OSDN Git Service

update URL (sj.jp ==> osdn.jp)
[howm/howm.git] / doc / index-j.html
index 5902d08..2df9a2f 100644 (file)
@@ -7,7 +7,7 @@
 <a href="index.html">English</a>
 <hr>
 
-<h1><a href="http://howm.sourceforge.jp/index-j.html">howm: °ì¿Í¤ª¼ê·Ú Wiki ¤â¤É¤­</a></h1>
+<h1><a href="https://howm.osdn.jp/index-j.html">howm: °ì¿Í¤ª¼ê·Ú Wiki ¤â¤É¤­</a></h1>
 
 <p>
 Emacs ¤ÇÃÇÊÒŪ¤Ê¥á¥â¤ò¤É¤ó¤É¤ó¤È¤ë¤¿¤á¤Î´Ä¶­¤Ç¤¹.
@@ -18,17 +18,17 @@ Emacs 
 
 <ul>
  <li> ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É:
-      <a href="http://howm.sourceforge.jp/a/howm-1.4.4.tar.gz">1.4.4</a>
+      <a href="https://howm.osdn.jp/a/howm-1.4.4.tar.gz">1.4.4</a>
       (<a href="README-j.html#label-19">¹¹¿·µ­Ï¿</a>)
       [2016-12-31]
  <li> »È¤¤Êý:
-      <a href="http://howm.sourceforge.jp/uu/">UNIX USER »ï¤Îµ­»ö</a>
+      <a href="https://howm.osdn.jp/uu/">UNIX USER »ï¤Îµ­»ö</a>
       /
       <a href="TUTORIAL.ja.rd">¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë</a>
       /
       <a href="README-j.html">¾ÜºÙ</a>
       /
-      ¢ª ¤¤¤í¤¤¤í(<a href="http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi">howm wiki</a>)
+      ¢ª ¤¤¤í¤¤¤í(<a href="https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi">howm wiki</a>)
       <ul>
        <li> ¢ª
             <a href="http://www.bookshelf.jp/cgi-bin/goto.cgi?file=meadow&node=howm">Meadow memo ¤Ç¤Î¾Ò²ð</a>
@@ -41,12 +41,12 @@ Emacs 
       <hr>
 <!--
  <li> ¥ê¥ê¡¼¥¹Í½ÄêÈÇ
-      <a href="http://howm.sourceforge.jp/a/howm-1.4.3rc1.tar.gz">1.4.3rc1</a>
+      <a href="https://howm.osdn.jp/a/howm-1.4.3rc1.tar.gz">1.4.3rc1</a>
       (<a href="README-test-j.html#label-19">¹¹¿·µ­Ï¿</a>)
       : git Àèü emacs ¤ËÂбþ [2015-12-27]
 -->
 <!--
- <li> <a href="http://howm.sourceforge.jp/a/howm-test.tar.gz">¥Æ¥¹¥ÈÈÇ</a>
+ <li> <a href="https://howm.osdn.jp/a/howm-test.tar.gz">¥Æ¥¹¥ÈÈÇ</a>
       (<a href="README-test-j.html#label-19">¹¹¿·µ­Ï¿</a>)
       : ¥Ð¥¤¥È¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Î·Ù¹ð¤ò²óÈò [2016-01-01]
 -->
@@ -56,21 +56,21 @@ Emacs 
       <a href="https://osdn.net/projects/howm/scm/git/howm/">git</a>
       (git://git.osdn.jp/gitroot/howm/howm.git)
  <li> µìÈÇ:
-      <a href="http://howm.sourceforge.jp/a/howm-1.3.9.2.tar.gz">1.3.9.2</a>
+      <a href="https://howm.osdn.jp/a/howm-1.3.9.2.tar.gz">1.3.9.2</a>
       /
-      <a href="http://howm.sourceforge.jp/a/howm-1.3.2.tar.gz">1.3.2</a>
+      <a href="https://howm.osdn.jp/a/howm-1.3.2.tar.gz">1.3.2</a>
       /
-      <a href="http://howm.sourceforge.jp/a/howm-1.2.4.tar.gz">1.2.4</a>
+      <a href="https://howm.osdn.jp/a/howm-1.2.4.tar.gz">1.2.4</a>
       /
-      <a href="http://howm.sourceforge.jp/a/howm-1.2.1.tar.gz">1.2.1</a>
+      <a href="https://howm.osdn.jp/a/howm-1.2.1.tar.gz">1.2.1</a>
       /
-      <a href="http://howm.sourceforge.jp/a/howm-1.1.2.1.tar.gz">1.1.2.1</a>
+      <a href="https://howm.osdn.jp/a/howm-1.1.2.1.tar.gz">1.1.2.1</a>
       /
-      <a href="http://howm.sourceforge.jp/a/howm-1.1.1.3.tar.gz">1.1.1.3</a>
+      <a href="https://howm.osdn.jp/a/howm-1.1.1.3.tar.gz">1.1.1.3</a>
       /
-      <a href="http://howm.sourceforge.jp/a/howm-1.1.0.4.tar.gz">1.1.0.4</a>
+      <a href="https://howm.osdn.jp/a/howm-1.1.0.4.tar.gz">1.1.0.4</a>
       /
-      <a href="http://howm.sourceforge.jp/a/howm-1.0.4.2.tar.gz">1.0.4.2</a>
+      <a href="https://howm.osdn.jp/a/howm-1.0.4.2.tar.gz">1.0.4.2</a>
  <li>°Ü¿¢
       <ul>
        <li> vim: