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤ò CVS ¤«¤é git ¤ËÊѹ¹¡£
+
+.SS nkf 2.1.0
+
+Makefile ¤Ë install ¤È¤¤¤¦ target ¤òÄɲÃ
+
+8bit JIS Æâ¤Î¤¤¤ï¤æ¤ëȾ³Ñ¥«¥Ê¤ò²ò¼á¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
+
+Perl ¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò½¤Àµ
+
+-Z1 ¤È -Z2 ¤¬ -Z0 ¤Î¸ú²Ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò½¤Àµ
+
+UTF-16 ¤È UTF-32 ¤ÎÆɤ߹þ¤ß»ØÄ꤬½ÐÍè¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò½¤Àµ
+
+UTF-32 ¤Ç BOM ¤ò½ÐÎϤ·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò½¤Àµ
+
+4 ¥Ð¥¤¥È UTF-8 ¤Î guess ¤È½ÐÎϤ¬¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò½¤Àµ
index c2d9022..4a35879 100644 (file)
--- a/Makefile
+++ b/Makefile
@@ -5,7 +5,7 @@ SHAR = shar
 # SHAR = shar -T
 PERL = perl
 RM = rm -rf
-VERSION = 2.0.9
+VERSION = 2.1.0
 MKDIR = mkdir
 prefix = /usr/local
 
index 1614c16..2283341 100644 (file)
@@ -35,7 +35,7 @@ require DynaLoader;
 @EXPORT = qw(
        nkf     nkf_continue    inputcode
 );
-$VERSION = '2.09';
+$VERSION = '2.10';
 
 bootstrap NKF $VERSION;
 
diff --git a/dll.rc b/dll.rc
index 4daa055..9fefb75 100755 (executable)
--- a/dll.rc
+++ b/dll.rc
@@ -1,8 +1,8 @@
 #include <windows.h>\r
 \r
 1 VERSIONINFO\r
-FILEVERSION 2,0,9,0\r
-PRODUCTVERSION 2,0,9,0\r
+FILEVERSION 2,1,0,0\r
+PRODUCTVERSION 2,1,0,0\r
 FILEFLAGSMASK 0x3fL\r
 #ifdef _DEBUG\r
 FILEFLAGS 0x1L\r
@@ -19,12 +19,12 @@ FILESUBTYPE 0x0L
         {\r
             VALUE "CompanyName", "project nkf\0"\r
             VALUE "FileDescription", "Network Kanji Filter\0"\r
-            VALUE "FileVersion", "2.0.9.0 1\0"\r
+            VALUE "FileVersion", "2.1.0.0 1\0"\r
             VALUE "InternalName", "nkf32\0"\r
             VALUE "LegalCopyright", "Copyright (C) 1987, Fujitsu LTD. (Itaru ICHIKAWA); Copyright (C) 2003-2004 T.kaneto\0"\r
             VALUE "OriginalFilename", "nkf32.c\0"\r
             VALUE "ProductName", "nkf32.dll\0"\r
-            VALUE "ProductVersion", "2.0.9.0 1\0"\r
+            VALUE "ProductVersion", "2.1.0.0 1\0"\r
         }\r
     }\r
     BLOCK "VarFileInfo"\r
index 0564b3d..625bb16 100644 (file)
@@ -35,7 +35,7 @@ require DynaLoader;
 @EXPORT = qw(
        nkf     nkf_continue    inputcode
 );
-$VERSION = '2.09';
+$VERSION = '2.10';
 
 bootstrap NKF $VERSION;
 
diff --git a/nkf.1 b/nkf.1
index e5b4a86..3201e08 100644 (file)
--- a/nkf.1
+++ b/nkf.1
@@ -1,4 +1,4 @@
-.\" Automatically generated by Pod::Man v1.37, Pod::Parser v1.35
+.\" Automatically generated by Pod::Man v1.37, Pod::Parser v1.37
 .\"
 .\" Standard preamble:
 .\" ========================================================================
 .\" ========================================================================
 .\"
 .IX Title "nkf 1"
-.TH nkf 1 "2009-01-20" "nkf 2.0.9" " "
+.TH nkf 1 "2009-11-17" "nkf 2.1.0" " "
 .SH "NAME"
 nkf \- Network Kanji Filter
 .SH "SYNOPSIS"
diff --git a/nkf.1j b/nkf.1j
index db1afba..330948f 100644 (file)
--- a/nkf.1j
+++ b/nkf.1j
 .\" ========================================================================
 .\"
 .IX Title "nkf 1"
-.TH nkf 1 "2009-06-26" "nkf 2.0.9" " "
+.TH nkf 1 "2009-06-26" "nkf 2.1.0" " "
 .SH "NAME"
 nkf \- \e$B%M%C%H%o!<%/MQ4A;z%3!<%IJQ49%U%#%k%?\e(B
 .SH "SYNOPSIS"
diff --git a/nkf.c b/nkf.c
index b35d02f..9e52ce3 100644 (file)
--- a/nkf.c
+++ b/nkf.c
@@ -20,8 +20,8 @@
  *
  * 3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.
  */
-#define NKF_VERSION "2.0.9"
-#define NKF_RELEASE_DATE "2009-06-23"
+#define NKF_VERSION "2.1.0"
+#define NKF_RELEASE_DATE "2009-11-17"
 #define COPY_RIGHT \
     "Copyright (C) 1987, FUJITSU LTD. (I.Ichikawa).\n" \
     "Copyright (C) 1996-2009, The nkf Project."
index 1d2bdcd..1c48eda 100644 (file)
@@ -4,11 +4,11 @@
 
 /*WIN32DLL*/
 /* \82±\82¿\82ç\82Ì\83o\81[\83W\83\87\83\93\82à\8dX\90V\82µ\82Ä\82­\82¾\82³\82¢\81B */
-#define NKF_VERSIONW L"2.0.9"
+#define NKF_VERSIONW L"2.1.0"
 /* NKF_VERSION \82Ì\83\8f\83C\83h\95\8e\9a */
-#define DLL_VERSION   "2.0.9.0 0"
+#define DLL_VERSION   "2.1.0.0 0"
 /* DLL\82ª\95Ô\82· */
-#define DLL_VERSIONW L"2.0.9.0 0"
+#define DLL_VERSIONW L"2.1.0.0 0"
 /* DLL\82ª\95Ô\82· DLL_VERSION \82Ì\83\8f\83C\83h\95\8e\9a */
 
 /* nkf32.dll main */
index edcdfff..69c8481 100755 (executable)
@@ -1,8 +1,8 @@
 #include <windows.h>\r
 \r
 1 VERSIONINFO\r
-FILEVERSION 2,0,9,0\r
-PRODUCTVERSION 2,0,9,0\r
+FILEVERSION 2,1,0,0\r
+PRODUCTVERSION 2,1,0,0\r
 FILEFLAGSMASK 0x3fL\r
 #ifdef _DEBUG\r
 FILEFLAGS 0x1L\r
@@ -19,12 +19,12 @@ FILESUBTYPE 0x0L
         {\r
             VALUE "CompanyName", "project nkf\0"\r
             VALUE "FileDescription", "Network Kanji Filter\0"\r
-            VALUE "FileVersion", "2.0.9\0"\r
+            VALUE "FileVersion", "2.1.0\0"\r
             VALUE "InternalName", "nkf\0"\r
             VALUE "LegalCopyright", "Copyright (C) 1987, Fujitsu LTD. (Itaru ICHIKAWA)\0"\r
             VALUE "OriginalFilename", "nkf.c\0"\r
             VALUE "ProductName", "nkf.exe\0"\r
-            VALUE "ProductVersion", "2.0.9\0"\r
+            VALUE "ProductVersion", "2.1.0\0"\r
         }\r
     }\r
     BLOCK "VarFileInfo"\r