OSDN Git Service

add contributor's name (Yassine-san) into Changelog
authorHIRAOKA Kazuyuki <khi@users.osdn.me>
Mon, 12 Feb 2018 15:18:28 +0000 (00:18 +0900)
committerHIRAOKA Kazuyuki <khi@users.osdn.me>
Mon, 12 Feb 2018 15:20:06 +0000 (00:20 +0900)
ChangeLog
doc/README-j.html
doc/README.ja.rd

index 94c6d3c..f7df504 100644 (file)
--- a/ChangeLog
+++ b/ChangeLog
@@ -1,7 +1,9 @@
 2018-02-12  HIRAOKA Kazuyuki  <khi@users.osdn.me>
 
        * howm-lang-fr.el: added for French menu
-       thx > http://piratepad.net/ZNywUOscRL
+       thx > Yassine-san <yacinechaouche at yahoo.com>
+       https://osdn.net/projects/howm/lists/archive/eng/2018/000136.html
+       http://piratepad.net/ZNywUOscRL
 
        * howm-vars.el (howm-menu-lang): add 'fr' for French menu
 
index 4a5a64d..a8d6112 100644 (file)
@@ -1297,7 +1297,9 @@ make test</pre></li>
 <ul>
 <li>autotools ¤Þ¤ï¤ê¤òÁݽü</li>
 <li>¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲÃ
-      <a href="http://piratepad.net/ZNywUOscRL">thx</a></li>
+      <a href="https://osdn.net/projects/howm/lists/archive/eng/2018/000136.html">thx</a>
+      <a href="http://piratepad.net/ZNywUOscRL">thx</a>
+      &gt; Yassine-san (yacinechaouche at yahoo.com)</li>
 </ul></li>
 </ul></li>
 <li>¥ê¥ê¡¼¥¹ÈÇ howm-1.4.4 [2016-12-31]
index 52bcb23..6f52a18 100644 (file)
@@ -931,7 +931,9 @@ thx > patch
   * [2018-02-12]
     * autotools ¤Þ¤ï¤ê¤òÁݽü
     * ¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲÃ
+      ((<thx|URL:https://osdn.net/projects/howm/lists/archive/eng/2018/000136.html>))
       ((<thx|URL:http://piratepad.net/ZNywUOscRL>))
+      > Yassine-san (yacinechaouche at yahoo.com)
 
 * ¥ê¥ê¡¼¥¹ÈÇ howm-1.4.4 [2016-12-31]
   * ¥Ð¥¤¥È¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Î·Ù¹ð¤ò²óÈò