OSDN Git Service

update URL (sj.jp ==> osdn.jp)
[howm/howm.git] / doc / README-j.html
index 75c3cb3..8359e67 100644 (file)
@@ -660,7 +660,7 @@ x 
 <pre>(setq font-lock-verbose nil)</pre></li>
 </ul></li>
 <li>Linux Zaurus:
-      <a href="http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?LinuxZaurus">Wiki</a>
+      <a href="https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?LinuxZaurus">Wiki</a>
       ¤ò»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤.
       thx &gt; <a href="http://www.bookshelf.jp/2ch/unix/1063800495.html">100</a></li>
 </ul></li>
@@ -692,7 +692,7 @@ x 
 <pre>;; Îã: .emacs (howm ¥í¡¼¥É¤è¤êÁ°)¤Ë
 (setq howm-ref-header "==&gt;") ; goto ¥ê¥ó¥¯
 (setq howm-keyword-header "&lt;==") ; come-from ¥ê¥ó¥¯</pre></li>
-<li><a href="http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?ExternalTool">¢ª howm wiki ¤Î¡ÖÊ»Íѥġ¼¥ë¡×</a>¤â»²¾È</li>
+<li><a href="https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?ExternalTool">¢ª howm wiki ¤Î¡ÖÊ»Íѥġ¼¥ë¡×</a>¤â»²¾È</li>
 </ul></li>
 </ul></li>
 </ul></li>
@@ -1054,7 +1054,7 @@ In-Reply-To: &lt;/home/hira/sawfish/rich-title/rich-title.jl&gt; 
 </ul></li>
 <li>²Õ¾ò½ñ¤­»Ù±ç:
 <ul>
-<li><a href="http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?OrgMode">org-mode ¤È¤ÎÊ»ÍÑ</a></li>
+<li><a href="https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?OrgMode">org-mode ¤È¤ÎÊ»ÍÑ</a></li>
 </ul></li>
 <li>´Ê°×¾®¸¯¤¤Ä¢
 <ul>
@@ -1063,9 +1063,9 @@ In-Reply-To: &lt;/home/hira/sawfish/rich-title/rich-title.jl&gt; 
 <li>¡Ö&lt;&lt;&lt; $¿©Èñ$¡×¤Ê¤ê¡Ö&gt;&gt;&gt; $¿©Èñ$¡×¤Ê¤ê¤Ç°ìÍ÷¤òɽ¼¨.
     ¹Ê¤ê¹þ¤ß¡¦¥½¡¼¥È¤·¤ÆÈÏ°Ï»ØÄê.</li>
 <li>M-x yen-region ¤Ç, ¡Ö¢þ¢þ±ß¡×¤ò¹ç·×
-    ¢ª <a href="http://howm.sourceforge.jp/a/yen.el">yen.el</a></li>
+    ¢ª <a href="https://howm.osdn.jp/a/yen.el">yen.el</a></li>
 </ul></li>
-<li><a href="http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?ExternalTool">¢ª howm wiki ¤Î¡ÖÊ»Íѥġ¼¥ë¡×</a>¤â»²¾È</li>
+<li><a href="https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?ExternalTool">¢ª howm wiki ¤Î¡ÖÊ»Íѥġ¼¥ë¡×</a>¤â»²¾È</li>
 </ul>
 <h2><a name="label-14" id="label-14">¼ÂÁõ</a></h2><!-- RDLabel: "¼ÂÁõ" -->
 <h3><a name="label-15" id="label-15">¼ÂÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ</a></h3><!-- RDLabel: "¼ÂÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ" -->
@@ -1255,7 +1255,7 @@ make test</pre></li>
 <li>test.bat ¤ò¼Â¹Ô</li>
 </ul></li>
 <li>¤É¤Á¤é¤â, emacs ¤¬Î©¤Á¤¢¤¬¤ê, ¼ÁÌäɼ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹</li>
-<li><a href="http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BugReportFAQ">¤Ê¤ó¤Ç¤ï¤¶¤ï¤¶? ¢ª ¥Ð¥°¥ì¥Ý¡¼¥ÈFAQ</a></li>
+<li><a href="https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BugReportFAQ">¤Ê¤ó¤Ç¤ï¤¶¤ï¤¶? ¢ª ¥Ð¥°¥ì¥Ý¡¼¥ÈFAQ</a></li>
 </ul></li>
 <li>Êä­: ¥¬¥¤¥·¥å¥Ä¾åÅù
 <ul>
@@ -1264,7 +1264,7 @@ make test</pre></li>
     ¤½¤ì¤è¤ê¤â, µ¤·Ú¤Ë¤É¤ó¤É¤ó»ØŦ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Êý¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹.</li>
 <li>¤¼¤Ò, ºî¼Ô¤ÎÌܤ¬ÆϤ¯¤È¤³¤í(2ch ¤« howm wiki)¤Ë¤¿¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤.</li>
 <li>cf.
-    <a href="http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BugReportFAQ">¥Ð¥°¥ì¥Ý¡¼¥ÈFAQ</a>,
+    <a href="https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BugReportFAQ">¥Ð¥°¥ì¥Ý¡¼¥ÈFAQ</a>,
     <a href="http://web.archive.org/web/20041018232953/http://nnri.dip.jp/~yf/cgi-bin/yaswiki.cgi?name=%A5%AA%A1%BC%A5%D7%A5%F3%A5%BD%A1%BC%A5%B9%A4%CF%B2%BC%C4%AE%B5%A4%BC%C1">YASWiki:¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¤Ï²¼Ä®µ¤¼Á</a></li>
 </ul></li>
 <li>ºî¼Ô³Ð½ñ
@@ -1276,7 +1276,7 @@ make test</pre></li>
 </ul>
 <h2><a name="label-17" id="label-17">È÷¹Í</a></h2><!-- RDLabel: "È÷¹Í" -->
 <h3><a name="label-18" id="label-18">»²¹Í</a></h3><!-- RDLabel: "»²¹Í" -->
-<p><a href="http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?IdeaSource">¸µ¥Í¥¿</a>»²¾È.
+<p><a href="https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?IdeaSource">¸µ¥Í¥¿</a>»²¾È.
 ÆäË, Q-pocket¡¦HashedWiki¡¦ChangeLog ¥á¥â¤«¤é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Þ¤Í¤·¤Æ¤Þ¤¹. ´¶¼Õ.</p>
 <ul>
 <li>¹­À¥ÍºÆóÃø¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤ Emacs-Lisp ¹ÖºÂ¡×(¥«¥Ã¥È¥·¥¹¥Æ¥à, 1999)
@@ -1327,15 +1327,15 @@ make test</pre></li>
 <li>²þÎÉ
 <ul>
 <li>C-c , a (howm-list-all) ¤ò¹â®²½
-      <a href="http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BugReportPaste">thx</a></li>
+      <a href="https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BugReportPaste">thx</a></li>
 </ul></li>
 <li>fix
 <ul>
 <li>emacs 24.3.1 ¤Ç¥Ð¥¤¥È¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤»¤º¤Ë¼Â¹Ô¤·¤¿¤È¤­¤Î¥¨¥é¡¼
       "Can't detect type of ..."
-      <a href="http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BugReportPaste">thx</a></li>
+      <a href="https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BugReportPaste">thx</a></li>
 <li>¥·¥ó¥Ü¥ê¥Ã¥¯¥ê¥ó¥¯²¼¤Ç¿·µ¬¥á¥â¤¬ howm-mode ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¥Ð¥°
-      <a href="http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BugReportPaste">thx</a></li>
+      <a href="https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BugReportPaste">thx</a></li>
 <li>¥Ð¥¤¥È¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Î·Ù¹ð</li>
 </ul></li>
 </ul></li>
@@ -1433,13 +1433,13 @@ make test</pre></li>
         <a href="http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/784">thx</a></li>
 <li>howm ´ØÏ¢¤ÎÁ´¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Ë¶¦Ä̤ο§ÀßÄê
         <a href="http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/42">thx</a>
-        <a href="http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?Idea">thx</a>
+        <a href="https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?Idea">thx</a>
         &gt; taku ¤µ¤ó</li>
 <li>todo ¤òºÑ¤Þ¤»¤¿¤È¤­¤Ë»ØÄꥳ¥Þ¥ó¥É¤ò¼Â¹Ô (howm-congrats-command)</li>
 </ul></li>
 </ul></li>
 <li>fix: 2012-01-21 °Ê¹ß¤Î emacs-24 ¤Ç¥¨¥é¡¼ (void-variable inhibit-first-line-modes-regexps)
-    <a href="http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BugReportPaste">thx</a>
+    <a href="https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BugReportPaste">thx</a>
     thx &gt; º´¡¹ÌÚ ´² ¤µ¤ó (sasaki at fcc.ad.jp)</li>
 </ul></li>
 <li>±£¤·µ¡Ç½ (experimental)
@@ -1501,7 +1501,7 @@ make test</pre></li>
 (howm-define-reminder "*" #'my-priority 'my-face nil t)</pre>
 <ul>
 <li>»²¹Í: ´û¸¤Î½ÜÅٴؿô¤Î¥°¥é¥Õ¤¬
-          <a href="http://howm.sourceforge.jp/uu/#label:11">UNIX USER »ï¤Îµ­»ö</a>
+          <a href="https://howm.osdn.jp/uu/#label:11">UNIX USER »ï¤Îµ­»ö</a>
           ¤Ë½Ð¤Æ¤Þ¤¹</li>
 <li>¥Ð¥°
 <ul>
@@ -1556,7 +1556,7 @@ make test</pre></li>
 <li>Minor
 <ul>
 <li>hcal.rb ¤Î¡Ö[2004-09-02]?¡×Âбþ(¼«Ê¬ÀìÍѤ½¤Î¤Ð¤·¤Î¤®)
-        <a href="http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?TangledToDo">ref</a></li>
+        <a href="https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?TangledToDo">ref</a></li>
 <li>M-x howm-return-to-list ¢ª °ìÍ÷ɽ¼¨¤ËÌá¤ë
         <a href="http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/377">thx</a>
 <ul>
@@ -1695,7 +1695,7 @@ make test</pre></li>
 </ul></li>
 <li><p>¥Ð¥Ã¥Õ¥¡Ì¾¤ò, ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤¹¤ë.
       <a href="http://lists.sourceforge.jp/mailman/archives/howm-eng/2006/000020.html">thx</a> &gt; Mielke-san (peter at exegenix.com),
-      <a href="http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?ExternalTool">thx</a></p>
+      <a href="https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?ExternalTool">thx</a></p>
 <pre>;; emacs ¾å¤Ç¤Î¥Ð¥Ã¥Õ¥¡Ì¾¤ò, ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë.
 ;; (¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¼«ÂΤÏÊѹ¹¤·¤Ê¤¤)
 (add-hook 'howm-mode-hook 'howm-mode-set-buffer-name)
@@ -1791,9 +1791,9 @@ make test</pre></li>
 <li>[2004-05-06] 1.1.2 make test</li>
 <li>[2004-02-27] <a href="http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/">2ch howm ¥¹¥ì 2</a></li>
 <li>[2004-02-21] 1.1.1 ¡Ö±£¤·µ¡Ç½¡×À©ÅÙ¤òƳÆþ</li>
-<li>[2004-01-25] <a href="http://howm.sourceforge.jp/">sf.jp</a> ¤Ø°ÜÆ°</li>
+<li>[2004-01-25] <a href="https://howm.osdn.jp/">sf.jp</a> ¤Ø°ÜÆ°</li>
 <li>[2005-01-08] <a href="http://www.unixuser.jp/magazine/2004/200402.html">UNIX USER 2004.2</a></li>
-<li>[2003-12-27] <a href="http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi">howm wiki</a></li>
+<li>[2003-12-27] <a href="https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi">howm wiki</a></li>
 <li>[2003-11-22] 1.1 ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÎÊѹ¹
     (¥ê¥ó¥¯¡¦ÆüÉÕ¡¦¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¤Î½ñ¼°, °ì¥á¥â°ì¥Õ¥¡¥¤¥ë, ¥á¥Ë¥å¡¼¤â¥á¥â¤Î°ì¼ï)</li>
 <li>[2003-10-27] 1.0.4.2 ½Å¤¯¤Ê¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ. ¤è¤¯¤³¤ó¤Ê¤Î¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¿¤Ê¤¢¡Ä</li>
@@ -1816,7 +1816,7 @@ make test</pre></li>
 </ul>
 <h3><a name="label-20" id="label-20">¥¢¥É¥ì¥¹</a></h3><!-- RDLabel: "¥¢¥É¥ì¥¹" -->
 <ul>
-<li>ºÇ¿·ÈÇ: <a href="http://howm.sourceforge.jp/">&lt;URL:http://howm.sourceforge.jp/&gt;</a></li>
+<li>ºÇ¿·ÈÇ: <a href="https://howm.osdn.jp/">&lt;URL:https://howm.osdn.jp/&gt;</a></li>
 <li>Ï¢ÍíÀè: email ¥¢¥É¥ì¥¹¤Ï¥½¡¼¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ëËÁƬ¤ò»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤</li>
 </ul>