OSDN Git Service

Fix: wrong decode function setting [nkf-bug:55125]
[nkf/nkf.git] / Changes
diff --git a/Changes b/Changes
index 5b0099e..9b339d0 100644 (file)
--- a/Changes
+++ b/Changes
@@ -508,3 +508,13 @@ UTF-16 
 UTF-32 ¤Ç BOM ¤ò½ÐÎϤ·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò½¤Àµ
 
 4 ¥Ð¥¤¥È UTF-8 ¤Î guess ¤È½ÐÎϤ¬¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò½¤Àµ
+
+.SS nkf 2.1.1
+
+Shift_JIS ¤Î alias ¤Ë MS_Kanji ¤òÄɲÃ
+
+eucJP-ms ¤È eucJP-ascii ¤¬¤¤¤ï¤æ¤ëȾ³Ñ¥«¥Ê¤òÁ´³Ñ¤ËÊÑ´¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò½¤Àµ
+
+CP50220 ¤¬¤¤¤ï¤æ¤ëȾ³Ñ¥«¥Ê¤òÁ´³Ñ¤ËÊÑ´¹¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò½¤Àµ
+
+¤½¤Î¾¤Î¥Ð¥°½¤Àµ