OSDN Git Service

update URL (http://howm ==> https://howm)
authorHIRAOKA Kazuyuki <khi@users.osdn.me>
Tue, 2 Jan 2018 13:24:20 +0000 (22:24 +0900)
committerHIRAOKA Kazuyuki <khi@users.osdn.me>
Tue, 2 Jan 2018 13:24:20 +0000 (22:24 +0900)
ChangeLog
doc/README-j.html
doc/README.ja.rd
howm.el
howm.el.in

index 8886c26..46454cd 100644 (file)
--- a/ChangeLog
+++ b/ChangeLog
 
        * howm-common.el (howm-subdirectory-p):
        check "local/remote" for avoiding unnecessary password prompting
-       (cf. http://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?Recentf)
+       (cf. https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?Recentf)
        thx > Koie-san (hide at koie.org)
 
        * howm-misc.el (howm-normalize-file-name): ditto.
index 8359e67..b51f089 100644 (file)
@@ -1312,7 +1312,7 @@ make test</pre></li>
 <li>git Àèü emacs ¤Ç¤Î¥¨¥é¡¼ (void-function ed)</li>
 <li>C-c , A (howm-list-around) ¤Ç howm-list-title ¤ÎÀßÄ꤬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿
       <a href="http://peace.2ch.net/test/read.cgi/unix/1397477663/39">thx</a></li>
-<li><a href="http://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?Recentf">howm-recentf</a>¤Ê¤É¤Ç̵Â̤˥ê¥â¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òʹ¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë.
+<li><a href="https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?Recentf">howm-recentf</a>¤Ê¤É¤Ç̵Â̤˥ê¥â¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òʹ¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë.
       thx &gt; ¸ñ¹¾±Ñ䤵¤ó (hide at koie.org)</li>
 <li>¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¥â¡¼¥É¤ÎÄûÀµ</li>
 </ul></li>
index 64dbd79..d6134c3 100644 (file)
@@ -943,7 +943,7 @@ thx > patch
     * git Àèü emacs ¤Ç¤Î¥¨¥é¡¼ (void-function ed)
     * C-c , A (howm-list-around) ¤Ç howm-list-title ¤ÎÀßÄ꤬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿
       ((<thx|URL:http://peace.2ch.net/test/read.cgi/unix/1397477663/39>))
-    * ((<howm-recentf|URL:http://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?Recentf>))¤Ê¤É¤Ç̵Â̤˥ê¥â¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òʹ¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë.
+    * ((<howm-recentf|URL:https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?Recentf>))¤Ê¤É¤Ç̵Â̤˥ê¥â¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òʹ¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë.
       thx > ¸ñ¹¾±Ñ䤵¤ó (hide at koie.org)
     * ¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¥â¡¼¥É¤ÎÄûÀµ
 
diff --git a/howm.el b/howm.el
index 30a77dd..797a527 100644 (file)
--- a/howm.el
+++ b/howm.el
@@ -5,7 +5,7 @@
 ;; Copyright (C) 2002, 2003, 2004, 2005-2018 HIRAOKA Kazuyuki
 
 ;; Author: HIRAOKA Kazuyuki <khi@users.osdn.me>
-;; URL: http://howm.osdn.jp
+;; URL: https://howm.osdn.jp
 ;; Version: 1.4.5-snapshot
 ;; Package-Requires: ((cl-lib "0.5"))
 
index 5d11ee4..59a4565 100644 (file)
@@ -5,7 +5,7 @@
 ;; Copyright (C) 2002, 2003, 2004, 2005-2018 HIRAOKA Kazuyuki
 
 ;; Author: HIRAOKA Kazuyuki <khi@users.osdn.me>
-;; URL: http://howm.osdn.jp
+;; URL: https://howm.osdn.jp
 ;; Version: @VERSION@
 ;; Package-Requires: ((cl-lib "0.5"))