OSDN Git Service

add tests for Microsoft UCS Mapping Compatible
[nkf/nkf.git] / Changes
diff --git a/Changes b/Changes
index 852b8ff..7ba8081 100644 (file)
--- a/Changes
+++ b/Changes
@@ -1,3 +1,26 @@
+2003-09-28 Shinji KONO
+
+b encoded ISO-8859-1 MIME
+
+MIME ¤Îencoding ¤ò¿®ÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤â...
+
+2002-10-06  Rei FURUKAWA  <furukawa@tcp-ip.or.jp>
+
+       * INSTALL, INSTALL.j, make_test.pl ¤òÄɲÃ
+
+2002-10-04  Rei FURUKAWA  <furukawa@tcp-ip.or.jp>
+
+       * ÆþÎÏʸ»ú¥³¡¼¥É¤¬³ÎÄꤹ¤ëÁ°¤Ë h_conv ¤òÈ´¤±¤ë¾ì¹ç¤Î
+       È½ÄêÀºÅÙ¤ò¾å¤²¤¿
+
+2002-09-29  Rei FURUKAWA  <furukawa@tcp-ip.or.jp>
+
+       * ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î½ÐÎÏ¥³¡¼¥ÉÁªÂò¤ò config.h ¤Ë°ÜÆ°
+       * SunOS ¤Î cc ¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
+       * -OW ¤ò¤ä¤á¤Æ¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë --overwrite ¤Ë¤·¤¿
+       * [sw]_iconv ¤«¤éÊÑ´¹Éôʬ¤òÊÌ´Ø¿ô¤ËʬΥ¤·¤¿
+
+
 
 Date: Thu Sep 26 23:12:03 JST 2002
 
 
 Date: Thu Sep 26 23:12:03 JST 2002