OSDN Git Service

update URL (sj.jp ==> osdn.jp)
[howm/howm.git] / doc / OLD.rd
index 8462121..2069b87 100644 (file)
@@ -20,9 +20,9 @@ $Id: OLD.rd,v 1.18 2012-08-16 09:52:06 hira Exp $
       * grep ¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÀßÄꤹ¤ëÁ°¤Ë,
         --exclude-dir ¤¬Ä̤뤫³Îǧ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿.
     * Â礭¤¤¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ç°ìÍ÷ɽ¼¨¤ò¤·¤¿¤È¤­¤Î;·×¤Ê¥¦¥£¥ó¥É¥¦Ê¬³ä¤ò½¤Àµ
-      ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BugReportPaste>))
+      ((<thx|URL:https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BugReportPaste>))
     * howm-vars.elc ¥í¡¼¥É»þ¤Î·Ù¹ð¡Öold-style backqoute detected!¡×¤ò²óÈò.
-      ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BugReportPaste>))
+      ((<thx|URL:https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BugReportPaste>))
 
 * ¥ê¥ê¡¼¥¹ÈÇ howm-1.3.9.1 [2011-01-02]
   * fix: emacs-24.0.50 ¤Ç¤Î¥¨¥é¡¼
@@ -59,13 +59,13 @@ $Id: OLD.rd,v 1.18 2012-08-16 09:52:06 hira Exp $
     * ((<yagrep|URL:http://www.kt.rim.or.jp/~kbk/yagrep/index.html>)) ¤È¤Î
       ¸ß´¹À­¤Î¤¿¤á, grep ¸Æ¤Ó½Ð¤·»þ¤Ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê̾ËöÈø¤Î / ¤òºï½ü.
       ((<thx|URL:http://hibari.2ch.net/test/read.cgi/unix/1141892764/685-686n>))
-    * ((<HidePrivateReminder|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?HidePrivateReminder>))
+    * ((<HidePrivateReminder|URL:https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?HidePrivateReminder>))
       ¤Î¤¿¤á¤ËÆâÉô¤ò¾¯¤·Áݽü.
       ((<thx|URL:http://hibari.2ch.net/test/read.cgi/unix/1141892764/731>))
   * fix
     * C-c , l (howm-list-recent)»þ¤Ë³ºÅö¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤È¥¨¥é¡¼.
       ((<thx|URL:http://hibari.2ch.net/test/read.cgi/unix/1141892764/733>))
-      ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?Windows>))
+      ((<thx|URL:https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?Windows>))
       * howm-view-use-grep ¤òÀßÄꤷ¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ëȯ¾É.
         meadow ¤À¤È "Spawning child process: exec format error" ¤Ë¤Ê¤ë¤é¤·¤¤.
       * grep ¸Æ¤Ó½Ð¤·»þ¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬ howm-command-length-limit °Ê¾å¤Ë
@@ -108,7 +108,7 @@ $Id: OLD.rd,v 1.18 2012-08-16 09:52:06 hira Exp $
             * lisp ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Êý:
               ((<2ch UNIX ÈÄ howm ¥¹¥ì|URL:http://hibari.2ch.net/test/read.cgi/unix/1141892764/l50>))
               ¤«
-              ((<howm wiki ¤Î¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¡×|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?Comment>))
+              ((<howm wiki ¤Î¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¡×|URL:https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?Comment>))
               ¤Ç¤´ÁêÃ̤ò
         * ¤â¤·µìÊÑ¿ô¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡Ä
           * Ã±½ã¤ËÆɤߤ«¤¨¤é¤ì¤½¤¦¤Ê¤é, ¿·ÊÑ¿ô¤ËÆɤߤ«¤¨¤Æ¿·½èÍý¤ò¼Â¹Ô
@@ -123,7 +123,7 @@ $Id: OLD.rd,v 1.18 2012-08-16 09:52:06 hira Exp $
     * °ìÍ÷¥Ð¥Ã¥Õ¥¡
       * ¸¡º÷»þ¤ÎÆâÉôŪ¤Ê°ìÍ÷¥Ð¥Ã¥Õ¥¡ºÆɽ¼¨¤òÍÞÀ©
       * °ìÍ÷¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤«¤é¤Î X (dired-x) »þ¤Ë, ¥«¡¼¥½¥ë¤òÂбþ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ØÃÖ¤¯
-        ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BugReport>))
+        ((<thx|URL:https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BugReport>))
         > 797 ¤µ¤ó
         * 1.3.2 ¤Î±£¤·µ¡Ç½¤ò¸ø¼°²½ & ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È²½.
           ÊÑ¿ô howm-view-dired-keep-cursor ¤Ïºï½ü¤·¤Þ¤·¤¿.
@@ -174,7 +174,7 @@ $Id: OLD.rd,v 1.18 2012-08-16 09:52:06 hira Exp $
         * make test »þ¤Ë ~/.howm-history ¤ò±ø¤µ¤Ê¤¤
   * fix
     * howm-menu-categorized-reminder ¤Çɽ¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¹àÌܤ¬¤¢¤Ã¤¿
-      ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BugReportPaste>))
+      ((<thx|URL:https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BugReportPaste>))
     * (setq howm-view-list-title-type 2) ¤Î¤È¤­ C-c , a ¤Ç¥¨¥é¡¼
       ((<thx|URL:http://hibari.2ch.net/test/read.cgi/unix/1141892764/552>))
     * ¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¤Ê¤¤¥á¥â¤¬ C-c , a ¤Çɽ¼¨¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿
@@ -185,9 +185,9 @@ $Id: OLD.rd,v 1.18 2012-08-16 09:52:06 hira Exp $
       ((<thx|URL:http://hibari.2ch.net/test/read.cgi/unix/1141892764/494>))
     * Í½Äêɽ¤ä todo ¥ê¥¹¥È¤Ç action-lock-mode ¤¬ÉÔËܰդ˥ȥ°¥ë.
     * howm2, howmkara ¤Î -exclude ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ËÉÔ¶ñ¹ç.
-      ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BugReport>)) > dareka ¤µ¤ó
-    * ((<HidePrivateReminder|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?HidePrivateReminder>))¤Ç C-c , t ¤¬¡ÖNo match¡×¤Ë
-      ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?HidePrivateReminder>)) > taku ¤µ¤ó
+      ((<thx|URL:https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BugReport>)) > dareka ¤µ¤ó
+    * ((<HidePrivateReminder|URL:https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?HidePrivateReminder>))¤Ç C-c , t ¤¬¡ÖNo match¡×¤Ë
+      ((<thx|URL:https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?HidePrivateReminder>)) > taku ¤µ¤ó
       * ¸ß´¹À­¤ò½¤Éü
     * howm-occur ¤Ç°ìÍ÷¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Î¸¡º÷¸ì¤¬¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿
     * ¡Ö¡ã¡ã¡ã ¥Æ¥¹¥È ¡ã¡ã¡ã Test¡×¤Î¡ÖTest¡×¾å¤Ç RET ¤òᤤ¤Æ¤â¡Ö¥Æ¥¹¥È¡×¤¬
@@ -208,10 +208,10 @@ $Id: OLD.rd,v 1.18 2012-08-16 09:52:06 hira Exp $
     * ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¡Ö%reminder¡×¤ÎÄì¤Ë, ²á¤®¤¿Í½Ä꤬ɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿.
       ((<thx|URL:http://hibari.2ch.net/test/read.cgi/unix/1141892764/149>))
     * ¥á¥Ë¥å¡¼Ãæ¤Î¡Ö> 2006-07-26-015606 | ¡Ä¡×¤Î¡Ö7¡×¾å¤Ç RET ¤ò᤯¤È¥¨¥é¡¼.
-      ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BugReport>)) > na ¤µ¤ó
+      ((<thx|URL:https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BugReport>)) > na ¤µ¤ó
       * ÊÑ¿ô howm-menu-list-regexp ¤ÎÄêµÁ¤ò¤Á¤ç¤Ã¤Èľ¤·¤¿¤À¤±
     * °Û¤Ê¤ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ÎƱ̾¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬°ìÍ÷ɽ¼¨¤Çº®Æ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿.
-      ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BugReportPaste>))
+      ((<thx|URL:https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BugReportPaste>))
     * howm-view-split-horizontally ¤¬ t ¤Ç¤â nil ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È¤­¤ÎÆÃÊ̤ÊÆ°ºî¤òÇÑ»ß.
       ((<thx|URL:http://hibari.2ch.net/test/read.cgi/unix/1141892764/591>))
       * howm-1.2 ¡Á 1.3.7rc2 ¤Ç²õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬, ¥Ð¥°¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ê¤·.
@@ -370,10 +370,10 @@ $Id: OLD.rd,v 1.18 2012-08-16 09:52:06 hira Exp $
       thx > Ãݼ¤µ¤ó
     * ((<howmz.el|URL:http://noir.s7.xrea.com/archives/000136.html>))
       ¤Ç¥¨¥é¡¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦.
-      ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?LinuxZaurus>))
+      ((<thx|URL:https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?LinuxZaurus>))
       > (TxT) ¤µ¤ó
     * emacs20 ¤Ç M-x howm-bug-shot ¤¬¥¨¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿.
-      ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BugReportFAQ>))
+      ((<thx|URL:https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BugReportFAQ>))
       > Æ¨Èò¤µ¤ó
 
 * ¥ê¥ê¡¼¥¹ÈÇ howm-1.3.2 [2005-11-04]
@@ -383,7 +383,7 @@ $Id: OLD.rd,v 1.18 2012-08-16 09:52:06 hira Exp $
     * ¥ê¥ê¡¼¥¹Í½ÄêÈÇ 1.3.2rc4 ¤ÈƱ¤¸¤â¤Î¤Ç¤¹
   * Êѹ¹
     * ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î [º£Æü] (C-c , , .) ¤Ç¤â¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤òɽ¼¨.
-      ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BugReport>))
+      ((<thx|URL:https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BugReport>))
       > nobu ¤µ¤ó
       * ¥¿¥¤¥È¥ëɽ¼¨¤·¤¿¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ä
         * M-x customize-variable RET howm-list-title RET
@@ -394,14 +394,14 @@ $Id: OLD.rd,v 1.18 2012-08-16 09:52:06 hira Exp $
       ÆüÉÕ¾å¤Ç¤Î RET ¤¬¥¨¥é¡¼
       ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/797-801n>))
     * xemacs ¤À¤È, °ìÍ÷¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤«¤é¤Î X (dired-x) ¤¬¥¨¥é¡¼
-      ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BugReport>))
+      ((<thx|URL:https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BugReport>))
       > 797 ¤µ¤ó
       * ¤Ä¤¤¤Ç¤Ë, Æ±¤¸¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬²¿ÅÙ¤âɽ¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤ò½¤Àµ
     * howm-view.el ¤Ë (require 'riffle) ¤òÄɲÃ
       ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/782>))
     * Makefile °Ê³°¤Î¼ê½ç¤Ç¥Ð¥¤¥È¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤¹¤ë¤È M-x howm-menu ¤¬¥¨¥é¡¼
       ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/789-791n>))
-      ((<ref|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BrokenMenu>))
+      ((<ref|URL:https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BrokenMenu>))
 
 * ¥ê¥ê¡¼¥¹ÈÇ howm-1.3.1 [2005-08-17]
   * xemacs ¤Ç¤ä¤±¤ËÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò½¤Àµ
@@ -468,7 +468,7 @@ $Id: OLD.rd,v 1.18 2012-08-16 09:52:06 hira Exp $
   * »ÅÍÍÊѹ¹
     * howm-template ¤ÎÃͤ¬´Ø¿ô¤À¤Ã¤¿¤È¤­¤Ï,
       ¡Öuniversal-argument ¤È((*ľÁ°¤Î¥Ð¥Ã¥Õ¥¡*))¡×¤ò°ú¿ô¤Ë¤·¤Æ¤½¤¤¤Ä¤ò¸Æ¤Ö
-      ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?Comment>))
+      ((<thx|URL:https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?Comment>))
       * »ÈÍÑÎã
           ;; snap.el ¤Ç¤Î¥ê¥ó¥¯¤òÆþ¤ì¤ë
           (setq howm-template #'my-howm-template)
@@ -501,7 +501,7 @@ $Id: OLD.rd,v 1.18 2012-08-16 09:52:06 hira Exp $
       * (setq howm-message-time t) ¤¹¤ì¤Ð, ¸¡º÷Åù¤ËÍפ·¤¿»þ´Ö¤òɽ¼¨
     * 1.2 ¤«¤é
       * come-from ¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤Î alias ¢¥ ¢ª ((<¥á¥â¤ò½ñ¤³¤¦>))
-        ((<ref|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?CompoundComeFrom>))
+        ((<ref|URL:https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?CompoundComeFrom>))
       * ¥á¥Ë¥å¡¼
         * ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡Ö%recent¡×¤ä¡Ö%random¡× ¢¥
           ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/242>))
@@ -509,9 +509,9 @@ $Id: OLD.rd,v 1.18 2012-08-16 09:52:06 hira Exp $
         * ¥á¥Ë¥å¡¼Ãæ¤ËÊÑ¿ô¤ä´Ø¿ô¤ÎÃͤòɽ¼¨
       * °ìÍ÷
         * ¥½¡¼¥ÈË¡¤Ë¡Örandom¡×¤òÄɲÃ
-          ((<ref|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?OldMemo>))
+          ((<ref|URL:https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?OldMemo>))
         * °ìÍ÷ɽ¼¨Áë¤Î¹Ô¿ôÀßÄê
-          ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?Comment>))
+          ((<thx|URL:https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?Comment>))
           ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/724>))
             (setq howm-view-summary-window-size 10)
         * ¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¡×¤ÎÀµµ¬É½¸½¤ò, µ¡Ç½¤´¤È¤ËÊѹ¹²Äǽ
@@ -601,7 +601,7 @@ $Id: OLD.rd,v 1.18 2012-08-16 09:52:06 hira Exp $
         * M-x howm-elp ¤Ç, ¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥é elp ¤Î½àÈ÷
   * ¤½¤Î¾¤Î²þÎÉ
     * M-x customize ¤ËÂбþ ([Applications] ¢ª [Howm])
-      ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?RoadMap>))
+      ((<thx|URL:https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?RoadMap>))
       ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/668>))
     * °ìÍ÷¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Ç, Æ±¤¸¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò¤¯¤êÊÖ¤·É½¼¨¤·¤Ê¤¤
       ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/754>))
@@ -630,7 +630,7 @@ $Id: OLD.rd,v 1.18 2012-08-16 09:52:06 hira Exp $
     * make »þ¤Î·Ù¹ð¡Ö¡Ä not known to be defined¡×¤òÍÞÀ©
       ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1111816102/485>))
     * riffle.el ¤Î»ÅÍͤòÊѹ¹(gfunc.el ¤ò»È¤¦). ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤Ï±Æ¶Á¤Ê¤¤¤Ä¤â¤ê.
-      ((<howmoney|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?howmoney>))
+      ((<howmoney|URL:https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?howmoney>))
       ¤â¤À¤¤¤¸¤ç¤¦¤Ö¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡Ä
   * ¥Ð¥°½¤Àµ
     * Çò¹õµ¡¤Ç¥¨¥é¡¼
@@ -657,7 +657,7 @@ $Id: OLD.rd,v 1.18 2012-08-16 09:52:06 hira Exp $
       ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/685>))
     * ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤ëͽÄê¤ÎÈϰϤ¬°ìÆüû¤«¤«¤Ã¤¿
     * xemacs ¤Ç, ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¥á¥Ë¥å¡¼¤Î %recent ¤¬¥¨¥é¡¼¤Ë
-      ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BugReport>))
+      ((<thx|URL:https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BugReport>))
     * ¥á¥Ë¥å¡¼¾å¤Ç C-c , r ¤·¤¿¤È¤­¤Ï¡Ö¥á¥Ë¥å¡¼¹¹¿·¡×
       ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/696>))
     * howm-menu-list-face ¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ò¶õ¤Ë
@@ -669,7 +669,7 @@ $Id: OLD.rd,v 1.18 2012-08-16 09:52:06 hira Exp $
         ¡Öhowm¡×¤Ëľ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤.
     * ((<howmz|URL:http://noir.s7.xrea.com/archives/000136.html>))
       ¤Ç¥¨¥é¡¼ (´Ø¿ô howm-view-sort-items ¤¬¤Ê¤¤)
-      ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?LinuxZaurus>))
+      ((<thx|URL:https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?LinuxZaurus>))
       > (TxT) ¤µ¤ó
     * ¥ê¥Þ¥¤¥ó¥Àľá¤­¤Ç¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Êø¤ì¤ë
       ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/705>))
@@ -720,9 +720,9 @@ $Id: OLD.rd,v 1.18 2012-08-16 09:52:06 hira Exp $
   * ²þÎÉ
     * egrep, fgrep ¤¬¤Ê¤¤¤±¤É GNU grep ¤Ï¤¢¤ë, ¤È¤¤¤¦´Ä¶­(¥ê¥Ê¥¶¥¦?)¤ËÂбþ
       ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/621-625n>))
-      ((<ref|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?LinuxZaurus>))
+      ((<ref|URL:https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?LinuxZaurus>))
     * contents ¤Ç¤Î¹Ê¤ê¹þ¤ß¤â C-u ¤ËÂбþ (¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¥á¥â¤òÇÓ½ü)
-      ¢ª ((<±þÍÑÎã|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?HidePrivateReminder>))
+      ¢ª ((<±þÍÑÎã|URL:https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?HidePrivateReminder>))
       ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/593>))
     * todo ¥ê¥¹¥È¤ä¥á¥Ë¥å¡¼¤Î %reminder ¤Ç¤â, ½ÜÅÙ¤¬Æ±¤¸¤Ê¤éʸ»úÎó½ç¥½¡¼¥È
       ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/571>))
@@ -757,7 +757,7 @@ $Id: OLD.rd,v 1.18 2012-08-16 09:52:06 hira Exp $
       * ¤Ä¤¤¤Ç¤Ë, howm-excluded-file-regexp ¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ë
         (image-file-name-regexp) ÁêÅö¤òÄɲÃ
     * 0123-45-6789 ¤ß¤¿¤ÊÅÅÏÃÈÖ¹æ¤Ë²¼Àþ¤ò°ú¤«¤Ê¤¤ (ÆüÉդȤߤʤ¹¾ò·ï¤ò¸·¤·¤¯)
-      ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BugReport>))
+      ((<thx|URL:https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BugReport>))
     * ¡Ö%¡×¤ò´Þ¤à message ¤Î¥¨¥é¡¼
     * emacs20 ¤Ç¥á¥Ë¥å¡¼¤ò±£¤·¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Ë¤¹¤ë¤È¿§¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤
       ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/541>))
@@ -765,7 +765,7 @@ $Id: OLD.rd,v 1.18 2012-08-16 09:52:06 hira Exp $
       ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/532>))
     * come-from µ­Ë¡¤òÊѹ¹¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¼êÅö¤Æ
       (thx > taku ¤µ¤ó)
-      ((<ref|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BugReport>))
+      ((<ref|URL:https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BugReport>))
   * ¥Æ¥¹¥ÈÈÇ¡¦¥ê¥ê¡¼¥¹Í½ÄêÈǤΠbug fix (¾¶)
     * >>> ~/hoge.ps ¤ä file://~/hoge.ps ¤ò RET ¤Ç³«¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤È¥¨¥é¡¼
       (thx > Konstantin Levinski (kostya@pmail.ntu.edu.sg))
@@ -784,13 +784,13 @@ $Id: OLD.rd,v 1.18 2012-08-16 09:52:06 hira Exp $
     * Meadow 2.10 ¤Ç make ¤¬¥¨¥é¡¼¤Ë
       (thx > taku ¤µ¤ó, ¡Ö¤â¡×¤µ¤ó)
       ((<ref|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/638>))
-      ((<ref|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?MaxSpecpdlSize>))
+      ((<ref|URL:https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?MaxSpecpdlSize>))
     * Meadow-1.15 ¤À¤È, image-file-name-regexps ¤¬Ì¤ÄêµÁ¤Ç¥¨¥é¡¼
       (thx > Æ¨Èò¤µ¤ó)
-      ((<ref|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BugReport>))
+      ((<ref|URL:https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BugReport>))
     * howm-directory ¤¬ ~/.howm ¤Î¤è¤¦¤Ê¥É¥Ã¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤À¤È²¿¤â¸¡º÷¤µ¤ì¤º
       (thx > taku ¤µ¤ó)
-      ((<ref|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BugReport>))
+      ((<ref|URL:https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BugReport>))
 
 * [2004-12-11] v1.2.1
   * Note
@@ -835,9 +835,9 @@ $Id: OLD.rd,v 1.18 2012-08-16 09:52:06 hira Exp $
     * howm-list-migemo ¤¬Ä¾ÀÜ howm-view-search ¤òᤫ¤Ê¤¤¤è¤¦
     * howm-set-mode-p ¤ò howm-set-mode ¤«¤éʬΥ
       ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/388>))
-      ((<ref|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?SetMode>))
+      ((<ref|URL:https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?SetMode>))
     * ¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¤Î action-lock ¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤¸¤ê¤ä¤¹¤¯. Æ°ºî¤ÏÊѲ½¤Ê¤¤¤Ï¤º.
-      ((<ref|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?TangledToDo>))
+      ((<ref|URL:https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?TangledToDo>))
       * ÉûºîÍѤÇ, howm-reminder-regexp-XXX-pos ¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈÃͤ¬¤Ò¤È¤Ä¤º¤ì¤¿
   * ¤½¤Î¾
     * °ìÍ÷¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤ÈÆâÍƥХåե¡¤ò¡Öo¡×¤Ç¹Ô¤­Íè
@@ -857,12 +857,12 @@ $Id: OLD.rd,v 1.18 2012-08-16 09:52:06 hira Exp $
     * ÌܶÌ
       * todo ¤Î¿··¿: ÊÝα¡Ö[2004-01-09]~100 ¤Û¤²¡×
         ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/497>))
-        ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?Defer>))
+        ((<thx|URL:https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?Defer>))
       * ¥á¥Ë¥å¡¼¡¦Í½Äêɽ¡¦todo °ìÍ÷¤«¤é, -+!@~. ¾å¤Ç RET ¤òľÀÜᤱ¤ë
         ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/506>))
         ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/568>))
         ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/580>))
-        ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?RepeatedToDo>))
+        ((<thx|URL:https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?RepeatedToDo>))
         ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/698>))
         ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/732>))
     * ¾®²þ¤
@@ -946,7 +946,7 @@ $Id: OLD.rd,v 1.18 2012-08-16 09:52:06 hira Exp $
       * Â¿Ê¸»ú¥³¥Þ¥ó¥É ¢ª Â³¤±¤Æ¥ß¥Ë¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤«¤éÆþÎÏ
     * °ìÍ÷¤«¤é C-u f ¤·¤¿¤È¤­¤Ë¤Ï¡ÖReject¡×¤Èɽ¼¨
     * Í½Äêɽ¡¦todo °ìÍ÷¤ËÍËÆü¤òɽ¼¨
-      ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?Comment>))
+      ((<thx|URL:https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?Comment>))
     * Ê¸½ñ¤Î¹¹¿·
       * ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëË¡¤ÎÀâÌÀ¤Ï, make install ¤ÎÊý¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë
       * index-j.html ¤Ë²èÁü¤È UNIX USER µ­»ö¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¤òÄɲÃ
@@ -994,7 +994,7 @@ $Id: OLD.rd,v 1.18 2012-08-16 09:52:06 hira Exp $
     * README ÄûÀµ (howm-title-header ¢ª howm-view-title-header)
     * Meadow ÍѤΡ֥ɥ饤¥Ö̾¤ÎÂçʸ»ú¾®Ê¸»ú¡×Âкö¤ò
       Èù½¤Àµ(howm-normalize-file-name). µóÆ°¤ÏÊѲ½¤Ê¤¤¤Ï¤º.
-      ((<ref|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?DriveLetter>))
+      ((<ref|URL:https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?DriveLetter>))
     * ¥Æ¥¹¥ÈÈǤΥХ°(¾¶)
       * ¡Ö¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë %recent¡×¤ÇÂоݳ°¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò˺¤ì¤Æ¤¿
         ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/246>))
@@ -1005,7 +1005,7 @@ $Id: OLD.rd,v 1.18 2012-08-16 09:52:06 hira Exp $
       * emacs -nw ¤Ê¤È¤­, [2004-08-08]! ¤Î¡Ö!¡×¤Ç RET Ã¡¤¯¤È¥¨¥é¡¼
         ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/354>))
       * ³Æ¥Õ¥¡¥¤¥ë¸ÄÊ̤ˠbyte-compile ¤·¤¿¤È¤­¤ÎÉÔ¶ñ¹ç
-        ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BugReport>))
+        ((<thx|URL:https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BugReport>))
         * ¥Þ¥¯¥í¤¬¥Þ¥¯¥í°·¤¤¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿
           ¢ª ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Þ¤¿¤¤¤Ç»È¤¦¥Þ¥¯¥í¤Ï howm-common.el ¤ËÃÖ¤­,
           ³Æ howm-*.el ¤¬ÌÀ¼¨Åª¤Ë require
@@ -1036,7 +1036,7 @@ $Id: OLD.rd,v 1.18 2012-08-16 09:52:06 hira Exp $
         »î¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È½õ¤«¤ê¤Þ¤¹.
         ¸«¤¿ÌܤÎÆ°ºî¤Ï²¿¤âÊѤï¤é¤Ê¤¤¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¤¬¡Ä
       * ¡Öcome-from ¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤Î alias¡×¤Ë¸þ¤±¤¿ÉÛÀФǤ¹
-        ((<ref|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?CompoundComeFrom>))
+        ((<ref|URL:https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?CompoundComeFrom>))
   * fix
     * ¡Ö<<< foo {_}¡×¤Î¡Ö<<<¡×¤Ç RET Ã¡¤¤¤Æ¤â no match
       * grep »ÈÍÑ»þ¤Î¤ß? ({}¤¬Æüìʸ»ú)
@@ -1095,7 +1095,7 @@ $Id: OLD.rd,v 1.18 2012-08-16 09:52:06 hira Exp $
       * [2004-02-23] ¤Î½¤Àµ¤Ï¤Þ¤Á¤¬¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤ÇºÆ½¤Àµ
     * emacs20, meadow1.x(?) ¤Ç http:// ¤Ë²¼Àþ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤
       (³ÈÄ¥Àµµ¬É½¸½ "[htp]\\{3,5\\}")
-      ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BugReport>))
+      ((<thx|URL:https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BugReport>))
     * grep ÉÔ»ÈÍÑ»þ, S ¢ª foo ¤Ç¡ÖFoo¡×¤¬¤Ò¤Ã¤«¤«¤é¤Ê¤¤
       ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/51-54n>))
     * README ¤Î½¤Àµ
@@ -1119,14 +1119,14 @@ $Id: OLD.rd,v 1.18 2012-08-16 09:52:06 hira Exp $
       * ¤Û¤ó¤È¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ëËÁƬ¤È³ÈÄ¥»Ò¤«¤é¼«Æ°È½Äꤹ¤Ù¤­¤Ê¤ó¤À¤±¤É, ¤Ò¤È¤Þ¤º.
     * °ìÍ÷¤Î¥½¡¼¥È´ð½à (howm-list-normalizer)
       ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/503>))
-      ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?SortBy>))
+      ((<thx|URL:https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?SortBy>))
     * ¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎͽÄêɽ¤Îɽ¼¨ÈÏ°Ï (howm-menu-schedule-days-before)
-      ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?Comment>))
+      ((<thx|URL:https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?Comment>))
     * ÆüÉդο·µ¬ÆþÎÏ»þ¤Ëǯ¤ä·î¤òά¤·¤¿¤é̤Íè¤È²ò¼á (howm-insert-date-future)
       ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/425>))
     * howm-template ¤òÁªÂò²Äǽ¤Ë
-      ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?SwitchTemplate>))
-      ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BugReport>))
+      ((<thx|URL:https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?SwitchTemplate>))
+      ((<thx|URL:https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BugReport>))
     * (setq howm-list-title t) ¤¹¤ì¤Ð, °ìÍ÷¤Ç¤Ï¾ï¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤òɽ¼¨
       ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/288>))
       * howm-list-recent-title, howm-list-all-title ¤Ï undocumented ¤Ë.
@@ -1139,11 +1139,11 @@ $Id: OLD.rd,v 1.18 2012-08-16 09:52:06 hira Exp $
       (thx > 'UCONN¤Î¥Ý¥¹¥É¥¯'¤µ¤ó)
   * ¿·¥³¥Þ¥ó¥É
     * C-c , s ¤Ç¸ÇÄêʸ»úÎ󸡺÷ howm-list-grep-fixed (C-u C-c , g ¤ÈƱ¤¸)
-      ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?KeyBinding>))
+      ((<thx|URL:https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?KeyBinding>))
     * C-c , SPC ¤Ç howm ¤Ê¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤È howm ¤Ç¤Ê¤¤¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤È¤òÀÚ¤êÂؤ¨.
       howm ¤Ê¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³«¤¯.
-      ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?Idea>))
-      ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?ImplementedIdea>))
+      ((<thx|URL:https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?Idea>))
+      ((<thx|URL:https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?ImplementedIdea>))
     * °ìÍ÷ɽ¼¨¡¦ÆâÍÆɽ¼¨¤Ç¤Ï n, p ¤Ç¤â¥«¡¼¥½¥ë¾å²¼
       ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/473>))
     * ¡Öfile://¡Ä¡×¾å¤Ç C-u RET ¢ª find-file-other-window
@@ -1169,7 +1169,7 @@ $Id: OLD.rd,v 1.18 2012-08-16 09:52:06 hira Exp $
     * ¥á¥Ë¥å¡¼
       * > ¤Ç RET ¢ª ³ºÅö¹Ô¤Øľ¥¸¥ã¥ó¥×
       * ¡ÖºÑ¤ß¡×¤Ïɽ¼¨¤·¤Ê¤¤
-        ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?Comment>))
+        ((<thx|URL:https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?Comment>))
       * ÀøÉúÃæ¤Î¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¤Ïɽ¼¨¤·¤Ê¤¤ (howm-menu-todo-priority)
         ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/620>))
       * ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤òÀßÄꤷ¤Ê¤¤¸Â¤ê, ¥á¥âÊݸ»þ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¹¹¿·¤Ï¥ª¥Õ
@@ -1229,10 +1229,10 @@ $Id: OLD.rd,v 1.18 2012-08-16 09:52:06 hira Exp $
       * ¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Ò¤É¤¤¤È¤³¤À¤±½¤Àµ. ¤Þ¤À¤à¤À¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤ë.
     * meadow ¸þ¤±¤Ë, ¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥¿¡¼¤ÎÂçʸ»ú¾®Ê¸»ú¤ò̵»ë
       (howm-normalize-file-name)
-      ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?DriveLetter>))
+      ((<thx|URL:https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?DriveLetter>))
     * ±Ñ¸ì¥á¥Ë¥å¡¼¤Î [String] ¤È [Regexp] ¤¬µÕ
     * xemacs canna Âкö
-      ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?CannaReturnKey>))
+      ((<thx|URL:https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?CannaReturnKey>))
     * split-horizontally ¤¬ t ¤Ê¤é C-x 1 ¸å¤â²£Ê¤٤Ë
       (((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/634>))
       > ¡³(¡­¡¼`)¥Î¤µ¤ó)
@@ -1245,7 +1245,7 @@ $Id: OLD.rd,v 1.18 2012-08-16 09:52:06 hira Exp $
       * font-lock-defaults ¤ÎÂç°èÃͤòÊѤ¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¿
     * °ìÍ÷¤Ç ! (shell) ¤¬ xemacs ¤ä emacs20 ¤Ç¥¨¥é¡¼
       (replace-regexp-in-string ¤ä (buffer-size buf) ¤¬¤Ê¤¤)
-      ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?Usage>))
+      ((<thx|URL:https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?Usage>))
     * xemacs ´ØÏ¢:
       thx > ((<³Þ¸¶¤µ¤ó|URL:http://www.nc.kyushu-u.ac.jp/~kasahara/diary/2004/01b.html>))
       ¡Ä¤³¤Ã¤½¤ê¸ÀµÚÊÖ¤· :p
@@ -1266,9 +1266,9 @@ $Id: OLD.rd,v 1.18 2012-08-16 09:52:06 hira Exp $
           (reference to free variable / bound but not referenced)
     * ¡Ö>>>¡×¤À¤±¤Î¹Ô¤«¤é¼¡¤Î¹Ô¤Ë¤«¤±¤Æ²¼Àþ¤¬°ú¤«¤ì¤Æ¤¿
     * howm-menu.el ¤ò iso-2022-7bit ¤Ë (for Meadow)
-      ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?WorkOn>))
+      ((<thx|URL:https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?WorkOn>))
     * .gz, .jpg, .gif, .png ¤â¸¡º÷Âоݤ«¤é½ü³°
-      ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?ImageCapture>))
+      ((<thx|URL:https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?ImageCapture>))
     * ºÇ½ª¹Ô¤Ë²þ¹Ô¤¬¤Ê¤¤¤È, ÆâÍÆɽ¼¨¤Ç¤½¤Î¹Ô¤¬½Ð¤Ê¤¤
       ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/471>))
     * °ì¥Õ¥¡¥¤¥ëÊ£¿ô¥á¥â¤Ç (setq howm-list-title t) ¤Ê¤È¤­,
@@ -1318,7 +1318,7 @@ $Id: OLD.rd,v 1.18 2012-08-16 09:52:06 hira Exp $
       * ¥Æ¥¹¥ÈÈÇ 2003-12-27 ¡Á 2004-01-21 ¤Î¥Ð¥°
       * ¥Æ¥¹¥ÈÈÇ 2005-01-23 ¤Ç½¤Àµ
     * yc Âкö¤ò½ÀÆð¤Ë ¢« ·ë¶ÉÇÑ»ß
-      ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?WorkOn>))
+      ((<thx|URL:https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?WorkOn>))
       * eval-after-load ¤À¤È (load "~/elisp/yc.el") ¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç,
         defadvice ¤ËÊѹ¹
       * ¤Û¤ó¤È¤Ï, Æ±ÍͤΤ³¤È¤ò egg, anthy ¤Ë¤â¤ä¤ë¤Ù¤­
@@ -1326,7 +1326,7 @@ $Id: OLD.rd,v 1.18 2012-08-16 09:52:06 hira Exp $
     * ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤Ï [2004-01-10]! Åù¤Ë²¼Àþ¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤ ¢« ¡Öľá¤­¡×¤È¤·¤ÆÉü³è
       ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/506>))
     * fix: ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë½ÜÅÙ¤òɽ¼¨¤·¤¿¤é > ¤«¤éÈô¤Ù¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¿
-      ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?Comment>))
+      ((<thx|URL:https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?Comment>))
     * fix: anthy ¤È¤ÎÊ»ÍÑ ¢« ·ë¶ÉÇÑ»ß
       (thx > Jun Kuriyama ¤µ¤ó <kuriyama@imgsrc.co.jp>)
     * fix: index-j.html ¤«¤é¤Î¥ê¥ó¥¯¤º¤ì
@@ -1347,13 +1347,13 @@ $Id: OLD.rd,v 1.18 2012-08-16 09:52:06 hira Exp $
       ((<ref|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/597-598n>))
       * ¤Ä¤¤¤Ç¤Ë prompt ¤ËÍËÆü
     * ((<¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º>)) ¤Îµ­½Ò¥ß¥¹: howm-directory ¢ª howm-keyword-file
-      ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?Comment>))
+      ((<thx|URL:https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?Comment>))
     * configure.in ¤Ë Meadow.exe ¤òÄɲÃ
-      (((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?RoadMap>))
+      (((<thx|URL:https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?RoadMap>))
       > Meadow2»È¤¤¤µ¤ó)
   * ÇÑ»ß
     * canna, egg, yc, anthy ¤Î¸ÄÊÌÂкö
-      ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?WorkOn>))
+      ((<thx|URL:https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?WorkOn>))
       * ¤«¤ï¤ê¤Ë, action-lock-mode ¤ÎÍ¥ÀèÅÙ¤òºÇ¼å¤Ë.
       * °ÊÁ°¤ÎÂкö¤ËÌ᤹¤Ë¤Ï,
           (setq action-lock-bury-minor-mode-p nil)
@@ -1377,7 +1377,7 @@ $Id: OLD.rd,v 1.18 2012-08-16 09:52:06 hira Exp $
   * ¡Öxemacs ¤Ç¤Ï, (setq font-lock-verbose nil) ¤Ç®¤¯¤Ê¤ë¤è¡× (¢ª((<¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë>)))
   * fix
     * xemacs canna Âкö
-      ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?CannaReturnKey>))
+      ((<thx|URL:https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?CannaReturnKey>))
     * ±Ñ¸ì¥á¥Ë¥å¡¼¤Î [String] ¤È [Regexp] ¤¬µÕ
     * howm-view-call-process ¤ÎÌá¤êÃÍ¥Á¥§¥Ã¥¯
     * meadow 1.15 ¤Ç¾¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Î font-lock ¤¬Ãí¼á¡¦Ê¸»úÎó¤Î¤ß¤Ë
@@ -2409,7 +2409,7 @@ $Id: OLD.rd,v 1.18 2012-08-16 09:52:06 hira Exp $
     * ((<Um4|URL:http://www.d4.dion.ne.jp/~usuda/emacs/index.html>))
       (±±ÅÄÂó»Ë¤µ¤ó): ¤¤¤í¤¤¤íÊݸ¥á¥Ë¥å¡¼
     * rd-memo
-      (ÀÛºî. ³«È¯½ªÎ» ¢ª ((<tar.gz|URL:http://howm.sourceforge.jp/a/rd-memo.tar.gz>)))
+      (ÀÛºî. ³«È¯½ªÎ» ¢ª ((<tar.gz|URL:https://howm.osdn.jp/a/rd-memo.tar.gz>)))
       * ((<¡Ö¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿´Ä¶­¤Ç¤Î¥á¥â¡×|URL:http://pub.cozmixng.org/~the-rwiki/rw-cgi.rb?cmd=view;name=%A5%B3%A5%F3%A5%D4%A5%E5%A1%BC%A5%BF%B4%C4%B6%AD%A4%C7%A4%CE%A5%E1%A5%E2>))
         (Tosh¤µ¤ó): Wiki ¤ËÃíÌܤ·¤¿¤­¤Ã¤«¤±
   * howm ´ØÏ¢
@@ -2423,7 +2423,7 @@ $Id: OLD.rd,v 1.18 2012-08-16 09:52:06 hira Exp $
         (deecay ¤µ¤ó): xyzzy ÈÇ
       * ((<howm.mac|URL:http://mrm.seesaa.net/category/789739.html>))
         (Mr.M ¤µ¤ó)
-        ((<¡Ü¦Á|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?HideMaru>)): ½¨´ÝÈÇ
+        ((<¡Ü¦Á|URL:https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?HideMaru>)): ½¨´ÝÈÇ
     * ÉâÄÀ¼° todo ¥ê¥¹¥È
       * ((<wikilog|URL:http://web.archive.org/web/20040308005605/http://koten.hypermart.net/wikilog_rc01.l>))
         (Gonza ¤µ¤ó): xyzzy ¥¨¥Ç¥£¥¿ÍѤÎ, Wiki + ChangeLog ¥á¥â