OSDN Git Service

add descriptions of snapshot version (melpa / git)
authorHIRAOKA Kazuyuki <khi@users.osdn.me>
Sat, 31 Dec 2016 08:05:28 +0000 (17:05 +0900)
committerHIRAOKA Kazuyuki <khi@users.osdn.me>
Sat, 31 Dec 2016 08:05:28 +0000 (17:05 +0900)
doc/ChangeLog
doc/README.ja.rd
doc/index-j.html
doc/index.html

index bd2ffc4..dca5a22 100644 (file)
@@ -1,3 +1,12 @@
+2016-12-31  HIRAOKA Kazuyuki  <khi@users.sourceforge.jp>
+
+       * index-j.html: add descriptions of snapshot version (MELPA / GIT)
+       thx > Yuki Inoue san (inouetakahiroki at gmail.com)
+
+       * index.html: ditto.
+
+       * README.ja.rd: ditto.
+
 2015-12-31  HIRAOKA Kazuyuki  <khi@users.sourceforge.jp>
 
        * README.ja.rd: add commit-hash of git-head emacs
index 7982ac5..31a0d9b 100644 (file)
@@ -386,6 +386,10 @@ Emacs 
 
 === ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë
 
+==== MELPA ¤Ç¥¹¥Ê¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥ÈÈǤò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¾ì¹ç
+
+* ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡Öhowm¡×¤ò ((<MELPA|URL:https://melpa.org/#/getting-started>)) ¤Ç¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë
+
 ==== ¼«Æ°¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Î¾ì¹ç
 
 * ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë
index 1496c10..e0d3df0 100644 (file)
@@ -45,9 +45,16 @@ Emacs 
       (<a href="README-test-j.html#label-18">¹¹¿·µ­Ï¿</a>)
       : git Àèü emacs ¤ËÂбþ [2015-12-27]
 -->
+<!--
  <li> <a href="http://howm.sourceforge.jp/a/howm-test.tar.gz">¥Æ¥¹¥ÈÈÇ</a>
       (<a href="README-test-j.html#label-18">¹¹¿·µ­Ï¿</a>)
       : ¥Ð¥¤¥È¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Î·Ù¹ð¤ò²óÈò [2016-01-01]
+-->
+ <li> ¥¹¥Ê¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥ÈÈÇ
+      <a href="https://melpa.org/#/howm"><img alt="MELPA" src="https://melpa.org/packages/howm-badge.svg"/></a>
+      /
+      <a href="https://osdn.net/projects/howm/scm/git/howm/">git</a>
+      (git://git.osdn.jp/gitroot/howm/howm.git)
  <li> µìÈÇ:
       <a href="http://howm.sourceforge.jp/a/howm-1.3.9.2.tar.gz">1.3.9.2</a>
       /
index bb7f50f..7353bd9 100644 (file)
 <ul>
 <li> Download
      <a href="http://howm.sourceforge.jp/a/howm-1.4.3.tar.gz">howm-1.4.3.tar.gz</a>
+     (snapshot:
+     <a href="https://melpa.org/#/howm"><img alt="MELPA" src="https://melpa.org/packages/howm-badge.svg"/></a>
+     /
+     <a href="https://osdn.net/projects/howm/scm/git/howm/">git</a>
+     )
 <li> <a href="README.html">Tutorial</a>
 <li> <a href="http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?e.FrontPage">Wiki, BBS, mailing list</a>
 </ul>